sparreholm

Anteckningar Medborgarn Sparreholmarn Självhushållning Hälsa och Kost Musiksidan intro Arkiv Sparre... Sparreholm Internet i Sparre Framtiden Ritat i Helgesta Husprojektering Kommunen Politik Korporativism Historia Dissidens Gammelmedia Historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Medborgarn och kompisen Sparreholmarn lyssnar och ​iakttar...

  

Arkiv Sparreholmarn  uppdat. i juni

 

Blitzortung    Animerade väderkartor

Global map of wind

 

Lite hit och dit...

 

Musiksidan index

Folkrockmusik

Veckorapport läkemedelspåverkan

Vecka 02...

S

Dissident-poster att minnas...

68-vänstern 50 år efteråt: från empati till klassförakt

En gammal sång- och dansman... hela kroppen rister han men arselet, det står stilla... 

https://i.ytimg.com/vi/PwW6lVHTwbc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLC6G5YPwMehtxVsDHc9snFAdqGFgQ

Bob Dylan "The harmonicas play, the skeleton keys and the rain". Brilliant Live Performance 00'

tors 22 febr 2018

Vad händer när all utbildning bara handlar om postmodernt flum? När ingen längre utbildas i jordbruk, ingenjörskunskap eller medicin. Det går ett decennium eller i bästa fall två, medan de som kan något jobbar sig mot slutet av sin karriär. Men när det inte längre finns någon som kan något, som kan ta över, vad händer då? Är det inte oundvikligt att civilisationen då brakar samman?...

Visserligen finns det nedskrivet en massa om hur det ena eller andra fungerar eller hur man gör, men vilka ska läsa det och träna sig under handledning så att de faktiskt kan göra jobbet? Hur lång tid tar det att återvinna kunskap?...

Å andra sidan har vi ett överflöd av pappersmeriter till ingen nytta. Det handlar inte minst om offentlig verksamhet som när de är beställare kräver av företagen att de ska kunna visa papper på att deras anställda har gått kurser i allt mellan himmel och jord. Det anses vara att kvalitetssäkra. Men är det verkligen det? Vad tillför kurser i genusvetenskap, klimatångest, med mera, egentligen för kvalitet?...

Humanistiska och samhällsvetenskapliga yrken ger generellt lägre lön än naturvetenskapliga och tekniska yrken. Vilka är vanligast på universiteten och vilka har en övervikt kvinnliga studenter? Jo, de som ger sämre lön, ofta även sämre än vad yrkeskunniga arbetare får. Så vad skulle vinsten för samhället vara med många som tar en universitetsexamen? Avspeglas inte värdet även för samhället i den lön de får?...

När en doktorsavhandling kan handla om att räkna antalet nautiska termer i Evert Taubes visor och sätta det i relation till hans uppväxt på Vinga, eller när man kan vända begrepp som skeptiker och auktoritetstroende till sin motsats, då har högre utbildning tappat sin roll som skapare av bättre kunskap. Det har blivit en tummelplats för nonsens, indoktrinering och propaganda...

När kunskapen tar slut

Frustande och stånkande far den fram över jordklotet. I en vettlös fart, bolmande av svart rök. Det är Maskinen. Den skapelse som vanligen benämns ”Världsekonomin” eller ”Kapitalismen”. Världen över tävlas det om att få vara den nära. Ju närmare man befinner sig, desto mer får man ta del av den materiella rikedom som den sprutar ur sig. Likt en vresig drake i sagan måste maskinen hållas på gott humör med offergåvor bland vilka mänsklig svett och naturens resurser är de viktigaste. Det är på denna maskins fortsatta framfart som det moderna samhället vilar.

För att det hela ska hålla ihop måste en ständig utbyggnad ske och ett av de viktigaste byggmaterialen är metaller av allehanda slag. Det är därför gruvindustrin har en särställning i ekonomin. Utan nya mineraler tar det stopp och mineraler anses därför mycket värdefulla.

Sveriges välstånd är till stor del uppbyggt på en gruvtradition som sträcker sig åtskilliga hundra år tillbaka i tiden och övertygelsen är att det som är bra för gruvindustrin är bra för svenska staten. Nu har maskinen, genom gruvbolaget Boliden, visat intresse för en av sydöstra Dalarnas sista vildmarker – skogarna kring länsgränsen mellan Hedemora och Hofors kommuner. Boliden hoppas att man kan utvinna zink, bly och silver där. Häromveckan gav Bergsstaten tillstånd till prospektering i ett 2 300 hektar stort område.

Reportagets slutsats är att vi är fast i ett trossystem. Att inte låta maskinen ha sin gång vore att svika idealet om moderniteten – det eviga framsteget. Övertygelsen är att resursexploatering löser i princip alla tänkbara problem...

Reportagets titel refererar till den järnbur som den tyske filosofen Max Weber pratade om när han beskrev hur kapitalismen inte bara omformar hela samhällen men också dess invånares psyken. Den brutala maskin som ångar fram är denna järnbur. Fångna i buren, menar Po Tidholm, är vi ”tvingade att vakna varje dag och reproducera själva systemet – som håller oss fångna”...

Dags att bryta oss ur?...

Dags att bryta oss ut ur järnburen?

ons 21 febr 2018

Tänk att dom får hålla på år efter år, dom utsocknes

skatteparasiterna  med allsmäktisk, korporativistisk övertygelse, dom där med makt att smörja det feodala gamla

maskineriet...

Närhet och naturlockar med Flen - Eskilstuna Kuriren

Från början var det tänkt att Katrineholms kommun skulle stå tillsammans med Vingåkers kommun på mässan på centralstationen. Men då Vingåker tvingades dra sig ur tog Flen snabbt chansen. Flen genomförde för ett antal år sedan en stor annons-kampanj i Stockholms tunnelbana, den här satsningen var...

XMer tid för att stärka Flens attraktionskraft

Elefanten har stått där och

glott i många år men gam-media har svurit på att den

varit uppstoppad... Transparency International har sedan 90-talet mätt upplevd korruption i världens länder, men indexet har gjorts om flera gånger. Jämförbara siffror finns därför bara tillbaka till 2012, och Sverige slår nu rekord i korruption under 2017...

Index på 100 innebär ett i princip helt korruptionsfritt land, men Sverige rasar nu från 88 till den nationella bottennoteringen 84 och ligger nu på sjunde plats i index...

Bäst är Nya Zealand (89), Danmark (88), Finland (85), Norge (85), Schweiz (85) och Sverige hamnar på delad sjundeplats tillsammans med Singapore (84). Därmed är vi sämst i Skandinavien, även om Island är sämre i Norden med 77...

Transparency Internationals svenske ordförande Ulla Andrén kommenterar i ett pressmeddelande...

"Jag är inte förvånad mot bakgrund av alla de korruptionsskandaler som har avslöjats under det senaste året. Om Sverige ska klara åtagandet i de globala målen – Agenda 2030 – och väsentligt minska alla former av korruption och mutor behövs en nationell handlingsplan mot korruption"...

Indexet utgår från åtta olika bedömningar och näringslivsföreträdare upplever att det är allt vanligare med mutor och annan korruption vid offentlig upphandling i Sverige...

Sverige rasar i korruptionsindex - högsta uppmätta korruptionen någonsinElefanter som finns men som man inte låtsas om, är väl fake news... eller va!...

I måndags hade SVT Rapport ett inslag som handlade om att de senaste fem åren har antalet anmälningar om hot och våld i skolan nästan fördubblats. Det är anmälningar inom förskole- och grundskoleklasserna i landet som inkommit till Arbetsmiljöverket. Under 2012 var antalet anmälningar 327 mot 597 under 2017...

Frågan som Rapport och övriga medier ”glömde” att ställa var om detta möjligtvis kan ha att göra med kulturkrockar och det stora antal barn och ungdomar från icke-västliga länder, som många kommuner tvingats ta emot under senare år...

I rapportinslaget berättar Ulla Nyström-Theander, rektor och specialpedagog på Wendela Hellmanskolan i Härnösand, att skolans vardag präglas av ett allt grövre våld, hårdare attityder och aggressioner mot lärare. Hon konstaterar att det har blivit en enorm skillnad mot hur det har varit tidigare. Väktare och övervakningskameror har satts in på skolan och elever berättar om att stolar kan flyga i klassrummen och att ambulans har fått tillkallats...

Ulla Nyström-Theander, som snart ska gå i pension, är frispråkig när jag ringer upp henne för att ställa den uteblivna följdfrågan. Hon betonar samtidigt att det är svårt att prata fritt om detta, man måste väga sina ord på guldvåg för att man inte ska bli kallad för rasistisk. Det gör att man inte talar klartext om problemen, säger hon...

Jag ser en jättestor fara i motsättningarna mellan många elever vare sig de har invandrarbakgrund eller inte. Vi har blandat elever från åtta olika skolor och sedan har ju Härnösand tagit emot väldigt många utlandsfödda. Vi har hur många kulturer som helst som kommer i konflikt med varandra. Det är klart att allting blir fasen så mycket rörigare då...

Elefanten i klassrummet

tis 20 febr 2018

Internet har ända sedan dess tillblivelse i allmänhetens tjänst varit en obehaglig hal tvål för den politiska och mediala makteliten. Vana vid att ha kontroll över informations-

flödet fann de sig plötsligt utmanade av en konkurrent som gav vanliga medborgare, utan vare sig partibok eller journalist-utbildning på Södertörn, möjlighet att få sina åsikter och perspektiv spridda till hela världen. Utan redaktör!...

När de politiska bloggarna började bli stora i mitten av 00-talet, samtidigt som de stora papperstidningarnas upplagor fortsatte att dala, var det därför inte förvånande att enskilda journalister muttrade över 

bloggosfären som en ”kloak”. I dag har det politiska samtalet i allt högre grad flyttat ut på sociala medier, men hotet har knappast minskat i eliternas ögon...

Nu verkar politikerna och mediehusen ha bestämt sig för att gå till motattack. 2018 kan gå till historien som året då svenska politiker, efter att under många år ha kastat lystna blickar mot blotta möjligheten, gjorde ett allvarligt menat försök att ta kontroll över informationsflödet igen. Detta genom att ändra landets grundlagar för att komma åt misshaglig informationsspridning...

Proposition 2017/18:49, som få i Sverige hört talas om, heter kort och gott ”Ändrade mediegrundlagar”. Den handlar om förändringar av grundlagsskyddet för publiceringar på nätet. Officiellt stavas bakgrunden Lexbase, en söktjänst som erbjöd snabb och billig tillgång till kunskap om vilka som förekommit i mål i svenska domstolar. Det finns goda invändningar mot en dylik söktjänst, men den politiska attacken mot tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen bör ses ur ett bredare perspektiv än så...

I dessa tider när politiska motståndare reflexmässigt anklagas för att presentera ”fake news” och det finns en växande paranoia kring rysk inblandning i alla västerländska val, är det rättning i ledet som regeringen vill se. En återgång till hur det en gång var, med ett allsmäktigt public service och DN och kvällstidningarna som vasaller vid sidan om, är inte möjlig såvida inte Sverige ska kopiera den kinesiska modellen av strikt mediekontroll...

Regeringens blixtkrig mot yttrandefriheten

Väljarkollektivet i välbärgade, demokratiska samhällen accepterar aldrig, på goda grunder, radikal förändring. Sådana samhällen ramlar därför bara in i radikalism genom det ackumulerade resultat av hundratals små – mer eller mindre smygande – expansionssteg. Precis på det viset har det en gång så sunda Europaprojektet gått överstyr...

Varför tenderar byråkratier alltid att expandera medan privata organisationer ibland krymper? Trots allt försöker avdelningschefer överallt, både inom offentlig och privat sektor, att maximera sina budgetar. Svaret är att den privata sektorns budgetäskare, direkt eller indirekt, ansvarar inför ägarna. Det betyder (förstås) att det svider i anslagsfördelarens privata plånbok ifall budgetinvesteringen är dålig...

Anslagsfördelarna inom den offentliga sektorn, ytterst regeringsministrarna, spenderar däremot bara andras (skattebetalarnas) pengar. Politiker som manifesterar ”generositet” löper alltså uppenbarligen ingen personlig ekonomisk risk. Om de inte manifesterar sådan generositet riskerar de däremot en irriterad relation, kanske en konfliktsituation, med de budgetsäskande tjänstemän vars uppgift är att implementera regeringsagendan. En omständighet som förklarar varför politiker gärna godkänner precis så stora anslagsökningar som är möjligt utan att väcka ohanterlig irritation hos skattebetalarna, väljarna...

Anslagsbeviljarna slår därmed två flugor i en smäll: tjänstemannasektorn förblir välvilligt inställd samtidigt som det går att undvika att sända radikala förändringssignaler till väljarkåren. Problemet för samhället är att med tiden så kommer ändå det ackumulerade resultatet av många små förändringssteg, oundvikligen, att utmynna i radikalism...

Rakt genom den politiska historien har det alltid varit regel snarare än undantag just att radikalism smyger sig på. Även byråkratier som utvecklas till bysantinska kolosser har initierats i liten skala. Nästan alltid med en från början fullt förståelig motivering. De första monarkerna var ofta krigare som valdes av andra krigare på grund av att dessa uppfattades som samlingsfigurer (och därmed rikets mest effektiva försvarare). Genom de små stegens expansion – som påstods vara “nödvändig” – tillägnade sig hoven ändå så kallat absolut makt. Monarkerna backades upp av en ideologisk berättelse som dröp av abstraktion och moralism (ju blåare blod desto ädlare människa och därför är en aristokratisk maktordning rentav nödvändig). Vilket inte hindrade att berättelsen köptes av många med hull och hår. På så vis kunde hovets apologeter, till och med när den monarkistiska ordningen var som mest radikal, komma undan med att porträttera kritikerna som radikala och hjärtlösa...

Det är hög tid att låta fjällen falla gällande det smygradikala EU-projektet

mån 19 febr 2018

Vuxenfjortisarna på svenska tjej-kanalerna 5 och 9 Discovery... Dom har satsat enorma resurser på OS. Men man har också fått mycket kritik för att bedriva hejarklacks-journalistik, sakna integritet och satsa på stora namn snarare än erfarna experter...

Naturligtvis finns det massor som gillar tjej-TV...

Tjej-TV är som reklam-TV... det är upprepning som gäller, i all evighet...Verkligen felskjutet

Om ni inte vet vad falska nyheter är så hör på den resande utsocknes ljugare- konsulten... ”Flen har en stor potential”...

Fast hade Jocke Berg fått tillbringa tonårstiden i Flen, Katrineholm eller Oxelösund hade Kents låtar sannolikt varit ännu lite mer ångest-laddade...

Jag är född i Eskilstuna. Jag har bott där, om än en väldigt kort tid av mitt liv. Jag har besökt släkt och vänner i Eskilstuna. Jag har jobbat i Eskilstuna, på SOS Alarm larmcentral. Jag förstår varför Jocke Bergs texter ibland kan kännas allt annat än euforiska eller puttinuttiga. Eskilstuna var – och är – en miljö som lägger grunden för sådana känslor. Hade Jocke Berg växt upp i Trosa eller Nyköping så hade förmodligen alla låtar varit i samma stil som ”Utan dina andetag”. Hade Jocke Berg fått tillbringa tonårstiden i Flen, Katrineholm eller Oxelösund hade Kents låtar sannolikt varit ännu lite mer ångestladdade...

Idag sitter jag och grubblar över hur Kent hade kunnat låta om de hade fått växa upp i dagens Eskilstuna, och inte i dåtidens stad. Hur hade Jocke Bergs texter sett ut med kravaller på Fristadstorget på hornhinnan? En låt om en fritidsgård som utsätts för raketattacker och gatstenar som brutits upp för att kastas på polisen? Om en utveckling som har gett en redan deppig stad ännu en nyans av mörker. Mörka låtar hade blivit ännu mörkare. Den där lilla träpaviljongen utanför Bergs skola som eldades upp hade framstått som ett stort ”Jaha?”...

I Hagnesta Hill, i en skogsdunge bakom de identiska husen, hittades en ung kvinna död igår. En liten flicka har förlorat sin unga mamma. Polisen säger dråp eller mord, ingen vet säkert än. Nästa gång jag åker förbi Hagnesta Hill på E20 eller Strängnäsvägen kommer jag inte tänka på en magisk skiva, utan på ett mord...

Hade Jocke Berg växt upp i dagens Eskilstuna hade han kunnat skapa en herrans massa mästerverk av eländet. Om han bara hade orkat…

ESKILSTUNA

sön 18 febr 2018

Nöjesresor till Auschwitz växer på trän... ska hon veta, riksdagskandidaten för Fi...

Myten om det tilltagande näthatet har idag upprepats så många gånger att få längre ifrågasätter den. Detta är också någonting man inom den postmoderna vänstern vet att utnyttja maximalt. Så fort det egna beteendet ifrågasätts, hänvisar man till näthat. Så fort man gjort bort sig, hänvisar man till näthat. Så fort man förlorat en debatt, hänvisar man till näthat. Så fort man blir anklagad för att själv ha betett sig illa, hänvisar man till näthat. Och så vidare...

Taktiken är ful, lömsk, genuint ohederlig och direkt farlig, men har visat sig kusligt effektiv. Den gängse bilden av ett näthat som antagit epidemiska proportioner ifrågasätts så gott som aldrig, utan påståenden som den nu aktuella politikerns tas i regel utan vidare för sanning. Detta trots att de ofta inte överlever en granskning...

Konsekvensen av detta är inte bara frånvaron av följdfrågor, utebliven granskning och att kallhamrade demagoger kommer undan med lögner. Konsekvensen av detta är dessutom en tämligen bred politisk och medial konsensus om att inskränkningar av yttrandefriheten blivit nödvändiga. Det hela är både skrämmande och ofriskt, men också en fullt naturlig konsekvens av att myten om det epidemiska näthatet upphöjts till norm...


Mer om myten om näthatet

När det häromåret rapporterades att Alice Bah Kuhnke på sitt arbetsrum hade en bonad med texten "Visst behöver vi en kulturrevolution nu", väckte detta stor uppmärksamhet. Att kulturministern på detta sätt romantiserade en kommunistisk massaker som uppskattas kostat mellan en halv och två miljoner människor livet fyllde mången skeptiker till massmord med avsky...


Hade Sverige haft en fungerande samhällsdebatt, och hade man i Sverige förmått fylla en floskel som alla människors lika värde med till exempel en ambition att döma alla efter samma måttstock, hade Alice Bah Kuhnke blivit granskad för vad hon är, nämligen en farlig extremist. Bakom den spralliga framtoningen, det sympatiska leendet och det klingande skrattet, återfinns en person som systematiskt arbetat för att tysta meningsmotståndare, öka statens makt över kulturen och att stärka extremisters ställning...Alice Bah Kuhnke inledde sin karriär inom statsförvaltningen på dåvarande Ungdomsstyrelsen, varifrån hon började stödja antisemiter, islamister och terrorister med skattepengar. Som kulturminister valde hon sedan att låta samma ljusskygga krafter hon samarbetade med då utforma en statligt finansierad informationskampanj om så kallad islamofobi, som då den presenterades visade sig bestå av en uppsättning konspirationsteorier sammanställda av den svenska avdelningen av islamistiska Muslimska brödraskapet...


Alice Bah Kuhnke har dock inte på något sätt nöjt sig med detta. Under hennes ledning har ett stort arbete för att omstöpa anrika museer till postmoderna propagandainstitutioner inletts. Hon har därtill begått ministerstyre genom att, efter att ha läst en synnerligen subjektiv debattartikel av Jonas Gardell, hota Facebook med statlig censur för att förhindra spridning av så kallade falska nyheter. Och så vidare...

Detta är talande, inte bara för den förljugna svenska samhällsdebatten i stort, utan också för den monumentala oförmågan att se kulturrevolutionären och islamistmecenaten Bah Kuhnke för vad hon faktiskt är...

Alice Bah Kuhnke, auktoritär kulturrevolutionär med immunitet

Är det så illa som Fnordspotting skriver...

 

I vår fortsatta analys av chemtrailsens bakgrund och syften skall vi nu se på hur den ondsinta ideologin att sprida kemikalier i atmosfären kan kombineras med ett annat av de största hoten mot mänskligheten, nämligen den elektro-magnetiska strålningen...

Detta avsnitt är utan tvekan det svåraste att skriva, inte bara på grund av den tekniska komplexiteten, utan framför allt på grund av det hemlighetsmakeri som omger hela verksamheten. Detta i sin tur beror på att vi nu skall studera framtida vapensystem...

Vårt samhälle bombarderas med elektromagnetisk strålning, en strålning som i många avseenden blivit en del av vår vardag i form av mobiltelefoner, surfplattor, Wi-Fi anläggningar för datorer och TV samt inte minst våra vanliga elinstallationer genom strålande trådlösa elmätare och LED-lampor med sina sladdar och transformatorer. Från 4G tar vi snart steget till 5G, utan att kunna överblicka konsekvenserna för vår hälsa. Men det finns också en potentiell strålning som kommer att överträffa det mesta av den vardagliga strålningen, nämligen den som vi skall försöka länka till genom pågående geoengineering...

Att moln skapas genom att spraya aluminiumoxider m.m. i skyn har vi kunnat konstatera är ett faktum som knappast behöver ifrågasättas mer. Konsekvenserna genom den kemiska nedbrytningen av livsbetingelserna för människor och miljö är också tydliga. Vi har också hört den officiella versionen att detta skall stoppa den globala uppvärmningen, vilket även det, om det nu vore sanningen, kommer att ha omfattande skadeverkningar genom minskad solbestrålning av allt levande...

Men när det amerikanska försvars-departementet (DOD) också lärt sig att flytta dessa moln efter behag och att skapa orkaner, översvämningar, skyfall och jordbävningar – allt detta som man påstår är effekter av den globala uppvärmning som man skulle eliminera – har man egentligen bara skapat ett vapen av en helt naturlig företeelse. Den enda skillnaden är att vädret nu skall styras av Pentagon i USA, inte av slumpmässiga väderförhållanden. Därför heter också Pentagons program för att åstadkomma detta ”Owning the weather 2025”. Om sju år skall då Pentagons program vara genomfört och den som inte passar sig riskerar att dränkas av skyfall eller svepas bort av orkanvindar...

Hoten mot mänskligheten – istället för solstrålning. Del 3

lör 17 febr 2018


I ett i Dagens Nyheter publicerat öppet brev, med så många undertecknare att det krävs en särskild sida för att lista dessas namn, avkrävde tidigare i veckan ett antal progressiva aktivister den nye rikspolischefen att börja prioritera vad man kallade för "hatbrott" lika högt som gängkriminalitet och våldtäkter...

Den som gjorde sig omaket att läsa den gymnasieuppsatsliknande texten, fann snabbt att vad som avsågs med "hatbrott" var så kallat näthat. Anledningen att man uppmanade Anders Thornberg att prioritera upp detta till ett hot i paritet med organiserad brottslighet och våldtäkt var, fick vi veta, att undertecknarna ville "försvara yttrandefriheten"...

Den uppmärksamma läsaren insåg dock snabbt att vad man i själva verket hoppades uppnå var inskränkningar av yttrandefriheten. Den som inte befunnit sig under en sten de senaste åren fann därtill att flera av undertecknarna var ökända för sin kamp mot det fria ordet och för sina ambitioner att kriminalisera meningsmotståndares åsikter. Kort sagt, i undertecknarnas ögon rådde inga tvivel om att krig faktiskt var fred...

Myten om näthatet utgör det egentliga hotet

Dagens Nyheters kulturbilaga är som ett nyhetsbrev från en av PK-ismens propaganda-centraler. Man får inte bara reda på vilket slags tankar som just nu är de mest korrekta, utan också en uppfattning om stämnings-läget i bunkern. Just nu är PK-isternas situation så svåruthärdlig att de begär polisassistans.

Den 15 februari skriver 425 av Sveriges vanligaste PK-ister – till exempel Alexandra Pascalidou, Ola Larsmo, Helle Klein och Özz Nûjen (lite djärvt, kan man tycka, att ta med honom med tanke på hans eventuella finansiering av terroristen Akilov) – ett öppet brev till rikspolischefen Anders Thornberg och begär utryckning...

Jag läser artikeln tre eller fyra gånger för att försöka förstå. Det är ingen tvekan om att författarna är arga och lider. Deras röda ögon strålar, de sprutar eld, de väser och ryter och piskar med svansen som en drake som genomborrats av ett spjut. Men man fattar inte vad som hänt...

Jo, man får reda på att ”svenskar begår via nätet brott i Sverige med svenska medborgare som brottsoffer” eller närmare bestämt, verkar det, att det förekommer ”trakasserier i sociala medier”. Det mest konkreta klagomålet är följande: ”Höjer du rösten mot antisemitism och rasism, oavsett om det är i Tyskland, Ungern eller Sverige kan du räkna med att bli utsatt för hat och hot”...

Det som gör PK-isterna så upprörda att de anser sig behöva kalla på polis är nog bara att de, kanske för första gången, fått smaka på sin egen medicin. Jag tror att de 425 PK-isternas nödrop säger något viktigt om tidsandan i nationen...

De verkar bli desperata

fre 16 febr 2018

Tro inte att Sh inte applåderar goda idrotts-prestationer... men jounalist-prestationerna är inte av samma kvalitet över lag, dess värre... pk-istiskt korrekta journalister strävar nog efter makt som Engellau beskriver det enligt nedan... men av ett satans simpelt skäl... att tillskansa sig egna personliga fördelar...

Man skall nog inte för den sakens skull förbjuda känsloyttringar av detta slaget... kapitalistiska Discovery accepterar nog inte pk-istiska övertramp som riskerar deras marknadsekonomiska image...

Redan innan OS listades han som spelens kung. Och när Shaun White anlände till Pyeongchang hyllades han som en rockstjärna. Den amerikanske snowboard-stjärnan har blivit en ikon i sin sport. Och när White i går vann sitt tredje OS-guld i karriären när finalen i halfpipe avgjordes så möttes han av vrålande fans i målgången. Beundran för 31-åringen är stor på många håll. På andra är han avskydd...

Shaun White har anklagats för sexuella trakasserier, men är inte dömd. Han har stopp för en rättslig process tack vare en ekonomisk uppgörelse. Man kan så klart tycka vad man vill om superstjärnan Shaun White, men det finns gränser. Kanal 5:s Niklas Hyland klev över en gräns, och det rejält. För när reportern intervjuade White i den mixade zone efter guldet bad han superstjärnan om en kram...

Hur tänkte Hyland? Att han äntligen fick möta sin stora idol och helt glömde bort att han har betalt för att ställa frågor, bekväma och skavande, åt en tv-kanal som sänder årets största sporthändelse? Lockelsen att få krama den coole guldsnubben verkar ha fått Niklas Hyland att tappa förnuftet och den journalistiska integriteten, åtminstone för en stund... 

Att Niklas Hyland hör till Shaun Whites stora beundrarskara känns uppenbart, och där får han väl han vara, så länge han håller det för sig själv. Och så länge han gör sitt jobb. För även om det är lätt att ryckas med i segerrus och glädjeyra så finns det alltid ett nästa steg. Som kanske inte alls är lika glatt... 

Kändes väldigt fel – hur tänkte han?

Bästa teven jag har gjort i hela mitt liv

Eftersom de politiskt korrekta observationerna avviker så radikalt från vad det sunda förnuftet tycker sig iaktta och eftersom de politiskt korrekta människorna alltså inte är förståndssvaga har jag dragit slutsatsen att PK-ismens själva syfte är vara orimlig...

Hela meningen är att normalt sunt förnuftiga människor ska stå och gapa av förvåning när PK-isterna exercerar sina föreställningar.

Och varför det, då? Jag märker på mig själv hur jag reagerar när det kommer någon och hävdar att det inte, som jag tror, finns två kön utan hur många som helst, i varje fall ett dussin. Det bara går inte att förstå. Men som normalt konflikträdd svensk vill jag inte vara så oförskämd att jag påstår att PK-isten ljuger. I stället blir jag osäker och undrar för mig själv om PK-isten vet något genomtänkt och djupsinnigt som jag inte fattat...

I vilket fall som helst så drar jag mig för att polemisera, särskilt om PK-isterna, som dominerar det offentliga samtalet, är bistert och beslutsamt eniga och dessutom aggressivt benägna att smutskasta var och en som inte delar deras sanningar. Den normalt sunt förnuftiga människan drar sig då tillbaka i stället för att konfrontera...

Detta tror jag är själva syftet. Det handlar om makt. PK-ismens idéer handlar om att täppa igen truten på vanliga människor, särskilt nettoskattebetalare som jobbar hela dagarna och därför inte har så mycket tid att forska i migrationens ekonomi, och därmed lämna etern fri för PK-isternas egen intellektuella maktutövning...

Den som har makten över orden och begreppen och därmed lyckas göra sin ideologi till samhällets dominerande ideologi, den har också makten över samhället. Det är därför PK-isterna inte vill resonera med folk som ser annorlunda på tingen. Makten resonerar inte, den fördömer. Den vet att om den förlorar minsta lilla slag om verklighetsuppfattningen så kan det vara lika potentiellt förödande som en spricka i den stora vattendammens betongvägg...

Det här spelet handlar inte om sanning, det handlar om makt...

Att förstå PK-ister

tors 15 febr 2018

Sportnörden Sh har somnat in... OS har blivit droppen...

Reportrar är synbart lättade när de intervjuar idrotts-henner och närmast

inblandade, som säger det 

pk-mässigt okontroversiella och förväntade...

Det närmast osannolika som inträffade i dagens skidskytte är alldeles sant eftersom det var i Pyeongchang det hände... men det mest sannolika hade varit placeringar mellan 30 och 70 som brukligt varit innan OS...

Wolfgang Pichler – Wikipedia

Genom dom nyfikna sport-reportrarna har vi fått veta att dom tränat väldigt bra inför OS...

Hakelius beskriver problematiken i artikeln nedan... En vanlig invändning när man tar upp ämnet gruppvåldtäkter eller västerländsk doping med journalister, är att det inte finns något säkert belägg för sådana spekulationer. Det kan lika gärna bero på andra saker. Vanliga etniska grabbar Svensson är potentiellt lika jävliga. Och så kan det förstås vara. Men det är väl bara ytterligare ett skäl att vara nyfiken? Ännu ett bra motiv för att efter bästa förmåga försöka reda ut vad som faktiskt händer, där nere i Malmö?...

Men den nyfikenheten saknas. Det läggs mer tid på att oroa sig över att de som ändå visar viss nyfikenhet, kanske inte gör det på rätt sätt. Det är det diskussionen om finansieringen av Ann Heberleins kommande bok »Våldtäkt och kultur" handlar om. Den övergripande fråga hon vill försöka svara på - begås våldtäkter oftare av män som har en viss kulturell bakgrund och vad betyder i så fall det – är en fråga väldigt många i offentligheten anstränger sig väldigt mycket för att inte vara nyfikna på. Och visst, det finns skäl att oroa sig för att både frågor och svar i ämnen av det här slaget skruvas till på ett idiotiskt sätt, men då – återigen – finns väl all anledning att själv försöka reda ut vad som försiggår. Att andra kanske gör ett dåligt jobb, kan inte vara ett argument för att själv låta bli att göra jobbet helt och hållet...

Frågan om gruppvåldtäkterna är särskilt tydlig i sin explosivitet, men kampen mot nyfikenheten förs på många andra arenor. Reportrar är synbart lättade när de intervjuar män och kvinnor på gatan som säger det okontroversiella och förväntade. De blir genast nervösa och slänger in små markörer, om den de talar med säger något som kan klassas som förgripligt...

I botten handlar det antagligen om att känslan av stabilitet har gått förlorad. Om känslan av att allt hänger på en skör tråd. Det är motsatsen till hur upplysningens frontfigurer såg på världen. För dem var världen en storslagen, häpnadsväckande och ibland ryslig verklighet, som de med obruten nyfikenhet försökte beskriva och systematisera så exakt och korrekt de kunde. De var nästan aldrig rädda för vad de skulle finna, för de litade på att det alltid var bättre att veta, än att inte göra det. Kunskapen och den klarsynta analysen gick, åtminstone på längre sikt, arm i arm med det sanna, goda och sköna.

De som ska beskriva världen i dag ser istället verkligheten som ett minfält. Och nyfikenheten som en femtekolonnare...

Reportrar är synbart lättade när de intervjuar män och kvinnor på gatan som säger det okontroversiella och förväntade...

Nog borde det vara alldeles särskilt intressant i en tid när så mycket ställs på huvudet. Tekniskt, demografiskt, politiskt, ekonomiskt, kulturellt, kriminellt, religiöst, militärt – det är svårt att finna områden där det inte finns nya problem att upptäcka, gamla sanningar att ifrågasätta och förändrade verkligheter att beskriva...

Men det händer inget särskilt. Ingenstans bränner det till. Ingen tar i, eller petar ens lite försiktigt, på något känsligt. Allt faller precis på plats där det skall, för att ingen på scen eller i publiken skulle uppleva något obehag...

Det finns en del yrken som borde drivas av nyfikenhet. Dramatikerns är ett. Journalistens ett annat. Men det är påtagligt hur nyfikenheten har blivit ett hot och en fiende för många med yrken av det slaget. Det finns en förskräcklig massa oro över vart nyfikenheten kan leda den nyfikne. Tänk om man upptäcker något obehagligt? Tänk om man tvingas konstatera att något är på ett sätt som gör att folk kan ta illa vid sig?...

Nyfikenheten har blivit farlig, därför att den kan leda till att man blir baktalad och utfrusen. Alla talar om normkritik och »normkreativitet«, men i själva verket gäller det att följa mycket strikta normer, inte sin nyfikenhet, om man vill vara säker på att inte ta några risker...

Det här är något mer än "åsiktskorridoren". Det här är en korridor som inte bara sätter väggarna för vad man ska tycka, utan väggarna för vad man ska se. Det är en verklighetskorridor. Ett fascinerande exempel är rapporterna om gruppvåldtäker i Malmö.

Ungefär ett halvdussin har nu anmälts under de senaste tre månaderna. Det är något nytt. Men ingen verkar veta hur, eller varför, eller vad...

Är det händelser som tidigare inte anmälts, som nu blir anmälda? Är det faktiskt något nytt? Polisen är noga med att saga att de inte ser några "omedelbara kopplingar" mellan de olika fallen. Det gör dem bara mer förbryllande. Det kan inte gärna bara vara slumpens spel...

Om det inte är samma gärningsmän, är det då ett utbrott av "copy-cat"- våldtäkter?

Om så, varför sker det just nu?

Eller är det "copy-cat"-anmälningar? Är det anmälarna som inspireras av varandra?

Här finns något som borde få varje svensk reporter att salivera av nyfikenhet. Något viktigt att förklara och reda ut. En obegriplighet som förblir obegriplig till ett mycket högt pris, om vi förutsätter att anmälningarna verkligen har grund...

Ändå är oviljan bland journalister att försöka gå till botten med detta påtaglig. Det beror förstås på att det finns en gnagande misstanke att förövarna kan ha invandrarbakgrund. Att det kanske till och med är så att den saken är något som måste vägas in, för att vi ska kunna förstå varför det som sker nu sker. Att det inte bara handlar om sådant som kön, socioekonomi och andra faktorer, som ingen är ovillig att tala om...

Nyfikenheten tystar journalister

 

ons 14 febr 2018

En aftonbladare som anar att vi gamla sportnördar har svårt för skrikhalsar och kärlekskranka postmoderna nyspråkare... en skojsam formulerare...

Femman har värvat in kreti och pleti och ibland känns deras sändningar som en enda stor samproduktion av alla kanaler som någonsin sänt teve i Sverige...

Den så uppburne cykelkommentatorn Roberto Vacchi har hållit ordentlig låda. För de Tour de France-betuttade är han närmast omnipotent (allsmäktig) men jag undrar om han inte skulle tjäna lite på att tagga ner några hekton... Redan första dagen, när Charlotte Kalla tog sitt första OS-guld, trodde jag att han skulle självantända i sin kommentators-hytt. Det var ett konstant larm loppet igenom och när Anders Södergren var både tagen och rörd kände Vacchi samma sak. JAG OCKSÅ!, vrålade Vacchi och lät som han hade haft inbrott i bilen...

 

En som däremot vågar utmana ”skriker du inte så finns du inte”-metodiken är skridsko-kommentatorn Kenth Borgström. På sävlig sölvesborgsblekingska går han igenom varv- och världsrekordtider som en ortoped pratar om böjsenan i ett pekfinger. På herrarnas 5000 meter slogs kanadensaren Ted-Jan Bloemen och norrmannen Sverre Lunde Pedersen om ledningen och när de korsade mållinjen hade de exakt samma tid... 6,11,61... otroligt!Tusendelar räknades och kanadensaren slog norrmannen med två. SANSLÖST! Eller som Kenth Borgström så lugnt och lindeborgskt konstaterade. Ja, det var ett spännande samlöp. Det var ett spännande samlöp. Magiskt knastertorrt och precis tvärtemot alla självutnämnda känsloutropare. Jag gillar det...

Anja har, med sin fantastiska karriär och rykte, en unik möjlighet att komma nära idrottarna, hon vet hur tankarna kan fara och hon kan prata deras språk. Men i stället daltas det något så förbannat. SVT:s doping-granskning var ”dålig tajming” och härom kvällen kände Anja att hon var tvungen att ”sprida kärlek” till Calle Halfvarsson som ”haft otur”. Otur? Han var ju helt ur slag, grabbhalvan. Plötsligt började det regna röda hjärtan över Calle på den gigantiska skärmen som om det inte redan var tillräckligt synd om honom. Vi har också fått se när Anja sjungande och dansande kastade sig i famnen på Charlotte Kalla efter OS-guldet. Allt var inte bättre förr, men då slapp vi i alla fall se Arne Hegerfors eller Stig Strand ”moonwalka” sig fram till Tord Lundström eller ”Pillan” Wiberg, göra high five och vråla ”woop woop”...

Vad Sh tycker om damerna vet ni ju redan... Sh är ju så rädd att smittas av den exhibitionistiska galen-skapen...

Leifby: ”Mute” är mest använda finessen i OS

Begrepp som post truth, fake news och påverkans-operationer är på modet. Samhällsdebatten kryllar av beskyllningar om att den ena efter den andra går Putins ärenden, etablerade journalister frossar i apokalyptiska narrativ och den klassiska konspirationsteorin har med besked tagit steget in i de fina salongerna...

Denna nyfunna omsorg om sanningen borde naturligtvis vara sund. Att slå vakt om sanningen är viktigt. Propaganda är ett av totalitarismens viktigaste verktyg, ryktesspridning kan orsaka stor skada och historien kryllar av exempel på hur påverkans-operationer skickligt iscensatta av fientliga (och för den delen också allierade) länder fått stor effekt...

Dessvärre är utvecklingen direkt osund, av den enkla anledningen att den plötsliga omsorgen om sanningen är ytterst selektiv. De många högtidliga försvarstalen för sanningen förs nämligen mot en bakgrund av skattefinansierad pseudovetenskap, statliga indoktrineringskampanjer under falsk vetenskaplig flagg, patologiska pseudodebatter, agendajournalistik och till faktagranskning förklädd propaganda...

Det är emellertid i stort sett aldrig mot detta sanningens självutnämnda riddare vänder sig. Faktum är att de i regel inte ens vänder sig mot de många många kolportörer av lögner och konspirationsteorier som faktiskt orsakar skada. Vad man i ställer vänder sig emot är att folk tar del av information som, även om denna stundom är såväl taffligt presenterad som vulgärt kommenterad, till övervägande del är sann...

Bakom begrepp som post-truth-samhälle döljer sig nämligen inte någon rädsla för osanningar skall spridas. Bakom begrepp som post-truth-samhälle döljer sig framför allt en rädsla för att medborgarna skall få tillgång till korrekt information om förhållanden, skeenden och förehavanden som personer med medial och politisk makt skulle föredra att medborgarna förblev okunniga om. Denna rädsla förstärks därtill av att de nya informationskanalerna tar marknadsandelar från de egna arbetsgivarna, och därmed också hotar den egna privilegierade ställningen...

Schrödingers post-truth-samhälle

Erwin Schrödinger – Wikipedia

Schrödingers katt – Wikipedia

Vad är nu syftet med detta bisarra tankeexperiment. Jo, att visa det absurda i att en kvantpartikel faktiskt kan befinna sig i två tillstånd samtidigt. Ända tills vi tittar efter. Först då bestämmer sig partikeln för vilket av tillstånden den ska anta...

tis 13 febr 2018

Den nationella självgod-heten blev för mycket för Sh idag... när får vi se en svart Stina Nilsson tänker Sh... det känns spännande

Jamen... jag tänker att... det känns som... jamen... jag tänker så här... det blir mycket känslor... jamen... jag tänker också att energin är otroligt viktig... det blir så fantastiskt spännande, tänker jag...

En tungomålspladdrare... tänker Sh... det känns som en evighets-maskin... jamen... det känns som känslorna... jamen... dom måste liksom... och alla utmaningar... tänker jag... precis exakt så spännande... tänker Sh...

Från kvinnokamp till feminism till radikaliserat tokskap... om ni inte förstår tokfeministernas och

islamisternas gemensamma 

strategi... fullständig dekonstruktion av det västerländska samhället... jo faen, det ser inte bättre ut... 

I dag lever vi i feminismens baksmälla, och inga smärtstillande medel hjälper mot insikterna om vad denna i grunden marxistiska rörelse har fört med sig och fortfarande för med sig, inte bara för kvinnorna utan också för männen, barnen och hela mänskligheten...

Kate Millett... tokfeminismens okrönte  drottning... Hennes tes var att familjen är en plats för slaveri, där mannen är förtryckare och kvinnan och barnen är proletariatet. Det enda hoppet för kvinnors befrielse är att springa för livet. Detta var den nya kvinnorörelsen. Kate Milletts böcker trollband de akademiska klasserna, och snart infördes ”kvinnostudier” vid högskolor över hela landet med hennes böcker som obligatorisk läsning...

Syster Mallory skriver... Kate erbjöd mig att gå med henne på ett möte hos en vän, Lila Karp. De kallade det en ”medvetandehöjande grupp”, en typisk kommunistisk övning, något som praktiserades i det maoistiska Kina. Vi samlades kring ett stort bord, och ordföranden öppnade mötet med litanior, något som liknade en katolsk mässa. Men nu var det marxism som predikades.

”Varför är vi här idag?”
”För att göra revolution!”
”Vilken typ av revolution?”
”Kulturrevolution!”
”Och hur gör vi kulturrevolution?”
”Genom att förstöra den amerikanska familjen!”
”Hur förstör vi familjen?”
”Genom att förstöra den amerikanske patriarken!”
”Och hur förstör vi den amerikanske patriarken?”
”Genom att krossa hans makt!”
”Hur gör vi det?”
”Genom att förstöra monogamin!”
”Hur kan vi förstöra monogamin?”
”Genom att främja promiskuitet, erotik, prostitution och homosexualitet!”

Det de sa gjorde mig mållös. Jag trodde inte mina öron. Vad var det här för människor?

De fortsatte med en lång diskussion om hur man går vidare mot de här målen genom att inrätta en nationell organisation för kvinnor. Det var tydligt att vad de ville ha var inget mindre än en fullständig dekonstruktion av det västerländska samhället. Strategin var att invadera varenda amerikansk institution. De måste alla infiltreras av ”revolutionen”: media, utbildningssystem, universitet, gymnasium, skolstyrelser. Sedan rättsväsendet, lagstiftarna, och även bibliotekssystemet...

Facit av radikalfeminismen: ”Så många förstörda liv”

mån 12 febr 2018

En tokfeminist och talesman för unga tjejer... som Sh har uppfattat hen... skolad i PK-Public Service-koncernen...

Jonas Karlsson, född 1977 i Karlstad, är en svensk sportjournalist, författare och krönikör. Från augusti 2016 är han programledare och kommentator på Discovery Networks Sweden...

Discovery Networks Sweden... från Wikipedia...

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Discovery_Networks_Sweden.jpg/250px-Discovery_Networks_Sweden.jpg

Discovery Networks Swedens kontor i Stockholm...

Discovery Networks Sweden är ett mediehus med TV-verksamhet i Sverige. TV-utsändningen sker från Storbritannien, där företaget SBS Discovery Media Ltd har sitt säte. Den nordiska verksamheten köptes i april 2013 av Discovery Communications. Sedan september 2017 är Henriette Zeuchner VD för den svenska verksamheten.

Discovery Networks Sweden hette tidigare SBS Discovery Media. Företaget bytte namn till Discovery Networks Sweden i juni 2015.

SBS Discovery Media startades den 9 april 2013 i samband med att Discovery Communications köpte ProSiebenSat.1 Medias nordiska verksamhet. Verksamheten bildades genom en sammanslagning av SBS Nordic och Discoverys nordiska verksamhet.

De svenska TV-kanaler som kom från SBS Nordic var: Kanal 5, Kanal 5 HD, Kanal 9.
De svenska TV-kanaler som kom från Discovery var: Animal Planet, Animal Planet HD, Discovery Channel, Discovery HD Showcase, Discovery Science, Discovery World, Investigation Discovery, TLC.
De svenska radiokanaler som kom från SBS Nordic var: Mix Megapol, NRJ, Radio 107,5, Rockklassiker, The Voice, Vinyl 107,1.

Den 1 juni 2013 övertogs den svenska TV-kanalen TV11 från TV4-gruppen.

Den 1 oktober 2013 ändrades namn på TV-kanalen TV11 till Kanal 11, i likhet med systerkanalerna Kanal 5 och Kanal 9, och huvudsaklig målgrupp till unga tjejer.

Den 4 september 2014 introducerades Kanal 9 HD. Kanalen sänder samma program som Kanal 9 i HD-kvalitet.

Den 28 april 2015 såldes radioverksamheten till Bauer Media Group.

Under 2010-talet har företaget haft flera stora konflikter med TV-distributörer, som i vissa fall har lett till att populära kanaler har försvunnit ur utbudet för 100 000-tals tittare. Vad som är anledningen till de återkommande problemen är okänt för allmänheten, men stora aktörer som Telia, Com Hem, Telenor, Canal Digital och Boxer har samtliga haft allvarliga förhandlingsproblem med SBS/Discovery.

2014 hamnade koncernens amerikanske VD David Zaslav i rampljuset, då han erhöll lön och bonusar motsvarande 156.1 miljoner dollar.

Kanal 5

Kanal 9

Kanal 11

Animal Planet

Discovery Channel

Discovery HD Showcase

Discovery Science

Discovery World

Investigation Discovery

TLC

Eurosport

Eurosport 2

Nog måste man kunna skilja på jämlikhet mellan man och kvinna och tokfeminism... "ojämlikheten" mellan könen har varit massiv i våra gamla västerländer... visst... patriarkatet är ett väl inövat samhällssystem...

Patriarkat är ett samhällssystem där män har den primära makten och de flesta ledande positioner inom politiska, ekonomiska, religiösa, sociala, och finansiella institutioner domineras av män. Ett vanligt förekommande, men inte nödvändigt kriterium, för att ett samhälle skall anses vara ett patriarkat, är att det är fadern, eller en fadersfigur, som har auktoriteten över familjens kvinnor och barn...

De flesta patriarkala samhällen är även patrilinjära d.v.s. att egendomar och titlar ärvs från fader till son enbart på den manliga sidan. Exempel på detta är agnatisk arvsrätt där enbart den äldste sonen ärver föräldragården, vilket beskrivs i Gamla testamentet i Bibeln och har varit tradition bland annat i Sverige. Det finns dock exempel på patriarkala samhällen där titlar och egendom ärvs på moderns sida; dessa samhällen kallas matrilinjära...

Om vi vill ha jämlikhet mellan könen måste naturligtvis båda könen konkurrera om den primära makten på lika villkor... utifrån nån sorts basal förmåga att leda utvecklingen utifrån grundläggande kunskapskompetens och medmänsklighet... Sparreholmarn har inget emot att vi försöker oss på ett 

matriarkalt samhällssystem men att grunda ett sådant utifrån ett kvoteringssystem mellan man och kvinna är nog dömt att misslyckas...

För faen tjejer... ni är bättre utbildade än killar och som mammor överlägsna i känslorik medmänsklighet... tag kommandot då, om ni

kan... vad väntar ni på... kvinnors raseri och den lönsamma offerrollen är nog dock inget bra utgångsvärde för ledarskap... 

Kvinnors raseri och den lönsamma offerrollen

sön 11 febr 2018

Relationsjournalistiken med en queer knorr, formar om det normala...

Ingår dom kanske i den gamla agendan att radikalt minska jordens befolkning...

Den kusliga exhibitionist-eliten smittar vanligt folk med sina narcissistiska drag... jo faen, narcissism är jävligt smittsamt...

Huru tråkig vore inte tillvaron utan komplotta teorier...

I jakten på tänkbara orsaker till chemtrailsen som förmörkar vår himmel, skall vi börja med att se på den gamla agendan att radikalt minska jordens befolkning. Den är allestädes närvarande överallt där ingen vill förklara varför människor far illa utan synbara motiv...

När en lite grupp av mänskligheten bestämmer sig för att styra och äga hela världen börjar man med att fundera över hur många andra människor man skulle kunna kontrollera relativt sitt eget antal. Även om man förfogar över mer distingerade vapen än skjutvapen, som exempelvis kontrollen över människors möjligheter att försörja sig, deras ekonomi, möjligheter att skaffa mat eller bota sjukdomar, en relativ kontroll över deras möjligheter att göra motstånd, tänka fritt eller friheten att internera efter behag, finns det en gräns för hur många en liten grupp kan kontrollera...

Denna proportionalitet har alltid funnits, även historiskt. Ett givet antal invånare i ett land kräver ett lika givet antal soldater eller poliser för att garantera ordningen och det existerande styret, den som önskar världsherravälde behöver självklart – som i USAs fall – också världens största armé och vapenmakt. Det 1900-tal som vi nu lagt bakom oss har varit det blodigaste i mänsklighetens historia, med ett otal revolutioner och två världskrig och hundratals miljoner människor döda. De krafter som orsakat detta är desamma som under 1970-talet för första gången tog upp till offentlig debatt tanken att jordens befolkning måste minskas radikalt – för att de som då ansåg sig ha kontrollen inte skulle behöva riskera att förlora den...

Eugeniken har funnits i mer än hundra år, den utvecklades i USA under början av 1900-talet och kom till praktisk användning under nazismen och 1930-talet. Därefter har den levt vidare i något modifierad form, från att ha fokuserat på huruvida avvikande människor hade en rätt till en plats i samhället, relativt Darwins evolutionsteori om de starkaste som grund för utvecklingen, har den i vår tid kommit att handla om hur många människor som av olika anledningar är berättigade till ett liv på jorden. Den underliggande agendan är densamma, fåtalets rätt till kontroll över flertalet, eller mer konkret – statens rätt att bestämma över liv och död...

Hoten mot mänskligheten – depopulation. Del 2.

lör 10 febr 2018

Almenäs, Pärson och Alsing blev för mycket för Sh... inget ont om Kallas idrottsliga prestation, den är kanske äkta... men med den ryska eliten diskad och norska eliten tillintedgjord av skrämselhicka dämpas Kallas prestation en smula...

Motsatserna blir extra tydliga inom sportens värld...

utopister och dystopister...

optimister och pessimister... drömmare och realister...

skönmålare och svartmålare... hysteriker och normalister...

skrävlare och verklighetsbeskrivare... lögnare och sanningssägare...

"Den som tar astmamedicin presterar helt enkelt bättre, oavsett om man har astma eller ej. Jag tycker att det är uppenbart att astmamediciner i dag används som dopingpreparat för att höja idrottarnas prestationer. Sluta hyckla om detta. Dessutom är det en skandal att antidopingbyrån WADA tillåter långt högre doser av astmamedicin för idrottare än vad en vanlig astmasjuk människa någonsin får utskriven."

Höglunds ilska mot Norge: "Sluta hyckla"

"Läget är jävligt allvarligt", kommenterar Jerzy Sarnecki i ett rykande färskt reportage i Forskning & Framsteg den grova brottslighetens framfart i Sverige. "Detta har tagit oss och polisen med total överraskning", fortsätter kriminologiprofessorn yrvaket...

Detta är, för att låna ett kraftord från professorn själv, ett jävligt märkligt uttalande för att komma från just honom. Sarneckis roll i samhälls-debatten har nämligen under årtionden varit att ständigt påpeka att läget inte varit allvarligt. Tvärtom, han har i utspel efter utspel genom åren förklarat att allt är väl...

Det är anmälningsbenägenheten som har ökat, inte brottsligheten, har professorn slagit fast i den ena intervjun efter den andra. Sverigedemokraternas problemformulering har varit alltigenom falsk, migrationspolitiken har inte lett till någon ökad brottslighet, risken för att utsättas för våldsbrott har minskat och i den mån några oroväckande trender har kunnat skönjas har dessa varit kopplade till förändrade krog- och alkoholvanor...

När professor Sarnecki blev tagen på sängen

Sedan en tid tillbaka är dock professorn orolig, för plötsligt har enligt honom något som ingen hade kunnat förutspå hänt. Analysen säger betydligt mer om Sarnecki än om samhällsutvecklingen...

Huru tråkig vore inte tillvaron utan komplotta teorier...

Sedan jag skrev min förra artikel om chemtrails för snart ett år sedan här och här, har säkert både jag själv och många andra observatörer hunnit vänja oss vid tanken på att här pågår ett attentat mot mänskligheten som i sin omfattning överträffar det mesta av vad vi hittills kunnat föreställa oss i historien...

En liten grupp människor, som på fullt allvar tror att de och ingen annan äger vårt jordklot, tar sig rätten att bestämma över alla andras möjligheter till liv och död...

För den som lärt sig att lyfta blicken mot skyn och se hur konsekvent och systematiskt man bygger upp molnformationer med hjälp av sina sprayande flygplan utan att man kan göra något åt det, blir det en psykisk påfrestning att behöva finna sig i att långsamt bli förgiftad av nedfallande nanopartiklar, som får både oss själva och allt annat liv omkring oss att vissna ner och dö...

Man blir rasande över de av våra politiker och så kallade folkvalda som vägrar, eller på grund av sin bottenlösa inkompetens, inte kan inse vad som pågår – att man inte har kraften nog att ifrågasätta när främmande makter pådyvlar oss avtal och falska förespeglingar om sina syften som egentligen bara handlar om att korta ner vår livslängd för att istället göra livet behagligare för de få som blir kvar – eller tror sig kunna bli kvar...

Om solen skulle visa sig någon dag i månaden hinner man knappt tänka tanken att nu kommer de snart igen, innan en bisvärm av flygplan redan är där och ritar ut sina vita linjer i skyn kors och tvärs för att bygga upp nya molnfronter. Några timmar senare är solen borta igen. Det är oerhört frustrerande att knappt hinna ut i jakten på solens värmande strålar, innan det mjölkvita molndiset brett ut sig och mörkret åter lägrar sig...

Hoten mot mänskligheten – inte bara krig. Del 1.

Därför skall jag i några kommande artiklar försöka beskriva vad jag tror egentligen sker och varför. Det handlar nämligen inte bara om sol och moln utan om den fräckaste komplotten mot mänskligheten i historien...

fre 9 febr 2018

Ni kanske undrade vad Sh 

menade med den vanliga exhibitionistiska störtfloden som sköljer över oss...

Ni som vill titta på den olympiska idrotten kommer säkert att komma till insikt om vad Sh menar...

Nationalister är ju nazister, fascister, rasister enligt det PK-istiska, feministiska, tokliberala postmoderna språkbruket... samma "anti-nationella" exhibitionistiska kvinnliga kommentatorer som fördömer det nationella i officiella migrationssammanhang är dom mest nationalistiska i idrottssammanhang...

För övrigt har Montesumas dragit vidare och efterlämnat Sparreholmarn med träningsvärk i magen och skavsår på baksidan...

tors 8 febr 2018

Montesumas hämnades på Sparreholmarn under dagen och natten...

Montesumas är sannolikt i maskopi med dom Anasyrma kjollyftarna. Sparreholmarn har inte varit snäll mot tokfeministerna i veckan som gått och det har Sh fått betala dyrt för...

Montezumas hämnd är ett vardagligt använt samlingsnamn för en grupp gastroenteriter/turistdiarréer där den viktigaste mikroorganismen är bakterien ETEC...

Montezumas hämnd – Wikipedia

Symptomen på turistdiarré inkluderar diarré, frekventa toalettbesök, magknip, kräkningar, magont, feber och illamående. Symptomen kan vara besvärliga men avtar vanligtvis efter bara några dagar. Om diarrén inte har orsakats av bakterier, utan orsaken till tillståndet är någon annan, kan symptomen vara upp till en månad eller längre. Över 60 procent av fallen av turistdiarré orsakas av olika bakterier. Även norovirus är en vanlig orsak till sjukdomar som drabbar turister. Risken för turistdiarré är som störst då turister från i-länder reser till u-länder i tropikerna...

ons 7 febr 2018

Det är många som försöker skrämmas... inte bara kvinnor utan fast mera tok-feministrar i allmänhet...

Nu har ni överansträngt räknemaskineriet igen... klockan åtta i morse packade det ihop...

Anasyrma är fenomenet att provokativt själv lyfta kjolen och exponera könet eller bakdelen för att skrämma ”det onda”. Fenomenet finns beskrivet sedan antiken och gäller främst kvinnor men även transpersoner, och är kopplat till vissa religiösa riter, folktro, eroticism, eller oanständiga skämt...

Anasyrma skiljer sig från att blotta sig, en liknande gest, men där den senare exhibitionistiska akten har som syfte att hetsa upp den som blottar sig, så har anasyrma bara som syfte att påverka den som utsätts för gesten...

Man ser tydligt att dom anställda är typiskt anasyrma... ingen upphetsning kan spåras på de löst hängande tillbehören...

Anna och hennes kolleger var helt nakna på jobbet

Sparreholmarn brukar ta en omväg innan han kommer till pudelns kärna... Pudelns kärna är den verkliga inne-börden av något, till skillnad från vad som syns på ytan.
Uttrycket härrör från Goethes drama Faust, där huvudkaraktären har följe av en pudel sedan visar sig vara djävulen själv...

Det Sh vill säga och peka på via den feministiska utvikningen om anasyrma kvinnor, kjollyftarna, är alla nya normaliteter... som en ökande exhibitionism med två betydelser... den första betydelsen är ointressant för Sh... den stör inte nämnvärt 

eftersom händelserna är ovanliga

och man kan avstå från att titta på 

blottare och nudister...

Det är den andra betydelsen av vanlig exhibitionism, i mera allmän mening,

som är besvärande eftersom man inte kommer undan den...

1. Drift att visa könsorganen för andra...

2. Mera allmänt behov av att blotta, lämna ut eller visa upp sig över huvud taget...

Den vanliga exhibitionismen är politiskt 

tokliberal och tokfeministisk och den sköljer över oss utan att vi kan skydda oss från den...

Vad är det Sparreholmarn har sagt så många gånger... om dom bara byter namn till högerpartiet är problemen över för dom skatteovilliga...

Sparreholmarn är däremot skatte-villig och ersättningsvillig men bidragsovillig...

Sen gammalt vet vi ju att ni inte kan skilja på ersättning och bidrag... i stället för att dela ut bidrag till friska människor skulle man ju kunna höja ersättningarna till dom sjuka...

Moderaterna har inlett valrörelsen

tis 6 febr 2018

Varför gör det täcka könet på detta viset... är det för att skrämma det otäcka könet... dom som våldtar

och så... det skulle kunna förklara en hel del...

Många kaffefilter måste en sån häringa bloggpost passera... till slut kommer inget kaffe fram...

Anasyrma – Wikipedia

Raising the Skirt – Anasyrma Workshop by Nicola Canavan

Warding Off Danger: Protective Power of the Vulva

Man kan nästan tro att det är självupplevt... så är det... det hände sig 1959 i anslutning till en gympasal... ett kjollyft av en medelålders Anasyrmadam... inget mer med det... skolynglingen blev inte kränkt för fem öre men minnesbilden har etsat sig fast...

Vilken inverkan har de anasyrma kvinnorna på dagens småflickor...

Wiki skriver... Många historiska källor hävdar att anasyrma hade dramatiska och övernaturliga effekter - både positiva och negativa. Plinius den äldre skrev att en menstruerande kvinna som blottar sin kropp kan skrämma iväg hagelstormar, virvelvindar och åska. Om hon helt naken går över ett fält kommer ohyran att ramla av sädens ax. Även när hon inte menstruerar kan hon avärja en storm ute till havs genom att exponera sitt kön...

mån 5 febr 2018

Det hade vi ingen aaning om, för Hans Rosling har ju

sagt att det bara blir bättre och bättre dag för dag...

Bara glädje hjärtat rymmer,
Strunt i sorgerna och alla bekymmer!
Om än ställningen är svag, så sjung med välbehag...

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah!
Det går bättre och bättre dag för dag...

Jämt och ständigt man oss glatt med krascher, skoj och extraskatt,
Humöret rent utav jag skulle mist,
Om jag inte, som ni sett, kunde ta det hela lätt, gudskelov att man är optimist.
När banker går kaputt och bringar andra med på fall och själv jag följer med, så säger jag i alla fall...
Bättre och bättre dag för dag...
bättre och bättre dag för dag...

En sanslöst otrovärdig spåman som vet hur det blir i framtiden... tänk om han får rätt... muslimska svenskar, nej faen... men ryska svenskar kanske... för att inte tala om kinesiska svenskar... bingo...

Kina kastar absolut inte första stenen i Federal Reserves – FED:s glashus. Det kinesiska handelsöverskottet i varuhandeln med USA talar sitt tydliga språk. De senaste nio månaderna har överskotten stigit som en trappstege. Siffrorna (mätt i miljarder dollar) äro: 23 – 24.6 – 27,6 – 31,6 – 32,6 – 33,6 – 34,9 – 35,3 – 35,4 (nov månad 2017). Om några dagar rapporteras december månad 2017. Alla marknadens förväntningar visar ytterligare ett trappsteg uppåt. Kina tjänar astronomiska förmögenheter på handeln med USA – månad ut och månad in – år ut och år in. Naturligtvis kastar inte Kina första stenen...

Alla officiella kinesiska uttalanden för fram samma budskap. Kina dumpar aldrig sina ”bonds” för att skada dollarns ställning. För övrigt konstaterar världens främsta guldexperter att Kina under många år använt sina amerikanska bonds för att dammsuga världsmarknaden på guld. Men Kina har kvar en hyfsad reserv av bonds som ett finansiellt vapen. Detta har även Ryssland köpt upp under senaste tiden – med samma syfte. Precis ALLA läskunniga ekonomer känner till detta...

Trump kör avsiktligt ”to the bitter end” – The Fiscal Cliff. Det finna absolut ingen anledning att tveka. USA måste starta om igen. Han sänker skatterna medvetet – trots att han vet att skuldtaket måste lyftas över molnen. Trump vet att ingen annan väg är möjlig...

Alla handelsunderskott skenar för USA – samtidigt som USA:s skuld stiger som aldrig förr. Trump och alla ekonomer vet att USA:s skulder aldrig någonsin kommer att kunna betalas tillbaka. Läget är så desperat att USA snart inte kan betala räntorna på alla sina skulder...

Trump ökar gaspådraget mot ättestupan. Han vet att imperiet kollapsar. Det är bättre att få detta undanstökat för att sedan bygga upp USA på nytt igen. USA är på väg att gå samma öde till mötes som det spanska imperiet, men det andra amerikanska inbördeskriget blir tio gånger värre än det spanska inbördeskriget. USA blir sig aldrig mera likt. En diktatur är oundviklig under en lång följd av år i USA. Trump har accepterat USA:s öde. Han försöker rädda det som räddas kan. Sannolikt blir det han som sitter vid rodret under USA:s återuppbyggnad. Må kraften vara med honom...

 Jag hör redan alarmklockorna tydligt. De ringer så högt och klart. Vi kan bara ta en whisky och le av lycka. Vi får fred på jorden. Oj vad jag har längtat...

USAs varuhandel med Kina kraschar! Trump är The King of Debt!

Upptagenheten vid att Sverigedemokraterna inte ska få något inflytande i svensk politik har gjort att alla andra principer kastats överbord. Allianssamarbetet har gnisslat betänkligt, och i dag existerar det egentligen mest vid gemensamma fototillfällen...

Centerpartiet hävdar att S och SD är huvudmotståndare i valet. Samtidigt öppnar Lööf upp för blocköverskridande lösningar och tycks utgå från att Alliansen inte kommer kunna regera ensam. Det är här det blir snurrigt...

Eftersom Annie Lööf, till skillnad från Ulf Kristersson, inte vill ha SD:s röster i riksdagen, finns det bara en sannolik utväg: ett samarbete med S och MP. Emellertid påstår Lööf att hon inte alls vill regera med den sittande regeringen, så det är inte helt lätt att begripa hur C resonerar just nu...

I praktiken innebär Lööfs ställningstagande, hur motsägelsefullt det än är, att hon en gång för alla tar död på allianssamarbetet. C grusar möjligheten till att under överskådlig tid utestänga socialdemokratin från makten. Om C var berett att ingå i en alliansregering som säkrade en majoritet med hjälp av SD, skulle Löfvens parti genom enkel matematik vara blockerat från inflytande...

I stället gör C precis tvärtom: blockerar en kommande alliansregering och krattar därmed manegen för ett fortsatt rödgrönt styre. Det kan inte kallas annat än ett rent sabotage...

Ulf Kristersson har ett stort problem, och det heter Centern. Partiet är rimligen en större huvudvärk för honom än både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tillsammans. Ty det är C som just nu blockerar hans chanser att bli statsminister...

Centerns omöjliga ekvation

sön 4 febr 2018

En som vill lyfta kvinnan och sänka mannen... som kommunicerande kärl... när 

man lyfter det ena, sänker man det andra...

Att visa brösten, särskilt vårtan, rumpan och analhålet, för att inte tala om könet och klittan hyllas i gammel-media... som en tokfeministisk protest mot en fiende eller en manifestation av styrka och förmåga... det har ni säkert observerat... men har ni funderat på om det är ett nytt fenomen eller... varför hyllas och beröms tilltaget från visst håll... någon form av exhibitionism är det förstås... en maktdemonstration kanhända...

Exhibitionism är en drift att på olika sätt synas och uppmärksammas i offentligheten vilket i sin extrema form kan innebära att blotta sitt könsorgan för främlingar. Exempel på exhibitionist är en person som vill märkas i folksamlingar antingen genom handlingar eller utseende, synas i media eller visa upp sig inför en publik...

Det är några år sen nu som 

Sh stötte på begreppet 

Anasyrma... feg som Sh är har det alltså dröjt lite... att våga sig på vad Sh egentligen menar med tokfeminism... 

Anasyrma är fenomenet att provokativt själv lyfta kjolen och exponera könet eller bakdelen för att skrämma ”det onda”. Fenomenet finns beskrivet sedan antiken och gäller främst kvinnor...

Anasyrma skiljer sig från att blotta sig, en liknande gest, men där den senare exhibitionistiska akten har som syfte att hetsa upp den som blottar sig, så har anasyrma bara som syfte att påverka den som utsätts för gesten...

Anasyrma kan fungera som en apotropeisk handling, det vill säga en rituellt avvärjande handling mot något övernaturligt ont, eller göras för att skrämma en faktisk fiende...

Enligt folktro både på Irland och i Kina ska kvinnor ha lyft sina kjolar för att skrämma bort fienden. Och enligt folktro på Balkan så kunde kvinnor, när det regnade för mycket, rusa ut på fälten och lyfta kjolen för att skrämma gudarna och få regnet att upphöra. I Jean de La Fontaines Nouveaux Contes från 1674, blir en demon så förskräckt av åsynen av en kvinnas sköte att han flyr. Liknande avbildningar, kallade sheela na gig, var vanliga på medeltida kyrkor och slottsbyggnader i norra Europa och på Brittiska öarna.

Inom finsk folktro kallades anasyrma för Harakointi och hade magiska effekter på djur och människor och kunde skydda eller förbanna en person. Prästen och den samiska folkloresamlaren Jacob Fellman skrev ned en historia om häxan Piggan som genom att visa könet fick nio vargar att attackera motståndarna. Harakointi finns fortfarande kvar på vissa platser i finsk folklore kopplat till midsommarfirandet.

I vissa länder i Afrika, kan en kvinna som exponerar sitt kön fortfarande ses som en förbannelse eller som en gest för att avvärja ondska. På vissa håll i Nigeria är denna tro mycket stark och en man som utsätts för det anses i det närmaste som socialt död. Under protester i Nigeria mot oljeindustrin genomförde kvinnor anasyrma och Leymah Gbowee använde anasyrma i sina försök att skapa fred under Andra liberiska inbördeskriget...

SD1, SD2 och C har mycket gemensamt... den man älskar, agar man...

När slingerbulten Annie Lööf var med i söndagens Agenda pressades hon om Centerpartiets ståndpunkt om regeringens förslag om ensamkommande, som man fortfarande inte tagit ställning till... 

Centerpartiet har ännu inte bestämt sig om man ska ställa sig bakom regeringens förslag om nya möjligheter till uppehållstillstånd, eller om man ska fälla det... 

Lööf säger att frågan måste kunna få ta tid eftersom den är så pass viktig för de som berörs... 

Vi ska titta på lagförslaget. Det här är inget jag vill ta lättvindigt, det är oerhört komplicerat, för vissa handlar det om liv eller död. Det är inget vi gör med vänsterhanden...

Annie Lööf har tidigare sagt att de som ljugit om sin ålder inte ska gynnas av en ny lag, och när Agendas Camilla Kvartoft frågar om de som fått sina åldrar uppskrivna, säger Lööf att detta inte behöver betyda att de medvetet ljugit om sin ålder... 

Men på frågan om hur hon vet det har Lööf inget svar på. Jag kan så klart inte svara på den frågan. Jag är här som politiker och inte som rättsmedicinalare eller expert på bedömningarna. Jag är här för att ordna en så rättssäker lagstiftning som möjligt, säger hon i programmet...

Annie Lööf pressades om ensamkommande i SVT:s Agenda

En exhibitionist ska visas i rätt vinkel för att förstås fullt ut...

lör 3 febr 2018

En tragikomisk figur i Flen utses av sina gamla kompisar... medborgarna har inte valt politruken... en som krympte påtagligt när Tomas Rikse tog till orda... nu vill inte SD1 i Flen ta ansvar för avvecklingen längre...

En politruk är en utnämnd befäls-person som inom organisationen fungerar som ställföreträdare för en förbandschef...

Wiki beskriver också figuren som en politisk kommissarie, alltså kallad politruk, en partifunktionär som har till uppgift att övervaka de egna väpnade (i bildlig betydelse) styrkorna och ansvara för deras politiska skolning, organisation och lojalitet till partiet...

På samma sätt är Sture-plansfiguren utsedd som ersättare för en obefintlig förbandschef inom dom nu

nöjda Bondeförbundarna...

EU-bidragen strömmar in... om det inte vore för dom där ensamkommande...

Matriarkatkramarna har flockats runt Stureplansfiguren i brist på annan...

Undanträngda hucklebärande bondeförbundare är chans-lösa mot dom välutbildade stureplanskvinnorna...

För det finns också en annan dimension: väljarna... 

Centerpartiet ser potentiella väljare i gruppen akademikerkvinnor i storstadsområden...

Så mycket nonsens... Partiets analys är att de bland annat lockats av Centerns migrationspolitik... mycket kommer från det som hände 2015 då många upplevde att Centerpartiet stod med båda fötterna på marken och stod fast vid vår syn på en generös asyl- och flyktingpolitik, säger den tjänstledige överläkaren Anders W Jonsson, C, gruppledare i riksdagen och förste vice partiordförande...

Intern press på Annie Lööf om ensam-kommande

En väloljad floskelmaskin, en evighetsmaskin i sanning... en föråldrad fjortis... en sån där som vill rädda hela världen...

fre 2 febr 2018

Trollen växer på trän... så ska det bli... så kan det bli... så vill jag att det ska bli... det postmoderna nyspråket...

Oxfam har nyligen visat att den rikaste procenten av mänskligheten tar hem 82% av hela den ekonomiska tillväxten. Den här gruppen utgörs till stor del av en oerhört mäktig anglo-amerikansk oligarki och deras högsta tjänstemän...

Oxfam – Wikipedia

De växande stora privata förmögenheterna har även lett till ökad politisk makt för de rika oligarkerna. De förfogar idag över tillräckligt stora ekonomiska resurser för att kunna skaffa sig ett snabbt växande politiskt inflytande. Politiker kan köpas med löften om framtida guldkantade arvoden och andra ersättningar, på ett sätt som ingen lagstiftning kommer åt. Det är ur denna koncentration av makt till några av världens största företag och förmögnaste personer som globalismen har vuxit fram...

USA:s förre president Jimmy Carter konstaterade nyligen att oligarkernas politiska inflytande i USA nu blivit så stort, att landet inte längre är en demokrati utan en oligarki. Man kan inte bli vald till en ledande politisk position i USA utan att antingen själv var mycket förmögen eller att man får sin valkampanj betald av oligarkerna. Försöker man som Bernie Sanders sticka upp blir man snabbt utmanövrerad. Familjen Bush, liksom Donald Trump tillhör själva oligarkerna medan politiker som Clintons och Obama varit finansierade och beroende av bl.a. oligarken George Soros...

Genom sitt ägande inom vapenindustrin och stora politiska inflytande har oligarkin även tillgång till USA:s militärindustriella komplex och CIA, med vilka de kan sätta militära maktmedel bakom sin strävan efter global kontroll och marknadsdominans...

Globalismen förstör västvärlden och hotar freden

tors 1 febr 2018

Vid vägs ände, gott folk... nu väntar stupet...

Som brukligt är i ett land där det kontroversiella, tabubelagda och revolutionära utgörs av självklarheter, är det hela påfallande enkelt...

Rakhmat Akilov var känd av såväl Säpo som polisen. Rakhmat Akilov uttryckte sina terrorsympatier offentligt. Rakhmat Akilov rörde sig i kriminella kretsar. Rakhmat Akilov saknade asylskäl. Rakhmat Akilov befann sig i Sverige illegalt. Rakhmat Akilov borde, kort sagt, inte ha befunnit sig i Sverige...

Att förhindra terrordåd är i allmänhet svårt, men att förhindra det terrordåd Akilov begick hade varit enkelt. Det enda som hade krävts var att politikerna upprätthöll lagen, i stället för att spotta skattebetalarna i ansiktet. Politikerna klarade dock inte av detta, utan valde i stället att leka My Little Pony. De döda, lemlästade och traumatiserade på Drottninggatan är bara några av alla som fått betala priset för detta...

Intressant nog råder det valår då rättegången mot den patetiska loser som till följd av grovt vanstyre kunde genomföra ett terrordåd i Sverige inleds. Vad mer är, detta är långtifrån den enda nyhet om hur My Little Pony-lekande politikers inkompetens radikalt försämrat tillvaron för svenska folket som präglar valåret i fråga...

Terrordådet och valet

ons 31 jan 2018

Ingen återvändo, gott folk...

"Blunda inte för prognosen om muslimer", lyder rubriken på en nyskriven krönika i Fokus av Johan Hakelius. Föremålet för denna text är den Pew-undersökning som prognosticerar att andelen muslimer i Sverige kan uppgå till 30 procent år 2050 om invandringen förblir hög...

Det fanns en tid... bara för ett par år sedan... några tusen flyktingar kan vi väl ta hand om, utan undan-trängningseffekter...


Ämnet är, vilket Hakelius också tangerar i sin text, omgärdat av beröringsskräck. Enligt det gängse narrativet är islam en religion bland andra; en hög andel muslimer i Sverige är därför helt oproblematiskt, och att ens antyda någonting annat är ett ovedersägligt bevis för att den som ger uttryck för detta är en dålig människa...

Denna underförstådda "sanning" sätter tonen för all debatt om saken. Frågan är i stort sett omöjlig att dryfta offentligt utan att förhålla till detta. Praktiskt taget samtliga texter publicerade i etablerade medier, i vilka frågan problematiseras ens det minsta, är så fyllda av ängsliga reservationer och markörer att deras budskap närmast drunknar i alla förbehåll...

Det hela är naturligtvis ingenting annat än apspel. En stor majoritet av oss torde finna ett Sverige där 30 procent av befolkningen utgörs av muslimer ett väldigt skrämmande scenario, och alla vet också mycket väl att det förhåller sig på det sättet. Varför denna inställning inte bara är förståelig, utan dessutom sund, finner man när man när man tar del av en annan Pew-undersökning, i vilken man gör en djupdykning i vad muslimer faktiskt tycker...

tis 30 jan 2018

En lagom åsikt om andelen muslimer år 2050... såna 

åsikter är det ont om... men dom brukar komma från Hacke... Pew Research konstaterar att den muslimska andelen av Europas befolkning kommer att växa...

Det första skälet är att alla former av prognoser av det här slaget alltid är missvisande. Att ta nuvarande utveckling, eller en hypotetisk utveckling, och dra den obruten in i framtiden, är en mycket grov modell. Tar man resultatet bokstavligt, kommer man garanterat att ha fel. Om vi fortsatte att växa i samma takt som vi gör under vårt första levnadsår, skulle vi i snitt vara 29 meter långa och väga drygt 200 ton vid tio års ålder...

Det andra skälet är att svenska journalister inte litar på att folk i allmänhet förstår problemet. Journalister våndas när de tänker på risken att information av det här slaget missbrukas. De ser som sin uppgift att, likt gamla tiders präster, se till att församlingen inte hamnar på irrvägar. Och dessutom är de angelägna om att själva inte kunna skyllas för att ha lett församlingen fel. Alltså väljer de helst att undvika att rapportera om undersök- ningar av det slag som Pew Research gjort...

En hypotetisk undersökning av det slag som Pew Research gjort kan ändå vara till nytta: genom att påminna om att det här är frågor vi inte kommer undan. Oavsett om andelen muslimer i Sverige är 8, 11, 17 eller 30 procent, rör det sig om tillräckligt många människor för att islams problem, särskilt i förhållande till väst, inte kan betraktas som interna. De berör oss alla.

Det är bara att sätta igång och diskutera saken...

Blunda inte för prognosen om muslimer

 

mån 29 jan 2018

Låt oss vända på den hala

kuttingen... före detta nazisten och skatte-smitaren enligt vissa, Invar är död... ska han förlåtas, han folkhemskramaren... för övrigt tycks hela svenska folket lajka folkhemmet i dessa dagar... SD har inte ensamrätt på folkhemmet längre...

Bern drar sig till minnes att Ingvar sa något i stil med att, kan inte pandan få dö ut i fred. Det Naturliga Stegets grundare Karl Henrik Robert blev fullständigt likblek. Pragmatikern Kamprad hade givetvis rätt, även om pandan var och är en viktig symbolfråga... Sh kan se den idealistiske, romantiske drömmaren

och lumparpolaren Robban stelna till...

Pragmatisk = praktiskt inriktad, resultatinriktad, praxisorienterad, nyttobetonad, utilitaristisk, jordnära, realistisk, saklig...

Kamprad var förstås extremt nyttobetonad, resultatinriktad i motsats till slemmiga, hala, politiska smörbultar...

Newsweek väljer att avsluta sin artikel genom att lyfta fram att det så sent som 2011 kom fram att Kamprad var med och rekryterade nazister efter 1945, och var bevakad av säkerhetspolisen...

Nazister är naturligtvis inte mindre begåvade än dom som har en normal utvecklad personlighet... psykopater med utvecklad störd personlighet ifråga om känsloliv dras sannolikt till nazismens irrläror...

När människor med psykossjukdomar ofta har bisarra beteenden och uppföranden, är psykopaten istället väl medveten om att föra sig rätt, vara trevlig och att ge ett gott intryck – det ingår i störningen. Uppförandet kan dock vara teatraliskt eller tillgjort, personen kan uttrycka uppfattningar om sin egen förträfflighet, simulera känslor som anses passande, allt i syfte att manipulera för att uppnå bestämda personliga målsättningar. En person med psykopatisk störning har som regel svårt att förstå nyansskillnader i känslor, till exempel skillnaden mellan sexuell attraktion och äkta kärlek. I kombination med detta har psykopater ofta drag av impuls-kontrollstörningar samt saknar tålamod; de söker sig till äventyr och beter sig ansvarslöst...

Sparreholmarn har naturligtvis ingen som helst kunskap om Kamprads känsloliv... att

Kamprad hade sympatier för nazismen i tonåren under kriget... så var det... men han har gjort avbön och bett om förlåtelse... dåså... i egenskap av en global storkapitalist har IKEA inte betalat skatt i samma omfattning som vanliga företagare... måste det diskuteras... nej...

Nu finns det psykopater och rasister bland människor... det har evolutionen bestämt... det är inget vi kan göra något åt annat än lära oss leva med dom... undvika att göra dom till hjältar... att inte göra dom till ledare och chefer... i familjelivet överrösta dom... dom känslostörda är ju ändå i minoritet...

Ingvar Kamprad är död

sön 28 jan 2018

Nej faen... ett klasslöst sam-hälle är naturligtvis alldeles orimligt... dom mest begåvade utnyttjar sitt previlegium... konstigt vore väl annars... dom som lever på klasstrappans allra nedersta steg vill också ha några att se ner på, eller att ta hand om... att utnyttja om man så vill...

Sparreholmarn vill bara påminna om att nazistiska organisationer inte ska

ses i ett vänster-högerpersektiv... nazistiska ideal finns i alla samhälls-klasser... det som intresserar Sh är överklassnazismen som naturligtvis överglänser dagens gatupojkar...

kanske tror ni att överklassnazismen 

är död och begraven...

Gymniska Förbundet var en nazistisk organisation som grundades 1928 av Carl-Ernfrid Carlberg. Den gav ut tidningen Gymn. Förbundet lades ned 1932, men var en föregångare till Samfundet Manhem (Manhemsförbundet).

Lista över medarbetare i Gymniska Förbundet 1929

Lista över de personer som deltog i grundandet av Samfundet Manhem 1934

Sparreholmarn har inte ambitionen eller förmågan att undersöka hela historien kring överklassnazismen... bor man som Sh på von Rosens gamla grevliga marker påminns man dock ständigt om gamla tider och vilken påverkan Rosorna har haft på människorna i centrala Sörmland... ska vi glömma eller

minnas det som varit... oavsett vilket, kommer historien alltid ifatt nutiden...

Vad är det egentligen med den grevliga ätten von Rosen och extremhögern? Samtliga fyra barn och flera av barnbarnen till greve Carl Gustaf von Rosen och Ella von Rosen slutade nämligen som finansiärer av och medlemmar och aktivister inom den svenska extremhögern vilket torde vara rekord även inom den svenska överklassen och aristokratin...

lör 27 jan 2018

Den svenska extrem-högern

i Flen...

Eric von Rosens far var överstekammarjunkare greve Carl von Rosen, på bilden...

Sh föredrar att kalla fenomenet överklassnazism... liksom avlidne flenaren Karl N Alvar Nilsson...

Karl Alvar Nilsson – Wikipedia

Carl von Rosen hade ingen förmögenhet men åkte tillsammans med sin kusin Carl Bildt, på bilden, till USA för att leta efter rika arvtagerskor. De träffade systrarna Lilian och Ella Moore. De skapade därigenom ekonomisk trygghet åt sig själva och åt flera söner. Eric von Rosen gifte sig med Ella. Dagens Carl Bildts farfars farfars äldste son med samma namn var alltså kusin till Carl von Rosen... som avlade fram den unika ​svenska extremhögern i dagens Flenska kommun...

Deras söner blev Reinold som blev generallöjtnant, Clarence som blev hovstallmästare, Eugene som blev överceremonimästare och Eric. De skaffade sig tidigt egna herresäten. Eric von Rosen köpte år 1900 Rockelsta i närheten av Sparreholm, strax innan han tog studentexamen. Han hade tidigt bestämt sig för att bli forskningsresande och samtidigt som han lät bygga om Rockelsta slott till dess nuvarande utseende studerade han etnografi. Han övergav emellertid studierna och ”köpte” sig till sitt ”yrke”...

Om den grevliga ätten von Rosen och den svenska extremhögern ...

fre 26 jan 2018

Så olika falla ödets lotter... Nordiska motståndsrörelsen och Nationalsocialistiska Blocket... NMR riskerar att förbjudas, med all rätt enligt Sh, medan NSB självdog... 

dom vänsterliga Nationalsocialistiska tog över efter godsherren...

Låt oss prata om vänstern

och högern... NMR och han  Simon Lindberg är svår att för-knippa med höger... NSB och med-grundaren Erik von Rosen är lättare att förknippa med höger...

År 1936 framträdde broder Clarence von Rosen vid Samfundet Manhem och talade om ”Intryck från den nationalsocialistiska partidagen i Nürnberg 1936”...

Samfundet Manhem var en pronazistisk förening i Sverige som i folkbildande syfte samlade "nationellt sinnade" personer från medel- och överklassen...

Clarence von Rosen blev en nationalistisk hjälte... Tillsammans med brodern Eric var han aktiv inom svensk nazism under 1930- och 1940-talet...

Historikern Heléne Lööw menar att von Rosen tillsammans med sin bror Eric var "viktiga personer bland svenska nationalister" och att de var med och "introducerade nazismen i de övre samhällsskikten i Sverige"...

Tillsammans med brodern Eric var han en av Sveriges mest uttalade nazister både före och under andra världskriget...

tors 25 jan 2018

Två högerkrafter av speciellt slag... alternativa högern är väl höger eftersom dom kallar sig så... men faen vet... den riktiga adeln är förstås höger så det skriker om´et...

Låt oss prata om högern... det som kan betyda ovilja

att betala skatt

i största all-mänhet och för sina insamlade förmögenheter 

eller ovilja att förändra, konservatism, eller en uppdelning av människor i en överklass och en underklass, ett trasproleteriat och sen har vi naturligtvis främlingsfientligheten...

Christoffer Dulny och Rörelsens olika organisationer förenas i sitt fokus på vit identitetspolitik och vit makt. Bland de många organisationerna visar många prov på antisemitism, antifeminism, homofobi, rasism och islamofobi. Både utomstående bedömare och rörelsens förgrundsgestalter beskriver den ideologiska hemvisten som utpräglat högerpolitisk...

Släkterna Habsburg-Lothringen och Douglas är naturligtvis inga vanliga moderater... man kan nog med säkerhet säga att släkterna står långt till höger, även om åtminstone Gustav Douglas är känd för att ha råd att betala skatt...

ons 24 jan 2018

Den ene... Trasproleteriatets omhuldare i Flen... den andre... motsatsen till Johansson... finns nog inte i Flen... högerlibertarianer som tycker att skatt är stöld... som HAX alltså...

Låt oss prata om vänstern

och högern... 

dom som inte

har nåt att för-svara och dom

som har... fast det finns ju en höger som inte har något att försvara, annat än sin frihet, och hellre sitter i finkan än betalar en orättmätig skatt, som HAX ser det...

Vänsterpartisten och högerlibertarianen är nog varandras motsatser förutsatt att vänsterpartisten verkligen betalar skatt... fast vänsterpartisten har ju en förmåga att i så fall få tillbaka skatteinbetalningen som skatte-återbäring... och då är det ju ingen större skillnad på herrarna...

tis 23 jan 2018

Den ene... Trasproleteriatets omhuldare i Flen... den andre... Folkhemmets omhuldare i Flen...

Låt oss prata om vänstern

och högern... 

dom som inte

har nåt att för-svara och dom

som har...

Dom är trots allt väldigt lika... vi som umgås med bönder på bönders vis vet att det är lätt att hoppa från den ene till den andre... Centerextremisterna som består av Bonde-förbundare och Stureplanare är en osannolik paradox som enbart kan tillskrivas Annie Marie Therése Johansson och hennes väljar-sympatisörer matriarkatkramarna...

Så lika dom är... SD2 och Bondeförbundarna med sin gemensamma Sverigebild som förvisso inte är densamma som hos SD1 och Stureplanarna...

mån 22 jan 2018

Trasproleteriatets omhuldare i Flen... fast av olika skäl...

Låt oss prata om vänstern

och högern... 

dom som inte

har nåt att för-svara och dom

som har...

Dom är kämpar för var sin samhällsklass... men möts i en gemensam tro på västerländsk globalism... och naturligtvis i den över-gripande maktideologin, korporativism...

sön 21 jan 2018

Trasproleteriatets omhuldare i Flen... fast av olika skäl...

Låt oss prata om vänstern

och högern... 

dom som inte

har nåt att för-svara och dom

som har...

Dom är kämpar för var sin samhällsklass... men möts i en gemensam tro på västerländsk globalism... och naturligtvis i den över-gripande maktideologin, korporativism...

Fortsättning