Anteckningar Borgarn Medborgarn Sparreholmarn Självhushållning Hälsa och Kost Musiksidan intro Arkiv Sparre... Sparreholm Internet i Sparre Framtiden Ritat i Helgesta Husprojektering Kommunen Politik Korporativism Historia Dissidens Gammelmedia Historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nåja, nån gång ska väl Sh lära sig att 

hantera layoutfunktionen...

Medborgarn och kompisen Sparreholmarn lyssnar och ​iakttar...

  

Arkiv Sparreholmarn  uppdat. maj 2018

 

Blitzortung    Animerade väderkartor

Global map of wind

 

Lite hit och dit...

Om ickefeminism... 

Om livsåskådning...                       

"Gyllene snittets ism" och "Gyllene snittets parti"

Folkhemmet 

Nationalism kontra Globalism

Libertarianism kontra Totalitarism

Stadsplanering lagad

Fortsättning följer...

11 jan, en alienerad befolkning tappar förståndet...

"Ofta klagas det på jobbet om ”att ju mer man arbetar desto mindre får man i handen”, eftersom staten ska ha sitt och ägaren bara gnuggar sig om händerna ju mer man arbetar, och försöker klämma mer och mer pengar ur företaget..."

 

Vi, eliten mot folket... Vi, folket mot eliten...

Är inte Macron ett större problem än Maduro?

lör 16 febr 2019

Det vackra huset... i vilket demokratin dör... det är förstås tråkigt... minnet från ett par års projektering för snart fyrtio år sedan sitter i...

"I Sverige gör vi ett misstag när vi, i vår dyrkan av demokratin, jämför den med en militärdiktatur", skriver Karl-Olov Arnstberg i denna inledande krönika om demokratins död... krönikan kunde ni ju läsa i torsdags... så det är för den fina bildens skull Sh länkar till den nationalistiska tidningen...

Helgestaborna jobbade på den tiden under WSPs beskydd, fast det då hette något annat och var det marknadsledande konsultföretaget i Sverige... numera har ju Sweco tagit ledningen...

"Hur demokratier dör – del 1"

En agnostisk humanist som Sh... hur faen kan han slösa tid på obegriplig spiritualism... det går inte längre att med bara sunda förnuftet förstå globalismens järngrepp över väst-världens sinnen...

Det går inte att förstå de "små" människors totala underkastelse gentemot dom rikaste i världen, globalismens planer på en världsregering, NWO och deras systematiska utarmning av livsvillkoren för den lokala medborgaren... 

Sparreholmarn tar dock inte det spirituella så allvarligt... det är alldeles för sent att förstå de esoteriska gamla lärorna men det kan ju inte vara fel att lyssna på vad dom har att säga... Sh lutar sig nog fortfarande mot humanisternas värderingar utan att för den skull vara aktiv medlem...

https://i.ytimg.com/vi/S0y7jNV8ukU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLA6TiqPCajBQAbBsYVOa1rX7sqKxgLightbridge - Introduktion till en ny spirituell kanal. Uppnå din fulla potential.

Humanisterna

Som nog de flesta förstått idag är den politiska styrningen från EU överordnad den nationellt svenska i flertalet avgörande avseenden. Vi behöver därför återstående tid för att sätta oss in i vad detta val egentligen handlar om och hur våra röster kommer att förvaltas.

XSoros har i dagarna publicerat ett öppet brev som präglas av den skräck han nu upplever för att globalisterna verkligen skall sopas ut ur EU:s parlament och ledning. Hans bedömning av valutgången stämmer bra med min egen, dock har vi helt olika uppfattningar om konsekvenserna. Som sann globalist förbannar Soros vårt ”antikvariska partisystem” där kraven på direktdemokrati blir allt starkare. Paradoxalt nog anser han sitt eget totalitära elitstyre som ”räddningen” för Europa och de värden som han själv definierar. Han har tidigare skrutit om sin lista på ”pålitliga” ledamöter i parlamentet, prydligt listade i ett dokument från Open Society. Där fanns för övrigt fru Bildt med, tillsammans med Hökmark och elva av de övriga nitton svenskarna.

Citat ur dokumentet: Beyond discussing individual topics, Open Society should seek to build lasting and trustworthy relationships with these European lawmakers. Det ligger dock nära till hands att konstatera att mannen har blivit galen på gamla dar, eller vad säger hans hänförda beundrarinna Annie Lööf? Står du också på lönelistan? Soros är en privatperson som med hjälp av sina pengar försöker styra världspolitiken. Har vi anledning att acceptera detta?

Den egentliga roten till nationalismens förväntade framgångar ligger i ENF, där flertalet spektakulära EU-kritiker finns. Även om de inte får majoritet i sig självt kommer de att ge näring åt reformisterna, vilket nog kommer att garantera ett radikalt annorlunda EU efter valet. Stor betydelse kommer även förlusten av de brittiska partierna att få, det kommer att drabba hela globalistfalangen hårt. Där har folkets dom redan gett oss hjälp på traven… Vi skall återkomma till EU-valet i fler artiklar. Kommande debatter lär ge mer kött på benen!

Vad kan vi förvänta oss av EU-valet?

Vart tog Frankrike – som vi känner det – vägen? Ett i grunden konservativt land, med Europas främsta filosofer förankrade såväl i vänstern som högern. Med en av världens starkaste presidentmakter, med en absolut tro på en konfessionslös skola och den egna rätten till en ledande roll i Europa. Och naturligtvis för många en livsnjutningens och kulturens högborg. Idag ett land i ”désarroi”. Ett ord som täcker så mycket: kaos, förtvivlan, bekymmer, tumult, oordning...

Frankrike är idag ett land där polisvåld de senaste månaderna lett till hundratals allvarligt skadade, där arbetare och pensionärer i månader tagit till gatorna i protest mot skatter och bristande demokrati, ett land där antisemitismen galopperar och kristna kyrkor vandaliseras...

Vad många utomstående betraktare idag glömt är att Emmanuel Macron inte valdes till fransk president för sina kvaliteter utan för att väljarna tyckte alternativet, Marine Le Pen, var värre. Röstskolkandet var rekordhögt och  under hösten har Macron inte ens haft stöd av en femtedel av väljarkåren. Just nu visar de mest optimistiska opinionsmätningar på drygt trettio procent men detta efter att Macron lyckats skaffa sig en nästan obegriplig mängd TV tid genom organiserandet av landsomfattande debatter som ska lösa framtidsfrågor...

Frankrike är på en ej avundsvärd plats. Interna motsättningar, en statsmakt som blir allt mer distant från medborgarna, ekonomiska problem och en allt svagare internationell position. Om inte Frankrike lyckas att förändra sig och sin position väntar ett allt mer splittrat Europa där den franska inrikespolitiken ligger som en hämsko på all utveckling... 

 

Frankrike – Mellan kaos och förtvivlan

fre 15 febr 2019

WakeUpGlobe har återuppstått efter ett halvår med en man från energi- folket skulle väl Lena H. säga...

En 44-årig man, Michael Arild Patric Oddane från Löddeköpinge, nån mil från Lund...  en hyggligt 

normal människa, engagerad och påläst...

Bland annat om Agenda 2030 och dom 17 punkterna... ni vet... rädda jorden åt människorna... vällovligt så det förslår... men inte åt 10 miljarder... tok nej... det går ju inte... konspirations- teoretikerna menar att dom där uppe avser 500 miljoner människor... resten måste utrotas på nåt jävla sätt... divide and conquer eller söndra och härska som vi svennar säger...

https://i.ytimg.com/vi/a8Z0IBg40eU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAbfwbPQXV5mSOQvJ5uz_OZ4NZeNgGula Västarna, FN:s migrationsavtal, Agenda 2030

Agenda 2030... en no-go-zon för Måckinbördmedia... Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål, som tar vid där Millenniemålen nådde sitt slutdatum. Den nya agendan har år 2030 som målår, därav namnet Agenda 2030...

Millenniemålen var Förenta Nationernas millennieskiftes-satsning på åtta mätbara mål för att förbättra livet för fattiga människor och att skapa förutsättningar för en hållbar global utveckling i världen. Samtliga 193 av Förenta nationernas medlemsstater och minst 23 mellanstatliga organisationer kom överens om målen, som hade som målsättning att uppnås till år 2015.

De åtta målen till 2015 var...

Att utrota den extrema fattigdomen och hungern i världen...

Att se till att alla barn får gå i skolan...

Att öka jämställdheten mellan kvinnor och män och att stärka kvinnors ställning...

Att minska barnadödligheten i världen...

Att uppnå en bättre mödravård och minskad mödradödlighet...

Att stoppa spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar...

Att säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling...

Att utveckla ett globalt partnerskap för utveckling...

De 17 målen till 2030 är...

Avskaffa all fattigdom överallt i alla dess former överallt...

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition...

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar... 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla...

Uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt...

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla...

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla...

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla...

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation...

Minska ojämlikheter inom och mellan länder...

Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara...

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster...

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser...

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling...

Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen...

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling...

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling...

Ni vet att målet för frimureriet är att reducera Jordens befolkning något oerhört. Att göra det via krig förstör även för de som står för denna politik – så krig är inget förstahands- alternativ utan det blir att genomföra en global svältkatastrof som nu är deras agenda parat med pandemier... 

Nåja, dom kan väl vara lite lagoma, konspirations-sökarna... ingen vet ju vem som skrivit... Håll människans population under 500.000.000 i ständig balans med naturen... på Georgia Guidestones...

Då kan man åstadkomma det önskade resultatet med att få ner Jordens befolkning under 500 miljoner, och därmed försvinner de flesta av mänsklighetens problem. Miljöproblem, utrotning av djurarter, brist på råvaror, krig om resurser, och alla denna typ av problematik försvinner i ett nafs när folk dör av i mängder. Det blir få kvar som kan leva med hjälp av ny teknik. Man behöver inga arbetare eller tjänstemän...

Hur ska då denna politiska ordning genomföras och vilka är det man vill ha bort. Svält är metoden och alla som inte själva förstår vad som komma skall eller har resurser att skydda sig tillhör förlorarna. Vanligt folk i städerna över hela vår planet är de första offren. De som inte kan fly svälter ihjäl och vart ska de fly...

Sedan via olika former av utvecklade sjukdomar dödar man av folk ute på de fattiga områdena särskilt i Afrika. Ett exempel är de nya sjukdomar som härjat Västafrika under de senaste åren, t ex Ebola. Det fanns en uppgift för ett par år sedan att den amerikanska arméns 101 luftburna division överfört förband just till Afrikas västra sida, och frågan blir då varför? Sovjet hade något på sin tid de kallade för sanitetstrupper men i själva verket var de trupper på samma sätt som de Tyska insatsgrupperna var i öst i andra världskriget, de var mördarförband...


Internationell handel med mat är mycket viktigt för väldigt många länder har underskott i sin produktion av livsmedel. Dessa länder köper då på marknaden vad de behöver om de har resurser till detta. Sverige är ett sådant land, och vårt underskott ökar år från år nu med invandringen och i en bristsituation har vi bara mat för halva befolkningen. Dessutom kan man nog bara under en kortare tid upprätthålla produktionen och distributionen då folk och det politiska systemet snabbt bryter samman. Vem ska få och vem skall inte få blir då frågan och vem skall kunna styra det och med hjälp av vilka...

Folk i städerna är de första offren

Wiki säger... Georgia Guidestones är ett granitmonument från 1980 i Elbert County, Georgia, USA. På monumentet finns ett längre meddelande skrivet på åtta moderna språk (engelska, spanska, swahili, hindi, hebreiska, arabiska, kinesiska och ryska) och ett kortare meddelande som är skrivet på fyra antika språk: babyloniska, klassisk grekiska, sanskrit och egyptiska hieroglyfer. Monumentet kallas ibland för Amerikas Stonehenge", även om de massiva stenblocken på Stonehenge förvisso är ännu större. På vems eller vilkas initiativ monumentet uppfördes är inte känt. Pseudonymen "R. C. Christian" anlitade ett lokalt stenhuggarföretag att åta sig projektet...

Konspirationsteoretiker anser att monumentet är riktlinjerna för New World Order...

Tio budord är nedtecknade...

  1. Håll människans population under 500.000.000 i ständig balans med naturen.
  2. Utför reproduktion klokt - utveckla hälsa och mångfald.
  3. Förena människan med ett levande (dvs, ett språk som ständigt ändras/utvecklas) nytt språk.
  4. Styr passion - tro - tradition - och alla sysslor med balanserat synsätt.
  5. Skydda folk och nation med rättvisa domstolar och lagar.
  6. Låt alla nationer styra sina lagar men lös dispyter i en världsdomstol.
  7. Undvik obetydliga, värdelösa lagar och överflödiga politiker och tjänstemän.
  8. Balansera personliga rättigheter med sociala skyldigheter.
  9. Värdera sanning - skönhet - kärlek - i harmoni med evigheten.
  10. Var inte en cancer på jorden - lämna utrymme för naturen.

tors 14 febr 2019

En konspirationsteoretiker och konspirationssökare... en udda fågel... en knäppgök eller kanske dårfink... men även gökar och finkar är kloka, det tycker åtminstone Lina... börds ser ju faktiskt sånt som inte vi ser, färger till exempel... tänk om vi kunde flyga in i ett tätt buskage utan att kraschlanda på första bästa gren...

Wiki förklarar...

Jüri Lina... Konspiration och Konspirationsteori är knepiga saker... ingen tvekan om saken... många teorier visar sig ju dock, ofta vara sanna efter ett tag... det gäller nog konspirationsteorier också...

Desinformation kan göra att många missar vad världen egentligen är och hur den fungerar. Det handlar även om manipulation och medvetna lögner som är sanktionerade från makthavarna. Jüri Linas senaste film försöker reda ut vad som blivit fel. Jonas Lundström har sett den konstnärligt utformade dokumentären med svenska berättarröster...

Världen är inte alltid vad den ser ut att vara. Eller kanske mer hur den presenteras vara beskaffad. Mycket är förstås konkret för alla iakttagare och många borde vara överens om vad de upplever. Smärta och njutning. Köld och värme. Naturens skönhet. Kan vi färdas ner på lägre nivå för att förstå vad det är som styr cellernas processer blir perspektivet ett annat. Det som människan inte kan förnimma med egna sinnen undersöks med mikroskop, magnetkamera och andra tekniska hjälpmedel. Det gör att vetenskapen får en framskjuten plats för att tolka livets och universums mysterier. Vetenskapens auktoriteter utvidgar bilden av världen inom sina respektive områden. En kritisk inställning är ändå inte fel. Forskare som kommer med slutsatser och förklaringar kan även ha fel. Även experterna är oense som man brukar säga. Vilka är experterna kan man i nästa steg fråga sig. Vilka är det som hörs mest och finns det några som tystas ner...

Finns det en maktelit som medvetet vill lura människor att tro på illusioner? Enligt Jüri Linas senaste film är det otvivelaktigt på det viset. ”Desinformatörerna har fått i uppdrag att avskärma massorna ifrån verkligheten”, säger berättarrösten. Vetenskap eller ej är även en fråga som kan ställas angående synen på klimatförändringar. Den etablerade föreställningen är att det pågår en alarmerande global uppvärmning till följd av koldioxidutsläpp som är orsakad av människan. Är det ens tillåtet att ha någon avvikande uppfattning i denna fråga? Den tidigare vicepresidenten Al Gore erhöll Nobels fredspris trots att filmen ”An Inconvenient Truth” (”En obekväm sanning”), innehöll grova felaktigheter. Storbritanniens högsta domstol krävde en medföljande rättelse med felaktigheter om filmen skulle visas för landets gymnasieelever. En omständighet värd att notera...

Recension "Den förfalskade världen"

Pansarbilar på gatorna och undantagstillstånd, det är den klassiska bilden av hur högern tar makten och inför diktatur. Demokratier i en lång rad länder dog på det sättet: Argentina, Brasilien, Dominikanska republiken, Ghana, Grekland, Guatemala, Nigeria, Pakistan, Peru, Thailand, Turkiet och Uruguay.

Det är de varnande exempel som vänstern lyfter fram, dock utan att tala om vad det var för politik som ledde fram till militärkuppen. Det är emellertid inte från en extrem totalitär höger, det vill säga fascism och nazism, som vår tids hot i Europa och stora delar av västvärlden kommer. Sedan andra världskrigets slut har de flesta demokratiska haverier orsakats av valda regeringar. Det utropas inget undantagstillstånd, den självcensurerande morgontidningen kommer som vanligt, absolut inga pansarbilar och myndigheterna fortsätter att fungera. Medborgarna röstar och politikerna kan till och med, rakt motsatt det som händer, påstå att de förbättrar demokratin...

Det är en tragisk paradox att demokratins banemän använder demokratins institutioner för att subtilt, och ibland också helt lagligt, döda den. Det är en långsam död som sker utan att folkmajoriteten riktigt förstår vad som händer. Stegen mot det totalitära samhället är små och tagna var för sig kan de ofta försvaras politiskt. Det är det som nu händer i Sverige, som ett av flera länder...

Det reella hotet kommer från en hegemonisk vänster som fått med borgarna på det nyliberala tåget. Men också vänstern omvandlas. I våra postmoderna tider har ideologierna reducerats till maktens politiska redskap. Man skryter med sin egen ideologiska förankring samtidigt som man kallar sina politiska motståndare för fascister, nazister, rasister etc. Dessa beteckningar säger inget om de politiska motståndarnas politiska program utan det är vapen som maktpolitikerna riktar mot de politiker som de betraktar som sina fiender. Bloggaren och samhällskritikern Lars Bern konstaterar att socialdemokraterna, som var en folkrörelse när de tog makten i början av 1930-talet, numera är ett yrkesnätverk för politiker som vill göra...

Hur demokratier dör II:II

Att USA:s konstitution är föråldrad är rent nonsens, om man nu inte råkar ha en längtan efter det totalitära samhället. Så låt mig slå fast: Demokrati betyder folkstyre och Abraham Lincolns definition är lika relevant i dag som när den skrevs: ”Makten (The government) utgår från folket, skall utövas av folket och vara i folkets intresse”.

Att maktutövningen utgår från folket är i grunden ett konservativt krav. Det som visat sig fungera bör man inte ändra på (”If it ain’t broke, don’t fix it”). Att makten skall utövas av folket betyder att folket måste ha del i maktutövningen, vilket i grunden är ett liberalt krav. Folket är inte mindre värt än politikerna. Och slutligen, i folkets intresse är ett progressivt krav. Det är inte alltid medborgarna vet vad som ligger i deras intresse, men politikerna måste veta – det är deras yrkeskompetens...

Tar vi Sverige som exempel är medborgarna mer eller mindre lurade av politikerna och medierna till att försörja människor från andra delar av världen, människor som aldrig varit med och arbetat ihop de nödvändiga medlen. Folket riskerar till och med genom massinvandringspolitiken att bli utbytt. Hur man än vrider och vänder på frågan kan denna politik aldrig ligga i folkets intresse, oavsett vad maktetablissemanget lyckats övertyga väljarna om. Ett land där politikerna inte längre sätter det egna folkets intressen i första rummet är inte demokratiskt styrt utan totalitärt...

I Sverige gör vi ett misstag när vi, i vår dyrkan av demokratin, jämför den med en militärdiktatur. I en sådan jämförelse framstår naturligtvis militärdiktaturen alltid som sämre. Emellertid, militärdiktaturen ska inte jämföras med den demokrati som inte längre fungerar utan med det som är alternativet, det vill säga antingen ett vänstertotalitärt styre av det slag som världen alltför många gånger upplevt, eller kaos, och kanske också ett inbördeskrig. Militärdiktatur är en i jämförelse med demokrati sämre lösning men det är en lösning, därför att kaos och krig är än värre. Se på vad som hänt och händer i Irak, Libyen, Syrien och Jemen...

Hur demokratier dör I:II

Sofia N... ni vet... hennes 

tokliberala texter som brukar köpas in av Eva B. på Söder- manlands måckinbörd-media...

Nerbrands text är en synnerligen pedagogisk inblick i den liberala hjärnan. Nerbrands världsbild är hyperideologisk, ultrarationalistisk och superprogressiv. För Nerbrand är en regering som "premierar det egna folket" framför resten av världens befolkning någonting ofattbart... 

I en signerad ledartext som inte bara dryper av indignation, utan dessutom är späckad av formuleringar så grötmyndiga att resultatet blir en text som balanserar på gränsen till pekoral, gick i måndags Sofia Nerbrand till frontalangrepp på Viktor Orbán. Vad som föranledde Nerbrands vrede var inte någon av alla de aspekter av den ungerska politiken där kritik faktiskt är befogad, utan att landets premiärminister har lanserat en ny familjepolitik som syftar till att höja den låga ungerska fertiliteten.

I Nerbrands världsbild vore invandring inte bara ett fullgott alternativ, utan det självklara alternativet. Ja, faktum är att hon finner detta alternativ så självklart att hon – ironiskt nog efter en utläggning om vikten av demokrati – förklarar att en familjepolitik som den Ungerns folkvalde och populäre ledare lanserat inte skall "ha en plats i dagens Europa". Blotta tanken på att en regering för en politik som syftar till att upprätthålla befolkningens storlek utan invandring av människor från kulturer radikalt olika den egna är för Nerbrand inte bara någonting oerhört provocerande, utan hon tycks också finna sin egen reaktion så självklar och universell att det i hennes värld endast är genuint onda människor som kan vara av en annan åsikt...

Att en befolkning upprätthåller sin storlek genom att skaffa barn är dock ingenting konstigt, utan någonting fullt normalt. Att en befolkning däremot upprätthåller sin storlek genom invandring är inte bara någonting abnormt, utan dessutom någonting som på kort sikt är förenat med kulturkrockar och höga kostnader, och på lång sikt med – som åtskilliga historiska exempel visar – en högst konkret risk att förvandlas till en utsatt minoritet i sitt eget land. Vad Nerbrand finner så självklart att det i hennes värld tycks vara närmast obegripligt att ens någon kan vara av en annan åsikt, är någonting som går på tvärs mot både folkopinionen och den samlande mänskliga erfarenheten av god samhällsutveckling...

Den liberala sektmentaliteten

ons 13 febr 2019

Utmärkande för den fascistiska ekonomin är att om du kommer på något bättre än vad som redan finns, och som säljs av ett stort bolag, förhindras du att nå marknaden om man så ska ha ihjäl dig. Det leder till stagnation slutligen och där befinner sig väst sen länge på många sätt och inte minst inom t.ex. medicin...

Musse själv tyckte att fascism var en sammanslutning av statens och företagens makt... ungefär som globalismen idag...

Fenomenet ”chemtrails” torde vara färdigutrett eftersom man talar öppet om dem i kongressen... 

https://i.ytimg.com/vi/mxdT3cpTftw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAUUG2tkbJG2K8n8ZzYhU4alaDL8wHearing - Geoengineering: Innovation, Research, and Technology

Vart leder detta... Lena H:s infallsvinklar spretar som vanligt åt olika håll samtidigt... det handlar naturligtvis om Nikola Tesla, det hyperaktuella geniet...

Min läsare Ivan har översatt en video om Teslas energier till svenska vilket Ivan ska ha en eloge för. Klicka här så kommer du till den översatta videon...

Vi har på ett sätt en egen Nikola nämligen Peter Storm, en uppfinnare som utvecklade komponenter för att med utvinning och förbränning av hydroxygas från vatten kraftigt minska bränsleförbrukning i bensindrivna bilar, och han dog ytterst hastigt i Thailand...

Peter Storms tänkvärda inlägg på facebook

Mördad, eller inte mördad...
Det vet vi inte men vi vet att människoliv är ”ingenting” och det är ett skäl till att psykopater kan vara mycket farliga. De lever efter den ”läran”. I den kortlek som anses vara NWO:s handlingsplan, som utkom 1982, finns ett kort som handlar om ”konspirationsteoretiker” dvs man viftar bort all kritik genom att skicka ut sina agenter som kallar kritiker för foliehattar. När kongressen öppet talar om chemtrails kan vi konstatera att det stadiet är nu passerat. Nu behöver man inte vifta bort folk längre vilket står för att USA är inne i en öppen diktatur...

 

https://i.ytimg.com/vi/qpZL9WCvuTI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDJzez6oyNMC9_Va0jRSRXRlFKCDgNIKOLA TESLA documentary 2015 - BEST Documentary about TESLA !

Är Nikola Tesla historiens mest underskattade, 

bespottade och farliga geni...

Teslas energier, och chemtrails är färdigutrett

 

Fossila bränslen stökar till klimatet, inget tvivel om saken... lite gammalt från Medborgarn anno 2012...

Men sen är det det där med isen i grogglaset. När isen har smält har groggen runnit ut, säger en del ångestladdade klimat-alkoholister. Lugn i stormen medborgare, berusningsgraden blir den samma om man dricker groggen med isbitar i eller råkat glömma groggen och dricker den när isbitarna smält...

Fast har man bara massor med is och väntar tillräckligt länge kanske groggen har vuxit, faen vet. För havsnivån har onekligen stigit 130 m sedan inlandsisen smälte...

Man får nog ändå skilja på ditt och datt... Isen som ligger och svalpar i glaset påverkar inte groggnivån och isbergen som ligger och guppar vid polerna påverkar inte heller havsnivåerna...

Den globala uppvärmningen påverkar förstås ändå havsnivåhöjningen genom två processer, havsvattnets värmeutvidgning och utbredd nedsmältning av landisarna...

Men det har inget med groggen att göra...

tis 12 febr 2019

På pressträff under eftermiddagen presenterade Jimmie Åkesson partiets toppkandidater inför Europa-parlamentsvalet i maj. För första gången kan konservativ EU-kritik få betydande inflytande i EU-parlamentet...

Det är bra att Jimmie Å. kallar SD konservativt och inte höger...vänster, höger beskriver viljan att betala skatt... ska inte blandas ihop med skalan som beskriver hastigheten att förändra samhället... revolutionär, reformistisk, konservativ och reaktionär... SD2 är ett konservativt socialdemokratiskt parti... enligt Sh alltså...

När Jimmie Åkesson presenterade partistyrelsens val av toppkandidater slog han fast målsättningen att SD ska öka i valet, från två till tre mandat. Han sätter inte högre mål, eftersom valdeltagandet brukar vara lågt i dessa parlamentsval och Sverigedemokraterna främst konkurrerar med soffan. Åkesson hoppas dock att den nya vinkling som Sverigedemokraterna intar i EU-politiken, ska få fler att gå och rösta. Partiet har inte ändrat sin grundhållning om att överstatlighet är fel, men konstaterar att det på kort sikt finns goda möjligheter att byta riktning för EU inifrån...

Grupp med konservativa, inte med nationalistpartierPå fråga från journalister om hur bred den konservativa gruppen i EU-parlamentet får bli, klargjorde Jimmie Åkesson att SD vill samverka med andra konservativa EU-kritiker, men att det finns en skillnad gentemot mer renodlade nationalistpartier som har en annan syn på Ryssland, bland annat. Vi kan samarbeta i enskilda frågor med såväl Jonas Sjöstedts vänstergrupp som Le Pens nationalister, men när det kommer till organiserat samarbete är det viktigt att hålla distansen, sa Åkesson...

SD vill bygga konservativt block i Europa

Populism och populist är ord som kommit att användas som slagträ. När argumenten tryter går det alltid att drämma till motståndaren med ”du är ju populist” för att få slut på eller helt slippa en diskussion. Tanken är givetvis att den som får sig tillmälet kastat i ansiktet skamset ska dra sig tillbaka och på så sätt vika ner sig...

Ungefär som ”nazist”, ”fascist”, ”rasist” och ”brunråtta” traditionellt har använts som demoniserande, marginaliserande och utmobbande hatepitet när bristen på sakargument är skriande eller när inget annat återstår. SVT Text låter berätta att: ”S, MP, C och L säger sig samarbeta för att stoppa extremism och populism.” Vad innebär det? Kanske går tankarna så här:

”De som inte tycker som vi, vi goda och fina och moraliskt högtstående, är extrema och står för populism. Vi måste således stoppa dem. Populisterna måste tystas. Och alla som inte tycker som vi, hatar oss. Att ha en annan åsikt än den rätta är givetvis ett tecken på hat. Rent av populistiskt hat. Det måste brännmärkas. Det är ett beteende som kännetecknas av extremism.”

Det klassiska sättet att få tyst på motståndare är att skrämmas, att hota med allehanda påföljder som utfrysning, socialt förtryck och stopp i yrkeskarriären. När det gäller oberoende medier är den uppenbara skrämseltaktiken att hota med exempelvis utestängning, indragna tillstånd och åtal för hets mot folkgrupp – allt för att stoppa dessa misshagliga kanaler...

Den här metoden att bruka ”populism” och ”populist” i gravt nedsättande betydelse används av PK-folket inte bara för att smutskasta enskilda individer utan också för misstänkliggöra hela länder. Länder med fel regimer, som Ungern, Italien, Österrike och Polen, utsätts systematiskt för verbala påhopp, inte minst av mästrande PK-politiker som Margot Wallström, och kallas ständigt något i stil med populistiska högerregimer. Det spännande är ju att dessa glashuspolitiker av Wallströmtyp, som är så pigga på att ösa ut sitt hat mot dessa länders så moraliskt defekta politiker, inte ställer sig frågan varför dessa politiker i Ungern, Italien, Österrike och Polen kommit till makten och varför deras folkliga stöd är så starkt. Ett av skälen är rimligen att Ungern, Italien, Österrike och Polen styrs av partier som betonar respektive lands suveränitet, rätt till självbestämmande och inte sjunger globalismens lov...

Gästskribent Rolf Oward: Vad är populism?

NÄR FALLER DEN FÖRSTA DOMINOBRICKAN?
Kina kommer under inga som helst omständigheter att sälja sina amerikanska ”bonds” för att störta den amerikanska ekonomin i avgrunden – inte så länge som handeln med USA skapar så enorma handelsöverskott. I fjol slutade handelsöverskottet en bra bit över 300 miljarder dollar – en djävulsk massa pengar. Endast en dåre tror på att Kina välter den första dominobrickan...

Saudiarabien säljer inte heller stora mängder av bonds. Saudiarabien, Ryssland och Kina har samordnat sin oljepolitik. Det ligger i allas intresse att dollarns fall sker under någorlunda ordnade former för att undvika ett totalt kaos i världen. Faktum är att Saudiarabien redan accepterat att ändra sina planer på att göra sig av med US-bonds – garanterat efter kinesiska påtryckningar...

Det kan vara FED själv som startar lavinen av bankkollapser – om de fattar ett ödesdigert beslut. Fortsätter de att trycka upp trillioner av luftdollar – kommer oundvikligen förtroendet för dollarn att kollapsa. Då inleds panikförsäljningen av bonds – vilket leder till dollarns kollaps. FED:s beslut är oundvikligt. Alla andra vägar är stängda. De är tvingade att trycka nya ”fiat-pengar”. Men var startar den lavin av bankkollapser som leder till dollarns fall? Deutsche Bank styrs av USAs kriminella finansiella ”elit”. De tyska storbankerna är dränkta av bonds. Men att tro att dessa banker begår självmord först är synnerligen naivt. Det kan mycket väl bli Italien som fäller den första dominobrickan. Det kan bli privata fondförvaltare som grips av panik efter att ha insett det oundvikliga. Ett är absolut säkert – banklavinen startar i södra Europa eller någonstans i närheten. Skulle CIA frysa de saudiska tillgångarna på Wall Street kan det bli den saudiska kronprinsen MBS som välter den första brickan...

Kommande dollarkrasch – Faller en faller alla!

Snart kommer läkarna att utsättas för påtryckningar om vem som ska bedömas som tillräckligt sjuk eller ensam för att få stanna i Sverige. Samtidigt räcker inte sjukvården  till för de människor som redan finns i landet. Om Centerpartiet får som de vill står vi inför enorma problem, skriver överläkare Stefan Krakowski.

För ett tag sedan ryckte jag in tillfälligt på en nyöppnad psykiatrisk avdelning i norra Sverige. Personalen var helt oförberedd för sina arbetsuppgifter och dessutom kraftigt underdimensionerad. Det fanns inga rutiner på plats, inga säkerhetsåtgärder vidtagna.Frågorna var många; hur skulle man hantera strömmen av svårt sjuka patienter som behövde akut vård? Vilka mediciner skulle köpas in till avdelningen? Varför fanns inga säkerhetsrutiner på plats? Alla hade fått larmknappar men det var meningslöst att trycka på dem eftersom det saknades avtal med något vaktbolag. Om någon patient blev våldsam var personalen, som nästan bara bestod av kvinnor, helt oskyddad. Hur ska man kunna bedriva vård om det saknas personal och resurser?...

Kräver resurser som inte finns Det handlar alltså om att erbjuda uppehållstillstånd till personer som lider av svår sjukdom eller känner sig ensamma med allt vad det skulle innebära i form av massiva insatser från sjukvårdens sida, resurser som vi inte har. Faktum är att svensk sjukvård inte räcker till för de människor som redan finns i landet. Nu kommer läkarna att utsättas för påtryckningar beträffande vem som ska bedömas som tillräckligt sjuk eller ensam för att få stanna i Sverige. Den så kallade gymnasielagen, där tiotusentals afghanska män utan skyddsbehov ändå fick stanna i Sverige, resulterade i samma press på lärarkåren. De elever som inte deltar tillräckligt aktivt i undervisningen får inga betyg och riskerar därför utvisning. Ingen vet nämligen vad som menas med ”aktivt deltagande”...

Vi läkare är nästa offer för C:s migrationspolitik

mån 11 febr 2019

Hur står det egentligen till med unga kvinnor och insikter om det politiska läget i landet? Det finns anledning att prata om det eftersom jag ser en avgrund som öppnar sig mellan vad unga kvinnor röstar på och hur situationen i landet ser ut, och jag undrar vilken slags framtid dessa tjejer vill ha till sig själva och sina barn...

Men snälla... tokfeminismen behöver

en ledande tok... Annie L. är tokigast för tillfället men om folkpartiet hittar en som är tokigare blir rollerna förstås ombytta...

Är det laglöshet och öppna gränser, är det fortsatt nedmontering av samhällskontraktet, är det en skola i fritt fall? Är det sexuellt våld, grova gruppvåldtäkter och förnedring? Hur kommer det sig att unga män verkar ha en långt mer realistisk syn på vad som behövs för att ett samhälle ska vara funktionellt? Om kvinnor 18-29 år skulle bestämma skulle Centern vara landets största parti. Samtidigt är Centerns politik sådan att just unga kvinnor är de största förlorarna. Är det skolans hjärntvätt som bidrar till denna skriande okunskap och förvirring?...

Man vore korkad om man inte såg hur 35-åriga Annie Lööf drog i de rätta trådarna för att få tjejerna på sin sida. Många så kallade influencers blev innan valet 2018 plötsligt öppet politiskt aktiva och tog tydlig ställning. I vanliga fall brukar de mest skriva om handväskor, modeplagg, krämer, pojkvänner och solresor men nu mobiliserades de politiskt. Likt en fårskock upprepade dessa unga tjejer “fuck SD” i sociala medier som om Hitlertyskland stod bakom knuten. Modebloggerskor tog ställning för vad de troligen ansåg vara rätt och riktigt utan ett uns av insikt. Som en välsminkad tsunami vällde hyllningarna på Centern, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller kanske Feministiskt initiativ över följarna. Jag såg också många aningslösa kändisar positionera sig mot det som slarvigt kallas “högerpopulism”...

Unga tjejers politiska förvirring – influencerstyrd vurm för Annie Lööf ger uselt land för kvinnor

Den självgoda piassava-kvasten har aldrig varit

någon favorit precis men okej då... nya infallsvinklar är alltid välkomna... om Miljö-partiets klimatförnekare...

Den viktigaste frågan Per Bolund borde få om och när han blir språkrör för Miljöpartiet är om han kommer att fortsätta att tolerera det nya klimat-förnekandet i de egna leden...  

De gamla klimatförnekarna tvivlar som bekant på vetenskapen om jordens uppvärmning. Stopp och belägg, klimatförnekarna tvivlar på att det är människan som i huvudsak är orsak till en 

obevisad uppvärmning... om det blir varmare kan

det förstås bero på krigiska människors fula

manipulationer av vädret...  I Sverige är dock de nya klimatförnekarna en större och farligare grupp. De förkastar vetenskapen om effekten av klimatpolitiska instrument. Här är några exempel... men bara två...

FN slår entydigt fast att tvågradersmålet inte kan nås utan att storskaligt binda koldioxid från atmosfären och lagra under jord. Miljöpartiets inställning till utveckling av sådan teknik pendlar mellan förnekelse och ointresse...

Den oberoende forskningstidskriften Nature publicerade en forskningsstudie i höstas, som visar att ekologiskt jordbruk medför 50 – 70 procent mer av utsläpp än konventionellt jordbruk. Från Miljöpartister hörs ett upprört tjut. Miljörörelsen närstående forskare som Johan Rockström undviker helt enkelt frågan när de skriver om hållbara livsmedel...

Det riktigt farliga med av miljöpartister omhuldande kraftfulla slag i luften är emellertid att världens utsläpp av växthusgaser fortsätter att öka ohejdat...

 MP – ett parti för de nya klimatförnekarna

Det euforiska killgänget som har koll på yttrandefriheten... och när det fattas en procent eller mindre av yttrandefrihet i ett samhälle så är samhället en diktatur, säger Jens G...

Ligger den Onda Djupa Staten bakom även en aldrig så liten begränsning av yttrandefriheten så är det nog förvisso sant... i gränslandet mellan Djupa Staten och Civilsamhället är väl diktatur-begreppet inte riktigt relevant kanske... som när någon blir sparkad på smalbenet under middags-bjudningen då denne någon säger något otllåtet om invandring eller tokfeminism...

Wiki ger förslag på synonymer till diktatur... envåldsmakt, envälde, despotism, totalitärt välde, tyranni, förtryck, autokrati, absolutism, tvångsvälde, självhärskarmakt, oinskränkt gruppvälde

I politisk mening tänker nog dom flesta på diktatur som ett militärstött envälde... i civilsamhället är diktatur, åtminstone för Sh ett oinskrängt gruppvälde...

Jo, så är det förstås... obetydliga dagboksfunderare som Sparreholmarn deplattformeras... visst... sätten är säkerligen många men Sh bryr sig inte... det bekräftar bara utvecklingen av samhället... när Sh påstår att "den goda staten" har blivit korporativistisk eller när Sh påstår att lokalsamhället dryper av oinskrängt gruppvälde... då försvinner hälften av besökarna... med lokalsamhälle menar Sh kommuner, 

företagarföreningar, bygderådsföreningar, hembygds-föreningar, kyrkan och framför allt Måckinbördmedia i E-tuna... härmfåglarna... dom som i

första hand har resurser att deplattformera dagboks-funderare som Sh... när Sh överskrider PK-gränsen stängs statistiken av för service... när den återkommer har läsekretsen minskat till hälften...

Jörgen Bröms... ansvarig för digitala strategier och projekt för Eskilstuna-Kuriren AB. Jobbar med hela koncernens tidningar och för att leda dem in i nutiden och framtiden...

Deplattformering, från engelska "no platform" (ingen plattform) och "deplatforming" (att frånta någon en plattform), är en metod att hindra en meningsmotståndare att debattera en fråga eller framföra ett budskap genom att hindra att en plattform fyller sin funktion. Plattformen kan vara en scen avsedd för ett framträdande eller en debatt; ett massmedium som radio, TV eller en tidning; en digital plattform avsedd för publicering eller kommunikation...

https://i.ytimg.com/vi/ib6olByEZJs/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAaIT9qE4dxz6k3PzI8FhyTAnDdCQHur Kan Vi Prata om Yttrandefrihet? Henrik Jönsson, Jens Ganman & Ilan Sadé

sön 10 febr 2019

Nog är korporativism eller soft-fascism extremt alltid... när ett socialistiskt parti tvingas driva borgerlig politik har Sd1 och C och släp-vagnarna upphört att vara självständiga och nu blivit Korporativa Partiet...

Wiki berättar... Tendenser till modifierade former av korporativism har även uppträtt i många moderna demokratiska system. Efter andra världskriget har länder som Sverige och Österrike, under långvariga socialdemokratiska maktinnehav, utvecklat korporativistiska drag med samförstånd mellan regering, fack och näringsliv... jämför saltsjöbadsandan.

I Sverige kommer detta också till uttryck genom myndigheters och organisationers inflytande i den centrala politiska beslutsprocessen, via det statliga remissinstitutet, reglerad i regeringsformen...

Stefan Löfven har till och med gått så långt som att hävda att hans samarbete med MP, C och L räddar rättsstaten, oberoende medier och därmed själva demokratin. Oundvikligen leder ett sådant uttalande oss till slutsatsen att landets statsminister anser att inte bara Sverigedemokraterna utan även Moderaterna och Kristdemokraterna är ett hot mot desamma. Ett hot mot rättsstaten, mot mediernas oberoende och mot demokratin som sådan. I ett tal till sina egna angående det kommande EU-valet drog Löfven märkliga historiska paralleller till Verdun, Förintelsen samt massakrerna i Katyn och i forna Jugoslavien. Antingen är S-ledaren historiskt okunnig alternativt bara opportunistisk...

När mitten blev det nya extrema

Ni känner väl Rolf O... copywriter och översättare... fil kand, fil lic, diplomerad från Institutet för högre reklamutbildning... boende i Grönköping... gästskribent lite

överallt, jämför gärna med sin hembygd...

Såsom ett led i arbetet att Grönköping skall vara ett klimat- och koldioxidfritt samhälle senast 2020, skall Stortorget göras till en dieselfri zon med början 1 februari nästa år...

Enl. planen är det första steget att proklamera torget hållbart koldioxid-fritt, där polis Bergström får den viktiga uppgiften att tillse att gående icke utandas i samband med att dessa korsar torget. För att klara detta åtagande tillskapas ävenså Koldioxidmyndigheten, vilken skall tillse att ex.vis utandningsreglerna efterlevas... bilden visar aktiva koldioxidspanare patrullera m.h.a. elbil å Stortorget i Grönköping...

Det är inte alltid perfekt i Grönköping heller, säger Rolf O. men han blir mer och mer förvånad och irriterad över hur Sverige styrs och hur PK-tänkandet fått in sina tentakler i stort sett överallt...

​Ibland blir Lööfs uttalanden sant obegripliga som när hon säger att ”Alliansen lever”. Att den inte gör det är ju uppenbart för de flesta och vi vet också vem som var den huvudansvariga för dess bortgång. Ergo: En Lööflögn till...

Lööfs medvetna ljugande är ju så fantastiskt, detta att stadigt förvanska verkligheten. Det får en att undra – vad är hon (och femklöverpartierna) egentligen ute efter? Jodå, jag förstår att de som godhetsnarkomaner vill få omvärldens applåder för att de är så ”humana”, men … fortsättningen då? När applåderna tystnat och bara den bistra verkligheten återstår?...

Det måste vara ytterst bittert att till sist tvingas erkänna att ett flertal av hennes motståndare faktiskt hade rätt och haft rätt hela tiden. Dagen kommer när Lööf tvingas inse att de som exempelvis vill ha reglerad invandring, bevarade svenska traditioner och att svensk lag är den lag som gäller i Sverige, är de som fattat och att det inte hjälper att som Lööf försöka sätta munkavle på de personerna i hopp om att verkligheten ska försvinna...

Rolf Oward: Fenomenet Annie Lööf

Sot förs långt med vindar. Från öppna eldar i länderna söder om Himalaya täcker mörkt sot Himalayas glaciärer så att de värms av solsken och smälter på ytan trots minusgrader på hög höjd. Vatten för bevattning kommer främst från återkommande nederbörd...

Med elektricitet kan de fattiga byta ut sina öppna eldar mot spisar, kylskåp, värme och belysning. Det kräver ansvarstagande regeringar som förbättrar deras ekonomi och kan producera säkert tillgänglig elektricitet...

För sådan duger inte vind-, sol- eller bioenergi. Det blåser bara ibland och är bara solsken ibland, och odlingsmarken räcker inte för allt biobränsle som skulle behövas...

Då återstår vatten-, kärn- och kolkraft. Få länder har nämnvärt med vattenkraft. Kärnkraft kräver stora investeringar i avancerad teknik. Enklast och billigast är kol, olja och gas, som ger 85 procent av världens befolkning bättre livsvillkor...

Med förbränning följer också livgivande koldioxid till världens växtlighet och grödor. Koldioxid är som bekant inget gift utan växtlighetens livsnödvändiga näring och ger genom fotosyntes atmosfären dess lika livsnödvändiga syre...

Elektricitet livsviktig för världens fattiga

 

De senaste dagarna har en intensiv debatt pågått rörande under vilka förutsättningar offentliga samtal bör bedrivas. Komponenterna i diskussionen gäller extremism, finansieringsformer och moraliskt ansvar. Jag reder ut både stålar och heder. Häng med...

Nåja, Sparreholmarn bryr sig inte om pengar... till webbsidan alltså...

X

https://i.ytimg.com/vi/0ZyitLjClvA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCxd4uBYSw6PD5OvdD7VjfESDLV5QPENGAR, MORAL & MEDIA: bör media lotsa sin publik?

lör 9 febr 2019

Att världen är inne i en omvälvande förändringsfas nu lär knappast ha undgått någon. Ingenting tycks vara som förr. På hemmaplan har de gamla trygga planhalvorna höger och vänster alltmer försvunnit in i dimmorna, vi vet inte ens längre var mittlinjen ligger eller om målen står på kortsidan eller långsidan. Gräset växer allt högre och döljer alla markeringar...

Likt knattefotbollens aktörer springer alla politiker i en klunga efter bollen, ingen vet vad de skall göra med den när de plötsligt fått den framför foten. Var står målet, vem är med i mitt lag...

Lagen heter nu Nationalisterna mot Globalisterna. I Sverige tycks inte spelarna veta vilket lag de tillhör eller på vems uppdrag de spelar. Vem är lagledare, vem betalar tröjorna? Vem var det som köpte vår nya centerforward...

Nåja, i Sverige spelar det nog knappast någon större roll. Ingen kommer någonsin att bry sig. Vi kan se på TV när vi vill, vi har vår villa, vovve och Volvo. Får vi två medaljer i VM eller OS så jublar vi. Vi finns till! För ingenting kan väl rubba vår privilegierade tillvaro...

Föga anar vi att om Globalisterna vinner så förändras denna vår tillvaro. Öst och väst byter plats. Vänster blir höger, till och med nordpolen byter kanske plats med sydpolen. Demokrati blir fascism, kommunism blir demokrati och liberalism blir demokratur. Den enda raka tråden är att de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare. Och färre. The Deplorables. Useless Eaters. Eller i Frankrike  La foule haineuse. Vill vi hylla samma lag som skapade revolutionen i Ryssland, första världskriget, andra världskriget och som planerar för det tredje världskriget? Tredje gången gillt, är ju det som gäller...

Om Nationalisterna vinner så får vi behålla våra hus, vår hembygd, vår flagga och slipper att få näsan krossad en gång om dagen. Vi kan dela med oss av vår kunskap och visa hur man bygger ett fredligt samhälle, ett samhälle som inte exkluderar någon men kräver lojalitet, respekt och kunskap istället för dogmer. Vi får behålla lönen för vårt arbete utan att behöva göda världens banksystem. Vi har råd att bekosta vår sjukvård, vår skola och ett gott samhälle, där höger kan fortsätta att vara höger och vänster får vara vänster. Helt enkelt, alla får behålla sin egen åsikt och rätten att uttrycka den. Vi kan fortsätta att stifta våra lagar, som redan våra förfäder gjorde på tingshögen. Det klarar vi själva...

Allvarligt talat, vi står inför förändringar som mycket få människor kan föreställa sig. Jag skall inte ironisera över detta. Det handlar om vår överlevnad...

Bollen är ändå alltid rund.

Stefanie Lööfvens hispiga tillskyndare... den fanatiska måckinbördskans, troget

härmande globalismens

budskap likt en härmfågel...

Den dagen snön inte ligger kvar i fjällen har förändringar ägt rum på betydligt fler platser. Det handlar exempelvis om att smältande isar kommer att leda till ett instabilare klimat, och det kommer, vare sig vi vill eller inte, att påverka oss...

Frågan är på vilket sätt och hur mycket, eller kanske framför allt hur vi vill att framtiden ska se ut. Rimligtvis är det i den änden – med att skapa en målbild – vi behöver börja. Som Skebos egen David Jonstad, en av grundarna till Klimatmagasinet Effekt, sa på ett ”Folk och kultur”-seminarium tidigare i veckan, där även bland annat Björn Wiman och Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén deltog, blir klimatfrågan ofta teknisk. Han jämförde med att den som ska förmå människor att bygga skepp i ett första skede inte ska prata om att hugga ner träd och göra plankor, utan skapa en vision så att fler längtar efter havet. Detta eftersom den som ska engagera sig i något måste kunna relatera till det, och det gör man i regel inte till en omställning av energisystemet...

Det fungerar inte att bara peka på hur illa situationen är och höja priset på bilbränsle och flygresor. Det gäller att hitta rätt tilltal för att få med sig majoriteten på förändringarna och införa dem som en del av en större skattereform, där andra avgifter sänks...

Alternativet ser vi i Frankrike, där ”Gula västarna” visar att skattehöjningar på bensin och diesel saknar stöd i breda folklager... är Susanne N. så jävla korkad att hon tror att den revolutionära rörelsen ”Gula västarna” mot globalismen, 

fortfarande gäller skattehöjningar på bensin och diesel... naturligtvis inte, hennes politiska agenda förbjuder henne att nämna globalismens destruktiva konsekvenser liksom hennes postmodernistiska medsystrar...

Alla kan inte bry sig om klimatet – men alla kan bry sig om framtiden

Stefanie Lööfvens hispiga tillskyndare... visst är dom intelligenta och vackra, postmodernismens språk-ekvilibrister... dom kan ju hålla så många tankar i gång samtidigt... ni vet... jag tänker att... jag tänker att... i all oändlighet... men va faen tycker dom... till slut kommer det i alla fall en åsikt...

Det enda sättet för vår civilisations överlevnad är radikala politiska beslut och övergripande förändringar av vår livsstil...

Och det har hon ju absolut rätt i... fast en sån postmodernistisk åsikt förpliktigar till inget... man måste ju positionera sig... i första hand på vänster-högerskalan men det räcker inte... sannolikt är positioneringen på globalist-nationalistskalan mycket viktigare... postmodernismens språk-ekvilibrister undviker nogsamt dessa skalor... dom föredrar att placera sig på gal-tanskalan... skalan som numera kallas god-ondskalan och är utdömd av allt flera kloka människor...

Linnéa C, du förbannade, egoistiska postmodernist... hur 

många miljarder människor vill inte ha din levnadsstandard...  Kina och Indien bygger främst nya kolkraftverk. Det finns inga alternativ. Det ger nödvändig elektricitet för hushållens uppvärmning och mathållning, för företagens energiförsörjning och för samhällets sjuk- och hälsovård, skolor och transporter...

Vi bryr oss inte om miljön – vi bryr oss om kändisar

Först är dörren öppen... sen är den låst... nåja, kejsar måckinbördarn snodde ju bara artikeln som Sh också gorde... den fördjupade studien av familjen Thunbergs affärer

som inte var nåra affärer... Detta är ingenting som vi har haft kännedom om, säger Gretas pappa Svante Thunberg till SvD...

I september 2017 grundar entreprenören Ingmar Rentzhog sitt bolag We Don’t Have Time med ambitionen att skapa ”världens största sociala nätverk för klimataktion”. Affärsidén bygger främst på försäljning av digitala annonser... faen, ser dom inte ut som rovdjur, dagens unga entrprenörer... blottar tänderna, redo att bita nästa offer... eller ett försök till leende, medveten om omoralen han leker med...

Ungefär ett år senare, den 20 augusti 2018, startar Greta Thunberg sin klimatstrejk utanför riksdagen. Samma dag kommer Ingmar Rentzhog dit med en frilansfotograf. Han lägger upp bild på henne på sin Facebook och Instagram samt gör en engelskspråkig Youtube-film på 38 sekunder som läggs ut på We Don’t Have Times Youtube-kanal samma dag. Filmen har setts närmare 88 000 gånger...

Den 24 november 2018 knyter Ingmar Rentzhog Greta Thunberg till sitt bolag. Hon blir adjungerad i styrelsen för den stiftelse som ska "förvärva, förvalta och utveckla varumärket samt förvärva och förvalta aktier" i bolaget...

Tre dagar senare, den 27 november, öppnar företagets emission – med Greta Thunberg som dragplåster. Nyemission är ett erbjudande om att teckna nya aktier. Målet är att få in 30 miljoner kronor netto, inräknat vidhängande tecknings-optioner. I samband med nyemissionen säger Rentzhog att "vårt mål är att vi ska nå god lönsamhet inom tre år och vara minst 100 miljoner användare inom fem år." Samtidigt framhålls att We Don’t Have Time har potential att bli "extremt lönsamt"...

I det 120 sidor långa prospektet till nyemissionen lyfts Greta Thunberg fram elva gånger som en del av styrkan och framgångarna i We Don’t Have Time. Prospektet är en sorts presentation för att locka investerare. I ett stycke skrivs att hon upptäcktes av bolaget: "Ledande företrädare från We Don’t Have Time var först med att uppmärksamma Gretas Thunbergs protest genom Facebook- och Twitterinlägg samt Youtube-filmer som fick viral spridning. Bolaget spelade därmed en central roll för att ge Greta Thunbergs protest stor nationell och internationell uppmärksamhet", heter det.  I ett annat stycke framhålls att We Don’t Have Time har fått stort mediegenomslag i hela världen tack vare Greta Thunberg. Det hävdas att "bolaget nådde ut till 18 miljoner sociala medie-konton under september 2018". I ett tredje stycke sägs att "Bolaget bidrog till en framgångsrik kampanj för ökad klimatkännedom genom att i egna sociala medie-kanaler lyfta fram klimataktivisten Greta Thunbergs skolstrejk till en internationell publik"...

Företag använde Greta Thunbergs namn – utan att berätta

Ernman i bastun... Den enda bakom Greta är Greta. Så är det. Hon har gjort hundratals intervjuer och press-konferenser på egen hand. Det är hennes initiativ och kunskap som ligger bakom. Det finns ingen dold agenda. Vi tackar nej till allt som har med inkomster att göra, säger föräldrarna...

Sh protest... Nystartat bolag använde Greta Thunberg som dragplåtser

fre 8 febr 2019

Heldag på Akademiska i Uppsala...

Kontroll av cancerläget... ultraljud med kontrast-vätska... en teknik som utvecklats... läget förefaller stabilt... allt är dock inte bra... sköldkörteln fungerar inte som den ska... nya prover... är sköldkörteln den mest underskattade och negligerade körteln i magnesylvården, VC-vården alltså... återkommer till frågan...

Planeras nästa gång... en PET-undersökning... det är tio sen förra gången...

Positronemissionstomografi (PET) är en medicinsk avbildningsteknik som bygger på användning av isotopmärkta preparat, så kallade radioaktiva markörer, vilka möjliggör framtagning av tredimensionella bilder av exempelvis ämnesomsättningen i hjärnan men även hur olika preparat, exempelvis signalsubstanser, rör sig i kroppen...

Björklunds ”bästa tid som partiledare”. Hur skulle resultatet av hans sämsta tid skulle se ut? Minusränta har vi vant oss vid, men negativt opinionsstöd?

Att Per Svensson skriver som en liberal Bagdad Bob – propagandisten som proklamerade Saddams segrar, samtidigt som amerikanska tanks rullade i bakgrunden – skulle kunna vara kuriosa. En bisarr bekräftelse på att Sveriges största morgontidning blivit ett politiskt fantasy-fanzine. Men riktigt så enkelt är det inte. Per Svensson är inte en ensam kuf...

Den syndiga världens ogillande bevisar Björklunds rättfärdighet. Den liberalism Björklund till sist gjorde till sin, under ”sin bästa tid som partiledare” var ett slags nypuritanism. Den utgick från att det enda av verklig vikt var att vara rättrogen. Inget var viktigare än att hålla sig ren från en besmittad värld...

Smittan bestod av sverigedemokrater, förstås, men de senaste månaderna har de orena bara blivit fler. Kristdemokrater, moderater, vänsterpartister, liberaler av fel snitt: alla skulle de isoleras, för att osedligheten inte skulle sprida sig. Inget annat kunde vara viktigare.

Därför generar antagligen den där formuleringen om ”bästa tid” inte banérförare för den liberala nypuritanismen, trots det historiska bottenresultatet. Att ratas av världen är snarare ett adelsmärke för puritaner. Den syndiga världens ogillande bevisar Björklunds rättfärdighet...

De partier som liberala puritaner tycker mest illa om – Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet – växer mest i Novus mätning. Det är precis vad de liberala puritanernas kritiker varnade för: att göra allt till en fråga om att isolera ytterkanterna, kommer bara att leda till att ytterkanterna växer. Men inte heller det spelar antagligen någon roll för Björklundare och deras Bagdad-Bobare. Det viktiga är nämligen inte resultatet, utan gudfruktigheten i sig. Om andlig renhet har bieffekten att Satan får 95 procent av rösterna, så må så vara. Renheten går före allt. Den har blivit ganska skruvad, den svenska politiken. ”Mitten” består numera av människor som resonerar och skriver som fanatiker...

Människor i mitten resonerar som fanatiker

Föräldrarna är medvetna om att det skrivs kritiskt på vissa håll om deras dotter, bland annat att hon skulle vara en marionett med en hel pr-armé, politiker och opinionsbildare bakom sig. Det är inte sant, säger Svante Thunberg...

Den enda bakom Greta är Greta. Så är det. Hon har gjort hundratals intervjuer och press-konferenser på egen hand. Det är hennes initiativ och kunskap som ligger bakom. Det finns ingen dold agenda. Vi tackar nej till allt som har med inkomster att göra. Däremot säger han att dottern samarbetar med olika klimatorganisationer och får draghjälp från exempelvis Every Breath Matters, som hjälpte henne att komma till Davos, Friends of Ocean Action och Arctic Base Camp. Medie-

strategen Daniel Donner, som är knuten till European Climate Foundation och det kanadensiska kommunikationsnätverket GSCC, hjälper 16-åringen med presskontakter och gjorde pressreleaser under Davosmötet. Men han gör det helt ideellt. Vi betalar inte någon. Och vi tackar nej till allt som har med inkomster att göra...

Det är möjligt att opinionsbildare drar nytta av Greta Thunbergs genomslag, konstaterar hennes pappa. Men uppger att det är en annan sak att hon används för en nyemission i ett aktiebolag. Ingmar Rentzhog säger dock i slutet av intervjun med SvD att Greta Thunberg just hoppat av styrelseuppdraget i We Don’t Have Time. Det skedde för någon vecka sedan...

Hon vill fokusera hundra procent på sin grej. Och varken hon eller jag vill att fokus ska handla om vår relation, utan om klimathotet. Avhoppet bekräftas av Svante Thunberg, som understryker att det inte beror på nyemissionen eller bolaget. Hon tycker inte att hon har tid. Hon har ingen kontakt med dem längre. Hon vill inte heller förknippas med någon organisation vare sig de är ideella eller så. Hon vill vara helt fri...

SvD granskar: Nystartat bolag använde Greta Thunberg som dragplåtser

Shs protest mot måckinbördmedias mörkläggning...

Sh protest... Nystartat bolag använde Greta Thunberg som dragplåtser

tors 7 febr 2019

Du kan läsa om hur funktionsned-sättningarna påverkar vardagen, vad de beror på och vad man kan göra för att förbättra sin situation... man är inte sjuk för att man har en funktions-nedsättning...

Adhd-add och autism är välbekant för dom flesta vuxna...

(En av tio personer som diagnostiseras som savanter lider av autism. Detta har lett till att man tror att autism och savantsyndrom på vissa sätt är förenade. Autism tros bero på vissa störningar i hjärnan och dessa är oftast medfödda, detta i likhet med savantsyndrom. Sex gånger fler män än kvinnor är savanter)...

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) är en handbok för psykiatrin, som innehåller standarddiagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd och störningar...

I DSM definieras tre former av ADHD...

 

Huvudsakligen ouppmärksam form

Innefattar ouppmärksamhet...

 

Huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form

Innefattar hyperaktivitet och impulsivitet...

 

Kombinerad form

Innefattar ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet...

AST eller tidigare Aspergers-syndrom är knepigare att förstå, åtminstone för Sparreholmarns egen del...

Autismspektrumtillstånd (AST) kännetecknas framför allt av svårigheter med social kommunikation och socialt samspel, en annorlunda upplevelse av sinnesintryck, stereotypa beteenden och/eller begränsade intressen...

AST kan se mycket olika ut för olika personer och kan förekomma på alla begåvningsnivåer. De som tidigare fick diagnosen Aspergers syndrom får nu diagnosen autismspektrumtillstånd (AST) utan intellektuell funktionsnedsättning...

Infoteket

Funktionsnedsättningar-Adhd-add

Funktionsnedsättningar-Autism

Funktionsnedsättningar-Autismspektrumtillstånd-AST  (tidigare Aspergers-syndrom)

Annas berättelse lär oss en del om en kvinna med Asperger...

Greta T... Klimatkrisen är den största utmaningen som homo sapiens någonsin mött, sade hon och påstod att hela civilisationen är hotad. Lösningen är dock så enkel att ett barn kan förstå den...

Vi måste ändra allt i våra samhällen.

Thunberg vill sätta skräck i människor, säger hon.

Jag vill inte att ni ska känna hoppfullhet, jag vill att ni känner panik. Jag vill att ni känner samma rädsla som jag känner varje dag. Sen vill jag att ni agerar som om ert hus stod i brand, för det gör det.

Greta Thunberg vill att alla ska "känna panik" över klimatet

Syndromet yttrar sig olika, inte bara från person till person utan också beroende på om man är man eller kvinna. En del av problematiken kanske är generell för många med Asperger, annat kanske beror på att jag är kvinna med Asperger och en del kanske är specifikt bara för mig. Min förhoppning är i alla fall att det kan ge en bild av hur Aspergers syndrom kan se ut...

Annas berättelse... Jag var ett barn med massor av fantasi, jag skapade hela världar och scenarion inuti mitt huvud. Den verkliga världen hade ett magiskt skimmer över sig och en lekstund i kastrullskåpet kunde vara hur spännande som helst... 

En sak som kanske var lite udda är att jag alltid lekte bäst själv. I den mån jag lekte med andra barn försökte jag alltid få dem att leka efter mitt huvud... 

Böcker var en mycket viktig del av min barndom. Jag förlorade mig helt i de världar som utspelades i böckerna och jag gick ofta till biblioteket och lånade så mycket böcker jag kunde bära...

Detta bokintresse kan också ha varit en bidragande orsak till att jag, när jag började skolan, var perfektionist vad gällde stavning...

Jag matvägrade också när jag var liten. Jag ville inte äta något annat än pasta, pizza och pannkakor eftersom jag fått för mig att allt annat var äckligt. Grönsaker, potatis, ris och fisk var automatiskt äckligt, det visste jag utan att behöva smaka...

När jag var 9-10 år upptäckte jag att det fanns oskrivna regler. Det var saker som alla verkade ha kommit överens om, men som var helt ologiska. Å, vad jag störde mig på allt som man helt enkelt bara skulle veta var fel!...

Jag tänkte: "om jag säger så här kommer jag få det där svaret." Oftast stämde det också, men de gånger det inte gjorde det fick jag börja om från början och utforma nya teorier. Till slut insåg jag att det var lönlöst eftersom det inte finns någon som helst logik i hur folk beter sig...

Det tog mig ett tag att acceptera att det här med psykisk sjukdom inte är så märkvärdigt och när jag väl gjort det fick jag en aha-upplevelse av stora mått. Det var inte mitt fel att jag var annorlunda!...

Det har alltid tagit lång tid för mig att få saker och ting gjorda (det som i diagnoskriterierna kallas "svårigheter med exekutiva funktioner"). Städning t ex...

Hygien och tandhygien verkar kunna vara ett annat problemområde för folk med Asperger...

Saker som går på automatik kan vara ett vardagsproblem; jag kommer till exempel inte alltid ihåg att säga tack. Därför försöker jag alltid säga det så fort jag kan, så jag slipper tänka på att komma ihåg det vid ett senare tillfälle...

Jag tolkade frågan "hur mår du - egentligen?" och antog att de ville veta mina innersta känslor. Jag har fortfarande svårt att hantera just den frågan...

Oftast begriper man inte varför men man förstår att folk tycker man sagt eller gjort något konstigt, det märks på reaktionerna. Det jag gjort ända sedan jag var liten är att iaktta människor...

Många av de jag känner som har Asperger spelar, eller har åtminstone provat på att spela äventyrsrollspel, till exempel Drakar och Demoner. Jag tror det beror på att rollspel passar vårt sätt att tänka...

Kort sagt: äventyrsrollspel främjar empati, social gemenskap och -kompetens, och kan även öka förmågan till problemlösning. Inte dumt...

Min Asperger yttrar sig bland annat i ett starkt behov av ordning och struktur. Därför klarar jag inte av att jobba mer än fram till kl 12 eller 13...

Jag hade också tidigare svårt att träffa människor ur sitt sammanhang, träffade jag till exempel en kurskamrat på stan blev jag helt ställd och visste inte vad jag skulle säga...

Allt jag tidigare gjort har misslyckats, både studier och arbeten så nu känns det väldigt skönt att ha kommit fram till varför. Mina tidigare studier och arbeten har alltid varit på heltid och det klarar jag inte av på grund av behovet av dagsstruktur...


När jag var liten var jag en hjärna. Jag hade ingen kroppsuppfattning så min kropp var aldrig en del av mig. Däremot talade folk ofta om för mig hur intelligent jag var så helt logiskt drog jag slutsatsen att jag måste vara en hjärna...

En annan sak är att jag inte tycker om barn. För mig förkroppsligar de flesta barn kaos och oförutsägbarhet och de stör mitt behov av ordning genom sin blotta existens...

Kan man då dra någon slutsats av det här faktabladet? Ja, kanske det. Precis som vi med Aspergers syndrom inte alltid förstår men får lov att acceptera de neurotypiska människornas värld, önskar jag att ni neurotypiska människor accepterar - även om ni inte förstår - vårt sätt att vara. Det är inte mer än rättvist och gör livet betydligt enklare för båda sidor...

Mitt Aspergers-syndrom, Annas berättelse

ons 6 febr 2019

Västvärldens moraliska upplösning illustreras tydligt av det pågående försöket att störta den legitima regimen i Venezuela. USA förbereder en attack på ytterligare en regim som vägrar underordna sig den angloamerikanska oligarkins ekonomiska intressen. Efter andra världskriget har vi sett detta ske i en lång rad länder och alltid har man försökt ge sken av att sprida demokrati och frihet. Resultatet har nästan alltid blivit det rakt motsatta – diktatur, kaos och död samt okontrollerbara flyktingströmmar...

Kuppen mot Venezuela. Det är mot tidigare bakgrund man måste se det nu inledda amerikanska kuppförsöket mot Maduro-regimen i Venezuela. Ända sedan den Cubavänlige socialisten Hugo Chávez valdes till president 1999 har regimen i Caracas varit en vagel i Washingtons öga. Chávez knöt nära band med andra oljerika nationer världen över, såsom Iran och Libyen vilket ökade hotet mot petrodollarmekanismen. Han stödde öppet Gaddafi under attackerna 2011. Chávez förstärkte även relationerna till Ryssland. Den politiken har lett till att USA efterhand satt in olika sanktioner och ekonomiska sabotage mot landet...

Chávez dog i cancer 2013 och till efterträdare valdes samma år hans handgångne Nicolás Maduro. Det råder delade meningar om i vilken utsträckning landets ekonomiska problem beror på den förda vänsterpolitiken, sjunkande oljepriser eller sanktionerna från USA. Sanningen är sannolikt att alla faktorerna spelar in. De ekonomiska problemen har lett till upprepade upplopp och demonstrationer mot regimen, men trots detta förefaller Maduro fortfarande ha stöd av en folkmajoritet och han omvaldes förra året med 68% av avgivna röster...

De gula västarna. Det är intressant att jämföra situationen i Frankrike och Venezuela. Regimen i Venezuela har burits fram av den fattigare delen av folket som riktat sig mot den tidigare globalistiska politik som främst gynnat de rikaste och den övre medelklassen. Det är motsvarande grupper i USA som 2016 valde Trump till president där – grupper som av Hillary Clinton benämnts the deplorables. Det är mot denna bakgrund lite av ett ödets ironi att det är Trump som utsätter Venezuela för detta ogenerade försök att åter störta en demokratiskt vald president. I mina ögon är det ett tecken på att Trump verkar ha tappat initiativet till den djupa stat han sa sig vilja bekämpa.

Macrons regim i Frankrike är på många sätt den raka motsatsen till Maduros...

Macron är en springpojke åt världens rikaste familjeklan Rothschilds. Han kommer från en av deras banker och har lanserats av globalisternas medier och lobbyister. Hans uppdrag är att genomföra den globalistiska agenda som vi ser vår egen Annie Lööf genom januariöverenskommelsen försöker få igenom i Sverige. I Frankrike har den här politiken lett till stora försämringar för medelklassen och då främst den lägre medelklassen. Till skillnad från Maduro saknar Macron folkligt stöd. Reaktion har varit densamma som Venezuelas övre medelklass, att gå ut på gatorna och protestera. På det sättet har gulväströrelsen skapats i Frankrike under slogan vi folket mot eliten. Detta medan man skulle kunna säga att protesterna i Venezuela skulle kunna gå under slogan vi eliten mot folket...

Är inte Macron ett större problem än Maduro?

Kompromisser utan riktning är falska kompromisser. Eller, som den nuvarande regeringskoalitionen kallar det, ett budgetsamarbete. Det är underhållande att se social-demokratiska ministrar tala glättigt om reformer som, under valrörelsen, beskrevs som nackskott på välfärden... det är skönt att vi äntligen öppnar gränserna igen. Det blir kul att lägga ned Arbetsförmedlingen. Det kan nog bli bra att ta bort värnskatten...

Men det där är förstås bara ena sidan. Vi har ju de delar av regeringen, som inte sitter i regeringen och kallar sig opposition, också. Det finns några rader i det berömda 73-punkts-programmet som utlovar en ”omfattande skattereform”. Den reformen är som en schweizisk armékniv, funktionerna är nästan oräkneliga. Den ska leda till fler jobb, den ska minska skatten på arbete och företagande, den ska samtidigt fylla hål i den offentliga ekonomin så att ”välfärden tryggas” och så ska den förstås se till att stoppa växthus-effekten och minska inkomstskillnaderna i samhället...

Det är, med andra ord, en skattereform av sådant snitt att om den lyckas finns egentligen ingen anledning att fortsätta med politik, för alla problem kommer att vara lösta. Det är tveksamt om ens de stora världsreligionerna kommer att behövas i en värld som njuter av en sådan makalös reform. Det som inte framgår av uppgörelsen är hur reformen ska se ut. Om det vet vi egentligen ingenting. Och med ”vi” menar jag även Centern, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna...

Det talades mycket om att de som bildade den här regeringen gjorde det för att de ville ta ansvar. Landet hotades av osäkerhet och avsaknad av politisk stabilitet. Men om man gör en överenskommelse som bygger på svampiga dokument om att allt ska bli bra, utan att ha den minsta samsyn om hur saker ska bli bra, är det inte förutsägbarhet och stabilitet som är resultatet. Resultatet är då istället fullständig oberäkneligt och nyckfullt....

Det blir friår med ena handen och arbetslinjen med den andra. Avskaffad värnskatt på måndag och klämma åt de rika på tisdag. Kompromisser är politikens livsluft. Men när de grundas på en avsaknad på samsyn, en brist på tillit, luftiga och långtgående utfästelser utan metod och vitt skilda idéer om vad som borde ske, är de falska kompromisser. Det är att spela tärning med budgetpolitiken. Hur länge kan Centern och Liberalerna intala sig att de nog kommer att slå en dubbelsexa?...

 

Spelmissbruk

En alienationsskapande Mockinbördare som gör oss banansvennar förfrämligade inför statsmedia... "Jan B. går med flaggan i topp" när Liberalerna är nere på 2,7 procent...

Eva B... Åtskilliga går som förlorare efter ett val eller efter att deras ställning i partiet har blivit uppenbart ohållbar. Så är det inte för Jan Björklund. Han lämnar partiledarposten efter fullgjort uppdrag. Vissa i partiet välkomnar beslutet mer än andra, de allra flesta inser att det efter tolv år är dags, men ingen tvingar bort honom...

Jan Björklund avgår som partiledare för Liberalerna

I SVT/Novus senaste mätning, som publiceras i sin helhet på torsdagen, är Liberalerna nere på 2,7 procent...

Det är väl bara dom alienationsskapande Mockinbördarna som hyllar dagens skola...

Hans arv är en kraschad skola

Den alienationsskapande Mockinbördaren Eva B...

Få svenska politiker har personligen satt så stor prägel på ett område som Jan Björklund har gjort på skolan. Som oppositions- och skolborgarråd i Stockholm, med start på 1990-talet, var han en effektiv kritiker av försvagningen av skoldisciplinen, den bristfälliga resultatmätningen och urholkningen av lärarrollen. Som statsråd sjösatte han skolreformer för att vända utvecklingen. Dit hör tidigare betyg, fler nationella prov, starkare statlig styrning av skolan, en reformerad lärarutbildning, löne- och statushöjande karriärvägar för lärare med mera...

Det tar tid innan allt detta sätter sig men till och med Björklunds kritiker har tvingats medge att hans reformer är ohotade. Han har vunnit de stora skolpolitiska striderna och drivit fram en ny konsensus i skolpolitiken. Han gjorde det inte i kraft av sitt partis storlek eller maktposition, utan genom den klara analysen och de goda argumenten...

Jan Björklund går med flaggan i topp

En alienationsskapande Mockinbördare som gör oss banansvennar förfrämligade inför liberal statsmedia...

tokliberaler drar sig inte för att utnyttja barn för egna vinningars skull... mockinbördare vänder på kuttingen i postmodernismens namn...

”Det är som att alla spärrar och hämningar släppt på vissa håll. Även om besvikelsen över vårt vägval eller våra åsikter är stor så måste det finnas en gräns för vad man säger till en annan människa”. 

Mockinbördaren... Det gäller inte bara inom partipolitiken. Exempelvis har den 16-åriga klimataktivisten Greta Thunberg berättat att hon utsatts för ”enorma mängder hat”, vilket betyder att många försöker trycka ner en person som för fram en rimlig ståndpunkt. Samma sak gäller Annie Lööf. Även om den senaste regeringsbildningen är unik i Sverige är slutresultatet både rimligt och logiskt...

Att familjen Thunberg-Ernman gärna exponerar sig offentligt är ju en uppenbar inbjudan till offentligheten att kommentera familjens svårigheter... kanske är det deras vilja att deras läsare ska hjälpa till att sprida kunskap om ADHD och Aspergers syndrom...

Det är naturligtvis något helt annat att mockin-bördande boulevardmedia, politiker och stats-understödda klimatforskare, för att inte tala om skrupellösa privatpersoner, i sin affärsverk-samhet vill utnyttja ett barn med Aspergers syndrom som läromästare och reklampelare...

Människor med funktionsnedsättningar är inte sjuka... människor som utnyttjar människor med mentala funktionsnedsättningar är absolut sjuka...

Malena Ernman: "Jag fick min diagnos som vuxen"

Greta Thunberg: "Detta hade inte varit möjligt utan min asperger"

Greta Thunberg överväger att ta ett sabbatsår

Mockinbird media fortsätter... Det finns en tydlig majoritet i riksdagen som lovade väljarna att bygga en brandvägg mot SD, bestående av S, MP, V, C och L. Men för att den ska kunna fungera som ett regerings-underlag krävs stora eftergifter mot mitten, där den sakpolitiska tyngdpunkten ligger i dagens politiska landskap. Då är steget till en vänsterlutande regering som håller gränsen mot SD och regerar på ett liberalt reformprogram plötsligt inte lika långt som tidigare...

Centerpartiet står upp för sina väljare

 

 

tis 5 febr 2019

Socialdemokraterna startade som arbetarnas företrädare. De omvandlade samhället i en riktning som skulle gynna den hederlige arbetaren, dvs den medborgare som fullgjorde sina plikter, inte bara krävde förmåner. Om rörelsen nu överlever, vilket inte är givet, kommer den att vara företrädare för det moderna trasproletariatet, det vill säga medborgare som inte kan fullgöra några plikter, bara kräva förmåner...

Några år in på detta sekel har tillväxttakten per capita i Sverige sjunkit till cirka en procent per år – långt under den tidigare långsiktigt uthålliga taken på drygt två procent per år. Detta har skett samtidigt som ekonomin dopats av höga offentliga utgifter, låga räntor och en med allt större belåning finansierad privat konsumtion. Detta har bland annat yttrat sig som ett fall i välståndsligan: från fjärde platsen 1970 till tolfte platsen 2017 bland OECD:s medlemsländer...

Jämförs arbetslösheten i OECD-länderna har Sverige under samma tid halkat ned från tionde till tjugotredje plats. 1970 hade Sveriges invånare den längsta förväntade livslängden för att 2016 hamna på sjuttonde plats...

Uppräkningen kan fortsätta. Skolans allt sämre prestationer, polisen allt mer uppenbara misslyckande, sjukvårdens allt sämre tillgänglighet, ökningen av hemlösheten, bostadspolitikens grandiosa misslyckande, många pensionärers allt svårare tillvaro, ekonomiskt och socialt: Allt detta sammantaget visar att också Sverige befinner sig på ett starkt sluttande plan. Hur kan den ekonomiska och sociala situationen i Sverige försämras så radikalt utan att det uppmärksammas...

Med Chavez mot avgrunden!

I början av 1950-talet lanserade CIA ett propagandaprogram ihop med de expanderande mediehusen i Europa och USA. Detta program, som kallades ”Operation Mockingbird”, är ett av de viktigaste redskapen för CIA att styra och manipulera allmänheten och kanske det mest förödande projektet någonsin påfört det amerikanska folket och andra västländer.

Idag har de flesta aldrig ens hört talas om det. CIA:s verksamhet Mockingbird växte ut ur CIA:s föregångare, Office for Strategic Services (OSS, 1942-47), som under andra världskriget hade etablerat ett nätverk av journalister och experter på psykologisk krigföring som huvudsakligen var stationerade i Europa. Många av relationerna mellan CIA och mediehusen som formades under OSS tid överfördes efter kriget till en federal enhet kallad Office of Policy Co-ordination (OPC) som slogs samman med OSS 1948 och bildade CIA...

Detta intensiva samarbete som omfattade 1000-tals personer hade troligen inte kommit till allmänhetens kännedom om det inte var för Senator Frank Church. Han tillsatte en kommitté för att utreda frågan 1975. Den visade att CIA hade samarbetat med och infiltrerat media i mer än 25 år. 1977 följdes detta upp med en artikel av Carl Bernstein i tidskriften ”Rolling Stone” där pressen beskrevs som totalt korrupt och jämfördes med dem i totalitära stater. Verksamheten har förfinats och expanderat och 2014 kunde den mångårige tyske journalisten, Udo Ulfkotte, författare till boken ”Gekaufte Journalisten” avslöja hur han, under hot om avsked, rutinmässigt tvingades publicera artiklar skrivna av underrättelsetjänsten under eget namn...

Mockinbird media finns överallt...

Det är kanske inte så svårt att förstå varför samtliga etablerade medier idag fungerar som en megafon åt makten, inte granskare av den. Kontakterna är omfattande mellan mediehusen, myndigheternas tjänstemän och underrättelse-tjänsterna, både formellt och informellt, både på hög och låg nivå. Vi förstår idag bättre hur man med hjälp av olika epitet misskrediterar oberoende forskare som utmanar den allenarådande världsbilden...

Operation Mockingbird
Vi börjar med att konstatera att medborgarnas förtroende för de traditionella medierna, Mockinbird media,

har fallit till en bottennivå. Jan Tullberg refererar en undersökning som visar att flertalet anser att man måste följa alternativa medier för att förstå vad som händer...

Den samlade uppfattningen är att det är de traditionella medierna som står för så gott som all "fake news". Vi går igenom några exempel på SVT fake news och startar med rapporteringen kring dubbelmordet i Marrakech...

Diskussionen kommer in på klimatet och den vilseledande rapporteringen kring Greta Thunberg. Vi diskuterar också hur barnen har kommit att användas som sanningsvittnen kring klimatet och andra frågor i politiken...

Lars Bern tar upp Klimatuppropet med 83 kvinnor och 4 män som inte heller har nåpgon utbildning kring fysik eller annan lämplig kompetens för att förstå frågor som rör klimatet.
Den genomgående trenden är att alltfler okunniga har skrämts upp och nu efterfrågar en diktatur i klimatets namn...

Vi avslutar med att diskutera vad man ska göra med SVT. Slutsatsen blir att det är nödvändigt att låta tittarna styra utbudet i Public Service. DEt kan ske genom att låta redaktionernas budget styras av tittarresultatet...

Ett annat förslag är att SVT ska delas i två helt separata bolag som konkurrerar med varandra. Det ena bolagets styrelse kan tillsättas med en politisk inriktning och det andra med en oppositionell inriktning. Det kan likna konkurrensen mellan FOX och CNN i USA...

 

https://i.ytimg.com/vi/FunVKqQMLSw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDftubIgnERU0fQjrU8daCnzK6lPASwebbtv "Fjärde Statsmakten" avsnitt 2 - om SVT med Lars Bern och Jan Tullberg

Nuförtiden när allt färre betraktar sig som »arbetare« i klassisk mening behöver vänstern nya kollektiv av förtryckta för att kunna fortsätta sin klasskamp. Därav identitetspolitiken. Man behöver någon att slåss för. Grupper att projicera sin egen förmenta godhet på. För att vänstern skall fungera behöver den offer...

Medan andra pinnar på för att skapa välstånd och framsteg för alla måste vänstern försvara sitt existensberättigande genom att på ett ofta krystat sätt ställa grupp mot grupp. Medan civilsamhället naturligt strävar efter att skapa ett samhälle byggt på spontant och frivilligt samarbete måste vänstern hitta nya förevändningar för sin ambition att bestämma över folk...

Postmodernismen har anammats som taktik för vänstern i en värld där kommunismen överallt där den prövats lett till förtryck, lidande och misshushållning. En för övrigt snävt vinklad tolkning av postmodernismen – som förnekar verkliga förhållanden, fakta och logik. För om det inte finns någon objektiv sanning, då kan vänstern slingra sig ur en annars omöjlig debatt. Till och med Noam Chomsky suckar uppgivet...

Man ser det tydligare från utlandet. Sverige blir bara tokigare och tokigare. Här i Berlin kommer polisen om det behövs; man kan få träffa sin egen husdoktor på dagen; det finns både vin och sprit i jourbutikerna; det är en självklarhet att få ta en öl under promenaden; innehav av lätta rekreationsdroger är tillåtet; kompetens premieras; tv-nyheterna berättar mer om vad som har hänt än om vad man förväntas tycka; människor har både frihet och eget ansvar; det finns en respekt människor emellan. Individen är fri medborgare med stor makt över sin egen situation, inte undersåte. Det är detta som är det normala, inte det allt mer inskränkta Sverige...

Vänsterns nya kläder

mån 4 febr 2019

Den kapitalistiska globalismen strävar efter överstatlig makt och ser nationalstaterna som det stora hindret på vägen mot detta mål. Enligt bland andra den förre tjeckiske presidenten Vaclav Klaus är utomeuropeisk massmigration under beteckningen ”flyktinginvandring” det effektivaste redskapet för att försvaga de europeiska nationalstaterna. Klaus hävdar att 2015 års utomeuropeiska massinflöde var en organiserad folkvandring som utlöstes av EU-eliten och sedan utnyttjades av människosmugglare...

2015 års migranter hade reagerat på inbjudningssignalerna från Europa. Genom att nonchalera både Dublinförordningen och nationella utlänningslagar gjorde europeiska regeringar det möjligt för migranterna att obehindrat ta sig genom hela Europa upp till valfria välfärdsländer i norr. Det var ett märkligt agerande som inte endast var lagstridigt utan även destruktivt för invandringsländerna. Genom att agera som de gjorde avslöjade de aktuella regeringarna var deras solidaritet fanns. Den fanns uppenbarligen inte hos deras egna befolkningar som drabbades hårt, utan hos EU-eliten. Den europeiska allmänheten duperades. De som försökte opponera sig har skrämts till tystnad genom att stämplas som främlingsfientliga, rasister och fascister...

Som statsminister inbjöds även Fredrik Reinfeldt till Bilderberggruppen. Han misslyckades dock med sitt uppdrag att stoppa Jimmie Åkessons politiska karriär. Att öppna Sveriges gränser för utomeuropeisk massmigration ledde i stället till Reinfeldts eget fall...

Nu är det Annie Lööfs tur att bereda Sverige för den kapitalistiska globalismen. Hon har redan varit inbjuden till både Bilderberggruppen och Trilaterala kommissionen. Ingen kunde missta sig på att hennes främsta mål för den nya regeringen var att eliminera Jimmie Åkessons inflytande. Denna regering med en socialdemokratisk statsminister och inslag från Miljöpartiet har ålagts att driva en liberal politik. Och Jimmie Åkesson är pestförklarad och undanskuffad. Så långt har Annie Lööf fullgjort sitt uppdrag...

Om globalismens konsekvenser: Exemplet Sverige

Ingrid Maria Björkman, född 6 augusti 1927 i Uppsala, är en svensk litteraturvetare och filosofie doktor i litteraturvetenskap...

så... skriva kan hon i alla fall...

De kvinnor som retar sig på att män i deras närhet kör bil, medan de själva får gå, riktar sin ilska åt fel håll. Kontra-produktivt. Deras missriktade ansträngningar att påverka koldioxidutsläppen drabbar bara dem själva, deras egna samhällen och än värre de fattigaste samhällena på Jorden...

De mäktiga vita män feministerna inte ens ser, de sitter inte i bilkö på Essingeleden eller jagar förgäves en parkeringsplats i Gamla Stan. De flyger i ett av de 1500 privatjet som tar dem till World Economic Forum i Davos, där de blir uppläxade av Greta för att de inte vidtar tillräckligt hårda åtgärder i alarmismens namn. Den stackars vilseförda flickan begriper inte att hon är lammet i lejonets kula och hon ber lejonet att bita hårdare. Det mäktiga vita männen applåderar entusiastiskt sin nya frisedel att styra över världen...

Unga engagerade kvinnor bör, liksom medelålders engagerade kvinnor, rikta sitt engagemang åt rätt håll. Det vill säga att få stopp på klimatalarmismen, att återupprätta sanningssträvan i forskning, media och politik. För den saken måste det fria ordet värnas mer än någonsin...

Man måste också få kritisera alarmisternas cyniska sätt att knuffa barn framför sig, hålla dem som gisslan, för att få gehör för sin alarmism. Under häxprocesserna togs barn som gisslan. Att offra oskyldiga befriar inte oss från synd, inte ens från inbillad synd. Vi borde hålla oss för goda för att göra så idag...

Detta gisslantagande av barn tyder på desperation. Alarmisterna vet att bluffen håller på att rämna, men de vill mjölka den ännu ett tag. Flera namnkunniga journalister har på senare tid avslöjat bluffen och börjat söka sanningen. Mer sådant, så kan vi snart avskriva klimathotet helt och börja ägna oss åt viktigare saker...


Feminister bör vara klimatskeptiker

Det faktum att ordet inte nämns betyder dock inte att det finns ett större slag som avgörs, bortom Guaido eller Maduro...

Som betalande sosse är det svårt med klartexten... som inbiten sosse-globalist menar han naturligtvis slaget mellan västglobalismen och den hemsnickrade nationalstaten Venezuela... visserligen experiment-socialist-inspirerad men nationalistisk så det sjunger om det...

Vad som sker här i Venezuela är en kamp mellan öst och väst, mellan två ideologiska hemvister där humanismen och liberalismen desperat försöker slå hål på socialismens auktoritära skal. Det faktum att ingen nämner vad som orsakat allt detta och som lett landet till ekonomisk och humanitär ruin är dock en anledning till oro för dem av oss som önskar se en ljusning i Venezuelas kompakta mörker...

Om det är så som många säger att man, för att kunna bekämpa något, först måste nämna dess namn så har det här landet långt kvar att gå i marschen mot frihet. I Venezuela är socialismen ordet ingen säger medan den onämnbara ideologins konsekvenser fortsätter att härja detta land... 

Venezuela - Landet där ordet socialism skys som pesten

Bör EU verkligen utdela sådana mandat och välja sida i en intern politisk konflikt i ett främmande land, dessutom på en annan kontinent? Och ska Sverige delta i en sanktionsregim mot ett land vars politiska ledning på intet sätt hotar världsfreden...

För CIA och deep state och väst-globalismen, har läget kommit, att ta kontroll över oljan i Venezuela... om Trump tillhör globalisterna eller om han tvingas agera militärt får vi väl snart veta... att Juan Guaidó är en amerikansk marionett råder det nog ingen tvekan om...

”Det skulle inte förvåna om Margot Wallström och Stefan Löfven följer upp EU-parlamentets beslut och erkänner Juan Guaidó”, spekulerar ekonom-historikern Lennart Waara i en principiellt hållen artikel. Waara misstänker att Guaidó kan vara en ”amerikansk marionett”. I det förra fallet får man hoppas att han tar miste; det senare fallet går naturligtvis inte att utesluta. ”Venezuelas befrielse från Nicolás Maduro måste vara venezolanernas eget verk”, hävdar Waara med all rätt. Och han tillägger: ”Erkännandet av Jean Guaidó som president i Venezuela är därför geopolitiskt felaktigt. Vilka de nationella och internationella politiska konsekvenserna blir kan inte överblickas.”

Fyra valobservatörer avfärdar EU:s kritik av presidentvalet i Venezuela i maj 2018. De skriver “Vi tvivlar på att ni har några bevis för att backa upp EU:s påstående om “många rapporterande oegentligheter”...

Vi var enhälliga i att slutsatsen var att valet genomfördes rättvist, att valförhållandena inte var partiska, att äkta oegentligheter var exceptionellt få och av mycket liten betydelse. Det fanns inget röstköp eftersom det inte finns något sätt på vilket en röst kan köpas...

Själva förfarandet utesluter eventuell möjlighet för någon att veta hur en väljare ger sin röst och det är omöjligt – som vi verifierat – att en enskild person röstar mer än en gång eller att någon ska rösta på någon annan vägnar...

EU uppmanades att skicka observatörer till valet men avböjde att göra det. Ingen av kritiken i Ditt EU-pressmeddelande baseras därför på direkt EU-observation av valet...

Sverige och Venezuela

Anders Romelsjö


sön 3 febr 2019

Prostituerade influencers säljer sina själar för massrörelser som fascismen och kommunismen... till den globalistiska världsregeringen NWO...

En modern influerare är, om man läser igenom de 87 namnen i Expressen, en okänd kvinna mellan 20 och 30 år som åtagit sig att påverka omvärlden, bli känd och därefter får betalt genom att göra textreklam för varor som i första hand kan tänkas intressera andra unga kvinnor. Förresten behöver den moderna typen av influerare inte nödvändigtvis sälja skönhetspiller. De 87:s gäng i Expressen ville ju sälja ideologi...

Nämligen den inte helt obekanta tanken att demokratin måste inskränkas för att vi ska kunna rädda klimatet. Texten är en hel hönsgård av obevisade påståenden om vad som räddar eller skadar klimatet, uppblandad med en del förnumstiga självklarheter om vad som är nyttigt. Men framför allt präglas framställningen av halsbrytande förslag om hur Stefan Löfven bör ta ett hårt grepp om makten, som om våra grundlagar inte fanns, för att "uppfostra" befolkningen, eller förbjuda sådant som "oekologisk potatis". Konkret beordras Stefan Löfven: "Släpp taget om väljarstödet och kör över oss och våra klimatkatastrofala vanor. Vi står bakom dig." Om Stefan Löfven lyder de 87 inflerarna lovar de honom viss belöning: "Vi kommer att hylla dig för ditt mod, din klokhet och ditt ledarskap"...

Man måste nu återigen fråga sig hur sån här rappakalja kan passera nästintill obemärkt i landets näst största kvällstidning. En enda politisk debattör, Rebecca Weidmo Uvell, har vågat sticka fram hakan och säga att de 87 skrev en blandning av fnosk och antidemokrati. Det saknar nog inte betydelse att denna Rebecca själv, av bilden att döma, är en ung kvinna och ser ut som influerarna i Expressen. Risken med att säga emot 85 kvinnliga influerare som skryter med sin makt att nå "minst 2,1 miljoner människor varje vecka" torde vara större för en man i min ålder. Eller har det redan blivit så att det finns en etablerad sanning i att "influerare" verkligen är en ny ideologisk maktfaktor som bör tas på största allvar...

Jan Guillou: Influencer-uppropet i Expressen en bluff

Massrörelse och elitstyre... fascismens otvivelaktiga kännetecken, liksom kommunismens... vad kan vara mera naturligt än att de båda möts i globalismen... en i slaskvänstern som inte fattat att det 

är globalismen det gäller och där står

dom på samma sida, kultureliten och 

kulturvänstern... globalismens sida...  

Vilka antifascistiska krafter finns det då kvar som kan engagera människor? Dagens Nyheters floskelmaskin kommer pumpa som vanligt, upprop efter upprop, verop på verop. Men ingen mer än de själva kommer tro att det är liberalerna som kommer utgöra den antifascistiska fronten...

I lördags förra veckan, ett upprop i Dagens Nyheter av 30 intellektuella big shots. De samlade sig för Europa, mot fascismen. Räck upp handen alla ni som läste uppropet och kände att det här, det träffade mig rätt i hjärtat! Nej, tänkte väl det. Den ödesmättade, bombastiska ­sörjan innehöll inte ett enda ord av substans, som kan ha förändrat någons perspektiv. I stället för en fackla i mörkret blev den en skrattspegel över den kulturelit som tror att fascismen är en individfråga. Skärp dig! är de undertecknarnas oempatiska uppfordran till alla dem, som aldrig skulle få för sig att läsa deras självgoda upprop...

Hur modigt är det egentligen att ta ställning mot fascismen? Det djärva är väl snarare att våga förstå varför populismen växer på alla kontinenter i nästan alla länder samtidigt. Om man menar allvar med att bekämpa inskränkt nationalism och högerpopulism krävs en konkret samhällsanalys. Den som inte vill prata om nyliberalismens konsekvenser bör tala med mycket små bokstäver om populismens orsaker. Det finns mönster, livsvillkor och strukturer som måste attackeras innan man kan avkräva folk att de ska känna mer öppenhet för – ja, vad då? Vilket slags Europa? Upp flyga orden, stilla tanken står...

Populism = politisk rörelse som vädjar till folkligt missnöje med de etablerade samhällsinstitutionerna och storföretagen, till skattekverulans och politikerförakt...

Mot fascismen räcker inte självgoda upprop

Varje ny president i Frankrike utlovar en förnyelse, i Hollandes fall bort från det kapitalistiska systemet mot en arbetarvänlig socialism. Hollande, som saknar stöd av storfinansen, misslyckas dock totalt och tvingas genomföra skatte-höjningar som snabbt underminerar hans position. Hollande bäddar därmed för nästa aktör, som utlovar sin egen version av samhälls-revolution – Macron drar på sig stövlarna...

Putsad och fejad av Rothschilds Bank i Paris och omgiven av hårdhänta livvakter som den mystiske Benalla intar han presidenttronen 2017.  Huvudkonkurrenten Fillon har manövrerats ut genom skandalisering i pressen. Fransmännen är euforiska – äntligen blir det bättre! Men ack, det räckte med ett år för att fasaden skulle rämna. Allt var bara tomma ord, skattehöjningar, mer arbete och rättslöshet. Återstår bara att ta fram de gula västarna och gå ut på gator och torg. Hjälper det? Jag tror inte det...

Vad denna lilla sammanfattning vill visa är att Frankrike styrs genom ett tätt nätverk, bildat under loppet av hela efterkrigstiden. Det har sina starkaste komponenter i USA:s Deep State med CIA, sionismens bankväsende, den italiensk-korsikanska maffian och den redan tidigt etablerade franska överklassens järngrepp över ekonomin. Det som överraskar är de väl maskerade relationerna med USA och, sammanhängande, relationerna med den maffiastyrda droghandeln. Både Afghanistan och Kosovo ingår i trafikeringen av droger via Frankrike (the french connection) och Italien till USA, en verksamhet som har den amerikanska militärens stöd och en enorm betydelse för den ekonomiska brottsligheten i världen...

Men den franske presidenten är underordnad detta, vem han än är. Löften om Folkets Väl är bara luftbubblor. Vi skall vara medvetna om spelreglerna om vi av någon märklig anledning vill fördjupa samarbetet med Europas kärna. CIA har ett starkt grepp om Frankrike, vilket är den direkta anledningen till att Frankrike marknadsförs som pilotland för EU. Macrons tydliga besvikelse över att Trump vänt honom ryggen efter en inledande flirt visar att han hade räknat med fortsatt stöd i sitt projekt att med CIA:s hjälp öka det amerikanska inflytandet i EU. Nu tyder det mesta på motsatsen, vilket vi kan vara glada för. Lycka till, Gula Västarna, ni arbetar också för vår räkning! Till kraven kan nu också räknas att dra bort täcket över fransk politik...

Vem kommer egentligen att styra det framtida Europa?


Miljörörelsens retorik har under det senaste året skruvats upp allt mer. Den framtidsvision man företräder förutsätter i allt högre grad TRO än kunskap. När trossatser legitimerats är kätterianklagelser nästa steg...

X

X

 

https://i.ytimg.com/vi/BEwe7AXxCU4/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLA4dwEcEarbtVgjZ0ufAJFrDaaVjwKLIMAT-TEOKRATIN: Varför miljörörelsen blivit en religion


lör 2 febr 2019

Om vi verkligen vill reda ut orsakerna till våra stora gemensamma problem – skolan, försvaret, segregationen – visar det sig nästan alltid att problemen inte beror på en brist på politiska beslut och regerande, utan på ett omåttligt överflöd på beslut och regerande.

Hade skolan fått hållas utan inblandning sedan femtiotalet hade den antagligen fungerat utmärkt, buren av lärare som visste vad de gjorde, snarare än av politiker som gjorde vad de trodde sig veta. Hade försvaret fått vara i fred hade vi inte avskaffat värnplikten, bara för att tvingas återinföra den. Vi hade inte avrustat Gotland, för att sedan tvingas börja om från början.

Och så vidare. Carl Hamilton skrev bra i Dagens Nyheter i augusti förra året om den svenska politikens ovana att fatta extrema beslut som sliter landet i stycken. Googla och läs.

Det mesta tyder helt enkelt på att världen skulle vara mycket bättre, om bara politiker var en aning latare än de är, som en klok tänkare en gång skrev...

Och jag vet, ni tror att det här bara är en skojig liten marginalanteckning. Men gör mig den här tjänsten: tänk på saken på riktigt. Vad är mest riskabelt: att sakna eller att ha en regering...

Just det...

JOHAN HAKELIUS: Hur mycket bättre blev det med en ...

Hen som sa’t, hen va’t...

Framtidens fascister kommer att kallas antifascister... det sa ju redan Winston C... en del tycker att globalister är fascister... andra tycker att nationalister är fascister... vi får väl se vem som först tar till vapen...

Vi får allt oftare höra att demokratierna hotas av fascism och partier med olämpliga ”rötter”. Men det är en ohederlig reaktion på att politikens makthavare utmanas. Intressantare är att diskutera varför väljarna väljer bort gamla makthavare.

Det är väljarna i demokratiska västländer som fritt, frivilligt och enligt sina egna beslut väljer bort etablissemangen. Det är tack vare demokratin dessa eliterna faller. Utvecklingen är bevis på att demokratin fungerar. Men för makthavarna i USA och Europa blir det ett ”hot” mot demokratin när de själva inte får vara kvar vid köttgrytorna. Det makthavarna gör när de själva sitter löst är alltså att smutskasta demokratin och dess funktionssätt. Man hatar och stämplar sina utmanare som extremister istället för att ta sakliga debatter om samhällsutvecklingen...

Etablissemangen erkänner inte att det i levande demokratier alltid ska finnas en opposition som kan ta över regeringsmakten när de gamla makthavarna inte längre har folkets förtroende. Det är inget hot, det är folkets möjlighet att utkräva ansvar. Men varför väljer folk bort de gamla etablissemangen? Mitt svar är att de inte för en politik som väljarkåren i respektive land instämmer i. Med globaliseringen har de politiska eliterna slutat försvara nationalstaten och dess funktioner. Istället har man bejakat gränslöshet...

När eliterna utmanas tar de till hat och smutskastning


Mina tankar går till Munch´s målning Skriet och Obstfelders diktbok ”På feil klode” då jag läser TT:s referat av Annie Lööfs tal vid C-partiets möte i Umeå igår...

Lööf menar att hon och C-partiet behandlats respektlöst efter att man skrivit under JÖKEN med Löfven och S-partiet. Vidare menar hon att det måste in flera vuxna i det politiska rummet. Mellan raderna frammanar hon bilden av elaka populister som häcklar och misstolkar hennes göranden. Mest märkligt är att hon ropar på flera vuxna. Vem är det som egentligen måste växa upp...

Förvåningen över Lööf´s karaktär stegras slutligen av hennes hänvisning till Thorbjörn Fälldin...

Den som tar i får en del smuts på fingrarna, men när allt kommer omkring, vad har de rena händerna uträttat här i världen? citerade Lööf och rundade av med att Centern nu har valt väg...

Att hon anser sig ha gjort stordåd är tydligt. Hennes bonderomantik blir patetisk med hänsyn till hennes färd från skolbänken direkt till politiken. Någon smuts syns sannerligen inte under väl lackerade naglar. Alltså egentligen stor komik. Men helt utan minsta udd av självironi. Ett uttalande direkt från gökboet...

På fel jordklot?

Annie Lööf vill se mer hyfs och mindre hat

Kan nån se mera förvånat bekymrad ut än trollet med gummiansiktet... många timmars träning framför spegeln har gett frikostig utdelning...

Statsrådet Strandhälls Twitter-konto upplevs som ett politiskt trollkonto, ett konto värdigt en pårökt och överengagerad SSU-are där det politiska tungotalandet är ständigt närvarande. Ofta dyker det upp konstiga och bisarra delningar av andras texter, och det händer att statsrådet Strandhäll spårar ur rätt bra på egen hand. Men inget av detta är ett skäl till hat, hot och sexistiska påhopp...

Ett av de senaste inläggen på Twitter som statsrådet Strandhäll fick ur sig var en delning av en ledartext av Alex Voronov på Katrineholms-kuriren. Strandhäll valde att citera – ”SD intar den ståndpunkt som passar för stunden, i syfte att bilda tillfälliga politiska allianser. Varje parti som vill luta sig mot SD-stöd bör komma ihåg detta. Armkrok i dag kan betyda kniv i ryggen i morgon.” En hostning, en harkling, en titt upp i taket. Är statsrådet Strandhäll dum i huvudet?

Absolut inte. Jag är övertygad om att statsrådet Strandhäll är en intelligent kvinna. Men hur tänker Strandhällskan ibland? Eller rätt ofta? Citatet är ju ett smashläge för oss som har synpunkter på den där överenskommelsen eller avtalet som slöts i januari. Helt plötsligt blev det ju uppenbart för alla med en tillstymmelse till slutledningsförmåga att Social-demokraterna intar den ståndpunkt som passar för stunden. Socialdemokraterna och Miljöpartiet skall ju för tusan driva igenom en liberal politik och reformagenda som är bättre än vad Alliansen någonsin lyckades med – enligt Björklund och Lööf...

Socialdemokraterna har intagit sina nya ståndpunkter, som passar för stunden, för att bilda en tillfälllig politisk allians. Det är en tillfällig allians med mängder av möjligheter till svek och löftesbrott, där dagens armkrok kan bli en kniv i ryggen imorgon. Och då har jag inte ens reflekterat över det femte hjulet i regeringssamarbetet, Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt – och vad de kan ställa till med. Armkrok idag, en kniv i ryggen imorgon...

TROLLET?fre 1 febr 2019

Slutklämmen på en lång förklaring till paradoxen "den ondskefulla godheten"... det råder inget tvivel om att Tysklands folk, särskilt kvinnor, tyckte att Hitler var god under olympiaden i Berlin 1936...

Varför är det så viktigt att oavbrutet visa sig som god?

En fråga, som väcks av människors beteende på sociala media och annorstädes är, varför så många finner det viktigt att ständigt visa sin godhet, det vill säga att i alla sammanhang signalera denna till andra...

https://i.ytimg.com/vi/lLnGqMoNXRI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCNjEe6qiLgieqHWiUXcwoxSWy5fQOlympiaden 1936 Fest der Völker

"den ondskefulla godheten" från förr...

Ett skäl kan vara, att sociala medier lett till en vana – och ett behov – att söka få många instämmanden – klick eller berömmande kommentarer. Men man har då glömt bort, att värdet av andras gillande självfallet beror på dessas värderingar. Vem är egentligen intresserad av andras uppskattning, om de personerna har värderingar man delvis föraktar...

Människor tillägnar sig i dagens samhälle ofta sina åsikter genom att utan egen reflektion ta över vad som gäller i deras bekantskapskrets, på arbetsplatsen, i media eller dylikt. I dessa tider av massindoktrinering av kulturmarxistiska idéer och attityder är frekvensen av sådana personer bland bloggläsare, åhörare naturligtvis mycket hög. Kanske en nämnvärd andel av klicken bara därför kan betraktas som helt ointressanta? Varför skulle instämmanden från människor utan egentligen egna åsikter vara värda att uppmärksamma? Men kvalitetsvärdering ägnar sig nog de flesta talare eller bloggare inte åt...

Ett annat skäl till att frekvent godhetssignalering ses som nödvändig är, att den grupp man identifierat sig med, blivit väldigt viktig för en själv, och att därför signaleringen fyller funktionen att visa medlemskap. Och eftersom man sannolikt utan nämnvärd egen reflektion bara tagit över vissa åsikter från andra, upplever många personer ändå en känsla av osäkerhet. Ständig signalering för att få bekräftelse från andra att man har rätt, blir då en lösning. Men troligen räcker detta ändå inte...

Den signalerande personen känner på något sätt, att han/hon missbrukat sitt medvetande genom att helt anpassa sig till några få ”godkända” åsikter. Men en individ har personligen alltid ansvaret för alla sina åsikter, och de måste därför skapas eller fastställas genom en rationell process, vägledd av dennes viktiga värderingar. Det duger inte att bara ta över samhällets eller gruppens aktuella syn, för den är nog bara en schablonmässig version av dagens kulturmarxism eller socialliberalism. Det är detsamma som att stödja ideologier, som är skadliga för ett gott samhälle...

Den ondskefulla godheten

Gula västar eller inte... det var glasklart från första början att Macron var en Rothschild bankster (banker + gangster) och globalist... insikten om detta har naturligtvis ökat med tiden... herr

Google har dock svårt att förklara 

sambandet mellan västarna och

globalismen, åtminstone på svenska...

Wiki... Demonstrationerna mot president Emmanuel Macron‎ började i samband med Emmanuel Macrons installation som president den 7 maj 2017 och har sedan dess fortsatt. Demonstrationerna, som fackföreningsrörelsen medverkar i, gäller den globlistiska politik som Macron står för och driver igenom, och som av demonstranterna uppfattas som hård och globalistisk...

Anthropocene skriver... Brexit i England och de gula västarna i Frankrike utgör ett motstånd mot den globalistiska utvecklingen... förutom vänster-högerskalan räcker det gott med lokal-globalskalan på tvärs för att förstå... bland gula västarna finns naturligtvis både vänster och högeraktivister... liksom att både vänster och högeraktivister finns bland lokalsamhället förespråkare... gal-tanskalan kan ni glömma för alltid...

Demonstrationerna mot president Emmanuel Macron – Wikipedia

Begår Västvärlden Harakiri? – anthropocene


En fascinerande utveckling. Tysklands största och en av världens viktigaste banker är konkursmässig. Den tyska staten kommer att tvingas ta över och slå ihop banken med Commerzbank AG om inget mirakel inträffar...

Så vad är speciellt med Deutsche Bank? Det är väl dels att banken ägnat sig åt omfattande derivat-affärer, dels att den har höga overheadkostnader. Lite som de svenska bankerna, som tror att de kommer att kunna leva på bolånemarginaler... 

Jag tror inte det kommer att fungera i längden. Vi ser hur nya aktörer tar sig in och finansierar bolån med fonder. Kapital finns det gott om, men Finansinspektionen oroar sig över hur långsiktigt kapitalet är. Bostäderna står ju kvar även om investerarna inte längre vill investera i bolånefonder...

Den frågan måste lösas. Men jag tror att den hittar sin lösning, kanske genom krav på att kapitalet bättre måste matcha löptiderna för lånen...

Räntan för bolån via Stabelo är nu 1,34 procent. Swedbank erbjuder 2,25 procent, Nordea 2,09 procent och Handelsbanken 2,25 procent. Givetvis finns det prutmån hos alla dessa banker, men några 1,34 procent kommer man inte ner till. Dessutom är det högst oklart vad man måste göra i utbyte för att få lägre ränta hos en storbank - sälja sin njure? Det är inte säkert att det blir en så bra affär när allt kommer omkring, det bankerna prutar ner på boräntan tar man igen med höga avgifter för aktivt förvaltade ... förlåt, överprissatta indexfonder...

Är Deutsche Bank framtiden för svenska banker? Ja, jag skulle inte bli förvånad. När företag erbjuder undermåliga produkter till högt pris brukar det bara kunna sluta på ett sätt...

Deutsche Bank konkursmässig

tors 31 jan 2019

Vi vet idag hur det gick med Annie Lööf. När hon slutligen kommit till insikt om att hon inte själv skulle komma att tillåtas bilda regering, valde hon att glömma sitt uppenbart bedrägliga tal om att ”Jag vill ha en alliansregering”, för att i stället sälja sig till den tidigare ärkemotståndaren Stefan Löfven. De trettio silver-penningar hon kasserade in omsattes i ett trettiotal till föga förpliktande löften om utredningar...

Min poäng med bilden av ”oskulden i horhuset” var att Lööf bara kunde sälja sig en gång. Nu är det gjort, och hon har inte något mer att sälja. Om hon skulle göra allvar av sitt hot om att fälla regeringen Löfven, kan hon se fram emot ett nyval där knähunden Björklunds parti sannolikt röstas bort ur Sveriges Riksdag, troligtvis tillsammans med Miljöpartiet, samtidigt som många tidigare S-väljare strömmar över till SD...

Lööf skulle därmed uppnå precis det hon påstått sig ha kämpat emot, nämligen att regeringsmakten övergår till ett konservativt block. Det är detta som gör att hennes hotelser om att övervaka överenskommelsen med S och MP, och att driva en även i övrigt hård oppositionspolitik, kommer att framstå som allt mer patetiska...

Trots att Socialdemokratin gjorde sitt sämsta val sedan rösträttens införande, trots att Sveriges Riksdag har en mycket kraftig icke-socialistisk majoritet, trots detta lyckades Stefan Löfven sitta kvar som statsminister. Det säger en hel del om den socialdemokratiska maktapparatens entydiga fokus på att just inneha makten att man är redo att regera på en i vissa avseenden extremt nyliberal agenda. Än tydligare inskärper det dock med vilket förakt radarparet Lööf och Björklund ser på valboskapen...

Svenska folket har i opinionsundersökningar visat att man vill ha minskad migration. Lööf och Björklund har tvingat Löfven att återigen slå upp dörrarna. Svenska folket visade i valet till riksdagen att man ville ha en icke-socialistisk regering. Lööf och Björklund gav oss Stefan Löfven. Deras bidrag till ett fördjupat svenskt politikerförakt är synnerligen betydande, och det är något de verkligen borde ställas till svars för. För en illa sargad svensk demokrati skulle ett nyval kunna vara mycket hälsobringande...

Oskulden i horhuset, del 2

Den position Annie Lööf har intagit påminner mycket om den klassiska liknelsen med oskulden i horhuset. Flickan har en mycket åtråvärd tjänst att erbjuda, men den kan bara konsumeras en gång och när så väl har skett är hennes marknadsvärde förbrukat...

Så länge Lööf inte har förklarat vilken regerings-bildare hon avser att stödja har hon en tjänst att erbjuda som betingar ett mycket stort värde. Men när tjänsten väl är såld och konsumerad kommer hon att möta samma öde som den förbrukade oskulden i horhuset. Oavsett från vilket håll den må komma, har hon att se fram emot en intensiv svekdebatt, präglad av invektiv som kommer att utmana det svenska språkets böjlighet...

Man må uppröras över den implicita parallellen mellan landets Riksdag och ett glädjehus, där allehanda snaskiga specialiteter av omoraliskt slag står till buds. Kanske det dock kunde vara på sin plats för våra folkvalda att noga begrunda vad det egentligen är de har fått i uppdrag av svenska folket att syssla med? Det torde inte vara att ställa till med ett utdraget spel om makten som paralyserar viktiga samhälls-funktioner, såsom Riksdagen, och viktiga samhällsprocesser, såsom kommunal budgetering...

Det apspel vi nu tvingas bevittna bottnar i ett totalt förakt för folkviljan. Det spelas av individer som anser att den egna agendan står skyhögt över vad valboskapen må tänka och tycka, och det präglas av en stark tilltro till att det när valdagen nalkas skall visa sig hur enkelt som helst att dribbla bort eventuell kritik. Begreppet ”förtroendevald” har idag kommit att associeras med allt annat än förtroende. Det som nu driver spelet om makten är rökridåer, hyckleri, osanningar om egna ambitioner och – sannolikt – även direkt svekfullt uppträdande gentemot förment allierade...

Högst på den politiska dagordningen när cirkusen är över kommer vi att finna politisk samsyn och samordning kring ett starkt gemensamt intresse – locket på! Och våra skatte-finansierade politiskt korrekta medier kommer att vara på maktens sida...

Det är den samsynen som kallas korporativism... ett förstadium till fascism...

Oskulden i horhuset, del 1

En man utan skam såg vi i söndagens Agenda. Det var justitie- och migrations-minister Morgan Johansson, som tack vare Centerpartiet och Liberalerna nu kan fortsätta sitt uppdrag, som intervjuades i statstelevisionen...

Intervjun liknade dem vi sett på område efter område sedan januariöverenskommelsen slöts. I lördags var det arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som spelade teater i Ekots lördagsintervju. Inte hade Socialdemokraterna behövt backa. Tvärtom, Johansson lät så glad och besjälad av att få reformera Arbetsförmedlingen! Och framför allt var ministern så glad att Sverige har en regering, upprepade hon gång på gång...

Den andre Johansson visade måhända inte samma entusiasm där i Agendastudion. Han såg snarare belåten ut. Belåten för att få behålla sitt jobb, säkerligen. Men över den nya politiken? Jo, den är helt i linje med vad Socialdemokraterna tycker. Så låter det nu. Så lät det inte i september, då regeringspartiet lovade en skärpt migrationspolitik...

Oberörd och lätt leende satt han där, ministern som lovat en sak i tre års tid och nu ska genomföra en helt annan politik. Det kan bara liknas vid ett närmast sociopatiskt beteende... Nej, Hans E... psykopatiskt beteende är en bättre beteckning... ett sånt beteende kan poängsättas av expertis... även en närstående novis vid spisen kan räkna poäng...

Sociopati är, till skillnad från den mer etablerade termen "psykopati", ett av den så kallade politiska psykiatrins mest kontroversiella begrepp och i Sverige betraktas uttrycket numera som både ovetenskapligt och föråldrat, medan det fortfarande används sporadiskt i USA. Den svenske psykiatriprofessorn Jan-Otto Ottosson skrev 1983: "Den äldre beteckningen psykopatisk föredras framför den nyare sociopatisk, som är mer värderingskänslig"...

Den oberörde ministern

En framgångsrik bankman vaknade upp och började se mönster och samband som styr oss alla i våra liv. Här berättar han vad han upptäckte... globalisterna har en agenda för oss alla...

Om du är en av dem som rutinmässigt avfärdar alla tankar och frågor om samband, avsikter och centrala maktnätverk som ”konspirationsteorier” – då är det kanske just du som ska ägna en timme och 39 minuter av ditt liv åt att se och lyssna på den här videon? Den är som gjord för dig...

Mot sin vilja blev Mads Palsvig visselblåsare. Han tvekar inte att kalla människor som beskyller andra för ”konspirationsteorier” för kollaboratörer. ”Det är exakt vad de är. När man kallar dem för deras rätta namn blir de tysta.” Vilka är det som styr världen bakom kulisserna, i nätverk och sällskap bortom offentlighetens ljus? Vilka är det som drar i de trådar vi aldrig ser? Vad är det som förenar dem? Det väckte Mads Palsvigs intresse. Som internationell bankman i mer än 30 år, baserad i London och Hong Kong för världens toppbanker som Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse, First Boston och Danmarks två största banker, UniBank och Danske Bank, fick han unika inblickar i hur den finansiella eliten arbetar...

Synonymer till kollaboratör... samarbetsman, fiendevän, förrädare, medlöpare, femtekolonnare, quisling...

Bankmannen som vaknade

https://i.ytimg.com/vi/CjWhYOqoPUc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDyK6Fm4GbQvp-DKFl2zpYqQ3H0UwMADS PALSVIG ~ "Banksters vs. Slaves & 5G Depopulation Agenda" [Age Of Truth TV]

ons 30 jan 2019

Gerorge Soros som med sin subversiva (omstörtande) verksamhet stött på patrull i flera andra europeiska länder har dock i Sverige rönt framgång genom Annie Lööf och hennes centerparti...

Fyra månaders maktkamp i den politiska manegen är nu över och en segrare har utsetts. Denna maktkamp har ofta framställts som en föreställning i de stora aktörernas sandlåda. Men ack, det är värre än så. För första gången i vår politiska historia kan vi klart se avtrycken från en globalt verkande organisation driva igenom sin linje i ett svenskt regeringsmönster. George Soros med sin organisation Open Society har genom att använda en springflicka styrt regeringsbildningen...

Annie Lööf som träffat George Soros i olika sammanhang vid Trilaterala kommissionens möten samt vid Bilderberggruppens sammankomster höjer honom till skyarna som den som försvarar demokrati och öppenhet. Hon visar därmed öppet att hon är helt förd bakom ljuset...

I själva verket har denna Soros under de senaste fyrtio åren med hjälp av sin stora förmögenhet och som en del av ”the deep state” engagerat sig hårt att omstörta regimer i länder där USA ansåg sig ha ekonomiska och strategiska intressen. Detta skedde med början i Afghanistan 1979...

Massmedia har beskrivit fyra månaders kris som en uppsluppen lek i sandlådan där Lööf tagit på sig rollen som ordningsvakt med uppgiften att mota bort alla som ser nationella ut. Medan det i bakgrunden vakade en äldre man vid namn George som i sin tur såg till så att Annie Lööf fullgjorde sin uppgift. När jag var liten varnade min mamma mig för att det i sandlådans närhet kunde finnas fula, mycket fula gubbar. Nu först förstår jag vad mamma menade...

"Regeringsbildningen – en seger för Soros och hans springflicka Lööf"

Det senaste visar hur Rysslandsutredningen (som handlar om Rysslands inblandning i det amerikanska valet, och om otillbörligt samarbete ägt rum mellan Trump och ryska staten) bara handlar om grundlösa spekulationer och förhoppningar om att komma åt Donald Trump genom skandalisering...

Han var ordförande för Medborgarrättsrörelsen 2007–2016. När han valdes till ordförande yttrade han att han skulle ”göra vad jag kan för att organisera en mer livskraftig och breddad debatt om medborgarnas rättigheter gentemot en statsmakt som fortsätter att agera förmyndare åt människor snarare än som folkets tjänare”...

Själv funderar Tricki Dick på varför vänstern sätter så stort hopp till dessa spekulationer. Mitt intryck är att det är ett utslag av svaghet. Man tror inte att man kan vinna över Trump med sakpolitik och därför sänker man sig till skandaler, rykten och påhitt...

Men även om smutskastning kan vara effektiv under en kortare period precis innan ett val, tenderar sådan taktik i längden att slå tillbaka på avsändaren. Något som bekräftas av mellanvalet i november förra året, då presidentens parti klarade sig historiskt bra, långt bättre än exempelvis Obama och Clinton...

Bakslag för ryssrykten i USA

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) säger att det är Moderaternas och Kristdemokraternas budget som har orsakat det stora varslet på Arbetsförmedlingen...

 

Nog har vi några poäng lite till mans... 

politiker förefaller dock ha många fler än det normala... 

Nog har ni hört talas om de 20 diagnostiska

punkter som sattes upp av professor Robert D. Hare och hans forskningsteam för att användas i riskbedömingar vid villkorlig frigivning från fängelser i Kanada av frihetsberövade brottslingar...

Varje punkt poängsätts enligt följande...
Stämmer inte = 0 poäng
Stämmer en del = 1 poäng
Stämmer väl = 2 poäng
30 poäng och däröver innebär psykopati.
Maximala poäng är 40.

Pettersson tycker neddragningen på 4500 verkar lite. Arbetsförmedlingen har gått från att ha 7000 anställda år 2006 till att ha 13000 idag. Arbetsförmedlingen kostar 80 miljarder per år. En stor del av de 80 miljarderna är kostnader för asylinvandringen. Om detta är det tyst, mycket tyst...

Jag har ett förslag, lägg ned hela Arbetsförmedlingen, ta de 80 miljarderna och lägg hälften på behov bland svenskar, hälften på återvandring och familjeåterföreningen i hemländerna, då spar vi på sikt in hundratals miljarder...

För 12 år sedan arbetade 7000 på Arbetsförmedlingen, nu är de 13000

tis 29 jan 2019

Känns det inte som en massa bubblor börjat vibrera av nervositet... som om influencerbubblan och andra  överspända bubblor nog måste lätta på trycket för att inte 

innehållet ska explodera i ett moln av regnbågsfärgat dammstoff...

influencers = prostituerade, för er som inte vet...

Jag tycker att alla 87 influencers ska gå hem och fundera på om det kanske är så att de har missuppfattat en hel del. Som det här med demokrati till exempel. Och deras egen roll i världen...

Det mest framträdande är det genomgående demokratiföraktet. Likt miljöpartisten och EP-kandidaten Pär Holmgren, som luftat tankar om en klimatdiktatur, verkar debattörerna anse att en statsminister ska upphäva alla våra grundlagar. Statsministern ska i ensamt majestät, som en diktator, förbjuda alla att flyga, ta bort konventionellt odlad mat i butiker och fokusera hela statsbudgeten på annat än löjliga saker som LSS, skola och migration – för att i stället satsa allt på klimatet. Oklart på vad och hur dock... 

Dessa antidemokratiska tendenser i den offentliga politiska debatten blir vanligare och vanligare. Rumsrena. Och det är svårt att förstå varför detta inte bemöts med den sortens avsky antidemokrater som nazister och terrorister bemöts med. Istället är det inte bara okej, det omfamnas som legitimt. Jag tycker att alla 87 influencers ska gå hem och fundera på om det kanske är så att de har missuppfattat en hel del. Som det här med demokrati till exempel. Och deras egen roll i världen... 


Ser ni hur klimatdiktaturen normaliseras?


 

En kommunist och förvillare, för att inte säga bedragare, på "Arena Idé"... nog känns desperationen påfallande hos dom "sakkunniga experter" som lett politikerna på villovägar...

Politikerna bör vara tydliga i att det finns ett vägval att göra; bibehålla den offentliga konsumtionen (välfärden) eller öka den privata konsumtionen med skattesänkningar. Både och är en omöjlig kombination...

En åldrande befolkning och ökad livslängd är ett av de bästa måtten på hur framgångsrikt ett samhälle är, men det skapar också statsfinansiella utmaningar. För även om livslängden har ökat, har inte tiden i arbete ökat. Det innebär inte heller med nödvändighet att människor blivit friskare i senare delen av livet, utan tvärtom pekar forskningen på att det är (bland annat) vård- och omsorgsbehandlingar som ger äldre ett längre och bättre liv... bla, bla, bla...

Inte ett ord om invandringens statsfinansiella utmaningar... rapporten har beräknat tre olika välfärdsscenarier och dess effekt på skatter och välfärd... principen för välfärdsscenarierna är 

naturligtvis riktiga... siffrorna däremot är 

sannolikt uppåt väggarna men av underordnad betydelse... välfärden som har varit kan vi bara 

drömma om...  

I det första scenariot utgår rapporten från ett oförändrat välfärdsåtagande. Med det som utgångspunkt kommer skatterna till 2040 behöva öka med knappt 90 miljarder (med dagens mått) och offentlig sektor kommer att behöva anställa ytterligare cirka 300 000 medarbetare...

I det andra scenariot utgår beräkningen istället ifrån att välfärdsåtagandet återhämtas till den nivå vi hade i Sverige år 1990 – alltså innan neddragningarna i samband med 1990-talskrisen. För att klara av återhämtningen till 1990-års nivå handlar det om att ytterligare att anställa 80 000 medarbetare. Det skulle innebära ytterligare skattehöjningar på 45 miljarder... 

I det tredje scenariot utgick vi från att dagens skattenivå bibehålls (innan nya aviserade skattesänkningar). Det leder till att välfärden inte kan öka i takt med befolkningens behov. Istället blir en minskad personalintensitet nödvändig. Med oförändrade skatter kommer det att saknas cirka 134 000 medarbetare i välfärden 2040. Det är utöver de 80 000 som saknas redan nu i jämförelse med situationen före 1990-talskrisen...

Skatten måste höjas – annars faller välfärden

Det är härligt att vara minister när man slipper vallöften och huvudansvar Det visar Agendaintervjun med Morgan Johansson...

Om någon påminner statsrådet Johansson om en intervju han gjorde i januari 2018 kommer han bara att småle. Och klia sig förstrött på handryggen...

En korporativistisk svärmorsdröm som hellre är utan... svärmor alltså... det tycks räcka med Moder Svea och Löfven... hur står han ut med sig själv... som så många andra där uppe är empatiförmågan starkt underut-vecklad...

Det var skakande att se migrationsminister Morgan Johansson (S) intervjuas i söndagens Agenda. Han frågades ut om den nya, generösa migrationspolitiken som ska införas och om Socialdemokraternas brutna, för att inte säga pulvriserade, vallöften. Partiet gick till val som garant för en stramare migrationspolitik. Nu ska man genomföra C- och MP-politik. Det hade kunnat bli en svår intervju för Morgan Johansson. Men det var det inte - alls. Små lekfulla leenden spelade på hans läppar. Han var inte mer berörd av programledare Anders Holmbergs kritiska frågor än han hade varit om han suttit i en solstol och en liten myra hade tagit genvägen över hans handrygg. Det kittlade lite lätt. Det var allt... 

De verkar så nöjda och avspända - vilket man kan förstå. Har någon regering haft det bättre, om man ser politiken som en karriärväg? Det är fritt fram att bryta vallöften och ministrarna behöver inte ta ansvar för följderna av sina handlingar - de lyder ju bara order. I nästa valrörelse kan de sedan skylla allt som inte fungerar på C och L. Och vice versa, förstås. Regeringspolitikens arkitekter, C och L, sitter ju redan i opposition, för guds skull. Samtliga maktspelare har skaffat sig "deniability", möjlighet att förneka allt och skjuta ansvaret på motspelaren...

 

deniability = förnekande

Morgan Johansson ger väljarföraktet ett ansikte

 

mån 28 jan 2019

En proggvisa från förr...

Men när natten blir lång
Brukar vi sjunga en sång
Som dom som styr oss kan höra i vinden
Om ett folk som levde en gång
Som ville bygga ett torn
Som skulle räcka ända upp till himlen
Men ju högre man kom
Ju mera skilde sej dom
Som bodde där uppe ifrån dom andra
Och till sist blev tornet så högt
Att dom där uppe och nere
Inte längre förstod varandra
Och då rasade tornet samman...

Så det verkar som om det i varje tid och i
alla sorters folk, finns några som vill skapa pyramider. Där dom själva sitter överst och har makten i sin hand, medan dom som lever nedanför dom lyder. Men om dom där uppe i det blå Inte längre vill förstå, utan föraktar alla dom som ger dom mat, ska pyramiderna till sist bli deras grav...

En sosse som diskriminerar

fattiga... tycker Johan H... så är det helt visst men värre än så... sossar som Eva Borg behöver ett trasproletariat för att markera skillnaden mellan dom där uppe och dom fattiga där nere...

Låt oss tala ”människosyn”...  Varför förutsätter vi att vissa människor inte är förmögna till arbete? Är inte det en form av diskriminering?

Trasproletariat är en term, som syftar på proletärer som ställts utanför produktions-processen, och som alltså inte är en del av det stora, arbetande proletariatet, utan huvudsakligen försörjer sig genom verksamheter som saknar social sanktionering såsom stöld, tiggeri, prostitution, spel, strejkbryteri etc...

Proletarii kallades i antikens Rom den fattigaste klassen av romerska medborgare. Beteckningen kommer sig av att den enda nytta de ansågs göra för staten var att avla barn...

Här och där bestämmer sig nu kommuner för att förbjuda tiggeri, eller kräva tillstånd och sedan inte ge några tillstånd. Allt sådant som beskrivits som oöverkomliga hinder för sådana regler, verkar hittills inte utgöra några problem alls. Ännu har ingen frälsningssoldat eller skolungdom med Rädda barnenbössa avvisats av polisen. Det går uppenbarligen att skilja på tiggeri och pengainsamling, om nu någon på riktigt trodde något annat...

De EU-medborgare som nu står för tiggeriet på gatorna är fattiga, det är alldeles uppenbart. Men det kan inte vara hela förklaringen till att de sitter där. Då skulle många fler fattiga, med helt annan bakgrund, också sitta där. Det finns något annat som spelar roll här...

Diskriminering, förföljelse och trakasserier, är den vanliga förklaringen. Det rör sig till stor del om romer, som puttats ut ur de samhällen de lever i, saknar utbildning och möjlighet till arbete. Kort sagt, människor som lider av andra människors fördomsfulla sätt att se dem. Detta är också till stor del uppenbart sant. Och hur motverkar man då det...

Det ganska typiska uttalande som Eva Borg i Kungsbacka gör är ett exempel på hur man rimligen inte ska göra. Hennes sätt att resonera bygger på den märkliga uppfattningen att just den här gruppen människor bara har två möjliga val att försörja sig på: tiggeri eller kriminalitet. Varför skulle det vara så? Vad är det för ”människosyn” att förutsätta att vissa grupper, till skillnad från andra, bara kan hantera sin fattigdom genom att tigga? Vad är det för märklig idé om att vissa människor är oförmögna till arbete och försörjning? Vad grundar den sig på? Det här framstår bara som ännu en uppsättning fördomar som dömer människor till ett ovärdigt liv...

Det finns tvivelsutan kulturella skäl till att vissa grupper ägnar sig åt tiggeri. En del av dessa kulturella skäl är diskriminering och förtryck. Andra är antagligen snarare baserade i kulturella mönster bland de tiggande själva. Det finns grupper med destruktiva traditioner som handlar om att inte vara en del av samhället i stort. Vill vi hjälpa de som sitter i kylan på gatan och ber om pengar behöver vi motverka båda delarna. Och vi måste dessutom motverka fördomarna hos oss själva, de fördomar som förutsätter att vissa människor är oförmögna till arbete...

Låt oss tala ”människosyn”

 

Frågan om koldioxid är skadligt eller nyttigt kan vi lämna därhän... likaså frågan om det blir varmare eller kallare framöver... det är förstås den blinda tilltron till den överjordiska NWO-diktaturen som fascinerar... Sh brukar ju hävda att den totalitära globalismen är ostoppbar... det västerländska imperiet måste först passera the tipping point innan vaddå, sa Bill... innan paradiset, sa Bull...

Från landets mest meriterade och kunnigaste klimatforskare professor Lennart Bengtsson kommer dessa tankar rörande klimathysterikernas sviktande tro på folkstyret. En i sanningen sensationellt naiv och verklighetsfrämmande ståndpunkt. Vem tror de kommer att ha makten i den globala diktaturen? Ja inte lär det bli Johan Rockström och VäderPär och knappast heller damerna bakom uppropet...

Filosofen Torbjörn Tännsjö och meteorologen Per Holmgren (numera miljöpolitiker) oroar sig så till den grad för jordens klimat att de tycker att man bör pausa demokratin. Inte kan man överlåta en sådan mänsklig ödesfråga till okunniga medborgare! Dessa tänkare har nu fått eldunderstöd av nära nog en hel skvadron av så kallade influencer. De har inte uppnått den traditionella skvadronstorleken på 120, men hela 87 (varav 83 driftiga kvinnor) har undertecknat ett traktat där de är beredda att frånsäga sig sin rösträtt för att rädda klimatet. Därtill har de uppfordrat en jättelik skara på 2.1 miljoner follower att göra detsamma...

Vad är nu orsaken till ett sådant drastiskt ställningstagande att ge upp sin kvinnliga rösträtt efter knappt 100 år? Orsaken är uppenbarligen att man fått för sig att jorden snart kommer att gå under till följd av koldioxidutsläppen.  Därför vill man att statsminister Löfvén inte skall behöva distraheras av demokratiska trivialiteter utan i lugn och ro ta sig an jordens klimatproblem. Har man problem i Sverige så är det alltid säkrast att lägga landets öde i de kloka och ansvarsfulla socialdemokraternas händer. Något som nu också en stor del av oppositionen gjort genom sin januariöverenskommelse. Varför kan inte då landets influencer göra detsamma...

Att sätta demokratin i andra hand

 

sön 27 jan 2019

Vad säger ni, arbetande svennar... vet ni att den globalism Macron företräder syftar till koncentration av makt och rikedom till eliten, allt på folkets bekostnad...

I Frankrike fortsätter spänningarna att trappas upp mellan demonstrerande Gula Västarna och Macron, som från sin piedestal försöker driva politiken vidare som om ingenting hade hänt. I ett tal i Versailles i måndags till 150 församlade industriledare gjorde Macron den paradoxala liknelsen att kungamakten föll offer för revolutionen år 1793 på grund av sin vägran att modernisera. Hans egen bok, som gavs ut innan president-valet, har också titeln Revolution. Macron oroar sig för att de globala företagen skall lämna ett Frankrike som alltmer liknar en krigszon och försöker lugna investerarna...

Macron blir alltmer ett fall för en psykiater. Han ser sig själv som en revolutionär, när han i själva verket symboliserar den maktstruktur som revolutionärerna störtade genom att det franska folket – precis som idag Gula Västarna – tog fram högafflarna och störtade överhögheten. Det är ett märkligt beteende, särskilt som alla idag vet att den globalism han företräder syftar till en koncentration av makt och rikedom till eliten, allt på folkets bekostnad. Tankarna går osökt till psykopater som Trotskij och Lenin, som på uppdrag av samma mäktiga bankintressen för hundra år sedan såg sig som revolutionärer i en kamp som sånär utplånade det ryska folket.  Att globalismen och kommunismen har samma totalitära grundtanke har jag påpekat många gånger tidigare...

I det fåtal dialoger som Macron hållit med sitt folk insisterar han på att hans revolution är enda vägen framåt, motargumenten bemöter han med ett hånleende. För att blidka sina uppdragsgivare utlovar han mer militärt motstånd mot demonstranter istället för kompromisser. Gummikulor skall ersättas av blankt stål. Demonstranter skall stängas in med hjälp av barrikader av polisbilar och stridsfordon och slås ner eller arresteras. Fängelse och enorma bötesstraff utlovas. Media uppmanas att inte sända från gatustriderna. Nervgas som paralyserar diskuteras på fullt allvar som polisens nya vapen. Samtidigt sprider sig rörelsen Gula Västarna över hela Europa och även till andra världsdelar! Man har förstått att det nu handlar om en slutkamp mot globalismen...

Vem lurar vem?

Nya infallsvinklar från...

Bitte Assarmo - chefredaktör för Katolskt Magasin - har blivit beviljad stipendium från journalistförbundet för kompetensutveckling...

Efter fyra månader fick vi till sist en regering. En rödgrön sådan – med stöd från Liberalerna och Centern. Inte helt otippat eftersom Sverige-demokraternas uppdykande på den politiska scenen har fått alla andra partier att glömma sin särprägel och sina respektive ideologier och istället enas i motstånd mot främlings-fientlighet och rasism...

Det som uppmärksammats mest sedan den här märkliga nya alliansen ingicks är den nya kulturministern. Dels frisyren, förstås. Dreads hör inte hemma i en regering, tycks vara den allmänna meningen. Men hon har också fått kritik för sina uttalanden om islamisten Mehmet Kaplan, som hon betraktar som en ”pionjär” och ”hjälte”. Vad det är för hjältemodigt med att frottera sig med den turkiska fascist- och nationalistorganisationen Grå vargarna kan man fundera länge över, men Miljöpartiet har aldrig gett uttryck för någon särskilt stark värdegrund, så kanske är det bara att rycka på axlarna åt sådana huvudlösa yttranden...

XMan skulle också kunna rycka på axlarna åt den omtalade frisyren. När allt kommer omkring är en frisyr endast ett yttre attribut, som inte borde påverka en människas kompetens och omdöme. Men det finns anledning att – faktiskt – fortsätta att uppehålla sig vid de omdiskuterade dreadsen, eftersom det i detta attribut kan urskönjas ett mönster. Mönstret har blivit allt tydligare under senare år, och går igenom i det mesta i den politiska världen. De yttre attributen blir allt viktigare, och allt som kan te sig postmodernt, radikalt eller normbrytande blir mer och mer angeläget. Med det i åtanke ska man inte bli förvånad om kulturministerns frisyr faktiskt var en av orsakerna till att hon blev vald till posten som kulturminister...

Jag menar naturligtvis inte att förringa ministerns kvaliteter och kompetenser. Jag vet ärligt talat inte mycket om henne, förutom att hon satsade rejält på cykelställ någonstans någon gång, och det kan man knappast lasta en miljöpartist för. Men så här är det: Svenska politiker vill (mer än något annat, kan man ibland ana) provocera, göra upp med normerna, och peka med långfingret mot det hopplöst konservativa och omoderna. Om valet står mellan en kompetent person med alldeles vanligt utseende och en lika – eller rentav mindre – kompetent person som sticker ut i mängden kan man nästan tänka sig att valet är givet på förhand...

Frisyren är ett symtom på något allvarligare

lör 26 jan 2019


Muren kan vi nog lämna därhän... om den verkar beskyddande kan nog inte ens allvetaren Johan H. veta... men kineserna visste...

Dock... president Trump är verkligt tidstypisk. Det betyder att politik är något annat för honom än för tidigare generationer. Rester av problem-lösning, konflikthantering och reformambitioner finns kvar, men andra saker är viktigare. Som att med språk och tankekraft definiera om verkligheten. Det som inte passar finns inte. Det som borde finnas finns, även om det inte finns...

Politik har alltid handlat om makten över problembeskrivningen, men nu handlar det inte längre om att titta på verkligheten och tolka den. Det handlar om att fantisera ihop en verklighet som passar. Det är i sin tur grunden för den moderna politikens främsta uppgift: att uttrycka politikers personlighet...

Poängen med Trumps mur är inte att den löser migrationsproblem, poängen är att den visar att han är en viss sorts person: en sådan som vet att göra skillnad på folk och folk och begriper värdet av gränser. Det är hela syftet. Politik har blivit ett signalsystem för politiker som vill berätta om sina väsen. De är strängt upptagna med sina identiteter. Allt handlar om att tala om vilka de är...

Innan ni flinar föraktfullt åt Trump, alternativt kokar över av ännu ett orättvist angrepp på honom, ta ett djupt andetag. Trump är inte huvudsaken. Det här handlar minst lika mycket om Sverige. Några udda saker: Vi har fått en vänsterregering som ska driva högerpolitik. Vi har fått ett par partier som talar om vilken politik regeringen ska driva, men ändå säger att de är i opposition. Vi ska, utan att utreda konsekvenserna, få en generösare migrationspolitik än resten av Europa igen, som om vi aldrig hade upplevt hur det gick förra gången...

Varför det? Jo, därför att svenska politiker är lika tidstypiska som Donald Trump. När politiken är till för att politiker ska kråma sig i sina finaste personligheter, spelar logik, konsekvens och verklighet ingen roll. Då kan vänster också vara höger och regering vara opposition, bara man vill det. Nyss gjorda misstag går bra att göra om...

"Jag är inte en person som … ", "Jag är en person som … ". Blåbrun, konservativ, liberal, liberal, liberal. Så låter det när politiken främst är till för att politiker ska djupdyka i sig själva och tala i oändliga cirklar om sina bästa jag. Så låter det när politik blivit ett projekt för partiledares självförverkligande. Förr i tiden var det genant och kallades narcissism...

Svenska politiker – lika tidstypiska som Trump.

Visst är det underligt att kritiker undviker ord som lögn och manipulera, (styra

med ohederliga metoder)

"sätter en annan bild än de faktiska"... så enastående fegt...

Det är inte första gången som Morgan Johanssons kommunikation sätter en annan bild än de faktiska omständigheterna. Agerandet påminner starkt om hur Johansson, men även samarbetspartierna i form av Miljöpartiet med Maria Ferm och Centerpartiet med Johanna Jönsson konsekvent agerat tidigare. Ett systematiskt agerande som ledde Sverige fram till hösten 2015...

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och nu även stödpartiet Centern upprepar det mönster som Centerpartiet var med att sätta i Alliansen II som migrationsminister Morgan Johansson kom att förfina fram till hösten 2015. En mönster av dribblande med fakta och bitvis förfalskande av både fakta och erfarenheter.

Att det nu är tre partier som kommunicerar falska fakta eller bygger sin verklighetsbild på selektiv information kring migration bör inte förvåna någon. Socialdemokraterna, Miljöppartiet och Centerpartiet. Samtliga tre partier låg i större eller mindre omfattning ända sedan Alliansen II bakom den systemstress som drabbade Sverige hösen 2015 och som kommunerna inte rest sig ifrån ännu. Tvärtom visar bland annat Länsstyrelsernas enkätundersökning från hösten 2018.

Migrationsminister Morgan Johansson undanhåller systematiskt information om migrationenfre 25 jan 2019


Du kommer att medverka som en del i SvD:s satsning på att bevaka klimatfrågan under 2019. Vad hoppas du kunna bidra med? Jag vill ge ett vetenskapligt perspektiv på de utmaningar och möjligheter vi står inför, och framför allt dela med mig av forskningsfronten när det gäller klimatet i kontexten av mänsklig-hetens framtid på jorden. För i grunden hänger allt samman, och vi har nått en punkt där all social och ekonomisk utveckling måste återkopplas till planeten...

Det finns kritiker som menar att du är klimatalarmist och opinionsbildare snarare än forskare. Vad säger du till dem? Jag anser att alla akademiker har ett ansvar att vara en aktiv dialogpart i samhället. Framför allt nu, när alla vetenskapliga belägg pekar åt samma håll – att vi står inför allvarliga globala risker på grund av vår ohållbara utveckling. Jag har den stora förmånen att leda ett av världens främsta klimatforskning-sinstitut, Potsdaminstitutet i Tyskland, och är i den rollen också engagerad i egen forskning. Det är en avgörande och spännande tid just nu. Inte bara har vi belägg för allt allvarligare globala risker, vi har allt mer empiriskt stöd för stora möjligheter, som jag också i flera ­sammanhang varit med om att analysera och kommunicera...

Anser du att det är för sent att rädda ­klimatet?  Nej, det är inte för sent. De kommande tio åren blir oerhört viktiga. Inte att vi om elva år trillar över ett stup, men att vi under de här tio åren måste böja alla kurvor av negativ miljöpåverkan. Från klimatutsläpp till mark­utarmning och förlust av biologisk mångfald. Fönstret är fortfarande öppet, men bara på glänt...

Vad får dig att känna hopp? Att vi i dag vet att en stor majoritet av jordens befolkning är bekymrad över miljöfrågor. Man vill ha lösningar på klimat- och miljöfrågorna, och det kombineras med att vi har så otroligt mycket bevis för att vi har lösningarna. Och de här lösningarna, från energiomställning till hur vi kan ­producera mat på ett mer hållbart sätt, är i dag mer attraktiva ur häls­o­synpunkt, men ofta också ur ekonomisk synpunkt. För att ­utrycka sig väldigt enkelt: en mer attraktiv, avancerad och modern framtid som kan ta oss till, kan man säga, "världen 2.0". Alltså en värld som är hållbar, avancerad och rättvis...

”Världen 2.0 är hållbar, avancerad och rättvis”


Klimatfrågan har sitt ursprung i FN-organet IPCCs politiska uppdrag att söka bevis för att människans utsläpp av koldioxid påverkar planeten på ett negativt sätt. Tesen kallas för antropogen global uppvärmning, förkortat AGW...

Man har alltså ett politiskt uppdrag, inte ett vetenskapligt. Uppdraget är att endast leta efter mänsklig påverkan. Denna begränsning visar att det inte alls handlar om vetenskap, det handlar uteslutande om politik. För att ge sken av vetenskap påstår man att man samlat världens bästa klimatforskare och redovisar deras kunskap i ämnet...

Men det är sedan minst tio år visat att IPCC inte använder sig av de bästa forskarna. Man använder istället studenter och lobbyorganisationer för att skriva sina texter. De riktigt duktiga forskarna har för länge sedan lämnat projektet i protest mot dess bristande vetenskaplighet. Den sammanställning som meddelas allmänheten och politikerna är en politisk produkt som representanter för FNs medlemsregeringar förhandlar om vid de olika ”klimattoppmötena”...

Det är också avslöjat för tiotalet år sedan att IPCCs ledande forskare medvetet fuskat med metoder och data, det så kallade ”Climategate”. Bedrägeriet har fortsatt och inte minst så i Sverige, där FN hålls i helighet efter Dag Hammarskjöld. Med parisavtalet 2015 är det tänkt att 100 miljarder dollar varje år ska betalas av demokratierna i väst till diktaturerna i tredje världen, som kompensation för vårt välstånd. Pengar vi ska bidra med via skattsedeln...

De ledande personerna inom IPCC har gång på gång de senaste åren, när AGW avslöjats som en falsk vetenskap, medgett att det inte längre handlar om klimatet. AGW är bara ett svepskäl för att göra om hela världen till en planekonomi, likt en kommunistisk diktatur. Kapitalismen ska förstöras och världen centralstyras från FN...

Klimatalarmismens dubbelmoral

tors 24 jan 2019


Ett kultursverige faller samman och ersätts med

ett nytt... tacka fan för att sverigesvennarna är rasande...

I diskussionen om Sverige-demokraternas politik tas kultur-frågorna ofta upp som ett hotfullt exempel. Det finns en oro över att partiet skulle politisera kulturen och forma den utifrån snäva nationalistiska övertygelser. Den oron är befogad. Men frågan är varför inte samma oro framförs ifråga om den miljöpartistiska kulturpolitiken som också den är sprängfylld av ideologiska pekpinnar som i förlängningen gör kulturen mindre fri...

Det är för tidigt att säga något om vad den nya kulturministern Amanda Lind (MP) kommer att göra med kulturfrågorna. Men här är ett förslag: släpp kulturen fri från den maktanalys som tagit den som gisslan. I den miljö där det blivit viktigare att fylla i rätt signalord i sin projektansökan än att skapa något nytt frodas ängsligheten, rädslan - och tystnaden. Frihetsgraden i ett land kan mätas i hur fria dess konstnärer är...

Kulturdepartementet skapades den 1 december 1991 av Regeringen Bildt och tog över de kulturpolitiska frågorna från utbildningsdepartementet. Kulturdepartementet avvecklades 2004 av Regeringen Persson och blev en del av Utbildnings- och kulturdepartementet. Efter den borgerliga valsegern 2006 återupprättade Regeringen Reinfeldt Kulturdepartementet som eget departement den 1 januari 2007.

Vad i helvitte är kultur...

människors sätt att leva, tänka och verka inom ett visst område och vid en viss tid...

bildning, hyfsning, takt, gott sätt...

vetenskap, musik, litteratur, media, konst och sport...

Sparreholmarns syn på saken... samhällets gemensamma kulturinsats ska ligga på skolan och en grundutbildning i ämnena vetenskap, musik, litteratur, media, konst och sport... yrkesutbildning inom området kultur inhämtas i konkurrens, liksom all annan yrkesutbildning...

Människors sätt att leva, tänka och verka ska inte bestämmas av en postmodern kulturelit...

Släpp kulturen fri - Ledare


Ett massutskick från Liberala Nyhetsbyrån... Vi förser

liberala tidningar över hela Sverige med texter till opinionssidorna. Tonvikten ligger på ledare som kommenterar inrikesfrågor, men vi skriver även utrikeskommentarar...

Ett västerländsk oligarkstyrd 

marknadsekonomi faller samman och

ersätts med statsunderstödda

fuskande fulkineser... tacka fan för

att Eva Burman är rasande...

Där kan man snacka om globalister, dom kinesiska alltså... dom västerländska är blaha, blaha...

En rasande desperado som tycker att fuskande kineser är förskräckligt dumma... den ende återstående chefredaktören kan inte förstå varför kinesiska fabrikanter gömmer riskorn

i alla saker dom tillverkar, åtminstone alla saker som går på export... hon tycker att dom dumma kineserna borde vara lika snälla som den demokratiske filantropen Soros...

                                               


Är hemligheternas tid över?

 

Kinas överskott på 323 miljarder dollar i handeln med USA år 2018 skakar hela världen. Kinas överskott i handeln de senaste tre månaderna är extremt sensationellt. Vad händer... säger Brage N...

Ett imperium faller samman och 

ersätts med ett nytt... tacka fan för 

att Soros är rasande...

Nu står Soros plötsligt på Trumps sida – på sätt och vis. Men frenesi attackerande han USA:s ärkefiende Kina under den två timmar långa middagen på lyxhotellet Seehof på torsdags-kvällen. Multimiljonären Soros anser att Kinas president Xi Jinping är "den farligaste fienden" mot det öppna och fria samhället genom att styra över en högteknologisk totalitär regim...

Men mycket skulle kunna ändras om världens två supermakter fick andra ledare, menar Soros.

– Om Trump och Xi inte längre satt vid makten skulle en möjlighet plötsligt finnas att utveckla större samarbete mellan de två cyber-stormakterna.

Här svävar George Soros ut i en drömmerier om en sorts pakt mellan Förenade Nationer.

– Man skulle kunna tänka sig något FN-liknande som föddes ur andra världskriget. Det skulle vara passande för att stoppa den pågående konflikten mellan USA och Kina. Det skulle kunna återupprätta internationellt samarbete och låta öppna samhällen blomstra.

Fast samtidigt varnar Soros att Kina inte är enda faran.

– Auktoritära regimer sprids över hela världen och om de lyckas blir även de totalitära, säger han och ger även Putin en släng:

– Öppna samhällen har många andra fiender. Putins Ryssland är en av dem. Och det farligaste scenariot är när dessa fiender konspirerar och lär från varandra hur man bättre kan förtrycka sitt folk...


George Soros raseri mot Kina: ”Farligast i världen”


ons 23 jan 2019

Det är intressant att studera hur vi beter oss i västvärlden just nu och jämföra detta med hur man agerar i Asien, där jag haft förmånen att få leva och verka i 25 år av mitt liv. Jag har också under fem år på 80-talet varit företagsledare och bott i USA och två år i Tyskland, men detta var innan världen i mitt tycke spårade ur och globalisterna fick stort inflytande på politiken...

Den ”regeringsbildning” som nu pågått i Sverige sedan valet i september är ju bara en liten lokal påminnelse om hur politiken i världen spårat ur. Man går till val på en politik, som man tror tilltalar väljarna och efter valet kastar man alla löften överbord och går globalisternas ärenden. Socialdemokraterna uppträder fortfarande som om man är ett arbetarparti, när sanningen är att man har kommit så långt bort från det som man kan komma. Hur LO fortfarande kan stödja dem är för mig ett bevis på att köttgrytorna är mycket viktigare är ideologin...

Centerpartiet och Liberalerna är väl också ett bevis på samma sak, åtminstone när det gäller Centerpartiet. Man undrar ju, vad Lööf har fått för löften för att göra en ”Rheinfeldt” och så totalt svika sina löften till väljarna, det måste ju finnas något incitament bakom. Resultatet för medborgarna blir ju mer globalistisk socialism och ingen normal löntagare eller pensionär kommer att få det bättre utan snarare tvärtom. Socialister glömmer alltid att alla skattepengar först måste tjänas in innan de kan fördelas. I de socialistiska länderna betraktas ju också företagen som folkets fiender trots att det är de som tjänar ihop skattepengarna…

I Asien gör man istället tvärtom. Man satsar på mer kapitalism. När Deng Xiao Ping 1978 beslutade att införa kapitalismen i Kina släppte han ju loss oanade krafter och den industriella utvecklingen sköt fart på ett sätt, som aldrig tidigare skådats. Man har sedan dess gjort enorma investeringar i infrastruktur, som den, som inte besökt Kina, har svårt att föreställa sig. Det Shanghai jag flyttade till för nästan 25 år sedan och det Shanghai jag nu lämnar, när jag flyttar tillbaka till Sverige kan inte jämföras. Invånarantalet har gått från 12 till ca 25 miljoner invånare dvs en halv miljon eller ett Göteborg per år. Alla har någonstans att bo och alla som vill har ett jobb. Infrastrukturen har byggts ut rejält. Man satsar rejält på utbildning och forskning för att komma ikapp väst. Kina och Asien kommer att fortsätta att utvecklas i många år. Regeringen satsar hårt på att stödja de inhemska företagen. Den kinesiska utvecklingen sprider sig också till andra länder i regionen...

Begår Västvärlden Harakiri?

 

Ingen form av krigföring i hela mänsklighetens historia har varit så kontraproduktiv som USA:s handelskrig... Kinas handelsdata för december månad 2018 – som redovisades den 14:e januari 2019 – chockar ekonomerna. Kinas överskott på 323 miljarder dollar i handeln med USA år 2018 skakar hela världen. Kinas överskott i handeln de senaste tre månaderna är extremt sensationellt. Vad händer...

Kinesiska varor flödar nu in som en tsunami till USA medan importen från USA står stilla. År 2018 ökade Kinas export till USA med hela 11,3% jämfört med året innan. Importen däremot ökade med blygsamma 0,7 %. Kinas export till Kina skenar medan Import från USA har stannat av...

KINA MÅSTE TACKA GUD FÖR HANDELSKRIGET.
Inte ett enda amerikanskt storföretag har flyttat produktionen från Kina. Det är ju den billiga och professionella kinesiska arbetskraften som producerar de varor som den stenrika ”eliten” i USA berikar sig på. Hur kan någon människa tro på att denna giriga elit ska flytta från produktionens himmelrike i Kina till USA – så enastående naivt.

Ingenting i universum är viktigare än pengar – det är girighetens enda budord. Nationer betyder ingenting för den stenrika eliten. Att Kina också tjänar storkovan genom handeln med USA bekymrar dem inte heller – inte ett dugg. Girigheten saknar känslor och är helt blind. Den epok när de stora pengarna tjänades genom folkslakter runt om i världen är snart över. Nu är det den fredliga handeln med Kina som gäller. Världen förändras. Den rika eliten har inga som helst problem med att anpassa sig.

MAN MÅSTE VARA STENDUM OM MAN INTE FATTAR.
Eliten på Wall Street vet tusen gånger mera om ekonomisk politik än vi andra. Tron att den stenrika eliten inte förstår effekterna av handelskriget är dummare än tillåtet. Handelskriget är självklart en medveten politik mot det finansiella stupet. Handelskriget är bara ett av många sätt att skapa det totala nationella kaos som tvingar fram ett undantagstillstånd i USA. Förbered er för ett djävulskt kaos. En statskupp i USA är nära förestående. En militär diktatur i USA är målet. Självklart måste USA ha en jättefarlig yttre fiende – ju farligare desto bättre. USA:s folk måste skrämmas från vettet. Detta underlättar det kommande militära maktövertagandet. Ryssland och Kina passar som hand i handske...

SVEA RIKES FRAMTID MÅSTE SÄTTAS IN I DET GLOBALA SKEENDET.
Märkligt nog klarar sig några länder i norr hyfsat. Norge och Finland klarar den kommande megakrisen bäst. Det jag ser i kristallkulan vad gäller vårt eget land Sverige och vårt södra grannland Danmark vill jag inte skriva om. Jag mår bara illa. Jag vill faktiskt kräkas. Vårt ”översnälla” och naiva svenska folk går rakt in i den historiska fällan. Vi har inte en chans. Våra ”fredsbevarande insatser” i Natos regi har skadat vårt land oåterkalleligt. Svensk integrationspolitik är och förblir ett stormfiasko. Hur det blir nu när flyktingarna strömmat in i vårt land från alla NATO:s krigshärdar vill jag inte ens tänka på. Sverige är ett mycket sjukt land.

Löfvens gränslösa land! Prepare för ett djävulskt kaos

tis 22 jan 2019

Man kan tycka att Annie L. var tvungen att ställa sig på sossarnas sida... och det var hon ju... ett nyval riskerade att utplåna L och decimera C... kanske målade hon in sig i ett hörn tror ni... ingalunda... en slug

megalomaniker ser inga hinder... framför allt inte från regeringen Löfven ll...

"Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020." Nej, så lät det inte när Stefan Löfven läste upp regeringsförklaringen på måndagen. Tvärtom var den förra mandat-periodens viktigaste mål struket... 

Förklaringen är förstås att regeringen har misslyckats. De senaste fyra åren har Sverige tappat placeringar i listan över EU-länder med lägst arbetslöshet: från plats 12 till plats 18, enligt statistik från Eurostat. Mycket talar dessutom för att en lågkonjunktur väntar bakom hörnet...

Annie L. bidar sin tid och tror sig veta att social-demokratin är dömd till förtvining även i Sverige... det överorganiserade välfärdssamhället drabbas av kaos när resurserna sinar... när det socialistiska bidragssamhället förtvinat och ersatts med ett mera nyliberalt samhälle har Annie L. blivit chefsombud för globalisternas NWO i Sverige...

Frågan är vad som händer med Löfven ll när det börjar blåsa hårt. Hoten är många: en ekonomisk kris, en säkerhetskris av något slag, dalande opinionssiffror, kongresser och landsmöten som stormar mot uppgörelsen, utbytta partiledare och så vidare. I nästa vecka är det dags för mandatperiodens första partiledardebatt i Riksdagen. Hur ska C och L agera - som stödpartier till regeringen eller liberal opposition...

Politiska partier får ju ha vilket partiprogram som helst naturligtvis... och det är ju lika självklart att partierna ska följa sina program, annars är ju partierna bedragare... att Annie L. är det störste bedragaren är ju odiskutabelt... det går inte att ta ett större steg än att gå från nyliberalism till socialism... det är ingen ursäkt att man riskerar sin existens i ett nyval...

Löfven II - en regering för vackert väder


Det är kärleken som får världen att snurra, skriver Christer Hedlund... Är en världsregering vårt sista hopp... Det här är en debatt-artikel med syfte att påverka... Så jobbar Eskilstuna-Kuriren med journalistik...

Tänk att Eva B. och alla goda kärleksfulla människor ska vara så rädda för Apokalypsen... det var ju inte många månader sen som onda dissidenter hade ensamrätt på att svartmåla... nu tycks rollerna vara ombytta...

Miljöforskarnas prognoser samt dagshändelserna skapar framtidsoro. Med nya rapporter kryper hoten närmare. Trots miljökonferensers seriösa beslut går det utför. Jorden slits ut medan världens stora ekonomier undflyr ansvar. Förutom växande klimatångest har vi krigs- och terrorhot och en sårbar världsekonomi...

Västerlandets tärande livsstil är utbredd. Egennytta råder, ansvar försummas. När marknaden styr låter vi oss luras till svek. För pengar och prestige sviks barn, gamla, svaga, fattiga, hemlösa, flyktingar och tiggare, och vi sviker världen genom att leva som om vi hade fyra jordklot. Stress och framtidsångest kommer av egoismen som dirigerar i stort och smått. Detta grundproblem rår inga politiska, religiösa eller andra filosofiska system på...

Egoisten bor i oss alla och har välkända drag: självgod, avundsjuk, högfärdig, lättlurad, girig, snål, kortsynt, maktlysten – och därför även misstänksam, rädd och lögnaktig. Bundna av en så låg natur tycks framtiden hopplös. Därför lyfts en urgammal idé allt oftare fram: Ge en räddande världsregering makten över länder, ekonomier, vapen och konsumtion...

Varje maktstruktur har en mer eller mindre korrupt ”chef” – president, påve, diktator. Vi kan komma att lita på en högintelligent och karismatisk ledare vars ideologi och problemlösningar påbjuds, en världshärskare med makt att lagstadga för allas väl. Men är detta verkligen gott? Den skenhelige Hitler lurade miljontals modlösa med sina stolta framtidslöften, och pekade taktiskt ut ett samlande hatobjekt; judarna...

Människans historia hade blivit kort om egoism, våld och svek fått härja fritt. Men den starkaste kraften stod i vägen. Kärleken är en föga känd makt med ovanliga strategier: ödmjukhet, trohet, sårbarhet, tålamod och empati – därtill en fri och stark vilja till läkande försoning. Det är inte ödet, förnuftet, vetenskapen eller ens pengarna som får världen att snurra. Det är kärleken...

Detta är inte romantiskt flum. Alla som vill lita på kärleken har rätt till ett välgrundat och realistiskt framtidshopp, trots alla nödvändiga katastrofer och personliga lidanden. Kärleken, livets grund och enda fruktbara mening, vinner till sist. Något annat är inte möjligt...

Är en världsregering vårt sista hopp?

mån 21 jan 2019

Han förstår, han grabben... sakpolitikens diktatur... dom sjuttiotre detaljerna...

Det brukar sägas att ett skäl till att ledningen i DDR inte såg att kollapsen var på väg, var att hela staten var fullt upptagen med detaljer. Vem som låg med vem, vem som sade vad, vanliga människors vanliga liv övervakades och ägnades oerhörda resurser. Utanför fönstret tornade en avgörande samhällsförändring upp, men regimen blickade inåt och missade händelseutvecklingen...

I vilken riktning ska samhället utvecklas med den överenskomna politiken. Om Stefan Löfvens förra regering hade en i bästa fall suddig vision av detta, är Löfven II ett veritabelt kaleidoskop. Det är så många politiska färger och mönster som ska enas att betraktaren blir yr. Många journalister har försökt få grepp om vad denna nya regering med stöd av två forna allianspartier egentligen vill, men gått bet. Inte ens Löfven själv kan förklara det...

Skälet är enkelt: regeringens januariöverenskommelse med Centern och Liberalerna är ett lapptäcke, skapat för att tillfredsställa fyra olika partier och vars enda sammanhållande kit är motståndet mot Sverigedemokraterna. Detta är det enda som förenar dem, klätt i de gamla bekanta flosklerna om ”människors lika värde” och ”medmänsklighet”...

Människans historia är mycket tydlig på en punkt: ju mer trasigt ett politiskt system är, desto mindre tid kommer folk att lägga på att lösa problem och desto mer tid kommer de att lägga på gräl, intriger och ilsken retorik...

Mina jag och Löfven

Vilken blir utvecklingen?
Några viktiga inslag i det troliga förloppet i framtiden mot en världsregering är:

Regeringar gör kontinuerliga försök av olika slag att bryta ned det folkliga motståndet mot begränsningar av den nationella självbestämmanderätten. Ett exempel nyligen var förslaget att kringgå Storbritanniens i praktiken bestämmande folkomröstning om utträde ur EU genom att föreslå en ny folkomröstning. Det är det gamla tricket i sammanhanget, då man vet att Jasidan (stanna kvar i EU) har stora resurser, men däremot inte motståndarsidan. Denna är mera finansierad av privatpersoner, och med en ny kampanj tröttar man ut motståndarna, vars resurser kommer att sina. De två folkomröstningarna år 2008 och 2009 i Irland om Lissabonfördraget är ett exempel på detta.

Ett annat sätt är att genom regionala organisationer som EU vänja nationer vid att inte längre vara självständiga. Det är politisk “grooming” på nationell nivå av liknande slag, som sker för att förvandla minderåriga flickor till prostituerade. EU:s beslutsrätt har successivt ökat och är nu mycket omfattande. I praktiken utformas nu en stor majoritet av lagförslagen, som medlemsnationerna inför i sina länders rättssystem, av lagar utformade av EU. Man har också på andra vis fått länderna (via sina EU-positiva regeringar och parlamentsledamöter) att ge upp delar sin självbestämmanderätt. Den Europeiska konstitutionen, som sedan blev Lissabonfördraget, blev därvid ett kvantumhopp.

Ett annat sätt är att FN tar initiativ på enskilda områden t ex klimat, migration och tar över och genom inledningsvis frivilliga internationella överenskommelser bestämmer de individuella medlemsnationernas politik på vissa viktiga områden.

"Den politiska globalismen – Sveriges största samhällsfiende" – del 2

sön 20 jan 2019

Vad är Globalism?
Med globalism menas här ett nätverk mellan många enheter lokaliserade på ett flertal kontinenter, vilka samverkar i något avseende i ett system. Globalisering innebär då en större geografisk spridning och ökning av denna samverkan...

På det ekonomiska området har – vid sidan av ren global handel – företagens räckvidd successivt ökat, och många har utvecklats från etablering i ett land till att driva – inte bara försäljning – utan producerande dotterbolag i alltfler länder och på många kontinenter. Multinationella och därefter globalt verkande företag har på ett antal sätt kraftigt omskapat världen. Med Politisk Globalism (PoG)  avses hur olika länder samverkar politiskt i global  skala, och globalisering hur samverkan ökar främst genom att ett centralt organ övertar alltmera av ländernas politiska funktioner och beslutsrätt...

Begreppet har snabbt blivit ytterst viktigt genom att tidigare politiska skiljelinjer, som baserades på klasser, demokrati vs diktatur, staters andel av medborgarnas inkomster och så vidare nu fått en lägre relativ betydelse. Frågorna är fortfarande vitala, men försöket att förskjuta länders beslutsrätt till regionala eller globala organ har istället tagit tätplatsen bland stridsfrågorna. Det finns mellanstadier av globalism; när nationer lämnar över beslutsrätten avseende vissa funktioner till ett regionalt organ som EU, kan det ofta ses som en variant av och också ett mellansteg till fullständig PoG...

Den politiska globalismen – Sveriges största samhällsfiende – del 1

Frågan är relevant med tanke på vad som händer i Frankrike just nu. Mittens Rike, som Herman Lindqvist kallade landet som han och så många andra älskar. Frågan är också relevant med tanke på EU:s utveckling, med britterna utanför gemenskapen får Frankrike en större roll i det framtida Europa. Enda konkurrenten om ledarplatsen är ett Tyskland, som fortfarande är hämmat av andra världskrigets dåliga samvete och ockupationsmakternas rigorösa spärrar. Därför har Frankrike en stark armé, medan Tyskland i allt väsentligt fortfarande är en del av USA:s armé, må vara under beteckningen NATO.

Om en opposition skulle uppstå i Europa mot det interna samarbetet, eller kanske främst mot relationerna utåt, mot Afrika och Mellanöstern, är det därför bara i Frankrike som den skulle kunna uppstå. Övriga länder i Europa har bara att förhålla sig passivt, avvakta och i bästa fall försöka skydda sina gränser. Om å andra sidan fransmännen skulle störta sin president och köra globalisterna på porten, skulle den oppositionen dra vidare som en löpeld över resten av Europa. Det är därför avgörande för EU hur pågående experiment i Frankrike utvecklas.

Sedan ett par månader har vi följt den folkliga proteströrelsen Gula Västarnas protester på gator och torg. Fler människor än någonsin har visat sitt missnöje mot etablissemanget, numera personifierat av nykomlingen i politiken, Emmanuel Macron. Många i Sverige tror att det handlar om höjda bensinpriser och skatter, men detta är bara toppen av isberget. I själva verket är det en revolt mot hela den utveckling sedan 1970-talet, som fokuserat på mångkultur och invandring på bekostnad på den franska folksjälen och omsorgen om det egna landet. Frankrike är speciellt genom omfattningen av fria småföretagare, hantverkare, småjordbrukare av alla de slag, en agrikultur som gjort landet till världens kulinariska centrum och ett av världens mest besökta turistmål...

I Globalismens agenda ingår att utrota medelklassen, förslava folket och koncentrera rikedomarna till de utvalda i toppen av samhällspyramiden. Detta gör man genom att höja skatter och konsumtionsavgifter och försämra pensioner och arbetsrätt för de sämst ställda och höja löner och införa skattelättnader för de ”trogna” och redan rika. De försämrade levnadsvillkoren är det som direkt driver ut folket på gatorna. Macron visste redan från början vad som skulle genomföras och var tydlig med att han bara skulle sitta en period, sedan var jobbet klart. Få förstod varför. Hans valmanifest predikar ett lyckorike för alla. Det har ingen ännu sett spåren av. Migrationen har som syfte att skapa oro, kaos och uppgivenhet hos dem som drabbas av den. Allt är bitar i samma pussel...

Går det att göra revolution i dagens Europa?

lör 19 jan 2019

I veckan godkände Vänsterpartiet regeringssamarbetet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och de självbetitlade Liberalerna. Resultatet blir att Stefan Löfvens samarbetsregering efter 131 dagars förhandling fortsätter ungefär som innan...

Med avstamp i detta vill jag idag diskutera vad som är möjligt och vad som är önskvärt politiskt beteende i en representativ demokrati...

Efter fyra misslyckade nomineringsförsök utlyses enligt regeringsformen nyval. Väl medvetna om hur den dillettansens mazurka som C och L under allt mer desperat förnedrande former i offentligheten dansat hela hösten hade påverkat deras väljarstöd lyssnade man extra noga när Löfven kom tillbaka med ett erbjudande man inte kunde tacka nej till. Man kunde alltså inte tacka nej för att innehållet var speciellt utan för att risken för att det nyval i ljuset av partiernas ovärdiga hattande riskerade att utplåna L och decimera C började komma alltför nära...

https://i.ytimg.com/vi/Jl8ICYZ4Qn0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCs6XRt6dE0DBP2vnhdA8fqac1jmwREGERINGSMISSBILDNINGEN: Misstroende, representation och Sveriges nya regering


Det är väl bra att även en boulevard-tidning noterar att det finns en vänster-högerskala... försök förstå gott folk att Annie L. är mer höger än SD någonsin kan bli...

Centerpartiet håller på att utvecklas till ett högerextremt och nyliberalt parti långt till höger om Moderaterna. Man kan undra vad den gamle landsbygdstalesmannen Gunnar Hedlund hade sagt om den omvandling som hans parti genomgått under Maud Olofsson med fortsatt rättning högerut under Annie Lööf?

Curt Vang, kommunfullmäktigeledamot, KD...

Annie Lööf är libertarian | Dagens Samhälle

Tillbaka till the basics of democracy... va fint... tänk att det finns något så väsensskilt som vänster och höger även inom politiken... det är ju två motsatser som är lika demokratiska båda två, oavsett om man vill betala lite i skatt eller mycket i skatt... det betyder ju inte att dom som vill betala lite i skatt överger dom svaga utan 

hellre sparar på alla överflödiga onyttiga byråkrater... det är också demokrati... men det förstår inte minderåriga socialistflickor...

Vi måste skilja på höger och vänster

 

 

Annie Lööf är tveklöst att betrakta som libertarian... det ansågs så för fem år sig... fast det är förstås mera riktigt att kalla henne nyliberal... libertarianer finns det ju så 

många sorter av...

Skribenten... Jag såg att hon inför övertagandet av Maud Olofssons ledarskap i Centern på sin hemsida rekommenderade läsning av den extremt nyliberala amerikanska filosofen Robert Nozick, känd för att betrakta all form av beskattning som stöld från den enskilde samt att rätten till ägande skall vara totalt okränkbar...

Statens huvuduppgift skall enligt honom vara att skydda de extremt förmögnas rätt att exploatera andra människor och den härigenom ackumulerade egendomen...

Allt skall privatiseras och totalkostnaden skall tas ut för skolgång, vård på sjukhus, äldreomsorg, läkarbesök och allt annat som eventuellt drivs i offentlig regi. Kan man inte betala själv direkt, så måste man ha tecknat privata försäkringar som täcker dessa kostnader. Samma gäller rätten till pension. Samhället skall inte ta ansvar för de gamla. Ingen välfärd skall få finnas. Har man inte tillräckliga inkomster för sin existens, så får man helt enkelt lov att gå under. Rätten till egendom och att tjäna pengar på andras bekostnad betraktas som det enda eftersträvansvärda och skall därför skyddas av lag, domstolar och polis...

Annie Lööf är libertarian | Dagens Samhälle


fre 18 jan 2019Fokus, påpekar att en av få saker vi vet kommer att ske med anledning av Centerns blockbyte, är att byggnads-lovet slopas på altaner. Alltid något. Fast Jonas Sjöstedts hemliga uppgörelse med Stefan Löfven drar förstås åt andra hållet...

Det är nog Centern och Liberalerna som är blåsta. Det senare partiet till den grad att de i opinionsmätningarna närmar sig tre procent. Många menar nog dessutom att Liberalerna hamnat där, eftersom de blivit blåsta av sin egen partiledare, Jan Björklund. Moderaterna och Kristdemokraterna är blåsta. De trodde att Centern var på väg åt deras håll, men så kom det där telefonsamtalet från Annie Lööf. Klassisk blåsning. Man kunde nästan se fartvinden i Kristerssons hår i dag...

Så där står de nu: åtta partier som alla är blåsta. Och här står vi: 7 495 936 röstberättigade, varav exakt ingen röstade för en vänsterminoritetsregering med högerliberal politik dikterad av ett åttaprocentsparti. Vi är alltså alla offer för den stora blåsningen. Je suis blåst, som fransmännen skulle säga...

Johan Hakelius: Vi är alla offer för den stora blåsningen


Är det fler än Sh som noterat hur dom flockats runt Annie L... som myrorna på en sockerbit... extremist-feministerna alltså... 

i myrornas värld samlas bara

feministmyror på sockerbiten...

Veronica Palm, tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot, backar nu upp henne på mikrobloggen twitter. Hatet beror inte på något annat än att hon är just en hon, skriver Palm...

Vilka grupper som hatar mest, innerst inne alltså, har nog ingen koll på, rent statistiskt... men nog tillhör väl tokfeministerna en kategori som använder ordet öppet och ofta... som om dom inte vet vad ordet hat betyder...

Wiki... Hat, en passion, vars grund är en olustkänsla vid föreställningen om hatets föremål och som yttrar sig i ett permanent begär att skada detta... 

Ett parti som förvandlas, över natten för maktens skull, från att vara nyliberalt till att bli socialistiskt förtjänar att kritiseras och hånas...  utan att den som förlöjligar Annie L. och partiet ska behöva kallas för hatare av tokfeministern Palm... merparten av svenska folket som skrattar åt centerextremisterna vill ju inte bokstavligt skada Annie L... det kan vi väl ändå vara överens om... 

Kanske är det Veronica P. och tokfeministrarna som är dom mest blåsta... det har ju blivit tunnsått med frontfigurer med makt i den där gruppen... allt hopp har riktats mot Annie L. och hennes förväntade maktposition... hennes Stureplans-imperium kanske skrumpnar ihop i takt med att hennes maktlöshet exponeras allt eftersom... vem ska då gnällapan Veronica P. hoppas på...

Johan Hakelius: Vi är alla offer för den stora blåsningen


S-profil om hatstormen mot Annie Lööf: ”Provocerar att ...tors 17 jan 2019Lars Bern förklarar att globalister, kontrollerade av internationella finansintressen, har styrt den svenska politiken de senaste mandat-perioderna. De får nu fortsatt regeringsinnehav och politiken med öppna gränser fortsätter...

Lars Bern inleder med att ge en bakgrund till den situation vi har. Tillväxten för medelklassen har avstannat. 90 % av befolkningen får i stort sett ingen utdelning av tillväxten. Nästan hela tillväxten går till den procent som är allra mest förmögen.
Detta har lett till en nationalistisk rörelse i land efter land som går emot globalisterna. I USA är det Donald Trump som har drivit detta motstånd och i Sverige är det framför allt Sverigedemokraterna. Rörelserna har växt sig så starka att globalisterna har skrämts upp och ökar pressen på nationalisterna...


​Carl Bildt och Wallenbergarna är några av dem som starkast har stött denna agenda i Sverige. De drev fram Fredrik Reinfeldt som statsminister under två mandatperioder med start år 2006. Därefter har Stefan Löfvén varit den som har genomdrivit globalisternas agenda. Annie Lööf blev år 2017 inbjuden till Bilderbergmötet. Hon har också blivit medlem i Trilaterala Kommissionen. Detta är två viktiga lobbygrupper för globalisterna. Det ledde till att hon fick storhetsvansinne och efter valet började agera för att bli ny statsminister...

Centerns resa kopplat till detta är värd att uppmärksamma, eftersom Centerpartiet tidigare var ett starkt nationalistiskt parti som nu har antagit en diametralt motsatt position. Lars Bern berättade i sitt förra inlägg att Stefan Löfvén har lurat skjortan av Annie Lööf. Han menar också att Stefan Löfvéns förhandlingsförmåga har överraskat. Han har lockat C + L i en fälla...

De fick in en klausul i samarbetsavtalet om att Vänstern skulle hållas utanför. Detta var helt verklighetsfrämmande eftersom överens-kommelsen krävde stöd från Vänstern för att regeringsbildningen ska godkännas i riksdagen. Förtroendesiffrorna för L och C har störtdykt på grund av sveket mot alliansen vilket gör att de inte klarar ett nyval. Därför kommer de inte kunna hålla emot Löfvéns kommande eftergifter mot Vänsterpartiet eftersom detta riskerar leda till nyval, något de absolut vill undvika...


Stefan Löfvén har också fått Vänsterpartiet i en fälla, eftersom hotet om misstroendevotum måste betraktas som tomt. Det skulle kräva att Vänsterpartiet går samman med alla partier på högerkanten, vilket knappast kommer ske. En annan sak som spelar in, och som också har tagits upp i Lars Berns tidigare betraktelse, är att Socialdemokraterna inte längre är en folkrörelse. Det kan idag närmast anses vara ett kallhamrat yrkesnätverk, det idag mest framgångsrika nätverket för politiska karriärister. Detta är en följd av det långa maktinnehavet där de lärt sig utnyttja systemet...

Att ha regeringsmakten och utnämningsmakten är centralt för att möjliggöra höga inkomster för personer i nätverket. Det har också lett till att Stefan Löfvén märkligt nog har blivit Europas högst betalda regeringschef. Även EU är en mycket god källa till inkomster för deltagare i nätverket.
Regeringsbildningen ligger helt i linje med vad globalisterna vill ha, menar Lars Bern. Sverige kommer fortsätta ha öppna gränser. Vi har under 2000-talet tagit in närmare 2 miljoner migranter, som ännu inte är ordentligt integrerade i samhället och det är skrivet i stjärnorna hur det här kommer sluta...

Det finns inga tecken på att den här regeringen ska minska strömmen av migranter. De allra flesta migranter har ingen flyktingstatus utan vill ha del av välståndet i Sverige, vilket gör att det blir brist på resurser eftersom detta blir väldigt dyrt. Hur påverkar detta partierna? Partier som gynnas är SD och KD, de enda partierna som har satt ner klackarna mot denna utveckling. De tar också över besvikna väljare från L och C som inte velat se Stefan Löfvén som statsminister...

Moderaterna är ett parti som har problem att förhålla sig till globalisternas agenda, eftersom det fortfarande finns moderater med en nationalistisk hållning som står i motsättning till partiets många globalister. Detta gör att partiet blir väldigt svagt. Däremot är det troligt att L med alla interna motsättningar åker ut i nästa val...

https://i.ytimg.com/vi/Ox6Yxqc6L2Y/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCPuElr0AOoQmKLvlW4-tHw_CzmMALars Bern 16 januari - Globalisterna får fortsatt regeringsinnehav.

För två och ett halvt år sedan skrev jag att Stefan Löfven skulle sitta kvar efter valet 2018. Inte för att framställa mig själv som Nostradamus, det var trots allt många som prickade in denna förutsägelse – men ändå en påminnelse om att dagens situation inte var omöjlig att förutse...

Sparreholmarn har sedan drygt tio år tillbaka, anat att det västerländska imperiets storhetstid snart är över... under peaken är globalisterna ostoppbara i sina ansträngningar att försvara sina förmögenheter...

En positiv följd av denna eländiga soppa är som jag påpekat tidigare att det blir Socialdemokraterna som kommer få hantera den kommande lågkonjunkturen med stigande arbetslöshet och räntor. Detta betyder trots allt något för framtiden. Det var borgerliga partier som satt vid makten både under 90-talskrisen och under finanskrisen 2008. Nu blir det Socialdemokraternas tur, även om vi i dagsläget inte vet om det är en kris eller bara en ”vanlig” lågkonjunktur som väntar. Givetvis lär det även stänka på de två liberala partierna, som nu utgör regeringsunderlag...

Det är väl inte mer än riktigt att dom goda får sopa upp resterna av välfärdssamhället... när vänster-högerskalan ersätts med gal-tanskalan, som vissa

statsvetare kallar god-ondskalan är globalisterna

oövervinnerliga... vem vill vara en ond människa...

Dessutom tvingas Löfven, om vi leker med tanken att han faktiskt genomför överenskommelsen som avtalat, genomdriva en hel del politik som Socialdemokraterna i valrörelse efter valrörelse utmålat som ett hot mot välfärden. Partiet kommer behöva skriva om manuset fullständigt till nästa val. En pressad socialdemokrati efter några år i lågkonjunktur skulle kunna tala än mer för ett riktigt maktskifte 2022. Även om four more years med Stefan Löfven, Anders Ygeman, Annika Strandhäll, Morgan Johansson och naiva miljöpartister känns outhärdligt just nu kanske det är långsiktigt bra att de rödgröna får regera i botten...

Å andra sidan

ons 16 jan 2019


Ska Bilderbergarna få som dom vill, krävs utan tvekan anmärkningsvärda överens-kommelser... Patrik E. gullar gärna med globalisterna och inte gillar han konspirationsteorier heller... då är det inte lätt att förstå... för oss andra som förstår den inter-nationella finanselitens krav på dom utvalda är utgången väntad... Bilder-bergarna har fått det dom velat...

Massinvandringsgruppen är samlad och nedmonteringen av välfärdssamhället och nationen fortsätter... en del tror att Sveas kassakista är bottenlös... andra konstaterar lakoniskt med ett cyniskt leende att vår gemen-samma kassakista töms med en rasande fart...

För Bilderbergarna har det gått som planerat... att deras föreslagna statsministerkandidat Annie L. drabbades av storhetsvansinne kunde ju inte dom förutse... å andra sidan är det likgitigt med en sån utmärkt globalistreserv som Stefan L., den gamle Bilderbergfavoriten... att det hittas på anmärkningsvärda överenskommelser som till inget förpliktigar är ju bara ämnat att rädda ansiktet på Annie L. vilket naturligtvis är en omöjlighet...

Annie L. skulle ju kunna rösta nej till Stefan L. på fredag efter kommunisternas höjda brösttoner... något som är otänkbart för liberalsocialisterna som fruktar ett nyval mer än något annat...

En anmärkningsvärd överenskommelse

Så dog det svenska folk-hemmet eller rättare, medborgarhemmet... långt innan Stureplanscentern började sprida sina irrläror...

Socialdemokratins främsta mål har aldrig varit att störta klassamhället, inte ens att bli av med kungahuset, utan politiken har handlat om att i samförstånd med arbetsgivarna skapa en dräglig levnadsstandard för arbetarklassen. Kompromisser med näringslivet är därför ett avgörande inslag i folkhemsbygget...

Såväl kapitalister som socialister såg arbetet som samhällets motor. Var och en måste dra sitt strå till den gemensamma stacken. Ingen fick ligga samhället till last. I Internationalen heter det att ”lättingen ej råda får”. Med den utgångspunkten var den välfärdtanke som spirade under det tidiga 1900-talet inte helt oproblematisk. Exempelvis betonade Nils Karleby, en av socialdemokratins stora ideologer, det ekonomiska egenansvaret. Det fick aldrig bli så att slöa och slarviga människor skulle få statens stöd medan de flitiga och sparsamma fick stå tillbaka...

Det går att urskilja ett antal viktiga paradigmskiften i socialdemokratisk välfärdspolitik. Det första är när pliktmoralen ersätts med en rättighetsmoral. Det sker under femtiotalet – lagen om socialhjälp kommer 1957 och ersätter den äldre fattigvårdslagen. Det andra paradigmskiftet, med start 1968, sker under 1970-talet när den starka staten med sin välfärdsindustri byggs upp. Det tredje tas när politikens fokus under 1980-talet flyttas från produktion till konsumtion. Det fjärde paradigmskiftet, som jag inte berör i denna översikt, är när staten axlar rollen av en moralisk stormakt. Därmed föds det PK-samhälle som jag ständigt återkommer till och förundras över i mina bloggtexter. Om vi tänker framåt, vilket blir nästa steg, efter PK-samhället? Jag har en uppfattning av vilka två alternativ som det står och väger emellan men bloggläsare får gärna komma med förslag...

Svensk socialdemokrati och välfärd

tis 15 jan 2019


En extremistisk nyliberal... en extrem högerlibertarian... Nyliberaler brukar förespråka en så kallad nattväktarstat, där statens och lagstiftarnas roll begränsas till att skydda individen mot förtryck och våld från andra, men där medborgarna i övrigt lämnas att leva sina liv efter eget huvud... en som aldrig kallar sig högerextremist vilket han är...

En som vill betala extremt lite i skatt för det gemensammas bästa... en som vill avskaffa staten och nationen... en som vill att den kapitalistiska globalistfinanseliten ska bestämma över våra liv... en som vill lura oss att tro att vänster-högerskalan inte finns...

"Det politiska landskapet har havererat. Tryggheten i att vara vänster eller höger är bortblåst. En oformlig amöba brer ut sig över svensk politik, sticker ut en tentakel än här, än där, säger Krabbe"...

Är man vänster vill man betala mycket i skatt för att kunna bygga en stark stat...

Är man höger vill man betala lite i skatt för att slippa en stark stat...

Är man mitten vill man betala lagom i skatt för att kunna bygga en lagom stark stat...

Är man nästan allt på en gång kallas staten korporativistisk eller mjukfascistisk... försvaras den korporativistiska staten 

med militära medel kallas staten fascistisk och är varken vänster eller höger fast både och...

 

Johan Norberg om uppgörelsen mellan S, L, C och MP

Med berått mod knycker Sh dikterna från Pettersson...

Teoretiker som Giovanni Gentile framställde rörelsen som en tredje väg vid sidan av den liberal-kapitalistiska och den marxistiska. Fascismen utgick från staten, som skulle domineras av ett enda parti. Staten skulle omfatta hela samhället genom korporativa organisationer och slå vakt om privategendomen, skriver Dick Harrisson...

En avdankad major i från Kinna
Som leds i koppel av en rödhårig kvinna
På vilket ben ska han stå
Är han röd eller blå
Hans ryggrad går inte att finna...

En trött oduglig låtsasmajor ifrån Skene
han är lika pålitlig som en orm, nota bene!
han slingrar sig, ljuger och krälar för islam
och därmed tror sig vara stark och human
men stackars Jan, det är han som är den klene...

.

Socialdemokratin har upphört att vara en folkrörelsedriven ideologisk rörelse utan socialdemokratin av idag är inget annat än ett yrkesnätverk för karriärpolitiker, säger Lars B...

Fascismen inbegrep, enligt ett uttalande från Mussolini 1921, ”en stor mobilisering” av materiella och andliga krafter, med målet att ta makt över staten och skapa ett bättre samhälle. Visserligen var man öppen för samarbete med bourgeoisien, men på längre sikt föredrog man en socialisering inom ramen för den korporativa staten, skriver Dick H...

I debatten talas om vad Löfven ska släppa till så att V blir nöjda. Men tänker C gå med på att V får inflytande över regeringens politik...

I globalistdebatten är dumheten

monumental... Löfven kan ju inte ändra i Lööfets kraflista utan att fråga Lööfet...

Det var ju ett så strängt krav att det skrevs in i klartext i Januariöverenskommelsen, JÖK: ”Denna överenskommelse innebär att Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden. ”När så Jonas Sjöstedt (V) protesterar ändrar sig genast Stefan Löfven och säger att utanför budget och de 73 punkterna i JÖKen, så kan S och V fortsätta samarbeta...

Väljer C att samverka med V eller med SD? De som valts till riksdagen med en av folket beslutad sammansättning måste till slut inse att man har att samtala och förhandla med alla partier. På onsdag (fredag) vet vi. Förhoppningsvis...

Går C med på att V inte ’krokas av’?

mån 14 jan 2019


Den upplösning av den svenska statsmakten som nu rullar upp dagligen inför svenska folkets ögon är djupt oroande. Jag

kommenterade igår på Swebbtv läget i den nu fyra månader långa regeringskrisen. Det var en uppföljning av en tidigare analys av krisens huvudorsak som Swebbtv sände den 29 november...

Det svenska politiska etablissemanget uppvisar en häpnadsväckande brist på omdöme i den här situationen. Med ett litet mått av professionalitet och ansvarstagande hade fru Lööf och major Björklund redan direkt efter valet, kunnat räkna ut vilka krav man måste ställa på regeringen Löfven för att låta den fortsätta. Man ville ju inte själva samregera med SD i någon form vilket ju uteslöt en alliansregering. Om man direkt satt upp sin kravlista, hade man kanske inte behövt kullerbyttan att avsätta Löfven med hjälp av just SD. Nu har det gått fyra månader och frågan har nästan inte rört sig något framåt...

Jag kan förstå att man kan ha väldigt olika åsikter i viktiga frågor som väcker starka känslor. Framväxten av starka nationalistiska partier har givetvis varit väldigt traumatiskt för det politiska etablissemang som drömt om en globalistisk världsordning. Men så här är demokratins villkor. Själva drivkraften i en demokratisk process går ut på att övertyga väljarna, men när väljarna sagt sitt då har man bara att gilla läget. Att vi har denna statsupplösande kris nu beror på att vårt politiska etablissemang inte längre respekterar denna grundläggande princip i demokratin...

Den som började den här politiken där mobbing av SD och dess väljare är överordnat alla andra politiska mål, var Fredrik Reinfeldt. Det omdömeslösa påhittet att 2011 försöka straffa SD:s väljare genom migrationsöverenskommelsen som ingicks med det verklighetsfrämmande Miljöpartiet, fick helt motsatt effekt mot den avsedda. Trots det fortsätter vårt politiska etablissemang halsstarrigt att upprepa samma misstag – gång på gång. Och varje gång fortsätter väljarflykten till SD...

En statsmakt i upplösning!


Regeringsbildningen påverkas också av att Socialdemokraterna numer är ett yrkesnätverk för proffspolitiker, som har som enda mål att säkra sina befattningar. Därför bryr sig inte Stefan Löfvén om partiets gamla ideologi så länge (S) kan sitta kvar vid makten...

Samtidigt konstaterar Lars Bern att Stefan Löfvén närmast har lurat skjortan av Annie Lööf. De löften som C och L har fått för att ställa upp handlar mest om att starta olika utredningar vilket inte förpliktigar till att genomföra de förslag som kommer fram...

Globalisterna som har backat upp Annie Lööf, har satt som främsta mål att motarbeta de nationella strömningarna som är ett hinder för globala banker och storföretag. Dessa nationella strömningar kommer till uttryck främst genom SD som därmed motarbetas med alla medel...

Det gör också att man måste undvika ett extraval eftersom det sannolikt skulle förbättra nationalisternas ställning i riksdagen. Lars Bern anser tvärtom att eftersom partierna står så långt ifrån de löften som gavs i valrörelsen, är det nödvändigt med ett extraval...

Narcissisten Annie Lööf fortsätter som regeringskrisens huvudperson

https://i.ytimg.com/vi/rfIjY02TgkY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLD_avKLmbRNjB8RrVIldGZGdv7QZQLars Bern 13 jan - Stefan Löfvén har lurat skjortan av Annie Lööf.

Sparreholmarn har naturligtvis inga synpunkter på vad USA bygger... fast mera hur information sprids över världen...

Följande video har producerats i ett försök att bemöta massiva mängder av felinformation kring USAs södra gräns och behovet av en säkerhetsmur...

Nåja, tjugo svenska mil låter ju inte så imponerande... så vem ljuger mest... den ständiga frågan...

https://i.ytimg.com/vi/H-f6KkLJF9c/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAV70L9jGm6m8Fuoa3mmdNePlay8gBuild The Wall: Construction Progress


Muren byggs så sakteliga

sön 13 jan 2019

Ensam kvar, framstår Johan H. som den ende normala politiska kommentatorn i landet...

Det måste vara ett rekord i politisk oskicklighet att tvinga Vänsterpartiet till att ens överväga att rösta nej till en socialdemokratisk regering. Hybris. Det var den svåraste synden i det antika Grekland. Det är ingen merit i samtida politik. Det var rätt svårt att förstå varför nästan alla trodde att regeringsbildningen var klappad och klar, redan i fredags. Att Centern skulle följa Annie Lööf, nästan utan invändningar, var klart. Men Liberalerna var gravt splittrade, Socialdemokraterna skulle, om Annie Lööf hade rätt, svälja att de fick en radiostyrd centerledare i toppen av sitt parti och, framför allt, Vänster-partiet skulle godkänna sin egen utplåning. Hur kunde det vara en säker sak...

Det fanns inget som banade vägen för en smidig omröstning i Annie Lööfs drygt 40 minuter långa föreläsning, tvärtom. Hon gnuggade verkligen in att Socialdemokraterna nu skulle gå i Centerns ledband. Hon citerade den klausul som hon lyckats få inskriven i överenskommelsen: ”Denna överenskommelse innebär att Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden”...

Det var en mycket märklig taktik, om avsikten var att bereda vägen för ett ja i riksdagen på onsdag. Förväntade sig verkligen Annie Lööf att Vänsterpartiet bara skulle bita ihop och släppa fram en regering som i sitt grunddokument slår fast att partiet inte ska ha något som helst inflytande? Varför skulle Vänsterpartiet vilja begå ett sådant självmord...

Att något märkligt har hänt med Centern har vi alla kunnat observera, men det som drabbat partiet verkar smitta. Ett åttaprocentsparti har skaffat sig en hundrafemtioprocentspersonlighet. Det har börjat resonera ungefär som ett inbilskt studentförbund. Alla förväntas lägga sig platt för Centern. Och på något sätt har det offentliga Sverige följt med på den där resan. Att en och annan ledarsida sett Annie Lööf som Jeanne d'Arc må väl vara hänt, men var har känslan för det absurda och rimlighetsavvägningen tagit vägen i resten av journalistkåren...

Nu – inte alls förvånande – rapporteras det att Vänsterpartiet inte kan godta en regering Löfven på de här premisserna. Det måste vara något av ett rekord i politisk oskicklighet att tvinga Vänsterpartiet till att ens överväga att rösta nej till en socialdemokratisk regering. Det sitter extremt långt inne för Jonas Sjöstedt att göra något sådant. Antagligen skulle han inte ha tvingats hantera saken, om inte Centern lyckats få in den där formuleringen i uppgörelsen. Men just den gör det med alla rimliga mått mätt fullständigt omöjligt för Vänsterpartiet att släppa fram den här regeringen...

Det vi ser är återigen ett exempel på hur Centerpartiet förlorat verklighetskontakten och försvunnit in i sina egna inälvor. Det var det som fick partiet att ställa ut oförenliga löften och garantier inför valet. De var uppenbart oförenliga redan då, men inte i Centerns verklighet. De struntade i sådana invändningar. Det var det som gjorde att det tog närmare 130 dagar för att ens få ett förslag till regeringsbildning. Allt hängde på att Centern skulle bestämma sig, men i Centerns värld var det istället alla andra som skulle ändra sig. Det var bara Centern som gick i takt. Det är det som nu givit oss detta förslag till regeringsunderlag, som är så oskickligt arrogant formulerat att ett parti som i alla år suttit i den socialdemokratiska fållan tvingas överväga att lämna den, mot sin vilja...

Man kan vara alldeles säker på att Jonas Sjöstedt kommer att göra allt han kan för att slippa rösta nej till Löfven. Löfven kommer att göra allt han kan för att gjuta olja på vågorna. Men en lösning måste rimligen innebära att den där formuleringen om Vänsterpartiet stryks ur regerings-underlaget. Allt annat innebär att Vänsterpartiet godkänner sin kastration. Och vid det här laget krävs antagligen dessutom sakpolitiska eftergifter i någon viktig fråga, till exempel vinster i välfärden, för att Vänsterpartiet ska kunna rösta för den här regeringen, utan att tappa både ansiktet och all respekt på onsdag...

Det verkar osannolikt att Centern går med på något sådant. I sin hybris har partiet satsat allt på att varje motståndare lägger sig platt. Att hyfsa det budskapet nu, efter all denna ideologiska och moraliska hetluft, är omöjligt. Efter hybris kom katarsis, förnyelsen och den andliga reningen, i det antika Grekland. Om något sådant existerar i närtid för Centern är svårt att veta, men om så skulle vara finns en lämplig punkt att utgå ifrån...

Det är inget märkligt att ett parti inte har lust att samarbeta med andra partier som politiskt står långt ifrån det. Men Centern har, kanske utan att begripa skillnaden, gjort en principsak av att ungefär en fjärdedel av Sveriges väljare – de som röstat på Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet – helt och hållet ska frysas ut från politiken. Det är en splittrande, polariserande och hämndlysten hållning, som hittills varit främmande för svensk politik. Det är en helt orimlig utgångspunkt, såvida man inte anser att demokratin bara ska gälla dem som röstar på rätt parti...

Kanske var det där Centerns hybris började. Det var definitivt på grund av detta som Centern äventyrade sin egen uppgörelse, genom att propsa på formuleringar och spela ut en arrogant attityd, på ett sätt som gjorde det omöjligt för Vänsterpartiet att inte reagera, hur mycket partiet än önskar att det slapp. Centern har nu ett par dagar på sig att försöka rädda uppgörelsen. Även om de lyckas ge Jonas Sjöstedt det halmstrå han tveklöst längtar efter att få ta, borde den här episoden få fler att inse att något viktigt saknas i Centerns själv- och världsbild. Något är allvarligt skevt...


Ungefär en halvtimme in i Annie Lööfs pressföre-läsning i fredags, där hon förklarar att Centern och Miljöpartiet ska diktera migrationspolitiken i Sverige, kan jag inte längre värja mig mot tanken. Det här måste vara avsett som en provokation. Inte just det att två ytterlighetspartier vad gäller invandringspolitiken ska få ansvaret för Sveriges gränser. Det är normalkonstigt i det här landet. Nej, det är hela upplägget. Budskapet. Tonläget...

Att ett parti propsar på att det fortsatt ska betraktas som ett ”liberalt oppositionsparti”, samtidigt som det dikterar regeringens politik, måste väl ändå betraktas som lite mer än normalkonstigt? Att bestämma så mycket av regeringspolitiken att en muntlig sammanfattning tar 40 minuter och ändå inte sätta sig i den regering man utser och styr, vad i all friden är det för något...

Sväljer Socialdemokraterna att deras partiledare, i Annie Lööfs beskrivning, framstår som en radiostyrd centeragent? Det måste vara en provokation. En test av vårt sinne för det absurda. Sväljer folk det här, utan att påpeka det uppenbart märkliga? Sväljer Socialdemokraterna att deras partiledare, i Annie Lööfs beskrivning, framstår som en radiostyrd centeragent...

Kan Annie Lööf ens själv tro att det kommer att bli så? Att Socialdemokraterna snällt och systematiskt genomför Centerpartiets valmanifest under de kommande fyra åren? Kanske tror hon det, trots att hon varit i politiken tillräckligt länge för att veta bättre. Men hon måste samtidigt hoppas att Socialdemokraterna inte tror det. Socialdemokraterna måste tro att de lurat med sig Lööf, genom att lova en massa saker som sedan kan begravas i oändliga utredningar. Annars kommer partiet snart att ha ett inbördeskrig på halsen. Men efter en halvtimmes föreläsning finns inte minsta signal om att Annie Lööf är medveten om något sådant. Snarare tvärtom. Tonläget är närmast triumfatoriskt arrogant. Hon har tämjt Socialdemokraterna. You're my bitch, Stefan.

Det måste vara en provokation. Har Centerpartiet blivit så självtillräckligt att det helt förlorat kontakten med omvärlden...

Det är när Vänsterpartiet kommer på tal som jag blir övertygad om saken. Annie Lööf behöver Jonas Sjöstedt och hans kamrater för att förvandla Stefan Löfven till Centerns kasperdocka. Men tassar hon försiktigare här? O, nej. ”Denna överenskommelse innebär att Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden”, citerar hon ur överenskommelsen. Det står där, svart på vitt- Det måste vara en provokation...

Hur i all världen ska Jonas Sjöstedt kunna släppa igenom den här regeringen? Ett parti som ger sitt stöd, aktivt eller passivt, till en regering som har som uttryckligt mål att göra partiet maktlöst, har förlorat sitt existensberättigande. Varför ska man rösta på ett parti, som samtycker till att kastreras? Om Jonas Sjöstedt inte säger nej till detta, är hans politiska trovärdighet därefter noll. Han avskaffar sig själv...

Detta måste väl ändå Annie Lööf begripa? Hon måste väl förstå att hon försatt Jonas Sjöstedt i en situation där han har att välja mellan att rösta nej till Lööfs socialdemokratiska regering, eller begå politiskt självmord? Det måste vara en provokation. Det måste finnas en plan B, när Vänsterpartiet tvingas meddela att kejsaren är naken. Eller har Centerpartiet blivit så självtillräckligt att det helt förlorat kontakten med omvärlden...

Det måste vara en provokation – Annie Lööf måste ha en plan Blör 12 jan 2019


”Kvinnorna föder grensle över en grav, dagen glänser till ett ögonblick, och sen är det natt igen.” Jo, så skrev Samuel Beckett i sin berömda teaterpjäs, som ingen egentligen förstår vad den handlar om. Godot dyker aldrig upp.

Men mina tankar går till de svenska regerings-förhandlingarna och dagens besked från Annie Lööf.  Jag skall inte gå in på detaljerna i jämförelsen utan överlämnar detta till läsarens fantasi. Men tveklöst vet ingen svensk medborgare idag vad vi väntar på. Det politiska landskapet har havererat. Tryggheten i att vara vänster eller höger är bortblåst. En oformlig amöba brer ut sig över svensk politik, sticker ut en tentakel än här, än där.

Det är inte obekant för mina läsare att inget svenskt parti hittills velat kännas vid begreppet globalism. Men den nyfödda amöban är globalismen personifierad. Inte oväntat, vi visste redan att alla löven föll från samma stam av det sega virke som över hela den övriga världen numera kallas Globalismen. Annie Lööf, som plikttroget trampar i Macrons fotspår, trots att Frankrike står på randen till revolution. Lövin som vill ha flygskatt för alla som betalar sina flygbiljetter själva. Löfvén som samlar röster i takt med den ökande invandringen...

Det lär vara första gången i både svensk och utländsk politik som en regering bildas av en minoritet som ”lovar” att lyda ett utomstående politiskt block, eller vad man nu skall kalla resterna av en Allians som gått i graven. Kanske skall vi vara glada över att lille Kristersson inte blev statsminister, hans CV är knappast övertygande. När skall Moderaterna lära sig att en statsministerkandidat måste vara någon som inger förtroende och står på egna ben? Efter Batra springer Kristersson omkring med Reinfelds telefonnummer i fickan och vill att vi skall tro på bättre tider. Välj för Guds skull en partiledare som duger som statsminister, annars försvinner partiet för gott. Eller så vill Gud att Ebba tar över, vår kristna tro behövs allt mer som mothåll till islam. Hon är på rätt väg...

I väntan på Vadå (förlåt, Godot)

Rapport från en bloggare i Nyköping som kan SN utan och innan...

När Eskilstuna-Kuriren AB köpte Södermanlands Nyheter år 2004 av C var

SN:s öde beseglat, tidningen förlorade sin självbestäm-manderätt och hamnade i händerna på olika externa aktörer och fick ansvariga utgivare, 99:an Carstorp och Falken, som enbart haft rollen som nickedockor...

I många år har det med rätta pratats om att journalistiken måste bli mer lokal, men vi som läst tidningen och köpt annonser har sett att ägarna och nickedockorna agerat tvärtom. Mer och mer samproducerat material och mer billig färdigköpt spaltutfyllnad.

En lokaltidning ska vara lokal för att engagera läsarna och för demokratins skull, ska Södermanlands Nyheter och andra lokaltidningar överleva som något mer än en bilaga till de stora regionala tidningar så behövs det lokala ägare, privata eller någon organisation, som känner bygden och är på

plats, samt låter alla synpunkter komma fram i debatten. När SN började med agendasättande nyheter under den förra chefredaktören slogs en stor spik i kistan. Ett exempel var när ”samtliga” partier erbjöds ha bloggar i tidningen utom Sverigedemokraterna och ännu en spik var när 99:an Carstorp kallade kommentarsfälten och därmed sina engagerade läsare, för pissrännor, i tryck, i den egna tidningen…

Demokratin dör med lokaltidningarna…

fre 11 jan 2019


Vinnare och förlorare i Damernas Värld... fast när globalisterna tar över blir vi alla förlorare... lokalsamhällets dödgrävare...

Globalister, imperialister, kommunister, kapitalister, fascister eller vad vi vill kalla dom som har ambitionen att bygga ett världsherra-välde...

Under slutet av 2018 övertog NTM-koncernen Sörmlands media AB där Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs tidning, Södermanlands Nyheter samt Katrineholms-Kuriren ingår...

NTM är en av Sveriges största mediekoncerner med verksamheter i Östergötland, norra Småland, Sörmland, Uppland, Gotland och Norrbotten. NTM omsätter 1,8 miljarder kronor och har cirka 1400 anställda. Huvudkontoret ligger i Norrköping...

Eva Burman blir chefredaktör för samtliga titlar inom Sörmlands Media. Därmed lämnar Marie Hillblom och Anna Falk sina respektive uppdrag...

Ska man jobba för globalismen kan man inte ha för många titlar... alltså, det som kallades lokaltidningar förr i tiden, säger Jenny H... sista stunden är kommen för KK och SN, det ska vi jobba för... ingen saknar väl Folket, flinar Eva B...

Eva Burman ny chefredaktör för Sörmlands Media – Jenny Hoflund ...


Fredrik Ö. kommenterar... När skall ”alla” ha ”samma” ”möjligheter? Vi har här redan i utgångspunkten tre illusioner, tre ord som betecknar något annat än de gör i vanligt prat. Är ”alla” alla som befinner sig i Sverige, alla som bor i Sverige, alla över 12, alla myndiga, alla i hela världen? Vad är samma möjligheter? Skall de ha samma föräldrar, samma hus, samma mat, samma skola, samma fröken, samma TV-program, samma mängd pengar, samma jobb? Men det viktigaste ordet är ”när”. Är det en enda tidpunkt i varje människas liv som skall avstämma? Mot andra i samma ålder eller på något sätt förskjutet i tiden? Hur lång är denna tidpunkt...

Skall man göra nya avstämningar av att ”möjligheterna” är ”samma” för ”alla”? På detta sätt, på grund av de orimliga oklarheterna i ett resonemang i dissocierade abstraktioner, förskjuts en avsedd ”nyberalism” i verkligheten, genom försöken att tillämpa ukaserna i sinnevärlden, till en vidrig ”socialliberalism” och slutligen till totalitär stalinism.

Så nej, det är inte ens en bra idé. Det är slött och oskickligt tänkande, närmast inget tänkande alls. Liberalismen är en franchise på totalitära livslögner...

Problemet med statlig inblandning i mekanismerna för privat ägande av publika företag uppstår långt innan man pekar på de absurda och irrationella i kraven på att antalet kvinnor skall vara av en viss storlek. Det uppenbara problemet är ju att det innebär att äganderätten upplöses! Ägarna till företagen tillåts inte själva bestämma över företaget! Vad är då kvar av det privata ägandet? Detta är på inget sätt en fråga som handlar om den liberala illusionen ”jämställdhet”. Det är en fråga som handlar om den socialistiska ambitionen att staten skall styra produktionsmedlen! Hur kan man efter hundra års erfarenhet av socialismen missa detta uppenbara! I praktiken finns inte bara inga konservativa och inga borgerliga åsikter företrädda i det svenska politiska systemet och offentliga diskussionen. Det finna inga liberala heller, ty de som kallas liberala är i själva verket socialismens nyttiga idioter!

Jämställdhet för eliten

Stefannie Lööfven (Rikard formulerar) och korporativismen, där satt den... Bilderbergsundersåtarna vet vad som måste göras... fullfölja Reinfeldts alienerande inbjudan till världens alla hjälpbehövande...

Lars Bern 29 nov. om Annie Lööfs intriger i regeringsfrågan

Det går som smort... vägen är snitslad och bred som en riksväg ty rikets nya folk är gott och välkomnar globalisternas nya världsordning... ett korporativistiskt folk styrs med lätthet av överstatliga intressen...

Korporativism kan enkelt beskrivas som att politik och särintressen växer samman, utanför den demokratiska processen. Detta är något som går djupare och är mer förrädiskt än till exempel ekonomisk korruption. Här handlar det mer om samförstånd som flyttar makten in i fysiskt och mentalt slutna rum...

En alienerad befolkning tappar förståndet...

Sparreholmarn har länge tänkt på fosterlandet som alienerat... Att alienera eller alieneras betyder att göra främmande, respektive att bli förfrämligad... synonymer = känsla av främlingskap, främlingskänsla, utanförståendekänsla, utanförkänsla, förfrämligande, rotlöshet... känsla av maktlöshet, meningslöshet, social isolering och brist på identitet... Det bör dock inte blandas ihop med det arbetsmarknadspolitiska begreppet utanförskap...

Marx och hans alienationsteori som vidareutvecklats av 

andra...

Lönearbete resulterar i alienation. Enligt Marx tankegångar så blir arbetaren fattigare ju mer rikedom han producerar. Enligt detta synsätt mister arbetaren sig själv i processen och blir reducerad till ett objekt, till slut endast en del av ett maskineri som inte ger arbetaren någon glädje...

Frankfurtskolans bidrag till alienationsteorin har inneburit att teorin inte bara innefattar den kapitalistiska produktions-processen, utan även det civila och den kulturella sfären i det kapitalistiska samhället...

Sociologen Marcuse, visade i sina studier hur de framväxande massmedierna, främst televisionen, skapade en kultur av "endimensionella", fördummade människor, alienerade och bortvända från verkligheten...

Situationisterna beskriver alienationens verkliga organisering som det overkliga Skådespelssamhället, där vi som passiva åskådare iakttar kapitalets och varurelationernas meningslösa självbespegling...

Radikalfeminister utvecklade en egen teori om alienation som innebar att den härstammade från uppdelningen mellan könen, könsarbetsdelningen...

Stad och landsbygd anses av vissa vara alienerade (åtskilda) från varandra som en följd av den tilltagande urbaniseringen och industrialiseringen i det kapitalistiska samhällets spår...

Varje komponent i alienationskedjan tycks vara extremt

utvecklat i det förfrämligade landet...

Alienation – Wikipedia

Ny Jobbhälsoindex: Många saknar mening i sitt jobb

Knappt hälften av de anställda känner att deras jobb är meningsfullt. Så ser det ut i en rad branscher, varnar senaste Jobbhälsoindex...

Alienation – Wikipedia

Lång dags färd mot natt

tors 10 jan 2019


Mitt morgonté tillsammans med SvD och DN på paddan är inte längre så skönt som förr. Inte så att jag mår illa. Men ändå känner jag visst vemod. Varför...

Man behöver inte vara professor för att vara vemodig... Sh brukar ju i vemodiga stunder kalla sin egen frukosttidning för Äckel-kuriren med anledning av nedanstående skäl...

Som jag tidigare noterat på denna blogg har det allmänt sett att göra med båda tidningarnas alltmer triviala texter, om tävlingar, livstil, film, sport, korsord, soduko och inte minst raden av dagliga bikter, i form av krönikor från avdankade journalister...

Ändå är det i synnerhet lavinen av psykologtexter om ditt och datt som gör att leverpastejsmörgåsen blir mer svårtuggad. Det är ju inte klokt vilka banala relationsproblem eller personliga upplevelser som varje dag läggs till rätta...

Om psykologförfattarna vet vad de talar om spelar inte så stor roll, ty allt dom skriver gäller tolkningar, som kan falla ut lite hur som helst. Tala om utbildning som förvandlas till inbillning! Den grötmyndiga stilen står mig upp i halsen. Mätt lägger jag mackan åt sidan...

Tankarna går. Är SvD och DN verkligen så ekonomiskt illa ute att dom tvingas ersätta god nyhetsjournalistik med tidsfördriv och själsliga spekulationer. Det verkar så. Något av journalistikens billiga plocke-pinn. Jag undrar om även andra gör samma iakttagelser. Eller är jag ensam? Vid det här laget är min frukost förstörd. Jag måste nog kontakta en psykolog för att få besked hur jag mår...

Känsloentreprenörernas framfart

Kanske E-kuriren fortfarande jagas av demoner

på redaktionen... men nog har det varit tyst om trollen på senare tid... insikten om vilka som är dom riktiga trollen har kanske nått fram, även till redaktionen på E-kuriren...

Hållbarhetsarbete i Svedala... det är för dyrt med ett håll-bart Sverige, säger hon som

drar elledningar i skogen... På en skylt bakom Vatten-falls VD under presskonferensen angavs att företagets policy är ”Allas lika värde”... utom dom som inte är värda att få nån el... nåja, Vattenfalls VD finns det ju många av men Annika V. är en av dom...

Kritik har riktats mot att för stora delar av elnätet fortfarande är ovan jord i stället för nedgrävt och skyddat mot dåligt väder. Trots tidigare erfarenhet av att ledningar skadats av fallande träd har heller inte tillräckligt breda trädfria gator skapats kring delar av luftledningarna...

Något man måste räkna med...

Statliga Vattenfall svarar på kritiken med att säga att det vore för dyrt att bygga en elförsörjning som klarar att vinden friskar i. Annika Viklunds besked är att hon förstår att det är ett svårt läge för de strömlösa kunderna men att flera veckor utan el är något de får räkna med om det blåser upp...

8000 hushåll utan el i ytterligare två veckor - "För dyrt med elnät som klarar blåst"

Hållbarhetsarbete i Malm-köping... att samarbeta och samråda är ju fint... att samverka kommuner emellan med en gemensam penning-påse däremot, går aldrig väl... det korporativa tankegodset passar inte så bra med kommunalt självstyre...

Enligt informationen som kommunen lagt ut avbryts arbetet eftersom det dragit ut på tiden pågrund av oförutsedda problem, något som också ska ha dragit i väg kostnaderna...

Vi har inte räknad med några oförutsedda problem, säger Per I... Ur ett VA-perspektiv, som jag kan svara för, så vill vi fortfarande byta ut de ledningar som finns kvar att byta. Det finns fortfarande ett behov av att göra det, men behovet är inte så kritiskt att vi måste göra det till vilken kostnad som helst just nu. Vi kommer att följa Flens kommun och haka på när de väljer att ta upp arbetet igen, säger Per Ivarsson...

Vi har upplevt svårigheter med det här projektet. Dels en projektering där det funnits brister, dels att det tidsmässigt dragit i väg och även då ekonomiskt, säger Björn Rabenius, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens kommun... Björn R. är nybörjare och tillhör resandefolket, dom där utomsocknes  importerade inbillningskloka ämbetsmän 

utan lokal förankring...

Bygget på Landsvägsgatan avbryts – blivit dyrare än beräknat ...


Det är beklagligt för alla de boende att det dragit ut på tiden och att det nu inte kommer att bli klart på en gång, säger Per Ivarsson, Affärsområdeschef VA på Sörmlands vatten AB, om att arbetet nu skjuts upp... det är helt och hållet samverkansföretagets fel, säger Per I... vill man ha samverkan mellan kommuner, så kostar det extra... pengarna tog slut med vattnet från K-holm... det går inte att få allt...

ons 9 jan 2019

Lokala saker har fördunklat dom globala...

Ångan är inte oppe på långa vägar...

Shottar som hottar finns det gott om... ingefära och gurkmeja, blåbär och lingon, vinbär och havtorn, rödbeter och havre, äppelvinäger och extra virgin olivolja, fan och hans mormor...

Hållbarhetsarbete i Grönköping...

Stockholmsinitiativet - Klimatupplysningen följer med glödande intresse hållbarhetsutvecklingen i nämnda metropol...


Rolf Oward förmedlar senaste nytt från Grönköping...

​I syfte att
medhänga de aktuella trenderna, ha F:a Lasar & Tanger (härst.) framutvecklat en hållbar blyertspenna, dvs en penna som det går att hålla i. GV gratulerar den framsynta firman och hoppas å en stor försäljningsframgång!

En hållbar käpp är också under utveckling
hos F:a Lasar & Tanger i Grönköping... 

Brinnande medborgare uttrycker sitt stöd...

"Vid inslag om skolklasser på TV nuförtiden noterar man att dagens pennor inte är hållbara, eller kanske greppbara. Varannan elev tycks ha 5 tummar – kanske en bieffekt av smartphone-smsande."

"Även masken är numera hållbar."

"På den framtida Interwebben under beskydd av FN så kommer trutar att vara hållbara."

"Något av det mest ohållbara är nog ål. Kommer ihåg hur det fans ”fånga ålen” på marknaden när jag var liten. Fick man tag i ålen med händerna vann man en rökt. Den rökta var mer hållbar – en vecka lätt."

Hållbarhetsarbete i Grönköping

tis 8 jan 2019

Die dummen Schweden...de enfaldiga svenskarna är ett svenskt uttryck på tyska för det mindervärdeskomplex som svenskar kan drabbas av i kontakter med utlandet... USA...

Den amerikanske presidenten vill se en ny världsordning, där samarbeten splittras och den starke styr, menar USA-forskaren Frida Stranne...

Var har hon fått det ifrån... det är lika svårt att förstå dom "riktiga" forskarna som gumman från Malmköping...

"Forskaren" hälsar... För ett litet tag inbillade jag mig att de senaste årens utveckling och turbulens i USA skulle bidra till att den svenska debatten om USA skulle förmå lyfta de lite mer kritiska frågorna och diskutera USA:s förehavanden i världen på ett mer mångfacetterat sätt...

Det visade sig dock vara helt fel. Den senaste tidens begränsade diskussion om Trumps Syrienpolitik och utrikesminister Mattis avhopp visar det kanske tydligare än något annat...

Amerikaanalys.se – För en breddad analys av amerikansk politik

Det har länge skavt i mig att så många som har till uppgift att tolka vad som händer i USA drivs av en fascination av landet som skymmer en mer ärlig intellektuell diskussion om vad Washington gör och framför allt varför...

I Sverige (av alla länder?) finns nästan inte något utrymme för ett genuint systemkritiskt resonemang om hur USA använder sin särställning i världen. Av någon för mig oklar anledning stämplas i stället alla försök att ställa mer systemkritiska frågor till vad som driver amerikansk utrikespolitik som anti-amerikanism, naivt flum...Det tydligaste exemplet på vår svenska oförmåga till systemkritik kom kanske med president Obama som framställdes som profet och en räddare i nöden. Plötsligt var all form av kritisk blick som bortblåst och Washington ansågs ha överbryggat en period av missgärningar. USA var tillbaka i sin rätta bana efter några år med en förvirrad president (pust). Att Obama intensifierade och politiserade drönarattacker, utomrättsligt avrättade Usama bin Ladin, bidrog till utvecklingen i Jemen och fördjupade massövervakning av allt och alla var det tämligen tyst om. Hans oförmåga att infria en lång rad löften som handlade om att stärka rättsprinciper och värna mänskliga rättigheter föranledde inte heller någon mer djupgående reflektion över ett system som kanske hamnat fel...

Men kanske blev vår bristande förmåga att bredda våra analyser till och med än mer tydlig veckan innan nyår, när Trump aviserade att han vill dra tillbaka trupper från Syrien och Afghanistan. Då kastade sig experter och journalister hejdlöst och helt okritiskt i händerna på de värsta DC-hökarnas militaristiska utspel och stängde återigen effektivt alla dörrar till att problematisera USA:s hela roll i Mellanösternregionen – som ju knappast kan sägas ha utgjorts av så välfungerande strategier de senaste femton åren...

Tänk om Donald Trump har rätt?


Vi provar gumman från M-köping en gång till...

Astrofysik hör till veten-skapen astronomi... astrologi är en pseudovetenskap... Bengt G. avfärdar astrologin vilket är fullt naturligt...

Professor emeritus i teoretisk astrofysik Bengt Gustafsson, Uppsala universitet, avfärdar energifolket i ett nafs samt även genetisk betydelse, och de som anser något annat 

förespråkar en steril och mekanistisk människosyn...

Lena H. vill bara säga... Så illa är det, att det finns massor med kunskap, inte minst i Asien men även i USA, som går oss spårlöst förbi, därför att grundinställningen är den, att det vi inte begriper finns inte, och ta till sig något utifrån verkar man helt sonika inte ens vilja...

Lena H. tror också att ”eliten” ska vara väldigt, väldigt försiktig... Sandström, som också är professor säger... ”Sverige är i huvudsak ett gott land. Men när folket en dag inser att det utsätts för en form av propaganda är det möjligt att den nuvarande politiska eliten råkar i stort trubbel. Då vet ingen vad som händer. Omvälvande saker kan inträffa. Enligt min mening är det därför bäst om den likriktande propagandakranen skruvas åt några varv och att flödet av PK-normer från ovan alltså begränsas. Så att det öppna samtalet och alternativa åsikter ges större utrymme.” Läs mer


Det blir ett smärtsamt uppvaknade

mån 7 jan 2019

När jag nu sätter mig igen vid datorn för att försöka formulera mina tankar efter ännu ett årsskifte, är min första undran – vad har egentligen hänt sedan min förra årskrönika...

Aldrig tidigare har vårt land varit utsatt för ett allvarligare hot, ett hot som har som främsta syfte att dela vår befolkning i en liten förmögen och privilegierad elit och en ekonomiskt förslavad, arbetande och underdånig anonym massa utan inflytande. Sverige håller på att förvandlas till ett pilotprojekt för globalismen...

Tog vi vara på tiden fram till valet i september eller inte? Det ser faktiskt ut så. Vi har åtminstone inte samma regering kvar just nu, även om Löfvén tycks tro det. Å andra sidan har ett ännu värre hot börjat ta form – tokliberalernas försök att på globalisternas uppdrag kapa åt sig statsministerposten för att ge lite extra skjuts åt Sveriges inträde i globalismen och NATO...

I skrivande stund kan vi bara hoppas på att ett extraval blir resultatet av pågående överläggningar. Vi får då tre månader till på oss att beskåda vad som sker ute i den stora, vida världen. Kanske räcker det för att svenska folket skall förstå vad som pågår, även på hemmaplan. Samtidigt har vi alla fått en riktig ögonöppnare genom Annie Lööfs ogenerade uppvisning av en total inkompetens och arrogans som bara kan mäta sig med skådespelet i Frankrike runt hennes likasinnade, psykopaten Macron. Minst sagt lärorikt för alla som tidigare inte förstått vad globalism är för något mystiskt fenomen. Men molnen börjar faktiskt skingras och mot den bakgrunden är ett extraval och den betänketid som det ger en gudagåva...

Likheterna mellan USA och Frankrike består i att generalerna ställer sig bakom folket – mot globalisternas planer på att utplåna nationerna och förslava dess fundament skattebetalarna. Skillnaden är att Trump står på samma sida medan Macron istället får finna sig i att bli hotad av sina generaler och bli kallad landsförrädare. Den som är köpt av oligarkerna har små möjligheter att retirera, för Macron återstår bara att spela spelet till slutet. Allt fler ministrar och rådgivare hoppar av hans regering, nu närmast energiministern. Det kommer inte att sluta väl och kanske finns det en och annan svensk politiker som tvingas dra lärdom av detta. Därför behöver vi de tre månaders betänketid som talmannen förhoppningsvis ger oss. Världen kommer att se annorlunda ut när knopparna brister och nationalisterna förhoppningsvis tagit över majoriteten i Europaparlamentet. Missa inte detta val, som är viktigare just nu än det svenska! Vi är redan så under klacken på FN:s globalister att resultatet av vårt eget val blir marginellt, oavsett utgången. Utvecklingen kan bara stoppas på plats – i Bryssel!

För första gången på länge kan jag sammanfattningsvis känna en viss optimism. Raden av dominobrickor kan börja falla – först Deep State i USA, därefter Macron i Frankrike, därefter EU:s globalister, sedan begynnande återvandring av muslimer till ett fredligt Mellanöstern, ett enat Korea och sist en regering i Sverige som slutat tro på sin roll som skapare av världens godaste och värdegrundsknarkande, kränkthetsfobiska enåsiktssamhälle, frossande i mångkulturens alla färger...

Tankar inför det kommande året.

Förstår ni vad tanten från Malmköping säger... det är många som gör det... bibel-folket, energifolket, horo-skopfolket, stjärnfolket, new agefolket...

Det är solklart så att media mobbar fram folkhjälten Trump och muren byggs för att stänga in. Sd är byggt på exakt samma sätt liksom s före dem, med start i slutet av 1800-talet. Lööf låtsas avsky Åkesson osv… bla, bla, bla. På samma sätt som det svenska folket kommer skrika;
-Stäng gränserna! Det har slutligen inte mycket annat att skrika, och de stängs för att just stänga in folket, och sen blir det DDR på allvar...

En smart läsare...

1)  Trump och hans gäng av hederliga (konstitutionsförsvarare, nationella) håller på och avväpnar, sätter dit, den kriminella eliten. Trump behärskar NSA, och det blev internet som vart det avgörande vapnet för att fälla eliten på eget grepp...

2) Trump är den kriminella elitens handplockade anti-man (som Åkesson) för att införa fascism med folkets gillande. Medvetet uppbyggd till folkhjälte genom att säga raka sanningar men bli förtalad i media. När fascismen sen införs kommer alla dessa omtalade arresteringar ske, men bara av ”nyttiga idioter” som det ändå var dags för eliten att nacka. Och muren byggs såklart för att stänga in, inte ut...

Är icke-väst utanför detta (Ryssland/Kina), eller behärskar den kriminella eliten även resten av världen i kulisserna? Finns ovan detta det ännu större, Guds plan? Att de kriminella med sin NWO också är nyttiga idioter som fått skapa det globala, vilket sedan kan bli ett lyckorike. Då de kriminella enligt förutsägelsen koncentrerats i Jerusalem för att där förgöras...

De ska ha ihjäl massor med folk...
Frågar man Bibelfolket är det så; NWO genomförs av Gud själv, som använder alla NWO-globalister och övriga bad people som sitt verktyg, sen nackas de – alla på en gång, och vi får sen 1000 år av manna och honung. Det finns hur många kanaler som helst som håller koll, ur ett bibliskt perspektiv, se video nedan. Stämmer deras syn måste vi inta en helt ny attityd mot mord t.ex...

Det är inte vi utan ondskan som ska gå under, enligt 2,6 miljarder kristna. Harmageddon kommer att betyda slutet för dem som ställt sig på våldets, vapnens, förtryckets, utnyttjandets, hatets och egoismens sida – de som burit ansvaret för, och de som ställt upp för, de politiska och ekonomiska maktbildningar och arméer…

En smart läsares syn på det aktuella läget

sön 6 jan 2019

Ibland bara måste man ta i...

Där gick sista dopingpillret... då återstår bara sjukhusakuten i sämsta fall... den goda offentliga sjukvården finns absolut... men varför ska den lokala sjukvården vara lättåtkomlig... den måste ju också få fira helg...

Sh är friskförklarad av Sh från nu... temperaturen i kroppen är nära det normala även om ångan inte är oppe... slemhostan har övergått till högfärdshosta... slembildningen har avstannat... bronkitsystemet renas...

”Jag vill ej vara ädel, jag vill ej vara god,
de gode och de ädle de ställa upp sin stod
i skönaste belysning på högsta piedestal
med inskrift om bedrifter i hörnet av sin sal.

Sen stå de och betrakta sin älskliga bild,
hur ädel är ej minen, hur god och blid och mild,
de tänka i sitt hjärta: Si, allt är ganska gott!
– men bakom står Hin onde och hostar så smått.”

Hälsningar
Gustav Fröding

Sicken unken godhets-apostel... pk-agendan 

glänser som julgransglitter runt huvet på den räliga narcissistiska pseudo-figuren... va i helvitte försöker han sprida för irrläror...

Ta åt er, vanliga svennar, av den räliga narcissistiska pseudofigurens Lööfska pk-agendan... känn tyngden på era axlar, svennar... tyngden från hela världens historiska ondska mot alla judar...

Narcissisten anklagar... Det är så vidrigt. Norden skymtar bara någon enstaka gång, Sverige därför att vi i vår lutheranska inskränkthet inte tillät judisk invandring förrän mot slutet av 1700-talet. Men jag blir i dag alldeles beklämd av Karolinska Sjukhusets tafatta hantering av den judemobbande överläkaren, och ännu mer av antisemitismen i min hemstad. På Dammfriskolan i Malmö gick det åtskilliga barn till de danska judar som flydde över Sundet de mörka oktobernätterna 1943. Det borde vara en stolthet för staden att det var hit människor kunde rädda sig och bygga upp sin tillvaro på nytt – men i stället måste vi skämmas ögonen ur oss, när deras barnbarn utsätts för århundradens unkna förtal. Vet hut, vet sjufalt hut!

Fast vanliga svennar är ju inte Hitlerälskande antisemiter precis... inte ens kvarten SD-kramande svennar är antisemiter i Hitlersk mening... svennliga antisemiter i en invandrings-fientlig mening har det ju funnits många av genom åren men om dom har blivit flera och mera aktivistiska saknar Sh kunskap om... fast invandrade muslimer som utbildas till sosse-röstboskap utbildar ju utbildarna per automatik i muslimsk antisemitik... så nåra fler svennliga antisemiter har det nog blivit den vägen... å andra sidan kan man väl inte kalla såna utbildare vanliga svennar längre...

Sen får vi ju inte glömma ung-sossarnas intima relation till 

islamister som det ryktas om... fast dom kan ju inte heller vara vanliga svennar förstås... Gunnar W. lyckas dessutom med konststycket att helt glömma dom invandrade muslimernas antisemitism som är mer av det Hitlerska slaget... snacka om antisemitism... och han kaller sig historiker... vet hut, vet sjufalt hut!

Judehatet i Malmö får mig att skämmaslör 5 jan 2019

Ibland bara måste man ta i...

https://i.ytimg.com/vi/rAbHNiCnPYg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAL1J-yBbmu_OxuaPh9xALvmFZ_3wTemperaturen ... nåja, inte fyrtio precis men närmare trettiosju... tillståndet har fyllt en månad nu... ska det behöva vara på det viset, va...

Det kan ju vara sista jobbet... för åldermannen alltså... fast  det glunkas om ett till och ett till... nåt som är BIM-anpassat  är emellertid uteslutet...

Publicerades den 29 dec. 2018
En del tror på dom goda prisbelönta rättsskiparna och en del tror på dom onda frifräsarna... Lars Bern går igenom exempel på hur de stora medierna agerar för att vilseleda i viktiga frågor. Han berättar att globalistiska företagare har tagit över 90 % av av mainstreammedierna vilka styrs genom 6 globala bolag...

Men genom framväxten av internet har det blivit möjligt även för andra att kommunicera och att skapa alternativa, fria kanaler. Detta är något mainstreammedia motarbetar och därför baktalar.
Idag finns de falska nyheterna, fake news, framförallt inom mainstream media och har där till syfte att förmedla globalisternas agenda. Journalister som Erika Bjerström och alarmister som Johan Rockström har fritt spelrum att sprida sin falska information...

Nyligen avslöjades Claas Relotius, som är en många gånger prisbelönt journalist, med att under lång tid ha fabricerat nyheter för Der Spiegel. Tidningen Times hyllade dessutom nyligen Der Spiegel för sin fantastiska "fact check" vilket blir skrattretande och visar hur dessa medier samverkar. Därför blir det enligt Lars Bern absolut nödvändigt att alltid dubbelchecka med fria medier det som mainstreammedier skriver i frågor som ligger på globalisterna agenda...

https://i.ytimg.com/vi/O5EDR99JAdU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLB9edmC-rZvrwgJZeE0UCPteG4AuwLars Bern 29 dec. om fake news i de stora mediekanalerna

I Skåne är Sverige-demokraterna, och i än större utsträckning deras väljare, en del av vardagen. Så vad är Centerns långsiktiga plan...

Undrar om ett av Centerns krav på Stefan Löfven är att Skåne ska spettas loss... och sen är förstås turen kommen till Sörmland och Uppland att spettas loss till Finland... nja, som stödparti till en minoritetsregering Stefan L. tar Annie L. ett steg närmare den totalitära makten som planerat... Bilderbergarna har inte bråttom... och sossarna är ju dödförklarade till nästa val...

Jo, men visst Johan H... nånstans måste dom ju finnas... en fjärdedel av svenska folket plus den nya högern... naturligtvis finns dom därute och normaliserar samhället som bara attan... sen spelar det inte så stor roll att dom inte får vara med i regeringen...

Johan H... Allt är precis som det varit sedan i början av september: så snart Centern bestämmer sig är saken biff. Och biff kan knappast bli så mycket annat än att Stefan Löfven får fortsätta. Av de oförenliga löften som Centern ställt ut, är löftet att inte bli stödparti till sossarna det som är möjligt att svika. Det andra löftet – att aldrig ge stöd till en regering som behöver hjälp av Sverigedemokraterna – har vuxit och vuxit tills det blivit Centerns själva existensberättigande...

OK. Låt gå. Men när vi då till slut får vår socialdemokratiska minoritetsregering, byggd på kungstanken att inte ”normalisera” Sverigedemokraterna, vad händer då? Vad är den långa planen? Den tråkiga sanningen är ju att inget egentligen är löst. Det kommer fortfarande att finnas sverigedemokrater. Både i riksdagen och i vardagen. På Ica, på Coop, skolor och förskolor, på byggarbetsplatser och sjukhus. Ska man tro en del opinionsanalytiker kanske de rent av blir ännu fler...

Är förhoppningen att de ska ge upp och gå tillbaka till något gammalt parti? Eller är tanken att de ska frysas ute och hållas borta från offentligheten och ansvar, så långt det juridiskt är möjligt, i all oändlighet? Och vart är det i så fall tänkt att leda? Det här bekymrar mig, inte minst därför att folk röstar olika i olika delar av landet. Det betyder att isoleringsidén oundvikligen också får en geografisk sida. Skåne, med sina väljare, måste helt enkelt betraktas som onormalt av isoleringsivrarna. Allt annat vore att bidra till ”normaliseringen”. Men om man ser Skåne som ett slags brun böld på en liberal nation, vart leder det? Vad är den långsiktiga planen, egentligen? Att ge tillbaka Skåne till Danmark?

.

Vill Centern ge tillbaka Skåne till Danmark?fre 4 jan 2019

Ibland bara måste man ta i...

Trots fel sorts antibiotika... fast det kan man ju inte vara riktigt säker på förstås... nåja, jobbet kom i alla fall iväg som planerat...

Det kan ju vara sista jobbet...

Ett skede i den svenska historien som absolut inte är bortglömd, åtminstone

inte i Helgesta... den sörmländska

överklassnazismen förr och nu, ska det emellertid hållas tyst om... det är överklass och underklass ense om... filmen är synnerligen välkommen trots det välkända innehållet... 

Leif GW P:s insats är berättarens och ingen annan... vem som har gjort filmen och grävt i arkiven går ju att läsa innantill i slutet på filmen... vem som bekostat filmen är kanske inte så svårt att lista ut...

Fast, det är väl till sånt här skattepengar ska användas till...

att reda ut den svenska historien... Sparreholmarn för ju fram 

hypotesen nu och då... den om att solidariteten mellan

överklassoch underklass är skälet till att det saknas en

borgerlig självständig medelklass i Sörmland...

Leif GW Persson om Hermann Görings svenska familjGW berättar - Göring i Sverige

och översätter historien till GW-språk...

https://i.ytimg.com/vi/EQ1u5vOIj3I/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLA-t9_V9Sgzxedu02Ks1sqPkeXRDwInterview mit Edda Göring

tors 3 jan 2019

Ibland bara måste man ta i...

Trots fel sorts antibiotika...

Det kan ju vara sista jobbet...

ons 2 jan 2019

Ibland bara måste man ta i...

Trots fel sorts antibiotika...

Det kan ju vara sista jobbet...

tis 1 jan 2019

Ibland bara måste man ta i...

Trots fel sorts antibiotika och nyårsdag...

Det kan ju vara sista jobbet...

Fortsättning