Anteckningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Medborgarn och kompisen Sparreholmarn lyssnar och ​iakttar...

  

Arkiv Sparreholmarn  uppdat. okt. 2019

 

Blitzortung    Animerade väderkartor

Global map of wind

Hitta... Wikipedia... Metapedia... Unionpedia...

 

Ni som undrar vem Storebror är... här är en av dom... 32 minuter in nämns även greve Kalergis, en inspirationskälla för skaparna av EU... 

se fredag 17 januari...

 

Lördagsintervju 49 med Jacob Nordangård om Rockefeller och skapandet av FN, EU och klimatskrämseln

Det korporativa samhällets smidesverkstad.

Korporativa eller korporativistiska eller mjukisfascistiska... rätt ord på rätt plats...

Kärt barn har många namn...

Storebror... NWO... Agenda 2030... Djupa Staten... Världsregeringen... Rothschild zionists... Sauron... Globalisterna... The Swamp, Träsket alltså...

Hitta... uppslagsverk

sön 19 jan 2020

En katt bland hermelinerna, en frifräsande etnopluralist och MEDare hos Karin O... Etnopluralismen hävdar alla folks rätt till sin egenart och oberoende... enligt Metapedia... det

gäller även infödda svennar... enligt

Wikipedia kan Karin O. mycket väl kalla Josefin U. för nazist och det gör

hon ju gärna, eller högerextremist eller högerpopulist... med det menar

Karin O. nynazister...

Josefin U... Att befolkningen, både infödda och invandrade, skulle ha en plikt att offra sig för en fortsatt stor och okontrollerbar invandring är politikernas eget påhitt...

Sverige har ingen plikt att krascha av invandring

Varför förstår inte våra politiker?

Inte nog med att den stora invandringen sätter ekonomi och samhällssystem under stor press, den påverkar landets sammansättning, kultur, säkerhetssituation och därmed förutsättningarna för en fredlig utveckling. Detta inser vanliga tänkande människor – men inte landets politiker.

Sverige sägs ha något som kallas ”reglerad” invandring, men det betyder bara att det finns regler för på vilka grunder en person kan få flytta hit. Det regleras alltså inte hur många som får komma hit och stanna.

Sverige är inte ockuperat. Landets befolkning har rätt till makten i sitt eget land, till den gemensamma ekonomin och till den välfärd som byggts upp. Att befolkningen, både infödda och invandrade, skulle ha en plikt att offra sig för en fortsatt stor och okontrollerbar invandring, är politikernas eget påhitt. Idag finns mycket större möjligheter att förflytta sig, jämfört med förut, och fler gör det. Ny politik och nya strategier behövs för att hantera de utmaningar och problem som följer på detta. I gångna tider behövdes det inte sättas kvoter eller volymmål för invandring, men det behövs nu. 

Inte ens Sverige är ett land som är oändligt robust och kan klara precis vad som helst. Vi behöver inrätta ett system som gör att Sverige får en utvecklingstakt som det har chans att klara av...

 

Metapedia... Varje folk ska genom etnopluralismen själva få avgöra det egna folkets vidare öde, utan påverkan av andra folk. Detta görs bäst i egna territoriella områden där kulturerna kan odlas och bevaras...

Sverige har ingen plikt att krascha av invandring

lör 18 jan 2020

En övermodig teaterapa utmanar inte bara dom svenska frifräsarna men också kinesiska kommunist-partiet... va modigt... fast

Kina och Gui C. betraktar ju Svedala som en vasallstat till Mordors rike... (Gui C ska inte förväxlas med Gui M)...

Excessen kanske inte känner till kampen om herraväldet mellan väst och öst... men även boulevardblaskor blir väl varse så småningom... 

För svennarnas skull får vi väl hoppas att Karin O.

inte fördärvar handelsförbindelserna med Kina...

det vore ju bedrövligt om kvinnokampen skulle skulle förorsaka handelsblockader från öst när Mordors rike går under... men svensk kvinnokraft är urstark helt visst, så osvuret är väl bäst... 

Buss på, Karin O... betyder... jägarens rop för att mana på hunden...

I intervjun går Gui Congyou till direkt angrepp mot Expressens kulturchef Karin Olsson. Efter att ambassadören uttalat sina hotelser i samband med Tucholskypriset i november skrev Karin Olsson en krönika med rubriken ”Rena rama maffiaspråket när Kina hotar svenskar”. Gui Congyou säger nu att han anser att Karin Olsson har ”förlorat sin rationalitet”. Han hävdar att Kina ger ”råd och varningar”, men att man aldrig hotar någon. Slutligen är den kinesiska sidan ”chockerade över hennes okunnighet och bristande respekt för lagen i fallet Gui Minhai”, säger Gui Congyou och radar upp en mängd brott som Gui Minhai påstås ha begått i både Sverige och Kina...

Expressens kulturchef Karin Olsson kommenterar Gui Congyous uttalande. Trots all svensk kritik mot att den kinesiska ambassadören angriper enskilda journalister, som Jojje Olsson och Kurdo Baksi, fortsätter han nu med att i princip säga att jag förlorat förståndet. Det är absurt och också skrämmande att världens överlägset mäktigaste diktatur har den här retoriken. Hon fortsätter: Ambassadören sprider också återigen sin lögnaktiga propaganda om Gui Minhai, en person som de kidnappat, fängslat och tvingat till falska erkännanden...

Kinas ambassadör till angrepp mot Expressen

Etnopluralism är en ideologi som typiskt nog, både kan beskrivas från ett nation-alistiskt perspektiv och ett globalistiskt med olika resultat... etniska grupper måste inte leva åtskilda, det är ju en förljugen och omöjlig utopi... så Sh är mera  intresserad av vilka som är etno-pluralister i Metapedias beskrivning enligt deras egen uppfattning...

 

Vänstervridet Unionpedia... Etnopluralism är en ideologi som menar att ingen ras eller etnisk grupp är mer värdefull än någon annan, men att de måste leva åtskilda för att undvika påstått negativa konsekvenser av genetisk och kulturell sammanblandning...

Vänstervridet Wikipedia... Etnopluralism är en nynazistisk ideologi som menar att etniska grupper måste leva åtskilda för att undvika påstått negativa konsekvenser av kulturell blandning. Det är en hypotetisk modell som föreslår att fredlig åtskillnad av folkgrupper skulle vara möjligt genom att nationalstater eller självstyrande regioner för olika etniskt definierade folkgrupper etableras. Genomförandet skulle kräva etnisk rensning jämförbart med apartheid. Förespråkare beskriver det som ett alternativ till multikulturalism i syfte att hindra integration, kulturell assimilation och kulturell homogenisering. Begreppet används inom nationalistiska kretsar, och företräds av den franska högerrörelsen Nya högern...

Etnopluralismen är den Nya högerns främsta ideologiska bidrag och innovation för hur den gamla biologiska rasismen skulle ersättas med begreppet etnopluralism. Begreppet utgör grunden för den myntade ideologiska beskriv-ningen nyrasism eller kulturrasism. Det finns dock historiker som menar att etnopluralismen har äldre rötter och egentligen ska ses som del i en rasistisk tradition som fanns under 1800-talet, men delvis trängdes undan av det biologiska rasbegreppet...

Högervridet Metapedia... Etnopluralism är ett antirasistisk rättsfilosofi som skapades av den tyske socialisten Henning Eichberg. Etnopluralismen hävdar alla folks rätt till sin egenart och oberoende. Bland etnopluralistiska moderna uttolkare återfinns Richard McCulloch. Den franske filosofen Alain de Benoist påstås ofta ha myntat begreppet, men han har i själva verket aldrig använt det och är istället upphovs-mannen till bland annat differentiell antirasism och rätten till olikhet...

Etnopluralismens princip bygger på varje etnisk grupps rätt till existens. Inget folk skall vara överordnat ett annat och alla folk ska erkännas samma och lika rättigheter. Med ett lika erkännande hävdas alla etniska gruppers rätt till fortsatt existens och bevarande. Det inbegriper även rätten till ett territorium, land, område eller region som respektive folk kan erkännas av långvunnen hävd...

Varje enskilt folk anses vara de bästa experterna och uppbärarna av den egna kulturen och de enskilda traditionerna. Dessa kulturer och traditioner har många gånger tusenåriga anor och många generationer bakom sig och har gett resultatet att vi har en etnisk och kulturell mångfald i världen som riskerar att försvinna om dessa hotas. Varje folk ska genom etnopluralismen själva få avgöra det egna folkets vidare öde, utan påverkan av andra folk. Detta görs bäst i egna territoriella områden där kulturerna kan odlas och bevaras...

Etnopluralismen är således en form av ett antirasistiskt och politiskt ställningstagande som en motpol mot mångkulturens strävan att utjämna skillnaderna mellan folk och kulturer och standardisera alla etniska grupper. Etnopluralismen har i Sverige förespråkats av bland annat Nationaldemokraterna och Nordisk Ungdom...

Nationaldemokraterna och Nordisk Ungdom finns inte längre...

En Kristi brud i boulevard-tidningen Excessen... Översteprästinnan styr över det skrivna ordet. Hon är den tysta, starka och visa. Hon som minns. Hon står också för det undermedvetna, det intuitiva och det mystiska inom oss. Precis som hos Magikern finns det en mörk sida av detta kort. Som den elaka häxan i snövit kan hon använda sin makt på fel sätt och i fel syften... en häxa som 

älskar att hata frihetsdyrkande medmänniskor...

Det hör till ovanligheterna att två mäktiga redaktörer, satta att värna en liberal offentlighet, har synpunkter på en nöjeskändis och filosofisk författares uppdrag. Av ren nyfikenhet tittar jag på den mer än två timmar långa debatten, arrangerad av högerextrema, som Alexander Bard deltog i förra året...

Låt Alexander Bard sitta kvar i Talangs jury

Så vad händer egentligen i scensamtalet med den ökände Gustav Kasselstrand? Bard är över-svallande trevlig och kramas och visar att han verkligen uppskattar tillställningen, både på plats och efteråt i sociala medier. Det är inget normalt sammanhang: Kasselstrand är partiledare för det högerextrema partiet Alternativ för Sverige och arrangören Jonas Nilsson är en ledande figur i alt-högern och dömd för grov misshandel...

Men samtalet är intressant. Bard krossar – totalt faktiskt – Kasselstrands motbjudande etnonationalism. Bard tror på det ”kosmopolitiska Sverige” och försvarar ett mångkulturellt samhälle. Han säger att en familj kan se ut på många olika sätt och håller brandtal efter brandtal mot rasism. Hudfärg är det minst intressanta med en människa, menar han. Och ett stängt land är dömt att misslyckas i konkurrensen om begåvning och teknikutveckling, argumenterar Bard...

Hans vision är en annan: den expansiva staden med hög-kvalificerad invandring som slipper släpa på en lågutbildad glesbygd. Kasselstrand ler stelt och inflikar lamt att Sverige måste hålla ihop. Nationalism kan vara bra som en identitet av många, fortsätter Bard, som ett alternativ till att tro på ”tarotkort eller konspirationsteorier”, men det är otillräckligt för att bygga en stark framtid. Kasselstrand plockar inte upp den underhållande jämförelsen...

Bard är onekligen en extrem elitist och libertarian. Välfärds-samhället är som en ”stor vuxenblöja”, anser han. Han omfamnar inte den kostsamma delen av asylinvandringen, inte av etniska eller kulturella skäl, utan för att man som skattebetalare inte kan bestämma om man ska vara med och betala. Invandrare som bidrar till tillväxt och produktivitet måste alltid vara välkomna, och han tycker att en välutbildad pakistanier måste gå före en lågutbildad svensk. Kasselstrand blir allt mer kortfattad ju längre samtalet fortskrider. Bard framhåller sina husgudar Marx, Hegel, Freud och Nietzsche. När Kasselstrand får frågan vilka tänkare han håller högt står han svarslös. Han framstår som en person som inte kan gå utanför sina tjatiga talepunkter om ”masspsykosen” och ”demokraturen” i Sverige.

Låt Alexander Bard sitta kvar i Talangs jury

fre 17 jan 2020

En etnopluralist som chef-redaktör för Nya Tider... med presstöd... en tidning för statsmediaportade, frihets-tänkande dissidenter...

en avkortad pitch nedan...

Louis de Rothschild och en vän till honom, Max Warburg som stöttade paneuropeiska unionen får vi åter-komma till...

Greve Kalergi var en märklig man med sjukliga visioner. Liksom många andra galningar skulle han ha fallit i historiens glömska, om det inte vore för att vissa herrar med mycket inflytande och obegränsat med pengar fann hans visioner tilltalande. Det är utifrån hans idéer, nedtecknade i boken Praktischer Idealismus, som EU har tagit form, en process som enligt dess tillskyndare ännu är långtifrån fullbordad...

Många väljare känner förmodligen inte till att det i Sveriges riksdag sitter en prinsessa, en moderat riksdagsledamot 2006-2014 av kunglig börd. Hon är ingen prinsessa av det svenska kungahuset, hennes far är nämligen ärkehertig Otto von Habsburg, son till Österrikes siste kejsare, Karl I.

Denna grevinna, Walburga Habsburg-Douglas, har en egen plan för Europa, som knappast någon väljare har hört talas om. År 1973 var hon med att grundlägga Paneuropa-Jugend Deutschland (paneuropeiska ungdomsförbundet i Tyskland), för vilken hon var viceordförande. År 1977 grundade hon Brüsewitz-Zentrum (det kristna paneuropeiska studieverket). Men vad är dessa paneuropeiska organisationer, hur stort inflytande har de, och det viktigaste: vad vill de?

Grevinnan Walburga Habsburg-Douglas arbetar i sin fars anda. Otto von Habsburg, som avled 2011 vid en ålder av 98 år, blev president i Paneuropeiska unionen 1973 efter greve Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, dess grundare och Ottos nära vän. Coudenhove-Kalergi brukar tillsammans med Jean Monnet och Winston Churchill räknas till EU:s tre fäder. Churchill skrev i Saturday Evening Post 1930 en artikel om ”Europas Förenta Stater” och bankiren Monnet verkade för att i smyg införa denna europeiska förbundsstat...

Hela idén till den paneuropeiska superstaten och nationernas upplösning finns i Kalergis manifest Pan-Europa från 1922 och hans skrift Adel, som följdes upp med boken Praktischer Idealismus 1925. De planer som Kalergi förde fram uppfattades av många som sjuka och som en vansinnig mans hallucinationer, men det fanns en liten klick ytterst mäktiga personer som snart tog Kalergi till sitt hjärta. Greven berättar själv i sin bok "Korståg för ett Pan-Europa. Självbiografi om en man och en rörelse (1943)"

”I början av 1924 fick vi ett telefonsamtal från baron Louis de Rothschild. En vän till honom, Max Warburg i Hamburg, hade läst min bok och ville lära känna oss. Till min stora förvåning erbjöd sig Warburg på stående fot att skänka oss 60 000 guldmark för att finansiera rörelsen de första tre åren… Max Warburg, som var en av de mest distingerade och klokaste män jag någonsin kommit i kontakt med, hade till princip att finansiera dessa rörelser. Han förblev uppriktigt intresserad av Pan-Europa-rörelsen i hela sitt liv. Max Warburg arrangerade sin resa 1925 till Förenta staterna så att han kunde presentera mig för Paul Warburg och Bernard Baruch.”

Förintelsen av Europa – om greve Kalergis paneuropeiska vision

En eldsjäl i greve Kalergis 

anda... framtidens blandade befolkning förväntas mista sin mångfald och istället bli en homogen massa... en till 

synes gammalegyptisk brunbränd blandras...

Per B... Kommunerna bör säkerställa en bra blandning av elever med olika bakgrund... Jo, så tycker naturligtvis korporativisterna men absolut inte frifräsarna som tycker att dom sämre eleverna måste utbildas separat med ett lägre tempo...

Fördela eleverna för att motverka segregation

Kalergis... framtidens blandade befolkning förväntas alltså enligt detta scenario att mista sin mångfald och istället bli en homogen massa, en process som åtminstone i Västvärlden är i full gång i den omtalade framtid vi nu lever i...

”Den fjärran framtidens människa kommer att vara en hybrid. Dagens raser och kast skall falla offer för den tilltagande övervinningen av rum, tid och fördom. Den eurasisk-negroida framtidsrasen, till det yttre lik den gammalegyptiska, skall ersätta folkens mångfald med personlig-hetens mångfald”...

Den unge Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi fortsätter i sin redogörelse för det framtida Europas ledarskap att reflektera över judeför-följelserna, och skriver...

”Istället för att förinta judendomen har Europa mot sin vilja förädlat densamma genom denna konstgjorda gallringsprocess, och fostrat den till en framtida ledarnation. Alltså, inte att undra på, att detta folk, utsprungen ur ghettofängelset, utvecklas till en Europas andlig adel. Så har i detta ögonblick, då feodaladeln förföll, en god försyn genom judeemancipationen, skänkt Europa en ny andligt högtstående adelsras”...

De destruktiva och rasistiska idéer som Kalergi för fram i sina skrifter har – naturligt nog – inte lyfts fram till någon granskning inför offentligheten. Därför har varken Paneuropeiska unionen eller Europarörelsen behövt, åtminstone för syns skull, ta avstånd från honom. Tvärtom – höga politiker hyllar i dag denne Europas dödgrävare för hans ”pionjärarbete” och ”storslagna visioner”...

Internationella Paneuropeiska unionen meddelade i december 1995 på sin hemsida www.paneuropa.org stolt att man är en ”övernationell rörelse som är trogen arvtagare till de politiska idéer och ideal som dess grundare, Richard Coudenhove-Kalergi, formulerade första gången 1922. Dessa visioner om ett Europa enat i frihet, rättvisa och fred fortsätter att gälla oförändrade, även efter de historiska ändringar som skett de senaste åren”...

”Europas Adel framträder; kärnan, kring vilken en ny, andlig adel grupperar sig. En andlig-urban härskarras håller på att bildas"...

Genom ”Monnetmetodens” små steg har vi fått Kol- och stålunionen, som blev EEC, som blev EG, som blev EU, som blev… Planen är långt ifrån fullbordad. Det öde som Kalergis ”adel” bestämt åt européerna står tydligt i hans böcker...

tors 16 jan 2020

En kontroversiell vindkrafts- kritiker med fyra böcker i ämnet... som bakgrund till inlägget... är det nog skäl att utestänga Bernd S. från klimatdebatten... naturligtvis inte men Storebror har alla resurser som behövs för att blockera alternativa

åsikter... en avkortad pitch nedan...

Den som vet att gasen CO2 är livets gas, som är grunden för allt levande på jorden, förstår rent instinktivt att denna gas inte kan förorsaka en klimatkatastrof. Att handskas med nuvarande allvarliga hysteri om före-stående klimatkatastrof blir svårt om man inte godtar saklig information om livets gas. Sprider dessutom ekonomisk politiska världsom-spännande krafter falska prognoser om räddning i syfte att berika sig genom frihandel under en världs-regering, är medborgarens omdöme hjälplöst skadat...

Svensk politik i klimatets skugga.

Grundläggande vetande om klimatet är det faktum att jorden vobblar runt solen i en bana som ändras periodiskt. Ytterst få människor i länder med ordnad skolgång betvivlar detta faktum när det gäller årstidsväxling av klimatet. Trots det har även många av dessa människor låtit sig övertygas om att en klimatkatastrof, beroende på människans utsläpp av livets gas, är alldeles förestående. Den falska övertygelsen grundas i bristen på information från sakkunnig expertis till allmänheten när informationen har trivialiserats av lekmän på området som har tagit över debatten och när media har svikit sin uppgift att sakligt informera.

Det måste klarläggas vilka faktiska vetenskapliga bevis som stöder tesen att CO2 kan skapa en klimatkatastrof och inte bara godta politiska gissningar i form av vetenskapliga modeller där den vetenskapliga grunden förvanskas i sammanfattningar gjorda av politiker i IPCC:s styrelse. 

Det måste klarläggas vilken nytta alla de tusentals miljarder skatter för att minska utsläpp av CO2 har åstadkommit.

Efter denna debatt måste det klarläggas vilket behov som finns för att fortsätta att använda skattemedel för att minska CO2-utsläpp. Det måste klarläggas om det är nödvändigt att genom allmän beskattning av medborgare inskränka bilåkande, flygande, köttätande, resande, o.s.v...

Det måste klarläggas om befolkningen godtar att resurser tas från skola, omsorg, välfärd för att överföras till FN, IPCC i verkningslösa försök att minska halten CO2 i atmosfären.

Riksdagen har inte förmått genomföra en sådan klarläggande debatt om klimatet beroende på okunnighet i ämnet och en rigid politisk låsning till gissningar om framtidens klimat i form av IPCC:s modeller. Riksdagens rigida låsning är också en följd av att media vägrat utföra sin skyldighet att informera sakligt om faktisk vetenskaplig forskning istället för att låta lekmän trivialisera informationen om klimatet. Därför måste det till en ny sorts debatt där verklig klimatforskning som utförts i konkreta verifierade försök grundar de politiska beslut som tvingar befolkningen till eftergifter om klimatet.

Politiker måste inse att de inte kan tiga sig igenom problemen för att rädd landet från kommande politiskt kaos...

Svensk politik i klimatets skugga.

Korporativsvansen Ähh-kurirens  modertidning Excessens favorit Annie Lööf måste förstås skyddas men den lättfotade A.L. tillhör ju i högsta grad gillet/skrået politruckerna som alla andra knapptryckare i riksdagen... korporativet politruckerna samman-hålles i brödraskap där medlemmarna lovar att skydda varandras förmåner och trygghet inför ålderdomen... hur S.L. ska kunna rättfärdiga mång-miljoninkomster från Storebror efter väl förrättat värv kan man ju undra över...

Steffannie Lööfvens anförande i partiledar-debatten var så floskeltungt att det knappt var begripligt.

Stefan Löfven hör er ilska. Och han delar den. Det gjorde han klart under onsdagens partiledar-debatt i riksdagen. För säkerhets skull sade han det två gånger. Genom att

likställa sig med gemene man slog han sig liksom ner i tv-soffan själv och började hötta med näven åt statsministern. Det är kanske rätta platsen för en regeringschef som har kapitulerat. För det låg något djupt uppgivet över S-ledarens huvudanförande...

Som så ofta, numera, blickade han tillbaka mot sina drömmars tid: Sverige ”för snart 100 år sedan”. Folkhemsbygget. Det starka samhället. Välfärdsbygget. ”Det var ett svårt projekt”, sade Löfven, men det var så Sverige blev ett blomstrande land. Hans tillkämpade poäng var att vi - vill säga, Socialdemokraterna - kan göra det igen. Men han lät inte övertygande, bara nostalgisk. Lite som en äldre släkting som oombedd släpar fram de gamla svartvita fotoalbumen en gång till för att visa: ”Titta, Per Albin. Här bygger de ett hus. Murare som dricker kaffe - gemenskap. Per Albin igen. Per Albins fru. Per Albins kusins cykel...

Löfven har ingen allians att ta spjärn emot. Vadan denna skröpliga modlöshet? En förklaring är att mannen som drömde om att tugga i sig alliansen, och ständigt hävdade att blockpolitiken var fördummande, har fått sin vilja fram - på gott och ont: Januariuppgörelsen har berövat S-ledaren en ärkefiende att ta spjärn emot. Och han kan inte obekymrat gå loss på temat ”alliansen förstörde Sverige” när halva gänget har blivit hans januarivänner...

 

Inte heller kan han fälla oneliners som: ”Mot höger-oppositionens skattesänkningar ställer Socialdemokraterna satsningar på välfärden!” Nu är det ju Löfven som har sänkt skatterna och oppositionen - från V till M - som kräver mer pengar till välfärden. Den socialdemokratiska bakbundenheten blev tydlig när Löfven duellerade med Jimmie Åkesson. SD-ledaren krävde att den höga invandringstakten - 120 000 uppehållstillstånd 2019 - får ett slut. Löfven svarade argt, med klassisk L-C-retorik: Den snabbt ökande arbetskrats-invandringen är en fantastisk tillgång för Sverige. I själva verket gick ju S till val på att strama åt arbetskrafts-invandringen...

Stefan Löfvens surrealistiska ordsoppa. Andra saker har också förändrats. Under förra mandatperioden kritiserades Löfven för att han avgav amatörmässigt optimistiska löften: Nu vänder vi segregationen! Kriminaliteten ska bort! Nu har nog polletten fallit ner: politik är svårt. Och många problem har förvärrats. I en partiledardebatt 2016 lovade statsministern exempelvis att ”stenkastarna ska stoppas”. I dag är det skjutningarna och språngdåden som ska bekämpas. Allt som återstår av Stefan Löfvens tal blir en smått surrealistisk soppa av honnörsord som plikt och rätt, gemenskap, inkludering och trygghet. Ingen framåtrörelse, ingen politisk vilja.

Socialdemokraterna vann halva alliansen, men förlorade sin själ...

Tomheten ekar när Löfven talar

Islossning på min ära... fantastiskt... En korporativsvans satt under galgen... gillet statsmedia... gillen vill vi inte ha... sammanslutningar av människor i brödraskap där med-lemmarna lovar att skydda varandra... fast Eva B. tror fortfarande att hon tillhör gillet "den offentliga sektorn"... dom som måste skyddas till varje pris... det korporativa Sverige är eljest dödsdömt... 

Chefredaktör Eva Burman skriver om tidningens enkät till samtliga offentligt anställda inom kommuner, landsting och region. Målet är att se hur öppna våra myndigheter är – och känner man till sina rättigheter...

"Jag har massor att berätta men jag vågar inte" "Jag är rädd att få sparken om jag pratar". Det är några av svaren i den stora enkät – Det öppna samhället – som tidningen skickat ut till kommunerna i Sörmland, regionen och länsstyrelsen. Vi har bett alla offentligt anställda svara på frågor om olika former av öppenhet. Enkäten besvaras anonymt, inte ens vi vet vem som svarat vad. Men framförallt kan arbetsgivaren inte se vad de anställda svarat... 

Men varför en enkät?

Det är för att den ska visa hur det faktiskt står till med öppenheten hos våra myndigheter och offentliga verksamheter. Vet personalen om de får berätta om missförhållanden? Vågar de prata med media? Skulle vi fråga arbetsgivarna själva skulle de antagligen svara ja på den frågan. Men vi vill komma närmare sanningen än så...

Idag är rättigheter vi tagit för givna satta under press. Vi ser en allt större slutenhet. Offentliga verksamheter försvårar insynen, för alla, både media och allmänhet. Allmänna handlingar lämnas inte ut, kostar pengar, beslut fattas i slutna rum och man hänvisar allt oftare till arbetsmaterial eller GDPR...

 

Vi märker också av en ökad rädsla att prata med journalister bland offentligt anställda. Kanske främst i sjukvården, men också bland lärare och andra yrkeskårer. Många är rädda för att få sparken eller drabbas av repressalier av olika slag... 

Journalistiken, vars roll är att slå vakt om demokratin, är också utsatt för press. Påverkanskampanjer från främmande makt och antidemokratiska rörelser underminerar förtroendet för journalister. Demoniseringen är påtaglig, när det egentligen handlar om att inte skjuta budbäraren...

Många tycks ha glömt att media är en förutsättning för en fungerande demokrati. Tryckfrihetsförordningen i grundlagen kom till som en försäkran om fria och oberoende medier. Och utan media finns det ingen som granskar våra makthavare, det finns ingen som bevakar händelsenyheterna eller lyfter frågor som berör... 

Men ska vi ha en fungerande demokrati måste vi slå vakt om de förutsättningar vi har, även för framtiden. Den 4 februari publicerar vi en granskning som lyfter frågan om öppenheten under parollen #tyst...

Så är du anställd i en sörmländsk kommun, på regionen eller länsstyrelsen, svara på enkäten – Det öppna samhället – du med. Du har fått den i mejlen. Var med och påverka – så skapar vi ett öppnare samhälle – tillsammans...

Stor enkät: Hur mår demokratin i Sörmland?

ons 15 jan 2020

 

Aj faen... en centerpartistisk rasist...

I detta program får vi träffa Stefan Hanna som är kommunalråd i Uppsala. Han har en bakgrund från industrin där han jobbat som ekonom inom IT och telekom, innan han kom in i politiken. Han tror att Sverige, precis de som stora bolag där han har arbetat och som har fått problem, behöver genomföra förändringar. En av de mest konkreta förändringarna är att stoppa all invandring som inte innebär ett inflöde av kompetens...

När det gäller lösningar på de problem som migrationen har fört med sig, menar Stefan att man återigen bör jämföra med hur företag fungerar. Han anser att stora globala företag har lärt sig att klara medarbetare med olika etniska och religiösa bakgrunder, genom att slå vakt om en bestämd värdegrund inom företaget. På samma sätt bör Sverige mycket starkare stå upp för sin svenska värdegrund och inte acceptera avsteg från denna, hos de som migrerar hit...


Legitimitet för demokratin är svag i dag menar Stefan. Man borde lyssna mer på medborgarna. De politiska partierna är toppstyrda. Man borde ha direktval av statsminister och kommunalråd, även oberoende borde kunna ställa upp. Man ska inte kunna gömma sig bakom ett parti. Det har gjorts flera demokratiutredningar som har föreslagit åtgärder för ökad demokrati men få åtgärder har genomförts...

I dag har många kommuner stora ekonomiska problem bland annat på grund av kraftigt ökande kostnader för försörjningsstöd. I skolorna har idag många invandrade elever behov av extra stöd som också ökar kostnaderna...

För att lösa Sveriges problem menar Stefan att från nu och till överskådlig tid ska endast invandring av högkvalificerad arbetskraft tillåtas. Sverige orkar helt enkelt inte med mer invandring, det finns inte möjlighet att integrera fler människor just nu. Hanna nämner polisen Mustafa Panshiri som har kommit från Afghanistan och som har sagt att i Sverige tror man att alla människor i världen har en liten svensk på axeln som blommar upp när de träder in i Sverige. Detta menar Stefan är felaktigt och refererar till undersökningen World Value Survey där Sverige visar sig vara extremt i jämförelse och skiljer sig enormt från resten av världen...

Trots alla misslyckanden hittills anser Stefan Hanna att det är möjligt att bryta utanförskapet i problemområdena på 10 -15 års sikt, med korrekt integrationsarbete. Det gäller att också få stopp på lagen om EBO (eget boende) och på så sätt stoppa klusterbildningen av migranter och vara tydlig med hur man skall uppföra sig i landet...

Lördagsintervju 71 med kommunalråd Stefan Hanna om att utveckla demokratin

Det är kanske inte någon större skillnad på kooperation och korporation... men korporativismen som politiskt system har utvecklats från korpo-rationerna... kan sägas ha sina djupaste rötter i medeltidens skrå- och gillesväsen och det strikt hierarkiska ståndssamhället där varje individ indelades i en eller annan samhällskategori... gillen vill vi inte 

ha men det har vi ju som bekant... sammanslutningar av människor i brödraskap där medlemmarna lovar att skydda varandra...

En kooperation eller ett kooperativ är en form av ekonomisk samverkan, där samverkande medlemmar både äger och driver den verksamhet de har behov av. Den verksamhet man bedriver i ett kooperativ ska ge medlemmarna största möjliga nytta, till exempel ekonomisk sådan. Även samhällsnytta och allmänintresse är viktiga mål och begrepp för kooperativ...

Kooperation kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem, precis som i en vanlig förening, har en röst oavsett satsat kapital, och att kooperativet är öppet för alla. Ett kooperativs främsta drivkraft är medlemsnytta, det vill säga att tillgodose medlemmarnas ekonomiska, sociala eller kulturella behov, och där vinst ses som medel och inte som mål...

Korporation är en benämning på en sammanslutning som erkänns som juridisk person, till exempel ett företag, en organisation, eller en förening. En korporation skiljer sig från andra sammanslutningar av människor, genom att dess existens fortfar att finnas även om människorna som utgör dess kollektiv träder ur. För att en förening skall betraktas som korporation krävs att den har stadgar. Särskilt i äldre tider betraktades skrån, gillen och andra yrkesgrupper som korporationer, varifrån begreppet korporativismen kommer.

Kooperation... Kooperativa...

Korporation... Korporativa...

Korporativism... Korporativistiska...

tis 14 jan 2020

Kanske är det naturligt att kandidater till frihetliga framtida riksdagsposter undviker "riskabla" begrepp som korporativism och mjukfascism för att beskriva det svenska samhället... när man beskriver aktivistiska politiska

tjänstemän som nedan...

Varför är jag så kritisk mot sossarna och den offentliga verksamhet sossarna byggt upp under alla år i regering och via utpressning från LO? Dels kan man tycka att Sverige fungerar dåligt och dels möjligen allt sämre. Sådana invändningar kan ses som allmänna...

Men här ska jag ge ett antal exempel som är specifika där jag antingen upplevt de personligen eller för anhöriga och bekanta. Andra är sådana som trots allt varit återgivna i vår i huvudsak regimtrogna media. Det mesta vågar jag påstå är en effekt av det 1974 borttagna tjänstemanna-ansvaret, vilket i sin tur kan betraktas som ett politiskt jävsbeslut taget av en socialdemokrati som redan då suttit för länge i maktställning...


Advokat David Massi menar att det inte längre är förbehållet sossarna. Numera tävlar samtliga riksdagspartier om att göra Sverige till en polisstat. Nedanstående exempel drog jag ur minnet på mindre än tio minuter, drygt hälften har jag själv upplevt...


Mina exempel på tjänstemän som missbrukar sin ställning:
1. Tjänstemän som uttalar att vi ska utplåna er småföretagare, ni är parasiter!
2. Tjänstemän som skadeglatt meddelar att när vi ger råd och anvisningar sk. ROA är det inte frivilligt, det är krav som det kostar pengar att strunta i.
3. Tjänstemän som påtalar att vanliga bönder inte får prova nya metoder på egen hand, det måste provas av statliga provanstalter och forskningscentra först.
4. Tjänstemän som skriver ut sammanträdesprotokoll vilka inte stämmer med vad nämndens ledamöter beslutat.
5. Tjänstemän som struntar i att följa nämndens beslut.
6. Tjänstemän som trotsar givna instruktioner.
7. Tjänstemän som meddelar de att avser bedriva socialdemokratisk politik även när kommunen fått en borgerlig majoritet.
8. Tjänstemän som tar mutor för att gynna en viss anbudsgivare.
9. Tjänstemän som gynnar släktingar och närstående.
10. Tjänstemän som inte följer lagen, utan delar ut generösare bidrag än avsett till vissa grupper.
11. Tjänstemän som struntar i läkarintyg och tycker att de själva kan göra en bättre medicinsk bedömning.
12. Tjänstemän som procentar ner redovisad inkomst för att de anser att det skulle ge för hög sjukersättning om hela inkomsten utgjorde underlag.
13. Tjänstemän som vägrar kontrollera verkligt förhållande innan de utfärdar krav på åtgärd.
14. Tjänstemän som tycker att det är deras plikt att kräva dyrast tänkbar lösning, istället för att tillåta teknikneutral lösning på det som ska åtgärdas.
15. Tjänstemän i maskopi med omhändertagare av djur som fråntagits sina ägare med stöd av djurskyddslagen.
16. Tjänstemän som hittar på uppdrag åt sig själva så att de kan resa och festa på kurser och konferenser.
17. Tjänstemän som kräver att hälften av en mark ska skänkas till kommunen som allmänning för att bevilja bygglov.

1984 i svensk tappning

mån 13 jan 2020

Storebror gillar absolut inte mång-ordiga välskrivna verklighetsanalyser, i synnerhet inte om dom kommer från frihetshåll... ni som tycker att vi ska ha ett korporativistiskt samhälle under Storebrors ledning med pseudofrihet för särskilt utvalda ska absolut fortsätta med det... läget för positiv särbehandling kan knappast vara bättre om man har rätt åsikter...

Till synes paradoxalt blir nationalismen en inter-nationellt enande faktor och ett motvärn till frihets-fientliga krafter som försatt Sverige i en mycket allvarlig situation. Det skriver Dan Ahlmark i sin krönika. Om man vill förstå vart Sverige är på väg, är det intressant att urskilja de viktigaste av de krafter som idag påverkar skeendet och kan ändra status quo. Vissa är nytillkomna, medan andras styrka verkar förändras...

Krafterna som idag främst påverkar Sverige

Jag avstår med något undantag från att diskutera kraften hos partiernas historiska ideologier eller aspekter såsom LO:s betydelsefulla finansiella och personella stöd åt socialdemokraterna under valrörelserna. Detsamma gäller SD:s social-konservatism, beroende på osäkerheten vad själva ideologin betyder för partiets framgång jämfört med dess invandringspolitik. Inte heller berörs det extraordinära skattetrycket i vårt land, som haft och har ett antal politiska konsekvenser. Det tillhör de konstanta krafter som är basen för status quo...

Mitt resonemang om dessa krafter har utgångspunkt i ett antal kategorier: historiska (A), ideologiska (B) och aspekter främst beroende av invandringspolitiken (C). I dessa kategorier har jag också numrerat specifika aspekter av dessa som 1) medför stor omvandling av Sverige, 2) skapar vänstermajoriteter, eller 3) ”blott” ökar vänsterstyrningen av samhället. Den fjärde aspekten gäller huruvida dessa medverkar till att skapa framtida borgerliga majoriteter. Det övergripande perspektivet är i grunden en fråga: Hur många och hur starka krafter leder egentligen till en frihetlig utveckling av Sverige...

A) Historiska aspekter
Den svenska massindoktrineringen

B) Ideologisk utveckling i Sverige
1 – Kulturmarxismen med bred inverkan
3 – Feminism och könsidentitetspolitik
1 – Politisk globalism
3 – Global uppvärmning
3 – Framväxten av en åsiktskartell
4 – Nationalismens framväxt

C) Krafter kopplade främst till invandringspolitiken
2 – Massinvandringen
2 – Sammanbrottet för den tidigare blockpolitiken
4 – Motståndet mot massinvandringen
4 – Begynnande kriser med väsentliga politiska konsekvenser...

Gällande krafterna som numrerats med 1 kan sägas att målet för kulturmarxismen är att förinta allt som stöder ett frihetligt och borgerligt Sverige. Denna kraft är mycket bred och angriper accepterade och genomgående borgerliga synsätt på väldigt många områden. Med sin bas i postmodernismen erbjuder den istället överallt kollektivistiska lösningar, som dramatiskt ändrar betraktelsesätt och policy i aktuella avseenden. Särskilt vänstern men också borgerliga partier influeras av ideologin...

En annan och snabbt växande kraft utgör den politiska globalismen, som gjort stora landvinningar inom S, MP och de tidigare Allianspartierna. Bara risken att dessa så småningom söker föra in Sverige i ett federalt EU, vilket kan eliminera vår nationella suveränitet och hittillsvarande demokrati, visar på risken för det svenska samhället. Vårt land kommer då långsamt att förvandlas till något för oss okänt, men betydligt sämre och sannolikt innehållande betydligt mera restriktiv offentlig styrning...

Bland krafterna 2, vilka skapar vänstermajoritet, återfinns den massindoktrinering av befolkningen, som inleddes efter andra världskriget. Den stärker de första krafterna och omfattar svenskarnas hela liv: från förskolan till ålderdomen, och är kraftfull. Massindoktrineringen har därtill förstärkts det sista decenniet genom bland annat medias – som bara är ett av indoktrineringens påverkansmedel – klara övergång till ideologiskt baserad ”journalism”. Även friheten på sociala media är nu under attack...

Massinvandringen, inledd 2006, var av det socialdemokratiska ledarskapet alltid avsedd att skapa en permanent vänstermajoritet i Sverige. Från en hög nivå, som medförde SD:s inträde i riksdagen 2010, accelererade den ytterligare till följd av striderna i Mellanöstern, som då också utnyttjades av afrikanska medborgare för att invandra till Europa. Inte bara mängden invandrare till Sverige, utan även deras religion, torde medföra dramatiska förändringar av vårt land. En följd av invandringspolitiken är uppbrytningen av Alliansen, där FP och C nu syns återgå till sina partiers syn från 50- och 60-talet gällande ”högern”. En ny borgerlig blockpolitik omfattande SD, M och KD krävs...

En följd av invandringspolitiken är uppbrytningen av Alliansen, där FP och C nu syns återgå till sina partiers syn från 50- och 60-talet gällande ”högern”...

Bland krafterna 3 förekom feminism långt före kulturmarxismen, men ingår likväl i den ideologin i form av extremfeminism/könsmarxism. Kulturmarxismen intresserar sig också för frågan om olika könsidentiteter orsakat av de politiska möjligheter de också öppnar för identitetspolitik och nedrivning av traditionella synsätt. Transpersoner i kvinnliga sporter är bara ett exempel på skadlig politik som den ideologiska extremismen leder till...

Den påstådda av människan orsakade globala uppvärmningen används i realiteten för att stärka den politiska globalismen3 och en kraftigt ökad statlig ekonomisk styrning, vilka är huvudmålen för kollektivisterna. Den ökade betydelsen av radikal socialliberalism i borgerliga partier i kombination med den traditionella marxismens bankrutt öppnade för Åsiktskartellen: likheten i många synsätt mellan partier, som tidigare haft rätt skilda åsikter. Det förstärkte existensen av ett svenskt enhetsparti beträffande så många frågor: partier försöker differentiera sig i valrörelser men väl i riksdagen samverkar de intimt som en följd av sina liknande åsikter, något som stärker vänsterorienteringen...

Sammantaget medverkar dessa krafter till att skapa ett kollektivistiskt, vänsterorienterat och starkt kontrollerat land. De innebär ett långt steg hän mot ett vänsterextremt samhälle. Frågan är vad som kan motverka den utvecklingen.

Politisk globalism och massinvandringen gav nationalismen en stark tillväxt i Sverige, liksom i många andra europeiska länder och USA. Nationalismen blir i detta en internationellt enande faktor mot de två förstnämnda krafterna. Speciellt massinvandringen har vitaliserat ett folkligt motstånd i Sverige, som exempelvis medfört att SD gått om S som största parti i LO och därtill att 70 procent av organisationens medlemmar röstar på andra partier än S. Motståndet mot invandringen har lett till att traditionella S-väljare hittills lämnat partiet i högre takt än tillflödet av invandrarväljare. Invandringens effekter gällande utbildning, bostäder, offentlig vård, brottslighet, arbeten för svenskarna och offentliga sektorns finanser leder till ett antal kriser och en fortsatt nedgång för de entusiastiska invandrarpartierna...

Nationalismen blir i detta en internationellt enande faktor mot de två förstnämnda krafterna...

På kort och medellång sikt ser valutsikterna för de mer frihetliga partierna positiva ut, beroende på att regerings-politiken tyvärr skadat Sverige, och orsakat en situation som påverkar människors vardag mycket negativt. Men det krävs att det nya blocket agerar klokt och inte väjer för en kraftfullt frihetlig politik.4 Krafterna för kollektivism och mindre frihet är ett flertal, och de är verkningsfulla, och man har exempelvis med medias hjälp skrämt många att tro på katastrofscenarier på grund av global uppvärmning och drivit fram en klimatpolitik med betydande negativa konsekvenser för Sverige...

Skadorna som dessa krafter tillsammans åstadkommer har redan förändrat och försämrat vårt land mycket allvarligt och djupt, och det behövs en rad politiska nederlag för kollektivismen med dess omoraliska riktlinjer för att kunna skapa en god framtid för Sverige...

Krafterna som idag främst påverkar Sverige

sön 12 jan 2020

En sanningssägare insläppt i finrummet... kors då...

Vi kan inte ha hundratusen-tals okända människor som bor i vårt land och samtidigt tillåta fusk med medborgar-nas pengar. Enda alternativet är att grundligt reda ut det haveri som många års undermålig politik har orsakat... Vid folkräkningen bör varje invånare lämna sitt fingeravtryck, som kopplas till person- eller samord-ningsnumret, skriver Ilan Sadé...

Stoppa fusket – Sverige behöver en ny folkräkning

Den första folkräkningen i Sverige genomfördes 1749. Folkräkningar har kontinuerligt genomförts ungefär vart tionde år mellan 1860 och 1990. Detta är ett sätt att ta reda på vilka som bor i landet och – vilket har blivit viktigare på senare tid – att säkerställa att människor inte utnyttjar välfärdssystem som är ämnade åt andra och att stora grupper av människor inte lever i det fördolda...

Osäkerheten kring hur många som faktiskt bor i Sverige har knappast varit större i modern tid än nu. Vi vet att det i vart fall lever tiotusentals människor här utan laglig grund. Vi vet att en del av dem är kriminella, medan andra tvärtom är utsatta för kriminalitet eller oskäligt utnyttjande och att somliga tar del av skattefinansierade bidrag. Omvänt finns det även ett antal människor som är folkbokförda här, men som i själva verket har flyttat utomlands...

Kontrollsystemen är usla. Enligt uppgift har uppemot 400 000 människor i Sverige inte styrkt sin identitet. Vi har ett okänt antal personer som har en eller flera påhittade identiteter, vilket öppnar för ett bedrägligt utnyttjande av offentliga bidrag. Kontrollsystemen är så svaga att t o m en irakisk försvarsminister med hjälp av falsk identitet kan mygla till sig bidrag...

 

Den av regeringen tillsatta ”Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen” konstaterade i sitt slutbetänkande att olika personer och sammanslutningar felaktigt har fått ut ca 300 miljarder kronor sedan 2005. Om devisen att varje förslösad krona är en stöld från folket vore någonting som man tog på allvar, skulle orden inte räcka till för att beskriva vilken grov och ständigt pågående stöld som sker rakt framför vår näsa...

Viktigt för Sveriges säkerhet... bristen på kontroll över vilka som vistas i Sverige har även en tydlig säkerhetsaspekt. En majoritet av alla dem som de senaste 15 åren har fått ett utvisningsbeslut enligt lagen om särskild utlänningskontroll är fortfarande kvar i Sverige, trots att de har bedömts som allvarliga hot mot rikets säkerhet. Vi vet också att vi har minst 2 000 militanta extremister i landet. Hur många i den gruppen som har rest in i landet för att undgå lagar och straff utomlands är dock okänt. När landets kärnverksamheter inte fungerar kan vi inte ta ännu mer pengar från hederligt folk för att klara av läckaget till fuskare och brottslingar...

Vi kan inte ha hundratusentals okända människor som bor i vårt land och samtidigt tillåta fusk med medborgarnas pengar. Det finns inte något annat alternativ än att grundligt reda ut det haveri som många års undermålig politik har orsakat. En ny folkräkning – med fingeravtryck... En åtgärd som framför allt skulle sätta stopp för falska identiteter och bidragsfusk, samt även ge oss mer tillförlitlig befolkningsstatistik, är genomförandet av en ny folkräkning. Medborgerlig samling anser att en sådan ska ske snarast möjligt. Reglerna kring lagring av biometrisk data måste då ändras för att säkra att räkningen blir korrekt... 

I dag har vi vårt fotografi och vårt unika fingeravtryck i passet. Vid folkräkningen bör varje invånare lämna sitt fingeravtryck, som kopplas till person- eller samordningsnumret. På så sätt kan dubbla eller flerfaldiga identiteter rensas ut ur myndigheternas system och personer som även har folkbokfört sig i andra europeiska länder, eller helt enkelt har lämnat landet permanent, kan lättare upptäckas. Vidare måste kraven på att styrka sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd höjas avsevärt... 

Ordning och reda inom några år. Om dessa åtgärder vidtas, kan vi på några få år komma till rätta med identitetsbedrägerierna och öka säkerheten i landet. Vi får dessutom mer tillförlitliga uppgifter om hur många som faktiskt bor på varje adress. De nya rutinerna för upptagning i folkbokföringen kan därefter permanentas. Folkräkningen kan visserligen inte sätta stopp för skuggsamhället i form av personer som vistas i landet utan tillstånd – för detta krävs det andra åtgärder – men vi får i vart fall en identitetssäkring av dem som finns i registret, vilket är ett stort framsteg... 

Sverige behöver i flera avseenden verkligen en omstart, där vi går till botten med vissa problem och där nya politiska krafter ges möjlighet att städa upp den röra som de nuvarande politikerna har orsakat. Skattebetalarna skickar i praktiken in mer än hälften av sin inkomst till det allmänna. När landets kärnverksamheter inte fungerar kan vi inte ta ännu mer pengar från hederligt folk för att klara av läckaget till fuskare och brottslingar. Man måste kunna förlita sig på att säkerhets-nivån i landet är hög och att skattepengarna går till de avsedda ändamålen...

Av Ilan Sadé, Partiledare för Medborgerlig samling...

lör 11 jan 2020

Wiki berättar...

Tendenser till modifierade former av korporativism har även uppträtt i många moderna demokratiska system. Efter andra världskriget har länder som Sverige och Österrike, under långvariga socialdemokratiska maktinnehav, utvecklat korporativistiska drag med samförstånd mellan regering, fack och näringsliv (jfr. saltsjöbadsandan).

I Sverige kommer detta också till uttryck genom myndigheters och organisationers inflytande i den centrala politiska beslutsprocessen, via det statliga remissinstitutet, reglerad i regeringsformen...

Som bekant envisas svenska politiker – inte bara från S-partiet – att slå sig för bröstet och förklara att vårt land är ett föredöme för andra nationer. Man pratar om en ”svensk modell”, som en gåva till mänskligheten. Andra stater uppmanas att kopiera den svenska varianten av ett demokratiskt samhälle...

Det korporativa samhällets smidesverkstad.

 

Jag skriver den svenska varianten. Med det menar jag att den svenska formen av demokrati tål att diskuteras. Varför? Jo, sedan länge har Sverige format ett samhälle med tydliga korporativa drag. Historien talar här sitt tydliga språk. Visst har Sverige sedan länge trätt ut ur kollektivens järnhand. Böndernas bysamhällen och ständernas makt över riksdagen har alltså avvecklats. Men få tänker på att korporationerna fortfarande har en kraftig makt över nationens politik och ekonomi. I Sveriges riksdag sitter nog minst 200 ledamöter som alla vardera har minst en tydlig koppling till föreningar med politisk inriktning i vid mening (alltså vid sidan om det parti de företräder). Vi ser därför än idag spillror av ett bonde- och präste-stånd. Vidare har fack- och hyresgästföreningar en kraftig representation i Riksdagen via S-partiet. Flera företags- och näringslivsorganisationer har också personer invalda och bänkade där. När de alla trycker på Riksdagens beslutsknappar kan man därför fråga sig vem som egentligen fattar beslut – de själva eller den organisation som står bakom dem. Visst är det individer som röstar i parlamentet, men i praktiken rör det sig om en beslutsprocess med tydliga korporativa drag...

Vid sidan om grundlagens maktstruktur – Riksdag och Regering – finns det alltså en ytterst betydelsefull informell beslutsprocess. Jag kallar den en korporativ smidesverkstad. En rad tunga föreningar har nämligen byggt ett välorganiserat nät av kontakter med såväl regeringens som riksdagens ledamöter. De träffas tätt i olika sammanhang. De lyfter mobilen och talas vid. Krav ställs från ömse sidor. Och efter diskussioner kommer man överens om en linje där det ges och tas. Även om tekniken idag är annorlunda syns mönster som påminner om det gamla stånds-samhället. Än en gång frågar jag mig därför vem som egentligen fattar beslut. Och var de fattas...

Organisationernas samspel med staten speglas i svensk lagstiftning. Fackföreningar deltar i utformningen av lagreglerna. I lag sägs att förtroendemän gratis ska ha betald ledighet. Konkurrerande fack fråntas strejkrätten och de statsfinansierade a-kassorna har överlämnats i fackets händer, så att folk ska veta vem man är tack skyldigt. Facken har ett finger med i beslut om vägrade arbetstillstånd för utlänningar. Dessutom har facken lyckats få frågan om minimilön, som skulle slussa in tusentals invandrare på arbetsmarknaden, förklarad som tabu... 

På samma vis ges hyresgästföreningarna makt över hyressättningen. Och över landets bondeminoritet regnar det bidrag som lantbrukets föreningar lobbat fram. I storbolagens styrelser kvoteras fackliga företrädare in. Och statliga AP-fonder köper aktier för miljardbelopp i bolagen. Vidare styrs den svenska finanspolitiken av många privata maktspelare. Även om enskilda ledamöter röstar i Riksdagen om alla lagar, så sker det under stark press från många stora och små svenska organisationer... 

Den svenska korporartivismens centrum är alltså inte Riksdagen. Makten finns i ett tätt kontaktnät mellan organisationssverige, regeringen och en toppstyrd och månghövdad byråkrati med partiböcker. Den förening eller företag som vill få något gjort vänder sig därför normalt inte till en riksdagsledamot. Det korporativa maktspelet utövas i tusen och åter tusen samtal och förhandlingar mellan korporationer å ena sidan och å andra regeringen samt dess kompisar på chefsposter i ämbetsverken. På myndigheter såväl centralt som lokalt finns invanda rutiner för sådana samtal. De är så vanliga att nästan alla svenska tycker att organisationernas inflytande över staten är naturlig. Utan att organisationernas ställning skrivits in i grundlagen är deras maktposition över staten ändå uppenbar för alla som tänker efter. Grundlagens regel om riksdagens överordnade ställning framstår alltså som komisk... 

I kanske tusen år har svenskarna vant sig vid att makt ska utövas genom kollektiv, inte av enskilda individer. Så var det under bonde- eller ståndssamhället. Så är det än idag, utan att en enda grundlagsparagraf finns skriven om denna korporativa struktur. Utländska betraktare tycker ofta att vår typ av demokrati är en egendomlighet. Men svenska politiker och medier är nöjda med sakernas tillstånd. Många privata medier mottar för övrigt statliga bidrag, om än ännu inte alls i samma omfattning som SR/SVT, som leds av korporativa stiftelser... 

Även om Sveriges historia vilar på en folklig ideologi om kollektivens primat, så tycks något spännande hända i nutid. Sedan några årtionden förefaller nämligen svenska folket vända kollektivismen ryggen. Alltfler lämnar fackföreningar, svenska kyrkan mfl organisationer. Allt färre deltar i studiecirklar och läser dagstidningar. På så vis får kollektivens ideologi ett mindre utrymme i människornas tankevärld. Via såväl nutidens tidningar, radio och teve som framför allt internet sprids dessutom ett nytt och friare sätt att tänka.  Nu sjungs individens lov. Yngre och medelålder visar ett ökat intresse för det egna jaget och den egna familjen. Och alla medier är upptagna av identitetsfrågor om kön, hälsa, familj, barn, husdjur, etikett, husfixande, trädgård, facebook osv. Givetvis får minoritetsgrupper ökat utrymme, i stil med regnbågsrörelsen, handikapporganisationer, djurrättsintressen och många andra särintressen. Jag menar således att det finns tydliga tecken på att det kollektiva fundamentet för korporationernas Sveriges håller på att raseras. Men ett sönderfall av långvariga och invanda maktmönster sker inte med hast. Det sker ändå steg för steg framför våra ögon... 

Självklart påverkar detta svensk politik. Å ena sidan står S-partiet med sitt anhang, som med näbbar och klor försöker hålla samman en korporativ skuta som inte längre är sjövärdig. Å andra sidan reser sig miljoner individer som inte tror på att välfärd och lycka måste levereras genom åldriga organisationer fulla av politruker. Det faktum att dagens politiska eliter sedan år tillbaka inte tagit itu med den långa raden av svenska politikområden i kris bidrar självfallet till att kollektivens ideologi förlorar sitt grepp över den svenska väljarkåren. Det syns också i S-partiets fortlöpande tapp av väljare... 

Jag tycker det är bra att Sverige utvecklas i riktningen bort från kollektivens informella makt. Det kommer antagligen att innebära att Riksdagens maktställning stärks. Och att flera dolda maktstrukturer upplöses till demokratins fördel. Förmodligen kommer även stora byråkratier, som idag håller samman det korporativa Sverige, att omvandlas. Tänk bara på Sveriges 21 landsting och deras förening SKL! På så vis kan individualismen leda till något mycket gott, även om ego-tänket, som bär upp den nya ideologin, riskerar att få nyckfulla verkningar. I stället för dagens anpassliga organisationsklättrare kommer antagligen många fler egocentriker och mediala kändisar att ta plats i riksdag och regering. Sådan är demokratin... 

fre 10 jan 2020

En maffig lektion... Lars Bern förklarar de internationella finansintressenas strategi för att öka sina tillgångar och sitt inflytande i Sverige och andra delar av världen. USA har precis utfört en attack mot Iran i Irak (ej i Iran). USA anser sig ha rätt att gå in i ett annat land och mörda en för dem misshaglig person. I Sverige, liksom i andra euro-peiska länder vågar inte regeringarna kritisera USA trots att det är ett uppenbart brott...Lars Bern menar att USA:s syfte är att störta regimen i Iran som för övrigt är ett av världens oljerikaste länder. Lars menar vidare att det är ett beställningsarbete från de rika oljeföretagen i USA. Man kan säga att den amerikanska oligarkin helt enkelt inte accepterar suveräna staters rätt till full disposition av sina egna naturresurser. Detta mönster i amerikansk utrikespolitik har vi sett upprepas gång på gång. Exempel på detta är också USA:s agerande i Venezuela som också har stora oljefyndigheter...

Även Ryssland med sina enorma naturrikedomar är ett område som den amerikanska oligarkin gärna skulle vilja exploatera. Rysslands president Putin är naturligtvis helt medveten om detta och vidtar därför lämpliga mått och steg för att sätta stopp. Där har vi nog den främsta anledningen till västerländska mediers avoghet till Putin, eftersom dessa ägs eller styrs av samma oligarki...USA har utfärdat ett förbud mot att bygga klart det ryska företaget Gazproms gasledning Nord Stream 2, som skall gå mellan Ryssland och Tyskland. Det schweiziska företag som lagt ut rören har nu lytt förbudet och upphört med arbetet. De bolag som inte underkastar sig USA och lyder kommer att utsättas för lämpliga repressalier av USA. Lars berättar apropå detta att Ryssland nyligen öppnat världens största pipeline till Kina. Även andra ryska olje-och gasprojekt pågår just nu.
USA försöker få europeiska länder att istället köpa flytande naturgas från USA via sjöfart, men priset är då ca 50 % högre än vad Ryssland kan erbjuda. Återigen, påpekar Lars Bern, ett exempel på hur amerikanska storföretag tillåts att helt sätta agendan för hur USAs utrikespolitik bedrivs...

Lars redogör för olika globalistiska intressen. Privatiseringar av nationellt ägda vattenverk nämns som ett exempel. Den pågående diskussionen om privatisering av Arbetsförmed-lingen är ett annat. Bern menar att Annie Lööf driver detta på uppdrag från de kontakter hon hade på sitt möte med Bilderberggruppen. Genom privatiseringarna minskar den demokratiska kontrollen som istället går till bolagens styrelserum...

Som exempel på kopplingen mellan den i dag aktuella klimatfrågan och globalismen nämner Lars Bern utsläppsrätter. Målet är att alla naturresurser ska prissättas så att de kan handlas med såsom koldioxid, vatten och till och med gener. Ett annat exempel på globalisternas önskemål är elektrifiering av bilflottan vilket innebär att många köper ny bil och att enorma investeringar i infrastruktur måste göras för elförsörjningen. Investeringarna kommer leda till ökad belåning vilket är ytterligare ett mål för de internationella finansintressena...

Eftersom klimatfrågan måste drivas globalt leder den till att makt lyfts upp till EU och FN som till stora delar kontrolleras av de internationella finansintressena. När det gäller globalisternas koppling till massmigrationen och varför de driver på den, kan man konstatera att den gett en ökad belåning av fastigheter och i kommunerna. Den driver ner arbetarlönerna och den ökar omsättningen. Allt detta är sådant som ligger i linje med de internationella finansintressena...

 

Fjärde Statsmakten nr 33 med Lars Bern om hur internationella finansintressen tar över

Många skrattade åt Göran Perssons oro – nu förstår vi att han ljög om oron... han bara låtsades vara orolig...

Göran P. var en drivande kraft för invandring bland sossar i Sörmland... den döende bruksbygden

behövde en ny obildad samhällsklass för sossar 

att härska över... 

En sossetant som går likt en katta kring het gröt... kan vi inte besparas flera berättelser om sossarnas nedmontering av Svedala...

Det krävs konkreta åtgärder; den EU-lagstiftning som hindrar oss från att utvisa terrorister som hotar rikets säkerhet måste självklar ändras och Sverige måste göra avsteg från den lagstiftningen. Helst nu. Den fria rörligheten som de kriminella utnyttjar är ett enormt problem som också måste åtgärdas. Det är också ett EU-problem – internationella ligor finns i alla EU-länder. För Socialdemokraterna, inte bara i Sverige, är det en överlevnadsfråga. Men jag tvivlar på att partiledningen och Stefan Löfven förstår allvaret i den här situationen. De kan nog erkänna problemen, men sedan tar det stopp.

Många skrattade åt Göran Perssons oro – nu förstår vi

De som ser sig som frihetens institutioner känner sig allt mer besvärade av folks krav på frihet och att få bli lämnade ifred. Myndigheter både här och där (Sverige, EU, USA, NATO, mfl) vill veta mer om medborgarna, men vill inte att medborgarna ska veta att de vet. Lite Galenskaparnavarning alltså (Hajen som visste för mycket).


Mer censur i EU och Nato

Framför allt ska vi inte få utnyttja vår yttrandefrihet till att faktiskt säga vad vi egentligen tycker och tänker om olika saker, Inte ens om sådant som angår oss själva i vår vardag. Vi får inte vara otacksamma djävlar som hyser tankar om att myndigheterna inte gör sitt bästa för oss.


För tänk om vi sårar någon, då är det hatbrott. Morgan Johansson tycker det är ett hot mot demokratin när en ledarskribent kritiserar sosseregeringen. Eller om vi kritiserar myndigheterna, då är det subversiv verksamhet, brott mot värdegrunden.

Skulle kunna vara våld mot tjänsteman eller landsförräderi också. Eftersom våld inte längre är ett kriterium för våldtäkt behöver det väl inte vara det för våld mot tjänstehen heller. Det räcker om tjänstehen känner sig kränkt i sitt självupplevda genus under tjänsteutövning.


En svensk läkare har tillfälligt stängts av från sitt jobb för brott mot värdegrunden. Hen hade skrivit på nätet att hen är medlem i Sveriges högerextremaste parti, Klassikt liberala partiet, samt att hens pappa är medlem i SD.

Själv har jag nyligen blivit censurerad på Kristianstadsbladet för denna kommentar till en insändare om Greta.
Här finns en bra sammanfattning i tio punkter om hela bedrägeriet som har Greta som gisslan och frontfigur. De som lurar henne och utnyttjar henne för att driva en cyniskt maktagenda borde skämmas. Men först och främst måste de stoppas!
RedIce med tio avslöjanden om Greta.

tors 9 jan 2020

Det blir som att, tänker jag,

nåt slags, jamen, en slags, 

postmodernism, och såna 

grejer, efter modernism, tänker jag, liksom, och såna där saker... hävdar kulturtanten... Daniel S...

Dom två expertgästerna på postmodernism

instämmer och uttrycker sig på samma sätt...

Inte är det svårt att förstå postmodernism och modernism för oss som pratar vanlig svenska... disharmoni och asymmetri kontra harmoni och symmetri...

Skolan, Trump och råbiff – allt är postmodernismens fel

Det finns nog inga unga manliga författare...

Nonsensspråket och kulturtanterna...

Och såna där saker, liksom, tänker jag, jamen, nejmen, liksom, på nåt sätt, jag tänker, liksom, jamen, såna där saker som, liksom, nån slags, jamen, tänker jag, såna där saker som, liksom

Vi kanske är landets två enda unga manliga författare

Har ni också slutat läsa postmoderna svenska böcker...

Kan det bero på det blatteinspirerade svenska nyspråket...

Gråterskornas skyddade verkstad...

Åsa Beckman och Daniel Sjölin om kulturlivet som mansfri zon

ons 8 jan 2020

Kvinnor uppvisar i genom-snitt en större benägenhet för depressiva reaktioner och känslor som stress och ångest... det förklarar saken, helt klart... rädsla och oro får styra..

Vi kan inte längre blunda för att kvinnor i genomsnitt har en större benägenhet än män att vilja förbjuda yttranden. Samtidigt ökar det kvinnliga deltagandet vid våra högskolor, bland såväl lärare som studenter. Andelen kvinnliga studenter är nu generellt 60 procent men på vissa högskolor mycket högre...

En muslimsk student anmälde en föreläsning, utgående från J S Mills skrifter, om religion som socialt fenomen. Nyligen ville en grupp psykologistuderande stoppa en kursdel om maskulint kontra feminint. Protesterna utgår från ämnen och högskolor med stort kvinnligt deltagande. Underskrifterna kom främst från genusvetenskap, sociologi, socialantropologi, konstvetenskap, kulturvetenskap och globala studier. Göteborgs universitet, Södertörns högskola och Konstfack utmärker sig. Två tredjedelar av undertecknarna är kvinnor. I fallen ovan var alla anmälare kvinnor...

Rädsla och oro får styra...

Varför kvinnor i genomsnitt har denna tendens verkar inte klarlagt, men överväganden som Riksrevisionen (RR) gör i en aktuell studie (av mäns och kvinnors sjukfrånvaro) är relevanta.

”Psykologisk forskning om personliga egenskaper (femfaktorteorin) visar att män och kvinnor i genomsnitt skiljer sig åt i flera avseenden”, skriver RR. En skillnad är ”att kvinnor i genomsnitt uppvisar…  en större benägenhet för depressiva reaktioner och känslor som stress och ångest”...

Vi går alltså mot en tid där det blir allt svårare att lägga fram tankar som kanske är sanna men som vissa, allt starkare grupper, vid högskolorna inte kan hantera. Bemöt med argument – inte förbud. I USA har detta lett till olika initiativ till yttrandefrihetens försvar, varav det mest kända är den s.k. Chicago-deklarationen. I grunden är det enligt deklarationen bara olagliga yttranden (förtal osv.) som måste förbjudas. Allt annat ska vara tillåtet. Deklarationen tar avstånd från ”deplatforming” av den typ som vissa akademiker och studenter nu ägnar sig åt. Tvärtom ingår det i det bredare utbildningsuppdraget att lära studenter hantera andra uppfattningar med argument och inte med förbud eller störande aktiviteter. Universiteten och dess parter bör nu agera proaktivt innan situationen förvärras och sluta upp kring yttrandefriheten, utan vilken det intellektuella livet på våra högskolor förtvinar och samhället i förlängningen stagnerar...

Kvinnor hotar det fria ordet vid högskolorna

Traditionella mönster styr alltjämt i partnervalet. Forskning visar att kvinnor fortfarande vill ha män med mycket makt, hög utbildning och inkomst – trots att kvinnor dominerar bland studenter med toppbetyg och på många högre utbildningar. Är detta en ensamhetsfälla för klipska kvinnor...

Kan inte detta vara en ensamhetsfälla för kvinnor?

Det är männen som måste steppa up! Hänga med i utvecklingen! Vi lever inte på 50-talet där mannen endast behövde ha ett jobb för att kunna försörja kvinnan och vips så flockades de runt mannen. Det krävs mer i dag för att fånga en kvinna. Inte bara utbildning och karriär utan också det yttre och inre. Personlig utveckling, ett propert yttre och en utbildning, driv eller ambition till ett bra jobb. Vi kvinnor har gått den vägen, vi utvecklar oss ständigt på alla plan och går som tåget framåt vilket männen också måste...

Varför tror du att du inte hittat rätt?

För egen del har jag förblivit singel av ren bekvämlighet, för att jag prioriterade studier och jobb och för att jag inte ville att någon mer skulle komma in och störa min och min dotters lilla bubbla när hon var mindre. En annan bidragande orsak är även en viss dos av cynism grundad på vad jag ser och vet om vissa relationer. Att dejta Netflix är rätt så skönt kan jag lova. Upplever du att män du dejtat känt sig hotade av att du är akademiker? Män behöver definitivt inte känna sig hotade av mig på grund av att jag har en hel del universitetspoäng. Däremot har jag fått berättat för mig att vissa känner sig lite timida då jag utstrålar en viss självsäkerhet som kommer ifrån insikten att "för att jag ska vilja träffa dig måste du vara mer intressant än en bra dokumentär på Netflix"...

Traditionellt är att män som skaffar barn i heterosexuella relationer har högre inkomst än sina kvinnliga partners. Detta eftersom kvinnor med hög utbildning undviker manliga partners som tjänar betydligt mindre än vad de själva gör. Det vill alltså ha en partner som tjänar lika mycket eller mer, säger Margarita...

Att inkomst är viktigt när det kommer till val av partner tycker inte Margarita är speciellt förvånande. Pengar avspeglar inte bara konsumtionsmöjligheter utan också status och ambition. Det sistnämnda, en egenskap som många kan tycka är attraktivt hos en partner. Men Margarita påpekar också att det inte betyder att människor som tjänar mindre skulle vara sämre som partners...

Högutbildade kvinnor söker den egenskapen hos män ...

Därför hittar akademikerkvinnor inte rätt man

Kvinnor tenderar att söka sig till män med högre status och lön. Vad händer när svenska akademikerkullar i allt högre grad kommer att bestå av kvinnor. Oftast är det ju akademiska studier som ger statusen och inkomsten...

Under de senaste tio åren har fler än sex av tio som antagits till högskolan varit kvinnor. Om proportionerna består bland dem som avslutar utbildningar, vilket de förefaller göra, kommer alltså tre av fem utexaminerade akademiker i Sverige framöver att vara kvinnor. Om alla väljer att bilda familj kommer detta innebära att (minst) en tredjedel av alla akademikerkvinnor behöver välja en partner utan högre utbildning. Andelen blir troligen ännu högre, då inte alla män med akademisk examen gifter sig med högutbildade kvinnor...

Hög utbildning och hög lön ökar sannolikheten för (heterosexuella) män att bilda familj. Motsvarande samband finns inte för kvinnor; utbildning eller lön verkar inte på samma sätt premieras på partnermarknaden. En kvinnas utbildningsnivå eller lön påverkar statistiskt sett inte sannolikheten för att hon bildar familj. Arbetslöshet minskar sannolikheten för män att bilda familjer, men detta statistiska samband gäller däremot inte för kvinnor. Slutsatsen kan möjligen vara kontroversiell i Sverige, och teoretiker kan tvista om hur den bör förklaras, men tillgängliga data är tydliga. Män värdesätter andra egenskaper än karriär då de väljer en partner av det motsatta könet. ”Eftersom tillgången på välutbildade män relativt sett minskar kommer dessa att se sitt inflytande på partnermarknaden öka”...

Vem ska en kvinnlig akademiker gifta sig med?

Skona oss från alla förvuxna Fjortisar som lever i filmfantasiernas såpbubblor...

Män måste få utlopp för sin aggressivitet. I ett samhälle där stillasittande premieras hamnar energiknippena utanför. Anna Björklund ser hur den klassiska svärdkillen inte längre hittar konstruktiva utlopp för sin aggressivitet... 

Män måste få utlopp för sin aggressivitet

Min son, som fyller två nästa år, brukar plocka upp avlånga föremål och peka dem mot mig som svärd. Hans krigsrop är ett triumferande ”ha-ha!”. Varje gång jag hör det blir jag lite orolig, en oro som dyker upp i många situationer där han beter sig stereotypt pojkigt, när han hamrar hårt eller klättrar högt, springer för långt eller är allmänt opassiv...

Kan han inte bara sitta still, tänker både jag och, märker jag, en hög andel av de upplysta och civiliserade människorna omkring oss. Att småkillar pacificeras med ipads och spel oftare än inte är ett sätt att dämpa de värsta apvrålen. För omgivningens skull, det blir ju så stökigt annars...

De barn vi kallar ”snälla” är de som sitter kvar där man lämnar dem. De är lättare att ignorera, passar bättre i trång stadsmiljö. Det går att sätta en bok i händerna på dem och antagligen kommer det räcka för att de ska klara sig hyfsat i livet, säger statistiken. Vad vi ska göra med de andra, de som gärna börjar dagen med duell, verkar ingen riktigt ha en plan för... 

I tv-serien ”The Crown” är prins Philip, den brittiska drottningens make, en klassisk svärdkille. Han gillar hästar, båtar, flygplan, andra män i grupp, saker som går fort och kan göra ont. Ha-ha! Han idealiserar handlingskraft och vinnarskallar. I en kanske lite överpsykologiserad del av serien blir prinsen besatt av de tre amerikanerna som lyckas landa på månen, en sån äkta landvinning är hans medelålders pojkrumsdröm.  

Prins Philips stora olycka är att leva i en roll där stillasittande premieras. Kungahuset finns inte för att leda fälttåg längre, varje aktiv handling eller uttalande han gör är en onödig risk. Status är något som skaffas och upprätthålls säkrast genom att göra det hans fru gör så bra – ingenting. 

Jag är inte oskyldig.

Jag träffar folk med samma dilemma som prins Philip hela tiden. Som inte är det minsta kungliga men som också vankar av och an som lejon i bur, utan användning för sin energi, inget utrymme för några fysiska erövringar. Deras behov av aktivitet är nästan ett misstänkt beteende, tecken på någon störning. Aggressivitet har ingen uppsida, ambition avfärdas som ett tröttsamt fadersmord, ett överbygge, en nyliberal indoktrinering. Varför stå när man kan sitta, har du damp eller?

Internet har gjort passiviteten till norm. Det som ironiskt nog kallas internetaktivitet ersätter att faktiskt göra saker. Nästan allt går att byta mot scrollande. Män tittar på andra män ha sex i stället för att ha det själva. Umgås i grupp genom fiktiva bataljoner i datorspel i stället för att göra lumpen. Väljer det streamade dramat framför verkliga relationer. 

Jag är inte oskyldig. Min kompis skickar en länk till en kinesisk influencer som filmar när hon lägger en heldag på att göra risknyten som hon tillagar över öppen eld, jag tittar på det samtidigt som jag skjuter upp min egen matlagning lite till. Men jag är ingen svärdkille, mig behöver man inte oroa sig för. 

Män måste få utlopp för sin aggressivitet

tis 7 jan 2020

Då sätter vi oss på skolbänken igen, i SO-rummet...

Till er som inte kan läsa så bra... men han glömde nationalisterna sionisterna... dom där som det är tillåtet att vara anti emot... dom där som så gärna vill återta staden Ur och sitt gamla hemland Irak

eller Mesopotamien som det hette på den tiden...

Sionism: En judisk nationalistisk rörelse med rötter i 1800-talet som strävade efter att skapa en judisk stat i landet Israel. Namnet kommer av berget Sion utanför Jerusalem som blev en symbol för judarna och deras hemlängtan under diasporan.  Sionismen uppkom som reaktion på 1800-talets antisemitism och förtryck av judarna i Europa...

 

Judendomen - Guds utvalda folk

Judendomen

Judendomen är monoteistisk (= man tror på en gud) och räknas som en av världens äldsta religioner. Judendomen ligger som grund för både kristendomen och islam. Enligt judendomen är israeliterna Guds utvalda folk...

Judendomen

Judarna i världen

Det finns sammanlagt nästan 15 miljoner judar i världen 2019. Vid sidan av Israel finns även större judiska grupper i USA och i Ryssland. Enbart i USA finns det nästan lika många judar som i Israel (ca 6 miljoner). I staden New York bor det ca 2-3 miljoner judar...

Abraham - judarnas stamfader

Judarnas historia började för över 4000 år sedan i Mesopotamien (nuvarande Irak). I Bibeln berättas om en man som hette Abraham. Gud uppenbarade sig för Abraham och utsåg honom och hans efterkommande till sitt utvalda folk...

Gud sa till Abraham att han och hans familj skulle bege sig till Kanaans land - det förlovade landet (nuvarande Israel och Palestina). Gud slöt ett förbund (överenskommelse) med Abraham. Förbundet innebar att Gud skulle skydda judarna som hade blivit utvalda att sprida budskapet om Gud i hela världen...

Överenskommelsen innebar också att judarna skulle följa Guds lag. Abraham och hans ättlingar gav därefter upphov till Israels tolv stammar. Abraham räknas därför som judarnas stamfader.

Eftersom judendomen också utgör grunden för kristendomen och islam brukar de tre religionerna tillsammans kallas för de abrahamitiska religionerna...

Mose - judendomens grundare

Judendomens egentlige grundare hette Mose. Ibland markerar judarna det genom att kalla sig för mosaiska trosbekännare i stället för judar. Mose levde på 1300- och 1200-talet f.Kr. Som vuxen fick han i uppdrag av Gud att leda sitt folk ut från Egypten, där de levde i slaveri. Anledningen till slaveriet var att judarna under flera generationer efter Abraham hade slutat att tro på Gud. Gud hade därför bestraffat sitt folk genom att göra dem till slavar i Egypten...

Under ökenvandringen efter att de lämnat Egypten mötte Mose Gud på berget Sinai. På berget slöt Gud ett nytt förbund med judarna och Mose fick ta emot en lag av Gud. Dess kärna var de tio budorden (eller Guds bud). Än idag har de flesta av jordens kulturer sin grund i dessa budord. Det nya förbundet innebar att judarna skulle följa de reglerna som Mose fick av Gud, och i gengäld skulle Gud beskydda dem...

Den judiska tron

Judarna tror på en enda Gud. De uppfattar Gud som personlig, men inte i den betydelsen att Gud skulle se ut som en människa. Gud är en ande, anser judarna. Gud är god och kräver av människorna att de också ska vara goda. Människan är enligt judendomen skapad till Guds avbild och de som följer Guds bud kommer att belönas för detta. De som är onda kommer att straffas...

Judarna anser inte att Jesus var Messias. De väntar fortfarande på en Messias som i framtiden kommer att förena alla folk under Guds herravälde och som ska skapa evig fred på jorden. Kärleken till medmänniskor har framhållits som det viktigaste i judendomen. Därför är denna religion i grunden ljus, glad och hoppfull. Judarna anser att människan är skapad för ett liv i glädje. Judarna tror på ett liv efter döden. Men det är dock livet före döden som är det väsentliga för dem. Eftersom den värld som Gud har skapat är god, så bör inte människorna avstå från livets goda...

En som är ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism...

Svante W... När man använder ordet antisemitism är det dock viktigt att vara medveten om att det är missledande: antisemitism är en nonsensterm i den meningen att det inte finns och aldrig har funnits någon ”semitism” i förhållande till vilken man kan vara ”anti”. Antisemitism betyder och har alltid endast betytt fördomar och fientlighet mot judar. Det har inte och har aldrig haft med fientlighet mot individer och grupper som talar semitiska språk att göra. Således är det även fullt möjligt för individer som talar semitiska språk att hysa antisemitiska uppfattningar...

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Vad är antisemitism?

SKMA menar... Antisemitism betyder fördomar och fientlighet mot judar därför att de är judar. Det handlar dels om stereotypa föreställningar och myter, dels om en negativ inställning till judar som grupp. Antisemitism kan ta sig olika uttryck och variera i styrka. Den kan uppträda som allt ifrån ganska milda fördomar till ett ursinnigt hat. Den kan framträda som attityder och tankemönster men också som teologi och ideologi. Den kan yttra sig som verbala påståenden, social och legal diskriminering och våld. Som historien visar kan antisemitism även utmynna i fördrivning och folkmord...

Varför kallas företeelsen antisemitism?

I Tyskland framträdde på 1870-talet politiska agitatorer och organisationer som angrep judarna med politiska, nationalistiska och rasistiska argument. Dessa betecknade sin hållning som antisemitism. Syftet med detta var att markera distans till den äldre kristna judefientligheten och samtidigt klä det moderna, sekulära judehatet i en neutral och vetenskapligt klingande terminologi.

Termen antisemitism är en produkt av 1800-talets sammanblandning av språkgrupper (semitiska språk) och rasliga och etniska klassificeringar. Den dåtida rasforskningen hade utifrån språkvetenskapens klassificeringar lanserat idén om en ”semitisk ras”. Den rasistiska judefientliga rörelsen knöt an till detta och menade sig bekämpa en förment ”semitism”, med vilket avsågs den föregivna judiska ”rasen” och dess påstått biologiskt, kulturellt, politiskt och ekonomiskt nedbrytande verksamhet och konspiratoriska planer på herravälde över den föregivna ”ariska rasen”.

Ordet antisemitism vann snabbt acceptans i breda kretsar, även bland dem som motsatte sig den antijudiska propagandan. Det används fortfarande i dag, både inom forskning och i dagligt tal, som beteckning på judefientlighet. Försök att lansera alternativa beteckningar har hittills inte fått större genomslag. När man använder ordet antisemitism är det dock viktigt att vara medveten om att det är missledande: antisemitism är en nonsensterm i den meningen att det inte finns och aldrig har funnits någon ”semitism” i förhållande till vilken man kan vara ”anti”. Antisemitism betyder och har alltid endast betytt fördomar och fientlighet mot judar. Det har inte och har aldrig haft med fientlighet mot individer och grupper som talar semitiska språk att göra. Således är det även fullt möjligt för individer som talar semitiska språk att hysa antisemitiska uppfattningar.

Vad är antisemitism?

mån 6 jan 2020

Lilla sverigevän... är du en traditionell medborgerlig nationalist eller är du 

en rasistnationalist eller är du bara en lokalpatriot som hejar på Sverige i fotboll... det kan vara på sin plats med en lite gammal repetition...

Nationalismen var en viktig kraft för att en gång få demokratin på plats, och nationerna utgör fortfarande arenan för dagens demokratiska arbete. Det finns starka skäl att motarbeta de aggressiva formerna av nationalism, men det är samtidigt viktigt att inte kasta ut barnet med badvattnet. Det menar Lars Trägårdh, professor i historia vid Ersta Sköndal högskola. Han samtalar med PJ Anders Linder...

Det var ju en gång redan på det glada tjugotalet som sossarna var Sverigevänner och det höll dom på med i femtio år... på sjuttiotalet drabbades sossarna av storhetsvansinne och

började destruera den svenska nationalstaten... på åttiotalet blev den självständiga svenska nationalstaten en amerikansk vasallstat... beteckningen är idag moderniserad och ofta brukar man istället tala om marionettstater eller satellitstater som också är statsbildningar med begränsad suveränitet...

En nationalstat är en stat som är uppbyggd kring en nation, och en majoritetsbefolknings nationella identitet, till skillnad från ett rike som definieras av härskarens blodslinjer och militära territorium. Bonniers lexikon definierar nationalstat som "en geografiskt avgränsad stat vars befolkning i stort sett har samma härstamning, språk och kultur" och hänvisar till begreppet nationalism...​

Studio Axess - 2016/01 - Lars Trägårdh

Lilla sverigevän... vad är värst, hörru... högerextremism, vänsterextremism eller islamistisk extremism... du då, globalistkramare, vem tycker du är värst... en hederlig vanlig svenne kanske... tänkte väl det... det kan nog vara på sin plats med en lite gammal repetition...

Regeringen har tillsatt en "nationell samordnare mot våldsbejakande extremism". Magnus Norell, forskare med inriktning på bland annat Mellan-östern och terrorism, tror inte att detta är en fungerande väg att gå. Högerextremism, vänster-extremism och islamistisk extremism har olika orsaker och yttrar sig på olika sätt. Inget är vunnet på att försöka göra dem till ett enda fenomen utan de måste bemötas var och en på sitt sätt...

Den islamistiska extremismen är just nu den farligaste och kräver ett betydligt mer bestämt agerande från politiker och myndigheter. Magnus Norell samtalar med programledaren PJ Anders Linder...

Kalifat kallades de muslimska riken som styrdes av en kalif, det vill säga en ledare som gjorde anspråk på religiös såväl som politisk överhöghet som "ställföreträdare", den titel Abu Bakr tog när han efterträdde Muhammed som muslimernas andliga och världsliga ledare år 632...

Teoretiskt skulle kalifaten organiseras som konstitutionella teokratier där statsöverhuvudet, kalifen, skulle regera i enlighet med Medinakonstitutionen som utfärdades av Muhammed cirka år 622. Enligt traditionell sunnitisk islam skall folkvalda kalifer regera medan man inom shiaislam menar att ättlingar till profeten Muhammed, ärftliga imamer, skall spela den rollen...

Stoudio Axess - 2015/23 - Magnus Norell

Startar USA:s flygangrepp mot den Iranstödda shia-milisen sön 29 dec. och 25 döda, ett nytt världskrig

kanske... någon svarar med

att storma USA´s ambassad tis 31 dec. med en död... Trumpen svarar tors 2

jan. med ett konstigt överfall på en

iransk konvoj och några döda... det

luktar CIA och false flag...  

​USA:s flygangrepp mot den Iranstödda shiamilisen Hizbollah-brigaderna i Irak har gjort att landet är mer impopulärt i Irak än på länge, säger experter som AP talat med efter dagens attack mot den amerikanska ambassaden i Bagdad. Shiamiliserna är inte särskilt populära i Irak, men det amerikanska anfallet har gjort att motviljan mot USA har växt sig starkare. Nu riskerar USA att tvingas ut ur landet, tror den tidigare diplomaten Robert Ford som tjänstgjorde i Irak i fem år.

Amerikanerna föll i iraniernas fälla... hmm...

Magnus N... Väldigt många tror att nu blir det krig, nu går det åt helvete och blir ett tredje världskrig. Det tror jag inte alls...

Den typ av operation som det här var, konvoj under färd, i Bagdad i princip, som slår ut exakt det här fordonet, det är otroligt sällsynt. Det gör man inte. Elva gånger av tio säger man nej, eftersom risken att misslyckas är så stor. Informationen måste vara så exakt. Och den typen av information kan bara ha kommit från kretsen runt omkring honom, på ett eller annat sätt. Det kan ha varit indirekt, men det måste ha kommit från kretsen omkring honom. Så på något sätt har det infiltrerats...

Informationen måste ha kommit kommit från hans inre krets

sön 5 jan 2020

En sossemissionär under falsk flagg... Svea kollapsar inte av en hjärtinfarkt... Svea tynar bort av svaghet...

Lotta på bråkmakargatan förstår inte att hon tillhör Parkinsons alienerade studiematerial...

Sotdöd eller dö i sotsäng betyder ungefär död på grund av sjukdom. Sotdöd kunde även betyda att någon dog av svaghet, oftast i samband med hög ålder. Enligt asatron kom de som dött sotdöden till Hel medan de som dog i strid kom till Valhall. Numera används ordet sotdöd som metafor om institutioner, företag och diverse företeelser som tynar bort...

Parkinsons lag är ett tänkespråk som kan formuleras på följande sätt: "En arbetsuppgift kommer att utvidga sig så att den fyller den tid som är tillgänglig för att utföra den."

Parkinsons bok har ett humoristiskt upplägg med smått satiriska beskrivningar av ineffektiva drag hos administrationen inom förvaltningar och företag. Författaren demonstrerar konsekvensen av sin lag och visar hur statliga institutioner ständigt ökar personalstyrkan, oberoende av vilket arbetsresultat som åstadkoms. Om sina fynd säger han: "Det är inte botanikerns uppgift att utrota ogräs. Det är nog för honom om han kan säga hur fort det växer"...

Temat om byråkratins ohejdade växande ska Parkinson ha illustrerat redan på 1930-talet. Han lyckades då förutspå att den brittiska flottan skulle komma att få fler amiraler än man hade fartyg...

Parkinson återkom 1960 med en ny bok: The Law and the profits, eller Lagen och profiterna. Där presenterar han sin "andra lag" som säger att "Utgifterna stiger för att motsvara inkomsterna". Han illustrerar sina teser med exempel på det allmännas ökande aptit på mer och mer skatteinkomster...

Parkinsons Tredje lag: ”Expansion leder till komplexitet och komplexitet leder till förfall.”

Nu kollapsar välfärden runtom i Sverige

En pajas i underhållnings-branschen... väl värd att 

skrattas åt...

Anders Ygeman beskyllde “ryska nättroll” för att ligga bakom kritiska kommentarer om 5G på hans Facebook-sida. Den ryska ambassaden passade på att skoja om detta i en nyårshälsning till Ygeman och Sverige...

Hela inlägget här:

”Rysslands Ambassad i Sverige gratulerar er på det kommande året 2020 och önskar trevliga nyårshelger!

Våra speciella gratulationer med anledning av det Nya året går till Sveriges energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Som vi har lärt oss känna i ”Svenska Dagbladet” från 31 december har populariteten av hans ”Facebook”-sida ökat dramatiskt vilket vi av hela vårt hjärta gratulerar honom för!

Det är ett särskilt nöje att det stigande intresset för hans inlägg, inklusive de som handlar om 5G, förknippar Anders Ygeman just med vårt land. Med hänsyn till den omfattande reaktionen på ministerns senaste inlägg verkar det så att nästan alla ryssar som behärskar svenska kommenterat!

Å vår sida borde vi erkänna att vi inte haft någon aning om Anders Ygemans höga popularitet i Ryssland. Vi lovar att prenumerera på hans ”Facebook”-sida och noga följa honom i sociala medier.

Vi skulle vilja även försäkra ministern om att han har fel i sin bedömning om att i vårt land förknippar man utveckling av 5G-teknologier med ett negativt inflytande på allmänhälsan. Tvärtom är vi öppna för samarbete med våra svenska partners inom detta område, i synnerhet med de som, till skillnad från ärade Statsråd, inte lider av paranoia i sökandet efter ”ryska trollar”.

Vi hoppas att han även framgent inte kommer att glömma bort Ryssland – och då inte som ett hot utan som en potentiell och pålitlig partner.

Gott Nytt År, Anders!
Gott Nytt År, Sverige!”

Ryska ambassaden skojar med Anders Ygeman

Att det ska vara så svårt att förstå dom brunsvarta... 

Sparreholmarn ska inte argumentera med Henrik A...

det kan han inte... för Sh har ju bara den där simpla inställningen att man är det man kallar sig... lika självklart är väl att alla sorters socialism är vänster eller har ni hört talas om socialism som är höger...

Fast Aftonpesten vet förstås med säkerhet att...

Hatet mot vänstern förblir heligt för fascister, som traditionellt inleder sitt mordiska raseri med att döda socialister... Den tyska fascismen kallade sig nationalsocialistisk därför att den var antisocialistisk, eller mer exakt antimarxistisk... jösses Amanda...

Nordiska Motståndsrörelsens partiprogram...

Punkt 7. Införa ett nationellt socialistiskt samhälle där resurserna fördelas så att vi tar hand om hela folket, såväl starka som svaga, och där alla ska ha möjligheten att nå sin fulla potential. Det ska finnas ett socialt skyddsnät som ger medborgaren rättigheter, men också skyldigheter. Staten ska kontrollera grundläggande infrastruktur av allmännyttiga intressen då detta kräver ett större ansvarstagande än vad ett företag klarar av. Samtidigt ska företagande och innovationsanda uppmuntras...

Den nationella socialism som Nordiska motståndsrörelsen företräder skiljer sig avsevärt från den internationella och marxistiska socialismen som kommunismen och socialdemokratin står bakom och har lyft fram i Norden. Vår socialism är nationell och grundar sig i folkgemenskap och inte klasskamp. I vårt samhälle kommer intellektuella och välutbildade såväl som handens grovarbetare, de från mer välbärgade familjer såväl som de från sämre förhållanden, de ur samhällets elit såväl som de svaga och utsatta, arbeta för folkets gemensamma mål...

Socialism är en ekonomisk teori kännetecknad av betonandet av kooperativa styrelseformer och en tilltro till gruppens, kollektivets och massornas förmåga att organiserat lösa ekonomiska och politiska problem. En ofta framhävd grundsats är att kollektivets bästa är individens bästa...

Hitler och det heliga hatet mot vänstern

lör 4 jan 2020

Ingen vågar tänka tanken... vi låtsas hela tiden att det vi ser är på riktigt... kanske är skogsbranden bara falsk flagg... en förevändning för att NWO ska kunna ta kommandot med directed energy weapons...

NDEW (nuclear directed energy weapons, dvs. kärnvapen med riktverkan). De här vapnen

hör till den så kallade tredje generationen av kärnvapen. Den första generationen var enkla fissionsvapen typ Hiroshima- och Nagasaki-bomberna; den andra generationen var tvåstegs fusionsbomber (dvs. vätebomben) och även "boostade" fissionsvapen där man pumpar in deuterium- tritiumgas i hålrummet mitt inne i den klyvbara kärnan för att få upp effekten med hjälp av inducerad fusion. Den tredje generationen handlar om specialdesignade vapen för särskilda ändamål, typ neutronbomben som du kanske hört talas om och även alltså vapen med riktverkan dvs. NDEW, som för militära syften kan användas som "bunker busters" då de förmår slå hål på tjogtals (om inte rentav hundratals) meter av granit och betong, så kraftig blir den riktade effekten...

Skogsbränderna i Kalifornien, ibland även kallat naturbränder (eng. wildfire), är inte vad dom ser ut att vara. Skogs-bränderna i USAs delstater och troligen också i Europa är något annat än vad media påstår. Skogsbränderna dom sista åren är inte naturliga och brandskyddsmyndighetens insatser är svåra att förstå. Visst, brandpersonal på plats kämpar med brandslang etc, men den övergripande bilden, brändernas uppkomst samt spridning, bristen på samordningen, avsaknaden av resurser etc, är inte begriplig. Hur fattar dessa 1000-tals hus eld, medan terrängen omkring bostadshusen ofta är mer eller mindre oskadad...


Vi ser precis som under år 2017, massvis med bortbrända hus i USA. Skogen runt om står kvar. Staden Paradise drabbades av Lägerelden (eng. Camp Fire). Buskar, sopkärl i plast och diverse uthus hopsnickrade av bräder klarar ofta branden bra, många gånger helt oskadade. Bilar och andra fordon bränns ut helt. Bostadshusen och kommersiella byggnader jämnas med marken av skogsbränderna. Folk tvingas överge sina hem. Agenda 21 utspelar sej...

Inte en skogsbrand – är en atombomb

Därför har vi alla ett drag av Bagdad-Bob i oss. Vi står där och lägger ut texten om den oundvikliga segern, medan fiendens stridsvagnar rullar förbi i bakgrunden. Det är märkligt, för de flesta av oss är inte ens särskilt kära i de åsikter vi råkar ha. Ganska ofta är de åsikter man har snarare till besvär...

De gör att man himlar med ögonen åt någon idiot, så snart man sätter på radion. De gör att man, just när man njuter som bäst av de frasiga tidnings-sidorna, inte kan låta bli att stöna. Plötsligt har ens åsikt slagit ned på en särskilt dum artikel. Man försöker vagga sina åsikter till sömns med ett par extra välkomstdrinkar vid varje middagsbjudning. Likt förbannat vaknar de upp och börjar hojta, lagom till att varmrätten kallnar på tallriken...

Och sedan är den kvällen förstörd. Att ha åsikter är som att leva i storfamilj med hela släkten: man är egentligen inte särskilt förtjust i någon av de inblandade, men man måste vara lojal med klanen. Så när någon av de halvdementa skrävlarna vandrar iväg i tangentens riktning, följer man plikttroget efter...

Jag skriver ”man” och ”vi”, för att ni ska få intrycket att jag är storsint nog att inkludera mig själv. Men egentligen skriver jag förstås om andra. Till exempel om alla de som bestämde sig, redan för ett par år sedan, om det här med Brexit och Boris Johnson. Man kan väl sammanfatta de gängse åsikterna såhär: En smal majoritet britter röstade för Brexit för att de är främlingsfientliga stofiler som tror att imperiet fortfarande finns. Boris Johnson är en lögnaktig pajas som kommer att slå rekord som värdelös premiärminister...

Det tråkiga med just dessa åsikter är att de är oanvändbara. Ur den första kan man bara dra slutsatsen att de främlingsfientliga stofilerna måste dö eller helt byta ståndpunkt. Allt annat är meningslöst. Ur den andra kan man inte dra någon slutsats alls. Den åsikten är färdig som den är.

Det är alltså åsikter som blivit helt värdelösa, nu när Boris Johnson har en större majoritet i parlamentet än vad någon haft på mycket länge och Brexit kommer att ske. Det är lika lätt att göra något vettigt med de där åsikterna, som med en champagnevisp...

Det finns alternativa åsikter. En jag läste nyligen är att Boris Johnson inte alls ser Brexit som ett uttryck för rasism, utan som en följd av konflikten mellan stad och land. Brexit bottnar i regionala ojämlikheter. I att en hygglig del av befolkningen glömts bort. Han tänker göra något åt saken, till exempel genom rejäla investeringar i mindre välmående delar av Storbritannien. En klassisk välfärdsstatlig politik...

Tänk om det fungerar. Tänk om Brexit inte var ett rasistiskt bröl, utan ett rop på hjälp. Tänk om Boris Johnson inte är en pajas, utan en av få politiker som förmår ge ett riktigt svar.

Vad i herrans namn ska alla svenska tjurskallar ta sig till med sina befästa, skottsäkra, orubbliga och obrukbara åsikter då?

Kanske kan 2020 bli året då ”vi” ändå försöker byta ett par åsikter, som blivit särskilt korkade. Jag ska föregå med gott exempel. Jag kan till exempel tänka mig att ompröva åsikten att svart tryffel inte är så gott. Nu är det er tur...

Tänk om Boris Johnson inte är en lögnaktig pajas

Fortsättning från igår...

Var placerar du dig själv?  Var finns dina närstående, arbetskamrater och vänner? Är du på rätt plats eller vill du befinna dig någon annanstans?

Vad du vet och vad du (inte) vill veta

3. Den med makteliten lojala folkmajoriteten. Den stora skillnaden gentemot föregående gruppering är att detta är en grupp som inte verkar i elitserien utan i lägre divisioner. Maktelitens bedrift är att den lyckats med att politisera denna organisations- och institutionsnivå. Det gäller för våra myndigheter men också för de tre viktigaste moraliska institutionerna, dvs. etermedia, skolan och rättsväsendet.

I statliga radio och teve sker den överlägset effektivaste indoktrineringen, utan att denna kategori av konsumenter förstår hur styrd informationen är. I skolan fostras lojala samhällsmedborgare och rättsväsendet straffar de illojala. Gummiparagrafen ”Hets mot folkgrupp” är ett paradexempel, där vem som helst kan dras inför skranket om orden inte vägts på guldvåg.

Det är mot denna lojala folkmajoritet, ofta i statlig eller kommunal tjänst, som makteliten riktar sina skarpaste indoktrineringsvapen. Det är också denna kategori som gjort Sverige till ett angivarsamhälle. Lojala medborgare, som likt duktiga pojkar och (särskilt) flickor, rapporterar medmänniskors övertramp till sina överordnade. Här sker också den effektivaste sociala mobbningen.

4. Medlöparna. De som ingenting vet och – vilket är det bärande kriteriet – heller ingenting vill veta, därför att de inte förstått att de är utsatta för propaganda. De tror därför också på den nidbild som MSM levererar av andra källor (hate och fake news på nätet) och personer som levererar annan information (rasister och nazister). Medlöparna är passiva men gör aktivt motstånd mot ifrågasättande information.

5. Ignoranterna är de som ingenting vet och i stort sett är oemottagliga för information, men inte därför att de gör motstånd utan antingen därför att de är för korkade eller därför att de är helt upptagna av andra angelägenheter. Det som skiljer denna kategori från den föregående är att de är apolitiska. De är helt enkelt inte med i spelet, varken aktivt eller passivt. Behåller man bilden av ett spektrum befinner sig dessa på nollpunkten, skiljelinjen mellan systemlojala och dissidenter.

6. De oväckta är de som ingenting vet men som är mottagliga för information.

7. De plågade, som anar men inte är kapabla att ta till sig ofriserad kunskap, därför att den kolliderar med deras politiska självbild. (Jag tänker tamejfan inte bli nazist!)

8. De uppvaknande, som börjar förstå vad som händer. Den ökande kriminaliteten och otryggheten, höjda skatter och avgifter, i kombination med försämrad välfärd utgör starka väckarklockor. Här hör Leif Östling hemma med sin klassiska fråga ”Vad fan får jag för pengarna?”.

9. De partiellt uppvaknade är till exempel på det klara med massinvandringens förödande konsekvenser men har (ännu) inte förstått att klimathotet i första hand är en politisk konstruktion.

10. De vakna men passiva sitter kvar på läktaren. De har genomskådat vad som händer men vill inte utsätta sig för risken för repressalier. De ser det helt enkelt som en rättighet att kunna förbli passiv. När det där dags att rösta undviker de ”sjuklövern” men i övrigt är och förblir de passiva.

11. De vakna och förbannade som gärna skulle göra något mer än att bara rösta men inte kan göra just mycket mer än att högljutt visa sitt missnöje. I synnerhet sker det på nätet där de också hämtar sin viktigaste information.

12. Dissidenterna, som i huvudsak är verksamma på nätet/i sociala medier, därför att de inte bereds utrymme på den moraliska högplatån. Där bygger de upp nättidningar, nätteve, facebookgrupper, bloggar etc. med ärligare men också smalare information än den som MSM levererar. De har framgångar som opinionsbildare och det är huvudsakligen deras förtjänst att medborgarna blir alltmer resistenta mot MSM:s propaganda.

13. Kritiker med rätt att vistas på den moraliska högplatån. Det finns ansatser, men inte mer – taktiska journalister, politiker och kulturpersoner som vill manövrera sig fram med hedern i behåll. De kan kritisera den förda politiken men har ingen möjlighet att liera sig med någon av de mera kända dissidenterna. De kan heller inte öppet ifrågasätta någon av den politiska korrekthetens dogmer.

14. Propagandaresistenta nationalistiska dissidenter med politisk makt. I Sverige lika vanligt förekommande som rosa elefanter. Men lyfter vi blicken så kan vi hitta en och annan. I Europa är Viktor Orbán ett lysande exempel. En problematisk dissident i EU men en kompetent och hyllad statsman på hemmaplan.

fre 3 jan 2020

En som vågar tänka själv innan morden... fast knappast fullt ut... varning för falsk flagg har ingen vågat 

hissa... man kan väl

åtminstone fundera över saken... det 

har ju hänt förr...

De sista dagarnas reportage, spekulationer och nyheter har naturligtvis handlat om att iranska ombud direkt attackerade den amerikanska ambassaden i Bagdad i tisdags...

Iran försöker påstå att de inte hade något att göra med ambassadattacken, men alla vet att deras ombud aldrig skulle göra något liknande utan tillstånd från Teheran, och president Trump lovar att iranierna "kommer att hållas fullt ansvariga" ... och att de kommer att få betala ett högt pris för vad de gjort… Betyder det att vi snart kan förvänta oss amerikanska militära åtgärder, och att det sannolikt kommer att riktas direkt mot Iran...

Falsk flagg var ursprungligen en sjökrigsterm där en aktör seglade under en annan flagga än sin egen som en krigslist.

I modern tappning beskriver termen specialoperationer som lagts upp så att det framstår som om de utförs av en viss aktör snarare än den som faktiskt planerade och utförde den. Andra världskriget startades genom att tyska soldater iklädda polska uniformer anföll Tyskland, Gleiwitzincidenten, vilket användes som ursäkt för Tyskland att anfalla Polen...

Donald Trump är inte Jimmy Carter

Fortsättning från igår...

Det är bara att konstatera: Inte ens öppet illojala regimer skapar längre motståndsrörelser. Det finns ingen folklig ”mylla” och heller inte någon intelligentia där en sådan kan växa fram. Se Kina, se Sverige. Dissidenter och andra kritiska grupper i västvärlden kanske någon gång i framtiden kommer att få en politisk plattform genom det populistiska motstånd som växer, men i dag är de politiskt hemlösa och kan inte försvara sig mot skändningar i offentligheten.

Vad du vet och vad du (inte) vill veta

Oj, det där blev lite långt. Även om det finns mer att säga i ämnet sätter jag punkt. Nedan följer den lista jag funderat ett tag över. Tycker du den är bristfällig eller felaktig på en eller flera punkter, maila mig gärna. Om man tänker sig att information har sändare och mottagare, så är nivå 1 och 2 först och främst sändare. De sänder ett budskap som de mottagit från ”högre makter”:

1. Globalister, som har verkställande makt och är ideologiskt övertygade. De hämtar sina ideal och instruktioner från en transnationell världselit. De har framgång, de blir rika och de är helt medvetna om att de inte står på det svenska folkets sida. Det stör dem inte därför att de anser att folket inte har förstått den nya världsordning som de verkar för. De anser sig vara demokrater, men är nog inte helt på det klara med att de har en i sak felaktig definition av demokrati. Lite förenklat: De tror att demokrati är liktydigt med mänskliga rättigheter. Fredrik Reinfeldt och Peter Wolodarski är två exempel. Som statsminister (nu f.d.) respektive chefredaktör för Sveriges största morgontidning har de stor makt. När de verkar för sina globalistiska ideal försvagar de nationalstatens suveränitet och förmåga att värna medborgarnas intressen. En allvarlig konsekvens, som de förmodligen inte reflekterat över, är att de också därmed förbättrar den transnationella brottslighetens villkor.

2. Den svenska offentligheten. ”Den moraliska högplatån” är en metafor jag ibland använt mig av. För att få tillträde måste man haft framgång i sin yrkeskarriär och antingen vara intressant genom en talang (exempelvis kulturperson) eller genom sin position (exempelvis myndighetschef). Men det räcker inte, man måste också uppfylla vissa kriterier som aldrig satts på pränt. Det första är givetvis att man är lojal med makteliten, vilket gäller oavsett om man tillhör den eller står utanför. Det gäller också oavsett om man tillhör de religiöst devota eller om man mellan skål och vägg kan uttrycka starka tvivel. Oavsett om man är troende eller tvivlar, så måste man också på anmodan kunna visa upp rätt värdegrund, ungefär som en bilförare vid en poliskontroll måste visa upp ett giltigt körkort. Här hittar man både Stefan Löfven och Jimmie Åkesson, de bekänner sig båda till offentlighetens spelregler. Utan att kunna bevisa det tror jag att den väsentliga skillnaden mellan dem är att Stefan Löfven är obrottsligt lojal (elakt: han är lite korkad) medan Jimmie Åkesson av taktiska skäl demonstrerar systemlojalitet. Han kan exempelvis säga det som nu alla riksdagspartier säger, att invandringen måste begränsas, men han kan inte utan allvarliga konsekvenser säga att han inte ställer upp på värdegrundsdogmen eller öppet börja tala om repatriering.

Det finns tre meningsprovinser där man riskerar att råka illa ut, om man visar sig kritisk: Invandring, feminism och klimatförändringar. Att råka illa ut betyder i första hand att man inte längre får vistas i offentligheten, det vill säga på den moraliska högplatån. Grindvakterna hindrar katter från att smyga sin in bland hermelinerna. Samma vaktstyrka har också mandat att kasta ut de hermeliner som visat sig vara katter (”bruna råttor”). Den som har tur slipper det mediala gatloppet, men uppmärksammas illojaliteten i offentligheten, på jobbet eller i det sociala nätverket kan det leda till att man förlorar såväl jobb som vänner samt att närstående tar avstånd (frysta relationer till närstående, skilsmässa, får inte träffa barnbarnen etc.). Det intressanta (och skrämmande) är att här finner vi både de kulturpersoner och den intellektuella elit som i äldre former av totalitära system (kommunism, fascism, nazism) byggde upp en motståndsrörelse och en alternativ politisk plattform. I Sovjetunionen var dissidenter beundrade, i Sverige är de mer eller mindre föraktade...

Fortsättning från igår...

Den pågående maktkampen i Frankrike illustrerar situa-tionen. Den handlar inte, som våra medier försöker få oss att tro, bara om pensionsförmåner utan om just demokratins kamp mot globa-lismens förtryck av medborgarnas rätt till åsiktsfrihet och drägliga livsvillkor. Fransmännen har genom en massiv reklamkampanj lurats att välja en president som visat sig komma direkt ur Rothschilds bankpalats. Under mer än ett år har folket stått på gator och torg öga mot öga med kravallutrustad polis, som spyr ut tårgasgranater över folkmassorna...

Inför ett nytt decennium…

Sedan fyra veckor tillbaks går landet på halvfart genom strejker som lockar ut miljontals fransmän till konfrontationer med ordningsmaktens robotliknande soldater. Faller Macron så kommer sannolikt resten av EU efter Brexit att upplösas under decenniet. Om omvänt Macron lyckas sänka det franska folket till existensminimum så finns det ingenting mer som kan stoppa globalismens framfart i vårt närområde – EU. Det inte fransmännen kan, kommer inte heller vi i Sverige att kunna...

Enligt boken IQ and Global Inequality av Lynn/Vanhanen finns det en väsentlig skillnad i IQ mellan européer och invandrargrupper från MENA-länderna och Centralafrika. Genom betydande invandring från dessa länder sänks då självklart den genomsnittliga intelligensnivån i mottagarländerna. Vi ser detta redan nu i svenska skolor...

Effekten av både en ekonomisk utjämning genom överföring av ökade skatter till bidrag för invandrare och en utjämning av befolkningens förmåga till ifrågasättande genom bristfällig kunskapsnivå är inte bara en humanitär fråga, utan i hög grad också ett verktyg för globalismens genomförande. Det är denna kamp vi ser i Frankrike och som vi kommer att få se även i Sverige under det kommande decenniet. Som dåligt pålästa och ekonomiskt utarmade medborgare är vi lättare att styra in i fållan...

Den eviga och aldrig besvarade frågan är varför våra valda politiker går med på att genomföra dessa förändringar, trots att allt fler väljare kräver motåtgärder. När det gäller andra ingående frågor som depopulation, som jag väljer att inte ta upp inför nyårshelgen – jag vill ju inte att ni skall sätta champagnen i vrångstrupen – är det dessutom en fråga om liv eller död för oss alla. Men det kommande året ger säkert möjligheter att återkomma till dessa frågor längre fram...

Jag önskar ändå er alla ett riktigt Gott Nytt År och glöm allt jag har skrivit – åtminstone under nyårsaftonen...

tors 2 jan 2020

Fortsättning från igår...

Därmed är det dags för den obligatoriska brasklappen. Jag värderar högt den del av den judiska populationen som förser även vår kristna värld med betydande tillskott inom områdena kultur, vetenskap och intellektuell skärpa. Det är min förhoppning att denna del utgör majoriteten i det judiska samhället, eftersom vi delar västerlandets civilisation, trots olikheter i religiösa tolkningar...

Inför ett nytt decennium…

Jag har själv åtskilliga judiska grenar på mitt släktträd och är glad för den berikning som detta inneburit för min egen utveckling. Dessa mina släktingar var dock kloka nog att lämna klantänkandet och de religiösa målsättningarna för att ansluta sig till den betydligt mer samarbets-inriktade kristendomen, redan för ett par hundra år sedan. På så sätt får man en utveckling som stimulerar och främjar vårt gemensamma samhälle för allas bästa. Inom familjen Rothschild fråntogs man allt inflytande om man gifte sig med kristna, senare accepterades äktenskap med kristna som hade ett betydande politiskt inflytande eller som gav ingångar till den jordägande kristna aristokratin...

Den ideologin förde fram till det i det närmaste totala inflytandet över världens banksystem och finansmarknader som judiska aktörer har idag. Genom att cementera en religiöst baserad klanstruktur har man uppnått en kontroll över samhället som den kristna världen varken kan eller vill förstå behovet av. Vi blir därmed lätta offer för den omvandling av världens styrelseskick som nu går in i sin slutfas och som vi i dagligt tal kallar för globalismen. Den självutnämnda (eller av Gud utsedda?) elitens styre av världens övriga församlade, mindre vetande. Utan att förstå denna bakgrund kan man inte heller förstå det decennium vi har framför oss...

Den numera från Wall Street styrda globalismen skulle enligt deras tidsplan redan ha varit genomförd, men motståndet har dragit ner på takten. Istället har Kina fått tillfälle att lansera sin asiatiska variant av globalism och därmed rest hinder som nu riskerar att leda till en allvarlig kapplöpning om makten. Gemensamt för båda är det totalitära systemet, där demokrati bara är en betydelselös kuliss, en dekoration i syfte att skapa acceptans för systemens krav på underkastelse. Vi tycks då ha att välja mellan en styrning via ett religiöst baserat klansystem, utövat av en till antalet försvinnande minoritet, och en statlig styrning via en moderniserad kommunism från ett av världens folkrikaste länder...

Att välja mellan dessa två totalitära system är naturligtvis inte enkelt och förutsätter att vi redan gett upp kampen för våra traditionella demokratier, det system som gett oss kraften och förmågan till utveckling under de senaste två hundra åren. Tyvärr tror jag att den kampen redan är förlorad, de som fortfarande kämpar i Arnstbergs kategori Dissidenterna kommer att vara utplånade under de närmaste åren. Nya lagar som förbjuder kritik och ifrågasättande och gör det till rutin att slänga pensionärer i fängelse för åsiktsbrott får laga kraft utan nämnvärda protester. Var skall vi då hitta kraften till en motståndsrörelse som kan ändra spelplanen?...

Fortsättning från igår...

För det andra bär de kultur-marxistiska ideologerna ansvaret. Efter att kommun-isterna misslyckades med att få folket på sin sida, har de om inte precis erövrat så infiltrerat ”kulturen”, det vill säga universitet, politiska partier och myndigheter. Deras långa marsch in i institu-tionerna började på allvar bära frukt under 1960-talets slut och i dag delar de säng med sina forna fiender. Globalister och kulturmarxister har ett gemensamt intresse av att attackera nationalstaten, men deras framtids-visioner ser olika ut...

Vad du vet och vad du (inte) vill veta

Globalisterna ser framför sig en värld med en lågavlönad, arbetande, politiskt desarmerad och konsumtionsinriktad befolkning. Precis som de i dag kontrollerar världsekonomin är deras mål att kontrollera världspolitiken. Det betyder en värld utan nationalstater, alternativt nationalstater som är överstatligt kontrollerade och styrda, vilket i sin tur betyder en värld utan politiker som står på medborgarnas sida och försvarar deras intressen...

Vänsterpolitikerna är mer kortsiktiga och uppe i det blå. De har gett upp försöken att värva de notoriskt ”otrogna” arbetarna för sin sak. Nu handlar det om världens fattiga och förtryckta. Vänstern angriper nationalstaten därför att de anser att den representerar förtrycket. Eftersom de aldrig har bejakat demokratin som statsskick förstår de inte att de därmed angriper demokratins fundament. Oavsett deras försäkringar, så har hittills deras visioner alltid landat i en totalitär och repressiv verklighet...

Även om varken globalister eller vänsterideologer gillar Kina, så visar jättelandet upp en trolig framtidsmodell med en totalitär maktapparat gentemot vilken en folklig motstånds-rörelse på politisk eller etnisk grund är helt chanslös. Men värre än så, de har befolkningsmajoriteten med sig. Välstånd och konsumtion är långt viktigare i Kina än individuell frihet. Medborgarna övervakas rigoröst och samlar poäng genom att vara lydiga. De lydigaste kan bosätta sig på attraktiva orter, de kan resa utomlands på semester, har makthavarnas öra och rent allmänt solar de sig i sina medmänniskors beundran...

Vi ser samma mönster i västvärlden och Sverige. En majoritet av befolkningen ställer sig på maktelitens sida, trots att denna inte längre representerar deras intressen. För att bara ge ett exempel av flera möjliga: Många kvinnor i Sverige röstar på massinvandringspartier, trots att detta innebär att risken stiger för att de själva och deras döttrar våldtas. Det mest skrämmande: även när de får kännedom om Sveriges extrema våldtäktsstatistik och vilket slag av män som är näst intill kusligt överrepresenterade, så skulle de aldrig drömma om att byta sida. De tror att de i så fall skulle sälja ut sin moraliska anständighet och bli ”främlingsfientliga”...

ons 1 jan 2020

Ett Nietzschecitat...

En persons mentala styrka kan mätas i hur mycket ”sanning” han eller hon kan tolerera, eller mer exakt i vilken utsträckning han eller hon behöver få den utspädd, förklädd, sockrad, dämpad eller förfalskad...

Här passar det könsneutrala hen utmärkt in. Emellertid är kontexten fel. Tamejfan om jag vill sälla mig till könsförnekarna! Jag reflekterar också över det där med Nietzsche. Till och från i mitt liv har jag läst honom med stor behållning, men tänkvärda formuleringar vinner för mig ingenting på att knytas till den ena eller andra personen. Även om det hade varit Hitler, Stalin eller Mao – för att ta några av världshistoriens mest framgångsrika folkmördare – skulle jag tycka att det var en klok reflektion...

Anledningen till att jag tar upp citatet är att jag – som så många andra av oss som befinner oss på rätt sida av den PK-klyfta som delar landet – ständigt återkommer till en fråga som gäller såväl för politiker och andra offentliga personer, som för vänner och närstående: ”Vad vet du, vad har du förstått?” Det är ett spektrum som löper från ”globalist med makt” över ”mer eller mindre hjärntvättad” till ”nationalist med makt”...


Nedan prövar jag att ställa upp en skala. Avsiktligt lämnar jag dem utanför, som bär ansvaret för det pågående kriget mot nationalstaterna. För det första, de ytterst mäktiga och superkapitalistiska personer och familjeklaner som metodiskt och avsiktligt finansierat och byggt upp de överstatliga organisationer och tankesmedjor som eroderar och försvagar nationalstaten och därmed demokratin i dess enda giltiga definition, nämligen ”folkstyre”. Här hör namn som Rockefeller, Rothschild, Soros och Kissinger hemma...

Vad du vet och vad du (inte) vill veta

Fortsättning från igår...

Att det vi har framför oss gäller kampen mellan globalismens totalitära ideologi och de nationella demokratierna är uppenbart. De senare representeras av flertalet medborgare och därmed väljare i de ännu existerande nationalstaterna, medan aktörerna bakom globalismen är svårare att sätta fingret på...

Inför ett nytt decennium…

Arnstberg undviker frågan genom att inflika "Avsiktligt lämnar jag dem utanför, som bär ansvaret för det pågående kriget mot nationalstaterna ”, och jag förstår honom – om detta får vi inte varken skriva eller tala. Ändå namnger han fyra personer, varav tre är judar. Är vi då alla antisemiter som på goda grunder kan konstatera att globalismen har rötter i den judiska ideologin? Under tre tusen år har judiska ideologer – tillsammans med kristna uttolkare av Moseböckerna i Bibeln – hävdat att judarna är Guds utvalda folk, med den gudomliga uppgiften att styra över resten av världen...

Men delar vi andra den tolkningen av vad Gud vill eller anser? Jag tror inte det. Och vi blir inte heller antisemiter bara för att vi ifrågasätter deras tolkning av sina heliga skrifter, däremot kanske vi blir det om samma ideologer försöker realisera sin tolkning på ett för övriga världen totalt nedbrytande sätt, med krig, död och förtryck som följd. Detta är nämligen vad globalismens genomförande kommer att medföra för resten av mänskligheten...

tis 31 dec 2019

Julhelgen ger tillfälle till lite eftertanke i lugn och ro. Det känns därför angeläget, eller åtminstone förpliktande, att försöka överblicka det kommande decenniet och allt som kommer att följa i spåren av en tidsepok som definitivt placerar oss i det tjugoförsta århundradet. För att världen kommer att förändras, kanske till oigenkännlighet, under detta decennium tror jag att alla inser...

Inför ett nytt decennium…

Kanske vaknar det svenska folket lagom till valet 2022 och känner sig moget att ompröva kulturmarxismen, kanske innebär EU-valet 2024 att globalismen får ge vika för de nationella demokratiernas renässans, kanske får Trump i USA fortsätta sin kamp för America First och släpper sitt järngrepp över resten av världen, kanske tar Kina över rollen som världens ekonomiska motor...

Kanske inser fler tänkande varelser att klimatagendan är en politisk hoax i avsikt att beskatta samhällen istället för oräkneliga individer och att vi faktiskt kommer att få ett kallare klimat istället som gör många av dagens investeringar bortkastade. När FN döper sin Agenda till 2030 får vi veta att det är under det kommande decenniet som allt skall förändras. Basta! Men kanske försvinner istället FN under decenniet, i likhet med EU...

Karl- Olov Arnstberg funderar i sin krönika Vad du vet och vad du (inte) vill veta över oss människor och vår plats i ett samhälle i förändring. Vi blir prydligt sorterade i tydliga kategorier och känner säkert igen oss där, någonstans. Läs gärna hans tänkvärda krönika. Tyvärr innehåller den ingen kvantifiering, så vi vet inte om vi tillhör en marginell kategori eller en med möjligheter att skapa förändring. Å andra sidan står förhoppningarna just till att det kommande decenniet skall åstadkomma en förändring till det bättre, men vad som är bättre eller sämre överlåter Arnstberg till oss själva att avgöra. Klarar vi det...

Inför ett nytt decennium…

En formidabel nazistjägare kunde avslöja att en lärare i grundskolan var aktiv i NRM. Kvinnan i Naturhistoriska Riksmuseet fick senare sparken... fast nazistjägaren menar nog NMR... Nordiska motstånds-rörelsen alltså...

Det har varit ett omtumlande år för oss alla på många sätt. Både för oss som jobbar på tidningen, men också för dig som läsare av våra nyheter. Vid årsskiftet stod det klart att NTM skulle köpa Sörmlands Media och för dig som läsare innebar affären en hel del omgörningar. Nytt format och utseende på tidning och sajt. Tjockare papperstidningar och mer innehåll. Men det föll ändå inte alla på läppen – som förändringar sällan gör. För oss internt blev det också stökigt då många fick sluta i samband med samordning med NTM. Vi fick säga adjö till kollegor som arbetat med oss i många år...

Vi har bjudit på många nyheter

Men trots allt detta har vi hållit ställningarna. Vi gör sedan oktober ännu mer nyheter än innan omgörningen i april. Och det är om något en bedrift när vi är 30 procent färre på redaktionen som helhet. 
Men vilka större nyheter kan vi se tillbaka på?

2019 var året då Eskilstuna sattes på kartan som den första kommunen i landet som krävde tillstånd för att tigga. I mars röstades beslutet igenom i KS och senare kommunfullmäktige. Även i Katrineholm fattade man samma kontroversiella beslut under våren.

I april gjorde redaktionerna tillsammans en stor granskning av NMR i Sörmland. Vi kartlade de mest brottsaktiva nazisterna inom NMR. Senare kunde vi även avslöja att en lärare i grundskolan var aktiv i NRM. Kvinnan fick senare sparken.

I september blev det guldfeber för tredje året på raken när Smederna gjorde det inget annat elitserielag gjort i historien i stan. De vann SM-guld. I Katrineholm var den stora sportnyheten att det ska byggas en ny rekorddyr bandyhall i den lilla kommunen. Oppositionen har nu hotat att fälla den kommunala budgeten. 

Den största nyheten i Nyköping är sannolikt beskedet i december om att Ryanair lägger ner sin bas på Skavsta. Många mister jobbet och flera populära linjer läggs ned vilket påverkar lokala resenärer. Men även oroligheterna i Brandkärr har skakat om.

En nyhet som upprört läsare enormt var det tragiska försvinnandet av Katrineholmsbon John Backman, som försvann efter en studentfest i Eskilstuna. Nyheten om hans försvinnande har intresserat läsare i hela Sörmland. En vecka senare hittades han drunknad i Eskilstunaån. 

Men den mest engagerande av alla nyheter i år är vår granskning av förlossningsvården i Sörmland. I fyra delar granskade de tre tidningarna flera fall där både barn och mamma dött på Mälarsjukhusets förlossningsavdelning, dit alla komplicerade förlossningar hänvisas. Det är några exempel på de största nyhetshändelserna under 2019. Vi kommer fortsätta granska det som sker i våra kommuner. Och vi lovar att leverera de största nyheterna även för det kommande decenniet. Gott nytt år!

Vi har bjudit på många nyheter

mån 30 dec 2019

 

Myndighetssverige drivs till stor del av ideologiska aktivister och det politiska etablissemanget står bakom. Jonas Nilsson ger här sitt perspektiv på forskningsrapporten från Linköpings universitet: "Går det att lita på Brå? En studie om bias i myndighetsforskning"...

Går det att lita på en brunsmetad Jonas Nilsson... enligt EXPO alltså... fast är man brunbränd är man väl snarare socialist... nationalsocialist alltså... som Nordiska Motstånds Rörelsen alltså... och det är han förstås inte, Jonas N...

Litar ni hellre på en korporativistsmetad Jerzy Sarnecki...

Förblindade av ideologi | BRÅ och etablissemanget

En alt.höger aktivist med statsvetar-examen...

Visst har han rätt att vara höger-extrem... han F.R... det svenska folket ska ju inte kunna leva på bidrag om man kan arbeta...

Här är intervjun med Fredrik Reinfeldt från 1993 i morgonsoffan. Citat ur statsministerns bok... "det sovande folket"..."Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd."
"Välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion."
"Politiker skapar inga resurser och kan därför inte heller ställa ut löften om resursernas fördelning."
"Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt ska inga standardkrav skattefinansieras"...Detta uppvisade förakt mot folket han idag ska föreställa representera har även följts av samma förakt mot svenskarna, med kommentarer om att "Ursvenskt är endast barbari"...
Den här svenskhatande mannen är idag Sveriges statsminister!!!!!!! Vi måste byta spår, till en svensk och Sverige vänlig företrädare! Ingen av dessa finns inom 7-klövern...

Fredrik Reinfeldt "Svenskarna är mentalt handikappade!"

sön 29 dec 2019

Fredriko Reinfelini vann slaget om svennarnas land... det är det som är politik... är man statschef så kan man absolut sätta sitt land i brand utan att straffas...

En som vet att högern har vunnit en utklassningsseger... dom senaste tio åren... statsmedia och svenska folket begriper inte ett jota... Fredriko Reinfelinis strategi "Välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion" är ohejdbar... Uffe K. kan sitta still i båten... den generella svenska välfärden är ett minne blott...

Sparreholmarn är opolitisk sedan 1985... senaste gången han röstade... mordet på Palme och novemberrevolutionen avslöjade det politiska 

etablissemangets ljugande fram till idag...

Sparreholmarn betraktar helst framtiden genom

en blandning av nationalism och libertarianism...

dvs "kontrollerad fri invandring till en tydlig och stark nation (civilsamhälle)"...

Det svenska korporativistiska bidragssamhället har urartat i en galopperande förljugenhet och korruption...

Av naturliga skäl kan vi nog anta att oetablerade maktlösa partier är mer benägna att beskriva verkligheten utan att ljuga... åtminstone inte lika mycket...

Det betyder inte att Sparreholmarn sympatiserar

med någon av dom maktlystna men maktlösa nedan...

Alternativ för Sverige   Nationalistiskt

Medborgerlig Samling   Konservativliberalt

Klassiskt liberala partiet​   Nattväktarliberalt

Dom här herrarna är absolut fientliga mot okontrollerad massinvandring... det är väl lika självklart att fientligheten riktar sig mot politikerna som förorsakat kaoset och inte invandrarna... Erik och Matti tillhör det nationalistiska Alternativ för Sverige...  

 

Erik o Matti nr 26 Om rätten till ett land mm

Minst 50 människor har dött i Bangladesh i den köldvåg som sveper över Sydasien. Den indiska huvud-staden New Delhi har upplevt den kyligaste natten på sex år och köldrekordet från 1930 kan hotas de kommande dagarna...

 

I Bangladesh, där temperaturen var drygt fyra grader på söndagen, har minst 50 människor frusit ihjäl de senaste dagarna enligt landets hälsomyndighet, rapporterar Reuters... 

Den vanligaste dödsorsaken är luftvägsinfektion och sjukhusen är överfulla av människor som sökt vård för influensa, uttorkning och lunginflamma-tion. I Bangladesh bor tiotals miljoner människor i bostäder som inte är anpassade för låga tempera-turer. I Indiens huvudstad New Delhi, som har 20 miljoner invånare, har låga temperaturer i kombination med dimma lett till att avgångar med tåg och flyg har ställts in. Som lägst har temperaturen varit nere på 1,4 grader i delar av staden, skriver Indian Express...

 

Många Delhibor upplevde den kyligaste natten på sex år. Låga temperaturer har uppmätts sedan den 14 december och det är första gången på 25 år som det är kallt så många dagar i sträck, skriver Times of India. Köldrekordet i Delhi är 90 år gammalt. 1930 uppmättes noll grader. Vid enstaka tillfällen har det snöat i den indiska huvudstaden. Det kyliga vädret väntas fortsätta de kommande dagarna och möjligen kan rekordnoteringen i Delhi vara hotad...

50 döda i långvarig köldvåg i Sydasien

lör 28 dec 2019

Vi som inte behärskar det post-moderna språket per automatik måste tänka efter... vad är en transfobiker... kan det vara "en som är rädd för dissidenter"... transcendentala, gränsöverskrivande figurer utanför boxen... tänkare, hermafroditer eller androgyna...

Man fick vara generös för att se kvinnliga könsorgan i fittmössorna, de där rosa luvorna som feminister bar för att protestera mot Donald Trump. Men grälsjukan är en stark drivkraft... Fittmössorna är numera bannlysta. De var transfobiska, eftersom de antydde att alla kvinnor har kvinnliga könsorgan...

Det absurda blir normalt – vem vill vara transfobiker?

För att försöka vara begriplig: fittmössorna exkluderade kvinnor med penis. Sådana som okänsliga och oinvigda skulle räkna som män, som önskar att de vore kvinnor. Meningen ovanför räknas också som trans-fobisk. Det är en av finesserna med det här ämnet: den som försöker göra sig förstådd bland folk som inte doktorerat i queerteori, kommer oundvikligen att peststämplas. Själva språket har blivit en härskarteknik för att bannlysa avvikande åsikter. Och, som alltid i HBTQ-konflikter, finns nya, spännande akronymer att lära sig. Vad sägs om TERF? Det betyder ”transexkluderande radikalfeminist”. Kvinnor som ursäktade sina rosa mössor, förklarades vara TERF:are. I transkretsar motsvarar TERF:are rasister. De vill ju bara försvara kvinnors rättigheter för kvinnor som har kvinnliga könsorgan. Hänger ni med...

Trålar man Twitter kan man hitta målande fantasier om mord, stympningar och misshandel av TERF:are. De flesta som framför dem verkar vara just kvinnor med penis, att döma av formuleringar som ”Terfs can choke on my girldick”, ungefär ”Terfare kan sätta min flickkuk i halsen”. Klassiskt kvinnohat, alltså. Om inte avsändarna vore kvinnor med penis. Nu är det istället transfobiskt att kritisera formuleringarna. Samma logik gäller kvinnomisshandel: att män fysiskt ger sig på kvinnor. När hatfantasierna mot TERF:are övergått i handling, som när en feminist i sextioårsåldern pucklades på av en grupp unga män i London häromåret, är det inte kvinnomisshandel.

Ni förstår varför, eller hur...

Det var inte män som slog en kvinna. Att kalla unga män för unga män bara för att de råkar vara unga och har penis är transfobiskt. Den som försvarar en misshandlad TERF:are är själv automatiskt TERF:are. Fiffigt. Det var händelser av det här slaget som fick Maya Forstater, feminist och forskare vid en tankesmedja för internationell utveckling i London, att problematisera idén om kvinnor med penis. Om alla själva får bestämma vilket kön de tillhör, oavsett könsorgan, kommer det att urholka kvinnors rättigheter. Kvinnor kommer att hamna i svåra och hotfulla situationer. Hon fick sparken...

Forstater är en radikal vänstertyp. Hon försvarar trans-personers rättigheter att leva som de vill. Men hon menar att ”kvinna” hör samman med att ha kvinnliga könsorgan. Att klä sig som kvinna eller agera stereotypt kvinnligt, gör inte att man blir kvinna. Nu kallas hon transfobisk. Svenska tidningar – Dagens Nyheter och Aftonbladet, till exempel – upprepar etiketten okritiskt. En domstol i Storbritannien har gjort klart att Forstaters åsikt att kön har att göra med könsorgan, är kränkande...

Harry Potters mamma, J.K. Rowling, tweetade att det var orimligt att ge kvinnor sparken, för att de konstaterar att kön existerar. Nu räknas även hon till transfobikerna. 

Det är elegant. Kvinnor med penis är en nästan perfekt skapelse: det aggressiva översitteriet i offerkofta. En dröm för varje bigott puritan. Och så blir det absurda normalt, med mediernas hjälp. För vem vill vara transfobiker...

Det absurda blir normalt – vem vill vara transfobiker?

fre 27 dec 2019

Han har sökt efter mönster i hela samhället för att sätta fingret på sådant som sker med goda avsikter men som ofta skadar mer än det hjälper...

Mats Alvesson är en organisationsforskare som gillar drastiska formuleringar, och i sin bok Extra Allt! vill han avslöja tomheten och godhets-poserandet i mycket som sägs och görs i både offentlighet och näringsliv. En kommunal

tjänsteman som får veta att han ska vara kreativ och modig… alltså det är inte Navy Seals eller Kustjägarna vi talar om, säger Alvesson...

Man säger att man ska ha tillit i en organisation, samtidigt har man väldigt mycket regler och förordningar och policyer och kontrollmekanismer som antyder att tilliten saknas.

I Fredagsintervjun utvecklar han några av sina egenformulerade ”A-lagar” som styr mycket av vårt samhälle, t ex lagen om skärpt lagstiftning, offerhierarkin, hjälpsamhetens stjälpsamhet och den krampaktiga godheten.

Om jag på något sätt kan stödja fler människor att tänka själva tycker jag att jag har gjort skäl för min professorslön vid Lunds universitet...

Fredagsintervjun: Mats Alvesson

Vad är ni för idioter, svenska folk, som inte orkar lyssna på Mats A:s analys av det idiotiska svenska folket...

En infarkt i samhällskroppen, och ni bryr er inte ens om att lyssna på vad som är orsaken... en överorganiserad offantlig sekt, vars obehövliga

lemmar kan kapas, må vara något som bör gömmas under lock...

 

Studio Axess 2019 - Mats Alvesson - Fanatismens förödande följder

Ett överskott på problemlösningar som  skapar nya problem som måste lösas i all evighet... amen...

tors 26 dec 2019

Den man älskar agar man... 

hur har han tänkt sig att vi ska komma ihåg förintelsen om vi ska glömma Hitler... en låtsasvetare i sann boule-vard-anda...

En globalist-alarmist i EK´s moderblaska Exsessen... "Att genomgående låta Adolf Hitler härja på svensk tv bådar inte gott, skriver statsvetaren Ante Filip Tepic"... en trogen statstjänare som inte gillar undersökande journalistik och forskning om världskrigen...

Krighistorien har ju skrivits av segrarna från Mordors rike...

en historiebeskrivning som inte får ifrågasättas av nationella intressen med underförstått presumtiva nazistböjelser... då dyker dom upp... brunsmetare som Ante Filip Tepic... varför är Hitler på tv varje dag... frågar sig en stasi-inspirerad låtsas-statsvetare... på Sh´s TV-kanaler 30-40 visas det mycket Hitler och WW2... det kan ju hända, herr dumbom, att forskare och amatörforskare upptäcker nya sakförhållanden som möjligen kan förändra berättelsen om WW2...

Varför är Hitler på tv varje dag?

Varför inte ta hjälp av skriv-kunniga dissidenter i boule- vardblaskornas krönikor... för att undvika den super-gulligt infantila pekorala fjortisprosan alltså... man behöver inte uppfinna det språkliga hjulet varje gång... det är ju tillåtet att klippa och klistra nu för tiden... citera di kalla´rt...

Vad krävs för att skapa en världshit? Svar: 9,1 låtskrivare, enligt en granskning. Dagens topplistelåtar skrivs av allt större låtskrivarteam, där också allt fler kvinnor börjar ingå. Tekniken gör det enkelt att samarbeta över hela världen...

Vad krävs för att skapa en bra krönika i en boulevardblaska... minst 9,1 dissidenter som skulle kunna bidra med ett vuxet verklighetsperspektiv... dagens toppkrönikor borde skrivas av större krönikeskrivarteam, där allt fler män borde ingå. Tekniken gör det enkelt att samarbeta över hela världen...

I dag snickrar allt fler på samma låt

ons 25 dec 2019

En pekoralist i högform... tack för den höga visan...

Julefrid... Smaka på ordet...

j-u-l-e-f-r-i-d. När jag fantiserar om julen så tänker i alla fall jag på Carl Larsson, rosenkindade barn och glada skratt. Men vi vet att långt i från alla får uppleva nåt som ens är i närheten. Egentligen är det kanske mer Lars Noren hemma hos många. Kaos. Skrikande barn, konflikter och för mycket alkohol...

Jag önskar er en fridefull och slow jul

Många jag känner åker runt mellan sina familjer. Föräldrar, syskon och skilsmässor kräver sin logistik. Och skilsmässor gör också vissa barnlösa över julhelgen, kanske ensamma. Andra lämnar helt enkelt landet för att slippa julen... 

En sak som däremot brukar samla familjer över julledigheten är teven. Familjer bänkar sig för att se klassiker som Karl Bertil Jonssons julafton. Hur det blir nu när allt fler streamar är däremot oklart. Traditioner tenderar ju att förändras så där omärkligt, utan att vi tänker på det...

 

Förhoppningsvis lägger vi som sysslar med sånt bort våra datorer och paddor. Istället sätter vi oss i soffan och sätter på tablå-teven. Vi står ut med reklamavbrotten. För då kan vi ju prata emellan. Vi lovar varandra att inte dyka ner i mobilerna. Vem vet, vi kanske kan lägga dem i en korg nånstans, utom räckhåll. Om vi gör så låter vi kanske bli att tvångsmässigt kolla om någon skrivit ett meddelande till oss, eller kommenterat vår senaste julbild med filter på Facebook eller Instagram...

Själv har jag lovat mig att läsa böcker. Jag har lovat barnen samma sak, alltså att dom ska läsa böcker... Inte till jubel kan jag meddela. De har aldrig fångats av bokens förtrollning, när man slukas av berättandet, lever sig in och aldrig vill lägga den ifrån sig. Jag har försökt. Nu vill jag att dom får uppleva den känslan...

Men jag kan förstå att det kan vara kämpigt för de yngre generationerna med den långsamma process det innebär att läsa en bok. Jag har själv kommit på mig med att snabbskrubba tv-serier på datorn, för att det inte händer något... Och jag har försökt att läsa artiklar samtidigt som jag lyssnar på en podd...

Varför blev det så här kan man undra. Jag gissar på omedelbar behovstillfredsställelse. Allt ska vara kul och hela tiden. Du ska få det just du vill ha. För det har vi rätt till, det betalar vi för. Det går igen i det mesta i samhället, oavsett generation, även de äldre. Jag märker det till och med hos tidningsläsarna... 

Jag vill därför önska er en fridfull jul, på flera sätt. Eller kanske en slow...

tis 24 dec 2019

God Jul... till Eskilstuna-Kuriren... monopoltidningen i Sörmland... önskar Sparreholmarn... om den lille katten...

Gustaf Dahlin, "Katten"

Katten är bohemén                                                han tillhör inte denna världen,                                 på charmen blott han lever                                    han struntar blankt i flärden. 

Men Misse skänker sällskap                                     i mången ensamhet                                               han har en del att lära oss:                                     om lugn och pietet. 

 

En gammal kisse minns jag                                  från mina unga år                                                   hon lärde mig om lugnet                                        som i naturen bor.

Förklaring till pekoralet av Daniel Möller... Gustav D. går från att beskriva en allmän beskrivning av katten och dess kynne, till ett ungdomsminne, där han kommer ihåg en gammal kisse som lärde honom om "lugnet". Och det får ju läsaren att tänka på något som har med en erotisk upplevelse att göra. Men det tror jag inte att han är ute efter, även om det – av dikten att döma – låter som om han förlorat oskulden till en något åldrad kvinna...

mån 23 dec 2019

Några civil-lokal-samhälles-förespråkare och nationalister och antiglobalister i samspråk...

Den tidvis arrogante besserwissaren Lars B. går för högtryck...

Men det hjälper inte mot Rothschild Zionismen... vi är chanslösa...

 

Fjärde statsmakten nr 32 med Lars Bern om SVT:s dolda agenda. Vi önskar God Jul!

​ 

Erik och Matti nr 25 om att gå emot den mörka agendan.

Lördagsintervju 69 del 2 med prof Arnstberg om framtiden för svenskheten

Mats J. och "Fascismen, en korporativistisk pliktetik"... Sparreholmarn är i första hand intresserad av att placera Mussefascismen på vänster-högerskalan... Musse tar ju avstånd från både socialism och  klassisk liberalism som vi ska se senare... så när monopol-media i Sörmland svart-smetar högerkonservativa nyliberaler, högerliberta-rianer, alternativ för Sverige, medborgerlig samling och andra civil-lokal-samhälles-förespråkare... visar statsmedia en bottendjup okunskap om Musse"ideologin"... Eva B. använder fascistbegreppet enbart som en spottloska i ansiktet på högerkonservativa... Eva B. spottar även SD i ansiktet i sin förljugna uppfattning om att det vänster-konservativa SD är ett höger-konservativt parti...

sön 22 dec 2019

När nationalister brun- och svart-smetas av NWO-trogna görs detta från dom goda WW2-vinnarnas perspektiv... Sh förnekar naturligtvis inte axelmakternas onska och framför allt inte deras ledares ondska... men att peka ut och likna nationalistiska svennar vid onda plikttrogna soldater under maktgalna ledare i ett världskrig är inte lite osunt... det finns inget heller som tyder på att vinnarsidans globalister är mindre maktgalna... brun- och svart-smetarna saknar helt ett idelogiskt perspektiv... nationalistiska svennar utpekas ofta som rasister... under stundom till och med som förtäckta potentiella rasförintare... den bruna socialistiska nazismens ideologi går att förstå och måste därför kallas höger... den svarta korporativistiska fascismen är desto svårare att förstå... Sh rekommenderar därför smetare som Eva B. och andra att försöka förstå fascismens "ideologi"... 

Mats J... "Fascismen, en korporativistisk pliktetik". Utifrån ett studium av "Fascismens Doktrin" av Benito Mussolini, i en översättning till svenska i två delar med fotnoter, gjord av en okänd översättare på 1930-talet. Jag citerar stycken ur vissa av de relativt korta kapitlen, endast i undantag hela kapitlet, och kommenterar dessa citat.

All gulmarkerad text är Doktrinens, övrig är Mats J...

Första delen

Kapitel 2

Fascismens människa är en person, som uppgår i sitt folk och sitt fosterland och som däri känner en morallag, vilken samlar både individer och släkten i ett liv för gemensamma traditioner och uppgifter, en person, som därför undertrycker driften till ett liv, inneslutet i njutningens trånga cirkel, för att i stället genom pliktkänslan söka frammana ett högre liv, som icke är begränsat till tid och rum...

Det är tydligt att Mussolini ville skapa en grandios ideologi som kraftigt skilde sig från tidigare och även samtidens. Här blandas transcendens med plikt och uppgivandet av själv, för kollektivets bästa. Pliktetiken ges religiöst normerande verkan. Är det flum eller en användbar doktrin i praktisk politik? I Sverige fick vi efter WWII en kung med valspråket Plikten framför allt. Det socialistiska kollektivet kräver sin tribut, även av kungar...

Fascismen, en korporativistisk pliktetik.

Globalister är vi allihopa i någon mening men svart-smetande globalister...

i meningen motsatsen tlll

nationalister... är ju anhäng-are av okontrollerad invandring,  avveckling av nationalstaten och för

bildandet av en världsregering... monopoltidningarna i Sörmland som Eva B. ansvarar för är ju tacksamma måltavlor för oss som gillar ett självständigt Sverige utan en styrande Storebror...       

Kapitel 3

Fascismen uppfattar livet som en kamp, i det den anser det tillkomma människan att åt sig erövra en henne värdig livsform, samt, framför allt, att av sig själv skapa ett till livskampen tjänligt instrument (fysiskt, moraliskt, intellektuellt). Detta gäller för den enskilde individen likaväl som för nationen och för hela mänskligheten. Härav det stora värdet av kulturen i alla dess former (konst, religion, vetenskap), och den utomordentliga betydelsen av uppfostran. Utvecklat från ett tal till Politeama Rossetti i Trieste 1920.

Den vackra striden, en fläkt av idealen från det gamla Sparta. Fred leder till förnöjsamhet, som leder till förslappning, som leder till likgiltighet inför förlusten av tidigare erövringar. Livet kan bara levas av den som är redo att dö. Idag är en bra dag att dö, Geronimo! När jag varit mental tränare för idrottande ungdomar har jag ibland gett exemplet att; Vunna segrar är inte en bekväm fåtölj för avdankade generaler, vill man fortsätta vinna måste de vunna segrarna istället vara en språngbräda för hungriga korpraler! De tävlingsinriktade ungdomarna förstår budskapet...

lör 21 dec 2019

En brunsmetare som lugnat ner sig en smula... hon kan ändå inte låta bli att uttdela en fittspark mot en så kallad "främlingsfientlig"... att ständigt hata dom onda tär även på dom goda... dom goda är absolut inte immuna mot ångest och tvivel... det kan finnas anledning att undra vad den goda Eva B. menar med "främlingsfientlig"...

Chefredaktör Eva Burmans krönika om hur öppenhet inte längre är självklar. Myndigheter nekar oss insyn i strid med lagen och hindrar därmed vår möjlighet att upprätthålla demokratin...

Är det öppna samhället snart ett minne blott?

Ett öppet samhälle är en förutsättning i en demokrati. Och öppenheten innebär bland annat att vem som helst ska kunna ta del av handlingar hos myndigheter. Insynen ska förhindra korruption och se till att beslut tas korrekt och enligt lagar och regler. Öppenheten innebär också att medier kan granska myndigheter och beslutsfattare – för allmänhetens bästa...

Till stöd har vi en rad grundlagar.  Offentlighets-principen i Tryckfrihetsförordningen är en av dem. Den innebär att vi får se myndigheters handlingar. Känsliga personuppgifter kan visserligen sekretessbeläggas, inom socialtjänsten exempelvis. Offentliganställda som läcker till media har ett starkt meddelandeskydd. Och chefer får inte efterforska vem som läckt. Allt enligt vår grundlag. Men här har vi på senare tid börjat stöta på patrull...

Som när Parken Zoo kom överens med arbetsmiljöverket att undanhålla offentliga uppgifter för att förhindra publicering. Regionen nekade att lämna ut löneuppgifter om läkare först med hänvisning till rikets säkerhet, sedan till GDPR och slutligen arbetsbördan. En nämnd, som tidigare alltid delat handlingarna innan möten, vägrar. I en i intervju hänvisar man felaktigt till GDPR. Det man missat är att grundlagen trumfar GDPR. Frågan har prövats i kammarrätten. Dessutom. En myndighet FÅR ju lämna ut handlingar. Det finns inget som hindrar dem...

Men vi stöter också på problem när företrädare för rättsstaten inte lever upp till sina egna krav på objektivitet. Inför valet 2018 granskade vi åklagaren Anna Asklöf då hon kandiderade för moderaterna i Eskilstuna. Det visade sig att hon frekvent delade länkar från flera främlingfientliga källor på Facebook. Då en åklagare måste förhålla sig till objektivitetsplikten i sin tjänsteutövning kan detta uppfattas som komprometterande ur rättsäkerhetsynpunkt. Vilket är av allmänt intresse. 
Anna Asklöf har både JK- och PO-anmält tidningens granskning av henne – utan framgång. Men hon har också vägrat att prata med Sörmlands Medias reportrar sedan dess, i snart ett och ett halvt år. Hon pratar däremot med övriga medier...

Insyn och öppenhet är en förutsättning och fundament i vår demokrati. Grundlagen med yttrandefrihet och offentlighetsprincipen kom till för demokratins skull. Det ligger i allas vårt intresse att vi slår vakt om medias förutsättningar att granska. Ingen tjänar på ett slutet samhälle. Inte du, inte jag och absolut inte beslutsfattarna...

Xenofobi betyder inte utlänning och fientlighet... xenofobi betyder "rädsla för främlingar"... och inget annat... varför förvanskar globalister som det goda PK-folket betydelsefulla ord i betydelselös postmodernistisk riktning...

Wiki... Främlingsfientlighet eller xenofobi betyder motvilja inför eller rädsla för främlingar eller det främmande och obekanta. Ordet xenofobi är sammansatt av de två grekiska orden ξένος (xenos), som betyder "främling", "utlänning" och φόβος (phobos), som betyder "rädsla"...   ξένος betyder inte utlänning...

Det är inte svårt att förstå de globalistiska postmoderna förljugna texttilläggen...

Wiki... Begreppet främlingsfientlig används ibland om uppfattningen att människor med avvikande kulturell eller etnisk tillhörighet eller bakgrund är sämre eller mindre lämpade för det samhälle de är främlingar till. På så sätt skiljs begreppet från rasism som i stället är grundat på ideologiska (källa behövs) föreställningar om genetiska (rasbiologiska) skillnader mellan folkgrupper, så kallade raser...

​Vissa definitioner kräver ett inslag av irrationalitet eller osaklighet för att något skall kunna betecknas som xenofobiskt, medan andra nöjer sig med rädslan eller fiendskapen gentemot det främmande som sådan. Ordet xenofobi definieras så i elfte upplagan av SAOL som "rädsla för främlingar" och Nationalencyklopedin skriver under främlingsfientlighet att det är "avståndstagande från eller fientlighet mot främlingar" främst grundat på kulturella skäl. I Oxford English Dictionary (OED) definieras xenofobi däremot som "djupt rotat, irrationellt hat mot främlingar"​och i Webster's Dictionary som "oskälig rädsla eller hat mot det främmande"...

Ordet främlingsfientlig förekommer enligt SAOB i Nordisk familjebok från 1920 under uppslagsordet nationalist: "I mindre Asien har .. en främlingsfientlig turkisk nationaliströrelse .. fått stark spridning. Under efterkrigstiden har ordet i allt större uträckning kommit att användas som synonym till ord som rasism och främlingshat

Främlingsfientlighet – Wikipedia

Begreppet främlingsfientlig används ibland om uppfattningen att människor med avvikande kulturell eller etnisk tillhörighet eller bakgrund är sämre eller mindre ...

fre 20 dec 2019

"Varjag" är en östslavisk benämning på nordmän, som under vikingatiden flyttade till och bosatte sig i Kiev-riket... fria män och kvinnor... Sparreholmarn ser yttrandefriheten begränsas hos dagens fria män och 

kvinnor... varjagare och dissidenter... prostituerade journalister i statsmedia

granskar med nöje fria medborgare

som tack för mutorna...

Presstödet är en märklig skapelse, ursprungligen skapad för att hålla andratidningen på orten under armarna. Det officiella skälet var att bibehålla och stärka mångfalden och motverka ägarkoncentration i media. Men i verkligheten handlade det om att stötta socialdemokratiska tidningar som riskerade att slås ut när annonsörerna sökte sig till borgerliga tidningar...

Även monopoltidningar får presstöd.

Idag är motivet ett annat, oklart vad, eftersom även tidningskoncerner i monopolställning kan få presstöd. Presstödet har blivit ett medel för makthavarna att köpa sig bunds-förvanter i media. Taktiken fungerar skrämmande väl. Istället för att granska makthavarna så ägnar sig dessa stats-understödda media åt att granska medborgarna åt makthavarna...

Eskilstunakuriren, Strengnäs Tidning, Katrine-holmskuriren och Sörmlands Nyheter, som ingår i Sörmlands Media, har numera en monopol-ställning i hela Sörmland...

De får ändå ”Distributionsstöd” för sina tidningar, för att ”samdistribuera” med konkurrenter som inte längre existerar, efter att de för flera år sedan köpte upp och lade ner den sista konkurrenten ”Folket”. De kan inte ens ”samdistribuera” sina egna tidningar eftersom de har vitt skilda spridningsområden...

Presstödsnämnden skriver på sin hemsida: (Länk)... ”Syftet med distributionsstödet är att främja samverkan mellan tidningar och att stimulera till så stor spridning av dags-tidningar som möjligt. Dagstidningar som ingår i samdistributionen kan få distributionsstöd”...

Tidningskoncernen Sörmlands Media har under de senaste 7 åren kvitterat ut 13 702 853 kr för att ”samdistribuera” med sig själva, något som stödet knappast är avsett för. GS borde ringa till Presstödsnämnden och fråga hur det är möjligt?...

Och som tack för ”mutorna” så granskar tidningskoncernen medborgarna åt makthavarna. De kan t o m avlöna ett antal journalister som är villiga att prostituera sig...

Lägg därtill att nästan alla tidningar i Sverige får presstöd, även de allra största inkl. DN. Talet om ”oberoende” media är vilseledande. Presstödet har blivit lika viktigt som återställaren för alkoholisten...

Katrineholmarna har ökat med ett par

tusen från 1970 till nu... andelen

utlandsfödda är för tillfället 7-8000... 

det betyder att 6000 svennar har flyttat från kommunen sedan 1970... 

När vi nu i Katrineholms kommun beslutat om budgeten för nästa år, har vi gjort det i ett läge med många osäkra signaler. Det gäller både konjunkturutvecklingen och vilket stöd vi kan räkna med från staten framöver. De åtaganden som följer av den demografiska utveck-lingen, exempelvis behov av nya äldreboenden och skolor, gör att kommunsektorn står inför en situation som vi aldrig har varit i tidigare. I det läget behövs ett rejält handtag från staten. För att klara finansieringen av välfärden, krävs både att vi är åter-hållsamma och håller i ekonomin, men också en statlig resursförstärkning...

Offensivt och försiktigt

I budgetarbetet hanterar vi även att kommunen har verksamheter som i dagsläget inte är i ekonomisk balans. Samtidigt som åtgärder pågår måste vi ta höjd i det budgeterade resultatet för att kunna möta ett fortsatt högt kostnadsläge inom främst socialnämnden. Vi gör också en bred satsning på att öka vägarna till egen försörjning genom att stötta fler katrineholmare att komma in på arbetsmarknaden...

Mycket går fantastiskt bra för Katrineholms kommun. Befolkningen växer, bostadsbyggandet utvecklas väldigt positivt och fler företag etablerar sig. Intresset är så stort att vi nu tar fram en ny markstrategi, både när det gäller användning av tillgängliga markresurser och för ytterligare markinköp. Det goda samarbetet med både näringslivet och föreningslivet är av största betydelse för kommunens utveckling...

Det känns också väldigt roligt att det nya moderna äldreboendet Dufvegården kommer att stå inflyttningsklart i slutet av nästa år. Då ges även möjligheter att modernisera och se över strukturen för övriga boendeplatser inom vård och omsorg. Snart kommer även de planerade nya skolorna börja byggas, samtidigt som det målmedvetna arbetet för ökad studiero och högre betyg i skolan fortsätter. Parallellt måste vi fokusera ännu mer på att behålla och locka kompetens till de kommunala verksamheterna...

Nästa år kommer också de avslutande delarna på plats i den stora infrastrukturomvandlingen av centrala Katrineholm. Stadsgatan som ersätter den tidigare genomfarten färdigställs fram till Vasabron och det nya parkeringshuset på Norr invigs. Dessutom ersätter vi gamla Scaniakorset vid utfarten mot Vingåker med en ny cirkulationsplats.Sammantaget innebär det läge som vi befinner oss i att den politiska majoritetens budget för nästa år är både offensiv och försiktig. Det handlar om att ta ansvar för helheten och skapa förutsättningar för en stabil ekonomi framåt. Samtidigt fortsätter vi att prioritera satsningar som är viktiga för kommunens långsiktiga utveckling. Ovanstående har jag skrivit tillsammans med kommunstyrelsens vice ordförande Christer Sundqvist (M)...

 

Göran Dahlström inleder kommunfullmäktige 18 november 2019

 

Hans J.  har en annan syn på kommunernas tillstånd inklusive 

Katrineholm och den korporativistiska 

kommunledningen... S+M+C...

Kanske har Hans J. mest kunskap om det moderna svenska samhället, staten och dess framväxt...

Riksrevisionen har kritiserat en stor mängd beslut som har genomförts i riksdagen avseende invandringen. De har inte följt lagarna som kräver att tillräckligt med underlag och utredningar för att fatta beslut. Det

har inte skett någon riktig dialog mellan politiker och medborgare om att vi ska bekosta invandringen med stora belopp. Dessutom har det gjorts stora satsningar för att skapa jobb och vi frågar oss varför det är Sveriges ansvar att sysselsätta personer från andra länder...

Vi fortsätter med de ekonomiska frågorna och Hans förklarar att vi inte har haft något reform-utrymme i den offentliga ekonomin sedan 1990 då Sverige hade 8.4 miljoner invånare. Sedan dess har det blivit 10.3 miljoner invånare som ska dela på samma ekonomiska utrymme. Det betyder att pengarna inte räcker till äldreomsorg, sjukvård mm. Därför blir det nödvändigt att privatisera dessa områden och att brukarna själva får betala för detta utöver befintlig skatt...

Hur ska man då prioritera mellan de olika behövande? Hans förklarar att det inte ger någon högre prioritet för den person som har betalat skatt hela sitt arbetsliv jämfört med en nyanländ. Skatten fungerar inte som en försäkringspremie...

Politikerna kan använda skattepengarna för att skaffa nya väljare. Mest effektivt är att köpa röster genom höjda bidrag och transfereringar eftersom investeringar i vägar och annat liknande som ofta tar flera år innan de blir klara...

Hans menar att politikernas prat om onda och goda människor passiviserar. Det är så retoriken fungerar i kommunistiska diktaturer. Istället borde vi ha en demokratisk och intellektuell diskussion...

Hans är tydlig med att höjda skatter inte garanterar att det kommer tillbaka förmåner till skattebetalarna. De som betalar skatterna äger inte de inbetalda skatterna. De kan likaväl tillfalla andra grupper. Vi konstaterar avslutningsvis att samhällskontraktet finns det inte så mycket kvar av...

Fjärde Statsmakten nr 31 - nationalekonom Jensevik om samhällskontraktet och köp av röster

tors 19 dec 2019

Det svenska folket vet inte vad katastrof betyder...

Läkaren om köerna: Finns ingen ljusning... Nått ett katastrofläge, enligt överläkaren...

Livet som läkare – avsnitt 1

Jag är inte särskilt korrupt, säger professorn... jag är bara lojal mot mina korpora-tivistiska uppdragsgivare... och lite glitter i forskningen mår vi alla bra av och förresten finns det ju inte någon korruption i Sverige enligt statsmedia...

Enligt Jerzy Sarnecki är det inte konstigt att vissa nuvarande och tidigare anställda vid Brå är kritiska mot myndigheten. Det är en stor myndighet med 150 anställda och stor omsättning inom personalen. Det är klart att en del av dem som slutar där har onda saker att säga om myndig-heten. Det ligger i sakens natur...

Vi förstod på förväg att ämnet var väldigt känsligt, men vi hade hoppats att det inte skulle bli en sådan polarisering i reaktionerna, säger Stefan Holgersson. Han anser att Jerzy Sarneckis kritik är känslostyrd och att den beror på att Sarnecki ”har en klar koppling” till Brå...

Man kan tänka sig att han känner att han vill sänka rapporten för att det utmanar hans värv, säger Stefan Holgersson. Han säger att det inte behövdes tillstånd från Etikprövnings-nämnden eftersom rapporten handlar om en organisation och dess strukturer och rutiner, och ”inte om människor”.

I rapporten nämns inget om vetenskaplig granskning, men Stefan Holgersson säger att fyra meriterade forskare har granskat rapporten. Jag vill inte nämna deras namn för då hamnar sökarljuset på dem...

Sarnecki: ”Otroligt låg nivå på rapporten om Brå”

En av dom första kommunpolitiker som kom på den lysande affärsidén att inbjuda främmande människor till svennarnas Flen mot statlig betalning... "Det händer saker som är positiva i Flen"...

Anders Berglöv tillträdde som kommunstyrelsens ordförande 1 mars i fjol. Nu har det snart gått två år och Berglöv meddelande på torsdagen att det är dags att kliva av för att lämna plats åt yngre förmågor. 1 april 2020 kommer Berglöv att lämna sin post.

Berglöv (S) avgår som kommunalråd

Hur kom du fram till det beslutet? Det gjorde jag väl redan när jag tillträdde, jag har sagt att jag ställer upp ett par år. Nu finns det flera yngre förmågor i nämnderna, som skulle kunna vara lämpliga efterträdare, enligt Berglöv. När Flens tidigare kommunstyrelseordförande Jan-Erik Larsson blev tvungen att lämna posten av hälsoskäl, klev Anders Berglöv in som en tillfällig lösning. Ingen av de yngre kände sig mogna för det då. Jag med min erfarenhet kunde vara en stöttning, säger han...

Vad har du åstadkommit under den här tiden? Det är en väldigt kort tid för att reflektera över en sådan frågeställning. Jag har kämpat på med bostadsfrågan och med Volvo. Det är kul på det sättet att jag upplever att Flen fått ett annat självförtroende de senaste åren. Det händer saker som är positiva och jag har försökt stötta de processerna...

Vad vill du se hos din efterträdare? Man ska gilla att driva en kommun och Flens intressen. Det är det som det handlar om. Det är en bra kommun som har ett av de bästa lägena. Anders Berglöv har varit heltidspolitiker för Socialdemokraterna i totalt 17 år och delaktig under nästan 30 år i den lokala partiledningen...

Det är tongt (tungt) för Flenare att sitta nio månader i finkan... alldeles för tongt... det kan räcka med en veckas oavlönat samhällsnyttigt arbete om det finns skäl till det... och det kan det ju finnas men om boule-vardblaskan inte kan berätta om skälet kanske blaskan skulle ha tonat ner sensationen...

En man i 40-årsåldern från Sparreholm har dömts i Stockholms tingsrätt för grovt olaga hot. Hoten var riktade mot klimataktivisten Greta Thunberg och hennes mamma Malena Ernman, men berörde hela deras familj...

Sparreholmsbo dödshotade Greta Thunberg

Mannen skrev breven i mars och april i år. De innehöll en rad förolämpningar och okvädningsord och dessutom rena dödshot. Bland annat hotade han att våldta Greta Thunberg, släppa loss pitbullterrier mot henne, sparka på henne med stålhätteskor och skjuta på henne med ett prickskyttegevär. Han hotade också att döda hennes mamma om hon inte offentligt deklarerade att flyga är bra för klimatet... 

Förutom hoten och förolämpningarna, innehöll breven ingående detaljer om familjemedlemmarna. Han hävdade också att familjen var bevakad av ett motorcykelgäng...

Det var Malena Ernman som öppnade de första breven, som var kopior av samma brev men skickade till alla familje-medlemmar. Mannen skickade även senare brev, som Ernman lämnade direkt till polisen utan att öppna...

Mannen själv säger i förhör att han skickade breven för att han tyckte att Greta Thunberg synts för mycket i media. Han hävdar dock att hoten bara var tomma ord, men att han ville skrämmas...

Tingsrätten bedömer att mannens gärning varit så hänsynslös att brottet ska bedömas som grovt olaga hot och berättiga till nio månader i fängelse. Tingsrätten menar dock att det finns skäl att döma mannen till ett annat straff än fängelse. Påföljden blir därför villkorlig dom med 200 timmars samhällstjänst...

Malena Ernman har via sin producent, som tidningen varit i kontakt med, avböjt att kommentera händelsen...

 

ons 18 dec 2019

Gott om vårdpersonal finns det... bara dom får tillräckligt betalt... dumma svenska sossefolk som inte förstår vem som vunnit slaget om framtiden...

Tidningens Dagens Medicin bekräftar bloggens hypotes - hyrpersonal tas inte med i landstingsbudgeten, så genom att sparka personal och istället hyra in dem till dubbla priset kan man låtsas att man har en budget i balans vid början av året. Sedan hyr man in personal istället och visar underskott...

Av landets 21 landsting ("regioner" som det nya historielösa EU-anpassade begreppet är) har bara ett landsting uppgett till Dagens Medicin att de faktiskt budgeterar för kostnaden hyrpersonal innebär. Det handlar om Kronobergs län. Av 21 landsting har dock fem inte svarat och hur övriga femton gör är okänt...

Merkostnaden för hyrpersonal uppges av sju av landstingen vara 45-200% över att ha egen anställd personal. Övriga nio landsting har inte uppgett siffror. Detta enligt Läkartidningens referat av Dagens Medicins betalväggskyddade ursprungs-artikel. Pga Sverige kommande ännu okända tillämpning av EU:s länkskatt kan jag inte länka till Läkartidningen eller Dagens Medicin, då dessa är traditionella media och därmed kan komma att kräva betalt för länkningar, även retroaktivt efter införd lagstiftning då webpublicering anses vara pågående publicering...

 

För Stockholms läns landsting ser det ut som merkostnaden kan vara över 100% för de läkare man kommer hyra in istället för de ca 300 man sagt upp...

 

Varför gör man då detta? Som bloggen ursprungligen skrev så handlar det om att ledning och politiker måste fejka en budget i balans när den läggs runt årsskiftet. Anställd personal är fasta kostnader, som man måste budgetera som utgifter. Sparkar man personalen så blir alltså utgifterna lägre och man kan snygga till budgeten...

Sedan hyr man in personal istället, och visar som vanligt underskott i verkligheten. På grund av kraven på en budget i balans så ökar man därmed sina kostnader av byråkratisk orsaker - håll nere budget, öka de verkliga kostnaderna när budgeten väl är klubbad...

Undantaget är alltså Kronobergs landsting, som har budgeterat 27 MSEK för hyrpersonal och uppger att kostnaden för dessa är 60% högre än för anställd personal...

Dagens Medicin: Hyrpersonal tas inte med i landstingens budget

Det borgerligt ledda Region Stockholm (fd Stockholms läns landsting) sade under hösten upp runt 300 läkare och över 400 undersköter-skor. Man upphandlar nu hyrläkare från privata företag till en summa om upp till 648 MSEK, sjuksköterskor för upp till 770 MSEK och undersköterskor för 3.4 MSEK. Uppenbarligen räcker det inte med de anställda man har kvar efter avskeden...

Är det bloggens hypotes om budgetorsaker som spökar kanske? Dessutom kostar stafettläkarna dubbelt så mycket per timme. Bloggen lade fram hypotesen att uppsägningarna av bland annat 250 läkare från NKS (och totalt inkluderat Södersjukhuset och Danderyds sjukhus cirka 300 läkare och 400 undersköterskor) från Region Stockholm beror på budgetskäl. Med färre fast anställda kan man lägga en stramare budget och låtsas ha den i balans. Sedan hyr man istället in personalen och skjuter över budgeten i ett fall av suboptimering, där budgeten måste vara i balans när den läggs, men inte behöver vara det i verkligheten...

Det är inte så att ett Region Stockholm med snabbt stigande invånarantal kräver mindre vård. Fler människor betyder mer vård, men uppenbarligen säger man upp vårdpersonal för det...Nu har Region Stockholm gått ut med en upphandling av 282 000 timmar läkartjänster för en summa om 324 MSEK, med möjlighet till förlängning på samma belopp. En timpenning på 1149:- SEK i timmen. Man vill även ha sjuksköterskor för 385 MSEK och 814 000 timmar, eller en timpenning på 473:- SEK. Även här kan avtalet komma att dubblas. Undersköterskor vill man ha 7500 timmar för 1.7 MSEK, eller 227:- SEK per timme...

Man kan ju fråga sig varför Region Stockholm först säger upp personal, och sedan upphandlar att hyra in samma typ av personal...

En ST-läkare hade 2018 en medianmånadslön på 47300. Med arbetsgivaravgifter blir det 62 200:- SEK. Lägg på 2% tjänstepension och 10% semester, samt 10% av arbetsgivaren betald sjukfrånvaro så landar månadskostnaden på 62200*1.02*1.10*1.10=76767:- SEK. Med 166 arbetstimmar i månaden är det en timkostnad på 462:- SEK per timme...

Timpenningen för hyrläkarna är alltså mer än dubbelt så hög som för en anställd. Så mycket för att Region Stockholm behöver spara pengar...

Region Stockholm sade upp runt 300 läkare - upphandlar nu hyrläkare för 648 MSEK, till mer än dubbla timpenningen

Glöm inte bort orsaken till den allt mer exponerade korruptionen... den går inte längre att hemlighålla... den sedan länge gulligt töltande korruptionen har övergått till ett  okontrollerat desperat galopperande i nutid... två tredjedelar av svenska folket är antingen mottagare av skatte-bidrag eller skatteavlönade utdelare av den svenska välfärden... den näringsöverfyllda korruptionen kommer möjligen att växa sig till döds men inte utan att ta den svenska väl-färden med sig i graven... 

Brottsförebyggande rådet (Brå) har enligt en forskningsrapport från Linköpings Universitet politiskt och ideologiskt styrt, ändrat eller censurerat forskningsrapporter som myndigheten gjort... 

Även om det inte finns belägg i rapporten för att själva dataunderlaget från Brå - statistiken - är fel, så orsakar korruptionen en enorm skada i misstroende mot svenska myndigheters offentliga statistik. Den nye generaldirektören bör ta ansvaret även för det som hänt tidigare, avgå och göra all Brås rådata till offentliga handlingar för att alls försöka återupprätta förtroende för svensk myndighetsstatistik...

Därtill bör inrikesministernr Morgan Johansson avgå. Han är ytterst ansvarig för detta totala haveri och den enorma skada denna skandal orsakar Myndighetssverige. Att vara minister innebär ansvar för underliggande myndigheter och det som skett är helt oacceptabelt för förtroendet för Myndighetssverige...

 

Vi tar det igen: Det är Brås rapporter som är politiskt korrumperade, det framgår inte att Brås själva statistik skulle vara fel, men nu spelar inte verkligheten längre någon roll och statistiken anses som felaktig av Sveriges fiender. Utom förstås när den visar det Sverigefienderna vill, för nog har de själva använt Brås data tidigare...

BRÅ har orsakat enorm skada - GD bör avgå

tis 17 dec 2019

5G är ett krigsvapen

I den prestigefyllda tidskriften Scientific American varnar forskaren Joel Moskowitz nu för 5G och pekar på studier som visar att strålning från elektromagnetiska fält kan skada människor och därför måste begränsas...

Doktor Moskowitz inleder debattartikeln med att konstatera att telekombranschen och deras företrädare länge har anklagat forskare som undersökt effekterna av mobilstrålning för att skapa ogrundade rädslor hos allmänheten. Moskowitz pekar dock på att han ser det som sitt ansvar att informera människor om vad forskningen faktiskt säger om hälsoriskerna kopplade till trådlös strålning...

”Den senaste cellulära tekniken kommer att använda millimetervågor för första gången utöver de mikrovågor som använts för tidigare cellulär teknik. Med begränsad räckvidd kommer 5G att kräva antenner var 100 till 200 meter, vilket kommer utsätta många människor för millimetervågs-strålning”, anmärker forskaren vidare...

Enligt Moskowitz absorberas millimetervågor i människors hud och hornhinnor och kortvarig exponering kan påverka nervsystemet, immunsystemet och det kardiovaskulära systemet negativt, långvarig exponering tros kunna ge cancer och sterilitet. Han avslutar sin artikel med att den massiva utbyggnaden av 5G bör stoppas och att man istället bör lyssna på forskare och sätta exponeringsgränser som skyddar invånarnas hälsa och säkerhet...

Forskare varnar för allvarliga hälsorisker med 5G – vädjar om exponeringsgränser24 feb. 2019 - Wikipedia grundades 2001 av Jimmy Wales och Larry Sanger. ... launched by Zionist groups" som förkunnade att två sionistiska grupper hade ...

Wikipedia - Metapedia

Allt som står i Wikipedia bör tas med en nypa salt! Likadant är det med sökresultat på Google där det skett en stor förändring de senaste 15 åren? Det som fanns på den tiden har "friserats" eller borttagits? Det märks tydligt när man använder sig av andra sökmotorer där man finner vad som söks och i Google har dessa tagits boirt av politiska skäl. Wikipedia har alltid varit politisk styrd...

Så kära läsare, inse att ni kan aldrig lita på en stavelse rörande saker som skrivs på Wikipedia om stora ekonomiska intressen är påverkade av det som står där. Wikipedia har sålt sin själ och ge aldrig ett öre i bidrag till denna ytterst omoraliska organisation när de tigger. Detta ytterst lovande uppslagsverk som jag tidigare uppskattat mycket och ofta refererat till har blivit genomkorrumperat av globalistiska ekonomiska intressen, ett moraliskt haveri utan motstycke...

Wikipedia helt i händerna på globalisternas lobbyister

Medarbetare har varit bra nära att kollapsa på arbetsplatsen, fyllda med ångest och stress och varit så jävla utmattade av att titta på videomaterial att de måste ta två månaders obetald ledighet... bao... bao...

Det är inte lite tungt att cencurera... bao... bao... även Sparreholmarn skördar sina offer... bao... bao...

 

Galenskaparna & After Shave - Tunga hörnet

bao... bao...

En kvinna berättar att hon efter att ha arbetat ett år med att avlägsna terrorism och barnmisshandel ifrån plattformen lider av ångest och frekventa panikattacker. Hon har svårt att umgås runt barn utan att gråta. En psykiatriker diagnosti-serade kvinnan med posttraumatiskt stressyndrom vilket hon lider av än idag... bao... bao...

Moderatorer på Google och YouTube lider av psykisk ohälsa

mån 16 dec 2019

Sveriges mest lyckosamme härskare i modern tid... han lyckades med ett svärdshugg destruera den svenska välfärden när han öppnade våra hjärtan... en smått otrolig bedrift...

Hans E. tycker däremot... Karln är galen, helt enkelt. En galen man var svensk stats-minister i åtta år. Han fort-satte nedmonteringen av försvaret, underlät att stärka polisen, öppnade upp den svenska gränsen samtidigt som det blev allt lättare för illegala migranter att både stanna i Sverige och ta del av skatte-finansierad välfärd...

Effekterna av Reinfeldts politik har vi bara börjat se. 20-talet kommer bli värre, mycket värre, eftersom vi då kommer se resultatet av de sista Reinfeldt-åren och de första Löfven-åren när den nya generationen kriminella unga börjar sina karriärer samtidigt som konjunkturen viker.

I dag är många som tidigare var positiva till Reinfeldt desto mer kritiska. Moderatledaren Ulf Kristersson har till och med bett om ursäkt för den tidigare moderata politiken och därmed indirekt för Reinfeldts verk...

Jag tror att vi måste betrakta Reinfeldt för vad han var och fortfarande är: en samhällsförstörare och en farlig person. Han kanske inte uttalat vill se Sverige brinna, men det är konsekvensen av hans politik. Vi kan notera att han inte ångrar någonting...

Det sovande folket”Det sovande folket” är boken som alla citerar men ingen har läst. När Fredrik Reinfeldt skrev boken 1993 hade han året innan i en maktkamp mot Ulf ...

Sveriges farligaste man

Det är inte budbäraren Sparreholmarn som säger det... hur kan man veta vem som är Sverieges farligaste man... det är väl många som konkurrerar om det epitetet...

Lögnen om den svenska sjukvården är som mikroplasten och nanoplasten i världshaven... man blir inte kvitt den...

Redan på nittio-talet visste F.R. hur han skulle gå till väga för att knäcka den generella svenska välfärden... strategin var superenkel... strategin att överbelasta ett system har ju blivit ett effektivt vapen i dag... naturligtvis har högerpartister rätt att försöka knäcka socialistpartier... det är ju det som är politik, även om vi glömt det i korporativistiska oich softfascistiska tider som nu... kanske var han usedd till globalismens ledare i Sverige av Bilderberggruppen redan då...

Den svenska välfärdsmodellens utveckling har tagit en högersväng trots hälso- och sjukvårds-lagen som säger vård på lika villkor... bilden av en rättvis välfärdsmodell är en lögn...

John Lapidus, doktor i ekonomisk historia, som forskat på den svenska välfärdsmodellens utveckling, är inte förvånad över att vårdgivare för en potentiell kund öppet uppger att de prioriterar försäkringspatienter, som DN:s enkät visar.

Syftet är ju att patienter med försäkring ska få företräde och gå före. Samtidigt vill man från försäkringsindustrins och från de privata vårdgivarnas sida inte säga öppet att någon går före, för det är kontroversiellt. Det är en stor diskrepans mellan hur det fungerar och hur det framställs utåt, gentemot allmänheten och i samhällsdebatten, säger Lapidus...

Han anser att svenska politiker medvetet är på väg att överge den modell som landet blivit berömt för. Trots att vi har en hälso- och sjukvårdslag som säger vård på lika villkor, så sluter politikerna med öppna ögon avtal med vårdgivare som inte agerar på det sättet. Vi har privata vårdgivare som sluter avtal med två olika kundgrupper, som prioriteras olika och det får även medicinska konsekvenser. Vi har två parallella sjukvårdssystem som växer fram och det hålls under armarna av det offentliga... 

Enligt Lapidus stämmer det inte att vården avlastas av privata sjukvårdsförsäkringar. Det är en myt. Logiken i det resonemanget är att det skulle bli mer resurser kvar i det offentliga systemet, men så fungerar det inte i praktiken...

Hälso- och sjukvårdsdirektören bekräftar: Försäkringspatienter tränger ut vanliga

Vårdbolagen: Patienter med privat sjukvårdsförsäkring går före

Capio om försäkringarna: Vi åsidosätter inte våra patienter

En lögnare som låter gamla lida i onödan... är slemmet orsakat av en bakterieinfektion hjälper penicillin, borde dom säga... men det säger inte skolmedicinarna... i stället matas dom gamla med mantrat... penicillin hjälper inte mot virusinfektioner... tar sadist-vården reda på om infektionen är orsakad av virus eller bakterier... nej faen... sadistvården väntar tills den av bakterier orsakade livshotande lung-inflammationen brutit ut innan anti-biotika sätts in...

Slemmig i halsen? Lugn, det är oftast helt ofarligt. Så här i förkylningstider är det helt normalt att det bildas slem i halsen, säger Björn Barr, öron-, näsa- halsspecialist vid Läkarhuset Odenplan...

Slem i halsen – då bör du söka vård

Liksom nästäppa, hosta och trötthet bildas ofta slem i halsen vid en virus- eller bakterieinfektion.

Det kommer ofta som ett brev på posten men är helt ofarligt så länge du inte får feber, svårt att andas eller om besvären håller i sig mer än ett par veckor. Då ska du uppsöka vårdcentralen, säger Björn Barr. Slem är kroppens eget försvar mot bakterier och hjälper även till att hålla lungorna rena. Förklaringen till att vi blir slemmiga i halsen vid till exempel en förkylning är att flimmerhåren blir förlamade vid en infektion samtidigt som svalget svullnar vilket gör att slemmet står kvar...

 

Björn Barr, öron-, näsa- halsspecialist vid Läkarhuset Odenplan.

Om infektionen håller i sig riskerar slemmet att gå ner i luftrören. Därför är det viktigt, speciellt för äldre människor med svagt hjärta, att kontakta läkare om man får hög feber eller blir tungandad. Då kan infektionen ha satt sig på lungorna och i värsta fall orsakat en lunginflammation, säger Björn Barr. Slembildning orsakat av en virusinfektion, vilket är den vanligaste orsaken till förkylning, kan hålla i sig i två till tre månader. Det är inget ovanligt alls, även om det brukar vara jobbigast de första två veckorna, säger Björn Barr.

Då bör utredning göras...

Är det ett virus skriver läkarna inte ut penicillin eftersom det inte biter på virus. Barrs råd är att dricka mycket, gärna varm honungsdryck kombinerat med slemlösande läkemedel som finns att köpa på apoteken. Honungsvatten känns skönt och brukar lindra, säger han. Det är ovanligt att slem i halsen är ett tecken på någon annan allvarligare sjukdom, men om man har uteslutit en infektion och fortfarande är slemmig i halsen eller luftrören bör man göra en utredning, menar Björn Barr.

Blodtrycksmediciner, vilket allt fler och allt yngre människor medicineras med, kan ge slembildning. Då kan det vara på sin plats att byta preparat, säger han. Andra vanliga orsaker till slembildning i halsen är rökning och allergi men även den medfödda sjukdomen cystisk fibros samt diafragmabråck kan ge segt och tjockt slem...

sön 15 dec 2019

Sparreholmarns tes om varför hela västvärldens stabilitet och utveckling tycks tvärvända samtidigt, är den om alienationen av befolkningarna... västvärldens människor är trötta på att bli fjärrstyrda av globalistiska underjordiska helvittesmakter... alienationen slår till överallt och på alla nivåer...

Under 1900-talet hade vi överseende med industrialismen och alienationen, trots krigen... vi blev ju alla rikare och fick det bättre med alla industrialistiska prylar... under 2000-talet har dom närande medborgarna fått det sämre... studier har visat att enbart omkring en tredjedel av svenskarna är nettoskattebetalare under livet. Två tredjedelar får tillbaka mer än de betalar in... naturligtvis är det inte bara dom svenska medel-klass-nettoskattebetalarna... värst har Mordors medelklass drabbats som bekant... såna här missnöjesyttringar sprider sig med en jävla fart... varning för en gretaeffekt...

Under 2000-talet har däremot dom närande medborgarna i Kina fått det bättre och då spelar det ingen roll att den 

växande kinesiska alienationen över bristen på småskalighet också besvärar...

Vad finns kvar av EU efter globalismens fall? En kontinent där Frankrike är kidnappat av sionismen, kombinerat med ett Tyskland som i vanlig ordning kommer att dominera den europeiska landmassan. Tyskland efter Merkel kommer inte att likna Tyskland idag. Omgivet av upproriska nationalister som Österrike, Ungern, Tjeckien och Polen kommer Europa snart att se ut som före första världskriget...

Ett starkt germanskt rike som, och här är skillnaden, kommer att göra lysande affärer med Ryssland och Kina. För både Ryssland och Kina är numera storspelare i världsekonomin. Det vet Trump, som nu kan vifta med nya, lönsamma handelsavtal. Frankrike får fortsätta ensamt att kela med sina gamla afrikanska kolonier, folket får betala...

Vill vi vara med och trafikera Sidenvägen eller inte? Stackars förvirrade skandinaver, som aldrig förstår vad som händer i världen, inbäddade i en trygg socialdemokrati som håller på att utplånas utanför våra gränser. Men det vet vi ju inte, i vanlig ordning. Inte ens styrkan i ett nordiskt samarbete kan vi förstå. Norrbaggar är ju norrbaggar, danskdjävlar är danskdjävlar och finnarna är ena jäkla suputar med kniven lös...

Och kriget då, det som NATO är till för att skydda oss emot? Nja, det handlade nog mest om att binda upp västvärlden på att köpa amerikanskt krigsmaterial. När USA inte längre vill betala för att bemanna gränsen mot Ryssland, i vetskapen att den ryska vapenteknologin börjar bli överlägsen, faller NATO sönder och samman. USA har sig självt att försvara, det brittiska imperiet har alltid gjort det och kvar finns bara en europaarmé – baserad på ärkefienderna Tyskland och Frankrike. Hmmm. Skall vi slåss mot klimatet eller en väpnad fiende? Och vem är Europas fiende? Ryssland? Turkiet? Eller båda när även Turkiet har lämnat NATO? Nej, vår verkliga fiende är migrationen, men eftersom vi är så GODA har vi egentligen inget försvar ändå. I bästa fall får vi vara ifred när pengarna är slut...

Till dess, njut av en jul som bör bli relativt fridfull och glöm för en stund både de stora världsproblemen och de små vardagsbekymren! Tomten kommer säkert till oss alla! GOD JUL, kära vänner...

Börjar dimmorna skingras?

Moderatledaren Ulf Kristerssons samtal med Sverigedemokraterna har normaliserat dem, och nu är slutet nära! I alla fall av de politiska och mediala reaktionerna att döma...


Frågan om Sverigedemokraternas människo- och demokratisyn debatteras ständigt. Många lyfter partiets historiska kopplingar till nynazism, medan andra menar att partiet förändrats...

Denna video handlar inte om detta. Den handlar om hur Sverige reagerar på en förändrad maktbalans, och vad konsekvenserna av dessa reaktioner kan tänkas bli...

 

MAKT & NORMER: Hur reagerar Sverige på att maktbalansen ändras

lör 14 dec 2019

Det är synd om Svennarna, menar Johan... fast det kan

han inte säga... han tillhör 

etablissemangets utkanter och kan inte utan vidare bli av med jobben på boulevardblaskan, chef för Focus, spanare i statsmedia och alla andra jobb i PK-världens 

gränsland... men Sparreholmarn

tycker att Johan har hittat en nyttig

samhällsroll som infiltratör i den

undre statsmakten... en delikat

balansgång förvisso... 

Johan H... Varje vecka talar jag med folk som kvider att de fått nog. De kommer från höger och vänster. Klimataktivister, landsbygdsbor, sverige-demokrater och DN-skribenter. De är på gränsen att ge upp. De står inte ut med folk. De har börjat undvika nyheterna. En del drömmer om att bli eremiter. De är trötta på att hela tiden bli förbannade, frustrerade och besvikna. De vet inte vad de ska ta sig till. Det vet inte jag heller. Men vi kan inte ha det så här hur länge som helst... 

Låt Sparreholmarn tolka Johans frustration... vilka är de som är förbannade... vi förstår "alla" att det är Svennarna... men 

det kan inte Johan skriva...

Folk är trötta på att bli förbannade och besvikna

Johan H. är tillräckligt klok för att förstå riktigheten i samtalet på swebbtv med KOA... men Johan H. kan inte uttrycka samhörighet med en dissident som KOA för då blir han utstött ur PK-gemenskapen och förlorar sina jobb...

Den enda etnologen med självaktning... en som tveklöst står socialdemokratins 30,40,50-tals värderingar närmast... ser sig själv som opolitisk i officiella sammanhang och yrkesmässigt... har betraktats som paria av Storebror... kunskapen och förståelsen om Svennarna som KOA besitter

kan aldrig sopas under mattan... 

Amatöretnologer och trollforskare är etablissemangets pålitliga favoriter...

ni som tycker att ni är "riktiga" etnologer är en skam för er profession... ni som flytt till skogs för att slippa förklara svensk kultur... den där svenska kulturen som är så självklar för seriösa

bedömare... ingenjörskonst och ordning... där ligger influencerna i lä med sin alienerande pseudokultur...

Lördagsintervju 69 del 1 med prof. Arnstberg - ingenjörskonst och ordning är svensk kultur

fre 13 dec 2019

Vem i helvitte kan man lita på... inte på akutvårdsavdelningen i mälarsjuk-huset kan man frukta...

För att få en rättvisande bild  av akutvårdsavdelningens (AVA) insats måste det nog gå en vecka till för att perspektivet ska bli det rätta...

Det var med en obehaglig känsla Sparreholmarn lämnade sjukhuset igår... glädjen över dom goda provresultaten är respektfullt tillbakahållen...

atmosfären vid utskrivningen var dock en smula obehaglig... Sh hoppas att han har grundligt fel för svensk sjukvårds skull...

Sparreholmarn tyckte sig se en tydlig agenda från AVA... 

friska patienter kan vi skicka hem... så får det bli... det finns

ju inga andra sängplatser och här får dom ju inte ligga...

Vem i helvitte kan man lita på... inte på kirurgavdelningen i mälarsjukhuset, helt säkert...

Min "jämnårige" granne på akutrummet var förberedd på en tjocktarms-canceroperation på morgonen när Sh hade flyttat in... någon kom in på rummet och sa... du kan gå och äta frukost, det blir ingen operation... sen kom sjuksyrran in och förklarade... det gick inte att få ihop ett lag i dag... och inte i morgon heller... dessvärre vet vi inte när operationen blir av... vi vet inget i dagsläget...

Får jag permission över helgen så jag kan åka hem till Strängnäs... vi tillåter inte permisson från AVA... sådana är reglerna... det är för att du inte ska bli bortglömd...

Vem i helvitte kan man lita på... inte

på webbhotellet one.com heller...

En natt för några dar sedan glömde någon att stänga av räkneverket...

Var kom dom nya besökarna ifrån... alla 4000, klockan 03.00 på natten...

tors 12 dec 2019

Hemma igen efter 20 timmar på den separata avdelningen AVA i E-tuna mälarsjukhus...

Wiki... En akutvårdsavdelning (AVA) är ibland ett och samma med akutmottagningen, men kan även vara en separat avdelning för patienter med planerad vårdtid på max ca 24 timmar. De flesta patienter åker hem efter denna vårdtid och resterande överflyttas till en specialistvårdsavdelning...

AVA kunde inte hitta något alarmerande i provsvaren så Sparreholmarn fick aldrig veta vad som hände i onsdags... men sjukvården är ju sönderstressad som dom flesta vet och har man inte hittat något påtagligt fel på 24 timmar så blir man hemskickad om man inte har en pågående infarkt förstås...

Ser ni vem som är psykopaten...

Den folkvalde Ledaren för Mordors rike eller den partivalde Kinesen...

Det är väl den mest rudimentärt elementära kunskapen om sociala psykopater, och den känner ni väl till... den om att sociala psykopater helst övertygar nos mot nos...

ons 11 dec 2019

Nu har Sparreholmarn tagit i för mycket igen... i måndags och tisdags alltså... han förlyfte sig "helt enkelt", som man säger nu för tiden... när ett spörsmål är för komplicerat att förklara, brukar ju alla nyspråkarna avsluta spörsmålet med "helt enkelt"... tillhör ni "helt enkelt" dessa

dumskallar...

Efter en vecka (48/20-27) med förkylning av modeii influensa och en vecka (49/28-4) med återfall i bronkit (egen diagnos) och en vecka (50/5-11) med ofullständig tillfriskning...

Det var ingen bra onsdagsmorgon... natten hade varit hemskt lång... blodtryck och puls var inte som det brukar vara... att 

hjärtat hade fått sig en törn av överansträngning var ju inte

så svårt att lista ut... vid lunchtid gjorde kanske Sh ett fatalt

misstag... han tog extra allt under eftermiddagen för att lugna det galopperande hjärtat... nitroglycerin spray, en extra blodförtunnare och en extra kärlvidgande... framåt kvällen började blodtrycket sjunka samtidigt som pulsen ökade... kraften tog slut, Sh kunde inte stå upp, Sh började sluddra osammanhängande... det var dags att ringa 1177... kära hustrun fick omedelbar kontakt med rådgivaren som upptäckte att en Nyköpingsambulans var på väg hem, bara 5 minuter bort... dom hade vänligheten att komma förbi och kolla läget... det bestämdes att en Flensambulans skulle ta över och köra Sh till E-tuna... sicken tajming...

Wiki... Hos en vuxen person räknas en vilopuls på över 100 slag per minut som takykardi, och under 50 som bradykardi. Båda tillstånden kan ge yrsel och svimningar. Om takykardi eller bradykardi uppkommer med andra symtom än pulshastigheten i sig, bör personen uppsöka sjukhus...

tis 10 dec 2019

Efter 2 veckor och 6 dagar var det dags att testa sjukligheten igen...

Usch då... uschlingarna vägde mycket mera idag, med en massa snö på... hjärtat sa ifrån efter en halvtimma...

Det tog en bra stund innan hjärtat hade lugnat ner sig från hjärtklappningen och flimmret... pulsen steg långt över det vanliga utan att vilja sjunka...

Hotas demokratin av ett hårdnande debattklimat? Vissa påstår det, men har de rätt? Dagens video heter “Samtalet och dess fiender” och är en bildsatt guide till härskartekniker, retoriska grepp och kommunikation för en samtid präglad av informationskriget. Håll till godo!

Är PISA-siffrorna ett hedersbetyg till det svenska skolväsendet, eller är de en glädjekalkyl med stort mörkertal? Meningarna går isär, beroende på vem man frågar. I veckan kom siffror som visar att svensk utbildningskvalitet skjuter i höjden. Samtidigt framförs kritik om att en alltför stor grupp svagpresterande elever exkluderats från undersökningen. Vad är sant? Hur görs urvalet? Och hur ska man tolka undersökningens resultat? Dessa frågor tar jag upp i veckans video...

 

SAMTALET OCH DESS FIENDER: Hur tystas meningsmotståndare

DE LUTANDE SIFFRORNA I PISA: Vad säger de om Sverige

mån 9 dec 2019, vecka 50

Efter 2 veckor och 5 dagar var det dags att testa sjukligheten...

Testningen bestod i att ta bort ett staket som inte längre behövs för vildsvinens skull... skruva bort sektionerna (50 kg) från stolparna och bära bort... dra upp stolparna var i tyngsta laget... en

timme fick vara nog...

Jo visst klappade hjärtat lite extra men inte värre än att det nog skulle gå att fortsätta i morgon...

I dagens avsnitt av Erik & Matti inleder vi med ett klipp från Thomas Bodström eftersom han för en gångs skull säger något som är helt rätt. Vi diskuterar det faktum att Sverige-demokraterna vill ha särskilda internatskolor för invandrare för att de ska få möjlighet att bli en del av samhället, att en socialdemokratisk kvinna blivit utesluten för att hon blivit kär i en sverigedemokrat – trots att man stolt går i Pride-tåget under parollen ”rätten att få älska vem man vill”...Vi kan inte sluta uppröras över den kriminalitet som griper kring sig överallt i hela landet. Nu är Solna ett område i vilket man inte kan gå säker under kvällarna, vilket gör att det hart nog inte finns någonstans i Stockholm utan att behöva vara orolig för att bli utsatt för brott. Vi spekulerar i att Löfven verkar vara förbrukad och att vi tror att han avgår innan nästa val och att det är lika svårt som meningslöst att tippa vem som kommer att ta över efter honom...Avslutningsvis lyfter vi frågan om Hong Kong, klimat-aktivismen, NATO och Ryssland och konstaterar att det är så komplexa frågor i kombination med att man har noll till ingen insyn, vilket egentligen gör det omöjligt att veta vad man ska tycka eller vem man ska hålla med. Det är ett stort skådespel för att förvirra oss och få oss att ställa upp os längs olika stridslinjer för att vi ska tjafsa med varandra istället för med makthavarna. Hoppas att programmet faller er i smaken...

Erik och Matti nr 24 om kriminalitet, Hong Kong mm

I dagens avsnitt av Erik & Matti inleder vi med att diskutera att det numera är en offentlig hemlighet att kriminella bokstavligen skrattar åt svensk kriminalvård. Matti förklarar att detta egentligen varit känt länge och att anledningen till detta bland annat är den tunga, utländska kriminalitet som har en helt annan kulturell bakgrund och många gånger inte är det mista intresserad av att bli rehabiliterad för att passa in i det svenska samhället...Vi lyfter på hatten för Chang Frick som genom sitt journalistiska arbete avslöjat att Iraks försvars-minister är inskriven som socialbidragstagare i Sverige, vilket givetvis vittnar om det fullständiga haveriet inom den svenska välfärdsstaten. Detta är givetvis endast toppen av ett isberg...Löfvens katastrofintervju häromveckan i kombination med den skenande kriminaliteten har inneburit ett taktikbyte från Socialdemokraterna. Nu prioriteras kommunikation om hur mycket som satsas på säkerhet och hur mycket man bryr sig om att öka tryggheten för människor...

I övrigt konstaterar vi att kommunerna tvingas spara, att sjukhusen skär ned, att invandrare som inte får asyl söker arbetstillstånd istället, att Tyskland inför gränskontroller, att kristna elever mobbas i skolan och så gör vi oss både upprörda och lustiga över alltsammans. Titta och njut...

Erik och Matti nr 23 om ett samhälle som låter sig luras

mån 9 dec 2019

När Storebror begränsar yttrandefriheten och när centralistiska byråkrater 

beskär den individuella kreativiteten blir vi sjukligt

alienerade... inte Lars B. precis men

vi andra dödliga...

 

Storebror staten gillar inte den här bloggen

Den syn på mig och min blogg från statsmakten som detta exempel visar, ger en bakgrund till att man även försöker tysta TVpoddkanalen Swebbtv där jag brukar delta som kritisk kommentator av statsmakterna i programmet Den fjärde statsmakten.

Sparreholmarns tes om varför hela västvärldens stabilitet och utveckling tycks tvärvända samtidigt, är den om alienationen av befolkningarna... västvärldens människor är trötta på att bli fjärrstyrda av globalistiska underjordiska helvittesmakter... alienationen slår till överallt och på alla nivåer...här nedan följer ett exempel på en skatteförsörjd grupp som känner sig förfrämligade...

”Alienationen slår särskilt hårt mot oss vårdarbetare”

När vi inte har förutsättningar att ge god sjukvård innebär det en större psykisk påfrestning på personalen än om en bildörr blir dålig eller ett brev förfelas, skriver Sten Axelson Fisk, styrelse­ledamot Socialistiska läkare, i ett debattinlägg...

 

Bristen på arbetskraft och beroendet av hyrpersonal inom sjukvården är två stora problem som dagens sjukvård brottas med. För närvarande briserar en bemanningskris på flera av landets akutmottagningar...

”Alienationen slår särskilt hårt mot oss vårdarbetare”

Sveriges Kommuner och Landsting har nyligen presenterat en lista med 60 åtgärdsförslag för att öka ordinarie bemanning och bli kvitt hyrläkare och hyrsjuksköterskor. Första punkten är ”öka stoltheten och arbetsglädje. Ta fram plan tillsammans med medarbetare och fackliga representanter.” Denna åtgärd är glädjande nog riktad mot problemets kärna: den ökande alienationen bland vårdarbetare...

Alienation är ett begrepp som är användbart för att förstå den bemanningskris sjuk­vården just nu genomgår. Alienation beskriver upplevelsen av att arbetet är främmande eftersom produkten av arbetet tillfaller någon annan och arbetaren därför inte kan vara sig själv under arbets­processen. Begreppet introducerades av Marx i beskrivningen av arbetarklassen i den tidiga kapitalismens industri. I takt med att sjukvårdssystemet har förändrats, med inspiration från just industrin, har alienationen blivit ett alltmer aktuellt begrepp även inom sjukvården...

Tillfredsställelsen av att få bota, lindra eller trösta en patient är en viktig motivation i arbetet. När detta försvåras av att inflytandet över arbetssituationen minskar, arbetstempot trissas upp och byråkratisk administration tar mera tid blir lönen det som spelar störst roll och alienationen tar över. Därmed blir hyrläkarmodellen ett logiskt alternativ. Läkaren eller sjuksköterskan slipper ansvar för överbelagd och underbemannad verksamhet och får mer av frihet och pengar.

“Tillfredsställelsen av att få bota, lindra eller trösta en patient är en viktig motivation i arbetet"...

Alienationen i ett kapitalistiskt samhälle beror också på att mänsklig interaktion i stor utsträckning äger rum på varumarknaden, där den ena parten är köpare och den andra är säljare och ömsesidig misstro är grundförutsättningen för mötet. I takt med att resursbristen inom sjukvården orsakar en växande brist på vårdplatser tvingas vårdpersonal alltmer agera grindvakter till det fåtal vårdplatser som måste reserveras för de sjukaste. I den situationen riskerar även den offentliga sjukvårdens vårdplatser att förvandlas till varor som läkaren har makten över och patienten får tillgång till genom uppvisande av en given kombination av sjukdomshistoria, symtom och undersökningsfynd...

Sjukvården har gått från att vara anslagsfinansierad till en finansiering som sker utifrån marknadsekonomiska principer som bygger på konstgjorda mått av ”vårdproduktion”. Känslan av främling­skap inför arbetet ökar när en hög omsättning av patienter på en avdelning uppmuntrande beskrivs som ”hög vårdproduktion” samtidigt som det för vårdpersonal innebär att skicka hem patienter som hade önskat, och i utvalda fall gagnats, av att få stanna ytterligare något dygn. På detta sätt slår alienationen särskilt hårt mot vårdarbetare. När vi inte har förutsättningar att ge god sjukvård innebär det en större psykisk påfrestning på personalen än om en bildörr blir dålig eller ett brev förfelas, för att inte tala om de risker som vi utsätter patienterna för...

De av SKL:s förslag som syftar till ökat medarbetarinflytande har potential att bryta denna alienation. Vad vi behöver är en fortsättning på den rörelse med vårdpersonal, allmänhet och patienter som sedan den 4 september har kämpat för medarbetarinflytande och mera resurser till sjukvården i 26 svenska städer. Redan denna organisering innebär en kollektiv känsla av att den sjukvård vi bemannar och kämpar för tillhör oss. Gemen­skapen föder andra drivkrafter än de individuella och ekonomiska och minskar alienationen.

Utmaningen för framtiden är att fortsätta bygga en politisk rörelse som vågar spränga budgettak och föra kontrollen över sjukvården till golven så att vi kan känna glädje, stolthet och ansvar för vårt arbete. Endast så bryter vi alienationen som får vårdpersonal att vilja bli hyrpersonal...

 

När ska herrarna börja prata alienation...

Så länge som levnadsvillkoren stadigt förbättras 

står människorna ut med förfrämligandeskapet... som i Kina för tillfället, med hjälp av lite diktatur...

i västvärlden där levnadsvillkoren har försämrats har tålamodet tagit slut...

 

Fjärde statsmakten nr 30 med Lars Bern om Sverige som ett lydrike mm

 

Fjärde Statsmakten nr 28 med Lars Bern om oärliga politiker, nolltillväxt mm

sön 8 dec 2019

En arkitekt som vågar tala om anarki och inbördes-krig... är det så illa tror ni... ett alienerat svennefolk kan nog ta i med hårdhandskarna om det skulle behövas...

Det värsta som kan hända ett väl-etablerat samhälle är när rätts-systemet upphör att fungera. Det leder ofrånkomligen till anarki och i slut-änden till inbördeskrig. Det finns

inga andra alternativ, eftersom var och en måsta välja mellan att försvara sig själv utan hjälp från samhället eller att bli misshandlad till döds. Då slåss man för sitt eget liv, oavsett priset...

Den som ingriper för att hjälpa den som är utsatt får räkna med att bli ruinerad genom åtal och skadeståndskrav. På den vägen är vi nu i Sverige. Vi kan inte räkna med att få hjälp i akut-situationer av en nedmonterad polismakt. Vi kan inte heller räkna med att få rättvisa i våra domstolar, som konsekvent dömer till förövarens fördel på offrets bekostnad. Hur har det kunnat bli så här...

Har polisledning och åklagarmyndigheter blivit befolkade av aliens som inte tillhör oss? Eller lyder de bara order från andra högre upp, som i sin tur lyder dem som står över nationsgränser och propsar på att äga hela vår värld? Har vi inte valt politiker som är beredda att uppfylla sina vallöften om Ordning och reda, fler poliser och fler fängelser för dem som redan är dömda? Men istället får de kriminella gå hem och fundera över nästa inbrott eller övergrepp. Jo, du är dömd och du skall få en fängelseplats som jag ser blir ledig om två år. Så gå hem och var lite snällare under tiden, så får du snart ditt straff. Du har nr 258 i kön...

Thomas Bodström anser att brottslingarna mår dåligt av att sitta i fängelse. Men Thomas, syftet med fängelser är inte bara att ”bota” kriminella, utan också att skydda oss andra från att behöva möta dem på gatan eller i våra hem på natten. Tids nog kanske de inser att det är trevligare att vistas ute i frihet än att sitta inlåsta på anstalt. Då agerar de kanske också därefter, till allas vår glädje. I min hemkommun hade vi först en liten polisstation i närmiljön, där det bodde cirka 5.000 personer. Den lades ner. Sedan hade vi en polisstation i huvudorten, som omfattar cirka 35.000 personer. Den lades också ner. Nu har vi en polisstation på länsbasis, som betjänar cirka 500.000 personer. Ring så kommer polisen (eventuellt) om en till två timmar…

Från Frankrike kan jag leverera en jämförelse, där har en by med 5.000 invånare en permanent polisstation med 3- 4 poliser. De finns alltid i byn och man träffar dem dagligen när man rör sig i centrumområdet. De kallas Police Municipal och ser likadana ut som alla andra poliser och är ständigt beväpnade. Insatstiden vid en händelse lär inte överskrida 3- 5 minuter. Det man måste fråga sig är – varför är det annorlunda i just Sverige...

Eller om man vänder på det – varför är kriminalitet i Sverige en sektor som medvetet tillåts växa och breda ut sig på invånarnas bekostnad (i dubbel bemärkelse)? För att detta är medvetna beslut tror jag inte att någon i det här landet längre betvivlar. Vi har verksamhetschefer som flyttas horisontellt från verksamhet till verksamhet med uppdraget att montera ner all trygghet och säkerhet i landet. Vi ser det hända inför våra ögon och bara suckar och rycker på axlarna. Är det OK?

DET FÅR VARA NOG NU – AVSÄTT VÅR ”REGERING”, SPARKA UT GLOBALISTERNA OCH TILLSÄTT EN NY REGERING SOM TILLVARATAR FOLKETS INTRESSEN!!!

INNAN DET ÄR FÖR SENT!!!

När vi får oväntat besök…

Rapport från tomtarna på loftet... vart mera av samma leder, förstår vi alla, utom PK-lemlarna i boulevard-bladet... fast det sägs ju att kollektiva självmord hos lemlar är en myt... "vi måste bli bättre... vi måste... vi måste... vi måste... om vi inte höjer priset så måste vi spara på personal. Om omöjlig ekvation. Men vi lovar att göra allt vad vi kan - för er skull och för demokratin"...

Det är dags att summera årets läsarenkät. För 9:e året i rad har vi frågat vad ni tycker om oss, vad ni läser och vad ni helst vill läsa. Och gensvaret från er är överväldigande. 8700 personer har tagit sig tid att svara...

8700 svar på årets enkät - det här tycker ni

För att summera resultatet finns det några saker som är värt att notera. Vi måste bli bättre på att berätta om vår kundklubb MERA, som ersatte PLUS. Kundklubben MERA ger dig fina rabatter som prenumerant. Vi behöver också berätta att du inte kan läsa sajt eller app utan att logga in, då det mesta är låst. Du måste alltså aktivt logga in med lösenord för att kunna läsa, det räcker inte att ladda ner appen. Dessutom, allt det digitala materialet ingår om du prenumererar på papperstidningen... 

Vi noterar också vilka era favoritämnen är. Sjukvård, lokal politik, trafik, bostad, skola konsument, miljö, och näringsliv är det ni läser mest och vill ha mer av. Detta hjälper oss när vi med krympande resurser måste prioritera. Det som är svårare att hantera är er syn på sporten. 32 procent läser inte sport och vill ha mindre, medan 21 procent vill ha mer. Vi har de senaste åtta åren sett att sporten är en vattendelare. De som läser sporten i print vet att tidigare tryckstart medför betydligt mindre resultatbörs, men det tycks inte påverka den stora gruppen då hela 50 procent vill ha mindre börs. Det är givetvis en klen tröst för de frälsta...

Så ser vår vardag ut i dag. Vi måste hela tiden prioritera. Det är glädjande att så många vill ha mer av det vi gör. Efterfrågan och behovet av lokal journalistik har aldrig varit så stort. Vi får varje dag läsarmail om att tidningen är för tunn, för dyr, för mycket annonser, för mycket från andra orter. Därför vill jag passa på att förklara förutsättningarna...

Vi gör inte färre artiklar från Eskilstuna, Nyköping eller Katrineholm än före omgörningen. Vi har lagt till fler sidor från lokalredaktionerna. Men inte på bekostnad av huvudorterna. Vi har inte "bara TT" i tidningen, men vi har lagt till TT, utan att ta bort lokalt material. Tidningen är inte tunnare, den är betydligt tjockare än i början av året. Och slutligen, vi har inte fler annonser, de är betydligt färre. Våra lokala annonsörer lägger nu sina annonser på Facebook och Google i större utsträckning. Samtidigt tycker många att tidningen är för dyr. Om vi inte höjer priset är det enda vi kan spara på personal. Om omöjlig ekvation. Men vi lovar att göra allt vad vi kan - för er skull och för demokratin...

lör 7 dec 2019

En AntiAlienationsforskare får ekonomipriset... det är väl på tiden att någon tar Marxs varningar på allvar... fast i utvecklingsländer som Kina funkar ju alienationsprincipen fort-farande bra... särskilt med hjälp av tvång...

Esther Duflos forskning kretsar kring fattigdom, hur den befäster sina rötter och vilka uttryck den tar i människors liv. Hennes slutsats är att det är ett slöseri med tid att försöka höja ett lands tillväxt. Och hennes uppmaning gäller beslutfattare i både rika och fattiga ekonomier... vad vi i stället borde bry oss om är att förbättra människors liv, särskilt för de som har det sämst ställt, säger hon...

Ekonomipristagaren Esther Duflo: ”Beslutsfattare stirrar sig blinda på tillväxt"

Årets ekonomipristagare sticker ut. Esther Duflo, Abhijit Banerjee och Michael Kremer har alla forskat tillsammans i varierande konstellationer. Två av dem, professorerna Duflo och Banerjee, är gifta. Esther Duflo är dessutom yngst någonsin och den andra kvinnan i prisets 50-åriga historia. Hon understryker att den fattigdomsforskning som hon och hennes kollegor prisas för är en kollektiv gärning. Det här priset är ett pris till en hel rörelse. Det bygger på hundratals forskares arbete och på samarbete med många frivilligorganisationer, säger hon...

Deras forskning har fått en generation nationalekonomer att skifta perspektiv. Fattigdomens gåtor har brutits ned i konkreta delfrågor som forskarna kan söka svar på i fältexperiment. Hur når man ut med barnvaccinationsprogram? Hur får man elever att klara grundläggande kunskapskrav i skolan...

En kritik som förts fram mot ansatsen är att forskarna inte kommer att se skogen för alla träd. Svaret de själva ger är att det är bäst att först undersöka träden noggrant och veten-skapligt. Att studera själva skogen har visat sig svårt. Ett av problemen med ekonomisk tillväxt är att vi fortfarande inte vet hur man påverkar den på ett tillförlitligt sätt. Det är inte som att makroekonomer kan säga till en regering exakt vad den behöver göra för att få till stånd långsiktig tillväxt, eller för att råda bot på svängningarna i ekonomin...

Esther Duflos råd till beslutsfattare är därför att sluta försöka höja sina länders bnp. Det är mer värt mödan att försöka förbättra människors liv i det lilla. Det är logiskt att bry sig om mänskliga problem. Det är inte rimligt att stirra sig blind på ekonomisk tillväxt. Ekonomisk tillväxt kan visserligen hjälpa, men det är lättare att försöka lösa de andra problemen eftersom vi vet mer om hur vi ska gå tillväga. Det resone-manget, säger hon, gäller också många rika länder som ägnar för lite uppmärksamhet åt vanliga människors tillvaro. Det pågår en stor hälsokris i USA, med ökad dödlighet i breda grupper. Hur kan bnp-tillväxt spela någon roll när dödligheten har ökat flera år i rad...

Alienation hos lönearbetare existerar absolut... tycker även kommunismens

motpol... libertarianismen... det är lätt att förstå ångesten hos lokalsamhället och dess anställda i kommunen om denna styrs av en utsocknes chefsklan som får betalt av en kommun och betalar skatt i en annan... alienationsidealister i det lilla, är farliga chefer...

Alienation är specialisering...

Faktum är att alienationen inom ”kapitalistisk” produktion är verklighet. Det handlar inte nödvändigtvis om att arbetare inte inser det värde de bidrar till produktionen, utan om ökad specialisering och därmed produktivitet...

Alienation på riktigt

Men specialisering genom arbetsdelning, vilket är en viktig anledning till produktivitetsökningar, gör samtidigt att varje individuell löntagare utför arbete som är mindre uppenbart kopplat till slut-produkten. Löntagarna är också mindre uppenbart kopplade till varandra när produktionsprocesser består av en mängd separata företag spridda över hela världen, som dessutom tillverkar komponenter till allehanda slutprodukter...

Den som har som arbete att bidra till tillverkningen av datorchip i en fabrik i Taiwan är nödvändigtvis alienerad från slutprodukten, oavsett om chippet används i en dator, en mobiltelefon, en bil, eller vad det än kan vara. Det är lätt att föreställa sig att arbetare inom chipstillverkning i Taiwan har väldigt lite insyn i vad chippen kan komma att användas till. Så alienationen är uppenbar...

Det enda sätt ett företag kan få och bibehålla en marknads-position som ger reellt inflytande över tid är genom skyddande lagstiftning. Med andra ord: statliga privilegier. Sådana privilegier behöver inte vara i form av direkta subventioner eller lagar som omedelbart skyddar ett visst företag eller en viss bransch. Samma resultat uppnås genom alla regleringar som begränsar rörlighet, innovationer och nyföretagande på marknaden genom att resa hinder, öka kostnader, samt minska produktionen...

Minimilönen, oavsett om den stiftas genom lag eller blir de facto-lag genom kollektivavtal, har precis en sådan effekt: den minskar tillgången på arbetskraft genom att hålla vissa löner uppe samtidigt som den håller andra löner nere. De som väljer karriärer i lågproduktiva arbeten eller som saknar erfarenhet och utbildning hålls därmed borta från arbetsmarknaden (de blir istället långtidsarbetslösa), vilket drabbar ungdomar, minoriteter, personer med begränsad utbildning eller med färre färdigheter. De som redan har arbeten är därmed skyddade från konkurrens precis som deras arbetsgivare, vilket gör att produktionen överlag efter hand blir relativt mindre produktiv – och därmed hålls lönerna nere (de hade höjts mer och snabbare för mer produktiv arbetskraft på mer produktiva företag)...

Det verkliga problemet är alltså varken företag, fackföreningar eller arbetsgivarkarteller. När sådana fungerar på en öppen marknad så skapar de värde – annars kan de inte bestå.

Problemet är staten, som alienerar produktionen från konsumenters verkliga önskemål. Staten möjliggör istället att allehanda konkurrens- och ljusskygga aktörer kan exploatera andra, oavsett om de är arbetstagare eller arbetsgivare. Det är bristen på marknad som är det verkliga problemet med alienation – och bristen på marknad kan endast upprätthållas genom närvaron av stat. Lösningen förefaller uppenbar, oavsett om man anser sig vara höger eller vänster...

fre 6 dec 2019

Ni tror väl inte att det är industriarbetarna som är mest alienerade... dom globala superkapitalisterna  är förstås dom mest ondske-fulla alienationsskapande experterna men dom ambulerande utsocknes snyltgästerna i chefspositioner som invaderar lågutbildade kommuner... kommer inte långt efter...

Det var Karl Marx som myntade begreppet alienation. Hans beskrivning av hur förändringen av produktionen stympar människan skulle kunna sammanfattas så här i ett människoöde...

Ångest

Du är en skomakare som har en liten verkstad. Du gör en sko som en kund beställt. Du har full kontroll över ditt arbete och ditt arbetes resultat. Du förstår vad som händer.Men du tvingas stänga din butik och ta jobb som skoarbetare i den stora skofabriken, som konkurrerat ut dig. Nu gör du plötsligt bara en liten del av skon. Du underordnas en maskin. Du har ingen överblick över vad som händer. Du vet inte vart den sko som du är med om att göra tar vägen — och du har inget inflytande över den saken heller. Du kan plötsligt inte bestämma hur du ska lägga upp arbetet. Allt skapande i arbetet har försvunnit...

Din arbetsinsats är inte längre ett uttryck för din personlighet och dina behov. Det har blivit en vara som köps och säljs. Du förlorar din frihet och förvandlas till ett verktyg i produktionsprocessen och till en kugge i ett stort själlöst maskineri. Dessa produktionsförhållanden leder till att individen utarmas, fysiskt och psykiskt...

I boken ”Att ha en sund själ. .. några synpunkter på mental hälsa och alienation i samhälle och arbetsliv” av Gunnela Westlander och Kurt Baneryd, beskrivs Marx analys så här...

Före industrialismens genombrott kunde individen lättare förstå de ekonomiska sammanhangen i samhället. Han hade kunskaper om hur man tillverkade olika varuslag. Han var klar över hur produkter användes och byttes. Han hade en bestämd uppfattning om sin egen roll i den samhälleliga produktionen. Men i det kapitalistiska industrialiserade samhällets marknadssystem menade Marx att människorna styrs av ekonomiska lagar som framstår som opersonliga och opåverkbara för henne. Individen upplever att han inte kan styra eller påverka dessa lagar. Han upplever sig i stället som ett ting, ett föremål som är underkastat de ekonomiska lagarna och styrs av dem...

Detta innebär också att individen inte uppfattar sig som en aktivt verksam varelse utan som ett passivt, viljelöst objekt.

Arbetsdelningen som styckar upp arbetet allt mer, gör att industriarbetaren inte kan ge uttryck för sin skapande förmåga. Arbetet blir omänskligt. det blir ett tvång och ger inte längre tillfredsställelse åt människans behov. Till slut upplever han det så att han inte lever när han arbetar, det gör han på fritiden. Denna uppdelning hindrar individen från att bil en total människa...

Arbetaren är således främmande för sitt eget arbete, främmande för resultatet av sin egen verksamhet — och denna själv-alienation medför att arbetaren också blir alienerad i sina sociala kontakter, i upplevelsen av andra människor. Marx säger...n omedelbar konsekvens av att människan alienerats från sin arbetsprodukt, sin livs­aktivitet och sitt artväsende, är människans alienation från människan. När människan står främmande för sig själv, så står hennes medmänniska också främmande för henne...

tors 5 dec 2019

Det tar nog ett par veckor till, innan bronkiten har klingat ut... slemhostan har övergått till högfärdshosta...

Bikarbonatkuren är avslutad... nåja, ett glas samarin om dagen med natriumbikarbonat och kalciumkarbonat går nog bra...

Si, allt är ganska gott!
men bakom står Hin onde och hostar så smått...

Gustav Fröding

Det svenska samhället degenereras,

vansläktas med en rasande fart... efter fjorton dagars sjukligt navelskådande

har alienationen hos Svennefolket absolut tilltagit... ordet alienation betyder ju avyttra eller avlägsna... det som oupphörligt sipprar bort är Svennefolkets självförtroende...

Alienationen löser vi med kommunism... sa Marx...

Alienera betyder... göra främmande, avlägsna, fjärma, stöta bort...

Alienation betyder förfrämlingande eller göra främmande för. Marx använde begreppet i olika former för att beskriva människans avskiljande från och främmandegörande för sin produkt, sin produktionsakt, sin art, sin medmänniska och sitt samhälle. Genom lönearbetet i det borgerliga samhället producerar arbetaren produkter vars värde går till arbetsköparen/kapitalisten. Ju mer arbetaren producerar desto rikare blir kapitalisten som håller kvar arbetaren i hennes löneslaveri och fattigdom. Detta alienerar arbetaren från sin produkt...

Lönearbetet är inte tillfredsställelsen av ett behov, utan bara ett medel att tillfredsställa ett behov utanför arbetet. Arbetet är inte arbetarens eget, utan någons annans. Därför är arbetaren sin egen när hon inte arbetar, och när hon arbetar är hon inte sin egen. Lönearbetet innebär med andra ord ett förnekande av det som gör arbetaren till människa, hennes fria skapande verksamhet. Detta alienerar henne från produktionsakten...

Det som kännetecknar människa är hennes förmåga att producera och reflektera över sin livsaktivitet. Men lönearbetet förvränger även detta. Livsaktiviteten, det specifika för den mänskliga arten, framstår bara som ett medel för att kunna upprätthålla den fysiska existensen. Lönearbetaren är med andra ord skild från det som gör henne till människa, sin livsaktivitet, så är hon också alienerad från den mänskliga arten...

Även människans grundläggande socialitet, människan som samhällsvarelse, hotas enligt Marx av lönearbetet. I det borgerliga samhället ses individen både som utgångspunkt och som målet ("förverkliga dig själv"). Detta innebär att individen alieneras från samhället. I själva verket utgör individen och samhället två sidor av samma mynt. Slutligen så skiljer och alienerar lönearbetet även människan från andra människor. Genom bl.a. konkurrensen i det borgerliga samhället ses individen som ett hot mot en annan individ, istället som att ses som en bekräftelse på människans grundläggande sociala väsen...

Kommunismen innebär upphävandes av det privata ägandet, lönearbetet och den mänskliga alienationen. Därigenom förverkligas det mänskliga väsen - det för och genom människan...

ons 4 dec 2019

Från onsdag två veckor sedan...

"Sparreholmarn är sjukskriven... med all time hightemperatur på gamla dar"...

Sparreholmarn räknar med att vara på jobbet i morgon utan hjälp av anti-biotika... bikarbonatkuren var inte till skada i varje fall, tycks det...

"Det kostar på att umgås med små snoriga barn... men det är det värt naturligtvis... eller som Taleb säger... "Skinn i leken (skin in the game)... vad en gammel-förälder måste ha för att sträva emot det för alla bästa alternativet"...

Första veckan var en grym feberattack... kanske med inslag av influensa... skit samma... normal-temperatur sista veckodagen... återfall nästa dag, slembildning i bronkerna... luftrörskatarr eller akut bronkit... bakterieinfektion... Shs diafragmabråck läcker magsyra till luftstrupen som skadar slem-hinnan och orsakar luftrörskatarr som beror på bakterieansamlingar...

"Med "skinn i leken" tillåts försiktighetsprincipen verka"... säger Taleb... fast inte när det gäller snoriga barnbarn"...

Sparreholmarn tycker sig ha kommit något på spåret som han inte riktigt förstått tidigare...

 

tis 3 dec 2019

Ät kost som inte försurar din kropp... förkunnar dom penningkåta hälso-gururna... och det kan dom ju ha rätt i att göra... det är klart att lycksökare söker sig till områden där den statliga hälsokost-kompetensen är totalt

obefintlig... följden blir naturligvis

att gränsytan mellan evidensbaserad kunskap och rent kvacksalveri blir till ett gungfly... då dyker månglare som Dr Sannas upp med sina krämer...

Sh väljer en annan hälsomånglare att utgå ifrån... Hälsosidorna... som absolut inte behöver vara mera tro-värdiga än dom andra kvacksalvarna...

Syra/basbalansen är ett ganska nytt begrepp man allt mer börjar ta hänsyn till. Det var dr Ragnar Berg som i Tyskland och Sverige på 30-talet påvisade att vissa födoämnen är syrabildande och att vissa andra är basbildande för kroppen.

Grundregeln är att frukt och grönt skapar basiska reaktioner i kroppen medan annan föda skapar en sur reaktion. Vi intar överlag allt för hög koncentration av sur föda anser man och därmed för lite basisk föda. Ät mer grönsaker och frukt och minska risken för kroppslig försur...

Olika organ i kroppen behöver olika pH-värden. Blodet är exempelvis alltid svagt basiskt: pH-värde 7,38 - 7,42. I magsäcken är pH-värdet väldigt surt, ca 1.7 beroende på saltsyran. I tunntarmen sker vårt största näringsupptag. Här ska pH-värdet vara neutralt, dvs. ca 7 till svagt basiskt..

Livsmedel som är basiska i kroppen och som vi bör äta mer av...

De flesta grönsaker, rotfrukter, potatis m.fl.

Frukt och bär, citron, grapefrukt.

Svamp, färska bönor, komjölk, mesost.

Tillskott av kalcium och magnesium är bra då dessa är basiska. Du kan med fördel ta tillskott av kalcium- och magnesiumpulver.

Algen Chlorella har många bra egenskaper och motverkar bl.a. försurning och hjälper till att rensa kroppen på tungmetaller.

Biologiskt odlade grönsaker anses överlag vara mer basiska, detta beroende på att de har tillgång till en bättre jordmån med näringsämnen.

En hel del örter är basiska och kan tas som tillskott eller som teer. Många örter är även bra på att binda tungmetaller som kan finnas lagrade i kroppen. Exempel på bra örter är: brännässla, åkerfräken, nyponpulver, luzern, johannesört, anis m.fl.

Livsmedel som är syrabildande...

Kött, fisk, ägg.

Kost som innehåller mycket socker. Även sockrad frukt (sylt m.fl.) är sur.

Ost, pastöriserad mjölk (den som finns i butikerna). Mjölkprodukter anses även vara slembildande och kan därför hjälpa till att göra kroppen än mer igenslaggad och toxisk.

Vita mjölprodukter, pasta, spannmål som råg, vete, havre, ris.

Margarin, olivolja.

Kaffe, svart te (de flesta örteer är dock basiska), saft, läsk, alkohol, tobak, läkemedel.

Baljväxter som ärtor och linser är neutrala till svagt syrabildande. Nötter och frön, Kakao, peppar likaså...

 

PH 4: Starkt försurande

< PH 7: Lågt försurande

> PH 7: Svagt basiskt

> PH 7 & < PH 10: Högt basiskt

Vitt bröd

Kött och fisk

Kålväxter

Citron, grapefrukt, lime, melon

Snabba kolhydrater

Mjölkprodukter, margarin

Grönsaker

Morot, spenat, gurka

Alkohol

Baljväxter, spannmål

Frukt och bär¨, avokado

Nypon, vitlök

Läsk, socker

Nötter och frön

Mandel

Färska bönor

Kaffe

Olivolja

Ingefära

Cayennepeppar, brännässla

Tabell: Exempel på livsmedel med syrabildande och basbildande förmåga.

Syra/basbalansen - pH-värde

mån 2 dec 2019

Att stärka kroppens självförsvar är ju inget nytt... redan gamle Hippokrates insåg vikten av att äta "nyttig mat" och undvika "giftig mat"... dessvärre kan den moderna skolmedicinen absolut inget om kostens betydelse för immunförsvaret... och miljö-aktivisterna skiter i gifterna som det adaptiva immunförsvaret inte kan oskadliggöra...

T-celler eller T-lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som utgör en del av den adaptiva delen av kroppens immunförsvar. De utbildas för att känna igen specifika patogener. Vid en första infektion med en specifik patogen tar det cirka en vecka innan det adaptiva immunförsvaret är fullt utvecklat.

De båda forskarnas upptäckter har lett fram till en helt ny typ av cancerbehandling, så kallad checkpoint-blockad. Enkelt uttryckt kan det beskrivas som att lätta på en broms för att få större effekt. Bromsen i detta fall hindrar t-celler från att aktiveras till fullo, vilket hämmar deras effekt och möjlighet att attackera cancerceller. Genom att hämma och blockera de proteiner som ”bromsar” t-cellerna kan de aktiveras och skapa ett starkt immunsvar riktat mot cancerceller...

Man brukar tala om flera typer av immunterapi. Vid den äldsta formen av immunterapi används immunförsvarets egna signalsubstanser  (cytokiner). Interferon är ett exempel på denna form av immunterapi som används vid bland annat vissa leukemier och essentiell trombocytemi. Interferon är ett naturligt förekommande protein, producerat av kroppens celler som svar på attacker av virus, maligna celler samt mot intracellulära parasiter. Interferon tillhör den typ av signalmolekyler som kallas cytokiner.  

Som vanligt är det hypofysen som har stenkoll på läget... via det endokrina systemet får interferonet rapporter om fara på färde... signalsubstansen tar ordern på allvar och vidare-befordrar ordern från hypofysen till fabriken... sätt igång och producera vita blodkroppar och T-celler för bövelen... en del proteinarbetare på fabriken hörsammar inte ordern... dom kanske hör dåligt eller så kan dom vara utbrända... nobel-pristagarna har gett arbetsvägrarna lagom mycket av Bamses dunderhonung för att inte få ont i magen... men vissa arbetare går inte att muta...

Sparreholmarns immunterapi har varit den gamla vanliga... det var länge sen man kom på att tillföra kroppen extra interferon för att få fart på arbetsvägrarna... hormoncentralen hypofysen

tänker att det kan vara en bra idé att skaffa flera högtalare... sagt och gjort, kroppen tillförs extra interferon och förstärkarna vrålar ut hypofysens order... det endokrina systemet triggar igång tillverkningen av T-celler så till den milda grad att hela kroppen blir "tillfälligt" influensasjuk av ansträngningen, varje gång man tar sprutan ... sjuk blir också cancercellen som inte orkar växa eller bråka... kroppen går ständigt för högtryck i sin iver att göra T-celler... immunterapi

med interferon är ett klumpigt sätt att hålla cancern i schack, det tär på kroppens övriga inre organ... tre år brukar väl vara 

en vanlig maxtid för interferonterapi... Sh tog interferonspruta

i femton år, vilket han antagligen får betala ett högt pris för, framöver...

Nobelpriset till immunterapi mot cancer

sön 1 dec 2019

Tänk att landets vanligaste sjukdom... den gamla hederliga förkylningen eller luftrörskatarren kan förvandlas från en synnerligen harmlös virus-sjukdom  som inte behöver behandlas till en dödlig sjukdom på 3-4 veckor... från snuva till lunginflammation...  

Bakterier kan också ligga bakom luftrörskatarrer. Det är samma bakterier som kan orsaka lungin-flammationer. Pneumokockbakterien är ganska vanlig. Oftast är det först en virusinfektion som startat inflamma-tionen i luftrören och gjort slem-hinnorna såriga och mer mottagliga för bakterieinfektioner. Då blir det möjligt för bakterierna att öka i mängd... Ibland kan det vara en bihåleinflammation som är bakteriekällan vid luftrörskatarr...

En annan och ovanlig orsak är att magsaft läcker uppåt i matstrupen under natten. Det beror på att övre magmunnen inte sluter tätt därför att det finns ett så kallat diafragmabråck. Om magsyran kommer över i luftstrupen skadas slemhinnan av den frätande magsaften, och man kan få en luftrörskatarr som inte beror på virus...

Det är Sparreholmarns lilla specialproblem... tänk att övertyga en tillfällig resandeläkare i magnesyl-vården att Sh alltid får en bakteriekomplikation som kräver antibiotika...

Då får man gå till en privatläkare med en sån här enkel apparat för 7000 spänn eller om man kan köpa själv och dela med släkt och vänner om inte VC vill dela med sig av makten...

Sen kan man ju aldrig veta om Doxyferm som används vid behandling av lunginflammation, akut försämring av kronisk luftrörskatarr (bronkit) mm är den

rätta sortens antibiotika... 

Anfäkta slem och anamma...

Fortsättning