sparreholm

Anteckningar Borgarn Medborgarn Sparreholmarn Hälsa och Kost Självhushållning Musiksidan intro Arkiv Sparre... Sparreholm Internet i Sparre Framtiden Ritat i Helgesta Husprojektering Kommunen Politik Korporativism Historia Dissidens Gammelmedia Historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Medborgarn och kompisen Sparreholmarn lyssnar och ​iakttar...                          

Arkiv Sparreholmarn  uppdat. i juni 

 

Blitzortung    Animerade väderkartor

P1 just nu

 

 

Lite hit och dit...

Musiksidan index

Folkrockmusik


Veckorapport läkemedelspåverkan

Vecka 39...

X

Dissident-poster att minnas...

Vår tids Manhattanprojekt?

Undanträngningseffekter i EK

 

 

 

 

mån 16 okt 2017

Massutskick av dagens gäst-krönikör på ledar-sidan som inte fick vara med i popuära

E-bladet... Sofia Nerbrand...

En PK-liberal... och representant för tokhögern, extremhögern... en som inte vill betala skatt... en sån där globalist ni vet... en som tycker att dumma arbetare ska leva på smulorna från de rikas bord... en optimistextremist som f.d. maken Norberg... hon är ju inte nazist för det... kanske lite mjukisfascist i egenskap av PK-ist och framgångs- etablissemangs- representant... en antidissident...

Nu kom den in i alla fall... massutskicket...

Ta lärdom av Nerbrandskan... Sörmland är ett förhållnings-sätt, inte en plats... Tokoptimism skall råda, allt anses möjligt. En annan är att det som inte flyger direkt ses som ett steg i en läroprocess och inte som ett misslyckade. En tredje är att människor hjälps åt. En fjärde är stor rörlighet... människor skall komma till Sörmland från hela världen och byta jobb...

Låt det svenska företagsklimatet bli som Silicon Valley

Sofia Nerbrand: Låt företagsklimatet bli som Silicon Valley - Vlt

Sentio oktober 2017... (september inom parentes)

SD 2... 22,8% i oktober... ett rejält ras från 27,4% rekordmånaden augusti...

Siffror som inte engagerar Sparreholmarn nämnvärt... noterar bara den alltför stora skillnaden mellan institutens resultat...

 

X...

X...

X...

Gamla Moderaterna är tillbaka

X...

X...

X...

Gästskribent Hans Bergström: Kan man tro på Sverige och kalla sig ”liberal”? DEL II.

Dick Erixon... en f.d. respekterad centerextremist... numera en brun-bränd sverige-demokrat...

Chefredaktör för Samtiden... en svenskspråkig webbtidning som ges ut av Sverigedemokraterna. Är det en hattidning som producerar falska nyheter...

En av tidningens krönikörer är Nasrin Sjögren, språkrör för Kristna Värdepartiet, Sjögren lämnade under 2016 sin språkrörspost och meddelade att hon skulle bli medlem i Sverigedemokraterna. Andra återkommande skribenter har varit diktaren Mohamed Omar, bankiren Olof Hedengren, germanisten och frilansskribenten Simon O. Pettersson och SD-politikern Tomas Brandberg. Vid enskilda tillfällen har också de internationellt kända konservativa tänkarna Claes G. Ryn och Roger Scruton förekommit, liksom den kristdemokratiske ideologen Lars F. Eklund samt historikern och ledarskribenten David Lindén...

En doft av amerikanskt 20-tal

sön 15 okt 2017

ADHD... av den hyperaktiva-impulsiva formen, smittar...

Det är alltså skolans fel att ADHD ökar hos barn... okontrollerat bus triggar igång mera bus... man måste nog vara en postmodernistisk

feministisk  tokliberal för att inte erkänna detta...

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som utmärks av nedsatta exekutiva förmågor, exempelvis bristande förmåga att kontrollera uppmärksamheten och/eller hyperaktivitet...

Faktaresistenta näktergalningar är hjärntvättade till att tro på att människor är lika... man må tycka att människor är lika mycket värda men det är något annat...

Riktigt diagnostiserade ADHD-drabbade hör inte hemma i särskolan och inte heller i den vanliga skolan... så gå då föräldrarna till mötes och hitta på nåt som passar ADHD-barn bättre i jämlikhetens namn...

 

Adhdministeriet | Vad gör skolan med våra barn egentligen?

ADHD av huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form

En manipulativ faktaför-vridare... ett sånt där troll di kallar´t...

Som var och en kan se saknar denna räkneövning förankring i verklig-heten. Ni får själva bedöma hur det är med Löfvéns verklighetsförankring...

Med samma logik som Löfvén redovisat, kan jag hävda att jag börjar närma mig att ha kört bil fortare än ljuset. Om jag summerar alla tillfälliga hastighetstoppar under alla gånger jag kört bil i 45 års tid och presenterar dem som om jag kört i denna hastighet vid ett enda tillfälle, då kan jag få det att se ut som om jag kört i ljusets hastighet, en gång...

Snabbare än ljuset!

Svetsaren Löfvén må vara läskunnig, men räkna är han uppenbarligen dålig på...

Det är en morgon i början av april 2008. Jag sitter vid frukostbordet och läser som vanligt Dagens Nyheter. När jag kommer till debattsidan studsar jag till. En oväntad rubrik fångar mitt intresse...

Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna.. Jag läser, och en efter en ramlar polletterna ner.

Något liknande kan jag inte påminna mig att vare sig DN eller någon annan tidning har publicerat tidigare. Artikeln är skriven av journalisten och socionomen Gunnar Sandelin, som arbetat som presschef på BRIS (Barnens rätt i samhället) i tolv år och tidigare som journalist på SVT och som socialarbetare. Den ska komma att bli en av DN:s mest lästa debattartiklar någonsin...

Numera är Sandelin brunbränd och kan bara publicera sig på typ Nya Tider och Samhällsnytt...

”Den politiska korrektheten ligger som giftgas över debattklimatet i asyl- och flyktingfrågor. Drygt en miljon utländska medborgare har under ett kvarts sekel beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa är hela nio av tio varken klassade som flyktingar eller som skyddsbehövande” skriver Gunnar Sandelin...

Han fortsätter:

”Det är alltså en lögn att Sveriges mottagande av utlänningar främst värnar om de mest utsatta flyktingarna. Men detta förtigs av såväl politiker som massmedier. Inte minst journalisterna har svikit sitt ansvar. I stället har vi fått en nationell mörkläggning av ideologiska skäl i allt som rör invandrar-, asyl- och flyktingfrågor.”

Gunnar Sandelin lyfter på en slöja. Jag har länge funderat över vad som döljer sig under den där slöjan och försökt dra den åt sidan, men när jag har sökt efter information har jag inte nått fram. Den verklighet som Sandelin avslöjar är inte vacker. Den rymmer mängder av fakta om hur invandringen förändrar Sverige, nedtystade av min egen yrkeskår...

Jag börjar ana att bakom mycket av det jag undrat över finns något helt annat än det folkhem byggt på en grund av hederlighet som jag fötts in i och satt min tillit till större delen av mitt liv. Trots att jag som journalist under många år själv har avslöjat mängder av sprickor i det socialdemokratiska välfärdsbygget har jag försökt behålla min tro på att folkvalda politiker i allmänhet nog ändå ser det som sin uppgift att tillvarata sitt lands och sitt folks intressen...

Om skrivandets nödvändighet

Torgny Segerstedt, den legendariske liberale stridsmannen och chefredaktören för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Raderna skrevs i april 1940...

Professor Lars Trägårdh erinrar om dem i en artikel i Göteborgs-Posten. Torgny Segerstedt var ”en ganska typisk liberal nationalist för vilken nationalstaten var en av liberalismens grundpelare”, påminner Trägårdh. ”Dessutom var han likt demokrater från vänster till höger under denna tid stolt över Sverige, dess folk, dess historiska arv och dess värderingar.”

Vårt land är stort och vitt. Här hör vi hemma. Banden mellan de enskilda och detta folk kan inte skäras av utan att förvissnande drabbar den avskilde. De som försöker bemänga svensk livsluft med främmande element, nå endast till att förgifta sin egen atmosfär. Vi får bara icke svika...

Vi får icke förråda det svenska i oss, detta arv från tusenden av generationer, utflödet i sinnelag och kynne av denna jord. Det skapar hemlöshet, tomhet, rotlöshetens eviga förbannelse. Folk och land, rätt och vett är heliga. Det svenska är heligt. Som aldrig förut vidgas i dessa dagar bröstet av glädje att vara svensk. Här bor frie män, och fria ska vi förbli. Vår generation måste fatta posto på den sida i striden för rätt och vett och frihet, där våra fäder stått. Inget tummande på svenskheten fördrages...

Gästskribent Hans Bergström: Kan man tro på Sverige och kalla sig ”liberal”? Del I.

Mycken basfakta kommer från den resursstarka

F. William Engdahl...

För oss som bara pratar svengelska och som ibland missar det finstilta är det tacksamt med en anpassning och bearbetning till svenska av helheten... inte bara en språklig översättning rakt av...

Amerikanska företag, med främsta bas i Rockefeller Foundation, har tagit kommandot över världens livsmedelsförsörjning genom att introducera en genteknik som skall kunna ersätta alla traditionella utsäden och grödor med ”bättre” och kemikalieresistenta utsäden...

En förskräcklig historia – Den fördolda verkligheten. Del 3.

https://i.ytimg.com/vi/s4qA0Ue_sI4/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBlBrJGV6N4E24hCR1DmqTuf2tbSgThe Hidden Agenda of Genetic Manipulation, F. William Engdahl

https://i.ytimg.com/vi/KQHmq1ERybs/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAMX13bI_0571ovLHZo956gNEDI8AF. William Engdahl - What is happening in the world?

lör 14 okt 2017

Är dom gisslan i systemet... dom lågaffektiva i Näshulta, dom som inte hetsar upp sig i onödan... man ska inte bli arg på ADHD-arna... ge dom i stället ett äpple...

 

Upprepade misslyckanden ger barn en negativ bild av sig själv och skolan. Barn som lyckas får möjlighet att uppnå sin fulla potential och ger dem en tro på vuxenvärlden... en gudomlig insikt...

Det är några av grundtankarna bakom Näshulta friskolas nya sätt att arbeta... sicket snömos...

Grundtanken är att barn som kan uppföra sig gör det. Barn som inte uppför sig kan inte. Lågaffektivt bemötande är alltså inte nödvändigt för alla barn på skolan, men ändå något som genomsyrar arbetet i både förskolan och skolan... häpnaden är stor...

Vi lär ju känna alla barn och ser vad olika individer behöver, säger Sara Carlén. Fungerar det inte när vi gör som vanligt får vi ta till andra verktyg... för att inte säga gränslös...

Nytt sätt att arbeta ska få alla barn att lyckas i skolan

Näshulta friskola har infört ett nytt arbetssätt som ska ge alla barn större möjligheter att lyckas – oavsett förutsättningar... dom som låtsas att solen skiner när det stormar...

Falska nyheter från dom där EK- och KK-trollen utanför skolan...

"Jag vet precis vilka de är. Jag vet precis vad de gör", säger läraren men förklarar att det inte är i skolan utan på elevernas fritid som det är väldigt rörigt... det är uppenbart dom  andra Katrineholmarnas fel...

Enligt Läraren har skolsammanslagningen varit positiv. Han menar att flera kompetenser är samlade under samma tak och meritvärdena har stigit.... centralisering är lösningen för Sörmlands skolor... ju större, desto bättre...

Han känner inte igen bilden av sin skola

Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren förklarar i sin nya bok "Kunskaps-synen och pedagogiken"...

Dagens syn på kunskap saknar stöd i såväl forskning som beprövad erfarenhet...

På ett seminarium i Stockholm förklarade tre av författarna att lärarutbildningen måste fokusera på förståelse för de mekanismer i hjärnan som gör att vi lär oss nya saker och minns dessa...

https://i.ytimg.com/vi/YSClr6yEK4U/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLD4LBb8M0NXq_crleje_1ka79ubSgKunskapssynen och pedagogiken

Alldeles för sällan prövar någon tanken att det är själva bråkandet som det är fel på. Att det inte är likheterna, utan de krystade försöken till olikhet, som borde överges...

Det är en rätt enkel tanke, men att den knappt slår någon, beror väl på att de flesta fått för sig att politik handlar om förändring. Om att hela tiden stöpa om saker, skapa något annorlunda, "förändra världen", som det brukar heta när unga människor vill tala om att de också är goda människor...

Men tänk om politik inte alls handlar om det. Tänk om det som vi egentligen är ute efter - det vi i hemlighet önskar oss - är vanlig, tråkig förvaltning. Underhåll och en aning utveckling. Visst, en del förändring när så krävs, men mest för att se till att det vi redan har uppnått inte förfaller. Det får gärna bli lite bättre år för år. Eller åtminstone generation för generation...

På något sätt måste man ändå förklara den ständiga efterlysningen av större ideologiska skillnader, trots att nästan ingen egentligen är intresserad av ytterkantsidéer. Och på något sätt måste det väl gå att förstå varför ingen har brytt sig om att helt enkelt underhålla polisen, järnvägen, sjukvården, försvaret, skolan, posten och allt det andra. Att de istället känt sig tvingade att hitta på ständiga förändringar av alltihop, som till slut lett till att ingenting riktigt funkar...

Är det inte meningen att man ska få önska sig något, när det är valår? Kan man inte få önska sig lite färre visioner, debatter och förändringar? Mindre underhållning och mer underhåll?

Nähä. Inte det...

Ibland får jag känslan av att partiledarna skäms lite

Sodom och Gomorra i megaformat...

Allt går till en tid här i Sodom och Gomorra,

och vi lär ju dansa uppå en vulkan.

Jag vet vad jag gör när vulkanen börjar morra.

Då tar jag min väska och springer som fan...

När politiker och opinionsbildare ur andra läger tar upp dessa missförhållanden och vänsterns förlåtande och relativiserande attityd mot sexualbrottslingar och kvinnoförtryckare, blir de nästan undantagslöst uthängda i vänsterns MSM och av vänsterdebattörer som rasister...

Det moraliska förfallet som vi ser inom den amerikanska vänstern, sprider sig nu snabbt även i vårt lands vänsterkretsar, med skillnaden att i Sverige så verkar Svenska Kyrkan ha tagit en ledande roll. Och kom ihåg, du är inte rasist för att du kräver att svensk lag skall följas och behandla alla som bryter mot den exakt lika. Gillar man inte lagen får man rösta fram en riksdagsmajoritet som ändrar den, till dess gäller den i sin nuvarande lydelse...

Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott

https://i.ytimg.com/vi/5qyYxgPGP8M/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDa0XcdP4I-wQpFQ8Ad_sN_CrXE_gCornelis Vreeswijk - Balladen om Censuren

https://i.ytimg.com/vi/GTP_pxREt2A/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLD4JLT6tVjNoytq72rsErRFxlwoBABrita Borg - Sodom och Gomorra (Den saltaste bönan i stan)

fre 13 okt 2017

En hjälplös kommun som

inte klarar sig utan stöd och bidrag...

Sjukvård och skola i gärdsgårds-serien...

S + M + näringslivet = korporativism...

CORPORATE FASCISM explores a new kind of fascism -- the merger of corporations and government whereby corporate power dominates...

Skattepengar till näringslivet i hopp om att få tillbaka pengarna med ränta... 

Katrineholms företagsklimat i toppform

korporativister i toppform...

 

Katrineholm är sämst... hon visste vad hon gjorde när hon flydde till Flen...

Dom flesta av oss känner på sig om man har gjort ett dåligt jobb...

I kommunsvängen är det lätt att byta jobb med varandra... infektionen följer chefstjästemannen när den byter kommun... åtföljande inflammation tenderar att alltid bli kronisk...

Eskilstuna och Strängnäs rasar på skolrankingen – Flen klättrar


I veckans avsnitt gästas Patrik av Inger Enkvist, professor emerita i spanska från Lunds Universitet och författare till ett flertal verk om utbildning och spanskspråkig litteratur...

Utifrån Ingers långa erfarenhet som pedagog och forskare diskuteras kvaliteten inom svensk skola och pedagogik, vad som gått snett och vad som kan göras för återfå fokus på kunskap och bildning...

Hela den västerländska intellektuella traditionen kan förknippas med den antika grekiska filosofin, det vill säga kärlek till kunskap, och det torde inte finnas något mer centralt för människor än att uppfatta vissa saker som sanna och andra som falska. Dagens ifrågasättande av kunskap är en av historiens ironier...

Människan har med sin kunskap, inte minst i teknik, lyckats forma världen efter sina behov och önskemål, men vissa har i övermod och okunnighet trott att hon kan sluta att överföra den kunskap som ligger till grund för framstegen, varmed hon förstås förbereder slutet på den era som hon skapat. Om Sverige och andra västländer fortsätter att acceptera de här kunskapsfientliga trenderna, innebär detta att en 2 500 år lång utveckling bryts...

https://i.ytimg.com/vi/snraScaefvo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLB6ZWOsrpPlSS-DoctQCdAFEDQUtAGäst: Inger Enkvist - Utbildning och pedagogik

En folkhems-drömmare som Sparreholmarn...

Är du sörmlänning kanske du drömmer om ett feodalsamhälle... ett samhälle där du vänder dig till feodalherren och tigger om hjälp när det blåser snålt...

Eller kanske du drömmer om smulorna från de superrikas bord...

Musikaliska anteckningar 2. Lyckliga gatan. A-L Löfgren.

De perspektiv som öppnar sig inom utvecklingen av olika aspekter av AI är ytterst allvarliga och det Putin säger, om att den som lyckas ta ledningen i den här utvecklingen kommer att kunna styra världen, är sannolikt en riktig iakttagelse.

Vi kan tyvärr lugnt utgå från att här pågår en intensiv kapprustning i såväl väst som öst – nya Manhattanprojekt om ni så vill. Vem som vinner kapprustningen är egentligen betydelselöst för ett litet land som Sverige, bara existensen av sådana här system kommer att göra oss försvarslösa.

Det vi kan göra är att intensifiera debatten om hur vi kan möta den nya AI-utvecklingen och hur vi skall kunna försvara oss som människor och samhälle mot detta. Vi måste börja med att sluta vara naiva och se de reella hoten. Senaste årets ytterst allvarliga säkerhets-brister i den svenska statens informations-system är ett mycket dåligt omen för vårt lilla land...

Hur vi skall få en nästan totalt tekniskt illitterat politikerkår att begripa allvaret i dagens utveckling vet jag inte. De ägnar idag all sin uppmärksamhet och större delen av våra tillgängliga resurser åt ett problem som bara är ett påhitt av de globalistiska härskarna för att skrämma oss till underkastelse...

Vår tids Manhattanprojekt?

tors 12 okt 2017

Dom inhyrda är bara en del av myntet... dom utsocknes anställda då, oftast chefer, som inte betalar skatt i kommunen...

Äckel-kuriren sviker sitt journalistiska uppdrag... har Burman fått order från ångestcentralen i Flen att tysta ner siffrorna och avstå från vidare grävning...

Om centralorten vill ta död på tätorterna som tidigare varit egna kommuner krävs utsocknes stödtrupper... det insåg Göran Persson i ett 

samtal med på Anders Berglöv för många år sedan... själv-ständiga tätorter måste kväsas... det klarar inte flensborna själva...

Inhyrd personal – här kostar den mest och minst

Det är alltid någon som som blir extra fet när drömmar ska förverkligas... oavsett det ena eller andra...

Det är naturligtvis mycket mer lönsamt för kommunens pseudoelit att göra fotavtryck i den kommunala historien med nybyggen...

Några fotavtryck blir det ju inte av att förvalta gamla ägodelar som till exempel misskötta nedkylda skolor...

De drömde om bättre tider – det blev ingenting

Samtidigt som Löfven med ena handen utmålar oppositionen som cynisk, ondskefull och direkt farlig för Sverige, sträcker han ut den andra och inbjuder till samarbete över blockgränsen...

Med detta parti kan anständiga politiker och partier inte samarbeta. Det säger därför en hel del när centerpartistiska och folkpartistiska medlemmar och sympatisörer öppet hävdar att de gärna ser ett regeringssamarbete med S efter valet. Detta vanvett vittnar både om en udda form av politisk masochism och extremt dålig smak...

I ett läge där delar av borgerligheten bryter sig ur för att agera stödhjul åt fortsatt socialdemokratiskt maktinnehav finns det nämligen bara en vinnare: Stefan Löfven. Det övergår mitt förstånd hur någon ens kan komma på tanken att skaka hand med djävulen i svensk inrikespolitik...

Som att skaka hand med djävulen

En kort pitch till en jätte-lång bloggpost... är det kanske sluttryckt snart... då jävlar i havet...

USA har haft den avundsvärda positionen att kunna trycka papperslappar i form av skuldbrev utan någon säkerhet i form av guld och sedan byta dem mot reala varor. Detta ekonomiska arrangemang har tillåtit Washington att uppnå en exempellös startegisk fördel över sina geopolitiska motståndare som Ryssland och Kina. Man har haft en praktiskt taget obegränsad kapacitet att spendera dollar trots att man ackumulerat en astronomisk statsskuld, till idag på 21.000 miljarder dollar.

Det ser onekligen ut som om Kina och Ryssland är på väg att ersätta den av den angloamerikanska oligarkin styrda unipolära världsordningen med en multipolär världs-ordning, med målet att fredligt tygla utfallet från det kollapsande angloamerikanska imperiet. Denna nya värld öppnar upp för ett helt nytt geopolitiskt landskap för USA:s allierade och andra länder...

Mot den bakgrund jag tecknat här är svenska politikers allt starkare flirt med USA/NATO ett fullständigt obegripligt steg i fel riktning...

Dollarns försvar orsakar flertalet krig

Sanningen tar ibland lång tid på sig för att hinna ifatt lögnen. Det tog mer än sextio år innan vittnesmål om våldtäkter och sexuella övergrepp på pojkar kom ifatt...

Resultaten av en polisutredning som visar att den förre premiärministern var pedofil har försatt Storbritannien i ett chocktillstånd. Hans gamla vänner och det övriga politiska etablisse-manget misstänks för att i många år ha mörklagt anmälda sexualbrott mot barn som begåtts av den forne premiärministern...

Sensmoral och summan av kardemumman... Några av hans offer har berättat för polisen att de själva har fortsatt begå sexuella våldsbrott som en följd av att de utsattes för övergrepp som barn. Det stämmer med erfarenheter inom socialtjänsten av barn som utsätts för sexuella övergrepp. En mycket stor andel av vuxna prostituerade har varit utsatta för incest eller andra övergrepp i barndomen...

En död ministers eftermäle

ons 11 okt 2017

Sörmlands resultat är katastrofalt, säger Robert Dahlqvist från Lärarförbundet i Eskilstuna....

Med tanke på att vårt län är folktätt, ligger centralt i landet och nära Stockholm borde vi ligga bättre till...

Det är ju inte förbjudet att 

centralisera och tror folk och fä att

det hjälper så ska det naturligtvis

byggas nytt och stort... 

En särskilt applåd fick Flen som kom sist förra året, men i år hamnade på 275:e plats och därmed femma i Sörmland... Tack vare friskolan i Malmköping...

Eskilstuna och Strängnäs rasar på skolrankingen – Flen klättrar

Skolförintelsen i Strängnäs...

Cecilia Wikström fortsätter sin Eriksgata...

Nu kan inget hindra den totala förintelsen... Europaskolan har också somnat in...

Förslaget: Lägg ner landsbygdsskolorna nästa höst

Inte så tokigt som det låter... inför marschplikt till skolbespisning några kilometer bort och obligatorisk återgång...

Så var det för Sh i Malmköpings realskola... marsch över Heden till bespisningen i Lägerhyddan och tillbaka... härligt spänstiga tider...

Med sådana "skol"chefer är det lätt att förstå det meningslösa med idrott i skolan...

"Idrott i skolan borde vara förbjudet"

Varningen har att göra med det stora bostads-byggandet. Byggtakten just nu är högre än den varit sedan miljonprogrammets dagar....

Projekteringstakten är naturligtvis lika hög och det fattas ingenjörer... det är naturligtvis galet när dom nya husen inte kommer att kunna fyllas...

​Det gamla 2D- och det nya 3D-sättet att projektera hus... Allt ritande till nybyggnation ska ju numera vara 3D- och BIM-anpassat...

Titta, vi bygger!

Tror ni fortfarande på Hans Rosling... kanske är det befogat... vem vet...

Indien går om Kina... Nigeria går om USA... Etiopien och Fillipinerna går om Ryssland och Japan...

Afrika ligger risigt till... inte sant... där har nog Hans Rosling gissat fel...

Immigrationen som en matematisk betraktelse.

tis 10 okt 2017

http://sparreholm.eu/____impro/1/onewebmedia/tr%C3%A4dg%C3%A5rden.jpg?etag=W%2F%22a2d9-59db3c46%22&sourceContentType=image%2Fjpeg&ignoreAspectRatio&resize=261%2B200&extract=0%2B0%2B252%2B198&quality=85

Trädgård i behov av hjälp...

Intresset dalade med åren hos frivilliga trädgårds-intresserade Sparreholmare...

Kan Sparreholms föreningar gemensamt ta över ansvaret för Minnenas och sinnenas trädgård?

Det är det senaste förslaget för att hålla trädgården i skick och samtidigt ge föreningarna ytterligare en inkomst.

- Vi sköter redan badet i Sparreholm på det sättet, konstaterar Gunnel Porsander, Sparreholms Bygderåd.

Gunnel Porsander

Amatörernas marknad fortsätter... allt för att motivera, berättiga och rättfärdiga amatörernas Ortsutveckling i Färdplan Flen...

Läs mer

En uppdatering...

Många sover ännu djup Törnrosasömn och ser inte vad som händer i Sverige och i världen omkring oss...

Är du en av dem? I så fall riktar sig den här podden till dig. Kanske tycker du att du lever ett lugnt och behagligt liv, och att du förtjänar det. Du vill känna dig trygg och väl till mods. Du läser Dagens Nyheter till morgonkaffet och ser på Rapport efter middagen. De formar din världsbild, och de känns betryggande pålitliga...

När ett islamistiskt terrordåd drabbade Stockholm och dödade fem personer den 7 april 2017 förstod du ingenting. Drottninggatan är ett av dina bästa shoppingstråk. Men du kände dig varm inombords av den ”kärleksmanifestation” med hallelujahstämning som ordnades av några jättetrevliga invandrare...

https://i.ytimg.com/vi/olQfKLt9oow/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAJuK9CqxfiVSITyuupbDQrC1ULSwTill dig som ännu sover, podden

Till dig som ännu sover, bloggposten

Fadime Sahindal mördades av sin far i Uppsala den 21 januari 2002. Mordet sände en chockvåg genom Sverige. Hur kan man mörda sitt eget barn? Detta framstår som obegripligt för det svenska folket...

Det vill säga om man saknar kunskap om hederskultur. Men om man vet vad hederskultur är och vad hederskultur innebär så förstår man varför Fadimes far mördade sin dotter...

Han mördade Fadime för att återupprätta familjens ”heder”. Fadime hade nämligen dragit ”skam” över familjen genom att sällskapa med en svensk man, vilket föräldrarna inte godkände. Och ännu värre – Fadime hade gått ut offentligt och berättat om hur unga kvinnor i Sverige, med föräldrar från länder med hederskultur, försöker hävda rätten att bestämma över sina liv, bestämma hur de klär sig, vilka vänner de umgås med och vilka partners de gifter sig med...

Men detta är förbjudet inom hederskulturen – där bestämmer föräldrarna över sin dotter och hur hon ska leva. Om hon inte lyder så drar hon ”skam ”över familjen. Och om hon inte underkastar sig föräldrarnas krav, utsätts hon för verbal misshandel och kallas hora, idiot etc. Och hon utsätts för fysisk misshandel av ofta grövsta slag. Om hon ändå inte underkastar sig så hotas hon med mord. Och om hon inte heller då underkastar sig, så dödar familjen sin dotter. Som de dödade Fadime.

Om hederskultur

Föreställ dig att du förväntas rösta på ett av två lag som båda lägger fram planer för hur de ska genomföra en omöjlig uppgift, till exempel att tävla i lagsimning över Atlanten...

Din uppgift som väljare är att bedöma vilket av lagens planer som är minst korkad och sedan rösta på detta minst dåliga lag som i bästa fall, vilket du redan i förväg har begripit, som längst kan ta sig till Jyllands nordspets...

Den ene lagledaren skryter med ett hemligt vapen. Simmarna ska inoljas i sälfett för att skyddas från kylan. De ska dessutom komma få föda genom en kateter i ryggen så att de inte behöver stanna för att inta måltider och således tappa värdefull simtid. Det andra laget förklarar att simmarna ska sova etappvis under sömnen och bli bogserade av lagkamraterna. Näringsintaget ska göras under sömnen, sedär en fiffig effektivisering som kommer att ge en trygg seger säger den segervisse lagledare...

Detta handlar naturligtvis om den plågsamma partiledardebatten i teve den åttonde oktober klockan 20. Liksom förberedelserna för atlantsimningen gick debatten ut på att ge väljarna kunskap för att fastställa vilken av partiledarna som hade det minst korkade upplägget för att lösa den omöjliga uppgift som nationen tagit sig an...

Det kommer nog inte att fungera

Att det idag finns individer som ser Hitler och den tyska nationalsocialismen som något positivt och efter-strävansvärt står utanför de flesta människors fattnings-förmåga...

Är det verkligen så illa ställt att människor i postmodern anda kan få för sig precis vad som helst och fullständigt förneka vad som har hänt och händer? Samma attityd möter man hos den extrema vänsterrörelsen eller hos extrema religiösa grupper, som under senaste tiden inom islam. De som befolkar dessa grupper är företrädesvis handlingskraftiga yngre män som saknar förmåga, på grund av bristfällig intelligens eller omdöme, att kanalisera sin väldiga energi i något konstruktivt och meningsfullt...

I dagens internetbaserade sociala grupper anhopas de här eller där. I grunden är det nog slumpartat var de till slut hamnar och var de finner sin emotionella gemenskap. Strukturellt är de mer lika än olika. Risken är att dessa människor lätt kan tippa över i verkligt farlig aktivism och förvandlas till ett direkt samhällshot. Till exempel under en karismatisk ledarfigur som i Tyskland under mellankrigstiden. Eller idag där det främst är IS och Al- Qaida som hotat samhällsstabiliteten...

Är det troligt att de svenska extremgrupperna fortsätter att radikaliseras? Blir det verkligt farliga om de kriminaliseras och börjar ta till vapen för att befordra sin, som de uppfattar, rättfärdiga kamp? Detta kan väl bli nästa steg. Det är ingen brist på såväl lagliga som illegala vapen i landet...

Poliser med handlingskraft

mån 9 okt 2017

Nine eleven i repris light...

Många konspirationstorier florerar på nätet... en del övertygande...

Det officiella Narrativet från Vegas är inte säskilt trovärdigt va...

Narrativ, eller berättelser, tillhör genren berättarfamiljen. I en narrativ återger man ett personligt eller fiktivt (inte verkligt) händelseförlopp med en komplikation (problem) och en lösning...

Amerika har många frågor om den officiella berättelsen från Vegas

Nån av konspirations-teoretikerna har ju säkert träffat huvudet på spiken... men vem... kanske dessa herrar...

I underättelsetjänsternas spindelnät. Varför mördades Olof Palme, Uwe Barschel och William Colby...

Den är skriven av journalisten Patrik Baab och den amerikanske Pentagonkonsulten Robert E. Harkavy...

Tysk bok: CIA och Nato dödade Olof Palme

Kommunal ger vänstersajten Politism nära 2,5 miljoner kronor i kapitaltillskott för i år och de kommande två åren. Lika mycket ger LO. Syftet är att rädda det förlusttyngda medie-projektet från nedläggning...

Politism startade 2013 av Schibsted. Kommunal och LO äger tillsammans drygt hälften av Politism, resten äger den norska mediekoncernen. Vänstersajten har varit ett förlustprojekt sedan dag ett.

Aftonbladets tokfeministiska satsning... har vi nått peak söta flickor...

Sveriges unga tror inte på demokrati - Politism

 

Bengt Ericson i repris...

journalist, korrespondent och tidigare chefredaktör för Veckans Affärer...

Den härskande klassen : en bok om Sveriges politiska elit

Något har gått snett med vår svenska demokrati. Genom ett offentligt mångmiljardstöd - som de själva beslutar om - har partierna gjort sig ekonomiskt oberoende av sina medlemmar. Det har skapat en samförståndskultur, där de olika lägren nu har mer gemensamt med varandra än med de väljargrupper som de påstår sig företräda.
Den härskande klassen är en initierad och underhållande skildring av en politisk aristokrati med tillhörande privilegier. Rekryteringsbasen utgörs av de knappa tre procent av befolkningen som ännu tillhör ett parti och toppaktörerna har ofta en likartad profil...

De har den "rätta" bakgrunden, i stor utsträckning byggd på personliga släktband. De betraktar sig själva som yrkesproffs snarare än som valda till några förtroendeuppdrag. Och de har inte det minsta problem med att byta sida när den dagen kommer. Det har lett till rena svängdörren mellan partierna och pr-branschen.
Går det verkligen att lita på sådana makthavare?

https://i.ytimg.com/vi/TDHlGUrZpeg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLC3cm1lYk_mcY4Y6wdttTHcfwZWZgGäst: Bengt Ericson - Den härskande klassen

Den fråga vi måste ställa oss är, hur USA som för ett drygt halvsekel sedan stod som världens bålverk för demokrati och frihet, kommit att bli det kanske största hotet mot människors frihet, säkerhet och själv-bestämmande i dagens värld? Vilka är de krafter som fått USA att bl.a. liera sig med fascister och nazister i Ukraina och totalt hänsynslösa folkmördare i Mellanöstern...

USA var världens mest framgångsrika ekonomi under hundra år, vilket har lett till att inget annat land har så många hyperförmögna oligarker. Dessa privata förmögenheter har lett till framväxten av ett korrumperat system där makten köps. Mer än i något annat västland har således makten i USA förskjutits från folkstyre till oligarki. För att förstå USA:s roll i världspolitiken idag är det oviktigt vad de amerikanska väljarna vill. Istället måste man gå till oligarkerna som finansierar politikerna och se vilken deras politiska agenda är.

Målet är en värld där banker och företag kan lägga under sig marknader utan att hindras av lokala och nationella regelverk och där alla gränser raserats och arbetskraften kan flyttas helt fritt. Alla aktuella handelsavtal avspeglar detta. En ny global världsordning (NWO) under en världsregering styrd av en rik elit som sätter upp globala regler och lagar och som har full kontroll över opinionsbildningen genom ägandet av MSM och kontroll av Internet, är slutmålet. Idag kontrolleras 90% av MSM i väst av oligarkin och de en gång maktgranskande medierna har förvandlats till Fake News spridande propagandaorgan för den nya världsordningen. Allmänhetens förtroende för MSM sjunker som en sten.

 

Oligarkernas torped

Den angloamerikanska oligarkin består av ett antal hyperförmögna släkter och personer som sitter på en enorm privat förmögenhet. Många av dessa är osynliga på de listor över världens rikaste som ofta publiceras. Flertalet har för länge sedan gömt sina tillgångar i skattebefriade filantropiska stiftelser och i skatteparadis. Kontrollen över tillgångarna har de dock kvar.

Flyktingkrisen

De två viktigaste målsättningarna för att bredda marken för NWO är eliminering av självständiga nationalstater och avskaffandet av alla gränser. Genom att underminera välfärdsstater och decimera den självständiga medelklassen räknar man med att alla människor skall bli helt beroende av oligarkernas företag och banker. Denna utveckling har redan börjat i bl.a. USA, vilket är förklaringen till Donald Trumps tillfälliga seger över oligarkernas presidentkandidat Hillary Clinton. Valet var ett folkligt uppror mot globalismen. Vi börjar se samma utveckling även i Sverige, där medelklassen pressas tillbaka och det blir allt svårare att upprätthålla välfärden och den fackföreningsstyrda lönebildningen. Sverigedemokraternas snabba uppgång i opinionen är början på ett svenskt uppror.

Den fråga många ställer sig är varför den härskande oligarkin iscensätter denna utveckling?

Huvudsyftet tror jag är att slutgiltigt rasera de små europeiska välfärdsstaterna och tvinga in dem i en kraftigt ökad skuldsättning hos oligarkernas banker, för att få resurser att ta om hand alla migranterna och integrera dem. I Sverige beräknas kostnaden för migrationen redan till 70 miljarder kr/år, vilket underminerat andra behov inom välfärden med en nu eskalerande kris för bl.a. sjuk- och äldrevården. Med den ökande inströmningen av arbetskraft räknar oligarkerna även med att rasera den av fackföreningar reglerade arbetsmarknaden. Det senare var det förre statsministern Fredrik Reinfeldt började genomföra med sin kampanj att vi skulle öppna våra hjärtan, efter de instruktioner han fått vid ett möte med Bilderberggruppen strax före sitt tillträde.

Oligarkins makt är än så länge starkast över USA och EU och där är ett stort problem att födelsetalen är de lägsta i världen. Med en enkel demografisk kalkyl kan man konstatera att om den nuvarande demografiska utvecklingen fortsätter, så är snart såväl USA som EU helt marginaliserade i världen. Detta är ytterligare en förklaring till att oligarkin vill importera människor till såväl USA som EU i förhoppningen att de skall kunna integreras och bromsa upp den demografiska utförslöpan. I USA har valet av Trump lett till ett tillfälligt stopp för den politiken och inom EU växer det politiska motståndet genom stora framgångar för invandringsfientliga partier.

Ondskans imperium

Den fråga vi slutgiltigt måste ställa oss, är hur den vackra tanken på en global värld där alla människor lever i harmoni med varandra oberoende av ras, etnicitet och tro, kunnat kidnappas av ett antal hyperförmögna personer för att genomföra en agenda som bara tjänar deras omättliga girighet efter mer ekonomisk makt? Hur har den globala tanken kunnat bli den främsta drivande kraften bakom nästan alla krig och folkmord i vår tid?

Som utvecklingen ser ut idag måste vi försvara vårt folkstyre och vår nationella självständighet mot oligarkins försök att tvinga in oss i sitt globala imperium. För svensk del representeras detta imperium främst av ett allt maktfullkomligare EU och NATO.

Ondskans imperium – epilog

sön 8 okt 2017

Ett smakprov från en vandring i Hilbertrummet... Inom matematiken finns något som kallas för Hilbertrummet, som är ett abstrakt rum med ett oändligt antal dimensioner...

Begreppet har även använts av astrofysiker när de diskuterar huruvida man kan tänka sig existensen av parallella världar. Vilket man alltså kan, åtminstone teoretiskt...

För även om universum är oändligt, finns det bara ett ändligt antal sätt att arrangera materian i detta universum på: det innebär att det någonstans, någongång i denna oändlighet av tid och rum mycket väl skulle kunna uppstå en värld där allt är exakt likadant som i denna, kanske med några små undantag när, som till exempel att där är den psykotiska björnen i det parallella ménageriet i det parallella Jardin des Plantes i det parallella Paris fri och lycklig...

Sedan går det inte att komma ifrån den oroande tanken att det kanske är vi som är den där parallella världen, att det inte är jag som har en dubbelgångare som är historiker och sitter vid sitt skrivbord någon annanstans i universum, utan att det är jag som är den där dubbelgångaren, och att jag som i mina vardagssysslor och livsval skuggar någon annan...

Man kan också tänka sig att denna parallella värld kanske inte behöver ha sin existens någon annanstans i universum, rent fysiskt, utan att den kan finnas här och nu, men i en annan dimension av Hilbertrummet...

Jag vet inte hur sannolikt allt detta är. För mig finns det hursomhelst ett annat, mer närapåliggande Hilbertrum. Det är historien. Där finns i sanning en värld parallell till vår egen. Och i denna värld finns samma platser, samma landskap, samma hav och kontinenter som i vår, till del samma drömmar och rädslor; det är en värld där Toussaint Louverture ännu lever och Rom ännu väntar på sitt fall, en värld där människor bygger hus och plöjer åkrar där jag inte kan se annat än skog samt en och annan förvildad syren. Men vi finns där tillsammans, på samma fläck jord. Jag ser dem aldrig, och jag möter dem ständigt...

Om en vandring i Hilbertrummet

Jag säger det på en gång: feminismen och i synnerhet det feministiska manshatet håller, tillsammans med islamisering, mångkultur och kulturmarxistisk värdeuppluckring på att driva Sverige åt pipan...

Vart och ett av de här fenomenen är tillräckligt för att förstöra ett land och en kultur. Men i Sverige går de hand i hand, och resultatet av deras destruktiva samverkan – inte bara i Sverige – håller på att undergräva den västerländska civilisationen som vi känner den...

När våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn en dag står i de rykande resterna av ett Sverige som en gång var kommer de förhoppningsvis att ärligt fråga sig hur det kunde hända. Varför bestämde sig starka krafter för att vår civilisation skulle begå självmord? Hur gick det till? Varför sa ingen ifrån...

Vi är många som länge har sagt ifrån och oavbrutet säger ifrån. Men fortfarande dominerar destruktivitet, aningslöshet och ren dumhet både politik, media och allmän debatt. Det jag tar upp här är bara en tråd av oändligt många likadana...

Var och en löper i parallella banor mot ett gemensamt mål: att rasera den kultur och sammanhållning som hela vårt samhälle bygger på, bland annat genom att attackera samhällets allra minsta och mest sårbara byggsten, kärnfamiljen. Den är själva basen i samhällsbygget. Om man angriper och lyckas splittra kärnfamiljerna och människor slutar reproducera sig rasar hela samhället.

Det feministiska pitthatet

Julia Ceasar... en pitt-älskande antitokfeminist... en som tycker att män och kvinnor ska älska och knulla varandra för barnens skull...


En sån tur att någon tar Polen i försvar... annars är vi ju bra på att håna fattig-lapparna som stjäl våra jobb...

Polackerna  har en lång tradition när det gäller att kämpa för sitt land trots dåliga odds. De polska slätterna har färgats med blod och folket i Polen har varit förtryckta alltför många gånger. Under det senaste århundradet har de lidit både under tyskar och ryssar och jag menar LIDIT.

Tyskarna, jag menar Europeiska unionen, är verkligen irriterad över att polackerna vågar stå upp mot dem nu fast de underkuvats så många gånger tidigare. Polen kan vara tacksam att tyskarna… jag menar EU inte har en stående armé.

Polen står upp mot EU

 

Ann Heberlein möter Magnus Lindgren, kriminolog och f d polis, numera generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige...

Kan vi känna oss trygga om vi inte är säkra? Och hur står det till med brottsligheten i Sverige - ökar den eller minskar den? Dysterkvistar och Naivister har som bekant olika uppfattningar...

Från extremt vänsterhåll ogillas Stiftelsen Tryggare Sverige...

Tryggare Sverige ger ut egen tidning med vidhäftade lögner

https://i.ytimg.com/vi/B_E7DG8-ZqE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDDoWTy9MTVNWI1eGJotG6mt_AymwAnn Heberlein möter Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige | Svensson

Stiftelsen Tryggare Sverige heter en organisation som arbetar med tryghetsfrågor och brottslighet. Magnus Lindgren heter deras generalsekreterare. Nu har de gett ut en tidning med namnet Tryggare Sverige. Som en bilaga till reaktionära Svenska Dagbladet (SVD)

USA:s inflytande rinner ut i ökensanden...

Den angloamerikanska oligarkins viktigaste geopolitiska mål under det senaste halvseklet har varit att säkra full kontroll over Mellanösterns olja och oljehandel...

Oljan för att säkra oljetillförseln till sina egna ekonomier och oljehandeln som säkerhet för dollarn som det viktigaste instrumentet för oligarkins dominans på finansmarknaden...

Som en hörnpelare i oligarkernas inflytande har den oheliga alliansen med den wahhabistiska diktaturen i Saudiarabien stått...

Bakgrunden till USA:s pågående fälttåg mot sju länder i regionen har varit att man är på väg att tappa den viktiga kontrollen över oljehandeln. Iran slutade efter den muslimska revolutionen att ta regi från oligarkin och ledare som Gaddafi och Hussein markerade starkt sin självständighet mot deras intressen bl.a. genom att flagga upp för att sälja sin olja i andra valutor än dollar...

Mellan 1958 och 1961 försökte man skapa en union med Egypten och man skrev ett avtal om ekonomiskt och militärt samarbete med Sovjet. Genom en kupp 1970 togs makten över av Hafez al-Assad som behöll banden till Sovjet/Ryssland. Han var en diktator som höll ett hårt grepp om det syriska folket i 30 år. Sedan han avlidit 2000 efterträddes han av sin son Bashar al-Assad.

Syrien har varit ett i många avseenden positivt exempel på en sekulär arabisk stat där en rad etniska och religiösa grupper har kunnat leva sida vid sida. Landets strategiska läge och dess självständighet mot väst gjorde det trots detta till ett självklart mål för USA:s fälttåg. Målet var att störta Assad-regimen och ersätta den med en mer osjälvständig och följsam...

Wikipedia... Syriska inbördeskriget eller Syrienkriget är en pågående väpnad konflikt mellan syriska regeringstrupper, ledda av president Bashar al-Assad, och stridande från olika oppositionella grupperingar. Konflikten inleddes under den arabiska våren med de första lokala missnöjesyttringarna i januari 2011, vilka i mitten av mars växte till organiserade landsomfattande protester. Protesterna gällde till en början krav på demokratisering, stopp på den utbredda korruptionen, respekt för de mänskliga rättigheterna och ett slut på Assadregimens 40-åriga envälde och möttes med omfattande våld av polis, säkerhetsstyrkor och militär...

Under konfliktens gång växte inblandningen från utländska intressegrupper och Syrien såg ett inflöde av pengar och vapen från utlandet. Strider pågår på flera fronter mellan regimstyrkor och en lång rad olika organiserade rebellgrupper (med ett inte obetydligt inslag av utländska stridande), som i sin tur också strider mot varandra. Det ursprungliga motivet till proteströrelsen – demokratisering av Syrien – spelar numera en mindre roll, religiösa och etniska orsaker har istället trätt fram...

Händelseförloppet under krigsåren till dags datum är ju fyllt av obevisade anklagelser från många håll... så tolkningarna faller ut olika beroende på vilket lag man håller på...

2011 nådde den arabiska våren Syrien sannolikt med benägen hjälp utifrån på vanligt CIA-manér. Protester organiserades mot den sittande regimen som svarade med både eftergifter och våld. På mycket kort tid organiserades rebellgrupper i det som kallades Den Fria Syriska armén med tydligt stöd från USA, Turkiet och vissa Gulfstater. Självklart utgjorde syrier i opposition mot regimen en del av de stridande, men en mycket betydande del var stridande rekryterade utanför Syrien. Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov pekade formellt ut USA som den främmande makt som både i hemlighet och öppet beväpnat de syriska rebellerna. USA hade svårt att motivera egna militära insatser på hemmaplan, varför man valde att pröva den gamla strategin att bekämpa Assadregimen med proxystyrkor...

Syrienkriget har lett till att omkring nio miljoner syrier har drivits på flykt. Två tredjedelar av de flyende syrierna har tagit sig till Assad-kontrollerade områden och den resterande tredjedelen har främst flytt till kringliggande länder och EU. Vad detta bl.a. visar är att den västliga övertygelsen om att Assad är en hatad diktator inte stämmer särskilt väl. Uppgifter som jag fått från svenska invandrare med rötter i Aleppo bekräftar detta. Det förklarar varför kriget mot den syriska regimen från västs sida inte varit framgångsrikt. Rebellstyrkorna uppfattas av flertalet syrier som anfallande inkräktare...

Obama proklamerade 2011 att Assad måste bort med motivet att han begick folkmord på sitt eget folk och att störtandet av Assad var enda sättet att rädda syrerna. När SAA var på väg att befria östra Aleppo varnade man från väst att Assad skulle döda alla innevånare och att alla skulle fly undan SAA. Exakt det motsatta inträffade, enligt FN kom 600.000 flyktingar tillbaka i augusti, varav hälften till just Aleppo sedan Assad tagit tillbaka staden.

Syrienkriget är ännu inte slut, men redan nu kan man konstatera att även det kriget blir ett svidande nederlag för US/NATO:s fälttåg i Mellanöstern och norra Afrika...

Ondskans imperium – del 8

lör 7 okt 2017

Det skiter sig ofta sig för folk på Facebook...

"Jag känner faktiskt inte ens något medlidande, eftersom countrymusik-fans ofta är republikanska vapendårar."

Sedan ett år var hon vice-vd i mediekoncernen CBS...

Jag skulle tro att Hayley - låt oss bli lite personliga - har ett gäng vänner som kan vittna om att hon är en toppentjej. Smart, trevlig och medkännande. Jag skulle tro att de antagligen talar sanning. För om det är något som vi har lärt oss av ett decennium med sociala medier, så är det att även fullt normala människor har genanta medvetandeströmmar. Sådant brukade vi hantera genom att inte säga, än mindre skriva ned, allt vi tänkte. Men det var då, det...

Fullt normala människor struntar i att tänka

Den otillräcklige... ”stenhård mot brott”...

Socialdemokraternas mantra om att vara hård mot kriminaliteten och dess orsaker är bara snömos. Retorik. Populism i en tid när allt fler väljare känner otrygghet i sin vardag. Den som inte ser igenom den löfvenska propagandan borde rannsaka sig själv.

Retoriken möter medborgarnas oro, men det är beklämmande att se hur likgiltig politiken är i praktiken. Det som behövs är ganska radikala åtgärder för att komma tillrätta med den negativa utvecklingen. Det vi får är i stället plakatpolitik och slogans.

Den otillräcklige

OM HOTET FRÅN RYSSLAND

En rysskännare som lever på att tycka än si och än så om ryssen... oklart vilket lag han håller på... innerst inne alltså...

En mera nyanserad och förståeligare bild av När NATO-nojan släppte får man genom att lyssna på samtalet mellan Hedlund och Engellau...

Den amerikanske presidenten Teddy Roosevelt myntade en gång ett begrepp som andades stor visdom: ”Tala stillsamt och bär en stor påk, och du kommer att gå långt” (Speak softly and carry a big stick, and you will go far). Det är denna linje Finland sedan länge och med stor framgång har drivit. Samtidigt som man avhåller sig från yvig retorik, väljer man att försäkra sig om ett kraftfullt militärt försvar...

På Tage Erlanders tid fanns också en svensk insikt om att neutralitet bara kunde bli trovärdig om den vilade på ett kraftfull militärt försvar...

Sedan dess har den svenska modellen utvecklats i rakt motsatt riktning, emot att domdera högljutt samtidigt som den egna försvarsförmågan dras ner till nästintill obefintlig. Det är en utveckling som nu tycks ha fått ett eget liv, där politiker av inrikespolitiska skäl bjuder över varandra i kritik av Putin, utan tanke på konsekvenser...

I bästa fall kan utfallet av denna linje begränsas till att Sverige förlöjligas, vilket inte bara skett i ryska medier. Från Wikileaks kan vi minnas ett telegram där amerikanska ambassaden i Stockholm karakteriserade Carl Bildt som en ”medium dog with a big dog attitude”...

Att bli förlöjligad är väl dock något vi kan leva med, även om det svider. Betydligt allvarligare är att den svenska hållningen av moralisk stormakt, med en självskriven rätt att mästra alla andra, faktiskt kan vara direkt farlig...

När NATO-nojan släppte

OM HOTET FRÅN RYSSLAND

Att mucka gräl med Putin

https://i.ytimg.com/vi/T-NdAWqzvus/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBkbVcXcOYkOjIN9tYxkGlh0LBbcgGäst: Stefan Hedlund - om Ryssland och Putin

Globalismen och dess världspolitiska agenda styr även den nationella politiken...

Det innebär konkret att den traditionella vänster – högerpolitiken som gällt under 1900-talet i spåren av industrialismen blir allt mindre relevant när globalismens tankar tar över. Dessa handlar – tyvärr – om en återgång till totalitära värderingar, men i en annan form än de ursprungliga feodala som var vanliga under tidigare århundraden...

Gemensamt är att minska individens frihet och inflytande till förmån för ett den självutnämnda elitens styre, där den ekonomiska makten är avgörande. Den eftersläpning som finns i det politiska medvetandet innebär att GLOBALISM inte är ett öppet samtalsämne i det politiska landskapet, trots att de glidningar vi ser i exempelvis svensk politik genom skiftande allianser är en spegling av just globalismen...

En förskräcklig historia – Livsmedel som vapen. Del 2.

Varför gick det så bra för socialismen, arbetar-rörelsen, socialdemokratin eller vad man vill kalla denna företeelse...

Jag tror att det beror på att den, med hjälp av Karl Marx, lyckades formulera en trovärdig berättelse som framställde den själv som på en gång förtryckt klass och samhällets potentiella frälsare.

Förtryckt klass, vad betyder det?

Vem är ni? frågade den socialistiske agitatorn August Palm när han talade inför ett gäng arbetare vid ett sågverk i Ångermanland. Tja, vi är väl ångermanlänningar, svarade en av de mer kvicktänkta åhörarna. Det är ni inte alls, agiterade agitatorn. Ni är en klass av arbetare med gemensamma intressen och ert gemensamma intresse är att bekämpa det förtryck som er klassfiende, kapitalisterna, riktar mot er. Fattar ni...

Så föll löven från arbetarnas ögon. De var inte fattiga, de var utsugna. Patron ”gav” dem inte arbete utan stal deras arbete eftersom han bara betalade dem efter vad de behövde för sin överlevnad och stoppade ett ”mervärde” i sin egen plånbok. När staten skickade polis och militär mot strejkande arbetare var det inte för att upprätthålla den allmänna ordningen utan för att underkuva arbetarklassen...

Lär av arbetarklassen

fre 6 okt 2017

Vi är oförmögna att förstå och förklara varför en ung muslim i dag, som har fått bostad och utbildning av Väst, en dag kan komma till att hata sekulariseringen och kvinnofrigörelsen...

Vi har ännu inte accepterat den verkligheten. Den är alltför plågsam, eftersom den kritiserar en minoritet som vi har förtryckt, alltså en grupp med hjältar...

Resultatet är att folk i Väst har slutat att värna sin egen kultur:

Så förblir vi lamslagna och hjälplösa, ur stånd att förstå vilka vi är, långt mindre reagera. Vi borde försvara våra rötter, men vi har använt femtio år till att förneka deras existens. Vi vet inte längre vilka rötterna är. Uppgiften skrämmer oss. Den kräver en total helomvändning...

Islamisterna är egentligen inte starka nog till att försvaga väst. Det är Västerlandet självt som gjort detta möjligt för dem:

Det är plausibelt att vi i vår önskan om att dekonstruera oss själva har försett dem, som redan som utgångspunkt inte var särskilt förtjusta i oss, med ammunition. När man hela tiden annonserar sin synd, leder det till att man framstår som misslyckad...

En intelligent politik kan begränsa skadeverkningarna, men fiendens övertygelser kan inte sättas i fängelse, säger Delsol, som rundar av med en uppmaning till oss själva:

Var är våra egna övertygelser? Vi skulle lätt kunna söka rätt på dem igen, som vi så obetänksamt lämnade...

Många kanske frågar sig vilka dessa är. Om de har tur, så har de ännu föräldrar eller far-och morföräldrar som kan berätta...

Var är våra egna övertygelser?

Arnstberg har översatt norske Christian Skaug som citerar filologen, idéhistorikern och filosofen Chantal Delsol, professor i europeiska studier vid Hannah Arendt-institutet, som hon själv byggt upp vid Université Paris-Est Marne-la-Vallée...

Barbara W. Tuchmans beskriver hur politiker vid ett antal tillfällen i världs-historien hellre levt vidare i sina föreställningsvärldar än förmått ta del av det verkliga skeendet...

Den trojanska hästen kommer först. Varningar var utfärdade och väl kända men de styrande i Troja ville inte lyssna utan hästen fördes in i staden. Vi minns vad som hände. Troja föll när grekerna kröp ur hästen på natten och öppnade stadsportarna för de egna. Sant eller inte är likgiltigt eftersom förloppet har haft ett så starkt genomslag under seklerna.

Hon ställer upp tre kriterier för att ett skeende ska kunna inordnas under bokens titel:

– det ska vara tydligt i samtiden att de politiska besluten är felaktiga, inte med facit i hand.
– ett alternativt handlingssätt är möjligt.
– beteendet att hålla ut för den felaktiga politiken ska avse en grupp och inte någon enskild härskare.

Kan det stämma för Sverige idag? Ja, alldeles uppenbart...

The March of Folly

Länge uppfattades Roms fall som ett resultat av plötsliga, yttre förändringar... Sverige dör av överorganisation liksom Rom gjorde...

Man brukade hänvisa till nederlag i strid, till delningen i en västlig och östlig del (som föregåtts av tidigare delningar) och till ett övermäktigt tryck från germanstammar mot Västrom. Allt detta är visserligen faktiska händelser av betydelse, men det är inte de egentliga orsakerna...

Samma problem som nötte ned Rom möter nu Sverige. Vårt land kan visserligen inte mäta sig med det antika väldet vad gäller utbredning, militär förmåga och prestige – även om någon som varit alltför uppfylld av storvulenhet myntat uttrycket ”humanitär stormakt”. Men vi kan göra samma dumheter som romarna...

Rom – hela riket före och Västrom efter delningarna – nöttes ned av inre friktion och svårigheter att få till stånd ordnade maktväxlingar. Med inre friktion menas att förvaltningen – både den civila och militära – saknade resurser att göra allt den behövde göra...

Här och nu i Sverige skapas en motsvarande resursbrist genom att politikerna tvingar förvaltningarna till allt för många och delvis mot varandra stridande uppgifter. Hur många mål har skolan? Hur många uppgifter skall polisen lösa? Vad skall sjukvården göra? Laga benbrott men också göra alla lyckliga? Dessa vida, resurskrävande och ofta omöjliga mål har skapats utifrån en känsla av oövervinnlighet och tillgång till oändliga resurser...

Storhet och fall

Alternativ 1. Kommunen måste göra en offentlig upphandling av de 15 punkterna.

Alternativ 2. Om kommunen själv bygger ut de 15 punkterna undviker man offentlig upphandling...

Oavsett vilket är detta inget som ska beröra enskilda kommuninvånare som väntar på bredband...

Så vitt Witt kan bedöma påverkar det inte utbyggnaden av bred-bandet till kommunens fastighetsägare över huvudtaget, man följer den utbyggnadstakt man har...

På det sättet är det en bra dom som inte innebär någon försämring eller försinkning av bredbands-utbyggnaden till vanliga fastighets-ägare, företagare eller fritidshus-ägare, säger Niklas Witt...

Nu ska jag berätta att myndigheter, särskilt kommunala upphandlande myndigheter, i nio fall av tio inte bara struntar i lagen i allmänhet utan också struntar i domstolsutslag som ger direkta order till en myndighet att i konkreta fall följa lagen...

Man ska vara rätt blåögd för att bli förvånad över Transportstyrelsens lagbrott. Vi snackar dold svensk myndighetskultur. Myndigheter struntar i lagar som blir för jobbiga att följa. Har de upprörda politikerna och ledarskribenterna inte fattat det? Eller deltar de medvetet i ett apspel för att lura medborgarna att Transportstyrelsen är ett unikt undantag...

Transportstyrelsen är bara förnamnet

Flens bredbandsavtal delvis ogiltigt – ny upphandling kan krävas ...

Telia vill se att avtalet mellan Flens kommun och IP Only ska ogiltigförklaras, nu har kammarrätten kommit med sin dom och ger Telia delvis rätt...

Vi gör bara som vi brukar, säger lagvrängare Witt...

Nu i ro, slumra in... alla ni hjälpbehövande företagare...

Ni som tvångsrekryteras till PK-kollektivet av det välfärdsindustriella komplexet...

Oseriösa tandläkare ska stängas av...

Oseriösa tandläkare som missbrukar tandvårdsstödet ska kunna stängas av, säger socialminister Annika Strandhäll (S). Åtgärden är en reaktion på Riksrevisionens granskning av överutnyttjande av det statliga tandvårdsstödet...

Det är nämligen så med avdrag och bidrag...

Konkurs på grund av Rot-förändringar

ARBETSMARKNAD Takläggningsföretaget Rustabo i Borlänge lämnade in en konkursansökan i augusti. Ett 40-tal personer riskerar att bli utan arbete. Huvudanledningen till konkursen är det sänkta Rot-avdraget, hävdar vd Mikael Puhakka.

tors 5 okt 2017

Den fantastiska staden om man får tro msm...

Muteborg som inte vill ha nazister på gatorna... bra så...

En enorm socialbyrå, som kallas Göteborgs kommun. Vilket förstås är som socialisterna vill ha det - en stigande bidragsberoende väljarkår. Göteborg kommer kanske följa Malmös utveckling - från en framgångsrik industristad till ett socialkontor... säger han...

Göteborg behöver höja kommunalskatten med 5 procentenheter

En ung framgångsrik dissident och ryssofobförfattare som absolut försöker förstå...

En ivrig pådrivare i RussiaGate... hans framgångsrika böcker bygger ju på rysskräcken...

CIA och militära säkerhets-komplexet behöver en fiende för att motivera sina enorma budgetar och oansvariga makt.  Ryssland har fått den rollen... 

Smutskastningen av Ryssland har pågått innan Trump blev president.  Det har skett privat i neokonservativa kretsar i åratal, men blev offentligt under Obama-regimen när Ryssland blockerade Washingtons planer att invadera Syrien och att bomba Iran...

Den neokonservativa ideologin om USA: s världsherravälde kräver att det främsta målet för nationens utrikespolitik är att förhindra uppkomsten av andra länder som kan skapa hinder för USA:s överhöghet. Det är den viktigaste anledningen till den fientliga amerikanska utrikespolitiken mot Ryssland och det finns naturligtvis också väsentliga intressen från militära säkerhetskomplexet...

RussiaGate? Vems idé var det?

Ni som tror er veta vad högern (och vänstern) är i konservativ mening har förstås studerat Wikipedias digra förklaringar...

Liberalkonservatism
Värdekonservatism
Kulturkonservatism
Socialkonservatism
Frihetlig konservatism
Neokonservatism
Nykonservatism
Paleokonservatism
Radikalkonservatism
Lundakonservatism
Nationalkonservatism
Konservativ liberalism
Kristen höger
Alt-right

Det överorganiserade samhälle som i huvudsak var en socialdemokratisk produkt började bli svårt att överblicka på sextio-talet...

Det skulle dröja 30-40 år till av svällande byråkrati och måsvinge-fladder innan kaosteorins inverkan började förstås...

Politiker, oavsett ideologi, kan inte påverka vädret eller människosläktets utveckling i någon speciell riktning... evolutionen... slumpen i måsvinge-fladdret från miljontals 

ämbetsmannabeslut kan däremot av rena

tillfälligheter skapa förutsättningar för en genetisk orkan... som massinvandring... 

Evolution är ursprunget till den stora variation som finns i den biologiska världen: de nu förekommande arterna är alla besläktade genom ett gemensamt ursprung, och med tiden utvecklas nya arter från de existerande genom artbildning, en produkt av små successiva förändringar över stora tidsrymder...

De ärftliga egenskaperna finns i generna. I dessa uppstår då och då slumpvisa förändringar, så kallade mutationer, som oftast är mycket små... långsamt blir vi vita svennar mörkare i skinnet...

När Ylva mötte verkligheten

I den politiska retoriken har vi sett en förändring som heter duga de senaste åren. Från att asylinvandringen har beskrivits som en förutsättning för välfärdsstatens överlevnad till att staten nu måste hitta på jobb åt flertalet som har invandrat.

PK-ismen är en försvars-mekanism... en naturlig och självklar reaktion...

När offentliganställda på nittio-talet började ana sin oförmåga... behövdes ett sätt att förvilla medborgarna...

I takt med det expanderande byråkrat- och bidragssamhället växte också PK-anhängarna... även bidrags-mottagare av alla sorter blev PK-anhängare naturligtvis... ty... vem biter den hand som föder en...

Meningen med PK-ismen

Ett livstecken från en svensk politisk fånge...

Men kanske riktigare en skatte-smitare... vem vet... inte Sh i alla fall...

Måhända en blivande riksdagsman...

Politisk fånge toppar vår riksdagslista | Liberala partiet

Brott mot staten, del 1

Brott mot staten, del 2: Razzia!

Brott mot staten, del 3: Processen

Brott mot staten, del 4: Straff

 

2017-10-01

Varför inte försöka med sunt förnuft i stället?

Sett så här i backspegeln skulle nog de flesta svenskar hålla med om den klassiskt frihetliga åsikten om migration: människor skall ha rätt att bo var de vill – men inte på andras bekostnad. Och som för all frihet går gränsen där man inkräktar på någon annans frihet, säkerhet eller egendom.

Men vårt land, dess ledare och ytterst väljarna, gjorde ett annat val: att både hålla fast vid det generella välfärdsstaten och att (under en tid) ha i princip öppna gränser. Även om detta var ett dåligt, dum och ologiskt val så var det vad som skedde. Vilket får konsekvenser, nu och långt in i framtiden.

Så här står vi, med ett stort antal nya invånare som ofta står långt från den produktiva arbetsmarknaden – men som behöver försörjning, bostäder och utbildning. Människor som kommer att kosta det offentliga betydligt mer än de kan förväntas bidra med. På alla andras bekostnad. Man behöver inte lägga några värderingar i detta för att inse att vi har ett problem – utan några egentligt bra lösningar.

Det är som det är, vilket vi måste förhålla oss till.

Det enda rimliga (och icke våldsamma) sättet att hantera situationen på är att sätta en sjuhelvetes fart på hjulen. Att söka produktiviteten i den närande sektorn och tillväxten i landet. Vilket vore en bra sak i sig, och i sammanhanget absolut nödvändighet.

Men gissa vad? Samma politiker och godhetsapostlar som försatt landet i den rådande situationen är uppenbarligen ointresserade av – och ofta direkt fientligt inställda till – att lossa på ekonomins politiska tyglar och att ge det fria företagandet bättre villkor.

Förr eller senare kommer de att få slut på andra människors pengar – om de inte låter mer, nya värden skapas. Kom ihåg detta när kommunalskatten börjar krypa upp mot 40 procent.

Att göra vad som krävs för att förvandla Sverige till en tigerekonomi kommer varken sossarna, facket, Aftonbladet, byråkratin eller EU gå med på. Kanske inte ens allianspartierna. Inte heller den väljarkår som jagar förmåner, bidrag och allehanda godis på andras bekostnad.

Och då är det – förr eller senare – kört.

Sunt förnuft är en bristvara i den svenska politiken och samhällsdebatten.

/HAX
(via brev från Kolmårdenskogarna)

Upplagd av Henrik Alexandersson kl. 11:24

ons 4 okt 2017

Släkten är värst...

Han från Västeråstrakten... va...

Ja, dä ä dä...

https://i.ytimg.com/vi/tlJWDMXPK88/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAqthno19g1SfJUyQnngY7mXbtBhApugh rogefeldt - vår kommunale man

Ja, dä ä dä – Wikipedia

Har du sett vår kommunale man?
Har du sett vår kommunale man?
Har du sett vår kommunale man?
Han som har lett oss in i galen hamn

En natt när vi alla låg och sov
En sömnig natt när vi alla låg och sov
Så drog han fram genom gator och kvarter
Nu finns hans monument vart än man ser

Den svarta änkan är hans dam
Den svarta asfaltsänkan är hans dam
Hon har lagt sin mantel över stan
Och hennes barn, dom plågar oss som fan

Har du sett vår kommunale man?
Har du sett vår kommunale man?
Och om du ser han skicka'n som paket
Ta en container om han är för fet

Sparreholmarn försöker hitta enkla svar...

Därav alla citat från vänster till höger...

Sparreholmarns huvudtes från tidigt 1990-tal besannas... mer och mer..

Svammel

Intelligentare har vi nog blivit... men avsevärt dummare i bondsk mening...

Intelligensen håller inte jämna steg med utvecklingen...

Intelligensen räcker bara till för begränsade nischer i utvecklingen...

Verklighet och trossatser – ett försök till svar

Intelligensen räckte till att 

utveckla landet under efterkrigstiden och femtiotalet...

Komplexiteten blev en hämsko...

intelligensen räckte inte längre till på sextiotalet...

Vi begrep inte konsekvenserna av Miljon-programmet till exempel...

Lite nationalpsykologi

Måsvingeeffekten tog över... små vingslag bestämmer numera utvecklingen...

Vi har för länge sedan misst förmågan att bedöma och förstå helheten...

Intelligensen räcker inte till för det överorganiserade samhället...

Mystiken tätnar

tis 3 okt 2017

Luther kom att förändra världen...

Två körker i Sparreholm... fast den i Helgesta var ju Rockelstas privata familjekörka, säjs det...

Du har säkert hört hans namn några gånger. Men vad vet du om honom? Kanske att han var född i Tyskland för länge sedan, men inte så mycket mer. Och förresten, varför ska man bry sig om en gubbe som varit död i nästan 500 år?

Martin Luther... var det inte en i USA som hette så?

 

Läs mer

Kanske ska Sh krypa in i en utopisk fantasibubbla utan kontakt med omvärlden...

Tänk om det funnes en värld som inte störs av fakta, som inte påverkas av verkligheten och där den fulländade politiska korrektheten råder...

Den världen finns! Välkommen till Naivisternas underbara rike...

Gå med i Naivisterna!

Han hittar nog bara på... Fredrik Antonsson...

Kropp mot kropp, och den här gången en erigerad snopp mot en kropp...

”Vad har du i fickan Jan? Är det en jätte banan? Är det en rullad affisch, eller kanske pain riche? Eller tarzans lian? Vad har du i fickan Jan? Är det en kraftig tulpan, eller har du varit ute och fångat en levande svan?”

EN KVÄLL I TUNNELBANAN

Den där jävla Norin, han  konspirationsteoretiserar och står i...

Cirka 60 personer dödade och över 500 skadade – en enda skytt?
Massor av personer som var på konserten i Las Vegas rapporterade att många skyttar deltog i skjutandet.
Massor av personer som överlevde massakern berättade att nästan alla utgångar från arenan var blockerade...

Fortsätt att sova. Sleep deep – enjoy terror. Mycket snart kommer verkligheten att väcka oss ur vår mentala djupsömn...

False flag i Las Vegas! Varför tog IS på sig skulden

Den s.k. arabiska våren kom lite som beställning för USA:s planerade ned-montering av sju stater i Mellanöstern och norra Afrika. Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan, Iran.

Oroligheterna började den 17 december 2010 i Tunisien...Den tunisiska revolutionen, också kallad jasminrevolutionen, ledde till att president Zine El Abidine Ben Ali avgick och flydde till Saudiarabien...

I Egypten började upproret den 25 januari 2011 med protester mot president Hosni Mubarak som varit vid makten sedan 1981. Demonstranterna marscherade till det kända Tahrirtorget och slog läger. Inspirerade av upproret i Tunisien organiserades gatudemonstrationer och protester i januari och februari...

President Mubarak tvingades avgå den 11 februari 2011 och högsta militärledningen tog över styret och utlovade fria val. I valet den 28 november till Egyptiska parlamentets underhus blev den islamistiska rörelsen Muslimska brödraskapet med gamla band till CIA vinnare. Presidentvalet 2012 vanns av Muhammad Mursi som tillträdde som president den 30 juni 2012. Hans regering innehöll några ministrar från muslimska brödraskapet...

Efter protester mot Mursis försök till grundlagsändring avsattes han av militären den 3 juli 2013. Ledningen togs över av de väpnade styrkornas högsta råd och dess ordförande Abdul Fatah al-Sisi. Ett stort antal medlemmar av muslimska brödraskapet dömdes till avrättning eller livstids straff. Efter att han vunnit ett nytt presidentval den 28 maj 2014 tillträdde Abdul Fatah al-Sisi som president...

Libyen stod på listan över de länder vars regimer USA beslutat sig att ta bort. USA hade tidigare betraktat diktatorn Muammar al-Gaddafis regim som styrt Libyen sedan 1969 som en modell och viktig allierad. USA:s plötsligt ändrade inställning hängde sannolikt samman med Gadhafis nya plan att sluta sälja sin olja för dollar och istället kräva betalt i en valuta garanterad i guld. Ett allvarligt hot mot dollarns stabilitet och USA:s intressen...

CIA fanns redan med sina agenter i landet 2011 och hjälpte av allt att döma till att iscensätta det uppror som utbröt den 16 februari 2011...

Gadhafi slog ned upproret med inbördeskrig som följd. Kriget pågick i ett halvår med omfattande strider om flera centrala städer för att till slut nå huvudstaden Tripoli...

Gaddafi dödades den 20 oktober 2011 och tre dagar senare kunde det s.k. Nationella övergångsrådet förklara landet befriat. Det styrande rådet föll dock snart sönder och 2014 utbröt ett nytt fullskaligt inbördeskrig mellan två rivaliserande regeringar och olika rebellgrupper...

Det nu dysfunktionella landet slits sönder av interna konflikter mellan olika rivaliserade rebellgrupper och en näst intill obefintlig statsmakt. Ett resultat har varit en okontrollerad ström av migranter från Libyens kust över Medelhavet till EU. Detta har liksom flyktingströmmen från Irak bidragit till den ökande destabiliseringen av många EU-länder...

Den 27 januari 2011 började den arabiska vårens demonstrationer på gatorna i Jemens huvudstad Sanaa med krav på president Ali Abdullah Salehs avgång...

Jemens vicepresident Abd Rabu Mansur Hadi valdes till president och ersatte Ali Abdullah Saleh den 25 februari 2012. Hadi ärvde en rad problem från attacker av al-Qaeda och den separatiska Houthi-rörelsen...

Houthi-rörelsen som länge gjort uppror mot centralregeringen har sina rötter i landets shiamuslimska minoritet. De har stöd från Iran. I september intog Houthi huvudstaden Sanaa och placerade presidenten och regeringen i husarest 2014. Hadi lyckades fly landet i mars 2015...

Oroade över ett Iranskt inflytande på den arabiska halvöns sydspets samlade Saudiarabien en koalition av sunniarabiska stater och USA, Storbritannien och Frankrika och inledde en militär kampanj för att återsätta Hadi till makten...

IS har tagit tillfället i akt och blandat sig i kriget...

Kriget verkar ha utvecklats till ett proxykrig mellan Iran och Saudiarabien – mellan shia och sunni – även om Iran förnekar inblandning. Kontrollen över Bab al-Mandab passagen som förenar Röda Havet och Adenbukten genom vilken mycket av världens oljefrakter passerar, ger Jemen en betydande strategisk position...

Den arabiska våren 2011 drabbade även en lång rad av övriga länder i regionen där oroligheterna i oljestaten Bahrains huvudstad Manama var de allvarligaste...

Även i Libanon, Jordanien, Saudiarabien, Iran, Irak, Oman och Sudan förekom mindre proteströrelser som följt liknande mönster...

Syrien som stod på listan över de länder där USA planerade regimskiften kom 2011 även att drabbas av demonstrationer och uppror, de senare sannolikt i flera fall iscensatta av yttre krafter...

Ondskans imperium – del 7

mån 2 okt 2017

För NMR blev kraft-samlingen i Göteborg ett bakslag enligt Jonathan Leman, researcher på den antirasistiska tidningen Expo enligt Expressen...

Leman pekar bland annat på att NMR höjt förväntningarna kraftigt genom att gå ut med att marschen i Göteborg skulle bli den största hittills, med över 1000 deltagare. Nu landade siffran på mellan 500 och 700. Enligt NMR själva var det här sista gången som de tänker söka demonstrationstillstånd...

Det som skulle bli en mäktig national-socialistisk styrkedemonstration mitt i Göteborg blev i själva verket en lätt förnedrande promenad mellan två Ica-butiker menar Niklas Orrenius i DN. Det finns dessvärre goda skäl att ifrågasätta Expos slutsatser och Orrenius lätt avfärdande analys. NMR manifestation var bara ett synligt symptom på något som har en väsentligt bredare bas än vad som syns för blotta ögat. Det finns ingen motsättning i att hålla extremister kort och att inte håna dessa. Att håna, eller ytterligare förnedra, motverkar de strategiska mål som det politiska mittfältet säger sig ha. Eller borde ha...

Nordiska Motståndsrörelsen under radarn

Kissingers uttalande ”kontrollerar du oljan, kontrollerar du nationer. Kontrollerar du livsmedlen, kontrollerar du människorna” är i högsta grad relevant i vår tid, när vi börjar se resultaten av efterkrigstidens ”forskning”.

Kissinger kallade sin livsmedelspolitik ”livsmedel som vapen”, något vi skall se närmare på i kommande artiklar! Vi skall också se hur den dubbla agenda som Kissinger skapade fått oss att tro att U-hjälp och dödshjälp är olika saker, vilket det inte är...

Den uppmärksamme ser säkert att många namn i artikeln är sådana som normalt förknippas med sionismen i USA. Det kan tyckas vara en paradox att en agenda som villigt anammas och utvecklas av totalitära regimer som nazismen har ett tydligt sammanhang och ursprung i den sionistiska rörelse som är stadigt förankrad i det styrande samhällsskiktet i USA sedan mer än 100 år tillbaks. Denna symbios är ständigt återkommande under 1900-talet och är grunden för den globalism som vi kallar New World Order (NWO)...

Det är bekvämt för dagens globalister av skiftande politisk härkomst att kalla alla opponenter mot sin politik för rasister. Vad man inte tycks förstå är att rasismen i sin värsta form har sina fasta rötter i det västerländska samhälle som idag omger oss på alla håll, den centraliserande världsmakt som utgår från Deep State i USA och kräver vår absoluta medverkan. När nationerna utplånats som tillflyktsort kommer vi att få se resultatet av en sann rasism som vi inte ens kunnat föreställa oss i våra värsta mardrömmar...

En förskräcklig historia – Globalismen och befolkningskontroll. Del 1.

Jag försöker förstå och frigöra mig från den växande galenskap jag ser i samhället. 87 procent av väljarna röstade i senaste riksdagsvalet på de partier som för landet mot en katastrof...

För 15-20 år sedan varnade jag, likt en hund, för vad som var på väg. Sedan kom en period då jag kände hur mina rötter sakta men säkert dog. En dag för kanske fem år sedan grät jag över hur ”guldfiskarna” omkring mig totalt struntade i både sexuellt våld mot unga tjejer och åldringsbrott. Minnet, när övergreppen ens blev till nyheter, varade i max en eller två dagar...

Det känns som att befinna sig på en fest i ett höghus och genom fönstret se hur det brinner på bottenvåningen. När jag försöker prata med de andra gästerna, vill de varken lyssna eller se ut genom fönstret. På väggarna finns det till och med skyltar som förbjuder deltagarna att prata i alarmistiska ordalag...

Det kan förstöra festen och därför blir sådana gäster behandlade som nå’t brunt. Mest otäckt blev det när jag upptäckte hur de som styr festen faktiskt ringer och beställer både mer bränsle och hjälp med att elda upp huset. Jag tror att den klassiskt bildade brittiske politikern Enoch Powell träffade helt rätt när han 1968 i sitt ”Rivers-of-Blood-tal” konstaterade att De som gudarna önskar förgöra gör de först galna...

Hymmelriket

Härskarna är beroende av medelklassen och mer eller mindre rädda för den. Om medelklassen blir sur och gör uppror eller vägrar betala så sitter härskarna löst.

Härskarna har starka incitament att göra medelklassen osäker och desorienterad så att den tappar tron på sig själv och sina värderingar ty då orkar den inte samla sig till motstånd...

Där passar PK-ismen som hand i handske. PK-ismen förklarar för medelklassen att dess värderingar, livsstil och ambitioner är sjuka och tadelvärda. Att tvinga ungarna att läsa läxor och lära sig något i skolan så de lyckas i livet är en kränkning av värdegrunden eftersom alla elever (av någon anledning som jag inte fattat) inte kan läsa läxor. Att resa med flygmaskin på semester till Kanarieöarna är att sabba FNs klimatmål och därför ett brott mot mänskligheten...

Det är en bra förklaring till att härskarna i USA tolererar och kanske, i vissa fall, till och med uppmuntrar PK-ismen. Så kan man kanske förklara Hillary Clinton. Så kan man kanske förstå varför superkapitalister som George Soros finansierar PK-universitet i Budapest. Det beror inte på att de vill inrätta världsherravälde, utan på att de vill sätta medelklassen i alla länder på plats...

I det perspektivet kan man också förstå varför det PK-istiska värdegrundstänkandet tagit Sverige i ett sådant järngrepp, ty här har härskarnas naturliga drift att undergräva självsäkerheten hos den medelklass som försörjer dem fått turboladdning av att de svenska härskarnas affärsidé är att agera humanitär stormakt (på medelklassens bekostnad såklart)...

Varför finns PK-ismen i USA?

Irak stod på knäna vid millennieskiftet efter över ett decennium med mycket stränga sanktioner från FN som straff för attacken på Kuwait. Sanktionerna hade i praktiken utblottat staten fullständigt och lett till extrem fattigdom samtidigt som amerikanska bomber regelbundet fortsatt att slå ut sjukhus och annan infrastruktur...

Invasionen av Irak inleddes till slut den 20 mars 2003. Efter att USA misslyckats med att få ett FN-mandat för invasionen (Frankrike hade gått så långt att man hotat USA med ett veto i Säkerhetsrådet) samlade man genom olika påtryckningar ett stöd från 33 olika länder. Man fick dock inget stöd från Ryssland och viktiga NATO-länder som Tyskland, Canada och Frankrike, inte heller Norge stödde operationen...

I praktiken genomfördes hela invasionen av USA assisterat av Storbritannien och Australien. Den inleddes precis som i Kuwaitkriget med intensiv terrorbombning av infrastruktur och nyckelpositioner i främst Bagdad med bl.a. kryssningsrobotar. En i vanlig ordning meningslös förstörelse och overkill. Regimen saknade i praktiken alla möjligheter att bjuda motstånd och gav upp efter bara tre veckor. Bagdad intogs av USA:s styrkor...

Den 1 maj 2003 förklarade president Bush i ett tal ombord ett av USA:s hangarfartyg att de militära operationerna nu var avslutade. Detta tal kom att kritiseras då USA och de allierade stod inför ett problem med snabbt växande motståndsrörelser, vilket knappast tydde på något avslut. Snarare var det bara början på kriget...

Saddam Hussein infångades av amerikanska styrkor den 13 december 2003 vid en bondgård utanför hans hemstad Tikrit. Han avrättades 30 december 2006

Efter att Barack Obama tillträtt som USA:s president 2009 beslutade han att dra tillbaka alla aktivt stridande trupper. Han behöll viss fortsatt militär närvaro (30 000 till 50 000 man) för träning och utbildning av den irakiska armén och polisen. Huvuddelen av de 142 000 amerikanska soldaterna lämnade landet innan augusti 2010. Ett växande motstånd från den irakiska regeringen med bl.a. vägran att acceptera åtalsimmunitet för amerikansk militär, ledde till att USA senare drog tillbaka samtliga amerikanska trupper i slutet av 2011. Det sunnitiska upproret fortsatte dock och tog ny fart.

Under 2013 och 2014 ökade våldet åter kraftigt. I januari 2014 intog Islamiska Staten delar av den sunnidominerade provinsen Anbar nära Bagdad och i juni erövrade man Iraks näst största stad Mosul. Ledaren Abu Bakr al-Baghdadi lät utropa sig till den muslimska världens kalif...

Facit över USA:s Irak-krig... USA:s motiv när man sjösatte sitt anfall mot och sin invasion av Irak, var att Saddam Husseins regim blivit för självständig och slutat att ta regi ifrån Washington. Hans tidigare anfall på USA-allierade Kuwait var ju ett tydligt tecken. Man får inte glömma att Hussein en gång kommit till makten 1979 genom en typisk CIA-kupp för att hindra en planerad union mellan Irak och sovjetvänliga Syrien. Det amerikanska missnöjet med Hussein nådde bristningsgränsen när landet slutade att handla sin olja i dollar 2001. Irak är trots allt ett av världens ledande oljeländer.

De flyktingströmmar som kriget satt i rörelse och alla de terrorister som det fött är i sin tur på väg att destabilisera hela EU, med kända effekter inte minst i lilla Sverige. Meningen med kriget mot terrorn var ju att den skulle minska, men det har blivit tvärt om.

Sist men inte minst har förtroendet för världens största krigsmaskin allvarligt underminerats bland regionens länder, vilket bl.a. nu leder till att de tidigare stabila och till USA lojala Gulfstaterna börjar treva efter nya allianser. T.ex. Qatars närmande till Iran och ökande kontakter mellan Saudiarabien och Ryssland. Hotet mot petrodollarn och stabiliteten i USA:s ekonomi växer okontrollerat. Och värst av allt USA/NATO har tappat kontrollen över sin viktigaste allierade i regionen – nämligen Turkiet. Turkiet köper vapen från Ryssland. NATO:s sydflank står därmed utan försvar.

USA/NATO:s nederlag i Irak-kriget är om möjligt större och mer långtgående än nederlaget i Vietnam...

Ondskans imperium – del 6

sön 1 okt 2017

En seger för demokratin och polisen... ingen behövde nekas att demonstrera, skadegörelse och skadade hölls mycket lågt och nazisterna genomförde inte sin demonstration, helt av egen förskyllnad...

Att antecipera sådana situationer eller ta ut segern i förskott...

Antecipera =  förutse, ana, föregripa, gå händelserna i förväg, ta ut i förskott

Eller en pyrrhusseger... en alltför dyrköpt framgång eller en skenbar framgång...

ICA-marschen 2017 - en seger för demokratin och polisen

För handen på hjärtat, redaktörn, motarbetar du t.ex. nationalismen som vuxen för att vinna, eller bara för att ha kul och må bra?

Av artikeln att döma kanske redaktörn inte är riktigt vuxen... eller åtminstone inte torr bakom öronen... rätt kvinna på rätt plats i barnjournalen... en förskolefröken på min ära...

Sh mötte barnomsorgsverksamheten första gången i form av dagbarnvårdare och dagmamma i sitt eget hem... föräldrar och dagmamma tog ett gemensamt ansvar för alla barnen... jo, så var det men alla kan inte ha samma tur naturligtvis...

Några år senare var det dags att möta dagis-fröknarna på kommunens daghem... och det postmoderna kvinno-"förtrycket" i form av bristen på manlig kunskap i barnuppfostran... bland annat kunskapen om olika sporters regelverk... utan regler dör spontanidrotten... att mäta sina fysiska förmågor med andras är ju själva kvintessensen i idrott... utan kampmomentet finns ingen idrott... sannolikt är mannen mest lämpad att lära barnen att vara både vinnare och förlorare... Eva Burman är kanske å andra 

sidan mera lämpad att lära barnen pussa på hästens mule...

Är det viktigare att vinna än att må bra?


En militant samhällssyn har blivit normaliserad. Inför Bokmässan präglas svensk offentlighet av krav på villkorslös mobilisering, av feghet och smygande sovjetisering...

Det har gått nästan en vecka, men när jag läser artikeln igen blir jag lika beklämd som när jag läste den första gången. Sam Sundbergs reportage (Svd 23/9) om »stämningen i författarkåren« inför bokmässan, är den tydligaste skildring av äktsvensk feghet som jag läst på åratal...

Den här konflikten har för länge sedan slutat handla om montern som rymmer den lilla skittidningen Nya Tider. Den var bara avstampet. Den »normalisering« som det varnas för, har redan inträffat. Men den gäller inte nazism och högerextremism, där den avståndstagande enigheten är total...

Det som normaliserats är den militanta samhällssynen och det har kunnat ske just därför att kulturskribenter, författare och andra i branschen är för fega för att stå upp för öppenhet och moderation – den verkliga motpolen till nazism och annan fanatism. De har låtit de få på ytterkanterna erövra mitten. De har hellre hållit tyst än gjort sig besväret att försvara ett samhälle som inte betraktar åsiktsskillnader som förräderi och hederlig argumentation som fanflykt...

Skäms ni inte? - Fokus

En väldigt snäll vänster- aktivist och anti-fascist som var med...

The fascists of the future will be called anti-fascists som Winston Churchill uttryckte det...

Allt var militant, kärleksfullt, lugnt, fredligt, välordnat, tryggt, massivt, kollektivt. Det var vi göteborgare som sade ifrån. Vi visade att nazister inte är välkomna i Göteborg. Vi visade att Göteborg är en stad som står upp mot nazism, En stad byggd på solidaritet och medkänsla med andra människor. En stad med invånare som inte vill se nazister på stadens gator. En superlyckad manifestation...

Göteborg – den antifascistiska staden

Det ligger i kommunismens genuppsättning att tävla i vidrighet med nazismen.

Men som goda demokrater måste vi låta dessa extremister ha tillgång till samma friheter som vi andra har, och som de vill ta ifrån oss.

Som goda demokrater borde vi inte behöva bry oss om några promille av stollar och idioter i befolkningen. Men de får massor av uppmärksamhet, nazisterna på våra gator. Motdemonstrationer av ”goda” stenkastande extremister och motdemonstrationer av riktigt goda människor...

”Inga nazister på våra gator!” Spaltmil av nyhetsrapporter från nazistdemonstrationen, och Nordiska Motståndsrörelsen gnuggar händerna. För att synas och höras behöver man inte klistra upp sina dekaler på lyktstolpar och busshållplatser. En liten demonstration och medierna levererar reklam på bästa sändningstid och högst upp i nyhetsflödet.

Menar vi allvar med ”Inga nazister på våra gator!” så skall vi sluta att uppmärksamma dem när de med sköldar och politiska uniformer light demonstrerar. Det är uppmärksamheten de skriker efter. Det är exponeringen i media de vill åt, och medierna levererar. Om vi slutade bry oss om denna lilla klick så skulle klicken bli mindre...

Nu fixar media nya rotlösa, missnöjda sympatisörer till extremisterna – på båda sidor. Man har tillerkänt en extremt liten grupp extremister en makt och en kraft de inte har, men som de kan få genom en uppmärksamhet de varken skall få eller förtjänar...

Nu ger lilla jag dem en uppmärksamhet de inte borde ha fått, men det handlar om tips från den politiska sidlinjen. Slutar vi att titta kommer vi snart inte att se några nazister på våra gator…

”INGA NAZISTER PÅ VÅRA GATOR!”

lör 30 sept 2017


Märkvärdigare än så var det inte...

Om polisen gör sitt...

Och det gjorde dom förtjänstfullt denna gången...Bildserie: Mycket professionellt agerande av polisen i Göteborg

Nazister och ”antifascister” har sannolikt redan drabbat samman. Den alldeles normala, civila mitten har trampats ännu lite djupare ned i leran...

Gapande militanta kräver allmän mobilisering. Idén om att Sverige står på randen till statskupp och är i behov av undantagstillstånd, har skruvats ett varv till...

Man skulle kunna tro att jag tänker på det där reportaget i Se, därför att varje tid har sin närsynta jönsighet. Ibland oskyldig, ibland ­allvarligare, som nu. Eller att jag tänker på den som en smaklös men lekfull konstrast till den sammanbitna, krigiska stämning som råder i offentligheten i dag. Men det är mycket enklare än så...

Jag tänker på det därför att reportaget handlade om desertörer. De som vägrade att tjänstgöra i ett krig som undergrävde allt det som det påstods försvara. Som gick sin egen väg...

Desertören är ett ganska bra ideal för intellektuella. För man måste inte dra på sig uniformen när de militanta skriker upp­ställning. Man måste inte ta värvning. Men vem lyssnar på sådant – eller på någonting alls – den här lördagen?...

Man måste inte dra på sig uniformen när de militanta skriker ...

De var inte fler än 400 vilket är mindre hälften mot vad de hävdade att de skulle bli. Totalfiasko på två punkter.

De var få. De lyckades aldrig genomföra en marsch. De 29 omhändertagna och 35 gripna är nästan uteslutande nazister. Alla våldsamma upplopp har nazisterna stått för.

VI antifascister var 10 000 på Heden. Under många timmar. Mycket lyckat, mycket fredligt, mycket lugnt, mycket folkligt, mycket bra. Det har inte varit någon konflikt mellan antifascister och polisen. Totalseger för antifascismen. Praktfiasko för nazisterna.

Nazistiskt praktfiasko i Göteborg

En trollgubbe som ändrat sig... en trollgubbe som är prisad för sina varningar för nazisternas hot mot demokratin...

Ta avstånd från nazismen så som de flesta av oss gör varje dag, argumentera emot antidemokraterna när de får ordet och fortsätt att försvara det fria öppna samhället.

Men kalla inte nazisterna för ett hot mot demokratin i vårt land. Det är precis det de vill vara. Men de är inte det...

Gör inte nazisterna större än de är

Mathias Ståhles uppmaning att ta avstånd från nazismen är närmast absurd... vet inte troll-gubben om att det råder full samstämmighet hos svenska folkets avståndstagagande till nazismen... om inte till 100% så till 99%...

Han kan trollformlerna och följer dom troget... för att lära sig något om verkligheten skulle han behöva läsa Julia Ceasars beskrivning i bloggposten nedan... I kulturens finrum...

Kjell Albin Abrahamson...

I Tyskland är vulgärvänstern marginaliserad i samhälls-debatten, i Sverige leder den det offentliga samtalet...

Varför hivar författare, journalister, översättare, konstnärer och andra intellektuella sunt förnuft överbord och bär sig åt som pubertetstrilskande, omnipotenta tonåringar i fullt föräldrauppror? Jag tror att Sam Sundberg kommer sanningen nära när han skriver att de är rädda. Inte för Nya Tider. Utan för varandra...

Få fruktar på allvar att Sverige står på tröskeln till att bli ett nazistiskt land. Men risken för att halka med foten utanför åsiktskorridoren och säga en enda bokstav fel håller alla i skräck och får dem att tiga och mumla. Annars förpassas man nämligen till isolering på den sociala skräphögen där oönskade åsikter och deras bärare slutförvaras. Slut på mysiga vinprovarkvällar med de intellektuella vännerna och slut på royalties från förlaget...

Johan Hakelius, politisk chefredaktör på Fokus, skräder inte orden:

”Skäms ni inte? Du namnkunniga kulturskribent som ägnar dig åt självcensur, skäms du inte? Du författare, som inte vågar uttrycka dina tankar, ens bland vänner, skäms du inte? Ni som slutat hälsa på tidigare bekanta, därför att de inte fullt ut delar er åsikt, skäms ni inte? Skäms ni inte alla för att bidra till en sovjetisering av det svenska samhället?”

”Den ”normalisering” som det varnas för, har redan inträffat. Men den gäller inte nazism och högerextremism, där den avståndstagande enigheten är total. Det som normaliserats är den militanta samhällssynen och det har kunnat ske just därför att kulturskribenter, författare och andra i branschen är för fega för att stå upp för öppenhet och moderation – den verkliga motpolen till nazism och annan fanatism.”

I kulturens finrum

fre 29 sept 2017
Debatten och mediauppmärk-samheten har gjort att en del utställare valt att inte ställa ut i år, även om de flesta inte låter högerextremister påverka och styra dem...

Varför kallar en högerlibertarian huligansocialister/huliganextremister för högerextremister...

Och varför... det gåtfulla... väljer högerpartiet att inte protestera när dom placeras i samma ytterlighets-fack som nazisterna... högerfacket...

För Sparreholmarn betyder politisk höger en rörelse som inte vill betala lika mycket i skatt som en rörelse till vänster... så ju mindre skatt och stat, desto mera högerextremistisk... därför ligger väl anarkokapitalismen bra till för att bli kallad det mest högerextremistiska som finns... dvs långt ifrån vad NMR påstår sig stå för...

Huligan = ligist, bandit, buse, bov, våldsverkare, värsting, bråkmakare

Har NMR hittat det perfekta sättet att förstöra bokmässan?

Nazismen blev den vålds-rörelse som räddade medel-klassen undan de akuta riskerna för svält och socialism. Jag säger inte att nazisterna var medel-klassens marionetter, långt därifrån...

Ty nazismen hade en egen inneboende och ond drivkraft, men utan medelklassens i alla fall till en början entusiastiska stöd hade den inte kunnat blomstra. Det räcker med att se propagandafilmen Triumf des Willens för att begripa detta....

I värsta fall – en del skulle säga sannolikt – står vi i Sverige idag på tröskeln till ett liknande scenario. Oron och pessimismen inför framtiden börjar sprida sig bland medelklassen. Den litar allt mindre på sina ledare som tycks oförmögna att ta sig an nationens problem, vars kanske mest plågsamma symtom, ehuru knappast orsak, är konsekvenserna av migrationen...

Medelklassen börjar fråga sig på vilken sida regeringen, politikerna och därmed den statliga vålds-apparaten står. Står de på medel-klassens sida eller på någon annans...

På samma sätt som nazisterna fick ett uppsving efter börskraschen 1929 finns en uppenbar risk att en ny rörelse presenterar sig i Sverige för att fylla den uppgift som Pinochet gjorde i Chile och Hitler i Tyskland, nämligen att skapa trygghet för medelklassen. (Observera att Pinochet, men inte Hitler, drog sig tillbaka när jobbet var gjort.)

Inför denna möjlighet grips makthavare och andra av fasa över den öppet nazistiska Nordiska Motståndsrörelsens existens. En del tror att ett upphävande av NMRs medborgerliga rättigheter, till exempel yttrandefriheten, skulle lösa problemen. Det tror inte jag, för den eventuella nazismen är inte sin egen orsak, utan en funktion av medelklassens oro. Det är bättre att se till att medelklassen slipper oroa sig...

Nazismen och medelklassen

Det är tacksamt att vara nazist i dagens Sverige. Du behöver i princip bara visa dig på stan för att allt medialt strålkastarljus skall riktas mot dig...

Nordiska Motståndsrörelsen har uppenbarligen gått stärkt ur medieuppmärk-samheten de fick under årets politikervecka på Gotland och avser nu upprepa greppet i större skala...

Som politisk rörelse är nazismen inget hot i dagens Sverige. Det är en ytterst marginell företeelse helt utan inflytande, som dessutom är aktivt avskydd och motarbetad av så gott som hela den övriga befolkningen. Att nazistiska våldsverkare tas på allvar som hot mot enskilda är rationellt, att blåsa upp deras betydelse som politisk rörelse är däremot irrationellt, rentav kontraproduktivt...

Men det finns många som har allt att vinna på att blåsa upp det nazistiska hotet till absurda dimensioner. För Sverigedemokraternas del är Nordiska Motståndsrörelsen naturligtvis en välkommen nyhet, eftersom den får deras egen problematiska bakgrund att framstå som mindre besvärande i jämförelse...

För vänstern är nazismen lika välkommen. Med antifascismen som förevändning motiverar vänstersidans våldsverkare sina egna övergrepp. Det är en retorik som räknar sina anor till Stalins underkuvande av Östeuropa, men som används lika flitigt av dagens vänster...

Till skillnad från den planerade nazistdemonstrationen har våldsvänsterns mobilisering fått så gott som ingen uppmärksamhet i media. Göteborgspolisen rustar sig emellertid för krig, antagligen vis efter erfarenheterna från 2001 då våldsvänstern skövlade staden förra gången. I polishusets garage har de byggt en provisorisk arrest med plats för 350 personer. Frågan är om det kommer att räcka...

Oavsett hur demonstrationerna urartar i helgen kommer nazisterna att ha fått all den mediala uppmärksamhet de skulle kunnat önska sig, och den tillresta våldsvänstern kommer att ha fått vatten på sina kvarnar. Vi är alla förlorare när de våldsamma extremisterna tar gatorna och löpsedlarna i besittning...

Illviljans triumf - TimbroI denna veckas avsnitt gästas Patrik av Göran Adamson, docent i sociologi, disputerad vid London School of Economics och författare till b.la. boken "Svensk mångfaldspolitik. En kritik från vänster"...

I avsnittet diskuteras varför kvalitén sjunker vid de svenska universiteten. Vilka trender ligger bakom? Vilken roll spelar image-skapande, New Public Management och mångkulturen i detta?

New Public Management (NPM), på svenska ungefär Ny offentlig verksamhetsledning, avser den samling av styrnings- och ledningsmetoder som gradvis introducerats inom offentlig sektor sedan 1980-talet...

Kritik har riktats mot systemet därför den högre ledningen vanligen inte rekryteras från verksamheten och därför inte förstår den. Detta leder i sin tur till att de satsar på en dyr överbyggnad i form av ledningsfunktioner för t.ex. ekonomi, juridik, kommunikation och utvärderingar medan verksamheten blir lidande eller till och med motarbetas...

https://i.ytimg.com/vi/1TdCoAUQxn8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBlHKcYLOHUHiMlKUZSMDJ7QB6UBgGäst: Göran Adamson - Varför sjunker universitetskvalitén?

DGS-TV AVSNITT 33, MED GÖRAN ADAMSON

I detta sökande efter sanningskriterier framträder ett annat fundament – dogmer. En dogm är något förenklat en kollektiv fördom, en absolut sanning som inte kan motbevisas och som är, mer eller mindre, allmänt accepterad.

Det finns ett flertal dogmer vars sanningshalt vi sällan reflekterar över och som vi tar för självklara sanningar. I det här sammanhanget är det två dogmer som haft stor betydelse. Att ”Sverige är en demokrati och att Sverige så skall förbli” och att ”Sverige är en nationalstat, suverän inom sitt territorium”. En dogm kan inte ifrågasättas med logiska argument...  

Före rösträttsreformerna för hundra år sedan kunde man nog ställa frågan ”Menar du verkligen att en imbecill träskalle ska ha samma rätt till politiskt inflytande som en professor i statsvetenskap?”. Frågan skulle ha uppfattats som relevant och bemötts med sakargument. I och med att demokratibegreppet etablerats som dogm, är den frågan inte tillåten i ett seröst samtal, och så måste det nog vara. I ett samhälle måste det finnas absoluta sanningar som inte ständigt ifrågasätts, om gemenskapen skall fungera...

Vad som hänt under senare år är att dogmerna om demokrati och suveränitet inte längre uppfattas som absoluta sanningar. Demokratin är utsatt för såväl inre som yttre tryck. Det inre trycket representeras av SD. Imbecilla träskallar må ha rösträtt, liksom professorer i statsvetenskap, men om de röstar på SD ska ingen av dem ha något inflytande över svensk politik.

DÖ är en motbjudande illustration av att alla röster i ett demokratiskt val inte har lika värde, vilket strider mot demokratins fundamenta. Globalisering och EU-medlemskap innebär att ett flertal beslut saknar medborgerlig demokratisk kontroll och innebär dessutom, med nödvändighet, att dogmen ”Sverige är en nationalstat, suverän inom sitt territorium” inte längre beskriver verkligheten.

Dessa två dogmer – helt avgörande för att vi i grundläggande samhällsfrågor inte ska behöva ägna kraft åt frågan ”Vad är sant?” – existerar inte längre som sanningskriterier.

Till detta kommer poltikerkollektivet återkommande och misslyckade försök att introducera nya dogmer, det vill säga sanningar som inte kan motbevisas med hänvisning till faktiska sakomständigher. En dogm fungerar emellertid inte som sanningskriterium, om det är uppenbart att ”sanningen” är ett påhitt, grundat på önsketänkande, och som inte tål att konfronteras med verkligheten.

En del av den sanning som förklarar vår verklighet har förflyktigats, på grund av poltitisk naivitet, politisk ignorans och en förändrad verklighet.

Dogmer i upplösning – sanningar som förflyktigas

tors 28 sept 2017
Kanske var det infot om NMR som sprängde Sparre-holmarns räkneverk i morse...

Som uppvuxen i bygden där den svenska nazismens vagga stod har Sh haft uppfattningen att behandla nazismens tankegods som alla andra partiers... nazismen liksom kommunismen har ju historien emot sig och borde vara chanslösa i en ideologisk diskussion... dessvärre har globalismen dykt upp på scenen och stökat till förutsättningarna...

Även vanliga Svenssons som Sh börjar ifrågasätta globalismens ärliga uppsåt... när nu NMR högljutt börjar trumpeta ut sina tankegångar om nationalismens dygder får ju globalismen lida pin för detta... men vad är hönan och vad är ägget... Sh tror att vanliga upplysta Svenssons uppfattning om vad som är hönan och vad som är ägget är motsatsen till NMRs uppfattning... lik förbannat har vi samma syn på globalismens destruktiva krafter...

Oron stiger förstås om vanliga Svensson har mer gemensamt med NMR utan att veta... utan att ta reda på´t kan man ju inte veta...

https://i.ytimg.com/vi/PCCNdcZfCGc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBe10vy4zRRuLYSzFx5CwB5R5_dlQP1 - Pär Öberg motståndsrörelsen intervjuad (Oklippt version)

Ingrid och Conrad med national-socialisten och talespersonen, Pär Öberg


Man kan anklaga vänstern för mycket, men näppeligen för blygsamhet. Vänsterns spinndoktorer har sedan lång tid tillbaka skickligt utmålat sin ideologi som en kraft för godhet, anständig-het och högstående moral...

Detta är onekligen ganska kaxiga påståenden, givet att de framförs av en ideologi som inte bara orsakat svält, förtryck, fattigdom och hundratals miljoner människors död, utan därtill är härledd ur premissen att stöld av de pengar andra människor arbetat ihop är någonting bra och önskvärt...

För ett dagsfärskt exempel på vad för sorts depraverad kloakmoral vänstern egentligen håller sig med står Helle Klein, tidigare ledarskribent på Aftonbladet. I en tweet hyllar hon nämligen Henrik Arnstad – en "debattör" som, vore inte vår samtid så urspårad, alla skulle ta för den labile haverist han är – då denne hävdar att en moderat riksdagsledamot samarbetar med nazister för att tysta sina meningsmotståndare.

​Det är en fullständigt hårresande anklagelse. Den är därtill avsevärt grövre, mer oanständig och mer hatisk än till exempel ett anonymt meddelande där någon kallas för könsord, och den är minst lika motbjudande omoralisk som att till exempel yttra ett grovt rasistiskt tillmäle.

Huligansocialism

Visst kan man skämta om extremism... men Ingvar Persson på AB skämtar inte...

Centern vill tämja facket och försämra anställningstryggheten...

Hur går det ihop med pojkarna i Flen... Dom möts förstås i Korporationens namn, en för alla, alla för en...

https://i.ytimg.com/vi/_76uHtxLlM4/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBtbXbK5upsoMsjRyuH-obrhX-c8QGösta Ekman - Extremcenterpartist

Centerextremist som Tage säger...

Annie Lööf leder ett extremt parti

Det första dokumentet ombuden har att ta ställning till har fått titeln “Låt inte Sverige klyvas”... dvs särbehandla folk... folk har lika värde...

Partiledningen föreslår att studielånen ska skrivas av för de som arbetar på landsbygden... dvs folk som arbetar på landsbygden ska klyvas från stadsborna, rapporterar Persson...

Postmoderismen lurar sig in i Wikipedias gömmor...

Extrem betyder i första hand ytterlig... Extrem betyder inte måttlös, fanatisk...

​Extrem betyder framför allt inte våldsbejakande...

Att NMR är en extrem rörelse förnekar dom ju inte heller själva... det vore korkat att påstå detta om man vill skrota flerpartisystemet och ersätta detta med ett enpartisystem...

överdriven, ytterlig, ytterligt gående, exceptionell; måttlös, fanatisk

Är NMR ett högerextremt parti... det är frågan...

Vad betyder höger allmänt...

Vad betyder politisk höger...

Nej... NMR är ett vänster-extremt parti...

Politisk höger eller högerpolitik är ett begrepp inom politik som syftar på högern på den politiska skalan...

Grundläggande för politisk höger är åsikten att vissa sociala skiktningar och sociala ojämlikheter är oundvikliga, naturliga eller önskvärda. Vanligen försvaras denna ståndpunkt genom hänvisning till naturlag, ekonomisk funktion och tradition. Hierarki och ojämlikhet kan ses som ett naturligt resultat av traditionella sociala skillnader mellan människor eller sprungna ur konkurrensen mellan människor i marknadsekonomier...

Från att ursprungligen enbart benämna de konservativa har högern utvidgats till att även beskriva liberala konservativa, klassiska liberaler, frihetliga konservativa, kristdemokrater och moderata nationalister...

I en föränderlig värld behöver staten ge en rimlig trygghet till medborgarna. Det är här som de stora skiljelinjerna går i svensk politik. Högern föredrar alltid skattesänkningar före samhällsinvesteringar. Skattesänkningar gynnar inte bara dem med högst inkomster utan skapar också ett tryck på att sänka statens utgifter. Det tvingar fram besparingar i välfärden och i våra gemensamma försäkrings-system. Detta leder i sin tur till att lönerna pressas nedåt...

styrbord; konservativ, högervriden, högersinnad, moderat, blå, mörkblå

Politisk höger – Wikipedia

Moderaterna vill sänka skatter

För högern går sänkt skatt alltid först

Slutsatsen är i rimlighetens namn att NMR är ett vänsterprojekt och inget annat...

NMR... Punkt 7. i partiprogrammet...

7. Införa ett nationellt socialistiskt samhälle där resurserna fördelas så att vi tar hand om hela folket, såväl starka som svaga, och där alla ska ha möjligheten att nå sin fulla potential. Det ska finnas ett socialt skyddsnät som ger medborgaren rättigheter, men också skyldigheter. Staten ska kontrollera grundläggande infrastruktur av allmännyttiga intressen då detta kräver ett större ansvarstagande än vad ett företag klarar av. Samtidigt ska företagande och innovationsanda uppmuntras.

ons 27 sept 2017

Från Marxsocialistiskt håll och Nationalsocialistiskt håll... båda från vänster...

Det är naturligtvis svårt att ta till sig när vi hjärntvättats till att tro att vänsterextremism är höger-extremism i Sverige...

Våld inom familjen är ett utbrett problem i samhället både i Sverige och i andra länder...

Summan av kardemumman är att ingen vet hur nazisterna ska gå, polisen får jobba oändligt många timmar övertid. Risken för bråk mellan GAIS vänstervridna supportrar och nazisterna är enorm om de får gå dit. Nazisterna har sagt att de tänker skita i förvaltningsrätten beslut och försöka gå till Gustaf Adolfs Torg ändå. Risken för totalkaos och jätteproblem är i det läget enorma. Kaoset är totalt...

Nazisterna går samtidigt mot ett stort fiasko. De kommer att vara några hundra, max tusen. Kanske börjar de slåss mot polisen. Göteborg och göteborgarna hatar dem och vill inte se dem i stan. Vi kommer att vara 10 000 eller fler. Vi samlas på Heden klockan 11:00...

Den osannolika historien om ett kommande nazistfiasko i Göteborg

https://i.ytimg.com/vi/YiLLsYLZSvk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBwOgDfucenjLXOOxwQw53mgF7WkQIngrid och Conrad med nationalsocialisten och talespersonen, Pär Öberg

Nordiska motståndsrörelsen NMR med nättidningen/hemsidan Nordfront...

Sparreholmarn är också präglad av bibliotek... absolut så...

I väntan på att flytta in i den planerade villan bodde Sh några år i det nya "höghuset" i Sparreholm... ett par våningar ovanför det nybyggda fantastiska biblioteket... det hände sig under småskoleåren... efter flytten till villan fortsatte Sh att hänga på biblioteket under tonåren...

Under skolåren i Stockholm var det biblioteket i Vällingby och Stads-biblioteket som gällde...

På jobbet så småningom i det stora konsult-företaget på Lidingö som fyllde dom tre höghusen satt, som av en tillfällighet, Sh fem våningar över Lidingö stadsbibliotek i bottenvåningen... jösses vilket relaxrum...

Jorå... Sh tog med sig vanan att besöka bibliotek vid återflytten till Sparreholm... några besök i det flyttade förkrymta Sparreholmsbiblioteket men mera till det nya fina stadsbiblioteket i Flen under nittiotalet... var det datorerna eller dom nya besökarna som skrämde... hur som helst så ersattes stadsbiblioteken med hemma-biblioteket Wikipedia...

BIBLIOTEKET

På ett semenarium... Ett sätt att beskriva varför Sverige har problem med sin utbildning är att påpeka att skolan ses mer som ett redskap för att producera jämlikhet än som en plats för att skaffa sig kunskaper...

Förr stod kunskap i centrum, fast det knappast sades, eftersom det var så självklart. Nu står jämlikheten i centrum, och denna antas uppkomma genom kompensationsstrategier...

Fokus på kompensation, och de ord som användes var att här ”jobbades” det, och man ”satsade”, ”stödde”, ”tog tag i”, ”såg utmaningar” och ”samverkade”. Fokus låg på vad de vuxna skulle göra. I stället för att tala om att ställa krav så att eleverna arbetade mer, sades det att man kanske borde avskaffa läxor, därför att vissa elever ändå aldrig gör dem...

Det står i läroplanen att skolan ska vara kompensatorisk, och en av talarna sade i förbifarten att det gäller att kompensera elever för att andra elever har akademiskt utbildade föräldrar...

Sverige bortser också från att det finns alternativa sätt att se på jämlikhet. Många länder som exempelvis Singapore ser det som jämlikt och demokratiskt att ge alla elever möjlighet att utveckla sig till sin fulla potential genom att erbjuda olika alternativ som svarar mot olika elevers behov. Man erbjuder så att säga ”stöd” för både svaga och duktiga elever genom att ge möjlighet att välja ett alternativ som passar eleven. Den svenska modellen med ett enda program upp till 16 år skapar ett stort behov av individuellt stöd, något som är mycket dyrbart och inte speciellt effektivt. De enda som alldeles säkert vinner på den här modellen är den grupp vuxna som på detta sätt har anställning...

Skola för kunskap eller jämlikhet?

Thomas Sowell, en amerikansk tänkare, förklarar att amerikanska svarta hundra år efter det amerikanska inbördeskriget, som gjorde slut på slaveriet, levde bättre än de amerikanska svarta nu gör efter några decenniers välfärdsstat.

De svartas besvär, säger Sowell, beror inte på det gamla inflytandet från slaveriet, utan på välfärdsstaten. Låter överdrivet? Se intervjun och bedöm själv...

Genom att lära fattiga människor, och framför allt ledarna för grupper av fattiga människor såsom svarta amerikaner, att de har mest att vinna på att framställa sig som offer och därför värdiga majoritetssamhällets försörjning och dessutom, lägger jag till, med fullständiga rättigheter att djävlas med majoritetssamhället på grund av dess påstådda kränkningar mot den eftersatta minoriteten...

De unga människor som slänger stenar på poliser och bränner bilar är inte alls dåligt integrerade, utan tvärtom perfekt integrerade. De har lärt sig precis hur man ska bete sig för att framgångsrikt ta sig fram i en modern välfärdsstat. Det gäller att inpränta offerrollen för att få de ersättningar man vill ha...

Paradoxer är motsägelsefulla förhållanden som inte borde existera i en begriplig värld. En paradox som jag hittills levt med är att Sverige som är det mest framstående landet i världen när det gäller statligt välfärdssystem samtidigt är det land som är sämst på att integrera migranter. Nu förstår jag att denna paradox inte alls är en paradox utan ett enkelt och självklart orsakssamband. Andra – och troligen tredje, fjärde och så vidare – generationens migranter har integrerat sig perfekt enligt det svenska välfärdssamhällets incitament. Andelen välfärdsintegrerade migranter är antagligen större än andelen välfärdsintegrerade etniska svenskar...

Integration

CIA iscensatte en statskupp 1953 som störtade Mossadeq och återinsatte Shahen. Som tack för den amerikanska hjälpen upplät han över 40 procent av landets oljefält till amerikanska oligarkers oljebolag... sen djävlars började kriget om oljan...

Carter såg till att få shahen störtad 1979. Han trodde sig kunna utnyttja den islamiska fundamentalismen i kampen mot det kommunistiska Sovjet. Khomeini tog makten och lät utropa Iran till en islamistisk republik efter en folkomröstning... Khomeini visade sig vara en svuren fiende av USA och väst. Konflikten med USA eskalerades av ett misslyckat gisslan-fritagningsförsök av amerikansk militär 1980. Den ledde senare till att USA införde ekonomiska sanktioner mot landet. Relationen mellan Iran och USA har därefter fortsatt att vara fientlig, vilket spetsats till av misstankar att Iran börjat utveckla egna kärnvapen...

Baathpartiet fick 1968 kontroll över Irak och inledde en Sovjetvänlig politik som var fientlig mot Israel och Västmakterna. Detta bröts genom att Saddam Husseins tog makten med stöd av USA 1979. Efter det utvecklades en av väst accepterad diktatur präglad av övergrepp gentemot all opposition, inte minst de irakiska kurderna...

År 1980 gick Irak till attack mot grannlandet Iran vilket ledde till det blodiga Iran–Irak-kriget som pågick fram till 1988. I kriget använde Irak hänsynslöst stridsgaser. Väst lät dock Irak hållas, sannolikt med förhoppningen att få bort regimen i Teheran.

Efter kriget 1990 hade Irak stora skulder och Saddam Hussein invaderade då det rika grannlandet Kuwait, vilket utlöste Kuwaitkriget där USA/NATO ihop med Saudiarabien direkt sjösatte en militär intervention som slängde ut den Irakiska armén ur Kuwait. USA hade förbundit sig att i alla lägen försvara Gulfstaterna mot att de stöttade dollarn. Iraks motiv till anfallet var dels en konflikt om en oljekälla, dels att Kuwait hade styckats bort från Irak efter kolonialtiden.

Den kanske viktigaste djupt liggande grundorsaken till det s.k. kriget mot terrorn är något helt annat än vad namnet anger. För att förstå måste vi gå tillbaka till slutet av andra världskriget när 45 av de allierade staterna träffades i den lilla staden Bretton Woods i USA i juli 1944, för att diskutera hur ekonomiskt samarbete skulle kunna garantera att 1930-talets djupa ekonomiska kris inte skulle upprepas.

Konferensen ledde bl.a. till bildandet av IMF, som genom att övervaka det internationella valutasystemet skulle säkra stabila valutakurser. Avtalet innebar att medlemsländerna förband sig att hålla växlingskursen för landets valuta gentemot den amerikanska dollarn fast. Sverige anslöt sig senare. Dollarn i sin tur var garanterad mot guld. Systemet kallades guldmyntfot.

Det oerhört dyra kriget i Vietnam med stigande skuldsättning innebar att USA efterhand fick allt svårare att upprätthålla dollarns värde mot guld. Redan 1968 tvingades USA att låta dollarkursen flyta, vilket innebar att även andra valutor med fasta växelkurser började flyta. 1969 försökte man stötta Bretton Woodssystemet med hjälp av s.k. Särskilda dragningsrätter, men 1971 gav Nixonadministrationen upp och avbröt systemet genom att inte längre garantera dollarvärdet med ett fast inlösenpris i guld.

Det som fick ta guldets plats var oljan. Genom överenskommelser med de stora oljeproducenterna i bl.a. Gulfen infördes en ordning, där merparten av all olja som säljs i världen skulle handlas i dollar. USA erbjöd Gulfstaterna sitt militära skydd i utbyte, vilket Kuwait-kriget var ett levande bevis för. Systemet innebär att alla oljeimporterade länder (vilka är de flesta) måste hålla stora reserver med dollar för att garantera sin oljeimport. Det skapar en hög efterfrågan på dollar och följaktligen även en dollar som värderas högre än dess bakomliggande ekonomiska fundamenta. Detta system har varit ryggraden i USA:s finanser till nu och möjliggjort landets enorma statsskuld som just passerat 20.000 miljarder dollar...

Det gällde nu för USA att försöka få med sig det internationella samfundet på sitt fälttåg för att försvara dollarns ställning. Man visste att Sadam Hussein och Irak var mäkta impopulära efter sina krig mot Iran och Kuwait och sina gasattacker, så man valde ut att börja fälttåget med en attack för att störta regimen i Bagdad...

För att försöka få stöd i FN för den planerade attacken fabricerades 2003 genant amatör-mässiga uppgifter om att Irak förfogade över massförstörelsevapen. FN sände in sina vapeninspektörer vars chef var svensken Hans Blix och IAEA för att granska vad Irak hade för sig. Blix lär ha berättat om hur han blev direkt hotad av USA:s dåvarande vicepresident Dick Cheney att komma fram med komprometterade uppgifter. Blix stod pall och meddelade Säkerhetsrådet att man bedömde att det inte fanns några massförstörelsevapen i landet. USA misslyckades därmed att få ett FN-mandat för sitt anfall...

Med stöd av Tony Blair i Storbritannien sjösatte ändå Bush-regimen en militär intervention för att störta Saddam Hussein och hans Bagdadregim. Flera NATO-stater vägrade att stödja USA...

Ondskans imperium – del 5

tis 26 sept 2017

Göran Perssons svenska skolreform slår alltså till igen, denna gång i form av att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänster-partiet i Skåne vill införa en röd flagga med gult kors som region Skånes officiella flagga...

De rödgröna i Skåne vill göra en röd flagga med gult kors till officiell flagga för regionen. I sin historielöshet har de missat att röd flagga med gult kors var den norska nazistflaggan under Quisling-diktaturen och den nazistiska ockupationen av Norge...

SVT citerar socialdemokraten Henrik Fritzon (vars frisyr för övrigt också skickar tankarna tillbaka till vissa politiska strömningar på 40-talet)

Flaggan är mest känd som den norska Quisling-diktaturens flagga under den nazityska ockupationen av Norge, vilket förstås inte borde gå någon som gått i skolan före Göran Persson(s) tid som skolminister förbi. Fast kanske speglar en norsk nazist-flagga den skånska folksjälen extra väl...

Rödgröna i Skåne vill införa norsk nazistflagga som officiell skånsk flagga

Hyckleriet har blivit vardagsmat i svensk politik. Det är numera inga som helst konstig-heter att landets statsminister säger sig vara oroad över den politiska polariseringen och den hårda tonen i debatten och senare samma dag kallar landets tredje största parti för ”nazistiskt”...

Mycket som sägs är mot bättre vetande. Men Socialdemokraterna är så övertygade om sin egen förträfflighet att de anser att alla knep är tillåtna. I slutändan handlar det faktiskt om att knåda en opinion i rätt riktning, vinna val och behålla regeringsmakten – inte att inkassera meningslösa stilpoäng och beröm från politiska motståndare...

Menar landets justitieminister verkligen att före detta socialdemokratiska kärnväljare skulle rösta på ett nazistiskt parti? Högst sannolikt inte, men Morgan Johansson gjorde uttalandet ändå. Och inte blev det några rubriker av det i mainstreammedia. Övertramp passerar om de har rätt avsändare och mottagare, och detta vet sossarna mycket väl...

De skamlösa

Postmodernismen har på senare tid fått en sådan dominans i det västerländska samhället att man kan tala om ett begynnande avståndstagande från upplysningstidens förnuftsbaserade värderingar och som följd ett tilltagande intellektuellt förfall. Det svenska etablissemanget håller sig som oftast i framkanten...

Den mediala informationen är idag främst inriktad på personligt färgade berättelser eller upplevelser och inte minst anses det viktigt att få kändisars uppfattningar om sådant som migrationspolitik eller miljöskribenters uppfattningar om den anteciperade klimatändringen...

Sakkunskapens uppfattningar viftas bort då dessa anses färgade av ett rasifierat, paternalistiskt eller kapitalistiskt synsätt. Inte minst dåligt utbildade och lättpåverkade individer faller för de suggestiva berättelserna som samtidigt blir till effektiva verktyg för en systematisk hjärntvätt. Vad är orsaken till denna utveckling och vad är egentligen postmodernismen?...

Idag har postmodernismen flyttat sin tyngdpunkt från Europa till USA och har på senare tid växt sig allt starkare speciellt inom den akademiska världen. Via USA har den sedan kommit tillbaka till Europa och inte minst anammats inom den svenska universitetsvärlden och därifrån metastaserat sig inom såväl media som myndigheter. Den märkliga svenska värdegrunden, genusforskningen, miljöfundamentalismen och allsköns annat vänsterorienterat, metafysiskt hokus-pokus kan ses som typiska postmodernistiska verksamheter. De har alla det gemensamt att de saknar rimlig anknytning till verkligheten...

Det ytterst märkliga är att trots vänsterns och kommunismens ständiga monumentala misslyckanden jämfört med de liberala och marknadsorienterade samhällena så fortsätter man som om ingenting hänt. Hicks menar att huvudsyftet med postmodernismen var inget annat än att skapa ett sådant diffust och subjektivt system att det inte skulle kunna kritiseras på rationella grunder eftersom postmodernismen förnekar det rationella tänkandet. Vänstertänkandet skulle på detta sätt kunna behålla sin makt och sitt dominerande inflytande i samhället. Kommunismen skulle således garanteras ett evigt liv trots ständiga misslyckanden, ungefär som zombiers och vålnaders eviga liv...

Varför vänstern har anammat postmodernismen

Repris från 9 sept med tillägg från 2012...

"SD är inte högerextrema som till exempel Löfvén försöker lura i folk, SD är mer som sossar i gemen utan vänsterfalangen"...

"Det är bara att läsa SD:s program så inser man att de är socialister med helt vanliga konservativa arbetarideal som ska finansieras via skattsedeln och inte genom ett individuellt ansvar"...

"Jag brukar kalla SD för vanliga gammaldags gråsossar..."

"Fascism är en kollektivistisk korporativ ideologi som sätter staten före medborgarna, kollektivet före individen. Att den ”demokrati” som utövas under fascismen går ut på att samla all makt på en hand som är staten"...

"Den italienska fascismen, som väl är det mest kända exemplet, var dock inte rasistisk. Där gjordes ingen skillnad på ras eller härkomst, så länge medborgarens agerande gynnade staten. Helt i linje med Deng Xiao Pings kända uttalande ”att det kvittar vilken färg det är på katten, bara den fångar möss”...

"Fascism och nazism är grenar på samma vänsterträd som kommunism och socialism"...

Vänsterfascismen – Hatets kolportörer

En historisk återblick på utvecklingen i Flens kommun...

Den socialistiska arbetarklassen hade i sina egna led inte tillräckligt med administrativt kunniga personer att bemanna tjänstemannapositionerna i offentlig verksamhet. Så de måste snabbt skaffa sig detta. Lösningen blev att rekrytera efter partibok och dessa fick administrera fram en socialistisk skolning av de nya tjänstemännen. Vinsten för tjänstemännen var att de fick i princip fritt fram att skapa sin egen arbetsmarknad. Denna arbetsmarknad behöver ständig påfyllning av slagord för att hålla flocken av arbetarväljare samlad och oppositionen av fritänkande borgare utanför byråkratin...

Kugghjulsverkstaden

Resultatet av västvärldens kolonialisters hänsynslösa framfart får vi nu skörda bl.a. i form av terrorism. Det som kostar flest människoliv är religiöst driven terrorism, idag främst olika religiösa motsättningar som vi t.ex. sett mellan shia och sunni muslimer. Vi ser det även i religiösa konflikter mellan muslimer och hinduer i Pakistan/Indien och mellan muslimer och buddister i Burma m.fl. områden.

Med saudiaraben Osama bin Laden som i augusti 1988 formade sin terrororganisation al-Qaeda fick den internationella terrorismen och hatet mot USA och övriga västvärlden ett ansikte. 1990 avslöjade FBI bevis för omfattande terrorplaner, bl.a. planer att spränga skyskrapor i New York vilket var de tidigaste bevisen för al-Qaedas terrorplaner utanför den muslimska världen. År 1993 utförde den här kretsen terrorister den första terrorattacken mot WTC när man detonerade en lastbilsbomb på 606 kg sprängmedel under det norra tornet. Attacken misslyckades och tornet stod kvar. Detta blev dock upptakten till attackerna den 11 september 2001.

1998 sprängde al-Qaida de amerikanska ambassaderna i Kenya och Tanzania. I efterspelet av de attackerna krävde USA att Afghanistan skulle utlämna bin Ladin. När talibanregimen vägrade lät Clinton-administrationen bomba vad man trodde var al-Qaidas träningsläger i Afghanistan, vilket visade sig i vanlig USA-ordning vara civila byar. I Washington växte behovet av att visa sin styrka och radera ut terroristerna, men det enorma amerikanska krigsmakten var ganska maktlös mot denna typ av fiende och efter fiaskot i Vietnam fanns ingen folklig opinion för nya stora krigsinsatser.

Det är nog ingen tvekan om att flygattackerna mot WTC den 11 september genomfördes och planerades av al-Qaeda under ledning av terroristen Mohamed Atta. Utredningen visade att han varit i Afghanistan under flera månader under årsskiftet 1999-2000, där han då träffat Osama bin Laden och andra ledare. Atta och de övriga i den s.k. Hamburgcellen fick instruktioner om attackerna från Khalid Sheikh Mohammed som anses vara hjärnan bakom attacken såväl 1993 som 2001. Den springande punkten är alltså inte i vad mån attacken var en False Flag eller inte som många konspirationsteoretiker hävdar, utan varför denna stora operation kunde gå under radarn hos världens största och mest avancerade underrättelseorganisation. I mina ögon ytterst osannolikt med tanke på attentaten 1993 och 1998.

Eftersom det fanns ett starkt intresse inom vida kretsar av den amerikanska oligarkin att hitta en förevändning att rensa upp Mellanöstern från alla regimer som vägrade att ta regi från oligarkin, kan man mycket väl tänka sig att det fanns krafter i Washington som såg ett värde i att låta den planerade attacken ha sin gång. Måhända fanns det även krafter som såg till att den blev mer omfattande och framgångsrik än terroristerna kunnat drömma om i sina vildaste drömmar. Det gällde ju att mobilisera den amerikanska hemmaopinionen. Med skrupellösa personer som Dick Cheney och Donald Rumsfeld i nyckelpositioner inom administrationen skall man inte ta det för osannolikt. Här kanske vi kan finna förklaringen till alla märkliga omständigheterna kring 11 september som gett näring till floden av konspirationsteorier.

Genom anfallet på Afghanistans talibanregim påbörjades kriget mot terrorismen. Amerikanerna har under åren även dragit in ett antal NATO-länder på sin sida och av någon outgrundlig anledning har även Sverige gått in och deltagit. Det afghanska kriget har i princip ännu inte avslutats efter 16 år och mycket tyder på att talibanerna åter är på väg att vinna mark – ett nytt svidande nederlag för USA/NATO:s krigsmaskin och en meningslös och dyrköpt svensk militär insats.

Ondskans imperium – del 4

mån 25 sept 2017

Dom fakta-resistenta på godhetskuriren... samverkan till döds är riskfritt...

SD1 + M = större SD2...

det tror vi inte på...

Tokliberaler är vi allihopa,
allihopa, allihopa.
Tokliberaler är vi allihopa,
allihopa, ja' me.
Ja' me' och du me'.
Ja' me' och du me'...

Eller

Socialister är vi allihopa,
allihopa, allihopa.
Socialister är vi allihopa,
allihopa, ja' me.
Ja' me' och du me'.
Ja' me' och du me'...

Tokliberaler + Socialister = Korporativister

Korporativister är vi allihopa,
allihopa, allihopa.
Korporativister är vi allihopa,
allihopa, ja' me.
Ja' me' och du me'.
Ja' me' och du me'...

Ingen opposition

Just bristen på verklig opposition blev en utmärkt grogrund för AfD under flyktingkrisen 2015. De uppfattades av många som det enda parti som verkligen motsatte sig regeringens politik...

Problemet för SPD är också att alla kompromisser gjort det lite dimmigt vad som egentligen är socialdemokratisk politik. Många traditionella SPD-väljare har haft svårt att känna igen partiet även om Martin Schulz gjort allt han kunnat för att låta så vänster-radikal som möjligt. Men efter fyra år i regering var det för sent...

Alla som funderar på en framtida blocköver-skridande regering i Sverige bör nog läsa siffrorna från det tyska valet noggrant. Priset kan bli väldigt högt...

Stora koalitionen tog sossarnas själ

Sent ska syndaren vakna... utan tvekan kommer syndaren att slumra in på nytt och sova tungt under överskådlig tid... nu i ro, slumra in...

Forskare: S + M tillsammans överlever längst

Sörmland visar vägen – nu väntas fler politiska samarbeten

Många präster blir det som Sh skrev igår... i fullmäktige alltså... spännande så det förslår...

Det islamska partiet Jasin har fått avslag på sin anmälan om registrering hos Valmyndigheten. – Vi kommer söka på nytt, säger talespersonen Mehdi Hosseini och berättar att radikalister försökt ta över partiet...

Muslimskt parti fick avslag – ”radikalister försökte ta över” - Världen idag

Världen idag är en svensk dagstidning med självbetecknad oberoende evangelisk-karismatisk, värdekonservativ profil.

Den europeiska flyktingpolitiken bör vara humanitär, inte bara mot flyktingarna utan också mot den egna befolkningen. Det har den inte varit. Man har inte tänkt på hur den ansvarslösa flyktingpolitiken har bidragit till att sprida en inhuman, islamisk fundamentalism i europeiska länder...

Livet handlar om mer än pengar

Så talar en inskolad byråkrat... den svenska förvaltningen är fortfarande hederligare och mindre korrupt än de allra flesta... men den kan bli bättre... jawohl...

Insikten om den offentliga förvaltningens särart vändes från 1980-talet i sin motsats. Näringslivets förmenta effektivitet blev målet som hägrade för otåliga myndighetschefer och deras inhyrda management-konsulter. Samtidigt ökade de ekonomiska incitamenten för yngre jurister och ekonomer att använda erfarenheterna i statliga myndigheter som språngbräda till bättre betalda tjänster i banker och på advokatbyråer...

Det är för tidigt att måla fan på väggen. Den svenska förvaltningen är fortfarande hederligare och mindre korrupt än de allra flesta. Traditionen är seg – men den behöver underhållas. När inte ens generaldirektörer har klart för sig vilka regler som gäller och hur de ska respekteras, då speglar de risken för en nedvittring av förvaltningskulturen. 

Det är hög tid att vidta motåtgärder. Det grundläggande är att öka inskolningen i den offentliga byråkratins uppdrag och särart. Staten är inte som vilket företag som helst – den är medborgarnas tjänare, och det ställer särskilda krav på dem som arbetar där.

Staten ska inte vara som ett företag ...

Det är tragiskt att se hur Amerika slits isär och hur politiska motsättningar sprids till allt fler samhällsområden. Nu har också sporten dragits in, genom att idrottsmän som tjänar miljoner hånar amerikanska flaggan och nationalsången i direktsänd TV varje helg.

Amerikansk fotboll och dess nationella liga NFL, har tappat mycket tittare under året, sedan spelare börjat med sina politiska provokationer.

I fredags fick president Trump nog och uppmanade lagledningarna att sparka spelare som sitter ner under nationalsången. Svenska medier har, som vanligt, givit en grovt vinklad bild av händelsen, varför jag här citerar en ledare ur Wall Street Journal som bättre beskriver läget, The Politicization of Everything:

Skiter kamikazepiloten Donald Trump i blå skåpet eller...

Självklart skulle inte Donald Trump attackerat idrottsmännen, om han inte kände att han har folkmajoriteten med sig. Folk är rasande över att rika och kända hånar landet. Och att CNN och andra medier radar upp ännu fler rika kändisar som går ner på knä för att håna Trump och hans försvar av patriotiska symboler, visar att de fortfarande ingenting begriper om varför Trump vann i november...

Folk är trötta på, och nu alltmer förbannande över, etablissemang som tar sig friheter som är hånfulla för dem som arbetar och sliter i vardagen...

När idrottsmän politiserar sporten

Den breda allmänheten bryr sig föga om vad som händer i Sverige så länge det är på någorlunda behörigt avstånd...

Om andras döttrar blir bortgifta, om handlaren i Husby blir utsatt för upprepade rån så att han måste lägga ned sin verksamhet eller om brottslingar tar över delar av vissa områden är irrelevant för den som bor långt därifrån och inte berörs direkt...

Detta är egentligen inte så konstigt. Var och en är sig själv närmast, heter det ju, men framför allt är den övre medelklassen en väletablerad grupp i samhället som vet att ta plats och ställa krav. När de drabbas, blåser både medier och politiker i larmsignalen. Ingen, inte heller Socialdemokraterna, vågar bråka med medelklassen. Det är de som pyntar in mest till välfärdsstaten, och det är en ohyggligt stark väljargrupp...

När medelklassen drabbas

Fortsättning