Anteckningar Borgarn Medborgarn Sparreholmarn Självhushållning Hälsa och Kost Musiksidan intro Arkiv Sparre... Sparreholm Internet i Sparre Framtiden Ritat i Helgesta Husprojektering Politik Korporativism Historia Dissidens Gammelmedia lite hit och dit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nåja, nån gång ska väl Sh lära sig att 

hantera layoutfunktionen...

Medborgarn och kompisen Sparreholmarn lyssnar och ​iakttar...

  

Arkiv Sparreholmarn  uppdat. mars 2019

 

Blitzortung    Animerade väderkartor

Global map of wind

 

Lite hit och dit...

Därför blir musiker och andra konstnärssjälar politiska idioter

Populism, makt, demokrati

Alternativ för Sverige   Nationalistiskt

Medborgerlig Samling   Konservativliberalt

Klassiskt liberala partiet​   Nattväktarliberalt

 

Extra Fjärde statsmakten 22 med Lars Bern om Danmarks gränskontroll, klimatnödläge mm

Del 2 Höstkonferens 2019 Lars Bern - Globalisternas 8-stegs program.

mån 14 okt 2019

Sparreholmarn pitchar andras alster, både till vänster och höger... men mestadels till höger... boulevard-media matar oss med vänstervridet papegojliberalt globalistiskt agenda-pk-slask som vi inte kan värja oss emot... så den behöver ju inte pitchas...

Socialdemokraturiska partiet eller som dom kallar sig Socialdemokratiska partiet.... populärt Sossarna eller SAP Sveriges arbetareparti

Demokratur (teleskopord av demokrati och diktatur) är ett begrepp där de moderna demokratierna kritiseras för skendemokrati och bristande maktfördelning där det efterfrågas mer skydd mot majoritetsförtryck. Ordets ursprung är oklart. Begreppet tillskrivs ofta den franske sociologen Gerard Mermet, men har använts tidigare av andra personer. Till exempel användes det av Erik Hagberg i en Riksdagsdebatt 15 maj 1946. Författaren Vilhelm Moberg använde ordet i en debattartikel i Dagens Nyheter den 14 december 1965, där han kritiserade ett regeringsförslag om presstöd.

I Mobergs världsbild var de produktiva människorna - i jordbruk, industri och handel - hjältar som berikade Sverige. Han angrep samtidigt de byråkrater som bara "reglerar och dirigerar och ordinerar och förständigar och ålägger och förelägger och föreskriver och fastställer och reglerar återigen".

De skapade inte något själva, utan tycktes endast ha till livsuppgift att hämma andras verksamhet. Statsapparaten befann sig i jäsande expansion, varnade Moberg, och den liknade mest "ett fordon utan broms som befinner sig i den branta utförsbacken". Om utvecklingen fortsatte skulle det hota välståndet. Allt färre produktiva skulle tvingas försörja allt fler offentliganställda, hävdade Moberg profetiskt.

sön 13 okt 2019

Berns tal till konferensen...
Swebbtvs nätverk är idag spjut-spetsen i en växande mycket viktig folkrörelse i Sverige. Globalisterna försöker desperat genomföra sin agenda för en ny världsordning där globala företag och banker ska få oinskränkt makt. Denna agenda har drivits under ca 100 år...USA var det första landet som dessa människor tog kontroll över och USA är idag rent praktiskt inte en demokrati. Det har varit omöjligt att nå höga positioner inom företagsvärlden utan att spela med dessa globalistiska intressen, även kallade oligarker. I och med att de fått kontroll över USA så har de också fått kontroll över världens största militärmakt...

Dessa människor har haft framgång i att skapa överstatliga organ för att slå ut nationella demokratiers inflytande över sina egna regelverk.
Det senaste exemplet är EU som styrs av dessa internationella intressen. Genom dessa organ kan de öka sin makt och sin ekonomiska dominans.
FN är ännu en av deras skapelser som sades ha skapats i syfte att förhindra krig. Den egentliga makten i FN ligger inte i generalförsamlingen utan FN s maktapparat är de 15 olika FN-organen, exempelvis världsbanken som kontrolleras av de internationella finansintressena. De kontrollerar också den internationella valutafonden, IMF. Kina har därför skapat en egen internationell bank, Asian investment bank, som troligtvis kommer få ännu mer inflytande framgent...

Dessa globalister har sett till att länder har skuldsatt sig internationellt. Både genom privat skuldsättning av befolkningen och genom att nationerna skuldsätter sig internationellt.
En annan målsättning är att slå ut alla former av barriärer mellan olika länder och kontinenter...


Globalismens 8 stegs program.

1 Ta kontroll över massmedia och informationsflödet, vilket de lyckats med i princip över hela västvärlden.
2 Flytt av valutor för att underlätta och förhindra beskattning av kapital så de enkel kan flytta sina pengar mellan olika skatteparadis
De stora Globala företagen betalar nästan ingen skatt någonstans.
3 Fri rörelse för varor och tjänster för att kunna utnyttja låglöneländer och därigenom nå ökade vinster.
4 Överstatliga detaljerade regelverk som förhindrar konkurrens ifrån nya uppstickande företag.
5 Privatisering av offentlig egendom. Globala företag kan köpa upp statliga företag billigt.
6 Fri global etableringsrätt som enkelt slår ut inhemsk kontroll över etableringar.
7 Skapa en hög skuldsättning både privat och på nationell nivå.
8 Rasera alla nationella gränser och skapa en fri rörlighet. Ett exempel på det är migrantvågen som initierades av George Soros som drev på migrationen via sin stiftelse Welcome to Europe vilken han finansierade för att se till att stora mängder av människor begav sig till Europa, lockade av att leva på de Europeiska befolkningarnas skattepengar.

De här företagen tror inte på fri konkurrens utan lever efter devisen: "Competition is a sin" (Konkurrens är syndig).
Det de inte hade räknat med är att vi numera via internet kan sprida information mellan oss människor direkt. Möjligheter de nu försöker stänga ner. För att skrämma människor till underkastelse under systemet har de skapat klimatalarmismen. Genom att sprida denna fruktan för jordens stundande undergång vill de styra människor så att de accepterar en ny världsordning med överstatliga organ som genomdriver denna.

Man har använt USAs enorma militära kraft för att kväsa de nationer som inte vill ställa upp på denna nya världsordning och som vägrat underordna sig globalisternas vilja. Politikerna har man styrt genom rikliga belöningar efter genomfört uppdrag med feta arvoden från internationella banker såsom Bank of America. Fredrik Reinfeldt är ett exempel på detta som blivit rikligt belönad efter sitt uppdrag som statsminister då han mångfaldigade migrationen till aldrig tidigare skådade nivåer. Vänstergrupperingar som i vanliga fall slagit vakt kring arbetarnas rättigheter har numera totalt anammat globaliseringen, förmodligen utifrån en missriktad rädsla för nationalistiska rörelser.

Swebbtv visar på konsekvenserna av globaliseringen och är viktig del i motståndet mot minskad frihet och demokratins avskaffande. Swebbtv och andra alternativa mediekanaler är en viktig motvikt till informationsflödet från våra vanliga medier såsom SVT,SR,DN, SvD och de andra vanliga informationskanalerna. Vi behöver alla sprida denna information till flera människor för att kunna bryta globalisternas makt över informationen som når människor idag...

 

Del 2 Höstkonferens 2019 Lars Bern - Globalisternas 8-stegs program.

Min beskrivning av globalismen för Swebbtv-konferensen 5-6 okt

Apatiska vuxna i nationen Sverige... svennarna alltså... är ni apatiska gott folk... vilka tvingar er att sova...

Länk till SVTs artikel 2006 där de påstår att "Regeringens statliga utredning, som låg till grund för hur apatiska flyktingbarn hanteras, byggde på rykten, lögner och rena faktafel"
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ry...

Länk till Swebbtv's klipp om de apatiska flyktingbarnen 2017
https://youtu.be/P7yphz-eDAw

Länk till Swebbtv's klipp om de apatiska flyktingbarnen 2019
https://youtu.be/53vNqZxRshI

Våran hemsida: https://www.tankar.online

Namninsamlingen som drar in lönen för röstnedläggande Riksdagsledamöter hittar du här https://www.skrivunder.com/ingen_lon_...

Våran Twitter
https://twitter.com/TankarOnline/

Våran Facebooksida
https://www.facebook.com/Tankar.Online/

Våran Instagram
https://www.instagram.com/Tankar.Online/

Våran YouTube
https://www.youtube.com/c/TankarOnline

Vår DailyMotion
https://www.dailymotion.com/TankarOnline

Jackson... British Medical Journal, världens kanske mest erkända medicinska informationsorgan skriver december 2008 att epidemin kan vara «hoax and severe child abuse» alltså «bluff och svår barnmisshandel». Detta blir inte ens en notis av i svensk MK media. MK-piskan viner effektivt över journalisternas ryggar...

 

SVT eller Swebbtv. Vilka är bäst lämpade att informera allmänheten?

Hej och hå, alla svenneskådisar... varför är ni så rädda för något... att ha en annan åsikt än den rådande...

”Vi i vården har bidragit till grav barnmisshandel under 15 års tid”... Vi för samtalet om apatiska barn med barn- och ungdomspsykiater Sven Román, journalist och krönikör och författare Hanne Kjöller. Hur kunde det här ske? Vad visste man då, och nu? Varför är det så svårt i Sverige att ha en annan åsikt än den rådande?...

Nån form av false flag... men vem är den verkliga aktören...

Operationer som utförs i fredstid av civila organisationer, såväl som hemliga myndighetsoperationer, kan till viss del anses gå under falsk flagg om de syftar till att dölja den verkliga aktören...

 

"De tongivande läkarna drivs av en politisk agenda, & begått tjänstefel"

lör 12 okt 2019

 

Har svensk moralisk konsensus bidragit till att barn farit illa? Allt mer tyder på detta. På senare tid har dock allt mer information framkommit som indikerar att många av dessa diagnoser varit felaktiga, och att svensk vård genom bristande genomlysning av frågan i stället bidragit till att många barn farit illa...KÄLL-LÄNKAR:

Regeringens utredning om uppgivenhetssymptom:
https://www.regeringen.se/contentasse...

Journalerna bestrider Tamas slutsatser:
https://www.dagenssamhalle.se/kronika...

Tamas försvar:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/...

Läkaren som var rädd:
https://sverigesradio.se/sida/artikel...

Avskedad för kritik mot normkritik:
https://www.dagensmedia.se/medier/ror...

Hur ställdes diagnoserna? Varför fick frågan så dålig genomlysning? Och vad händer med ett samhälle där moralisk konsensus förhindrar ett öppet samtal? Dessa frågor tar jag upp i veckans video...

APATISKA VUXNA: Att ofrivilligt uppmuntra till apatiska barn

Lars Bern ser Danmarks gräns-kontroller som ett första steg mot en permanent gränskontroll som till och med kan innebära visumtvång. Han tror också att Norge kan gå samma väg...


Inrikesminister Damberg tonar ned frågan och liknar åtgärden vid Sveriges tidigare försök att stoppa de ohejdade flyktingströmmarna. Men det stämmer inte eftersom denna åtgärd riktar sig mot svenska medborgare medan vår tidigare kontroll riktade sig mot migranter. Mikael hakar upp sig på att brottslingarna av journalisterna genomgående kallas för ”svenskar”, men att svenskar knappast kan identifiera sig med dessa personer. Han tycker att de istället kan kallas ”svenska medborgare” eller ”personer med svenska pass”.

Lars Bern kommer tillbaka till att brottslingarna ofta är kopplade till klaner i Sverige. Han menar att Socialdemokraterna och de andra vänsterpartierna inte kan lösa problemen eftersom de inte vill riskera att förlora de röster de får från dessa grupper. Damberg uttrycker att han förstår att Danmark vill skydda danskar mot dessa brottslingar. Vi tycker det är märkligt att Damberg inte anstränger sig för att skydda svenskar mot dessa kriminella personer med svenska pass.
Lars Bern menar att det är dags att byta regering och att den nuvarande inte är vuxen uppgiften...Vi går över till att diskutera det ”globala klimatnödläge” som Stockholms stad med Anna König Jerlmyr har varit med om att utlysa. Lars Bern menar att detta är helt fel och att vi är långt ifrån något nödläge när det gäller klimatet. ”Nödläget” handlar om att motivera högre skatter, enligt Lars Bern.
Vi tycker att Stockholms kommunalpolitiker istället borde arbeta med kommunikationsinfrastrukturen och se till att trafiken flyter på vägar och i kollektivtransporterna. Dessutom visar färsk undersökning att många känner stor otrygghet i kollektiva färdmedel...

I Uppsala stoppar Akademiska Sjukhuset beslutat ställa in planerade operationer på grund av brist på materiel. Bern menar att detta är sådant som annars kännetecknar underutvecklade länder. Dessutom är kronan på väg att falla ytterligare så att en Euro snart kostar 11 kronor.
Mikael berättar att Swebbtv:s Höstkonferens 5-6 oktober blev lyckad. Vi var 270 personer och vi var tyvärr tvungna att tacka nej till en mängd personer trots att inbjudan i stort sett bara gått ut till vår maillista. Föredragen kommer läggas ut på vår hemsida www.swebbtv.se inom kort. Lars Bern berättar att han var i Göteborg och höll ett föredrag i den förening han grundat som arbetar för metabol hälsa. Det stora intresse han har mött visar att vi har en folkrörelse i vardande som handlar om att vi börjar inse att vi måste ta hand om oss själva...

 

Extra Fjärde statsmakten 22 med Lars Bern om Danmarks gränskontroll, klimatnödläge mm

Fjärde statsmakten 22

En som upptäckt Lars Berns svaghet... Lars B. gör ingen hemlighet av zionistdomi-nansen bland olikarkerna... men Lars B. undviker det religiösa perspektivet på det judiska 

folket och dess särställning som

Guds utvalda...

Lars Berns analys är bra och korrekt, men är bara en del av sanningen. Man kan inte bortse ifrån att monopoliseringen av såväl finansmarknaden, industrin och den politiska makten styrs av judiska intressen...

Ingen enskild människa har nytta av triljoner dollar, med det har de krafter som söker total kontroll över mänskligheten. Vi måste försöka förstå vad som ligger bakom dagens utveckling, inte bara beskriva den. Vi har inte heller någon möjlighet att stoppa den om vi inte vet vilka som driver den och varför...


En relevant beskrivning finns i den judiska Jubileerboken, där Gud talar till det judiska folket i termer som ”jag skall ge er säd hela jorden, som är under himlen, och de skall härska över alla folken såsom de önskar, och efteråt skall de taga hela jorden för sig själva och skall besitta den för evigt”...


Det som främst skiljer oss kristna från judar är att de senare inkluderar hela sin religiösa historia under de senaste 4000 åren i sin relation till nuet. De heliga skrifterna är levande och allestädes närvarande. Vi kan läsa Bibeln med en axelryckning och förstår inte att andra religioner tar sina skrifter på största allvar, hur absurda de än kan tyckas för oss. Man ifrågasätter inte sin Rabbi...

Skräcken för att bli kallad antisemit gör att vi vägrar erkänna de faktorer som i vår krassa verklighet driver utvecklingen. Därmed blir vi de givna förlorarna. Jag tror att vi måste försöka öppna våra ögon...

Utblick Europa, oktober 2019.

fre 11 okt 2019

Det är som vore 5G-basstationer apatiska barn, fast tvärt om... där ligger eller står dom, till synes friska och förhoppningsfulla inför fram-tiden... tills dom börjar leva... och sprider plågsam död och förintelse med sina globalistiska giftpilar... 

I mitten av september installerade norska Telenor 5G-basstationer på huvudkontorets tak. Nästan direkt kom rapporter om att anställda i närområdet fått svår huvudvärk, detta trots att 5G påstås vara ofarligt...

De två basstationerna sänder på 3,6 GHz och 26 GHz och är en del i det EU-sponsrade forskningsprojektet 5G-VINNI. Till den norska tidningen Resett berättar en anställd i området att han och hans kollegor fick svår huvudvärk efter igångsättandet...

Telenor menar att strålningen man sänder ut är ofarlig, men säger ändå att folk blir sjuka ska ta kontakt med företaget om det uppstår hälso-relaterade problem. Vi tar självfallet detta på allvar och uppmanar de som drabbats att ta kontakt, säger David Fidjeland på Telenors pressavdelning till Resett...

Strålskyddsstiftelsen skriver i ett pressmeddelande att starten av 5G i Genève, Schweiz också orsakade svår huvudvärk och andra symptom bland människor som bodde nära basstationerna där och tar upp ett fall där två tidigare fullt friska män fick sömnproblem, tinnitus, huvudvärk och hjärtbesvär efter att 5G startats...

Både Telenor och Swisscom använder sig av svenska Ericssons teknik för 5G och mikrovågsstrålningen i länder som använder 5G-tekniken kommer att öka så kraftigt att de länder som inte höjer sina tillåtna gränsvärden inte kommer kunna ta del av tekniken...

Symptom som rapporterats efter exponering av mikrovågor är bland annat huvudvärk, migrän, sömnsvårigheter, trötthet, minnesproblem, yrsel, depression, stresskänsla, ångest, förändrad hjärtrytm, utslag på huden, tinnitus, synrubbningar och försämrat immunförsvar...

5G-master orsakade svår huvudvärk i Norge

Det är uppenbart ett mycket allvarligt fall av blottning som intresserat Äckel-kuriren under lång tid... med all rätt kanske, om inte den miss-tänkte blottaren är sinnessjuk förstås... då är det ju lite äckligt... det förefaller som om personalen föredrar storytelling framför granskning av makten över våra skattepengar...

Nog borde chefredaktören läxa upp sina under-lydande om tidningens skyldigheter...

Massmedias uppgifter

En som skivit på för den numera hädangångne h#deadline...

Cecilia Tuohy, reporter, tycker att inte bara män, utan även kvinnor som betett sig illa mot kollegor kan ta till sig av kampanjen. Jag har inte själv varit utsatt här där jag jobbar nu, men jag vill visa mitt stöd för kollegor i branschen som utsatts. Vi kritiserar sällan vår egen bransch, men strukturerna finns förstås även inom media. Jag tycker att kampanjen kan bli en väckarklocka även för kvinnor som betett sig illa...

Det är så sant som det är sagt... många tjejblottare finns det... och det gillar ju dom manliga kollegorna skarpt... men erkänn Cecilia T... visst gillar ni tjejer också att blotta er för killar... det är ju inte så konstigt... det är ju själva meningen med livet, eller hur...

Misstänkt blottare ska sinnesundersökas

En papegoj-liberal troll-fabrikörska har två huvud-sakliga överlevnads-strategier... att konstruera pseudo-sensationella skop som kan prisas av PK-ismens lika-sinnade... eller tiga still gentemot den hand som föder henne... den     totalitära staten... att inte berätta eller försöka analysera det ödesmättade som etablissemanget fruktar och vars  konsekvenser den fria median varnat för i många år... är inte det brottsligt...

Drygt 3 000 svenskar i landets 20 största städer har fått frågan om de känner sig trygga i sin stad, i undersökningen som är beställd av konsultföretaget Projektengagemang. Av de tillfrågade Eskilstunaborna har 34 procent svarat att de inte känner sig trygga, vilket är högst andel av samtliga städer. Eva Carlsson, samordnare för det brotts- och drogförebyggande arbetet inom Eskilstuna kommun, är inte helt förvånad över resultatet...

Vi vet sedan tidigare att vi legat ganska dåligt till vad gäller den upplevda tryggheten i Eskilstuna, säger hon. Resultatet från rapporten är också i linje med färska siffror från Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning, där Eskilstuna upplevs som otryggast i hela region Öst. Eva Carlsson påpekar att trygghet kan betyda många olika saker, beroende på vem man frågar. Det är viktigt att få veta vilken trygghet det handlar om, för att veta vilka insatser som kan bli aktuella... 

För vissa kan det handla om att det är mörkt ute. Då kan man ändra belysningen. För andra handlar det om en oro för ungdomsgäng, eller för att utsättas för brott. Då kan det handla om att störa eller fånga upp enskilda individer. För oss som jobbar lokalt är det mest intressant att se hur detta skiljer sig åt mellan de olika stadsdelarna, säger hon...

Kommunen jobbar sedan flera år aktivt med att öka tryggheten. I det lokala brottförebyggande rådet ingår representanter från polisen och det lokala förenings- och näringslivet. I projektet "Trygga Eskilstuna" har man riktat in sig på fem särskilda områden. Det rör sig om Fröslunda/Brunnsbacken, Lagersberg, Nyfors, Skiftinge och Årby. Varje vecka får vi in olika rapporter som vi sätter ihop olika lägesbilder ifrån, säger Eva Carlsson...

I sitt arbete måste kommunen väga in en rad olika parametrar. Förutom utsatthet för brott kan det röra sig om bostadssegregation, trångboddhet och även människors bakgrund och erfarenheter sedan tidigare, berättar Eva Carlsson. Tycker ni att ni har tillräckligt med resurser för att vända trenden? Det finns resurser, men jag vet inte om det är tillräckligt. Vi behöver fler förmågor ute på stan, för att störa men också bemöta de som begår brott. Vi kan inte bara sätta upp kameror och ha ordningsvakter, men inte heller lägga allt ansvar på fritidspersonal. Det gäller att hitta någon form av mellanläge, säger Eva Carlsson...

tors 10 okt 2019

 

Är du en storyteller på festen som Geller Tamas... en sån där som förbättrar historien med lite fejk och ljug för att höja genomslagskraften i berättandet... i mötet med storytellers passar Sh på att... istället för att lyssna på storyn... betrakta det finstilta minspelet hos den förljugna agendaaktivisten... en sådan socialt begåvad psykopat finns på alla större fester... 

Självupptagna sociala psykopater finns i alla sällskap större än tio personer... inga fullpoängare förstås men tillräckligt känslolösa för att utnyttja andra människor för egen vinnings skull... dömande yrkesroller är naturligtvis över-representerade liksom yrkesroller på dekis... till exempel journalistens... behovet av att skopa = hitta på uppseendeväckande nyheter ökar      påfallande mycket hos den reaktionära gammel-media...

För att återknyta till historien om de apatiska barnen i Sverige... sjukdomen som ibland utomlands kallas ”Sweden Mystery Illness” eftersom det är ett fenomen som bara har förekommit i Sverige...

Den hälsosamme ekonomisten... De ryska trollen i S:t Petersburg har en del att lära av den här övningen. I jämförelse är deras påverkansoperationer på dagisnivå. Verklig desinformation bygger inte på att förfalska fakta - sådant är lätt att genomskåda och slår i regel tillbaka. Konsten är att få mottagarna att bortse från fakta genom att vädja till känslor och tvinga dem att tänka snabbt eller fatta beslut utifrån ofullständiga faktaunderlag...

Ironin är stor, med tanke på att Sveriges Television gått i bräschen för att motverka "fake news" - som de implicit menar bara förekommer på bloggar, extremhögerpress och i sociala medier. Men ingen blogg eller twittrare kan göra om det Uppdrag Granskning lyckades med - att få hela det svenska folket att förneka verkligheten...

Thomas Jackson är en psykiater som under nästan 15 år har uppmärk-sammat barn som tvingas att ligga i sina sängar och verka apatiska. Nu har två av dessa barn, som idag är vuxna, trätt fram och berättat om misshandeln...Genom åren handlar det troligen om tusentals barn som har tvingats till detta av sina föräldrar. Tvånget och den behandling de utsätts för skadar barnen på riktigt och kan i vissa fall leda till döden...

Att detta har kunnat fortgå under så många år beror på att journalister, advokater, forskare, barnläkare m.fl. har skyddat föräldrarna istället för barnen. Jackson menar att detta är en av de största skandaler vi haft i Sverige. Det svenska systemet för uppehållstillstånd gör att barnen blir verktyg i ett asylbedrägeri...

Även i utlandet har man undrat vad som pågår och BBC gjorde 2017 ett reportage om de apatiska barnen i Sverige och kallar detta ”Sweden Mystery Illness” eftersom det är ett fenomen som bara har förekommit i Sverige...Jackson menar att det är SVT som bär skulden för att barnen har plågats. De har släppt fram journalisten Gellert Tamas som har kallat de läkare och andra som har ifrågasatt asylbedrägerierna för rasister och främlingsfientliga. SVTs och Gellert Tamas agerande har gjort att i stort sett ingen förutom Thomas Jackson, har vågat ifrågasätta bedrägerierna som skadar barnen så svårt...

Vi jämför aktivisten Gellert Tamas med Greta Thunberg som inte heller har någon speciell kunskap i de sakfrågor som de driver. Båda aktivisterna passar mediedramaturgin och förs därför fram av medierna. Även när det gäller forskarna finns en likhet. Karl Sallin som har forskat kring de apatiska tillåts inte att komma fram till det självklara, nämligen att föräldrarna är bedragare. Men denna förklaring är inte tillåten i forskarkollektivet. Istället måste man konstruera en helt felaktig diagnos. När det gäller klimatforskningen finns likheten att forskarna inte heller där får betalt för sitt arbete om de för fram det mest troliga och självklara, nämligen att klimatet variera av naturliga orsaker och att det alltid har gjort så...

Thomas Jackson menar att Karolinska Institutet till och med kan ifrågasättas som institution bakom nobelpriset i medicin, när man inte ens kan avslöja sitt eget forskningsfusk. Vi konstaterar att det som har drivit på hela förloppet är våra insamlade skattemedel som har missbrukats av föräldrarna, advokater och andra inblandade. Han menar att Social-styrelsen nu måste gripa in för att stoppa misshandeln. Helst borde alla barn som utsätts för denna omedelbart omhändertas...

Troligen kan, enligt Thomas Jackson, barnen kräva skadestånd. Däremot är det mer oklart hur läkarna kommer att kunna ställas till svars. Thomas föreslår en ny lagstiftning som gör det möjligt för läkarna att ändra en felaktig ordinering i fall där de har blivit utsatta för bedrägeri eller simulering, utan att bli skyldiga till att på grund av bedrägeriet ha utfört en felaktig behandling...

Jackson lägger skulden för katastrofen på medierna och framförallt på SVT och Uppdrag granskning som lät Gellert Tamas angripa alla som gick emot bedrägerierna. De läkare som protesterade fick aldrig komma till tals. SVT tvingade även Svenska Dagbladet att ta bort debattartiklar där Jackson yttrade sig. SVT tystade även Karolinska Institutets relevanta forskning kring de apatiska barnen...

Vi avslutar med att granska mediernas artiklar efter Magasinet Filters avslöjande och konstaterar att ingen av de etablerade kanalerna låter den mest meriterade experten i frågan, Thomas Jackson, komma till tals. Istället låter exempelvis DN Gellert Tamas återigen komma till tals. Sist i programmet får vi också höra ett av de nu vuxna barnen, Anahit Arkelyan, ge sin syn på Gellert Tamas agerande...

Fjärde statsmakten nr 21 med dr Jackson om SVTs skuld till de apatiska barnen

Vad hände egentligen runt 2005-2006 - i samband med att Uppdrag Granskning sände ett omtalat program om apatiska flyktingbarn? Hur kunde den allmänna uppfattningen bli att det i huvudsak *inte* handlade om simulering? Det handlade inte om att det saknades fakta, det är rätt lätt att räkna ut sannolikheten för en sådan här epidemi - den är så nära noll man kan komma...

Själv arbetade jag som handläggare på Riksdagen och för mig var det hela klart på förhand. Det handlade om desperata flyktingfamiljer som använde desperata metoder för att få stanna i landet...

Till min stora förvåning såg jag att min omgivning förkastade den hypotesen. På något märkligt sätt spred det sig en epidemi som nästan enbart drabbade flyktingbarn vars familjer riskerade att få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Även om jag är statistiker föll det mig aldrig in att försöka beräkna sannolikheten för att detta skulle vara ett renodlat medicinskt fenomen. Det är nämligen så osannolikt att det inte kan inträffa...

Men 80 procent av befolkningen gjorde en annan analys och jag tror att en förklaring kan vara den mest framgångsrika mediemanipulation som någonsin genomförts i Sverige. Glöm ryska trollfabriker, det här är state of the art. Här har vi experter som känner till bristerna i det mänskliga psyket och kan utnyttja dessa till fullo...

Hur gick det då till när en statlig mediekampanj lyckades övertyga majoriteten i det svenska folket om att dra slutsatser som är oförenliga med logik och sunt förnuft? När jag går tillbaka till vad som skrevs 2005 och 2006 i ledare och tidningsartiklar förstår jag exakt hur det gick till. Man skapade en bild av två grupper i samhället - de som tvivlade på den medicinska förklaringen och de som inte gjorde det. Mediekonsumenterna fick sedan chansen att välja vilken av dessa grupper de ville tillhöra. Vi kan kalla den första gruppen för TVIVLARNA och den andra gruppen för ICKETVIVLARNA...

Fortsättning på bloggen...

De apatiska flyktingbarnen - den skickligaste mediemanipulationen hittills

En högerextrem professor som vill kunna tänka fritt... en typisk libertarian som före-språkar Icke-aggressions-principen... men kan man verkligen lita på fritänkare...

Under hela mitt vuxna liv har jag varit en politisk sökare. Starten var en form av extremliberalism, som under slutet av 1960-talet gick över i en kinavänlig marxism. Därefter har jag förstått att marknadshushållning sannolikt är det rätta. Och att alltför mycket vänster- eller ytterlighetsliberalism är av ondo...

Resultatet har för min del blivit ett högerinriktat frihetstänk, som inte passar in i något av riksdagens partiers program. Orsaken till att jag driver min Anti-pk-blogg.se är en vilja till motstånd mot mängden tabun eller heliga kor i svenska samhället. Samt en högst besvärande dubbelmoral, där politiska makthavare säger en sak och gör något annat. En förklaring till denna utveckling är att politiken blivit ett yrke. Främjandet av den egna karriären gör det nödvändigt att slira på orden, överge löften och följa partiets linje...

Den som vill tänka fritt måste alltså överge ett antal tabun och slakta flera heliga kor. De personer som jobbar för politisk korrekthet verkar enligt min mening i totalitär riktning. Låsningen vid konventionellt tänkande bidrar till en betongartad svensk konservatism, som omfattar partier med etiketten såväl höger som vänster. Det är denna nya svenska konservatism som jag ser som min främsta fiende...

Den starka konservativa dogmatismen – alltså de heliga korna – har blivit en fara för det svenska politiska samtalet. Skygglapparna medför att åsiktskorridoren snävas åt. Redan idag är detta en fara för demokratin. Fritänk måste nämligen demokrater alltid respektera. När dogmerna tar över haltar demokratin. Historien visar hur islams guldålder medförde fritänk. Men detta tog slut och övergick islamsk tvångstänkande, konservatism och åsiktsförtryck. Sak samma med romarrikets relativa öppenhet kulturella välstånd. Med Roms fall tog kristenheten över och påverkyrkans förtryckande dogmer förmörkade livet i Europa. En ny dynamisk era inleddes via reformationen och på allvar först genom 1700-talet upplysning och revolutioner...

Med det vill jag alltså säga att fritänk måste vara ett svensk samhällsmål. Så bort med den landsomfattande konservatismen! Till slakt med flertalet heliga kor! Släng dubbelmoralismen på den sophög där den hör hemma! Strindberg diktade i samma riktning då han pläderade för rivning av det gamla för att bygga något nytt och friskt: ”Här rivs för att få luft och ljus; är kanske inte det tillräckligt?” Dåtidens S-partister var fritänkare och nyskapare. Idag är de det traditionella tänkandets bevarare nummer ett...

Fritänk är livsnödvändigt!

ons 9 okt 2019

Ekonomi från bubb.la som är en svensk högerextrem, libertariansk nyhetsaggregator initierad av äkta paret Martin Eriksson och Sofia Arkestål. Bubbla skriver inga egna artiklar utan samlar nyhets- och opinionslänkar utvalda av Bubblaredaktionen...

Svensk ekonomi bromsar in samtidigt som arbetslösheten stiger, konjunkturinstitutet kräver åtgärder från regeringen och menar hushållen har belägg för att vara pessimistiska, Magdalena Andersson hävdar man noga följer utvecklingen och är beredd att agera om det krävs, Handelsbanken tror på små finanspolitiska stimulanser från centralbanker...

Finansminister Magdalena Andersson konstaterar att KI pekar ut stöd till kommuner och landsting och säkerställande av offentliga investeringar som de åtgärder som har bäst effekt på konjunkturen. Det är hypotetiskt än så länge, men om man skulle vidta åtgärder vill man så klart vidta åtgärder som är så effektiva som möjligt, säger hon. Men någon beredskapsplan som redan är förankrad hos stödpartierna, Centerpartiet och Liberalerna, finns inte i byrålådan...

Taskiga tider kommer närmare

Ni kanske känner till den omoderna konstnären och hans skojiga problem med samtiden... här har han besök av dom frihetliga statsvetarna Anton och Jonas från Palaestra Media... dom tre högerextremisterna är libertarianer... längre till höger kan man inte komma på vänster-högerskalan... dom kallas

extremister (underförstått vålds-verkare) av vänstern... fake facts... icke-aggressionsprincipen är en av de underliggande filosofiska principerna för libertarianismen...

Sh hittar inget specifikt för Palaestra Media...

Wiki... Icke-aggressionsprincipen, ofta kallat IAP eller NAP (Non-aggressionsprincipen) efter den engelska förkortningen, är ett etiskt ställningstagande som innebär att aggressioner som våld, tvång eller hot om att använda våld eller tvång är fel. Till skillnad från pacifism så utesluter inte IAP att man använder våld i självförsvar.

Icke-aggressionsprincipen är en av de underliggande filosofiska principerna för libertarianism, agorism och anarkokapitalism...

Högerextremisten Markus Andersson arbetar främst i olja och akvarell. Hans bilder karakteriseras av Alex Brich som traditionell nordisk konst med nationalromantiska och politiska motiv,​i en naturalistisk stil som avbildar djur, natur och människor. Under den ljusa tiden av året ägnar sig Andersson företrädesvis åt att avbilda marina motiv ute i det fria, bland annat på den norska östkusten och i Bohuslän.​Målningar av Andersson har ställts ut på Moderna museet, Louvren, Bruno Liljefors ateljé, Florensbiennalen, Kitschbiennalen samt på ett flertal gallerier och museer i Sverige, Norge och Estland.​Hans konst finns representerad vid bland annat Sveriges ambassad i Tallinn och Svenska S:t Mikaelskyrkan i Tallinn...

Markus Andersson en konstnär mot tiden | Anton och Jonas

Palaestra Media

Högerextrema Dan Ahlmark,

yngre bror till hädangångne Israelkramaren och folk-partistledaren Per A... en sån där nationalist som skriver på högerextrema Nya Dagbladet...

Den traditionella hållningen i en demokrati är åsiktsfriheten, som avser att alla ska få ha sin åsikt och kunna framställa den offentligt. Denna har förväxlats med den rådande värdegrundsdemokratin, där ett antal åsikter måste accepteras av alla som önskar yttra sig och betraktas som demokrater. Den senares framfart på bekostnad av den förra medför att vi i Sverige delvis rör oss i låtsasvärld...

Dissidenter i det nya Sverige möter förhållanden som på vissa sätt liknar det kommunistiska Östeuropas – men fortfarande mycket mildare och vanligen ännu utan fysiskt våld. Många företeelser har dock klara likheter med vad man där upplevde politiskt i form av offentliga lögner, det offentliga undvikandet av frågeställningar som kritiskt ifrågasätter dagens politik, vägran att insamla eller publicera statistik som belyser missförhållanden gällande kontroversiella policyn, det informella förbudet för många oppositionella att publicera sig i konventionell media, självcensuren inom konventionell media och åsiktskorridorens upprätthållande överallt...

Det medför att vi nu i Sverige delvis rör oss i låtsasvärld, där saker vi vet är sanna plötsligt är lögner, och att vissa ting inte ens kan nämnas kritiskt ifall diskussionen inte ska avbrytas tvärt. Eller att åsikterna i strid med de politiskt korrekta bara föranleder pinsamma avbrott i konversationen och snabbt byte av ämne. Gamla relationer bryts och yrkesmässiga kanske stoppas ifall alltför hädiska värderingar eller ståndpunkter framförs...

Personer man trodde hade civilkurage avslöjas plötsligt tillhöra gruppen ynkryggar. Att personer man respekterat plötsligt böjer sig och visar respekt för kulturmarxistiskt nonsens är mer än dystert att uppleva. Ålder, erfarenhet och gott omdöme verkar ibland inte betyda något alls för motståndskraften gentemot löjeväckande åsikter. Väletablerade, i sin profession framgångsrika och aktade seniorer kryper ihop som barn och uttalar dumheter för att de inte vågar säga emot och utmana något nonsens. Tala om krympande personligheter...

Den respekt man ändå tidigare hade för vissa etablissemang har nu försvunnit, när man läser vilka åsikter dessa nu håller med om. Allt detta är helt bedrövligt, men naturligtvis bara en svag kopia av den sorg många kände i länder som blev socialistiska diktaturer efter världskriget. De såg då också respekterade medborgare som av personlig svaghet eller karriärism böjde sig och ärelöst kapitulerade. Vad vi nu upplever är en tarvlig variant av ett Sverige byggt på lögner...

Att existera i en låtsasvärld

tis 8 okt 2019

Vilka är dom i den frihetliga rörelsen... från vänsterhåll...

Uppdrag Granskning granskar Alternativa Högern... slår in öppna dörrar...

Wiki... Rörelsens olika organisationer förenas i sitt fokus på vit identitetspolitik och vit makt. Bland de många organisationerna visar många prov på antisemitism, antifeminism, homofobi, rasism och islamofobi. Både utomstående bedömare och rörelsens förgrundsgestalter beskriver den ideologiska hemvisten som utpräglat högerpolitisk... det är säkert inte många i rörelsen som protesterar mot beskrivningen... dom är 

säkert roade av gratisreklamen... 

Fakta: Det här är alt-rightrörelsen

Fakta enligt Uppdrag Granskning...

Begreppet ”the alternative right” myntades av den amerikanska paleokonservativa filosofen Paul Gottfried i november 2008. Då användes det under en föreläsning för att beskriva det han kallade just ”den alternativa högern”. Begreppet plockades upp och började användas 2010 av Richard Spencer, som ses som alt-rightrörelsens ledare.
 

Richard Spencer använde alt-right för att skapa en rörelse som kretsar kring vit nationalism. Amerikanska Associated Press menar att han använder begreppet för göra en rörelse som står för öppen rasism, vit överhöghet, nyfascism och nynazism mer rumsren.
 

Ett flertal grupper inom extremhögern ryms under alt-rights paraply; politiskt står de för en protektionistisk, antisemitisk, rasistisk, antifeministisk och isolationistisk politik.
 

De strävar mot en vit etnostat på norra halvklotet, men tar till skillnad från exempelvis nazistiska Nordiska motståndsrörelsen offentligt avstånd ifrån våld.
 

Alternativhögern har inga medlemmar eller medlemslistor. Däremot arbetar man på nätforum och i stängda Facebookgrupper med att tillverka och sprida bilder med grova rasistiska och antisemitiska skämt, i syfte att väcka debatt i samhället...
 

2017 grundades Alt-right Corporation, där Richard Spencer var ordförande och svenska Daniel Friberg vice ordförande. De beskrev själva sin ambition som att de vill skapa en global rörelse med stora mediala satsningar och organisationsbygge. Grundandet av Nordisk alternativhöger i maj 2017 var deras första och dittills största satsning...
 

Själva säger Nordisk alternativhöger att de har ett svenskt nätverk med hundratals engagerade, en uppgift som är svår att kontrollera. På de konferenser där Uppdrag granskning närvarat har cirka 200 personer deltagit som mest...

Så försöker alt-rightrörelsen förändra Sverige med rasistisk propaganda

Vilka är dom i den frihetliga rörelsen... från högerhåll... mycket information är det som Sh inte kan sammanfatta... återkommer... det som dock sticker ut är synen på jude-frågan... och närheten till NMR, den välutbildade Alt-högerns fotfolk...

"Fria Sidor" granskar Alternativa Högern... Fria Sidor är nyfiken på Alt-högern. Under det senaste året har den fått allt större utrymme. Fria Sidor har läst på lite för att få en större insikt och fram träder en bild av en rörelse som har ett stort djup och kunskap inom allt från historia, filosofi till framtidens ekonomi och politik...

Fria Sidor | När du verkligen vill veta

Christoffer Dulny berättar varför han lämnade SD. (Christoffer Dulny explains why he left SD)

Alt-högern kanske bäst ses som ett paraply under vilket många olika oberoende delar och strömningar verkar men med den väsentliga delen gemensam – att rädda den europeiska civilisationen från undergång. Kanske kan vi se Alt-högern som en organism där de mest framgångsrika delarna kommer att dra alla andra med sig mot det gemensamma målet. Det är överlag en trevlig bekantskap. Låt oss granska den något mer...

Judisk hegemoni...

Man ser tydligt den judiska hegemonin som tagit kontroll över västvärlden inte minst under 1900-talet. Detta har dels skett genom ekonomiska och militära medel, dels genom att man tagit över kulturen. Politiskt förenades den judiska ”hårda” kommunismen i öst med den lika judiska ”mjuka” liberala demokratin i väst och bildade dagens vänsterliberalism. Den omfamnas idag av alla riksdagspartier och utgör vår värdegrund. Den ger oss illusionen av medbestämmande och valfrihet. Den existerar dock bara så länge vi inte opponerar oss mot den och flyter med strömmen. Så länge vi går med på att den judiska hegemonin ska gälla i utbildning, religion, konst, litteratur, popkultur, ekonomi, utrikespolitik, o.s.v. så har vi valfrihet, annars inte...

De sex miljonerna...

Det finns inom Alt-högern allt ifrån de som fortfarande tror på de sex miljonerna eller inte tycker att man bör tala om det till de som inser att allt inte kan stämma eller avfärdar berättelsen helt. De senare har dock blivit allt vanligare och det är inte ovanligt att man numer skojar om mytologin runt den. En trolig orsak är att man kommit alltmer till insikt om sakförhållandena och hur den används som ett vapen mot oss. Ingen tar dock avstånd från någon inom Alt-högern oavsett uppfattning. Man har en avspänd hållning till frågan...

Inga fiender till höger...

Alt-högern tar inte avstånd från andra former av nationalister. Man har t.ex. inget problem med att vara på samma tillställningar som NMR. Man är heller inte särskilt kritisk till lätthögern, de går i alla fall åt rätt håll och har lämnat ”cuckservatives” – d.v.s. de som kallar sig konservativa, men egentligen är vänsterliberaler och globalister, aldrig utmanar etablissemanget utan gör allt för att tillhöra det...

Lär känna Alt-Högern

En öppen dörr till artikeln

ena dan men stängd nästa... uppenbart politiskt Inkorrekta artiklar som av misstag lämnats öppna "brukar" Sh kopiera till en pinne...

Johan C... Söndagens ”Agenda” i SVT var en uppvisning i servilitet. Inget nytt blev sagt om den långa konflikten mellan Israel och Palestina. Hur ska vi som tittar bli klokare då? Ställ åtminstone de rätta frågorna... 

Ett under av servilitet, synonymt med fjäsk, smicker, kryperi, lismeri, undergivenhet... varför har denna

amöba, denna konturlösa person, ynkrygg, mähä och blötdjur fått sprida sin och arbetsgivarens lömska sned-vridning av nyheter...

Croneman... Det gick inget vidare för Cristian Catomeris, om man ska vara snäll. Några frågor om den konflikt som plågat inte bara israeler och palestinier i över 70–80 år, utan spillt över till en världs- och stormaktskonflikt, ställdes aldrig. Inte en enda. Det är möjligt att intervjuerna var så pass riggade, med förhandskontrollerade frågor och diverse journalistiska försäkringar hit och dit (det är inte ovanligt), men så passiv som Catomeris var gränsade till ren kapitulation. Det hade varit klokare att helt avstå...

Inte en enda fråga om konfliktens kärna, den 50-åriga rättsvidriga ockupationen, inte en fråga om fortsatta israeliska bosättningar – och inte en fråga till Palestinas ambassadör om ständiga raket-beskjutningar, tusentals angrepp på det civila Israel, inga frågor om hennes syn på terrorn från Hamas och Hizbollah och så vidare. Hur ska vi kunna förvänta oss några svar om inga frågor ställs? Cristian Catomeris avslutade sin intervju med ambassadör Ilan Ben-Dov med att säga: ”Det var ett mycket diplomatiskt svar”, varpå ambassadören sade: ”Absolut.” Allvarligt talat, det var en uppvisning i journalistisk servilitet. Plågsamt...

Ann Linde, vår nya utrikesminister, hade också bestämt sig för att säga ingenting av värde – först sade hon dock att bombattacken mot Saudiarabiens största oljeanläggning för några veckor sedan förmodligen ledde till Iran, många entydiga underrättelser pekade i den riktningen – men riktigt säkra på den saken var inte Socialdemokraterna och regeringen, inte innan deras egen undersökning av saken var klar. ”När blir den klar då”, undrade Anders Holmberg.

Och då sade Ann Linde att den blir klar när den blir klar, och så var det slutsnackat om den saken...

Sverige har en tradition av att tala klarspråk???? i utrikes-politiska frågor, men vi ska nog inte hoppas för mycket på att just Ann Linde tar bladet från munnen. För det krävs det egna starka åsikter och eget engagemang. Ann Linde är en klassisk karriärsosse, och för det krävs det bland annat att man är tyst i klassen. Och det ska hon nog klara...

Hur ska vi få några nya svar om inga vettiga frågor ställs, ”Agenda”?

mån 7 okt 2019

Heja bubb.la... 88 % av tillfrågade japaner motsätter sig förslag om att tillfälligt tillåta tatuerade utlänningar...

Japaner vill inte att tatuerade utlänningar ska bevista offentliga badinrättningar under kommande Rugby-VM. En talesperson för Yokohama, där finalerna gå av stapeln, säger att tatueringar är en stark symbol för antisocialt beteende och att det skrämmer andra gäster...

Vissa privata badinrättningar kommer dock tillfälligt lätta på sina regler och ber samtidigt japanska gäster om ursäkt och om förståelse då många japaner arbetat hårt för att få VM och OS till landet...

En talesperson säger att tatueringar är en stark symbol för antisocialt beteende...

Heja bubb.la... Hankatten Xiaopi har fått behandling med glukos-infusion... efter att ha parat sig med minst fem honkatter på sex timmar...

Detta skedde då personal på katthotell lät den okastrerade russian blue-hannen ströva fritt efter stängning...

Xiaopis husse berättar att hankatten Xiaopi nu återhämtat sig...

Kåta katter

Sh tittar inte in hos "Klimat-upplysningen" så ofta... klimatändringar går ju lite

trögt som ni vet... men det är absolut intressant att följa 

Grönköpings kamp mot väder-gudarna...

September blev ännu en månad med rekordmånga besök på drygt 375 000. I snitt har det under september varit över 12 000 besök per dag – hur många av dessa ”hits” som står för unika läsare vet jag inte men jag skulle gissa att det bara är ett par hundra som besöker bloggen mer än en gång per dag. Vi har också – redan nu – det bästa året någonsin med 2,776,070 besök totalt hittills...

Antalet publicerade inlägg har ganska nyss passerat 7 000, så det finns en stor kunskapskälla att ösa ur tack vare alla våra mycket kunniga skribenter. Använd gärna vår utmärkta sökruta uppe i högra marginalen. Därtill finns ett antal fasta sidor både om bloggen och om olika ämnen i den grå raden ovanför inläggen...

Så det märks att Klimatupplysningen har ett ganska stort inflytande på nätdebatten även om stormedia gör sitt bästa för att ignorera oss. ”Influencer” kallas det visst.

Borde vi byta namn till Das Blog helt enkelt? De flesta vet ju vilken blogg det handlar om :-)...

Notis: Bloggen slår nya rekord

Så här ser en rubrik ut i Sydsvenskans nätupplaga:

Kräver att råd om apatiska barn ses över. Läkare kräver nu att råden om hur vården ska hantera apatiska barn ses över...

Två tidigare flyktingbarn har trätt fram och berättat om hur de blev tvingade av sina föräldrar att spela apatiska. – Den medicinska professionen har ett ansvar att förhindra fler fall i den mån det är möjligt, säger barnläkaren Karl Sallin...

Många kloka människor har anat att barn och föräldrar i utsatta lägen gärna vill bluffa. Men godtroende politiker och administratörer lägger huvudet på sned och säger “oj, oj, oj så ledsamt, det hade jag ingen aaaning om”. Jo, apatiska beslutfattare är verkligen ledsamma...

Apatiska politiker och byråkrater

Bloggbesöken ökar!

sön 6 okt 2019

Uppstickaren Swebb-tv håller på att bli ett irriterande hot för statligt styrda lögnmedia. Därför lät regeringen (S+Mp) stänga ner kanalen i början av augusti – och överraskades av så kraftiga protester att man tvingades backa...

I ett tal på Mynttorget i Stockholm den 15 september påminde Swebb-tv:s grundare Mikael Willgert om den positiva utveckling av yttrandefriheten vi har fått med internet, i och med att vi kan dela information med varandra.

Men det betyder också att mediahusen – som till stor del ägs av den internationella finanseliten –  har fått konkurrens. Det tycker de inte om.  De viktigaste medieplattformarna på internet, Google med YouTube och Facebook, är heller inga vänner av yttrandefriheten...

”De traditionella medierna vilseleder och undanhåller information inom framförallt tre områden: klimatfrågan, migration och frågor kopplade till familjen, sexualitet- och fortplantningsfrågor” säger Mikael Willgert.

”Därför är det framförallt dessa områden som Swebb-tv intresserar sig för.”

Det var också därför som Swebb-tv tilldrog sig regeringens intresse. I synnerhet intresse från justitieminister Morgan Johansson (s), miljöminister Isabella Lövin (mp) och kulturminister Amanda Lind (mp), enligt Swebb-tv:s källor. Kanalens alternativa och sakliga information hade blivit obekväm för regeringen... 

 

Mikael Willgert på Mynttorget 15 sep angående yttrandefrihet.

Swebb-tv hotar lögnmedias grepp om publiken

Eftersom jag till stor del kommer att befinna mig på resande fot under oktober, vänder jag på månadsbladet till Forum och hoppas att ni fortsätter diskussionen i min frånvaro...

Storebror ser även Peter K...

Kanske har jag lite nyheter om Macron i bagaget. Med viss förvåning kunde jag konstatera att min artikel om Macron från mars månad – en av de mest lästa – för vilken jag då noterade antalet visningar till 9974 st, nu av WordPress (webb-hotell) har ”korrigerats” till 6 (sex) st för eftervärldens bedömning. Lite förvånansvärt med tanke på de  77 kommentarerna, 71 personer måste då ha kommenterat utan att ha läst artikeln. Hmmm...

forum 5Verklighetens konturer blir alltmer suddiga, snart behöver vi alla glasögon för att kunna se i vilken värld vi befinner oss. Men vi skall inte förlora hoppet! Bilden föreställer inte en atombombsdetonation, utan en solnedgång över Köpenhamn i den sprayade himlasörja...

Forum Krabbe, oktober 2019.

En våldsam invasion förstör Italien fullständigt. Det rapporteras inte i kvälls-nyheterna vare sig i Sverige eller USA men det betyder inte att det inte händer. Om ni tvivlar på det, se denna manifestation av migranter i Italien...

Immigranter i Italien


Italien har varit ett vackert land i hundratals år. Det betyder inte att det kommer att vara ett vackert land för alltid...Om ingenting förändras kommer dessa upprorsmakare och deras avkommor att uppnå demografisk dominans långt före sekelskiftet. Italien kommer inte bara att upphöra att vara vackert,  det kommer inte ens att existera som Italien i någon meningsfull mening. Det kommer inte att gynna någon...

lör 5 okt 2019

Lysande om tillväxt... att kunna göra mera med mindre... nåja, det har vi ju vetat ett bra tag men många tror ju fortfarande att tillväxt är att göra mera med mera...

De som förfäktar nolltillväxt stöttar sig på materialistiska tillväxtteorier från 1950- och 60-talet, där varje produktivitetsförbättring kräver motsvarande större resursutvinning...

Håller girighet, konsumtion och tillväxt på att förstöra vår livsmiljö? Många påstår det, men det är helt fel. Tillväxt är faktiskt det enda som kan lösa klimatproblemen...

Förra veckan hölls Förenta Nationernas årliga klimattoppmöte i New York, där många deltagare förfäktade åsikten att mänsklighetens nuvarande ekonomiska system står i konflikt med vår egen överlevnad på planeten. Vari består denna konflikt? Hur löser man klimatproblemen? Och vad händer om man faktiskt försöker avskaffa tillväxten? Dessa frågor tar jag upp i veckans video...

Libertarianisten och globalisten... Om man gav sig på att politiskt försöka vingklippa det moderna samhällets globalt sammanlänkade ekonomi skulle det sannolikt nästan omedelbart leda till massdöd på en skala vi aldrig någonsin tidigare skådat...

Den världsomspännande frihandeln och den globala ekonomin är säkert berikande för många... men inte för alla... vi har alla glädje av att dela med oss av det överskott vi producerar tillsammans i den globala ekonomin... om det inte vore så att ett fåtal globalister stjäl överskottet vi alla varit med om att skapa... en baksida som Henrik J. undviker...

TILLVÄXT FÖR KLIMATAKTIVISTER: Vad händer om tillväxten stoppas?

Detta konservativa social-demokratiska parti blir allt mer intressant för allt större del av väljarkåren... för nog har ni förstått att partiet är konservativt men inte höger...

Från 1924 har den svenska socialdemokratin varit ett av världens mest framgångsrika partier i att dominera sitt land. Men nu är slutet nära. Socialdemokratin är inte längre klart största parti när Demoskop mäter opinionen i början av oktober. Mycket talar för att detta inte är en engångs-företeelse. Den nedåtgående trenden för Socialdemokratin har pågått länge. Partiet hade legat på ett stöd av över 40 procent av väljarna sedan 1924, men gick under den nivån i valet 1991, och har sedan under 30 år fallit ned till 28,3 procent i valet 2018. Och i Demoskop får man ett år efter valet 23,1 procent...

Samtidigt har Sverigedemokraternas trend under tre årtionden varit på uppåtgående. Och nu under det senaste året har man ökat från valets 17,5 procent till att nå 22,9 procent i Demoskop.

Mycket talar för att dessa två trender ska fortsätta, ja, till och med accelerera när effekterna av en utopisk migrationspolitik börjar klarna för befolkningen: Polisen kapitulerar inför gängkriminaliteten som tar över. Våldet tränger sig in överallt, precis så som det är i Mellanöstern. Tioåringar kan inte längre ha mobiler och nya kläder på sig utan att riskera att bli rånade. Som i laglösa länder på sydligare breddgrader...

Den här utvecklingen är ett direkt resultat av den radikala invandringspolitiken, en utveckling som ingen väljarmajoritet någonsin röstat för. Det är något av en utdragen kupp utförd av politiska partier mot svenska folket. Och nu börjar den avslöjas. Priset borde bli högt för de ansvariga partierna. I Folkbladet (S) skriver Widar Andersson i dagens ledare:” SD framstår alltmer som en arvtagare till S. För Socialdemokraterna är riskerna större än för M. Sverigedemokraterna är ute efter att ta socialdemokraternas plats”...

Han menar att det inte är kört för partiet, men att S missat något viktigt: ”Däremot är framgångar [för partier] ett resultat av att ligga nära stora och breda medborgaruppfattningar om viktiga frågor. [Men S] förväxlade sunt medborgarmotstånd mot tiggeri och höga invandringstal med Hitler och rasism. Då går det som det går”...

Ja, men man måste lägga till att dagens partiaktiva i Socialdemokratin är betydligt mer radikala utopister än vad partiaktiva var förr i tiden. Partiet har slängt ut sin konservativa ådra, den som var så dominerande under begreppet ”folkhemmet”. Det var ju faktiskt denna ådra som var grundbulten i att partiet kunde bli ett historiskt framgångsrika parti. Nu har S blivit ett vanligt socialistiskt parti, och för dem går det inte bra någonstans i världen...

Sverigedemokraterna har däremot sin folklighet intakt. Partiledningen jagar inte korta utspel i medierna utan har en strategi som man fullföljer och som går ut på att erbjuda väljarkåren ett tryggt, stabilt konservativt alternativ till alla utopistpartiernas galenskaper. Så som de styrande partierna ställer till det, river sönder Sverige och skapar växande oro och otrygghet, blir detta konservativa alternativ allt mer intressant för allt större del av väljarkåren...

S-dominansen går mot sitt slut i Sverige

Tjugofem år efter förlisningen är Estonia fortfarande ett öppet sår – därför att sanningen är så förfärande att den till varje pris måste förtigas och döljas. Vi måste gå tillbaka till förra sekelskiftet för att hitta en parallell, åtalet i Paris mot kapten Dreyfus, en jude anställd i den franska försvarstaben, anklagad för spioneri och landsförvisad, men senare friad efter Zolas välkända tidningsartikel med rubriken “J´accuse”. Den gången segrade rättvisan till slut, men i dagens förment civiliserade Sverige har Estonia i ett kvarts sekel förblivit ett rättshaveri som får Vilhelm Mobergs kamp mot 50-talets rättsröta att förblekna... 

Estonias undergång var nämligen ingen olycka, utan ett den tragiska följden av Bildt-regeringens beslut att låta (eller beordra) SÄPO att medverka till att frakta stulna ryska vapen till USA – på en passagerar-färja... 

Haveriutredningen var en ren mörkläggnings-operation, där all skuld lastades över på fartygsbyggaren, det tyska varvet Meyer-Werft och deras chefer, som nutida Dreyfus-figurer. Utredandet drog som bekant ut på tiden, vilket blir begripligt när man inser vilket puzzlande som krävdes för snickra ihop en sammanhängande förklaring om undermåliga boglåsbultar och ett visir som lossnade i stormen. Initialt verkade man ha lyckats, men kunniga och hederliga expert har ganska lätt punkterat propagandabubblan. Bl a professor Anders Ulfvarson i Göteborg, som lyckades få sin kritik publicerad i SvD (med påföljd att redaktören flyttades till annan tjänst). Marinexperten Anders Björkman, verksam utomlands som konsult, var tidigt ute med en lika kritisk analys...

Finanstidningens dåvarande kulturchef, Knut Carlqvist, skrev boken Den Tysta Leken, efter att länge ha grävt ner sig i källmaterialet och i sin tidning publicerat egna och andras kritiska inlägg. Hans tidning var den enda som hade kurage att engagera sig i det känsliga och “förbjudna” ämnet. Han själv är nu borta, död i alltför unga år i en mystisk hjärnskada...  

På Wikipedia finns utförligare dokumentation. Där framgår bl a att inte ens uppgifterna om antalet omkomna har varit korrekt. Det handlade om över 900, som en svensk myndighet klargjort, dock utan att den officiella dödssiffran, 852, har korrigerats. För hur skulle ”övertaligheten” kunna förklaras? När den sannolikt har samband med den sovjetiska kommandostyrka som fann med ombord, kanske efter att under gång ha bordat färjan...

Det vi med säkerhet vet, är att förlisningen berodde på ett hål i skrovet, under vattenlinjen. Denna skada syntes tydligt på ett foto i DN dagen efter katastrofen och borde fortfarande gå att återfinna i DN:s arkiv. Detta hål bekräftar kritikernas åsikter, som också stöds av annan tekniska bevisning. För om en bortsliten bogport varit orsaken skulle sjunkförloppet ha blivit helt annorlunda, som både Ulfvarson, Carlqvist och Björkman hävdat – och ingen kunnat bestrida, mig veterligt...

Hur hålet i skrovet uppkommit är mer osäkert, men flera av de oberoende källorna pekar på ett samband med vapentransporten. De ryska agenter som fanns med ombord (en delförklaring till de 921 offren?) kan ha försökt tvinga Estonias kapten att återvända till Tallinn och lämna tillbaka de stulna ryska vapnen. En av många nämnd möjlighet är att en bomb kan ha applicerats på undre däck i utpressningssyfte, men sen utlösts av misstag. Vilket som, hålet är ett faktum och några andra förklaringar har inte gått att finna...

Därmed är det också klargjort att det är den dåvarande svenska regeringen, Carl Bildt och hans kommunikations-minister, Mats Odell, som bär det tunga huvudansvaret för den värsta, fredstida fartygskatastrofen i Europas historia... 

Härutöver är en lång rad statliga ämbetsmän medskyldiga, som medverkat till kulissbygget, de förfalskade haveri- och bärgningsutredningarna. Framför allt sjöfartsverket, som gav Estonia (fd Wiking Sally) klartecken att trafikera sträckan Sthlm-Tallinn – i strid med internationella säkerhetsregler (SOLAS). Enligt dessa kunde fartyget bara godkännas för den inomskärstrafik den tidigare har bedrivit,  inte för trafik över öppet hav. Även Nordström & Thulin, som skötte trafiken på uppdrag av Estlines, måste hållas medansvarigt, eftersom de givetvis kände till att färjan sakade den inre bogport som reglerna kräver... 

Den otillåtna vapentransporten bidrar också till att förklara det till synes omänskliga beslutet av Ingvar Carlsson att bryta sitt tidiga löfte, att fartyget och de omkomna skulle bärgas. I denna del av tragedin är det framför allt det så det kallade etiska rådet som kan klandras för att ha accepterat regeringens försök att utmåla den operationen som oetisk eller vansklig. En grymhet mot de anhöriga som i vårt land har få paralleller...

Det som ur allmänmänsklig synvinkel kan förvåna är att Bildt, Odell, sjöfartverkets generaldirektör m fl orkat med att så obekymrat “gå vidare”, leva med vetskapen att vara ansvariga för ca 900 människors plågsamma död och dessutom med öppna ögon ljuga om katastrofens orsaker. En normalhederlig svensk hade tagit med sig geväret ut i skogen...

Till sist: En av de i mitt tycke värsta skurkarna i detta drama är den åklagare (Lindström hette han) som vägrade att inleda en brottsutredning, med det häpnadsväckande argumentet att det fanns olika uppfattningar om haveriförloppet. Desto viktigare då med en rejäl förundersökning! Logiken är förstås att alla involverade, även rättsväsendet, måste delta i ljugandet för att sanningen skall kunna döljas för allmänheten. Som den fortfarande gör. Vi kan nog inte ens förvänta oss att Mats Odell som aktiv kristen biktar sig på sin dödsbädd. Vilket ju för övrigt förblir hemligt, om han inte häver prästens tystnadsplikt eller själv lättar sitt plågade samvete...

Ett annat intressant indicium är att Carl Bildt avstått från att väcka åtal mot Jan Gillberg som i sin tidskrift kallat honom “mördare”, vilket varit klara övertramp eftersom hans brott “bara” handlar om “vållande till andras död i minst 852 fall”. Själv har jag använt den senare brottsrubriceringen. Men sådana detaljer kvittar lika, eftersom en prövning i domstol är någonting som Estoniabrottslingarna till varje pris vill undvika...

Estonia – en svensk Dreyfus-affär

fre 4 okt 2019

Liksom en enveten, grön, irriterande spyfluga...

fri invandring och förbud

mot judar och muslimer att omskära sina söner... omedvetet? schizofrena centerextremister kan man ju inte hata, som Johan H. förklarar... dom måste vårdas ömt för godheten och mångfaldens skull...

Ingen partiledare, inte ens Jonas Sjöstedt, har de senaste två åren så själv-medvetet rättat andras åsikter, uttalanden och förslag som Annie Lööf. Från Åkesson till Trump har världens alla populistpampar får sig en hurring av Lööf, ofta i formen ”Men vad ÄR det du SÄGER”. Annie Lööf har med sina uppläxningar mutat in en egen populistisk subkultur, som smeker de delar av befolkningen som drivs av övertygelsen att de, i grund och botten, är bättre än andra. De är kanske hälften av Centerns 8-9 procent...

Redan här vet jag förstås att jag gått över gränsen för det som numera kallas ”centerhat”. Men låt mig då invända att det både är en alldeles för stark och för precis term. Att hata kräver mer beslut-samhet än jag vanligtvis lyckas uppbåda. Det handlar snarare om en lågoktanig irritation, av det där slaget som tjatiga barn eller envetna flugor ger upphov till. Och den är alls inte förbehållen centerpartister, utan alla beskäftiga typer som gillar att läxa upp omgivningen. Till och med i begreppet ”centerhat” överskattar centerpartister sin betydelse...

Nåja. Annie Lööf har alltså skapat sig en alldeles egen plattform som helt och hållet bygger på att hon är utsedd att skrika ”övertramp”. Center-stämman hyllade den rollen. Aldrig var applåderna så starka som när Annie återkom till Center-partiets roll som anständighetens grindvakt.

Och så bestämmer sig ombuden för att rösta mot omskärelse. Inte någon ficka av avvikande, kvardröjande brunfläckiga kommunalpolitiker. Det var ingen fanatisk tokskalle som fick tag i rodret. Det var den nya centerliberalismens spjutspets, ungdomsförbundet, som drev på och fick med sig en majoritet. Judar och muslimer ska förbjudas att omskära sina söner...

Även om Annie Lööf själv motionerade i riksdagen i samma ärende för lite drygt tio år sedan, har hon vid det här laget begripit varför förbud av det här slaget är problematiskt. Det var, som Dan Korn skrev i Expressen häromdagen, faktiskt exakt så här det började på 30-talet, när judars rättigheter plockades ned, bit för bit. Det var på den tiden centerpartister stod i riksdagens talarstol och berättade att de var stolta att vara antisemiter...

Nu kan man lugnt utgå från att stämmobeslutet om omskärelse har en annan botten den här gången. Den kommer snarare ur samma studentikosa papegojliberalism som för några år sedan proklamerade att Centern var för fri invandring, månggifte och slopad skolplikt. Men på den här sidan av det kaninhål som Centerns ungdomsförbund trillat ned i, spelar finlir av den sorten liten roll...

Här kommer allvaret: Centerns stämmobeslut – man kan se tecken på det redan – om att förbjuda omskärelse har antagligen gett en skjuts till svensk antisemitism, vars like vi inte sett på många år. Det finns nämligen en svensk alldeles egen antisemitism, som inte är knuten till invandring och islam. För den är omskärelsen en återsamlingsplats, där man kan stå och ropa ut sitt – till skillnad från när Centern spelar martyrer är termen befogad – judehat...

Det finns en gudomlig rättvisa i att det parti som mer än något annat spelat en självgod väktare av anständighet blir det som släpper lös sådana primitiva orenheter. Hybris och katarsis. Men det gör inte skadan mindre...

Annie Lööfs uppläxningar – och den gudomliga rättvisan

Vi börjar med att kommentera ekonominyheter och därefter går vi över till att kommentera rapporteringen om Greta, IPCC-rapporten mm. Vi konstaterar att hela klimatfrågan är ett gigantiskt bedrägeri som handlar om att öka skatterna för den stora massan människor och ge en liten grupp globalt inflytande...

Vi kommenterar de ökande CO2-utsläppen och att FN i en artikel i SvD anklagas för att ha 600 miljarder dollar i oljerelaterade investeringar...

Andreas Cervenka skriver i Dagens Industri att det’amerikanska banksystemet hade en hastig räntestegring upp till 10% härom veckan. Lars ser detta som en instabilitet i penningsystemet...

Europeiska Centralbanken ECB lånar ut 200 miljarder kr per månad med negativ ränta för att stödja företagen...

Brottsligheten som drabbar näringslivet kostar 55 miljarder kronor om året vilket har fått Svenskt Näringsliv att reagera. Lars menar att partisamtal inte kommer leda någon vart eftersom politikerna inte har kontroll över läget. De kommer inte kunna lösa problemen med prottsligheten eftersom (S) är beroende av klanerna i utanförskapsområdena som också står för en betydande del av brottsligheten...

Lars förklarar att IPCC har som direktiv att endast titta på klimatförändringar orsakade av människan. IPCC kan liknas vid en doktor som förklarar alla sjukdomar med faktorer som endast har med mjälten att göra. Framtagande av IPCC:s rapporter är en rent politisk process. Olof Palme hade stor roll för att Sverige och svensken Bert Bolin fick en betydande roll i FNs arbete kring klimatet...

Äsch... ni får lyssna själva...

 

Fjärde statsmakten 20 med Lars Bern om FN-mötet, IPCC skrämsel i SVT mm

En fullblodsrasist naturligtvis... asiater är klokare än kaukasier som är klokare än mörkhyade... och män är klokare än kvinnor har han forskat fram... då blir han straffad år 2019, med all rätt... vi är ju alla lika mycket värda, vafalls...

fast Sh är absolut säker på att dom

där Ashkenazi judarna är klokare än flenarna... yes box...

Professor emeritus Richard Lynn har gjort sig känd för sina samman-ställningar av data kring intelligens-kvot (IQ) och etnicitet, ett ämne som fortfarande är oerhört kontroversiellt inom åsiktskorridoren. Detta särskilt då resultaten från samman-ställningarna inte riktigt passar in i vänsterns världsbild...

Den gode professorns forskning pekar tydligt på att genomsnitts-IQ de facto skiljer sig mellan olika grupper samt att IQ till största delen är genetiskt betingat (80% genetiskt är siffran som brukar nämnas). Det betyder att IQ nästan enbart förändras på grund av selektionstryck och att vi alltså inte kan göra så mycket åt det genom till exempel utbildning...

Men IQ är inte allt, påpekar då vissa. Nej, självklart inte. Det finns massor med olika egenskaper som kan vara relevanta att diskutera, men IQ är förhållandevis lätt att studera och korrelerar mycket väl med till exempel samhällsposition, skolresultat och framförhållningsförmåga. IQ är viktigt, vare sig vi vill det eller inte. Det är också väldigt intressant att läsa om...

IQ-forskningen som Richard Lynn, och idag även den så kallade ”human biodiversity”-sfären på internet, för fram är ett bra verktyg att använda för att omvända människor till vår sak. Det fungerar väl främst på intelligenta människor med naturvetenskaplig eller matematisk bakgrund, enligt min erfarenhet. Människor som är analytiskt lagda och som är beredda att acceptera verkligheten som den är när all fakta ligger på bordet...

Det är viktigt att påpeka att även om den här forskningen är viktig så kan man inte basera sin identitet på några poängs skillnader i IQ. Identitet är så oerhört mycket mer och även om dessa skillnader mellan olika folk inte existerade så skulle i

​varje fall jag fortfarande kalla mig för nationalist...

Lästips: Richard Lynn

Richard Lynn – hemsida

tors 3 okt 2019

Även en tokliberal Zionist åldras trots vilseledande skönmålning i Äckelkuriren... men judefrågan är ju alltid aktuell... hela judefrågan alltså... inte bara ww2:s judefråga och dess efterdyningar... kritik mot judiskt inflytande avfärdas många gånger som antisemitism...

Hyperliberalen... Judehatet är primitivt och bevisat farligt. Förintelsen var unik i sin omfattning och ideologiska grund. Sex miljoner personer mördades i Europa just därför att de var judar. Det är lika många som i dag bor i Finland...

Judiskt inflytande 

Judiskt inflytande är ett kontroversiellt område då det ofta förnekas att judar skulle ha något inflytande och avfärdas som en så kallad konspirationsteori...

Hyperliberalen... Det är svårt att ta in storleken på detta brott mot mänskligheten. Fantomsmärtan när man besöker städer som polska Lodz, ungerska Budapest och ukrainska Lviv är påtaglig. Här levde mängder av judar integrerat i samhället före andra världskriget – inte sällan som fabrikörer, akademiker eller musiker. De kunde inte för sitt liv ta in att deras grannar skulle skicka dem i döden. Men det var just vad som hände. I dag finns mest minnes-plaketter, monument och begravningsplatser kvar. Det är en skam och det är en sorg...

De få europeiska judar som överlevde förintelsen drog slutsatsen att de aldrig kan vara riktigt säkra – förutom möjligen i Israel. Européerna i övrigt har däremot inte fullt ut lärt sig läxan av att vara förövare. Antisemitismen finns tyvärr kvar...

Hyperliberalen... Sverige är ett hyfsat tolerant land, men även här grasserar hatet och hotet mot judar, såväl hemgrott som importerat från Mellanöstern. Följden är att svensk-judiska lärare inte vågar berätta om sin tillhörighet för elever och kollegor... 

Rektorer måste klara av att ställa sig bakom sina medarbetare, ja medmänniskor. Även staten har en kärnuppgift i att försvara alla sina medborgare. Att ställa upp med resurser för att klara säkerheten vid synagogor och judiska skolor torde vara en självklarhet, men också att stämma i bäcken på ett tidigt plan. Därför är det bra att Sveriges utbildningsminister gjorde en resa till Israel häromveckan för att lära sig mer om hur man kan tvätta bort intolerans och okunskap... 

Det är också lovande att Sverige ska arrangera en stor konferens om antisemitism nästa år i Malmö – samt att vi har fått en ny utrikesminister som inte hyser ett öppet agg mot Israel. Sveriges djupfrysta relation med Mellanösterns enda demokrati kan förhoppningsvis tina nu... 

Men till syvende och sist handlar arbetet om mellanmänskliga relationer. Att få förståelse och empati för varandra. I Malmö har läraren Peter Vig anställts på en skola för att, som han kallar det själv, vara ”en vandrande jude” (DN 15/9). Peter Vigs föräldrar överlevde förintelsen och han är född och uppvuxen i Malmö. Han är öppen med sin judiska identitet och är engagerad i de kippavandringar som arrangeras i staden. Hans hustru, som också är lärare, vågar däremot inte visa att hon är judinna... 

Ett minimikrav är att majoritetssamhället i Sverige ställer sig bakom henne och alla de andra judar som möter trakasserier. För om man inte kan visa att man tillhör en nationell minoritet, vad är Sverige då? Alla behöver titta sig i spegeln och göra en insats där det behövs. Civilkurage kallas det...

 

Alla måste bekämpa antisemitismen

Sh:s inställning till judefrågan är den libertarianska... du får inte slå din

nästa på käften eller sno hans ägo-delar... blir du anfallen, får du försvara dig... kritik mot judiskt inflytande avfärdas många gånger som antisemitism...

Judiskt inflytande är ett kontroversiellt område... exempel på judiskt inflytande och över-representationer i olika länder... historiskt inflytande...

Många av uppgifterna i denna artikel kommer från IQ-forskaren Richard Lynns bok "The Chosen People: A Study of Jewish Intelligence and Achievement" som citerar ett stort antal historiska och andra vetenskapliga studier av både judiska och icke-judiska forskare som stöd för bokens uppgifter...

Olika grupper har riktat kritik mot olika former av judiskt inflytande. Nationalsocialister är antagligen de mest kända men kritik har kommit även från andra håll inklusive av vissa judar.

Den tidigare nämnda boken The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy kritiserade Israellobbyn för att ha bidragit till en amerikansk politik som ansågs ha varit skadlig för amerikanska intressen.

Grupper som stödjer de muslimska sidorna i konflikterna med Israel har kritiserat judiskt inflytande...

Den judiska professorn Norman Finkelstein har i boken The Holocaust Industry kritiserat vad han sett som ett storskaligt utnyttjande av Förintelsen av inflytelserika judiska grupper och enskilda judar för ändamål som ekonomisk vinning och ökat stöd för Israel. En ansett mycket stor överrepresentation av mediabeskrivningar av Förintelsen jämfört med massmord av kommunister eller exempelvis det armeniska folkmordet kritiserades också...

Den konservativa, judiskt födda författaren Lawrence Auster har kritiserat vad han ansett vara ett omfattande stöd av många amerikanska judar för en hög invandring. En orsak till detta stöd har ansetts vara tron att ett mångkulturellt samhälle skulle minska risken för förföljelser av judar. Andra har ansett att det mångkulturella samhället och problem detta medför istället kan komma att öka kritiken av judiskt inflytande. Auster ser den muslimska invandringen som problematisk på grund av spänningarna mellan judar och muslimer. En annan kritik är mot en ansedd vanligt förekommande judisk hyperkänslighet beträffande negativa åsikter om minoritetsgrupper vilket Auster ansett göra att även faktiska problem ignoreras och att en för samhället skadlig hyperliberalism och normupplösning har stötts av många judiska liberaler...

En välkänd kritiker är David Duke som framfört sin kritik i boken Den judiska rasismen. Psykologiprofessorn

Kevin MacDonald har framfört kritik bland annat i Kritikkulturen, Västerlandet och dess fiender och Att förstå det judiska inflytandet. Kritik mot judiskt inflytande avfärdas många gånger som antisemitism. Den före detta israeliske ministern och Knesset-medlemmen Shulamit Aloni menade dock i en intervju utförd av radioprofilen Amy Goodman i programmet Democracy Now! den 14 augusti 2002 att argumentet fungerar som ett effektivt vapen för att tysta kritiker eftersom ". Det är ett trick, vi använder det hela tiden"...

Judiskt inflytande 

Exempel på judiskt inflytande och överrepresentationer i olika länder...

Historiskt inflytande i USA...

Judarna var 3,55% av befolkningen år 1927 och 2,0% av befolkningen år 2002...

Förmögenheter...

År 2000 var judar mer än en fjärdedel av personerna på Forbes Magazine s lista över de 400 mest rikaste amerikanerna, en tredjedel av alla multi-miljonärer, och 45% av de 40 rikaste amerikanerna. År 2009 var judar 32% av personerna på Forbes Magazine lists of the 400 rikaste amerikanerna...

Den akademiska sfären...

En undersökning år 1969 fann att vid de 17 mest prestigefylld universiteten var judar 20-36% av fakultetsmedlemmarna. Högst var andelen inom juridik, sociologi, och ekonomi. En studie år 1974 fann att judar var 50% av de som hade publicerat i 20 främsta intellektuella tidskrifterna. För samhällsvetenskap ("social science") var siffran 56% och för humaniora 61%. Pulitzerpriser, skapad av den judiske Joseph Pulitzer, anses vanligen vara det mest prestigefyllda amerikanska litterära priset. Judar har vunnit 52% av priserna för "nonfiction"...

Media

Judar angavs år 2011 ha varit framträdande som ägare och höga anställda inom amerikansk TV, radio, och tidningar. En stor andel av amerikanska tidningar angavs ha fått judiska ägare. Exempel inkluderade de inflytelserika New York Times och Washington Post som fått judiska ägare och haft en stor andel judiska anställda . De tre största nyhetstidskrifterna Time, Newsweek, och U.S. News & World Report angavs vara till en stor del ägda och skötta av judar. De mest lästa amerikanska tidskrifterna Commentary, The Public Interest, The New York Review of Books, New Republic, and Partisan Review angavs år 1982 vara antingen judiska eller innehålla disproportioneligt judiskt innehåll...

Judar grundade flera av de stora filmbolagen i Hollywood. De har varit mycket framträdande både som producenter och som filmstjärnor. Den sistnämnda gruppen har dock ofta ändrat sina judiska namn. Exempel inkluderar Tony Curtis (Schwartz), Judy Garland (Gumm), Woody Allen (Konigsberg),​och Natalie Portman (Hershlag). En studie från år 1980 angav att judar var 30% av "mediaeliten" vilket definierades som de som arbetade vid ledande TV-nyheter, tidningar, och nyhetstidskrifter. De var 46% av regissörerna och producenterna för Hollywood-TV och 66% av regissörerna och producenterna för Hollywoodfilmer. En artikel från 1990 listade de 10 största underhållningsbolagen baserat på intäkter och deras CEOs (Chief Exective Officers). Åtta av dessa var judar. En artikel från år 1994 publicerade profilerna för de 34 personer som hade mest inflytande över media. 48% av dessa var judar...

En artikel från år 1999 skrev att "alla listor över de mest inflytelserika produktionscheferna vid alla de största filmstudiorna kommer att vissa en stor majoritet judiska namn". En artikel från 2008 av en judisk författare angav att alla de åtta topcheferna hos de stora filmstudiorna som samma år signerade ett öppet brev gällande en arbetskonflikt var judar, liksom även filmskådespelares agent som besvarade brevet, och även presidenten för filmskådespelares fackförening. Författaren till artikeln försökte hitta icke-judar i toppositioner i branschen och fann sex personer. Fem av dessa ville inte bli intervjuade vilket enligt den judiske artikelförfattaren antagligen berodde på rädsla för att stöta sig med judar. Den sjätte visade sig vara en jude...

Utrikespolitik...

Israellobbyns inflytande över amerikansk utrikespolitik har beskrivits som mycket stort. Ett exempel är den bästsäljande boken The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy författad av två amerikanska professorer i statsvetenskap och internationella relationer. Författarna angav att "situationen har inget motsvarighet i amerikansk politisk historia". År 1997 rankade kongressledamöter och deras anställda olika lobbyorganisationers inflytande. American Israel Public Affairs Committee (bara en organisation inom den pro-israeliska lobbyn) angavs vara den näst mest inflytelserika lobbyorganisationen i Washington. Endast pensionärs-organisationen American Association of Retired People hade mer inflytande och American Israel Public Affairs Committee angavs således ha mer inflytande än exempelvis vapenlobby-organisationen National Rifle Association och USAs största fackförening American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations...

Judiskt inflytande 

ons 2 okt 2019

 

Och över alltihopa lyser Xi Jinping... saxat från kommunisten på bloggen Globalpolitics.se

China showed off its newest missiles, including a nuclear-capable one, in its biggest ever military parade in Tiananmen Square to mark 70 years since its founding...

President Xi Jinping said in an address that "no force" can shake the foundation of the nation. https://cna.asia/2n1GSY9

Kina har firat 70 år – som bekant.

Den vanliga pressen är full av kritik. DN går i spetsen DN: Xi Jinping firar 70 år av kommunistisk diktatur. Med påståenden utan belägg. Som detta “Trots konkurrensen med Hitler och Stalin är Mao historiens värste folkmördare. Uppåt 70 miljoner dog av svält och tyranni, framför allt under det ”stora språnget” och kulturrevolutionen.”

Jag tänker inte här bemöta detta, men anför här lite fakta:

Folkrepubliken Kina firar 70 år och det med rätta! Trots många fel och brister hos Mao och hans efterföljare har framstegen varit enorma. 1949 låg Indien före i många avseenden. Medellivslängden 1960 var 36 i Kina och i Indien 44. 2012 var den 66 i Indien och 75 i Kina. 1970 var analfabetismen 67% i Indien men bara 47% i Kina, 2017 var den 5% i Kina och 25% i Indien!...


Idag går 95% av barnen i skola, livslängden är 75 för män och 78 för kvinnor. Av de alla de hundratals miljoner som lyfts ur fattigdom under senare år står Kina ensamt för 61% men har 20% av världens befolkning. Alla regeringar ska hålla ögonen på stormakters agerande, även Kinas investeringar i andra länder.,..

Men USA har sedan 1945 bedrivit krig i 37 nationer, 20-30 miljoner människor har dödats i dessa krig. (under andra världskriget dog cirka 50 miljoner).
Kina har deltagit i 1: Korea och detta inför hotet att invaderas av/atombombas av USA...

Highlights: China celebrates 70th anniversary with biggest ever military parade

Kina 70 år – vad har hänt?

Kommer han att fixa börsen denna gången också eller är det dags nu...

Stockholmsbörsen hade sin sämsta dag för året. Dagens Industris krönikör Ulf Petersson tror att raset kan fortsätta. Oktober är en stökig månad, säger Petersson i Expressen TV... 

När Stockholmsbörsen summerades stod det klart att onsdagen var rekordartad.  OMXSPI-index slutade på -2,5 procent – årets sämsta siffror. 

Den tidigare lägstanivån kom 5 augusti och låg på -2,2 procent...

Ulf Petersson, börsexpert på Dagens Industri, menade att raset kom som en logisk följd på inköpsstatistiken som industrisektorn nyligen presenterade. Den visar att konjekturen är på väg brant nedåt. Det gäller Sverige, Japan och USA, som tidigare hållit upp ekonomin ganska bra. Till det kan man lägga till att WTO gett USA rätt att börja lägga tullar på europeiska varor. Det är en hel del faktorer som gör att det blir turbulens... 

Inköpsindex i USA var det lägsta på tio år. Bland de stora förlorarna fanns klädjätten H&M, som sjönk med tre procent på Stockholmsbörsen. Enligt Petersson är oktober ofta en sårbar period. Förra året föll börsen med elva procent och under finanskrisen 2008 var det största fallet under oktober. Det är en stökig månad, säger Petersson, som larmar för att de kommande dagarna kan bjuda på ytterligare ras: Nu ska statistiken från tjänstesektorn visas. Om den vacklar kan vi se ytterligare svaga siffror... 

Därför kraschar börsen: ”Är på väg brant neråt”

En blek vettskrämd finans-minister som inget lärt av den fria mediavärlden... "den fria mediavärlden" ska den heta i fortsättningen... "alternativmedia" är numera gammedia med boulevardbladen i spetsen...

Centralbanker har övergett kronan, företagen valutasäkrar inte som förr och dessutom använder investerare minusräntan för att tjäna pengar. Nu spår bedömare att den redan svaga kronan kan falla än mer. Kronan har en tuff tid sedan ny statistik signalerat att svensk ekonomi bromsar in mer än många trott. Mot dollarn handlas kronan kring den lägsta nivån på sjutton år, och mot euron den lägsta nivån på tio år...

Kristin Magnusson Bernard, makrochef på Nordea, beskriver det som ett allmänt osäkert läge där investerare väljer bort kronan. Vi ser inte vad som just nu skulle vända utvecklingen, säger hon. Carl Hammer, analyschef för valutor på SEB, är inne på samma linje. Han pekar på att kronan brukar ta stryk när världsekonomin skakar eftersom svensk ekonomi är mycket beroende av att exporten går bra. Det är inte konstigt att folk säljer kronor på nyheter som bekräftar att ekonomin går mot sämre tider...

De senaste sju åren har kronan tappat runt femtio procent mot dollarn och trettio procent mot euron. Riksbankens minusränta är den största boven.  Minusräntan betyder nämligen att det kostar pengar att placera pengar på ett räntekonto eller investera i vissa svenska tillgångar som statsobligationer. Man har skrämt bort investerare eftersom det kostar att hålla kronor. Minusräntan gör också att många utländska investerare använder kronan som en så kallad finansierings-valuta. Det betyder att man tar lån i kronor eftersom minusräntan gör att man får betalt när man lånar. Kronlånen växlas sedan in (det vill säga säljs) mot andra valutor som i sin tur investeras i utländska tillgångar i länder där räntorna i stället är positiva. På så sätt tjänar man pengar både på att låna och investera...

 

Kronan är en utmärkt valuta att låna i eftersom minusräntan betyder att du får betalt när du lånar. Minusräntan har också gjort att svenska exportföretag – som tjänar mycket pengar i euro och dollar – inte valutasäkrar lika mycket som tidigare, eftersom de då måste betala ränteskillnaden mellan Sverige och det land vars valuta man säkrar sig mot. Kronan som en reservvaluta hos andra centralbanker har tappat sin status. Eftersom få tror att kronan kommer stärkas kraftigt den närmsta tiden ser företagen inte samma anledning att valutasäkra som tidigare. Man är också lite försiktigare med att växla intäkter till kronor eftersom man då får deponera det till minusränta...

Kronan har också tagit stryk av att andra länders central-banker minskat andelen kronor i sina valutareserver. Kronan som en reservvaluta hos andra centralbanker har tappat sin status. Det bedöms inte vara värt att ha personal som ska sitta och följa de här små valutorna. Även en del privata fonder har sålt kronor eftersom deras regler förbjuder dem att köpa tillgångar som erbjuder negativ ränta. Vad betyder allt detta för kronans framtid? Kan den repa sig? Kronan är dömd att, i alla fall i närtid, inte hitta tillbaka. Kronan kommer fortsätta att försvagas till en bit över tio mot dollarn och mot elva mot euron. Kan det bli mer? Ja, det kan det absolut bli, även om det inte är någonting som vi har i våra prognoser.

Det finns inte mycket som talar för modeller som pekar på att kronan ska återhämta sig kraftigt från de senaste årens tapp. Hittills verkar det som om marknadens vy är att den nya jämvikten måste vara ännu svagare än vad den redan är...

Efter det senaste raset: ”Kronan är dömd”

 

tis 1 okt 2019

En dissident som tillhör den

absoluta eliten bland Svea rikes skribenter... en sådan

jävla katastrof för landet när

människor som KOA förses med munkavle av den skitskraja pseudoeliten...

 

Under närmare ett decennium har jag, i likhet med många andra, sökt ett svar på varför den västerländska civilisationen tappat fotfästet och med stor iver ägnar sig åt självskade-beteende, med sammanbrottet som en trolig kommande final. Är det feminismen, globalismen, sekularismen, individualismen, kulturmarxismen, politiker-karriärismen, elitismen, islamismen, islamofobismen, journalismen, postmodernismen, godismen, empatismen, antikolonialismen, massinvandrismen eller någon annan ism?...

Det är framför allt en hittepåism, därför att detta behövde inte alls hända. Även om både Kina och Indien, likt skickliga tävlingscyklister, ligger på rulle, så bär västerlandet fortfarande ledartröjan. Världshandeln sker i dollar, västvärlden sätter den teknologiska agendan och engelska är det suveräna världsspråket...

I Sverige tenderar vi att se vägen mot en systemkollaps som ett specifikt svenskt problem. Vi anklagar våra politiker och opinionsbildare. Däremot skyggar vi lite inför att anklaga folket. Det är ju framför allt medierna som lurar folket, så att de inte begriper. Vi hoppas att en majoritet av svenska folket har förstått, även om de inte visar det utan tiger, kniper ihop läpparna och stoppar dem i byxfickan. Sedan, att de i allmänna val fortsätter att ge förövarna makten, det är både obegripligt och oförsvarligt...

Jag vill emellertid inte bära mig lika illa åt som vår svenska överhet, som är rätt ohöljd i sitt förakt inför svenska folket, svensk patriotism och svensk kultur. Det hindrar inte att jag för mig själv kan mumla ”Djävla människor, ni är ju idioter som går med på att förstöra ert eget land! Är detta verkligen vad ni vill lämna i arv till era barn och barnbarn?” Jag kan också tänka att ”Jag vill inte bo här, det här är ett land där man inte tycker om sådana som mig”...


Så fortsätter jag att leta efter förklaringar och visst hittar jag sådana, men det är som om jag aldrig kommer fram till ett ”Heureka!”. Kollar jag sedan in andra europeiska länder, blir jag absolut inte klokare. Till exempel har Frankrike ett helt annat slag av nationalstat än såväl det mångkulturella Sverige som Storbritannien, med sin historia som mångetniskt och pluralistiskt imperium. I Frankrike har aldrig mångkulturen, etniska minoriteter eller regionala kulturer stått högt i kurs. Den franska kulturen och det franska språket är det som gäller. Intresserar vi oss för USA, så är det på liknande sätt, i USA gäller ”det amerikanska”, men det är ändå annorlunda, eftersom USA, till skillnad från Frankrike, är skapat av immigranter. Med andra ord, dessa länder är helt olika uppbyggda. Ändå är samtliga drabbade av samma västerländska förfall...

Det kanske är helt fel att söka förklaringen i ett slags orsak-verkan-modeller? Det handlar möjligen om något annat, exempelvis ett cykliskt förlopp? Den västerländska civilisationen har helt enkelt levt klart sitt utmätta tidsspann. Nu har den gått in i ålderdomen och bereder sig på att dö. För att det kan förhålla sig så, tyder att förfallet inte tycks gå att stoppa. Det spelar ingen roll hur rätt vi dissidenter har – lika lite som myran kontrollerar färden från elefantens rygg, kan vi förhindra eller styra om den västerländska civilisationens färd mot undergången...

Och så fortsätter det en bra stund till, läs...

Imperiers uppgång och fall

 

Statens pengar för järnvägs-underhåll är slut. Tusentals varslas. Underhåll ställs in. Detta trots politikernas löften om satsningar på järnvägen. Tidhållningen är katastrofal på svensk järnväg på grund av eftersatt under-håll i årtionden. Regeringen har lovat att man ska satsa på tågtrafiken...

Men tvärtom har nu Trafikverket avbrutit ett flertal stora projekt och underhållsarbeten vid järnvägen eftersom pengarna är slut. Det innebär att tusentals tekniker och underhållsarbetare varslas hos de underleverantörer som utför järnvägsarbete åt Trafikverket. Vi har inget jobb till våra anställda och måste därför varsla, säger en av företagsledarna till Seko-tidningen. Normalt har vi som mest att göra den här tiden på året, men nu har vi istället hamnat i det här läget, vilket är en katastrof för oss...

På Trafikverket säger man att pengarna är slut. Och att man kommer att ta upp arbetet när man får ny budget för 2020. Men om man driver teknikföretagen till att varsla och deras tekniker söker sig till andra jobb, kan det råda brist på utbildad personal när Trafikverket börjar betala igen, rapporterar SVT. Järnvägen har ett omfattande säkerhetsreglemente och mycket av tekniken är unik för detta trafikslag. Det är inte bara att skicka ut folk på banan, hur som helst. Innebörden kan bli att det i år finns utbildad personal men inga pengar, medan det nästa år finns pengar men ingen personal. Ett typfall på hur planekonomier, som gamla Sovjet, fungerar. Mycket tyder på att de allt fler förseningarna på järnvägen kommer att fortsätta, eller öka, vad Löfvens regering än lovar...

 

Trots löften: Underhåll av järnvägen dras in – tusentals varslas

Champagne with Henrik - och vatten med Jens Ganman. Ett samtal om Nationens Tillstånd...

Är ni redo för en look alike till boxarn,

Anita Lindbloms Bosse H... kanske

är det bara kinesmustaschen dom har

gemensamt... Jens G. har rest sig ur 

askan och brunsmetningen... inte

minst genom detta hyllade samtal...

Första gången Ganman blev social paria på grund av sina åsikter i invandringsdebatten – eller ”brunsmetad”, som han själv kallar det – var efter en krönika i Östersunds-Posten 2009, där han problematiserade kring SD och användandet av ordet ”rasist”. Jag förlorade frilansjobb och vänner slutade höra av sig. Sen i takt med att debattklimatet har förändrats de senaste åren så har vissa skrivit till mig och sagt att ”jag håller med dig, men jag kan inte säga det offentligt”. Det är så jävla fjantigt, säger han medan vi lämnar lunchrestaurangen...

En uppmärksammad intervju med en anonym journalist...

Journalister ska skriva om hur saker faktiskt förhåller sig och inte ägna sig åt den här ständiga försköningen av hur verkligheten ser ut. Även om den är jobbig att förhålla sig till. Det är inte vår uppgift att vara ideologiska grindvakter åt politiker och andra. Vi ska beskriva verkligheten som den är...

De åsikter den intervjuade journalisten saluför ligger nära de Jens Ganman själv anses ha, vilket har gjort många misstänk-samma kring källans äkthet. Det förklarar Jens med att det skulle kunna vara så att källans åsikter kan ha influerat honom...

Jag tror att den polariserade debatten i Sverige håller på att knäcka det här samhället fullständigt. Det är ett enormt problem och vi måste alla försöka dra vårt strå till stacken, hävdar Jens Ganman avslutningsvis som anledning till att han publicerat intervjun...

Champagne Med Henrik: S03E04: JENS GANMAN

mån 30 sept 2019

För helvitte Mikael W... detta är ingen unik intervju... låt oss slippa stöddigt försälj-ningsspråk i swebbtv... det räcker gott med en avskalad, 

adjektivfri presentation... 

I detta program får vi möta marinens dykare Håkan Bergmark för en unik intervju. Han var vid tiden för Estonias förlisning krigsplacerad som dykare och var utbildad inom sprängteknik. Han fick i uppdrag att dyka på Estonia bara några dagar efter förlisningen natten till den 28 september 1994...Han berättar i programmet att han kunde se ett spränghål under vattenlinjen på Estonia, ett hål som var ca 2x1 meter stort. Hålet hade utböjda plåtar som vittnade om en sprängning från insidan. Det gick inte att komma in på fartygets bildäck eftersom bogrampen i stort sett var stängd. Som dykare har man ett flertal tuber som gör att det inte går att komma in i trånga utrymmen...

Han dök på uppdrag av Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, och skulle dokumentera status för bogvisiret bland annat. Därvid fick han se det som han bedömde vara ett spränghål som låg under fartygets vattenlinje. I hans utbildning som röjdykare ingick även arbete med sprängningar av plåt varför han kände sig säker på att hålet han såg var resultatet av en sprängning. Efter intervjun informerade Håkan om att hålet var ca 2x1 meter stort och att böjningen av plåten indikerade en sprängning inifrån fartyget. Dykarna noterade att bogvisiret inte fanns vid fartyget och inte heller de hydraulkolvar som normalt håller bogvisiret...Under december gjordes det han kallar Decemberdykningarna där video visar att man kommit in på bildäck. Det förvånade Håkan eftersom bogrampen var stängd och hans gissning är att de tog sig in genom det spränghål som han sett vid sin dykning. Håkan Bergmark berättade i en intervju för Der Spiegel 1999 om att han hade sett ett spränghål vid dykningen. Intervjun publicerades aldrig...

De möjligheter som finns idag med röntgen och annan teknik, skulle kunna dokumentera fartyget komplett, enligt Håkan Bergmark. Han berättar om journalisten Jutta Rahbes dykexpedition som motarbetades och saboterades av svenska myndigheter. Juttas team använde mätare som gav utslag om radioaktivitet på Estonia. De använde en liknande typ av mätare som Håkan själv hade använt för att detektera kärnstridsspetsar på den ryska u-båten U137 som gick på grund utanför Karlskrona 1981. Håkan berättar om den information som kommit fram om att Estonia användes för att smuggla krigsmateriel. Avslutningsvis konstaterar han att det borde göras en totalbesiktning av fartyget vilket kräver att riksdagen först häver dykförbudet...

 

Lördagsintervju 63 med f.d. dykare i marinen Håkan Bergmark om ett spränghål på Estonia.

Bara några dagar efter M/S Estonias förlisning den 28 september 1994 skickade den svenska marinen under uppsikt av den svenska regeringen ner svenska dykare för att undersöka vraket i hemlighet. En av dem var röjdykaren och reservofficeren Håkan Bergmark (POP)...

Han dök ner själv till vraket omkring den 1 oktober 1994 och fick då se det stora hålet på styrbords sida med tulpanformade uppfläkningar i skrovets metall. Det hade bänts inifrån ut, vilket visade att metallen hade utsatts för en mycket kraftig sprängning. Den hördes av många överlevande, som vittnade om det. Men deras vittnesmål tystades ner av den svenska polisen och JAIC, den internationella haverikommissionen under ledning av Sverige...Håkan Bergmark (POP) har vittnat om detta inför tyska och svenska media på förmedling av White TV:s Henning Witte (POP), men denna mediala bomb censurerades bort. Idag är det 24 år sedan M/S Estonia sänktes med bomber och annat. Varken vraket eller sanningen har lyckats bärgas, då USA och andra västliga främmande makter förhindrar detta. Vårt parti Populisterna kräver en sanningskommission som i Sydafrika, där sanningen om Sveriges värsta massmord genom tiderna skall dyka upp, utan att någon riskerar straffrättsliga påföljder...

Estonias 24-års dag uppmärksammades för första gången sedan länge av den engelskspråkiga pressen som BBC och Global Research t. ex. Detta är ett positivt tecken i kursen mot Estonia-sanningen, som kommer att göra Sverige friare...

Håkan Bergmark såg bombhålet på Estonia kort efter förlisningen

Somliga menar att de stora IT-bolagen är omoraliska och vill beskatta dem på nya, kreativa sätt. Kommer detta att göra situationen bättre, eller är det ett populistiskt och kontraproduktivt slag i luften för att försvara omoderna affärsmodeller? Jag förklarar för de svenska ekonomiskribenterna...

Det är naturligtvis alldeles tillåtet att tycka att för mycket skattebelastning är kontraproduktivt... och särskilt om man är libertarian... att trippelbeskattas är ju ingen höjdare precis... det är väl bara kommunister som tycker...

Fast vi som är lite konspirationslystna är lite misstänksamma mot GAFAs skyldighet att betala skatt i USA... med anledning av GAFAs ohyggliga tillväxt dyker tanken förstås upp... har dom månne en väl tilltagen skatterabatt... världsdominerande it-företag är säkert lönsamt för Mordors rike...

Summering...

Ett... alla bolag betalar redan bolagsskatt, där värdet skapas...

Två... bolagen bidrar redan på de lokala marknaderna, i form av inkomstskatter, arbetsgivaravgifter, konsumtionsskatter och punktskatter...

Tre... 95% av det värde de digitala tjänsterna gagnar lokala aktörer med internationell marknad...

Fyra... dubbelbeskattning av bolag sänker produktiviteten, minskar tillväxten, ger färre arbetstillfällen och reducerar incitamenten för länder att satsa på ett gott företagsklimat...

 

NYA MEDIER BIDRAR MER: Surt, sade gammelmedia

sön 29 sept 2019

En liten gumma med en lång globalistsvans fortsätter att förbereda för zombie-tidningens gravsättning... hur kan ett privat företag få statliga bidrag för att avstå från att granska makten...

Årets arbete med att bli en del av NTM-koncernen för att säkra vår tidnings framtid har inneburit många föränd-ringar. Förändringar vi vet att många av er inte uppskattat. Och för dig som läsare och prenumerant har affären lett till stora förändringar av framför allt papperstidningen sedan april i år. I samma process blev vi färre journalister, vi ändrade form, disposition och till viss del innehåll.

Allt har givetvis påverkat dig som läsare. Och vi vet att många inte uppskattat dessa förändringar. För även om tidningen är tjockare i dag, med ytterligare en sida bland annat från huvudorterna, har många hört av sig och klagat på helsides-annonser, för lite lokalt material och för mycket TT-sidor med riksmaterial. Vi måste givetvis lyssna på våra läsare för det finns inget viktigare för oss än våra prenumeranter. Det är ju därför vi finns...

Vi genomför därför ett antal satsningar med målet att ni ska känna att Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter fortfarande är viktiga nyhetskanal för er. Jag vill rikta ett stort tack till alla som hört av sig med tips och önskemål på hur vi kan bli bättre...

Det här gör vi om från 1 oktober: Vi lägger till fler nyhetssidor i början av tidningen och flyttar helsidesannonsen på sidan 5 till annan plats. Du får även fler lokala nyheter på familjesidan samt fler sidor med lokal kultur varje vecka. Vi kommer även satsa på våra mindre kommuner då vi får statligt mediestöd för så kallade vita fläckar. Det kommer därmed att bli fler artiklar från Flen, Vingåker och Oxelösund i våra tre titlar Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter samt Katrineholms-Kuriren...

Vi kommer även att ta bort en del av de TT-sidor med riksmaterial i tidningen som stört många läsare, dock inte allt då vi vet att det uppskattas och är bra läsning. Som många prenumeranter vittnat om, nu behöver man inte prenumerera på rikstidningar som DN eller Svenska Dagbladet längre, för samma nyheter finns hos oss lokalt, utan att det kostar dig något extra...

Vi kommer också fortsätta att satsa på livesändingar i våra största publika sporter, efterlängtade sändningar vikt enbart för dig som prenumerant. Allt som allt hoppas vi att du ska uppskatta de förändringar vi gör. Det fria ordet är grunden för hela vår koncern, och våra medier bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle...

Behovet av trovärdig information är större än någonsin och som prenumerant är du en viktig del av informations-spridningen samtidigt som du aktivt bidrar till att den lokala journalistiken lever vidare. Och fortsätt höra av er så att vi kan bli ännu bättre – tillsammans är vi starka!...

Nu får du mer lokalt innehåll

Vad är egentligen politik? Man kan gott ställa sig frågan när man inser hur mycket av världens öde som istället styrs av – religion. Kampen mellan religionerna är nämligen det som mest påverkar det som vi ytligt sett betraktar som politik. Samtidigt tenderar definitionen av religion att bli allt bredare. Den traditionella definitionen av Gud som världsalltets skapare blir alltmer ersatt av andra definitioner, som mer kan liknas vid tron på en världsalltets förvaltare...

Det kan vara den sekulära kommunismen, där staten är Den Högste, eller tron på De Utvaldas Världsregering. Det kan också vara tron på Klimatförändringar, där bara de Utvalda kan rädda mänskligheten. Eller tron på Aliens som våra framtida härskare...

Gemensamt för alla dessa rörelser är att det, av naturliga orsaker, ännu så länge är människor av kött och blod som formar vår verklighet. Istället för Gud har vi påven, mullor och andra religiösa dignitärer i sina respektingivande kostymeringar och tempel, eller den politiska maktens dignitärer i sina värdsliga palats. Skillnaden kan tyckas liten, för den andliga och den värdsliga makten har alltid gått hand i hand. Där den andliga tron inte räcker till tar man istället till svärdet. Resultatet blir detsamma – makten till dem som anser att de skall ha den. Det Goda och det Onda betjänar varandra...

Under 10.000 år tillbad människorna de naturliga fenomenen som man såg men inte alltid förstod. Solens uppgång och nedgång, månen, stjärnorna och planeterna. Åska, blixt och dunder, skyfall, snö och kyla eller torka som skapade hungersnöd. Varje fenomen fick en egen Gud, med vars hjälp man trodde sig kunna skydda sig mot undergång eller vedermödor. Ett system av präster lät inte vänta på sig, någon måste ju förmedla kontakten med Gudarna i mänsklighetens intresse. Makten berusade. Ett liv på en högre nivå, i påkostade tempel och palats, lockade. Den tjänst man gjorde människorna måste ju belönas. Den värdsliga makten fick motivation för att erövra, plundra och döda, de egna gudarna hade ju alltid rätt och prästernas välsignelse rättfärdigade resultatet – ständigt ökad makt över allt fler människor...

Under de senaste seklerna har hundratals miljoner människor fått sätta livet till på grund av diskussionen. Är det inte dags att komma överens snart? Vi kanske skall acceptera att judarna är det Utvalda Folket och att deras Gud faktiskt är den enda godtagbara? Deras misstag med Jesus kan kanske förlåtas – med tanke på hur många miljoner människoliv som kan sparas framöver. Fred på jorden – eller fortsätter man att slå ihjäl varandra av bara farten? Det beror kanske på om en mer konkret Gud visar sig för oss eller inte, eller om vi skall fortsätta att lyssna på Hans Mänskliga Representanter. Fast då blir det förstås bara politik istället…

Kanske räcker det om vi bara försöker vara Goda och leva tillsammans utan att hävda våra religiösa etiketter, att starka hjälper svaga i enlighet med vårt mänskliga sunda förnuft? Men det vore nog för enkelt…

Vad skall vi tro på?

En av alla dessa söta unga intelligenta korvstopps-utbildade moderna skön-målande byråkratmänniskor

som som inte kan räkna och saknar sinne för proportioner...

Hundratusentals människor blir sjuka av vanliga läkemedel. Upp till varannan drabbas av läkemedels-relaterad sjuklighet som skapar vård-kostnader på upp till 19 miljarder kronor...

Det visar en färsk avhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Hanna Gyllensten, apotekare, forskare och nu också doktor vid Sahlgrenska akademin har tagit hjälp av expertpaneler med läkare, enkätundersökningar med 7 000 personer och gått igenom nära 5 000 patientjournaler, för att röna ut hur hög den läkemedels- relaterade sjukligheten är. Siffrorna är iögonfallande.

Det är alarmerande. Uppgifterna ligger inte jättelångt ifrån vad vi vetat innan, men med lite andra undersökningsmetoder har vi kunnat visa att detta också får konsekvenser utanför vården. Tidigare uppgifter har varit mer fokuserade på sjukhusinlagda patienter, säger Hanna...

Enligt expertpanelen med läkare drabbas 50-60 procent av alla patienter som får vård i Sverige under ett år av någon form av biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende eller otillräckliga effekter...

Vi kan se att det finns resursförbrukning även utanför vården med produktionsbortfall, men det har vi inte kunnat sätta prislappar på i de här studierna tyvärr. Människor har varit hemma från jobbet på grund av läkemedelsproblem och anhöriga som fått vård. Så klart är det inte riktigt bra, säger Hanna G...

Varannan blir sjuk av vanliga läkemedel

lör 28 sept 2019

En absolut onödig människa, kanske till och med riktigt skadlig för svenska folket... i egenskap av riksbankschef alltså... som charkuterist skulle han kanske bli samhällsnyttig,

en sån som tar över efter slaktaren och styckaren...

Andelen ”zombieföretag” som bara existerar för att det är billigt att finansiera nya lån växer ständigt. Mats Kinnwall och Lena Hagman på Teknikföretagen varnar för konsekvenserna för Sverige om vi låter den här utvecklingen fortsätta...

Som svampar ur marken har så kallade ”zombieföretag” vuxit fram i myllan av ihärdigt låga räntor, lågproduktiva företag som normalt hade konkurrerats ut om räntan legat högre. Ju längre zombieföretag kan överleva desto mer bidrar de till stagnation i ekonomin. Det skapar en målkonflikt för Riksbanken, som flaggat för fortsatt låg ränta för att få upp inflationen till inflationsmålet. Samtidigt får det zombieföretagen att växa ytterligare och drar ned ekonomin i stagnation, med låg inflation som följd: ett moment 22...

Företag klassas som zombieföretag då de inte klarar att betala sina skulder med egna vinstmedel över en längre period. De tränger undan mer produktiva företag från att expandera och få tillgång till kapital för investeringar. Dessutom tar zombieföretagen arbetskraft i anspråk som annars hade kunnat användas för mer produktiv verksamhet. Zombieföretagen sänker också den genomsnittliga lönsamheten i ekonomin genom att pressa upp lönerna i förhållande till produktiviteten. Det betyder i sin tur att lönsamhetskraven på icke-zombies från kreditgivarna ökar...

Sveriges och även EMU:s extrema lågräntepolitik innebär med stor sannolikhet att andelen zombieföretag har fortsatt att öka under de senaste åren. Det betyder också att den extrema penningpolitiken bidragit till det fortsatta fallet i produktiviteten under senare år. Dessutom har både Riksbanken och ECB signalerat att den extremt låga räntan kommer att bestå under lång tid framöver. Därmed ökar risken för att både Eurozonen och Sverige hamnar i ett Japan-scenario med låg tillväxt och en inflation som biter sig fast på låg nivå...

Under senare tid har argumenten att en svag krona sänker konkurrens- och omvandlingstrycket i ekonomin duggat tätt. Visserligen kan det ligga något i detta, men vi ser en stor skillnad mellan en konkurrensdevalvering, som under 1980-talet, och de senaste årens marknadsdrivna kronförsvagning...

Kronan kan snabbt börja stärkas igen, vilket företagen måste ta höjd för. Ett större hot är  lågräntepolitiken som minskar omvandlingstrycket och hotar produktivitet och tillväxtkraft. En räntehöjning skulle mycket väl kunna vara att föredra framför en fortsatt lågräntepolitik som leder till stagnation även om det skulle äventyra inflationsmålet...

Zombieföretag skapar målkonflikt för Riksbank

Lawrence Summers, tidigare finansminister och numera professor vid Harvard, säger det som de flesta ekonomer hittills vägrat erkänna... penningpolitiken är inte neutral. Det här är en position som den österrikiska skolan haft alltsedan Ludwig von Mises skrev sitt magnum opus Human Action: A Treatise on Economics...

Somliga hävdar att den österrikiska konjunkturcykelteorin bättre beskriver vissa makroekonomiska skeenden än mainstreammakro. Kanske är det så - men precis som mainstreamteorin har den österrikiska inte haft speciellt stor förmåga att förutsäga ekonomiska skeenden. Dessutom har den österrikiska teorin inte enkelt kunnat beskrivas i matematik, även om det gjorts en del försök. En viktig skillnad mot Keynes, monetaristerna, Rationella förväntningar och för all del Real business cycle är att den österrikiska teorin inte utgår från att det är egalt var i ekonomin man pytsar in nya pengar...

Ju längre tid räntorna befinner sig på nuvarande låga nivåer, desto fler företag kommer att klassificeras som zombier, alltså att vinsten före räntor och avskrivningar är lägre än ränteutgifterna. Och ju fler företag som befinner sig i zombietillstånd, desto lägre produktivitetstillväxt. De låga räntorna får därmed konsekvenser för produktivitetstillväxten i näringslivet, som blir lägre när nya metoder och produkter inte tillåts ersätta gamla. För att sammanfatta. Penningpolitiken är knappast neutral, utan har högst reala konsekvenser på näringslivet - en låg ränta ökar antalet zombieföretag och hämmar produktivitetstillväxten...

Österrikarna hade rätt - penningpolitiken är inte neutral

Det här handlar egentligen inte om konst. Mer om kommunalpolitik. En del om kön. Men vi måste börja i konsten. All konst föreställer något. Tro inget annat. Till och med riktigt abstrakt konst. Till och med konst, som är så abstrakt att den inte består av någonting, som John Cages musikstycke 4:33. Drygt fyra och en halv minut av tystnad i tre satser, för alla instrument du kan tänka dig.

Det föreställer också något. Frågan är bara vad. Bildkonsten brukade föreställa det vi ser omkring oss. Ofta uppblandat med fantasier om hur det skulle kunna se ut omkring oss, i det fall att Gud verkställde yttersta domen, eller när ormen charmade Eva...

Sedan kröp moderniteten på oss. Den innebar många saker, bland annat att vi började producera en faslig massa teorier. Om oss själva. Om världen. Om hur saker hänger ihop. Det påverkade måleriet, eftersom målare också vill hänga med. Snart ansågs det efterblivet att måla saker som de såg ut. Det blev barnsligt att ens tro att det fanns saker som bara ”såg ut” av sig själva, utan teorier. Det var då målarna började måla av själva teorierna, snarare än världen. Suddiga ljuslekar, näsor i pannan och rinnande klockor. Till slut kanske en vit duk med vit färg. Det här är vad journalisten Tom Wolfe kallade ”det målade ordet”: konsten blev underleverantör till texten. Det var orden och de idéer de beskrev, som skulle målas av...

Allt detta för att komma till förra veckan. Då berättade regeringen att den trots allt inte är alldeles säker på att 15-åringar, utan föräldrars medgivande, ska få operera om sitt kön till ett annat. Det var annars en fräck idé regeringen lanserade med stor stolthet för bara lite mer än ett år sedan. Det skulle bli ”snabbt och enkelt”, även för barn, att byta juridiskt kön. Och, alltså, betydligt enklare och snabbare att byta biologiskt kön, genom operation. Snipp, snapp.

Skälet till att regeringen nu vill ”tänka över” saken, är lätt att förstå: tillräckligt många talade om för regeringen att förslaget var extremt och ansvarslöst. Skälet till att förslaget alls lades fram av ministrarna Strandhäll och Bah Kuhnke, kräver däremot förklaring. Och där är vi tillbaka i konsten...

De senaste decennierna har allt mer befängda teorier om kön och ras och annat sådan, slagit klorna i akademiker. Till slut kunde den praktiska politiken inte stå pall. Den ville också hänga med. Inte vara töntig och gammaldags. Så den började göra politik av de tokiga teorierna, istället för att praktiskt hantera världen, som den ser ut. Att använda sitt gamla omdöme var genant. Att göra radikal jargong till lag var genialitet. Därav förslaget...

Nå. Att bedriva ideologisk-kirurgisk experimentverkstad med omyndiga människors könsorgan, verkar just nu vara en teori för mycket. Men det finns många fler exempel – från skolan till vården och migrationen – på hur rikspolitiken tappat intresset för världen och förlorat sig i trendiga teorier. Hoppet i de lite bredare frågorna står nog till kommunalpolitiken. För det är kommunerna som får betala när rikspolitiken blivit abstrakt konst. I kommunerna är problem, för att använda ett snoffsigt ord, fortfarande figurativa. Det betyder att man ser det som faktiskt finns och att det som finns faktiskt syns. Må vi be för fler rejäla, teorilösa kommunalråd...

Strandhäll och Bah Kuhnke ville inte vara gammaldags

fre 27 sept 2019

OBSERVERA: Detta är inte en text om klimatet. Det är en text om utnyttjande av barn.

Länge har jag hoppats att hysterin kring 16-åriga Greta Thunberg ska lägga sig. För hennes egen skull. Den hänsynslösa exploatering hon utsätts för är etiskt förkastlig. Greta Thunberg är ett barn. Ett missbrukat, misshandlat barn. Hon har samma rätt att växa och utvecklas i lugn och ro som andra barn...

Det som började som en skolstrejk har urartat till masspsykos med skrämmande proportioner. Hela världen kunde se ett missbrukat barns plågsamma utbrott när Greta Thunberg inledde FN:s klimat-toppmöte i New York den 23 september.

Hela Greta Thunbergs tal kan läsas här i en länk till Expressen. Hon läser upp ett manus fyllt av rasande anklagelser och hatiska fördömanden. Det är en väl inövad och välregisserad teaterföre-ställning som utspelar sig. Lite för välregisserad.

Lite för mycket Dramatens elevskola...

”Jag borde vara i skolan på andra sidan havet. Ändå kommer ni till oss ungdomar för hopp. Hur vågar ni? Ni har stulit mina drömmar och min barndom med era tomma ord. Ändå är jag en av de lyckliga. Folk lider. Folk dör. Hela ekosystem kollapsar. Vi är i början av ett massutdöende – och allt ni kan prata om är pengar och sagoberättelser om ständig ekonomisk tillväxt. Hur vågar ni?”

Det vi bevittnar är ett barn på gränsen till psykiskt sammanbrott, utkablat på prime time och med viral spridning till världens alla tv-stationer. Hur går diskussionerna runtom på redaktionerna? Vilka etiska avvägningar gjordes innan man tryckte på ”Sänd”? Nämns det över huvud taget att det handlar om ett extra känsligt barn med flera neuropsykiatriska diagnoser? Vem tänker på konsekvenserna innan man sällar sig till hyeneflocken? Varför tänker ingen ”Vi kan bara inte utsätta ett barn för att sända det här”?Sensationshungern och pengarna fäller avgörandet. Rädslan att halka efter i nyhetsjakten. Det vore ett nederlag värre än något annat. Resultatet: ”JAAAAA – vi sänder! Vi skiter i konsekvenserna.”

Det är ett barns ansikte vi ser, förvridet av hat, ångest och vrede, med tics och groteska miner. I ett barns späda röst hörs raseri och hysteri bortom all kontroll. Det är uppenbart att den här tonårsflickan absolut inte mår bra. Hon har pressats in i en roll där hon hårdexploateras för att tillfredsställa andra människors behov. Världen är i nöd, världen ropar på en Frälsare – här är hon; gråtande, rasande. Politikerna älskar att bli utskällda och piskade av ett barn och applåderar entusiastiskt...

Där hennes supportrar världen runt ser en ny Jesus, och Anna Ardin i Kyrkans Tidning utnämner Greta Thunberg till profet som kommer med sanningar som Guds sändebud på jorden – där ser jag och många andra ett utnyttjat barn som utsätts för ständiga övergrepp. Som hårdlanseras av sina föräldrar och av kommersiella intressen (Läs Samhällsnytts avslöjanden om PR-mannen Ingmar Rentzhog och företaget We Don’t Have Time)...

Ett barn som pressas att tro att det är hon som ska rädda jorden från att gå under. Att det är ett ansvar som ligger på hennes späda axlar. Ett barn som inte mår bra av att tillmätas makt och inflytande som hon inte är mogen för. Hon är rädd, och hon är olycklig. Hon är fylld av fasa, för hon tror verkligen att det snart är slut med jorden. Sin rädsla projicerar hon på omgivningen. Alla ska vara lika rädda som hon...

Texten är plågsamt mycket längre...

Sankta Greta. Att missbruka ett barn

Noterar med stigande förundran att teorin om att människan orsakar global uppvärmning sakta men säkert håller på att utvecklas till en världsreligion. I dag finns det heliga skrifter - det politiska organet IPCC ger ut rapporter som tolkas av skriftlärda och predikas världen över. Klimatfrågan har blivit en religion som har potential att ersätta alla de andra...

I centrum för den nya religionen står synden. Vi är alla syndare, men kan nå frälsning genom att äta grönsaker och ta tåget i stället för att flyga. Vår moraliska status är direkt kopplad till vår vilja att leva asketiskt och att genomföra symboliska offer för att blidka vädergudarna. Väderguden är vred. Om människan inte slår in på en annan väg kommer världen att dränkas i vatten och temperaturen stiga okontrollerat. Vi kan dock nå frälsning om vi tror på vetenskapen - den vetenskapliga konsensus som framgår av uttolkningarna av de heliga IPCC-skrifterna...

Men precis som det går att uttolka Koranen eller Bibeln är det möjligt att dra lite olika slutsatser av dessa skrifter. Till skillnad från de två andra uppdateras IPCC regelbundet och den senaste versionen är nummer 6. Det finns även andra heliga skrifter, som IPCC:s specialrapporter. Och för att göra religionen mer lättillgänglig finns sammanfattande pamfletter, som kanske mer motsvarar Luthers katekes...

 

Climate Debate - Mann vs Curry & Moore June 2018

Även om de flesta tror på IPCC finns det vädergudsförnekare - vi kallar dem "klimatförnekare". Det behöver inte alltid handla om att de rakt av förnekar den globala uppvärmningen - det räcker med att uttrycka tvivel om något som står i den senaste IPCC-rapporten. De otrogna bestraffas genom att inte få utrymme i public service och genom att offentligt betecknas som förnekare och fredlösa...

Smolket i glädjebägaren är förnekarna - eftersom de genom att förneka själva centralpunkten i religionen även förnekar värdet av de troendes alla klimatuppoffringar. Om förnekarna har rätt har du köpt cykel eller en obekväm Fiat 500 for nothing. Den förlusten är på aggregerad nivå ett betydligt större problem än att elcykelpremien avskaffades...

Ingen vill därför vistas i den där obehagliga gråzonen mellan tro och förnekelse - det som kallas vetenskaplig diskussion. Men för den som ändå vill se förnekare och troende drabba samman bifogar jag följande debatt mellan bland annat forskarna Michael Mann och Patrick Moore. Vem som är förnekare och vem som är troende får ni själva lista ut...

Den globala uppvärmningen blev en religion

 

 

En tung lista av universitets-anställda har i Greta T:s anda skrivit på DN-debatt. Det mest märkliga är konstigt nog inte själva uppmaningen till kunskapsstrejk. Det besynnerliga är att nästan ingen av de akademiska undertecknarna själva forskat om klimat eller skeenden i kosmos. Nästan alla är samhällsvetare...

DN slår upp det hela i sin kampanj för att CO2 är orsaken till uppvärmningen. Jag menar att en högre temp är tydlig. Men själva orsaken är mycket mer komplicerad. Enligt flera väl renommerade forskare kan det röra sig om naturliga skiftningar i jordens relation till solen. Jag vet inte vad jag ska tro. Men inte lyssnar jag blint på FN:s andrahandssortering av forskare i ICPP se...

http://www.klimatupplysningen.se/allt-du-behover-veta-om-klimathotet/...

Flertalet tillfrågade i först hand att delta i ICPP har nämligen avstått. Panelen består därför av B-laget. Kanske av dem som liksom Greta T är mest politiskt aktiva... 

Det vi behöver just nu är inte flera lekmän som gör kategoriska uttalanden. Sanningen om klimatet är svår att utreda. Därför bör alla visa tålamod och försiktighet. För mig är det svårt att tro att det gigantiska hav av gaser ovanför oss i skyn just nu har startat en process för att smälta isar och dränka eller döda oss. Det har för övrigt skett tidigare under historiens lopp...
 
Det som oroar mig mest är att det idag är svårt att skilja mellan personer som säger sanningar om de som driver politik. Att FN har en egen politisk världsagenda  är något som få talar om. Vi tror ju att FN bara är heligheten själv. Kanske rör det sig om makt. Och då blir det enklare att förstå varför FN idag agerar som gamla tiders påvar förr gjorde i Rom. Att styra världen blev viktigare än sanningen. Ändamålet helgade medlen. Tron på det goda satt i högsätet... 
 

Glöm detta. Jag vill nu se en öppen diskussion. Hårda fakta. Inte klimathets. Först efter hårda fakta ger jag mig...

En klimathets som skymmer blicken

tors 26 sept 2019

Det förefaller klart att gammedia dör fortare än kommunerna... även Äckel-Kuriren är dödsdömt trots 

för tillfälligt svarta siffror... dödsdomen skrevs när gammedia förskansade sig i skyddsrum bakom betalväggar... media som inte vill bli läst är inte lite tokigt... va falls...

De försvinner i snabb takt nu, dagstidningarna. I många år har det varnats om Tidnings-döden och i synnerhet om hur den kommer att slå mot den lokala bevakningen utanför storstäderna. Nu är vi där – och värre kommer det att bli...

För den lokala journalistiken är signalerna tydliga om hur svårt det blivit att få ihop affärsmodellen. I en branschgenomgång i Dagens Media av boksluten för 2018 framgick det att 14 av 22 lokaltidningsföretag går med förlust. Bland de få som visar positivt resultat finns Gota Media, Norrbottens Media, Eskilstuna-Kuriren och Norra Halland, men även de som visar svarta siffror har låga nettomarginaler.

I NTM-koncernen ingår följande hel- eller delägda lokala mediebolag...

Öst Media, som täcker Östergötland och Småland, med dagstidningarna Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten, Folkbladet, Motala & Vadstena Tidning, Västerviks-Tidningen, Vimmerby Tidning och Kinda-Posten.

Sörmlands Media med dagstidningarna Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren.

Upsala Nya Tidning (UNT) med dagstidningarna Upsala Nya Tidning, Enköpings-Posten och Uppsalatidningen.

Gotlands Media med dagstidningarna Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar.

Norrbottens Media med dagstidningarna Norrbottens-Kuriren och Norrländska Socialdemokraten.

Det är nu tidningsdöden tar fart på allvar
I detta program diskuterar vi vad som händer i Sveriges kommuner. Vi utgår från SVT Uppdrag gransknings rapport om Filipstad. Vi talar också om hur kommuner tjänar på omvandling av äldreboenden till boenden för migranter. Avslutningsvis talar vi om hur klaner kan agera för att få kontroll över socialbidrag i en kommun. Hans Jensevik är en nationalekonom som har specialiserat sig på kommunernas ekonomi. Han förklarar att en kommuns skattein-komster tar omvägen över riksdagen och fördelas tillbaka utifrån kommunens befolkning oavsett hur mycket kommuninnevånarna har betalat i skatt, dvs om de har jobb eller inte...

Det gör att det inte spelar så stor roll för en kommun om befolkningen saknar arbete. Däremot ökar kostnaden för försörjningsstöd och andra kostnader om befolkningen har låg inkomst.
Ett grundläggande problem är att Sveriges BNP och därmed skatteintäkterna inte växer. Samtidigt ökar befolkningen med mer än 1% per år genom invandringen. Detta ger en urholkning av kommunernas ekonomi. Hans menar att kommunerna har blivit så sjukliga att de troligen inte kan repa sig. De måste börja med svåra prioriteringar för att överleva...

Kommunernas främsta ansvarsområde är den sociala servicen med försörjningsstöd vilken därför har högst prioritet. Minst prioriterat område är barnomsorgen. Där är dock det politiska motståndet som störst eftersom småbarns-föräldrar är en stark grupp som inte accepterar försämringar. Äldrevården är däremot ett område där kommunerna ofta kan göra besparingar utan större motstånd. Problemet för fattiga landsortskommuner som har satt sig i denna besvärliga situation är att den arbetsföra befolkningen flyttar vilket ytterligare spär på problemen...

I Stockholm har flera äldreboenden omvandlats till boenden för migranter. Denna omvandling ger en stor besparing eftersom äldreboenden är en betydande utgift för kommunen som minskar vid nedläggning. Migrantboenden är däremot en kommunal intäkt eftersom de finansieras med statliga pengar och skapar jobb i kommunen. Därför har kommuner satt i system att låta arbetsmiljöinspektionen döma ut äldreboenden så att politiker och tjänstemän med gott samvete kan avhysa de gamla och låta migranterna flytta in...

Hans menar att kommunpolitikerna ligger sömnlösa om nätterna pga de eskalerande problemen. Men de törs inte göra det som krävs eftersom protester kan innebära att de får sparken från sitt parti och därmed bli arbetslösa. När Hans Jensevik började sitt arbete med Uppsala kommuns ekonomi, innan 68-vänstern gjorde sitt intåg, styrdes kommunen däremot av kompetenta personer som förstod ekonomi och som hade andra inkomstmöjligheter...

Vi går över till att diskutera en undersökning som Hans Jensevik har gjort av ett skeende i Östhammars kommun... den historien hoppar Sh över... politiska tjänstemän gillar vi 

inte, va sa...

Blanda inte ihopa kommunerna... Östhammar och Österåker och Flen... med gemensamma problem...

Men... Österåker kommuns produktionschef Cecilia Vikström blev Flens kommunchef... sparkad efter tre år... blev sedan Strängnäs kommunchef... sparkad efter ett år...

Cecilia Vikström tog med sig till Sörmland ett

osunt ledarskap som hon fört vidare till

efterträdarna... manipulativa politiska chefs-tjänstemän... är inte dom kriminella... Sh bara frågar...

Fjärde Statsmakten nr 19 med Hans Jensevik - Vad händer i kommunerna?

IKEA tillhör naturligtvis den begränsade kohort av big business som är beroende

av en evig ström av nytryckta pengar i åtminstone väst-världen, orkestrerad av Federal Reserve...

Globalistföretaget vill inteckna framtidens investeringar med ökad konsumtion idag... IKEA står först i kön till billiga nytryckta pengar... små konkurrenter får vänta tills dom nytryckta pengarna har blivit dyra... lånesnurren tar död på

konkurrensen... kapitalströmmarna går från dom

mindre, konkurrerande företagen till big business i en allt stridare ström...

Sveriges handelsbalans har blivit negativ trots IKEA:s, Volvo:s och Ericsson:s big business och vi är inte längre är en exportnation. Även vår export inom EU som var positiv vid inträdet har blivit kraftigt negativ...

Ikeachefen: ”Lösningen är inte att sluta konsumera”

ons 25 sept 2019

I detta program diskuterar vi Sveriges ekonomiska utveckling och det globala ekonomiska systemet. Klaus Bernpaintner menar att den negativa räntan och den uppblåsta penningmängden leder till klyftor i samhället. Riksbanken är ansvarig för detta och bör enligt Klaus avskaffas eftersom dess agerande leder till skadliga konsekvenser... Klaus B. är aktiv i Misesinstitutet i Sverige som arbetar med ekonomisk teori och libertariansk samhällsteori...


Många tror att staten kan skydda ”den lilla människan” men Klaus menar det finns en stor risk med att överlåta för mycket av sin ekonomiska makt till staten. Orsaken är att det finns starka intressen som lobbar och arbetar aktivt för att ta över och styra staten. Det kan räcka med att övertyga eller korrumpera en liten grupp makthavare för att uppnå detta...


Det förklarar också varför de internationella finansintressena ofta är positiva till socialism, eftersom staten då gör jobbet med att samla in pengarna från medborgarna. Därefter kan bolagen lobba för att få tillgång till dessa pengar. Vi går över till att diskutera minusräntan vilken enligt Klaus är ett resultat av dålig ekonomisk teori som har slagit rot i hela västvärlden, där banker lierat sig med de politiska makthavarna...

I grund och botten vill en politiker bli omvald. Politiker har därför alltid behov av att ge ”bröd och skådespel” till väljarna. Räntesänkning är en dopning av ekonomin. Detta sker genom att bankerna ställer ut krediter i allt högre takt när räntan sänks. Detta har i flera länder lett till att valutans värde har fallit så snabbt att man i princip måste ha en skottkärra med pengar för att handla lite mat...


Vi säger ofta att vi knappt har någon inflation men detta stämmer inte alls enligt Klaus, utan beror framförallt på att konsumentprisindex, KPI, inte inkluderar fasta tillgångar som aktier och fastigheter. Enligt Klaus finns det inget behov av riksbanken och dess ambition att styra räntan. Om en bank skulle börja ställa ut för stora krediter riskerar den att komma på obestånd om andra banker kräver att få ut krediterna. Men om alla banker ökar sin belåning i takt minskar möjligheterna för andra banker att få ut krediterna eftersom de balanseras mellan bankerna...


Genom att penningmängden ökas har priserna på exempelvis fastigheter ökat kraftigt under 2000-talet. Enligt Klaus leder den ökade penningmängden till slöseri med resurser som styrts in på områden som inte ger någon avkastning. Ett exempel på detta är massinvandringen som är en investering som knappast kommer att ge någon avkastning eller export.
Klaus förklarar att de som står nära bankerna och dess utlåning är de som kan tjäna mest pengar. De får möjlighet att använda pengarna innan de sipprat ut i samhället och drivit upp priserna...


Vi diskuterar hur länge den stora utlåningen kan fortsätta och Klaus förklarar att bankerna kan fortsätta sin utlåning så länge bankernas utlåning följs åt. På samma sätt kan ett land fortsätta expandera penningmängden, så länge andra länder gör på samma sätt. Därför har det hela kunnat fortsätta längre än han hade förväntat sig. Klaus menar att vi kommer få negativa konsekvenser men kan inte säga om det blir en krasch eller en långsam återställning. Det går inte heller att förutse när det kommer att ske. Penningexpansionen leder till att klyftorna i samhället ökar genom att de som äger fasta tillgångar får se sina värden öka. På samma sätt som man har kunnat vinna på penningexpansionen kan man också vinna på en minskad penningmängd vid en kris, om man har sålt sina tillgångar innan krisen kommer...


Klaus kommenterar kommunerna som har försämrat sin ekonomi genom den misslyckade integrationen av stora invandrargrupper. Hans bedömning är att staten kommer få lösa ut kommunerna. Den misslyckade integrationen och mängden personer som inte bidrar i ekonomin leder till att kronan försvagas. Detta sker genom att spekulanter intecknar en dålig utveckling för svensk ekonomi och därför spekulerar i en kronförsvagning. Vi kommenterar att Sveriges handels-balans har blivit negativ och att vi inte längre är en export-nation. Även vår export inom EU som var positiv vid inträdet har blivit kraftigt negativ. Klaus menar att det bästa som kan hända är att vi får en kris snarast som gör att läget normaliseras. Vi avslutar med att Klaus förklarar tänkbara mekanismer för hur en kris genereras och att många troligen kommer att förlora pengar i vindkraftsprojekt och annat som är triggat av en uppblåst penningmängd...

 

Lördagsintervju 62 med Klaus Bernpaintner om Sveriges ekonomiska utveckling.

 

Ta inte folks prylar och spöa inte upp folk... det är libertarianismens grundbultar... dom enda reglar man behöver följa för att leva som en libertarian... säger Klaus Bernpaintner på vulgärsvenska...

En del tycker att vi svennar levde i ett libertarianskt samhälle fram till 1980-talet...

i lokalsamhället... på mikronivå alltså...

Sparreholmarn tyckte nåt liknande när det begav sig... han var därför gråsosse och såg sossarna som ett frihetligt parti som ville ge arbetarklassen likvärdiga möjligheter till utbildning och social trygghet som borgarklassen hade... på 1970-talet insåg åtminstone Sh att sossarna prioriterade socialismen

på bekostnad av friheten...

VÅLD & VERKLIGHET: Att balansera trygghet och frihet (Director's cut)

Tilltron till det politiska ledarskapet sviktar. Katarina Barrling ser en förklaring i de tvära kasten från skönmålning till katastrofretorik i debatten om skjutningar och gängvåld, som väcker frågor i vad mån de styrande har kontroll.

Men hon pekar också på den vilsenhet som uppstår hos medborgarna när en rödgrön koalition lägger fram politik som i mycket har borgerliga drag. Var står den här regeringen egentligen? Katarina Barrling är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Hon samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

X

Studio Axess 2019 - Katarina Barrling - Vem kan man lita på?

tis 24 sept 2019

Det blir mycken framtidstro idag... från 84-åringen... hans lilla betraktelse över efter-krigstidens välordnade år-tionden är gulligt beskriven och absolut riktig, enligt Sh...

De svenskar som är födda på 40-, 50- eller senare tiotal tillskrivs ofta vissa egenskaper eller intressen. 40-talisterna till exempel, som knappast minns andra världskriget, var de första som växte upp i en välfärdsstat, är en väl definierad grupp. De var ställföreträdande aktivister som ville ändra på världen inte för sin egen skull utan för andras. De såg märkligt nog USA som ett större problem än Sovjet och det kommunistiska Kina...

En del av oss 30-talister var bland de sista som läste tyska som första språk och vet varför det heter medvurst, durkslag och fogsvans – obegripliga ord för de flesta av dagens svenskar. Skolan var ett mönster av ordning och inlärning. Ve den som inte höll reda på de tyska prepositionerna...

Undervisningen var standardiserad – alla kurser var desamma över hela landet och alla studentskrivningar var identiska och påbörjades på minuten samtidigt över hela landet. Där kan man verkligen tala om jämlikhet! Ett halvsekel senare kunde man fortfarande prata om lösning av ett trickigt matteproblem eller ett ovanligt uppsatsämne med jämnåriga över hela landet. Den muntliga studentexamen var ingen sinekur, oroliga flickor kunde kollapsa av stressen och några olyckliga som inte klarade muntan fick gå ut bakvägen...

Å andra sidan efter utstådda prövningar låg vägen öppen för alla oberoende av bakgrund. Som nybakad student blev man en del av ett klasslöst samhälle. Ville man göra teologisk eller militär karriär eller ägna sig åt vetenskap eller forskning var det bara att välja. På min tid fanns det räntefria lån samt särskilda statsstipendier för studiebegåvade från familjer med mager ekonomi. Ett intressant och viktigt arbete var mestadels garanterat för livet. De enda molnet på himlen var ett drygt års militärtjänst som enbart gällde pojkar. Kvinnorna skulle självklart besparas risken att dra ut i krig...

Och så där fortsätter det...

Att tillhöra en utdöende folkspillra – en trettiotalists syn på dagens Sverige

Gör pinan så kort som möjligt. Låt Stefan Löfven – den ofrivillige partiledaren och statsministern – åka hem till Ulla, grillen och groggen. Han tvingades ta jobbet när ingen annan ville eller fick, efter Juholt. Men nu är det ett nytt läge. Nu är det dags att ge Löfven pension och partimedalj.

Civilminister Ardalan Shekarabi står av allt att döma till förfogande. Det gör förmodligen även Damberg, Ygeman och en del andra. Men Shekarabi ligger just nu en bit framför klungan. Med en Facebook-post sa han allt som gammelsossarna och LO vill höra. Kanske till och med sådant som SD vill höra. Han skrev bland annat:

"Med tanke på nivån på invandring de senaste decennierna, både i absoluta tal och i jämförelse med andra europeiska länder, måste vi inse en sak. Ska vi klara av integrationen kan vi inte ha en stor invandring under överskådlig tid. Vi behöver föra en hållbar migrationspolitik och hålla mottagandet av nyanlända på låga nivåer."

Shekarabi har helt enkelt insett att hela det socialdemo-kratiska välfärdsprojektet riskerar att gå i sank om man inte slutar tillföra systemet människor som kostar mer än de kan bidra med. Och det är inte bara välfärdsstaten som står på spel – utan även det socialdemokratiska partiets själva existens...

Detta kan vara den traditionella svenska socialdemokratins sista strid. Den kommer till att börja med att stå mellan den traditionella socialdemokratin och dess identitetspolitiska vänsterflygel. Och i det läget kan det vara så att Shekarabi och hans styrkor bedömer att det ligger en större möjlighet i att ta väljare från mitten/högern, än vad man riskerar att tappa åt vänster. Det skulle inte förvåna mig om han till och med är beredd att fiska efter passivt stöd från SD. Sossarnas främsta kännetecken är som bekant att de är fullständigt skamlösa...

Ut med Löfven. In med Shekarabi.

En vidsynt herre... men inte

i den fördomsfria, toleranta meningen... utan mer bok-stavligt... han ser vitt och brett på både smått och stort... Sh har ju också upptäckt att det är fjortisarna som bestämmer det mesta...

MSM ljuger om klimatet. Det finns inga med sanningen överensstämmande omskrivningar som mildrar detta påstående, inget som urskuldar deras agerande i ämnet. Greta är genuint obetydlig i klimatfrågan. Hon har fel i sak. Hon är en medial sideshow. Men i den egenskapen är hon betydelsefull, för där läggs en dimridå ut som döljer klimatfrågans verkliga ärende, nämligen totalitär global makt...

Jag undrade som ung, under beatles-eran var modesvängningarna kom ifrån. Vem och hur kunde de bestämma att Elvis plötsligt skulle vara ute och Beatles inne? Var kom drog-glorifierandet ifrån? Vem bestämde att alla skulle ha jeans som var så utsvängda nedtill att man snubblade på dem? Varför slutade westernfilmer handla om det moraliskt rätta och bara bli skildringar av meningslöst våld?

Jag fann aldrig något svar då. Men jag fick delen av ett svar på 80-talet när en brittisk musikproducent intervjuades om hur man gör en hit. Han sa att om låten går hem hos de 14-åriga flickorna, då har man en hit. De är tillräckligt vuxna för att vara sexiga, vilket styr både pojkar och män, och tillräckligt unga för att få vad de begär av pappa för att köpa skivor och merchandise.


Och enligt mig förstår de inte att de blir utnyttjade. Minns dock inte vad producenten hette, men det var en av de mer kända. De personer som Jacob Nordangård beskriver i denna artikel och är i min ålder grovt räknat (1954), men inte ifrågasatte den påverkan de blev utsatta för på 60-talet, eller möjligen insåg den och valde att bli en del av den, är de som nu utsätter ungdomar för samma sak.

Personer som marknadsför en så vansinnig bild av klimathotet och vilka åtgärder de anser nödvändiga, är så långt ifrån anständig sans att det kan liknas vid att de trycker en tårta i ansiktet på förnuftet. Då skulle man kunna tro att vanligt folk som inte är särskilt insatta i frågan får sig en välbehövlig tankeställare om klimathotet är verkligt och de föreslagna åtgärderna rimliga. Ska vi utsätta oss för denna tårtning? Tänk om det är polonium eller ett annat gift nästa gång? Men icke!

Ja, jag vet att jag blandar metaforer, stort och smått, allvar, satir och humor på ett sätt som man inte ska, för det är så få som klarar att hänga med i svängarna då. Men det är sådan jag är och ni som är klyftiga, eller lika virriga som jag hänger ju med!

Tack för tårtan!

För helvitte professorn... låt den vara den fina saga, den faktiskt är...

Det var en gång en liten flicka som hette Greta Rödluvan. Hon skulle gå till sin mormor för att berätta om klimatkrisen. Framme i mormors stuga låg DN, SvD och SR/SVT i hennes säng (mormor hade släppt in dem och lånat dem nattmössor). De sa: låt oss använda dig Greta för att upplysa hela världen om klimatkrisen. Du får bli vår apostel. För det kommer du att bli känd och få många sköna prispengar...


Och så använde mediehusen Greta som sitt sändebud i världen. Och Greta predikade för såväl hög som låg om det som andra lärt henne. Och med uppspärrade ögon lyssnade världen...

Om det hon berättat är sant eller inte är ännu inte klarlagt. Flera tror det, andra tvekar. Men för medierna spelar ju detta ingen roll. Det är ändå ännu så länge fråga om sagor...


Snipp, snapp, snut, så var sagan slut... Men det är ingen saga. Ty Sydsvenskan skriker idag ut följande runrik från Malmö:
Nioåring i fronten för Malmös stora klimatstrejk...
"Det tar sig" sa pyromanen...


mån 23 sept 2019

En som verkligen kan skrämmas... där ligger gretorna i lä... När en mycket liten majoritet av mänsklig-heten vill ta makten... Krabbe

menar judarna i form av zionister...

Den stora frågan som nu hänger i luften, likt ett mullrande åskvädersmoln, är naturligtvis konflikten mellan den Deep State-styrda alliansen USA-Israel-Saudiarabien och motparten Iran-Ryssland-Kina. Risken för ett tredje världskrig är överhängande, framför allt därför att det finns kretsar som vill ha det och gör vad de kan för att provocera fram det. Alla goda ting är tre sägs det, men skulle verkligen ett tredje världskrig innebära något gott...

Jo, sett ur ett satanistiskt perspektiv innebär det fullbordandet av en mer än hundraårig agenda. I deras värld är allt vi ser som gott istället ont och vise versa. När en mycket liten majoritet av mänskligheten vill ta makten över en ofattbart stor majoritet är receptet alltid detsamma – härska genom att söndra. Divide et Impera.  Vad kan vi då lära av historien?

När en av Frimurarnas apostlar, Albert Pike, i slutet av 1800-talet beskrev framtidens tre världskrig som nödvändiga för att åstadkomma en total världskontroll, visste han att detta var den enda framkomliga vägen – och att den var realistisk. Självförtroendet i de satanistiska kretsarna var på topp. Den franska revolutionen hade öppnat dörrarna för de hemliga sällskapens triangel Frimurare- Illuminati- Sabbatister, som med hjälp av jesuiter och nyrika judiska bankirer med Rothschilds i täten nu kunde se fram emot ett grandiost inflytande över västerlandets regeringar och aristokrati...

Vart är vi på väg? Hösten 2019.

År 1996 visades denna tysk-franska samproduktion för miljontals tittare på kontinenten. Men varken SVT eller TV4 har velat visa den. Däremot har den i beskuren form visats i Sverige på TV8 i serien "Politiska lönnmord" utifrån den engelska översättningen från det tyska originalet, som härmed visas i oavkortad och ocensurerad form med svensk text...

Jan Guillou recenserade filmen i sin kolumn i Aftonbladet den 23 september 1996 och var inte nådig i sin kritik: "Denna rappakalja, som ju faktiskt vida överträffar det mesta av vad våra egna privatspanare har hävt ur sig, har alltså visats för 100 miljoner tyska och franska TV-tittare. Någon galnare bild av Sverige kan aldrig någonsin ha presenterats utomlands"...

Faktauppgifterna som presenteras i filmen stämmer i de allra flesta fall och filmen nominerad till bästa TV-dokumentär 1996. Den har alltså inte visats på TV, men Sven Anér organiserade i september samma år dock på Tuna bygdegård en offentlig visning, där både Carl Lidbom och Jan Guillou lär ha smitit in utan att betala...


Ja, är den verkligen så undermålig, som den kände publicisten gör gällande, eller presenteras här den "ohyggliga sanningen som undanhållits det svenska folket"? Med vissa smärre undantag är i alla fall faktauppgifterna i filmen överensstämmande med sanningen...

Mord i Stockholm. Vem sköt Olof Palme? Det förbjudna spåret.

Någon galnare bild av Sverige kan aldrig någonsin ha presenterats utomlands, tyckte Jan Guillou... så lite han visste för 25 år sedan...

Ardalan Shekarabi har vräkt av locket på den social-demokratiska debatten om migration och integration. Var det landar är fortfarande en väldigt öppen fråga. I onsdags var

civilminister Ardalan Shekarabi på pr-turné i Kronobergs län, i syfte att sälja in årets statsbudget. Det blev mer intressant och dramatiskt än det låter som. Shekarabi besökte bland annat djupt segregerade skolor i Alvesta och fick om inte ett ”Jimmie Moment” så åtminstone ett ”Ardalan Moment”: Det här går inte. Något måste göras...

Makten eller idéerna?

Det är också så att det socialdemokratiska partiet är en organism som inte knyter skorna utan att först ha gjort en rejäl maktpolitisk analys av både snöret och knuten. En sådan analys kan här mycket väl se ut såhär: Följer partiet den väg som Ardalan Shekarabi pekar ut rämnar grunden för dagens regering, av tidigare nämnda skäl. Risken är stor att resan snart fortsätter i opposition. Socialdemokraterna trivs inte i opposition. Fråga Mona Sahlin, Håkan Juholt eller någon som varit med och valt dem. Socialdemokraterna kan därför snart finna sig stå inför ett klassiskt dilemma i politiken: Makten eller idéerna? Historiskt har svaret på den frågan ofta varit ”makten”. Det kan det bli igen...

Makten eller existensen?

Den som höjer blicken och drar ut de längre linjerna kan dock också se något annat. Det finns en genuin oro i leden för att dagens utveckling på sikt hotar partiets överlevnad – bland annat formulerad i tidigare statssekreteren Irene Wennemos essä i Kvartal tidigare i år...

Att byta ut Socialdemokraternas klassiska, svårrubbliga, klassbetonade väljarbas mot lättflyende socialliberaler i storstadsregionerna är ett högriskprojekt. Den som vill ha Annie Lööf kan ju lika gärna rösta på Annie Lööf.

Kanske landar partiets högre skikt därför i att frågan är felställd. Att det inte handlar om ”makten eller idéerna”, utan om ”makten eller existensen”. I så fall kan även utfallet bli annorlunda...

Oavsett vilket: Ardalan Shekarabis utspel var knappast slutet på något. Inte ens början på slutet, men däremot, kanske, slutet av början – på vad som mycket väl kan bli den här mandatperiodens stora politiska story...

Shekarabis manifest är bara början

En flykting från Iran och i Sverige, där han olagligt gick under jorden efter flera asyl-avslag... efter två år fick han 1991 uppehålls-tillstånd av humanitära skäl... efter femton år pratade han felfri svenska... efter tjugo år tänkte han på svenska... han blev en svenne...

sön 22 sept 2019

Dödsskjutningarna bland unga kriminella män i våra mest segregerade förorter har blivit den enskilt största politiska frågan under det senaste året och som en följd av det håller hela vår kriminalpolitik på att kantra. Partierna springer i kapp för att kunna bryta det målsnöre där goda delar av den vanlige medborgarens rättssäkerhet riskerar att spolas ner i vasken utan att man får något av värde istället...

Sh:s tolkning av texten...

Med unga kriminella män i våra mest segregerade förorter menar prof. G.W. grovt kriminella invandrarpojkar...

Med den vanlige medborgaren menar prof. G.W. svennar...

Professorn förnekar inte det uppenbara...

problemens ursprung... han mörklägger inte heller det vi alla tycker oss se... utom gammedia, typ EK-slasken, som gömmer problemen bakom press-etiken... men professorn är också utrustad med en politiskt korrekt globalistsvans, vilken ger 

honom tillåtelse att ljuga om problemens omfattning... för ingen kan bevisa motsatsen... professorn tillhör ju gubevars fortfarande det 

skönmålande etablissemanget... att kliva över till dissidentgänget är ju förödande för inkomsterna... 

Persson själv... Det problem vi pratar om handlar om tusentalet personer, det vill säga en tiondels promille av landets befolkning. Invandrarpojkar, grovt kriminella, och under de senaste tio åren har drygt tvåhundra av dem blivit dödade i uppgörelser mellan olika nätverk, gäng och fraktioner. Dessutom ytterligare ett dussin som varit helt oskyldiga men råkat finnas i deras sociala eller geografiska närhet, deras kvinnor, barn eller grannar. För tio år sedan var dessa brott ett ytterst udda inslag i vår statistik men sedan flera år utgör de fyrtio procent av det dödliga våldet. Dessutom med en uppklaring på mindre än en fjärdedel jämfört med vanliga mord där nästan alla klaras upp...

Kan gammelmedia ljuga om hur professorn fick sin revbensskada kan dom lätt ljuga om grovt kriminella invandrarpojkar... den lilla gumman får klä skott för branschens mörkläggningar av invandrarpojkarna...

Persson själv... Jag hade skjutit änder tillsammans med ett antal kamrater och väl klara med det var det dags att avsluta med en sen lunch. En alltför klen stol och fyrtio kilos övervikt tog hand om resten. När jag vickade på stolen där jag satt gick stolsbenet tvärt av och jag själv rakt ner i golvet med revbenen före. Som hjältehistoria en ren katastrof och sett till min övergripande situation närmast en pinsamhet som lär reda ut själv sig så länge jag undviker alltför våldsamma hostattacker och skrattanfall.Och eventuella glada tillrop på stan – efter detta journalistiska avslöjande – har jag väl förtjänat...

Hög tid att politikerna slutar prata strunt om gängvåldet 

Sådant som för bara en kort tid sedan stämplades som rasism och nazism framförs nu av en socialdemokratisk minister. Ska vi skratta eller gråta åt det? I ett långt och uppmärk-sammat inlägg på Facebook i veckan skriver civilminister Ardalan Shekarabi sådant som hans eget parti stenhårt fördömt i årtionden...

”Ska vi klara av integrationen kan vi inte ha en stor invandring under överskådlig tid”, skriver Shekarabi nu plötsligt. ”Vi behöver hålla mottagandet av nyanlända på låga nivåer.”

Jösses... Så här har Sverigedemokraterna tyckt sedan bildandet, ja, man kan nog säga att om denna hållning hade varit Socialdemokraternas från 1980-talet hade Sverigedemokraterna inte bildats. Och än mindre kommit in i riksdagen...

Men Socialdemokraterna är ansvariga för att uppemot två miljoner människor kommit till Sverige under dessa årtionden. Och inte som arbetskraft, utan som ”flyktingar”, människor som inte förväntas kunna arbeta utan ska leva på bidrag. Så är det ju i Filipstad, där nyanlända inte vill åka 20 minuter till en arbetsplats, och socialtjänsten accepterar oviljan. Bidrags-beroendet får nu allt fler kommuner att närma sig konkurs. Kriminaliteten ökar dramatiskt. Detta elände är Social-demokratins fel. Att Shekarabi nu släpper någon sorts ”testballong” för att se reaktionerna på en mer restriktiv hållning betyder ingenting. Socialdemokraterna ska hållas ansvariga för det partiet ställt till med...

Har civilminister Ardalan Shekarabi blivit rasist?

Många false flags har drabbat Iran eller Persien efter USAs förlorade inflytande över landet under revolutionen... otaliga är dom provokationer Mordors rike utsatt Persien för efter kungarikets död...

Den islamiska revolutionen...

Shahen Mohammed Reza Pahlavi hade goda relationer med USA. Det var hans önskan att ”västifiera” Iran, något som inte välkomnades av alla.

Shahens Iran gynnade överklassen och löften om demokratisering uteblev när landet skulle industrialiseras.

Oppositionen såg även hans vision som ett hot mot den shiamuslimska kulturen.1978 bryter massiva protester och demonstrationer ut mot shahens styre...

Till slut kunde shahen inte längre stanna i landet. Han flydde till Egypten 1979 med hjälp av USA. Hans abdikering blev slutet på monarkin som regerat i 2 500 år. I februari samma år tas 63 amerikaner tillfånga vid den amerikanska ambassaden i Tehran. Man kräver utlämnandet av shahen så att han kan ställas inför rätta. USA bryter då de diplomatiska relationerna och inför sanktioner mot landet...

Snart återvänder även den religiösa ledaren Ayatollah Khomeini, som under sin exil lett revolutionärer i Iran.

Han tar makten och den islamiska republiken utropas 1 april 1979. Relationen mellan Iran och USA blir aldrig vad den en gång var. Stämningen mellan Iran och Irak hade länge varit spänd. Året efter att Iran utropades till en islamistisk republik uppstod även nya konflikter mellan Iran och Irak vid gränsen. Det tog inte lång tid innan sammandrabbningarna utvecklades till krig...

Under den här perioden stöttade USA Irak, vilket ökade klyftan mellan USA och Iran ytterligare. Sommaren 1988 sköt även USA:s flotta ner ett iransk passargerarplan. 290 personer dog. Enligt USA misstog de planet för ett krigsplan. Iran menade å andra sidan att attacken var planerad. Iran och Irak kom tillslut överens om ett eldupphör 1988. Vid det här laget är relationen mellan Iran och USA så pass ansträngd att någon form av positiv kontakt verkade ouppnåelig. 30 år efter Irakkriget står den islamiska republiken kvar...

Dokument: USA och Iran – därför hatar de varandra

lör 21 sept 2019

Bourgeoisin det är feta svin
kaviar och champagne, fina vita dukar
vi ska pinka i erat vin
vi ska hänga upp er i era kukar... f´låt...slipsar

Hysteriskt roligt hur Storebror trasslar till besöksstatistiken när Sh kommenterar den lilla gumman...

En liten gumma med globalist-svans, biter inte den hand som föder henne... nationella Svennar kan vi hänga upp i sina kukar... f´låt... slipsar, dom är ju majoriteten... globalist-islamist- minoriteter kan vi inte hänga upp i sina slipsar... vi måste värna om mångkulturen och anarkin för pressetikens skull...

Chefredaktörens lördags-krönika Pressetik och signalement går inte ihop. Vi får ofta kritik för att mörka, när vi tvingas utelämna uppgifter – av pressetiska skäl. Vi anklagas för att skydda brottslingarna...

Pressetik och allmänintresse

Men vi har förbundit oss att upprätthålla de pressetiska reglerna. Som läsare ska du veta att vi gör trovärdiga och ansvarsfulla publiceringar. Vi kollar källor, låter båda sidor komma till tals, skyddar enskilda från publicitetsskada, rättar skyndsamt fel, är aktsamma om olycksoffer med mera. Vägledande är etik och allmänintresse...

Pressetiken skriver bland annat följande:

”Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning”...

Det kan stå: Mannen var av medellängd, klädd i mörka kläder och körde från platsen i moped. Kan man identifiera någon på följande beskrivning? Nej. Leder det till att du kan skydda dig mot brott? Knappast. Därmed tappar allmänintresset verkshöjd.

Pressetiken skriver dessutom följande:

”Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande”.

Det senare i skrivningen är väsentligt. För svepande beskrivningar av gärningsmännens etnicitet riskerar just att bli missaktande för en grupp, som inte har något som helst med den misstänkte att göra. Är alla utländska män kriminella? Nej. Beror brottet på etnicitet? Nej.

Vad kvarstår då som skäl att publicera ett svepande signalement och etnicitet? Nyfikenhet? Fördomar?

Faktum är att det enbart är när en misstänkt gärningsman har ett utomeuropeiskt ursprung de arga samtalen kommer. Det händer ALDRIG när den misstänkte uppges vara skandinav.

Varför är då pressetikens skrivning om etnicitet viktigt kanske du frågar dig.

Den är viktigt på samma sätt som Lagen om hets mot folkgrupp. Yttrandefriheten är en grundlagsskyddad rätt. Men det finns gränser för vad vi får säga eller publicera. Du får inte hetsa mot folkgrupp. Lagen kom till som en reaktion på Nazitysklands massutrotning av minoriteter och judar. En massutrotning som möjliggjordes efter en långsam demonisering i opinionen.

På samma sätt ska pressetiken skydda minoriteter. Vi ska inte publicera generella beskrivningar som leder till missaktning. För vi tar ansvar...

Friggan, Attefallarn och Bolundarn... vilka praktexempel på dagens proggare... dom progressiva... inget blir som man tänkt sig... först gör vi si och sen gör vi så...

Vid lanseringen förutspådde Villaägarnas riksförbund att reformen skulle ge uppåt 200 000 nya bostadstillfällen. Idag kan vi konstatera att förhoppningarna grusades: Enligt Boverket hade kommunerna 2017 fått in cirka 4 000 anmälnings-ärenden om att få bygga Attefallshus som bostad sedan lanseringen 2014. Det motsvarar cirka fyra extra bostäder per kommun och år. Dessutom visar rapporten att många av husen inte används som ny permanentbostad, utan som gästhus, fritidshus eller utökning av befintlig bostad. Ingen av de kommuner som ingick i en intervjustudie gjord av Boverket anger att Attefallshus har bidragit till bostadsförsörjningen i kommunerna...

Det hela blir inte tydligare av att kommunerna tycks tolka reglerna olika och ge så kallat startbesked att bygga Attefallshus som permanentboende på olika grunder. Vår bedömning är således att långt ifrån alla av de 4 000 Attefallshus som uppförts för permanentboende är handikappanpassade enligt regelverket. Vi har för egen räkning fortfarande inte sett ett enda Attefallshus som lever upp till kraven...

”Slopa handikappkraven för Attefallshus”

I hur många år har vi haft 

10 år på oss att vända skutan... 20 år minst, va... 

En gammal alarmnyhet från 30 juni som vevas om och om igen av boulevardblaskan 

Aftonpesten...

Professorn Johan Rockström menar att om 10 år kan vi ha nått ett läge som gör klimatutveckling ostoppbar. Om vi inte håller oss under Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen under två grader så jävlar anamma, gott folk... men ett par månader senare blir det mycket värre...

Johan Rockström förutspår en katastrofal framtid för mänskligheten. Jordens klimat håller på att bli fyra grader varmare, enligt en ny rapport från Världsbanken. Det är en dubbelt så stor temperaturhöjning som det mål som länderna enades om vid klimatmötet i Köpenhamn för två år sedan. En så kraftig uppvärmning har inte skett på jorden de senaste 20 miljoner åren och konsekvenserna kan bli allvarliga. "Då talar vi inte om en framtid som är farlig för mänskligheten, utan om en framtid som är katastrofal för mänskligheten", säger miljöprofessorn Johan Rockström till Ekot...

Miljöprofessorn: "Vi har 10 år på oss att vända skutan"

Det stillsamma granat-kastandet över Öresund har pågått i ett decennium nu. Åtminstone sedan Lena Sundström kom med sin bok ”Världens lyckligaste folk – en bok om Danmark”. Hennes ärende var klassiskt: att porträttera ”den andre”, det vill säga skapa en bild att ta spjärn emot när man tänker på sig själv. Sådana bilder har alltid ett element av zombiehistoria över sig. Tänk om de kommer och äter våra hjärnor, så vi blir zombies också...

Hotet här bestod av de på ytan gemytliga och lyckliga danskarna, som i själva verket befolkar – Lena Sundströms ord, inte mina – ”det mest främlingsfientliga landet i Europa”. Ni känner spänningen, eller hur? Och så knorren:

”Hela tiden frågade hon sig om samma utveckling är möjlig också i Sverige”...

Det var alltså tio år sedan. Sedan dess har det bara fortsatt, från båda håll. Ett par år senare kom dansken Mikael Jalving med ”Absolut Sverige”, som hade en annan, men lika tydlig grundidé som Sundströms bok:

”Mikael Jalving har rest runt i Sverige och har hört tystnaden eka. Svenskar med opassande åsikter demoniseras eller ignoreras av politiker och media. Oenighet är tabu. Och kritik tystas. Sverige ger asyl till främlingar men helst inte till svenskar med avvikande åsikter.”

Nu väntar den sista kapitulationen. En efter en radar socialdemokratiska tänkare och karriärister upp sig – Irene Wennemo, Torbjörn Hållö, Ardalan Shekarabi, för er som vill ha namn – och framhåller den danska socialdemokratin som modell. En del av dem ger sken av att det handlar om att de danska socialdemokraterna nyligen bildat en vänsterregering...

Men egentligen handlar det om att de danska social-demokraterna både har varit beredda att samarbeta med Sverigedemokraternas motsvarighet, Dansk Folkeparti, och själva har lagt sig till med mycket av Dansk Folkepartis program. Precis så kommer det att bli här i Sverige också. Det är bara en fråga om tid. Så svaret på Lena Sundströms gamla fråga är att det inte bara är möjligt, utan närmast oundvikligt, att Sverige går Danmarks väg. Vi är också danskar. Bara lite långsammare, lite tråkigare och lite sippare...

Reträtterna är i gång – snart är Sverige som Danmark

fre 20 sept 2019

I programmet kommenterar vi Fake News i SVT Agenda den 15 september där Swebbtv och Lars Bern förekom... då slår Storebror till mot Shs statistik... 


Men vi börjar med att kommentera oljeattacken i Saudiarabien den 14 september. Det finns, enligt Lars Bern, olika teorier om vilka som ligger bakom attacken. USA pekar ut Iran medan Huthirebellerna har tagit på sig ansvaret... det är då en "false flag" varning måste utlysas...

Miljöpartiet säger att klimatåtgärderna ”inte är något för fegisar”. Lars menar att de inte kan visa någon effekt av att folk slutar köra bil, slutar flyga och slutar äta kött. Han menar att de som driver klimatskrämseln är världens mest förmögna. De reser gärna i privatjet till olika miljökonferenser...

Därefter kommenterar vi SVTs påstående om att 86% av svenskarna tror att människan har stor klimatpåverkan. Lars menar att detta är Fake News. YouGov har i en färsk undersökning visat att endast 36% tror att människan har stor klimatpåverkan...

190919 Fjärde statsmakten nr 18 med Lars Bern om SVT Agenda Fake News.

Regeringen är paralyserade av skräck och står utan några idéer för att möta situationen ute i landet samtidigt som Sverige nu rör sig ut på mörka vatten... Att Sveriges kommuner under oktober månad kommer att börja varsla anställda om uppsägning och allt från urglesning av åtaganden till rena nedläggningar står nu bortom allt rimligt tvivel. Helt i enlighet med vad Ledarsidorna prognosticerat tidigare...

Jimmy Jansson, Kommunalråd (S) i Eskilstuna, sammanfattar situationen för merparten av Sveriges kommuner även om han pratar om Eskilstua. Eskilstuna kommer få c.a 50 miljoner av statsbidragen medan det beräknade underskottet totalt är på 125 miljoner. Ledarsidorna.se tidigare beräkning, att Sveriges Kommuner och Landstings prognos om att det behövs en fördubbling visar sig stämma. SKL beräkningar visar sig vara i underkant eller mer i linje med Ledarsidorna.se beräkningar... 

Kommuninvånare kommer få vänja sig vid begränsningar i kultur- och fritidssektorn med kortare öppettider för bibliotek och idrottshallar samtidigt som kommunerna kommer försöka avgiftsbelägga tidigare kostnadsfria tjänster eller höja avgifterna. Urglesning i omsorgen samt att flera kommuner kommer dra ner på till exempel förebyggande åtgärder inom missbrukarvård är andra exempel. Gatu- och fastighets-underhåll kommer även det minimeras och kommuninvånare kommer uppleva hur deras närmiljö slits ner utan att åtgärdas som tidigare. En sliten miljö ger goda förutsättningar för en fortsatt våldsspiral. I tidigare icke drabbade områden kommer våld och kriminalitet få fäste när närmiljön inte underhålls. Det visar all tidigare erfarenhet...

Sverige i en nedåtgående spiral – Regeringen står utan idéer

Hur gärna feminister och andra vänsterblivna än önskar att män ska bli mjukisar finns det tillfällen när kvinnorna inget hellre önskar än att männen påtar sig sin nedärvda roll att försvara familjen, kvinnor och barn, samt hela samhället. När samhället är hotat, när det inte slutar med att kvinnorna bara blir hotade, utan de blir våldtagna eller skjutna på öppen gata, då, om inte förr vill kvinnorna ha det skydd de traditionellt önskat och efter bästa förmåga fått av män. Om de inte är hjärntvättade feminist-robotar förstås...I Stockholm tänker sig nu politikerna att de ska få stopp gängvåld och allmän kriminalitet genom att ”utmana de manliga könsrollerna” De ska prata feminism och snällism med skurkarna. Istället för att äska fler poliser och kräva att poliserna stiger fram i sina traditionella polis- och mansroller för att klå buset på ett sätt som buset förstår...Faller Stockholm, faller Sverige? Eller blir det fria svenska jägare och hemvärnsmän kvar ute i bygderna som låter storstäderna gå under likt Sodom och Gomorra i sina egna synder? Den som lever får se säger de, och nu börjar det vara just den punkten vi har nått, att det gäller att överleva för att på nytt bygga upp vår civilisation efter sammanbrottet...

Mansroller och ansvar

tors 19 sept 2019

Mikael Anjou, författare till boken ”Den ineffektiva byggbranschen – en förändringsagenda.”

Bristande kompetens, slöseri med arbetstid och problem med kvaliteten. Han har skrivit en rungande uppgörelse med byggbranschen som han själv verkat i, i många år. Han är övertygad om att en mer effektiv bransch leder till billigare hus... hej och hå... Som tidigare vice koncernchef i bygg-koncernen Einar Mattsson, har han haft en god inblick i byggbranschen...

Han har säkert rätt när han räknar upp alla de faktorer som bidrar till fördyrade byggen... men lagen om detaljernas tyranniska diktatur gäller naturligtvis även byggbranschen... att vara så absorberad av detaljerna hos något att man inte längre ser helhetsbilden... att inte se skogen för

alla träden...

Mikael A. ser dessvärre inte skogen... det vill säga den vägledande socialdemokratiska korporativismen som numera är omfamnad av hela den politiska adeln i riksdagen...

Byggsektorn är en av de branscher som är hårdast drabbad av korruption. En lösning vore att skapa säkra vägar för vissel-blåsare, säger Byggchefernas ordförande. Många gånger rör det sig om skattemedel, detta är något som angår oss alla, säger Kajsa Hessel. Stora summor pengar, attraktiva varor och tjänster samt byggprojektens många led gör att samhälls-byggnad är särskilt utsatt när det handlar om korruption...

Jösses Amanda... Kajsa H. tycker att vi ska satsa på vissel-blåsare i stället för att bekämpa korruptionen den politiska vägen... om ni inte fattat det så är det de skattefinansierade offentliga projekten som sätter sin prägel på hela bygg-branschen... har man jobbat i korrupta projekt som Nya Karolinska, tar man med sig arbetssättet till nästa jobb...

Byggbranschen slösar med arbetstid hävdar tidigare byggchef

En nyliberal som gillar "fri 

invandring" och utopin, det "fria nattväktarsamhället"...

ett motsatsförhållade... icke

då... inget välfärdssamhälle

åt arbetslösa invandrare... ingen

invandring... men välkomna att

konkurrera med svennarna om

 jobben...

Frihet och ordning kan tyckas vara varandras motpoler. Men som vanligt komplicerar verkligheten saken. Här i Berlin har människor betydligt större frihet än i Sverige - och samtidigt är Tyskland ett land med mer ordning. I Sverige inskränks individens frihet samtidigt som den allmänna ordningen tycks vittra sönder...

Att tyskarna har större frihet innebär även att de måste ta mer ansvar själva. Vilket är karaktärsdanande. Det ger perspektivet att man är ansvarig för sina handlingar och (i rimlig utsträckning) även för konsekvenserna av dessa...

Frihetens idé äger elegansen hos en ekvation. Individen skall ha så stor frihet att leva sitt liv efter eget huvud som möjligt. Andra sidan av detta mynt är att ett sådant samhälle förutsätter att man respekterar sina medmänniskor, deras frihet, deras säkerhet och deras egendom...

Vilket i sin tur kräver ett grundläggande, tydligt, enkelt, intuitivt och begripligt regelsystem. Samt en fungerande ordningsmakt och ett oväldigt rättsväsende med tillräckliga resurser...

Här i Berlin får du göra som du vill - så länge du inte stör någon annan, för då gör dom korv av dig. Polisen känns närvarande, trovärdig och rimligt kompetent. Den som röker en joint eller har frivilliga sexuella kontakter i utbyte mot pengar är inte av intresse för ordningsmakten. De skadar ju ingen annan. Men handlar det om våld, stöld eller skadegörelse - då blir det Stor Utryckning...

Frihet och ordning

Har ni gått på bluffen om isbjörnarna...

bluffen enligt Susan C. alltså... Sh har naturligtvis ingen kunskap om saken...

Susan J. Crockford - Wikipedia

Översätt den här sidan

Susan Janet Crockford (born 1954) is a Canadian zoologist, author, and blogger specializing in Holocene mammals. She is currently an adjunct professor in Anthropology at the University of Victoria...

Isbjörnar har ju inget evigt liv... dom dör ledsamt nog som allt annat levande... både knall och fall eller sotdöden, utdraget och plågsamt... att det händer på grund av klimatförändringar är kanske tänkbart någon gång... det är nog till och med troligt att dom inte finns längre om många tusen år eller så... att det skulle hända inom femtio år är nog mindre troligt...

 

Susan Crockford: No climate emergency for polar bears

 

Susan Crockford - Marijn Poels Online

ons 18 sept 2019

Tyranniet finns i detaljerna... Denna budgetdag är det många belopp som bollas runt. Egentligen borde ingen politiker tillåtas att prata om annat än miljardbelopp. Redan det är bara en promille av budgeten. Mindre belopp än så påverkar inte den politiska inriktningen...

Det som slog mig mest när finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade regeringens budgetförslag och partierna kommenterade densamma, var att politiker har en tendens att tala om småbelopp som räknas i några miljoner kronor. Det borde nästan vara förbjudet en sådan här dag. Det är småsmulor. Även en hel miljard kronor (tusen miljoner) är faktiskt bara en enda promille av statsbudgeten...

Effektivitet i den offentliga sektorn borde vara en framträdande punkt i samband med att statsbudget behandlas.

På politiker låter det ofta som att alla samhällsproblem kan lösas bara man kastar några miljoner på dem. Så är det naturligtvis inte. Pengar måste användas med effektivitet, men mänskligheten kännetecknas av en vilja att slippa effektiviseras. Därför måste det finnas en piska som tvingar fram effektiviseringar. Inom privat verksamhet utsätts man för konkurrens och man har vinstambition, båda dessa omvärlds-krav tvingar fram effektiviseringar. Inom offentlig sektor finns inget sådant här omvärldstryck. Då är det lätt att skatte-pengarna rinner iväg och inte används effektivt. Här borde betydligt mer energi läggas för att finna bättre och smartare sätt att utnyttja skatteresurserna...

Statsbudgeten: Många nollor blir det

Nu har jag inte skrivit om huvudmotsättningen i Sverige på så länge att du kanske tror att den har upphört. Det har den inte. Den går fortfarande mellan å ena sidan det makthavande politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex (och ett trasproletariat med beroende klienter som viktigt väljarunderlag) och å den andra sidan den nettoskattebetalande medelklassen...

Min ambition, när jag för fyra och ett halvt år sedan tillsammans med Annika Borg startade den här bloggen, var att under historiens gång, det vill säga medan dagarna gick, fila på den analysen av Sverige för att se om min tes, som då bara var ett sociologiskt hugskott eller ett suddigt fotografi av terrängen, skulle visa sig vara en sann karta som går att använda för att orientera sig i vårt samhälle...

Själv tycker jag att bekräftelserna kommit slag i slag. Alltfler tycks ha gjort denna berättelse om Sverige till sin (vilket de självklart kunnat komma på själva utan att läsa mina texter eftersom det som blivit uppenbart kan iakttas av alla). När vi ser politiker slingra sig och prata goja och vägra att förhålla sig till verkligheten så inser nästan alla att de försvarar något sjukt. De försvarar sin egen maktposition. Till exempel kan de inte erkänna att migrationen faktiskt inte artar sig till något kompetensregn eftersom att erkänna detta vore att erkänna vanstyre vilket är omöjligt eftersom de då vore tvungna att kasta in handduken. Att frivilligt kasta in handduken är det sista en härskarklass gör. Härskarklasser hittar på vad som helst för att sitta kvar. Betrakta l´ancien régime i Frankrike...

Patrik Engellau: Huvudmotsättningen igen

Det inklippta i Agenda... "Vi har ännu inte haft några klimatförändringar... vi har väderfenomen men några klimatförändringar av betydelse har inte inträffat"...

Söndagen den 15 september blev jag uthängd i propagandakanalen SVT:s program Agenda som ”ovetenskaplig klimat-förnekare” (17 min in i programmet). Som stöd för sin uthängning hade man klippt ut ett årsgammalt yttrande av mig ur sitt sammanhang. Det gamla inslaget har hittills nästan 100.000 tittare...

 

Lars Bern kommenterar SVT fake news nr 1 om klimatet.

Att göra som SVT är ett exempel på ytterst oseriös propagandajournalistik. För att hitta den lilla snutt som man visade måste någon ha suttit och gått igenom flera timmars inspelningar på Swebbtv. Den som gjorde detta kunde i sitt letande inte missa att min ståndpunkt vad gäller klimatveten-skapen är helt i linje med Vetenskapsakademins ståndpunkt och vad landets ledande klimat-forskare Lennart Bengtsson har sagt och skrivit...

Jag har inte bara deklarerat detta i Swebbtv utan jag har även skrivit det på denna blogg och i mina böcker om klimatfrågan. Att man på detta sätt klipper ut denna lilla snutt, måste varit i syfte att försöka ge en vrångbild av min uppfattning i frågan och inte att tillhandahålla en opartisk bild som är SVT:s skyldighet enligt statuterna. Handlandet bekräftar vad jag upprepade gånger framfört på Swebbtv, att SVT är en propagandakanal som medvetet snedvrider och vinklar nyheter. Det vi numer känner som Fake News. Om ni vill veta hur det faktiskt är, då skall ni istället titta på Swebbtv...

Nu blev jag inte särskilt upprörd över det inträffade utan snarast lite stolt. Jag kände mig som mannen i ringen i den rubricerade bilden. Han som inte följer den politiskt korrekta fårskocken som ges voice i statliga SVT. SVT visade även ett diagram där de påstod sig veta att hela 86% av svenska folket delar klimatalarmisternas dystopiska inställning i frågan och att jag tillhörde 2% dissidenter som inte delade denna uppfattning. Även detta påstående från SVT verkar vara Fake News...

Samma dag publicerade nämligen det välrenommerade opinionsinstitutet YouGov en internationell undersökning som visar att Sverige är ett av de länder där folket tror minst på klimatalarmismen. Nyligen publicerades även en svensk undersökning som visade en kraftig minskning av svenskarnas prioritering av klimatfrågan, som där hamnade långt ner på listan över viktiga politiska frågor. YouGovs siffra över klimatlarmstroende var 36%, medan hela 48% av svenskarna har samma uppfattning som jag själv...

Uthängd av propagandakanalen SVT

tis 17 sept 2019

Ni må tro att Storebror fifflat med Shs

besökssiffror 17 sept efter helgens

länkar... inte kan väl Storebror vara

rädd för Sparreholmarn... 

För inte är väl ni läsare rädda för att läsa om dom små atombombsexplosionerna under tvilling-tornen 9/11...

Eller det kommunala pseudosjälvbestämmandet som kommer att sprängas i bitar när depressionen slår till och skapar anarki i gamla Svedala...

Som tur är... är svenska

folket inte nyliberaler som

Mats J... vi andra betalar 

gärna skatt för att inte svenska staten ska förfalla... men vi kan lära av Mats att skatte-finansierade tjänster ska tillfalla 

svenska skattebetalare och inga 

andra... svenska folket inklusive Mats

vill dessutom absolut dela med sig av 

vårt gemensamma överflöd till 

åtminstone den närmaste omvärldens

olycksbarn...    

Utsagan... "Ett beskattat folk är ett lyckligt folk"... skulle kunna stå som devis för finansminister Magdalena A. För att säkra den framtiden förstörs medvetet Sveriges ekonomi, med avsikten att utan debatt och inhämtande av mandat från folket snabbansluta Sverige till valutaunionen...

Det menar i vart fall ekonomen Sven Larson...

Denna inställning hos skattekollektivet är naturligtvis inte bara irriterande för den socialistiska maktapparaten, skattekollektivet hotar att vid nästa val kast ut dem och aldrig mer släppa in dem. Detta vill makten förhindra genom att ta hjälp från storebror EU. En storebror som aldrig tackar nej till mer odemokratisk maktkoncentration och nya ekonomiska påtryckningsmedel...

När kronan avsiktligt kollapsats med gemensamma ansträngningar av svenska politiker och tjänstemän på Riksbanken, då tänker de utan skam be ECBs valutakontor om hjälp ur ”dilemmat”. Sverige blir en vasallstat med en sosseelit utnämnd till unionens fogdar för evigt. Svenskarna, vem bryr sig om dem? De finns ju knappt och har ingen kultur värd att skydda. Bättre då att lägga vantarna på deras naturtillgångar när de beredvilligt lämnar dessa ifrån sig i utbyte mot den illustra titeln Fogde över Förfallet...

Ett beskattat folk är ett lyckligt folk

I tidigare bloggar har jag pekat på hur tidningar som SvD och DN alltmer liknar veckoblad. Med det menar jag att antalet färska nyhets-reportage blir färre. Samtidigt fylls sidorna med texter som kunde ha författats för en vecka sedan. Ja till och med månader i förväg...

Det rör sig om livstilsreportage, krönikor, etikettsfrågor, psykologsnack, kulturartiklar i ett brett spektrum osv. Alltså billigare artiklar om man ser till kostnaden att hålla nyhetsredaktörer på plats. Men även billigare till substansen. Kolla själv om du inte tror mig...

Så varför inte döpa om DN till Månadens nyheter. Och SvD till veckans händelser. Men då det numera mest rör åsiktsreportage så vore Månadens tyckande kanske en mer korrekt varudeklaration. Utvecklingen är trist. Särskilt som prenumerationer är dyra...Landets journalister ser sig själva som förnäma pennfäktare. De har en hög svansföring. I själva verket är majoriteten ganska simpla tyckare. Minoriteten skickliga skribenter skäms antagligen över att hamnat i dåligt sällskap. Det finns anledning till det...

Före detta "tomten" och professorn som slipper tomtestämpeln i framtiden... revanschen är massiv...

Under många år så var entusiasmen för s.k. ”förnyelsebar” elproduktion stor, både i Tyskland och i Sverige. Vi som varit kritiska talade för döva öron om den dåliga ekonomin, om vilka problem som de varierande leveranserna ger upphov till, om miljö- och hälsoskadorna av vindkraft. Det verkade som om politiker och media hade både ögonbindlar och öronproppar...

Men på senare tid har allt fler upptäckt de nackdelar som man dittills talat tyst om. Tittar man på Tyskland så inses snart att deras Energiewende inte är den framgångssaga som man trodde. Om man tittar på vindkraftsprojekt i vårt eget land så ser vi att de lokala protesterna bara växer. Och det intressanta är att åtminstone lokalpressen allt oftare kommer med kritiska reportage och de tillåter vindkraftsskeptiker att komma till tals...

Ja, i Tyskland blir det allt vanligare att även stormedia är öppna med nackdelarna. Ett exempel är Der Spiegel ovan. Och den här gången så är det så bekvämt att jag slipper att översätta. En utmärkt sammanfattning finns nämligen av Markku Björkman på Energinyheter.se...

Ingen kan vara säker. Men vissa tecken – tunga tidskrifter, vissa tidningar, många bloggar, gräsrotsorganisationer – tyder på att något väsentligt håller på att hända med opinionen. Det är inte längre helt tabu att ifrågasätta nyttan med sol- och vindkraft. Inte alls lika tabu som att ifrågasätta klimat-alarmismen. Så länge vi fortfarande har demokrati med en viss yttrandefrihet så spelar opinionen alltid roll i det långa loppet. Låt oss hoppas...


Motståndet mot vindkraften

mån 16 sept 2019

Gubben i lådan dyker upp... plötsligt 

och oväntat... En ann' kan väl vara så god som en ann'... hypotesen behöver ju inte vara sämre än någon annan... kanske är den bättre än alla andra... faen vet...

Per Berglund har intrycket att de personer som är valda av oss och som vi tror styr, i själva verket inte alls är de som bestämmer. Samhället börjar likna ett rum med en envägsspegel där vissa personer tittar ut och styr ifrån ett hemligt rum som man inte kan se in i...

Hisschaktet för transporthissen i tvillingtornen ligger i direkt anslutning till det gemensamma avloppssystemet och en bomb placerad i hisschaktet skulle kunna ge de spridningseffekter man sett, enligt Per...

Per Berglund menar att det enda sättet att förklara effekterna på tvillingtornen och intilliggande byggnader är att en bomb med sprängkraft i storleksordning 3-400 ton trotyl. Det enda sätt att klara detta är med hjälp av en liten atombomb...

Det finns sedan flera decennier små atombomber som utan större problem skulle kunna placerats i hisschakten för den som har tillgång till byggnaderna...

Per Berglund utgår från att det var ett externt angrepp med vissa försänkningar i USA och i den djupa staten. Han tror inte att man skulle kunna få en stor mängd militärer och andra befattningshavare att bryta sin ed mot den amerikanska författningen och därigenom låta tusentals oskyldiga amerikaner omkomma...

Den entitet som har gjort detta har, enligt Per, haft till syfte att allvarligt skada det amerikanska samhället och den konstitutionella amerikanska republiken. I agendan ingår skapande av kontrollsamhället och möjligheten att kontrollera och spåra motståndare...

Per tror att den främsta orsaken till skapandet av kontrollsamhället är att oskadliggöra opposition. Hans bedömning är att de internationella finansintressena och deras försänkningar i den djupa staten är den entitet som är ansvarig. Det är också samma entitet som ser till att beslutsfattande flyttas allt längre från medborgarna exempelvis ifrån Sverige till EU och det är inte ens säkert att det är där besluten fattas...

1.    

 

Lördagsintervju 61 del 1 med Per G. Berglund om hur 11 septemberattackerna förändrade världen.

 

Lördagsintervju 61 del 2 med Per G. Berglund om hur 11 septemberattackerna förändrade världen.

1.    

 

Lördagsintervju 61 del 3 med Per G. Berglund om hur 11 septemberattackerna förändrade världen.

De flesta som skriver om USA:s ekonomi nämner aldrig att landets tillväxt år efter år efter år sker med lånade pengar.  Detta perversa tillstånd beskrivs som ”tillväxt”. Det är sjukt. Det handlas som fan i USA med rena luftpengar. Alla skuldbubblor växer och växer och växer...

Utan lånade luftpengar hamnar USA:s fall av BNP på cirka 10 %. Detta groteska BNP-fall blir verklighet i samma stund som sedelpressarna avstannar. Det går fort utför. Allt spricker när världen fått nog av galenskaperna och överger dollarn som valuta. Den ekonomiska katastrofen kommer som en stormvind. Massor av länder i hela världen överger nu dollarn i sin handel...

Dråpslaget kommer när Saudiarabien överger dollarn i handeln med världens största importör av olja – Kina. Läs följande ord noga – detta beslut är redan fattat. Officiellt är det ännu inte tillkännagivet men jag VET att denna affärsöverenskommelse är undertecknad! USA är totalt desperat, men det spelar ingen roll vilka pjäser USA flyttar på schackbrädet – CIA är schackmatt. Muhammed bin Salman låter sig inte luras ännu en gång. Han har fått nog. Aramco Oil – Saudiarabiens kronjuvel – kommer att offentliggöra företagets affärsuppgörelse med Kina när det anses lämpligt. ”Petroyuan” är på väg att ersätta petrodollar. Därmed är dollarns öde beseglat...

Hör och häpna – USA fortsätter att trycka dollar utan att finna köpare av US-bonds. Snacka om alarmerande ekonomiska nyheter. Ingen normal människa placerar sina pengar i finansiella dasspapper, men det finns gott om tomma mänskliga skal som gärna spolar ner andras pengar i toaletten. Det vimlar av sådana psykopater inom bankvärlden. Utplundringen av världens folk kan bara stoppas när USA:s respirator stängs av – men när sker detta och vem drar ut sladden...

Kina – Det ofattbara miraklet! Snart blir det yuan istället för dollar

En privatspanare som inte vet ett pillekvitt om Store-bror och den verkliga makten... en svans till det lokala etablissemanget med lösningar i stil med detaljernas

tyranni...  

Politikerna kommer inte att stoppa våldet. Persson riktar hård kritik mot gängsamtalen med alla riksdags-partier – utom SD. Brottslingarna

”bryr sig inte ett pillekvitt”, samtidigt som vi andra drabbas av stora inskränkningar i vår rättssäkerhet med de föreslagna lagändringarna...

Mera av samma... De här busarna begår brott hela tiden. På de här personerna ligger det tonvis med aldrig utredda brott, som borde vara betydligt enklare att utreda än skjutningarna. Men det är viktigt att man får rätt poliser, tillägger Persson som menar att många poliser är ”vansinnigt förtjusta” i att leta efter bortsprungna hundar och köra fyllerister...

Mera av samma... Det som ska till, för att få stopp på det här, är vanligt snutarbete. Det är spaning, övervakning, utredning och på dem så fort de har gjort någonting. Minsta lilla syltfläck på fingrarna, så ska de in på förhör. Men det gör man inte idag, för de begår grova brott hela tiden som förblir outredda därför att det inte är mord...

Leif GW Persson: Partiernas gängsamtal är meningslösa

sön 15 sept 2019

När ska ni vakna...

Frågan kan tyckas provokativ, men är faktiskt väl motiverad. Klyftan mellan det svenska folket i gemen och det styrande skiktet av politiker och höga tjänstemän, flertalet styrda av en allt mer distinkt politisk agenda utan den sakkunskap som alla förväntat sig, blir allt djupare och får allt svårare konsekvenser för det svenska samhället...

Under mer än tjugo år, sedan Barcelonaavtalet undertecknades 1995, har mångkulturen stått i fokus för svensk politik utan att folket varit medvetna om avtalets innehåll och målsättningar. Under regeringskrisen förra året undertecknades dessutom dess fortsättning genom FN:s Global Compact av den svenska provisoriska regeringen. Man har gått till valurnorna i den goda tron att höger var höger och vänster var vänster...

Floskelpolitiken har medvetet fått väljarna att tro att allt var som vanligt. Media har effektivt hindrat alla politiska alternativ från att få utrymme i debatten. Såväl statsstyrda SVT som våra större tidningar har bombat ut sin propaganda för mångkulturen på ett sätt som hade kunnat få vilken diktator som helst att bli grön av avund...

Hela filmindustrin, såväl den amerikanska som den svenska, har producerat filmer vars smygindok-trinering har varit både så subtil och medveten att vi inte själva märkt hur våra åsikter och attityder anpassats till de nya målen. Värdegrund, globalisering, påstådd antisemitism och brun-smetning, hatet mot nationalismen, krossandet av könsroller och familjeband har varit nya vapen i kampen mot dem som älskat sitt land...

Mångkulturen handlar inte längre om att hjälpa migranter till ett bättre liv, den handlar om att genomföra ett utbyte av Sveriges urbefolkning mot ett spektrum av jordens alla folkgrupper, där svensk identitet begränsar sig till en blågul tröja på en fotbollsmatch. Om 40 år kommer den utländska, invandrade befolkningen att styra Sverige med majoritet. Detta innebär att svenska traditioner och svensk kultur kommer att väljas bort av samhällets nya herrar. Det finns ingen återvändo i detta scenario eftersom vår nativitet aldrig kommer att kunna mäta sig med invandrargruppernas annorlunda syn på betydelsen av storleken på den egna familjen, klanen eller trossamfundet... 

När kommer uppvaknandet?

Nu krackelerar den svenska välfärden, tryggheten och ordningen på bred front. Regeringen skyller samman-brottet på bristande inte-gration av invandrarna. Enligt moderaterna och SD är orsaken att Sveriges integrationspotential sedan länge överskridits. Som väntat utlovar regeringen nu mer pengar och kraftigare integrationssatsningar för att lösa krisen...

Men vad som krävs är helt andra strategier och ett helt nytt sätt att tänka: Återvandring och kunskapsöverföring i stället för fortsatt inflöde och fruktlösa integrationsförsök! Den nya invandringen till Sverige är en del av den nutida migrationen till västvärlden öster- och framför allt söderifrån – och måste ses i den kontexten. Om inte befolkningsexplosionen hejdas och utvecklingen accelererar i de fattiga länderna, kommer en katastrof av oerhörda mått att drabba inte bara dem utan även de utvecklade länderna...

Ord som ”demokrati”, ”humanitet” och ”generositet” har gravt missbrukats. Med starkt stöd av media har vårt politiska etablissemang i åratal drivit en invandringspolitik som enligt SOM-institutets dokumentation strider mot folkviljan. Politiken är dessutom destruktiv i både invandringsländernas och utvandringsländernas perspektiv. Och den motverkar strävan efter global jämlikhet...

Varför integration?

”Det är samma som i Syrien.” Den gigantiska invandringen gör att slum som inte funnits i Sverige på nära hundra år åter börjar breda ut sig...

Likt många andra kommuner som tagit emot många migranter är ekonomin i Åmål i kris. Och mycket tyder på att det bara blir värre...

Arbetslösheten är 12,6 procent, skyhögt över rikssnittet på 7 procent. Mer än var femte vuxen kommuninvånare försörjs med bidrag. Andelen högutbildade är klart lägre än rikssnittet. Kommunalskatten ligger redan på en skyhög nivå, 34 kronor vilket är 1,75 kronor högre än rikssnittet...

Nu börjar slum breda ut sig i Sverige

lör 14 sept 2019

 

Vad händer om en kommun gör uppror mot staten? Det är oklart, för det här är första gången det händer...I veckan tillkännagav Blekingekommunen Sölvesborg att man ämnar utmana migrations-verket och inte ta emot de nyanlända man tilldelas. Oavsett vad man anser om detta så är frågorna många: vad händer egentligen vid en konflikt mellan kommun och stat? Hur ser kommunernas ekonomi egentligen ut? Och vad säger konflikten om den svenska demokratins tillstånd? Dessa frågor tar jag upp i veckans video...

Det kommunala pseudosjälvbestämmandet är som ett gummiband som kan sträckas ut nästan hur långt som helst... när det brister har vi anarki på både gott och ont...

Wiki... Anarki är ett begrepp som används i två olika meningar...

1. Ett tillstånd som innebär frånvaro av härskare eller statsmakt. Beteckningen används av anarkister i positiv bemärkelse om det ideala samhället...

2. Förvirring och kaos i brist på lagar och/eller regering: en negativt laddad beteckning. Ingen bestämmer, alla gör vad de vill...

Ordet anarkiskt betecknades av Marx ett tillstånd av okontrollerat kaos, men noga åtskilt från ordet anarkistiskt som används inom anarkismen för det eftersträvade samhället utan regering, an archos. Motsatsen till en anarkist är språkligt sett en arkist eller etatist, det vill säga en anhängare av auktoritet, makt och egendom...

 

KOMMUN-UPPRORET: Vad sker när Sölvesborg, Filipstad och Staffanstorp utmanar staten?

I september har Sverigedemokraterna nått sin högsta notering någonsin i Sifo. Partiet ökar till 20,2 procent, med två procentenheter. Det är en statistisk säker ökning...

Många är dom etablerade proffstyckare och

statsvetare som t.ex. moderaten och professorn Tommy Möller och till och med en sverige-demokrat som Tricki Dick som hittar på de mest fåniga orsaker till SDs framgångar...

Låt oss vara ärliga och erkänna att svennar, i ökande grad, inte vill bli utbytta mot invandrade muslimer...

Sifo: Högsta nivån någonsin för SD

Jacob Nordangårds granskning av familjen Rockefeller och deras roll i klimatfrågan avslöjar flera kopplingar till Sverige. Det går en direkt linje av utbildning och tro på koldioxiden som en växthusgas från Svante Arrhenius, via Carl-Gustaf Rossby och Bert Bolin till Johan Rockström. Rossbys verksamhet i USA finansierades av Rockefeller och han satt med i en del av deras styrelser. Bolin var bästis med Olof Palme som ordnade stockholmskonferensen 1972. Köp boken eller låna på bibliotek, läs den...

Rockefellers har varit rådgivare i miljöfrågor till flera amerikanska presidenter. Främst naturligtvis Nelson Rockefeller som en kort tid också var vicepresident i efterdyningarna av Nixons avgång. Vad som inte står att finna i boken är en koppling till John F. Kennedy. Var Rockefeller inblandad i mordet på honom...

Andra kända ledande personer och organisationer med kopplingar till Rockefellers, finansierade av dem eller med plats i olika styrelser, är: familjen Ford, Henry Kissinger, Michail Gorbatjov, familjen Rotschild, George Soros, Maurice Strong, bröderna Koch, Bill och Hillary Clinton, Al Gore, Christiana Figueres, Emmanuel Macron, flera FN-organ...

Det som dessa monopolkapitalister har gemensamt med monopolsocialisterna är alltså en gemensam önskan om monopol, globalt monopol. Det är väl inte så svårt att begripa och med dessa pengar och kontakter finns möjligheten att driva en konspiration...

Därutöver finns det andra som inte deltar i själva konspirationen, men ser möjligheter att sko sig på att följa i dess spår. Det är andra företagare, politiker, forskare, NGOs med flera...

Självklart noterar den som är vaken ett oerhört stort antal nyttiga idioter som lider av klimatångest och kräver omedelbara totalitära åtgärder för att rädda planeten. Varför önskar alarmisterna så intensivt en totalitär värld...

Rockefeller – En klimatsmart historiarockefeller

fre 13 sept 2019

 

Dagens David Icke... 13 sept... har fått många skrattare att tystna... på tok för många fortsätter att skratta av rädsla för upplysta ifrågasättande verklig-hetssökande agnostiker...

Skrattar du när du blir rädd är du sannolikt hjärn-tvättad av Storebror genom den maktdyrkande etablissemangssvansens MSM...

Att David Icke har en enastående berättarförmåga och ett förbluffande minne för fakta och ett fantastiskt sinne för logik, kan väl ingen förneka... han tycks aldrig tappa den röda tråden... hans hisnande utomjordiska hypoteser behöver man ju inte tro på men mera fascineras av... å andra sidan är dom så fantasieggande att det kan vara befogat att gapskratta åt dom av rädsla...

DAVID ICKE - DICK CHENEY AND THE 911 COMMISSION | London Real

Två tunga opinionsbildare, journalisten Janne Josefsson och freds-forskaren Wilhelm Agrell, går i var sin morgontidning idag ut med nödrop om att Sverige håller på att gå under i våld och laglöshet. Är det så att våldet nu börjar närma sig etablissemangen i media och akademi...

Kommer regeringen med dess stödpartier att vakna och ta till sig av det faktum att nu också personer inom etablissemangen slår larm om att läget är synnerligen allvarligt och akut?

Mitt svar är: nej. Man har inte den mentala och intellektuella kapaciteten att förstå att Sverige inte längre är som för 20 år sedan. Man vill dessutom inte begripa. Man är rädd för att ta in verkligheten...

Därför kommer man att fortsätta skönmåla samtidigt som man smutskastar dem som varnar för utvecklingen – vilket naturligtvis främst gäller Sverigedemokraterna som ligger 10-20 år före alla andra. Att erkänna situationen är att ge Jimmie Åkesson rätt. Då låter de hellre Sverige gå under...

De enda som kan bryta dödläget är svenska folket. De kan visa vilka de sympatiserar med. En kantring i opinionsmätningarna är nog det enda som kan få politiska makten att börja agera...

Nu slår både Janne Josefsson och Wilhelm Agrell larm: Sverige går under

HAX är ju representant för en utopi... det nyliberala libertarianskt frihetliga KLP... ett omöjligt parti... icke desto mindre kan dom lära oss andra om frihet... liksom vi kan lära oss från den motsatta omöjliga utopin... kommunisterna och deras solidaritetstankar... som ni borde veta vid det här laget är Sparreholmarns ståndpunkt, den gyllene medelvägen... en tredje omöjlig utopi, med dagens partier...

Med risk för att HAX upprepar sig...

Politiken gapar över för mycket. Den tar på sig uppgifter som den varken är kompetent nog eller lämpad att sköta. Den tränger undan erfarenhets-baserad utveckling, spontan ordning och frivilligt samarbete. Och med allt mer politisk makt över allt fler områden blir det pannkaka av allt. Även sådant som staten faktiskt bör ägna sig åt...

Politiska beslut tenderar att styra över hur allt skall vara och hur alla skall bete sig, en gång för alla. Men samhälls-utveckling är en dynamisk process utan slutmål. Därför är risken överhängande att politisk styrning går fel. Och garanterad när politikerna slutar vårda sin trädgård...

Enda sättet att ta sig ur denna fälla är att minska politikens makt. Att överlåta mer till det civilsamhälle, den marknad och de enskilda individer som har den flexibilitet som krävs för att tillhandahålla sådant som efterfrågas i ett dynamiskt, föränderligt samhälle. Och att staten sedan fokuserar på ett litet antal kärnuppgifter. Sådant som med nödvändighet behöver skötas gemensamt. Och att all dess kraft satsas på att göra detta på ett så kompetent sätt som möjligt...

Dessvärre förefaller det som om det – i vart fall idag – inte går att rösta sig till varken mer frihet eller en mer rimligt fungerande stat. Inget av riksdagens partier verkar förstå eller ens se problemet. Och varför skulle de? Det ligger ju faktiskt inte i deras intresse...

Staten – därför fungerar den inte

tors 12 sept 2019

 

 

Antalet uppehållstillstånd växer kontinuerligt och visar inga särskilda tecken på att minska trots talet om hårdare regler. Lars Bern menar att politikerna förlorat kontroll över utvecklingen...

Enligt Lars Bern kommer vänstern med S och V aldrig kunna lösa problemet med gatuvåldet i Sverige eftersom de bygger sina röster på klanerna. Ska man lösa detta måste man spärra in klanledarna och slå sönder klanerna. Att politikerna i dessa partier är lierade med klanerna visas av att S+V i vissa valdistrikt fått uppemot 89% av rösterna i senaste valet...

Många länder framställs i våra medier som fattigare än de är, för att motivera mer än 44 miljarder i bistånd. Vi avslutar med att diskutera en trevlig turistresa till Bulgarien som har en kostnadsnivå som passar den svenska kronan och tittar på ett klipp från en solig badort vid Medelhavet i Syrien...

Fjärde statsmakten nr 17 med Lars Bern om negativ ränta, klanstrider, Sida mm

 

In this new, deeply compelling, extremely controversial, eye-opening and mind-blowing 2 hour 20 mins. AGE OF TRUTH TV interview special, Ole Dammegard is explaining how he understands these world changing events after almost 40 years of research and how they are connected...

Ole Dammegard is interviewed by Age Of Truth TV presenter, Lucas Alexander on October 8, 2018 in Copenhagen, Denmark, to mark the 55th anniversary of the JFK mystery, which gave "birth" to the term "conspiracy theory". But what are the facts and who were involved?...

One of the leading experts and researchers into the JFK assassination is author, lecturer and truth speaker, OLE DAMMEGARD, who is one of the top conspiracy researchers into not only JFK, but 9/11, False Flag Terror attacks, New World Order politics and the assassinations of Robert Kennedy Jr., Martin Luther King, Swedish Prime Minister Oluf Palme, John Lennon along with, what he calls, the "Hollywood Hippie Movement Psy-Op" in the 1960´s...

OLE DAMMEGARD ~ "JFK & 9/11 Conspiracy & Cancer Killing Machine" [Age Of Truth TV] [HD]

 

Det var förstås skrattretande till att börja med...

Det är det fortfarande, tycker dom flesta... men skam den som ger sig...

Och det gjorde han inte...

David Icke... after!

ons 11 sept 2019

 

"Dårar" som David Icke och andra 

sanningssökare som kallas konspira-tionsteoretiker är nog inga dårar i intellektuell mening...

David Icke började arbeta som reporter på BBC fram till 1988. Samma år gick Icke med i Gröna partiet och blev så småningom partiets talesman. Under 1990 hävdade Icke att en ande från andevärlden kontaktade honom genom ett medium...

Sedan 1990 har han koncentrerat sig på frågan "vem eller vad" det är som kontrollerar världen, vilket också är huvudämnet för hans böcker och föredrag...

David Icke discusses theories and politics with Eamonn Holmes

Klärvoajans eller synskhet är, inom bland annat spiritism, den påstådda förmågan att under ett särskilt själstillstånd skåda ting som är dolda för sinnena, exempelvis att se vad som tilldrar sig på avlägsna platser dit synen inte når...

Tror du att NWO äger dig... det "tror" åtminstone Ole D... Sparreholmarn är böjd att hålla med...

"Tro" är kanske fel ord men pseudoverkligheten 

är synnerligen påträngande... eller hur...

Sanningssökare som Ole D. blir allt fler... å andra sidan blir ju ni som är hjärntvättade också fler och fler...

Lördagsintervju 43 - Ole Dammegård om bakgrunden till terrordåd.

Lördagsintervju 51 med Ole Dammegård om bakgrunden till terrordåd, nr 2.

Känslan växer sig allt starkare, hos Sh i alla fall... pseudomakthavarna tycks liksom uppträda som urusla skådespelare i en barnslig såpa...

Med repliker som denna, får en att tro Amanda L. inte förstår innebörden i teaterstycket som hon spelar i...

"Att medierna kan granska makthavare och ge människor insyn och information är en förutsättning för en fungerande demokrati. I tider av fake news, inskränkt pressfrihet och med krafter som vill begränsa det fria ordet är satsningar på starka och oberoende medier extra viktigt."

Inte kan man med bästa vilja i världen kalla de publikationer som är beroende av statliga pengar för sin utgivning, för oberoende... så vilken sorts demokrati är det Lind och regeringen vill rädda med riktade pengar till vissa publikationer...

Inskränkt pressfrihet?

Fortsättning