Anteckningar Borgarn Medborgarn Sparreholmarn Självhushållning Hälsa och Kost Musiksidan intro Arkiv Sparre... Sparreholm Internet i Sparre Framtiden Ritat i Helgesta Husprojektering Kommunen Politik Korporativism Historia Dissidens Gammelmedia Historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nåja, nån gång ska väl Sh lära sig att 

hantera layoutfunktionen...

Medborgarn och kompisen Sparreholmarn lyssnar och ​iakttar...

  

Arkiv Sparreholmarn  uppdat. mars 2019

 

Blitzortung    Animerade väderkartor

Global map of wind

 

Lite hit och dit...

Om ickefeminism... 

Om livsåskådning...                       

"Gyllene snittets ism" och "Gyllene snittets parti"

Folkhemmet 

Nationalism kontra Globalism

Libertarianism kontra Totalitarism

Stadsplanering lagad

Fortsättning följer...

Snart kommer dom... Djingis Khans ättlingar...

Raka nya Sidenvägen till Kouvala där dom stannar till och kollar läget... bidragen förefaller bättre på andra sidan...

Shanghajar finlandsbåtarna och startar en ny folkvandring... Fjärilseffekten är ett begrepp inom kaosforskning och teorin för dynamiska system. Den avser en egenskap hos vissa kaotiska system som det mänskliga, inte minst angående den begränsade förutsägbarheten för väder och folkvandringar...

 

https://i.ytimg.com/vi/v4xZUr0BEfE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBwJrIczgcAvEro-apYUEArPcRY3wThe HU - Yuve Yuve Yu

https://i.ytimg.com/vi/jM8dCGIm6yc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLB9M8yLPOWwLT-TFz0WnVxD-fHPEQThe HU - Wolf Totem

Man får betala ett pris för att vara tillsammans med dom förkylda småglinen i helgen... och det är det förstås värt... men varför är småbarn så smittsamma... ska det vara nödvändigt för evolutionen...

sön 19 maj 2019

 

X

X

X

https://i.ytimg.com/vi/kj2D-sZh_nE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLB39WJS3pJX-QQOxQFB2XU1zWzyNgLars Bern: EU valet handlar inte om högerextremism!

Nog har ni förstått vid det här laget att Sh inte ser några tendenser till en minskad byråkratisk ordning i väst-världen... lungsoten kommer som ett brev på posten... men allting ordnar upp sig när den spontana själv-organiseringen bringar reda i skiten...

Komplexitetsteori är en vetenskapsgren som behandlar system med följande egenskaper...

de är komplexa, många oberoende enheter interagerar, t.ex. ett mänskligt samhälle eller den levande cellen...

interaktionen inom systemet medför spontan självorganisering t.ex. fåglar som anpassar sig till andra fåglar och därmed skapar en flock...

de självorganiserande systemen är adaptiva, de försöker att vända händelser i dess omgivning till fördelar, tex en art utvecklas i riktning mot bättre anpassning till omgivningen eller företag som lär av erfarenheter...

sådana komplexa, självorganiserande och adaptiva system har en dynamik som gör att de skiljer sig från statiska objekt som t.ex. datorer, som endast är komplicerade till skillnad från komplexa...

Komplexa system är mer spontana, mer oordnade och mer levande - de befinner sig på randen till kaos, där systemen har tillräcklig stabilitet för att vara uthålliga, men samtidigt kan omvandlas. Randen till kaos är där komplexa system kan vara spontana, adaptiva, och levande...

Komplexitetsteori har sitt ursprung inom fysik, biologi, kemi och ekonomi och har nära kopplingar till kaosteori. Komplexitetsteori tillämpas inom forskning på vitt skilda områden, från organisation och kommunikation till datavetenskap och matematik...

Inom datavetenskapen handlar komplexitetsteori om att klassificera beräkningsproblem enligt hur väl algoritmer för att lösa dem kan prestera. Man talar bland annat om hur lång tid beräkningen kommer att ta, tidskomplexitet och hur mycket minne som kommer att behövas, minneskomplexitet, alternativt rumskomplexitet...

Komplexitetsteori

lör 18 maj 2019

Dagens antifascister är morgondagens fascister... sa Winston C... på sin tid... morgondagen har kommit... Eva B. tycker ju att höger-populister är dagens fascister... vad tycker ni... är högerpopulister dagens fascister... eller är det dom som varnar för högerpopulism som är dagens fascister... det är odemokratiskt att vara högerpopulist men demokratiskt att vara vänsterpopulist...

Högerpopulism... vad är det... man kan undra... är Putin vänster- eller högerpopulist...

Högerpartier i Sverige enligt Wiki...

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Liberalerna

Nordiska motståndsrörelsen

Moderaterna

Medborgerlig samling

Sverigedemokraterna

Populism avser vanligen ett förenklat förhållnings-sätt till politik, där samhället delas upp i de två grupperna "folket" och "eliten". Folket ses vanligen som bärare av "sunt förnuft"...

Definitionen av begreppet populism saknar konsensus i den akademiska världen. Trots det används begreppet ofta i den politiska debatten. Vanligtvis används det som ett nedsättande uttryck, exempelvis för att antyda en form av extremism eller att företrädare för populism söker förenklade lösningar på komplexa problem...

Sparreholmarns syn på Europas och Nordamerikas kaotiska samhällssituation har ju inte ändrats med åren... utveckligen är naturligtvis starkt förknippad med kaosteorins och komplexitetsteorins spelregler... kaos och självorganisation hör ju ihopa, så lite kaos skadar inte... det är oändligt mycket värre om Johan H. nedan har rätt...

Söndra och härska – så krossar man en

demokrati

Man kan slå upp vilken tidning som helst och den är som ett designerkök. Vinklingarna, åsikterna och analyserna ligger kant-i-kant, utan minsta glipa. Färgkoordinationen är sövande exakt. De blanka ytskikten speglar sig i varandra. Till och med de små accenterna – de planerade avvikelserna – matchar perfekt...

En ensam röd blomma mot fyra nyanser av dyrbeige. Det är den bästa roll man kan hoppas på som kolumnist. Och när debatterna bryter ut – Är det synd om Virtanen? Ska ö-rådet rösta bort Annika Strandhäll? Får man vara hemmafru? – sker allt enligt fastlagda recept. Tre deciliter harm. Två matskedar härskarteknik. Ett kryddmått formuleringskonst. Sölas det lite på bänkytorna är till och med det enligt instruktionen. Liksom den snabba upptorkningen. Det var väl just detta som fick folk att kasta sig ut på de sociala mediernas heta linje, när chansen gavs. Nu jävlar skulle det som aldrig sades till slut bli sagt. Ett par år senare var det digitala gapandet en lika förutsägbart formgiven del av helheten som allt annat. Samma sak med ”alternativmedia”. Allt är lika tillrättalagt och måttanpassat där, det är bara färgen som skiljer. Och ledan växer...

Det är förstås inte så att allt som skrivs och sägs är ointressant. Det är bara det att allt passar så fasligt väl in i allt annat. Som om hela offentligheten var ett pussel där man, hur man än försöker, ständigt får tag i rätt bit och lägger den på rätt plats. Aldrig någon udda bit som blir över. Förresten gäller det inte bara offentligheten, utan de flesta samtal som sker privat också. Det ena ger det andra. A och B. Si och så. Yin och yang. Samma kvävande harmoni...

Det är den förbannade tidsandan, förstås. Vi är alla dess slavar. Allt vi säger och tycker och tänker kommer ur den tid vi befinner oss i. Få klarar ens av att hålla fast vid hur de tänkte för tio eller tjugo år sedan, i en annan tidsanda. Man sveps ständigt med av vågen. Man är vågen. Till och med om man försöker frigöra sig från tidsandan, ligger det antagligen i tidsandan. Dystert och hopplöst? Jodå, men oroa er inte. Det ligger helt enkelt i tiden. Skulle man kunna lura tidsandan på något sätt? Kanske...

Ett experiment: vi väljer ut några personer med hyfsad tankeförmåga och sätter dem i isolering i 20-30 år. Inga medier, internetkopplingar eller bokcirklar. Inget umgänge. De som inte blir heltokiga släpper vi ut när den utmätta tiden gått. Vi sätter dem genast i arbete. Som kritiker, ledarskribenter och kolumnister. Som författare, dramatiker och regissörer. Vissa kan bara skickas in i vanliga, vardagliga samtal...

Det gäller att vi är snabba. Tidsandan är en kompromisslös kraft. Snart har den format våra nysläppta efter sin mall. Men kanske får vi ändå några veckor av synpunkter och infall som inte alls går att bygga in under de fläckfria köksbänkarna. Kanske blir det några pusselbitar som inte går att tvinga in i samtidspusslet, ens med hammare. Vilken lättnad det vore. Riktig originalitet. Fria människor i ett hav av slavar. Eller så kanske man helt enkelt borde börja läsa gamla tidningar, i stället för aktuella. De skrevs också av slavar, men för en annan tidsanda. Det gör dem fria i dag. Och där är trösten: en dag, när vi alla är borta, blir vi också frihetens röst, i en värld med annan tidsanda än vår. Då kanske till och med den här texten får ett syfte...

Tidningarna har lika blanka ytskikt som ett designerkök

fre 17 maj 2019

En högerextremist di kallar´t, en antisocialliberal alltså... en sanningssägare på excessen... njaä...

Partierna går fortfarande ut på det gamla viset med att EU inte ska lägga sig i, det som svenska politiker har kört i 25 års tid. De säger inte att det är det de vill... att flytta mer beslutandemakt till EU alltså...

De svenska partierna föredrar än en gång att diskutera inrikespolitik. Men mer kärnkraft är inte en fråga på EU-planet. Att föra den diskussionen i EU-valkampanjen är bara konstigt...

 

I stället hade vi kunnat debattera de frågor som diskuteras i Europa. Till exempel finns det starka krav på att vi ska ha en ny konkurrenspolitik som försvarar europeiska företag mot icke-europeiska, alltså det vi kallar för protektionism i Sverige. Man vill att Europa ska ha chans att bygga så där jättestora företag som amerikanerna och kineserna kan göra. Men det riskerar förstås att gå ut över konsumenterna. Både tyska och franska regeringen har skrivit tonvis med papper om saken...

Vilket är ditt råd till en osäker väljare? Vad ska man titta efter hos kandidaterna och partierna?

Det får gärna vara en som är energisk, för det är ett hårt arbete. Det får gärna vara en som är duktig på att prata för sig och knyta kontakter. Och det får hemskt gärna vara någon som verkligen kan ett område. Om du råkar vara kemist eller vet mycket om jordbruk eller digitala frågor kan du komma otroligt långt; information och kunskap är valutan nere i Europaparlamentet. 

Så hitta en pigg, kunnig kandidat och strunta lite i vilket parti den tillhör...

”Alla vill ge EU mer makt, men de erkänner det inte”

tors 16 maj 2019

En onödigt ungdomlig professor...

Det tycks ibland inte finnas någon gräns för hur många samhällsproblem vi enkelt påstås kunna lösa – om vi bara ökade migrationen. Så ser inte verkligheten ut. Ekonomiskt är migration en mycket dålig affär, skriver Stefan H...

Pär Granstedts inlägg om att invandring skulle vara en effektiv åtgärd mot Sveriges demografiska problem är i sig inte ny. En lång rad tidigare inlägg har från olika håll sökt argumentera för att migration är lösningen på pensionsproblem, på arbetskraftsbrist, på glesbygdsproblematik, osv...

I sak är dessa argument mycket lätta att bemöta, och att vederlägga... det kan tilläggas att man inte behöver vara docent i nationalekonomi för att förstå detta... det räcker med vanligt gammalt bonnförnuft...

Frågan om migration förblir mot denna bakgrund en fråga om moraliska överväganden, och om hur mycket svenska skatte-betalare är redo att betala. Ekonomiskt är det en mycket dålig affär...

Varför påstås invandring lösa samhällsproblemen?

Det är, som ofta i KU, en fråga om det som uppenbarligen är sant också ska bli officiell sanning, eller om lögnen är mer politiskt aptitlig...

När en politiker vill frigöra sig från sanningen handlar det nästan alltid om att de som vet vad som faktiskt skett håller truten. Det gör de ofta, eftersom inblandade i ärenden av detta slag med få undantag är i beroendeställning av de politiker som synas. Det kan bli dyrt att vara alltför uppriktig. Men i fallet Begler/Strandhäll har det inte riktigt fungerat som tänkt...

Efter att ha läst KG Scherman måste man undra om Strandhälls och regeringens problem är större än det till en början verkar vara. Det handlar kanske inte bara om att strunta i regler och ordningar för att vinna politiska fördelar. Det handlar kanske om att man inte ens är riktigt bekant med vilka regler och ordningar som gäller, eller åtminstone ska gälla, i relationerna mellan politiker och myndighetschefer...

När KU är färdig med sin hantering av just detta fall vore det en bra idé att ägna lite tid att klargöra hur statsförvaltningen bör fungera. Det vore bra om ministrar i framtiden är en aning mindre sugna på att hålla ”informella samtal” till höger och vänster. Och det vore bra om den här generationen politiker inte slängde svensk förvaltningstradition överbord, utan att ens begripa vad de gör...

Ett samtal för mycket

ons 15 maj 2019

Det förefaller onekligen som om mänskligheten tar ett rejält kliv bakåt i utvecklingen... åtminstone det västerländska...

Sparreholmarn får fortsätta belysningen av "Armageddon eller lungsot" senare...

För tillfället är det jobbigt med förkylniningen... gubbens immunförsvar inför dylika angepp har rämnat efter utsättningen av cancerdrogerna...

tis 14 maj 2019

Tippingpointen närmar sig... känner ni 

vibrationerna...

Armageddon eller lungsot

Uppenbarelseboken 

tror på en sista strid mellan det goda och onda... på slagfältet Armageddon... men det är ju bara en konspirationsteori bland många... hur det ska sluta alltså... Greta tror ju att vi ska brinna upp... åtminstone dom onda klimatförnekarna... så hon är inne på samma linje... ett himmelskt rike ska öppna sig för alla goda klimatalarmister som vill följa Gud... när dom onda har kastats i en sjö av brinnande svavel...

Det är klart att man inte kan utesluta att bli kastat i en sjö av brinnande svavel av dom goda... Sparreholmarn lutar mera åt lungsotshållet... inte nödvändigtvis sotdöden... utan mera att dom onda får svårare att andas, bara för att dom goda andas upp allt syre och låter dom onda bara andas koldioxid...

"Ibland smyger sig misstanken på att det här samhället har blivt så komplicerat dysfunktionellt att ingen egentligen kan styra det längre. Eller ens styra upp det"...

Dessa sakernas tillstånd blev alltmer uppenbara under 2010-talet... Mordor, det mörka imperiet... skakar i sina grundvalar...

Sparreholmarn drabbades under hela 1990-talet av den tilltagande förvirringen inom sjukvården...

mån 13 maj 2019

Tippingpointen närmar sig... känner ni 

vibrationerna...

Dom värsta politruckerna i Flens kommun... dom som orsakat mest skada i det lokala samhället...

"Ibland smyger sig misstanken på att det här samhället har blivit så komplicerat dysfunktionellt att ingen egentligen kan styra det längre. Eller ens styra upp det"...

Dessa sakernas tillstånd blev alltmer uppenbara under 2010-talet... Mordor, det mörka imperiet... skakar i sina grundvalar...

Sparreholmarn drabbades under hela 1990-talet av den tilltagande förvirringen inom sjukvården...

Lämna inte Flen och Filipstad i sticket

sön 12 maj 2019

Tippingpointen närmar sig... känner ni 

vibrationerna...

Något nytt imperium blir det inte inom överskådlig tid... Europas förenta stater... Europa består ju faktiskt av både väst och öst... och en del av öst 

har blivit väst... tro det om ni vill... det gör inte britterna i alla fall... dom har ju sitt eget samvälde att ta hand om...

"Ibland smyger sig misstanken på att det här samhället har blivit så komplicerat dysfunktionellt att ingen egentligen kan styra det längre. Eller ens styra upp det"...

Dessa sakernas tillstånd blev alltmer uppenbara under 2000-talet... terrorns gyllene årtionde...

Sparreholmarn drabbades under hela 1990-talet av den tilltagande förvirringen inom sjukvården... en tioårig jakt på ett sjukdomstillstånd slutade med operation veckorna innan millennieskiftet till den högmodiga sjukvårdens stora förvåning... år 2000 började en period med "tillfrisknande"... inom citationstecken pga nya sjukdomar som uppstod av stark cancermedicinering...

lör 11 maj 2019

Tippingpointen närmar sig... känner ni 

vibrationerna...

Något nytt imperium blir det inte inom överskådlig tid... Europas förenta stater... Europa består ju faktiskt av både väst och öst... även om gammedia och herr Googel gör sitt bästa för att få oss att tro att halva Europa inte är Europa... det är inte mycket Europa har gemensamt förutom det indo-europeiska språket och varianter av religionen... den förhatliga kristendomen byts visserligen ut mot det godhjärtade islam som kan ena Europa under Koranens ledstjärna...

"Ibland smyger sig misstanken på att det här samhället har blivit så komplicerat dysfunktionellt att ingen egentligen kan styra det längre. Eller ens styra upp det"...

Dessa sakernas tillstånd blev alltmer uppenbara under nittiotalet... Sovjetunionens kollaps, för att nämna en utrikas påverkan utifrån... men också rasismen efter balkankriget...

den massiva skolkampanjen om förintelsen som skulle utrota

rasismen... kommunaliseringen av skolan... finanskrisen efter novemberrevolutionen... Kräklingbobranden på Gotland... novemberstormen... tunneln genom Hallands-åsen... Estoniagåtan... Malexandermorden... den ofärdiga teknik-

utvecklingen som togs i bruk för tidigt... EU-valet... tobleroneaffären...

Sparreholmarn drabbades under hela tioårs-perioden av den tilltagande förvirringen inom sjukvården... en tioårig jakt på ett sjukdomstillstånd slutade i ett fiasko för sjukvården och en katastrof för patienten... Sparreholmarn lärde sig dock mycket om det svenska byråkratiska högmodet...

fre 10 maj 2019

Tippingpointen närmar sig... känner ni 

vibrationerna...

Historien upprepar sig... germanerna och hunnerna var inte att leka med... det västliga romarriket dukade under per omgående... det östliga höll emot lite längre men omvandlades av turkarna till det osmanska eller ottomanska riket... hunnerna och det mongoliska riket drog sig tillbaka... det var bara för stort för att hållas samman... nu går folkströmmarna åt motsatt håll... europiska riket är på fallrepet...

.

"Ibland smyger sig misstanken på att det här samhället har blivit så komplicerat dysfunktionellt att ingen egentligen kan styra det längre. Eller ens styra upp det"...

Dessa sakernas tillstånd blev alltmer uppenbara under åttiotalet... att det överorganiserade Sverige blev det första västerlandet som avslöjade sin förvirrade dysfunktionellitet var ju naturligt... ni minns pomperipossa och tiden efter... ni minns bankerna och dom lössläppta finansvalparna... ni minns valpskatten... ni minns novemberrevolutionen... ni

minns Palmmordet och poliskatastrofen... förutom folk-vandringar är komplexa samhällssystem dömda att gå under... ingen kan längre styra Sverige, Europa och Nordamerika... det var Sparreholmarns tes på den tiden...

tors 9 maj 2019

Tippingpointen närmar sig... känner ni 

vibrationerna...

Varför gör ni på detta viset, medborgar-svennar... ni vill inte se och höra talas om konsekvenserna av ett över-organiserat storebrors-samhälle... det är fullt förståeligt... men att gömma sig i sanden... perkele...

Sparreholmarn började känna vibrationerna på sjuttiotalet... utan att förstå orsakerna riktigt... på åttiotalet kom också förståelsen, med kärnkraftskaoset och med dom första kontakterna med kommunvärlden...

ons 8 maj 2019

Tippingpointen närmar sig... känner ni 

vibrationerna...

"Ibland smyger sig misstanken på att det här samhället har blivit så komplicerat dysfunktionellt att ingen egentligen kan styra det längre. Eller ens styra upp det"...

Eller sitter ni tryggt i en stötdämpande bubbla 

med mjuk fjädring som isolerar er från omvärlden... lyckostar...

Sparreholmarn ska i alla fall gå in i jobb-bubblan igen... nåra dar, alltså... ingen panik, alltså... utan bara lite extra fokus på jobbet i bubblan, alltså... för att slippa kaoset där ute, alltså...

tis 7 maj 2019

 

Förstår ni inte hur det hänger ihopa... man kan ju inte veta säkert förstås men om imperiet säckar ihop blir det nog inte mycket kvar av zionismen...

The Agenda welcomes Pulitzer Prize-winning journalist Chris Hedges, who over the past decade and a half has made his name as a columnist, activist and author. He's been a vociferous public critic of presidents on both sides of the American political spectrum, and his latest book, 'America, the Farewell Tour,' is nothing short of a full-throated throttling of the political, social, and cultural state of his country...

Den 5 oktober 2014 vigdes Hedges till präst i den presbyterianska kyrkan. Han fick en tjänst som biträdande pastor och fängelsepräst i Elizabeth, New Jersey...

https://i.ytimg.com/vi/tPk9HSLagVg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLB-LP9BcMwuVPKocn4jLB5JGJqzPQThe Collapse of the American Empire?

En illiterat gaphals som inte har läst Selma Lagerlöf, August Strindberg eller Klas Östergren... så man kan nog

inte begära att gaphalsen ska känna till skillnaden mellan zionister och semiter...

År 1897 samlades den första judiska kongressen där Theodor Herzls idéer diskuterades. I samband med det bildades Sionistförbundet. Namnet kom från berget Sion i Jerusalem, där templet en gång legat. Sionisternas problem var att Palestina redan var befolkat av en halv miljon muslimska och kristna araber. Till en början gick därför utvandringen från Europa till Palestina långsamt...

Invandringen till Palestina ökade i samband med den s.k. Balfourdeklarationen 1917 då britterna (som kontrollerade området) gav judarna rätt att i begränsad omfattning bosätta sig i landet. Men det var först 1948, efter andra världskriget och Förintelsen, som sionismens mål förverkligades då staten Israel utropades...

Israelisk expansion... Sedan Israel först ockuperade de sista palestinska områdena år 1967 har staten drivit på utbyggningen av israeliska bosättningar på Västbanken, vilket är i strid med folkrätten. Idag bor 760 000 olagliga bosättare på Västbanken, inkluderat östra Jerusalem...

Vissa bosättare menar att judar är Guds utvalda folk, och att de därför har rätt att stanna i hela det bibliska Israel, som inkluderar palestinska östra Jerusalem och Västbanken. Dessa är viktiga religiösa platser för troende judar och viktiga ideologiska utrymmen för nationalistiska israeler. Majoriteten av israeliska bosättare har dock flyttat till de ockuperade områdena på grund av att den israeliska staten gett ekonomiska fördelar såsom skattelättnader och billiga bostäder i dessa områden. Utbyggnaden av bosättningar är ett tydligt tecken på att Israel fortsatt väljer expansion och ockupation snarare än fred och säkerhet...

Busch Thor: Horribelt att S tillåter judehat i Malmö


En Zionist-kramare...

nåja, en del gillar zionister och semiter... andra gillar palestinier... men falsk information undanbedes...


Judarna...
För att ge en bakgrund till hur svårt det är att förstå vilka som är judar använder jag mig av en anonym artikelförfattare som bland annat refererar till Benjamin Fulford, före detta chefredaktör för den asiatiska delen av Forbes Magazin, numera visselblåsare, som här har delat in judarna i fyra nivåer. Det är viktigt att förstå att det inte är judar generellt som Hans Myrebro menar har styrt det som skett och sker i världen, utan den grupp han kallar sionister...

Den första nivån är Rothschildfamiljen och deras hantlangare. Bara ett dussin är de faktiska ledarna, ett par hundra av dem skulle den italienska maffian kalla “pålitliga rådgivare” samt upp till en miljon mycket välbetalda medhjälpare och vasaller. Det är denna nivå som Benjamin Fulford kallar den “khazariska maffian”. Det finns förmodligen inte mer än en miljon medlemmar i denna grupp men de håller kontrollpositioner i många institutioner inom regeringar, finans, religion, media etc över hela världen. Många av dem kallas felaktigt för judar...

Nästa nivå är den saudiska kungafamiljen och det sionistiska ledarskapet i Israel som i dag leds av Benjamin Netanyahu. Båda dessa grupper har starka fascistiska förtecken och anser att icke-judar är “användbara verktyg”, goyim (som lär betyda ”mänsklig boskap” enligt citat ur judarnas heliga skrift Talmud,) eller gentiles (icke-judar, hedningar). Denna nivå inkluderar även mycket rika kristna fundamentalister som söker apokalypsen under sin livstid.

Den tredje nivån utgörs av Mossad, den israeliska civila underrättelse-tjänsten, samt den “professionella klassen” av judar, inte bara i Israel utan runt om i världen. Den inkluderar många medborgare som har dubbla medborgarskap, dels i Israel och dels i Tyskland, Frankrike, England och USA. De förråder ofta sitt land för ett ”högre syfte” men de är inte onda som individer. Det är dessa som Mossad kallar ”sayanim”, judar från ett visst land som kommer att ge hjälp – antingen hemlig information när de tillfrågas eller ett skyddat boende eller en lånebil eller vad som helst, inklusive ett alibi – men som egentligen inte är fientliga mot sitt eget land...

Den fjärde och sista nivån är vanliga judar runt om i världen, inklusive de nio miljoner i USA som själva inte har något politiskt inflytande. Det är i huvudsak de första två nivåerna som är de mäktiga sionisterna, även om även de övriga två nivåerna i viss mån kan ha sionistiska intressen och ambitioner. Det är Saudiarabien och Israel, som med hjälp av utpressning och mutor, utövar inflytande över amerikanska politiker och ledare i den privata sektorn, inte den judiska konsumenten eller väljaren. Bland de ortodoxa judarna finns en stor motståndsrörelsen mot sionisternas agerande i Israel...

Ord måste ha betydelse – vad anser SSU om Israel?

mån 6 maj 2019

Gårdagens partiledardebatt kommer gå till historien som den kanske märkligaste tillställningen i svensk politik i modern tid. Trots att det bara är tre veckor kvar till valet i EUP nämndes detta val endast på marginalen. Och trots att såväl Riksbank som riksdagens finansutskott numera börjar bli fullt medvetna om vad som väntar Sveriges kommuner och regioner under hösten berördes inte deras situation nämnvärt. De som är bärarna av samhälkontraktet. Gårdagens partiledardebatt var som att beskåda en debatt där både programledare och deltagare kom från yttre rymden...

Ekonomin i allt fler kommuner är nu under hård press. Framför allt de kommuner som tagit emot stora delar av migranströmmen som exploderade efter Alliansen och Miljöpartiets migrations-överenskommelse 2011. De kommuner som såg en affär i statsbidragen och kallt räknade med att bli rikligt belönade av staten för att framför allt Stockholm skulle slippa ta emot de allt fler migranter som anlände...

Hunden på katten, katten på råttan, råttan på repet... 

Kommunernas skuldsättning, med en allt större del av låneportföljen i utländsk valuta och en stat som sviker kommunerna genom att inte kompensera ens för index i statsbidragen bäddar inte bara för en perfekt storm. Det kommer bli ännu värre än så... 

I oktober börjar det blåsa ute i kommunerna när budgetprocessen nått så långt att det blir uppenbart för till och med den sömnigaste ledamot i kommunfullmäktige. Full stormstyrka kommer råda från och med den första januari 2020 om inte staten går in som garant för åtagandena inom ramen för samhällskontraktet...

I samtliga Sveriges 290 kommuner...

Partiledardebatten verklighetsfrämmande - Situationen i kommunerna föranleder stormvarning

Stackars Tricki Dick... det fanns inget att rapportera om... kaos i sandlådan...

Under söndagskvällens debatt i SVT mellan partiledarna låter Stefan Löfven som en gammal grammofon-skiva som hakat upp sig. Han saknar både riktning och vilja...

Frågan är om så mycket blev sagt, egentligen. Det är mycket enklare att attackera någon annan på kort tid, än att framföra ett eget budskap...

Bakbunden av 73-punktsprogrammet kunde inte Stefan Löfven som vanligt angripa högern för stora skattesänkningar som raserar välfärden. Istället framhöll han att eftergifterna till C och L var en förutsättning för att Sverige skulle kunna regeras – utan inflytande från SD...

På kort sikt kan det fungera men ’kampen mot högerextremismen’ kommer inte kunna vara Socialdemokraternas viktigaste projekt hela mandatperioden. Ska partiet inte tappa fler väljare måste han också visa upp några tunga sakpolitiska segrar”...

Regeringens svaghet är det mest utmärkande i dagens politiska vardag. Den vet bara vad den är emot. Inte vad den är för. Så kan man inte leda ett land. Regeringen måste avsättas så snart som möjligt...

SD1 är hopplöst marginaliserade

”Hade inte redan Nietzsche sagt det – Galenskap är sällsynt hos individerna men mycket vanligt hos nationerna”.

Karl-Olov A. skriver... Eftersom jag sedan flera år tillbaka, utan att finna ett helt tillfredsställande svar, prövat ett antal olika förklaringar till den galenskap som drabbat Västeuropa och är särskilt tydlig i Sverige, fastnar Nietzsches konstaterande, med det tillägget att det inte bara gäller för nationer utan generellt för kollektiv, alltifrån små sekter till civilisationer, som den västerländska. Det går att ge hur många exempel som helst på galna kollektiv. Tag Korpelarörelsen, som har en enda förtjänst, att den hade en så kort livslängd...

På 1930-talet spred sig en religiös väckelse i Tornedalen, som en variant av den dominerande laestadianismen. Toivo Korpela, en predikant från Österbotten åkte några år kring 1930 ensam runt i Tornedalen och predikade. Det fick inte laestadianerna, utan de måste åka två och två. 1934 återvände han till Österbotten men under hans namn fortsatte rörelsen i Sverige, med ett nytt innehåll...

En av Korpelas svenska lärjungar, ”Förste profeten” fick en uppenbarelse vars budskap var att ”Messiasriket” skulle börja den 24 juli 1937. En lantbrukare som kan kallas för ”Andre profeten” fick ungefär samma uppenbarelse. Först skulle de två profeterna tas upp i skyn. Ett år senare skulle en ark komma till jorden, närmare bestämt till Kiruna och hämta upp de troende. Dock fanns det inte plats i arken för fler än 666 människor. Profeterna och de utvalda troende skulle med arken föras till Palestina, för att där lovsjunga Moses, Gud och Lammet. På så sätt skulle 144.000 människor från Israels tolv stammar samlas. Detta i sin tur skulle leda till såväl väckelser som våld. De troende skulle förföljas både i Sverige och resten av världen. De 70.000 människor som nämns i Första Krönikeboken var alla från Skandinavien och skulle ljuta martyrdöden och Skandinavien skulle gå under. De 666 människor som räddats av arken fortsatte att leva ett tiotal år i det nya Jerusalem, en tid då jorden förvandlades dels till ett paradis för de troende och för de övriga till ett brinnande helvete...

Det kollektiva vansinnet

Söndagens partiledardebatt var ännu ett exempel på att politik handlar mer om att visa intentioner, än om att åstadkomma resultat. Partiledar-

debatter kan pröva vårt tålamod, vårt humör och förnuftet självt. Men mest av allt prövar de vår tro...

Så vad är det partiledarna lovar och försöker sälja på oss i sina löften inför EU-valet? En dröm? En hypotetisk utveckling, om världen såg annorlunda ut? En väldigt, väldigt långsiktig plan? En tro?...

Det som ligger närmast till hands är nog att politik allt mer kommit att handla om att skylta med intentioner än om faktiska resultat, eller konsekvenser. Det gäller inte alls bara EU-politiken...

Lag och ordning är inte ett problem att lösas, eller åtminstone inte bara ett problem att lösas. Det är ett verktyg för att få dig att tro på politiker X eller Y:s intentioner. Alla pratar om saken och tycker ungefär likadant, inte för att de är ivriga att få saker gjorda, utan därför att de konkurrerar om att framstå som den person som har bäst intentioner i frågan...

I mörka stunder kan man ana något annat. Nämligen att det ytterst är vår tro på vad politiken faktiskt kan åstadkomma som sätts på prov...

Säg att de nästan samstämmiga politikerna i lag- och ordningsfrågor faktiskt gick samman och fattade sina beslut. Tror ni att problemen med rättsväsendet skulle vara lösta? Tror ni att polisen skulle sluta skriva av vart och vartannat ärende, utan att ens utreda det? Tror ni att gängskjutningarna skulle upphöra?...

Ibland smyger sig misstanken på att det här samhället har blivit så komplicerat dysfunktionellt att ingen egentligen kan styra det längre. Eller ens styra upp det. Vart man än kastar pengarna, hur goda intentioner man än har, lunkar utvecklingen på i slumpmässig riktning, en aning tankspritt och ineffektivt, men fullständigt obevekligt...

Tänker man så blir partiledardebatten ett slags religiös ritual. En magisk handling för att hjälpa oss att försöka besvärja känslan av maktlöshet...

Men kanske är det bara tankar som hör måndagar till...

Ur ”bör” följer inte ”är”

sön 5 maj 2019

 

Årets utfall av väder är lika mycket klimatförändringar som förra årets skogs-bränder var det - det vill säga inte alls. Väder är och förblir en lokal eller regional anekdot, och säger inget om klimatförändringarna. Det är fortsatt mycket olyckligt när populistiska sidor i klimatdebatten använder tillfälligt väder något år som slagträ i en debatt. Det visar på okunskap och biter i slutändan bara tillbaka på dem själva...

De som förra sommaren nyttjade årets tillfälliga väder och sommarens skogsbränder för politiska syften och för att rädda kvar det inkompetenta Miljöpartiet i riksdagen får nu som förutspått tillbaka för att de använde ett års väder som ett bevis på klimatförändringar. Om ett års tillfälliga torka och höga temperaturer är ett bevis för global uppvärmning, så är lika gärna aktuella snöfall i Sydsverige ett bevis för global nedkylning...

 

Men så är det inte. Väder är inte ett bevis för klimatförändringar. Väder är en lokal eller regional anekdot, och varierar stort från år till år. Debatten skadas grovt och aktörers trovärdighet på bägge sidor skjuts effektivt i sank när de blottar strupen på detta vis...

Klimat är ett medelvärde. Och eftersom vi pratar om global uppvärmning, så handlar det just om globala medelvärden. Inte anekdoter från Sverige eller någon annan region, även om de svenska medelvärdena redovisar svenskt klimat...

Så sluta använda väder enskilt dag, månad, eller år som ett bevis på något. Du kommer då bara bli motbevisad inom någon dag, månad eller år, eftersom vädret sedan ändras och kommer visa tvärt emot det du vill hävda...

Det enda du uppnår genom att hänvisa till vädret som bevis kring klimatförändringar är att du utmålar dig som okunnig populist och vetenskapsförnekare, samt att du har klen förståelse för frågan. Ja, således är många politiker populister, vetenskapsförnekare och har klen förståelse. Ingen är förvånad...

Väder är fortfarande inte klimatförändringar

Statsradion, där ett flertal av journalisterna sympatiserar med miljöpartiet och vänster-partiet, rapporterar att S, C och V vill tvinga EU-parlamentet att besluta om ett ”klimatnödläge”, eller ”klimatundantagstillstånd”. Det finns ingen anledning att vara förvånad...

Det är tydligt att de strömningar som kräver klimatdiktatur växer sig allt starkare. Filosofen Torbjörn Tännsjö som aldrig har dolt sina sympatier för kommunismen och miljöpartiets EU-kandidat Pär Holmgren hör till de öppna diktatur-förespråkarna...

Anledning finns däremot att ta det här kravet som ett allvarligt hot. Under kravet finns givetvis djupa auktoritära strömningar och en dold agenda. Historien visar att när diktaturen väl är införd så kommer den snabbt att utvidgas. Steget till läger och nackskott är mycket kort, för hur ska man annars handskas med sina motståndare?...

Vad diktaturanhängarna glömmer är den andra historiska lärdomen, att när det auktoritära styret väl är infört så kommer de mest radikala krafterna mycket snart att gripa makten och för att behålla den måste de göra sig av med de mer försiktiga av sina egna anhängare. Vi har sett det tidigare, när Berget marscherade Gironden till giljotinen och när Stalin utraderade sina gamla kamrater...

Fullmaktslagar och undantagstillstånd i ”nödlägen” har dessutom varit en klassisk metod för att gripa makten med lagliga medel och införa total diktatur. Här är ett bra exempel, en lag med den upplysande titeln ”Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich”, ”Lagen om avhjälpande av folkets och rikets nöd”, som beslutades av den tyska riksdagen den 23 mars 1933...

Gästskribent Christian Palme: Närmar sig

klimatdiktaturen?

Som person är Greta tveklöst charmig, det är svårt att inte tycka om henne. Samtidigt identifierar hon sig starkt med ledarrollen och utgår från att världen snart kommer att följa henne. Hon ber oss att inte vänta tills hon blir vuxen, utan agera nu...

Rubriken på den här krönikan syftar egentligen inte på Greta, utan på det faktum att vuxna människor över hela världen ser upp till henne som en ledare, något att samlas kring när orosmolnen hopar sig. Antagligen är vi så trötta på korrupta makthavare att när ett autentiskt barn placeras på scenen och med självsäkerhet talar om viktiga frågor, tycker vi oss se barnet i Kejsarens nya kläder. Hennes oskuld blir liksom en garant för att det hon säger också är sant...

När en utländsk tidning för ett tag sen noterade att Greta Thunbergs klimatkrav går längre än EUs klimatmål, måste man dock fråga sig: Hur relevant är det att jämföra en outbildad 16-årings åsikter med EUs officiella politik som om de vore två jämförbara storheter? Vilken auktoritet har Greta Thunberg som kan mäta sig med EU-parlamentet...

Själv säger hon att hon samarbetar med klimatforskare. Men klimatforskare kan betyda många olika saker (något jag diskuterar här). De klimatforskare som behöver Greta Thunberg för att nå ut med sina rön, kanske inte är de med störst kunskap om själva klimatet. Jag gissar att det rör sig om forskare som forskat på konsekvenserna av en klimatförändring – som de själva inte kunnat verifiera, men utgår från kommer att hända...

Många äldre forskare med naturvetenskaplig bakgrund, som sett utvecklingen under längre tid, kan vittna om hur forskningen vid våra universitet blir allt mindre vetenskaplig och i allt högre grad motiveras av politiska hänsyn. ”The Greta syndrom” pekar på ett problem, långt större än Greta själv...

Jan-Olof Sandgren: The Greta syndrom

Att identifiera vem som är vänster- och högerliberal är svårare än vad det vid första anblick kan framstå som. Många som själva ser sig som socialliberaler besitter starka högerreflexer, samtidigt som många som utger sig för att vara klassiska liberaler utmärker sig för sina starka vänsterreflexer. Detta yttrar sig inte sällan i att samtidigt som man bekänner sig till en uppsättning principer, så tenderar man i skarpt läge att agera utifrån en helt annan...

Detta gör att gruppen liberaler i sin helhet lätt framstår som både oberäknelig och opålitlig. Ett problem som dock försvinner när man tar sig an mysteriet från en behavioristisk angreppsvinkel genom att se till vad liberaler faktiskt gör, snarare än att lyssna på vad de påstår sig lägga i begreppet "liberalism"...

Vänsterliberaler utmärker sig för att de ser världen genom vänsterglasögon. De ser ett högerextremt terrordåd med få döda som mycket allvarligare än ett jihadistdåd med många döda, eftersom vad de fruktar mer än någonting annat är högern. Vänsterliberaler går från att se åsiktskorridoren som ett hjärnspöke till att själva sig sig som offer för den, när en liten minoritet inom etablissemanget börjar ifrågasätta dem från höger. Vänsterliberaler ignorerar AFA även när föremålet för den våldsamma vänstern är liberaler, men hetsar varandra till att tro att ett Machtübernahme är nära förestående när en liten grupp universellt föraktade nazister arrangerar en demonstration utan att ens bryta mot lagen...

Vänsterliberaler anser att vad som är oskyldigt när vänstern gör det, är ett grovt övertramp när högern gör samma sak. Vänsterliberaler är lika besatta av att högern skall hålla rent på sin kant, som de i praktiken är ointresserade av att vänstern håller rent på sin egen. Vänsterliberaler blir övertygade om att de befinner sig under belägring även när samhället i snabb takt stöps om i den riktning de själva önskar, om processen till deras fasa bromsas in något till följd av motstånd från höger. Vänsterliberaler som genomdriver en radikal och impopulär politik, tenderar att vara oförmögna att uppfatta motståndet mot denna som någonting annat än ett tecken på att högern har radikaliserats och frångått status quo. Vänsterliberaler tycker alltid att ett offer för en Hitler väger minst en magnitud tyngre än ett offer för en Stalin. Et cetera.

Högerliberal är däremot den som visserligen ser sig som liberal, men som inte delar dessa reflexer. En högerliberal är någon som förmår vara liberal utan att hemfalla till självskadebeteende. En högerliberal förmår se det högre värdet i en gånggrift, runsten eller medeltida katedral, även när denna inte fyller någon praktisk funktion. En högerliberal förmår uppskatta det kulturhistoriska värdet i en stad som Baarle, en institution som monarkin eller en gata med ett mytologiskt namn, trots att en gränsrevision, en republik eller ett numeriskt gatunamn till synes vore mycket mer rationellt eller praktiskt...

Bakom den sippa, balanserade och rationella vänsterliberala ytan återfinns i själva verket en ytlig, andefattig och fantasilös nihilism. En högerliberal, däremot, är en människa av kött och blod, och därmed också någon det till syvende och sist går att göra affärer med...

Om vänster- och högerliberaler

lör 4 maj 2019

 

Sven Anders Johansson är professor i litteraturveten-skap vid Mittuniversitetet sedan 2017 och han skriver... alla på DN känner sig 

manade att skriva om hatet och hånen mot Greta. Det är lite förbryllande. När jag läser deras tidning får jag snarare intryck av att Thunberg är ute på en lång världsturné där politiker och potentater slåss om att omfamna henne... det handlar inte om Greta, 

hon är dessvärre bara en produkt-placering...

Och jodå, det är också därför DN hyllar henne: ”Jag kan inte minnas en svensk som tidigare blivit ett namn i den internationella storpolitiken så här snabbt”, skriver chefredaktör Wolodarski (28 april), och beklagar sig samtidigt över den svenska jantelagen. Det slående är att hyllningarna och hatet, som jag har rätt liten inblick i, på så vis tangerar varandra...

ingendera av sidorna är särskilt intresserad av vad Thunberg har att säga. Vill hon införa en Tobin-skatt? Tvinga Opec-länderna att pumpa upp mindre olja? Jag vet inte, men supportrarna på DN verkar heller inte bry sig. Det viktiga är att hon är känd och att hon ”gör något”. Det är ”den framåtblickande idealismen” som är poängen förklarade Johan Hilton i en krönika (27 feb). Jag kunde inte ha formulerat problemet bättre själv...

Det allra mest provocerande i detta är nog yrvakenheten. När en tidning vars ledarsida i decennium efter decennium har predikat kapitalismens förträfflighet och den ekonomiska tillväxtens nödvändighet plötsligt börjar tala om klimathotet som om det vore en chockerande nyhet, var ligger då problemet...

Hos de läsare som aldrig har delat ledarskribenternas naiva tillväxttro? Eller hos ledarskribenterna själva, de som uppenbarligen aldrig har läst vare sig Henry David Thoreau, Georg Henrik von Wright, Carolyn Merchant eller Horkheimer & Adorno; som aldrig verkar ha hört talas om vare sig Chris D Thomas, Timothy Morton eller Claire Colebrook? De har väl haft fullt upp på Twitter...

Nu famlar de efter något att hålla sig i. I sin vilsenhet och oförmåga att tänka självkritiskt vänder de sig till ett barn: titta vilket engagemang! Det står dem naturligtvis fritt att göra så. Men det vore klädsamt om de upphörde med att projicera sin ångest på dem som inte delar den...

Hycklarna älskar när klimatfrågan blir symbolisk

Det påstås, av FN-organet IPCC och dess följare i tron, att människans utsläpp av koldioxid utgör ett hot mot allt liv på Jorden. Hotet skulle bestå i att koldioxid värmer planeten så att den snart blir obeboelig. Detta har avslöjats vara fabricerade och falska påståenden, som försvarats av fuskande forskare och och traderats av politiker och tjänstemän på ett sektliknande sätt. IPCC är inte en forskningsorganisation, det är en politiskt tillsatt kommitté av i huvud-sak okända politiker och juniora byråkrater...

Tiotusentals riktiga forskare har redan protesterat mot hur falsk propagandan om klimathotet är. Trots att sanningssägare i saken både aktivt och passivt tystas fortsätter de att protestera, för de ser med förfäran hur okunskap tillåts trumfa kunskap. Som svar på kritiken säger IPCC att de numera inte baserar sin politik på mätningar, utan på modeller. Det vill säga modeller som de själva har skapat för att skrämmas med...

”Klimathotet” kan inte hota klimatet. Det är redan visat. Vi påverkar inte klimatet så att det kan mätas och de naturliga variationerna klarar vi av, även om det mot förmodan skulle bli lite varmare. Det skulle egentligen endast göra gott. Det skulle också höjd koldioxidhalt göra, för nu är vi nära gränsen för koldioxidsvält. Gösta Pettersson, professor i biokemi i Lund, anger att växterna och därmed vår egen försörjning skulle må bra av en koldioxidhalt kring 1000 ppm. Vi skulle inte ens kunna komma dithän om vi omgående brände alla kända tillgångar av fossila bränslen...

Men klimathotet hotar vår ekonomi. I Sverige kostar de meningslösa klimatåtgärderna årligen miljarder för skattebetalarna. Parisavtalet föreskriver att de rika länderna ska betala 100 miljarder dollar varje år till en klimatfond, pengar som överlämnas till de fattiga länderna, för att investera i olönsam alternativ energi...

För att klara att tvinga av folken i väst sådana belopp och uppoffringar förordar allt fler alarmistiska debattörer att demokratin måste sättas på paus eller avskaffas helt. Vissa går så långt som att kräva civilisationens nedmontering. Detta gör de med hänvisning till en redan falsifierad teori om klimathot som skapat stoPå det viset hotar klimathotet världshistoriens mest utvecklade civilisation, vår egen. Inte genom ett förändrat klimat, utan genom en avsiktlig förstörelse av vitala samhällsfunktioner...

Vad hotar klimathotet?

Afa-tröjan var inget problem för Vänsterpartiet. Kopplingen till Afa är snarare en bra motvikt till att partiet trots allt leds av en vit, medelålders gubbe, som släppt fram en regering med centerpolitik. Ja, ni förstår ju vad jag tycker. Ändå gör ni det inte. För det är trots allt bara en tröja. Sid Vicious hade ett hakkors på sin...

Wiki skriver... Antifascistisk aktion (AFA) är ett svenskt våldsbejakande vänsterextremt autonomt nätverk, bildat 1993, som en del av det internationella nätverket Antifascistisk aktion. Nätverket består av militanta antifascister som har sin ideologiska grund i olika former av socialism. AFA:s övergripande mål är att genom en revolution avskaffa den nuvarande samhällsordningen till förmån för ett stats- och klasslöst samhälle. Nätverket bekämpar organisationer och personer inom den nationella rörelsen, men även myndigheter, företag och förtroendevalda politiker som de anser bidrar till att upprätthålla den nuvarande samhällsordningen som AFA ser som förtryckande...

AFA:s aktioner har i vissa fall varit våldsamma, och organisationen har tagit på sig skulden för bland annat mordbränder, misshandel och hot mot aktörer som ses som motståndare. AFA menar att våld är en metod för att uppnå organisationens mål. Säkerhetspolisen ser AFA som en av de ledande organisationerna inom vad man kallar den autonoma miljön. Organisationen anses inte utgöra ett hot mot det demokratiska systemet i dagens Sverige, medan den ses innebära nog så allvarliga hot mot enskilda individer...

Och så kom första maj. Den vanliga lilla rännilen av nazister begick ett par kyparlopp i vita skjortor, gröna slipsar och plastsköldar. Jodå, de här typerna är ett påtagligt hot mot folk, precis som Afa. Men hur få de är vet vi varje valår. I ett par veckor. Sedan glömmer vi det igen och sätter igång att beskriva Sverige som på randen till kaos och statskupp.

Det mobiliserar vänstern. Så det är klart att Stefan Löfven, som leder en regering vars politik han inte står för, inte kunde låta bli att föreslå ett förbud mot nassarna i sitt första maj-tal.

Det ska städas...

Och i Umeå tågade Vänsterpartiet i något de kallar ”Samling vänster”, som antingen låter som något en fanjunkare skulle skrika, eller en sång av Ulf Peder Olrog (jag vet att båda referenserna är utgångna, men ni kan må bra av lite historia). I själva verket var det en blandning av trotskister, marxist-leninister och antagligen en och annan maoist. Typer med kärlek till diktatur av rätt snitt, alltså. Oerhört anmärknings-värt, sade det moderata kommunalrådet och krävde städning till nästa år. Jag säger det igen: våld är dåligt. Nazism och kommunism likaså. Men måste vi vara så hispiga? Klarar vi inte av att se lite smuts?...

Dagens Nyheter intervjuade ett par killar från Syrien och Libyen som hade sett nazisterna marschera. De gillade inte nassarna, men inte heller tanken på ett nasseförbud. Seraj Ahmed förklarade... Jag har egna erfarenheter av regimers försök att tysta folk, det är ingen bra idé (…) Jag tycker Sverige är fantastiskt med sin yttrandefrihet. Det rör mig inte i ryggen vad de säger, så länge de inte använder våld.

Tack för det. Ingen infödd svensk verkar längre minnas vad som stod på de där väggbonaderna: ”Hellre lite skit i hörnen än ett rent helvete.” 

Afa-tröjan är trots allt bara en tröja

X

Den 5:e principen Rytm ger oss en inblick i universum ideliga rörelse. Ingenting står stilla. Allt pendlar fram och tillbaka mellan polerna. Förstår vi hur detta fungerar i det externa och inom oss själva så kan vi minska pendelns effekt när den svingar mot en tid med mer motstånd och stor förändring...



Vi lever just nu i en sådan tid och det är viktigare än någonsin att förstå hur det här fungerar för att kunna maximerar vår utveckling och därpå vara med och skapa den nya framtid vi vill se. Vi vill undvika att hamna i känslomässigt kaos vilket vi ganska enkelt gör om vi inte ser det större perspektivet...

 

https://i.ytimg.com/vi/yqf8xSQyrew/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCrBdd5ilfV1c4utr85QtrW0Fe8PwHermes Principer 5 av 7 Rytm - Bli en mästare med kraft oavsett vart pendeln svingar

fre 3 maj 2019

 

Någon tycker... det tragiska är att så många beslutsfattare, både inom politik och privat sektor, inte tycks våga gå mot den uppenbara röra av påstådda hot och verkliga hot som blivit en sammanslagen hotbild, vars mörka moln fördunklat förmågan att särskilja vad som är vad...


När man läser alla artiklar och inlägg samt kommentarer till dessa som skrivs, så verkar det som om de flesta blandar ihop miljöhot med det påstådda klimathotet och att klimathotet orsakar våra miljöproblem, alltså blir den universiella lösningen att fixa det allmänt uppfattade,men felaktigt primära hotet...


Som grädde på moset så har Greta blivit en global talesperson för de unga och ingen beslutsfattare vill väl vara den person som riskerar att gå till historien som den som försökte ödelägga framtiden för kommande generationer, när det i själva verket är precis tvärt om, men karriär och hög samhällsposition väger tyngre än att våga gå mot strömmen...

Detta känns ju uppenbart då de flesta som vågar gå mot den allmänt felaktiga uppfattningen är sakkunniga som inte längre har någon karriär med ekonomiska fördelar att ta hänsyn till. Tyvärr blir dessa personer även ofta avfärdade som ”föredettingar” och marginaliserade som några man inte längre behöver ta hänsyn till...

Någon tycker... det är tämligen irriterande att behöva läsa namnet Greta på denna i övrigt seriösa sida. Går det inte att lämna henne åt sitt eget öde ihop med hennes sponsorer. Alla här verkar ju vara överens om falsarierna runt henne. Sluta nämn namnet, tack...

https://i.ytimg.com/vi/cJmZRK15KaY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCFsPsRAhnQ3gWVzFbSB3yqsbpuLQBalladen Om Den Heliga Jeanne D´arc

Klimatfrågan en ickefråga för nästan alla människor

Ett välkänt trick att sprida kunskap om något nytt – som en ny bilmodell – är att låta det nya synas väldigt tydligt i sammanhang som vanligen inte förknippas med reklam eller PR. En klassiker är Bondfilmernas BMW-bilar. Metoden kallas för produktplacering. En av vår tids främsta produktplaceringar heter Greta. Den stackas barnarbetaren får agera draghjälp åt och verktyg för de cyniska människor som vill tjäna pengar på det föregivna klimathotet...

Att produktplaceringen Greta är framgångsrik framgår av det faktum att den i dagarna skulle ha fått 2019-års Titanpris. Det är en utmärkelse som Svenska PR-byråernas förening årligen delar ut till ”nyskapande kommunikation som inspirerar människor och bryter konventioner för hur företag och organisationer kan agera i samhället”...

Av lätt insedda skäl valde hjärnorna bakom produktplaceringen Greta att tacka nej. Det skulle direkt avslöja att verksamheten baseras på en omfattande PR-apparat med tydliga ekonomiska intressen i klimathotsindustrin. Ett sådant intresse är Ingemar Rentzhog som bland annat driver ”We don’t have time AB”...

Syftet med detta bolag sägs vara att lösa den påstådda klimatkrisen, där affärsidén enligt prospektet är ”samla klimatoroliga individer och klimatmedvetna organisationer i ett av världens snabbast växande sociala nätverk inom området. Bolaget avser erbjuda partnerskap, digital annonsering och tjänster kopplade till klimat, hållbarhet och den växande gröna och cirkulära ekonomin.” Här en länk till prospektet (på 120 sidor)...

Gästskribent Rolf Oward: Att marknadsföra klimat

Hej.

I klassen går två barn, Stefan och Ulf. Stefan är tuff, kan slåss och har ett gäng som hyllar honom vad han än gör. Ulf är en tönt, är feg och törs inte slåss. Hans gäng är töntarna: de mobbade och utfrysta. De smiter över till Steffe så fort de får lov, och tjallar glatt på varandra för Steffe så fort de kan...

Jimpa, som anses farlig på riktigt av både tjejer, killar och lärare, är det ingen som vill hänga med. Inte ens Uffe, fast Jimpa försökt få honom att fatta hur man gör med busar som Steffe. Jimpa, och hans polare från ett par andra skolor, har nämligen gett Steffe och hans gäng duktigt på truten varenda gång Steffe mopsat sig, eller skickat fram nån patteglytt ur gänget...

Så Uffe intalar sig att han är bättre än Steffe, för att han inte slåss. Det har fröken sagt är bra och rätt nämligen. Steffe slåss inte heller, säger Steffe: han försvarar sig och de andra i gänget, säger han till fröken. ”Dom är rädda för Jimpa; han e ju helt syko”, säger Steffe, och Gadden och Arnstad och dom andra håller högljutt med: ”Jaaa-a, fröken! ALLA har sett att Jimpa är helt syko – måste han gå i vårat plugg? Kan man ente skicka honom på lägerskola?”

Och i hörnet på skolgården står Uffe och talar till sitt gäng om hur mycket bättre – rent moraliskt – och hur mycket mer vuxna och mogna de är jämfört med Steffes gäng. Så därför är de bättre, fast Steffe gör som han vill med dem...

Och kameran panorerar över skolgården, och vi ser i kanten hur flera nya gäng sakta blir allt större, innan den sveper in mot Steffe: han står med foten i ryggen på Uffe som snorar och grinar och äter grusmacka. I bakgrunden står Jimpa och petar naglarna med en pennkniv, och hans polare Kasslern fipplar med en stilett-kam. Ridå, och hur högtalarna strömmar ”I min lilla, lilla värld av blommor…”

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare

Bekämpa sossar på sossars vis

Intressant är att politiska ledamöter faktiskt vill ta risken att bli upptäckta som fuskare. Det vill säga att en ledamot, som står bakom straffrättsliga regler mot bedrägeri och annat lurendrejeri, vågar riskera att själv betraktas som kriminell. Förklaringen måste vara en självsyn som går ut på att man står över lagen. Det vill säga en känsla av att man egentligen inte sysslar med fusk, utan att det rör sig om pengar som man faktiskt har rätt till...

Det mest intressanta är just denna klasskänsla som finns inom en överhet, som är väl avgränsad och med makt, som utfärdar lagar för andra att följa. Nästan alla politiker ogillar mitt resonemang om en politisk klass. Det ses som populism att tala om yrkespolitikerna som en klass, jämförbar med adel eller kapitalister. Men faktum är att mönstret är tydligt klassbundet. Ty yrkespolitiker är personer...

- med en lagreglerade maktställning
- med en social sammanhållning via familjerelationer,       politiska kontakter, avtal
- som skaffar sig nya sysslor via nätverket
- som lättvindigt tillskansar sig andras pengar utan motsvarande egna insatser
- som ser sig själva som stöttepelare i samhället
- som uppträder som om de stod utanför regler som gäller för vanligt folk...

Den 1 maj brukar man höra och se röda paroller om "klass mot klass". Det är just det vi ser prov på då en riksdagsledamot avslöjas med fingrarna i syltburken...

Klasskamrater

tors 2 maj 2019

 

Första maj har traditions-enligt firats med att högern påpekat det ironiska i att vänstern går ut och demonstrerar mot sig själva. I sak är detta inte bara rätt, utan rymmer dessutom en djupare sanning som står sig även under årets 364 övriga dagar. Den gängse bilden av en rebell är idag nämligen någon vars agenda överensstämmer med maktens, och som går längst fram när samhället steg för steg stöps om i en riktning som råkar sammanfalla med precis den etablissemanget önskar...

Första maj är dock inte en charad endast av detta skäl. Vad som mer än någonting annat gör första maj till en Potemkinföreställning är att en zombie går runt Europa – närmare bestämt socialismens zombie. När förmenta socialister till klassiska socialistiska slagord marscherar under röda flaggor, syftar detta till att flytta allmänhetens uppmärksamhet från det faktum att socialismen är död, och att de politiker som påstår sig representera den sedan länge har upphört att försvara arbetarklassens intressen. Av forna tiders klassanalys återstår endast slagord och klichéer tömda på innehåll, samtidigt som politiken tagit en riktning som inte särskilt lätt låter sig beskrivas enligt gårdagens förklaringsmodeller...

Vad som växt fram efter socialismens död och den nyliberala reaktionen är en ordning som kombinerar en nidbild av kapitalismen med en nidbild av socialismen. Då detta är ett upplägg som varken gynnar arbetarklassen, medelklassen eller de innovativa och värdeskapande näringsidkarna, är det av avgörande betydelse för samma ordnings fortlevnad att dess sanna natur inte uppmärksammas. I ljuset av detta blir dagens charader plötsligt också fullt begripliga. Genom att iscensätta en 1970-talsmotsvarighet till Medeltidsveckan, kan man också upprätthålla illusionen av att allt är som vanligt...

På detta vis förflyttar man inte bara fokus från vad som faktiskt pågår. Genom att hetsa allmänheten till att utkämpa gårdagens strider sår man dessutom split mellan systemets förlorare. Under tiden kan såväl den bananrepubliks-inspirerade klientelismen som den lika bananrepubliks-inspirerade svågerkapitalismen ostört fortgå...

En zombie går runt Europa

En vänsterlibertarianist... det är bara 

att ge sig inför den 90-åriga gubbens 

briljans och klokskap... tänk om socialdemokratin hade utvecklats i libertariansk riktning... en begränsad frihetlig socialism byggd underifrån...

Fnorden här ovanför tror att SD1 är död... det är en sanning med modifikation... ovan jord har SD1 blivit korporativa

partiet, men under jord verkar SD1 fortfarande i stasisk angiverianda... vart SD2 tar vägen återstår att se... att det finns ett behov av ursprunglig svensk socialdemokrati med germanska ideal och folkhemstankar står väl klart... inom överskådlig tid alltså...

Om SD2 betonar det sverigedemokratiska istället för det bidragsdemokratiska kan nog SD2 bli det framtida social-demokratiska partiet...

https://i.ytimg.com/vi/Ywb9kTpkIjw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBHA_v4UXwBZDwK0xgfxRgjCOx6WgDemocracy Now: Noam Chomsky, April 12, 2019

Korporativism är detsamma som samförstånd till döds... En korporativist i sanning... enligt Stefan Löfven är SD, M och KD högerextremister... original eller kopior. Det är

halva folket han talar om...

Korporativism kan enkelt beskrivas som att politik och särintressen växer samman, utanför den demokratiska processen. Detta är något som går djupare och är mer förrädiskt än till exempel ekonomisk korruption. Här handlar det mer om samförstånd som flyttar makten in i fysiskt och mentalt slutna rum...

När en person tror att man har alla emot sig, att man hotas och jagas av andra, brukar man tala om paranoia och vanföreställningar. Vad ska man kalla det när ett helt regeringsparti drabbas?...

De här galna och falska utfallen bevisar hur djup Socialdemokratins kris är. Man har ingen egen politik överhuvudtaget. Det enda sätt man har att försöka behålla väljare är att skrämma och hota dem med att alternativet till S är extremism. Ett påhittat hot som saknar all verklighets-kontakt. De partier som hemfaller åt smutskastning av andra därför att de saknar egen politik, går det aldrig bra för i längden. Det kommer det inte att göra för Socialdemokratin heller...

Är du inte vänster är du högerextrem, enligt Löfven


En snedvriden globalist utan civilkurage och bonnförnuft... jag väntar tills USA har vunnit kampen om oljan...

Lite vanligt bondförnuft säger oss att vi måste bekämpa världens mest aggressiva krigarnation när dom försöker genomdriva en statskupp i ett fredligt demokratiskt land... säger någon...

Allt som USAs hårt kontrollerade media skriver om Venezuela kan utan vidare betraktas som lögn tills motsatsen är bevisad och vi behöver heller inte betygsätta kvaliteten hos Venezuelas regering. Vi kan utan problem nöja oss med att försvara internationell lag och Venezuelas rätt till nationell suveränitet i kampen mot USA...

USA;s egen regering är dessutom tillsatt under mindre demokratiska former än regeringen i Venezuela, men jag hör ingen som säger att vi bör sponsra en statskupp där. Hur kan det komma sig? Det här tjafset från vänster om Venezuela känns helt vilse i pannkakan och kan bara gynna USA imperialismen...

En kommunist replikerar... vi bekämpar USAs och extremhögerns försök till en kupp i Venezuela. Men detta utesluter inte kritik av Maduros socialdemokratiska kapitalistiska regering, precis som när vi kritiserar den svenska socialdemokratiska regeringen. Eller den kinesiska. Vi måste stödja folket och arbetarklassen i alla länder...

Hur besegrade Venezuela högerns statskuppsförsök – som USA-lakejen Margot Wallström vägrar fördöma

ons 1 maj 2019


I småskolan fick jag lära mig att det fanns många sågverk i Medelpad. Ramsan lät "Såg, vid såg, varthelst jag såg, jag såg en såg"... eller om det var... såg vid såg jag såg varhelst jag såg...

http://iloapp.anti-pk-bloggen.se/blog/www?ShowFile&image=1556638401.jpg

Svek vid svek vid svek jag såg var-helst dom svek... sveket sossarna 1 som blev det korporativistiska partiet... sossepartiet som försvann och gick under jorden i ett mycel av mögelsvampar... växte ihop med den övriga undre världen...


Nu är många sågverk nedlagda. Och versen får en ny lydelse. Kvar finns nämligen de fackpampar och yrkespolitiker som S-rörelsen fött. Två sådana, med gedigna karriärer inom partiet och den svenska staten, är Göran Persson och Sven-Erik Österberg. Man kan tala om politiska adelsmän med egna herresäten. Då de knäpper med fingrarna är det bestämt...

Nu föreslås Persson bli ordförande i rörelsen bank, Swedbank. Om partiet vill ha de så, varför inte. Frånsett partiboken så är valet komiskt affärsmässigt sett. Plötsligt är Persson affärsman, som vet hur företag ska skötas...



Perssons partikompis Österberg har varit såväl minister som landshövding bevars. Nu är han bland annat ordförande för Finansinspektionen (FI) - en inte dålig karriär för en person utan studentexamen, såvitt jag kan läsa mig till...

För att Person ska bli ordförande i Swedbank krävs prövning av FI. Är det någon som tror att FI kommer att säga nej? Med sossar i ledande ställning över allt i den svenska statsapparaten är saken klar...

Är det någon som fortfarande inte förstår varför man måste tala om en politisk klass i vårt land?...

(s) vid (s) varthelst jag såg

Palmemordet

Det mesta som går att läsa om skandiamannen finns här...

Palmemordet

Läs om skandiamannen Engström och du förflyttas till en annan Engströms fantasivärld...

Basebollpoliserna på Norrmalm vallar den misstänkte i det fria... sannolikt nånstans på A. F. kyrkogård nära brottsplatsen på Sveavägen- Tunnelgatan... det skulle förstås 

också kunna vara dom jämngamla naturalisterna och rumlarna Albert E. och Werner H. och Gustav F. i samma miljö...

Skandiamannen

Ännu en bit av den nya Sidenvägen är klar. En järnvägssträcka som förbinder Finland med Kina invigdes nyligen. Det är en del av ett megaprojekt för att öka handeln mellan Europa och Kina...

Den nya tågförbindelsen mellan Kouvola i Finland och Xian i Kina är 800 mil lång och det tar tio dagar för ett containertåg att färdas på sträckan...

På den centralasiatiska stäppen i Khorgos i Kazakstan finns den visumfria handelszonen på gränsen till Kina. Den splitternya torrhamnen används för att flytta godset i containrarna eftersom man har olika spårvidd...

”Det tar tre minuter att lasta en container”, säger Galina Osipova, kranförare i den nya torrhamnen. Hon berättar om sitt arbete i ett reportage av SVT Nyheters Asienkorrespondenter Susan Ritzén och Nicolai Zellmani...

Handeln har utvecklats med rekordhastighet. Nu kör tre till fyra tåg per dag via Khorgos till och från Kina...

Den nya Sidenvägen består av flera handelsvägar tvärs över Asien, en av vår tids största infrastruktursatsningar. Med nya kinesiska hamnar, vägar och järnvägar förbinds världsdelarna. Projekten finansieras med bidrag och lån från Kina och med investeringar i de berörda länderna. I april 2017 kördes ett direkttåg för första gången mellan London och Kina...

Att frakta med tåg är billigare än flyg och dyrare än med båt. Men frakten går fortare än med fartyg och kan därför vara mer ekonomiskt...

För nordiska företag kan förbindelsen med finska Kouvola få betydelse eftersom transportavståndet till Kina blir kortare än via Centraleuropa...

Nya Sidenvägen klar – viktig för nordisk handel

Karta som visar järnvägsrutt mellan Kouvola i Finland och Xian i Kina.

Det finns en gräns för varje civilisation när den inte längre kan kallas civilisation. Sverige har passerat den gränsen på en mängd områden... låt oss vidare utgå ifrån att gränsen mellan civilisation och icke-civilisation framför allt handlar om anständighet...

Vilken psykiater som helst kan här ställa diagnos på en nation som är svårt sjuk, som brister i verklighetsuppfattning och har manifesta tvångstankar och hallucinationer...

Det allvarligt rubbade hälsotillståndet utnyttjas och exploateras hänsynslöst av de allra svårast sjuka, politikerna, så att de ska klara sitt eget skinn...

Det är som vanligt i Sverige. En lång rad nyttiga idioter, var och en med tunnelseende och ett noggrant avgränsat litet staketomgärdat område där de bedriver sin dagliga verksamhet, klarar inte att bry sig en millimeter utanför staketet. Deras ansvar och fantasi sträcker sig inte så långt. Än mindre kan de se helheten och se hur alla deras små idiotbeslut samverkar till en fullständig katastrof...

För svenska politiker och myndigheter är det viktigare att skydda terrorister och deras barn än terroristernas offer. Det är oändligt mycket viktigare att få ”hem” IS-terrorister som har bränt människor levande, halshuggit, hållit sexslavar och våldtagit kvinnor och barn än att skydda sin egen befolkning mot terrorism och behandla den med ansvar och respekt...

Ebba, gravfriden och anständigheten

tis 30 april 2019

Palmemordet

Efter tips från professorn själv, började Thomas P. undersöka Stig Engström, Skandia-mannen alltså... efter tolv års grävande har förbluffande omständig-heter kommit fram... därmed inte sagt att Stig E. är mördaren... Thomas P. bok "Den osannolika mördaren" 

publicerades i tidskriften "Filter"...

Den osannolika mördaren : skandiamannen och mordet på Olof Palme‎


Magasinet Filter – granskar, upplyser, fördjupar



Så har det hänt igen. - Efter många års outtröttligt grävande kring Palme-mordet har journalisten Thomas Pettersson lyckats påvisa de mängder av fel kring mordet som begåtts av polis, media, statliga kommissioner, regeringsrepresentanter, spaningsledare. En ny åklagare van vid politiska mord har tagit del av Thomas Petterssons uppgifter och utredningen har backat tillbaka till själva mordplatsen för att ta fram de fakta som fanns där från början, ända tills den dag då spaningsledaren Hans Holmér, stödd av regeringen, riktade det hittills lovande utredningsarbetet år ett helt annat håll....

Om tidskriften Filter...

Filter har gjort det till en dygd att gå över ån efter vatten. Vi ifrågasätter vedertagna »sanningar« och vänder på de extra stenarna för att hitta detaljer som ger nya perspektiv. Den inställningen har gjort att vi flera gånger belönats med och nominerats till några av Sveriges tyngsta journalistiska utmärkelser, bland andra Stora journalistpriset, Guldspaden och Publicistklubbens stora pris...

2018 belönades Filter med utmärkelsen Årets tidskrift av Sveriges Tidskrifter. Juryns motivering löd: »Envetet, ambitiöst och outtröttligt tar de sig själva och journalistiken på stort allvar. Årets vinnare har en känsla för vår tid och en vilja att gå bakom det uppenbara. Det är en egensinnig och omdebatterad röst vi inte vill vara utan.«

Filter utkommer sex gånger om året. I våra nummer kan du alltid hitta överraskande intervjuer med aktuella personer, avslöjande granskningar, drabbande personporträtt och oväntade analyser av vår samtid...

https://i.ytimg.com/vi/9FaHYH4_NyI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLD4JkIPy7BeYdpzCqs_OI_yff1_GATolv års journalistarbete - ny Palmemördare



Vad händer när välfärdssystemen börjar vittra sönder? När vanliga åldringar som betalt skatt hela livet inte kan leva på sina pensioner? När antalet människor som lever på olika bidrag blir för stort? När kostnaderna för kommunernas verksamhet skenar iväg? När man börjar få slut på andra människors pengar?...

Det finns skäl att tro att det inte går att få in högre skatter på vanligt sätt. Men ändå måste den generella välfärdsstaten ta in allt mer pengar. Vilket till att börja med kommer att leda till högre skatter, som måste upprätthållas med ökat tvång. Och att myndigheterna kommer att ägna sig allt mer åt att snoka i folks privatekonomi. Verktygen för detta finns redan på plats. I ett så gott som kontantlöst samhälle finns det inte mycket vanliga människor kan sätta emot...

Processen är till synes enkelriktad. Politikens makt över individen ökar ständigt. Byråkratin växer ständigt. Den offentliga verksamheten blir ständigt allt mer omfattande, samtidigt som den i stora delar tycks fungera allt sämre. Skatterna blir ständigt allt högre. Kontrollen blir ständigt allt mer omfattande. Detta är inte hållbart. Förr eller senare kommer systemet att gå in i väggen. Och vad händer då...

Vad händer när politikerna upplever att de till varje pris måste rädda systemet - men i vart fall en stor del av folket inte längre är med på noterna...

Den svenska vägen till träldom

Enligt SCB ökade Sveriges invånarantal under perioden 2002 till 2018 med totalt 1.289.397 personer. Av dem var 902.106 födda i något annat land. 283.100 var inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. 214.120 hade en inrikes och en utrikes född förälder. Sammanlagt blir det 1.399.326 personer men då är inte de nyfödda barn medräknade, som har två inrikes födda föräldrar...

Det är lätt att bli förvirrad av höga tal, men titta på dem en gång till. Hur kan det komma sig att antalet invånare är högre före än efter att man räknat in dem som är barn till infödda föräldrar, här för enkelhetens skull kallade för svenskar...

Svaret är att den svenska befolkningen under perioden minskade med sammanlagt 109.929 invånare, dels på grund av utflyttning men framför allt på grund av fler dog än det föddes, alltså ett negativt födelsetal. Under enbart 2018 minskade antalet svenskar med sammanlagt 8.280 personer. 3.850 lämnade Sverige och födelseunderskottet var 4.430...

Enligt den amerikanska tankesmedjan Pew Forums beräkningar kan Sveriges befolkning – med en så hög invandring, som ägde rum under åren 2014-2016 – komma att år 2050 bestå av muslimer till 30,6 procent. Det är dubbelt så många som snittet i Europa samma år. Bara två länder i Europa kommer att ha en större andel, Frankrike på grund av invandring från de forna kolonierna och Bulgarien, där en stor del av befolkningen är muslimer sedan gammalt...

Sammanfattningsvis, vi har två processer som sänker landets genomsnittliga IQ: Dels att kvinnor från den nedre halvan av befolkningen föder fler än de från den övre halvan, dels att invandringen domineras av migranter med lägre IQ än det svenska genomsnittet. Till det ska läggas att en majoritet av migranterna är muslimer som gärna vill leva i ett välfärdsland men inte har något intresse av att integreras med majoritetsbefolkningen. Den politiska eliten avfärdar den här typen av resonemang som rasistiska, trots att de är av avgörande betydelse för Sveriges framtid. Så fungerar godhetsreligionen...

Siffror om framtiden

Visst... det är väl kul att veta vilka som bor i svennarnas land just nu... och vilka som tar över om några decennier...

Idag diskuterar jag den demokratiska balansen mellan politiker, myndigheter och civilsamhälle...

I förra veckan uppdagades tecken på att socialminister Annika Strandhäll via socialdepartementet utövat påtryckningar mot försäkringskassan. Stämmer detta kallas det ministerstyre och är förbjudet i svensk lag...

Sh föredrar att kalla den djupa staten för den "undre staten" 

som en del av den "kriminella undre världen"... "kriminella 

undre staten"... för att den lever på skattepengar som inte redovisas... till exempel myndighetsaktivismen...

https://i.ytimg.com/vi/lZCyWSKhd_Y/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBzrS1A9W2kLfALnU2CB8kdL8R62gMAKT, MINISTRAR & MISSBRUK: om myndighetsaktivism och den djupa staten

mån 29 april 2019

Palmemordet

Oraklet kan väl också få uttala sig... jovars, han tycker väl ungefär som privatspanarna och det sällskapet tycker han är lite pinsamt, säger han vid flera tillfällen... han är ju ändå polis... Palme var ju en politisk person... och politiska personer brukar mördas av politiska skäl... det vanliga skälet att dom blir mördade... det är ju en konspiration i deras närhet med poliser och militärer och folk med säkerhetsanknytning...

Oraklet från Gnesta är en uppenbar konspirations-teoretiker... en ann' är så god som en ann'... ursvenska uttrycket för jämlikhet... som privatspanarna alltså... tycker han själv åtminstone... men han skäms för sällskapet...

Den mest lönsamma populisten... han som tycker som sveriges populus... nån ensam försupen galning är det ju inte... som dessutom gillade Palme, det är uteslutet... det är en konspiration, en sammansväjning av poliser och militärer... polisspåret, dom kallar´t, privatspanarna...det gör inte populisten som har kvar sin lojalitet till polisen...

https://i.ytimg.com/vi/FDzDeZV0_e8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBM-dSvEBbFypA1Cfb3bdmLAi-QtAJag tror att Olof Palmes mördare lever

Fast det var ju för åtta år sedan förstås...

Klassiskt liberala partiet eller Nyliberalerna eller Nattväktarpartiet har ju en vision som kan tilltala en frihetlig högerlibertarian... för en vänstervriden libertarian som Sh rekommenderas andra påverkans-alternativ än att rösta...

En nattväktarstat, även kallad minimal stat, är inom politisk filosofi ett statsskick där statens uppgift är begränsad till att upprätthålla fundamental säkerhet, såväl inre sådan som yttre. En tänkt nattväktarstat ansvarar således för rättsväsende, polisverksamhet och försvar, medan övrig verksamhet i landet – utbildning, räddningstjänst, socialtjänst, sjukvård, infrastruktur, etc. – ombesörjs av medborgarna själva enligt frivilliga förbindelser. Nattväktarstaten begränsar sig till att försäkra att medborgarna kan "sova tryggt om natten". Begreppet myntades inom 1800-talets liberalism...

Det fanns faktiskt en tid på 50-60-talet när Sparreholmarn såg socialdemokatin som nån sorts vänsterlibertarianism... en frihetsrörelse för arbetarklassen... jösses vad Sh bedrog sig...

En betydelse bland flera, av ordet, är i princip synonymt med ideologier som frihetlig socialism... Dessa grupper motsätter sig införandet av socialism med auktoritära metoder. De vill bygga den underifrån och sätter sin tillit till bland annat fackföreningar och arbetarkooperativ. En känd vänsterlibertarian i denna bemärkelse är Noam Chomsky.

Klassiskt liberala partiet

https://i.ytimg.com/vi/xTFbnL06puU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCxK-_EhsTVQjzVpiHR9Ljn8Bd0ZADEKONSTRUKTIV VALSTUGA 1 ERIK SVANSBO LIBERALA PARTIET

Efter sex minuter börjar den levande utfrågningen...





Kronan fortsätter falla och Lars Bern uttrycker oro för att detta inte går att komma till rätta med. Vi har målat in oss i ett hörn med stigande skulder och vikande ekonomi. Sveriges bytesbalans, som har varit stark, försämras nu trots att kronans värde faller. Dessutom finns risk för en fullständig bankkollaps om räntorna stiger. Vid förra finanskrisen gick bankerna till statsmakterna för att få hjälp. De nya regelverken innebär att man istället kan ta insättarnas pengar...

Kronan har fallit med 20 % de senaste fem åren och med över 30% sedan den släpptes fri 1992.
Fram till 70-talet höll svenska kronan jämna steg med schweizerfrancen medan det i dag går nästan 10 kronor på en franc...

Vi diskuterar klimatsvindeln och de s.k. hållbara fonderna med investeringarna som ofta är ren bluff. Pengarna är sannolikt mindre hållbara där än vid investering exempelvis i olja eller kol eftersom efterfrågan på detta fortsätter stiga under överskådlig tid...

Vi diskuterar också en fråga från en förälder som oroar sig över att skolan serverar klimatanpassad mat vilket innebär vegetarisk mat, margarin och lättprodukter...

Lars Bern förklarar att detta helt strider mot människans naturliga kost och att de studier som görs visar att vi bör undvika oljor gjorda på frön, dvs raps-, solrosolja, margarin mm och ha ett intag av mejeriprodukter och animalier.
Dessutom menar han att frigående betande djur inte innebär ett hot mot klimatet...

https://i.ytimg.com/vi/xsGy98RiCjs/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAt5zcwCgd_56jlFG3a6bbQ3gawAAFjärde Statsmakten nr 7 om den svenska kronans kollaps och klimatsvindeln

sön 28 april 2019

Palmemordet

 

 

År 1996 visades denna tysk-franska samproduktion för miljontals tittare på kontinenten. Men varken SVT eller TV4 har velat visa den. Däremot har den i beskuren form visats i Sverige på TV8 i serien "Politiska lönnmord" utifrån den engelska översättningen från det tyska originalet, som härmed visas oavkortad...

Tyskar som onekligen är bäst på nazism, har upptäkt en misstänkt nationalsocialistisk konspiration eller sammansvärjning inom den svenska polisen som möjligen ligger bakom mordet på palme... det är vad den tysk-franska

TV-produktionen vill berätta för världen...

"Den undre världen" är vi ju alla bekanta med, eller hur... synonymer.se har bara ett förslag... "träsket" eller "the swamp" som Trump säger... "träsket" är ju en del av "Den undre världen"... till exempel "knarkträsket" och "politikerträsket"... "politikerträsket" kallas ju också Deep State... djupa staten på svenska borde istället heta 

"Den undre staten" för att understryka det ljusskygga...

https://i.ytimg.com/vi/87LEs7LbhOQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLB8_mpe6rzpmfOG6NGTshW1kh5dCAMord i Stockholm. Vem sköt Olof Palme? Det förbjudna spåret

Plötsligt händer det. Den kritiska massan blir tillräckligt stor. Något sker som långsamt startar processen. Sedan sätts saker och ting plötsligt i rörelse - då ofta förvånansvärt snabbt...

Populärpsykologin talar om "tipping points". Och vetenskapen talar om metastabila system - som utåt ser helt stabila ut, för att i nästa ögonblick förändras totalt. Just nu är ett sådant tillfälle när man hör hur det börjar knaka i nationens fogar. Något är på väg att hända...

Politikerna har visat sig oförmögna att sköta vad de tagit på sig. Vilket leder till att offentlig samhällelig kärnverksamhet förfaller. Och längst ner i näringskedjan finns de netto-skattebetalare som förväntas stå för kalaset...

Statsminister Löfven får allt oftare något jagat i blicken. I decennier har politiken gapat över för mycket. Nu klarar den inte att leverera. Och till sist får man slut på andra människors pengar. Detta dessutom i en allt oroligare omvärld. Fällan tycks vara på väg att slå igen för samtyckesregeringen...

Min spaning är att nu börjar det vända. Nu börjar människor tröttna och uppleva sina intressen allvarligt hotade. Nu får det vara slut på dumheterna. Nu måste det till kompetent folk och omfattande förändringar. Nu vill vi ha ett fungerande Sverige, inte en massa tramsiga politiska experiment. Nu vill folk ha valuta för skattepengarna - eller pengarna tillbaka...

Dessutom håller vi på att få ett nytt medielandskap. Med alternativa och sociala media uppstår nya informationsflöden, intressegemenskaper och plattformar. Kritiken bubblar upp till ytan. Vanliga människor engagerar sig och organiserar sig i sakfrågor. Folket får en röst på det nät som numera binder oss samman. Vilket förmodligen är det verkliga skälet till att politikerna ständigt försöker nagga internets frihet i kanten. De avskyr när vanligt folk snokar och lägger sig i...

Frågan för dagen är om någon har en bra, rättssäker och i övrigt acceptabel plan för att rädda landet. Det skall bli intressant att se hur en svensk "Die Wende" ser ut. Och vad som blir den utlösande faktorn, if any...

Är det nu det vänder?

Patienten var väldigt frisk, sade läkaren...
Men han dog ju!...
Man kan inte döma en persons hälsa utifrån en enskild dag, avslutade läkaren...

Något skaver i den svenska själv-bilden, och i synnerhet i den bild som regeringen och dess stödpartier vill bygga av tillståndet. Landets ekonomi sägs gå som en Volvo, eller Tesla för den är lagd åt det hållet, statsskulden är låg och syssel-sättningen den högsta som någonsin uppmätts...

Samtidigt... tillväxten för året beräknas till futtiga 0,6 procent räknat per capita, allt fler kommuner har allvarliga likviditetsproblem och sysselsättningsmåttet är ett tämligen värdelöst mått...

Därför kommenterar den där gamla pensionerade läraren tillståndet på sitt elaka sätt...

Sluta betala skatt i möjligaste mån. Investera inte i Sverige på något sätt – flytta vad du kan av medel utomlands. Maximera alla former av avdrag och uttag av bidrag. Samverka med grannar på orten vad gäller inkräktare, narkotikaförsäljning, inbrott och andra kriminella. Kontakta inte polis, utan lös det själva...

Utbilda dig i självhushållning, odling jakt och fiske, samt svamp och bärplockning. Byt tjänster med dina grannar, i värsta fall kontanter – inte pengar elektroniskt. Använd endast myndigheter för att trakassera och anmäla politiska motståndare – nog har väl miljöpartisten nere i kröken byggt sitt Attefallshus för nära vägen, och hur är det med Fi-medlemmens barn; far de kanske illa? Orosanmälan i så fall...

Var kreativ, och släpp den där gamla tanken om rent spel, eller att det finns hedersregler och ridderlighet – sådant gäller bara inom gruppen, inte mot motståndare och fiender. Det är inte den som slår hårdast som vinner, utan den som står kvar när sista slaget fallit...

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare

Inte nog med det... han ska kommentera invandringen också...

Som jag känner just nu, efter att ha lämnat både Malmö och Skåne: vem bryr sig? Låt det brinna. Jag får ofta politiska insikter när jag röjer på tomten. Igår var det Operation Lupin... Den Slutgiltiga Lösningen. Den politiska kopplingen är uppenbar för den som vet något om lupinen...

En för Sverige egentligen främmande växt, importerad för att den är vacker, som är helt oduglig till annat än att tittas på, och som kväver all annan växtlighet, och dessutom är nästan omöjlig att bekämpa utan att döda allt annat – om man inte manuellt gräver upp rötterna om och om igen. Plantan lagrar näring i reserv i sin långa djupgående rot, men med utnötning kan man svälta ut den så att inhemska växter blir dominanta...

Men först måste man börja bekämpa den både hemma på gårn såväl som neribyn, och fortsätta göra det – och absolut förhindra att nya lupiner planteras samt bränna alla fröställningar innan de öppnas. Alternativet är förstås en trädgård med öppna gränser, mångkulturella rabatter och odlingar där olika växter integreras med varandra, och alla plantors lika värde. Du får välja... det gamla sättet att sköta trädgård och odling med ordning och reda där ogräs rensas bort och inkräktande växter hindras att rota sig, eller det nya. Gissa vilket som fungerar bäst...

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare

Tillståndet i nationen

lör 27 april 2019

 

Konspiration kan beskriva en sammansvärjning, som syftar på ”ett hemligt samarbete mellan en grupp individer med ett dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte”. Personer som intresserar sig för möjliga konspirationer är ”konspirations-teoretiker”. Det är alltså personer som har teorier om konspirationer...

En viktig och intressant fråga i sammanhanget är vad som skiljer ”konspirationsteoretiker” från seriösa samhällskritiker... svaret ligger i frågan... KT är oseriösa enligt PK...

En konspirationsteoretiker betraktar och begrundar påstådda konspira-tioner. Mot den bakgrunden är vi alla KT inklusive PK...

Uttrycket "konspirationsteori" uppfanns och publicerades av CIA år 1964 för att diskreditera

(väcka misstro mot, nedsätta, misskreditera, svartmåla, dissa) de många skeptiker som utmanade Warren-kommissionens slutsats att president John F. Kennedy mördades av en ensam skytt, Lee Harvey Oswald, som själv blev mördad trots polisbeskydd innan han kunde utredas och dessutom öppet inför TV-kameror. CIA använde sina vänner i media för att starta en kampanj för att förlöjliga och fientliggöra misstankar om Warren-kommissionens rapport...

Låt oss slå fast att en konspirationsteoretiker är en person som ifrågasätter obevisade förklaringar till händelser som är komprometterande för djupa staten och dess PK-soldater... en KT utpekas alltså som en idiot på grund av sina åsikter som skiljer sig från maktens officiella...

Professor David Ray Griffin har i boken ”Usama Bin Ladin – Död eller levande?” (2009) analyserat uppgifterna omkring Bin Ladin och dragit mycket intressanta slutsatser omkring hans död. De stämmer inte heller med de officiella berättelserna. Enligt Griffin och andra källor han refererar till är det sista absolut säkra beviset för att Bin Ladin levde från december 2001. Den 26 december 2001 publicerade en egyptisk tidning uppgiften att bin Ladin begravdes ”för tio dagar sedan”. Dödsorsaken ska ha varit njursvikt. Bin Ladin behandlades för sina njurproblem på urologiavdelningen på ett amerikanskt sjukhus i Dubai i juli 2001. Han ska där ha beställt en mobil dialysmaskin till Afghanistan, enligt Griffin. Bilder och videor på honom avslöjade hans alltmer försämrade tillstånd. En källa hade då varit med på begravningen ”och sett hans ansikte”. Eftersom den muslimska traditionen är att begrava mycket snart efter ett dödsfall drar Griffin slutsatsen att bin Ladin sannolikt dog den 13 eller 14 december 2001...

Den officiella berättelsen är att CIA hittade Bin Ladin i Pakistan den 2 maj 2011, d.v.s. 10 år senare. Kent Werne skriver en mycket detaljerad berättelse i sin bok att ”Barack Obama skickade 23 Navy SEAL-soldater i två Black Hawk-helikoptrar… Klockan ett på natten sprängde de sig in genom byggnadens portar… På tredje våningen kikade en gestalt med karaktäristiskt skägg utgenom en sovrumsdörr. Soldaterna sköt för att döda.” Och många fler detaljer. ”Kroppen stuvades ner i en liksäck, lastades i en av helikoptrarna och dumpades senare i havet efter att ha fotograferats och identifierats i Afghanistan” (Werne, s. 244). Någon källa till den initierade berättelsen hittar jag inte. Usama Bin Ladin har således två dödsdatum, år 2001 och år 2011. Vilken berättelse är mest sannolik...

”Förneka aldrig din erfarenhet och övertygelse bara för att få lugn och ro!”

Dag Hammarskjöld

Är allt en konspiration?

KT-mannen Mats J. som inte tror på den universella

förklaringen till ett förändrat klimat... KT-mannen tror inte på klimatförändringar orsakade av människan över huvud taget... såna avvikande åsikter borde förbjudas tycker den djupa staten och hela PK-armén... en kättare i sanning... såna borde straffas...

Om vi inte slutar bränna fossila bränslen inom tio år kommer livet på Jorden att upphöra, enligt de mest dramatiska påståendena. De som larmar är FN-organet IPCC med anhängare. De senaste 100-150 åren har medeltemperaturen stigit med cirka 1°C...

Men har de rätt då? Enligt en teori från 1800-talet är CO2 en växthusgas som håller värme kvar i atmosfären istället för låta den stråla ut i rymden. IPCC skapades för att utreda om människans utsläpp av CO2 orsakar en sådan uppvärmning...

Nej, det finns inga bevis! Teorin har motbevisats matematiskt och fysikaliskt. Den har inte kunnat verifieras via experiment. IPCC har inte letat efter andra förklaringar och säger att teorin måste vara sann eftersom de inte kan hitta några andra förklaringar. Detta är dålig vetenskap, eller rättare sagt ingen vetenskap alls. Det är enbart politik och propaganda...

Är klimathotsskeptikerna ense om allt?
Nej, det finns främst två saker som de har olika syn på. De är naturligtvis ense om att IPCC har fel. En sak man är oense om är frågan om allt fossilt bränsle har biologiskt ursprung. Till viss del är detta en tvist om ord, kanske i huvudsak utgående från att en gammal beteckning på alla kemistudier som inkluderar kol, kallas för organisk kemi. Den kemi som inte sysslar med kol kallas för oorganisk kemi. Alla är ense om att biologiskt material kan omvandlas till kol eller kolväten. Men hur ska man bedöma det som inte är sprunget ur ett biologiskt material, bara blivit kolväte via en kemisk process där kol är inblandat. Detta kallas då ofta abiotiskt kol.
Den andra frågan är atmosfärens växthuseffekt. Somliga menar att den finns, men är gravt överskattad eller felbedömd av IPCC. Andra menar den inte finns, att det är en ovetenskaplig beteckning som borde heta atmosfärisk effekt och är en ren konsekvens av atmosfärens massa, inte dess sammansättning, samt planetens gravitation på denna atmosfär...

Klimatfrågan, en överblick

 

Gretas belackare (baktalare, bakdantare, smädare, frän angripare, kritiker) – som ofelbart begår brottet att vara medelålders vita män, något jag förstås är skyldig till också – tillskrivs olika psykiska diagnoser och en hel del otrevliga egenskaper. I många av de fall som plockas fram från de sociala mediernas träskmarker, verkar det helt rimligt. Jag har inga invändningar där. Det jag har invändningar mot är det implicita

(underförstådd, outsagd, innefattad) valet... antingen är man en rövhatt på nätet, eller en tärna i Gretas luciatåg. Det betyder, i praktiken, att all analytisk och kritisk diskussion om detta extraordinära samtidsfenomen är förbjuden...

Man måste sjunga i nuets änglakör, eller vara förtappad. Ja eller nej. I mina ögon förtar ett sådant tankesätt all poäng med att skriva. Men uppenbarligen inte i alla dessa andra PK-ögon. De skriver tvärtom för att spärra alla försök att hålla distans till det som sker.

Så här tänker jag: det är fullt möjligt att ta klimatfrågan på allvar, känna sympati för Greta Thunbergs engagemang och ändå intressera sig för varför just hon blivit så stor just nu. Det är inte knölartat, kätterskt eller ens mansmedelåldrigt att ta ett steg åt sidan, vända blicken mot samtiden och fråga vad som pågår. Det är tvärtom vårt jobb, som skribenter...

Och vad pågår då? Ett sökande efter renhet och otvetydighet, tror jag. Dels i meningen att vilja ha avsändare utan några dolda motiv. Så tänker vi om barn. Dels i meningen att slippa alla avvägningar, gråzoner och kompromisser. En del diagnoser som innebär svårigheter att interagera socialt har just sådana drag av att inte förmå att se världen som annat än svartvit, digital och därmed polariserad. Ja eller nej. Allt eller inget...

Det är vi som skapat det märkliga fenomenet Greta. Hon används av oss för att fylla ett behov. Det verkar bestå i en vilja att fly vuxenlivet, med alla sina oklarheter och blandade motiv. Att få vila i det alldeles rena och sanna...

Men det är förstås bara början på den diskussion som ingen vill föra...

Antingen är man en rövhatt – eller tärna i Gretas luciatåg

fre 26 april 2019

En borttagen visdomstand har skapat förvirring i sinnelaget...

Åtta alvedon om dygnet räcker ju inte, för helvitte...

Med "lite" hjälp från ovan skickades ritningarna i tid...

tors 25 april 2019

En borttagen visdomstand har skapat förvirring i sinnelaget...

Åtta alvedon om dygnet räcker ju inte, för helvitte...

Och till på köpet ska det skickas ritningar i morgon...

ons 24 april 2019

Palmemordet

Under den sista veckan i oktober, den så kallade 

slankveckan, var det möjligt för statare att flytta och söka anställning vid andra gods. Det var vanligt att statarfamiljer flyttade ofta." Det slår mig att väldigt lite har förändrats sedan dess. I dag kallas husbonden "bank" och legostadgan har ersatts med "lånebindningstiden". Slankveckan är när bindningtiden för lånet gått ut och bostadsstatarna kan byta husbonde...

Statarna behöver visserligen inte längre arbeta, det räcker med att de pantsätter hela sin ekonomi och lägger sitt liv i bankens händer. Som tack för att låntagarna agerar målvakt för banken får de förvalta egendomen så att den inte förfaller.

Systemet har gjort det möjligt för bankerna att skapa pengar ur luft. En självägande statare skulle med samma villkor som bankerna hade kunnat låna ut pengar till sig själv, köpa en bostad och sedan pantsätta denna och använda den som säkerhet för lånet...

Men i dagens statarsystem är det inte möjligt - det är bara så kallade banker (jordägare) som kan skapa pengar på detta sätt. Tillståndet att göra det kallas "oktroj". Statarna lever under andra regler och tvingas pantsätta sin ekonomi för att hålla uppe bankernas vinster...

De moderna statarna har det förstås mycket bättre materiellt än i det gamla systemet. Detta beror inte på att systemet som sådant är bättre, bara på att den allmänna levnadsstandarden höjts. Och precis som i gamla tider är det många moderna statare som drar på sig betalningsanmärkningar genom att ta andra lån och sedan blir livegna på riktigt - då de inte kan byta till en annan husbonde. Ekonomiskt är de minst lika utsatta som förr. Många tvingas låna fem gånger årsinkomsten åt banken och vid en prisnedgång bär de hela risken...

Statarsystemet lever kvar i dessa dagar

En historielektion av Ronie Berggren... tro't om ni vill...

Islam krossade två världs-imperier och tog över Mellan-östern innan det kristna Europa till slut stoppade dess framfart. Till skillnad från dåtidens kristna tar vi idag vår egen civilisation för given, att våra värderingar och syn på jämlikhet följer någon slags naturlag. Inget kunde vara mer fel – och naivt...

Det kristna bysantinska riket, den kvarvarande resten av det romerska imperiet, var förvaltare av en sekler lång världscivilisation, där kejsare Heraclius vaktade den kristna tron och Bysans allehanda historiska traditioner...

Det zoroastriska Persien hade en ännu längre tradition. Det var världscivilisationens äldsta existerande imperium. Förvaltare av världens första monoteistiska religion med en armé som hämtad ur fablerna, med elefanter, gigantiska rustningar och heliga eldar...

Båda dessa imperier betraktade varandra som arvsfiender, men ingendera tog islam på något allvar alls...

Profeten Muhammed skickade, strax före sin död 632, iväg två brev. Ett brev till kejsaren i Konstantinopel och ett brev till kejsaren i Persien. Båda brev innehöll samma budskap: ”Det här är Muhammed, Allahs slav och Apostel; Lyd Gud och hans profet, och ni ska få leva”...

Bysans kejsare Heraclius roades av den uppstudsige araben men avfärdade givetvis maningen. Medan Persiens härskare rev brevet i stycken. Därefter började islams invasion...

Jihadisthärarna ledda av Khalid bin Walid red ut, först mot Persien – där man inte tog de kamelridande araberna på allvar. Perserna hade stridselefanter och 1 000 års militär tradition...

De persiska arméerna besegrades en efter en och den unge persiske kejsaren Yazdgerd III fick fly. Han ägnade därefter hela sitt liv åt att försöka bekämpa islam och återta förlorad mark. Men han misslyckades helt och fick fly längre och längre österut tills han till slut dog och islam tog över hela Persien...

Därefter följde Muhammeds och Rashidunkalifatets jihad mot det kristna bysantinska riket. Inte heller de kristna fältherrarna tog muslimerna på allvar. Det var nästan omöjligt att göra det. De romerska härarna hade funnits där i nästan tusen års tid, de var ett imperium – araberna var inga. Ett ökenfolk långt ute i periferin som aldrig gjort något väsen av sig...

Fler slag fortsatte, Jerusalem föll och alla andra städer i regionen, med slaget vid Yarmouk som sista stora slag. De kristna hade samlat en enorm här. Men muslimerna bad sina böner och de kristna insåg att de var fanatiska. Kristna spioner rapporterade till sina befäl att muslimerna bad böner och upprätthöll strikt moral – omoraliska, kvinnor i synnerhet, stenades till döds – och man väntade fanatiskt på döden...

Striden började, de kristna förlorade. Kejsar Heraclius insåg nu att rikets syriska provins var förlorad ”Farväl o Syrien!”, utbrast han. ”Vilket fantastiskt land detta kommer att bli för fienden...

Det kvarvarande kristna Europa skulle inte göra samma misstag. Under de århundraden som följde insåg det väst-katolska Europa att islam hotade hela den kristna civilisationen...

Halva den kristna världen hade redan fallit, den andra halvan skulle inte falla...

Allt detta skedde inom loppet av trettio år. En generation fanatiska muhammedaner sänkte under denna tid två världsimperier. Allt för att dessa två civilisationer hade underskattat kraften i islam...

Att ta sin egen civilisation för given

tis 23 april 2019

Palmemordet

Vi lever i oroande tider. Det finns människor beredda att skapa oro, i övertygelse att de själva kan dra nytta av det. Sedan finns människor som blir paralyserade av oro, oförmögna att analysera vad som skapar den och vilka som driver på oron. Några få försöker hålla huvudet kallt, ge akt på tecken och analysera skeenden...

Det finns oro för att vi förstör klimatet, och det finns oro för att klimatpolitiken förstör vår civilisation. Det finns de som oroar sig för vad folk ska säga i diverse politiska frågor och det finns folk som oroar sig för att de inte ska få säga det. Det finns folk som oroar sig för rasismen i samhället, och det finns folk som oroar sig för att det som kallas rasism är en täckmantel för förtryck...

Det finns folk på landsbygden som oroar sig för att våra städer kommer att kollapsa, och det finns folk i våra städer som oroar sig för att landsbygden inte ska kunna försörja dem med mat. Det finns folk som oroar sig för att religionen inte får tillräckligt med plats, och det finns folk som oroar sig för att religionen tillåts ta för stor plats, i synnerhet fel sorts religion eller kvasireligioner. Det finns folk som oroar sig för att det som sägs officiellt i media inte är sant, och det finns de som oroar sig för att det verkligen är sant...

Var och en av dessa oroskänslor kan vara befogad eller ett tecken på något irrationellt hos enskilda människor. Men när det uppträder så vitt och brett är det tecken på något annat. Dessa former av oro är främst utbredda i västvärlden, åtminstone som jag som lätt hemmablind västerlänning uppfattar det...


Jag tror att all denna oro sammantaget är ett tecken på att våra demokratier inte utvecklats i takt med teknologi, arbetsliv, utbildning, familjeliv, med mera. När demokratierna inte utvecklats i takt med tiden innebär det också att ideologierna inte heller gjort det. För att hade de utvecklats i takt med tiden hade de styrt och utvecklat demokratin till att utvecklas på ett positivt sätt. Demokratin utvecklar sig inte själv. Den kräver vård, tillsyn och konstruktiva idéer för att utvecklas. När de inrotade partierna tror att de försvarar demokratin när de försvarar sitt eget maktinnehav, är det ett tydligt tecken på att demokratin gått i stå...


Det är då vi får sådana frihetsinskränkningar som EUs internetdirektiv, det så kallade upphovsrättsdirektivet, som tillåter makten att skydda sin propaganda mot i princip varje slag av kritik. Ett sådant tilltag riskerar lägga en våt filt över all demokratiutveckling. Ronie Bergen har en intressant fundering om den sekulära demokratiens blinda fläck, att den måste aktivt försvaras av den som vill ha den kvar. I det arbetet är normala kristna och judiska traditioner en hjälp som inte ska försmås.

Stagnation i demokratin

Wiki berättar om Gatestone Institute... varning för islamofobi... det hjälper 

dock  inte att låtsas som om dom inte finns... här kan man nog tala om yttersta högern kanske... det är inga gatupojkar som skriver i alla fall...

The Gatestone Institute has been frequently described as "anti-Muslim", regularly publishes articles to stoke anti-Muslim fears, and has published false stories to that end. Gatestone frequently warns of a looming "jihadist takeover" and "Islamization" of Europe, leading to a "Great White Death". Gatestone authors have a particular interest in Germany and Sweden, and frequently criticize leaders such as Macron and Merkel...

11 september-vibbar... "möjligheten att branden var anlagd kan inte avfärdas"... naturligtvis måste en brand av detta slaget utredas som en mord-brand... att som Gatestone Institutet antyda några som eventuellt är skyldiga får dom själva stå för...

Knappt en timme efter att lågorna började stiga över Notre Dame – vid en tid då ingen kunde ge en förklaring – så skyndade sig de franska myndigheterna att säga att branden var en "olycka" och att "anlagd brand hade uteslutits". Kommentarerna lät som alla officiella uttalanden som den franska regeringen har gjort efter attackerna i Frankrike under det senaste årtiondet...

Branden i Notre Dame inträffade också vid en tid då attackerna mot kyrkor i Frankrike och Europa har ökat. Över 800 kyrkor blev drabbade i Frankrike bara under år 2018...

Kyrkorna i Frankrike står tomma. Antalet präster minskar och de präster som är aktiva i Frankrike är antingen mycket gamla, eller så kommer de från Afrika eller Latinamerika. Den dominerande religionen i Frankrike är nu islam. Varje år rivs kyrkor för att ge plats åt parkeringsgarage eller köpcentrum. Moskéer byggs överallt, och de är fulla...

Orsaken till branden har än så länge förklarats som "en olycka", "en kortslutning" och nu senast "ett datorfel"...

Om branden verkligen var en olycka så är det nästan omöjligt att förklara hur den startade. Benjamin Mouton, Notre Dames före detta chefsarkitekt, förklarade att reglerna var utomordentligt strikta och att ingen elsladd, teknisk utrustning eller värmekälla fick placeras på vinden. Han tillade att ett extremt sofistikerat larmsystem var på plats. Företaget som installerade byggnadsställningarna använde ingen svetsning och är specialiserade på denna typ av arbete. Branden utbröt över en timme efter att de anställda gått hem och ingen av dem var närvarande. Den spred sig så snabbt att brandmännen som tog sig till platsen så fort de kunde var chockade. Remi Fromont, chefsarkitekten för de franska historiska monumenten sa: "Branden hade inte kunnat orsakas av något element som fanns där från början. En ordentlig värmealstrande massa krävs för att orsaka en sådan katastrof"...

En lång, svår och komplicerad utredning kommer att inledas. Möjligheten att branden var anlagd kan inte avfärdas. Knappt en timme efter att lågorna började stiga över Notre Dame – vid en tid då ingen kunde ge en förklaring – så skyndade sig de franska myndigheterna att säga att branden var en "olycka" och att "anlagd brand hade uteslutits". Kommentarerna lät som alla officiella uttalanden som den franska regeringen har gjort efter attackerna i Frankrike under det senaste årtiondet...

Branden i Notre Dame och förstörelsen av det kristna Europa

mån 22 april 2019

Palmemordet

sön 21 april 2019

Palmemordet

lör 20 april 2019

Palmemordet

fre 19 april 2019

Palmemordet

tors 18 april 2019

Palmemordet

ons 17 april 2019

Palmemordet

tis 16 april 2019


Palmemordet

mån 15 april 2019

Med statistik från SCB redovisade frilansjournalisten David Ahlin i december förra året hur invandringen i grunden förändrat Sveriges befolkning. 1960, innan arbetskraftsinvandringen tog fart, var antalet utrikes födda 300.000, vilket motsvarade fyra procent. För trettio år sedan var antalet 690.000, eller 8,2 procent av befolkningen. År 1997 var antalet 950.000 och 2007 1,3 miljoner. Vid årsskiftet 2018 var antalet utrikes födda i Sverige 1.877.000. Det betyder att av befolkningen på 10.1 miljoner var 18,5 procent födda utomlands. I synnerhet har antalet och andelen ökat kraftigt under de senaste decennierna. Särskilt stor var ökningen av personer födda i utomeuropeiska länder. Vid årsskiftet 2019 är nästan två miljoner av Sveriges 10.2 miljoner utrikes födda...

Min skrivarkollega Gunnar Sandelin redovisar betydligt högre siffror, också han utifrån SCB. I slutet av år 2018 hade nästan tre miljoner människor eller närmare 29 procent av Sveriges befolkning utländsk bakgrund. Sedan millennieskiftet har de ökat med 1,4 miljoner medan de med svensk bakgrund minskat med närmare 24.000 personer. Dessa högre siffror kommer han fram till genom att dela dem som har en inrikes- och en utrikes född förälder 50/50 mellan svensk och utländsk bakgrund. SCB och Migrationsverket gjorde 2003 ett lappkast och bestämde sig för att de som ingår i den gruppen skulle klassas som svensk bakgrund, och vips fick vi en halv miljon fler svenskar över en natt. Gunnar Sandelin konstaterar: ”Så jobbar våra myndigheter”...

Det som varken politiker eller journalister vill tala om är att Sverige i en allt snabbare takt fyller på och byter ut en högproduktiv och samhällslojal befolkning mot en lågproduktiv som inte kan förväntas ha nationens bästa som målsättning. Det får mig att minnas ett citat från Mark Twain: ”Ibland undrar jag om världen styrs av klyftiga människor som lurar oss eller av idioter som tror på det dom gör”. Min egen hypotes är en hybrid: ”Världen styrs av klyftiga människor som lurar idioter att tro på det som dom gör”...

Socialdemokratin hör en förgången tid till. De flesta vet detta, förmodligen även Socialdemokraterna själva. Kanske kan det förklara desperationen i att ge sig självt epitetet ”framtidspartiet”. Det politiska landskapet må förändras, men en sak förblir densamma: S är fortfarande den stora fienden...

För frihetskramare alltså... och visst... socialdemokratin hör en förgången tid till... för Sparreholmarn finns inte Sveriges socialdemokratiska arbetareparti SAP längre... ett tips... SD1 borde heta Social-Islamistiska Bidragspartiet SBP... ett sådant namnbyte torde säkra makten över svennarna... åtminstone tills islamisterna får ett eget parti med absolut majoritet... kalla gärna Sh för islamistofob men bespara Sh från att bli kallad islamofob...

Kalla gärna Sh för sionistofob men bespara Sh från att bli kallad semitofob... kalla gärna Sh för globalistofob men bespara Sh från att bli kallad nationalistofob... fobi... att vara tokrädd för något...

Socialdemokraterna är en förljugen, maktfullkomlig och skamlös organisation som beter sig som maktpartier gör i enpartistater. Dess tentakler infiltrerar alla delar av samhället, och självfallet är mainstreammedierna helt ointresserade av att informera allmänheten...

Rörelsen går över lik för att behålla makten och har inga som helst problem med att ljuga och hitta på för att smutskasta sina motståndare. Allt detta samtidigt som partiet har fräckheten att kräva god ton av andra och påstår sig stå ”på rätt sida av historien”...

Fienden

 

Stackars vältalande pojk... hur mycket man än kollar på hans video, så inte faen räknas man som tittare... att makten ska vara så rädda för det 

positiva energifolket... dom där som tror att allt blir så mycket bättre när vi går in i Vattumannens tidsålder...

Delseger kring Censuren... en godtrogen ung man i sin bästa ålder... omisstänksam, lättlurad, lätt att lura, blåögd, troskyldig, naiv, ljusblå, lättrogen, okritisk, aningslös, lättledd kan tyckas...

Mikael O. vet nog att pseudo-eliten är listig,

slug, förslagen, knepig, rävaktig, utstuderad, slipad, klok, klipsk, klyftig, finurlig, klurig, fyndig, lurig, smart, knivig, underfundig, knipslug; illistig, illfundig, lömsk, hal, durkdriven, utspekulerad, inpiskad... M.O. vet minsann att överheten kunde kosta på sig en falsk, listig anpassning till folkets vilja i fast förvissning om att det inte spelade någon som helst roll i omröstningen om ökad censur på nätet... Stefannie kan i fortsättningen stolt proklamera sin avsky för censur men ändå få som dom ville...

https://i.ytimg.com/vi/S7tuEcDmXiY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCSBe89DERoYhjedrwIIimU3Z1BtQDelseger kring Censuren! Regeringen måste backa.

Sverige producerar tillräckligt med energi och protein för att med god marginal vara självförsörjande på livsmedel, visar våra siffror. Problemet är trendkänsliga konsumenter och en övertro på ekologiska certifieringar som inte bygger på vetenskap, skriver agronomerna Kersti Linderholm och Lennart Wikström.

Vilka goda nyheter... även om dom är gamla... vi som gillar kött/fisk/ägg och potatis/vitkål/morötter har goda chanser att överleva en kris...

I ett projekt har vi räknat på hur många människor den energi och protein som produceras i Sverige kan föda. Enligt resultaten kan den svenska växtodlingen försörja 2,5 gånger Sveriges befolkning med energi och protein. Det blir dock en allt för ensidig kost varför det är klokt att komplettera med animaliska livsmedel. Det odlas många specialgrödor i Sverige som baljväxter, rotfrukter, köksväxter och oljeväxter i södra och mellersta delen av landet. Men dessa kräver avbrottsgrödor för att sjukdomar och skadedjur inte ska slå ut odlingen. Vallen, som domineras av gräs, är en bra avbrottsgröda och kan dessutom odlas i hela landet. Vi människor kan inte livnära oss på gräs, men idisslarna omsätter gräset till högvärdiga livsmedel som mjölk och kött. Det har varit en förutsättning för att vi har kunnat överleva i det klimat som Sverige har...

Sverige producerar alltså tillräckligt med energi och protein för att vara självförsörjande på livsmedel. Men vi är krävande konsumenter och föredrar gröna spritärtor på vintern i stället för vitkål och morötter. Vi har även en övertro på certifieringar som inte bygger på vetenskap. Kanske är det dags för kocktävlingar och mattips som utgår från de råvaror som kan produceras i landet där vi valt att bo. Det är även hög tid för vetenskapligt baserade politiska beslut... 

Det är en myt att Sverige inte är självförsörjande

sön 14 april 2019

När svenska folket röstade ja till medlemskap i EU, då var det i princip till ett mellan-statligt samarbete med fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Men det visade sig tyvärr mest vara reklam. Istället fick vi ett EU med överstatlighet, centralstyrning och kommando-ekonomi...

Makt överförs ständigt från individen till politiken, från EU:s medlemsstater till Bryssel och från de demokratiska institutionerna till icke-valda byråkrater. Det demokratiska underskottet växer, korporativismen breder ut sig och allt fler beslut fattas bakom stängda dörrar. Detta är en farlig utveckling...

Det är precis samma centralistiska tendenser och mekanismer som ödelade det forna, kommunistiska Östeuropa - som idag hotar utveckling, frihet och välstånd i EU...

EU måste rullas tillbaka till ett mellanstatligt samarbete med fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Till det som svenska folket trodde sig rösta för i folkomröstningen. Annars måste vi lämna den långsamt sjunkande EU-skutan...

EU är ett socialistiskt projekt

En sosse som inte har en aaning om sossarnas hjärte-fråga... centralisering... Socialdemokraterna skriker efter stordrift och centralisering. Bara det är stort så är det bra, precis som man resonerar inom sjukvården. Stora sjukhus är bättre än små...

En pudlare av stora mått... fast hon

har kanske blivit borgare på gamla dar... eller rättare, konservativ... 

När Luleå kommunfullmäktige fattade beslutet om att stänga de sju byskolorna – och därmed, i förlängningen, att avfolka byarna – utgick de ”från det faktum att större skolor ger bättre förutsättningar för bemanning och kan erbjuda attraktivare tjänster för personal och ledning”.Men är det verkligen ett ”faktum”? Eller är det snarare en mytbildning som bara gäller för politiker med övertro på centralisering? Det finns forskning som visar på det motsatta, länder som Norge och Australien som jobbar utifrån helt andra premisser. De sätter lärandet och barnen i centrum, medan svenska politiker bryr sig mindre om hur barnen mår, det är bara pengar som räknas...

Skolan brukar vara den sista verksamheten som lämnar byn. Nedläggningarna får brutala följder för människorna som bor där. Istället för att ta cykeln till skolan får de sätta sig på bussen, sammanhållningen och kittet som skolan står för i en by raseras. Nu protesterar de sju berörda byarna för att behålla sina skolor. I det röda Norrbotten har Social-demokraterna tappat mark. Senaste valet var rena katastrofen. Niklas Nordström, kommunalrådet i Luleå, har fått åka i gräddfilen ett tag mycket tack vare Facebooks etablering i staden. Men att Luleås framgångar också skulle gälla byarna tycks inte finnas på kartan. Istället byggs enorma vindkraft-parker som förstör skogar och försvårar livsvillkoren i dess närhet...

Nedläggning av skolor får brutala följder i byarna

När Per Gruvberger (S) tillträdde som kommunstyrelsens ordförande för 16 år sedan var drygt 7 procent av invånarna i Filipstad födda utomlands. Idag är de 24 procent, 2.300 av totalt 10.800 invånare...

24 procent är födda utomlands...

siffran är ungefär densamma på riksplanet enligt Hans Jensevik...

”Hela 80 procent av de vuxna i gruppen utlandsfödda saknar jobb och ytterligare tio procent befinner sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, enligt kommunchefen.” 

Och det är inte bara socialbidrag för arbetslösa som tynger kommunens ekonomi. Filipstad har också mycket höga placeringskostnader för barn som far illa, en kostnad som motsvarar 3 kronor i kommunskatt. Vi klarar inte av det finansiellt. Vi får väl skicka in vår konkursansökan, säger kommunchefen Claes Hultgren. 

 

Han menar att det är orimligt att utgå från att nyanlända ska bli självförsörjande efter en etableringstid på två år. Hur ska en person som är analfabet komma ut i arbete inom några år? Vi har analyserat varenda person som har kommit till oss och många har en lång, lång väg till egen försörjning, säger Hultgren.

Vet hur, Hultgren! Du och din kommun ska nu med Januariöverenskommelsen få ta emot ännu många fler, inte minst anhöriga i pensionsåldern. När har verkligheten fått påverka migrationspolitiken? Aldrig. Det finns bara ett sätt för Filipstadsborna att få en ändring till stånd, och det är att sluta rösta på S, C, L, MP och V. I den meningen får Filipstad ligga som man själv bäddat...

Filipstad är i kris, men väljarna fick vad de röstade på

Sparreholmarn har inte tillgång till betalsidan... det är inte nödvändigt som ni förstår... globalismens nyttiga idioter i centralorten och norrut i Flens kommun... Vet hur, Berglöv... även Flen får ligga som man själv bäddat... tror han verkligen att Flen räddas av Staten igen...

2017 var Sverige sjätte land i världen i att ta emot flest flyktingar. Många kom till mindre orter som Flen och Filipstad... affärsidén har varit lycko-sam helt visst... föddes den i sosse-

desperationens Flen under företags-flykten för femton år sedan... affärsidén, att locka folk med låg utbildningsnivå till Flen... som så småningom blev till öppna famnen mot flyktingar från främmande land med lägre utbildningsnivå än makthavarnas... kanske förstod Anders B. att det öppnades en fallucka för kommunens svennar, utbildade eller inte, när den okontrollerade invandringen släpptes fri... då kom nämligen icke-flyktingar som var och förblir analfabeter eller med långt mindre utbildning än en medelsvennes... skillnaden mellan en riktig flykting och en icke-flykting är att den senare förväntas försörja sig själv... en omöjlighet, säger kommunchefen Claes Hultgren i Filipstad...

Sparreholmarn är införstådd med att det är bra med nya gener för att motverka inavel i gamla industrisamhällen, särskilt dom från Flen och norrut... en specialitet från den traktens makthavare är en extrem främlingsfientlighet... en tvärtomspecialitet som har utvecklats av Stefan Z med kompisarna... främlings-fientligheten riktas mot högutbildade svennar...

Hur klarar små kommuner flyktingvågen?

 

lör 13 april 2019

Var står då lilla Sverige i allt detta? Som västland tillhör vi den sionistiska globalismens kulturområde. Vi tillhör det EU som man med alla medel tänker sig skall behållas. Vi behövs inte som nation, enligt externa bedömare. Vi syns med andra ord i den lilla virvel som bildas när badvattnet rinner ut i avloppet...

För femtio år sedan fanns det två fria, starka och demokratiska nationer i världen som alla såg upp till – det var Schweiz och Sverige, så lika att de kroniskt förväxlades med varandra internationellt...

Schweiz står idag starkare än någonsin, och kommer aldrig att förlora varken status eller särart. Landet kommer att finnas kvar som ett historiskt monument över demokrati och folkvilja, hur än världen i övrigt förändras. Som en ö i en ocean...

I Sverige har vi genom att blint välja ledare som knappast klarat sig igenom skolan och skjutsat vårt land hit och dit i förvirrade försök att vara alla till lags, bäddat för vår egen undergång. Genom godhetsknarkande och värdegrunds-indoktrinering har vi blivit ett lätt byte för globalismen. Inget annat land lär kunna visa upp en 85-procentig övervikt för införandet av den totalitära staten bland sina politiker, medvetet eller omedvetet. Vi förstår inte ens att det förhåller sig så...

Vi låter vårt land bli en modell för avskaffandet av demokratin och accepterar villigt att hela vårt samhällsbygge rasar samman i enlighet med globalismens agenda. Folkutbyte, rättsanarki, nedmontering av socialsystem och välfärd, utplåning av såväl kapital- som realtillgångar, allt i syfte att visa världen att våra sympatier för dess fattiga motiverar att vi utplånar oss själva. Rädda sig den som kan. Men vi var i alla fall GODA...

Så, kära vänner, stöd de nationalistiska partierna i EU-valet! Det är kanske den sista möjligheten att ändra kurs i syfte att rädda västvärldens demokratier. Försök se vems ansikte som finns bakom masken! Börja med Annie Lööf…

Demokratins svanesång?

Undantaget en del diktaturer undrar jag om det någon-stans i världen är så tvära kast som i Sverige. Ena minuten är det alldeles sunt och normalt att alla pippar med alla, oavsett ålder, släktskap och art. Dessutom påbjudet att tala om det, utan genans. Nästa minut är ett oförsiktigt ögonkast, eller fel ordval, nog för att skrämma fram det chockerade ursinnet. Hur går den där rörelsen från kåtstinn hedonism till frostbiten puritanism till? Hur bär man sig åt för att bli oskuld igen...

Jag tror så här: svenskar, skådisar eller ej, är varken hedonister eller puritaner. Däremot är de beredda att skriva under på nästan vad som helst, bara de slipper använda sitt eget omdöme. Det är obehagligt för en svensk att själv behöva avgöra vad som är rimligt och orimligt. Det är därför det blir så här tvära kast. Det är inte hedonism eller puritanism, utan kollektivism. För det enklaste sättet att slippa använda sitt omdöme är att ingå i en flock och göra som den gör. Häng med, helt enkelt...

När flocken säger att gladporr, fri sex, misshandel och översitteri är OK, så är det alldeles normalt och inget att snacka om. När flocken säger att varje flirt, varje slirning på firmafesten, varje osämja och varje obehag är ett övergrepp, så gäller det utan undantag. Svart eller vitt. Allt eller inget. Vad som helst, bara man slipper använda sitt eget omdöme i den där eviga gråzonen som vi kallar livet...

En svensk tycker som flocken om sex och översitteri

 

Man behöver inte hata muslimer, bara för att dom år 2050 är lika många som oss svennar... vi har ju bjudit in 

okända främlingar av fri vilja... Hans J. förklarar hur islam kolonialiserar Sverige... hans tes är följande... Sverige kommer att bli en islamisk stat... frågan är bara när... den knastertorra nationalekonomens tes är att detta kommer att ske kring år 2050... förmodligen tidigare...

Sverige är utsatt för ett tvåfrontskrig i Islams ambition att införa en islamisk stat... livmoders-teorin och imperialismteorin... säger Hans J... teorier som naturligtvis kan ses som konspirationsteorier av dom som tvivlar... Sparreholmarn vill påminna om Shs agnostiska läggning... konspirationsteorier har ju emellertid många gånger visats vara sanna... historiskt alltså... den som lever får se...

"Livmodersteorin" kan ju inte ifrågasättas... den som konstaterar att invandrarkvinnor föder flera barn än urbefolkningens kvinnor... den invandrande delen av befolkningen växer således snabbare än urbefolkningen och vid en viss tidpunkt, som kan räknas ut, är invandrarna i flertal och kan ta över landet, säger Hans J...

https://i.ytimg.com/vi/051K_s71HEA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBkmjqnQTz0MrU82ps-7cYpXjTiIw1 Födelsetalen

Hans Jenseviks video har naturligtvis fler läsare än vad som redovisas på tuben... blockering av läsare är ett sätt att nedvärdera betydelsen av viss information... Sparreholmarn brukar ju också drabbas av algoritmcensuren... så också dom senaste dagarna...

Det hände sig vid den tiden att de två damerna behövde hjälp av en hacker-kunnig...

Eftersom Magnus O. samverkat med kommunens propaganda-apparat under många år som

E-kuriare, var steget kort till Kommunikations-enheten... i sanning en riktig journalist från 

högskolan och allt...

En PK-vriden propagandist med full repertoar... en kameleont som alarmist, verklighetsförnekare och skönande... en utsocknes från resandefolket... fem minuters promenad till Eva B. på kuriren...

Kommunikationsenheten...

Maria Eriksson
Kommunikationsstrateg & pressansvarig
maria.eriksson@flen.se
0157-43 00 04

Rose-Marie Fältskog
Kommunikationsstrateg
ros-mari.faltskog@flen.se
0157-43 00 37

Magnus Ornhammar
Kommunikationsstrateg
magnus.ornhammar@flen.se
0157-43 00 46

 

Flens kommun utsatt för en IT-attack - Eskilstuna Kuriren

magnus.ornhammar@ekuriren.se

 

 

fre 12 april 2019

Sparreholmarn får underordna sig Borgarns jobb... akutläge...

En ändring som medför konsekvenser... nu har veckan gått och byggarn har fått armering och ingjutningsgods...

Byggaren vill ha hög detaljeringsgrad... till spiknivå alltså... det kan han väl få... det tar en vecka till då... fast då är det inte så bråttom längre men bara kanske...

Välsignade Gud... svennarna gillar dig igen... det är helt och och hållet din förtjänst, kära barn... du och din gudalika kropp... och din stora trut... keep swingin', Ebba...

Well, shake it up, baby, now
Twist and shout
Come on, come on, come, come on, baby, now
Come on and work it on out
Well, work it on out, honey
You know you look so good
You know you got me goin' now
Just like I know you would

Well, shake it up, baby, now
Twist and shout
Come on, come on, come, come on, baby, now
Come on and work it on out
You know you twist, little girl
You know you twist so fine
Come on and twist a little closer now
And let me know that you're mine, woo

Ah, ah, ah, ah, wow
Baby, now
Twist and shout
Come on, come on, come, come on, baby, now
Come on and work it on out
You know…

tors 11 april 2019

Sparreholmarn får underordna sig Borgarns jobb... akutläge...

En ändring som medför konsekvenser... en vecka extra kanske... bråttom, bråttom... schaktmaskinerna väntar...

Byggaren vill ha hög detaljeringsgrad... det kan han väl få... det tar en vecka till då...

Svensk gammelmedia och annat PK-folk av skenhelig godhetsapostel-karaktär tror sig vara mäkta ädlare

människor än tyska folket under 

krigsåren...

Vi är ju samma jävla germaner sen urminnes tider... utom smålänningar och värmlänningar kanske... men det mångkulturella Sverige tror att vi på de senaste tio åren har förändrat vårt genetiska arvegods från tyska nazister... det röda är tyskar, sa Bill... måndä, sa Bull...


Fortsättning