Anteckningar Borgarn Medborgarn Sparreholmarn Självhushållning Hälsa och Kost Musiksidan intro Arkiv Sparre... Sparreholm Internet i Sparre Framtiden Ritat i Helgesta Husprojektering Konflikter Politik Korporativism Historia Dissidens Gammelmedia lite hit och dit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nåja, nån gång ska väl Sh lära sig att 

hantera layoutfunktionen...

Medborgarn och kompisen Sparreholmarn lyssnar och ​iakttar...

  

Arkiv Sparreholmarn  uppdat. okt. 2019

 

Blitzortung    Animerade väderkartor

Global map of wind

 

Lite hit och dit

Swebbtv, Det stora Bedrägeriet,

Höstkonferens 2019

Israel, judar

Vad är ni för idioter, svenska folk, som inte orkar lyssna på Mats A:s analys av det idiotiska svenska folket...

En infarkt i samhällskroppen, och ni bryr er inte ens om att lyssna...

 

Studio Axess 2019 - Mats Alvesson - Fanatismens förödande följder

tis 12 nov 2019

Rapporteringen av varje nytt mord eller våldsdåd i tidningar, radio och teve följer en viss berättelse. Polisen vill inte uttala sig, men går upp i stabsläge, generalstabsläge eller någon annan teatralisk åtgärdsform. Kriminologer och rättssociologer spekulerar över verkan på brottslingarna av sociala förhållandena i områden för utanförskap. Och så intervjuas förstås socialarbetare, som berättar om hur de kriminella ungdomarna lider under narkotika, hemlöshet, dåliga skolresultat osv...

En del av det som berättas äger säkert sin riktighet. Men det intressanta är det som inte berättas och som sannolikt har störst betydelse. Det som mörkas är de kriminellas koppling till invandring och till klanernas egna syn på vad som är rätt och fel. Polis och domstolar är för dem helt främmande makter. Klanerna har sin en egen rättskipning. Och det är den som medierna inte berättar om...

Den kanske viktigaste orsaken till alla mord, bombningar, bränder blir alltså outtalad. Den mörkas som sagt. Och det sker medvetet. Även BRÅ kniper käft. Att tala om brott och etnisk bakgrund är nämligen förbjudet i vårt land. I flertalet andra europeiska nationer vågar man tala om denna dystra sak. Men inte i Sverige – det land som påstås vara ett föredöme för världens folk...

Det uteblivna samtalet får mycket stor politisk betydelse. Under 2019 kommer Sverige att ta emot omkring 20.000 utomeuropeiska invandrare. Beredskapen för integration är minst lika dålig nu som under tidigare år. Därför kan vi gissa att omkring 1% av de nyanlända kommer att ägna sig åt allvarlig brottslighet. Alltså tillförs Sverige under 2019 omkring 200 nya kriminella. Siffran kan vara något högre eller lägre. Men säkert är att fler brottslingar liksom tidigare slussas in 2019 och nästa år …osv. Men detta talar medierna inte alls om. Saken är nämligen tabu i deras teaterregi...

Vit makt är ett begrepp som jag främst förknippar med det slags musik som skin-heads gillade på åttiotalet. Varken musiken eller skin-headsen har överlevt, som jag förstått det. Frågade någon mig i dag om det finns vit makt-miljöer i Sverige skulle jag svara att jag inte tror det, men att jag inte vet. Jag har aldrig träffat någon som sagt sig höra hemma i en sådan miljö. Kanske begreppet är rättvisande för Nordiska motstånds-rörelsen, men jag misstänker att det också för medlemmarna där är ett lite konstigt och främmande begrepp...

När jag googlar Vit makt hamnar jag först på Wikipedias definition. Där kan man läsa att begreppet kommer av engelskans ”White Power” och är en internationell högerextremistisk rörelse bestående av flera hatgrupper, närstående nynazism...

Jag har skrivit om massinvandring och dissidenter i närmare ett decennium och aldrig någonsin kommit i kontakt med vare sig personer eller grupper som presenterar sig som medlemmar av en vit makt-rörelse. Inte heller har jag träffat någon som ens nämner existensen av en vit makt-rörelse. Om den finns i England ska jag låta vara osagt, men i Sverige finns den inte...

Av Wikipedia får jag också veta att Vit makt-miljön är den svenska säkerhetspolisens benämning på ett antal organisationer, individer och lösare nätverk med högerextrema åsikter, som är beredda att ta till våld för att uppnå sina politiska mål. För den som läser slarvigt kan detta te sig som en bekräftelse på att det faktiskt finns en vit maktrörelse. Men läs en gång till! Detta är en samlande beteckning som säkerhetspolisen använder för högerextrema organisationer, individer och lösare nätverk som är beredda att ta till våld...

Det friskriver alla som jag känner och som protesterar mot den politik som sedan millennieskiftet försett Sverige med runt uppskattningsvis en och en halv miljon nya folkbokförda invånare plus ett okänt antal som lever under radarn. De är alla demokrater och våld finns lika lite på deras som på min agenda. Återigen, det är väl bara Nordiska motståndsrörelsen som platsar. Någon annan liknande rörelse finns inte i Sverige, även om det rimligen finns både enskilda personer och mycket små grupperingar som kan uppfylla kriterierna (och som jag inte känner till). Vit makt blir då Säkerhets-polisens namn och det är ingen rörelse, ingen grupp där medlemmarna känner varandra utan en kategori, ungefär som om man skulle urskilja alla som radikaliserades på 70-talet och kalla dem för Musse Pigg-rörelsen...

Vit makt, röd makt

CO2 är nyttigt och en nödvändig källa för allt liv, all vår mat och direkt och indirekt växtlighet bl.a. i form av utökat liv under jordytan. 95% av allt liv på jorden ”bor där”, inte ovanpå som många av oss tagit som självklart!...

Jordens fritt tillgängliga kol uppskattas idag till:

  • Odlingsbar jord 65%
  • Levande växter och djur 14%
  • Atmosfären 21%.

Om vi ökar medelvärdet av matjordens kolhalt med 10% med metoderna som beskrivs av Görgen Andersson och i detalj av Gabe Browns i hans bok ”Dirt to Soil” kommer huvuddelen av minskningen att tas från atmosfären. (Bortsett alltså från plus eller minus från haven)...

En tiondel av kolet i jorden motsvarar en tredjedel av kolet i atmosfären, vilket betyder att de 0,04% vi har idag därigenom skulle kunna minskas till 0,028%, alltså till värden vi hade runt år 1900, bortsett från fortsatt ökning från fossileldning som kan ligga runt 0,0001 till 0,0002% per år. Detta är fullt möjligt och de som tar larmen om klimatet på allvar har här en direkt genomförbar lösning, på hur ett oroande överskott av koldioxid kan tas omhand, utan drastiska nedskärningar samtidigt som det uppstår vinster på de flesta andra håll...

Är det industrijordbruket som ligger bakom koldioxidökningen?

mån 11 nov 2019

Några vill göra oss väldigt illa...

SvD har idag ett intressant, anmärkningsvärt och bra reportage om hur Sveriges regering under åren har slösat med pengar till FN och deras underorganisationer. Så här lyder rubriken: Sverige betalar 18 miljarder – trots alla skandaler...

Tidningen radar upp mängder av allvarliga problem inom UNWRA (Palestinahjälpen) och WFP (Livsmedelsprogrammet). Det rör sig om mismanagement av olika slag. Chefer som snor till sig pengar, trakasserar anställda, sexpåhopp, sopande av övergrepp under mattan, vänskapskorruption osv. Till detta kommer ofantliga byråkratier, som rutinmässigt slirar. Bakom en skylt om ”nödhjälp” slängs alltså metodiskt svenska skattebetalares pengar bort. Naturligtvis inte alla penningbidrag. Men en bild projiceras tydligt av en kleptokrati med korruption och flera andra allvarliga problem...

Hur länge ska den politiska klassens bidragscirkus fortsätta? Jag menar nämligen att det finns personliga band mellan svenska politiker och FN- chefernas misskötsamhet. Tid efter annan kvoteras ett antal höga svenska politiker in på ledande poster inom de globala byråkratierna. Detta som tack för att bidragskarusellen hålls i gång med flera miljarder kronor varje år. Etablissemanget sluter leden och sopar därför kritiken under mattan...

Nya medlemmar av den svenska politiska klassen står i tur för inkvotering på glassiga uppdrag hos FN med lågbeskattad utlandsinkomster. Fråga S-partiets många ministrar hur de lyckats bygga upp förmögenheter i mångmiljonklassen. Svaret är faktiska kick-backs från FN, EU och andra globala organisationer avseende jobb som är rena sinekurerna och inte ställer krav på expertkompetens. Det är gåvor för politiskt stöd, som de svenska klasskamraterna fixat. Och vem finansierar? Vanliga svenskar med normala löner som beskattas stenhårt i Sverige...

Det jag nu skriver ogillas av etablissemanget. Det kallas att så misstro och skingra sammanhållningen i samhället. Ja, mina ord får kanske denna effekt. Jag hoppas det, tyvärr. Men mina ord är sanna. Och min vrede är genuin. Den politiska klassens uppträdande är ett stort svenskt problem. Hoppfullt är kanske att historien lär oss att maktfullkomliga politiker i bästa fall tvingas bort. Liksom då Berlinmuren föll. Också DDR:s ledare ansåg förstås att de gjort sig förtjänta av sina goda löner och pensioner…

Ännu ett svenskt slukhål

Jag har ett långt avsnitt i min bok Den Metabola Pandemin om det som den här kloka bonden pratar om i denna hörvärda POD...

Boken kommer snart i nyutgåva efter att tidigare upplaga sålt slut...

EN KORT OCH EN LÅNG VERSION...

 

Hela bilden på 21 minuter

Rädda världen på 2 timmar och 24 minuterI detta program får vi höra P-O Eriksson, en mycket framgångsrik företagsledare, förklara varför han anser att klimatlarmen är väldigt överdrivna. Efter sin karriär gick han ut offentligt och ifrågasatte klimatlarmen utifrån sin kompetens inom fysik...

Han berättar att han skrev ett "avskedsbrev" när han lämnade styrelsen i Volvo där han förklarade att koldioxid är en livsviktig gas och att larmen är överdrivna. Brevet publicerades i Dagens Industri 2008 men när han tio år senare vill ge en uppdaterad bild är det nobben i Dagens Industri och alla andra traditionella medier som han kontaktar...

Vi går över till att diskutera koldioxiden där P-O visar att koldioxiden kanske ger en grads temperaturhöjning medan alarmisterna menar att det finns en förstärkningsfaktor som gör att det blir en betydligt högre temperatur. Men det har inte varit möjligt att påvisa att det finns en förstärkningsfaktor. Tvärtom har klimatmodellerna varit helt fel i sina förutsägelser. P-O menar att vi kan fortsätta släppa ut koldioxid utan speciell oro. Skulle det visa sig att den har en negativ effekt har vi tid att kompensera detta...

Vi kommer in på istiderna där P-O förklarar att istid är ett normaltillstånd och att vi statistiskt sett går mot en ny istid vilket styrs av jordens förhållande till solen oberoende av våra aktiviteter. Han visar diagram över koldioxidkoncentrationen i relation till temperaturen där man inte kan se någon speciell korrelation. Temperaturen har dessutom i stort sett varit konstant de senaste 20 åren...

Han menar att även de akademiska institutionerna har gripits av klimatalarmismen. Han berättar om sitt föredrag på KTHs alumniförening där han gav sin syn i klimatfrågan. Efter mötet blev föreningen uppläxad av KTHs styrelse.
Han menar att klimatfrågan har blivit en religion och att han är beredd att debattera med vem som helst i klimatfrågan utifrån ett vetenskapligt perspektiv...

Han har suttit med i Ingenjörsvetenskapsakademin, IVAs styrelse. Där ordnades en debatt i klimatfrågan men idag är det bara alarmister som Johan Rockström som förekommer i dessa sammanhang. I USA finns en debatt i klimatfrågan, något som inte förekommer i Sverige trots att vi tror att vi har en fri debatt...

 

Lördagsintervju 65 med f.d. VD för Sandvik P-O Eriksson om koldioxiden - Livets gas.

I Sverige kallas dom obegripligen... högerpopulister på nyspråket som sionisterna prackat på oss... med det menas folkliga vålds-extremister som inte vill betala skatt... nåt sorts 

spanskt Vox...

Fast vilken Politisk ideologi som präglar riktiga spanska Vox, enligt Wiki, är förstås ännu mycket mer obegripligt... att både vara globalist (sionist)

och nationalist är väl postmodernistiskt så det

förslår...

Listan på Vox Politiska ideologier enligt Wiki...

Spansk nationalism
Nationalkonservatism
Högerpopulism
Kristdemokrati
Antifeminism
Euroskepticism
Socialkonservatism
Islamofobi
Abortmotstånd
Pro-sionism
Monarkism
Centralism

Politisk position

Höger till extremhöger

I Spanien är det i alla fall skillnad på att vara höger och konservativ... 

Också det liberalkonservativa Partido Popular gick framåt, medan socialistiska PSEO tappade några mandat. Vänsterpartiet Podemos backar en aning och landar på 35 platser, rapporterar Yle.

Valets stora förlorare är högerliberala medborgarpartiet Ciudadanos som ser ut att förlora som tappar en majoritet av sina platser i underhuset...

Därmed får varken höger eller vänster majoritet heller efter detta extraval. Läget är fortsatt oklart...

Nationalkonservativa Vox fördubblades i spanska valet

sön 10 nov 2019

Rothschild-sionisterna Macron och Wolodarski  börjar ana något oväntat... drömmen om en sionistisk

världsregering NWO kanske 

stannar vid en dröm... ja, jösses, det

skulle vara oväntat men inte desto

mindre glädjande...

Har ni hört på faen... Berlinmurens fall 1989 utlöste förhoppningar om att liberalismen slutligen segrat. 30 år senare är alla sådana illusioner krossade... Det är i en lång intervju med tidskriften The Economist, som Macron varnar för vad som kan hända om vi inte vaknar upp och agerar...

Vad säger han? Europa kan inte längre lita på att USA kommer att försvara sina allierade inom Nato. ”Vad vi just nu bevittnar är Natos hjärndöd”, konstaterar Macron drastiskt. Europa står vid ”ett stup” och måste börja tänka på sig själv strategiskt som en ”geopolitisk makt”. Annars kommer vi ”inte att ha kontroll över vårt öde”, fortsätter den franske presidenten...

Donald Trump tror inte på det europeiska projektet, påpekar han. Kinas globala makt tilltar, ackompanjerat av en kraftig auktoritär trend i hela världen. Länder som Ryssland och Turkiet rör sig tydligt åt fel håll. Och här hemma lämnar Storbritannien EU, samtidigt som Europa plågas av politisk instabilitet och tillhörande svårigheter att skapa hållbara regeringar på nationell nivå.

Sverige är i detta perspektiv regel, inte undantag.

Västvärlden har samlat ihop till ett slags perfekt storm, som riskerar att slita sönder de stabil-iserande system som vi sedan länge tagit för givna...

Kring millennieskiftet fanns inflytelserika tänkare som på allvar trodde att spridningen av hamburgerkedjan McDonalds runt om i världen skulle förhindra krig och konflikter. Om bara marknadsekonomin slog rot skulle demokratiska värden följa efter. Den teorin var lika falsk som den fromma förhoppningen om att ”historien tagit slut”; en populär tes i samband med att Sovjetsystemet kollapsade...

Men liberalismen segrade inte för alltid. Och marknads-ekonomin är bara ett medel för välståndsskapande, inte ett mål i sig. Utan kompletterande och balanserande samhällsinstitutioner kan ett kapitaliskt system utvecklas till ett djupt orättfärdigt oligarkstyre. Det skedde i Ryssland och utlöste en långtgående motrörelse bort från 1990-talets demokratiexperiment...

Peter Wolodarski: Vi står vid stupet, säger Macron. Han har rätt.

En annan Rothschild-sionist vänder upp och ner på tillvaron... det är inte Trump som är Storebror... det är sionisterna i Djupa Staten som är Storebror... det är dom post-moderna tokliberalerna som skapat

det postmoderna nyspråket... gubbe lilla...

Göran R... De har sett att nyspråket har makt att slå undan benen på politiska motståndare och kritiker, göra dem svarslösa och försvarslösa, att makten tillhör dem som mest skrupelfritt kan vända upp och ner på verkligheten, att asociala medier är nyspråkets sköna nya värld...

President Trumps till dags dato över 11 000 tweetar, den ena mer nyspråklig än den andra, överträffar i räckvidd och genomslagskraft allt vad Orwells Storebror hade kunnat drömma om.

Varje dag, ett bombardemang av nyspråklig verklighetsförfalskning, förstärkt i tusen och åter tusen ekokammare; en mental invasion av ord, uttryck och bildslingor som äter sig in i huvudet och fastnar där. När riksrättsprocessen mot Donald Trump nu drar igång på allvar kommer vi att få se en kraftmätning mellan nyspråkets makt att lösa upp grunden för vår förmåga att skilja mellan sanning och lögn, och gammelspråkets makt att med vittnesmål, dokument och argument försöka gjuta samman grunden på nytt...

Mycket tror jag hänger på om någon inflytelserik person i den inre kretsen kring Storebror, förlåt Trump, öppet vågar trotsa den verklighetsuppfattning som Den Store Ledaren har påbjudit. Än så länge, inga tecken på att det kommer att ske.

Än så länge, många tecken på att det orwellska nyspråket är vår politiska framtid. I den uppblossande brittiska valrörelsen har Boris Johnson redan jämför sin opponent Jeremy Corbyn med Stalin. Snart kanske vi har det här, det orwellska nyspråket, i en valrörelse nära oss...

Lögnens språk

Får sionismen kritiseras... Göran Rosenberg avslutar debatten om antisionism och antisemitism.

Det är absolut onödigt att peka finger åt alla dom som låtsas att inte se vad som händer... kanske börjar den nymornade medelklassen att förstå vem som är dess egentliga fiende... långt bortom den politiska fårskocken i Sverige...

De trodde att de skulle gå fria. Att deras pengar, utbildning och goda värderingar skulle skydda dem från mörkret. En nymornad medelklass ser nu med lika delar bestörtning och förvåning våldet krypa närmare, skriver Ann Heberlein...

LÄS MER: Expressens bästa reportage om Sverige samlade i bok

De trodde alltså att de skulle gå fria. Att deras pengar, utbildning och goda värderingar skulle skydda dem från våldet och mörkret. Det är en skakande insikt för den, som i likhet med mig, uppmärksammat det ökade våldet och den minskade tryggheten i otaliga texter under många år. Det handlade alltså aldrig om att de inte såg, inte förstod, inte visste att pojkar skjutits till döds i förorten i åratal och att explosionerna ökat. Nej, det handlade hela tiden om att de inte trodde att våldet skulle drabba dem och deras barn...

Självbilden blir viktigare än fakta...

Det är inte en beundransvärd attityd. Tvärtom. Det är direkt omoraliskt att vända bort ansiktet för att våldet drabbar någon annan: Någon som inte är som jag. Förbryllande nog har ofta just den här kategorin människor en mycket hög svansföring i moraliska frågor. De avfärdar den som är bekymrad över våldet som ”alarmist” och berömmer sig själva om att vara lite bättre, en större humanist. Det handlar om självbild, snarare än om faktiska omständigheter. Som medelklasspappan ”Rickard” uttrycker det i Morenos reportage: ”Att KD och M lyfter lag och ordning är ett svar på delar av medelklassens rop. Men KD och M stämmer inte med min självbild”. 

Rickard och hans vänner kommer inte att ändra politisk uppfattning. De kommer att befolka gated communities och fortsätta att hävda att Sverige är världens bästa land.

De kallade oss alarmister – vi hade rätt hela tiden

Sverige är inte längre ett demokratiskt land i ordets egentliga och ursprungliga mening. Detta är nog ett påstående som både kan anses provocerande och sorgligt, men inte desto mindre sant. Hur hamnade vi här, hur ser verkligheten ut, och vad händer härnäst? Hur är egentligen läget efter demokratin, och hur går man vidare? Så kan man formulera frågorna som utgör en röd tråd genom etnologen, professorn och debattören Karl-Olov Arnstbergs senaste bok Efter demokratin: Sju essäer...

I inledningen till essäsamlingen ställer Arnstberg upp sex konstateranden om det svenska politiska tillståndet som tyder på att ”Sverige är ett gravt odemokratiskt land”. Arnstberg konstaterar att:

1) Svenska riksdagsledamöter faktiskt inte representerar folket, utan sina partier, och förväntas att i alla väder lyda partilinjen.
2) Att sju av åtta partier förstår begreppet demokrati som liktydigt med ”rätt värdegrund” och dogmen om ”alla människors lika värde”.

3) Att ett parti som representerar åtminstone en femtedel av väljarna (SD) blir utfryst av övriga partier. Att en av landets avgörande ödesfrågor, invandringen, inte får diskuteras på samma villkor som övriga samhällsfrågor – alltså existerar ingen egentlig fri debatt.

4) Att de som avviker med annan åsikt stämplas med diverse epitet.

5) Att medborgare som kritiserar migrationspolitiken med mindre väl valda ordval riskerar att dömas enligt en godtyckligt uttolkad lag om ”hets mot folkgrupp”.

6) Att folkomröstningars resultat – om de över huvud taget får hållas – när som helst kan köras över av politikerna...

Demokratiskt? Knappast. Snarare har ”politikerna lyckats tömma demokratin på sitt demokratiska innehåll och fattar beslut som står i strid mot folkviljan”. Läsaren kan konstatera att professor Arnstberg på knappt två inledande sidor slagit huvudet på spiken. Just användandet av epitet som vapen mot de av oss som tycker annorlunda än vad värdegrunden tillåter är utgångspunkten i bokens första kapitel. Här handlar det om maktens mörka historia. Det mörker som avses är det socialistiska. Vi har sedan and­ra världskrigets slut fått lära oss att det är ”nazist” och ”fascist” som är det lägsta och mest monstruösa en människa kan vara. Men Arnstberg ger läsaren här en inblick i mekanismerna bakom och resultaten av den folkmordsideologi som tagit långt fler människoliv än nationalsocialismen och fascismen, nämligen kommunismen med hundra miljoner människors död i sitt CV...

Arnstberg: Sverige är inte längre en demokrati

lör 9 nov 2019

Jag vet inte riktigt vad som hände med processen mot de fatalistiska författarna...

i början på september upp-märksammades något någon menade var en trend: författare som redan givit upp inför ”klimathotet”. Amerikanerna Roy Scranton och Jonathan Franzen hörde till de uppgivna. Och så vår egen Kerstin Ekman...

Wiki... Fatalism är en teori som menar att upplevelsen av en fri vilja är en illusion då vårt öde är bestämt. Anledningen till att vårt öde är bestämt är olika beroende på vilket argument för fatalism man behandlar. Vissa hävdar att det är för att motsatsen till fatalism (dvs. fri vilja) kräver att vi innehar färdigheten att avgöra sanningsvärdet hos dåtida påståenden. Andra hävdar att vårt öde är bestämt för att vi inte kan utföra en handling i avsaknaden av ett nödvändigt villkor för den handlingens utförande, samt att detta implicerar fatalism. Det finns också de som hävdar att fatalismen är sann på grundval av Guds förkunskap...

Fatalism är en form av determinism, men inte alla former av determinism avvisar att våra val har ett inflytande på framtida händelser. Se även predestination och kausalitet.

Filosofiskt sett så är vårt öde redan bestämt eftersom vad vi än gör så kommer vi bara närmre och närmre vårt öde. "Fatalism" kommer av latin fatalis, 'ödesbestämd', till fatum, 'öde'...

​”Men det är för sent att göra något åt klimatförändringen. Det är för sent att predika evangeliet”, hade Ekman sagt i en intervju något år tidigare. Vad var det här för oförlåtlig fatalism? Kunde det kallas annat än ”borgerlig lyx”?

Att vara ”klimatförnekare” är redan dödskallemärkt. Nu ska detsamma gälla ”klimatdeterminister”. Att ta klimat-problematiken på allvar, men hålla huvudet kallt, duger inte längre. Bara undantagstillstånd och en radikal omstörtning av våra ekonomiska och politiska system, duger som svar.

Det är mer än en ”åsiktskorridor”. Det är ett försök att klämma in alla i ett panikrum.

Sådant smittar...

Lennart Bengtsson, professor i dynamisk meterologi och en av de mest meriterade svenska forskarna på det här området, skrev nyligen en utmärkt bok, ”Vad händer med klimatet?”. Han tar problemen på fullt allvar, men är varken fatalist eller hysteriker. I den här tidningen klumpades han därför nyligen ihop med mer frifräsande element i forskningens utkant. Det fanns egentligen ingen kritik i sak, men intrycket var att det fanns något suspekt med det hela. Varför? Därför att Bengtsson inte befinner sig i panikrummet. Det räcker...

Glöm ”åsiktskorridoren” – ta plats i panikrummet

Den 9 november är det 30 år sedan Berlinmuren öppnades och människor kunde röra sig fritt från diktaturen DDR till Västtyskland. Fyrtio år av diktatur, avrättningar, tvång och förtryck gick mot sitt slut. I dag har vi internaliserat det tvång och den censur som DDR stod för. Vi lever i en mjukdiktatur. Berlinmuren finns inom oss...

internalisera är en psykologisk term... införliva (till exempel en åsikt) som en del av sin personlighet...

Berlinmuren inom oss

Muren byggdes 1961 för att hindra människor att fly från den kommunistiska diktaturen DDR (Deutsche Demokratische Republik) till Väst. I Väst kallades den ”skammens mur” och i öst ”antifascistisk skyddsvall”.  Bakom den ”anti-fascistiska skyddsvallen” hölls 17 miljoner öst-tyskar fångna som i ett jättelikt koncentrations-läger i nästan 30 år...

Nu frossar journalister i nostalgiska skildringar av den lycka de kände när muren föll. Tro dem inte. För många av dem var diktaturen DDR en socialistisk idealstat, och de grät när muren föll.

Det är märkligt hur tiden kan vända uppochner på historien. Som om de inblandade hoppas att alla har glömt. Nu framställs Berlinmurens fall som obruten lycka och glädje.

Så var det inte alls. Sveriges regeringar, i synnerhet socialdemokratiska men också borgerliga, och hela den svenska kultureliten stödde helhjärtat och i flera decennier diktaturen DDR. En rad svenska ministrar reste till DDR för ömsesidigt utbyte. Olof Palme reste som statsminister (s) 1984, och Ingvar Carlsson gjorde samma sak 1989. Under en och samma augustivecka 1987 besökte tre socialdemokratiska ministrar, jordbruksminister Mats Hellström, miljö- och energiminister Birgitta Dahl och bostadsminister Hans Gustafsson DDR för samarbetsmöten...

Under den tid som DDR existerade, 1949-1990, hade Sverige socialdemokratiska regeringar med undantag för åren 1976-1982, då borgerliga regeringar leddes av Thorbjörn Fälldin (c) och Ola Ullsten (fp). Färgen på de svenska regeringarna spelade ingen större roll för Sveriges förbindelser med DDR. Som första svenska utrikesminister besökte centerpartisten Karin Söder (1928-2015) diktaturen 1977. Man talade om och utövade vänskap, kulturutbyte och samarbete. DDR:s censur, förföljelse av oliktänkande, regimkritiker som fängslats eller alla som avrättats när de försökte fly talade man inte om...

Bloggposten är lång och sanningsenlig från ett gyllene snittligt håll som Sh ser det...

Berlinmuren inom oss

F.d. skebokvarnarn och 

värsta alarmisten... tillika hobbybonde med bonnför-nuft... som skribent och författare är han för mång-

ordig för att kunna citeras... han smet ifrån ekobyn i skebo innan Sh blev inblandad... naturligtvis är vi alla skådespelare i ett välregisserat taskspel som must go on...

Världens öde kommer sannolikt inte att avgöras på FN-möten, på gator och torg eller i parlamenten. Inte  heller kommer det att avgöras av ingen-jörerna eller av nya konsumtions-mönster. Klimat-förändringarna och den ekologiska förstörelsen kommer att hejdas först när det industriella maskineriet bromsar in eller helt stannar av. Och det lär ske genom ett haveri, inte genom en medveten och kontrollerad tvärnit...

I stället för förändring – ett storslaget skådespel

Det här är skälet till att jag nuförtiden surfar mindre på nyhetssajter som berättar vad som sker med klimat och miljö, och desto mer på sajter som bevakar ekonomin. För det är där det avgörs. Det pyramidspel som dagens skulddrivna ekonomi har blivit kommer förr eller senare att nå sin slutpunkt. Det var nära att ske i och med finanskrisen 2008, men genom desperata åtgärder från världens centralbanker har systemet hållits på fötter. Om än med accelererande ojämlikheter som följd när räntesänkningar och andra stimulansåtgärderna till största delen berikat de redan rika...

Även detta är ett skådespel där man kan få för sig att utvecklingen bestäms genom en eller annan tweet från dramats storskurk, medan det i verkligheten handlar om djupt liggande strukturella problem som kommer att göra sig gällande på ett eller annat vis. När så väl sker kommer det nog inte att bli så festligt för någon, men det finns något som är än mer skrämmande – att maskineriet bara fortsätter att rulla på och att det enda som förändras är skådespelet...

I stället för förändring – ett storslaget skådespel

Från en annan enkel bonnläpp... med bonnförnuft...

Det finns mycket konstigt som händer i vårt land i dag. Och under den gångna veckan har slagits ett nytt rekord som torde vara oslagbart.
Sex imamer som SÄPO anser som ytterst allvarliga hot mot rikets säkerhet släpps ur häktet och får återvända till sin uppviglande verksamhet i sina moskéer...


Inrikesminister Mikael Damberg slår närmast knut på sig själv för att förklara varför dessa farliga personer som sprider radikal islamism och bl a värvat soldater till IS inte utvisas. Orsaken till frisläppandet påstås vara att de skulle utsättas för tortyr och förföljelse i sina hemländer. Men det är rent hyckleri. Vilket gammelmedia inte låtsas om. De är ju fria att resa till länder med extrem islamism som skulle ta emot den som kungar. De skulle hyllas som hjältar precis som när de återvände till sina anhängare i Sverige...


För att förstå varför imamerna inte utvisas får man gå till valresultatet i riksdagsvalet på de orter de sex imamerna sprider sina extrema idéer. Kanske var det just denna sextett som genom sitt inflytande gav Stefan Löfven drygt 70 procent av rösterna i s k utanförskapsområden. Vilket möjliggjorde en regering som lägger fast en migrationspolitik som förstör vårt land. Jag vill införa ett nytt begrepp; politisk gängkriminalitet som gjorde det möjligt att helt i strid med valresultatet och löften i valrörelsen bilda en regering som går de till mötes som vill ta över vår land...

Politisk gängkriminalitet hotar demokratin

fre 8 nov 2019

Nog finns det en plan alltid...

Det är ett par hundra meter mellan norra Spånga och Tensta. Men skillnaderna mellan stadsdelarna är enorma. I Bromsten är snittinkomsten 39 000 kronor – i Tensta är den 14 000.

Spånga och Tensta hör till samma stadsdels-område. Det innebär att invånarna här företräds av samma politiker och att samma tjänste­män arbetar med deras frågor. Stadsdelen ansvarar bland annat för förskolan, fritidsverksamheter, konsument-vägledning och familjeomsorg. Awad Hersi (MP) är stadsdelsnämndens ordförande...

Ole-Jörgen Persson (M), vice ordförande i nämnden, kallar Spånga-Tensta för en av de mest segregerade stadsdelarna i landet. När stadsdelen skapades­ hoppades man på att få positiva effekter av att ett välbärgat område låg intill Tensta. Men så har det inte riktigt blivit. Invånarna i Tensta och Hjulsta har det visserligen bättre ekonomiskt jämfört med för 10–20 år sedan, men skillnaderna är fortfarande för stora. Ett problem är att många flyttar från Tensta när de etablerat sig på arbetsmarknaden och så flyttar människor in som börjar från noll...

 

Fjärde statsmakten 26 - Reportage om den skamliga behandlingen av de gamla

Fulpojkarna som INTE hatar...

I dagens avsnitt av Erik och Matti börjar vi med att diskutera hur "värdegrunden" har kommit in som en cancersvulst i forskarsamhället. Vi diskuterar också att en forskare kommit fram till att Sverige-demokraternas framgång i opinionen är driven av höga migrationstal – vem hade kunnat tro något sådant...

Vi berör kort det faktum att Fredrik Reinfeldt och Anna Kinberg Batra var på Moderaternas stämma och talade inför en uppskattande och jublande publik. Lustigt med tanke på att Moderaterna försöker göra sig av med alla associationer till Reinfeldt så mycket de bara kan och att de för två år sedan kuppade bort Batra för att man inte trodde att hon skulle göra ett bra valresultat – är man nöjd med Kristersson? Anders Borg vill ha ett större samarbete mellan M och S för att lösa samhällsproblem, vilket är märkligt när det i själva verket är just den symbiosen som ligger till grund för nästan alla Sveriges problem av idag...

För övrigt bor det 53 procent invandrare i Södertälje, som leds av en socialdemokratiska vid namn Godner som inte längre vill veta av Leif Östling pga av hans fina intervju i Swebbtv. Vi konstaterar att sex imamer borde utvisas men inte blir utvisade, att man i Österrike genomför ett nationellt rökförbud trots att den regering som sitter är en expeditionsministär, som dessutom har folket emot sig i denna fråga. Detta och mycket mer borgar för ett bra avsnitt – titta och njut...

Erik och Matti nr 20 om värdegrundscancern, export av stöldgods mm.

Det är inte bara David Icke som varnar för det militära vapnet... Strålskydds-stiftelsen här nedan får inte blandas ihop med Statens strålskyddsinstitut...

(SSI) var en svensk statlig tillsynsmyndighet som sorterade under Miljödepartementet. 1 juli 2008 upphörde SSI efter att ha sammanslagits med Statens kärnkraftinspektion (SKI) till den nya myndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)...

Strålskyddsstiftelsen är en svensk  insamlingsstiftelse under kvinnlig ledning som arbetar för att skydda människor och miljö mot skadliga former av elektromagnetiska fält och elektromagnetisk strålning, exempel-vis mikrovågsstrålning från trådlös teknik genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen har vetenskaplig forskning, forskares rekommendationer och Europarådets resolution 1815 som utgångspunkt. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt ger rådgivning åt enskilda individer och organisationer...

Strålskyddsstiftelsen – Strålskydd är vår viktigaste uppgift

Strålskyddsstiftelsen har bildats på grund av svåra brister i ansvariga myndigheters reglering av och information om risker med verksamheter och produkter som avger elektromagnetiska fält.

Mikrovågsstrålningen har ökat lavinartat i vår miljö, framför allt på grund av den kraftiga expansionen av mobiltelefoni och annan trådlös teknik. En hel generation exponeras idag ända från fosterstadiet för nivåer som ingen tidigare utsatts för. Samtidigt visar forskningen att den elektromagnetiska strålningen innebär allvarliga risker för människan och miljön. Många människor vittnar om att strålningen ger dem lätta till mycket svåra symtom...

Den allvarliga riskbilden är inte är allmänt känd. Tvärtom har beslutsfattare på alla nivåer, media, och människor i allmänhet ofta fått den felaktiga informationen att forskningen inte skulle visa några risker. Den trådlösa tekniken beskrivs ensidigt i positiva termer utan att riskerna med mikrovågsstrålningen framhålls...

Människor får ingen hjälp... Människor som får symtom på ohälsa som de kopplar till strålningen behöver hjälp. Vården ger inte adekvat stöd eftersom kunskap saknas om att elektromagnetiska fält kan orsaka sömnproblem, huvudvärk, hjärtklappning, tinnitus, yrsel, ångest och många andra sjukdomssymptom. Många som skadas av strålningen får därför vare sig rätt hjälp eller diagnos...

 

THE EVIL OF 5G TECHNOLOGY - David Icke | London Real

Är du rädd om dina barn... förskona

dom från det strömförande militära 

vapnet... SMART PHONES...

X

X

 

THE DANGER WITH SMART PHONES - David Icke | London Real

tors 7 nov 2019

Tycker ni också att det luktar unket ute i samhället... ingen annan sektor i samhället luktar så mögligt som

sjukvården...

MSM luktar förskräckligt illa... dom måste ha passerat bäst-före-datum för länge sen... tydligare kan det inte bli när Storebror Sionistoligarken proklamerar inskränkningar i den fria konkurrensen...

Och medborgarna I PK-ismens tjänst stinker ju verkligen som rutten fisk... dom är onekligen motbjudande... ett omfattande reningsbad för att tvätta bort PK-stanken skulle absolut

revolutionera samhället... dom ruttnande globalistkramarna väljer att flyta med Sionistströmmen, oförmögna att göra något annat... villiga att gå i döden för Storebror och NWO...

Jag har tidigare publicerat

Riksföreningen för Metabol Hälsas remissyttrande

till den s.k. KAM-utredningen SOU 2019:15. Sedan dess har National Health Federation Sweden (NHF Sweden) kommit med en genomgående analys av den omfattande utredningstexten som avslöjar en rad mycket allvarliga brister i utredningen...

Statens utredare Kjell Asplund lade fram sin utredning den 5 juni med ett lagförslag om en ny lag som skall gälla för dem som utan legitimation på hälso- och sjukvårdens område undersöker och behandlar sjukdomar. Lagförslaget innebar ännu fler inskränkningar än de inskränkningar som redan nu gäller enligt dagens patientsäkerhetslag. Det nya lagförslaget innebär att barn under 15 år och sjuka människor med allvarliga sjukdomar inte kan få någon botande vård och behandling – inte ens när den offentliga sjukvården har misslyckats eller inte alls har något att erbjuda de patienterna. Detta är dessvärre vanligare än man kan tro...

Jag drar mig t.ex. tillminnes en bekant som opererats för prostatacancer, men som inte blev fri från sin cancer utan remitterades av sin kirurg till Radiumhemmet för strålbehandling. Där vägrade man behandling med motiveringen att det var för sent. Han sändes hem för att dö. Han sökte sig då utomlands med sin kirurgs hjälp och fick sin strålbehandling och är idag fri från sin cancer. Enligt det nya lagförslaget skall sådana patienter med allvarliga sjukdomar ge upp och dö, om skolmedicinen bedömer deras fall som hopplöst, något som händer ofta enligt vittnesmål. Om man i detta läge erbjuds alternativ vård inom landet skall enligt KAM-utredningen vårdgivaren kriminaliseras. Nästa steg som jag redan kan ana är att man i framtiden för egen del inte tillåts vårda sig själv och sin familj...

KAM-utredningen bryter lagar

Sparreholmarn är obekant med Michael Zazzio... en kvacksalvare...

liksom alla andra alternativa

medicinare... enligt skolmedicinarna alltså... många lycksökare finns det 

förstås bland kvacksalvarna...

Naturligtvis finns det komplementär och alternativ medicin som ibland är lika bra som skolmedicin och med mindre biverkningar...

Lars Bern skriver... Det Svenska Naturmedicinska Sällskapet är också remissinstans och föreningen skickade den 30 oktober 2019 in sitt remissyttrande till Socialdepartementet, men i skrivande stund har inte heller det publicerats på Regeringens hemsida. SNS remissyttrande består till mer än 95 % av det som Michael Zazzio och Sara Boo har skrivit i sitt remissyttrande för NHF Swedens del...

Regeringen undanhåller medvetet det svenska folket offentliga handlingar. Regeringen döljer inkomna remissyttranden och bryter därmed mot grundlagen (Regeringsformen) som säger att det är likhet inför lagen som gäller. Detta kan ses mot bakgrund av regeringens färska beslut att inte verkställa en utvisning av sex personer som SÄPO klassat som allvarliga säkerhetsrisker, med en luddig hänvisning till grundlagen.

Hanteringen av remisserna som inkommit rörande KAM-utredningen är ytterligare ett tecken på en statsmakt i upplösning där ärenden hanteras olika ur rättssynpunkt baserat på godtyckliga politiska preferenser...

KAM-utredningen – en utredning om Komplementär och alternativ medicin, se Alternativmedicin

 

Michael Zazzio om KAM-utredningen - En attack mot alternativ medicin.

Ibland funderar jag över vilket problem som är dominerande i det svenska samhället. Det är inte enkelt att komma med ett kort svar. Det finns så många förklaringar. Ett basalt problem rör den centraliserade svenska staten sedan Gustav Vasas tid. En tung lagstiftnings- och skattepolitik med andra ord. Om man söker efter ideologiska förklaringar så är den politiska korrektheten en viktig kontrollerande samt delvis förtryckande faktor...

Roten till det onda i Sverige

Men jag väljer trots allt inte någon av dessa överlappande fenomen som huvudförklaring. Enligt min mening är en tredje variant den främsta anledningen till nationens dilemma. Det är att en alltför stor del av Sveriges vardag – och en alltmer växande andel – styrs av politiska beslut. Frågor som i många andra nationer anses som privata eller tillhörande civilsamhällets medborgare hanteras i Sverige av tusen och åter tusen politiker på framför allt hög, men även lägre nivå...

På så vis påminner vårt land om det sovjetsamhälle som misslyckats kapitalt. I stället för att lita på medborgarna så fattar storebror olyckliga beslut. Och du och jag trängs tillbaka. Liksom i Orwells dystopi tar ledargrisarna över samhället. Till de övriga djurens förfäran förvandlas samhället stegvis i förtryckets riktning. Jag påstår inte alls att Sverige är en diktatur. Vi har ännu medborgerliga friheter. Men sant är ändå att nationens politiker för var dag tar ifrån dig och mig fri- och rättigheter vi tidigare haft. Sverige som själv vill se sig som en förebild för världen utvecklas i riktningen mot ett centralstyrt och ideologisk enkelriktat samhälle, där landets yrkespolitiker bestämmer agendan. Och de medier som gärna kallar sig det fira ordets bevarare har förvandlats till politikernas vaktkonstaplar...

Jag menar att detta är förklaringen till den långa rad av samhällsproblem vi stöter på var dag. Inom skolan. På jakt efter bostäder. I vårdköerna. I kriminaliteten. I bristen på integration av nyanlända. I frånvaron av ett försvar värt namnet. I en slösaktig beskattning. Osv. Via olika vaga ideologiska uttalanden genomförs rader av politiska projekt. Än förs barnkonventionen eller Human Rights fram som grund, än är det ett akut CO2-hot som ska lösas. Samtidigt står som nyss nämnts verkliga och basala samhällsproblem utan politiska lösningar. Här syns ett grundläggande systemfel i det svenska samhället tydligt...

ons 6 nov 2019

Goda råd tillägnas utbild-ningsministern... hur man undviker skolans dödsdal... en sällsynt potent skol-minister... på spåret till många cv-titlar med botten i den broilerfackliga maktmiljön... 

potent i meningen samlagsduglig, dvs intelligent, anpasslig, duglig på att vara samman i konformistiska lag... Anna Ekberg hyllar följdaktligen konformismen... Ken R. har syn-punkter på konformismen 3.50 in i 

filmen...

Konformism är rättning efter omgivningens normer och regler och svårigheten att hävda en avvikande åsikt. Motsatsen kallas nonkonformism och betecknar självständighet, originalitet eller excentricitet. Ett nonkonformt beteende betecknar ett avvikande beteende och i vissa fall antisocialt beteende...

Synonymer till konformism...

likriktning, likformighet, formbundenhet, traditionstrohet...

Som gammal reservofficer var Sh skrämd av stridskukar... Sh undrar vad dom kvinnliga stridskukarna av idag kallas...

Sir Ken Robinson outlines 3 principles crucial for the human mind to flourish -- and how current education culture works against them. In a funny, stirring talk he tells us how to get out of the educational "death valley" we now face, and how to nurture our youngest generations with a climate of possibility...

Lektionen är översatt till svenska så ni kommer inte undan...

 

How to escape education's death valley | Sir Ken Robinson

 

Hur många miljoner klimat-forskare finns det... dom borde ju vara jävligt många om det finns risk att vi brinner upp om tio år... 70 pers. per land är väl inte så många om man räknar alla professorerna och assistenterna och springschasarna... och alla dom som vill ha pengar av Soros... och det är säkert många, bara dom skriver på...

Jorden är inne i en akut klimatkris. Det slår över 11 000 miljöexperter fast i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Bioscience. "Klimatkrisen är här och den accelererar snabbare än de flesta forskarna hade räknat med", skriver de. De över 11 000 forskarna från 153 länder har tröttnat på förhandlingar och vad de ser som tomt prat och manar till stora insatser – och det nu...

11 000 forskare: Råder akut klimatkris på jorden

Sedan den första globala klimatkonferensen i Genève 1979 har forskare och politiker debatterat och förhandlat, men trots skrivelser som Kyotoprotokollet 1997 och Parisavtalet 2015 har ingenting reellt hänt, konstaterar forskarna i rapporten, som inleds med ett SOS:

"Forskare har en moralisk skyldighet att klart och tydligt varna för alla katastrofala hot och 'säga som det är'. Baserat på denna skyldighet och de indikatorer vi presenterar här förklarar vi, med mer än 11 000 underskrifter från forskare över hela världen, att planeten jorden klart och entydigt står inför en nödsituation", inleder de sin rapport...

De skriver att deras och andras larm inte har mötts av tillräckliga åtgärder och att utsläpp av växthusgaser fortsatt ökar lavinartat och har förödande effekter på jordens klimat...

Under ledning av de amerikanska ekologerna William Ripple och Christopher Wolf vid Oregon State University föreslår vetenskapsmännen och -kvinnorna en lång rad åtgärder – från att gå från fossila bränslen till förnybara bränslen och att skydda jordens ekosystem och skogar, till att äta mycket mindre kött än i dag och gradvis stabilisera befolkningstalen i världen...

De åtaganden som gjorts i Parisavtalet om att hejda den globala uppvärmningen är inte tillräckliga, understryker de. "Även om alla klimatmålen uppfylls kommer det att vara mindre än hälften av vad som behövs för att begränsa klimatförändringarnas acceleration det närmaste årtiondet", skriver de...

Det ljus forskarna ser kommer från de gräsrotsrörelser som växer fram, och att skolbarn – som nu världskända svenska Greta Thunberg – strejkar för klimatet. De uppmanar alla människor på jorden att engagera sig och att "handla för att bevara livet på jorden, vårt enda hem"...

Sparren får stöd av "Den hälsosamme ekonomisten" som är mycket mer insatt i klimatet än SvD och Sh... fast Mattias L. är ju känd som klimatförnekare, så varning för false flag...

Wiki däremot förnekar inte klimatet... Med klimat menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteoro-logiska element på en given ort eller region över längre tidsperioder...

Mattias L... Sedan till frågan om det verkligen rör sig om 11 000 forskare. När jag läser igenom listan på de 11 000 namnen tycks inte alla vara forskare inom relevanta discipliner. Jag vet inte hur man samlat in namnen, men det verkar som om "forskarna" själva har fått skriva in vilka de är och vad de gör. Titlar som "assistent", "forskarstuderande" och "researcher" är vanliga... 

Av de 160 svenska forskarna på listan tycks bara en del vara disputerade. Somliga har relevanta titlar, men andra forskar inom ämnen som genusvetenskap och statsvetenskap. Bifogar hela listan i alfabetisk ordning nedan...

Ärligt talat vet jag inte hur något sådant här ens kan bli en nyhet. Någon (oklart vem) lägger ut en webbsida där vem som helst kan skriva in sitt namn. Förhoppningsvis har de som hade det dåliga omdömet att underteckna i alla fall haft möjlighet att läsa den rätt menlösa artikeln innan...

11 000 forskare kan inte ha fel

En klimatförnekare som vill att vi skall brinna i helvetet för eviga tider... fast eviga tider blir kanske inte så lång-varigt när koldioxiden tar slut... och under tiden har Rothschild-sionisterna levt det goda livet några hundra år i sina klimatkontrollerade kylrum i bergen...

Han säger... Det glädjer mig att USA lämnar Parisavtalet. Skulle vilja utnämna avtalet till det största miljöhot som planeten står inför - om det nu är så att koldioxidutsläppen är ett miljöhot. Skälet är att avtalet konserverar en uppfattning om att ansvaret för koldioxidutsläppen är en nationell fråga - där varje nation ska få sina företag att minska utsläppen inom nationens gränser...

Parisavtalet det största miljöhotet

Principen skapar olyckliga drivkrafter som leder till att de globala utsläppen ökar. När fokus sätts på utsläpp inom ett lands gränser finns starka incitament att exportera utsläppen genom att starta produktion i andra länder. I regel flyttar produktionen från länder med hög koldioxid-effektivitet till länder som släpper ut mycket koldioxid i förhållande till producerat värde...

Det världen behöver göra är att skrota Parisavtalet och hitta lösningar som baseras på medborgarnas konsumtion och mängden koldioxidutsläpp som använts för att tillverka det som medborgarna konsumerar. Att USA lämnar avtalet är bra därför att det ger möjlighet för länderna att hitta ett angreppssätt som fungerar. Möjligen skulle USA kunna ta täten och formulera nya principer för miljöskatter - lite i enlighet med de riktlinjer som jag själv skissat på.

tis 5 nov 2019

Två Schibstedtchefer skriver i SvD om att de sociala nätverken bör ta ett större ansvar för desinformation som sprids. De glömmer dock bort att den kanske främsta orsaken till att nyheter förmedlas via Facebook är att DN, SvD och andra publikationer lagt sitt material bakom betalväggar. What's a girl supposed to do, liksom. Helst skulle Schibstedt nog se att inga andra än Schibstedt fick publicera material på nätet. Men så fungerar det inte - det måste även medieföretagen inse...

Men ni har ju lagt ert eget material bakom betalvägg?

DN och SvD är sakta på väg bort. Att Sveriges Television och Sveriges Radio inte redan tagit över deras marknad beror på att mediestrategerna på statsradion och statstelevisionen är så förbaskat korkade. Alternativt vill de inte utmana mediekapitalet och skapa en debatt om monopolisering och förstatligandet av det offentliga rummet...

Frågan är hur en reglering skulle gå till? Skulle Facebook censurera länkar till bloggar som uttrycker en annan uppfattning än den allmänt acceptabla? Traditionella medier står för många av de största lögnerna. Som jag påpekat tidigare borde oberoende bloggare snarare få stöd för att granska traditionella medier...

Hoppet om att Facebook ska utesluta alternativa medier lever. Men det kommer inte att ske, DN och SvD kommer att bli allt mer av nischmedier - för en liten elit som gillar att läsa långa texter om samhälle och politik. Men inte ens jag - som är gammal ledarskribent - tycker det är speciellt prisvärt. Jag hämtar min information från andra källor - som Financial Times och öppna medier som Google News...

Vi bevakade ett möte i Spånga -Tensta Stadsdelsnämnd där man beslutade att kasta ut 100 åldringar från sitt boende under falska förespeglingar och utan att ha ärliga motiv...Ordföranden misstänkliggör oss och insinuerar att vi har en dold agenda. Han är också störd över att vi dokumenterar deras offentliga möten med gamlingarna...

Men vi kommer fortsätta filma och granska våra makthavare. Exempelvis Boel Godner, Södertälje kommunstyrelses ordförande, som hellre sparkar Leif Östling från uppdrag än tar tag i de enorma problem han pekar på och som hon själv har skapat...Vi kommer också fortsätta granska makthavarnas Fake News media som sprider lögner om oss när deras misslyckade agenda har blivit avslöjad...

Du hittar oss på Swebbtv.se, en oberoende mediekanal. Vi kallar oss medborgarnas media.
Reportaget från uppsägningen av gamlingarna kommer inom kort på Swebbtv.se...

 

Vi kommer fortsätta granska makthavarna och deras Fake News media.

Jag ville ta upp våld inom politiken. Högervåldet gjorde vi om. Sen sa jag att jag ville titta på vänstervåldet, och om det alltid är defensivt och självförsvar. Och då får jag reaktioner i radio- och tv-huset: "Varför det, det är väl det goda våldet?". Då går jag själv in på Youtube och ser hur de slår yxor i dörrar och kastar gas in i lägenheter. Ingen journalist har visat det, det är ju fan inte klokt!, säger han...


Det måste vara en beröringsskräck.
Enligt Janne Josefsson blir folks reaktioner kring invandringen så starka eftersom frågan tryckts ned så länge. Det skapar ett förakt mot etablissemanget, förklarar han. Det finns ingen konspiration. Det handlar om att journalistkåren i det här landet är så otroligt homogen och skraj för att sticka ut och våga riskera nånting. När jag gjorde om vänstervåldet blev jag av en programledare i Sveriges Radio kallad för nazist.
Josefsson är också kritisk till varför "inte en enda journalist" granskat varför Nya Tider inte får vara med på Bokmässan...


Ta det här med de afghanska barnen. Det var inte bara du, utan även Rädda barnen som sa att det var en råtta i pizzan att de skulle ha angivit för låg ålder. Vi journalister måste ju gå in i den frågan för att se var sanningen ligger, fortsätter Janne Josefsson. Anders Lindberg medger sedan stolt att det är på grund av journalisters och andras "opinionsbildning" som nu gjort att tusentals "ensamkommande" genom gymnasielagen får stanna i Sverige. Jag tror inte att de 9.000 som nu förmodligen får stanna hade fått stanna om det inte var så att vi hade opinionsbildat för deras rätt att stanna, säger han.
Angående frågan om afghanerna ljugit om sin ålder, hävdar han bestämt att Janne Josefsson har fel. Anders Lindberg menar att Svenska Dagbladet i en senare undersökning kommit fram till att ålderstesterna av de afghanska männen varit "ovetenskapliga"...

"Slår yxor i dörrar och kastar gas in i lägenheter" "Medias beröringsskräck"

mån 4 nov 2019

Swebbtv undviker sorgfälligt dom religiösa världskrigen mellan judar, kristna och muslimer... vilket är fullt förståeligt... att kalla George Soros för oligark är naturligtvis mindre riskabelt än att kalla honom sionist och jude...Dom tar upp den artikel från Dagens Industri som behandlar att AP-fonder ratar köp av aktier i saudisk olja när den nu sätts på börsen. Bern fördömer att fonderna handlar politiskt korrekt och inte sätter pensionsspararnas vinstintressen i första rummet. Samtidigt som detta sker visar oligarker som George Soros oförminskat intresse för att köpa olje- och kolbaserade produkter, emedan de simultant arbetar för klimatalarmism. Det blir ju så, att ju mindre vi och våra investerare inom AP-fonden köper oljeaktier, ju billigare blir de för Georg Soros och liknande finansintressen...


Klimatskrämseln påverkar också vilken mat som serveras i skolorna till våra barn. Förskolan Gitarren i Umeå har beslutat att endast servera vegetarisk kost. Lars Bern anser detta vara förkastligt eftersom animalisk kost och fett är viktigt för utveckling av barns hjärnor...

 

Fjärde Statsmakten 25 med Lars Bern om drevet mot Swebbtv, sveket mot de äldre mm.

 

Kulorna viner i förorten och folk dör. Bomber kreverar och sprider skräck. Unga flickor våldtas eller sex-kränks. Barn rånas och fråntas mobiler och märkeskläder. Vi får rapporter om detta varje dag. Men ingen vågar tala om de klaner av unga invandrare som bygger våld, numera alltmer utanför sina ”egna” bostads-områden. BRÅ är handfallet. Deras expert Jerzy Sarnecki pratar bara om sociala problemområden, utan att vilja närmare undersöka eller tala om verkligheten där de unga invandrarna håller till. BRÅ:s ledning hålls i strama vänstertyglar...

Däremot undersöker BRÅ hatbrottsligheten, som delvis riktar sig mot invandrare. Det är bra att vi får korten på borden och att de synas. Man skriver också om MC-gängens brottslighet, där etniska svenskar som är medlemmar i exv Hells Angels beskrivs. Det är också bra, tycker jag. Men när det gäller invandrarklanernas synnerligen allvarliga kriminalitet så stängs dörren. När det gäller denna variant av etniskt ursprung råder nämligen tabu. Alltså ingen kartläggning av de nya svenskarnas andel hos polisen, domstolarna eller fångvården!

Det politiska etablissemanget våndas över SD:s ökade stöd. Jag gillar inte heller deras framväxt. Men den förklaras till största delen av de tabun som gäller i det svenska samtalet. Om sorgliga problem ventileras i ett öppet samtal så förlorar SD sina trumfkort. Så enkelt är det, tror jag...

Men ju saktfärdigare makthavarna är att prata om det som vanligt folk ser med sina egna ögon desto mer talar för nya framgångar för SD. Elitens passivitet är därför inte bara korkad utan också mycket allvarlig för det svenska samhället.

Att eliten handlar som den gör kan enkelt förklaras. De vill fortsätta att slussa in några tiotusen utlänningar per år från fjärran, väl medvetna om att några procent av dem kommer att syssla med allvarlig klanbrottslighet. Jag är inte mot invandring, även om en paus nu tycks rimlig. Däremot är jag mot mängden svenska tabun. Politikerna talar om en ”tystnadskultur”. Men inte om sin egen. Ifall medierna över huvud taget talar om klanernas brottslighet, så rör det sig om allvarliga kvinnoövergrepp. Och då använder man den tvetydiga termen ”hedersbrott”...

Klanbrottsligheten mörkas

Sionismen uppstod under 1800-talet i spåren av den franska revolutionen och utvecklades under de sionistiska världskon-gresserna i Basel från 1897 till att slutligen – efter långa förhandlingar – lyckas genomföra Englands upplåtelse av marken i Palestina till en judisk nationalstat...

Rothschilds finansierade mycket av markköp och uppbyggnad i det nya landet och även Hitler samarbetade så att ett par hundra tusen judar kunde lämna Tyskland för att resa till Palestina, vilket är mindre känt. Samma judiska bankirkretsar som var verksamma i att starta det första världskriget, den ryska revolutionen genom judiska bolsjeviker, bilda Palestina och starta det andra världskriget utgör idag kärnan i det amerikanska Deep State...

USA har idag den största populationen judar i världen vid sidan om Israel, cirka 6 miljoner i vardera fallet. De har ett fast grepp om både finansmarknaden, storföretagen, militären och utrikesdepartementet. Den judiska lobbyorganisationen AIPAC koordinerar det amerikanska samarbetet med Israel och det judiska intresset i Mellanöstern. Ingen amerikansk president kan bli vald utan stöd från AIPAC. I USA styr sionismen tillsammans med den likaledes judiskt dominerade neokonservatismen. När man talar om New World Order, en rörelse som har sitt ursprung i krafterna ovan, inser inte alla att det handlar om ett totalitärt system på global bas...

Alla judar är inte sionister och man kan hoppas att trenden går i riktning mot fredlig samlevnad istället. Men i politiken finns den genom att först skapa judisk kontroll över Mellanöstern, där Iran står på tur, och i slutänden global kontroll med Jerusalem som andligt centrum...

Idag vet de flesta att sionismen under slutet av 1800-talet hade tre primära syften – att störta tsarväldet i Ryssland som då hade den största populationen judar, att bilda den judiska staten och att fullfölja den ryska revolutionen med Tyskland som nästa offer...

När Hitler kom till makten var Tyskland ekonomiskt utblottat och landet hade förlorat en tredjedel av sin yta. Skadestånden som de allierade hade dikterat var enorma. Tyskar fördrevs från de områden landet förlorade i fredsavtalet. Revolutions-försök från judiska aktivister (Rosa Luxemburg, Curt Eisner m.fl.) hade tidigt genomförts i både norra och södra Tyskland men slagits ner av frikåren. Såg Hitler judarna som ett hot mot Tyskland? Ja, otvivelaktigt. Men låt oss skilja på politik och rasism. Sionismen var i tjugotalets Europa liktydigt med den sovjetiska kommunismen...

Sionismen har en särställning genom att den specifikt gynnar den judiska staten. Dess krav på elitstyre hade möjligen kunnat fungera om den hade en elit som var representativt sammansatt och nyanserad, men havererar när den ensidigt gynnar det judiska intresset. Den dominerar nu västvärlden genom sin makt över både politiker och media. Dess fortsättning är formulerad genom globalismen, men den lär aldrig hinna komma över tröskeln till det snabbväxande Asien, innan de nya system som formas där fått fotfäste...

Likheterna med fascism är slående och det förvånar därför inte att rekryteringen av fascismens hjärnor från det tidiga 1900-talet är påtaglig även till sionismens kammare. Den som har penningen i sin hand kan också lätt köpa politiken, något som Rothschilds tidigt konstaterade. Sionismens främsta

vapen är att stämpla meningsmotståndare som antisemiter. Enda vägen framåt är att västvärldens judar på eget initiativ löser upp sin klanstruktur och ansluter sig till de nationella målsättningarna i de länder där de bor och verkar, istället för att se sig som en från det övriga samhället separerad grupp med en avvikande agenda...

Är sionismen och fascismen motstridiga eller kompatibla ideologier?

sön 3 nov 2019

Nynazisterna från vitmakt-miljön på Swebbtv vill utrota muslimer och judar... dom anklagas för det av Ny-bolsjevikerna som vill utrota muslimer och kristna...

I dagens avsnitt av Erik och Matti inleder vi med att diskutera det faktum att Sveriges officiella hållning i frågan om att marknadsföra vårt land är att göra reklam för oss som ett lukrativt bidragsland för personer med stora familjer. Det är alltså inte ett skämt utan den officiella politiken...Vi går vidare och fördjupar oss i det tragiska faktumet att de apatiska barnen som kom för tio år sedan var manipulerade och drogade och i och med detta dels var ett instrument för att organisera uppehållstillstånd för sig själva och sina familjer men framförallt att vänstern idag är helt likgiltig inför detta bedrägeri som visserligen inte barnen kan lastas för, men som kostat skattebetalarna skjortan...


Erik och Matti nr 19 om plastpåsar, reklam för bidrag mm.


Utöver detta frossar vi i att Södertäljenätverket växer trots att kriminaliteten påstås minska, att skatten på påsar höjs dramatiskt trots att vi hela tiden är det mest miljövänliga landet och att det går bra för Sverige, att Centerpartiets framröstande av gymnasielagen, vilket innebär att den som inte har rätt att stanna får stanna i alla fall, är precis det rättsvidriga haveri som alla utom Annie Lööf förutspådde, att politikerna i EU och Storbritannien inte bryr sig om att leverera BREXIT, att polisen reser till Tyskland för att lära sig om klanbrottslighet och inte minst att det finns hur mycket offentliga medel som helst att tillgå när det handlar om invandring...

Om Michael O. är antiglobalist... hur kan han då vara en Kabbalah-kramare...

Wiki... Kabbalah är ett religiöst filosofiskt system som gör anspråk på att ge en mystisk förståelse av den gudomliga naturen och dess ordning...

Wiki... Kabbala är en viktig del av den judiska mystiken. En av de viktigaste källorna är boken Zohar, en annan Sefer habbahir. Tidigare var gränsen för att få lära sig kabbala 40 år, en begränsning som inte längre gäller...

Miljontals människor världen över tittar just nu in i esoteriska läror eftersom man börjar förstå kraften i kunskapen. Kabbalah är ett sådant exempel. Ett kraftfullt verktyg för att växa som människa och utöka sin förståelse för sig själv, universum och dom krafter som opererar...

Måste man vara Tokevangelist för att tro på konspirationsteorin om Rothschild-zionisterna...

IS är sionisternas duktiga idioter

Media (sionistmedia) har nämligen fått oss (de flesta av oss) till att tro att IS representerar Islam och muslimer när IS i själva verket styrs av judar (falska judar) ...

Det är, och jag har skrivit det många gånger innan, oerhört viktigt att skilja mellan falska judar, sionister, kabbalister, ja satansdyrkare som arbetar på att bygga upp det antikristliga systemet och vanliga judar, judar i allmänhet (icke troende) samt judar som tror på Abrahams Gud och som önskar göra Guds vilja.

 

David Block om Luriansk Kabbalah som en väg mot ljuset. Del 1 av 2.

 

  

Tacka vet jag futurister, fysiker och matematiker som bygger på fast mark... med matematiska sanningar...

Det är klart att det finns rymdlingar därute i universum... den matematiska sannolikheten är överväldigande

Michio Kaku is a theoretical physicist, futurist, and professor at the City College of New York. He is the author of many fascinating books on the nature of our reality and the future of our civilization. This conversation is part of the Artificial Intelligence podcast.

Michio Kaku: Future of Humans, Aliens, Space Travel & Physics | Artificial Intelligence (AI) Podcast

lör 2 nov 2019

Daniel S... en socialdemokrat

som möjligen tänker på Högförräderi... som enligt nu gällande svensk rätt, är ett brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde. Förräderibrott kan falla under brott mot Tryckfrihets-förordningen...

Skyldiga är Stefan Löfven som leder allt och har valt denna mittenstrategi. Magdalena Andersson vars maniska sparpolitik nu hotar välfärden i hela landet och gör SD till största partiet bland LO-männen. Mikael Damberg som förhandlade fram den skitdeal som januariavtalet är. Lena Rådström Baastad som inte gör någonting för att mobilisera den kraft som ändå finns i den socialdemokratiska rörelsen...

Ni fyra har ansvaret för detta stolta parti, grundat i strid med de härskande klasserna av hjältar som Hjalmar Branting och Kata Dalström och reformatorer som Tage Erlander och Alva Myrdal. Ni fyra står på deras axlar. Se till att socialdemokratin överlever den här regeringen... annars...

Löfven administrerar en slakt på välfärden

Sparreholmarn säger att samhället är överorganiserat till döds... forskaren

Mats A. kan säga samma sak med många flera ord än så...

Rutiner och regelverk som skapar nya problem. Dysfunktionella myndigheter med välpolerade värdegrunder. Dokumentation av verksamhet som har blivit viktigare än verksamheten själv. Tävlan om att vara den grupp som det är mest synd om. Utbildningskult som leder till sjunkande kunskapsnivåer...

På fält efter fält ser organisationsforskaren Mats Alvesson hur en gång rimliga idéer drivs bortom det orimligas gräns och förvärrar bristerna som de skulle åtgärda. I stället för kvalitet och förnuft får vi struntprat, statusjakt och byråkratisering. I den nya boken Extra allt beskriver han läget och formulerar åtta lagar för fanatismens och de fagra frasernas tid. Han samtalar med programledaren PJ Anders Linder...

 

Studio Axess 2019 - Mats Alvesson - Fanatismens förödande följder

 

I detta program får vi möta Nya tiders chefredaktör Vávra Suk och reporter Jesper Johansson som berättar hur han blev gripen på bokmässan efter att han har ställt frågor till Pierre Schori. Vávra Suk förklarar att de skapar oro i de politiskt korrekta leden genom sin närvaro på bokmässan...

Vi ser ett klipp med Författarförbundets protest för några år sedan när författarna tågade runt med igentejpade munnar. Protesten gällde att författarna inte accepterade Nya Tiders deltagande på bokmässan. De påstod att de blir tystade av Nya Tider men i själva verket ville de tysta Nya Tider...


Vi ser sen ett klipp där Jesper Johansson ställer frågor till Pierre Schori som blir mycket irriterad av Jespers frågor. När Jesper senare under eftermiddagen dricker ett glas öl inne på en bar på Bokmässan, kommer några poliser och griper Jesper. Poliserna vill inte tala om orsaken till gripandet utan ledde ut Jesper ut på gatan. Även Jespers kollega som skötte kameran tvingas med. Poliserna beslagtar deras mobiltelefoner och därefter blir bägge två bortförda i polispiket och avsläppta några kilometer från Bokmässan...


Vi går vidare och diskuterar Jespers möte med Jan Guillou som blev mycket aggressiv av Jespers frågor. Tidigare år lär Guillou ha sagt att han brukade vilja döda sådana som Nya Tiders reportrar men att han senare tyckte att det var en bättre idé att studera juridik. Guillou vägrade att ge några svar...

Jesper hade ytterligare en ytterligare intervju, denna gång med Tomas Backlund som inte kände till Granskning Sverige. Detta var märkligt eftersom han är med i Journalistförbundets ledning som deltog i drevet mot Gransknings Sverige.
Vi avslutar med att konstatera att det gäller olika regler för olika journalister i Sverige...

 

Fjärde statsmakten nr 24 Om gripandet av reporter Jesper Johansson på bokmässan.

En tacksamhetens tanke till Ole D... visselblåsaren som stoppade 39 terrorattacker 24 och 25 oktober... nöff, nöff, nöff...

Any ritual significance to the same number 39 of Chinese that were found dead next day in lorry England...

The Secret Behind Numbers 369 Tesla Code Is Finally REVEALED!

Global NWO machine now broken; connects dots from JFK to 10/24/2019 Global False Flag

fre 1 nov 2019

Nu är jag orättvis. Svanar doppar inte huvudet under vattenytan för att fly från verkligheten, utan för att söka föda på havsbotten. När politiker stoppar huvudet i sanden har man däremot skäl att vara uppmärksam...

Om man blundar för verkligheten

Svanar i verklighetsflykt...

Det blev en fin liten utflykt ner till havet och det lilla fiskeläget på eftermiddagen. Fyra plusgrader. För kallt för att ens sitta i bilen och dricka termoskaffe. Men ändå. Fiskeläget har sin egen ödsliga, suggestiva stämning, i synnerhet när oktober håller på att kantra över i november och gåssträcken drar söderut under ivrigt tjattrande...

Gässen flyttar...

Det faller sig naturligt att lyssna på ”Gässen flytta” av vildmarkspoeten Dan Andersson (1888-1920) i Thorstein Bergmans fina insjungning. De små fiskebodarna hukar i kylan. Fiskeläget ligger på en liten udde i havet, höjt över tiden. Allting står stilla här, sommargästerna är sedan länge tillbaka i sina vanliga liv. Det är tyst, bara vattnets kluckande hörs in mot stranden. Svanarna är det enda tecknet på liv. Det är när jag kommer hem och värmer mig, laddar upp bilderna och slår på radion som jag får en koppling till bilden överst på svanarna som doppar huvudet under vattenytan...

Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad intervjuas i radions Studio Ett om de senaste opinionsundersökningarna som visar att Sverigedemokraterna flåsar Socialdemokraterna i nacken. Jag skrev om den utvecklingen i min senaste krönika och beskrev hur närmare 20 års demonisering av Sverigedemokraterna inte fungerar längre...

”Håller socialdemokraterna på att förlora positionen som Sveriges största parti till Sverigedemokraterna?” är en av frågorna i Studio Ett. Nej, det tror inte Lena Rådström Baastad. Hon känner sig trygg i att Socialdemokraterna kommer att fortsätta driva en stark socialdemokratisk politik som även väljarna kommer att se. Det är märkligt hur enskilda politikers mer eller mindre ogrundade känsla av trygghet anses vara ett argument och en mätare på politikens kvalitet. De har ju bra betalt för att känna sig trygga med vad som helst som utgör andra människors otrygghet.

Men det är bara resultatet på valdagen som betyder något, säger Rådström Baastad. Var det rätt beslut att bjuda in alla partier utom Sverigedemokraterna till samtal om gängkriminaliteten? Ja, det tycker Lena Rådström Baastad. För Socialdemokraterna gick ju till val på och har högtidligen lovat att aldrig aldrig aldrig ta i Sverigedemokraterna ens med tång. Det känner Lena Rådström Baastad sig trygg i. Jag vet inte varför, men min sista bild från det lilla fiskeläget känns på något sätt symbolisk för Socialdemokraterna och Lena Rådström Baastad...

Den trasiga båten har flutit på havet i många år. Bärgat hem hundratals kilon fisk. Sedan kom dagen då dess tid var ute, då borden sprack isär och botten började läcka. Fören fanns kvar i det längsta men orkade inte längre hålla riktningen. Aktern var vidöppen för vatten som flödade in. Det kom en tid då allting som länge varit självklart plötsligt inte gällde längre. Då de som suttit säkert, varmt och ombonat på översta däck blev tvungna att börja ro små livbåtar i bitande kall motvind, och allt som de hade tillfogat dem som de kallade ”främlingsfientliga” plötsligt slog tillbaka mot dem själva. Det hade de aldrig räknat med. Det slog hårt. Kylan piskade dem i ansiktet. Och de var alldeles oförberedda...

Mycket ockultistiskt hokus pokus finns det därute bland himlakroppar-na men att helt förneka dessas påverkan på människan är nog med förlov sagt enfaldigt... Sh tillåter sig vara okunnigt skeptisk...

Astrologi (inkl. horoskop) är en lära och en metod - spådomskonst - som går ut på att förutsäga en människas framtida öde (samt ibland personlig-het) med hjälp av hur himlakropparna rör sig på himlavalvet. Enligt astro-login har himlakropparnas rörelser inflytande över våra liv på jorden...

Sparreholmarn ville bara få bekräftat att mycket av människans hemlighetsmakeri började i Messopotanien som David Icke påstår...

Människors öde bestäms redan vid födseln och kan utläsas med hjälp av horoskop vilka tar hänsyn till solens, månens och planeternas ställning vid födelseögonblicket...

Astrologin övergick tidigt i Babylonien och Assyrien till en slags systematisk vetenskap. Ur denna vidareutvecklades därefter astronomin...

Astrologi och astronomi var intimt sammankopplade ända fram till den vetenskapliga revolutionens genombrott på 1600-talet. Den nya världsbild som då hade växt fram omöjliggjorde astrologins fortsatta existens som seriös vetenskap...

Astrologi har sedan urminnes tider också ofta varit sammanlänkat med religion. Både inom hinduismen och buddhismen förekommer ibland inslag av astrologi...

Vissa av de nyreligiösa rörelserna som finns idag (främst inom New Age) använder eller hämtar inspiration från astrologin...

Astronomi är vetenskapen om himlakropparna och universum. Ämnet astronomi är enormt stort och innefattar allt som befinner sig utanför jorden. Astronomin är dessutom ett av våra äldsta vetenskapsfält. Redan de tidigaste civilisationerna - bland annat Babylonien och Assyrien - använde sig av astronomi...

Men det var när teleskopet uppfanns i början av 1600-talet som astronomin utvecklades till en modern vetenskap. En av de första moderna astronomerna var Galileo Galilei...

Astronomi ska inte blandas ihop med astrologi (spådomskonst). Gränsen mellan ämnena har dock varit flytande genom historien och tidiga astronomer var i regel även vad vi idag skulle kalla astrologer. Men alltsedan den naturvetenskapliga revolutionen på 1600-talet har astronomin och astrologin alltmera separerats från varandra. Numera är ämnena strikt åtskilda...

Gemensamt för ockultismen och ockulta rörelser är deras tro på att det bortom den synliga verkligheten finns krafter som människan kan utnyttja...

Ockultism är esoterisk med vilket menas att läran vänder sig till en mindre krets av invigda eller lärjungar (t.ex. inom en filosofisk skola eller ett ordenssällskap)...

Det finns många ockulta inriktningar och sällskap. En ockultist söker kunskap om en dold verklighet som bara kan urskiljas med andliga sinnen.

Teosofi, spiritualism, astrologi och alkemi är exempel på ockulta inriktningar.

Teosofi och spiritualism är esoteriska läror där det bl.a. hävdas att människor kan kommunicera med avlidnas andar med hjälp av medier, d.v.s. människor med särskilda spiritualistiska förmågor...


Ockulta inriktningar

Astronomi

Astrologi

Fortsättning

Arkiv Sparreholmarn  uppdat. okt. 2019