Anteckningar Borgarn Medborgarn Sparreholmarn Självhushållning Hälsa och Kost Musiksidan intro Arkiv Sparre... Sparreholm Internet i Sparre Framtiden Ritat i Helgesta Husprojektering Kommunen Politik Korporativism Historia Dissidens Gammelmedia Historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nåja, nån gång ska väl Sh lära sig att 

hantera layoutfunktionen...

Medborgarn och kompisen Sparreholmarn lyssnar och ​iakttar...

  

Arkiv Sparreholmarn  uppdat. maj 2018

 

Blitzortung    Animerade väderkartor

Global map of wind

 

Lite hit och dit...

 

Musiksidan index

Gospel Mahalia Jackson

Om ickefeminism...

Veckorapport läkemedelspåverkan

Vecka 23...

x

Snälla kvinnor, låt oss män slippa kalla sig feminister, utan att ni blir arga... vi män är många, som vill ha ett jämlikt samhälle avseende könen... vi vill inte heller sitta i vägen som proppen Orvar... men att vara kvinno-aktivist och man, skaver lite överallt...

Det finns väl ett tjugotal rörelser inom feminismen... alla med samma slutmål men med olika metoder att nå målet... hur samverkar dom, vilken rörelse dominerar...

Personligen tilltalas Sh av Humaniströrelsen utan att för den skull kallas för humanisterbuk... Sh tycker emellertid att både religion och kollektivism borde passa in på nåt sätt...

 

sön 24 juni 2018

Sparreholmarn ser EU-beslutet som ett naturligt steg på vägen mot ättestupan...

Förvirring efter EU-beslut om länkskatt och nätcensur

X

https://i.ytimg.com/vi/Yg1h4gGfJoM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDGnU7gQPrnuPE6xDlSwA2bq06wjQKRIGET MOT INTERNET: Hur EU dödar nätet

Henrik Jönsson

lör 23 juni 2018

Är det Queerfeminismen och Radikal-feminismen som bestämmer tågordningen... Sh har nog uppfattat dagsläget så, även om Sh saknar belägg för detta... Wikis beskrivningar är bara för mycket för Sh....

Wiki... Queerfeminism är en politisk strömning som kombinerar feminism och queerteori, och har ursprung i radikalfeminismen och gayrörelsen. Som andra feministiska riktningar anser man att gruppen kvinnor är underordnad gruppen män, och att detta förhållande bör ändras. Man utgår från att inte bara könet utan även sexualiteten är en social konstruktion. Begreppet är huvudsakligen en svensk konstruktion, som populariserats genom Tiina Rosenbergs bok Queerfeministisk Agenda.

Queerfeminismenen kritiserar heteronormativitet – alltså att heterosexualitet utgör normen för sexualitet, familjebildning och socialt umgänge, att maskulinitet premieras framför femininitet, och att heterosexualitet premieras framför homo- och bisexualitet. Man menar att den obligatoriska heterosexualiteten har en central roll i könsmaktsordningen. Man tror varken på idén om naturgivna genus, eller på idén om naturgivna sexualiteter.

RFSL Ungdom är en svensk organisation som har en queerfeministisk syn på samhällsstrukturerna gällande kön och sexualitet...

Wiki... Radikalfeminism är en gren inom feminismen som anses ha lanserats av Shulamith Firestone 1970. Dess huvudsakliga tes är att den underordnade ställning feminismen menar att kvinnor har i samhället beror på att vi lever i ett patriarkat. Förledet radikal i radikalfeminism härrör från latinets rādīx, rot, och syftar på att radikalfeminismen i sin teoribildning söker roten eller ursprunget till kvinnors underordning, och anser sig finna den i patriarkala relationer könen emellan...

Radikalfeminismen uppstod ursprungligen som en reaktion mot den bild av kvinnoförtrycket som fanns i de radikala vänsterrörelserna i slutet på 1960-talet. Bland annat menade man att marxismen, även om den förklarade hur kvinnors underordnade position utnyttjas i den kapitalistiska ekonomin, inte lyckats förklara hur kvinnoförtrycket uppstod och upprätthölls. Här betonades bland annat att då Marx lyfte fram reproduktionen av arbetskraften tog han inte hänsyn till att det krävs en kvinna, eller "fru", för att reproducera arbetare överhuvudtaget. Förutom den produktiva sfären menade man alltså att man måste ta hänsyn till den reproduktiva sfären, där kvinnor tar huvudsakligt ansvar för livsnödvändigheterna, att föda fram och ta hand om barnet, sy kläder, laga mat etcetera...

Vad är humanism... humanism och humanist är ord som används i flera betydelser. Men humanismen som livssyn står för ett tydligt ställningstagande. Den sätter människan och människovärdet i centrum... humanismen betraktar könen som jämlika från födseln...

Bilden på en lycklig människa används numera som symbol för humanismen. Humanismen förenar medmänsklighet och förnuft i en strävan att skapa ett bättre samhälle, där ansvaret läggs på människan själv. Demokrati och mänskliga rättigheter är universella värden som måste gälla alla människor, oavsett var man råkar leva...

En sekulär livssyn

Grundläggande för humanismen är kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn. Humanismen är en sekulär - icke-religiös - livssyn som anser att det inte finns några förnuftiga skäl att tro på religiösa dogmer, gudar eller övernaturliga förklaringar av tillvaron. Humanister har en kritisk inställning till alla former av religion, nyandlighet och ockultism.

Humanismens rötter

Humanismens idétradition kan spåras tillbaka till antika filosofer som Sokrates och Epikuros. Humanismen som filosofi började växa fram under renässansen och fick ett uppsving i och med upplysningstidens idéer om frihet, jämlikhet, broderskap, rationalism, tolerans och humanitet. Viktiga namn i humanismens historia är Voltaire, David Hume, John Stuart Mill, Bertrand Russell, Julian Huxley, Richard Dawkins och i Sverige Knut Wicksell, Elise Ottesen-Jensen, Ingemar Hedenius, Georg Klein.

Den befriade människan

Den internationella humaniströrelsens symbol är "happy human" - den befriade människan. Humanismen vill befria människor från kunskaps- och livsfientliga föreställningar, från religiösa skuld- och skamkomplex och tron på gudomliga hot och straff. Istället för religiösa påbud och dogmer vill humanismen främja en etik byggd på medmänsklighet och tolerans såsom den bland annat uttrycks i FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen.

Ett sekulariserat samhälle

Humanister vill ha en klar åtskillnad mellan kyrka och stat, respektive religion och skola. Religionen är en privatsak och skall inte blandas in i det offentliga samhället. Den internationella humaniströrelsen slår vakt om det sekulariserade samhället som en omistlig grund för demokratin.

Global etik

Humanistorganisationer över hela världen arbetar för att främja en global etik på humanismens värdegrund, vilket innebär frihet och självbestämmande för individen och ett samhälle utan politiskt och religiöst förtryck. Det ger de bästa förutsättningarna för ett människovärdigt liv.

Det rullar inte bakåt för alla... bäste HAK... långtifrån... många får löneförhöjning när oåren rullar på...

Kanske finns det alltid utrymme för svavel-predikanter därför att vi behöver dem. Vi måste ständigt omvändas: mot livegenskapen, mot spöstraffen, för rösträtten, mot valfångsten, mot barnagan, mot köttätandet, för ett tredje kön och så vidare i en ständig förfining. Det är i alla fall en hypotes...

Jo, jag misstänker att vi är på väg att rulla bakåt. Båda de där kolumnerna och minst ett dussin artiklar om dagen, oroar sig fasligt över nationalism. Över idén att något verkligen skulle vara svenskt, eller... ännu värre... att någon verkligen är svensk. Det finns fog för sådan oro. Men å andra sidan: vilka lojaliteter tar över, om vi säger nej till de nationella? Klass ligger närmast. Och vi är redan halvvägs där...

Ett hyfsat stort toppskikt i samhället tycker sig redan ha mer gemensamt med toppskikt i andra länder, än med resten av sina landsmän. Landsmän blir mest en barlast. De röstar fel, äter fel, reser fel och sätter sina meningslösa klimat-förstörande fotavtryck på jordskorpan... Av det blir allt oftare kolumner. The Great Unwashed har gjort comeback som idé, efter ett par hundra år. Hoppas midsommaren var glad ändå...

Jag misstänker att vi är på väg att rulla bakåt

fre 22 juni 2018

EU representerar mer än något annat elitism, centralstyrning och politisk arrogans. EU upplevs som en avlägsen, odemokratisk organisation som leds av ansiktslösa byråkrater som varken valts av folket eller kan ställas till svars. Överheten, helt enkelt... HAX har förhoppningar om att det kommer en motreaktion från folket... rätt snart...

Samtidigt som man på ett aldrig tidigare skådat sätt centraliserar makt till en punkt finns uppenbara problem vad gäller kompetens och rimlighet. Det är en dålig kombination...

Idén med att ha ett pris på pengar (euron) i länder med vitt skilda ekonomier är fortfarande en absurditet som kan komma att hota kontinentens stabilitet och välstånd. Att införa en gemensam flyktingpolitik utan innehåll och utan kontroll över de yttre gränserna var inte heller särskilt klokt. Lägg till detta strukturfonder som försvårar och försenar nödvändiga strukturförändringar, ett fullständigt galet jordbruksstöd och handelshinder som i slutändan får betalas av europeiska konsumenter och av fattiga människor i fattiga länder...

Allt detta plus en överdriven politisk klåfingrighet – och en ständig överföring av makt från individen till politiken, från medlemsstaterna till Bryssel och från demokratiska institutioner till icke-valda bryråkrater. Det är självklart att folk med tiden börjar undra vad som försigår och att ifrågasätta rådande förhållanden...

Förr eller senare kommer en motreaktion. Jag tror att den kommer rätt snart. Och EU:s maktelit har ingen annan att skylla än sig själv. Kanske kan EU som projekt räddas om det rullas tillbaka till ett mellanstatligt samarbete som fokuserar på frihandel. Som det i någon mening var när svenska folket röstade ja till medlemskap...

Men inget tyder på att det kommer att ske. Istället hörs mantrat om ett ”ständigt fördjupat samarbete”. Det vill säga mer av samma. Och då är det inte svårt att föreställa sig vad som kan komma att hända. Då åker barnet ut med badvattnet...

Ett uppror mot EU rycker närmare

Frosseriet av djävulsskap är ändlöst som Midsommarnatten... gradvis

tillvänjning är boulevardmedias

strategi... varför bombarderar dom oss med krigsfasor... är det bara för att få sälja lösnummer eller styrs hjärn-tvätten av en högre ordning...

Förr eller senare blir halvsanningar lögner... Gammelmedia matar oss med halvsanningar så  man storknar... en halvsanning är ett påstående som är missvisande utan att var direkt osant...

Det finns ingen värre ynkrygg än den som konstant säger halvsanningar. För han som kombinerar sanning med falskhet kommer förr eller senare avslöja hela lögnen. Lurendrejerier förklätt med gott uppförande är skadligt och frätande. De tenderar att komma upp till ytan, precis som lögner...

Unamuno (spansk filosof) sade i sina skrifter att det inte finns några goda dårar. Alla vet de på sitt eget sätt hur man konspirerar och spelar effektiva trick för att ta oss på sängen. Och finns det något vårt samhälle har i överflöd så är det inte direkt dårar eller genier. Halvsanningar är vanligare strategier, och vi ser dem överallt – framförallt inom politiken och gammelmedia...

”Sade du en halvsanning? De kommer säga att du ljög två gånger om du säger den andra halvan.”

-Antonio Machado-

Personen som säger halvsanningar eller små vita lögner känner att hon inte gör något fel. Hon känner sig immun från ansvaret hon har till den andra personen. Det verkar som att undanhållning av information för att vara ”snäll” tar bort allt ditt ansvar...

Det är som när någon säger ”jag älskar dig väldigt mycket men behöver utrymme” eller ”jag uppskattar ditt arbete och vi värderar din ansträngning, men vi måste klara oss utan dig i några månader.”

Hur ont den än gör så är sanningen vad vi alla föredrar och behöver. Det är det enda sättet att gå framåt. Sanningen ger oss styrkan att använda rätt psykologiska strategier för att vända blad. Sanningen hjälper oss att lämna osäkerheter och emotionell instabilitet bakom oss och avmaskerar våra vanföreställningar...

Den bittra smaken av halvsanningar. Hur konstigt det än må verka så är den psykologiska analysen av lögner relativt ny. Freud berörde knappt ämnet eftersom det under hans tid var en fråga för etiker och till och med teologer, som studerade dem i koppling till moral...

På 80-talet blev dock psykologer intresserade av och började studera lurendrejeri och alla de intressanta fenomen som associeras med ämnet. De bekräftade något Nietzsche sade under sin tid: ”lögnen är ett villkor för livet”...

Vi vet att det kan verka oroväckande. Trots det faktum att vi från tidig ålder uppmanas att alltid säga sanningen, börjar vi vid fyra års ålder märka att lögner har vissa fördelar. Med det sagt står det även klart för oss från tidig ålder att en regelrätt lögn nästan aldrig är gångbar i det långa loppet...

Robert Feldman från University of Massachusetts påpekar dock att många av våra dagliga konversationer är strösslade med halvsanningar. 98% av dem är oproblematiska, harmlösa och till och med funktionella (till exempel att säga ”jag mår bra, kämpar med ditten och datten” när vi i själva verket genomgår en tuff period)...

Men de resterande 2% utgör halvsanningar – den perversa strategi där bara en del av sanningen förmedlas genom utelämnande av information. I denna situation försöker förövaren rättfärdiga sig själv för att undgå skuld. Om det inte är en hel lögn har man trots allt inte gjort något fel…

Lögn kontra ärlighet. Kanske har många av oss fått dessa halvsanningar levererade till oss under en tid, vilket vid dagens slut utgör kompletta lögner. Kanske sade någon vita lögner till oss på grund av medömkan eller upprepade samma lögn gång på gång i hopp om att vi till slut skulle tro på den. Likt en kork i vatten kommer lögner dock alltid upp till ytan...

Förr eller senare blir halvsanningar lögner - Utforska Sinnet

tors 21 juni 2018

Om ickefeminism tyckte inte överheten, kalabalik i läsar-statistiken...

Sh förespråkar total jämlikhet mellan

könen, precis som feministrarna... något som är självklart när kvinnorna är starkare än männen i ens släkt... dagens feminister använder dock utstuderat osunda fulmetoder för att uppnå jämlikhet... det straffar sig... vilken typ av feministiska rörelser som driver saken är oklart för Sh...

Naturligtvis tar ickefeministrar tillfället i akt att skämta om fulmetoderna...

Engellau... Om jag håller med om att män, framför allt unga män, är djur i bemärkelsen att de bara vill en sak, nämligen ha sexuellt umgänge med kvinnor, så har jag därmed inte sagt något nedsättande om män i allmänhet...

På samma sätt som det är skillnad på djur, även om de råkar vilja samma sak, så är det skillnad på den ene mannen och den andra. Den ene mannen är mer som en kanin. Inte ens kaninhonor är rädda för kaninhannar om jag fattat rätt. Den andre mannen är mer som en anka. Ankhannen är, om det inte är elakt förtal, synnerligen benägen att våldta ankhonan...

Jag har två teser som jag tror samhället bör lägga på minnet. Den första är att en kvinna måste lära sig att hon inte säkert kan veta om karlen hon just träffat är kanin eller anka. Hon bör utgå från att det rör sig om en förklädd anka och därför vara på sin vakt. Si vis pacem, para bellum, som romarna så vist sa, nämligen att man bör förbereda sig för krig om man vill ha fred...

Den andra tesen gäller den känsliga situationen att samlag faktiskt inträffat och att kvinnan påstår att mannen uppfört sig som en anka – och alltså våldtagit henne – medan mannen hävdar att han är en kanin som inte gjort något som kvinnan inte hade kunnat avvärja om hon velat. Läget är oklart. Ord står mot ord. Nu hamnar saken i domstol och staten ska skipa rätt...

Exemplet handlar förstås om Kulturprofilen... han har alltså vid det första tillfället i oktober avslöjat sig som en klar anka. Varför utsätter sig då Sekretess A för en ny prövning i december? Tror hon att kulturprofilen förvandlats till kanin? Vems är förresten lägenheten på Storskärsgatan? Sekretess As? Hade hon i så fall gett kulturprofilen nyckel att ta sig in medan hon sov? Eller tillhörde lägenheten kulturprofilen eller Svenska Akademien? Fattade inte Sekretess A i så fall vad hon gjorde? Eller var det något annat som drog henne till kulturprofilen, någon personlig fördel kanske, som gjorde att hennes naturliga varningssignaler kopplades bort...

Jag tycker att det är något djupt oroande över hela detta spel och med spel menar jag #metoo-kampanjen och dess efterbörd. Tidigare fanns ett slags maktbalans mellan könen. Kvinnorna hade lärt sig av sina mammor vad det handlade om och kunde slå tillbaka mot karlars närmanden och om karlarna var kaniner drog de sig tillbaka. Om karlarna i stället var ankor så kunde kvinnorna, åtminstone i teorin, mobilisera statens stöd och få våldtäktsmännen straffade. Men nu flyttar kvinnorna – en del kvinnor! – fram positionerna i kriget mellan könen och vill kunna få statens hjälp att nita till också kaniner som de kanske haft upprepade seanser med men efter något årtionde efter avslutad affär kanske fått ett horn i sidan till...

Varför skulle kvinnorna få statens hjälp att straffa en karl bara för att de själva valt att inte använda det självförsvar som står dem till buds och är fullt tillräckligt för att hålla kaniner stången...

 

https://i.ytimg.com/vi/O58qDqHW0ZY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDXh_1-TbQTAn8x0zvsheqXT8EWLgÄnder parar sig i Almedalen

Män är djur

ons 20 juni 2018

En som ökar sin läsekrets...

Hans Li Engnell (汉伟)

Stockholmsbaserad socionom och libertarian av jämtländskt ursprung med studier i såväl historia som kinesiska på resumén...

Avlägset medlemskap i Moderata ungdomsförbundet, därefter och hädanefter partipolitiskt obunden. Syns emellanåt i Frihetsfronten-kretsar... när jag var politiskt aktiv i de sena tonåren handlade politiken om skatter, den offentliga sektorns storlek, företagens villkor och huruvida vi skulle avskaffa gamla monopol. Då fanns en tydlig konfliktlinje mellan Moderaterna och nästan alla andra partier...

I dag domineras den av invandring, rättstrygghetsfrågor och ett bredare samtal om samhällskontraktet (eller som vissa skulle uttrycka det: ”Vad fan får jag för pengarna?”)...

Sedan millennieskiftet har det skett en glidning, och inte bara i vilka frågor som dominerar debatten utan också hur dessa frågor hanteras i densamma. Sällan har asyl- och migrationspolitik dominerat samhällsdiskussionen som den gör i dag, och aldrig har den tillmätts en sådan betydelse...

Vissa, dit hör såväl sverigedemokrater som gammelmoderater, anser att migrationsfrågan är avgörande eftersom den påverkar alla andra politikområden. Därför är det av yttersta vikt att först hantera den innan andra frågor kan tas omhand...

Andra, som centerpartister och kultursideliberaler, är överens om frågans betydelse, men på ett helt annat plan. Här anses asylrätten stå över allt annat. Den anses viktigare än landets ekonomi, mer betydelsefull än en fungerande välfärdssektor, ha ett större värde än en funktionell socialtjänst och skola. För man kan ”inte sätta en prislapp på människor”...

Att skolresultaten i vissa förorter i och runt de tre storstäderna är usla har nog de flesta begripit. Själv reagerar jag på att rikssnittet ligger på runt var sjätte. Drygt var sjätte svensk niondeklassare är inte behörig för vidare studier...

Resultatet av detta fiasko är att utslagningen kommer bli omfattande. Ty den som inte har en gymnasieutbildning i dag är i praktiken utestängd från både arbetsmarknad och vidare studier. Vad alternativet för många unga är i områden dominerade arbetslöshet och kriminalitet behöver man inte vara raketforskare för att lista ut...

Den politiska insikten om problemets omfattning tycks dock begränsad. Bara häromdagen stod Stefan Löfven i riksdagens sista partiledardebatt före valet och berömde sin regering för att skolresultaten nu vänder uppåt...

Liberalernas paroll ”Skolan först” kan ju verka lovande. Det var dock under Jan Björklunds tid som skolminister, då hans parti även råkade inneha integrationsministerposten, som antalet utsatta områden växte, vilket oundvikligen påverkat svensk skola i grunden...

Hur blev asylpolitik viktigare än allt annat?

Kollapsen

tis 19 juni 2018

Ju fler kockar, desto sämre... Om för många personer samarbetar på en uppgift kommer slutresultatet att bli lidande på grund av att alla tror att de själva vet bäst och vill att saker ska göras på deras sätt... den självklara kvintessensen av komplexitets-problemet... mer pengar går till fler kockar som lagar en jävla soppa...

HAX iakttar på samma sätt som Sparreholmarn... HAX föreslår mera Laissez faire i problem-lösningarna... det gör däremot inte Sparreholmarn...

Laissez faire är en benämning på den ekonomiska lära, som lanserades vid 1700-talets mitt, om total näringsfrihet och skattefrihet...

HAX... Om de grundläggande problemen är inkompetens och systemfel, då hjälper det inte hur mycket pengar man än kastar på dem. Problemen försvinner ändå inte. Ibland blir de till och med värre, eftersom man tillför resurser till defekta och kontraproduktiva system...

Att försöka lösa problem genom att tillföra pengar är, som regel, ett verktyg som tillgrips av ansvariga som inte vet vad de skall göra. Som inte greppar problemet. Som inte har några svar. Men det är alltså precis vad som sker. Gång på gång. På område efter område. Och utan att sakernas tillstånd blir bättre...

Det sägs att definitionen av vansinne är att göra samma sak gång på gång, men förvänta sig olika resultat. Men vad skall en stackars politiker göra som inte förstår, vill eller vågar ta tag i problemens verkliga orsaker...

Det tragiska är att på många av dessa områden hade det inte behövt vara några problem alls – om verksamheten fått skötas av civilsamhällets och marknadens osynliga hand och dess förmåga att spontant sålla fram fungerande koncept. Som det borde vara...

Istället har politikerna tagit sig makt över sådant de varken begriper eller behärskar. Våra politiska herrar och deras funktionärer i byråkratin kan helt enkelt inte ta in all den information, justera alla de parametrar och fatta alla de beslut – som däremot hanteras smidigt, löpande och spontant i ett fritt samhälle...

Allt tyder för övrigt på att överhetens enhetliga modeller för hur ditt eller datt skall fungera, är sämre på att tillfredsställa människors önskemål och behov än en fri marknad med många olika alternativ att välja mellan. En storlek passar helt enkelt inte alla. Man kan tycka att det borde vara uppenbart...

Vad det hela kokar ner till är makt. Politikens och byråkratins makt över folket. På bekostnad av fungerande samhällelig kärnverksamhet. Till stor kostnad för skattebetalarna. Och till stor skada för såväl enskilda individer som för hela vårt samhälle...

Det är hög tid för räfst, och för en omstart av Sverige...

Mer pengar löser inte problem som beror på inkompetens och systemfel

mån 18 juni 2018

Överhetens suicidala försvar av sina maktpositioner är historiskt välbekant... grandiosa ledare offrar av nödvändighet sina liv... både fysiskt och mentalt... att dra sig tillbaka till tysthet är inte särskilt vanligt... så färdriktningen blir bara tydligare... det går inte att stoppa utvecklingen... cencur är ju en naturlig och nödvändig del i fascismen... som Sh uppfattar sakernas tillstånd...

HAX... Onsdagens EU-votering om "länkskatt" och nätcensur rycker allt närmare. Men motståndet verkar inte riktigt vilja ta sig. Journalisten och debattören Emanuel Karlsten undrade på Twitter varför frågan inte får den uppmärksamhet den förtjänar. Varför bryr sig till exempel inte media? Eller... vänta nu. Det är ju de stora mediehusen som äger gammelmedia som vill att länkskatten skall införas...

Nu påstår jag inte att våra tidningar och journalister medvetet försöker tiga ihjäl frågan. Men man kan ändå undra om landets redaktioner inte ägnar sig åt omedveten självcensur - då denna fråga drivs av deras egna ägare och branschorganisationer. Så räkna inte med att frågan kommer att uppmärksammas i media. Skall den lyfta, då får vi ordna det själva...

HAX... Vad EU borde gjort är att underlätta, till exempel med en gemensam EU-licens för musik, underhållning och annat information – som gäller på hela den europeiska marknaden. Men det gjorde man alltså inte. Istället blev det tvärt om, ett oerhört problematiskt och dessutom balkaniserat regelverk...

Direktivet ska skydda upphovsmän från intrång, men kommer i praktiken begränsa ALL användning och göra det omöjligt att dela med sig och nå ut via opensource. Upphovsmännen förlorar möjligheten till organisk spridning och räckvidd – två helt avgörande faktorer för småbolag och enskilda upphovsmän utan reklambudget...

Vem vill dra igång en startup i en sådan miljö? Vilka riskkapitalister kommer att vilja investera i de europeiska bolag som drabbas av direktivet, när de istället kan välja objekt på platser med en rimligare lagstiftning...

Idiotin är totalt överväldigande...

Medias tystnad om EU:s länkskatt

Konsten att döda en framtidsbransch

sön 17 juni 2018

Det så kallade ”civilsamhället” anses bestå av idealister som antingen arbetar ideellt eller försörjs av medlemsavgifter och donationer. Man utger sig normalt för att vara fristående och partipolitiskt obundna. Stämmer det... naturligtvis inte... det korporativistiska systemet tränger in i samhällskroppens minsta porer... samverkan till döds säger en del...

Brandberg reagerar mot att organisationer, som utger sig för att vara ideella, drivs med offentliga medel och på sätt och vis är statens förlängda arm. För det första är det misstänkt slöseri och för det andra har varken skattebetalarna eller väljarna något inflytande över vilken propaganda de är med och finansierar, oftast utan att riktigt veta om det... det är illa nog att dom stora elefanterna lever på bidrag och förstärker det korporativa samhälls-systemet... mera ödesdigert är kommunens förlängda arm som dödar det lokala civil-samhället...

Bygderåden är ju till exempel en kommunal företeelse som ingen begriper sig på... inte ens bygderåden själva... dom tror själva att dom är idealister från civilsamhället... en utstuderad offentlig lögn... hembygdsföreningarna är andra exempel på hunsade kommunala institutioner med pensionerade  gamlingar som ofta haft bindningar med den kommunala organisationen... andra exempel är dom "spontant" organiserade byalag som låter sig fångas av kommunens tentakler... tentakler  som suger musten ur dom politiskt 

korrekta byalagen vars motståndskraft och förmåga

är minimal inför överheten... ja ni vet... bredband med fiber... jösses...

Hur civilt är civilsamhället?

lör 16 juni 2018

 

Woody Guthrie menade nog att det var överheten och etablissemanget som var fascisterna... eller tror ni nåt annat... jo, ni brukar nog det...

Men ni förstår, den lilla människan kan aldrig vara fascist... fascism är ett påtvingat samhällssystem, det är inte ens en ideologi... det är ett kollektivistiskt, korporativistiskt system, där makten bestämmer... ett system där särintressen smält samman med det välfärdsindustriella komplexet... när systemet försvaras med 

vapenmakt mot folkviljan, då blir det the real

thing...

Woody Guthrie var aktiv i USA:s arbetarrörelse och skrev krönikor i amerikanska kommunistpartiets tidning The Daily Worker... Den svenska arbetarrörelsen har bytt sida och tillhör numera den korporativistiska och kapitalistiska maktsvären som historielösa nyttiga idioter...

Guthrie kom från en fattig småbrukarfamilj i Oklahoma. Han fick sina förnamn efter president Woodrow Wilson, som valdes samma år som han föddes. Han blev som många andra hemlös när sandstormar förstörde många hus och gårdar i Oklahoma under 1930-talet... Men dom var inte välkomna till drömlandet Kalifornien...

Woody Guthrie var en dissident... därom råder inget tvivel... en sån där person som aktivt motarbetar den rådande ordningen. Vanligen avser man en politisk dissident som, oftast med fredliga medel, sätter sig upp mot en totalitär regim... men ingen skulle komma på tanken att kalla honom fascist, eller hur... som man gör med svenska dissidenter...

https://i.ytimg.com/vi/VwcKwGS7OSQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBiKHXvZ0Edr_H4NhkGkOo8QYqASQWoody Guthrie~ All You Fascists Bound To Lose

https://i.ytimg.com/vi/46mO7jx3JEw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLB0bBfKOfKESUjpF3ZSGUcX2KWC5gDo Re Mi - Woody Guthrie

https://i.ytimg.com/vi/4IJweR1d0dE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBGMM0_NcwYuAVUc3qwc-hbT1sZ7gRy Cooder - Do Re Mi - Live 1977

https://i.ytimg.com/vi/Sl8XlIAhOqY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBVwqEYB1id6uUxLTpzk7xU1Gj_SQBob Dylan, Ry Cooder, and Van Dyke Parks