Anteckningar Borgarn Medborgarn Sparreholmarn Självhushållning Hälsa och Kost Musiksidan intro Arkiv Sparre... Sparreholm Internet i Sparre Framtiden Ritat i Helgesta Husprojektering Kommunen Politik Korporativism Historia Dissidens Gammelmedia Historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nåja, nån gång ska väl Sh lära sig att 

hantera layoutfunktionen...

Medborgarn och kompisen Sparreholmarn lyssnar och ​iakttar...

  

Arkiv Sparreholmarn  uppdat. maj 2018

 

Blitzortung    Animerade väderkartor

Global map of wind

 

Veckorapport läkemedelspåverkan

Vecka 23...

x

Lite hit och dit...

Om ickefeminism...  lagad...

Om livsåskådning...  lagad...                       lagad...

"Gyllene snittets ism" och "Gyllene snittets parti"

Folkhemmet 

Nationalism kontra Globalism

Libertarianism kontra Totalitarism 

lör 18 aug 2018

 

Så här i Sverige frodas fortfarande de falska klimatdoktrinerna, inte minst under en rekordvarm sommar som denna. Men även skeptikersidan har ett medansvar för detta dystra läge, trots ett mångårigt ifrågasättande och många goda argument. Felet är att man i alltför hög grad ägnat sig åt att diskutera de för väljarna svårgenom-trängliga naturvetenskapliga aspekterna. För att nå ut och få gehör är det bättre att satsa på det elementära, begripliga och bevisligen sanna. Om väljarna nås av följande insikter vore väldigt mycket vunnet...

Förorenaren skall betala...

Om klimathotet vore en realitet så är det är förorenarna, inga andra, som skall stå för notan. Detta är den allmänt accepterade grundsyn, den så kallade PPP-princip, ”Polluter Pays Principle” som den svenska ekonomiprofessorn Gunnar Dahmén formulerade för ett halvt sekel sedan och som aldrig varit ifrågasatt – men som dagens politiserande ”experter” tiger om. Eftersom Sveriges nettoutsläpp av CO2 ligger nära noll har vi ingen skyldighet att bidra till det eventuella problemets lösning. Den sakligt motiverade svenska koldioxidskatten är alltså NOLL kronor. Hur bakvänt eller rent perverst är det inte att Sverige, med sina nollutsläpp, betalar världens högsta CO2-skatt. Även om man räknar brutto, bortser från skogarnas upptag av koldioxid, så betalar svenska skattebetalare avgifter som inga sakskäl kan rättfärdiga...

Ett fokus på det enkla och uppenbara kan bidra till att väcka den sovande opinionen. Det utesluter givetvis inte djupare analyser specialister emellan, t ex i detta forum. Som nu senast om agronom Rockströms ljug i en amerikansk tidskrift. Hasse i Hökarängen kommer varken att förstå eller nås av sådana texter, men kan utan vidare begripa de tre ovan-stående argumenten. Precis som varje normalbegåvad 14-åring...

Fokusera på de enkla klimatargumenten!I detta avsnitt gästas Patrik av professor Lennart Bengtsson... forskare inom meteorologi och tidigare chef för European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) i Reading och Max-Planck-Institut für Meteorologie i Hamburg...

Med utgångspunkt i Lennarts arbete och forskning diskuteras vad vi kan veta om klimatförändringarna, forskarvärldens arbete och framtidens utmaningar...

X

https://i.ytimg.com/vi/_btWuKdvCps/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCRkJ-0KtxkqnKzgC4rT_RANK-PYQGäst: Lennart Bengtsson - Väder, klimat och jordens temperatur

En som fortsätter att svettas när värmeböljan är över...

X

X

Grillkorv, nattsvettingar och förbannad propaganda

En sak som irriterar mig svårt är att svenska politiker förhåller sig så nonchalanta och respektlösa till fakta. Och till till logiska resonemang, ekonomiska realiteter, enkla matematiska förhållanden och emellanåt rent av till fysikens lagar. Om den politiska klassen vill framställa sig som omnipotent, med rätt och förmåga att styra över stort och smått i samhället och i människors liv… Borde då inte värden som fakta vara något de håller högt? Något som borde vara till nytta? Eller anser de sig stå över verklighetens irriterande realiteter...

Många områden verkar vara i stort behov av rationell logik. Dessutom späds förnuftet ut med postmodernism med en agenda vilket är en absurditet i sig, nya kvasivetenskapliga påfund som etnomatematik (en rysare) och identitetspolitik. Det må vara en sak att folk kan tycka eller tro att verkligheten är något annat än den faktiskt är. Men som strategi för att bygga ett fungerande samhälle är sådant direkt olämpligt...

Fakta, logik och förnuft säger si. Politikerna säger så. Men världens enda feministiska regering har säkert annat än verkligheten att tänka på när den vill etablera Sverige som en moralisk stormakt i världen...

Borgerligheten är marginellt bättre, men är dödligt skadad av att ha internaliserat och normaliserat årtionden av verklighetsfrånvänd rödgrön problemformulering. Saker man kritiserade för att de var orimliga och fel när de infördes, de har Alliansen med tiden lärt sig att leva med – istället för att enträget fortsätta motståndet mot allt som är fel...

Dessutom kan man rent allmänt anta att de som engagerar sig för att infoga ett helt folk under en eller annan doktrin har svårt att ta till sig information som inte passar deras syfte. Det ligger liksom i sakens natur. Verkligheten är som regel deras fiender...

Så det blir som det blir… Vänsterpartister som tycker att man kan driva elbilar genom att sätta vindsnurror på deras tak. EU som tror att vi kan spara energi genom att sänka effekten på vattenkokare. Våra politiker befinner sig helt enkelt inte i verkligheten längre...

Politiken har lämnat verkligheten

fre 17 aug 2018

 

Förstår vi samtiden egentligen... och i synnerhet Sverige... hur ska vi förstå Sverige, förstå oss själva och inte minst... hur ska vi förstå det svenska tänkandet...

Tror du att du är anglo-saxare lille vän... i helvitte heller... säger Hakelius... du är tysk... det svenska språket är en variant av tyska och innanhavet Östersjön har knutit samman kulturerna runt om...

Det är nervöst i leden hos Politikerkartellen De Sju vart fjärde år... säger Ericson... utan partistöd skulle inte partierna kunna fungera

https://i.ytimg.com/vi/eNgmoOy1dC0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDIL2QDQK8YwHoY3AvZ91DE_06veAGäst: Johan Hakelius - Hur ska vi förstå Sverige?

https://i.ytimg.com/vi/TDHlGUrZpeg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDQ1kOuwAQkqKltOl-0B0VWLf2oEQGäst: Bengt Ericson - Den härskande klassen

Totalitarism är läran om diktatur, vilket innebär att en stat endast tillåter ett maktägande parti. Totalitarism är ett modernt samlande begrepp för politiska idéer och system som förespråkar en centraliserad och absolut makt utan nödvändigtvis hänsyn till mänskliga rättigheter, folkets åsikter eller personlig integritet. Praktiserad totalitarism har uteslutande genom historien använt sig av någon typ av censur och hämmande av yttrandefrihet hos befolkningen i det avgränsade området...

Begreppet användes ursprungligen av Mussolini och den fascistiska rörelsen senare kom beteckningen att användas på moderna ideologier som förespråkar en fullständig kontroll över befolkningen, på ett sätt som inte ansetts vara fallet med tidigare former av autokrati och despoti. Begreppet totalitarism används oftast om det fascistiska Italien, Tyskland under nationalsocialismen och i stort sett alla kommunistiska regimer från Lenin och framåt, även om begreppet inte har något stöd i ideologiska källor som t.ex. det Kommunistiska manifestet...

Ett citat av Benito Mussolini beskriver kärnan i fascismen och lyder: den enda friheten som kan vara en verklighet, Statens frihet och individens inom Staten. Därför är, för fascisten, allting i Staten och inget mänskligt eller andligt existerar, än mindre har ett värde, utanför staten. I denna bemärkelse är fascismen totalitär och den fascistiska staten, syntesen av alla värden, tolkar, utvecklar och ger styrka åt folkets hela liv... Utanför staten kan det varken finnas individer eller grupper politiska partier, sammanslutningar, syndikat, klasser...

Totalitarism Sh

Totalitarism Wiki

Libertarianism är en politisk ideologi som förespråkar frihet från tvång och strävar efter att minimera staten och dess inflytande över människors liv. Libertarianer vill tillåta maximal självständighet och valfrihet, med betoning på politisk frihet, frivilliga sammanslutningar samt det individuella omdömet...

Vanliga ståndpunkter inom libertarianism är förespråkandet av en begränsad stat, privat äganderätt och en minimalt reglerad laissez faire-kapitalism. Libertarianer fokuserar ofta, men inte uteslutande, på de moraliska och etiska aspekterna kring demokrati, staten och samhället. Libertarianismen tar avstånd från fenomen som rasism, imperialism och nutidens form av demokrati, där en majoritet av befolkningen får makt över minoriteten...

Libertarianer anser ofta att människor tenderar att agera i goda syften av naturen, samt förblir kapabla att hjälpa de i nöd utan tvång och hot om våld i form av skatt. De förespråkar därför i olika mån att statliga funktioner tas bort eller ersätts av icke-statliga initiativ, från t.ex. privatpersoner, företag och ideella föreningar. Längst i de här tankarna, bland libertarianer, går de så kallade anarkokapitalisterna – som förespråkar fullständigt fri kapitalism och helt vill avskaffa staten...

Det finns även en frihetlig socialistisk inriktning, som på engelska kallas "libertarian socialism" – trots att den skiljer sig ganska starkt från den övriga libertarianismen framför allt i sin syn på äganderätt...

Libertarianism Sh

Libertarianism Wiki

Tänk att det skulle ta så lång tid innan dom hittade varann... dom kristet värdekonservativa... låt oss kalla dom så... dom finns nämligen inte bara inom högern...

Den kristna högern är en (felaktig enligt Sh) beteckning på den kristet värdekonservativa politiska strömning som förekommer i USA, som ofta har allmän-konservativa inslag utan kristen grund, exempelvis av patriotism. Begreppet används ofta i förolämpande eller kritisk mening, och har i överförd bemärkelse - och i nedsättande syfte - också kommit att användas om europeiska kristdemokratiska partier...

Det är bäst att i sammanhanget påminna om att Sparreholmarn är en sekulär humanist... en sån där agnostisk ateist som hoppas att det ska finnas nån mening med livet...

 

https://i.ytimg.com/vi/ATva9ZfyPIs/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDD57msqgw_QUqonGs71hisnJRdTgBEFRIA SVERIGE! Frikyrkoeliten, RKK/EU och Jimmie Åkesson

Lagad...

tors 16 aug 2018

"Vad fan håller ni på med?"
Under andra omständigheter hade statsministerns svordom måhända kunnat vara uppfriskande. Nu är dock bakgrunden att politikerna inte bara har misskött och förvärrat de bakomliggande frågorna i decennier, utan dessutom öst invektiv, misstänkliggöranden och förakt över medborgarna varje gång dessa haft mage att ifrågasätta den härskande klassens sätt att hantera frågorna...

Löfvens utspel klingar därför inte bara falskt. Att det dessutom kommer med endast några veckor kvar till ett val som med allra största sannolikhet kommer bli en katastrof för hans parti, gör uttalandet till ett regelrätt ifrågasättande av svenska folkets intelligens. Inte desto mindre förtjänar Löfvens retoriska fråga ett svar, eftersom ett seriöst svar på frågan säger väldigt mycket om de bakomliggande problemen...

Vad bilbrännarna håller på med är nämligen att reagera på de extremt onaturliga incitament politikerna har skapat. Politikerna har skapat ett samhälle där ansvar inte utkrävs, där brottslingar går fria från straff och där vandaler lyfts fram som hjältar av skattefinansierade organisationer. Kort sagt, bilbrännarna håller på med exakt det man kan förvänta sig att en politik som dagens skall locka samhällets slödder att ägna sig åt...

"Vad fan håller ni på med?" är med andra ord inte en fråga som bör riktas till bilbrännarna, utan till politikerna. Frågan har ett enkelt svar, även i detta fall: De missköter sitt jobb. De driver, närmare bestämt, en synnerligen destruktiv politik, som aktivt motarbetar det svenska folkets intressen, men som aktivt gynnar de mest destruktiva elementen i samhället...

Detta är emellertid inte det enda exemplet på att Löfven, i sina försök att framstå som ansvarsfull i frågan, spottar de vid det här laget redan hårt prövade svenskarna i ansiktet. Direkt efter att han ställt sin numera rikskända svordomsladdade fråga kom nämligen nästa förolämpning, i form av påståendet att "[s]amhället kommer alltid agera hårt på det här"...

Alla som inte levt under en sten de senaste åren vet att detta är osant. "Samhället" (ett ord som då socialdemokrater använder det alltid betyder staten) agerar nämligen inte alls hårt "på det här". Tvärtom så ser inte bara "samhället" mellan fingrarna, utan letar därtill aktivt ursäkter som befriar gärningsmännen från personligt ansvar. Några timmar efter Löfvens uttalande fick vi dessutom facit – polisen valde att inte gripa någon, utan nöjde sig med att prata med gärningsmännen samt föra orossamtal med föräldrar...

Som om inte detta var nog valde därtill ett antal makthavare på vänsterkanten att fullständigt bombardera oss med en kavalkad av bisarra konspirationsteorier. Samma personer som annars gång på gång, och med teatraliskt rynkade pannor, talar om faran med faktaresistens och vikten av faktagranskning, valde kort sagt att hellre komma ut som fullfjädrade rättshaverister, än att erkänna att den politik de högljutt förordat som den enda möjliga ännu en gång hade misslyckats...

Något av det mest vansinniga som påstås i Sverige dessa dagar är att det skulle vara oroväckande att man inom etablissemanget förlorat så mycket respekt och legitimitet. Påståendet är helt förryckt, av den enkla anledningen att det svenska etablissemangets auktoriteter håller så låg kvalitet att de varken förtjänar respekt eller legitimitet, utan tvärtom förakt. Att en vaktavlösning underifrån nu är på gång är inte oroväckande, utan ett sundhetstecken...

Löfven ser väljarna som idioter

Idéhistoriker och kristdemokraten Lars F Eklund tycker det är konstigt med statens syn på nation, tillhörighet och minoriteter... den häringa essän var för svår för Sh att ta in...

Svenska staten löser problemen – eller?
För att hantera alla de ovanstående komplikationerna visar det sig att den svenska staten tycker sig ha löst dessa gordiska knutar med ett enda alexanderhugg. Departementssekreterare Erik Adell Hellström på kulturdepartementet får frågan hur regering och riksdag ser på frågorna och svarar med att ange statens lösning: Självidentifikation...

Den är jude som upplever sig själv som jude, den är same som upplever sig själv som same och så vidare. Enkelt och klart som korvspad. Och helt galet. Att man landat på självidentifikation som universallösningen på alla ovan behandlade problem är i sig inte konstigt. Vi lever ju i en era så präglad av extremliberal individualism och subjektivism att man numera till och med tillhör det kön som man ”upplever” sig tillhöra. Glöm x –och y- kromosomer, organuppsättning och andra ontologisk-biologiska realiteter. Känn efter istället. Så även med etniska, språkliga och religiösa tillhörigheter, tydligen...

Godtyckligt storhetsvansinne...
”Vem som är jude bestämmer jag”, är ett yttrande som har tillskrivits både Karl Lueger och Herman Göring. Man slås naturligtvis av yttrandets totalitära storhetsvansinne. Men också av dess godtycklighet. Och det är en egenskap det har gemensamt med så kallad ”självidentifikation” som grund för tillhörighet till en nationell minoritet...

Maktspråket från nazipampen och den extremliberala individualistiska subjektivismen: Vad som kan tyckas böra utgöra ett självklart motsatspar, visar sig alltså ha en gemensam grund i den totala godtyckligheten. Och det är godtyckligheten – om nationstillhörighet, om vilka nationella minoriteter som skall erkännas och hur man fastställer medlemskap i någon av minoriteterna – som gör rådande svensk politik på området till ett skämt...

Rena snurren. Om nationella minoriteter

Henrik Jönsson är entreprenör, författare och estet. I denna kanal kan du ta del av Henriks åsikter, analyser och förklaringar rörande svenska förhållanden som individ och företagsledare...

Dagens Nyheter underkände i måndags riksdagsmannen Hanif Bali's subjektiva åsikter på förstasidesplats. Detta är ett led i tidningens egenmäktiga sätt att bedriva agendasättande journalistik. Jag presenterar vad som hänt, och gör en historisk sammanställning av DN's beteende.

CHAMPAGNE MED HENRIK - Spellista...

https://i.ytimg.com/vi/2_NOIRropiA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDEoZB2j8tNICdlVxq3kMx5vaZIuwABNORMA DAGENS NYHETER

ons 15 aug 2018

Valrörelser gör mig illa till mods. De är ett koncentrat av allt som är fel med politiken – makthunger, ytlighet, faktaresistens, brist på logik, gräl-sjuka och storhetsvansinne. Det är något ovärdigt över hela tillställningen...

Media skulle kunna ha en uppgift, om de inte vore så vinklade och agenda-drivna. De skulle förutsättningslöst kunna hjälpa medborgarna att identifiera vad det är som gått fel och var ansvaret för detta vilar. De skulle kunna hjälpa folk att fatta informerade val baserade på sakfakta. Men tyvärr. Istället uppmuntrar de bara politisk pajkastning på en allt för abstrakt nivå och med en illa dold dagordning. Istället för att objektivt analysera verkliga problem på djupet ägnar de sig åt tröttsamma spelteoretiska spekulationer...

Ett skäl till att svenska valrörelser är så febriga kan vara att den svenska demokratin går på sparlåga de tre och ett halvt åt varje mandatperiod då det inte är valrörelse eller politiskt marknadsgyckel i Almedalen. Beslutsfattandet blir allt mer slutet och svåråtkomligt. Insynen minskar steg för steg. Och medborgare som lägger sig i uppfattas bara som störningsmoment. Och så, vart fjärde år, lyfter man för en kort stund på locket...

Men allmänna val är inte demokratins själ och hjärta. Sådant handlar snarare om en fri och öppen, ständigt pågående debatt. Det handlar om insyn, delaktighet och respekt för individen. Det handlar om starka medborgerliga fri- och rättigheter. Det handlar om rättsstat och maktdelning. Och det handlar om förtroendemän som visar ödmjukhet inför sina uppdrag. Vilket i allt väsentligt är områden där det finns mer att önska...

Men nu är det som det är. När denna valrörelse är över kommer ett antal särintressen att ha flyttat fram sina positioner. Folket kommer i än större utsträckning att ha mutats med sina egna pengar. Nya områden av samhällelig och mänsklig verksamhet kommer att ha lagts under politisk makt. Och den härskande politiska klassen kommer att ha stärkt sin position ytterligare. Vilket kanske inte är att undra på när den svenska demokratin har reducerats till ett enstaka kaosartat jippo vart fjärde år...

Valrörelsen – ett ovärdigt spektakel

Roslings förutspådde att en könsobalans på 120 pojkar på 100 flickor skulle inträffa våren 2016 om invandringen av unga män fortsatte i samma takt. Han menade att detta skulle komma att skapa problem – med en så skev könsfördelning blir det svårt för männen att hitta partners. En hel del män blir helt enkelt utan och sluter sig då istället samman i enkönade gäng...

Roslings farhåga överträffades. Vid 2015 års slut var könsfördelningen mellan pojkar och flickor i åldersgruppen 16-17 år uppseendeväckande skev i Sverige: 123 pojkar på 100 flickor. Det innebär en större obalans mellan könen än vad Kina och Indien har, länder som systematiskt ägnat sig åt selektiv abort. Inget land har någonsin haft en så skev könsfördelning som Sverige har just nu...

Detta tycks regeringen vara helt omedveten om – för inte anser de väl att det är utan betydelse? Vi talar alltså om en regering som vill lagstifta om könskvotering till bolagsstyrelser och som drivit ”varannan damernas” i riksdag och regering i decennier. Om det anses viktigt med en jämn könsfördelning i bolagsstyrelser och i riksdagen bör det rimligtvis vara det även i samhället totalt...

Professor Valerie M Hudson diskuterade problematiken i en mycket uppmärksammad artikel på svenska: ”Abnorma antalet unga män ett problem för Sverige”. Det är väl känt att unga män utför fler brott än någon annan kategori i samhället. Detta gäller i synnerhet unga män i utanförskap. Att då kraftigt öka denna grupp ställer naturligtvis till problem. Hudson anger att framförallt våldsbrott, egendomsbrott och brott riktade mot kvinnor, som våldtäkter och sexuella trakasserier, ökar då männen blir fler...

Ensamma män, det vill säga män som inte lyckas hitta en kvinnlig partner, sluter sig samman i enkönade grupper vilka utgör grogrund för våld och kriminalitet. Hudsons forskning visar att kriminaliteten ökar exponentiellt i relation till ökningen i könsobalans – och eftersom inget land tidigare haft en så skev fördelning mellan könen som vårt land har just nu vet vi inte vilka konsekvenserna blir...

Mansöverskott, våldsbrott och antisocialt beteende

När antalet människor på gårdarna minskade, minskade även antalet innovatörer. I än större takt förlorade de idégivare och bollplank, människor att pröva sina idéer med. Likaså decimerades kraftigt den lokala efterfrågan på lokalt nytänk...

Istället kom lantbruksrådgivare och byråkrater som skulle sprida centralmaktens evangelium. Landsbygden gick från att vara en resurs till att bli ett problem som byråkratin skulle hantera. På senare år har certifieringar och licensieringar sugit musten ur jordbruksföretagen, trots löften om goda vinster för specialiseringar och nischer...

Allt fler stora gårdar säljer sin skörd innan den ens är sådd, eller har kontrakt på uppfödning med leverans till fast pris där de inte ens äger djuren de föder upp. Det kan också beskrivas som att gårdarna står med alla fasta kostnader för investeringar och drift, medan de börsnoterade råvaruhandlarna hanterar vinsterna. De styr därmed både bönder och handlare. Politiska åtgärder har därför minimala utsikter att kunna påverka jordbrukets lönsamhet...

En historisk påminnelse och jämförelse kan göras med potatiskatastrofen på Irland på 1840-talet. En orsak var de omfattande skördeförlusterna som orsakades av potatispest. En annan och troligen långt viktigare var det administrativa vansinne som präglade irländskt jordbruk. Hela Irland var vid denna tid brittiskt och närmast att likna vid en koloni...

De engelska godsägarna brukade inte själva jorden, utan den utarrenderades på korta tider till irländska bönder. Det fanns ingen rutin för att räkna in förbättring eller försämring av fastigheten när bonden lämnade sitt arrende. Alltså fanns inget incitament till några som helst förbättrande eller framåtsyftande åtgärder, allt förföll. När svälten slog till hade arrendebönderna inte råd att köpa mat till sig själv, medan stora mängder spannmål gick på export. arrendatorerna vräktes från sina lånade hem. Av Irlands befolkning på 4 miljoner, svalt en ihjäl och två emigrerade till USA...

,

Jordbrukets inkomster
Vi behöver en nationalism som inte bygger på det självhat som har blivit så vanlig i vårt samhälle men inte heller har de överdrifter som nationalism kan leda till. Han beskriver det som diken på ömse sidor av den rätta vägen. Det recept Karl-Olov Arnstberg föreslår är att lyssna till folkviljan och att genomföra folkomröstningar. Folket vill sällan något radikalt och styrs normalt inte av ideologier som har visat sig vara så farliga.

Vilhelm Moberg tar i Svensk Strävan från 1941 upp att de som har byggt vårt land är många miljoner fler än de som i dag lever i Sverige. Moberg säger att det är vår uppgift att skydda och föra vidare resultatet av forna svenskars strävan.

Denna nationalism var självklar på Mobergs tid. KOA anser att vi behöver en nationalism som inte bygger å det självhat som har blivit så vanlig i vårt samhälle men inte heller har de överdrifter som nationalism kan leda till. Han beskriver det som diken på ömse sidor av den rätta vägen. Det finns forskning som kan vara vägledande och som politikerna kan ta till sig.


Utöver detta är det recept han föreslår att lyssna till folkviljan och att genomföra folkomröstningar. Folket vill sällan något radikalt och styrs normalt inte av ideologier som har visat sig vara så farliga.

Våra politiker kallar sina motståndare för ”populister”. I själva verket är populismen folkets kritik mot ideologier som är förenklade och som inte fungerar. Att folket i Ungern protesterar mot massinvandring beror på att EU driver på ett hopplöst ideologiskt massinvandringsprojekt. Vi skulle protestera på samma sätt om inte vårt etablissemang lurade oss med ett bedrägligt språk. De säger att ”de flyr för sina liv”, kallar migranter för flyktingar etc. Dessutom väljer våra medier konsekvent ut berättelser som inte är representativa...

KOA berättar sen om den rörelse som kallas identitärer. De är emot alla former av socialism, inklusive nationalsocialism, och bygger istället på sitt historiska arv. De är också emot islam. De bejakar sin egen identitet och är emot den rådande politiska korrektheten. Det är en ungdomlig rörelse som ser det som viktigt att agera, gärna i olika arrangemang som roar och blir attraktiva för medierna att bevaka. Programmet avslutas med att KOA ger råd som vänder sig till våra tittare och våra makthavare. Han säger att vi behöver börja protestera under våra riktiga namn...

https://i.ytimg.com/vi/8H5CrGQofP0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBNxjin2Liv1V-WIzVRGyNcuaxOVgLördagsintervju 26 del 5: professor Arnstberg om nationalism.

tis 14 aug 2018

Inte husets fel att människan gråter... Stadsdelarna bär namn som Bullermyren, Hönsarvet, Paradiset och Framtidsdalen. Nästan alla jag möter i snölandskapet på Tjärna Ängar är somalier, som bor i trevåningslängor med platta tak, flera av dem omgivna av renoverings-nätstängsel... ett stenkast norr om Kupolen...

Lite verklighetsfrämmande kan tyckas... Ett stenkast söder om Kupolen hade Sparreholmarn sitt Mobiliseringsförråd på Rommehed...

Fast det var ett tag sedan förstås och somalierna hade inte flyttat dit ännu...

Alla städer med negativ utvecklingskurva hyrde vid den här tiden in en optimistkonsult... det var Landskrona, Borlänge, Flen och många andra...

När vad som helst kan hända

 

En nyliberal som tycker att partiet sprattlar i döds-ryckningar...

De närmaste veckorna kommer vi att höra mer från S än på länge. Valmaskineriet kommer arbeta sig upp i falsett, drivet av krispanikskräck. Som Lena Andersson skriver: ”Partiets gärning levde på övertid, och som allt som snart ska dö sprattlade det lite extra och såg ut att vara fullt av liv.”

S-kollapsen – land för land. De senaste 30 åren har S i Frankrike gått från 35 till 8 procent, i Tyskland från 37 till 20 procent, i Nederländerna från 32 till 6 procent, i Grekland från 40 till 6 procent...

Nånannanism... Mona Sahlin om sossarnas misstag, 1996... ”Allt skulle skötas av ­’samhället’, som ju alltid var dom – aldrig vi. Problemet var dels att alla inte är likadana eller har samma behov, dels att det smög sig in en känsla av att det alltid var någon ­annan som skulle ordna och fixa allt.”

Krispanikskräcken – nu är den tillbaka

 

Antifeministfeministen Camille Paglia, jo, hon kallar sig så... den 

lesbiske professorn som är övertygad

om att feminismen är döende...

För övrigt är postmodernismen också döende... det är dom rörande överens om... nu är väl dom 

båda ismerna i grunden samma ism så det är ju inte så förvånande...

Sh vill bara beklaga att samtal som på klippet nedan saknas på den svenska tuben... Sh förstår ju bara en bråkdel av det finstilta...

https://i.ytimg.com/vi/v-hIVnmUdXM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAw0Fp9qdUYnjDZszzfp-95-zcI_gModern Times: Camille Paglia & Jordan B PetersonDen vetenskapliga samhälls-forskningen visar att en konservativ styrning av samhället baserat på erfarenheter är stabilt och framgångsrikt. Ett samhälle baserat på ideologi leder ofta till diktatur...

KOA inleder med att förklara att det är väldigt svårt att bygga ett bra samhälle. Forskningen och erfarenheten har visat att ett mångkulturellt samhälle leder till konflikter. Vårt etablissemang har en hägrande vision om mångkultur som aldrig kommer uppnås. Misslyckandet leder till ökad repression...

Han förklarar att det finns två principiella system för samhällsstyrning. Det ena är baserat på ett konservativt ideal som bygger på att man prövar sig fram och lär sig av sina misstag. Det andra är baserat på en vision om ett idealsamhälle och det har prövats i länder som sedan har blivit totalitära...

Ett ideologibaserat samhälle är också beroende av att man har massmedier för att informera och styra folket i en riktning de annars inte skulle tänka sig att gå. Denna princip har egentligen initierats med införandet av folkskolan eftersom läskunnigheten blev en förutsättning för massmedierna. När radio och TV sedan kom förstärktes möjligheterna till kontroll ytterligare. För att inte tala om kontrollen som uppnås genom Facebook...


KOA beskriver att Sverige kan karaktäriseras som ett statsindividualistiskt samhälle där familjens roll tonats ner och där individerna står i direkt kontakt med staten. En av hans grundläggande teser är att verkligheten alltid vinner över ideologierna och felaktiga beteenden. Frågan är bara till vilken kostnad. När en kultur går under kommer alltid något annat som spirar...

Han förklarar också att kontraktet mellan nationerna bryts med modernismen som fokuserar på "vad vi ska bli" och inte tar hänsyn till historien. Kontraktet mellan generationerna bryts ännu mer med postmodernismen som utöver att blicka framåt dessutom fokuserar på rättvisa mellan olika grupper och för minoriteter vilket öppnar för identitetspolitiken...

Identitetspolitiken har i sin tur resulterat i att samhället inte styrs av majoritetens intressen. Detta ger problem med demokratin eftersom demokratin bygger på att majoriteten. Samhällets grund är inte rättvisa utan arbete och vi står nu inför en situation med mer än en miljon bidragstagare inom några år. Dessutom med 400.000 barn till dessa vilket öppnar upp för krav på mer radikala förändringar...

https://i.ytimg.com/vi/EZWo2q2sg4w/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBfBxrjChdwhoAt1iLbt2iS73tEEgLördagsintervju 26 del 4: professor Arnstberg om hur bygga ett bra samhälle.

mån 13 aug 2018

Svensk välfärd och offentlig service måste ner till u-landsnivå, dvs i princip avvecklas helt. Därmed kan Sverige vara ett gott föregångsland där alla får en chans att bidra med noll i CO2-utsläpp när den offentliga servicen och välfärden är avskaffad...

Det svenska välfärdssamhället och den höga nivån av offentlig service är ohållbar. Denna genererar 2 ton CO2 per capita. Inte bara hushållen i Sverige måste sänka sig till u-landsnivå, utan välfärd och offentlig service måste också ner på u-landsnivå för att göra Sverige klimatsmart. Det är alltså hög tid att avveckla all offentlig service och välfärd för att uppnå klimatmålen...

Det räcker alltså inte att leva på u-landsnivå som hushåll, utan du kommer ändå släppa ut 2 ton CO2 om året via den offentliga välfärden, infrastrukturen och övriga offentlig service, inklusive rättsväsendet, försvaret, rikets styre, miljöhandläggning på länsstyrelsen, vatten, avlopp, vägar, järnvägar, hamnar mm...

Välfärden måste ner till u-landsnivå - släpper ut 2 ton CO2 per svensk

Släpper du bara ut fyra ton bidrar du inte med mycket växtkraft... 

Sverige har relativt låga koldioxid-utsläpp per capita jämfört med andra länder. En avgörande orsak till detta är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft. Dessutom har hela det svenska energisystemet allt mer frångått användningen av fossila bränslen...

Titta på jänkarna som skapar fyra gånger så mycket växtkraft... det är inte kattskit precis... det var innan Trump började härja...

Koldioxid per capita - internationellt - Ekonomifakta

Det Löfven och Socialdemokraterna verkligen fruktar är en framgång för Sverigedemokraterna. I den rädslan har de sällskap av alla system-bevarande partier och opinions-bildare...

Det vi nu bevittnar i form av mer eller mindre desperata utspel om SD och mot SD är ett gammalt systems inre konvulsioner. Ett system som direkt eller indirekt försörjt partier, journalister och andra i decennier. En trygg famn som gjort mängder av aktörer inflytelserike på olika sätt. De slåss nu aggressivt för att bevara status quo...

Jag lutar alltmer åt att vi behöver en liten revolution i Sverige. Inte i betydelsen blod, våld och folk hängande i lyktstolpar som extremvänstern och nazisterna vill utan en revolution av själva statsapparaten och den politiska elit den vuxit ihop med. Vi behöver ett systemskifte...​

Decemberöverenskommelsen var en unik konstruktion. I praktiken gick sju partier ihop för att blockera det åttonde från politiskt inflytande i landets parlament. Detta sedan det åttonde varit valets enda egentliga segrare. Arkitekten var av allt att döma Hin Håle själv, Fredrik Reinfeldt...

De senaste åren har det politiska och mediala etablissemanget helt och hållet fokuserat på ett upplevt hot. Varje förändring, såväl folks växande intresse för alternativmedier som för nya partier, har betraktats som ett hot mot den rådande ordningen. Det är fullt begripligt att eliterna agerar så här, men det betyder inte att vi tigande måste se på när det sker. Gamla partier som vuxit ihop med statsapparaten och medier som lever i symbios med den makt de är satta att bevaka behöver få en påminnelse om att inget kan eller ska tas för givet...

Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har inte längre något existensberättigande. Men frågan är även vad de två stora partierna Socialdemokraterna och Moderaterna fyller för funktion i en föränderlig tid som vår. Alla som röstar på något av dessa etablissemangspartier stöder ett korrupt system som när det trängs mot väggen visar sitt rätta ansikte...

Vi behöver ett systemskifte

Globalisternas nyttiga idiot är en person som löper andras ärenden utan att vara medveten om att så är fallet och i stället tror att det är de egna intressena som värnas...

Visst kan Annie Lööf bli nästa statsminister. Vi lever trots allt i ett land som specialiserat sig på att göra det bisarra normalt...

Annie Lööf är antagligen den enda partiledaren som sätter en ära i att inte lära något av de senaste årens politiska haveri. I den andan bröt hennes parti allianssamarbetet, genom att stödja den så kallade "gymnasielagen", så illa skriven och tänkt att den inte går att tillämpa. Centern vill vidga anhöriginvandringen. Att efterdyningarna av den stora flyktingströmmen, som redan är svårhanterliga, skulle bli ännu besvärligare avskräcker inte...

I runda slängar tio procent av väljarna mår bra av att sluta upp bakom principiell idealism av det här slaget. Nittio procent inser att det inte håller. Hur kan det då anses vara en rimlig väg till statsministerposten...

Det är inte så konstigt. Annie Lööf är det mest hårdnackade etablissemangets önskekandidat. Hon är drömmen för dem som vill tillbaka till l'ancien régime, när Sverige fortfarande var förskonat från uppstickarpartier. I Sverige är Annie Lööf som statsminister ett alldeles naturligt svar på att väljarna talat om att de etablerade partierna misskött sig. För i etablissemangsögon är det tvärtom: folket har misskött sig genom att rösta som det gör. Folket behöver lära sig en läxa. Så varför inte välja en statsminister som vägrar att acceptera att något har hänt? Väljarna måste lära sig att veta hut. Annie Lööf är kvinnan som kan göra jobbet. Det kan hända. Bara i Sverige...

Etablissemangets fikonlööf - Fokus
Vi inleder med att diskutera Fredrik Reinfelds uttalande om att det enda ursvenska är barbariet. KOA ger honom delvis rätt i den meningen att det kulturella utbytet alltid har förekommit men han förvånas över att Reinfeldt kunde uttrycka ett sådant förakt mot sitt folk och ändå sitta kvar som statsminister...

Vi kommer in på Sveriges historia och att den sista stora invandringen före 1900-talet ägde rum för 5500 år sedan. KOA nämner att begreppet svensk var annorlunda under Sveriges stormaktstid eftersom letter, tyskar och andra folkgrupper var bosatta inom Sveriges gränser och att det pågick ett kulturellt utbyte även om det inte var någon större folkomflyttning...

Vi går vidare och lyssnar på justitiekansler Anna Skarheds uttalande i SR Studio Ett från den 23 maj 2014. Hon påstår att en föreställning om att det finns etniska svenskar kan jämföras med en tro att jorden är platt eller att jorden är rymdens medelpunkt. Dessutom hävdar hon att alla kunniga och vetenskapligt belästa vet detta. KOA anser att detta är ett grovt missförstånd och tycker att det är oerhört klandervärt när en justitiekansler uttrycker sig så felaktigt. Som hög jurist måste hon ha ordning på språket och dessutom som justitiekansler ägna sig åt juridik och inte politik. För tydlighets skull bekräftar KOA som professor emeritus i etnologi att det finns etniska svenskar...


Vi konstaterar att denna vilseledande information från makthavare om att det inte finns ett svenskt folk, påverkar identitetsbildningen för unga svenskar. KOA menar att vi har kört i ett dike som svarar mot postmodernismen men att vi nu har vi börjat kravla oss upp på vägen och han hoppas att vi inte ska ramla ner i andra diket. Vi diskuterar hur man bygger ett bra samhälle och KOA varnar för att ta in ideologier i arbetet med att bygga ett bra samhälle. Han är skeptisk till ideologier i allmänhet. Detta är något vi ska fortsätta diskutera i del 4 av Lördagsintervju...

https://i.ytimg.com/vi/wnyCoV-TadU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAym2tkhDHhynTLMMOIq_A_1gG_8gLördagsintervju 26 del 3: professor Arnstberg om makthavares syn på svenska folket.

sön 12 aug 2018

LO har släppt en ny valfilm full av lögner. Somliga kallar den skamlös, jag ser den mer som sanslös. LO är först ut i Sverige med fullfjädrad post-truth kommunikation. I denna film djupanalyserar jag filmen och dess innebörd...

Det finns de som offrat blod, svett och tårar, till och med sina liv, för att bygga upp den trygghet vi har idag. Valet handlar om trygghet för vanligt folk... säger LO...

Medelmåttan Sparreholmarn håller sig på den gyllene medelvägen mellan vänster och höger... alltså viljan att betala lagom med skatt... den gyllene medelvägen eller bonn-förnuftets väg är ju ingen ideologi, till skillnad från socialism och konservatism... andra ideologier som brukar förknippas med vänster och höger är planhushållning och marknads-ekonomi... den gyllene medelvägen är ju byggd på både vänster- och höger-material... vänstermaterialet har dessvärre tappat sin bärighet... det har uppstått lögngropar i medelvägen...

Konsekvensen av vänsterns oartikulerade primalskrik har fått till följd att artikulerade verklighetsbeskrivningar måste sökas allt längre högerut... bland nattväktarfolket libertarianerna... sannolikt raserar korporationspartiet "de sju-åtta" välfärds-samhället på grund av massinvandringen... lär er att acceptera ordet... för massinvandringen är ostoppbar... man behöver ju inte tycka som libertarianerna men sannolikt måste välfärds-samhället återuppbyggas på nytt utifrån nattväktarfolkets 

grundpelare...

 

https://i.ytimg.com/vi/_5iZftTgPIQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDpyZtp2t77d4xxo4L7vRsxgXG4aALO:s LÖGNER - Djupanalys av valfilmen

https://i.ytimg.com/vi/sC1oZ3JFmy8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLC7oFPUEtZmY4aoGHWBjeUdSHd0GALO Sverige - Trygghet för vanligt folkVi utgår i denna andra del som också ligger på www.swebbtv.se från Mona Sahlins uttalande om att det inte finns någon svensk kultur. KOA konstaterar att det egentligen inte är så konstigt att hon säger så. Hon vet inte så mycket om det som är svenskt. En orsak är att vi tillhör en majoritets-kultur och är ”hemmablinda”...

En annan orsak är att hon inte är så insatt i Sveriges historia vilket kan bero på att Sverige är extremt framåtriktat från och med 1930-talet vilket gör att historien, traditioner och hyllandet av ett gemensamt folkarv är något som har dumpats...

Vår ambition som den ”moraliska stormakten” är egentligen uttryck för patriotism där vi vill föra ut de våra ideer och påverka världen omkring oss, menar KOA. Samtidigt vill vi paradoxalt nog inte lyfta fram vår nation utan spelar gärna ner nationalismen. Vi konstaterar att det beror nog på att svenskarna inners inne anser att ”vi är bäst”...

KOA lyfter fram den svenska ingenjörskonsten och Sverige som ingenjörsnation. Detta är några hörnstenar som bär upp den svenska kulturen. Däremot anser han att svenska politiker och kulturpersoner inte har särskilt hög nivå. Våra makthavare vill lyfta fram vår samhällsmodell, som KOA menar kanske skapade världens bästa samhälle under hans uppväxt.
Men detta blir allt mer problematiskt eftersom den inte längre är en förebild utan alltmer fungerar som ett avskräckande exempel...

Vi diskuterar också begreppet "etnopluralism" som framhåller att även Européer och exempelvis vita heterosexuella män också har rätt att ta plats som unika grupper och göra sin röst hörd. ”Identitärerna” är en gruppering som sprungit fram ur detta och som kritiserar den politiskt korrekta eliten som utnyttjar mångkulturen för att stärka sin makt...

https://i.ytimg.com/vi/NgnnilumJYY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCsI_0TipKoFsl9Hu49UnQYG2GzhwLördagsintervju 26 del 2: professor Arnstberg om den svenska kulturen

lör 11 aug 2018

Under de senaste fem sex åren har vår civilisations pågående självmord, med ivriga Sverige i frontlinjen, varit en röd tråd i det mesta av det jag skriver om och funderar över. Jag är inte ensam om att vrida och vända på denna fråga, utan att komma fram till ett tillfredsställande svar. Det skulle inte förvåna mig om så gott som alla, som förstått vad som håller på att ske, tycker att utvecklingen inte bara är skrämmande utan också i det närmaste obegriplig... Finns det någon hållbar förklaring...

Att massinvandringspolitiken är ren galenskap, där är jag helt ense med den mörkvingade ankan... en av A:s bloggläsare. Ändå är inte galenskap den mest trovärdiga förklaringen. Eller, det är ingen förklaring alls därför att galenskap, i synnerhet kollektiv galenskap, måste i sig förklaras. Varför har politikerna, journalisterna, kulturarbetare och en majoritet av landets befolkning, i synnerhet kvinnorna, blivit galna...

Som förklaring nummer två, och nästan på en delad förstaplats, sätter den mörkvingade ankan misstanken att det handlar om hubotar (humanoida robotar). De som styr oss är inte äkta människor utan robotar som intill förväxling liknar människor. De är till och med kapabla att visa känslor. Det som får honom att följa det spåret är inte någon konspirationsteori utan att hubotar varken är nyfikna eller förändringsbenägna. De är alltid fast i sina roller – något som i högsta grad gäller för svenska makthavare. När han därefter kopplar ihop hubothypotesen med några rader ur Johannesevangeliet 12:40, är vi tillbaka på den gudomliga nivån: ”Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan …”

Förklaring nummer tre är att det handlar om ett drogberoende och att drogen heter godhet. De som styr oss är godhetsnarkomaner. Eftersom narkomaner styrs av sitt drogberoende är det återigen en förklaring som landar i galenskap – i den meningen att det inte är förnuftet utan en utomstående kraft, som styr dem. Men det är också en kraft som flyttar ner galenskapen på jorden och den fundamentala och eviga motsättningen mellan gott och ont. Människors uppgift är att bekämpa det onda och bejaka det goda. När man talar om godhetsnarkomani, så är det således ett patologiskt godhetstillstånd. Emellertid, makthavarna själva ser inte att deras godhet är patologisk. De talar om skyldigheten att ”ta ansvar”, ”vi måste hjälpa människor på flykt”, ”vi måste öppna våra hjärtan” etc...

Som fjärde förklaring anger den mörkvingade ankan ”Clever Sillies”. Därmed har vi hamnat på en av de förklaringar som attraherat mig och som jag skrivit om både i min bok PK-samhället och på bloggen, under rubriken ”Klyftiga dumskallar”.  Många av oss har mött begåvade och till och med briljanta människor som odlar och sprider hopplösa idéer om hur vardagliga problem ska lösas. De använder sin höga intelligens också för att lösa de vardagliga frågor där snusförnuftet duger gott. Och så hamnar de långt bort i tok. Eftersom de mestadels umgås med andra smartisar kan de tillsammans bygga upp en världsbild där det sunda förnuftet saknas...

Den femte av ankans förklaringar har jag också skrivit om. Det har för övrigt många gjort och man kan kanske säga att det är den förklaring som nu är mest på modet bland massinvandringskritiker. Det är den brittiske författaren David Goodharts uppdelning i Somewheres och Anywheres. Anywheres är globalister och kosmopoliter och kan bo i stort sett var som helst, i varje fall om det handlar om ett urbant boende. Somewheres är bundna till platsen och nationen. Det problematiska är att Anywheres styr nationen, som de alltså inte respekterar eller riktigt förstår poängen med. De verkar till exempel inte begripa att vinner globalismen går demokratin under...

Nu släpper jag taget om Den mörkvingade ankans alla förklaringar och går vidare in på ett spår som jag aldrig fördjupat mig i. Det kan kallas för Tidsandan och kommer från en annan av mina mailvänner, pseudonymen Johannes Divinius som skickat mig en text om bloggaren Joakim Andersen. Herr Divinius´ texter håller alltid mycket hög klass men den här gången satte jag tummen ner, därför att jag bestämt mig för att inte ta in fler anonyma bidrag. Anonymiteten stärker våra politiska fienders makt, dels genom att bekräfta deras påstående att våra resonemang inte är rumsrena, dels visar att det verkligen är farligt att skriva under eget namn. Men där blir vi lurade. Vägen mot det totalitära samhället går via medborgare som inte vågar protestera. I ett land där politiker tillsätts genom allmänna val kan man också säga att den totalitära skadan är självförvållad...

Detta var en ganska lång inledning till något som Joakim Andersen förstått, nämligen hur Anywheres uppkommer. För drygt tio år sedan gick världen över en gräns, i den meningen att en majoritet av jordens befolkning bor i städer – eller vad man kanske hellre skulle kunna kalla för urbana landskap. Det största ligger i södra Kina: Pearl River Delta med ungefär 120 miljoner invånare. Stor-Tokyo med bortåt 40 miljoner är inte heller precis kattskit.

I dessa urbana landskap – också de mer blygsamma som vi har i Norden – upplöses den patriotism som är nödvändig för nationernas överlevnad. Johannes Divinius skriver:

De nationella bourgeoisierna i metropolerna kan inte heller ge patriotismen något understöd. De är demoraliserade, dels genom konkurrensen från billiga importvaror från periferin, dels genom det ekonomiska beroendet av globalt verksamma affärsbanker och transnationella företag. De anonyma och ansiktslösa tjänstemän som fyller deras styrelserum är ett skikt av teknokrater och ekonomer för vilka ord som ”nation” och ”patriotism” saknar betydelse...

Nu har vi landat i en hypotes som är åtkomlig för förnuftet och empiriskt möjlig att gå vidare med. Det tänker jag emellertid inte göra, i varje fall inte den här gången...

Galenskap, narkomani, hyckleri eller vaddå?

Lördagsintervju 26 med Karl-Olov Arnstberg, KOA, handlar om den svenska identiteten. Detta är första delen av fem...

Del 1 om vikten av att äga sitt land och hur det går för dem som inte har något eget land
Del 2 som handlar om den svenska kulturen
Del 3 som ger exempel på några makthavares syn på sitt folk
Del 4 som behandlar erfarenheter om hur man bygger ett bra samhälle
Del 5 som diskuterar nationalism och även berör begreppet identitärer...

Del 1 om vikten av att äga sitt land finns nu på www.swebbtv.se samt på Youtube:
Vi utgår från Vilhelm Mobergs skrift ”Svensk strävan” från år 1941 där han säger att ”Sverige är svenskarnas land”. KOA förklarar att man mycket väl kan tala om äganderätt för ett land vilket inte var kontroversiellt att säga år 1941...

Vi diskuterar Israel och hur dess befolkning försvarar sitt land ”med näbbar och klor” vilket kan hänga samman med att de har en erfarenhet av att inte ha ett eget land. Att inte ha ett eget land innebär att någon annan grupp har det land man bor i vilket kan vara förenat med stora problem. Medborgarskapet kan liknas vid att vara delägare landet om det är en demokrati. Inte helt olikt att vara aktieägare i ett bolag...

Trots allt tal om globalism idag är världen idag indelad i nationer mer än någonsin tidigare och den som inte har något land kan komma i en situation där inget land vill ta emot. I de flesta länder är det helt otänkbart att komma in utan att kunna visa sin identitet. De försvarar sin rätt att kontrollera sitt land och vilka de släpper in...

Men i Sverige och delar av Europa är vi påverkade av ett marxistiskt rättviseideal som gör att vi släpper in folk som inte ens visar sin identitet. Vi diskuterar Sveriges framtid och att en möjlig demografisk utveckling är att år 2050 ca 30% av Sveriges invånare är muslimer. KOA säger att islam är en mycket starkare och mer dominant kultur med tydliga könsroller och ett högre barnafödande. Den är också helt ointegrerbar. Islam är framtiden om inte Europa försvarar sig. Han protesterar mot den förändring som pågår i Sverige. Annars skulle det vara ett svek mot hans barn och barnbarn...

https://i.ytimg.com/vi/2TvR7OWQZyg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBgCS-BztFfmCvHGs-lmJVAcOxIyALördagsintervju 26 del 1: professor Arnstberg om vikten av att äga sitt land

Fortsättning