sparreholm

Anteckningar Medborgarn Självhushållning Hälsa och Kost Musiksidan intro Arkiv Sparre... Sparreholm Internet i Sparre Framtiden Ritat i Helgesta Husprojektering Kommunen Politik Korporativism Historia Dissidens Gammelmedia Historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Medborgarn och kompisen Sparreholmarn lyssnar och ​iakttar...

  

Arkiv Sparreholmarn  uppdat. i juni

 

Blitzortung    Animerade väderkartor

Global map of wind

 

Lite hit och dit...

 

Musiksidan index

Folkrockmusik

Veckorapport läkemedelspåverkan

Vecka 14...

smärtan i revbenen har avtagit markant...

Vecka 15...

torsdag... stor provtagning och urinsamling... kontroll av cancerläget alltså...

Bern sammanfattar för er som inget vet...

Förr kunde vi välja mellan olika värde-grunder med Högern som stod för en konservativ och nationalistisk, Folkpartiet som stod för en frisinnad och liberal, Bondeförbundet som slog vakt om jordbrukarnas och landsbygdens intressen och Socialdemokraterna som tillsammans med Kommunisterna ville omdana samhället i en socialistisk riktning...

Den stora ideologiska skiljelinjen gick mellan de borgliga partierna som ville ha en marknadsekonomi med fritt företagande och vänsterpartierna som ville socialisera företagen. Det kändes ytterst meningsfullt att gå och rösta i valen och skillnaden mellan värdegrunderna som stod mot varandra var tydlig...

tis 17 april 2018

X

X

X

Mörka siffror över våldsbrotten i Flen

X

X

X

Det vänder för Flen

X

X

X

Det politiskt korrekta

X

X

X

Om fakta, åsikter och gamla hederliga lögner

tis 17 april 2018

Excessens nyttiga idiot har fått sin belöning... nu vill han ha nåt nytt att göra... varför inte granska makten... kanske slipper han alla hatringare

då... fast faen vet... risken

finns ju att överheten kommer att stå i telefonkö till Äh-kuriren... 

Många spadar delas ut... bland annat till MINDRE DAGSTIDNING... Mathias Ståhle (Eskilstuna-Kuriren) för Trollfabriken...

Med så mycket stöd från en STÖRRE DAGSTIDNING till en MINDRE DAGSTIDNING får man väl säga att spaden var fixad eller att Äh var dopad eller att det rådde en jävs-situation eller bara rent fusk...

Nyttig idiot är en beskrivning av en person som löper andras ärenden utan att vara medveten om att så är fallet och i stället tror att det är de egna intressena som värnas. Detta beteende har använts av bland annat underrättelsetjänster genom att utnyttja övertygelsen hos godtrogna "idealister" eller personer starkt knutna till en politisk lära eller konformism för att sprida propaganda, falska rykten, samla in information, med mera...

Guldspaden till Mathias Ståhle för Trollfabriken: ”Reportaget har blivit ...

Den moderna historieskrivning som präglat den bild som vi har av världen, har mer än någon annan skrivits av britterna och den angloamerikanska makt-eliten. Den historia jag fick mig till livs i skolan var ett typexempel på regeln; att det är segrarna som skriver historien, inte historikerna som vi blivit lurade att tro...

Följaktligen fick vi aldrig läsa att det var Röda Armén som besegrade nazisterna och inte britter och amerikaner. Deras roll var under-ordnad. Allt om britternas och de övriga europeiska kolonialmakternas totalt hänsynslösa och upprepade folkmord i kolonierna, var likaså utelämnat i mina historieböcker. Detsamma gäller britters och amerikaners folkmord på tyska civila i slutet av kriget via sanslösa terrorbombningar, sedan nazisterna i praktiken var slagna...

Det är som om fattiga människor i väst och det som tidigare kallades tredje världen saknar betydelse och människovärde. De som Hillary Clinton rubricerade som deplorables i valrörelsen 2016 och den halva miljon barn som dog i Irak och som förra utrikesministern i USA Madeleine Albright tyckte var värt priset för störtandet av regimen där...

Dessvärre är nedvärderandet av icke västerlänningar en grundvärdering som fortfarande präglar den angloamerikanska propagandaapparat som kallas MSM (main stream media). Vår västliga värld som pratar en massa om bekämpandet av rasism, är kanske det mest rasistiska systemet under världshistorien. Vi hittar då och då uppräkningar i media av den moderna tidens folkmord där Stalin, Mao, Hitler, Pol Pot och Idi Amin brukar radas upp, men aldrig en stavelse om britternas folkmord i kolonierna och de 20 miljoner människor som fallit offer för USA:s alla krig mot i praktiken försvarslösa länder och människogrupper de senaste 70 åren...

Detta är en pitch... en inledning... men måste läsas i sin helhet...

Västvärldens falskspel

https://i.ytimg.com/vi/Vm8biZQY7_M/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBYSv-gzIpjSgpx3K97bKnWdR7SwgRobert David Steele on Zionism, the Middle East and Central Banks

Om nu denna beskrivning är i huvudsak riktig – hur skall då en förändring kunna komma till stånd? Alla som ropar på hårda tag, som ser en storskalig utdrivning av invandrare ur landet är drömmare...

Jag vidhåller att det är effektivare att arbeta med människor än mot. Polisen är redan nu överansträngd. Den kommer ändå ha tillräckligt många att jaga...

Men det finns också mycket av kalkyl bakom den under många år ökade invandringen. Reepalu och andra inom socialdemokratin såg en för dem gynnsam invandring av nya sympatisörer, andra kommunalmän såg en möjlighet att fylla då tomma lägenheter och skapa lite inflöde av pengar till kommunens kassor...

Borgerliga politiker såg ett sätt att slå sönder välfärdsstaten och sänka lönerna på arbetsmarknaden. Ingen var villig att diskutera dessa bevekelsegrunder då – och är det ännu mindre idag. Än mindre var man villig att se och diskutera vilka vidare följder politiken hade på det svenska samhället...

Men det finns också att politiskt ansvar att utkräva. Hur skall man kunna ställa moderaterna och socialdemokraterna och de andra till svars? Genom att inte rösta på dem förstås. Kommer det vara möjligt att samla tillräckligt många röster för att lägga dem på det enda parti som fört en konsekvent och förnuftig invandringspolitik, dvs SD? Kanske, kanske inte. Det finns också andra alternativ, men de är orealistiska...

Plåtryttare

Tiggeri var i Sverige länge en laglig metod för fattigunderstöd. Det begränsades först genom att man tillät det endast inom vissa områden och för personer som hade tiggar-pass. Genom tiggarstadgan av 21 oktober 1698 förbjöds det helt utanför hemsocknen men först genom kunglig förordning 25 maj 1847 blev det lagligen avskaffat även inom hemsocknen och därefter var det förbjudet...

Tiggare som ansågs arbetsförmögna straffades med tvångsarbete och sattes på fästning och spinnhus. Fattighjon som ansågs arbets-oförmögna fick istället gå rotegång, det vill säga bo omväxlande i olika gårdar inom roten, eller bo på fattighus...

Bettleriföreskrifter fanns i fattigvårdsförordningen från 9 juni 1871 och återfanns senare i övergångsbestämmelserna till fattigvårdslagen från 14 juni 1918. Det förväntades att polismyndigheten och de kommunala myndigheterna arbetade för att hindra och hämma tiggeri. För tillsynen över bettlare anställde fattigvårdsstyrelserna (jfr socialnämnd) särskilda tillsyningsmän...

Bettlande barn, som inte fyllt 16 år, eller var vanvårdat, skulle vid behov anmälas till barnavårdsnämnd; i annat fall fick fattigvårdsstyrelsen handla som de ansåg bäst. Hade den, som hade vård om sådant barn, gett uppdrag åt eller tillåtelse till tiggandet, skulle denne i sin tur behandlas som lösdrivare. Bettlare över 16 år, som inte var i så fattig, att han borde erhålla fattigvård, anhölls och behandlades som lösdrivare...

Efter att sociala skyddsnät hade byggts upp vid mitten av 1900-talet och förmögenhets-skillnader minskade, minskade tiggeriet. Lösdriverilagen avskaffades 1964, eftersom behovet att tigga ansågs undanröjt och lagen därför var obehövlig. Lagen ersattes istället med en lag om "samhällsfarlig asocialitet", vilken sällan har tillämpats och avskaffades 1981. Tiggare på gatorna i Sverige var också en mycket ovanlig syn fram till mitten av 1990-talet. Psykiatrireformen 1995 ändrade på detta. När mentalsjukhusen stängdes och dess patienter slussades ut i samhället, var några oförmögna att ta hand om sig själva och hamnade utanför den omvårdnad som ställer krav på den sökande...

Den 1 januari 2007 blev Rumänien och Bulgarien medlemmar i Europeiska unionen. När dessa länders medborgare utnyttjade sin nyvunna möjlighet att fritt resa inom unionen och ägnade sig åt tiggeri i Sverige blev de utvisade ur landet av polis med hänvisning till att de saknade försörjning. Mot detta riktade justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger i juni 2011 skarp kritik. Resultatet blev att polisen upphörde med utvisningarna och tiggarna strömmade till Sverige under de följande åren...

Tiggeri – Wikipedia

Tiggeriförbudet kommer närmare

mån 16 april 2018

Nu ska jag, som så många gånger tidigare, uttala mig om saker som jag egentligen inte begriper, men eftersom de andra som uttalar sig, exempelvis i media, inte heller verkar begripa så törs jag besvära er som orkar läsa med diverse spekulationer...

Det handlar om den attack mot syriska mål som USA, Storbritannien och Frankrike genomförde natten mot lördagen den 14 april. De syriska målen var laboratorier, fabriker och lager där det sysslades med kemiska vapen...

Min stora fråga till mig själv och till dem som vet bättre än jag är varför de tre allierade nationerna genomförde denna attack. Det är inte så självklart...

Ryssland ska redan för en månad sedan ha informerat USA om att den syriska oppositionen stulit kemiska vapen från den syriska regeringen. ”Du Donald, det är Vladimir, jag vill bara tala om att ISIS gjort ett inbrott i Bashars kemvapendepåer och snott en massa gas. Så om det kommer en kemvapenattack så är det inte jag och Bashar som ligger bakom, utan ISIS. Fattaru?”...

Bakgrunden till attacken är att någon påstås ha skickat kemiska vapen mot staden Douma i Syrien den 7 april varvid 60 personer, troligen många civila, ska ha dött...

Det är inte klart vem som ligger bakom detta dåd. USA misstänker Syriens regering, president Bashar al-Assad. Men därom kan man ha dubier. Syriens regering i koalition med Ryssland och Iran håller på att vinna kriget mot oppositionen, i huvudsak ISIS. Varför skulle al-Assad reta USA när han ändå är på väg att vinna?...

Men se situationen i stort. Vad som just nu händer i Syrien är att den syriska regeringen i koalition med Ryssland och Iran håller på att vinna ett krig mot USA, Israel och Saudiarabien. Det kan USA och dess allierade inte göra något åt, i varje fall inte på kort sikt. I det perspektivet får attacken mot kemvapenanläggningarna plötsligt mening. USA skickar ett budskap till den vinnande sidan att ni visserligen har vunnit, i varje fall tills vidare, men kom ihåg att vi fortfarande har förmåga att göra precis vad vi vill med er, kirurgiskt, precist, exakt och vid varje tillfälle som det passar oss. Och vi kommer i framtiden att vara lika oberäkneliga som den här gången. Så gör inget dumt...

Den syriska attacken

Som ni minns sköt Lucky Luke snabbare än sin egen skugga och enligt seriens skapare träffade han alltid nå’t. I fallet bombning av Syrien för påstådda och kanske rent av redan tillbakavisade påståenden om kemiska vapen, kom beslutet om attack innan man riktigt visste vad man skulle skjuta på, eller varför...

Visst känns argumentationen igen från upptakten till attacken mot Irak?Nu ska man skicka dit FN för att kontrollera om man träffade något relevant. Så kan man inte bedriva seriös internationell politik. Det har framskymtat att Israel ansåg att hizbollah kommit för nära den israeliska gränsen och därför ville ”röra om lite i grytan”, så att ingen började skjuta i riktning mot Israel. För det uppdraget begärde man hjälp från vännerna i USA...

Tucker Carlson har dock presterat kraftig vidräkning med den förda politiken. När ska vi få se något sådant från svenska journalister...

https://i.ytimg.com/vi/cSGf2ZpDENU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBiQor-e-wOiFQ5_M2GyoKhy5leMgTucker: Would war against Assad make US safer?

Inspirerade av Lucky Luke?

Öppenhet. Det låter alltid bra. Särskilt eftersom motsatsen, slutenhet, låter så skumt. Om man inte har något att dölja, kan väl inte öppenhet vara något att oroa sig för? Slutenhet måste betyda att man skäms för något. Att man smusslar och intrigerar...

Fast det är förstås inte sant. Det borde numera vara alldeles uppenbart hur problematisk öppenhet kan vara. Öppenhet betyder, i den värld vi lever i, inte bara att allt man gör och säger är tillgängligt för den som är intresserad, utan att allt man gör och säger genast omformuleras till något som kan ropas i megafon och i denna förenklade och förvridna form blir grunden för offentlig diskussion...

Det betyder nästan alltid att det inte blir någon diskussion. Det blir istället blixtsnabba omdömen, baserade på förhastade slutsatser och fyrkantiga åsiktsmallar...

Vi tänker oss gärna att öppenhet är grunden för ett fritt och vettigt offentligt samtal. Sanningen är oftast den motsatta: öppenhet omöjliggör ett fritt och vettigt offentligt samtal. De flesta drar sig för att tala fritt i öppenhet, i rädsla för att råka säga något som kan leda till bannbullor. Om någon ändå gör det och möts av mothugg, är det typiska att retirera och lägga ut rök. Öppenheten, i kombination med en ny, humorlös och snäv ideologisk puritanism, tömmer offentligheten på substans och innehåll. De innerliga och intressanta samtalen förs i mer eller mindre slutna kretsar, där inte åsiktsdomare och åsiktsbödlar sätter tonen...

Självständighetens dödgrävare

Annika Strandhälls insats i Agenda i går illustrerar svårigheten att styra med dubbla budskap. Strandhälls budskap till väljarna är att det ska bli lättare att få sjukpenning, ordern till Försäkringskassan är att myndigheten ska göra det svårare att få sjukpenning...

Det fungerar ett tag. Men en dag kolliderar budskapen med varandra. När Försäkringskassan tar ministern på orden och börjar betala sina handläggare för att avslå sjukpenningansökningar har strategin nått vägs ände. Det var detta som hände i går...

Annika Strandhäll lyckades under intervjun i Agenda anklaga Alliansen för att sjukfrånvaron både var för låg (2010) och för hög (2014). Det hon missade var att Alliansen två gånger faktiskt lyckades uppnå regeringens mål om ett sjukskrivningstal på nio dagar. Första gången när sjukfrånvaron var på väg ned, alltså någon gång mellan 2006 och 2010. Andra gången när sjukfrånvaron var på väg upp, alltså någon gång mellan 2010 och 2014...

Tilläggas bör att Socialdemokraterna står för rekordnoteringen från 2003, då sjukpenningtalet uppgick till 18! Då försökte Försäkringskassan lösa problemet genom att betala handläggarna på Försäkringskassan för att förtidspensionera bort sjukfrånvaron. Vi får konstatera att det gick sådär... 

Svårt att styra med dubbla budskap

sön 15 april 2018

Skiter i dagens pitchar...

Våren är viktigare...

Tomtens fasantupp med sina tre hönor har hållit Sh sällskap hela dan...

Weinsteinsyndromet

Regeringens rysstrend - Fokus


Har vi människor någon verklig möjlighet att påverka vårt jordklot?

Vem ska vi tro på?

Gamla klipp sprids efter attacken mot Syrien

lör 14 april 2018

Amerikanska styrkor fortsätter att kriga i Irak, Afghanistan, Syrien, Jemen och Afrika utan att vi ser något slut på det och troligtvis kommer amerikanska styrkor att attackera Iran och bombningarna i Syrien kommer att framkalla direktkonfrontationer med ryssarna som stödjer Assadregimen - strider som kan resultera  i kärnvapenkrig. Varför...

Relativt få amerikaner har något verkligt intresse av dessa krig och tjänar ingenting på dem,  men en liten minoritet gör det.  De ledande figurerna i den här eliten är neokonservativa och politiker som lobbar för Israel, plus några människor  inom militärindustrin som tjänar på alla krig...

Det troliga är att dessa människor är fullständiga främlingar för oss vanliga amerikaner.Deras enda anknytning till oss är att de får pengar som regeringen tagit från oss och de håller oss miss-informerade så att vi inte skapar svårigheter och sätter käppar i hjulet för deras evinnerliga krig. 
Men bortsett från dessa två kopplingar har de flesta amerikaner ingenting att göra med Krigsstaten. Den rullar på av sig själv - står inte till svars inför någon utanför dess egna lokaler och växer och frodas på skattebetalarnas bekostnad...

Ändlösa krig

Man behöver inte tillhöra boulevard-media för att skriva som dom... att tona ner folkrättsbrottet är lika naturligt för SD2 som för SD1... Tricki Dick tar 

under stundom fram sina centerextremistiska talanger... 

I natt avfyrade USA, Frankrike och Storbritannien över 100 missiler mot lager av kemiska stridsmedel utanför Damaskus och staden Homs. Detta som ett svar på att regimen utfört kemvapenattack mot civila i det egna landet...

Anfallet natten till lördagen var begränsat och inga dödsoffer på marken har rapporterats. Avsikten har varit att slå ut lager av kemiska stridsmedel och framför allt att till den syriska regimen och dess allierade, främst Ryssland, markera att man inte tillåter att giftgaser används mot civila...

Förre amerikanske presidenten Barack Obama drog en ”röd linje” för just den sortens angrepp mot civila, men när det sedan hände, gjorde Obama ingenting. Nu visar president Donald Trump, Frankrikes president Emmanuel Macron och Storbritanniens premiärminister Theresa May att de inte nöjer sig med att i ord ta avstånd från den typen av krigsbrott...

Inga ytterligare attacker är planerade, enligt amerikanske försvarsministern James Mattis. Samtidigt tillade ministern i sitt framträdande att det kan komma att bli aktuellt med ytterligare anfall i framtiden, om inte den syriska regimen upphör att använda kemvapen...

Väst i begränsad missilattack mot Syrien

Teresa May är alldeles uppfylld av sig själv när hon ger order om att delta i attacken på Syrien med sina allies USA och Frankrike! Kommer hon att göra som Tony Blair om några år. Sitta tårögd i tv och be om ursäkt för missilerna mot Syrien...

Vad beror denna hysteri mot Syrien på? Vem gynnas av att Bashar al-Assad ständigt anklagas för att gasa sin egen befolkning? Varför skickar inte Donald Trump sina ”smarta” missiler mot terroristerna? Varför är man så snabbt att peka ut den skyldige, bara timmar efter att något hänt, utan minsta bevis? Varför lär man sig inget av sina misstag, de man själv erkänt begåtts i Irak och Libyen? Frågorna är många men svaret är bara ett, alla krig i Mellanöstern sker för att sionisterna vill det. Vad som är sant och falskt, rätt eller fel, spelar ingen roll. Det handlar om makt. Sionisterna styr USA – då har sanningen ingen som helst betydelse...

Israels plan har nu gått i stå och Syrien börjar komma på fötter. Hatet mot Ryssland, Syrien och Iran måste ses i ljuset av ovanstående. Sionisterna styr USA och Israel hatar Syrien. Ryssland ger nu sitt stöd till Syrien. Hizbollah i södra Libanon stöds av Iran...

Just nu verkar tiden emot Israel. Syrien tillfrisknar snabbt och världen börjar se igenom dessa falska flaggor – iscensatta brott gjorda av egna agenter för att motivera ett militärt ingripande. Ett allt starkare Ryssland och ett nationellt uppvaknande i USA och Europa riskerar också att på sikt minska stödet för sionistiska anfallskrig långt bort...

Det är sionisterna som bestämmer. Inom några dagar vet vi vad de bestämt sig för...

Teresa May gör en Tony Blair! Kommer hon också att be om ursäkt och gråta i TV om några år

Attacken mot Syrien en sionistisk historia :: Bakom kulisserna

                

Elevator pitcher riktade till rysshatare är fruktlöst...

För ni är väl rysshatare... tänkte väl det...

Att inte ens försöka förstå det som händer just nu är grundat på ett oförsonligt hat mot 

människor som för fram fakta som inte stämmer överens med fakta som presenteras av boulevardmedia... 

Bombningarna av Syrien ett folkrättsbrott

SVERIGE FÅR INTE GODTA ATT SYRIEN ANFALLS!

Vad sker i Världslägets nervknutar?

The Saker – Sanningen om kemiska vapen i Syrien?

Ingen vet säkert om Ghouta attackerats av kemvapen (utom Donald Trump)

fre 13 april 2018

Vi har säkra bevis för att detta var ännu en iscensatt attack som involverar underrättelsetjänster från ett av de länder som nu går i fronten för en antirysk kampanj, sade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov i ett uttalande på fredagen...

Det ryska försvarsdepartementet har också presenterat vad man menar är bevis som styrker detta. Det handlar om ett par intervjuer med medicinsk personal på det enda sjukhuset i Douma, där den påstådda attacken ska ha ägt rum...

Filmsekvenser som spridits i västerländska media har visat hur människor sprutar varandra med vatten. Enligt Ryssland härrör dessa bilder egentligen från en annan händelse på söndagen...

Det ska ha handlat om en rökförgiftning och vattnet hälldes på patienterna av släktingar efter ett falskt påstående om att de utsatts för kemiska vapen. I den ena intervjun förklarar Halil Ajij, praktiserande läkare vid sjukhuset i Douma vad som hände förra helgen...

Den 8 april träffades en byggnad av en bomb. De övre våningarna var skadade och en eld bröt ut i de nedre våningarna. Offer för den bombningen kom till oss. Människorna från de övre våningarna hade fått rökförgiftning. Vi behandlade dem, baserat på deras problem att andas, säger Halil Ajij. En okänd man ska i samband med händelsen ha påstått att det var en kemisk attack, varefter panik följde. Men, förklarar Ajij...

Släktingar till offren började duscha varandra med vatten. Andra personer, som inte verkade ha medicinsk utbildning, började administrera astmamedicin till barn. Vi såg dock ingen patient med symptom på kemisk förgiftning. Ryssland påpekar att all sjukvårdpersonal som intervjuas är namngiven och inte utgörs av anonyma aktivister i sociala medier...

Ryssland presenterar "obestridliga fakta" att kemvapenattacken i ...

Den väntade amerikanska attacken på Syrien skedde inte... Nåja, med facit i hand, en liten en då, för det hade dom ju lovat...

Det verkar som president Trump har tagit tillbaka sitt tidigare hot att straffa Ryssland för en uppdiktad giftgas-attack  i Ghouta, Syrien...

Kriget mot Syrien har pågått i över sju år. Det kommer att fortsätta i fler år till.  Men Trumps senaste hot om en stor amerikansk flyg- eller missilkampanj mot landet har troligtvis stoppats. Trump är verkligen pressad att attackera Syrien. Amerikanska media,  de neokonservativa krigsmånglarna och zionisterna arbetar på det.
CBS News grafiska avdelning visar vad de vill.


Vad var det som gjorde att Trump hämtade andan? Var det bristen på bevis som hans försvarsminister Mattis talade om?  Eller var det Storbritanniens tidigare motvilja att bli partner i ett anfall?  Var det hotet om rysk vedergällning?

Tack och lov, hotet om krig kom av sig

Har ni sett den stora händelsen rapporterad någon annan stans än i Äh-kuriren...

Sh har inte lyckats hitta nåt i gammel-media men han har ju svårt att hitta saker numera...

Fast i alternativmedia finns det ju hyllningar... åtminstone hos Petterssons...

Årets dagstidning

Tänk dig ett samhälle där ingen talar sanning. Eller värre, ett samhälle där en tredje aktör styr den som talar till dig så att du inte vet vem som faktiskt står bakom orden och vad som är autentiskt. Eller än värre, ett samhälle där du riskerar bli angiven för det du tycker och säger och kan förlora jobbet, ditt medlemskap i facket, din rätt att studera, eller ännu värre.

Detta är själva definitionen av social patologi. Ett sjukt samhälle som är tyranniskt. Vi känner till det från angiverisamhället i forna DDR eller Sovjetunionen där lögnen genomsyrade det offentliga samtalet och misstänksamheten det personliga mötet. Det är ett patologiskt och omänskligt eftersom det går emot vår personliga frihet såväl som en del av själva kärnan i att vara människa, nämligen vårt tänkande och vår rätt att kommunicera.

Hur gör man när man tänker? Man framför en idé, lägger fram ett förslag eller en tes, som man sedan testar. Vi gör detta i små som stora frågor, alltifrån när vi föreslår vår vän att gå till ett särskilt café, till när vi framlägger en vetenskaplig hypotes. Vi resonerar och utforskar, vi prövar oss fram. När man hindrar yttrandefrihet hindrar man också möjligheten att utveckla tänkandet.

Vi associerar detta med diktaturer, kommunism och fascism. Men varje samhälle, också det formellt demokratiska, måste vara på sin vakt mot lögnen, mot hyckleriet och angiveriet. Politisk förändring kan komma långsamt, smygande. Till en början genom små avvikelser, så kallade anomalier till det normala, men dessa kan sen bli alltmer tydliga och vanliga, tills de blir det nya normala.

Gästskribent Jens Stilhoff Sörensen: Svensk sociopatologi 2018

tors 12 april 2018

Syrien ska leda FN:s arbete mot kemiska vapen. Samtidigt anklagas landet för ytterligare en kemisk gasattack mot sitt eget folk i Ghouta.

Nu kräver aktivister bojkott av FN:s nedrustningsforum när Syrien sitter vid rodret...

Syriens regim anklagas för ännu en attack med kemiska vapen mot staden Douma i östra Ghouta. Omkring 500 personer har symptom som tyder på exponering för "giftiga kemikalier", enligt Världshälso-organisationen. Det dramatiska läget har fått Donald Trump att hota med en hämndattack...

Samtidigt framkommer att Syrien ska leda FN:s prestigefyllda nedrustningsforum i Genève. Forumet arbetar mot kemiska och biologiska vapen, och har bland annat drivit igenom ett historiskt avtal om förbud mot kemiska vapen samt förhandlat fram ickespridningsavtalet mot kärnvapen. Syrien tar över som ordförande för arbetet i maj...

Anklagas för gasattack – får leda FN-arbete mot kemvapen

I kampen mot ondskan ställer sig USA på ISIS sida och ger sig in i en gungfly som kan eskalera i krig mot Ryssland. Varför? 
Lyssna till Paul Joseph Watsons och bli ännu mer förvirrad...

Ett team av internationella inspektörer har accepterat en inbjudan från Syrien för att undersöka platsen för den misstänkta kemisk attacken på civila utanför Damaskus...

USA och andra världsledare misstänker att syriska regeringsstyrkor låg bakom attacken, som enligt uppgift dödade nästan 50 personer, inklusive barn. De beskyller Ryssland för att hjälpa Syrien...

Men både Syrien och Ryssland insisterar på att attacken är påhittad och att detaljerade fotografier av offren var konstruerade...

I hopp om att bevisa sin position, tillåter Syrien att medlemmar i organisationen Prohibition of Chemical Weapons  får möjlighet att inspektera platsen. Den självständiga gruppen, bestående av medlemmar från olika länder,  är baserad i Haag, Nederländerna, och man sade i ett uttalande att man kommer att skicka en undersökningsgrupp till Syrien "inom kort"...

Internationella inspektörer på marken i Syrien kan komplicera Trump-administrationens planer på att bomba eller på annat sätt motsätta sig president Bashar Assads regering...

Paul Watson om kriget i Syrien

I ett nötskal

Ett ryskkontrollerat Syrien som bestämmer över oljeflödet till Europa är naturligtvis en katastrof för EU och USA... därför får inte kriget i Syrien ta slut förrän Syrien är delat och EUs och USAs oljeförsörjning är säkrad...

https://4.bp.blogspot.com/-igZQK_3msOI/Ws4lO2NLN4I/AAAAAAAASjo/YHPdAnF7CiYYo7krtEXYjAYX8nqaOp--QCLcBGAs/s400/2016-10-24-syria-4.jpg

Krisen visar att den mänskliga moralen är viktigare än institutioner och regelverk. Återigen får grekiske filosofen Aristoteles rätt, som för 2400 år sedan ägnade stor energi åt att kartlägga människan som moralisk varelse...

Så vad är lösningen? Inte bara Svenska Akademien utan alla delar av samhället behöver överge den nihilism som successivt kom att prägla landet under 1900-talet, då moraliska aspekter förnekades. Konkreta förmågor, som språklig, matematisk, biologisk, juridisk begåvning, räcker inte när vi ska utse personer till ledande och upplyfta positioner i samhället. De som ges makt över viktiga funktioner måste också besitta moralisk resning, se till helheten och inte bara till egna fördelar. De måste helt enkelt besitta: sunt förnuft...

Vi har uppnått hög grad av jämlikhet i människosyn, men det kräver att vi samtidigt håller hårt på meritokrati. Utan att belöna dem som på varje område är dugligast, betyder jämlikhet att kunskapsförakt och kompetensförakt får fäste. Då blir en helt okunnig persons åsikt lika mycket värd som den person som jobbat med ämnet i 40 år. Denna utveckling måste brytas. Särskilt när det kommer till ledarskap - i politik, myndigheter och Svenska Akademien...

Svenska Akademien och eliternas förfall

"Alla" har antagligen inte en stark uppfattning om Katarina Frostenson... Sh har i alla fall en klar uppfattning om både Frostenson och Sara Danius...

I samband affären kring Jean Claude Arnault och anklagelserna mot denne om sexuella övergrepp och trakasserier har det funnits skarp kritik mot Svenska Akademins stöd till Arnaults kulturförening Forum. En förening han drivit ihop med sin fru, akademiledamoten Katarina Frostenson. Om man är gift med en man som varit sexövergrepps-anklagad sedan tjugo år tillbaka och om man ska ta våldtäktsdebatten på allvar finns väl inte mycket att tillägga förutom att Frostenson inte är värdig sin stol, alldeles oavsett om hon begått något brott tillsammans med sin man och kulturföreningen Forum...

Sara Danius har väl med all önskvärd tydlighet visat sig vara inkompetent som sekreterare...

hon har inte varit stark nog att stå emot dom korrupta mangrisarnas konspirationer...

Kungens sufflör

ons 11 april 2018

Vore väldigt intressant att se om Trafikverket och kommuner för första gången i Sveriges historia kan vara proaktiva och bygga om och ut vägar före behovet uppstår när våra mellanstora städer expanderar...

Tydligen tror mellanstora svenska städer att trafiken inte ökar med befolkningen och så blir det som i våra storstäder - alldeles för sent forcerar man fram någon dyr nödlösning när behovet blivit akut, istället för att bygga trafiklösningar proaktivt medan det finns gott om utrymme...

Kommunernas företrädare säger alla att de vill växa. Exakt varför är en bra fråga. Det finns ju inget som helst självändamål i att öka befolkningen i en kommun eller ort, vilket jag skrivit en ledarkrönika åt GP kring när jag var gästkrönikör där förra året. Ändamålet måste vara att det ska bli bättre för de som bor i kommunen. Det kan rimligtvis uppnås på andra sätt än att man blir fler...

Västerås: "Blir vi 200 000 flyttar jag till Enköping"

Du medborgare, säger jag, låt mig vara din Copernicus. Jag vet att det är plågsamt att programmera om sin egen hjärna, men om du ska begripa och kunna hantera dagens politiska situation så måste du byta grundantagande.

Förr i tiden var det faktiskt så att politikerna var legitima representanter för sina uppdragsgivare väljarna. Det fanns borgerliga väljare och det fanns socialistiska väljare och därför fanns det även dito politiker. Borgerligt sinnade medborgare brukade skylla allt ont på Palme (eller socialisterna) men faktum var ju att Palme (och socialisterna) var legitima representanter för en stor del av väljarkåren.

Din tjänare Copernicus har emellertid kommit fram till att det inte längre är på det sättet. Politikerna representerar inte längre medborgarna, framför allt inte den nettoskattebetalande medelklassen som bär hela politikerväldet på sina axlar. För politikern snurrar världen inte längre runt några uppdragsgivare bland medborgarna, utan runt henne själv och den offentliga apparat som är hennes habitat.

Jorden, solen och svensk politik

Sergiu Celibidachi, han med

håret ni vet, gjorde något mycket viktigt, som de flesta missade. Vid ett tillfälle avbröt han repetitionen och förklarade att ”så där kan ni inte spela, det är homofoni”! ” Ni försöker alla att spela den bärande stämman, men det är bara en som ska göra det här. Det är han där uppe” sa Celibidachi och pekade på en blåsare. ”Ni andra ska spela det understöd som melodi-slingan behöver. Annars låter ju alla lika!”...

Jag kom att tänka på det när jag lyssnat på inledningen till den svenska valrörelsen. Det är ju ren och skär homofoni. Men i ett demokratiskt val, där väljarna ska beredas stora möjligheter att utröna skillnaderna mellan de olika partierna, då är det ju inte homofoni vi behöver, varken från partierna eller media...

Det vi behöver är kakafoni! Alla ska låta olika och lyfta fram sina olikheter. Det är först efter valet, när en regering ska sättas samman som den behöver lite homofoni, eller åtminstone symfoni...

Aldrig ljugs det så mycket som före ett val, under ett krig, eller efter en jakt –  Otto von Bismarck...

Homofoni eller kakafoni? 

 

Hur kunde politikerna missa att hälften av medborgarna inte var med på deras mångkulturella projekt? Och varför har de så svårt att övertyga när de säger att de lägger om kursen? Det finns en förklaring. Den hittas i den dimension av politiken som frågar: Känner du dig hemma någonstans eller varsomhelst...

Det finns ett politiskt spänningsfält som kan förklara mycket av de invandringskritiska partiernas framväxt, EU:s splittring och svenska politkers vilsenhet...

Den brittiska författaren David Goodhart härleder konfliktlinjen till två väljartyper. Han kallar dem Somewheres och Anywheres, någonstansare och varsomhelstare...

Somewheres värdesätter trygghet, traditioner, hemort och nation. Anywheres föredrar globalisering, internationalism, modernitet och förändring...

Svenska politiska partier i båda blocken har under några decennier rört sig från uttalade Somewheres till tydliga Anywheres...

Sverigedemokraterna är numera det enda renodlade Somewhere-partiet i riksdagen. När de andra partierna försöker återta sina övergivna positioner har de svårt att bibehålla trovärdigheten...

Ja, det är svårt att sätta fingret på vad en nation är. För att inte tala om en nationell gemenskap. Likväl känner vi igen den när vi ser den. Man behöver inte åka längre än till Danmark för att inse att Danmark är väsensskilt från Sverige. Nationella kulturer finns, och spelar roll. Men det gör också världen utanför nationen. Vilka uttryck tar sig denna spänning? Och varför har den under senare år blivit så kraftfull?

En som försökt bringa reda i frågan är den brittiske författaren David Goodhart. I The Road to Somehwhere: The Populist Revolt and the Future of Politics pekar han på att spänningen upprätthålls av två grupper, med vitt skilda attityder till den egna nationen: Anywheres och Somewheres....

Är du en någonstansare eller envarsomhelstare...

Från någonstans till varsomhelst – så gick partierna vilse

tis 10 april 2018

 

Lars Bern har momentum visavi Anders Wijkman och klimatalarmismen... Sh vill åter påminna om att den välsignade koldioxiden är livets gas... på samma sätt kan man ju säga att olja är livets vätska näst vatten... det jävliga är bara att oljan förgiftar vattnet...

Lars Bern skriver... Vår närmare bekantskap uppkom när jag blev engagerad som ordförande för Det Naturliga Stegets miljöinstitut under åren 1990-96. Vi hade mycket positivt samarbete med dig under den tiden då du var generaldirektör för SAREC. Jag uppskattade mycket samarbetet i din miljöutredning inför EU-inträdet.

Vi delade intresset för miljön och jag upplevde dig som en av få politiker som hade ett starkt engagemang, varför jag på olika sätt försökte stötta dig. Vi blev under de åren mycket goda vänner och du hade vänligheten att bjuda mig på din stora 50-årsfest 1994. Jag upplevde dig dock från början som ganska narcissistisk, men det översåg jag med, eftersom detta är en egenskap som du delar med många politiker...

​När du tillsammans med klimatalarmisten Johan Rockström några år senare gav ut boken Den stora förnekelsen som var ett enda stort påhopp på alla oss som hade en mer nyanserad syn på klimatfrågan än alarmisterna, var sprickan mellan dig och mig definitiv. Ni två herrar har medverkat till att sprida hat och vanära över mig med flera, trots att jag helt ställt upp på vad landets främsta klimatforskare inom Kungliga Vetenskaps-akademin sagt i frågan. Det har räckt att ifrågasätta din och Rockströms fullständigt hysteriskt överdrivna skrämselpropaganda för att bli förföljd med hatiska anspelningar att vara jämförbar med förintelseförnekare. Och det har inte hjälp att alla observationer av klimatets utveckling under de tio år som gått, visar att jag haft rätt och du haft fel...

För att komma med något förmildrande omständighet rörande ditt beteende mot mig, så vill jag framhålla att jag faktiskt tror att du med din obefintliga naturvetenskapliga bildning blivit lurad in i klimatalarmismen av charlataner som Rockström och andra som hittat en säker födkrok i klimatalarmismen. Kanske har du inte heller förstått den roll som Romklubben, där du medverkar, har spelat i skapandet av den för oss skattebetalare ytterst dyrbara skrämselpropagandan runt klimatet...

Så kanske skall jag förlåta dig ty du vet icke bättre.Här Anders Wijkman har du svaret på din fråga och även förklaringen att det var ditt eget och MK:s agerande mot mig 2008 som öppnade mina ögon för det pågående klimatbedrägeri som ni var en del av...

Öppet brev till Anders Wijkman

Det börjar märkas att det är valår. I en intervju med Dagens Nyheter, den svenska politiska korrekthetens huvudorgan, förklarar statsminister Stefan Löfven att de som fått nej på sin asylansökan måste lämna landet. Annars har vi ingen trovärdighet i flyktingmottagandet: ”Vi måste flytta fram positionerna så att vi är säkra på att de som har fått ett nej lämnar landet.”...

Hoppla! För bara några månader sedan hade ett dylikt påstående lett till ett kollektivt illvrål av anklagelser om rasism och fascism. DN hade inlett en ”granskning”, i syfte att hänga ut den onda människan. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg hade kunnat konstatera att detta är argument som hör hemma i rännstenen, och att sagesmannen gör sig till ”taltratt” åt ”bruna råttor”. På Expressen hade krönikören Cecilia Hagen kunnat fundera över hur man ska ”bli kvitt de mänskliga brunråttorna? Med gift?”...

Men nu är det som sagt valår, och det är inte länge opportunt att diskutera fysisk utrotning av dem som inte bekänner sig till den politiskt korrekta ”värdegrunden”. Under några korta veckor kommer både partistrateger och tidningsredaktörer att visa ett plötsligt uppblossande intresse för folkviljan. Det man kommer att upptäcka är att den egna politiska korrektheten står mycket, mycket långt ifrån vad ”verklighetens folk” tycker och tänker. Följaktligen kommer man att ändra retoriken...

Vingelpetter går till val

Varenda gång Magdalena Andersson begär förtroende för socialdemokratisk politik, för att de har statens finanser i ordning, kom då ihåg att de ordnar det på din bekostnad! ECBs mätningar visar gång på gång att svenskarna ligger i europabotten avseende privat förmögenhet. Greker, italienare och andra har väsentligt större disponibel privat förmögenhet än vad svenskarna har.

Det är så det ser ut eftersom sossarna styr skatter och statlig budget så att staten klarar sig, medan medborgarna blir beroende av staten för varje aktivitet och varje del av livet...

Det finns en annan skillnad också. I Europa har majoriteten av varje lands parlamentariker universitetsexamen i något ämne. I en del länder är juridikstudier vanligaste examen. I andra är det ingenjör, medicin, humaniora, språk, historia, osv. Det är lite olika mellan länderna och säkert lite olika över tid...

Sverige är det enda land där parlamentarikerna med akademisk examen är i minoritet i kammaren jämfört med dem som inte har någon akademisk examen. Nu är det långt ifrån alla examina som imponerar på mig, men kan ledamöternas utbildning ändå ha någon betydelse för hur parlamenten behandlar ärenden innan omröstning och hur de slutligen röstar? Kan de förstå vad de akademiskt utbildade tjänstemännen presenterar? Kan de argumentera emot? Eller är det bara partipiska och knapptryckar-kompani som gäller? Vart lämnar det vår demokrati...

Det är valår

Fattiga människor räknas inte... den änglalike flick-stackarn har inte förstått att de små smulorna från de rikas bord inte når ner till de fattiga...

Ängeln skriver... Oavsett hur svårt det blir att bilda regering efter valet vet vi en sak: Sverige kommer inte att gå under likt Romarriket under nästa mandat-period... goddag yxskaft...

Trollängeln fortsätter... exempelvis är Sverige världens näst mest innovativa land, fjärde bäst att göra affärer med och ekonomin är bland de snabbast växande globalt...

Flickstackarn håller ju på folkpartiet liberalerna... dom där som inte är nåt folkets parti längre utan kämpar för att hålla näsan över fyra procentspärren... en stackare som tycker att sanningen om verkligheten bestäms av en utrotningshotad PK-politisk tokliberal spillra...

LO och SD bör skrota sina valfilmer - Äh-Kuriren

mån 9 april 2018

Vi närmar oss de största inkomstskillnaderna sedan 1913, och de ökar allt snabbare. Sedan 2008 har förmögenheten hos den rikaste procenten i världen ökat med sex procent varje år. Glada kapitalister menar att överflödet ska ”sippra ner” till resten av världen. Men resten av världen har inte alls sett samma utveckling...

Oro att inte få rätt vård, oro att inte ha råd eller möjlighet till bostad och oro att pensionen inte kommer räcka till. Trots det talar för få politiker om hur de rika drar ifrån. Hur vi varken beskattar förmögenhet eller fastigheter och knappt beskattar kapital. Pensionärer beskattas än i dag hårdare än de som arbetar, även om regeringen försöker stänga just det gapet...

1913 var Sverige inte en demokrati. Det fanns stora spänningar i Europa, och det var året före första världskriget. Trots år av demokratisering och välstånd har vi alltså nått ett läge där ojämlikheten närmar sig förra århundradets krisår. Så bryr sig våra politiker verkligen om människors oro, så bör de förstå att lösningen finns i den skeva inkomst-fördelningen, där det lönar sig mer att sitta på kapital än att arbeta...

Snart äger världens rikaste procent allt - Politism

Friheten är öppen för att vi inte vet allt, inte kan allt och inte behärskar allt. Den bygger på ett öppet sinne, i stället för på dogmer som arrogant påtvingas allt och alla. Den omfamnar utveckling, framsteg och individens eget ansvar. Den erbjuder både dynamik och stabilitet genom valfrihet, decentralisering och respekt för den enskilda människan...

Den ser folket som enskilda individer och fria medborgare - inte som ansiktslösa undersåtar. Den bygger på frivilligt samarbete i stället för tvång...

Ordning måste komma underifrån för att bli stabil och uthållig. Den måste bygga på enkla grundprinciper som kan förstås av, och som gäller lika för alla: Alla människors rätt till individuell frihet, säkerhet och egendom. Och allas lika rätt inför statsmakten...

Den frihetliga idén om staten är att den skall vara liten men stark. Lagarna skall vara få, men ordningen god. Den ska inte lägga sig i hur folk lever sina liv så länge de inte skadar någon annan. Den skall noga respektera och upprätthålla de grundläggande mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheterna. Den skall fokusera på sina kärnuppgifter och sätta kompetens, kvalitet och kostnadseffektivitet i främsta rummet. Den skall vara öppen och transparent. Den ska vara till för medborgarna, inte tvärtom...

En vision om ett bättre samhälle

Vi behöver många nya skolor runt landet och vi behöver framför allt bättre skolor som är arkitektoniskt intressanta, vänliga att arbete i för eleverna och enormt mycket mer klimatvänliga för oss alla...

Det går ju att göra. Fast med de offentliga upphandlingsreglerna så skickas miljoner och åter miljoner i onödan iväg från det gemensamma till privata byggbolag med enorma vinster. Det ska vara vinst i underentreprenör per underentreprenör och även om alla bara tar fem procent i vinst så blir det väldigt många procent i led efter led. Och så ska givetvis bankerna ha sitt. Men det finns ett enklare sätt. Det där man använde förr. Den som ska ha skolan bygger den i egen regi...

Byggbranschen är en av våra stora klimatbovar. Men också den stora finansboven. Om vi på lilla ETC kan bygga en klimatsmart skola kan givetvis en kommun med all dess kraft bygga många ännu smartare och bättre. Ska vi skapa rena hus för framtiden måste vi sluta gå till ”marknaden” för att fråga vad de kan ge...

Vi – den gemensamma sektorn – måste vara marknaden själv. Först då kommer de stora börja minska betongen och lära sig att ordet hållbart är något annat än en reklamslogan. När vår solskola är helt klar så har vi lagt ner 5,3 miljoner kronor på den. Det betyder att den per elev kostar en femtedel av SKL:s dyraste exempel och en tredjedel av det billigaste exemplet...

Den klimatsmarta skolan helt i massivt trä är alltså billigast. Det är sant, vi gör ingen vinst på det här. Men vi får en skola...

Visst kan vi bygga en skola både billigt och klimatsmart

 

Vetenskap och andlighet kommer att upphöra med att vara motpoler. Samman-länkandet av dessa två huvudströmmar i mänsklighetens historia kommer att förändra vår kultur...

Vi befinner oss nu i det millenium som Cayce på 1930-talet såg som avgörande för vår kommande utveckling. Bärande för denna utveckling skulle vara den ökade andligheten, eller förståelsen för vår roll på jorden och i universum...

Kärnan i budskapet är Kristus återkomst, men inte som en fysisk gestalt utan genom våra utökade medvetanden. Den nya människan kommer med sina vidgade sinnen att kunna kommunicera med den andliga världen och förstå sin plats i den utvecklingskedja som består av vandringen mellan olika fysiska reinkarnationer, varvade med tillvaron i ett själsligt tillstånd, för att nå den mognad som vi till sist förutsätts uppnå...

I denna vision existerar ingen absolut död, bara en övergång mellan olika former av medvetande. Genom en sådan visshet behöver vi inte frukta döden, utan kan se den som en examen efter skolåret inför det väntande sommarlovet – och nästa skolår...

De vetenskapliga teorier som, inte minst, Einstein bidragit med under 1900-talet har också hjälpt oss att definiera gudsbegreppet. Definitionen av energi som en vågrörelse, där våglängden innebär ett brett spektra, innehållande allt som omger oss – inklusive vår egen materia – ger oss nya möjligheter att förstå vår tillvaro, både på jorden och i andevärlden...

Vår hjärna begränsar våra sinnens upplevelseförmåga till en mycket liten del av detta frekvensband. Efter döden, när vi lämnar vår hjärna, får vår energi tillgång till en annan för oss nu osynlig del, som också innefattar den gudomliga livsenergins frekvensband. Det är där som vi kommer att kunna kommunicera med avlidnas själar och – sannolikt – få direktkontakt med den starkaste livsenergin, det som många kallar Gud...

Poste Restante.

sön 8 april 2018

 

Vilken politiker äter inte sina barn... vare sig hen är revolutionär, reformist eller

reaktionär... barn menar han

väl, mindre partier av samma sort...

Möjligen är det så att Socialdemokraterna inte i första hand är ute efter att sänka Miljöpartiet, utan efter att locka tillbaka väljare som gått till Sverigedemokraterna, 18,8 procent. För att göra det krävs en politik som går på tvärs med Miljöpartiets. Kanske räknar Socialdemokraterna med att Miljöpartiet klarar sig kvar i alla fall, det vill säga raka motsatsen till det antagande Rösta borgerligt gjorde om Kds. Kanske tror de att Miljöpartiets kärna är större än 4 procent och att den kärnan inte har någon annanstans att gå, nu när Centern blivit hyperliberalt.

Bondeförbundet har gått från centerextremism till hyperliberalt... tycker Hakelius... det kan väl stämma tycker man... fast vad hyperliberalt betyder kan man ju inte riktigt veta för det har han hittat på alldeles själv... det låter dock passande på löövet...

Reformismen äter sina barn

Bara för att sjuårs-cykeln har fördröjts med ett par år, så är det knappast troligt att vi slipper lågkonjunkturen... men eftersom överheten  

inte påverkas av en sån, så är det väl skit samma, tycker SKL...

Alarmisten skriver... Kommuner runt om i landet har redan börjat drabbas av ekonomiska problem, trots att svensk ekonomi fortfarande befinner sig i högkonjunktur. Vi går nu mot lågkonjunktur, eventuellt recession om vi får sjävförstärkande effekter av en bostadskrasch, vilket gör att man bör fundera på hur kommunernas ekonomi ser ut framöver.

Prognosen från SKL baserar sig på att Sveriges ekonomi inte går in i en lågkonjunktur, utan ett sk "normalläge".

"Därefter räknar vi, enligt vår framskrivningsmetod, med att ekonomin åter- går till ett konjunkturellt normalläge och att tillväxttalen blir betydligt lägre efter 2018. Det innebär också att sysselsättningsutvecklingen och skatteunder-lagets reala tillväxt blir svagare mot slutet av perioden. Det beror dels på åter-gången till ett konjunkturellt normalläge, dels på att ökningen av antalet personer i arbetskraften avtar."

Kommuners ekonomi krisar redan - sedan kommer lågkonjunkturen ...

I sitt verk ”Staten” beskriver Platon en idealstat, där politiken inte styrs av en flock makthungriga karriärister, utan av filosofer. Insiktsfulla personer, som inte ser till egoistiska särintressen utan fattar beslut med mänsklighetens bästa för ögonen. Låter inte det förnuftigt...

Varken Platon eller vår samtid verkar riktigt ha förstått vad politik innebär (det låter pretentiöst, men ibland måste man tillåta sig att läxa upp även Platon). Politik är historiskt sett en civiliserad ersättning för krig. För att lyckas i politiken är det kanske inte fel att vara humanist, men framför allt måste man vara en god krigare. En dålig krigare på tronen har svårt att förhindra att onda och destruktiva krafter tar över...

Ett helgon på presidentposten är ingen garanti för att det inte samtidigt förekommer halshuggning på gatorna. Att det just nu verkar pågå ett folkmord i Burma, behöver till exempel inte betyda att Aung San Suu Kyi, som förut var ”god” plötsligt blivit ”ond”. Det kan lika gärna betyda att hon inte är tillräckligt kompetent politiker för att basa över sin egen militär...

Sverige finns en väl förankrad idé att politiker ska vara goda. Därför tillåter vi oss att åsidosätta viktiga demokratiska spelregler (som i fallet Decemberöverenskommelsen) för att hindra att mindre goda politiker tar över. Men ”godhet” har inget egenvärde, allra minst i politik. För en islamist kan godhet vara att kämpa för Allah, för en miljöpartist är det att inte åka jetflyg och för en feminist är det att bekämpa män i maktposition. Alla kallar sin ståndpunkt för god. Det som präglar en bra politiker är istället följande två egenskaper...

- att vara en duktig krigare

- att ha folkets stöd

Platon hade fel

Ytterlig-heterna i klimat-frågan... vem vet bäst, tycker ni... Sh tycker att båda har rätt... koldioxid är ju en välsignad gas... men föroreningarna som möjligen spär på koldioxid-halten förgiftar oss till döds... vi får alltså betala ett jävla högt pris för lite mer nyttig koldioxid...

Att före detta Ripsabon Anders Wijkman är en obildad pajaspolitiker i grunden som aldrig haft ett riktigt jobb är väl uppenbart... åtminstone jämfört med Lars Bern...

Anders Wijkman är ordförande i globalisternas Romklubben som var den organisation som 1991 lanserade klimatalarmismen som ett lämpligt instrument för att skrämma in mänskligheten i en överstatlig ny världsordning – NWO... skriver Bern...

Nu har han lämnat all partipolitik, men han ligger inte på sofflocket för det. Anders Wijkman har fått ett utmanande uppdrag av regeringen, nämligen att vara ordförande för miljömålsberedningen. Där han ska vara med och ta fram en klimatstrategi för Sverige till år 2050.

Förföljelse av oliktänkande

lör 7 april 2018

 

En påtagligt orolig chefredaktör på Äh-kuriren... för att inte säga hjälplöst 

övergiven av alla

förutom staten... nu när jobben är i fara duger inga trollkonster i världen...

Tänk att Äh-kuriren inte förstått att det är överheten som ska granskas... fast tycker Äh att den själv tillhör överheten så är det ju förståeligt...

Fyller man tidningen med utsocknes krönikörers anekdoter så missar man dom målgrupper som förväntar sig en kritiskt granskande dagstidning...

Det är du och jag som är valutan och vi betalar priset

Studieförbundet Ibn Rushd, och alla de organisationer såsom Afrosvenskarnas riksförbund, Muslimska mänskliga rättighets-kommittén och Charta 2008 som står organisationen nära, är islamister och en gren av Muslimska brödraskapet...


Det är, om ni undrar, inte jag som påstår detta, utan bland annat Myndigheten för samhällsberedskap. De är inte ensamma. Dagens Nyheters Erik Helmerson varnar för dem, den för några veckor sedan så unisont hyllade Patrik Oksanen varnar för dem, terrorexperten Magnus Ranstorp varnar för dem, och så vidare...


Att Ibn Rushd-sfären och dess förgrundsfigurer Rashid Musa, Kitimbwa Sabuni, Fatima Doubakil och Mattias Gardell har en ytterst sinister agenda är välbelagt. Organisationernas förehavanden och drivkrafter har vid det här laget blivit grundligt kartlagda i ett stort antal artiklar och böcker. Det råder, kort sagt, inte längre några som helst tvivel om att de är islamistiska extremister...Likväl förbannat kommer Ibn Rushd-sfären undan med detta. För det första lyser den journalistiska granskningen av dem med sin närmast totala frånvaro (den stora merparten av ovan nämnda artiklar utgörs av opinionsmaterial), och för det andra fortsätter staten att gynna dem med bidrag. De islamistiska organisationernas gräddfil till skattebetalarnas pengar öppnade sig under Alice Bah Kuhnkes tid som generaldirektör för dåvarande ungdomsstyrelsen, och har fortsatt sedan dess...

Islamisterna i Ibn Rushd-sfärens ostörda framfart är ett tecken på att Sverige är ett väldigt ofriskt samhälle

En påtaglig nervositet sprider sig inom det politiska livet, inom statlig och kommunal administration och inom massmedierna. Det leder till ett evinnerligt snackande och ett lika evinnerligt tigande...

Skolpolitiken kan få utgöra det första exemplet. Skolan diskuteras ständigt. Samtidigt blir sikten på området allt dimmigare. Allt färre vill öppet förorda den gamla flumskolan, samtidigt som nästan ingen vill förorda den nödvändiga omorienteringen. Det gäller helt enkelt att minska elevernas och öka lärarnas (inte rektorernas, inte politikernas) inflytande. Men det enkla budskapet törs ingen stå för – istället blir det ett evigt snackande om detaljer.

En annan lösning för att slippa ta ställning är att vara så otydlig att ingen förstår vad som menas eller vilka krav som gäller. Den lösningen har Skolverket prövat...

Det andra, och det kanske mest allvarliga, exemplet är invandringspolitiken. Alla partier, också Centern, talar om behovet av ordning och reda och därmed nödvändigheten av en reglerad invandring. Men ingen av de etablerade partierna vill ange vilket mål som skall gälla för invandringen och hur detta mål skall motiveras. Istället låtsas man att asylrätten är något heligt som inte för ifrågasättas – samtidigt som man i praktiken försöker göra det allt omöjligare för medellösa flyktingar att använda sig av denna. Den enkla lösningen – att helt avbryta invandringen och ersätta den med hjälp till flyktingar i läger, alltså till de mest utsatta, tiger man om (SD är ett undantag). Man snackar om detaljer och tiger om uppenbara problem: Expressen publicerade ett reportage om de allt vanligare, till nästan 100 procent av invandrare utförda, våldtäkterna. Ingen reaktion. SVT visade i ett reportage från Stockholm om svenska pensionärers hemlöshet. Ingen reaktion...

Det eviga snackandet och det eviga tigandet

Sh anade på 1980-talet vad som komma skulle... är det så illa som Maj Grefve skriver...

Det ska böjas i tid det som krokigt ska bli. Förskolorna Tittmyran och Björntomten gick på 1990-talet i bräschen för de genusidéer som har präglat förskolorna sen dess, där flickor uppmuntras tävla och ta för sig och pojkar uppmanas att vänta på sin tur och samarbeta. Undervisningen i skolan har anpassats efter flickors behov och de senaste trettio åren har flickor haft högre skolresultat än pojkar...

Kvinnor har lättare att se det konkreta och det individuella – en drunknad 4-åring på en strand – än det abstrakta och generella – Sveriges sönderfall som drabbar tusentals människor varje dygn.

För beslutsfattande kvinnor är empati, vårdande och anpasslighet otvetydig barlast. Inte en sådan där barlast som successivt kastas överbord och håller ett skepp i balans, utan den typ av permanent barlast som sakta men säkert för det överlastade skeppet mot botten. I takt med kvinnors landvinningar i könskriget hasar alltså Sverige alltmer utför, mot ruinens brant. Det gör mig oerhört ont att se mina medsystrar missbruka de evolutionens gåvor i form av modersinstinkter, som vi fått för att kunna tillgodose behoven hos våra små barn. Vårdslöst och aningslöst riktas empatin mot kreti och pleti, på bekostnad av våra egna barns trygghet och livsförutsättningar...

Könskrigets landvinningar

fre 6 april 2018

 

Ofta kommer berättelserna om fattigpensionären, som inte har någon annanstans att ta vägen... nog faen förstår ni att klansamhället är skyldiga till detta...

Under ett studiebesök på en av huvudstadens akutmottagningar för några månader sedan kunde jag se dem där, på britsar och med hela sitt bohag i ett par matkassar. Övergivna av alla och allt, bortsett från vårdpersonalen. Jag fick höra berättelser som var totalt ovärdiga ett land som kallar sig ett välfärdsland...

Fattigpensionären satt där, njöt av en landstingsskorpa och en varm kopp landstingskaffe. Vårdpersonalen hade ingen som helst brådska. Kunde just den här patienten stanna kvar över natten så gjorde det absolut ingenting. Det fick vara lite trångt, det fick bli lite sämre statistik. För finns det hjärterum så finns det stjärterum…

Men nuförtiden är det inte längre bara missbrukare och psykiskt sjuka som driver omkring i storstadsnatten. Det gör även den hemlösa fattigpensionären, och de blir bara fler och fler. De sover på bussar och tåg, vi som reser sent har sett dem sitta där – våra bag-ladies och bag-gents. De sover på tågstationer, hamburgerbarer och ute i det fria. De har inte råd med en bostad, de har inte råd med sig själva. De har varit hemmafruar på den tiden det funkade. De har varit lågavlönade. Nu får de sin ”belöning” av det land de har varit med om att bygga...

FATTIGPENSIONÄREN

I USA behöver det inte vara så high society heller, det kan också handla om vilken tränare du haft i gymnasiets fotbollslag och om du började jobba för Billys åkeri eller Jimmys verkstad efter skolan. Samt naturligtvis vilken kyrka din familj regelbundet besöker...

På det viset är USA ett klansamhälle som är ganska annorlunda än Sverige. Men det sekulära och påstått meriotkratära Sverige är inte heller fritt från klaninslag. Varför dyker samma familjenamn upp flera generationer i rad i politiken, i media, eller i konst och underhållning? Nog är det ett slags klansammanhållning även här. Emellanåt umgås dessa familjer så att barnen kan byta bana, från politik till underhållning, från högre tjänstemän till konst, från journalistik till politik...

Ni känner igen dom från bruksmiljön i Flen och Hälleforsnäs... klanerna alltså...

Jag ska inte förneka det sammanbakade arvet av gener och miljö. Det är vanligt att duktiga hantverkare får barn som också har en disposition för liknande värv. Det är inget att tycka något negativt om, det är bara att gratulera. Men det är de barn som inte fått talangen ändå lyfts fram och pushas på som alla kan se att det skaver. Jag tror även att dessa som inte passar för det de utvalts att göra blir olyckliga av tvånget, den svenska hederskulturen, klansamhället. Det är när eliten gynnar sig själv, i allt snävare cirklar, som samhället urartar.

Klansamhället

Apropå klansam-hället och vindkraft och äppelodlingar och miljoner till Flens skolor... vart tar dom vägen alla bidrags-pengar... det går naturligtvis inte att följa pengarnas väg

till makthavarnas fickor... 

vägen dit är alltför krokig

och snårig...

Det är när eliten gynnar sig själv, i allt snävare cirklar, som samhället urartar... det är ju inte specifikt för Flen och Sörmland... klansamhällets utbredning är rikstäckande och har utvecklats på tvärs genom olika värdegrunder...

Politiker med samma värde-grund... att bevara det politiska klan-samhället...

Tittar vi på Flens kommun och det arbete som mina medarbetare har utfört har vi gjort en jätteresa när det gäller de olika socioekonomiska faktorerna. Men däremot så är meritvärdet för eleverna i kommunen fortfarande generellt lågt. Och det är vårt uppdrag att höja meritvärdet (betygen alltså), som påverkar elevernas möjlighet att söka sig till vidare studie eller arbete, säger Lena Furén...

Vi har inte verkställt något än, det vill jag vara tydlig med. Däremot har vi många goda idéer och tankar kring vad som ska göras. Men syftet med pengarna är att skapa förutsättningar för elevers högre måluppfyllelse. Vi har olika insatser som vi jobbar med undan för undan för att förstärka detta arbete. Men vi får se vilka typer av insatser som behövs för att utveckla detta arbete, säger Lena Furén...

3,6 miljoner till Flens skolor

Obehaget kryper sig på redan i vinjetten: "den konstnärspolitiska utredningen". Inte den konstpolitiska. "Den konstnärspolitiska". Få saker skulle göra mig så nervös som att tillhöra en yrkesgrupp som regeringen vill ägna en alldeles särskild politik. Det kan knappast sluta väl. Och när det dessutom rör sig om konstnärer, får hela idén en absurd skruv...

Konstnärernas brist på fasta anställningar ska bland annat åtgärdas genom att statliga myndigheter anmodas anställa dem för att "utveckla verksamheten". Om två år bör tio procent av alla statliga myndigheter ha fast anställda konstnärer...

I Flen förefaller utvalda kommunala konstnärer ha sitt på det torra...

Att vara konstnär är att vara fri och att ta risker. Det är kämpigt ibland, men vill man ha kollektivavtal, trygghet och semester-ersättning, finns andra karriärer. Eller så får man ha ett vanligt jobb vid sidan av konstnärskapet. Den som kräver en särskild »politik« för att bli konstnär är nog bättre lämpad som något enklare. Till exempel generaldirektör...

Konstvärken är ett nödvändigt ont

tors 5 april 2018

 

"Egohumanisterna – de nya totalitärerna" (Logik förlag). Författare är Kristian Tørning, lektor vid Danmarks Medie- og Journalisthøjskole...

Med egohumanist menar han medlemmar av PK-sekten och exemplifierar: ”författare, skådespelare, journalister, …präster, forskare och lärare, …beslutsfattare, opinionsbildare, kulturpersonligheter och akademiker med höga inkomster”. Jag inser snart att dem han avser är just de grupper som bemannar vad jag kallat politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex. De är ”opportunister som ser ideologin som en genväg till egenprofilering, eftersom egohumanismen ger sina anhängare tillgång till spännande och högavlönade jobb”...

Tørning hävdar att egohumanismen vilar på fem ”förbluffande simpla” dogmer...

Den första dogmen är att "Vi är moralens väktare"...

Den andra dogmen är "Vi har rätt att hata"...

"Vi kräver komplexitet" lyder den tredje dogmen...

Den fjärde dogmen är "Vi handlar med ord"...

Den femte dogmen, slutligen, är "Vi vill vara världen"...

Sådär håller Tørning på över 170 sidor. Han är förstås skamlös. Han har kastat av sig den skam som de danska PK-isterna, enligt Tørning själv, försöker belägga danskarna med...

Egohumanister

Sverigedemokraternas framgångar har skrämt slag på etablissemanget. Socialdemokraterna har uppenbarligen gjort analysen att de behöver närma sig SD och vill följdriktigt profilera sig om ett pliktparti. Ett parti som ställer krav på den som invandrar, predikar ”svenska värderingar”, vill få ordning och reda i skolan och klämma åt religiösa friskolor...

Omfattningen av den socialdemokratiska omsvängningen, som förmodligen chockat den gröna regeringskollegan, visar på hur många områden där utvecklingen har tillåtits skena iväg...

Sossarnas uppvaknande är först och främst valtaktiskt, men det visar också på hur pendeln har svängt i den politiska debatten. Det som S nu säger var sådant partiets företrädare tidigare utmålade som populism och främlingsfientlighet...

Det saknas knappast ”utmaningar” för nästa regering. Luftslottet på vilken den tidigare migrations- och integrationspolitiken byggde, kombinerat med den storögda aningslösheten inför allt från religiös extremism till hederstraditioner, har blivit en giftcocktail som inte bara vi utan även framtida generationer kommer behöva hantera...

Detta vänder ingen på blott en mandatperiod. Eller ens två. Och då vet vi inte ens vad framtida makthavare kommer ta sig för som ytterligare kan förvärra situationen...

Sverige behöver nog sitt eget påskmirakel...

Behovet av ett mirakel

En anledning till att fria medborgare gett upp en del av sin suveränitet till staten är att staten lovat skydda medborgarna från varandra. Man byter bort en del frihet mot trygghet. En styggelse i viss frihetlig teori, jag vet, men det är ändå så det ser ut i de flesta fall. Men vad händer när staten bara tar friheten, utan att leverera trygghet...

Var ska man gömma sig från statens importerade våldtäktsligor, när staten via sina register håller koll på var alla människor vistas? Men vad de importerade ligorna har för sig, det tar staten inget ansvar för. De som ogillar ligornas aktiviteter är i statens ögon bara obildade rasister...

I England har tydligen tusen flickor våldtagits i staden Telford på bara några år. Det är ligor av invandrade muslimer som ligger bakom våldtäkterna. Men myndigheterna har inte sett mönstret, för de vill inte bli anklagade för rasism. Här kan vi tala om statens terrorism mot sin egna medborgare...

Heja också alla feminister som i åratal tjatat om att alla problem i samhället kommer från de vita männens könsmaktsordning. Denna falska argumentation har bidragit till att skymma verkligheten och bidragit till tusentals övergrepp på feministernas medsystrar, världen runt. Var det så ni ville ha det...

Ingenstans att gömma sig

Att Arbetsförmedlingen bör läggas ned är självklart. Samtidigt ser jag ett problem med att lägga ner Arbetsförmedlingen om man inte samtidigt lägger ner den aktiva arbetsmarknads-politiken. Och jag är inte säker på att något parti är berett att ta detta steg. Paternalismen är stark i det här landet...

Paternalism – Wikipedia

Sedan har vi de politiska aspekterna. Den politiska agendan sätts i stor utsträckning av medianväljarna. Det innebär att en reform som gynnar decil 1-3 knappast kommer att vinna gehör, oavsett de ekonomiska argumenten. Debatten om trygghetssystemen lär därför även framgent styras av medianväljarna och deras behov...

Tycker det är synd, då det finns andra sätt att arrangera trygghetssystemen som skulle kunna vinna gehör om man fick tillstånd en mer principiell diskussion. För tillfället ses basinkomst som ett vänsterförslag, men det skulle inte behöva vara så. Även entreprenörer har behov av trygghet om det skulle visa sig att projekten som man arbetar med inte lyfter. I dag är samhällets besked till entreprenörerna att ordna in sig i ledet, då ersättningarna från socialförsäkringarna är villkorade av att man låtsas försöka hitta ett arbete - inte av att man försöker stärka sitt humankapital och sin framtida intjäningsförmåga...

Nedläggning av Arbetsförmedlingen bör kompletteras med bidragsreform

ons 4 april 2018

En snorvalp som inte skall unnderskattas...

John Gustavsson är född 1991 och är just nu i färd med att doktorera i nationalekonomi på National University of Ireland. Han har även en mastersexamen i beteendeekonomi från prestigefyllda University of Nottingham. John har bott utomlands, i England och Irland, större delen av sitt vuxna liv...

Massinvandringen skadar kommunernas ekonomi betydligt mer än statens, då kommunerna är de som i längden måste stå för försörjningsstöd och skolplatser medan staten mest står för de tidiga kostnaderna (flyktingförläggningarna etc). Allt detta var egentligen förutsägbart, och därför är det märkligt att det tillåtits ske – borde inte staten från första början planerat att avlasta kommunerna? Jo kanske, om inte för det faktum att vare sig vänstern eller högern har något emot att kommunerna går i konkurs...

Precis som med invandringen så faller det på Sverigedemokraterna att ensamt driva denna fråga. Sverigedemokraterna bör utkräva löften av alla andra partier att om en kommun går i konkurs på grund av invandringsrelaterade kostnader så ska regeringen inte ställa några motkrav i utbyte mot nödhjälp. Om de andra partierna vägrar lova detta, ja, då vet alla vad de har planerat! Tack för att ni läste, vi ses i kommentarsfältet...

Kommuner i konkurs - en dröm för det politiska etablissemanget

Så mycket händer just nu på den politiska scenen i USA, att en liten uppdatering kan vara på sin plats, speciellt sedan man kan anta att rapporteringen i svenska MSM media är sparsam. Den som inte följer alternativ-media får för lite information. Denna artikel tar vid där den förra slutade, så om ni inte läste del 1 så gör det först...

Av den information, som nu sipprar ut, blir det alltmer klart att demokraterna tillsammans med DOJ (justitiedepartementet), FBI och USAs UD (statedepartment) mer eller mindre förberedde en statskupp i USA, genom att hitta något att anklaga Trump för och på så vis få honom avlägsnad. Nedan följer återigen en sammanställning av vad som pågår och jag börjar med att titta på samma punkter som i förra artikeln, för att sedan kommentera eventuella nya saker som framkommit...

Ett Troll kommenterar... Trump hade ju som vallöfte att ”Drain the swamp”, alltså rensa träsket av korruption. Detta jobb pågår nu och medan man samlar bevis mot de stora elefanterna, arresterar man folk på lägre nivå. En mycket intressant diskussion pågår på Youtube med dagliga avslöjanden. Man har hela tiden gett intrycket att stor nyheter är på gång med massarresteringar av höga tidigare makthavare och deras tjänstemän, men det har dröjt, som man påstår genom att man rensar träsket nerifrån och uppåt istället för omvänt, som var mer väntat...

Enligt uppgift har man med hjälp av Wikileaks m. fl. kartlagt hela världens samlade kriminella organisationer, typ oligarker, maffia och ordenssällskap med ambition att knäcka dem alla och befria mänskligheten från dem. Det de sysslar med är enligt uppgift, djävulsdyrkan, pedofili m.m.
Deras mål skulle vara att själva leva som kungar medan vi andra, nedbantade till en tiondel av nuvarande antal, skulle leva som slavar åt dem...

Den Nakna Kejsarinnan Del 2

Den Nakna Kejsarinnan Del 1

Ja, hur blir det när empati, vårdande och anpasslighet appliceras i ett makro-perspektiv, det vill säga flyttas från omsorgen om det egna barnet till våra beslutande församlingar, till våra tidningsredaktioner och domstolar? Hoppfullt? Eller hopplöst? Sverige anno 2018 är en spillra av sitt ’Du gamla du fria, du tysta du glädjerika sköna’. Är det en slump att kvinnors exponentiellt ökade inflytande i samhället har skett samfällt med moraset...

Utan att folket gett sitt samtycke befinner vi oss sedan årtionden på ett slagfält. Från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr har hornet ljudit för ett förödande könskrig med vårt folk och Sveriges väl som insats. De kvinnliga landvinningarna är påtagliga. Och samtidigt som könskriget rasar, rasar även vårt land. Hur hamnade vi här? Kan orsakssambandet förklaras med slumpen? Och finns det någon räddning...

Oavsett vad vi vill, kan vi inte frigöra oss från vår biologi. Den lever inom oss kvinnor och er män. Det finns naturligtvis kvinnor som törs ta strid för åsikter mot gruppens gillande och som därmed löper risken att förlora vänskap och bli socialt stigmatiserade, kvinnor som kan fatta beslut där enskilda ömkansvärda individer kommer i kläm för det stora flertalets bästa. Det finns även män (till och med statsmän) som räddhågset sveper med i var pk-idiotis vindriktning och vars journalistiska gärningar ägnas det ena tårdrypande reportaget efter det andra. De enskilda exemplen är dock irrelevanta. Det är gruppnivån som ligger till grund för samhällsutvecklingen...

Det vore därför ytterst välgörande för debatten om vi kunde frigöra oss från ideologier och önsketänkande, och istället objektivt och neutralt betrakta fakta om könsskillnader. Är typiskt kvinnliga egenskaper en gynnsam brygd hos makthavare i ett land? Vad innebär de för beslut om statlig och kommunal ekonomi, för beivrandet av kriminalitet, upprätthållandet av gränser, och förhållandet till främmande makt...

Den fatala förnekelsen

Tillsammans med kommunikationsvägen för data, internet, har en helt ny värld öppnats för alla människor. Inte minst innebär det här en aldrig tidigare skådad möjlighet till fritt tanke- och åsiktsutbyte mellan människor, även över stora avstånd. Där finns också möjligheten att berätta sanningar på aldrig tidigare skådat vis och man kan berätta sanningen om makthavarna från en säker plats där dessa inte kan göra en illa.

Det som hänt på senare tid, med främst Google och Facebook är att privata företag försökt, inta bara att kommersialisera kontrollen av datatrafik, utan även monopolisera den. Detta har upprört andra företag och även vissa myndigheter. Det kan förklara en stor del av den storm som nu pågår...

Samtidigt måste man undra hur det kunnat bli så. Den som läser villkoren för att använda FB inser ju att det är precis detta de skaffar sig rätten att göra och de kommer naturligtvis att utnyttja denna rätt på alla tänkbara sätt som tjänar deras syften. Därför är det mycket märkligt att våra myndigheter i så hög utsträckning kräver av medborgarna att de ska skaffa sig ett FB-konto för att kommunicera med myndigheten. I det upplägget avhänder sig ju även den skattefinansierade och förmodat demokratiskt styrda verksamheten kontrollen av sin kommunikation. Låt oss hoppas att de i spåren av denna debatt upphör med detta...

Även media har gjort den märkliga bedömningen att det är lämpligt att de kräver inloggning via FB för att kommentera tidningarnas artiklar. När FB alltmer kopplar bort mellanhanden media reagerar de. Men det är väl sent. De har ju självmant gått i fällan, förmodligen av lättja och okunnighet. Lättja och okunnighet är precis det som vi inte vill ska definiera seriös media. Så de har skjutit sig i båda fötterna med ett enda skott...

Vi fria medborgare och internetanvändare måste på alla sätt vi kan försvara vår rätt till ett öppet och ocensurerat internet. Nedmonteringen av censur var ju en av de viktigaste faktorerna bakom demokratins framgång och tillväxt. Då kan man inte rimligen tro att nyinförd censur kan brukas till att försvara demokratin...

Datainsamling och manipulation

tis 3 april 2018

Det finns nog ingen tid för Sparreholmarn idag...

Måste titta igenom ett nytt jobb...

Så det kan bli... helgjobb i antågande...

mån 2 april 2018

Klackarna i taket för en

85-årig moster...

Vilket jävla hålligång...

Musten räcker inte till för Sparreholmarn...

sön 1 april 2018

SD2 närmare SD1 än Alliansen...

Nåt apilskämt är det inte...

Det är ju samma väljarkår som ligger bakom dom två, har åtminstone Sparreholm påstt i många år...

Åkesson: Närmare S än Alliansen om migration

lör 31 mars 2018

Va faen är Landsbygd...  Landsbygd kallas ett område med lantlig bebyggelse. Termen används ofta som motpol till stad, och ofta avser den alla områden belägna mellan städerna. Ordet ska inte förväxlas med landsorten, som betecknar "landet utom huvudstaden"...

Fast i Sverige finns inte någon vedertagen definition om vad som är landsbygd. Olika definitioner används för olika syften.

Landsbygd – Wikipedia

Landsbygden mellan städer kan bestå av tätorter och småorter...

Tätort – Wikipedia

 

Småort – Wikipedia

En tätort definieras i Sverige som ett tätbebyggt område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter samt där andelen fritidsfastigheter understiger 50 procent...

Småort är en term som används i Sverige av SCB och definieras som en samlad bebyggelse med 50–199 invånare, där det är högst 150 meter mellan husen. Varje småort får en egen småortskod men sedan småortsavgränsningen 2015 ges småorter inte längre några namn...

Landsbygden måste ta hand om utbölingarna
En notis från Gnesta-trakten...

Plötsligt har det dykt upp nya politiska argumentet: "Eftersom skolan är dyr i drift; dvs kapitalkostnaden för den nya skolan är högre än de gamla kan vi inte ha den kvar"! Om man fullföljer den tankegången skulle kommunen givetvis inte kunna bygga någonting nytt alls. En kommuns uppgift är givetvis att tillhandahålla lokaler och tjänster över hela kommunen.

Med denna typ av argument skulle det faktiskt bli dyrare att gå på toaletten i Laxne eftersom man lägger ny ledning till Gnesta. Eller kanske dyrare i Gnesta än i Björnlunda, då man funderar på ledning till Himmelsfjärdsverket. Ett fullständigt ologiskt resonemang. 

Hanteringen av Laxne skola är viktigare än att bara hanteras av Barn- och utbildningsnämnden eftersom det finns fler tjänster än bara skola. Den tidplan som skissats och diskriminerat invånare i Gåsinge-Dillnäs fria skolval är oanständig och respektlös.

”Elever känner sig värdelösa”

Att dela ut previlegier är ju inte svårt... att ta tillbaka dom är lite svårare... för att inte säga omöjligt... under ordnade former alltså...

Kraven på en rättvisare fördelning av tillväxtens frukter skall i första hand riktas till EU. Sverige kan inte längre, sedan vi öppnade oss helt mot den globala ekonomin, bedriva en egen fördelningspolitik. Landets miljardärer, varav flertalet är våra duktigaste entreprenörer, kommer inte att stanna en dag om vi beskattar dem och deras bolag hårdare än övriga länder inom EU...

Vi har faktiskt för bara några decennier sedan upplevt just detta och tvingats retirera. Och EU i sin tur kan inte avvika från miljardärers beskattning på andra håll i världen. Nu sedan USA sänkt sina skatter både för de rikaste och deras företag är det knappast en lämplig tidpunkt för att sätta åt EU:s rika entreprenörer...

Kraven på en rättvisare fördelning av tillväxtens frukter skall i första hand riktas till EU. Sverige kan inte längre, sedan vi öppnade oss helt mot den globala ekonomin, bedriva en egen fördelningspolitik. Landets miljardärer, varav flertalet är våra duktigaste entreprenörer, kommer inte att stanna en dag om vi beskattar dem och deras bolag hårdare än övriga länder inom EU...

Vi har faktiskt för bara några decennier sedan upplevt just detta och tvingats retirera. Och EU i sin tur kan inte avvika från miljardärers beskattning på andra håll i världen. Nu sedan USA sänkt sina skatter både för de rikaste och deras företag är det knappast en lämplig tidpunkt för att sätta åt EU:s rika entreprenörer...

Kan vi beskatta de rika mer och hårdare?

Gunnar Sandelin, född 1951, är en svensk socionom och journalist. Sandelin har bland annat varit social-arbetare, journalist på Sveriges Television och presschef på Barnens rätt i samhället...

Wikipedia... en före detta, till synes, vanlig Svenne som förirrat sig ut på ett minfält, fullt av hemlighetsfull statistik om invandring... en Svenne som sparkat till en mina och blivit allvarligt dissidentiserad... förbjuden 

att tala och skriva offentligt... men

har man blivit ett troll och fejkar invandringsstatistik, då får man stå sitt kast...

Ödesfrågan om Sveriges demografiska framtid kräver en öppen redovisning av alla fakta. Detta saknas, såväl i den politiska diskussionen som i konventionella medias rapportering. Följdfrågan av denna mörkläggning är minst lika brännande: Har vi rätt att i grunden förvandla ett land och hela dess arv från tidigare generationer på bara några decennier?...

Fortsatt massinvandring och befolkningsförändring

Affes Statistik-blogg | Statistik, politisk satir och betraktelser

fre 30 mars 2018

En intellektuell som kan konsten att platta till vänstern till den flors-tunnaste parma-skinka som kan skivas upp...

”Nyliberal ordlista” heter en nyss utkommen bok från Atlas förlag. Den består av kortare stycken, en text för varje påstått nyliberalt ord. Boken är en provkarta över den vänster som blivit totalt upptagen av orden, språket och misstankens hermeneutik. En vänster som helt bärs upp av författare och akademiker, vilkas verktyg är språk, abstraktion och tanke...

Bokens första mening slår fast: ”Varje språklig handling inbegriper våld.” Dess tredje mening hänvisar till den filosofiska uppfattningen att världen skapas av språk. För egen del är jag av motsatt uppfattning. Världen är vad den är, sedan benämner vi den. Språket skapar inte världen, men idéer påverkar starkt individers val...

Nyliberalen, för att återknyta till boktiteln, skulle emellertid inte tala om utanförskap. För denne är det av yttersta vikt att människor på egen bekostnad får leva efter eget huvud. Med nyliberalismen skulle författarna av ”Nyliberal ordlista” faktiskt slippa huvuddelen av språkbruket de ondgör sig över. Det är nämligen i långa stycken följden av ett välmenande omsorgssamhälle med en gemensam hushållskassa för hela storfamiljen...

I de gamla öststaterna användes den mindre förskönande termen asocial i stället för utanförskap. Tankefiguren härrör inte från liberalismen, var så säker, utan från de kollektivistiska gemenskapsideologierna och ingen annanstans...


Det är välfärden som kräver disciplinering, inte ...

En fritänkare slår fast... Klarar vi inga avvikelser skulle vi aldrig ha släppt in någon. Nu har vi gjort det. Då får vi faktiskt sluta löjla oss och erkänna att vi står inför en mängd svåra avvägningar...

Sh skrev igår... Gifta barn är ju olagliga och rysningarna uppstår ju när barnen släpps in i landet...

Klarar vi inga avvikelser skulle vi aldrig ha släppt in någon. Nu har vi gjort det. Då får vi faktiskt sluta löjla oss och erkänna att vi står inför en mängd svåra avvägningar...

Det gäller ju inte bara gifta barn och islamister...

Att gapa om en broschyr har inget att göra med problemet - Expressen

http://sparreholmarn.se/img/image-65.pngSkolor som kommunen vill lägga ner har inte varit valbara – trots att beslutet om den nya organisationen inte gäller... säger hon som bestämmer...

Hur Strängnäs kommun ska förhålla sig till förvaltningsrättens beslut om så kallad inhibition blir en fråga för nästa vecka, säger sprattelgubben och stöttepelaren utbildnings-chef Tony Lööw...

Det vi har gjort i dag är att uppdatera vår webb med information om att vi just nu pausar arbetet med skolstrukturen. Nästa vecka, när det är lite mer folk på plats efter påskhelgen, så ska vi ta ställning till om vi ska överklaga till kammarrätten eller inte. Vi ska också svara förvaltningsrätten om sakpåståendena i överklagandena som har lämnats in, säger Tony Lööw till tidningen vid lunchtid på skärtorsdagen...

Efter att överklagandena har lämnats in har förvaltningsrätten tillfälligt stoppat de två skolbesluten, vilket tidningen kunde berätta under onsdagen. Om besluten faktiskt upphävs är en senare fråga. Inhibitionen innebär att det finns skäl att tro att skolbesluten har fattats på fel sätt – därför läggs de på is till dess att rätten har tittat närmare på saken och meddelat en slutgiltig dom...

De två skolbesluten fattades i februari. Under mars har vårdnadshavare gjort skolval inför höstterminen, utifrån den nya organisationen som februaribesluten handlade om. Tosteröskolan, Härads skola och Lännaskolan har inte varit valbara alternativ...

Skolval gjort utifrån beslut som stoppats

Ni är chanslösa mot parti-valda politiker... stackars protesterande medborgare... Besluten om den nya skolstrukturen gäller inte tills vidare. Det har förvaltningsrätten i Linköping bestämt, efter att ha tagit emot överklaganden från sammanlagt nio kommuninvånare...

Domstolen har beslutat om så kallad inhibition, vilket innebär att verkställigheten av kommunens beslut skjuts upp. Om kommunens beslut faktiskt upphävs är en senare fråga – men till dess att förvaltnings-rätten har kommit med ett slutligt avgörande läggs kommunbesluten på is...

Det kanske inte blir någon ändring i slutändan men det känns ändå fantastiskt. Det känns väldigt bra att någon utifrån tittar på om det här har gått rätt till. Min känsla är att kommunen bara har kört på utan att bry sig om några invändningar, säger Zarah Moberg i Härad, en av kommuninvånarna som valde att överklaga...

Skolbesluten gäller inte tills vidare

Jo, Sparreholmarn gick två år i Ekbackens småskola... den hette så på den tiden... nu ska den heta Ekbackens lågstadieskola...

Om man silar bort allt onödigt trams i artikeln så återstår enligt Sh en ideologisk självklarhet... barn i lågstadieåldern ska inte bussas... därav följer att lågstadieskolor ska finnas i alla tätorter med förslagsvis fem hundra invånare... mindre än så undantagsvis...

http://sparreholmarn.se/img/image-65.pngKompisarna från Uppsala 

sätter sina fotspår i dom 

små centralorterna... kraftsamla resurserna i  stovulna stasikomplex... politiker, tro inte att det är ni som bestämmer...

"Det finns många fördelar med en liten skola"

tors 29 mars 2018


Medieakademien har avlämnat sin rapport för 2018 om hur svenska folkets förtroende fördelar sig på olika verksamheter. SVT brukar ta upp detta med en stolthet som inte står någon tupp på en aldrig så liten dynghög efter. Man gläds åt att man ligger i topp. Men i år har jag inte hört något...

En märklighet med rapporten är dock att Google och Facebook listas som medieföretag och jämförs med dessa i fråga om trovärdighet. Google är som alla vet en söktjänst. Facebook är en anslagstavla. Ingen av dem har redaktionellt ansvar. Ska vi tolka klassningen av dem som medier som att ordförande i Medieakademien, bonnierprodukten Emanuel Karlsten, varit med och förberett Bonniers pågående drev mot internetjättarna?

Däremot har inte etablerade nya medier fått vara med, exempelvis Fria Tider, Ledarsidorna, Newsvoice och inte ens den enligt egna uppgifter snabbast växande publikationen i Sverige, Nya Tider. Det känns också som ett aktivt val från Medieakademien, för att inte avslöja hela sanningen...

De som är mest skeptiska till medias trovärdighet är dels den äldsta gruppen, 60-74 år gamla och de yngsta, 16-29 år. Därmed är det svårt att säga att det är generations-bundet, eller har vi en förlorad mellangeneration...

En fråga som jag ofta ställer mig när det gäller MSMs ständigt sjunkande popularitetssiffror är om de gjort en katastrofal felbedömning av kundernas önskemål? Är det verkligen journalistik av typen ”vänt i häcken” som drar läsare och som uppfordrar till seriös samhällsdebatt...

Ann Heberlein har gjort en bra analys av materialet och Öystein Rönne/Torbjörn Sassersson skärskådar just Expressens klappjakt på Google och FB, med frågan vad menar Expressen med högerextrem...

Förtroendet för media sviktar

Byråkratiska knutar av Gordisk art kan tyckas oupplösliga...

Lagar ska vi ju rätta oss efter... det har vi ju kommit överens om, herr Larsson... då blir ju allt så mycket enklare...

Jovars... nog har det gått överstyr för rubriksättare och broschyrmakare men det är ju en bagatell om makthavarna

bryter mot lagen... Gordiska knutar kan nog bara lösas upp med Alexanderhugg... gifta barn är ju olagliga och rysningarna uppstår ju när barnen släpps in i landet...


Jag får rysningar – de har gått helt överstyr

Massiv kritik mot broschyr om att vara gift med barn: "Man tror det är ett skämt"

 

.

Fascism har ju använts som 

kraftuttryck i nysvenskan 

ganska länge nu... vegan-fascist, köttfascist... ni vet... eller USA:s konservativa kristna, det vill säga ”Amerikas fascister”...

 

anna larssonNej, det är inte Sh som hittat på uttrycket lyckofascism, det har Anna gjort men han minns inte vem hon är... från 2008...

Fascism... ett utslitet skällsord som inte längre betyder något...

Fast lyckofascism

passar väl fortfarande in på det nyliberala prisade före detta äkta paret 

Norberg, Nerbrand... 

ett lyckligt par med 

gemensamma barn och

allt och lyckligt skilda dessutom...

Vi måste alla värna demokratin

Alla måste ta ansvar för att värna demokratin

Samma artikel...

En nyliberal pamflettmakare a la Hötorgskonst på löpande bandet...

Socialliberaler som inte förstår att dom

i själva verket är socialdemokrater... dom kämpar som djur för att inte verka vara socialister... men det gör ju socialdemokraterna också...

Tokliberaler brukar Sparreholmarn kalla dom som inte kan skilja på positiva och negativa rättigheter... och positiva och negativa friheter... Rätten till skolskjuts och ett 

Alexanderhugg... förstatliga skolan så är det klart sen...

En globalistisk nyliberal...

En fritänkande libertarian...

En folkpartistisk landsplåga...

En regional boulevardliberal...

En lokal socialliberal-sosse...

Klassresan börjar på skolbussen

Rätten till skolskjuts ska gälla alla. Det tycker Liberalerna i Flen.

ons 28 mars 2018

Efter Andra Världskriget var Sverige och flertalet västländer demokratier, inte bara till namnet utan även de facto. Vi hade fri och lika rösträtt för alla vuxna och vi hade möjlighet att påverka inriktningen av politiken i landet via röstsedeln...

När jag engagerade mig politiskt (Folkpartiet) redan för 60 år sedan, kunde vi välja mellan olika värde-grunder med Högern som stod för en konservativ och nationalistisk, Folkpartiet som stod för en frisinnad och liberal, Bondeförbundet som slog vakt om jordbrukarnas och landsbygdens intressen och Socialdemokraterna som tillsammans med Kommunisterna ville omdana samhället i en socialistisk riktning...

Den stora ideologiska skiljelinjen gick mellan de borgliga partierna som ville ha en marknadsekonomi med fritt företagande och vänsterpartierna som ville socialisera företagen. Det kändes ytterst meningsfullt att gå och rösta i valen och skillnaden mellan värdegrunderna som stod mot varandra var tydlig...

De fria valen i västländerna gav oss ett moraliskt tolkningsföreträde före samhällssystem som inte tillät folkviljan att komma till tals. Kontrasten mot kommunistländerna som tvingades att stänga in sina medborgare bakom järnridån var tydlig...

Parallellt med demokratins framväxt utvecklades ekonomin i västvärlden och vi kunde glädjas åt frukterna av en fantastisk ekonomisk tillväxt. De västliga företagen växte till jättekoncerner som spred sin verksamhet över världen och skaffade sig dominerande positioner på en rad marknader. Företagens, bankernas och deras ägares förmögenheter växte och därmed deras ekonomiska resurser för att även kunna påverka politiken i en för företagen och bankerna gynnsam riktning...

Vid sidan av de politiska partierna växte det fram lobbyorganisationer vars främsta syfte var att driva storföretagens och deras allt förmögnare ägares globala intressen. En fortsatt ekonomisk tillväxt lanserades som politikens överordnade mål, en tillväxt som skulle visa sig öka de stora företagens och bankernas makt ytterligare...

Västvärldens tappade kompass

Det går nog inte att träna bort det det arroganta flinet framför spegeln... men det är ju inte Gustavs fel...

Gustav Fridolin skulle rädda skolan på 100 dagar, enligt en famös debattartikel i Aftonbladet inför valrörelsen 2014. Nu har Fridolin åkt till Ungern för att fixa Sverigebilden på en endaste dag...

Visserligen ska vi vara ärliga med att det var tidningen som bar ansvaret för den där hånade rubriken, och Fridolin ska faktiskt inte turnera runt i Ungern och sprida det sverigepositiva evangeliet utan träffa likasinnade i bland annat det ungerska systerpartiet. Dessutom i egenskap av miljöpartist, inte minster. Men att han åker i detta syfte vittnar ändå om hur nervös regeringen är. Människors verklighetsbild och vindarna inför valrörelsen pinar regeringspartierna som iskall snålblåst en svensk februarimorgon.

Socialdemokraternas jättekliv i repressiv riktning bara de senaste månaderna tyder på en påtaglig nervositet. De är kort sagt livrädda för att trygghets- och integrationsfrågorna ska bana för maktskifte...

På kort tid har finansministern påtalat att framgången för integrationen hänger på hur stort inflödet är (grattis!) och att folk inte bör ge pengar till tiggare. Samtidigt har Socialdemokraterna föreslagit mobilförbud i grundskolan och gått fram med ett förslag om att förbjuda religiösa friskolor och att stoppa extremister vid gränsen. Det förändrade tonläget är synnerligen anmärkningsvärt, och det är mycket tydligt att det är ett försök från S att stoppa Sverigedemokraternas uppgång...

Sverigebild på export

En av de svenska tidningar som självmant tagit på sig ledartröjan i bekämpandet av ”fake news” är Dagens Nyheter. Det är mycket tveksamt om tidningen kan uppvisa det fläckfria rykte som borde kunna krävas av den som på detta vis sätter sig till doms över andra...

Samma oupplysta människor som 

inte kan skilja på muslimer och islamister, kan nog inte heller skilja på semiter (judar) och sionister... medan islamister nöjer sig med kalifat av olika storlek tänker sig sionister Israel som ett nytt hemland för judar i diasporan med makt över hela världen inklusive DN...

 

Advokatbyrån Setterwalls har efter en omfattande opartisk utredning inte kunnat finna att det förekommit några oegentligheter – inga sexuella trakasserier och inga sex-sms. En parallell intern utredning inom Riksdagen har också visat att framförda påståenden om Ahlins ”skräckvälde” saknar täckning...

Det som kvarstår är att DN:s chefredaktör, Peter Wolodarski, trots upprepade krav från en rad olika håll, fortfarande inte har lyckats lägga något på bordet som ens påminner om bevis eller ens indicier till stöd för sina synnerligen grava påståenden...

I radioprogrammet ”Medierna”, sänt den 10 mars, inledde reportern med att konstatera det som borde vara uppenbart – om man torgför sensationella påståenden måste man ha alla rätt. Av den fortsatta diskussionen kring Wolodarskis granskning framgår att DN tycks ha fått det mesta fel. Fram träder i stället en bild av att man gravt har åsidosatt elementära krav på källkritik, och låtit sig nyttjas för en ren häxjakt...

Lex Wolodarski

tis 27 mars 2018
För svenska staten är din personliga integritet inte vatten värd. Storebror inte bara ser dig, han är därtill mer än villig att låta andra veta vad han har sett. Om detta förekommer i stort sett ingen debatt, och inget parti har några som helst ambitioner att ändra på systemet. Av denna anledning bör du bli ytterst misstänksam när politiker plötsligt motiverar lagändringar med omsorg om din personliga integritet...

Miljöpartisten Peter Eriksson är allt sedan sin islamistiske företrädare Mehmet Kaplans avgång inte bara bostads-minister, utan därtill "digitaliseringsminister". Titeln är naturligtvis löjeväckande, eftersom såväl digitaliseringen som de flesta andra tekniska framsteg fortskrider trots politikernas ansträngningar, inte tack vare dem. Inte desto mindre bör man vara vaksam på vad Eriksson faktiskt gör av sitt digitaliseringsfögderi...

Idag lät digitaliseringsministern nämligen meddela att regeringen överväger att lagstifta om såväl inskränkningar av yttrandefriheten som förbud mot nätanonymitet. För detta fick han av de journalister som högtidligt förklarat sig vara såväl maktens granskare som garanten för yttrandefrihet, inte en enda kritisk följdfråga...

Det hela är perverst, men det kanske mest perversa i sammanhanget är hur digitaliseringsministern försöker rättfärdiga sitt krig mot det fria ordet genom att åberopa den personliga integriteten. Som tidigare påpekats är svenskarnas rätt till personlig integritet ett skämt, men det är inte detta Eriksson vill göra någonting åt...

Vad Eriksson vill åstadkomma är att på en och samma gång tränga tillbaka yttrandefriheten och öka politikernas makt över internet. Den som tror att det är omsorg om den personliga integriteten som Eriksson gör detta är naiv, och den som bidrar till att främja samma falska integritetsnarrativ är en repressionens nyttiga idiot...

Peter Eriksson (MP) bedriver krig mot det fria ordet med den personliga integriteten som svepskäl

Det media i sin kamp mot sociala medier inte berättar för er är att de länge själva styr sina verksamheter just med de algoritmer de nu anklagar Facebook och Google för att förstöra för demokratin med... en flitig dam som jobbar med påverkan...

De plattformar jag bedriver påverkan från är framför allt bloggen som ligger här.  Jag har varje månad ca 80 000- 100 000 unika besökare och ca 200 00 sidvisningar, två månader har jag nått upp till 160 000 unika besök.

Jag driver även en borgerlig podcast, www.borgarbrackor.se. Där pratar jag aktuella ämnen, politik etc ur ett borgerlig perspektiv med olika inbjudna gästpoddare. Podden kommer ut med nya avsnitt varannan torsdag. Prenumerera på dem via Itunes, Pocket för Android eller Podcaster för Iphone. Varje avsnitt läggs även upp på hemsidan...

Jag har varit ledarskribent på Dagens Industri, krönikör i Dagens Samhälle och krönikör i Borås tidning. Jag skriver regelbundet debattartiklar i nationell press och medverkar ibland i etermedia, som SVT Opinion...

Vad kan jag göra?

Jag jobbar med frågebaserad påverkan. Vill du veta med hur det går till, kontakta mig. Jag arbetar även icke-publikt. Bland annat som underleverantör till PR-byråer. Jag kan även göra noggrann research kring företag, konkurrenter etc...

Jag arbetar med andra fristående seniora konsulter, jag har juniorer knutna till mig som hjälper till i projekt idag och har därför inga problem att ta även större uppdrag. De jag arbetar med får givetvis kunden godkänna innan projekten inleds...

Rebecca Weidmo Uvell...

Hej media, berätta om era databaser!

Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson, menar att ”vi har varit naiva om den religiösa extremismen”. Alltid är det ”vi”, ”samhället” eller ”Sverige” som har varit naiva. Som om ansvaret i alla lägen är delat. Hon har varit naiv. Hennes parti har varit naivt. Hennes påhejare i media har varit naiva...

Naiviteten har kostat. Nu rustar Sverige upp försvaret igen, men eftersom så mycket har sålts ut behöver det byggas upp igen. Till enorma kostnader. Men naiviteten har även kostat på andra sätt än bara i kronor och ören. Den har gjort Sverige otryggare. Gett oss organiserat tiggeri och människo-handel, mord och barnvåldtäkter på HVB-hem, enorma bekymmer i sjukvården och skolan, medeltida värderingar i stora delar av landets förorter, barnäktenskap, hedersmord och en religiöst grundad könsuppdelning av lågstadiebarn. Naiviteten har kort sagt gett oss ett nytt Sverige...

Det är mycket politikerna har varit naiva om, och det är direkt äcklande att höra dem släta ut ansvaret över hela landet. Ty ansvaret delas inte av alla utan av dem som aktivt bidragit till denna utveckling. Antingen som politiska ledare, journalister utan ryggrad eller väljare som gett grönt ljus i valbåset...

Jag kan inte känna annat än förakt och äckel inför det politiska etablissemang som nu förväntar sig jubel för att de sist av alla föreslår åtgärder på problem de själva orsakat. Skäms...

Om politikens naivitet

En islamist i Social-demokraterna. En islamist i Moderaterna. En islamist i Miljöpartiet. En islamist i Centerpartiet. Och en till och en till. Islamister överallt! Ja, det kallas också, Det Nya Sverige...

Uppriktigt sagt tror inte Sh, än i dag, att svennar vet skillnaden på islam och islamism...

Om man tar emot hundratusentals migranter från islamvärlden, där det finns många islamister, så kommer vi också att få islamister här. Det borde vara självklart. Men tydligen så är etablissemangspolitikerna förvånade över resultatet av sin egen politik. Varför gjorde man inte en ordentlig analys av konsekvenserna innan man bestämde sig för att massinvandring från islamvärlden var en bra idé? Det är ett helt land ni slarvar med...

Islam, muslim, muhammedan, Islamism, islamist... det är inte lätt att hålla isär begreppen för svennar som Annie Lööf...

Islam är en religion som kristendom, judendom, buddhism.

Islamism är en politisk form av islam representerad av till exempel Muslimska brödraskapet, Hizbollah och Islamiska jihad.

Islamist är en anhängare av Islamism.

Muslim är en som bekänner sig till religionen Islam. 

Muhammedan är det samma som muslim. Muslimerna själva ogillar den gamla beteckningen Muhammedan som var vanlig för tjugo, trettio år sedan...

Den så kallade ”humana” politiken har gjort Sverige mindre humant

mån 26 mars 2018


Nu börjar också akademiker kritisera den globalism med öppna gränser som drivits fram av utopiska präglade politiker i väst. Denna globalism fräter sönder våra samhällen. Svaret lyder: mindre globalism, mer nationell demokrati...

Redan för 20 år sedan frågade Harvardprofessorn Dana Rodrik, ”Har globaliseringen gått för långt?” Då ogillades hans kritiska analys av andra akademiker. Idag är hans slutsats att globaliseringen, paradoxalt nog, fräter sönder den nationella sammanhållning som globalisering förutsätter inte lika kontroversiell. Och nu lyssnar – om inte politiska etablissemang och massmedier – så i alla fall andra statsvetare och ekonomer. Svaret på de liberala demokratiernas kris är mindre av globalisering och mer av nationell demokrati...

Intressant blir det när Rodrik summerar, sin nya bok ”Straight Talk on Trade”.

Globaliseringen – åtminstone när den går för långt – är en paradox eftersom den fräter sönder de nationella grundvalar som bär upp den. Den är därtill ingen naturkraft, utan ett val. Eliten – mitten, de policyprofessionella, whatever – fick feeling. Man avreglerade och integrerade. Resultatet är en global ekonomi som ingen kan tygla och en nationell politik som inte längre förmår leverera...

Under sådana omständigheter är det inte så konstigt om folk ruttnar på den liberala demokratin och att populister skördar framgångar, konstaterar Rodrik. Eller att nationalstaten, nyss dödförklarad, får nytt liv. Det är, för övrigt, inget att sörja. Tvärtom. Både ‘någonstansare’ och ‘varsomhelstare’ tjänar på det...

Någonstansarna därför att svaga stater inte förmår uppfylla sina demokratiska förpliktelser. Varsomhelstarna därför att starka stater är globaliseringens stöttepelare. Den liberala demokratins kris är nationalstatens – för mycket av globalisering undergräver dem bägge...

Nationell renässans krävs för att rädda globala ekonomin

 

Likheterna mellan antikens Grekland och nutidens maffiakultur är mycket stora. I båda samhällen är den centrala frågan hur beskydd ska hanteras och organiseras. En slutsats som går att dra av detta är att demokratin som uppstod i Grekland inte var ett utslag av idealism, utan ett pragmatiskt sätt att lösa den ständigt överhängande risken för inbördeskrig...

Omkring år 700 före Kristus uppstår för första gången i världshistorien ett antal medborgarstater, poleis, på olika håll i den grekisktalande världen. Alla tidigare statsbildningar, till exempel Egypten, Kina och Mesopotamien, hade bestått i järnhårda vertikala hierarkier. I medborgarstaterna, vare sig de skulle utveckla sig till oligarkier eller demokratier, delade i stället en relativt stor grupp på den statliga makten... 

De som delade på makten kallades medborgare, politai, och den politiska jämlikheten (isonomia, isokratia) dem emellan utvecklades till en stark ideologi som regerade de grekiska poleis tills de gick under med det makedoniska imperiets expansion på 300-talet före Kristus... 

Mer än något annat i den grekiska världen är det denna medborgarkonstruktion som antas ligga till grund för det vi kallar ”västvärlden”, liksom för grekernas intellektuella explosion som fortfarande är grunden för det vi kallar kunskap. Det kan räcka med att påpeka att filosofen John Stuart Mill (1806-1873) menade att slaget vid Marathon var viktigare för den brittiska historien än slaget vid Hastings...

Demokratin uppstod ur egenintresse


Den som följt våra bloggar och podcaster vet att nästan allt som nu rapporteras i den så kallade face-

bookskandalen är gamla nyheter. Det gäller även Cambridge Analyticas verksamhet. Det som är nytt är reaktionen, inte det som skett. Vilket är intressant i sig. Varför först nu? Varför just nu...

Sedan har vi naturligtvis det ständigt pågående kriget mellan ”gammelmedia” och de nya nätplattformarna om annonsörernas pengar. Finns det en chans att fula ut de nya aktörerna, då kommer medieetablissemanget att ta den. Denna misstanke stärks av att drevet fokuseras på Facebook snarare än på dem som möjligen kan vara skyldiga till övertramp, nämligen Cambridge Analytica...

Därmed inte annat sagt än att all information som folk godtroget och obetänksamt lämnar ifrån sig till nätjättarna på flera sätt kan vara ett integritetsproblem...

Vad vi ser kan mycket väl vara ett försök från EUs sida att lansera något slags allmän internetskatt. Då blir det slut på nätet som något som är fritt, gratis och öppet för alla...

För övrigt är det intressant att betrakta bullret kring Facebook ur perspektivet kampen om makten över informationen. Vilket i förlängningen är en kamp om makten som sådan. I den striden är insatserna oerhört stora och alla metoder tillåtna...

Till sist: Tro inte för ett ögonblick att Cambridge Analytica är den enda ljusskygga aktören i branschen. Det finns många, många fler – både kommersiella och statskontrollerade...

HAX: I skuggan av facebookskandalen


I en färsk studie från Harvard har man funnit ett samband mellan pastöriserad industrimjölk och cancer. Studien är ytterligare ett exempel på hur skolmedicinen varit på fel väg. I studien kommer man fram till ett samband mellan pastöriserad industrimjölk och hormondriven cancer...

Det visar sig att industrijord-brukets i USA vanliga modell för koncentrerad utfordring vid djurfabriker (s.k. CAFO) leder till mjölk med farligt höga halter av östronsulfat, en östrogen som kunnat knytas till testikel-, prostata- och bröstcancer...

Shs hormondrivna cancer... NET... kanske har haft nåt med Shs överdrivna mjölkkonsumtion att göra, det lär han dock aldrig få veta...

Neuroendokrina tumörer, NET, tidigare oftast kallade carcinoider är ett samlingsnamn för en typ av hormonproducerande tumörer som oftast uppstår i mag-tarmkanalen eller lungorna...

Om man tillåter mjölkbönder att sälja kvalitetsmjölk till det högre pris som marknaden är villig att betala, skapar man incitament för dem att förbättra livsförhållandena för korna och avla fram bättre mjölkkor. Men USA:s regering går Big Foods ärende och standardiserar hellre all mjölk och skapar ett system där bönderna fortsätter att producera cancerogen mjölk från sjuka kor för miljontals barn och vuxna...

Så, tänk er för när ni köper mjölk och välj alltid den ekologiska och icke homogeniserade...

Är det nyttigt med mjölk?

sön 25 mars 2018I del 3 av Globalismens konsekvenser med Lars Bern, talar vi om korruptionen bland svenska politiker och medier...

Tekn. dr Lars Bern anser att den främsta orsaken till politikernas bristande intresse för medborgarna beror på att partierna och politikerna inte längre är ekonomiskt beroende av sina medlemmar...

Istället är politikerna alltmer intresserade av de höga arvoden som är kopplade till de politiska uppdragen och som betalas av stat, kommun mm. Eftersom tillsättande av förtroendevalda sker utifrån partiledningarnas önskemål blir lojaliteten med partiledningen avgörande för att få dessa arvoden...

Viktiga personer i partiernas ledningar såsom Fredrik Reinfeldt, Anders Borg eller Erik Åsbrink har efter avslutad partikarriär fått högbetalda uppgifter i globalisternas banker eller andra organisationer där dessa styr. Deras arbetsuppgifter är så oklara och välbetalda att man kan undra om det i själva verket är ersättning för tidigare utförda tjänster när de arbetat som politiker och tjänstemän...

Även medierna har blivit köpta i och med att deras beroende av konsumenterna till stor del har ersatts med ett beroende av medel från myndigheter som betalar med skattepengar. De utgör också propagandaorgan för ägarna som i de flesta fall har globalistiska intressen...

Det som inger ett visst hopp är att Internet har gjort det möjligt för människor att gå förbi de etablerade medierna vilket politiker och globalister tillsammans försöker stoppa bl.a. genom att ändra grundlagen eller tvinga Google att censurera sitt innehåll. Lars Bern tror inte att de kommer lyckas stoppa informationsflödet och de alternativa kanalerna...

https://i.ytimg.com/vi/Db_pKXf9MQ8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBJy7N8cK-v0LWZopMxmKzWoBGFygLördagsintervju 19 Del 3 - Lars Bern om korruptionen bland politiker och medier.

Eftersom vi befinner oss i en utveckling som blir alltmer hotfull, med det USA-ledda NATO:s aggressioner mot Ryssland som ett tydligt påbud om ett planerat tredje världskrig, kan det vara på sin plats att för en stund släppa den sakliga och något eftersläpande samtidsanalysen till förmån för vad andra redan för länge sedan berättat om de kommande händelserna på världsscenen...

Kanske behöver vi lite tröst, ställda inför ett händelseförlopp som vi inte tycks kunna påverka. Vi skall därför ägna oss en stund åt Edgar Cayce, den försynte och kristna profeten som i sina väldokumenterade förutsägelser har haft en träffsäkerhet som imponerar även på den mest inbitne tvivlaren...

Kan du se in i en annan dimension... vilken i så fall... Einsteins fyra kanske med tidsdimensionen eller nån av strängteoretikernas elva... är du måhända en myra som kan betrakta stränglinan underifrån till skillnad från lindansaren som bara kan betrakta linan uppifrån...

Hans eget anspråkslösa liv fick honom att framstå som en enkel bokhållare eller köpman, till skillnad från de flesta amerikanska predikanter idag skiljde ingenting i hans yttre eller leverne honom från vilken alldaglig amerikan som helst. Bortsett då från hans förmåga att se in i en annan dimension...

Till skillnad från historiska profeter, vars sanningshalt man ofta kan ifrågasätta, finns Cayces alla förutsägelser och råd noggrant dokumenterade i realtid och förvaras fortfarande i ett särskilt bibliotek, tillgängligt för forskare. Rent praktiskt gick hans läsningar, ”readings” till så att han med hustruns hjälp försatte sig själv i ett hypnotiskt tillstånd, där han kunde svara på frågor om olika ämnen och personer, vilket samtidigt nedtecknades av hans sekreterare. Genom hypnosen öppnades hans medvetande på ett sätt som vi skall återkomma till...

Ett vykort från framtiden.

En och en halv miljard människor och KKP mot en feministisk utrikespolitik, övergår Shs begränsade bonnförstånd...

Kinas regering begränsas inte ens av landets egna gränser. Behandlingen av Gui Minhai visar att den som inte behagar KKP  lever farligt var personen än befinner sig. En svensk medborgare fördes bort mitt framför ögonen på svenska diplomater...

Familjen Engnell har det kämpigt så det räcker till om den ska vända på utvecklingen i Kina...

Fristad skriver mera... Det smärtar mig att min frus hemland vandrar den här vägen. Att utvecklingen under femton års tid har eskalerat i fel riktning. Vi ska inte utesluta att den diplomatiska strid som nu utspelas mellan Sverige och Kina, och där svenska UD gör rätt i att stå pall när en svensk medborgare fängslats på lösa grunder, kommer påverka svenskars möjligheter att få visum i landet...

Vägen utför

Vad som däremot inte lyst med sin frånvaro under veckan som gått är Expressens drev mot yttrandefriheten. Parollen "KRITIKEN MOT GOOGLE" har blivit "KRITIKEN MOT NÄTJÄTTARNA", och riktas nu, efter att man korsbefruktat sitt tidigare drev med den tämligen orelaterade och från utlandet importerade debatten om Cambridge Analytica, främst mot Facebook...

Ironiskt nog är både Google och Facebook tämligen motbjudande företag. Att vad man nu hudflänger Facebook för lovordades så länge detta bidrog säkra Barack Obama en plats i Vita huset, säger dock väldigt mycket om agendan bakom de krigsrubriker vi nu bevittnar. Vad som gör företagen motbjudande är nämligen inte vad Expressen anklagar dem för, utan tvärtom deras villighet att vara yttrandefrihetshatare och regleringsivrare till lags...

Högerdebattörer blir idag närmast på löpande band både avstängda från Facebook och får sina Youtubeklipp avmonetariserade. Detta eftersom företagen tack vare skrämsel-kampanjer som Expressens, och de hot om regleringar som är politikernas standardsvar på dessa, blivit mer än villiga att gå vänster-extremister som vill tysta sina meningsmotståndare till mötes...

Att Expressen idag opportunt (och först i vad som sannolikt är slutet av drevets livscykel) väljer att lyfta fram IS som exempel på vikten av ett censurerat internet är ett villospår, eftersom det i praktiken snarare är röster som Gad Saad och Jordan B Peterson som drabbas. Denna utveckling förvärras för varje drev som det Expressen nu ägnar sig åt, och för varje gång politikerna i ett utslag av frapperande populism okritiskt stämmer in i kören...

De senaste veckornas nyhetsrapportering har varit en väldigt viktig påminnelse om att media har en agenda, att vad journalister ägnar sig åt inte sällan är renodlad aktivism och att vad som står i tidningarna påfallande ofta är både vilseledande och osant. Den som inte drar någon lärdom av detta utgör en fara för både sig själv och andra...

Två veckor av oförblommerad agenda-journalistik

lör 24 mars 2018

Algoritmerna som styr över Shs läsarskara slog till igen när lördagens innehåll presenterarades... heja Burman & co...

En nyanserad debatt bakom betalväggar... hur ska det gå till...

Burman skriver... Ett samtal fritt från hot och rasism och falska nyheter. Vad är de så rädda för... vilka är de, undrar en annan... Sh alltså...

Burman fajtas kanske med hatarna i gärdsgårdsserien... det passar Ä-kuriren 

som hand i handsken...

Varför är en nyanserad debatt öppen för alla ett hot?

Jörgen Bröms lovade tillgång till gamla artiklar vid  digitaliseringen... vart tog dom vägen... Burman är nog skrajsen för vad man kan hitta där...

Punkband från Eskilstuna fick konstföreningens medlemmar att fly

Punkaren och IT-utvecklaren på Ä-kuriren... bara en sån sak...

Stockholmskan på Karlbergsvägen som Burman köpt för att Ä-kuriren inte har råd med riktiga journalister...

Den som tycker att Ä-kuriren ska gräva i maktens korridorer i stället för i småskolans korridorer blir förstås

utpekad som en onskefull djävul...

Det är en mycket medveten och välplanerad strategi från dom missionerande godhets-apostlarna på Ä-kuriren...

Elever i kamp mot cancer

Skrivare var under antiken  men även i nutidens Flen, ett yrke som omfattade skrivning, särskilt i samhällen med bristfällig läskunnighet...

Dom fantasifulla Flenarna... då går det som det går...

Emma, hon Emma som hade hand om näringslivet i Flen, nätverket Forum Flen... det bidragsgödda...

Det är så det börjar, en successiv tillvänjning av en bidragsunderstödd kommunal tillvaro som sannolikt slutar i riksdagen... så rekryteras vår yppersta maktelit... kolla Lotta Finstorp... stackars Emma...

Moderaterna i Flen motionerar – om idrottsfritids

Spexarna i Flen som gärna flyttar tillbaka gymnasie-skolan...

Av 181 behöriga niondeklassare i Flen har bara 25 elever sökt Prins Wilhelmgymnasiet i första hand, 87 elever har sökt till olika gymnasie-skolor...

Raketforskarna snubblar vidare i samma sliriga spår... drattar på ändan, igen och igen och igen... roliga underhållare för dom som gillar buskis...

Nya satsningar ska locka fler gymnasieelever till Flen

Rolighetsministeriet sammanträder...

representanter från välfärds-industrin och bidragsgödda propagandaministeriet är överens... 

Prostitution betyder ju ursprungligen att sälja sexuella tjänster... men prostitution används också i en mer allmängiltig betydelse... att sälja sin själ till exempel... eller mer konkret, att sälja en personlig förmåga, som egentligen går mot ens egen övertygelse, för penningens skull... ni vet dom där nya yrkena, informatör, kommunikatör, skrivare i all oändlighet, vars enda syfte är att hindra medborgarna från att gräva i historien och ställa ansvariga till svars för alla misstag...

Naturligtvis har statsunderstödda gammedia sin roll i det postmoderna nya Svedala alldeles klart för sig... utan bidrag från välfärds-industrin... inga jobb till den skönmålande välfärdssvansen...

Ä-Kuriren med på ministermöte om näthatet

fre 23 mars 2018

En som har glömt att gräva... Allt mindre fakta och allt fler ”misstankar” och ogrundade spekulationer fyller massmedierna. Inte undra på att publiken flyr. Redaktionerna måste ta sitt förnuft tillfånga och återgå till källkritisk journalistik, annars försvagas en viktig infrastruktur för demokratin – granskningen av makten...

Liknelsen med att kissa på sig är uttjatad, men ändå väldigt pedagogisk. Det kan kännas som en seger just nu, men när medie-konsumenterna, likt i de gamla öststaterna under sovjettiden, lärt sig att massmedierna manipulerar sina nyheter, då har mediehusen förlorat allt. Då är deras artiklar inte mer trovärdiga än Facebook-inlägg av Pelle i Pålträsk...

Journalistik är en viktig institutionell funktion i en demokrati. Men bara om journalistiken granskar makten, är källkritisk och konsekvensneutral. Idag arbetar man tvärtom, man granskar medborgarna åt makten (jakten på ondskefulla opinioner), man avstår medvetet från källkritik och allt nyhetsvärde avgörs av konsekvenserna – gynnar en händelse ”fel” politisk opinion tystas den ner, och tvärtom...

Det är därför mediebranschen är i kris. Man har övergivit allt vad kvalitet heter och reducerat sig till köksbordsjournalistik som vem som helst kan utföra. Och varför då betala något för den...

Det är därför sociala medier mer fått rollen av att granska makthavarna och ge uttryck för de folkliga opinioner som inte kommer till tals i massmedierna. Och det är därför de gamla medierna nu attackerar de social mediernas tekniska plattformar i form av Facebook, YouTube och Google. Man vill trycka tillbaka deras värsta konkurrenter på mediemarknaden...

De gamla medierna har, menar jag, fortfarande chansen att återta sin centrala roll i samhället. Men då måste man lägga av med att publicera konspirationsteorier som saknar grund och hårda fakta. Man måste återgå till att vara konsekvensneutral, det vill säga rapportera nyheter även om det gynnar partier man ogillar. Och framför allt behöver man sätta källkritiken i förgrunden. Om man kokar ner skillnaden mellan seriös media och löst tyckande, är det en redaktion som utför källkritik...

Att kunna åter kunna lita på uppgifter från stora mediaorganisationer vore inte bara en välsignelse, det skulle vara ett stort steg för att säkra ett öppet och demokratiskt – folkstyrt – samhälle...

De mediala konspirationernas förbannelse

Har man passerat 50 tänker man då och då på vilken inskription man vill ha på marmorfrisen ovanför koppardörrarna på det mausoleum man en dag ska vila i. I går fann jag en ny favorit på Expressens debattsida:

"Enbart en keps räcker förstås inte, skolans anpassningssvårigheter är mycket djupare än så."

Man vill trots allt att sentenser av det här slaget både är sanna och en aning överraskande och jag tror att den här meningen uppfyller båda krav. Det enda som oroar mig är om den håller för evigheten...

Det är kampanjledarna bakom något som heter #rörinteminkeps, som formulerat meningen. De vill göra upp med »fördomar om att ett sådant hjälpmedel som kepsen skulle ha med uppfostran att göra«. Den amerikanska sportmössan är tvärtom ett pedagogiskt hjälpmedel i skolan, "en symbol för vikten av stöd och anpassningar, för många med egen erfarenhet av intrycksallergi är den ett viktigt tillgänglighetshjälpmedel"...

"Intrycksallergi" är olika tillstånd som ADHD, autism, eller annat...

Det finns förstås ingen anledning att tvivla på att debattörerna har rätt i sak: drar man ner en keps tillräckligt djupt hjälper det säkert till att stänga ute en mängd störande stimuli, oavsett vilken diagnos man har. Ett alternativ vore förstås att man återgår till den äldre modellen där "intrycksallergin" hanteras genom att läraren tillåts upprätthålla ordning, lugn och ro i klassrummet och eleverna uppmuntras att ägna sig åt sina uppgifter, snarare än åt varandra och sina telefoner. Men är det något mänskligheten borde ha lärt sig vid det här laget, är det att det inte tjänar något till att låta sig förföras av utopier...

Vägen till dagens klassrum har kantats av finurliga läroplaner och ingen kan längre göra dem ogjorda...

Ju mer jag tänker på saken, ju säkrare blir jag på att sentensen kommer att hålla, åtminstone för en svensk publik. Den svenska skolans kris är trots allt evig och vi svenskar har en enastående och tidlös förmåga att fokusera på det perifera när vi ska ta oss an våra problem. Tesen att framtidens bildning hänger på en sportmössa, borde kunna sysselsätta svenska skoldebattörer, åtminstone fram till nästa sekelskifte...

Skolkrisen varar för evigt

Lördagen den 17 mars 2018, tar ledande miljöforskare upp en fråga som inte alls diskuterades i november 2015, nämligen migrationens miljökonsekvenser. Artikeln kan inte ses som ett rasistiskt inlägg för då skulle aldrig SvD ta in den såvida inte ansvarige utgivaren slumrade på sin post...

SvD-artikeln diskuterar tre migrationsnivåer där nivå 1 ger en befolkning på cirka 12 miljoner individer år 2100, nivå 2 cirka 22 miljoner 2100 och nivå 3 cirka 35 miljoner vid samma tid...

Alternativ 1 motsvarar migrationen före år 2000 (25 000 migranter per år), alternativ 2 omkring 100 000 migranter per år och alternativ 3 en migration typisk för 2015, det vill säga omkring 200 000 migranter...

Författarna noterar att alternativ 2 och 3 ger allvarliga negativa miljöeffekter med starkt ökade utsläpp av växthusgaser och motverkar i det sammanhanget den framsynta klimatpolitik som Sverige nu försöker etablera. Vidare innebär befolkningsökningen kraftigt utökad bebyggelse med minskande grönytor i städerna. Bebyggelsen kommer också att ta produktiv åkermark i anspråk och ytterligare reducera landets redan pressade självförsörjningsgrad...

Speciellt, och det är mitt tillägg, så bör man beakta att det ekologiska jordbruket som MP förordar i stort behöver den dubbla åkerarealen. Författarna till artikeln rekommenderar av angivna skäl alternativ 1, det vill säga en migration som Sverige hade före år 2000 eller så där 15 procent av rekordåret 2015 då partiets ledare grät för att detta inte kunde behållas...

Miljöpartiets liksom kanske även centerns skribenter har ju en svaghet för postmodernismen där man inte direkt bekymrar sig om den dubbla italienska bokföringen där kredit och debet skall visa detsamma utan man mer följer sitt hjärta och sin magkänsla eftersom det där med siffror är så himla jobbigt och siffrorna inte tänker på alla hjälplösa stackare...

Man får väl ändå avslutningsvis notera att tiderna verkligen har ändrats. Artikeln om migrationens miljöeffekter knappast hade blivit antagen för publicering i november 2015. Vem vet, kanske man snart får läsa en artikel om de romska tillfällighetsboendena som knappast heller är de mest miljövänliga...

Miljön klarar inte invandringen!

tors 22 mars 2018

En vanlig vanföreställning är att USA med sin enorma krigsmakt och underrättelse-apparat står för försvaret av demokrati och en fri värld. Det är mot den bakgrunden som många tror att vi skulle vara tryggare vid en militärallians med USA genom att vara med i NATO...

Problemet är bara att föreställningen om USA/NATO:s krigsmakt som frihetens försvarare är fullständigt galen. Den här krigsmaskinen används ju inte alls för försvaret av demokrati och frihet...

Den amerikanska maktapparaten med sina uppåt tusen baser och tiotusentals agenter runt om i världen, har vid upprepade tillfällen visat sig vara allt annat än försvarare av demokrati och frihet. Istället är man organiserad för att försvara den styrande hyperförmögna elitens, de globala företagens och bankernas ekonomiska intressen runt hela jorden...

Den rollen övertog man från britterna under 1900-talet. Tidigare hade deras Royal Navy spelat samma roll som försvarare av de rikas utplundring av fattiga länder i kolonierna. Sedan Andra Världskriget har man startat krig som kostat 20 miljoner liv...

Alla mins vi hur CIA i nära samarbete med storföretaget ITT störtade den demokratiska regimen Allende i Chile som hotade ITT:s affärsintressen. Man ersatte den med en hänsynslös militärdiktatur – knappast något försvar för demokrati och frihet...

Kriget mot terrorn som man startade med det iscensatta attentatet mot Word Trade Center i New York år 2001, hade ingenting att göra med att öka den fria världens säkerhet. Terrorismen var inte allt för omfattande då och sedan USA/NATO startat kriget mot terrorismen har den senare ökat med 6500%. Nej, kriget mot terrorn handlade om att skaffa västliga företag och banker en bättre kontroll över strategiskt viktiga naturresurser...

Den brittiska tidningen Independent avslöjade redan för sju år sedan hur mycket starka företagsintressen låg bakom USA:s och Britanniens illegitima anfall på Irak 2003. Den tidigare NATO-chefen Westley Clark har avslöjat hur Pentagon redan 10 dagar efter attentatet 2001 hade färdiga utarbetade planer för en attack på Irak och sex andra oljeländer i Mellanöstern. Detta tyder knappast på att man varit överrumplad av attacken den 11 september 2001. Med alla obesvarade frågor verkar det ha varit ett beställningsjobb...

Globalisternas egen krigsmaskin

Det finns få brott som är så fasansfulla att föreställa sig, och inte minst bli utsatt för, som en gruppvåldtäkt. Ett antal pojkar eller män tar sig med kraft av sin numerära och fysiska överlägsenhet rätten att tvinga sig på en ensam kvinna. Detta är själva  antitesen till hur vanligt funtade män är uppfostrade att behandla kvinnor...

Så passande då att Expressen har ett reportage om ett antal gruppvåldtäktsfall...

Det är flera saker som är slående i reportaget. Dels vilka ynkliga straff flera dömda har fått, dels att en person undkommit rättvisan då åklagaren valt att inte häkta honom (!) varefter han såklart avvikit. Och slutligen den uppenbara gemensamma nämnaren: utländskt ursprung. 40 av 43 dömda i gruppvåldtäktsmål är födda utomlands eller har utländska föräldrar...

Någon kommenterar... under krigiska omständigheter förekommer ofta våldtäkter, inte alltid på grund av sexualitet, utan för att förnedra motståndaren, framförallt mannen under parollen ”Titta din hund – Du kan inte ens försvara din kvinna... vilken skit du är”...

Den som drabbas värst är naturligtvis kvinnan – som i vissa kulturer då närmast blir paria som våldtagen...

Och här får man säga att feministerna har lyckats i Sverige. Den Svenske mannen är nu mer så pacificerad och feg att han förblir overksam när kvinnor angrips på offentlig plats. Skulle en man ingripa är han troligtvis Polack eller liknande...

Det verkar faktiskt vara mer krut i ”gamla kärringar” än i den Svenske mannen,
åtminstone om man skall döma av polisutredningar av hatbrott.
Tino Sanandaji sa träffande: ”På 1600-talet intog svenskarna Moskva och Prag, idag klarar man inte ens av en 17-årig biltjuv”...

”Du gamla, Du fria” har numer degenererat till ”Den gamle på dekis”
Eller så är jag bara missmodig…

Våldtäktsmännens frizon

När maten börjar jäsa och går upp i matstrupen där den inte ska vara kan det få förödande konsekvenser...

Att ha för mycket magsyra är inte så vanligt. Det är tvärtom en brist på magsyra som bidrar till halsbränna och andra magbesvär eftersom den är så viktig för att matsmältningen ska fungera...

De flesta med magproblem har för lite rätt syra och då blir det fel hela vägen. Kasta i sig maten och tugga dåligt på det sen så är det kört. Satsa på att bygga upp syran istället och tagga ner...

Matsmältningen är a och o! Fungerar den inte... hur ska då organen i kroppen orka ta hand om den illa tuggade massan! Alla ska hjälpas åt i systemet. Man kan inte lämna över allt till körtlarna i magen. De kommer att strejka. Använd saliven vid tuggningen! Det är inte bara spott! Det är 100 procent återbruk av den kemiska fabriken! Ditt Eget Ekosystem! Det enda som kan frälsa dig...

Har du ont i magen? Tror du att en loska bara är spott

ons 21 mars 2018

Någon kommenterar... under större delen av ett decennium har USA, Storbritannien och EU genomfört en kampanj för att undergräva och störta den ryska regeringen och i synnerhet att avskaffa president Putin. Den senaste västerländska propagandakampanjen lanserades av "May Be or 

May be not" Storbritanniens regeringsminister Theresa May... Margot och Boris hetsar i samverkan...

Britterna har hävdat att ryska hemliga agenter samarbetade för att förgifta en före detta rysk dubbel-agent och hans dotter i England. Inga bevis har någonsin presenterats. Istället utvisade Storbritannien ryska diplomater och krävde hårda sanktioner, för att öka spänningarna. Britannien och dess amerikanska och EU-beskyddare rör sig mot en militär uppbyggnad...


Tror de amerikanska och europeiska ekonomiska eliterna att det är möjligt att provocera en ekonomisk kris och att president Putins regering försvinner? Vad är det strategiska målet för västerländska politiker? Varför har det brittiska regimen tagit ledningen i den anti-ryska korståget via falska förgiftnings anklagelser vid denna tidpunkt...

Under 1990-talet, sänkte USA Ryssland och reducerade det till en vasallstat. Den västerländska eliten plundrade den ryska ekonomin, rånade och tvättade hundratals miljarder dollar. Wall Street och City of London-bankerna och utländska skatteparadis var de främsta mottagarna. USA och tog kontroll över den ryska valprocessen och säkrade det bedrägliga ”valet” av Jeltsin och flyttade sina väpnade styrkor till Rysslands gränser...

Med valet av Putin som president har Ryssland återtagit sin suveränitet, återhämtat ekonomin, sina väpnade styrkor- och vetenskapliga institut byggdes och förstärktes. Fattigdom minskades kraftigt och västerländska backstage-kapitalister var bundna, fängslade eller flydde, mest till Britannien och USA...


Rysslands historiska återhämtning under president Putin och dess gradvisa internationella inflytande splittrade amerikanska planer på att styra över unipolär värld. Rysslands återhämtning och kontroll av sina ekonomiska resurser minskade USA:s dominans, särskilt av olje- och gasfält. När Ryssland konsoliderade sin suveränitet och avancerade ekonomiskt, socialt, politiskt och militärt, ökade västvärlden sin fientlighet i ett försök att återföra Ryssland till de mörka åldrarna på 1990-talet...

Margot Wallströms hets mot Ryssland en skamlig och farlig politik för Sverige

Den svenska naiva politiken att söka skydd mot en växande rysk militärmakt hos USA/NATO har gått upp i rök. USA kan inte skydda oss i händelse av en väpnad konflikt med Ryssland. Tvärtom är det så att vårt flirtande med USA/NATO kraftigt ökar risken för Sverige att bli angripet i händelse av ett krig med Ryssland inblandat...

Rent skrattretande är att USA:s militärindustriella komplex lyckats lura de svenska politikerna och generalerna att köpa ett antikt amerikanskt luftvärnssystem som heter Patriot. USA har själva slutat använda systemet, eftersom de vet att det är chanslöst mot ryska vapensystem, så jag undrar vad lilla Sverige skall ha det till...

Det klokaste Sverige kan göra är att återgå till vår framgångsrika alliansfria politik, att samarbeta med det långt klokare Finland och att återställa vår förmåga att försvara svenskt territorium mot oönskade inkräktare...

PM skriver att det avgörande för den demokratiska världen ändå är att den stora demokratin är den ledande militärmakten. Jag hoppas ni ser hur naivt det resonemanget är. Därtill är det en myt att USA är en demokrati, t.o.m. förre presidenten Carter har nyligen konstaterat detta och hävdar med all rätt att USA är en oligarki. Sannolikt är Ryssland minst lika demokratiskt som USA...

Den pågående intensiva antiryska kampanjen och alla False Flags drivs av den styrande angloamerikanska eliten som vill knäcka Ryssland, så att deras globala företag åter kan komma åt Rysslands enorma naturrikedomar. På 90-talet under Jeltsintiden hade man chansen, men sumpade den genom en girig hänsynslös rövarmentalitet som återuppväckte den ryska björnen och bar fram Putin till makten. Att nu försöka störta Putinregimen med dess massiva folkliga stöd är dömt att misslyckas som valet visat. Hatpolitiken ökar bara risken för en total militär konfrontation. Jag har väldigt svår att förstå den entusiasm med vilken Sveriges politiker deltar i detta farliga maktspel...

Vi har inget att vinna och allt att förlora...

NATO kan inte skydda oss mot Rysslands växande makt

Det talas mycket om Nya Sidenvägen. Om man kan frakta varor på tåg från Kina till Europa är mycket vunnet. Ett nyckelland i samman-hanget är givetvis Kazakstan. Men det är svårt att komma hela vägen till Europa utan att passera antingen Ryssland eller Iran och Turkiet. Kanske är det skälet till att entusiasmen för den nya Sidenvägen är aningen mer dämpad än den borde vara. Kina går all in - från europeiska rysshatares sida råder viss skepsis...

Den nya Sidenvägen kortar transporttiden från Kina till Tyskland med två veckor. Även om det är något dyrare att frakta varor med tåg än med båt blir tidsvinsten betydande - så Nya Sidenvägen lär bli konkurrenskraftig...

Den södra rutten ter sig ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv mer tilltalande. Men samtidigt - sett ur ett skandinaviskt perspektiv - är den norra rutten, genom Ryssland, betydligt kortare...

Återstår att se om de kinesiska visionerna kan förverkligas. Det finns många aspekter som det måste tas hänsyn till. Geopolitiska, ekonomiska och säkerhetspolitiska. Men potentialen är gigantisk, det är inte bara Kina utan även Indien och Sydkorea som kan knytas ihop med Europa via den nya Sidenvägen...

Det finns nog alla skäl att vara kompis med Putin och ryska folket... eller hur Voronov med flera...

Nya Sidenvägen går genom Ryssland eller Turkiet

Fortsättning