Anteckningar Borgarn Medborgarn Sparreholmarn Självhushållning Hälsa och Kost Musiksidan intro Arkiv Sparre... Sparreholm Internet i Sparre Framtiden Ritat i Helgesta Husprojektering Kommunen Politik Korporativism Historia Dissidens Gammelmedia Historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nåja, nån gång ska väl Sh lära sig att 

hantera layoutfunktionen...

Medborgarn och kompisen Sparreholmarn lyssnar och ​iakttar...

  

Arkiv Sparreholmarn  uppdat. maj 2018

 

Blitzortung    Animerade väderkartor

Global map of wind

 

Lite hit och dit...

 

Musiksidan index

Gospel Mahalia Jackson

Om ickefeminism...

Om livsåskådning...

Veckorapport läkemedelspåverkan

Vecka 23...

x

mån 16 juli 2018

X

X

X

https://i.ytimg.com/vi/aMcjxSThD54/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAznD1Kmbiv4JXd-F_aGX3l1OSFvwJordan Peterson debate on the gender pay gap, campus protests and postmodernism

 

X

X

X

https://i.ytimg.com/vi/MPojltjv4M0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCbYv5uSvQyYeSt_1hRu3gWPeuIuQJordan Peterson: Why You Have To Fight Postmodernism

sön 15 juli 2018

Tänk om USA och Ryssland och en bunt europeiska stater hittar varann i en gemensam kritik av mångkulturen och invandringen i kollision med EU och oligarkerna... då blir det en jävla smäll...

Vad vi redan kan se är den tydliga sprickan mellan å ena sidan Trump med armén som back-up och å den andra oligarkernas och demokraternas Deep State. Trump betonar nu sitt europeiska ursprung med Tyskland på fädernet och Skottland på mödernet och är tydlig med sin kritik av mångkulturen och invandringen, som han med rätta anser äventyrar vår egen kultur och framtid...

Därmed står han i skarp kontrast mot Deep State, som med Soros som torped arbetar intensivt för motsatsen. Detta är intressant eftersom det aldrig tidigare uttalats så tydligt. Det innebär också ett närmande till Putins åsikter om vår invandring och det muslimska hotet mot vår kulturella kristna bakgrund. Utan tvekan lägger Trump en bra grund för sina diskussioner med Putin på måndag...

Allt talar för att Trump och Putin kommer att ha ett historiskt möte på vägen mot fred och avspänning på måndag. Med samma visshet kan man säga att Sveriges och övriga västvärldens medier kommer att spy galla över kontakten och misskreditera dem bägge, globalismen som vuxit sig allt starkare även här, och helt styr våra medier, medier som inte har inte vant sig vid tanken att globalismens tid är förbi...

Är vi nära en vändpunkt i världspolitiken?

 

Det Sparreholmarn i går kallade den gränslösa globalistiska fascismen till höger är naturligtvis Deep State med sitt centrum i USA...

Deep State är ett sammanfattande namn på ett etablissemang som i kraft av sin ekonomiska styrka och omfattningen av infiltration av tjänstemän i den statliga administrationen är starkare än regeringen självt, inklusive dess presidenter eller statschefer. Deep State är i själva verket den organisation som kommer att utöva den totalitära makten i världen när demokratierna har gått i graven, vilket ligger i en närmare framtid än de flesta vill tro. Deep State har sitt centrum i USA, men utökar allt mer sin makt även i England och i övriga Europa. Dess skugga kommer redan efter höstens val att ha fallit även över Sverige. Och, mina vänner, detta är ingen konspirations-teori utan krass verklighet...

För att få en historisk bakgrund kan vi gå tillbaks till andra världskriget, då Hitler insåg att han kunde ha stor nytta av en allians med den muslimska världen för att få ett starkt inflytande över dagens MENA-länder, eller kanske snarare ett återupprättat Ottomanskt imperium...

Detta krossades under första världskriget och turkarnas hämndlystnad kombinerat med en religiös kampanda som till och med överträffade nazismens, kunde komma väl till pass i kampen mot turkarnas förtryckarmakter England och Frankrike. England kunde dessutom ses som embryo till de sionistiska krafter som ville bygga vidare på Israel-tanken, islams ärkefiende...

Det förvånade därför inte när Stormuftin av Jerusalem, Amin Al-Husseini slöt upp i Berlin och på uppdrag av Heinrich Himmler bildade SS muslimska brigad. I det övervägande muslimska Bosnien-Herzegovina bildades 1943 den 13:e Waffen-SS Divisionen under Stormuftins ledning. Den var den första och största icke-tyska divisionen och värvade främst bosniska muslimer...

Vilka länder som ingår i MENA är inte alltid klart. Här är listan på de länder som ingår i begreppet: Algeriet, Bahrain, Egypten, Förenade Arabemiraten, Iran, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko, Oman, Palestina, Qatar, Saudiarabien, Syrien och Tunisien...

Krabbe hävdar i del 1... Hitler samverkade med islamistiska jihadgrupperingar med avsikten att utrota judarna... Hitlers partnerskap med islamistiska jihadgrupperingar kom efter kriget att obegripligt nog långsamt övergå till USA, Deep State genom CIA och sioniststaterna England och Frankrike... Det gällde att ta kontrollen över superkontinenten Asien, dess råvaror och global styrning från Wall Street i New York.

USA genom CIA tar allt mer över relationerna både med Muslimska Brödraskapet och de Jihadgrupper som senare kommer att identifieras som Al Quaida och ISIS. Israel 

skyddas men dess fiender ska krossas... med hjälp av Jihad...

Deep State och Jihad – ett skrämmande äktenskap. Del 6. Avslutning.

Deep State och Jihad – ett skrämmande äktenskap. Del 5. Nu börjar vi förstå….

Deep State och Jihad – ett skrämmande äktenskap. Del 4. Jugoslavien.

Deep State och Jihad – ett skrämmande äktenskap. Del 3. Afghanistan.

Deep State och Jihad – ett skrämmande äktenskap. Del 2. Från München till Kabul.

Deep State och Jihad – ett skrämmande äktenskap. Del 1. Inledning.

lör 14 juli 2018

Det går väl inte att undvika prat-makarn från kanada längre... han tycks öka i betydelse allt mer... med all rätt kanske...

Wiki... Jordan Bernt Peterson (född 12 juni 1962 i Edmonton, Alberta) är en kanadensisk klinisk psykolog och liberal samhällskritiker, verksam som professor i psykologi vid University of Toronto. Han är uttalad metafysisk darwinist och känd för sin starka tilltro till oinskränkt yttrandefrihet. Dessutom är han hedersmedlem i en amerikansk urbefolkningsstam, av vilken han blivit tilldelad ett hedersnamn, bland annat för sitt arbete emot nazismen och kommunismen...

Även svenska dissidenter som Arnstberg följer 

naturligtvis Jordan Peterson... 

Mediernas död


Jag tar del av ett samtal på Youtube mellan Joe Rogan och Jordan Peterson. Det lades ut för en dryg vecka sedan och trots att det är 3 timmar, 20 minuter och 21 sekunder långt, har det visats 2.365.740 gånger. Visuellt är det tråkigt, två medelålders karlar som sitter på varsin sida av ett bord och samtalar. Intellektuellt är det avancerat och inte alltid så lätt att följa. Inga skämt, inga provokationer, inga knep för att hålla dig kvar som tittare/lyssnare. Om det istället hade varit en essä på säg 30 sidor, hade kanske tvåhundra personer läst den, under den korta tid den funnits tillgänglig. Men nu, fler än två miljoner! Och om jag kollar om en vecka är det förmodligen tre miljoner, eller fyra. Det finns skäl att fråga vad det är som händer, något som svenska medier inte gjort. Med deras agendajournalistiska perspektiv tillhör Jordan Peterson ”fienden”. Som en annan av mina favoriter, Karl Ove Knausgård, konstaterat är svenska media enögda och med detta enda öga kollar de först om något är vänstergodkänt. Om inte, så bort med den skiten!

https://i.ytimg.com/vi/O7EaCVnw5n4/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDwYAHpLpppBAaCw0YrP6OMBIpl7wJordan Peterson on the worst thing about Donald Trump

Hans senaste klipp ifrån idag... bara därför...

Från den oskuldsfulla svenska korporativismen till den gränslösa globalistiska fascismen... från vänster till höger...

Wiki... Synen på traditionella höger- och vänsterblock (liksom feminism och partipolitik) som representanter för olika av samhällets organ i kamp med helheten var avgörande för fascismens utveckling och världsåskådning. En rad forskare har därför, särskilt i modern tid, betraktat den som en radikal form av centerpolitik, med influenser från båda sidorna av den traditionella höger-vänsterskalan, alternativt som ett mellanting mellan dessa. Mussolini hävdade 1919 att hans rörelse skulle slå mot "högerflygelns bakåtsträvanden och vänsterflygelns destruktivitet".

Wiki... Tendenser till modifierade former av korporativism har även uppträtt i många moderna demokratiska system. Efter andra världskriget har länder som Sverige och Österrike, under långvariga socialdemokratiska maktinnehav, utvecklat korporativistiska drag med samförstånd mellan regering, fack och näringsliv (jfr. saltsjöbads-andan). I Sverige kommer detta också till uttryck genom myndigheters och organisationers inflytande i den centrala politiska besluts-processen, via det statliga remissinstitutet, reglerad i regeringsformen...

https://i.ytimg.com/vi/ozamG2ntIgA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCBy5VIsOPPr6naAIJJ3sECQ-P15QWho Are the Real Fascists?

Kanske är det centerextremisterna i gamla Svedala... jo faen, så är det...

fre 13 juli 2018

Corporate fascism är naturligtvis höger... ingen i den sfären betalar skatt... tvärtom så tar globalist-företagen emot skatt från den

korporativa allmänheten som är 

vänster...

Hur korkade kan vi medborgare egentligen vara... nog måste vi väl förstå att oligarkerna beskattar oss vanliga skatteknegare... hur kan dom bli så superrika om dom inte berikas med fiatpengar skapade, out of thin air, som det heter... för att sedan låna ut fiatpengarna till oss idioter...

Hur i helvitte kan ni små korporativa människor på vänster-sidan tycka likadant som dom riktiga globalist-fascisterna på högersidan... förakta lokalsamhället och nationens gränser till förmån för en gränslös fascism och då menar Sh riktig fascism som använder våld för att nå sina syften... eller vill ni kanske påstå att global miljöförstöring inte orsakar mänskliga offer på grund av cyniskt globalt vinstbegär... 

https://i.ytimg.com/vi/m6bSsaVL6gA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDjhSeDOYUONMHEIEA64_hZs6IM0AIs Fascism Right Or Left?

Fascism i sin mest ursprungliga familjära form, den Syndikalistiska, är lockande för gränslösa fantaster av korporativism men fascism är ju en imperialistisk ism som inte kan stoppas förrän den förgör sig själv...

https://i.ytimg.com/vi/5fbvquHSPJU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBHUOxz0jxoPoMGqWUSwA06MyfEdQFour Horsemen - Feature Documentary - Official Version

Corporate fascism, sa Bill... så sant som det är sagt, sa Bull...

När jag är hemma i Berlin brukar vi se de tyska tv-nyheterna och i direkt anslutning SVT Rapport. I de tyska nyheterna får man veta vad som har hänt. I de svenska vad man förväntas tycka...

Inom kulturen räcker det inte längre med att något är vackert, intressant eller skickligt framfört. Det måste finnas en vinkel, om inte klass så identitetspolitik. Och sådant som inte möter tidens ideologiska krav skall rensas ut ur bibliotekens hyllor, museernas samlingar och historiens rullor...

Till och med konstnärliga provokationer måste vara rätt sorts provokationer för att tillåtas. Misshagliga konstnärer kastas rent av i fängelse. Normkritiken måste vara rätt sorts normkritik, vilket är den nya tidens övergripande norm - som inte får kritiseras...

Själva språket skall förändras och sådant som egentligen bara är beskrivande och inte på något sätt illa ment fördöms plötsligt som kränkande. Den som inte håller tand för tunga kan råka illa ut...

Inget får vara sant eller falskt, rätt eller fel. Och skulle något ändå vara rätt eller fel, då beror det tydligen inte på vad någon gör utan vem denna någon är. Vilket är en spikrak väg till helvetet och total begreppsupplösning...

Det är helt klart DDR-vibbar i luften. Och - åter - är det i stort sett samma politiska krafter i rörelse. Jag känner igen socialismens ordningsmän när jag ser dem...

Jag är så hjärtligt trött på alla pekpinnar, all illa förtäckt propaganda, alla politiska glidningar, allt magsurt moraliserande och allt trams...

Jag vill att nyheterna ger en så korrekt bild av vad som sker som möjligt. Jag vill att konsten skall vara fri och kunna uppskattas bara för att den är vacker. Jag vill kunna läsa även texter som är skrivna av författare som uttryckte sig i enlighet med sin tids samhällsanda. Jag vill kunna se klassisk scenkonst som inte nödvändigtvis är intryckt i en politisk agenda. Jag vill att politiken skall grundas på fakta. Jag vill att människor skall hållas ansvariga för sina handlingar enligt den humanistiska måttstocken att man inte skall kränka andras frihet, säkerhet eller egendom. Jag vill se logik, rimlighet och respekt människor emellan...

Jag vill bli lämnad ifred.
Jag vill bli behandlad som en vuxen människa.
Jag vill ha rätt att tänka själv.

Vänstern förstör allt. Med vilje.Politikens makt måste minskas, och folkets frihet bli större...

Ett stabilt och fungerande samhälle växer underifrån. Det är decentraliserat. Det växer ur erfarenhet, kreativitet, entreprenörskap, frivilligt samarbete, ansvar och frihet. Det ger människor många alternativ att välja mellan, där det som fungerar bäst får mest plats. Det byggs upp spontant, av vanligt folk, utan order uppifrån...

Ett topp- och centralstyrt samhälle däremot... Ett sådant skapar köer, likriktning, otrivsel, konflikter och instabilitet. Det skapar single points of failure. Och när makthavarna samlar på sig mer makt än de kan hantera, då upphör även sådant som bör vara gemensam samhällelig kärnverksamhet att fungera...

Frihet bygger ett fungerande samhälle

Med samarbeta menar hon nog, samregera med... och det är ju inte särskilt tillrådligt om man inte tycker ungefär lika...

Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med?

Det beror på valutgången. Som det ser ut i dagsläget kan vi nog tänka oss att samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna...

Vi samarbetar gärna med högerextrema Kd...        för vi tycker nästan lika dant som alla dom andra utom Sd förstås...

Mp i Flen ansluter sig till den korporativistiska Sju-klövern... och den totalitära samverkansgruppens demontering av svensk demokrati...

tors 12 juli 2018

Den fascistiska grundtexten...

I det korporativa samhället är företaget grunden. Arbetare, tjänstemän och aktieägare har var och en sina sammanslutningar eller fackföreningar...

I valet 1924 blev Sverige en demokrati – ett land styrt av folkviljan där allas vilja fritt tilläts påverka politiken...

Till en början fungerade den svenska demokratin bra och den förde upp Socialdemokraterna till en unik maktposition i svensk politik. Partiet bars fram av en stark folkrörelse där kärnan var den då stora och underprivilegierade arbetarklassen. Även övriga politiska partier utvecklades till folkrörelser representerande olika grupper i samhället. Man kunde tydligt urskilja de olika politiska partiernas folkliga hemvist i de folkgrupper de representerade och människors valfrihet var stor. De politiska valen var meningsfulla eftersom de alltid påverkade den politiska inriktningen.

Den mycket starka ekonomiska tillväxten under efterkrigstiden har, som jag tidigare skrivit om, skapat en ny och snabbt växande maktfaktor i Sverige och i resten av världen. Framväxten av hundratals mycket stora och rika globalt opererande företag och banker har skapat en enorm förmögenhetsmassa i händerna på ett fåtal hyperförmögna ägare. Deras företags ekonomiska betydelse har vuxit ikapp flertalet nationalstaters och därmed har möjligheterna för dem att utöva politisk makt vuxit. År 1995 skrev Harvardekonomen David C. Korten boken When Corporations Rule the World där han visade hur de globala företagen snabbt var på väg att helt dominera den politiska maktutövningen i främst västvärlden, genom att utnyttja sitt ekonomiska inflytande för att driva igenom sin politiska agenda.

Den hyperförmögna finanseliten har med mycket stor framgång lyckats att helt erövra den politiska arenan i vårt land och i resten av västvärlden. De har bildat en rad överstatliga maktcentra, mäktiga lobbygrupper och organisationer för att på olika plan påverka den förda politiken så att den gynnar dem maximalt....

Resultatet är en globalistisk politisk agenda som kan sammanfattas i följade sju punkter...

Att eliminera alla restriktioner för kapitalrörelser och valutor... Att etablera fri rörlighet för varor och tjänster...                        Att ersätta nationella regelverk med överstatliga...                 Att privatisera flertalet offentliga verksamheter...                      Att rasera nationella gränser och skapa fri etableringsrätt...     Att eliminera ekonomiskt oberoende genom hög skuldsättning...                                                                      Att skapa fri konkurrens för arbetskraften genom fri rörlighet...

Kampen för att återinföra demokratin

Renegade Inc. is an independent knowledge platform for people who think differently...

Corporate fascism som så uppenbart beskrivs i filmen nämns inte med sitt rätta namn... nää, den fascistiska censuren är inte bra för affärerna...

Why Renegade Inc? 

In an era of great social and financial upheaval, some may claim our economic system has failed, but this is incorrect. The global economy is working exactly as it should, according to the rules upon which it has been set. 

But voters have deliberately been kept in the dark about these rules, and therefore lack the understanding of how the system really works that is required to get ahead. This has far-reaching consequences. 

The economic system we have today is based on a neoliberal model that has been rigged in favour of certain interests and has now veered beyond the control of democratic governments. 

Our mission at Renegade Inc. is to explain how we got to this point so we can prevent history repeating itself. Again. 

By looking at options that have not previously been considered, readers, creators, entrepreneurs,  business and community leaders can make better, more informed decisions, so that we can all begin to think differently about personal and public economic stability.

Simple Renegade Manifesto

 » Simplicity and transparency over confusing language and complexity.

» Small scale and distributed over large scale and centralised.

» Access of opportunity over monopoly and entitlement.

» Universal access to education over a commoditised education market.

» Value creation and real wealth over the creation of money and debt.

» Profit as a by-product of business over profit as the business motive.

» Conservation and collaboration over consumption and self-interest.

» Common sense and fairness over unjust rules and bureaucracy.

» Long-term working relationships over short-term financial relationships.

» Distributed democracy over representative democracy.

https://i.ytimg.com/vi/5fbvquHSPJU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBHUOxz0jxoPoMGqWUSwA06MyfEdQFour Horsemen - Feature Documentary - Official Version

Corporate fascism, sa Bill... så sant som det är sagt, sa Bull...

ons 11 juli 2018

 

Fascism från vänster och höger...

Förnekelse av medborgarnas vilja...

 

Att kuva, stuka, knäcka, trycka ned, tukta, kuscha medborgare med våld är den gamla fascismens

metod...

 

Att kuva, stuka, knäcka, trycka ned, tukta, kuscha medborgare med byråkrati är den moderna fascismens metod...

 

Mussolini skapade en stat inom staten, för att tjäna privatintressen som inte alltid var i harmoni med nationens allmänna intressen...

 

Kommunalfullmäktige i Flen skapade en kommun inom kommunen, för att tjäna privatintressen som inte alltid är i harmoni med kommunens allmänna intressen...

Sparreholmarn får åter ta till HAXs enkla beskrivning av korporativism för den svåra beskrivningen är verkligen svårbegriplig... fast fackpamparna borde ju kunna förklara det obegripliga... Sh tycker förstås att HAX borde betona fackets roll lite

mera... det är ju ändå dom som har hittat på korporativismen...   

Korporativism kan enkelt beskrivas som att politik och särintressen växer samman, utanför den demokratiska processen. Detta är något som går djupare och är mer förrädiskt än till exempel ekonomisk korruption. Här handlar det mer om samförstånd som flyttar makten in i fysiskt och mentalt slutna rum...Korporativismen har flera olika spelare. På ena sidan finns politikerna, det vill säga de som kan stifta lagar och fatta beslut som går särintressenas väg. Här finns också byråkratin, som ofta är minst lika tjänstvillig när det gäller att ordna tjänster, fint folk emellan. Och så på andra sidan, särintressena. Det kan handla om företag. Men det kan också vara fråga om till exempel fackföreningar, bönder, kommuner och olika slags intresseorganisationer. Man skulle även kunna nämna militären, det säkerhetsindustriella komplexet och religiöst motiverade grupper som exempel på särintressen...

Vem är hon, denne tuffa 

doktor i filosofi... Rebecca Hybbinette, som vågar jämföra Mussolinis Italien med socialdemokraternas Sverige... hon som skrivit... "Den Stora Myten" som är ett spår sprunget ur en avhandling om svensk social-demokrati. Författarinnan kommer från svensk arbetarklass, med en förmåga att finna stigar i ett underklassliv...

Törsten för bildning och utbildning ledde till Sofia, Bulgarien. Med möjligheten att utbilda sig, valde hon att studera filosofi, för att förstå sitt eget liv och varför det är som det är i hennes hemland. Den Stora Myten är en analys av svensk socialdemokrati, så som den lyfte en del och förtryckte andra...

Rebecca Hybbinette går igenom och förklarar hur SAP har lagt grunden för ett korporativistiskt samhälle, en grund som är en förutsättning för ett fascistiskt samhälle. Socialdemokratin är inte detsamma som fascism, enligt Rebecca Hybbinette, men socialdemokratin har lagt grunden för ett fascistiskt samhälle. Nu klarar inte socialdemokratin av att jaga bort den överbyggnad som kommer att fullfölja den fascistiska kuppen...

Denna bok ges ut 30 år efter den är skriven. Det är ett tidsdokument. Den visar tyvärr att författarinnan förutsåg flera saker för 30 år sedan. Den är viktig idag, då den kan väcka och ge en möjlighet att förhindra den politiska överbyggnaden att acceptera fascistiska värderingar i det tysta. Läs den som ett dokument från 1980-talet. Förstå den som en varning idag...

Mussolini skulle vara lycklig ifall han levde i Sverige idag. Korporativism som han byggde sin italienska fasciststat på, hade en primitiv grund. Stora delar av det italienska folket var analfabeter, feodala klanstrukturer rådde inte bara på Cicilien, industin var outvecklad. Men likväl förmådde han att sammanföra olika intressen i en gemensam styrning som han ledde med hjälp av en våldsapparat. Vad har det för likheter med Sverige?

Sverige är ett samhälle där vi har lärt oss att organisera oss. Skall vi genomföra någonting, måste vi organisera oss. Skall vi leda politiken, skall vi föra fram något intresse av stort och smått, vet vi, att vi måste organisera oss. Joe Hill, Joel Hällström var svensk och han sa, organisera, organisera, organisera. Det gör vi. Vi organiserar oss i kvartersföreningar, i föräldraföreningar, penisonärsföreningar, fackföreingar, företagarföreningar, politiska föreningar…ja i allt.

De stora och tunga föreningarna, som fackföreningar och företagsföreningar…ja, de som har sedan Saltsjöbadsavtalet på 30-talet, tillsammans att besluta om löneläge och arbetsvillkor, har funnit varandra. Topparna av alla stora organisationer, institutioner, departement… umgås med varandra i den berömda svenska modellen.

Ett korporativt samhälle – vad är det? | Rebecca Hybbinette

tis 10 juli 2018

En mörkerman, rent bildligt alltså... fackföreningar är en viktig del av den korporativa staten... så kan man väl säga utan att bära falskt vittnes-börd... en Storfackpamp och makt-människa som Storwaldsson kan ju 

aldrig vara Syndikalist, även om slutmålet är det samma... ett korporativt samhälle... en bra bit på väg, har dom kommit...

Från  Fascism – fult ord på avvägar

Engdahl och hans krympande skara i Nysvens­ka rörelsen odlade idén med den korporativa staten, framtidens friska samhälle när kapitalismens och kommunismens tankegods visat sig vara förbrukat...

Ett standardverk i ämnet är Eric Wärenstams Fascism och nazism i Sverige, skrivet för nära 40 år sedan. Han går till den fascistiska grundtexten:

”I det korporativa samhället är företaget grunden. Arbetare, tjänstemän och aktieägare har var och en sina sammanslutningar eller fackföreningar. Alla företag i samma bransch är sammanslutna i ett syndikat. Inom detta utser alla fackföreningar representanter till fackförbund, som i sin tur utser det syndikala rådet. Dessa är sammanförda i korporationer – jordbruket, industrin, handeln, bankerna, trafikväsendet, de fria yrkena. Fackförbunden sänder sina representanter till en korporativ riksstämma, industririksdagen, jordbruksriksdagen och så vidare.”

Om du har sett LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson och Petter Stordalen i ett förtroligt samtal är det inte alls konstigt. Stordalen betraktas som den ”gode kapitalisten” som vill göra rätt för sig och gärna hakar på det som är politiskt korrekt för tillfället...

Men det kan också bero på att Stordalen har en hotellrörelse ihop med LO. Sedan 2014 är LO fastighetsägare till elva av Stordalens hotell. De ägs ihop med Östersjöstiftelsen, som startades med pengar från löntagarfonderna 1994...

Men semesterfirare kan bo även i andra i LO-anläggningar. LO äger Örenäs slott mellan Landskrona och Helsingborg, och semesteranläggningen Riva del Sole (till 68 procent) som ligger i Toscana i Italien.

Under Riva del Sole-bolaget fanns tidigare ägande i semesterbyn La Serra i södra Italien. Det såldes 2014 för 4,1 miljoner kronor. Ett ofattbart lågt pris för en anläggning med 230 marklägenheter, restaurang, pooler och tennisbana tycker italienska åklagare som nu utreder om affären gjorts med skumma aktörer som har samröre med maffian.

LO äger sedan tidigare ett 20-tal fastigheter varav ett tiotal i Stockholm representerar det största värdet. Flera av dessa ligger intill Norra Bantorget.

Via sitt ägande i Folksam äger också facken (LO, TCO och Saco) fastigheter för sammanlagt 33 miljarder kronor, varav de flesta är kommersiella fastigheter.

Ägandet av hotellfastigheterna finns i bolaget Bantorget Förvaltning. Grundkapitalet där kommer från att LO i två omgångar – 1996 och 2009 – sålde större delen av sitt ägande i Aftonbladet till norska mediekoncernen Schibsted. Kvar i LO:s ägo är 7,2 procent, och de har kontrollen av tidningens politiska färg genom rätten att utse politisk chefredaktör...

Hotellkungen Karl-Petter Storwaldsson

mån 9 juli 2018

För tio år sedan kunde gammelmedia, Borås Tidning, fortfarande skriva om fascism på ett objektivt sätt...

Kraftuttrycken, skällsorden, invektiven, svordomarna drabbas inte sällan av det oblida ödet att mista sin substans och därmed sitt existens-berättigande, detta på grund av överkonsumtion. Vem blir chockerad av ett kraftord utan kraft, krut och kläm? Det blir bara gäspigt att höra TV-producerade detektiver uppträda som ungar i trotsåldern, tuggande den ondes namn i fantasilösa varianter...

Om ett ord har sin ursprungliga mening och denna lakas ut av överdrivet användande, vad gör man då när termen verkligen behövs i sin genuina betydelse? Då står man där utan ord, eftersom poängen är bortglömd...

”Fascism” har blivit ett sådant slappt använt uttryck, inte minst på kultursidorna. Och det är självfallet i sin ordning, såvida det är fascism som avses och inte nazism eller rasism i allmänhet eller något annat som det finns skäl att avsky. Det vill säga: nazism kanske man inte direkt vill dra till med, det var ju den som underhöll elden i krematorierna och det vore ändå att pådyvla ovännerna väl skumma egenskaper. Fascism låter snäppet mer rumsrent.

Den nysvenska – det vill säga fascistiska – korporativismen fungerar emellertid bara om folkmakten kan ingripa, ”dömande och reglerande”. Wärenstam citerar Per Engdahl: ”Det är fåfängt att spjärna emot statsingripande i näringslivet. I den nysvenska folkstaten är rege­ringen den över de skiftande samhällsintressena stående regulatorn.”

Ett fast organiserat näringsliv under en allsmäktig statsledning och ett allenarådande parti, det blir alltså kontentan. Teorierna praktiserades också i Italien, utan illusioner eller löften om demokrati, i varje fall inte i någon parlamentarisk mening.

”De som tror att nationalsocialismen var en konservativ rörelse, en förstucken borgerlighet, skulle ha nytta av att läsa Lindholms privata brev vid denna tid,” reflekterar Wärenstam.

Ledmotivet i hans och fascismens propaganda var emellertid antikommunismen men framför allt rörelsens särmärke, det som gör en fascist till fascist: strävan efter den korporativistiska staten. Den salufördes som svensk socialism – behändigt kombinerad med antikommunism – och med allt starkare tillsats av antisemitism.

Fascism – fult ord på avvägar

sön 8 juli 2018

I sitt Almedalstal var Jimmie Åkesson jordnära och rakare än någon annan partiledare. Han vädjade till människors sunda förnuft istället för till känslor. Han vill göra något åt människors oro, snarare än att underblåsa dem... Åkesson vill förena socialism och konservatism... är det så som han sagt vid något tillfälle...

Alla ismer är inte ideologier... Vad är då en politisk ideologi? Begreppen politik och ideologi är två av statsvetenskapens mest omdebatterade koncept. Mängder med definitioner trängs sida vid sida.

Förenklat uttryckt skulle man kunna säga att en politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer och värderingar om hur samhället är nu, ska vara, samt hur förändringar ska utföras för att uppnå "idealsamhället"...

Några nya politiska ideologier sen kommunismen växte fram på 1800-talet har vi inte sett röken av... kommunismen var kanske en protest mot konservatismen i börja på 1800-talet som i sin tur  var en protest mot liberalismen på 1700-talet som i sin tur var en protest mot absolutismen efter medeltiden och feodalismen under medeltiden som avlöste 2000 år av imperalism...

Vissa tycker att Nazism och Fascism är politiska ideologier... andra tycker inte att dom platsar bland dessa... deras politiska idéer och värderingar är inte sammanhängande och begripliga för Sh åtminstone...

Förklaring... perioden mellan 1500-talet och 1700-talet brukar ibland kallas för "absolutismens tid" eller "enväldets tid", eftersom många av de europeiska staterna då präglades av en stark, enväldig och absolut kungamakt. Kungen eller drottningen besatt i stort sett all makt i samhället...

Nåja, dagens väljare bör lära sig betydelsen av kommunism, liberalism och konservatism... det räcker långt... annars blir det trassligt...

 

Åkesson ser sitt parti som garanten för att svensk politik ska läggas om efter valet och bryta med den misslyckade politik de gamla partierna fört. ”Vi är garanten för att de andra partierna aldrig någonsin igen kan ta Sverige tillbaka till den totala kravlösheten som rådde i decennier.”

Kort sagt, Åkesson talade om vardagliga problem och verkliga lösningar, därtill på ett både lättsamt och konkret sätt. Det var jordnära, tydligt och engagerat. Det handlade om de verkliga skiljelinjerna i politiken inför valet. Det mest relevanta talet i Almedalen denna vecka... tycker en gammal centerextremist...

Jimmie Åkesson var lika folklig som segerviss

lör 7 juli 2018

"Godheten" har några år på nacken och ni har säkert sett glimtar ur filmen gjord av Stefan Jarl... Sh är lika säker på att ni inte har sett hela filmen... ni gillar ju inte godhet... om ni inte får 

bestämma själva vad godhet betyder...

har ni en girighetsknorr i röven... 

Vad är ekonomi... en vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete... sa Strindberg...

Vi har alltid vetat att hämningslös girighet var dålig moral, numera vet vi att det är dålig ekonomi... sa Rosevelt

Godheten är en svensk dokumentärfilm från 2013 i regi av Stefan Jarl...
Godheten spelades in efter ett manus av Jarl och Berggren och producerades av Jarl. Den fotades av Joakim Jalin, Ditte Lundberg och Jarl och premiärvisades 27 januari 2013 på Göteborgs filmfestival. Den hade biopremiär 15 februari 2013.
Sveriges television köpte in filmen, men ansåg sedan att den innehöll "starka politiska åsikter" och var för kontroversiell för att visa under valåret 2014, så visningen av filmen sköts upp...

https://i.ytimg.com/vi/-HvbEJAfeXk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDPfhon7OnPdpHfBrMGoX9asRa6gQGodheten

Energiprincipen eller lagen om energins bevarande, är termo-dynamikens första huvudsats och innebär att energi inte kan skapas eller förstöras, utan endast omvandlas från en form till en annan...

 

https://i.ytimg.com/vi/mP200dC5rDI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBDvWSeZXILtZA08mPy1VtIlaNkxQEnergiprincipen

Sparreholmarn överlåter till er att bedöma om vertikal stadsodling är räddningen för jorden som helhet... går det åt mindre energi att producera mat i stan än på landet... kanske lurar Hassle och Plantagon oss matvrak upp på läktaren...

Illustrerad Vetenskap... om vi ser jorden som en helhet, så finns det i ren mängd nog med dricksvatten för all framtid. Det vatten vi dricker, oavsett om det kommer från vattenkranen, från en flaska eller kanske direkt från en källa, har nämligen i slutänden sitt ursprung i nederbörden, och det faller betydligt mer nederbörd än den totala mänskligheten någonsin kan dricka...

Tar dricksvattnet slut?

Plantagon

Vi kan nog vara överens om att vertikal hydroponisk odling

inte är lösningen på jordens matproduktion i sin helhet... det

hindrar ju inte Hassle att försöka utveckla lokala produktions-metoder utan skattesubventioner...

fre 6 juli 2018

Dom gamla korporativa parhästarna i Flen, sam-verkan till döds... typexempel på korporativistisk samman-växt... Ni minns väl den osannolika och korrupta historien om Esplanad, kockskola, glassmuseum, Unilever, konsulter, tekniska kontoret, byggnadsnämnd och alla tystlåtna marionetter med Falk, Berglöv, Gustavsson, Martinsson, Rikse och Finstorp i spetsen...

Journalisten och gamle flenarn Hans Hassle kan konsten att skörta upp, pungslå myndigheter

skattepengar... femton miljoner från Linköpings skattebetalare... hur många miljoner har han fått från Flens skattebetalare... efter väldigt många år har varken Linköping eller Flen fått en krona i återbäring... så det kan bli när korporativismen får härja, om inte helt fritt, så åtminstone rasande odemokratiskt... det är ju inte meningen att skattepengar ska gå till att finansiera utvecklingen av utvalda företags affärsideer...

ETC... Brukbar mark minskar snabbt...

Att världen står inför ett omfattande omställningsarbete är de flesta forskare inom fältet överens om. Tillgången till brukbar odlingsmark minskar snabbt som en effekt av försurning, erosion och bebyggelse. År 2050 kan så mycket som 30 procent av jordbruksmarken vara förstörd, enligt forskare. Samtidigt sinar världens vattenreserver och utsläppen från jordbruksindustrin måste minska drastiskt om vi ska nå Parisavtalets mål...

Matalarmismens exploatörer lever på folks rädsla... liksom klimatalarmismens exploatörer... Sparreholmarn har svårt för självgoda frälsare... egenintresserade affärsmän som utger sig för att rädda världen...

  

Så blev tidningsarkiv till stort växthus

tors 5 juli 2018

Sparreholmarn vill påminna om att SD och klassiska liberaler är varandras motsatser...

HAX... Ibland kan jag få för mig att det ligger i medias intresse att lyfta SD. Det skapar oreda och buller, som i sin tur säljer lösnummer och ger klick. Partiet väcker starka känslor, vilket är rubrikvänligt. SD är ständigt kontroversiellt och i konflikt, vilket är den dramaturgi media lever på...

Dessutom är det enkelt för lata journalister att koka ihop något kontroversiellt om SD. Tidningssidorna måste ju trots allt fyllas innan pressläggningen...

De övriga politiska partiernas beröringsskräck inför SD tar sig ibland häpnadsväckande uttryck. Allt som SD säger eller pekar på förnekas reflexmässigt av de andra. Allt. Även sådant som är uppenbart och observerbart. Vilket skapar en förvirrad situation där även relevant kritik mot SD riskerar att komma bort...

Om man försöker hålla mer än en tanke i huvudet åt gången, då är det faktiskt möjligt att SD kan ha rätt i sin beskrivning av ett eller annat problem – även om de inte har några rimliga lösningar att komma med...

I detta perspektiv är det dessutom viktigt att skilja på SD:s väljare och SD. Det bör framstå som fullt begripligt varför folk röstar på dem, även för den som inte delar partiets idéer. Därför går det helt galet när politiker, media och gapvänstern ger sig på väljarna snarare än partiet. En relevant jämförelse kan vara Hillary Clintons »basket of deplorables«. Sådant bara stärker SD-väljarna i deras övertygelse...

Slutligen kan jag tycka att den nuvarande situationen med tre block i riksdagen inte är så dum. Den hindrar att något av blocken kan göra helt och hållet som det vill, med egen majoritet. Den kan möjligen i någon mån minska antalet beslut som går ut på att styra och ställa över folk. Och den återför helt klart makt till riksdagen...

Kanske är det så att det etablerade politiska Sveriges upprördhet inte så mycket handlar om SD och partiets politik, som om det faktum att treblocks-situationen i riksdagen saboterar elitens egna maktambitioner...

Den politiska elitens SD-neuros

  

                                                      

ons 4 juli 2018

Då och då har Engellau skrivit om det märkliga faktum att den officiella svenska återgivningen av den första satsen i den första artikeln i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna skiljer sig från, vad han har kunnat konstatera, de flesta andra länders...                                              

Man kan inte värdesätta en människa, men postmoderna irrhjärnor gör det ändå. Engellau gör som Sh, rådfrågar herr Google om förutsättningarna... ord har nästan alltid en specifik betydelse... "värdighet" är ett svårt ord visserligen men använd i rätt sammanhang är betydelsen solklar liksom "värde" i detta sammanhang är uppåt väggarna...

Det som skiljer de två grupperna av formuleringar är att den första säger att människor är lika i värdighet medan den andra hävdar att människor är lika i värde. Spelar det någon roll?

Jo, det gör det. När jag söker i synonymordboken efter ”värdighet” kommer följande förslag: stolthet; pondus, takt, stil, nobless, grandezza, rang, titel, ställning

”Värde” genererar dessa alternativ: pris, belopp, betydenhet, förtjänst, betydelse, vikt, kaliber, dignitet, halt, beskaffenhet, bonitet, nytta, gagn, utbyte.

Jag medger att de två orden har släktskap, kusiner liksom, men deras inneboende natur skiljer sig avsevärt. Värdighet handlar om respekt, värde om pengar.

Jag tror att FN menar just att vi ska behandla andra människor med respekt. Det betyder att inte utsätta andra människor för tortyr, våldtäkt, förolämpningar eller annan förnedrande behandling. Till och med när man dömer en massmördare till livstids fängelse så bör man visa vederbörande respekt, inte för hans hemska dåd, utan för att han fortfarande tillhör vår mänskliga gemenskap hur illa vi än tycker om honom...

Vad tycker ni är värdighet, gott folk... Sparreholmarn har vid flera tillfällen erfarenhet av sjukvårdens bristande respekt för människors värdighet... vem har inte det förresten... det hände sig vid det här speciella tillfället för ett antal år sedan att Sh var inlagd på sjukhus nån vecka eller så... Sh förvarades i en sjuksal med fyra bäddar och fyra gubbar... efter ett par dar byttes en gubbe ut mot en äldre dam!!! som hade problem med magen... hon fick sin blöja bytt bakom ett nödtorftigt skylande draperi... hennes klagan ekade i salen... jag vill dö... jag vill dö... Sh föjde kampen på fem  meters håll... en natt byttes hon ut mot en annan kvinna!!!... damen med diaréerna klagade inte längre... kampen var slut... bristen på respekt för människors värdighet blev knivskarp den natten...

Värde eller värdighet

tis 3 juli 2018

Alla vet vi vid det här laget att människor inte är lika mycket värda...

I Sverige har jämlikhet kommit att bli en ny slags religion, vars tros-bekännelse lyder "Alla människors lika värde". Ingenstans i naturen finns dock någon sådan jämlikhet. Skolans värdegrund om allas lika värde, NA 16/12, bygger nämligen på en svensk felöversättning av det franska originalet av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna...

Den engelska versionen lyder:

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in spirit of brotherhood.

Den tyska versionen lyder:

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernuft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.

Medan den svenska versionen lyder:

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot var andra i en anda av gemenskap...

I den engelska respektive tyska versionen heter det equal in dignity respektive gleich an Würde, vilket inte är detsamma som lika i värde.

Den engelska (dignity) och tyska versionen (Würde) talar om vad som på svenska blir värdighet och för tankarna till respekt för alla människors värdighet, medan den svenska versionen (lika i värde) för tankarna till jämlikhet. Översättningen från franska av motsvarande ”brotherhood” och ”Brüderlichkeit” med ”gemenskap” är inte heller korrekt.

Artikel 1 i FN-deklarationen om mänskliga rättigheter bör sålunda översättas:

Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap...

Alla människor lika värde är en felöversättning

mån 2 juli 2018

Webb-TV av postmodernismens eviga frågemaskiner... Ganman är väl för gammal kanske men dom utfrågande postmoderna pratmakarna tycks sakna ideologisk kompass...

Vad betyder webb... en försvenskad (två ben) förkortning av... en datateknisk term...

World Wide Web, www-funktion på internet med vilken en datoranvändare hämtar hem multimedial information...

Sh kallar det Webb-TV, Webb-radio och Webb-text/bild... i brist på svenska begrepp inom området Media...

Här är Sveriges största poddar

https://i.ytimg.com/vi/STu5X0RyLNY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDHUrYg7wNYkW34w7QLjzdEMxXqkwFRANKT: Malin & Sargon med Jens Ganman (författare)

https://i.ytimg.com/vi/IiKwibRBkvw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLD25pIRIggMNzw6A9ZH1i8JH-efGQFRANKT: Malin & Sargon gästas av Aron Flam (satiriker)

En som växer i betydelse...

Prov på Ganmans skrivkonst... en krönika i ÖP...

Att avskaffa kungahuset, som vissa vill, blir i praktiken en krånglig, troligen omöjlig historia.

Så glöm det, alla ni som tycker att tanken att vissa föds bättre än andra gränsar till fascism. Glöm din dröm, som det brukar heta. Däremot borde det inte vara vare sig praktiskt, eller opinionsmässigt, omöjligt att omvandla Huset Bernadotte och den svenska monarkin till ett vanligt, hederligt AB. De senaste tio åren har det ju dragit en våg av privatiseringsiver över landet. Vård, skola, omsorg. Allt ska ”konkurrensutsättas”.Allt ska ”effektiviseras”.

Wallenbergarna drar redan in fett med flis på sina friskolor och privata vårdbolag som Attendo Care, som har som affärsidé att tänja på gränserna för vad man får utsätta en stackars utarbetad 20- eller 30-talist för. Inget är längre heligt. Inte ett skit. Så monarkin borde förstås heller inte vara det – i konsekvensens namn. Kungen & Silva borde utan problem kunna drivas som ett AB. Så kan vi skattebetalare köpa timmar av bolaget när något statligt evenemang behöver hottas upp lite.

Resten av tiden kan de stackars jagade jävlarna göra som de vill. Supa, nuppa och grilla flintastek som vanliga svennar. Inget tjabb om att de kostar staten en massa pengar, eller att de semestrar i St Tropez. Som egna företagare disponerar de almanackan godtyckligt; säljer sin pompa och ståt till högstbjudande. Uppträder på företagsfester om de så vill, som vilket hårt arbetande coverband som helst.

Visst, det blir en liten skarv när man går från att vara statlig egendom till att bli fria entreprenörer, men med tiden glöms det där bort och ingen märker nåt, förutom de som hanterar faktureringen. Drottningholm etcetera får de naturligtvis hyra av staten – till marknadsmässiga hyror. Och tycker de att det blir för dyrt kanske det blir nån Skandiadirre som flyttar in i stället, vem vet?

Ni kanske tror att jag skojar med er, att jag raljerar och gör mig lustig, men alls icke. Det här skulle bli en win-win-situation, som de varggrinande nyliberalerna brukar uttrycka saken när det ska privatiseras nåt demensboende eller dylikt. Äta kakan och ha den kvar. Det är så vi vill ha det i Sverige 2010. Och tänk Vickan och hennes syskon – som från och med den dag aktiebolaget reggas hos Bolagsverket kan skita högaktningsfullt i vilka de gifter sig med.

Fan, vad skönt för dem! Ut med mögliga gamla begrepp som koncessionsordning och kognatisk tronföljd. In med nya som marknadsandelar och varumärkesbyggande. Och så bäst av allt: Bernadotte AB kan så småningom introduceras på börsen. Då kan även lilla du bli ägare till en del av härligheten. Och gå på bolagsstämma. Och kräva mer vinst. Vilket är vad allt handlar om. Snöd vinning. Även i de bästa familjer...

sön 1 juli 2018

I flera bloggtexter har jag kritiserat dogmen om alla människors lika värde. Det är inte så svårt, eftersom påståendet är absurt och ungefär lika trovärdigt som jungfrufödsel eller paradiserbjudandet om 72 jungfrur till självmordsbombare och andra muslimska martyrer. Det är därutöver en dogm som är oförskämd – jag hittar inget bättre ord – eftersom anhängarna självklart anser sig vara av en bättre sort, vilket de visar genom att kalla oss, som påpekar kejsarens nakenhet, för nazister, rasister, populister och … ja … jag ska inte tjata om allt det där, men jag kan lugnt säga att jag känner mig moraliskt överlägen dessa förnumstigt moraliserande skitstövlar och intellektuella dvärgar...

Uj så fula ord!! Då är jag väl inte bättre än de är? Jo det är jag visst, för jag har aldrig låtit en dogm, i varje fall inte en så uppenbart orimlig, ta kontrollen över mitt förstånd. Det finns många människor som är mindre värda än jag, liksom det finns de som är mer värda – såväl i mina egna som i andras ögon...

Nå, biologi och genetik rubbar inte antirasisterna. Vetenskap är inte en tillräckligt hög stege för att klättra över de barrikader som skyddar deras ”fake reality”. Antirasisterna anser nämligen att rasismen inte bara är moraliskt klandervärd utan också representerar ett totalitärt samhällsskick, vilket är anledningen till att den med alla medel måste bekämpas, också med lögner. Och det är klart, att för en stat som likt Sverige, där den politiska eliten – givetvis utan att fråga medborgarna – skrivit in i grundlagen att landet är mångkulturellt, ter sig antirasismen som nödvändig...

Summan av kardemumman är att det inte går att skapa ett mångkulturellt samhälle med mindre än att alla de många kulturerna upplöses. Om detta projekt skulle lyckas, vilket det aldrig kommer att göra, blir det inte ett mångkulturellt utan ett totalitärt samhälle. Hur vi än bär oss åt kommer vi aldrig att uppnå det mångkulturella idealsamhälle som våra politiker enligt grundlagen – och om man får tro dem själva – redan har förverkligat. Det som istället händer, och nu rör vi oss inte längre i fantasins värld, är att Sverige avancerar längs den totalitära axeln. Det mjukt totalitära samhälle vi i dag lever i kan givetvis hårdna och det kommer det också att göra, om vi inte – helst på demokratisk väg – lyckas befria oss från den härskande makteliten...

Det Nietzsche gör är att ställa upp staten och folket mot varandra. Han menar att folket är den organiskt framvuxna enheten, medan staten är någonting konstruerat, en ondska som tar herraväldet över folket. Där staten har makten finns inget folk och där folket har makten – vilket enligt Nietzsche är det eftersträvansvärda, finns ingen eller en mycket svag stat. Staten vill göra alla människor lika och på så sätt utrota folken, vilket ju stämmer rätt bra med ovanstående resonemang. Genom att påstå att alla människor är lika mycket värda, så tar staten ifrån människan hennes storhet, individers megalothymia. Den demokratiska staten ställer upp medelmåttan som ideal, en medborgare som nöjer sig med att få sina behov tillfredsställda, men som saknar förmåga att höja sig över sig själv...

Fukyuama gör en så bra sammanfattning av Nietzsches rädsla för denna nya människa, att jag avundsjukt önskar att jag själv hade skrivit den:

Nietzsche trodde att ingen verklig förträfflighet, storhet eller ädelhet var möjlig annat än i aristokratiska samhällen. Med andra ord: sann frihet eller skaparkraft kunde endast uppstå ur megalothymia, det vill säga begäret att bli erkänd som förmer än andra. Även om folk var födda jämlika skulle de aldrig satsa allt de hade, om de bara ville bli lika alla andra. Ty begäret att bli erkänd som överlägsen andra är nödvändigt, om man själv ska kunna känna sig överlägsen. Detta begär är inte bara grunden för erövring och imperialism, det är också villkoret för skapande av allt annat som är värt att ha i livet, vare sig det är frågan om stora symfonier, målningar, romaner, etiska regler eller politiska system. Nietzsche framhöll att varje form av verklig förträfflighet ursprungligen måste bottna i missnöje, en jagets klyvning av sig själv och slutligen en kamp mot jaget med allt det lidande som detta för med sig: ”man måste fortfarande ha kaos inom sig för att ge liv åt en dansande stjärna”...

Megalothymia

En term som myntades av Francis Fukuyama och som byggde på Platons uppfattning om själens andliga del, som driver tyranniska ambitioner; tvånget att vara överlägsen andra...

lör 30 juni 2018

HAX tycker... den härskande politiska och byråkratiska klassen har helt enkelt gapat över mer än den mäktar med. Att samla makten över allt och alla till ett fåtal händer och sedan inte kunna hantera situationen visar sig nu vara en klen plan...

Inte desto mindre är det en medveten plan. Under decennier har politiken – understödd av väljarna – urholkat civilsamhället, kastrerat den fria ekonomin, eliminerat incitament för arbete och ansvar, byggt system som strider mot ekonomins lagar, satt det sunda förnuftet på undantag och invaggat generationer i inlärd hjälplöshet. Det vi ser just nu borde inte komma som någon överraskning för någon...

Om man vill återställa ordningen måste till att börja med makten decentraliseras och återföras till folket, civilsamhället och marknaden. Spontan och erfarenhetsbaserad utveckling som kommer underifrån fungerar bättre och är mer stabil än centralstyrning. Valfrihet mellan olika alternativ skapar större förutsättningar för att människor skall bli tillfreds än den toppstyrning som menar att en storlek måste passa alla...

Ett samhälle med frihet, ansvar, respekt, ordning och tillit

HAX tycker... det borde vara uppenbart för alla: Att ha en gemensam flyktingpolitik utan vare sig innehåll eller kontroll över den yttre gränsen är ohållbart...

Fattiga människor i fattiga länder har uppenbara och starka incitament för att ta sig in i EU. Vissa tror de skall få jobb, andra är bara lycksökare i största allmänhet - och de flesta av dem kommer att hamna i någon form av utanförskap och bidragsberoende. Vilket är ohållbart i längden...

Med risk för att vara tjatig, vill jag peka på den enkla och frihetliga princip som borde gällt från början: Människor skall ha frihet att bo var de vill. Men inte på andras bekostnad. Gränsen för denna frihet går, som för all annan frihet, där man kränker någon annans frihet, säkerhet eller egendom...

Det borde bara finnas ett rimligt förhållningssätt: Vill man bo i Sverige eller EU, då måste man visa att man kan försörja sig själv. (Till exempel genom arbete, förmögenhet eller att någon annan ikläder sig det totala ekonomiska ansvaret.) Och då får man finna sig i att leva i en västerländsk sekulär demokrati, där individens frihet skall respekteras och där reglerna gäller lika för alla...

Människor skall få bo var de vill. Men inte på andras bekostnad.

I ett rimligt, liberalt samhälle är det fullständigt ointressant om någon är gul, brun eller svart, har en viss religion, har originella sexuella preferenser eller identifierar sig själv som en lyktstolpe...

Det enda som verkligen definierar individen gentemot resten av samhället är hennes egna handlingar gentemot andra. Det vill säga sådant som hon själv har ansvar för och kontroll över...

I ett fritt samhälle – och speciellt i en fri ekonomi – är meriter den rimliga urvalsfaktorn när till exempel en tjänst skall tillsättas. Helt enkelt för att det är vad som är mest rationellt, lönsamt och mest gynnar arbetsgivaren...

I det offentliga måste urval efter meriter vara en absolut princip. Detta då staten inte skall ta några andra hänsyn än bästa möjliga utfall för medborgarna. Då är det meriter och lämplighet som måste styra, inte partibok, kön eller ursprung.

För att återvända till identitetspolitiken finns skäl att anta att dess klassificering av folk är direkt kontraproduktiv. Människor blir då inlåsta i vissa kollektiv vars medlemmar antas inte kunna rå sig eller klara sig själva. Och de enstaka som lyfts fram genom positiv särbehandling kommer alltid att få leva med andras misstanke om att de befinner sig på sin post på andra grunder än lämplighet och meriter...

Identitetspolitikens missriktade välvilja

fre 29 juni 2018

Globalismen kan inte ge den mångfald och de nyanser väljarna, demokratierna och världen behöver. Nyligen hölls en globalistträff i Europahuset i Stockholm, arrangerat av ”EU-kommissionen i Sverige”, franska och tyska ambassaderna i Stockholm. Det rapporteras att panelen vid seminariet inte förstod varför inte alla människor blivit lyckliga av den berikning kulturellt och materiellt som globaliseringen bringat...

Jag håller det inte för omöjligt att denna metrosexuella livsstil endast passar ett fåtal människor och att de som hyllade den är besvikna över att verkligheten inte gav stöd åt dekadensen. Metrosexualitetens arvtagare, eller om de möjligen är dess regissörer, globalisterna, trodde att de kunde förföra och förslava en hel värld med konstgjorda narrativ och nöjen. När verkligheten visat sig motståndskraftig mot den låtsasvärld globalisterna erbjöd världen, faller också förtroendet för globalisternas politiska partier och deras nickedockor...

Globalismens budbärare världen över, oavsett de är politiker eller publicister verkar missta socialdemokrati och socialliberalism för demokrati. Som om dessa ideologier och partier är de enda som kan förvalta demokratin, de enda som representerar en demokratisk idé. De inser inte självmotsägelsen i ett sådant synsätt. Det gäller både i Europa och i nya världen. Men motståndet mot dessa dumheter växer. De kallar det föraktfullt populism, höger-populism eller högerextremism, vilket bara visar hur långt till vänster globalisterna spårat ur...

Globalisternas dislokation från verkligheten

En gammal centerextremist gråter en skvätt över sitt gamla parti...

Mats Jangdal... väljarna vill inte ha självgoda egen-nyttiga politiker som mästrar dem. När väljarna säger ifrån och vänder dem ryggen, då äntligen fungerar demokratin...

Mats Jangdal... när Annie Lööf gjorde avbön från sin nyliberala hållning ljög hon om vem hon är. Hon ljög för att hon hade insett att hon skulle inte tillåtas vara partiledare med en nyliberal hållning. Hon valde att ljuga för att nå en position. I samma ögonblick gjorde hon sig omöjlig som partiledare och än mer som statsminister. Hon vet om det och hon har skämts för det sedan den dagen...

Sparreholmarn påminns alltid om den gamla sagan... bröderna Grimms Hans och Greta... när Annie Lööf kommer på tal alltså...

Hans och Greta är barn till en fattig skogshuggare och familjen svälter. Deras styvmor övertalar mannen att överge barnen i skogen. Hans och Greta, som hört vad de vuxna planerat, samlar vita stenar och kastar dem på stigen genom skogen. Dessa hjälper dem sedan att hitta tillbaks till hemmet igen när de lämnats ensamma. Efter en tid blir barnen än en gång ledda ut i skogen och övergivna. Denna gång strör barnen brödsmulor längs stigen för att de skall hitta hem igen, men fåglarna äter upp alla brödsmulorna, och Hans och Greta går vilse i skogen...

Trötta och hungriga kommer barnen fram till ett litet hus. Det är gjort av bröd, täckt av kakor och med fönster gjorda av genomskinligt socker, och de börjar att äta av det. En gammal gumma som bor i huset, bjuder dem på pannkakor med socker på, äpplen och nötter. Barnen anar inte att de råkat ut för en häxa vars mål är att lura in barn, göda dem, tillreda dem och sedan äta upp dem. Häxan sätter Hans i en trång bur för att han skall bli fet, och tvingar Greta att hjälpa till i hushållet...

När häxan planerar att laga till barnen i ugnen, säger hon åt Greta att gå in i den för att se efter om det var tillräckligt varmt. Men i stället lyckas Greta lura in häxan i ugnen och stänga luckan. Medan häxan brinner upp, plockar Hans och Greta med sig alla pärlor och ädelstenar som finns i häxans hus. Sedan beger de sig ut i skogen och efter en lång vandring hittar de hem till sin stuga och återförenas med fadern, men styvmodern har dött. Med häxans rikedomar lever de tre lyckliga i alla sina dagar...

Bedragaren Annie Lööf

Mats Jangdal... immigration i stor skala kan ses som icke-militär invasion. Sker den utan kontroll och restriktion finns det utanför varje nations gränser, även Kinas, så många människor av annan kultur att en storskalig invandring skulle få samma kulturella effekter som ett framgångsrikt invasionskrig mot en nation eller stat...

Höger eller vänster spelar här ingen roll. Den enda frågan att besvara är denna. Vill vi själva bestämma utveckling, förändring, med mera i vårt eget land? Eller kan vi likgiltigt överlämna det åt vilka horder som helst från andra platser och kulturer. Besvaras frågan med att vi vill bestämma själva, då måste vi också skaffa oss en egen politik, oavsett internationella avtal och förpliktelser. Den beslutade politiken måste också ges förutsättningar att verka effektivt...

Sådant är inte läget i Sverige idag. Här finns ingen nationellt överenskommen politik eller ens policy för hur vi ska styra över vår egen utveckling. Här finns istället en stor andel, både medborgare och politiker, som tror att vi inte har någon egen särart eller kultur att värna. Som tror att de som kommer hit, oavsett var de kommer ifrån eller vad de kommer med, är utvecklande för nationen som fostrade Anders Celsius, Carl von Linné, John Eriksson, Alfred Nobel, Lars Magnus Eriksson, med flera högt meriterade både män och kvinnor...

Vi har dessutom ett EU som naivt trodde att fri rörlighet för medlemsstaternas medborgare måste innebära gränsernas avskaffande. Det är ju tvärtom! Ska EUs medborgare få röra sig fritt mellan medlemsländerna, måste man ha kvar gränserna och kontrollera att de som vill passera en gräns verkligen är medborgare och därmed har rätt att göra det...

 

Rörelser i tiden

tors 28 juni 2018

Feminismen och humanismen är besläktade idéströmningar... 

säger humanisterna... är det så... att döma av hur lite dom pratar om varandra, kan man ju undra eller kanske på grund av detta... någon form av problematisering mellan dom två kan åtminstone Sh ana... att humanisterna har en formell uppfattning om feminismen syns inte i debatten märkligt nog...

Humanisternas syn på begreppet feminism...

Det finns knappast någon entydig definition av begreppet feminism, men vi kan göra ett försök att hitta en ”minimidefinition”. Enligt Svenska Akademiens ordlista är feminismen en intellektuell och politisk rörelse för kvinnans fulla ekonomiska, sociala och politiska likställighet med mannen. Mot bakgrund av den definitionen är det lätt att se att det finns mycket fördomar om, och felaktiga bilder av, feminismen. Exempel på missuppfattningar är att feminismen innebär manshat, att den förnekar biologiska skillnader, eller att den helt vill utplåna skillnader mellan könen och likrikta dem. Men en feminist behöver inte tycka något av detta utan kan helt enkelt vara en person som anser: 

(1) att kvinnor i många sammanhang har ett sämre utgångsläge än män; och                                       (2) att detta är orättfärdigt och bör förändras.

För en humanist måste bägge de här åsikterna vara självklara. Kvinnoförtryck, inte minst på religiös grund, finns överallt i världen. Sverige är förmodligen ett av de minst ojämlika länderna, men även här är det uppenbart att vissa människor kan ha en orättmätig fördel av att de är män, liksom att vissa människor har en orättmätig nackdel av att de är kvinnor. Det är detta en feminist vänder sig emot...

 

Särart eller likhet enligt Humanisterna...

Vissa varianter av feminism (särskilt den tidiga feminismen) baseras på att kvinnor och män är olika av naturen och att de därför har givna roller i samhället. Detta brukar kallas särartsfeminism. Enligt särartsfeministerna skulle feminismen alltså gå ut på att uppvärdera kvinnor och de göromål som de traditionellt ägnat sig åt, och som de är biologiskt lämpade för. Idag är särartsfeminismen marginaliserad bland sekulära feminister, men den är fortfarande den dominerande uppfattningen bland religiösa feminister som inte vill ta avstånd från religiöst definierade skillnader mellan män och kvinnor...

Likhetsfeminismen är den form av feminism som dominerar nuförtiden. Likhets-feministerna tror framför allt på jämlikhet mellan könen och på att motarbeta diskriminering och orättvisor. Många likhetsfeminister framhåller att miljön och inte biologin är den viktigaste faktorn i att skapa genus. (Begreppet genus eller socialt kön betecknar könet som kulturell och social konstruktion, alltså aspekter av människans kön som inte har biologiska orsaker)...

Humanismen går att förena med likhetsfeminism, men inte med särartsfeminism. För en humanist är det avgörande att oavsett hur eventuella könsskillnader har uppkommit, är de irrelevanta för hur en individ ska bemötas...

ons 27 juni 2018

Vi människor är i första hand individer. Min tro är att skillnaderna inom könen är större än mellan könen. Jag har därför heller aldrig kallat mig feminist; för vad slags feminist skulle jag då vara? Det finns särartsfeminister, biologiska feminister, liberalfeminister, anarkofeminister, likhetsfeminister, ekofeminister, nationalistiska feminister, radikalfeminister, konservativa feminister och många fler... Ja, ni ser själva...

Men ni, bästa läsare vet säkert vilken slags feminister ni är...

Lena Adelsohn Liljeroth... Jämställdhet var självklart i 70-talets politiska kontext, Grupp 8 var högaktiva, men på universitetsnivå fanns inte mycket som andades ”feminism”...

”Ensam kvinna är bara slav – tusen kvinnor kan ställa krav”! Jo, jag var också ute och skanderade även om min moderatknapp på jackan väckte mer fientliga än nyfikna blickar i denna värld av Mahjongklädda knytnävs-aktivister...

Det är uppenbart att genusperspektivet tydligt hade slagit igenom. Genusvetenskap, Genus i socialt arbete, Genusperspektiv på konst och visuell kultur, Maktteori för genusvetare, Genushistoria i teori och praktik, Rörliga bilder i genusperspektiv och så vidare...

Den patriarkala maktstrukturen är naturligtvis tydligare än någonsin... Mahjongklädda knytnävs-aktivister kämpar fortfarande i gärsgårdsserien och kommer inte åt de globala oligarkerna i elitserien... en orsak är att både vänster-feministerna och oligarkerna/globalisterna vill riva nationsgränserna...

Jag är inte naiv, skillnader, myter och orättvisor är på sina håll plågsamt tydliga, och upprätthålls av såväl kvinnor som män. När jag i början av 2000-talet kom att sitta i styrelsen för Alla Kvinnors Hus utspelades en hård ideologisk kamp om huruvida våld var en manlig ”egenskap” eller om även kvinnor kunde utsätta andra kvinnor för våld...

Förnuftet kom den gången att segra, i den sorgliga meningen att det skyddade boendet också började ta emot misshandlade lesbiska kvinnor. För den hårda feministiska kärnan i styrelsen var detta ett nederlag och en omöjlighet. Våld var ju en manlig domän...

Jag vägrar kalla mig feminist!

https://i.ytimg.com/vi/xz9cYS6Q6zM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAg6t0N8lBxVyULf3dgZGIxbok-sgSturmark och Gerle debatt

Sturmark betonar det existerande kvinno-förtrycket men ger också bland andra, bokstavstrogna religiösa skulden för detta... han menar därmed inte att dom religiösa ska fördrivas till ödsliga trakter långt bort i skog... utan mera att stat och kyrka ska skiljas på riktigt...

tis 26 juni 2018

Nog har ni förstått att Sparreholmarn är agnostiker i en bredare mening än att bara tvivla på Guds existens... eller att Gud har skapat världen... vid  decennieskiftet 1970-80 började Sh tvivla även på människans förmåga... lokal- och civilsamhället började ge vika för stordriftstanken, efter kommunsammanslagningarna...

Gnosticism... religiös-filosofisk strömning kännetecknad framför allt av motsatserna ande (Gud, ljus) och materia (världen, mörker)... 

Gud har skapat världen...

Att helt släppa tanken på en övervakande Ande och Gud som ateisterna i den "sekulära humanismen", gör bara tillvaron så ospännande... även om det inte finns det minsta bevis för att en Gud har varit inblandad i skapelsen föredrar Sh att vara agnostiker med en gnutta hopp om att det finns en mening med livet...

Men bästa Feministrar... Sparreholmarn föredrar att heja på Humanisterna... man är ju därmed automatiskt feminist i en allomfattande mening... utan att behöva bekänna sig till dom inskränkta egenintresserade och hyperradikaliserade feministrörelserna...

Annika Borg, född 29 mars 1965, är teologie doktor och sedan 1991 präst i Svenska kyrkan. Hon disputerade 2005 på avhandlingen "Kön och bibeltolkning. En undersökning av hur Nya testamentets brevtexter om kvinnors underordning tolkats i bibelvetenskapliga kommmentarer under 1900-talet" och är verksam som skribent, författare och föreläsare.

 

https://i.ytimg.com/vi/KuSbFMqb6jI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLD6JJVa0W6GCQlMktZ0FtKg8YgueQAnnika Borg - Bilden av Humanisterna

https://i.ytimg.com/vi/YEv9u3jrvnw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLB8mcaalIOfblA79BMPAt3NGwBUogAnnika Borg, Christer Sturmark, Staffan Dopping: Människan i fokus

mån 25 juni 2018

Sparreholmarn är ingen överdriven Humanistkramare men kan inte finna en bättre källa av levnadsregler och moraliska pekpinnar... än "Förbundet Humanisterna" och kanske "Svenska Humanistiska Förbundet" och kanske "Humanistisk Förnyelse"

Humanism i allmänhet – Wiki

Humanism är en idéströmning – vanligen andlig eller kulturell – som utgår från en livsåskådning som bygger på den enskilda människans värde och bildningens vikt...

Traditionellt delas humanismen in i tre perioder: den egentliga humanismen, nyhumanismen och den moderna humanismen. Ett annat indelningssätt är att skilja mellan sekulär och religiös humanism. Den sekulära humanismen vänder sig emot religiösa och metafysiska förklaringsmodeller av verkligheten, medan den religiösa accepterar övernaturliga företeelser och skeenden i världsbilden...

Humanisterna har fått en del kritik... visst... men 

är ändå vida överlägsna dom särintresserade Feministrarna...

Före detta ordföranden för Förbundet Humanisterna i Sverige... Christer Sturmark kan tyckas lite stroppig och besserwissig... lite för självsäker i Shs smak...

 

https://i.ytimg.com/vi/eX07sJ14-g0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBlKeX2dE_vEWpN6roivonyF45CiAHumanist 1

https://i.ytimg.com/vi/WbI6_C3i3dM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCnuVkHVCTKWGX8uCGZmacnUoD6rwÖppenhet, Gud, icke-Gud och att mötas med respekt

https://i.ytimg.com/vi/zbDEcS9yY4w/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCxJTyekrasqGyzMRFYmdYg8dOBEgUpplysning i det 21:a århundradet: tro och vetande i vår tid

Nya ordföranden för Förbundet Humanisterna i Sverige från 2018... Anna Bergström...

Förbundet humanisterna

Ordförande för Svenska Humanistiska Förbundet... Katarina Ek Nilsson...

Svenska Humanistiska Förbundet

Humanistisk Förnyelse

sön 24 juni 2018

När Queerfeminism och Radikal-feminism blir Statsfeminism... låt oss för guds skull bli humanister... missförstå inte... feministerna ska förstås fortsätta kämpa för sin sak...

I den feministiska tankefiguren är manligt våld en dödssynd, även när det gäller skydd av våra yttre och inre gränser. Sådant som tidigare betraktades som hedervärt för familjen och nationens överlevnad ses som patriarkala kvarlevor som ska bort. Sverige har under många år sammantaget legat i topp vad gäller asyl- och anhöriginvandring per capita i västvärlden enligt UNHCR och Eurostat. Istället för att uppmuntra familjebildning och barnafödande tar vi in rekordmånga ”ensamkommande flyktingbarn”, det vill säga unga män från världens sämst fungerande och våldsammaste länder. Detta har lett till att vi har en större obalans i populationen mellan könen i åldersspannet 15-19 år än vad Kina har, vilket är djupt oroande för kvinnofriden...

Men det bekymrar föga dagens svenska feminister/kulturradikaler, som på hemmaplan visat en obegriplig flathet gentemot patriarkala livsmönster från tredje världen. I det offentliga rummet, i forskning och politik är det fortfarande mycket svårt att ifrågasätta statsfeminismens skadeverkningar. Udden riktas istället per automatik mot den vite västerländske mannen som strukturell förtryckare. Men jag tycker att många svenska män visar prov på ett näst intill självkastrerande beteende. Kanske beror detta på att vi egentligen är det svagare könet och därför angelägna om att vara kvinnan till lags...

Vi är helt mer enkelt mer rädda för att bli övergivna än vad kvinnorna är, eftersom vi klarar ensamheten sämre. En klar majoritet av alla skilsmässor/separationer sker på kvinnors initiativ, män begår i högre utsträckning självmord. Vi har, generellt sett, ett mer torftigt emotionellt språk och sämre förutsättningar och färdigheter att spegla svåra erfarenheter i varandra, vilket kvinnor på ett tidigt stadium i livet utvecklar...

Detta underläge leder, föreställer jag mig, till att män mer eller mindre omedvetet hindrar sig själva från att i allmänhet klandra kvinnligt emotionellt tänkande och i synnerhet en feminism som uppifrån och ned genomsyrar hela samhället. Sådant kan ju leda till att kvinnorna undandrar dem sin uppskattning och kärlek. I så fall kan vi tala om ett individuellt självskadebeteende som spridit sig till samhällsnivå...

Från kvinnokamp till urartad statsfeminism

Sparreholmarn ser EU-beslutet som ett naturligt steg på vägen mot ättestupan... och det har inget med könen att göra... varken man eller kvinna klarar av att hantera komplexiteten i beslutsunderlag när det fria ordet får fritt spelrum i cyberrymden... så vad är mera naturligt än att begränsa det...

Förvirring efter EU-beslut om länkskatt och nätcensur

Skatter och censur är det som återstår för etablissemanget i kampen mot det fria ordet...

https://i.ytimg.com/vi/Yg1h4gGfJoM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDGnU7gQPrnuPE6xDlSwA2bq06wjQKRIGET MOT INTERNET: Hur EU dödar nätet

Henrik Jönsson

lör 23 juni 2018

Är det Queerfeminismen och Radikal-feminismen som bestämmer tågordningen... Sh har nog uppfattat dagsläget så, även om Sh saknar belägg för detta... Wikis beskrivningar är bara för mycket för Sh....

Wiki... Queerfeminism är en politisk strömning som kombinerar feminism och queerteori, och har ursprung i radikalfeminismen och gayrörelsen. Som andra feministiska riktningar anser man att gruppen kvinnor är underordnad gruppen män, och att detta förhållande bör ändras. Man utgår från att inte bara könet utan även sexualiteten är en social konstruktion. Begreppet är huvudsakligen en svensk konstruktion, som populariserats genom Tiina Rosenbergs bok Queerfeministisk Agenda.

Queerfeminismenen kritiserar heteronormativitet – alltså att heterosexualitet utgör normen för sexualitet, familjebildning och socialt umgänge, att maskulinitet premieras framför femininitet, och att heterosexualitet premieras framför homo- och bisexualitet. Man menar att den obligatoriska heterosexualiteten har en central roll i könsmaktsordningen. Man tror varken på idén om naturgivna genus, eller på idén om naturgivna sexualiteter.

RFSL Ungdom är en svensk organisation som har en queerfeministisk syn på samhällsstrukturerna gällande kön och sexualitet...

Wiki... Radikalfeminism är en gren inom feminismen som anses ha lanserats av Shulamith Firestone 1970. Dess huvudsakliga tes är att den underordnade ställning feminismen menar att kvinnor har i samhället beror på att vi lever i ett patriarkat. Förledet radikal i radikalfeminism härrör från latinets rādīx, rot, och syftar på att radikalfeminismen i sin teoribildning söker roten eller ursprunget till kvinnors underordning, och anser sig finna den i patriarkala relationer könen emellan...

Radikalfeminismen uppstod ursprungligen som en reaktion mot den bild av kvinnoförtrycket som fanns i de radikala vänsterrörelserna i slutet på 1960-talet. Bland annat menade man att marxismen, även om den förklarade hur kvinnors underordnade position utnyttjas i den kapitalistiska ekonomin, inte lyckats förklara hur kvinnoförtrycket uppstod och upprätthölls. Här betonades bland annat att då Marx lyfte fram reproduktionen av arbetskraften tog han inte hänsyn till att det krävs en kvinna, eller "fru", för att reproducera arbetare överhuvudtaget. Förutom den produktiva sfären menade man alltså att man måste ta hänsyn till den reproduktiva sfären, där kvinnor tar huvudsakligt ansvar för livsnödvändigheterna, att föda fram och ta hand om barnet, sy kläder, laga mat etcetera...

Vad är humanism... humanism och humanist är ord som används i flera betydelser. Men humanismen som livssyn står för ett tydligt ställningstagande. Den sätter människan och människovärdet i centrum... humanismen betraktar könen som jämlika från födseln...

Bilden på en lycklig människa används numera som symbol för humanismen. Humanismen förenar medmänsklighet och förnuft i en strävan att skapa ett bättre samhälle, där ansvaret läggs på människan själv. Demokrati och mänskliga rättigheter är universella värden som måste gälla alla människor, oavsett var man råkar leva...

En sekulär livssyn

Grundläggande för humanismen är kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn. Humanismen är en sekulär - icke-religiös - livssyn som anser att det inte finns några förnuftiga skäl att tro på religiösa dogmer, gudar eller övernaturliga förklaringar av tillvaron. Humanister har en kritisk inställning till alla former av religion, nyandlighet och ockultism.

Humanismens rötter

Humanismens idétradition kan spåras tillbaka till antika filosofer som Sokrates och Epikuros. Humanismen som filosofi började växa fram under renässansen och fick ett uppsving i och med upplysningstidens idéer om frihet, jämlikhet, broderskap, rationalism, tolerans och humanitet. Viktiga namn i humanismens historia är Voltaire, David Hume, John Stuart Mill, Bertrand Russell, Julian Huxley, Richard Dawkins och i Sverige Knut Wicksell, Elise Ottesen-Jensen, Ingemar Hedenius, Georg Klein.

Den befriade människan

Den internationella humaniströrelsens symbol är "happy human" - den befriade människan. Humanismen vill befria människor från kunskaps- och livsfientliga föreställningar, från religiösa skuld- och skamkomplex och tron på gudomliga hot och straff. Istället för religiösa påbud och dogmer vill humanismen främja en etik byggd på medmänsklighet och tolerans såsom den bland annat uttrycks i FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen.

Ett sekulariserat samhälle

Humanister vill ha en klar åtskillnad mellan kyrka och stat, respektive religion och skola. Religionen är en privatsak och skall inte blandas in i det offentliga samhället. Den internationella humaniströrelsen slår vakt om det sekulariserade samhället som en omistlig grund för demokratin.

Global etik

Humanistorganisationer över hela världen arbetar för att främja en global etik på humanismens värdegrund, vilket innebär frihet och självbestämmande för individen och ett samhälle utan politiskt och religiöst förtryck. Det ger de bästa förutsättningarna för ett människovärdigt liv.

Det rullar inte bakåt för alla... bäste HAK... långtifrån... många får löneförhöjning när oåren rullar på...

Kanske finns det alltid utrymme för svavel-predikanter därför att vi behöver dem. Vi måste ständigt omvändas: mot livegenskapen, mot spöstraffen, för rösträtten, mot valfångsten, mot barnagan, mot köttätandet, för ett tredje kön och så vidare i en ständig förfining. Det är i alla fall en hypotes...

Jo, jag misstänker att vi är på väg att rulla bakåt. Båda de där kolumnerna och minst ett dussin artiklar om dagen, oroar sig fasligt över nationalism. Över idén att något verkligen skulle vara svenskt, eller... ännu värre... att någon verkligen är svensk. Det finns fog för sådan oro. Men å andra sidan: vilka lojaliteter tar över, om vi säger nej till de nationella? Klass ligger närmast. Och vi är redan halvvägs där...

Ett hyfsat stort toppskikt i samhället tycker sig redan ha mer gemensamt med toppskikt i andra länder, än med resten av sina landsmän. Landsmän blir mest en barlast. De röstar fel, äter fel, reser fel och sätter sina meningslösa klimat-förstörande fotavtryck på jordskorpan... Av det blir allt oftare kolumner. The Great Unwashed har gjort comeback som idé, efter ett par hundra år. Hoppas midsommaren var glad ändå...

Jag misstänker att vi är på väg att rulla bakåt

fre 22 juni 2018

EU representerar mer än något annat elitism, centralstyrning och politisk arrogans. EU upplevs som en avlägsen, odemokratisk organisation som leds av ansiktslösa byråkrater som varken valts av folket eller kan ställas till svars. Överheten, helt enkelt... HAX har förhoppningar om att det kommer en motreaktion från folket... rätt snart...

Samtidigt som man på ett aldrig tidigare skådat sätt centraliserar makt till en punkt finns uppenbara problem vad gäller kompetens och rimlighet. Det är en dålig kombination...

Idén med att ha ett pris på pengar (euron) i länder med vitt skilda ekonomier är fortfarande en absurditet som kan komma att hota kontinentens stabilitet och välstånd. Att införa en gemensam flyktingpolitik utan innehåll och utan kontroll över de yttre gränserna var inte heller särskilt klokt. Lägg till detta strukturfonder som försvårar och försenar nödvändiga strukturförändringar, ett fullständigt galet jordbruksstöd och handelshinder som i slutändan får betalas av europeiska konsumenter och av fattiga människor i fattiga länder...

Allt detta plus en överdriven politisk klåfingrighet – och en ständig överföring av makt från individen till politiken, från medlemsstaterna till Bryssel och från demokratiska institutioner till icke-valda bryråkrater. Det är självklart att folk med tiden börjar undra vad som försigår och att ifrågasätta rådande förhållanden...

Förr eller senare kommer en motreaktion. Jag tror att den kommer rätt snart. Och EU:s maktelit har ingen annan att skylla än sig själv. Kanske kan EU som projekt räddas om det rullas tillbaka till ett mellanstatligt samarbete som fokuserar på frihandel. Som det i någon mening var när svenska folket röstade ja till medlemskap...

Men inget tyder på att det kommer att ske. Istället hörs mantrat om ett ”ständigt fördjupat samarbete”. Det vill säga mer av samma. Och då är det inte svårt att föreställa sig vad som kan komma att hända. Då åker barnet ut med badvattnet...

Ett uppror mot EU rycker närmare

Frosseriet av djävulsskap är ändlöst som Midsommarnatten... gradvis

tillvänjning är boulevardmedias

strategi... varför bombarderar dom oss med krigsfasor... är det bara för att få sälja lösnummer eller styrs hjärn-tvätten av en högre ordning...

Förr eller senare blir halvsanningar lögner... Gammelmedia matar oss med halvsanningar så  man storknar... en halvsanning är ett påstående som är missvisande utan att var direkt osant...

Det finns ingen värre ynkrygg än den som konstant säger halvsanningar. För han som kombinerar sanning med falskhet kommer förr eller senare avslöja hela lögnen. Lurendrejerier förklätt med gott uppförande är skadligt och frätande. De tenderar att komma upp till ytan, precis som lögner...

Unamuno (spansk filosof) sade i sina skrifter att det inte finns några goda dårar. Alla vet de på sitt eget sätt hur man konspirerar och spelar effektiva trick för att ta oss på sängen. Och finns det något vårt samhälle har i överflöd så är det inte direkt dårar eller genier. Halvsanningar är vanligare strategier, och vi ser dem överallt – framförallt inom politiken och gammelmedia...

”Sade du en halvsanning? De kommer säga att du ljög två gånger om du säger den andra halvan.”

-Antonio Machado-

Personen som säger halvsanningar eller små vita lögner känner att hon inte gör något fel. Hon känner sig immun från ansvaret hon har till den andra personen. Det verkar som att undanhållning av information för att vara ”snäll” tar bort allt ditt ansvar...

Det är som när någon säger ”jag älskar dig väldigt mycket men behöver utrymme” eller ”jag uppskattar ditt arbete och vi värderar din ansträngning, men vi måste klara oss utan dig i några månader.”

Hur ont den än gör så är sanningen vad vi alla föredrar och behöver. Det är det enda sättet att gå framåt. Sanningen ger oss styrkan att använda rätt psykologiska strategier för att vända blad. Sanningen hjälper oss att lämna osäkerheter och emotionell instabilitet bakom oss och avmaskerar våra vanföreställningar...

Den bittra smaken av halvsanningar. Hur konstigt det än må verka så är den psykologiska analysen av lögner relativt ny. Freud berörde knappt ämnet eftersom det under hans tid var en fråga för etiker och till och med teologer, som studerade dem i koppling till moral...

På 80-talet blev dock psykologer intresserade av och började studera lurendrejeri och alla de intressanta fenomen som associeras med ämnet. De bekräftade något Nietzsche sade under sin tid: ”lögnen är ett villkor för livet”...

Vi vet att det kan verka oroväckande. Trots det faktum att vi från tidig ålder uppmanas att alltid säga sanningen, börjar vi vid fyra års ålder märka att lögner har vissa fördelar. Med det sagt står det även klart för oss från tidig ålder att en regelrätt lögn nästan aldrig är gångbar i det långa loppet...

Robert Feldman från University of Massachusetts påpekar dock att många av våra dagliga konversationer är strösslade med halvsanningar. 98% av dem är oproblematiska, harmlösa och till och med funktionella (till exempel att säga ”jag mår bra, kämpar med ditten och datten” när vi i själva verket genomgår en tuff period)...

Men de resterande 2% utgör halvsanningar – den perversa strategi där bara en del av sanningen förmedlas genom utelämnande av information. I denna situation försöker förövaren rättfärdiga sig själv för att undgå skuld. Om det inte är en hel lögn har man trots allt inte gjort något fel…

Lögn kontra ärlighet. Kanske har många av oss fått dessa halvsanningar levererade till oss under en tid, vilket vid dagens slut utgör kompletta lögner. Kanske sade någon vita lögner till oss på grund av medömkan eller upprepade samma lögn gång på gång i hopp om att vi till slut skulle tro på den. Likt en kork i vatten kommer lögner dock alltid upp till ytan...

Förr eller senare blir halvsanningar lögner - Utforska Sinnet

tors 21 juni 2018

Om ickefeminism tyckte inte överheten, kalabalik i läsar-statistiken...

Sh förespråkar total jämlikhet mellan

könen, precis som feministrarna... något som är självklart när kvinnorna är starkare än männen i ens släkt... dagens feminister använder dock utstuderat osunda fulmetoder för att uppnå jämlikhet... det straffar sig... vilken typ av feministiska rörelser som driver saken är oklart för Sh...

Naturligtvis tar ickefeministrar tillfället i akt att skämta om fulmetoderna...

Engellau... Om jag håller med om att män, framför allt unga män, är djur i bemärkelsen att de bara vill en sak, nämligen ha sexuellt umgänge med kvinnor, så har jag därmed inte sagt något nedsättande om män i allmänhet...

På samma sätt som det är skillnad på djur, även om de råkar vilja samma sak, så är det skillnad på den ene mannen och den andra. Den ene mannen är mer som en kanin. Inte ens kaninhonor är rädda för kaninhannar om jag fattat rätt. Den andre mannen är mer som en anka. Ankhannen är, om det inte är elakt förtal, synnerligen benägen att våldta ankhonan...

Jag har två teser som jag tror samhället bör lägga på minnet. Den första är att en kvinna måste lära sig att hon inte säkert kan veta om karlen hon just träffat är kanin eller anka. Hon bör utgå från att det rör sig om en förklädd anka och därför vara på sin vakt. Si vis pacem, para bellum, som romarna så vist sa, nämligen att man bör förbereda sig för krig om man vill ha fred...

Den andra tesen gäller den känsliga situationen att samlag faktiskt inträffat och att kvinnan påstår att mannen uppfört sig som en anka – och alltså våldtagit henne – medan mannen hävdar att han är en kanin som inte gjort något som kvinnan inte hade kunnat avvärja om hon velat. Läget är oklart. Ord står mot ord. Nu hamnar saken i domstol och staten ska skipa rätt...

Exemplet handlar förstås om Kulturprofilen... han har alltså vid det första tillfället i oktober avslöjat sig som en klar anka. Varför utsätter sig då Sekretess A för en ny prövning i december? Tror hon att kulturprofilen förvandlats till kanin? Vems är förresten lägenheten på Storskärsgatan? Sekretess As? Hade hon i så fall gett kulturprofilen nyckel att ta sig in medan hon sov? Eller tillhörde lägenheten kulturprofilen eller Svenska Akademien? Fattade inte Sekretess A i så fall vad hon gjorde? Eller var det något annat som drog henne till kulturprofilen, någon personlig fördel kanske, som gjorde att hennes naturliga varningssignaler kopplades bort...

Jag tycker att det är något djupt oroande över hela detta spel och med spel menar jag #metoo-kampanjen och dess efterbörd. Tidigare fanns ett slags maktbalans mellan könen. Kvinnorna hade lärt sig av sina mammor vad det handlade om och kunde slå tillbaka mot karlars närmanden och om karlarna var kaniner drog de sig tillbaka. Om karlarna i stället var ankor så kunde kvinnorna, åtminstone i teorin, mobilisera statens stöd och få våldtäktsmännen straffade. Men nu flyttar kvinnorna – en del kvinnor! – fram positionerna i kriget mellan könen och vill kunna få statens hjälp att nita till också kaniner som de kanske haft upprepade seanser med men efter något årtionde efter avslutad affär kanske fått ett horn i sidan till...

Varför skulle kvinnorna få statens hjälp att straffa en karl bara för att de själva valt att inte använda det självförsvar som står dem till buds och är fullt tillräckligt för att hålla kaniner stången...

 

https://i.ytimg.com/vi/O58qDqHW0ZY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDXh_1-TbQTAn8x0zvsheqXT8EWLgÄnder parar sig i Almedalen

Män är djur

ons 20 juni 2018

En som ökar sin läsekrets...

Hans Li Engnell (汉伟)

Stockholmsbaserad socionom och libertarian av jämtländskt ursprung med studier i såväl historia som kinesiska på resumén...

Avlägset medlemskap i Moderata ungdomsförbundet, därefter och hädanefter partipolitiskt obunden. Syns emellanåt i Frihetsfronten-kretsar... när jag var politiskt aktiv i de sena tonåren handlade politiken om skatter, den offentliga sektorns storlek, företagens villkor och huruvida vi skulle avskaffa gamla monopol. Då fanns en tydlig konfliktlinje mellan Moderaterna och nästan alla andra partier...

I dag domineras den av invandring, rättstrygghetsfrågor och ett bredare samtal om samhällskontraktet (eller som vissa skulle uttrycka det: ”Vad fan får jag för pengarna?”)...

Sedan millennieskiftet har det skett en glidning, och inte bara i vilka frågor som dominerar debatten utan också hur dessa frågor hanteras i densamma. Sällan har asyl- och migrationspolitik dominerat samhällsdiskussionen som den gör i dag, och aldrig har den tillmätts en sådan betydelse...

Vissa, dit hör såväl sverigedemokrater som gammelmoderater, anser att migrationsfrågan är avgörande eftersom den påverkar alla andra politikområden. Därför är det av yttersta vikt att först hantera den innan andra frågor kan tas omhand...

Andra, som centerpartister och kultursideliberaler, är överens om frågans betydelse, men på ett helt annat plan. Här anses asylrätten stå över allt annat. Den anses viktigare än landets ekonomi, mer betydelsefull än en fungerande välfärdssektor, ha ett större värde än en funktionell socialtjänst och skola. För man kan ”inte sätta en prislapp på människor”...

Att skolresultaten i vissa förorter i och runt de tre storstäderna är usla har nog de flesta begripit. Själv reagerar jag på att rikssnittet ligger på runt var sjätte. Drygt var sjätte svensk niondeklassare är inte behörig för vidare studier...

Resultatet av detta fiasko är att utslagningen kommer bli omfattande. Ty den som inte har en gymnasieutbildning i dag är i praktiken utestängd från både arbetsmarknad och vidare studier. Vad alternativet för många unga är i områden dominerade arbetslöshet och kriminalitet behöver man inte vara raketforskare för att lista ut...

Den politiska insikten om problemets omfattning tycks dock begränsad. Bara häromdagen stod Stefan Löfven i riksdagens sista partiledardebatt före valet och berömde sin regering för att skolresultaten nu vänder uppåt...

Liberalernas paroll ”Skolan först” kan ju verka lovande. Det var dock under Jan Björklunds tid som skolminister, då hans parti även råkade inneha integrationsministerposten, som antalet utsatta områden växte, vilket oundvikligen påverkat svensk skola i grunden...

Hur blev asylpolitik viktigare än allt annat?

Kollapsen

tis 19 juni 2018

Ju fler kockar, desto sämre... Om för många personer samarbetar på en uppgift kommer slutresultatet att bli lidande på grund av att alla tror att de själva vet bäst och vill att saker ska göras på deras sätt... den självklara kvintessensen av komplexitets-problemet... mer pengar går till fler kockar som lagar en jävla soppa...

HAX iakttar på samma sätt som Sparreholmarn... HAX föreslår mera Laissez faire i problem-lösningarna... det gör däremot inte Sparreholmarn...

Laissez faire är en benämning på den ekonomiska lära, som lanserades vid 1700-talets mitt, om total näringsfrihet och skattefrihet...

HAX... Om de grundläggande problemen är inkompetens och systemfel, då hjälper det inte hur mycket pengar man än kastar på dem. Problemen försvinner ändå inte. Ibland blir de till och med värre, eftersom man tillför resurser till defekta och kontraproduktiva system...

Att försöka lösa problem genom att tillföra pengar är, som regel, ett verktyg som tillgrips av ansvariga som inte vet vad de skall göra. Som inte greppar problemet. Som inte har några svar. Men det är alltså precis vad som sker. Gång på gång. På område efter område. Och utan att sakernas tillstånd blir bättre...

Det sägs att definitionen av vansinne är att göra samma sak gång på gång, men förvänta sig olika resultat. Men vad skall en stackars politiker göra som inte förstår, vill eller vågar ta tag i problemens verkliga orsaker...

Det tragiska är att på många av dessa områden hade det inte behövt vara några problem alls – om verksamheten fått skötas av civilsamhällets och marknadens osynliga hand och dess förmåga att spontant sålla fram fungerande koncept. Som det borde vara...

Istället har politikerna tagit sig makt över sådant de varken begriper eller behärskar. Våra politiska herrar och deras funktionärer i byråkratin kan helt enkelt inte ta in all den information, justera alla de parametrar och fatta alla de beslut – som däremot hanteras smidigt, löpande och spontant i ett fritt samhälle...

Allt tyder för övrigt på att överhetens enhetliga modeller för hur ditt eller datt skall fungera, är sämre på att tillfredsställa människors önskemål och behov än en fri marknad med många olika alternativ att välja mellan. En storlek passar helt enkelt inte alla. Man kan tycka att det borde vara uppenbart...

Vad det hela kokar ner till är makt. Politikens och byråkratins makt över folket. På bekostnad av fungerande samhällelig kärnverksamhet. Till stor kostnad för skattebetalarna. Och till stor skada för såväl enskilda individer som för hela vårt samhälle...

Det är hög tid för räfst, och för en omstart av Sverige...

Mer pengar löser inte problem som beror på inkompetens och systemfel

mån 18 juni 2018

Överhetens suicidala försvar av sina maktpositioner är historiskt välbekant... grandiosa ledare offrar av nödvändighet sina liv... både fysiskt och mentalt... att dra sig tillbaka till tysthet är inte särskilt vanligt... så färdriktningen blir bara tydligare... det går inte att stoppa utvecklingen... cencur är ju en naturlig och nödvändig del i fascismen... som Sh uppfattar sakernas tillstånd...

HAX... Onsdagens EU-votering om "länkskatt" och nätcensur rycker allt närmare. Men motståndet verkar inte riktigt vilja ta sig. Journalisten och debattören Emanuel Karlsten undrade på Twitter varför frågan inte får den uppmärksamhet den förtjänar. Varför bryr sig till exempel inte media? Eller... vänta nu. Det är ju de stora mediehusen som äger gammelmedia som vill att länkskatten skall införas...

Nu påstår jag inte att våra tidningar och journalister medvetet försöker tiga ihjäl frågan. Men man kan ändå undra om landets redaktioner inte ägnar sig åt omedveten självcensur - då denna fråga drivs av deras egna ägare och branschorganisationer. Så räkna inte med att frågan kommer att uppmärksammas i media. Skall den lyfta, då får vi ordna det själva...

HAX... Vad EU borde gjort är att underlätta, till exempel med en gemensam EU-licens för musik, underhållning och annat information – som gäller på hela den europeiska marknaden. Men det gjorde man alltså inte. Istället blev det tvärt om, ett oerhört problematiskt och dessutom balkaniserat regelverk...

Direktivet ska skydda upphovsmän från intrång, men kommer i praktiken begränsa ALL användning och göra det omöjligt att dela med sig och nå ut via opensource. Upphovsmännen förlorar möjligheten till organisk spridning och räckvidd – två helt avgörande faktorer för småbolag och enskilda upphovsmän utan reklambudget...

Vem vill dra igång en startup i en sådan miljö? Vilka riskkapitalister kommer att vilja investera i de europeiska bolag som drabbas av direktivet, när de istället kan välja objekt på platser med en rimligare lagstiftning...

Idiotin är totalt överväldigande...

Medias tystnad om EU:s länkskatt

Konsten att döda en framtidsbransch

sön 17 juni 2018

Det så kallade ”civilsamhället” anses bestå av idealister som antingen arbetar ideellt eller försörjs av medlemsavgifter och donationer. Man utger sig normalt för att vara fristående och partipolitiskt obundna. Stämmer det... naturligtvis inte... det korporativistiska systemet tränger in i samhällskroppens minsta porer... samverkan till döds säger en del...

Brandberg reagerar mot att organisationer, som utger sig för att vara ideella, drivs med offentliga medel och på sätt och vis är statens förlängda arm. För det första är det misstänkt slöseri och för det andra har varken skattebetalarna eller väljarna något inflytande över vilken propaganda de är med och finansierar, oftast utan att riktigt veta om det... det är illa nog att dom stora elefanterna lever på bidrag och förstärker det korporativa samhälls-systemet... mera ödesdigert är kommunens förlängda arm som dödar det lokala civil-samhället...

Bygderåden är ju till exempel en kommunal företeelse som ingen begriper sig på... inte ens bygderåden själva... dom tror själva att dom är idealister från civilsamhället... en utstuderad offentlig lögn... hembygdsföreningarna är andra exempel på hunsade kommunala institutioner med pensionerade  gamlingar som ofta haft bindningar med den kommunala organisationen... andra exempel är dom "spontant" organiserade byalag som låter sig fångas av kommunens tentakler... tentakler  som suger musten ur dom politiskt 

korrekta byalagen vars motståndskraft och förmåga

är minimal inför överheten... ja ni vet... bredband med fiber... jösses...

Hur civilt är civilsamhället?

lör 16 juni 2018

 

Woody Guthrie menade nog att det var överheten och etablissemanget som var fascisterna... eller tror ni nåt annat... jo, ni brukar nog det...

Men ni förstår, den lilla människan kan aldrig vara fascist... fascism är ett påtvingat samhällssystem, det är inte ens en ideologi... det är ett kollektivistiskt, korporativistiskt system, där makten bestämmer... ett system där särintressen smält samman med det välfärdsindustriella komplexet... när systemet försvaras med 

vapenmakt mot folkviljan, då blir det the real

thing...

Woody Guthrie var aktiv i USA:s arbetarrörelse och skrev krönikor i amerikanska kommunistpartiets tidning The Daily Worker... Den svenska arbetarrörelsen har bytt sida och tillhör numera den korporativistiska och kapitalistiska maktsvären som historielösa nyttiga idioter...

Guthrie kom från en fattig småbrukarfamilj i Oklahoma. Han fick sina förnamn efter president Woodrow Wilson, som valdes samma år som han föddes. Han blev som många andra hemlös när sandstormar förstörde många hus och gårdar i Oklahoma under 1930-talet... Men dom var inte välkomna till drömlandet Kalifornien...

Woody Guthrie var en dissident... därom råder inget tvivel... en sån där person som aktivt motarbetar den rådande ordningen. Vanligen avser man en politisk dissident som, oftast med fredliga medel, sätter sig upp mot en totalitär regim... men ingen skulle komma på tanken att kalla honom fascist, eller hur... som man gör med svenska dissidenter...

https://i.ytimg.com/vi/VwcKwGS7OSQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBiKHXvZ0Edr_H4NhkGkOo8QYqASQWoody Guthrie~ All You Fascists Bound To Lose

https://i.ytimg.com/vi/46mO7jx3JEw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLB0bBfKOfKESUjpF3ZSGUcX2KWC5gDo Re Mi - Woody Guthrie

https://i.ytimg.com/vi/4IJweR1d0dE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBGMM0_NcwYuAVUc3qwc-hbT1sZ7gRy Cooder - Do Re Mi - Live 1977

https://i.ytimg.com/vi/Sl8XlIAhOqY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBVwqEYB1id6uUxLTpzk7xU1Gj_SQBob Dylan, Ry Cooder, and Van Dyke Parks