Anteckningar Borgarn Medborgarn Sparreholmarn Självhushållning Hälsa och Kost Musiksidan intro Arkiv Sparre... Sparreholm Internet i Sparre Framtiden Ritat i Helgesta Husprojektering Kommunen Politik Korporativism Historia Dissidens Gammelmedia lite hit och dit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nåja, nån gång ska väl Sh lära sig att 

hantera layoutfunktionen...

Medborgarn och kompisen Sparreholmarn lyssnar och ​iakttar...

  

Arkiv Sparreholmarn  uppdat. mars 2019

 

Blitzortung    Animerade väderkartor

Global map of wind

 

Lite hit och dit...

Därför blir musiker och andra konstnärssjälar politiska idioter

Populism, makt, demokrati

Alternativ för Sverige

Medborgerlig Samling

Klassiskt liberala partiet​

tis 18 juni 2019

 

”Eliten på ’Brilliant minds’ stinker lång väg”... Johan Croneman: Stackars Greta Thunberg, vem ska befria henne från elitens gisslan...

Bevakningen av ”Brilliant minds” konferens i Stockholm liknade ett pinsamt kändisjippo. Vart tog den kritiska blicken vägen? Mycket oroande. Den sömniga sommaren är redan här i televisionen... 

X

När kändisarna kommer till stan fjäskar alla och glömmer sitt uppdrag

X

X

X

En perfekt svensk storm

mån 17 juni 2019

 

Även libertarianer kan fara med

överdrifter... åtminstone dom långt till höger...

X

X

https://i.ytimg.com/vi/udqrpYbArCI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLA4dQxtPA_Q6ySCSr2kGZDp59SK5wTHE TRUTH ABOUT SWEDISH SOCIALISM: Debunking the lies of the left

Det går inflation i klimat-debatten. Det började med miljöproblem. Snart blev det klimatkris. Och nu talas det dagligen om klimatångest. SvD har till och med häromdagen sagt att det kan vara slut med oss 2050...Enligt min mening utsätts svenska folket för en propaganda utan like. Talet om ångest är belysande. Det är klart att man kan känna ångest inför ett akut hot om förintelse eller våld. Men mycket vanligare är att man känner ångest inför inbillade hot och kriser av skilda slag. Till stor det tror jag att det är den senare falska/suggererade ångesten som är dagens stora problem...Jag vill inte påstå att CO2-ökningen är inbillad. Här tror jag på seriösa forskare. Men vilka effekterna blir av ökad CO2-halt för mänskligheten inom en hundraårsperidod är ytterst osäkert. Till osäkerheten hör nationers och företags möjligheter att ställa om huvuddelen av förbränning av kol, olja, ved, raps mm till användning av kärnkraft, plus energi från vågor och vindar. Såvitt jag kan bedöma är det vad som kommer att hända, om inte miljötalibanerna dessförinnan tillåts eliminera den nuvarande civilisationen... här kan man tala om hotbild!...

Min främsta oro rör faktisk dessa talibaners framfart. I dag sitter dom i en svensk regering. Jag blir rädd för vad de och deras åsiktsvänner håller på att åstadkomma. Min rädsla sammanhänger med mediernas handfallenhet - de stora mediehusen hejar på miljötalibanismen. I häxdansen visas Greta T upp dagligen. Medierna framkallar en stämning som

vi sett i Kabul och Teheran...

Svaga argument - höj rösten

Som politiknörd ser jag med viss fascination hur våra politiker försöker äta kakan och ändå ha den kvar. Man vill vara snälla mot flyktingar, men inte ta emot fler. Man vill spara i välfärden, men inte så att någon märker det på kvaliteten. Man vill att alla som är sjuka ska få sjukpenning, men samtidigt begränsa kostnaderna i socialförsäkringssystemet. Man vill stoppa fusket i LSS, men inte begränsa de funktionshindrades rättigheter...

Det upprepas gång, på gång, på gång. Tuffa ord - som politikerna sedan tar tillbaka när de konfronteras av enskildas öden...

Moderaterna och Socialdemokraterna har varit bäst på att ta tuffa beslut - det är därför de partierna kallas "regeringsbärande". När politik ska omsättas i verkligheten måste man nämligen välja. Det finns en sjukförsäkring, en flyktingpolitik, en välfärd och ett system med LSS. Man kan inte ha en politik för helheten och en helt annan för de enskilda fallen...

De traditionellt små partierna har aldrig varit bra på att hålla en rak kurs. Att vända kappan efter vinden är ett privilegium som småpartierna har. Ett tecken på att Centerpartiet håller på att bli regeringsbärande är att man i ökad utsträckning vågar välja och stå för sina val, medan Moderaterna har gått motsatt väg...

Sverigedemokraterna kan ta tuffa beslut, men bara på ett område och ni vet vilket. Nu ligger det förstås i partiets natur att prioritera flyktingpolitiken, men det innebär också - som jag konstaterat - att SD inte kan utgöra del av ett regeringsunderlag. Man kommer nämligen att ta tillfällen att smeka väljarna medhårs i varje annan fråga...

En bra strategi - om man vill uppfattas som konsekvent - är att vara lite försiktig med retoriken. Bättre att läsa på, som Göran Persson sade. Och att ta fram relevanta lösningar på vanliga människors problem, som Fredrik Reinfeldt uttryckte sig...

Retorisk återhållsamhet anbefalles

sön 16 juni 2019

Heja Gretchen...

Männer och kvinnor, nu är stunden här!
Vem vet vart det bär?
Vi måste handla snabbt och enigt.
Värvet som fäderna i arv liksom oss gav,
det måste klaras av!

EU minskade sina utsläpp med 70 miljoner ton och Sverige minskade med 780 000 ton, eller lite drygt en procent av EU:s minskade CO2-utsläpp. Sveriges minskning var 2.4% och EU:s 2.0%...

Sverige står avrundat för en promille av de globala CO2-utsläppen, dvs en tusendel, enligt BP:s rapport. Exakt siffra är 1.32 promille...

Globala CO2-utsläpp ökade med fjorton Sverige 2018 - Kina ökade med fyra Sverige

Det Korporativistiska Partiet samverkar till döds... redan gamla W. Moberg använde ordet demokratur...

Vi är alla socialister i en skenbar demokrati...

Demokratur betecknar ett samhälle som till ytan är en demokrati, men som i praktiken saknar en reell och vidare omfattande yttrandefrihet, som saknar en möjlighet för dissiderande politiska grupper att föra sin talan på lika villkor, som saknar ett fullt ut rättssäkert rättsväsende där lagar och regler tillämpas och appliceras olika beroende på vilket politiskt läger eller annat godtyckligt kollektiv man tillhör, där man riskerar att bli av med sitt jobb för sina åsikters skull, där man som dissiderande grupp riskerar att bli utsatt för politiskt våld av politiska motståndare och där staten ser mellan fingrarna med detta. Ytterligare ett kännetecken för en demokratur är när lagarna som finns inte efterlevs av staten själv...

Tendenser till modifierade former av korporativism har även uppträtt i många moderna demokratiska system. Efter andra världskriget har länder som Sverige och Österrike, under långvariga socialdemokratiska maktinnehav, utvecklat korporativistiska drag med samförstånd mellan regering, fack och näringsliv jfr. saltsjöbadsandan. I Sverige kommer detta också till uttryck genom myndigheters och organisationers inflytande i den centrala politiska beslutsprocessen, via det statliga remissinstitutet, reglerad i regeringsformen...

Det är vi som är den svenska demokraturan...

Excessen stöder den svenska demokraturan...

En hjälpgumma åt det Korporativistiska Partiet men låtsas något annat under verklighetsbilan... språkpoliser vore verkligen önskvärt...

Wiki... Migration innebär en förflyttning av människor från en plats till en annan, med syftet att permanent bosätta sig på den nya platsen...

Begreppet kan delas upp i invandring (immigration) respektive utvandring (emigration). Begreppet är brett och kan omfatta olika skalor. Bland annat inryms intern migration, migration inom ett land, men vanligen åsyftas migration mellan länder och över längre sträckor...

Migration kan genomföras av enskilda individer eller av stora grupper av människor, såsom i folkförflyttningar (exempelvis folkvandringstiden i Europa på järnåldern eller emigrationen från Sverige till Nordamerika på 1800-talet). Migration omfattar även frivilliga förflyttningar, liksom ofrivilliga tvångsförflyttningar. Några exempel på vanliga typer av internationell migration är: flykt och arbetsmigration...

Men Anna Dahlberg då... om hon tycker så här främlings-fientligt skulle väl AfS passa bra för damen...

Kvotflyktingar är en grupp som ofta har omfattande behov av psykiskt och medicinskt stöd och låg sysselsättningsgrad. Är Sverige i ett läge då där vi verkligen har kapacitet att axla det extra ansvar som en tredubbling av kvoten innebär? Har vi ens bostäder till dessa människor i nuläget... 

Det är uppenbart att de rödgröna partierna tillsammans med C, L och KD ser en stor reservkapacitet någonstans, som möjliggör en fortsatt historiskt hög invandring. Allt går tydligen att ställa till rätta om den politiska viljan finns... den akuta bristen på bostäder för resurssvaga hushåll, utslagningen av en halv miljon unga människor i skolan fram till år 2030, sprängningarna och skjutningarna som emanerar ur det växande utanförskapet, hedersförtrycket, bristen på legitimerad personal och underskotten i kommunernas socialbudgetar...

En mer ansvarsfull hållning vore att inse att Sverige har överskridit sin integrationspotential. Det är inte hållbart att låtsas som något annat... 

Ser ni inte verkligheten? Migrationen bör minska

Dom frihetliga... dom ser annorlunda på immigration... än den svenska demokraturan alltså... dom immigranter som vistas i Sverige illegalt ska tvingas emigrera från Sverige... utvisas alltså...

Det finns däremot ingen begränsning av arbetskrafts-invandring... alla sorters människor är välkomna om dom kan försörja sig själva...

Dom frihetliga finner att dagens asylsystem är ohållbart och förespråkar därför ett omedelbart asylstopp. Sverige ska endast pröva asylansökningar från medborgare i våra grannländer i en situation där Sverige är första säkra land, exempelvis i händelse av krig eller förföljelse i vårt omedelbara närområde. Sverige har inte någon förpliktelse att ta emot asylsökande från andra världsdelar, särskilt inte i de fall där asylsökande rest genom otaliga säkra länder. Väljer man att resa genom hela södra och centrala Europa till Sverige är man inte flykting utan ekonomisk migrant. Dessa kommer inte längre kunna få sin ansökan prövad i Sverige utan kommer att direktavvisas vid gränsen...

lör 15 juni 2019

Hej, goddag, hur står det till med lilla damen? Säj vill Ni inte sitta upp på ramen?
Jag bjuder, jag bjuder på skjuts på min velocipe’... så kan hon berätta varför Shs webbhotell stänger av sin server ett par timmar varje gång Sh länkar till lilla damen... lilla damen är fast i gärdsgårdsserien, absolut... lilla damen får fortsätta hata nazistiska gatupojkar och förment 

elaka nättroll...

Ska lilla damen flyttas upp i seriesystemet måste hon fötjäna det... och det lär aldrig hända... att lilla damen skulle kunna debattera med frihetliga libertarianska proffs förefaller uteslutet inom överskådlig tid...

Lilla Damen... Visserligen ser vi en ökning av populistiska, nationalistiska partier och grupper som får allt större inflytande runt världen. Till sin hjälp har de tillgång till de stora massorna via sociala medier, där kan de fritt och utan granskande ögon når fler och fler med sina budskap. Å andra sidan står de liberala och demokratiska grupperna, partierna och staterna rustade – med kunskap... varför korrekturläser ingen den lilla damens texter...

Korrekturläsa = granska och rätta en text för att hitta eventuella stav- och grammatikfel...

Lilla Damen... Det som är nedslående är dock att förtroendet för medier sjunker i världen generellt. Men det är mindre förvånande att det sker i länder där högerpopulismen är stark. Den minskar också i länder som ligger lågt i demokrati-rankning, där medierna styrs av regeringsmakten eller andra maktsfärer i samhället, som exempelvis Ungern. Samtidigt har medvetenheten kring desinformation ökat dramatiskt det senaste året. 26 procent säger att de det senaste året förlitar sig i huvudsak på seriösa medier. 24 procent säger att dom senaste året slutat använda källor som inte är seriösa medier. 29 procent säger att dom slutat dela källor med oseriöst rykte. 41 procent säger att dom det senaste året börjat kolla källor mer noga. För länder som har problem med högerpopulism och bristande demokrati är siffrorna ännu högre. I USA exempelvis säger 40 procent att de använder mer seriösa källor i dag än för ett år sedan. Vi lär oss – än finns det tid...

Det finns hopp där det finns utbildning

Årets tema för konferensen är ”The Fluxability Quotient”, FQ.Quotient är faktiskt ett riktigt ord. Det kommer från latin och betyder helt enkelt kvot. Fluxability, däremot, är något en konsult har kommit på. Man hittar antagligen dit genom att kombinera flux... som betyder flöde, eller ständig förändring... med flexibilitet. Fiffigt...

”FQ... en symfoni av tänkande i helhetsbilder. Flöde. Övergång. Makten i medveten evolution. FQ bemäktigar ens förmåga att rubba, flytta, förändra, utvecklas och flyta starkt med framtidens ström"...

Detta är temat för Brilliant Minds 2019.

Fortfarande oklart? Kan ni för mycket Darwin för att studsa på det där med ”medveten evolution”. Inga problem, här kommer mer... 

”FQ mäter hållbarhet i konsten att ständigt förvandlas. Hög FQ innefattar att gå emot ’sättet som saker alltid gjorts på’ och brassa på längs din egen väg, om och om igen, i evighet. För att uppfylla FQ maximalt, måste entreprenörer och ledare arbeta i ett äktenskap som förenar exponentiell kreativitet med kärnvärden som har rötter i jämlikhet, genomskinlighet, socialt ansvar och harmoni mellan jord och mänsklighet.”

Det som främst förenar världens strålande intelligenser och högpresterande beslutsfattare tycks vara ett prunkande hat mot språket, i kombination med en total oförmåga att tänka en tanke som hänger samman från början av en mening till meningens slut. Antingen det, eller så driver de med oss. Kanske sitter de där och garvar åt hur vi försöker begripa vad de ägnar sig åt, ungefär som Beatles när de lade in den där raden med ”The walrus was Paul” i Glass Onion...

Men det är ett klent hopp. Mer sannolikt är att deras fantastiska hjärnor är fulla av klichéer. Att det som de bär på sina axlar i själva verket är massgravar av döda formuleringar och vanskapta idéer. De rör sig från konferens till konferens som nyandliga biljonärzombies och livnär sig på förgyllt snömos som rinner ur de egna kranierna. Presidenter, popartister, profeter och pionjärer. Alla går de fria, för Interpol har ingen språkpolis. Är det inte dags att göra något åt det...

Mötet med Obama, Greta och nyandliga biljonärszombies.

Partiledaren, och några medlemmar...

KLP är det mest högerextrema

partiet... ni som inte kan skilja på högerextremister och nazister ska veta att KLP önskar inte livet ur någon utan inbjuder tvärtom till fri invandring under kontrollerade former...

KLP har ett av de mera omfattande och heltäckande partiprogrammen...väldigt

imponerande... men va i helvitte hjälper det om man inte vill betala skatt... jävla idioter...

Klassiskt liberala partiet vill...

Aktivt arbeta för att sänka alla skatter så mycket som möjligt.

Att alla skattesänkningar ska finansieras med motsvarande nedskärningar i de offentliga utgifterna.

Ständigt motsätta sig införandet av nya skatter och någon ökning av befintliga skatter.

Arbeta för ett enklare och plattare skattesystem där avdrag ersätts med lägsta möjliga skattesatser...

Partistyrelsen är bedrövligt redovisad med bilder, yrken och utbildning...

Klassiskt liberala partiet – Wikipedia

Klassiskt liberala partiet - hemsida

Val till Europaparlamentet - Röster

sju hundra löjliga själar röstade på KLP i EU-valet...

https://i.ytimg.com/vi/Pciva9e2BOg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLA_dYVWwfUnqq1BL83lz1QMxP7fPwErik Svansbo - Från Folkpartiet till frihet

Det här är ett sån där politiskt inkorrekt klipp där man inte räknas som besökare...

fre 14 juni 2019

En morgontrött journalistkår begrep i onsdags inte vilket drama som utspelades i regeringens presscenter när finansministern redovisade regeringens analys av försörjningskvoten. Genom att använda sig av irrelevanta begrepp målade Magdalena Andersson framtiden i avsevärt mycket ljusare färger än vad som är motiverat. Det underliggande budskapet är att Sverige de närmaste åren kommer få uppleva stort drama inom det som svensken ser som lika själklart som luften som andas. Den allmänna och breda välfärden är på väg att ta slut...

Prognosen för den svenska välfärden är mörkare än befarat. Ett rimligare begrepp för att kalkylera framtiden är begreppet ”Försörjningsbörda”. Hur många i befolkningen, oavsett ålder, som försörjer de övriga. Då landar vi redan idag på drygt 2,2. Det vill säga, varje person som uppbär en anställning försörjer sig själv och 1,2 personer till.

Sveriges befolkning var vid utgången av 2018 10 230 854.

Antalet sysselsatta personer 2018 var 5 113 000 varav 4 651 900 arbetar

Drygt 460 000 i arbetskraften blir försörjda av andra än sig själva.

Det innebär i reella tal att vi redan passerat finansministerns mörka framtidsutsago. Den svenska arbetsmarknaden är en av världens mest kvalificerade och automatiserade.

Hur framtiden ser ut är med andra ord avsevärt mycket mörkare än den bild finansministern tecknar. En reell försörkningskvot på 2,2, som idag, bedöms dock som hanterbar men kräver en sysselsättningsgrad på minst 86 procent om den inte skall öka visar beräkningar från Ekonomifakta

Senast Sverige hade en sysselsättningsgrad på den höga nivån var precis innan 90-talskrisen. Sverige har idag en sysselsättningsgrad  på 82,6 procent för kategorin 20-64 år. I den bredare gruppen, 15-74 är sysselsättningsgraden 68,5 procent...

Varför finansministern kallade till presskonferens samma dag som vårens sista partiledardebatt hölls för att gå igenom en framtidsprognos som delvis vilar på irrelevanta begrepp är okänt. Det kan dock inte uteslutas att regeringen nu förbereder väljare och media på att Sverige står inför historiskt stora ingrepp i den gemensamma välfärden. De 90 miljarder som finansministern säger saknas i välfärden kan mycket väl visa sig i underkant.

Det underliggande budskapet, parat med de svårigheter som välfärden står inför i att bemanna vård, skola och omsorg vittnar om att ansvaret för stora delar av välfärden inte bara kommer fortsätta att rullas över på kommunerna. Även den enskilde kommer att förutsättas att dels arbeta ännu längre upp i åldrarna om denne fått ett arbete på en allt mer kvalificerad arbetsmaknad. 

De som har råd och vill ha en bibehållen nivå på vård och omsorg kommer att tvingas betala för denna via privata försäkringar. Det är den bistra sanningen...

Prognosen för den svenska välfärden mörkare än befarat

Sparreholmarn reflekterar över saken... Om Sabuni lägger sig platt för Ullenobehag försvinner tokliberalerna och S. kan omstarta Folkpartiet...


https://iloapp.anti-pk-bloggen.se/blog/www?ShowFile&image=1560515399.jpgUnder rubriken "Liberalernas kris" rapporterar dagens SvD följande:

Ullenhag: "Invandring innebär en kostnad".

Man måste säga att han är klurig, mannen som ser ut som Alfred E Neuman i MAD. Efter några år som ambassadör i Amman och nu hemkommen slår Ullenhag huvudet på spiken. Men det han nu sett vet redan alla. Förutom möjligtvis de som ännu röstar på L-partiet. På så vis är hans uttalande en bra bild av själva L-krisen!https://iloapp.anti-pk-bloggen.se/blog/www?ShowFile&image=1560515668.jpgRörande Ullenhags skarpsyn vill jag säga. Tillgängliga utredningar (ESO-rapport 2018) visar att kostnaden för invandring uppgår minst till omkring 41 miljarder per år, beroende på hur man räknar. Sannolikt ett högre belopp. Ridå!

PS! Jämförelsen med Afred E Neuman rör inte personernas intellekt eller skarpsyn. Neuman är smart. Vad sägs om detta uttalande: Many people consider themselves open-minded, but they are just empty-headed

Kanske också något för L-partiet att tänka över...

L-partiets Einstein har kommit på något...

Partiledaren, men inga kändisar...

Partistyrelsen är däremot prydligt redovisat med yrken och utbildning...

Alternativ för Sverige – Wikipedia


Alternativ för Sverige

Nitton-tusen ynka själar röstade på AfS i EU-valet... men dom har säkert potential för 15% som AfD i Tyskland... men då måste dom fortsätta att vara nationalister, konservativa, invandrings-selektiva, EU-fienliga, populister och mera höger än SD men nästan lika mycket vänster...

Grundaren till Alternativ för Sverige... nationalekonomen Gustav Kasselstrand... partiet registrerades i maj 2018... Alternativ för Sverige (AfS) är ett svenskt politiskt parti. Partiet har beskrivits som högerextremt, nationalistiskt och högerpopulistiskt...

https://i.ytimg.com/vi/PIPwA7HTc18/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBiZHZkDF1JQw6FB6WYoy8kCyCZ6gDebatt: Kasselstrand vs Bard

Ett farligt samtal för etablissemanget kräver tekniker som slutar räkna er, om ni blir för många som kollar det avvikande...

tors 13 juni 2019

Partiledaren och tre medlemmar... 

partiet har stora problem med parti- ledningen... inte för att partiledaren är

öppet homosexuell utan för att lagledaren har misslyckats i sitt uppdrag...

 

Sex-tusen ynka själar röstade på Med i EU-valet medan hundratusentals medborgare intresserat följer dom tre medlemmarnas skriverier och annan

exponering i alternativmedia...

Grundaren till Borgerlig Framtid 2014, Anders Königsson blev sparkad 2016 och samtidigt bytte partiet namn till Medborgerlig samling... Ilan Sadeé utsågs till ny partiledare vid ett senare tillfälle... personkemin i ledningen tycks fortfarande vara ouppklarad och det är ju synd...för det behövs ju ett nytt högerparti nu när det gamla har anslutit sig till alla dom andra i korporativistpartiet...

 

Dom små anpassningarnas och förändringarnas tyranni... var faen befinner vi oss på Marx tidslinje... något kommunistiskt samhälle där staten är avvecklad har ju inte mänskligheten fått uppleva än men i ett sånt hade det säkert varit trevligt att leva i, som Alexander B. säger...

Allt tyder väl på att vi lever i det där djävulska tillståndet som kallas socialism... det där skedet som vi måste genomlida innan vi får uppleva det himmelska lyckolandet där inga pekpinnar finns... men socialism är ett knepigt tillstånd som från början utvecklades åt två håll... en revolutionär och en reformistisk variant... i slutet på 1900-talet under postmodernismen har den utvecklats till vad som helst... det gemensamma för alla tolkningar är en stark stat, en nödvändighet om utrotningen av kapitalismen ska lyckas... men en stark stat kan ju vara stark och ärlig i "fysisk" mening... men också stark och manipulativ i Orwellsk mening...

Socialism – Wikipedia

Så vad är en stark stat... inte blev det som Marx trodde i alla fall, att proletärerna skulle göra uppror mot kapitalismen... folket gör istället uppror mot etablissemanget i den starka staten (den djupa staten) eller den undre staten som kan jämföras med den kriminella undre världen... i den djupa,

undre staten ingår naturligtvis finansglobalisterna...

I västvärlden är globalstaten den starka staten som gör vad kan för att krossa nationalstaten

https://i.ytimg.com/vi/jADnF_IsSCM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCe5pjZLJpKsXRXlAHbq-pqEGjX2AFjärde Statsmakten nr 10 med Lars Bern om Ullenhag, klimatuppror, SVT

https://i.ytimg.com/vi/b9IK0hz6aT8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDgGPxqfayMBXs4YLauYy7g6MlJ3gFjärde statsmakten nr 9 med Lars Bern

ons 12 juni 2019

En kommunist, libertarian och MEDare som avskyr socialism... kommunisten som hatar socialism... hmm... en infotainer som skojar till det... vill hoppa över socialismen...

Kommunisternas drömsamhälle är ett klasslöst samhälle där all egendom ägs gemensamt och fördelas åt var och en efter behov, och där staten inte längre behövs...

Libertarianer anser ofta att människor tenderar att agera i goda syften av naturen, samt förblir kapabla att hjälpa de i nöd utan tvång och hot om våld i form av skatt. De förespråkar därför i olika mån att statliga funktioner tas bort eller ersätts av icke-statliga initiativ, från t.ex. privatpersoner, företag och ideella föreningar. Längst i de här tankarna, bland libertarianer, går de så kallade anarkokapitalisterna – som förespråkar fullständigt fri kapitalism och helt vill avskaffa staten...

Det kapitalistiska samhället är enligt Marx det näst sista stadiet i mänsklighetens långa färd mot det socialistiska slutmålet. Under kapitalismen behandlas arbetarklassen illa och hindras i sin utveckling. Kapitalisterna, de som äger företagen blir allt färre och mäktigare samtidigt som övriga klasser sugs upp i en enda stor förtryckt arbetarklass. Till slut blir situationen ohållbar och arbetarklassen gör revolution. Under en övergångsperiod måste arbetarna, genom en stark statsmakt, rensa ut de rester av borgerligheten som finns kvar för att förhindra en motrevolution. Den övergångsperioden kallar Marx proletariatets diktatur. Därefter behövs inte staten längre. Det klasslösa samhället är ett faktum...

https://i.ytimg.com/vi/ZZ5-bPp2xC8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAbG96RLjUTsUs2NfaJEuXvRqTbYwAlexander Bard om offerkulturer, liberalism, konservatism och tidsandan

Dom efterblivna godsinta infantilisterna i aftonpesten vrider sig i grymma plågor... anpassningen till verklig-heten är smärtsam...

Våldsbrotten visar att Sverige är i kris

En anpassning av aftonpestens agenda till verkligheten var synnerligen opassande... så Daniel S. försvann ganska omgående...

En gravt efterbliven historie-lös kålsupare fullt i klass med kålsupare Morgan...

Hur många sprängdåd krävs för att Morgan ska vakna?

Fredrik ville ju bara att ni skulle öppna era hjärtan...

säger han som saknar minne...

Morgan J. kan inte ställas inför en riksrätt... riksrätten avskaffades 1974...

Ny explosion i Malmö – barnfamiljer vaknade av smällen

De senaste åren har vi tagit den här utvecklingen på mycket stort allvar... vi måste bura in dem en efter en... det har vi inte gjort förut...

tis 11 juni 2019

Är det så lyckat att ge sig ut på den politiska marknaden innan det praktiska är fixat... att bli loosers... är det bra det...

Varför lyckades Nigel Farage och Brexit Party men inte KLP och Erik Svansbo med samma förberedelsetid...

Nåja, ett parti måste ju ha sympatisörer och det har inte KLK...

ett högerlibertarianskt nattväktarsamhälle är ju ett otänkbart samhällstillstånd för bidragsberoende svennar och blattar... ett nerknarkat drogberoende svennefolk behöver dock dagliga

allt tyngre godhetsdoser från skönandarna för att tro på den 

gudomliga sosseutopin...

Men, va faen... med en 30-procentig platt skatt enligt KLK finns det ju utrymme för en massa socialism...

Klassiskt liberala partiet​  0,02% i EU-valet...

Ingen kan väl heller betvivla att Erik S. tillhör den intellektuella eliten... och det är ju inte dåligt för en politiker i Sverige...

https://i.ytimg.com/vi/xTFbnL06puU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCxK-_EhsTVQjzVpiHR9Ljn8Bd0ZADEKONSTRUKTIV VALSTUGA 1 ERIK SVANSBO LIBERALA PARTIET

En KLPare som gjorde ett dåligt jobb inför EU-valet...

"skatt är stöld" är en urusel

slogan för svennar eller var det fel på väljarna...

Vänstern är fullständigt övertygad om att den är god. Och att högern är ond. Kanske är det möjligt för vänstern att uppleva sig som god – om man har som ideologiskt koncept att med tvång konfiskera vissa människors pengar och ge dem till andra...

"Vi måste öppna våra hjärtan för dem som flyr från krig" säger de goda, säkert med de bästa intentioner. Att det kommer att bli dyrt, mycket dyrt ser de inte som något problem. Att välfärdssystemen riskerar att knäckas när folk som inte varit med och nettobetalat omfattas av dem, det kan de goda inte förstå eller förhålla sig till. Att det bland alla flyktingar även finns människor med mindre ädla motiv, det blundar de för...

Enkelt uttryckt: Speciellt de som vill ha ett stort flykting-mottagande borde engagera sig i frågan om hur det hela praktiskt skall hanteras. Istället för att avfärda oroade människor som onda. Det ligger samtidigt en viss ironi i att välfärdsstatens främsta förespråkare kommer att bli de som till slut knäcker systemets rygg. Risken är att det kan bli stökigt...

Självproklamerad godhet får inte bli en ursäkt för dumhet. Risken är då att allt blir värre för alla – inklusive dem eller det man från början vurmat för. Do the math! Förhåll er till verkligheten! Men nu för tiden tycks ju alla ha rätt till sin egen verklighet. Vilket ekonomins och naturens lagar dock inte tar någon hänsyn till...

Problemet med förment goda människor

mån 10 juni 2019

En jäkligt trött gammal man som vill fortsätta bjuda in islamister på kafferep med kanelbullar... en efterbliven stackare som trots sin höga ålder ännu inte lärt sig skillnaden mellan oskyldiga muslimer och 

infiltrerande jihadister...

Per G... I Sverige är det inte förbjudet att plädera för antidemokratiska krav, det är inte ens förbjudet att skriva in sådant i ett partiprogram. Borde det vara det? Jag tror inte det. Det är bättre att bekämpa antidemokratiska tankegångar, islamistiska likaväl som vitrasistiska, i öppen debatt och politisk kamp...

”Spik i foten! På franska revolutionen, du, då gjorde dom processen kort med adelsmännen, du. Dom högg huvena av dom som limpskivor bara så här: Tjopp, tjopp, tjopp. Dom skulle ha varit jävligt glada om de haft en spik i foten!”

Per G... Liksom det finns högernationalister som vill diskriminera icke-svenskar, finns det islamister som vill införa antidemokratiska shari’aregler i svenskt samhällsliv. Dit hör inte den stora majoriteten muslimer i Sverige. Men Egyptsons bok belägger att det finns personer och grupper som försöker vinna samhällsinflytande för islamistisk politik. Det måste vi reagera mot. Precis som den sekulära demokratin i Sverige har lyckats fördriva kristendomen från politik, rättväsen, lagstiftning och administration, måste naturligtvis islam hållas utanför dessa områden...

Riskerar Sverige att bli ett muslimskt kalifat?

MEDarna och allra helst AfSarna gillar inte islamister på kafferep... Nu är Sparreholmarn ute på hal is... för han vet inte riktigt än hur Ilan S. och Gustav K. ska lösa problemet med olagliga invandrare...

MED är absolut ett dissident-parti också...

Medborgerlig Samling  0,15% i EU-valet...

Efter två år i sin nuvarande form borde dom ha kommit längre...

Ingen kan väl heller betvivla att Ilan S. tillhör den intellektuella eliten... och det är ju inte dåligt för en politiker i Sverige...

https://i.ytimg.com/vi/m3llnroOIRI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDkKljZayOllf4vwKNkAjTkiQuKFALördagsintervju 27 Ilan Sadeé, partiledare för Medborgerlig samling

 

 

Alexander B. är ju MEDare och Libertarian och då är han antagligen för kontrollerad fri invandring som HAX och Sparreholmarn...

HAX säger... Så här långt brukar i princip alla hålla med. Vilket är bra, för då finns det i vart fall något slags grund för en diskussion i ett ämne som annars mest är ett gungfly...

Människor skall ha frihet att bosätta sig var de vill...

Men de har inte rätt att göra det på andras bekostnad...

Gränsen för denna frihet går – precis som gränsen för all frihet – där man kränker någon annans frihet, säkerhet eller egendom...

Den här lilla videon är en alldeles lagom introduktion till den nya digitala eliten som kommer att blomma ut inpå tjugotalet... paradigmskiftet förutsätter dock en lågkonjunktur som förhindrar nya skatteuttag... den finansiella krisen är ju redan försenad... kanske kan Xi J. och Donald T. försena den ytterligare...

https://i.ytimg.com/vi/bjra8BusBlQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCnhAxP0jCU-1GJjnbmuGhaZt1kxwAlexander Bard: "Vi löser framtida kriser i Sverige med fler samtal idag”


Den här längre videon kan inte förstås av sörmlands befolkning och dess etablissemang...

Sörmlandssamhället har haft behov av en extremt stor tutte att suga på alltsedan medeltiden... stora tuttar som förläningar och frälsegårdar... och mycket mindre tuttar till statarna på godsen och arbetarna på bruken...

Det är dom här moderna framtidsvinnarna som Äckel-kurirens

tokliberaler buntar samman med nazistinspirerade Nordiska motståndsrörelsen, NMR...

https://i.ytimg.com/vi/YSfbnRI-uEk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCJnEsyOCzPNBxdHuRHAzYLw_HW2AAlexander Bard - "Samhället är en enda stor tutte för invånarna att suga på"

 

sön 9 juni 2019

Störst bland dissident-partierna... fast mycket till d.p. är dom ju inte förstås...

Och utan draghjälp från utlandet hade det det nog blivit pannkaka av partiet...

Piratpartiet kan syfta på:

Piratpartiet (Finland)

Piratpartiet (Island)

Piratpartiet (Norge)

Piratpartiet (Sverige)

Piratpartiet (Storbritannien)

Piratpartiet (Tyskland)

Piratpartiet (Tunisien)

Piratpartiet  0,64% i EU-valet...

Piratpartister, sa Bill... vilka idioter, sa Bull...

AfS är absolut ett dissident-parti... avhoppare från SD för ett drygt år sedan... förebilden är naturligvis AfD, Alternative für Deutschland...

Om AfS kopierar AfD rakt av återstår att se... det förefaller så för stunden och tills vidare...

Alternativ för Sverige  0,46% i EU-valet...

Ingen kan väl betvivla att Gustav K. tillhör den intellektuella eliten... och det är ju inte dåligt för en politiker i Sverige...

https://i.ytimg.com/vi/yklKOmcOU8Y/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCVaNmKpqTNkgtwBcNR4U60Ipe0UALördagsintervju 24 partiledare Gustav Kasselstrand (AfS)

 

Tror ni att någon annan politiker vågar debattera med Alexander B...

En teaterföreställning kanske... ett spel för gallerierna kan man undra... mjaa... man kan möjligen tänka sig att Alexander B. är AfSare... men nu är A. B. nybliven medlem i konkurrenten Medborgerlig samling... en MEDare...

Ett banbrytande samtal presenteras det som...

https://i.ytimg.com/vi/PIPwA7HTc18/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBiZHZkDF1JQw6FB6WYoy8kCyCZ6gDebatt: Kasselstrand vs Bard

lör 8 juni 2019

Fortsätter han på detta viset tillhör han snart dom portförbjudna dissidenternas skara...

Nervositeten satte in redan i början av veckan. I botten låg ett drygt halvårs ältande om nationalismen, vad den egentligen är, vad den inte är, vad den kunde vara, vad den kan bli och om den går att kombinera med fina saker som anständighet och liberalism...

Den sistnämnda frågan, den om kombinationer, kan kanske inte anses definitivt besvarad, men det finns en allmän känsla: nationalismen är som en omdömeslös morbror på släktbjudning. Han borde stanna hemma. Gör han det inte är det bäst att låsa in spriten, låta bli att skratta åt hans skämt och gäspa, sträcka på sig och titta på klockan redan vid halv tio-blecket.

Och i den andan firade vi Sveriges nationaldag...

Martin Aagård på Aftonbladets kultursida skrev den klassiska artikeln om att inget svenskt egentligen är svenskt. Vikingarna var kanske muslimer. Romer stod för folkmusiken. Tyskar gillar också björkar. Sverigedräkten är ny och dessutom ful. Svensk landsbygd är öde, förutom Muhammed, Dawit, Amir och andra med liknande namn. Svenskarna tillhör det förgångna...

Per Svensson på Dagens Nyheters ledarsida skrev att nationalismen är en ”farlig, destruktiv och exkluderande fiktion” som är kompromisslös och irrationell. Liberaler begriper visst behovet av tillhörighet och trygghet, men sådant har inte att göra i politiken. Åtminstone inte om det är kopplat till nationen...

Jens Liljestrand, på den här tidningens kultursida, tog en filosofisk väg. Svensk landsbygd är öde, förutom Muhammed, Dawit, Amir och andra med liknande namn. Öde, förutom ryska barnfamiljer och thailändare. Framtiden är deras. Svenskarna tillhör det förgångna...

I Göteborgs-Posten skrev Hynek Pallas om Timbrotänkaren Anders Johansson Heinös senaste uppsats ”Segra och dö”. Där oroar sig Heinö över den ”liberala universalismens” oförmåga att hantera ”självsäker nationalistisk särart”. Pallas tyckte att man borde börja nationaldagen med att läsa just den texten...

Svenska Dagbladet berättade att undersökningar visar att utomeuropeiska invandrare firar nationaldagen i högre utsträckning än infödda svenskar. Tidningen verkade lättad av att ha fått reda på det...

Statsvetardocenten Gina Gustavsson spetsade till det genom att skriva i Dagens Nyheter att man visst kan vara liberal och nationalist. Fast det centrala är då allt som nationalismen inte får vara. Inte en idé om att nationen sätts över annat. Ingen ödesgemenskap. Inte en idealisering av historien. Inte ett förskönande av nationella ikoner. Inte något att känna sig bekväm i. En nationell identitet får det vara, men en identitet som helst ändrar sig i tillräckligt snabb takt för att inlemma alla som invandrar till Sverige. För invandring är inte problemet, bara tröga nationella identiteter...

Och statsminister Stefan Löfven höll tal i Lund och hyllade välfärdsstaten, som tagit oss bort från historien, för den var mest eländig...

Det brukar sägas att svenskar inte riktigt vet hur man firar nationaldagen. Så är det inte alls. Vi har blivit riktigt bra på det. Vi ältar vår ångest över att nationer finns, vi blottar vår skam över att tillhöra en, vi bortförklarar den, vi oroar oss över om folk i allmänhet verkligen klarar av att fira nationaldag, utan att bli nazister.

Bara i Sverige, mina vänner, bara i Sverige.

Vad ska man kalla denna samfällda nationalångest om inte en nationalkaraktär...

Svenskarna firar med oro, ångest och skam

Finns det något hopp om framtida frihetliga partier... inte i riksdagen i alla fall...

Att bygga den ”den starka staten” är nästa steg i utvecklingen av Sveriges offentliga liv. Nu vänds fokus på maktutövning i två helt nya riktningar... skrev Torsten S. igår...

Den ena benet är att bygga globalism...

Det andra benet är däremot inget som det talas högt om... Men bästa professor Sandström, har han inte läst Sparreholmarns predikningar om den svenska korporativismen...  Nu gäller det att försöka permanenta den nya starka stat som byggts ut. Detta innebär en strävan att svetsa samman den klass av politiker som står bakom det nya samhällets skepnad... och det gäller naturligtvis alla riksdagspartier...

Dom andra då som inte finns i riksdan...

Piratpartiet

Alternativ för Sverige

Medborgerlig Samling

Klassiskt liberala partiet​

Val till Europaparlamentet - Röster


fre 7 juni 2019

 

 

"Det stora Bedrägeriet" kallas det... av Swebbtv:s nätverk av dissidenter... den innersta kretsen i nätverket förefaller vara övertygade om välfärds-samhällets undergång... åtminstone det landet som vi gamla svennar minns det...

Nåja, nu är det ju inte bara den inre kretsen av dissidenteliten som tror att Moder Svea har gått in i väggen och blivit utbränd för långlig tid... det är förståeligt om det är på det sättet... komplexiteten i det överorganiserade samhället kan inget samhällssystem förstå sig på eller ha kontroll över... Sh har misstänkt den utvecklingen sen början på nittiotalet... när han mötte sjukvården...

Vari består själva "bedrägeriet" då... naturligtvis har varje region länge förstått vad som komma 

skall... den strukturella lögnaktiga skönmålningen

av statsapparaten kan ju inte ens ha undgått kommunledningen i Flen...

Det skatteförsörjda etablissemanget och dess trogna statsunderstödda propagandasvans av 

MSM brer på med sina pinsamt stora guld-stjärnepenslar... dom skönandar som målar över sprickorna i välfärden borde sitta av sina två år i fängsligt förvar för sitt bedrägeri...

En personlig erfarenhet... det var nån gång 1990... något var fel på Sh... han sökte vård... sen påbörjades ett tioårigt sökande efter Sh:s långsamväxande cancer... den hittades aldrig... den hittade sig själv i ett akuttillstånd tio år senare...

i det undersökningsmaterial som ett sextiotal olika läkare samlat ihop under åren fanns säkert underlaget till en riktig diagnos... undersökningarna har säkert gjorts efter bästa förmåga och mera kan man inte begära... men till slut uppkommer bedrägeriet både mot patienten och skatte-betalarna... för ett bedrägeri är det när undersökningarna staplas på hög och själva komplexiteten förorsakar en info-infarkt hos sjukvårdspersonalen som ger upp och istället vänder gadden mot patienten som behandlas som inbillningssjuk... patienten har längevarit förhoppningsfull men inser till slut bedrägeriet... så är det i det individuellt lilla men också i det samhälleligt stora... komplexiteten orsakar härdsmälta... det samverkas till döds inom etablissemanget men bara inom...

https://i.ytimg.com/vi/a1IxC3MIdug/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLADau-PoPlkpneyVn63miSSr3al0ADel 13 Katerina Janouch - De svenska mediernas bedrägeri.

Sedan många år hyllar S-partiet som bekant såväl en ”svensk modell” som ”det starka samhället”. Även om ett mönster antyds är det något oklart vad saken egentligen gäller. Bildspråket bygger på ett slags nationalism, som partiet annars begabbar då den uppträder hos motståndarna. Det är också fråga om en förgyllning av tveksamma moment inom den egna ideologin. Båda metaforerna avser att föra våra tankar i riktningen mot lyckans land. Det Sverige som partiet själv skapat under många år i regeringsställning.

Vad nu än ”den svenska modellen” innebär tycks det vara fråga om ett korporativt samarbete mellan staten och olika privata organisationer, inom och någon gång utom S-leden. Alltså inte vilket samarbete som helst förstås, utan en i lag reglerad beslutsgemenskap där framför allt närstående privata subjekt favoriseras.

Lika ruskig är metaforen ”det starka samhället”. I det historiska perspektivet är framväxten av en statsapparat ett välbehövlig värn mot rövarband. Alltså ursprungligen en balanserande statlig organisation, med uppgift att agera mot anarki och våld samt tillämpa kungens lagar och makt på mellanmänskliga förhållanden. Ur den har demokratin långsamt utvecklats...

Enligt min mening tycks ”den starka staten” innebära ett nästa steg i utvecklingen av Sveriges offentliga liv. Nu gäller det inte bara åstadkommande av en rimlig ekonomisk eller social välfärd för nationens folk. Nu vänds fokus på maktutövning i två helt nya riktningar...

Den ena benet är att bygga globalism...

Det andra benet är däremot inget som det talas högt om. Nu gäller det att försöka permanenta den nya starka stat som byggts ut. Detta innebär samtidigt en strävan att svetsa samman den klass av politiker som står bakom det nya samhällets skepnad. Det finns nämligen grupper av politiker som helt – eller oftare delvis – ifrågasätter den statsmodell som dag efter dag gjuts i hård betong. För att slå undan benen på dessa kritiker används en retorik som går ut på att framställa dem som brutala gränsvakter mot invandring, hjärtlösa snåljåpar mot världens fattiga, odemokratiska nationalister, antifeminister, klimatförnekare osv. På så vis blir det som brukar kallas PK en del av den politiska elitens ammunition till försvar sin starka nya stat. Med mediernas hjälp – såväl tidningshus som SR/SVT – förs försvarskriget på ett utstuderat vis. Den som ifrågasätter PK överöses av skurar av skarpa skott...

Den skrämmande bilden av jätten Glufs-glufs

tors 6 juni 2019

Aftonslasken och dom andra slasktrattarna gör vad dom kan för att vi ska glömma 

nationalstaten... År 2005 blev nationaldagen en arbetsfri helgdag... varför...

Asgård tycker... Vi saknar en stark myt om nationens födelse. Och det gör vår nationalism svag jämfört med andra länders. Vilket man får vara glad över. För de svenska nationalisternas mummel om Gustav Vasa ligger ju betydligt närmare sanningen än den serbiska tvärsäkerheten...

Asgård fortsätter... Nationen är ett pågående politiskt projekt som ständigt skiftar karaktär. Från början var nationalkänslan ett redskap för att motivera folk att betala skatt trots att pengarna skickades till andra ändan av detta avlånga land. Och då var det så klart påkallat att skapa en känsla av att Glumslöv och Jukkasjärvi hade en gemensam kultur. Nationalismen ville vara en enande kraft, även om den i praktiken bekämpade demokratin. I dag är nationen en mångfasetterad gemenskap med krympande skatteintäkter och växande politiska motsättningar. Och lustigt nog är det nationalisterna som försöker splittra oss i mindre grupper...


Men historielösheten är inte bara ett bekymmer för nazister som önskar att det funnes fler svenska slagfält som dränkts i nationens blod. Allt för mycket av vår historia har glömts bort, menar Hagerman. Hon drömmer om att upprätta ett museum över demokratins historia. Ett monument över den i dag så blygsamma -arbetarrörelsen som gömt undan sina symboler i arkiv när de egentligen hör hemma på ett revolutionsmuseum över demokratins genombrott... 

Förstår ni slasktratten...

Richard Sörman: Därför blir musiker och andra konstnärssjälar politiska idioter

Stort ämne. Några reflektioner.

Ordet kultur förekommer i två väsensskilda versioner. Den ena omfattar ett helt samhälles levnad. Den antropologen försöker blottlägga inom olika regioner och hela länder. Även historiskt. Till det hör även subkulturer. Alltså mer underordnade kulturella delmängder, inom en och samma kultur. Aboriginernas kultur från förr lever idag mest kvar som en historisk spillra. Det visar att kulturer både kan utrotas och förändras av en ny och annorlunda omgivning. Att kultur mer sällan uppträder isolerat. Att den påverkas av sin omgivning.

Det är hela levnaden i sig som kan sägas uppbära en samhällelig kultur. Om än transformerad. Och inom den faller olika delkulturer ut. Det finns en svensk kultur. Och inom den skiftande delkulturer. Exempelvis en motorcykelkultur, en spelmanskultur, och den som omsluts av kristen tro. Det finns säkert chopperåkare som är kristna, spelar fiol i ett spelmanslag och som känner sig som helyllesvenskar, fast de bor mitt i Dalarna. Kärnan ligger i upplevelsen och i gemenskap. I tillhörigheten, fast, växlande och i progression.

Du gamla, du bortglömda

Initiativet till firandet av svenska flaggans dag var inte medvetet tänkt att skapa en formell "nationaldag". När det emellertid blev aktuellt att införa en sådan var den 6 juni redan ett inarbetat och självklart datum. Svenska flaggans dag blev formell nationaldag år 1983. År 2005 blev denna en arbetsfri helgdag med motiveringen att på så sätt ge "tillräckligt utrymme för att markera nationaldagens betydelse i det svenska samhället".

Swebbtv... en kanal för dissidenter... sådana som etablissemanget utestänger från att delta med debattinlägg i gammedia...

En dissident är en person som aktivt motarbetar den rådande ordningen. Vanligen avser man en politisk dissident som, oftast med fredliga medel, sätter sig upp mot en totalitär regim.

Dissident är den som stannar kvar inom det kritiserade systemet eller etablissemanget, medan den som lämnar det kallas för flykting. Inom juridiken benämns en person som reserverar sig mot ett domstolsbeslut för dissident.

I Sovjetunionen var Andrej Sacharov och Aleksandr Solzjenitsyn exempel på dissidenter, och i Kina anses Wei Jingsheng vara den första dissidenten i modern tid. I Västvärlden betraktas exempelvis Noam Chomsky som ledande dissident.

Mikael Willgert

 

https://i.ytimg.com/vi/E1In9cpSjr8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBEbBKM-S0cYYtK5YUdDgBIbZzL8gDel 1 Mikael Willgert - Inledning.

Här följer ett gästinlägg av Elsa Widding. Hon har ett långt förflutet i energi-branschen och har arbetat för Vattenfall, Fortum och Statkraft samt varit ansvarig analytiker för Vattenfall på regeringskansliet, statligt ägande...

Elsa Widding är expert inom energi och avfall, och blev känd som Sveriges bråkigaste kvinna när hon gjorde tummen ned för statliga Vattenfalls skandalöst misslyckade köp av Nuon för 90 miljarder. Klimatupplysningen är först med att presentera en ny skandal i miljardklassen – på skattebetalarnas bekostnad...

Hela gästinlägget...

Regeringen slumpar bort tillgångar i ”Klimatets namn”

För två år sedan gick debatten het då Vattenfall ville sälja stora brunkolstillgångar i Tyskland, glatt påhejade av Regeringen med Mikael Damberg i spetsen. Man kom fram till att bästa lösningen var att nära nog ge bort tillgångarna som idag är bokförda till miljardbelopp. Regeringen och Vattenfall bedyrade att brunkolsaffären var affärsmässig och den bästa lösningen för framtiden. Utan att redovisa några siffror var det svårt att förstå hur mycket Vattenfall fick betalt för sina tillgångar men redan under sommaren 2016 ryktades det om att de tjeckiska bolagen (EPH och PPF) som köpte tillgångarna i princip skulle få dessa gratis.  I ett av de tjeckiska bolagens årsredovisning för 2016 (EPH som är noterat) går att utläsa att köpeskillingen tycks ha landat på drygt 100 miljoner kronor...

Även om man till skillnad från när man köpte Nuon genomförde en gemensam beredning på departementet så är likheterna med Nuon ändå slående. Även denna gång var bolagsstyrelsen enig om att göra affären och även denna gång beställde departementet en så kallad ”fariness opinion”. Även denna gång valde näringsdepartementet att lägga vikt vid andra kriterier än de rent affärsmässiga och även denna gång gick det inte riktigt som man hade hoppats...

https://i.ytimg.com/vi/-DAj-vCCyww/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAyK6O4Txb0uRZam2jaZwsaSmWJMQDel 7 Elsa Widding - Hur kan vi stoppa skrämselpropagandan kring klimatet

ons 5 juni 2019

David "Skebokvarnarn" Jonstad hoppas på en samhällskollaps... inte så mycket i Flen med omnejd kanske utan mera i hela allt ihopa... jovars, nog kan regnvädren blåsa åt många olika håll alltid... men dom kan inte blåsa bort från jord-klotet... det vara tryggt att veta...

I en ny bok ges en korrigerande bild av historien om mänsklighetens utveckling, som får civilisationens krona att halka på snedden. Därmed öppnas också möjligheterna att tänka i nya banor och skapa ett samhälle av en annan natur, skriver David J...

Essä i Dagens Nyheter den 11 februari 2019...

Det var torka som fick den en gång mäktiga mayacivilisationen på fall. Ny forskning visar att mängden regn som föll i civilisationens territorier i Centralamerika mer än halverades och att detta fick matproduktionen att kollapsa. Denna nyhet läste jag under sommaren förra året, medan en nära apokalyptisk vy växte fram inför oss. Våra söndertorkade betesmarker låg i förgrunden – gulbruna, döda och öde. Djuren hade vi tvingats att flytta till andra marker där vi hade tillgång till sly som växte i en bäckfåra. I bakgrunden, runt om i landet, stod skogar i brand. Varje dag passerade flygplan över oss på spaning efter nya bränder.

I större delen av landet halverades regnmängden jämfört med det normala. På vissa platser var minskningen upp till 90 procent. När sådant extremväder blir det nya normala kan vi räkna med att vårt samhälle gör mayacivilisationen sällskap...

Att det är civilisationen som är hotad har blivit något som ofta uttrycks i varningarna för vad en varmare värld kommer att innebära. ”Klimatförändringarna når nu sitt ’endgame’… det som står på spel är själva överlevnaden för vår civilisation.” Det är Hans Joachim Schellnhuber som säger det, en av världens ledande klimatforskare och rådgivare åt bland andra Tysklands förbundskansler Angela Merkel, EU och påven. Citatet är från en rapport som beskriver hur forskarvärlden har underskattat riskerna som klimatförändringarna för med sig.

Det som gör att det hela lätt kan kännas lite hopplöst är att det största hotet mot civilisationen är civilisationen i sig. Dess ständiga jakt efter nya resurser att elda komplexitetens maskineri med är vad som ligger bakom inte bara klimatförändringarna men även den övriga raddan av ekologiska systemkriser. Civilisationen har en tydlig tendens till självdestruktion. Om detta vittnar inte bara mayaimperiet, men också resten av historiens alla kollapsade civilisationer.

Att så många ändå värnar om civilisationen som samhällsform kan nog i viss mån förklaras med en djupt nedärvd föreställning om mänsklighetens utveckling där civilisationen betraktas som kronan på verket. Den typ av samhälle som vi alltid har eftersträvat, och som vi alltid kommer att sträva efter.

Alla föreställningar mår emellertid bra av att omprövas och det gäller även berättelsen om hur vi människor har hamnat där vi har hamnat och som på ett ungefär går så här:

Först och under mycket lång tid levde människor som vildar. Kringströvande i små grupper, jagande och samlande, ständigt en misslyckad jakt ifrån svälten. Ett liv som 1600-talsfilosofen Thomas Hobbes beskrev som ”ensamt, fattigt, plågsamt, djuriskt och kort”.

Sedan skedde en revolution, den neolitiska. Människan lärde sig odla spannmål och tämja djur och kunde därför slå sig ner på ett och samma ställe, bygga hus och slippa jaga runt så himla mycket. Det här gjorde att de första samhällena kunde växa fram, som blev stater, som blev till storslagna civilisationer till vilka folk drogs som getingar till saft. Alla ville få del av det välstånd som civilisationen erbjöd. Och så rullade det på, till dess att utvecklingen tagit oss till ett stadium där vi kunde ta flyget till New York över helgen för att käka på en nystartad finkrog, serverandes stenålderskost.

Det kanske mest slående när jag läser boken är att människor, tvärtemot rådande uppfattning, i regel inte alls ville bli bofasta jordbrukare.

Ungefär så lät det också när James C Scott, författare och statsvetare med inriktning på jordbrukshistoria, undervisade vid universitetet Yale i USA. Tills han började inse att viktiga delar av det han lärde ut inte stämde med verkligheten. Att det under de senaste tiotals åren sipprat in en massa nya upptäckter om mänsklighetens utveckling vilka tillsammans gjorde att den gamla berättelsen behövde skrivas om i väsentliga delar. James C Scott satte sig i skolbänken själv, djupdök i forskningshavet och kom upp med en ny bok: ”Against the grain. A deep history of the earliest states” (Yale).

Det kanske mest slående när jag läser boken är att människor, tvärtemot rådande uppfattning, i regel inte alls ville bli bofasta jordbrukare. De ville synnerligen inte inkorporeras i de första civilisationer som uppstod i Mellanöstern. Tvärtom gjorde de vad allt de kunde för att slippa detta. Kunskapen om hur man odlar spannmål hade jägar-samlare haft i åtminstone 4.000 år före de första spåren av jordbrukssamhällen. I liten utsträckning ägnade man sig också åt detta, men att jaga och samla vilda växter verkar ha ansetts vida överträffat att ägna sig helhjärtat åt jordbruk.

Snarare än en vilja att bli jordbrukare har drivkrafterna bakom de första staterna varit andra. En är ekologiska förändringar – bland annat som följd av ett ändrat klimat – som försvårade jägar-samlar-tillvaron i den region i Mellanöstern som brukar beskrivas som civilisationens vagga. En annan drivkraft – och detta är en av Scotts huvudpoänger – är de goda möjligheter till beskattning som ges i ett jordbrukssamhälle. Att odla spannmål innebär ett stenhårt arbete för den som står för arbetsinsatsen, men för samhällets elit är det mumma. Spannmål skördas vid en given tidpunkt: när säden är mogen. Det var därför bara att skicka ut skattmasen så fort skörden var bärgad. Och eftersom spannmål dessutom är relativt lätt att förflytta och att lagra kunde det värde som folket skapade ackumuleras i statens sädesmagasin.

Genom att de framväxande staterna på detta sätt effektivt kapade åt sig av andras produktion kunde allt större investeringar göras i den typ av komplexitet som vi förknippar med civilisationer: hierarkier, städer, byråkrati, specialisering av arbetet och avancerad infrastruktur.

Det förde med sig fördelar och välstånd för samhällets privilegierade skikt, men för de flesta innebar det mest ett jäkla slit, dålig hälsa och förkortad livslängd. Alltså ungefär så som Thomas Hobbes beskrev det icke-civiliserade livet.

För att kunna hålla igång jordbruket och dessutom utföra stora infrastrukturprojekt krävdes enorma mängder energi och den främsta energikällan var under denna tid människor. Slaveri förekom även i jägar-samlar-kulturer, men i statens regi skalades det upp och blev institutionaliserat. Scott argumenterar för att slaveri och annat ofritt arbete alltid varit, och på många sätt fortfarande är, en förutsättning för komplexa samhällen.

Han beskriver de första staterna som ”befolkningsmaskiner”, där målet var att maximera antalet kroppar i statens tjänst. I de krig som härjade mellan mänsklighetens första stater var ett av de främsta krigsbytena slavar, särskilt barn och kvinnor. Både för att skaffa sig mer arbetskraft och för ökad barnproduktion. Staterna gjorde också räder ut bland folken i civilisationens utkanter i syfte att fylla på arbetsstyrkan.

Inte undra på att civilisationen var något som vanligt folk under denna tid skydde. Som Scott uttrycker det i boken, murarna byggdes lika mycket för att hålla inkräktare ute som för att hålla skattebetalarna inne. Det innebar att dessa samhällen, hur storslagna de än tedde sig, var rätt sköra skapelser. De plågades av mer eller mindre ständiga epidemier, inre konflikter och krig. De var ständigt benägna att kollapsa.

Vilket mest var ett problem för de som utgjorde samhällets centrum. Kollapsen innebar ju att de inte längre hade tillgång till en apparat för att kapa åt sig överskottet från andras arbete. För folk i allmänhet däremot var det ett mindre problem. För dem kunde kollapsen, skriver Scott, ”upplevas som en befrielse”. De flyttade ut till mindre samhällen, minskade sitt beroende av jordbruk, undslapp skattepålagorna, epidemierna och tvångsvärvningarna till de ständiga krigen.

Scott förnekar inte att det statslösa liv som Hobbes hade mardrömmar om kunde vara nog så plågsamt och våldsamt. Men att kollapsen också kan vara en form av befrielse är åtminstone en liten tröst för oss som inte är övertygade om att dagens civilisation kommer att vara för evigt. För även om den är unik på många sätt vilar den – precis som de första spannmålsstaterna – på en ordning där majoriteten sliter hårt för att upprätthålla en minoritets privilegier. Dess komplexitet bygger också på att stora mängder energi ständigt tillförs systemet, inte så mycket i form av mänskliga slavar, som fossila energislavar. Vilka förmodligen, och förhoppningsvis, inte kommer att finnas med oss så värst länge till.

Med tanke på detta är det lite betryggande att läsa James C. Scotts lågmälda korrigering av historien om mänsklighetens utveckling. Den får nämligen civilisationens krona att halka rejält på snedden. Därmed öppnas också möjligheterna att tänka i nya banor. Om vi slipper ur det gisslangrepp som civilisationen har på oss blir det också möjligt att sträva efter ett samhälle av en annan natur, ett med mindre självdestruktiva tendenser.

Därför kan kollapsen bli en befrielse

tis 4 juni 2019

Det är inget större fel på Henrik A:s frihetliga tanke-gångar... men att gå så långt som att önska ett nattväktar-samhälle är ju lika utopiskt 

som MP:s dagdrömmeri... HAX:s slagdänga om att skatt är stöld är ett enfaldigt hinder för att KLP ska bli något annat än ett 0,02% parti...

HAX... Det är beklämmande att se hur politiker låter sig hunsas av media. Inte för att politikerna förtjänar bättre. Utan för att traditionell media har en illa dold ambition att vilja styra landet. Vilket är ett demokratiskt problem. Ständigt hetsas politiker att i onödan måla in sig i hörn...

Gång på gång blir politiska surdegar omöjliga att hantera, eftersom media behöver etablera konflikter för att locka läsare, tittare, lyssnare och klick. Ideligen snuttifieras och simplifieras komplexa samhällsfrågor till oigenkännlighet för att passa medias ytliga format...

Det finns en idealiserad bild av media som den tredje statsmakten... I länder med en fungerande maktdelning används begreppet den fjärde statsmakten... Media skall granska makten, avslöja missförhållanden och ge utsatta människor en röst. Media skall undersöka, förmedla fakta och kunskap samt främja det demokratiska samtalet. Men istället har vi fått en mediekår som ser det som sin främsta uppgift att i valrörelse efter valrörelse rädda Miljöpartiet kvar vid köttgrytorna. När den inte är upptagen med att kratta manegen för postmodernism och identitetspolitik, vill säga.

Samtidigt upplever många vanliga människor att medias bild av verkligheten avviker från nämnda verklighet. Att frågor har fler aspekter än de som pådyvlas folket av statstelevisionen och tidningsdrakarna. Att det finns andra viktiga nyheter som aldrig berörs med ett ord i gammelmedia. Alla dessa insikter tack vare att internet kopplar samman vanliga människor i nya nätverk. Så de gamla mediehusen avskyr nätet. Big Medias förakt för vanligt folks åsikter, bekymmer och verklighet är totalt. De har – i ohelig allians med politiken – blivit det fria ordets fiender. Och de har själva blivit en maktfaktor som måste granskas...

Media har blivit det fria ordets fiende

Vi har ett valresultat

Public service befinner sig under attack... kan något vara mera självklart än att slå tillbaka... efter decennier av statsmedias brunsmetning är måttet rågat...

Jan S... När nu Moderaterna i Stockholm antagit en motion som kräver att public service ska läggas ned så har mumlet i kön hörts högt och tydligt. Redan förra året blev diskussionen om den skatt som ersatt licensen hetsig i Moderaternas riksdagsgrupp. Kritiken mot public service hördes både i riksdagshuset och ute i landet.

Wiki... Public service... i allmänhetens tjänst, allmännyttig, allmänradio eller allmän-TV1... är en radio- eller TV-verksamhet som syftar till att ge allmänheten en särskild sorts berikande programutbud genom att företaget i fråga har ett avtal med staten rörande bolagets innehåll. I uttryckets hemland Storbritannien innefattar public service dels BBC, som brukar kallas för public service-modern, dels de privata bolagen ITV, Channel 4 och Five som alla har särskilda förpliktelser gentemot allmänheten. Termen har dock olika betydelser och tenderar att missbrukas av länder som har statligt styrda åsiktsmedia, där enbart den styrande regimens åsikter släpps fram...

Jan S. skriver... Plötsligt händer det, som sagt. Och att stödet för public service minskat kommer sig inte bara av ett nytt politiskt landskap, utan är till viss del självförvållat. Inte minst av SVT som i åratal valt att kommersialisera sitt programutbud. Nu senast missade man den stora EU-debatten från Bryssel, och valet som helhet har färre sändningstimmar än Melodifestivalen. Ishockey-VM breder ut sig överallt, och i backspegeln skymtar program om människor som gifter sig vid första ögonkastet och om feta hundar. Det blir som provokationer som får kritiker både till höger och vänster att vakna till liv. Självmål som det heter i sportens värld. Och tajmingen kunde inte vara sämre...

Public service befinner sig under attack

Nej för faen, Ann-Charlotte M... det är ni liberalfeminister som är mysteriet... ni som inte kan bestämma er för vem som ska vara den starka liberalfeministiska förebilden... Annie

eller Ebba eller Annika eller Isabella eller möjligen Nyamko...

Centerns väljare för mig är ett mysterium, säger Marteus... Är det människor som inte lyssnar? Vet de vad Centern står för...

Torbjörn N. jämför Centerns förflyttning bort från alliansen med partiets utveckling på 60- och 70-talet. Fast i motsatt riktning. När C gick från att vara bonndrängar till stordriftiga bonnjävlar...

C var som störst valet 1973. Och sen vann de regeringsmakten 1976, men då hade de redan börjat krympa. Men under de här åren på 60-talet när man bytte block, från att ha samarbetat med S gick man till att vara del av treparti-borgerlighet. Det var den epoken som byggde partiets storhet fram till 70-talet... Håller nåt motsvarande på att ske nu? Man lämnar en tidigare stark allians med andra partier precis som man lämnade S då, och är lite i limbo men mer och mer rör sig åt det hållet...

Vi kommunicerar för mycket – därför gnisslar demokratin

Nu kommer två stycken med postmodernistisk rapparkalja...

Men vad har hon i sikte, denna Annie Lööf? Vad är taktiken på sikt? Enligt gammal kunskap så har man sålt sitt väljarkapital och fått massa politik och väljarkapitalet ska sjunka. Det logiska vore om det här partiet förlorade tre procentenheter under mandatperioden på det här januariavtalet, men några tendenser finns till att det inte kommer ske, säger Torbjörn N. som dock konstaterar att det första stora testet kommer i samband med höstens budgetförhandlingar: ”Vill skapa utrymme”. Det kommer nog bli många bråk kring 73-punktsprogrammet...

Men vad lurar Annie Lööf på i vassen? Vad är målet på sikt?

Jag tror att hon vill bli statsminister, svarar Marteus. Att hon vill ha det här mittfältet för sig, och sen göra en strid med SD och fortsätta den här värderingsdramaturgin...

Nilsson: Jag upplever att de vill starta ett tredje eller fjärde eller femte block, de vill skapa ett eget utrymme dit andra så småningom kan ansluta sig...

Centerns väljare är ett mysterium

mån 3 juni 2019

År 1994 röstade Sveriges väljare – inklusive undertecknad – på ett EU som då presenterades som ett frihandelssamarbete. Nationell statsförvaltning skulle minsann agera motvikt mot överexpansion. Hur blev det då med motviktslöftet? Någon med tyngd inom svensk statsförvaltning som någonsin rest varningsflagg gällande EU:s expansionsiver? Nej, just det...

Så varför mjäkigheten? För förvaltningsanställda har i uppgift att följa instruktionerna uppifrån och i regeringskretsar har det alltid bara figurerat EU-entusiaster. Visst heter det att underlagsanalysen ska vara kritisk och allsidig men sedan länge sitter det i förvaltningsväggarna att EU-analys med bett resulterar i budgetnedskärningar, karriärdöd samt social utfrysning. Resultatet? Oavsett vad EU kräver så slutar statsförvaltningens remissvevande med att EU:s centraliseringsivrare får sin vilja igenom. Alltid... 

Kalla handen för EU-kritiska forskare... Den akademiska sfären spelar en central roll i denna utveckling. Även där väntar kalla handen för forskare som på allvar lyfter fram EU:s baksidor. Resultatet? Statsförvaltningen använder samhällsprofessorer på samma sätt som företagsledningar ofta använder managementkonsulter och investmentbanker: för att få ett intellektuellt alibi för en redan existerande expansionsplan. Källhänvisningar till meningsfränder i det akademisk-politiska ekosystemet ger sken av vetenskaplighet men speglar främst tunnelseende och rundgång...

Det hela blir löjligt... Det yttersta problemet med maktkolosser kan sägas vara att dessa gör oss människor – när vi hamnar i en administratörsroll – tämligen löjliga. Trycket blir så stort att vi typiskt – likt hovnarrar - börjar repetera stolligheter som att demokrati, stabilitet och välstånd värnas bäst genom att transferera väljarmakt till ”välvilliga kommissionärer” högst upp i maktpyramiden. Till icke-folkvalda som säger sig veta bättre än skeptiska väljare vad som är bra för väljarna...

 

EU-förespråkarna låter som hovnarrar

I dag är nog samtliga politiker i Sveriges riksdag överens om att demokrati inte bara och inte främst betyder det som det betyder, det vill säga folkstyre, utan kriteriet på en demokrati är att den – med referens till FN och det ursprungliga dokumentet från 1948 – respekterar och bejakar medborgarnas mänskliga rättigheter...

Därmed inträffar något som inte alla har förstått. Medan demokrati är ett betsel som folket vill sätta på sina ledare, krav från folket mot ledarna, så är mänskliga rättigheter ett krav som går åt andra hållet. Det är inte folket utan politikerna, med biträde av diverse experter, som har hittat på att exempelvis asyl är en mänsklig rättighet och att folket ska inte bara acceptera detta utan dessutom stå för de kostnader som är förenade därmed, också när de asylsökande har färdats över halva jordklotet för att söka asyl i just Sverige...

Ett annat exempel. Svenska politiker begär att medborgarna över hela landet ska stå ut med att dela vardag med tiggare från helt andra länder. Varför? Därför att politikerna anser att de som bor i Europa ska ha rätt att röra sig fritt i världsdelen. Har svenska folket fått ta ställning till detta? Nej. Är det troligt att medborgarna vill ha ett Sverige översvämmat av tiggare från andra länder? Knappast...

Det blir ju inte bättre av att politikerna också bestämt att svenska skattebetalare ska betala för viss basservice till dessa tiggare, därför att som människa har man vissa rättigheter. Det finns till och med landsting i Sverige där politikerna är så ”rättighetslojala” att de beviljat asylsökande rätt till samma slags sjukvård som svenska medborgare. Detta gällde åtminstone för några år sedan för Västernorrland, trots att landstingets vårdvalschef varnade för att det saknades finansiering och att ett redan ansträngt vårdsystem blev än mer belastat. Jag blev inte förvånad när miljöpartisten Eva Andersson meddelade att hon var stolt över beslutet...

Den som för samman mänskliga rättigheter med demokrati gör sig skyldig till det som filosoferna kallar för ett kategori-misstag. Mänskliga rättigheter har inte ett skvatt med demokrati att göra, inte förrän folket på något sätt fått ta ställning till det som politikerna vill genomföra...

Tomma löften

Vad jag försöker samman-fatta är att globalismen nu har skaffat sig två nya verktyg, liberalfeminismen och klimataktivismen, som de hoppas skall ge den slutliga segern över nationalismen. Skall de lyckas med denna sin totalitära agenda eller har vi fortfarande kraft att hålla emot? Om inte går vi obönhörligt mot ett delat EU med ökande spänningar i politiken. Svaret får vi under kommande femårsperiod...

Är då dagens liberaler och miljöpartister samma sak? Tyvärr måste jag svara ja på den frågan. Liberaler har blivit den mest vilseledande partibeteckning som någonsin använts. Man ger sken av att stödja individens frihet och en begränsning av statens engagemang i politiken.  I själva verket verkar liberalerna nu för den totalitära globalismen, där individen saknar allt inflytande och demokratin skall avskaffas. Inte mycket skiljer denna nytolkning av liberalismen från marxismen. De utgör två verktyg för samma syfte, där liberalismen vänder sig till medelklassen och marxismen till arbetarklassen. Genom att skapa båda dessa motpoler ansåg man sig kunna styra de förväntade klassmotsättningarna i industrialismens spår...

Den moderna liberalismen är den starkaste aktören för fri invandring och nationernas utplåning. Individens frihet avser då världsmedborgarens frihet att välja var han vill bo eller arbeta, inte den nationelle medborgarens frihet att värna sin familj och sina förvärvade rättigheter inom den nation som han de facto betalar för att ha som ekonomiskt och juridiskt skyddsnät i sin tillvaro. Den liberale väljaren säger att jag offrar mig själv och mitt personliga välstånd för att hundra andra från övriga världen skall få det lite bättre i kraft av samma välstånd. Detta ingår i den globalistiska agendan, förutsatt att det inte drabbar dem som anser sig hålla i de globala styrinstrumenten finansiell kontroll och militärmakt.

Klimatagendan skapades under 1960-talet inom ramen för samma globalism. Marxismen såg ut att snart ha spelat ut sin roll. Ett bättre sätt var då att skrämma folket till lydnad genom hotet om världens undergång. Klimatagendan hade lysande förutsättningar för detta, en ständigt stigande värme skulle medföra torka, svält, smältande polarisar med havsnivåer som snart skulle sätta all civilisation under vattenytan, orkaner, stormar och vulkanutbrott som snart skulle utplåna all mänsklighet. Om inte de vise männen i världens ledning fick alla till buds stående möjligheter att stoppa eländet förstås…

Man måste buga sig för resultatet 50 år senare, nu styr globalisterna tillsammans med klimataktivisterna, som allt mer ersätter socialisterna i sällskapet. Men mullret tilltar från dem som ser sin tillvaro rasa samman av nedlagda industrier, stoppad tillväxt, sänkta löner, ökade skatter och en strypsnara lagd över hela det kultursamhälle som man skapat under generationer. Nationalismen försöker stoppa utvecklingen i elfte timmen, men är det för sent...

Mot en ljusnande framtid?

sön 2 juni 2019

Få politiker vill självmant kalla sig populister. Ändå tycks den politiska populismen växa. Ett gäckande begrepp som kan användas av både högern och vänstern... ordet populisms negativa konnotationer (bibetydelser) har sin grund i denna rädsla för det spöke som kallas ”folket”...

Visst kan man kalla klimatalarmisterna för klimatpopulister... att uppträda populistiskt betyder ju att man är folklig... okunnig... oseriös...

Klimatopportunism är emellertid ett mycket riktigare begrepp att beskriva klimatalarmismen på... tycker Sh alltså...

Opportunism innebär en klandervärd och oriktig anpasslighet (principlöshet) efter för tillfället rådande omständigheter och maktförhållanden. En opportunistisk politiker nöjer sig med att yrka sådana åtgärder som har utsikt att kunna vinna gehör hos den stora massan och sedan genomdrivas. Men detta kan också, beroende på omständigheterna, vara ett uttryck för ett pragmatiskt synsätt. Opportunism syftar på självintresse och oftast ointresse för konsekvenserna och uttrycket sammanblandas ibland även med populism...

 

https://i.ytimg.com/vi/vHVbdQxplxM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLD63ZBzHyjsADI_73nX_vJoRkEsZQKLIMATPOPULISM: varför skadar miljörörelsen miljön?

Anna-Lena L. tillhör dom där postmodernisterna långt till vänster som gärna tolkar

vedertagna begrepp på sitt eget personliga sätt... 60-åringen borde kanske respektera ordböckernas definitioner en aning mera bokstavligt... det blev slagsida på populistbegreppet redan för tjugo

år sedan när hon skrev sin samman-fattning åt LO...

Populism, makt, demokrati / text: Anna-Lena Lodenius, 1958- (författare)...

Landsorganisationen i Sverige. Demokratiutredningen... Alternativt namn: LOs demokratiutredning, Stockholm: LO, [1999]...

Wiki... Definitionen av begreppet populism saknar konsensus i den akademiska världen. Trots det används begreppet ofta i den politiska debatten. Vanligtvis används det som ett nedsättande uttryck, exempelvis för att antyda en form av extremism eller att företrädare för populism söker förenklade lösningar på komplexa problem... Definitionen av populism är i den akademiska världen djupt omtvistad...

Demokratiutredningen om "Populism, makt, demokrati" från 1999 berätter emellertid mycket om hur vänsterextremismen format begreppen och fyllt dom med eget innehåll...

Populism, makt, demokrati

lör 1 juni 2019

Inte ens en skolad social-demokratisk professor förstår när det blir för mycket socialism eller för allan del korporativism i välfärds-bygget... en som inte vet att demokrati (som i socialdemokrati) betyder folkstyre... alltså ett populistiskt, 

folkstyrt välfärdsbygge...

Genom forskningen vet vi vilka samhällsmodeller som genererar välfärd. Ändå ökar stödet för politiker som i stället sprider hat, fruktan och konspirationsteorier. Man måste i sammanhanget fråga sig om det finns något grundläggande fel på hur vi samhällsforskare kommunicerar med omvärlden, skriver statvetaren Bo R...

Sh hann inte kopiera artikeln innan den gömdes undan bakom en betalvägg...

Ordet populism har ju blivit något av en slasktratt för mainstream-politiker och journalister där de kan placera allt som de inte vet hur ska bemöta... bidragsberoende forskare som Bo R. använder också högerpopulismen som en slasktratt eftersom han vet vilka socialistiska samhällsmodeller som genererar välfärd...

”Svårt förstå varför väljare sätter populism före välfärd”

Hade vi i Sörmland fått bestämma så hade vi sluppit det tokliberala sjuk-domstillståndet... men ack nej...

Samtliga 6305 valdistrikt räknade...

Beslut resultat val till Europaparlamentet 2019

Kan man tänka sig en mera misslyckad figur än chefredaktören på tokliberala Äckel-kuriren... en som aldrig förstått att hennes uppgift har

varit att bryta den oheliga alliansen mellan

arbetare (statare) och markägare (storbönder) för att möjliggöra uppbyggnad av en utbildad borgarklass... i stället väljer Äckel-kuriren den korporativistiska vägen... samverkan till döds...

 

Val till Europaparlamentet - Röster


Skills i musiken och annorstädes... kalla det sens moral då... det som man kan lära av en historia eller händelse alltså... alla normalbegåvade kan bli bäst på nånting med mycket och koncentrerad träning... genier och savanter har förmågor som vi inte riktigt förstår, dom bara finns... kanske merparten av oss anstränger sig för att öka sina skills men en

växande skara förefaller inte ha tid till

detta... den växande skaran kommunicerar för mycket... skriver Johan H. nedan...

Ska man nå till Mount Everests topp måste man vara vältränad... ska man göra musik krävs grundläggande skills alltså... det har man inte tid till i den svenska kulturskolan... Ofta är kultur-skolan en utvidgning av den tidigare kommunala musikskolan, säger Wiki... fel, fel, fel... det är en begränsning av den tidigare kommunala musikskolan...

Musikundervisning utgör ca 75% av utbudet, men sedan 1990-talet har alltfler kommuner kompletterat sitt utbud med undervisning inom flera olika kulturgrenar på såväl grundnivå som mer avancerade nivåer...

Musikundervisning utgör numera en krympande andel av utbudet... kulturskolans ambition är att skapa låtsasstjärnor i underhållande musikalmiljö företrädesvis i den lokala 

gärdsgårdsserien utan nödvändiga skills...

Kulturskolan är en organisation där minst tre av ämnena musik, bildkonst, teater, dans och film/video finns som frivillig regelbundet återkommande verksamhet för barn och ungdom efter skoldagens slut. Verksamheten skall ha som mål att en integration av ämnena kommer till stånd...

Förr var det en stor sak att nå ända upp. Nu ser toppen på Mount Everest ut som pendeltågsperrongen i Huddinge en vardagsmorgon i februari. Inklusive funktionskläder, skräp, fekalier och bonus i form av några lik...

Så var det med den heroismen och högtidligheten. Det är så här det blir när folk får reda på saker. Det dröjer aldrig länge förrän de måste omsätta informationen i handling utan skills. Måste åka, måste göra, måste se. Nu i veckan stängde de Louvren, på grund av för många besökare...

De Chardin var jesuit, släkting till Voltaire och ett slags filosof. Han tänkte sig att jorden täcktes av ett skal av mänsklig kommunikation. Det där skalet utvecklades och blev allt tätare och mer komplicerat, tills alla våra medvetanden blev ett med alltet, utan att för den skull utplånas...

Låt oss vara lite generösa, för jobbet som profet är inte lätt. Det där skalet kan förstås tolkas som internet. Men låt oss också vara ärliga: tycker vi verkligen att det här skalet av ”alltomsvepande kommunikation” är på väg att förvandla oss till gränslöst empatiska, finstämt holistiska varelser? Eller leder all denna förbannade kommunikation bara till att vi knuffas i kön till Mount Everests topp... 

Det är lockande att tänka sig att vi blir mer fästa vid varandra, ju mer vi vet om varandra. Men varför skulle det vara sant? Varför skulle det inte vara precis tvärtom: ju mindre vi tvingas veta om varandra, desto lättare är det att leva tillsammans. Nästan alla etikettsregler och sociala normer handlar om just det: att hålla lite distans, att skilja det privata från det offentliga, att inte göra eller säga allt som faller en in...

Jag blir allt mer övertygad om att gnisslet i demokratin som man hör överallt, främst beror på att vi fått veta för mycket om varandra. Vi kommunicerar alldeles för mycket. När vi ännu var någorlunda främlingar, kunde vi artigt anta det bästa om vår nästa. Det går inte längre. Och alla blir allt mer grälsjuka, antagligen bara för att ha något att säga i denna ständigt pågående skvalkonversation. Men nu är kommunikations-skalet på plats. Det är inget att göra åt det. Inte ens på Everests topp kan du få vara i fred...

Vi kommunicerar för mycket – därför gnisslar demokratinfre 31 maj 2019

Det är ord och inga ängsliga visor från den bespottade konspirations-forskaren och gamle måivakten i Coventry...

Har man skrivit nitton böcker om konspirationer världen över liksom rymden runt vår värld, har man väl rätt att kallas forskare... därmed inte sagt att han har mera rätt än dom "forskare" som predikar climate change...

Om man tror att västvärlden och lite till styrs av globala corporate fascists blir man naturligtvis misstänksam mot climate change och hot om mänsklig undergång... söndra och härska...

https://i.ytimg.com/vi/MSkNIpNWX0k/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDMbRSJ2jEfcPfDTlFd2URaiPXsPgGLOBAL WARMING IS A SCAM - David Icke 

Scam [skämm] = bluff, svindel...

De senaste dagarnas musikinslag har handlat om skills... utan skills blir det ingen musik, säger Tommy E... spela fort ska man kunna... kan man spela fort, kan man också spela långsamt, säger Jimmy R...

skicklighet... skill, expertness, dexterity, proficiency, art, ingenuity

färdighet... skill, proficiency, dexterity, acquirement, art, accomplishment

duglighet... capability, competence

Hästjazz och zigenarjazz... två sidor av samma mynt... jämför nya hästjazz-virtuosen Molly T. med zigenarjazz-virtuosen Jimmy R...

Molly Tuttle utsågs 2017, som första kvinna (23 år) någonsin, till årets gitarrist av International Bluegrass Music Association...

 

https://i.ytimg.com/vi/xed8z2ue-sE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAkXe8y1RV8hvFuZIGErppjrVdhgAMolly Tuttle Clawhammer Guitar Little Sadie Amazing!

17 år

https://i.ytimg.com/vi/V3xKKyX26-0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCWs-A9d6DIHzsGnONF5SjzlOEEbA

Molly and Patrick playing a Scandinavian tune

Bas-Pelles "Eriks Brudpolska"...

https://i.ytimg.com/vi/ddkUWfTYKsc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBk_xnHKHzE7yf0nHa9m6NLZqJOJgMolly Tuttle~Bas Pelles "Eriks Brudpolska"

Hästjazz... bluegrass...

https://i.ytimg.com/vi/duJa9vMZV2M/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCf9QXm-o76NoWmNi3Rkb6wMRgO-gMolly Tuttle and Allison de Groot -Bregottlåten & Road to Westfield

Hälften av "The Goodbye Girls"...

https://i.ytimg.com/vi/hUqrfXjJuJU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAOut1v79syE9rWybRj4HoPY_E7Ww

Molly Tuttle and Tommy Emmanuel

Lektioner av mästaren själv... kanske ömsesidigt till och med...

https://i.ytimg.com/vi/9891Xd445dU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCJ4t9sZwooyRa8TF-Iz2egSnKBYgBuddy Miller's Genius Bar w/ Jerry Douglas, Tommy Emmanuel, Molly Tuttle, Joel Guzman

En katta bland hermelinerna...

tors 30 maj 2019

Sh önskar sig kunna skriva så klarsynt och flytande korrekt som Johan H... men får nöja sig med att 

klippa och klistra från han och andra som kan...

"Det nya politiska landskapet" förvandlade en viktig sak- och principfråga till en taktisk övning för självgoda och självbedrägliga politiker...

”Det nya politiska landskapet”, har det kallats. Det är en sankmark som ännu saknar säkra stigar och där alla påståenden om fast mark snarare är besvärjelser. Varje sakfråga förminskas till verktyg för att försöka sätta kartan, inta kommando-höjderna, men målsättningarna är för motstridiga och verklighetsuppfattningen alltför lik önsketänkande...

Mycket lite talar för att det blir mer än en prickning. Centern använde inte bara KU-prövningen som en ursäkt för att slippa fälla Strandhäll. Centerns gruppledare Anders W Jonsson uttryckte saken såhär: kärnfrågan är om regeringen har rätt att förflytta en generaldirektör och vi tycker att regeringen ska ha den möjligheten...

Det betyder att Centern, i syfte att försvara sitt samarbete med Socialdemokraterna, har valt att kasta etablerade gränser mellan politik och statsförvaltning överbord. En regering ska, enligt Centerns nya sätt att se det, ha rätt att sparka general-direktörer när den så vill. Om skälen är politiska, som i detta fall, spelar ingen roll. Det här är förstås inte baserat i ”principer” eller ”ansvar”. Det här är att dagtinga med statens integritet, för att rättfärdiga ett sina politiska val...

En fördel, om det här blir ny praxis, är att statsråd kanske i fortsättningen inte behöver ljuga inför KU i just de här frågorna. Men nackdelen är att vi med detta tagit ett rejält kliv mot en mer räddhågsen och osjälvständig statsförvaltning.

Fallet Strandhäll kunde ha lett till en intressant diskussion om statsförvaltningen och kanske rent av till en större medvetenhet om vikten av att upprätthålla rågångar och respektera gränser. Det kunde ha blivit ett viktigt steg i att stoppa förfall, förflackning och politisering av statsapparaten. Nu blev det tvärtom. Tacka ”det nya politiska landskapet” och självgoda, självbedrägliga politiker för det...

Utan karta i träsket

Det har varit ont om zigenare som har kunnat axla Django R:s mantel...

kanske var det meningen att Jimmy R.

skulle kunna göra det...

Det började bra... färdig musiker vid nio år och med eget band efter två års träning... inte för att han har varit ensam... alla zigenarpojkar kan ju 

spela gitarr... men Jimmy stack ut från mängden...

Men sen kom drogerna och kollapsen 24 år gammal... behandling under tre år utan gitarr... tillbaka 2007... men arvtagare till Django R. ??... han har trettio år på sig...

 

https://i.ytimg.com/vi/Wi4aVqEVT_c/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBD6F6zfSQa0zdg7R9BQxQnnzbf3AGypsy tune - Jimmy Rosenberg

10 år

https://i.ytimg.com/vi/IJltiZrfnrk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBCVl_tyQcY6LrS2vSyLLawjWs2eQJimmy Rosenberg - 'The Gypsy Kids'

12 år eller 10 år

https://i.ytimg.com/vi/0Ivmaz8HT04/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDOHokRvyzX7mOWUlncvnyhXNpWNQJimmy Rosenberg - Django's 'Improvisation'

17 år

https://i.ytimg.com/vi/fXeKFac2qSM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDFP-hnN9GN_x2zU2YSO8p7BIDzHwjimmy rosenberg night and day great version

20+ år

ons 29 maj 2019

Det är inte färdigt än...

Slutlig rösträkning hos länsstyrelsen pågår. 4848 av 6305 valdistrikt är räknade...

Notera att siffrorna nedan kan komma att ändras så länge valresultatet inte är fastställt...

Val till Europaparlamentet - Röster
Säg är det konstigt att man längtar bort nå'n gång...

Här talar man om kärleken i stora runda ord.
Här spränger man för tåg och bil, man våldtar moder jord...

Men sen när vinden ligger på, känns plötsligt doft av tång
Är det konstigt att man längtar bort nå'n gång?...

 

https://i.ytimg.com/vi/9uFBAjVALAU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCwMsscpz_DFysn7bO7sWgQa0GymgBryan Sutton, Tommy Emmanuel, Guthrie Trapp, Pat Bergeson & Richard Smith - Folsom Prison Blues

https://i.ytimg.com/vi/d70dFhv6Rfo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCnVxSf9ec60VVwk7Tx2noWdMWW0ATommy Emmanuel & Jerry Douglas - "Choctaw Hayride"

https://i.ytimg.com/vi/NoaBvM7tri4/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBwUKk20ECDquCgEvGfJ8DRiarj8QStanding Rock [Feat. David Grisman] | Collaborations | Tommy Emmanuel 

https://i.ytimg.com/vi/z6IOPByAsLI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLC8DAgIk5UaztDGtZEqqAzjp6rT3QFrank Vignola, Tommy Emmanuel, Bucky Pizzarelli, Vinny Raniolo, Joe Craven - Sweet Georgia Brown

tis 28 maj 2019

En Liberal som dödat Liberalerna i Sörmland...

Liberalerna hade åkt ur EU-parlamentet om sörm-länningarna hade fått bestämma. Men något fler tog sig till valurnorna än för fem år sedan...

Mer än varannan sörmlänning gick och röstade i årets EU-val. Det är långt under ett vanligt val till riksdagen eller kommunen, men ändå något bättre än till förra EU-valet 2014. Då röstade mindre än 46 procent av de röstberättigade i Sörmland. Men i årets val röstade alltså 110 064 personer av drygt 210 000 röstberättigade i länet. Som mest röstade sörmlänningarna i Trosa som hade över 58 procent valdeltagande. I Nyköping och Gnesta närmade sig andelen röstande 56 procent. Det lägsta valdeltagandet var i Eskilstuna där bara knappt 47 procent röstade...

De preliminära siffrorna visar att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna gjorde ett bättre val i Sörmland än i riket. Däremot Liberalerna hade åkt ur EU-parlamentet om det bara hade varit upp till sörmlänningarna. Inte i någon kommun fick partiet över 4 procent, som är gränsen för att få ett mandat i EU-parlamentet. Minst dåligt val gjorde Liberalerna i Strängnäs där de nådde 3,8 procent.

– Vi är det Europa-vänliga partiet, men med det här resultatet är vi är självklart inte nöjda, säger Ewa Callhammar (L), gruppledare i region Sörmland.

Liksom på riksnivå tappade Feministiskt initiativ stort och fick bara 0,8 procent av rösterna i Sörmland. Kristdemokraterna gick däremot fram även i Sörmland.

– Vi har aldrig gjort ett så bra resultat i EU-valet som nu, säger Marie-Louise Forslund-Mustaniemi (KD), gruppledare i regionen.

Annika Clemens Tommy Kägo

18:15 | 2019-05-27

Sörmland röstade bort L och Fi

Falska nyheter från en liberal... En markbrand härjade i en hage nära Helgesta kyrka på onsdagskvällen, 05-22... Ett gammalt magasin, k-märkt, behandlingshemmet Båvensnäs,   klockargården, och församlings-hemmet var närmaste byggnader, men undkom lågorna. Larmet kom vid 19-tiden och Flens räddningstjänst och frivilliga brandkåren i Sparreholm ryckte ut med en tankbil och två släckbilar... busstreck, även med allvarliga konsekvenser kan vi vuxna ha överseende med om vuxna bryr sig och tar ansvar för busstrecket... det som vuxna aldrig får acceptera är den skönmålning Eva B. tillåter kladdas på problematiska händelser...

Branden tog fart i vegetationen och spred sig till en yta om 50 gånger 50 meter.

Det var spridda stackbränder. Elden tog sig i flygande pollen från aspar, säger Sebastian Karlsson, räddningsledare.

Inga träd fanns i området så det var mestadels gräs och mark som tog skada. Närmsta byggnad var ett gammalt magasin som klarade sig undan lågorna...

Helgesta kyrka ligger i närheten, räddningsledaren uppskattar att den var ungefär 300 meter bort. Helgesta kyrka var aldrig hotad, säger Sebastian Karlsson. Vid 21-tiden hade räddningstjänsten vattnat av ordentligt och överlämnat till markägaren. Det är oklart vad som orsakade branden. Polisen har varit på plats...

Stina Järperud    22:10 | 2019-05-22

Gräsbrand nära Helgesta kyrka

Nya trenden enligt polisen – det vita "luddet" tänds på av ungdomar

Den som påstår att populismen är ett hot mot demokratin talar osanning. Populismen är ett politiskt/ demokratiskt hälsotecken i ett statsskick som förlorat kontakten med, och känslan för, vad som gagnar folket. I svensk politik är numera demokrati liktydigt med ”rätt värderingar”. Det betyder att en äkta svensk demokrat är en god människa och att det som är gott respektive ont bestäms av makteliten.

Vad är då en korrekt definition av demokrati? Svaret är en direkt översättning, nämligen att demokrati betyder folkstyre. Det kan också uttolkas som majoritetsstyre: Folkmajoriteten bestämmer. Antingen har ett land demokrati, vilket betyder att landets ledare tillsätts genom allmänna val och majoritetsbeslut, eller också har landet inte det. Och så det bästa med demokrati: Det är en styresform som möjliggör för folket att utan våld göra sig av med dåliga ledare.

Demokrati är en av tre former för ett statsskick. En andra oligarki och en tredje diktatur. När diktaturer är repressiva benämns de tyrannier. En fjärde form för att styra ett land är anarki, men jag är tveksam till att kalla frånvaron av en statsmakt för ett statsskick. Diktatur är det vanligaste statsskicket, såväl historiskt som i vår nutida värld. Av världens omkring 190 länder (beroende på hur man räknar) är ungefär hälften demokratier till namnet, men betydligt färre förtjänar att klassificeras som fungerande demokratier, kanske 25 stycken. Diktaturer/totalitära styrelseskick är således närmare tre gånger fler än de demokratiska staterna. Slutsats: Det är svårt att skapa demokratier och det är svårt att behålla dem...

I Sverige har makteliten definierat om begreppet ”demokrati”. Inte helt olikt Östtyskland och Nordkorea handlar det om att ledargarnityret behöver ett annat demokratibegrepp för att legitimera sitt eget maktinnehav. Hur många gånger har exempelvis inte Sveriges statsminister sagt att demokratin i Sverige och Europa måste skyddas mot högerextremismen? Det han kallar för högerextremism är det växande folkliga missnöjet med i synnerhet massinvandringspolitiken. Det är i sak felaktigt, eftersom definitionen på såväl höger- som vänsterextremism i den politiska begreppsfloran bör reserveras för rörelser som inte accepterar demokratins spelregler...

Ska man spetsa till det, och det bör man göra, påstår Stefan Löfven att en hög andel av de manliga medlemmarna i LO är högerextremister och odemokratiska, eftersom de föredrar Sverigedemokraterna framför Socialdemokraterna. Det är ett sanslöst extremt (!) påstående från en av arbetarrörelsens främsta företrädare...

Verklighetsförvanskningar

Demokratin behöver en mångfald av nyanser

Pedagogiska Magasinet | Om utbildning, forskning & debatt

Avgående chefredaktör är obekant med demokratibegreppet...mån 27 maj 2019

Socialisten Chris F... eller

kanske f.d... intim kompis 

med socialisten president 

Mitterand när det begav sig... medskapare av EU... det gemensamma barnet jobbar för moderaterna...

Det drar en våg av protest mot etablissemanget över Europa. Det är det genom-gripande svaret på  val-resultatet i flertalet EU länder igår. En protest som till övervägande del styrs av två frågor: migration och klimat...

Det döljs under olika partibeteckningar och rubriker i de olika medlemsländerna. Men resultatet  står klart efter helgens omröstning. Etablissemangets och medias så föraktade ”populistiska ” strömningar förstärks i en lång rad medlemsländer. Både de som varnar för undergång genom massiv muslimsk migration såväl som den gröna dödskulten med Messias, förlåt jag menar Greta, i spetsen... 

Den största smällen i valet kom från franskt håll där Marine Le Pen och hennes omdöpta parti, Rassemblement National, tidigare Front National, vann EU- valet före president Emmanuel Macrons parti LREM.  Det här är, som på många ställen inom EU, resultatet av arrogansen från de styrande gentemot de grupper som fått ta den hårdaste smällen när migrationen blivit för omfattande och skattetrycket i det närmaste outhärdligt. Trots att inte mindre än 34 partier ställde upp i valet lyckades Emmanuel Macron inte splittra motståndet mot sitt styre tillräckligt för att bemästra Marine Le Pen...

Inte förvånande har svensk mainstream media undvikit att ge en begriplig förklaring till Die Grünes framgångar i Tyskland. Många vill rent av se det som en Greta-effekt. Sanningen är en annan. Framgångarna för Die Grüne i Tyskland måste ses ur ett rent tyskt sammanhang...

Europavalet – En våg av proteströster

Det gick inget vidare för HAX som väntat... varför inte satsa på ett lagom vänster-libertarianskt parti nästa gång... då går det nog bättre...

EU-valet 2019 är över. Till att börja med vill jag tacka alla som röstat på Klassiskt liberala partiet och mig. Och tack till partiet, som lät mig kandidera för en god sak...


Mest intressant i valresultatet är att socialdemokrater och borgerliga EPP inte längre har majoritet tillsammans i Europaparlamentet. Det innebär att de inte kan fortsätta att göra upp bakom ryggen på alla andra. Vilket kommer att vitalisera demokratin. Sedan skall man hålla i minnet att maktförhållandet i parlamentet varierar från sakfråga till sakfråga...

De EU-skeptiska krafterna har stärkts. Vilket i sig är en bra sak - även om de flesta av de EU-kritiska partierna är det av fel anledning. Men de kommer ändå att vara en återhållande kraft...


Sätter man EU-valet i relation till svensk inrikespolitik, då kan man konstatera en lätt högervridning. M, KD och SD gick alla fram i valet. Det gjorde även ett av mittenpartierna - C - som lär stärkas i sin självgodhet och sitt oberoende gentemot de gamla Allianskollegorna...

Socialdemokraterna går lite bakåt. Men inte uppseendeväckande - om det inte vore från en redan usel nivå. Än en gång får S ett rekorddåligt resultat. Statsminister Stefan Löfven (S) säger att hans parti lyckats hålla högerpopulismen stången. Någon insikt om att S i själva verket är högerpopulismens orsak tycks inte finnas...

Nu gäller det att fokusera på sakfrågorna i EU, där det yttre trycket är viktigt. Och för oss frihetsvänner att satsa på den långsiktiga opinionsbildningen. Mot nya djärva mål...

Europavalet - dagen efter

Münchhausen by proxy, MBP eller Münchhausensyndrom genom ombud är en psykisk störning som har klara likheter med Münchhausens syndrom. Münchhausen by proxy innebär att personen i fråga inte själv utger sig för att vara sjuk, utan i stället spelar rollen som ombud och räddare för en annan person, som gjorts sjuk. Det är vanligen en förälder som använder ett eget barn som sjukdomsbärare och som ofta tillfogar barnet den skada som behövs för att det ska fortsätta att vara sjukt (och behöva räddas).​Tillståndet är mycket ovanligt, och i Sverige förekommer 3-10 fall årligen, i USA upptäcks cirka 1200 fall per år. Mörkertalet anses vara stort...

Mats J. har läst Malena Ernmans "Scener ur Hjärtat"... den är skriven i första person, jagform... Sh har inte läst boken... Malena är alldeles uppenbart en uppmärksamhetssökande person. När man lagt igen boken efter att läst igenom den väcks tanken, har jag någonsin sett ett tydligare utslag av Münchausen by proxy i svensk offentlighet...

Nu är jag bara amatör och knappt det i psykologins många sjukdomar, symptom och terminologier. Jag kan ha grovt fel, men Münchausen by proxy är vad jag tolkar utifrån bokens text...

Boken har inte blivit uppmärksammad för något av detta, vad jag vet. Ingen annan har föreslagit Münchausen by proxy. Det är istället Malenas och familjen Ernman Thunbergs furiösa attack mot klimathotet och att inget görs för att rädda oss undan katastrofen som fått uppmärksamhet. Främst för Gretas framträdanden världen över...

Typiskt för Münchausenpatienter är att de innerst inne vet att de far med osanning. När de inte litar på att deras symptom par préférence gör susen så producerar de andra. Lite som Groucho Marx moraliska principer. Om inte den globala uppvärmningen dödar oss så gör havsförsurningen det. Hon slänger i boken även ur sig att hon ser machoströmningar i samhället som ett hot och #metoo och feminism som den enda räddningen. Allt kryddat med onödiga svordomar för extra folklighet...

Är världen bedragen? Till slut börjar man undra, är hela klimathotscirkusen driven av psykiskt sjuka människor (Münchausens syndrom eller by proxy) inom IPCC mfl. som genom att göra oss sjuka av ångest föder och göder sin egen upplevda godhet...

Münchausen spökar igen

sön 26 maj 2019

Föreställningen är över... "slutet gott, allting gott"... inte den av gamle Shakespeares minst spelade pjäser, utan pjäsen om det svenska EU-valet...

Alla åtta korporativist-partierna har vunnit en storartad seger för det globala tankegodset... "slutet gott, allting gott"...

Slaveriet under storhetsvansinnet kan fortsätta... lungsoten drabbar allt fler vanliga människor... bristen på livgivande syre skapar politisk depression...

David E. skriver... Jag såg tecken på kollektiv ångest – något jag kallade för ”Det nationella paniksyndromet”. Jag såg tecken också på nationellt tvångssyndrom, alltså att själva staten har påtvingade tankar av tvångskaraktär som gör att ingen medborgare tillåts agera självständigt och utanför normen...

Det är inte helt enkelt att ställa diagnoser på hela länder. Vissa skulle säga att det faktiskt var oseriöst, eftersom vi inte är en enda homogen massa. Det är naturligtvis rätt. Diagnoserna ska inte förstås som äkta psykiatriska tillstånd utan som beskrivningar av strömningar, vilka påverkar samhället på sätt som inte alltid är helt sunt...

Jag har fortsatt se dessa problem under tiden som fortlöpt sedan dess. På område efter område. Från början tyckte jag mig se det mest avseende den överdrivna rädslan för nästan farliga saker som kommit att bli helt accepterad. Alltså tendensen att man tycker att allt mindre farliga saker ska förbjudas. Men problemet tycks mig sedan länge betydligt större än så...

I ett samhälle där man inte förmodas ta ansvar för sina handlingar och ständigt utmålar sig själv som offer för omständigheter man inte rår över, blir inte bara oron över livets realiteter oöverkomliga. Allting blir någon annans fel. Motgångar upplevs som större än de är. Till och med avvikande uppfattningar blir förolämpningar. Och allting tycks enligt dagens logik dessutom smitta...

Om man pratar med någon som inte tycker något som man själv tycker så kanske man faktiskt skaffar sig de förbjudna tankarna till sig själv bara genom att ha diskuterat med fel person...

Men problematiken är faktiskt än svårare än så. Det finns en hel del personer i dagens Sverige som har investerat mycket av sin identitet i att vara goda människor. De ser sig själva som grindvakter mot ondskan. Dessa drivs av en ideologisk övertygelse om att världen håller på att krackelera eftersom det finns personer som har felaktiga övertygelser. Det är en klassisk grogrund för fanatiska åtgärder...

Synsättet att vi alla befinner oss under attack, ger utrymme till extraordinära insatser. Om man företräder den yttersta godheten och vidsyntheten kan man helt enkelt göra ett och annat övertramp för att det är nödvändigt. Ungefär som veganerna som tar sig friheten att trakassera bönder som håller sig med djur. Eller abortmotståndare som mordhotar gynekologer som utför aborter. Eller för den delen islamister som anser att allt som västvärlden står för är fel och alltså utför terrorattacker på civila...

 

David Eberhard om Sveriges väg in i politisk depression

Den statliga myndigheten SIS vill att det ska byggas större bostäder (mätt i lägenhetsyta) i Sverige. Hur har dom kommit på det? Jo,en annan myndighet, Arbetsmiljöverket, säger att det måste ske. Snart är ärendet hos en tredje statlig myndighet, Boverket, som rutinmässigt kommer att föra in SIS´ krav i sina svenska byggnormer...

Bästa professorn... hemtjänsten måste ju ha bättre svängrum, bättre arbetsmiljö, när dom hälsar på... kanske är det dessutom så att trång-bodda invandrarfamiljer behöver flera och större rum till alla sina barn...

Svenska institutet för standarder, SIS, alltså...

Statens institutionsstyrelse, SiS är nåt annat, en statlig myndighet som bedriver vård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem och vuxna missbrukare...

Alltså snart ännu en tvingande norm för byggare och boende. Alltså ännu ett exempel på klåfingrig statlig byråkrati. Alltså mer politik och mindre frihet...

Jamen, säger kanske någon, det är väl toppen med stora lägenheter? Den som tänker efter inser att det inte är storleken som är det svenska problemet. Det är antalet bostäder och framför allt priset. Endast med mindre politik och färre regler kan vi nå dit. Avveckling av den faktiska hyresregleringen behövs också...Men statsbyråkratin och politikerna har konsekvent sabbat en sund utveckling under snart två generationers tid. Såväl S-partiet som Alliansen har skapat problemen. Den S-märkta Hyresgästföreningen har hjälpt till. I valtider, som idag, ber politikerna oss om förtroende...

Däremot har politikerna med en fördärvlig bostads- och skattepolitik skapat nyordet: bostadskarriär. Genom att sätta sig i skuld har de rimligt välbeställda tjänat på sitt boende. Jag vill bara gråta åt eländet...

Med hundra knutar rakt in i väggen

lör 25 maj 2019 


Man röstar av tre skäl.

Det första är att påverka politiken. Det kan vi kalla det idealistiska skälet. Det andra är att det känns som en plikt. Det kan vi kalla det moraliska skälet. Det tar politiker till när de är nervösa över lågt valdeltagande. Det tredje är att godkänna överheten, eller vad man nu vill kalla dem som styr och ställer. Det kan vi kalla systemskälet. Det är därför politiker vill ha högt valdel-tagande. Ju fler som röstat, oavsett på vad, desto större legitimitet och makt har de som väljs...

EU-parlamentsvalet sker i morgon. Det är ett märkligt val. Inget av de här tre skälen talar för att man bör rösta i just det valet. Det finns inget land

i Europa där medborgarna accepterar att i väsentliga avseenden styras av politiker som valts av medborgare i andra länder. Även om alla svenskar skulle rösta för samma parti, skulle ”svenskpartiet” inte få mer än knappt tre procent av rösterna i parlamentet. Om vi börjar med systemskälet innebär det att varje svensk som röstar i det här valet godkänner att lämna ifrån sig mellan 97 och 98 procent av makten till resten av Europa...

Struntprat, säger ni. Samma resonemang gäller en vanlig svensk valkrets i ett riksdagsval. Inget konstigt med det. Javisst. Det är precis det som är poängen. De flesta svenskar accepterar att Sverige är en politisk enhet, av historiska och kulturella skäl. De köper att styras av andra svenskar. Vi har en demokrati ihop. Samma sak skulle kunna gälla i EU. Men så är det inte. Det finns inget land i Europa där medborgarna accepterar att i väsentliga avseenden styras av politiker som valts av medborgare i andra länder...

Det här är ett skäl till att valkampanjen till EU-parlamentet blir så underlig. Stefan Löfven kan å ena sidan säga att EU-parlamentet ska se till att andra medlemsländer tvingas att driva den migrationspolitik som han gillar, men å andra sidan ska bara svenska väljare få bestämma över svensk arbetsmarknad, eller svensk abortlagstiftning. Centern kan säga att de är för ett decentraliserat EU, men samtidigt vara del av den partigrupp i parlamentet som driver på mest för ett ”Europas förenta stater” där svenskt inflytande skulle bli ett par dryga procent. Märkligt, eller hur? Har man inget problem med att Sverige blir en ynklig valkrets inom EU är allt det här ointressant...

Nu begriper de flesta politiker att man inte kan ge stor makt till ett parlament som saknar legitimitet, utan att demokratin urholkas. Så de flesta av dem vill inte släppa iväg viktiga beslut till EU-parlamentet. På områden där de ändå gör det, garderar de sig med brasklappar som gör att medlemsstater inom EU inte ska köras över. Det är klokt, men det innebär att det idealistiska skälet att rösta – att påverka politiken – är urholkat vid EU-parlamentsval. Inflytande och legitimitet måste gå hand i hand. Det ena utan det andra skapar obalans. Det slutar i missnöje, misstro och, i värsta fall, revolutioner.

Vilket för oss till pliktskälet...

Har man inget problem med att Sverige blir en ynklig valkrets inom EU är allt det här ointressant. Då gäller systemskälet, vilket möjliggör det idealistiska skälet och då kan man också se det som en plikt att rösta – det moraliska skälet.

Men tror man inte på Europas förenta stater, faller systemskälet och därmed det idealistiska skälet. Då gäller inte det moraliska skälet heller. Det kan inte vara en plikt att stödja något man på goda grunder är emot. Det kan däremot vara din plikt att låta bli att rösta i morgon...

Därför kan det vara din plikt att inte rösta

 

 

 

Så har då debatten om EU ebbat ut och väljarna vet nu naturligtvis allt om hur EU skall fungera framöver och vad man skall rösta på idag. Eller inte? Fredagens slutdebatt påminde mest om ett kafferep i hönsgården där Lundgren naturligtvis fick spela rävens roll. Mycket lite gick att få klarhet i trots allt tjattret...

Vad vi vet nu är att Liberalerna är det mest globalistiska partiet i Sverige idag, med krav på en Europaarmé, ett federalt FBI med rätt att åka till Sverige för att hämta ut potentiella brottslingar och som Lundgren uttryckte det – Allt Till EU. Ett totalt utplånande av nationen Sverige. Soros är säkert stolt över detta parti, som han ägnat stor möda med att göra till sitt eget. Tillsammans med Centern har han nu fundamentet till den framtida styrningen av vårt lilla land...

SD stod som väntat ensamma i sitt stöd för Östeuropas krav på att själva få avgöra sin framtid och sin befolkningssammansättning. Man stod lika ensamma i kravet på att flyktingar inte skall ges tillstånd till inresa i EU innan tillstånd beviljats i förväg. Märkligt nog, kan tyckas, eftersom de till övervägande del ekonomiska flyktingar som söker sig till EU efter att ha fått uppehållstillstånd i exempelvis Sverige, med hjälp av den fria rörligheten naturligtvis kan välja att bosätta sig eller arbeta i Paris eller Budapest eller var de vill inom unionen...

Med hjälp av Global Compact som vår regering undertecknat kan nu alla som vill det resa till Sverige, få sina ekonomiska rättigheter debiterade på den svenska statskassan och sedan leva sina liv där det är lite trevligare än i den mörka granskogen med alla sina vargar och björnar. Till och med resa hem igen med för grannarna imponerande pensioner och medborgarskap. Den sociala pelaren är det nya modeordet. Vad man inte tycks ha förstått är att krigen i Mellanöstern är temporärt avslutade, ingen behöver fly för sitt liv längre. Tvärtom behövs alla arabmuskler för att återuppbygga regionen. Är det en bra genväg till ökad levnadsstandard att smita iväg till Sverige?...

Report this ad

Även klimatdebatten blir alltmer förvirrad. Bara M, KD och SD (i debatten oftast kallade högerextremister) inser att el inte uppstår av sig självt, utan måste produceras någonstans. När världens alla bilar och flygplan i vänsterns fantasivärld skall ladda sina batterier lär det krävas mer än några vindsnurror och solpaneler för att hålla samhället igång. Den globala sjöfarten kan man säkert säkra genom att återinföra master och segel på containerfartygen? Den miljövänliga kärnkraften skall naturligtvis läggas ner snarast, vår storindustri lär få omlokaliseras till älvarna, där vattenkraften finns. Men vi skall inte se allt negativt, genom att eliminera efterfrågan på oljan kan ju de räliga oljeshejkerna i Mellanöstern göras utfattiga och tvingas återgå till kamelskötsel. Fast resultatet blir nog ännu fler ekonomiska flyktingar istället. Hmmm...

Egentligen är det kanske inte så dumt att avskaffa bensin och diesel. Krigen måste ju rimligtvis upphöra om stridsvagnar, stridsflygplan och missiler måste drivas med el. Laddstationerna för stridsvagnar brukar inte vara så frekventa där krig normalt bedrivs och köerna blir nog långa. Flygplan och missiler går så långsamt att de riskerar att falla ner. Fast det är ju lika för alla… Fast de där ryssarna har ju egen olja och gas, så de går nog inte över till el bara för att vi gör det. Man kan aldrig lita på ryssar! Och kineserna! De har säkert redan köpt in världens tillgångar av lithium och andra batteriingredienser för att sedan sälja dyrt till oss världsförbättrare...

Märkligt nog tycks man se det som en självklarhet att det framtida EU skall bli en kopia av det förträffliga Sverige. Socialdemokraternas Sverige, det skall Löfvén se till. Man kommer nog att bli förvånade, om man lyfter blicken över Östersjön, att se att EU helt plötsligt har blivit HÖGERPOPULISTISKT. För de europeiska folken ser nog inte saken på samma sätt som de svenska vänsterpolitikerna. Salvini i Italien tar ledningen i en allians för att vända utvecklingen mot okontrollerad invandring och en nödvändig tillväxt i sällskap med Marine LePen och Östeuropas nya ledarskap. Theresa May lämnar scenen redan innan valet och Merkel lär inte bli så mycket äldre som kansler. Macron i Frankrike har ännu inte lyckats tygla sin besvärliga befolkning och landet riskerar snart bankrutt, trots att Macron försöker sälja ut alla nationaltillgångar...

Om allt detta får vi naturligtvis ingenting veta i en debatt som faktiskt handlar mer om Europa än om Sverige. Lyckligtvis har vi bara tjugotalet ledamöter bland de 751 som skall samlas i Bryssel för att hitta den rätta kursen för kommande femårsperiod. Men gå och rösta ändå, det handlar mer om att hindra de värsta från att få inflytande i Bryssel än att hitta de som kan bidra med något positivt. De är nämligen mycket svåra att hitta...

Redo för EU-valet?

fre 24 maj 2019


Snälla farbrorn är outtröttlig, tycks det...

Politikernas hantering av energifrågan leder till elbrist och dramatiskt höjda priser på bränsle...

Energi har blivit politikernas nya skattebas men den kommer leda till att de med de minsta inkomsterna drabbas hårdast...

I programmet beskriver Lars Bern elenergisituationen i Sverige och ger förslag på åtgärder för att minska skadeverkningarna...

https://i.ytimg.com/vi/mMjpX-kQ_BU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLB71PkIbqaw7YpYqXuYzbr3fMksdwLars Bern 24 maj: Klimatpolitiken drabbar de sämst ställda

 

Strategin har varit att initiera överstatliga funktioner för globalt ledarskap som FN, EU, IMF, Världsbanken mm. Familjen R. har sedan sett till att ha ett starkt inflytande i dessa organisationer...

En viktig strategi har varit att underblåsa rädsla för globala hot som därför kräver globalt ledarskap för att lösas. Exempelvis atombombshotet, överbefolkning, miljöhot och nu, den kanske mest framgångsrika skrämseln, klimathotet.

Jacob beskriver hur familjen Rockefeller har arbetat sedan många decennier med att få upp klimathotet på agendan i FN, bland företag och i nationella parlament...

En viktig strategi har varit att underblåsa rädsla för globala hot som därför kräver globalt ledarskap för att lösas... vi kallar strategin "söndra och härska"...

Han berättar att han, när han forskade på frågan om klimathotet, blev överraskad över att Rockefeller, vilket är det namn som starkast kunnat kopplas till oljeindustrin, dök upp på så många ställen när det gäller miljö- och klimatfrågan. Det var oväntat att intressen kopplade till oljeindustrin också finansierade miljörörelsen och organisationer som lyfte klimatfrågan...

Jacob Nordangård har kartlagt Rockefellers inflytande för bildandet av såväl FN och EU men också för bildandet av mängder med inflytelserika lobbyorganisationer såsom Trilaterala kommissionen, Bilderberggruppen, Romklubben, Council of Foreign Relations m.fl...

https://i.ytimg.com/vi/k8rBL4gv7c0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCN6EADR_u3ZqtQxCroYKC23uJM9QLördagsintervju 49 med Jacob Nordangård om Rockefeller och skapandet av FN, EU och klimatskrämseln.

 

En gammal välkänd figur som skaffat

sig en ny publik...

Du undrar du, Stefan S... men korporativistiska samhällsordningar kräver mycket pengar... att omfördela samhällsresurserna från vanliga 

skattebetalare till en politisk överhet och till ett 

särbehandlat pampvälde, accelererar förstås över tid...

Varför undviker frispråkiga pratmakare som Stefan S. korporativistiska förklaringsmodeller...

 

https://i.ytimg.com/vi/w2OMfdlndEs/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCu1nmj113kZrhv_RYeicXmvK-z7QStefan Sauk: "Vart fan tar skattepengarna vägen, Stefan Löfven?" EU? Invandring?

tors 23 maj 2019

I brist på ett frihetligt parti i mitten får väl Sh citera KLP...

Hur mycket av EU:s överstatlighet, centralstyrning, kommandoekonomi, byråkrati och klåfingrighet pallar du...

Det finns ett amerikanskt ordstäv som lyder: People will give you as much bullshit as you can take...

Det finns även en uttalad EU-policy som talar om en ständigt fördjupad union. Det vill säga mer av samma. För evigt...

Oavsett om du är för ett svenskt utträde ur EU eller om du tycker att EU:s maktambitioner måste begränsas - så måste du rösta i linje med din åsikt om något alls skall kunna förändras. För om saker och ting får fortsätta att fungera som de har fungerat, då kommer det också att gå som det har gått. Det vill säga åt fel håll...

Det är intressant att se hur partier som SD, V och MP har lagt sitt EU-motstånd i malpåse - eftersom de har insett att EU kan användas som ett verktyg för att ge dem själva mer makt...

Och det är intressant att se att det bara finns ett parti - Klassiskt liberala partiet - som kombinerar ett aktivt EU-motstånd med ett stort mått av individuell frihet. Ett EU-kritiskt parti som inte vilar på nationalistisk, främlingsfientlig eller protektionistisk grund. Ett parti som driver en liberal EU-kritik och som är redo att ta striden för din frihet...

Det är dags att sätta ner foten om EU!

Docentskan Ingrid B. tillika dissidentskan skriver... Svenska kommuner med svag ekonomi och sjunkande inhemsk befolkning har ofta varit positiva till att ta emot nyanlända, sannolikt i hopp om att dessa ska bli självförsörjande och då bidra till kommunens ekonomiska uppgång...

När ett muslimskt parti etablerats går röst-boskapen till en annan röstlåda... det blir synd om SD1 efter alla ansträngningar som gjorts för att styra fårskocken till sin låda...

För dagens invandrare, som oftast är lågutbildade och kommer från Afrika och Mellanöstern, är matchningen med en modern, högteknologisk arbetsmarknad dock extremt dålig. Det tar i snitt 8 år innan hälften av dem fått arbete. Därför var den djupa ekonomiska och sociala kris som nu drabbar Sveriges kommuner när det tvååriga statliga försörjningsansvaret för nyanlända upphör, också förutsedd. Hoppet om att de invandrade efter två år skulle kunna klara sin egen försörjning var givetvis fåfängt...

Motståndet mot att låta EU besluta i frågor som enskilda stater uppfattar som varje lands nationella rätt, ser Löfven som utslag av ”högerextremism”. Och detta motstånd ska i demokratins namn slås ner! Att lyssna in folkviljan är uppenbarligen inte Löfvens melodi...

Det motstånd som nu växer fram i flera europeiska stater mot EU:s federalistiska politik är folkets opposition mot den ojämna ekonomiska fördelning som den kapitalistiska globalismen med fri rörlighet för kapital, varor och arbetskraft lett till. De europeiska folken har därvid drabbats speciellt hårt av den pågående stora invandringen från tredje världen...

Löfven är en av de regeringschefer som mest ihärdigt arbetar för en stark överstatlighet. Man frågar sig vad som driver honom. En ännu generösare invandring av låg- och outbildade människor från tredje världen skulle försvaga de europeiska nationalstaterna och därmed stärka EU:s makt. Men hur skulle en fortsatt sådan invandring påverka det svenska samhället? Och vad skulle fri rörlighet för hela världens arbetskraft innebära för fackföreningsrörelsen...

Var Stefan Löfvens solidaritet egentligen ligger tål att fundera över. Likaså vad begreppet ”demokrati” innebär för honom. Dilemmat med att hålla rätt politisk kurs försöker social-demokraterna hantera genom att vid behov låta litet hårdare i retoriken, men ändra praktiken åt motsatt håll...EU, folkviljan och den löfvenska migrationspolitiken

Just nu anklagar svenska B-lags-politiker varandra för personliga tillkortakommanden i ett moraliskt laddat val till EU-parlamentet. Överstatlighet eller svenskt självbestämmande hamnar helt i bakgrunden. När krubban är tom på hö - läs idéer - bits de gamla trötta hästarna...

Den ene har kladdat, den andre har fuskat till sig bidrag och den tredje ogillar aborter. Inte ointressant, men vad sjutton har detta med europeisk sakpolitik att göra? Dvs om EU ska ha rätt att lagstifta, beskatta eller bestämma om Sverige ska ta emot invandrare...

Så mitt råd blir följande. Rösta på söndag för en mindre gemenskap - för ett EU light. Och ifall EU nu är så viktigt, varför inte skicka dit de vassaste knivarna i lådan? Rösta mot B-lagspolitiken...

 

B-laget visar upp sig inför EU-valet


ons 22 maj 2019

En av de senaste årens mest underrapporterade nyheter är att det går rätt bra för Sverige. Det visar exempelvis SCB:s senaste årsredo-visning... den sista dopade årsredo-

visningen från SCB...

https://i.ytimg.com/vi/-cZZ0YU3324/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCPWivPjRMpYYl5sguvpNy6tLM19QFjärde statsmakten nr 8 om partiledardebatten i SVT Agenda.

Antalet personer i åldern 20-64 år som försörjs av a-kassa, arbetsmarknadspolitiska åtgärder, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning är nere på cirka 770 000, vilket motsvarar 13,3 procent av befolkningen i arbetsför ålder. Det är den lägsta nivån sedan 1990, alltså före 90-talskrisen när arbetslösheten exploderade, och sysselsättningsgraden i Sverige för samma åldersgrupp är 82,6 procent. Det är högst i EU, som har ett snitt på 73,1... Tittar man på utrikes födda är sysselsättningsgraden lägre. Även här är dock Sverige, med 70,1 procent, bättre än EU-snittet på 68,4 (även om statistiken inte kan jämföras rakt av)...

Inga av de här siffrorna betyder att Sverige saknar problem eller utmaningar (ordvalet är fritt), vilket en del på Twitter verkade eller låtsades tro att jag menade när jag länkade till en artikel med SCB:s statistik...

I några kommuner – men långt ifrån alla – närmar sig kostnaderna för ekonomiskt bistånd höga nivåer. Dessutom finns det såväl i dag som 1990 människor som faller mellan stolarna i ersättningssystemen...

Andra faktorer som ger en bild av landets allmäntillstånd är att antalet konstaterade fall av dödligt våld var 108 förra året, vilket är en minskning jämfört med året innan, och i 40 procent av fallen användes skjutvapen. Vidare har Sverige 61 områden som polisen klassar som utsatta, där en större andel av de boende än på andra ställen uppger att de anpassar sina liv efter kriminella...

I den andra vågskålen finns exempelvis att skolresultaten, som länge har varit ett nationellt sorgebarn, är på väg upp. I den senaste Pisa-mätningen placerade sig svenska elever över snittet i läsförståelse och på snittet i matematik och naturvetenskap. Samtidigt spelar elevens bakgrund tyvärr en allt större roll. Givetvis behövs det fler siffror för att ge en helhetsbild av ett land och det är inte tal om annat än att Sverige har sakeratt ta tag i. Däremot befinner vi oss inte, alla domedagsprofeter till trots, på gränsen till en systemkollaps...

Det går faktiskt bra för Sverige

 

Med två veckor kvar till EU-valet tilltar nervositeten hos etablissemanget. Skall man lyckas behålla greppet över människorna eller kommer den våg av ökad medvetenhet och frihetslängtan, som nu växer sig allt större, att svepa bort de onda krafter som vill se oss mentalt fängslade i sina system...

Blev lanseringen av internet i själva verket dödsdomen för det trägna arbete mot en totalitär världsstat som man arbetat med under de senaste hundrafemtio åren? Denna möjlighet att plötsligt skaffa sig alternativ information, alternativa kunskaper och därmed öppna den smala springan mellan gardinerna för att kunna se ut, hotar nu att krossa drömmen om världsherravälde...

Inte ens Amchel  Rothschild, som under 1800-talet byggde upp sitt världsvida finansimperium, kunde föreställa sig att den media som han öppet förklarade var nödvändigt att behärska, skulle få en annan form i framtiden än tidningar, böcker och den då fortfarande okända filmduken. Att alla människor som ville det skulle kunna skicka sina åsikter, meddelanden och bilda opinionsgrupper genom en knapptryckning ut i en cyberrymd, där ingen åsiktspolis skulle kunna stoppa dem!

Report this ad...

Idag försöker man desperat hitta metoder för att krossa denna förfärliga och samhällsomstörtande frihet, som aldrig skulle ha funnits. Förr var allting så enkelt, bara att skicka ut kravallpolisen för att banka in lydnaden med batonger i skallen på människor som inbillade sig att de hade rätten till en åsikt. Macron i Frankrike tror fortfarande, trots sin ungdom, att denna metod är användbar. De svarta robotliknande maktens soldater utan ansikte, med rätt att slå ner civila är numera ett permanent inslag i Paris stadsbild. Vi kommer ändå snart att få se att den metoden är historia...

Inte ens censur fungerar längre. Cyberrymden är för stor. De små partiklar som bär våra meddelanden letar sig fram överallt, de går inte att stoppa. Kanske till och med våra förfäder avbryter sin själavandring för att läsa av den ofattbara mängden budskap som bombarderar dem i sin himmel. Det gäller bara att hitta den rätta frekvensen…

Nej, effektivast är säkert att krossa den enskilda individen genom att ta bort hans möjligheter att överleva. Utan inkomster ingen mat, ingen bostad och ingen internetuppkoppling. Utan familj och vänner kan ingen leva (fast hunden blir svår att övertala). Så gör alla arbetsplatser statliga eller kommunala, inför yttrandeförbud genom obligatorisk Värdegrund, konfiskera all privat egendom och avskaffa arvsrätten, så går det nog till slut. Men det är arbetskrävande...

Stora grepp behövs också. Avskaffa rätten att flyga och köra bil, så minskar man kontaktytorna och mötena mellan dem som fortfarande tror på tanken att man behöver prata med varandra. Fast risken är förstås stor att alla då istället samlas på gator och torg, vi vill ju inte heller ha demonstrationer eller människor som pratar i grupper. Macron har infört en spray som gör att alla demonstranter kan identifieras vid hemmarazzior efteråt. Väldigt praktiskt, alla behöver inte gripas på samma gång. Påhittig karl, den där Macron...

Det är också ett problem att det alltid finns folk som inte kan hålla tyst, utan berättar sådant som samhället tydligt förklarat är belagt med hårda straff att avslöja. Det hjälper tydligen inte att kalla alla för Konspirationsteoretiker, de fortsätter att gå till sina arbetsplatser och pladdra under kafferasten. Hur skall man kunna styra världen när det finns människor som ostraffat påstår att klimatet kommer att bli kallare, att havsnivåerna sjunker istället för att stiga som det är bestämt, att isbjörnarna är fler än någonsin, att man blir sjukare av att äta glyfosat, att man blir dement av att andas in aluminium och barium, att cancer går att bota utan kemikalier och tusentals andra dumheter? Vi behöver ju 5G och microchips så folk slipper att gå vilse, mentalt och fysiskt. Är det då så farligt att några blir sjuka eller dör lite tidigare, man får ta det onda med det goda...

Ännu värre är det med dem som inte förstår att Ryssland måste krossas med kärnvapen och Kina med handelsblockader. Att NATO behöver försvara oss genom att omringa Moskva med missiler, att all olja i Mellanöstern tillhör USA (man glömde bara att lägga in det i sin konstitution). Vi skall vara glada för att USA utökar sina militärallianser med Brasilien, Colombia, Japan, Sydkorea, Australien och 17 andra länder samtidigt som de fredliga länderna Ukraina och Georgien får vara med i NATO. Vilken härlig världsallians, bra bäddat för ett nytt världskrig som utplånar Kina och Ryssland. Samtidigt blir man av med några miljarder av jordens befolkning, bra tänkt...

Ni måste lita på Stefan Löfven när han säger att nationalism är ett hot mot demokratin och att alla partier till höger om centerpartiet är högerextremister. Fast om kommunisterna egentligen är vänsterextremister, finns det ju nästan bara socialdemokrater kvar som är normala. Bönderna i Centerpartiet borde väl vara nationalister, eftersom de bara kan bruka sina svenska jordar? Utan svenska åkrar inga svenska bönder. De är säkert högerextremister de också, alla utom Annie Lööf. Fast varför heter Löfvens parti Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti om man inte är nationalister? Är vi lurade? Sverige och demokrati i samma partinamn?  Det är nog dags att byta namn till Internationella Mångfaldspartiet. Låter väl bra? Ledningen garanteras bra avtal med globalisterna och en plats i världsregeringen.

Nigel Farage gav i några intervjuer med Alex Jones uttryck för sina tvivel mot den agenda som representeras av Globalismen och New World Order, internationellt flitigt använda begrepp. Om man inte är nationalist måste man nämligen vara globalist, något annat finns inte. Till allas förvåning gick flera judiska organisationer ut med protester mot användningen av ord som globalism och NWO, de anses vara antisemitiska, trots att Farage aldrig nämnt ordet jude i sina resonemang. Så nu är man antisemitisk om man är nationalist och inte tycker om dess motsats globalism, samtidigt är man demokrat och alls inte fascist bara för att man vill utplåna nationerna med hjälp av svartklädda robotar,  tårgas och gummikulor. Ja, vissa av nationerna, förstås.

Farage konstaterar också att EU är det avgörande experimentet som skall visa om det går att utplåna nationerna till förmån för ett – självklart – demokratiskt världsstyre. Problemet är bara att det ryms inte så många i världsstyrets ledningscentral, så platserna är starkt begränsade. För enkelhetens skull får de som redan sitter där själva välja sina efterträdare, men vi kan läsa i tidningarna om deras enastående meriter. Det är ju också en form av demokrati. Vissa vet mer än andra, det får man faktiskt acceptera.

Det är detta som ni skall rösta om den 26 maj. Antingen är ni en Sverigeälskande nationalistisk och antisemitisk fascist-rasist-nazist eller så är ni en globaldemokrat med makt att rösta bort vår kultur till förmån för en internationell mångkultur, som alla väl förstår är bättre!

Hoppas att ni inte blev alltför trötta i huvudet av denna ironiska retorik, men faktum är att i framtiden kommer bara kritik i form av satir att tillåtas. Så försök vänja er och lycka till med valet!

Kommer vi att rösta för en bättre värld om två veckor? Eller är det bra som det är?

 


tis 21 maj 2019

I detta program talar vi om Sveriges ekonomi, om energipolitiken och den orättfärdiga energiskatten. Vi avslutar med att kommentera påståendena om att EU-valet handlar om att gå emot högerextremismen...

För några veckor sedan demonstrerade uppskattningsvis 4.000 personer i centrala Stockholm för fattigpensionärer och hemlösa gamla, vilket knappt rapporterades i de reguljära medierna över huvud taget...

Lars Bern menar att socialdemokraterna är oroliga att de nu tappar även pensionärerna. Snart har de sina väljare bara i utanförskapsområdena. Om det skulle bildas ett muslimskt parti finns en klar risk att både (S) och (MP) imploderar...
.
Mängden muslimska väljare har också resulterat i problem med anti-judiska manifestationer under förstamajdemonstrationerna...

Klimatskatterna följer inte principen om "skatt efter bärkraft" utan drabbar alla ungefär lika. Orsaken är att regeringen hela tiden söker nya skattebaser och pratet om att "Sverige går före" ska snarast tolkas som att "Sverige går före" i att kraftigt utnyttja denna nya skattebas som dessutom kan försvaras med att den "räddar klimatet". Detta leder till att de som inte har några marginaler drabbas väldigt hårt...

Vi avslutar med att lyssna på några uttalanden från (C) och (S) som menar att EU-valet handlar om att stå emot högerextremismen och ledarna i Polen och Ungern. Detta innebär att dessa partier inte är beredda att acceptera innebörden av demokrati eftersom ledarna i Polen och Ungern har ett mycket starkt folkligt stöd...

https://i.ytimg.com/vi/-cZZ0YU3324/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCPWivPjRMpYYl5sguvpNy6tLM19QFjärde statsmakten nr 8 om partiledardebatten i SVT Agenda.

 

Det finns inget sätt för tidningar att inte gå maktspelares ärenden. Men man kan ändå försöka att nå bakom kulisserna...

Det finns inget sätt för medierna att aldrig bli verktyg för den ena eller andra kampanjen. Inget, utom att sluta rapportera nyheter...

Kristina Winbergs petning från Sverigedemokraternas EU-lista kommer inte som en blixt från klar himmel, om man följt partiet. Hon är internoppositionell med stöd av de tuffare, mer traditionella delarna av partiet. När Sverigedemokraterna satsar allt på att normaliseras, är Winberg en belastning...

Det var därför hon petades ned från en förstaplats till en fjärdeplats på listan. Sedan dess har hon drivit sin egen kampanj, utan samordning med resten av partiet och till stor del i opposition mot listan i övrigt, som bland annat innehåller den tidigare KD:aren Charlie Weimers...

Det är sällan folk blir petade och tar det med jämnmod. Maria Corazza Bildt drog igång en mindre kampanj mot Moderaterna efter att hon petats. Cecilia Wikström var inte nådig mot Liberalerna, efter att hon lyfts bort. Kristina Winberg vill uppenbarligen orsaka så mycket skada hon kan, för att straffa sin gamla partiledning...

Två illaluktande SD-kålsupare i EU... det kan väl inte vara ogenomtänkt av taktiske Jimmie Å... hur tänker han...

För ett och ett halvt år sedan gjorde Winberg en inspelning med en annan kvinnlig SD-politiker då hon berättar om hur ettan på partiets EU-lista, Peter Lundgren, gör ovälkomna närmanden mot henne. För ett år sedan, säger Winberg, blev hennes mobil stulen. Och nu råkar inspelningen ha dykt upp hos Expressen. Winberg säger sig inte ha något att göra med saken. Hon vill nu ge bilden att hon nu blir petad helt och hållet, därför att hon engagerat sig för ett offer för sexuella trakasserier...

Det är inte särskilt många som kommer ur den här historien med äran i behåll. Peter Lundgren har, av allt att döma, varit en full drummel. Partiledningen har inte gjort något åt ärendet, förrän de blev tvingade till det. Kristina Winberg är alldeles tydligt ute på en hämndturné. Och tidningarna agerar med entusiasm Winbergs redskap, eftersom hon är skicklig nog att veta vilka historier som är oemotståndliga skandaler, med självklara bovar och offer...

Det är klart att tidningarna inte kan låta bli att berätta om en sak som denna. Och det är klart att tafsande av det här slaget inte är acceptabelt. Men kunde man kanske tänka sig att det var värt en och annan rad att faktiskt försöka beskriva vad som sker bakom kulisserna i ett av Sveriges största partier? Att besvära sig med att dra fram den underliggande, faktiska konflikten...

Är det någon som tror att Winbergs inspelning hade kommit fram, om hon hade fått stå kvar som listetta...

I hämndens tjänst

Ständigt denna Hakelius... reliken från dom bonnförnuftiga... ett utdöende släkte...

De gamla partierna tror att SD bara är en tillfällig mardröm som snart ska vara över. Allt ska snart återgå till det som var före 2010, två block utefter höger-vänsterskalan...

Det förklarar varför de agerar så irrationellt som de gör. Om man tror att ett nytt parti snart ska försvinna ut ur riksdagen igen, behöver man naturligtvis inte prata med det.

Detta önsketänkandet styr partiernas agerande, menar Hakelius och hänvisar till brittiska statsvetarna Roger Eatwell och Matthew Goodwin. I boken ”National populism – The revolt against liberal democracy” skriver de att de politiska etablissemangen inte har förstått ”vår tids arbetaruppror”, det som Sverigedemokraterna är en del av...

Etablissemangen i väst bär, enligt dem, på ”en outtalad idé om att historien ödesbundet marscherar i en progressiv riktning”. Därför kan inte en konservativ och nationell rörelse som Sverigedemokraterna vara annat än något snabbt övergående. Etablissemangen tror sig bara behöva ”vänta ut reaktionärernas snara frånfälle”, summerar Hakelius...

Det väljarna vill ha är kulturell trygghet...

Författarna menar att det som förenar konservativa antietablissemangsrörelser är att ”de väckt liv i gamla begrepp som värdighet, gemenskap, tillhörighet och tradition. Den politiska vänstern har inte förmått möta detta, eftersom den är helt inriktad på att bekämpa ekonomisk otrygghet.”

Socialkonservativa är mer inriktad på kulturell otrygghet, som inte har någon plats inom vänstern. Samtidigt förmår högerliberaler varken möta den ekonomiska eller den kulturella otryggheten...

När de båda brittiska författarna kommenterar den svenska regeringsbildningen byggd på stöd från S-MP-C-L-V, som ska lägga förslag på avreglerad arbetsmarknad, marknadshyror och fortsatt invandring av lågkvalificerad arbetskraft, är deras slutsats att den ”nästan garanterat skapar ökat stöd” för deras motståndare som kräver ekonomisk såväl som kulturell trygghet. Hakelius menar att det är ”oförsiktigt” att inte ta sådana analyser på allvar. SD kan se ljust på framtiden – så länge de flesta gamla partier ”kämpar mot sin egen ovilja att se vad som händer”, avslutar Hakelius...

De som tror att konservativa vågen blåser över har inget förstått


Fortsättning