Anteckningar Borgarn Medborgarn Sparreholmarn Självhushållning Hälsa och Kost Musiksidan intro Arkiv Sparre... Sparreholm Internet i Sparre Framtiden Ritat i Helgesta Husprojektering Kommunen Politik Korporativism Historia Dissidens Gammelmedia Historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nåja, nån gång ska väl Sh lära sig att 

hantera layoutfunktionen...

Medborgarn och kompisen Sparreholmarn lyssnar och ​iakttar...

  

Arkiv Sparreholmarn  uppdat. maj 2018

 

Blitzortung    Animerade väderkartor

Global map of wind

 

Lite hit och dit...

Om ickefeminism... 

Om livsåskådning...                       

"Gyllene snittets ism" och "Gyllene snittets parti"

Folkhemmet 

Nationalism kontra Globalism

Libertarianism kontra Totalitarism

Stadsplanering lagad

Fortsättning följer...

Nyttiga idioter i kommunkorporationen må på allvar tro att det gagnar korporationen med utomsocknes  importerade inbillningskloka ämbetsmän utan lokal förankring... strategin har pågått i årtionden... med en dåres envishet fortsätter  korporationen med mer av samma år efter år... friheten att utveckla sin individuella  potential förvägras därmed medborgarna... en  frisinnad borgarklass anses inte önskvärd av galenskaparna i kommunskrået... 

En neutralt opolitisk analys av läget...

Opolitisk i meningen partipolitisk obunden...

Hans politiska utgångspunkt är bilderbergarnas ansvar för intrigerna i svensk politik...

https://i.ytimg.com/vi/Kishp6AIfMA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLD1U_6wKOS5PwJYY7PreCgVtAse3wLars Bern 29 nov. om Annie Lööfs intriger i regeringsfrågan

Når han 50.000 lyssnare innan Sh släcker...

Om inte denna artikelserie i fem delar förmått öppna ögonen på det svenska folket, förstår jag inte vad man annars skulle kunna göra för att få väckar-klockan att ringa… stackars Krabbe... så mycket spaning... så lite hörsamhet...


Hoten mot mänskligheten – inte bara krig. Del 1. Peter Krabbe


Hoten mot mänskligheten – depopulation. Del 2. Peter Krabbe

Hoten mot mänskligheten – istället för solstrålning. Del 3. Peter Krabbe

Hoten mot mänskligheten – luften vi andas. Del 4. Peter Krabbe

fre 14 nov 2018

Chemtrailsdimman består intakt idag... eller möjligtvis Hg-dimma efter  amalgamsanering för en vecka sedan... en konspirationsteori...

Hosta, feber, snuva... slemhostan och snuvan och temperaturen har tilltagit igen... 

Anfäkta slem och anamma... ska det vara nödvändigt just nu när ett jobb ska vara klart efter nyår...

tors 13 nov 2018

Chemtrailsdimman består intakt idag...

Hosta, feber, snuva... slemhostan och snuvan och temperaturen har normaliserats någorlunda... 

mycket ska göras innan helgen... hur ska detta

sluta...  

Anfäkta slem och anamma... ska det vara nödvändigt just nu när ett jobb ska vara klart efter nyår...

ons 12 nov 2018

Chemtrailsdimman består intakt idag...

Hosta, feber, snuva... slemhostan och snuvan och temperaturen har normaliserats någorlunda...

Anfäkta slem och anamma... ska det vara nödvändigt just nu när ett jobb ska vara klart efter nyår...

Den s.k. klimatpolitik som hittills bedrivits har främst riktats in på omställning till s.k. förnybar energiteknik och åtgärder för minskad energiförbrukning. Alla data över energianvändning och förment klimatpåverkande utsläpp under senare decennier av intensiv klimatpolitik, tyder på att denna strategi varit ett totalt och ytterst dyrbart misslyckande...

Klimatpolitikens utsläppsminskningar har varit nästan helt beroende av ersättning av fossila bränslen med s.k. förnybara. Marknaderna har påverkats globalt, med varierande grad av svårighet, men med extra prioritet inom OECD och särskilt inom EU. Nettoresultatet av flera decenniers s.k. klimatåtgärder har dock varit försumbara, trotts massiva insatser av subventioner med skattemedel. Skräckexemplet är här det tyska s.k. Energiewende som totalt förvandlat det tyska lanskapet och förstört miljön, samtidigt som energipriserna fördubblats sedan år 2000 utan att utsläppen av koldioxid minskat...

​Visserligen har den moderna förnyelsebara energiproduktionen i huvudsak från sol och vind (Other i diagrammet) ökat mycket i procent, men från en nästintill obefintlig nivå, varför dess andel av den totala energimixen fortfarande är betydelselös i ett globalt perspektiv. Då skall detta ses mot bakgrund av den betydande miljöförstöring som skogar av vindkraftverk på sina håll orsakar. Utvecklingen måste rimligen vara en stor besvikelse för alla politiker och larmande aktivister som satsat sin heder på denna meningslösa omställningspolitik...

Skrämselpropagandan om klimatkatastrofer som inte inträffar som vi hört i trettio år börjar bli utnött. Hur många gånger de senaste 30 åren har vi inte hört att vi bara har 10 år på oss? Dagens faktiska observationer av klimatutvecklingen talar för att effekterna av koldioxidutsläppen blir långt mindre än man befarat. Rader av forskningsstudier tyder på att larmen varit grovt överdrivna...  

Påståenden från klimatalarmisterna att alla extrema väderhändelser är orsakade av dessa utsläpp är falska. Statistik över faktiska väderobservationer pekar på att extrema väderhändelser inte ökar som man påstår. Detta beror bl.a. på att den uppvärmning på en grad C som vi genomgått sedan slutet på lilla istiden i mitten av 1800-talet, har minskat de vädermotsättningar i systemet mellan nord och syd som bestämmer vädrets intensitet. Den mest synliga effekten av den stigande koldioxidhalten är att det växer mycket bättre på jorden och att ökenområden växer igen på sina håll. Knappast något att vara orolig över...

Den helt meningslösa klimatpolitiken

Det finns en berättelse om en svensk kung, jag vet inte vilken, som hade hört att en framstående undersåte var republikan. Kungen kallade vederbörande till sig och spände ögonen i honom...

Är du republikan? frågade kungen.

Inte alls, Ers Majestät, sa medborgaren, det är inte monarkin jag har något emot, utan Ers Majestät personligen. Ungefär så känner jag mig inför dagens svenska härskare. Det är inte demokratin jag ogillar, utan de figurer som företräder den...

Jag funderade på vad jag själv skulle göra om jag blev statsminister med fri rätt att tillsätta ministrar och inte behövde hämmas av hänsyn till politikerväldets etablerade pretendenter. Så är det i USA. Det måste rimligtvis gå att få ihop en bra regering under sådana omständigheter...

Så långt kommen i mina funderingar började jag betänka de praktiska svårigheterna. Den största svårigheten är att man inte vet vad en person duger till förrän man gjort något svårt tillsammans med honom, till exempel att bygga ett företag eller segla över Nordsjön. Man kan ha varit bekant med en person ett helt liv och ändå inte känna vederbörande förrän man tillsammans passerat någon sådan eklut...

Det är klart att hundratals personer skulle presentera sig som lämpliga kandidater till ministerposter. Alla skulle förstås ha ett curriculum vitae som motiverade allra minst en ryttarstaty på Norrmalmstorg. Men jag vet hur många förslagna stolpskott med vassa armbågar som lyckas skaffa sig positioner utan att i praktiken duga mycket till. Det problem man har som regeringsbildare i en sådan situation är att det måste gå fort. Man kan inte sitta anställningsintervjuer hela dagarna när nationen ska regeras... 

I det perspektivet kan man få en viss förståelse för Trump-metoden som verkar vara att anställa första bästa person och sedan sparka honom när han inte håller måttet. Till slut hittar man nog rätt även om det för omvärlden ser brutalt och ogenomtänkt ut på vägen. Det är möjligt att Busch Thor efter den metoden skulle visa sig vara ett stjärnskott även om hon inte vet något om Selma Lagerlöf... ingen vet hur stort tomrummet är därinne...

Bristande människomaterial

tis 11 nov 2018

Chemtrailsdimman lättar lite till... men bara lite... en vecka har gått sen dimman drog in...

Hosta, feber, snuva... kan man få förkylnings-symptom av Hg-damm... ni anar kanske... 

Anfäkta slem och anamma... ska det vara nödvändigt just nu när ett jobb ska vara klart efter nyår...

En av dom fulaste gubbarna i Sverige... en som tycker att plutonium är farligare än livets gas... Nils-Axel Mörner är docent och världsledande forskare på havsnivåer. Tidigare ordförande för INQUA, International Union for Quaternary Research, kommission för ”Variationer i havsytan och kusternas dynamik”...

Det existerar inget antingen-eller-förhållande mellan plutonium och koldioxid. Allt sådant prat är uppdiktade påståenden utan förankring i verkligheten. Plutonium är ett ohyggligt gift – därom går inte att debattera...

Plutonium är ett ohyggligt gift – därom går inte att debattera. Däremot har kärnkraftindustrin i Finland och Sverige lyckats med illusionstricket att dupera stora delar av folket och beslutsfattarna med påståenden om att kärnkraften är säker och att avfallet kan tas om hand på ett helt säkert sätt. Dessa påståenden är dock på intet sätt förankrade i en vetenskaplig verklighet, tvärt om är de lösa påstående utan spår av tester eller validering...

Koldioxid är, som sagt, livets molekyl: ju mer CO2 desto gladare blir växtriket, och ju grönare blir vår glob. Vad är det då som är negativt med ökande CO2-halt i atmosfären? Jo, en annan förfärlig illusion: påståendet att det är CO2 som driver jordens klimat, eller vad man kommit att kalla ”anthropogenic global warming(AGW)...

Nåväl, här står vi och ska välja fossilfri värme-källa... kol och olja är ju inte fossilfritt, det är alldeles uppenbart... att hantera plutonium och uran, som förvisso anses vara fossilfritt, är ju för den skull inte riskfritt... om människan dör av värmeslag eller förgiftning är väl av mindre betydelse kan tyckas... om man kan bygga sky-skrapor med hjälp av vind- sol- och vattenkraft är osannolikt i nuläget och några hundra år framåt i tiden... men försöka duger...

Jordens klimat har alltid varierat. För 9500 år sedan var klimatet lika varmt som idag – ändå tog det 5000 år innan landisarna smält så mycket att havsytan stigit till en nivå liknande den av idag. Att smälta is tar tid (det såg vi på förra årets is-dekorationer på nobelmiddagen). För 5000 år sedan var det 2,5 °C varmare i Skandinavien. Minst 7 gånger har våra torvmossar torkat ut och dött under korta intensiva värmeperioder (ännu har dagens värmeperiod inte lett till ett sådant tillstånd). Dagens värmeperiod 1970-2000 är vare sig unik eller katastrofal – bara ännu en liten värmetopp i den oändliga raden av liknande toppar i jordens historia)...

När röster nu hörs att mer kärnkraft är räddningen för klimatet, så går allt sådant prat tillbaka på en beklämmande okunskap och begreppsförvirring. Kärnkraften bygger på produktion av plutonium (Pu), världens kanske värsta grundämne, och dess anti-liv-egenskaper varar i minst 100.000 år...

Koldioxid (CO2) å andra sidan har en mycket ringa till närmast försumbar effekt på jordens temperatur. Andra påstående kommer inte från fakta utan från medveten propaganda. Ju mer CO2, desto gladare växtlighet och grönare jord...

Plutonium eller Koldioxid?

En av dom fulaste gubbarna i i hela världen... det tycker i alla fall Åke S... åtminstone när det gäller forskarfusk och nobelpris... fast det är han ju inte ensam om... att få pris för att man fuskat och manipulerat, alltså...

Till bilden hör att felaktigheter i decennier förtigits, inte bara av SNS utan också av bokens två svenska ”fackgranskare”, Karl Axel Edin och Marian Radetzki samt naturligtvis också av branschen själv och av de politiska partier som, med Lenin som inspiratör (för SAP) och med ASEA som gynnad part (för högern), godkände den fatala felinvesteringen i 12 kärnreaktorer. Där HELA det satsade kapitalet (över 350 miljarder) gått förlorat, och mer därtill, enligt mina (aldrig ifrågasatta) beräkningar i skriften ”Kärnkraften har gjort Sverige fattigare” (2002)...

Inför dagens Nobelfestligheter är tystnaden om skandalen 1995 fortfarande kompakt. I Ekonomisk Debatts hyllning saknas Nordhaus enda bok på svenska bland referenserna. Inte en stavelse om de (i fackkretsar) välkända och mycket elementära metodfelen. Kanhända med den korrekta motiveringen att det sannerligen inte är boken Kärnkraft och Miljö som gjort honom värdig en belöning. För ovanlighetens skull har TV-inslagen varit mer informativa, fylligare och bättre...

Förhoppningsvis kan Nordhaus framträdanden i media få svenska väljare att inse den enkla och väl dokumenterade sanningen, att en global klimatskatt är den enda fungerande lösningen på det eventuella klimathotet. Att allt annat bara är symbolhandlingar utan betydelse. Det vore en ren revolution på svenska...

Nobelbelönat forskarfusk

mån 10 nov 2018

Chemtrailsdimman lättar... men bara lite...

Hosta, feber, snuva... den avslutade immunterapin

med interferon får konsekvenser... efter femton

år utan "vanliga" förkylningar är dom nu tillbaka... sannolikt alltså... 

Anfäkta slem och anamma... ska det vara nödvändigt just nu när ett jobb ska vara klart efter nyår...

Att stärka kroppens självförsvar är ju inget nytt... redan gamle Hippokrates insåg vikten av att äta "nyttig mat" och undvika "giftig mat"... dessvärre kan den moderna skolmedicinen absolut inget om kostens betydelse för immunförsvaret... och miljö-aktivisterna skiter i gifterna som det adaptiva immunförsvaret inte kan oskadliggöra...

T-celler eller T-lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som utgör en del av den adaptiva delen av kroppens immunförsvar. De utbildas för att känna igen specifika patogener. Vid en första infektion med en specifik patogen tar det cirka en vecka innan det adaptiva immunförsvaret är fullt utvecklat.

De båda forskarnas upptäckter har lett fram till en helt ny typ av cancerbehandling, så kallad checkpoint-blockad. Enkelt uttryckt kan det beskrivas som att lätta på en broms för att få större effekt. Bromsen i detta fall hindrar t-celler från att aktiveras till fullo, vilket hämmar deras effekt och möjlighet att attackera cancerceller. Genom att hämma och blockera de proteiner som ”bromsar” t-cellerna kan de aktiveras och skapa ett starkt immunsvar riktat mot cancerceller...

Man brukar tala om flera typer av immunterapi. Vid den äldsta formen av immunterapi används immunförsvarets egna signalsubstanser  (cytokiner). Interferon är ett exempel på denna form av immunterapi som används vid bland annat vissa leukemier och essentiell trombocytemi. Interferon är ett naturligt förekommande protein, producerat av kroppens celler som svar på attacker av virus, maligna celler samt mot intracellulära parasiter. Interferon tillhör den typ av signalmolekyler som kallas cytokiner.  

Som vanligt är det hypofysen som har stenkoll på läget... via det endokrina systemet får interferonet rapporter om fara på färde... signalsubstansen tar ordern på allvar och vidare-befordrar ordern från hypofysen till fabriken... sätt igång och producera vita blodkroppar och T-celler för bövelen... en del proteinarbetare på fabriken hörsammar inte ordern... dom kanske hör dåligt eller så kan dom vara utbrända... nobel-pristagarna har gett arbetsvägrarna lagom mycket av Bamses dunderhonung för att inte få ont i magen... men vissa arbetare går inte att muta...

Sparreholmarns immunterapi har varit den gamla vanliga... det var länge sen man kom på att tillföra kroppen extra interferon för att få fart på arbetsvägrarna... hormoncentralen hypofysen

tänker att det kan vara en bra idé att skaffa flera högtalare... sagt och gjort, kroppen tillförs extra interferon och förstärkarna vrålar ut hypofysens order... det endokrina systemet triggar igång tillverkningen av T-celler så till den milda grad att hela kroppen blir "tillfälligt" influensasjuk av ansträngningen, varje gång man tar sprutan ... sjuk blir också cancercellen som inte orkar växa eller bråka... kroppen går ständigt för högtryck i sin iver att göra T-celler... immunterapi

med interferon är ett klumpigt sätt att hålla cancern i schack, det tär på kroppens övriga inre organ... tre år brukar väl vara 

en vanlig maxtid för interferonterapi... Sh tog interferonspruta

i femton år, vilket han antagligen får betala ett högt pris för, framöver...

Nobelpriset till immunterapi mot cancerDet märks att världssam-fundet har bråttom nu. Allt fler ägg läggs ner i korgen. Vi kan till och med se att det är samma höna som värper dem...

Världen i fokus – vem styr vår framtid och varför... frågar sig Peter K. i inledningen på sin blogg... Självförsörjning är ett begrepp som skall utrotas enligt Agenda 2030...

Det är svårt att vara allvarlig när man skall skriva om galenskap. Men verkligheten innebär ändå att våra ledande politiker här och i Bryssel tycker att detta är en bra idé. Istället för att skratta bör vi då förhålla oss till det största hotet mot mänsklig-heten hittills i världen. Nämligen just våra politikers galenskap. Eller girighet, vilket kan vara samma sak. Det gäller att sätta sig själv på rätt sida om ribban som sorterar 10% av mänskligheten uppåt och 90% nedåt – innan det är för sent....

Det ligger mycket i dina funderingar... komenterar Peter K...

Avfolkning har redan använts exempelvis i Sudan, där befolkningen körs bort för att ge plats för oljeborrning i oligarkernas regi med mutor till krigsherrarna. I Kenya är safariturismen redan en nationalindustri, förbehållen västvärldens rika som vill kunna stoltsera med ett lejonhuvud på väggen hemma. Man kan gott se hela Kenya som en nationalpark som blockerar all annan användning för invånarna...


Det är inte heller meningen att ett land eller en region skall kunna försörja sig på egna odlingar. Globalisterna lägger medvetet ut ett fåtal grödor i varje land för att tvinga fram ömsesidiga beroenden, man måste köpa ihop sitt nödtorft från andra länder för att kunna överleva. Därmed ger man också globalisterna kontrollen och de ekonomiska förtjänsterna av en påtvingad handel. Självförsörjning är ett begrepp som skall utrotas enligt Agenda 2030...

Var god dröj, du har nr fyrahundramiljoner två i kön…

sön 9 nov 2018

När temperaturen är hög uti kroppen
närmare 40 än trettiosju komma fem
så ska det låta när ångan är uppe
och så är fallet i detta nu...

Hosta, feber, snuva...

Anfäkta slem och anamma...En som absolut lever över sina tillgångar... sina mentala alltså...

”Så vad väntar ni på? Alla ni granskare där ute. Av maktmissbruk, korruption och egennytta”...

Under Svenska Akademiens 232-åriga historia är Horace Engdahl den ledamot av Akademien som har berikat sig ojämförligt mest av alla. Under sina 21 år vid Akademien har han lyft cirka tjugo miljoner i form av pension, lön och andra arbetsersättningar. Utöver detta ytterligare några miljoner i bidrag till representation, resor, hotell och lägenheter utomlands samt sin egen hyra...

Som bäst är Horace Engdahl en begåvad kåsör med hög svansföring och i samma ögonblick som han drar sitt sista andetag kommer hans författarskap att försvinna med det. Horace Engdahl byggde sina framgångar på Akademien och på andras bekostnad...

Läs mer – skrivet av Leif GW som givetvis känt till det i minst 40 år...

Leif GW vill att jag ska skriva om korruptionenBankfesten kryper närmre
Svenskar med pengar är inte bjudna till årets stora julfest i bankens regi, och det tog mig fem, sex år att ens bli inviterad. Jag har noll lira på sparkontot...

Backar jag bandet femton år kom Svenska Handelsbanken hem med presenter då jag fyllde 50 år eftersom jag hade tre välmående aktiebolag. Jag såg inte till dem sen...

Jag tror inte ens de sa ”krya på dig” då AB-bolagen var borta, i och med att jag blev sjuk
Bankpersonalen här på norra Cypern sa inte bara krya på dig utan frågade rätt regelbundet hur jag mådde, och efteråt sa min banktjej; ”Vi trodde att du skulle stryka med!”

Inviterad är jag enbart på grund av att de anser att jag är en bra människa och är man författare är man superfin för då hjälper man många. Om man hjälper maktlösa sjuka är man superfinfin...

Macron, en Rothschild Bankster, kommer kosta Frankrike trilliarder så det är en viss vits att se över vem man har i sin närhet. Så länge som västmänniskan beundrar folk som glassar omkring och sprätter pengar kommer det alltid att vara intressant för svaga själar att försöka tillhöra den gruppen.

Det är vi själva som skapar utrymmet för korrumperade genom vilka och vad vi beundrar som Helena Bergström och Mia Skäringer visar.

Vi får se hur det går i Frankrike om revolten nu är äkta. Hur många exakt likadana gula västar kan det finnas i lager i ett land så att x antal revoltörer kan ta på sig en samma dag? Det funderar jag på en dag som denna… revolten lär ha spridit sig till Belgien och Nederländerna och väntas dra igång i England – blir många gula västar som gör sig bra på bild och i videos.

Vi får se… tiden är den bästa domaren men fransmännen har snart nya Rothschildligans banksters i toppen fram till den dag det inte är uteslutande fint att vara rik – så om du har blivit det via kokainaffärer – och de försvinner den dagen vi skaffar oss vettigare värderingar.

”Varför är du inviterad till Nobelfesten?”
” De sa att det beror på att jag har en helvit aura.”
”Aha, ja tänk så det var förr, då blev man bjuden om man hade haft sex med…”

Vi ska inte glömma bort att det ingår då man bygger en fascism att sänka Akademien så jag får väl fnula vidare på om Leif GW är en planterad opposition.

Så vad väntar ni på? Alla ni granskare där ute. Av maktmissbruk, korruption och egennytta.


Vill ha igång ett drev (till)…?
Det förklarar i så fall varför han är mantalsskriven i media trots att han bara har gett ut mediokra deckare som är skrivna med vänsterhanden, enligt honom själv.

Eget vin är tydligen producerat, och det vet vi redan att vissa kändisars ena uppdrag är att kröka ner Svensson för att Svenne inte ska fatta vad som händer. Vill du supa ner Svensson ännu djupare än vad som redan har skett ska du misstänkas.

Kortet till höger längst ner är ett av många som anses illustrera NWO:s handlingsplaner som går ut på att manipulera oss.

De övriga som illustrerar upplopp ingår i samma kortlek och den som får stryk av polisen ser ut som om han har nått gult på sig.

Leif GW vill att jag ska skriva om korruptionen

lör 8 nov 2018

Värstaste hostan i mannaminne... håll er undan från chemtrailsen...

Hosta, feber, snuva...

Anfäkta slem och anamma...

Vad kan vi lära av National-museum... En hel del, börjar jag tro. Och framför allt vikten av att stänga ned ibland. Att inte bara fortsätta trampa på, när kängorna är utslitna och man råkat gå i kärret...

Det mest uppenbara exemplet just nu är förstås regeringsbildningen. Det är ju inte bara så att de intrikata låsningar som partierna försatt sig själva i, är väldigt svåra att begripa för normala väljare. De verkar dessutom svårförståeliga för politikerna själva. Så varför inte slå igen riksdagen i fem och ett halvt år? Ge partipolitiken en chans till renovering i lugn och ro?

Vi skulle nog klara oss...

Eller, förresten, ännu bättre: känns inte hela offentligheten rätt sunkig? Centern anser sig utsatt för ”centerhat”. Det talas ständigt om antisemitism, islamofobi, transfobi, misogyni och allt möjligt annat med obehagligt i på slutet. Från alla håll gapas om undergången, genom kulturskymning, samhällskollaps och invandring, eller genom klimatkollaps, eller bara genom Trump, eller Putin eller Kina eller fascismen. Tonen är snarstucken, ogin och hätsk. Femtonåringar dras fram som offerjungfrur, i en desperat jakt på renhet. Men allt blir bara solkigare...

Sprickor i stommen, slutkörda tekniska system, vatten på vinden och så dålig luft att man svimmar. Nog låter det bekant från dagsdebatten? Man får inte vara så skraj för slå igen. Ibland behövs det, för att renovera det som ohjälpligt sjangserat. Så låt oss stänga offentligheten i fem och ett halvt år. Bara ägna oss åt privata samtal och försöka återfå fattningen. Det kan mycket väl sluta i succé...

Varför inte slå igen riksdagen i fem och ett halvt år?

Ann H. är teologie doktor, som en präst alltså... predika i kyrkan får hon också göra... Domedagen är central i eska-tologin, alltså den kristna läran om tidens slut och världens upphörande. Den apokalyptiska tid som gestaltas i Uppenbarelseboken präglas av en kamp mellan ont och gott och profeter utses. På många sätt påminner Uppenbarelsebokens språkbruk om det överhettade svenska debattklimatet...

Stora delar av offentligheten har upphört att resonera rationellt. Istället beskrivs minsta samhällsproblem som en eskatologisk kamp mellan ont och gott – som en strid på liv och död mellan Gud och Satan. Profeter utses, människor som ges gudomliga egenskaper och tillerkänns alldeles särskilda insikter som inte går att ifrågasätta. Tydliga exempel på detta är Fatemeh Khavari och Greta Thunberg, två unga kvinnor som har erhållit någon form av helgonstatus...

Paradoxalt nog är mänskligheten samtidigt ytterst anpassningsbar. Samtidigt som vi ständigt räds civilisationens fall och världens undergång så märker vi inte när det sker. Romarna fortsatte med sina vardagliga bestyr efter 476 på samma sätt som före. De fortsatte att leva sina liv i lycklig omedvetenhet om att deras rike var historia. Så fungerar människan – vi anpassar oss oerhört snabbt efter nya förutsättningar. Det som var abnormt igår är vardag idag. Anpassningsbarheten är naturligtvis en framgångsfaktor, rent evolutionärt – men den kan också få destruktiva konsekvenser...

Vi riskerar att anpassa oss så till den milda grad att vi förlorar vår självbevarelsedrift och tappar kontakten med vår överlevnadsinstinkt. När föll egentligen Rom? Och när faller vi? Har vi i själva verket redan fallit utan att notera det? Vilket år, vilken händelse, kommer framtidens historiker att datera den västerländska civilisationens fall till...

Sparreholmarn vet när det hände, civilisationens fall alltså... åtminstone i Sverige och speciellt i Flen... det

hände sig på sjuttiotalet när den nya kommunreformen började gälla... subsidiaritetsprincipen upphörde och tjänstemannaansvaret togs bort 1976 som av en händelse...

Romarrikets fall – och vårtfre 7 nov 2018

Sjuk av chemtrailsen...

Hosta, feber, snuva...

Anfäkta slem och anamma...

 

Hoten mot mänskligheten – luften vi andas. Del 4.

 

lithiumsprayningVisst är det tryggt att skylla på koldioxen när det blir varmt... tanken att illvilliga varelser från... vill degenerera delar av mänskligheten med avsikten att depopulera jordklotet... den tanken är väl otänkbar... eller hur flenare...

I de föregående avsnitten har vi försökt förstå motiven för en så omfattande operation som att lägga hela vår himmel under ett av människor kontrollerat molntäcke och relaterat dessa, dels till den gamla agendan om depopulation, d.v.s. att helt enkelt minska antalet individer som lever på vårt jordklot till en nivå som passar dem som anser sig ha rätten att styra över oss alla, dels till den militära agendan baserad på elektromagnetisk strålning...

Det strider nämligen mot allt förnuft att tanken att oupphörligt spraya kemikalier i atmosfären, som är grunden för allt liv, skulle vara motiverad för att hålla jordens temperatur nere någon eller några grader, vilket faktiskt är den officiella förklaringen till de vita linjerna i skyn. Hur länge skulle en sådan sprayning pågå? Några år, några decennier eller i all evighet och hur skulle den ackumulerade konsekvensen i så fall bli? Skulle vår planet överleva med ett lager aluminium liggande över allt land och alla hav?

Kanske kan en granskning av innehållet i chemtrailsen förklara om dessa utsläpp är vattenånga (som tvivlarna hävdar), värmereflekterande material (som myndigheterna hävdar) eller ingredienser som avsiktligt gör oss infertila, aborterande, sinnesslöa och tillräckligt sjuka för att gå en tidig död tillmötes?

Det finns en god överensstämmelse mellan amerikanska patentansökningar och utförda mätningar på mark och i vatten som visar att huvudingredienserna i chemtrailsen är aerosolföreningar av mikroskopiska aluminium- och bariumoxider, ofta i kombination med strontium och andra tungmetaller. Nu pågår också experiment med lithium, som har högre ledningsförmåga. En äldre metod baserar sig på silverjodid och man har också experimenterat med svaveldioxid och svart kolaska. Man har också kunnat påvisa fungicider och virus i utsläppen...

 

De contrails, bestående av iskristaller från utsläpp av vattenånga på viss höjd och under vissa temperaturbetingelser, som vi länge varit vana vid att se kan vi lämna därhän. De försvinner efter en kort stund och är sällan längre än vad ett finger täcker som hålls upp mot planets stjärt. Contrails har inget med chemtrails att göra.

Däremot finns det väldokumenterad forskning som talar för att nanopartiklar av aluminiumoxid skulle kunna användas som ett iskärnebildande och reflekterande material, med möjlighet att hindra solstrålning från att nå marken. Vad som dock inte är dokumenterat är dels nedfallets påverkan på människor och miljö, dels hur möjlig manipulation av dessa partiklar kan få nya användningsområden genom styrning med elektromagnetisk energi. Detta senare har vi redan avhandlat i föregående avsnitt, där den militära aspekten också kommer in i bilden – handlar det här i själva verket om en dubbel agenda för att förbereda framtidens stjärnornas krig, utvecklad under täckmantel av att motverka en global uppvärmning som egentligen inte finns längre? Eller som uppstår just genom den ökande strålningens energiinnehåll?

All forskning som berör levnadsförhållandena för människor över hela jordklotet måste naturligtvis förankras genom konsekvensanalyser. Vad blir det för påverkan på människors hälsa, djurens levnadsbetingelser, naturens överlevnad, kontaminering av livsmedel och vatten, luften vi andas m.m? Ingen offentlig rapport belyser dessa viktiga frågor trots att många miljoner ton aluminium sprutas ut i vår omgivning. Minsta lilla detaljplan i Sverige skall föregås av sådana konsekvensanalyser, här förändras hela vår miljö utan att vår regering säger minsta lilla pip. Denna tystnad är lika talande som ett offentligt meddelande: Här pågår förberedelser för militär biokemisk krigsföring som vi inte skall bry våra små hjärnor med! Detta styrks av det faktum att USAs försvarsdepartement DOD är huvudman för forskningen, allt mot bakgrund av deras uttalade agenda Owning the weather 2025. Merparten av sprayningen sker med hjälp av flygplan från US Air Force eller av dem inhyrda företag.

 

Konstaterad påverkan på människor av sprayningen och dess nedfall är hudbesvär, luftvägsbesvär, bihålebesvär, kronisk trötthet, huvudvärk eller migrän, långdragna förkylningar, halsont, torrhosta och infektionskänslighet. I de svårare fallen nämns cancersjukdomar, hjärtbesvär och kraftigt nedsatt immunförsvar. Aluminium påverkar genom nanopartiklarnas förmåga att förflytta sig i kroppen och till hjärnan och ses som en trolig orsak till bl.a. Alzheimers. Barium kan kopplas till Multipel Skleros och de trådliknande polymerer som används som ”fallskärmar” för kemikalierna och långsamt dalar ner till markytan har gett upphov till en egen sjukdom – Morgellans.

Även insekter, fåglar och djur påverkas av utsläppen av aluminium, liksom växtligheten. I dessa fall är det dock svårt att fastställa om orsaken är någon annan, exempelvis den ökande elektromagnetiska strålningen eller miljögifter som agroindustrin levererar direkt till markerna. Så arbetar också företag som Monsanto med genmanipulering för att göra grödor resistenta mot just aluminium! Det är knappast någon tillfällighet att depopulationens profet Bill Gates är storägare i Monsanto.

I detta sammanhang kan man notera att personer med amerikansk anknytning i hemlighet samlat in DNA-prover från ursprungsbefolkning i östra Ryssland utan myndigheternas vetskap. Det är inte en osannolik tanke att man forskar i möjligheten att utnyttja gentekniken även för det motsatta – att orsaka större skador på immunförsvaret hos människor med utvalt DNA. Men detta är min personliga reflektion.

 

Mainstream media, till och med SVT, har nyligen släppt ut små troskyldiga meddelanden genom sina leende TV-hallåor att man nu ”undersöker möjligheten att stoppa den globala uppvärmningen genom solreflekterande partiklar i atmosfären”. Oj, så bra det kommer att bli! Genom att uppmärksamheten som riktas mot de vita linjerna i skyn äntligen börjar bli omöjlig att ignorera, väljer man nu att försiktigt förmedla denna tjugo år gamla nyhet utan att röra om för mycket i dammet. Vad vi kan vara säkra på är att vad man än säger så kommer det att vara långt ifrån sanningen. Låt oss se närmare på de medicinska riskerna för oss människor!

 

Provtagningar som bekräftar kraftigt förhöjda värden av aluminium, barium, strontium, uran, arsenik m.m. har utförts i många europeiska länder, inklusive Sverige. Tidigast ute har man varit i USA och särskilt i Kalifornien, som är värst utsatt för sprayningar. Proven tas som både mark- och vattenprover, företrädesvis efter regnfall, som för ner kemikalierna till markytan. För att utesluta industriemissioner specialkonstruerades ett flygplan för insamling av luftprover direkt i luften efter sprayande flygplan. I Bayern i Tyskland har ett stort antal fasta mätstationer sedan lång tid tillbaks levererat uppseendeväckande mätvärden. De sammanlagda resultaten är entydiga och betonar risken för skadeverkningar från aluminium, barium och arsenik, främst mot hjärna, hjärtfunktion och lung- och andningsfunktion. Myndigheterna undviker att införa gränsvärden, eftersom man inte vill erkänna vilka riskfaktorer som skall belysas.

 

Mest skrämmande är ändå de medvetna utsläppen av luftburna virus, som olika influensavirus i sjukdomsalstrande och steriliserande syfte. De som inte tar direkt skada av virusen uppmanas att vaccinera sig istället, med många gånger ännu värre slutresultat. Demenssjukdomarna ökar lavinartat. I en uppmärksammad incident tvingades två av de gigantiska transportplanen AN-124, baserade på den amerikanska flygbasen Diego Garcia, ned i Indien och Nigeria efter att ha brutit mot flygbestämmelserna. Planen visade sig vara utrustade med kompletta system för spridning av 45 ton aerosoler i nanoform. Obekräftade uppgifter gör gällande att syftet var att spruta svininfluensaviruset H1N1 över dessa tätbefolkade regioner i Indien och Afrika. Att använda virus i syfte att skapa pandemier med dödsoffer som följd är en relativt ny verksamhetsgren som fått namnet bioterrorism. Tyvärr är det US Airforce och NATO som är terroristerna i det sammanhanget.

 

Som lika skrämmande kan man se de mikroskopiska trådformade polymerer som dalar ner från skyn, för att leta sig in i vävnaderna hos både djur och människor. Synliga skador visar sig som sår och utslag i huden, kallade Morgellans sjukdom. Dessa industritillverkade polymerer uppträder i samband med spridningen av aerosoler från chemtrailsplanen och antas ha uppgiften att hålla metallpartiklarna svävande så länge som möjligt. På vägen ner klumpar de ihop sig till spindelnätsliknande strukturer som fastnar på träd och buskar.

 

För de flesta som blir medvetna om vad som pågår i världen framstår dessa besinningslösa experiment som så vansinniga att de blir ofattbara. Finns det verkligen en agenda som syftar till att utrota en stor del av mänskligheten? Hur kan man få till synes normala människor att medverka i en sådan agenda? Är dessa verkligen säkra på att själva få tillhöra dem som skall sparas för den framtid som de själva anser är den rätta för vårt jordklot? I ett avslutande avsnitt skall vi försöka samla tankarna och fundera över allas vår situation. Och, för den som undrar, bilden ovan föreställer faktiskt ett flygplan och jag kan lova att det inte är contrails som omger det….

Peter Krabbe

tors 6 nov 2018

När både finansintressena och politikerna vill ha en världsregering får vi den ultimata fascistnationen i maximalformat... global despoti, som Torbjörn T. uttrycker det... om man kallar det för fascism, nazism, kommunism, imperialism, penningvälde, klimatdiktatur eller

annat med målet att nå en konkurrenslös global världs-omfattande planhushållning... är ju skit samma...

Lars Bern och Jan Tullberg diskuterar att Sveriges expeditionsministär under Stefan Löfvén den 10 december 2018 planerar att godkänna ett "icke-juridiskt bindande avtal där Sverige förbinder sig att öppna alla gränser för migranter som ska ha rätt till Sveriges välfärds-system. Avtalet har den digniteten att det borde godkännas i en folkomröstning...

Migrationsramverket har tagits fram av FN i samarbete med globala företag inom FNs Global Compact. I programmet börjar vi med att gå vad avtalet i princip innebär och vilka konsekvenser det kommer ge för Sveriges befolkning...

Om Global Compact genomförs kommer det leda till en öppen arbetsmarknad som omöjliggör fungerande fackföreningar. Det kommer också leda till en påtaglig standardförsämring för Sveriges invånare. Vi kommer fram till att frågan är av sådan dignitet att Global Compact borde avgöras i en folkomröstning alternativt tas upp i en valrörelse...

Tidigare var makthavare och opinionsbildare överens om att en välfärdsstat inte kan öppna gränserna till fattiga länder. Men dagens opinionsbildare kan inte ta denna diskussion utan att bli stigmatiserade. Lars Bern för fram de globala finans-intressena som den kanske viktigaste pådrivande kraften för att avlägsna nationsgränserna. Det sker genom att driva på en maktförskjutning mot FN. Jan Tullberg framhåller istället politikernas intresse för att göra en internationell karriär som den viktigaste faktorn...

Vi konstaterar att dessa faktorer har kombinerats och att näringslivet och de internationella finansintressena har gått samman för att minska den nationella suveräniteten. De har dessutom en sak gemensamt, nämligen att varken finansintressena eller politikerna vill ha konkurrens. Detta leder till att man tillsammans arbetar för att upphäva betydelsen av nationsgränserna och flytta makten till EU och FN utom räckhåll för riksdagen och för väljarna...

https://i.ytimg.com/vi/DRlP0C-c8_s/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCOD6Eq38nzEzY0-fAgwkn3GJAKLQLördagsintervju 35 - Vilseleder regeringskansliet om FNs migrationsramverk?

Hoten mot mänskligheten – istället för solstrålning. Del 3. Peter Krabbe

Sparreholmarn tar med hela bloggposten och sparar den på en separat pinne... kanske försvinner hela artikelserien från etern...  

Snacka om konspirations-teori i del 2... ta död på sex miljarder människor... i del 3 visas fakta som möjligör för jordens härskare att selektivt utrota liv som inte passar in i systemet... till skillnad från kärnvapen...

I vår fortsatta analys av chemtrailsens bakgrund och syften skall vi nu se på hur den ondsinta ideologin att sprida kemikalier i atmos-fären kan kombineras med ett annat av de största hoten mot mänskligheten, nämligen den elektromagnetiska strålningen...

Detta avsnitt är utan tvekan det svåraste att skriva, inte bara på grund av den tekniska komplexiteten, utan framför allt på grund av det hemlig-hetsmakeri som omger hela verksam-heten. Detta i sin tur beror på att vi nu skall studera framtida vapensystem...

 

Vårt samhälle bombarderas med elektromagnetisk strålning, en strålning som i många avseenden blivit en del av vår vardag i form av mobiltelefoner, surfplattor, Wi-Fi anläggningar för datorer och TV samt inte minst våra vanliga elinstallationer genom strålande trådlösa elmätare och LED-lampor med sina sladdar och transformatorer. Från 4G tar vi snart steget till 5G, utan att kunna överblicka konsekvenserna för vår hälsa. Men det finns också en potentiell strålning som kommer att överträffa det mesta av den vardagliga strålningen, nämligen den som vi skall försöka länka till genom pågående geoengineering...

Att moln skapas genom att spraya aluminiumoxider m.m. i skyn har vi kunnat konstatera är ett faktum som knappast behöver ifrågasättas mer. Konsekvenserna genom den kemiska nedbrytningen av livsbetingelserna för människor och miljö är också tydliga. Vi har också hört den officiella versionen att detta skall stoppa den globala uppvärmningen, vilket även det, om det nu vore sanningen, kommer att ha omfattande skadeverkningar genom minskad solbestrålning av allt levande...

Men när det amerikanska försvarsdepartementet (DOD) också lärt sig att flytta dessa moln efter behag och att skapa orkaner, översvämningar, skyfall och jordbävningar – allt detta som man påstår är effekter av den globala uppvärmning som man skulle eliminera – har man egentligen bara skapat ett vapen av en helt naturlig företeelse. Den enda skillnaden är att vädret nu skall styras av Pentagon i USA, inte av slumpmässiga väderförhållanden. Därför heter också Pentagons program för att åstadkomma detta ”Owning the weather 2025”. Om sju år skall då Pentagons program vara genomfört och den som inte passar sig riskerar att dränkas av skyfall eller svepas bort av orkanvindar... 

Detta skall åstadkommas genom styrd elektromagnetisk strålning som via stora antennanläggningar på mark i strategiska lägen, även mobila sådana på fartyg i rörelse, sänder riktad strålning till ett ”paraply” av laddade partiklar på hög höjd. Detta paraply fokuserar energin och gör att den kan riktas mot geografiska mål på jordytan. Det är här det aluminiumskikt kommer in i bilden som vi istället skall tro motverkar global uppvärmning, atmosfärens metallpartiklar i nanoform får en energiledande funktion som kan ge en riktad och förstärkt strålning. Effekten kan liknas vid en laserstråle med förödande kraft, alldeles utmärkt till att tända på skogsbränder med, eller varför inte allehanda militära och civila mål som man gärna ser brinna upp? När det barium som finns i chemtrailsen och blir liggande i naturen regerar med vatten skapas värme, vilket gör att det knappast lönar sig att försöka släcka en skogsbrand genom vattenbesprutning, det brinner bara ännu värre. Bariumens ändamål är annars att värma upp aluminiumpartiklarna i atmosfären för att öka ledningsförmågan. Man talar om jonosfäriska värmare...

HAARP AlaskaMarkanläggningarna finns redan, de kallas för HAARP ( High Frequency Active Auroral Research Program) och EISCAT (europeiskt projekt). Som framgår av namnet arbetar dessa med högfrekvent strålning upp till jonosfären medan LOFAR (Low Frequency Array) resp. LOIS (Lofar Outrigger In Scandinavia) som täcker större delen av mellersta Sverige idag med centrum i Växjö, arbetar med lågfrekvent radiostrålning med extremt låga frekvenser, nedåt 10 MHz, där påverkan på levande organismer är som störst. Den officiella motiveringen för dessa anläggningar är att man skall forska i olika former av rymdteknik. LOIS består av ett par tusen samverkande antenner inom ett begränsat geografiskt område...

Eftersom det patent som LOIS bygger på är amerikanskt (4253190 Communications System Using a Mirror kept in Outer Space by Electromagnetic Radiation Pressure), kan vi med kännedom om det svensk-amerikanska sekretessavtalet vara säkra på att projektet är amerikanskt. LOIS superdator i Växjö är också ”donerad” av USA. De som bor i Småland kan med andra ord se sig som försökskaniner vad gäller strålningsskador, många rapporter finns redan om massdöd bland fåglar, insekter och växter. Vad gäller människor kan jag inte låta bli att återge en detalj ur en forskningsrapport som visar regioner där dödstalen är ovanligt stora och ger vad man kallar New Type of Depopulation. Jag nöjer mig med kommentaren att ett av de största sammanhängande europeiska områdena som visas stämmer exakt överens med LOIS utbredningsområde. Påpekas bör att rapporten har inget avsiktligt samband med strålning eller chemtrails... 

SmålandDe ”övningar” som man på goda grunder kan hänföra till detta vädervapen är extremkyla och extrema värmeböljor. Detta åstad-kommer man genom att via den elektromagnetiska strålningen påverka jetströmmens läge runt norra halvklotet. Jetströmmen ringlar som en orm i en sinuskurva runt klotet. Genom att ”snörpa åt” kurvan kan man fånga varmluften som i en lasso och hålla den kvar på samma ställe med förhöjda temperaturer som följd. Ett misstänkt sådant försök var i Spanien i somras, med 50-gradiga temperaturer...

I förlängningen av denna vapenteknologi kommer man också att kunna skjuta ner motpartens spion- och kommunikationssatelliter och kanske också anfallande missiler. Vi talar om stjärnornas krig. Det torde vara uppenbart för alla att de mänskliga offer som uppstår under utvecklingen av denna teknik är totalt betydelselösa för Pentagon och DOD, det är vägen till total global kontroll och de som står i vägen är inte mer värda än en överkörd skata på gatan...

 

Chemtrails ELFVi kan göra en sammanfattande avslutning av denna artikel genom att relatera till DOD:s egen tidtabell från 1996 för Owning the weather 2025:

Avklarat år 2000 ansåg man vara: Global Weather Network, Sensors, Computer Modeling, Communications, Chemicals, Aerospace Delivery Vehicles och Smart Clouds Nanotechnology.

Fram till år 2005 skulle följande vara löst: Directed Energy, Artificial Ionospheric Mirrors, Carbon Black Dust.

År 2015 skulle tillkomma Weather Force Support Elements. I sista fasen fram till år 2025 kallar man slutresultatet Virtual Weather. Punkt. DOD är vår nya Gud. Detta är ett helt autentiskt material utgivet av US Air Force. Vem tror man att man försvarar?

 

Trots min egen utbildning kan jag inte ensam verifiera tekniken i denna artikel, den fanns inte på min tid och utvecklingen går i svindlande hastighet. Min mening är inte heller att gå in i detalj på det tekniska tillvägagångssättet, det finns det andra som klarar bättre, däremot vill jag ge alla en uppfattning om vad som egentligen pågår genom De Vita Linjerna i Skyn. Hur vi än vrider och vänder på alla antaganden tvingas vi ändå konstatera att det förmodligen finns fler syften med det amerikanska försvarsdepartementets ambitioner att lägga beslag på både vår atmosfär och jonosfär än vad vi vanliga människor kan tänka oss idag. Kombinerat med utbyggnaden av marknätet öppnar man för skrämmande möjligheter till styrning och kontroll över mänskligheten, både genom Mind Control och genom avancerad biologisk krigföring. Det borde vara tillräckligt skrämmande för att bilda grupper som kan ställa politiker och ansvariga tjänstemän mot väggen – förklara era avsikter och motiv eller bli bortröstade i valet 2018 – därefter finns nämligen ingen återvändo!

 

För den som inte är rädd att sätta kaffet i vrångstrupen avslutar jag med några citat ur Owning the weather, beställd 1996 av US Airforce:

The number of specific intervention methodologies is limited only by the imagination, but with few exceptions they involve infusing either energy or chemicals into the meteorological process in the right way, at the right place and time.  The intervention could be designed to modify the weather in a number of ways, such as influencing clouds and precipitation, storm intensity, climate, space, or fog.

An artificial ionospheric mirror (AIM) would serve as a precise mirror for electromagnetic radiation of a selected frequency or a range of frequencies.  It would thereby be useful for both pinpoint control of friendly communications and interception of enemy transmissions.

The ionosphere could potentially be artificially charged or injected with radiation at a certain point so that it becomes inhospitable to satellites or other space structures.  The result could range from temporarily disabling the target to its complete destruction via an induced explosion.

Nanotechnology also offers possibilities for creating simulated weather.  A cloud, or several clouds, of microscopic computer particles, all communicating with each other and with a larger control system could provide tremendous capability.  Interconnected, atmospherically buoyant, and having navigation capability in three dimensions, such clouds could be designed to have a wide-range of properties.  They might exclusively block optical sensors or could adjust to become impermeable to other surveillance methods.  They could also provide an atmospheric electrical potential difference, which otherwise might not exist, to achieve precisely aimed and timed lightning strikes.  Even if power levels achieved were insufficient to be an effective strike weapon, the potential for psychological operations in many situations could be fantastic.

Production costs of these nanoparticles could be about the same price per pound as potatoes./  Men vore inte potatis till större nytta för mänskligheten? (Min anm.)

 

Peter Krabbe

Hoten mot mänskligheten – istället för solstrålning. Del 3. Peter Krabbe

ons 5 nov 2018


En hjälplös tomte på loftet... ständigt beroende av "djupa statens" välvilja... Göran P. och Anitra S. är ultimata svenska representanter för

Deep State... I grunden kan man säga att Deep State är en intressekonflikt mellan väljarkollektivet i stort (medborgarna) å ena sidan och en samsyn mellan statlig verksamhet och ett särintresse, å den andra sidan...

Det är viktigt att inte miss-haga "djupa staten", säger tomten på loftet... vi tjänar mera bidrag från staten och den djupa staten med story-telling än med granskning av dessa... Maktens odemokratiska svartbyggen håller vi tyst om... tillägger trollet...

Frihetsportalen förklarar Deep State i Sverige...

Den statliga verksamheten kan vara regeringen, riksdagen, domstolsväsendet, myndigheter, statliga företag och annat. Särintressena kan vara det militärindustriella komplexet, facket, arbetsgivarna, miljö-organisationer och annat. Samsynen mellan den offentliga verksamheten och den kommersiella eller ideella leder till ett slags korruption där allmänheten och dess intressen hamnar på undantag...

Deep State är därför egentligen ett annat perspektiv på korporativism och sock puppet verksamheter. Alltihop odemokratiska företeelser som jag skrivit om flera gånger. Det har sagts att, den offentliga lögnen i Sverige är att vi inte har någon offentlig lögn. En beskrivning som kan tjäna som minnesregel för Deep State i Sverige...

För svensk del torde Frihetsportalens läsare känna till de flesta Deep State förhållandena här. Med sänkhåven kan vi enkelt fiska upp den vanliga blandningen av bottenlevande kryp, SNF, LRF, LO, Svenskt Näringsliv, bankerna, MSM och även här det militärindustriella komplexet. Icke att förglömma det välfärdsindustriella komplexet och det biståndsindustriella komplexet som även är drivande i migrationspolitiken...

 

https://i.ytimg.com/vi/f0gzJ3Jg2Fk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDHnK27EYrsSb_zTKUoyJfltg_03QGöran Persson i strid med myndigheter om sin flytbrygga

Djupa staten och youtube har full koll på vilka som ska räknas på Nyheter 24h... hur skulle det se ut om för många läsare skulle registreras...

Göran Persson och Anitra Steen får behålla sin flytbrygga - Expressen

E-kurirens storasyster Excessens infantila storytelling...

P.S. vem har inte en flytbrygga på strandtomten... avsikten med bloggposten är att illustrera personifieringen av djupa staten i Sverige... den har ju inte så mycket med flytbryggan att göra för ingen vet ju vad en flytbrygga är för nåt... en båt eller en brygga...

Hoten mot mänskligheten – depopulation. Del 2.

Snacka om konspirations-teori... den ideala folk-mängden ansåg Holdren borde ligga runt en tiondedel av den nuvarande... det finns många sätt att ta livet av folk, skriver han... president Obamas rådgivare och Director of the White House Office of Science and Technology Policy...

I jakten på tänkbara orsaker till chemtrailsen som förmörkar vår himmel, skall vi börja med att se på den gamla agendan att radikalt minska jordens befolkning. Den är allestädes närvarande överallt där ingen vill förklara varför människor far illa utan synbara motiv...

 

När en lite grupp av mänskligheten bestämmer sig för att styra och äga hela världen börjar man med att fundera över hur många andra människor man skulle kunna kontrollera relativt sitt eget antal. Även om man förfogar över mer distingerade vapen än skjutvapen, som exempelvis kontrollen över människors möjligheter att försörja sig, deras ekonomi, möjligheter att skaffa mat eller bota sjukdomar, en relativ kontroll över deras möjligheter att göra motstånd, tänka fritt eller friheten att internera efter behag, finns det en gräns för hur många en liten grupp kan kontrollera.

Denna proportionalitet har alltid funnits, även historiskt. Ett givet antal invånare i ett land kräver ett lika givet antal soldater eller poliser för att garantera ordningen och det existerande styret, den som önskar världsherravälde behöver självklart – som i USAs fall – också världens största armé och vapenmakt. Det 1900-tal som vi nu lagt bakom oss har varit det blodigaste i mänsklighetens historia, med ett otal revolutioner och två världskrig och hundratals miljoner människor döda. De krafter som orsakat detta är desamma som under 1970-talet för första gången tog upp till offentlig debatt tanken att jordens befolkning måste minskas radikalt – för att de som då ansåg sig ha kontrollen inte skulle behöva riskera att förlora den.

Eugeniken har funnits i mer än hundra år, den utvecklades i USA under början av 1900-talet och kom till praktisk användning under nazismen och 1930-talet. Därefter har den levt vidare i något modifierad form, från att ha fokuserat på huruvida avvikande människor hade en rätt till en plats i samhället, relativt Darwins evolutionsteori om de starkaste som grund för utvecklingen, har den i vår tid kommit att handla om hur många människor som av olika anledningar är berättigade till ett liv på jorden. Den underliggande agendan är densamma, fåtalets rätt till kontroll över flertalet, eller mer konkret – statens rätt att bestämma över liv och död.

 

År 1977 gavs en bok ut i USA, skriven av John Holdren tillsammans med Paul och Anne Ehrlich, med titeln Ecoscience: Population, Resources, Environment, där man öppet pläderade för en kraftig befolkningsminskning- depopulation – i världen. I hans förslag ingick sterilisering av kvinnor som redan hade fött godkänt antal barn, aborter och olika former av födelsekontroll. Holdren diskuterar också steriliserande tillsatser i dricksvattnet som en möjlighet. Genom en ”planetary regime”, som Holdren för syns skull tillskriver FN, skulle ”the Planetary Regime be given responsibility for determining the optimum population for the world and for each region and for arbitrating various countries shares within their regional limits”. Holdren ville alltså införa kvoter för de olika länderna I världen, som inte fick överskridas. Den ideala folkmängden ansåg man borde ligga runt en tiondedel av den nuvarande.

Detta resonemang återkommer i många sammanhang under de följande 40 åren, vi kan se det i den dolda agendan för kontaminering av livsmedel, produktionen av livsförkortande läkemedel och vacciner, medveten spridning av virus och sjukdomar riktade mot särskilda grupper som AIDS m.m. Kort sagt är planerna för en depopulation idag mer aktuella än någonsin. Holdren försvann inte heller från scenen, han blev istället utnämnd till president Obamas rådgivare och Director of the White House Office of Science and Technology Policy, och har deltagit aktivt även i dagens problematik med chemtrails och livsförkortande skador genom elektromagnetisk strålning. Holdren har en universitetsutbildning inom aerospace engineering.

 

Att jag inleder denna artikelserie om chemtrails med fokus på just John Holdren beror på hans stora inflytande på amerikansk politik under de senaste 40 åren, han är en ideolog som har passat det amerikanska styret som hand i handske. Som förgrundsfigur i debatten om den globala uppvärmningen, en debatt som allt fler idag förstår är ett rent politiskt påhitt, utgör han också länken till pågående program för sprayning med chemtrails, vilket vi strax skall återkomma till.

Jorden har ända sedan istidens slut genomgått periodiska cykler, där kalla och varma perioder avlöst varandra i ett regelbundet mönster med 800-åriga intervaller. Den värmeperiod som vi nu nått toppen på har sin föregångare under medeltiden, dessförinnan under romartiden o.s.v. under de 10.000 år som passerat sedan inlandsisen började smälta. Tilläggas kan att varje ny sådan värmetopp är något svalare än den föregående. Orsaken ligger i solens variationer i intensitet och strålning.

När det amerikanska etablissemanget drar igång sin världsomfattande kampanj mot global warming, där skulden istället läggs på koldioxidutsläppen från industri och konsumtion, är orsaken i själva verket ett oblygt försök att stoppa den ekonomiska utvecklingen, särskilt i den del av världen som USA anser utgör ett hot mot USAs ledande ställning – Ryssland och Kina tillsammans med övriga folkrika delar av Asien, och därmed just kontrollen. Världen flödar idag över av energi i form av olja och gas som är den avgörande förutsättningen för den ekonomiska utvecklingen – och därmed en välfärd som kommer att få befolkningen att växa kraftigt i antal genom bättre levnadsvillkor och hälsa. Detta är det största hotet mot amerikansk global överhöghet och måste enligt överstepräster som Holdren stoppas till varje pris. Genom att bilda organisationer som IPCC och hålla världskongresser som basunerar ut hot om världens undergång försöker man strypa den icke önskade tillväxten i världen utanför USA. Att lansera alternativ som solenergi, som bara löser en bråkdel av energibehovet, i en tid när solen ger minimalt med värmestrålning och människan dessutom gör molntäcket allt tätare strider mot allt förnuft.

Effekterna av den globala uppvärmningen, predikar Holdren, ”inkluderar översvämningar, stormar och svår torka. Även om det är för sent att undvika åtminstone någon uppvärmning, skulle seriösa insatser idag kunna ha en enorm betydelse för att minska effekternas nivåer.” De flesta oberoende bedömare är istället överens om att toppen av vår nuvarande värmeperiod redan är nådd och att vi har att förvänta oss ett kallare klimat framöver, exemplen ser vi redan i nordöstra USA och i norra Europa idag. Extremvädren har sina maximum vid övergången mellan varma och kalla perioder i de långa cyklerna, idag är det förhållandevis lugnt.

Vad säger då Holdren om chemtrailsen? Vi blir inte särskilt förvånade när vi får höra i ett uttalande från 2009 att ett flertal alternativ har diskuterats för geoengineering, med syfte att motverka den globala uppvärmningen genom att sprida solreflekterande partiklar i atmosfären. Dyrt och besvärligt med effekter för rymdtekniken i övrigt, tycker Holdren, men kan ju bli nödvändigt…

I själva verket hade sprayningen med chemtrails i USA då redan pågått i ett decennium och programmet för Europa hade satts i gång utan att väcka någon större uppmärksamhet..

För andra gången blir vi då dragna vid näsan av denne pokerspelare, som vet mycket väl att den naturliga uppvärmningen redan hade nått sin höjdpunkt med 0,7 grader över 1800-talets jämförelsepunkt och legat stilla i tio år. Vilket den fortfarande gör. Holdren är dock inte dummare än att han inser möjligheten att utnyttja den avstannande uppvärmningen genom att kombinera den med en bra förklaringsmodell – geoengineering har löst problemet genom att utestänga solens strålar! Geoengineering är nämligen samtidigt den perfekta metoden för att genomföra programmet för depopulation, istället för att kontaminera dricksvatten, som är geografiskt svåråtkomligt kan man kontaminera luften vi andas – den kommer ingen undan och med vindarnas hjälp kan man täcka hela jordklotet oberoende av besvärande nationsgränser. Det gäller bara att blanda till rätt sorts cocktail för att skicka upp i skyn, så dödsfallen inträffar i lagom takt och kan skyllas på andra omständigheter.

Agendan att radikalt minska jordens befolkning ligger som grund för det mesta av de företeelser som vi idag kan se som försämrar vår hälsa. Den är en av globalismens hörnstenar. När de som styr vårt samhälle vägrar svara, är det oftast detta som är orsaken. De vill ju själva fortsätta att leva – bland de utvalda!

Men det finns också fler aspekter på sprayningen med chemtrails. Detta skall vi återkomma till i kommande avsnitt!


Den här artikeln har cirkulerat på nätet ett tag, men av någon anledning missade jag det. Det har verifierats att det kommer från sidan 2 i Washington Post den 2 november 1922...


"Havet vid Nordpolen värms upp,  isbergen blir inte större och på vissa ställen är det för varmt för sälarna, enligt en rapport till Commerce Department igår från Consulafft i Bergen, Norge...

Rapporter från fiskare, säljägare och upptäckare pekar alla på en radikal förändring av klimatför-hållandena och hittills oöverträffade temperaturer i Arktis-området. Forskningsexpeditioner rapporterar att knappast någon is har uppmätts så långt norrut som 81 grader 29 minuter...


Uppmätningar till ett djup av 3 100 meter visade att Golfströmmen fortfarande var väldigt varm. Stora ismassor har ersatts av morän,  och på många ställen har välkända glasiärer helt försvunnit. Mycket få sälar och ingen sik finns i östra Arktis, medan stora stim av sill och nors, som aldrig tidigare har funnits så långt norrut,  nu finns på de gamla havsfiske-områdena."

Redan 1922


tis 4 nov 2018


Under natten till måndag rånades en ung kvinna av flera gärningsmän i centrala Katrineholm. Hon blev även misshandlad och fick föras till sjukhus...

Det hade vi ingen aning om, på hedersord, säger Ek och Kk... nej förresten, Peter S. glömde att ringa... nej förresten, Mediehuset tyckte inte det var någon nyhet... nej förresten, Mediehuset ville inte förstöra K-holms ryckte... nej förresten, Göran D. ringde och sa... osv, osv...

Det var vid 01-tiden som kvinnan, som är i 20-årsåldern, blev rånad och misshandlad av tre okända gärningsmän. Hon blev överfallen bakifrån och ska under hot rånats på sin jacka, mobiltelefon och hörlurar. Det var en kvinna som rånats på sin jacka och mobil. Hon har blivit angripen av flera gärningsmän, berättar Peter Ström, befäl vid polisregion Öst...

Kvinnan blev även knivhuggen i ena benet och fick efteråt föras till sjukhus. Hon hade stuckits med ett vasst föremål i ena benet och blödde kraftigt, konstaterar Peter Ström. Händelsen, som rubriceras som grovt rån, ägde rum i anslutning till Tegnérvägen i Katrineholm. I nuläget har polisen inte lyckats gripa någon för dådet...

Kvinna brutalt knivrånad av flera gärningsmän i Katrineholm

Klimat-alarmist-agnostikern Sparreholmarn och tok-optimisten, ny-liberalen, extremhöger-libertarianen 

och utopisten Norbergarn...

Environmental Performance Index, som rankar 180 länder enligt 24 indikatorer på ekologisk hållbarhet visar att de grönaste är rika demokratier, som Sverige, Danmark, Frankrike och Schweiz. De sämsta västländerna kommer före de bästa utvecklingsländerna i Asien och Afrika...

En imperialist har talat... hur har han tänkt sig att utveckla utvecklings-länderna... fortsätta imperialisera kanske...

Även om Kina på grund av sin storlek kan satsa mer på gröna energikällor, har de också högre koldioxidutsläpp. Den som vill leka ”Kina för en dag” ska egentligen stoppa mer kol i kraftverken och fler miljövänner i fängelse...

Planekonomierna offrade inte bara människor, utan även naturen. 1989 beräknade sovjetiska ekonomer att de behövde 50 procent mer material och mer än dubbelt så mycket energi som marknadsekonomierna för att producera samma mängd välstånd...

Det saknades ju marknadspriser och konkurrens som pressade bolagen att vara innovativa och hushålla med resurserna. Entusiasterna hoppas naturligtvis att det ska bli annorlunda den här gången, den här gången ska rätt personer på något magiskt sätt ta sig fram till kontrollspakarna. Det är därför det brukar gå åt skogen, för att önsketänkande går före erfarenheten...

Extremhöger-libertarianen tar som vanligt tillfälligt i akt att framhålla högerextremismens över-lägsenhet på alla plan framför vänster-extremismen...

Frikoppling är möjlig...

▪ Sedan 1990 har Sveriges BNP ökat 80 procent, men koldioxidutsläppen minskade 26 procent. Vissa säger att det är för att vi importerar utsläpp genom varuhandel, men de glömmer att vi också exporterar lägre utsläpp genom vår renare industri....

Negativa utsläpp är möjliga...

▪ Företaget Carbon Engineering har utvecklat en metod att ta koldioxid ur atmosfären för så lite som tusenlappen per ton. Om hela världen hade koldioxidskatter på svensk nivå skulle det vara lönsamt redan i dag...

Om du vill se hoppet för miljön, se dig omkring!Hoten mot mänskligheten – inte bara krig. Del 1.

 

Chemtrails del 1Många människor som ser och hör främmande fenomen i tillvaron vill inte kännas vid sin egen upplevelse...

Sedan jag skrev min förra artikel om chemtrails för snart ett år sedan här och här, har säkert både jag själv och många andra observatörer hunnit vänja oss vid tanken på att här pågår ett attentat mot mänskligheten som i sin omfattning överträffar det mesta av vad vi hittills kunnat föreställa oss i historien. En liten grupp människor, som på fullt allvar tror att de och ingen annan äger vårt jordklot, tar sig rätten att bestämma över alla andras möjligheter till liv och död...

För den som lärt sig att lyfta blicken mot skyn och se hur konsekvent och systematiskt man bygger upp molnformationer med hjälp av sina sprayande flygplan utan att man kan göra något åt det, blir det en psykisk påfrestning att behöva finna sig i att långsamt bli förgiftad av nedfallande nanopartiklar, som får både oss själva och allt annat liv omkring oss att vissna ner och dö...

Man blir rasande över de av våra politiker och så kallade folkvalda som vägrar, eller på grund av sin bottenlösa inkompetens, inte kan inse vad som pågår – att man inte har kraften nog att ifrågasätta när främmande makter pådyvlar oss avtal och falska förespeglingar om sina syften som egentligen bara handlar om att korta ner vår livslängd för att istället göra livet behagligare för de få som blir kvar – eller tror sig kunna bli kvar...

Om solen skulle visa sig någon dag i månaden hinner man knappt tänka tanken att nu kommer de snart igen, innan en bisvärm av flygplan redan är där och ritar ut sina vita linjer i skyn kors och tvärs för att bygga upp nya molnfronter. Några timmar senare är solen borta igen. Det är oerhört frustrerande att knappt hinna ut i jakten på solens värmande strålar, innan det mjölkvita molndiset brett ut sig och mörkret åter lägrar sig...

Nåja, Krabbe kunde ju inte veta 2017 att solens strålar skulle värma så in i helvitte 2018... det hindrar ju inte att Krabbe kan ha rätt om manipulerat väder ändå... fast tvärt om liksom... väderkrigarna måste ju träna på både kallt och varmt väder...

Nåväl, behöver vi då bry oss så mycket om att vi nästan aldrig får se varken sol eller stjärnor igen? Kanske kan vi resa på semester till någon annan del av jorden där det fortfarande finns sol? Kanske kan vi ta antidepressiva mediciner för att klara att leva i mörkret? Eller hålla oss inomhus och montera luftrenare på tilluftsventilerna? Eller kanske gör vi gemensam sak och släpar ut politikerna ur riksdagshuset och hotar med Strömmens kalla vatten om de inte försvarar våra livskvaliteter som utlovat?...

Låt oss istället börja med att analysera problemet och hoppas att allt fler inser att detta inte kan fortgå. Därför skall jag i några kommande artiklar försöka beskriva vad jag tror egentligen sker och varför. Det handlar nämligen inte bara om sol och moln utan om den fräckaste komplotten mot mänskligheten i historien...

mån 3 nov 2018


Hoten mot mänskligheten – slutdiskussion. Del 5.

Naturligtvis vill vi inte höra talas om geoengineering i krigssyfte... fakta som mot-säger koldioxidens betydelse för väderförändringar... i stället används koldioxiden som orsak till väderförändringar för att dölja geoengineering i krigssyfte... hur i helvitte kan vi avstå från att tala om information som "kanske" är sann...  är man hjärntvättad så är man...

UAV del 5

Nåja, slutdiskuterat blir det nog aldrig, men låt oss ändå sammanfatta vad vi vet hittills. Det finns säkert många som fortfarande blundar för fenomenet med geoengineering, bl.a. 90 % av ledamöterna i vår riksdag, men bortsett från detta tror jag att allt fler blir medvetna om vad som faktiskt händer.

 

Krigförande länders önskemål att kunna styra vädret var högaktuellt redan under andra världskriget, när såväl bombflyget som luftlandsättningar av fallskärmssoldater var helt beroende av väderleken. Bra väderleksrapporter var avgörande för all planering. Dimma, stormar, regnfall, kyla var en mäktigare fiende än motståndarsidan. Direkta ingrepp i naturen behärskade man inte förrän under Vietnamkriget, då man genom giftbesprutning och kemikalieanvändning kunde avlöva djungeln och göra marken oframkomlig genom häftiga skyfall.

Sedan dess har konsten att styra vädret legat högt på det amerikanska försvarsdepartementet DODs önskelista. När US Airforce 1996 tog fram sitt nya handlingsprogram för detta, ansåg man sig till år 2025 kunna driva utvecklingen mot sitt slutmål, Owning the Weather/ Weather as a Force Multiplier. Det vi ser hända på vår himmel idag är en konsekvens av detta program, observera att av de 30 år som man bedömde som nödvändiga för utvecklingsarbetet återstår bara 7 år. Man är alltså mycket nära sitt mål. Samtliga sju författare är höga militärer i flygvapnet, vilket präglar retoriken. I texterna finns nämligen bara två begrepp, USA och dess allierade (NATO) eller andra bundsförvanter å ena sidan och resten av världen, benämnd fienden, å den andra. Civilbefolkning i allmänhet och människor och natur i synnerhet existerar inte i begreppsvärlden.

 

I sin pedagogik ställer man motsatserna mot varandra i en analys. Dessa är dels att ge support till egna styrkor, dels att bekämpa fiendens styrkor. Exempelvis formulerar man avsnittet Space weather, som är centralt i geoengineering, på följande sätt:

Fiendestyrkor: Förstöra trådlös kommunikation och radarövervakning och förstöra enheter baserade i den nära rymden.

Egna styrkor: Förbättra tillförlitligheten i trådlös kommunikation, avlyssna fiendens kommunikation och förstärka egna enheter baserade i den nära rymden.

För att förstå detta får man se på önskelistan. År 2025 skall förarlösa flygplan ( UAV= Uninhabited Aerospace Vehicles) rutinmässigt användas för operationer i syfte att modifiera vädret. De bemannade tankers man använder idag kommer alltså att ersättas av obemannade drönare, som likt bisvärmar skall spy ut sina kemikalier över motståndaren. Före en attack skall UAV börja skapa moln av lämplig sort för att slå ut motståndarens visuella och infraröda (IR) övervakning. Samtidigt skall mikrovågsvärmare skapa lokal kortslutning för att slå ut aktiv radarövervakning (SARSAT) som bedöms bli vanligt år 2025. Andra molnsåddsoperationer skall utveckla åskstormar, fokuserade på det fientliga målet.

 

Allt detta direkt taget ur USAFs handlingsprogram tillsammans med bedömningen att detta är rimligt före år 2025. Det finns observationer som tyder på att förarlösa tankers redan används. Med enheter i den nära rymden avser man bl.a. spion- och kommunikationssatelliter, att slå ut en sådan gör att all nyhetsförmedling i fiendelandet kan elimineras. Vi har redan sett ett flertal tester där man släcker ner stora delar av ett lands IT-system. Man kan lätt föreställa sig vad som händer om man gör det i större skala och på allvar...

De jonosfäriska värmare man tänker på har vi redan genom HAARP och LOIS. I början av experimentverksamheten uppfattar jag det som att man valde att spraya svart kolaska för att förstärka uppvärmningseffekten i atmosfären genom de elektromagnetiska värmarna. Idag har man sannolikt bytt ut denna mot barium, som har samma effekt. Användningen av aluminium har sannolikt sitt ursprung i samma ”produkt-utveckling”, att skapa ett ledande skikt i atmosfären, både för uppvärmning i syfte att förbättra trådlös kommunikation och att störa ut fiendens motsvarande. Min slutsats är också att man nu prövar litium istället för aluminium, eftersom litium är en ännu bättre ledare.

Uppvärmningstekniken är viktig för krigshetsarna eftersom den bidrar till att generera stormar och orkaner. Eller som man konstaterar i handlingsprogrammet, en tropisk storm har en energi likvärdig med 10.000 ett-megatons vätebomber!  Man konstaterar vidare att teknologier för vädermodifiering kommer att inkludera tekniker för att öka fördolda värmeutsläpp i atmosfären, tillföra vattenånga för molnbildning och att ta fram ett tillskott av värme på mark och i den nedre atmosfären i syfte att öka den atmosfäriska instabiliteten.

Av särskilt militärt intresse är jonosfären ( 10- 30 mil upp från markytan). Jonosfären innehåller lager av fria elektriskt laddade partiklar, som leder, förstärker och reflekterar radiovågor. Detta ger möjligheter att sända radiovågor i det krökta rum som atmosfären utgör, runt hela jorden. HF-frekvenser mellan 3 – 30 MHz kan användas där. För högre frekvenser över 30 MHz upp till 300 GHz krävs rak kommunikation mellan två punkter, eller i praktiken vertikalt. Dessa senare har större kapacitet att överföra data och är de militärt önskvärda. 

Utan att gå in på alltför tekniska resonemang handlar det om att skicka upp elektromagnetisk strålning från exempelvis HAARP-anläggningar till det reflekterande skiktet i jonosfären och med hjälp av artificiella jonosfäriska speglar (AIM) förstärka den återvändande energin mot jorden, mångfaldigad i styrka och med riktad verkan. På så sätt kan man utlösa jordbävningar och andra ”naturkatastrofer” på önskad plats på jordklotet. Det ledande skiktet genom aluminium/ litium har en funktion i detta sammanhang.

Allt detta är ytterst konkret och det vi ser genom de vita linjerna i skyn, chemtrailsen är bara det som ögat kan uppfatta av en djävulsk krigsplanering för att tvinga resten av världen till total underkastelse. Skadeverkningarna i nutid i form av livsavkortande åtgärder mot människor och djur i form av dels kemisk förgiftning, dels cancerframkallande strålningsskador, är totalt betydelselösa i den strategiska militära planeringen. Så försök att förstå – geoengineering är verklighet precis som dess bieffekt, vårt ständigt försämrade immunförsvar.

Att USA driver detta program i syfte att förstärka sin kontroll över världen genom Full Spectrum Dominance, som jag skrivit om tidigare, är kanske inte så svårt att förstå. Det är deras sista chans att underkuva resten av världen med hjälp av teknologi och gigantiska vapenarsenaler. Men att länder som Sverige finner sig i att tiga still för att inte bli ovänner med denna sjunkande civilisation är desto mer förvånande. Anser man sig representera det svenska folket när man struntar i protester och invändningar, trots att vi alla går en för tidig död till mötes i konsekvenserna av en kemikalieimpregnerad miljö? Anser man att USA är den perfekta demokratin, med presidentkandidater som måste vara miljardärer för att ha en chans och en kongress, där flertalet står under extern påverkan, att detta är vår optimala förebild?

När skall man begripa i riksdagshuset att demokrati inte existerar längre, att globalismen som sprids från USA är ett totalitärt system, att människor som inte är amerikanska medborgare inte ens är värda namnet, att de kan saklöst dödas om de inte är till gagn för framtidens globala elit och deras välbefinnande?

Den som tror att NATO är till fördel för Sverige bör tänka på vilka konsekvenser som kommer att drabba medborgarna i ett land som inte har kraft ens att värna vårt luftrum mot kemikaliesprutande tankers, med enda syfte att göra Sverige till en dörrmatta för ett kärnvapenanfall mot Ryssland. Om inte denna artikelserie i fem delar förmått öppna ögonen på det svenska folket, förstår jag inte vad man annars skulle kunna göra för att få väckarklockan att ringa…


Hoten mot mänskligheten – slutdiskussion. Del 5.

sön 2 nov 2018


En "före detta" dissident som rätt-

mätigt börjat återfå sin självklara trovärdighet... när Sparreholmarn hörde om Hillary C. och helom-vändningen... faen, nu har trollen 

varit framme... men herrarna Bern och 

Krabbe hade också hört det...  

Här är ett nytt program med Lars Bern som berättar att Hillary Clinton gått ut i media och sagt att Europa måste stoppa flyktingströmmarna för att inte opinionen ska tippa över helt mot nationalism...


Lars Bern går igenom hur globala finansintressens agenda har fått genomslag och hur de flyktingströmmar som skapats av krig spätts på med ekonomiska migranter. Resultatet har blivit ett ökat motstånd i många länder vilket är något som i förlängningen kan hota EU...

Han kommer också in på FNs migrationsramverk "Global Compact" som syftar till en global arbetsmarknad. Regeringen planerar att godkänna detta i FN utan debatt eller diskussion.
Mer än tio andra "mottagarländer" som förväntas ta emot arbetskraft från fattiga länder säger nej till detta. Bl. a. annat USA, Ungern, Österrike, Italien m.fl. Orsaken till att Clinton går ut med detta budskap i Europa handlar egentligen om migrantströmmen från Sydamerika till USA och att hon inser att Trump har rätt, men inte kan säga det öppet...

Avslutningsvis anser Lars Bern att 7-klöverpartierna behöver ta migrationsfrågan på allvar för att också neutralisera relationen med partier som vill begränsa invandringen...

 

https://i.ytimg.com/vi/kfR5134NpGM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAsSMHAPX8FXIVloyAYhDPsjC3akALars Bern 28 nov. om Hillary Clintons helomvändning och FNs Global Compact

En dissident som skiter i att han betraktas som en sån... som väletablerad arkitekt med egen firma som stabil plattform är Krabbe totalt ointresserad av att publicera sig i gammelmedia...

Det mest uppseendeväckande uttalandet under veckan kom från ingen mindre än Hillary Clinton och hade det för många förvånande innehållet att Europa bör bli mer försiktiga med migrationen. Detta från globalismens drottning och den som fortfarande tror sig kunna bli USA:s nästa president!

Vid närmare eftertanke förstår man dock att uttalandet är fullt logiskt och pekar på den skräck som börjar sprida sig bland globalisterna. Man har gått för fort fram och börjar därför få ett folkligt motstånd som hotar att övergå i revolutioner och en frigörelse från globalismens flaggskepp, som EU och FN...

Som byggare kan jag uttrycka saken som att man fortsätter mura sin fasad i ett tempo som inte tillåter murbruket att härda, när det blir för högt riskerar allt att rasa på grund av bristande hållfasthet. Den påkletade putsen spricker i takt med att murverket sätter sig. Globalismens Frimurare borde veta bättre, kanske aktuellt att rita om sitt varumärke...

Dags då att sätta på nödbromsen, få processen att avstanna så pass att de drabbade medborgarna hinner vänja sig vid de omtumlande förändringar som mångkulturen innebär. Alternativet blir annars att hela Östeuropa kommer att lämna EU för en egen allians, baserad på de verkliga fördelarna, intern handel och rörlighet. En allians som med all säkerhet i förlängningen också kommer att inkludera ”mellanstaterna” Vitryssland och Ukraina, kanske till och med Ryssland. EU förlorar plötsligt sin globalistiska grundidé att kunna expandera söder om Ryssland ända fram till Kinas gräns. Detta senare är inte minst en israelisk agenda för att separera Ryssland från Iran och stärka det judiska inflytandet i sitt gamla kärnland, Khazarien. Därmed är det också en amerikansk agenda, vilket förklarar Hillarys oro för att EU skall falla sönder...

Ett reformerat EU på nationalismens villkor är nu det enda som kan rädda återstoden av unionen. En återupprättad respekt för folkets vilja. De länder i Östeuropa, som levt under kommunismens förtryck under större delen av 1900-talet, hade förväntat sig en värld i frihet genom EU som motsats till Sovjetimperiets järngrepp. Det man nu ser är tvärtom ett spår tillbaks till samma station som man kom ifrån. Allt mer inskränkta friheter, åsiktsförtryck, yttrandeförbud, censur och övervakning, angiveri och korrumperade politruker och industrimän. Vi själva ser inte förändringarna när de går långsamt och uppträder under nya namn, vi saknar Östeuropas tydliga referensramar. Stort tack därför till Orban och andra klarsynta statschefer i öst, som fått oss att förstå vart vi är på väg...

Stort tack också till Hillary Clinton, som utan att hon förstår det, medger att spelet är förlorat om man inte bromsar i backen. Det ger oss signalen att vi är på rätt väg med vår kritik av globalismen och att Trump går mot en jordskredsseger i nästa val. Nationalismen är grunden för självbestämmande, närdemokrati och individens inflytande över sin egen närmiljö. Den tänker vi inte förlora...

När fasaden börjar spricka…

lör 1 nov 2018

Sh hoppas ni förstår att  denna klartext är den klaraste texten nånsin... om inte, så är risken stor att ni

är hjärntvättade...

 

Typiskt för vår tid, skulle man kunna säga. Det talas mycket om hotet mot demokratin, om auktoritära ledare och mjölkandet av undergångs-stämningar. Men när en etablerad akademiker faktiskt föreslår att demokratin avskaffas, världen över, genom ”en kupp, ett slags existentiellt språng”, höjs inte ett ögonbryn...

Det beror förstås på att Torbjörn Tännsjö ägnar sig åt rätt undergångsvision och rätt sorts totalitär dröm: klimatdespoterna som ska rädda världen. Han är inte ensam. Längtan efter den globala klimatdiktaturen har rullats ut i mondäna kretsar de senaste tre-fyra åren. Först som ett uppgivet halvskämt, sedan som en kittlande tanke på parbjudningar med trettionågontingare, till sist som en halvkväden, halvtänkt övertygelse som väntar på rätt tillfälle att ge full hals. Den bubblar, alldeles under ytan, på de journalistiska undergångskampanjerna som drivs både här och där. Det blir säkert mer, nu när klimatmötet i Katowice drar i gång och inte heller kommer att sluta i revolution...

Ni som känner att mänsklighetens enda hopp är despotin, var vänliga att precisera er...

Men tänk om det är sant att jorden snart går under och att vårt enda hopp är diktatur? Visst, så kan det vara. Låt oss därför verkligen tala om saken. I detalj. Låt oss lämna de halvkvädna visorna, och de svävande skönskrivningarna och bli lite konkreta... Ni som känner att mänsklighetens enda hopp är despotin, ni som skriver drapa efter drapa om fega demokratiska beslutsprocesser, otidsenlig nationell suveränitet och världsledares brist på hårdhandskar, var vänliga att precisera er...

Det är dags att komma ut. De här med ”upplyst” i ”global upplyst despoti” kräver inga särskilda förtydliganden. Men betyder ”global” att alla nationella beslutsorgan ställs under ett totalitärt kolonialt klimatstyre? Vad händer i så fall om någon nation protesterar, till exempel någon av alla de som för inte så länge sedan var kolonier, styrda av vad som då ansågs vara upplysta européer...

Får klimatkolonialmakten använda våld mot upprorsmakarna? Vad ska göras med nationalist- och självständighetsledare av det slag som gjorde slut på den förra kolonialismen? Hur ska de tystas? Fängelse? Husarrest? Döden? Och så ”despotin”. Det är ett lite finare ord för diktatur, det vet vi, men vad tänker ni er att det ska innebära, rent konkret? Ska bönder få sina kossor tvångsslaktade? Ska vägarna patrulleras för att gripa oauktoriserade bilförare? Ska medierna förhandscensureras? Ska internet stängas? Hur ska diktaturen se till att inte kullkastas av störande journalistik, åsikter och frågor? Vilken metod – alla diktaturer måste ha en sådan – ska användas för att kväsa opposition? Ska medierna förhandscensureras? Ska internet stängas? Ska sammanslutningar som kritiskt diskuterar diktaturens klimatpolitik förbjudas? Vad ska hända med dem som ändå opinionsbildar emot den?

Omskolningsläger? Fängelse? Försvinnanden?...

Vad händer om den globala despotin, i sin upplysthet, börjar skjuta av klimattyngande människor? Vem ska ifrågasätta om det är ”nödvändigt”, när frågorna är avskaffade och handling gäller? Fint att de som drömmer om klimatdespoti till slut börjat prata högt om den. Äntligen kan vi djupdyka i de intressanta detaljerna...

Drömmen om klimatdiktaturen kittlar och bubblar under ytanKanske vi börjar närma oss ögon-blicket när asocial-liberalismen jämställs med korporativism = smyg-fascism...

För tillfället råder ingen tveksamhet om vilka som vill ha en världsregering enligt NWOs riktlinjer... naturligtvis rättar även M och KD in sig enligt NWOs riktlinjer vid en alliansregering...

Den allsmäktige Bilderbergsregeringen NWO gör vad den kan för att blanda in flera mörkhyade från Mellanöstern och Nordafrika i den europiska delen av den kaukasiska vita rasen...

Om ni förnekar att folkvandringen är styrd av överstatliga intressen, så är ni sannolikt hjärn-tvättade... vad vi kallar den överstatliga styrningen kan väl få fortsätta att vara utsatt för konspirationsteoretiska spekulationer... personligen tycker Sh att  Bilderbergs-regeringen NWO eller kortare Bilderbergarna en benämning, god som någon...

 

Wiki... Kaukasisk ras, i äldre tid också kallad den vita rasen, är en av de huvudraser som människor inom antropologin traditionellt indelats i. Begreppet används fortfarande delvis, men har i stort sett spelat ut sin roll som särskiljnings-begrepp. Den kaukasiska rasen omfattar människor som ska ha sitt ursprung i Kaukasus-området, därav namnet, och inkluderar bland annat européer, perser och araber.

Den kaukasiska rasen gavs en definition av den fysiska antropologen Carleton S. Coon år 1934. De andra av raserna definierade av Coon var den mongoloida rasen, den australida rasen, den kongoida rasen och den kapoida rasen, de två sista utgör tillsammans den negroida rasen...

Korporativism kan enkelt beskrivas som att politik och särintressen växer samman, utanför den demokratiska processen. Detta är något som går djupare och är mer förrädiskt än till exempel ekonomisk korruption. Här handlar det mer om samförstånd som flyttar makten in i fysiskt och mentalt slutna rum...

https://i.ytimg.com/vi/sWhbeHa6vR8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCwuR52kVrV8ocBS2ubLqh0VemgbwASOCIAL-LIBERALISMEN

fre 30 nov 2018

Sparreholmarn har länkat till vänsterbloggarna Jan Inge F. och Anders R. under många år som motvikt till dom traditionella vänster-globalisterna i gammelmedia...

Anders Romelsjö som nyligen lanserade Global Politics en vänsterorienterad men i övrigt oberoende och analyserande blogg fokuserad på internationell politk intervjuas av Media Continente om NATO, Mellanöstern och Ryssland...

Romelsjö har en bakgrund som läkare och forskare på alkohol, droger och folkhälsa. Han tog 2012 över ansvaret för bloggen Jinge.se, som bla utsetts till ”Årets politiska blogg 2014” av mediebolaget Cision...

Anders Romelsjö förklarar att engagemanget i hans bloggande kommer ur en frustration med orättvisor i världen och han vill verka för freden genom politiska kommentarer och debatt...

Någon kommenterar... Följde jinge.se när det var Jan som skrev, för massor år sedan. Finner det Anders Romelsjö tar upp och NATO och desinformationen om Ryssland osv intressant ur det perspektivet att den här informationen skulle lika gärna kunna komma från det etablissemanget kallar för extremhögern. Vad som förmedlas är sanningen, eller närmare sanningen i vart fall, som ganska lätt går att kontrollera, med den skillnaden att Anders Romelsjö är vänster, mycket vänster... har så varit tror jag i hela hans liv...

Varför har tokvänstern och tokliberalismen funnit varandra i sin syn på bilderbergglobaismen... tokrörelserna är inte the real thing... dom är kvasirörelser... dom är korporativistiska rörelser... dom är mjukisfascistiska rörelser... dom är multi-nationella företagsrörelser... dom är NWO-rörelser...

Synonymer till kvasi...  skenbar, sken-, halv-, oäkta, föregiven, halvvägs, halvt om halvt, pseudo-, simili, ytlig, sämre...

Korporativism kan enkelt beskrivas som att politik och särintressen växer samman, utanför den demokratiska processen. Detta är något som går djupare och är mer förrädiskt än till exempel ekonomisk korruption. Här handlar det mer om samförstånd som flyttar makten in i fysiskt och mentalt slutna rum...

Anders Romelsjö om NATO, Mellanöstern och Ryssland - NewsVoice


Professor Anders Romelsjö är ingen bländande berättare... ha överseende... för Sh är det befriande att slippa tjattrande glappkäftar...


https://i.ytimg.com/vi/uvxItD1u-wE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBC1T3UfOmL7isuXoraj_0CUhrC0AAnders Romelsjö om NATO, Mellanöstern och Ryssland

youtube

tors 29 nov 2018

Om man ändå kunde förstå rysshatande tokliberaler... bidragsälskande liberala socialister... vem kunde ana den utvecklingen... Bertil O. vänder sig i sin grav...

 

Ryssofoben... Socialdemokraterna i Katrineholm vill se minskad invandring... Samtidigt jublar de när kommunen växer, trots att det är just på grund av invandring. Det påpekade jag för ett par veckor sedan... fair enough...

Klagomålen på för stor invandring är nu närmast tvångsmässiga hos kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S). Men att Eskilstuna ska växa och det fort, det vill han. Åtminstone ville han det tidigare...

Så är det i alla kommuner som börjar förstå att affärsidén med okontrollerad invandring är olönsam... bilderbergarna Reinfeldt och Löfven var generösa med bidrag till att börja med... nu är läget något annorlunda som trollet Voronov försöker dölja...

Trollet förvirrar... Om invandringen under de senaste 20 åren hade varit hälften så stor som den varit, hade 100 000-strecket inte varit passerat än på ett tag. Det betyder inte att invandring är oproblematiskt. Men det är också till mycket stor del invandring som har lyft Eskilstuna...

Vad vill tomten på loftet säga med detta... att E-tuna ska fortsätta affärsidén, trots de flesta upplysta kommuners insikt om det numera olönsamma i affärsidén, tills 

bilderbergarna fullt ut kan bestämma vem som ska bo i

stan... 

Välkomna alla till Eskilstuna - Eskilstuna Kuriren


Flen får 66 miljoner i stöd av regeringen - Eskilstuna Kuriren

370 miljoner till länets kommuner | SVT Nyheter


12 nov. 2015 - Sörmlands kommuner och landsting får 370 miljoner kronor i extra tilläggsanslag ... Det föreslår regeringen i sin ändringbudget som presenterades på torsdagen. ... nära 105 miljoner kronor, följt av Flen som får drygt 66 miljoner kronor. ... ”Kommunerna har tidigare inte fått det stöd man kan förvänta sig från ...

– Kommunerna har tidigare inte fått det stöd man kan förvänta sig från staten för sitt mottagande. Med de ökade resurserna kan vi rätta till en del av den orättvisan. Dessutom kommer vi nu att kräva av alla kommuner att ta ansvar. Även de som hittills smitit undan, säger Fredrik Olovsson.

Han menar dock att den nuvarande situationen med det stora mottagandet inte är hållbar.

– Regeringen har infört flera åtgärder och kommer att behöva fortsätta lägga förslag som får ner trycket på Sverige och en bättre fördelning i Europa, säger Fredrik Olovsson.

Fördelningen

Ett axplock av tilldelningen i länet:

Eskilstuna 104,9 miljoner.

Flen 66,6 miljoner.

Strängnäs 22,6 miljoner.

Landstinget 59,5 miljoner.

ons 28 nov 2018

Pitch-ransonering...

Pitch... en kort presentation av information... definierad av Sparreholmarn alltså...

Rom dog ju inte bara för att Romarriket dog... nationer dör inte bara för att imperierna dör... fast med kärnvapen på spelplan dör många fler människor naturligtvis... för att inte tala om globala intressen av att försämra livsbetingelserna för vanliga människor...

Vi matas var och varannan dag med rysshat... dom ledande rysshatarna återfinns på E-kuriren med Ukraina-flyktingen och ryssofoben Alex Voronov i spetsen...

Wiki... Alex Voronov har engagerat sig som debattör och expert i samhällsfrågor som rör bland annat Ukraina, Ryssland, Vitryssland och Tjetjenien. Han är född 1975 i Odessa, Ukraina i Sovjetunionen... av en rysk mor och en far från Uganda samt uppvuxen i Ryssland???... till Sverige flyttade han vid tio års ålder... är en svensk journalist som sedan 2002 arbetar som ledarskribent och senare politisk redaktör på liberala Eskilstuna-Kuriren...

Med flyktingblod i ådrorna och född i ett ockuperat land är det lätt att förstå hans bitterhet och var hans lojaliteter finns... bördig från Odessa, femton mil från Gammelsvenskbyn, där han kanske lärde sig svenska eller åtminstone fick tips om ett bra land att flytta till...

Fast egentligen är Sparreholmarn mera intresserad av Ukraina än tomten på loftet... erkänn att ni inte heller vet så mycket om det gigantiska landet... Men varför inte börja med Eurasien som är den sammanhängande landmassa som utgörs av de två världsdelarna Europa och Asien, som tillsammans har 73 procent av världens befolkning. Kontinenten Eurasien omfattar sammanlagt 55 miljoner km², vilket utgör 37 procent av jordens samlade landmassa...

Och Europas gränser då... jo, dom är inte alldeles självklara men låt oss inte vara petiga... Sparreholmarn fick lära sig en gång i tiden att gränsen mot Asien gick vid Uralbergen och Uralfloden... och i söder vid Kaukasusbergen nånstans...

Och Ukrainas gränser då... Ukrainas territorium befolkades för 44 000 år sedan, och landet har både nämnts som plats för tämjandet av hästen och indoeuropéernas urhem... då kan 

man förstå att gränserna har varit lite suddiga, med förlov

sagt... först 1991 blev Ukraina en egen, stadigvarande nationalstat med gränser som nedan...

Odessa, där Voronov är född och Gammelsvenskbyn, ett stenkast bort på gränsen nästan till Krimhalvön där dom krigiska ryssarna bor... Byns namn kommer av att den bebos av ättlingar till tvångsförflyttade estlandssvenskar, varav vissa fortfarande talar en svensk dialekt...

Dom gröna länderna är Natoländer... tänk om Ukraina blir ett Natoland och USA kan ställa upp sina proxystyrkor på ett avstånd till Moskva lika som avståndet mellan Stockholm och Göteborg... det gillar nog inte ryssarna och det kan man väl ha en viss förståelse för även om man är ryssofob som Voronov...

tis 27 nov 2018

Från en rysskramares horisont... Ryssland har i vanlig ordning givetvis fått skulden för inter-mezzot i Azovska sjön. Antag att Ukraina hade hindrat tre ryska skepp som i brott mot avtal sökt passera ett sund som Ukraina kontrollerade. Vem kan inte se och nästan i andanom höra reaktioner som “Rysk aggresivitet i Ukrainas farled” etc...

Enligt uppgifter i Russia Today som dokumenteras med foton och video försökte de tre ukrainska fartygen ta sig igenom Kertjsundet utan att som tidigare anmäla den planerade passagen till ryska myndigheter. Ukraina hävdar att Ryssland blev underrättat om passagen i tid, vilket Ryssland förnekar.  Russia Today ...

Intermezzot kommer mycket lägligt för Ukrainas president Poroshenko som förväntas förlora stundande presidentval. Han visar redan handlingskraft genom att införa undantags-tillstånd i 30 dagar. Washington Post Kanske kan han uppskjuta presidentvalet och sin väntade förlust i detta...

Anders R... Jag vet inte med säkerhet om Ukrainas eller Rysslands version är den mest riktiga. Bilderna i RT talar till Rysslands fördel. Att konflikten är till fördel för Ukrainas president är klart som nämndes inledningsvis. Det framgår också av kommentatorer som i övrigt fördömer Rysslands agerande...

Väst fördömer Ryssland direkt utan närmare analys, som vanligt och som väntat. Och med stort genomslag i ett land som Sverige. Hade det varit bättre om Ryssland accepterat en överträdelse av Ukraina mot avtalet för Azovska sjön? Ja, med avseende på sitt skadskjutna anseende. Men kanske nödvändigt för att motverka risken för en allvarligare provokation? Hur som helst var uppslutningen av USA, EU-länder och Nato bakom Ukraina tydlig, som väntat...

Krisen i Azovska sjön. Ryssland får skulden utan utredning, som vanligt


Från en rysshatares horisont... Söndagens ryska beskjutning av ukrainare i Kertj-sundet var dock första gången som sådant har gjorts öppet, under rysk flagg. Ett av tre ukrainska militära fartyg, på väg in i Azovska sjön, rammades av ryska gränsbevakare. Senare öppnade den ryska militären eld mot ukrainarna, bordade fartygen och tog dem till hamn på det ockuperade Krim. Enligt olika uppgifter är mellan tre och sex ukrainska sjömän skadade. Ryssland har nu också stängt Kertj-sundet för trafik...

Angreppet är kulmen på en förhöjd konflikt sedan våren mellan Ukraina och Ryssland runt sundet och Azovska sjön. Enligt ett avtal från 2003 mellan Ukraina och Ryssland är sjön och sundet de två ländernas gemensamma territorialvatten. Båda ländernas fartyg får röra sig fritt där. Ryssland försöker nu ändra på det. I maj stod den bro som förbinder det ockuperade Krim med det ryska fastlandet färdig. Den har byggts på ukrainskt territorium och utan Ukrainas tillstånd. Förutom att vara en transportled är bron ett verktyg i den ryska aggressionen mot Ukraina...

De ukrainska Azov-hamnarna i Mariupol och Berdjansk används för huvuddelen av landets export. Den ryska bron och den ryska militära aktiviteten runt den har effektivt täppt till vägen till hamnarna. Brohöjden har gjort att vissa fartyg som tidigare kunnat passera sundet inte längre kommer igenom...

Än allvarligare är Rysslands metod att stoppa och uppehålla transportfartyg. Ukraina har svarat med att förstärka sin militära närvaro i Azovska sjön med de knappa resurser man har. De fartyg som Ryssland attackerade i söndags var en del av denna förstärkning. Angreppet var utan tvekan orättfärdigt, övervåldet uppenbart. De ukrainska fartygen utgjorde inget hot mot den ryska militären. Stängningen av sundet kan i sin tur ses som en krigshandling...

Varför gör Ryssland detta? Här finns både långsiktiga och opportunistiska motiv. Det långa ryska spelet handlar om att vilja ses som en farlig stormakt, projicera styrka gentemot omvärlden, skrämma och destabilisera det uppstudsiga Ukraina, skada dess ekonomi, begränsa den ukrainska statens manöverutrymme...

Ukraina behöver omvärldens hjälp


Rapport från Mediahuset Sörmlands antagonist, bloggen Pettersson i Nyköping... angående historien om Gammalsvenskby i Ukraina inte långt från Krimhalvön...

Ryssland krigar hela tiden, jag tycker inte om Ryssland, säger 81-åriga Maria Malmas som är född och uppvuxen i Gammelsvenskby...

meddelar Agenda-SVT...

Minst två unga män från byn dog i striderna 2014 när Ryssland annekterade Krimhalvön. Sedan dess har livet nästan hunnit återgå till det normala – fram till och med den här helgen. Efter Rysslands attack i söndags växer nu oron bland svenskättlingarna. Bara 15 mil söderut ligger den rysskontrollerade Krimhalvön...

SVT har varit i kontakt med ett flertal bybor. Flera av dem, framför allt ungdomarna, drömmer nu om att kunna flytta till Västeuropa – och gärna till Sverige. Dels på grund av oron för kriget. Men även för att lättare kunna få jobb...

Pettersson kommenterar...  tyvärr, det går inte. Ni kan grundläggande svenska, visserligen gammaldags men ändå, ni är vita och kristna, ni är kvinnor och barn, ni ser ut som svenskar, ni har gammal anknytning till Sverige och skulle säkert assimilera er på några år. Det finns inte en chans, i Sverige tar vi hellre emot folk som aldrig kommer att assimilera sig, som inte gillar våra värderingar, inte gillar oss.

Vi kanske också ska fundera på att svenskarna efter över 200 år har kvar sina traditioner och språk...

Eftersom Ukraina är aktuellt så visar Pettersson en repris med några förtjusande filmer om svenskarna i och från Ukraina...

Svenskättlingarna vill hem till Sverige

Det tycks som om vi i Sverige bara har förmåga att diskutera en sak i taget. Dessutom kan frågor som verkligen bör diskuteras vara hur viktiga som helst utan att få den uppmärksamhet de förtjänar, om de råkar vara en smula abstrakta...

Därför hamnar mycket som borde vara angeläget i samhällsdebattens skugga. Till exempel demokratifrågor, maktdelning och mänskliga / medborgerliga fri- och rättigheter. Här kan ett långsamt förfall ske utan att någon kommer sig för att reagera. Men förr eller senare kommer en tipping point – då det är för sent. När dessa frågor blir konkreta för vanligt folk, då kan det vara ett tecken på att allt redan gått över styr...

Yttrandefriheten hotas, liksom det närliggande värdet, informationens frihet. Av en mängd olika skäl inskränks och censureras vad man får lov att delge andra. Detta ger oss dels en tillrättalagd bild av vad som sker i vårt samhälle, dels stryper det den fria och öppna demokratiska debatten. Vill man kunna hantera verkligheten, då måste man få se den som den är. Även om den råkar vara motbjudande...

Detta är bara ett exempel. Det skall ses mot bakgrund av en politisk apparat som ständigt tar sig allt mer makt – samtidigt som den blir allt sämre på att upprätthålla samhällelig kärnverksamhet. En politisk maktapparat som för övrigt inte har något verkligt intresse av att värna och vårda de medborgerliga fri- och rättigheterna, eftersom de till sin funktion är avsedda för att skydda individen mot överheten.

Staten och politiken är helt enkelt inte intresserade av att respektera och skydda sina egna medborgares fri- & rättigheter. Den striden måste folket ta på egen hand...

Sverige behöver en medborgarrättsrörelse

mån 26 nov 2018

Pål Steigan, är en norsk politiker, författare och journalist. Han var partiledare för Arbeidernes kommunistparti 1975–1984... och bekantingen Anders R... Tillsammans har dom naturligtvis en annorlunda syn på krisen än EU...

NATO, og ikke minst generalsekretær Jens Stoltenberg, satser stort på å innlemme det korrupte og fascistinfiltrerte Ukraina i NATO for å kunne gi landet «artikkel 5»-garantier. Alt dette tilsier at enhver konflikt knyttet til Krim er å sammenlikne med ildspåsettelse i ammunisjonslageret...

Porosjenko trenger provokasjonen...

Som alltid i slike situasjoner vil det oppstå en polemikk om hvem som har provosert og hvorfor. Og så veltrent som vestlige medier er i dette gamet vet vi allerede at de vil gi Vladimir Putin skylda. Men nøkternt sett har Russland ingenting å tjene på en økt militær spenning i dette området. Russland har hendene fulle med krigen mot jihadistene i Idlib og andre deler av Syria...

Petro Porosjenko derimot, som er ytterst upopulær som president i hjemlandet, står foran et presidentvalg han kan komme til å tape. For ham er unntakstilstand og krigsfare overfor Russland en ønskesituasjon. Han er dessuten eier av Ukrainas største våpenindustri, så han profiterer direkte på krigsforberedelser...

Anders E. kommenterar...

Jag har nyligen publicerat en artikel Idag 5 år efter Maidan: Kommer Poroshenko att fly sina frysande landsmän i Ukraina?

Ett utdrag...
“Independent skriver “Efter 5 år frågar sig ukrainare om revolten på Maidan var värt besväret”…
“Under senare år har det skett den mest betydande och stora nedgången i ekonomin och levnadsvillkoren för Ukraina i hela dess historia.”
“Nazism blir allt mer framträdande i Ukraina”
” Sveriges regering uttalade 2015 “Därför kommer vi att fortsätta stödja detta arbete med nära 1,6 miljarder kronor fram till 2020.” Ser ingen rapport om minskat stöd”
” Enligt Fort Russ har Poroshenko redan inlett en brådskande försäljning av sina tillgångar, så att han efter valet omedelbart kommer att lämna landet. Det finns två potentiella köpare.”

Enligt en annan artikel Som observatör vid valet i Donbass, Ukraina. “Varför får vi inte bli en del av Ryssland?” fann valobservatören vid samtal med olika människor att dessa som regel ville att Donbass ska tillhöra Ryssland. Han fann också att valet gick bra till, ungefär som i Norge...

Farlig situation i Azovska sjön – Ukraina önskar att provocera

Höghastighet med förhinder.. Man vinner inga val på underhåll av det man redan har. Däremot på ”satsningar” och investeringar för fram-tiden. I konsekvens med det minskade riksdag och regering på 90-talet underhållet för svenska järnvägar för att i stället satsa på nya snabbtåg som bl.a. X 2000...

Den outsagda tanken bakom var att köra ned spår och utrustning tills de måste ersättas med nytt. Där är vi nu med allt fler växel-, signal- och spårfel med både försenade och inställda tåg som följd. Men i stället för att snabbt rusta upp befintliga spår och tåg ivrar många politiker för framtida höghastighetståg (över 250 km/h) tiotals år in i framtiden. Under denna långbänk får dagens spår och tåg lappas och lagas så gott det går...

Just stopp på vägen och omvägar är tunga argument mot höghastighetståg. I Kina, Japan, Frankrike, Tyskland och andra länder stannar de sällan och susar förbi många viktiga städer. Det bidrar till storstädernas tillväxt och hindrar mellanliggande regioners utveckling...

 

Så hög fart kräver också mycket mer energi. I Japan, Malaysia och flera andra länder har höghastighetsprojekt avbrutits för bristande lönsamhet, hög energiförbrukning och säkerhetsrisker. Det dyra är inte tågen utan banan. Gängse avskrivningstid 50 år blir i många fall 25 år...

Tågens snabbhet uppvägs av tidsödande och rigorösa säkerhetskontroller före avfärd precis som för flygplan. Resenärer får räkna med en timme eller två i vänthallen före avgång och kontroller även efter ankomst...

En infrastruktur från 1800-talet.

Frihet är ett populärt ord i ideologiska sammanhang. Alla, tycks det, gillar frihet. Liberaler säger sig kämpa för frihet, socialister säger sig kämpa för frihet, ja, till och med islamister säger sig inte sällan kämpa för frihet. Frihetsbegreppen skiljer sig givetvis åt mellan olika grupper...

Få människor förstår idag ens någonting så grundläggande som skillnaden mellan negativ och positiv frihet, men i vissa frågor finns faktiskt också en överraskande bred samsyn om vad frihet innebär. Vad som däremot även i dessa fall saknas är en förståelse av vad som möjliggör denna frihet...

Wiki... Positiv frihet betecknar möjligheten och förmågan att tillfredsställa sin egen potential, i motsats till negativ frihet som betecknar frihet från hinder eller tvång. Annorlunda uttryckt kan positiv frihet sägas beteckna en individs frihet att kunna uppnå sina mål oavsett sina egna materiella begränsningar, och negativ frihet sägas beteckna en individs frihet från auktoritet...

Kort sagt...  i det mångkulturella samhället blir många av de friheter vi värderat allra högst till farliga och destabiliserande svagheter. Att inte börja göra avsteg från dem kan i detta läge ironiskt nog utgöra ett ännu större hot mot människors frihet än att upprätthålla samma friheter. Människor har plötsligt att välja mellan å ena sidan minskad personlig integritet i form av övervakning, och å andra sidan att risken för att de synnerligen grova kränkningar av den personliga integriteten det innebär att bli rånad eller misshandlad ökar. Samhället ställs med andra ord inför ett dilemma, där alla val leder till mindre frihet...

Det finns inga självklara svar på hur man bäst förhåller sig till detta. En uppenbar slutsats är dock att det inte finns någon som helst anledning att förlåta de makthavare som försatt oss i denna situation. En annan uppenbar slutsats är att du inte för en sekund bör lyssna till den som hävdar att det självklara svaret återfinns i högstämda och principiella utläggningar om frihet. Åtminstone inte om dessa utläggningar inte samtidigt råkar vara tämligen politiskt inkorrekta...

Frihet, individualism och mångkultur

En galenskapare som miss-uppfattat meningen med kommunalt självstyre... Wiki... Kommunalt självstyre är baserat på principen om att de lokala medborgarna vet vad som är bäst för dem själva...

Nyttiga idioter, som flens politiker, har under årtionden förvägrat flens medborgare att resa sig ur slummen...

Friheter av båda sorter har beskurits systematiskt av den politiska översitteriklassen som utvecklats till ett skrå, dvs en korporation utan politiska skiljelinjer enligt devisen... en för alla, alla för en... det att varje individ bör agera för gruppens gagn och gruppen bör agera för individens gagn...

Wiki... Historiskt är det kommunala självstyret ofta äldre än staten. I några länder som Sverige och Schweiz finns en tradition av kommunalt självstyre som går tillbaka till äldre medeltid om inte längre...

Subsidiaritetsprincipen är den princip som innebär att beslut ska fattas på den lägsta ändamålsenliga nivån. Till detta bör också läggas högre nivåers skyldighet att stödja lägre nivåer...

Principen är grundläggande för Europeiska unionens funktionssätt... skriver Wiki... en lögn som präglar det politiska skrået alltifrån Deep State till lägsta kommunala nivå... ingenstans är subsidiaritetsbedrägeriet tydligare än i en döende brukskommun som Flen...

Nyttiga idioter i kommunkorporationen må på allvar tro att det gagnar korporationen med utomsocknes importerade

inbillningskloka ämbetsmän utan lokal förankring... 

strategin har pågått i årtionden... med en dåres envishet

fortsätter korporationen med mer av samma år efter år...

friheten att utveckla sin individuella potential förvägras därmed medborgarna... en frisinnad borgarklass anses inte 

önskvärd av galenskaparna i kommunskrået... 

Wiki... Korporation är en benämning på en sammanslutning som erkänns som juridisk person, till exempel ett företag, en organisation, eller en förening. En korporation skiljer sig från andra sammanslutningar av människor, genom att dess existens fortfar att finnas även om människorna som utgör dess kollektiv träder ur. För att en förening skall betraktas som korporation krävs att den har stadgar. Särskilt i äldre tider betraktades skrån, gillen och andra yrkesgrupper som korporationer, varifrån begreppet korporativismen kommer, ursprunget till fascism alltså...

Socialtjänsten i Flen hyrde in konsulter för mångmiljonbelopp

 

sön 25 nov 2018

Sverige har världens mest privatiserade skolsystem. Den svenska modellen, med en kombination av skolpeng, fritt skolval, fri etablerings-rätt för även de mest befängda privatskolor och därtill obegränsat vinstuttag, är unik i världen... lika möjligheter för alla barn oavsett deras sociala status och kommunalt självstyre över en kommunal skola... tror ni på tomten...

Följaktligen har den svenska skolan försämrats i rasande takt under de knappt två decennier som privatiseringsprocessen pågått. FN-organet Unicef har nyligen undersökt sambandet mellan ursprung, kön, föräldrars ekonomiska och sociala status och skolsystemet i 41 rika länder. Sverige rankades på 25:e plats. För 20 år sedan skulle Sverige med största sannolikhet hamnat i topp. Om 20 år kommer vi lika sannolikt att hamna i botten. Såvida inte den svenska privatiseringen bromsas. Vilket ingenting tyder på. Vänsterpartiet är systemets enda motståndare. Så långt är ingenting sakligt kontroversiellt. Allt detta är kända fakta...

Men om man ska försöka förstå varför Sverige envisas med en bevisligen skolförstörande politik blir det svårare. Vi är ju ensamma i världen om denna dumhet. Vi genomför den dessutom med öppna ögon, ingen kan undgå att se vad som sker. Tills helt nyligen var vi två länder inne på denna linje. Det andra landet var Chile. Men där har man nu slagit till bromsarna eftersom skadeverkningarna blev uppenbara. I Sverige tyder dock ingenting på sådana insikter. Det är närmast obegripligt. Ty frågar man en svensk politiker om skolans roll i en demokrati blir svaret, långt in i borgerligheten, att vi bör ha en skola som erbjuder lika möjligheter för alla barn oavsett deras sociala status. Fast det är ju just det vi har avskaffat...

Den svenska skolan måste förstatligas och återdemokratiseras


Sverige har världens mest privatiserade skolsystem. Den svenska modellen, med en kombination av skolpeng, fritt skolval, fri etableringsrätt för ...

 

Stefan Löfven har ända sedan han tillträdde som Socialdemokraternas partiordförande varit tydlig med att han vill bryta upp blockpolitiken, som han kallar ”fördummande”. Syftet är förstås att krossa det borgerliga samarbetet för att bereda väg för ett socialdemo-kratiskt maktinnehav under lång tid framöver. Mycket tyder på att han nu är på väg att lyckas... Äsch, Hans E... fårskocken som hålls ihop av Deep State behöver inga stängsel, annat än dom mentala... nu har dom hjärn-styrda fårskallarna hittat hem till den gränslösa fållan... dom svarta friströvande fåren hålls stängslade i säkert förvar...

Centerpartiet har sakta men säkert glidit vänsterut i flera viktiga värderingsfrågor. Partiet är i dag en nästan komisk blandning av liberala mirakelkurer inom arbetsmarknad och integration och en socialistisk allt åt alla-politik inom migrations-området. Liberalerna har under lång tid lutat åt vänster i de flesta frågor...

Löfven själv placerar sitt parti rätt långt vänsterut. I valrörelsen fick han flera chanser att placera S på en klassisk vänster-höger-skala och valde då att flytta S till vänster samtidigt som han påpekade att C gått ”för mycket åt höger”.

Men det var då. Nu står makten på spel och sällan har vi hört Löfven vara så len i tonen mot Centerpartiet. Frågan är vad han tror sig kunna enas med Annie Lööf om. Hon var efter sitt misslyckade sonderingsuppdrag själv tydlig med att det finns betydande skillnader mellan S och C i frågor med stora reformbehov...

Mittens rike

Under vissa omständigheter kan även medlemmar i den gyllene klimat-aristokratin ställas till svars...
FN: s miljöchef, norrmannen Erik Solheim, har “avgått” efter allvarlig kritik mot hans globala resor och brott mot regler,  vilket lett till att vissa nationer hållit inne med sina pengar... den miljö-fascistiska globalisteliten bryr sig naturligtvis inte ett vitten om Tellus eller Terra... vår moder jord...

Arrogans och hyckleri är vanligtvis inte ett problem för den miljö-fascistiska globalisteliten…men Solheim har spenderat nästan $ 500,000 (£ 390,000) på flygresor och hotell under bara 22 månader och var borta 80% av tiden. Revisionen sa att detta var en “risk för dåligt rykte” för en organisation som var avsedd att bekämpa klimatförändringar...

Alla som är villiga att erkänna det, vet redan att klimatmaffian är full av skit. Al Gore har gjort det klart i åratal med sin enorma energiförbrukning, inklusive privat jetflyg och sådana som Leonardo DiCaprio och “Prince Chucky” har gjort det till en fars. Men det finns tydligen gränser för hur iögonen-fallande de kan vara, åtminstone tills de har konsoliderat makten... 

 

Klimataristokratin

I aktuellt den 21 november påstår man att glaciären på Himalaya smälter på grund av klimatförändringar. Lars Bern informerar om att detta är helt fel... som den agnostiker Sh är förbannar han den tvärsäkerhet som präglar Lars B. och alla alarmister... för att få balans i klimatdebatten, och den förljugna undergångsstämningen bland alarmisterna, gör vi nog klokt i att lyssna på skeptikernas sakargument åtminstone...

I själva verket beror avsmältningen på att fattiga människor eldar med ved och dåligt bränsle och lagar sin mat över öppen eld. Det framgår också av bilderna i reportaget att snön är blandad med sot...

I Kina och Indien byggs och planeras i storleksordning tusen kolkraftverk som kommer att minska användning av öppen eld vilket är bra både för människors hälsa och för glaciärerna. Detta leder så klart till ökade koldioxidutsläpp men dessa länder prioriterar hälsa och välstånd...


I programmet påstås också att klimatförändringar gör att floderna torkar ut vilket motsäger att glaciärerna smälter. Förklaringen är att det sannolikt har regnat mindre...

https://i.ytimg.com/vi/rw3yMR95iho/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAccwvfr05Wba7wcu31DGVjXdUfEgLars Bern kommenterar SVT fake news om klimatet i Aktuellt 21 nov.

lör 24 nov 2018

Jag vill inte överdriva Annie Lööfs betydelse i detta sammanhang, men man kan inte bortse från att om Lööf, som Deep State planerade, varit statsminister direkt efter valet så hade Sveriges dörrar stått vidöppna för NATO redan nu... Många i Norge börjar inse det galna i att vara robot-ramp för USA:s nedräkning mot Ryssland... jösses, så mycket bättre det vore om dom flyttades till Flens skogar... 

Sveriges roll i ett NATO-anfall mot Ryssland är betydligt större och viktigare än vad de flesta vill tro. USA:s hangarfartyg USS Harry S. Truman (bilden) deltar nu i Nordnorge för första gången. Låt oss slippa se detta monster passera Öresund på väg in i Östersjön. Tack för att du inte hann bli statsminister i tid, Annie Lööf och hoppas att du inte blir det någonsin...

Parallellt med dessa funderingar löper den militära upptrappningen inom NATO, främst manifesterad genom ständigt eskalerande och storskaliga militärövningar med adress Ryssland, nu senast Trident Juncture med fokus på Norge som bas för angrepp österut. Denna övning är den hittills största i Nordeuropa med 50.000 deltagande soldater och har sin tidsmässiga fokus till perioden 25 oktober – 22 november i år.

När man inbegriper även länder som Sverige och Finland i en sådan övning öppnar man dörren för den totala inringningen av Ryssland, som redan till stor del är utbyggd genom NATO:s robotbaser längs med hela Östeuropas gräns mot ryskt territorium, med operativt centrum i Polen – ett land som aldrig tycks få slippa sin eviga roll som dörrmatta för en oändlig rad med världskrig...

Låt oss ändå hoppas att vi inte väcks av tjutande sirener under sista veckan i november och att Trump fortsätter att vinka i TV-rutan. Det finns anledning att göra klart för sig hur krigsriskerna ökar för hela Skandinavien om Sverige går med i NATO, ännu värre om även Finland ser sig tvungna att följa efter. Många i Norge börjar inse det galna i att vara robotramp för USA:s nedräkning mot ett Ryssland som inte vill annat än att få vara ifred...

Det depraverade samhälle som hela västvärlden börjar bli är knappast ett lockande byte för ett Ryssland, där den kristna kulturen börjar återta sin forna position efter kommunismens mörka år. Snarare är det så att hela Östeuropa kommer att söka Rysslands sällskap i denna strävan efter ordning ur ett tilltagande kaos, som i allt har USA:s varumärke. Ett varumärke präglat av satanism, sionism och kurs mot en totalitär världsstat som kommer att få kommunismen att blekna i jämförelse...

När molnen tornar upp sig…

Så fick Annie Lööf tid på sig att utforska de alternativ som alla andra visste inte fanns. Efter en vecka hade hon kommit till samma slutsats... hennes alternativ finns inte. Men här kommer det finurliga... de finns liksom ändå. Det var bara det att vi sinnesslöa slaktarlärlingar inte har fantasin att se dem. Det var på presskonferensen, i förrgår, som Annie Lööf började följa linjerna med fingret... Dääär är ju en mitten-regeeering. Och dääär är Miljööö-partiet med i Alliaaaansen. Och däääär är jag Sveriges första kvinnliga staaatsminister...

Försöka duger...plan B... center-gumman röstar på Löfven... blir migrations- och vice statsminister... Deep State fixar Löfvens undergång...center-gumman är framme...

Det är sådant Annie Lööf ägnar sig åt nu. De i runda slängar 90 procent av oss som tydligt ser gumman, ska istället fås att se damen...

Såhär... Det är inte Centern som vägrar bestämma sig. Det är inte Centern som blockerar alla möjliga regeringar. Det är inte Centern som vägrar att acceptera fakta. Det bara ser ut så, i ögonen på alla dönickar – särskilt moderater och socialdemokrater – som bara ser gumman...

De är helt enkelt inte vidsynta nog att följa linjerna och upptäcka att de har en centerpartistisk, blocköverskridande statsministerdam mitt ibland sig. Jag är en väluppfostrad pojke, så det är klart att jag försöker följa det där centerpartistiska pekfingret som ska vända ut och in på allt som man först trodde sig se. Jag kisar och lägger huvudet på sned och byter siktlinje och avstånd och blundar och tittar igen och…

Men likförbannat... Den här regeringsbildningen, påstår en massa personer hela tiden, är fruktansvärt komplicerad. Men ju längre tiden går, desto mer börjar jag tvivla. Det är trots allt inte så att något är komplicerat, bara för att man låtsas att det är det. Det är inte alltid så att en gumma också kan vara en dam. Ibland är en gumma helt enkelt en gumma. Ser man något annat ser man i syne. Och nu får vi väl se om center-gumman inte röstar på Löfven ändå...

Kan Centerns nej-gumma verkligen samtidigt vara en elegant dam?

Det är inte Centern som blockerar varje regering och vägrar bestämma sig. Det ser bara ut så...

Wiki slår fast... Det finns många olika uppfattningar i den historiska och samhälls-vetenskapliga litteraturen om hur termen fascism ska definieras, vad som är fascism, och vad som inte är det...  Fascism och Deep State är siamesiska tvillingar...

Wiki... Fascism är en auktoritär politisk ideologi som har sitt ursprung i Benito Mussolinis fascistiska parti i Italien, grundat efter första världskriget och med rötter i den italienska nationalsyndikalismen... om detta kan vi väl vara överens... att vara politiskt auktoritär kräver med nödvändighet att man tillhör ledande politisk överhöghet...

Wiki... Olika forskare framhåller olika karakteristiska egenskaper hos fascismen... Fascismen förknippas ofta med en massrörelse, elitstyre och meningen är att individen är under-ställd statens behov. Fascismen vill vidare ofta skapa en stark nationell identitet... en stark global nationell identitet med en världsregering...

 

Det finns en koppling mellan Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister, partiledaren för centern Annie Lööf och Islamistisk militant terrorverksamhet som al-Qaeda, ISIS och Daesh. Kopplingen heter Trilaterala kommissionen... 

Trilaterala kommissionen är en exklusiv förening Anna och Annie är medlemmar i. Föreningen är inte direkt hemlig men heller inte öppen, föreningen är en maktbas med en ideologisk avsikt och övertygelse där krig startas, finansieras, flyttas och avslutas. Allt elände i Irak, Kuwait, Afghanistan och Syrien är avsiktligt skapat för att tjäna pengar, de flyktingströmmar som anländer till Europa är skapade...

Vi blir nog rejält blåsta

Australien Österrike Ungern Schweiz Danmark Norge Lettland Litauen Usa Tjeckien Bulgarien Kroatien Polen Estland Israel   Länderna ovan skriver inte på FN:s migrationsavtal...

Mera av samma... Denna vecka analyserar jag debattens innehåll och förklarar varför argumenten för det genomförda beslutet är ihåliga och ofta direkt kontraproduktiva.

I linje med Public Services allmänna modus operandi valde man att förlägga en Opinion Live-debatt om skattefinansieringen av Public Service - en vecka EFTER att beslutet fattats. Ett mer traditionellt angreppssätt är debattera FÖRE ett beslut fattas så att det kan påverkas, men i detta fall valde man alltså en kronologiskt mindre intuitiv kommunikationsmodell...

Visst är det märkvärdigt att vi som har hjärtat till vänster och som vill ge alla olycklycksdrabbade ett värdigt liv tvingas högerut för att få stopp på det välfärdsindustriella komplexets okontrollerade tillväxt vars parasitresurser går till allt annat än till de olycksdrabbade...

https://i.ytimg.com/vi/fEFSzAj7jsg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBoBNiL7msHZEWpCSGO_q2vRWyzGQ

 

OPINION MOT OPINION LIVE: Public Service

fre 23 nov 2018

En del som förhandlat med Annie Lööf förut, menar att hon har ett ganska eget sätt att göra det på. Det påstås att hon helt enkelt deklarerar sin position och sedan vägrar att flytta sig en tum. Det skapar förstås rätt få öppningar för förhandling...

Men hur det än är med det – i ett läge som detta talas det illa om alla – verkar det som om Centern är på väg att sluta sig i sitt eget skal. Taggarna är vända utåt och världen delas upp i vänner och fiender, mest fiender. Flera centerpartister, inklusive Fredrick Federley, andre vice ordförande i partiet och sedan länge mycket närstående Annie Lööf, verkar vara i färd att förbereda opinionen för ett slags centerpartistisk dolkstötslegend: att ”högern”, ”den moderata svansen”, ”nationalisterna”, eller vad man nu vill kalla det, har förrått Annie Lööf. Hon är den sanna bäraren av alliansens graal, men attackerades ojuste i ryggen, när hon skulle kliva upp på sin rättmätiga tron...

Det är förstås nonsens. Rent fnoskeri. Saken är mycket enklare: Centern har bara åtta procent av opinionen. Partiet står inte i mitten, utan står för ytterligheter på politikområden som är centrala både för partier till höger och vänster. Det räcker mer än väl för att förklara varför Annie Lööf inte blir statsminister och varför Centerns regeringsdrömmar inte delas av andra partier. Dolkstötslegenden är helt enkelt överflödig. Det finns inget skumt eller mystiskt att förklara...

Att sådana fakta skulle spela någon roll för centerpartister, som vid det här laget kallar obekväma fakta för påhopp och ”centerhat”, är för mycket att hoppas på. Den här sonderings-veckan verkar, alltså, ha varit helt förgäves. Det enda den skulle ha kunnat leda till var att Centern kom närmare att fatta ett beslut mellan de alternativ som faktiskt står till buds. Men alla går i otakt, utom Annie Lööf. Så vi är tillbaka där vi var för en vecka sedan. Eller två veckor sedan, eller tre veckor sedan. Eller under valrörelsen: Centern vägrar att bestämma sig. Och Sverige får ingen regering...

Narcissistisk personlighetsstörning... Beteendet kan härledas till barndomen och framträder oftast under tidig vuxen-ålder. Till diagnosmanualen finns kriterier för diagnosen som ofta används vid diagnostisering, I denna står det att en person med störningen uppvisar minst fem av följande symtom:

-Har överdrivna känslor av att vara viktig och betydande...

-Ofta fantiserar om till exempel rikedom, framgång, makt eller kärlek...

-Anser, eftersom personen anser sig vara så viktig, att personen bara ska umgås eller associera sig själv med andra viktiga personer...

-Har ett överdrivet behov av beundran...

-Har orealistiska uppfattningar om sina egna rättigheter, exempelvis förväntar sig personen ofta den bästa behandlingen när denne söker sådan...

-Utnyttjar andra för att uppnå sina mål...

-Saknar eller har bristande empati...

-Tror att andra är avundsjuka på denne, men kan också själv vara avundsjuk på andra...

-Ett högfärdigt och/eller arrogant beteende...

Den enda som går i takt

Journalister såg ut som frågetecken när hon gång på gång förklarade vilka alternativ hon ville under-söka. När Lööf slokörad och något försenad mötte pressen under torsdagsförmiddagen blev det uppenbart för alla att de alternativ som centerledaren velat diskutera med fem andra riksdagspartier var just så utsiktslösa som alla utom hon själv förstått...

Nej, Moderaterna vill inte sitta i en alliansregering där Lööf är statsminister (Miljöpartiets krav för att stödja Alliansen). Nej, Löfven vill inte släppa fram allianspartierna. Nej, ingen tror på en miniregering bestående av C och L. För detta lägger Lööf skulden på S och M eftersom dessa två partier envisas med att kräva statsministerposten...

Nog är det magstarkt. Det är Centerpartiet som har röstat nej till både Löfven och Kristersson och samtidigt vägrat att samtala med riksdagens tredje och femte största parti. Det är Centerpartiet som sitter på nyckeln utifrån hur mandatfördelningen i riksdagen ser ut...

Narcissistisk personlighetsstörning är en personlighetsstörning vars kännetecken är överdriven självhävdelse, bristande självkännedom, överdriven självkänsla, överskattad självbild, ett stort behov av att befinna sig i centrum, och brist på empati.

Särskilt mycket att säga på sin presskonferens hade Lööf inte. Frågan är vad denna vecka av samtal och fika över huvud taget gav förutom att Lööf själv fick hamna lite i rampljuset under sju dagar. Det ligger nära till hands att tro att hon gjorde det av just det skälet...

Nu går bollen tillbaka till talmannen. Igen. Liberalerna uppges ompröva sin hållning i regeringsfrågan, vilket blir intressant att följa (troligen innebär det en öppning för Löfven).

Men det är Annie Lööf, inte Jan Björklund, som fortfarande sitter på nyckeln för att undvika ett extra val. Om hon vill slippa ett lär även hon hamna i Löfvens famn vad det lider.

Den dagen kommer Lööf ta på sig äran för att ha löst knuten. Skamlösheten vet som bekant inga gränser...

Sondera och härska

Sverige har aldrig varit feodalt. Nåja, det beror ju på hur man definierar feodalism. Till skillnad från den europeiska kontinenten och även Danmark, så har vi i Sverige aldrig haft en feodal samhällsordning där allt ägs och bestäms av stora jordägare. Där bönder och torpare är livegna under jordägaren... "Begreppet feodalism har ingen allmänt accepterad definition hos historiker i dag och har varit föremål för motsättningar"... skit samma...

Visst har vi haft ett klassamhälle och stora klasskillnader. Det formella klassamhället är nu borta och klasskillnaderna är i internationell och historisk betraktelse små. Men så kommer internationella feodalherrar i form av extremt rika bankirer och företagsägare, en del med familjerötter bland feodala jordägare, och kräver att få återskapa feodalismen i global skala. Då plötsligt blir de fria svenska böndernas parti och de fria arbetarnas parti de främsta försvararna av den nyfeodala globalismen. Hur i all världen är möjligt? De alltid mystiska liberalerna lyckas än en gång vara på fel sida av historien, när Jan Björklund för Malou von Sivers förklarar att det viktigaste av allt är att försvara globalismen. Det är obegripligt, men inte förvånande...

Jag tror inte vi kommer att få se speciellt många inbördeskrig mot globalismen. Inte i Sverige och inte i Frankrike eller Tyskland heller. Islamisering är en tänkbar utveckling av förtryck mot demokratierna. Kanske inte helt trolig ändå. Men en motreaktion mot de omättliga globalisternas krav på underkastelse och ansamlande av rikedom på några få händer, kan tända en gnista. Med ett fungerande internet skulle en liknande upplysning som på 1700-talet kunna ge upphov till WWIII, världens folk i revolution mot globalismen. Den som lever får se...

 

Nyfeodalismen

Det är inte enskilda väst-länder som tappar styrfart utan det västerländska "demokratiska" systemet... om det slutar med en kollaps återstår att se... Sedan mer än hundra år tillbaka har politikerna, den djupa staten och kulturetablissemanget i vid bemärkelse ständigt fått större makt i alla västvärldens länder...

Denna makt har i en likaledes ständigt ökande omfattning omsatts i paternalism, regleringar, skattehöjningar, indoktrinering, propaganda, hedonism och ett frenetiskt arbete för att omstöpa kulturen. Utvecklingen har tagit sig delvis olika former på olika platser, men med lite perspektiv på saken finner man snart att den övergripande trenden har varit så gott som identisk i alla västländer...

Att utvecklingen gått i samma riktning överallt, är dock inte samma sak som att skeendena i de olika länderna varit helt synkroniserade. En del länder har kämpat emot längre än andra, medan andra varit snabba med att ta till sig det nya. Sverige har ofta varit först med att passera de enskilda milstolparna, men i sinom tid har i stort sett alla andra länder också passerat dem. Inom den progressiva vänstern har man ofta tolkat detta som att Sverige utgjort en ledstjärna för resten av världen. Denna tolkning bör dock snarast ses som en fingervisning om hur låg förståelsen för utvecklingens mekanismer egentligen är...

​Vad det i själva verket handlat om är att man i det ängsliga svenska etablissemanget försökt kompensera för sitt mindervärdeskomplex genom att visa sig bäst i den progressiva klassen. Därför har man alltid ansträngt sig för att vara först med att förverkliga de senaste progressiva idéerna, oavsett om dessa kommit från preussiska, franska eller – som idag – amerikanska universitet. Denna uppgift har man åtagit sig med den sanna fanatikerns frenesi, vilket resulterat i att Sverige ofta hunnit omsätta det senaste inom progressiv idébildning i lagar och politiska reformer före andra länder. Detta har också resulterat i att Sverige ofta fått ta del av de negativa resultaten först...

Om Sverige som föregångsland

tors 22 nov 2018

Tröttheten över Annie L:s vecka är magnifik hos alternativmedia...

Bilderberg-gruppens roll: en kartell som ersätter det demokratiska samhället. Visionen om Europas Förenat Stater var en liberal idé redan på 1800-talet...


Jean Monnet, en av de 7 fäderna till EU, förstod att Europas folk aldrig frivilligt skulle överge sina nationella identiteter. Därför fick man tillgripa det som kallats de små stegens tyranni. EU-projektet bygger inte på den demokratiska grundvalen. Med små stegen smulas suveräniteten sönder lite i sänder...


”Europas nationer ska ledas mot superstaten utan att deras folk förstår vad som händer. Detta kan åstadkommas genom successiva steg, varje steg är maskerad som att det vore ett ekonomiskt syfte, men som kommer slutligen och oåterkalleligt leda till federation”...

Bilderberg-gruppen bildade starten till EU-projektet: Namnet kommer från prins Bernhards hotell Bilderberg.
En kriminell kartell växer fram. Det leder till en rad händelser i bildandet av den första konferensen. Prins Bernhard, hög frimuare, reser till USA 1952 för att besöka sin gamle vän Walter Bedell Smith, som är chef för det nybildade CIA. EU-projektet och Bilderberg var således från början ett holländskt initiativ och syftade till att “stärka banden” mellan Västeuropa och USA. På den amerikanska sidan innehöll medlemmarna i den första Bilderberg-församling. David Rockefeller var nyckeln till ett amerikanskt medlemskap i Bilderberg...

Bilderberggruppen – världseliten (och Annie Lööf) träffas – och håller tyst


Har vi lärt oss hur de jobbar än?
Vad har de för order? Förutom att dilla i oss att vi styr Sverige via rösträtten...

Vi vet att alla regeringar ska bort om 11,5 år enligt planen om den nu går i lås för ”eliten”... Genrep?

Få alla att bli dödströtta och hälsa NWO välkomna?

Vi vet att de bygger en fascism. Kan man tänka sig tanken att de vill ha ett nyval där många partier halveras eller försvinner? Sd ska öka maximalt?

Och nästa gång går inte datorerna sönder…

 

https://i1.wp.com/www.lenaholfve.se/wp-content/uploads/2018/11/Skärmavbild-2018-11-19-kl.-16.59.40.png?zoom=1.5625&resize=155%2C110&ssl=1Det finns nog ingenting som görs, eller inte görs, som inte är manipulationer.
Inte en enda ärlig dag på jobbet, om vi säger så, och de är alla arbetskamrater med en och samma uppdragsgivare vars pipa de dansar efter...

Vad har de i kikaren?

Om det gränslösa hyckleriet inom politiken...

hyckleri eller skenhelighet,

skrymteri, falskhet, dubbel-moral, hycklande, hyckel, fariseism, bigotteri, fromleri, förställning, teater...


- Väljarnas belöning till KD...
- Liberalerna är inte liberala...
- Socialdemokrater med kluven tunga...
- Donald Trump slätar över mord...
- Sveriges köp av robotar från USA...

Tänk er den utopiska tanken... att politiken skulle präglas av... uppriktighet, autenticitet, ärlighet, äkthet, öppenhet; frispråkighet, öppenhjärtighet, frimodighet, tillförlitlighet...

https://i.ytimg.com/vi/S2ATZFy7BEg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAyayTM6Bbco6LsbtM265eF0gw0lgLars Bern kommenterar sin blogg den 21 nov.

Norrmännens sanna religon är naturen. Våra gudar heter Fjället, Vidden och Havet... säger Johan G...

Det finns ingen väg till fred. Fred är vägen. (Gandhi)...

Fred är frånvaro av våld. (Galtung)...

Den internationellt verksamme norske fredsforskaren Johan Galtung är den som lagt grunden till hur vi idag ser på begreppen fred, våld och krig. Hans teorier utgår i mycket från, och kan ses som en vetenskaplig utveckling, av Gandhis freds- och ickevåldsfilosofi, som han studerat sedan ungdomen, bl. a. på plats i Indien.  Eftersom begreppen fred och våld för Galtung (och den moderna freds-och konfliktforskningen) är varandras motsatser, berör de i följande avsnitt ofta varandra...

 

Fred

Att inte få yttre och inre centrala livsbehov uppfyllda eller att dessa hotas ser Galtung som våld. Tillfredsställelsen av dessa mänskliga basbehov ser han som fred. De grundläggande behoven utgörs enligt Galtung av överlevnads-, välfärds-, identitets-, och frihetsbehov...

 

Våld

Galtung delar in våldet i direkt, personligt våld mellan individer, grupper, länder (krig) och indirekt, strukturellt våld, dvs politiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt förtryck och exploatering...

Fredsbegreppet delas också upp och relateras av Galtung till våldsbegreppet så att vad han kallar negativ fred innebär frånvaro av personligt, fysiskt, direkt våld eller krig, medan positiv fred dessutom innefattar frånvaro av  strukturellt våld. Det är så ordet fred i dag definieras inom freds-och konfliktforskningen, fredsrörelserna och det civila fredsbyggandet...

 

https://i.ytimg.com/vi/a7zF_jzQPDg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBXFNV9y_g1z3gwQvk58V9v6C9Afw1987 Right Livelihood Award Laureate Johan Galtung and his vision of peace

Ingen kan snacka obeskrivlig engelska på norska som Johan G... för bövelen alla apsvansade analfabeter, Johan G. är ingen antisemit... 

Johan G. är en antizionist som Sparreholmarn...

ons 21 nov 2018

En avskedspost från Brage Norin... och en hyllning till den norska freds- och konfliktforskaren professor Johan Galtung som dess-värre är 88 bast... Ryktet som kommunist och judehatare... i post-moderna tider kan man välja det som passar en bäst...

År 1980 presenterade Galtung vid en konferens i Oslo en förutsägelse om Sovjetunionens närstående fall. Johan Galtung blev utskrattad av flertalet deltagare, men med tiden visade det sig att han skulle få rätt. Förutsägelsen slog bara fel på några månader. Han har förutspått att en liknande kollaps kommer att inträffa i USA före år 2020, som ska föregås av en fascistisk diktatur...

Galtung förhåller sig mycket kritisk till västerländsk liberal demokrati. Han fastslog 1973 att "vår tids groteska verklighet" är västs "strukturella fascism". Han har kallat USA för ett "mördarland" och anklagat det för "nyfascistisk statsterrorism." Han har krävt en konsumentbojkott av amerikanska varor under Irak-kriget...

Han förutsade 1956 att Sovjets ekonomi snart skulle gå förbi västs och uppmanade ungrarna att inte bjuda motstånd mot röda arméns krossande av revolten i Ungern 1956. I en barntidning från 1973 beskrev han USA och Västeuropa som "rika, västerländska kristna länder" som för krig för att säkra råvaror och marknader: "Ett sådant system kallas kapitalism, och när det sprids på detta sätt till andra länder kallas det imperialism." Han prisade 1972 Castros Kuba för att "bryta sig loss från imperialismens järngrepp"...

Johan Galtung – WikipediaUSA kollapsar... ”Därför att Saudiarabien mycket snart kommer att sälja sin olja till Kina i Yuan som kan växlas in mot rent guld. Detta är huvudanledningen. Det betyder automatiskt att den s k petrodollarns epok går i graven. Därmed kommer dollarns strypgrepp över världshandeln att lösas upp. Det betyder att krigarimperiets dagar snart är räknade. Därför agerar USA i blint raseri”, skriver Brage Norin i ett sista inlägg...

BREAKING NEWS: JORDENS SISTA IMPERIUM USA KOLLAPSAR!
Saudiarabien har öppnat portarna mot öst.

Kinas gigantiska marknad lyser som en soluppgång i öster. Alla marknadsaktörer i hela världen drömmer om den kinesiska marknaden. Att aktivt inbjudas till denna marknad låter för bra för att vara sant – men nu har det skett. Portarna för Saudiarabien har öppnats på vid gavel...

BAKGRUND:

Kina är världens största oljeimportör. Saudiarabien har i årtionden varit världens största oljeexportör. Rysslands oljeexport har vuxit och vuxit. Idag är Ryssland och Saudiarabien i samma toppdivision. En ”strategisk” plan mellan Kina, Ryssland och Saudiarabien har mognat fram. Världens största oljeexportörer – Ryssland och Saudiarabien – har samordnat sina intressen med världens största oljeimportör Kina. Oljan har skapat en allians som kommer att förändra världen för all framtid...

Olja ska inte bara pumpas upp ur marken – den måste raffineras. Oljeutvinning, oljetransporter, oljedepåer och raffinering har länge varit världens viktigaste business. Men olja är basen för massor av olika ”petrokemiska” produkter. Plasten har inte bara erövrat affärsdiskarna i form av plastkassar och plastpåsar – plasten har funnit tusentals andra tillämpningsområden. Det finns inte en bransch som inte har revolutionerats av plast. Bilbranschen och VVS-branschen är kanske de mest kända...

Saudiarabien sitter i en historisk rävsax. Landet har i årtionden bara pumpat upp sin olja och sålt den i världen. Saudiarabien står inför ett historiskt val – antingen att fortsätta som förr eller att satsa på att vidareförädla sin olja till hundratals olika petrokemiska produkter. Om landet inte storsatsar på att modernisera sin oljeindustri går landet under. Den saudiska petrokemiska industrin måste bli landets ekonomiska ryggrad i framtiden. Det är inte enkelt att lyckas på världsmarknaden – massor av petrokemiska företag konkurrerar i marknaden...

Saudiarabiens hotas av gigantiska problem. USA:s massiva satsning på fracking-tekniken har plötsligt gjort landet nästan oberoende av saudisk olja. Saudiarabiens största oljekund under årtionden USA – har gått upp i rök mitt framför ögonen. Samtidigt har Kina seglat upp som världens största oljeköpare. Det har gått fort – på ”en historisk sekund”. Alla analyser visar att Kina mycket snabbt är på väg att bli världens i särklass största oljeköpare. Saudiarabien måste så fort som möjligt vakna upp i den nya världen. Den gamla världen finns inte mera...

För att Saudiarabien ska kunna lyckas med sitt framtidsprojekt ”Saudi Vision 2030” måste man finna samarbetspartner som har gemensamma affärsintressen – partner som både behärskar ”know-how” inom petrokemisk industri och som dessutom har gemensamma marknadsintressen. Det är inte enkelt att finna perfekta samarbetspartner. För Saudiarabien blev det BINGO: Kina och Ryssland. Det historiska ödet har fört länderna samman...

USA kollapsar! Saudi har öppnat sina portar mot Kina och Ryssland

RUBRIKER SOM BESKRIVER VAD SOM HÄNDER HAGLAR NER I EN STRID STRÖM...

* Saudi Aramco plan to invest in hugh refinerypetro-chemical project in eastern China.

* Saudi Aramco to Acquire Stakes in a Mega Oil Refinery in China. 

* Russia’s and China´s Oil Connection to Saudi Arabia Intensifies.

* Russia welcomes Saudi Arabia’s as key partner to the second gas plant on the Yamal Peninsula.

* Saudi oil major Aramco invest in a hugh petrochemicals plant in Russia...

Den saudiska statens kronjuvel ”Aramco Oil” inbjuds som partner i jättelika projekt som berör både raffinaderier och den petrokemiska industrin i Kina. Detta betyder att Saudiarabien välkomnas till den kinesiska marknaden med öppna armar. Samma strategiska partnerskap har vuxit fram med Ryssland. Förhandlingarna mellan de tre länderna har pågått under lång tid, men nu går det fort. Saudiarabien håller på att utforma sin egen framtid. Landet är på väg att bli självständigt. Epoken som amerikansk koloni är över. De geopolitiska konsekvenserna är dramatiska – de förändrar världen...

VARFÖR ÖPPNAR BÅDE KINA OCH RYSSLAND DÖRRARNA FÖR SAUDIARABIEN?

Svaret är enkelt. USA:s monopol på att trycka dollar ur luft måste upphöra. Dollarns strypgrepp över världens handel måste lösas upp. USA:s sanslösa  handelskrig, uppsägning av nästan alla existerande handelsavtal, strafftullar mot både ”allierade” och fiender, avstängningar av länder från Swift-systemet, hot mot Tysklands bilindustrier, hot att blockera Irans oljehandel, hot mot Västeuropas ledande energibolag för att de bygger pipelines för rysk naturgas – listan är utan slut. USA:s besinningslösa beteende hotar hela världshandeln. Aldrig i människans historia har något liknande inträffat. USA har blivit fullständigt ”skogstokig”...

MEN VARFÖR?

Därför att Saudiarabien mycket snart kommer att sälja sin olja till Kina i Yuan som kan växlas in mot rent guld. Detta är huvudanledningen. Det betyder automatiskt att den s k petrodollarns epok går i graven. Därmed kommer dollarns strypgrepp över världshandeln att lösas upp. Det betyder att krigarimperiets dagar snart är räknade. Därför agerar USA i blint raseri...

En annan viktig anledning är att Västeuropa binds samman ekonomiskt med Ryssland. Nord Stream 1 och 2 i norr och Turk Stream 1 och 2 i söder, kommer alla att vara i drift redan inom ett år. EU och Ryssland knyter ekonomiska band med varandra. Sådant skapar fred. Det blir snart fred på hela jorden och det väldiga krigsodjuret ”det militärindustriella komplexet” i USA går i graven. Detta monster föder sig på krig och blod – men snart är odjurets tid på jorden över. Vi är på väg mot världsfred...

Alldeles nyss kom beskedet från världens största oljebolag Aramco Oil. Försäljning av 5 % av företagets aktier skjuts upp ännu en gång. Alla oljeanalytiker i hela världen känner till Saudiarabiens dilemma – även om nästan alla är tysta. Det blir med stor sannolikhet en affär som knyter samman Saudiarabien med Kina – mycket möjligt även med Ryssland. Företaget kommer att börsintroduceras i Riyadh och sannolikt kommer minst 10 % av företagets aktier att säljas i marknaden inom några få år. Oj vad Trump har lockat denna gigantiska börsintroduktion till Wall Street. Oj så mycket Storbritanniens Theresa May har uppvaktat kronprinsen i denna fråga. Bägge kan känna sig blåsta...

I desperation satsade USA:s och Storbritanniens säkerhetstjänster på ett sista försök att bli kvitt han som bestämmer i Saudiarabien – Muhammed bin Salman ”MbS”. Det mest sataniska mord som någonsin begåtts inne på en ambassad genomfördes i Istanbul den 2:a oktober i år. Massor av övertydliga spår ledde till absolut högsta topp i det saudiska kungahuset. Alla utlagda spår pekade mot Muhammed bin Salman. En politisk storm skakade världen...

KHASHOGGIS MORD FUNGERAR SOM EN POLITISK KATALYSATOR.

Saudiarabien vänder sig mot Kina och Ryssland och andra allierade i öster. CIA och M16 kommer att misslyckas med att bli kvitt kronprinsen. De misslyckas till och med att nå någon form av kompromiss – att kronprinsen delar på makten. Det spelar ingen roll vilka kort CIA sitter på – Muhammed bin Salman har säkrat sin makt och han släpper den under inga omständigheter. CIA sitter sannolikt på mer kompro-metterande information – eljest hade de inte startat upp en så våldsam politisk kampanj mot kronprinsen. De öppna hoten som vi kan läsa om i världspressen är garanterat inte allt. Vi får se vad som händer. Ett är absolut säkert – vilken information som än kommer ut sitter MbS kvar vid makten. Det går precis som det gått för CIA:s maniska försök att få bort Trump från makten – alla förtalskampanjer har misslyckats...

Muhammed bin Salman är sannolikt en hämndlysten person. Skulle detta stämma kommer Kina snart att erbjudas köpa olja från Saudiarabien och betala i rent guld. Detta skulle leda till att oljehandeln snart skulle övergå till andra valutor än dollar i många länder i världen. En större hämnd går inte att tänka sig...

Min bedömning är att CIA har gjort sitt största misstag någonsin. Att Saudiarabien och Ryssland investerar tillsammans inom olje- och gasindustrin är naturligtvis bra för världsfreden, men att Kina öppnar sin hemmamarknad för Saudiarabiska satsningar både inom raffinaderi och petrokemisk industri är en morot som heter duga. Att Kina samtidigt erbjuder sig att betala den saudiska oljan med Yuan som kan växlas in mot skinande guld innebär ett helt morotsland. Därigenom skulle Saudiarabien snabbt kunna bygga upp sina egna guldreserver. Idag är landet dränkt under berg av amerikanska ”bonds” som mycket snart förvandlas till finansiella dasspapper. Det är klart att guld i bankvalven är att föredra. Saudiarabiens vägval är givet.

USA kollapsar! Saudi har öppnat sina portar mot Kina och Ryssland

TITANIC SJUNKER – SER NI INTE NÖDSIGNALERNA?

För att förstå historiska skeenden måste man sätta in enskilda händelser i ett historiskt sammanhang. Vi kan inte se skogen om vi stirrar oss blinda på enstaka träd. Ovan har jag försökt teckna oljemarknadens dramatiska förändringar. Men det finns ytterligare ett geopolitiskt skeende som är minst lika viktigt. USA håller på att gå i konkurs...

RAPPORTEN FRÅN USA:s VARUHANDEL MED KINA – Sept 2018 – HAR NU PUBLICERATS.
USA:s underskott i varuhandeln med Kina slog ett nytt historiskt rekord i september månad – minus 40,2 miljarder dollar. Det tidigare bottenrekordet – minus 38,6 miljarder dollar – redovisades månaden innan (augusti). Detta bottenrekord höll sig bara en månad. Aldrig någonsin i USA:s historia har sådana astronomiska förlustsiffror redovisats...

UNDER DE SENASTE SEX MÅNADERNA (april – sept 2018) HAR EN AMERIKANSK KATASTROF INTRÄFFAT.
* USA:s import av varor från Kina har ökat med sanslösa 31 %.
* USA:s underskott i varuhandeln med Kina har ökat med sensationella 44 %.
Observera: USA:s import av varor från Kina har ökat alla sex månader ”i sträck”.
Observera: USA:s handelsunderskott har också ökat alla sex månader ”i sträck”...

KINESISKA VAROR FLÖDAR IN I USA SOM EN TSUNAMI.
Handelsdata under de senaste 6 månaderna ser ut som trappsteg.
* USA:s import av varor från Kina bara ökar och ökar och ökar och …
* USA:s underskott i varuhandeln med Kina bara ökar och ökar och ökar och …
* Det enda spår av handelskriget som syns är att Kinas import från USA faller.
* De senaste fyra månaderna har importen fallit med hela 12 %...

USA:s HANDELSKRIG ÄR EN RENA SJÄLVMORDSPOLITIKEN.
Kina öser in större och större vinster – månad efter månad efter månad efter …
* Om de två senaste månadernas varuhandeln med Kina fortsätter i ett år – blir USA:s underskott cirka 480 miljarder dollar.
* Om de två senaste månadernas varuhandel med hela omvärlden fortsätter i ett år – blir underskottet över 900 miljarder dollar...

USA:s HANDEL MED OMVÄRLDEN KRASCHAR MITT FRAMFÖR ÖGONEN!
Massor av länder förbereder sig inför vad som komma skall. De börjar lagra guld som aldrig förr. Alla vet nämligen att guld kommer att väga tungt i morgondagens valutakorg. Kina har lagrat upp hela bergskedjor av guld. Ryssland har också investerat våldsamt. Turkiet, Italien och Tyskland likaså. Saudiarabiens största oljekund Kina erbjuder sig att betala oljan i rent guld (naturligtvis baserat på aktuellt guldpris). Att handeln sker i kinesiska Yuan är bara en formalitet. Dessa Yuan kan omedelbart växlas in mot guld – i Kina...

Detta är ett erbjudande som Saudiarabien inte kan stå emot. Precis alla ekonomer inser att dollarns ställning som basvaluta i världshandeln snart är över. Till och med en död höna fattar detta. Inom en mycket snar framtid kommer den s k petrodollarn att vara ett minne blott. Härskarvalutan dollarn eroderar nu allt snabbare. Land efter land efter land övergår till att handla med sina egna valutor. Hela EU är på väg i samma riktning. Våra hjärnor sitter fast i gamla tider. Vi ser inte vad som sker trots att det är övertydligt...

VI STÅR INFÖR ETT TEKTONISKT MAKTSKIFTE I VÄRLDEN.
En ny valutakorg är på väg att födas. Den dag Saudiarabien meddelar att oljeförsäljningen till Kina kommer att ske i Yuan – bevittnar vi början på slutet av dollarns herravälde. Alla former av amerikanska statsobligationer kommer att falla dramatiskt i värde. En lavin av bankkollapser är oundviklig. Dollarn kommer därefter att krascha...

USA kollapsar! Saudi har öppnat sina portar mot Kina och Ryssland

Alla vet att USA aldrig någonsin kommer att betala av sina skulder. Skulderna rusar ju upp i skyn som en raket. USA måste trycka drivor av nya luftpengar bara för att kunna betala räntorna på sina skulder. Konkursen är absolut oundviklig. Det var bara tio år sedan hela världens ekonomi var ytterst nära att krascha – det var så nära att världen nästan stannade av. Den gången vara inte Kina förberedd inför en finanskrasch...

Några galningar på Wall Street kom då på att trolla fram nya bergskedjor av dollar – och alla togs på sängen. ”Fiat-dollar” – rena luftpengar – strömmade ut från Wall Street. Världen häpnade. ”Quantitative easing” (QE) – så kallades politiken. Men kejsarens nya kläder var alltför genomskinliga. Idag har massor av länder insett att det bara är en tidsfråga innan en helt ny valutakorg reglerar världshandeln. Det är därför som även EU-länderna är på väg att överge dollarn i sin handel. Det är därför som så många länder ökar på sina guldreserver. Guld kommer på något sätt att vägas in i morgondagens valutakorg – den korg där världens valutor vägs samman...

Denna gång är massor av länder i öst mycket bättre förberedda inför dollarns fall – jämfört med för tio år sedan. Det är de länder som är dränkta av ”bonds” som först dras med i den lavin av bankkollapser som väntar bakom dörren. Tyskland storbanker måste slå igen – trots landets urstarka ekonomi. Samma sak gäller en serie japanska banker. Saudiarabien har också tvingats lagra på sig hela berg av bonds. Saudiarabien vill naturligtvis avsluta dollarns strypgrepp över den saudiska oljehandeln. Det är inte att undra på att USA till varje pris vill kuppa bort Muhammed bin Salman från makten. Den lömska kronprinsen måste till varje pris plockas bort. Hela USA:s utrikespolitik koncentreras nu på denna ödesfråga...

Tusentals CIA-agenter har kopplats in på uppgiften. Tiotusentals politiker och ekonomer i världen följer nu det saudiska dramat dygnet runt. Vad kommer att hända?  USA och UK kommer att misslyckas. Säkerhetstjänsterna CIA och M16 har begått sitt största misstag någonsin. Saudiarabien kommer att knyta banden tätare med Kina och Ryssland. Landet kommer att vända sig österut.

Det är en hel serie av politiker, ekonomer och historiker som delar den uppfattning som jornalisten Max Blumental har formulerat så elegant i text:
“I think we’ll see Mohammad bin Salman pivot east, to China and Russia and other alliances before the US and the UK can take him out”...

ETT DJÄVULSKT MÖRKER SÄNKER SIG ÖVER VÄST.

Alla vettiga politiker i världen önskar sig att undvika en katastrof när dollarn kollapsar. Tyvärr är alla dessa förhoppningar förgäves. Den s k ”fria världen” – USA:s imperium – kommer att drabbas fruktansvärt. Men ingenting kommer att kunna mäta sig med vad som kommer att hända i USA. Vi måste söka stillheten och be till Gud. Förlåt oss ty vi förstod inte bättre – klingar bra i den andliga värld som nästan ingen i väst tror på. Vi blev förvirrade av den hjärntvätt som vi utsatts för under så lång tid. Vi rår inte för att vi dukat under för all förljugenhet som spridits av imperiets mutade journalister. Människorna i den förljugna världen är också offer...

Vi har släppt lös en mycket farlig ande ur Pandoras ask – girighetens ande. Vi har tappat tyglarna fullständigt. En värld där några finansfamiljer äger nästan allt är inget drömsamhälle – det är ett helvete på jorden. Råttskiten och råttfällorna på Wall Street är mänsklighetens cancer, men Rothschilds och Rockefellers bankimperier har snart stulit klart...

Det är denna klick av superrika som berikar sig på att USA går i konkurs. Det amerikanska folket är snart utsuget till sista blodsdroppen. Nu tömmer de även lymfkärlen. Alla pensionsfonder och försäkringssystem tvingas tanka värdelösa ”bonds” i ett sista desperat sug. Det amerikanska folket är ruinerat. Katastrofen är ofattbar. Den mjölkstinna amerikanska kon har sugits ut av finansvampyrerna tills den har omvandlats till en utmärglad get. Processen har gått överraskande snabbt. Ett kokande helvete är på väg i USA. Ett militärt maktövertagande i USA är nära förestående. Det blir en tyst diktatur modell Franco-Spanien precis som Galtung förutspått...

Tänk att folk såg skeendet redan för årtionden sedan. Den norska freds- och konfliktforskaren professor Johan Galtung kommer att få rätt. Både USA:s imperium och statsbildningen USA går under senast år 2020.  Hur kan han träffa så rätt ännu en gång? Därför att han ser det geopolitiska skeendet tydligare än andra. Dessutom kan han hålla väldigt många bollar i luften samtidigt. Galtung är den i särklass främsta kandidaten till ”fredspriset till Alfred Nobels minne” – men han får det aldrig. Orsaken är att han berättade den nakna sanningen om imperiet i väster...

Brage Norin – Skogså Tankesmedja

USA kollapsar! Saudi har öppnat sina portar mot Kina och Ryssland

tis 20 nov 2018

Bevingade sandaler. Berättelsen säger att Hermes hade sådana. Hermes var gudarnas budbärare och tjuvarnas, köpmännens och lustigkurrarnas beskyddare...

Ungefär som Annie Lööf som skall sondera bland partiledarna. Det berättas också att han bland dyker han upp i drömmar. Vilket påminner om att Per Gahrton drömmer om att Annie Lööf skall bli statsminister. Hermes hade också uppdraget att leda människors själar till dödsriket. Gomorron!...

Det sägs att han föddes på förmiddagen och redan på eftermiddagen kröp han ur krubban. Han stal då 50 kalvar från sin halvbror Apollon på grund av avundsjuka. Apollon märkte inget, men kom ändå dagen efter för att kontrollera med Hermes. Han avslöjades, men för att han skulle få behålla kalvarna, gav han Apollon sin lyra vilken han gjort av sköldpaddsskal och inälvor från ett får. Som tack för lyran fick han en spira av Apollon. Den visar att han bär bud från Zeus. Detta var bara ett av hans upptåg. Han stal även Poseidons treudd, Zeus blixtar med mera...

Har Annie bevingade sandaler?

Missnöjet fördjupas – horisontellt i form av att allt fler regeringar uttalar skarp kritik, och vertikalt i form av att allt fler medborgare vill ha en rejäl kursändring. Valen till EU-parlamentet i maj kommer sannolikt att leda till betydande förskjutningar av makten inom europeisk politik, till fördel för den kurs som förespråkas inte bara av Polen och Ungern utan även av Österrike och Italien....

Den helt avgörande frågan är nu om företrädare för de gamla, etablerade partierna tänker fortsätta att söka försvara sina positioner via kategoriska moraliska fördömanden av politiska utmanare som ”populistiska”, främlingsfientliga, auktoritära och värre. Det kan inte leda till annat än ytterligare fördjupade sprickor inom europasamarbetet, och till ytterligare erosion av allmänhetens tilltro till det demokratiska politiska systemet...

Här finns betydande lärdomar att dra även för svensk politik. Det är hög tid att inse att verkligheten kräver större lyhördhet för vad breda befolkningslager upplever som verkliga problem – i Europa såväl som i regeringskrisen Sverige. Det borde inte längre finnas plats för politiker som ägnar all sin tid åt långa utläggningar om det egna själslivet, om de egna barnen, och om hemska värderingar hos politiska motståndare...

Slutet för Merkel – och för moraliserande politik?

Bilar satt fast på snöiga vägar i timmar. Lågstadie- barn  i New Jersey var tvungna att tillbringa natten på skolan. Trafiken på George Washington Bridge stod helt stilla och förare övergav sina bilar.
Elever satt instängda i skolbussar i flera timmar utan toaletter eller mat.  "Vi ska göra en fullständig översyn," sade borgmästare de Blasio... 

Är detta världens största hem för aningslösa och lytta? Tycker borgmästaren verkligen att hantering av en halv fot snö kräver hjältemod? Har han inte märkt att städer i inlandet på samma latitud hanterar snö utan panik och presskonferenser? Är NY City verkligen så ömtåligt...

Borgmästaren bör kanske ta sig en titt på vad professor Valentina Zharkova har att säga. 
Hon förklarar varför ett "Super" Grand Solar Minimum” är över oss ...


"Förra gången vi hade en liten istid, var det bara två av solens magnetiska fält som inte var synkroniserade.   Den här gången handlar det om alla fyra magnetfälten"...

Panik i New York

Henning Witte på White tv tillhör kategorin sannings-sökare som av mainstream hånas för sina konspirations-teorier, kanske med all rätt...

När bränderna nu igen började härja i Kalifornien hösten 2018 var min första tanke: nu använder dessa massmördare igen sina rymdbaserade laservapen, på engelska directed energy weapons...

Misstanken kom direkt då många brändes i sina bilar, vilket betyder att branden uppstår blixtsnabb och med extrem hetta, mycket varmare än en vanlig skogsbrand...

Men det dröjde innan de passande bilderna dök upp på Nätet. Detta har skett nu. Samma situation som ett år innan, där WTV var enda svenska medium som rapporterade om laservapen som hade triggat igång bränderna i Kalifornien 2017. YouTube har redan censurerat bort filmerna där laserstrålen syntes på natten...

Bränderna uppstår i olika städer samtidigt, utan att det blivet eld i skogen innan. Bara vissa utvalda hus, bilar eller träd brinner, alltså en helt annan bild än att en skogsbrand hamnar utanför kontrollen...

Typiskt är också att ett hus brinner men inte träden intill. Bränderna uppstår spontant med betydligt större hetta än en skogsbrand kan producera. Detta gör att branden flammar upp så snabbt, att folk knappt har tid att lämna sina hus eller bilar.

Filmen nedan från Malibu-stranden visar bilar på stranden direkt vid havet långt utanför skogar som har brunnit upp. Det var ingen synlig som gick runt och tände eld på dessa bilar, nej attacken kom från rymden med laservapen. USA har naturligtvis sådana vapen...

Folk från Kalifornien har också rapporterat om extremt starka vindar före elden, som inte är brukliga i sådana sammanhang. Elen spökar och döda bin också upptäckts före branden.

Till bilden hör naturligtvis också att svinmedia tiger, även de alternativa svenska...

Kalifornien-bränderna

mån 19 nov 2018


En som bott i USA under många år utan att vara konspirationiskt lagd... han ser naturliga förklaringar på det mesta...

I klimatdebatten är fakta-resistensen närmast total bland alarmisterna. De vägrar att ens titta på fakta i form av uppmätta värden och absolut inte i kombination med vedertagna naturvetenskapliga lagar...

Det är modeller byggda på overifierade hypoteser som gäller för sanning i deras värld.

Cliff Mass, som faktiskt forskat länge på just bränder i Kaliforniens natur kan visa med insamlad historiska data att bränderna varken blivit fler eller omfattar större områden än vad de tidigare gjort. Tvärtom, antalet bränder har de senaste 30 åren halverats till antalet! I huvuddelen av Kalifornien har inte heller arealen brunnen mark ökat...

Det som gör dem så allvarliga är människors agerande lokalt i Kalifornien, inte minst delstatens politiska beslut. Självklart är det så att kostnaderna för skador på mänsklig egendom går upp när befolkningen ökar mångfalt under ett århundrade. Kom ihåg att stora delar av främst södra Kalifornien ansågs obeboeligt för bara hundra år sedan. Idag är det populärt att bo där det är varmt och torrt. Där allt som ska odlas måste konstbevattnas och alla livsmedel måste importeras norrifrån eller från andra delstater...

Men det är inte ”klimatförändringar” som ger bränderna i Kalifornien. Det är ett naturligt inslag i den miljön, den naturen – biotopen. Det som gör dem allvarliga är främst människans dumhet, dåliga beslut, okunnighet. Den eld som kallas Camp Fire utlöstes av att Starka vindar fick elledningar som ägs av Pacific Gas & Electric Company, PG&E, att falla ned och via gnistbildning antända torrt material på marken. Bolaget hade varnats för de starka vindarna och uppmanats att göra ledningarna strömlösa. Det gjorde inte bolaget, med nu kända konsekvenser. Meteorologerna i Kalifornien har nu mycket bra kunskap och data för att förutspå starka vindar. Så den av människa orsakade Camp Fire hade kunnat undvikas helt...

Faktaresistens om klimat och bränder

Lena H. har en mera fantasi-full och spiritistisk vinkling på branden i Kalifornien...

Om du spelar filmen nedan från branden i USA kommer du att få se att en del hus bland många är precisions-bombade och man ser tydligt att de som är jämnade med marken är utvalda...

Vi vet inte vem som ligger bakom mer än att det är några med stora resurser. Det kan alltså var den extremt rika knarkmaffian i Sydamerika som markerar vad som händer om man inte gör som de vill. Det kan var ISIS som ligger bakom eller US:s The Deep State eller främmande makt som vill markera. Det kan vara de 40 muslimska länderna och det lär inte västfolk ens tänka den tanken. Svensk press har t.ex. aldrig meddelat att Saudi byggt en 600 mil lång mur för att hålla ISIS-folket, världens största problem, utanför...

Harmageddon kommer att betyda slutet för dem som ställt sig på våldets, vapnens, förtryckets, utnyttjandets, hatets och egoismens sida – de som burit ansvaret för, och de som ställt upp för, de politiska och ekonomiska maktbildningar och arméer… Källa

Filmen på Facebook

Eller på hennes sida...

Vad som än händer behöver du inte bli rädd

Det kan tyckas tjatigt med mer om branden... men den illustrerar obegripligheten i världen på ett makalöst sätt... Om fotona och denna film nedan inte är manipulerade, och är ett slags Photoshop-video, så kan jag nog säga på rak arm att de som ligger bakom är desperata och förmodligen påtända...

Språkbruket är förvisso lite ojämt i kvaliten... man kan ana hjälp från en spökskrivare då och då...

En barnunge ser att det inte rör sig om någon skogsbrand och när de begår den här typen av mordbränder rätt öppet har de gått in i ”Jag-är-i-Gud-stadiet”, som jag brukar kalla det.

Det finns också en gyllene regel som säger att de lägger inte ner innan en gräns sätts upp för inne i dem själva är de helt gränslösa. De taggar inte ner innan man stoppar in dem på Karsudden och slutligen är de sååå gränslösa att deras egen mor / flickvän sätter dit dem...

Har de precisionsbombat folk i USA så är de där; ”Jag-är-i-Gud-stadiet” och då är slutet mycket nära, därför att folk omkring dem, som inte är vansinniga, slänger in handduken.

Av de 1%, de förmodade 70 miljonerna, behöver man bara häkta  och höra 1%  så sjunger resten frivilligt sen...

Se till att ha mat och vatten hemma, för du lär inte kunna gå ut utan att rånas under de 3 veckor som en totalkrasch kan ta. 3 minuter utan luft, 3 dagar utan vatten, 3 veckor utan mat och det är helt säkert miljoner som inte har ens ett doftljus hemma som beredskap, och de är borta efter tre veckor om de inte lyckas bryta sig in hos dig och stjäla din mat...

Filmen på Facebook

Eller på hennes sida...

Sitt still i båten för den kan gunga rejält snart

 

DEW är inget spiritistisk fantasivapen om ni trodde det... en klärvoajant tant som Lena H. har absolut koll på läget... tänt vare här!... både i Sverige och Kalifornien... DEW har använts sen vietnamkriget, nu har det fulländats, nästan i alla fall...

Riktat energi vapen (DEW)


Ett system med riktad energi främst som ett direkt medel för att skada eller förstöra fiendens utrustning, anläggningar och personal...

Snälla DEW-förnekare eller ni som aldrig hört talas om DEW... Kärnvapen är passé gott folk... i ett kärnvapenkrig överlever ingen... vad är det då för vits att kriga... DEW-vapen är nästan perfekta om man vill utrota några miljarder oönskade människor... törs ni tänka tanken...

https://i.ytimg.com/vi/fGELCTS5rH8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDKLCB0-yWspodqbm8S-ytJ2Gh7yQDEW Laser Fires Proven Conclusively...Again & Again & Again

Directed-energy weapon - Wikipedia

Översätt den här sidan

sön 18 nov 2018


Jordan P. har just besökt riket... Politiskt står ni inför ett problem eftersom forskningen visar att ert samhällsexperiment i stor skala har gett resultat som inte var avsedda. Nu måste ni hantera det politiskt och det kommer bli väldigt intressant att följa...

Förhoppningsvis hanterar ni det inte genom att avfärda vetenskapen på ett kvasitotalitärt sätt och ökar pressen för att tvinga fram att alla inte bara har samma förutsättningar utan att det också blir jämlikhet i utfall. Det kommer inte sluta väl för er... 

Källa från en intervju

Lena H. tycker emellertid... han är som person för grund, tror jag, och vet för lite om landet för att förstå t.ex. att all form av jämlikhet är i Sverige motarbetad, den är också förvanskad, och det är en illusion och en myt att kvinnor t.ex. har det överlägset bäst där. Man skickar ut den spydiga tonårsjäntan Margot, som ständigt upprepar denna lögn och myt, men han vet inte att svenskan har ett mycket svårt liv, svårast i hela världen, om du frågar mig. Förra året ansåg jag att medsystrar i Pakistan har det värre, men det var då det. Numer anser jag att svenskan toppar listan...

 

https://i.ytimg.com/vi/drXDFQaok1U/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCpVhOB2Jn1HX_-A6TcZ7HXYxvpCgOwe Thörnqvist Sverigebesöket

Var i helvitte håller ni hus... alla kultur-människor... varför är ni så tysta... spott ut som Owe T...

Knäppskallen Trump... knäpp 

och galen måste man vara för att utmana Deep State... fast dum är han ju inte förstås... trots brunstvrålen...

Det finns många spekulationer om, vem som i första hand drev fram försöken att (a) hindra Trump att vinna presidentvalet och sedan (b) avsätta honom. När det gäller skälen till dessa försök, är de lätta att förstå. Trump sågs tidigt som en klar fiende till globalismen och hela den struktur för världens utveckling, som ett självbelåtet och auktoritärt internationellt etablissemang byggt upp under många decennier...

Tillsammans med det samlade amerikanska etablissemanget med bland annat dess mycket starka inslag av ekonomiska multinationella intressen var detta en oerhörd kraft, när den sattes in mot Trump. Men bland annat med hjälp av majoriteten av vita kvinnor samt de i decennier negligerade industriarbetarna i nordöstra USA lyckades Trump trots allt finna en väg till en överlägsen seger...

Efter segern kände motståndarna till Trump självfallet ett tryck att försöka dölja de illegala åtgärderna mot honom före valet. Men dessutom formade de tydligen en plan att försöka avsätta eller – troligare – tvinga honom att avgå på grund av bristande stöd i kongressen. Vem var då den ledande kraften i detta arbete...

John Brennan played a crucial role in the creation of the Russia-collusion narrative and the spying on the Trump campaign…Det är mindre troligt, att Brennan själv utan stöd av “direct presidential authority” skulle leda en sådan insats...det finns nu tecken på inblandning i konspirationen mot Trump av antingen någon regeringsmedlem (justitieministern) eller t o m president Obama... Brennan röstade 1976 på amerikanska kommunistpartiet och har åsikter långt till vänster. Troligen skulle ingen president utom Obama ha utnämnt honom till chef för USA:s ledande underrättelseorganisation...

Ytterligare detaljer i Dan A:s skrivningar i ämnet får ni läsa själva...

Brennan lämnade chefskapet för CIA samtidigt med Trumps makttillträde. Hans roll och agerande därefter har inte klarlagts. Och vi vet ännu inte, om han agerade på uppdrag av Obama (direkt eller underförstått). Epoch Times slutsats av sin artikel (av vars innehåll jag här berört Brennans insats) är följande:“Spygate represents the biggest political scandal in our nation’s history. A sitting administration actively colluded with a political campaign to affect the outcome of a U.S. presidential election. Government agencies were weaponized and a complicit media spread intelligence community leaks as facts.”Frågan är nu, när strukturen av komplotten blir officiellt belagd, de skyldiga åtalas och amerikanska MSM tvingas inse, att de under två år i grunden vilselett USA och världen...

Vem var kuppens drivande kraft?


Jösses, va många ord det behövs... bara för att man är professor och som, jamen... anser nåt... helt enkelt... 

han anser att global handel är bra... helt enkelt... och det är väl bra kan man tycka... men fy faen för allt det andra... 

Utvidgning av EU österut och på så vis inlemmat en rad nationer med svaga demokratier, tydliga skikt av kleptokrater samt utvecklad korruption... man anar en naiv napoleonsk storslagenhet bakom denna EU- politik. Den har framför allt backats upp av vänsterideologer, som drömmer om att ”alla ska vara med i båten”. Närapå hade Turkiet slunkit med i unionen...

Federalismen, eller överstatligheten, syns i en tilltagande ström från Bryssel av såväl direkt-verkande förordningar som lagdirektiv om både stort och smått...

Direktverkande förordningar som skräckexemplet

dataskyddsförordningen (GDPR) som nyss satts i spel. En hundrasidig mardröm på oläsbar brysseljuridik, som kostar företag, organisationer och privatpersoner massor av besvär och miljardtals kronor. GDPR illustrerar hur federalismen, och medföljande byråkrati, håller på att kväva den gemenskap som bildats för att främst främja handel. Alltså tendenser till en planekonomi styrd från Bryssel...

Överstatligheten syns också i det låtsasparlament som EU skapat och skänkt två påkostade palats...

Överstatligheten kräver givetvis stora pengar. För 2018 spenderar EU cirka 1 700 miljarder kronor. Nästan 40 procent går till jordbruket...

En viktig del av det federala tänkandet är euron. Det räcker alltså inte med ett parlament, en EU-flagga och en EU-hymn...

Men sunt förnuft råder inte inom EU. Hela EU skälver. Fredsprojektet hotas alltså av ett systematiskt oförnuft som – i kombination med napoleonskt övermod – tillåts styra EU...

Byråkratiska planer, klåfingrig lagstiftning och en samverkan byggd i stor stil och all hast är unionen i ett nötskal. Den dagsaktuella oenigheten om invandringspolitiken och Italiens hot mot euron gör att framtiden för EU ser dyster ut. Frågan är om inte en kollaps måste ske innan reformer kan inledas. Målet bör således vara en mindre omfattande och ingripande europeisk gemenskap i stil med det som förr kallades EEG...


Risken att bygga palats på lös grund ...Denna text handlar inte om politik. Den är ett försök att skissera en ekonomisk verklighet. Under rubriken ”Samhällsanalys för en ny politik” finns tio videos på min kanal på YouTube, som heter ”Hans Jensevik”. Det mesta här är därifrån. Det kan hjälpa dig, som denna artikel, i din ekonomiska positionering för framtiden. Vi står på tröskeln att upprepa den finans- och fastighets-kris som Sverige genomled under 1990-talet...

Ekonomen Baumol har gett namn åt en teori som säger att finns det två sektorer i en ekonomi med olika hög produktivitetsutveckling och om man vill att utbudet av varor och tjänster från dessa ska utvecklas i samma takt så måste hela tiden resurser överföras från den högproduktiva sektorn till den lågproduktiva. För att således hålla den lågproduktiva offentliga servicesektorn i Sverige på samma nivå som den mer högproduktiva privata sektorn så måste resurser hela tiden överföras från den privata till den offentliga. Det sker genom successivt höjda skatter. Men det finns gränser för hur mycket skatter kan höjas...

Denna relation mjukas upp vid en ekonomisk tillväxt som ligger över skillnaden i produktivitet. Säg att behovet torde ha varit en tillväxt över 4 procent per år för att över åren finansiera den offentliga välfärden för en volym av 8,4 miljoner människor, som Sverige hade i invånarantal 1990.

Alltså! Politikerna har pengar för 8,4 miljoner invånare men Sverige har mer än 10 miljoner idag. Till detta ska läggas alla papperslösa, som kan uppgå till i underkant 2 miljoner (som det verkar när vi mäter vatten- och sopvolymerna i våra utanförskapsområden). Även de har tillgång till stora delar av den offentliga välfärden...

De ansvariga pratar om en mjuklandning för marknaden på en lägre sundare nivå. Det är som för 28 år sedan. Någon insikt om en möjlig lång och envis nedgång beroende på en sakta förlust av efterfrågan i ekonomin finns inte i den generation som nu har makten i Sverige. Sverige är på väg ner. Det kan återigen bli ett fall genom botten vid kommande lågkonjunktur. Frågan är om någon eller några oväntade finansiella händelser kan utlösa ett fall till botten. Kommer det att dyka upp svarta svanar? Nu representerar varje procent cirka 62 100 personer. Faller förvärvsfrekvensen 10 procent som för 28 år sedan så blir över 620 000 skattebetalare arbetslösa och kommer att få leva på statliga och kommunala bidrag. Under dessa 28 år har Sverige också beviljat över 2 miljoner uppehållstillstånd för emigranter...

En ekonomisk situationsbeskrivning .....

lör 17 nov 2018Ja...men... jag tänker... exakt så är det... minst fyra grader

varmare blir det... jag vill vara tydlig... helt enkelt...

Professor Johan Rockström menar att IPCC-rapporten är alltför försiktig. Alla studier pekar på att vi redan i dag har intecknat oss för närmare en meters havsnivåökning. Närmar vi oss två grader kommer vi troligen utsätta oss för åtminstone två meters havsnivåökning, säger han...

Vid fyra grader försvinner Sörmland... helt enkelt... säger den politiskt tillsatte "professorn"...

Då har vi inte ens tio år kvar egentligen, det måste gå ännu snabbare än så?
Nej, exakt. Så är det... helt enkelt... det politiker, näringslivsföreträdare och ni i media måste förstå är att IPCC är den minsta gemensamma nämnaren inom vetenskapen. Det är det mest vetenskapligt konservativa, försiktiga golvet vi står på. Men det är ovärderligt att ha detta vetenskapliga golv som vi alla kan stå på utan någon som helst tveksamhet... vid fyra grader kan vi hälsa hem... ta farväl av nära och kära... helt enkelt...

Åtminstone Kalifornien kan hälsa hem... fast nåt skumt är det med klimatet där... det brinner ju i Paradise, 30 000 invånare... den röda upp och nervända droppen på kartan...

fyrtio mil från den rökinsvepta Golden Gate-bron i San Francisco och ytterligare tio mil till San Jose där Erik Karlsson ska spela ishockey i morgon bitti mot St. Louis Blues i SAP Center at San Jose... den som kollar reprisen på matchen i morgon kl 10.00 kan ju kolla röken i stan och i hallen...

Larmet: FN:s klimatrapport är för försiktig - Klimat


Tantsnusket Aftonpesten utnyttjarläget för egen

vinning... smart...

Den här artikeln är låst. Lås upp och läs vidare nu... men du måste betala

först...

Ett megastort försäljningstrick...


Efter bränderna: Nu hotas Kalifornien av giftig luft | Aftonbladet


Tantsnusket Excessen tycker inte läget är så farligt...

Det har ju brunnit så länge nu att det inte längre är någon nyhet... därför har vi gömt "nyheten" långt ner i nyhets-tablån...

En tantsnuskhistoria får räcka... man kan ju inte analysera en vanlig skogsbrand... föresten vet vi att det är för mycket koldioxid i Kaifornien...


Trump besöker bränderna i Kalifornien – efter hårda kritiken

Det är en absurditet att Sverige har statsägda media. Men med den nya skatt som riksdagen just klubbat står »public service« starkt. Tyvärr. Det är också en absurditet att staten subventionerar tidningar genom presstödet. Pressen skall stå oberoende. Pressen skall granska makten - inte äta ur dess hand...

Man kan även konstatera att den svenska journalistkåren har politiska sympatier som lutar mot det röd-gröna. Vilket möjligen är en del i en medveten strategi för att besätta samhällets kommandohöjder. Det är bara att inse att dagens media är i överhetens och vänsterns händer...


Därför skulle det behövas ett alternativ, en motvikt. Här fyller sociala media, bloggar och medborgarjournalistik en viktig roll. Problemet med dessa mediekanaler är att de i princip aldrig får något ordentligt, samlat genomslag. Inte på samma sätt som en stor nyhetsportal som till exempel Sveriges Radio eller Aftonbladet...

Vad Sverige skulle behöva är en motvikt till dagens medieportaler. Något slags Fox News. Fast i en svensk kontext. En röst som är tillräckligt stark för att höras genom bruset. Som även når vanligt folk...

Ett sådant projekt kan vara helt och hållet online-baserat, eftersom Sverige är ett extremt uppkopplat land. Så overheadkostnaderna går att hålla nere - jämfört med att driva en traditionell tv-kanal eller en tidning. Projektet kan leva i symbios med alla dagens frihetliga och borgerliga bloggare, podcasters, Youtube-profiler, tankesmedjor, debattörer och akademiker. Det är ju inte alternativa åsikter och material som fattas - utan en stabil och slagkraftig plattform. Vore inte det en skojig idé...fre 16 nov 2018Ja...men... jag tänker... exakt... jag vill vara tydlg... helt enkelt...

Det kommer att bli rejält kallt i natt här i Atlanta... Georgia... brrr...

Men det blir ännu värre i Texas! Houston har fått snö - det tidigaste snöfallet som någonsin observerats - och inte bara en dag eller två utan i 10 dagar! Det tidigaste snöfallet förut var 23 november 1979...


Det är dags för alla amerikaner att gå samman och hjälpa Texas. Människor fryser där... Texikanarna är inte vana vid att det är så här kallt i november. Vi måste göra något för att lindra deras lidande... låtom oss swisha

och bedja för Georgiaborna och Texasborna...

Texas behöver vår hjälp

Jordan B Petersons besök i Sverige rörde runt i debatten om jämställdhet mellan könen. Något ingen talar om, allra minst kvinnor, är kriget inom könen vilket Erik H. tittat närmare på...

Tänk om den huvudsakliga aggressiviteten inte föreligger mellan könen, utan inom könen själva? Det är mycket som tyder på att så skulle vara fallet. I en debattartikel i Expressen av beteendevetaren Erika Ohlsson, ”Skyll inte på män när ni själva är problemet”,  belyser hon problematiken utifrån den svenska Me too-debatten...

Denna tolkas ofta som om ”männen” använder sin makt för att regelmässigt utsätta ”kvinnorna” för olika kränkningar – vilket skulle vara ett tecken på hur djupt de patriarkala strukturerna sitter. Men ett ensidigt fokus på just denna aspekt – att ”männen” använder sin makt för exempelvis motarbeta och förhindra ”kvinnorna” att ta sig fram i karriären – riskerar att skapa en falsk bild där vi blir blinda för i hur hög utsträckning män motarbetar varandra, liksom att även kvinnor motarbetar varandra...

Det andra könskriget

Fackföreningar kommer i praktiken att tappa allt sitt inflytande när det blir en fri global arbetsmarknad. Anställning i de stora mäktiga företagen tar över den roll som dagens medborgarskap har. De som inte har en plats i dessa företag blir som dagens statslösa...

Det är för mig ett mysterium att LO och Socialdemokraterna inte stoppat detta, LO kommer ju i praktiken att förlora allt inflytande på arbetsmarknaden och den s.k. svenska modellen som Löfven vurmar så starkt för kommer att bli en vacker fras utan faktiskt innehåll. Socialdemokratin kommer att implodera...

När inte längre medborgarskapet har någon mening kommer staterna att få mycket stora svårigheter att driva in inkomstskatter. Får man krav att betala skatt fortsätter man bara att migrera. I praktiken blir vårt land inte mer än ett litet landskap i FN-världen utan de gemensamma resurser och krafter som håller samman ett land...

Den fria migrationen som vi redan fått smaka på efter 2015 kommer givetvis att skapa subsamhällen och stora motsättningar mellan olika folkgrupper. Vi kommer i bästa fall få ett samhälle där en liten välbärgad elit på kanske 10% stänger in sig i gated communities och resten av människorna lämnas att klara sig bäst de kan i ett våldsamt och splittrat samhälle. De som är rika kommer att bli ännu rikare i snabbare takt än idag, medan medelklassen och de lägre socialgrupperna kommer att bli exploaterade och fattiga...

Att skriva på Global Compact överenskommelsen leder på sikt till nationens undergång som ett sammanhållet ordnat samhälle...

En stor seger för de globala företagen och bankerna över nationalstaterna

Efter andra världskriget utvecklades en allt starkare vänsterliberalism i väst-världen. Den känne-tecknades av bland annat mångkulturalism, antirasism, doktrinen om allas lika värde samt bejakade fri invandring. Vänster-liberalismens doktriner om allomfattande villkorslös generositet gav EU-eliten ett psykologiskt försvar för den lagstridiga utomeuropeiska massmigrationen som drabbat främst Tyskland och Sverige...

Med historisk självklarhet utvecklades en motrörelse – en folkets opposition mot eliten – som fått sin politiska form i partier av konservativ karaktär i flera länder. Dessa nykonservativa partier är medvetna om sitt lands historia och kultur. De motsätter sig överstatlighet och globalism och bygger på övertygelsen att varje folk har rätt till sitt eget hemland och eget styre. De opponerar sig mot en alltför kulturellt annorlunda och snabb massinvandring som riskerar bryta ner landets nationella identitet. I Sverige har oppositionen framför allt funnit sin form i Sverigedemokraterna...

​Centerpartiet, som för inte länge sedan var ett landsbygdsparti med stark nationell prägel, har under först Maud Olofssons och därefter Annie Lööfs ledarskap förändrats till ett ultraliberalt parti som bejakar globalism, mångkulturalism och öppna gränser. Annie Lööf själv är den svenska vänsterliberalismens leading lady och möjlig aspirant på statsministerposten – och samtidigt representant för den globala kapitalismen som ligger långt från socialliberalismens värderingar. Hur går den ekvationen ihop? Och hur hemma känner sig den resterande bondeförbundskärnan i det lööfska Centerpartiet...

Vad har Annie Lööf i kikarn?

 

Ja...men... jag tänker... exakt... jag vill vara tydlg... helt enkelt... hon fattar ínte... helt enkelt...

https://i.ytimg.com/vi/3jAVCha80lg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBDzGDyE56YLwc0AGxNaObj_FOrLgLördagsintervju 25 - docent Ingrid Björkman om 25 års invandringspolitik

tors 15 nov 2018Den hälsosamme ekonomisten... Mattias L. förstår hur det ligger till... "Jag har länge trott på S+C+L+MP" +V... det självklara är uppenbarat... dom goda mot dom onda... det globala mot det lokala... de öppna gränserna mot de stängda... rasblandarna mot 

rasisterna... vänstern mot högern... 

dom revolutionära mot dom konservativa... okontrollerad massinvandring mot kontrollerad fri invandring... multikulturell mångfald mot knätofsig enfald... båda trupperna formerar sig...

Det går som planerat för den blivande feodalherren... först som en sugande undervasall och vice statsminister till Stefan L... en utsugen Stefan L. utser sin efterträdare och kejsarinna... den nye feodalherren ändrar den Svenne- demografiska genuppsättningen med nytt friskt blod... inaveln med för mycket ljusblått vikingablod vitaliseras med lite mörkare... 

rödblonda Lööfar är osannolika i framtiden...

Det postmoderna degenererade Bondeförbundet passar som handen i handsken i kaosteorins flyktighet...

Trots att postmodernister skyr enkla definitioner kan begreppet ändå i allmänhet sägas kännetecknas av...

En reaktion mot modernismens strävan efter framsteg, objektivitet och förnuft... degeneration alltså...

Accepterandet av ett massmediadominerat samhälle, där det inte finns någon originalitet, bara kopior, och där parodi, satir, självreferens blir naturliga uttryckssätt...

Accepterandet av världens globalisering, decentralisering, fragmentisering och pluralism...

Idén om att allt är relativt och subjektivt, till exempel erfarenhet, mening, moral...

Som Sparreholmarn skrev igår... självklart ska kommunisten Jonas S. va med...

I pressträffarna efter den senaste talmansrundan var Jonas Sjöstedt tydlig med att hans parti kräver inflytande över den blocköver-skridande regering som Annie Lööf tänker sig...

Det är inte enbart borgerliga röster som är djupt besvikna på att Centerpartiet och Liberalerna. Men medan de borgerliga är det därför att C och L fällde Ulf Kristersson som statsminister igår, är yttersta vänstern besvikna på att Annie Lööf vill räkna bort Vänsterpartiet i den blocköver-skridande regeringen hon vill se...

Jonas Sjöstedt (V) läxade upp Lööf genom att påpeka att utan Vänsterpartiets mandat, blir det ingen blocköverskridande regering. Och Vänsterpartiet kommer att ställa hårda krav som stoppar Centerpartiets önskan om att reformera arbetsrätten...

Under pressträffen kallade Sjöstedt L och C för extrema partier eftersom de enligt honom driver en extrem ekonomisk politik. Ändå kan han tänka sig att samarbeta med dem – om vänsterpartistisk politik...

Det är Sjöstedt som räknar rätt i vilka mandat och partier som krävs för en ”blocköverskridande” regering. Utan Vänsterpartiet får S-MP-C-L bara 167 mandat. För att få majoritet krävs också Vänsterpartiet...

Sjöstedt (V): Vi kräver inflytande i Lööfs önskeregering

Kommunen har köpt Degeln av PEAB åt Sofielunds Fastigheter... om man säger så... det är väl snällt... korporationen är väl utvecklad i Flen, som bekant...

Sofielunds Fastigheter har köpt de obebyggda tomterna i kvarteret Degeln och lämnat in en bygglovsansökan...

Degelngropen borde ha fyllts med nåt för länge sen... Lotta Finstorp lockade PEAB med förmånliga villkor och kommunala stödstrumpor för drygt tio år sedan men så började marken skaka under fötterna... kanske är en ny finanskris är på gång... vem ska då betala hyrorna... tänk om skattebetalarna säger nej...

 

100 nya lägenheter och fyra butikslokaler planeras i Flens centrum

Sparreholmarn gillar också veckade fasader men den här arkitekten har fått veck på hjärnan... disharmoniskt på min ära...

Disharmoni kännetecknas av... missljud, brist på samklang, skorr, dissonans; bristande samstämmighet, oöverensstämmelse, motsättning; oenighet, missämja, konflikt, osämja, gnissel; oro, olust...

 

En stad utvecklas utifrån sina kommunikationsleder... inte tvärt om...

Damerna på SLU konstaterar mycket riktigt att järnvägen är ett jävla hinder för utvecklingen... planskilda övergångar måste bli fler... trafikinfarkten över bron tar livet av Flen om den inte opereras bort... Sh ser fem tänkbara planskilda övergångar...

SLU-damerna skriver... Järnvägen är anledningen till att Flen utvecklades men den är också en barriär som skiljer stadens norra och södra stadsdelar åt. Detta gör att rörelsemönster i staden starkt påverkas av och är anpassat efter järnvägen. Uppdelningen av Violentorget skapar en stor nivåskillnad mellan den nedre och den övre delen vilket upplevs som en barriär...

Stadsplanering

Fortsättning följer...

ons 14 nov 2018Är man ett bidragsparti som extremistcentern, då är man vänster... ty ett bidrags-samhälle kräver höga skatter... och ett bidrags-samhälle får man, vare sig man vill

eller inte... med okontrollerad massin-vandring och öppna gränser...

HAX har en rimlig syn på fri kontrollerad invandring... 

Att själv få bestämma var man vill leva och bo är en självklar del av frihetens väsen.  För att sätta något slags utgångspunkt för resonemangen i denna bloggpost...

Människor skall ha frihet att bosätta sig var de vill...

Men de har inte rätt att göra det på andras bekostnad...

Gränsen för denna frihet går – precis som gränsen för all frihet – där man kränker någon annans frihet, säkerhet eller egendom...

Nu är problemet att vi lever i en allomfattande välfärdsstat. Och man kan inte ha världens mest generösa välfärdsstat samtidigt som man har världens öppnaste gränser.

Sh tycker inte det är särskilt svårt att förstå den politiska situationen... vi måste förhålla oss till den den klassiska vänster-högerskalan eller högaskatter-lågaskatterskalan eller bidrag-sköta sig självskalan... men vi måste också förhålla oss till globalist-nationalistskalan... är man nationalist  kan ju välja sin plats på vänster-högerskalan... är man globalist och öppna gränserkramare tillhör man vänster-bidragsfolket per definition... tills samhällets resurser är uttömda...

Att Miljöpartiet och Folkpartiet är vänsterpartier

i praktiken, kan ju inte förnekas... att tidigare högerpartiet centern har blivit ett vänsterparti får man väl tillskriva globalisten i den blivande nakna kejsarinnan...

Henrik Alexandersson: Frihet, invandring, principer och verklighet

 

C och L inte borgerliga

Debatt mellan AB och GP

Göran Persson är i dag intervjuad i Dagens Industri och påpekar där att få borgerliga partier vill ha nyval. Liberalerna riskerar att hamna under fyraprocentsspärren och Moderaterna riskerar bli mindre än Sverigedemokraterna. "Jag skulle tro att de borgerliga gör väldigt mycket i slutänden för att undvika ett nyval. Kanske till och med så pass mycket att de accepterar Stefan Löfven som statsminister”, menar han...

Nu kan ju inte Moderaterna göra så mycket åt saken. Situationen är ju en direkt konsekvens av att Alliansen övergav Decemberöverens-kommelsen för några år sedan. Däremot kan Liberalerna och Jan Björklund fortfarande undvika ett nyval genom att släppa fram Stefan Löfven...

Det skulle också innebära att ett nytt konservativt block konstitueras - med SD, M och KD. Problemet är att det blocket består av två partier som gör anspråk på att leda. Och mycket talar för att det på sikt blir SD som vinner dragkampen. På sin tydlighet i bland annat migrationsfrågan...

Oddset för att Annie Lööf blir statsminister är i dag faktiskt något lägre än för att Stefan Löfven blir det. Skulle gissa att det blir Stefan Löfven och inte Annie Lööf. Däremot är det hyfsat stor sannolikhet för att det blir något slags mittenkoalition styr landet framgent. MP+L+C med stöd av S eller MP+L+S med stöd av C är de två mest rimliga lösningarna. Att det inte blir MP+L+C+S har Annie Lööf dock redan lagt fast...

Sverigedemokraterna lär ta över Moderaternas position

Vad jag kan se röstade samtliga riksdagsledamöter som de "skulle". Vilket är en imponerande prestation i ett känsligt läge. Även om det är totalt kaos i politiken verkar det som om det är ordning och reda i partierna.

Nu får vi se vad nästa steg blir...

Jag har länge trott på S+C+L+MP, men det kanske blir svårt för Jan Björklund och Liberalerna att köpa. Ett alternativ är förstås C+L+MP med stöd av S. Detta är dock en ganska svag konstellation som måste ha stöd av S i kammaren.

Samtidigt är den - precis som S+L+C+MP - stabil så länge den håller...

Vill man spå i framtiden kan man se vilka positioner partiernas ungdomsförbund intar. Tror varken CUF eller LUF längre ser S som huvudfienden i svensk politik - huvudfienden är numera Jimmy Åkesson. Och ett samarbete med S ter sig därmed som mer aptitligt för ungdomarna. Sverige går ett nytt politiskt landskap till mötes...

Partidisciplinen lever

Påståendena om att Centern – och för all del Liberalerna – begår löftesbrott idag, då de röstar mot Ulf Kristersson som statsminister, är helt enkelt inte sanna. Läget är mycket värre än så... de håller sina löften...

Redan i valrörelsen stod det klart att särskilt Centern ställde ut löften som bara kunde hållas om de höll sig borta från regeringsmakten. Partiet skulle aldrig, under några omständigheter, sitta i en regering som krävde Sverigedemokraternas stöd. Annie Lööf skulle samtidigt hellre äta upp sin högersko än ge sitt stöd till en regering där Socialdemokraterna dominerade...

Kvar fanns möjligen en öppning i enlighet med den upprivna decemberöverenskommelsen om alliansen skulle få fler mandat i riksdagen än de rödgröna. Men den öppningen krävde ganska avancerat böjande och bändande, eftersom en alliansregering med ett par mandat mer än de rödgröna ändå skulle vara beroende av att Sverigedemokraterna inte röstade med oppositionen...

Är inte det ett beroende av Sverigedemokraterna? Skulle inte det kunna användas som bas för krav och förhandlingar?Jo visst. Men kanske kunde Centern tänka bort det, med hjälp av den formellt dödförklarade decemberöverenskommelsen och en förhoppning om att Socialdemokraterna också skulle hålla fast vid den överenskommelse som redan övergivits. Vid sidan av det lilla fönstret fanns bara drömmar...

Om att Socialdemokraterna skulle bli stödparti åt alliansen. Om att Miljöpartiet skulle backa ur sin självpåtagna vänster-hemvist och dessutom dra med sig Socialdemokraterna. Om att Moderaterna och Socialdemokraterna på något sätt skulle komma överens om att släppa fram mitten och snällt se på när ett åttaprocents parti regerade, samtidigt som de själva med säkerhet dränerades på väljare åt både höger och vänster.Så var alltså läget redan inför valet, alldeles tydligt för alla som brydde sig om att titta efter. Läget efter valet är detsamma, med den skillnaden att det är allvar nu. Centern har hittills hållit alla sina löften. Det är det som är problemet. Inte motsatsen...

Så här kan man hålla på i all evighet... när verklig-heten är så jävla självklar...

Löftesrik, men resultatfattig

 

tis 13 nov 2018Min mor ärvde 35.000:- runt 1960, och Marieberg inköptes för 31.000:-…  och såldes för runt 5 miljoner i år. Mellanskillnaden kallas i princip för inflation...

Nu har du som är ung en bild av vad inflation är eller som pappa alltid sa om det faktum att pengarna alltid blir mindre och mindre värda;
De rånar oss medan vi sover! I Tyskland, som fick en hyper-inflation, blev pengarna så lite värda att det lönade sig att elda med dem. Många tror att ”eliten”, som de kriminella kallas, kommer att dra igång en hyperinflation för att den vägen betala skulder. Vi får se...

Vill du ha problem ska du umgås med problematiker, sa alltid min far och så blev det ju när vi i val efter val gav makt till folk som inte kan nånting, noll kompetens, ingen yrkeserfarenhet, ingen utbildning, nada...

Det är långt mellan Marieberg, och tillvaron där det krävs en egen hagelbössa…  men det är i tid inte ens ett helt liv, inte ens en generation. Det har dock gått fort, precis som inflationen...

 

Inflation och mitt barndomshem i Malmköping

Från en älsklig hjälplös liten gumma till en synsk rasande 

svensk viking...

Folket har fått en fascistisk härskarklass, som lever helt isolerat i sin egen lilla värld, och som ser folket som fiender. Vi ser det hos oss hur parti efter parti är regelrätt kapat, och detsamma gäller givetvis myndigheter...

Observera att träden står kvar vilket bevisar till 100% att detta är ingen skogsbrand utan en gigantisk mordbrand. Går vi tillbaks i historien handlar den nog om att utrota fattiga samt förmodligen missbrukare. Folk som har ”valt” att bo i mobila hem, och som stundtals skryter om att de ställt sig utanför samhället...

The tree pictured is burning from the inside out! Was it hit by lighting bolts generated by HAARP technology or was it hit by microwave energy from the weather weapons that caused the nano aluminum particles from the chemtrails to spontaneously combust?
Läs mer

Folkets grundproblem, förutom att man mördas, är att du inte kan gå in på en polisstation och göra en anmälan om mordbrand, och senare kallas till en rättegång där den här typen av bevisning presenteras som bilderna ovan, därför att det är The Deep State som ligger bakom. Det enda som händer är att du blir insydd på psyket, eller dödad...

Mordbranden i USA visar allvaret

I praktiken är det Alliansens framtid som det röstas om under onsdagen. Att den är under avveckling har varit uppenbart under lång tid, ingen vill bara vara den som drar ur sladden. Huvudansvariga för denna situation är onekligen Annie Lööf och Jan Björklund...

Sh tycker inte det är särskilt svårt att förstå den politiska situationen... vi måste förhålla oss till den den klassiska vänster-högerskalan eller högaskatter-lågaskatterskalan eller bidrag-sköta sig självskalan... men vi måste också förhålla oss till globalist-nationalistskalan... är man nationalist  kan ju välja sin plats på vänster-högerskalan... är man globalist och öppna gränserkramare tillhör man vänster-bidragsfolket per definition... tills samhällets resurser är uttömda...

Att Miljöpartiet och Folkpartiet är vänsterpartier

i praktiken, kan ju inte förnekas... att tidigare högerpartiet centern har blivit ett vänsterparti får man väl tillskriva globalisten i den blivande nakna kejsarinnan...

GAL-TAN- skalan... eller "grönt, alternativt och liberalt" -  "traditionellt, auktoritärt och nationalistiskt"... den kan vi glömma...

Skilsmässan mellan nationalister och globalister

Mångkulturhyllande politiker och journalister har i decennier försökt beskriva Malmö som en stad som "svartmålas". Man har försökt hävda att "media" skulle beskrivit en negativ bild av Malmö. Den prisbelönte mästerfotografen Freddy Mardells kamera och muntliga vittnesmål kan dock visa att staden är värre ute än vad någon kunnat föreställa sig i sin vildaste fantasi...

Skjutningar, våldtäkter och våld är bara en del av det stora problemet. Vad som inte syns i den skönmålande gammelmediarapporteringen, är all otrygghet som vanligt folk känner inne i de tidigare så trygga centrumområdena...

Vanliga svenskar flyr detta Malmö och in flyttar ännu fler av de som Freddy Mardell benämner som "globalister". Bidragstagande invandrare som för oväsen långt in på småtimmarna, när vanliga arbetande och skattebetalande människor försöker sova. Dessa "globalister" drygar ut sina vidlyftiga bidrag genom att pracka knark på vanliga skattebetalande arbetares barn och ungdomar...

Man påstår att man "flytt från krig", men tackar de gästfria medborgarna genom att klottra ner husfasader och trappuppgångar till den milda grad att kommunen inte har en chans att hinna sanera. Bakom den växande slummen och etablissemangets oförmåga att sätta ned foten mot dessa kolonisatörer, tar extremister mer och mer över. Allt oftare sker islamistiska, könsseparerade maktdemonstrationer i Malmö, där svartklädda och militärklädda män, för sig, och kvinnor, för sig, går och skriker ut sitt hat mot rivaliserande muslimer, Sverige och de svenska skattebetalarna...

 

https://i.ytimg.com/vi/Qa4MU37dxNk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBfIMvYO5qDHe5t6D0mJhizggz69gMångkulturella Malmös totala förfall dokumenterat

mån 12 nov 2018

Det går inte att skydda sig med foliehattar... hattar

av många helt olika 

former gjorda av aluminiumfolie tros skydda personer från globalisters hjärntvätt eller påverkan genom strålning från Aliens...

Men då luras dom, foliehattarna, för där gömmer dom all signalutrustning som behövs för att hålla kontakt med utom-jordingarna, dom humanoida reptilerna och fångvakterna hos Illuminati...

De fyras gäng som vill öppna gränserna för fri invandring...

Vi ska klara av´et, både gammal och ung, 
om vi enas och spottar i händerna.
Vi ska klara av´et, än om bördan är tung, 
så hugg i för båd´ Fosterland och Kung!

Vi alla som bor här i vårt urgamla land, 
på dess slätter, bland bergen, vid stränderna, 
vi ska klara av´et med den urgamla hand, 
som har knutit de fasta släktskapsband.

En liten bit varenda dag, med kraft och slit varenda dag.
Håll huvet högt, vrid blicken fram och bit hop alla tänderna!

Håll ut! Stå fast! Var rak! Hav mod!                                         Det ryter i vårt vikingablod...

En foliehatt har tappat har sin foliehatt... Fler kvinnor i organiserad brottslighet än man trott... en nyttig idiot som missuppfattat dom

svaga signalerna från Storebror... utan foliehatt blir det fel... klagar han...

Enligt en ny forskningsrapport är kvinnorna inom den organiserade brottsligheten och extremism-miljöer fler än man tidigare trott, rapporterar SVT Nyheter...

Nyttig idiot är en beskrivning av en person som löper andras ärenden utan att vara medveten om att så är fallet och i stället tror att det är de egna intressena som värnas...

Rapporten ”Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet” bygger på data från Säkerhetspolisen och Polismyndigheten och enligt den utgör kvinnorna 8,1 procent av de drygt 15 200 personer som finns i de två myndigheternas register. Det är inte är ovanligt att man hittar flera förmildrande omständigheter när det gäller kvinnor. Men det här håller på att förändras, i dag finns det en större medvetenhet om att kvinnor är egna aktörer, säger kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki som är en av forskarna bakom rapporten till SVT Nyheter...

En som aldrig behövt nån foliehatt...

Jag tar inga order från Storebror... påtalar den arrogante och stöddige professorn...

Professor Jordan Peterson explains why the world won't unite to solve the complex issue of climate change... 

https://i.ytimg.com/vi/pBbvehbomrY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCU4WpnlRQhLElDoZCvQ8gRii9ZCwProfessor Jordan Peterson on climate change and climate policy at the Cambridge Union

Nu är det alltså dags igen. Under de hundra år som vi haft en borgerlighet som försökt att hålla vänstern borta från makten har Centerpartiet krupit i säng med fienden inte mindre än fem gånger – och nu är den sjätte på väg. Den trofasthet som Ulf Kristersson uppvisat gentemot sin Allianspartner är bara beundransvärd till en viss gräns. Passeras denna uppväcker den bara förakt... eller än värre... löje...

Många damer är beundransvärt klarsynta och genomskådande visavi foliehatten... Många damer är dessutom förvånansvärt grymt tuffa i sina 

fördömanden av foliehatten, n'est-ce pas...

Arga Claudia de Longueville kommenterar...   Annie Lööf är stollan, som kapade ett riksdags-parti och nu, ve och fasa, vill åt posten som statsminister. Hur i hela friden gick det till? Hur kom det sig, att en veritabel tramsmaja kunde ta över och nu inte bara topprida ett riksdagsparti, utan även diktera händelse-förloppet i talmans-rundorna och därmed i praktiken regissera det sanslösa politiska spektakel, som inför öppen ridå utspelar sig i Riksdagshospitalet...Hur kunde det vara möjligt? Varför fanns det inga spärrar, som kunde ha förhindrat att en absolut gås till fjolla upphöjdes till partiledare? Varför vågade ingen protestera mot den irrationella tossans stupida visioner och bisarra idéer...

Det är inte utan, att man frågar sig hur våpet fixade en        jur. kand. Om allt gick rätt till, vilket kan betvivlas, så måste man bara undra över vilken kvalitet en sådan examen håller.
Kontrollerar inte Universitetskanslersämbetet, att de som examineras i denna disciplin är försedda med åtminstone ett uns av rationalitet och logisk skärpa...

Våp = fjolla, fjompa, mähä, mes, gås, höna, laura, lolla...

Centerpartiet har en lång historia kantad av återkommande otrohetI Lördagsintervju 33 diskuterar vi regeringens planer på att godkänna av FNs migrationsramverk "Global Compact for Migration"...

De globala företagen har bjudits in att delta i FNs arbete att ta fram ett globalt ramverk för migration. Ramverket är nu klart och regeringen planerar att underteckna detta, först den 10 december i Marrakech och sedan i FNs generalförsamling i januari 2019...

​Avtalet syftar till att ta bort hinder för global migration kopplad till arbetsmarknad och demografiska obalanser.
I avtalet förbinder sig undertecknande stater att genomföra ramverket inom sina egna länder samt på regional och global nivå. En stor mängd västländer såsom USA, Australien, Österrike, Tjeckien, Ungern m.fl. har aviserat att de drar sig ur överenskommelsen. Andra länder som diskuterar att dra sig ur är Danmark och Polen....

https://i.ytimg.com/vi/3BRRZ7My3Wg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==&rs=AOn4CLB69tfjyPnsJ0EdDnv3t7jJfjFY-ALördagsintervju 33 om Sveriges godkännade av FNs migrationsramverk

sön 11 nov 2018

Vilket är vårt gemensamma “vi”? Partierna har varit väldigt aningslösa vad gäller invandrings- och integrationspolitiken...

 

Det stora problemet i Sverige är inte Sverige-demokraterna utan att de andra partierna har lämnat walkover i helt centrala frågor som SD har lyft, som den om nationalstaten och medborgarskapet...

 

Vi hade tidigare en invandringspolitik som var nära kopplad till arbetsmarknadens behov. Det var en hårdhudad och kallhamrad inställning. Det var en självklarhet att folk kom in i jobb, lärde sig svenska och inte låg samhället till last...

Trägårdh: Stor invandring leder till polarisering

Vid Kroatiens gräns, bara 22 mil från Österrike, väntar mer än 20 000 migranter på att göra en inbrytning mot Centraleuropa...

Enligt uppgift är nästan alla beväpnade och många bär kniv. ​Kroaterna försöker hantera situationen ensamma... 

Nu kommer andra kategorier, nästan inga familjer eller kvinnor längre. 95 procent av migranterna som vill tränga in i landet är unga män, nästan alla beväpnade med knivar. En gränspolis har redan blivit knivhuggen...

Bland de migranter som väntar i Bosnien finns inga syrier längre. Massan kommer från Pakistan. Och det finns många iranier, algerier, marockaner. Deras mål är inte heller Österrike. Migranterna vill till Tyskland, vidare till skandinaviska länder. Österrike har för dem fått ett dåligt rykte...

20 000 migranter hotar storma Kroatiens gräns

Kaspar Colling Nielsen är en av Danmarks mest hyllade författare. Redan för sin förra bok om ett danskt inbördeskrig fick han mycket uppmärksamhet i hemlandet. Men hans senaste roman ”Den europeiska våren” – som nu ges ut på svenska och flera andra språk – har blivit hans definitiva genombrott...

Han utmärker sig genom sin pessimism och sitt sätt att beskriva en framtid där vi visserligen känner igen oss i en hel del men där annat har gått väldigt illa, väldigt snabbt. Och det är inte bara fantasier enligt den danske författaren...

– Det historiska maskineriet har gått i gång och vi är inne i en process som kommer att sluta med segregation och så småningom deportationer, säger han och låter därmed förstå att den katastrofala situation han målar upp i boken är något han faktiskt tror kan komma att inträffa...

”Vi är inne i en process som slutar illa”

Då avslutades The Great War, senare kallat WWI. Hundra år sedan idag...

I Paris idag sa Sveriges tf. statsminister, Stefan Löfven, och förmodligen många andra, att det var nationalism och till och med isolationistisk nationalism som orsakade kriget. Inget kan vara mer fel. False flag...

Sanningen är att det var kolonialismen och imperialismen, den tidens globalism, som tillfälligt gick på pumpen. Nu är de åter i fullt sving, men har lärt sig att de inte kan styra över folken genom att bekriga dem. Istället beljuger man dem och tillvitar dem felskyltade epitet som nationalister, extremhöger, rasister, med mera...

Räddningen för världens folk är fortfarande den egna nationen, försvarad med patriotism och ett öppet sinne för samarbeten med andra människor och nationer. Vi kanske kan kalla det för inter-nationalism, ett mellanstatligt fredsprojekt, men det kan aldrig vara den gränslöst ofria globalismen!...

1918, 11 november kl. 11.00

lör 10 nov 2018

En kejsarinna och hennes undervasall talar klarspråk... lösningen är fler invandrare att ta hand om... en gränslös invandring utan glastak som invandrarna kan slå huvet i...

Undervasallen alarmerar... Sverige och hela västvärlden är på väg mot en

katastrof och det kan vara slutet för välfärdssamhället som vi känner det...

Förut var det bara dissidenter som misstänkte att slutet var nära för välfärdssamhället...  

Anledningen är den demografiska kurvan. Gruppen äldre och barn ökar betydligt samtidigt som gruppen arbetsföra skattebetalare blir mindre och mindre. Den ekvationen går inte ihop. Inte alls.

Personalbristen är svår redan i dag och ökar kraftigt kommande år. Färre ska ta hand om fler i framtidens Sverige. Värst drabbas små kommuner i glesbygden när de få barnfamiljerna och arbetsföra flyr till storstäderna...

Vad händer med välfärden då, när ingen finns som kan arbeta i den? Det finns lösningar, men knappast populära sådana i denna populistmens tidevarv. För vilket parti kommer gå till val 2022 med krav på betydligt högre pensionsålder, fler invandrare och ökad integration? Det är nämligen vad som krävs för att ens närmelsevis minska effekterna.  För ätte-stupan kan knappast vara ett alternativ...

Höjd pensionsålder, ökad invandring och integration – vem går till val på det?

Varför är tjejer så sjåpiga och rädda för allt, inte minst för att något ska göra ont... det ska vara så. Det är ett sätt naturen har skapat för kvinnor att skydda sin viktigaste egenskap, den att föda barn. Vid grossess och barnafödande utsätter sig kvinnan för de största påfrest-ningar och risker hon normalt möter under hela sitt liv...

De flesta kvinnor gör det med stort mod och medvetenhet om den uppoffring det innebär för henne själv. Men hon gör det för mänskligheten, för det bestående i hennes samhälle. Hon gör det frivilligt, eller möjligen som ett biologiskt kall. För detta är kvinnan värd all respekt. Om hon för att fullgöra denna uppgift sjåpar sig vid andra och mindre allvarliga påfrestningar må det vara henne förlåtet...

Efter ”kvinnofrigörelsen” och p-pillrets segertåg över västvärlden har nativiteten här sjunkit så lågt att vi inte längre reproducerar oss i samma takt som vi dör. Politiskt har det fått vissa partier att söka lösningar utifrån, att importera människor från andra delar av världen. Men vi kan inte reproducera vårt eget folk med andras ungar. Går inte, omöjligt...

Vi instämmer i att kvinnor ska få göra sina egna livsval på samma villkor som män. Gott så. Men när många enskilda kvinnors fria val sammantaget resulterar i att de väljer bort det samhälle, den kultur, den utveckling som skänker dem denna frihet, då finns det anledning till eftertanke. Det påstås att när romerska kejsare triumfatoriskt firade segrar över sina motståndare körde de sina stridsvagnar på Roms gator. De lär då haft med sig en slav som upprepade varningen, memento mori. Minns att du är dödlig...

Var kan vi finna någon som på feminismens triumfvagn viskar i kvinnornas öron, minns att du är dödlig? Gärna med tillägget att enda sättet att undvika döden är att föda barn...

Som ytterligare ett indicium på denna oroväckande utveckling kunde vi tidigare i höst läsa att allt färre lågutbildade män tillåts bli fäder när kvinnorna väljer, och väljer att ransonera barnafödandet. Även guldmynt har tvenne sidor, som när kvinnor kan välja att ”gifta sig med staten”, utan att ta ansvar för det ”gemensamma hushållet”. Katerina Janouch har också gjort observationer i saken...

Feminismens segertåg

Europaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om en gemensam invandringspolitik för Europa: principer, åtgärder och verktyg... Bakom denna torra rubrik döljer sig i själva verket nationalstaterna i Europas dödsdom...

I dess sammanfattning får vi förklaringen till varför Europas folk och kultur skall utplånas:

Under pkt A i handlingsprogrammet kan vi exempelvis läsa att...

”Invandringen till EU kommer att vara en realitet så länge det finns betydande skillnader i välstånd och livskvalitet mellan EU och andra regioner i världen.”

Vad gäller den gravallvarliga rubriken, så kan vi nog ändå konstatera att politiken inte spelar någon större roll längre, allting är redan beslutat och långt kommet på vägen till att genomföras...

Inte bara Sveriges folk, utan hela Europas, har blivit grundlurade. Under de senaste decennierna har båda de forna samarbetsorganisationerna FN och EU successivt förvandlats till politiska styrorgan i syfte att införa ett globalt, totalitärt system som är lika omstörtande som den bolsjevikiska revolutionen i Ryssland för hundra år sedan. Dödsoffren, som då kunde räknas i hundratalet miljoner, kommer i framtiden att kunna räknas i miljarder istället...

Metoderna kommer att uppfattas som mer humana, istället för hängning och pistolskott kommer depopulationen att ske genom för tidig död förorsakad av manipulerade livsmedel och läkemedel, kontaminering av luft och vatten och genom att ställa folkgrupper mot varandra...

Genom att utplåna nationerna inbjuder man till fri kamp om de mest attraktiva platserna på vår jord. Allt detta regisseras under parollen Den Nya Världsordningen. Där styr en liten elit godtyckligt över liv och död. FN:s Global Compact, som skall undertecknas den 10 december, och EU:s resolution är samma andas barn. Är det så vi vill ha det, eller är det dags att reagera?

Den tysta revolutionen

Glöm inte Sixten Johanssons inlägg...

PK-KORPORATISMEN BANAR VÄG FÖR GLOBALFASCISMEN

 

 

Utrikesminister Margot Wallström fann det i veckan lämpligt att be den besökande kanadensiske psykologen Jordan B Peterson att "ta och krypa tillbaka under stenen han kom från."

Jag approprierar nu begreppet "politikerförakt" för att beskriva politiska ämbetspersoners föraktfulla uttalanden gentemot enskilda privatpersoner. Med utgångspunkt i detta problematiserar jag "virtue signalling" och det svenska likhetsidealet...

Tycker du det är angeläget att vidmakthålla ett respektfullt demokratiskt samtal snarare än att låta våra politiska ämbeten kräkas på och be meningsmotståndare krypa in under stenar...

https://i.ytimg.com/vi/nK-qGex7eFk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCVQCXKpv_nXHYJXtJCCoHhH9-PXQPOLITIKERFÖRAKT & MORAL

Politikernas förakt mot Folket... alltså...

fre 9 nov 2018

Det är nu tjugofem år sedan Sh formulerade den svenska fascism-problematiken för första gången under en tio-årig jakt efter en sjukdom som ansågs inbillad... en långsam-växande cancer som förlöstes vid

mellenieskiftet efter en förnedring

som skapat den Sh han är idag... 

Föraktet för en hjälplös människa var densamma 

då som nu när Shs svärmor... en välbärgad nittio- plussare med hjärtsvikt behandlas som en pariautstött varelse, utslagen, kastlös... efter ett sjuttiofemårigt arbetsliv...

Sixten J. skriver... min syn är att vi i väst är på väg mot en sammansmältning av socialism, liberalism, islam och rovkapitalism, som bör kallas globalfascism på grund av de centrala likheterna med den italienska fascismen. Då bryter vi också upp låsningen av begreppet...

De senaste fyra åren har Sverige framträtt som ett multikorporativt samhälle under ett centralistiskt styre med sjuklövern som enda godkända parti (med obetydlig makt i förhållande till den grandiosa självbilden och verkligheten). Den reella autoritära, elitära makten utövas på övernationella nivåer och utvecklingen går mot en expansiv och hänsynslös västlig globalfascism...

En korporation kan liknas vid ett organ i en kropp. Individerna är celler i organet, ingår på basis av till exempel yrke, etnicitet, religion, ideologi, kultur. Svenska journalister och advokater är korporationer. Klaner är korporativa (clan/kinship corporatism). Minoritets- och identitetspolitiken och identitets-bärande mobbkollektiv är korpora-tivistiska. Individcellen är identisk med organet och staten godkänner och implanterar utvalda företrädare i statskroppen...

En ism behöver i sig inte vara farlig, förrän andra faktorer tillkommer, till exempel brist på verklighetskontakt; farliga ledartyper; tvång i stället för frivillighet; storskalighet; våldsapparat eller militarisering; ensidighet i stället för balans; rigiditet i stället för mottaglighet.
Socialism och fascism brukar ses som antagonister. Men de kan byta kläder och kroppsform, kopulera och alstra hybrider. Alla ismer innehåller element även av motsatt typ, ensidighet skapar destruktivitet. I socialismens kärna ser jag mer av ordning, teoribygge och rationella element, medan fascismen har mer av kaos och organiska element, känslostyrning och patos...

PK-ismen är en idéströmning och praktik, som innehåller mest element av sistnämnda typ. Dess destruktivitet beror på tillkommande faktorer: den saknar verklighetskontakt, har underhaltiga ledare, bygger på tvång, är globalistiskt storskalig, utnyttjar våldsapparat och tankestyrning, är ensidig och rigid. Den alarmerande bilden av dagens PK-istiska media-, kultur-, akademiker- och politikerskikt visar att Sverige leds mot globalfascismens fålla...

Sixten Johansson är en pensionerad utbildare, tolk och översättare, passionerad läggare av livets pussel...


Gästskribent Sixten Johansson: PK-KORPORATISMEN BANAR VÄG FÖR GLOBALFASCISMEN

För säkerhets skull måste Sh åter förklara sin egen syn på saken... alla mänskliga kön ska vara jämnställda... är det förstått...

Erik U. skriver... Jag är inte feminist – jag är man... Måste få vara kvinnors kamp för kvinnor... Allt färre män kallar sig feminister, berättar Cecilia Djurberg (Aftonbladet 4 nov), med stöd av en ­Sifo-undersökning. Från 40 procent 2014 till 28 procent 2018. Det låter ju alarmerande. Är vi på väg in i en backlash? Har #metoo slagit tillbaka...

Sh påstår att mannen i nästan alla samhällen har haft och fortfarande har tolkningsföreträde... är det förstått... det betyder inte att andra kön ska ha tolkningsföreträde istället... det priviligierade företrädet ska inte finnas... är det förstått...

Erik U. skriver... Jag som ärligt talat, och det skäms jag över, alltid känner en viss svår-definierbar känsla av olust varje gång en man lite för entusiastiskt deklarerar sig vara feminist, är inte säker. Självklart har siffrorna säkert flera olika orsaker. Men låt mig i alla fall få introducera ytterligare en möjlig anledning till att en man inte kallar sig feminist. Det kan faktiskt vara av ren respekt för feminismen...

Själv känner jag och har arbetat nära många uttalade feminister, och håller absolut med om det allra mesta av deras samhällsanalys. Jag är också övertygad om att jämställdhet mellan kvinnor och män är en av de enskilda frågor som tydligast för ett samhälle i positiv riktning också på andra områden. Inte för att kvinnor nödvändigtvis skulle vara godare än män, det tror jag inte att de är. Utan för att det skulle utjämna en faktisk maktstruktur som skär genom hela samhället, och på det sättet öppna upp det samtal vi för om vilka vi vill vara på ett helt avgörande sätt...

Jag är också övertygad om att även män vinner på ett mer jämställt samhälle. Ändå kallar jag mig inte feminist. Varför? Därför att jag är man, och att det innebär att feminismen hotar privilegier som jag, om jag är uppriktig, inte kan bortse från att jag har. Det gör, åtminstone, min relation till den feminismen komplicerad.

Det finns en dragning åt att slänga sig med etiketter. Alla vill vi hamna på den goda sidan. Men vi måste också våga erkänna att det ibland är vi som är måltavlan för andras kamp. Den man som kallar sig feminist tycks, i mina ögon, rätt ofta vilja trolla bort den saken. 

Feminismen är i första hand kvinnors kamp för kvinnor. Den måste också få vara det, så länge de faktiska orättvisorna består. Som man kan man erkänna, hylla och stödja den kampen, men aldrig helt vara en del av den.

Kanske har en del män insett det. Inte minst det senaste året, när det blivit så tydligt hur genomgripande frågan om makten mellan könen är.

Själv respekterar jag i alla fall feminismen för mycket för att helt lättvindigt kalla mig feminist. Med den vägran säger jag också åt mina feministiska vänner att fortsätta sitt arbete, även när det innebär att det hotar mig själv.

Erik Uddenberg... konstnärlig ledare på Folkteatern Gävleborg, dramatiker och dramaturg.

Jag är inte feminist, jag är man

En tomte på loftet... en skönmålare från kommunens propagandaministerium... nya arbetstillfällen ersätter 

gamla... ett nollsummespel...

vems är förtjänsten... fastighets-ägarens eller kommunens och skattebetalarnas... i korporativismens namn... en som nöjer sig med att repetera vad han blivit tillsagd att skriva... 


En medveten förvillare eller bara en tomte på loftet... att orientera sig i tillvaron och på kartan är väl en bra grej om man inte ska tappa fotfästet... att ha koll på läget med hjälp av kvartersnamn, Kefa-huset eller Willys är ingen bra idé... alla fastigheter har ju däremot en gatuadress som alla vet, utom dom som har tomtar på loftet... då kan man använda karttjänster som hitta.se till exempel... vill man vara extra tjänstvillig och tydlig kan man visa en

kartbild som nedan...


Det förefaller som ett bra läge för Jem&Fix och Jysk, absolut... affärskedjor utan lokal ägarförankring passar väldigt bra in i Flens näringslivsstrategi...

säger näringslivschen

som inte vaknade när 

tjuvarna snodde hans

bilnycklar på köksbordet... Guttaperka-modellen har använts i alla tider mitt i Sörmland... fortsätter Mikael L. som blev av med BMWn... dom bryr sig inte om billiga bilar, klagar han... Guttaperka-modellen går ut på att dom utsocknes huvudkontoren drar i gummisnoddarna när lönsamheten är för dålig i Flen... så gjorde förra hyres-gästen, multinationella Tikkurila som drog färgfabriken till Nykvarn... vi har inte kollat hur mycket lösningsmedel dom använde... säger Eduardo L... tror du vi måste det... frågar han tomten på loftet...

Nya butiker skapar nya arbetstillfällen i Flen

Jätten Jysk och bygghandel ska sätta färg på Flen redan 2019.

 

Tikkurila: Industrifärg

Tikkurila är Nordens främsta aktör inom industrifärg, och finns representerade i 14 länder.

Puuh... det var inte Putin... såna häringa koppyrajtade bilder är väl för larviga... Sh tjänar inga pengar på vad andra hittar på... en informationssajt som Sparreholmarn ansågs ju på PUL-tiden ha ett nyhetsvärde... då kunde datainspektionen se mellan fingrarna...

Cornus slutsats kvarstår - farkosten på DN:s film är en JFD SEAL Carrier, samma individ som bloggen publicerat en film på från Lidingö, en vecka tidigare än DN:s observation. SEAL Carriern på stillbilderna ovan är sannolikt samma individ som på filmen, på grund av den svenska flaggan, och med civilklädda förare kan slutsatsen bara vara att det är James Fisher Defence Sweden AB:s egen farkost...

Som tidigare skrivet så kan det handla om kundtest, eller kundleverans, och därför är James Fisher Defence Sweden AB ointresserade av att medge att det hela handlade om deras farkost...

Den som vill ge en alternativ förklaring till en farkost som matchar profilen i låg upplösning och korrekt vinkel och skuggning, som också enligt filmen upprätthållit sig vid Lidingö runt tidpunkten, är förstås välkommen att göra det. Presentera då bättre bevismateriel, som stärker din förklaring...

2018-11-08 20:21

Närbilder JFD SEAL Carrier

2018-11-07 23:21

BREAKING: Detaljfilm på dykgruppbåten JFD Seal Carrier vid Lidingö 20:e juni

 

2018-11-06 16:21

Ubåten utanför Lidingö sannolikt DCE/James Fishers SEAL Carrier

https://i.ytimg.com/vi/3Ee3x2dsgAU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLA97Sbybc6qSb4mOFEjf3T-8N02RQBOCOR!! RAHASIA "SEAL CARRIER" Siluman Bawah Air KOPASKA TNI AL Militer Indonesia-


tors 8 nov 2018


Man behöver inte vara intelligent för att besitta klokskap... så en utrikes-ministers och en professors klokskap borde väl kunna jämföras...

Så om man bortser från intelligensnivån hos dom två, kan nog livsklokskapen jämföras någorlunda rättvist...

Radikalfeminism är en enfaldig, bitter ideologi... tycker  Jordan P. sägs det... 

det tycker nog inte den radikalfeministiska

utrikesministern... vad 

tycker ni, stora starka karlar... har ni blivit en Liten Fridolf i händerna på ett

radikalfeministiskt kvinnfolk som Selma... p.s. Sh tycker naturligtvis att könen ska vara jämställda... om ni undrar...


Margot Wallström sågar kontroversielle professorn

https://i.ytimg.com/vi/15IWB9-r07M/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLALK9E1GH9CBRErvEh-UfluqmGsIgJordan Peterson DEBATES With Intelligent Student On HATE SPEECH

Det så kallade tjänstemanna-ansvaret ska återinföras enligt ett beslut taget av riksdagen i våras. Det innebär att även mindre tjänstefel kommer bli straffbara... mycket vatten kommer att flyta under broarna innan dess...

Fullt tjänstemannansvar återinförs alltså, men det är upp till regeringen att lägga fram det lagförslag som gör detta. Så har ännu inte skett, men en enig riksdag står alltså bakom återinförandet...

Detta innebär också att du som statlig eller kommunal tjänsteman framöver kommer kunna åtalas för tjänstefel även i ringare fall. Men först ska väl ärendet begravas av en framtida regering i ett antal år av utredningar...

Det blir alltså ett personligt ansvar för tjänstemän även vid ringa tjänstefel, inklusive hanteringen av offentliga medel ("slöserier") och inte bara myndighetsutövning mot enskilda medborgare. Detta är förstås mycket positivt, då det inte bara återupprättar förtroendet för offentliganställda, utan rimligtvis även kommer leda till ansvarsfullare bruk av skattemedel, och att lagar följs. Bryter en offentlig tjänsteman mot lagen framöver, så kan vederbörande åtalas även i mindre allvarliga fall... säger Lars W. alltså och bara han...

Riksdagen har beslutat att tjänstemannaansvaret ska återinföras

Riksbanken i Stockolm... världens äldsta riksbank flyttade in i huset vid Järntorget i Gamla stan 1668...

Riksens Ständers Bank, Riksbanken, flyttade in i Södra Bankohuset på Järntorget i Gamla stan. Huset, som fortfarande finns kvar, ritades av Tessin d ä...

I norra Europa var detta den första byggnad som var avsedd enbart för bankärenden. Riksbanken hade sin verksamhet här fram till 1906. Då gick flytten till Helgeandsholmen, nuvarande Riksdagshuset. Sedan 1935 är Södra Bankohuset ett statligt byggnadsminne som idag vaktas av K G Bejemarks skulptur av Evert Taube...

​Nära Järntorget ligger restaurangen "Den Gylldene Freden" och det var Evert Taubes absoluta favoritkrog. Här var han ofta, så ofta att det fortfarande idag står ett bord i skänkrummet som var hans stambord. Han har också givit ut en hel vis- och diktsamling år 1924 med namnet "Den Gylldene Freden".

Riksbanken flyttade till Helgeandsholmen 1906... nuvarande

Riksdagshuset... bilden från den tiden...

Riksbanken flyttade från Helgeandsholmen till den 

förtjusande nybyggda villan jämte Kulturhuset och Stadsteatern vid Brunkebergstorg, 1976+... nuvarande Riksbankshuset... ingen kan väl påstå att klossen är oharmonisk... inte ens Julia C. kan väl tycka annat... inte är väl avfasningen i hushörnet skäl till att kalla huset dekonstruktionistiskt...

Varför ritar arkitekter så fula hus att de inte ens själva vill bo i dem? En orsak är att de under arkitektutbildningen utsätts för massiv hjärntvätt och kulturmarxistisk indoktrinering... att blivande arkitekter får sämre utbildning i estetiska ämnen i Sverige än i många andra länder är ingen hemlighet... om det beror på hjärntvätt är obekant för Sh...

Vi byggnadskonstruktörer tycker nog i allmänhet att funktionella stommar med en ren struktur som tar ner laster på ett lättfattligt sätt till grunden

oftast är ett harmoniskt hus... inte nödvändigtvis därmed ett vackert hus... men chansen att få till det är faen så mycket större...

Kan man tänka sig en mera harmonisk form än en egyptisk pyramid... javisst... vingar eller segel... harmonin kan ligga i helheten men den kan också ligga i detaljerna... dom fulaste husen är dom ofunktionella och dom dåligt skötta förstås...

Arkitektur, del 3: Hjärntvättade arkitekter ritar fula hus

ons 7 nov 2018

Ett samhälle där satiren begränsas är per definition en diktatur... Sveriges Radios vd Cilla Benkö skriver på Expressen Debatt om det hotfulla arbetsklimatet för världens journalister. Hon kräver att de som mördar journalister ska ställas inför rätta och dömas och mot detta kan man omöjligen invända...

 

Men låt oss stanna upp och fundera innan vi, rutinmässigt, kopplar ihop en ”uppskruvad retorik” och ”populistiska vindar” med överlagda mord. För vilka ska exakt räknas in i denna populism? Och lika viktigt: vad är den exakt... Cilla Benkö oroar sig för att om "journalister tystnar så minskar de så viktiga granskningarna av makt och miss-förhållanden som är helt grundläggande i en väl fungerande demokrati."  Debatten mår bra av stor mångfald...

Helt rätt. Måtte därför varken Joakim Lamotte eller Federico Moreno tystna. Ej heller Chang Frick eller gänget bakom ”Inte Rasist Men…” Ju större mångfald i debatten, och journalistiken/aktivismen, desto bättre. Och måtte heller aldrig satirikerna tystna. Vissa är plumpa. Andra infernaliskt utstuderade. Vissa får oss att fnissa igen-kännande. Andra får oss att famla efter luktsaltet... 

Oavsett verkshöjd behövs satirikerna som kollektiv och som expansionskärl i samhälls-debatten. Ett samhälle utan satir, eller en begränsad sådan, är nämligen per definition en diktatur...

 

Cilla Benkö skriver: "Sättet att använda sarkasm och humoristiska memes som redskap för att odla misstro mot journalister är inte så oskyldigt som det först kan verka.” Men jag tror, med förlov sagt, att Cilla kan ha missförstått många av de memes och sarkasmer hon sett sista åren. Eller i alla fall syftet bakom dem...

De är inte oskyldiga... de speglar en djup oro hos många medborgare att den svenska samhällsdebatten har blivit ängslig, förljugen och inte sällan intellektuellt ohederlig. Och vad är egentligen nästa steg i tankefiguren: ”satir är inte alltid så oskyldig som man kan tro”? Ska misshaglig satir begränsas? Ska den förbjudas? Kvalitetssäkras av staten?  Här resonerar Cilla Benkö i ett sluttande plan...

Konkreta hot mot journalister är helt förkastligt men det beramade ”hatet” måste vi komma ihåg – är alltid subjektivt. Det kan även vara nyttigt att påminna sig om att i länder som Kina och Ryssland sorteras all kritik mot makten som just ”hat och hot”.  Inga distinktioner görs. Jag blir därför orolig när en av Sveriges största mediala makthavare uttrycker sig så oprecist i frågan... 

Av Jens Ganman...

Vill SR:s vd att satiren ska styras av staten?

En satiriker av rang... om än inte i Tage Danielsson klass... så fullt läsvärd i dagens förvirrade samhälle...

Det senaste förslaget: en alliansregering som driver socialdemokratisk politik. Det anmärkningsvärda är att ungdomar och veteraner, fria moderater och fria sossar, vill samma sak: en borgerlig regering. Det är först vid en andra läsning som man anar att samma sak kan vara rätt olika...

Ungdomarna räknar upp ett antal politiska reformer som borde ske. Det gäller bland annat arbetsmarknaden och den offentliga sektorn. Veteranerna räknar istället upp ett antal politiska reformer som inte borde ske. Det gäller bland annat arbetsmarknaden och den offentliga sektorn...

De fyra socialdemokraternas idé, när man ser närmare på den, visar sig gå ut på att alliansen ska bilda regering, men i alla väsentliga avseenden föra en socialdemokratisk politik. Eller åtminstone förbinda sig att inte föra sin egen politik...

Det här landet blir faktiskt bara konstigare och konstigare. Det finns snart ingen som inte slagit dubbelknut på sig själv för att slippa hantera ett valresultat som egentligen inte är så fasligt underligt. Det är som om det finns en föreställning om att Sverige är något helt annat än resten av världen. Att det här valresultatet inte kan vara på riktigt, utan att det bara är ett slags bugg i det perfekta systemet. Att det gäller att hitta en väg förbi misstaget, tills samhällsingenjörerna rättat till det. Gissa om det kommer att hålla...

En dubbelknut till - Fokus

Det finns en teoretiskt möjlig konstruktion som skulle kunna fungera. En M+KD-regering. Men till den har C & L just stängt dörren. Och detta trots att det är det enda någor-lunda realistiska sättet att få ihop en regering som kan driva borgerlig politik...

Samtidigt kan man konstatera att Stefan Löfven noga håller sig borta från tv-kamerorna – kanske för att kunna stå vid sidan av tjäbblet, om han på något oklart sätt ändå skulle få tillfälle att gripa makten...

För SD är allt som vanligt. Allt de behöver göra är att luta sig tillbaka och låta de andra driva väljarna i deras famn. För dem är ett extraval en möjlighet, inte ett problem. SD har en politisk offerkofta stor nog att växa i...

Under tiden kan alla andra fundera över om det verkligen är så klokt att lämna samhällelig verksamhet i händerna på en inkompetent politikerkår...

Parallella samhällsfunktioner håller för övrigt redan på att byggas upp. Vaktbolag måste patrullera där polisen lyser med sin frånvaro. De som har råd (eller tjänsteförmåner) har privata sjukförsäkringar, som i vart fall ger dem tillgång till snabb och effektiv primärvård. De bättre friskolorna ger åtminstone några unga människor en chans att satsa på sina studier...

Vilket leder till att vissa får bättre säkerhet, vård och utbildning än andra. Vilket är orsakat av den härskande politiska klassens inkompetens. Den har gapat över mer än den förmår hantera. Ett vanskött, genomreglerat högskattesamhälle är förfärligt för alla – men allra mest för fattigt folk...

I mycket grova drag brukar det vara så här historien upprepar sig. Slentrian, förfall och arrogans från en överhet som lever gott på folkets bekostnad. Tills folket tröttnar och störtar de styrande. Sedan tillsätts en ny ledning, som även den så småningom drabbas av maktens berusning och övermod. Sen börjar allt om från början igen...

Inte för att jag tror att svenska folket kommer att resa sig i första taget. Men ironiskt nog tycks konflikträdsla vara en utmärkt grogrund för allvarliga samhällskonflikter...

Är C och L en rysk påverkansoperation, eller vad?

Insändare i Stureplans-kuriren...

Att överlåta Flens utveckling till våra hänryckta demokratigrupper är lovvärt men amatörmässigt och tvivelaktigt...

Han skriver... Bland annat tyckte jag det var synd att stockholmarna inte kommit hit och fångats av den livskvalitet som erbjöds. "Exempelvis av området som jag kallar Salsta Strand. Här skulle man vilja se barn leka och familjer ha picknick, liv och rörelse"...

Politiken har en enda uppgift: Flens framtid. Det är visionen om den som ska inspirera och vara ledningens nyskapelse. Härtill erfordras skaparkraft och professionalitet. Många politiker avfärdar visioner som motsats till att vara konkret och handlingskraftig. Helt fel och galet. Visionären är liksom entreprenören och konstnären starkt driven av det som ska skapas varför handlingskraft och originalitet är väsentliga egenskaper för att utforma Flens framtid...

Stig Carstensen

https://smab.imgix.net/2018/1106/0b7/0b7cc322-d20b-4c34-862c-38530a8f4f70/2/preview.jpg?w=445&h=250&fit=crop&auto=format%2Ccompress&cs=tinysrgb&crop=faces&ixlib=imgixjs-3.3.2Var finns visionerna för Flens framtid?tis 6 nov 2018

Algoritmerna som styr webbhotellets bedömning av Sparreholmarns blogg-poster och dess läsare är precis så kriminella som man kan förvänta sig av Storebrors övervaknings-metoder... vem Storebror är... vill inte Sh veta... ska ni veta...

Västerås är Sveriges sjätte största tätort... drygt 120.000 invånare...

Det totala antalet invandrare med beviljade uppe-hållstillstånd per år...

drygt 120.000 invånare... ett nytt Västerås per år... och närmar sig Uppsala...

Tror ni han lurar oss, han Gunnar S... svenska folket är väl inte självmordsbenäget... faen hörni... vi är ju vikingar...

 

https://i.ytimg.com/vi/LszOfjW72ew/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLASYRmqC4IPQNzFzkAwxyQymBEowALördagsintervju 32 med Gunnar Sandelin - Har vi EUs miniminivå?

Skuldsättningen har växt rekord-snabbt i Sverige. Men det är inte statsskulden utan den privata sektorns skulder som är den verkligt stora faran...

Hushållens skulder är skyhöga och skuldbördan speglar de skenande bostadspriserna. Samtidigt är krismedvetenheten låg. Tino Sanandaji, forskare i nationalekonomi, som väckte stor uppmärksamhet med migrationsboken Massutmaning, analyserar nu skuldfrågan i boken Tio tusen miljarder. Varför har skulderna blivit så höga? Vilka kan följderna bli? Vem bär ansvaret? Han samtalar med programledaren PJ Anders Linder...

Sh imponeras alltmer av denne unge man... 38 år... Tino Sanandaji föddes 1980 som äldsta barn i staden Sanandaj i den iranska provinsen Kurdistan och är äldre bror till Nima Sanandaji. Sanandaji beskriver själv sin familj som iransk USA-utbildad överklass där uppväxten i Teheran präglades av en upplyst ateistisk miljö med tillgång till de västerländska upplysningsidealen. Familjen flyttade till Sverige 1989 när Sanandaji var nio år gammal, främst för att slippa den ökande islamiseringen till följd av den Iranska revolutionen 1979, även om det innebar en ekonomisk nedgradering för familjen...

Sanandaj är en stad i nordvästra Iran. Den är administrativ huvudort för provinsen Kurdistan och har lite mer än 400 000 invånare...

https://i.ytimg.com/vi/GE1wn-mMnQA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCFsx06bpOJ9GPgr3VFC5zm-XF_dQVems skuld är det?

 

Den amerikanske meteorologen John Coleman avled tidigare i år, 83 år gammal. Han var en pionjär på flera sätt i sitt sätt att söka fakta om väder och klimat, samt inte minst i hur man kan presentera det på ett begripligt sätt. Därför kan man i efterhand se det som en självklarhet att han 1981 var med och grundade The Weather Channel i USA...

En person med Colemans insikt och presentationsförmåga, parad med Jordan Petersons analys- och argumentationsförmåga skulle göra stor skillnad. Se nedan i Petersons intervju/debatt om patriarkatet. I väntan på att några sådana ska komma fram, kan vi bara hoppas på att allt fler tröttnar på att inget av det alarmisterna förutspått inträffat och att slutligen alarmisterna ger upp eftersom ingen lyssnar på dem längre...

Inget ont om Peter Stilbs, han kan sin vetenskap. Men någon showman är han inte, inte heller följer han upp och klargör definitioner som Peterson. Jämför med John Coleman, Jordan Peterson eller lord Monckton. Niklas Mörner är en mycket bättre presentatör, men han är inte tillräckligt stringent. Den bästa svenska klimatrealist jag sett i rutan är utan tvekan Maggie Thauersköld, men det är länge sedan nu. Och nej, jag är inte heller någon stjärna på detta...

https://i.ytimg.com/vi/SyUDGfCNC-k/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDJVS0PhQiqjHGvOeH-4cB6Uuu5mwHow the Global Warming Scare Began

Så fjällas fula fiskar

Jo, vi har nog blivit knäppa... lite till mans... överheten med sina under-vasaller har absolut drabbats av något mer allvarligt... befarar Sh...

Jordan B Peterson gästade det svenska pratprogrammet "Skavlan". Kontrasten mellan Petersons och gästernas perspektiv utgjorde en frapperande kulturkrock, och med denna som underlag vill jag idag presentera en analys av deras samtal, vad det säger om det Svenska kynnet och vad DU kan lära dig om att bearbeta ny information för att kommunicera bättre...

Sh tycker sig ha observerat att överheten och undervasallerna fortfarande kan rabbla psalmverser... om än i någon mindre omfattning... utbudet av psalmverser har krymt oroväckande fort... alla tycks rabbla samma verser...

https://i.ytimg.com/vi/srIN7nlNuQ0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDyxf79JFOMQwX438uX07IPfdxqygJORDAN PETERSON vs SVERIGE

mån 5 nov 2018

Examensarbete 2015 för yrkes-examen på landskapsarkitekt-programmet... av

Matilda Lindström och Tina Vagner... en amatörutredning som konformerar kommunens gängse uppfattning om Flens centrum...

Vi vill rikta ett tack till Flens kommun som gett oss möjligheten att ta fram ett gestaltnings-program för Flens stadskärna, där vi fått fria tyglar att utveckla arbetet i den riktning vi själva velat. Helena Rengemo och Britt-Marie Andersson, planarkitekter på kommunen, har bidragit genom att förse oss med allt material, alla dokument och sin kunskap för att vi skulle kunna utföra detta arbete...

I vårt arbete har vi förhållit oss till och utgått ifrån kommunens dokument. Examensarbetet presenteras i två delar: dels i denna rapport som presenterar arbetets syfte, frågeställningar, mål och genomförande och dels i det färdiga gestaltningsprogrammet som är ett fristående resultat av arbetet...

För att skapa förståelse för orten och reda ut centrala begrepp har en förstudie gjorts i två delar där Flens kommuns arbete har undersökts samt en jämförande studie av andra städers gestaltningsprogram. Resultatet baseras på de studier som gjorts av Flen genom inventering, analys, stadens historia och kommunens arbete samt den jämförande studien...

Arbetet har avgränsats till att behandla Flens stadskärna och målet var att skapa ett komplett gestaltningsprogram. Ambitionen är att programmet ska kunna användas vid förnyelse och ombyggnationer i Flens stadskärna och genom de riktlinjer vi presenterar leda till en attraktivare, mer sammanhållen stadskärna med tydligare identitet...

Flens stadskärna, vilket skulle bevisas

Man behöver inte vara vara jude för att vara en global Rothschild Zionist... att sälja böcker är säkert mera lukrativt i en global miljö än i Enskede med omnejd...

Wiki skriver... Svante Weyler har utsetts till ny ordförande 2016 för Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA). Svante Weyler är förläggare och driver Weyler förlag. Han har tidigare arbetat som journalist, bland annat på Sveriges Radio. Han har även varit redaktör för Ord & Bild samt kulturskribent för Expressen och Sydsvenskan. I en tid då judar utsätts för hat för att de är judar känns uppgiften som ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism viktig, säger Svante Weyler. Antisemitismen är inte i första hand ett problem för judar. Det är ett problem för hela samhället, för alla medborgare. För mig är det också viktigt att SKMA även arbetar för att sprida kunskap om islamofobi och diskriminering av romer. Svante Weyler efterträder Willy Silberstein som lett SKMA under drygt sex år.

Willy Silberstein var ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism mellan åren 2009 till 2016. Han är bror

till journalisten Margit Silberstein... dom är riktiga judar...

Svante Weyler gör säkert en beundransvärd insats för judarna i Sverige... men i samtalet med Maria Ludvigsson borde han väl andå nämnt att alla judar inte är snälla judar... dom 

zionistiska israelerna är ju inte särskilt snälla som snor land

från palestinierna... man kan väl åtminstone ställa frågan mot vilka judehatet riktar sig emot... mot dom religiösa semiterna eller dom imperialistiska zioniterna...

Varför ökar judehatat i USA nu?

Ulf Kristersson startar nu chickenrace mot Jimmie Åkesson, genom att hota med en återgång till migrationspolitiken före 2015. Kristersson räknar med att Åkesson ska lägga ner rösterna för att slippa en mittenregering och rädda den tillfälliga, mer restriktiva migrationslagstiftningen...

Öppna gränser eller inte... det är vad allt handlar om... C, V och Mp understödda med Rothschild Zionistbankpengar... som Macron, ni vet... Öppna GränsPartiet ÖGP, den enda lösningen... då skulle åtminstone Soros bli glad... Lööfet, kommunisten och foliehatten vore en oslagbar kombination...

Stängda GränsPartiet SGP... en omöjlig kombination... dom vill ju inte prata med varandra... idkar utpressning istället...

Vad erbjuder då Kristersson Sverigedemokraterna? Svar: ett hot. Det Kristersson i praktiken säger till Åkesson är: ”om inte du släpper fram mig som statsminister kommer Sverige att nästa sommar få en mer oreglerad invandring”! Det ligger något i hotet, eftersom både C och andra partier vill luckra upp den tillfälliga lagen så att den blir mindre restriktiv. Åkesson har tidigare sagt att förslaget om en utredning inte räcker för att få Sverigedemokraternas stöd. Nu kontrar Kristersson med att gränserna kommer att öppnas, om inte Åkesson accepterar en utredning. Det är ett maktspel med höga insatser...

Kristersson hotar SD med ökad invandring

Partier som förhandlar bort förmågan att driva sin politik har förlorat sitt skäl att existera. Vågar man påminna om det, denna dag, då det antagligen drar igång på riktigt...

Till och med talmannen Andreas Norlén har tröttnat på möten nu och att be Annie Lööf försöka få ihop något är meningslöst. Det är ju Centern och Liberalerna som blockerar alla möjliga lösningar. Om de bara bestämde sig för det ena eller det andra, vore väntan över...

Så det enda rimliga är att talmannen i dag till slut sätter igång röstningsmaskineriet. Eftersom Stefan Löfven redan fällts börjar han med Ulf Kristersson.Nästan lika säkert är hur den omröstningen kommer att sluta. Centern och Liberalerna sitter kvar i sina inmålade hörn och resultatet måste då bli att de röstar ned den person som de säger sig vilja ha som statsminister. Då blir det Löfvens tur igen. Och han röstas antagligen ned, han också. Då är vi tillbaka där vi är nu, fast med två skarpa skott avlossade och bara två kvar innan det blir extraval. Det är då det verkligen börjar brännas...

Nu börjar det! Igen.

 

 

sön 4 nov 2018

Så går det till när vi som tror oss förstå svensk politik inte längre förstår något alls, skriver statsvetaren Stig-Björn Ljunggren. Egentligen gick de snett redan på valnatten. Det första som hände var att Moderaterna började yra om att statsministern minsann borde avgå. Det var den talepunkt de bestämt sig för att trumma in – i stället för »nu tar vi över!«...

Vi som agerar politiska experter – och förklarar för andra mindre vetande vad som händer – tog detta som ett startskott för en borgerlig regeringsbildning. Visst, vi tyckte det varit rimligare att Allianspartierna på en gång förkunnat sin avsikt att ta över makten, i stället för att gnälla på stackars Löfven att han måste avgå.Och nog borde det väl vara Alliansen som var gladast på valvakan och inte Socialdemokraterna som partade mest?...

Men, trodde vi experter, de borgerliga har väl naturligtvis en plan? Partierna hade nämligen i valrörelsen uttryckt sin irritation över att de tvingades svara på frågor på temat »Vem tar vem« i stället för att diskutera sakfrågor. Tids nog skulle det där med regeringsmakten fixa sig. Sedan avsatte de statsministern. Det var lite oroande för oss i expertisen. Varför gör Alliansen det om de tänkte ta över? Givetvis fanns säkert en taktisk komponent i detta. Genom att avsätta statsministern så att denne inte kunde varsla om extraval i förhandlingarna berövades Socialdemokraterna ett vapen. Dessutom visade de sina väljare att de hade handlingskraft. Men sen då? Ska inte Alliansen bilda regering?...

Så har det gått ett par månader av politisk förnedring. Talmannen har agerat sumprunkare medan partierna skvalpat runt i ett till synes meningslöst överläggande där bristen på kreativ politisk syre hela tiden är ett överhängande hot.

Den politiska klassen tvingas skamlöst leka charader inför medias kameror när de hälsar artigt på sumprunkaren för överläggningar. Medier har tjatat hål i huvudet om tänkbara konstellationer. Kommuner börjar ängslas för hur de ska kunna göra en vettig budget när staten är förlamad. Allt fler signaler hörs om att saker inte blir gjorda därför att ingen styr riket...

Sen har vi en väljarkår som börjar tröttna och rimligtvis snart ser sig om efter ett politiskt alternativ till denna dystra samling döddansare. Svensk borgerlighet har en svår tid. De har visat sig inte ha rätta virket för att bära staten. Partiledarna har ett helvete med att agera mellan ytterligheterna i sina partier, dels en ängslighet och försiktighet som riskminimerar, dels de skogstokiga aktivisterna som riskmaximerar. Det vore inte så bekymmer-samt om det inte samtidigt var så att Socialdemokraterna också har en del problem. Partiet har förvisso förstått att det gått dåligt i valet, men betraktar det mer som en tillfällig avvikelse från det normala. Och, konstaterar de med en blick ut över världen, det kunde varit värre...

Historien lär oss att när borgerlighet och socialdemokrater är usla så leder det till att de drar ner varandra. De sporrar varandra till nesligheter snarare än stordåd. Men vi har också lärt oss att vi som tror oss förstå svensk politik inte längre förstår något alls. Det är konsekvensen av att det gamla politiska landskapet är borta. Utan att något nytt kommit istället. Och i det landskapslösa tillståndet blir också expertisens förkunnelse lätt att sammanfatta: bla bla bla...

Sumprunkare var förr en yrkesbeteckning för personer som syresatte vattnet i fisksumpar eller båtar försedda med sump genom att hålla dessa i vaggning för att fiskfångsten skulle hållas vid liv...

När talmannen blir en sumprunkare

Det är naturligt att professionaliseringen av politikerklassen gör att våra folkrepresentanter får ett ökat intresse av att lång-siktigt överleva i sin roll, även om det innebär, att de därvid inte rätt representerar sina väljare. Att politikeryrket blivit en yrkeskarriär, och överlevnad då blivit fundamentalt viktig, kan dock vara ett hot mot demokratin. Det beror på, att om fortsatt verksamhet inom yrket är så väsentlig, kommer de flesta politiker att ändra och anpassa sitt beteende för att realisera det målet. Det betyder, att personliga karriärmål kan hindra politikerna att på alla vis arbeta för sina väljares intressen...

En faktor, som klart förstärker risken för detta, är den ökade toppstyrningen av partierna och riksdagsmännens stora beroende av sin partiledning för att få bra poster och – dessutom – att överhuvudtaget kvarstå som riksdagsmän. Det hindrar klart ett personligt ansvar och viljan att alltid sätta sina väljares intressen främst...

Om man tittar på riksdagsmännens självständighet, ligger den långt från modellen om den folkvalda och samvetsgranne representanten, som utifrån väljarnas synpunkter och tankar på deras intressen, gör val i politiska frågor. Dagens modell påminner mera om tränade sälar, vilka som på cirkus klappar med labbarna för de förslag partiledningarna vill föra fram...

Och genom att många riksdagsmän börjat sin karriär tidigt och därför egentligen inte haft någon nämnvärd civil karriär, vill de självfallet gärna vid utslagning få sin utkomst någonstans i den offentliga sektorn, i Europaparlamentet eller dylikt. Internationella organisationer t ex EU som andrakarriär för sparkade politiker bidrar till partiernas stöd åt de institutionerna. Det ökar dessutom ytterligare följsamheten mot partiledningen. Egennyttiga skäl kan alltså påverka riksdagsmannens attityd till omfånget av – i alla fall – delar av den offentliga (och ofantliga) sektorn...

Samma effekt gäller inom socialdemokratin, som fortfarande innehar en sektor av företag och organisationer, där vissa delvis är skattefinansierade, men vilka man praktiskt sett bestämmer över. Ifall någon tidigare folkvald önskar bli anställd där, krävs självfallet tidigare konformism. Så av många skäl är en tidsbegränsning av riksdagsmannaskapet, förtroendeuppdraget i landstinget etcetera önskvärt, så att det är möjligt för avsatta politiker att åter anknyta till en självständig civil karriär istället för att behöva snylta på skattebetalarna.

Viktiga hot mot svensk demokrati

Kan ni nåt om riksdagshuset... och medeltidsmuseet... Sh menar om pelare och balkar och bjälklag och väggar och trappor och fläktrum och sånt som vi brukar hålla på med...

när det begav sig på sjuttio-talet var vi anställda på stora företaget... då blev 

vi lite bekanta med demokratins

högborg på Heliga Andens Holme... vi kom ihop oss om ritningarna över den välkända riksgropen... innan dess hade den blivande äkta hälften lärt känna riksbankshuset bättre än dom flesta... nåja... nästan i alla fall...

Borde inte slasktrattarna få betala för att få jobba på det här kontoret... en rejäl hacka...

Shs insats var förhållandevis blygsam... var bl.a. inblandad i dokumentationen av medeltidsmurarna och diverse tillfälliga inhopp... den lilla arbets-gruppens prestigefyllda uppdrag påverkade oss 

som fanns i närheten under flera år...

Man brukar säga att gamla riksbankshuset "byggdes ut" för

att rymma en ny kammare till riksdagen istället för dom två kammrar som fanns i ursprungliga riksdagshuset... det är rättare att säga att gamla riksbankshuset "byggdes upp" några våningar...

Bild på det ursprunliga riksbankshuset... dom gamla murade ytterväggarna är orörda...

Är inte hon dö... eller åtminstone idiotförklarad av tantsnuskmedia... bortblåst från den politiska kartan efter valet av bankmannen och vänsterglobalistiske feodalherren... få ihopa det, nån som kan...

En ny opinionsmätning i Frankrike visar att ett ökat antal väljare tänker rösta på det EU-kritiska partiet Nationell Samling i valet till Europaparlamentet i maj nästa år. Nationell samling får i den senaste mätningen från Ifop fler röster än sittande presidenten Emmanuel Macrons socialliberala parti...

Nationell Samling, f.d. Nationella fronten, har för första gången i en opinionsmätning gått om president Macrons parti Republiken på väg (LREM). Mätningen som publicerades under söndagen, kommer från opinionsinstitutet Ifop och visar att 19 procent av väljarna tänker rösta på LREM, jämfört med 20 procent i augusti. Nationell samling, fick 17 procent av stödet i den förra mätningen och klättrar nu till 21 procent, rapporterar brittiska Telegraph...

Le Pens parti går om Macron i Frankrike

Marine Le Pen ordered to undergo psychiatric testing - BBC News
lör 3 nov 2018

Global Politics är en parti-politiskt obunden, vänster-orienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik...

HistorikBloggen Global Politics lanseras i oktober 2018 som en fortsättning och modernisering av bloggen Jinge.se. Ett skäl till namnbytet är bedömningen att “Global Politics” säger mer om innehållet än “Jinge.se”. Jinge är smeknamn på den person som en gång startade den bloggen. Jinge.se finns kvar som arkiv, med hänvisning till denna blogg...

Välkommen till Global Politics!

Anders Romelsjö (red) - 30 oktober, 2018

Anders R. går nu direkt vidare med andra delen av Alf Hornborgs artikel i Ordfront. Alf H. är sedan 1993 professor i humanekologi vid universitetet i Lund... Artikeln är för lång för att sammanfattas av Sh... några axplock emellertid...

Rosling, Pinker, Norberg och andra nyliberala optimister tänker sig därför att tillväxt och teknikutveckling är bra för miljön, snarare än en destruktiv kraft. Ju högre BNP, desto bättre för miljön. Men tänk om det är precis tvärtom? Tänk om det är just drivkrafterna bakom människans framsteg som samtidigt gör oss så sårbara?...

Det är paradoxalt att framtidsoptimister som Pinker och Norberg beklagar sig över den illavarslande framväxten av nationalism och protektionism i vår tid. För Pinker verkar begreppet »liberal« i den moraliska betydelsen att man förespråkar demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter vara synonymt med »liberal« i betydelsen att man förespråkar frihandel. Men det finns inget enkelt samband mellan moral och handelspolitik. När vi tänker på vilket lidande globaliseringen har åsamkat världssamhällets periferi sedan 1800-talet blir det uppenbart vilseledande att hävda att centrala humanistiska värden som den »gyllene regeln« hör ihop med liberal handelspolitik...

Det vansinniga “Business as usual” – om Hans Roslings glättiga världsbild....


Att följa intervjuer och resonemang från de gamla partierna i dessa tider av regeringsbildning är tragi-komiskt. Självbedrägeriet dominerar och gör partierna mer vilsna och förvirrade än vad de behövt vara...

För mig är politik alltid en delikat balansgång mellan värderingar och pragmatism. Det gamla ordspråket ”Det bästa får inte bli det godas fiende” borde i dessa dagar hänga broderade på alla partikansliers väggar, eller finnas som skärmsläckare på partiernas datorer...

De gamla maktpartierna låter nu bagateller om vem som pratar med vem skymma möjligheterna att genomföra den egna sakpolitiken i regerings-ställning. Man har reducerat regeringsmakten till en etikettsfråga: kan man umgås med och tala med Sverigedemokrater som folket i val tvingat in i de fina salonger...

Diskussionen nu är hög grad densamma som 1917 då ett nytt parti ur folkdjupet gjorde anspråk på makt genom den utvidgade rösträtten. Socialdemokraterna beskrevs av dåtidens etablissemang så som Sverigedemokraterna beskrivs idag: som ”opålitliga”, ”extremistiska”, ”omstörtande” och ”farliga”...

Man målade faan på väggen. Men tack vare en pragmatisk näringslivshöger började man samtala och Sverige undvek att dras in i kommunistiska revolutioner (Ryssland) eller inbördeskrig (Finland)...

Hur inskränkt dagens besuttna makthavare är återstår att se. Men tecknen på ett omfattande självbedrägeri är många...

Partierna bågnar av osorterat självbedrägeri

Själv fascineras jag mest av Petersons förmåga att få män, i synnerhet unga män, att läsa, ta del av och diskutera filosofiska och teologiska resonemang – låt vara i en populär version, men ändå. Petersons karakteristiska blandning av konventionell livsvisdom, psykologi, personliga anekdoter, bibliska berättelser och filosofiska resonemang slår an en sträng hos en mycket stor grupp människor som sannolikt inte läser vare sig Kant eller Nietzsche till vardags...

Det kan rimligtvis inte vara varken Petersons livsregler eller hans boktips som provocerar den svenska offentligheten. Nej, allt handlar naturligtvis om Petersons, i den svenska kontexten, chockerande inställning till kön. Peterson menar helt enkelt att det finns biologiska skillnader mellan könen som leder till att män och kvinnor gör olika typer av val i livet. Hur kan detta vara så provocerande?...

I vanlig ordning handlar det naturligtvis om en skriande brist på a) kunskap och b) reflektion. I just det här fallet handlar det om att förstå skillnaden mellan disposition och determination. Män och kvinnor är disponerade att välja olika vägar i livet. Fler kvinnor än män väljer exempelvis yrken av vårdande karaktär. Det innebär naturligtvis inte att kvinnor är determinerade – ödesbestämda – att välja just den här typen av arbete. Kvinnor kan naturligtvis också välja att bli ingenjörer eller yrkesmilitärer, om de vill...

Det faktum att majoriteten av alla män och kvinnor väljer yrke och sysselsättning tämligen könsstereotypt innebär inte att män och kvinnor bör välja utbildning och yrke könsstereotypt. Det har Peterson aldrig påstått. Däremot har han påstått att det inte är fel om en kvinna väljer att bli sjuksköterska och en man blir asfaltläggare. Det står helt enkelt var och en fritt att själv välja hur de vill leva sina liv. Tänk att ett budskap om individens förmåga till och rätt att göra egna, fria val kan vara så provocerande för en ”liberal” som Annie Lööf...

Varför provocerar Jordan B Peterson?

Den välkände psykologi-professorn Jordan Peterson hade knappt satt fötterna på skandinavisk mark förrän han slaktade minst två heliga folkhems-kor...

"Världen idag" är en svensk dagstidning med självbetecknad oberoende evangelisk-karismatisk, värdekonservativ profil. Ledar-redaktionen och flera krönikörer har uppvisat stöd för Alliansen och Kristdemokraterna, men tagit avstånd från Sverigedemokraterna och ofta kritiserat Vänsterpartiet...

Tidningen har band till Livets Ord, och har även många läsare inom Pingströrelsen, Evangeliska Frikyrkan, Svenska kyrkan, exempelvis Oasrörelsen, Equmeniakyrkan och fristående karismatiska församlingar, där många medlemmar är influerade av trosrörelsen...Det populära programmet Skavlan var skådeplatsen för dramat...

Allt hade varit så finstämt och trevligt. Centerns partiledare Annie Lööf var på besök och fick trevliga frågor om både ditten och datten. Om livets utmaningar och segrar, både som partiledare och i det privata...

Men så gör den Sverigeaktuelle psykologi-professorn Jordan Peterson entré, och tonläget ändras omedelbart. Det är också nu slakten av heliga kor inleds. Och först in i slaktbåset är den heliga kvoteringsivern. Jordan Peterson får nämligen frågan: ”Varför anser du att jämställdhet mellan könen kan bli ett problem?” Nu anser inte Peterson det, så han för ett principiellt resonemang där han beskriver skillnaden mellan lika möjligheter och lika utfall. Att stödja principen om lika möjligheter för kvinnor och män är fantastiskt, menar han. Att däremot sträva efter lika utfall bland kvinnor och män är både dåraktigt, farligt och omöjligt, enligt professorn...

Anledningen till att folk blir provocerade av Jordan Petersons budskap är rimligen för att han säger obekväma sanningar, som underminerar klåfingrighet i familjepolitiken och annat. Men hans rättframma budskap är på många sätt friskt och befriande för en räddhågsen kultur som vår. Fredagsunderhållning när den är som bäst...

 

Jordan Peterson och hans provocerande fakta om kön

Världen idag – Wikipedia

Världen idag - hemsidafre 2 nov 2018

En brasklapp... Arkitekter är maktlösa, köpta undervasaller

till dom som har pengarna... Arkitektkåren ritar fyrkantiga lådor åt andra men väljer att själva bo i gamla klassiska hus. I det här blogginlägget kan du se prov på den speciella dubbelmoral som frodas bland arkitekterna. I den stora grupp hycklare i samhället som säger en sak och gör det motsatta intar arkitekt-kåren en framskjuten plats...

All erfarenhet och tillgängliga fakta visar att människor vill ha trivsamma, traditionella stadsmiljöer och mår bra av kulturvärdet i en bebyggelse som har fått växa fram organiskt under lång tid...

Folk i allmänhet vill bland annat ha en klassisk gatustruktur där man lätt kan röra sig till fots, kombinerad med en högkvalitativ kollektivtrafik. Arkitekturen ska vara traditionell och anknyta till platsens unika identitet...

Arkitektur, del 2: Arkitekterna ritar lådor – som de inte själva vill bo i

Förr eller senare måste tjänstemän straffas för sina lögner... Tino S. ifrågasätter Malin Blomgrens skön-målning... Han poängterar att den andel som går vidare till riktiga jobb har legat stabilt kring fyra till åtta procent i flera år... 

Malin B. säger... Allt fler nyanlända får jobb efter att ha genomgått Arbets-förmedlingens tvååriga program för att lotsa nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden, enligt myndigheten. Hittills i år har 44 procent fått jobb eller börjat studera 90 dagar efter det att de lämnat programmet. Samma period förra året var motsvarande siffra knappt 32 procent.

”Resultaten inom etableringsuppdraget för nyanlända har förbättrats varje år sedan Arbetsförmedlingen fick uppdraget 2010. Fler än någonsin får nu jobb eller börjar studera”, säger Malin Blomgren, chef för enheten integration och etablering på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande...

Totalt är 60 000 personer inskrivna i programmet. Som mest var antalet 77 000, sommaren 2017...

Arbetsförmedlingen går ut med detta regelbundet, och tricket är alltid samma: 44 procent är riktiga jobb *plus* studier *plus* arbetsmarknadsåtgärder, där ökningen inte är riktiga jobben. Endast 7 procent går vidare till “arbete utan stöd“, dvs riktiga jobb som genererar skattepengar snarare än bidragsjobb försörjd av skattebetalare, vilket är en minskning från 8 procent sist...

Det är exakt samma trick varje gång, de kallar skatte-finansierade åtgärder ”jobb” eller ”sysselsättning” trots att andel nyanlända i riktiga jobb inte ökar...

Arbetsförmedlingen skryter om fler jobb för nyanlända – sågas ...Att inte korporativismen...

Corporate Fascism används av intellektuella är konstigt...  Att framgångsrika och förmögna människor öppet propagerar för vänsterpolitik uppfattas ofta som ett utslag av genuinitet. När någon som själv lever på skattepengar förespråkar vänsterpolitik, är detta ett tämligen uppenbart utslag av att det är egenintresset och inte någon altruism som ligger bakom ställningstagandet. När däremot den besuttne öppet förespråkar vänsterpolitik, har vederbörande till synes allt att förlora på detta. Detta tolkas ofta som ett tecken på äkthet, eftersom personen i fråga då tycks leva som han eller hon lär...

Denna genuinitet utgör dock så gott som alltid en illusion. De Silicon Valley-miljardärer med högljudda demokratiska sympatier som under senare år blivit en viktig maktfaktor, berörs varken av republikanska skattesänkningar eller demokratiska skattehöjningar. För personer i deras ställning är möjligheterna att göra avdrag, utnyttja kryphål i skattelagstiftningen och via allehanda finansiella upplägg på annat sätt undvika att betala skatt oändliga. De utgör ett det neofeodala samhällets frälse, och är i egenskap av sådant immuna mot vänsterpolitik...

När dessa miljardärer argumenterar för vänsterpolitik, är det vänsterpolitik för andra de förespråkar. Själva har de inga som helst planer på att bli drabbade – skickliga revisorer ser effektivt till att den egna ekonomin inte drabbas av den omfördelningspolitik man förespråkar. Vad företagen dessa miljardärer driver beträffar, kan man inte bara utnyttja upplägg liknande de ägarna använder sig av för att minimera sina skatteutgifter. Dessa företag är därtill globala, vilket i praktiken innebär att de dotter- eller ägarbolag i vilka vinsterna hamnar kan placeras i skatteparadis...

Neofeodalismen och den besuttna vänstern

Branschen som frodas i Eskilstuna... Ett av de mer uppenbara exemplen på detta är de svågerkapitalister som har som affärsidé att berika sig på skattepengar. Branschen består av allt ifrån regelrätta bedragare till företag som fyller en viktig funktion, men förenas av att man vänder sig till "kunder" som köper varor och tjänster för andras pengar. Då andras pengar (åtminstone ur svågerkapitalistens perspektiv) är en närmast outsinlig resurs, och då de "kunder" som gör katastrofala inköp ej personligen drabbas av dessa, präglas branschen av synnerligen osunda incitamentsstrukturer...

Dessa incitamentsstrukturer gör det ofta lätt att snabbt tjäna stora pengar, även för den företagare som tillhandahåller en undermålig produkt eller kontraproduktiv tjänst. Branschen har därför uppvisat en snabb tillväxt, och är idag en viktig maktfaktor med horder av lobbyister och betalda opinionsbildare. Vad mer är, branschens logik skapar inte sällan incitament för företagande som till sin natur är direkt kapitalförstörande, och således också befinner sig i motsatsförhållande till vad som ligger i skattebetalarnas intresse...

Intressant nog har under de senaste åren emellertid just denna branschs fortsatta tillväxt utmålats som den viktigaste striden för den svenska borgerligheten att ta, samtidigt som intresset för mer traditionella högerfrågor som skattesänkningar, avregleringar och frihet svalnat betydligt. Därtill rekryterar PR-byråer som Kreab och Prime den ena ex-politikern efter den andra, med löften om löner höga nog att räcka till såväl Djursholmsvillor och fina bilar som en synnerligen Facebookvänlig livsstil. Dessa glassiga rekryteringar bottnar inte i att man söker kompetens i egentlig mening, utan i att man söker informella makthavare med omfattande politiska kontaktnät. Dessa kontaktnät, hoppas man, kommer garantera att flödet av skattepengar in på de egna bankkontona inte sinar...

Neofeodalismen och högern

Kommunala bolaget i Eskilstuna köpte våtservetter för 90 000 kronor: "Klart vi känner oss lurade"

Bluffen: Eskilstuna kommun köpte vägsalt för 135 kronor kilot

tors 1 nov 2018

I mer än ett halvt sekel har arkitekter i maskopi med politiker och byggherrar begått lustmord på våra städer. Gamla vackra stads-kärnor har skövlats och ersatts med människofientlig mardrömsarkitektur i glas och betong. Det här är den första av tre krönikor om arkitektur...

Det finns ett namn på den här sortens vandalism... det är kulturmarxism, som i utformningen och byggandet av den miljö vi ska leva i tvingar på oss sina omänskliga ideal. Och politikerna har gett och ger den här extrema, modernistiska inriktningen fria händer. Massakern på de svenska stadskärnorna under sju decennier har bara sin motsvarighet i städer som har härjats av krig...

Upproret skriver... På en tågresa mellan Uppsala och Strängnäs i juni 1942 satt den inkallade Ulf Peder Olrog. På tåget träffade han en kvinna som var på väg hem till Flen. Mötet gav senare inspiration till låten “Violen från Flen”. Detta möte är av största betydelse för Flen då det tycks vara det enda staden är känd för. Till och med stadsvapnet har violen i sig och någonstans kan man också hitta Violentorget...

Violerna på torget har dock sedan länge vissnat, precis som staden i allmänhet efter att den drabbades av modernismen under 1960- och 70-talet. I det här betonglandskapet kan inga blommor överleva. Det fanns långt gångna planer på att Flen skulle få en rejäl uppfräschning och nya shoppingcenter i samband med byggboomen under slutet av 1990-talet. Istället kom finanskrisen och grusade hoppet för stackars Flen. I flera år gapade stora betongskelett tomma och förfulade ännu mer innan någon fick råd att bygga färdigt de redan påbörjade husen...

Kulturmarxisternas mord på våra städer

Stadsplanering

Fortsättning följer...

Fortsättning