Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar Emeritusar fria Västimperiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Medborgarn och kompisen Sparreholmarn lyssnar och ​iakttar...

  

Arkiv Sparreholmarn uppdat. dec 2020

 

Blitzortung    Animerade väderkartor

      

Plattformar   Global map of wind  

Hitta... Wikipedia... Metapedia... Unionpedia...

Coronakurva     Veckonummer - Kalender 2020

Ny svensk sajt bevakar smittans utveckling i Sverige

Plattformar 

Plattformar för ventilation

Aereco Ventilation AB


Del 2 - GRUNDLÄGGANDE OM VENTILATION ... - YouTube

 

tis 2 febr 2021

X

X

X

De gullar med gangsters - Samtidigt 118 - YouTube

GameStop-revolten mot Wall Street | Bernpaintner gästar ...

 

 

'

Det finns ett utbrett missnöje när det gäller maten inom äldreomsorgen... skriver Anna Hubsch i en fördjupad studie på Äckel-kuriren... Måltiderna inom äldreom-sorgen har många brister. Både de äldre och personalen är missnöjd enligt uppgifter till tidningen. "Ingen nyhet för oss att det finns mycket att jobba på." säger Karin Lundell, kommunens chefskock...

Måltiderna i äldreomsorgen liknas vid utfodring – Ekuriren

 

En ny utredning om måltiderna inom kommunens äldreomsorg visar på problem inom många områden. Det finns ett utbrett missnöje bland både de äldre som äter maten och personal inom kök och omsorg. I utredningen liknas måltiderna vid utfodring där löpandebandprincipen är allmänt rådande. Utredaren konstaterar att måltidskvalitet inte kan säkras med det nuvarande systemet. Det är en extern utredare som har skrivit rapporten. Hon har under utredningen gjort observationer och talat med måltidsgäster, personal inom kök och omsorg och nyckelpersoner.

Det är ingen nyhet för oss att det finns mycket att jobba på. Jag har efterfrågat en utredning i många år. Det är värdefullt att någon utifrån har gjort utredningen med ett fräscht öga, säger Karin Lundell, kommunens måltidschef. Hon säger vidare att måltidsutredningen nu ska användas som ett arbetsredskap...

Vad säger du om att måltiderna liknas vid utfodring, är det så illa?

Jag kan i detalj inte kommentera vad som försiggår på olika avdelningar men jag vet att omvårdnadspersonal inte har mycket utbildning i måltidsservering. Om personalen upplever måltiderna som ett betungande moment under en lång arbetsdag är det inte lätt. Det gäller att medarbetarna har möjlighet att skapa en trevlig matstund för de äldre.

Hur ska ni förbättra måltiderna inom äldreomsorgen?

– För det första ska vi arbeta tillsammans med socialkontoret och det börjar vi med redan denna vecka. Vi kommer att utgå från måltidsutredningen men också från det måltidspolitiska programmet jag håller på att skriva fram. Det är ett politiskt styrdokument där alla mat- och måltidsrelaterade händelser i kommunala förskolor, skolor och äldreomsorg ska finnas med. Programmet ska upp i kommunfullmäktige för beslut, troligtvis i vår.

Finns det tankar om att laga maten på äldreboendena?

– Vi har en generell önskan från politiker och oss på måltid att man ska kunna laga maten så nära matgästerna som möjligt, men det innebär väldigt stora investeringar. Jag tror att det finns en utvecklingspotential i att fortsätta att laga maten på en plats och köra ut den. Även om det finns ett kök i huset på äldreboendena så måste maten packas i värmeboxar och skickas ut på avdelningarna.

Enligt utredaren säkerställs inte ekonomisk hushållning.

Vi vet att vi har ett högt matsvinn. Det har att göra med kommunikation men också med det system vi har när vi skickar maten från ett tillagningskök. Det stora problemet är inte ekonomin utan näringsförlusten. Vi vet ju vilken energi de äldre behöver och kastas mat är det en näringsförlust.

Socialnämnden fick måltidsutredningen presenterad för sig på sitt möte nyligen.

Jag har gett socialchefen i uppdrag att presentera en åtgärdsplan över vad som är på gång nu och senare för att komma åt brister. Det är ett arbete som ska ske i samarbete med teknik- och servicekontoret. Mat och måltidsmiljö är en politisk prioritering i verksamhetsplanen för 2021, säger Bodil Mellgren (S), socialnämndens ordförande.

Visste ni i nämnden att det är så illa som måltidsutredningen visar?

Vissa saker har vi känt till genom bland annat socialstyrelsens enkäter som går ut till äldreboendena. Allt är ingen ny problematik. Redan i februari förra året presenterade socialkontoret tillsammans med teknik- och servicekontoret en utredning och då beslutade socialnämnden att frågan skulle utredas vidare.

Så ska en måltid se ut

Livsmedelsverket har tagit fram en måltidsmodell i form av ett pussel.

Modellen består av sex områden, som alla är viktiga för att den som äter ska må bra av maten.

Måltiden ska vara god, näringsriktig, trivsam, hållbar, säker och integrerad.

Modellen ska kunna användas i planering och uppföljning av den offentliga måltidsverksamheten.

Källa: Livsmedelsverket.

En som gärna kryper ner i samma säng som förvaltarna när det gäller...

X

X


Korruption bland chefer i Eskilstuna. - YouTube

 

Titta senarepixel-vfl3z5WfW

mqdefaultJ.J. Cale - People Lie

 

 


Well, you can talk to the governor, talk to a prince
Talk to a preacher or the president
Some people lie, some people lie and deceive
When they say one thing, they mean something else completely


I had me a woman, loved me to begin
Two days later she was with another man
Some people lie, some people lie and deceive
But sometime later, they'll get theirs, yes sirree


Well, I bought me a new car, a limo, no doubt
The wheels fell off, the salesman he was out
People lie, people lie and deceive
When they say one thing, they mean something else completely


The bottom line, you understand
When some people talk, you can't believe what they're saying,  People lie, people lie and deceive
When they say one thing, they mean something else completely

Rupert Murdoch är grundare och huvudägare av, styrelse-ordförande i, samt VD för News Corporation, ett av världens mest inflytelserika medieföretag. De av honom kontrollerade medierna spänner ett brett fält, men inkluderar flera med en folklig, populistisk prägel...

 

Rupert Murdoch – Wikipedia

Han kontrollerar bland annat den brittiska kvällstidningen The Sun som med en upplaga på 3,2 miljoner är den största engelskspråkiga tidningen. Den har på sidan tre en topless-modell ("Page 3 Girl"), vilket introducerades av Murdoch i början av 1970-talet. Murdoch bor sedan 1974 i New York och är amerikansk medborgare sedan 1985.

Murdoch har ofta använt vinsten från sina företag för att förvärva förlusttyngda företag och sedan vända dem till vinst. Viktiga faktorer har varit ett intresse för att utnyttja den senaste tekniken och en benägenhet att alltid anpassa innehållet till konsumenternas önskemål...

Politiskt är Murdoch känd för att vara konservativ och ledarsidorna på hans tidningar är i allmänhet mycket USA- och Israelvänliga. Ledarsidorna på samtliga 175 tidningar som kontrolleras av Murdoch stödde en invasion av Irak månaderna innan kriget inleddes år 2003. Han har även anklagats för att i praktiken censurera sina egna tidningar gällande Israel...

Det har rapporterats i media att Rupert Murdoch har haft hemliga möten med högt uppsatta politiker som själva vägrat ge raka svar på vad de har diskuterat. I urval kan nämnas: Australiens tidigare premiärminister Kevin Rudd och Storbritanniens premiärminister David Cameron. Det har även framkommit att Tony Blair ringde tre telefonsamtal till Rupert Murdoch under de nio dagar som föregick invasionen av Irak...

Did Jen Psaki Just Encourage Big Tech Social ... - YouTube

White House accused of screening reporter questions, 'The ...Psaki faces criticism after appearing to 'mock ... - YouTube

 

mån 1 febr 2021

Det spelar ingen roll vad man anser om Donald Trump som person. Att en rad olika Big Tech-bolag tillsammans kunde koordinera och ta bort USA:s president från alla plattformar borde göra alla oroliga. Det menar amerikanske programledaren och entreprenören Dave Rubin. – Det här är vår tids strid, säger Rubin i en intervju med Nyheter Idags Pelle Zackrisson...

Dave Rubin: Yttrandefriheten har aldrig varit svagare i USA

I en längre intervju med Nyheter Idag kommenterar Dave Rubin hur han anser att yttrandefriheten är satt under press av stora sociala medieplattformar som Facebook, Google och Twitter. Yttrandefrihet som idé, som princip är nog i sitt svagaste tillstånd sedan USA grundades. USA:s grundlagsfäder hade den briljanta idén att skriva Bill of Rights (grundlagsfästa rättigheter) och det första tillägget som säger att staten inte kan ta din yttrandefrihet ifrån dig, säger Dave Rubin. Sedan grundandet av USA för över 250 år sedan så är attackerna mot yttrandefriheten den farligaste någonsin på grund av det element som Big Tech för med sig, säger Dave Rubin...

 

Det verkliga hotet mot yttrandefrihet och utbyte av idéer kommer från att det finns tre-fyra gigantiska företag som har möjlighet att bestämma vem och vad som får sägas. I en koordinerad insats plockade de bort USA:s president. Rubin berättar också om sin eget projekt, Locals.com en sociala medier-plattform med en Patreon-liknande prenumerationsfunktion.  Andra ämnen i intervjun:

Den libertarianske ikonen Ron Paul, hur det Demokratiska partiet valt identitetspolitiken före traditionell politik, Bidens chanser att ena USA och hur vi hamnat i en era med digitala bokbål. Köp Dave Rubins bok ”Don’t burn this book” som inbunden eller som e-bok.

Dave Rubin: Yttrandefriheten har aldrig varit svagare

'Can't impeach that man,' Biden kneels before ... - YouTubeTrump Nominated for Nobel Prize; Trump Names ... - YouTubeExposing How Antifa Normalized Political Violence ... - YouTubeSHOCKING NEW INFORMATION IS COMING OUT ... - YouTub

Why News Doesn't Show This Biden Clip & Hilarious GameStop Theories

I denna andra del av programmet, där Mikael Willgert möter Jacob Nordangård för att diskutera "Den Globala Statskuppen", börjar vi med att diskutera hur det kommer sig att de globala storföre-tagarna och internationella finans-intressena har kommit att gilla socialism...


Jacob beskriver att det har uppstått ett samarbete mellan dessa intressen och de politiska makthavarna, som lägger stora beställningar till deras bolag och lånar upp pengar i deras banker. Man kan undra om det har blivit "omodernt" att sälja varor till konsumenter om man istället kan låta politikerna samla in konsumenternas pengar och att politikerna därefter lägger sina beställningar...

Ett exempel är vaccinerna som ska bekostas med skattepengar, istället för att de som vaccineras får betala. Jacob menar att mycket av detta drivs av en slags korruption som handlar om att de som inte ställer upp på kraven, blir av med sitt jobb eller får sin karriär förstörd...

Jacob beskriver Donald Trumps ställning i dessa frågor, och han berättar att många av Trumps närmaste befattningshavare har starka kopplingar till World Economic Forum. Vi kommer in på Bill och Melinda Gates arbete med att införa vaccinering.
Jacob bekräftar att det finns uppgifter om att personer efter vaccination har blivit sterila. Personer i Afrika har använts som testobjekt. Jacob ser inte Bill Gates som den välgörare han framställs som. Ingen enstaka person bör ha en sådan makt. Bill och Melinda Gates fond är världens största fond...

Svininfluensan kunde år 2009 deklareras som en pandemi. Det berodde på att definitionen av pandemi ändrats precis innan. En pandemi behövde inte längre klassas som ett virus som ger död eller sjukdom vilket också ledde till att våra beställningar av miljontals doser vaccin levererades, eftersom leverans av dessa beställningar var kopplade till att det klassats som en pandemi...

Vi avslutar med att diskutera de förberedelser som har vidtagits genom scenariostudier av ett cyberkrig. World Economic Forum har studerat möjligheterna att få internet att sluta fungera genom cyberattacker. Skulle internet sluta fungera kan det också resultera i att elförsörjning och dricksvattenförsörjning slutar fungera. Även telefon, datakommunikation och betalningstjänster kan upphöra. Vi konstaterar avslutningsvis att det var bra att det förbud mot vedspisar som planerades för något år sedan, inte genomfördes...Snaran runt halsen på den Djupa Staten - Carl ... - YouTube

Den globala statskuppen - Del 2. Jacob Nordangård i fjärde statsmakten 81.

Nazistiska rötter del 1 - Undermåliga människor - Julia Caesar i Swebbtv embeddedIngrid & Maria: Putin vs globalisterna, BLM prisas ... - YouTubIntervju med författare och redaktör Ingemar ... - YouTube

sön 31 jan 2021

Fox är absolut en konservativ platt-form... det hindrar inte att ägaren Rupert Murdoch tillhör Big Globalists Deep States feodala rövarbaroner... nog ser ni vart det rullar gott folk... implementeringen av feodalismen har kommit en bra bit på väg...

Automatisk översättning...                  Fox News , officiellt Fox News Channel , förkortad FNC och allmänt känd som Fox , är en amerikansk multinationell konservativ kabelnyhetstv-kanal baserad i New York City . Det ägs av Fox News Media, som i sig ägs av Fox Corporation. Den kanal sänder primärt från studior på 1211 Avenue of the Americas i centrala Manhattan. Fox News tillhandahåller tjänster till 86 länder och utomeuropeiska territorier över hela världen, med internationella sändningar med Fox Extra-segment under annonspauser...

Kanalen skapades av den australisk-amerikanska mediemogulen Rupert Murdoch för att vädja till en konservativ publik och anställde före detta republikansk mediekonsult och CNBC- chef Roger Ailes som grundande VD. Den lanserades den 7 oktober 1996 till 17 miljoner kabelabonnenter . Fox News växte under slutet av 1990- och 2000-talet till att bli det dominerande prenumerationsnyhets-nätverket i USA. Från och med september 2018 fick cirka 87 118 000 amerikanska hushåll (90,8% av tv-abonnenterna) Fox News. Under 2019 var Fox News det högsta rankade kabelnätet med i genomsnitt 2,5 miljoner tittare. ​Murdoch är den nuvarande verkställande ordföranden och Suzanne Scott är VD...

Fox News har beskrivits som praktiserande av partisk rapportering till förmån för det republikanska partiet , dess politiker och konservativa orsaker medan de skildrar demokratiska partiet i ett negativt ljus. ​Kritiker har citerat kanalen som skadlig för integriteten hos nyheter totalt sett. ​Fox News officiella ståndpunkt är att nyhetsrapportering fungerar oberoende av dess uppfattning och kommentarprogrammering , och har förnekat partiskhet i nyhetsrapportering, även om tidigare anställda har sagt att Fox beordrade dem att "snedställa nyheterna till förmån för konservativa ". UnderDonald Trumps ordförandeskap , sade observatörer att det finns en uttalad tendens hos Fox News Channel att fungera som ett "munstycke" för administrationen och tillhandahålla "propaganda" och en "feedback loop" för Trump, med forskare som föreslår att kanalen kom att likna en form av statlig TV...

Tucker: The American government is at war with its own people

Patriots Parade Car Rally in Pasadena - Your Thoughts?Putin delivers anti-globalist Davos speech. Macron ... - YouTubeJoe Biden trying to 'destroy America' as fast as ... - YouTube

 

I detta program får vi möta Jacob Nordangård som berättar om sin bok "Den Globala Statskuppen". (Vi får åter in boken och kan leverera från  vår butik den 5 februari.) Vi börjar med att diskutera "Fjärde Industriella Revolutionen" som är en av hörn-pelarna i "The Great Reset" vilken lanserades av World Economic Forum i början av pandemin. Man sa då att Covid-19 skulle tas som avstamp för en total förändring av världen...

Förändringen skulle innebära att vi går över till elektronisk kommunikation istället för att mötas öga mot öga. Vi ska övergå till inköp på nätet istället för att handla i butik med kontanter, d.v.s. just de förändringar som också har genomförts under pandemin...

När folk går över till att göra sitt jobb hemifrån blir det också möjligt att göra samma jobb från andra platser. Detta öppnar för global konkurrens-utsättning av tjänster på samma sätt som redan har skett för produkter som idag kan produceras där det är billigast. Ett nästa naturligt steg är att byta ut de som arbetar på distans med artificiell intelligens som gör samma jobb...

Jacob Nordangård menar att alla dessa förändringar också har diskuterats och finns beskrivna i de scenarioövningar som har skett innan pandemin startade, "Event 201".
En viktig komponent i Den Fjärde Industriella Revolutionen är också det som kallas Internet of Things, (IoT), vilket medför att många miljarder föremål blir uppkopplade och rapporterar upp till olika system om vad som händer...

Denna omfattande insamling av information kan komma att missbrukas på sätt som vi inte kan föreställa oss. I stort sett allt vi gör vid våra datorer kan registreras och lagras. Vi vet inte hur länge. Vi borde fråga oss hur etiken ser ut hos de bolag som samlar in informationen...

Google hade tidigt som slogan "Don't be Evil" vilket motiverades av att de insåg problemet och ville undvika att hamna snett. Men Google beslutade sig för att ta bort denna ledstjärna ur sina styrande dokument år 2018...

Vi kommer in på Agenda 2030 som Jacob menar kan beskrivas som en modern variant på socialism. En massa goda ambitioner som kommer kräva att man tar ut skatter för att genomföra målen och nå den utopi som beskrivs. Man måste också införa en omfattande kontroll och styrning av medborgarna. Idag har detta blivit en omfattande verksamhet hos våra myndigheter, även de myndigheter som inte har någon direkt koppling till målen...

Den Fjärde Industriella Revolutionen med sina verktyg för övervakning och styrning blir enligt Jacob ett medel för att genomföra Agenda 2030. Här kommer vi in på det märkliga faktumet att de stora globala bolagen och de internationella finansintressena börjar förespråka socialism, vilket hänger ihop med deras intresse för att få del av de insamlade skatterna. Detta och annat kopplat till pandemin och vaccin är saker som vi diskuterar i del 2...

 

Den globala statskuppen - Del 1. Jacob Nordangård i fjärde statsmakten 81.

Sverige, rasismen och slaveriet med Dan Korn - Avsnitt 6 av 623. Björn Gillberg – om hundratals skattemiljoner ... - YouTubeDeep State tillbaka på tronen i vita huset - YouTube

 

lör 30 jan 2021

Först som sist... att samla folkgruppen judar i en egen nationalstat Israel är naturligtvis bra och alldeles naturligt och självklart...

Sionism eller zionism är en politisk rörelse som strävar efter att åstadkomma judarnas återvändande till Israels land (Eretz Yisrael, ungefär motsvarande Kanaan, Heliga landet eller regionen Palestina). Namnet kommer av bergfästet Sion utanför Jerusalem som under diasporan fick symbolisera judarnas längtan tillbaka.​

Sionismen bygger på historiska band och religiösa traditioner som förbinder det judiska folket med Israels land. Sionismen är ingen enhetlig ideologi, utan kan delas upp i flera underideologier, exempelvis allmän sionism, religiös sionism, socialistisk sionism, revisionistisk sionism och grön sionism...

Sionism – Wikipedia

Efter att världens judar hade levt åtskilda i över två årtusenden i olika länder utan en egen nationalstat, grundades den sionistiska rörelsen av sekulära judar i slutet av 1800-talet, i huvudsak som ett svar på den stigande antisemitismen i Europa, exemplifierad av Dreyfusaffären i Frankrike och pogromer mot judar i det ryska kejsardömet. Den politiska rörelsen grundades formellt av den österrikisk-ungerska journalisten Theodor Herzl år 1897 efter publiceringen av sin bok Judestaten. På den tiden uppmuntrade rörelsen judisk migration (aliyah) till Ottomanska Palestina...

Judarna flyttades från den romerska provinsen Judeea, som ungefär omfattar dagens Israel, och romarna bytte namn på området till Palestina. De fördrivna judarnas tillvaro i exil kallas för den "judiska diasporan" och judiska minoriteter uppstod i hela den kända världen. Snart infördes frasen "Nästa år i Jerusalem" i den judiska liturgin och frasen har avslutat påskens högtidsmåltid Seder, samt Jom kippurs avslutande böner sedan medeltiden...

Judar som blev kvar i Palestina drabbades hårt under korstågstiden men 1500-talet blev inledningen till en ny blomstringstid. Den osmanske sultanen Selim I kunde erövra Palestina från mamlukerna 1517 och därefter uppstod större och mindre judiska bosättningar. Safed i Galileen blev ett centrum för kabbalistisk judendom under 1400- och 1500-talen...

Många av de judar som utvisades ur Spanien flyttade till Turkiet där Smyrna, Saloniki och Konstantinopel fick en stor judisk befolkning. En av dessa, Josef Nasi, blev rådgivare till sultanen Selim II och försökte på 1560-talet få igång en judisk kolonisering av större omfattning, bland annat genom att återuppbygga staden Tiberias. Försöket misslyckades dock. Under 1600- och 1700-talen förekom sporadisk judisk invandring, främst av religiösa judar...

Under 1800-talet förändrades invandringen till Palestina. Leo Pinsker, läkare i Odessa, publicerade 1882 Autoemancipation där han hävdade att judarna behövde bli ett självständigt folk i en egen stat. Samma år flyttade 25 studenter från universitetet i Charkiv till Palestina där de grundande en jordbrukskoloni, Rishon LeZion. 1878 hade den första jordbrukskolonin, Petah Tikva, bildats. Pionjärerna hade stora svårigheter i början men fick ekonomiskt stöd av den rike baron Edmond Rothschild i Paris. Denna period brukar kallas den första aliyan då ryska och jemenistiska judar kom till Palestina och grundade flera av dagens israeliska städer...

POLARISERINGS-PROCESSEN: Om vänsterns dubbla ...

Aron Flam: Lägg ner Public Service - YouTubeHur går det för konservatismen? - YouTubeEfter valet, vad är det som händer i USA? - YouTube

Småsparare besegrar Wall Street | Polisens pizzamys med ...

 

Alla människors lika värde | Vänsterns universitet - YouTube

Semitiska folkgruppen med sitt ursprung i Yemen, Oman och därom-kring flera tusen år före Kristus var ju ett expansionistiskt folk som spred

sig till Etiopien, Egypten, Levanten,

Irak, Iran, Pakistan och flera, helt

säkert... en halv miljard människor

talar semitiska språk... vilket bekräftar detta faktum...

Sionism enligt Wiki... Under 1800-talet uppstod en ny form av antisemitism i Mellaneuropa som byggde på pseudovetenskapliga rasteorier där judarna tillskrevs de sämsta rasegenskaperna, i motsättning till arierna vilket ökade förtrycket mot judarna. Samtidigt fanns det en djup rotad antisemitism i östra Europa som ledde till förtryck och pogromer mot judar i bland annat Polen och Ryssland. Situationen för judarna i Ryssland försämrades ännu mer efter mordet på tsar Alexander II 1881 som ledde till våldsamma pogromer 1903–1905 som gjorde att många judar där utvandrade till Palestina...

Sionism – Wikipedia

Samtidigt växte den moderna europeiska nationalismen fram med krav på att olika folkgrupper skulle få sina egna stater. Under den andra aliyan som varade fram till första världskriget kom många judar från Ryssland för att omsätta sina socialistiska ideal i praktiken. 1909 grundades den första kibbutzen, Degania, och samma år staden Tel Aviv.

Dreyfusaffären i Frankrike visade att det i Frankrike fanns en ingrodd antisemitism inom armén. En av de journalister som bevakade rättegången mot Alfred Dreyfus var journalisten Theodor Herzl. På några få dagar skrev han Judestaten som publicerades 1896 och där han hävdar att det är nödvändigt att skapa en judisk stat. I boken argumenterar han för att den växande antisemitismen inte kan lösas i Europa utan att en judisk stat bör skapas. I boken sista sida finns ett berömt citat som uttrycker en central tanke i sionismen och tidens nationalism ”Världen kommer att befrias genom vår befrielse”. Innebörden är att varje fängslat folk tynger världen, att kampen mot förtryck är en kamp för att bli fria (den tanken är genomgående i många sociala rörelser, Martin Luther Kings tal genomsyras ständigt av den tanken).

1897 sammankallade Theodor Herzls första sionistiska världskongressen där The World Zionist Organization (WZO) upprättades. Kongressen uttalade i "Baseldokumentet" sionismens mål, att skapa "ett hem för det judiska folket i Eretz Israel, säkrat av allmän lagstiftning.

Politisk sionism...

Theodor Herzls roman Altneuland (The Old New Land) från 1902 tecknar den sionistiska visionen av en judisk stat i Palestina, en modern välfärdsstat av socialdemokratiskt snitt. Herzl kallade sin modell "Mutualism", som inbegriper en blandekonomi med offentligt ägande av mark och naturresurser, jordbrukskooperativ och kooperativa företag, statlig välfärd med kollektiv barnomsorg och skolutbildning, tvåårig obligatorisk samhällstjänst för alla medborgare, men som samtidigt uppmuntrar privat företagsamhet.

I det sionistiska Altneuland har araber och alla andra etniska grupper samma rättigheter som judarna. En av de nya samhällets ledare är en arabisk ingenjör vid namn Reschid. I romanen låter Herzl honom svara för de muslimska araberna:

"Jag ville fråga dig, min käre Bey, hur tidigare invånare klarar sig - De som inte hade något, de många muslimska araberna. "

"Din fråga besvarar sig själv, Mr Kingscourt", svarade Reschid. "De som ingenting hade, hade inget att förlora. De kunde bara vinna och de vann möjligheter att arbeta, försörja sig och skapa välstånd. Ingenting kunde ha varit mer usel än en arabisk by i slutet av artonhundratalet. Husen var av lera, ruckel olämpliga som stall. barnen sprang naken och försummade på gatorna, och växte upp som dumma djur. Nu är allt annorlunda. de gynnades av de progressiva åtgärderna i det nya samhället, vare sig de ville eller inte. När träsken tömdes, kanalerna byggdes och eukalyptusträd planterades för att dränera, och "bota" den sanka marken, då var de infödda (som naturligtvis var väl acklimatiserade) de första att få anställning, och de fick bra betalt för sitt arbete!

"Ni är lustiga människor, ni muslimer. Betraktar ni inte dessa judar som inkräktare?"

"Du talar konstigt, du kristne," svarade den vänliga Reschid. "Skulle du kalla en man ett rånare som tar ingenting från dig, men som ger dig något i stället? Judarna har berikat oss. Varför ska vi vara arga på dem? De bor bland oss som bröder. Varför skulle vi inte älska dem? Jag har aldrig haft en bättre vän bland mina trosfränder än vad jag har i David Littwak här. Han kan komma till mig, dag som natt, och be om vad han vill. Jag skall ge honom. och jag vet att jag också kan räkna med honom som på en bror. Han ber i ett annat hus till Gud som är över oss alla. Men våra kyrkor står sida vid sida, och jag tror alltid att våra böner, när de stiger, blandas någonstans ovanför, och sedan fortsätter på väg tillsammans tills de framträda inför vår Fader. "

Efter Herzls död 1904 fanns det två huvudriktningar inom sionismen, dels den politiska revisionistiska sionismen som med diplomatiska medel ville skapa förutsättningar för en självständig judisk stat, dels den praktiska arbetarsionismen som ville fortsätta det pågående arbetet med att skapa judiska kolonier i Palestina...

Biden Is BOMBING In The Polls! | Breakdown ... - YouTube

'I'll circle back': Psaki's non-answers become a ... - YouTube

Big Tech Conservative Purge: Glenn Beck, Stu ... - YouTubeRick Perry: Biden administration is 'gutting' middle ... - YouTube gutting=plundringPutin delivers anti-globalist Davos speech. Macron ... - YouTube

Can the US survive without coal and gas? West ... - YouTube

fre 29 jan 2021

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som före-bygger och motverkar antisemitism och rasism...

Vad är antisemitism?Antisemitism betyder fördomar och fientlighet mot judar därför att de är judar. Det handlar dels om stereo-typa föreställningar och myter, dels om en negativ inställning till judar som grupp. Antisemitism kan ta sig olika uttryck och variera i styrka. Den kan uppträda som allt ifrån ganska milda fördomar till ett ursinnigt hat. Den kan framträda som attityder och tankemönster men också som teologi och ideologi. Den kan yttra sig som verbala påståenden, social och legal diskriminering och våld. Som historien visar kan antisemitism även utmynna i fördrivning och folkmord...

Vad är antisemitism

Varför kallas företeelsen antisemitism?

I Tyskland framträdde på 1870-talet politiska agitatorer och organisationer som angrep judarna med politiska, nationalistiska och rasistiska argument. Dessa betecknade sin hållning som antisemitism. Syftet med detta var att markera distans till den äldre kristna judefientligheten och samtidigt klä det moderna, sekulära judehatet i en neutral och vetenskapligt klingande terminologi...

Termen antisemitism är en produkt av 1800-talets sammanblandning av språkgrupper (semitiska språk) och rasliga och etniska klassificeringar. Den dåtida rasforskningen hade utifrån språkvetenskapens klassificeringar lanserat idén om en ”semitisk ras”. Den rasistiska judefientliga rörelsen knöt an till detta och menade sig bekämpa en förment ”semitism”, med vilket avsågs den föregivna judiska ”rasen” och dess påstått biologiskt, kulturellt, politiskt och ekonomiskt nedbrytande verksamhet och konspiratoriska planer på herravälde över den föregivna ”ariska rasen”.

Ordet antisemitism vann snabbt acceptans i breda kretsar, även bland dem som motsatte sig den antijudiska propagandan. Det används fortfarande i dag, både inom forskning och i dagligt tal, som beteckning på judefientlighet. Försök att lansera alternativa beteckningar har hittills inte fått större genomslag. När man använder ordet antisemitism är det dock viktigt att vara medveten om att det är missledande: antisemitism är en nonsensterm i den meningen att det inte finns och aldrig har funnits någon ”semitism” i förhållande till vilken man kan vara ”anti”. Antisemitism betyder och har alltid endast betytt fördomar och fientlighet mot judar. Det har inte och har aldrig haft med fientlighet mot individer och grupper som talar semitiska språk att göra. Således är det även fullt möjligt för individer som talar semitiska språk att hysa antisemitiska uppfattningar...

Hur kan antisemitismen förklaras?

Antisemitism är en mångfasetterad företeelse vars rötter och orsaker är komplexa. Det finns ingen enskild orsak som kan förklara dess existens, fortlevnad och uttryck genom historien. Yttringar under skilda tidsperioder och på olika platser har delvis olika orsaker. Men det finns också mycket som förenar olika historiska uttryck för judefientlighet. Detta gäller framför allt de stereotyper och beskyllningar som riktats mot judar.

Den förmodligen viktigaste orsaken till antisemitismens framväxt, långvarighet och djupa rötter i europeisk kultur är den judefientliga tanketradition som utvecklades inom kristendomen. Från att ursprungligen ha utgjort en inomjudisk religiös riktning etablerade sig kristendomen som en separat religion vilken konkurrerade med judendomen. Ur detta spänningsförhållande föddes en antijudisk teologi och förkunnelse som med Europas kristnande fick långtgående konsekvenser för den judiska minoriteten.

Det faktum att judendomen fortsatte att existera parallellt med kristendomen och att judar överlag inte erkände Jesus som Messias gav upphov till förbittring inom den kristna kyrkan. Enligt den kristna läran skulle judendomen ha upphört att existera i och med Kristus. Kyrkan menade sig ha ersatt judendomen och påstod sig representera det ”nya Israel”. För att undergräva judendomens legitimitet föddes redan under de första århundradena efter Kristus en antijudisk teologi framför allt baserad på beskyllningen att judarna hade korsfäst Jesus. Judar utpekades som Kristus- eller Gudsmördare.

En diskriminerande lagstiftning infördes som under stora delar av europeisk medeltid begränsade judars religiösa och ekonomiska rättigheter. Under högmedeltiden uppfördes getton och judar tvingades bära speciella kännetecken eller kläder som skulle avskilja dem från kristna. Inskränkningar av judars näringsverksamhet till områden såsom penningutlåning bidrog till att animositeten även kom att bäras upp av ekonomiska och sociala motiv. Med tiden fick judefientligheten även en folklig karaktär och nya anklagelser och myter utvecklades. Judar utmålades som Djävulens redskap, de påstods begå ritualmord på kristna barn och beskylldes för att förgifta brunnar och på så sätt orsaka pesten. Utvecklingen ledde till att judar allt mer kom att uppfattas som farliga, ondskefulla och väsensfrämmande – och därigenom som allt mindre mänskliga...

Historiens största folkbildningskampanj! - Carl ... - YouTube

Jag äger min egen tunga - Samtidigt 117 ... - YouTube

Regeringen vägrar fördöma vänstervåld ... - YouTube

Extremistgruppen Black Lives Matter får Olof PalmeprisetIngrid & Maria: Korkade blondiner?, Åkesson sviker ... - YouTube


Det rullar dit det lutar... kabinettet fylls till bredden med representanter från djupa staten... Ashkenazesionister från centraleuropa är dom allihopa... Columbus nådde Amerika år 1492. Ankomsten markerar början av den europeiska koloniseringen av Amerika. Sefarderna som fördrevs från Spanien 1492 blev nog Ashkenazer i Frankrike och Tyskland innan dom åkte över till Amerika... tror Sparren alltså...

De senaste veckorna har jag specialstuderat judarnas historia i Amerika – en mycket spännande läsning. USA idag har 45 procent av världens 14 miljoner judar, mer än Israel som har 40 procent. De första judarna kom till kontinenten för nästan 500 år sedan. Det var förföljelse och folkfördrivning som drev dem över havet då, och så har det varit gång på gång under alla dessa femhundra år. Amerika var frihetens kontinent, och faktum är att det finns knappast något land där judarna i exil har behandlats så bra som på den Nordamerikanska kontinenten...

Judarna i Amerika

Under de första århundradena, speciellt 1600-talet, var det South Carolina som drog. Där hade nämligen utfärdats en grundlag 1669 (Charta) som garanterade religions- och samvetsfrihet. En hel judisk koloni växte fram i Charleston och andra städer. Dessa den första generationens amerikanska judar var alla sefarder, dvs de hade sitt ursprung i Spanien, varifrån de fördrevs 1492. I Amerika kunde de bygga en ny framtid.

Judarna i Amerika blev en integrerad del av det framväxande amerikanska samhället. De var flitiga hantverkare, köpmän och politiker. De var med och byggde det tidiga amerikanska samhället. Redan på 1800-talet nådde de topposter inom politiken, de deltog lojalt i Amerikas krig, både självständighetskriget, inbördeskriget och senare världskrigen. De var judar, men också lojala amerikaner.

Ändå var inte Amerika fritt från antisemitism. Många europeiska invandrare tog med sig den judefientlighet som de hade vuxit upp med i Europa. Ibland såg man ned på judarna, som en lägre stående ras. Ibland såg man den judiska religionen som ett hot och införde restriktioner. På 1900-talet begränsade man den judiska invandringen, och när Hitler tagit makten blev det svårare för judar att komma till USA.

Men trots allt var Amerika frihetens land för judarna. Om den spanska perioden var en guldålder på Medeltiden, blev den amerikanska, ännu fortgående, perioden en guldålder för judarna århundradena därefter. Även i modern tid har många flyende judar sökt sig till USA istället för till Israel. De askenasiska judarna från Östeuropa dominerar idag bilden.

Judarna i Amerika är så väletablerade och har det generellt så bra, att mycket få väljer att emigrera till Israel. Men visst, en hel del gör det. Många av dem som var pionjärer för det moderna Israel, kom från USA. Vi behöver bara nämna David Ben Gurion och Golda Meir. Men det stora flertalet har inga planer på att emigrera. Det finns också många ortodoxa och ultraortodoxa judar i USA som bidrar till att öka populationen genom sina höga födelsetal. En del av dessa ortodoxa erkänner inte ens staten Israel, eftersom de menar att när Israel återupprättas så blir det genom Messias. Spännvidden är som alltid när det gäller judar stor vad gäller åsikter och trosuppfattningar. Det är också det som gör deras kultur så rik, så intressant, så levande.


Again: Biden first refers to Donald Trump as 'the ... - YouTube

Trump Meets GOP Leader, New Plan Revealed; Biden ...Trump GOP Take-Over! - YouTube


Republikanska partiet – Wikipedia

Republikanska partiet  eller Republikanerna är ett politiskt parti i USA, Partiet kallas även GOP eller Grand Old Party...

tors 28 jan 2021

Det kan vara lätt hänt att man snubblar på orden individ och identitet...

Individ = en enskild varelse, tex en människa...

Identitet har tre olika betydelser...

1. absolut överensstämmelse eller likhet...

2. ställning som unik person: fastställa den dödes identitet; styrka sin identitet visa att 'jag är jag'...

3. det att man känner sig tillhöra en viss grupp: någons identitet som svensk, muslim, arbetare, europé osv...

Det är i den tredje betydelsen... att identifieras med en grupp som det obehagliga vänster-sekteristiska begreppet Identitetspolitik skall förstås...Identitetspolitik – Wikipedia

Wiki... Identitetspolitik är politiska ställningstaganden som grundar sig på perspektiv utifrån tillhörighet till en sociokulturell 

grupp i syfte att bevara denna grupps ställning och stärka dess intressen. Därigenom kan människors politiska åskådning gestaltas utifrån den identitet de har som medlemmar av grupper. Förenklat kan det sägas att det är politik baserad på gruppidentitet. Ofta är det kopplat till att bekämpa diskriminering gentemot en grupp och stärka gruppens ställning i samhället...

Exempel på sådana identiteter är grupper baserade på ras, klass, religion, kön, könsidentitet, etnicitet, nation, sexuell läggning, funktionsvariation, ålder och kultur.

Ett av de äldsta skriftliga beläggen för termen spåras till 1974 då den användes i ett manifest av den afroamerikanska  kvinnogruppen Combahee River Collective. Det förekommer företrädesvis i arbetarrörelser, etniska rörelser, feministiska rörelser, HBTQ-rörelser, handikapprörelser, och postkoloniala rörelser. Identitetspolitiken är föremål för debatt och kritik. Minoriteters rättigheter är en huvudfråga i identitetspolitik...Jens Liljestrand + Biden Vs The Constitution - YouTube

 

Ledaren - Största kapitalförvaltaren vill tvinga fram mångkultur och könskvotering i företagen...

Identitetspolitik, Korporativism 

(Fascism) och Feodalism (Djupa Staten)... kan det vara nåt att hänga i samma julgran...


Korporativism – Wikipedia

 

Wiki... Korporativism eller korporatism är en politisk,  ekonomisk och social åskådning som betonar individens tillhörighet till socialt, ekonomiskt, yrkesmässigt, etniskt, nationellt, familjebaserat eller på annat sätt definierade samhällsgrupper. Den egna gruppens gemensamma intressen ska ligga till grund för alla beslut i olika frågor. Samhället ses som en organisk kropp, en helhet som de olika samhällsgrupperna (korporationer) utgör integrerade delar av...

Inom samhällsvetenskapen liknar detta struktur-funktionalismen inom sociologin där normer, sedvanor och institutioner anses ha specifika funktioner som får samhället, den större helheten, att fungera på ett visst sätt. Historiskt har korporativistiskt styre förespråkats av fascistiska rörelser genom deras ideologiska motstånd mot både individualism och egalitarism  och istället betonas olikhet, symbios och samförstånd genom ömsesidigt beroende...

Feodalism – Wikipedia

Wiki... Feodalism (av franskans féodalisme, en avledning av senlatinets feodum som betyder landområden) är ett hierarkiskt samhällsystem uppbyggt kring förläningar, gods och privilegier, ibland ärftliga, som kungamakten gav till en härskande klass som belöning för tjänster. Termen myntades under 1800-talet för att beteckna det gamla privilegiesamhället i Väst- och Mellaneuropa från tiden före franska revolutionen som man ville komma bort ifrån – en orsak till att begreppet redan från början fick en negativ klang. Numera används det främst för att beteckna ett samhälle uppbyggt i likhet med det medeltida länsväsendet. I Norden var feodaliseringen svag...

Det är besläktat med begreppen feodal, feodala relationer och feodalsamhälle, begrepp som används för att beteckna samhällen som präglas av ett visst slags relationer mellan länsherrar och deras vasaller (jämför franskans féodalité och société féodale). Feodala rättigheter innehades endast av vasaller och adel i det feodala samhället. Det innebär att de hade monopol på kvarn, vinpress, bakugn, jakt och fiske samt de högsta ämbetena i samhället. Till begreppet feodalism hör även det feodalistiska samhället där vasaller, kungar och bönder levde...

Begreppet feodalism har ingen allmänt accepterad definition hos historiker i dag och har varit föremål för motsättningar. Klassiska definitioner har formulerats av tänkare som Adam Smith och Karl Marx. Den senare utgår ifrån en enkel ekonomisk relation mellan en utsugande parasitär överhet i form av feodalherrar och en utsugen produktiv bondeklass...

I AM MATH

The Jordan B. Peterson Podcast - Season 4 Episode 3 ...

ons 27 jan 2021

De svenska social-demokraterna ser de som anser att Förintelsen var judarnas eget fel som ”systerparti”. Dessutom förringar S minnet av Förintelsen genom att använda den i dagspolitiska maktstrider. I dag, 27 januari, är internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945...

Socialdemokratins vänner hånar Förintelsens offer

 

Förintelsens minnesdag | Forum för levande historia

På denna Förintelsens minnesdag menar palestinska myndigheten att det var judarnas eget fel att de utsattes för ett industrialiserat folkmord. Det är de palestinier i PLO som Stefan Löfven ser som ”systerparti”. Socialdemokraterna är alltså nära vänner med dem som anser att judarna var konspirerande och ondskefulla i Nazityskland och därför fick skylla sig själva...

Bagatelliserar minnet...

Också genom att använda Förintelsen i dagspolitisk debatt och rikta grundlösa anklagelser mot sina politiska meningsmotståndare om att de vill upprepa historien, bagatelliserar Socialdemokratin minnet av de ohyggliga våldet. Man reducerar Förintelsen till ett Svarte Petter-kort som man ger dem man vill smutskasta i svensk inrikespolitik...

Det är värsta sortens hyckleri och visar på extremt dåligt omdöme att använda ett av historiens värsta dåd till något så billigt som att komma undan sin egen oförmåga att formulera egen politik för framtiden som väljarna vill ha...

Eftertanke kring eget agerande...

Istället förs att använda Förintelsen i dagspolitisk smutskastning, borde minnet av och kunskaperna om historiens övergrepp stämma till eftertanke om det egna agerandet – visar jag själv den respekt för meningsmotståndare som den västerländska civilisationen och upplysningstraditionen kräver? Eller agerar jag själv totalitärt och förtryckande i försök att tysta meningsmotståndare och därmed bryter mot vår civilisations rättesnören...

Samhällsdebatten måste vara öppen. Åsikter måste fritt kunna brytas mot varandra. Här finns ingen plats för att bli ”kränkt” av att andra tycker annorlunda än en själv. Här lär man sig mer om samhället genom att lyssna på meningsmotståndarnas argument, även om man inte delar dem. De som försöker tysta andra, har slagit in på en totalitär väg. Den vägen ska vi inte ta. Vänd om! Slå in på den öppna och lärande vägen istället...

 

Varför gäller antisemitism bara judar? I folkgruppen semiter ingår väl bland annat araber och afrikaner. Hur kommer det sig att det bara handlar om judar när man pratar om antisemitism...

 

Varför gäller antisemitism bara judar?

Det enkla svaret på frågan är att ett antal debattörer i Tyskland runt 1879 bestämde sig för att använda begreppet antisemitism snarare än att säga att de var antijudiska. Detta skedde förmodligen först i en skrift av journalisten Wilhelm Marr i den så kallade antisemitism-debatten (Antisemitismusstreit) 1879–81. Den inflytelserike historikern Heinrich von Treitschke följde efter...

Varför Marr letade efter en synonym är inte helt klart, kanske ville han inte framstå som ännu en antijudisk aktivist i mängden. Antisemitism ledde också tankarna mer till biologi än religion, och ordet började snart dyka upp bland de som hävdade att judarna inte kunde »assimileras« och bli del av den tyska nationen...

Den större frågan om »semiterna« är mer komplicerad, även om svaret också finns i den tysktalade världen. Historikern August Ludwig von Schlözer anses vara den förste som använde begreppet »semitisk« (1781). Detta för att hänvisa till dem som ansågs härstamma från Noas son Sem, likt assyrier, armenier och judar. Ordet betecknade också en språkgrupp (de semitiska språken) som talades i Mellanöstern och som hade spridits därifrån till Etiopien och, senare, till Nordafrika. Denna grupp särskiljdes från dem som härstammade från Noas andra två söner: Ham (främst nordafrikaner) och Jafet (arier, eller indoeuropéer)...

Denna fantasifyllda blandning av bibelläsning, etnologi och lingvistik spreds i Europa under 1800-talet, inte sällan i pseudovetenskapliga sammanhang där mänskliga »raser« diskuterades. Idén om en »semitisk« folkgrupp vilar alltså på högst problematiska vetenskapliga grunder, och var redan från början politiserad i sammanhang där »raser« rangordnades. Detta gör det lättare att förstå att Marr och andra under 1800-talets slut kunde omforma begreppet för att referera specifikt till judarna (då som främsta motsatsen till Jafets »arier«). Inom lingvistiken refereras det än i dag till »semitiska språk« (som arabiska och hebreiska), dock talas det sällan längre om »hamitiska« eller »jafetiska« språk...

Sparreholmarn har försökt förstå antisemitismens gåta många gånger men inte kommit så mycket längre än till Wikipedia... nåja, lite till kanske...

Frågan är alltså... finns det Semiter någonstans 

idag som bevisligen genom gentest kan betraktas som ättlingar till Noas son Sem...

Israel – Wikipedia... Landets judiska befolkning, som utgör majoritet, består av två huvudgrupper: De så kallade ashkenasiska judarna, som invandrade från Europa och de sefardiska judarna som har ett asiatiskt och afrikanskt ursprung. De europeiska judarna dominerade i den sionistiska rörelsen, som var central i upprättelsen av Israel, och har senare förblivit en politisk och kulturell elit i landet. Bland judar finns en sed att hålla reda på sitt släktträd bättre än hos andra folk, och veta vilken grupp man tillhör, speciellt om man tillhör Kohensläkt eller ej...
Israel – Wikipedia

Semiter – Wikipedia

Khazarer – Wikipedia

Ashkenazer – Wikipedia

Sefarder – Wikipedia

Wiki... Semiter var en grupp folk som sedan omkring 3000 f.Kr. hade en dominerande ställning i Mellanöstern. Namnet syftade ursprungligen på folk nämnda i Bibelns Första Mosebok (10:21–31) som ättlingar till Noas son Sem. Namnet användes första gången på 1700-talet, först i samband med de språk som semiterna talade, men blev senare vanligt namn på själva folken...

Den allmänna uppfattningen är att semiterna hade sitt "urhem" i den sydliga delen av Arabiska halvön och därifrån vandrat västerut till Etiopien, i nordostlig riktning till Palestina, Syrien och Mesopotamien samt till Egypten och Nordafrika i nordväst. Man vet till exempel att en stor ström semiter kom till Egypten redan i förhistorisk tid...

Det bör nämnas att alla de tre stora monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam har grundats av semiter. De har därigenom präglat livsvanor och kulturformer över hela världen...
Kap. 22 SEMITER & ASHKENAZER - YouTube

Esse quam videri - Carl Norberg 2021-01-27 - YouTube

 

Är auktoritet kränkande? - Samtidigt 116

Vem bär ansvaret för tonen i debatten? - YouTube

 

Wiki... Judar i Israel... 

I judisk religiös tradition har Kanaan eller Israels land räknats som judarnas löftesland sedan Gud lovade Abraham landet. I försking-ringen, den judiska diasporan, har önskan om judarnas återvändande reflekterats även i flera judiska böner såsom "Nästa år i Jerusalem" ur Pesach Haggadan. Då judarnas situation i östra Europa ofta varit svår, skapade detta en ännu starkare grogrund för sionismen. I Balfour-deklarationen från 1917 lovade den brittiske utrikesministern att verka för att en judisk stat skulle bildas i Palestina. Efter folkmordet på sex miljoner judar under det andra världskriget stärktes den sionistiska tanken ytterligare...


Judar – Wikipedia

 

Wiki... Judar utanför Israel...

Det har även under diasporan funnits judar kvar i Palestina som minoritet. Majoriteten lever dock fortfarande utanför Israel. USA är sedan andra världskriget det land i världen där det bor flest judar - för närvarande cirka 6 miljoner (2 procent av USA:s folkmängd) – varav 2 miljoner i New Yorks storstadsområde...

Wiki... Judar och genetiska studier...

Vissa genetiska studier påstås visa att de flesta judar världen över är besläktade och härstammar från Mellanöstern. Deras gener kan spåras bakåt till förfäder som bör ha kommit från Persien och Babylon, området som nu utgörs av Iran och Irak. Det genetiska trädet visar att för mellan 100 och 150 generationer sedan, det vill säga för cirka 2 500 år sedan, delades ursprungspopulationen i två delar. Den ena delen har spridit sig i Europa och Nordafrika, medan den andra har stannat i Mellanöstern. Detta sammanfaller med när judarna tvingades i exil under Nebukadnessar II i det som kallas den babyloniska fångenskapen...

Man har även funnit bevis för en stor konverteringsvåg till judendomen under romartiden, då upp emot 10 procent av Romarrikets befolkning var judar, vilket beräknas ha varit fem till sju miljoner (av rikets cirka 60 miljoner) invånare. Det finns dock andra forskare som påstår att det finns ett stort antal judar i Östeuropa som har sitt ursprung i Kaukasus, möjligen bland khazarer eller andra grupper. Forskaren Jon Entine har forskat på bland annat kohanim-grupper men han exkluderar så kallade levitiska grupper av judar, vilket gör att man redan där ser två eller flera grupper inom judendom[15] vilket skulle visa att det råder en viss mångfald bland judar men att just kanske kohanim-grupper har en starkare släktskap gemensamt som möjligen sträcker sig till mellanöstern eller medelhavet...

På familytreedna.com finns ett judiskt dna-projekt med mer än 1000 testade. I detta projekt är det flera så kallade haplo-grupper som finns registrerade vilket visar på ett blandat ursprung bland de testande. Både dna-grupper från Västeuropa R-M269, Östeuropa R-M512, Levanten (J-M172) och Nordafrika (E-M34) finns överrepresenterade, vilket visar på ett blandat ursprung. Det finns också italienska och grekiska dna-grupper representerade, och de innehåller också haplogrupper från Nordafrika och resten av Mellanöstern. Så det är svårt att definiera mellanöstern-dna, då de europeiska länderna vid Medelhavet varit utsatta för konstant blandning av folk från Nordafrika och Levanten ända sedan forntiden, i flera vågor...

Nej, faen... några semiter finns nog inte i Bidens regering... det är helt säkert...

ALREADY? - YouTube

Judge Blocks Biden's Order to Freeze Deportation ...

tis 26 jan 2021


I mainstreammedia hyllas nu “mångfalden” i USA:s nya regering. Vita evange-likala kristna, som utgör 15 procent av befolkningen, får dock inte en enda ministerpost, medan Times of Israel samtidigt konstaterar att den nya regeringens tunga poster i USA domineras av ministrar med judisk bakgrund...

Etniska gruppen som dominerar USA:s regering

Judiska amerikaner som utgör endast två procent av landets population men får samtidigt nästan alla tyngre ministerposter, rapporterar Fria Tider. Det handlar bland annat om Antony Blinken som blir utrikesminister, Janet Yellen som blir finansminister, Merrick Garland som blir justitieminister, Alejandro Mayorkas som blir minister för inrikes säkerhet, Avril Haines som blir den nya nationelle underrättelsechefen och Ron Klain som blir stabschef för Vita huset...

Utöver ministerposterna får den inflytelserika minoriteten flera andra viktiga positioner inom USA:s yttersta maktelit. David S. Cohen blir ny CIA-chef och Anne Neuberger blir NSA-chef för datasäkerheten. Statssekreterare för politiska frågor blir Victoria Nuland, biträdande utrikesministrar blir Wendy Sherman och Eric Lander och den assisterande hälsosekreteraren vid hälso- och socialdepartementet blir Rachel Levine som även dessa har judisk bakgrund...

”Från utrikesminister till justitieminister är det ett mångfaldstvärsnitt av den amerikanska judenheten som fyller platserna i den tillträdande presidentens kabinett och på andra håll i regeringen”, konstaterar Times of Israel. Även i svensk massmedia hyllas den påstådda mångfalden i Bidens regering och lyfts fram som någonting mycket positivt bland annat av pseudokonservativa Svenska Dagbladet...

”Joe Bidens första regering reflekterar en bred bild av USA:s befolkning. Bland ministrarna återfinns bland andra en öppet homosexuell, en kvinna från ursprungsbefolkningen och en man med rötterna på Kuba”, skriver Schibstedt-tidningen. Noterbart är att mannen ”med rötterna på Kuba” syftar till den tidigare nämnde inrikesministern Alejandro Mayorkas. Flera av de nytillträdda judiska makthavarna har också ägnat stora delar av sina liv åt pro-judisk aktivism i olika former, bland annat den nye CIA-bossen David Cohen som varit en av de mest högljudda krafterna för att införa olika former av sanktioner mot exempelvis Iran – en av Israels bittraste fiender...Rand Paul DESTROYS Impeachment Argument on ... - YouTube


Trust in Media Hits Shocking Low & Demands to ... - YouTube

Mark Morgan warns 'crisis has already begun ... - YouTube

Hundratals protestanter i västeuropa och tiotusentals protestanter i Ryssland... så dom räknar i Aftonpesten...

Utegångsförbud efter klockan 21 – för första gången sedan andra världs-kriget. Då utbröt våldsamma upplopp på flera platser i Nederländerna. Om det fortsätter är vi på väg mot inbördeskrig, säger staden Eindhovens borgmästare John Jorritsma. Våldsamma kravaller mot hårda restriktioner...

Våldsamma upplopp efter utegångsförbud i Nederländerna 

Kring 20.30-tiden på kvällen tystnar Amsterdam helt. Några sista spårvagnar, några sista cyklister. Efter klockan 21 råder sedan i lördags utegångsförbud – med poliser på gatan som ser till att det följs. Det är första gången landet tagit till en liknande åtgärd sedan andra världskriget.

Den som bryter mot lagen tvingas betala 95 euro (cirka 950 kronor) i böter. Och vid en snabb anblick av huvudstadens annars så myllrande stadskärna ser restriktionerna ut att följas...

Våldsamma upplopp

I helgen möttes de nya strama åtgärderna av protester och upplopp i flera nederländska städer. Över 200 personer greps i landet när polis och demonstranter drabbade samman, enligt BBC. Detta har ingenting att göra med att protestera. Det är kriminellt våld och vi kommer att behandla det som sådant, sa Nederländernas premiärminister Mark Rutte på måndagen, enligt BBC...

”Min stad gråter”

I Amsterdam utbröt protester på flera platser. I Eindhoven attackerade demonstranter polis med fyrverkerier och golfbollar, gömda bakom barrikader byggda av brinnande cyklar. De plundrade snabbköp och slog in skyltfönster och kravallpolisen svarade med tårgas. Min stad gråter och jag också, sa Eindhovens borgmästare John Jorritsma på söndagskvällen, enligt Daily Mail. Han kallade demonstranterna för ”jordens avskum”. Jag är rädd för att om vi fortsätter i denna riktning så är vi på väg mot ett inbördeskrig...

Brände testcenter

På flera platser attackerades polisbyggnader. I Enschede kastade demonstranter stenar mot ett sjukhus och i byn Urk sattes ett testcenter för covid-19 i brand. Branden på ett testcenter i Urk går över alla gränser, säger Nederländernas hälsominister Hugo de Jonge enligt BBC. På måndagskvällen fortsatte protesterna mot nedstängningen i flera nederländska städer. Tågtrafiken till Den Bosch stoppades efter våldsamma upplopp och i sociala medier spreds på måndagskvällen filmklipp på demonstranter som välte bilar eller plundrade butiker, skriver RTL...

Enligt polisen i Rotterdam attackerades kravallpolis på måndagskvällen av hundratals ungdomar som kastade stenar och fyrverkerier mot dem, vilket de besvarade med tårgas för att skingra massorna. Det tätbefolkade landet med strax över 17 miljoner invånare hade på måndagskvällen över 966 170 bekräftade fall av covid-19 och 13 685 rapporterade dödsfall, enligt John Hopkins University...

Netherlands: Chaos on Rotterdam streets as riots over curfew ...

Unpopular COVID rules prompt mass riots in ... - YouTube

Lockdown Measures In Spain, Denmark And The Netherlands ...

 

När vår regim och deras myndigheter agerar som om all kritik är ’konspirations-teori’ och förtiger den eller censurerar den, så leder det bara till än mer undergrävande av deras auktoritet. Fake news skulle aldrig ha fått en så stark ställning, oavsett var den kommer ifrån om den inte tillämpats av regimerna själva. Auktoritetstron undergrävs oavsett om det handlar om vaccin mot covid-19, om den påstådda klimatkrisen eller valutgången i USA. Konsekvenserna är katastrofala, faktiskt i än högre omfattning än räknat i människoliv eller kronor. Förtroendet som nu flyger bort med vinden är vad som byggt vårt samhälle. Det var mödosamt att bygga upp, men kommer ta årtionden, kanske generationer att återskapa...

Public service och Cecilia Uddén sprider antisemi-tisk propaganda... säger Aron Flam alltså... det är förstås plågsamt att äta

frukost till P1-morgon och värst är väl partsinlagan och den eviga semesterfiraren... men antisemitisk propaganda finns inte eftersom det inte finns någon semitisk folkgrupp påvisad i världen...   

Christopher Jarnvall intervjuar författaren Jakob Söderbaum om konservatismen. Programmet kommer att sändas klockan 10.00 på söndag... och det är alldeles meningslöst... det enda som är värt att diskutera är kriget mellan den gränslösa super-

ekonomiska globalismen och den lokala självförsörjnings-principen...

 

Utan auktoritetstro i en tid när specialisterna styr går alla vilse Någon borde ha tänkt på…

SVT & SR Vs "Ze Jews" - YouTube

Ingrid & Maria: Bidens katastrofstart, Åkesson ... - YouTube

Chang Frick om vänsterns smutskastning - YouTube

Hur går det för konservatismen ? - YouTube

Jimmie Åkesson debatterar yttrandefrihet mot Anders Ygeman ...

 

mån 25 jan 2021

Wiki... en nation avser idag ett kollektiv av människor som förenas genom medborgarskap i en stat eller ett land, det vill säga en politiskt definierad befolkning och geopolitisk enhet... dvs ett land med gränser... något Wiki talar tyst om... Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick där den politiska makten i en nationalstat eller en federation av stater, utgår från dess medborgare via allmänna och fria val... Ju större federation, desto mindre demokrati... en världsfederation kan aldrig styras via demokrati...

Det är nationalism som håller samman stater, men det är nationalism som orsakar krig mellan dem. Nationalismen får människor som aldrig träffats att känna kärlek till varandra, men nationalismen orsakar också folkmord. Är det verkligen en och samma idé som kan få så helt olika resultat, eller är det kanske två olika idéer med samma namn? Med hjälp av Selma Lagerlöfs romanfigur Jan i Skrolycka kan vi reda ut begreppen, skriver Dan Korn...

Jan i Skrolycka förklarar nationalismen för oss

Det finns några ord i författaren Amos Oz (1939-2017) lilla bok Hur man botar en fanatiker (2006) som jag ofta återkommer till. De lyder: "Måttfull nationalism är den enda kraft som kan tygla fanatisk nationalism". Oz gör alltså skillnad på måttfull och fanatisk nationalism. Ända sedan jag läste de där orden första gången har jag grunnat på om det handlar om gradskillnader, att den måttfulla och den fanatiska nationalismen är samma sak men i olika hög grad, eller om det kan vara så att det egentligen handlar om två olika saker...

I sin bok Banal Nationalism (1995) argumenterar den brittiske samhällsvetaren Michael Billig för att den aggressiva, fanatiska nationalismen och den nationalism han kallar banal, som yttrar sig i sådant som en urblekt flagga som dekoration utanför bensinmacken, är olika grader av samma fenomen. Han varnar för nationalismen och vad den kan leda till, men erkänner samtidigt att han själv har banala nationella känslor ibland och att en nation utan inslag av banal nationalism skulle upplösas...

 

Nationalism och patriotism...

Författaren George Orwell (1903-1950) skrev 1945 en essä där han skiljer på begreppen. Det Amos Oz kallar fanatisk nationalism kallar Orwell helt enkelt bara nationalism, men han säger själv att det är i brist på ett bättre ord. Denna nationalism är det Hitler sysslat med i det då just avslutade kriget. Det är alltså en krigisk lära där den egna nationen vill erövra och förtrycka andra nationer och där man skiljer ut grupper av människor och etiketterar dem onda eller goda, vänner eller fiender. Mot detta ställer han patriotismen, som för Orwell är kärleken till en viss plats och den livsstil som förknippas med den platsen, något som man inte vill tvinga på andra människor. Patriotismen är till sin natur defensiv såväl militärt som kulturellt, skriver han. Det vill säga man är redo att försvara sig, sitt land och sin kultur om detta är hotat, men annars inte villig att strida med någon...

Också Orwell menar att patriotism är en kraft som kan tygla nationalismen. Han kallar den ett vaccin mot nationalismen. Nationalism vill han för övrigt dela in i två delar; den positiva och den negativa. Den positiva nationalismen är den som säger att mitt land är störst, bäst och vackrast och vi skall därför tvinga vår livsstil på alla andra. De som inte vill det skjuter vi. Få intellektuella i en civiliserad demokrati skulle drömma om att säga något sådant. Det är åsikter som endast människor på yttersta högerkanten har...

Men i gengäld säger gärna de intellektuella raka motsatsen, vilket är den negativa nationalismen. De säger alltså att mitt land är minst, sämst och fulast och vår livsstil är inget att ha. De känner ett behov av att beundra något och därför beundrar de andra länder och kulturer medan de föraktar sitt eget. Men de är lika upptagna av det egna landets särart, bara med omvända förtecken. Och just därför döljer ofta denna negativa nationalism snarlika åsikter. Det är fortfarande det egna landet som allting kretsar kring. Där den positiva nationalisten skryter över framgångsrika slag och erövringar är den negative nationalisten upptagen av hur det egna landet förbrutit sig mot andra folk. Ett kännetecken för båda dessa nationalister är att de gärna använder historien som ett medel, antingen genom att förfalska den så att den blir vackrare, eller också genom att förfalska den så att den blir fulare för det egna landet...

Nationen som människa...

Orwell talar alltså dels om nationalism som idé, dels om individer som är nationalister. Man kan vända på det. Redan i antikens grekiska filosofi såg man ofta staten eller nationen som ett levande väsen, som en organism. Men filosofen Immanuel Kant (1724-1804) jämförde nationen med en människa. Och precis som en människa har behov av andras uppskattning och egen självkänsla menade han att nationen hade samma behov. En nation med selbstschätzung, alltså självkänsla, förmår behärska sig så att den avstår från att göra fel saker och förmår att göra andra ting. Därför bör inte en stat kunna förvärvas av en annan stat genom att en härskare byter eller ger bort den, eller genom att den ärvs. En stat är inte en ägodel som kungar kan behandla som de vill, säger Kant. Det är att förnedra staten som ”moralisk person”...

Statsvetaren Francis Fukuyama byggde vidare på den idén i sin mycket uppmärksammade men grundligt missförstådda bok Historiens slut och den sista människan (1992). Den grekiske filosofen Platon skriver att i varje människas psyke finns det han kallar för thymos, ett behov av självkänsla och en vilja att bli bekräftad. Ur detta grekiska ord skapar Fukuyama två nya begrepp, nämligen isotymi och megalotymi. Isotymi är viljan att vara erkänd som andra människors jämlike. Det är alltså en självkänsla byggd på gemenskap med andra. Megalotymi är däremot strävan efter att dominera och förhäva sig över andra, en aptit som växer sig starkare tills det är en längtan efter att erkännas av alla världens människor som den främste. Också Fukuyama sätter likhetstecken mellan individ och nation, att en mängd människor kan handla på samma sätt som en enskild individ. Han snuddar också vid ett resonemang om att isotymi är en form av medicin mot megalotymi...

En fredlig kärlek till sitt land...

Tänk vad lätt det hade varit om alla hade varit ense om begreppen! Tänk om alla som älskar sitt land men inte önskar att erövra andra länder, som tycker att min täppa är bäst, men som gärna låter andra tänka det samma om sina täppor, kunde enas om att kalla sig patrioter och alla med rasistisk ideologi som anser att de skall styra och undertrycka andra folk, kunde kalla sig nationalister. Men så ser ju inte verkligheten ut! Människor med uppenbart rasistisk ideologi kallar sig patrioter och många som beskrivit nationalismen menar att det i första hand handlar om en kärlek till sitt land som inte är krigisk eller rasistisk, utan en idé som förmår ena människor trots skilda bakgrunder. Så säger sociologen Norbert Elias (1897-1990) att nationalismen förmådde skapa samhörighet mellan människor som talade samma språk bortom bygemenskaper och lokal trångsynthet. Statsvetaren Benedict Anderson (1936-2015) poängterar hur sällan ett krigiskt språkbruk används i nationellt sinnad litteratur och konst. Filosofen Ernest Renan (1823-1892) menade att nationalismen fick människor att glömma om de var franker, galler eller romare, att de tillsammans kunde glömma stridigheter genom en gemensam identitet som fransmän. Slutligen har filosofen Yoram Hazony påpekat att det Orwell kallade nationalism är det samma som imperialism och det är raka motsatsen till nationalism...

Vi har alltså å ena sidan det Oz kallar fanatisk nationalism, Orwell kallar nationalism och Fukuyama kallar megalotymi. Alla är de ense om att det de kallar måttlig nationalism, patriotism eller isotymi kan bota detta. Men hur uppstår då megalotymi? Det kan Jan i Skrolycka svara på...

Och det får ni läsa om på orginallänken...

Jan i Skrolycka förklarar nationalismen för oss

Big D.S. Megalotymi vs Little Man Trump Megalotymi... det rullar dit det lutar... det är ofrånkomligt...

Men den lille megalotymida Trump gjorde vad han kunde... han försökte mota Olle i grind och det var förstås dömt att misslyckas... ändå lyckades han hålla sig vid liv under hela mandatperioden... det var väl ingen som trodde... vi får väl nöja oss med det faktum som han nu har klarlagt, om den djupa statens existens... sionismens djupa stater har ju funnits i alla tider... minst... men nu har ju allmän-heten blivit bekanta med undre världens Big Globalists förenta Djupa Stater över hela jorden och deras agenda... förintelsen av lokalsamhället...

Megalotymi och isotymi är de två elementen i thymos. Thymos är ett filosofiskt begrepp introducerat av Platon som en av människans tre motiv, de första två är behov och önskningar. Det är det emotionella behovet för varje människa att erkännas av andra som mänskliga och förtjänar respekt. Megalotymi är specifikt behovet av att erkännas som över-lägsen andra, medan isotymi är behovet av att erkännas som bara lika med andra...

Dessa begrepp används av Francis Fukuyama i sin bok Historiens slut och den sista mannenför att rättfärdiga sitt argument att liberal demokrati är det ultimata politiska systemet. För att människor ska kunna existera i harmoni, menar han, måste isotymi snarare än megalotymi användas för att tillgodose det mänskliga behovet av erkännande. Varje system som skapar politisk ojämlikhet matar nödvändigtvis megalotymi hos vissa medlemmar samtidigt som det förnekar det för andra. Liberal demokrati, föreslår han, kan tillfredsställa alla människors isotymi samtidigt utan att skapa konflikt och lämnar bara megalotymi inom ekonomins rike...

sön 24 jan 2021

Optimistkonsulten Kalle på spången tycker det lutar åt Djupa Statens undergång... pessimistkonsulten Peter arkitekten K. tycker det lutar åt Imperiets undergång...

Big Globalists ser till att det rullar dit det lutar... om man kallar dom

Corporate Fascists eller Corporate Communists är totalt egalt... det är

helt säkert... dom står nämligen över

alla politiska och ekonomiska system... slaveriet har kommit och gått sedan åtminstone 5000 år före Jesu födelse... det västerländska imperiet står på tur... helt visst...

Wiki... Efter hand som människorna blev bofasta jordbrukare och samhället blev alltmer storskaligt kan man i det arkeologiska materialet, exempelvis gravar, se en ökad differentiering. Den beror sannolikt på större sociala och ekonomiska skillnader. Om det fanns människor som i juridisk mening var ofria är däremot svårt att bevisa utan skriftliga källor...

De första skriftliga beläggen på slaveri finner man i några av de äldsta skrifter som bevarats, mer än 4 000 år gamla kilskriftstavlor från Mesopotamien. Även i Gamla testamentet omnämns både slavar och slavägare, vilket visar att slaveri var välkänt även i den israeliska kultur där Bibelns berättelser nedtecknades... 

Koranen innehåller ett flertal suror (kapitel) som stödjer slaveri. I boken bestämmer Gud vilka rättigheter en troende muslim har med sina slavar. Ingenstans i Koranen förbjuds ägande av eller handel med slavar. Slaveri diskuteras gillande i bland annat i surorna 2, 4, 23, 24, och 33. Dock finns en ayah där frigivande av slavar nämns som en god gärning. Flera islamska texter och tolkningar stödjer att slavarnas barn förblir slavar. Slavar kan inte bli fria män genom att konvertera till islam, däremot förbättras deras och husbondens ställning i himlen om de gör så...

Kapitel 33 är centralt; vers 50 slår fast det lagliga i att ta slavar från fienden. Kapitlet berättar även hur Gud hjälpte de troende att ta slavar från de kristna och judar som stred tillsammans med de otrogna. Tillstånd ges också till familjens kvinnor att tala fritt med slavarna inom hemmets väggar. I Sura 24:31 deklarerar Gud att muslimska kvinnor måste sänka sina blickar och dölja sina behag inför alla andra än män och kvinnor inom familjen, inklusive familjens slavar. I samma sura, vers 58, står skrivet att slavar måste be om tillstånd innan de får komma in i de muslimska ägarnas rum under tre speciella perioder om dagen...

Rättroende muslimer ska följa Muhammeds exempel och leva som han, i enlighet med sunnah. Hur Muhammed levde förtäljs i textsamlingen Hadith. Enligt Hadith räknas slavar som egendom, och kan användas för att betala av pengaskulder. Hadith beskriver också hur Muhammed själv handlade med slavar...

Sverige, rasismen och slaveriet med Dan Korn - Avsnitt 5 av 6

Your Rights Are An ILLUSION - George Carlin

lör 23 jan 2021

Så har då dimmorna skingrats över slagfältet i Washington DC. Bara ett fåtal skott har avlossats men utgången är klar i denna den första konfrontationen i kriget om demokratin. Biden kan hissa satanismens lila flagga över Vita Huset och Trump har retirerat till Florida. Låt oss dock hoppas att Trump fortfarande har kärnvapen-koden i fickan...

En utveckling utan återvändo?

Trump har i alla fall lyckats med sin främsta föresats, att visa det amerikanska folket och övriga världen djupet i Deep State och omfattningen av korruptionen i ett världsledande land där en majoritet av de styrande i sin tur är styrda och betalda av andra intressen än det stackars folkets, som förgäves gått till valurnorna i tron att deras röster hade en betydelse. Hur skall de med denna vetskap kunna lockas tillbaks i framtida val? Kanske är det inte heller meningen. Biden har hotat med att omgående redigera om den amerikanska konstitutionen. Blir ett tillägg ” rådgivande val kan anordnas om behovet anses föreligga, annars väljer den sittande administrationen sina efterträdare”? Eller ”presidenten skall verka för att ett enat AMERIKA, från Arktis till Antarktis, blir EN nation med en president, en religion, ett språk och gemensamma tillgångar”? För att ha något att börja med. Man behöver inte ens ändra namnet. Kineserna får vi ta sedan...

Politiker över hela världen jublar, även i Sverige. Globalismen hägrar, det löser ju alla problem – inga raser, inget ägande, inga demonstranter på gatorna, inga onödiga val, alla lika fattiga och lydiga (utom politikerna förstås), fördela folkets (inte politikernas) tillgångar över jorden så fattigdomen utrotas, begränsa sjukvården så folk dör i tid, införa begränsade matransoner så det räcker till alla, ta betalt för vatten och luft (inandning och utandning), släng ut de gamla från sina stora hus så folk har någonstans att bo och välkomna alla världens fattiga till vårt generösa land! Här finns det plats och hjärta...

Begreppet globalism börjar bli lite utslitet, så nu döper vi om det istället till Corporate Communism (Coco-agendan).  Den innebär att storföretagen, oligarkerna, bestämmer vad vi skall göra, äta och tycka. Valen är ju nu avskaffade och styrelsen är inte längre folkets bekymmer. Big Food odlar allt vi behöver äta. Big Pharma botar allt som det finns anledning att bota, i MSM kan vi läsa vad vi skall tycka och Riksdagen kan vi ändra till en Pensionskassa för Utvalda. Om någon har mage att klaga så finns det ju robotar istället, så passa er noga, hjärnsubstituten finns redan på lager...

Nåja, kanske överdriver jag lite, lite, men det behövs för att flertalet skall förstå att det som händer nu i USA är VIKTIGT. Med Biden vid makten kommer detta scenario att vara fullbordat om tio år, vill vi det? Nu går det snabbare och snabbare och vi har förlorat förmågan att protestera. Med chips i tumvecket eller i överarmen är vi på väg mot transhumanismens halvrobotar. Med 5G i lyktstolparna och självkörande bilar bestämmer vi inte själva vart vi skall åka utan får invänta starttillstånd och ”önskad destination godkänd”. Eller ”invänta samåkning för godkänd trafikfördelning”.  Även flygtrafiken kommer att behovsprövas med hjälp av chipsen...

Trump kanske inte skulle kunnat förhindra teknikutvecklingen, men definitivt se till att statens förhållande till individens frihet och rättigheter inte styrs av teknikens möjligheter att göra just detta. Kina kommer att leda en sådan utveckling och ett mothåll från ett land som har möjligheterna att stoppa eller bromsa den kommer att vara absolut nödvändigt. Detta mothåll riskerar vi nu att förlora, istället blir det med Bidens politik ett ömsesidigt samgående om genomförandet. Återstår att avgöra vem som skall styra eländet, kineser, jesuiter eller judar? Det senare ställs på sin spets när vi granskar Bidens toppskikt, till och med israeliska medier är förvånade över det stärkta judiska inflytandet över lydlandet USA...

Att Trump fallit i onåd i Israel beror på hans fredspolitik i Mellanöstern, i detta ingår oviljan att militärt ge sig på Iran, något som endast gynnar just Israel och landets önskan att kontrollera försvagade och förminskade arabstater, judarnas dröm om Greater Israel eller Yinon Plan efter upphovsmannen. Därmed tror Israel sig bli av med antagonisten Hizbollah /shia och få kontroll över oljeexporten i hela regionen. I förlängningen är siktet inriktat på ursprungsländerna runt Rysslands gränser och de jungfruliga områdena i riktning Kina. En fredspolitik permanentar nuvarande förhållanden och försvårar en sådan expansion, som är viktig för att möta Kinas växande inflytande. Trump vill istället dra ner på kostnaderna för krigsmakten och konflikterna i dess spår. Man skall vara medveten om att USA finansierar merparten av Israels militära aktiviteter...

Trumps konstruerade valförlust, som till och med förvånar det amerikanska folket, är därför inte bara en fråga om amerikansk inrikespolitik, demokrater eller republikaner, utan handlar om en positionering i genomförandet av globalismen. Rollspelet riskerar därför att bli detsamma som för hundra år sedan, med två stormaktsblock som skall konfrontera varandra och en liten ministat som hetsar och styr. Biden saknar den integritet som behövs för att föra en egen politik och blir därmed en riskfaktor för världsfreden. Vi måste vara mycket observanta på utvecklingen den närmaste tiden, att Trump skulle kunna komma tillbaks och styra utvecklingen rätt igen är nog tyvärr för mycket att hoppas på, men hoppas skall vi likväl. Hoppet är det sista som lämnar människan…


CORONA-REVISIONISM: försöken att ÄNDRA beskrivningen ...

 

Lars Bern om moderaterna samt Claes Ryns inslag om USA valet

Jimmie Åkesson svarar på tittarfrågor - YouTube

Ingrid & Maria: Generation Ego, Sabuni hotar med ... - YouTubeBack to Basics After the Insane US Election - How are We ...

Deep State tillbaka på tronen i vita huset - YouTube

Joe Bidens invigningsvideo var en sådan flopp att den nu är "borttagen från listan" på White House YouTube-kanal. Videon fick 322 000 tittare och mer än 14 000 "negativa röster" och 3 600 "uppröster" - så "opopulär" är Joe Biden. Kommentarerna har också stängts också av för att förhindra att människor driver med The Pretender...

Han är sååå populär


Men vi ska tro på att Joe Biden fick fler röster än någon annan i USA:s historia. Praktiskt taget ingen dök upp för att se senil-Joe ta sig igenom sin ceremoni...Biden hade tio gånger så många soldater som skyddade hans invigning som vi ser i någon laglös bananrepublik. En utspridd ”folkmassa” samlades på BLM Plaza för att lyssna på Joes tal,  men media vill att vi ska tro att det var övrväldigande...

Professor Claes G Ryn är statsvetare vid the Catholic University i Washington, DC. Som opartisk forskare har han kommenterat det märkliga valresultatet i Swebbtv:s video "Fjärde statsmakten 77"...


Valet i USA


Utdrag från intervjun! Se hela programmet i Swebbtv.

Professor Ryn påstår inte rent ut att det rör sig om valfusk, men han pekar på underligheter som är svåra att förklara annars. För det första indikerar historiska resultat att när en sittande president ökar sin röstsumma i förhållande till sitt ursprungliga val, blir han omvald.  President Trump ökade sin antal röster, inte bara med hundratusentals röster, men med över 10 miljoner. Trumps stöd bland latinamerikaner, en grupp som ofta beskrivs som fientlig mot honom, ökade till 32 procent, ännu mer bland latinamerikanska män. Hans stöd bland svarta ökade i år med 50 procent...

Ett annat grundläggande faktum: Vissa amerikanska stater röstar nästan alltid på vinnaren. Florida och Ohio finns högst upp på listan, delvis för att de återspeglar den demografiska sammansättningen av USA som helhet. Om man lägger till Iowa kan man med hög sannolikhet förutsäga att vinnaren av dessa tre stater också kommer att vara vinnare av presidentvalet. Trump hade inte bara majoritet i dessa stater, han vann dem mycket klart, Ohio och Iowa med cirka 8 procent, Florida med över 3 procent...


År 1960 blev resultatet i dessa stater inte detsamma som vid allmänna val. Vilket presidentval var det? Nixon-Kennedy. Det är valet som nästan säkert stulits för JFK i Illinois (Cook County, Chicago) och Texas. Det är valet som gav upphov till avvikelsen att någon kunde vinna presidentskapet utan majoritet i Ohio. Efter 1960 blev det norm igen att vinna om man vann Ohio.  År 2020 lyckades dock Biden på något sätt utan Ohio...Det finns ett annat mått på vem som är vinnaren i ett presidentval som är ännu mer övertygande. Detta indikerar att det var något mycket konstigt, till och med oförklarligt, vad gäller resultatet av årets presidentval i vågmästar-staterna . Det finns många olika stater i USA som nästan alltid röstar på vinnaren i det nationella valet. Det finns valkretsar som röstade på vinnaren i presidentvalen från 1980 till 2016. Men med få undantag, vände dessa län plötsligt trenden 2020. De röstade inte på den person som förväntades vinna, utan på Donald Trump. Nitton valkretsar har identifierats, vars röst ses som en särskilt bra förutsägelse för resultatet i presidentvalet. De är nästan säkra på att rösta på vinnaren. Det har ansetts att om en kandidat leder i 15 till 16 av dessa 19 kretsar, är han också den som vinner presidentposten...

Hur blev då valet 2020 i dessa ledande valkretsar? Trump vann inte mindre än 18 av de 19! Han förbättrade också  sina resultat där.  Några exempel på sådana kretsar är slående. Valencia County i New Mexico har speglat resultatet av varje presidentval sedan 1952. Där vann Trump med 10 procent 2020. Indianas Vigo County har röstat för varje president utom två sedan 1882. I år vann Trump där med 15 procent. Westmoreland County i Virginia har bara misslyckats två gånger sedan 1928 att rösta på vinnaren av presidentvalet. Trump vann där med 16 procent. Dessa är bara specifika illustrationer av en trend i de vägvisande valkretsarna som gynnade Trump eftertryckligt och överväldigande...

Hur vann då Biden? Jo, han fick exceptionellt många röster i de största städerna i de "Swing States", som skulle avgöra valet. Nästan bara där. Hur var det möjligt? Ryn vill inte påstå att det visar på fusk. Men för varje omdömesgill betraktare skriker resultatet ut: "Storskaligt valfusk". I sitt installationstal glänste Biden med en strålande uppräkning av alla vackra ord som finns. Han förutsatte att om tjuven bara kommit undan, skall de bestulna bjuda in denne till sitt middagsbord...

Fighting Domestic Terrorism: A New War on Terror ... - YouTube


Ari Fleischer: It seems like Biden is 'allergic' to answering ...


Articles of Impeachment Against Biden Unveiled ... - YouTube

Tulsi Gabbard: Proposed domestic terrorism laws ... - YouTube


Biden urged to condemn Antifa as far-left radicals take to the ...

Antifa vandalize Democratic Party office in Portland, 8 arrested

fre 22 jan 2021

I onsdags slog vänsterextremister sönder Demokraternas högkvarter i Portland i delstaten Oregon. Men i TV4 Nyhetsmorgon på torsdagen framställdes det som att "högerextremister" låg bakom våldet.

AFA slog sönder Bidens högkvarter – kallas "högerextremister" i TV4 Nyheterna

Det var i torsdags som TV4 Nyheterna rapporterade om flera mindre demonstrationer i USA. TV4:s nyhetsankare säger att de "genomförts av Trumpanhängare som ifrågasätter valresultatet, trots att påståenden om valfusk avvisats i ett 50-tal domstolsfall". Samtidigt visas bilder på vänsterextrema AFA. Sedan sägs det att Demokraternas högkvarter i Portland slagits sönder. Men byggnaden vandaliserades av vänsterextremister och "anarkister", något bland andra Reuters och Daily Mail skrivit om...

Enligt NBC bestod gruppen av cirka 150 personer beväpnade med "molotovcocktails, knivar, batonger, spray och kofot". "Vi vill inte ha Biden. Vi vill ha hämnd för polismord, imperialistiska krig och fascistiska massakrer", stod det på ett plakat enligt Reuters. "Fuck Biden" hade man också klottrat. Folksamlingen i staden använde sig även av "Black lives matter"-skyltar, skriver ABC. Detta ropades också som slagord, enligt The Hill. Ett ocensurerat klipp från vandaliseringen kan ses på Twitter.Efter kravallerna ska Twitter nu ha portat AFA från  sin plattform...

I TV4:s inslag syns AFA:s flagga och på byggnaden som slagits sönder har det klottrats en anarkistsymbol, ser man. Men när TV4 Nyheterna visar klipp från våldet i Portland säger nyhetsankaret inget om extremvänstern utan talar i stället om högerextremister. Portland slog beväpnade män sönder fönstren på det demokratiska partiets högkvarter. Terrorexperter hoppas nu att president Biden skapar förutsättningar för att hårdare kunna bevaka de militanta högerextremister som enligt forskning är det största hotet mot säkerheten i USA, säger TV4:s nyhetsuppläsare under inslaget...

Fria Tider har under dagen sökt ansvarig på TV4 Nyheterna för en kommentar, men utan svar...

Eric Trump: 'Best Is Yet to Come'–Trump Children ... - YouTube

Biden's acting weird | Greg Kelly

YouTube · Newsmax TV

Texas AG Sues Biden Admin; National Guard: 'We ... - YouTube

Biden pledges to defeat hate groups, civil rights ... - YouTube

Om människor förlorar sin vilja att erkänna att det finns tillfällen i vår historia när laglighet blir skild från moral som normalitet, avstår vi inte bara kontrollen över våra rättigheter till att bestämma över oss själva, utan vi avstår då även vår förmåga till en rimlig bedömning av vår egen framtid. Hur hänger detta samman med politik...

Jo, regeringar i dag är mer intresserade av förlusten av sin förmåga att kontrollera och reglera beteendet hos sina medborgare än vad de är av sina medborgares missnöje - vilja. Regeringar är idag allt annat än ledarskap som naturlig mekanisk funktion. Ledning är upplysning till vidare ledning och upplysning och makt är dess motsats. I sådana tider göra vi klokt i att komma ihåg att i slutet av dagen, försvarar inte lagen oss; Vi försvarar lagen! Och när det blir strid mot vår egen moral, har vi både rätt och skyldighet att balansera det mot rättvisa i vår egen moral. Så, eftersom vi är en upplyst och medveten befolkning som lever i en demokrati av bästa märke, så kommer ingenting som en nyhet för oss...

Vi vet att våra politiker främst vill befolkningens bästa och aldrig ens skulle tänka tanken på att främst verka för sin egen enskilda materiella nyttosituation, eftersom de främst ägnar sig åt upplysning av befolkningen angående beskrivningen de beslutsmässiga grunderna till sina ställningstaganden, i förhållande till verkligheten. Som allmänt erkänd konspirationist – a.k.a någon som den Djupa Staten inte tycker om och därför slänger etiketter på för att slippa bli angripna i sak – så kan jag dessutom konstatera att ambitionerna bakom den Djupa Staten, är att vidmakthålla sin maktstrukturella funktion, vilket nu börjar ta sig alltmer öppet obscena uttryck. När allt blir ett så blir därför det lokala också det globala. Så när vi öppet kan konstatera att till och med de egna underrättelsetjänsterna initierar, regisserar och finansierar den osynliga ”fiende” som samhället skall mobilisera emot - Islam eller Covidioti, så kan vi kallt konstatera att vår främsta fiende det är vi själva och vår ovilja att stå upp och adressera vad som egentligen utgör det stora funktionsmässiga problemet...

Den Amerikanska Konstitutionen - Carl Norberg ... - YouTube

Inbillad fulhet - Samtidigt 115

 

Professor Claes G Ryn om det märkliga valresultatet och motsättningarna i USA i Fjärde statsmakten 77.

Ledaren: Världen är en postmodern Bond-film Klart ingen kan tro på det

Krisen inom liberalerna med Staffan Gunnarsson (MED) - YouTube

tors 21 jan 2021

Woody Guthrie och Old Man Trump... vilken jävla clash... hade Woody tyckt bättre om Djupa Staten...

Woody var en hängiven kommunist och anti-fascist... det finns många olika uppfattningar i den historiska och samhällsvetenskapliga litteraturen om hur termen fascism ska definieras, vad som är fascism, och vad som inte är det. I överförd bemärkelse har icke-demokratiska styrelseformer som betonar våldets rätt över demokratin och friheten kallats fascistiska. Forskare inom området har något olika definitioner av vad fascism är...

Fascism

Guthrie föddes in i en medelklassfamilj i Oklahoma. Han fick sina förnamn efter president  Woodrow Wilson, som valdes samma år som han föddes. Woodys far, Charlie Guthrie, en gång en framgångsrik politiker och fastighetsägare, hade ekonomiska problem och arbetade i Pampa i  Texas för att betala av skulder. Guthries mor Nora Belle drabbades av Huntingtons sjukdom och togs in på mentalsjukhus när Guthrie var 14. Efter det levde Guthrie en tid ensam med sina syskon...

Woodys definition av fascism... en form av ekonomisk exploatering som liknar slaveriet... fascistledare var en grupp gangsters som föresatt sig att råna världen... 

Automatisk översättning...

I Guthries motstånd mot fascismen, konceptualiserade han ideologin som en form av ekonomisk exploatering som liknar slaveriet, enkelt fördöma fascisterna - särskilt deras ledare - som en grupp gangsters som föresatt sig att råna världen. Detta påminde om en proteststrategi som han hade använt under den stora depressionen, när sociala, politiska och ekonomiska ojämlikhet hade framkallats av en liten rik elit. Under den tiden hade Guthrie romantiserat gärningarna av laglösa som Jesse James, Pretty Boy Floyd, Calamity Jane eller Dalton Gang både som legitima handlingar av socialt ansvar och som det yttersta uttrycket för protest, och därmed omvandla den fredlöse till en arketypisk partisan i en kamp mot dem som hölls ansvariga för de förvärrade sociala och ekonomiska förhållanden...

Rosanne Cash - Woody Guthrie At 100! / "I Ain't Got No Home" - YouTube

Ain't Got No Home - The Ballad of Old Man Trump

Jan Tullberg diskuterar risken att man i USA ska ta händelserna i Kapitolium som intäkt för att strama åt reglerna i USA. Han jämför därvid med riks-dagshusbranden i Berlin som 1933 togs till förevändning för att ändra det tyska samhället radikalt. Dagen efter branden krävde Hitler ökade befogenheter för att kunna bekämpa vad han ansåg vara en kommunistisk konspiration. Riksdagsbrand-förordningen utfärdades vilken gav regeringen befogenheter att vidta åtgärder för att skydda allmänheten utan riksdagens godkännande. Den upphävde de flesta medborgerliga rättigheter på obestämd tid. Kan något liknande ske i spåren av Corona, klimatalarm och de mot-sättningar som skapats i det amerikanska samhället...

Okej damer... hur svårt kan det vara... korporativism och fascism är samma sort, helt säkert...

Wiki... Historiskt har korporativistiskt styre förespråkats av fascistiska rörelser genom deras ideologiska motstånd mot både individualism och

egalitarism och istället betonas olikhet, symbios

och samförstånd genom ömsesidigt beroende...

Wiki... Tendenser till modifierade former av korporativism har även uppträtt i många moderna demokratiska system. Efter andra världskriget har länder som Sverige och Österrike, under långvariga socialdemokratiska maktinnehav, utvecklat korporativistiska drag med samförstånd mellan regering, fack och näringsliv (jämför saltsjöbadsandan)...

I Sverige kommer detta också till uttryck genom myndigheters och organisationers inflytande i den centrala politiska beslutsprocessen, via det statliga remissinstitutet, reglerad i regeringsformen...

HAX... Korporativism kan enkelt beskrivas som att politik och särintressen växer samman, utanför den demokratiska processen. Detta är något som går djupare och är mer förrädiskt än till exempel ekonomisk korruption. Här handlar det mer om samförstånd som flyttar makten in i fysiskt och mentalt slutna rum...

Woodys definition av fascism... en form av ekonomisk exploatering som liknar slaveriet... fascistledare var en grupp gangsters som föresatt sig att råna världen...  

Är "stormningen" av Kapitolium vår tids riksdagshusbrand? - Jan Tullberg i fjärde statsmakten 76Ingrid & Maria: Fascistisk framtid, Swebbtvs ... - YouTube

Kyrkopolitiker fån Socialdemokraterna vägrar svara ... - YouTube

Svenska kyrkan erkänner att de gömmer ... - YouTube

Morgan Johansson gråter ut på twitter

Problemformuleringsprivilegiet med Anton ... - YouTube

 

Damerna i Riks skulle absolut vara mera trovärdiga om dom slutade flina under sina intervjuer... bara i all välmening alltså...

ons 20 jan 2021

 

Hillary Clinton och Nancy Pelosi ger sig aldrig. Nu påstår de att Trump och Vladimir Putin arbetade tillsammans för att orkestrera ett upplopp i Capitol och kräver en kommission för att utreda dessa påståenden. Fyra år med påhittade konspirationer om ryskt samarbete räckte inte. När de väl fastnat i en lögn kan de inte ge sig...

"Alla vägar leder till Putin"


Clinton sade ”Jag hoppas att historien kommer att avslöja vem som drar i hans trådar.  Jag vill gärna se hans telefon-dokumentation för att se om han pratade med Putin den dagen då upprorsmakarna invaderade vårt Capitol. Men vi vet nu att inte bara han, utan hans organisatörer, hans medbrottslingar, hans kultmedlemmar, har samma respektlöshet för demokratin. ”


Clinton frågade sedan Nancy Pelosi om hon tror att "vi behöver en 9/11-typ kommission för att undersöka och rapportera allt de kan samla ihop och förklara vad som hände?"

”Ja det gör jag” svarade Pelosi.


Pelosi bekräftade sedan att Trump står i skuld till den ryska makthavaren. ”Alla vägar leder till Putin,” utropade hon.
Det framgår inte vad Putin kunde göra för Trump och inte heller vad poängen är med allt dummare ryska konspirations-påståenden nu när Trump lämnar White House? Kanske Clinton och Pelosi lägger grunden för att få honom avrättad för förräderi...


Ridiculous Inauguration Coverage & Call to Cancel ... - YouTube

Body language expert reacts to Biden's inaugural ... - YouTube

Tucker: Democratic Party is planning a war on half of America

FlashPoint: It's Not Over! Prophecy & Presidents - YouTube


House of Sweden är en byggnad i Washington, DC , där ligger den svenska ambassaden och diplomatiska beskickningar i Republiken Island och Liechtenstein till USA . Byggnaden ligger på 2900 K Street N.W. i Georgetown- området. Förutom ambassaderna är byggnaden, som ägs av den svenska staten genom National Property Board , också representanter för svensk handel...

House of Sweden och svenska staten i Foggy Bottom... den har i alla fall nära till den amerikanska...

Faciliteterna inkluderar ett sekretariat, utställningsutrymme, 19 kontorssviter och ett högteknologiskt affärsevenemangscenter. Ja allt är väl då naturligtvis bara tillfälligheter kan man anta eftersom ingen kände någon annan... det finns ingen planering här inte... I ett e-postmeddelande daterat den 21 september 2017 skrev Hunter Biden till Cecilia Browning, chefen för en kontorsbyggnad som heter "House of Sweden", och begär att "nycklar" ska "göras tillgängliga för nya kontorskamrater"...

Hunter Biden listade de ”nya kontorskompisarna” som Joe Biden, Jill Biden, Jim Biden och Gongwen Dong (ordförande Ye CEFC-sändebud). Hunter Biden begärde också ett skylt för sitt kontor där det stod "The Biden Foundation" och "Hudson West (CEFC US)." CEFC China Energy var ett kinesiskt konglomerat som var bland de största energiföretagen i Kina innan det gick i drift för ett par år sedan. CNN noterar att företaget "anpassade sig så nära den kinesiska regeringen att det ofta var svårt att skilja mellan de två." Det är inte alls uppenbart att inte bara China Energy har kopplingar till Investor...inte alls...

I will be back in some form /D.Trump - Carl Norberg 2021-01-20

Löfvens rosa sockiplast - Samtidigt 114

 

tis 19 jan 2021


Hur ska man egentligen förstå "influencers"? Antagligen som projektions-ytor, snarare än påverkare. Medan resten av svensk offentlighet dröjer vid Svt:s coronautfrågning kan jag, för tillfället rejält socialt distanserad från Sverige, inte sluta undra över en helt annan grupp makthavare. Svenska Dagbladet har i dag en artikel om ”influencers”  (ännu ej på nätet) som säkert är oerhört intressant, men jag kommer inte längre än till bilderna. Hur kommer det sig att alla influencers ser exakt likadana ut? Blondheten. Det långa håret. Solbrännan. Blicken. Läpparna. Leendet...


Hakelius: Influencers är inte ledare – snarare spegelbilder av vår samtid

Det finns något att reda ut här. En influencer borde ju på något sätt ha en personlig särart. Varför annars kvalificera som influencer? Att vara som alla andra kan väl inte vara särskiljande? Eller har influencer blivit en skyddad titel som advokat eller läkare? Finns en branschstandard som influencersamfundet håller hårt på? Kanske ligger svaret i att influencern bär en kollektiv särart med hög status. Varje enskild influencer representerar inte sig själv, utan en ny härskande klass, som känns igen på just detta mallade utseende.

Fenomenet är inte nytt, förstås. Tidskriften Salt, som i några månader chockerade Sverige med sin radikalkonservatism, långt innan någon riktigt hade hört talas om den sortens idéer, publicerade en gång ett förbrytargalleri över liberaler. Under citat om vikten av individualism följde det ena passfotot efter det andra på kända liberaler i offentligheten. Samtliga var män i medelålder med rakade eller snaggade huvuden och glasögon. De var i de närmaste identiska...

Kanske finns någon ledtråd där? Är vårt sökande efter individualism i själva verket ett sökande efter samhörighet och familj? Som i den småputtriga Netflixserien ”Derry Girls” när skolflickorna bestämmer sig för att uttrycka sin individualism genom att bära jeansjackor istället för skoluniformskavajen. Bara Clare lyckas smyga förbi sin mamma med jeansjackan.

”Vad är det här”, fräser hon när hon ser sina ännu uniformerade vänner, ”vi skulle ju vara individer i år?”

”Jag fick inte för mamma.”

Clare sliter genast av sig sin jacka:

”Jag tänker inte vara en individ ensam.”

Få av oss är lika trygga i vår individualitet som Nicolas Cages rollfigur Sailor i David Lynchs gamla film ”Wild at heart”:

”This is a snakeskin jacket! For me it's a symbol of my individuality, and my belief in personal freedom.”

De flesta av oss skulle inte bära en ormskinnsjacka, annat än i grupp. Vi tänker antagligen fel om influencers, missledda av själva ordet. De är egentligen inte ledare och föregångare. De är snarare särskilt mottagliga projektionsytor för vad stora grupper bland oss vill, tycker och önskar sig. Ett slags kulturella hologram, formade av rådande estetisk konsensus. Influencers är helt enkelt spegelbilder. Det är därför det ser likadant ut, oavsett vilken spegel vi tittar i...

Aldrig tidigare visade bilder från upploppen vid Trumps invigning 2017. Titta medan de fortfarande finns kvar. Filmen visar en samordnad attack mot president Donald Trumps invigning 2017...

Trumps Invigning 2017

 

Höjdpunkterna inkluderar anarkister som förbereder sig för våldsamma konfrontationer med polisen (10:22), våldsamma attacker mot deltagare (2:08), förstörelse av egendom (9:50) och blockaderna som hindrar väljarna från att delta i presidentinvigningen ( 3:29)...

EXCLUSIVE - Never Before Seen Footage of bloody 2017 Inauguration riots

 

Ytterligare höjdpunkter är intervjuer med blockad-arrangörerna Code Pink och Disrupt J20, vars uttalade mål var att "stänga av denna invigning." Code Pink-arrangören Tighe Barry får frågan: "Kommer ni att orsaka kaos?" Hans svar är ett eftertryckligt "Yes Sir!" (3:56)

Han tillägger: "Vi blockerade den här gatan för att vi känner att vi har rätt att säga till dem att inte komma till vår stad." (4:27) 

Producenterna av dokumentären förklarade sitt beslut att visa den här filmen nu, ”Det var aldrig vår avsikt att släppa några bilder medan vi fortfarande är i produktion. Vi har haft det här dramatiska innehållet i fyra år i väntan på den färdiga filmen, men de senaste händelserna har övertygat oss om nödvändigheten att släppa detta exempel nu."


Mike Lindell STRIKES BACK! - YouTube


Swedbank stänger ner regimkritiker | Nilssons ... - YouTubeSverige, rasismen och slaveriet med Dan Korn ... - YouTubeSysselsättning är inte samma sak som ... - YouTube

mån 18 jan 2021

Demokrater på Facebook och Twitter kallar president Trump för nazist och fascist. Efter Rasist är det deras mest populära skällsord. Förmodligen för att de vet att de flesta inte vet vad det är,  eller bara associerar det med läger för judar som de sett i gamla filmer från WWII.  Det faktum att Trumps barnbarn är judar och hans närmaste rådgivare är en jude är inte viktigt för dessa lögnare...

Kommer de riktiga nazisterna att stå upp?Varför kallade de honom inte Kommunist? Dessa regeringar har mycket mer makt än Hitler och har dödat tio gånger så många människor. De är former av socialism - nazist är en förkortning för nationalsocialism,  men de hoppas att vi inte vet det.  Fascism är när regeringen kontrollerar den privata industrin för att utvidga sin makt och kontrollera folket.  Kommunismen är lite annorlunda - regeringen äger företagen och kontrollerar dem efter att ha tagit all rikedom från ägarna.  Det passar vår nuvarande situation med Big Tech som har vänt på det till att kontrollera vår regering och tysta presidenten, för att han hävdar att valet var stulet...


Det är inte som om demokraterna aldrig har gjort anspråk på stulna val eller bedrägerier eller ifrågasatt valresultat.  Vi har hört det varje gång deras kandidat inte får som de vill.  (Stacy Abrams hävdar fortfarande att hon vann Georgia; Hillary Clinton tjatade i 4 år om bedrägeri, eftersom Electoral College inte fungerade för henne). Var deras Twitter-konton eller plattformar avstängda?

Big Tech kontrollerar också stora företag. Den akademiska världen kan inte existera utan Big Tech. Med lockdowns kontrolleras även våra barns utbildning och framtid av Big Tech och maten vi har på bordet.  Nazityskland hade ALDRIG den typ av kontroll över sitt folk som Big Tech med regeringens samarbete har över oss...

De västerländska nationerna har byggt sina grund-läggande rikedomar och samhällens välstånd på ett utnyttjande och en plundring av människor och resurser i resten av världen. Dessa välstånd, frihet och strukturer i vårt samhälle, de har egentligen byggts på svält, rån, umbäranden och mord på miljoner och åter miljoner människor i världen, både historiskt och idag, även om detta med tiden har skett med en allmera omfattande förklädnad...

Det verkade för en tid för de flesta som att den "västerländska civilisationen" hade fungerat, om än så bara för väst. Vi såg i detta uppkomsten och framväxten av en vital medelklass, som har sitt ursprung i den industriella revolutionen, ur vilken vi också såg bildandet av "kärnfamiljen" som social relationsform. Medelklassen i väst växte i både välstånd, utbildning och tillgångar. Medan de stora problemen i världen, och för majoriteten av världens människor, fortsatte att öka exponentiellt, så var det stora underliggande syftet med skapandet av medelklassen att underlätta utvecklingen av det massivt konsumistiska samhället. Funktionen för den mellersta och breda klassen i samhället blev att konsumera och inte nödvändigtvis bidra till att avgöra vilken riktning samhället skall ta...

Medelklassen skall för marknadens och den enskilda vinstnyttans skull således hållas i en konsumistisk villfarelse om att en högre konsumtion leder till ett lyckligare själsligt tillstånd. Trots detta lilla dolda uppsåt så var livet bra, eller åtminstone så det verkade det som så. Sålunda skulle folket i stort kan blunda och hållas bedövat från den smärta och för den svåra situationen som råder för världens majoritet av befolkningen. Detta som under årtionden framåt ifrån 1900-talets början, men de stora väster-ländska imperierna allt mer enade inom ramen för det USA-ledda Nato imperiet, alltså grovt har utvecklat sitt plundrande och utnyttjande av resten av världen. Nya vägar för de kapitalistiska behovens expansion finns ju alltid och oundvikligen i sakens egen natur, alltså mer pengar att tjäna mer tillgångar att äga, mer makt att förfoga över...

Som en del av denna process, så var det alltså tvunget att klasstrukturen omorganiserades, vilket innebar att medelklassen skulle tvingas till att genomgå en utveckling eller metamorfos om man hellre vill uttrycka det så. Under de senaste årtiondena har därför medelklassen istället blivit tvungen att överleva på skulden, eftersom detta är motvärdet och värdebäraren till all skapad valuta. Så för att upprätthålla bilden av medelklassen, och vidare att upprätthålla funktionerna för medelklassen (dvs att konsumera), så behövde medelklassen tillgång till krediter och var därför tvungen att stiga in i en klass av skulder. Nu när världen just på grund av detta genomgår snabba sociala, politiska och ekonomiska förändringar har medelklassen således blivit dödsdömd i det rådande systemet, eller möjligen systemet dödsdömt till den rådande medelklassen om det politiska uppvaknandet och varseblivningen inte uteblir...

Samtidigt som skuldkrisen tar världens nationer till träldom i skuld, så kommer medelklassen i västvärlden att förlora sin tillgång till krediter, och istället tvingas till att betala av sina skulder. Samtidigt som nationer omfattas och drabbas av en skuldkris, så kommer medelklassens kollaps med denna kris. En klass byggd, stående och upprätthållen på skuld är givetvis inte hållbar i längden, eftersom antingen så måste ju skulden kunna betalas av vilket på sikt skulle eliminera klassen ifråga, eller så betalas ju inte skulden och då försvinner ju skuldens värde...

Vi går nu därför in i en period av snabb klassförändring i global skala. Den hägring av en medelklass som stadigt växer är på väg att försvinna samtidigt som våra ögon anpassar sig till verkligheten i vår miljö. Imperialismen som vi blundade för i utlandet, är på väg att komma hem, vad vi gör utomlands, kommer hem till sist. Medelklassen är nu på god väg att inom kort tvingas till att inse den verkliga kostnaden för konsumtionssamhället, inte minst här i Sverige med världens mest privatskuldsatta befolkning...


Vårdkasarna är tända! - Carl Norberg 2021-01-18 - YouTubeCensur och andra diktaturfasoner - Samtidigt 113 - YouTube

sön 17 jan 2021

 

Dom kallades politiskt korrekta en gång i tiden...

Nu går Public Service fullt in i Moder 

Sveas horhus som fullvärdiga prostituerade... 

Den Djupa statens nyttiga idioter... det finns hundratusentals som inte är direktkopplade, men som är indirekt beroende av den Djupa staten... idioter som har stor tyngd, och vilja att stödja den djupa staten eftersom den stöder dem indirekt...

Lars Bern kommenterar SVT Fake News om Swebbtv.

Den 17 januari publicerade SVT Rapport ett inslag om Swebbtv som tyvärr innehåller en mängd felaktigheter.

Trots att programmet handlar om Swebbtv får vi inte komma till tals i programmet för att bemöta SVTs felaktigheter. Istället intervjuas Aftonbladets Karin Pettersson.

I detta program får vi en kommentar från Lars Bern om SVT:s inslag. Han förklarar också vad som ligger bakom SVT:s agerande...


Pontus Mattsson har haft flera telefonsamtal med Mikael Willgert i samband med reportaget. Trots det är redan rubriksättningen fel. YouTube har inte släckt ner Swebbtv. Vi har haft över 300.000 visningar på vår egen videosajt Swebbtv.se efter att kanalen stängdes ner på YouTube...

En annan felaktighet är att Swebbtv felaktigt påstås ha brutit mot Googles regler vilket inte stämmer. Pontus Mattsson frågar Google på vilket sätt Swebbtv har brutit mot reglerna men får inget svar från Google som är oåtkomliga och som vanligt vägrar svara på frågor. Fastän Google inte svarar utgår SVT felaktigt från att nätjätten har skäl att stänga av Swebbtv...


Swebbtv har nått uppskattningsvis en miljon unika tittare det senaste året och har haft 25 miljoner visningar av program på YouTube. Trots det har det varit helt tyst i SVT om avstängningen. En avstängning som är den största attacken på yttrandefriheten i Sverige efter andra världskriget. En avstängning som SVT beskriver som en rimlig åtgärd.

Vi har kontaktat SVT och krävt att vårt genmäle förs in...

  1. YouTube har inte släckt ner Swebbtv vilket SVT felaktigt påstår. Swebbtv publicerar sina program på Swebbtv.se och har haft mer än 300.000 visningar efter avstängningen från YouTube.
  2. SVT publicerar okritiskt detta påstående från Google men har inte kunnat få fram uppgifter om på vilket sätt Swebbtv skulle ha brutit mot Googles regler. Istället antyder SVT att Swebbtv skulle förorda huskurer mot Corona eller påstå att vaccin innehåller microchip. Detta är falska antydningar och är inte något som Swebbtv har lyft fram.
  3. SVT påstår att Swebbtv har mycket hårda ord mot invandrare vilket är falskt. Vår kritik riktar sig mot makthavare och mediekanaler som inte sköter sitt jobb.

Under de senaste sex till åtta månaderna har USA sett en av de största migrationerna av människor, baserat på ekonomiska och ideologiska problem, i nästan ett sekel. Inte sedan Great Depression har så många amerikaner flyttat på jakt efter ett bättre liv. Idag verkar emellertid de som flyttar till stor del vara konservativa och moderater.  Det finns en mycket bra, mångfacetterad förklaring till detta...


Folk flyr Democrat-styrda stater


Jag tror att en av de bästa förklaringarna för den konservativa migrationen kan förstås från den helomvändning som New Yorks guvernör Andrew Cuomo gjort vad gäller hans drakoniska "lockdowns".  Plötsligt har Cuomo meddelat att New York helt enkelt inte kan hållas stängt längre och att företag måste öppna igen snabbt.
Enligt US Postal Service flyttade över 300 000 invånare enbart i New York City från mars till oktober. Detta är ett rekord, en utvandring som New York inte har sett på länge...På andra sidan landet ser Kalifornien sin egen utvandring, och det började långt innan de drabbades av pandemin.  År 2019 flydde över 653000 invånare statens kvävande byråkrati och höga skatter. 

År 2020 har staten sett sin lägsta befolkningstillväxt i historien, även efter att man redovisar antalet födda barn.
Mer än 200 000 fler människor lämnade staten än som flyttade in under det senaste året, och innan någon hävdar att dessa människor är ”liberaler” som invaderar republikanska stater, medger även kaliforniska medier att de mestadels är konservativa som vill fly från den socialistiska hålan.

U-Haul, ett av de största flyttföretagen i landet, har sammanställt data om de stater som amerikanerna flyttar till under pandemin.  Listan är laddad med välkända konservativa fästen och stater, med Tennessee, Texas och Florida på topp.

Mer från Brandon Smith här

lör 16 jan 2021

Har Trump proklamerat/offentliggjort upprorslagen från 1807...

Västimperiet har peakat... det är nog alldeles säkert... Sparren gillar faktabaserade konspirationsteoretiker som Peter K... arkitekter är ju fena på att lägga pussel

Peter Krabbe

När korthuset faller samman  12 jan kopia

I skuggan av en statskupp  9 jan kopia

Står demokratin vid avgrundens rand  6 jan kopia

Biden gone MAD after SHOCKING crimes of ... - YouTube

En anlagd brand i Berlins riksdagshus den 27 februari 1933 användes av Adolf Hitler för att påbörja avvecklingen av den tyska demokratin. Nog stämmer det att en ensam antinazist orsakade en brand i det tyska riksdagshuset 1933 och att några demonstranter bröt sig in i USA:s kongressbyggnad Kapitolium 2021. I Tyskland svarade nazisterna med en oproportionerlig "Reichstagsbrand reaktion" som inskränkte grundläggande friheter och krossade oppositionen. Hur tänker Demokraterna använda upploppen i Kapitolium? skriver Jan Tullberg...

I såväl internationell som svensk etablissemangs-media målas ett narrativ upp av ”stormningen” av Kapitolium den 6 januari som stämmer dåligt med de bilder vi samtidigt tar del av. Bilderna visar något som snarare är en charmoffensiv från polisen än en statskupp. Polisen valde att inte sätta stopp för demonstranterna utanför byggnaden utan att interagera med dem. Om polisen använt tårgas eller skjutit varningsskott hade demonstranterna knappats lyckats tränga sig in. Nu lyckades de göra det. Det har hänt förut, som när vänsterdemonstranter trängde sig in i senaten 2018 när den skulle utse en domare till Högsta domstolen som senaten gillade, men demonstranterna ogillade. Det skrevs inte upprört om statskupp vid det tillfället. Inte heller när Vita huset angreps av aktivister från Black Lives Matter i somras, vilket tvingade kabinettet att retirera till ett skyddsrum...

Dessa demonstranter visade föga respekt för institutionerna, men de genomförde en opinionsaktivitet och inte ett kuppförsök. Den 6 januari uppträdde demonstranterna snarast som en turistgrupp som tog selfies och möjligen snattade någon souvenir. Mycket lite våld förekom. En kvinna sköts till döds, men det är oklart om det kan kallas övervåld av polisen. Presidenten hade uppmuntrat till en demonstration, men inte till något annat. Många republikanska ledamöter hade planerat att argumentera för brister i valprocessen. Ted Cruz hade föreslagit en snabb kommission som utreder anklagelserna om valfusk inom tiden fram till den nye presidentens tillträde den 20 januari. Men när förhandlingarna återupptogs efter det avbrott som intrånget orsakat lades invändningarna ner. Demonstranterna bidrog med mindre hjälp än stjälp...

Men diskussionen om kupp kan inte bara avfärdas då det finns andra potentiella kuppmakare. Demokraterna agerade nämligen snabbt på denna stormning. Det sägs att den som först jämför sin motståndare med nazismen har förlorat varje politisk diskussion. Men ska man göra en historisk parallell så går mina associationer ändå till branden i det tyska riksdagshuset. Den anlades 1933 av en ensam antinazist och den nytillträdda nazistiska regeringen reagerade snabbt och hårt för att utnyttja denna möjlighet med en "Reichstagsbrandreaktion"...

Inom 24 timmar hade en förordning utfärdats som kraftigt begränsade medborgerliga fri- och rättigheter och gav nazisterna fria händer att kväsa oppositionen. Det var ingen kupp mot regeringen, utan en kupp av regeringen. Med detta menas inte att stormningen eller branden genomfördes av myndigheterna, men att de såg ett tillfälle att genomföra förändringar som fanns på att-göra-listan, men som skulle ta tid och kraft att baxa igenom i laga ordning. Men händelsen öppnar för en "Reichstagsbrand reaktion" där motståndarna kan kritiseras hårt och de egna positionerna flyttas fram. Likheten mellan dessa två händelser är slående...

Detta är ingen kupp som kommer från en klar himmel. Tvärtom har Demokraterna tänjt hårt på alla regler för att göra sig av med Trump under hans fyra år vid makten. USA har haft en president som utsatts för upprepade avsättningsförsök. Det första, ”Russiagate”, ses idag som en fake news-operation. Den följdes av Mueller-utredningen som påstods ha funnit graverande bevis, men när den lades fram visade det sig vara luft. Det tredje försöket var att avsätta presidenten för påtryckningar på Ukrainas regering. Sådana hade gjorts, men inte av president Trump utan av den tidigare vicepresidenten Joe Biden, med korrumperande uppsåt...

Till en början såg jag anklagelsen mot Trump endast som en preventivattack för att skydda Biden. Men processen rullade på av den kraft som finns i ett drev som kommit i rörelse. En fjärde komponent är censuransträngningarna som också fanns i Tyskland: som en sorts nonchalant styrkedemonstration censurerar Twitter även presidenten. Detta är inte i paritet med nazisternas ingrepp mot yttrandefriheten, men å andra sidan har vi bara sett början på demokraternas anti-demokratiska ambitioner. Man är inte främmande för att terroriststämpla såväl demonstranterna som Trumplojala republikaner. Washington Post skriver hotfullt att "upprorslystna republikaner måste hållas ansvariga". En förhoppning är att de som ingår i regeringen skall avsätta presidenten...

Enligt 25:e tillägget finns en möjlighet att galenförklara honom. Poängen är dels att förödmjuka Trump, dels att en avsättning gör att han inte kan kandidera 2024. Flera demokrater har föreslagit att man ska kringgå USA:s högsta domstol genom att utse fler nya domare utan att vänta på vakanser, så att man kan få majoritet. Att det skall vara just nio domare är en praxis som gör att domstolen kan vara oberoende av den rådande majoriteteten. Att eliminera den regeln är ett direkt maktmissbruk och mot konstitutionens logik och praktik...

Man har också talat om en ny riksrätt där Trump skall anklagas för att inspirera eller uppvigla till detta "kuppförsök". Här ligger dock demokraternas fantasi i lä jämfört med nazisternas. I Tyskland påstods att en allmän resning var planerad till morgonen, men tack vare en kraftfull regering så kunde det inbördeskrig undvikas som oppositionen önskade och förberedde. Vi vet inte vad denna Reichstags-brand reaktion leder till idag, men repressionens män och kvinnor på båda sidor av Atlanten är redo att agera, i första hand mot yttrandefriheten...

YTTRANDEFRIHETS-PRINCIPEN: Nätplattformarnas KRIS

fre 15 jan 2021

”Felet med ryssarna är att de fortfarande tror att USA är en demokrati” – Gordon Duff, redaktör på Veterans Today, 2014... USA som anses vara demokratins föregångs-land är en vapenmakt som försöker etablera demokratier runt om i världen. Så har det sett ut under lång tid och först nu har ett flertal länder, på grund av vad som nu sker i USA, börjat fundera på om USA fortfarande är en demokrati. Om Biden tar över efter Trump så får vi veta...

USA kastar in handduken som demokrati om Biden tar över

 

En viss form av demokrati finns förvisso, vilken uppenbarar sig i en gigantisk valapparat, där det parti som har det starkaste ekonomiska stödet vinner. Man röstar där fram kongressledamöter och så småningom senatorer, men sedan är det stopp med demokratin och de neokonservativa tar över.  Man måste gå vidare och fråga sig om Kongressen har en självständig ställning eller om den endast har att leva upp till kriteriet för en teaterföreställning?...

En av många som yttrat sig i ämnet är den israeliske politiker Yossi Sarid som säger rent ut:

”Vi, ´de äldsta av Zion´ drar i trådarna till Kongressen, och kongressmännen är ingenting annat än marionetter som utför våra önskningar. Och om de inte förstår våra ord, så förstår de våra hot. Och om vi tidigare uppträdde bakom scenen, så uppträder vi nu öppet på den centrala scenen.”

Joel Stein, kolumnist på Los Angelos Times har ingen avvikande mening: ”Ja vi kontrollerar Hollywood, vi bryr oss inte om att amerikanarna tycker att vi kontrollerar medierna, Hollywood, Wall Street eller Parlamentet. Jag konstaterar bara att vi gör det.” Ett tal som tillträdande presidenten Joe Biden höll för några år sedan visade på samma arrogans gentemot det amerikanska folket...

Enligt det ansedda amerikanska Cato-institutet, har dåvarande presidenten Barack Obama under sin tid som president tagit initiativ och godkänt krig och militära interventioner i sju länder; Irak (fortsättning på Georg Bush krig), Afghanistan, Syrien, Libyen, Pakistan, Somalia och Yemen. Dessutom militära aktioner av specialförband från USA och NATO-länder, aktioner utförda i mer än 100 nationer.

Ingen av dessa förödande aktioner var enligt Cato-institut godkända av Kongressen. Joe Biden var under denna tid USA:s visepresident...

Av någon anledning nämner inte Cato-institutet den USA-dirigerade statskuppen i Ukraina, genom vilken USA (inte Ukraina) kunde tillsätta en ny regering med kraftiga inslag av nazism. Joe  Biden och Viktoria Nuland dansade då runt på Maidan-torget och delade ut godis till betalda demonstranter. Därefter ringde Biden upp den folkvalde presidenten, Janukovijt och gav honom order att avlägsna polisstyrkorna. Sedan kunde de krypskyttar som stod under USA-ambassadör Geoffrey Pyatts beskydd rensa torget för att skapa kaos. Viktoria Nuland kommer att ingå i Bidens regering som är under uppbyggnad. Ryssarna har säkerligen vid det här laget fattat att USA inte är en demokrati så nu är det vår tur att börja tänka efter...Stockholmsbyråkratins högsäte! - Carl Norberg ... - YouTube

Nils Funcke: privata aktörer ska inte begränsa vår yttrandefrihet

Alexander Bard & Aron Flam: Being Transhuman In ... - YouTube

Why impeachment is a mistake. - YouTube

tors 14 jan 2021

Sparren har insjuknat i en hederlig gammal vinterinfluensa sedan tisdagen... så kan det gå... om man leker fröjdesamt med dom små...

Nej, det är inte Corona, säger dom som har hand om'et...

X

ons 13 jan 2021

Det är farligt... det som undre världens djupa stater och dom nyttiga idioterna gör med våran frihet...

Erich Mielke till höger var chef för Stasi i trettio-två år... Tyskarna knådar oförtrutet vidare på sitt mörka förflutna – men det handlar faktiskt inte alltid om Hitler. I torsdags var det på utvalda tyska biografer premiär för en dramadokumentär om en annan person som kommit att få stå symbol för ondska. Filmen, som också kommer att sändas i tysk tv till våren, handlar om Erich Mielke, i över 30 år chef för DDR:s säkerhetstjänst Stasi. Faktum är att Mielke, medelst hängiven stalinism, lyckades behålla sin uppburna post ända fram till den 7 november 1989, bara två dagar före murens fall.

”Meister der Angst” (Rädslans mästare) heter filmen och i tidningen Die Welt konstaterar kulturredaktören Sven Felix Kellerhoff att det är en mycket passande titel:”Rädslan var hans passion, han ville bli fruktad”.

Film om Stasichefen: ”Rädslan var hans passion”

I samband med grundandet av Stasi (Ministerium für Staatssicherheit (MfS)) i februari 1950 blev Wilhelm Zaisser chef och Erich Mielke hans ställföreträdare med rang av statssekreterare. Efter folkupproret i Östtyskland 17 juni 1953 avsattes Zaisser och Ernst Wollweber blev ny ledare. 1957 avskedade premiärminister Otto Grotewohl på Ulbrichts order Wollweber och utnämnde Mielke till Stasichef (Minister für Staatssicherheit), en roll han hade fram till 7 november 1989. 3 december 1989 uteslöts Mielke ur SED och 7 december 1989 sattes Mielke i häkte sedan han anklagats för "skada mot nationalekonomin" (Schädigung der Volkswirtschaft).

Stasi växte under Mielkes ledning och ansvar till att finnas överallt i det östtyska samhället. Ingen kunde vara säker på att slippa övervakning och att inte bli förrådd. 1989 hade Stasi runt 91 000 medarbetare och 173 000 informella medarbetare (IM). Mielke gav direkt order om flera mord, bland annat 1976 då Michael Gartenschläger sköts av ett specialkommando ur Stasi.

Trump said It is Dangerous what the Democrats are ... - YouTube

En som vet sanningen om valfusket... det förekom inget valfusk... helt säkert... därför att domstolarna följde lagen... säger Aron Flam... vi som följer Aron vet ju att Trump inte är någon kapitalistisk hjälte i Arons ögon... om man bortser från Arons personliga aversion mot människan Trump som lyser igenom på ett farsartat sätt, så är han ju korrekt som vanligt...

Markus "Mischa" Wolf var chef för Stasis civila utrikesspionage... i jakten på den allsmäktiga sanningen missar Aron F. konspirationsteorier som

kan vara alldeles sanna... skenheliga makthavare i djupa staten som "Mischa", tycks det finnas många av i dag... som den agnostiker Sparren är... i sin enklaste betydelse alltså: skeptisk och misstänksam... så kan han inte tro annat än att valfusk förekommit... Kan ni förstå att en komiker som Aron F. inte ser det roliga i att en presidentkandidat som anser sig drabbat av valfusk måste bevisa sin onda aning medan den som misstänkts för valfusk kan dölja detaljerna i valprocessen...  

X

Trump Vs Democracy - YouTube

För de som kanske inte är medvetna är Five Eyes namnet på den brittiska GCHQ-kontrollerade övervakningsstrukturen som involverar de fyra primära anglosaxiska Commonwealth-länderna (Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland) tillsammans med Förenta staterna. Det är inte minst här den Djupa Staten har ägnat sig åt åt att försöka störta den amerikanska presidenten Donald Trump sedan Investor och deras juniorpartners i Amerika började organisera Russiagate 2015...

Finns det kanske möjligen en anledning som bygger på att det inte finns ett enda utrikesdepartement i världen som klarar sig utan en underrättelsetjänst och att det inte finns en enda underrättelsetjänst idag som klarar sig utan kontroll över en telekominfrastruktur. Så den som kontrollerar telekominfrastrukturen kontrollerar uppenbarligen utrikesdepartementens informationstillgång, så mycket måste till och med en svensk kunna begripa idag! Bara svenskar missar dock fortfarande vad som blir kvar när Huawei isoleras bort och vad som då återstår för att spionera på de egna befolkningarna som har funnits där hela tiden och vars VD anser sitt bolag världsledande på 5G, i samtal med den amerikanske presidenten...

Att Investor i en eller annan omfattning direkt eller indirekt försöker utöva kontroll över Huawei - inte minst genom licensavgifter i Kina, det känns ju faktiskt inte heller exakt som att det ligger helt utanför farans riktning. En av anledningarna till de Kinesiska utredningarna mot Ericsson. Så vem som egentligen styr och ställer bakom teaterkulisserna börjar nu faktiskt bli helt omöjligt att missa även för den allra mest trögfattade befolkningen på jorden. Om alla Internetjättarna är beroende av Ericssons hårdvara och med sin serverkapacitet till stora delar lokaliserad till Sverige under skydd av FRA-lagen, då måste man vara riktigt svenskt kulturellt fördummad för att inte se verkligheten för vad den egentligen är för någonting...

I en liten skrift ”The Swedish Kings of Cyberwar” avslöjas Sveriges egen förmenta oskuldsfullhet vilken fullt stilenligt bygger på att verka utan att synas. Medan WINTERLIGHT var en gemensam ansträngning mellan NSA, det svenska FRA och det brittiska GCHQ , verkar hackning – angrepp på datorer och datanät ha initierats av svenskar, ja det är ju verkligen underlig. Den 30/2 2020, så talade Mike Pompeo vid ett forum i London tillsammans med Storbritanniens utrikesminister Dominic Raab, då kritiserade den amerikanska utrikesministern premiärminister Johnson för hans drag för att låta Huawei delta i Storbritanniens 5G-utveckling. ”Det handlar inte om en teknisk bakdörr. De har hela ytterdörren, varnade Pompeo...

Vi drar analogin med Ericsson och kan inte undvika att förstå att det strypgreppet vill inget självständigt land befinna sig i. "När du tillåter information från dina medborgare eller dina medborgares nationella säkerhetsinformation att transporteras i ett nätverk som det kinesiska kommunistpartiet - eller då någon annan enskild part - har ett lagligt mandat att få, skapar det en risk," tillade han och betonade att Pekings värderingar inte överensstämmer med de i väst. De i väst är ju mer Investorrelaterade gud bevars. Tidigare varnade Washington för att låta Huawei delta i 5G i något av medlemsländerna i Five Eyes underrättelsetjänstallians (USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland) då det skulle äventyra blockets delningsfunktioner för underrättelsetjänst-information...

Man måste alltså spräcka FiveEyes för att komma åt Ericsson. Som kommentar på denna sida av frågan påpekade HUAWEI att amerikanska myndigheter redan genomförde en grundlig och kostsam 18-månaders säkerhetsgranskning av Huawei-enheter under 2012, utan att hitta ”några bevis” för att företaget överhuvudtaget arbetade med den kinesiska regeringen för att spionera på alla utländska medborgare, inklusive amerikaner. Enkelt formulerat: Är Huawei inne så kan inte Ericsson använda bakdörrar utan att upptäckas. "Ur det asiatiska perspektivet är det uppenbart att "Washington" utåt sett använder den kinesiska motståndarens rädsla-faktor för att pressa Five Eyes-alliansen för att följa upp i dess anklagelser," Samtidigt betonas att oberoende beslut och åtgärder från någon av alliansmedlemmarna säkert kommer att förändra bandet mellan dess medlemmar, särskilt inom det internationella samfundet."

Där är vi nu. NSA- tjänstemän beskriver alltsedan Ingvars Åkessons dagar sina svenska motsvarigheter som ”extremt kompetenta, tekniskt innovativa och pålitliga” och lovordade dem för att vara ”skickliga för att samla in en mängd olika kommunikationer”. Särskilt hade det svenska FRA fått tillgång till NSA: s mest kraftfulla analytiska verktyg, kallat XKeyscore, som enligt NSA- dokument möjliggör hämtning från massövervakningsdata av ”nästan allt som en användare gör på Internet”. Om någon försöker hitta en beskrivning av hur FRA:s tjänstemän ser på NSA:s tjänstemän, så beskriver nog det, ganska väl vem som egentligen gör vad i detta...

Det moderna krigets ryggmärg - Carl Norberg 2021 ... - YouTube


tis 12 jan 2021

 

Donald Trump må vara USA:s sämsta president någonsin men han har i alla fall lärt oss alla, att Den Djupa Staten finns, alldeles förbannat säkert...

En som kan berätta mycket om Big Tech och djupa staten är Dave Rubin i Rubin Report... i videon nedan beskriver han stämningsläget i USA på ett sätt som åtminstone stämmer överens med Sparrens syn på saken... helt säkert...

Joe Biden lovar i sitt tal nedan att avskaffa människors lika värde och införa absolut rasism... det menar i alla fall Dave Rubin ungefär 19 min in i filmen... prioriteringsordningen för coronahjälp är svarta, latinos, asiater, indianer, kvinnor, demokrater... om trumpister får bidrag är oklart... bidrag utdelas efter ras och kön som Rubin uppfattar det... det framgår också av Bidentalet nedan 9.30 in i filmen...DIRECT MESSAGE | Rubin Report - YouTube

President-elect Joe Biden delivers opening ... - YouTube


BREAKING: POWER OUTAGES ACROSS ... - YouTube


'Agent Provocateur' Tactics Seen at Jan 6 US ... - YouTube


Tucker Carlson Tonight 1/11/21 FULL - YouTube


America Stands: Free Speech in Jeopardy with ... - YouTube


Biden makes FOOL to himself after ... - YouTube


mån 11 jan 2021

 

Liten Karin och jag... Djupa Statens Mark Zuckerberg...

Jag har tystat många män, många män.
Jag har tystat många män, många män.
Jag har tystat många män.
Är dom ej I himmelen.
Lär jag träffa dom igen, ta mej fan!

Liten Karin hon är här, hon är här.
Liten Karin hon är här, hon är här.
Liten Karin hon är här,
Hon som var min hjärtans kär.
Kan ni se så stolt hon är, ta mej fan!En vecka för historieböckerna! - Carl Norberg 2021 ... - YouTube


Social Media Purge, Big Tech & Special ... - YouTube

Det rullar neråt dit det lutar... det är helt säkert... det börjar liten Karin förstå...


Rosenbergs Sjua (R7) - 10 Balladen Om Liten Karin - YouTube

Aftonpesten i övrigt tror att det rullar uppåt dit det lutar... det är helt säkert...

Mark Zuckerberg tjänar inte folket, han tjänar pengar Facebook-bossen Mark Zuckerberg och hans företag bär ett stort ansvar för det politiska våldet, skriver Karin Pettersson...

Tech-jättarna belönar hat och lögner

I veckan, efter fyra år av eskalerande vansinne och samma dag som republikanerna förlorade kontrollen över senaten, tog Mark Zuckerberg beslutet att tillfälligt stänga av Donald Trump från Facebook. I fredags beslutade Twitter att permanent stänga av hans konto på plattformen. Besluten hyllades brett, men i själva verket är fegheten i detta monumental. För att inte tala om principlösheten. Utan Facebook, Twitter och YouTube hade den amerikanska demokratin stått starkare i dag. Kapitolium hade inte stormats av beväpnade högerextremister. Plattformsjättarna bär inte ensamma skulden för det som skett, och mycket av den värsta uppviglingen har idag flyttat till mindre och än mer extrema kanaler. Men det går inte heller att förstå Donald Trumps – eller vår tids andra auktoritära ledares – politiska framgångar utan att förstå hur de skapats, understötts och samspelat med techkapitalets...

I åratal har kvinnor, människorättsaktivister och medieforskare påpekat att Facebook, Twitter och YouTube inte bara driver hat och hot, utan att plattformarna direkt hotar demokratin. 2018 publicerade FN en rapport som visade att Facebook var medskyldiga till folkmordet på rohyinga-minoriteten i Myanmar. Företagen har svarat med svävande utfästelser och med att anställa fler moderatorer. Problemen på de stora plattformarna kan beskrivas på olika sätt. Man kan peka på enskilda poster, som direkta uppmaningar till våld, lögnaktiga valannonser, vaccinförnekelse eller hat mot minoriteter, och säga att plattformarna måste bli bättre på att ta bort just dessa, eftersom det strider mot antigen lagen eller företagens egna regler...

Det är en perfekt diskussion för företagen, eftersom det hela då handlar om enskildheter. Det blir ett upprört samtal om det finaste vi har i kulturdebatten – yttrandefrihetens gränser. Och Zuckerberg kan, vilket han gjorde i ett pompöst och lögnaktigt tal förra hösten, utmåla sig som en ideologiskt driven riddare i yttrandefrihetens tjänst. Vilket skitsnack...

 

Diskussionen om var gränserna går är inte meningslös, men det är viktigt att förstå att den i det stora hela bara blir kosmetisk. Att ta bort några eller några miljoner uppenbart olagliga eller farliga inlägg ändrar inte på den struktur för informationsspridning som i åratal har undergrävt demokratin. För Facebooks, Instagrams, YouTubes och Twitters affärsmodeller lyfter fram och premierar sådant som vi reagerar kraftfullt på. Hat, vrede, lögner, upprörande berättelser. Algoritmerna belönar sådana inlägg, det är dessa som görs synliga i våra flöden. Varför? Eftersom användarna då stannar längre, vilket gör att Facebook tjänar mer pengar på sin annonsförsäljning. Användarna vill i sin tur nå ut och få likes och anpassar sig efter pengarnas logik. Vi blir nyttiga idioter åt denna demokratins dödgrävarmaskin. Detta har företagen vetat det länge. Det vill säga, de vet att de försvagar demokratin. Men varför skulle de frivilligt ändra sig? Mark Zuckerberg är inte folkvald. Han tjänar inte folket, han tjänar pengar...

Under åren med Trump åt Zuckerberg middag i Vita huset och aktade sig noga för att stöta sig med presidenten trots att han om och om igen bröt mot Facebooks regler. Det är nu Trump stängs av, för att det är politiskt möjligt och opportunt. Det finns goda skäl till att Trump nu slutligen stängdes av från Twitter. Men frågorna är principiella. Det är en farlig situation när besluten fattas till synes slumpmässigt och utan transparens. Jag vill inte att Facebook ska sätta gränserna för vad som är acceptabelt, för vem som får yttra sig – jag vill inte ha en offentlighet styrd och anpassad efter en kalifornisk envåldshärskares affärsbedömningar...

Det finns de som i dag jämför utvecklingen med hur det såg ut för hundra år sedan, före massmediernas tid. Då var de flesta tidningar små pamfletter med politisk agenda, finansierade av en rik person, ett parti eller organisation. Under några decennier hände sedan något. Det uppstod affärsmodeller som gjorde att medier kunde finansieras genom annonser. Journalistiken blev billigare för läsarna och vi fick det som kallas för massmedier. Denna modell satte ramar, men skapade också frihet. Å ena sidan: om innehållet blev för kontroversiellt flydde annonsörerna. Om tidningar å andra sidan brister i trovärdighet lämnade läsarna. I skärningspunkten mellan dessa intressen uppstod ett utrymme för dagens pressetiska ramverk och ideal om opartiskhet...

Det är lätt att glömma bort i dag, men kritiken under massmediernas guldålder kom ofta från vänster. Den handlade om att radikala röster inte släpptes fram, inte kunde nå ut. Denna övertygelse drev flera av internets pionjärer – de ville bryta de stora mediebolagens informationsmonopol. Det finns en viktig poäng i denna kritik, som kan vara värd att påminna om när sociala medier-jättarna nu godtyckligt, inkonsekvent och utan vidare förklaring stänger ner eller plockar bort svenska mer eller mindre högerextrema kanaler...

I dag lever vi i en tid som på ytan liknar situationen för hundra år sedan. De annonsfinansierade massmedierna är i kris, fler och fler privatfinansierade, åsiktsdrivna publikationer uppstår. Den stora skillnaden är att själva pumpen, hjärtat i informationslandskapet, specifikt premierar lögner och hat och tränger undan andra mänskliga uttryck: nyanser, kärlek, nyfikenhet, solidaritet, kreativitet. I USA pågår, äntligen, rättsprocesser som utmanar techjättarnas storlek och monopolställning. Jag vet inte hur långt det kommer räcka, men det är på tiden att den diskussionen kommer igång. Den som vill rädda demokratin måste förstå dess materiella förutsättningar. Sanningen är enkel: med en offentlighet vars ekonomiska drivkrafter ser ut som de gör kommer demokratin att fortsätta försvagas. Oavsett om Trump stängs av från Facebook och Twitter eller inte...

 

I fyra år nu har miljardärer och miljonär-eliten som kontrollerar akademin, mainstream media, politik, populärkultur och sport-världen, beskrivit  Trump-anhängare som rasistiska, bedrövliga individer som bör  elimineras från samhället...


Att ignorera Trumps anhängare kommer att förstöra Amerika


Samma elit tillbringade det senaste decenniet med att upphöj Michael Brown, George Floyd, Jacob Blake, Rayshard Brooks, Eric Garner och andra misstänkta kriminella till hjältar, samtidigt som de samlade in pengar för demonstranter som var villiga att göra upplopp, plundra, bränna och vandalisera och kalla det ras-rättvisa...


Detta uppenbara hyckleri kommer inte att glömmas bort.  Man kan inte ignorera 74 miljoner medborgares önskningar, oro och känslor. Man kan inte avskriva dem som nazister och svara på alla deras klagomål med anklagelser om rasism eller sexism. Det är fascism...

Jason Whitlock

sön 10 jan 2021

Visst kan vi lära av nyliberaler... en totalitär planekonomi styrd av  marxistiska politiker med dess nyttiga idioter är ju inget att sukta efter... tycker nattväktarna... fast å andra sidan gillar dom en totalitär planekonomi styrd av undre världens djupa stater med dess marxistiska nyttiga idioter...


Den amerikanska situationen är olycksbådande. Frihetens stamort på jorden är inne i en demokratisk dödsspiral där ingen är utan skuld. Redan när Trump utlyste sitt 6 januari-möte fanns varningssignaler. »It will be wild.« Det var en öppen inbjudan till allehanda bråkmakare. Vilket naturligtvis är lätt att konstatera nu, i backspegeln...

USA i skymningszonen

Det fanns ingen plan, ingen organisation och gruppdynamiken fick spela fritt. Alla som någon gång haft med stora folksamlingar att göra vet att sådana ofta har en svans och att man måste tänka igenom upplägget väldigt noga för att ha kontroll på situationen. I Washington i onsdags gav den allt mer isolerade Trump tiotusentals människor march-order och lämnade sedan situationen åt ödet. När mötet var över och folk tittade på sina mobiler igen fick de veta att vicepresident Pence inte tänkte tänja på konstitutionen. Resten blev ett självspelande piano...

Nu slutade det i en situation där Trump serverade sina motståndare allt de någonsin kunde önska på en silverbricka. Vilket inte bara kommer att drabba honom, utan hela det republikanska partiet och alla andra som vill försvara friheten mot socialismen - över hela världen. I sin vilja att avsluta sitt presidentskap med ett fett »fuck you« tillfogade Trump friheten och dess förkämpar allvarlig skada för lång tid framöver. Om det var medvetet eller på grund av bristande omdöme är i sammanhanget av mindre betydelse. Skadan är redan skedd...

Att demokraterna och de media som lutar åt vänster mjölkar detta så hårt de kan riskerar att göra situationen ännu värre - men är inget att förvånas över. Gör tankeexperimentet att omständigheterna hade varit de omvända. Men det är ändå oroväckande. I en situation som kräver omdöme och eftertanke driver demokraterna en linje som riskerar att bara förstärka polariseringen och att radikalisera Trumps svans. För att inte tala om att det kan driva Trump till nya infall. Trängda människor kan lätt bli farliga. Varje handling skapar en motreaktion, som i sin tur föder sina motreaktioner och så vidare...

Att starta krig är lätt. Att skapa fred är svårt. Det senare kräver interaktion, tålamod och ett stort mått av statsmannamässighet. På den punkten imponerar det demokratiska partiets ledarskap för tillfället tyvärr inte. Kanske hade situationen gått att desarmera om man i ett tidigare läge hade sagt att man tar uppgifterna om valfusk på det allvar sådana anklagelser förtjänar - och därför tänker reda ut dem i grunden. Men när man istället kategoriskt och med viss arrogans avfärdar något som tiotals miljoner människor faktiskt tror har hänt - då uppstår naturligtvis en frustration som lätt kan koka över i något annat. Vilket var precis vad som hände. Så nu sitter vi här, i ett skakigt läge där ingen uppvisar så mycket som ett uns av social kompetens eller besinning - utan agerar i känslomässig affekt. Det gör mig förfärad...

Hur svårt kan vara att förstå den totalitära globala planekonomin som breder ut sig... den teknokratiska diktaturen håller på att ta makten under filantropisk förklädnad... det är helt säkert... den falska pseudo-socialistiska retoriken krokar arm med den hjärntvättade marxistiska får-skocken...

En självutnämnd elit av världens allra rikaste har sedan mer än ett århundrade arbetat för att skapa en global planekonomi, som de menar behövs för att rädda oss från oss själva. Med hjälp av coronakrisen har de flyttat fram sina positioner. Jacob Nordangård varnar i sin senaste bok för att en teknokratisk diktatur håller på att ta makten under filantropisk förklädnad. De lovar oss hälsa, rättvisa och att rasism och naturförstörelse får en ände, men till priset av att vi underkastar oss totalitär övervakning...

Den globala statskuppen

 

Jacob Nordangård är säkert känd för många av våra läsare för sin bok Rockefeller – en klimatsmart historia (2019). Nordangård har noga följt världshändelser och åsikter såsom de kommit till uttryck ibland superrika globalister och deras mäktiga ”filantropiska” stiftelser. Hans nya bok, Den globala statskuppen, behandlar coronakrisen och dess efterföljd, ”Den stora omstarten” (”The Great Reset”). Boken har kunnat skrivas med stöd från enskilda (crowdfounding) och släpptes strax före jul. 

Nordangård läser årsberättelser och verksamhetsplaner och har förmåga att tränga igenom blomsterspråken. Han rullar upp en plan för skapandet av en teknokratisk världsstat, lydande under ett konsortium av de allra största multi­nationella företagen och uppbackat med en pseudosocialistisk retorik. Nordangård menar att i och med coronakrisen har dessa krafter kunnat ta sjumilasteg mot förverkligande av sina planer.

Nordangårds berättelse startar i förra seklets början när de stora filantropiska stiftelserna skapades i Amerika, bland andra Rockefeller Foundation och Carnegie Foundation. Redan så tidigt hägrade målet att skapa en världsregering byggd på kollektivistiska ideal, administrerat med amerikansk effektivitet (scientific management) – det vill säga, ett nytt system att styra världen. Men hur skulle man radikalt kunna förändra livet och inställningen hos hela folk?

Krig var det bästa sättet, sa man i slutna styrelserum. Så startade ”Carnegie Endowment for International Peace” som kom att, namnet till trots, vara drivande för att få USA att gå med i första världskriget. Som ett resultat av kriget skapades Nationernas Förbund som ett embryo till världsregering. Men NF var svagt och splittrat. Det behövdes hårdare tag. Det krig som NF skulle förhindra var snart ett faktum. I dess följd kom i USA Council of Foreign Relations, med Rockefeller och Carnegie som finansiärer, att dra upp riktlinjerna för Förenta Nationerna, FN.

 

Ett tillvägagångssätt kan skönjas: först fixerar man ett problem – ett faktiskt, överdrivet eller skapat problem. ”Filantroperna” är förberedda och när folkets förtvivlan är som störst presenterar man en underbar, ofta teknisk, lösning, som dock kräver att folket underkastar sig förändringar eller inskränkningar av sina gamla vanor. Mönstret har gått igen fram till dessa dagar.

Coronakrisen är ett övertydligt exempel. Att epidemier som till exempel influensa drar fram över världen då och då är inte oväntat, ibland är den mildare, ibland mer aggressiv. Redan med svininfluensan 2009 fanns krafter som ville få igång panik och därmed efterfrågan för läkemedelsbolagens vacciner, men sjukdomen var varken tillräckligt allvarlig eller smittsam för att det riktigt skulle ta skruv. Det lyckades däremot bättre med Covid-19 som var mer smittsam och något mer dödlig.

Med hjälp av WHO och sensationslystna journalister blev den medialt till en förfärlig pandemi som maktglada regimer gärna svarade på med nedstängningar, masktvång, demonstrationsförbud och till och med utegångsförbud. De kraftiga åtgärderna underblåste känslan av allvar i situationen. Bill Gates och läkemedelsindustrin kunde träda fram som räddare. Man lovade att vaccinet skulle komma även om det kunde ta tid.

Under det gångna året har folk tvingats inomhus och måste jobba via Internet hemifrån. Massor av småföretag har gått i konkurs. De största livsmedelskedjorna, e-handelsföretag, IT-företag och givetvis läkemedelsindustrin har däremot gjort fantastiska vinster.

Från World Economic Forum, där i synnerhet dess grundare och chef Klaus Schwab har trätt fram som ”den fjärde industriella revolutionens” talesman, lovar man att livet efter Covid inte kommer att bli som förr. Pandemin har gett ett gyllene tillfälle att genomföra FN:s Agenda 2030, menar man. Den Stora Återstarten (”The Great Reset”, med slogan ”Build Back Better”) kommer efter massvaccineringarna.

Förutom hälsa säger man att nu ska vi lösa klimatproblem, rädda naturen och skapa rättvisa för alla. De som kan ska fortsätta att jobba på distans. Självkörande bilar ska ta över transporter och robotar mycket av produktion. IT-företagen lovar virtuella världar, och förstärkt verklighet (augmented reality) som sägs bli mycket mer spännande än den verkliga. Behovet att resa och mötas på riktigt kommer att minska, och därmed koldioxidutsläppen, resonerar man.

För att det hela ska fungera krävs dock säker biometrisk identifikation av alla. Digitala pass med bland annat vaccinations­bevis. RFID-märkning i handen är en början, men det kommer snart aktiva inplantat som kan ge aktiv dubbelriktad kontakt med ”Molnet” bara med tankens kraft, lovar man.

Det handlar om förverkligande av en transhumanistisk vision där människan växer samman med tekniken. Man kommer så småningom inte att behöva veta vad som är naturligt och vad som är maskin, vad som är verkligt och vad som är datorgenererade illusioner. Man talar om det öppet och menar att det kommer att bli underbart, närmast ett paradis på jorden. 

Jacob Nordangårds bok är oerhört rik på namn, referenser och ingångar för den som vill gå vidare med egna undersökningar. Citat från tal och program verkar vara mycket representativa och ger också en god bild av den förföriska kommunikation som den här eliten presenterar. Det är svårt att värja sig för känslan att de nog i alla fall vill väl. Problemen är ju ofta på riktigt, om än överdrivna. Det är deras ”lösningar” man ska frukta.

Boken innehåller i slutet en systematisk genomgång av Agenda 2030 och dess 17 delmål, ett makalöst program som man lovar ska lösa alla mänsklighetens problem och orättvisor. Det visar sig emellertid att artificiell intelligens, robotar, blockchain, kontroll och övervakning är de ”lösningar” man erbjuder till alla 17.
Nordangårds undersökning mynnar ut i en allvarlig maning att snarast samlas till en motkraft till denna framväxande teknodiktatur:

Nu är det avgörande att vi vanliga människor kan enas och mötas som medmänniskor i en mycket kritisk tid. Detta är inte en fråga om höger-vänster, eller om kön, ålder, religion, folkgrupp eller något annat, utan om sju miljarder människor mot en ytterst liten elit som fått total hybris och är helt öppna med att de vill kontrollera hela jordsystemet och allt däri. Och som uppenbart inte drar sig för någonting för att nå det målet, även om det innebär att medvetet krascha den globala ekonomin, förstöra all kultur och låta tiotals eller hundratals miljoner människor förlora jobbet, bli hemlösa och svälta ihjäl.

Vi är skyldiga våra barn och barnbarn att inte tillåta detta.(Nordangårds avslutning på sidan 232)

LINDELL: TRUMP will be PRESIDENT! - YouTube

lör 9 jan 2021

Konspirationsteori? Människor hävdar alla möjliga saker om händelserna den 6 januari. Vi hör olika förklaringar till vad som ägde rum i regeringsbyggnaden och hur det kommer sig att folk kunde ta sig in...  En version är att polisen blev övermannad, och att de inte hade någon aning om att det skulle bli ett upplopp. En annan förklaring är att de som tog sig in var från Antifa...

Capitol Police öppnade dörrarna och lät människor marschera in

Nu har en ny video släppts, som visar att Capitol Police bara öppnade dörrarna och tillät människor att marschera in utan att bli hindrade. Sanningen verkar vara att folket som kom in i Capitol var normala patrioter, som tilläts in av Capitol Police.  Som ni ser kunde polisen ha barrikaderat dörren men i stället står de bara artigt där och väntar...

Capitol Police open the doors to the U.S. Capitol for the protestors. One officer is heard saying, “I disagree with it, but respect it.”pic.twitter.com/rbzZQIBP8V

Disclose.tv �� (@disclosetv) January 8, 2021

Man kan tydligt höra att en polis säger: "Jag håller inte med dem, men jag respekterar det."  Det är helt klart ett uttalande som visar att han fick order om att öppna dörrarna...

Förklaringen till allt detta var att Underrättelsetjänsten ville skapa ett spektakel. De ville att Trump-anhängare skulle anklagas för att vara terrorister och upprorsmakare. De har redan börjat utnyttja detta och pratar om nya lagar för att slå ner på "våld från Patrioter". Allt är baserat på ett bedrägeri. Varför skulle inte patrioter mitt i en fredlig protest gå in i Capitol-byggnaden efter att ha blivit inbjudna av polisen? 

Regeringen är nu oseriös och helt olaglig. De skapar situationer för att rättfärdiga sin ogiltiga makt. Coronavirus har använts för ett sådant bedrägeri, liksom påståendet att människor "bröt sig in" i Capitol. USA: s president har nu blockerats på Twitter baserat på denna bluff...

 

TRUMP-TRAGEDIN: Våldets bakslag för högern - YouTube

Stormningen av Kapitolium | Nilssons perspektiv - YouTube

Yttrandefrihet och alternativmedia med Swebbtv:s Mikael ...

Globalistprojektet The Great Reset - "Den stora åter-ställningen" - handlar i praktiken om etablerandet av de hyperförmögnas plan-ekonomi styrd av dessa och deras globala företag och banker samt en långtgående totalitär samhälls-utveckling. Det skriver Lars Bern...

Den stora återställningen

Jag läste nyligen en mycket viktig krönika rörande globalisternas stora återställning som de drömmer om att sjösätta, skriven av den amerikanska libertarianske politikern och före detta ledamoten av USA:s representanthus Ron Paul. Jag återger här med min tolkning, det han skriver...Ron Paul Suffers Possible Stroke During Live ... - YouTube

World Economic Forums är globalisternas egen centralorganisation. Dess grundare och styrelseordförande Klaus Schwab har föreslagit att man skall använda överreaktionen på corona-pandemin för att lansera en världsomspännande återställning som han kallar ”The Great Reset.” Han har publicerat en bok med samma titel. Det handlar om att vidga regeringsmakten och undertrycka människors frihet över hela världen...

Schwab föreställer sig ett auktoritärt system där de hyperrika oligarkerna och deras globala storföretag och banker fungerar som partner till en politisk maktelit som de kontrollerar. De globala företagen skall utöva sina statligt beviljade monopolbefogenheter för att maximera värdet för det de kallar ”intressenter” i stället för aktieägare. Intressenter inkluderar politiker, internationella organisationer, företagen själva och ”det civila samhället.”

Naturligtvis kommer regeringsbyråkrater och politiker, tillsammans med de mäktigaste särintressena, att avgöra vilka som är och inte är intressenter, vad som ligger i intressenternas intresse och vilka åtgärder företag måste vidta för att maximera intressenternas värde. Medborgarnas egna önskemål är underordnade...

The Great Reset kommer att dramatiskt utöka övervakningssamhället via realtidsspårning. Det kommer också att ge mandat att utrusta människor med digitala certifikat för att få resa och gå på lokal, med teknik implanterad i deras kroppar för att helt kunna övervaka dem...

I Schwabs förslag till övervakning ingår hans idé att använda skanning av människors hjärnor och nanoteknik för att förutsäga, och vid behov, förhindra individers framtida handlande. Detta innebär att alla vars hjärna är ”skannad” godtyckligt kan få sina rättigheter kränkta, eftersom en regeringsbyråkrat (tänk Dan Eliasson) bestämmer om den enskilde kan förväntas begå ett brott. Systemet för spårning och övervakning skulle kunna användas för att tysta dem som uttrycker ”farliga” politiska åsikter som stör globalisternas agenda. Den stora återställningen kränker våra gudagivna rättigheter till liv, frihet och strävan efter lycka. Den stora återställningen kränker våra gudagivna rättigheter till liv, frihet och strävan efter lycka...

 

Den stora återställningen innebär en enorm expansion av välfärdsstaten via ett universellt basinkomstprogram samtidigt som flertalet skall vara egendomslösa. Detta kan bidra till att säkerställa efterlevnaden av den stora återställningens auktoritära åtgärder. Det kommer också att bli mycket dyrt. Den resulterande ökningen av statsskulden kommer inte att ses som ett problem av människor som tror på modern monetär teori. Detta är den senaste versionen av sagan att underskotten inte spelar någon roll så länge centralbanker kan tjäna pengar på att ställa ut krediter...

Återställningen handlar om etablerandet av de hyper-förmögnas planekonomi styrd av dem och deras globala företag och banker. The Great Reset kommer i slutändan att misslyckas av samma anledning som alla andra försök av regeringar att kontrollera marknaden misslyckats. Som Ludwig von Mises visade, snedvrider politisk inblandning i marknaden prissystemet. Priserna är hur information om värdet av varor och tjänster som rör andra varor och tjänster förmedlas till marknadsaktörer. Auktoritär inblandning på marknaden stör de signaler som skickas av priserna, vilket leder till ett överutbud av vissa varor och tjänster och ett underutbud av andra. Så ser det ut och har alltid sett ut i planekonomier...

Låsningarna visar farorna med auktoritär kontroll över ekonomin och våra personliga liv. Låsningarna har ökat arbetslösheten, fått många småföretag att stänga och lett till mer missbruk, våld i hemmet och självmord. Resultatet är en successiv utplåning av en oberoende medelklass och en massiv förmögenhetsöverföring till multimiljardärerna. Bara hittills under pandemin har ett halvdussin hyperförmögna oligarker ökat sin förmögenhet med cirka 2000 miljarder dollar...

Vi får höra att låsningarna beordras på grund av ett virus som inte utgör någon större fara för en mycket stor andel av allmänheten. Men i stället för att anta en annan strategi fördubblar politikerna den misslyckade politiken med masker, nedstängningar och låsningar. Samtidigt tystar de stora tech-företagen (Google, Youtube, Facebook, Amazon, Twitter med flera), som redan ofta fungerar som partner till politikerna, alla som ifrågasätter den officiella linjen om hotet från coronavirus eller effektiviteten av låsningar, masker och vacciner. Nu senast åtgärden där Youtube, med miljöpartiregeringens goda minne, stängde ner det oppositionella Swebbtvs konto. I Polen gör regeringen tvärt om och bötfäller företagens censur på nätet...

Den katastrofala reaktionen på pandemin är bara det senaste exemplet, på hur de som ger upp friheten i utbyte mot löfte om säkerhet eller hälsa kommer att hamna i ofrihet, otrygghet och ohälsa. Istället för en stor auktoritär återställning behöver vi en stor pånyttfödelse av människors frihet!...Footage: US Capitol Breached; Clash with Police ... - YouTube


ROUNDTABLE | Rubin Report - YouTube

 


America Stands: WAKE UP America! with Liz Joy - YouTube

Sidney Powell IN EXILE!BREAKING: Nancy Pelosi Plans to IMPEACH ... - YouTube

 

fre 8 jan 2021

Detta är Debbie Georgatos intervju med Maria Zack, som bildat organisationen ”Nations in Action” som gått samman med en annan organisation ”The Institute of Good Governance”. Idag den 6 januari lämnade hon till vissa medlemmar i kongressen samt till presidentens chief of staff in ett vittnesmål skrivet under ed av en italienare, som deltagit i det amerikanska valfusket som förbindelselänk mellan Vatikanen och Kina...

Italien förbindelselänken vid främmande makts stöld av det amerikanska presidentvalet - alla pusselbitar på plats.

 
Hennes organisation har studerat valfusket 2000, 2016 och 2018 (spec. Browder County i Florida) men detta som skett i detta val ligger på en helt annan nivå. I hennes organisation känner man den person som laddade upp (”uploaded”) mjukvaran för röststölderna digitalt, och han berättade var och hur detta gjordes. Allt detta har skrivits ner som en vittnesbekännelse med en italiensk stjärnadvokat och varit föremål för en juridisk process i en statlig italiensk domstol under de senaste dagarna (#: global trending)...


Personen ifråga berättar att det som laddades upp var ”instruktionerna för hur man kastar om rösterna” (från Trump till Biden) till en satellit som ägs av ”Leonardo” (da Vinci) SPA, det italienska företaget för ”Cyber Security”, som den italienska regeringen anlitar. Signalerna gick sedan till servrar i Tyskland (Frankfurt) och tillbaka till USA. Detta är själva beviset på att utländska makter styrde valet i USA. Personen ifråga berättar att han var anställd av företaget ”Leonardo”, som är ett enormt stort företag och räknas som det 11:e största kontraktsföretaget inom försvarsindustrin. Detta företag har fått mer än en miljard dollar av amerikanska skattebetalares pengar under det gångna året, och var de som orkestrerade hela stölden...

Alla i USA har haft på känn vad som skett men man har saknat den lilla pusselbiten om ”vem, var och hur?”. Nu har man denna pusselbit. Detta undanröjer behovet av en undersökning eftersom man har personen som erkänner att han begått stölden. Det var denna person stod för alla de överföringar av röster, som man kunde se under valnatten och hans skrivna bekännelse och vittnesmål finns att ladda ner på ”America, can we talk” (Debbies blogg)...


Personen ifråga har lång och extraordinär datavetenskaps erfarenhet och är en ”senior fellow” vid ”Leonardo”, således ingen nyanställd eller okänd. Egentligen är han oskyldig och gjorde bara det han fick i uppgift att göra. Det dök upp några artiklar omedelbart efter valet och ”Leonardo” började avskeda personer i ledningen för Cyber Security och såg till att folk arresterades. Mannen hade då sagt till sin fru: ”Jag förstår inte varför vi blandar oss i USA-valet.” Det var då det började hända saker. Maria Zack och hennes organisation deltog i valövervakningen i USA och många hederliga observatörer frågade sig hur detta kom sig att Dominion maskinerna kopplades upp till Internet. Det fanns faktiskt en förbindelse mellan en valobservatör i Georgia och Italien, så folk förstod att allt inte stod rätt till...


Man vet också den italienska regeringen på hög nivå har haft täta kontakter med högt uppsatta personer på den amerikanska ambassaden i Rom, vilket man nu försöker utreda. CIA var inblandad i detta, vilket finns med i vittnesutsagan. Det är ”chockerande att den amerikanska ambassaden förråder sitt eget land”, menar Maria.
En av ambassadmedlemmarna sågs ofta på gatan tillsammans med general Claudio Graziano på väg till möten - naturligtvis för att kunna orkestrera detta bedrägeri. Claudio Graziano är också chef för EIUs militär och sitter i styrelsen för Leonardo. Enligt Debbie så måste alla electorial votes sändas tillbaka till de lagstiftande församlingarna, som måste gå igenom hela materialet för att få fram sanningen...


Det Maria  berättar är inte bara ”a smoking gun”, utan här har man den hand som håller i vapnet och han är villig att vittna. Om inte Mike Pence skickar tillbaka dessa ”electorial votes”, så gör han sig skyldig till bedrägeri. Man vet nu vad som skedde, hur det skedde, vem som gjorde det och vilka som var inblandade. Maria Zack berättar också att hon sedan flera veckor varit i kontakt med sin gode vän guvernör Brian Kemp i Georgia om detta och att han väntat på att få se resultatet. Hon försvarar honom som en ärlig person, som blivit orättvist attackerad...

Inte bara ”swing states” utan 17 olika delstater är inblandade i detta bedrägeri.  Debbie påpekar att hon läst att man i december börjat arrestera olika människor för ”hacking”i Italien, vilket hon förmodar bara var för att dölja vad som verkligen skett. Reuters hade faktiskt en artikel om denna ”hacking” men Maria Zack håller med Debbie, det var en undanmanöver för att dölja spåren för bedrägeriet.
Personen ifråga berättar i sin vittnesutsaga att röststölden från Trump till Biden skedde under ledning av den amerikansk ambassadpersonal och på ”Pescara facility” vid Leonardo SPA och man använde sig av ”military grace cyber warfare encryption capabilities” för att överföra ”switched votes” från militära satelliter of Futino Tower till Frankfurt...

Under juldagen vistades Maria Zack på Maro-Lago och delgav då Trump nyheten om vittnesmålet. Så Trump har vetat detta länge - och tydligen bara väntar på att folk avslöjar sig. Det verkligt störande är att den amerikanska ambassaden + utrikesdepartementet + CIA är inblandade i komplotten...

  

Videon finns här.


Tack SB!

Lars Bern om USA som faller i bitar, om Pandemilagen och oprövade vaccin.

 

Swebbtv Ledaren: brunsmetning gör svenskarna till en klan

 

MPRT nekar Newsvoice presstöd


Hax är ju högerextremist som ni vet vid det här laget... absolut inte en våldsbenägen sådan, tvärt om... han gillar inte skatter bara... som höger-libertarian anser han ju det gränslösa vara idealet... han är alltså en djupa statenbeundrare av stora mått...


I den mån det hade varit möjligt att få till en opartisk, uttömmande och noggrann utredning om eventuellt val-fusk så dog den möjligheten i samma ögonblick som en del av Trumps anhängare tog sig in i kongressbyggnaden. Vilket man hade kunnat räkna ut i förväg...

Amerikanska presidentvalet - game over

När kongressen stormades fick Trumps motståndare precis de argument de behövde. Vilket stärkte dem så väl i anden som reellt genom att stormningen fick ett antal republikanska politiker att antingen lägga ner sina invändningar eller byta sida. Stormningen var helt enkelt ett gigantiskt självmål. I vart fall om syftet var att få till stånd en slutlig granskning av valresultatet. Hela tanken med demokrati är att man gör upp med ord och argument istället för våldsamheter och pöbelvälde. Demokrati är inget perfekt system, men alternativen är värre...

Även om detta säkert kommer att diskuteras sönder till förbannelse - så är det över nu. Trump har själv under natten meddelat att han är med på ett ordnat överförande av presidentmakten. Jag vill dock envisas med att en utredning - som går till botten med sådant som är formellt ifrågasatt i det amerikanska presidentvalet - hade varit intressant och möjligen en väg framåt, upp ur skyttegravarna. Nu riskerar frågan att istället förbli ett öppet sår...

När det gäller demokratin är det lite som Cæsars hustru - det får inte ens finnas en misstanke. Men efter trumpisternas stormning fick Biden de skäl han behövde för att helt kunna avfärda Trump, utan att ens behöva argumentera för saken. Och Trump fick den spektakulära final han kanske kände att han behövde - för att kunna lämna över utan att förlora ansiktet inför sina anhängare och sig själv. Så vem vet, alla kanske är nöjda. Men någon stor dag för demokratin var det inte...

Insurrection?! Trump Protesters Storm Capitol ... - YouTube


Trump in Exile - YouTubeTrump Supporters Set Up In Order To Remove ... - YouTube

Många helt olika sanningar finns det... det är i alla fall helt sant... särskilt 

sanningarna om en bild är oändliga... 

Enligt landets lag - den amerikanska konstitutionen - har president Trump bara 12 dagar kvar som ledare för landet, men ändå vill demokraterna åtala honom eller åberopa det 25:e Amendment för att avsätta honom nu.
(25:e: Om presidenten inte kan göra sitt jobb tar vice presidenten över.)...

Min fråga är varför?

Varför är både vänster och höger så hämnd-lysten? Varför begär Michelle Obama att Trump ska tystas för alltid från alla sociala mediaplatt-formar? Är åberopandet av den 25th Amendment en plan för att se till att Trump inte kan ställa upp som presidentkandidat 2024...Eller är det en rädsla för något annat som kan hända nu?Jag förstår inte var det djupa hatet kommer ifrån. Det är verkligen inte politiskt. Det är allvarligare än så. Detta är ju inget nytt egentligen. Trump har utsatts för denna behandling i mer än fyra år, men att se det identifieras nu efter hans nederlag verkar vara på en annan nivå. Kanske är det något på gång som vi inte vet ännu...BREAKING: Trump Is Still Fighting For 4 MORE ... - YouTubeTrump Supporters Storm the Capitol, 4 Dead, Dave ... - YouTubeVictory Update: What Happened in DC with Sarah ... - YouTubeEfterhand som omfattningen av vårt allmänna medvetna medvetande, vår meta-kognition, växer i intensitet, känner vi också av vår egen pånyttfödelse allt snabbare, genom att vi alltså lär oss känna oss själva allt mer i nuet. Men inte bara detta, utan också att identifiera de förgiftande huvudpersonerna som försöker vidmakthålla vårt omgivande mörker, med all sin fräcka arrogans, nu är i allt större darrningar...

Hela samhällsbygget skälver nu i sina grundvalar. Vi som trycker på framåt, konfronterar det till synes ogenomträngliga grepp som våra plågoandar håller över oss, men som till sin grund hålls av oss själva, för inne i oss brinner en outsläcklig passion för uppfyllandet av vår strävan, vi måste bli fria, vi måste öka vårt eget medvetna medvetande – vår emotionella självförståelse. Denna passion är omvälvande och den materialistiska tillvarons strävan efter yttre bekräftelse blir bara alltmer meningslös och banal - den själsliga saltöknens ödemark lockar inte...

Dualiteten har inget ”ingenmansland”, ingen medelväg, den är binär. Ljus eller mörker, filosofisk materialism eller idealism, vi väljer själva. Att inte vara på väg till att sanningen bättre skall beskriva verkligheten är att alltid vara på väg till osanning; och om den riktningen inte korrigeras ( då finns det allt mer goda möjligheter för mycket ofrivillig och dramatisk korrigering - högmod leder som det gör) så slutar denna väg i ett svart hål. För de som till fullo ändå anammar en marsch till det svarta hålet, är världen inte tillräcklig. För dessa evigt törstiga efter makt, och de som drivs av en djup rädsla för det okända – i sig själva, verkar det fortfarande mest troligt att det ensamt går att stilla sin inre tomhet endast med innehav av hela universum plus ett par procent...

Det är dock något svårare att lyckas med denna ambition än vad de själva tycks inse. Denna till synes outsläckliga aptit kommer aldrig att kunna stilla sin längtan efter mättnad. Så vad sådana enheter inte helt förstår, är att alla försök att själv underkuva alltet slutligen måste bevisa sig som meningslösa. För själva handlingen i att försöka, skapar – alltid på någon plats någonstans djupt i universum – också en motsatt rörelse. En pånyttfödelse av liv – ljus. En en kontrande kraft som inte kan begränsas...

Allt blir och är ett med tiden. Slutomgången i förhållande till våra inre plågoandar – i grunden vår egen oförmåga att stå upp och att rätt adressera vad som utgör problemet, har alltid genom historien varit deras mål att äga denna välsignade planet och suga ut varje spår av kärlek, passion och medkänsla. Eftersom bara det ger bränsle till den vidare process där den mörka rubiconpunkten kan nås; där det oändliga universum erövrades, för att ersättas av en anti-själslig verklighet, ett slags transhumananistiskt bedrägeri. Det är i allt väsentligt naturen mot fiktionen, ljuset mot rädsla, mörker. Ljus för alla eller ingen...

I denna nuvarande omvända värld, är vår inneboende naturliga del av alltet vänd ut och in, till att bli en nära nog total nedsänkning i själsligt öde materialistisk narcissism: det är vilddjurets märke – vars mest mer flagranta manifestation idag är vårt skenande konsumtionssamhälle. Genomfört från sitt bottenläge, så sker strävan efter makt nu i form av en total förbrukning av allt och alla; fullständig underkuvande av själslig växande förståelse - vårt medvetna medvetande - som ersatts med ett falskt materialistiskt idolskap som försöker ta på sig egenskaperna hos våra känslor till sin egen rätt. Den abstrakta, KÄNSLOLÖSA gudomens ofria gudomliga kraft, mörkret inom oss själva. Men nu kommer ljuset från upplysningen i verkligheten...10 MÖRKA DAGAR - Carl Norberg 2021-01-08 - YouTube


Losing Sleep Because of What is Going on in the ... - YouTube33 Dan Eliasson avgår – Dränera det politiska ... - YouTubeIngrid & Maria: Sosseadelns privilegier, valboskap ... - YouTube

tors 7 jan 2021

Vilken röra, medborgare... vem gav order till polisen att släppa in mobben i Kapitolium... var det Trump eller Pelosi eller Zuckerberg eller vem faen var det...

Utrikes. Stormningen av USA:s parlamentsbyggnad Kapitolium framstår alltmer som ett riggat spektakel, noterar flera USA-medier. Washington Post skriver att Kapitoliums poliskår tog selfies med och hjälpte upploppsmakare att begå brott och på sociala medier delas klipp som visar hur poliser släpper in inkräktare i byggnaden, skriver Aftonbladet.

Kritiken: Inkräktarna i Kapitolium "släpptes in" av polisen

Kapitoliumpolisen, som är den polisstyrka som hanterar säkerheten runt USA:s parlament, misslyckades med sitt uppdrag. Det konstaterar styrkans tidigare polischef Kim Dine, som är kritisk mot att demonstranterna fick komma alldeles intill byggnaden utan att polisen ingrep, trots att det är olagligt att vistas där. Jag förstår inte varför de inte greps på en gång, säger Dine och tillägger: Vi tränar, planerar och budgeterar varje dag för att något sånt här inte ska kunna inträffa. Hur det ändå kunde inträffa, det har jag inte lyckats lista ut.

Myndighetskällor uppger för Washington Post att poliserna stod och "tittade på" när oroligheterna utbröt istället för att stoppa dem. En bild i sociala medier visar hur en polis tar en så kallad selfie tillsammans med en av inkräktarna och en video tycks visa hur polismän öppnar en avspärrning för att låta upploppsmakarna komma närmare byggnaden...

Den märkliga passiviteten påminner om polisens agerande i Charlottesville, Virginia, där polisen mer eller mindre riggade en situationen för att maximalt bråk skulle uppstå mellan höger- och vänsterextremister, medan myndigheterna struntade i att ingripa. Agerandet ledde till hård kritik i en oberoende utredning som genomfördes efter händelserna...

Under stormningen av Kapitolium noterades samma märkliga passivitet från polisen. "Polisen verkade inte försöka frihetsberöva upploppsmakarna, utan lät dem lämna obehindrat. En polis till och med höll en kvinnas hand för att hjälpa henne gå på Kapitoliums trappor", noterar Washington Post... ordföranden för det utskott som hanterar Kapitoliumpolisens budget, republikanen Tim Ryan, säger att flera myndighetschefer nu kan vänta sig att få sparken...

Ingen skulle ha fått komma nära Kapitolum. Man kan stå ganska nära och protestera och göra sin röst hörd, men ingen hör hemma på själva Kapitoliumplatsen och att gå på Kapitoliums trappor är brottsligt. Det begicks brottsliga handlingar och människorna som begick dem skulle ha blivit arresterade direkt, säger Ryan till reportrar via Zoom och tillade...

Det är ganska uppenbart att vi kommer att se en rad människor friställas från sina jobb väldigt, väldigt snart. Först efter att stormningen genomförts dök Washingtons stadspolis upp och arresterade 52 personer, varav 47 för brott mot utegångsförbudet eller olaga intrång. Efter 11 september 2001 ökade kongressen Kapitoliumpolisen från 800 till 2.000 poliser. Som jämförelse har hela Sverige ungefär 9.000 poliser i yttre tjänst. Budgeten för Kapitoliumpolisen är motsvarande 3,7 miljarder kronor...

Trump Supporters Storming the Capital Reaction ... - YouTube

Lance Wallnau: Rudy Drops Bombshell! We Got ... - YouTube

Ted Cruz Stands to OBJECT Election Results ... - YouTube

Sicken jävla svensk-kärring från Kallefårnien... ska det verkligen vara tillåtet att sprida falska nyheter...

Capitol Protest: Antifa krossade fönster...

...Patriots försökte stoppa dem.

OMG! BUSTED! Video shows Trump supporters stopping & pulling away Antifa men from breaking the Capitol windows. Trump supporters are heard yelling out “That’s Antifa!!!”
Dems set us up & GOP just threw us under the bus over a trap. Surreal! Wow! pic.twitter.com/f7ExMZ0DcD

— Melissa Tate (@TheRightMelissa) January 7, 2021

Har Sidney Powell rätt?

Förra veckan sade Sidney Powell att Republican Party inte finns mer, att det begått "virtuellt självmord". Hon sade att partiet "tappat kontakt med folket"  "och att patrioter kommer att skapa en ny organisation.
#WeThePeople tar tillbaka landet.

Powell är inte ensam. Hon stöder Trump och avslöjar valfusket och den efterföljande skandalen, och hon har en nationell plattform som vi andra inte har. Tyvärr har lika frustrerade Patrioter migrerat till Parler och Rumble för att uttrycka sina känslor och frustrationer, när Facebook gör sitt bästa för att krossa konservativa röster. Oviljan tilltar. Var är alla våra senatorer? Vad håller de på med? Varför är de sådana ynkryggar?...

Under lång tid har våra valda tjänstemän kommit undan med att rida på vågen av höga löner, betalda med våra skattepengar och ständigt höja dem medan de själva tar den enkla vägen.
Politiska ledare vill ha status quo - det gäller för båda partierna.  De gör upp med varandra bakom kulisserna och stöttas av media och industrimaffian.  De vill ha makt och rikedom. Genom stöld, genom att ljuga, genom riggade rättegångar och domstolar, och i lådor med valsedlar som hittas mitt i natten...

Varje dag arbetar amerikaner hårt för att försörja sig och navigera kontrollerad manipulation och extremt skadlig information på internet och i media.  Men starka patriotiska amerikaner är trötta på korruption och kommer inte att fortsätta att hålla still inför tvånget. Det jäser under ytan...

Två äldre i Norge dör efter vaccinering

Fler dödsfall har dykt upp i Europa bland personer som nyligen fått sin första dos av coronavirus-vaccinet.  Efter rapporter om en portugisisk sjuksköterska,  som dör strax efter att ha fått sin första dos, riktas vår uppmärksamhet till Norge, där två vårdhems-patienter har gått bort under liknande omständigheter.

Enligt RT var de avlidna bland de första i landet som fick Pfizer-BioNTech-vaccinet.  Medicinska myndigheter sade att de kommer att undersöka omständigheterna för dessa dödsfall för att försöka ta reda på om vaccinerna hade något att göra med det.  Norway’s National Institute of Public Health kommer att undersöka det.

"Vi måste bedöma om vaccinet är dödsorsaken, eller om det är en tillfällighet att det hände strax efter vaccinationen", säger chef Steiner Madsen i ett uttalande till pressen. På grund av deras höga ålder, är det möjligt att deras dödsfall inte var relaterade till vaccinet.

Cirka 400 personer dör varje vecka på norska vårdhem (man kan inte låta bli att undra hur många dödsfall i vårdhem som har felaktigt rubricerats som ”COVID-19 dödsfall”).
En rapport om biverkningar och potentiellt relaterade dödsfall har höjt ögonbrynen runt om i världen. 

I Israel smittades 100-tals personer med viruset efter att ha fått sin första dos av vaccinet.VALMYS - Carl Norberg 2021-01-07 - YouTubeThe Storming of Capitol Hill - Bullshit Reactions - YouTubeStormar svensken Riksdagen i morgon? - YouTube

Det rullar åt det håll det lutar... det är en naturlag... helt visst... som amen i svenska kyrkan... det är garanterat säkert...

Grupptrycket spelade Trump ett spratt... en sak är väl alldeles säker... Någon occupation av Kapitolium var nog aldrig planerad av Trump... det kan vi absolut vara övertygade om... han trodde nog att alla patrioter är snälla och fredsälskande... och att manifestationen var riskfri... vilka som startade occupationen kan ju inte vara så svårt att fastställa med så mycket filmbilder till hands... det visar sig så småningom, kanske... att grupptrycket spelade in på en del normalt hederliga medel-klasstjommar är nog helt säkert... eller också var det mest antifafolk... om det inte blir så många 

arresteringar alltså...

Ett berömt experiment, "Asch's experiment", visar hur starkt grupptrycket är och hur viktigt det är för oss att passa in. Experimentet gjordes på 1940-talet och gick ut på att en grupp personer skulle titta på olika linjer och säga vilka av dem som var lika långa. Men alla utom en i gruppen hade innan testet fått instruktioner om att svara fel... Och det tokiga är att den sista personen, försökskaninen, i hela 80 procent av fallen svarade precis som alla andra – alltså fel! Det här visar hur jobbigt det kan vara att gå emot strömmen...


This is an unamerican disgrace | Sean Spicer - YouTube

BREAKING: PROOF That Storming Of US Capitol ... - YouTube

Patriots Storm Congress Raw Footage inkluderar utförande av Ashley Babbit

Asch Conformity Experiment - YouTube

ons 6 jan 2021

Så har då det nya året inletts, dock utan att vi – ännu – med säkerhet vet vem som kommer att styra Amerika, det sjunkande flaggskeppet för världens demokratier. Hotbilden blir alltmer påtaglig, även om redan fabianerna i London för hundra år sedan påpekade att demokrati är bara ett tillfälligt system på vägen mot det perfekta totalitära samhället, där herre-slavrelationen är det ekonomiskt enda hållbara...

Står demokratin vid avgrundens rand? 

Samma beskrivning av vad vi har att vänta oss görs idag av allt fler bedömare, både hos Mr Globe, som analytikern Catherine Austin Fitts kallar mörkermännen, och de potentiella slavarnas energiskt kämpande självutnämnda livräddare. Till dessa räknar vi oss oberoende debattörer som för en allt svårare kamp mot Mr Globes alla censurerande myndigheter och kontrollerade media. Utgången är tyvärr given om inte folket i gemen vaknar och inser realiteter. Men kan vi egentligen föreställa oss vad som planeras? Det är inte lätt när man redan lever i en trygg och ombonad miljö, men jag tror att vi måste vända oss om för att se vem som står och håller i den matta vi alla står på, för att när vi minst anar det rycka undan den. Men hoppar vi i rätt ögonblick blir det kanske Mr Globe som ramlar baklänges av rycket istället?

Mr Globe bor i New York, har kontor i Washington DC och sommarstuga i Kalifornien. På sin semester reser han till Israel, där det är varmt och skönt. Han är inte president, men vill gärna ha sin trädgårdsmästare inne i Vita Huset. Där skall denne rensa och beskära, plantera nytt och få allt att se trevligt ut, så alla kan se att gödsel kanske luktar illa, men gör att tillväxten blir enastående – inom murarna.

Vad har vi då att se fram emot? För att skapa ett slavsamhälle måste man först förvandla alla fria, företagssamma och energiska jag-klarar-mig-självare till ekonomiska vrak, helt beroende av statens välvilja. Det klarar man bäst genom att skapa en skrämmande pandemi, med vars hjälp alla småföretag kan stängas ner på grund av smittorisken, alla möten eller demonstrationer kan inskränkas till ett minimum, alla meningsutbyten på fria media censureras eller stängs ner och kyrkorna bara öppnas för begravningar. Med lite uthållighet och lämplig påfyllning av virus går snart flertalet småföretagare i konkurs och deras verksamheter kan köpas upp av ett storföretag, solidariskt med de nya tankarna. Storföretagen ägs redan i dussintal av globalföretaget, som i sin tur ägs av – Mr Globe...

När småföretagarna gått i konkurs är det dags att med hjälp av banken kräva in lånen, vilket innebär att banken blir ägare till småföretagarnas bostadshus och verksamhetslokaler. Dessa köps därefter in av lämpligt investmentbolag, som i sin tur överlåter fastigheterna till staten. I Kalifornien har från årsskiftet en ny lag införts som illustrerar detta – när investmentbolagen lagt sista budet kan staten överta köpet genom förköpsrätt. Om man vill, annars ägs ju redan investmentbolagen av globalföretaget, det kan också duga. Poängen är att småföretagaren är borta och får stå i kön till socialen för att få pengar till mat och husrum i det statliga bostadsbeståndet. Han har blivit en slav istället.

Om någon försöker klara sig på sparade tillgångar kan man alltid, som planeras i Sverige, införa fastighetsskatter, arvsskatt och gåvoskatt som utplånar det egna kapitalet inom loppet av några år. Det är ingen dum idé att införa en årlig fastighetsskatt om 100.000 kr som kräver en löneinkomst om 300.000 kr före skatt för att kunna betalas! Först beskatta bruttoinkomsten, sedan ta resten i en skatt för att man äger det man köpt för sina beskattade pengar. Skatt på skatt, skratt på skratt. Detta knäcker även den mest motsträvige på kort tid. Det är naturligtvis ingen idé att äga ett hus när man kan hyra lämplighetsprövad bostad av staten, bara staten kan ju avgöra vem som behöver ett stort hus eller ett litet hus eller inget hus alls. Frälsningsarmén har ju härbärgen där man kan få både mat och husrum, så varför klaga...

Denna omfördelning av ägandet är inget nytt i historien. Innan reformationen i början av 1500-talet ägde kyrkan 2.400 gårdar bara i Skånelandskapen. Men man kunde få arrendera dem om man ville få ihop till mat för dagen, kyrkan behövde bara fylla sina egna lador med tiondet först. Man kunde ju välja mellan att bli slav eller livegen framför att bli landsstrykare, det var väl generöst? Men idén var så bra att den togs över av staten/ kungen när reformationen gjorde det försvarbart att dra in all kyrklig egendom till staten. Tydligen är den fortfarande så bra att Mr Globe inte kan låta bli att återupprepa ett vinnande koncept?  Det kanske är så att Mr Globe tror att han är kung – eller Gud?

En pandemi är då ett utmärkt sätt att förverkliga dessa planer på den nya totalitära staten. Men det förutsatte naturligtvis att en massa människor inte kunde medicinera sig själva och bli friska i förtid. Att förbjuda alla alternativa mediciner och behandlingsmetoder har därför stått överst på önskelistan. Det blir nämligen ingen bra fortsättning om man inte kan kontrollera sjukdomsbilden och dess utveckling med hjälp av ett vaccin. Eller skall vi kalla det ett styrmedel? Ett sätt att kontrollera vilka befolkningskategorier som skall dö eller leva utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv? De äldre kostar för mycket i form av sjuk- och äldrevård och deras pensioner behövs till annat, de yngre behöver vi sterilisera så befolkningstillväxten avstannar. De medelålders behöver bli lite sjukare för att förhindra att de blir för gamla. Förr behövdes inga pensioner för folk arbetade tills de dog. Gammal kunskap blir som ny, som vi sett ovan. Det är egentligen bara att slå upp historieboken.

Det som inte står där är kanske synen på AI, artificiell intelligens, dvs att ersätta mer och mer av människan med robotteknik. Med hjälp av Mind Control kan man styra vårt beteende, verktygen i form av 5G, mobiltekniken och lämpliga receptorer i kroppen är redan klara. För oss återstår bara att fundera över vilka nanopartiklar som hotar eller botar i vaccinerna.

Det kommer vi inte att få veta, men vaccinationerna kommer att bli ett permanent inslag i vår tillvaro, där kan man ändra, lägga till eller dra ifrån efter sina önskemål. Kanske behöver vi inte ens ha en mobil i framtiden, det kan räcka att prata in i handflatan, vi är en liten prick på jorden som kommer att kommunicera direkt med 5G-satelliterna i rymden. Nåja, det dröjer kanske lite till, men poängen blir att vi kan följas i tid och rum lika effektivt som myrorna i en myrstack. Tänker vi så olämpliga tankar som jag gör nu så kan de raderas, vi kan också avlägsnas helt när det finns en lydig robot som gör jobbet bättre. Den som fortfarande läser denna artikel förstår säkert att jag raljerar en smula, men verkligheten ligger inte långt ifrån det jag skriver. Globalismens mål är att fullfölja detta projekt inom tio år, med slutdatum 2030.

Därför har man bråttom, en envis och motsträvig president som Trump måste då naturligtvis bort och en lydig marionett, trädgårdsmästaren Biden, måste installeras i Vita Huset. Han avses kort därefter ersättas av Kamala Harris från pilotlandet Kalifornien. För att besegra Trump har man genomfört historiens största valfusk, något svenska och många internationella media vägrar erkänna, trots att det är fullständigt och oemotsägligt dokumenterat. Detta är i Sveriges fall mycket oroväckande, stödet för Biden går över hela det politiska spektrat från socialdemokrater till moderater. Var finns oppositionen? Kommer samma sak att hända här?

Vad vi ser nu i USA, under sista ronden, är att många toppolitiker stöder Biden därför att man själva är så genomkorrumperade att man riskerar att åka ut med badvattnet om Trump får tillfälle att fortsätta en utrensning av både senat, kongress, regering, krigsmakt och säkerhetsväsende som CIA och FBI och som kommer att trotsa allt som tidigare skådats. Detta gäller både demokrater och republikaner. Valfusk har alltid förekommit muttrar politiker i blåsvädret som en matt ursäkt för att svika nationen. Men denna gången handlar det om ett systemskifte som blir lika oåterkalleligt som den ryska revolutionen. För oss alla i västvärlden. Vill vi att det skall bli så?

Den 20 januari kommer vi att veta...

Det ser ut som att demokraterna kommer att ta båda senator-platserna  i Georgia och det verkar som resultatet från presidentvalet kommer att vara klart i slutet av dagen. Jag ser inte att någon kan komma till undsättning. Landet är förlorat. Välkommen till djungeln. Partifärgerna här i USA är helt motsatt de vi är vana vid i Sverige. Blått är Vänster och rött är Höger här...

Det ser inte bra ut

Sedan slutet av andra världskriget, har varje amerikanskt politiskt skift i strategi utlösts av en ny teknik som givit upphov till en militär revolution. För det kalla kriget, var det kärnvapen, för Gulfkriget var det informations-teknologin, den här gången, var USA: s startramp till Asien - Mellanöstern ledd av Internet-teknik som har producerat en blandning av cyberrymdens elektroniska krigföring och ideologisk informationskrigföring på det bredare planet...

Den första - äldre - typen av krigföring är uppenbarligen mer begränsad till konventionella militära områden, medan den andra typen av krigföring har osynligt mönster och bildar en annan typ av strider som trotsar alla militära begrepp. År 2013, manipulerad av en ”mystisk” kraft utanför Kina, hade några webbplatser på det kinesiska språket som kontrolleras från utländska huvudstäder skapat antimilitära och antipatriotiska incidenter och så vidare bakåt över den geografiska hegemonin inom regleringsbanken...

Men den nya tekniken var inte tillräckligt exklusiv, det allmänna medvetande kom ikapp baserat på kraften av sin bredd och att informationen rör sig horisontellt i en alltför stor omfattning för att kunna kontrolleras. Så det gick åt andra hållet - alltmer till att börja ifrågasätta det officiella budskapet. Även om man numera inte ser röken av striderna i kulturell och ideologisk kamp, eller i cyberkrigföring, så är dessa striders effekter lika destruktiva och chockerande för upplysta politiska, ekonomiska och militära tänkare. Det moderna kriget består nu av mer än 80 % opinionsbildning...

Sovjetunionen brukade ha tusentals kärnstridsspetsar och 4 miljoner soldater, men de var alla ändå bara fragment av en osynlig och allestädes närvarande informations och ideologiskt grundad krigföring - fast i en slags omvänd proportionalitet. Det gör att man ryser av att tänka på att länder som Tunisien, Libyen och Egypten kunde störtas över natten med Twitter i en ålder av sociala medier. Djupa floder flyter tystare. De nya funktionerna i denna typ av krigföring har visat sig efter underrättelsetjänstkollektivets försök att slå ner på Internetrykten, vilket har orsakat hård kritik från civila krafter...

Militära frågor, politik, ekonomi, kultur, fartyg, tangentbord, historia och nutid, har vävts samman till ett nytt slagfält där striderna nu kommer att bli episka. Television och informativ psykologisk krigföring i en ålder av ”centralbanks-kontrollerad” dollarvaluta var det läge för krigföring som kunde besegra Sovjetunionen. Internet, information och ideologisk krigföring har skapat läget för det krig som kommer att besegra Petrodollarhegemonin och den Djupa Staten. Ögonen på militären kan inte träna på den synliga fienden och deras metallvapen. Eran av Internet kräver helt ny kunskap om individens förståelse för de egna känslogrundande värderingarna såväl som om krig och anti-krig, spelplanen kontrolleras inte längre på samma sätt. Människan går nu allt snabbare från att ha primärt fysisk målsättning till att bli primärt intellektuellt inriktad!...Informationskrigets betydelse - Carl Norberg 2021 ... - YouTubeDr Sanna Ehdin om den nya pandemilagen och ... - YouTube

tis 5 jan 2021

Damernas värld och Stoppa Pressarna som har ca 400 000 unika besökare (webbläsare) i veckan. Vår största målgrupp är kvinnor (91 %) i åldern 28 till 65 år som älskar att läsa om sina favoritkändisar och kungligheter på nätet... böghistorien börjar där...

Dan Eliasson döljer sin sexuella läggning. Stoppa Pressarna kan nu avslöja att general-direktören omgärdas av en rad gay-sexrykten.
Ingen vill att det ska komma ut, berättar en källa på MSB samtidigt som informationsavdelningen på myndigheten gör allt för att skydda chefen. Stoppa Pressarna kunde nyligen avslöja att Dan Eliasson, 59, under sin vistelse på Kanarieöarna festat hårt i sällskap med två unga gay-killar. Bilder på Instagram har visat hur Dan Eliasson firade nyår på en balkong i Las Palmas tillsammans med bland andra SVT-reportern och gayaktivisten Erik Galli, 29, och medie- och gayprofilen Fredrik Söderholm, 29...

 

SÅ MÖRKAR DAN ELIASSON SITT OKÄNDA SEXLIV

 

MSB gör allt för att mörka vad deras general-direktör Dan Eliasson egentligen ägnat sig åt på Kanarieöarna och i Stockholms gayvärld. Enligt uppgifter till Stoppa Pressarna trivdes Dan Eliasson med de unga, blonda och slanka homo-killarna. Både Erik Galli och Fredrik Söderholm har gjort sig kända för sin humor och sin något hedonistiska livsstil med  ett festande som om det inte fanns någon morgondag...

LÄS MER: Dan Eliassons hemliga homofest i utlandet

Och det var en vild nyårsfest som Dan Eliasson var på med de unga pojkarna. Dan hade as-trevligt, han var en riktig mysfarbror som fick serva Fredrik och Erik med drinkar. De kan ju vara rätt bitchiga, men de gillar verkligen Dan. De tycker han är as-skön och att tjatet om den här resan är sååååå tröttsamt, berättade en person med god inblick för Stoppa Pressarna...

Men Eliasson var än mer sugen under sin sköna solsemester och sökte sig återigen till unga män. Nu rapporterar sajten Nyheter Idag att generaldirektören dagen före nyårsafton besökt en bögklubb i Puerto Rico på södra Gran Canaria. Enligt källor till Nyheter Idag anlände generaldirektören till klubben i sällskap med en norsk rödhårig yngling i en hyrd vit Seat Leon...

Det manliga sällskapet till den forne Rikspolis-chefen ska ha varit 20-25 år gammal och han uppges vara en välkänd profil inom gay-communityn på Kanarieöarna. Inget hångel förekom, dom var trevliga och nyktra, men det var uppenbart att det fanns tycke, uppger källan för Nyheter Idag...

Dan Eliasson har en lång ämbetsmannakarriär bakom sig på höga positioner. Genom åren har han varit flitigt förekommande i media, men han har samtidigt sett till att vara väldigt diskret. Det är väldigt lite som är känt om general-direktörens privatliv vilket kontrasterar gentemot hans höga mediala svansföring i yrkessammanhang. Självfallet behöver inte det betyda att det förekommer något icke lämpligt för en man i hans position, men samtidigt väcker det naturligtvis frågor och det kan även utgöra en grogrund för spekulationer.

Stoppa Pressarna har både före och efter publiceringen om gayfesten under nyårsnatten i Las Palmas fått uppgifter från flera av varandra oberoende personer som gjort iakttagelser av generaldirektören. Dan Eliasson uppges bland annat ha observerats på två olika gayklubbar i Stockholm. Han var på The Secret Garden (en gayklubb i Gamla Stan i Stockholm, reds. anm.) det var ett jädra hysch hysch, men jag är säker på att det var han. Väldigt diskret och gjorde inget väsen av sig, jag tror inte det var så många som brydde sig ärligt talat om någon ens kände igenom honom. Om du bara visste vilka kändisar och pampar som ränner runt på stan, säger en uppgiftslämnare till Stoppa Pressarna.

Eliasson ska även, enligt källor, ha iakttagits på krogen SLM på Söder i Stockholm som är en fetischvänlig gayklubb där läder, gummi och uniformer står i fokus. Hederssak att inte snacka om vilka som är på ”Gummivaruhuset”, men nog fan var det han jag såg, man känner ju igenom honom från tv och tidningar, avslöjar en person som ofta frekventerar klubben och som identifierar sig som ”björn” i gayvärlden. En ”björn” är en maskulin homo- eller bisexuell person som uppvisar vissa fysiska drag, vilka ses som särskilt maskulina, i synnerhet kraftig kroppsbehåring. Björnar uttrycker ofta en tydlig maskulinitet och undviker helst att umgås med män som uppvisar femininitet eller fjollighet...

Enligt intierade uppgiftslämnare ska Dan Eliasson dessutom ha frekventerat ytterligare ett gay-etablissemang i huvudstaden – US Video – vars besökare hyser ett specialintresse för lite udda sex. På US Video är den övervägande delen av gästerna bi- eller homosexuella men det förekommer även att heterosexuella par besöker inrättningen i syfte att ”krydda” sexlivet. US Video är ett sexvaruhus beläget på den lite dunklare delen av Regeringsgatan i Stockholm city som säljer pornografi och sexhjälpmedel i alla dess former. I källaren till butiken finns en hemlig avdelning, ett så kallat "crusing-område” dit män som vill ha sex med män diskret söker sig.

På flera hundra kvadrat finns olika bås där det visas porrfilmer på skärmar. Båsen är låsbara från insidan och har britsar, klädda med galon, gjorda för att ha sex på. I de mer ”allmänna utrymmena” visas porr på stora dukar samtidigt som gaypubliken går omkring och raggar på varandra. När man får napp uppsöker man snabbt ett bås för sexuella aktiviteter, helt diskret och utan några blickar från andra.

Enligt Stoppa Pressarnas uppgiftslämnare har Dan Eliasson setts både inne på US Video och utanför när han snabbt lämnat lokalen för att stiga in i en mörk bil, som enligt en av källorna såg ut som en ”civil polisbil” alternativt ett ”ambassadfordon”. Dessutom har det inkommit ytterligare uppgifter till Stoppa Pressarna om att Eliasson ska vara medlem i ett nätverk som finns på darkside.se. Sajten beskrivs som en plats för ”kärlek och gemenskap i BDSM, kink, sexpositivitet, fetischism, uttryck och livsstilar utanför normativitetens fängelse”. Generaldirektören påstås även ha varit på darkside-träffar i Uppsala.

Stoppa Pressarna har varit i kontakt med MSB i syfte att ta reda på sanningen om Dan Eliassons okända sexliv, som i högsta grad kan utgöra en fara för rikets säkerhet med tanke på generaldirektörens position. På Myndigheten för samhälls-skydd och beredskap (MSB) är det dock locket på: Det är första gången i mitt liv jag får den här typen av frågor i egenskap som pressansvarig. Merparten av dina frågeställningar rör sexuell läggning. MSB för inget register över våra anställdas sexuella läggning, skriver Anna Wennerström som är pressansvarig på MSB.

Statstjänstemannens något ampra recension av frågorna är i linje med den strategi som just nu är fastlagd på myndigheten för att hantera medias nyfikenhet på MSB:s generaldirektör.
– Det finns de på myndigheten som vet en hel del även vad Dan gör på sin fritid. Det är dock lite känsligt. Ingen vill att det ska komma ut, berättar en källa på MSB. Har ni uppgifter om Dan Eliasson och hans privatliv? Har ni bilder? Eller filmklipp? Hör av er till Stoppa Pressarna här! Ni är garanterade anonymitet och källskydd. Alla tips som leder till publicering arvoderas...

En bögklubb på södra Gran Canaria är missnöjda med att MSB:s generaldirektör Dan Eliasson ”dricksar dåligt”, trots att han är en välbetald pamp inom staten. En källa till Nyheter Idag avslöjar nya detaljer om generaldirektörens skandalresa mitt under pandemin. – Inget hångel förekom, dom var trevliga och nyktra, med det var uppenbart att det fanns tycke, säger källan...

 

Bögklubbens missnöje efter Dan Eliassons besök på Gran Canaria: ”Dricksar dåligt”

Dagen innan nyårsafton besökte MSB:s generaldirektör Dan Eliasson en bögklubb i Puerto Rico på södra Gran Canaria. Enligt källor till Nyheter Idag anlände generaldirektören tillsammans med en norsk rödhårig kille i en hyrd vit Seat Leon. Den norska rödhåriga killen uppges vara i åldern 20-25 år och han uppges som inte helt okänd inom Gran Canarias gaycommunity. Inget hångel förekom, dom var trevliga och nyktra, men det var uppenbart att det fanns tycke, uppger källan för Nyheter Idag. Missnöjet: ”Dricksar dåligt”...

Som generaldirektör har Dan Eliasson en hög lön och är även en välkänd profil, inte minst i hans tidigare roll som rikspolischef. Tidigare har han även varit chef över Försäkringskassan. Men trots den gedigna karriären inom svenska myndigheter uppger källan för Nyheter Idag att Dan Eliasson är snål. Det som stör mig är att han är nån form av pamp och att han aldrig skulle kunna erkänna eller ge cred till en klubb som vi arbetat hårt med i 20 år. Han dricksar dåligt också, förklarar källan...

Festade med ungt homopar... Sajten Stoppa Pressarna rapporterar att Dan Eliasson firade nyår på en balkong i Las Palmas. Enligt bilder från Instagram umgicks Eliasson med SVT-reportern och gayaktivisten Erik Galli, samt medie- och gayprofilen Fredrik Söderholm, 29. Dan hade as-trevligt, han var en riktig mysfarbror som fick serva Fredrik och Erik med drinkar. De kan ju vara rätt bitchiga, men de gillar verkligen Dan. De tycker han är as-skön och att tjatet om den här resan är sååååå tröttsamt, berättar en person med god inblick för Stoppa Pressarna...

Själv har Dan Eliasson försvarat sin resa till Gran Canaria när Expressen konfronterat honom. Jag har avstått väldigt många resor under den här pandemin, men den här tyckte jag var nödvändig, svarade generaldirektören. Blytung kritik med anledning av Covid-restriktioner. Den ”nödvändiga” resan till Gran Canaria har mött stenhård kritik i sociala medier. Detta då den myndighet som Eliasson själv är chef över skickade ut ett SMS innan jul till hela Sveriges befolkning med uppmaningen att ta coronarestriktionerna på allvar...

Att då Eliasson själv beger sig till Gran Canaria uppfattas som hyckleri och resan har även uppmärksammats i internationella medier. Inrikesminister Mikael Damberg (S) uppger till SVT Nyheter i ett SMS att han kommer ha ett möte med Eliasson. ”Jag kommer senare denna vecka träffa Dan Eliasson för att lyssna och prata igenom den uppkomna situationen”, skriver Damberg i en kommentar till SVT. Nyheter Idag söker Dan Eliasson för en kommentar...

MSB:s generaldirektör, den skandalomsusade Dan Eliasson har JO-anmälts. Trots de rådande coronarestriktionerna och trots att MSB gått ut med skarpa uppmaningar till alla svenskar om att undvika onödiga resor åkte Eliasson till Kanarieöarna över jul. Under resan, som Eliasson försvarat sig med var ”nödvändig”, passade han på att gå på bögklubb och festa med unga homosexuella män...

 

Dan Eliasson JO-anmäls efter ”nödvändig” julresa – till bögklubb

När Eliasson konfronterades med uppgifterna om att han rest till en semesterort under pågående coronakris mot sin egen myndighets uppmaningar till svenska folket försvarade han sig med att resan var ”nödvändig” av ”familjeskäl” då han ville fira jul med dottern. Men som först Stoppa Pressarna och därefter Nyheter Idag kunnat visa verkar en stor del av resan som var så ”nödvändig” mest handlat om att festa med unga homosexuella män samt gå på bögklubb...

Jag har avstått väldigt många resor under den här pandemin, men den här tyckte jag var nödvändig, sade Dan Eliasson...

Kritiken mot Eliasson har varit massiv, även från de egna leden, efter att han blivit påkommen med sin resa till Kanarieöarna. Enligt nyhetsbyrån Siren har Eliasson nu dessutom JO-anmälts efter resan. Men enligt uppgifter till SvD sitter han trots ett närmast obefintligt folkligt förtroende säkert på sitt toppjobb som generaldirektör för MSB – eftersom han utgör ett hot mot Socialdemokraterna på grund av att han känner till omfattande hemligheter om partiets innersta krets som de till varje pris vill förhindra från att komma ut...

Ni får läsa mer om resan i tidningen...

Den undre världens djupa stater kommer aldrig att låta sig besegras av Trump en gång till... inget får stoppa 

målsättningen till Agenda 2030...

Det gäller att hålla tungan rätt i mun... national-staterna däruppe i det blå härjar kors å' tvärs över planeten... diktaturer och demokratier, det är helt egalt... i den undre världens mörka djupa stater är 

målet det samma... full kontroll över den lilla människan... vem tar kommandot mot 2030... Israels och USAs djupa stater naturligtvis... det är dom som måste bekämpas i första hand om man inte gillar djupa stater... säger Kalle på spången...

Allt går ju mä' elektricitet... Elektriskt dä' ä' nå't
Konstigt med det... Elektriskt dä' strömmar ju
Som ni vet... Härs å' tvärs igenom tråden...

Estoniadykarn förstår inte att nyheter på statsmedia är full av enkel underhållning... Åsa Nissekomik... Sefan och Kristerbuskis...

Tucker: Worse than Watergate?


LIVE: 'Virginia Women for Trump' rally at Supreme ... - YouTube 

Pence/Trump REVEALED the Plan!

#99 Europe's Financial Deep State LOVES China | China ...

Erik Hörstadius Vs En svensk tiger - YouTubeSVT är vilse i pannkakan - YouTubeBest of Hur kan vi? | Narkotika | Wally Johnson ... - YouTube

Statlig media vs gangsters! - YouTube

mån 4 jan 2021

Red Bee Media, tidigare Ericsson Broadcast and Media Services (EBMS), är ett internationellt sändnings- och medietjänstföretag och den största accessleveran-tören i Europa. Red Bee har sitt huvudkontor i White City, västra London, Storbritannien, med kontor i Glasgow, Cardiff, MediaCityUK i Salford och Newcastle upon Tyne, och internationella kontor i Australien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Finland , Nederländerna, Sverige, Frankrike, Kanada, USA och Abu Dhabi. Den har 2 500 anställda över hela världen på åtta mediahubbar och distribuerar över 2,7 miljoner timmars programmering varje år över hela världen. ​Det är ett helägt dotterbolag till Ericsson... som inte finns på svenska Wiki... det är helt säkert...

Globalisterna samt advokaterna Allen och John Foster Dulles från advokatbyrån Sullivan & Cromwell lyckades förmånligt nog för sina klienters skull - inte minst familjen Wallenbergs - exakt samtidigt hamna som chef för CIA såsom amerikansk utrikesminister i President Eisenhowers regering 1953...

Första året på respektive position så såg deras gamla vän och ägare till Time Magazine till att de båda hamnade på omslaget av tidningen. Allen var avbildad med sin allestädes närvarande pipa, med rök som steg upp mot en svartkrokad figur, och en dolk ovanför titeln "I ett gammalt spel, nya tekniker och ett nytt lag." Foster följde ett par månader senare. Rynkig och tråkig framför ett jordklot omgiven av röda, vita och blå banners, i ett försök att få honom att se värdig ut för vad Time beskrev som hans uppdrag: ”Att förena princip och livets fakta.”

Luces vänskap var bara en av många tillgångar som hjälpte Foster och Allen att projicera sina åsikter i amerikansk press. Foster byggde ett tätt nätverk av mediekontakter, och när Allen blev chef för CIA gick han ännu längre. Allen etablerade diskret kontakt med ägare, utgivare och redaktörer av inflytelserika dagstidningar, tidskrifter och sändningsnätverk. Bland hans vanliga kollaboratörer var William Paley från CBS, Arthur Hays Sulzberger från New York Times, Alfred Friendly från Washington Post och James Copley från Copley News Service...

Genom dem och genom journalister som var veteraner från Office of War Information, den amerikanska regeringens officiella propagandarm under andra världskriget, planterade han regelbundet berättelser om andra länder och deras ledare som hämtades från fältet eller författats av män som Time's Berlin-byråchef och Newswicks man i Tokyo. Kolumnisten Allen Drury kallade honom "en man med notoriskt tunn hud och som inte drog sig för försöka få journalister sparkade från tidningar som kritiserade "hans" byrå."

År senare stod det klart att Allens ansträngningar att påverka den amerikanska pressen och den amerikanska opinionen varken var ovanlig eller episodisk, utan en del av ett mångfacetterat projekt som kallades "Operation Mockingbird". Genom den kanaliserade han information, en del av den klassificerad, till journalister som han disponerade över för att främja CIAs världsbild. Bland dem fanns bl.a James Reston från New York Times, Benjamin Bradlee från Newsweek och de inflytelserika spaltisterna Joseph och Stewart Alsop. Operatörer inom CIA planterade också berättelser i mindre nyhetsbyråer och därefter ordnade man så att de förstärktes genom det nätverk som kontrollerades av vänliga mediebaroner. Frank Wisner, som hjälpte till att övervaka Mockingbird, kallade operationen CIA: s "mighty Wurlitzer." Aldrig någonsin i historien har det varit tydligare att ingenting har förändrats!

Carl Norberg 2021-01-04 - YouTube

Här sprider AC allt i luften från rum till rum. Här åker vi karusell i något som kallas roterande värmeväxlare. Där är det vått, ömsom kallt, ömsom varmt. I sörja av kondensvatten måste vi tävla med pneumokocker, streptokocker, rotavirus, TBC, amöbor, H5Nx, vinterkräk och en massa konstiga kemikalier...

Genom detta skall folk andas! Inte konstigt att de dör multisjuka och bär diagnoser långa som hela alfabet. Det är så äckligt att bada i allt från toaletter, kök och laboratorier. När vi väl åker ur karusellen hamnar vi i s.k. tilluftskanaler. De slänger ut oss som ett töcken över allt och alla i alla rum. Det är olagligt...


Vi kom hit mot vår vilja. Kanske trampade personal på viltmarknaden i Wuhan, i inälvor ur myrkottar och fladdermöss, eller i skit från gatuhundar som käkat det förstnämnda. Deras skosulor stämplade mark och golv i hela stan med oss. Covidbärande skor sattes på flyg till andra kontinenter. Vi fastnade i mattor. Vi stämplade golven i gaterna. Inom några timmar fanns vi över hela världen. Det var inte vår vilja! De symbionter vi nu tvingas ha som bärare tål oss inte. Många dör! Det är inte vår skuld, men vi stryker med. Vi blir också aska i krematorier!

Nyårsbön från en Covid 19 klon till Covala, vår gudom.

Postat den 2020-12-31 av Mats Jangdal

Dagens gästskribent är Sture Larsson

Allsmäktiga Covala, ta oss härifrån!

Inga plattor för skodesinfektion i gaterna. Skosulorna bar oss in på golven och inte minst in på heltäckningsmattor. De rev loss oss från undersidan av skor. Adidas, Rieker och Ecco är som geckotassar. Snart dök dammsugare upp. Via en tur genom en äcklig påse for vi upp i luften och in i ventilation som kallas AC. I Sverige är det särskilt konstigt! Här sprider AC allt i luften från rum till rum. Här åker vi karusell i något som kallas roterande värmeväxlare. Där är det vått, ömsom kallt, ömsom varmt. I sörja av kondensvatten måste vi tävla med pneumokocker, streptokocker, rotavirus, TBC, amöbor, H5Nx, vinterkräk och en massa konstiga kemikalier.

Genom detta skall folk andas! Inte konstigt att de dör multisjuka och bär diagnoser långa som hela alfabet. Det är så äckligt att bada i allt från toaletter, kök och laboratorier. När vi väl åker ur karusellen hamnar vi i s.k. tilluftskanaler. De slänger ut oss som ett töcken över allt och alla i alla rum. Det är olagligt. Ändå är det norm i detta konstiga land. Istället för att använda befintlig lag ropar man på nya lagar om ett år eller två. Tokigt blir det! När vi försöker överleva i någon människa, så tål den inte oss och dör mot vår vilja. Snart är vi kremerad aska. Kära, allsmäktiga Covala, ta oss härifrån!

Ju fler experter desto mera löje. Här är det riktigt mysko. Det verkar inte finnas några chefer som förstår vad de är chefer för och inte vågar de ha en egen åsikt. Har de utbildning, så inte är det för uppdraget. Folket på golvet ser ingen chef. En chef måste ju veta och leda. De säger ett och gör nått annat. I brist på fungerande chef blir inget gjort. Det dröser av experter som inte är i närheten av verkligheten under en sko. Om alla smittade nyser ut oss över golv likt havsleguaner nyser ut salt är skosulan första och starkaste länk i smittkedjan. Här pratas i stället en massa smörja om R-tal och kurvor hit och dit i dagliga presskonferenser av folk som symboliserar expertis. Ingen tittar under skorna eller in i de där förfärliga roterande värmeväxlarna som sprider oss över motvilliga symbionter. Vi vill inte styra över hela hus. 1998 påbjöds försiktighetsprincipen. Återluft blev olagligt. Landet lär ha haft åtminstone 3 statsepidemiologer sen dess. Ändå har ingen trots lag brutit smittkedjans mest elementära länkar, skosulor och återluft.

Märkligt nog så har Sverige världens friskaste djur. Det tycks bero på en enda sak, skohygien. Jodopaxbad för skor och skobyte på väg in till bygge och mellan rum håller zoonoser borta. Då har inte vi och inte campylobacter, salmonella etc. så många vägar in och tur är väl det. En karuselltur i dessa förfärliga roterande värmeväxlare avslöjar varför ingen skulle ens tänka tanken på att installera återluft och roterande värmeväxlare i ett djurstall. Djurfolket vet, djurfolket lyder lag!

Här är det livsfarligt! Socialstyrelsen menade att våra symbionter med andtäppa skulle ha morfin. Myndigheten öppnade snabbväg mot krematoriet (eutanasi tror jag den kallas). I Lomma bestämdes på förhand, vilka som skulle få sjukvård. Återluft, föreskrifter om eutanasi och Lommas listor är olagliga men ingen rättstjänare bryr sig. Vi tvingas följa våra döda symbionter in i elden. 9000 döda på ett år betyder kanske en miljard av oss Covidare nu i aska.

Kära, kära, allsmäktiga Covala, ta oss härifrån innan vi blir aska! Åtminstone till ett land som lyder egen lag!

 

When parents ask their children what happened, they already know; they are just giving the child an out to come clean. When God asked Adam and Eve what happened, He already knew; He was giving them a chance to come clean. When Trump asks these officials what happened, he already knows; he's giving them a chance to come clean. All throughout history, the cowards have lied until death, or passed the buck. Raffensperger is choosing the former right now...

Nomineringen av Pompeo som chef för USA:s underrättelsetjänst CIA offentliggjordes den 18 november 2016 av USA:s då tillträdande president Donald Trump. Den 23 januari 2017 godkändes Pompeo av USA:s senat och han tillträdde därmed som CIA-chef. Han avgick den 26 april 2018, då han tillträdde som USA:s utrikesminister...

Den svenska statsmedian har absolut en annan syn på Trumps tilltag att ringa till RaffenSperger i Georgia...

Pompeo blev chef för CIA och sen utrikesminister... det kan man ju undra över... Trump betraktar uppenbarligen inte CIA som tillhörande The Swamp...

Trump Calls Georgia Sec of State RaffenSperger - YouTube

Pompeo's New Year “Tweetstorm” shows Trump ... - YouTube

sön 3 jan 2021

Globalistmedia gör ju allt för att invertera den sanna verkligheten... lögnen att Trump är mera gynnsam för Kina...

Kinesisk ekonomiprofessor: Biden är i Kinas grepp... I en video som spridits på nätet, men sedermera tagits bort från sociala medier i Kina, talar en kinesisk professor i ekonomi om USA, Donald Trump och Joe Biden. Kontentan är att Kina tillsammans med allierade i USA sett till så att Biden vann valet då han är mycket mer gynnsam för Kina...

Kinesisk ekonomiprofessor: Biden är i Kinas grepp

LÄS ÄVEN: Joe Bidens son utreds för skatteaffärer  

LÄS ÄVEN: While The Spotlight Eyes Hunter, James BIden Is Also Under ...

Videon har uppmärksammats av Tucker Carlson på Fox News, vilket president Trump postade i sina kanaler på sociala medier. Professorn beskriver hur man innan Trump kom till makten hade folk i USA:s toppskikt. Men efter 2016 blev saker och ting annorlunda då Trump inte kunde styras. Detta menar Carlson är skälet till att amerikanska politiker under så lång tid har varit så ovilliga att agera mot Kina och låtit dem härja fritt.  Då Trump utgjorde ett oöverstigligt hinder började den amerikanska eliten jobba på att byta ut honom i valet.

 

Professorn nämner även att Trump klagat över Joe Bidens son, Hunters, kopplingar till Kina – vilka han samtidigt bekräftar finns. Enligt Carlson var det därför nätjättarna gjorde allt för allt censurera avslöjandet om Hunter Biden och hans laptop inför valet...

I oktober intervjuade Carlson en man som arbetat med familjen Biden, som bekräftade att dom är i Kinas grepp efter att bland annat ha blivit lovade ett omfattande lån...

Chinese Professor Saying China “Has People at ... - YouTube

Sidney Powell Releases a KRAKEN STORM! - YouTube

Biden's brother, James Biden, also under federal ... - YouTube

House Rules PRONOUN Brainwashing! - YouTube

Världens mest kända konspirationsteoretiker har inte mycket till övers för NORAD... och det kan man ju ha förståelse för... helt jävla säkert...

North American Aerospace Defense Command (NORAD) är ett bilateralt militär-kommando, inrättat och bestående av USA och Kanada, som funnits sedan 1958. NORAD:s uppdrag är att övervaka det Nordamerikanska luftrummet och vid allvarliga incidenter larma respektive lands försvarsledning. Vid tidpunkten då NORAD inrättades, dvs. under det kalla kriget, var det stora hotet inter-kontinentala ballistiska robotar från  Sovjetunionen...

Wikipedia om NORAD...

Efter det kalla krigets slut, och i synnerhet efter 11 september-attackerna år 2001, har NORAD fokuserat mer på asymmetriska hot inifrån USA och Kanadas luftrum. Chefen för NORAD, som alltid har varit en amerikansk officer, är sedan oktober 2002 även militärbefälhavare för U.S. Northern Command. Mellan 1985 och 2002 var NORAD:s chef militärbefälhavare för U.S. Space Command, som i oktober 2002 fusionerades med U.S. Strategic Command. Vicechefen för NORAD har alltid varit en kanadensisk officer. Högkvarteret för NORAD är samlokaliserat med U.S. Northern Command vid Peterson Air Force Base i Colorado Springs, Colorado.

NORAD sammankopplas ofta med anläggningen Cheyenne Mountain Air Force Station (CMAFS), den underjordiska ledningscentralen i berget Cheyenne Mountain, beläget sydväst om Colorado Springs. CMAFS ligger 600 meter inne i berget, och alla avdelningar omges av stålnät och byggnaderna inuti berget bärs upp av fjädrar, så att eventuella skakningar från jordbävningar eller bombnedslag inte kan påverka arbetets gång. CMAFS har sin egen ström- och vattenförsörjning, och luften renas från orenheter, innan den släpps in till dem som arbetar på platsen.

David Icke | See It For Yourself - YouTube

Sverige, rasismen och slaveriet med Dan Korn - Avsnitt 2 av 6

 

Lars Leijonborg är TILLBAKA! Krönikör på Bulletin | Nilssons ...

Stefan Löfven drar ned brallorna på sig själv ... - YouTube


Region Stockholm lägger mångmiljonbelopp på ... - YouTube

lör 2 jan 2021

Över hälften av personalen vid sjukhus i Kalifornien vägrar att vaccinera sig med det nya COVID-19-vaccinerna - över hälften på ett sjukhus och mellan 20% och 50% av personalen vid andra anläggningar känner på samma sätt, enligt Los Angeles Tider...

"De väljer att ta risken att få COVID"

New Yorks sjuksköterska Sandra Lindsay är den första personen i USA som vaccinerats. På St. Elizabeth Community Hospital i Tehama County var färre än hälften av de 700 sjukhusanställda som var berättigade till vaccinet villiga att ta det när det först erbjöds...

 

Vid Providence Holy Cross Medical Center i Mission Hills har en av fem sjuksköterskor och läkare undanbett sig.  Ungefär 20% till 40% av L.A. County's anställda som erbjöds vaccinet har också frånsagt sig...  

Så många anställda i Riverside County har vägrat vaccinet - uppskattningsvis 50% - att sjukhusadministrationen och offentliga tjänstemän träffades för att planera hur man bäst fördelar de oanvända doserna... 

Via Zero Hedge

Dan Eliasson stoltserade förr i medierna med att han aldrig har sökt ett jobb. Han har bara av S-partiet uppmanats anmäla intresse och därefter på rad blivit statssekreterare, chef för Migrationsverket, Försäkringskassan, Polisen och nu senast myndigheten för samhällsberedskap. Enbart med partibok är en sådan karriär tänkbar...

Ännu en sosse som aldrig sökt ett jobb…

Eliasson symboliserar den nutida supersossen. En person som föds in i partiet för att gödas av staten och skattebetalarna. Med andra ord är han urtypen för en person med medlemskap i den svenska politiska klassen. Han har aldrig utsatts för en enda jobbkonkurrens, utan levt hela sitt liv på livräntor från svenska skattebetalare. Hans framgångar är oskrivna, men hans misstag omvittnade. Senast nu flygresan till Kanarieöarna under tydliga flygrestriktioner pga corona samtidigt som han chefar för en myndighet som säger sig verka för beredskap och säkerhet i samhället. Det är upp-och-ned-vända världen. Men inte något ovanligt fenomen i dubbelmoralen förlovade land...

Hur länge ska det svenska samhället tyngas av denna politiska elit, som framför allt – men inte enbart – frodas inom S-partiet? Hur länge ska vi tolerera personer som kräver regellydnad av andra, men själva gör som de vill? Det är dags för ett nutida Dackeuppror!

Men tyvärr delar bonderörelsens ledare Annie Lööf boplats med Göken. Även DN, som också står med två fötter i jökboet, väljer att i sina spalter de facto försvara Eliassons resa under coronakrisens kulmen. Givetvis inte explicit, men indirekt genom att låta Eliasson framföra sina familjeskäl för resan till Kanarieöarna. Han säger att han så gärna vill träffa sin dotter som bor där samt att han jobbat så hårt under coronatiden. Pyttsan! Det finns många inom vården som – med avsevärt lägre löner – har större längtan och tagit större risker. Den risk Eliasson tagit genom att flyga söderut är fullständigt självförvållad och framför allt i strid mot hans egna officiella budskap till folket.

Om du inte tror mig så kolla länken till DN nedan!

https://www.dn.se/sverige/msb-chefen-om-resan-till-kanarieoarna-tyckte-den-var-nodvandig/?

Possibly the Best 15 Minute Speech of His Career: Full ...

 

Georgia election data reveals 17650 votes ... - YouTube

Kirurg kritiserade coronahateringen – stängdes av ... - YouTube

David Icke | The Untold Truth - YouTube

PANDEMI-HYCKLERI: Hur makten bryter sina ... - YouTube

Samtal med Samhället: Katerina Janouch - YouTubeVälkommen 2021! #writerschallenge - YouTube

Ytterligare en mediekanal censurerad på Youtube

The Terrible Gates, the Stupid Swedish PM and ... - YouTube

fre 1 jan 2021

Läkemedelsindustrin har nu fått sin perfekta storm och okunniga naiva politiker står i kö för att få köpa de stora västliga vaccinbolagens experimentella mRNA-vaccin för att injicera alla medborgare mot Covid-19...

Vi måste erbjudas valfritt vaccin

Detta rör sig om ett medicinskt experiment med miljarder människor som försökskaniner. Man prövar en tidigare ej använd teknik för att skapa en immunrespons mot SARS-CoV-2 viruset. Detta har och kommer i accelererande takt att skapa en osäkerhet hos allmänheten, där många kommer att avstå vaccination, därför att man känner rädsla rörande potentiella kort- och långsiktiga biverkningar av vaccinet. Många har i minnet de svåra biverkningar som orsakades av vaccinet mot svininfluensan och det var ändå ett traditionellt vaccin framtaget med en väl beprövad metod. Vi ser redan en rad rapporter om t.ex. allergiska reaktioner mot de vacciner som redan injicerats...

Om nu målet är att få så många som möjligt att låta sig vaccineras måste ett krav vara att samhället erbjuder ett alternativt vaccin som är framtaget med en tidigare beprövad teknik. Det första vaccinet mot Covid-19 som togs fram var faktiskt just ett sådant – ryska vaccinet Sputnik V. Idag kan vi som svenskar bara få det långt dyrare mRNA-experimentvaccinet. Ett krav måste vara att våra myndigheter även köper in det mycket billigare ryska vaccinet och låter oss medborgare välja vilket vi föredrar. Båda vaccintyperna har ungefär samma visade immunologiska effekt...

För egen del kommer jag att avvakta minst över sommaren innan jag beslutar om jag skall vaccinera mig eller inte trots att jag tillhör en s.k. riskgrupp. Om utvecklingen av smittan blir sådan och erfarenheterna av andra behandlingsmetoder sådan att jag kommer fram till att jag skall vaccinera mig, då blir mitt beslut självklart att välja det ryska mer traditionella vaccinet. Innan jag överhuvudtaget skulle reflektera över att ta ett mRNA-vaccin som oåterkalleligen manipulerar mina arvsanlag, vill jag se minst tre års erfarenhet efter den nu inledda vaccinkampanjen. Själv tänker jag inte bli Big Pharmas försökskanin! Vi måste kräva av regeringen att man ser till att ta hem det ryska vaccinet och erbjuder det som alternativ till alla som vill vaccinera sig...

Den Undre Världen i dagligt tal menar vi kanske den tragiska misär som är dagens grova organiserade brottslig-het med mord, utpressning och en alltmer omfattande maffiakultur... Den Undre Världen som styr De Djupa Staterna är något annat...

Den Undre Världens Djupa Staters Intelligenta gangsters styr national-staternas busar som kontrollerar alla nyttiga idioter...

Den Undre Världen som styr De Djupa Staterna är 

allt det där som är osynligt och hemligt och som vi inte förstår... kanske hittar en del människor 

svar i...

Esoterismen... Wiki... Antroposofi... Healing...

Kabbala... Kristen mystik... Nya Galileen... Sofia... Mantra... Lista över religionernas mystiker... Meditation... Meningen med livet... Mystik... Nyplatonism... Ockultism... Philosophia perennis... Rosenkreuzarna... Sufism... Yoga...

Esoterism (från grekiskans iso, inuti och ter som har med motsättning att göra) är ett svårdefinierat begrepp som vanligen syftar på hemliga läror och fördolda kunskaper knutna till hemliga sällskap. Dessa sällskap kan ha hemliga invigningar, inte sällan i flera steg. Många, men långt ifrån alla, av dessa hemliga läror har ofta bottnat i religionen.

I religiös bemärkelse har esoteriska läror (se mystik) förekommit i de grekiska mysteriereligionerna och har i princip alltid existerat inom religionerna (se sufism, kabbala, gnosticism, Johannes Eckhart, Jacob Böhme, Förborgade Ord, vajrayana) när den allmänna formen av religionerna inte fullt ut kunnat förklara verkligheten och olika skeenden eller räckt till i sökandet efter Det Absoluta. I vid bemärkelse används begreppet esoterism för allt från frimureri, teosofi, ockultism och alkemi till parapsykologi, efemerider, rollspel, yoga och tarot, och är dessutom ett bärande tema i fantasylitteraturen...

Dom mest fördolda kunskaper som omger oss är dom om energier på jorden och i universum...Nikola Tesla - Limitless Energy & the Pyramids of Egypt


Trump drops a KRAKEN on Congress! - YouTubeTrump: 'Massive amounts of evidence' to be ... - YouTube

Carl Norberg 2021-01-01 - God fortsättning önskar ... - YouTube

Stefan Torssell: ”Janne Josefsson och Uppdrag Granskning ...

NY Post Columnist breaks down mainstream ... - YouTube

Vaseline Deaths / 2021 Will be the Year of the ... - YouTube

tors 31 dec 2020

Strålande Tider, Härliga Tider... för dom som badar i kinesiska mut-pengar... och drömmer om minder-åriga umgängen i dimmiga narkotika-ångor...

Ni som vandrar genom livet, mot ett ständigt fjärran mål... Stanna upp ett tag och grubbla: är det nån som sett min tvål?


Så säg mig, var är tvålen, vänner?
Ser ni tvålen, vänner?
Undran och skräck jag känner – var var var?
Jag undrar blott: var är tvålen, broder?
Ge mig tvålen, syster!
Söken och leten tåligt,
Bad e dåligt,
Utan tvål
(Skum, skum, skum)

Well well well, well well well,
Om du så har gyllene borstar, om du så har silverkar
Utan tvålen blir du blott och bart en badande barbar
Du må komma parfymerad, i dyra oljor smord
Utan lödder badar slödder, det är dock ett visdomsord


Så säg mig, var är tvålen, vänner?
Ser ni tvålen, vänner?
Undran och skräck jag känner – var var var?
Jag undrar: var är tvålen, broder?
Ge mig tvålen, syster!
Kärnan ska va i skalet,
Bad e galet,
Utan tvål

En man ska va förmögen, och ha pengar på sin bank
Men uti badet utan tvål kan han betrakta sig som pank
(Skum)
Du kan likna hela jorden vid ett tvättfat i emalj
Som blir värdelöst förutan denna renande detalj

Så säg mig, var är tvålen, vänner?
Ser ni tvålen, vänner?
Undran och skräck jag känner – var var var?
Jag undrar: var är tvålen, broder?
Ge mig tvålen, syster!
Att sin lekamen löga
Lönar föga,
Utan tvål
(Skum skum skum)

BREAKING TRUMP NEWS 12PM 12/31/2020 | Newsmax ...

 

Att förneka Fråd, Bedrägeri alltså och  Statsförbrytelse i det amerikanska 

valet... börjar väl närma sig

Högförräderi...

Att även konservativa patrioter, köpta av den oligarkiska djupa staten, förnekar verkligheten är synnerligen oamerikanskt... att liknas vid andra kommunistiska val som det vitryska är naturligtvis väldigt förnedrande...

Mästersiaren Brage Norin förutspådde en delning av Mordors rike... så kanske det kan bli om Bidencamorran tar över administrationen... men inte tvärt om va... den djupa staten behöver ju en producerande klass som betalar skatt, att parasitera på...

Arizona FLIPPED for Trump!

 

Pence: “Exclusive Authority” to Open Electoral ... - YouTube

Den Djupa Staten som De Fria ser den... från föreläsning i Västerås 2019... Den Undre Världen sprider 

den falska föreställningen och kon-spirationsteorin, att Den Djupa Staten styrs av utomjordingar, illuminati,

frimurare och andra obskyra krafter... må så vara med den saken... men 

verkligheten är mycket enklare än

så... enligt De Fria...

Intelligenta gangsters, styr belästa busar, för att kontrollera nyttiga idioter...

Keep spending most of our lives living in a gangsters paradise, tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me...

Föreläsning i Västerås 2019 - Sverige håller på att vakna!

Censuren av SwebbTV | Mikael Willgert gästar ... - YouTube

Samtal med Samhället: Richard Jomshof

ons 30 dec 2020

Det är en märklig tid vi lever i. De som kallar sig liberaler låter som stalinister som använder hat mot menings-motståndare och agerar för att tysta den politiska samhälls-debatten. Nu hotar ”liberala” Eskilstuna-Kurirens redaktör också med våld. Bara konservativa står nu för upplysningens traditioner...

”Liberaler” har blivit totalitära med hatfyllda hot om våld.

Inte mycket förvånar mig numera. Inte ens när den påstått liberala tidningen Eskilstuna-Kurirens politiske redaktör Alex Voronov förespråkar knytnävs-slag mot Sverigedemokrater, istället för öppen och fri debatt...

De som kallar sig liberaler är inte det längre. De präglas mer av totalitärt tänkande när man ser till vilken retorik de använder. De intar ett synsätt om att de själva är de enda som är goda och de enda som har rätt, vilket ger en världsbild där andras åsikter är onda. Och genom att stämpla andra människor som onda, legitimerar det att man ger sig på dem med hot, hat och våld...

Alex Voronov och alla liberaler runt honom är moderna stalinister. Det är nämligen så kommunismens världsbild alltid sett ut. Genom att se sig själv som godhetens enda kraft och motståndarna som usliga fiender har man dödat miljontals människor i Ryssland, i Kina, i Kambodja och på många andra håll i världen...

Upplysningsfilosoferna och liberala tänkare, som Voltaire och John Stuart Mill, hade rakt motsatt världsbild. De ansåg att just yttrandefriheten och den fria, öppna debatten var ett av de effektivaste verktygen mot en sådan brutal utveckling. Respektfullt åsiktsutbyte är grunden för demokrati...

Men det som förr var kommunistiska förtryckarstrategier har nu börjat tillämpas av de som kallar sig ”liberaler”. Dagens Nyheter hade en tematidning om klimatet där bara EN åsikt – den av makten godkända – kommer till tals. Så var det också i Sovjetkommunismens husorgan Pravda.

Och nu är det alltså redaktören på Eskilstuna-Kuriren som följer upp det ensidiga och totalitära tänkandet med att förespråka våld istället för öppen idédebatt.

Bara konservativa står idag upp för upplysningens idéer...

Det har gått så långt att de som kallar sig liberaler har blivit anti-liberaler, på samma sätt som de som kallar sig anti-fascister är dagens fascister. George Orwell kunde inte fått mer rätt om att i en framtid skulle slagfältet vara retoriken och förvrängningar av ordens innebörd.

Om vi ser till sak och fakta är det numera konservativa som står för upplysningens idéer om yttrandefrihet, rättsstat och samhällskontraktet om att skattemedlen ska gå till det egna landets medborgare.

Ordet liberal har länge varit förvirrande. I USA är det synonymt med vänsterradikalism och statsintervention i ekonomin. I Europa har liberal varit förknippat med upplysningens idéer, men nu har den amerikanska definitionen fått full giltighet också hos oss. Den som kallar sig liberal är socialist och utopist. Och totalitär till kynnet.

Den som däremot vill försvara de liberala idéerna i sak, handling och genom eget agerande, kan numera bara göra det i konservativa sammanhang...

Ni kommer ihåg hur det var i förra valet... då var det Putin som hade hjälpt Trump att bli president... efter fyra år börjar det stå alldeles klart att

Xi Jinping har hjälpt Biden att bli

president... om vi får infiltrera er Big Tech så fixar vi stöd till Biden... sa Xi...

Salme Dutt blev Kommunistiska Internationalens hemliga agent i London. Hon gifte sig med Rajani Palme Dutt vars mor Anna Palme var gammelfaster till Olof Palme som blev svensk statsminister...

Systrarna Hella Wuolijoki och Salme Dutt var två kvinnor födda i Estland som båda flyttade till Finland i början av 1900-talet och som är väl värda att ta en titt på. Hella Wuolijoki, ursprungligen Ella Marie Murrik, född 22 juli 1886 i Helme, Livland, död 2 februari 1954 i Helsingfors i Finland, var en finländsk författarinna. Hella Wuolijoki tog studentexamen i Dorpat och studerade sedan vidare i Finland och blev fil.mag. 1908. Hon stannade i Finland, skrev på finska och drev industri och jordbruk...

Hon var chef för Rundradion 1945-49 och riksdagsledamot för Demokratiska förbundet för Finlands folk 1946-48. Hella blev affärskvinna, godsägare och en färgstark centralgestalt i landets politiska och kulturella liv. I hennes hem möttes politiker, kulturpersonligheter, diplomater och spioner från hela världen. Under kriget organiserade hon hemliga förhandlingar mellan den finska statsledningen och Stalins utsända (Alexandra Kollontaj) i Stockholm...

Hella Wuolijoki bidrog aktivt till fredsförhandlingarna 1940 tack vare personlig vänskap med Alexandra Kollontaj i Sverige. År 1943 greps hon av Skyddspolisen under fortsättningskriget för medhjälp till spioneri eftersom hon hade skyddat en sovjetisk agent, Kerttu Nuorteva, som landsatts i Finland med fallskärm för att samla information om de tyska trupperna där. Hon dömdes till livstids fängelse, men frigavs 1944 efter vapenstilleståndet och krav från Sovjetunionen. Hella Wuolijoki var gift med Sulo Wuolijoki och mormor till Finlands tidigare utrikesminister Erkki Tuomioja...

Hennes syster Salme Pekkala-Dutt (född: Salme Anette Murrik) (29 augusti 1888 - 30 augusti 1964) var en estnisk-brittisk kommunistisk politiker, och hustru till Rajani Palme Dutt. Salme Murrik föddes i Helme Parish, Governorate of Livonia, Ryska imperiet (nuvarande Estland) och tillbringade sin barndom i Valga. Hon utvisades från A.S. Pushkin Gymnasium i Tartu på grund av sitt deltagande i revolutionen 1905 och flyttade till Moskva sedan Sibirien och till sist Finland innan hon bosatte sig i Storbritannien...

Under de första åren av det kommunistiska partiet i Storbritannien fungerade Murrik, som var en Comintern-agent, som Rajani Palme Dutts länk till Moskva. Salme Murrik hade sänts till Storbritannien på Lenins order att där delta i bildandet av kommunistpartiet. Hon förblev en ivrig beundrare av Stalin även efter Khruschchev's hemliga tal 1956 som var synnerligen kritiskt mot Stalins personlighetskult. Salme Dutt blev Kommunistiska Internationalens hemliga agent i London...

Hon gifte sig med Rajani Palme Dutt vars mor Anna Palme var gammelfaster till Olof Palme som blev svensk statsminister. Salmes make var en av de ledande brittiska kommunisterna, men det var Salme som innehade rollen som grå eminens, inga beslut fattades innan hon hade godkänt dem. Rajani Palme Dutt, född 19 juni 1896 i Cambridge, England, död 1974, mest känd som R. Palme Dutt, var en ledande journalist och teoretiker inom det brittiska kommunistpartiet, CPGB. Dutt gick med i Labour Research Departement, en statistisk byrå på vänsterflygeln inom brittisk politik, 1919...

1920 gick han med i det nystartade kommunistpartiet i Storbritannien och 1921 grundade han en månatlig tidning, Labour Monthly - med skribenter som tex Mahatma Gahndi - som han arbetade med fram till sin död. 1922 blev Dutt anställd som redaktör för CPGB:s veckotidning, The Workers Weekly. Under sin tid på Cambridge skapade Palme-Dutt den första kommunistcellen 1931. En grupp marxistiska sympatisörer fanns redan, och de var grupperade runt ekonomen Maurice Dobb. Palme Dutt understödde inrättandet av cellen även om det inte råder någon tvekan om att ordern kom från Komintern...

Universitetsmyndigheterna föredrog att titta åt andra hållet, särskilt som Dobb, Bernal och Pascal stod i bakgrunden. Det är också ur denna cell som dubbelagenterna Kim Philby, Guy Burgess, Donald Maclean, Anthony Blunt och John Cairncross formades och som under hela andra världskriget spionerade på de allierade långt upp i den brittiska hierarkin för Sovjets räkning, och som blivit kända som "Cambridges five" efter att de avslöjats och flytt till Sovjet. Efter en tids sjukdom 1925 avgick Palme-Dutt som redaktör för Workers Weekly, och tillbringade flera år i bland annat Belgien och Sverige som representant för det brittiska kommunistpartiet. Han spelade också en viktig roll för kommunistpartiet i Indien under några år. Palme Dutt var lojal mot Sovjetunionen och de kommunistiska idealen hela livet...

Dagen före julafton raderades helt plötsligt den oberoende tv-kanalen Swebbtv från Youtube. I detta avsnitt av ”PG möter” intervjuas Mikael Willgert, chefredaktör och ansvarig utgivare för Swebbtv, om de olika turerna i ärendet och den alltmer tilltagande nätcensuren från de amerikanska it-jättarna. Vilket ansvar har den svenska regeringen för utvecklingen, vad kan de politiska partierna göra för att värna pressfriheten och yttrandefriheten, och hur bör de alternativmediala aktörerna samverka för att möta det överhängande censurhotet? Swebbtv:s nya videoplattform kan nås här: https://www.swebbtv.se

I dag raderades Radio Svegot från YouTube. Dan Eriksson och Magnus Söderman resonerar om detta. Läs mer på... https://www.nationalisten.se/2020/12/...

Författaren Jüri Lina har följt affären kring förlisningen av M/S Estonia sedan 1994 då flera av hans bekanta omkom i katastrofen. Med sina språkkunskaper i estniska har han kunnat följa med i vad den estniska pressen har skrivit. Lina delger oss den estniska pressens tankar om vilken typ av militär teknologi som man tror smugglades på fartyget, om hur Estlands ministrar kritiserat den officiella historiebeskrivningen samt hur man nu i parlamentet för första gången kommer att lyssna till vittnen som överlevt katastrofen...

Kommer Bulletin bli ett svenskt Fox News? Och behövs verkligen en ny tidning i Sverige? Radio Bulletins programledare Ivar Arpi pratar med Paulina Neuding, Bulletins chefredaktör, och Thomas Gür, senior editor på samma tidning. Även Sveriges coronahantering, migrationsfrågan och förnedringsrånen av barn avhandlas...

2020, ett jädrans skitår! Men inte bara skit, eller? Samtidigt podcast sammanfattar några av årets viktigaste händelser och företeelser i denna den första av två nyårsspecialer...

I CAN'T SAY THIS On National Television | Rudy ... - YouTube

LIVE: Citizen Investigation Uncovers Thousands of ... - YouTube


Sidney Powell RELEASED A New KR*KEN on the ... - YouTubeBiggest Media FAILS of the Year - YouTubeCarl Norberg 2020-12-30 - Nordens köpmän från ... - YouTubeSwebbtv nedstängt och yttrandefriheten under ... - YouTube

Radio Svegots kanal raderad från YouTube

Jüri Lina om den nya skarpa kritiken från Estland ... - YouTube

RADIO BULLETIN: Lansering av Bulletin! - YouTube

Nyårsraketer 1 av 2 - Samtidigt 111 - YouTube

tis 29 dec 2020


Trump fick rekordmånga röster i valet... fler än någon annan president

fått i tidigare val... men Biden fick

6 miljoner fler... det är väl konstigt va... det måste ju bero på att Biden hade åldern och skarpsyntheten på sin sida, samtidigt som hans närmast anhöriga bidragit till Sleepy Joes gränslösa populäritet hos det amerikanska folket...

Exakt24... Dagen före julafton stängde Google den oppositionella svenska Youtube-kanalen SwebbTV med 65.000 följare. Stängningen föregicks av ett antal åtgärder från Sveriges regering. Risken består inte i ny lagstiftning som förbjuder oss, utan i att regeringen använder statsunderstödda IT-jättar för att stänga av oss från tjänster som är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet. Läs alternativmedias gemensamma uttalande på våra hemsidor...

Storebror har hållit sig lugn i drygt ett dygn... men fy faen för

Klimatkarusellen Elsa Widding... tycker storebror... vilken jävla kärring...

Den arga invandrarn... Vill någon förstå varför många invandrare röstar höger är det bara att visa personen denna video. Här kartlägger jag vänsterns oheliga allians med islamister, samt deras svek mot invandrare och arbetarklassväljare. En gång i tiden lät Socialdemokraterna som Jimmie Åkesson. Lite historiebakgrund finns i min opinionstext här: https://detgodasamhallet.com/2020/11/...

Interview With Sidney Powell By Todd Herman On ... - YouTube

Sidney Powell Releases Kraken Into the Wild!Valobservatör i Michigan: Ogiltiga valsedlar räknade - YouTube

David Icke | Most People Don't Know About This - YouTube

SwebbTV - YouTube

Alternativmedia och Sverigedemokraterna tar strid ... - YouTube

Klimatpolitiken tränger undan miljöarbetet

Fri media samlas medan ministrar shoppar! - YouTube

Brilliant! NY Restaurants Banning Governor / WHO ... - YouTube


'No Go'-Zones are 'Left Voter'-Zones (eng subs) - YouTube

Det är dom som skrivit det...

Värsting-SD-ligan... som tok-liberalerna i E-tuna hatar så intensivt... av naturliga skäl förstås... blir man rånad på sin svenska folk-partistiska väljarkår... rånad av konservativa patriot-sossar, så förstår man E-kurirens hatiska ordval...

#SwebbTV...

Dagen före julafton stängde Google den oppositionella svenska Youtube-kanalen SwebbTV med 65.000 följare. Kanalen har utgivningsbevis, ansvarig utgivare och omfattas av yttrande-frihetsgrundlagen. Stängningen föregicks av ett antal åtgärder från Sveriges regering...

Först drev regeringen igenom en sänkning av elskatten för Google och Facebook till 0,5 öre/kWh, från 41,38 öre som hushållen betalar. Utöver det har Google fått ekonomiskt stöd genom regeringens elcertifikats-system och tillsammans uppgår Löfven-regeringens subventioner till de båda bolagen till miljardbelopp...

Under valrörelsen 2018 kallade justitieminister Morgan Johansson (S) sedan till sig Google och Facebook och uppmanade dem att bedriva "frivillig" censur på internet å statens vägnar. Med på mötet var även Expressens dåvarande chefredaktör Thomas Mattsson som lovade att förse IT-jättarna med information om "vilka mörkerkrafter som finns här och som hotar demokratin". I klartext: Vilka alternativmedier som ska motarbetas...

Efter raderingen av SwebbTV har Morgan Johansson svurit sig fri från eget ansvar men samtidigt gett sitt fulla stöd åt Googles åtgärd. "Det är upp till Youtube att bestämma vad de låter ligga uppe på sin plattform", sade han till DN igår. Med andra ord: Om Google vill sabotera för oppositionella medier i ett land där regeringen ger dem subventioner i miljardklassen, så är det inget vi tänker lägga oss i. Attityden är inte acceptabel i ett demokratiskt land...

Inom USA:s justitiedepartement förbereds just nu lagstiftning som ska förhindra att Google och andra IT-jättar "censurerar lagliga yttranden i ond tro, med förklaringen att de strider mot deras egna användarvillkor". Även i den fria företagsamhetens högborg erkänner alltså makthavarna det faktum som Morgan Johansson vägrar erkänna: Att dagens opinionsbildning sker digitalt, och att IT-jättarna kontrollerar den infrastruktur som varje individ behöver för att kunna tillvarata sin yttrandefrihet...

Inför valrörelsen finns nu för första gången tecken på att regeringen helt kommer att försöka stänga flera alternativmedier. Risken består inte i ny lagstiftning som förbjuder oss, utan att regeringen använder statsunderstödda företag såsom IT-jättar och banker för att stänga av oss från tjänster som är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet...

Vi som representerar de största alternativmedierna i Sverige stänger idag våra webbplatser i protest mot regeringens hantering av SwebbTV. Vi gör samtidigt följande gemensamma uttalande. Vi kräver att regeringen genast vidtar åtgärder för att säkra den grundlagsskyddade yttrandefriheten på nätet, i synnerhet på de offentligt finansierade plattformarna Google, Youtube och Facebook...

Vi ger vårt fulla stöd till Sverigedemokraternas beslut att driva frågan i Sveriges riksdag och uppmanar alla ledamöter, oavsett partifärg, att självständigt arbeta för yttrandefrihet också i en digital tid. Vi vädjar till allmänheten att delta i kampen för yttrandefrihet genom personvalskryss till ledamöter som driver yttrandefrihetsfrågor och genom att hålla ögonen öppna för demonstrationer, namninsamlingar och andra åtgärder för yttrandefrihet som kan komma framöver...


Erik Almqvist, chefredaktör Exakt24
Chang Frick, chefredaktör Nyheter Idag
Mats Dagerlind, chefredaktör Samhällsnytt
Widar Nord, chefredaktör Fria Tider
Vavra Suk, chefredaktör Nya Tider

Vägval inför Covid-19... Som jag nämnde tidigare har forskarna funnit ett starkt samband mellan allvarlig sjuklighet i Covid-19 och bakomliggande metabola åkommor såsom högt blodtryck, diabetes, hjärtkärlsjuklighet, cancer m.m.. Det finns med andra ord anledning att studera de rekommendationer som vi lämnat för att minska risken för metabol sjuklighet, för dem som vill även minska sin risk för svår Covid-19 sjuklighet. En oss närstående brittisk kardiolog Aseem Malhothra har bl.a. skrivit boken Bättre Immunförsvar på 21 Dagar som ger goda sådana råd...

Vägval för att skydda vår hälsa från infektioner

Skolmedicinen går tyvärr helt i vaccinindustrins ledband och spelar fullständigt ner betydelsen av människans eget immunförsvar mot smittan. Att det är så beror på att de tongivande opinions-bildarna inom skolmedicinen mycket ofta har läkemedelsindustrins grepp om forskarutbildning och forskningsmedel att tacka för sin upphöjelse till medicinska auktoriteter och för sina professorstitlar. Om ni gräver lite i bakgrunden hos alla de grandiosa professorer som nu förkommer i mediedebatten om Covid-19, så lovar jag att ni kommer att stöta på en eller flera av de stora vaccinindustrierna. Resultatet är att man ensidigt satsar på att enbart stävja sjukligheten med den nu startade vaccinationskampanjen med flera i stort sett oprövade vacciner. Läs gärna Peter C. Götzsches bok Vacciner...

Hur klok är egentligen den valda strategin? Vacciner har ofta varit ett effektivt vapen mot farliga smittsamma sjukdomar, där ett vaccin kunnat erbjuda ett i bästa fall livslångt skydd. Med influensavirusinfektioner förhåller det sig annorlunda. Eftersom de aktuella virusstammarna muterar ganska snabbt erbjuder en vaccindos i värsta fall bara något års immunitet, sedan måste man vaccineras med ett nytt vaccin. Vi har haft vaccin mot säsongsinfluensa i ett halvsekel men influensan är fortfarande kvar...

Vi kan redan notera hur det nästan dagligen dyker upp nya mutationer av det aktuella SARS-CoV-2 viruset och det är bara en tidsfråga innan de framtagna vaccinerna inte fungerar. Självklart skulle årliga vaccinationer av miljardtals människor vara vaccinindustrins perfekta storm, inkomsterna skulle bli fullständigt astronomiska...

mån 28 dec 2020

Riksföreningen för Metabol Hälsa (RMH) startades för över tre år sedan för att hjälpa människor att välja en bra strategi för att undvika och även bota metabola sjukdomar som är vår tids utan jämförelse värsta farsot. Vid förra sekelskiftet var infektionssjukdomar ett långt större problem för människor än de metabola sjukdomarna. Idag 120 år senare har pendeln svängt och de metabola sjukdomarna som tar över 40 miljoner liv årligen (ca. hälften av alla dödsfall) och nästan halva jordens befolkning är mer eller mindre sjuka...

Vägval för att skydda vår hälsa från infektioner

Den aktuella infektionssjukdomen Covid-19 har i år tagit uppskattningsvis 0,3 miljoner liv direkt och 1,8 miljoner har dött med en aktiv smitta. Det är svårt att avgöra hur många som är eller har varit sjuka. Vi vet däremot att av de som dött med en aktiv smitta, så har flertalet haft ett dåligt immunförsvar på grund av just metabol sjuklighet. Det har väckt vårt intresse för den aktuella epidemin...

Behovet av en förening som RMH har uppkommit, därför att varken de politiska beslutsfattarna eller skolmedicinen visar något betydande intresse för att hjälpa människor att undvika den metabola sjukligheten eller bota den. Vi har från föreningen försökt påtala för politikerna vad man borde göra, men helt utan någon respons. Skolmedicinen, som är helt dominerad av läkemedels- och livsmedelsindustrins förlamande inflytande över såväl läkarutbildningen, forskningen som vårdinriktningen, är enkelspårigt inriktad på att bara behandla de metabola sjukdomarna farmaceutiskt med symptomdämpande kemikalier. Kemikalier som kommer med svåra biverkningar...

Vi inom RMH har gått tillbaka i vår historia till perioder när metabola sjukdomar var i stort sett okända. Baserat på de erfarenheter man kan dra från den analysen har vi sammanställt slutsatser över vad det är i vår kraftigt ändrade livsstil och kost under de gångna 120 åren som ligger bakom sjukligheten. Därifrån försöker vi förmedla råd till allmänheten, om vilken väg man skall välja för att undvika sjukdomarna och även bota dem...

Vägval inför Covid-19... det får ni läsa om på länken...


Det västerländska imperiet skakar i sina grundvalar... Trumps lagliga kamp mot Djupa Staten är nog inte möjlig längre... fyra år är för kort tid

att draina the swamp... alldenstund dom konservativa framstår alltmer som lika uppköpta av undre världen som socialisterna... hur kraftfulla 

dom samlade patriotiska amerikanska

krafterna blir efter nyår återstår väl att se...

I säsongens sista avsnitt av Hur kan vi? bjuder vi in till framtidsspaning med teknologi- och framtidsexperten Ashkan Fardost samt filosofen och författaren Alexander Bard. Samtalet utgår från de lyssnarfrågor som skickades in av er inför samtalet och de ämnen som täcks är bland annat antagoni, framtida samhällsstruktur, vad som händer efter Corona och vad vi kan se för ljus under 2021...

Studier på länder med omfattande och vidsträckt korruption på regeringsnivå har visat att de politiska institutionerna i respektive land formar korruptionens mönster. Att landet har instrument för att bestraffa korruption minskar dess förekomst. Korruption är mindre i länder med demokrati, pressfrihet, parlamentarism, decentralisering och politisk stabilitet. Det finns inget tydligt samband mellan graden korruption och den allmänna kriminaliteten i landet, men i länder med mycket stöld, bedrägerier och brott där gärningsman och offer känner varandra är korruptionen något högre. Korruption i demokratier är bara möjlig om allmänheten saknar kännedom om brotten, varför pressfrihet, checks and balances, transparens (och decentralisering) och tillgång till information minskar förutsättningen om det finns en politisk utmanare till makteliten, jämför politisk klass...

En av de viktigare faktorerna som motverkar korruption är politisk ansvarighet vilket exempelvis kan gestalta sig i att landet har en stark opposition." Det är väl ändå inte på så vis att det ser ut som det gör för att det har varit själva syftet hela tiden - kunna göra korruptionen till institut - att gömma i öppen dager...eller? Folksuveränitetsprincipen, fr. franskans Souveraineté Populaire, principen att all offentlig makt skall utgå från en folkvald församling. Folksuveränitetsprincipen är ett fundament för demokratibegreppet. De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!...

Vad är Slaveri? 2007 utlöste 200-årsminnet av Storbritanniens förbud mot slavhandel minnesmanifestationer över hela världen. Sverige uppmärksammade att det också var160 år sedan den siste slaven i svensk ägo på St Barthelemy frigavs. Flera karibiska stater uttalade krav på ersättning från europeiska länder och erkännande av skuld. Men kan skuld ärvas och i så fall hur länge? Och har enbart europeiska länder skuld och inte de afrikanska?...

Har man en stor och populär kanal med 65 000 prenumeranter och dessutom tar sig för att kritisera regeringens politik och låter svenska folket prata ocensurerat i Ring Swebbtv – ja, då åker man ut från Youtube. När Swebbtv på lillejulafton fick hela sin kanal raderad kom det visserligen inte helt oväntat, men ändå som något av en kalldusch för Mikael Willgert och hans gäng. I dagens program kan du höra Willgert själv berätta om hur de går vidare. Ingrid&Maria pratar i dag också om Morgans mellandagsrea, om kungens fina jultal, om nya mediesatsningen Bulletin och förundras över att folk i Wuhan festar vilt utan munskydd medan vi i Västvärlden får höra att Covid nog aldrig försvinner...

BREAKING: Trump Finds 205000 NEW BALLOTS ... - YouTube

JEFFERSON CARD Plays and TRUMP Wins! - YouTube

“Tidigast 2022 kan vi prata om post-Corona ... - YouTube

Carl Norberg 2020-12-28 - Folksuveränitetsprincipen ...

Sverige, rasismen och slaveriet med Dan Korn ... - YouTube


Ingrid & Maria: Maktens munkavle, Morgan på ... - YouTube

Klimatet-vår tids nya religion? Avsnitt 7 ... - YouTube

sön 27 dec 2020

Justitieminister Morgan Johansson (S) nekar till att det var regeringen som fick Google att stänga av Swebb-tv:s Youtube-konto...

Regeringen: Inte vi som beordrade Google att stänga ner Swebb-tv

Googlechefens täta band till svenska etablissemanget

Youtube tar bort ALLA filmer från Swebb-tv

"Det är upp till Youtube att bestämma vad de låter ligga uppe på sin plattform. Regeringen har inte på något sätt försökt påverka detta eller censurera något", skriver Morgan Johansson till Dagens Nyheter.

Det var dagen före julafton som Youtube plötsligt permanent stängde av Swebb-tv:s konto och raderade samtliga hundratals filmer som den mycket populära oppositionskanalen hade laddat upp...

Google kallades i april 2018 till ett möte med Morgan Johansson som då satte press på företaget att öka censuren av politiskt innehåll som regeringen och den liberala familjen Bonnier inte gillar. Google beskrev inför mötet för regeringen hur man hade gått till väga för att censurera det alternativa medieprojektet Granskning Sverige...

Mötet, tillsammans med det faktum att Googles Sverigechef Anna Wikland har nära band till vänsterliberala svenska toppolitiker, har lett till misstankar om att regeringen har styrt censuren på Youtube av bland annat Swebb-tv...

Den så kallade coronapandemin är ett bedrägeri av monumentala mått. Det konstaterar den grävande journalisten Iain Davis som sammanfattar bevisen i en utförlig debattartikel som Nya Dagbladet idag låter publicera...

“Covid-19: Bevisen för det globala bedrägeriet”

Covid-19 och regeringarnas efterföljande åtgärder verkar vara en del av en internationell konspiration för att begå bedrägeri. Det ser ut som om det inte finns några bevis för att ett virus som heter SARS-CoV-2 orsakar en sjukdom som heter Covid-19.

Ibland måste du följa din intuition. Jag är ingen expert på genetik och som alltid, rätta mig om jag har fel. Men min uppmärksamhet riktades på en forskningsrapport som publicerades av den spanska medicinska tidskriften D-Salud-Discovery. Deras rådgivande styrelse med framstående kvalificerade läkare och forskare ger deras forskning ytterligare trovärdighet. Deras påstående är häpnadsväckande...

De genetiska primrarna och sonderna som används i RT-PCR testerna för att identifiera SARS-CoV-2 letar inte efter något specifikt. Jag följde de söktekniker som beskrivs i den här engelska översättningen av deras rapport och kan bekräfta noggrannheten i deras påståenden om nukleotidsekvenserna som anges i protokollen från Världshälsoorganisationen. Du kan göra detsamma...

D-Salud-Discovery säger att det inte finns några tester som kan identifiera SARS-CoV-2. Följaktligen är alla påståenden om den hävdade inverkan av COVID-19 på befolkningens hälsa grundlösa...

Hela den officiella covid-19-berättelsen är en illusion. Det finns uppenbarligen ingen vetenskaplig grund för någon del av den...

Om dessa påståenden är korrekta kan vi konstatera att det inte finns några bevis för en pandemi, bara en illusion av en sådan. Vi har lidit obeskrivliga förluster utan någon uppenbar anledning, förutom ambitionerna hos skrupelfria despoter som vill förändra den globala ekonomin och vårt samhälle så att den passar deras syften...

Genom att göra detta har denna “parasitklass” begått otaliga brott. Dessa brott kan och skall utredas samt lagföras vid domstol...

Fortsättningen av den långa artikeln kan läsas i Nya Dagbladet...

Den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC hävdar att de båda Covid-19-vacciner som används i USA och som är godkända för akut användning är både säkra och effektiva. Den oberoende journalisten Sharyl Attkisson har sammanställt läget för allvarliga biverkningar fram till den 19:e december som dock ger oroande indikationer...

Mer än 5000 Covid-19-vaccinerade i USA har rapporterat allvarliga biverkningar 

 

Den 27 december startar vaccinationerna i Sverige. Det handlar om ett vaccin från Pfizer-Biontech, ett mRNA-vaccin. I första hand ska vaccinet ges till äldre människor i Sverige. I takt med att leveranserna utökas kommer fler och fler att vaccineras. Regeringens och Sveriges Kommuner och Regioners gemensamma mål är att alla över 18 år samt alla under 18 år och som är i riskgrupp ska ha erbjudits vaccin under första halvåret 2021, säger socialminister Lena Hallengren. Målsättningen är att alla EU:s medlemsländer ska inleda vaccineringen mot Covid-19 den 27 december...

Biverkningar i USA i sammandrag...

Den 19 december 2020 hade 215 362 personer i USA fått något av de två vacciner (från Moderna och Pfizer-BioNTech) som godkänts i landet. Över 5000 fall av allvarliga biverkningar har rapporterats in per den 19 december 2020.

Vaccinproducenten Moderna har rapporterat in betydligt högre risker för vanliga biverkningar (jämfört med vaccinet från Pfizer-Biontech).    5052 vaccinerade personer har anmält en allvarlig och negativ påverkan på hälsan (ett sk ”health impact event”) per den 19 december 2020.

CDC definierar ett ”health impact event” som en biverkan som gör den drabbade personen oförmögen att utföra normala dagliga aktiviteter, oförmögen att arbeta och som därför är i behov av nödvändig vård. Hit räknas alltså inte vaga eller mindre allvarliga biverkningar (red anm). De mer allvarliga biverkningarna utgör en andel på cirka 2,3% av de vaccinerade.

Hälsomyndigheten CDC i USA meddelar att en allvarlig allergisk reaktion i form anafylaxi dvs anafylaktisk chock, rapporterats hos 6 patienter. En anafylaktisk chock är en kraftig allergisk reaktion när kroppens immunförsvar reagerar på ett ämne. Reaktionen kommer i regel snabbt och kan vara livshotande...

Båda vaccinerna som använts i USA uppges vara effektiva för att minska risken för symptomatisk Covid-19 i minst 14 dagar (Moderna) eller mer än två månader (Pfizer-BioNTech). Läs en tidigare artikel om att vaccinerna primärt är designade för att minska symptomen och inte för att minska risken för att bli smittad. Det är omöjligt att veta hur effektiva vaccinerna är längre fram än till 19 december 2020 i denna redovisning. Det är också ännu omöjligt att veta vilka de potentiellt långsiktiga biverkningarna är...

CDC följer kontinuerligt upp för att dokumentera bieffekter...

I USA finns det två system som dokumenterar och hanterar inrapporterade vaccinskador. Dels finns CDC:s ”V-säkra aktiva övervakningsprogram”, vilket kan motsvara svenska Läkemedelsverket inrapporteringssystem dit drabbade frivilligt kan anmäla biverkningar. I USA finns även VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System). I Sverige finns inget system som motsvarar VAERS...

Det V-säkra övervakningsprogrammet i USA är utformat för att finna ännu okända biverkningar som inte kan upptäckas förrän ett mycket större antal människor har tagit vaccinerna. Dessa okända typer av biverkningar är viktiga att dokumentera och de kan finnas eftersom det handlar om nya typer av snabbgodkända vacciner, skriver Attkisson...

Enligt CDC inträffade inte alla hittills rapporterade vaccinbiverkningar omedelbart efter vaccinationstillfällena. Rapporterna om allergiska reaktioner har fått CDC att avråda drabbade personer från att ta ytterligare vaccindoser mot Covid-19-symptom...

Läs den kompletta sammanställningen författad av Sharyl Attkisson med en redovisning över alla källor. Artikeln har tidigare publicerats på NewsVoice...

Trump Says Things Are About to EXPLODE After ... - YouTube

'Unbelievable': Dozens of Georgia witnesses step ... - YouTube

Omfattande fusk i valet | NTD Nyheter - YouTube

Lars Bern- ger sin bild av framtiden i Jul med Swebbtv

Livesändning Jessica Stegrud - YouTube

Fortsatta skattefinansierad könsstympningar i ... - YouTube

22. Björn Gillberg om vindkraftskolonialismen - YouTube

lör 26 dec 2020

Brexitavtalet ger britterna vad de hela tiden ville ha: suveränitet. För EU kan det bli bekymmersamt. Även de som har betalt för att följa processen har haft svårt att hålla intresset uppe i fyra och ett halvt år. I den meningen är det avtal som Storbritannien och EU enats om och som med största sannolikhet kommer att antas på båda sidor kanalen, ett antiklimax. Det avtalet innebär, mest påtagligt, är att det inte blir ett kaotiskt, avtalslöst utträde. Dramatiken är inställd...

Hakelius: Ett efterlängtat antiklimax – och en framtida huvudvärk för EU

Ändå är det här ett avtal som mycket väl kan få stor betydelse för EU:s framtida utveckling. Under förhandlingarna sades ibland att de två svårlösta konflikterna om fisket och industripolitiken inte borde spela så stor roll. Fisket utgör en marginell del av ekonomierna både inom EU och i Storbritannien. Och varför skulle Storbritannien, som är mer marknadsinriktat än något annat europeiskt land, slåss för att fritt kunna subventionera sina industrier? Båda invändningarna missade helt poängen med Brexit och avtalet.

Brexit har, redan från början, varit en fråga om suveränitet. Fiskefrågan handlade inte om ekonomi. Att överge de egna fiskarna skulle ha varit en stor politisk risk, men framförallt handlade frågan om det mest grundläggande aspekten av suveränitet: att ha kontroll över sitt eget territorium. Och industripolitiken var också en fråga om suveränitet. Poängen är inte att Storbritannien vill subventionera sina industrier. Poängen är att det hade varit orimligt för Storbritannien att låta EU diktera vilken politik som skulle vara tillåten...

Förstår man inte att den här förhandlingen i botten handlade om suveränitet, inte pund och pence, blir den obegriplig. Förstår man att den gällde suveränitet blir den mindre märklig. Det var orimligt av EU att tro att Storbritannien skulle backa i de grundläggande frågorna om suveränitet. I allt väsentligt har EU därför tvingats släppa den idén i det avtal som nu förhandlats fram. Det är både rimligt och bra...

För EU kan det innebära framtida huvudvärk. Unionens tillskyndare har tagit för vana att vifta bort frågan om suveränitet. Om man talat om den har man sagt att den inte finns längre på ett nationellt plan. Den måste ”poolas” på europeisk nivå för att ha någon kraft. Men ”poolad suveränitet” är lite som ”delat ansvar”: den har en tendens att försvinna...

Nu har EU tvingats erkänna att suveränitet är en reell och viktig politisk aspekt. Det gäller förstås även för de länder som är kvar inom EU. Och de närmaste åren kommer frågan att blossa upp igen inom EU. Närmast ligger de interna konflikterna med Polen och Ungern. För Storbritannien är avtalet antagligen en slutpunkt och en ny början. För EU är frågan om suveränitet långt ifrån över...

BREAKING! Trump Team Just Found 500,000 NEW ... - YouTube

Censored in 2020 - Year in Review - YouTube


Shanghai-Mitch is Scared That Trump Will Win! - YouTube

EU stuned: THREE countries will follow Britain out of the block...

Nästan hälften av dem som fått intensivvård för covid-19 i Sverige har varit invandrare, uppger Expressen. Därför måste staten i framtiden utgå från att Sverige inte längre är svenskt, utan ett "invandrarland", skriver tidningen...

Varannan IVA-vårdad är invandrare

Det är Expressens ledarredaktion som nu skriver att svenska staten måste ta höjd för att Sverige är ett invandrarland. Detta beroende på den extrema överrepresentation invandrare utgör bland dem som vårdats eller dött i covid-19. Nästan hälften, 46 procent, av dem som fått IVA-vård har varit invandrare, enligt tidningen. Bland dem som avlidit innan 65 års ålder har hälften haft utländsk bakgrund, vilket kallas för en "enorm överrepresentation"...

Att invandrare från Mellanöstern och Afrika är överrepresenterade bland de covidsjuka, är något Folkhälsomyndigheten bekräftade redan i våras. I våras var risken att dö i corona 12 gånger högre bland somalier än svenskar...

Expressen pekar ut "socioekonomiska faktorer" och bristande information till invandrare. Därför måste staten i framtiden utgå från att Sverige inte längre är ett svenskt land, utan ett land av invandrare, anser tidningen.

"Föreningar och moskéer var fortfarande öppna, många svensksomalier fortsatte att skaka hand och kramas, de friska besökte de sjuka och sjuka gick ut och träffade bekanta och besökte kaféer... Inför nästa pandemi måste det offentliga ta höjd för att Sverige är ett invandrarland", skriver Expressen...

 

Tullberg och Stenlunds ligreser över året som gått som i Jul med Swebbtv.


ÅRSKRÖNIKA 2020 - YouTube

Gad Saad Parasitic Mind - YouTube

SwebbTV raderade från YouTube | Nilssons Perspektiv


Klimatet-vår tids nya religion? Avsnitt 6: Världens ... - YouTube

Fortsättning