Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


Medborgarn och kompisen Sparreholmarn lyssnar och ​iakttar...

  

Arkiv Sparreholmarn uppdat. april 2020

 

Blitzortung    Animerade väderkartor

      

Plattformar   Global map of wind                      

Hitta... Wikipedia... Metapedia... Unionpedia...

Coronakurva     Veckonummer - Kalender 2020

Ny svensk sajt bevakar smittans utveckling i Sverige

Den djupa staten och dom nyttiga idioterna på webbhotellet one.com får kalla fötter... skjut budbärarn!


Ni har säkert observerat att det är allt svårare att hitta information som är av anti-djupa staten-karaktär... algoritmerna på tuben såg ju till att servera uppdaterade dissident-tubare på silverfat när det begav sig... men inte längre...

Plattformar för minnesvärda...

Plattformar för minnesvärda

Brage Norin

Sverige föredrar Den Djupa Staten... The Swamp... framför dränera- träsket- krigaren- Trump... bara så att vi förstår att "svenska" folket vill bli styrda av den undre världen...

ons 28 okt 2020

X

X

XCarl Norberg 2020-10-28 - Pjäserna är ... - YouTube

Ledaren: Miljöterrorismen breder ut sig och ... - YouTubeKlarläggande och ett stort tack - YouTube

Sanningen kommer alltid fram

French Ambassador Talked - Bad Day for Political ... - YouTube

tis 27 okt 2020

Utforskning och dokumentation av alltet... är det meningen med livet... vad driver utveckligen... utforskningen av universum, Tellus, växter, djur, människan, artefakter... dokument-ation är ofrånkomlig...

Många vill inte se tillvaron i ett helikopter-perspektiv, ock det kan man ju förstå, om vi inte har en teknik som kan visa den sanna verkligheten i ett givet ögonblick... och det har vi ju inte än...

Ni har säkert sett Kevin McCloud på "Channel 4 Living" på svensk TV...
Så detaljerade är de svenska storstäderna i ... - YouTube

Oddly Satisfying Animations of 3D House Blueprints from ...


Muslimernas expansion i Europa fram till år 2050 - YouTube

Tisdagsnytt - 50 Dykare ställer upp för Wilma AnderssonLitar du på Annie Lööf & Stefan Löfven? | Johan ... - YouTube

MYCKET VIKTIG intervju med läkare Mikael Nordfors. - YouTube

Länk till videon:https://vimeo.com/472594654

mån 26 okt 2020

Att fasa ut dagmammor för att bekämpa islamism är att skjuta sig själv i foten, eller möjligen huvudet. Det är klart att det inte kan heta ”dagmamma”. Jag kan på sittande rumpa upptäcka åtminstone tre genus- och heteronormativa tankebrott i en sådan titel. Så det fick heta ”pedagogisk omsorg” och så snart namnet var färdigt kom en utredning som föreslog att sådan omsorg utrotas, genom långsam självdöd...

Hakelius: Ska vi ta bort dagmammorna för att bekämpa islamisterna?

I klartext: förbud mot nya dagmammor. Alla barn ska in i offentligfinansierad förskola. Helst från två års ålder, under laghot, för att främja barnens ”frigörelse från klass, kön och familjebakgrund” som ett knappt dussin socialdemokratiska riksdagsledamöter uttrycker saken i pigg jakobinsk anda i en aktuell motion...

Nu, antagligen efter en del opinionsmätande, verkar det inte bli något av utredningsförslaget om att utrota dagmammor. Socialdemokraterna och Miljöpartiet tycker inget alls, för säkerhets skull, men nästan hela resten av det politiska fältet säger nej. Bara Vänsterpartiet står kvar. Och Expressens ledarsida...

Hakelius: Därför borde alla Hongkongkineser få ett svenskt pass

Expressen? Vad handlar det om? Islamism förstås. Dagmammeverksamhet riskerar att leda till segregation och parallellsamhällen och har dessutom använts av islamister som en behändig inkomstkälla. Därför måste den bort...

Men kanske kan man få ställa en fråga: det är sant att islamister bygger upp starka civila samhällen, som inte står under direkt kontroll av staten. Men det gör många andra också. Ännu fler har gjort det genom svensk historia. Vi har nykterhetsrörelser och frikyrkosamfund. Vi har kooperationer och folkrörelser i allmänhet. Vi har, till och med, arbetarrörelsen, som under en lång period var ett starkt civilsamhälle vid sidan av staten och som bara gradvis växte samman med den...

Att islamistiska civilsamhällen av extrem karaktär inte är något att uppmuntra, tvärtom, är vi alla ense om. Men kräver det att vi förbjuder alla möjligheter att välja civilsamhället framför statsapparaten, till exempel när man ska ordna omsorg för sina barn? Om man som förälder vet med sig att lilla Lisa har det bäst hos tant Gun, måste staten då tvinga föräldern i fråga att avstå från att använda sig av tant Gun, eftersom Sverige annars riskerar att tas över av salafister? Måste vi förbjuda vårt eget civilsamhälle, för att ta kål på islamisternas? Jag tror inte det. Det vore att slänga ut dagmammorna med badvattnet...

Ingrid & Maria babblar vidare med all rätt... den bidrags-suktande kultur-marxistmens vita istopp kan helt 

visst trilla av utan att det kulturella is-berget förändras i grunden... flyt-kraften består

näst intill oförändrad, absolut... 

Kulturarbeten ska naturligtvis behandlas som alla andra arbeten... utan statsbidrag... den tio-åriga grundläggade skolan är obligatorisk för svenska medborgare... alltså är den gratis... den tre-åriga gymnasieskolan som inte är obligatorisk är ändå gratis... gymnasieskolan ska ge vidare grund-utbildning till ett yrkesval... vill du bli operasångare får du gratis grundläggande musikutbildning på gymnasienivå men specialutbildningen på hög-skolenivå får du betala själv... efter examen på högskolan är det meningen att du ska kunna stå på egna ben utan statliga stöd till dig själv eller den teater du kommer att jobba på...

Varför kulturarbeten ska särbehandlas är förstås väldigt ologiskt... statsunderstödda kulturarbeten som inte kan stå på egna ben ovan vattenytan kan ju absolut tas bort... kulturen under vattenytan består helt säkert... mänsklig kultur är odödlig...

Ledaren: Mordstatistiken är värre

än Bard påstod ... - YouTube

#127 Gustav Kasselstrand - ”Jag tar det som en komplimang ...

Debattartikel - Damberg och JohanssonIngrid & Maria: Inhumanitära stormakten, AFS mot ... - YouTube

Svenskvänliga vindar - YouTube

 

France: Cartoons Projected on Gov Buildings - YouTube

 

sön 25 okt 2020

300.000 spänn av skattepengar för att köpa en visualiserad, animerad vision med den här kvaliten räcker nog inte hela vägen... Sparren har predikat betydelsen av visualisering i tjugo år åtminstone... i många sammanhang...

Det är förbluffande hur svenska dumfolket är ointresserat av helikopterperspektiv på sin tillvaro...

Sparreholmarn ser animerade visualiseringar som ett demokratiskt verktyg för medborgarna...

Sparreholmarn trodde också att Karl Hedin var skyldig till något brott mot varg...

Det här är ett case som har stora likheter med Kafkas ’Processen’ och visar att vår tilltro till rättsstaten mest beror på att de flesta av oss aldrig har kommit i kontakt med dess utövande tjänstemän...

Inte heller hamnat i klorna på en åklagarhaverist, som gör allt för att visa politiskt korrekta ambitioner satta och inkrävda av de politiska nätverk inom domstolsväsendet, som under det senaste årtiondet har blivit en obligatorisk inträdesbiljett för dem som vill nå de högsta stolarna...

Men det har alltså Karl Hedin. Den som vill bevara sina illusioner om det svenska rättssamhället och om äganderättens helgd tillråds att vare sig lyssna eller titta på den här intervjun...

 

Vi bygger ny Hjulstabro över Mälaren | Trafikverket - YouTube

Return Home

 

Fallet Karl Hedin: nationella insatsstyrkan vs ... - YouTube

Ole Dammegård om Sverige turné, vaccin, NWO & mod att skapa förändring

Jonas Andersson - vi är återvandringspartiet - YouTubeTop Swedish Social Justice Warrior Defend Trump ... - YouTube

lör 24 okt 2020

Det rullar åt det håll det lutar... mot målsättningen i Agenda 2030... Joe Biden är precis den marionett som behövs för att genomföra The Great Reset, tro inget annat som sagt... men Peter K:s berättelse är bara NWO-light-versionen...

I en ”rapport” nyligen från Canadian Report uppges en politiker i Kanada ha närvarat vid ett möte som skisserar den närmaste framtiden med fokus på pandemins utveckling och hur denna utnyttjas för att genomföra vissa, redan välkända, förändringar av samhället. Trots anonymiteten och därmed svårigheten att avgöra om informationen är relevant eller inte, väljer jag att återge innehållet här eftersom min bedömning är att detta scenario är helt i linje med målsättningen i Agenda 2030...

Vad gömmer sig bakom masken?

Det är också välkänt att information ofta medvetet läcks ut för att förbereda de drabbade på en ovälkommen framtid. Det är därmed upp till var och en att tolka materialet som sant eller falskt. Min personliga åsikt är att ett ökat medvetande om pågående planering också är en förutsättning för att kunna bromsa eller stoppa den i tid.

Vad avhandlas då i rapporten? Först ger den en prognos för pandemins fortsatta utveckling, sedan flikas de första stegen in i vad som numera kallas The Great Reset, eller tidigare vanligare New World Order. Vad gäller pandemin har vi en ständigt flinande Bill Gates och hans hustru med i bakgrunden, som roat utlovar ”överraskningar” för den som hittills vägrat ta pandemin på allvar...

Sammanfattat har vi då följande utveckling framför oss:

Nu pågående andra våg intensifieras under november månad i år och många storstadsregioner kommer att stängas ner genom lock-down. Detta har redan införts i exempelvis Frankrike, där åtta storstadsregioner inklusive Paris har utegångsförbud kväll och natt från kl 21. Förbudet utökas idag till att gälla större delen av Frankrike sex veckor framåt. Man förbereder för en ökad spridning genom att ta fram lokaler eller läger för isolering av smittospridare, exempelvis i idrottshallar eller andra större anläggningar.

En sjukdomstopp är inplanerad till jul- och nyårshelgerna åtföljd av skärpta restriktioner, vilket är ett drömscenario för anstiftarna – kaos i trafik och umgänge med sociala påfrestningar som följd.

Den tredje vågen är den som får makarna Gates att dra på smilbanden mest och dess överraskningar innebär ett muterat virus som ger högre dödlighet och fler insjuknade än vad vi sett tidigare. Den skall infalla under februari –mars 2021 och avses få sjukvården att kollapsa. Sannolikt ligger detta förstärkta virus redan klart i laboratorierna.

Efter dessa prövningar beräknas befolkningarna vara möra nog för att utan protester acceptera massvaccinering med insprutningar av för flertalet okänt innehåll. Det sker då under april- maj 2021, i lagom tid inför sommaren. Ny lock-down är naturligtvis nödvändig och många av samhällets småföretagare beräknas redan ha försvunnit eller satts i konkurs. Som säkert många redan noterat gör många av storföretagen och bankerna rekordvinster under pågående pandemi, medan småföretagare som butiker, restauranger, hotell och aktörer i rese- och nöjesbranschen går i konkurs.

Avsikten med detta är att a-kassorna skall kollapsa och kunna avskaffas. I gengäld kommer det generösa erbjudandet om medborgarlön till alla istället. Så var inte ledsna över detta, efter att ha blivit vaccinerade får ni ert Health Pass som kan visas upp vid alla transportmedel, gränsövergångar, sjukhus, matbutiker och de av militären bemannade vägspärrarna, som kommer att finnas överallt vid strategiska knutpunkter. Det kommer att vara kombinerat med ert elektroniska nya ID, som redan är under framtagande under projektet ID2020. Men inga fördelar som inte kräver motprestation, om ni vägrar så väntar internering tills ni tänkt över saken.

Men statens välvilja har ingen gräns! Ni får nu erbjudandet att bli av med alla era skulder – Debt Reset Program– fast med förbehållet att ni ger upp rätten till privat ägande i alla sammanhang. Lite hjälp med att fatta detta beslutet får ni genom chockhöjda räntor och astronomisk nyinförd fastighetsskatt, gåvoskatt och avskaffad arvsrätt. Staten skall nog kunna förse er med en lägenhet som passar era behov, mat för dagen och all fritid ni behöver. Så varför klaga?

Försök dock att förstå att er fritid skall ni inte tillbringa i naturen. Av hänsyn till denna ändliga resurs skall alla sysslolösa hålla sig i stadsmiljön och respektera beträdnadsförbudet av icke urbaniserat område. Jordbruket skall bedrivas av legitimerade lantarbetare och göras högavkastande genom gen-teknologi. Hur skall vi annars kunna få mat till alla? Glöm inte att staten nu vet var ni är…

Självklart får inte dessa fina erbjudanden leda till att en massa sysslolösa människor får gå omkring och drälla överallt och bara kosta samhället en massa pengar. Vid behov kommer Covid-22, Covid -23, eller vad ni vill kalla dem alla, för att få till stånd en befolkningsbalans, så de som är produktiva prioriteras. Alla måste ju dessutom förstå att nu när inga pensioner längre behövs måste pensionsfonderna användas som finansiering av medborgarlönerna, lite generositet får man ju kräva från dem som bara belastar samhället med sina omkostnader. Eller?

Trodde ni inte på allt detta? Nej, det är ju var och ens fria val. Men framtiden kommer ni inte längre att kunna välja själva. För att ändra dess inriktning behövs inte bara Trump, utan alla medvetna människors sista kämpainsats för att krossa ondskans imperium. Med Biden som president kan ni skriva in denna artikel i er kalender. Joe Biden är precis den marionett som behövs för att genomföra The Great Reset, tro inget annat!

Om nu någon skulle tänka tanken att fly till Ryssland, så glöm det. Ryssland skall falla förr eller senare, så det bara förlänger plågan. Och kineserna, Biden har faktiskt full konsensus. Någon (?) skall bara lära dem vem som bestämmer...

Ledaren: Har islam halshuggit sig själv eller den ... - YouTube

Om Brott och straff - Professor Arnstberg i Swebbtv Vetenskap ...

OFFER-KULTEN: Rektor Hamid och SverigeNy spännande intervju med Ole. . på Vimeo. - YouTube

Ingrid & Maria: Mediernas misslyckade mörkläggning - YouTube

Valpåverkan genom algoritmer - YouTube

fre 23 okt 2020

Sparreholmarn tycker ju att skatte-trycket borde vara enligt gyllene snittets princip... 35% alltså... HAX är ju däremot en högerextremist som bara vill betala minimalt med skatt... till en nattväktarstat som endast ansvarar för rättsväsende, polis-verksamhet och försvar... och en anständig ersättning till samhällets olycksbarn som inte kan försörja sig själva... djupa statens nyttiga idioter kallar frifräsande dissidenter för nazister, fascister och rasister... Sparren undrar bara om ni kan upptäcka något nazistiskt budskap i klippen han länkar till... kom ihåg att Musse var revolutionär socialist tills han var fyrtio år gammal och någon högerextremist blev han aldrig...

Mussolini benämnde sin ideologi korporativism eller "nationalkorpo-rativism", som en fusion av eller tredje väg mellan västmakternas kapitalism och Sovjetunionens socialism...

Icke vinstdrivande organisationer kan vara nog så lönsamma, för de människor som får sin lön från dem. Men det låter ju osjälviskt och och fint att presentera sin födkrok som något som står över det krassa vinstintresset. Sverige är fullt av organisationer, projekt och åsiktsentreprenörer som vill något fint – i enlighet med den nationella värdegrunden om allas lika värde. Och som ofta får tillgång till statens kassakista, till skattebetalarnas pengar...

Godhetsindustrin

Den som inte kan försörja sig på något annat sätt kan alltid starta en organisation, i namn av någon för tillfället trendande politisk fråga. Eller för att representera något slags grupp. Gärna en kränkt grupp. Sedan gäller det bara att få lite press och bli kompis med några politiker – så trillar stålarna in från kommuner, regioner, staten och EU. Extra lycklig är den som knäckt koden till hur man söker EU-pengar...

Det finns jätteviktiga NGO:er som säkert är värda sina anslag. Plus tusentals och åter tusentals andra – som inte nödvändigtvis alltid gör världen bättre. Utöver organisationerna har vi alla yrkestyckare, morgonsoffsittare, konsulter, PR-byråer, föredragshållare, moderatorer, panelister, experter, skribenter, CSR-byråkrater och konsulter vars affärer går bra så länge de hänger på den senaste trenden inom till exempel klimat eller identitet...

Landets journalister är inte heller dummare än att de begriper att inte bita den hand som föder dem. Speciellt som fogsamhet kan kombineras med att stödja journalistkårens favoritparti, Miljöpartiet. Särskilt i valtider, då klimatet alltid verkar vara extra hotat. Allt detta blir ett självspelande piano. Problemet är inte bara att man hjärntvättar skattebetalarna på deras egen bekostnad. Problemet är inte bara att man pumpar in miljarder i en åsiktsindustri som ofta ägnar sig åt ideologiproduktion och trams. Det stora problemet är att man leder bort uppmärksamheten från annat, som är viktigare...

På till exempel klimatområdet förefaller det mer angeläget att okritiskt applådera betydelselös symbolpolitik på hemmaplan än att försöka reducera de globala utsläppen där de verkligen sker. Klimatfrågan överskuggar för övrigt annat som är mycket viktigare om man vill rädda människoliv – som tillgång till utbildning, sjukvård och teknik. Men varför ifrågasätta? Att avvika från den enda rena läran kan vara dåligt för affärerna, det vill säga anslagen och spelningarna. Bättre då att flyta med i huvudfåran, även om logiken och verklighets-uppfattningen ibland lämnar en del i övrigt att önska. Den som lyckas kan bli sommarpratare i statsradion...

Carl Norberg 2020-10-23 - Djupa staten befinner sig på ...

SVT spelar ned Bidens korruptionsskandal – Exakt24 visar ...

126 Lena Andersson - Väljer vi att inte förstå så ... - YouTube

DocTV 23.10.2020 USA Spesial - Den siste ... - YouTube

Fredagsnytt - Den Morganiserade förolämpningen - YouTube

Senaste nytt om M/S Estonia

tors 22 okt 2020

En omöjlig PK-skock... en tystnadskulturell löjeväckande pseudo-elit som åstadkommit inget... men tvingas nu agera under galgen på plattformen som frifräsande aktivister har förberett...

Estoniagruppen vid Sveriges Riksdag genom:
Lennart Berglund, ordf. SEA...
Inga-Britt Ahlenius, f d GD Riksrevisionsverket...
Lars Borgnäs, journalist...
Anders Ulfvarson, prof. em. marin k-teknik...
Lars Ångström, f d riksdagsledamot (MP)...
Henrik S Järrel, f d riksdagsledamot (M)...

Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga

SEA, blev en av de största av de anhörigföreningar som bildades efter katastrofen 1994 och är i dag den enda rikstäckande förening som fortfarande är aktiv...

Oviljan från svensk sida att göra en grundlig undersökning av Estonias vrak är oacceptabel. Den föder misstankar om att det finns något kring katastrofen som måste hemlig-hållas, skriver debattörerna. En olycka där 852 människoliv gått förlorade kan inte förpassas till historien innan full och oomtvistlig klarhet nåtts om hur och varför katastrofen inträffade. Att ifrågasätta detta vore absurt...

Det här måste få svar i ny Estonia-utredning

Ansvaret för att söka den fulla sanningen om Estonias förlisning har i 26 år legat på Sveriges, Finlands och Estlands regeringar. I detta har de misslyckats. Frågetecknen kring katastrofen är i dag större än någonsin. Estoniakatastrofen utreddes inledningsvis av ekommission benämnd JAIC, (Joint Accident Investigation Commission), tillsatt av regeringarna i de tre länderna. Efter flera års arbete kom JAIC fram till en slutsats om katastroforsaken och sjunkförloppet som inte kan vara korrekt...

Den tycktes mer vara en kompromiss mellan ländernas olika behov av att slippa kritik än resultatet av ett förutsättningslöst sökande efter sanningen. Länderna har hittills ställt sig bakom JAIC även när nya fakta kommit i dagen som motsagt dess slutsatser. Så verkar dock inte Estland göra i dag. JAIC förklarade katastrofen så att Estonia vattenfylldes sedan bogvisiret lossat och dragit upp bogporten till bildäcket. När kritik framfördes om att det scenariot inte kan förklara att fartyget sjönk på mindre än en timme utan att det sannolikt finns en annan, okänd öppning i fartygsskrovet under vattenlinjen, slog svenska regeringen dövörat till. Även när en expertgrupp med statligt uppdrag att utreda sjunkförloppet år 2008 pekade på möjligheten av en sådan öppning och starkt rekommenderade att vraket i sin helhet borde avsynas, sa dåvarande regeringen blankt nej...

När Discoverys dokumentär nu avslöjat just ett sådant okänt hål i fartygssidan ser vi återigen tecken på den beröringsångest till Estoniafrågan som härskar i Rosenbad. Den döljs nödtorftigt bakom begreppet gravfrid – som om de hundratals omkomna skulle ha haft något emot att den sanna förklaringen till deras död efterforskas genom att färjans yttre besiktigas. Medan det från estnisk sida uttrycks en vilja att ta ansvar för en full undersökning av vrakets yttre med hjälp av nya dykningar, ser vi tydliga tecken på att regeringen Löfven vill begränsa en kommande insats så långt det går. Detta föder misstankar om att det finns något kring katastrofen som måste hemlighållas för den svenska allmänheten, för de överlevande och de omkomnas anhöriga. Den synbara oviljan från svensk sida att göra ett åtagande om en grundlig undersökning av Estonias vrak är oacceptabel. Vi kräver därför att följande åtgärder vidtas:

En opartisk, oberoende och transparent haveriutredning av Estoniakatastrofen genomförs av internationell expertis. Den står fullständigt fri gentemot de tre länderna, vilka dock om så önskas ges tillträde med observatörsstatus. Representanter för anhöriga och överlevande knyts till utredningen som referensgrupp eller genom en expertgrupp som SEA (Stiftelsen Estoniaoffer och anhöriga) planerar. Utredningens syfte är att på ett mer sannolikt sätt än hittills förklara katastrofens uppkomst och färjans sjunkförlopp. Den ges i uppdrag att:

Exteriört avsyna, dokumentera och analysera vrakets hela yttersida med speciell inriktning på att söka efter och förklara tidigare okända öppningar i skrovet, inbegripet  det av Discoverys team upptäckta hålet. Analysera skador på bogvisir och bogport. Klargöra vilken nation som stod bakom de avsågade räckena till bogporten för att bereda sig tillträde till bildäck kort efter förlisningen - och varför? Avsyna och dokumentera Estonias bildäck i sökandet efter omständigheter som kan ha haft betydelse för olycksförloppet. Systematiskt förhöra/intervjua samtliga tillgängliga överlevande. Granska varvets ritningar/konstruktion, senare modifieringar och hur de dokumenterats. Sammantaget beskriva Estonias sjövärdighet och orsakerna till fartygets hastiga sjunkförlopp. Utreda den militära lasten ombord förlisningsnatten, vad Must, KSI och den svenska regeringen kände till om denna och om det fanns ett samband mellan den lasten och förlisningen. Utreda på vilka grunder, och av vilka, beslut togs att inte fortsätta eftersöka, omhänderta och identifiera de omkomna...

Endast genom en oberoende haveriutredning med ovanstående inriktning kan vi hoppas på att få trovärdiga svar på de utestående frågorna kring katastrofen som också är av betydelse för den framtida sjösäkerheten. Detta av respekt för de överlevande, de anhöriga och alla övriga som idag tyngs av oklarheten kring vad som hände när Estonia förliste...

Ett förtydligande för säkerhets skull...

3.35 min in i filmen nämner Stefan T. hålen på babordsidan... det är hål som skars upp efter förlisningen vid den officiella dykningen i december 1994...

Hålen som sänkte Estonia finns på styrbords sida mot sjöbotten...


UPPDATERING: Joe Biden och Facebooks censur - YouTube

Alexander Bard del 2: EU & AI – demokratins ... - YouTubeRing Swebbtv Live om Estonia med Stefan Torssell ... - YouTube


Torsdagsnytt - Vansinnet växer snabbt - YouTube

Stefan Sauk - Apropå det fria samtalet - YouTube

Apropå att "skjuta budbäraren..." - YouTube

ons 21 okt 2020

Virrpannan Kalle på spången kan tyckas lika virrig som Brage Norin... åtminstone av faktaförnekande post-modernister...

Sparren tillhör absolut till dom som tycker att Brage-Kalle är klarsynta, rediga, samlade, lugna, skärpta, vakna, tydliga, överskådliga...

Brage-Kalle tycker dock väldigt olika om Svea rikes betydelse i den djupa statens odemokratiska verksamheter... Sverige betyder nästan ingenting... säger Brage...

Investor, Ericsson, Atlas Copco, ASEA (ABB), Astra Zeneca, Electrolux, SKF, STAB, Husqvarna, Saab, SEB, Separator, Stora Kopparberg, Kopparberg-Hofors, Wifstavarf, Wärtsilä, Permobil, Sobi, Mölnlycke Health Care, Aleris, Nasdaq, The GrandGroup... betyder betyder en himla massa i den djupa 

staten... säger Kalle...

Carl Norberg 2020-10-21 - Dramatiken tätnar kring ... - YouTube

Giuliani: Hunter Biden Emails, Photos 'Will Shock ... - YouTube

After Hours: NY Post Hunter Biden Scandal with ... - YouTube

Keiser Report | Corporate Bitcoin FOMO | E1608 - YouTube

Inte ett öre till islamistskolorna, men gärna till ... - YouTube

Rakt På #19: Globalistiska storföretag agerar ... - YouTube

tis 20 okt 2020

Jag avskyr våld. Våld är intellektets, förnuftets och civilisationens sammanbrott. Våld är att sätta brutalism före fakta och saklig diskussion. Våld är att kränka andra människor, på riktigt. Våld är ett misslyckande...

Men jag är inte total pacifist. Våld kan vara på sin plats som självförsvar. Och det statliga vålds-monopolet måste ibland använda just våld för att hindra vissa individer från att skada andra.

På samma sätt är jag emot tvång. I princip.

Men om vi till exempel skall ha gemensam lagstiftning och ordningsmakt, lika för alla, då måste vi kanske pynta in en peng i skatt. Det kan jag nog leva med - även om jag som princip anser att skatt är stöld...

Däremot är jag emot att människor tvingas att betala skatt som används omdömeslöst. Skattefinansierad konst av rostat bröd, EU:s skidbacke på Bornholm, statligt ägd etermedia... Det är helt rimligt och rättfärdigt att vägra vara med och betala för sådant...

Att med tvång - och ytterst hot om våld och fängelse - tvinga icke samtyckande medborgare att betala för tingeltangel som inte är samhälls-central kärnverksamhet är fel. Eller när hela folket tvingas betala skatt för att den för tillfället härskande politiska makten skall kunna ägna sig åt ideologiska experiment och propaganda.

Tvång som utövas av staten måste - i den mån det alls skall förekomma - användas med försiktighet, omdöme och ödmjukhet. Man måste respektera att medborgarna är fria och unika individer...

Men även om man motvilligt är med på ett visst mått av tvång, kan man ändå hålla icke-aggressionens fana högt. Tvång och

hot om våld är i allmänna termer dåligt. Frivillighet och spontant samarbete ger som regel bäst resultat. Saken är att

politik till sin natur handlar om tvång. Man fattar gemen-samma beslut om att allt skall vara på ett visst sätt. Sedan är det bara för individen att räta in sig i ledet - varesig den enda gemensamma lösningen passar henne eller ej. Alla skall med.

Speciellt absurt blir detta när politiken ägnar sig åt sådant som civilsamhället sköter bättre, som politiken varken förstår eller behärskar...

De som är i minoritet har ändå inget annat att göra än att tiga, lida och lyda - även om allt går åt skogen. Dessutom

expanderar politiken ständigt sitt mandat, sin makt och sin klåfingrighet. Detta har nått den punkt där vi har fått brott utan offer. Samt att vissa frivilliga, icke skadliga handlingar samtyckande vuxna människor emellan är förbjudna. Detta

är lagar som inte skyddar individen från att kränkas av andra - utan om att ovanifrån uttala en moralisk förkastelsedom över saker som vissa politiker ogillar. Som en fatwa, typ. Människor straffas och fulas ut utan att ha skadat någon annan...

Sådant upprätthålls idag med tvång genom lagstiftning. Att genom lag tvinga på andra människor en viss grupps moral-uppfattningar, åsikter, hangups, tro och nojor borde inte vara möjligt i ett demokratiskt livskraftigt samhälle. Vi skall vara en demokrati, inte en teokrati. Lagar skall vara orienterade mot att skydda individen från andra som hotar hennes säkerhet eller egendom, inklusive staten. Inte ämnade att tvinga på folk regler som baseras på den politiska elitens lösa känslor, subjektiva värderingar och förutfattade meningar. Vi bör ha få, men tydliga och begripliga lagar - och god ordning. Frivillighet, samtycke och spontant samarbete bör vara normaltillståndet. Staten skall skydda människor mot andra som vill dem illa, inte mot sig själva. Då tror jag att vi får ett lyckligare, mer stabilt och bättre fungerande samhälle.

Men som vanligt går utvecklingen i rakt motsatt riktning - i god demokratisk ordning...Estonia katastrofen stabiliseringsfenan - YouTube

Om Sveriges växande skuldberg. Docent Jan ... - YouTube

Dopad ekonomi ger starka Q3-rapporter, Oscar tillbaka från ...

22 minuter med Hans Jensevik Nr 6 - YouTube

"Alla människors lika värde" styr SVT – men ingen vet vad det ...

Korruptionen kring Joe Biden! Vad händer om han vinner ...

 

mån 19 okt 2020

Wiki... Alex Jones

Alex Jones portad från Googles appbutik | Expo.se

31 mars 2020 — USA:s kanske mest kände konspirationsteoretiker Alex Jones och hans program Infowars har tidigare portats från plattformar som Facebook...

Alexander Emerick "Alex" Jones, född 11 februari 1974 i Dallas, Texas, är en amerikansk journalist och dokumentärfilmare som driver den konspiratoriska sajten Infowars. Han betraktar sig som libertarian och paleokonservativ...

Han växte upp i förorten Rockwall. Han är känd för sin framträdande ställning inom den så kallade sanningsrörelsen, som menar att händelserna kring 11 september 2001 planerades och genomfördes av personer inom den amerikanska regeringen, och att Rothschild-släkten är en av de egentliga makthavarna i världen och ingår som navet i en osynlig världsregering...

Jones började sin radiokarriär 1996 på radiostationen KJFK 98.9 FM i Austin. Han bytte senare till Republic Radio med sin show The Alex Jones Show 1997. Jones sänder fortfarande på WWCR Nashville och på gcnlive. Han uppträder även på prisonplanet.tv med reguljära rapporter, och sänder även i Austin...

 

Det är tydligt att  Team Biden behöver några dagar för att försöka skyla över skadorna orsakade av Hunter Biden-e-postmeddelandena,  så de har beslutat att fullständigt dra sig tillbaka till och med torsdag...

Joe Biden gömmer sig till fredag

Det är i panik!  De vet att informationen om Kina och Ukraina kommer att skada kandidaten och de vet också att Joe inte kommer att kunna kontrollera sin ilska när han ställs inför frågor.
Fyra dagar utan pressen! Tror Biden-teamet att hungern efter fler nyheter om dessa e-post-meddelanden kommer att försvinna? Biden och elitdemokrater försöker räkna ut hur de ska kunna minska och kontrollera skadorna. De har redan börjat genom att hävda att det är en påhittad "smutskastningskampanj" och till och med rysk inblandning. Opinionsundersökningar visar tydligt att folk inte köper det...

Rudy Giuliani har godbitarna och likaså  FBI.  Det sägs att även toppdemokrater har en kopia av hårddisken och att de är rädda. Vad kan de göra? Efter alla falska nyheter ignorerade Media mestadels historien. Socialmedia-jättarna utfärdade fatwas för alla som uppmuntrade Hunter Biden-berättelsen och inaktiverade New York Posts Twitter-konto - och ändå kom historien ut. Hunter Biden historien överträffar alla andra skandaler i Obama-administrationen och det kan bara bli värre. Detaljer som hänvisar till innehållet i Hunters e-post-meddelanden säger att man bara har skrapat på ytan...

Voting for joe biden? Better watch this first.

Ingrid & Maria: Århundradets skandal, låt staten ... - YouTubeHunter B skandalen avslöjas - YouTube

Alexander Bard del 1: "Systemkollaps senast 2029 ... - YouTube

Om läget i Sverige. Gunnar Sandelin förklarar inför ... - YouTube

Peter Springare talar på alternativa bok- och ... - YouTube


sön 18 okt 2020

Tommy Ulmnäs är den tidigare kommunchefen och juristen som författat de samhällskritiska böckerna ”Sverige: Från välfärdsstat till fattigland” och ”Receptbok för svenskt nytänkande”. Här berättar han i ett längre samtal med Exakt24:s PG om förfallet i Sverige ur sitt perspektiv och vad som behöver göras för vända utvecklingen – bland annat att ställa de ansvariga makthavarna till svars för sina illgärningar mot det svenska folket...

Ett samtal om vänsternationalism utifrån moralfilosofiskt och vetenskapligt perspektiv, mellan Martin Gustavsson från Växjöpartiet och det Vetenskapliga partiet, Klaus Bernpaintner från Mises institutet och Jonas Nilsson som samtalsledare från Palaestra media...

Narrativ påvirker oss alle, og mediene er storleverandør. Konspirasjonsteori er et begrep som brukes om historier media ikke vil vi skal høre. Redaktør Hans Rustad tar oss gjennom massemanipulasjonen og hvordan dette påvirker debatten...

Alex Jones - Confirmed: Trump Has Footage Of ... - YouTube


Den här videon har tagits bort eftersom den strider mot YouTubes policy för trakasserier och mobbning...

Censur... med all rätt kanske... vad vet Sparren...

Socialdemokraterna vill göra förskolan obligatorisk från två eller möjligen tre års ålder. Då tvingas föräldrar lämna ifrån sig sina barn. Jag är inte motståndare till dagis. För många familjer är det enda möjligheten att få tillvaron att gå ihop. Men varför vill sossarna tvinga in barn på dagis även när föräldrar vill och kan vara hemma med dem? Det får ni svar på i dagens avsnitt av Sunt förnuft med Gustav...

Lennart Matikainen...

Om att kunna påverka via vallokal Nix to the six: https://www.nix-to-the-six.se/sv/

Arpi om obligatorisk förskola för 2 åringar: https://www.svd.se/socialdemokraterna...

Utegångsförbud i Tensta: https://samnytt.se/polisen-har-forlor...

Ansvariga måste ställas till svars för ... - YouTube

 

Vänsternationalism moral och vetenskap med ... - YouTube                    DocTV 16.10.2020 Narrativet - YouTube


Alex Jones - Confirmed: Trump Has Footage Of ... - YouTube

# 24 Familjefientliga socialdemokrater - YouTube

Utegångsförbud i Tensta och obligatorisk förskola ... - YouTube

lör 17 okt 2020

Skulle Estonia kunna begå ett planerat självmord i maskopi med en special-utrustad konservöppnare i 

form av en u-båt... en omöj-lighet tycker WCFs brottsutredare... något som utesluter en brottslig handling i den osannolika olyckan... de ytterst sannolika brotten är däremot den djupa statens utnyttjande av Sverige som transitland för militära krigiska transporter till Nato på ett civilt fartyg... brotten

peakade när djupa staten instiftade Lagen (1995:732) om skydd för grav-friden vid vraket efter passagerar-fartyget Estonia...

Den djupa staten är den parallella underjordiska odemokratiska stat som styr över den demokratiska

svenska nationalstaten...

Tänk att det var Estonia som körde på en u-båt och inte tvärt om... Estonia körde med högre hastighet ifatt u-båten bakifrån och rispade upp skrovet med u-båtens vinge som en 

konservöppnare... har WCF kommit fram till alltså... en mikroskopiskt 

osannolik olyckshändelse, som ändå hände... 

Ingen av de andra frifräsarna har kommenterat den här eminenta löningen på olycksförloppet... har dom möjligen nog med sina egna teorier...

resistenta och oemottagliga mot andras som passar bättre till nyupptäckta faktorer...

Estonia Katastrofen Ubåtens skador WCF Utredning - YouTube

Estonia katastrofen WCF utredning - YouTube

Senaste nytt om Estonia - YouTube

VETENSKAP & POLARISERING: Är högern ovetenskaplig?

Ingrid & Maria: Hamids hyckleri - Nyhetsveckan # 114 - YouTube

Före detta etablissemangskändisar som bytt sida ...

 

fre 16 okt 2020

Covidsjukdomen finns ju... det går inte att förneka... om det är en virusbluff kan man ju diskutera...

Men om virusbluffen är ett faktum... nåja, ta i lagom... ni som tror med sån bestämdhet...

Som agnostiker behöver man aldrig pudla... ett gott råd från Sparreholmarn... var lite skeptisk till allt... nästan i alla fall...

Nazisterna förintade judar under kriget... den djupa staten försöker förinta nationalister med inkompatibla tvångsblandningar av människo-grupper...

Forum för levande historia... Den nazistiska ideologin byggde på den ”ariska” och germanska rasens påstådda överlägsenhet. Utgångs-punkten var att den enskilda individen inte betydde någonting medan rasen betydde allt. Hela tillvaron gick ut på en ständig kamp mellan den egna rasen och andra raser...

Den nazistiska rasideologin

Judar, romer och andra påstått lägre raser stod för det onda i tillvaron enligt den nazistiska rasideologin. De måste till varje pris besegras eller förintas. Målet var att skapa en rasren och auktoritär stat byggd på en blandning av gamla traditioner och tekniska nyheter...

Den nazistiska propagandan lyfte fram ”ariern” som ett rasmässigt ideal. Det i motsats till den negativa beskrivningen av juden, som representerade det osunda och det onormala. Judarna framställdes som fiender till den tyska staten och det tyska folket. I den nazistiska propagandan ingick att allt osunt måste bort ur den tyska folkgemenskapen. Steg för steg skildes därför judarna från övriga tyskar. Till slut skildes de från sin mänskliga identitet, avhumaniserades och förintades...

Nazisterna betonade också vikten av utökat ”livsrum”  (lebensraum). För att säkerställa det tyska folkets tillväxt och fortlevnad skulle Tyskland ta kontroll över stora områden österut. Det på grund av att befolkningen utgjordes av slaver och de ansågs också vara en lägre stående ras...

Carl Norberg 2020-10-16 - Inget sker i samhället ... - YouTube

Rakt På #18: Vissa ska förlåtas - andra ska löpa ... - YouTube

Man kan tro att de döljer något. Fd riksdagsman ... - YouTube

Panelen 2020 - DN:s coronagranskning, debatten ... - YouTube

Finns det verkligen cancel culture i Sverige?”

 

Maciej Zaremba – Vi måste fly - jag är judinna - YouTube


tors 15 okt 2020

 

Min bild av ett välfärds-samhälle rör sig om en rätt till bistånd när det gått ordentligt över styr för den enskilde. Eller alternativt en kortare tids stöd vid mindre behov. Långsiktigt stöd bör hursomhelst endast utgå till en person som är helt satt ur funktion att försörja sig själv. Den kanske viktigaste kuggen i maskineriet är att undvika att någon i onödan blir bunden till stödet från det offentliga. Det riskerar att funka som en beroendeframkallande drog...

Faran med bidragsfloder

Drivkraften måste därför vara att försörjning på egen hand – alltså utan stöd från det allmänna – är det som gäller. Bidragsnivån måste alltså konsekvent ligga avsevärt lägre än vad en person med låg lön drar in. Och kontrollen av mottagarna måste också vara ingående, i syfte att undvika fusk och slöseri med allmänna medel...

Jag tror att många svenskar delar min syn på saken. Men jag är medveten om att åtskilliga däremot anser att stat och kommun via beskattning ska kunna försörja svenskar som av olika skäl inte vill eller avstår från att försörja sig. För många vänsterliberala politiker blir det senare en signal att dra till sig väljare. Att värva röster vid allmänna val genom bidragslöften är ett fenomen världen sett sedan romarrikets tid – och kanske ännu längre tillbaks...

För demokratiska stater riskerar denna lösning att bli förödande. Att röster köps via löften om bidrag är på så vis demokratins förbannelse. För svensk del är detta dilemma uppenbart. Det är S- och V-partiernas återkommande trumfkort. Men när skatterna blir alltför höga skär den gemensamma motorn. Och väljare som lärt sig njuta av bidrag lockas lyssna till vackra ord från populister, som inte kan infria dem pga att resurser inte går att uppbringa...

Lika allvarlig är lockelsen för individen att anpassa sig till bidragsfloran och därför söka efter olika vägar att slippa eget arbete. Alla svenskar vet att det handlingsalternativet står nästan vidöppet i dagens Sverige. Med hänsyn till skatt på lön – och möjligheten till svartjobb i egen regi – blir det ibland till och med ett bättre ekonomiskt utfall för den enskilde att välja arbetslöshet eller sjukskrivning som försörjningsväg – trots att personen ifråga faktiskt är arbetsför. Här ser vi ett annat av den demokratiska väldärdsstatens stora dilemman. Att Sverige i hög grad lider under detta ok är också uppenbart för många. Men för politiker och medier med vänsterinriktning är det tabu att tala om saken. Mina ord uppfattas alltså som kränkande...

Orsaken till denna reaktion sammanhänger med vänsterliberalernas människosyn. Dogmen är nämligen att människan är god. Därför måste den demokratiska staten lita på den enskilde och inte misstro hennes vilja att själv försörja sig. Detta är det tredje stora problem som belastar den demokratiska välfärdsstaten. Alltså den vackra, men naiva godhetsdogmen...

Enligt min bestämda mening är människans godhet inte alls någon naturlag, oavsett om religiösa eller human-rights-rörelser påstår detta. Det är lika fel som att påstå att människan är egoistisk. Individerna är sociala varelser, som i varierande utsträckning kan tänka på såväl andra som sig själva. Framför allt är människan anpasslig. Och om förmåner bjuds är det naturligt att försöka ta dem tillvara...

Hursomhelst är det enkelt att motbevisa de båda teser som nyss nämnts om att människans natur är god eller ond. Det är lätt som en plätt i tider då vi möter extrem våldsbrottslighet samtidigt som folk skänker stora slantar till välgörande ändamål. Det gäller med andra ord att frigöra sig från både normen om individens godhet och själviskhet. I stället måste fokus riktas mot hur människor tenderar att agera i verkligheten då förmåner erbjuds. Här finns statistik att hämta om nyttjandet av den svenska nationens många välfärdsanordningar. Och ännu bättre uppgifter borde insamlas om politikerna bara önskade – eller vågade – ta itu med saken...

Enligt min mening är taktisk sparsamhet och ivrig kontroll centrala uppgifter för en god demokratisk välfärdsstat. Sverige befinner sig enligt min mening idag mycket långt från idealet. Och som jag antytt kommer det inte att bli bättre om en kursomläggning uteblir...

I tisdags publicerade författaren och journalisten Maciej Zaremba ett skräck-injagande dokument på DNs debattsida som alla måste läsa för att förstå vidden av det som hände våra äldsta och sköraste i våras. Han ställer några livsviktiga frågor...

Den politiska adelns folkmord på våra sköraste äldsta

Varför har så många äldre stockholmare tillåtits dö utan läkarvård under coronapandemin?

Hur kunde en ljusskygg order från regionen räcka för att sopa undan både yrkesetiken och lagen?

Hans svar borde räcka för att utlösa en folklig vrede och ett ursinne utan like. Så varför verkar den politiska adelsklassen med sina handgångna i Public Service kunna sopa detta under mattan?

Här har ni Zarembas skrämmande svar på frågorna: Claes Hildebrand är vid liv eftersom hans son Bengt tvingat personalen på Stockholms sjukhem att skicka pappan till sjukhus. När Claes blev sjuk i covid-19 fick han endast mediciner som skulle lindra hans bortgång. På en geriatrisk avdelning hämtade han sig snabbt. Det var inte mycket han behövde för att tillfriskna: dropp, blodförtunnande läkemedel och syrgas...

 

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har fått 350 anmälningar som berör vårdens hantering av covid-19. I över hundra av dem anklagas vårdarna för att ha vägrat de äldsta behandling. De anhöriga som stod på sig kunde få höra att det fanns ”skarpa direktiv” från Region Stockholm att inte skicka några äldre med covid-19 till sjukhus. 

Vilka direktiv? Vad exakt står i dem? På Ivo, som sedan i maj granskar dödligheten på äldre­boenden, vet man inte riktigt. Enhetschefen Anna-Karin Nyqvist svarar att det i pandemins början i vissa regioner (Stockholm, Kronoberg och Västra Götaland) förekommit ”lokala instruktioner”, som man på Ivo hoppas aldrig blivit verkställda. Nej, hon vet inga detaljer. Ivo har inte begärt att få se dem...

 

Nu har jag studerat dessa instruktioner från Region Stockholm och ett vet jag säkert: Vill man förstå varför pandemin dödat, eller – rättare sagt – tillåtits döda så många gamla stockholmare finns en del av svaret i dessa dokument. Men först en lektion i landstingets – som nu kallas Region Stockholm – seder och bruk. När jag ber att få se regionens prioriteringar under pandemin kan registrator inte hitta dem i diariet. Hänvisar till presstjänsten, som hänvisar till ett dokument från maj. Jag påpekar att pandemin började i mars. Så, efter fyra dagar, kommer fem sidor. Men där framgår det inte vem som fattade beslutet eller till vilka det riktas. Vad mera är, jag borde aldrig ha fått ut det. ”Sekretess” står det efter diarie-nummer HSN 2020-0505. Presstjänsten har tydligen slarvat. Sekretess på vilken grund? Jo, om folk får veta hur regionen prioriterar bland de sjuka så kan det hindra ”möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser”. Det är innebörden i Offentlighets- och sekretesslagens 18:13, som man hänvisar till...

 

Jag skriver till presstjänsten att den hemlig-stämpeln inte kan vara laglig. Jag tänker klaga hos domstol. Och nu går det plötsligt undan. Inom ett dygn beslutar regionens jurister att häva sekretessen för ”Styrande regelverk för patientflöden mellan vårdgivare i region Stockholm och kommunal vårdverksamhet under pågående smittspridning av covid-19”. 

Det har gått nio dagar sedan jag bad att få se dem. Då vet jag ännu inte att redan i maj hade kollegorna på Eskilstuna-Kuriren fått tag i ett exemplar. Men deras publicering fick föga genklang. Var det för att man ännu inte insåg konsekvenserna? 

Under ”Vägledning vid medicinsk prioritering” i ”Styrande regelverket” framgår: Äldre patienter bör helst inte skickas till sjukhus. ”I möjligaste mån omhänderta medicinska komplikationer på plats.” Har människan dessutom problem med minnet och lätt blir trött under dagen, ska det inte heller tas några prover. ”Medicinska beslut fattas på klinisk bedömning; labbutredning och röntgen används endast i undantagsfall.” Och har patienten redan tidigare haft svårt att gå i trappor, behövt hjälp med att laga mat eller med hygienen och dessutom brukat glömma vad man nyss sagt, är akutvård utesluten, utom ”vid behov av akut kirurgisk åtgärd”. Det vill säga om den sjuke bryter något...

 

Det är inte heller nödvändigt med läkarbesök: ”Överväg om andra möjligheter än fysiska besök finns, till exempel telefonkontakter …” Jag ber två läkare (och läkarutbildare) att läsa dokumentet. De är överens. ”Det är fritt fram för den som fattar beslutet att inte göra något för patienten.” ”Det framgår klart att inte alla patienter ska få den vård som sjukhusen kan erbjuda.”  

Svaret fortsätter och fortsätter i Berns poddartikel...


Rättegången mot Aron Flam: Det här är en svensk ... - YouTube

Arga Blatten (Tal 6, Alternativa bok- och mediamässan 2020)

 

En Arg Blatte Talar - Talarkväll och Q&A - YouTube

Jonas Nilsson (Tal 7, Alternativa bok- och ... - YouTube

Kina tar ledning efter Corona. Fjärde statsmakten 63 med Lars ...

Mikael Willgert talar på Alternativa bok- och mediemässan

 

ons 14 okt 2020

 

Kalle berättar inte vilka dom är... de Intelligenta Gangsterna, de Belästa Busarna och de Nyttiga Idioterna... han tror nog att vi vet det ändå... de Belästa Busarnas algoritmer gillar inte Kalles sagor och det sätter även stopp för Sparrens besöksstatistik...

I bankfablernas värld går ingenting vi får oss till livs via de ägardirektiv-styrda opinionsbildningsmedierna att ta till sitt nominella värde, varför vi idag delar en saga som ingress till kvällens #Onsdagsmys som borde leda till eftertanke...

Det var en gång ett rike som på grund av sin egoism och oförmåga att komma överens med andra, var i ständigt i krig med andra riken – det gällde att konkurrera – vinna fördelar för egen räkning. Detta speciella rike bestod av tre typer av människor. De Belästa Busarna var på plats för att upprätthålla viljan hos Intelligenta Gangsters på dessa Nyttiga Idioter...

Men eftersom medvetandet hos Nyttiga Idioter hade fångats av Intelligenta Gangster-skapade institutioner i vardagen, så trodde Nyttiga Idioter att de Belästa Busarna var där för att skydda dem från varandra och dessutom kämpade för allas lika rättigheter, vilket allmänt kallades frihet. På grund av lagen om attraktion – mänsklig oförmåga, så ju mer Intelligenta Gangsters trappade upp polisstaten runt de Nyttiga Idioterna, desto mer agerade de Nyttiga Idioterna ut på ett sätt som motiverade det ökade behovet av de Belästa Busarna...

Med kollapsen av penningregimen på grund av ett gigantiskt pyramidspel som skapats av Intelligenta Gangsters, så kunde de Nyttiga Idioterna inte längre köpa de nödvändigheter som de behövde för att överleva. I det efterföljande kaoset, agerade Belästa Busar, i enlighet kommandona från Intelligenta Gangsters och gick från dörr till dörr till husen där det bodde Nyttiga Idioter, som sedan antingen dödades eller ledde bort i kedjor. Under denna konflikt, blev Nyttiga Idioter tvingade att möta insikten av den verklighet som innebar att de Belästa Busar som begått dessa avskyvärda handlingar mot dem, egentligen aldrig hade gjort sådär väldigt mycket av något alls för deras räkning, utan allt var helt enkelt efter diktat av Intelligenta Gangsters...

Dessutom, Belästa Busar trodde inte själva längre på dessa lögner heller. Därför måste Intelligenta Gangsters komma på nya sätt att motivera de Belästa Busarna att genomdriva sin vilja. Eftersom Intelligenta Gangsters propagandastycke som kallades patriotism, inte längre gav önskat resultat av uppenbara skäl, så tillät Intelligenta Gangsters Belästa Busar att behålla en del av bytet som tagits från de Nyttiga Idioterna. Efter en blodsutgjutelse oöverträffad någon gång sedan riket hade upprättats, fanns det få Nyttiga Idioter kvar i livet. De som överlevde tvingades arbeta i arbetsläger för att producera för Intelligenta Gangsters räkning. Än en gång verkade de Belästa Busarna som verkställande organen i dessa läger. Men med masken av bedrägeriet avslöjad helt, så kunde Intelligenta Gangsters inte längre dupera varken Belästa Busar, eller Nyttiga Idioter som tidigare i detta som alltid hade varit till deras fördel...

Snart nog kom de Belästa Busarna att inse att de kunde ta produkterna direkt från de Nyttiga Idioterna, slavarbete utan behov av ny Intelligenta Gangster – skapad valuta. Men Intelligenta Gangsters, var som vanligt, ett steg före sina underlydande. Dessa Intelligenta Gangsters kontrollerade maskinerna. De programmerade maskiner som rensade bort behovet av både de återstående Belästa Busarna och de Nyttiga Idioterna, på order av sina Intelligenta Gangster- mästare...

Maskinerna tog också över alla jobb som arbetare i lägren. Men efter ett tag, blev Intelligenta Gangsters avundsjuka på varandra och ville inte längre dela upp sina materiella excesser sinsemellan. De separerade sedan i grupper…

I slutändan, allt som var kvar var de överlevande Maskinerna stående runt i ring och tittar på varandra. Sensmoralen i historien: Vi måste alla lära oss att dela med oss eller snart finna oss i att det ingenting finns kvar att dela. Människor måste förstå att enskilt ägande som drivkraft bara kan leda till ett ställe...

Islam är den näst största religionen i Israel efter judendom. utgör 75,4 procent av befolkningen, muslimer 16,9 procent, kristna 2,1 procent, druser 1,7 procent... muslimer, kristna och druser gillar inte Judar... i området Levanten åtminstone... fast det är ju tvärt om också...

Vad stöder du när du stöder den palestinska saken? Avsnittet gästas av journalisten, filmaren och författaren Bengt G Nilsson...

I januari 2018 skrev han en artikel på smedjan med rubriken: ”Därför har jag bytt åsikt i Israel-Palestinafrågan”. Det blev 2018 års mest lästa artikel...

Artikeln ledde till att Bengt G Nilsson nu skrivit boken ”Israel och hennes fiender”. Den är mycket nykter läsning och rekommenderas starkt...

Carl Norberg 2020-10-14 - Det handlar alltid om att ... - YouTube

Bengt G Nilsson - Arafat nöp mig i sidfläsket! - YouTubeJimmie Åkesson - Ni har förstört det här landet ... - YouTube

Ledaren: Familjehem kan tjäna 24.000:- per flyktingbarn ...

 

Rakt På # 17: Brott mot mänskliga rättigheter blir ... - YouTube

What? Sweden Now Famous for Freedom ... - YouTube

tis 13 okt 2020

Lars Bern talar på Alternativa bok- och mediemässan om de krafter som ligger bakom den metabola pandemin och som vill skapa en gränslös värld, det vill säga de stora globala företagen och deras hyperförmögna ägare...

Det låter vackert med en gränslös värld, men utan gränser kan vi inte behålla demokratin. Makten går över till ekonomiska intressen i det globalistiska samhället. Och vi har sett över hela 90-talet hur de mest förmögna får mer makt, och medborgarna får allt mindre. Vi ser idag hur globalisterna dominerar media i västvärlden vilket beror på att de tagit kontroll och etablerat sin agenda. När vi pratar om diktatur i andra länder är vi blinda för vad som sker i vårt eget samhälle och ser inte likheterna, på grund av att det uttrycks på ett annat sätt. Vi har ett betydande åsiktsförtyck i vårt samhälle. Och för att komma åt detta måste vi utmana de stora ekonomiska intressena...

Lars Bern kommer in på ett annat ämne där han ser en nödvändighet av att satsa på en alternativ politisk inriktning. Det handlar om de metabola sjukdomarna med fetma, diabetes, cancer m.fl En förklaring till varför vi får dessa metabola sjukdomar ger han i sin bok ” Den metabola pandemin”. Där förklaras sambanden och hur vi ska leva för att undvika dessa sjukdomar. Du kan hitta Lars Berns bok i webbutiken på Swebbtv.se...

Lars Bern talar på Alternativa bok- och ... - YouTube

De hotar yttrandefriheten! - YouTube

Löfvenomics ett spel för gallerierna?

 Ring Swebbtv Live. Tema: Finns risk för väpnat ... - YouTube

Paludan vill in i Sveriges riksdag - YouTube

 Americans and British, this is Your Responsibility - YouTube

 


mån 12 okt 2020

Sparren kom att tänka på den relativt  nyfunna gitarristen Alip_Ba_Ta efter att ha lyssnat på Ashkan Fardost i "hur kan vi"... en indones och muslim, "ensam" i en spartansk miljö, visar upp en genialisk förmåga i ny tidsanda... långt ifrån flashig, vräkig industriell kulturproduktion... lokal tillverkning i en energifattig värld...

Till er som inte kan skilja på muslimer och invasiva erövrande islamister...

Alip_Ba_Ta


Kupu - Kupu / Melly G (Instrumen Solo Guitar Cover) - YouTube

Alief Gustakhiyat (born in Ponorogo , East Java , Indonesia in 1988; age 32 years) is an Indonesian guitarist . His name is widely known on social media as Alip_Ba_Ta Fingerstyle. Because the upload is quite phenomenal in the form of a fingerstyle guitar video game on its YouTube channel, Alief has earned praise from millions of viewers and subscribers , both from ordinary people and domestic and foreign celebrities, namely Addie MS, Dewa Budjana, Fun Two, Alexandr Misko, Uncle Igor, Synyster Gate, Brian May, David Bayu Danangjaya and others. In his uploads, Alief mostly plays songs that are already well known. Alief has also created several instrumental music including Munajatku, Bumiku No Longer Friendly, Ironic, and Kliché... 


126 Ashkan Fardost - ”Att vara Woke är inte ett ... - YouTubeLedaren: 21 milj. till 'förebilder' i Tensta ... - YouTubeMikael Willgert talar på Alternativa bok- och ... - YouTubeVar med och bygg alternativmedias TV-hus! - YouTubeIngrid & Maria: Panik på Pravda, Åkessons ... - YouTube

 En Fristad åt Högerungdomar - Konservativa ... - YouTube 

sön 11 okt 2020

 

Det tar ju sin tid för ett imperium att falla men faller gör det... västimperiet alltså... det rullar dit det lutar och lutar gör det...

Nån större skillnad mellan imperiers fall är det inte helt visst... tillväxt, välstånd och förfall...

Högmodiga humanitära stormakter faller först... humanitär är ett annat ord för röstköp... Rom delade också ut helikopter-pengar... bröd och skådespel är ett uttryck från romartiden då romerska imperiet erbjöd romarna gladiatorspel och annan underhållning i kombination med något att äta för att romarna skulle hålla sig lugna och nöjda och inte protestera... Europa upprepar Roms misstag... antikens Rom lät på 300-talet opålitliga folkstammar bosätta sig på sitt territorium med välkända konsekvenser...Sjöfartsexpert: Detta talar för att ubåt sänkte Estonia - YouTube

 Genius Guardian Reporting from Calais Migrant ... - YouTubeVärldens historia del 14 och 15 - Romarrikets fall ... - YouTubePartiledardebatt del 1 11 okt 2020 - YouTubeJimmie Åkesson - Begår ni brott i vårt land, då åker ... - YouTube

Jimmie Åkesson svarar Nyamko Sabuni

Jimmie Åkesson - Jonas Sjöstedt kommer med tomma hot ...

 

lör 10 okt 2020

 

Aron F... en absolut jude, helt säkert men också nazist enligt haveristen i Beredskapsmuséet... orginellt...

Vem representerar då Beredskaps-muséet? Det gör ägaren till museet som också råkar ha en advokatbyrå. Marie Andrée heter hon och hon har en lång historia av rättshaverism, för att gång på gång hamna i konflikter med folk och driva rättsprocesser är definitionen av det...

En haverist i tigerkostym

Poddaren och författaren Aron Flam frias från upphovsrättsbrott i det uppmärksammade målet kring teckningen ”En svensk tiger”. Tidigare i år beslagtog polis och åklagare över 2.000 ex av boken i en dramatik som var kraftigt överdriven. Beslaget hävdes av domstol och nu frias Aron Flam också från anklagelsen att han överträtt lagen om upphovsrätt. Han slipper därmed också det skadestånd på 1,5 miljoner som anmälande stiftelse begärde, och som förmodligen varit den drivande faktorn i denna rättsskandal...

Aron Flam frias för ”En svensk tiger”

Det är otillåtet att använda andras teckningar rakt av, men yttrandefriheten ger rätt att driva med samhällsfenomen. Och den tecknade tigern är en symbol för svensk beredskap under andra världskriget. En tidsperiod som Aron Fram berör i sin bok...

Parodisk användning av tigern...

Patent- och marknadsdomstolen konstaterar att Flams tiger utgör ett parodiskt inslag i hans kommunikation och att hans användning av tigern därmed undantas från upphovsrättsreglerna. ”Den parodiska udden är enligt domstolens bedömning inte riktad mot originalverket i första hand, utan snarare mot den symbolik som ’En svensk tiger’ har fått över tid”...

Undantaget innebär förenklat att det kan vara tillåtet att använda andras skyddade verk, till exempel om det sker för att driva med ett inslag i historien, som den undfallenhet som präglade Sverige under andra världskriget. I den satiriska version som Aron Flam använt fick tigern en armbindel med ett hakkors och sträcker ut ena tassen i en Hitlerhälsning...

Åklagaren David Ludvigsson åtalade Flam i juli i år för att ”med uppsåt eller av grov oaktsamhet gjort intrång i upphovsrätten”, och yrkade på villkorlig dom och dagsböter...

Seger för yttrandefriheten...

Marie Andrée, ombud och medgrundare av Beredskaps-museet, yrkade på ett skadestånd på 1,5 miljoner kronor, fördelat mellan museet och dottern till tecknaren av originaltigern, Bertil Almqvist. Hon yrkade även på att Aron Flam förbjuds att använda verket i samtliga sina kanaler. Men nu frias alltså Flam av domstolen och inget skadestånd ska betalas...

Det här målet handlar om användning av en symbol för satir och samhällskritik – och satir och samhällskritik är yttrandefrihetens innersta kärna. Staten ska inte åtala sådant som ligger inom yttrandefrihetens innersta kärna, har Aron Flams advokat Monique Wadsted tidigare sagt till TT...

Metapedia... Alternativ media är ett begrepp för att beskriva de moderna nyhetstjänster som har blivit alltmer populära under 2000-talet. Bakgrunden är att de äldre kanalerna och informationstjänsterna alltmer uppfattas som otillförlitliga och dess innehåll och urval i alltför stor utsträckning påverkas av en beröringsångest kring frågor som invandring och mångkultur. Begreppet har ingen exakt och tydlig definition men anses avse en fri och obunden nyhetsförmedling, i regel utan politisk korrekthet...

Exempel på frifräsande Alternativa medier...

Main Stream Media och Alternativ Media... härligt med

konkurrens... en naturlig och självklar utveckling...TJÄRNA ÄNGAR och Hyper-Realiteten - YouTube

Alternativa bok- och mediemässan 2020 

Alternativa bok- och mediemässan år 2020.

 Gränslöshet 2.0 - YouTubeEstonia är en brottsplats och måste bärgas - YouTubeBoris Johnson on board with the Great Reset / Why ... - YouTube

 I didn't know Blacks are Excluded from the Outdoors? - YouTube

 

fre 9 okt 2020

 

Har Krabbe ett Q på arkitektbröstet... Wiki... QAnon, är en högerextrem Trump-trogen konspirationsteori. Den går ut på att Donald Trump under sitt presidentskap motarbetas av och bekämpar den "djupa staten". Anhängare bär tröjor, plakat och märken med bokstaven Q... "drain the swamp" har ju Trump sysselsatt sig med sen han tillträdde, så till den milda grad att inbördeskrig står för dörren... fast postmoderna nihilister kan ju lägga vilken betydelse som helst i begreppet konspirationsteori...

Presidentvalet i USA närmar sig alltmer. Medan vi i Sverige försöker bearbeta våra egna surdegar Palme-mordet och Estoniaförlis-ningen i en evig kamp mot ett tigande etablissemang, står på andra sidan Atlanten det avgörande slaget om demokratins vara eller icke vara...

Ett val för USA – eller oss alla?

Invektiven och lögnerna haglar i båda riktningarna, samtidigt som poströstningen är i full gång. Både här och där har vi en situation där 51% av befolkningen kommer att styra resterande 49%. Där har vi demokratins ömma tå. The Winner takes all. Man skulle kunna tycka att en bättre demokrati skulle innebära att parterna försöker hitta långsiktiga samarbetslösningar i det breda mittfältet och att vinnaren sätter sin egen profil i det lite mer marginella ytterområdet. Att man inte genomför större ändringar utan åtminstone två tredjedels majoritet...

Detta resonemang finns tyvärr bara inom försvarspolitiken, av naturliga skäl, ett militärt försvar kan inte minska och öka som en jo-jo i takt med valresultaten. Personal- och materialan-skaffning måste vara långsiktiga och visa en oföränderlig målsättning utåt. Av någon märklig anledning inser man inte att invandringspolitiken, polismakten och rättsväsendet måsta ha samma märke, en stabil långsiktig inriktning med en större konsensus än 51%. I själva verket är det så att behovet av en majoritet minskar radikalt när de överstatliga styrorganen, EU, FN och i viss mån USA, istället erbjuder den back-up som saknas nationellt...

När Löfvén inte får stöd för sin invandringspolitik här hemma reser han ner till Bryssel istället och kommer hem glad i hågen – där är vi överens om allt! Om Trump mot förmodan skulle bli snuvad på segern genom förväntat valfusk försvinner den broms på utvecklingen som hittills fått vår demokrati att åtminstone finnas på pappret. Att kommunismen – i sin moderna form globalismen – har stöd internationellt kan vi knappast förvåna oss över med tanke på snedfördelningen av välfärden globalt. Men är vi beredda att offra det samhälle i relativ balans som vi själva byggt upp under seklernas gång för att bli en kugge i den internationella kommunismen? Att förlora vår – i internationella sammanhang betydelselösa – välfärd som en ren symbolhandling för att visa solidaritet mot övriga världen...Kan vi inte istället lyssna på de länder i Östeuropa som levt under kommunism i femtio år och försöka förstå deras dyrköpta erfarenheter? Jag tror att det är svårt för många att förstå att den politik som alltmer sprider sig över vad som vi betraktar som en gediget kapitalistisk västvärld faktiskt är en kommunism, som inte nämnvärt skiljer sig från den politik som vi alltid avskytt som den sovjetiska, totalitära regimen...

I kommunismen har staten monopol över företagsamheten, landets råvaror och folkets vilja. I globalismen har de utvalda globala storföretagen monopol över den gränslösa företagsamheten, jordklotets råvaror och det utvalda folkets vilja. Enda skillnaden är att de globala storföretagen styr även staten, istället för tvärtom. Vem styr då de globala storföretagen? Är det fortfarande någon som inte vet...

Om deras marionett Joe Biden vinner valet i USA lär ni i så fall få veta det snabbare än vad ni anar. Om tio år skall deras projekt vara genomfört globalt. FN blir den enda och överstatliga makten, styrd av ett noggrant urval av lydiga tjänstemän, den nya adeln, med feta magar och tunga plånböcker. Tro inte att ni kan bli en av dem, för de väljer bara varandra och har era åsikter registrerade i sina datorer. Alla allmänna val blir nu avskaffade och eliten vet bäst, både om och hur ni skall leva. I den årliga pandemiutgåvan sorteras de som är svaga och kostnadskrävande bort, så samhället blir lönsamt. Framtiden säkras genom att fostren besiktigas och får sina gener korrigerade och tankejusterande elektronik inopererad. Ni kan ansöka om att få föda barn om ni fullgjort era skyldigheter gentemot samhället och styrkt att ni är till nytta. Äktenskaplig rasblandning blir obligatorisk förstås, rasbegreppet är ju historia numera. Äktenskap med staten är förstås ett alternativ, då kan ni hämta ut ett barn ur den statliga fosterbarnsbanken om ni kan visa att ni är könlös...

Nåja, jag skall inte skylla allt detta på Biden, den stackaren. Alla blir vi ju gamla och lite senildementa, även om flertalet inser sina begränsningar och väljer en lugnare ålderdom än att vara president. Problemet är kanske att det vi kallat Deep State med Biden vid rodret blir Real State, inte bara over there utan överallt...

Finns det då ingenting positivt i kikarsiktet? Jo, naturligtvis de färska nyheterna om att Trump räddats undan Covid 19 genom den nya mirakelmedicinen från Regeneron, REGN-COV2, som med hjälp av syntetiska antikroppar ger ett snabbt tillfrisknande. En euforisk Trump lovar på stående fot samma medicin till alla amerikaner kostnadsfritt, något som skulle kunna slå undan benen på hela den politiska vaccinations-agendan, inkörsporten till var mans hälsotillstånd genom hotet om obligatorisk vaccination och påföljande vackra framtid som jag skisserat ovan. Bill Gates torde vara nära hjärtstillestånd efter beskedet som skulle kunna få hans vaccinationsindustri att sjunka ner till börsernas dyngbotten, investerade miljarder puts väck! Efter den senaste månadens debatt om vacciner lär inte många nappa på erbjudandet om frivillig vaccination...

Trumps läkarteam lär få gå med livvaktsskydd under överskådlig tid. Detsamma gäller säkert för ledningen av Regeneron, i alla fall om de vägrar sälja verksamheten till Gates Foundation för nedläggning och total utplåning…Spännande dagar återstår därmed fram till valet i USA. Glöm dock inte att vi är inte bara åskådare till en teaterpjäs, det handlar i högsta grad även om vår egen framtid och vårt eget lands politik. Vi har två år kvar till vårt eget val. Blir det sista gången vi kommer att kunna påverka...

 Den humanitära stormakten (uppgång och fall) ... - YouTubeCarl Norberg 2020-10-09 - Rök och speglar som ... - YouTube

 Om dejtingmarknaden i Sverige. David Lorentzon i ... - YouTubeStudio Axess 2020 - Martin Kragh - YouTubePresentation of the book False Alarm - YouTube

 

Ingrid & Maria: Jimmie förklarar krig ... - YouTube

 

tors 8 okt 2020

Av tradition har Flen haft ett tjänste-mannavälde sen lång tid tillbaka... i  själva verket alltsedan storkommunen Flen bildades...

Tjänstemannavälde uppstår i företag och organisationer med svaga ägare, eller i svaga demokratier. Tjänste-mannavälde riskerar att leda till ekonomisk maktkoncentration, maktfullkomlighet, oansvariga beslut och tjänstefel utan påföljd, byråkrati och korruption...

Tjänstemannavälde innebär att de ledande tjänstemännen kan använda (eller missbruka) ett företags resurser för egna syften utan att bromsas av ägare eller ägarrepresentanter i bolags-styrelsen. Det kan gälla hela skalan från dåligt omdöme till rent kriminella handlingar (trolöshet mot huvudman).

Skadorna som tjänstemannavälde vållar kan ödelägga stora företag. Tjänstemannavälde drabbar inte bara företag, utan även till exempel stiftelser, ekonomiska föreningar, offentlig förvaltning och partier. Just dessa organisationsformer kan sägas vara extra känsliga för tjänstemannavälde på grund av det stora antalet "ägare" som var och en upplever sig ha minimalt inflytande eller ännu oftare är oengagerade i sin ägarroll.

Vi får väl kolla igen om dom stackars nazifierade alternativmänniskorna har nåt ont att säja om dom stackars rasifierade nysvenskarna...

Dom stackars nazifierade alternativmänniskorna tycker att människor som inte har rätt att vistas i Sverige skall utvisas omgående... det tycker dom stackars rasifierade nysvenskarna och dessas kramare, är orättvist... därav nazifieringen...

Riktiga socialistiska nazister som till exempel i NMR har ju inte så många svarta kompisar... absolut... och den som läst deras partiprogram vet ju att NMR är socialister... dom 

stackars nazifierade alternativmänniskorna beskylls ju för att vara högerpopulister och såna brukar ju inte vara socialister...

hörrni!! alla korporativistiska gråsuggor och dreglande paddor... och rent av korrumperade apsvansade PK-förgiftade analfabeter... alternativmänniskorna vill nog mera... än att repatriera stackars rasifierade hederliga nysvenskar... förpassa alla djupa statens

nyttiga idiotiska åsneskallar, vrakplundrare och vidriga varulvar till Gehenna... likt Gustav

Frödings fattige munk från Skara...

Ledaren: skoluniform ett sätt att assimilera

 


Rebecca Weidmo Uvell Vs CENSUREN - YouTubeEstoniaoffrens juridiska ombud ... - YouTube

Åklagare ville beslagta filmmaterial från Estonia

Desperate Swedish News Trying to be Positive about Joe ...

 

Mattias Karlsson - svaga och utsatta blir lidande när ...

 

ons 7 okt 2020

Kalle, Kalle, Kalle på spången...

exempel från Flen... oäkta ledare med påspända auktoritära pseudo-befogenheter... dessa mer eller mindre emotionellt havererade människor leder ingenting alls, allra minst sig själva... korporativistiskt anpassade nyttiga idioter till den skyddade verkstadens tjänstemannavälde...

Vi måste börja leda oss själva som människor och individer synkront tillsammans. Som det nu ser ut, vi lever i en uppföljning av gränslandet av total demoralisering -en moralfilosofiskt stagnerande typ av värld fylld med Dessa mer eller mindre emotionellt havererade människor leder ingenting alls, allra minst sig själva...

Makt är kraft att bryta motstånd och deras egenmakt är alltså helt obefintlig i och med att deras ifrågasättande av sig själva saknas närmast totalt relativt omgivningen, vilket alltså ovillkorligen projiceras fram i och med deras uppvisade beteende. Allt blir bara alltmer pinsamt uppenbart. Dessa människor skulle uppenbarligen hellre låta sig ledas av svaga exempel för att kunna behålla sitt grepp om denna oäkta förtryckarmakt, än att själva utgöra robusta exempel på beteende och ge andra verklig ledning och därmed själva upptäcka det meningslösa med prestige - man kan inte veta vad någon annan upplever för känslor - och vad egentligen autentisk ledning är för någonting...

En ledare som inte främst ifrågasätter sin egen moralfilosofiska hållning kan inte vara en ledare, helt uppenbarligen inte och det är bara jätteenkelt och det är också en ren logisk funktionsmässig mekanik, som det mesta annat är, faktiskt. Men eftersom dessa oäkta ledare har fått sin makt genom att ingjuta fruktan främst genom förtryckande myndighet, så inser de inte att det finns mycket mer kraft i autentiskt ledarskap än det någonsin kan finnas i ett auktoritärt skapande av rädsla. De har inte vandrat den vägen dit till var som de nu befinner sig. Deras institutionaliserade chefskap bygger alltså rent funktionsmässigt på en evigt ökad grad av stress och rädslor, som skall implementeras i de underlydande genom olika kosmetiskt färgade åtgärder...

Falska ledare skapar tyranni genom ovillkorlig maktbevekelse. Sanna ledare skapar frihet genom sårbarhet och försoning av motverkande krafter genom att skapa förståelse - genom upplysning. Strömningar till försoning direkt och indirekt som ges vidare till andra. Vi behöver inte mer så kallade institutionella chefer som skapar fler anhängare till de olika indelningarna; vi behöver mer autentiska ledare som skapar fler blivande -ledare. Precis som samarbetet är primärt och konkurrens sekundärt, för att människans villkor skall utvecklas; så är det också att ge andra människor det primära och att göra konkurrens med andra till det sekundära, för att ett ledarskap skall vara giltigt. Ledning kan inte verka diskriminerande. Man kan per funktionsmässig definition inte bedriva ledarskap i konkurrens, eftersom ledning inte är diskriminerande utan är upplysande...

Makt är den misslyckade autentiska ledningens förlängning, distinktionen är den medvetna medvetenheten om att människan är ofullkomlig och att vi föds mindre medvetna. Detta är oerhört viktigt att förstå. Det slår i själva hjärtat av den mänskliga gåtan. Det autentiska – naturliga ledarskapet. Det slår an på den djupaste klangbotten, vår benägenhet eller brist på sådan, för att uppnå en hälsosam mänsklig evolution som rör sig i harmoni med naturen i verkligheten – som gäller alla och som bara existerar nu – det tillfälle då vi kan uppleva känslor. Det slår an på den primära trumman av det humana ledmotivet och det resonerar - ger resonans. Om vi inte kan lösa vårt eget personliga sätt att följa och i sin tur, hur vi då själva leder, så kommer mänskligheten inte vara utrustad för att anpassa sig till och övervinna prövningarna i en ständigt föränderlig värld och en aldrig permanent, men allt mer oförsonlig verklighet...Carl Norberg 2020-10-07 - Upplysning är en ... - YouTube

Ledaren: Polisen signalerar vänsterradikalisering - YouTube

Helikopterpengar – lösning på lågkonjunkturen ... - YouTube

 

Klimatpolitiken skadar miljön - Swebbtv Embedded ... - YouTube

 

Estonia sinking simulation ESTONIA - YouTube

En rasifierad person är en person som utifrån sitt utseende tillskrivs en viss rastillhörighet, samt de egenskaper och fördomar som förknippas med rastillhörigheten.

En nazifierad person är en person som utifrån sitt utseende tillskrivs en viss rastillhörighet, samt de egenskaper och fördomar som förknippas med rastillhörigheten.

Två nazifierade personer diskuterar Estonia...

Någon kommenterar Estonias ombyggnad av nospartiet...

Känns som att detta endast var en diskussion om populära konspirationsteorier som man kan hitta på skumma webbplatser på internet där det bland annat talas om World Trade Center. Det faktum vi har nu är att Estonia inte var sjöduglig för rutten mellan Stockholm - Tallinn då hon ägdes innan av bland annat Viking Line för rutten Nådendal - Mariehamn - Stockholm vilket betydde att färjan alltid var nära land och vissa säkerhetskrav nonchalerades. För Stockholm - Tallinn rutten så var det öppet hav hela vägen och hade det varit idag så skulle hon aldrig blivit godkänd för den rutten. Problemet med Estonia var att under hennes konstruktion så gjordes beslut om att göra färjan längre vilket innebar att även fören gjordes större inklusive bogvisiret. Detta blev Estonias akilleshäl då bogvisiret var ovanligt stort i jämförelse med andra färjor. Bilrampen blev också förlängd och det märktes ganska snart att bilrampen inte kommer att passa. Lösningen var att rampen skulle byggas in i bogvisiret i en tillbyggnad på bogvisirets däck. Vad resultatet blev är att bogvisiret tvingades upp av de sex meter höga vågorna den natten vilket blev en enorm påfrestning på låsen som kunde klara av fyra meter höga vågor då i normal sjö så trycker vågorna på nedre delen av bogen. När låsen gav upp och bogvisiret lossnade så drog den även med sig bilrampen som agerade som en vattentät inre dörr. Estonia tog nu in 20 ton vatten per sekund och sjönk på 55 minuter. Vad som även bidrog till att färjan sjönk så fort är att besättningen inte hade surrat lastbilar på bildäck som nu rörde sig fritt på bildäck med vattnet. När Estonia sjönk så är det mycket möjligt att bilrampen hamnade i stängd position på grund av trycket när hon färdades mot havsbotten. Hålet kan ha orsakats från vad som helst men det är inget vi har officiella utredningar om än. Experterna i Finland antar att hålet är skada när Estonia träffade havsbotten och skrovet bändes i alla riktningar vilket kan ha rivit upp hål överallt.

tis 6 okt 2020

Svallertanten Ingrid C. avslöjar fåglarnas absoluta sanning... den djupa staten ville dölja hydrofonerna på sjöbotten... och den ville inte avslöja att Sverige sitter i knäet på Nato för att kunna försvara sig... Död och pina

åt alla Dyngspridande Dårhushjon... såna som Kalle B. alltså...

Carl Bildts snabba och tvärsäkra påstående om att det var bogvisiret som orsakade Estonias förlisning har ända sedan 1994 eldat på konspirationsteorierna. Men skandalen är inte att han ljög – utan hur han kunde veta det. Den hittills aldrig avslöjade sanningen är att Sverige sedan den ryska ubåten U137 gick på grund i Karlskrona skärgård 1981, hade placerat ut en kedja av hydrofoner som övervakade all under- och övervattenstrafik i Östersjön. Tack vare detta superhemliga system visste man exakt vad som hade hänt.

Avslöjande: Den hemliga sanningen om Estonias förlisning

Den nyligen släppta dokumentärserien Estonia – Fyndet som ändrar allt har än en gång satt fokus på katastrofen som tog 852 människors liv. Av de 552 svenskar som befann sig ombord på fartyget dog 501, vilket gjorde olyckan till den största katastrof som drabbat Sverige i modern tid. Det första nödanropet från färjan gick ut klockan 01.23 den 28 september 1994 – tjugo minuter senare sjönk Estonia.

Sveriges avgående statsminister Carl Bildt hade varit på Rosenbad på kvällen 27 september för en avskedsmiddag anordnad av den tillträdande statsministern Ingvar Carlsson. Enligt minnesanteckningar från 1998 var det när han var på väg ut därifrån som han fick beskedet att en Finlandsfärja [sic!] hade förlist. När han via TT och polisens sambandscentral fick uppgiften bekräftad, samlade han statsrådsberedningen och gick igenom situationen med Sjöräddningen. Först vid 6-tiden på morgonen informerade han Ingvar Carlsson. Ett par timmar senare hölls en presskonferens där Carl Bildt sa: – Ingen vet vad som har inträffat i natt. Det finns ingen som i dag kan veta någonting om vad som har inträffat.


Därefter åkte Bildt till Åbo för att träffa sina finska och estniska statsministerkolleger. De besökte överlevande på ett sjukhus, däribland tre estniska besättningsmän. Enligt Estlands premiärminister Mart Laar hade dessa sagt att ”lasten var surrad och att de sett en våg som underifrån lyfte portdörren”.

Svenska statens haveri

I Stefan Torssells bok M/S Estonia – Svenska statens haveri kan man läsa:

Stefan Torssells bok om Estonia. Foto: Facebook.

”Det är verkligen ett märkligt vittnesmål den estniske statsministern kom med. De tre i maskinavdelningen kunde omöjligen se portdörren eller bogvisiret eller bogporten som den också kallades. På TV-monitorn hade de tre sett den stängda ombordkörningsrampen som den såg ut inifrån bildäcket. Från den estniske statsministerns redogörelse formulerar då Carl Bildt att bogkonstruktionen var en felkonstruktion.”

Men enligt mina synnerligen välunderrättade källor i Försvarsmakten och underrättelseverksamheten, fick inte Carl Bildt idén om bogvisiret från sjömännen i Åbo. I själva verket hade han redan under natten underrättats om det superhemliga hydrofonsystem, en så kallad SOSUS-kedja, som Sverige hade placerat ut i stora delar av Östersjön.

Efter att den ryska ubåten U137 gått på grund i Gåsefjärden i Karlskrona skärgård 1981, ville man ha kontroll på alla fartyg som rörde sig mot eller i svenska vatten. SOSUS, som utläses Sound Surveillance System, är ett undervattensbaserat avlyssningssystem som började utvecklas 1949 av USA och togs i drift på 1960-talet i vattnen kring Grönland, Island och Storbritannien – för att ha koll på just de ryska ubåtar som under Kalla kriget lämnade sin flottbas i Murmansk.

Därför visste Marinen vad som hänt

Hydrofonerna gjorde det möjligt för den svenska Marinen att väldigt exakt kunna följa alla fartyg som rörde sig i Östersjön, både på och under ytan. Bildt hade informerats om att Marinen spelat in hela förloppet när Estonia förliste och genom att lyssna och analysera ljuden hade de konstaterat att det med stor sannolikhet var bogvisiret som hade lossnat.

Carl Bildt var Sveriges statsminister 1991-1994. Foto: Wikipedia.

Vetskapen om Sveriges hemliga SOSUS-system var det som fick Carl Bildt att på en presskonferens klockan 17 på polishuset i Åbo slå fast att bogvisiret ramlat av och därmed orsakat att Estonia sjönk – trots att han samma morgon slagit fast att ingen kunde veta vad som inträffat. Antagligen tänkte han att sjömännens vittnesmål kunde användas för att slå fast att det var bogvisiret – utan att avslöja Sveriges hydrofonsystem.

För Carl Bildt visste förstås att hydrofonsystemet var topphemligt och att han absolut inte fick nämna det. Men Bildt har som bekant en förkärlek för att ”glänsa” med att han vet mer än alla andra, och uppenbarligen blev frestelsen honom för stor.

Enligt mina källor var och är det helt sant att det var bogvisiret som sänkte Estonia, men eftersom Bildt inte kunde avslöja hur han visste detta sattes konspirationsteorierna i svang. Många misstänkte att bogvisirsförklaringen var ett sätt att dölja den verkliga orsaken till haveriet: en sprängning, en ubåt som kört in i Estonia, en rysk torped, en last med explosivt militärt materiel som självantände, Spetznaz-soldater eller svenska attackdykare som apterat minor med tidsutlösning på Estonia, någon i besättningen som sprängde bottenpluggen och så vidare.

Bildt gjorde bort sig

Det nyupptäckta hålet i Estonias skrov. Foto: Dplay.

Bildt gjorde bort sig och detta är en av de hemligheter Sverige till varje pris vill dölja. Om Sverige kunde vara så tvärsäkra så måste man förklara hur man kunde vara det – och där blev det tvärstopp från Marinen. Denna hemlighet fick under inga omständigheter komma ut, och här börjar många av konspirationsteorierna. Chefen för Marinen och ett stort antal sjöofficerare var mycket upprörda över Bildts glappande. Om sanningen hade kommit ut hade det blivit kostsamt för Sverige – såväl pengamässigt som i relationer till främmande makt och inte minst: Man skulle förlora ett vitalt varningssystem mot ett förmodat angrepp från öster, via havet.

Men hur är det då med hålet som visas i den nya dokumentärfilmen? Enligt mina källor verkar det hål som man nu upptäckte ha uppkommit i efterhand när skeppet slog i botten. Dessutom behöver inte ett hål i skrovet betyda att ett fartyg sjunker, eftersom de flesta fartyg har dubbla skrov eller vattentäta skott. På Östersjöns botten finns både enorma bergskedjor och avgrundsdjupa klyftor som nu går att utforska på ett enkelt sätt.

Estonia var knappt sjövärdig

Men varför lossnade bogvisiret? Sanningen är att Estonia var i uselt skick, hon var knappt sjövärdig. Detta vet vi eftersom två svenska experter var ombord på Estonia samma dag som hon sjönk. Det var fartygsinspektören Gunnar Zahlée som på uppdrag av Sida skulle utbilda fartygsinspektörer för den estniska staten och chefen för Sjöfartsinspektionen i Malmö, Åke Sjöblom, som av en slump följde med Zahlée. Efter en genomgång med den estniska gruppen av vad hamnstatsprotokoll är, frågade Sjöblom om det fanns något lämpligt fartyg i hamnen som de kunde inspektera som en praktisk övning. Esterna föreslog Estonia som skulle komma i hamn till kvällen och var, som de sa, ”ett av landets finaste fartyg”.

I Stefan Torssells bok kan vi läsa en skrämmande redogörelse för statusen ombord på Estonia. Det fanns ingen stabilitetsbok över vad som händer när last placeras på olika ställen, ingen säkerhetsplan över var brandsläckare, rökdykarutrustning, livvästar och livflottar fanns, ingen skadekontrollsplan över de vattentäta skotten, ingen lastförsäkringsmanual och ingen mönstringslista. I princip var det fel på allt i fartygets utrustning. På sidan 85 i boken kan man läsa vad Gunnar Zahlée noterade:

Estonias tappade bogvisir finns nu Muskö örlogsbas. Foto: Wikimedia Commons.

”Gummipackningen i bogvisiret var trasig. Där gummipackningen var defekt hade mekaniska nötningar skavt sönder metallen i däcket så att sjövatten kunde tränga in förbi visiret. Han beskrev slitaget som om någon hade slagit med en yxa så att en halvmeter lång skada uppstått på gummipackningen. Vid låsningarna i bogvisiret syntes märken efter släggor. Antagligen hade låskolvarna varit svåra att få på plats.

På babordssidan av ombordkörningsrampen hade dessutom en förslitning uppstått. Det vatten som kunde tränga förbi bogvisiret, som en följd av den skadade gummipackningen, kunde därmed pressas vidare vid sidan av ombordkörningsrampen och komma in på huvuddäcket. Gunnar Zahlée hade upptäckt ett par rester av en gammal madrass som låg utefter sidan till ombordkörningsrampen som tydligen användes som tätning. En tross låg stuvad intill fartygsskotten. Kanske även trossen användes som tätning.”

Inspektörerna var förtvivlade

I det här läget var svenskarna smått förtvivlade. Om färjan legat i svensk hamn hade de krävt att alla felen skulle åtgärdas innan Estonia fick lämna kaj. Till sist ringde Åke Sjöblom upp ledningen för Sjöfartsinspektionen, som befann sig på Island.

– Låt båten gå, svarade generaldirektören Kaj Janérus – ett uttalande han dock nekar till att ha gjort.

Ett par timmar senare lämnade Estonia hamnen i Tallinn och gick mot sitt fasansfulla öde.

Att Estonia användes för att smuggla ut militärt materiel från det forna Sovjetunionen har Försvarsmakten erkänt. Men enligt mina källor fanns det ingenting ombord som var värt att döda hundratals människor för. Det krigsmaterial som transiterades från Estland till Sverige var till största delen elektroniskt: zonrör, datorenheter, komponenter till radarsystem, störsändare, krypteringsmaskiner, kopplingsscheman, kommunikationsutrustning, infraröda sikten, delar av robotar – inget material som kunde självutlösa, inga WMD (komponenter till kärnvapen, biologiska eller kemiska vapen – det gjordes men i mycket små mängder och på ett mycket säkert sätt och inte via Sverige).

Den andra hemligheten

Men det finns en hemlighet till som Sverige till varje pris har velat skydda. Ingen har ställt frågan om Sverige verkligen var ensam aktör i denna underrättelseoperation eller vilken nytta Sverige har haft av allt material som smugglades via Estonia. Faktum är att det är praktiskt för politiker från alla partier, för militären, Djupa staten, vissa försvarsföretag, diplomater och främmande makter att ständigt hålla igång frågan om vad hände med Estonia. Detta för att undvika att fokus riktas mot det samarbete, den symbios, som fanns mellan Sverige och andra stater. Om hela operationen kommer upp i ljuset skulle det påverka Sveriges redan förminskade nominella försvarsförmåga. Man vill inte heller att Sveriges hemliga operationer (MOD) mot andra stater ska komma upp till ytan.

Catalinan som sköts ner av Sovjetunionen 1952. Foto: Wikipedia.

Smugglingen var i själva verket ett svenskt samarbete med USA och England, där Sverige precis som under Catalinaaffären gjorde allt smutsjobb och bara fick smulor tillbaka som tack för hjälpen. Om man börjar nysta i den här operationen kommer andra operationer upp till ytan och dessa skulle blottlägga att Sverige sitter i knäet på Nato för att kunna försvara sig. Genom att styra informationen om Estonia, och låta konspirationsteorierna flöda fritt, kan svenska staten förändra och manipulera opinionen samtidigt som man fortsätter göra det man vill.
Att regeringen inte ville bärga kropparna eller fartyget beror enligt mina källor på att man befarade att kropparna skulle vara mycket illa tilltygade, och att man heller inte hade DNA-teknik då. Förutom de anhöriga som skulle tvingas identifiera kroppar eller kroppsdelar tog man hänsyn till den psykiska påverkan detta arbete kunde ha på de människor som skulle arbeta med identifieringen av flera hundra människor. Dessutom skulle man ha varit tvungen att vända Estonia på rätt köl för att kunna lyfta vraket. Det innebar en stor risk för att kroppar skulle ”läcka” ut från Estonia, något som ska ha skett när man försökte täcka över Estonia med sten och grus. Man vägde också in det trauma som hade uppstått för de anhöriga vars döda inte skulle hittas.

Taffligt försök att säkra gravfriden

Den planerade övertäckningen av vraket har också använts som ”bevis” för att svenska staten ville dölja spåren av en ”black-op” och den ”verkliga orsaken” till förlisningen. Enligt mina källor handlade övertäckningen faktiskt om det man sa – att det skulle råda gravfrid över Estonia. Att det aldrig gjordes berodde på att det visade sig inte vara möjligt att täcka över vraket – dels för att det rörde sig och dels för att sådana enorma mängder grus, sten och betong hade krävts för uppgiften. Det hela var ett taffligt försök att förhindra dykningar och säkra gravfriden, som i verkligheten bara spädde på den misstänksamhet som uppstått via Carl Bildts fadäs.

Ryska SOSUS-system. Teckning: Gentleseas.

Nu återstår bara den spännande frågan: Är Sveriges hemliga SOSUS-system fortfarande i bruk? Här tystnar mina källor fullständigt och det enda svar jag får är:

– Kan varken bekräfta eller dementera den enskilda uppgiften.

Men med tanke på att det tydligen inte krävs mer än ett fåtal hydrofoner för att övervaka hela Östersjön är min gissning att systemet fortfarande är i bruk. Antagligen har man bytt ut och moderniserat utrustningen.

Och om systemet inte längre hade varit i bruk så hade regeringen kunnat gå ut och ställa allt till rätta för de anhöriga som år efter år plågas av tanken på att olyckan inte orsakades av att bogvisiret föll av i stormen – eftersom Estonia var en flytande dödsfälla. Detta är uppenbarligen en statshemlighet som aldrig får röjas – fast nu är det gjort!


Skanna Estonia är lätt som en plätt... 

fast man måste förstås skanna från 

insidan på styrbordssidan... Att överföra den grymma verkligheten till en digitaliserad 3D-modell är natur-ligtvis en absolut nödvändighet... att dokumentera med skanning är en utveckling som exploderar för tillfället...

Skanna betyder... läsa med skanner, avsöka systematiskt, söka igenom, genomlysa... eller kopiera verkligheten till en dator...

Vi har i Helgesta det senaste året jobbat utifrån ett inskannat punktmoln till ritprogrammet Revit... ett nytt prefabricerat hus som ska byggas ihop med omkringliggande hus kräver naturligtvis mm-precision i inmätningen av befintliga fasader... principen visas i klippet nedan...

Det gick att dokumentera Titanic på fyra kilometers djup, åtminstone på utsidan men det gick inte att dokumentera Estonia... man kan nästan tro att att det inte fanns nåra svenska företag som kunde skanna men någon kunde ju skanna Wasa så... Estonia ligger visserligen på 80 meters djup, men enligt Jallai behöver man inte gå djupare än 50 meter för att nå Estonia. Det gör att vanliga sportdykare kan dyka ner till vraket med vanlig luftflaska...

Point Cloud to Revit | Complex Geometry ... - YouTube

Titanic wreck HD

Det en gång så anslående lyxiga och pråliga Titanic ligger på 3.800 meters djup i två delar med 600 meters mellanrum. På det djupet är trycket enormt och mörkret nästan totalt...

World War II: Drain The Ocean EngDub 1080P

 

Explaining 3D Scanning

 

mån 5 okt 2020


Brukar ni kolla mulatterna... mulatt är en beteckning på barn i ett bland-äktenskap mellan en vit man och en svart kvinna eller vice versa. Numera avses mer allmänt personer av blandat afrikanskt och europeiskt ursprung...

Så mycket afrikanskt kanske inte finns kvar i dom här afroamerikanerna men praktfulla är dom i all sin amerikanska högburenhet... men hur i helvitte bär dom sig åt för att bli så högburna...

Blandfolk eller blandras är en person av blandad härkomst från två eller flera olika etniska grupper eller "raser". Benämningen anses numer föråldrad och används ej då den kan uppfattas som rasistisk. Dock har man genom tiden ändå givit olika benämningar på olika "blandfolk" exempelvis, Mulatt...Heat vs Lakers Game 3 10.4.20 | NBA Finals | Full ... - YouTube

Spott ut Johan H... P1 går inte längre att lyssna på... vid alla nerlusade sopprötter... statsmediaaktivism all over... anamma och regera alla världens andemakter...

Frågan om Estonias förlisning är så känslig att även de som tar hänsyn till fakta skylls för att odla "konspirationsteorier". Det är fint att leva i ett högtillitssamhälle. Ett sådant där man litar på att både grannen och staten gör sitt bästa, inte ljuger i onödan och gör det de säger de ska göra...

Hakelius: Visst är det fint med tillit, men nu finns det ett hål i skrovet på Estonia

När jag skriver ”fint”, menar jag inte bara att det är trevligt och skönt. Jag menar att det dessutom är en statussymbol. En svensk med hög tillit till folk och myndigheter känner sig, oundvikligen, som en person av lite högre klass än den som saknar den där tilliten. Bristande tillit är för den trygga svensken ett tecken på underutveckling. Sådant som finns i klansamhällen, u-länder och bland outbildade foliehattar utan förmåga att ta sin plats i vårt välordnade land...

Detta tänker jag på efter att i söndags ha hört panelen i P1:s ”God morgon Världen” diskutera Estonias förlisning och de nya uppgifterna om ett hål i skrovet. Paneler är nu en gång inte övningar i väl genomtänkt exakthet, men det här var ändå något av det slappaste slängeri jag hört på länge. Och den oreflekterade botten var just tilliten som statussymbol. Redan från början verkade den trehövdade panelen ense om att det fanns två möjliga val för den som intresserar sig vad som hände med Estonia: den officiella förklaringen enligt haveriutredningen, eller ”konspirations-teorier”. De senare verkade innefatta allt, från att utomjordingar flugit lite lågt och råkat köra sitt flygande tefat genom färjan, till att fartyget råkat gå på en flytande container. Grad av sannolikhet, nivå av fantasifullhet och spekulation, stöd eller ej i vittnesuppgifter och kända fysiska fakta, spelade ingen roll. Allt, utom haveriutredningen var helt enkelt ”konspirationsteorier”...

Att fortsätta intressera sig för hur Estonia sjönk blir, med det perspektivet, en ganska genant verksamhet. Sådant lågstatuspersoner, som inte känner tillit till samhället, ägnar sig åt. Ungefär samma sorts personer som tror på ”alternativa fakta” och röstar på Trump. Möjligen finns en förmildrande omständighet för dem som överlevde eller deras anhöriga, eftersom de förstås känner en massa saker. Men det är ungefär så långt det här resonemanget sträcker sig: att inte godta haveriutredningens förklaring utan invändning är i bästa fall detsamma som att lida av ett lite för aktivt känsloliv, i värsta fall ett slags galenskap...

LÄS OCKSÅ: Hakelius: SR och Mona Sahlin visar vägen – självplågeri ligger i tiden

Problemet med den här synen är förstås att haveriut-redningens förklaring till sjunkförloppet är så svår att tro på, något flera sjöfartsexperter förklarat. Och att det är väl belagt hur utredningen förföll till ett slags politiskt kompromiss-arbete, där till exempel motstridiga tidsuppgifter knådades till medelvärden som ingen egentligen hävdade var de korrekta, istället för att försöka fastställa vad som faktiskt hände. Och att många av de vittnen som överlevde aldrig hördes av utredningen. Och att vissa uppgifter, som till exempel de om militära transporter på Estonia, inte fanns med i utredningen, eller bestreds i utredningen...

Just de militära transporterna är ett belysande exempel. Om de hade något alls med Estonias förlisning att göra har ingen kunnat visa. Det finns massor av mer eller mindre vilda teorier... just konspirationsteorier... om den saken, men inga belägg för annat än att de faktiskt förekom. Men det alla borde kunna vara ense om är att frågan är värd att utredas ordentligt och så öppet som är säkerhetspolitiskt möjligt. Istället förnekades först länge att några transporter genomfördes. När det inte längre gick att hålla fast vid den lögnen tillsattes en enmansutredning som skulle utreda saken, men som uttryckligen hade instruktionen att inte utreda just den kväll som Estonia förliste. Varför det? Och när utredningen var färdig förstörde utredaren bakgrunds-materialet. Varför det...

Estoniakatastrofens efterbörd är fylld av märkligheter av det slaget, från den vansinniga idén att gjuta in hela vraket i betong till den besynnerliga iver med vilken varje försök att få reda på mera fakta om vad som skett, till exempel genom dykningar, misskrediteras eller lagförs. Visst är det fint att leva i ett högtillitssamhälle. Visst är det pinsamt med lösa konspirationsteorier. Men nu finns ett hål i skrovet på Estonia. Inte heller det finns med i haveriutredningen. Är det en per definition en ”konspirationsteori” att vilja finna en förklaring till haveriet som, till skillnad från haveriutredningen, tar hänsyn till alla de fakta vi nu faktiskt har? Förvånansvärt många, som i andra sammanhang berömmer sig av att tänka självständigt, verkar tycka det. Och jag tror att det beror på att de räds att framstå som lågstatuspersoner...

Klarspråk: Joe Bidens utpressning och EU skyddar ... - YouTube

Estonia ska undersökas omedelbart och opartiskt - YouTube

Riksrätt!

 

Ett vittnesmål inifrån Sveriges radio - YouTube

 

Utbytesstudenter vittnar om “krigsläge” vid ... - YouTube

Worst Thing that Happened to me When I was a ... - YouTube

sön 4 okt 2020


För bövelen KOA... rollfördelningen borde vara sådan att civilsamhället står för idéerna, dom valda politikerna bestämmer vilka idéer som ska väljas och myndigheterna får hantera genomförandet... i verkligheten är det tvärt om... avsaknaden av tjänstemannaansvar tillåter en tjänstemanna-diktatur att köpa lojalitet i civilsamhället... vem som missbrukar kan ju diskuteras men i ett korpora-tivistiskt samhälle korsbefruktar politikerna, myndigheterna och skattefavoriserade nyttiga idioter i civilsamhället varandra, som tillsammans bildar den djupa staten... om ni saknar den starka ledaren för att kunna kalla NWO för global fascism är ni säkert blinda för omvärlden...

KOA säger... Svenska politiker missbrukar myndigheterna för sin egen vinnings skull genom att göra myndigheterna politiserade. Detta innebär att myndigheterna går politikernas ärenden istället för att helt ägna sig de uppgifter som medborgarna tror att de har inom polis, skola, brandförsvar etc...

Mikael Willgert samtalar i detta program med professor emeritus i etnologi Karl-Olov Arnstberg och konstaterar att jämställdhetsplaner, Agenda 2030-implementering, mångfaldsplaner och annat liknande inte gagnar myndigheternas resultat utan har blivit ett sätt för politikerna att trycka ut vänsterpolitiken. Karl-Olov Arnstberg, som har gästat Swebbtv ett flertal gånger förut, börjar med att beskriva den grundläggande uppgiften för politikerna som att tygla den helt otyglade kapitalismen så att någon sorts skydd och infrastruktur för medborgarna finns. Detta är en verksamhet på hög nivå, där idéer om ett bättre samhälle ska saluföras. Många gånger saluförs politiska idéer som ser goda ut på ytan men som i realiteten får dåliga konsekvenser vid genomförandet... 

Rollfördelningen är sådan att politikerna står för idéerna och myndigheterna får hantera genomförandet. Traditionellt sätt har t.ex. brandmyndigheten sysslat med att släcka bränder och räddat människor och det har lett till att den har haft en viss typ av människor anställda, dvs. stora starka män som bäst klarat uppgifterna. Det språk (läs jargong) som har talats har inte setts som relevant att ha synpunkter på. I och med den kulturmarxistiska konformitet som skett inom politiken har myndighetens huvuduppgift kommit att minska i relevans. Nu är det viktigt att många typer av människor är representerade i jobbet som brand-”personal”. Likaså har det blivit viktigt att den jargong som finns på arbetsplatsen inte kan upplevas som ”exkluderande” så att någon tar illa upp. Brandmyndigheten måste ta av tiden för kärnverksamheten för att skriva mångfaldsplaner och utreda om korrekt språkbruk används...

Arnstberg sammanfattar det som att politisering av myndigheterna innebär att man avlägsnar sig från realpolitiken. Genom politisering av myndigheterna blir samhället sämre och farligare för medborgarna. Det går inte längre att räkna med att polisen, brandkåren, skolan eller äldreomsorgen fungerar så bra som den tidigare gjort. Deras kärnverksamhet har fått konkurrens av politiska sidoverksamheter. Gränsen för hur långt detta kan gå avgörs mycket av hur medborgarna reagerar. När människor ser konsekvenserna för egen del börjar de att reagera. När polis inte upplevs klara av sitt uppdrag eller när ens gamla föräldrar inte får adekvat omsorg reagerar man, menar Arnstberg. Här ser man skälet till Sverigedemokraternas framväxt tillägger han...

Ett stort problem till att politikerna har kunnat politisera myndigheterna är den bristande koll medierna har haft. I stället för att på ett opolitiskt sätt granska politiker och myndigheter har medierna bejakat den utveckling som skett. De har till och med vänt sig mot de människor som motsatt sig utvecklingen. Om medierna varit i medborgarnas tjänst hade de nagelfart myndigheter som började sysselsätta sig med annat än kärnverksamheten, eftersom det inte gynnar folket. I forna sovjetunionen växte det fram en intelligentia som stod på folkets sida mot makten. I Sverige har i stället denna grupp helt alienerat sig mot folket och sammanväxt med makten. Media sägs granska makten men det är direkt felaktigt. De tillhör makten. Karl-Olov Arnstberg har nyss utkommit med en ny bok: ”Godhetstyranniet”. Boken beskriver den kontrast mellan politiska idéer och den verklighet som blivit då dessa implementerats. Arnstberg tror att de flesta politiker verkligen har haft goda intentioner. Men någon granskning om deras vällovliga drömmar skulle gå att genomföra i verkligheten har inte skett på ett seriöst sätt. De fåtal som opponerat sig mot den progressiva samhällsförändringen har i stället stigmatiserats...Myndigheterna missbrukas av politikerna! Prof ... - YouTubeCarl Norberg 2020-10-02 - Kommer insikt om ... - YouTubeIngrid & Maria: Kriget mot sanningen, Trump-kaos ... - YouTube

STRUKTURELL AKTIVISM: Identitetspolitikens ... - YouTube

 Izabella Nilsson Jarvandi: "Unga i dag är nihilister ... - YouTube

Passenger Ship Estonia sank in 1994, and the Swedish ...

 

lör 3 okt 2020

Om Åke som gästar Mats Jangdals hemsida...

Nationalekonom, Fd forskare (IUI), ämbetsman (regeringskansliet), bitr FN-expert, stadsfull-förmäktig i Stockholm. Medförfattare till en bok om utrikeshandel, en egen skrift om energipolitik och hundratals artiklar i Ekonomisk Debatt, annan fack- och dagspress. Libertarian. Klassiskt Liberala Partiet...

Om Mats och hemsidan som gästas av Åke Sundström...

De politiska frågor som intresserat Mats har sedan 1960 varit frihet, därefter tillkom äganderättsfrågor på 70-talet och en skeptisk hållning till CO2 som en växthusgas redan på 70-talet samt avvisande till IPCCs påståenden och krav i klimatfrågan sedan 90-talet. Bloggen Frihetsportalen.se har ägnat huvuddelen av sina nära 3000 artiklar åt dessa frågor och gör det med oförminskad aktivitet. Libertarian. Klassiskt Liberala Partiet...

Åke Sundström har tidigare skrivit om Estonias förlisning “Estonia – en svensk dreyfus-affär” så egentligen är det inte så mycket att tillägga efter denna veckas ”avslöjande” av ett faktum som alla närmast berörda känt till från dag ett eller två. Att det fanns ett hål i Estonia skrov, samtidigt som vår regering mödosamt – men fingerfärdigt  – ljugit ihop ett scenario i form av hårt väder och bortfallande bogvisir som katastrofens orsak. Och i nästa steg påstått att det var det tyska varvets slarv med bogvisirets bultar som orsakade massdöden på Östersjön. 

 

Har Estonia-ljugandet nått vägs ände?

Dagens gästskribent är Åke Sundström

Den lögnen har – ofattbart nog – överlevt i över två decennier. I ett förment kunskapssamhälle som vårt, med gott om skeppstekniker och liknande experter, där dock en majoritet tigit eller tvärtom medverkat till bedrägeriet. Samtidigt som bl a en utlandsboende svensk konsult, Anders Björkman, på ett tidigt stadium totalsågade kulissbygget och sedan dess fortsatt att kommentera regeringens, medias och en rad experters motstånd mot en OBEROENDE utredning, en regelmässig sjöförklaring. Läs gärna hans senaste kommentar på youtube:

http://heiwaco.tripod.com/offres_emplois.htm

Där finns ett omfattande och väldigt övertygande material, men texten är ibland illa skriven. När det begav sig skrev jag själv två artiklar i Finans-tidningen, med kritik främst mot Sjöfartsverkets chef för att han givit Estonia tillstånd att trafikera routen mellan Tallinn och Stockholm, trots att detta strider mot de internationella sjösäkerhets-reglerna, SOLAS. Estonia hade tidigare (under namnet Viking Sally) gått i inomskärstrafik till Åland, men saknade den inre bogport som enligt dessa regler krävs vid trafik över öppet hav, t ex till Tallinn. Jag påstod därför att verkets generaldirektör var en de huvudansvariga för Estonias undergång...  

Men jag insåg också ganska snart att Sjöfarts-verket utsatts för påtryckningar från regeringen att medverka till regelbrottet i den godhjärtade avsikten att hjälpa det nyligen befriade grannlandet Estland att få igång sina kontakter med västvärlden. Så även om GD:n tummat på regelverket, har han kunnat ursäkta sig med att ha böjt sig för vädjanden från Rosenbad. Min slutsats har därför varit att det i realiteten är regeringen Bildt som bär huvudansvaret för vår värsta sjöfartskatastrof i fredstid, men att Sjöfartsverkets chef i egenskap av regelfuskare och möjliggörare varit i hög grad medskyldig...

 

Mina artiklar i FT skapade visst rabalder i kulisserna plus ett åtalshot mot tidningen, men den inspirerade framför allt kulturredaktören Knut Carlqvist, att själv ta sig an frågan och skriva boken “Den tysta leken”. Se nedan... Där han bekräftade och fördjupade den kritik som redan framförts av Björkman och många andra.  Detta är den i mitt tycke den bästa dokumentationen, dock numera svåråtkomlig, eftersom få bibliotek haft kurage att inköpa den, pestförklarad som den genast blev av maktens många lakejer...  

Men nu har alltså det tidigare obefintligförklarade hålet återfunnits, betecknande nog av en amerikansk TV-kanal, Discovery, som trotsat det dykförbud som riksdagen beslutat i det tydliga syftet att för evigt begrava den obehagliga sanningen. Trots att hålet sågs tydligt redan på ett foto i Dagens Nyheter någon dag efter olyckan. Det bör fortfarande gå att hitta i deras arkiv. Har det plockats bort, desto tydligare blir manipulerandet...  

Discovery´s modiga (men säkert kommersiellt välmotiverade) sabotage mot vår svenska maktelit borde rimligen sätta punkt för ljugandet. Men riktigt säkra kan vi ändå inte vara, eftersom Löfven verkar nöja sig med att låta berörda myndigheter ”titta på” de nya bilderna, precis som om han inte tror sina egna ögons vittnesbörd. Frågan är nu om denna fördröjningstaktik kommer att godtas av oppositionen, av pressen och av medborgarna. I så fall kan vi snart vara tillbaka på ruta ett. Det vore om möjligt än mer stötande än allt tidigare trixande...

Hoppfulla tecken är dock att Estlands riksåklagare – med ett hos oss ovanligt klarspråk –  hävdat att ”Sverige har ljugit” och att till och med Lena Melin i Aftonbladet instämmer i kraven på en ny och strikt oberoende utredning, en s.k. sjöförklaring. Men strategin att tiga ihjäl saken kanske ändå överlever ett tag till. Huvudskurken Carl Bildt blir tydligen inte ens ombedd att kommentera ”fyndet”. Och säkerhetspolisen (som skötte transporten av de stulna ryska vapnen från Tallinn till Stockholm, f v b till USA – PÅ EN PASSAGERARFÄRJA – är skyddad av sekretess... 

Jag hoppas att även vår värderade bloggvärld Mats befriats från den försiktiga skepsis han tidigare uttryckt inför talet om en läcka i skrovet. Vilket förvånat mig, mot bakgrund av hans breda kunskaper, för även en förstaårselev på Chalmers vet att ett fartyg som vattenfylls via bogporten snabbt vänder sig upp och ner och kan ligga kvar i det läget väldigt länge. Ingalunda vad som hände Estonia... 

Men som jag ofta brukar säga: sanningen sparkar och när bollen nu väl är i rullning är den bli svår att stoppa. Alltför många vet att allting varit ett skamligt bedrägeri och somliga kanske t o m plågas av dystra tankar om sina egna eftermälen, ifall de fortsätter att tiga. Nu tillkommer också starka reaktionen i en omvärld som trott på skojarna i Rosenbad. Så min gissning är att detta trots allt är slutfasen... 

Kvar står den kanske mest skrämmande frågan av alla, den som handlar om hur de två huvudansvariga, Carl Bildt och Ingvar Carlsson, i 26 långa är klarat av att hålla god min i elakt spel och till synes helt oberörda fortsatt med andra sysslor.  Utan minsta spår av ånger eller deltagande i de anhörigas sorg, precis som psykopater kan bete sig. Även Mats Odells tystnad förvånar. Som kommunikationsminister var han djupt insyltad framför i påtryckningarna mot sjöfartsverket. Även en måttligt religiös person skulle ha tagit geväret med sig ut i skogen för att befria sig från den outhärdliga skammen...  

Alla de journalister och ämbetsverkschefer som tigit eller medverkat till mörkläggningen hamnar säkert på samma etage i Dantes helvete. Liksom den tredje huvudpersonen i detta drama: den dåvarande chefsåklagaren i Stockholm – Lindstrand vill jag minnas att han heter eller hette. Han som vägrade att inleda en förundersökning i ärendet med det högst märkliga argumentet att det fanns olika åsikter om sjunkförloppet. Enkel logiskt borde förstås leda till en motsatt slutsats. Dock inte hos en ämbetsperson som prioriterat sitt egenintresse framför ämbetsplikten, efter att utsatts för påtryckningar från ”högre håll”, d v s från riksåklagaren, regeringen i högsta grad närstående. Det må vara sant att en rättegång i vilket fall skulle ha stoppats, vad än han själv beslutat i ärendet.  Men den ursäkten håller inte. Återstår att se om hans efterträdare nu gör som plikten kräver: ser till att ärendet återupptas och slutförs med högsta prioritet...

 

Tysta leken  Varför sjönk Estonia?Tysta leken Varför sjönk Estonia?


Knut Carlqvist
Pocket. Bokförlaget T Fischer & Co 2001-05.


Förlagets beskrivning...

Sex överlevande såg i mörkret visiret hänga kvar i Estonias för medan hon drev med svår slagsida för den sydvästliga vinden, åt nordost. Hur kan då visiret påträffas en sjömil väster om vraket?
Analysen av vittnesmålen och djupintervjuer med nyckelvittnen visar också att Estonia girade åt styrbord i samband med den plötsliga slagsidan, ur vinden, inte åt babord som haverirapporten hävdar. De som flydde ut på babords ytterdäck fick vinden i ansiktet och då måste stäven ha pekat åt nordost. Estonia var aldrig i närheten av den uppgivna fyndplatsen för visiret.
Passagerare i hytterna under bildäck vittnar om att stora mängder vatten strömmade i korridorerna utanför minuterna efter slagsidan. Då var ännu rampen i uppfällt, stängt läge och ingen möttes heller av nedforsande vatten i trapporna på väg upp. Varifrån kom då vattnet?

Knut Carlqvist sammanfattar i Tysta leken tre års studier av protokollen från en haveriutredning som spårade ur redan första dagen. Han visar att utredningen medvetet förtigit och förvanskat vittnesuppgifter och att haverirapportens slutsatser är godtyckliga och grundlösa. Carlqvist är historiker och samtidsanalytiker (Kung Erik av folket, 1996, Åt envar efter arbete, 1993) och skriver i Moderna Tider, Svenska Dagbladet och Finanstidningen, vars kulturchef han var 1997-2000. Han är bosatt med hustru och hästar i Burgsvik på södra Gotland...

Torssell tar över partiledarposten... i ett dysfunktionellt parti...

8 april 2019... I helgen valdes den kontroversiella debattören Stefan Torssell till att leda Landsbygds-partiet oberoende (LPo) i deras fortsatta arbete...

                                       

Det får vi återkomma till... här handlar det om M/S Estonia och svenska statens haveri...Stefan Torssell 2019-04-07 Borlänge Estonia 25 år - YouTube

Mörkläggningen kring Estonia-katastrofen, föreläsning av ...

Lördagsintervju 30 - Stefan Torssell om mörkläggningen av ...

Konferensen 19 maj del 2: författare Stefan Torssell-Därför ska ...

 

Chalmers Estonia-ljuger för hela världen avslöjar S ... - YouTube

Stefan T. avslutade sin studie av M/S Estonia med boken nedan... men fortsatt granska svenska statens haveri som heltidsdissident, därtill nödd och tvungen...

Lördagsintervju 36 - Stefan Torssell om strategier för ...

 

M/S Estonia : svenska statens haveri (inbunden)"M/S Estonia : svenska statens haveri"

av Stefan Torssell

Slutsåld

Passagerarfärjan Estonia lämnade Tallinns hamn den 27 september 1994 med 989 människor ombord. På huvuddäcket stod en militärtransport som via Sverige skulle till annat land. Under natten sjönk Estonia i en allt hårdare vind som dock inte hunnit bli storm. Sjunkförloppet var dramatiskt. Ett fartyg sjunker inte för att det blåser hård vind eller för att en militärlast finns ombord. Alla sjömän har sett hårdare blåst på haven och militärtransporter sker på många lastfartyg. Men Estonia var ett passagerarfartyg, vilket riktade allt ansvar in i maktens mitt. Samma natt inleddes projektet att täcka över såväl vraket som sanningen. Övertäckningen misslyckades. Sanningen om Estonia skildras i denna bok...

Stefan Torssell gick till sjöss redan som 15-åring. Han har en akademisk examen samt en sjökaptensexamen. Som byrådirektör på Sjöfartsverket kom han i kontakt med anhöriga till omkomna som berättade sin historia. Därefter inleddes ett mångårigt efterforskningsarbete. Denna bok skildrar inte bara ett märkligt fartygshaveri utan också hur mörkläggningen av 852 människors död genomfördes. Estonias förlisning har aldrig prövats rättsligt. Detta är Stefan Torssells tredje bok. Han säger själv att det är hans viktigaste bok...

fre 2 okt 2020

Mikael Willgert talar med SVT-profilen Chris Forsne för att höra vad hon tänker om medierna och situationen i Sverige. Hon har en lång erfarenhet som journalist och utrikeskorre-spondent på Göteborgsposten, SVT m.m. Hon anser nu att läget i Sverige är allvarligt och är tveksam till om vi klarar den omställning som nu sker i Sverige. En omställning som politiker hittat på och som innebär att Sverige ska bli ett mångkulturellt land...

Chris anser att medierna och framförallt "Public Service" bär ett stort ansvar för att vi har denna situation. Personalen är okunnig, outbildad och likriktad i sitt tänkande vilket gör att man inte klarar att hantera förändringarna. De som inte har ställt upp på vänsterinriktningen inom medierna har lämnat verksamheterna eller jobbar kvar där och mår väldigt dåligt. Journalisterna ser sig själva som goda och det är orsaken till att de inte kan ta i de problem som migrationen har fört med sig. De är rädda för att peka ut någon. Det är också förklaringen att de undviker all intellektuell diskussion kring detta...

Situationen på SVT har fortsatt att gå åt fel håll och en orsak till detta är att det finns många chefsnivåer och en stor rädsla hos journalisterna för att sticka ut. Frågor vinklas och tystas ner. Ett exempel är tortyren på kyrkogården i Solna. Mikael Frågar om Chris tror att SVT försökte undvika diskussionen om tortyren genom att bädda in den korta aviseringen i ett långt reportage om högerextremism. Chris svarar att hennes erfarenhet är att det fungerar på precis detta sätt. Man vill inte tala om invandrarnas brottslighet. Bedrägerierna mot socialsystemen har varit kända i decennier men journalisterna skrattar bort de besvärliga frågorna som är närmast tabubelagda...

Chris förklarar situationen med att vi har en hundraårig historia av att svenskar har missionerat i länder över hela världen. Nästan alla har i sin släkt personer som har arbetat som missionärer. Det finns en tradition av godhet som nästan är rasistisk där vi anser oss vara bättre. Många av de som arbetar inom Public Service har gått på ettåriga utbildningar i kristna folkhögskolor där de lär sig att hålla i en kamera eller göra enkla journalistiska jobb. Genom sin låga kompetens blir de lätta att styra i en organisation. Chris kommenterar partiledar-utfrågningarna där en eller två programledare frågar ut en mängd partiledare. Det borde vara tvärtom, flera journalister som frågar ut en partiledare, säger hon...

Vi fortsätter att diskutera vår allvarliga situation och Chris säger att "Om vi ska klara av vad som händer just nu så måste förljugenheten sluta". Hon reagerar starkt mot den förljugenhet som råder. Hon sammanfattar situationen och menar att - Journalisterna är i hög grad ansvariga för att vi har fått en okontrollerbar invandring - Politikerna är för svaga för att sätta ner foten mot journalistkåren som beter sig på det här sättet - Journalistkåren har blivit som en kast med människor som är allt lägre utbildade och allt mer homogena i sin politiska åskådning med syfte att göra Sverige till ett multikulturellt samhälle...

 

Journalisterna ansvarar också för att vi inte har en politisk debatt Chris Forsne vill att bidragen till tidningar avslutas och att Public Service avvecklas, särskilt UR som är ett politiskt propagandaorgan. Ett nytt smalt Public Service behöver byggas upp. Viktigt att de anställda från den gamla organisation inte har förtur. Kompetensen ska styra. Chris Forsne är pessimistisk om framtiden och tror att det enda som skulle kunna ändra utsikterna är om Sverige drabbas av någon form av allvarlig katastrof som ändrar förutsättningarna. Vi avslutar med att hoppas att någon därute i något TV-hus eller radiostudio ska bättra sig och börja berätta om saker sådana som de är...Ledaren: Yttrandefrihet även för SVT-propaganda? - YouTube


Ivar Arpi REAGERAR på REAKTIONEN - YouTube

 

Stoppa förljugenheten! SVT profilen Chris Forsne ... - YouTube

 

Panelen 2020 - Slutet för svenska modellen, Estonia och ...

 124 EABT/Angry Foreigner - Extremhögern ... - YouTube

 Rakt på #15: Estonias förlisning – mörkläggning ... - YouTube

 

tors 1 okt 2020

PK-Jonas gillar inte avvikare... och det är han ju inte 

ensam om... avvikarna får skylla sig själva om dom inte rättar in sig i ledet...

Populisterna har i sin styrelse faktiskt lyckats samla en skara med några av landets mest extrema konspirations-teoretiker, däribland den kanske i särklass värste av dem alla, Henning Witte...

Denne torgför på sin sajt White TV en hals-brytande konspiracistisk härva innehållande bland annat Estoniakatastrofen, reptilmänniskor och högteknologisk tankekontroll genom något som kallas skalärvågor...

www.pkjonas.se › etikett › mindcontrol

PKJonas

 

Jag är en socialdemokratisk regionsympatisör som bloggar för att hålla demonerna borta. På min blogg blandas skämt med allvar och jag skriver om vadhelst som råkar finnas i huvudet vid tidpunkten för skrivandet. Min hjärnas vindlingar har vindlat sig som så att där tänks tankar som är lite lagom till vänster, gröna, hyfsat politiskt korrekta, skeptiska och gudlösa. Egentligen borde man väl ha en nischad blogg men att man är renässansmänniska, det kunna man ej hjälpa. Inläggen handlar dock ofta om olika typer av obskyra marginalföreteelser och idésystem bortom huvudfåran så det får väl anses vara något av bloggens röda tråd.

Jonas Karlsson, Uppsala

Estonia Sveriges värsta massmord

 Estonias MI6 Discovery-film ris och ros - YouTube

Håkan Bergmark såg bombhålet på Estonia kort efter ...

 

M/S Estonia kidnappades och fjärrstyrdesHela Sverige ljuger om Estoniakatastrofen - YouTube

 

Vaken.se intervjuar Henning Witte om sänkningen av MS ...

 

Estonias bomber

 

Fortsättning