Anteckningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Medborgarn och kompisen Sparreholmarn lyssnar och ​iakttar...

  

Arkiv Sparreholmarn uppdat. dec. 2019

 

Blitzortung    Animerade väderkartor

Global map of wind

Hitta... Wikipedia... Metapedia... Unionpedia...

583 895 visningar

295 228 visningar

Papa's got your bathwater on -Tuba Skinny - The Little Brown Church

Tuba Skinny - Wee Midnight Hours - Duo Erika & Greg

Nya Svedala blir kanske inte som det gamla men

med högutbildade islamistiska ledare och sharia-lagar behöver ingen oroas... ett nordiskt kalifat vore inte så dumt... fast Hans J. varnar för att Svedala inte finns om trettio år... det gillar ju inte Storebror... som ni märker så räknas ni inte vid ett besök hos den nyblivne rikskändisen Hans J... kommunoraklet från Uppsalatrakten...

 

Lyssna på detta det är mer skrämmande än KLIMATET

SAS - What is truly Scandinavian?

fre 28 febr 2020

X

X

X

 

Mordet på Olof Palme: ”Jag är övertygad om att ’Skandiamannen’ gjorde det” - Nyhetsmorgon 7 sept 2018 (TV4)

Palmemordet - Brottsjournalen - TV4 2019

Palmemordet - GW om utredningen - Nyhetsmorgon TV4 19 Feb 2020

 

Palmemordet - Inga-Britt Ahlenius om Palmeutredningen - Efter fem TV4 20 Feb 2020

Palmemordet - GW : Osäker på Skandiamannen som gärningsman - Nyhetsmorgon TV4 23 Feb 2020

Fortsättning från igår...

Rasist, fascist, nazist. Vi känner alla igen slagorden från våra gator och torg. Men hur många förstår egentligen vad de skriker om? Vilket system lever vi under idag...

...Hotet från denna socialistiska diktatur spred sig snabbt över Europa under parollen den internationella kommunismens seger över kapitalet (som man tacksamt tog emot under bordet). Europa var sargat efter första världskriget och tillfället väl valt. Tyskland blev det första målet, 1918 proklamerade den judiske kommunisten Kurt Eisner en kommunistisk republik i Bayern men blev mördad av de tyska frikårerna året efter. I norra Tyskland härjade Spartacus-rörelsen med samma syfte. I Finland försökte kommunisterna ta makten 1918 i det följande inbördeskriget, men förlorade. I Ungern försökte kommunisten Bela Kun detsamma 1919, men förlorade också. Sverige drabbades av de s.k. Junikravallerna 1919, men lågan släcktes snabbt. I Italien krossade Mussolini kommunisterna i sitt maktövertagande och etablerade en aristokratismens diktatur som mothåll mot socialismen. I Tyskland går Hitler in i det socialdemokratiska partiet, men märker snabbt att det styrs av judiska kommunister och bildar därför sitt eget parti, det tyska arbetarpartiet som sedan skulle få namnet det Nationalsocialistiska Partiet...

I Portugal följer Salazar Mussolinis exempel och tar makten 1926. Tio år senare gör general Franco i Spanien samma sak och stoppar kommunisternas utbredning genom inbördeskriget. Hans styre skulle bestå ända till år 1975. Då avslutades även det grekiska militärstyret efter sju år.

Dagens ungdomar som skriker fascist på gatorna förstår inte bakgrunden. Utan dessa militärregimer, vars syfte var att förena kyrka, kungamakt och ordningsmakt i kampen mot den sovjetiska kommunismens utbredning i Europa, hade vi alla levt bakom samma järnridå som istället nu lamslog hela Östeuropa under kommunismens bojor fram till Sovjets sammanbrott. Man kan med fog fråga sig vilket som hade varit bäst för oss alla? Mitt val är i alla fall klart, även om den motverkande fascismen innebar stort lidande och övergrepp mot en ibland, dock inte alltid, oskyldig civilbefolkning...

Skillnaden mellan nazismen och det vi föraktfullt kallar fascismen är att Hitler lade till rasaspekten i sin ideologi. Fascismen handlade om att bibehålla en fungerande relation mellan rika och fattiga inom nationsgränserna, man höll sig till sin egen spelplan. Detta ansåg inte Hitler vara möjligt eftersom han såg den internationella judiska bolsjevismen som sin huvudfiende. Hoten från öster blev allt större med ett allt mäktigare Sovjet. Folkmorden i Ukraina (Holodomor med uppemot tio miljoner döda) visade att man menade allvar i Moskva. Inom Tysklands gränser levde c:a 500.000 judar, i öster med centrum i Polen uppgick den judiska populationen till ytterligare 6 miljoner människor, främst fördelade på Ryssland och Polen. Stalins ambition blev att i likhet med Hitler köra ut judarna och minska deras inflytande i Sovjet. De hade avsikten att dela på Polen i detta syfte, men litade inte på varandra. Utvandringen till det nytillkomna Palestina hade påbörjats, men motarbetades av engelsmännen. Man ville inte skapa konflikter med araberna i det känsliga läget efter kriget. USA blev alternativet för de flyende judarna. Antalet judar i Sovjet minskade från 3 miljoner under 1930-talet till knappt 250.000 år 2002. Det berodde inte på nazismen utan på den sovjetiska kommunismen...

Jag skriver denna artikel för att påminna om att händelser i historien är betydligt mer komplicerade än vad många tror. Vår inbillade demokrati håller på att försvinna. Den är inte ens ett normaltillstånd. Sedan kommunismen uppfanns under mitten av 1800-talet och sattes i funktion efter förra sekelskiftet har en motståndsvåg svept över Europa i syfte att stoppa den. De som vill rättfärdiga kommunismen har skapat ordet fascism som ett skällsord för en rörelse som var absolut nödvändig för att rädda vår frihet. Idag är vi på väg mot en ny form av kommunism, kallad NWO, utan att vi förstår hur och varför. Svaret finns i vår historia...

I Frankrike ligger demokratin i sina dödsryckningar genom Macrons försök att införa NWO. Folket vädjar till sina generaler – ingrip och rädda vår demokrati. Kommer de att göra det? Vad gör i så fall kollegorna i NATO? Merkel och Macron mumlar om sin europeiska polisstyrka och drömmen om en EU-arme´ som skall garantera NWO:s fortsatta vandring mot den ultimata diktaturen…

tors 27 febr 2020

SO-rummet... Socialismen som vi känner den idag har egentligen inte så mycket gemensamt med 1800-talets mer radikala form av socialism... såväl 

sossar som fascister tog avstånd från

revolutionära metoder men båda dom

nya politiska plattformarna tog av-

stamp från den tredje vägen... korpo-rativismens vänster plus höger är lika

med mitten... sossarna i reformistisk

anda och fascisterna i diktatorisk 

dito... i nutid har sossarna närmat sig

de diktatoriska fascististmetoderna med elitvälde, cencur, tvång

X

X

F.d. åklagare kräver att palmeutredningen läggs ner och obduktionsprotokollet frisläpps

Ögonvittnet Leif Ljungqvist: "Skandiamannen är inte Palmes mördare"

Svenska nyheter - hela inslaget om Palmemordet

Swebbtv Nyheter 21 februari 2020

DocTV: Svenske tilstander

Lamotte åter i Kronogården, krigsplacering 2020

Rasist, fascist, nazist. Vi känner alla igen slagorden från våra gator och torg. Men hur många förstår egentligen vad de skriker om? Vilket system lever vi under idag? Det känns tryggt att hävda att det är demokrati, ingenting annat. Men kanske är det inte hela sanningen...

Låt oss gå tillbaks lite i historiens irrgångar. För två hundra år sedan fanns inte dessa begrepp. Man levde i en aristokratism, de få privilegierades makt över flertalet. Den var ursprungligen feodal, dvs baserad på landinnehav, men kom under 1800-talet att istället kallas korporationism – baserad på storföretagens framväxt. Ordet kommer från engelska corporations och är mer än någonsin aktuellt än idag genom de framväxande företagsmonopolen som avses utgöra stommen i New World Order (NWO)...

Avsikten med denna aristokratism är att även ett modernt samhälle skall kunna styras av de ekonomiskt mäktigaste i ett land. Med hjälp av sina finansiella möjligheter kan man styra lagstiftning, domstolar, polis, militär och samhällets administrativa toppositioner. Mutor och korruption blir ett effektivt verktyg. Demokratin i betydelsen folkets val av funktionärer som arbetar i folkets intresse blir därmed en motsats till aristokratismen. När de, som vi tror, demokratiska valen börjar bli manipulerade därför att folkets vilja blir ett hot mot aristokratismen, går vi över till en ren diktatur. Den kan vi aldrig komma ur med mindre än med hjälpen från en folklig, väpnad resning...

Det paradoxala är att en sådan ”folklig” resning lätt får ett annat ansikte, något som vi lärt oss av den ryska revolutionen som genomfördes för att införa kommunismen, först i Ryssland och därefter även i övriga Europa. Den finansierades av judiska bankirer i USA under ledning av Jacob Schiff (ursprungligen från Frankfurt), familjen Warburg (ursprungligen från Hamburg) och Kuhn och Loeb. Marx, Engels och Trotskij svarade för ideologierna. Knappast någon idag tror att det var en folklig demokrati som eftersträvades. Lenin och Stalin övertygade snabbt omvärlden att detta var en socialistisk diktatur, ingenting annat. Aristokratismen levde vidare men med nya aktörer vid köttgrytorna...

Kan fascismens generaler rädda demokratierna –igen?

ons 26 febr 2020

För er som inte vill veta vad kommun-oraklet Hans Jensevik säger om sveriges framtida befolkning...

Allt lägre nativitetstal hos de nordiska kvinnorna oroar forskare. I Norge, Finland och Island ser man nu rekordlåga födelsetal hos de inhemska kvinnorna och aldrig förr har de fött så få barn som nu. Även Sverige ligger dåligt till – vilket i samband med massinvandring leder till ett ännu snabbare folkutbyte. Samtidigt beror hela 73 procent av befolkningsökningen i Sverige på invandring enligt nya siffror från SCB...

Allt färre barn föds i Norden – i Sverige ersätts vi av invandrare

På senare tid har de så kallade födelsetalen, eller nativiteten, i våra nordiska grannländer minskat drastiskt. I Norge har födelsetalet minskat från 1,96 (2010) till dagens 1,56. På Island födde varje kvinna i snitt 2,2 barn år 2009. I dag är det bara 1,7 barn. I Danmark ligger man på 1,72 barn per kvinna och i Sverige är siffran 1,76 barn per kvinna, vilket gör att vi ligger över EU genomsnittet på 1,56 barn per kvinna. Det kan verka som att vi klarar oss bra i Sverige, men vi ligger långt under det födelsetal som krävs för att upprätthålla en stabil befolkningsnivå, vilket är 2,1 barn per kvinna. Än mer oroväckande för vår del är att över 41 procent av de barn som föddes i Sverige under 2019 inte var etniska svenskar...

Fallande födelsetal i Norden...

Under lång tid har de nordiska länderna varit bäst i Europa på att upprätthålla förhållandevis höga födelsetal. En förklaring som ofta angetts till detta har varit de nordiska ländernas generösa villkor för bland annat föräldraledighet vilket uppmanat många par till att skaffa barn. Det har ändrats konstaterar Anna Karlsdóttir vid NordRegio, Nordiska ministerrådets forskningscentrum för regional utveckling och planering. Vi blir alltmer lik världen i övrigt, säger hon till Science Nordic. Mer specifikt blir vi mer lika det övriga Europa där födelsetalen ligger på 1,56, långt under de 2,1 som krävs för att bibehålla en stabil befolkning...

Allt färre barn föds i Norden – i Sverige ersätts vi av invandrare

För er som inte vill veta att enligt jihadistiska eller militanta salafister är väpnad kamp en religiös plikt...

Det senaste avslöjandet om Göteborgs moskés radikala inriktning sätter ånyo ljuset på miljöer där den salafistiska miljön, som tillåter våld och jihad som metod, smälter samman med Muslimska brödraskapet i Sverige... 

”The New Muslim Guide” författad av Fahd Salem Bahammam och utgiven på 26 olika språk. Enligt hemsidan ”New Muslim Guide” är den framtagen genom konsensus bland flertalet muslimska lärda...

Under ”Mannens rättigheter i äktenskapet ”framgår att ”en muslimsk kvinna ska vara lyhörd för sin makes sexuella behov och rekommenderas att göra sig fin för honom. Om hon avvisar hans legitima sexuella närmanden begår hon en synd såvida det inte finns något giltigt skäl, såsom att menstruera eller vara sjuk. I en annan passage framgår att...

”en av den äkta mannens rättigheter är att hon inte får lämna hemmet utan hans tillåtelse, oavsett om det rör sig om ett personligt eller allmänt ärende”...

Göteborgs Moské är ett exempel bland flera där den salafistiska, våldsbejakande miljön smälter samman med det Muslimska brödraskapets inte öppet våldsförespråkande miljön. Det finns flera personunioner som knyter ihop Göteborgs moské med det Muslimska brödraskapet. Dels genom medlemskapet i Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, FIFS som leds av Mohammed Temsamani vid studieförbundet Ibn Rushd. Temsamani var engagerad i Muhammed Mursis presidentvalskampanj i det egyptiska presidentvalet 2011 där Mursi var Muslimska brödraskapets kandidat. Mohammed Temsamani är vid sidan av att vara ordförande för FIFS ansvarig för trosfrågor vid studieförbundet Ibn Rushd...

Salafismen smälter samman med Muslimska brödraskapet i Göteborgs moské

För er som inte vill veta hur det står till med svensk sjukvård...

Regeringen sprider "desinformation" om vår beredskap när/om Sverige drabbas av en coronaepidemi. I själva verket finns enbart 510 intensivvårds-platser, konstaterar överläkaren Staffan Sylvan, tidigare smittskydds-läkare i Uppsala län, i en debattartikel i Expressen...

Smittskyddsläkare: Regeringen ljuger om Sveriges beredskap vid coronautbrott

Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen uppger alla att Sverige har en god beredskap mot smittspridning av det nya corona-viruset covid-19. Men detta är långt ifrån sanningen, enligt överläkaren Staffan Sylvan.

"Om/när Covid-19 utvecklas till en pandemi och socialstyrelsens beräkning stämmer att 20 procent av befolkningen insjuknar så behöver 300 000 personer över tid sjukhusvård och 100 000 personer intensivvård. I Sverige finns enbart 510 intensivvårdsplatser och man klarar cirka 45 500 vårdtillfällen per år. Dessa vårdtillfällen är normalt betydligt kortare än de 2–3 veckor som allvarligt sjuka Covid-19 patienterna kräver", skriver han i Expressen...

Enligt den data som finns tillgänglig om covid-19 utvecklar åtminstone 5 procent av de smittade så kraftig lungpåverkan att det krävs intensivvård. Sylvan konstaterar att den svenska sjukhusen redan nu har "stora problem" att ta emot och vårda akut sjuka patienter, "Varför denna desinformation om vår beredskap?" frågar han sig...

En kartläggning från Socialstyrelsen visar också att endast cirka hälften av landstingen har "analyserat behovet av vilka resurser som krävs för att kunna hantera extraordinära händelser", skriver Sylvan. Svenska och internationella forskare riktade i en genomgång av studier som presenterades förra veckan kritik mot WHO:s arbete mot smittspridningen. Enligt forskarlaget underskattar WHO tydligt hur smittsamt det nya coronaviruset är. På tisdagsförmiddagen hade över 80.000 människor världen över bekräftats smittade med covid-19. Viruset sprids just nu snabbt i norra Italien. Löpande uppdateringar av antalet smittade och döda, med en interaktiv karta, går att se här...

Smittskyddsläkare: Regeringen ljuger om Sveriges beredskap vid coronautbrott

tis 25 febr 2020

För er som inte vill veta att ni är dåliga föräldrar... som fjärrstyrda zombies...

Överallt ser vi dem: människor som går omkring som fjärrstyrda zombies, oavbrutet fjättrade vid en mobiltelefon i handen. Det gäller även föräldrar som är tillsammans med sina barn.

Mobilstirrandet är en form av missbruk, och det skadar barnets utveckling. All tidig utveckling sker i samspelet mellan barn och föräldrar. Utan ett ”du” kan inget ”jag” bli till...

XI mötet med förälderns blick blir barnet till som människa. Barnet förankrar sig i en älskande förälders blick och förstår att det är värdefullt och värt att älskas. I mötet med förälderns blick formas barnets ”jag”. Barnet förstår att det är ”någon”...

Samma sak händer när vi som vuxna blir förälskade och i den älskades blick möter oss själva och blir bekräftade som älskansvärda varelser...

Men utan mötet med förälderns blick under de tidigaste utvecklingsfaserna går det inte. Jag har träffat 80-åringar som fortfarande lever i ett livslångt trauma för att de aldrig blev sedda, aldrig fick den bekräftelse de behövde i en kärleksfull förälders blick. Fortfarande i slutet av ett långt liv söker de den där bekräftelsen, tillhörigheten och kärleken som de aldrig fick...

Av omgivningen upplevs de som krävande och besvärliga, någon som tar för stor plats, någon som ständigt klagar över att andra negligerar dem. En sådan person nöter ut sin omgivning. Vi undviker dem, för vi orkar inte med dem. Människor tröttnar och drar sig undan någon som har ändlösa behov av uppmärksamhet och bekräftelse. En ond cirkel sluter sig och bekräftar den tidigaste upplevelsen: du är ingen. Vi vill inte ha med dig att göra...

Vad mobilzombie-föräldrar lär sina barn: du är ingen

För er som inte vill veta att ni satsat på fel hästar i Syrien...

Information om den här videon har jag fått av läsare Vivianne Månsson, som skriver... “Den här artikeln kom ut i dag på you tube, en av de bättre om situationen i Idlib...

Grayzone intervjuar Scott Ritter f.d. vapen-inspektör för Irak, intressant person som har ifrågasatt USA:s politik i Irak och Iran. Han ser väldigt positivt på situationen i Syrien, det är svårt att känna samma som honom men hoppas han får rätt...


Vivianne skriver riktigt illa... måhända är hennes modersmål ett annat än det svenska...

Han ger största skulden till Erdogan och Turkiet för den situationen som är i Idlib, och anser att Erdogan måste ta ansvar för den och släppa in alla anhängare till terroristerna och terroristerna i Turkiet. (man får tänka på att många i Syrien vill ha en islamistisk stat, på 70-talet då Assad familjen beslöt att även kristna skulle få plats i högsta ledningen i Syrien, gick 100000-tals ut på gatorna och demonstrerade mot det beslutet. Den första i regeringen som blev mördad var en kristen försvarsminister när kriget startade) Han tror dessutom att Syrien genom den nya Silk-road som Kina bygger kommer klara sig bra trots sanktionerna från USA. Han säger också om man vill ändra den politiska situationen i Syrien så var ändå krig helt fel lösning. Intressant att lyssna till honom, pedagogisk och klar i det han säger.” Instämmer, men vad tycker Du?

Vad händer i Idlib?

För er som inte vill veta att ni är postmoderna oikofober och kulturmasochister...

Märkvärdigt inkonsekvent är också den vänsterliberala enögdheten i framhållandet av att vi i Sverige såväl idag som historiskt berikats genom invandring, samtidigt som vi svenskar under våra utfärder i världen – vare sig vi talar om vikingarna, stormaktstiden, det sena 1800-talets massutvandring till USA eller efterkrigstidens export-boom – tydligen inte till omvärlden fört med oss något av kulturellt värde överhuvudtaget, förutom möjligen ABBA och Avicii...

På hemmaplan försöker vänsterliberalerna göra identitetslösheten till den nya svenska identiteten, kulturlösheten till den nya svenska kulturen och postkolonial skam och skuld till det nya svenska kynnet, och man upphöjer och hyllar detta som något som gör Sverige starkt. Man påstår dessutom häpnadsväckande historie-revisionistiskt att dessa egenskaper och denna självsyn alltid varit Sveriges och svenskarnas styrka...

I verkligheten förhåller det sig förstås tvärtom. Att sakna identitet och kultur och leva med skam och skuld är ett sentida fenomen och nedbrytande för såväl individen som samhället. Sveriges räddning är att de tjattrande klasserna ännu inte fullt ut lyckats i sin ambition att trycka ned medborgarna i skorna eller ingjuta i folket sin inverterade definition av nationell stolthet som att ha ingenting att vara stolt över...

De skandinaviska folken har fått nog av postmodern oikofobi och kulturmasochism

mån 24 febr 2020

Det välkända begreppet Xenofobi betyder rädsla för främlingar, i dagligt bruk även kallat för främlings-fientlighet. Begreppet xenofobi används flitigt av bland annat massmedia för att beskriva invandringskritiker... Oikofobi som begrepp är mera okänt...

Metapedia... Oikofobi är ett begrepp som myntades av den engelske filosofen Roger Scruton i sin bok "The need for nations" -2004. Begreppet ringar in en avog inställning till det invanda, hembygden, sederna och traditionerna. Redan George Orwell tangerade oikofobin då han talade om en i Europa utbredd 'negativ nationalism' med vilket avsågs ett slags masochistiskt självhat ägnad att utplåna den egna värdegrunden...

Wikipedia... Oikofobi, av grekiskans οἶκος, "hus" och φόβος "rädsla", är ett begrepp inom psykiatrin för att beskriva aversion eller ogillade mot den nära omgivningen, boningen eller dess komponenter. Ordet myntades av poeten Robert Southey, som beskrev ordet som "viljan att lämna hemmet"...

Idag används ofta ordet politiskt för att beskriva det hat eller ogillande som vissa personer innehar för sin nationalitet, sitt land eller sin kultur. I sin 2004 års bok England and the Need for Nations anpassade den brittiska konservativa filosofen Roger Scruton ordet till att beteckna ”förkastandet av arv och hem.” ​Han hävdade att det är ”ett steg vilket ungdomssinnet normalt passerar”, ​men att det är ett inslag i vissa, typiskt vänsterskapade, politiska impulser och ideologier som stöder Xenofili xenophilia, dvs. den raka motsatsen till xenofobi i form av en preferens för främmande kulturer framför den egna...

Scruton använder termen som antitesen mot xenofobi. I sin bok Roger Scruton: Philosopher på Dover Beach, beskriver Mark Dooley oikofobi som centreras inom den västra akademiska anläggningen om "både den gemensamma kulturen i väst och den gamla läroplanen som försökte överföra dess humana värderingar." Denna disposition har utvecklats till exempel från skrifterna av Jacques Derrida och av Michel Foucaults "angrepp på det 'borgerliga' samhällsresultatet i en 'antikultur' som riktade sig direkt mot heliga och vördade saker och fördömde och förkastade dessa som förtryckande och maktansatta"...

 

Oikofobi – Wikipedia

Xenofili finns inte på vänstervridna svenska Wikipedia...

Metapedia... Xenofili är motsatsen till xenofobi. En xenofil är en person som är onormalt förtjust i främlingar. Behöver inte nödvändigtvis vara känslomässigt...

Wikipedia... Xenofili (av gresk «framand» og filein, «elske») er ei begeistring eller beundring for alt som er framand og utanlandsk. Ein xenofil er ein person som er begeistra for alt som er utanlandsk...

Xenofili - Metapedia...

Xenofili - Wikipedia...

Vi som är varken xenofober eller xenofiler... vilka är vi... vi som är trogna nationalstatliga svennar som gärna släpper in främlingar lite pö om pö under full kontroll... men xenokrati vill vi inte ha förstås... av grek. xenos, "främling", och kratein, "härska"...

Xenokrati kallas främlingars övervälde i ett land genom till exempel militär ockupation. Ett exempel är då Tyskland ockuperade Danmark under andra världskriget...

Sen finns det förstås en jävla massa xenomani... inte bara i SAS alltså... en överdriven förkärlek

för allt utländskt...

För att inte tala om xenogami... en form av exogami...  motsatsen till endogami alltså... giftermål inom samma sociala eller biologiska grupp... xenogami skulle kunna vara giftermål

mellan främlingar... mellan raser alltså men faen vet...

sön 23 febr 2020

Vad säger ni om dom här herrarna...

I dagens Erik & Matti inleder vi med att diskutera den kriminalitet som riktar sig mot etniska svenskar och som följs upp med förnedring för att de inte har ett gruppbaserat våldskapital att luta sig mot, därtill sällan en egen förmåga till självförsvar...

Detta fenomen presenteras som lika överraskande som nytt, men i själva verket har detta pågått i tilltagande omfattning sedan slutet av 90-talet och har tidigare inte diskuterats pga av politisk korrekthet samt viljan att fortsätta bedriva en politik som ökar invandringen, oavsett vilka konsekvenser den för med sig...

Socialdemokraterna låter alltmer högljutt göra klart att de inte är nöjda med sina partiledare eftersom denne inte lyckas vända den väljartappande trenden. Löfven har istället lyckats med att bli symbolen för allt som är impopulärt i svensk politik. Han är etablissemang, sosseadel, politiskt korrekt, massinvandringsivrare, Greta-fanatiker, EU-vurmare och därtill medelmåtta. Han parti går med på precis vad som helst men inte på att tappa makten till någon annan, därför kan man räkna med att mästerförhandlarens dagar är räknade innan nästa val. Såtillvida man inte bedömer det loppet som kört redan och därför positionerar honom som syndabock. I övrigt beklagar vi och lider med det ökande antal uteliggare, inte minst kvinnor, som inte bereds någon plats eller får någon hjälp i Stockholm. Vi förfäras över investeringsbedrägerierna, att Assange ser ut att vara helt knäckt, att arabiska är största språk i Rinkeby, att läkemedelsindustrin bara har sitt eget vinstintresse i fokus...

 

Erik och Matti 33 om att skydda sina unga och gamla.

Vad säger ni om dom här herrarna då... Micke O. är i alla fall medveten

om att hans tittarsiffror blir strypta av Storebror...

Vi diskuterar Coronautbrottet och de simuleringar som gjorts kring pandemi i slutet på 2019. Är det en slump att Netflix gick ut med en serie om pandemi just innan utbrottet i Kina...


Är Coronaviruset så farligt som man säger och vad ligger egentligen bakom? Hur kan det vara att man simulerade just en pandemi av det här slaget precis innan det hände? Vi pratar även om en potentiell ny övning som vi bör hålla ögonen på de kommande dagarna...Negativa krafter inom makten känner sig pressade av det globala uppvaknande som sker och kaos är melodin för att skapa rädsla där folket accepterar restriktioner...

 

Coronavirus och ny övning 20:e februari. Vad är den verkliga agendan?

Är SAS nya reklamfilm offer för en internationell konspiration - eller är den ett tondövt fiasko orsakat av en inkompetent organisation? Meningarna går isär beroende på vem man frågar...

 

SAS OCH KULTURKRIGET: Vart leder politiseringen av näringslivet?

lör 22 febr 2020

En alltmer obetydlig trollgumma som spinner vidare i hatets riktning... en sällsynt tokrolig politisk näringslivs- film som snart har underhållit en miljon tittare... Storebrors gränslösa antinationalstatliga budskap har blivit en lyckträff trots förpassningen till soptunnan...

Kan man kapa en opinion, eller rättare sagt, skapa en opinion som inte finns? Svaret är ja. Det visar bland annat den senaste stormen kring SAS nya kampanj som togs ned då kritiken blev för massiv, den inte landade väl i den allmänna opinionen... små glömda ord har också sin betydelse...

Finns det ens någon allmän opinion längre?

Men var det en verklig opinion som påverkade SAS beslut, eller var det en skapad, eller kapad opinion? Var det verkligen så att ALLA rasade? Experter på påverkanskampanjer har nu kommit fram till att SAS kampanj troligen blev föremål för en påverkansoperation.

Hatkampanjen mot SAS spreds som en virvelvind i de sociala mediernas undervegetation ett dygn efter att den publicerats. Filmen delades på högerextrema sajter som Nordfront och Samhällsnytt, i krypterade meddelandeappar, gick vidare till ryska statsmedier som Sputnik och RT, amerikanska 4chan, och landade slutligen i den svenska högerfalangen i svensk opinionsbildning. SD-politikern Richard Jomshof, Hanif Bali, Tino Sanandaji och Katerina Janouch hakade på drevet. 

SAS - What is truly Scandinavian?

Till slut skapades en "opinion". Ogilla-tummarna klickades i en sådan omfattning, framförallt utanför Sverige, att SAS valde att ta ner kampanjen.

Och det är en del av syftet med påverkanskampanjer. I vissa fall vill man påverka opinionen direkt med falska budskap. Men lika ofta vill man tysta delar av det öppna samtalet och därmed mångfalden av åsikter. I detta fall SAS kampanj.

Men om vi tittar på budskapet i SAS nya reklamfilm kan man förundras över den kraftiga reaktionen. Om kritiken hade handlat om att flyg är dåligt för klimatet hade man kunna förstå det. Men de arga rösterna kritiserade annat. Grundbudskapet handlar om att resande bidrar till att kulturer sprids, innovationer, utveckling. Och att resande i framtiden kanske kan bidrar till fler intryck som kan berika oss. Intryck som mat, dans, design, vindkraft och till och med demokratin. Är det ett kontroversiellt budskap? Nej. Inte alls. Det är fakta. 

Att skapa falska opinioner har blivit ett sätt att vinna framgång. Att vinna val och att påverka samhällen. På internet har allt blivit möjligt. När du kan köpa dig in på topplistan på Spotify med falska streams, så kan du lika lätt kapa din egen opinion. SAS är inte det första företag som angripits, Åhlens, Audi eller Gilette är andra exempel. Alla har angripits då de med olika budskap, eller storytelling, visat vilka värderingar de står upp för - som alla människors lika värde. Och det, mina vänner, är minerad mark. Det är idag bränsle i hatets masung.... masugn menar hon nog...

Statsmedia tycks lida av förföljesemani... en sorts paranoia... det är svårt att värja sig från känslan att tillståndet är sjukligt... men vi som inte vill delta i den korporati-vistiska samhällsutvecklingen hatar för den sakens skull inte er som är representanter för statsmedia...

Media har idag svårt att förstå den negativa reaktionen mot SAS. DN kopplar kritiken till nazister, medan Aftonbladet tror på en Rysk konspiration: ”Så kapades SAS nya film av en trollarmé”. Det är dock lätt att förstå varför historiekunniga reagerar mer negativt än DN-läsare som inte är bildade nog att själv märka att filmen innehåller faktafel och har en falsk central premiss om Skandinaviens avsaknad av egna innovationer.

SAS påstår att köttbullar kommer från Turkiet, en fånig vandringsskröna baserad på kåldolmar. Filmen visar turbiner utan att tala om att Danmark var först i världen med havsbaserad vindkraft-verk.Vi ser en pappa och får höra att Schweiz gav oss föräldraledighet, trots att de bara gav mammor ledigt. Det var ett annat land som uppfann pappaledighet: “Sweden was the first country in the world to introduce paid parental leave also to fathers in 1974”...

Framförallt slirar filmen genom att låta bli att nämna riktiga uppfinningar och i stället prata som sånt ingen tror är skandinavisk som cykeln. Tvärtom är Skandinavien en av världens mest innovativa regioner, vilket det räcker med ett titt på upptäcktland för elementarpartiklar att fatta.

Därför mäter stora delar av mänskligheten temperatur med Celsius, klassificerar biologin med linneansk taxonomi och utgår från kvantfysik för att försöka förstå universum.

Alla fattar inte ironin att påstå att Skandinavien inte kommit på en onsdag (sic) och skriva om trollarméer (sic). Dessa politisk korrekta journalister känner inte till att Sverige var först i världen 1766 med grundlagsfäst pressfrihet, eller att Danmark 1844 uppfann folkhögskolan de kanske själva studerat på.

Andra låtsas brinna för värdegrunden men känner inte till att Sverige var först med att förbjuda barnaga 1979, Norge först med promillekontroll i trafiken 1936, gav världens sitt första miljöminister 1972 och första anti-gay diskrimineringslag mot 1993, eller att Danmark blev världens första demokrati med en kvinnlig minister 1924, först med en miljölag 1973, först att tillåta samsexpartnerskap 1989 och först med att förbjuda slavhandeln 1792.

I USA vet vissa av Bernibros att Sverige var först med allmän pensionsförsäkring 1911, medan svenska vänstern försäkrar varandra att deras land bara gett världen urbarbariet.

Jag saknar utrymme för kulturella bidrag, det räcker att nämnda att de isländska sagorna är världslitteraturens utan jämförelse största och mest imponerande samling om vanligt folk före moderniteten.

Men visst, förutom allemansrätt, ombudsman, kullager, pacemakern, dynamit, ångturbin, skiftnyckel, rullatorn, banksedlar, befolkningsregister, separatorn, lättcement, trepunktsbälte, gasturbin, sprayflaska, säkerhetständsticka, nikotintuggummi, solsten, långbåt, blixlås, headset, osthyvel, elbörs, indexkort, Lego, Skype, IKEA & Spotify, what have the Scandinavians ever given us?

Tino Sanandaji på Facebook 

 

Tino Sanandaji om SAS reklamfilm: Svenska vänstern försäkrar varandra att deras land bara gett världen urbarbariet

Statsmedia tycks också lida av olikhetsfobi... det är faktiskt tillåtet att vara både högersympatisör och konservativ, till och med reaktionär... alla behöver inte vara progressiva tokliberaler... såna som aldrig bestämmer sig för om dom är vänster eller höger... 

Ilskan mot flygbolaget SAS “reklamfilm” där man med hjälp av ledsna individer hävdar att det inte finns något skandinaviskt, växer på sociala medier. Det bildas nu Facebookgrupper där man uppmanar tillbojkott av företaget tills de ber om ursäkt för rasism mot skandinaver...

“Hur fan kan ni släppa sådan smörja” är en av de vanligaste reaktionerna på den kontroversiella reklamfilmen, i synnerhet som SAS stoltserar med att de döpt ett av sina nya plan till “Viking”. “Pretentiöst, självföraktande, oikofobiskt, varumärkes-harakiri” lyder andra omdömen om filmen. På sociala medier går vissa till och med så långt att man spekulerar i att SAS riskerar att gå i konkurs. Reklamen jämförs med Gilettes klavertramp, där man i en reklamfilm i princip idiotförklarade vita män. “Get woke, get broke” hette det då eftersom reklamen blev en stor ekonomisk förlust för företaget. Nu avbokar många kunder sina flygresor med SAS...

Istället för att till exempel välja att fokusera på bland annat den vackra och särpräglade skandinaviska naturen, råvarorna, historien och traditionerna samt betona dess nordiska skönhet, som man hade kunnat om man haft lite intellekt och vett, valde SAS, vars PR-avdelning uppenbart befinner sig mentalt snarare i 2010 än 2020, att göra ett marknadsföringsmässigt magplask. Budskapet som släpps inom ramen för SAS”We are travelers”-koncept går ut på att Skandinavien har förts till landsområdet i norra Europa bit för bit av människor utifrån och att vi behöver mångkultur för att ens existera...“What is truly Skandinavian”, inleder en deprimerad ung kvinnoröst filmen, och svarar sig själv: “Absolutely NOTHING”...

Efter ilskan och de negativa reaktionerna – på You Tub är det i skrivande stund 125 personer som tryckt tummen upp och 5102 som gett negativ respons – valde SAS på tosdagskvällen att plocka ner filmen från sin hemsida på Facebook, men den ligger alltså fortfarande kvar på You Tube och har även uppmärksammats internationellt. Filmen är gjord av danska NoA-byrån & Co och regisserad av Gustav Johansson...

När de åker utomlands vill de flesta resenärer få med sig inspiration. De vill ta med sig något hem, oavsett om det är minnen eller kunskap. Det är det som rör samhället framåt. Om vi inte hade varit så nyfikna på vår omvärld hade Skandinavien inte sett ut som det gör, säger Martin Adonis, brand campaign manager på SAS, i ett pressmeddelande...

“As a swede I will never fly with you again” skriver en användare på Twitter, bara en av tusentals som anser att SAS-filmen är en förolämpning...

Katerina Janouch om SAS Skandinavienfientliga film fortsätter uppröra: Avbokningar av flygresor och ilska på sociala medier

fre 21 febr 2020

Ett magnefikt exempel på hur en trollgumma manipulerar sin yrkesroll... en som driver Äckel-kuriren som Lycko-slanten... en verklighets-förnekare...

Epitetet Äckel-kuriren är nog så rättvisande i dagsläget...

Rikstidningarna raporterar om branden ​ons 19 feb 2020... Äckel-kuriren hemlighåller branden ons-tors i papperstidningen... hemlighåller

branden i nättidningen ons-tors-fre... lägger ut denna löjliga blänkare i papperstidningen på fredagen... två 

dygn för sent... pinsamt undertecknat av fyra granskare som inte tillför något nytt... Eva B. tycks vilja spä ut pinsamheten genom att fördela 

ansvaret på fyra djupgranskare... den uteblivna lilla spalten som uteblev i nät-tidningen innehåller inget som inte står i rikstidningarnas öppna raportering... om ni inte kan läsa den grumliga texten alltså...

Författaren och föreläsaren Per Brinkemo har i flera år arbetat med att sprida kunskap om hur klaner fungerar och vad som händer när klanstrukturer i vissa invandrar-grupper krockar med den svenska staten...

En av frågorna som i dag är mest aktuell gäller samspelet mellan klaner och organiserad brottslighet och risken för att Sverige ska följa samma utvecklingsbana som Tyskland, som har stora problem med klanbaserad kriminalitet. Aktörer i det svenska rättssystemet visar numera stort intresse för ämnet. Forskningen släpar däremot efter. Per Brinkemo samtalar med programledaren PJ Anders Linder...

En klan är en social grupp, oftast definierad genom släktskap. Klaner är ofta viktiga strukturer inom nomadkulturer. Ordet kommer ursprungligen ifrån skotsk-gaeliskans clann, och kom förmodligen till svenskan genom lågskotskan under medeltidens handelsutbyte...

Klansamhällen är den vanligaste samhällsformen i världen. I klansamhällen finns inga rättigheter för individen, som istället anses som medlem av en familj eller storfamilj. Klanen får stor betydelse i samhällen där statliga myndigheter är korrumperade och klansystemet uppfyller då värlfärds-samhällets funktioner gällande skydd, trygghet och säkerhet...

Studio Axess 2020 - Per Brinkemo – ”Klanerna och kriminaliteten"

Jävlar så trötta vi var på sossarna och

nog tog vi intryck av Thatcherismen på 80-talet... och det fick vi bittert ångra när Bildt började härja med nyliberalismens hjälp... inte konstigt att sossarna fick rekordsiffror i valet... men inte blev det bättre med Göran P. och statsförvaltningen som Widar A. påstår... progg- och hippiekulturen smittade sossarna redan under 70-talet med progressiv tokvänster-liberalism... tokliberalismen har sedan destruerat den svenska statsförvalt-ningen under femtio år... 

Seminariet var kanske inte någon höjdare precis... mycket skräpmat och infantil historielöshet... men den som väntar på nåt gott får vänta till sist... 30 minuter in i del 5... vad säger han då för klokheter... den ende kvarvarande socialdemokraten... resten är ju korporativister... mjuk-fascister... om man ska vara riktigt snäll kan vi kalla dom korporativ-demokrater...

De första rådet han ger kan riktas till Eva B. på Lyckoslanten, Äckel-kuriren... ägna dig åt mörkret i Sörmland... ägna dig åt dom svåra sakerna... problemen... det ljusa i livet rullar på av sig självt... skönandar i boulevardblaskor ska inte pinpointa ljusa stunder och sälja dom för pengar... låt oss uppleva dom ljusa stunderna... var och en på sitt sätt...

Valrörelsen 04-06 gav borgarna segern därför att dom samarbetade tillsammans mot socialismen... blockpolitiken, vänster mot höger är den enda kamp som folket kan förstå... sossarna ska alltså samarbeta med kommunisterna som vill ungefär samma sak och Mp om dom kan bestämma sig för att vara socialister... SD1 ska naturligtvis också samarbeta med SD2...

Konservativa värden är verkligen inget nytt... Thatcherismen på 80-talet inspirerade även sossarna under november-revolutionen och 90-talet till nyliberala tankegångar... SD1 är ju i sig ett konservativt part och SD2 än mera... reformismen som är sossarnas konservativa ideologi "det stilla framåt-skridandet"... reformismen har emellertid skenat i progressiv tokliberal riktning... styrkeförhållandet mellan socialister och borgare är ju oförändrat sen urminnes tider... Sverige är ett socialistiskt land, med en överväldigande majoritet för närvarande... SD1+SD2+V... allt handlar om envigen mellan SD1 och SD2, två partier som är väldigt lika varandra... säger Widar A... som spelar i en helt egen division och övtiga partier spelar biroller... SD1 måste dela en varm korv med bröd med SD2 avslutar han...

Om Sverige Del 5 av 5 - Politikens möjligheter

Om Sverige Del 4 av 5 - Staten och kommunerna

Om Sverige Del 3 av 5 - Opinionen

tors 20 febr 2020

Vi som bor mitt emellan SN och Äckel-kuriren vill ju i alla fall få en länk till SN om branden i Brandkärr fyra mil härifrån... mjukfascistisk cencur i en statstrogen politruk-tidning i monopolställning...

Kraftig brand i förskola i Nyköping

Aftonbladet... Publicerad: ons 19 feb 2020

Det händer där invandrare finns... om det är

invandrare eller svennar som är syndarna är i 

grunden tämligen meningslöst att käfta om... skyldiga äro dom maktens revolutionärer som bjudit in orimligt många främlingar att knapra på den svenska nationalstatens samlade tillgångar... men gjort är gjort och fortsätter på samma sätt...

Rikstidningarna raporterar om branden ​ons 19 feb 2020... Äckel-kuriren hemlighåller branden ons-tors i papperstidningen... hemlighålls ons-tors-fre i nättidningen...

Polisen utreder händelsen som grov mordbrand.

Polisen: Vi utgår från att den är anlagd

NYKÖPING "Det är upprättat en anmälan om grov mordbrand."

Brandmännen i hopplös kamp mot lågorna

Förskolan helt nedbrunnen

Ytterligare byggnad utsatt för brand

Kommunen uppmanar: Håll barnen hemma i morgon

Förskolan totalt nedbrunnen under natten

Brandmännen i hopplös kamp mot lågorna

Regeringen månar mer om att inskränka de universella mänskliga rättigheterna än att skydda dem från terrorism. Detta uppmärk-sammas genom digitaliserings-minister Anders Ygemans vilja att ”gå före” övriga Europa i att reglera det fria ordet på sociala medier. En logisk utveckling som Rebecca Uvell varnat för i flera år...

Digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) vill se en lagstiftning som gör de sociala medierna medansvariga för det som publiceras på deras plattformar, rapporterar Kulturnytt i P1.

– Ytterst är det den som själv skriver ett inlägg som är ansvarig, men jag menar att de sociala plattformarna måste ha ett medansvar för det som publiceras på deras plattformar och med det vill jag ha en skyldighet för företagen att ta ner olagligt material, säger Anders Ygeman till Kulturnytt.

Ygeman vill helst se en lagstiftning på europeisk nivå, men om det inte går vill ha lagstifta i Sverige...

Opinionsbildaren och författaren Rebecca Uvell har återkommande varnat för  regeringens syn på den universella yttrandefriheten. Uvell har predestinerat denna utveckling under en lång tid och kallar utspelet ett rent beställningsjobb från Karin Pettersson och hennes tidigare arbetsgivare Schibsted. I en intervju med Nyheter Idag menar Uvell att 

”detta bevisar att det är ett rent beställningsjobb från Schibsted. Det är ordagrant det de kräver – en lag som gör att sociala medierföretagen ska straffas för enskildas åsikter”...

Socialdemokraterna har inte givit upp – Vill gå före EU och begränsa det fria ordet

Tingsrätten dömer inte ut något fängelsestraff för de två gärningsmän som skrikit ”jävla svenne”, rånat, kidnappat och pissat på offret samt tvingat offret att klä av sig naken. Svenskt rättsväsende har fullständigt havererat. Det är fritt fram att förnedra svenskar. Det visar Södertörns tingsrätt i dagens dom...

De två gärningsmännen i ett uppmärksammat fall slipper fängelse, slipper skadestånd och slipper alla former av nya tvångsmedel. Den ene hade redan beslut om tvångsvård, så där innebar domstolens agerande ingen som helst påföljd. Den andre har frivilligt gått med på att bo på familjehem i sex månader. Inga nya straff eller tvångsåtgärder överhuvudtaget. Detta trots att gärningsmännen erkänt och det alltså inte finns någon tveksamhet om vad som skett...

Domaren bagatelliserar systematiskt händelsen när hon kommenterar i SVT. Hon kallar det ”rätt allvarligt” fall av rån, alltså inte ”allvarligt”. I detta fall har gärningsmännen ”gått lite längre”. Och man har haft ”lite otur” när man inte lyckats tömma offret konto i bankomat. Och rånarna har inte kidnappat offret enligt domaren, utan ”promenerat” med honom i tre timmar...

Sverige är ett laglöst land. Bara den som själv kan försvara sig med vapen eller röra sig i grupp, går säker. Alla andra svenskar måste numera räkna med att bli överfallna och pissade på – regering och riksdag ser inga skäl att det ska vara straffbart. Hur länge tänker svenska folket låta detta vansinne gälla...

Domstol: Pissa på svenskar – du slipper straff

 

ons 19 febr 2020

Folkpartisten och diversearbetaren

Antonia Margaret Ax:son Johnson håller väl forfarande koll på det mesta i familjesvären...

Axess TV är en svensk tv-kanal, som tillhör Axess Publishing AB, vilken i sin tur ägs av Nordstjernan Holding AB som kontrolleras av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål...

Seminarier anordnas allt som oftast på Johnson-gården... Engelsbergs bruk i Fagersta Kummun... i liberal anda får man förmoda... detta semenarium utspelades 6 febr. 2020... spektaklet utspelar sig i fem akter...

Vart är Sverige egentligen på väg? Viss typ av brottlighet minskar absolut, men andra typer ökar som gängkriminalitet, sprängningar och skjutningar där bland annat flera oskyldiga kvinnor drabbats. Betyder den upplevda otryggheten kanske mera än den faktiska...


Flera samhällsområden förefaller befinna sig i kris. Alltifrån det yttre till det inre försvaret, polisens uppklarningsprocent när det gäller alltifrån båtstölder till skjutningar lämnar mycket i övrigt att önska. Listan förefaller kunna bli lång: sjukvården, skolan, tiggeri i välfärdslandet, parallella klansamhällen, landsbygdens utveckling eller kan- ske avveckling, bostadsbristen, arbetslösheten bland unga och invandrare, den s.k. integrationen och kommuner i kris. Demoskops septembermätning visar på allt mer tilltagande pessimism beträffande utvecklingen i Sverige. Vad bör göras...

Om Sverige Del 2 av 5 - Integration

Om Sverige Del 1 av 5 - Brottslighet och säkerhet

Riksrevisionen kom med sin rapport den 13 februari i år där de riktar skarp kritik mot regeringens klimatpolitik. Politiken är inte effektiv och stödet till elbilar är nästan bortkastat i jämförelse med om åtgärder i stället sker i utlandet, vilket är 100 gånger så effektivt. I denna lördagsintervju får vi möta ekonom Staffan Wennberg som har granskat Parisavtalet. Parisavtalet har kallats världens dyraste avtal men kommer endast sänka den globala temperaturen med en tjugondels grad enligt forskaren dr Björn Lomborg...Staffan Wennberg berättar i programmet att regeringens planer med elbilar inte alls svarar mot planer på ny elproduktion och ett elnät som kan transportera elen till bilägarna. Sveriges utsläpp av koldioxid är någon promille av världens samlade utsläpp. Ökningen av utsläppen i Kina och Indien sker så snabbt att ett fåtal veckors ökning svarar mot Sveriges hela utsläpp...


Staffan Wennberg berättar också att Sverige kan komma att ta på sig en betydande andel av de pengar USA skulle ha betalat enligt Parisavtalet och som Trump har sagt nej till. Regeringen planerar att Sverige ska betala mellan 12 och 20 miljarder kr per år till en klimatfond som administreras av FN. Han berättar också att vi enligt avtalet ska ge ifrån oss teknik inom energiområdet till andra länder. Totalt handlar Sveriges kostnad om uppemot 600 miljarder utan att ge oss någonting av värde tillbaka. Dessutom tillkommer omställningskostnader som är ännu större...Ekonom Staffan Wennberg har en bakgrund från internationella och svenska bolag. Han var under en tid marknadschef på Bonnier Tidskrifter AB (numera Bonnier Magazines & Brands). När han var ung reste han som fotograf och fotograferade bland andra Maurice Strong under Stockholms miljökonferens 1972, då han varnade för att vi hade bara 10 år på oss. Maurice arbetade för Rockefeller och gjorde sig likt honom en förmögenhet på olja...

Parisavtalet är utformat så att de ”rika” länderna får betala uppemot 30.000 miljarder kronor under 30 år medan ett antal stora länder, likt Kina, inte behöver göra mycket alls. Det är 26 länder av 200 som ska betala. Staffan menar att Parisavtalet innebär ett stort kliv mot en globalistisk kontroll av världsekonomin. När Sveriges riksdag skulle godkänna avtalet gjordes detta under forcerade former där nödvändig tid för remiss eller debatt inte gavs. Under voteringen röstade alla riksdagsledamöter för, men enligt Wennberg visste förmodligen de flesta av dem inte vad avtalet innebar...

I Sverige har beslutats att Parisavtalet ska omsättas till Svensk lagstiftning, vilket bland annat innebär att vi ska ha ett ”noll-utsläpp” år 2045. Avtalet i sig sägs vara icke bindande, men Sverige har alltså självt tagit på sig att låta det bli så. Sverige tillhör den gruppen av länder som kommer att få betala. Det svenska undertecknandet blev förevigat då endast kvinnliga politiker står uppställda och klimatminister och tillika vice statsminister Isabella Lövin håller i pennan...

De länder som skall betala enligt avtalet ska tillsammans bidraga med 100 miljarder dollar, alltså ungefär tusen miljarder kronor, årligen. Sveriges andel av betalningarna handlar om en årlig kostnad av 12-20 miljarder kronor, beroende på vi ska kompensera USA:s uteblivna betalningar eller inte. Avtalet syftar fram till år 2050...

De av olika länder inbetalda pengar kommer att hanteras av en FN-stab i Sydkorea som har givits diplomatisk immunitet. Staffan tänker att upplägget kan ha varit en avskedsgåva till förre FN ambassadören Ban-Ki Moon
Tanken är, berättar Staffan, att pengarna ska användas i de olika mottagarländerna till olika infrastruktursatsningar som antingen syftar till att motverka koldioxidutsläpp eller till att dämpa effekterna därav. En del av dessa länder har i utspel klargjort att de ser dessa pengar som en sort ”bot” som betalande länder skall utföra till mottagarländerna då de har haft det orättvist bra...

Ganska paradoxalt blir avtalets omfattning när man ser till prognosen för utsläpp av koldioxid; Sverige ska som tidigare nämnts gå mot noll-utsläpp 2045 och samtidigt betala mycket pengar. Å andra sidan är ett land som Kina, där det byggs 1000 kolkraftverk om året, ett mottagarland. Att Kinas politiker tycker avtalet är bra är inte svårt att förstå, men hur tänker Sveriges politiker...

 

Lördagsintervju 75 - Ekonom Staffan Wennberg om Parisavtalet "Världens dyraste avtal"

FN:s särskilda utredare om tortyr menar att det svenska rättsväsendet har fabricerat och manipulerat bevis mot Wikileaks-grundaren Julian Assange i syfte att få honom fälld för sexualbrott och sedan utlämnad till USA...

Det handlar om en modern häxprocess för syftet att statuera exempel så att media håller sig i skinnet och inte rapporterar om brott begångna av regeringar, säger utredaren Melzer till tyska ZTV...

Anledningen till att Assange flydde till Ecuadors ambassad var svenska anklagelser om våldtäkt och en rädsla för att bli utlämnad till USA och därefter torterad för att ha läckt säkerhetsklassat material.

ZTV hävdar att en högt uppsatt svensk polis i ett mejl uppmanar till förfalskning av ett uttalande som gjorts av ett påstått offer till Assange genom att ett nytt förhör ska hållas men att en gammal text kopieras in och undertecknas.

Rättsstaten fungerar bara så länge statens djupa intressen inte hotas, när detta sker så fungerar det inte längre. Jag tror att Wikileaks var just ett sådant och att rättsstaten slutade fungera, konstaterar Melzer.

Varken svenska eller brittiska myndigheter har bemött anklagelserna... 

FN-utredare: Svensk polis fabricerade bevis mot Assange

tis 18 febr 2020

Storebror gillar inte pålästa sannings-sökare... inte ens budbäraren... som fått sin statistiksida avstängd av one.com... vad i helvitte säger han, Janne T... ska vi börja betrakta lögn-aktiga, förvillande folkvalda politiker med sina politrucker som lands-förrädare... Sh måste ha hört fel... måste lyssna en gång till...

I detta program förklarar docent i företagsekonomi, Jan Tullberg att vi måste göra radikala förändringar av asylrätten om vi vill att Sverige ska fortsätta existera. Politikerna säger att de har varit naiva. De säger att de nu har kommit till insikt om problemen men hur är det med den saken? Har de lagt om politiken? Nej, antalet uppehållstill-stånd ligger kvar på ungefär samma rekordhöga nivå, dvs 120.000 under 2019. De påstår en sak, men gör en annan...Januari-överenskommelsen innebär fler humanitära grunder för att få stanna: Alternativt skyddsbehövande, anhöriginvandring, klimatflyktingar etc. M och KD säger att de vill skära ner kraftigt, men de föreslår inte nödvändiga förändringar. Partierna vill visa viss följsamhet med opinionen samtidigt som väljarna skall känna igen sig, dvs godhetsretoriken fortsätter. Det är fint att vara självuppoffrande. Skiftet gäller fortfarande från svenskt allmänintresse till global socialbyrå...


Jan Tullberg föreslår fem reformer...

1 Avveckla idén med att flyktingar ska fördelas inom EU. Inför returrätt. EU skall kräva rätt att skicka tillbaka utländska medborgare även om de vill stanna i Sverige. Den som inte tar emot sina egna medborgare utsätts av sanktioner av EU eller av Sverige...

2 Inrätta ”Safe Havens”. Dvs utvald plats utanför Sverige för de som söker asyl och där asylsökande väntar medan ansökan behandlas. Om ansökan avslås får de åka hem.
Australien använder denna metod som kompletteras med att de sökande kan få asyl i Kambodja. Det land som erbjuder denna tjänst får ersättning för detta...

3 Utvisning. Utlänningar som döms där straffvärdet är minst 6 månader kan visas ut enligt gällande lag, men den tillämpas inte. Domstolarna spjärnar emot eller tolkar att den politiska makten vill signalera, men inte vill ha handling. Inga undantag för utvisade som löper risk för tortyr. Inga undantag för dödsstraff. Sverige skall inte vara en fristad för de mest kriminella. Risk för utvisning och hård rättvisa är dessutom ett bra incitament för kriminella invandrare att sköta sig i Sverige. Svensk kriminalvård är inte avskräckande och håller inte internationell standard...

4 Återvändande. De som inte lyckas anpassa sig i Sverige bör återvända till sitt hemland. Det gäller att skapa incitament för integration alternativt återvändande när denna inte fungerar.
Fler än Alternativ för Sverige och SD måste ta tag i detta för att vara trovärdiga med tal om integration...

5 lägg ner rättsapparaten kring Migrationsverkets beslut. Nej är nej. Ja är "kanske", om du sköter dig. Ingen asylrätt utan en ynnest. Det bör inte finnas särskilda domstolar för överklaganden...

 

Fjärde statsmakten nr 38 med Jan Tullberg om förändring av asylrätten.

Frispråkiga GP styrs också av Storebror, bäste professorn... storskalig invandring misslyckas

alltid... anledningarna kan variera men det invaderade landet blir aldrig

vad det en gång varit... historiens

gång...

Med näbbar och klor försöker flera i S-partiets ledning att under mattan sopa fakta om klanernas brottslighet i storstäderna. Löfven pratar om att de är offer. Andra gråter över deras sociala bakgrund. Och många av landets universitets- och högskolekriminologer fungerar som deras back upp...

Ödesstund för S-partiet

Ingen av dem lägger fakta på bordet och sjunger ut! Jag och många andra bloggare har försökt framföra motargument. Men etablerade medier tror tyvärr bara på en enda förklaring: den politiskt korrekta. Idag publicerar den frispråkiga GP en text av polisinspektör Anders Karlsson, som lugnt och sansat ger sin bild av den problematik han möter till vardags. Bilden är helt annan än S-partiets och dess medlöpares. Polischefens förklaring är i korthet att en storskalig invandring misslyckats på grund av en urusel integrationspolitik...

Det är något stort och mycket bra att en högt uppsatt polis öppnar sin mun och säger det som en stor del av svenska folket i och för sig redan förstått. Det läggs med andra ord ett viktigt papper på bordet. Läs själv vad Anders Karlsson skriver...

https://www.gp.se/debatt/förnedringsrånen-är-en-konsekvens-av-för-stor-asylinvandring-1.24175270

PS! Ser tyvärr att GP numera valt att enbart låta prenumeranter ta del av texten. Kanske kommer den ändå att dyka upp på internet?

Ödesstund för S-partiet

"Två hundra år av välfungerande rättsväsende" är väl att ta i... det tog i alla fall slut under 1970-talet... det som peakade på 1870-talet med populäre "Land skall med lag byggas"- kungen Karl XV på tronen... fartblindheten under doping/rekord-åren efter WW2 till oljekrisen på det olycksdrabbande 70-talet blev grogrunden till den

växande korruptionen som behövdes

för att upprätthålla bilden av det "välfungerande rättsväsendet"... vid tiden för Palmemordet var det "väl-fungerande rättsväsendet" avvecklat i sin helhet... med betoning på väl-fungerande... rättsväsendet har efter det fyllts med charlataner...

En orolig omvärld påverkar lätt även den interna ordningen i en nation. De svenska försöken att provocera Ryssland under Karls föregångare Gustav IV Adolf ledde både till förlusten av Finland och ryska landstigningar och plundringar i Stockholms omgivningar. Kanske kan många svenskars skräck för ryssar dateras till denna tid. Det var också en tid då det moderna svenska samhället formades, samtidigt som adeln som överklass ersattes av Frimurarna som tog kommandot över den industriella utvecklingen...

Man kan nog med fog hävda att det svenska rättsväsendet fungerat väl de senaste två hundra åren, vi har haft kloka domare och rådmän som dömt både sakligt och förnuftigt. Det har funnits en balans mellan den lag som Karl XV förespråkade och folkets acceptans för rättvisa och därav följande ordning. Sverige som nation tog sina egna beslut och kunde därför forma en moral och känsla för vad som är rätt eller fel, som varit bestående fram till våra dagar.

Med globalismens intåg i vårt land håller nu allt detta på att förändras. Vi tvingas åse att tidigare okända moraluppfattningar etableras och blir norm för en växande andel av vår befolkning...

Därmed tvingas vi konfronteras med nya former av brott, där både individer och myndigheter blir offer. Vi mår allt sämre av att behöva åse förnedringsbrott riktade mot våra barn och pensionärer, grova rån och misshandel utan minsta empati för de utsatta, hedersbrott mot familjemedlemmar, misshandel och plågsamma stympningar av djur, både husdjur och våra vilda vänner i skog och mark, samt ekonomiska bedrägerier mot både enskilda och de institutioner som skall garantera vår välfärd...

Många står frågande inför försöken att krossa samhällets fundament, som polis under utryckning, brandkår på släckningsuppdrag, ambulanser som försöker rädda liv och tulltjänstemän som försöker stoppa införsel av vapen och narkotika eller utförsel av stulna varor. Våra sociala institutioner rånas genom förfalskade identiteter och bluffbolag som borrar stora hål i statens kassakista, där våra skattepengar läcker ut som genom ett såll. Vi får höra att våra skattepengar inte tillhör oss...

Globalismens profeter predikar att migrationen är nödvändig för att fördela våra tillgångar över jordens övriga befolkning. Lämnar vi inte över vårt ”överflöd” frivilligt kommer man och hämtar det. Mångkulturen visar fler sidor än dans, skratt, annorlunda maträtter och trivsam samvaro. Det land som under tusen år frambringat en enad moraluppfattning och gemenskapen i en förenad målsättning, spricker nu sönder i hundratals småriken med enda syfte att prioritera den egna lilla etniska gruppen på bekostnad av de andra...

Laglöst land.

mån 17 febr 2020

Det är bra med dissidenter från dom djupa sosseleden... men hon är rasande ensam... "demokratin kräver en konfliktpräglad konsensus"... javisst måste vi vara överens om demokratins spelregler men politiken för arbetare och kapitalister kan aldrig vara densamma... då blir det svensk korporativism eller mjukisfascism...

Det började med medlemsras och låga opinionssiffror, men medlemsraset har Social-demokraterna lappat och lagat med större partibidrag som inneburit fler anställa politiska sekreterare. Det minskade stödet bland väljarna försöker man fixa genom tal om att välfärden är viktigast och folkhemmet ska återupprättas. Det fungerar inte så bra...

Det är socialdemokratins och arbetarrörelsens hela politiska grund som nu rasar samman. LO bildade partiet för att fackföreningsrörelsen skulle få koncentrera sig på de fackliga frågorna. Socialdemokratins uppbyggnad handlade helt om rösträttsmaximering och en stark organisation vilket betydde så många medlemmar som möjligt. Det är borta nu...

 

Frågan är hur långt Stefan Löfven är beredd att gå för att behålla makten? Länge har den socialdemokratiska rörelsen tummat på sina viktigaste principer för att behålla en stark folkrörelse och värna demokratin. Men frågan är om partiets ledning har blivit så korrumperad så att makten ska behållas till varje pris? Det brukar benämnas oligarki när ledningen styr genom sitt fåtalsvälde och sina anställda ja- sägare. Om socialdemokratin som politisk rörelse ska kunna räddas är det nog läge att lämna regerings-makten...

”Det går ett spöke genom Europa och det är demokratin” – så skriver en av världens bästa forskare på högerpopulism, Chantall Mouffe. Hon menar att inriktning på samverkan och konsensus i politiken göder högerpopulismen eftersom det skapar motsättningar och spänningar och eftersom under-ordningen blir absolut och utan alternativ. Detta blev

uppenbart både med decemberöverenskommelsen men särskilt tydligt med januariavtalet...

De fyra samarbetspartierna slog sig till ro, upprättade 73 punkter och var redo att genomföra sina löften till nästa val. Att de saknade majoritet i riksdagen var inget de tyckte sig behöva ta med i kalkylen.Sedan händer det oväntade. Vänsterpartiet lierar sig med M och KD och accepterar indirekt stöd från SD och både ifrågasätter och fäller regeringens förslag. Centerns vice partiledare Anders W Jonsson konstaterade med förvåning att detta trodde han inte skulle komma. Socialdemokraterna löpte amok mot Vänsterpartiet och anklagade dem för att samarbeta med högerpopulister...

Åter till Chantall Mouffe som i sin forskning har kommit fram till att demokratin kräver en konfliktpräglad konsensus – ”ett samförstånd kring de etiskt-politiska värdena om frihet och alla människors lika värde”, men olika uppfattningar om hur dessa värden ska tolkas...

S mot katastrof – väljarna ropar efter en stark ledare

En tokfeministisk boulevard-blaska med ett allt mer lokalt, 

pekoralt urvalt innehåll...

Ursprunglig betydelse av ordet "pekoral"... allvarligt syftande litteratur som genom brister i formen, speciellt stilbrott, blir enbart komisk... i överförd postmodernistisk

mening... löjeväckande text, enfaldig skrift, nonsenstext, dravel, smörja, rappakalja, gallimatias, oskuldsfull, oerfaren, barnasinnad, naiv, infantil, outvecklad, dum, oförståndig, larvig, löjlig, omogen, pueril, enfaldig...

Dom allvarligt menande flickorna får vi hoppas återkommer med livsbe-jakande erfarenheter... det är naturligtvis inte flickornas som är pekorala...

Målet med resan är att hitta alternativa sätt att leva. Att läsa på nyheterna att vi har så här många år på oss för att rädda planeten kan ge mig panik...

De tågluffar för att hitta nästa miljölösning

Men jag får så mycket kraft av att se vad man kan göra själv. Och det vill vi sprida till andra...

M och A har hittat varandra på Eskilstuna folkhögskola där båda läser kursen Recycle design – återbruk. Kursen fokuserar på hur man kan ta fram nya produkter som är hållbara på lång sikt – bortom slit-och-släng. Studieorten är Eskilstuna, närmare sagt Retuna återbruksgalleria...

De tågluffar för att hitta nästa miljölösning

Många krig pågår kanske i det okända utan vår kunskap... med säkerhet vill ni dock absolut inte veta något om det helvetes skrämmande depopulation-scenariot... visst pågår "pang, pang, du är död"- krig... men för att orsaka depopulation krävs postmoderna krig

i smyg som väderkrig, biologiska krig

och kemiska krig som exempel... metoderna är inte fulländade kanske men tillräckligt färdiga för att testas

på sina håll...

Obama’s rådgivare Holdren förklarade i ovanstående pedagogiska inlägg häromåret jetströmmarnas stora inflytande över det lokala klimat man upplever förändras år från år. Senaste åren har det varit hårda och snörika vintrar i USA, och relativt varmt i Europa. Självklart sitter Holdren inne med mer information än allmänheten kommer till del, men det är ändå lätt att ana djupare och dolda aspekter i vad han diskuterar...

Klimatkrig på riktigt? Den som styr jetströmmarna har makten

När jag var teknolog vid LTH på 60-talet var inte utvecklingen av transistorn särskilt avlägsen i tiden. Liksom i ett radiorör kan man med en svag ström eller ett elektriskt fält styra och reglera ett väsentligt starkare strömflöde. Det fanns också något som hette fluidistorn – med en mindre vätskestråle kan man få ett väsentligt större flöde att böja av på ett helt kontrollerat sätt. Saken beskrevs även i populärlitteraturen, men sen blev det plötsligt mycket tyst om det hela. Varför? Som alltid kan man ana ett militärt intresse bakom det hela...

USA har helt enkelt satt in stora resurser på att kontrollera klimatet, nu i långt äver ett halvsekel. Sovjetunionen och Ryssland har givetvis hakat på. Trots att man har att göra med mycket stora naturkrafter har man insett att dessa kan styras via mycket måttlig påverkan. Vi känner ju alla till liknelsen med fjärilsvingslagen, som tänks skapa orkaner på andra sidan Jorden...

Konceptet brukar placeras inom det större begreppet ”kaosteori”, men det är ganska så uppenbart att fluidistoransatsen att styra jetströmmarna är en framkomlig väg att på ett kontrollerat sätt styra klimatet över hela Jorden.

Nu verkar det inte som USA inte ännu fulländat tekniken, och som Holdren påpekar har istället stark vinterkyla parkerat över USA. Som bieffekt har det också blivit långvarig torka i Kalifornien. Tanken har troligen istället varit att skicka allt detta till Ryssland...

Hur söker man nu styra jetströmmarna? Som många känner till har de flesta av dagens passagerarflygplan meteorologisk utrustning ombord, som avrapporterar luftströmmar och temperaturer till markstationer, där de sammanställs i kluster av superdatorer och avancerade klimatmodeller.

Klimatkrig på riktigt? Den som styr jetströmmarna har makten

Följ varmluftens väg till från Atlanten till Sverige

   Nån gångs krigiska jetströmmar på hög höjd...

   Dagens krigiska oväder kl 11.00... på låg höjd...

sön 16 febr 2020

Lena Andersson har skrivit förordet

till boken "Olof Palmes sista steg : I sällskap med en mördare"... hennes egna funderingar sammanfaller med författarens på i huvudsakligen två punkter... mötescenariot och Lisbeth Palmes vittnesmål...

Den som läst Lena Anderssons essä Elementär induktion i boken Förnuft och högmod från 2011 – vet vad det går ut på: att Olof Palme lockats till ett möte och att mördaren väntade på honom.

Lenas essä handlar just om mötescenariot och om varför den hypotesen så länge framstått som en otänkbar tanke. Hon skriver bland annat: ”De personer som bevittnar händelserna minuterna och sekunderna före mordet ger i tidiga förhör uppgifter som talar för att det funnits en längre kontakt mellan paret Palme och gärningsmannen innan denne skjuter.”

Den som vill veta mer om argumenten för mötesscenariot kan läsa någon av Gunnar Walls böcker om Palmemordet. Eller hans senaste bok Huvudet på en påle som till hälften handlar om utredningen av mordet på den svenske statsministern och då framför allt om Lisbeth Palmes vittnesmål...

 

Om mordet på Olof Palme - med Lena Andersson

Säpo ligger bakom mordet på Olof Palme – och Lisbeth ljög om vad som egentligen hände den där natten. Det hävdar tidigare SVT-journalisten Lars Borgnäs i en ny bok... Olof Palmes sista steg : I sällskap med en mördare...

Palmemördaren sköt först mot Lisbet Palme och först därefter avlossades skottet som dödade statsminister Olof Palme. Det hävdar tidigare SVT-journalisten Lars Borgnäs i en ny bok som ifrågasätter statsministerfruns uppgifter i polisförhören. Palme-gruppen är dock kritisk och Olof Palmes son, Mårten Palme, säger till Expressen... Jag har ingen anledning att tro något annat än att min mammas vittnesmål var korrekta...

Nya teorin: Lisbet var mördarens mål

Mordet på Olof Palme Publicerad 16 feb 2020 kl 08.30

Klockan 23.21, fredagen den 28 februari 1986, skjuts Sveriges statsminister till döds med en revolver på kort avstånd i centrala Stockholm. Därefter skadeskjuts hans fru, Lisbet Palme, när mördarens andra kula rispar hennes rygg. Det mordscenariot ifrågasätts nu i en ny bok – ”Olof Palmes sista steg” – av den tidigare SVT-journalisten Lars Borgnäs som i flera decennier granskat mordet. Den hyllade författaren Lena Andersson, som länge intresserat sig för mordet, har skrivit bokens förord...

Borgnäs berättar att han för några år sedan började fundera kring vad det skulle innebära om skottföljden var den omvända, och att han därefter började granska vittnesmålen från mordplatsen på nytt. Det var då han kom fram till sin teori. Skadan på Olof Palme har av rättsläkare och neurolo-giska experter beskrivits som förödande... 

Ryggmärgen krossades, vilket omedelbart leder till att man helt tappar förmågan att stå upp. Man släcks som en lampa. Han måste ha varit nere på gatan inom en halv sekund. Om han träffats av det första skottet så skulle han när det andra kom, enligt vittnesuppgifter uppemot två eller tre sekunder senare, inte ha kunnat stå upp. Det hade varit omöjligt...

Men enligt vittnen som såg när andra skottet kom, så stod han upp. Då kan han inte ha träffats av det första. Det var alltså det andra skottet som träffade honom och det första träffade henne. Ingemar Krusell var biträdande spaningsledare i Palme-gruppen. Han avled 2017. I sin bok ”Palme-mordets nakna fakta” 1998 var han övertygad om Christer Pettersson som mördare...

Vittnena om skottföljden i förhör. Lars Borgnäs lyfter i boken fram att vittnena berättat om hur Olof Palme föll till marken efter det andra skottet. Så här berättar vittnena i förhör som också återges i boken:

VITTNE 1: Man som hör ett skott från sin bil och tittar mot mordplatsen 35 meter bort. Han ser ”tre personer stå på trottoaren i korsningen Sveavägen/ Tunnelgatan. Samtidigt går ett skott till av och mannen som står i mitten sjunker ihop.” 

VITTNE 2: Sitter också i en bil, i korsningen, och säger i förhör att han ”uppfattade det som han sköt honom två gånger”. 

VITTNE 3: Sitter i samma bil som vittne 2. Hör två smällar och ”tittade mot platsen för smällarna och såg precis hur en person rasade ihop och en person som hon såg ryggen på sprang…” 

VITTNE 4: Passagerare i en taxi. Hör ett första skott. Efter ”ett litet tag” hör hon ett andra skott och ser en ”en man som föll ner på gatan”. 

VITTNE 5: Taxichauffören Anders Delsborn som i sitt första polisförhör berättar om ”hur mannen som blivit beskjuten faller omkull” av det andra skottet. 

VITTNE. Vittnet Anders Delsborn berättar 1986 för Expressen om sina iakttagelser på mordplatsen...

Borgnäs berättar om hur han presenterade dessa uppgifter för den rutinerade Palmeutredaren Ingemar Krusell. Krusell blev helt omskakad av detta och erkände att det inte är bevisat att Palme sköts med första skottet. Och han höll med om fakta och blev väldigt omtumlad av detta. Det är en omvälvande insikt att skottföljden var den omvända. I boken framgår att Krusell hade svårt att ta till sig teorin, eftersom ett första skott mot Olof Palme är det logiska, men några fler möten med Borgnäs om saken blev det inte eftersom Palmeutredaren senare avled av sjukdom...

Lars Borgnäs har i boken många teorier om vad den nya skottföljden skulle innebära, men säger att han inte är säker på vilka slutsatser som kan dras. En omvänd skottföljd, säger han, väcker många frågor men bör utredas närmare av Palmegruppen. Varför sköt han först mot henne? Hade han ett motiv till det? Och när han sköt mot henne, varför fullföljde han inte det inte utan lämnade henne bara skadad? Den omvända skottföljden går stick i stäv med Lisbet Palmes egna uppgifter i förhör, där hon beskriver hur det var det första skottet som träffade maken och att hon besköts därefter. Jag trodde att några barn lekte med smällare. Jag vände mig till Olof för att kommentera det. Då såg jag hur han sjönk ner. Han blödde ur munnen och bröstet, har hon berättat i förhör...

I boken undersöker Borgnäs också det så kallade mötes-scenariot, som även författaren Lena Andersson bakom bokens förord tidigare lyft fram, och framhåller vittnes-uppgifter som talar för någon form av kontakt mellan gärningsmannen och paret Palme före mordet. Ett åter-kommande tema i Borgnäs bok är Lisbet Palmes agerande under och efter mordet. Lisbet Palme fick en lindrig skott-skada i samband med Palmemordet 1986. Här fotograferad 2001 under Palmedagen i Malmö...

Hur Palmeutredningen hanterat henne har under många år väckt debatt. Den mest högljudda kritiken gällde utpekandet av Christer Pettersson i december 1988, när hon i förväg hade fått veta att den misstänkte var alkoholiserad och därefter pekade ut Pettersson som mördare. Den mångårige Palme-utredaren Lennart Gustafsson har sagt till Expressen: Det var ingen som riktigt vågade konfrontera henne. Hur man polisiärt har behandlat henne, det tycker jag varit under all kritik... 

Lars Borgnäs har nu sin bok kartlagt Lisbet Palmes förhörsuppgifter: Jag visar i boken att hennes beskrivning av vad som hände på mordplatsen inte överrensstämmer med fakta på flera viktiga punkter. Trots att hon varit det mest motsträviga och minst samarbetsvilliga av alla vittnen har hon ändå getts mest tilltro. Det är en stor paradox... 

Min tolkning är att det måste ha funnits ett starkt skäl för henne att agera på det sättet och som jag ser det inte berätta fullt ut vad hon hade upplevt på mordplatsen och vad hon eventuellt kände till om gärningsmannen, bakgrunden till mordet eller gärningsmannens motiv. I boken förklarar jag också vilket det skälet kan ha varit...

Mårten Palme, Olof Palmes son, delar inte den bild av mammans vittnesmål som presenteras i den nya Palme-boken. Mårten Palme, Olof Palmes son som också var med under mordkvällen, är starkt kritisk till Lars Borgnäs slutsatser om mamman. Han säger att det inte finns någon anledning att misstro de uppgifter mamman lämnat i förhör. Jag har ingen anledning att tro något annat än att min mammas vittnesmål var korrekta, säger Mårten Palme... 

Spaningsledaren i Palmegruppen, Hans Melander, säger om uppgiften att Lisbet Palme sköts först: Det får stå för honom och det varken kan eller vill jag kommentera. Han fortsätter: Jag vet att Borgnäs kommit med många infall och jag vill inte kommentera det utan det får du ta med honom. Det är inte min uppgift att kommentera hans utsagor. Spaningsledaren Hans Melander säger att Lars Borgnäs kommit med ”många infall” genom åren och vill inte kommentera den nya bokens uppgifter...

Författaren till den nya boken, Lars Borgnäs, arbetade under många år på SVT:s olika granskade program och har gjort flera böcker och reportage kring främst Palmemordet, svenska ubåtskränkningar, Catrine da Costa-fallet och Estoniakatastrofen...

Författaren bakom bokens förord, Lena Andersson, har i en tidigare bok haft liknande teorier som i den nya boken, om att paret Palme pratade med mördaren och att detta är något som Lisbet Palme förtigit. 2012 fanns hon med på ett hörn när tidigare justitierådet Göran Lambertz fick kritik av HD:s ordförande för att ha engagerat sig i en brottsutredning. Han hade begärt ett möte med riksåklagaren om ”missar” i Palmeutredningen och bad då om att få ta med sig Lena Andersson till mötet...

 

Nya teorin: Lisbet var mördarens mål

Mordet på Olof Palme Publicerad 16 feb 2020 kl 08.30

LÄS MER: Polisen om uppgifterna Lisbet Palme tar med sig i graven

LÄS MER: 8 frågor och svar om mordet på Olof Palme

LÄS MER: Mårten Palmes avslöjande om Skandiamannen

LÄS MER: Palmegåtan knäckte de mäktiga poliserna

lör 15 febr 2020

Jodå.. aftonpesten hade börjat lägga ut en EXTRA-blänkare på förmid-dagen... det passade inte Storebror

nåt vidare, så hej och hå... upp i det

blå...

Polisen konstaterar att stora värden gick upp i rök och har inlett en förundersökning om grov mordbrand. På grund av brandförloppet miss-tänker polisen att någon tänt på...

Vi har vissa vittnesiakttagelser som vi jobbar vidare med och arbetar med dörrknackning i området. Vi är fortfarande i den inledande fasen av förundersökningen, säger biträdande spanings-ledare Oscar Berglund. Han vill inte gå in på vilka vittnesuppgifter det rör sig om...

Ännu under lördagsförmiddagen var det för varmt för att polisens tekniker sklle kunna undersöka brottsplatsen. Oscar Berglund säger att polisen arbetar brett och inte bara fokuserar på brottsplatsen utan Umeå i stort...

50-tal bilar skadade i våldsam brand

Skrämseltaktiken upprepas till leda

av Storebrors följare från ofantliga

sekten med det fasansfulla lilla ordet

"kan" som missbrukas så skamligt urskiljningslöst... 

Det KAN bli det djupaste lågtryck vi haft i modern tid, säger alarmisten Jon Jörpeland på SMHI...

Det blåser rejält över norra Atlanten. Boven är vad som i Storbritannien fått namnet ”stormen Dennis”, ett ovanligt djupt lågtryck som rör sig österut...

På lördag kväll är det framme med kraftiga vindbyar och massiva mängder regn...

Monsterlågtrycket på väg mot Sverige – kraftigt ösregn väntar

lör klockan 11.00

Ge klanpoliserna mera pengar, så försvinner förnedringsrånen... att ingen har tänkt på det förut...

Vänsterpartiets Linda Snecker pekar nu ut invandrare som skyldiga till ungdomsrånen i landet. Men de rånar inte för att de är invandrare, utan för att de är fattiga...

V: Invandrare tvingas förnedringsråna för att de är fattiga

Igår kom statsminister Stefan Löfven (S) med sin förklaring till de brutala förnedringsrånen mot svenska barn. De beror på Alliansens skattesänkningar, förklarade han i Expressen.

Nu har även Vänsterpartiets riksdagsledamot och rättspolitiska talesperson, Linda Snecker, uttalat sig om rånen. Hon säger uttryckligen att det är invandrare som rånar. Men förklaringen är bland annat fattigdom...

"Tänk om nån vågade säga den riktiga anledningen till ungdomsrånen - att det är årtionden av utanförskap, fattigdom och klasspolitik som ser till att ungdomar med invandrarbakgrund står helt utan framtidsutsikter och därför bli kriminella", skriver V-politikern på Twitter på fredagen och fortsätter:

"Faktorer som påverkar ett kriminellt beteende: fattigdom, utbildningsnivå, psykisk ohälsa, avsaknad av framtidsutsikter. Faktorer som inte påverkar ett kriminellt beteende: religion och etnicitet."

Under torsdagen berättade föräldrarna till en av de invandrare som rånade och urinerade på 18-årige "Liam" att deras familj har pengar och att sonen, alltså rånaren, får både märkeskläder, märkesmobil och pengar när han vill. Familjen kom till Sverige från Eritrea för sex år sedan. "Ekonomin är god", hävdade föräldrarna i SVT...

V: Invandrare tvingas förnedringsråna för att de är fattiga

fre 14 febr 2020

På förekommen anledning ser Sh sig nödsakad att poängtera sin identitet som icke-feminist... så 

länge Sh fortfarande kan klämma fram några livs levande spermier betraktar han sig med bestämdhet som maskulinist utan några egna feminina särdrag... i sammanhanget kan nämnas

att Sh förespråkar total jämlikhet mellan könen

bortsett från sättet att "göra barn"... själva avlandet, tycker Sh, ska göras på samma sätt i framtiden som tidigare, sen urminnes tider... 

mannen står för nöjet och kvinnan för konsekvenserna... en bra tanke med hänsyn till dom biologiska förutsättningarna...

SvD är med på enkelspåret…

Så här ser en rubrik ut i dagens SvD rörande en ny film: "Kastar ut maken – franska filmsuccén är ljuvlig"... Okej, att det rör en recension. På dem kan inga sakliga krav uppenbarligen ställas. Men ändå är rubriken satt för att provocera manliga läsare och kanske glädja ett fåtal kvinnliga...

SvD driver feminism

S-partiet driver officiellt en feministisk politik. Det gör däremot inte SvD ännu. Men väl inofficiellt. Könskampen pågår varje dag. Ett fett statsbidrag ger luft åt systematiskt mansförakt...

Landets medieexperter lägger pannorna i djupa veck för att förstå de traditionella mediernas kris. Lägg av med det! Kolla i stället vad som skrivs och sägs i tidningar och radio/teve. Vem som helst kan se och höra att en feministisk och vänsterinriktad kår av journalister framför åsikter som bara omfattas ev en mycket liten minoritet i Sverige. F! erövrade blott 0,46 % av rösterna i senaste riksdagsval. Avvikelsen från majoritetens övertygelse förklarar bra varför människor alltmer söker trovärdiga nyheter och texter på internet.

Kloka människor struntar därför i prenumerera för dyra pengar. Själv har jag numera bara digitala prenumerationer. Främst för att kunna studera de gamla mediernas svanesång…

SvD driver feminism

Förklaringarna till KOA´s tio budord

kan ni läsa på hans fulla text...

Är det möjligt att i tio punkter ställa upp de viktigaste rikt-linjerna för det som staten ska ta ansvar för i ett bra samhälle, utan att ta stöd i en eller annan ideologi? Jag prövar och landar i följande, varvid den demokratiska nationalstaten är den självklara geopolitiska enheten...

Staten och medborgarna

  1. Ett yttre försvar, vilket inbegriper bevakade gränser mot omvärlden.
  2. Ett gentemot politiken fristående rättssystem med en tillräckligt stor, potent och kompetent polismakt, för att staten ska klara att upprätthålla sitt våldsmonopol.
  3. En stat där politikerna prioriterar sin roll som befolkningens valda ombud, framför parti och ideologi.
  4. En stat som kräver att medborgarna aktivt verkar för ”nationens bästa” istället för att sätta sig på läktaren och överlåta jobbet att driva samhället åt politiker och myndigheter.
  5. Ett beskattningssystem som medger för en familj att klara försörjningen med en arbetande förälder.
  6. Ett skolväsen som lär det uppväxande släktet stolthet över sitt eget land samt de faror som riskerar att omvandla demokratin till ett totalitärt välde.
  7. En bostadsförsörjning som inte tvingar medborgarna till djup skuldsättning och där familjebildning inte försvåras eller omöjliggörs av bostadsbrist.
  8. En landsbygdspolitik som möjliggör en levande landsbygd och optimerar landets självförsörjning.
  9. En journalistkår som fokuserar uppdraget att i medborgarnas intresse granska makten och avstår från att söka fostra medborgarna, efter ett eller annat ideologiskt recept.
  10. Ett samhälle som bejakar vetenskaplig forskning, förnuft och verklighetsförankring.

Ovanstående sammanställning tog mig en kvart att skriva ner. Om jag skulle följa mina vanliga rutiner, så skulle den bara utgöra en skiss och så skulle jag åtminstone under ett par dagar vrida och vända på den, inte minst för att ställa upp punkterna i rätt prioritetsordning. Några punkter skulle säkert försvinna och ersättas av andra som jag vid närmare eftertanke fann viktigare. Det gör jag emellertid inte den här gången. Jag vill ändå hävda att ungefär som ovan ser min lista ut...

Nu vill jag gå vidare med en kort kommentar till punkterna för att förtydliga dem. Avslutningsvis frågar jag om det finns någon möjlighet att revidera vårt galna samhälle, så att det återigen hamnar på rätt kurs. Det är den fråga som utlöste den här texten...

Staten och medborgarna

En hel vecka utan sprängningar, skjutningar, bränningar och... Storebror och klanhövdingarna har ändrat taktik... skriver någon... klan-poliserna får lugna ner sig ett tag... svennarna börjar ana något... under tiden anbefalles förnedringsrån... verkställ...Två män i 30-årsåldern knivhöggs i ryggen under ett besök på Burger King i centrala Uppsala i lördags förra veckan...

Man ser att gärningen är medvetet utförd. Och på det sätt som han hugger männen i ryggen råder det inga tvivel om att syftet är att åsamka de här personerna så mycket skada som möjligt, säger polisen, potatisgrisen...

Det kan vara lätt att tycka att skjutningar är allvarliga, vilket de också är, men en attack med kniv kan vara minst lika allvarligt. Vi har flera fall av knivdåd i Uppsala med dödlig utgång. Jag skulle säga att det var enbart var tur att ingen dog den här gången, med tanke på att de höggs i ryggen är det extremt farligt... tillägger Aina...

Efter knivattacken – polisen släpper bilder på överfallet

tors 13 febr 2020Sparreholmarn är budbärare av

Johan W´s efterforskningar om islamismen i Sverige... som han redo-visar i boken "Islamismen i Sverige - Muslimska Brödraskapet"...    Muslimska Mänskliga Rättighets-kommittén är en av det svenska 

Muslimska Brödraskapets tydligaste och viktigaste nätverksorganisa-tioner... säger Johan W...

Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil väljer att överklaga den friande domen mot Ann-Sofie ”Soffan” Hermansson för förtal. Överklagandet var väntat då denna form av jihad i domstolar är en uttalad strategi för Muslimska brödraskapet...

Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakils organisation, Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén är en av det svenska Brödraskapets tydligaste och viktigaste nätverksorganisationer...

I sex blogginlägg beskrevs debattörerna Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil som bland annat ”extremister” och ”försvarare av terrorister” av Ann-Sofie Hermansson (S), som då var ordförande för kommunstyrelsen i Göteborg. Igår föll domen mot Hermansson, och hon friades från anklagelserna om grovt förtal. Abdullahi och Doubakil ska tillsammans betala Hermanssons rättegångskostnader på 190 000 kronor...

Så vill Muslimska brödraskapet skrämma till underkastelse
Vi börjar med att åter kommentera Coronaviruset. En kontakt som nyss kommit hem från Hong Kong berättar att även gatorna i denna stad är relativt folktomma och att man på hotellen mäter temperaturen på gästerna för att fånga eventuella smittade. I dagsläget är ca 1000 döda vilket svarar mot en dubblering på 4-5 dagar...


Ett antal gränser har stängts med anledning av viruset och det är något vi också kan behöva göra om det blir ett stort antal döda, menar Lars Bern.
Han nämner att nationsgränserna är en förutsättning för att upprätthålla demokratin. Demokrati kan bara existera om det finns nationsgränser. Gränserna är viktiga också för att motverka brottslighet och skydda mot smitta...

Vi går vidare och konstaterar att frihandeln är viktig för vår levnadsstandard eftersom Sverige har många företag som exporterar på en världsmarknad och som drar in pengar till Sverige.
Vi tittar på Bonniers utnämning av Tomas Mattssons efterträdare på Expressen och frågar oss varför de är så negativa till nationalism.
Bern menar att det finns många förmögna företagare som är nationalister, så alla förmögna är inte globalister...

Vi kritiserar ofta globalismen men i själva verket har Sverige tjänat på att de svenska företagen har varit framgångsrika t.ex. när det gäller att sätta globala standarder som har stängt ute andra bolag. Senaste exemplet kommer från USA där man diskuterat att köpa Ericsson eftersom de amerikanska telekombolagen har slagits ut bland annat på grund av Ericssons förmåga att sätta standard...

Bern menar att vi skulle kunna ha frihandel utan att ha gränser som är öppna för migration och smitta. Det borde också vara möjligt att ha mer effektiva gränskontroller. Enligt en artikel har det inte varit några bombdåd i Köpenhamn efter att Danmark införde sina gränskontroller mot Sverige.
De relativt stabila aktiebörserna talar för att situationen med Coronaviruset är stabil. Oljepriset däremot har gått ner 20% medan Bitcoin har stigit mer än 50% sedan årsskiftet.
Därefter kommenterar vi ett inslag i SVT Rapport där en läkare ger exempel på apatiska barn som blir friska på 1-2 timmar om de separeras från föräldrarna...

Vi avslutar med att diskutera regeringens förslag om att polisen och andra myndigheter ska ha rätt att installera virus och trojaner i misstänkta personers datorer så att myndigheterna kan komma åt all information och även använda datorns mikrofon och kamera för att spionera .
Vi ser ett antal problem med denna lag, bland annat risk för stöld av bankkoder. Det finns också risk att komprometterande uppgifter planteras. Beslut ska fattas den 19 februari i riksdagen...

 

Fjärde statsmakten nr 37 med Lars Bern om vikten av fungerande gränser.

Ett samtal med Lennart Matikainen och Conny Andersson för att diskutera nuläget och vad som egentligen sker...

Kaoset i samhället och världen blir alltmer påtagligt och det eskalerar varje dag. Våra myndigheter pratar alltmer om övervakning, censur, militär och restriktioner i kölvattnet av kaoset...


Men vad ligger egentligen bakom?Kan det bara plötsligt bli så här tokigt på alla fronter samtidigt utan att det finns tydliga samband? En holistisk blick på samtiden...

 

Lennart & Conny om samhällskaos, invandring, yttrandefrihet & globalism.

ons 12 febr 2020

Nya Chefredaktören på Excessen... Klas Granström brinner för barn- och ungdomsfrågor... kanske låter det som om Klas G. håller på Ann-Sofie H... men då ljuger nog Klas G... för varför i helvitte berättar han inte om Muslimska mänskliga rättighets-kommitténs koppling till terror-organisationen Muslimska Brödra-skapet... är det barnasinnet kanske... nej faen, han försöker nog bara spela en globalistisk Storebror...

 

Det går att se rättsprocessen ur ett positivt ljus. För bara några år sedan togs före-trädare för extrema organisa-tioner som Muslimska mänskliga rättighets-kommittén emot väl i maktens korridorer, de fick rikligt med offentliga bidrag och deras tankar hade en tydlig påverkan på Miljöpartiets syn på terror-bekämpning...  

De senaste åren har dock det offentliga Sverige börjat dra öronen åt sig. Extrema organisationer accepteras inte längre på samma självklara sätt som representanter för svenska muslimer. Kanske var den illa förberedda stämningen mot Hermansson helt enkelt ett tecken på desperation...

En enda stor familj...

Fatima Doubakil, gift med Nyamko Sabunis bror...

Men samtidigt ger rättsprocessen en dålig smak i munnen. Trots att hon till slut friades har Ann-Sofie Hermansson tvingats ägna ett oräkneligt antal timmar åt sitt försvar. Och uppenbarligen finns det en hel del akademiker på svenska universitet - som i debattartiklar gett de muslimska aktivisterna sitt stöd - som tycker att rättsväsendet ska användas för att försöka tysta meningsmotståndare. Kommer de att applådera lika högljutt om svenska nynazister skulle börja anamma samma amerikanska stämningskultur?

Det är också oroväckande att Ann-Sofie Hermansson själv sagt att hon tror att hennes stora engagemang mot extremism och hederskultur låg henne i fatet i den bittra kampen om positionen som S-topp i Göteborg. Måtte andra politiker plocka upp handsken efter Ann-Sofie Hermansson...

Förnuftet segrade: en extremist är en extremist

Bästa flickor... oroa er inte för framtiden... om trettio år är det ni muslimer som styr över gamla Svedala... Nya Svedala blir kanske

inte som det gamla men med högut-bildade islamistiska ledare som ni behöver ingen oroas... ett nordiskt kalifat vore inte så dumt...

Det är tydligt att skuldbeläggandet av oss som muslimska kvinnor bygger på en arrogans och en rasism som är återkommande i den svenska debatten. Det används som ett verktyg för att tysta samhällskritik som inte placerar rasism hos enbart nazister. Det blir hotfullt när vi riktar strål-kastaren mot politiken, myndigheterna och konsekvenserna av faktiska politiska åtgärder som upprätthåller ojämlikheten i staden och i landet. Det mest absurda i den här debatten är att varken Göteborg Stad som vi för övrigt har haft samarbeten med de senaste 10 åren eller journalister som återberättar ett farligt narrativ om oss, har hört av sig för en kommentar...

Det är en sak att rasistiska keyboard-krigare ägnar sig åt att etikettera muslimers kamp för jämlikhet som extremism och dessutom mena på att civilsamhället visat oro. Vår gräns går vid att en MR-avdelning, som finansieras av våra skattepengar, brister i sin kompetens att kunna se ett antimuslimskt drev för vad det är. Ännu värre blir det när den högst uppsatta politikern i Göteborgs stad lånar samma språkbruk och analys som bygger på samma antimuslimska konspirationsteorier om dolda extremistiska agendor. Den här typen av populistiska utspel måste vi markera mot. Därför väljer vi att inleda en diskussion med vårt ombud om huruvida vi ska starta en juridisk process mot Göteborgs Stad. Slutligen har vi även valt att polisanmäla Ann-Sofie Hermansson förtal efter att hon i sina blogginlägg, utifrån svepande anklagelser om extremism, bidrar till att vi utsätts för andras missaktning och förakt. Vår kamp för jämlikhet fortsätter och vi låter oss inte skrämmas till tystnad...

Fria Tidningen är en svensk rikstäckande tidning med inrikesnyheter, utrikesnyheter, kultur med mera från mediekooperativet Fria Tidningar. Fria Tidningen startade i januari 2008 med utgivning en dag i veckan men utges från och med februari 2010 varje onsdag och lördag. Sedan Fria Tidningens start har Stockholms Fria Tidning och Göteborgs Fria Tidning fått en starkare lokal prägel.

Mediekoncernen ETC (tidskrift), som numera äger Fria Tidningar, förklarade 2017 att man ska lägga ner dem och alla anställda journalister har blivit varslade.

"Den här typen av populistiska utspel måste vi markera mot"

Vanliga svennar är gravt under-representerade i marxistiska, feministiska, islamistiska, hyper-aktivistiska grupper som dessa...

”Om Hermansson frias kommer domen sannolikt bidra till islamofobins fort-satta normalisering och med den en fortsatt underminering av det demokratiska samhället.” 40 forskare, författare, konstnärer och aktivister om vad som står på spel i förtalsmålet mot Ann-Sofie Hermansson (S) inför rättegången som inleds på måndag, 27 januari.

Att stämpla muslimska och andra rasifierade aktörer i civilsamhället som kämpar för mänskliga rättigheter som ”extremister” och likställa dem med terrorister är inte bara en rasistisk praktik – det förhindrar också viktiga kritiska röster ur civilsamhället att delta i det offentliga samtalet...

Hermanssons ansats att bestämma vilka som ska få höras i Göteborgs kulturliv och hennes förtalskampanj mot Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi är ett försök att kväsa den yttrandefrihet hon i andra sammanhang säger sig värna. För ett samhälle som vill vara en levande demokrati är detta i högsta grad ett problem...

Om Hermansson frias kommer domen sannolikt bidra till islamofobins fortsatta normalisering och med den en fortsatt underminering av det demokratiska samhället. Fälls hon skickar det en varning till andra makthavare att inte missbruka sin position för att styra det offentliga samtalet, och signalerar att rättsväsendet tar de demokratiska principerna om allas likhet i värdighet och rättigheter på allvar...

Åtalet mot Hermansson demokratiskt vägskäl

En osannolik politruck som kan fortsätta brunmåla sina meningsmot-ståndare... med tillmälen som höger- populister, högerextremister, nazister, nationalister, islamofober, rasister, hattroll... ja, ni vet...

Soffan passade dessutom på att i ytterligare inlägg svinga vilt mot de två kvinnor som skulle ha hållit i panelsam-talet, Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil, aktivister i Muslimska Mänskliga rättighets-kommittén, MMRK...

En ambivalent politruk som för säkerhets skull håller med... En statens tjänare som både vill fria

Soffan från förtal... för att själv kunna fortsätta förtala "sina extremister" till höger... och samtidigt fälla henne för förtal av hederliga islamister...

Jag upplever domen som väl avvägd och pedagogisk. Förmodligen är det att begära för mycket, men det vore en lisa för själen om dagens besked från Göteborgs tingsrätt satte punkt för all den enfald som bråket har utlöst...

Och inte nog med det. Det enskilda åtalet har dessutom lett till ett skyttegravskrig där de två lägren på påfrestande hög volym varnat för civilisationens snara undergång.

"Om Hermansson frias kommer domen sannolikt bidra till islamofobins fortsatta normalisering och med den en fortsatt underminering av det demokratiska samhället", skrev 40 opinionsbildare i en debattartikel...

Nu är dessbättre inte domen ett demokratiskt hot. Snarare ett försvar för demokratin, då en förutsättning för sådan samhällsordning är en vidsträckt yttrandefrihet...

Måtte den friande domen om Hermansson leda till slut på den banala debatten

tis 11 febr 2020

Nog faen har ni observerat dom

väntade svängningarna hos makt-media... dom skönandliga verklighets-beskrivningarna har övergått i tok- 

desperat alarmism... tidigare verklig-hetsförnekare som omvänts under

galgen slipper nog straffet om Sh får bestämma... förlåt dem, ty de visste inte vad de gjorde...

”Alarmism”, brukade det heta. "Anekdoter" som "gynnar Sverigedemo-kraterna". Få platser i svensk press har varit så ihärdiga som Aftonbladets ledarsida när det gäller att misskreditera dem som påpekade att något allvarligt är på väg att gå fel i Sverige. På få andra ställen har det varit så nära till rasist- och fasciststämpeln. Få redaktioner har så obesvärat gjort allt den kunnat för att baktala och smutskasta personer som tidigt vågade påtala just den sortens missförhållanden som Anders Lindberg nu själv bestämt sig för att skriva om...

Nej, för det är Aftonbladet

Vad har skett?

Kanske känner Anders Lindberg någon i Haninge. Kanske har Brottsförebyggande rådet i tysthet reviderat någon statistik. Eller kanske är det helt enkelt så att Anders Lindberg läser opinions-mätningarna. Ser hur det går med hans parti. Ser hur Sverigedemokraterna växer i LO-leden. Kanske känner han att den sista chansen att backa snart är här. Kanske har han bestämt sig för att den nya kulturchefen Karin Pettersson får stå ensam kvar i den återvändsgränd han själv varit med att leda in sitt parti i. Kanske har han till sist fattat beslutet att det trots allt är bättre — både för honom och Partiet — att bry sig om problemen, än att baktala dem som påpekar att problemen finns...

Egentligen spelar det inte så stor roll hur det gått till. Det enda rimliga är att sträcka ut en näve och hälsa välkommen. Bättre sent än aldrig. Men visst är vändningar av det här slaget fängslande? Tre, fyra år. Ingenting. Men en evighet...

Nej, för det är Aftonbladet

En nyutnämd chefredaktör för social-demokratiska Sydöstran försöker roa som Johan H... men om en sosse-krönikör försöker roa måste han ljuga 

och förfalla till dom småsinta anek-

doternas tyranni... kanske är han i hemlighet en nyliberalistisk skatte-

smitare... bäste högfärdsblåsa, någon 

nyliberalism har aldrig funnits i post-modern tid...

De omtalade mätningarna från World Value Survey har gång på gång visat oss vilka individualistiska extremister vi är i detta land. Men de som angriper nyliberalismen brukar dock sällan säga att de ska ändra på detta och göra oss mer traditionalistiska eller kollektivistiska, som exempelvis Sverigedemokraterna vill. Och de som nu vill begrava nyliberalismen, åter-reglera Sverige och sätta den jämlika kyrkan mitt i byn, gäller det också en återgång till den tid när den som sålde kräftor före ett visst datum i augusti kunde bötfällas? Ska staten åter äga våra telefoner...

Den nyliberala epoken i svensk politik inleddes 1979 när riksdagen beslutade om att tillåta folk bygga en liten stuga på tomten utan att fråga staten om lov. Den så kallade ”Friggeboden” är ett övertydligt exempel på hur nyliberaler kan ställa till det om de får politiskt inflytande. Ändra på det?

Vi kan anta att svaret är nej. Inte heller ska nyliberala påfund som radiokanaler som spelar popmusik avskaffas, eller staten bestämma vad som ska ses på tv...

Nyliberala reformer som givit oss valfrihetsladdade plockbutiker på Systembolaget och att få vinlådor levererade till dörren får nog vara kvar. Liksom att vi har uteserveringar där det är tillåtet att ta en öl trots att förbipasserande kan se festandet och därmed inledas i frestelse. Det är möjligt att köpa huvudvärkspulver på livsmedelsbutiken i stället för att vänta på att apoteket öppnar i morgon klockan 10... 

Ändra på det?

Och ska staten bestämma vilka skolor barnen ska gå i? Eller vilket BB – och under vilka former – som kvinnorna ska föda?

Dessa retoriska frågor skrivs för att påtala att de som snackar om nyliberalism i fortsättningen bör vara vänliga att definiera vad det egentligen är de pratar om.

För utan den tydligheten kommer vi inte vidare – vi får i stället leva med att den politiska scenen helt tas över av dem som är övertydliga om vart de strävar.

Vilket nyliberalt lik är det vi ska begrava?

En paragrafryttare som man mellan raderna kan ana inte gillar domen... en lagvrängare som gör skillnad på islamistextremister och nationalist-extremister... fast Sh kan ju ha fel... ni har säkert sett att statsmedia över lag är besvikna över domen...

Göteborgs stad fattade beslut om att dra tillbaka sitt stöd till en debatt som skulle hållas i samband med en filmvisning. Det var inte Hermansson som fattade beslutet, utan en tjänsteman. Men Hermansson var vid tiden ordförande för Göteborgs kommunstyrelse och uttalade sig därför kring ärendet på sin blogg. Två kvinnor beskrevs därvid som extre-mister och försvarare av terrorister. Kvinnorna väckte talan mot Hermansson...

Är det försvarligt för en politiker som Ann-Sofie Hermansson att peka ut andra på det här sättet? Här finns argument som talar för och emot. Det som talar för att det var försvarligt är att de utpekande personerna frivilligt deltagit sig i det offentliga samtalet och så att säga givit sig in i leken. För Hermanssons sak talar också att hon som politiker måste ha möjlighet att engagera sig i politisk debatt och uttala sig...

Vad som talar emot är att det inte varit fråga om någon egentlig debatt. Andra argument som kan tala för att uttalandet var oförsvarligt är att de utpekade personerna inte var offentliga som till exempel Hermansson men att de namngivits och att uppgifterna kunnat leda till skada. Det kan ju vara svårt att söka nytt jobb efter att ha beskrivits som extremist och terrorkramare av en av landets tyngsta kommunpolitiker...

Tingsrättens dom är inte förvånande vad gäller utgången men jag är något förvånad över hur domstolen kommer fram till den. Tingsrätten gör det inte lätt för sig. Det går fortfarande att invända mot resonemanget om sanningsrekvisitet i regeln. Det kommer säkert andra också att göra. Själv betraktar jag i första hand domen som ett bra underlag i diskussioner om yttrandefrihet och skyddet för äran...

Tingsrätten gör det inte lätt för sig

Länken rättad...

mån 10 febr 2020

Korporativism är socialliberalens brunblåa kusin. Korporativisterna anser att staten kan och bör äga företag och intervenera i marknaden, men att detta bör ske för att garantera en hög tillväxt gynna politikernas, deras kompisars och deras kusiners affärsverksamheter. Korportivism är helt enkelt skurkekonomi eller kleptokrati...

Nya liberalismen är narcissistisk

Författaren Lena Andersson har skrivit boken "Om falsk och äkta liberalism".

Det är alltså förkunnelsen om stöd till världens fattiga folk och talet om gränsöverskridande mänskliga rättigheter som format en ny liberal lära. Denna har stegvis smält samman med den S-märkta vänsterns ideal. Också näraliggande frågor, som hbtq och klimat, har bidragit till denna nya dogmatik. I det vidare perspektivet predikas också en allmänt kravlös inställning i olika samhällsfrågor, såsom rörande skola, kriminalitet, sociala bidragsformer mm. Resultatet har blivit den trosartade vänsterliberala ideologi som vi ser i dagens Sverige. C- och L-partierna söker sig till S-partiet för att slippa samverka med nationella marknadskrafter...

Dom kvarvarande gamla marknadsliberalerna vet inte riktigt vad dom ska ta sig till. Men många iakttagare ser att det svenska politiska landskapet fått en ny och tydligare kontur. I ena hörnan en vänstergrupp av romantiker och troende, dvs globalisterna. I den andra en högergrupp bestående av förnuftsinriktade realister, som värnar om en nationell nyttokalkyl, huvudsakligen i den förutvarande liberalismens anda. De liberalas rollväxling är intressant. Den har inslag av såväl tragik som komik. Det är ödets ironi att liberalismens traditionella program (mot kyrka och en diktatorisk stat) nu tycks gå under, alldeles självförvållat, och ersättas av en romantiskt flummig – närmast religiöst färgad – ideologi, där starka stater ska bygga ett globalsamhälle. Det rör sig om drömmar om en världsomfattande kollektivism. En romantik som varit helt främmande för liberalismens grundare...

Sparreholmarns hemmagjorda libertarianism från mån 20 jan 2020...

Snott från Rikard... Tror gör man i kyrkan och på sommaren...

Libertarianer gör samma fel som socialister – de utgår från hur de önskar människan vore och hur världen skulle kunna vara om människan var sådan man önskar. De är gott nog för en präst, men det duger inte om man vill ha en fungerande princip för samhälle och stat...

En politisk idé som istället utgår från hur världen ser ut, lokalt eller globalt är egalt, har däremot mycket för sig. Minns Stalins tillskrivna replik när han kritiserades av påven och Vatikanstaten: ”Och hur många pansardivisioner förfogar påven över?”. Ingen ideologi kan ställa sig över realpolitiska hänsyn...

Går det att tillämpa Gyllene snittets principer vid samhällsbyggnad... politik alltså...

Nån sorts vänster-libertarianism är Sparreholmarns favorit...

med 38% skattetryck och 62% frihet att använda sina pengar

som man vill...

 

Klassiskt liberala tankar från den goda medborgaren... Blanda inte ihopa medborgarnas liberalism med politikernas tokliberalism...

Tokliberalism = Liberalism + Korporativism...

 

 

klassiskt 1 - Sparreholmarn

 

Den goda medborgaren gillar sin nästa. Han vet att det blir bäst för honom själv om andra människor utvecklas, sköter sig och har det bra. Därför är den goda medborgaren solidarisk.

 

Den goda medborgaren har inrättat välfärdsstaten för att få hjälp att administrera solidariteten. En av välfärdsstatens huvuduppgifter är att kostnadsfritt ställa vissa basnyttigheter till medborgarnas förfogande. Varför kostnadsfritt? Jo, för att den goda medborgaren inser att det kan gå upp och ner i livet, även för honom själv, och att det vore orättvist om den som det kanske tillfälligt gått nedåt för inte skulle få åtnjuta sådana nyttigheter, till exempel sjukvård...

 

En annan basnyttighet som den goda medborgaren gärna vill finansiera via välfärdsstaten är utbildning. Ju mer utbildning var och en får, desto bättre blir det för alla, även för den goda medborgaren själv. Han vill därför hellre betala för andras utbildning än riskera att någon på grund av snålhet eller medelsbrist låter bli att utbilda sig.

 

Ytterligare en av välfärdsstatens huvuduppgifter är att ge ekonomiskt bistånd till dem som tillfälligt eller permanent har svårigheter med försörjningen. Den goda medborgaren inser att han själv – eller hans barn, kusin eller bästa vän - kan hamna i en sådan situation och att vederbörande då kan behöva stöd av sin nästa. Återigen är det ett upplyst egenintresse som motiverar den goda medborgarens solidaritet.

 

Den goda medborgaren gillar emellertid inte att bli utnyttjad. Han vill inte hjälpa den som inte anstränger sig själv. Den som uppbär stödet måste bemöda sig om att så snabbt som möjligt bidra till det goda samhället. Den goda medborgaren ställer krav på sig själv och på sin nästa.

 

Ej heller vill den goda medborgaren bli utsatt för kampanjer i form av organiserade aktioner från starka påtryckar-grupper som vill utnyttja välfärdsstaten och dess tvångsmakt för att komma åt hans egen och andra goda medborgares plånböcker.

 

Den goda medborgaren är angelägen att ha kontroll över dem som administrerar och bestämmer i välfärdsstaten. Det kallas demokrati, och det gillar han. Han vet att makt korrumperar och att makthavare för det mesta utvecklar ett synsätt på världen som skiljer sig från synsättet hos dem som föder makthavarna, det vill säga de underlydande.

 

Den goda medborgaren blir synnerligen upprörd om han upptäcker till exempel att de som han skickat att administrera välfärdsstaten har en helt annan människosyn än han själv. Då är risken att han börjar förakta makthavarna och ifrågasätta demokratin.

 

I en demokrati är medborgarna de politiska makthavarnas uppdragsgivare. Makthavarnas främsta dygd och uppgift är att respektera den goda medborgaren och att verka i hans anda.

 

sön 9 febr 2020


Man är rysligt korkad om man inte förstår att tittarströmmen på denna video är strypt av Storebror... 


I detta program förklarar Peter Springare varför polisen inte fungerar som den ska. Han pekar ut den centraliserade organisationen och att politikerna är otydliga med uppdraget eller till och med motarbetar kärn-verksamheten genom målsättningar och rapportering som stjäl tid och resurser...

Den ökande och allt grövre brottsligheten har koppling till invandring och etablering av klaner och utanförskapsområden. Detta är problem som man inte tar i p.g.a. politisk korrekthet. Istället har cheferna uppdrag kring jämställdhet, mångfald, HBTQ etc. Han menar också att det är fel att tala om kriminella gäng eftersom ungdomarna är en del av sin klan som kan fungera mer som traditionell maffia. På vissa platser är det dessa grupperingar som har våldsmonopol...


Peter Springare Blev rikskänd i samband med att han på Facebook skrev om hur hans arbetsdag såg ut. Eftersom han var polis och de flesta brott han arbetade med hade koppling till invandrare, blev detta kontroversiellt. Enligt myndigheten han arbetade på skulle han inte ha berättat om verkligheten...

I detta program får vi höra Peter Springare berätta om sitt arbete som polis. Han har haft många olika tjänster, ända från botten upp till toppskiktet. I början av sin karriär, när han var stationerad i Dalarna, fick han stifta bekantskap med en annan rikskändis, nämligen Dan Eliasson. Vi får höra en anekdot från den tiden då Eliason var punkare och blev gripen för skadegörelse. När Springare fortsätter sin berättelse kan man tolka det som att Dan Eliason har fortsatt i samma bana, men nu i en lite högre division...

Det Peter Springare skrev om i sitt berömda inlägg på Facebook i februari 2017 var hur överrepresenterade brottsmisstänkta med utländska namn var och att han blev trött på att se samma namn dyka upp igen och igen. Men detta var den polisiära verkligheten. Peter hade sett hur situationen i samhället och alltså också för polisen, gradvis hade förändras. Inte bara brottens art och råhet hade förändrats utan också polismyndighetens sätt att hantera kriminaliteten tog en annan bana. För en polis som varit med i flera decennier kändes det märkligt att från sina chefer få direktiven att lämna ”walk over” i situationer med kriminella. Men detta var och är verkligheten för poliser på fältet...

Kriminaliteten i dag är en helt annan än den som fanns ett par decenniers sedan säger Peter. Den våldsanvändning med vapen ämnade för krig som används regelmässigt har polisen svårt att stå emot. Dels behövs stora polisiära resurser, dels skulle polisen behöva agera på ett väldigt osvenskt sätt. Så som Peter skrev, består brottsligheten i dag till stor del av utländska klaner som vill dominera platser i landet. I och med detta tenderar vittnen i mycket hög grad att utebli. Man vill helt enkelt inte stöta sig med klanen för man vet vad den besitter för våldskapital. Polisutredningar tar som regel, på grund av detta, betydligt längre tid och slukar ytterligare resurser. Sedan beskriver Springare hur det bland poliserna också upplevs som svårt att öka sitt våldsanvändande för att få verkan, då de trots sin fulla rätt, ändå riskerar jobbiga internutredningar eller att bli uthängda i pressen...

Peter Springare, som numera engagerar sig politiskt i Örebropartiet, har länge funderat över sambandet mellan polisens svaga agerande på fältet och de politiska direktiven som polisledningen får av de styrande politikerna. När Peters gamle bekant Dan Eliasson tillträdde som rikspolischef skulle en total omorganisation genomföras inom polismyndigheten. Peter, likt många andra poliser, är inte imponerade av resultaten. Dels har många chefer med genuin yrkeskunskap i brottsbekämpning på ett eller annat sätt fåtts att lämna organisationen, dels har den beryktade värdegrunden allt mer fått göra sig gällande. Myndigheter som tidigare hade en s.k. armlängds avstånd till politiken, har kommit att få allt mer politiska direktiv kring hur de ska arbeta. I detta perspektiv var den partianslutna socialdemokraten Dan Eliasson närmast perfekt som chef över polisen...

Inom polismyndigheten, likt i andra svenska myndigheter, har kärnverksamheten minskat. Men det beror inte främst på fotfolket utan på de direktiv om värdegrund, jämställdhet, mångfald och annat de anmodas följa. När diskussionen sedan kommer att handla om hur man ska lösa problemen nämner han politikernas och de höga polischefernas ansvar. För att kunna rätta till de grava bristerna med polisväsendet måste de prioritera brottsbekämpningen... 

Lördagsintervju 74 med f.d. polis Peter Springare - Vad är det som händer inom polisen?

Nya chefredaktören för sosse-"Tiden" Payam Moula har i alla fall gett sig ut på ett korståg mot liberalismen som har trängt in i arbetarrörelsen, men ska utrotas...

”Den moderna liberalismen, som är näringslivets påhitt, har spridit sig som en cancer. Sjukdomen förpestar våra samhällen och har även nått arbetarrörelsen. Nu ska den utrotas”.

Det är brutala formuleringar och en intressant markering från en S-tidning, särskilt i en tid när Socialdemokraterna har valt att behålla regeringsmakten genom att samarbeta med Sveriges tre mest liberala partier...

Sverigedemokraternas framgångar beror sannolikt också mer på kritiken mot ett av liberalismens uttryck – den svenska invandringspolitiken – än mot socialliberalismen som sådan.

Men invandringspolitiken var ju de flesta svenska partier i stort sett överens om. Och liberalism har ofta präglat svensk politik, även när partier som inte beskriver sig som liberala har haft makten...

Det är hursomhelst intressant. Just när svensk politik med januariavtalet når ”peak liberalism” så utbryter något som liknar en tävling om snabbast möjliga ”avliberalisering”.

Och kanske hänger det ihop: de liberala troféerna i januariavtalet kan ju ha en provocerande effekt på icke-liberaler.

Payam Moula har i alla fall gett sig ut på ett korståg mot liberalismen som har trängt in i arbetarrörelsen, men ska utrotas. Och det är möjligen en tröst för borgerliga självkritiker med liberal baksmälla – just nu är det Socialdemokraterna som regerar ihop med alla liberalerna...

Nu vill både höger och vänster dumpa liberalismen

Varför bara prata om Libertarianismen som nyliberalism när det också finns vänster-Libertarianism med tänkare som Noam Chomsky...

Libertarianismen är idag den ledande ideologin för mänsklig frihet i Sverige. Dagens socialkonservatism innehåller motsägelsefulla komponenter och socialliberalismen litar traditionellt för mycket på statlig politik och för lite på individuell frihet. Jag ska i nedan på några områden visa kontrasten mellan dagens svenska politik och en libertariansk sådan...

Orsakerna till massinvandringen kan spåras till Perssons nya invandringspolitik 2005, vars resultat 2006-2010 medförde volymer runt 100 000 invandrare per år och SD:s inträde i riksdagen 2010. Kriget i Syrien ledde sedan till en okontrollerad invandring därifrån, vilken också utnyttjades av medborgare i andra länder, vilka av ekonomiska skäl ville komma till Europa. Men grunden var socialdemokratins politik att utrikes skaffa nya proletärer, när deras inhemska väljare genom marknadsekonomins fördelar inte längre var trogna partiet...

Aldrig mera ska ett parti såsom Socialdemo-kraterna få skaffa sig nya väljare genom att importera utländska proletärer...

Libertarianism är en ytterst förnuftsorienterad ideologi. Så länge ett objektivt underlag saknas för att konstatera ett klimatmässigt hot mot världens utveckling, bör inget göras. Hoten finns nu bara i form av utfall av klimatmodeller av dubiös kvalitet och vilkas resultat i ökad utsträckning avviker från verkligheten. En rationell libertariansk politik är därför att avstå från att göra något alls, tills hypotesen bekräftats. De svenska historiska partiernas villighet att acceptera en irrationell politik diskrediterar dem även på detta område som respektabla politiska alternativ för svenska väljare...

Utvecklingen mot politisk globalism är det största hotet mot svensk självständighet och demokrati. Eftersom denna globalism i dagens tappning innebär ett växande socialistiskt hot mot marknadsekonomin, friheten och nationell suveränitet bör motståndet mot den politiska globalismen prioriteras redan idag. Nya konventioner med oacceptabelt innehåll framlagda av FN och tyvärr accepterade av regering och riksdag urholkar redan svensk suveränitet. Svenskar äger Sverige och har rätt att fatta alla beslut som bevarar svenskarnas individuella rättigheter...

Libertarianska perspektiv

lör 8 febr 2020

En arg Blatte blottlägger Henrik J´s PK-radikalisering...

Läser kommentarer och besvarar kritiken jag fick på senaste videon.
Henrik Jönsson tycker invandring är en näst intill meningslös fråga, och säger åt mångkulturens människo-offer att “get over it”. Detta är en video som behandlar överklasskomplexet bland svenska opinionsbildare i mainstream...

Klassföraktet gör sig påtagligt när man hävdar att det enda sättet någon kan göra skillnad är genom att tala så fint och invecklat, som möjligt, för att förhoppningsvis en dag lyckas imponera på svenska PK-politiker. Trots att etablissemanget inte har för vana att lyssna på obekväma röster, oavsett hur artigt de må beskriva problemen...

Det är väletablerat att Moderaterna körde öppna gränser för att krossa den svenska modellen, sänka lönerna för vanligt folk och krossa välfärden Inget av detta nämns när Flam och Jönsson får gästa Rubin Report, då de är simpla PK-liberaler...

Svenskar överlag bär på medelklasskomplex och imponeras av helt fel saker. Politiska kriser i det här landet är ofta självvalda och idkas genom naivitet. Detta beror på svenska finhetskulturen, där ytlighetsfokus gör ärlig kommunikation och respekt för fakta omöjlig. Vare sig det gäller vänster eller höger, PK-socialister eller PK-liberaler...

Kulturen påverkar politiken. Som jag beskrivit i tidigare videor har Sverige en feminin kultur där konformitet är viktigare än resultat, enligt Hoffstedt sätt att mäta kulturer...

 

Henrik Jönsson är en idiot

En högerextremist i dess riktiga betydelse... en nyliberal som inte vill  betala skatt... en högerlibertarian som är för fri invandring... en ekonomisk globalist som vill förbjuda statliga bidrag... som minimerar fri invandring av obildade... 

Elefanten i rummet symboliserar problem som inte nämns i sin helhet. Hur kan man vara kritisk till kriminalitetsutvecklingen - och ändå inte tycka man ska hänga upp sig på kriminaliteten som fenomen? Vad är skillnaden på orsak och verkan - och vilka idéer placerade elefanten i rummet till att börja med? Dessa frågor tar jag upp i veckans video...

GÖREN BOT, UNDERGÅNGEN ÄR NÄRA! Så är det, om man ska tro den svenska vänstern i allmänhet - och Aftonbladets kultursida i synnerhet...

I veckan publicerade Aftonbladets nytillträdda kulturchef Karin Petterson en text som sätter fingret på den svenska vänsterns verklighetsbild och tillstånd...

Samtiden beskrivs som sökande en väg ut ur mörkret. Vad syftar man på? Vilka lösningar ser man - och vad säger det hela om den svenska kulturvänsterns verklighetsuppfattning och självbild? Dessa frågor tar jag upp i veckans video...

Enligt Dante finns det ju olika nivåer i helvetet... det är ju förvisso skillnad på kommunism och socialism liksom mellan högerlibertarianism och andra högerpartier... dessvärre

ELEFANTEN I RUMMET: Varför socialism ligger bakom Sveriges problem

 

APOKALYPS-VÄNSTERN: Vad händer när centralistiska ideologier degenererar?

DEKONSTRUKTIVKRITIK gästas av den alltid lika charmerande Alexander Bard. Dagens tema är Alexander Bards senaste debacle med Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski men med Alexander Bard blir det alltid mer än det jag tänkt tala med honom om. Mycket mer...

Peter Wolodarski, chefredaktör på Dagens Nyheter och Pia Rehnquist, chefredaktör på Sydsvenska Dagbladet anser att Alexander Bard skall skiljas från sitt uppdrag. Som främsta skäl anges att Bard ska ha tagit en debatt mot Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand...

Ohlsson menar att Wolodarski och Rehnquist befinner sig på minst lika hal is som de påstår att Bard gör när de drar igång ett drev som ytterst handlar om att deplattformera Alexander Bard. Wolodarski och Rehnquist visar upp en totalitär syn på åsikts- och yttrandefrihet och lyckas inte med konststycket att ta in att Bards syfte med att ta debatten mot Kasselstrand. Det var för att markera mot Kasselstrand och möta hans politik med sakargument, inte visa sin sympati vilket Wolodarski och Rehnquist febrilt försöker få sina läsare och ägare att hålla med om...

Alexander Bard Vs. Peter Wolodarski och Världshistorien

fre 7 febr 2020

Johan Westerholm är son till professor Peter Westerholm och ämbetsmannen och politikern Barbro Westerholm. Han är utbildad officer och tjänstgjorde tidigare inom Försvarsmakten, bland annat som underrättelseofficer. Westerholm har också arbetat i säkerhetsbranschen samt studerat vid Stockholms universitet. Westerholm är sedan 2006 medlem i Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och har under många år deltagit aktivt i den politiska debatten som bloggare och debattör...

Exakt24 var på plats när Johan Westerholm, grundare av Ledarsidorna, lanserade sin senaste bok, "Islamismen i Sverige". Exakt24 passade på att intervjua Westerholm, men också Björn Söder, Aron Flam, Jan Tullberg och Lars Vilks...

Islamismen i Sverige, årets bok om islamism, presenterades på Studio Lederman den 29 januari på Teater Lederman. Moderator är Aron Flam som frågar ut författaren Johans Westerholm...

 

Boksläpp: “Islamismen i Sverige” med Johan Westerholm

 

Bokrealese av "Islamismen i Sverige" av Johan Westerholm

Kostnaderna för socialbidrag fortsätter att skena i kommunerna. En viktig förklaring är ständigt ökat antal nyanlända som inte jobbar...

I en enkätundersökning som SKR genomfört uppger en majoritet av de 93 procent av kommunerna som svarat, att den viktigaste förklaringen till kostnadsökningen är nyanlända som lämnar den så kallade etableringsfasen utan att ha ett jobb. Det rapporterar Sverige Radio.

Landets kommuner sjunker ner i djup kris och måste dra ner på skolan, barn- och äldreomsorgerna samt annan välfärd för att kunna försörja de allt fler nyanlända som går utan jobb.

Flyktingmottagning gick från överskott till djup kris på tre år...

För några år sedan skröt Vilhelmina kommun om att de gör stora överskott tack vare flyktingmottagandet och att man därmed gavs möjligheter till nya investeringar. Invandringen var lönsam.

Nu är det annat ljud i källan. Vilhelmina kommun tvingas att låna totalt 82 miljoner kronor för att kunna betala ut löner, sköta driften och genomföra investeringar, rapporterar Folkbladet (betalvägg).

Krisen är djup. Att kommuner behöver låna för att kunna betala ut lön har – hittills – varit ovanligt.

– Ofta lånar kommuner pengar för att göra en stor investering. Så att låna pengar för att klara av driften, det är ovanligt, säger SKR:s ekonomichef Annika Wallenskog till SVT...

Kommuner sparar i skola och omsorg för att klara nyanländas försörjning

Två aktuella och vassa analyser från helt olika håll finner båda samma skäl till varför de gamla partierna tappar mark: De försvarar de växande parasitära delarna av den offentlig sektorn som folk inte vill ha...

Jag är inte chockad, det blir jag inte längre över något. Men synnerligen förundrad över att samtidigt ha kunnat ta del av två vassa och djupa analyser som båda pekar på samma skäl till varför vårt svenska samhälle är på väg att haverera...

Det ena kommer från den borgerlige kolumnisten Håkan Boström i Göteborgs-Posten och den andre från marxisten Malcom Kyeyune som medverkar i podden ”Samtidigt” (lyssna här)...

Parasiterna i välfärdsstaten är både vänster och liberala 

Tror Ni på Tomten...

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet och gjord inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket samt en onlinepanel som rekryteras genom ett samarbete med drygt 400 webbplatser. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre... och i synnerhet invandrare...

Undersökningen omfattar 2 148 intervjuer under perioden 25 januari 2020–5 februari 2020 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:  “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag?”

S tillbaka i topp – men SD hack i häl

tors 6 febr 2020

 

Oikos är en bred konservativ organisation bestående av många drivna och välrenommerade konservativa intellektuella med delvis olika ideologiska inriktningar. Konservativ tankesmedja - reportage i Agenda.

https://www.svtplay.se/video/25208658...

I förtroenderådet finns Naweed Khan, vd på den EU-skeptiska och konservativa tankesmedjan New Direction som startades av Margaret Thatcher. Liksom forskaren Asle Toje, känd konservativ debattör som också sitter i norska Nobelkommittén. Svenska ledamöter är folklivsforskaren Dan Korn, skribenten Malcom Kyeyune och Arvid Hallén, konservativ debattör som tidigare varit ordförande i studentföreningen Heimdal.

Ny konservativ tankesmedja, Oikos med Mattias Karlsson med flera

Nog är SD konservativa alltid... en 

sossekonservativ falang... for sure... Anna H. kallar SD2 högerradikala nationalister... nazister alltså... kommen från SD1 helt visst... vänsterradikala som Anna H. undviker nationalsocialistbegreppet...

En proggare från anno dazumal... progressiv och vänsterradikal så det

förslår... känner ingen tillit till konservativa som skyndar långsamt...

Ett skämt att SD skulle vara konservativa

Det näst roligaste med Mattias Karlssons tankesmedja Oikos är namnet. 

Inte bara tycks SD:s chefsideolog har gått bet på att hitta en svensk beteckning: Oikos är också namnet på en grupp fritänkande kristna som lever i gemenskap i Göteborgsförorten Hammarkullen – för att motverka segregation...

Korporativister som Anna H. älskar att hata fritänkare...

Vi är en kommunitet i Hammarkullen som tillsammans vill lära oss att älska och följa Jesus och inbjuda andra att göra detsamma. Vi är överlåtna till en gemensam rytm för bön och mässa, egen tid med Gud och gemenskap. I bön och handling vill vi verka för att Guds rike ska växa i våra liv och i de sammanhang vi rör oss i. Som en del av Kristi kropp vill vi leva i enhet med församlingarna i vårt närområde...

Korporativister som Anna H. älskar att hata konservativa...

Med Oikos har de kommit ännu ett steg på vägen, om så bara för att så gott som samtliga i de tjattrande klasserna köpt Mattias Karlssons utsagor om ”konservatism” när såväl han som SD fortfarande eftersträvar samma högerradikala nationalism som förut. Det är det främsta skämtet i hela historien, även om det tyvärr inte är särskilt roligt...

Ett skämt att SD skulle vara konservativa

I dagens Erik & Matti diskuterar vi den i Sverige tilltagande antisemitismen som enligt Löfven är ett av de absolut största problemen. Givetvis ökar den och det är naturligtvis allt annat än glädjande, men det är i likhet med kriminaliteten ett importerat problem och således inte något som kan utbildas bort eftersom en sådan satsning endast skulle uppfattas som en provokation. Därtill kan man fråga sig om en statsminister som inte gått ut gymnasiet verkligen ska berätta för andra vad de borde utbildas inom...Vi påtalar det kompakta lock som läggs på alla kritiska frågor till Greta och konstaterar att hon verkligen är helt instrumentaliserad för att mobilisera och förvirra ungdomar och andra klimatdogmatiker. Dessutom är vakternas agerande helt oacceptabelt om man har en någorlunda normal syn på vad demokrati innebär...Vi oroar oss för hur svensk polis kommer att gå tillväga när de åberopar hjälp av svensk militär för att lösa ett så kallat ”gråzonsläge”. I grunden förstår alla att man självklart behöver tung uppbackning om landet befinner sig i ett läge mellan krig och fred, men dessvärre ligger det nära till hands att tro att militären sätts in på alternativmedier för att staten ska kunna styra informationen till medborgarna...

Sist men inte minst gör vi oss lustiga över att Jonas Sjöstedt betecknar islamism som nationalism när den sker i Turkiet, att polisen lyckats återrekrytera 3-4 poliser när man skulle behöva återrekrytera 500, att Lindström i Expressen sjunger vidare om att Sverige aldrig varit tryggare och att flyktingar åker på semester i sina hemländer...

 

Erik och Matti nr 30 om importerade problem, Gresus mm.

Att äta LCHF-kost för att gå ner i vikt är en sak men att använda det som behandling för en livshotande cancer är något annat. Vad är det som får honom att tro att cancer kan botas med rätt kost? När Sven-Erik får frågor kring detta återvänder han återigen till de självstudier han gjort i ämnet. Han poängterar att det finns ett glasklart samband mellan kost och hälsa...

Han refererar till den tyska läkaren Otto Warburg (nobelpris medicin 1931) som visade att cancer är en metabol sjukdom genom att cancercellerna är väsentligt mer beroende av kolhydrater än vanliga celler. Förutom att minimera kolhydrater för att minska cancercellernas tillväxt, har Sven-Erik kompletterat kosten med mineraler och vitaminer. Studier har gjorts som visar att de flesta cancer-patienter lider brist på flera viktiga mineraler...

Ett annat preparat som Sven-Erik använt sig av är kolloidalt silver. Det är väl belagt vetenskapligt att silver motverkar mikroorganismer. Det finns teorier om att bakterier eller svamp kan vara inblandade i cancercellers metabolism, därför tror han att kolloidalt silver kan vara positivt i bekämpandet av dessa. Att kolloidalt silver skulle vara farligt anser han beror på att vissa människor intagit andra typer av lösningar innehållande tusentals gånger högre koncentration...

Generellt anser Sven-Erik att det finns mycket naturliga läkemedel i flera av våra vanliga livsmedel. Han använder både ingefära, gurkmeja, blåbär mm i medicinskt syfte. Han förundras över skolmedicinens totala ointresse och okunskap om matens betydelse för läkning av sjukdomar. Precis som många andra som inte följer de gängse rekommendationerna utan följer sin egen väg, anar han att det finns stora ekonomiska intressen som förhindrar att situationen förändras...

Lördagsintervju 73 med Sven Erik Nordin om cancern som försvann. Kommentar av Bern.

ons 5 febr 2020

Den som är orolig för Coronaviruset bör ha koll på intag av C-vitamin, D3-vitamin mm för att stärka immun-försvaret, enligt Bern...En oroande omständighet är att Sverige har minst antal vårdplatser per capita i västvärlden vilket gör att vi har svårt att hantera en pandemi. Även ett eventuellt problem med livsmedelsförsörjning pga stängda gränser skulle kunna uppstå...

Lars Bern kommentar därefter ett uttalande från Cancerfonden om att cancer inte har något större samband med kosten medan Lars menar att kolhydrater, socker och olika gifter i maten har en avgörande betydelse för ökningen av antalet cancerfall de senaste 100 åren...

 

Fjärde statsmakten nr 36 med Lars Bern om Coronavirus, Cancerfonden, klaner mm

Varför togs den bort... Eva Burmans krönika om enkäten som satt fingret på hur djup okunskapen är om demo-kratins grundpelare...

Varför har ingen på Google hängt på och kommenterat krönikan...

8000 enkätsvar talar sitt tydliga språk – kunskap saknas

Sparreholmarn gratulerar E-kuriren till  första granskningen av den lokala statsmakten i mannaminne... men den

var icke desto mindre magnefik...

Ledarredaktionen... Alla som arbetar i kommunerna och regionerna kan inte känna till sina rättigheter och skyldigheter. Men de flesta borde göra det. Åtminstone när det gäller sådant som regleras av grundlagen, som offentlighetsprincip och meddelarfrihet, om vilka dokument som får lämnas ut och vad man får berätta för en journalist...

Öppenhet och fria medier gör dig smartare

Resultatet av tidningens enkät till anställda i kommunerna, regionen och länsstyrelsen i Sörmland, som presenteras i dag, är därför nedslående. Inte ens den som väljer att ifrågasätta det faktiska urvalet av dem som svarar, och hävdar att hälsan tiger still, kan komma runt de bärande slutsatserna.

Det råder mycket stor osäkerhet bland de anställda om vilka handlingar de får lämna ut till journalister och allmänhet. Bara en fjärdedel av de svarande känner till sina skyldigheter i den delen. 43 procent, alltså flera tusen personer av enbart dem som har svarat på enkäten, säger att de inte vet vad meddelarfrihet är.

Okunskapen om hanteringen av sekretess är monumental. Inte fler än 10 procent vet att de har rätt att läsa upp sekretessbelagda handlingar (som inte omfattas av kvalificerad sekretess) för en journalist, utan att bli avslöjade och straffade för det.

Denna rätt är i själva verket ganska omfattande. Exempelvis är alla inom Eskilstunas kommunorganisation, inklusive Logistikbolaget och Eskilstuna Kommunföretag, som sitter på uppgifter om den påstådda affären kring Kjula flygplats fria att läcka dessa till medier, oavsett vilka sekretessklausuler som skrivs.

Mest allvarligt är att så många som 20 procent har varit med om att bli instruerade av chefer eller informatörer att inte prata med journalister.

Det sista måste upphöra omedelbart. Politiker och förvaltningschefer måste tydliggöra, gärna offentligt, att den typen av instruktioner inte får förekomma. De fackliga organisationerna måste i sin tur bli tuffare på att reagera på och uppmärksamma dessa försök att tysta de anställda.

I övrigt gäller det att ha respekt för dessa frågor. Lagar som rör exempelvis sekretessens gränser och tillämpning är inte alldeles enkla saker. Desto viktigare är att lagkunskapen förmedlas i organisationerna, uppdateras, blir en naturlig del av de offentliganställdas anställningsprocess och fortbildning. Kännedom om offentlighetsprincipen och meddelarfriheten måste vara en naturlig del av yrkesidentiteten hos dem som arbetar inom staten, kommunen eller regionen.

Men förutom den rena kunskapen om vad lagen säger gäller det att förstå dess syfte. Öppenhet och den särskilda ställning som medier har i vår lagstiftning motverkar korruption, maktmissbruk, misskötsel av skattemedel och ger mer medvetna och bättre upplysta medborgare. 

Man kan också vända på det: Lagarna finns inte till för att göra livet svårt för offentliga organisationer, utan för att göra dem bättre.

Öppenhet och fria medier gör dig smartare

tis 4 febr 2020

En postmodernist, folkpartist och skönande som inte har gått i den svenska folkskolan... i den skola där läraren respekterades... folkpartisters uppgift har ju alltid varit att skönmåla särintresset "skolan"...

Det är bra att föräldrar reagerar om någonting fungerar dåligt – som att utbildningens kvalitet inte verkar hålla måttet eller att det förekommer mobbning – blir ingenting bättre av att vuxna människor kritiserar enskilda lärare...

Behandla lärare som du vill bli behandlad

En annan godhetsapostel som inte lever som hon lär...

Alexandra Pascalidou hånade sin dotters lärare – är samtidigt affischnamn för Lärarförbundet

Enligt ett pressmeddelande från Malmö universitet är det ett arbetsmiljöproblem för skolan när föräldrar hänger ut lärare på Facebook. Andra påtryckningsmedel är aggressiva mejl och meddelanden, och problemet är så pass utbrett att det nyligen sjösattes ett projekt där forskare ska utveckla metoder för att förebygga den sortens digitala kränkningar...

Låt mig därför presentera en tumregel. Prata med läraren eller rektorn – inte om. Gör det på samma sätt som du själv vill bli tilltalad. Fundera på om det finns någonting du kan göra för att förbättra situationen. Och för inte dialogen på Facebook.

En tokliberal centerextremistisk och folkpartistisk korporativist som får smaka på sin egen medicin... en vänster/höger-förnekare och gal/tan-kramare som hyllar samverkan över alla gränser... bara man prisar den  gränslösa makten... nej faen, min lilla sockertopp... kom inte med dina hatepitet... Sparreholmarn är synner-ligen glad över din nya insikt om verkligheten... den stämmer så väl med Sh´s egen... sen trettio är tillbaka...

Chefredaktör Eva Burman skriver krönika om enkäten som satt fingret på hur djup okunskapen är om demo-kratins grundpelare...

8000 enkätsvar talar sitt tydliga språk – kunskap saknas

"Jag är glad att ni har gjort undersökningen" Så kommenterar några av de ansvariga chefer vår enkät till anställda i våra nio kommuner, region och länsstyrelsen i Sörmland. Många inser vikten av öppenhet för en fungerande demokrati. Och behovet av mer utbildning...

För gemene man kan frågan om offentliga handlingar, meddelarfrihet och efterforsknings-skydd te sig helt ointressant. Men faktum är att dessa grundlagsskyddande rättigheter är en garant för vår demokrati och insyn. Det krävs för att säkra lika behandling, förhindra korruption och maktmissbruk. Utan insyn hade de största avslöjandena i modern tid aldrig kommit till stånd...

Och de nära 8000 svar som kommit in överraskar. Bara 30% säger att dom säkert vet vad en allmän handling är och hela 50% tror att GDPR hindrar dem från att lämna ut samma handlingar. Och även om efterforskningskyddet är inskrivet i grundlagen säger 33% att de tror eller är osäkra på om en chef får efterforska läckor. 48% vet att en chef som efterforskar källor riskerar ett års fängelse, resten tror att det inte är straffbart eller bara ger böter. Hela 33 procent tror eller är osäker på om de kan få sparken om de använder meddelande-friheten, trots repressalieförbudet. Sammantaget kan vi konstatera att kunskapen om grundlagsskyddade rättigheter är mycket låga i offentlig förvaltning i Sörmland. Och det värsta är att man tror att man vet...

 

Hela 57% säger i enkäten att de vet vad meddelarfriheten är. Samtidigt tror 66% att dom gör fel om de läser upp sekretess-belagda dokument för en journalist - alltså utnyttjar sin meddelarfrihet. Bara 13 procent svarar rätt på frågan. Givetvis gäller sekretess för personuppgifter med kvalificerad sekretess, men inte omständigheterna.

Och det är precis på grund av denna okunskap som vi valt att göra denna granskning. Den behövs för att synliggöra problemet. Det visar inte minst vårt arbete med att få ut uppgifter i samband med enkäten. Historiskt har vi sett att handlingar mörkas, man nekar utlämning med hänvisning till GDPR, eller så hänvisas vi till chefen. Vi kan också se att vissa offentliga verksamheter är bättre än andra. Och det handlar till stor del om kunskap. Men ibland är det värre än så. Men vill hindra insyn.

Vår granskning har avslöjat att Nyköping kommun har förmått anställda att skriva på ett dokument som säger att meddelarfriheten i svensk grundlag inte gäller i skola och socialtjänst. Kommunen hotar med fängelse. Misstag eller medvetet? Precis här blev demokratin satt ur spel...

En tiggare på tiggarstråt... det förklarar tokliberalernas inställning till tiggerifrågan... Sparreholmarn undrar ibland om inte annonsering och reklam börjar bli lite överflödigt... rent av lite onödigt i en tidning... hänger Eva B. verkligen med i tiden... Sh tror att alla kloka köpare googlar prylen man ska köpa och sen jämför man webbsidornas informativa kvalitet och köpevillkor... har man tur kanske det går att hitta prylen på nära håll men tidningens annons hjälper föga... det förefaller som om boulevardkrämare vänder sig till dom svagsinta...

Annonsuppropet ska få fler lokala företagare att bidra till en livaktig lokalpress genom att annonsera lokalt. "Det är en ödesfråga", säger chef-redaktör Eva Burman... det är det säkert... för Eva B. alltså...

Stötta lokal dagspress – annonsera lokalt

Handla lokalt är en allt vanligare uppmaning för att stoppa centrumdöden. E-handel och köpcentrum i städernas utkanter utarmar en levande stads-kärna. Sörmlands Medias "Annonsuppropet" hämtar inspiration från samma tanke och vänder sig till lokala företagare med uppmaningen att annonsera lokalt. Innan det är försent...

För i likhet med butikerna i centrum är den svenska dagspressen sedan flera år satt under hård press från vikande annonsintäkter. Orsaken är att många företagare väljer bort annonsering i lokalpress till förmån för amerikanska techjättar som Facebook och Google. I förlängningen hotas svensk media och branschen har redan sett stora konsolideringar för att mota utmaningarna...

Det är en ödesfråga. Vår affärsmodell är satt under hård press och vi är beroende av våra läsarintäkter. Men det räcker inte då distributionskostnaderna ökar när fler väljer digital prenumeration istället för print. Vi har samma problem som Postnord. Lika många tidningsbud men färre tidningar att dela ut.

Samtidigt utmanas demokratin när samma techjättar utnyttjas i påverkanskampanjer från främmande makt eller andra krafter. Krafter som använder demokratin för att montera ned den.

Det har vi sett flera exempel på. Vi vet att de senaste årens val i världen påverkats via sociala medier, säger Eva Burman, chefredaktör och ansvarig utgivare för Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter.

Mitt i stormen står medierna, som haft en roll i utvecklingen av demokratin sedan 1800-talet. Sverige har bland annat världens äldsta tryckfrihetsförordning. 

Dagspress, och kanske framförallt lokaltidningar, är en garant för en frisk och sund demokrati. Och vi ser att det finns en stor efterfrågan på lokal kvalitetsjournalistik. Men nu utmanas det vi byggt vårt samhälle och välstånd på, de frihetliga värden våra förfäder fått kämpa för att få tillstånd, säger Eva Burman.

Ur denna vetskap har tanken på ett annonsuppropet växt fram. Syftet är att göra de lokala annonsörerna medvetna om vad som händer om vi utarmar de lokala medierna i Sverige.

I dagens komplexa medielandskap blir det allt viktigare för annonsörer att liera sig med trovärdiga och kvalitativa partners. Just trovärdighet i kombination med bäst räckvidd i Sörmland är våra unika fördelar och vi hoppas att än fler ska vilja bidra. Tillsammans gör vi skillnad, nu och i framtiden, säger hon.

Till kampanjen, som lanseras i samband med "Vi håller inte #tyst", har en särskild stämpel tagits fram som annonsörer kan välja att pryda sina annonser med: Vi ställer upp för demokratin - vi annonserar lokalt.

Annonsuppropet är en uppmaning till företagare att vara med och bidra till livaktiga lokala dagstidningar i Sverige. För utan oss blir det tyst. Utan oss blir det svårt att nå ut.

mån 3 febr 2020

 

Slappna av... varva ner... gott folk...

Tuba Skinny - Wee Midnight Hours - Duo Erika & Greg

Det kallas, med ett tjusigt svengelskt ord, ”deplattformering”. Budbäraren ska kanske inte skjutas, men beläggas med pestsmitta...

Offentligheten tillhör den urbana, mediala övre medelklassen. Vulgära inbrytare från periferin måste hållas kort. Upprätthåll disciplinen genom att varna med social utfrysning om man inte håller linjen...

Och de medborgare som känner sig övergivna och förbisedda får på så sätt sina misstankar bekräftade: de duger inte. De är rasister, eller åtminstone idioter, om de inte struntar i sina egna erfarenheter och istället följer instruktionerna av offentlighetens alla Karin Petterssonar... K.P. kulturchef på Aftonbladet...

En god illustration över ett kluvet land

Blir det kaos och panik eller konstruktiv informationsspridning och samarbete...

Min gissning är att det snarare lär bli vanliga media än sociala media som driver fram en eventuell hysteri. Därmed inte annat sagt än att det kan bli hysteriskt i sociala media också...

I en uppkopplad värld har medborgarna även bättre insikt i hur den politiska ledningen och myndigheterna hanterar kriser. Vilket de senare inte riktigt uppskattar. Transparens, i realtid, inför öppen ridå är såväl nödvändigt - som något politikerna och deras funktionärer ogillar...

Som socialantropologisk studie betraktad är samtiden rätt intressant...

När pesten kom till informationssamhället

Det är inte, som SVT beklämmande uttrycker det, ”skolkande patienter” eller patienter som ”struntar i att dyka upp”...

Det är patienter som på grund av sina sjukdomar eller omvårdnadsdiagnoser missar att vara på rätt plats vid rätt tid. Patienter som har störst behov av vården passar inte in i sjukvårdens industriella maskineri...

Det är just för de patienternas skull vi ska finnas, vi ska ta hänsyn till alla deras behov, och de ska inte behöva straffas för att vi inte förmår att hjälpa dem tillräckligt. Problemet ligger i Region Stockholms organisering av sjukvården och inte hos patienterna...

”Fel att höja avgiften för missat vårdbesök”

Den frågan som uppstår är om den gamla tiden är över. Det finns kanske inte en fungerande svensk folksjäl längre. Vi har till slut drabbats av ett kraftfullt fall av anemi...

Kittet som brukade hålla ihop vårt samhälle har lossat. Kontraktet är brutet säger någon. Vem bröt det? Något håller på att gå sönder, vem slängde det i backen...

Det fanns en tid när de idéer som var bärande inom socialdemokratin var rimliga. Solidaritet, jämlikhet och en varm nationalism. Vi har inget av det som trovärdiga ideal längre. Knappt har vi dem som en nostalgi... 

När socialdemokratin övergav folket

sön 2 febr 2020

Uppväxt med Folket och sen följt den  äckliga slakten av konkurrenten ser Sparrehomarn Äckel-kuriren som ett rättvisande pejorativ... apropå moral och etik... vad kan den felande länken Därför blir domen gömma i sitt sköte... mycket hot och hat tycks rymmas i redaktörns medvetande både utifrån och innifrån... vem som provocerar mest har vi ju olika uppfattningar om...

Hot och hat präglar vårt offentliga samtal och skrämmer till tystnad. Hon ser mig rakt i ögonen. Hur orkar du, frågar hon. Hur orkar du med alla hot?
Jag skruvar på mig, hör mig själv säga: Nä, det är lugnt. Man vänjer sig.
Det är rätt absurt, hur kan man vänja sig vid hot? Alltså dödshot där någon beskriver hur dom ska skära halsen av mig. Men det är hit vi har kommit. Hot och hat i sociala medier har blivit vardagsmat, så normalt att barn tvingas vänja sig vid dödshot...

Hot och hat får aldrig blir normaliserat 

Och tonen går igen i det offentliga samtalet. I dag är epitet som snöflingor, godhetsknarkare och pk vanliga för de som efterfrågar etik och moral i debatten. Men vi kan inte låta samtalet spåra ur på det sätt vi ser idag. Vi måste vända trenden för vad som anses normalt och ok. För språket förskjuter perspektiven.

Därför blir domen i veckan mot den nazist som hotat debattörerna Helle Klein, chefredaktör på Dagens Arbete, Anne Ramberg, fd generalsekreterare på advokatsamfundet och Maria Ripenberg tidigare ledarskribent på UNT så viktig.

Nazisten dömts till 6 månaders fängelse för att ha hotat och trakasserad de tre samt flera fall av hets mot folkgrupp. Mannen har under en längre tid skickat hot till deras telefoner. Domen är unik i sitt slag då den för första gången resonerar kring de tre kvinnornas roll som offentliga debattörer och att hoten haft till syfte att påverka det fria debatten.

Just det saknade jag i domen mot den nazist som hotade mig i höstas. Där fanns ingen sådan referens och just hoten mot demokratin är ju den springande punkten när man hotar opinionsbildare, politiker och myndighetsutövare. Mörkertalet är enormt då de allra flesta inte vill prata om hot de utsätts för. 

Men jag menar att det är fel väg att gå. Vi måste prata om problemen med det hårdnande samtalsklimatet. Vi måste visa att hot aldrig är ok. Vi måste också förstå att hot leder till rädsla och tystnad. Det får aldrig normaliseras. Hur ska vi annars få människor att orkar engagera sig politiskt om de hotas för det engagemang de lägger ner, ofta på helt ideellt? Hur ska vi få myndighetsutövare att stanna kvar på sina tjänster? Hur orkar domare, åklagare och poliser när de hotas för att de gör sitt arbete - när de upprätthåller samhällskontraktet?

Vi vet att journalister tystnar i självcensur. Vi vet också att de mörka krafter som vill montera ned vår demokrati vet just detta -  hot och hat är ett verktyg - för att det fungerar. Vi måste börja visa att det inte är ok. 


Det är klart att man ska sitta i finkan om någon upprepade gånger hotar att skada en medmänniska eller för allan del grupper av människor... vare sig 

man är nazist, kommunist eller folk-partist... det har vi ju fått med oss från den svenska folkskolan... Eva B. förefaller vara ensam om att tycka att nazistens ofredande var ett hot mot dom tre... Därför blir domen kanske 

hade förklarat saken...

Rätten gick helt på åklagarens linje. Samtliga 21 inlägg som mannen publicerat på nätet under hösten 2018 och våren 2019 bedöms vara hets mot folkgrupp eftersom de antingen uttryckt hat riktat mot judar eller hyllat nazismen. De hundratals sms som mannen skickat till tre kvinnliga debattörer bedöms som ofredande och klart över gränsen för vad som kan tillåtas som en del av yttrandefriheten och den fria debatten, enligt domen...

Anne Ramberg tycker att det är viktigt att reagera varje gång man utsätts för rasistiska och anitsemitiska uttryck. Det räcker inte bara att vi minns det som ägt rum och utan vi måste se till att antisemitismen utrotas. För det krävs att man polisanmäler och att staten lagför och visar hur allvarliga den här typen av brott är. Dels är det hets mot folkgrupp och dels syftar det till att tysta det demokratiska samhället och utgör därmed ett hot...

NMR-medlem döms till sex månaders fängelse för nazist-sms

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/dom-i-dag-mot-nmr-medlem-som-misstanks-for-nazist-sms-till-debattorer


Nu är det ju förstås så att det inte är så många levande kvar som fostrats i den svenska folkskolan på 50-talet... det kan ju förklara varför absoluta

sanningar hos den postmoderna

människan inte existerar... eftersom det finns en oändlig mängd verklig-heter så har dom tre och Eva B. sin

absoluta rätt att döma nationella NMR som farligare än religiösa kalifat-drömmande jihadister/islamister eller

globalistiska Rothschildzionister med

en världsregering på lut... frågan är om domstolar får vara postmoderna...

En medlem i Nordiska motståndsrörelsen döms till sex månaders fängelse för hets mot folkgrupp och för att ha ofredat tre debattörer.

Det rapporterar SVT.

Han har skickat hundratals sms med nazist-propaganda och grovt innehåll till Anne Ramberg, tidigare generalsekreterare för Advokatsamfundet, Helle Klein, chefredaktör på Dagens arbete och Maria Ripenberg, tidigare ledarskribent på UNT. Dessutom ska han ha publicerat antisemitiska innehåll på VK, den ryska motsvarigheten till Facebook.

Postmodernismen är svår att beskriva, eftersom det i sig vore ett brott mot postmodernismens utgångspunkt, som är att inga definitiva termer, gränser eller absoluta sanningar existerar...

Är nationalism, politik, religion och krig ett resultat av en primitiv mänsklighet? Är sanningen en illusion? Hur kan kristendomen hävda överhöghet eller föreskriva moral? Listen är oändlig…

Det verkar både som att det existerar en oändlig mängd verkligheter och ingen verklighet alls på samma gång. Inte undra på att det är svårt att definiera...

Supernytt - Aftonbladet live

live.aftonbladet.se › supernytt › tag › Nazism


 

Välfärden har aldrig varit så utbyggd... absolut... så utbyggd och överviktig att den kollapsat av sin egentyngd... Äckel-kuriren har dock aldrig begripit logiken i orsak och verkan... orsaken står att finna i Parkinsons lagar och verkan av dessa har resulterat i en byråkratisk komplikationspeak som överskridits...

Då och då kommer siffror som går rakt emot den allmänna uppfattningen. Som att Sverige aldrig har satsat lika mycket på välfärden som nu. Det berättar Annika  Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som föreläste hos Frisinnade klubben förra veckan. Ökningen gäller både totalt och i kronor per invånare, med hänsyn tagen till inflationen... 

 

Välfärden har aldrig varit så utbyggd som nu

Här är det första som bör göras, att ta hål på myten att Sverige satsar mindre på skola, vård och omsorg i dag än på exempelvis 80- och 90-talen, vilket de flesta trodde när SKR frågade för några år sedan.

Vidare kostar sjukvården cirka 500 miljarder om året. Även det är betydligt mer än under tidigare decennier, och enligt Gunnar Akner, docent i geriatrik vid Karolinska Institutet, har vi aldrig haft fler läkare och sjuksköterskor per capita...

 

Satsningarna tyder på att det inte nödvändigtvis är pengar som saknas, utan att de resurser som finns inte används effektivt. Enligt Annika Wallenskog kunde de anställda förr i regel ägna mer av sin arbetstid åt själva uppdraget, medan socialsekreterarna i dag bara tillbringar 13 procent av tiden i "kundmöten" och för anställda på särskilda boenden är det 55 procent. Det visar det som många vittnar om – den administrativa bördan har ökat – vilket är det andra som behöver åtgärdas...

För det tredje är det nödvändigt att kommunerna krokar arm och välkomnar ny teknik. Exempelvis finns det mycket pengar att spara på saker som trygghetslarm och nätläkare. 

Den data som redan samlas in kan användas bättre för att jämföra resultat mellan kommuner, låta de bästa vara förebilder och skapa system där intressena snarare är gemensamma än separata. Då skulle vi förhoppningsvis inte behöva läsa om "social dumpning" och kommunalråd som vill undanta hela kommuner från EBO-lagstiftningen, för att ta två färska exempel på hur det kan gå när kommuner ser sig om enskilda enheter och inte som delar av helheten Sverige.

 

För det fjärde måste kommunerna renodla sina verksamheter och välja bort saker. Under de senaste decennierna har kommuner byggt arenor och äventyrsbad för miljarder och i höstas blev Helsingborgs stad den första kommunen som placerade en egen lobbyist i Stockholm. 

Varken byggena eller lobbyisten är särskilt tunga budgetposter sett till helheten, men i båda fallen har man tänjt rätt mycket på det kommunala kärnuppdraget. Som affärsutvecklare Bengt Gustafsson nyligen uttryckte saken är kommunalråd lika angelägna om att bygga kommunala varumärken som de privata företagen vilket är en utveckling som måste upphöra. 

I alla fall när varumärkesbyggandet går ut på något annat än att tillhandahålla bästa möjliga skola, vård och omsorg.

lör 1 febr 2020

Dagens spaningar tillhör kanske dom riskfyllda för "den gyllene bubblan"... budbärarns upplysningar från utsidan stjäls innan dom når in i stugvärmen...

Med frifräsare menas aktivistiska dissidenter som befinner sig utanför "den gyllene bubblan"... deras olika samhällsfarlighet överlåtes till

läsaren att bedöma...

Frifräsande tidningar/sajter

Frifräsande bloggar

"Den gyllene bubblan" innehåller... djupa staten, byråkratin, politikerna och maktmedia...  "Den gyllene bubblan" kan också kallas Storebror, NWO, Agenda 2030, Djupa Staten, Världsregeringen, Rothschild zionists, Sauron, Globalisterna, The Swamp, Träsket alltså...

Om ni undrar över orsaken till Svennerikets undergång... läs det 

onödiga dokumentet som finns i Örebro...

I Örebro finns ett dokument ingen kan förstå. Ingen kan förklara varför det behövs. Men att ifrågasätta varför det finns kan orsaka en ny Förintelse. Varför blir det såhär?

I Örebro finns ett dokument ingen kan förstå. Det är fyra sidor långt och har kostat 8 750 kronor per sida. Nio workshops har krävts, ledda av en konsult med sidouppdrag för Vänsterpartiet. Äntligen har Örebro kommun reviderat sin överenskommelse om samverkan med det civila samhället. Men vad fyller det för funktion? Stämningen i kommunfullmäktige blev surmulen när Markus Allard från Örebropartiet frågade i tisdags. Varför slösar vi skattepengar på onödiga dokument, undrade han...

I dokumentet får man bland annat reda på att kommunen och civilsamhället ”ska bidra efter förmåga till en hållbar samhällsutveckling”, att de “gemensamt skapar förutsättningar för en ömsesidig relation präglad av nyfikenhet, mod, öppenhet och tillit.” Parterna använder “samverkansrådet som ett forum för att i dialog utveckla förutsättningarna för samverkan.” Överenskommelsen är en ”plattform” och bidrar till ”stärkt demokrati” och ”innovativ samverkan”...

Vad betyder det, frågade Allard, varför behövs detta dokument? Ansvariga politiker menade att man måste ha ett dokument för att politiker och icke-politiker ska kunna prata med varandra. Man behöver regler för att kunna samverka. Det är viktigt för folkhälsan och främjar mänskliga rättigheter, slog en socialdemokrat fast. Andra tog i lite mer. Martha Wicklund från Vänsterpartiet tog upp minnesdagen för Förintelsen, som varit dagen före, och menade att det Allard ”föreslår är väldigt mycket i linje med det samhälle som då fanns”. Att ifrågasätta ett dokument ingen kan svara på vad det fyller för funktion hotar demokratin och folkhälsan. Var det inte precis såhär 30-talet började? ”Till slut är det jag som känner mig korkad när jag undrar vad det här är och ingen svarar”, säger Allard. Ingen förstår, men den som frågar får stå med dumstrut i skamvrån...

Scenen i Örebros kommunfullmäktige illustreraret Mats Alvesson, professor och organisationsforskare vid Lunds universitet, kallar lagen om ballongsamhället. ”Allt som kan blåsas upp och framstå som stort och fint ska tjusiggöras.” Det är en av åtta A-lagar som han har formulerat i den nyutkomna boken ”Extra Allt – när samhälls- och människoförbättrandet slår tillbaka” (Fri Tanke, 2019). I stället för att bara vara några som träffas när det behövs, tar man fram en överenskommelse som understryker ”alla människors lika värde”, vikten av ”demokrati” och en ”hållbar samhällsutveckling”. Hur det relaterar till hur många bajamajor som krävs inför stadens kulturnatt är högst oklart...

Fortsättning följer...

Samverkan för dumhet i Örebro

 

Studio Axess 2019 - Mats Alvesson - Fanatismens förödande följder

Ett överskott på problemlösningar som  skapar nya problem som måste lösas i all evighet... amen...

Det är inte många som vågar tänka som Krabbe... fast Sparreholmarn har ju gjort detsamma sedan trettio år tillbaka...

Vi får glädja oss åt att ljuset nu är på väg tillbaks, dagarna blir längre och granen har åkt ut till katternas förtvivlan. Men mössen och sorkarna har vaknat, så det kommer nya glädjeämnen, även för en katt. Kanske också för oss…

Ändå kom chocken med Coronaviruset som ett brev på posten. Vi befinner oss nu mitt i en global pandemi, som vi inte vet hur och när den slutar. Antalet dödsfall ökar för varje dag och motmedel saknas. Naturligtvis finns det motmedel mot ett virus som man i USA tagit patent på för 5 år sedan, det är bara inte tillgängligt för dem som redan är utsedda till förlorare. Är det en tillfällighet att detta virus dyker upp just nu, när alla går och väntar på vad kabalen skall hitta på för att bromsa Kinas ekonomiska utveckling? Tullar och handelskrig hjälper inte, USA hamnar ofrånkomligt på efterkälken. Så lägligt då att Kina nu blir helt isolerat, med avskurna kommunikationer och stopp för exporten...

Det finns tillräckligt många indicier för att tro att spridningen av virus är ett moget biologiskt vapen, som ligger klart att använda trots alla internationella konventioner som förbjuder det. Men vem har släppt ut det? Svaren kommer vi att få i efterhand, så i nuläget får var och en tro vad man själv vill. Jag tänker inte skrämma någon med fler bakgrundsfakta, utan vi får hoppas att detta löser sig på ett för flertalet rimligt sätt...

I USA slåss Trump för sin överlevnad som president i en cirkus som inte kan kallas annat än patetisk. Det handlar egentligen om inledningen av valkampanjen, en kampanj som lär bli den smutsigaste någonsin i USAs historia. Självklart blir Tump frikänd från motståndarsidans anklagelser och lika självklart blir han omvald till en ny presidentperiod. Därefter börjar den slutliga slakten på Deep State och vi kommer att åter kunna se lite mer positivt på framtiden. Priset lär bli ett ökat inflytande för sionismen i Mellanöstern och problem för oss alla att få stopp på en migration från en region i ekonomiskt förfall. Med historiska förtecken får vi ett triangeldrama mellan de gamla imperierna, det Ottomanska riket, det Persiska riket och det judiska Sion. En fredlig utveckling lär inte finnas på kartan ens...

Brexit är naturligtvis ett av de främsta samtalsämnena.

Det är bara att gratulera Boris Johnson och Nigel Farage, när nu den brittiska flaggan halas i EU. Den arrogans som EU:s självutnämnda ledare visar står i bjärt kontrast till engels-männens glädje. Det är inte svårt att se vem som är vinnare i denna kamp om oberoende och nationell demokrati. När dimmorna skingrats lär fler länder följa efter och jag tror inte att EU i sin nuvarande form kommer att hålla decenniet ut...

Nästa land ut lär bli Frankrike, när man gjort sig av med Macron, själva sinnebilden för ett totalt maktmissbruk i globalismens namn. Nu får hans kravallpoliser slåss på gatorna även mot advokater, brandsoldater och sjukvårds-personal. Upproret är i det närmaste totalt och strejker och demonstrationer kommer att pågå tills Macron slänger in handduken. En helikopter står i ständig beredskap för hans kommande flykt ur landet. Folkets missnöje har inte varit större sedan Hitlers ockupation under andra världskriget. Närmast under mars kommer de franska kommunalvalen, resultatet där lär bli förödande för Macrons parti. Därefter är det dags för armén att ingripa. Vem i Sverige vet att Frankrike står på randen till inbördeskrig? SVT tiger som muren, så se på internationella nyhetskanaler istället...

Här hemma i Sverige fortsätter vandringen mot vår civilisations undergång. Våld, skadegörelse, ekonomiska bedrägerier och nedmonteringen av sjukvård, polis och skolsystemet fortsätter utan nämnvärda protester. Rättsväsendet är ett skämt, där etniska svenskar får hårdare straff för åsikts- och tankebrott än invandrade våldsverkare och samhällssabotörer. Är vi verkligen sådana syltryggar? Har vi inte rätt att säga nej till en mångkultur som inte fungerar? Är det så svårt att inse att när olika religioners heliga skrifter innehåller olika normer för mänsklig samvaro, så påverkar det också det dagliga livet i ett mångkulturellt samhälle? Har vi inte rätt att kräva respekt för vår kristna kultur, som varit vår ledstjärna i tusen år? Är det verkligen vi som skall anpassa oss...

Har vi åska i luften?

fre 31 jan 2020

Detta program handlar om Sveriges geopolitiska utveckling mot ett klansamhälle. Geopolitik handlar om den sociala och ekonomiska kopplingen till geografin.
Hans Jensevik inleder med att tala om urbaniseringen i Sverige. Han går sedan över till att behandla en ytterligare förändring som handlar om mötet med klankulturer...

Ännu under mitten av 1900-talet hade landsorts-kommunerna ett lägre kostnadsläge och lägre löner för att kompensera för att transport-kostnaderna generellt var högre. I början av 70-talet skapade man en socialbidragsnorm som ledde till att socialbidragen blev lika stora i hela Sverige. Detta medförde att en socialbidragstagare kunde få högre disponibel inkomst än en arbetare, vilket tvingade upp lönerna på landsorten.
Dessutom lockade arbetsförmedlingen arbetarna in till städerna med sysselsättning och bostad i miljonprogrammet. Även studenterna flyttar in till städerna. Istället har antalet invandrare ökat i landsortskommunerna som har fått ett överskott av gamla och personer som behöver försörjningsstöd...

Nästa stora förändring skedde på 90-talet då Göran Persson införde Robin Hood-skatten vilken medförde att kommunerna inte längre har någon större vinning av att kommuninne-vånarna har arbete och goda inkomster. Detta insåg sosse-kompisarna i Sörmland nästan omgående och startade invandringen av kreti och pleti... Anders B. säger ju än i dag att han skiter i vem som flyttar till Flen... socialfall och invandrande analfabeter duger bra... Robin Hood-skatten från rika kommuner betalar...

Det enda sättet att öka skatteintäkterna är att öka antalet invånare eller att höja kommunal-skattesatsen. Detta har lett till försämrat företagsklimat i många kommuner eftersom den typen av satsningar inte lönar sig för kommunen. Istället satsar kommunen på saker som ger röster eller ökat antal invånare oavsett försörjning...

Hans Jensevik anser att vi behöver två förändringar: 1. Ta bort socialbidragsnormen 2.Återför de kommunala skatteintäkterna till kommunerna...

Vi går över till att diskutera nästa stora demografiska förändring som handlar om handlar mötet med klankulturer i Sverige. Jensevik har arbetat som nationalekonom i Zimbabwe och förstod att klansamhällena ser helt annorlunda på territorier, gränser och äganderätt. Klanledaren bestämmer över klanens mark. Det finns ingen individuell äganderätt till mark i klanen. Hans berättar att klanerna har unga män som fungerar som en polisstyrka som håller koll på klanens område. Ofta är det denna grupp som i Sverige kallas för gängbrottslingar men kan i själva verket vara en del av klanen och dess intressen. Vi ser ett klipp från Uppdrag Granskning där Ilmar Reepalu konfronteras med ungdomar som förklarar att han går på deras gata...

Hans berättar att klaners polis dömer ut omedelbara straff utan rättegång. Han säger att den svenska polisen har förlorat våldsmonopolet och det gör också att det är farligt eller till och med olämpligt att vittna mot brottslingar i klanerna. Han lägger skulden för den negativa utvecklingen på politikerna.
Han menar att de invandrade klanerna betraktar oss svenskar som en klan. Klanerna kan vara uppdelade på olika platser i Sverige och ändå hänga ihop. Hans får frågan om vad han tror om utvecklingen men han avböjer att ge sin bild av framtiden. Var och kan själva göra sin bild. Han menar att vi har möjlighet att få ordning på situationen i nästa val som han menar är ett ödesval...

 

Fjärde statsmakten 35 med Hans Jensevik om Sveriges geopolitiska utveckling.

Nyheteridag / Sentio är motsatsen till valkyriornas maktvridna siffror... det vill säga frifräsarvridna siffror som ska spegla svenska folkets invandrings-kritiska hållning...

Sverige kan få en majoritetsregering bestående av M, KD och SD efter nästa val. I vart fall om väljarna får bestämma...

Tidningen Nyheteridag ägs av Chang Frick och Ilan Sadé, jurist och partiordförande i Medborgerlig Samling...

Nytt majoritetsrekord för ”konservativa blocket” i Sentios januarimätning

Det är klart att om väljarna uppfattar att det finns ett tydligt politiskt alternativ, underlättar det för den tanken att slå rot, säger KD:s presschef Per Gudmundson om det än så länge hypotetiska regeringsalternativet. För att vara en ...

Plus Denna artikel behöver PLUS

Fria Tider är en partipolitiskt oberoende tidning vars ledarsida är ideologiskt influerad av den amerikanska paleokonservatismen och libertarianismen... synen på fri

invandring skiljer dock Fria Tider från libertarianismen...

Vi är övertygade, baserat på empiriska data, om att en viss etnisk samhörig-het krävs om den samhällsmodell som vi förespråkar – frihetlig demokrati med minimal statsmakt och minimalt skattetryck – ska kunna uppstå och vidmakthållas...

Webbtidningen Fria Tider "pitchar" Nyheteridag / Sentios januarimätning med eller mot deras vilja...

Nyheteridag / Sentio January 30, 2020

SD-M-KD får egen majoritet – och L rasar till 2,4 procent. Det tänkta "konservativa blocket" i svensk politik med SD, M och KD skulle nu få egen majoritet i riksdagen, visar den senaste mätningen från Nyheter Idag / Sentio.

​Det är i Sentios senaste mätning som det så kallade konservativa blocket slår nytt majoritets-rekord. Sverigedemokraterna får 28,8 procent, Moderaterna 16,6 procent och Kristdemokraterna ökar 1,5 procentenheter till 7,8 procent.

Tillsammans blir det 53,2 procent. Med en sådan siffra skulle alltså partierna kunna bilda en egen majoritetsregering. Samtidigt går det riktigt uselt för Liberalerna, som åker ut ur riksdagen så det smäller om det. Partiet får bara 2,4 procent, alltså långt under riksdagsspärren på fyra procent.

Miljöpartiet sjunker med 0,5 procentenheter och hamnar precis på spärren med 4 procent...

Socialdemokraterna får 22,1 procent av rösterna i mätningen...

Det är klart att om väljarna uppfattar att det finns ett tydligt politiskt alternativ, underlättar det för den tanken att slå rot, säger KD:s presschef Per Gudmundson till Nyheter Idag angående det konservativa block som SD-ledaren Jimmie Åkesson velat se. Tidningen kallar det konservativa blocket

för "superstarkt" men påpekar också att det handlar om ett hypotetiskt regeringsalternativ. Än så länge har Moderaterna och Kristdemokraterna inte velat ingå i en sådan regering, trots att Sverigedemokraterna är större än båda de gamla Allianspartierna tillsammans...

 

En manipulerande filur på SVT... krigar inte valkyrierna med blanka vapen... kan det vara så illa... nej faen, så illa kan det väl inte vara...

I senaste DN/Ipsos väljarbarometer får SD 24 procent medan S sjunker till 23 procent. Samma 

period som nedan... hej och hå... hata på...

I en ny mätning från Novus/SVT, så har Socialdemokraterna ökat med 0,5 procentenheter sen i december. 

Samtidigt backar Sverigedemokraterna med 1,4...

tors 30 jan 2020

Valkyrierna i SVT kan konsten att kriga mot SD2... även om dom fått lite hjälp från SD1... för SD1 är väl enligt Hanna S. fortfarande sossarna... hej och hå... hata på...

Det verkar som att väljarnas flykt från Socialdemokraterna har stannat upp –  eller åtminstone gjort en paus... 

I en ny mätning från Novus/SVT, så har Socialdemokraterna ökat med 0,5 procentenheter sen i december. 

Samtidigt backar Sverigedemokraterna med 1,4 procentenheter i mätningen, vilket gör att man tappar den förstaplats man hade förra årsskiftet... 

Sverigedemokraterna backar – tappar förstaplatsen till S

Svensk maktmedia tar strid mot Kina... häftigt  så det förslår... Wiki... valkyrierna svingar sina lansar i modern tid medan dom omtalades som unga sköna kvinnor som serverade öl i Valhall och som även erbjöd erotiska tjänster, i vikinga-tidens kontext alltså... en heroisk mytologi som framhöll krigaren, hans djärvhet och mod och framför allt hans belöningar efter döden i strid... glöm inte sköldarna... tjejer...

Svenska publicister kräver nu att regeringen samarbetar med EU mot Kinas attacker på oberoende svensk journalistik. Organisationen Utgivarna vill att Sverige ska ”agera internationellt”...

Vi står varje dag ovillkorligt upp för den svenska yttrandefriheten men nu krävs att regeringen agerar ännu skarpare, säger SVT-chefen Hanna Stjärne...

Nu vill Utgivarna – publicistorganisationen som samlar Tidningsutgivarna (TU), Sveriges Tidskrifter, TV4 och de tre public service-bolagen – att EU ska agera. Styrelsen gör idag ett internationellt upprop för pressfriheten...

Sparreholmarn instämmer med tokliberalerna i Ähh-kuriren för en gångs skull... va ä dä för diktatoriska drag ordförande Oxana Erixon visar upp i Flen...

Vad har det tagit åt tok- Liberalerna i Flen? I en motion till kommunfull-mäktige kräver de att alla föreningar som tar emot kommunala bidrag ”ska marknadsföra kommunens varumärke”. Det berättade tidningen i veckan. Föreningarna ska även vara skyldiga att i sin kommunikation berätta om sitt ”samarbete med Flens kommun”...

Får man inget bidrag om man ogillar Flen?

När det gäller kommunikationen mot omvärlden, om Flen som en plats att bo på, bör man inte krångla till det. De starkaste positiva signalerna utåt handlar om samma saker som är viktiga för kommunens invånare: God offentlig service som skola och omsorg av hög kvalitet. Bra kommunikationer. Gott näringsklimat. Meningsfull fritid. Trygghet...

Bli bra på det och ryktet sprider sig. Och omvänt: I den mån Flens kommun inte ses som en tillräckligt attraktiv plats beror det på tillkortakommanden på dessa områden. Inte på brister i någon marknadsföring av kommunens varumärke...

Kommunpolitikers oförmåga att i det här sammanhanget hålla fokus på rätt saker, leder lätt till att pengar läggs på marknadsföring vars nytta ingen begriper eller kan leda i bevis. Samma sak gäller civilsamhällets aktörer, som Liberalerna i Flen siktar in sig på. Det är den som presterar väl på sitt område, om det så är idrott, musik, innovation eller något annat, som sätter sin ort på kartan. Inte den som ropar att Flen är fint... 

Men så finns det även ett annat, mer allvarligt, problem med Liberalernas motion. Den har auktoritära drag som borde vara främmande för ett liberalt parti. Liberaler bör luta sig mot begrepp som pluralism och autonomi samt göra en åtskillnad mellan stat och civilsamhälle. 

Offentligt ekonomiskt stöd till frivilligorganisationer bör i en liberal demokrati syfta till att, inom ramen för demokratiska principer, främja en mångfald av uttryck och synsätt. Till denna åsiktsmångfald hör rimligtvis att både gilla och ogilla kommunens varumärke, liksom att inte bry sig om det, eller för den delen gilla en del saker och ogilla andra i sin kommun.

Att med hjälp av föreningsbidraget likrikta åsikter, om än kring något till synes så oskyldigt som kärleken till Flen, är en tanke som hör hemma i andra idétraditioner än den liberala...

Får man inget bidrag om man ogillar Flen?

Marknadsföra kommuner!

Så in i helvitte korkat, medborgare! 

 

Thomas Segerstedt Jarlsbro funderade i en artikel i E-kuriren 2006-01-20...

Hur ska en kommun marknadsföra sig...


För inte så många decennier sedan skulle blotta tanken på att en kommun eller stad skulle marknadsföra sig sända rysningar längs det ansvariga kommunalrådets ryggrad. Idag är det tvärtom. Alla ska marknadsföra sig. De större städerna anlitar pr-byråer och reklambyråer för att ökaeffektiviteten. De mindre kommunerna försöker klara allt själv för att spara pengar. Men svårigheterna är nästan oöverstigliga. Kommunerna är på det stora hela chanslösa...


De mindre kommuner som trots allt har haft framgång har inte uppnått denna på grund av marknadsföring, utan därför att de haft en unik konkurrensfaktor, exempelvis ett eller flera framgångsrika företag, eller ett sagolikt sjöläge.

Om man tar bort de 25 största kommunerna återstår 265 landsortskommuner som konkurrerar på samma marknad, med i stort sett samma argument. Alla kommuner vill öka sin befolkning, eller åtminstone stoppa minskningen. Följande argument i urval har använts till leda; badhus, ishall, ridhus, vacker natur, bra och billiga bostäder, förskola, skola, äldreomsorg, kommunikationer, jobb. Alla tjusiga på sitt sätt, men helt oanvändbara och redan använda av alla de andra 264 mindre kommunerna...


Vad ska kommunerna då göra? Traditionella reklamkampanjer kommer att misslyckas. Inte heller ska kommunerna gå på storstadstidningarnas erbjudanden om att få en bilaga eller helsidesannons till rabatterat pris. Jag har sett dem på nära håll, 250000 kronor i sjön. Efter två veckor är aktiviteten totalt bortglömd. Bara hålet i kassan består. Att skaffa sig en "ambassad" i Stockholm, stå på Centralstationen och dela ut flygblad eller erbjuda gratis gruppresor för stockholmare verkar mer desperat och avtändande än lockande på attraktiva
befolkningsgrupper. Töntfaktorn är för hög...

 

För att nå framgång måste kommunen, tillsammans med ortens näringsliv och föreningsliv, anordna aktiviteter som lockar människor att besöka kommunen - helt frivilligt
och villiga att betala för sig. Poängen är att människorna utan synlig påverkan ska upptäcka att det "är här jag vill bo"... 

Teknologie licentiat i kinematisk GPS, Per Hagenäs, gästar återigen KOAs blogg... en elevatorpitch... början...

Den djupa staten styr idag Sverige på alla nivåer genom värdegrundens lojalitetskrav, nu senast avslöjad på BRÅ. Det svenska samhället rasar, institution efter institution. Varför reagerar inte det svenska folket starkare mot detta? Varför försvarar inte den svenska mannen sina kvinnor mot flodvågen av övergrepp? Varför försöker han inte skapa en trygg uppväxt för sina barn? I ett biologiskt perspektiv är det mannens uppgift att försvara sin grupps samhälle, sina kvinnor och sina barn. Är vi freds-skadade, lurade av vårt etablisse-mang, okunniga eller alltför bekväma i våra reservat? De röster som hörs kommer oproportionerligt ofta från förra generationens invandrare...

Home of the Brave – min julmusik

Den kanadensiska psykologiprofessorn Jordan Petersons huvudtema är att speciellt män måste börja att ta ansvar. Detta menar han ger mening åt livet och gör oss nyttiga privat och i samhället. Är det västerlandets negativa mansbild som desarmerat mannen? Är vi rädda för att visa ”toxisk maskulinitet”...

I letandet efter vart den manliga försvarsviljan tagit vägen, gick tankarna till musikgenren Heavy Metal. Musikens publik domineras starkt av män. Den har en testosteronhöjande stil och tung aggressiv symbolik. Sverige är dessutom något av en stormakt inom musikgenren, speciellt i den mer melodiösa varianten Power Metal, med band som Hammerfall från Göteborg och Sabaton från Falun...

Orsaken till den manliga dominansen kan vara att musiken talar till hans traditionella könsroll, som den i sin ursprungliga form uttrycktes i stamkrigarnas riter. Musiken har ett tydligt uttryck av gruppsammanhållande funktion, användbar för att stärka solidariteten mellan män, kanske inför ett yttre hot. På så sätt är den också intressant idag, även om det primära hotet just nu är värdegrundsetablissemanget. Men man får också skilja på destruktiv aggression, fotbollshuliganernas, och den gruppsammanhållande, mer kreativa aggressionen (stamriterna)...

Det är därför inte heller konstigt, att det så lätt går att tolka in musikens texter i dagens situation. I vanliga fall är väl julmusik betydligt mer fredlig och lugn men idag känns det denna betydligt mer relevant. Kanske kan lite njutbar Power Metal få upp oss ur TV-soffan och åtminstone bli lite mer frispråkiga...

The power inside, our source of creation
Far beyond the sun they hear our singing swords
The traitors and renegades
Smoldered the soil of our fathers

ons 29 jan 2020

Dagens Arena är en svensk webbtidning, startad år 2007, som ingår i Arenagruppen. Tidningen anger sig stå på tre ben: opinion, nyheter och fördjupning. Arena-gruppen startade i november 2007 den internetbaserade ledarsidan Dagens Arena, som beskriver sin inriktning som oberoende, radikal och progressiv. En extremt vänsterliberal webbtidning... 

Dagens Arena rör sig med sin i relativa termer nya chefredaktör allt närmare en position där de inte längre är allmänt progressiva utan agerar som kolportörer till såväl hederskultur, islamister som Muslimska brödraskapet och dess antisemitism. Retoriken och tankemodellerna är det som förenar dem...

Antisemitismens och islamismens kolportörer

Johan W... Islam och islamism är inte samma sak. Alla muslimer är inte islamister och alla islamister är inte jihadister. Men alla jihadister är islamister i någon utsträckning och alla islamister är muslimer...

Judaism och sionism är inte samma sak. Alla judar är inte sionister och alla sionister är inte globalister... men många globalistoligarker är sionister och dom flesta är judar...

En läsare kommenterar... Förre finansminister Gunnar Sträng lär ha yttrat sig så här: "Det är inte klokt så mycket skatt folk tål om man ger dem lite i taget"... Idag skulle det heta: "Det är inte klokt så mycket av islam folk tål om de bara får lite i taget". Detta är vad som kallas "de små stegens politik"... och den fungerar fortfarande...

Johan W... Dagens Arena rör sig allt tydligare i en separatistisk inkapslande och identitär riktning med tydliga inslag av antisemitiskt och islamistiskt tankegods. Helt enkelt den nya antisemitismens och hederförtryckets kolportörer. Något annat är svårt att sluta sig till med valet av Veronica Palm och Lisa Bjurwalds krönikor den senaste tiden.

Men ordet är fritt. Och skall fortsätta få vara fritt. Det är så demokrati byggs. Inte samhällen som präglas av antisemitiskt och islamistiskt tankegods varför Dagens Arena trots allt har en viktig roll att fylla...

Socialdemokratins ”Bommersviksvänster” blir tydligare om de får ha en plattform att lufta sina innersta tankar på.  Antisemitismens och islamismens kolportörer....

Antisemitismens och islamismens kolportörer

Islamismen är en religiös form av fascism. Den största islamistiska rörelsen är den globala nätverksorganisa-tionen Muslimska brödra-skapet. Trots att den bara stöds av en liten minoritet av världens muslimer har Muslimska brödraskapet genom sin goda organisationsförmåga lyckats måla upp en bild av att man företräder alla muslimer...

Islamismen i Sverige - Muslimska Brödraskapet

Men sanningen är en annan, Muslimska brödra-skapet stöds endast av cirka sju procent av svenska muslimer. Trots detta har de tillåtits att representera alla Sveriges muslimer i olika sammanhang. Muslimska brödraskapet är sedan 1950-talet etablerat i Europa, och är en politisk kraft som påverkar lagstiftning och utrikespolitik genom att agera genom ombud i den offentliga förvaltningen och i de politiska partierna...

Muslimska brödraskapet är inte en organisation som andra - syftet är att verka genom ett nätverk som förenas i sin strävan att upprätta ett globalt kalifat. Vägen dit går genom att skapa enklaver i det svenska samhället och särlagstiftning. I juridisk mening är det inte klandervärt att agera genom utomparlamentariska metoder som Brödraskapet gör. Timbro gör det. LO Sverige gör det. Svenska Kyrkan gör det. Alla gör det för att gynna sina egna intressen. Det som till vardags kallas för lobbyism...

Islamismen i Sverige handlar INTE om islam. Boken handlar om islamismen - en religiös fascistisk ideologi som är etablerad i Sverige. Islamismen i Sverige är en kartläggning av hur Muslimska brödraskapet är uppbyggt. Här finns tidigare unikt opublicerat material om hur Brödraskapets strategi ser ut, hur den tillämpas i den organisatoriska uppbyggnaden och hur Muslimska brödraskapet agerar genom sitt nätverk, sina organisationer och ombud. I huvudsak är boken baserad på Muslimska brödraskapets eget material...

Islamismen i Sverige - Muslimska Brödraskapet

En godhetsapostel i svensk makt-media som spränger alla fjuttämnes-gränser på ledarplats... gratis snus och cigaretter till intagna är respekt-fullt så det förslår... tokliberalerna får 

gärna sparka in öppna dörrar och Sh

utgår i alla fall ifrån att häkteskiosken  respekterar dom haffade... det verkar 

däremot som om maktmedia inte

respekterar folk med avvikande syn-punkter på snuspriset... Susanne N. har beklagligtvis många pekpinnar i sin förmyndarpåse... hon skulle ju kunna berätta om sitt förhållande till Muslimska brödraskapet i stället...

Det jag har svårast för i svensk historia är hanteringen av kriminella. Hur man pryglade, steglade, stympade, lynchade och avrättade människor under brutala, förnedrande och avhumaniserande former...

Rättsstater behandlar kriminella med respekt

En del av de dömda var givetvis oskyldiga. Men de allra flesta hade sannolikt begått något brott, som mycket väl kan ha varit vidrigare än straffet. Men det betyder inte att det var rätt att behandla dem så. Att enskilda begår fruktansvärda handlingar är en sak. Hur vi som samhälle och nation väljer att agera är något annat...

Hur illa man än tycker om vissa personer får en human rättsstat aldrig ta ifrån sina medborgare människovärdet, vilket inte står i motsats till att värna brottsoffren. Det märktes exempelvis i Norge, där rättegången mot terroristen Anders Behring Breivik i grunden präglades av respekt och värdighet, och det gällde såväl de drabbade och deras anhöriga som förövaren...

 

Det är därför folkrättsprofessor Mark Klambergs svar i SVT:s Agenda i söndags var det enda rimliga. I programmet visades ett inslag om ännu inte dömda IS-anhängare som är inlåsta i överfulla celler i Syrien, där flera uppges ha dött och människorättsorganisationer dömt ut villkoren. Därefter sa programledaren Anders Holmberg att många nog undrar varför man ska bry sig om hur människor som varit medlemmar i IS har det, med tanke på vilka brott terrororganisationen har gjort sig skyldig till. Klamberg förklarade koncist att det finns vissa minimiregler som följer av juridik och moral för hur man ska behandla människor. Samma princip, men på en annan del av skalan, gäller i svenska häkten. När det nyligen upptäcktes att entreprenören som driver häkteskiosken i Göteborg saknar tillstånd för att sälja tobak fick de anställda börja köpa snus och cigaretter till de intagna...

Eftersom häktet enligt häkteschefen inte kan agera butik delas varorna ut gratis tills ett tillstånd är på plats, vilket låter som en pragmatisk lösning på en situation som uppstått på grund av den mänskliga faktorn (Göteborgs-Tidningen, 24/1). Som häktad är man inte dömd och har exempelvis rätt till viss förströelse samt möjligheten att köpa en del saker, som tobak. Det står var och en fritt att vilja ändra på det, men diskussionen bör i så fall ske i sin helhet. Alltså genom att överväga vilka rättigheter människor i Sverige som är misstänkta eller dömda för olika brott ska ha, alternativt vända på resonemanget och fråga vilka rättigheter man ska kunna bli ifråntagen och i så fall i vilka situationer. Däremot håller inte inställningen att varje rättighet är en för mycket. I en human rättsstat behöver man inte bete sig oklanderligt för att bli behandlad med respekt...

Vi får hoppas på varmare väder för elbilarnas skull... men det är klart att en elbil på sommarn och en fossilbil på vintern löser ju problemet...

Elbilar är inget för kalla klimat. Den spillvärme som uppstår när förbrännings-motorer används, behövs mer än väl när det är riktigt kallt ute. Det vill säga att den dåliga verkningsgraden till trots går ingen energi till spillo...

När man på elbilar måste ta den i batterier lagrade energin i anspråk för att hålla rutorna is- och imfria samt värma kupén, återstår alldeles för lite för att elbilen ska uppnå någon praktisk användnings-radie...

Problemet har varit känt sedan tjugotalet år i Sveriges norra delar, när de små trecylindriga dieslarna lanserades i småbilar. Dessa små motorer utvecklar inte tillräcklig effekt för att spillvärmen från dem ska räcka till för att värma upp bilen. Vi som kände till detta har därför med saktmod väntat på att det ska uppmärksammas även angående elbilarna. Nu har man insett att elbilar klarar inte kylan i Kanada. Gissar att i Ryssland har de inte aldrig någonsin funderat på elbilar. För de vet vad kyla vill säga....

Elbilsförsäljningen rasar i Norge och ifrågasätts i Kanada

tis 28 jan 2020I detta program får vi höra analytikern Stig Berglund uttala sig om politiken i USA med Donald Trump. Stig har intressant information om såväl inrikes- som utrikespolitiken och vad som egentligen sker bakom kulisserna. Stig Berglund börjar med att beskriva hur USA under de sista decennierna, likt många andra västländer, stagnerat industriellt. Detta har drabbat en stor del av befolkningen ekonomiskt och lett till att många väljare omprövat sina tidigare politiska ståndpunkter. I synnerhet har den del av landet drabbats där det finns många nedlagda industrier och som kommit att benämnas rostbältet. På Öst- och Västkusterna, med större tjänste-sektor, har folk i stället blivit mer förmögna...

Donald Trump var en av de som tidigt såg denna utveckling komma. Han ansåg enligt Berglund, att det var en oacceptabel utveckling för landet. Trump argumenterade redan innan han kandiderade till president för omförhandling av handelsavtal, upprustning av infrastruktur etc. Detta kände toppskiktet i USA väl till vid tiden för Trumps kandidatur. Man var från etablissemanget inte speciellt nervös när han anmälde sin kandidatur då man inte trodde han skulle kunna ha någon framgång...

Redan vid denna tid började en typ av spioneri mot Trump, säger Berglund. Detta utfördes av den s.k. djupa staten, de som inte ville se Trump som president. Det är en komplex blandning av organisationer som samverkar i detta syfte.
Stig räknar upp fyra grupperingar som i någon mån samverkar: De ekonomiska makterna i form av banker och multinationella företag, politikerna, den högre hierarkin inom administrationen samt medierna. De senare kan med rätta benämnas maktmedia, då de helt följer den djupa statens agenda. Det har från början funnits starka intressen för att Trump inte skulle bli president. Berglund berättar om ett slående exempel, att tidningen Washington Post, redan under valnatten skrev att: ”Nu börjar vägen mot riksrätt” (för Trump).
När det gäller det aktuella riksrättsförfarandet mot Donald Trump beskriver Stig hur förfelat det har kommit att bli jämfört med hur grundlagsfäderna en gång tänkte sig att att det skulle gå till. Det var aldrig tänkt att ett så kallat impeachment skulle användas av rent politiska skäl, utan endast då alla politiska läger var överens om att sittande president var uppenbart galen. Att denna process felaktigt ändå drivs utan större protester kan ses som ett kvitto på att den politiska processen i USA allt mer har kommit att drivas av grupper som har andra intressen än att följa den amerikanska konstitutionen...


Beträffande Donald Trumps agerande i utlandspolitiken, speciellt i Mellanöstern, får han nog ses som en freds-president jämfört med tidigare president Barack Obama, enligt Berglund. Det lilla vapenskrammel Trump faktiskt utövat, nu senast i och med mordet på den iranske generalen Qassem Soleimani, bör kanske tolkas som ett diplomatiskt sätt att utöva både inrikespolitik och utrikespolitik samtidigt. Stig Berglund känner till att Donald Trump i stället för att, på det normala sättet gå via utrikesdepartementet, kontaktade Iran via ambassaden i Schweiz. Det kan också ha varit så att Iran varnade innan de genomförde sin vedergällningsattack.
Inrikesmässigt genomför Donald Trump tålmodigt den politik han gått till val på, säger Stig Berglund. Om detta får vi inte läsa eller höra speciellt mycket i svensk mainstreammedia. Det beror på att samtidigt som detta sker, levererar amerikansk media ständigt nya fyrverkerier av uppgifter om Donald Trumps olika twittrande och uttalanden om triviala saker. Att arbetslösheten bland kvinnor och svarta är de lägsta på länge är inget som de anser att vi behöver veta...

 

Lördagsintervju 72 med Stig Berglund - Om USA och kriget mot Trump.

Ser ni någon gemensam nämnare till alla olyckor som drabbar Tellus för tillfället... väderkriget, viruskriget, folkomflyttningskriget, energikriget, könskriget, Osmanska rikets

befrielsekrig...

Många spekulerar kring vad som håller på att hända med alla bombningarna i Sverige. I våra grannländer är det förhållandevis lugnt så vad är det som gör att Sverige befinner sig i det dom hela tiden kallar "gråzonen"...

Gör vi en holistisk analys av läget så är det inte svårt att dra slutsatserna kring att det mycket väl kan vara element inom den så kallade djupa staten som ligger bakom. Anledningen till den slutsatsen är vad responsen är. Alltmer prat om krig utan verklig hotbild, alltmer prat om censur och övervakning för att "skydda samhället", alltmer prat om civilförsvar samt civilförsvarsplikt samt alltmer prat om militär närvaro för att kontrollera kaoset...


Men zoomar vi ut och ser hela bilden så kan vi se att Sverige går igenom ett stort uppvaknande som går väldigt fort där alternativa medier snabbt vinner mark i det makten kallar "informationskrig". Eftersom där är så mycket att belysa som är beklämmande för makten så måste man stoppa informationen och det kan man endast göra genom att skapa kaos...

Vill vi ha stopp på det här så behöver alternativ media gå hela vägen och se vad som egentligen ligger bakom och belysa det så att negativa krafter drar sig tillbaka...

Jag manar inte till häxjakt men att vi belyser det som inte står rätt till för att slutligen förhoppningsvis få till en dialog med våra makthavare. På sikt behövs ett nytt, icke-korrumperbart folkstyre, där negativa element inte så lätt kan manipulera...

Fabricerat bombkaos? Går allt enligt planen?

En frifräsande dissident som har potential att växa om han tonar ner det överjordiska...

Muslimska brödraskapet finns väl inte i Sverige, säger sossarna... det gör dom visst, säger Johan och Aron...

Wiki... Muslimska brödraskapet är en religiös och politisk organisation som bildades i Egypten 1928 och vars mål är att skapa en islamisk välfärdsstat grundad på Koranen och haditherna. Muslimska brödraskapets motto är: Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan...

Wiki... En domstol i Kairo förklarade 2013 Muslimska brödraskapet olagligt och förbjöds. Ryssland, Syrien, Egypten, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten betecknar officiellt Muslimska brödraskapet som en terroristorganisation. Stiftelsen Expo benämner organisationen som antisemitisk. Under 1940-talet visade många medlemmar öppet stöd för Nazityskland, och organisationen fick även ekonomiskt stöd av landet...

Ledarsidornas chefredaktör Johan Westerholm håller på att bli klar med en bok om Muslimska Brödraskapet och islamismen i Sverige. Som tur är talar vi också om andra ämnen... som Turkiet, Syrien och Kurdistan...

Johan Westerholm om Islamismen i Sverige

mån 27 jan 2020

Inte är det väl konstigt att statsradion låter representanter för sin omhuldade islamiska valmanskår propagera för sin inställning till dödsfienderna i Israel och hylla sina sossiga väl-görare... utan den nya inflyttade sär-behandlade valmanskåren hade sossarna gått samma öde till mötes som Europas andra sossar... 

Sveriges Radio säger sig värna om det demokratiska samhällets grundtanke och alla människors lika värde. Samtidigt låter de personer leda morgonandakten som i andra sammanhang bjudit in personer som hatar homosexuella och förnekar Förintelsen...

Förra veckans morgonandakter tog avstamp i de fem världsreligionerna och har haft “nåd” som tema. Under fredagen leddes andakten av Salim Najar från Lund som utgår från sin muslimska tro. Salim Najar har återkommande bjudits in av Sveriges Radio i olika format...

Salim Najar är inte okänd i islamistiska kretsar. Som företrädare för Alhambra studentförening vid Göteborgs Universitet bjöd han bland annat in Usama bin Ladens tidigare mentor att föreläsa. Salman al-Ouda. Opinionsbildaren Rebecca Uvell var först att uppmärksamma detta... 

Salman al-Ouda är välkänd och en hatpredikant, som hatar homosexuella och påstått att judar bakar bröd på människoblod. Han har även tidigare förnekat Förintelsen eller hävdat att den varit kraftigt överdriven. Al-Ouda är sedan en tid svartlistad att beviljas inresevisum till Danmark då Danmark klassificerat honom som hat-predikant med syfte att uppmana till våld riktat mot den danska staten eller symboler för yttrandefriheten. I det danska fallet Jyllandsposten i synnerhet. Långt ifrån den “nåd” som Salim Najar predikar i Public Service. Salman al-Ouda står idag åtalad i den saudiska specialdomstolen på 37 punkter om terrorism. Han arresterades i september 2017...

Sveriges Radios morgonandakt leds av person som bjudit in Förintelseförnekare

Jo, så är det med de mästrande ful- grupperna som pekar finger åt dom skamlösa... mästrarna från den stora Ofantliga PK-Sekten... B-skådisar i

taskspel och skönandar från gammel-media... jovisst, det dräller av dom...

De mästrande grupperna kommer sällan från över-klassen som semestrar i St Moritz och på västindiska St Barth. Inte heller från eliten som flugit in i sina privatplan till Davos och snarast för tankarna till behovet av en dominatrix när de lyssnar till Greta Thunberg. Inte från de lågavlönade undersköterskorna eller stora LO grupperna. De kommer från en ofta skattefinansierad del av medel-klassen...

De talar om för oss att det räcker inte att arbeta, sköta sig, uppfostra barnen och odla sin trädgård. Sitta i bilköer på väg till jobbet och spara ihop till semester en gång om året. Nej, de har en lista för oss, en självspäkelse som ska vandra som en skugga med oss dagligen utan möjlighet till vare sig katolsk bikt och förlåtelse eller protestantisk förhoppning om ett godkännande vid Yttersta domen. Som en minneslapp i fickan eller anteckning i mobilen ska vi känna skam...

Jens Ganman tillhör den sortens modiga gycklare som Ricky Gervais och i viss utsträckning den  brittiska konservativa tidskriften Spiked. Gervais väckte internationell uppmärksamhet när han vid senaste Golden Globegalan attackerade de närvarande godhetsapostlarna bland skådespelarna:  

”You’re in no position to lecture the public”.

Och Spiked, som förhållit sig avvaktande till Gretafenomenet erbjuder i sin webbutik nu även en t-shirt med trycket ”Save Greta”. För vad blir det av Greta när den mästrande medelklassen funnit andra profeter och nya skuldbelägganden?

Som med många andra saker som är trendiga kommer även den här tanken gå ur tiden. Frågan är hur många sömnlösa nätter, opåkallad ångest och depression den har skapat...

Den Mästrande Medelklassen

Rättegången handlar om Sossarnas överlevnad... anar Sparreholmarn... utan islamisternas och dom vanliga muslimernas röststöd är Social-demokratin på väg mot galgbacken...

En debattartikel under-tecknad av 40 forskare och opinionsbildare tydliggör den kamp som står mellan det sekulära samhället, som vilar på FN:s definition av universella mänskliga rättigheter och ett samhälle som präglas av separatism och enklavisering. En utveckling som är det inledande steg med kalifatet som slutmål som Muslimska brödraskapet verkar för...

Flera forskare, författare, konstnärer och aktivister skriver om vad som står på spel i förtalsmålet mot Ann-Sofie Hermansson (S) inför rättegången som inleds på måndag, 27 januari. Om Hermansson frias kommer domen sannolikt bidra till islamofobins fortsatta normalisering och med den en fortsatt underminering av det demokratiska samhället menar de 40 personer, som under-tecknat en debattartikel på Feministiskt perspektiv...

En i grunden fascistisk samhälls-ordning som inspirerats av såväl nazismen som Sovjet-kommuismen då Muslimska brödraskapet är en renodlat fascistisk nätverksorganisation som tagit skydd bakom en religion för att slippa granskning och kritik. Det är det som rättegången handlar om...

Rättegången mot Hermansson: Striden mellan det sekulära samhället och Muslimska Brödraskapet

Åtalet mot Hermansson demokratiskt vägskäl

sön 26 jan 2020

Papa's got your bathwater on -Tuba Skinny - The Little Brown Church

Minisemester...

Anteckningsfritt...

I cyberrymden alltså...

 

Fortsättning