sparreholm

Anteckningar Medborgarn Självhushållning Hälsa och Kost Musiksidan intro Arkiv Sparre... Sparreholm Internet i Sparre Framtiden Ritat i Helgesta Husprojektering Kommunen Politik Korporativism Historia Dissidens Gammelmedia Historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Medborgarn och kompisen Sparreholmarn lyssnar och ​iakttar...

  

Arkiv Sparreholmarn  uppdat. i juni

 

Blitzortung    Animerade väderkartor

Global map of wind

 

Lite hit och dit...

 

Musiksidan index

Folkrockmusik

Veckorapport läkemedelspåverkan

Vecka 19...

x

Fredag 18 maj krakelerade den överhetsstyrda räknedosan, för att inte säga kollapsade... måhända har överheten tillsatt nya silar och 

en Lattjo Lajban-algoritm...  den kan i alla fall inte räkna ännu...

lör 26 maj 2018

X

X

X

GAL-TAN-skalan sliter S i stycken

fre 25 maj 2018

Nytt leveransdatum... mån 28 maj... ingen hets... tack för det...

Byggarn är cool och påhittig...

skarva dragen armering med diameter 32 mm... kopplingarna är avsedda att användas i situationer där ingen av stängerna går att vrida...

Tanken var svetsade skarvar... men det gäller att hålla koll på vad marknaden har att erbjuda... vanliga skarvhylsor går inte att använda, se...

En finstämd berättare med ett språk överlägset dagens enfaldiga journalisters rinkebysvenska...

Men varför hennes fåtaliga läsares töntiga brunbrända kommentarer... även om man är en välkänd trotsig dissident, måste man ju erkänna dom egenskaper hon besitter...

Alla vet vi ju att hon är kritisk mot massinvandingen och det etablerade MSM och före detta arbetskamrater som misskrediterat och bokstavligen jagat skiten ur henne... det är faktiskt inte olagligt att vara emot massinvandring och mainsreammedia...

Så skimrande var aldrig havet

Fångarnas ängel, vännen Birgitta Wolf, i sin ungdoms dagar... numera begraven på kyrkogården vid Helgesta kyrka...

De falska klimathoten som inte infrias - fjärde och sista delen av Lördagsintervju 20 med teknologie doktor Lars Bern om globalisternas fyra stora misstag. Det är ett helt fruktansvärt bedrägeri som gås igenom i detta program...

Al Gore arbetade som vice president under Bill Clinton men tog därefter på sig uppgiften att skrämma världen med hot om översvämningar och katastrofer på grund av påstådda klimatförändringar...

Nu ett antal år senare kan vi se att ingen av de väntade katastroferna har inträffat. Allt förefaller vara ett gigantiskt bedrägeri med syfte att föra över makt till EU och FN samt göra det möjligt att ta ut nya skatter kopplade till det påstådda klimathotet...

Al Gore fick Nobels fredspris för dessa illgärningar. Han har även lyckats bli miljardär med sin skrämselpropaganda.

Vi talar även om andra klimatalarmister såsom Johan Rockström. Han har en politisk professorstitel vid Stockholms universitet och uttalar sig ständigt i klimatfrågor utan att ha utbildning inom relevant forskningsområde.

Hans främsta gärning är att i SVT, Dagens Industri och andra medier sprida överdrifter och skrämselpropaganda om saker som inte inträffat och knappast kommer att göra det heller.

Avslutningsvis diskuterar vi det orimliga snabbtågsprojektet som bygger på gammal teknik och som ger en transportinfrastruktur som är mycket sårbar och som slutar fungera vid minsta problem.

Vår slutsats är att klimatbedrägeriet kostar svenska skattebetalare enorma belopp, riskerar att leda vår industri fel och skadar omvärldens förtroende för västvärldens ledare och medier...

https://i.ytimg.com/vi/CBQFR7n3Pew/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDUMAVnqLL5TvXG_YauHG7wbANAfwLördagsintervju 20 del 4 - Lars Bern om globalisternas fyra stora misstag.

Svenskar minskar...
Utvecklingen är unik i Sverige jämfört med övriga västländer. Jag kan inte tro att det finns något annat västligt land som har genomgått en liknande utveckling, om man ser förändringen i förhållande till landets folkmängd. Några av siffrorna som trollet Gunnar Sandelin lyfter fram...

Personer med utländsk bakgrund har ökat med 1,3 miljoner sedan millennieskiftet fram till 2017, medan de med svensk bakgrund har minskat med 22 000 (personer med en utländsk förälder delas 50/50)...

28 procent har utländsk bakgrund idag. (De som befinner sig i asylprocessen eller befinner sig illegat i landet är inte medräknade.)

från 80-talet beviljades 20 000 uppehållstillstånd per år – vilket femdubblats under 2010-talet till 105 000 under detta årtionde...

Mellan 2000 och 2017 ligger Syrien i topp med 158 000 personer som netto har tillkommit i folkbokföringen under perioden. Därefter kommer Irak, Somalia, Afghanistan och Eritrea.

Personer födda i Sverige är den största gruppen som lämnar landet. Drygt 84 000 fler än de som återinvandrade lämnade landet under perioden.

Bara hittills i år (till och med april) har vi totalt beviljat drygt 40 000 uppehållstillstånd, varav knappt 8 000 till asylsökande, en bråkdel av vad som exempelvis gäller för våra nordiska grannländer.

2017 beviljade Sverige 3,5 gånger så många uppehållstillstånd till asylsökande – drygt 36 000 – som övriga Norden gjorde tillsammans. Norge, Danmark och Finland beviljar var för sig i genomsnitt endast runt en tiondel så många asylsökningar som vi gör.

50 – 70 procent utländska män i svenska städer – Allvarlig demografiförändring det är tyst om i valrörelsen

Satsningen bygger på ett antagande om att bara fakta blir rätt, kommer allt att bli bra igen. Ordet "dumt" är inte valt på måfå. För vi befinner oss i en tid som liknar några av de mest omvälvande i vår gemen-samma, månghundraåriga historia...

Det sker värderingsförändringar, institutionella kollapser, förtroendehaverier och legitimitetssammanbrott i parti och minut. De sker över hela skalan, från global nivå till lokal nivå. Det finns en rad symptom som skvallrar om det här tillståndet. "Alternativa fakta", "fejknyheter" och konspirationsteorier är några av dem. De är inte oviktiga och symptom kan i sig förvärra sjukdomen. Men de är symptom. Inte själva problemet...

Häri ligger det bokstavligen dumma med faktiskt.se...

Faktiskt. | Ett faktagranskande samarbete mellan SR, SvD, SVT, DN ...

Satsningen bygger på ett antagande om att bara fakta blir rätt, kommer allt att bli bra igen. Det bygger på ett förnekande av komplexiteten i den process vi är indragna i. Det är ett sätt att försöka slå ifrån sig att vi står i en situation där oenigheten om vad som är självklart och okontroversiellt, är större än på mycket länge...

Det finns naturligtvis fortfarande fakta. De kan vara sanna eller falska. Men det finns just nu ingen självklar nollpunkt i offentligheten. En del tänker sig att public service kan fylla en särskilt viktig roll i ett läge av det här slaget. Faktiskt.se tyder på motsatsen. Public service funkar bäst när mittfåran är djup och brett förankrad. Då är det lätt att vara opartisk. Då kan public service glida fram på sitt självförtroende...

Men nu är det inte ens lätt att veta vad opartisk betyder. Och för att slippa några obehagligheter försöker då public service att reducera alltihopa till en faktakoll: den sista och enklaste utposten för den som vill hävda sin opartiskhet. Det enda sättet att försvara sin opartiskhet blir att vägra att se offentlighetens komplexitet. Att göra sig dum, i en tid när vi behöver mer intelligens än på länge...

Jaha, men Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Kit, då? Varför hoppar de på tåget? Varför vill de spela dumma?

Ja, just det. Varför?

SVT, SR, DN, SvD, Kit – varför vill ni spela dumma? - Fokus

tors 24 maj 2018

Jösses, vilken prydlig arbetsplats... det tål att upprepas...

Det finns hopp om framtida svenska byggare...

Man kan tro att det är en japansk  byggarbetsplats... Just-in-time i sin prydno...

ons 23 maj 2018

Det var det där med att Borgarns jobb tränger undan Sparreholmarn under stundom...

Sista förutsättningarna har trillat in, så nu gäller högsta växeln...

En eloge till en duktig byggare och en prydlig byggarbetsplats...

tis 22 maj 2018


Svensk politisk debatt är absurd. Staten är – med Frédéric Bastiats ord – den stora illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad...

Samma krafter som vill ha en omfattande välfärdsstat, som inte ser något problem med bidragsinvandring och som bekymmerslöst är beredda att sätta sprätt på offentliga medel – är som regel de samma som är fientligt inställda till fritt företagande, tillväxt och till enskilda människors skapande och spontana, frivilliga samarbete...

Var tror de egentligen att pengarna kommer ifrån...

Om de nu vill ha spenderbyxorna på sig (vilket de inte bör) – borde de då inte istället vara glada och tacksamma över att det finns människor och företag som är beredda att skapa det välstånd och de resurser som krävs? Borde landets entreprenörer då inte vara deras hjältar...

Allt blir helt bakvänt när man sätter "välfärd" före välstånd. Då kommer man inte att uppnå någotdera. Om man däremot sätter välståndet och de krafter som skapar det i främsta rummet – då kan man få en fungerande välfärd mer eller mindre på köpet...


Eller ännu bättre, låt civilsamhällets spontana ordning skapa våra välfärdslösningar. Sådana måste då vara stabila och hållbara för att vinna människors stöd – till skillnad från den generella välfärdsstatens ohållbara pyramidspel...

Det bakvända Sverige

En Engellau som

är samma andas barn som HAX men satans mycket mer filosofiskt lagd...  Politikerväldet har nytta av PK-ismen på flera sätt. Jag kan komma på tre sätt...

Det första är PK-ismens, enligt exemplet med de intoleranta och yttrandefrihetsfientliga amerikanska studenterna, inneboende auktoritära karaktär. PK-ismen vill inte resonera med folk som tycker annorlunda utan bara tysta dem. PK-ismen går aldrig i bräschen för yttrandefriheten. Klätt i PK-rustning behöver politikerväldet aldrig ge sig i diskussion på lika villkor med exempelvis skatte-betalarna. Det räcker med att stämpla dem som rasister och brunråttor...

Den andra fördel som PK-ismen ger politikerväldet är att den kan användas för att förvirra och desorientera skattebetalarna, alla dem som borde har kurage att likt Leif Östling utbryta: ”Vad fan får jag för pengarna?”. Låt mig ge ett exempel på hur PK-istiska tankar kan få en vanlig medelklassare att helt tappa sitt intellektuella fotfäste i tillvaron...

Den tredje nyttan som PK-ismen gör för politikerväldet är att identifiera nya arbetsuppgifter som gör att politikerväldet måste ha mer pengar och mer makt, vilket naturligtvis är precis vad det önskar sig. Ta doktrinen om värdegrunden och allas lika värde som exempel. Ingen vet vad detta betyder. Det finns därför ingen gräns för hur mycket forskning och utredning det krävs för att försöka skaffa sig en uppfattning. Det behövs hur många seminarier och kurser som helst för att alla som arbetar inom det välfärdsindustriella komplexet ska bli delaktiga av vad man tror sig ha kommit fram till. Det görs nya rön varje år, så frågan är outtömlig...

Hur man kan göra tillvaron mer komplicerad och varför staten gillar det

Jag minns mitt eget pojklag under 60-talet. Vi vann aldrig någon turnering och ingen av oss blev någon Zlatan. Trots att vi kämpade hårt hände det inte sällan att vi förlorade med tvåsiffriga tal. Men till priset av svett och tårar, lärde vi oss följande fundamentala saker i livet:

* Man måste följa regler
* Alla ska bedömas lika
* Den som gör bäst insats vinner
* Den som förlorar måste acceptera att han förlorar
* Domaren har alltid rätt
* Den som fuskar har fel

​Dessa enkla regler tog vi med oss ut i vuxenlivet, där vi så småningom utvecklades till goda medborgare. Det krävs inte mycket fantasi för att inse att samma regler, tillämpade i näringslivet, politiken och den akademiska världen gynnar framväxten av ett tryggt, rättvist och högutvecklat samhälle...

Låt oss göra ett experiment, och stöpa om samma regler till sin raka motsats. Kanske så här:

* Man måste inte alltid följa reglerna
* Olika grupper kan bedömas olika
* Den som presterar bäst, kommer inte alltid först
* Den som förlorar kan alltid klaga
* Domaren är korrupt
* Det är mänskligt att fuska

I motsats till de första reglerna låter de här som ett recept för ett korrupt, otryggt och underutvecklat samhälle. Det låter också som en träffande beskrivning av svensk migrationspolitik, som den har tillämpats under de senaste 20 åren. Särskilt när det gäller hanteringen av de så kallade ”ensamkommande”. Dessa omstöpta sportsmannaregler tycks även spridit sig till andra delar av samhället, ända ner till idrottstävlingar på mellanstadiet...

Nästa generation

"Gruelse" kommenterar... Jag anser att ett seriöst land ska ha ett territorialförsvar, oberoende om det är krig eller fred. Tänk brandför-säkring på din bostad...

Ett territorialförsvar är avsett att hindra en fientlig invasion av eget territorium. Sveriges försvarsmakt var under större delen av 1900-talet uppbyggt som ett territorialförsvar baserat på allmän värnplikt, men under 1990-talet påbörjades en förändring för att i stället skapa ett insatsförsvar utfört av en yrkesarmé...

Sverige har sedan Bildtregimen 1991-94 och insomnandet i den strategiska blackouten, anpassningen till EU/Nato/USA, införandet av Långtbortistandoktrinen och det successiva förstörandet av det svenska totalförsvaret gjorts till ett oseriöst land...

Det är möjligen nya friska vindar som nu blåser i Sverige, som vill upprätta ett åtminstone rudimentärt territorialförsvar. Värnplikten har ju också återinförts. Vi får hoppas att P18, som sätts upp på Gotland, är ett sådant tecken...

Desto mer betryckt blir man av det bilaterala samarbetsavtalet, med de hemliga tilläggsprotokollen mellan Sverige och USA från 2016. USA:s geopolitik går främst ut på att globalt gå in militärt med eller utan FN-mandat, för att kontrollera oljehandeln, försvara petrodollarn och dollarn som världen reservvaluta. Sverige har här iklätt sig rollen som USA:s geopolitiska bitch och tvingas mer eller mindre ta emot flyktingar som uppstår till följd av USA:s krigshärjningar/geopolitik. Se Chile på 70-talet, Somalia på 90-talet, Afghanistan, Irak på 00-talet och Libyen, Syrien på 10-talet...

Jag är också bekymrad över att så många tongivande svenskar och MSM:s ledarskribenter utmålar Ryssland och inte USA som ondskans imperium. Det är ju inte USA och Ryssland som nettoexporterar respektive nettoimporterar olja! Det är ju tvärtom...

DAVID OCH GOLIAT

mån 21 maj 2018

Välkommen tillbaka i etern... Hax baby... han behövs absolut i debatten, om inte annat för att folk ska släppa handbromsen och käfta emot... libertarian-ska tankegångar mot dom socialliberala...

Anser ni att man bör minska det korporistiska bidragssamhället, så kanske ni ska hålla på det pyttelilla...

Klassiskt liberala partiet - mer civilsamhälle, mindre stat...

HAXs princip... Att själv få bestämma var man vill leva och bo är en självklar del av frihetens väsen...

Människor skall ha frihet att bosätta sig var de vill.

Men de har inte rätt att göra det på andras bekostnad.

Gränsen för denna frihet går – precis som gränsen för all frihet – där man kränker någon annans frihet, säkerhet eller egendom....

Nu är problemet att vi lever i en allomfattande välfärdsstat. Och man kan inte ha världens mest generösa välfärdsstat samtidigt som man har världens öppnaste gränser. Det skapar en omfattande freerider-problematik. Till och med i Sverige måste systemet tillföras minst lika mycket resurser som dess medlemmar och funktionärer förbrukar....

Afghanerna - migrationsdebattens "cykelställsfråga"

Socialdemokraterna är slut som politiskt projekt. I någon mening segrade rörelsen ihjäl sig. Partiet satt vid makten så länge och hade ett så fundamentalt stort inflytande över samhällsutvecklingen i Sverige, att lågan brann ut...

S blev systembevarande. Partiet upphörde att tänka nytt och ville inte längre något än att inrätta nya bidrag och subventioner, betalade av andra. Idéer ersattes med floskler...

Jag är inte längre lika övertygad om att Sveriges statsminister heter Stefan Löfven efter valet. Avgörandet ligger i hög grad hos Centerpartiet och Sverigedemokraterna och beror även på huruvida Kristdemokraterna ens förblir ett riksdagsparti...

En sak är jag dock lika säker på som tidigare, och det är att Socialdemokratin är maktfullkomlig, egenkär och arrogant. Tre mindre smickrande egenskaper i en och samma rörelse. Dessutom tre utmärkta anledningar till att vi alla bör hålla tummarna för ett redigt socialdemokratiskt magplask den 9 september...

Festen är slut

Om Engellau träffade en svensk partiledare, eller vilken annan politiker av betydelse som helst, så skulle han säga att hon nu, så här inför valet, kan sluta prata om höghastighetståg och sjukvård och bättre lärarlöner ty allt sådant är sekundärt. Det primära är statens våldsmonopol...

Statens grundläggande uppgift i ett civiliserat samhälle – ja, det som gör att civilisation kan etableras – är att förhindra privat våldsutövning. År 1651 publicerade Thomas Hobbes boken Leviathan, där han, vad jag vet för första gången i mänsklighetens historia, vältaligt beskrev fördelarna med en oändligt mäktig statlig våldsapparat som ingen vågar utmana...

Statligt våldsmonopol betyder att ingen annan än staten får bruka våld mot människor. Att stjäla, råna, misshandla, mörda, hota eller i övrigt skada sin nästa är brottsligt och ska bestraffas. Så ska det vara och så har det, på det hela taget, fram till helt nyligen varit i Sverige...

Om det statliga våldsmonopolet inte upprätthålls står samhället på lösan sand. Vad är det för mening med högre lärarlöner om läraren blir rånad när han går genom skogen på vägen hem? Höghastighetståg? Men om ligor rånar tågen när de stannar vid en station som i gamla Västernfilmer? Ett sjukvårds-system som tvingas avsätta stora resurser för att plåstra om skjutna knarklangare...

Den viktigaste uppgiften

Det var aldrig meningen att allmänheten skulle få veta någonting om de fjorton hemliga koncentrationsläger för politiska fångar som socialstyrelsen drev på uppdrag av samlings-regeringen under ledning av statsminister Per Albin Hansson (s) under 1940-talet...

Lägren har varit hemligstämplade i 50 år, och deras existens är fortfarande till stor del dold under en svart mörkläggningsfilt...

Uppskattningsvis 3 000 personer frihetsberövades på obestämd tid, utan dom eller rättegång, och utan att veta vad de anklagades för. Som mest satt närmare 1 500 fångar inlåsta samtidigt. Alla läger var inhägnade och bevakades av beväpnade vakter...

Fångarna var norska motståndsmän som hade flytt till Sverige från det ockuperade Norge, antinazister, kommunister och syndikalister som av politiska skäl hade flytt från Tyskland eller något av de andra länder som ockuperats av nazisterna. Den svenska regeringens inställning var att allt som kunde tänkas irritera Adolf Hitler måste undanröjas...

Lägren låg utspridda i landet, de flesta i Dalarna och Hälsingland. För kvinnor byggdes efter krigsslutet 1945 ett läger i Tjörnarp i Skåne...

Avdelningschef för socialstyrelsens polisbyrå och senare utlänningsbyrån var Robert Paulson (1886-1961). Hans bana som högt uppsatt tjänsteman på socialstyrelsen skulle sluta i den största spionskandalen i Sverige under andra världskriget...

Paulson hade lämnat ut mängder av känslig information om internerade utländska flyktingar och amerikansk, brittisk och sovjetisk legationspersonal i Sverige. Han anhölls och dömdes för att ha försett den nazityska underrättelseorganisationen Abwehr med namnen på 538 flyktingar i Sverige. Abwehr skickade namnen vidare till Gestapo...

Politiskt ansvarig för koncentrationslägren var socialminister Gustav Möller (s) (1884-1970). Högste ansvarige tjänsteman var Tage Erlander (1901-1985), som från 1938 var statssekreterare på socialdepartementet...

Podd: Nazistiska rötter, del 2. De hemliga koncentrationslägren.

sön 20 maj 2018

En invandrare bördig från Uganda och

Ukraina som tycker att svennar är dåliga på att sköta sitt eget land... utan hög invandring går det åt pipsvängen... till-ägger centerextremisten...

Särskilt tokliberala med invandrar-bakgrund gör vad dom kan för att prata skit om hjälplösa svennar... har vi inte kommit överens om att obildade invandrare är en belastning för det svenska samhället... det råder det väl inget tvivel om längre... Voronov kanske menar högutbildade invandrare... dvs såna som kan försörja sig själva... kruxet är bara, var finns dom...

Voronov tycker att det handlar om den återstående frågan i väljarnas topp fem – invandringen. SKL och Arbetsförmedlingen tillhör dem som har beskrivit utmaningen. För att få en mer hanterbar befolkningsamman-sättning framöver, med fler personer i arbetsför ålder, behöver Sverige hög invandring...

Flera partier har delar eller allt detta i sina valbudskap. Men de anlägger inte det övergripande perspektivet, att arbetskrafts-bristen är roten till så gott som alla problem som medborgarna möter i sin vardag. Gör det, och vi får större politiskt tryck på frågan och kommer närmare lösningarna...

Den viktigaste valfrågan

En inhyrd Bimbo från Hallunda gör vad hon kan för att skönmåla Flen enligt överhetens anvisningar... Bimbo = ung, söt kvinna vars utseende är mer intressant än hennes begåvning...

Hur faen gör man för att få en sån att granska överheten.. har hon den blekaste aning om hur hon ska göra för att kolla hur effektivt medborgar-nas skattepengar används... naturligtvis inte... Eva Burman har inga såna ambitioner... i hennes tokfeministiska postmoderna mening innebär gransking detsamma som okritisk upprepning av överhets-proklamationer och krönikor om barn, företrädesvis flickor...

14-åringarna Linnéa Ekengren och Jennifer Andersson skyndade sig ner till tivolit där de mötte upp sina gamla klasskompisar Tindra Tillman och Sara Kais, för att åka favoritkarusellen tillsammans.

Vi åker alltid den här karusellen tillsammans, vi fyra. Vi är här varje år. Nu har vi hunnit med två turer, innan vi ska tillbaka till skolan, säger Linnéa Ekengren.

Att åka favoritkarusellen innan någon annan hinner före, är en viktig tradition för tjejerna. Vi är alltid först, vi gör så varje år, säger Sara Kais. Tjejerna tycker att det är kul med folkfest och ser gärna fler aktiviteter som livar upp staden.

Det är kul, vi ses på kvällen igen och åker karusellen flera gånger. Man träffar både nya och gamla kompisar här, säger Sara Kais...

Utfrågade barn ska naturligtvis inte lastas för Äh-kurirens barnsliga krönikörer... 

Nu är det fest i Flen

En gammal fest- granskare av rang... har han gjort bort sig nu igen... en sol-skenshistoria, jo, men visst, solen sken förvisso, fast

festen... skruva till det utan att ljuga, det har dom lärt sig...

Fattar han inte... har han inte hört talas om romarnas undergång...

Bröd och skådespel är ett uttryck från romartiden då romerska imperiet erbjöd romarna gladiatorspel och annan underhållning i kombination med något att äta för att romarna skulle hålla sig lugna och nöjda och inte protestera...

Uttrycket bröd och skådespel nämndes första gången av den romerske diktaren Juvenalis som under det första århundradet efter Kristi födelse beskrev vad han menade var undergången för den romerska civilisationen. Han ansåg att romarna hade blivit svaga medborgare, långt ifrån de stolta och heroiska romerska traditionerna...

Juvenalis talade hånfullt om bröd och skådespel om de gåvor av vete och andra livsmedel som den romerska aristokratin erbjöd de lägre klasserna i samband med stora skådespel. Gåvorna blev ett sätt att distrahera de lägre klasserna från rådande samhällsproblem och de övre klassernas överflöd. Orden var i sig en kritik mot regeringsmakten som var tvungen att distrahera romarna för att undvika protester...

Festen i Flen som blev en solskenshistoria

Hon lever farligt för egen del... jobbet är i fara... det är väl uppenbart... upp-rörda kvinnor blir det fler och fler... inte bara kvinnor förresten...

Borde inte Eva Burman börja granska överheten i Flens kommun... det har ju aldrig hänt under hennes chefs-skap... fast hon fullföljer förstås sin företrädares, herr Peo Wärring, ogranskande strategi...

Jag blir helt ställd. Men inser att det är så här många ser på media i dag, att vi är i symbios med makten och låter bli att granska för att det största partiet sitter på makten i sagda kommun. Vi mörkar. Jag förklarar att det är en omöjlighet. En tidning är inte rädd för att granska makten, möjligen är de så underbemannade att de inte hinner...

En lögn god som någon... Den journalistiska hedern är vida spridd på redaktionerna, givetvis finns rötägg, men generellt inte. De allra flesta journalister har ett rättspatos. Men allt går inte att bevisa. Och alla rykten är inte nödvändigtvis sanna. Och vi kan inte skriva bara för att någon säger att det är så. Vi måste kunna belägga det, med dokument eller på annat sätt...

Om medier som mörkar och annonsjättar som ställer krav

lör 19 maj 2018

Att EU har växande problem förstår alla som hört Tusk uttala sig under EU:s toppmöte i Sofia under veckan. Sällan hör man en så högt uppsatt politiker i EU uttala sig i så nedstämda ordalag...

EU har större intressen långsiktigt i att vara part i uppbyggnaden av Eurasia, hela kontinenten från Atlanten till Stilla havet. Det är där framtiden ligger, inte i ett samman-fallande USA där globalismens marodörer sprider sin ödeläggelse över såväl industri som jordbruk och människornas välfärd. Hur mycket man än skramlar med sin gigantiska vapenarsenal ute i världen kommer man inte att kunna stoppa det egna landets sammanbrott...

EU är globalismens drömprojekt och skulle visa världen hur fantastiskt det skulle bli att leva i det mångkulturella samhället, präglat av en regering, en religion (som ännu ingen förstått namnet på), en armé och en ny idealmänniska utan identifierbar hudfärg. Att sionismen skulle styra denna nya värld börjar allt fler förstå. Samtidigt blir det allt färre som accepterar tanken. Monopolen som nu breder ut sig och likt stridsvagnar krossar allt enskilt företagande och alla nationella skydds-mekanismer visar klart och tydligt att globalismen är totalitär...

Att de delar av EU som tidigare haft erfarenheterna av just detta nu är de första som reser sig är ett sundhetstecken och början till en ny syn på Europa. För EU återstår valet att avpolitisera organisationen och istället fokusera på handel, fri inbördes rörlighet och nationell respekt eller att se EU spricka sönder till sina beståndsdelar. Banden till USA måste knytas upp och den utsträckta handen från Ryssland och Kina med erbjudande om samarbete måste tacksamt tas emot. Att medverka till välfärd och utveckling i resten av jättekontinenten Eurasia är utan tvekan den bästa fredsbevarande åtgärden som står till buds idag...

När globalismen börjar krackelera får EU söka nya vägar.

I onsdagens Svenska Dagblad (16/5 2018) kunde vi läsa att tidningen efter några få dagars värmebölja och efter en lång, kall och extremt snörik vinter drar slutsatsen att Extremt tidiga sommarvädret kan bli oroväckande normal-tillstånd...

I samma nummer av SvD får landets värsta klimatcharlatan agronomen Johan Rockström utgjuta sig över en hel sida om katastrofala klimat-förändringar. Rockström är inte klimatforskare som Fake-medierna påstår. Den mannen har nu tillsammans med andra klimat-charlataner som t.ex. Al Gore och Anders Wijkman, som fö inte heller är klimatforskare, i snart två decennier predikat sina påhittade klimatlarm om att katastrofen är ett faktum inom sådär fem år...

Inte ett enda av alla deras larm genom åren har besannats, den observerade utvecklingen har snarast gått åt motsatt håll. Bl.a. sa man 2006 att isen runt Nordpolen skulle vara helt borta 2013. Den är fortfarande helt normal och den växer just nu. Jordens medeltemperatur har stått praktiskt taget stilla nu i snart två decennier, även om Sveriges okunniga statsminister i den senaste partiledardebatten spred lögner om motsatsen...

Det är en ytterst sorglig situation att de ofta falska och våldsamt överdrivan klimatlarmen får ta all uppmärksamhet i debatten om hållbarhet, samtidigt som 40 miljoner människor dör varje år av ökande metabola sjukdomar orsakade av den industrimat vi äter. En mat som produceras till priset av snabbt utarmade jordar som på sikt hotar hela ekosystemet. Inte ett pip om detta enorma miljöproblem från våra okunniga och obildade politiker och deras propagandasvans av journalister...

Svenska Dagbladet fortsätter att sprida Fake News

I en nyutkommen antologi, Science in the soul, diskuterar den brittiske evolu-tionsbiologen Richard Dawkins bland annat religion och utgår från en evolutionistisk förklaring till att mal och andra flygfän flyger in i ljuslågor och tar livet av sig. Det kan verka som ett långskott för att förklara religiöst beteende, men jag tycker att han får ihop resonemanget...

Det är ganska lätt att visa att en rationellt tänkande individ, som inte lägger ner en massa tid på religiöst mumbo jumbo, har större chans att överleva och därmed inta sin plats i en evolutionskedja där den religiösa människan har sämre chans att överleva. Den sekulära människan begriper verkligheten bättre, vilket bland annat visas av att det moderna samhällets fantastiska framsteg inte bygger på religion utan på vetenskap...

För att ge en renlärig darwinistisk förklaring till religiöst beteende inleder Dawkins med att förklara varför malar och vissa flygfän dras mot ljuset och bränner sig själva till döds. De har inte samma slags ögon som människor utan fasettögon. Dessa kan enkelt beskrivas som ett stort antal sammanpackade smala rör, med en fotocell i botten. Fasettögonens yta består av en mängd hexagonala linser. Insekternas ögon samlar ljuset från varje fasett och producerar en bild som är en mosaik sammansatt av många punkter. Facettögonen hjälper dessa djur att hitta mat, att upptäcka rörelse och därmed undvika rovdjur och – vilket i det här sammanhanget är det relevanta – att navigera. Rent tekniskt sker navigationen med hjälp av vinklar till solljuset. När ljuset träffar vissa av ögats fasetter, vet dessa flygande insekter inte bara var de befinner sig utan också vart de ska flyga...

Denna genetiska instruktion är skapad långt innan människan lärde sig att göra upp eld och, som i vår tid, tända stearinljus och fotogenlampor. När mal flyger in i lågor och bränner sig till döds, handlar det därför inte om något slags självmord utan om ett funktionellt beteende, en destruktiv sidoeffekt. De navigerar efter ett ljus och deras gener har ännu inte lärt sig skilja mellan solljus och ljuset från en eldslåga...

Gåtan del II

I sitt senaste utspel hävdar Sarnecki att det är osäkert om brottsligheten alls ökar i Sverige. Osäkerhetsfaktorerna är så många att vi inte kan veta, menar Sarnecki som kallar föreställningen i debatten om lag och ordning ”kraftigt överdriven”...

Den svenska korporativa mjukis-fascismen blir the real thing med militär... det där vet ni ju sen gammalt...

Att sätta in militärer i svenska förorter skulle kunna innebära en form av inbördeskrig, det menar Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi. Militärer är i bästa fall utbildade för att föra krig mot en främmande makt. Det här handlar om människor i det egna landet. Att sätta in militär mot dem skulle innebära en form av inbördes-krig som Sverige aldrig varit i närheten av, säger Sarnecki...

Sveriges statsminister har uttalats sig om att det kan komma att bli aktuellt att sätta in militär i förorterna för att stävja kriminaliteten, något Sverigedemokraterna tidigare föreslagit. Även om Stefan Löfven nu mer eller mindre pudlat från sitt uttalande – efter att det fått internationell uppmärksamhet – varnar Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, för förslagets konsekvenser...

Skruva den som Jerzy

fre 18 maj 2018

Undanträngningseffekten påverkar Sparreholmarn och Borgarn...

Force majeure-krafter tränger undan Borgarns planer... katten på råttan... råttan på repet... nåja, undan-trängningseffekten är orsakad av

dom som ska ha ritningarna så... ingen skada skedd... 

Det ska alltså inte skickas några ritningar idag...

tors 17 maj 2018

Undanträngningseffekten påverkar Sparreholmarn...

Jobbet tar alldeles för mycket tid från Sparreholmarn...

Det ska skickas ritningar igen på fredag...

ons 16 maj 2018

Undanträngningseffekten påverkar Sparreholmarn...

Jobbet tar alldeles för mycket tid från Sparreholmarn...

Det ska skickas ritningar igen på fredag...

Fortsättning