Anteckningar Borgarn Medborgarn Sparreholmarn Självhushållning Hälsa och Kost Musiksidan intro Arkiv Sparre... Sparreholm Internet i Sparre Framtiden Ritat i Helgesta Husprojektering Konflikter Politik Korporativism Historia Dissidens Gammelmedia lite hit och dit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nåja, nån gång ska väl Sh lära sig att 

hantera layoutfunktionen...

Medborgarn och kompisen Sparreholmarn lyssnar och ​iakttar...

  

Arkiv Sparreholmarn  uppdat. okt. 2019

 

Blitzortung    Animerade väderkartor

Global map of wind

 

Lite hit och dit

Swebbtv, Det stora Bedrägeriet,

Höstkonferens 2019

Israel, judar 

 

 

Sch! Säg inte som de' e'! - Robert Broberg med Hoola Bandoola

Det är 45 år sedan Robban sjöng om hur tysnadskulturen växte fram... när 68-vänsterns fyrtiotalister och jätteproppen Orvar blev livstids-försörjda av Staten... Sch... säg inte som de' e'...

En gubbe i lådan som inte tål offentligheten hos Sparreholmarn... någon roar sig med att kapa besökstoppar på lägsta nivå när pseudo-eliten ska skyddas...

mån 9 dec 2019

X

X

X

 

Erik och Matti nr 24 om kriminalitet, Hong Kong mm

Erik och Matti nr 23 om ett samhälle som låter sig luras

mån 9 dec 2019

När Storebror begränsar yttrandefriheten och när centralistiska byråkrater 

beskär den individuella kreativiteten blir vi sjukligt

alienerade... inte Lars B. precis men

vi andra dödliga...

 

Storebror staten gillar inte den här bloggen

Den syn på mig och min blogg från statsmakten som detta exempel visar, ger en bakgrund till att man även försöker tysta TVpoddkanalen Swebbtv där jag brukar delta som kritisk kommentator av statsmakterna i programmet Den fjärde statsmakten.

Sparreholmarns tes om varför hela västvärldens stabilitet och utveckling tycks tvärvända samtidigt, är den om alienationen av befolkningarna... västvärldens människor är trötta på att bli fjärrstyrda av globalistiska underjordiska helvittesmakter... alienationen slår till överallt och på alla nivåer...här nedan följer ett exempel på en skatteförsörjd grupp som känner sig förfrämligade...

”Alienationen slår särskilt hårt mot oss vårdarbetare”

När vi inte har förutsättningar att ge god sjukvård innebär det en större psykisk påfrestning på personalen än om en bildörr blir dålig eller ett brev förfelas, skriver Sten Axelson Fisk, styrelse­ledamot Socialistiska läkare, i ett debattinlägg...

 

Bristen på arbetskraft och beroendet av hyrpersonal inom sjukvården är två stora problem som dagens sjukvård brottas med. För närvarande briserar en bemanningskris på flera av landets akutmottagningar...

”Alienationen slår särskilt hårt mot oss vårdarbetare”

Sveriges Kommuner och Landsting har nyligen presenterat en lista med 60 åtgärdsförslag för att öka ordinarie bemanning och bli kvitt hyrläkare och hyrsjuksköterskor. Första punkten är ”öka stoltheten och arbetsglädje. Ta fram plan tillsammans med medarbetare och fackliga representanter.” Denna åtgärd är glädjande nog riktad mot problemets kärna: den ökande alienationen bland vårdarbetare...

Alienation är ett begrepp som är användbart för att förstå den bemanningskris sjuk­vården just nu genomgår. Alienation beskriver upplevelsen av att arbetet är främmande eftersom produkten av arbetet tillfaller någon annan och arbetaren därför inte kan vara sig själv under arbets­processen. Begreppet introducerades av Marx i beskrivningen av arbetarklassen i den tidiga kapitalismens industri. I takt med att sjukvårdssystemet har förändrats, med inspiration från just industrin, har alienationen blivit ett alltmer aktuellt begrepp även inom sjukvården...

Tillfredsställelsen av att få bota, lindra eller trösta en patient är en viktig motivation i arbetet. När detta försvåras av att inflytandet över arbetssituationen minskar, arbetstempot trissas upp och byråkratisk administration tar mera tid blir lönen det som spelar störst roll och alienationen tar över. Därmed blir hyrläkarmodellen ett logiskt alternativ. Läkaren eller sjuksköterskan slipper ansvar för överbelagd och underbemannad verksamhet och får mer av frihet och pengar.

“Tillfredsställelsen av att få bota, lindra eller trösta en patient är en viktig motivation i arbetet"...

Alienationen i ett kapitalistiskt samhälle beror också på att mänsklig interaktion i stor utsträckning äger rum på varumarknaden, där den ena parten är köpare och den andra är säljare och ömsesidig misstro är grundförutsättningen för mötet. I takt med att resursbristen inom sjukvården orsakar en växande brist på vårdplatser tvingas vårdpersonal alltmer agera grindvakter till det fåtal vårdplatser som måste reserveras för de sjukaste. I den situationen riskerar även den offentliga sjukvårdens vårdplatser att förvandlas till varor som läkaren har makten över och patienten får tillgång till genom uppvisande av en given kombination av sjukdomshistoria, symtom och undersökningsfynd...

Sjukvården har gått från att vara anslagsfinansierad till en finansiering som sker utifrån marknadsekonomiska principer som bygger på konstgjorda mått av ”vårdproduktion”. Känslan av främling­skap inför arbetet ökar när en hög omsättning av patienter på en avdelning uppmuntrande beskrivs som ”hög vårdproduktion” samtidigt som det för vårdpersonal innebär att skicka hem patienter som hade önskat, och i utvalda fall gagnats, av att få stanna ytterligare något dygn. På detta sätt slår alienationen särskilt hårt mot vårdarbetare. När vi inte har förutsättningar att ge god sjukvård innebär det en större psykisk påfrestning på personalen än om en bildörr blir dålig eller ett brev förfelas, för att inte tala om de risker som vi utsätter patienterna för...

De av SKL:s förslag som syftar till ökat medarbetarinflytande har potential att bryta denna alienation. Vad vi behöver är en fortsättning på den rörelse med vårdpersonal, allmänhet och patienter som sedan den 4 september har kämpat för medarbetarinflytande och mera resurser till sjukvården i 26 svenska städer. Redan denna organisering innebär en kollektiv känsla av att den sjukvård vi bemannar och kämpar för tillhör oss. Gemen­skapen föder andra drivkrafter än de individuella och ekonomiska och minskar alienationen.

Utmaningen för framtiden är att fortsätta bygga en politisk rörelse som vågar spränga budgettak och föra kontrollen över sjukvården till golven så att vi kan känna glädje, stolthet och ansvar för vårt arbete. Endast så bryter vi alienationen som får vårdpersonal att vilja bli hyrpersonal...

 

När ska herrarna börja prata alienation...

Så länge som levnadsvillkoren stadigt förbättras 

står människorna ut med förfrämligandeskapet... som i Kina för tillfället, med hjälp av lite diktatur...

i västvärlden där levnadsvillkoren har försämrats har tålamodet tagit slut...

 

Fjärde statsmakten nr 30 med Lars Bern om Sverige som ett lydrike mm

 

Fjärde Statsmakten nr 28 med Lars Bern om oärliga politiker, nolltillväxt mm

sön 8 dec 2019

En arkitekt som vågar tala om anarki och inbördes-krig... är det så illa tror ni... ett alienerat svennefolk kan nog ta i med hårdhandskarna om det skulle behövas...

Det värsta som kan hända ett väl-etablerat samhälle är när rätts-systemet upphör att fungera. Det leder ofrånkomligen till anarki och i slut-änden till inbördeskrig. Det finns

inga andra alternativ, eftersom var och en måsta välja mellan att försvara sig själv utan hjälp från samhället eller att bli misshandlad till döds. Då slåss man för sitt eget liv, oavsett priset...

Den som ingriper för att hjälpa den som är utsatt får räkna med att bli ruinerad genom åtal och skadeståndskrav. På den vägen är vi nu i Sverige. Vi kan inte räkna med att få hjälp i akut-situationer av en nedmonterad polismakt. Vi kan inte heller räkna med att få rättvisa i våra domstolar, som konsekvent dömer till förövarens fördel på offrets bekostnad. Hur har det kunnat bli så här...

Har polisledning och åklagarmyndigheter blivit befolkade av aliens som inte tillhör oss? Eller lyder de bara order från andra högre upp, som i sin tur lyder dem som står över nationsgränser och propsar på att äga hela vår värld? Har vi inte valt politiker som är beredda att uppfylla sina vallöften om Ordning och reda, fler poliser och fler fängelser för dem som redan är dömda? Men istället får de kriminella gå hem och fundera över nästa inbrott eller övergrepp. Jo, du är dömd och du skall få en fängelseplats som jag ser blir ledig om två år. Så gå hem och var lite snällare under tiden, så får du snart ditt straff. Du har nr 258 i kön...

Thomas Bodström anser att brottslingarna mår dåligt av att sitta i fängelse. Men Thomas, syftet med fängelser är inte bara att ”bota” kriminella, utan också att skydda oss andra från att behöva möta dem på gatan eller i våra hem på natten. Tids nog kanske de inser att det är trevligare att vistas ute i frihet än att sitta inlåsta på anstalt. Då agerar de kanske också därefter, till allas vår glädje. I min hemkommun hade vi först en liten polisstation i närmiljön, där det bodde cirka 5.000 personer. Den lades ner. Sedan hade vi en polisstation i huvudorten, som omfattar cirka 35.000 personer. Den lades också ner. Nu har vi en polisstation på länsbasis, som betjänar cirka 500.000 personer. Ring så kommer polisen (eventuellt) om en till två timmar…

Från Frankrike kan jag leverera en jämförelse, där har en by med 5.000 invånare en permanent polisstation med 3- 4 poliser. De finns alltid i byn och man träffar dem dagligen när man rör sig i centrumområdet. De kallas Police Municipal och ser likadana ut som alla andra poliser och är ständigt beväpnade. Insatstiden vid en händelse lär inte överskrida 3- 5 minuter. Det man måste fråga sig är – varför är det annorlunda i just Sverige...

Eller om man vänder på det – varför är kriminalitet i Sverige en sektor som medvetet tillåts växa och breda ut sig på invånarnas bekostnad (i dubbel bemärkelse)? För att detta är medvetna beslut tror jag inte att någon i det här landet längre betvivlar. Vi har verksamhetschefer som flyttas horisontellt från verksamhet till verksamhet med uppdraget att montera ner all trygghet och säkerhet i landet. Vi ser det hända inför våra ögon och bara suckar och rycker på axlarna. Är det OK?

DET FÅR VARA NOG NU – AVSÄTT VÅR ”REGERING”, SPARKA UT GLOBALISTERNA OCH TILLSÄTT EN NY REGERING SOM TILLVARATAR FOLKETS INTRESSEN!!!

INNAN DET ÄR FÖR SENT!!!

När vi får oväntat besök…

Rapport från tomtarna på loftet... vart mera av samma leder, förstår vi alla, utom PK-lemlarna i boulevard-bladet... fast det sägs ju att kollektiva självmord hos lemlar är en myt... "vi måste bli bättre... vi måste... vi måste... vi måste... om vi inte höjer priset så måste vi spara på personal. Om omöjlig ekvation. Men vi lovar att göra allt vad vi kan - för er skull och för demokratin"...

Det är dags att summera årets läsarenkät. För 9:e året i rad har vi frågat vad ni tycker om oss, vad ni läser och vad ni helst vill läsa. Och gensvaret från er är överväldigande. 8700 personer har tagit sig tid att svara...

8700 svar på årets enkät - det här tycker ni

För att summera resultatet finns det några saker som är värt att notera. Vi måste bli bättre på att berätta om vår kundklubb MERA, som ersatte PLUS. Kundklubben MERA ger dig fina rabatter som prenumerant. Vi behöver också berätta att du inte kan läsa sajt eller app utan att logga in, då det mesta är låst. Du måste alltså aktivt logga in med lösenord för att kunna läsa, det räcker inte att ladda ner appen. Dessutom, allt det digitala materialet ingår om du prenumererar på papperstidningen... 

Vi noterar också vilka era favoritämnen är. Sjukvård, lokal politik, trafik, bostad, skola konsument, miljö, och näringsliv är det ni läser mest och vill ha mer av. Detta hjälper oss när vi med krympande resurser måste prioritera. Det som är svårare att hantera är er syn på sporten. 32 procent läser inte sport och vill ha mindre, medan 21 procent vill ha mer. Vi har de senaste åtta åren sett att sporten är en vattendelare. De som läser sporten i print vet att tidigare tryckstart medför betydligt mindre resultatbörs, men det tycks inte påverka den stora gruppen då hela 50 procent vill ha mindre börs. Det är givetvis en klen tröst för de frälsta...

Så ser vår vardag ut i dag. Vi måste hela tiden prioritera. Det är glädjande att så många vill ha mer av det vi gör. Efterfrågan och behovet av lokal journalistik har aldrig varit så stort. Vi får varje dag läsarmail om att tidningen är för tunn, för dyr, för mycket annonser, för mycket från andra orter. Därför vill jag passa på att förklara förutsättningarna...

Vi gör inte färre artiklar från Eskilstuna, Nyköping eller Katrineholm än före omgörningen. Vi har lagt till fler sidor från lokalredaktionerna. Men inte på bekostnad av huvudorterna. Vi har inte "bara TT" i tidningen, men vi har lagt till TT, utan att ta bort lokalt material. Tidningen är inte tunnare, den är betydligt tjockare än i början av året. Och slutligen, vi har inte fler annonser, de är betydligt färre. Våra lokala annonsörer lägger nu sina annonser på Facebook och Google i större utsträckning. Samtidigt tycker många att tidningen är för dyr. Om vi inte höjer priset är det enda vi kan spara på personal. Om omöjlig ekvation. Men vi lovar att göra allt vad vi kan - för er skull och för demokratin...

lör 7 dec 2019

En AntiAlienationsforskare får ekonomipriset... det är väl på tiden att någon tar Marxs varningar på allvar... fast i utvecklingsländer som Kina funkar ju alienationsprincipen fort-farande bra... särskilt med hjälp av tvång...

Esther Duflos forskning kretsar kring fattigdom, hur den befäster sina rötter och vilka uttryck den tar i människors liv. Hennes slutsats är att det är ett slöseri med tid att försöka höja ett lands tillväxt. Och hennes uppmaning gäller beslutfattare i både rika och fattiga ekonomier... vad vi i stället borde bry oss om är att förbättra människors liv, särskilt för de som har det sämst ställt, säger hon...

Ekonomipristagaren Esther Duflo: ”Beslutsfattare stirrar sig blinda på tillväxt"

Årets ekonomipristagare sticker ut. Esther Duflo, Abhijit Banerjee och Michael Kremer har alla forskat tillsammans i varierande konstellationer. Två av dem, professorerna Duflo och Banerjee, är gifta. Esther Duflo är dessutom yngst någonsin och den andra kvinnan i prisets 50-åriga historia. Hon understryker att den fattigdomsforskning som hon och hennes kollegor prisas för är en kollektiv gärning. Det här priset är ett pris till en hel rörelse. Det bygger på hundratals forskares arbete och på samarbete med många frivilligorganisationer, säger hon...

Deras forskning har fått en generation nationalekonomer att skifta perspektiv. Fattigdomens gåtor har brutits ned i konkreta delfrågor som forskarna kan söka svar på i fältexperiment. Hur når man ut med barnvaccinationsprogram? Hur får man elever att klara grundläggande kunskapskrav i skolan...

En kritik som förts fram mot ansatsen är att forskarna inte kommer att se skogen för alla träd. Svaret de själva ger är att det är bäst att först undersöka träden noggrant och veten-skapligt. Att studera själva skogen har visat sig svårt. Ett av problemen med ekonomisk tillväxt är att vi fortfarande inte vet hur man påverkar den på ett tillförlitligt sätt. Det är inte som att makroekonomer kan säga till en regering exakt vad den behöver göra för att få till stånd långsiktig tillväxt, eller för att råda bot på svängningarna i ekonomin...

Esther Duflos råd till beslutsfattare är därför att sluta försöka höja sina länders bnp. Det är mer värt mödan att försöka förbättra människors liv i det lilla. Det är logiskt att bry sig om mänskliga problem. Det är inte rimligt att stirra sig blind på ekonomisk tillväxt. Ekonomisk tillväxt kan visserligen hjälpa, men det är lättare att försöka lösa de andra problemen eftersom vi vet mer om hur vi ska gå tillväga. Det resone-manget, säger hon, gäller också många rika länder som ägnar för lite uppmärksamhet åt vanliga människors tillvaro. Det pågår en stor hälsokris i USA, med ökad dödlighet i breda grupper. Hur kan bnp-tillväxt spela någon roll när dödligheten har ökat flera år i rad...

Alienation hos lönearbetare existerar absolut... tycker även kommunismens

motpol... libertarianismen... det är lätt att förstå ångesten hos lokalsamhället och dess anställda i kommunen om denna styrs av en utsocknes chefsklan som får betalt av en kommun och betalar skatt i en annan... alienationsidealister i det lilla, är farliga chefer...

Alienation är specialisering...

Faktum är att alienationen inom ”kapitalistisk” produktion är verklighet. Det handlar inte nödvändigtvis om att arbetare inte inser det värde de bidrar till produktionen, utan om ökad specialisering och därmed produktivitet...

Alienation på riktigt

Men specialisering genom arbetsdelning, vilket är en viktig anledning till produktivitetsökningar, gör samtidigt att varje individuell löntagare utför arbete som är mindre uppenbart kopplat till slut-produkten. Löntagarna är också mindre uppenbart kopplade till varandra när produktionsprocesser består av en mängd separata företag spridda över hela världen, som dessutom tillverkar komponenter till allehanda slutprodukter...

Den som har som arbete att bidra till tillverkningen av datorchip i en fabrik i Taiwan är nödvändigtvis alienerad från slutprodukten, oavsett om chippet används i en dator, en mobiltelefon, en bil, eller vad det än kan vara. Det är lätt att föreställa sig att arbetare inom chipstillverkning i Taiwan har väldigt lite insyn i vad chippen kan komma att användas till. Så alienationen är uppenbar...

Det enda sätt ett företag kan få och bibehålla en marknads-position som ger reellt inflytande över tid är genom skyddande lagstiftning. Med andra ord: statliga privilegier. Sådana privilegier behöver inte vara i form av direkta subventioner eller lagar som omedelbart skyddar ett visst företag eller en viss bransch. Samma resultat uppnås genom alla regleringar som begränsar rörlighet, innovationer och nyföretagande på marknaden genom att resa hinder, öka kostnader, samt minska produktionen...

Minimilönen, oavsett om den stiftas genom lag eller blir de facto-lag genom kollektivavtal, har precis en sådan effekt: den minskar tillgången på arbetskraft genom att hålla vissa löner uppe samtidigt som den håller andra löner nere. De som väljer karriärer i lågproduktiva arbeten eller som saknar erfarenhet och utbildning hålls därmed borta från arbetsmarknaden (de blir istället långtidsarbetslösa), vilket drabbar ungdomar, minoriteter, personer med begränsad utbildning eller med färre färdigheter. De som redan har arbeten är därmed skyddade från konkurrens precis som deras arbetsgivare, vilket gör att produktionen överlag efter hand blir relativt mindre produktiv – och därmed hålls lönerna nere (de hade höjts mer och snabbare för mer produktiv arbetskraft på mer produktiva företag)...

Det verkliga problemet är alltså varken företag, fackföreningar eller arbetsgivarkarteller. När sådana fungerar på en öppen marknad så skapar de värde – annars kan de inte bestå.

Problemet är staten, som alienerar produktionen från konsumenters verkliga önskemål. Staten möjliggör istället att allehanda konkurrens- och ljusskygga aktörer kan exploatera andra, oavsett om de är arbetstagare eller arbetsgivare. Det är bristen på marknad som är det verkliga problemet med alienation – och bristen på marknad kan endast upprätthållas genom närvaron av stat. Lösningen förefaller uppenbar, oavsett om man anser sig vara höger eller vänster...

fre 6 dec 2019

Ni tror väl inte att det är industriarbetarna som är mest alienerade... dom globala superkapitalisterna  är förstås dom mest ondske-fulla alienationsskapande experterna men dom ambulerande utsocknes snyltgästerna i chefspositioner som invaderar lågutbildade kommuner... kommer inte långt efter...

Det var Karl Marx som myntade begreppet alienation. Hans beskrivning av hur förändringen av produktionen stympar människan skulle kunna sammanfattas så här i ett människoöde...

Ångest

Du är en skomakare som har en liten verkstad. Du gör en sko som en kund beställt. Du har full kontroll över ditt arbete och ditt arbetes resultat. Du förstår vad som händer.Men du tvingas stänga din butik och ta jobb som skoarbetare i den stora skofabriken, som konkurrerat ut dig. Nu gör du plötsligt bara en liten del av skon. Du underordnas en maskin. Du har ingen överblick över vad som händer. Du vet inte vart den sko som du är med om att göra tar vägen — och du har inget inflytande över den saken heller. Du kan plötsligt inte bestämma hur du ska lägga upp arbetet. Allt skapande i arbetet har försvunnit...

Din arbetsinsats är inte längre ett uttryck för din personlighet och dina behov. Det har blivit en vara som köps och säljs. Du förlorar din frihet och förvandlas till ett verktyg i produktionsprocessen och till en kugge i ett stort själlöst maskineri. Dessa produktionsförhållanden leder till att individen utarmas, fysiskt och psykiskt...

I boken ”Att ha en sund själ. .. några synpunkter på mental hälsa och alienation i samhälle och arbetsliv” av Gunnela Westlander och Kurt Baneryd, beskrivs Marx analys så här...

Före industrialismens genombrott kunde individen lättare förstå de ekonomiska sammanhangen i samhället. Han hade kunskaper om hur man tillverkade olika varuslag. Han var klar över hur produkter användes och byttes. Han hade en bestämd uppfattning om sin egen roll i den samhälleliga produktionen. Men i det kapitalistiska industrialiserade samhällets marknadssystem menade Marx att människorna styrs av ekonomiska lagar som framstår som opersonliga och opåverkbara för henne. Individen upplever att han inte kan styra eller påverka dessa lagar. Han upplever sig i stället som ett ting, ett föremål som är underkastat de ekonomiska lagarna och styrs av dem...

Detta innebär också att individen inte uppfattar sig som en aktivt verksam varelse utan som ett passivt, viljelöst objekt.

Arbetsdelningen som styckar upp arbetet allt mer, gör att industriarbetaren inte kan ge uttryck för sin skapande förmåga. Arbetet blir omänskligt. det blir ett tvång och ger inte längre tillfredsställelse åt människans behov. Till slut upplever han det så att han inte lever när han arbetar, det gör han på fritiden. Denna uppdelning hindrar individen från att bil en total människa...

Arbetaren är således främmande för sitt eget arbete, främmande för resultatet av sin egen verksamhet — och denna själv-alienation medför att arbetaren också blir alienerad i sina sociala kontakter, i upplevelsen av andra människor. Marx säger...n omedelbar konsekvens av att människan alienerats från sin arbetsprodukt, sin livs­aktivitet och sitt artväsende, är människans alienation från människan. När människan står främmande för sig själv, så står hennes medmänniska också främmande för henne...

tors 5 dec 2019

Det tar nog ett par veckor till, innan bronkiten har klingat ut... slemhostan har övergått till högfärdshosta...

Bikarbonatkuren är avslutad... nåja, ett glas samarin om dagen med natriumbikarbonat och kalciumkarbonat går nog bra...

Si, allt är ganska gott!
men bakom står Hin onde och hostar så smått...

Gustav Fröding

Det svenska samhället degenereras,

vansläktas med en rasande fart... efter fjorton dagars sjukligt navelskådande

har alienationen hos Svennefolket absolut tilltagit... ordet alienation betyder ju avyttra eller avlägsna... det som oupphörligt sipprar bort är Svennefolkets självförtroende...

Alienationen löser vi med kommunism... sa Marx...

Alienera betyder... göra främmande, avlägsna, fjärma, stöta bort...

Alienation betyder förfrämlingande eller göra främmande för. Marx använde begreppet i olika former för att beskriva människans avskiljande från och främmandegörande för sin produkt, sin produktionsakt, sin art, sin medmänniska och sitt samhälle. Genom lönearbetet i det borgerliga samhället producerar arbetaren produkter vars värde går till arbetsköparen/kapitalisten. Ju mer arbetaren producerar desto rikare blir kapitalisten som håller kvar arbetaren i hennes löneslaveri och fattigdom. Detta alienerar arbetaren från sin produkt...

Lönearbetet är inte tillfredsställelsen av ett behov, utan bara ett medel att tillfredsställa ett behov utanför arbetet. Arbetet är inte arbetarens eget, utan någons annans. Därför är arbetaren sin egen när hon inte arbetar, och när hon arbetar är hon inte sin egen. Lönearbetet innebär med andra ord ett förnekande av det som gör arbetaren till människa, hennes fria skapande verksamhet. Detta alienerar henne från produktionsakten...

Det som kännetecknar människa är hennes förmåga att producera och reflektera över sin livsaktivitet. Men lönearbetet förvränger även detta. Livsaktiviteten, det specifika för den mänskliga arten, framstår bara som ett medel för att kunna upprätthålla den fysiska existensen. Lönearbetaren är med andra ord skild från det som gör henne till människa, sin livsaktivitet, så är hon också alienerad från den mänskliga arten...

Även människans grundläggande socialitet, människan som samhällsvarelse, hotas enligt Marx av lönearbetet. I det borgerliga samhället ses individen både som utgångspunkt och som målet ("förverkliga dig själv"). Detta innebär att individen alieneras från samhället. I själva verket utgör individen och samhället två sidor av samma mynt. Slutligen så skiljer och alienerar lönearbetet även människan från andra människor. Genom bl.a. konkurrensen i det borgerliga samhället ses individen som ett hot mot en annan individ, istället som att ses som en bekräftelse på människans grundläggande sociala väsen...

Kommunismen innebär upphävandes av det privata ägandet, lönearbetet och den mänskliga alienationen. Därigenom förverkligas det mänskliga väsen - det för och genom människan...

ons 4 dec 2019

Från onsdag två veckor sedan...

"Sparreholmarn är sjukskriven... med all time hightemperatur på gamla dar"...

Sparreholmarn räknar med att vara på jobbet i morgon utan hjälp av anti-biotika... bikarbonatkuren var inte till skada i varje fall, tycks det...

"Det kostar på att umgås med små snoriga barn... men det är det värt naturligtvis... eller som Taleb säger... "Skinn i leken (skin in the game)... vad en gammel-förälder måste ha för att sträva emot det för alla bästa alternativet"...

Första veckan var en grym feberattack... kanske med inslag av influensa... skit samma... normal-temperatur sista veckodagen... återfall nästa dag, slembildning i bronkerna... luftrörskatarr eller akut bronkit... bakterieinfektion... Shs diafragmabråck läcker magsyra till luftstrupen som skadar slem-hinnan och orsakar luftrörskatarr som beror på bakterieansamlingar...

"Med "skinn i leken" tillåts försiktighetsprincipen verka"... säger Taleb... fast inte när det gäller snoriga barnbarn"...

Sparreholmarn tycker sig ha kommit något på spåret som han inte riktigt förstått tidigare...

 

tis 3 dec 2019

Ät kost som inte försurar din kropp... förkunnar dom penningkåta hälso-gururna... och det kan dom ju ha rätt i att göra... det är klart att lycksökare söker sig till områden där den statliga hälsokost-kompetensen är totalt

obefintlig... följden blir naturligvis

att gränsytan mellan evidensbaserad kunskap och rent kvacksalveri blir till ett gungfly... då dyker månglare som Dr Sannas upp med sina krämer...

Sh väljer en annan hälsomånglare att utgå ifrån... Hälsosidorna... som absolut inte behöver vara mera tro-värdiga än dom andra kvacksalvarna...

Syra/basbalansen är ett ganska nytt begrepp man allt mer börjar ta hänsyn till. Det var dr Ragnar Berg som i Tyskland och Sverige på 30-talet påvisade att vissa födoämnen är syrabildande och att vissa andra är basbildande för kroppen.

Grundregeln är att frukt och grönt skapar basiska reaktioner i kroppen medan annan föda skapar en sur reaktion. Vi intar överlag allt för hög koncentration av sur föda anser man och därmed för lite basisk föda. Ät mer grönsaker och frukt och minska risken för kroppslig försur...

Olika organ i kroppen behöver olika pH-värden. Blodet är exempelvis alltid svagt basiskt: pH-värde 7,38 - 7,42. I magsäcken är pH-värdet väldigt surt, ca 1.7 beroende på saltsyran. I tunntarmen sker vårt största näringsupptag. Här ska pH-värdet vara neutralt, dvs. ca 7 till svagt basiskt..

Livsmedel som är basiska i kroppen och som vi bör äta mer av...

De flesta grönsaker, rotfrukter, potatis m.fl.

Frukt och bär, citron, grapefrukt.

Svamp, färska bönor, komjölk, mesost.

Tillskott av kalcium och magnesium är bra då dessa är basiska. Du kan med fördel ta tillskott av kalcium- och magnesiumpulver.

Algen Chlorella har många bra egenskaper och motverkar bl.a. försurning och hjälper till att rensa kroppen på tungmetaller.

Biologiskt odlade grönsaker anses överlag vara mer basiska, detta beroende på att de har tillgång till en bättre jordmån med näringsämnen.

En hel del örter är basiska och kan tas som tillskott eller som teer. Många örter är även bra på att binda tungmetaller som kan finnas lagrade i kroppen. Exempel på bra örter är: brännässla, åkerfräken, nyponpulver, luzern, johannesört, anis m.fl.

Livsmedel som är syrabildande...

Kött, fisk, ägg.

Kost som innehåller mycket socker. Även sockrad frukt (sylt m.fl.) är sur.

Ost, pastöriserad mjölk (den som finns i butikerna). Mjölkprodukter anses även vara slembildande och kan därför hjälpa till att göra kroppen än mer igenslaggad och toxisk.

Vita mjölprodukter, pasta, spannmål som råg, vete, havre, ris.

Margarin, olivolja.

Kaffe, svart te (de flesta örteer är dock basiska), saft, läsk, alkohol, tobak, läkemedel.

Baljväxter som ärtor och linser är neutrala till svagt syrabildande. Nötter och frön, Kakao, peppar likaså...

 

PH 4: Starkt försurande

< PH 7: Lågt försurande

> PH 7: Svagt basiskt

> PH 7 & < PH 10: Högt basiskt

Vitt bröd

Kött och fisk

Kålväxter

Citron, grapefrukt, lime, melon

Snabba kolhydrater

Mjölkprodukter, margarin

Grönsaker

Morot, spenat, gurka

Alkohol

Baljväxter, spannmål

Frukt och bär¨, avokado

Nypon, vitlök

Läsk, socker

Nötter och frön

Mandel

Färska bönor

Kaffe

Olivolja

Ingefära

Cayennepeppar, brännässla

Tabell: Exempel på livsmedel med syrabildande och basbildande förmåga.

Syra/basbalansen - pH-värde

mån 2 dec 2019

Att stärka kroppens självförsvar är ju inget nytt... redan gamle Hippokrates insåg vikten av att äta "nyttig mat" och undvika "giftig mat"... dessvärre kan den moderna skolmedicinen absolut inget om kostens betydelse för immunförsvaret... och miljö-aktivisterna skiter i gifterna som det adaptiva immunförsvaret inte kan oskadliggöra...

T-celler eller T-lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som utgör en del av den adaptiva delen av kroppens immunförsvar. De utbildas för att känna igen specifika patogener. Vid en första infektion med en specifik patogen tar det cirka en vecka innan det adaptiva immunförsvaret är fullt utvecklat.

De båda forskarnas upptäckter har lett fram till en helt ny typ av cancerbehandling, så kallad checkpoint-blockad. Enkelt uttryckt kan det beskrivas som att lätta på en broms för att få större effekt. Bromsen i detta fall hindrar t-celler från att aktiveras till fullo, vilket hämmar deras effekt och möjlighet att attackera cancerceller. Genom att hämma och blockera de proteiner som ”bromsar” t-cellerna kan de aktiveras och skapa ett starkt immunsvar riktat mot cancerceller...

Man brukar tala om flera typer av immunterapi. Vid den äldsta formen av immunterapi används immunförsvarets egna signalsubstanser  (cytokiner). Interferon är ett exempel på denna form av immunterapi som används vid bland annat vissa leukemier och essentiell trombocytemi. Interferon är ett naturligt förekommande protein, producerat av kroppens celler som svar på attacker av virus, maligna celler samt mot intracellulära parasiter. Interferon tillhör den typ av signalmolekyler som kallas cytokiner.  

Som vanligt är det hypofysen som har stenkoll på läget... via det endokrina systemet får interferonet rapporter om fara på färde... signalsubstansen tar ordern på allvar och vidare-befordrar ordern från hypofysen till fabriken... sätt igång och producera vita blodkroppar och T-celler för bövelen... en del proteinarbetare på fabriken hörsammar inte ordern... dom kanske hör dåligt eller så kan dom vara utbrända... nobel-pristagarna har gett arbetsvägrarna lagom mycket av Bamses dunderhonung för att inte få ont i magen... men vissa arbetare går inte att muta...

Sparreholmarns immunterapi har varit den gamla vanliga... det var länge sen man kom på att tillföra kroppen extra interferon för att få fart på arbetsvägrarna... hormoncentralen hypofysen

tänker att det kan vara en bra idé att skaffa flera högtalare... sagt och gjort, kroppen tillförs extra interferon och förstärkarna vrålar ut hypofysens order... det endokrina systemet triggar igång tillverkningen av T-celler så till den milda grad att hela kroppen blir "tillfälligt" influensasjuk av ansträngningen, varje gång man tar sprutan ... sjuk blir också cancercellen som inte orkar växa eller bråka... kroppen går ständigt för högtryck i sin iver att göra T-celler... immunterapi

med interferon är ett klumpigt sätt att hålla cancern i schack, det tär på kroppens övriga inre organ... tre år brukar väl vara 

en vanlig maxtid för interferonterapi... Sh tog interferonspruta

i femton år, vilket han antagligen får betala ett högt pris för, framöver...

Nobelpriset till immunterapi mot cancer

sön 1 dec 2019

Tänk att landets vanligaste sjukdom... den gamla hederliga förkylningen eller luftrörskatarren kan förvandlas från en synnerligen harmlös virus-sjukdom  som inte behöver behandlas till en dödlig sjukdom på 3-4 veckor... från snuva till lunginflammation...  

Bakterier kan också ligga bakom luftrörskatarrer. Det är samma bakterier som kan orsaka lungin-flammationer. Pneumokockbakterien är ganska vanlig. Oftast är det först en virusinfektion som startat inflamma-tionen i luftrören och gjort slem-hinnorna såriga och mer mottagliga för bakterieinfektioner. Då blir det möjligt för bakterierna att öka i mängd... Ibland kan det vara en bihåleinflammation som är bakteriekällan vid luftrörskatarr...

En annan och ovanlig orsak är att magsaft läcker uppåt i matstrupen under natten. Det beror på att övre magmunnen inte sluter tätt därför att det finns ett så kallat diafragmabråck. Om magsyran kommer över i luftstrupen skadas slemhinnan av den frätande magsaften, och man kan få en luftrörskatarr som inte beror på virus...

Det är Sparreholmarns lilla specialproblem... tänk att övertyga en tillfällig resandeläkare i magnesyl-vården att Sh alltid får en bakteriekomplikation som kräver antibiotika...

Då får man gå till en privatläkare med en sån här enkel apparat för 7000 spänn eller om man kan köpa själv och dela med släkt och vänner om inte VC vill dela med sig av makten...

Sen kan man ju aldrig veta om Doxyferm som används vid behandling av lunginflammation, akut försämring av kronisk luftrörskatarr (bronkit) mm är den

rätta sortens antibiotika... 

Anfäkta slem och anamma...

lör 30 nov 2019

Big Pharma är elaka... Den som inte har en bakteriell infektion blir inte hjälpt av antibiotika... nog så riktigt... men när febern återkommer efter ett par veckor är sannolikheten stor att det är bakterier som bär skulden... varför plågar B.P. dom sjuka när försiktighetsprincipen måste gälla...   

Skyll för helvitte inte överförskriv-ningarna på antibiotikabehövande människor... varför neka människor rätt sorts antibiotika när behovet uppstår...

Vita blodkroppar har till har till uppgift att skydda kroppen från infektioner och vid en bakteriell infektion ses ofta ett ökat antal vita blodkroppar. Det innebär att en mätning av antalet (totala) vita blodkroppar kan ge ytterligare information för att kunna skilja en bakteriell infektion från en virusinfektion och underlätta för läkare vid beslut om behandling...

HemoCue® har utvecklat en medicinteknisk produkt, HemoCue WBC DIFF, som mäter totala antalet vita blodkroppar i blodet och en 5-partsdiff. Med kapillära eller venösa helblodsprover ges patientnära provsvar med laboratoriekvalitet inom bara några minuter, istället för att skicka provet och behöva vänta timmar eller till nästa dag...

Naturligtvis kan man inte köpa såna här prylar som privatperson men kanske nån gång...

Story News "Ger patientnära resultat med laboratoriekvalitet" - Story ...


fre 29 nov 2019

Håller dom koll på syra- och basbalansen inom hälso och sjukvården månntro... nu är ju inte magnesylvårdcentralerna nåra hälsobrunnar precis utan snarare sjuktillväxtnoder... som en bakterie-odling...

Det är inte bra för din hälsa att vara sur. Du kan drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, värkande leder samt känna dig trött och utmattad. Syra- och basbalansen är en av kroppens viktigaste jämvikter. Olika organ i kroppen har olika ph-värde för att de funktionerna de är ämnade för ska fungera optimalt. Blodet ska till exempel alltid vara lätt basiskt, skulle det bli för surt reagerar kroppen på samma sätt som vid förgiftning. Inne i kroppens celler är ph-värdet alltid neutralt till lätt basiskt. Ph-värdet inne i celler och i blodet är starkt kontrollerat...

Var inte så sur!

En ökad mängd syra eller bas leder omedelbart till en kompensation från en mängd olika buffrings-system som är utvecklade för att bibehålla ph-värdet på en konstant nivå. I magsäcken däremot är ph-värdet surt, vilket det också ska vara för att matsmältningen ska fungera som den ska. Det sura ph-värdet beror på magsyrorna, däribland saltsyran, som är en viktig pusselbit i matsmält-ningen och ett skydd mot bakterie-, virus- och svampangrepp...


Syra- och basbalansen är ett finkänsligt vågspel där det endast krävs små avvikelser från optimalt ph-värde för att hälsan ska påverkas negativt. Vad som händer då det tillförs mer syra än kroppen kan ta hand om är att syran utsöndras, huvud-sakligen i urin eller lagras på platser i kroppen där den inte kan påverka blodet eller cellerna negativt.
Bindväven är ett ställe där syraöverskott lagras. När detta sker upplever man det som smärta i leder och vävnad. Syrorna påverkar dessutom med stor sannolikhet degenerativa processer i bindväven vilket kan leda till onormala förslitningar i lederna...


Skelettet är en annan upplagringsplats för överskottssyra. Vid upplagring i skelettet frisätts kalcium vilket på sikt leder till benskörhet. Försurning är faktiskt den främsta anledningen till benskörhet, inte kalciumbrist som många tror. Andra vanliga symptom vid försurning är trötthet, orkeslöshet och utmattning. Man kan självklart gå in i väggen av flera orsaker, men symptomen för utbrändhet liknar väldigt mycket de vid försurning...


Andra besvär som uppkommer vid försurning är fibromyalgi, reumatiska besvär, migrän, gikt och njursten. Vid försurning nedsätts också reaktionen på insulin vilket har betydelse för personer med diabetes. Försurning ökar också risken för magnesiumbrist eftersom en sur urin hämmar upptaget av magnesium i njurarna. Magnesiumbristen i sin tur kan ge muskelkramper, sendrag och påverka hjärt- och kärlsjukdomar som exempelvis högt blodtryck...

 

Våra kroppar producerar kontinuerligt syror. För varje andetag som vi tar, för varje gång vårt hjärta slår och så fort våra muskler arbetar bildas det mängder med biprodukter, däribland syror, som bidrar till att försura våra kroppar.
Stress bidrar också till försurning. Vid stress förbrukas nämligen många viktiga mineraler med basbildande effekt, däribland magnesium. Därutöver påverkar också klimatet vår pH-balans, kyla gör vårt blod surare medan värme gör blodet mer basiskt. Därför är det extra viktigt att vi frusna nordbor äter mer basiskt än vi faktiskt gör...


Den främsta och största anledningen till att vi blir sura är dock våra kostvanor. Vi äter för mycket syrabildande livsmedel helt enkelt. I och med att vi själva producerar syror kontinuerligt, stressar och bor på nordliga breddgrader behöver vi äta betydligt mycket mer basiska livsmedel än vad vi gör. Det är framförallt de proteinrika livsmedlen som gör oss sura. Det beror på att när proteiner förbränns i kroppen så bildas det svavelföreningar som är sura. Andra syrabildande bovar är mjöl- och mjölkprodukter, pasta, socker, kaffe och te (gäller dock ej örtteer)...

Alla livsmedel innehåller i sin naturliga form både syra- och basbildande näringsämnen. Om ett livsmedel är surt eller basiskt beror på de element som blir kvar då livsmedlet förbränts. Är de kvarstående elementen sura sägs livsmedlet vara syrabildande och är det kvarstående elementen basiska sägs livsmedlet vara basbildande...

På grund av att pH-obalans orsakar ohälsa försöker våra kroppar konstant återskapa balans vilket gör att kroppen tar upp basiska näringsämnen som finns lagrat i andra delar av kroppen för att neutralisera syrorna. För att kroppen ska kunna göra sig av med starka syror krävs nämligen att de först neutraliseras. Det är bara de enklaste syrorna som till exempel citronsyra, askorbinsyra och urinsyra som kroppen direkt kan utsöndra via svett och urin. Vissa enklare syror kan även lämna kroppen direkt via utandningen...


Att kroppen tar lagrade basiska näringsämnen från sig själv är ingen hållbar lösning, det kommer på sikt att ge mineralbrister som leder till andra sjukdomar och ohälsa. Det bästa sättet att bli av med överskottsyran från kroppen är att tillföra mer basiska och mindre sura näringsämnen och livsmedel. Kroppen slipper då ta lagrade basiska mineraler från sig själv för neutralisering utan kan använda de som tillförs via kosten.
Under en övergångsfas där man misstänker att det finns mycket lagrad syra att driva ut kan även ett bastillskott likt Basica vara till stor nytta. Också olika greenspulver är mycket basiska. Matsmältningsenzymer kan också tillföras för att man ska kunna tillgodogöra sig näringsämnena från maten på bästa sätt...

10 sura livsmedel...
Kött, Fisk, Kyckling, Ägg, Alkohol, Kaffe, Te, (ej örtte), Pasta, Mjöl, Socker...

10 basiska livsmedel...
Citron, Apelsin, Avokado, Mandlar, Spenat, Grönkål, Färsk frukt i allmänhet, Grönsaker i allmänhet, Hirs, Bovete...

tors 28 nov 2019

Ni som måste sköta om ert pool-vatten vet hur tjatigt det är att ständigt kolla ph-värdet... det är absolut otrevligt om algtillväxten blir viral... för att använda ett postmodernistiskt modeord... viral kan jämför med virus, term som avser snabb ”virusliknande” spridning av något fenomen mellan individer eller i sociala nätverk... och gröna alger i en bad-pool...

Därför måste man kontinuerligt tillsätta klor. Ph-värdet skall vara 7,2-7,6 i en pool. Om Ph-värdet är för lågt (surt vatten) kan det ge ögon- och hudirritation och kan förorsaka korrosion på poolens tillbehör och utrustning. Om det är för högt reduceras kloreffekten och algtillväxten ökar snabbt... och blir ruskigt viralt...

Men människokroppens ph-värde då... hur ofta går ni till magnesyl-hälsovården för att kolla algtillväxten i magen...

Blodet är exempelvis alltid svagt basiskt med ett pH-värde mellan 7,38 - 7,42. I magsäcken är det väldigt surt, runt 1,7, på grund av saltsyran. I tunntarmen ska pH-värdet vara neutralt eller svagt basiskt, alltså sju eller strax däröver. En obalanserad kost kan göra kroppen försurad...

ons 27 nov 2019

Anders Olssons kur med bikarbonat mot bronkit... tredje dagen...

Bröstsmärtorna vid hosta är borta... dom hade säkert försvunnit utan bikarbonat, säger skeptikern...

Slemhostan har absolut minskat... nu kommer hostanfallen mera oregelbundet...rinnsnuvan har upphört... slemklumpar

snyts ut, förvisso... febern... över 38.0 alltså, enligt Big

Pharma... vill inte minska... immunförsvaret jobbar på så gott

det kan...

tis 26 nov 2019

Översyrlighet... är det det vi lider av...

Definition: Latent kompensatorisk vävnadsacidos. Med detta menas att kroppens pH är så låg (för sur) att för att bibehålla ett normalt pH-värde i kroppen så kompenserar kroppen med att hämta bl.a. basiska mineraler från skelettet. Detta får kroppen betala senare med bl.a. skeletturkalkning och dåliga ledytor som vittrar sönder och det uppstår artros. Kroppen förfogar även reserver av bikarbonat, ex. i de röda blodkropparna, men dessa behövs i första hand för att reglera pH-värdet i blodet...

Orsak till översyrlighet...

1. Syrebrist. Detta leder till ”sockerjäsning” i kroppens celler och det bildas mjölksyra, laktat, i cellerna. Detta händer inte bara bland idrottsutövare med hög muskelbelastning utan även vid ”underbelastning” av musklerna, d.v.s. av ett stillasittande vardagsliv. För lite fysisk aktivitet leder till en sämre blodcirkulation och därmed sämre syretillförsel till cellerna. Den sämre blodcirkulationen medför en sämre borttransport av mjölksyra och då ökar ansamlingen av mjölksyra och leder till en latent, ”symtomlös” eller manifest ”symtomrik” laktatacidos i kroppen.

2. Brist på ”basiska” mineraler. Mineraler såsom calcium, magnesium, natrium och kalium kan neutralisera syror och då bildas det s.k. mineralsalter.  Rotfrukter innehåller basiska mineraler. Tyvärr är jordarna idag så urlakade på basiska mineraler att det kan uppstå mineralbrist även i våra rotfrukter.

3. För mycket surgörande föda (främst vitt mjöl och proteinrik föda).

4. Stress. Fysisk och psykisk stress gör att ämnen från ”stressnerven” sympatikus utsöndras i matrix (lucker bindväv som finns mellan cellerna) och leder till att bindvävnaden blir surt.

5. Otillräcklig utsöndring av syror. Nedsatt njurfunktion (ex. av saltrik föda) och zinkbrist (brist på zink gör att njurarna inte kan utsöndra syror med urinen).

6. Vissa ämnesomsättningssjukdomar, ex. diabetes och gikt.

7. Maten jäser i tarmarna.

Symtom på översyrlighet

De vanligaste symtomen är inflammationer i leder och muskler. Oftast börjar det med ömmande muskler och smärtkänsliga benhinnor.

”Livslång” översyrlighet manifesterar sig med osteoporos, artros, åderförkalkningar med dess följdsjukdomar o.s.v.

Övriga Symptom...

Sura uppstötningar...

Ökad allergiberedskap...

Ökad smärtkänslighet, muskel- och ledsmärtor...

Karies och tandköttsinflammationer...

Sköra naglar, sprött hår och osteoporos...

Surt svett, hudklåda och ökad benägenhet för eksem...

Ökad beredskap för infektioner och inflammationer i slemhinnor, särskilt runt ökad, dvs konjunktivan = ögats bindhinna...

mån 25 nov 2019

Big Pharma har definierat "feber" åt oss... himmla snällt... du är inte sjuk förrän din kroppstemperatur över-skrider 38.0 grader... för först då har du feber... vaknar du med kropps-temperaturen 37.9 grader, kan du 

lungt skicka dina barn till förskolan

och skolan, springa en motionsrunda med hunden och sen gå till jobbet utan att smitta... 

Titta senarepixel-vfl3z5WfW

Sch! Säg inte som de' e'...

Senvintern 2013 har varit riktigt jobbig. Vad jag minns har jag haft influensa en enda gång tidigare i mitt liv och det var många år sedan. Det var föresten enda gången jag var tvungen att ställa in en föreläsning... arbetade som universitetslektor på Örebro universitet.

Bikarbonat botade min svåra hosta

Men i vintras smällde det till. Jag blev sängliggandes med 40 graders feber, enorm värk i hela kroppen och hosta. Jag hade så ont att jag nästan inte kunde vända på mig i sängen. Min svärson som är läkare trodde att jag också fått en släng av lunginflammation. När jag efter ett par veckor började känna mig bättre och trodde att det nu var över så förvärrades hostan. Jag hostade hela tiden, dag och natt. Det slet i bröstet och jag fick ”träningsverk” i magmusklerna.

Anders Olssons kur med bikarbonat...

Vi har mängder av bikarbonat i kroppen och vid en försämrad andning är nivåerna lägre. Det gör det svårare för kroppen att upprätthålla en bra pH-balans då bikarbonatbufferten säkerställer detta.

Dag 1-3: 2 kryddmått i 2 deciliter vatten max 4 gånger om dagen med två timmars mellanrum.

Dag 4 och tills problemen är borta: 2 kryddmått i 2 deciliter vatten 1 gång per dag.

Tänk på att dricka tillräckligt med vatten då bikarbonat innehåller natrium (salt består av natriumklorid). Ett enkelt sätt att kontrollera om du får i dig tillräckligt med vatten är att kolla lukt och färg på din urin. Gult till ljusgult och väldigt svag eller ingen lukt indikerar att du får i dig tillräckligt med vatten

Bikarbonat bör ej tas i samband med tyngre måltider, exempelvis kött från ko och gris.

OBS! Bikarbonatkuren bör inte pågå längre än 14 dagar eller tas av personer med nedsatt njurfunktion...

Varför blir magen sur

De två vanligaste orsakerna till att magen blir sur är...

1... Vid stress aktiveras ”själens nerv”, d.v.s vagusnerven, och sätter igång magslemhinnans celler att bilda saltsyra...

2... När kroppen är sur försöker kroppen neutralisera det sura med bikarbonat som tillverkas av magslemhinnans celler. Bikarbonatet som bildas i magslemhinnan töms sedan ut i magslemhinnans blodkärl och fördelas via blodcirkulation ut i kroppen. Som biprodukt i magslemhinnan bildas det saltsyra som kan ge sura uppstötningar och magkatarr, i synnerhet om inte tolvfingertarmen öppnar nedre magmunnen dörr, pylorus, och släpper ut saltsyran. Men ofta vill inte tolvfingertarmen detta, såvida man inte ätit något som tolvfingertarmen gillar, ex. kokta rotfrukter...

Ju större den totala mängden syror är i kroppen, desto mer baser krävs för att neutralisera, oskadliggöra, syrorna. Bikarbonat är en av kroppens viktigaste ämnen för att neutralisera syror. När kroppseget bikarbonat inte räcker till så hämtar  kroppen fosfater ur skelettet för att neutralisera syrorna i kroppen. När fosfaterna lämnar skelettet så drar den med sig calcium ur benstommen och skelettet blir porösare...

Syror som inte neutraliseras är som gift för kroppscellerna. Syrorna förstör särskilt äggvite- och mineralhaltiga vävnader, ex muskler och benstomme. Detta leder till inflammationer, ex. olika reumatiska led- och muskelsjukdomar och med tiden urkalkning av skelettet tills det efter årtionden gått så långt att det uppstått osteoporos, skeletturkalkning och ledytorna luckras upp til artros...

Reklam... Genom att undvika sur mat och komplettera kosten dagligen med 1 tsk Carbomin hjälper du kroppen att motverka översyrlighet.

sön 24 nov 2019

Dag fem... återigen en jävla natt... slemhosta med bröstsmärtor och lite snuva... slemhostan har ersatt torr-hostan från dag två, drygt... en konse-kvens av för dåligt immunförsvar... en  "biverkan" som heter bronkit, ett till-stånd som infekterat bronkerna med bakterier som kräver penicillin vilket förhindrar lunginflammation som är sista steget i "råttan på repet"... förutom döden förstås...

Bronkit, det där infekterade tillståndet som magnesylvården inte vill under-söka eftersom penicillin behövs...

Bronkit är en inflammation eller ett hinder i de bronkiala tuberna som orsakas av samma virus som ger upphov till förkylning och hosta, samt svamp och bakterier. Bronkit är ofta en fortsättning på en vanlig förkylning när den inte behandlas som den borde eller när personen har ett försvagat immunförsvar.

Om tillståndet inte försvinner i tid kan det leda till lunginflammation, som kan bli dödligt för vissa människor...

Hur du kan behandla bronkit naturligt - Steg för Hälsa

Bronkit kan vara akut (vara i några veckor och bero på virus eller bakterier) eller kronisk (ett resultat av fortsatt irritation av lungorna, som hos rökare eller personer som kommit i kontakt med föroreningar)...

Huvudsymptomen är... Slem, Torrhosta, Klåda i halen, Svårigheter att andas, Utmattning och att inte känna sig bra, Bröstsmärta och feber...

Kry säger...

​Du har feber när din kroppstemperatur är 38 grader eller högre. Feber är inte en sjukdom, utan ett tecken på att ditt immunsystem arbetar för att bekämpa bakterier, inflammation eller virus. Oftast går feber över av sig själv inom några dagar...

Normal kroppstemperatur, hos vuxna, ligger mellan 36 och 37.5 grader. Inom sjukvården kallas intervallet 37.6–37.9 grader förhöjd kroppstemperatur och en temperatur på och över 38 grader räknas som feber...

lör 23 nov 2019

Vilken jävla natt... slemhosta och bröstsmärtor kan få en att tro att man brutit alla revbenen... men hosta upp

slemklumpar måste man... varför har vi annars fått 

möjligheten att kunna

hosta... och varför behövs

annars spottkoppen...

Kry säger... Symptomen liknar på många sätt en vanlig förkylning, men skillnaden mellan influensa och förkylning är att influensa även kännetecknas av feber och muskelvärk...

Sparreholmarn säger... det finns ingen anledning att skilja på virusangreppen

Sparreholmarns influensasymptom... Halsont, nysningar, hög feber, muskelvärk, rethosta, slem- eller torrhosta, huvudvärk, rinnsnuva, bröst-

smärtor, röda ögon...

Wiki... Efter tre till fem dagar avtar oftast febern. Om febern kommer tillbaka eller kvarstår är det sannolikt komplikationer i form av bakteriella angrepp av streptokocker eller pneumokocker. De ger ofta symptom i form av lunginflammation och problem med mage och tarmar...

Misskötande av sjukdom kan leda till död, främst i kraft av de komplikationer som kan uppstå i kölvattnet av den akuta infektionen. Främst är det då frågan om bakteriell lung-inflammation, som är den vanligaste komplikationen. Det är framförallt bland äldre människor som influensa och komplikationer av influensan kan visa sig vara farliga. Ett vanligt år dör ca. 200 personer i Sverige, vid större pandemier som år 1957 steg dödssiffrorna till drygt 600. Närmare 90% av de som dör är över 75 år.

fre 22 nov 2019

Vilken jävla natt... influensa är en "black swan", en oväntad händelse med extrema konsekvenser som sker utan varning och är omöjlig att förutse... nåja, leker man med ett snorigt barn så är man ju varnad...

En del i magnesylvården försöker förklara skillnaden mellan influensa eller förkylning...

Apoteket... En förkylning orsakas av ett virus. De första symtomen kommer ofta i form av halsont och kliande känsla i näsa och ögon. Det kan kännas tjockt i halsen och näsan kan vara täppt med rinnsnuva. Ibland kombinerat med lite feber och torrhosta. De akuta symtomen brukar gå över efter 3-5 dagar. En besvärande hosta kan finnas kvar under längre tid. Ibland kan det ta ända upp till 6 veckor innan hostan går över helt... 

Influensa orsakas också av virus men har du drabbats av influensa får du även hög feber (ofta med temperatur på 38 grader och högre), muskelvärk, ledvärk och huvudvärk. Du känner dig väldigt sjuk och är trött. Dessutom får du ofta torrhosta och irriterade eller röda ögon. En influensa tar längre tid att bli frisk från än en förkylning. Typiskt för influensa är att man plötsligt blir väldigt sjuk från att timmen innan varit helt frisk. Febern brukar normalt vara i 3-5 dagar och de allra flesta mår mycket bättre efter en vecka...

Fredag förmiddag peakar flensaviruset... immunförsvaret börjar ta kontroll över angreppet... men kampen mellan

​viruset och försvaret är långt ifrån över... inte minst genom "biverkningarna" från kampen...

tors 21 nov 2019

Vilken jävla kväll... man behöver ju inte vara Mensa-aspirant för att ställa en tämligen säker hemmadiagnos... alla vet ju vad influensa är nu för tiden... men nog tycker man att

influensa - 1177 Vårdguiden kunde vara lite mera skarpsinnig...

1177... Influensa är en infektion som du får av virus. När du får influensa är det vanligt att du plötsligt får hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta. Influensavirus kommer till Sverige varje år och är vanligast under vinterhalvåret...

En influensa börjar ofta plötsligt. Vissa blir svårt sjuka med hög feber och hosta, medan andra bara får lindrigare besvär.

Du får vanligtvis flera av följande symtom:

Du känner dig mycket sjuk eller matt.

Du har ont i musklerna.

Du har hög feber och huvudvärk.

Du känner dig trött och frusen.

Du har ont i halsen och torrhosta.

Dålig aptit är också vanligt.

Febern brukar ofta ligga runt 39–40 grader och finnas kvar i upp mot en vecka.

Pseudo-problemet är ju att skilja på influensa och en enkel förkylning... "Med "skinn i leken" tillåts försiktighetsprincipen verka"... säger Taleb...

ons 20 nov 2019

Sparreholmarn är sjukskriven... med all time hightemp. på gamla dar...

Det kostar på att umgås med små snoriga barn... men det är det värt naturligtvis... eller som Taleb säger... "Skinn i leken (skin in the game)... vad en gammel-förälder måste ha för att sträva emot det för alla bästa alternativet"...

"Med "skinn i leken" tillåts försiktighetsprincipen verka"... säger Taleb... fast inte när det gäller snoriga barnbarn...

tis 19 nov 2019

TinTin i Katrineholm har enligt TinTin själv ett skarpt intellekt, kan försvara sig själv och är ärlig, anständig, medkännande och vänlig. Genom sin undersökande rapportering, snabbtänkande och goda natur, kan Tintin alltid lösa mysteriet och slutföra äventyret. Tintin har dock kritiserats för sina kontroversiella attityder till ras och andra faktorer. Tintin vars namn betyder ungefär "ingenting alls" på franska är dock en obetydlig figur...

 

Till skillnad från mer färgstarka karaktärer som han möter är Tintins personlighet neutral, vilket gör att läsaren inte bara kan följa äventyren utan anta Tintins position i berättelsen. I kombination med hans ligne claire-stil ("klara linjen") hjälper detta läsaren att "säkert gå in i en sensuellt stimulerande värld"...

(M)ilou är Tintins helvita renrasige hund. (M)ilou har identifierats som en vit terrier, rasen var populär under förkrigstiden när sossarna inspirerades av Statens institut för rasbiologi. Rasbiologiska institutet, även förkortat som SIFR.

Grundades i Uppsala 1922 i syfte att erhålla en vetenskaplig grund för rashygieniska åtgärder och var administrativt fullt självständigt till 1958...

(M)ilou är en lojal hund som alltid följer sin husse på hans äventyr, även om (M)ilou själv inte är särskilt intresserad av dem. En typisk kommentar från (M)ilou är att han varnar Tintin för kommande farligheter eller oroligt konstaterar att de håller på att bli insyltade i massinvandring...

”Vet vilka som är inblandade – man måste våga säga det”

Trump uppträder som en mafioso. Varför? Han måste. Han litar ju inte på den etablerade byråkratin – och den inte på honom. Därför inrättar han en parallell, av honom helt styrd maktordning, som sträcker sig utanför den officiella apparaten. Denna måste han belöna och hålla på gott humör, helt utanför de ordinarie belöningssystemen. Alltså måste han sticka till dem mer eller mindre svarta belöningar...

Också Reinfeldt är en mafioso – och av samma skäl. Han kunde inte lita till det klassiska utredningsväsendet, eftersom det i så fall hade beskrivit och talat om för honom att han höll på att förstöra landet. Istället litade han till av honom upphöjda springpojkar...

Regeringen Löfven fortsätter på samma sätt. Det finns inga klara, långsiktiga linjer. De maktpolitiska uppgörelserna har låst fast läget och kräver dessutom beslut, avsedda att främst tillmötesgå de olika stödpartiernas särskilda behov. Extremt tydligt framgick detta när man skapade en gymnasielag för ett antal afganer, som därigenom under någon tid kunde undgå utvisning. Detta skedde trots att alla remissinstanser ansåg lagen vara helt undermålig. Ingen brydde sig. Löfven lät det passera därför att han behövde Miljöpartiets stöd och på detta sätt kunde betala för stödet. Och Miljöpartiet ville ha det för att få spegla sig i sin självrättfärdighet...

Anders Leion: Mafiosi

Taleb är känd för sina teorier om osäkerhet och oväntade händelser, och hur individer och organisationer bör förhålla sig till dessa... Svart svan (black swan) - en oväntad händelse med extrema konsekvenser som sker utan varning och är omöjlig att förutse.

Skinn i leken (skin in the game) - vad en aktör måste ha för att sträva emot det för alla bästa alternativet. Till exempel en helikopterpilot har så kallat skinn i leken då han själv är med i helikoptern han flyger och man kan då anta att han tar ansvar och utför sin uppgift på säkrast vis. Motsatsen är till exempel bankirerna på Wall Street som, oavsett vilken risk de tar, blir utlösta av staten i slutändan, eller politiker som i bekväma luftkonditionerade rum beslutar om invasioner av andra länder utan någon risk för dem själva. Den beslutsfattare som har skinn i leken måste alltså även utstå de eventuella negativa följderna av sitt beslut. Detta ska då förklara varför vissa tar obefogade risker. Med skinn i leken tillåts försiktighetsprincipen verka.

Erik Thyselius intervjuar författaren Nassim Nicholas Taleb om hans bok "Skin in the Game: Vikten av delad risk" (Volante, 2019). Vad innebär "Bob Rubin"-effekten? Varför är centralisering av beslutsfattande negativt? Och hur kommer det sig att majoriteter tenderar att behöva anpassa sig efter minoriteters preferenser? Allt kan förklaras med principen om "skin in the game", menar Nicholas Taleb. Inspelad på Bokmässan i Göteborg 2019.

 

Studio Axess Idéspecial 2019 - Nassim Nicholas Taleb-

Vi lever just nu i en värld som står inför stora förändringar, och dessa har redan börjat mitt framför våra ögon men tyvärr ser de flesta inte vad som sker. I Frankrike pågår en långsam revolution – folk i gula västar protesterar mot landets President. Macron är en man som är en marionett för bankirfamiljen Rothschilds och han sprattlar som de vill från sina palats.

Har ni någon gång funderat över det ni har på ert matbord varifrån det kommer och hur det kommer dit. Jag ska ge er en hint om vad som gör att vi kan leva som vi gör och det heter dieselolja. Det är detta drivmedel som gör att vi kan ha färsk mjölk och flingor till frukost. Vårt bröd och smör likaså samt allt annat vi äter har kommit till oss tack vare denna brännolja.
För de tusentals miljoner människor som bor i städerna kommer allt de äter inkörandes med lastbilar till grossister och butiker. Men det börjar med att traktorer harvar – sår och plöjer åkrarna. Sedan skördas det och LASTBILAR HÄMTAR DESSA VAROR OCH KÖR DET TILL FABRIKER SOM TILLVERKAR DINA FLINGOR SOM SEDAN PAKETERAS I KARTONGER SOM BLIVIT DITKÖRD FRÅN EN FABRIK OSV.

Allt det vi äter ingår i en lång kedja av transporter. Allt drivs av dieselolja och lastbilar och tåg är det som utför dessa transporter. Är det importerade varor kommer de med båt eller flyg vilka också drivs av olja. Hela dessa system är mycket känsliga för störningar och särskilt av störningar i betalningssystemen.

Svält ligger cirka en vecka bort i städer och samhällen om det bryter samman i banker och betalningar. Ingen levererar om han inte vet att han får betalt. Tänk er butiker utan varor och folk i massor som vill handla. Då ligger anarkin nära och snabbt upphör det civiliserade samhället att existera. Det är detta man nu varnar för och det kan komma mycket snabbare än någon kan ana.

Utan fungerande betalningssystem, båtar och lastbilar uppstår svält!

mån 18 nov 2019

Talet till nationen... Storebror har skrivit manuskriptet... entonigt brölar dom båda själs-fränderna...

Förbluffande tyst från dom andra NWO-dockorna i kasperteatern... det förefaller som Moder Svea är den ende som får uttala sig om läget i nationen bakom Storebrors stängda dörrar...

Epilogen är nära förestående... den tragikomiska före-ställningen kan väl inte fortsätta så mycket längre... det är ju för helvitte slut på replikerna...

Stefan Löfven: Vore likadant i utsatta områden om svenskar bodde där

Aftonbladets Moder Svea... Lena Mellin uppger nu att det länge varit allmänt känt att det skulle "gå åt helvete" i förorterna. Den 64-åriga vänster-journalisten uppmanar Sveriges politiker att "skämmas".

"Alla partier, möjligen med undantag av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som knappast påverkat verkligheten på den här punkten, borde skämmas", skriver Lena Mellin i en krönika.

Enligt henne har politikerna "i stort sett negligerat utvecklingen i vissa av våra förorter" trots att "alla visste att det skulle sluta i katastrof"...

Lena Mellins mästrande tonläge, som alltså helt riktas mot politikerna och inte mot medierna, har dock väckt kritik.

"Otroligt! Lena Mellin, en av de främsta förespråkarna för massinvandring och mångkultur av journalisterna, en av de värsta SD-hatarna, påstår att 'man vetat i åratal' att det skulle gå åt helvete", skriver exempelvis den före detta SD-toppen Ted Ekeroth på Twitter.

Lena Mellin om våldet: "Att det skulle gå åt helvete har man vetat i åratal"

Statsminister Stefan Löfven menar att kriminaliteten varit lika omfattande om Sverige inte haft västvärldens största invandring...

Även utan invandring hade Sverige ändå haft skjutningar, bilbränder och sprängningar. På något annat sätt är det svårt att tolka det statsminister Löfven sa i SVT:s Agenda på söndagskvällen.

Han menar att segregationen beror på att det är för låg sysselsättning och för hög arbetslöshet i de områden där gängbrottsligheten sker.

– Men det hade det varit oavsett vem som hade bott där, om det var så att du hade satt dit människor som var födda i Sverige under samma förutsättningar, så får du samma resultat, säger Löfven.

Löfven: Utan invandring hade svenskar bränt, skjutit och sprängt

"Man kan inte etnifiera brottsligheten"... mässar Sveriges rolighetsminister...

Det kan han hoppa upp och sätta sig på, att man kan...

När partier behöver tjata om vilka de är, blir politiken en dyr övning i identitetspolitik. Identitetspolitiken har blivit vad mångkulturen brukade vara: en term som kan göras så bred att den är innehållslös, eller så smal att den är irrelevant. Men hur man än definierar termen fångar den något i vår tid, nämligen hur politiken används för att i första hand berätta vem man är. Jo, politik har alltid haft som delmål att berätta om förslagsställaren, men det har inte alltid varit det viktigaste syftet.

Konsekvenserna av gymnasielagen blir nu allt tydligare. De ensamkommande som fick specialtillstånd att stanna, har nu hamnat i nästa fas. Betygssättande lärare tvingas i praktiken axla ansvaret för om de ensamkommande — som har hunnit rota sig lite till tack vare gymnasielagen — ska få stanna eller ej. Många har inte klarat skolan bra. Har det gått hyfsat är det ändå svårt att få arbete. Det finns inga fungerande ordningar för att ta hand om konsekvenserna. I dagarna larmades det om att Migrationsverket kommer att säga upp de ensamkommandes boende i skiftet mellan januari och februari, när klimatet är som värst i Sverige, med tre dagars varsel. Då står gymnasielagens ”vinnare” utan bostäder.

Det händer att lagstiftning slår fel. Man kan inte förutse allt. Men det anmärkningsvärda i just det här fallet är att inget är oförutsett. Allt som sker nu varnades det för i detalj, redan när lagen skulle klubbas igenom. Inget kommer som en överraskning. Lagen i sig gick över gränsen för det acceptabla, rent juridiskt, påpekade Lagrådet. Ändå klubbades den igenom.

Varför?

Identitetspolitik. Miljöpartiet och Centern ville visa vilka de var. Lagen och, i förlängningen, de ensamkommande användes som verktyg i en partipolitisk identitetsövning.

Ett och annat tyder på att vi kommer att få se mer av samma vara. Det tydligaste exemplet just nu är halsstarriga omstöpningen av Arbetsförmedlingen, trots att problemen med den reformen redan nu, i förväg, kunnat beskrivas i detalj. Inte bara av politiska motståndare eller direkt berörda, utan till exempel av professor Lars Calmfors, som kanske är den mest kunniga i Sverige i ämnen av det här slaget och som knappast kan misstänkas för att gå några förändringsovilliga byråkraters ärenden.

Ändå ska den forcerade omgörningen, som mest liknar en okreativ förstörelse, drivas igenom. Varför?

Därför att Centern har ett behov att markera sin identitet. Samarbetet med Socialdemokraterna kräver av Centern att partiet hela tiden tvingar fram beslut som kan användas som alibi. Det viktiga är inte beslutens konsekvenser, utan att de tas och sedan kan läggas fram som bevis på Centerns liberalism.

Så paradpolitiken breder ut sig. På ena sidan kan det handla om att göra sak av att inte hissa regnbågsflaggan, eller att inte köpa in ”menskonst”. Det är ett slags tröttsamma mobiliseringsövningar, som samlar trupperna på båda sidor om GAL-TAN-skalan, men som egentligen har liten eller ingen betydelse. Men på den andra sidan, bland partier med ambitionen att vara statsbärande, blir det dyrare. Där är partier beredda att använda statsapparaten, kosta vad det kosta vill, för att markera sin identitet.

Priset för Centerpartiets blockbyte och plötsliga ideologisering, efter ungefär 100 år utan egentlig idépolitik, betalas inte av vad som brukar kallas västvärldens rikaste parti. Priset för paradpolitiken faller på staten, kommunerna, de ensamkommande, de arbetslösa och på oss alla. Identitetspolitiken går på springnota.

Hakelius: Vem tar notan för paradpolitiken?

sön 17 nov 2019

Det är söndag kväll. Bakom mig är kulturprogrammet Babbel på teven. Två svartklädda feminister som samtalar en kvart om #Me too och J-C Arnaults brott. Den ena har skrivit en bok om detta och boken måste få reklam. Allt är helt förutsägbart. Två högt stilade kvinnor som vet bäst, tror de. Därför samtalar de med varandra. Två som pratar ett annat språk än de flesta andra svenskar. Sitt eget fikonspråk. Detta kallas public service...

Men nästan alla skattebetalare – särskilt de yngre och medelålders – som står för miljarder av tvångsavgifterna till SVT sysslar under tiden med annat. Nej, inte ser de på SVT! De kollar tevekanaler som de själva frivilligt betalar privat för. Eller så är de ute på internet och ser på You tube eller nå´t liknande...

Sådan är söndagen i dagens Sverige. Ett fritt land, sägs det. Men inte om man ser till SVT. Ett hårt PK-styrt samhälle. Men, var så säker. På sikt kommer förmynderiet att brytas.

Bakom mig rullar Babbel vidare. Nu talas det om biblioterapi. Ännu en nytt fint namn på något gammalt. Dvs att läsande kan läka själsliga sår. Men i feministernas värld upptäcks hjulet var dag…

En PK-radikaliserad spanare som inte är rolig längre... intelligenta fröken Jessika G. har kidnappats av Storebror...

"Strukturreform" är ett postmodern-istiskt modeord, nyord som saknar Wiki-definition... Sh menar... vägvalet att gå till vänster eller till höger...

ECB tycker... Strukturreformer är i grund och botten åtgärder som ändrar en ekonomis struktur, den institutionella ramen och den regleringsmässiga ram inom vilken företag och människor verkar. De är utformade för att säkerställa att ekonomin är i skick och bättre kan realisera sin tillväxtpotential på ett balanserat vis...

Strukturreform för en kommunist... planekonomi...

Strukturreform för en libertarian... marknads-ekonomi...

Axess... Sverige behöver en reformstrategi för arbets-marknad, bostadspolitik och företagsklimat. Utan en sådan vore det väldigt märkligt om man satte i gång med stora offentliga utgiftsprojekt. Det säger Anders Borg, som är aktuell med memoarboken Finansministern. Han kritiserar dagens ekonomiska politik men diskuterar också erfarenheter från åren med Alliansen: vikten av träffsäker samhällskritik och genomarbetade program, bristerna i migrationspolitiken, den långsamma reaktionen på upprustningen i Ryssland. Han samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Citat Östran... Som alltid när ett borgerligt parti – eller en liberal nationalekonom – talar om ”strukturreformer” gäller det att se upp. Det betyder nämligen alltid – observera: alltid – att löneskillnader ska öka, låglönejobben bli fler, anställningstryggheten minska och socialförsäkringarna bli sämre. ”Flexibilitet” betyder på samma sätt mer av tillfälliga jobb, timanställningar, deltider och allmänt konstiga arbetsscheman...

Eller sammanfattningsvis: Arbetsgivarnas makt över anställningsförhållanden, arbetstider och löner ska öka, de anställdas minska.

 

Studio Axess 2019 - Anders Borg – ”Vårt politiska system fungerar väldigt illa just nu”

 

Vem som är förtalare i Absurdistan bestäms av Storebror ... Juridiskt delas förtal upp i två delar, dels avsikten att skada någons rykte, och dels spridningen av osanna uppgifter. I Sverige står avsikten i fokus, alltså kan spridandet av en sann uppgift i syfte att skada vara straffbar. I Tyskland är sanningshalten i fokus...

I det här programmet får vi, genom utbegärd mailkorrespondens, inblick i hur vänsteraktivister agerar inom Stockholms Universitet för att kicka en meriterad person och hur samma aktivister kan utnyttja universitetets resurser för spaning och politisk aktivism. Vi får också exempel på hur samma kretsar förmår polisen att genomföra ett till synes omotiverat och brutalt gripande, utan att presentera anmälan eller annan relevant information.

Bilyana Martinovski är docent i ämnet människa- datorinteraktion samt doktor i lingvistik. Hon har arbetat med att ta fram beskrivningar av mänskligt beteende som används i produkter med artificiell intelligens. Hon har ett gediget CV som sträcker sig mer än två decennier tillbaka och som visar på en dedikerad forskarkarriär med ett intensivt internationellt samarbete, frekvent deltagande i konferenser samt publicerande av ett stort antal forskningsartiklar...

Bilyana berättar i detta program en skrämmande historia som både handlar om hur hon själv har blivit utsatt men också på vilket sätt Sverige har kommit att bli. Hon blev under hösten 2019 gripen av ett stort antal poliser på Arlanda flygplats då hon anlänt efter en semesterresa. Gripandet utfördes bryskt och efterföljdes av i samman-hanget extraordinära polisiära åtgärder delvis initierade av åklagare...

Historien som Bilyana Martinovski berättar visar att begreppet att vara lika inför lagen inte gäller i Sverige längre. Det har stor betydelse vem som gjort vad och emot vem. Finns tecken på att någon inte håller sig inom rådande åsiktskorridor är det ett problem. Om kritik sedan framförs mot personer som är lierade med, eller kanske tillochmed utgör, befintlig åsiktshegemoni blir det direkt farligt...

I Bilyanas fall handlar det om ett engagemang i hur situationen gällande övergrepp mot kvinnor i Sverige ser ut. Hon råkade samband med detta trampa fel person på tårna. Denna person har det visat sig, också engagerat sig i samhällsfrågor utanför sin egentliga yrkesroll. Detta har emellertid inte på något sätt missgynnat dennes karriär utan snarast stärkt den...

I dag är Bilyanas möjligheter att arbeta inom sin profession i Sverige obefintliga. Trots hennes uppenbara yrkesskicklighet. Anledningen till detta är att stora delar av Sveriges myndigheter och institutioner har kommit att bli politiskt styrda. Tiden då åsiktsfrihet var reell, och inte bara ett tomt ord, har passerat. Det har Bilyana personligen fått erfara...

Denna historia visar hur hela myndigheter och rättsvårdande instanser kan fås att gå i ledband i viss politisk riktning, bara initiativet kommer från rätt person med de ”rätta” värderingarna. Bilyana Martinovski var affilierad med Stockholms Universitet. Detta innebär rent juridiskt ingen som helst arbetsrättslig trygghet. Affilieringen kan när som helst, utan några som helst skäl, brytas av universitetet. Utan en affiliering är det dock i praktiken omöjligt för Bilyana att fortsätta sin forskning, då forskningsanslag kräver en sådan. Stockholms Universitet som självklart är helt medvetna om detta, har dock helt negligerat detta i sin rädsla att associeras med någon utanför åsiktskorridoren...

På samma sätt har, helt uppenbart, den åklagare som beslutat om gripande av Bilyana på Arlanda flygplats sett henne som ett mycket allvarligt problem. Bilyana fick efter gripandet, då hon befann sig på en polisstation, veta att det brottet hon var misstänkt för normalt inte innebar topsning, dvs insamlandet av hennes DNA, men att åklagare i just detta fallet hade begärt att så skulle ske. Brottet hon misstänktes för var förtal. Man kan fråga sig hur det kommer sig att en åklagare agerar på detta vis. Fallet med Bilyana Martinovski och de svenska myndigheternas behandling av henne är inte slut. Hon väntar fortfarande på beslut gällande en eventuell rättegång.
Om någon av de i programmet omtalade personerna vill ge en kommentar i vårt program går det bra att kontakta Swebbtv på mail...

 

Lördagsintervju 66 med docent Bilyana Martinovski om vänsteraktivismen inom våra myndigheter.

lör 16 nov 2019

Denna video blev nedtagen från Svensk Webbtelevison (SWEBBTV) av anledningen "Hatretorik" runt kl 10:00 14-11-19. Bedöm själva... Retorik är läran om talekonsten, såväl i teorin som i praktiken,​och den utvecklades under antiken på 400-talet f.Kr.​

Den mest välkända definitionen kommer från Aristoteles som beskrev retoriken som "konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga". Aristoteles indelningar av retoriken fungerar än idag som utgångspunkt för många retoriska tänkare och teoretiker. Det finns emellertid ingen allmänt etablerad definition av ämnet, och flera retorikforskare hävdar att styrkan hos retoriken ligger i definitionens mångfald...

"Retorik = Konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga"... vem är bäst på att beskylla sin motståndare för att hata sina medmänniskor... sannolikt den som följer Storebrors rekommendationer...

 

SWEBBTV: Lördagsintervju 51 med Ole Dammegård om bakgrunden till terrordåd, nr 2 [RE-UPLOAD]

Uppladdning av SwebbTV:s Erik och Matti del 21 p.g.a tillfällig nedstängning...


I veckans avsnitt av Erik och Matti diskuterar vi det ökande våldskapitalet hos kriminella ligor och ställer frågan om polisen över huvud taget kommer klara att möta detta...

Men vi startar med att titta på reklamfilm för Staffanstorp där det bara förekommer personer med traditionellt svenskt utseende vilket har skapat viss uppmärksamhet. I filmen lockar man med trygghet och samarbete mellan människor...

Vi avslutar med att titta på ett klipp från extrema uppgjorda slagsmål och diskuterar mötet mellan Sveriges och andra länders kulturer...

 

Erik och Matti nr 21 om upptrappningen av våldet [SWEBBTV RE-UPLOAD]

En kommunist som blev en brunsmetad dissident... av etablissemanget som han själv tillhörde... en högut-bildad journalist och väl-etablerad skolledare... en som började förstå konsekvenserna av en okontrollerad massinvandring...

Svenskarna tror att finnar vågar kritisera massinvandring, islamisering och politiskt korrekthet, men de har fel konstaterade Kenneth Sikorski och Vasahammaren, två legendariska bloggare i finska alternativmedier när Jan Sjunnesson träffade dem i Helsingfors hösten 2019 för Swebbtv...

Ni är alltför romantiska, sa de. Ni svenskar har inte förstått att finnar levt under åsiktsförtryck länge. Vi har bara bytt herrar, från Sovjetunionen till Europeiska Unionen. Vasahammaren, pseudonym för en välkänd men anonym finsk bloggare på www.vasarahammer.blogspot.com och Kenneth Sikorski är amerikan som bott i Finland i 30 år, intervjuades. Vasahammaren är som sagt anonym och syns därför inte i bild...

Sikorskis ideal är den amerikanska konstitutionen, individuell och nationell suveränitet. En konservativ republikan som drivit den engelskspråkiga bloggen www.tundratabloids.com sedan 2005 om finsk migrationsdebatt, islamkritik och nationalism...

Jag började som proamerikansk vän av Israel och upptäckte sedan hur islam kommit att få inflytande i väst, säger han. Jag träffade ledande counter-jihadister som Robert Spencer, Daniel Pipes, Pamela Geller, Geert Wilders, Fjordman m. fl. och lärde av dem. Enligt honom har den finska anpassningen till svensk katastrofal migrationspolitik mer med EU att göra än Sverige. Finland vill helt enkelt vara bäst i EU-klassen och om Bryssel dikterar hur många migranter man ska ta emot så lyder Finland. Vasahammaren inflikar att svenskarna gärna vill moralisera politiska ställningstaganden, något som började med Olof Palme. Finnarna är mer pragmatiska och mindre ideologiska...

Sannfinländarna är ett viktigt och stort parti i Finland. I valet 2019 fick Sannfinländarna 17,5 %, vilket var 0,2 % under Socialdemokraterna. Detta efter en debatt om asylsökande irakiska och afghanska våldtäktsmän som sommaren 2018 hade förgripit sig på finska flickor i staden Uleåborg, en skandal som medierna försökte tysta ned men förgäves.
Programmet är det första som gjorts i Sverige om finska bloggare som går emot politisk korrekthet i Finland. Swebbtv är därmed först med unikt material...

Jan Sjunnesson möter två legendariska finska bloggare

I november 2019 sammanföll tre händelser som sammanfattar Sveriges tillstånd...

ETT: Rikspolischef Anders Thornberg medgav i en presskonferens att den svenska kriminalitets-utvecklingen saknar internationell motsvarighet...

TVÅ: Sverigedemokraterna blev för första gången Sveriges största parti...

Och TRE: Regeringen fällde misstroende-förklaringen mot Morgan Johansson...

Vad säger dessa tre händelser om situationen i Sverige? Vem är ansvarig? Och vad blir konsekvenserna av detta? Dessa frågor tar jag upp i veckans video...

 

MAKT & MISSTROENDE: Framtvingandet av en auktoritär motreaktion

fre 15 nov 2019

 

Han har forskat på elöver-känsliga människor och hur elektromagnetiska fält,

mikrovågsstrålning och strålning från bildskärmar påverkade deras symptom. Olle Johansson har även forskat på hur bakterier, växter och djur påverkas på olika sätt av den allt mer ökande strålningen från alla nya tekniska produkter som vi använder oss av idag...

Mobilindustrin samt konsumenterna driver idag på utvecklingen av ett alltmer snabbare Internet och effektivare mobilteknik. Detta gör att vi utsätts för mer strålning eftersom varje överförd databit är ett litet paket av energi...

Redan 2001 cancerklassade WHO alla de elektromagnetiska fält som går under benämningen extremt lågfrekventa. De placerade dem i riskklassen 2B som står för en möjlig påverkan på hälsan. Vi konstaterar dock att WHO gör det lätt för sig eftersom de inte behöver ta några kostnader eller följder av en sådan klassning. Dessutom säger de endast att det är en möjlig påverkan...

Olle berättar att det finns 26 000 studier bara i en tysk litteraturdatabas som alla är relevanta för frågeställningar kring risker med den nya tekniken. Ändå krävs det ytterligare studier för att mer exakt kunna kvantifiera eventuella risker...

Som Olle ser det är risken med 5G snarast att den nya tekniken innebär mer strålning. Det finns inget speciellt trendbrott annat än att man kan gå upp på riktigt höga frekvenser såsom 26 GHz. Men det är inget som idag säger att höga frekvenser i sig är en större risk. Ett tekniskt steg är att det även ska vara möjligt att rikta signalerna men detta är framförallt till för att minska strålningen till intilliggande telefoner vilket blir nödvändigt med stigande datatakt för att inte störa kommunikationen. Att antenner kan komma att placeras väldigt tätt kan leda till en minskning av strålningen eftersom det möjliggör att mobiltelefoner använder mindre effekt då avståndet till den mottagande antennen är kortare...

Den främsta strålningskällan är ofta den egna telefonen eftersom den är så nära kroppen. Samtidigt går det inte, menar Olle, att säga att det är intensiteten som ensamt avgör risken. Även frekvensen och tidsfaktorn har betydelse. Vi diskuterar planerna på att allt ska kopplas upp. Från bilar, soptunnor till brödrostar och att detta egentligen inte har samband med 5G eftersom det är något som redan sker med 2G, 3G och 4G, Emellertid kan 5G höja datatakten och minska fördröjningarna i systemen vilket gör att det blir lättare att styra exempelvis bilar...

Konsumenterna är däremot måttligt intresserade av denna utveckling än så länge. Vi talar om vad den högsta tillåtna strålning på 2 watt/kilo innebär, och att det finns exempel på att telefonen vid ett normalt mobilsamtal överstigit gränsen mer än 7 ggr. Även våra mikrovågsugnar kan avge strålning.
Olle Johansson berättar att försäkringsbolag, återförsäkringsbolag, operatörer och tillverkare har friskrivit sig ifrån ansvarsfrågan vid skador när det gäller mobilstrålning, nanoteknik och GMO...

Man har gjort undersökningar på hur mobiler påverka myror och deras samhällen. Det finns även samband mellan antibiotikaresistenta bakterier och mobilstrålning.
Mobilstrålning kan även vara en av orsakerna till den låga spermieproduktionen hos män i dagens samhälle, som har sjunkit dramatiskt de senaste åren, men detta är ett område som kräver ytterligare forskning då även andra faktorer kan vara avgörande...

Lördagsintervju 53 med docent Olle Johansson om 5G och riskerna med den nya tekniken.

Karl-Olof Arnstberg inleder med att kommentera den eskalerande statistiken över åtal för "Hets mot folkgrupp" och menar att det inte handlar om något annat än protester mot politiken. Statsindividualismen handlar om att staten hanterar medborgarna som individer medan man i exempelvis Tyskland också ser familjen som en enhet...

Klansamhället är ett kollektiv som samhällsidé. De som inte följer klanens regler straffas vilket även kan ske med dödsstraff. När kvinnor straffas handlar det ofta om att förhindra förhållanden med personer utanför klanen, vilket skulle riskera klanens fortlevnad...

Den moderna tidens människa är bara en nästan försumbar andel av alla människor som har levt. I människans dominerande existens har man levt i stamsamhällen som består av ca 150 människor och som alla känner varandra. I stamsamhället råder tre primära identiteter som man föds in i...

Könet... Familjen... Etnisk identitet...
Dessa är primära identiteter som är kopplade till den ursprungliga formen av samhälle...

Utöver detta kan man erhålla sekundära identiteter såsom yrke eller något av de "62 könen" exempelvis. I det statsindivid-ualistiska samhället är de sekundära identiteterna viktiga. Karl-Olov gör en utvikning och förklarar att nationalstaten inte har funnits i så många hundra år. De statsbildningar som funnits längst tid är statsstater och imperier. Det är kyrkan som bygger de första nationerna på 1000-1100-talet med kungen högst i hierarkin under kyrkan. Nationerna hölls ihop av kristendomen som är en stark idé...

Den demokratiska nationalstaten Sverige byggdes på den gemensamma etniska gemenskapen med nationalismen som en gemensam idé och med sekundära identiteter och idéer såsom nationalism, hedra nationen, språket etc... Idag har nationalstaten brutit samman. Mångkulturen är en idé som inte fungerar. Då blir klansamhället ett alternativ som bygger på de ursprungliga primära identiteterna med klanens kollektiv som utgör ett skydd. I klanen har man också en gemensam ekonomi som en del i skyddet. Klanernas gäng ett alternativ som är svårt att överträffa för män som saknar möjligheter på arbetsmarknaden. Avslutningsvis konstaterar Karl-Olof att outbildade människor från klansamhällena inte får jobb eftersom vi helt enkelt inte har många jobb i Sverige för de som saknar utbildning...

Del 5 Höstkonferens 2019 Karl-Olov Arnstberg - Statsindividualism kontra klansamhälle.

 

 

Erik & Matti är ett magasin från Swebbtv där alla möjliga ämnen och perspektiv dryftas och kompletteras med tagningar och kommentarer...


I detta första avsnitt diskuterar vi massakern i Christchurch, försöker förstå oss på Annie Lööf och Matti berättar hur han skulle coacha henne. Vi ömmar om Greta Thunberg och problematiserar henne som instrument för en dold agenda...Vi diskuterar Försvarsmaktens senaste reklamfilm och ifrågasätter varför kravlöshet är det nya mantrat i kombination med att man ignorerar alla naturliga skillnader, "alla får vara med"-experimentet, värdegrundens uppkomst och utbredning. Vi diskuterar också att vårt samhälle är präglat av flyktbeteenden – kort och gott en timmas trevligt samtal mellan Erik & Matti...

Erik o Matti nr 1.

tors 14 nov 2019

Har du hört att regeringens högkvarter, Rosenbad, har ett mindre förråd av skjutvapen att använda vid extrema säkerhetsrisker. Det verkar klokt. Men har du hört att vapenförrådet i dagarna försvunnit. Det har nämligen stulits av den brottslighet som Regeringen påstår sig bekämpa. Rena farsen. Det verkan som Morgan Johansson själv haft bössorna på sitt rum...

Tjuvar i Rosenbad

Nästan alla landets jägare har för dyra pengar tvingats köpa vapenskåp. Samtidigt fungerar inte ens vapenkontrollen i statens centrum, på Rosenbad, där lagstiftarna rörande vapenskåp finns till vardags. Det hela verkar som klippt ur ett lundaspex. Men inte. Det händer i mitten av Stockholm år 2019. Visst är kvoteringen Löfven något av ett skämt. Men man har ändå inte frivilligt släppt in Kasper, Jesper och Jonatan i vapenförrådet. Man har bara sumpat att kolla säkerheten i Kamomilla stad...

Svenska statsvetare brukar säga att den svenska statsförvaltningen fungerar bra. Kanske vill de få forskningspengar från staten? Men förvaltningen funkar ju inte. Det syns varje dag. Endast skattemyndigheten är effektiv. Förklaringen är att den övriga byråkratin är helt beroende av pengar från Skatteverket för att deras blodomlopp ska rusa runt. Alltså transfusioner till liten nytta för att allt ska funka som tänkt. Teori och praktik är som bekant olika fenomen.

Jag tjatar på min blogg om att landstingen är en död svensk hand. Men det tycks som att kallbranden sprider sig inom statsapparaten. Amputation krävs med andra ord...

Nej, inte ens Statistiska centralbyrån går fri från upphandlingsdebacel. Är fascinerad över den naivitet som omgärdar vissa upphandlingar - det är som om man tror att en överflyttning till en annan aktör löser problem automatiskt. Så är det inte. Vill man delegera ansvar krävs antingen kontroll eller konkurrens. Nu tillhör i och för sig Evry de företag som är så stora att de har något att förlora på att klanta till saker, men tydligen inte tillräckligt mycket...

Att en aktör enbart eller till största delen säljer till offentlig sektor kan i sig vara ett varningstecken - det antyder att man inte erbjuder något som är tillräckligt bra för den privata marknaden. Andel försäljning till privata aktörer - som använder sina egna pengar - kan därför vara ett intressant nyckeltal när man utvärderar potentiella offentliga leverantörer.

Andra intressanta nyckeltal kan vara rörelseresultatet och vinsten för aktörerna på den offentliga marknaden. Är konkurrensen dålig finns risk för att leverantörer år efter år kan uppvisa stora vinster - utan att uppvisa tillräcklig kvalitet. Numera finns möjlighet att ta fram sådana nyckeltal, även om ingen ännu gör det...

Teoretiskt har ekonomen Andrei Schleifer väl beskrivit de avvägningar som man måste göra när man väljer att lägga ut ett uppdrag på en extern leverantör. Han är en av de mest citerade nationalekonomerna i världen - och inte utan skäl. Att det fortfarande finns företag är i sig ett tecken på att man förlorar något när man använder marknader i stället för hierarkier. Men ibland är detta ett korrekt beslut - konsten är att veta när det inte är det...

Evry breath you take, Evry interview you fake

Om Media hade något att komma med, om de hade “storyn” att gårdagens förhör skulle vara spiken i presidentens kista, skulle det vara det enda de pratade om i dag. De har ingenting. Pelosi rullade tärningarna och litade på att Schiff skulle ta hem spelet. Kom ihåg att utfrågningarna gör ett uppehåll idag så att gammelmedia skulle kunna paketera och programmera alla sensationer från igår - men de har inga...

Pelosi och Schiff vet att de misslyckats

Under tre års tid har de påstått att Trump samarbetar med Ryssland, Trump stal valet, Trump är en förrädare, Trump är en utländsk agent. Rudy Giuliani, är en utländsk agent. Sedan var det Kavanaugh och allt det där. Sedan var det Mueller-rapporten.  Alla artiklar i New York Times och Washington Post, tre år av detta, och ingenting igår.  De behöver verkligen fråga sig själva, "Vad är det här?"

Taylor och Kent var deras stjärnvittnen och ingen av dem hade någonsin någon personlig kontakt med presidenten. De kan inte vittna om något som Trump gjorde eller sa.  Allt de kan göra är att återge vad någon annan sade: ”Någon berättade för mig vad någon hade berättat för dem för tre månader sedan,  När jag hörde det var det i fjärde eller femte hand, men det jag hörde var att presidenten gillar utredningar mer än han gillar Ukraina. ”Rush sade vidare: “Jag överdriver inte. Det var nyheterna igår. Det var allt. Det var sensationen...

Ingen gjorde några extraordinära ansträngningar för att titta på något av det här igår, och jag är här för att säga att om folk lyssnade till den första timmen av spektaklet var det allt de orkade med.  Det var tråkigt. Det var händelselöst. Det hade inget drama alls. Det hade inga överraskande avslöjanden. Det kom inte ens i närheten av att uppfylla de förväntningar som democrats hade byggt upp...

ons 13 nov 2019

Mera av samma blir sämre vårdprestationer...

Eller vad är det som inte händer? Stressad personal, men låg prestationstakt inom svensk vård. Hur går detta ihop? På SR, P1 Morgon berättas idag om krisen på Karolinska sjukhuset i Solna. Upplägget är att tala om vilka patienter som ska vägras vård då pengar och vårdpersonal tryter...

Vården i Absurdistan funkar dåligt

I programmet intervjuas en styrelseledamot i Läkarförbundet, Torsten Mossberg. Alltså en facklig koryfé. Personen vrider sig som en mask då han ska svara på frågan om hur neddragningen ska gå till. Sedan rabblar han en handfull etiska principer om hur god vård ska se ut...

Men varken han eller programledaren tar upp den centrala frågan: nämligen den mycket dystra statistiken om prestationerna inom den dyra svenska vården. Ex att svenska läkare har närapå minst antal patientbesök per år i hela Europa. Och ägnar mer än tre gånger så mycket tid till administration jämfört med kollegorna i England. Att sängplasterna är få jämfört med andra länder. Att administrationen har ökat med omkring 30 % under tio åra tid. Osv. Slutsatsen är att politikerna inte klarar av att styra den svenska vårdapparaten...

För denna misskötsel svarar givetvis främst landstingens politiker och byråkrater. Men även Läkarförbundet bär sitt ansvar för de förödande arbetstider och tidsscheman som förhandlats fram. Även i övrigt svarar Läkarförbundet för en vårdslös attityd av samarbete med den grovt felande ledningen av svensk vård. Förbundet säger inte ifrån, vilket Mossberg yrande om etiska principer visar tydligt illustrerar mitt i brinnande kris. Förbundet spelar under täcket med landstingsråden och toppcheferna. Fackets pampar gör karriär som experter – utredare, samordnare osv – inom en offentlig vårdsektor som alltså inte klarar sin uppgift. Politiker och fack tycks sitta på samma stolar. Det är för eländigt!...

Slutligen måste man fråga sig vad nationens läkare gör i denna fråga? Och sköterskorna? Jag förstår att de jobbar på. Men hur kan de utan stora protester bara se hur patienterna kommer ikläm då deras eget förbund och arbetsgivaren agerar utan förnuft och sans? De måste ju fråga sig varför vårdprestationerna är så påtagligt lägre i vårt land jämfört med övriga Europa. Reformpotentialen måste vara enorm. En omorganiserad vård måste dessutom ge utrymme för högre löner, ifall arbetstakten ökas. Tystnaden från personalens sida tyder på bristande civilkurage. För de kan väl inte tycka att allt är sin ordning?...

Flera av samma blir färre svennar

Statistiska centralbyrån, CSB, kom i måndags med färsk statistik för befolkningsutvecklingen i Sverige. Anatalet invånare i Flen dalar...

Anatalet är Äckelkurirens påhitt...  toklibbarnas nyspråk...

Minskande befolkning i Flens kommun

Enligt SCB:s befolkningsstatistik för 30 september 2019 bor det drygt 10,3 miljoner invånare i Sverige. Befolkningen har ökat med 32 258 personer under perioden första juli till 30 september 2019. Av dessa är 9 274 personer födelseöverskott...

Siffran för Sörmland var den 30 september totalt drygt 297 000 invånare, en ökning med 543 personer. Den största ökningen, +222 personer, stod Strängnäs för, tätt följt av Eskilstuna, +213 personer... 

Flens kommun tappade dock 78 invånare under tremånadersperioden och uppmätte en folkmängd på 16 582 personer. Även Katrineholm (-19), Oxelösund (-50) och Vingåker (-33) tappar befolkning...

Mera av samma och gretorna får skämmas...

Kylan i USA fortsätter. Nya rekord den 12/11...

Kartan visar orter med nya dagsrekord för kyla: Grönt: Temperatur inom 1,7 grader C från tidigare dagsrekord... Ljusblått: Temperatur lika med tidigare dagsrekord... Mörkblått: Nytt köldrekord för dagens datum...

Idag, den 13/11, noteras också nya rekord, men inte lika många. Kylan har glidigt något mot öster, så att rekorden finns även i Lousiana, Pennsylvania, New York state plus några noteringar vid kusten i nordost...

Mätningarna avser kl 13:00 UTC (Greenwich Mean Time), vilket betyder kl 08:00 lokal tid i New York. De är än så länge icke-officiella. Det är inte seriöst att skylla denna utbredda och långvariga “köldknäpp” på “den globala uppvärmningen”...

Nya köldrekord i USAMera av samma blir flera havsörnar...

Ett nytt samtal med Ole Dammegård med anledning av den så kallade dödsskjutningen i Malmö på Möllevången nyligen. Frågan är om det är en del i Operation Havsörn som till stor del verkar ha blåsts av i kölvattnet av Oles avslöjanden...

Ett nytt samtal med Ole Dammegård med anledning av den så kallade dödsskjutningen i Malmö på Möllevången nyligen. Frågan är om det är en del i Operation Havsörn som till stor del verkar ha blåsts av i kölvattnet av Oles avslöjanden...

Efter att vi på WakeUpGlobe har blivit uppringda av människor som berättat om pågående stora polis och ambulans övningar vid Möllevången i Malmö för ett par veckor sedan är det minst sagt förvånande att det sker en dödsskjutning just där man övat.. Inte minst eftersom det är ett mönster vid i princip alla terror attacker; att där alltid pågår en övning ungefär samtidigt...

Tittar vi på bilderna som basuneras ut i vanlig media så ser det heller inte ut som en verkligt livshotande situation utan just som en övning om vi analyserar lite. Leende ambulans personal och ingen adrenalin i denna påstådda allvarliga situation. Hur skall vi tolka detta? Vem är det som står för vad i allt kaos...

 

Ole Dammegård - Var dödsskjutningen i Malmö en övning?

tis 12 nov 2019

Rapporteringen av varje nytt mord eller våldsdåd i tidningar, radio och teve följer en viss berättelse. Polisen vill inte uttala sig, men går upp i stabsläge, generalstabsläge eller någon annan teatralisk åtgärdsform. Kriminologer och rättssociologer spekulerar över verkan på brottslingarna av sociala förhållandena i områden för utanförskap. Och så intervjuas förstås socialarbetare, som berättar om hur de kriminella ungdomarna lider under narkotika, hemlöshet, dåliga skolresultat osv...

Kriminalitetens mediala scenario

En del av det som berättas äger säkert sin riktighet. Men det intressanta är det som inte berättas och som sannolikt har störst betydelse. Det som mörkas är de kriminellas koppling till invandring och till klanernas egna syn på vad som är rätt och fel. Polis och domstolar är för dem helt främmande makter. Klanerna har sin en egen rättskipning. Och det är den som medierna inte berättar om...

Den kanske viktigaste orsaken till alla mord, bombningar, bränder blir alltså outtalad. Den mörkas som sagt. Och det sker medvetet. Även BRÅ kniper käft. Att tala om brott och etnisk bakgrund är nämligen förbjudet i vårt land. I flertalet andra europeiska nationer vågar man tala om denna dystra sak. Men inte i Sverige – det land som påstås vara ett föredöme för världens folk...

Det uteblivna samtalet får mycket stor politisk betydelse. Under 2019 kommer Sverige att ta emot omkring 20.000 utomeuropeiska invandrare. Beredskapen för integration är minst lika dålig nu som under tidigare år. Därför kan vi gissa att omkring 1% av de nyanlända kommer att ägna sig åt allvarlig brottslighet. Alltså tillförs Sverige under 2019 omkring 200 nya kriminella. Siffran kan vara något högre eller lägre. Men säkert är att fler brottslingar liksom tidigare slussas in 2019 och nästa år …osv. Men detta talar medierna inte alls om. Saken är nämligen tabu i deras teaterregi...

Vit makt är ett begrepp som jag främst förknippar med det slags musik som skin-heads gillade på åttiotalet. Varken musiken eller skin-headsen har överlevt, som jag förstått det. Frågade någon mig i dag om det finns vit makt-miljöer i Sverige skulle jag svara att jag inte tror det, men att jag inte vet. Jag har aldrig träffat någon som sagt sig höra hemma i en sådan miljö. Kanske begreppet är rättvisande för Nordiska motstånds-rörelsen, men jag misstänker att det också för medlemmarna där är ett lite konstigt och främmande begrepp...

När jag googlar Vit makt hamnar jag först på Wikipedias definition. Där kan man läsa att begreppet kommer av engelskans ”White Power” och är en internationell högerextremistisk rörelse bestående av flera hatgrupper, närstående nynazism...

Jag har skrivit om massinvandring och dissidenter i närmare ett decennium och aldrig någonsin kommit i kontakt med vare sig personer eller grupper som presenterar sig som medlemmar av en vit makt-rörelse. Inte heller har jag träffat någon som ens nämner existensen av en vit makt-rörelse. Om den finns i England ska jag låta vara osagt, men i Sverige finns den inte...

Av Wikipedia får jag också veta att Vit makt-miljön är den svenska säkerhetspolisens benämning på ett antal organisationer, individer och lösare nätverk med högerextrema åsikter, som är beredda att ta till våld för att uppnå sina politiska mål. För den som läser slarvigt kan detta te sig som en bekräftelse på att det faktiskt finns en vit maktrörelse. Men läs en gång till! Detta är en samlande beteckning som säkerhetspolisen använder för högerextrema organisationer, individer och lösare nätverk som är beredda att ta till våld...

Det friskriver alla som jag känner och som protesterar mot den politik som sedan millennieskiftet försett Sverige med runt uppskattningsvis en och en halv miljon nya folkbokförda invånare plus ett okänt antal som lever under radarn. De är alla demokrater och våld finns lika lite på deras som på min agenda. Återigen, det är väl bara Nordiska motståndsrörelsen som platsar. Någon annan liknande rörelse finns inte i Sverige, även om det rimligen finns både enskilda personer och mycket små grupperingar som kan uppfylla kriterierna (och som jag inte känner till). Vit makt blir då Säkerhets-polisens namn och det är ingen rörelse, ingen grupp där medlemmarna känner varandra utan en kategori, ungefär som om man skulle urskilja alla som radikaliserades på 70-talet och kalla dem för Musse Pigg-rörelsen...

Vit makt, röd makt

CO2 är nyttigt och en nödvändig källa för allt liv, all vår mat och direkt och indirekt växtlighet bl.a. i form av utökat liv under jordytan. 95% av allt liv på jorden ”bor där”, inte ovanpå som många av oss tagit som självklart!...

Jordens fritt tillgängliga kol uppskattas idag till:

  • Odlingsbar jord 65%
  • Levande växter och djur 14%
  • Atmosfären 21%.

Om vi ökar medelvärdet av matjordens kolhalt med 10% med metoderna som beskrivs av Görgen Andersson och i detalj av Gabe Browns i hans bok ”Dirt to Soil” kommer huvuddelen av minskningen att tas från atmosfären. (Bortsett alltså från plus eller minus från haven)...

En tiondel av kolet i jorden motsvarar en tredjedel av kolet i atmosfären, vilket betyder att de 0,04% vi har idag därigenom skulle kunna minskas till 0,028%, alltså till värden vi hade runt år 1900, bortsett från fortsatt ökning från fossileldning som kan ligga runt 0,0001 till 0,0002% per år. Detta är fullt möjligt och de som tar larmen om klimatet på allvar har här en direkt genomförbar lösning, på hur ett oroande överskott av koldioxid kan tas omhand, utan drastiska nedskärningar samtidigt som det uppstår vinster på de flesta andra håll...

Är det industrijordbruket som ligger bakom koldioxidökningen?

mån 11 nov 2019

Några vill göra oss väldigt illa...

SvD har idag ett intressant, anmärkningsvärt och bra reportage om hur Sveriges regering under åren har slösat med pengar till FN och deras underorganisationer. Så här lyder rubriken: Sverige betalar 18 miljarder – trots alla skandaler...

Tidningen radar upp mängder av allvarliga problem inom UNWRA (Palestinahjälpen) och WFP (Livsmedelsprogrammet). Det rör sig om mismanagement av olika slag. Chefer som snor till sig pengar, trakasserar anställda, sexpåhopp, sopande av övergrepp under mattan, vänskapskorruption osv. Till detta kommer ofantliga byråkratier, som rutinmässigt slirar. Bakom en skylt om ”nödhjälp” slängs alltså metodiskt svenska skattebetalares pengar bort. Naturligtvis inte alla penningbidrag. Men en bild projiceras tydligt av en kleptokrati med korruption och flera andra allvarliga problem...

Hur länge ska den politiska klassens bidragscirkus fortsätta? Jag menar nämligen att det finns personliga band mellan svenska politiker och FN- chefernas misskötsamhet. Tid efter annan kvoteras ett antal höga svenska politiker in på ledande poster inom de globala byråkratierna. Detta som tack för att bidragskarusellen hålls i gång med flera miljarder kronor varje år. Etablissemanget sluter leden och sopar därför kritiken under mattan...

Nya medlemmar av den svenska politiska klassen står i tur för inkvotering på glassiga uppdrag hos FN med lågbeskattad utlandsinkomster. Fråga S-partiets många ministrar hur de lyckats bygga upp förmögenheter i mångmiljonklassen. Svaret är faktiska kick-backs från FN, EU och andra globala organisationer avseende jobb som är rena sinekurerna och inte ställer krav på expertkompetens. Det är gåvor för politiskt stöd, som de svenska klasskamraterna fixat. Och vem finansierar? Vanliga svenskar med normala löner som beskattas stenhårt i Sverige...

Det jag nu skriver ogillas av etablissemanget. Det kallas att så misstro och skingra sammanhållningen i samhället. Ja, mina ord får kanske denna effekt. Jag hoppas det, tyvärr. Men mina ord är sanna. Och min vrede är genuin. Den politiska klassens uppträdande är ett stort svenskt problem. Hoppfullt är kanske att historien lär oss att maktfullkomliga politiker i bästa fall tvingas bort. Liksom då Berlinmuren föll. Också DDR:s ledare ansåg förstås att de gjort sig förtjänta av sina goda löner och pensioner…

Ännu ett svenskt slukhål

Jag har ett långt avsnitt i min bok Den Metabola Pandemin om det som den här kloka bonden pratar om i denna hörvärda POD...

Boken kommer snart i nyutgåva efter att tidigare upplaga sålt slut...

EN KORT OCH EN LÅNG VERSION...

 

Hela bilden på 21 minuter

Rädda världen på 2 timmar och 24 minuterI detta program får vi höra P-O Eriksson, en mycket framgångsrik företagsledare, förklara varför han anser att klimatlarmen är väldigt överdrivna. Efter sin karriär gick han ut offentligt och ifrågasatte klimatlarmen utifrån sin kompetens inom fysik...

Han berättar att han skrev ett "avskedsbrev" när han lämnade styrelsen i Volvo där han förklarade att koldioxid är en livsviktig gas och att larmen är överdrivna. Brevet publicerades i Dagens Industri 2008 men när han tio år senare vill ge en uppdaterad bild är det nobben i Dagens Industri och alla andra traditionella medier som han kontaktar...

Vi går över till att diskutera koldioxiden där P-O visar att koldioxiden kanske ger en grads temperaturhöjning medan alarmisterna menar att det finns en förstärkningsfaktor som gör att det blir en betydligt högre temperatur. Men det har inte varit möjligt att påvisa att det finns en förstärkningsfaktor. Tvärtom har klimatmodellerna varit helt fel i sina förutsägelser. P-O menar att vi kan fortsätta släppa ut koldioxid utan speciell oro. Skulle det visa sig att den har en negativ effekt har vi tid att kompensera detta...

Vi kommer in på istiderna där P-O förklarar att istid är ett normaltillstånd och att vi statistiskt sett går mot en ny istid vilket styrs av jordens förhållande till solen oberoende av våra aktiviteter. Han visar diagram över koldioxidkoncentrationen i relation till temperaturen där man inte kan se någon speciell korrelation. Temperaturen har dessutom i stort sett varit konstant de senaste 20 åren...

Han menar att även de akademiska institutionerna har gripits av klimatalarmismen. Han berättar om sitt föredrag på KTHs alumniförening där han gav sin syn i klimatfrågan. Efter mötet blev föreningen uppläxad av KTHs styrelse.
Han menar att klimatfrågan har blivit en religion och att han är beredd att debattera med vem som helst i klimatfrågan utifrån ett vetenskapligt perspektiv...

Han har suttit med i Ingenjörsvetenskapsakademin, IVAs styrelse. Där ordnades en debatt i klimatfrågan men idag är det bara alarmister som Johan Rockström som förekommer i dessa sammanhang. I USA finns en debatt i klimatfrågan, något som inte förekommer i Sverige trots att vi tror att vi har en fri debatt...

 

Lördagsintervju 65 med f.d. VD för Sandvik P-O Eriksson om koldioxiden - Livets gas.

I Sverige kallas dom obegripligen... högerpopulister på nyspråket som sionisterna prackat på oss... med det menas folkliga vålds-extremister som inte vill betala skatt... nåt sorts 

spanskt Vox...

Fast vilken Politisk ideologi som präglar riktiga spanska Vox, enligt Wiki, är förstås ännu mycket mer obegripligt... att både vara globalist (sionist)

och nationalist är väl postmodernistiskt så det

förslår...

Listan på Vox Politiska ideologier enligt Wiki...

Spansk nationalism
Nationalkonservatism
Högerpopulism
Kristdemokrati
Antifeminism
Euroskepticism
Socialkonservatism
Islamofobi
Abortmotstånd
Pro-sionism
Monarkism
Centralism

Politisk position

Höger till extremhöger

I Spanien är det i alla fall skillnad på att vara höger och konservativ... 

Också det liberalkonservativa Partido Popular gick framåt, medan socialistiska PSEO tappade några mandat. Vänsterpartiet Podemos backar en aning och landar på 35 platser, rapporterar Yle.

Valets stora förlorare är högerliberala medborgarpartiet Ciudadanos som ser ut att förlora som tappar en majoritet av sina platser i underhuset...

Därmed får varken höger eller vänster majoritet heller efter detta extraval. Läget är fortsatt oklart...

Nationalkonservativa Vox fördubblades i spanska valet

Fortsättning