Byggnadsinformations-modell (BIM)

Byggnadsinformationsmodell (BIM)

Först ritar man 3D-modellen i ritprogrammet Revit...

Sen öppnar man 3D-modellen i ett visualiserings-program... alternativt kallat simulerings-program... i vårt fall... Autodesk Navisworks Simulate...

Observera att inget ritas i Navis...

Klippt ut några bilder från Jeppsson CAD Centers köksvideo...