Medborgarns företag datoriserades 1995! 

Några år för sent kanske men vi var ordentligt konkurrenskraftiga utan datorer!

 

 

 

Med egen ljuskopiering och brevbärarna fungerade ritningsdistributionen i femton år! Många frimärken blev det!

 

Med datoriseringen förändrades ritningsdistributionen! Ritningsfiler skickades i fortsättningen över etern i telefontrådarna via modem i snigelfart. Telefonräkningarna räknades inte längre i hundralappar utan i tusenlappar!

 

Så pågick det i nästan tio år med marginella förbättringar av modemen! Ni kanske minns Turbomodemen, tjo faderittan!

 

År 2003 skulle något revolutionerande inträffa. Sörmland skulle få mobilt smalband för 200 miljoner kronor av

SB Broadband och skurken Ronnie Wanberg. Pengarna försvann och SB Broadband gick i konkurs!

 

Kommunernas IT-chefer var övertygade om Wanbergs kompetens, kanske på grund av alla mutor, vad vet Medborgarn! Flens IT-chef var särskilt övertygad om Wanbergs förträfflighet och förhindrade effektivt utvecklingen av konkurrerande tekniker som ADSL och Fiber!

 

Vi började använda SB Broadbands smalband år 2005. Det gick lite snabbare än Telias modem under förutsättning att det inte var dimma, blåste, regnade, snöade och att modemet placerades på skorstenen. Sen kunde man ju köpa särskilda mottagningsantenner...

 

Vid det här laget insåg vi att trådlöst inte gick att använda. En annan IT-granne på Rockelsta hade kommit till samma slutsats. Samtidigt oroades andra Helgestabor över den tilltagande strålningen från Gnesundsmasten!

 

Det bildades alltså en liten arbetsgrupp med representanter från slotten Rockelsta och Vibyholm, oroade Helgestabor och Medborgarns företag.

 

Det började lovande år 2006! Vi tog hjälp av byNet AB och det konstaterades att goda förutsättningar fanns för fiber i Helgesta! Ett stormöte i ett fullsatt Helgesta församlings-hem under bynets ledning anordnades!

 

byNet AB

Bredband till landsbygden via ekonomiska föreningar och byalag.

 

Medborgarn insåg tämligen omgående att bygden inte var mogen för fiber! Medborgarns företag hade inte tid att vänta så det fick i stället bli ADSL från Dalstationen i Helgesta som innebar att slottsägana föll ifrån.

 

Medborgarns företag ställde upp som ekonomisk garant och köpte ADSL från Telia för bygdens räkning. Några månader senare, våren år 2007 hade vi ADSL i Helgesta! Alltsedan dess har ADSL fungerat tillfredsställande fram till nu! Är bygden mogen för fiber nu då?

 

Medborgarn tror inte det! 30.000 spänn år 2006 var åt helvitte för mycket! 15.000 spänn år 2012 är fortfarande för mycket för feodal- och statarfolket!

 

 

 

 

 

Bredband i Helgesta

 

 

Maj 2007

 

Ja, då har vi fått adsl i Helgesta trots odemokratiska särbehandlare som Lotta Finstorp och Michael Brandfors. Betalat en "entreavgift" har vi fått göra själva, 2 500 spänn för privatpersoner 

Lotta-Finstorp3

och 4 000 spänn för dom som kan dra av moms. Vi på landsbygden har blivit aktivt motarbetade under två år. Av politikernas representant och ledare Lotta Finnstorp och tjänstemännens representant IT-chefen Micke Smalband, allierad med Ronnie Michel BranandforsDenTvivelaktigt Trådlöse

 

Man kan säga att Lotta och Micke har stoppat bredbandsalternativ på landsbygden till förmån för Vanhedens SB broadbands trådlösa smalband. Alltså i förlängningen,

Vanhedens försäljare av en oduglig produkt. 

Wanberg

Vad får Micke för detta. Vad man ska kalla ett

förhållande som detta mellan kommunernas IT-chefer och Ronnie "Vanheden" Wanberg får väl juristerna tvista om. Ett solklart fall av diskriminering kanske, en medveten begränsning av den fria konkurrensen och naturligtvis korruption.

 

Nåja, beslutsprocessen har varit följande, arbetsutskottet och styrelsen nekade Helgesta och Svärdsta bidrag till utbyggnad av adsl under våren 2006 trots att telestationerna varit utrustade med fiber. Protokolltext här.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, observera inte kommustyrelsen, klubbade snabbt igenom ersättning till adsl-utbyggnad i Öja under våren 2007 där "ingen" jobbar eller bor. Protokolltext här.  Priset 90 000 per telestation är detsamma i Helgesta, Svärdsta och Öja. Detaljerna i protokollen och argumentationen för att de kommunala besluten blev olika återkommer MB till.

 

Vi får väl se hur hämndlysta Helgestaborna och övriga landortsbor är. MB:s roll är den upplysande. Att upplysa om korruption, maktmissbruk och okunskap. Någon agitator har MB aldrig varit och kommer aldrig att bli. 

 

Den förste i Helgesta som fick adsl i går sitter lyckligt skyddsutrustad i störtkruka och njurbälte med en fartvind på 15 Mbit/sek. MB får sitt i nästa vecka. Själv åkte MB flakmoppe i går, med Ronnies trådlösa, med fötterna på styret i 280 knyck, kbit/s tror jag visst att det var.

 

Jag står här på stadens torg och tittar mig dystert kring, bland trasor och tombuteljer och många andra ting,

det tindrar en tår på kinden och jag fylls av melankoli

För var dag blir det sämre och bra lär det aldrig bli.

För var dag blir det sämre och bra lär det aldrig bli.