"Bredband" i media!

Förflyttad tio år bakåt i tiden!