Chefer och förvaltare, squareheads...

Varför i helvitte finns inga ledare i  mitt i Sörmland...

Chefer och förvaltare, squareheads...

Börje Ramsbro skriver...

Chefer och förvaltare, squareheads...


De personer, som saknar förståelse för den 5:e Dimensionen, den okända Framtiden, förblir chefer och förvaltare, och deras chefskap blir fyrkantigt - Squarehead. En framträdande egenskap hos denna kategori är en god minnesfunktion med inlärda mönster. Besluten orienteras i Dåtid och Nutid med ringa förståelse och intresse för Framtidens krav. Chefer och förvaltare finner trygghet i gammal kompetens och förändringar avskräcker, vilket leder till konflikten med den framtidsorienterade ledaren och entreprenören. Chefstypen betraktar den femdimensionelle ledaren och entreprenören som en - femfemma - som är hjärndöd och galen. 

Ledaren och entreprenören betraktar chefen och förvaltaren som en - Squarehead, som inte visar mänskliga känslor och som fattar fyrkantiga och otidsenliga beslut. Orsaken till detta är att chefen/förvaltaren å ena sidan och ledaren/entreprenören å andra sidan lever i två helt skilda världar - Dåtid respektive Framtid.
Konflikten mellan chefskap och ledarskap kan härledas till minnet - 4:e Dimensionen - där vi lagrar våra personligt inlärda färdigheter, kunskaper och erfarenheter samt våra värderingar och övertygelser inom t.ex. kultur, religion, ideologi, ävenså som olika karaktärsdrag såsom attityd, moral och etik, status, prestige, girighet, egoism osv. Chefer och förvaltare med starkt utvecklade minnesfunktioner men med en trång själ, som saknar utrymme för framtidsorientering och medkänsla, är allvarligt handikappade.
 
För att utöva sin makt i den hierarkiska pyramiden tjuvhåller chefer och förvaltare på viktig information så att medarbetarna inte kan utveckla sin självständighet och utgöra ett hot mot chefen, den överordnade makthavaren.

Börje Ramsbro - Bankrättsföreningen