Korporativistiska kommunprojekt...

Korporativistiska kommunprojekt...

 

Skjortan

 

Järnvägshotellet

Lästen

 

Hästö

 

Filmbruket

Skolstrukturen

Simpelt bredband

Fiberbredband

Talja bergtäkt

Talja industriområde

Spisplattefabriken

 

Corporate fascism