Israel, judar

Den bild av det historiska skeendet vid tiden för andra världkriget, som hedervärda medborgare har idag, är oomtvistlig enligt Sparreholmarn... Sh hoppas få räknas till dom hedervärda... bilden av försöken till judeutrotning kan inte vara annan än sann... hur många som mördades måste dock kunna diskuteras även av hedervärda historiker, liksom förspelet under mellankrigstiden...

Citat... Judendomen är tusentals år gammal, medan sionismen är en relativt ny politisk ideologi ur vilken staten Israel skapades. Jag är anti-sionistisk, men jag är inte anti-judisk och det är viktigt att denna distinktion görs. Alla judarär inte sionister och alla sionister är inte judar...

SKMA... Ordet antisemitism används fortfarande i dag, både inom forskning och i dagligt tal, som beteckning på judefientlighet. Försök att lansera alternativa beteckningar har hittills inte fått större genomslag. När man använder ordet antisemitism är det dock viktigt att vara medveten om att det är missledande: antisemitism är en nonsensterm i den meningen att det inte finns och aldrig har funnits någon ”semitism” i förhållande till vilken man kan vara ”anti”. Antisemitism betyder och har alltid endast betytt fördomar och fientlighet mot judar...

Alarmen om antisemitism har antagit löjligt stora bibliska proportioner... Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) påstår ju själva att anti-semitism inte kan finnas eftersom semitism aldrig har funnits... judefientlighet duger väl bra... om man bara vet vad en jude är för nåt... och det är inte så lätt att veta när inte ens judarna vet... fast kanske var det så att folket delades upp efter Jakobs söner i olika stammar – tolv eller tretton stycken beroende på definition. Tio av stammarna skingrades i samband med Assyriens erövring av landet. Därefter kom den kvarvarande Juda stam att ge upphov till Juda rike, södergranne med gamla Israel, mellan Medelhavet och Döda havet, ungefär 1000 f.Kr. och begreppet judar... numera kan man kolla äktheten av släktskapet med Juda folk medelst nukleärt DNA-test...