Kommentarer till polisanmälan i trafikärende! 

Anmälan av socialarbetaren Björn Rydberg i Flens kommun, bosatt i Skebokvarn!

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar 002

 

Kommentar 009, 010

 

Kommentar 011, 012

 

Kommentar 013