Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar Emeritusar fria Västimperiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Plattformar för utländska globalister...

Plattformar för utländska globalister

CNN   Expressen

NBC News   Aftonbladet

MSNBC  

ABC News

Jimmy Kimmel Live