Politik och ekonomi...

Nån jävla ordning får det väl vara på postmodernismen...

Vad postmodernism egentligen innebär är inte klart definierat, utan föremål för ständig debatt... men utan

höger–vänster-skalan som grund-läggande plattform kan vi aldrig förstå politik...

Höger–vänster-skalan eller den politiska skalan betecknar den viktigaste ideologiska dimensionen inom politiken...

Till vänster på skalan hamnar synsättet att samhällets ekonomiska fördelning beror på maktskillnader och är orättvis, därför bör politiken inriktas på att utjämna skillnader i makt och ekonomisk fördelning...

Till höger på skalan hamnar synsättet att samhällets ekonomiska och politiska fördelning är resultatet av individuella ansträngningar; de har alltså tillkommit rättvist och därför bör politiken avstå från att försöka påverka fördelningen av makt och ekonomisk tilldelning...

Som klassiska ideologier räknas, socialism, liberalism och konservatism. Dessa ideologier formades under 1600-talet till och med 1800-talet.

Socialismen och arbetarklassen, liberalismen och småborgerligheten, konservatismen och det reaktionära markägande gårdsfolket...

Från vänster till höger... från dom fattiga till dom rika...

Andra framträdande ideologier är kristdemokrati och grön ideologi, även kallad ekologismen. Till ideologier räknas också anarkism, feminism, grön ideologi och nationalism. Dessutom finns en rad korsningar mellan dessa och andra ideologier.

Dessutom har alla politiska partier också någon form av ideologi, det vill säga politisk kompass för sina ställningstaganden. Denna kompass är ofta en blandning av olika ideologier i en egen mix. Ideologier får dessutom olika prägling utifrån olika grupperingars och individers tolkningar och förgreningar i olika riktningar och blandningar.

Politik och ekonomi

 

Politiska ideologier

Politiska ideologier - Wikipedia

Vänster-höger-skalan

Vänster-höger-skalan-Wikipedia

Marknadsekonomi och Kapitalism

Samhällsklasser

Socialism i Flen

Korporativism i Flen

Rasifiering

Osorterat