Totalitarism är läran om diktatur, vilket innebär att en stat endast tillåter ett maktägande parti. Totalitarism är ett modernt samlande begrepp för politiska idéer och system som förespråkar en centraliserad och absolut makt utan nödvändigtvis hänsyn till mänskliga rättigheter, folkets åsikter eller personlig integritet. Praktiserad totalitarism har uteslutande genom historien använt sig av någon typ av censur och hämmande av yttrandefrihet hos befolkningen i det avgränsade området...

Begreppet användes ursprungligen av Mussolini och den fascistiska rörelsen senare kom beteckningen att användas på moderna ideologier som förespråkar en fullständig kontroll över befolkningen, på ett sätt som inte ansetts vara fallet med tidigare former av autokrati och despoti. Begreppet totalitarism används oftast om det fascistiska Italien, Tyskland under nationalsocialismen och i stort sett alla kommunistiska regimer från Lenin och framåt, även om begreppet inte har något stöd i ideologiska källor som t.ex. det Kommunistiska manifestet...

Ett citat av Benito Mussolini beskriver kärnan i fascismen och lyder: den enda friheten som kan vara en verklighet, Statens frihet och individens inom Staten. Därför är, för fascisten, allting i Staten och inget mänskligt eller andligt existerar, än mindre har ett värde, utanför staten. I denna bemärkelse är fascismen totalitär och den fascistiska staten, syntesen av alla värden, tolkar, utvecklar och ger styrka åt folkets hela liv... Utanför staten kan det varken finnas individer eller grupper politiska partier, sammanslutningar, syndikat, klasser...

Totalitarism Sh

Totalitarism Wiki