Äldreboende... vad är det...

Äldreboende... vad är det...

ons 24 okt 2018

 

Man behöver inte bo på kommunens äldreboenden, skrev kompisen Medborgarn för tio år sedan... man kan ju kvarta under en gran... eller så kan man bo i...

 

Och det behöver ju varken vara kommunens äldreboende eller särskilt boende alltså... utan...

 

Bo i ordinärt boende...

Bo i fritidshus...

Bo på hotell...

Bo utomlands...

Bo i tält...

Bo i husvagn...

Bo i tunnelbanan...

Vad grinar hon för... Lotta G... det är ju så, sossar som hon, vill ha det... ett maximalt tillkrånglat välfärdsindustriellt boendekomplex för gamla och sjuka där skattemedel försnillas hejdlöst okontrollerat från centralt håll... både himlen och helvetet dryper av korruption... det finns möjligen flera grader i helvetet bara...

 

Himmel och helvete på landets äldreboenden... de gamla lever i den svenska välfärdens slum

Det blir för mycket att hålla reda på... tycker Sparreholmarn... systemet går in i väggen och blir utbränt... räcker det inte med pensionärs-hem och långvård på sjukstugan...

Vad fan är ett äldreboende... undrade Medborgarn...

 

Äldreboende och särskilt boende är samma sak fast riktigt säker kan man inte vara eftersom det varierar från kommun till kommun...

 

Äldreboende är lika som särskilt boende fast att man måste vara gammal. Hur gammal man ska vara för att det ska kallas äldreboende och inte bara särskilt boende, det är det ingen som vet...

 

 

 


Vad fan är ett särskilt boende... det undrade Medborgarn också...

roy almqvisteva lotta lindskogRiktigt säkert vet man inte, mer än att det varierar från kommun till kommun. Kan man inte längre bo kvar i sitt hem på grund av sina vårdbehov kan man ansöka hos kommunens biståndshandläggare om att flytta till ett särskilt boende. Är det Roy eller Eva-Lotta som bestämmer. I ett särskilt boende finns personal dygnet runt. Särskilt boende är det gemensamma namnet för flera boendeformer, som anpassats för exempelvis äldre med stort behov av omsorg. Dessa boendeformer ser olika ut i olika kommuner...

Vanligast är att man bor i en mindre lägenhet med kombinerat sov- och vardagsrum och med egen dusch och toalett. Normalt ingår en liten diskbänk, kylskåp och plats för micro eller kokplatta. Oftast ingår säng, men i övrigt möblerar man som man själv vill...

 

Det finns olika sorters specialanpassade särskilda boenden. Bland annat sådana för personer med demenssjukdomar eller psykiska funktionshinder och sådana med flerspråkig personal...

Och så finns det liksom olika sorters...

 

Av äldreboende eller särskilt boende alltså...

 

Serviceboende

Vårdhemsboende

Gruppboende för dementa

Gruppboende för..... 

Korttidsboende

Växelvårdsboende

 

Och så finns det... ordinärt boende i servicehus...

 

Fast det är väl varken äldreboende eller särskilt boende alltså... men det kan vara det...

 

 

Ordinärt boende i servicehus kan ha olika ambitionsnivå, från ett enkelt äldreboende till familjehotell.
Tanken med servicehus är att de boende ska ha nära tillgång till service i form av städhjälp, matsal och annat...

 

Finns det nåt gruppboende som inte är särskilt boende...

Fan vet...

Vad fan är ett seniorboende... undrade Medborgarn...


Det går inte att veta eftersom ingen vet. Blanda inte ihop seniorboende med äldreboende och särskilt boende... Nånstans kan man hitta seniorbostäder med symbolen "55+". Detta är en väldigt öppen definition som helt enkelt innebär att lägenheten är sökbar för alla över 55 år som angivit att de är intresserade av en seniorbostad...


Hyresvärden bestämmer vad som är en seniorbostad. Det finns idag ingen bestämd definition av begreppet. Varje hyresvärd bestämmer själv om de tycker att en viss lägenhet är lämplig för boende över 55 år. Det sker inte någon form av behovsprövning när en seniorbostad hyrs ut...

Boendet på Salsta 7:3 då... ett dårhus och ättestupa... eller ett boende för dom som är klara i knoppen men med träben? Ett tjänstemannaprojekt...

 

Helhet och sammanhang och det trassliga vägnätet i Flen...

Ompröva beslutet om Flens nya äldreboende

 

Dörrarna är visst stängda... men dom går ju att öppna för den som orkar...

 

 

Plankarta med illustration

 

Planbeskrivning 

 

Genomförande-beskrivning 

 

 

Många insändare var det... på den tiden alltså, innan cencuren infördes...

 

"För närvarande finns ingen lokal linjetrafik inom tätorten. Frågan har diskuterats om det kan bli aktuellt att ordna någon form av busstrafik till äldreboendet. Det man för närvarande kommit fram till är att det inte blir någon linjetrafik."

 

"Det är möjligt att kommunen väntar med att anlägga gång- och cykelvägen tills det är aktuellt att bygga det kommande bostadsområdet."

 

"Det nya äldreboendet byggs intill länsväg 679 som utgör en förlängning av Drottninggatan. Trafikmängden

uppskattas till ca 500 fordon/dygn varav 5 % tunga fordon."

 

"Infart till äldreboendet föreslås ligga öster om byggnaden. Denna väg ska även vara möjlig att använda som anslutning till den fortsatta utbyggnaden av bostadsområdet."

 

aRNE lUNDBERG

Det nya bostadsområdet "träsket" norr om Salsta ska alltså nås från trafikkarusellen Träsk-Dårhusgatan/ Drottninggatan. Någon beräknad trafikmängd Träsk-Dårhusgatan finns inte redovisad. Om trafikmängden blir större än förväntat kan jag tänka mig att flytta dårhuset säger han som har hand omét...

 

"Avståndet till kommersiell service har diskuterats i samband lokaliseringen av äldreboendet. Bedömningen har gjorts att behovet är relativt litet för de boende att ha nära till butiker m m och därför har inte avståndet till centrum hindrat valet av plats."

 

"Genomförandetiden föreslås till 10 år från den dag beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft."

 

Ingen kollektivtrafik,  ingen gång- och cykelväg, inga affärer, inga caféer. Emellertid nära till ishall för dementa, löparbanor för döende, simbassäng för dom som vill drunkna i frid.

 

Det är väl ingen tvekan om att Salsta äldreboende, enligt planbeskrivningen, ska vara en uppsamlingsplats för döende kommun-invånare...