sön 10 april 2016

Bern har funnit att skol-medicinen nästan inte lär ut någonting om kostens betydelse...

Läkarkåren i vårt land är i princip oskolad på detta område. De kunskaper som finns hos läkare beror på egen förkovran...

Det vi fått lära oss av det medicinska etablissemanget och av statens Livsmedelsverk sedan 80-talets början, att vi skall undvika mättat fett för att förbli friska stämmer inte. Det förhåller sig av allt att döma tvärt om. Det hälsosammaste sättet att tillföra oss extra kalorier förefaller vara att äta naturligt mättat fet mat. Det innebär feta animalier från utegående gräsbetande köttdjur, fet fisk, smör, kokosfett och att välja ekologiska oljor från kokosnötter, oliver och raps.

Med dagens kunskapsläge är det bästa rådet, om man vill öka sannolikheten för att få dö frisk, en näringsrik lågkaloridiet av LCHF-typ varvad med korttidsfastor. Med ett betydligt minskat kaloriintag behöver vi inte heller undvika kolhydrater, så länge som vi låter bli socker och vitt mjöl i alla former och i stort sett all bearbetad industrimat.

Från det medicinska etablissemanget kan ni inte förvänta er något meningsfullt stöd men läs boken!

”Let food be your medicine, and medicine be your food”

De som drömmer om ett stundande robotsamhälle blundar för vad den nya och balla tekniken förutsätter...

Fortsatt billig energi, fortsatt tillväxt och framför allt: en lydig armé av låglönearbetare som producerar den nya tekniken...

Allt går i vågor, så även tron att framtiden blir som en science fiction-film. Sist det begav sig, under 1950- och 60-talet när oljan på allvar började pumpa i världsekonomins ådror, gjordes många fantasifulla förutsägelser om framtiden.

Det var flygande bilar, intelligenta maskiner som skulle minimera hushållsarbetet och givetvis koloniseringen av andra planeter. Utvecklingsoptimismen var på topp och med de första resorna ut i rymden på 1960-talet verkade prognoserna bekräftas.

Att mänskligheten vid år 2015 skulle ha byggt bostäder på Mars ansågs i många kretsar mer eller mindre givet.

Ojämlika robotdrömmar

En präst delar inte Svenska kyrkans politrukupp-fattningar. Till exempel anser han att förkunnelsen av Evangeliet är viktigare än kampen mot global uppvärmning...

Prästen menar att han är övervakad av sina politruk-kollegor. Han måste därför formulera sig mycket försiktigt ”för att ha ryggen fri” om han blir påkommen med sina normalsvenska idéer...

​Svenska kyrkan är mer genompyrd och värre ansatt av politiskt korrekta föreställningar än det svenska samhället i genomsnitt men sjukan har ätit sig långt in även i den övriga samhällskroppen. Sjukan? Ja, jag kan inte hitta något bättre ord ty det handlar om en åkomma som verkar sätta sig på hjärnan och sätta förnuftet ur spel.

En svensk sjuka

Jag är betydligt mer intresserad av journalistik som kan sätta ljuset på kriminella gäng och korrupta politiker i världen utanför Europa...

Här finns en farlig och brutal värld som verkligen borde avslöjas och vars verksamhet borde försvåras genom avslöjanden som kan visa på lagbrott men också svek, lögner och bedrägeri mellan olika kriminella aktörer...

Dessa avslöjanden skulle allvarligt kunna skada den kriminella världen och göra det mer riskfyllt att ta mutor.

Här skulle journalistiken kunna göra en stor och kanske historisk insats genom att försvaga skadliga mönster i den mindre välutvecklade världen utanför väst.

Är det så att journalistik numera bara är skvaller om kändisar på hemmaplan medan man blundar för och tycker det är jobbigt att granska och avslöjanden allvarliga brister långt borta?

Panamapappren mer än skvaller?

lör 9 april 2016

Jämställt ska det va... slöjor och rånarluvor... en lömsk tidsanda i sanning...

Slöjor på kvinnor och flickor är islamismens flagga. Terrorismen och slöjan är intimt förknippade med varandra. Det är bara i länder där islamismen härskar, som kvinnor och flickor tvingas bära slöja…

Slöjan är inte bara en islamistisk symbol, den fungerar också som mekanism för att begränsa kvinnors rörelsefrihet och ger kvinnorna skulden för männens ”ohejdade” sexualdrift. Den sätts på små flickor som i tidig ålder får lära sig att deras kroppar är smutsiga. Bär de inte slöja skräms de med att de kommer att brinna i elden...

De kvinnor som bär slöja får en annan kroppsuppfattning, där kvinnans kropp osynliggörs. De kvinnor som bär hijaber, niqaber och burkor blir också permanenta främlingar i de samhällen de lever i. Slöjan är en markör för bristande integration., säger Devin Rexvid och fortsätter...

Helene Bergman: Slöjan som terrorismens flagga

 

Födelseöverskottet i Flen är ju obefintligt... men vänta ni när dom kommer igång...               

Kvartals- och halvårsstatistik - Kommun, län och riket...

Kvartal 4 2015

Flykten till Flen... 137 stycken

Flykten från Flen... 98 stycken

​Födelseunderskott... 20 stycken Felräkning... 4 stycken               

Folkökning... 137-98-20-4=15 stycken

Flyttningsnetto totalt 39 =

Inflyttade totalt 377 - utflyttade totalt 338

Kod                                       0482

Kommunnamn                       Flen

Folkmängd                            16 440

Folkökning                            15

Levande födda                      34                  

Döda                                     54               

Födelseöverskott                 ‑20

Inflyttade totalt                      377 

Därav från egna länet            84

Därav från övriga Sverige      145

Därav från utlandet                148

Utflyttade totalt                     338 

Därav till egna länet              137

Därav till övriga Sverige        190

Däravtill utlandet                   11

Flyttningsnetto totalt              39

Därav mot egna länet            -53

Därav mot övriga Sverige      -45

Därav mot utlandet                 137

Justeringar                            -4

        

  

fre 8 april 2016

Som allt annat folk kan präster indelas i två huvudsakliga grupper... politruker och andra...

Med politruk menar jag en anhängare av de gängse politiskt korrekta idéerna, alltså att kvinnor, HBTQ-folk och aboriginer är förtryckta, att Israel är ont och palestinierna goda (och förtryckta, såklart), att invandringen är en kanonaffär för Sverige (nåja, den uppfattningen har blivit kantnaggad under det senaste halvåret), att huvudfienden är vita män med hyggliga löner som kör bil och äter kött, att den globala uppvärmningen håller på att föröda jorden och så vidare....

Någon kommenterar...

Vi behöver religion i någon form för att balansera det materiella. Med religion likställer jag alla trossystem som utlovar någon form av belöning i en avlägsen framtid på villkor att vi uppför oss anständigt och ger våra medmänniskor möjlighet till samma belöning på samma premisser. D.v.s lev och låt leva...


Jag är övertygad om att alla våra politiska, ideologiska och vetenskapliga övertygelser behöver en moralisk/etisk överrock, gärna en religiös sådan då religion inte behöver eller kan intellektuellt bevisas och därmed inte heller falsifieras...


Problemet har i vårt västerländska moderna samhälle med missionerande Islam blivit att dra en gräns för när religionen skadar samhället mer än den stöder och skyddar.

Svenska kyrkans präster är nog en särskilt utsatt grupp

Ett av de mest fundamentala kraven på en fungerande rättsstat är att lagen måste äga företräde framför moralen....

Anledningen är mycket enkel. Lagen skall vara objektiv, tydlig och lika för alla. Moralen är subjektiv, ofta otydlig och mycket varierande mellan individer. Om moralen tillåts vinna företräde framför lagen innebär det att rättstillämpningen också kommer att bli subjektiv. Den kommer att bli beroende av vem som lyckas tillkämpa sig ett tolkningsföreträde, och den kommer inte längre att gälla lika för alla...

Det senare är precis vad som håller på att ske i Sverige, och det är djupt oroväckande. Det postmoderna etablissemangets triumf över rättsstaten ligger i att man med så stor framgång lyckats etablera att den egna moraluppfattningen måste ges företräde framför laglig myndighetsutövning. Den omfattande kontroll man lyckats etablera över medierna gör att den som söker kritisera denna utveckling måste räkna med att bli utsatt för omfattande konsekvenser, i form av misstänkliggöranden och ren brännmärkning...

NÄR RÄTTSSTATEN ERODERAS

Frågan är varför vi i Sverige ska ge bort vår välfärd istället för att trygga välfärden för dem som byggt upp den...

Dagens Industri kryper till korset efter att ha använt den mycket spridda uppgiften att hälften av invandrare är i arbete efter åtta år. DI medger efter läsares påpekande att detta inte är sant. Det är mycket sämre. PM Nilsson skriver i Integrationen mer akut än vad vi trodde...

PM Nilsson skriver...

Kategorierna helårsanställd och företagare, det vill säga personer som i huvudsak försörjer sig själva, utgör 69 procent av den totala befolkningen mellan 20 och 64 år. Samma kategorier bland flyktingar och flyktinganhöriga uppgick till 25 procent efter åtta år i Sverige och 34 procent efter 15 år.

Det är alarmerande siffror. De är därtill från 2013, det vill säga mäter en period då flyktinginvandringen till Sverige var ganska liten.

Integrationen sämre än politiker säger

Påstod nyligen själva att förtroendet var högt... men en blytung forsknings-rapport visar att DN tappar förtroende...

En Rothschild Zionist... Den siste mars, bara dagar innan den tunga forskningsrapporten Förtroendebarometern publicerades, redovisade DN egna siffror där de påstod att förtroendet var högt för public service och de stora morgontidningarna. Den mätningen var utförd av Ipsos och beställd av Dagens Nyheter själva...

Men istället för att redovisa siffror över tid valde Dagens Nyheter att jämföra sitt eget förtroende med bland annat den ökända bloggen Avpixlat. På så sätt lyckades DN ge sken av att förtroendet är fortsatt högt för tidningen...

För er som inte kan skilja på anti-zionism och anti-semitism...

https://i.ytimg.com/vi/0xe5cQDIbMs/mqdefault.jpg

David Icke - Rothschild Zionism

Krisande DN tappar förtroende och räckvidd: Här är Wolodarskieffekten

tors 7 april 2016

 

Det enda som räddade Nordea från ett indraget tillstånd var att detta hade utlöst en svensk finans-apokalyps...

Cervenka skriver vidare...

Finansvärlden jobbar som bekant med en omvänd straffskala – små synder bestraffas hårt - gigantiska synder inte alls. Böter på 50 miljoner kronor når för en bank av Nordeas storlek inte ens upp till nivån myggbett. Det går faktiskt inte att överdriva allvaret i den situation som Nordea försatt sig i. Och vi talar alltså fortfarande om läget före Panama-skandalen...

Socialisten Ehrenberg skriver...

Låt mig skriva det så enkelt och klart det går:

Nordea är ett skurkföretag som stöder skattesmitning och försöker lura svenska medborgarna på de skatter vi behöver.

Det finns ingen legitim orsak att ha anonyma brevlådeföretag i andra länder, det handlar bara om att gömma pengar och avtal, och om det inte är brottsligt är det slarvigt skrivna lagar och usel övervakning som gör det möjligt.

Det finns ingen ”normal affärsverksamhet” som behöver Nordeas hjälp för att flytta pengar till anonyma konton i skatteparadis.

Det är bara skurkaktighet och Nordeas chefer genomför det för att man tjänar pengar på det.

Nordeas pressträff: En tragikomisk uppvisning

Ta ut dina pengar ur Nordea

Återupprättande av straffansvar vid tjänstefel...

Det ser Erixon som en av de viktigaste juridiska åtgärder riksdagen borde vidta för att stärka rättssäkerheten i Sverige. Tjänstefel skulle slå sönder den farliga anda av kollegialitet och allsmäktighet som finns inom stat och kommun och som främst drabbar den lille medborgaren som inte har något att sätta emot....

Det famösa samtalet mellan Skatteverkets överdirektör och den förre kabinettsekreteraren visar på denna kollegialitetet, men det är inte detta samtal som hotar rättssäkerheten, det är att medierna och politikerna blundar för alla de tjänstefel som dagligen begås i stat och kommun och som inte berör någon kändis.

Offentliganställda måste kunna straffas för tjänstefel

Tokfeministers förhållnings-sätt till sverigedemokrater är intressant... tycker skribenten...

I stället för att fråga vilken politik, som leder till det goda samhället så blir röstandet en bärande bjälke i hennes privata identitetsbygge. Det är identitetspolitik när kvinnor röstar på feministiska partier därför att de är kvinnor...

Det avgörande är att tokfeminister ogillar sverigedemokraterna, trots att de bäst förträder den politik som leder till det samhälle hon vill leva i. Hon har ett individualiserat och personligt förhållningssätt till politiken. Det är också ett omoget förhållningssätt. Hon ser sig själv, hon ser Sverigedemokraterna, hon ser en samhällsutveckling som skrämmer henne. Men hon ser inte samhället som en enhet, formad i en politisk process....

Den förträngda nationen

Det är helt galet att experimentera med kolhydratfattig kost för barn med diabetes...

På sociala medier och i olika nätforum cirkulerar uppgifter om fördelarna med att ge diabetessjuka barn en lchf-diet. Genom att utesluta kolhydrater i kosten sjunker sockernivåerna i blodet och behovet av att ge barnet insulin minskar, lyder resonemanget som nu avfärdas av forskare....

Att experimentera med maten för ett barn med diabetes typ 1, alltså den form av sjukdomen som beror på att bukspottskörteln inte förmår att producera det livsviktiga insulinet, kan vara förenat med livsfara. Riskerna uppstår när nivåerna av insulin blir för låga på grund av för låga insulindoser.

Vid riktigt låga insulinnivåer riskerar barnet att hamna i ett allvarligt livshotande tillstånd, en så kallad diabetes ketoacidos. Det sker när kroppen i brist på socker och insulin bland annat börjar bryta ner fett för att få energi. Då bildas särskilda syror, ketonkroppar, som fungerar som en slags reservenergi...

Hysteriska sockerkramare hyllar Big Food... och Big Pharma... Oligarkerna myser... dumförklarar de drabbade...

Lchf-kost farligt för barn med diabetes

ons 6 april 2016

Den som talar om en sund svensk nationalism riskerar att bli sedd som Sverige-demokrat...

Ändå ingår ju nationen, dess värden och manifestationer i vårt vardagsspråk...

Vi firar nationaldag och sjunger nationalsång. Polisen har en nationell insatsstyrka och inom forskarvärlden finns ett nationellt genussekretariat. Elever genomgår nationella prov och släktforskare använder sig av den nationella arkivdatabasen...

Det finns en nationell psykiatrisamordning och en nationell samordnare för våldsbejakande extremism. Delar av ett lands ekonomi kan nationaliseras. I sportsammanhang utdelas nationspoäng och det viftas med nationsflaggor...

En anrik nationalförening håller ett öga på svensk trafiksäkerhet. När man uppger sin nationalitet talar man om i vilket land man är medborgare...

Att känna nationell stolthet kan ingenstans få lov att vara ett brott eller en kränkning av nästan. Nationalism betyder inte angrepp på andra. Varför? Den som angriper någon är inte rädd om det han själv har. Nationsförsvaret – eller fosterlandsförsvaret som man en gång sade – bör vara uteslutande defensivt...

Det nationella har en stor fördel jämfört med alternativa kategoriseringar som klass, etnicitet, religion, språk, ålder. Det fogar samman. De andra finns vid sidan om och har sina arenor. På den nationella arenan får alla plats...

DEN NATIONELLA ENDRÄKTENS PROBLEM

Vill dom avskaffa Sverige... eller är dom bara lallande hycklare...

Det går fort nu... utför alltså...

Politiken bör endast ägna sig åt ett litet antal gemensamma frågor. Den skall utövas under lagarna, transparent och på ett sätt som gör det möjligt för vanligt folk att vara delaktigt...

I övrigt skall makten ligga i människors egna händer. Folk bör få behålla så mycket av sina inkomster som möjligt. Då kan de göra val som passar dem själva bäst. Och då minskar risken för korruption och maktmissbruk...

Panama-pappren: Makt korrumperar. Alla. Alltid.Dom tror det är demokrati

när dom styr och ställer över folket så mycket de bara hinner och orkar....

Har man mer än hälften av mandaten i en politisk församling, då har man makten. Då kan man besluta i princip vad som helst. Då kan man tvinga alla andra att lyda. Med våld, om så krävs. Man kan till och med avskaffa demokratin i god demokratisk ordning...

Politikerna styr och ställer över folket så mycket de bara hinner och orkar. Bara för att de kan. Som om de anser sig vara förmer än andra människor.

Istället borde de börja betrakta medborgarna som fria individer, som är kapabla att fatta egna beslut och ta ansvar för sina handlingar. Demokrati betyder ju i grunden folkvälde. Då bör man rimligtvis lita på nämnda folk och dess förmåga att ta vara på sig själv.

Politisk demokrati förutsätter även insyn, närhet och deltagande. Men offentlighetsprincipen inskränks, regeringen vill slå samman våra län till storregioner och maktutövningen har blivit i princip obegriplig för vanligt folk. Just nu är allt på väg åt fel håll...

Den svenska demokratin har gått vilse

Livegna flenare... stolta eller skämmiga möjligen...

Livegenskap används främst för att beteckna vissa medborgares ofrihet i förhållande till jordägarna i medel-tiden och senare tiders feodala Europa... rester av detta förhållnings-sätt tillämpas fortfarande

"Mitt i Sörmland"

5000 spänn per skalle kanske i år från staten för att ta hand om nyanlända... många nya utsocknes konsulter blir det... säger knävelborrarn...

Kommunchefen måste förstärka sitt personliga skyddsnät med flera lojala strateger...

= dåliga nyheter för ångestcentralen ska inte spridas på nätet...

Flenspolitiker välkomnar långsiktig satsning

Hemvändaren vill äga goda berättelser

En anpsslig skönande vill sila bort onda berättelser från verkligheten...

Livegna flenare kan inte nå kommunen via telefon... same procedure as every year... säger den nye...

Efter misslyckade försök att nå kommunen via telefon skrev de ett brev med sina synpunkter men fick till svar att bygglovet var beviljat med hänvisning till allmänintresset. Från länsstyrelsen har de fått liknande svar men trots det gör de ett andra och sista försök...

Det vore intressant för alla invånare att veta vad man kan förvänta sig kring mobilmaster och om man kan sätta upp dem hur som helst, säger Tobias...

Det tycker inte den utsocknes konsulten...

= dåliga nyheter för ångestcentralen ska inte spridas på nätet...

Nya grannen kan bli 72 meter hög

tis 5 april 2016

Försöker på egen hand minska läkemedels-påverkan... det kanske inte går... men försöka duger...

Det är naturligtvis alldeles förbjudet... det är inget att rekommendera men Sh gör det ändå...

Boven i Sh-dramat är betacellerna i bukspottkörteln som inte sköter 

produktionen av insulinhormonet... ett statingift förstörde bs-körteln som en följd av att det förstörde några cancerceller... då är det bäst att ta

lite extra insulinsprutor... 

Måltidsinsulin tas i samband med måltid och verkar snabbt, men effekten sitter inte i så länge. Måltidsinsulin kan delas upp i direktverkande och snabbverkande insulin.

Basinsulin är mer långverkande och ska tas en eller två gånger varje dygn. Effekten sitter i nästan hela dygnet och ger en låg basnivå av insulin i blodet mellan måltiderna. Basinsulin kan delas upp i medellångverkande och långverkande insulin.

Blandinsulin är en kombination av direktverkande eller snabbverkande och medellångverkande insulin.

Många äro de falska 

doktorshattarna...

Refaat El-Sayed hade svårt att skilja på å ena sidan hur saker och ting objektivt ligger till och å den andra hur han önskade att de skulle ligga till. Det är ett i många stycken sympatiskt och tilltalande förhållningssätt till tillvaron...

Det kan även under långa perioder påverka människor att känna sig bättre till mods än de skulle göra om de lyssnade på sådana som tjurskallar som jag (på lång sikt är vi ju, som lord Keynes påpekade, alla döda, så va fan).

Numera känns det som om Refaat El-Sayeds föredöme har påverkat nationens ledning.

Ett fint exempel är bruket av ordet utmaning, till exempel ”att integrera invandrare i utanförskapsområdet blir en utmaning för det svenska samhället som vi måste ta tag i”. Det låter käckt, beslutsamt och fullt av tillförsikt ungefär som att vi just uppmärksammat problemet och genast ska ta itu med det, kanske en fikapaus först, men sedan blir det pang på, då ska du få se hur en bra svensk proposition biter, det behövs bara lite svensk beslutsamhet och det har vi, det kan jag försäkra!

Sverige lider av ett Refaat-syndrom

"Jag är så stolt"...att få tillhöra den humanistiska stormakten Nya Sverige...

Vissa av dagens migranter är väldigt stolta över sitt ursprung... så stolta att dom inte vill vara riktiga svenskar...

https://i.ytimg.com/vi/d9_3NT_141U/mqdefault.jpg

Gula Hund: Vara riktigt svensk 150

Gunhild skriver:

5 april, 2016 at 08:00

Politiker predikar genom ett emotionellt språk. Via enkla liknelser och schabloner. De vädjar mer till dåligt samvete och känslor, än till förnuft. Vi skall förmås att känna – inte tänka. Verkligheten mer maskeras än uppdagas. Språket fylls med nötta floskler...

Och vad är det egentligen för människosyn som tillåter ett staplande av floskler på varandra?

Och vart riskerar flosklernas politik att föra oss? Vad får vi för samhälle när enkla slagord bli styrande och ersätter eftertanke och förnuft...

I flosklernas land – gäller det ”att möta alla utmaningar” genom att ”vända på alla stenar”.
Då ”ligger man i framkant” i ”förmåga till handling”, och ”går i takt med tiden”. Vi får då ”aldrig svika”, aldrig ”ställa människor emot varandra”. Vi får heller aldrig ”sätta gränser”, ”gränser för humaniteten”. ”I äkta solidaritet”, ”i äkta mänskligheten” ”öppnar man sitt hjärta”. Det är genom att uppträda ”gränsöverskridande”, ”i handling”, ”inte bara i ord” ”vi blir till”. Det är ”genom vår egen berättelse” ”vi blir till sanna världsmedborgare”. Det är genom att ”ta emot utsträckta händer” och ”hjälpa människor i nöd” ”vi visar vår medmänsklighet”. Då finns inga ”vi och dom”. ”Vi gör inte skillnad”. ”Vi är alla” ”bröder och systrar”. Genom att ”Sverige tar ansvar”, ”tar på sig ledartröjan”. ”går vi före”, ”visar vägen”, ”bli till ett föredöme”. Att då ”tala om volymer”, ”när människor flyr” ”för sina liv” är inte bara ”inhumant” och ”direkt människofientligt”, det är också ”att ge efter” och ”låta bristen på medkänsla” få ”visa upp sitt fula tryne”. Där ”sätter vi ned foten”. ”Vi får aldrig” låta ”låga fördomsfulla känslor styra”. För ”när människor flyr”, ”för sina liv”, ”måste vi alla ställa upp”, och ”försvara humaniteten”. ”Stå upp som en man” …”hen”… ”i en sant global värld” …osv, osv, osv …

Sparreholmarn släpper inte in Nättrollen...

När ett betalt internettroll avslöjas som troll brukar oftast dennes hånfullt hävda att den som avslöjade trollet lider av paranoia. När det sker var bara lugn, reagera inte, utan ignorera den trollkommentaren...

De betalda internettrollens manipulationstekniker enligt deras trollmanual...

Starta ett gräl som splittrar anhängarna så att de angriper varandra.

Ingjut tvivel av alla sorter inom motståndarsidan, den part som ska manipuleras.

Kräv idiotsäkra och vattentäta bevis för att lösa alla de problem som diskuteras. Eftersom det är svårt att finna perfekta lösningar dra diskussionen till de etablerade och konventionella lösningarna som redan finns.

Föreslå överdrivna, kontraproduktiva och extrema lösningar på de problem som diskuteras eftersom det kommer att skada nytänkandet och lösningar som inte behöver etablerade system.

Hävda att alternativmedia eller en alternativa lösning är oseriös, opålitlig och mest handlar om att tjäna pengar.

Koordinera så att kommentarer som inte är önskvärda på något sätt hamnar i skymundan eller försök att få den som postar dessa att begå ett regelbrott så att denne stängs av från kommentarsfältet.

Agera unisont med flera andra troll samtidigt i samma diskussion för att skapa en majoritet.

Censurera sociala medier... denna punkt hör egentligen inte hit som manipulativ teknik, men den nämns i videon i punkt 7...

När etablissemanget begår övergrepp i samhället, försvara handlingarna med förmildrande och avledande resonemang. Hävda att det var oundvikligt eller att det gav större nytta än skada (perfekt i vaccindebatten).

Förkasta kritik mot etablissemangets illegala aktiviteter som blott konspirationsteorier.

Undvik alltid att diskutera kärnfrågor utan dra diskussionen till marginella frågor.

Utnyttja halmgubbetricket mot de som har starka argument. Bygg en nidbild av denne person, halmgubbe, och attackera sedan halmgubben med nedsättande och förlöjligande argumentation.

Hit and run. Gör ett skarpt angrepp på en person och lämna sedan omedelbart debatten.

Hävda att personen du vill sänka har en dold agenda som tex att vara en kanal för en extrem ideologi, att personen bara vill tjäna pengar eller försöker dra in andra i tex en sekt.

Hävda att varje nyhet eller revolutionerande idé som presenteras redan är gammal eller förkastad för länge sedan.

Troll

https://i.ytimg.com/vi/UzjFGA6uZBg/mqdefault.jpg

The Secret Life of Gov. Paid Trolls

mån 4 april 2016

Big Food... leder till Big Pharma... Oligarkerna gnuggar händerna...

Problemen med socker och spannmål i kosten var väl kända inom forskningen när USA kom med sina vansinniga kostrekommendationer.

Av politiska skäl bortsåg man från denna vetenskap och precis som man gör idag med klimatvetenskapen anpassades vetenskapen till det som passade politikernas syften. Nu skördar hela världen frukterna av denna politiska klåfingrighet. Detta är nog historiens största brott mot mänskligheten...

Orsaken till att det är näst intill omöjligt att stoppa den katastrofala pandemin är att den driver två av världens största industrigrenar – Big Food och Big Pharma...

Bakom dessa hittar ni en stor del av de oligarker som försöker driva igenom en ny världsordning där deras bankers och storföretags intressen överordnas nationella intressen...

Med olika handelsavtal försöker man blockera våra demokratiska möjligheter att fatta beslut som skulle skydda vår befolkning från bl.a. pandemin. Från vårt politiska etablissemang kan vi inte vänta oss något stöd, de har för länge sedan fångats in av oligarkerna och flertalet av dem är idag deras nyttiga idioter...

 

Det största brottet mot mänskligheten

Så vansinnigt obegåvat plumpa journalister det finns...

Om någon vill belöna lakejerna för trogen tjänst...so what... om dom gömt pengar via Panama eller annat skatteparadis är kanske mera angeläget att ta reda på... skatte-betalningsviljan alltså...

Erixon tycker...

Jag har inget emot att människor tjänar pengar. Men när de själva försvårat för andra att göra detsamma genom att som politiker höja skatter och genom att hycklande påstå att de är för jämlikhet och under årtionden velat påskina att de är godare människor än borgerliga personer, då blir det intressant att avslöja deras förljugenhet.

Toppsossarnas lyxliv

 

Belöningarna till dom trogna

lakejerna

 

"Höger"debattören Julia Caesar gillar "kommunisten" Kjell Höglund...

Det beror nog på att Julia Caesar inte är så värst mycket höger... och Kjell Höglund inte så värst mycket kommunist...

Sparreholmarn har påmint om Kjell Höglund tidigare flera gånger... det kan vara dags igen...

Kjell Höglund – Wikipedia

Kjell Höglund: "Jag är färdig nu"

https://i.ytimg.com/vi/9Ryo9oiU3U0/mqdefault.jpg

370

Kjell Höglund - Desertören- Längd: 17:04.

Sparreholmarn vet inte heller nåt om migrantsituationen i Flen...

Engellau skriver...

Jag har aldrig förut känt mig så övergiven av de normala nyhetskanalerna. Vare sig de mörkar eller vinklar så lyckas jag inte få någon hygglig bild av läget..

Äckel-kuriren kan konsten att mörklägga och vilseleda...

Det är så lite jag vet om migrantsituationen

sön 3 april 2016

I dagens intensiva NWO-kampanj framstår dock den 86-årige oligarken George Soros som centralfiguren...

Soros blandar omfattande filantropisk propagandaaktivitet och politisk manipulation med grov spekulationsverksamhet mot exempelvis Storbritanniens och Sveriges ekonomier kring 1992 och mot Thailands och Malaysias ekonomier 1997, vilket bidrog till ekonomiska kriser och sänkte levnadsstandarden i dessa stater...

I Soros föreställningsvärld står suveräna nationalstater i vägen för den oligarkins världsordning som han vill genomföra, så det mesta av hans aktiviteter går ut på att underminera nationer. NWO handlar om att flytta makten till banker och storföretag där oligarkerna har oinskränkt makt....

Soros inflytande visar att den amerikanska demokratin är döende och på väg mot en ren plutokrati. Han stödjer även förmenta ideella aktiviteter som vill stoppa kolkraft och genmanipulerade grödor, för att sedan investera tungt i kolgruvor och skurkföretag som Monsanto. Hyckleriet vet ingen gräns för denna man...

Den angloamerikanska oligarkin och dess lakejer – IV

Soros NGOs... hör inte till civilsamhället precis...

Icke-statlig organisation, en organisation utan statliga band, som kan verka antingen ideellt eller kommersiellt...

Bern skriver...

Allt fler regeringar i främst utvecklingsländer som t.ex. Indien upptäcker att stora multinationella NGO:s som opererar i deras länder i realiteten bl.a. är Soros agenter med uppgift att sabotera den ekonomiska utvecklingen och destabilisera nationen. Även Ryssland har stämplat NGO:s som tar emot pengar från Soros och liknande personer som säkerhetsrisker och har förbjudit deras verksamhet i landet...

NGO – Wikipedia

Motståndet mot yttrande-friheten och den fria åsiktsbildningen tar sig alltmer bisarra uttryck...

Starka krafter inom media och politik önskar sig inget högre än att kunna begränsa den yttrandefrihet på nätet som har blivit ett sådant plågsamt nålbrev i deras ändalykt....

Häxjakt... Häxjakt... Häxjakt...

dom läser Avpixlat...

Kjell Höglund sammanfattar...

Vi behöver sällan någon lysande ursäkt
det räcker många gånger med en påhittad defekt
sen samlas alla rättvisans vänner till process
som pågår bakom lyckta dörrar vanligtvis till dess
att dom i målet fallit efter fastställt formulär
Efteråt förklarar vi vårt handlingssätt så här:
“Allting går ju ännu inte riktigt som vi vill
så då brände vi för säkerhets skull en häxa till”

Då grips vi av ett raseri som skakar oss i grunden
Vi känner att vi står inför den avgörande stunden
Nu måste vi handla om vi inte ska förgöras
om inte våra självbedrägerier ska förstöras
Och plötsligt förstår vi i en galen konklusion
att allt beror på just denna enda person
Allt jävelskap beror på den här konspiratören
Han står bakom allt det hemska, han är sabotören...

Häxprocess” (1973)... text

Söndagskrönika: Samhällets fiender

https://i.ytimg.com/vi/sK6WHxxWDdc/mqdefault.jpg

Kjell Höglund Häxprocess

Enligt antropologen David Graber är dagens moderna marknadssamhälle det mest byråkrattyngda som någonsin har existerat.

Journalisten David Jonstad skildrar dagens byråkrati som har blivit till en självklar del av våra liv...

Det kan inte vara lätt att vara byråkrat – ingen tycks gilla dem. Om man vid en middag berättar om sin senaste konfrontation med försäkringskassans regelsystem, valfri EU-myndighet eller ett ständigt krånglande bank-id kan man räkna med att övriga i sällskapet gärna fyller på med sina erfarenheter av byråkratins lågmälda maktutövning.

Byråkrati till döds

Allt som sker... medvetet iscensatt och konsekvent genomfört av dem som i verkligheten styr världen idag...

Inte Obama, Cameron, Hollande eller Merkel, utan de ekonomiska makthavarna på Wall Street, oligarkerna som är i full färd med att regissera införandet av NWO, the New World Order....

Till deras lakejer hör FN med sitt Agenda 2030, EU med sina vänstervridna potentater och alla småfiskar som Reinfeldt och Löfvén, som myser av att få en klapp på axeln och ett rejält pensionstillskott av Bilderbergarna.

Hur kan man vara så blind inför den verklighet som vi lever i idag att man inte kan se sambanden i 2000-talets politik och globala skeenden? De som borde kliva fram och ta ansvar för en blödande värld är inte läkarna med nål och tråd utan de som håller i kniven – på Wall Street i USA.

Vem skall kliva fram?

lör 2 april 2016

Statiner... är det världens farligaste läkemedel... ger

oss lite extra fetma och diabetes... 

En annan farlig komplikation som tyvärr är ganska vanlig är att insulinproduktionen blockeras, vilket leder till förhöjda blodsockervärden. Att ta statiner för en diabetiker är som att försöka släcka en eldsvåda med hjälp av fotogen. Störd hjärtmuskel-funktion och arytmi är inte ovanligt...

Cancermedicinen Sandostatin och kolesterol-medicinen simvastatin har gjort livet svårare att leva för Sparreholmarn... Sandostatinet gav Sh sockersjuka för femton år sedan... simvastatinet gav Sh förvärrad sockersjuka efter en stentoperation för fem år sedan...

Är det att betrakta som läkemedelsförgifting eller är det en kalkylerad risk man måste ta för att bota något annat...

Myten om högt kolesterol hålls vid liv

Har Lars Bern dom mest välformulerande kommentatorerna på Webben... fast bäst är ju Bern själv...

Människor som regelbundet umgås i en sluten grupp som EU:s politiska ledare gjort under senare år kommer med tiden att flytta sin lojalitet från sina uppdragsgivare väljarna i hemlandet till de övriga gruppmedlemmarna...

Vår statsminister blir t.ex. mer angelägen att ha en god relation till fru Merkel än till svenska folket, han vill ju så gärna vara en i gänget som styr över EU. Att då tillvarata väljarnas intressen blir jobbigt och ökar risken att man stör den goda sociala samvaron i Bryssel...

Bakom utvecklingen av det överstatliga EU står som jag tidigare visat den hyperförmögna oligarki som har den ekonomiska makten i de stora mediehusen, bankerna och storföretagen och som med sina pengar dirigerar politiken i främst USA men även inom EU. De driver målmedvetet sin agenda för att öka sina multinationella bankers och företags inflytande på bekostnad av ingående nationalstaters frihet och suveränitet...

Oligarkernas lobbyister infiltrerar politikergruppen och bearbetar den med argument för sin NWO. Politikerna bjuds in till deras slutna sällskap och de som gör som de blivit instruerade får en bra press. Oligarkerna kontrollerar direkt och indirekt alla viktiga medier...

Den angloamerikanska oligarkin och dess lakejer – III

 

Han som tröttnade på Skebokvarn... och "ekobyn" Änggärdet... med all rätt kanske...

Vår civilisation genomgår en långsam kollaps. Det menar författaren David Jonstad, som söker ett enklare liv bortom konsumtionssamhället...

David Jonstad har precis kommit ut med boken Jordad – Enklare liv i kollapsens skugga.

Det är delvis en historielektion om människans relation till jorden med nedslag bland allmänningar, bondeuppror, industrialisering och kapitalism. Men det är också en berättelse om hans egen omdaning från stadsbo till jordbo. Övertygad om vår nuvarande civilisations långsamma, men pågående, kollaps vill David Jonstad utforska andra alternativ, bortom lönearbete och tillväxtekonomi.

 

– Jag var trött på att läsa teoretiska planer för samhället som någon annan ska genomföra. Jag ville bort från stressen i storstan och rå mer över min egen tid, men också vara del av den rörelse som utforskar andra sätt att leva på och bygger nya sammanhang.

 

David Jonstad vill inspirera till ett enklare liv

Änggärdets ekoenhets nätverk

Hyreshusen gapade tomma i den krisande bruksorten. Flyktingarna kom som en möjlighet att slippa riva dem... i Lessebo...

Snart blev arbetslösheten Sveriges högsta. Nu använder kommunen budgeten för socialbidrag till att skapa sysselsättning för nyanlända...

Siffrorna talar sitt tydliga språk: Sveriges högsta flyktingmottagande per capita och samtidigt högre arbetslöshet än någon annan kommun. Bland utrikes födda är den 48 procent...

Det här är jobbet är vansinnigt roligt. I en sådan här liten kommun får man ju spänna över helheten... säger kommunalrådet...

När näringslivet krympte vek befolkningskurvan nedåt. Allt fler lägenheter stod tomma. Flyktingarna blev lösningen...

– Vi hade rivit hus och var på väg att riva fler när vi såg den här strömmen med människor komma. Vi fyllde alla våra lägenheter, säger Monica Widnemark...

Men 2013 började utvecklingen gå över styr. Arbetslösheten steg liksom kostnaderna för socialbidrag. Det krävdes nya grepp. Integrationsprojekt startades ihop med Arbetsförmedlingen. En ny post som flyktingstrateg inrättades...

Framför allt bestämde man sig för att använda pengar från budgeten för socialbidrag till att skapa sysselsättning. Bidragstagarnas kunskaper kartlades och med pengar också från Arbetsförmedlingen fick man ihop till ett antal nystartsjobb... 

Bruksorten tvingas tänka i nya banor

Ändå får hon ha vansinnigt roligt och styra Lessebo i eviga tider...

 

fre 1 april 2016

Den angloamerikanska oligarkin är verkligen inget aprilskämt...

Kissinger erkände i Los Angeles Times 1993 att antagandet av NAFTA kommer att innebära det mest kreativa steget mot en ny världsordning som tagits av någon grupp av länder sedan slutet på det Kalla Kriget. …

NAFTA är inte ett traditionellt handelsavtal … utan arkitekturen för ett nytt internationellt system. Olika mångnationella handelsavtal inom ramen för WTO är en mycket viktig del av globalisternas strategi för att stärka deras multinationella företag på nationella intressens bekostnad...

Den linjen har fortsatt nu senast med nya handelsavtal som TPP och TTIP där de multinationella företagens ställning kommer att kraftigt stärkas på nationalstaternas bekostnad. Rockefellers har gått i spetsen för hela Free Trade Area of the Americas-processen (FTAA) under flera decennier genom en rad organisationer som CFR, TC, IIE, Chase Manhattan Bank, Council of the Americas, The Americas Society, Center for Inter-American Relations, och andra institutioner där de har inflytande...

Den angloamerikanska oligarkin och dess lakejer – II

Den angloamerikanska World Trade Organization är verkligen inget aprilskämt...

Världshandelsorganisationen... förkortas WTO från engelskans World Trade Organization... är en internationell organisation skapad med syfte att övervaka och liberalisera internationell handel...

Olika mångnationella handelsavtal inom ramen för WTO är en mycket viktig del av globalisternas strategi för att stärka deras multinationella företag på nationella intressens bekostnad...

Världshandelsorganisationen, WTO – Wikipedia

Ta den gärna som ett april-skämt... NWO alltså...

Dels används begreppet av politiker för att beskriva ett framtida samhälle, dels används det i vissa konspirationsteorier för idén att ett hemligt sällskap planerar global dominans genom en världsregering. Denna regering skulle göra sig av med dagens stater och skapa en världsdiktatur.

Vem står bakom konspirationen?

Den nya världordningen sägs styras av rika kapitalister, plutokrater och internationella bankirer, så som David Rockefeller, skaparen av Trilateral Commission. Han säger i sin biografi: "Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as 'internationalists' and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure - one world, if you will. If that is the charge, I stand guilty, and I am proud of it."

Den nya världsordningen – Wikipedia

Ta konspirationsteorier som aprilskämt...

En konspirationsteori är en hypotes eller teori om en komplott, sammansvärjning eller konspiration. Ofta används termen i nedsättande bemärkelse men kan även syfta på sakliga hypoteser kring faktiska sammansvärjningar...

Gemensamt för konspirationsteorier, när termen används i nedlåtande bemärkelse, är att berättelsen omfattar en grupp mäktiga eller inflytelserika individer eller institutioner...

Dessa personer antas ofta ha stora resurser till sitt förfogande och samarbetar i hemlighet för att uppnå ekonomisk eller politisk makt eller andra fördelar.

Typiskt är dock att det finns ett antal personer, konspirationsteoretiker, som genomskådat ränksmideriet. De ser det som sin uppgift att avslöja sanningen för den ovetande allmänheten, och upplever sig ständigt vara under hotet att bli nedtystade på grund av sin kunskap...

Konspirationsteori – Wikipedia

Fortsättning