lör 30 april 2016

Hur länge ska utsocknes konsulter få berika sig på Flens skattepengar...

Och särbehandla utvalda delar av "näringslivet"...

Framtidsbruket AB har ännu inga fler hyresgäster på gång, däremot har bolaget gott om idéer för vad man vill göra med området.

Man diskuterar också att modernisera köket till den gamla personalmatsalen. En idé finns att köket skulle kunna användas till provningar anordnade av Sörmlands matkluster.

– Vi vill spinna vidare på lokal mat genom att arbeta tillsammans med Jürss och matklustret.

Det finns gott om outhyrda kvadratmetrar men Jan-Åke Henriksson har på rak arm ingen siffra för hur stora lokalytor som står outhyrda. Han säger att det kanske inte är rimligt att tro att bolaget kan hyra ut allt heller. Dock förs diskussioner med önskade hyresgäster.

– Vi jobbar med några företag men ingenting är klart.

Målet: Ett levande bruksområde

Det blir storkovan... säger den utsocknes konsulten... på ett livlöst bruksområde... 

fast några kvarglömda gift-gömmer finns absolut inte...

Hur mycket pissar campingens badgäster i Hosjön... bada i dricksvatten från grusåsen...

Sparreholmarn pissade i Hosjön för snart sextio år sedan... men det är inte hans fel och inte heller dom

tusentals badgäster som har pissat i klarvattensjön under årens lopp...

En som vet när strandtomten växer igen...

Läckaget av fosfor från åkermark är den stora boven, det kan handla om övergödning som skedde för 30 år sedan, säger Kurt Lindström som sedan åtta år tillbaka bor intill Hosjön och som är engagerad i MVG.

Tillförseln av för mycket fosfor och kväve har gjort att näringshalten i Hosjön blivit för stor. Det har lett till återkommande algblomningar och att sjön börjat växa igen på sina håll.

Projektet som ska rädda Hosjön

Det är det nya... säger den utsocknes konsulten... skatte-betalarna får stå för fiolerna... en fosforfälla i vartenda dike i hela kommunen...

Inte förrän nu har Arnstberg kopplat samman det alltmer dysfunktionella Sverige med kvinnlig frigörelse...

Kanske kan man säga att Arnstberg tidigare har gjort det indirekt och utan att riktigt förstå, när Arnstberg intresserat sig för den patologiska form av empati, som tycks styra politiken.

​Förmodligen har Arnstberg också gjort det genom en och annan lättköpt gliring åt feminismen. Men aldrig tidigare har Arnstberg ens snuddat vid tanken att det är något grundläggande fel på vårt moderna kvinnoideal, det som en majoritet av såväl kvinnor som män i Sverige omfattar...

Det röda pillret

Makten måste utövas öppet, så att medborgarna kan utvärdera politikernas insatser, utkräva ansvar och om så krävs välja andra representanter.

Det är en idealiserad bild, det skall medges. Den kolliderar obarmhärtigt med verkligheten. Politiska makthavare drivs av egenintresse, på samma sätt som alla andra. Kan de sko sig eller få en gräddfil till ett eller annat, då tar de inte sällan chansen. Vilket ofta leder till skandaler och affärer.

Sådant inträffar i alla partier när frestelsen blir för stor eller då tillfälle bjuds. Men socialdemokraterna står ändå i en klass för sig. Det är som om en elitistisk dubbelmoral finns inprogrammerad i deras DNA. Frågan är varför.

Man skulle kunna tro att det handlar om att många av dem kommer från små omständigheter och plötsligt ställs inför övermäktiga frestelser. Men i verkligheten kommer de flesta S-politiker från en klass av politiska eller fackliga förtroendemän som egentligen har det rätt bra ställt, i vart fall jämfört med vanligt folk.

Det är något skumt med sossarna

Vi har lagstadgad religions-frihet i gamla Svedala... men islamism i meningen politisk islamistisk samhälls-påverkan är nåt annat än relegion...

1985 var den muslimska invandringen till västvärlden relativt ny. Det fanns inga islamiskt präglade förorter; balkongflickor och tvångsäktenskap var okända begrepp. Jihad likaså. När svenska skolbarn fick lära sig om heliga krig nämndes korstågen, och som exempel på moderna religionskrig Nordirland.

Islam var för de flesta svenskar något exotiskt och lite lustigt. Tusen och en natt, Ture Sventon och hans betjänt herr Omar och den flygande mattan. Olof Palme levde fortfarande och Sverige betraktade sig som en trygg och fungerande nation.

Men den muslimska invandringen hade börjat väcka debatt. Det året gav Statens historiska museum ut antologin ”Islam: religion, kultur, samhälle”, där diplomaten Dag Sebastian Ahlander manar till att ta de möjliga konsekvenserna av ökad islamisk invandring i akt...

Sebastian Ahlander från 1985...

Den islamiska invandringen till Sverige kan också komma att leda till nya konflikter inom det svenska samhället. Enligt svensk uppfattning råder religionsfrihet i Sverige, men den uppfattningen bygger på en privat syn på religionen. För en muslim är en stor del av vardagens levnadsregler baserad på Islam; samundervisning av pojkar och flickor, sexualundervisning, synen på kvinnans ställning, kravet på att slakt ska utföras ritualenligt, kravet på fredagen som helgdag – är alla potentiella konfliktkällor för muslimska invandrare i det svenska samhället, och som ytterst är religiöst grundade...

​Sverige tog inte varningarna för islamisk värdekrock på allvar
Flera distrikt, däribland det tunga Stockholmsdistriktet, uppges nu sakna förtroende för båda språkrören...

Vissa vill bara byta ut Åsa Romson, men det skulle kunna tolkas som kontra-feministiskt att endast byta ut det kvinnliga språkröret...

På vadslagningsfirmorna går det nu att lägga sitt bud. Isabella Lövin har hyggliga odds. Per Bolund likaså. Personligen ser jag gärna att nuvarande besättning får vara kvar på bryggan under hela resan fram till nästa val...

Med en alltmer impopulär smilfink och en kvinnlig språkrörskollega som sju procent av svenska folket har förtroende för finns goda möjligheter att MP blir riksdagens minsta parti efter valet 2018. Med inget annat än lågt förtroende och interna uppror som facit på regeringstiden har partiet sannolikt bränt ut sig från alla möjligheter att ingå i en ny regering i en nära framtid.

Detta är ett mycket behagligt scenario. Så låt oss hoppas att Fridolin och Romson får sitta kvar ett tag till och att maskrosornas krig får fortsätta. För Sveriges långsiktigt bästa.

Maskrosornas krig

fre 29 april 2016

Vad är det som händer med de myndigheter som en gång skapats för att skydda folkhälsan och ta tillvara människors behov av vägledning för att kunna leva ett friskt liv?

Tillståndet inom våra hälsomyndigheter verkar vara rena katastrofen. Misstanken som smyger sig på är att ansvariga inom olika hälsomyndigheter med åren blivit allt mer infiltrerade av de enorma ekonomiska intressena bakom såväl Big Pharma som Big Food. Överallt där så här stora ekonomiska intressen är involverade tenderar lojaliteter, oväld och vetenskap att helt snedvridas.

Ni måste vänja er vid att alltid numera vara ytterst kritiska när det kommer råd om mat, medicin, vaccin och annat som rör vår hälsa från s.k. myndighetspersoner. Gå ut på nätet och försök verifiera det som påstås innan ni tar till er informationen. Planera för att klara er själva i framtiden om ni blir sjuka. Tänk på att ta era doser C- och D3-vitamin och annat som stärker immunförsvaret. Tro inte på Big Pharmas propaganda.

Folkhälsa på villovägar

2015 års värdegrunder går snart ut. Senast när vinden vänder. Befintliga värdegrunder skall därför förnyas.

För fastställande av korrekt värdegrund för 2016 är du skyldig att lämna kontrolluppgifter om latenta åsikter och potentiella förfaranden vid ett antal normativa slumpvis representativa incidenter i det presumtiva dagliga harvandet.

​För åsättande av rätt värdegrund i laga tid behöver vi dina vidimerade erkännanden absolut senast om ungefär en månad eller så. Uppskov kan begäras. Som grund för begäran gäller nedsatt behov av uppskov.
OBS!  Utebliven värdegrund medför problem med befordran och försörjning.
OBS!  Fel värdegrund är ännu värre.

Svara inställsamt. Tänk inte för länge. Det första du kommer på är nästan alltid bättre än det andra du kommer på. Börja innan det är för sent och dom bästa värdegrunderna gått åt. OBS! Det är viktigt att du tror på det här och svarar sannolikt som du tror att vi sannolikt tror.

2016 års värdegrund

 

 

Sparreholmarns bäste vän och före detta sommar-granne och baltflykting... snart nittio... är mera nyanserad...

USSR är inte ryssar...

Fredrik Antonsson kommer aldrig hysa någon som helst tacksamhet för något som Sovjetunionen utsatte sitt andra hemland för. Någon kanske tycker att den Röda Arméns insatser för att driva ut de nazistiska ockupanterna är värt ett tack, men det är det inte i hans ögon...

Det som först var sovjetisk terror följdes av tysk terror och sedan ännu mer sovjetisk terror. För terror, för tyranni och en 50 år lång våldtäkt på tre länder och tre länders folk kan det aldrig finnas någon anledning till att känna tacksamhet. Bara den sjuka, stolta våldtäktsmannen kan få för sig att kräva tacksamhet för något så perverst som en blodig ockupation…

DEN STOLTA VÅLDTÄKTSMANNEN

Den svenska tredje-världismen innebär att Sverige stadigt står på de svagas sida. Vi är godast. Vi ger mest bistånd...

Elensky beskriver ”Sveriges särskilda roll som de förtryckta massornas vän… som ’globalt samvete’ och ’moralisk stormakt’”.

Detta är inget ”vänsterprojekt” om man inte räknar Carl Bildt till vänstern, ty i Utrikesdeklarationen 2013 förklarade denne att ”Sverige är en humanitär stormakt”. Tredjevärldismen är ett gemensamt politikerprojekt över blockgränserna.

​Den stora frågan är som vanligt: varför? Saken är knepig för att inte säga djupt intellektuellt problematisk.

Goda människor som ger till fattiga människor har man hört talas om, men detta handlar inte om en förening av goda människor, utan om politiker som enat sig om att skänka bort andras, nämligen skattebetalarnas, pengar.

Varför tycker politikerna att den hanteringen är så mycket mer intressant än att låta medborgarna få behålla sina pengar?

Tredjevärldismen


Frågan alla väljare med hopp om en alliansregering 2018 måste ställa sig är vad Alliansen egentligen representerar i dag.

Vad förenar dessa fyra partier? En överdriven tilltro till RUT...

Faktum är att den som vill se fortsatta skärpningar av migrationspolitiken och mer ordning och reda i kriminalpolitiken kanske borde rösta på Socialdemokraterna i stället för något av de opålitliga allianspartierna.


Betänk att det är en S-ledd regering som infört gräns- och ID-kontroller. Det är en S-ledd regering som förbjuder s.k. terrorresor, som skärper hanteringen av svenska pass och som är på väg att införa riktiga ålderskontroller av ensamkommande som hävdar att de är minderåriga. Två alliansregeringar satt på händerna i åtta år.

Att Socialdemokraterna dessutom gör allt detta i koalition med Miljöpartiet måste få den politiska kompassen hos allmänborgerliga väljare att snurra ännu mer.

På olika planeter i alliansgalaxen

Syrier och palestinier plundrade och våldtog landet och dess befolkning tillsammans i norr...

Palestinierna belönade Libanon med våldtäkt för att de ställde upp med skydd...

I Syrien och Iraq pågår en etnisk rensning av arabisktalande kristna. Även om riksdagen sagt att det inte gör det räcker det att åka till Beirut för att inse motsatsen.

Det är mot detta vi skall se regeringens huvudsakliga rådgivares och experts idé om att låta nyanlända utbilda svenskar i värderingar. Det är ingen hemlighet att vetenskapsjournalisten Henrik Arnstad har regeringens öra. Inrikesminister Anders Ygeman skall ha hänvisat till Arnstads idévärld och klokskap så sent som vid besöket hos polisen i Norrköping.

Regeringen. Arnstad. Identitetspolitik. Flyktingpolitik. Kvotflyktingar. Värdegrund och konflikthantering. Islamism, sekularitet och kristendom. 1 400 år.

Resten, hur det hänger ihop och om ni tycker att vi är på rätt väg, får ni faktiskt fundera ut själva.

Ni får faktiskt tänka själva nu

tors 28 april 2016

Om Miljöpartiet menar allvar med en nystart så måste de byta...

I ärlighetens namn ser han helst att allt bara är tomt prat och att Romson och Fridolin blir kvar...

​För den politiska bloggaren skulle deras politiska frånfälle vara en stor förlust…

DEN VIDÖPPNA DÖRREN

Ett utmärkt tillfälle att försöka återupprätta det som en gång var partiets trumfkort: regeringsduglighet.

Det känns som avlägset, men om statsministern reducerade antalet ministrar med en tredjedel, från 24 till 16 statsråd och antalet departement från 10 till 8, skulle han imponera på många...

UT: Kristina Persson, Isabella Lövin, Per Bolund, Aida Hadzialic, Åsa Regnér, Gustav Fridolin, Åsa Romson, Ibrahim Baylan och Alice Bah Kuhnke...

Så kan Löfven ‘toppa’ regeringen

Stackars Schlaugen...

Hans livsverk slås i spillror...

Men visst kämpar han in i det sista...

Hur skulle en nudist bete sig för att infiltrera föreningen Vi med kläder?

För som politiker är det ju förtroendet som är avgörande...

Om vi, folket, upplever att våra förtroendevalda är fokuserade på allas vårt bästa och ser oss, så känner vi oss trygga med våra makthavare...

Men om de inte ens kan möta en enskild reporter på ett respektfullt sätt, endast för att hon är kvinna, så säger det något om hur de förtroendevalda ser på de frågor som kommer att påverka oss alla, kvinnor som män.

Att hälsa är att bygga broar, inte att resa murar

Om man sticker in ett finger på ett ställe i företaget och det luktar skit så kan man ge sig fan på att det luktar skit varhelst man placerar sitt finger...

Ursäkta om han är vulgär, men skitlukten kring Miljöpartiet blir alltmer påtaglig...

En provisorisk lärdom jag dragit är att när ett företag verkar bra så är det ofta mycket bättre än det inledningsvis tycks vara. Om man rotar i ekonomin och företagets situation så ser allt ännu ljusare ut än man först trott.

Även det omvända gäller. När man anar att något inte står rätt till i ett företag visar det sig häpnadsväckande ofta att verkligheten är ännu värre, vilket man upptäcker om man snokar och gräver.

Jag kommer att tänka på denna lärdom när jag ser på Miljöpartiet. Många, till exempel Mohamed Omar, Leif GW Persson och Nalin Pekgul, har länge hållit fram exempel på tveksamheter och underligheter i partiet, men en sådan som jag, som bara varit allmänt avog och misstänksam inför detta parti, har inte brytt mig så mycket. Min medfödda klockartro på att det ska finnas något slags grundförnuft i Sverige har alltid intalat mig att den typen av barnsliga och svärmande idéer som frodats i Miljöpartiet aldrig egentligen skulle kunna få något genomslag.

En observation från företagens värld

Sverigebilden har förändrats. En gång var Sverige en förebild för andra, men kanske framför allt i våra egna ögon. Sverige var en modell att följa.

Men den svenska stundtals självgoda bilden av lyckolandet lagom är dock passé. I alla fall i omvärlden. Allt oftare framhålls Sverige som ett skräckexempel. Man skakar på huvudet. Undrar. Man tror inte det kan vara sant. Jag får ofta frågor via mejl, på Facebook eller när jag möter människor i andra delar av världen: Är det verkligen sant vad som händer i Sverige? Och så tar man upp någon nyhet, eller utveckling – som oftast handlar om avveckling av en fungerande stat.

Sverige är i dag allt annat än landet lagom. Vi ses som alltmer extremt. Ett varnande skräckexempel, som trots detta tycker sig vara lämpligt att sitta i FN:s säkerhetsråd. Men det kanske passar, å andra sidan. FN är ju tyvärr också alltför ofta ett skräckexempel på vad som gått fel i vår tid och vår värld. Frågan gnager. Kan Sverige återta rollen som förebild, eller är det för sent?

Sverige: Förebild eller skräckexempel?

Tror du att biobränslen är koldioxidneutrala?

Då är det dags att tänka om! Nu har till och med gröna lobbygrupper börjat inse sanningen. Transport & Miljö (T&E) har släppt en rapport som visar att koldioxideffekten kan vara tre gånger högre för biobränslet. Skräckexemplet är palmolja. I genomsnitt är biodiesel 1,8 gånger ”värre” än petroleumdiesel. För etanol är värdena lite bättre.

​När man hör ordet palmolja kommer man naturligtvis genast att tänka på SNFs kamp mot palmolja. Mycket riktigt, de är en av de svenska organisationer som ingår i T&E. Totalt är det 50 organisationer i 27 europeiska länder som ingår.

Biobränsle förstör

ons 27 april 2016

I 30-40 år har politiken blundat för värderings-krockar, vilket fördjupat svårigheterna år för år...

Kort uttryckt: omvärlden är mer fördomsfull och rasistisk än det svenska samhället. Alltså: ju fler nyanlända från andra kulturer, desto mer rasistiskt blir Sverige...

Denna import av rasism har aldrig diskuterats på allvar. Istället har den grupp som är minst rasistisk, de etniska svenskarna, utmålats som de värsta rasisterna. Invandrare har däremot helt i strid med fakta, av vänstern utnämnts till dem med perfekt människosyn...

Jobb och försörjning på annat än bidrag och kriminalitet, är naturligtvis avgörande för ett gott liv, men kulturkrockarna i värderingar är lika viktiga att bearbeta med öppna ögon...

Jobb löser inte kraftiga kulturkrockar

Nog kan man väl undra om jordbruksmarken brukas på ett bra sätt... bonnjävlarna har drabbats av stelkramp...

Självägande bonnläppar av alla storlekar... blir lätt förhäxade av sitt 

markägande... stelopererar bruket av

marken... stort ska det vara...

Är det bara bonndrängar som kan ge oss mat... är det bara i staden man kan intensivodla... så enfaldigt...

Andelsjordbruk kortar vägen mellan skörden och matbordet

Intensivodling, odling i staden

Vad har Fridolin med det ottomanska riket att göra... det får ni lista ut själva... 

Den där Fridolin är en orm, men det lär väl visa sig.

Orm? Det får du utveckla. Har du träffat Gustav Fridolin?

- Det kan du ge dig fan på att jag har, det är därför jag vet att det inte är en bra människa. En riktig liten orm...

Jag tänker inte utveckla detta av hänsyn till andra än Gustav Fridolin. Men det går tillbaka till tiden när han skulle bli nåt slags stjärnreporter på TV4. Jag har aldrig i mänsklig mening träffat en mer hänsynslös och dålig journalist. Och det där är egenskaper som naturligtvis går igen i annat...

- Stefan Löfven däremot är en hederlig människa. Därmed inte sagt att han kommer att klara detta. Men han är en hygglig karl.

Är det så du delar in människor, ormar och hyggliga karlar?

- Ja, det är inte oviktigt. Jag har ingen radar, det kan ta en stund att upptäcka vilken typ det handlar om. Somliga är "grumpy, but good at heart", liksom vissa ormar kan vara ganska charmerande. Två bekanta berättade för ett tag sen att de röstade på SD och då sa jag att de inte behövde komma hem till oss mer...

Vi minns det ottomanska rikets folkmord på kristna

GW Persson: "Den där Fridolin är en orm"

Röstjakt får MP att flörta med islamister

Den luttrande insikten att migranterna på det hela taget har dålig utbildning med många analfabeter sprider numera förstämning i migrofila (invandrings-vänliga) kretsar...

Nu sprids ett ljus i mörkret, för Dagens Nyheter har skickat två reportrar och två fotografer till Amerika för att intervjua professor Jennifer Hunt på Rutgers university. Professor Hunt förklarar att det som vi trodde var en nackdel – alltså migranternas låga utbildningsnivå – i själva verket är en fördel...

”Den viktigaste ekonomiska faktorn är att invandrarna är annorlunda än den inhemska arbetskraften. Det ger möjlighet till ökad specialisering och att alla får göra vad de är bäst på. Om lågutbildade invandrare sköter de enkla arbetsuppgifterna, så kan den inhemska befolkningen klättra uppåt mot mer kvalificerade och välbetalda jobb. Det gör ekonomin effektivare, vilket alla drar fördel av.”

Det svenska intervjuteamet verkar inte tro sina öron och ställer därför en kontrollfråga: ”I Sverige framförs det ofta som ett problem att en stor del av flyktingarna har låg utbildning. Stämmer det?” Nej, intervjuteamet från Dagens Nyheter har hört rätt, det stämmer inte alls: ”Normalt sett skulle jag säga att det är en fördel om invandrarna har låg utbildning”.

Så olika det kan vara

 

Väljarna tycks med andra ord straffa Löfven för att han är svag och inte förmår att hålla ordning i leden...

Eftersom Allianspartierna inte vill regera och de flesta partier vill undvika nyval borde det vara dags för en ordentlig regeringsombildning. Ut med MP, helt och hållet...De borgerliga partierna skulle med all sannolikhet släppa fram en ren S-regering.

En sådan skulle sedan ha stor frihet att förhandla och finna nya majoriteter i riksdagen. På så sätt skulle Löfven till exempel kunna rädda kärnkraften och skrota det dyra och illa genomtänkta snabbtågsprojektet. (Finns det pengar, lägg då dem på att se till att de järnvägar vi redan har fungerar.) Med en del breda uppgörelser skulle sossarna rent av kunna framstå som ansvarstagande.

MP krisar, S får betala prisetGustav Frigolit: "Jag förstår inte varför det skulle vara kränkande för en kvinna om en man vägrar att hälsa genom att ta i hand."

Senare ursäktade han uttalandet. Han är hal som en ål och kommer säkert hålla sig kvar vid makten. En bedragare som varken vill eller kan sköta sitt jobb. Han borde få göra sällskap med den sparkade bostadsministern.

Illavarslande är att även Socialdemokraterna är infiltrerade, bland annat genom statsministerns fru. Ulla Löfven är anställd som ombudsman i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, en organisation närstående det Muslimska Brödraskapet...

Bolibomparegering infiltrerad av illasinnade islamister

tis 26 april 2016

Nu tar han väl ändå i... han Cornu... man kan ju inte vara logisk hela tiden... allra minst i Flen med omnejd...

Fast i jakten på tänkbara väljare och  sympatisörer är kanske alla hjärtligt välkomna... MP höll ju jämna steg med SD i början... sen behövde man bredda väljarkåren... då kom dom från när och fjärran...

Brita Wessinger berättar...

Skulle vi välja bort grupper och människor då stänger vi inne oss som politiker, det vill jag inte. Dessutom är det viktigt att föra en dialog med och möta dem man också inte sympatiserar med. Stänger man ute dem når ju grupperna sina syften. Om vi vill att ett parti ska spegla det samhälle vi faktiskt lever i måste alla känna sig välkomna....

Miljöpartiet håller möte om krisen

Miljöpartiet: Nazister, rasister och islamister välkomna i partiet

Vi som ser att den väster-ländska civilisationen är i färd med att ta kål på sig själv försöker sätta stopp för vansinnet...

Vi är dock svaga och inte särskilt framgångsrika. Vi frågar oss varför detta sker. Hur kommer det sig att världens mest avancerade civilisation någonsin, har blivit galen...

Den andra delen av befolkningen, den elit och den folkmajoritet som på sin sida har makten, medierna, godheten, offentligheten och hela härligheten – men tyvärr varken förståndet eller den demokratiska fingertoppskänslan – ställer ingen fråga som behöver besvaras, ser inget ”varför”.

De ser enfaldiga och fördomsfulla medborgare som inte förstått att mångkulturen är berikande. De behöver därför fostras, få vägledning och förses med en värdegrund. De ser något som de kallar för en ”flyktingkris” och säger att nu gäller det att ställa upp, engagera sig och försöka lindra denna kris. De är särskilt förtjusta i begreppet ”utmaning”, inte minst därför att det antyder en lycklig utgång.

Om vi alla öppnar våra plånböcker och ställer upp med vårt personliga engagemang, så går det bra. Sverige kommer ur krisen som ett bättre land. Mångkulturellt, föryngrat, vitalare, ett land där inga minoriteter förtrycks. Ett land där alla slags människor bor, ett land med öppna gränser, där medborgarna äntligen är fria.

Förnuftsfundamentalism

Den snällaste tolkning Bern kan göra, är att Mp:s ledning trots allt bara är nyttiga idioter som blivit utnyttjade av systematiskt arbetade islamistiska krafter...

Enligt Nalin Pekgul i SVT Agenda har de senare knappast något miljöpolitiskt mål. De politiker i Turkiet runt den islamistiske presidenten som Kaplan bevisligen haft intimare kontakter med, än han haft med svenska politiker, har ju tydligt visat hur man systematiskt försöker blanda sig i politiken i olika EU-länder.

Det som talar för att vi är utsatta för en infiltration, är att även flera andra partier är tydligt uppvaktade av islamister med helt andra grundvärderingar än de partierna säger sig stå för.

Socialdemokraterna har haft en liknande resa som Mp i förhoppningen att suga upp muslimska väljare. Detta blev tydligt med skandalen omkring Omar Mustafa, ordförande för Islamiska förbundet i Sverige (IFIS) som för tre år sedan fick sparken ur socialdemokraternas partistyrelse redan innan han tillträtt. Anledningen var densamma som med Kaplan; Han hade uppenbara svårigheter att ta klar ställning mot extremism och en osviklig förmåga att gång på gång hamna i antisemitiskt sällskap...

Miljöpartiet som trojansk häst

Till viss del kan MP-haveriet förklaras med intellektuell grundhet. Att feminism och islam skulle komma att kollidera inom ramen för identitetspolitiken borde ha varit uppenbart för alla...

Men tydligen inte för gröningarna. De tycks ha varit så uppslukade av debattens form, uttryck och liturgi att de helt missade dess innehåll.

​Jag förundras över hur makten, formfrågor och politiskt poserande så ofta kommer före politikens innehåll. Detta gäller inte bara MP. Sossarna är så tomma på idéer att de inte har något annat än makten att klamra sig fast vid. Alliansregeringens andra mandatperiod var sorgligt fattig på politisk substans och mer fokuserad på politikens skuggspel.

En rimlig teori är att politikerna snabbt blir systemets fångar, sjunker ner i detaljfrågor och stressar från den ena realpolitiska kökkenmöddingen till nästa. Snart har de glömt bort varför de sysslar med politik över huvud taget. Detta skapar en politisk kultur i vilken nya generationer politiskt aktiva över huvud taget inte är i kontakt med ideologi, idéer och principer. På sin höjd vet de om de tillhör bidrags-laget eller företagar-laget. Men även på den punkten håller gränserna på att suddas ut nu för tiden.

Konsten att regera ihjäl sig

Konsten att regera ihjäl sig hos mårtensson

Ett sjukdomstillstånd... utan

förstånd... och stånd...

IS är förvisso en farlig företeelse... även i Sverige... kan säkert mörda några hundra svenskar åt gången...

Islamister är mycket farligare även om dom 

inte mördar svenskar i bildlig mening... dom förgiftar ett helt folk...

Hotet från IS är större än vad vi tror

Subsidiaritetsprincipen tar upp frågan om hur samhället bör vara organiserat och på vilken nivå makten skall ligga... ska det vara så jävla svårt att förstå...

Subsidiaritetsprincipen utgår ifrån synen att samhällsgemenskapen byggs underifrån och uppåt. Makten kommer underifrån och det är bara i de fall där en gemenskap inte på ett ändamålsenligt sätt kan sköta och besluta i en uppgift som den skall flyttas till en högre nivå.

I de fall en överordnad gemenskap vill överta en uppgift ligger bevisbördan på denna att visa att uppgiften sköts mer ändamålsenligt på den högre nivån. Om den överordnade gemenskapen skulle överta en uppgift trots att så inte är fallet är detta att anse som en kränkning av den underordnade gemenskapens rätt.

Detta synsätt innebär också att beslut i vissa fall bör flyttas till en högre nivå. Ibland kan en sådan högre nivå behöva skapas för vissa beslut och verksamheter. (Om så sker skall denna begränsa sin verksamhet till de uppgifter som inte kan skötas på ett ändamålsenligt sätt på lägre nivåer. Uppgifter därutöver skall inte övertas.)

En fot i varje parti?

Subsidiaritet – Wikipedia

Attefallshusen är för små... borde vara 30 kvadrat boyta...

Vägg- och taktjocklekar ska naturligtvis inte inkräkta på den tillåtna bovolymen...

Källare eller sutterängvåning ska självklart vara tillåtet...

Attefallshusen ett stort fiasko

Detta gäller för attefallshus - Boverket

mån 25 april 2016

Miljöpartiets språkrör har ingen som helst självinsikt...

De befinner sig i ett tillstånd av förnekelse...

HAX åtminstone... hoppas att väljarna är klokare och vänder partiet ryggen...

MP: Saliga äro de korkade, ty de skola flyta ovanpå

Just Miljöpartiet har under lång tid blivit en arena för många islamister att bli aktiva i...

Det är det parti där de varit på olika poster och drivit sina frågor.

Pekgul betonade att alla partier blivit infiltrerade av islamister, men förklarade även att i Mp har det varit extra enkelt för islamister att verka. Hon var även kritisk till att föreningar och organisationer som kan anses vara islamistiska har fått stora mängder ekonomiska bidrag.

​På en rak fråga förklarade även Pekgul att många människor blandar ihop muslimer och islamism. Enligt Pekgul vill muslimer ha sin tro för sig själva och inte leva i parallella samhällen, samtidigt som islamister har en strävan om det motsatta. Hon poängterade att islamister tycker att politik och religion hör ihop.

Pekgul: "Många inom Miljöpartiet som man skulle kunna säga är islamister"

Ett formidabelt taskspel...

Bondkomik av sällan skådat slag...

En skådespelarinsats så pinsam att skamkudden var absolut nödvändig...

När MP:s språkrör kallar till pressträff...

Sh måste tillstå... Engellaus ironiska slingerbultar måste läsas flera gånger...

Engellau är villig att tro allt ont om ryssar liksom om de flesta andra. De ägnar sig säkert åt lögn och desinformation. Men han tror inte de är så benägna att skjuta sig själva i foten som Dagens Nyheter föreställer sig. Korkad journalistik är granne med destabiliserande information...

Personligen är Sparreholmarn avsevärt osäker på vilka som är dom värsta förvillarna i dagsläget... kanske är det till och med makthavarna i Flen...

Djävulens ränker

Ibland blir det bara för mycket att länka till... En vital och expansiv muslimsk civilisation attackerar en svag och feminiserad europeisk civilisation...

Den muslimska civilisationen har stenhård kontroll på sina kvinnor. Här är det inte tal om någon kvinnlig frigörelse. Inte heller om att minimera barnafödandet. Därmed kan de kanalisera om den sexuella energin, inte på samma sätt som den västerländska till att bygga en högkultur, men väl till att bli en stark erövringskultur...

Freud och Unwin skulle, om de hade sett vårt samhälle, förklarat att det vi upplever är mötet mellan en västerländsk civilisation som på grund av den kvinnliga frigörelsen förlorat en stor del av sin energi och går mot en inre upplösning och en muslimsk kultur som har en högre energi och således kan erövra västerlandet...

Med detta synsätt är det den sexuella revolutionen på 1960-talet som inleder den västerländska civilisationens fall. Svenskarna är ett folk som lägger ner stor energi på att ligga i absolut framkant. Ska det skapas ingenjörer, ja då ser vi till att de bästa skapas i Sverige. Ska kvinnor frigöras? Jajamensan! Ska feminister styra landet? Bäst även där. I Sverige har de manliga männen förlorat kontrollen över såväl samhället som kvinnorna. De feminina männen och kvinnorna tar över. Vi ser resultatet...

Staten och feminismen del II

En gång professor... alltid professor...

sön 24 april 2016


Det blir inte bekvämt att ta sig ur det man är inne i. Det blir smärtsamt. Men det kommer att gå. Förr eller senare. För partiets värderingar är tidlösa...

Det är föredettingen som tycker så...

Många äro de miljöpartistiska värderingar som ställts på huvudet...

Du som skadeglad tror att MP är på väg att försvinna blir besviken

Partiets värderingar är tidlösa... en skämtare av Guds nåde...

Mångkultur betyder just acceptans av det som strider mot svensk kultur. Mångkulturalism betyder att man exempelvis kan tycka om palestinier som vill döda judar.

Om man inte respekterar deras synpunkt på värderingar är man inte mångkulturell, då omfattas man av gammal vanlig svensk och västerländs kultur. Mångkulturalism betyder att acceptera barbariska värderingar som vi i väst lämnat bakom oss sedan flera hundra år.

För att tro på löftet om att Miljöpartiet inte längre ska underblåsa rasism måste partiet göra en rad omsvängningar på djupet, inte bara på ytan. Det tydligaste beviset på att en djupare kursändring skett skulle vara att partiledningen tar avstånd från palestinskt våld mot israeler och utan omsvep uppmanar palestinska organisationer att erkänna Israel och inleda fredsförhandlingar på den grunden.

Sedan borde man klart och tydligt ta avstånd från föreställningen om grupprättigheter som står i konflikt med individens medborgerliga fri- och rättigheter. Man måste med andra ord släppa Muslimska brödraskapets värderingar och ansluta sig till de västerländska.

Kommer det att ske? Kanske. Men risken är stor att man gör det med dubbla tungor, där man ändå ger öppningar som solidariserar sig med grupprättigheter före individuella fri- och rättigheter, just för att inte stöta bort dem med värderingar som är oacceptabla.

Grupprättigheter kan leda MP fel även framöver

Socialdemokraterna kommer fortsätta ge särintressen med religiösa övertygelser en särställning före andra, bredare grupper...

Stefan Löfvens fru Ulla har en bakgrund som assistent till Carin Jämtin... men numera heltidsanställd kyrkopolitisk ombudsman med bas i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet...

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har en mycket lång historia i att lova bort riksdagsplatser samt införa särlagstiftning till förmån för organisationer närstående det Muslimska Brödraskapet...

Det är möjligt att Miljöpartiet klarar av en uppgörelse med värdegrunds- och målkonflikterna med den debatt som nu rasar....  

Men det är osannolikt att socialdemokraterna med dagens partiledning kan återgå till att vara det likabehandlande sekulära parti vi en gång bildades som under Brantings ledning. Kopplingarna till Tro och Solidarietet och deras fiske i grumliga vatten, den identitetspolitiska dagordningen och den positiva särbehandlingen av särintressen går långt bak i tiden. Och numera djupt in i partiledningen.

På absolut högsta nivå.

Sekulär socialdemokrati?

Socialdemokrater för tro och solidaritet – Wikipedia

Skandaler dras äntligen fram i ljuset och Miljöpartiet skakar framför våra ögon. 

Från att ha haft en särställning hos media har de nu börjat granskas...

Det som alternativmedia har lyft fram i flera år tas nu upp till ytan även av SVT och andra medier. Och huvuden rullar.

Det som har satt MP och även S i den här situationen är delvis identitetspolitiken.

De har tillåtit islamister på höga positioner för att de vill ha in muslimer, just för att de är muslimer och därmed vinna den muslimska väljargruppen. 

Det har varit en farlig väg att gå när man samtidigt har haft överseende med olämpliga agendor. Man har underlåtit att kritisera antisemitiska uttalanden eller kopplingar till islamistiska organisationer.

Gästskribent Anna Ernius: Pandoras ask är öppenIngen tycks sitta inne med lösningarna. Det blev inte ett dugg bättre under Alliansens år vid makten.

Egnell tror att vi behöver få till stånd ett slags värderingsskifte i samhället för att skolan ska kunna bli acceptabel igen. Så länge elevernas kränkthet eldas på av deras föräldrar, kommer vi ingenvart. Så länge krav betraktas som något negativt, kommer svensk skola aldrig att bli bättre. Skolan är en spegelbild av vårt postmoderna samhälle.

Vare sig de borgerliga eller de rödgröna har lyckats med svensk skola under de senaste tre decennierna. Experimenten har avlöst varandra, lärarplaner kommit och gått, betygssystem uppfunnits och avskaffats. Samtidigt har läraren blivit en statist. Då går det så här.

Politiker på bägge sidor blockgränsen har, hand i hand, förstört svensk skola.

Politikerna har förstört skolan

lör 23 april 2016

Ett sjukdomsparti utan tvekan...

En erigerad snopp. The party formerly known as Folkpartiet, skolfröknarnas och nykteristernas parti. You can't make this shit up.

"Liberalernas" nya logga

https://3.bp.blogspot.com/-UTFW1EQAt7E/Vxt7HxoERKI/AAAAAAAAVjU/fsuOQhpNE9M0YulzpguKaR0yiP4mDx4WwCLcB/s400/13061975_10153718057862525_5805436428231628282_n.jpg

En desillusionerad före detta... som får skylla sig själv...

Gårdagens Nyhetspanel medförde en del reaktioner - det handlade om situationen i MP...

En feg faen från 

Vingåker...

Och samhället i stort där det ser ut att gå åt helvitte när idealister byts ut mot karriärister vars enda dröm handlar om sitt eget cv...

Så får det vara - Nyhetspanelen igår


Journalister och debattörer som nyligen närmast dyrkade Miljöpartiet häcklar och hånar nu öppet partiet...

Detta är minst sagt anmärkningsvärt, men får å andra sidan också stå för dem. Att många som länge varit kritiska till partiet nu däremot reagerar ungefär som signaturen Gubbe med keps är fullt förståeligt, givet hur de länge inte bara fick kämpa i motvind, utan dessutom ständigt misstänkliggjordes.

Detta väl sagt bör man vara på det klara med att Miljöpartiet nu får agera syndabock för en utveckling som inte på något sätt är isolerad till partiet. De idéer som fått fäste i Miljöpartiet har också fått fäste i de flera andra partier.

Postmodernismen, identitetspolitiken och islamismen har kunnat flytta fram sina positioner under såväl den nuvarande som den förra och förrförra regeringen. I detta har den journalistkår som nu anser tiden mogen att granska Miljöpartiet varit dem ytterst behjälpliga.

Rötan går mycket djupare än Miljöpartiet


Miljöpartiets politiska och mediala kollaps inför öppen ridå är underhållande...

Inte bara underhållande för alla vi som länge sett MP som ett extremistparti, det har framför allt öppnat upp för en oerhört viktig diskussion om både kultur och värderingar.

Lars Nicander, chef för terrorismstudier vid Försvarshögskolan, varnade i går i TV4 för att MP kan ha infiltrerats av islamister. Reaktionen från ett stukat miljöparti var intressant. Partisekreteraren Anders Wallner sade att MP kommer att ta Nicanders uppgifter "på stort allvar". För bara en vecka sedan hade påståendet sannolikt tillbakavisats i hårda ordalag. MP har emellertid insett att det bara är att lägga sig platt för alla anklagelser just nu tills röken har lagt sig.

Det krävs enad kamp mot extremismen


Politiker har egentligen bara två verktyg i sin verktygs-låda...budgetar och lagstiftning...

Budgetar, alltså pengar som ger dem möjlighet att köpa saker, samt lagstiftningsmakten, som gör det möjligt för dem att skriva och ändra regler. Dessutom kan de uttala besvärjelser, ofta på temat att ”vi måste” göra något som de inte kan göra.

Alltfler samhällsproblem verkar vara av en typ som inte låter sig lösas med hjälp av pengar och regler och självklart inte med besvärjelser. Skolan är ett exempel.

Skolans problem är en sjuk kultur med demoraliserade lärare, föräldrar som abdikerat från sitt föräldraansvar och elever med försvagade lydnadsgener. Då hjälper det inte med mer pengar eller fler föreskrifter från skolmyndigheterna.

Politikens verktygslåda

Dyrkad "kompis" från anno dazumal...

Tricki Dicks centerextremistiska ränder går aldrig ur...

Bara så ni vet hans ideologiska bakgrund...

är sedan slutet av 1990-talet inte längre medlem i centerpartiet.

Erixon driver tesen att frihet är det överordnade värdet, varför man ibland måste gå i krig för att avväpna diktaturer. Politiskt definierar han sig som borgerlig debattör och undviker andra etiketteringar men har sagt att "libertariansk kommunitarism ligger honom nära, och han kan betecknas som neolibertarian. Hans stora förebild är Vilhelm Moberg.

Dick Erixon – Wikipedia

Thorbjörn Fälldin fyller 90 år

fre 22 april 2016

För att få ett rätt perspektiv på vad som nu händer med det svenska samhället måste man gå nästan tusen år tillbaka i den Svenska historien...

Egentligen bör man börja redan 4000 år bakåt i tiden, till uppkomsten av de s.k. Abrahamitiska religionerna judendomen, kristendomen, och islam. Deras profeter Moses, Jesus och Muhammed var enligt urkunder ättlingar till patriarken Abraham.

Vad det ursprungligen handlade om, var att de ledande i det dåvarande starkt patriarkala samhället ställde samman sin bloddrypande skrift det Gamla Testamentet som man påstod var den dyrkade gudens ord. I realiteten handlade det om att forma en av dem själva dikterad ideologi för att konsolidera sin egen makt. På detta sätt skapade man en härskarklass som vi lärt känna som fariséerna. De utmärktes genom sin traditionalism och bokstavstrogna efterlevnad av patriarkernas stadgar.

Ett stort steg 800 år bakåt i tiden

Att kvinnor attraheras av de aggressiva männen bör tolkas som att de söker den trygghet som de vinnande männen kan erbjuda.

Det är dessa män som är bäst på att värna sina kvinnor, inte männen som satsar på intellektet och bejakar sin emotionella sida, inte de hårt arbetande alldeles vanliga och tråkiga männen.
Massinvandringen, med sin övervikt av aggressiva och ociviliserade män, får inte larmet att gå bland svenska kvinnor. Tvärtom, här kommer utsatta människor som svenskarna kan ta hand om och hjälpa.

Och så det som ingen säger, men som The Weather Girls sjunger:

It’s raining men! Hallelujah!
It’s raining men! Every specimen!
Tall, blonde, dark and lean
Rough and tough and strong and mean

Det feminiserade Sverige möter dem vid gräns-stationerna med välkommen-skyltar.

Frågan är varför kvinnorna blir så glada när det kommer ännu fler av de förhatliga männen in i landet. Det är frestande att dra slutsatsen att den västerländske feminiserade mannen inte längre är en tillräckligt attraktiv partner. Den man som premieras i det moderna samhället befinner sig på kollisionskurs med den man som kvinnor biologiskt åtrår.

​Med feminismen i ryggen dissar kvinnorna det manliga könet. Som Grupp 8 formulerade det i slutet av 1970-talet: ”En kvinna utan man är som en fisk utan cykel”. Samtidigt är de erotiskt attraherade av de män som dominerar sina kvinnor, skitstövlarna (Vad gör ni otäcka karl, hoppas jag!). Det går inte ihop. Inte så konstigt att många män rent allmänt tycker det är svårt att begripa sig på kvinnor. Och att feministerna traskat vilse i pannkakan.

Staten och feminismen del I

Sparreholmarn tycker bara att det inte är nödvändigt att pladdra om det uppenbart självklara...

Helene Bergman skriver...

Låt mig först slå fast! Feminism kan inte kombineras med islamism. Feminismen vill ge kvinnor rätt till sitt eget liv och sina kroppar. Islamismen vill kontrollera kvinnors liv och deras kroppar.

Men nu har bristen på ett handslag demaskerat två helt oförenliga samhällsystem.

Och återigen har ordet feminism kidnappats, men nu av islamister med en dold agenda – att förändra kvinnors ställning i Sverige. Ty för dessa islamister är ordet feminism bara ett lösenord, en läpparnas bekännelse för att kunna infiltrera den politiska makten i Sverige.

Helene Bergman: Islamismens två ansikten

Miljöpartiskandalen blottlägger hur förvirrade, osäkra och okunniga vi i Sverige är om vår egen identitet...

Vi beter oss som nervvrak i mötet med det nya och okända. Somliga gör allt för att blidka och bli accepterade av andra kulturer, till och över gränsen för självutplåning. Andra försvarar den egna kulturen så hårt att man går över gränsen för vad som är tolerant.

En första lärdom att minnas är att Sverige i grunden är ett genuint kristet samhälle.

​Låt oss erkänna vilka vi är, hur vårt värderingssystem ser ut och vari det grundas: kristendomen. Då kan vi lugnt och sansat beskriva hur andra kulturer på bästa sätt kan utövas i samklang med det svenska. Alltid med det svenska som utgångspunkt, eftersom på denna lilla plätt på jorden är svenska normer överordnade alla andra...

Sverige är i grunden ett kristet samhälle

För alla oss som sedan valet ifrågasatt Kaplan som minister i en svensk regering kommer knappast de senaste dagarnas händelser som en överraskning.

Att islamisterna nu hoppar upp som lopporna ur madrassen när Miljöpartiet äntligen tvättar byken förvånar inte heller.

Att Kaplan hamnat på fel plats som muslimsk bostadsminister är också ett uttryck för naivitet hos partikamraterna.

I stort sett allt bostadsbyggande i Sverige sker efter upplåning av det kapital som behövs för bygget. När den muslimska tron förbjuder sina utövare att låna mot ränta, förbjuder den också samtidigt möjligheten för muslimer att köpa sin bostad. Finansinspektionen i sin tur förbjuder egendomliga omskrivningar av räntesystemet, som föreslås genom islamiska banker, eftersom detta är en grundbult i vårt ekonomiska system. Bostäder till muslimer måste då tillhandahållas av det allmänna och finansieras genom skattemedel. Hur skall ett växande bostadsbehov för invandrande muslimer kunna tillgodoses om dessa aldrig får ta ansvar för egna räntekostnader i sammanhanget? Skall hela bostadssektorn levereras av staten och landets skattebetalare på grund av en religiös dogm? Kanske någon borde inse att bostadspolitik och islam är en ganska misslyckad kombination...

Om muslimer och att äga sin bostad….

tors 21 april 2016

Lägg ner Skolinspektionens kränkningsbyrå. Annars vill snart bara självplågare och våp bli lärare...

Elever och föräldrar har ett gigantiskt maktövertag gentemot lärare. Dels kan de hota med att byta skola. Dels kan de kränkanmäla till Skolinspektionen. Det är busenkelt, bara att gå in på skolinspektionen.se och fylla i ett formulär.

Ni vet undervisning, det där som brukade betraktas som skolans centrala uppdrag.

Inte konstigt att elever och föräldrar hotar att anmäla i tid och otid, med detta drömupplägg för rättshaverister. Inte undra på om elever förlorar all respekt för de maktlösa slagpåsar som kallas lärare.


Detta är galenskap. Maktbalansen i skolan måste förändras till lärarnas fördel. Inför nolltolerans för våld mot lärare. Stäng av elever så det sjunger om det. Ta in väktare så fort det behövs.

Och framför allt, lägg ner BEO eller stryp anmälningshysterin och kränkningsfebern med andra medel.

Tre av fyra lärare funderar på att sluta. Så kan vi inte ha det.

Kränkthetskulturen hotar hela skolan

Skyll inte på skatte-systemets hål eller ’reglerna’. Individen har ett val, man kan göra rätt...

Men vad är det för människor som istället gömmer sig, sysslar med hemlighetsmakeri, odlar ett utanförskap där de själva står mot de andra?

Kriminella gäng fungerar ju så.

Politiska sekter.

Och så våra rika.

Tycker de verkligen att det är de mot samhället, att staten stjäl deras pengar, att de till exempel har rätt till maximal ersättning när de slutar som politiker genom att fuska med inkomster via egna bolag?

Tycker de det på riktigt? Göran Persson? Carl Bildt? Per Nuder?

Saknar de helt samhällsmoral eller har de förblindats av farten?

Och hur förklarar man att en människa skaffar hemliga konton utomlands för att gömma miljoner, när personen redan äger mer än han kan använda under hela sin livstid?

Myglarna stoppas när hemligheterna förbjuds

Vi människor har en svaghet för att på detta sätt över-driva vår egen betydelse. Det gäller inom såväl miljön som ekonomin...

Dagens världsekonomi är för diversifierad och mångfacetterad för att drabbas av en total kollaps. Marknaden hittar alltid kreativa vägar för att tillfredställa mänskliga behov.

Det kommer alltid att finnas vägar som kreativa entreprenörer hittar...

Det land som trots allt ligger risigast till är USA som är starkt beroende av att andra länder fortsätter att relatera till deras valuta. Kina har inget intresse av att störta USA in i en valutakollaps, men man kommer långsiktigt och i små steg att ersätta dollarn i sin växande handel med andra länder. Betänk att Kina alltid tar god tid på sig när de skjuter fram sina positioner.

Kommer Kina att kollapsa?

Bonnjävlar i Nya Svedala och Mitt i Sörmland... er tid är ute...

Flera talare under Forum för Framtida Jordbruk i Bryssel poängterade att det är dags att samordna världens matproduktion för att möta FNs krav på klimat och uthålighet. I princip allt som inte är stadsmark och byggnader måste inriktas på biodiversitet och sparande av världens naturresurser.

​Greenpeace deltagare på mötet vill förbjuda bönderna att använda externa insatsmedel för att öka produktionen. Deltagaren från Jordens Vänner påstår att det hon kallar industrijordbruk är ineffektivt och dyrt. Till och med ordförande för Europeiska Markägarorganisationen, Thierry de L’Escaille, ställer upp på att vi skyndsamt måste implementera hållbarhetsmålen.

Bonnjävlar i Nya Svedala och Mitt i Sörmland... ni gör inte ert jobb ordentligt...

Kolchoserna åter

Yasir Kahn säger att han är uppfostrad till att anse det vara en otillåtet intim fysisk handling att handhälsa på en kvinna...

​Miljöpartisternas försvar för att de släppt fram dylika politiker börjar likna Hasse Alfredssons gamla satir över politiker. ”Det hade vi inte en aaaning om!”

​Vore bättre om svenska naiva kvinnor slutade hälsa på muslimer. Själv har jag lite svårt att uppröras över att man inte vill ta i hand. Jag avstår gärna från det oavsett religion, ras, etnicitet eller dylikt. Jag skulle t.ex. aldrig vilja ta Stefan Löfven i hand... tycker en kommentator...

Övergrepp

Fortsättning