Lallande journalister på Drottninggatan...

En vilsen tant som jagar och stör poliser...

Medielandskapet ändrar skepnad...

https://i.ytimg.com/vi/1RAt7yRc-rc/hqdefault.jpg?custom=true&w=246&h=138&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=syqOVinu5fUSLPHjGoxBhmrpPfYKonfliktzon: Samtal med Fredrik Antonsson

https://i.ytimg.com/vi/uUHrJaKV2hc/hqdefault.jpg?custom=true&w=246&h=138&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=8YQWP6RT84jqYY2JwTa-GvGF1vc

Kerstin Holms härjningar under terrordådet i Stockholm- Längd: 6:49.

Ann Heberlein samtalar med Fredrik Antonsson, mannen bakom Facebookgruppen “Rädda Vården” samt webbsidan iotakt.se.

Behöver vården räddas? Vad beror resurs- och platsbristen på? Är vården inne i en ond cirkel...

Fredrik Antonsson ger sin enda egentliga intervju efter att SVT stämplat honom som uppviglare och orosmoment om hans vardag i vården. SVT stämplade en visselblåsare med vilje som något han inte är. En rapport från vården som, underligt nog, inte skiljer sig nämnvärt från vad SVT själva rapporterat om...

https://i.ytimg.com/vi/rOcalwqR4rI/hqdefault.jpg?custom=true&w=246&h=138&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=67&sigh=b8viybYrEtFUnkOF55eAfVqNphA

 

Fredrik Antonsson

Ann Heberlein Show med Fredrik Antonsson: Behöver vården räddas?

tors 20 ​april 2017

Alla puckar på jobbet...

bråttom i två veckor...

Rita på det gamla vanliga sättet i 2D...

Å andra sidan... vad spelar det för roll vad man använder för verktyg så länge man tänker i 3D...

ons 19 ​april 2017

Alla puckar på jobbet...

bråttom i två veckor...

Rita på det gamla vanliga sättet i 2D...

Å andra sidan... vad spelar det för roll vad man använder för verktyg så länge man tänker i 3D...

tis 18 ​april 2017

Manipulation av räkneverket... kl 23.00...

Regeringen mörkar att statens förbättrade finanser framöver beror på att kommunerna får ta över kostnaderna för de asylsökande från asylkrisen 2015...

Den stora anledningen till förbättrad statlig ekonomi är att asylsökande-vågen från höstens asylkris 2015 går över till att vara kommunernas ansvar. Staten anser att efter två år har alla asylsökande eller flyktingar jobb och slutar betala för dessas uppehälle...

Verkligheten är att det vid tidigare måttliga nivåer på invandringen har det tagit 8 - 9 år innan ens hälften jobbar minst en timme i veckan (SCB anger ett en majoritet, dvs >50% jobbar minst en timme i veckan efter tio år). Tills dess får de leva på kommunalt försörjningsstöd ("socialbidrag")...

2015 plus två år ger 2017. Förenklat 2018 kommer kommunerna få börja betala försörjningsstödet och statsbudgeten förbättras rejält. Samtidigt kommer det komma nästa våg med anhöriginvandring. Siffrorna går isär, men det kan handla om 100 000-talet personer som kommunerna ska försörja på socialbidrag i många år framöver. Enbart i år ser det ut att komma 50 000 - 65 000 anhöriga och totalt runt 75 000...

Och kommunerna ska samtidigt betala för äldreomsorg och skola, samtidigt som staten lagstiftat att kommunerna inte får säga nej till kommunplacering av asylsökande och flyktingar...

Regeringen mörkar kommande kommunkrisen i vårbudgeten

Vi ser växande överskott, men också att statsskulden krymper, säger S-ministern till Aftonbladet...

Det finns skäl att ifrågasätta både finansministern som Aftonbladets återgivning...

Magdalena Andersson sade inte statsskulden utan statsskuldskvoten vilket är en annan parameter. Detta stämmer inte heller visar en kontroll – statsskulden som del av BNP är fortfarande högre än på 1970-talet men räknas vidareutlåning och penningmarknadstillgångar in i statsskulden så stämmer finansministerns utsago...

Aftonbladet bidrar till förvirringen genom att inte klara av att återge citat korrekt vilket bidrar till att sänka, i detta fall, förtroendet för media och politiker. Ett större ansvarstagande från Aftonbladets redaktions sida i detta fall vore sannolikt en god gärning...

Problemet förstärks när finansministern använder sig av andra begrepp än vad politiska journalister och ekonomiska analytiker är vana med. Genom att ständigt byta begrepp kan finansministern, utan att ljuga, säga i praktiken vad som helst. Alternativa fakta. Inte en lögn, bara andra beräkningar...

Det finansministern inte heller berör, men det är å andra sidan inte regeringens ansvarsområde, är hur kommunernas budgetar påverkas från och med 2018 då statens ansvar för de migranter som anlände 2015 förs över på kommunal nivå. När det kommunala etableringsstödet upphör och den nyanlände inte kommit i arbete ännu. Siffrorna är en mardröm för vilken kommunal ekonomichef som helst...

Vårbudgeten: Alternativa fakta och felciteringar

Överskottet kan verka förvånande givet de ökade sjukskrivningarna och kostnadsökningarna på migrationsområdet...

Men det är inte så svår-förklarat när allt kommer omkring...

Åjo, dopning är ingen lätt-förklarlig historia... bostads-heroin är svårspårat...

Regeringen hävdar visserligen på DN Debatt att ”samhällsbygget har gett resultat”, men faktum är att världen befinner sig i högkonjunktur, vilket passar den exportdrivna svenska ekonomin utmärkt...

Regeringen har därutöver säkrat inkomster genom att höja skatterna med tiotals miljarder och skjuta över kostnader för migrationspolitiken på kommunerna...

Även om Socialdemokraterna och Miljöpartiet gärna vill ta åt sig äran för den positiva ekonomiska utvecklingen har de svårt att peka på någon enskild politisk åtgärd som har skapat det goda läget i svensk ekonomi...

Problem som social och ekonomisk segregation, gängkriminalitet och en dysfunktionell bostadsmarknad växer fram under decennier av korkade prioriteringar och felanalyser. Det tar minst lika lång tid att komma tillrätta med dem, förutsatt att rätt saker görs. Här står regeringen tämligen handfallen...

Pengarna ska in

Så kan man också uttrycka sig... om man forskar för SKLs räkning...

Fast egenligen tycker han ju som dom andra...

Allt frid och fröjd? Det mesta i alla fall. Men det finns en faktor som inte berörs i budgeten - vad som händer med de flyktingar som inte längre får etableringsersättning...

Trettiotre miljarder försvinner ju inte bara så där - flyktingarna lär inte plötsligt komma ut på arbetsmarknaden i reguljär sysselsättning. Det problemet får kommunerna ta hand om och det kan bli dyrt...

Frånvaron av prognoser för belastningen på kommunernas ekonomi är slående. I värsta fall skulle kostnaden kunna uppgå till så mycket som 30 miljarder - en tredjedel av kostnaden för äldreomsorgen. Skälet är att kommunerna inte rimligen hinner slussa över alla nyanlända till arbetslöshetsförsäkringen genom att erbjuda tillfälliga jobb som berättigar till statlig ersättning...

Vad jag ser finns inte någon seriös diskussion om hur detta ska hanteras i budgeten, vilket är oansvarigt. Det som är ännu märkligare är att Sverige Kommuner och Landsting inte har reagerat på att kommunerna förväntas ta över hela ansvaret för flyktingarnas försörjning om något år...

En extremt stark budget

”Godhet” räcker knappast för ett gott eftermäle. Inte utan att den kompletteras med både realism och konsekvenstänkande...

Goda intentioner är hedervärda, men utan ett gott utfall saknar de relevans...

Ett infantilt exempel är att det med enbart goda avsikter och av pur välvilja går att plocka ut alla pengar från barnens konton och satsa dem på trav, trisslotter eller roulette...

Går det åt skogen så kan man hävda gott uppsåt – trots allt ville man bara att ungarnas kapital skulle växa för att ge dem en bättre start i livet. Den typen av goda avsikter skulle i bästa fall leda till TV-programmet ”Lyxfällan” och i värsta fall till att barnen omhändertogs av myndigheterna.

Det är sannolikt även godhet och hedervärda avsikter som fått kändisar och politiker att sorglöst plädera för öppna gränser i media och på välgörenhetsgalor. En godhet som stärker självkänslan och används som garant för sina åsikters rättmätighet. En godhet som använts som hävstång för det egna varumärket och som slagträ gentemot andras avvikande åsikter...

Goda intentioner som lett till skriande bostadsbrist, en överhettad sjukvård, en skyhög arbetslöshet bland utrikesfödda, ett ökande utanförskap, usla förhållanden för asylsökande och till framväxande patriarkala förortskalifat...

GODHETSKNARKANDE OCH UTFALL – JONAS ANDERSSON

Man kan fråga sig: Vet de i samhällets topp något som vi inte vet...

Nja, jag tror att det mest handlar om elitpanik – det vill säga när personer i samhällets toppskikt fruktar att deras legitimitet och rikedom ska tas ifrån dem ifall den nuvarande ordningen omkullkastas...

Begreppet elitpanik är myntat av katastrofsociologen Kathleen Tierney som konstaterar att de som blir räddast i katastrofsituationer är samhällseliten och att denna därför utgör det största hotet mot andra människor...

I elitens huvud är det mest skrämmande inte själva katastrofen, vilken den än må vara, utan de ordningsstörningar som blir följden. De är besatta av tanken på plundring och egendomsbrott och visar en beredvillighet att ta till dödligt våld, enligt Tierney...

​Elitpaniken är inte svår att förstå. Aldrig tidigare har ojämlikheten i världen varit så stor och makten och rikedomen samlad hos så få. Samtidigt har det förmodligen aldrig funnits så många potentiella katastrofer som ligger på lur. Allt från de närmast väntade i form av nya finanskrascher och klimatrelaterade naturkatastrofer till mer svårbedömda som cyberattacker och pandemier...

Superrika och superrädda

mån 17 ​april 2017

Trollfabriker... finns dom fortfarande eller har dom kursat... faen vet..

Wiki gjorde ett försök att definiera begreppet... bestämt stod det inte att fabrikerna betalades av främmande makt... länken förefaller vara puts väck...

När det nu framkommit att trollfabriken i

Eskilstuna var sponsrad och avlönad av Expressen och inte av en främmande makt så finns det ju skäl att skriva om definitionen...

Julia Caesar: I åsiktsdiktaturens tjänst

Vad tusan säger hon präst-kragen... så lätt ger sig väl inte ett godhetsimperium...

Ska den ofantliga sekten fortsätta växa måse den åtminstone låtsas vara god...

Fast prästkragen får kanske rätt...

Berusade av en ideologi som präglats av kravlöshet, naivitet och verklighetsflykt har tjänstemän och politiker agerat utifrån aktivism snarare än ansvar. Systemet har tickat på, smörjt av vackra ord och målsättningar. Men arbetet för att skapa ett Utopia har präglats av den inställning som i militära kretsar brukar förkortas GDSGD...

”Går det så går det”.

Nu gick det inte längre...

Det vi nu bevittnar, är ett politiskt kappvändande av aldrig skådat slag. Det är ironi i den högre skolan att de politiker som vill hålla Sverigedemokraterna utanför terrorismdiskussionerna plötsligt hörs upprepa exakt samma argument och ståndpunkter som Kent Ekeroth sedan 2014...

Vila i frid, Humanistiska Stormakt!

Skyll inte på olika metoder...

Det är naturligtvis medveten manipulation...

Vem som ljuger mest kan inte Sh veta... det är för allan del alldeles ointressant... men lögnerna berättar allt om det post-modernistiska Sverige...

Målet att kunna uppnå en bättre hälsa för alla människor kan bara nås om vi förskjuter fokus från intervention till prevention – att undvika och korrigera felaktigheterna i kost, miljö och livsstil för att hindra sjukdom att utvecklas...

Vi måste bli bättre på att hitta alla de grundläggande mekanismerna bakom de metabola sjukdomarna, för att sedan kunna implementera preventiva strategier. Om vi med framgång kan nå det målet, kommer vi att spara massor av liv och minska vårdkostnaderna för samhället med mångmiljardbelopp...

Allt detta kan låta självklart och t.o.m. enkelt, men vi måste inse att eliminering av en massa sjukdomsfall hotar de enorma ekonomiska intressen som är beroende av att sjukligheten är fortsatt hög...

Motståndet från sådana intressen syns redan tydligt i hälsodebatten, där man försöker skrämma människor för att ta upp erfarenheter från en bättre kosthållning. Professorer med starka band till läkemedelsindustrin påstår ideligen att t.ex. LCHF-kost skulle vara farlig, trots förkrossande erfarenheter att det är tvärt om. Hundratusentals människor som gjort den kostomläggningen har minskat sin metabola sjuklighet...

Vi måste satsa på egen förebyggande hälsovård

En kort elevatorpitch... och en lång bloggpost...

Kort... tokliberalerna som tokbeundrar "frihandeln" av idag... och därmed göder 

dom tokrika oligarkerna...

Det mesta tyder idag på att globalisterna lyckats bakbinda Trump och ta kommandot över hans administration. Hans storstilade planer to clean up the swamp verkar snabbt komma av sig. Och han verkar helt ha svängt i den attityd han hade till Kina under valrörelsen.

Min slutsats är att det var ett ytterst oklokt och farligt beslut av president Trump att trappa upp detta lågfrekventa världskrig med Syrienanfallet och vapenskramlet mot Nordkorea.

Varför avtog hatpropagandan mot Trump i en handvändning?

Vi inbillar oss kanske att de stora massorna av konsumenter vet något om maten, hur den produceras, var den kommer ifrån, hur den tillagas...

Inget kunde vara mer felaktigt! Majoriteten av konsumenter bor numera i större städer och saknar all koppling till födans uppkomst. De lagar i allt mindre utsträckning sin egen mat. Många vet inte hur de olika ingredienserna ser ut i sitt färska oprocessade tillstånd. Sådan okunnighet kan man slå mynt av.

Vissa uppger att en så enkel sak som att skala en rå potatis i grupp med andra okunniga och stressade storstadsjälar är det mest rofyllda de någonsin gjort...

Andra som insett att storstädernas konsumenter är totalt okunniga är klimatalarmisterna. Nu vill de också lära stadsborna att äta rätt för att rädda klimatet. Självklart! Vad kan man begära av en storstadsbo att de ska veta om årsmån, klimat, väder, naturvetenskap, jordbruk, matproduktion, tillagning med mera? Inte mycket tydligen...

Tillbaka till rotsakerna

sön 16 ​april 2017

Vem har gett USA den för dem tydligen självklara rätten att bestämma över Mellanösterns olja...

Med hjälp av zionisterna i Israel...

Det blir allt tydligare att USA genom sin nya regim har för avsikt att göra en ”storstädning” av världen i syfte att försöka återupprätta den globala kontroll som man nu i snabb takt håller på att förlora...

Bara under några månader har man lyckats blåsa upp Syrienkonflikten till ett väpnat krisläge, släppa en jättebomb över Afghanistan och skicka en kärnvapenbestyckad flottenhet mot Nordkoreas gräns...

Allt genom egenmäktiga beslut utan samtycke från det FN som man själv i hög grad bidragit till att skapa i syfte att bevara världsfreden. Men FN talar inte längre samma språk, vilket inte heller BRICS-länderna eller stora delar av den övriga världen gör.

Hur skall man då få de 4 % av världens befolkning som är amerikanska medborgare att förstå att detta inte duger längre? Eftersom åsikterna naturligtvis går isär även i USA, kan vi kanske istället reducera ”l’enfant terrible” till 2 % av världens befolkning...

I toppen sitter Trump, en president som världen satte sina förhoppningar till som den som skulle vända utvecklingen mot fredlig samvaro. Men det sätt som Trump förlorat sin trovärdighet på, bara efter tre månader, saknar motstycke i historien...

En moloken Trump sitter i en intervju och berättar om hur han åt en magnifik chokladtårta tillsammans med Xi Jinping samtidigt som han över axeln godkänner anfallet mot Syrien – eller som han tydligen trodde – Irak. Denna lilla filmsnutt visar med önskvärd tydlighet att generalerna och ”Deep State” helt tagit över styret i USA...

Detta är en skrämmande utveckling, eftersom i förlängningen finns inget annat alternativ än ett förödande världskrig. Denna försvinnande lilla procent makthavare som gör anspråk på att styra världen kommer aldrig att lyckas med detta, världen förändras snabbare än vad man tydligen förstår i USA. Tåget har gått, globalismen går mot sitt sönderfall...

När världen förändras snabbare än vissa vill förstå…

Vem är mest farliga för semiterna... antisemitiska nynazister eller anti-semitiska islamister...

Minoriteterna religiösa judar och religiösa muslimer kommer naturligtvis i kläm...

Läget i Malmö skiljer sig något från övriga Sverige. För om det är nynazister som skrämt Umeås judar till tystnad är det istället personer med bakgrund i muslimska länder som står för hatet i Malmö...

Det är inget vi sticker under stol med. I Malmö är det en minoritet som ger sig på en annan. Samtidigt vill vi inte tycka synd om oss själva eller fokusera på att peka ut grupper, utan hellre prata om hur man löser det. Vi jobbar också med ett muslimskt nätverk och med imamen Salahuddin Barakat för att tillsammans hitta sätt att stävja hatet, säger Fredrik Sieradzki...

Antisemitismen ökar i Europa

Stängt på grund av öppenhet...

Skylten lär härröra från en butik som slog igen efter upprepade rån och ständig skadegörelse...

Kanske blev de där orden affärsidkarens sista tysta protest mot ett samhälle som låtit brottsligheten fortgå, som ursäktat gärningsmännens agerande med ungdomlig dumhet, och som lämnat brottsoffret ensamt...

Jag kommer att tänka på den där historien när jag läser alla krönikörer och ledarskribenter som med illa dold kränkthet reagerar mot att vissa har mage att kritisera den hallelujastämning som blommat ut efter terrordådet. Vi måste försvara rätten att vara god, hävdar vissa. Att vara god betyder inte att man är för terrorism, skriver någon annan...

Så är det förstås. Men godhet förhindrar inte terrorism heller. Att ”tro på människors goda kraft” motverkar inte jihadism. Uppenbarligen finns det många i det här landet som på allvar tror att det går att bekämpa terrorism med godhet och att en kram kan förhindra radikalisering och extremism...

Om idealister och realister

IDEALISTER OCH REALISTER


Vad som är viktigt är att vi drar en tydlig skiljelinje mellan maktutövning och metafysik...

Det gäller affärstidslagar likväl som könssegregerade badtider i offentligt drivna anläggningar...

Det gäller den liturgi som omger riksmötets öppnande likväl som den enskilda individens frihet och makt över sitt eget liv. Det gäller absurditeten i att staten ger bidrag till allehanda religiösa samfund och organisationer.

Vad makthavare respektive medborgare har för eventuella trosuppfattningar – det får inte styra förhållandet mellan »staten« och den enskilda individen. Speciellt inte som statens makt upprätthålls med tvång, eller om så krävs med våld. Politik bör vara logisk och evidensbaserad. Alla skall ha lika rättigheter inför det offentliga och vara lika inför lagen...

Skall denna princip kunna upprätthållas, då måste den tillämpas strikt och konsekvent. Även vad gäller »våra« kringsvävande andeväsenden – till exempel vad avser helgdagar, tronföljden och de religiösa riter som varje vecka sänds i statlig etermedia...


Detta är en förutsättning för att vi på ett rationellt, logiskt och rimligt sätt skall kunna hantera många andra frågor som håller på att bli allt mer brinnande i vår tid. Plus att det handlar om demokratisk hygien...

Det måste helt enkelt finnas vattentäta skott mellan stat och religion...

Vikten av en sekulär stat

Tonen i det offentliga samtalet i Sverige är för närvarande bedrövligt – en orgie i missförstånd, illvilliga tolkningar, anklagelser, one-liners och ren och skär dumhet. Nog kan vi bättre...

Världen är stadd i ständig förändring, och ibland förändras världen mycket fort. Vårt land har förändrats väldigt mycket på kort tid. Från att ha varit ett monokulturellt land med en ytterst homogen befolkning i århundraden har Sverige blivit mångkulturellt på knappt ett decennium, med särskild betoning på de senaste åren. Bara en dåre hävdar att det inte förändrar Sverige. Det är en förändring som vi måste förstå och förhålla oss till, så klokt och sansat som möjligt...

Det finns enormt många debatter som ännu inte förts, som måste föras, och det finns mängder av problem som måste lösas. I det arbetet måste vi lyssna på varandra, varandras erfarenheter, kunskaper och argument. Kanske blir vi övertygade om att den andre förslag på lösning är bättre, att en annan hållning än min egen är rimligare. Ja, men då så...

Så fungerar demokratiska samtal. Så fungerar tänkande människor – de lyssnar, argumenterar, drar slutsatser. Ibland låter de sig övertygas att ändra uppfattning och drar nya slutsatser, ibland övertygar deras argument den andre som tvingas revidera sin tidigare hållning...

Terrordådet på Drottninggatan är en händelse som förändrar Sverige. En sådan händelse ställer saker på sin spets, och kräver både reflektion och handling. Det är en sådan händelse som det finns ett ”före” och ett ”efter”. Viktigare än att leta syndabockar, peka finger och hänge sig åt allmän bitterhet över tidigare beslut är att blicka framåt och vara konstruktiva, tillsammans...

Många människor har anledning att ifrågasätta tidigare åsikter och hållningar. Det är bra. Bara så kan vi förflytta oss framåt. Men – och det här är ett viktigt men – svåra beslut kräver eftertanke och tid. En annan tendens, parallell med ansvarsutkrävningsdiskursen, är alltför snabba och tvära kast. Ibland krävs snabba beslut, men oftare än man tror har man tid på sig att resonera, fundera, samtala och tänka innan man fattar beslut...

Ann Heberlein: Bland vindflöjlar och åsiktspoliser

Metabolismens hemlighet ligger djupt förankrad i bukspottkörtelns inre gömmor...

Bukspottkörtelns funktion...

Bukspottkörteln, pankreas, är en stor körtel som ligger bakom magsäcken uppe till vänster, mellan tolvfingertarmen och mjälten. Bukspottkörteln är mjuk och mellan 15 och 20 cm lång...

Den har två olika uppgifter. Den ena är att tillverka insulin som reglerar sockerhalten i blodet. Den andra uppgiften är att avsöndra en vätska, bukspott, till tarmen, med enzymer som behövs för att bryta ned maten och bikarbonat som neutraliserar syran i maginnehållet. Annars skulle syran fräta sår på tolvfingertarmen. Varje dygn tillverkar körteln 1,5 till 2 liter bukspott...

Eftersom så många kämpar mot diabetes och övervikt kan man lungt säga att skolmedicinen inte begriper ett jota om bukspottkörtelns hemligheter... någon har säkert rätt i sina hypoteser men vem...

Skulle den nystartade Riksföreningen för Metabol Hälsa (RMH) kunna bidra med konkret rådgivning som dessutom är gratis...

Nyttiga kolhydrater som inte gör oss feta

Bukspottkörtel – Wikipedia

lör 15 ​april 2017

Lyssna på en jude som inte är rädd för nynazister... utan för några andra anti-semiter...

6:30 in i programmet...

Ann Heberlein samtalar med Ann Heberlein samtalar med Annika Hernroth Rothstein rasismen i Sverige.

Hernroth Rothstein blev aktuell när hennes reportage om Sverige citerades av USA:s president Donald Trump samt vilka problem som Sverige har med sin självbild. Hernroth Rothstein kom till en punkt där hon tvingades, för att åskådliggöra den växande antisemitismen, söka asyl i sitt eget land. Ett land där vänstern kapat antisemitismen som sin fråga och tolkat om den...

En debatt som drivs av vänstern men där judarna, som utsatts, inte tillåts ta plats...

Ann Heberlein Show: Annika Hernroth Rothstein om antisemitismen i Sverige.

Kommer du ihåg de där händelserna för ett tag sedan när poliser frågade socialsekreterare var vissa papperslösa, som skulle utvisas, höll till?

Socialsekreterarna visste tydligen detta, kanske för att de levererade sociala förmåner till bostaden, men polisen saknade uppgifterna. Socialsekreterarna vägrade uppge adresserna eftersom sådant angiveri, sa de, stred mot deras professionella etik...

Välfärdsstaten var i sitt tänkande från början en nästan lika sträng överhet som Leviatanstaten. Provinsialläkaren var en bister karl som aldrig skulle sjukskriva en arbetsduglig. Skolläraren var en överlägset kunnig person som inte aktade för rov att ta fram rottingen om det behövdes...

Men i takt med att den fick växa började Välfärdsstaten utveckla ett eget tänkande som skiljde sig från Leviatanstatens. Skillnaden låg i människosynen, till exempel när det gällde uppfattningar hur man ska förhålla sig till buset...

Leviatanstatens affärsidé var att under lagens överinseende klubba buset i skallen, lagföra det och därefter låsa in det. Det gamla skämtet att poliser bara känner till två slags människor – de som åkt fast och de som ännu inte åkt fast – är ingen tillfällighet...

Välfärdsstaten utvecklade med tiden ett helt annat synsätt. Buset skulle inte bestraffas eftersom buset i någon djupare, social mening inte var ansvarigt för sina handlingar och därför, i stället för att bestraffas, skulle omhändertas med vänlighet och omtanke, teraperas och få bidrag och lägenhet...

Exotiskt beteende

Mp gör en Trumpare... glöm "att göra en pudel"... den ska göras med gråten i 

halsen och tårar i ögonen...

Det behövs inte för att göra en Trumpare... pang på rödbetan bara...

Jag tror inte mina öron när jag får höra att Miljöpartiet gjort utspel om att sätta fotboja på flyktingar som ska utvisas. Det här handlar alltså om ett parti som konsekvent arbetat emot restriktioner i flyktingpolitiken sedan det kom in i riksdagen...

Om Moderaternas omsvängning var märklig är den här operationen obegriplig. Vilka väljare tror man går till Miljöpartiet för att de kräver fotboja för utvisningshotade flyktingar?

Vilket blir nästa steg? Att kräva ökade utsläpp av koldioxid för att förhindra snöfall i april...

Det här kommer att slå tillbaka - rejält. Partiet som lät sig infiltreras av islamistiska krafter ska alltså framstå som trovärdiga i terrorfrågan genom att införa fotbojor och försämra sekretesskyddet. Något bättre sätt att göra partiets kärntrupper desillusionerade är svårt att tänka sig...

Själv tänker jag bara - bye, bye, Miljöpartiet. Nu är ni rökta. Ni skulle kanske ha satt fotboja på partiledaren för att förhindra sådana här utspel i stället...

Sätt fotboja på Gustav Fridolin

Att göra en pudel - Ordbajsaren

Migrantkrisen hösten 2015 skapade en helomläggning av migrationspolitiken som saknar motstycke i modern politisk historia i Sverige...

Helt ogenerat tvärvände Socialdemokraterna och Miljöpartiet både vad gällde permanenta uppehålls-tillstånd, famijeåterförening och försörjningskrav...

En Trumpare av Guds nåde...

Fridolins mediemedverkan den senaste veckan är anmärkningsvärd – han är utbildningsminister och har egentligen inte ett dugg med vare sig polisen, säkerhetspolisen eller allmänt antiterrorarbete att göra...

Det var därför lite förvånande att Fridolin tillsammans med justitieminister Morgan Johansson gemensamt presenterade förslag på en skärpt antiterrorlagstiftning...

MP som parti har ingen av de ministerportföljer som är särskilt relevanta i detta läge. Att Fridolin ändå tar varje tillfälle att visa handlingskraft visar på politisk opportunism och inget annat...

Den nya retoriken mot terrorism visar att Fridolin vill förändra synen på MP som ett mjäkigt parti som gullar med terrorister och extremister. Det lär inte bli lätt. MP har nämligen varit drivande i att asylsökande som fått avslag ska få stanna i Sverige och erbjudas välfärd. Den plötsliga omsvängningen stinker endast av hyckleri och förbannat hyckleri...

I huvudet på en miljöpartist i Flen...

Har hon också gjort en Trumpare...

I huvudet på Gustav Fridolin

kellte skriver...

15 april, 2017 kl. 01:52

Konspirationsteorierna är på gång... dom tekniska för-klaringarna lyser med sin

frånvaro...

Var är alla mobilbilder... dom finns naturligtvis...

Det var raka rör vill jag lova. Vad jag vet finns en misstänkt anhållen? Jag tror inte för ett ögonblick att det är en gärningsman som Sveriges poliskår fått fast. Alldeles för många mystiska omständigheter gör mig mycket misstänksam.

Jag tar upp två exempel, det finns flera...

1. Den krockade lastbilen är totalförstörd i fronten vilket man förstår när farten vid kollisionen varit hög, man talar om upp till 80kmh! Själv kör jag buss och har lärt mig att vid en krock mot stillastående fordon eller liknande är det ingen mening att ha bälte på sig för man dör obönhörligen så lågt som vid 70 kmh. Vid 50 kmh kan man överleva men man måste ha säkerhetsbälte på sig det som händer då är att man skadar knäna svårt och kan säkerligen inte gå därifrån vilket gärningsmannen gjort? Sägs det...


2. Tittar man på bilden när polisen kör iväg med gm så är den falsk, fake news.
Skrolla ner på sidan så finns där en bild när polisen kör iväg med gm –

http://cluesforum.info/viewtopic.php?f=24&t=1954&start=15

För mig finns ingen tvekan bilden är fake...

Varför blomsterbombar en massa människor den dysfunktionella polismakten?

Vi som följer CNN nån timme varje dag... gör nåt med oss, absolut...

Det får åtminstone Sh att må illa... alldeles frivilligt...

Snacka om politiska aktivister... mer än politikerna själva med den osannolika agendan... vänstervridna krigshetsande globalistkramare...

Tänk er sen CNN-kopiorna på SVT i sina förtvivlade försök att härma läromästarna i Atlanta, Georgia... man kissar i brallan om man inte är förberedd...

Nu är alla CNN – det gör något med oss

fre 14 ​april 2017

Något är naturligtvis alldeles på tok... man behöver inte vara konspirationsteoretiker i mästarklass som Norin för att ana galenskap...

TRUMP MÅSTE HA HAVERERAT MENTALT...
Han har inte klarat pressen under presidentvalskampanjen. Påfrestningarna måste ha varit omänskliga. Han måste ha dukat under för psykofarmaka. Vem har medicinerat honom? Tvingades Tillerson att spela med i galenskaperna? Är Trumps barn och barnbarn hotade?

Jag har i många timmar plöjt analyser om denna händelse på nätet. I går läste jag en jättelång artikel som tog en hel timme att plöja igenom. Jag har googlat fram och letat artiklar halva natten på nätet. Minst ett hundra olika förklaringar finns att läsa om. Jag är helt ställd...

Nu är hela EU omskakat i sina grundvalar. Vad i blanka helvetet sker ”over there”...

Världens militära analytiker har fått ”stora hispan” – de är i chocktillstånd! Är Trump nerdrogad?

De som inte lämnar frivilligt har blivit ett allt större problem i Sverige och i EU...

Det självklara...

Papperskrav och gränser... Papperslöshet och öppna gränser... varsågod, välj...

De som saknar uppehållsrätt i Sverige begår i grunden en brottslig handling. Framför allt de asylsökande som får avslag och där det inte finns några verkställighetshinder för avvisning...

Saknas uppehållsrätt så saknas även, rimligen, rätt att röra sig fritt i det svenska samhället borde den logiska konsekvensen bli. Om de sedan försörjer sig på svartarbete tar de ”enkla jobb” från alla dessa med uppehållsrätt som idag står utan arbete ökar deras brottslighet...

Samtidigt som dessa utan uppehållsrätt dumpar lönemarknaden för dessa ”enkla jobb” så förvärras deras påverkan på det svenska samhället. I strid mot FN:s flyktingkonventions andra artikel...

Dessa “papperslösa”, eller “sans papier” – utan giltiga handlingar för ett liv i Sverige, blir inte någonsin andra klassens medborgare. De blir andra klassens människor om de väljer att stanna kvar. I ett land som fällt sitt avgörande i enlighet med internationell och nationell rätt...

Elefanten i rummet. De som nekas uppehållstillstånd begår en brottslig handling i det ögonblick de väljer att inte följa svenska domslut och de bryter därmed mot FN:s flyktingkonventions andra artikel. De blir utan giltiga papper för att uppehålla sig – “Sans papier”. De lever i ett parallellsamhälle...

Utan papper – “Sans papier”

Ingen tycks formellt sett ha gjort något fel. Ändå låg döda och skadade längs Drottninggatan en fredag...

Detta känns på något sätt väldigt svenskt. Var och en gör det de förväntas göra, i sin egen lilla låda. Men någon överblick eller något övergripande ansvar tycks inte finnas...

Attentatet en fredag var förfärligt på alla sätt och vis. Men ändå rätt begränsat som terrorattack betraktat. Nästa gång kan det vara mycket värre. Därför är det ett absolut krav att myndigheterna i vart fall samordnar den information de har om asylsökande som kommer från krigszoner och konflikthärdar. Det är naturligtvis ingen garanti mot att något kan inträffa igen. Men det minskar risken...

Och – nej – det är inte rasistiskt. Inte ens främlingsfientligt. Inte enligt någon rimlig definition. Det handlar om ordning och reda...

Terrorism och svensk byråkrati

Det finns så otroligt mycket man skulle vilja säga till någon som Gustav Fridolin...

Det är inte utan att man känner sig Haddocksk där man sitter framför datorn och ser det politiska hyckleriet fira nya triumfer...

Oduglingar och lögnhalsar, blåkullatomtar och apsvansade analfabeter, åsneskallar och dårhushjon. Ryggradslösa kretin. Sällan har svensk politik och en svensk politiker avslöjats som så ryggradslös som Fridolin kommer ut nu. Inte bara Fridolin. Det är väldigt många som ägnar sig åt gyckel, båg och ordkonster här och nu. Men en Fridolin som pendlar mellan extremerna är den som får mig att bli mest upprörd…

I spåren av terrordådet fredagen den 7 april har statsrådet Fridolin landat i slutsatsen att ”De som inte ska vara i Sverige ska bort”. Klart och tydligt. Lika klart och tydligt som Fridolin och Miljöpartiets tidigare ställningstaganden om vad som skall hända med de och dem som gömmer sig från ett utvisningsbeslut, skiter i ett utslag i migrationsdomstolen i landet med världens mest generösa migrationspolitik. De skulle belönas, i väntan på någon sorts amnesti för alla på flykt undan den svenska gränspolisen...

GYCKEL, BÅG OCH ORDKONSTER

Efter gatloppet på Drottninggatan har det framkommit att attentatsmannen hade fått avslag på sin asylansökan och lyckats hålla sig gömd efter sitt utvisningsbeslut i över ett halvår...

Det är tusentals (en del säger minst tio tusen) personer som fått utvisningsbeslut, men som ändå uppehåller sig illegalt i landet. Hur kan det få gå till på det viset...

Voffer gör dom på detta viset... undrar Rumpnisse...

De som väntar på beskedet, uppehållstillstånd eller utvisning, måste rimligen befinna sig någonstans där de är kontaktbara under sin väntan...

Varför tvingas de inte komma in till ett handläggningskontor och kvittera ut den aktuella myndighetshandlingen? De som ska utvisas bör då omhändertas omgående och eventuellt interneras i väntan på verkställighet. Ska det behöva vara så svårt...

De så kallat papperslösa människor det ofta talas om borde inte ens få komma in i landet, än mindre få någon ansökan prövad emedan de ju inte kan styrka något om sin bakgrund. Ingen svensk kommer in i ett utomeuropeiskt land utan papper som är i ordning. Då skulle Åsa Linderborg kunna sluta oroa sig för att de städar svart och underbetalt på McDonalds...

De som ”älskar” de papperslösa hänvisar ofta till FN och asylrätten. Men asylrätten ger bara rätt att söka asyl, det är ingen absolut rättighet att få det. Sådant avgörs av vad man kan styrka. Utan papper kan man inte styrka nånting. Låt då FN ta hand om dessa människor, lämpligen i områden där de har sitt ursprung. Ja, det kommer troligen att bli läger. Ur dessa läger kan vi utifrån vårt goda hjärta och formell handläggning sedan rekrytera ett begränsat antal som kvotflyktingar att få komma till Sverige...

 

https://i.ytimg.com/vi/5xebrzcLYfo/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=sfY3-nIFniDDIZU1G_yWri-9UOoVår Beredskap är God. Självgod.

Åtminstone i flen...

 

Sveriges beredskap är god

Dagens civilförsvarstext tillägnas det lokala civil-försvaret i Flen och dess ordförande... M släpper inte en jävel över bron... säger hon...

Korporativism eller soft-fascism är en maktfilosofi... den kommer inte från folk-djupet... säger Sh alltså...

Den korporativa staten blev den modell för krishantering som företräddes av Benito Mussolinis fascistiska Italien, liksom av vissa andra auktoritära högerregimer som under 1930-talet kom till makten i Europa...

Efter världskrisens inträde framstod saken i ett annat ljus. Hösten 1930 upphöjdes fascismo universale till officiell statsdoktrin av Mussolini. Allt tydligare framställdes fascismens korporativa stat som den idealiska “tredje vägen” mellan liberal individualism och socialistisk klasskamp. Efter att all öppet socialistisk verksamhet hade undertryckts i Italien, blev fascismens ideologiska framtoning under 1930-talet i första hand antiliberal.

Visionen om den korporativa staten

tors 13 ​april 2017

Hur många vill hämnas, tror ni... av dom som inte får stanna i Sverige...

Kanske Akilov var den siste...

Får ordet Reva en liten klocka att ringa? Reva betyder ”Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete”, ett beslut av alliansregeringen att kontrollera och utvisa utlänningar som befann sig illegalt i Sverige...

Projektet – som eventuellt skulle ha lett till att illegala invandrare som den uzbekiske jihadisten Rakhmat Akilov hade upptäckts och utvisats – gick i graven på grund av hätska proteststormar som vårvintern 2013 piskades upp i media av extrema vänsteraktivister och tokliberaler med en drömd värld utan nationsgränser på agendan...

Innebörden i protestaktionerna var att polisens sökande efter misstänkt illegala var ”rasprofilering”, underförstått förföljelse av människor på grund av deras hud- och hårfärg...

Miljöpartiet och kommunisterna hävdade att det var ren och skär rasism att försöka leta upp och utvisa dem som inte har rätt att vistas i landet. För att undvika rasism borde Blonda Bettan och gråhårige Berra utsättas för lika omfattande kontroller av huruvida de befinner sig illegalt i Sverige...

Julia Caesar: Hycklarnas julafton

Stockholm svarar på terrorn med kärlek. Så har det sagts och så har det skrivits i landets alla medier efter attacken på Drottning-gatan...

Journalister, politiker, debattörer och andra har med beundran beskrivit hur människor hjälpte de skadade, hur de öppnade sina hem för varandra den där ödesdigra fredagseftermiddagen, hur det bjöds på mat och erbjöds skjuts när kollektivtrafiken slutade gå...

Jag funderar lite över vad de hade väntat sig. Är det så förvånande att vi hjälps åt i svåra stunder? Inte ett dugg. Människor är överlag hyggliga varelser. Korttänkta och lite naiva men i grunden rätt hyggliga. Därför hjälps många åt när det händer något...

När jag ser Gustav Fridolin stå där med allvarlig min på minnesstunden samtidigt som jag bär vetskapen att denne man med emfas drivit på för att personer som Rakhmat Akilov inte ska utvisas ur landet utan tvärtom erbjudas välfärdstjänster, blir jag inte bara förbannad. Jag mår fysiskt illa...

Vi har rätt till vår vrede

"Papperslösa"... ett tragi-komiskt begrepp i post-modernistisk anda...

Språkligt är papperslösa brottsliga... utan tvekan...

Begreppet papperslösa omfattar dels de människor som har fått avslag på tidigare asylansökan men som ändå stannar Sverige och dels de människor som befinner sig utanför asylprocessen, d v s de personer som inte har sökt asyl eftersom de saknar asylskäl enligt svenska bestämmelser...

Papperslösa är alltså personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd och benämns ibland även som irreguljära migranter...

Illegal invandring refererar till företeelsen att människor uppehåller sig i ett annat land utan tillstånd. Det kan finnas flera orsaker till att personer uppehåller sig i ett land utan tillstånd. Den som lämnar sitt hemland av ekonomiska eller politiska orsaker och inte räknar med att kunna få uppehållstillstånd i det land de kommer till, kanske väljer att bosätta sig i landet utan att söka uppehållstillstånd...

Andra har kommit som asylsökande på flykt undan krig, förföljelse eller naturkatastrofer och stannar kvar i landet sedan de har fått avslag på sin asylansökan...

Synonymer till illegal...

olaglig, lagstridig, olaga, brottslig, kriminell, förbjuden, otillåten, illegitim...

Brotten mot FN:s flyktingkonvention av de “papperslösa”

Befinner vi oss i samma läge som 1922... Musse omfördelade från de fattiga till de rika...statliga monopol såldes de ut till privata företag... en repressiv politik behövdes för att få verklig-heten att överensstämma med ekonomins sanning...

Efter 1925 började bygget av stato corporativo... 1930, när den ekonomiska krisen spred sig över världen, blev den fascistiska retoriken öppet antiliberal...

1933 var den ekonomiska krisen inte bara en cyklisk kris utan en slutkris för hela det liberala och kapitalistiska systemet...

Under perioden 1922–25 genomdrev fascistregimen en mycket omfattande austerity. Kvoten mellan direkt och indirekt beskattning minskade från 0,94 till 0,72 – med andra ord skedde en kraftig övergång från att beskatta inkomster till att beskatta konsumtion, vilket innebär en omfördelning från de fattiga till de rika...

Offentliga utgifter minskades kraftigt, exempelvis avskedades 15 procent av de järnvägsanställda. Stora privatiseringar genomfördes. Sedan seklets början hade t.ex. telefoni och livförsäkringar varit statliga monopol, men under Mussolini såldes de ut till privata företag.

Clara Elisabetta Mattei resonerar kring vad som förenade de fyra ekonomerna: en teknokratisk elitism, grundad i synen på ekonomi som en exakt naturvetenskap, grundad i oföränderliga lagar. De uppfattade inte sina ekonomiska läror som politiska. Däremot såg de ett behov av repressiv politik för att få verkligheten att överensstämma med ekonomins sanning.

Däremot går Mattei i sin artikel inte alls in på vad som hände efter 1925, när Mussolini avsatte Alberto De Stefani som finansminister och sakta började bygget av stato corporativo. Från 1930, när den ekonomiska krisen spred sig över världen, blev den fascistiska retoriken öppet antiliberal. Hösten 1933 började började Mussolini ge uttryck för en ny analys: den ekonomiska krisen var inte bara en cyklisk kris utan en slutkris för hela det liberala och kapitalistiska systemet. Han delade in kapitalismen i tre historiska stadier, där första världskriget markerade övergången från ett “statiskt” till ett “dekadent” stadium. Denna fas av den italienska fascismen har jag i viss mån berört i min forskning.

I den italienska fascismen fanns uppenbarligen inte ett sätt att förstå förhållandet mellan ekonomi och politik. Snarare skedde en kovändning i samband med världskrisens utbrott. Allt detta är såklart värt att begrunda för oss som funderar på hur samspelet mellan nationalism, fascism, ekonomisk populism och austerity ser ut idag...

Om “austerity” och den ekonomiska politiken under Italiens tidiga fascism


Rasmus Fleischer – WikipediaJust som man trodde att de svenska politikernas monumentala uppvisning i skamlöshet inte kunde bli mer motbjudande, passade Gustav Fridolin på att medverka i Aktuellt...

En grandios personlighet med gudomliga egenskaper...

Grandios personlighet är en personlighetsstörning och en psykologisk term för en störning som präglas av storhetsvansinne. Det är inte ovanligt att någon med grandios självuppfattning anser sig ha gudomliga egenskaper...

Med sitt sedvanliga mästrande tonfall förklarade Fridolin varför regeringen just idag gjorde sitt utspel om kriminalisering av medlemskap i terrororganisationer. Grötmyndigt, långsamt och med ett tonfall så överartikulerat att även idioter skulle förstå vad som sades, försökte språkröret sälja in den krisande flumklubben Miljöpartiet som ett parti som står för hårda tag...

Den Gustav Fridolin som medverkade i kvällens Aktuellt var dock identisk med den Gustav Fridolin som tidigare samarbetat med Charta 2008, en islamistisk organisation som tagit dömda terrorister i försvar. En annan miljöpartist som varit synnerligen aktiv inom denna organisation är Gustav Fridolins nära vän Mehmet Kaplan, en person Fridolin fortsatte försvara även efter att denne under famösa former tvingats avgå...

Fridolin den falske

Berit på bloggen Every Kinda People... en seglande överklasskärring... tycker nån antagonist...

Har hon ändå inte stigit i aktning och betydelse i någon mening månntro...

Sh har använt länkar till hennes reaktionärt konservativa och invandringskritiska blogg i 

provocerande syfte...

Syrien är katalysatorn.  Obama-administrationen förhärligade al-Qaida och ISIS och att se Assad som en fiende har placerat oss i den ohållbara situation vi befinner oss i dag.  Genom att ge sig på den syriska regeringen har man gjort att ISIS expanderat. Att fortsätta Obamas agenda kommer inte att lösa problemet...

Ge landet tillbaka till Assad. Låt honom leda sitt folk så som muslimerna måste ledas. Detta är inte vårt jobb, vi kan inte göra om dem så att de blir som vi är och vi bör slutligen inse att det som pågår stöder den saudiska agenda för dominans... 

Kriget i Syrien


ons 12 ​april 2017

Alla puckar på jobbet...

Rita på det gamla vanliga sättet i 2D...

Å andra sidan... vad spelar det för roll vad man använder för verktyg så länge man tänker i 3D...

tis 11 ​april 2017

Alla puckar på jobbet...

Rita på det gamla vanliga sättet i 2D...

Å andra sidan... vad spelar det för roll vad man använder för verktyg så länge man tänker i 3D...

Fortsättning