Från den bespottade nät-tidningen... en dissident-publikation bland många...

Dissidentismen förefaller växa med en rasande fart...

Dissidenter behöver inte nödvändigtvis vara nazister eller fascister...

Den som sa´t han va´t...

 

Karl Petter Thorwaldsson pratar på S kongressen om SD:s fula tryne...

hmmm...

2017-04-12 Kalle Strokirk Serier

En dissident är en person som aktivt motarbetar den rådande ordningen. Vanligen avser man en politisk dissident som, oftast med fredliga medel, sätter sig upp mot en totalitär regim...

Dissident är den som stannar kvar inom det kritiserade systemet eller etablissemanget, medan den som lämnar det kallas för flykting...

I Sovjetunionen var Andrej Sacharov och Aleksandr Solzjenitsyn exempel på beundrade dissidenter, och i Kina anses Wei Jingsheng vara den första dissidenten i modern tid. I Västvärlden betraktas exempelvis Noam Chomsky som ledande dissident...

Tokliberaler från det liberala träsket har skapat totalitära regimer i många väster-ländska länder... socialliberaler långt till vänster har skapat det välfärdsindustriella komplexet... med socialliberaler menar Sh naturligtvis alla gammelpartier...

Politikerväldet med sitt välfärdsindustriella komplex har förpassat Trump till det bottenlösa träsket...

Washingtons ”liberala träsk”, som Trump egentligen ville dränera

sön 30 ​april 2017

Det värstaste scenariot... konspirationsteoretikern funderar över världsläget och det ofrånkomliga tredje världskriget...

Globalisterna vet hur man gör för att dra fördelar av världskrig...

Nu hör det till saken att drottningen av vissa anses vara det formella överhuvudet i Illuminati, mycket beroende på det brittiska kungahusets enorma både monetära tillgångar och inflytande i en stor del av världen...

Hon borde i så fall med andra ord vara väl påläst vad gäller lämpliga åtgärder för att slutligt införa den nya världsordningen, något som anses kräva ett världskrig för att både skapa det kaos som krävs för ett makt-övertagande och för att markant reducera världens befolkning till de önskade nivåerna...

Lockande är också den enorma ekonomiska potential som finns i återuppbyggnaden av ett ödelagt stadslandskap – förutsatt att den västerländska anläggningsindustrin finns kvar efteråt. Nåja, om drottningens roll i sammanhanget vet vi måhända för lite…

Bara den som är både blind och döv kan ha undgått att notera att tonen i världspolitiken har hårdnat de senaste månaderna. Globalisterna har inte tid att vänta längre, USA:s framtid som potentiell världshärskare har ett bäst före-datum som håller på att gå ut. Det är nu eller aldrig...

Snart tippar gungbrädan över, när Putin och Xi Jinping sätter sig på sin halva, då åker till och med Trump upp i taket. Trumps generaler har som enda problem att hitta en lämplig provokation eller false flag som duger som förevändning för att sätta igång spelet. Oj, vad man försöker...

I väntan på det ofattbara.

Det gäller samtidens viktigaste fråga, nämligen hur vi ska se på den tilltagande spänningen mellan västländerna och islam...

Den ena världen är den svenska debattscenen. Den känner vi rätt väl. Där finns dels den officiella svenska linjen som innebär att eventuella problem i Sverige kan lösas med lite mer socialpolitik, dels en växande opinion som inte tror på politikerna utan vill se någon annan sorts åtgärder, oklart vilka...

Den andra världen är debattscenen i alla andra länder. Hur ser man där på den tilltagande spänningen? Hur ser man där på Sverige, troligen det västland som mest vinnlagt sig om att blanda salpeter, träkol och svavel och därför ligger i framkant när det gäller erfarenheter av vad krut kan åstadkomma...

Hur folk tänker i andra länder vet jag egentligen inte, ej heller hur de ser på den humanistiska stormakten och föregångslandet Sverige. Men jag blev positivt överraskad och lite tagen när jag – säkert mycket senare än du – gjorde bekantskap med den amerikanske journalisten Tim Pools reportage om Sverige och världen...

Två världar

Kanske finner vi en stor orsak till den omtalade polariseringen i de sociala medierna...

De formar vår bild av samhället, våra åsikts-fränder och våra menings-motståndare...

Det är alltid svart eller vitt. Ofta tillspetsat. Sällan generöst tolkat...

Det är i sociala medier vi märker att våra vänner plötsligt tycker tvärtom som vi, ser vilka föreningar och aktiviteter de gillat och vilka upprop de deltagit i. När olikheter med de vi trodde oss vara så lika blir uppenbara, sätts vår tolerans för olikheter på hårt prov.

De sociala medierna skapar och tillgängliggör ett slags åsiktssociogram av oss alla. Öppet och ocensurerat kan vi se vad våra släktingar, barndomsvänner och kollegor tycker och tänker. Inte sällan leder det till att gamla vänner tar avstånd från varandra. En kommentar eller en länk kan räcka för att du ska ligga pyrt till...

Kan vi leva tillsammans?
Kära Swebbtvsupporter,
Vi har idag inom Swebbtv-teamet beslutat att lägga vårt mediaprojekt på is...

Detta program är ett sammandrag från Fri Folkbildnings konferens i Klara konferens den 25 april: Har invandringsdebatten vänt?
Missa inte detta viktiga program som ger en bra bild av status för diskussionen inom medierna i Sverige...

Fyra debattörer samtalade under ledning av Jan Sjunnesson:

- Gunnar Sandelin, socionom och journalist, medförfattare till böckerna Invandring och mörkläggning 1-2 och Nötskalet
- Andreas Henriksson, debattör och redaktör
- Nima Dervish, krönikör vid Dagens Samhälle och författare till boken Ordbrand
- Jan Tullberg, civilekonom och författare till boken Låsningen...

Varför lägger vi projektet Swebbtv på is?
Det har varit ett fantastiskt givande projekt och vi har upplevt ett mycket starkt stöd från er kära tittare vilket vi är mycket tacksamma för...

Vi har hunnit beröra många områden och genom våra kunniga och insatta programgäster är många frågor besvarade om hur nuvarande situation har uppkommit i Sverige. Vi har förstått genom de reaktioner vi har fått av er att detta har varit till stor hjälp för många...

Det är med viss saknad men ändå med stor tillfredsställelse vi har fattat detta beslut:
Frågeställningarna har blivit tydliggjorda och nu kan förändring bara ske genom att vi var och en agerar för att påverka och genom att sprida informationen...

Det finns inga problem eller motsättningar bakom detta beslut utan snarast praktiska orsaker kring arbetssituation, ekonomi och motivation...

Vi räknar med att lägga ut ett avslutande och summerande program nästa vecka...

Än en gång stort tack för ert stöd och särskilt till er som medverkat! Tack också till Blippblopporkestern som lånat musik till eftertexterna. Du hittar programmen på www.swebbtv.se...

https://i.ytimg.com/vi/FTrehBBCPzE/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=zGF0l8xoaVb5eltbG0JCfsXc-mQHar invandrings-debatten vänt? Sammandrag från debatt i Klara konferens 25 April 2017

Frantz Fanon är sannolikt en av dem som tydligast försvarat användandet av våld i politiskt syfte...

Mot bakgrund av befrielsekriget i Angola hävdar han i boken Jordens fördömda de förtrycktas rätt till motvåld, uppror, frihet...

Ibland är det bra med våld...

Ibland är det dåligt med våld... såna är vi människo-tokar...

I sitt i det närmaste euforiska förord till Fanons bok menar Jean-Paul Sartre att våldet är en nödvändighet. Det är bara våldet som kan ena och hela mänskligheten. ”Våldet kan, liksom Akilles lans, hela de sår det tillfogat oss” skriver Sartre upprymt...

Det är ett resonemang som fortfarande ekar i den västerländska vänsterns föreställning om att visst våld inte bara är nödvändigt utan också rättfärdigat. Jag känner en viss tvekan inför denna romantisering av våld – men jag menar att det är naivt att blunda för att våld understundom är nödvändigt...

Människans historia är en berättelse om blod. Krig och våld har kantat människans existens – ibland som ett medel till förtryck och förintelse, ibland som en strategi för att störta diktaturer och bekämpa ondskan...

Jag har aldrig varit pacifist, och jag tror inte att kärlek är det mest effektiva sättet att bemöta ondska på. Det finns situationer där våld är det enda språk som är begripligt...

Sverige är dock inte en diktatur, utan en demokrati. Våld är inte demokratins språk. Det ber jag alla Fanonförlästa aktivister och politiker att ta i beaktande. Vi behöver ingen revolution, världen blir inte en bättre, utan en sämre, plats för var sten som kastas och brinnande bilar ger inte rasifierade fler rättigheter...

Sverige är ett land med lika möjligheter för alla. Berätta om det, om möjligheten att arbeta och studera sig ur sitt underläge. Våld och olydnad ska inte belönas, utan bestraffas...

SLOW CULTURE: Frantz Fanon – Svart hud, vita masker (1952)  och Jordens fördömda (1961)

Det handlar om den idéströmning som driver icke-aggressionsprincipen längst av alla –libertarianismen...

Påven ogillar den öppet. Han menar bland annat att den inte verkar för det allmännas bästa...

Ursäkta? En rimligt fri ekonomi, som är ett av libertarianismens ben, är det enda som förmår att åstadkomma frivilligt, spontant samarbete för att skapa allt sådant som människor behöver i ett samhälle...

Detta är mer socialt och till större nytta för andra människor än något annat system. Detta är en modell som växer ur delaktighet underifrån istället för order uppifrån...

För oss libertarianer är det helt OK om människor vill vara katoliker, eller något annat. Det är deras sak. Men för katolska kyrkan är tanken på frihet uppenbarligen ett problem...

Naturligtvis är det så. Frihet, enskilt ansvar och egenmakt är raka antitesen till den underkastelse som religionen kräver. Det är väl där skon klämmer. Det är väl därför påven väljer att kritisera just den idétradition som mest av alla hyllar människan, hennes framsteg och hennes förnuft. Den förbjudna frukten...

Var är Illuminati när man behöver dem...

Påven är en hycklare

lör 29 ​april 2017

En sak som händer i takt med att man blir äldre, är att man hittar allt färre åsikter att hålla med om...

Det är något med en indignerad liberal som gör det nästan omöjligt att kväsa impulsen att leta reda på en pinne och peta på liberalen, tills denna blivit ännu mer retad. Jag är inte riktigt säker på om det beror på att det finns något skenheligt över indignerade liberaler...

Det kan bero på motsatsen: den totala bristen på självdistans. Självdistans är trots allt en förutsättning för äkta hyckleri. Vet man inte om att man hycklar är man bara inkonsekvent.

Vill man få Saudiarabien att sluta piska folk som bloggar, eller hugga händerna av snattare, är inte förståelse och fred särskilt effektiva vapen. Vanliga vapen funkar däremot rätt bra som vapen, om man vill flytta på förtryckare...

Vill man å andra sidan inte starta en världsomfattande västerländsk jihad för mänskliga rättigheter, tvingas man leva med en värld där skitstövlar har makt. Man får hitta på olika sätt att samexistera hyfsat. Dra åt rätt håll, när man får chansen...

Politik blandar sig inget vidare med renlevnad

PK-ismen är sprungen ur den tokliberala sörjan... tycker Sh alltså...

Att sörjan av socialliberaler är vänstervriden behöver väl inte ifrågasättas...

Engellaus krönikor vänds understundom ut och in för att kolla resultatet från olika infallsvinklar...

Kulturmarxism och vänster

 

En svensk politiker behöver inte kunna någonting. Det ställs över huvud taget inga krav på kompetens...

http://www.medborgarn.se/res/default/clip_image001602.png

Så nödvändigt att uppmärk-samma detta fenomen...

Det ballar ur, som Grotesco skulle ha sagt. Det anmärkningsvärda är att företrädare för en rad partier går upp i talarstolen och låter känslorna ta överhanden i stället för att argumentera sakligt...

Några indolenta sverigedemokratiska kommunföreträdare borde inte vara någon konst att hantera, men genom att bli så upprörda och kränkta lyckas faktiskt såväl miljöpartister som vänsterpartister och andra slå knut på sig själva och göra hela kommunfullmäktige till åtlöje...

Någonstans längs vägen gick de sverigedemokratiska ledamöterna hem med segern, och det var knappast av egen förmåga...

Debaclet i Stockholms kommunfullmäktige är ett tecken på ett sjukdomstillstånd i den svenska lokaldemokratin. Så här eländiga får de folkvalda, med makt över tiotals miljarder kronor, helt enkelt inte vara. Inte ens en dålig dag...

Tyvärr befarar jag att det vi bevittnade var en helt vanlig dag på jobbet...

https://i.ytimg.com/vi/lZmTM2jWnfM/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=67&sigh=QtPSHVpvGpAbOzIAh-Sn3QC-NvYKommunfullmäktige Stockholms Stad 24/4

https://i.ytimg.com/vi/fEsmIpit5jA/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=67&sigh=o29ZTcr1VkYukMTWe77PH7zJmpMBest of Stockholms kommunfullmäktige 24 april 2017

https://i.ytimg.com/vi/fEsmIpit5jA/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=67&sigh=o29ZTcr1VkYukMTWe77PH7zJmpMKänslostormar i Stockholms kommunfullmäktige

Kommunpolitikens sekundärskam

Det är som om hela tätorten Söderhamns befolkning bara skulle försvinna. Drygt 12.000 innevånare uppslukade av jorden...

Alla vet att de finns kvar, men ingen vet var de är eller vad de gör. Ingen har koll...

Sverige saknar idag 12.000 personer som har gått under jorden efter att fått avslag i asylprocessen. Det är människor som trots väldens mest generösa migrationspolitik inte har rätt att vara här. Det är helt Söderhamn som har gått och gömt sig...

Det är en herrans massa människor som är efterlysta av polisen. Om några år tror de som borde veta mest och bäst att det kommer att vara ännu värre. Då räcker det inte med ett Söderhamn längre. Då pratar vi om ett helt Karlstad, om över 60.000 personer som ingen har koll på…

Det är tusentals människor på rymmen. Vi vet inte säkert vilka de är. Vi vet inte vilka av dem som har samma mål som den vedervärdiga lastbilsterroristen från Samarkand. Det enda landet Nollkoll har koll på är att tusentals människor gömmer sig, och att antalet som gömmer sig kommer att öka snabbt...

SKUGGSAMHÄLLET

I valet 2014 bäddade Alliansen och Social-demokraterna  för Sverige-demokraternas framgång i...

De lämnade ena planhalvan öppen för SD och ojar sig nu i efterhand för följderna utan att riktigt erkänna sitt eget misstag...

En oerhört gammal stofil som satsat på fel affärsidé... det behövs nya hjälplösa som röstunderlag. Då passar flyktingar och invandrare perfekt... tror han...

I valdebatten hyllade alla partier från vänster till höger utom SD fri och generös flyktingmottagning utan att erkänna och lösa frågan hur de som kommer skall föras in i vårt samhälle... 

Tillspetsat kan man hävda att själva ”affärsidén” för vissa politiker är tillräckligt många som inte klarar sina liv utan just politisk hjälp . Med färre lantbruks-, industri-  och nu kommunarbetare behövs nya hjälplösa som röstunderlag. Då passar flyktingar och invandrare perfekt...

För att få dem att rösta rätt gäller det att hålla kvar dem i hjälplöshet och få dem att se politiker som enda räddningen. Om de snabbt lär sig att klara sig själva och kommer in i samhället, slutar de att identifiera sig som hjälplösa.

I konsekvens med sin ”affärsidé” ser dessa politiker alla väljare som ”grupper”, inte som enskilda individer. Det senare är ju mycket svårare.

Alliansen och S bäddade för SDDet där avsnittet som inte ville... för tre veckor sen...

Ska svenska staten och dess kommuner överhuvud taget få göra affärer i utlandet?


Docent i företagsekonomi Jan Tullberg och företagaren och ekonomen Pekka Rousu diskuterar med programledare Jan Sjunnesson varför statens affärer i utlandet gått så katastrofalt dåligt och kostat svenska skattebetalare hundratals miljarder...

Postnord kommer kräva 3 miljarder av svenska skattebetalare inom kort. Bakgrunden är att staten har gått in som huvudägare (60% ägare men endast 50% rösträtt) i konkursmässiga Danska posten. 4000 danska brevbärare sägs upp men har förhandlat till sig 3 års lön inför försäljningen till svenska staten. Dessutom har danska staten efter försäljningen beslutat att myndigheterna istället ska skicka sin post elektronisk vilket är en viktig orsak till kollapsen...

Svenska statens köp av holländska Nuon skedde till ett överpris på kanske 50 miljarder kronor för några år sedan. För tillfället planerar staten troligen att ge bort Vattenfalls kolverksamhet i Tyskland som man köpt dyrt och som går med bra vinst. Dessutom har svenska staten köpt kärnkraftverk i Tyskland som den tyska regeringen beslutat lägga ner...

Vi talar också om den helt misslyckade försäljningen av Stockholms energibolag Birka Energi till Fortum och Telias mutskandaler i flera olika länder...

 

https://i.ytimg.com/vi/kyGVy3fe_xE/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=dmSpBo5W7pJu7sRkDLXvFnu_SWg

Lördagsmorgon avsnitt 27 - Om statens misslyckade affärer i utlandet.

fre 28 ​april 2017

Om globalismen inte är en judisk konspiration, hur kan den då förklaras? Är den överhuvudtaget en konspiration...

Lars Bern använder många ord för att förklara... bra så...

För att förstå globalismen är det nödvändigt att förstå drivkrafterna och strategierna bakom världens största företag och banker...

Förebilden för många av dagens globala megaföretag har varit strategin bakom John D Rockefellers Standard Oil för över hundra år sedan. Den strategin var enormt framgångsrik och lade grunden för världens första privata dollarmiljard-förmögenhet...

Den har fått stå modell för en rad globala företag. Dagens mest framgångsrika exponent för tillämpning av strategin är Microsoft som med sin Widows-plattform är helt dominerande på världsmarknaden...

Särskilt mångordig behöver man inte vara... lite SF-tänkande räcker långt... men vi måste ju vara överens om definitionen av begreppet konspiration... SF = sunt förnuft...

Konspiration – Wikipedia

Det är affärslogiken som styr globalismen...

Denna korta beskrivning av hur de globala företagsstrategiernas praktiska tillämpning har lett utvecklingen mot en allt större globalisering av hela samhället, visar att vi inte behöver tänka oss konspirationer i slutna sällskap, för att förstå det som händer. För den som likt mig varit verksam inom internationell företagsamhet är det helt uppenbart att utvecklingen i dagens västvärld främst är styrd av de dominerande företagens affärslogik och deras ägares intressen...

Den fråga man bör ställa sig är i vad mån världens och vårt samhälles utveckling skall styras via de globala megaföretagens styrelserum eller via demokratiska val? Det är i grunden reaktionen mot den här maktförskjutningen, från demokratiska församlingar till globalisternas företag och banker, som ligger bakom den folkliga revolten mot det av globalismen förblindade etablissemanget...

Konspiration (av latinets conspirare: 'andas tillsammans'), eller sammansvärjning, syftar på ett hemligt samarbete mellan en grupp individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte.

"En grupp individer" med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte kan ju rimligen inte bestå av miljoner människor... inte ens hundra...

Lars Bern har nog rätt... det är affärslogiken som styr globalismen...

.

Svaret på den rubricerade frågan är – nej!

Är globalismen en judisk konspiration?Kan korporativismen bli tydligare... det som också kallas Soft-Fascism over there...

Politikerna och deras funktionärer tar sig ständigt allt mer makt.

Denna makt centraliseras och flyttas allt längre bort från medborgarna.

Insynen och delaktigheten i den demokratiska processen blir allt mindre.

Våra fri- och rättigheter inskränks i många små steg.

Yttrandefriheten begränsas och överheten försöker strypa internets fria informationsflöde.

Skatterna blir ständigt allt högre, vilket i sig bidrar till att flytta makt från folket till den härskande politiska klassen.

Folket blir allt mer kontrollerat och övervakat.

Dessa förändringar sker alltid i samma riktning, i en till synes icke-reversibel process. Människors frihet och makt över sina egna liv begränsas – medan politiker och byråkrater blir allt mer allsmäktiga.

Med risk för att tjata: Folket blir allt mindre av fria medborgare och allt mer av undersåtar.

Politiskt finns kanske inget bättre att hoppas på. Samtliga riksdagspartier är del av problemet. Så gott som alla politiker låter sig berusas och korrumperas av makten.

Vad berättar det här – egentligen? Vilka blir konsekvenserna – nu och i morgon?

Demokratin - en historisk parentes?

Det var en svensk, en tysk, en fransk, en britt, en norsk, en dansk, en jänk, en rysk och en jude. Nej, det kommer ingen rolig poäng på slutet...

Det handlar om hur den nya härskande klassen ser ut, eliten, oligarkerna...

Denna elit, dessa oligarker, styr globaliseringen och vill etablera sin version av Den Nya Världsordningen, NWO. De umgås i Bilderberggruppen och Romklubben när de vill synas och i konstellationer vi vet mycket lite om när de inte vill synas. Till de synliga mötena bjuder de in nyttiga idioter som kan föra deras talan inför världens folk. Det är lokala rikspolitiker från olika länder och toppar (tjänstemän) inom FN, EU, Nato och OECD, som exempel. Egentligen skulle jag vilja benämna dessa för OWO, One World Order, en global enhetlig kontroll och styrning av hela världen, där nationalstaterna är avskaffade. OWO = globalisering ≠ demokrati eller frihet...

​I det franska presidentvalet utlovade Macron mer globalisering, gissa hur han kunde få finansiering till en presidentvalskampanj som tog honom från ingenting till en förstaplats i den första valomgången? självklart vill oligarkerna se en globalist i toppen av ett land som Frankrike. Helst en globalist som de själva har i fickan, likt Macron...

Nationalism och gränser är vackra ord för frihetliga människor. Låt ingen lura i er något annat! För många år sedan gjorde jag följande reflektion. Att vara fri innebär att kunna passera gränser. Finns inga gränser att passera kan man ändå vara gränslöst ofri...

Bellmanhistoria

En oerhört gammal klok man som förtjänar att slippa skriva...

Slippa en manisk rapportering av stora och små nyheter, kommentarer, oväsentligheter som bombarderar oss likt strålning från rymden, ett ältande brus av detaljer i stor obegriplighet, händelsernas egen superklåda som blir värre ju mer man kliar och som likt all historia inget man kan köpa en salva för att bli kvitt...

Det händer för mycket på en gång och kommenteras mer än det händer men kanske är jag helt enkelt för gammal att hänga med. Plötsligt längtade jag intensivt efter att skaffa mig distans, sluta skriva, slippa yttra sig vila i alltet. Är det ett rimligt skäl att göra nödstopp? Man kan undra...

Jag meddelar nu medvetet patetiskt mina läsare att jag tar en paus för begrundan. Kanske behövs en ny sorts blogg med annat stuk, en ny skribent, det kan finnas även andra förklaringar om varför – det är inte rimligt att belasta någon med en 85-årings olidliga börda så här på gångavstånd till kyrkogården. Jag återkommer om jag inte överlever abstinensen att inte skriva dagligen, hör av mig, eller inte alls och därför, när jag rensat mina tankars hårddiskar, bytt tempo, nollställt de program av åtaganden jag tror mig styra över och sen jag hunnit ladda ner försummade och efterlängtade referenser; jag vill lära mig höra bilderna i mitt inre och se rösterna nu när jag döv och halvblind måste testa allt...

Att nödstoppa en helt vanlig blogg

Medelklass är ett svårt och oklart begrepp så låt mig försöka förklara vad jag menar...

Indelningen från industri-kapitalismens topperiod funkar inte längre. Hur ska vi dela in oss idag...

Tidigare var indelningsgrunden i stort sett inkomst. Det fanns till exempel ”höginkomsttagare” och ”låginkomsttagare”. Någon annan indelningsgrund än inkomst fanns knappt eftersom allt annat var så lika i det homogena Sverige. Till exempel hade alla, oavsett klass, i stort sett samma småborgerliga värderingar...

Numera förefaller det mig mer naturligt att indela folk enligt det gamla mönstret överklass, medelklass och underklass. Det som skiljer dessa åt är emellertid inte bara inkomst, utan också värderingar. Det gamla värderingshomogena Sverige finns inte längre...

Det finns idag, vad jag kan iaktta, två olika typer av värderingar, nämligen politiskt korrekt tänkande och sunt förnuft (där det senare för mig är liktydigt med småborgerliga värderingar eller ”medelklassvärderingar”). Vi kan kalla värderingarna PK-tänkande respektive SF-tänkande...

Överklassen – ”eliten” eller ”eliterna”, som den moderna beteckningen lyder – består i första hand av ledande politiker och mediafolk och höga tjänstemän inom det välfärdsindustriella komplexet, rikspolischef Dan Eliasson till exempel (som inte borde vara rikspolischef). Bland dessa grupper regerar PK-tänkandet nästan till hundra procent.

Det finns emellertid en grupp SF-tänkare även inom överklassen, till exempel företagare som har tjänat ihop egna pengar. De tänker annorlunda, men de har inget inflytande på det mentala klimatet i nationen, vilket delvis beror på att de skiter i frågan. De kan alltid sticka någon annan stans...

Medelklassen består av den stora grupp som är landets ryggrad. Dit vill jag räkna folk som försörjer sig själva, antingen som företagare eller anställda, är rimligt skötsamma och på det hela taget håller nationen rullande, således både advokater och rörmontörer. Det som förenar dessa, trots att de må ha olika inkomst, är deras värderingar. De flesta är SF-folk...

Det finns dock även en avsevärd kontingent PK-tänkare inom medelklassen, framför allt personer med anställning inom det välfärdsindustriella komplexet som vare sig de tror på det eller inte måste framföra värdegrundsbaserade idéer i tjänsten. Man kan tänka på hur det var i det gamla Sovjetunionen och DDR...

Underklassen består av alla dem som på ett eller annat sätt är bidragsförsörjda. Jag tror att de flesta av dessa är PK-tänkare, om inte annat så för att med självrespekt kunna ta på sig offerkoftan. Här finns också en hel del som PK-tänker å andras vägnar, till exempel flyktingaktivister som försörjs av Allmänna Arvsfonden...

I underklassen ingår förstås också de i sanning av politikerväldet svikna hjälpbehövande, till exempel ensamstående, hårt arbetande låglöneensammammor som på sin ålders höst framsläpar sina liv som fattigpensionärer...

Svenska klasser

Vad kostar flykting-mottagandet Stockholm?

Kärleken till alla på jorden är gränslös, hos fullmäktigeleda-möterna. Liksom vreden och hatet mot dem som vill hålla sig till fakta...

​Döm själv: se sju korta (och något redigerade) videoklipp från debatten

Och kontentan: kostnader spelar ingen roll. Absolut inte! Den som hävdar det är ondskan själv...

Känslosvall utan tanke och analys är farligt

 

tors 27 ​april 2017

Alla puckar på jobbet...

bråttom i två veckor...

Rita på det gamla vanliga sättet i 2D...

Å andra sidan... vad spelar det för roll vad man använder för verktyg så länge man tänker i 3D...

ons 26 ​april 2017

Alla puckar på jobbet...

bråttom i två veckor...

Rita på det gamla vanliga sättet i 2D...

Å andra sidan... vad spelar det för roll vad man använder för verktyg så länge man tänker i 3D...

Så, vad vill de väster-ländska samhällena ha för sorts ledare...

Tokliberalen Lars Falk i 

Flen var minsann inte heller någon att prisa...

Postmodernismens tokllberaler... såna som inte är förankrade någonstans på vänster-höger-skalan... såna som låtsas värna om både fattiga och rika...

Tokliberalernas bedrägliga agenda är densamma som globalisternas... dom fattiga får nöja sig med smulorna från dom rikas bord... den gemensamma politiska ideologin hos samtliga svenska partier är den att makten över utvecklingen bör läggas i de superrikas händer... på det att flera smulor kan delas ut till de fattiga...

Det är inte olagligt att tänka så...

tis 25 ​april 2017

Alla puckar på jobbet...

bråttom i två veckor...

Rita på det gamla vanliga sättet i 2D...

Å andra sidan... vad spelar det för roll vad man använder för verktyg så länge man tänker i 3D...

Tänk att få prisa en Expressen-skribent...

Tokliberalen Macron är minsann inget att prisa...

Postmodernismens tokllberaler... allt från vänster-extremister till höger-extremister...

Hur kan man så ogenerat prisa Macron i franska valet?

mån 24 ​april 2017

Alla puckar på jobbet...

bråttom i två veckor...

Rita på det gamla vanliga sättet i 2D...

Å andra sidan... vad spelar det för roll vad man använder för verktyg så länge man tänker i 3D...

En stor nyhet blev en liten nyhet i gamla Svedala...

Kampen står mellan globalism och nationalism... något gammelmedia inte förstått än...

Vad som är bäst? Det kan man inte så noga veta... det är det som är politik...

Om man vill vara på säkra sidan... att inte rösta fel alltså... kan man med fördel avstå från att rösta...

sön 23 ​april 2017

Alla puckar på jobbet...

bråttom i två veckor...

Rita på det gamla vanliga sättet i 2D...

Å andra sidan... vad spelar det för roll vad man använder för verktyg så länge man tänker i 3D...

lör 22 ​april 2017

Ett bildtips från Hax... Corporatism is not Capitalism...

Om man blandar vänster-folk med högerfolk med ämbetsmän med gammel-media med pk-näringen med bidragsmark-

ägarna... och kör dom i en betongblandare får man en sörja... som förblir en sörja  om man inte tillsätter ett samman-hållande bindemedel... till exempel en diktator som bestämmer...

Den där sörjan kallas korporativism eller mjukisfascism... och tillsätter man en diktator får man den äkta historiska fascismen som vi känner till den från förr...

Corporatism is the destruction of the free

market... and the cereation of corporate monopolies achieved through the regulatory and monopoly power of strong central government...

 

Vi får väl utgå från att såssarna fortfarande är vänster...

En såsse som begränsat det fria ordet i Flen... i korporativ samverkan med tjänstemannaväldet och gammelmedia... samverkan till döds...

Att vänstern gjort själva språket till ett slagfält är ingen slump. Genom att inte bara peststämpla idéer, utan därtill de ord som krävs för att sätta dessa idéer på pränt, vill man därtill beröva sina motståndare möjligheten att över huvud taget uttrycka sin ståndpunkt...

Sist men inte minst är det värt att notera att sju av de rasistiskt och högerpopulistiskt kodade orden på listan innehåller ordleden vänster respektive marxist. Det finns en utbredd konspirationsteori, antyder därmed artikelförfattarna, att många journalister och kulturarbetare skulle hysa vänsteråsikter...

Man får i ljuset av detta anta att det är en ren tillfällighet att den ene artikelförfattaren varit med om att starta ett kommunistiskt parti, och att den andre på sin Facebooksida gillar Vänsterpartiet...

​ 

Vänsterns krig mot det fria ordet

Ett riktigt bottennapp... "oliktänkande" dissidenten Heberleins demonisering av andra oliktänkande... strange...

Zita Holeschova

Klart att antisemismen i Sverige växer, men inte på grund av ett fåtal svenskar, utan pga hundratusentals muslimer, som okritiskt släpps in. Det finns ingen muslim, som inte är antisemit. Sedan har vi den antisemitiska femte kolonnen i regeringen, typ Wallström!!! Mycket viktigare att skriva om än så kallade "högerextremister"...

Daniel Svensson ·

Nazisterna och muslimerna stod på samma sida under Hitlertiden. Stormuftin var t o m med på Hitlers lönelista under kriget. De hade båda en gemensam fiende, nämligen judarna...

Leif Eriksson

Kan man önska sig ett nytt ord istället för högerextrem? Jag ogillar ordet då jag själv är höger men inte s.k. högerextrem. Ser inte kopplingen alls på den tradionella vänster-höger skalan. Den handlar om skattetryck, storlek på offentlig sektor och individens frihet. På den skalan skulle man kunna kalla en färd längre högerut för ultrakapitalism t.ex. Vilket då skulle innbeära närmast noll välfärd och mycket låga skatter...

Detta är inte alls vad t.ex. SD står för. Begreppet är extra förvirrande nu när Trump och republikaner kallas högerextrema eller högerpopulister. Men SD och Republikanerna har inte mycket gemensamt alls. För mig känns hela begreppet högerextrem eller högerpopulism som nåt som hittats på av vänstern i Europa. Pga att man vann över tyskarna 1945 och inte ville förknippa kommunism och socialism med fascism eller nazism...

Men de är ju alla politiska kusiner, samma andas barn. Alla har en tendens att ge mycket makt åt staten, ha lite inviduell frihet och lite ekonmisk frihet. Mer än nåt annat idag saknar jag en problematisering av kommunism och socialism (då mer hard core socialism). Fascism och nazism känns rätt avklarat, finns ingen vettig människa som försvarar det idag. Vad gäller antisemitismen så upplever jag att det stora hotet idag kommer från Islam och dess följare, så här känns Ann Heberlein lite väl politiskt korrekt...

Den tidlösa antisemitismen

Ann Heberlein ägnar sig åt intellektuellt självbedrägeri

Ett riktigt bottennapp... pk-tänkande dissidenten och

etiklektorn Heberleins

pladder på den invandrade polisens nivå... strange...

Att snöa in på "svenska värderingar"... och behovet av en definition 

av begreppet... om man inte kan definiera "svenska värderingar" kanske man ska avstå från att diskutera "svenska värderingar" och i stället diskutera 

västerländska humanistiska

värderingar kontra humanistiska

värderingar i andra världsdelar...

I stället fortsätter man pladdra "svenska värderingar" i tokfeministisk anda i all evighet... amen...

Invandrare ska följa svensk lag och därmed basta... i övrigt får invandrare leva som dom vill... det har inte svennarna med att göra...

En enda regel utanför det juridiska räcker gott... invandrare ska inte kunna parasitisera på de svenska skattebetarna... inte heller ska

svennar kunna parasitisera på de svenska skattebetarna genom att ta hand om invandrare...

https://i.ytimg.com/vi/sLzwAbL23Zk/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=0wAjE0OtBEOLUv_CRrAVEQECsUgAnn Heberlein Show med Mustafa Panshiri

Ann Heberlein ägnar sig åt intellektuellt självbedrägeri
​Vi på Swebbtv funderar ibland om vi ska publicera program som vi vet ger ångest hos tittarna. Men vi tror att våra tittare hellre känner till problemen än är ovetande. Bitvis blir det också riktigt humoristiskt mitt i all bedrövelse. Därför delar vi denna information...

De närmaste åren till 2021 förväntas ytterligare 690.000 personer söka uppehållstillstånd utöver de 1,5 miljoner som har kommit under 2000-talet...

Docent i företagsekonomi Jan Tullberg och journalisten Gunnar Sandelin samtalar med Jan Sjunnesson om hur Sverige har ökat sin befolkning med nästan en fjärdedel genom invandring de senaste 30 åren...

Andelen utrikes födda i Sverige överträffar nu till och med situationen i USA under slutet av 1800-talet...


I samtalet diskuteras de ofattbara kostnader och problem som följer i spåren på detta och om journalisters och politikers oförmåga att hantera dessa frågor...


Några slutsatser är...
- Talet om att vi behöver invandringen är nonsens. Sverige skulle ha en stabil befolkning utan invandringen runt 8 miljoner invånare istället för 10 miljoner.
- En kalkylsiffra är att utomvästlig asylinvandring kostar samhället mer än 2.5 miljoner kr per person
- Sverige ger 3 gånger så många uppehållstillstånd till asylsökanden som alla andra nordiska länder tillsammans
- De flesta invandrare under 2000-talet kommer från Syrien, Irak och andra länder med en kultur som skiljer sig helt från Sveriges...

​ 

https://i.ytimg.com/vi/F2pPay_KNFE/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=67&sigh=brIgWQGgfzhCwkpygo_zD-LQtzsLördagsmorgon avsnitt 28 - Om massinvandringens ofattbara konsekvenser.

En bankman handplockad av globalisten George Soros...

Konspirationsteoretikerna låter fantasin flöda...

En Sorosman, en nationalist och en tjuv... ska faen i mej vara fransman och rösta...

 

Franska valrörelsen: gamla partier redan på efterkälken - Samtiden

En globalist som inte kan förlora, väl... går verkligen Soros åter på pumpen... nej, faen...

fre 21 ​april 2017

Ett garage till salu... En korporativist har krasch-landat...

En som kan konsten att utnyttja folk och skatte-pengar...

Efter tre intensiva säsonger har Magnus Svensson och hans kompanjoner Johan och Sofia Wikström bestämt sig för att sälja restaurang Garaget...

Jag är ”Byggare Bob”. Nu är det dags för någon annan att ta över, säger Magnus...

Men vi har hamnat i ett läge där vi antingen måste satsa rejält eller sälja. Och eftersom jag är mycket mer ”Byggare Bob” än förvaltare så har vi valt att försöka sälja företaget istället.

Läs mer

Socialdemokraterna kommer att ge Miljöpartiet chansen att bryta upp från regeringen för att avslutet inte ska te sig alltför brutalt...

Det gäller förstås även tokarna i Flen... ursäkta uttrycket... ta det inte personligt...

När behöver man göra det? Det är bara att räkna bakåt. S måste bevisa att man är partiet som står för stabilitet, lag och ordning. Det behöver man göra redan i budgeten för 2018. Klarar man av att göra det har S tagit över rollen som nattväktarstatens främsta beskyddare...

Men partiet har mycket kvar att bevisa innan detta kan bli verklighet. Alliansen satsade bevisligen betydligt mer på polis och rättsväsende än vad S/Mp har gjort de tre första åren. Det finns även flera andra goda skäl att fjärma sig från MP, bland annat det partiets kopplingar till islamister. Det kommer att krävas många miljarder till försvar och polis för att ta över frågorna och det enda som står i Stefan Löfvens väg är Gustav Fridolin, som kommer att vilja ha pengarna till subventioner av vindkraftverk...

När lämnar Miljöpartiet regeringen?

En dissident samtalar med en annan...

Ett satans balanserat samtal vanliga människor emellan...

I detta avsnitt av DGS-TV gästas Patrik av professor Lennart Bengtsson; forskare inom meteorologi och tidigare chef för European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) i Reading och Max-Planck-Institut für Meteorologie i Hamburg...

Med utgångspunkt i Lennarts arbete och forskning diskuteras vad vi kan veta om klimatförändringarna, forskarvärldens arbete och framtidens utmaningar...

https://i.ytimg.com/vi/_btWuKdvCps/hqdefault.jpg?custom=true&w=246&h=138&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=BxjWtMgJVJgQbEPQhLNvZ4_phpsGäst: Lennart Bengtsson - Väder, klimat och jordens temperatur

DGS-TV AVSNITT 21, MED LENNART BENGTSSON

Clinton-kulten lever och frodas bland gammelmedia och Hollywood-gänget...

Info som vi aldrig skulle få från gammelmedia...

Så vid 37 års ålder, utan en enda prestation att visa på, får hon ett "Lifetime Impact"-pris och drösvis av fri publicitet, medan hon förbereder sig för att bli upphöjd till en roll i regeringen, där hennes talanger att “göra ingenting” kommer att vara de mest användbara...

Den kraftigt retuscherade omslagsbilden av en skrattande, läderklädd Chelsea är skrämmande...

Det har länge ryktats att Chelsea är Hubbels dotter och inte Bills och likheten är slående...

Marknadsföringen av Chelsea Clinton har startat

Trollandet handlar om att försöka förminska min kritik genom att grundlöst försöka klistra på mig ett antal nedvärderande etiketter. Uppmärksamheten är hedrade, tydligen har mina synpunkter träffat rätt...

Det hela blir desto mer intressant mot bakgrund av att Ekman ser Qvibergs förvärv som ett hot mot journalistiken, samtidigt som den som dristar sig att kritisera journalisten Ekman blir trollad. Det är det verkliga hotet mot journalistiken, inte Qvibergs förvärv...

De framskickade trollen benämner mig klimatförnekare, antisemit och förintelseförnekare

Nu visar det sig att för att kunna klistra på mig även dessa nedsättande omdömen, så har trollen illsinnat tolkat mina texter mot globalism och en ny världsordning, som att jag med globalismen menar en judisk världskonspiration...

Detta med att påstå att man är konspiratorisk är ju en annan patentmetod för att försöka förminska sina motståndare. Till det vill jag säga att man behöver inte ta till konspirationer för att förklara globalismen, vilket jag upprepade gånger påpekat i mina krönikor. Globalismen är nämligen en logisk följd av maktkoncentrationen inom världsekonomin till ett litet antal globala jätteföretag, vars affärslogik drivs av en stark strävan mot en gränslös global värld med helt fri rörlighet...

Trollen som etablissemangets svans

Vi bevittnar en hel yrkeskårs förfall... inte i huvudsak på grund av enskilda journalisters individuella förfall utan mera  av marknadsmässiga skäl... det går inte att sälja vilket skit som helst... att sälja lögner är en dålig affärside...

Bedömningsvis finns, men siffrorna är osäkra, runt

12 000 personer som saknar uppehållsrätt i Sverige. Under mars månad nekades 4 400 uppehållstillstånd. Dessa förväntas då avvisas eller lämna landet...

12 000 personer är naturligtvis en löjligt låg siffra...

Han är naturligtvis ingen idiot... han ministern... men en politisk broiler...

Liksom det välkända att begåvade psykopater saknar vissa egenskaper... saknar också politiska broilers någonting som forskarna borde kunna sätta ord på... låt oss kalla det bonnförnuft tills vidare... sannolikt är verkligheten så komplex att intellektet inte ens hos den klokaste räcker till... nej faen, klokare politiker är nog uteslutet... som bekant är Shs hypotes att den politiska verkligheten måste göras enklare... även det alternativet är en omöjlighet... vi drivs således over the cliff... så blir det nog...

Vad alla aktörer missar är att en fotboja kan med viss lätthet klippas av med en enkel lite kraftigare nagelsax. Fotbojan kan även slitas av då den inte får vara kraftigare konstruerad än så. Skulle den enskilde fastna i något  med bojan och fotbojan inte gå sönder riskeras att hela underbenet slits av. En djupt inhuman konstruktion...

Samtidigt finns brister i den biometriska informationen kring de som saknar uppehållsrätt. Polisen har svårt att, vid misstanke om att en person har en falsk identitet, styrka detta...

Fotboja förutsätter att personen har en vistelseadress. Papperslösa har sällan en fast adress och har de en fast adress så är det i regel en lägenhet de delar med andra som saknar uppehållsrätt som inte vill ge sig till känna. De är med andra ord obenägna att ge ifrån sig den adressen och saknar du uppehållsrätt så är det per automatik svårt att få en bostad om det inte är Migrationsverkets asylboenden som avses. Utöver detta krävs ett visst mått av samarbete med den som bär fotboja, att denne slipper en alternativkostnad som är högre. Personen vet redan att den skall avvisas och har inget att förlora – än en fotboja. Fotbojan kräver dessutom en massiv administration för att fungera...

Utspelet kommer utan en egentlig eftertanke. Fotbojan lanseras som en lösning för de som kan avvika okontrollerbart eller på annat sätt kan anses vara en risk. Vare sig regering eller opposition har på något sätt värderat verkligheten eller har någon gång arbetat i de miljöer där sådana med utan uppehållsrätt rör sig i. En avsliten fotboja är en avsliten fotboja, ett enkelt sätt att lägga sig under radarn. För att sedan avvika och skaffa sig en ny, falsk, identitet...

Enklast vore att, efter avvisningsbeslut, transportera dessa människor till närmaste flygplats för vidare transport till ursprungsland om det inte föreligger verkställighetshinder från början alternativt hålla dessa i förvar. Samtidigt med detta säkra identitet med biometrisk information på ett sådant sätt att om personen återkommer kan avvisas direkt...

Fotbojan kommer bara bli en driftkucku och en merkostnad. En avsliten fotboja är och förblir en avsliten fotboja. Och en köpt falsk  ID-handling är och förblir en köpt falsk ID-handling...

En avsliten fotboja är en avsliten fotboja

Fortsättning