Medborgerlig Samling (MED) är på gång kanske... vad ska det bli av dom... ett höger-extremt libertarianskt parti utan främlingsfientlighet till skillnad från SD och AfS...

Det som betyder något är summan av SD, AfS och MED, det är den som kan göra skillnad... säger Peter Krabbe...

För helvitte medborgare... Sparreholmarn är ju en skattevänlig vänstergubbe som hyllar den gyllene medelvägen... lite socialism och mycket marknadsekonomi... om man nu kan kalla statliga kommunikationer, skola och sjukvård för socialism... som ni kanske kommer ihåg så sympatiserar Sparreholmarn 

med Antikorporationspartiet... partiet som bara finns i huvet på Sparreholmstrollet...

Ett förändrat politiskt landskap…

tis 10 april 2018

 

Lars Bern har momentum visavi Anders Wijkman och klimatalarmismen... Sh vill åter påminna om att den välsignade koldioxiden är livets gas... på samma sätt kan man ju säga att olja är livets vätska näst vatten... det jävliga är bara att oljan förgiftar vattnet...

Lars Bern skriver... Vår närmare bekantskap uppkom när jag blev engagerad som ordförande för Det Naturliga Stegets miljöinstitut under åren 1990-96. Vi hade mycket positivt samarbete med dig under den tiden då du var generaldirektör för SAREC. Jag uppskattade mycket samarbetet i din miljöutredning inför EU-inträdet.

Vi delade intresset för miljön och jag upplevde dig som en av få politiker som hade ett starkt engagemang, varför jag på olika sätt försökte stötta dig. Vi blev under de åren mycket goda vänner och du hade vänligheten att bjuda mig på din stora 50-årsfest 1994. Jag upplevde dig dock från början som ganska narcissistisk, men det översåg jag med, eftersom detta är en egenskap som du delar med många politiker...

​När du tillsammans med klimatalarmisten Johan Rockström några år senare gav ut boken Den stora förnekelsen som var ett enda stort påhopp på alla oss som hade en mer nyanserad syn på klimatfrågan än alarmisterna, var sprickan mellan dig och mig definitiv. Ni två herrar har medverkat till att sprida hat och vanära över mig med flera, trots att jag helt ställt upp på vad landets främsta klimatforskare inom Kungliga Vetenskaps-akademin sagt i frågan. Det har räckt att ifrågasätta din och Rockströms fullständigt hysteriskt överdrivna skrämselpropaganda för att bli förföljd med hatiska anspelningar att vara jämförbar med förintelseförnekare. Och det har inte hjälp att alla observationer av klimatets utveckling under de tio år som gått, visar att jag haft rätt och du haft fel...

För att komma med något förmildrande omständighet rörande ditt beteende mot mig, så vill jag framhålla att jag faktiskt tror att du med din obefintliga naturvetenskapliga bildning blivit lurad in i klimatalarmismen av charlataner som Rockström och andra som hittat en säker födkrok i klimatalarmismen. Kanske har du inte heller förstått den roll som Romklubben, där du medverkar, har spelat i skapandet av den för oss skattebetalare ytterst dyrbara skrämselpropagandan runt klimatet...

Så kanske skall jag förlåta dig ty du vet icke bättre.Här Anders Wijkman har du svaret på din fråga och även förklaringen att det var ditt eget och MK:s agerande mot mig 2008 som öppnade mina ögon för det pågående klimatbedrägeri som ni var en del av...

Öppet brev till Anders Wijkman

Det börjar märkas att det är valår. I en intervju med Dagens Nyheter, den svenska politiska korrekthetens huvudorgan, förklarar statsminister Stefan Löfven att de som fått nej på sin asylansökan måste lämna landet. Annars har vi ingen trovärdighet i flyktingmottagandet: ”Vi måste flytta fram positionerna så att vi är säkra på att de som har fått ett nej lämnar landet.”...

Hoppla! För bara några månader sedan hade ett dylikt påstående lett till ett kollektivt illvrål av anklagelser om rasism och fascism. DN hade inlett en ”granskning”, i syfte att hänga ut den onda människan. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg hade kunnat konstatera att detta är argument som hör hemma i rännstenen, och att sagesmannen gör sig till ”taltratt” åt ”bruna råttor”. På Expressen hade krönikören Cecilia Hagen kunnat fundera över hur man ska ”bli kvitt de mänskliga brunråttorna? Med gift?”...

Men nu är det som sagt valår, och det är inte länge opportunt att diskutera fysisk utrotning av dem som inte bekänner sig till den politiskt korrekta ”värdegrunden”. Under några korta veckor kommer både partistrateger och tidningsredaktörer att visa ett plötsligt uppblossande intresse för folkviljan. Det man kommer att upptäcka är att den egna politiska korrektheten står mycket, mycket långt ifrån vad ”verklighetens folk” tycker och tänker. Följaktligen kommer man att ändra retoriken...

Vingelpetter går till val

Varenda gång Magdalena Andersson begär förtroende för socialdemokratisk politik, för att de har statens finanser i ordning, kom då ihåg att de ordnar det på din bekostnad! ECBs mätningar visar gång på gång att svenskarna ligger i europabotten avseende privat förmögenhet. Greker, italienare och andra har väsentligt större disponibel privat förmögenhet än vad svenskarna har.

Det är så det ser ut eftersom sossarna styr skatter och statlig budget så att staten klarar sig, medan medborgarna blir beroende av staten för varje aktivitet och varje del av livet...

Det finns en annan skillnad också. I Europa har majoriteten av varje lands parlamentariker universitetsexamen i något ämne. I en del länder är juridikstudier vanligaste examen. I andra är det ingenjör, medicin, humaniora, språk, historia, osv. Det är lite olika mellan länderna och säkert lite olika över tid...

Sverige är det enda land där parlamentarikerna med akademisk examen är i minoritet i kammaren jämfört med dem som inte har någon akademisk examen. Nu är det långt ifrån alla examina som imponerar på mig, men kan ledamöternas utbildning ändå ha någon betydelse för hur parlamenten behandlar ärenden innan omröstning och hur de slutligen röstar? Kan de förstå vad de akademiskt utbildade tjänstemännen presenterar? Kan de argumentera emot? Eller är det bara partipiska och knapptryckar-kompani som gäller? Vart lämnar det vår demokrati...

Det är valår

Fattiga människor räknas inte... den änglalike flick-stackarn har inte förstått att de små smulorna från de rikas bord inte når ner till de fattiga...

Ängeln skriver... Oavsett hur svårt det blir att bilda regering efter valet vet vi en sak: Sverige kommer inte att gå under likt Romarriket under nästa mandat-period... goddag yxskaft...

Trollängeln fortsätter... exempelvis är Sverige världens näst mest innovativa land, fjärde bäst att göra affärer med och ekonomin är bland de snabbast växande globalt...

Flickstackarn håller ju på folkpartiet liberalerna... dom där som inte är nåt folkets parti längre utan kämpar för att hålla näsan över fyra procentspärren... en stackare som tycker att sanningen om verkligheten bestäms av en utrotningshotad PK-politisk tokliberal spillra...

LO och SD bör skrota sina valfilmer - Äh-Kuriren

mån 9 april 2018

Vi närmar oss de största inkomstskillnaderna sedan 1913, och de ökar allt snabbare. Sedan 2008 har förmögenheten hos den rikaste procenten i världen ökat med sex procent varje år. Glada kapitalister menar att överflödet ska ”sippra ner” till resten av världen. Men resten av världen har inte alls sett samma utveckling...

Oro att inte få rätt vård, oro att inte ha råd eller möjlighet till bostad och oro att pensionen inte kommer räcka till. Trots det talar för få politiker om hur de rika drar ifrån. Hur vi varken beskattar förmögenhet eller fastigheter och knappt beskattar kapital. Pensionärer beskattas än i dag hårdare än de som arbetar, även om regeringen försöker stänga just det gapet...

1913 var Sverige inte en demokrati. Det fanns stora spänningar i Europa, och det var året före första världskriget. Trots år av demokratisering och välstånd har vi alltså nått ett läge där ojämlikheten närmar sig förra århundradets krisår. Så bryr sig våra politiker verkligen om människors oro, så bör de förstå att lösningen finns i den skeva inkomst-fördelningen, där det lönar sig mer att sitta på kapital än att arbeta...

Snart äger världens rikaste procent allt - Politism

Friheten är öppen för att vi inte vet allt, inte kan allt och inte behärskar allt. Den bygger på ett öppet sinne, i stället för på dogmer som arrogant påtvingas allt och alla. Den omfamnar utveckling, framsteg och individens eget ansvar. Den erbjuder både dynamik och stabilitet genom valfrihet, decentralisering och respekt för den enskilda människan...

Den ser folket som enskilda individer och fria medborgare - inte som ansiktslösa undersåtar. Den bygger på frivilligt samarbete i stället för tvång...

Ordning måste komma underifrån för att bli stabil och uthållig. Den måste bygga på enkla grundprinciper som kan förstås av, och som gäller lika för alla: Alla människors rätt till individuell frihet, säkerhet och egendom. Och allas lika rätt inför statsmakten...

Den frihetliga idén om staten är att den skall vara liten men stark. Lagarna skall vara få, men ordningen god. Den ska inte lägga sig i hur folk lever sina liv så länge de inte skadar någon annan. Den skall noga respektera och upprätthålla de grundläggande mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheterna. Den skall fokusera på sina kärnuppgifter och sätta kompetens, kvalitet och kostnadseffektivitet i främsta rummet. Den skall vara öppen och transparent. Den ska vara till för medborgarna, inte tvärtom...

En vision om ett bättre samhälle

Vi behöver många nya skolor runt landet och vi behöver framför allt bättre skolor som är arkitektoniskt intressanta, vänliga att arbete i för eleverna och enormt mycket mer klimatvänliga för oss alla...

Det går ju att göra. Fast med de offentliga upphandlingsreglerna så skickas miljoner och åter miljoner i onödan iväg från det gemensamma till privata byggbolag med enorma vinster. Det ska vara vinst i underentreprenör per underentreprenör och även om alla bara tar fem procent i vinst så blir det väldigt många procent i led efter led. Och så ska givetvis bankerna ha sitt. Men det finns ett enklare sätt. Det där man använde förr. Den som ska ha skolan bygger den i egen regi...

Byggbranschen är en av våra stora klimatbovar. Men också den stora finansboven. Om vi på lilla ETC kan bygga en klimatsmart skola kan givetvis en kommun med all dess kraft bygga många ännu smartare och bättre. Ska vi skapa rena hus för framtiden måste vi sluta gå till ”marknaden” för att fråga vad de kan ge...

Vi – den gemensamma sektorn – måste vara marknaden själv. Först då kommer de stora börja minska betongen och lära sig att ordet hållbart är något annat än en reklamslogan. När vår solskola är helt klar så har vi lagt ner 5,3 miljoner kronor på den. Det betyder att den per elev kostar en femtedel av SKL:s dyraste exempel och en tredjedel av det billigaste exemplet...

Den klimatsmarta skolan helt i massivt trä är alltså billigast. Det är sant, vi gör ingen vinst på det här. Men vi får en skola...

Visst kan vi bygga en skola både billigt och klimatsmart

 

Vetenskap och andlighet kommer att upphöra med att vara motpoler. Samman-länkandet av dessa två huvudströmmar i mänsklighetens historia kommer att förändra vår kultur...

Vi befinner oss nu i det millenium som Cayce på 1930-talet såg som avgörande för vår kommande utveckling. Bärande för denna utveckling skulle vara den ökade andligheten, eller förståelsen för vår roll på jorden och i universum...

Kärnan i budskapet är Kristus återkomst, men inte som en fysisk gestalt utan genom våra utökade medvetanden. Den nya människan kommer med sina vidgade sinnen att kunna kommunicera med den andliga världen och förstå sin plats i den utvecklingskedja som består av vandringen mellan olika fysiska reinkarnationer, varvade med tillvaron i ett själsligt tillstånd, för att nå den mognad som vi till sist förutsätts uppnå...

I denna vision existerar ingen absolut död, bara en övergång mellan olika former av medvetande. Genom en sådan visshet behöver vi inte frukta döden, utan kan se den som en examen efter skolåret inför det väntande sommarlovet – och nästa skolår...

De vetenskapliga teorier som, inte minst, Einstein bidragit med under 1900-talet har också hjälpt oss att definiera gudsbegreppet. Definitionen av energi som en vågrörelse, där våglängden innebär ett brett spektra, innehållande allt som omger oss – inklusive vår egen materia – ger oss nya möjligheter att förstå vår tillvaro, både på jorden och i andevärlden...

Vår hjärna begränsar våra sinnens upplevelseförmåga till en mycket liten del av detta frekvensband. Efter döden, när vi lämnar vår hjärna, får vår energi tillgång till en annan för oss nu osynlig del, som också innefattar den gudomliga livsenergins frekvensband. Det är där som vi kommer att kunna kommunicera med avlidnas själar och – sannolikt – få direktkontakt med den starkaste livsenergin, det som många kallar Gud...

Poste Restante.

sön 8 april 2018

 

Vilken politiker äter inte sina barn... vare sig hen är revolutionär, reformist eller

reaktionär... barn menar han

väl, mindre partier av samma sort...

Möjligen är det så att Socialdemokraterna inte i första hand är ute efter att sänka Miljöpartiet, utan efter att locka tillbaka väljare som gått till Sverigedemokraterna, 18,8 procent. För att göra det krävs en politik som går på tvärs med Miljöpartiets. Kanske räknar Socialdemokraterna med att Miljöpartiet klarar sig kvar i alla fall, det vill säga raka motsatsen till det antagande Rösta borgerligt gjorde om Kds. Kanske tror de att Miljöpartiets kärna är större än 4 procent och att den kärnan inte har någon annanstans att gå, nu när Centern blivit hyperliberalt.

Bondeförbundet har gått från centerextremism till hyperliberalt... tycker Hakelius... det kan väl stämma tycker man... fast vad hyperliberalt betyder kan man ju inte riktigt veta för det har han hittat på alldeles själv... det låter dock passande på löövet...

Reformismen äter sina barn

Bara för att sjuårs-cykeln har fördröjts med ett par år, så är det knappast troligt att vi slipper lågkonjunkturen... men eftersom överheten  

inte påverkas av en sån, så är det väl skit samma, tycker SKL...

Alarmisten skriver... Kommuner runt om i landet har redan börjat drabbas av ekonomiska problem, trots att svensk ekonomi fortfarande befinner sig i högkonjunktur. Vi går nu mot lågkonjunktur, eventuellt recession om vi får sjävförstärkande effekter av en bostadskrasch, vilket gör att man bör fundera på hur kommunernas ekonomi ser ut framöver.

Prognosen från SKL baserar sig på att Sveriges ekonomi inte går in i en lågkonjunktur, utan ett sk "normalläge".

"Därefter räknar vi, enligt vår framskrivningsmetod, med att ekonomin åter- går till ett konjunkturellt normalläge och att tillväxttalen blir betydligt lägre efter 2018. Det innebär också att sysselsättningsutvecklingen och skatteunder-lagets reala tillväxt blir svagare mot slutet av perioden. Det beror dels på åter-gången till ett konjunkturellt normalläge, dels på att ökningen av antalet personer i arbetskraften avtar."

Kommuners ekonomi krisar redan - sedan kommer lågkonjunkturen ...

I sitt verk ”Staten” beskriver Platon en idealstat, där politiken inte styrs av en flock makthungriga karriärister, utan av filosofer. Insiktsfulla personer, som inte ser till egoistiska särintressen utan fattar beslut med mänsklighetens bästa för ögonen. Låter inte det förnuftigt...

Varken Platon eller vår samtid verkar riktigt ha förstått vad politik innebär (det låter pretentiöst, men ibland måste man tillåta sig att läxa upp även Platon). Politik är historiskt sett en civiliserad ersättning för krig. För att lyckas i politiken är det kanske inte fel att vara humanist, men framför allt måste man vara en god krigare. En dålig krigare på tronen har svårt att förhindra att onda och destruktiva krafter tar över...

Ett helgon på presidentposten är ingen garanti för att det inte samtidigt förekommer halshuggning på gatorna. Att det just nu verkar pågå ett folkmord i Burma, behöver till exempel inte betyda att Aung San Suu Kyi, som förut var ”god” plötsligt blivit ”ond”. Det kan lika gärna betyda att hon inte är tillräckligt kompetent politiker för att basa över sin egen militär...

Sverige finns en väl förankrad idé att politiker ska vara goda. Därför tillåter vi oss att åsidosätta viktiga demokratiska spelregler (som i fallet Decemberöverenskommelsen) för att hindra att mindre goda politiker tar över. Men ”godhet” har inget egenvärde, allra minst i politik. För en islamist kan godhet vara att kämpa för Allah, för en miljöpartist är det att inte åka jetflyg och för en feminist är det att bekämpa män i maktposition. Alla kallar sin ståndpunkt för god. Det som präglar en bra politiker är istället följande två egenskaper...

- att vara en duktig krigare

- att ha folkets stöd

Platon hade fel

Ytterlig-heterna i klimat-frågan... vem vet bäst, tycker ni... Sh tycker att båda har rätt... koldioxid är ju en välsignad gas... men föroreningarna som möjligen spär på koldioxid-halten förgiftar oss till döds... vi får alltså betala ett jävla högt pris för lite mer nyttig koldioxid...

Att före detta Ripsabon Anders Wijkman är en obildad pajaspolitiker i grunden som aldrig haft ett riktigt jobb är väl uppenbart... åtminstone jämfört med Lars Bern...

Anders Wijkman är ordförande i globalisternas Romklubben som var den organisation som 1991 lanserade klimatalarmismen som ett lämpligt instrument för att skrämma in mänskligheten i en överstatlig ny världsordning – NWO... skriver Bern...

Nu har han lämnat all partipolitik, men han ligger inte på sofflocket för det. Anders Wijkman har fått ett utmanande uppdrag av regeringen, nämligen att vara ordförande för miljömålsberedningen. Där han ska vara med och ta fram en klimatstrategi för Sverige till år 2050.

Förföljelse av oliktänkande

lör 7 april 2018

 

En påtagligt orolig chefredaktör på Äh-kuriren... för att inte säga hjälplöst 

övergiven av alla

förutom staten... nu när jobben är i fara duger inga trollkonster i världen...

Tänk att Äh-kuriren inte förstått att det är överheten som ska granskas... fast tycker Äh att den själv tillhör överheten så är det ju förståeligt...

Fyller man tidningen med utsocknes krönikörers anekdoter så missar man dom målgrupper som förväntar sig en kritiskt granskande dagstidning...

Det är du och jag som är valutan och vi betalar priset

Studieförbundet Ibn Rushd, och alla de organisationer såsom Afrosvenskarnas riksförbund, Muslimska mänskliga rättighets-kommittén och Charta 2008 som står organisationen nära, är islamister och en gren av Muslimska brödraskapet...


Det är, om ni undrar, inte jag som påstår detta, utan bland annat Myndigheten för samhällsberedskap. De är inte ensamma. Dagens Nyheters Erik Helmerson varnar för dem, den för några veckor sedan så unisont hyllade Patrik Oksanen varnar för dem, terrorexperten Magnus Ranstorp varnar för dem, och så vidare...


Att Ibn Rushd-sfären och dess förgrundsfigurer Rashid Musa, Kitimbwa Sabuni, Fatima Doubakil och Mattias Gardell har en ytterst sinister agenda är välbelagt. Organisationernas förehavanden och drivkrafter har vid det här laget blivit grundligt kartlagda i ett stort antal artiklar och böcker. Det råder, kort sagt, inte längre några som helst tvivel om att de är islamistiska extremister...Likväl förbannat kommer Ibn Rushd-sfären undan med detta. För det första lyser den journalistiska granskningen av dem med sin närmast totala frånvaro (den stora merparten av ovan nämnda artiklar utgörs av opinionsmaterial), och för det andra fortsätter staten att gynna dem med bidrag. De islamistiska organisationernas gräddfil till skattebetalarnas pengar öppnade sig under Alice Bah Kuhnkes tid som generaldirektör för dåvarande ungdomsstyrelsen, och har fortsatt sedan dess...

Islamisterna i Ibn Rushd-sfärens ostörda framfart är ett tecken på att Sverige är ett väldigt ofriskt samhälle

En påtaglig nervositet sprider sig inom det politiska livet, inom statlig och kommunal administration och inom massmedierna. Det leder till ett evinnerligt snackande och ett lika evinnerligt tigande...

Skolpolitiken kan få utgöra det första exemplet. Skolan diskuteras ständigt. Samtidigt blir sikten på området allt dimmigare. Allt färre vill öppet förorda den gamla flumskolan, samtidigt som nästan ingen vill förorda den nödvändiga omorienteringen. Det gäller helt enkelt att minska elevernas och öka lärarnas (inte rektorernas, inte politikernas) inflytande. Men det enkla budskapet törs ingen stå för – istället blir det ett evigt snackande om detaljer.

En annan lösning för att slippa ta ställning är att vara så otydlig att ingen förstår vad som menas eller vilka krav som gäller. Den lösningen har Skolverket prövat...

Det andra, och det kanske mest allvarliga, exemplet är invandringspolitiken. Alla partier, också Centern, talar om behovet av ordning och reda och därmed nödvändigheten av en reglerad invandring. Men ingen av de etablerade partierna vill ange vilket mål som skall gälla för invandringen och hur detta mål skall motiveras. Istället låtsas man att asylrätten är något heligt som inte för ifrågasättas – samtidigt som man i praktiken försöker göra det allt omöjligare för medellösa flyktingar att använda sig av denna. Den enkla lösningen – att helt avbryta invandringen och ersätta den med hjälp till flyktingar i läger, alltså till de mest utsatta, tiger man om (SD är ett undantag). Man snackar om detaljer och tiger om uppenbara problem: Expressen publicerade ett reportage om de allt vanligare, till nästan 100 procent av invandrare utförda, våldtäkterna. Ingen reaktion. SVT visade i ett reportage från Stockholm om svenska pensionärers hemlöshet. Ingen reaktion...

Det eviga snackandet och det eviga tigandet

Sh anade på 1980-talet vad som komma skulle... är det så illa som Maj Grefve skriver...

Det ska böjas i tid det som krokigt ska bli. Förskolorna Tittmyran och Björntomten gick på 1990-talet i bräschen för de genusidéer som har präglat förskolorna sen dess, där flickor uppmuntras tävla och ta för sig och pojkar uppmanas att vänta på sin tur och samarbeta. Undervisningen i skolan har anpassats efter flickors behov och de senaste trettio åren har flickor haft högre skolresultat än pojkar...

Kvinnor har lättare att se det konkreta och det individuella – en drunknad 4-åring på en strand – än det abstrakta och generella – Sveriges sönderfall som drabbar tusentals människor varje dygn.

För beslutsfattande kvinnor är empati, vårdande och anpasslighet otvetydig barlast. Inte en sådan där barlast som successivt kastas överbord och håller ett skepp i balans, utan den typ av permanent barlast som sakta men säkert för det överlastade skeppet mot botten. I takt med kvinnors landvinningar i könskriget hasar alltså Sverige alltmer utför, mot ruinens brant. Det gör mig oerhört ont att se mina medsystrar missbruka de evolutionens gåvor i form av modersinstinkter, som vi fått för att kunna tillgodose behoven hos våra små barn. Vårdslöst och aningslöst riktas empatin mot kreti och pleti, på bekostnad av våra egna barns trygghet och livsförutsättningar...

Könskrigets landvinningar

fre 6 april 2018

 

Ofta kommer berättelserna om fattigpensionären, som inte har någon annanstans att ta vägen... nog faen förstår ni att klansamhället är skyldiga till detta...

Under ett studiebesök på en av huvudstadens akutmottagningar för några månader sedan kunde jag se dem där, på britsar och med hela sitt bohag i ett par matkassar. Övergivna av alla och allt, bortsett från vårdpersonalen. Jag fick höra berättelser som var totalt ovärdiga ett land som kallar sig ett välfärdsland...

Fattigpensionären satt där, njöt av en landstingsskorpa och en varm kopp landstingskaffe. Vårdpersonalen hade ingen som helst brådska. Kunde just den här patienten stanna kvar över natten så gjorde det absolut ingenting. Det fick vara lite trångt, det fick bli lite sämre statistik. För finns det hjärterum så finns det stjärterum…

Men nuförtiden är det inte längre bara missbrukare och psykiskt sjuka som driver omkring i storstadsnatten. Det gör även den hemlösa fattigpensionären, och de blir bara fler och fler. De sover på bussar och tåg, vi som reser sent har sett dem sitta där – våra bag-ladies och bag-gents. De sover på tågstationer, hamburgerbarer och ute i det fria. De har inte råd med en bostad, de har inte råd med sig själva. De har varit hemmafruar på den tiden det funkade. De har varit lågavlönade. Nu får de sin ”belöning” av det land de har varit med om att bygga...

FATTIGPENSIONÄREN

I USA behöver det inte vara så high society heller, det kan också handla om vilken tränare du haft i gymnasiets fotbollslag och om du började jobba för Billys åkeri eller Jimmys verkstad efter skolan. Samt naturligtvis vilken kyrka din familj regelbundet besöker...

På det viset är USA ett klansamhälle som är ganska annorlunda än Sverige. Men det sekulära och påstått meriotkratära Sverige är inte heller fritt från klaninslag. Varför dyker samma familjenamn upp flera generationer i rad i politiken, i media, eller i konst och underhållning? Nog är det ett slags klansammanhållning även här. Emellanåt umgås dessa familjer så att barnen kan byta bana, från politik till underhållning, från högre tjänstemän till konst, från journalistik till politik...

Ni känner igen dom från bruksmiljön i Flen och Hälleforsnäs... klanerna alltså...

Jag ska inte förneka det sammanbakade arvet av gener och miljö. Det är vanligt att duktiga hantverkare får barn som också har en disposition för liknande värv. Det är inget att tycka något negativt om, det är bara att gratulera. Men det är de barn som inte fått talangen ändå lyfts fram och pushas på som alla kan se att det skaver. Jag tror även att dessa som inte passar för det de utvalts att göra blir olyckliga av tvånget, den svenska hederskulturen, klansamhället. Det är när eliten gynnar sig själv, i allt snävare cirklar, som samhället urartar.

Klansamhället

Apropå klansam-hället och vindkraft och äppelodlingar och miljoner till Flens skolor... vart tar dom vägen alla bidrags-pengar... det går naturligtvis inte att följa pengarnas väg

till makthavarnas fickor... 

vägen dit är alltför krokig

och snårig...

Det är när eliten gynnar sig själv, i allt snävare cirklar, som samhället urartar... det är ju inte specifikt för Flen och Sörmland... klansamhällets utbredning är rikstäckande och har utvecklats på tvärs genom olika värdegrunder...

Politiker med samma värde-grund... att bevara det politiska klan-samhället...

Tittar vi på Flens kommun och det arbete som mina medarbetare har utfört har vi gjort en jätteresa när det gäller de olika socioekonomiska faktorerna. Men däremot så är meritvärdet för eleverna i kommunen fortfarande generellt lågt. Och det är vårt uppdrag att höja meritvärdet (betygen alltså), som påverkar elevernas möjlighet att söka sig till vidare studie eller arbete, säger Lena Furén...

Vi har inte verkställt något än, det vill jag vara tydlig med. Däremot har vi många goda idéer och tankar kring vad som ska göras. Men syftet med pengarna är att skapa förutsättningar för elevers högre måluppfyllelse. Vi har olika insatser som vi jobbar med undan för undan för att förstärka detta arbete. Men vi får se vilka typer av insatser som behövs för att utveckla detta arbete, säger Lena Furén...

3,6 miljoner till Flens skolor

Obehaget kryper sig på redan i vinjetten: "den konstnärspolitiska utredningen". Inte den konstpolitiska. "Den konstnärspolitiska". Få saker skulle göra mig så nervös som att tillhöra en yrkesgrupp som regeringen vill ägna en alldeles särskild politik. Det kan knappast sluta väl. Och när det dessutom rör sig om konstnärer, får hela idén en absurd skruv...

Konstnärernas brist på fasta anställningar ska bland annat åtgärdas genom att statliga myndigheter anmodas anställa dem för att "utveckla verksamheten". Om två år bör tio procent av alla statliga myndigheter ha fast anställda konstnärer...

I Flen förefaller utvalda kommunala konstnärer ha sitt på det torra...

Att vara konstnär är att vara fri och att ta risker. Det är kämpigt ibland, men vill man ha kollektivavtal, trygghet och semester-ersättning, finns andra karriärer. Eller så får man ha ett vanligt jobb vid sidan av konstnärskapet. Den som kräver en särskild »politik« för att bli konstnär är nog bättre lämpad som något enklare. Till exempel generaldirektör...

Konstvärken är ett nödvändigt ont

tors 5 april 2018

 

"Egohumanisterna – de nya totalitärerna" (Logik förlag). Författare är Kristian Tørning, lektor vid Danmarks Medie- og Journalisthøjskole...

Med egohumanist menar han medlemmar av PK-sekten och exemplifierar: ”författare, skådespelare, journalister, …präster, forskare och lärare, …beslutsfattare, opinionsbildare, kulturpersonligheter och akademiker med höga inkomster”. Jag inser snart att dem han avser är just de grupper som bemannar vad jag kallat politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex. De är ”opportunister som ser ideologin som en genväg till egenprofilering, eftersom egohumanismen ger sina anhängare tillgång till spännande och högavlönade jobb”...

Tørning hävdar att egohumanismen vilar på fem ”förbluffande simpla” dogmer...

Den första dogmen är att "Vi är moralens väktare"...

Den andra dogmen är "Vi har rätt att hata"...

"Vi kräver komplexitet" lyder den tredje dogmen...

Den fjärde dogmen är "Vi handlar med ord"...

Den femte dogmen, slutligen, är "Vi vill vara världen"...

Sådär håller Tørning på över 170 sidor. Han är förstås skamlös. Han har kastat av sig den skam som de danska PK-isterna, enligt Tørning själv, försöker belägga danskarna med...

Egohumanister

Sverigedemokraternas framgångar har skrämt slag på etablissemanget. Socialdemokraterna har uppenbarligen gjort analysen att de behöver närma sig SD och vill följdriktigt profilera sig om ett pliktparti. Ett parti som ställer krav på den som invandrar, predikar ”svenska värderingar”, vill få ordning och reda i skolan och klämma åt religiösa friskolor...

Omfattningen av den socialdemokratiska omsvängningen, som förmodligen chockat den gröna regeringskollegan, visar på hur många områden där utvecklingen har tillåtits skena iväg...

Sossarnas uppvaknande är först och främst valtaktiskt, men det visar också på hur pendeln har svängt i den politiska debatten. Det som S nu säger var sådant partiets företrädare tidigare utmålade som populism och främlingsfientlighet...

Det saknas knappast ”utmaningar” för nästa regering. Luftslottet på vilken den tidigare migrations- och integrationspolitiken byggde, kombinerat med den storögda aningslösheten inför allt från religiös extremism till hederstraditioner, har blivit en giftcocktail som inte bara vi utan även framtida generationer kommer behöva hantera...

Detta vänder ingen på blott en mandatperiod. Eller ens två. Och då vet vi inte ens vad framtida makthavare kommer ta sig för som ytterligare kan förvärra situationen...

Sverige behöver nog sitt eget påskmirakel...

Behovet av ett mirakel

En anledning till att fria medborgare gett upp en del av sin suveränitet till staten är att staten lovat skydda medborgarna från varandra. Man byter bort en del frihet mot trygghet. En styggelse i viss frihetlig teori, jag vet, men det är ändå så det ser ut i de flesta fall. Men vad händer när staten bara tar friheten, utan att leverera trygghet...

Var ska man gömma sig från statens importerade våldtäktsligor, när staten via sina register håller koll på var alla människor vistas? Men vad de importerade ligorna har för sig, det tar staten inget ansvar för. De som ogillar ligornas aktiviteter är i statens ögon bara obildade rasister...

I England har tydligen tusen flickor våldtagits i staden Telford på bara några år. Det är ligor av invandrade muslimer som ligger bakom våldtäkterna. Men myndigheterna har inte sett mönstret, för de vill inte bli anklagade för rasism. Här kan vi tala om statens terrorism mot sin egna medborgare...

Heja också alla feminister som i åratal tjatat om att alla problem i samhället kommer från de vita männens könsmaktsordning. Denna falska argumentation har bidragit till att skymma verkligheten och bidragit till tusentals övergrepp på feministernas medsystrar, världen runt. Var det så ni ville ha det...

Ingenstans att gömma sig

Att Arbetsförmedlingen bör läggas ned är självklart. Samtidigt ser jag ett problem med att lägga ner Arbetsförmedlingen om man inte samtidigt lägger ner den aktiva arbetsmarknads-politiken. Och jag är inte säker på att något parti är berett att ta detta steg. Paternalismen är stark i det här landet...

Paternalism – Wikipedia

Sedan har vi de politiska aspekterna. Den politiska agendan sätts i stor utsträckning av medianväljarna. Det innebär att en reform som gynnar decil 1-3 knappast kommer att vinna gehör, oavsett de ekonomiska argumenten. Debatten om trygghetssystemen lär därför även framgent styras av medianväljarna och deras behov...

Tycker det är synd, då det finns andra sätt att arrangera trygghetssystemen som skulle kunna vinna gehör om man fick tillstånd en mer principiell diskussion. För tillfället ses basinkomst som ett vänsterförslag, men det skulle inte behöva vara så. Även entreprenörer har behov av trygghet om det skulle visa sig att projekten som man arbetar med inte lyfter. I dag är samhällets besked till entreprenörerna att ordna in sig i ledet, då ersättningarna från socialförsäkringarna är villkorade av att man låtsas försöka hitta ett arbete - inte av att man försöker stärka sitt humankapital och sin framtida intjäningsförmåga...

Nedläggning av Arbetsförmedlingen bör kompletteras med bidragsreform

ons 4 april 2018

En snorvalp som inte skall unnderskattas...

John Gustavsson är född 1991 och är just nu i färd med att doktorera i nationalekonomi på National University of Ireland. Han har även en mastersexamen i beteendeekonomi från prestigefyllda University of Nottingham. John har bott utomlands, i England och Irland, större delen av sitt vuxna liv...

Massinvandringen skadar kommunernas ekonomi betydligt mer än statens, då kommunerna är de som i längden måste stå för försörjningsstöd och skolplatser medan staten mest står för de tidiga kostnaderna (flyktingförläggningarna etc). Allt detta var egentligen förutsägbart, och därför är det märkligt att det tillåtits ske – borde inte staten från första början planerat att avlasta kommunerna? Jo kanske, om inte för det faktum att vare sig vänstern eller högern har något emot att kommunerna går i konkurs...

Precis som med invandringen så faller det på Sverigedemokraterna att ensamt driva denna fråga. Sverigedemokraterna bör utkräva löften av alla andra partier att om en kommun går i konkurs på grund av invandringsrelaterade kostnader så ska regeringen inte ställa några motkrav i utbyte mot nödhjälp. Om de andra partierna vägrar lova detta, ja, då vet alla vad de har planerat! Tack för att ni läste, vi ses i kommentarsfältet...

Kommuner i konkurs - en dröm för det politiska etablissemanget

Så mycket händer just nu på den politiska scenen i USA, att en liten uppdatering kan vara på sin plats, speciellt sedan man kan anta att rapporteringen i svenska MSM media är sparsam. Den som inte följer alternativ-media får för lite information. Denna artikel tar vid där den förra slutade, så om ni inte läste del 1 så gör det först...

Av den information, som nu sipprar ut, blir det alltmer klart att demokraterna tillsammans med DOJ (justitiedepartementet), FBI och USAs UD (statedepartment) mer eller mindre förberedde en statskupp i USA, genom att hitta något att anklaga Trump för och på så vis få honom avlägsnad. Nedan följer återigen en sammanställning av vad som pågår och jag börjar med att titta på samma punkter som i förra artikeln, för att sedan kommentera eventuella nya saker som framkommit...

Ett Troll kommenterar... Trump hade ju som vallöfte att ”Drain the swamp”, alltså rensa träsket av korruption. Detta jobb pågår nu och medan man samlar bevis mot de stora elefanterna, arresterar man folk på lägre nivå. En mycket intressant diskussion pågår på Youtube med dagliga avslöjanden. Man har hela tiden gett intrycket att stor nyheter är på gång med massarresteringar av höga tidigare makthavare och deras tjänstemän, men det har dröjt, som man påstår genom att man rensar träsket nerifrån och uppåt istället för omvänt, som var mer väntat...

Enligt uppgift har man med hjälp av Wikileaks m. fl. kartlagt hela världens samlade kriminella organisationer, typ oligarker, maffia och ordenssällskap med ambition att knäcka dem alla och befria mänskligheten från dem. Det de sysslar med är enligt uppgift, djävulsdyrkan, pedofili m.m.
Deras mål skulle vara att själva leva som kungar medan vi andra, nedbantade till en tiondel av nuvarande antal, skulle leva som slavar åt dem...

Den Nakna Kejsarinnan Del 2

Den Nakna Kejsarinnan Del 1

Ja, hur blir det när empati, vårdande och anpasslighet appliceras i ett makro-perspektiv, det vill säga flyttas från omsorgen om det egna barnet till våra beslutande församlingar, till våra tidningsredaktioner och domstolar? Hoppfullt? Eller hopplöst? Sverige anno 2018 är en spillra av sitt ’Du gamla du fria, du tysta du glädjerika sköna’. Är det en slump att kvinnors exponentiellt ökade inflytande i samhället har skett samfällt med moraset...

Utan att folket gett sitt samtycke befinner vi oss sedan årtionden på ett slagfält. Från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr har hornet ljudit för ett förödande könskrig med vårt folk och Sveriges väl som insats. De kvinnliga landvinningarna är påtagliga. Och samtidigt som könskriget rasar, rasar även vårt land. Hur hamnade vi här? Kan orsakssambandet förklaras med slumpen? Och finns det någon räddning...

Oavsett vad vi vill, kan vi inte frigöra oss från vår biologi. Den lever inom oss kvinnor och er män. Det finns naturligtvis kvinnor som törs ta strid för åsikter mot gruppens gillande och som därmed löper risken att förlora vänskap och bli socialt stigmatiserade, kvinnor som kan fatta beslut där enskilda ömkansvärda individer kommer i kläm för det stora flertalets bästa. Det finns även män (till och med statsmän) som räddhågset sveper med i var pk-idiotis vindriktning och vars journalistiska gärningar ägnas det ena tårdrypande reportaget efter det andra. De enskilda exemplen är dock irrelevanta. Det är gruppnivån som ligger till grund för samhällsutvecklingen...

Det vore därför ytterst välgörande för debatten om vi kunde frigöra oss från ideologier och önsketänkande, och istället objektivt och neutralt betrakta fakta om könsskillnader. Är typiskt kvinnliga egenskaper en gynnsam brygd hos makthavare i ett land? Vad innebär de för beslut om statlig och kommunal ekonomi, för beivrandet av kriminalitet, upprätthållandet av gränser, och förhållandet till främmande makt...

Den fatala förnekelsen

Tillsammans med kommunikationsvägen för data, internet, har en helt ny värld öppnats för alla människor. Inte minst innebär det här en aldrig tidigare skådad möjlighet till fritt tanke- och åsiktsutbyte mellan människor, även över stora avstånd. Där finns också möjligheten att berätta sanningar på aldrig tidigare skådat vis och man kan berätta sanningen om makthavarna från en säker plats där dessa inte kan göra en illa.

Det som hänt på senare tid, med främst Google och Facebook är att privata företag försökt, inta bara att kommersialisera kontrollen av datatrafik, utan även monopolisera den. Detta har upprört andra företag och även vissa myndigheter. Det kan förklara en stor del av den storm som nu pågår...

Samtidigt måste man undra hur det kunnat bli så. Den som läser villkoren för att använda FB inser ju att det är precis detta de skaffar sig rätten att göra och de kommer naturligtvis att utnyttja denna rätt på alla tänkbara sätt som tjänar deras syften. Därför är det mycket märkligt att våra myndigheter i så hög utsträckning kräver av medborgarna att de ska skaffa sig ett FB-konto för att kommunicera med myndigheten. I det upplägget avhänder sig ju även den skattefinansierade och förmodat demokratiskt styrda verksamheten kontrollen av sin kommunikation. Låt oss hoppas att de i spåren av denna debatt upphör med detta...

Även media har gjort den märkliga bedömningen att det är lämpligt att de kräver inloggning via FB för att kommentera tidningarnas artiklar. När FB alltmer kopplar bort mellanhanden media reagerar de. Men det är väl sent. De har ju självmant gått i fällan, förmodligen av lättja och okunnighet. Lättja och okunnighet är precis det som vi inte vill ska definiera seriös media. Så de har skjutit sig i båda fötterna med ett enda skott...

Vi fria medborgare och internetanvändare måste på alla sätt vi kan försvara vår rätt till ett öppet och ocensurerat internet. Nedmonteringen av censur var ju en av de viktigaste faktorerna bakom demokratins framgång och tillväxt. Då kan man inte rimligen tro att nyinförd censur kan brukas till att försvara demokratin...

Datainsamling och manipulation

tis 3 april 2018

Det finns nog ingen tid för Sparreholmarn idag...

Måste titta igenom ett nytt jobb...

Så det kan bli... helgjobb i antågande...

mån 2 april 2018

Klackarna i taket för en

85-årig moster...

Vilket jävla hålligång...

Musten räcker inte till för Sparreholmarn...

sön 1 april 2018

SD2 närmare SD1 än Alliansen...

Nåt apilskämt är det inte...

Det är ju samma väljarkår som ligger bakom dom två, har åtminstone Sparreholm påstt i många år...

Åkesson: Närmare S än Alliansen om migration

Fortsättning