Flenarnas syn på saken...

Om troll, fakta, åsikter och gamla hederliga lögner, för att inte tala om det korrekta och det politiskt korrekta...

Algoritmerna som styr över Shs läsarskara blir särskilt aktiverade när Sh skriver om det industriella lokala välfärdskomplexet och dess köpta mediala godhetsapostlar mitt i Sörmland...

fre 20 april 2018

Sparreholmarn är lite efterbliven för tillfället...

Om- och tillbyggnadsjobb har en tendens att aldrig bli så enkelt som det är tänkt från början...

Förutom en arkitekt som alltid har synpunkter på ditten och datten... även om det bara rör en industrifastighet... så har ju förstås en tidigare stålstommeleverantör som också är den nye stålleverantören liten förståelse för att stommen ska förankras i en befintlig grundkonstruktion av betong... det där som Sh pysslar med...

Den ryska försvars-departementet hävdar att de har säkra bevis för att Storbritannien var bakom när White Helmets (Vita hjälmarna) ordnade den falska gasattackan i Douma...

Talesmanen för ryska försvars-departementet, Igor Konashenkov, sade att Ryssland ”med säkerhet” vet att White Helmets (Vita hjälmarna) 3-6 april var utsatta för stark press från London så snart som möjligt utföra den provokation som hade förberetts länge...

Reuters

Storbritanniens FN-ambassadör, Karen Pierce, förnekar detta.

Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov har också visat ”obestridliga bevis” för att en utländsk makt har ordnat denna provokation. Han nämnde inte Storbritannien, men det gjorde Konashenkov kort därefter.
här...

Konashenkov sa att ryska soldater i Syrien hade pratat med dem som arrangerade filmningen av den påstådda attacken. Ryssland säger att kemattacken var en ”false flag” av Storbritannien och Vita HjälmarnaEnligt dessa har White Helmets berättat att (terroristorganisationen) Jaish al-Islam under perioden 3-6 april skulle genomföra en serie artilleriattacker på Damaskus för att framkalla repressalier från syriska styrkor. Denna situation skulle Vita Hjälmarna använda för att arrangera vad som skulle se ut som resultat av en kemisk attack.Veterans Today

Storbritannien bakom det falska gasangreppet i Syrien?!?

Är du motståndare till kontanter vet vi vem du är... behåll kontanterna och hitta på vilka betalnings-lösningar ni vill...

Betala med mobilen. Att ha mobilen med sig är för många idag helt självklart och de allra flesta använder även en så kallad smartphone som sin mobil. Det här öppnar upp för helt nya funktioner som telefonen kan utrustas med. Något som kommer mer och mer är olika betalnings-lösningar som gör att du kan betala med mobilen i affären, online eller enkelt föra över pengar till andra utan att behöva logga in på internet-banken. Både telefontillverkarna, bankerna och försäljare jobbar tillsammans för att ta fram tjänster som gör betalningar snabbare och smidigare.

I am old fashioned. Those who want to use computers to do financial transactions – fine. I remember a transaction from overseas on an account of mine in the UK and a fraud was committed by a bank officer. Not that it can’t happen otherwise. I am saying that fraud is much easier with smart computers and even smarter people. Leave me with my cash; I shall leave you with your computers...

Betala med mobilen

Det finns saker man kan påverka och det finns saker det kan vara en poäng att en åsikt om. Att den tekniska utvecklingen nu lett till att människor över hela världen kan ha kontakter med andra människor över hela världen, är inte en sådan sak. Att ens ha en åsikt om att teknisk utveckling medför en social förändring, är inte värt den energi det tar...

Vi kommer att nyttja tekniken på alla tänkbara sätt. Det kommer att innebära både att folk flyttar, att varor flyttar och att idéer flyttar. Den väsentliga striden (som exempelvis MSM inte låtsas om) står nu mellan de som anser att vi ska behålla nationsgränserna, men vara vänner ändå, och de som anser att vi inte behöver några nationsgränser alls (globalisterna). Jag framhärdar alltså i den ordagranna tolkningen av att internationell betyder mellanstatlig, det vill säga att staterna (och deras gränser och särarter) finns kvar, medan globalismen ser hela klotet som en gränslös värld...

Jag anser, trots min libertarianska och frihetliga grundsyn att vi behöver behålla nationsgränserna åtminstone en tid till. Orsakerna är flera. Trots att en del nationsgränser kan sägas vara felaktigt dragna, så vore det ett oöverskådligt och potentiellt mycket farligt experiment att göra sig av med dem helt och hållet. Dels så erbjuder olikheter mellan olika nationers lokala lagstiftning åtminstone i teorin en möjlighet till fristad för oliktänkande från andra nationer. I en globalt gränslös värld finns inga sådana fristäder...

Internationalisering – globalisering

Lönsamma järnvägs-investeringar kommer att stoppas om politikerna satsar på höghastighets-banor. Politiken kan inte låta sig styras av utopiska drömmar, utan måste välja lösningar som är effektiva och ekonomiskt försvarbara...

Politiker i de flesta partier befinner sig allt längre ifrån verkligheten. Istället låter man alltmer utopiska drömmar styra, vilket är förödande för landet. Vi ser vad det leder till i migrationspolitiken där man välkomnar hundratusentals människor utan att kunna erbjuda vare sig bostäder eller jobb, och som resulterar i att svenska medborgare trängs undan från sjukvård och annan välfärd...

Nu vill man göra likadant med järnvägen. Genom att kasta hundratals miljarder kronor på en helt ny järnväg, tränger man undan alla betydligt mer effektiva och ekonomiskt lönsamma investeringar i nuvarande järnvägsnät...

”Höghastighetstågen kommer att bli en gökunge som tränger ut lönsamma järnvägsinvesteringar”, skriver sju professorer i ekonomi, trafikplanering och miljö i debattartikel i DN. Detta mot bakgrund av att regeringen i veckan kommit överens om att förespråka satsning på höghastighetståg och samtidigt bjuder in allianspartierna till samtal om att bygga nya stambanor...

Höghastighetståg dränerar all annan järnväg

tors 19 april 2018


Formellt sett har vi yttrande-frihet i Sverige och det är viktigt att denna utnyttjas. Anonym samhällskritik leder inte till några politiska kursändringar. Ytterligare ett skäl att sätta sitt namn under det man skriver är, att anonymiteten bekräftar faran med att uttrycka åsikter som inte är värdegrundskorrekta...

Om tillräckligt många kritiserar den PK-ideologi som vuxit fram, blir de repressalier som drabbar kritiker ohållbara... Framöver kommer jag därför bara att publicera anonyma bidrag när det finns särskild anledning. Undantag blir de ”uppsamlingsheat” av mailkommentarer, som bloggen har istället för ett kommentarsfält...

I dag bidrar signaturen TT med en text om Svenska Akademien. Både när det gäller Maj Grefve, som tidigare bidragit, och signaturen TT vet jag naturligtvis vilka personerna är, men inte bara det utan de har också lämnat acceptabla förklaringar till att de vill förbli anonyma...

Ämnet för dagen är Svenska Akademiens haveri. Man skulle kunna tro att allt som finns att säga också sägs i ”Gammelmedia”. Ingenstans där har jag emellertid sett någon kommentar om att Sara Stridsberg är en av de elva ledamöter som finns kvar. Som författaren Pär Ström konstaterat är det svårt att känna respekt för en institution som väljer in en hatare som Sara Stridsberg. Hon är en av grundarna av sammanslutningen S.K.A.M. (Skär Kukarna Av Männen), inspirerad av Valeri Solanas SCUM-manifest (Society for Cutting up Men), som hon för övrigt översatte till svenska. I förordet till det svenska SCUM-manifestet skrev hon: ”Ingen text har förändrat mig så…mitt sätt att tänka, mitt hjärta, min fitta…den har lärt mig allt jag behöver veta.” Hon har också sagt om SCUM-Manifestet: ”Vi kan läsa det bokstavligt. Vi ska läsa det bokstavligt. Att kvinnor slår tillbaka är helt logiskt.”

Några citat ur det manifest som Sara Stridsberg alltså lyriskt hyllar:
– ”Mannen är en biologisk olycka”
– ”Att kalla mannen ett djur är att smickra honom; han är en maskin, en vandrande dildo.”
– ”Då dagens samhälle präglas av enformighet och helt utan relevans för kvinnor återstår för civiliserade, ansvarstagande och spänningssökande kvinnor endast att störta regeringen, eliminera det ekonomiska systemet, införa fullständig automatisering [av fortplantningen] och utplåna det manliga könet.”
– ”Uppfylld av dåligt samvete, skam, rädsla, osäkerhet och, om han har tur, en knappt förnimbar fysisk gestaltning av sina känslor är mannen icke desto mindre besatt av att knulla, han kan simma över en flod av snor eller vada till näsan i spyor i en mil om han tror att det finns en vänligt inställd fitta som väntar honom.”...

Svenska Akademien

Den framgång som Sverige nådde på 1960-talet var resultatet av en rad reformer som syftade till att öka klasscirkulationen i samhället och göra det möjligt för ambitiösa, begåvade och kompetenta individer att ta sig fram på egen hand...

Arbetarrörelsens devis ”gör din plikt, kräv din rätt” var vägledande för den enskildes förhållande till staten. Med tiden kom dock rättvisa i allt högre grad att definieras som lika utfall oavsett insats.Samma mekanism återfinns i den svenska skolan, där den postmoderna kunskapssynen kommit att dominera. När kunskap ses som något subjektivt blir det svårt att belöna kompetens och att upprätthålla ett meritokratiskt system...

Konsekvensen av en icke fungerande meritokrati på samhällsnivå är att ambitiösa och begåvade personer söker sig till sammanhang där meritokratin fortfarande existerar, som idrotts- eller dataspelsvärlden. I värsta fall framstår kriminalitet som ett alternativ...

I själva verket är kunskap, utbildning och transparenta meritokratiska mekanismer den enda effektiva metoden för att förhindra korruption, klientelism och nepotism...

En kunskapssyn för nepotism och korruptionKalifornien är förorenat, överbefolkat, över-beskattat, över-reglerat och produktiva invånare flyr samtidigt som de välkomnar människor som inte bidrar till statskassan. Och några personer vill också att Kalifornien bryter sig ur unionen och blir ett självständigt land...

Kalifornien brukade kallas den Gyllene Staten, men numera är Smoggy State mer passande.
Åtta av USA: s 10 mest förorenade städer, vad gäller ozonförorening, finns i Kalifornien, enligt American Lung Associations årliga "State of the Air" -rapport...

Los Angeles / Long Beach-området intar den tvivelaktiga förstaplatsen att vara nationens mest ozonförorenade stad, och de har hållit den positionen under nästan 19 år...

Artikeln påstår att det är klimatförändringarna som är anledningen till att “Cali” har all smog och att det skulle vara "mycket värre " utan alla reglering...

Verkligen? Det påståendet är öppet för diskussion. En sak som inte är öppen för diskussion är den dåliga kvaliteten på Kaliforniens ledarskap.  En-partistaten fortsätter att bryta samman, om än långsamt.
 När man fakturerar in  levnadskostnader, är Kalifornien den per capita fattigaste staten i USA.  Den är också en av de mest förorenade...

Kalifornien är lortigast och fattigast

Efter att ha studerat den medicinska vetenskapen inom området metabol hälsa i över 25 år har mitt förtroende för den medicinska vetenskapen tyvärr nått en botten-notering. Likaså har mitt förtroende för en läkarkår som dagligen sitter och skriver ut miljontals doser livsfarliga och i stort sett meningslösa statinpiller nått botten. Den i MSM oftast exponerade svenska livsstilsläkaren från KI har t.o.m. spelat in en reklamfilm åt företaget Pfizer för deras storsäljande statin...

Statiner och ALS-sjukdomen...  Statinanvändningen har bara några decennier på nacken och ALS-sjukdomen kommer smygande under många år, så risken finns att skolmedicinen kraftigt underskattar denna biverkan från statinerna. Det finns dock vissa alarmerande siffror redan. I Finland har antalet ALS-fall tredubblats sedan introduktionen av statiner och i Norge dubblerades antalet diagnoser under 90-talet. Också Australien rapporterar en ökning under 2000-talet. Även i USA stiger antalet ALS-fall, men detta avfärdas av myndigheterna som beroende på bättre diagnosmetoder och rapportering...

Vi har alltså starka signaler om att ALS-förekomsten ökar markant sedan man börjat massförskriva statiner. Om skolmedicinen följde den gamla etiska principen ‘Primum non Noncere’ – så skulle statinförskrivningen kraftigt reduceras tills vi vet bättre. Men med statiner som Big Pharmas lönsammaste preparat är det väl för mycket att hoppas på. Som patienter får vi helt enkelt lära oss själva och strunta i att ta dessa livsfarliga piller som en stor del av läkarkåren dagligen ordinerar – till sannolikt ingen nytta men stor skada...

Ökar statiner risken för det fasansfulla ALS?

ons 18 april 2018

Korrekt statistik och en politiskt korrekt polis...

"Det goda samhället" förklarar skillnaden mellan att vara korrekt och politiskt korrekt... och Fnorden berättar om fakta, åsikter och gamla hederliga lögner...

När det gäller anmälda våldsbrott per 100 000 invånare, toppar Flen och Eskilstuna den mörka statistiken, med 1 654 respektive 1 595 anmälningar. I riket är snittet 1 081 anmälda våldsbrott för 100 000 invånare. Katrineholm ligger på en föga smickrande tredjeplats i Sörmland och en niondeplats i landet, enligt Brottsförebyggande rådets statistik för 2017. Brotten är mord och misshandel, olaga hot, våldtäkt och rån. I Vingåker är siffran 1 171 anmälda våldsbrott per 100 000 invånare...

K-holm nia i landet... Flen och E-tuna på topp åtta minst... kanske mycket högre... vem vet...

​Statistik är statistik, sedan måste man se vad det beror på. Alla de här kommunerna, Eskilstuna, Flen, Katrineholm, är arbetar-kommuner. Vi vet att man utsätts mer i socioekonomiskt svaga områden och man utsätts mer i områden med hög arbetslöshet och hög andel invandrare. Alla miljon-programsområden är utsatta områden i dag, men det är ett problem samhället skapat, säger Dennis Ejdvinsson...

Mörka siffror över våldsbrotten i Flen

Korrekt statistik och en politiskt korrekt repetitör... "Det goda samhället" förklarar skillnaden mellan att vara korrekt och politiskt korrekt... och Fnorden berättar om fakta, åsikter och gamla hederliga lögner...

Repetitören skriver... Bakom alltsammans ligger de senaste årens vändning i befolknings-siffrorna. På fem år har Flens kommun fått drygt 800 fler invånare. Människor som flyttar till Flen från utlandet bryter den onda cirkeln. Sofielunds ägare Rolf Lydahl pekar också ut invandringen som en viktig faktor bakom hans satsning. Det vänder för Flen.

​Sofielunds ägare Rolf Lydahl pekar också ut invandringen som en viktig faktor bakom hans satsning. Vem kommer att betala Rolf Lydahls hyror i dom nyproducerade husen... dom arbetslösa invandrarna kanske... bakom varje arbetslös invandrare står en skattebetalande svenne som betalar Lydahls hyror... bättre hyresgäster finns inte, jublar Lydahl...

Det vänder för Flen

Jag läste någonstans att begreppet uppfunnits i Sovjetunionen. Jag vet inte om det är sant, men det är lätt att föreställa sig. Typ att ledningen för ett stålverk i Sverdlovsk resonerar kring hur många ton stål de ska rapportera att stålverket producerade förra månaden och en diskussion utspinner sig om vilket svar som ska anges, det korrekta eller det politiskt korrekta, till exempel att man i verkligheten producerat femtusen ton, medan det politiskt korrekta svaret var hundratusen ton...

Av detta förstår man att det politiskt korrekta är det som makten, politiken, gillar att höra. Så är det, menar jag, även hos oss. Politiskt korrekta idéer är sådana som smeker makten medhårs. Det politiskt korrekta är sådant som innebär att politikerväldet behöver ta sig mer makt...

Baspositionen för det politiskt korrekta att det finns människor som det är synd om, att deras trista belägenhet är oförtjänt samt att situationen därför måste åtgärdas av politiker. Det finns tre roller: den drabbade eller offret, förövaren (som kan vara ödet, till exempel att någon föds handikappad) samt politikerna som ska återskapa balans och harmoni i samhället genom att frälsa offret...

Vem som helst inser att ju fler drabbade det finns och ju fler offersituationer som samhället uppfinner desto större blir behovet av politik och desto mer makt måste politikerna ha. Ju färre skyldigheter och ju fler rättigheter medborgarna förses med, desto större blir behovet av politiska åtgärder. Fler drabbade kan samhället få exempelvis om psykiatriker forskar fram fler diagnoser vars bärare behöver behandling eller om det importeras analfabeter eller om man, som i Sverige, skriver in i regeringsformen att det är en huvuduppgift för politikerna att greja bostad åt folk och folk därför definierar sig som drabbade av bostadsbrist i stället för att själva lösa problemet...

Det politiskt korrekta

I nyhetsrapporteringen påstås påfallande ofta att "forskning visar" det ena eller det andra. Det är ett synnerligen förrädiskt uttryck, och då i synnerhet när den forskning som avses inte är naturveten-skaplig...

Bakom formuleringen "forskning visar" gömmer sig i regel verkligheten att det allt annat än fullständigt entydiga resultatet av en studie tyder på att någonting förhåller sig på ett visst sätt. Vad som dessutom i regel utelämnas är att det ofta finns andra studier som visar på någonting helt annat...

Huruvida resultaten av politiken på ett visst område (till exempel jämställdhet) är någonting bra är alltid en åsikt, och aldrig fakta. Huruvida denna politik är ett effektivt sätt att uppnå de resultat som efterfrågas är däremot någonting som (åtminstone empiriskt) rent teoretiskt är möjligt att faktagranska...

Att mäta samhällsvetenskapliga variabler och samband är dock i regel avsevärt svårare än att mäta till exempel olika fysiska föremåls massa, och hur dessa påverkar varandra. Därtill är även frågan om huruvida de mål man hoppas uppnå med politiken är vällovliga någonting som endast kan besvaras på basis av åsikter. I praktiken blir det därför ofta påtagligt svårt att leda i bevis att en viss politik är evidens- eller faktabaserad...

Detta är av central betydelse i förståelsen av vår samtid. Såväl politiker som myndigheter påstår sig idag nämligen ofta arbeta evidensbaserat. I praktiken är man dock påfallande ofta ute på väldigt tunn is, och vet egentligen inte vad man gör eller vad som kan bli konsekvenserna. Så länge politiken eller myndighetsutövningen i fråga inte utmanar den rådande diskursen, blir dock sällan detta föremål för faktagranskning...

Om fakta, åsikter och gamla hederliga lögner

tis 17 april 2018

Excessens nyttiga idiot har fått sin belöning... nu vill han ha nåt nytt att göra... varför inte granska makten... kanske slipper han alla hatringare

då... fast faen vet... risken

finns ju att överheten kommer att stå i telefonkö till Äh-kuriren... 

Många spadar delas ut... bland annat till MINDRE DAGSTIDNING... Mathias Ståhle (Eskilstuna-Kuriren) för Trollfabriken...

Med så mycket stöd från en STÖRRE DAGSTIDNING till en MINDRE DAGSTIDNING får man väl säga att spaden var fixad eller att Äh var dopad eller att det rådde en jävs-situation eller bara rent fusk...

Nyttig idiot är en beskrivning av en person som löper andras ärenden utan att vara medveten om att så är fallet och i stället tror att det är de egna intressena som värnas. Detta beteende har använts av bland annat underrättelsetjänster genom att utnyttja övertygelsen hos godtrogna "idealister" eller personer starkt knutna till en politisk lära eller konformism för att sprida propaganda, falska rykten, samla in information, med mera...

Guldspaden till Mathias Ståhle för Trollfabriken: ”Reportaget har blivit ...

Den moderna historieskrivning som präglat den bild som vi har av världen, har mer än någon annan skrivits av britterna och den angloamerikanska makt-eliten. Den historia jag fick mig till livs i skolan var ett typexempel på regeln; att det är segrarna som skriver historien, inte historikerna som vi blivit lurade att tro...

Följaktligen fick vi aldrig läsa att det var Röda Armén som besegrade nazisterna och inte britter och amerikaner. Deras roll var under-ordnad. Allt om britternas och de övriga europeiska kolonialmakternas totalt hänsynslösa och upprepade folkmord i kolonierna, var likaså utelämnat i mina historieböcker. Detsamma gäller britters och amerikaners folkmord på tyska civila i slutet av kriget via sanslösa terrorbombningar, sedan nazisterna i praktiken var slagna...

Det är som om fattiga människor i väst och det som tidigare kallades tredje världen saknar betydelse och människovärde. De som Hillary Clinton rubricerade som deplorables i valrörelsen 2016 och den halva miljon barn som dog i Irak och som förra utrikesministern i USA Madeleine Albright tyckte var värt priset för störtandet av regimen där...

Dessvärre är nedvärderandet av icke västerlänningar en grundvärdering som fortfarande präglar den angloamerikanska propagandaapparat som kallas MSM (main stream media). Vår västliga värld som pratar en massa om bekämpandet av rasism, är kanske det mest rasistiska systemet under världshistorien. Vi hittar då och då uppräkningar i media av den moderna tidens folkmord där Stalin, Mao, Hitler, Pol Pot och Idi Amin brukar radas upp, men aldrig en stavelse om britternas folkmord i kolonierna och de 20 miljoner människor som fallit offer för USA:s alla krig mot i praktiken försvarslösa länder och människogrupper de senaste 70 åren...

Detta är en pitch... en inledning... men måste läsas i sin helhet...

Västvärldens falskspel

https://i.ytimg.com/vi/Vm8biZQY7_M/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBYSv-gzIpjSgpx3K97bKnWdR7SwgRobert David Steele on Zionism, the Middle East and Central Banks

Om nu denna beskrivning är i huvudsak riktig – hur skall då en förändring kunna komma till stånd? Alla som ropar på hårda tag, som ser en storskalig utdrivning av invandrare ur landet är drömmare...

Jag vidhåller att det är effektivare att arbeta med människor än mot. Polisen är redan nu överansträngd. Den kommer ändå ha tillräckligt många att jaga...

Men det finns också mycket av kalkyl bakom den under många år ökade invandringen. Reepalu och andra inom socialdemokratin såg en för dem gynnsam invandring av nya sympatisörer, andra kommunalmän såg en möjlighet att fylla då tomma lägenheter och skapa lite inflöde av pengar till kommunens kassor...

Borgerliga politiker såg ett sätt att slå sönder välfärdsstaten och sänka lönerna på arbetsmarknaden. Ingen var villig att diskutera dessa bevekelsegrunder då – och är det ännu mindre idag. Än mindre var man villig att se och diskutera vilka vidare följder politiken hade på det svenska samhället...

Men det finns också att politiskt ansvar att utkräva. Hur skall man kunna ställa moderaterna och socialdemokraterna och de andra till svars? Genom att inte rösta på dem förstås. Kommer det vara möjligt att samla tillräckligt många röster för att lägga dem på det enda parti som fört en konsekvent och förnuftig invandringspolitik, dvs SD? Kanske, kanske inte. Det finns också andra alternativ, men de är orealistiska...

Plåtryttare

Tiggeri var i Sverige länge en laglig metod för fattigunderstöd. Det begränsades först genom att man tillät det endast inom vissa områden och för personer som hade tiggar-pass. Genom tiggarstadgan av 21 oktober 1698 förbjöds det helt utanför hemsocknen men först genom kunglig förordning 25 maj 1847 blev det lagligen avskaffat även inom hemsocknen och därefter var det förbjudet...

Tiggare som ansågs arbetsförmögna straffades med tvångsarbete och sattes på fästning och spinnhus. Fattighjon som ansågs arbets-oförmögna fick istället gå rotegång, det vill säga bo omväxlande i olika gårdar inom roten, eller bo på fattighus...

Bettleriföreskrifter fanns i fattigvårdsförordningen från 9 juni 1871 och återfanns senare i övergångsbestämmelserna till fattigvårdslagen från 14 juni 1918. Det förväntades att polismyndigheten och de kommunala myndigheterna arbetade för att hindra och hämma tiggeri. För tillsynen över bettlare anställde fattigvårdsstyrelserna (jfr socialnämnd) särskilda tillsyningsmän...

Bettlande barn, som inte fyllt 16 år, eller var vanvårdat, skulle vid behov anmälas till barnavårdsnämnd; i annat fall fick fattigvårdsstyrelsen handla som de ansåg bäst. Hade den, som hade vård om sådant barn, gett uppdrag åt eller tillåtelse till tiggandet, skulle denne i sin tur behandlas som lösdrivare. Bettlare över 16 år, som inte var i så fattig, att han borde erhålla fattigvård, anhölls och behandlades som lösdrivare...

Efter att sociala skyddsnät hade byggts upp vid mitten av 1900-talet och förmögenhets-skillnader minskade, minskade tiggeriet. Lösdriverilagen avskaffades 1964, eftersom behovet att tigga ansågs undanröjt och lagen därför var obehövlig. Lagen ersattes istället med en lag om "samhällsfarlig asocialitet", vilken sällan har tillämpats och avskaffades 1981. Tiggare på gatorna i Sverige var också en mycket ovanlig syn fram till mitten av 1990-talet. Psykiatrireformen 1995 ändrade på detta. När mentalsjukhusen stängdes och dess patienter slussades ut i samhället, var några oförmögna att ta hand om sig själva och hamnade utanför den omvårdnad som ställer krav på den sökande...

Den 1 januari 2007 blev Rumänien och Bulgarien medlemmar i Europeiska unionen. När dessa länders medborgare utnyttjade sin nyvunna möjlighet att fritt resa inom unionen och ägnade sig åt tiggeri i Sverige blev de utvisade ur landet av polis med hänvisning till att de saknade försörjning. Mot detta riktade justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger i juni 2011 skarp kritik. Resultatet blev att polisen upphörde med utvisningarna och tiggarna strömmade till Sverige under de följande åren...

Tiggeri – Wikipedia

Tiggeriförbudet kommer närmare

mån 16 april 2018

Nu ska jag, som så många gånger tidigare, uttala mig om saker som jag egentligen inte begriper, men eftersom de andra som uttalar sig, exempelvis i media, inte heller verkar begripa så törs jag besvära er som orkar läsa med diverse spekulationer...

Det handlar om den attack mot syriska mål som USA, Storbritannien och Frankrike genomförde natten mot lördagen den 14 april. De syriska målen var laboratorier, fabriker och lager där det sysslades med kemiska vapen...

Min stora fråga till mig själv och till dem som vet bättre än jag är varför de tre allierade nationerna genomförde denna attack. Det är inte så självklart...

Ryssland ska redan för en månad sedan ha informerat USA om att den syriska oppositionen stulit kemiska vapen från den syriska regeringen. ”Du Donald, det är Vladimir, jag vill bara tala om att ISIS gjort ett inbrott i Bashars kemvapendepåer och snott en massa gas. Så om det kommer en kemvapenattack så är det inte jag och Bashar som ligger bakom, utan ISIS. Fattaru?”...

Bakgrunden till attacken är att någon påstås ha skickat kemiska vapen mot staden Douma i Syrien den 7 april varvid 60 personer, troligen många civila, ska ha dött...

Det är inte klart vem som ligger bakom detta dåd. USA misstänker Syriens regering, president Bashar al-Assad. Men därom kan man ha dubier. Syriens regering i koalition med Ryssland och Iran håller på att vinna kriget mot oppositionen, i huvudsak ISIS. Varför skulle al-Assad reta USA när han ändå är på väg att vinna?...

Men se situationen i stort. Vad som just nu händer i Syrien är att den syriska regeringen i koalition med Ryssland och Iran håller på att vinna ett krig mot USA, Israel och Saudiarabien. Det kan USA och dess allierade inte göra något åt, i varje fall inte på kort sikt. I det perspektivet får attacken mot kemvapenanläggningarna plötsligt mening. USA skickar ett budskap till den vinnande sidan att ni visserligen har vunnit, i varje fall tills vidare, men kom ihåg att vi fortfarande har förmåga att göra precis vad vi vill med er, kirurgiskt, precist, exakt och vid varje tillfälle som det passar oss. Och vi kommer i framtiden att vara lika oberäkneliga som den här gången. Så gör inget dumt...

Den syriska attacken

Som ni minns sköt Lucky Luke snabbare än sin egen skugga och enligt seriens skapare träffade han alltid nå’t. I fallet bombning av Syrien för påstådda och kanske rent av redan tillbakavisade påståenden om kemiska vapen, kom beslutet om attack innan man riktigt visste vad man skulle skjuta på, eller varför...

Visst känns argumentationen igen från upptakten till attacken mot Irak?Nu ska man skicka dit FN för att kontrollera om man träffade något relevant. Så kan man inte bedriva seriös internationell politik. Det har framskymtat att Israel ansåg att hizbollah kommit för nära den israeliska gränsen och därför ville ”röra om lite i grytan”, så att ingen började skjuta i riktning mot Israel. För det uppdraget begärde man hjälp från vännerna i USA...

Tucker Carlson har dock presterat kraftig vidräkning med den förda politiken. När ska vi få se något sådant från svenska journalister...

https://i.ytimg.com/vi/cSGf2ZpDENU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBiQor-e-wOiFQ5_M2GyoKhy5leMgTucker: Would war against Assad make US safer?

Inspirerade av Lucky Luke?

Öppenhet. Det låter alltid bra. Särskilt eftersom motsatsen, slutenhet, låter så skumt. Om man inte har något att dölja, kan väl inte öppenhet vara något att oroa sig för? Slutenhet måste betyda att man skäms för något. Att man smusslar och intrigerar...

Fast det är förstås inte sant. Det borde numera vara alldeles uppenbart hur problematisk öppenhet kan vara. Öppenhet betyder, i den värld vi lever i, inte bara att allt man gör och säger är tillgängligt för den som är intresserad, utan att allt man gör och säger genast omformuleras till något som kan ropas i megafon och i denna förenklade och förvridna form blir grunden för offentlig diskussion...

Det betyder nästan alltid att det inte blir någon diskussion. Det blir istället blixtsnabba omdömen, baserade på förhastade slutsatser och fyrkantiga åsiktsmallar...

Vi tänker oss gärna att öppenhet är grunden för ett fritt och vettigt offentligt samtal. Sanningen är oftast den motsatta: öppenhet omöjliggör ett fritt och vettigt offentligt samtal. De flesta drar sig för att tala fritt i öppenhet, i rädsla för att råka säga något som kan leda till bannbullor. Om någon ändå gör det och möts av mothugg, är det typiska att retirera och lägga ut rök. Öppenheten, i kombination med en ny, humorlös och snäv ideologisk puritanism, tömmer offentligheten på substans och innehåll. De innerliga och intressanta samtalen förs i mer eller mindre slutna kretsar, där inte åsiktsdomare och åsiktsbödlar sätter tonen...

Självständighetens dödgrävare

Annika Strandhälls insats i Agenda i går illustrerar svårigheten att styra med dubbla budskap. Strandhälls budskap till väljarna är att det ska bli lättare att få sjukpenning, ordern till Försäkringskassan är att myndigheten ska göra det svårare att få sjukpenning...

Det fungerar ett tag. Men en dag kolliderar budskapen med varandra. När Försäkringskassan tar ministern på orden och börjar betala sina handläggare för att avslå sjukpenningansökningar har strategin nått vägs ände. Det var detta som hände i går...

Annika Strandhäll lyckades under intervjun i Agenda anklaga Alliansen för att sjukfrånvaron både var för låg (2010) och för hög (2014). Det hon missade var att Alliansen två gånger faktiskt lyckades uppnå regeringens mål om ett sjukskrivningstal på nio dagar. Första gången när sjukfrånvaron var på väg ned, alltså någon gång mellan 2006 och 2010. Andra gången när sjukfrånvaron var på väg upp, alltså någon gång mellan 2010 och 2014...

Tilläggas bör att Socialdemokraterna står för rekordnoteringen från 2003, då sjukpenningtalet uppgick till 18! Då försökte Försäkringskassan lösa problemet genom att betala handläggarna på Försäkringskassan för att förtidspensionera bort sjukfrånvaron. Vi får konstatera att det gick sådär... 

Svårt att styra med dubbla budskap

sön 15 april 2018

Skiter i dagens pitchar...

Våren är viktigare...

Tomtens fasantupp med sina tre hönor har hållit Sh sällskap hela dan...

Weinsteinsyndromet

Regeringens rysstrend - Fokus


Har vi människor någon verklig möjlighet att påverka vårt jordklot?

Vem ska vi tro på?

Gamla klipp sprids efter attacken mot Syrien

lör 14 april 2018

Amerikanska styrkor fortsätter att kriga i Irak, Afghanistan, Syrien, Jemen och Afrika utan att vi ser något slut på det och troligtvis kommer amerikanska styrkor att attackera Iran och bombningarna i Syrien kommer att framkalla direktkonfrontationer med ryssarna som stödjer Assadregimen - strider som kan resultera  i kärnvapenkrig. Varför...

Relativt få amerikaner har något verkligt intresse av dessa krig och tjänar ingenting på dem,  men en liten minoritet gör det.  De ledande figurerna i den här eliten är neokonservativa och politiker som lobbar för Israel, plus några människor  inom militärindustrin som tjänar på alla krig...

Det troliga är att dessa människor är fullständiga främlingar för oss vanliga amerikaner.Deras enda anknytning till oss är att de får pengar som regeringen tagit från oss och de håller oss miss-informerade så att vi inte skapar svårigheter och sätter käppar i hjulet för deras evinnerliga krig. 
Men bortsett från dessa två kopplingar har de flesta amerikaner ingenting att göra med Krigsstaten. Den rullar på av sig själv - står inte till svars inför någon utanför dess egna lokaler och växer och frodas på skattebetalarnas bekostnad...

Ändlösa krig

Man behöver inte tillhöra boulevard-media för att skriva som dom... att tona ner folkrättsbrottet är lika naturligt för SD2 som för SD1... Tricki Dick tar 

under stundom fram sina centerextremistiska talanger... 

I natt avfyrade USA, Frankrike och Storbritannien över 100 missiler mot lager av kemiska stridsmedel utanför Damaskus och staden Homs. Detta som ett svar på att regimen utfört kemvapenattack mot civila i det egna landet...

Anfallet natten till lördagen var begränsat och inga dödsoffer på marken har rapporterats. Avsikten har varit att slå ut lager av kemiska stridsmedel och framför allt att till den syriska regimen och dess allierade, främst Ryssland, markera att man inte tillåter att giftgaser används mot civila...

Förre amerikanske presidenten Barack Obama drog en ”röd linje” för just den sortens angrepp mot civila, men när det sedan hände, gjorde Obama ingenting. Nu visar president Donald Trump, Frankrikes president Emmanuel Macron och Storbritanniens premiärminister Theresa May att de inte nöjer sig med att i ord ta avstånd från den typen av krigsbrott...

Inga ytterligare attacker är planerade, enligt amerikanske försvarsministern James Mattis. Samtidigt tillade ministern i sitt framträdande att det kan komma att bli aktuellt med ytterligare anfall i framtiden, om inte den syriska regimen upphör att använda kemvapen...

Väst i begränsad missilattack mot Syrien

Teresa May är alldeles uppfylld av sig själv när hon ger order om att delta i attacken på Syrien med sina allies USA och Frankrike! Kommer hon att göra som Tony Blair om några år. Sitta tårögd i tv och be om ursäkt för missilerna mot Syrien...

Vad beror denna hysteri mot Syrien på? Vem gynnas av att Bashar al-Assad ständigt anklagas för att gasa sin egen befolkning? Varför skickar inte Donald Trump sina ”smarta” missiler mot terroristerna? Varför är man så snabbt att peka ut den skyldige, bara timmar efter att något hänt, utan minsta bevis? Varför lär man sig inget av sina misstag, de man själv erkänt begåtts i Irak och Libyen? Frågorna är många men svaret är bara ett, alla krig i Mellanöstern sker för att sionisterna vill det. Vad som är sant och falskt, rätt eller fel, spelar ingen roll. Det handlar om makt. Sionisterna styr USA – då har sanningen ingen som helst betydelse...

Israels plan har nu gått i stå och Syrien börjar komma på fötter. Hatet mot Ryssland, Syrien och Iran måste ses i ljuset av ovanstående. Sionisterna styr USA och Israel hatar Syrien. Ryssland ger nu sitt stöd till Syrien. Hizbollah i södra Libanon stöds av Iran...

Just nu verkar tiden emot Israel. Syrien tillfrisknar snabbt och världen börjar se igenom dessa falska flaggor – iscensatta brott gjorda av egna agenter för att motivera ett militärt ingripande. Ett allt starkare Ryssland och ett nationellt uppvaknande i USA och Europa riskerar också att på sikt minska stödet för sionistiska anfallskrig långt bort...

Det är sionisterna som bestämmer. Inom några dagar vet vi vad de bestämt sig för...

Teresa May gör en Tony Blair! Kommer hon också att be om ursäkt och gråta i TV om några år

Attacken mot Syrien en sionistisk historia :: Bakom kulisserna

                

Elevator pitcher riktade till rysshatare är fruktlöst...

För ni är väl rysshatare... tänkte väl det...

Att inte ens försöka förstå det som händer just nu är grundat på ett oförsonligt hat mot 

människor som för fram fakta som inte stämmer överens med fakta som presenteras av boulevardmedia... 

Bombningarna av Syrien ett folkrättsbrott

SVERIGE FÅR INTE GODTA ATT SYRIEN ANFALLS!

Vad sker i Världslägets nervknutar?

The Saker – Sanningen om kemiska vapen i Syrien?

Ingen vet säkert om Ghouta attackerats av kemvapen (utom Donald Trump)

fre 13 april 2018

Vi har säkra bevis för att detta var ännu en iscensatt attack som involverar underrättelsetjänster från ett av de länder som nu går i fronten för en antirysk kampanj, sade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov i ett uttalande på fredagen...

Det ryska försvarsdepartementet har också presenterat vad man menar är bevis som styrker detta. Det handlar om ett par intervjuer med medicinsk personal på det enda sjukhuset i Douma, där den påstådda attacken ska ha ägt rum...

Filmsekvenser som spridits i västerländska media har visat hur människor sprutar varandra med vatten. Enligt Ryssland härrör dessa bilder egentligen från en annan händelse på söndagen...

Det ska ha handlat om en rökförgiftning och vattnet hälldes på patienterna av släktingar efter ett falskt påstående om att de utsatts för kemiska vapen. I den ena intervjun förklarar Halil Ajij, praktiserande läkare vid sjukhuset i Douma vad som hände förra helgen...

Den 8 april träffades en byggnad av en bomb. De övre våningarna var skadade och en eld bröt ut i de nedre våningarna. Offer för den bombningen kom till oss. Människorna från de övre våningarna hade fått rökförgiftning. Vi behandlade dem, baserat på deras problem att andas, säger Halil Ajij. En okänd man ska i samband med händelsen ha påstått att det var en kemisk attack, varefter panik följde. Men, förklarar Ajij...

Släktingar till offren började duscha varandra med vatten. Andra personer, som inte verkade ha medicinsk utbildning, började administrera astmamedicin till barn. Vi såg dock ingen patient med symptom på kemisk förgiftning. Ryssland påpekar att all sjukvårdpersonal som intervjuas är namngiven och inte utgörs av anonyma aktivister i sociala medier...

Ryssland presenterar "obestridliga fakta" att kemvapenattacken i ...

Den väntade amerikanska attacken på Syrien skedde inte... Nåja, med facit i hand, en liten en då, för det hade dom ju lovat...

Det verkar som president Trump har tagit tillbaka sitt tidigare hot att straffa Ryssland för en uppdiktad giftgas-attack  i Ghouta, Syrien...

Kriget mot Syrien har pågått i över sju år. Det kommer att fortsätta i fler år till.  Men Trumps senaste hot om en stor amerikansk flyg- eller missilkampanj mot landet har troligtvis stoppats. Trump är verkligen pressad att attackera Syrien. Amerikanska media,  de neokonservativa krigsmånglarna och zionisterna arbetar på det.
CBS News grafiska avdelning visar vad de vill.


Vad var det som gjorde att Trump hämtade andan? Var det bristen på bevis som hans försvarsminister Mattis talade om?  Eller var det Storbritanniens tidigare motvilja att bli partner i ett anfall?  Var det hotet om rysk vedergällning?

Tack och lov, hotet om krig kom av sig

Har ni sett den stora händelsen rapporterad någon annan stans än i Äh-kuriren...

Sh har inte lyckats hitta nåt i gammel-media men han har ju svårt att hitta saker numera...

Fast i alternativmedia finns det ju hyllningar... åtminstone hos Petterssons...

Årets dagstidning

Tänk dig ett samhälle där ingen talar sanning. Eller värre, ett samhälle där en tredje aktör styr den som talar till dig så att du inte vet vem som faktiskt står bakom orden och vad som är autentiskt. Eller än värre, ett samhälle där du riskerar bli angiven för det du tycker och säger och kan förlora jobbet, ditt medlemskap i facket, din rätt att studera, eller ännu värre.

Detta är själva definitionen av social patologi. Ett sjukt samhälle som är tyranniskt. Vi känner till det från angiverisamhället i forna DDR eller Sovjetunionen där lögnen genomsyrade det offentliga samtalet och misstänksamheten det personliga mötet. Det är ett patologiskt och omänskligt eftersom det går emot vår personliga frihet såväl som en del av själva kärnan i att vara människa, nämligen vårt tänkande och vår rätt att kommunicera.

Hur gör man när man tänker? Man framför en idé, lägger fram ett förslag eller en tes, som man sedan testar. Vi gör detta i små som stora frågor, alltifrån när vi föreslår vår vän att gå till ett särskilt café, till när vi framlägger en vetenskaplig hypotes. Vi resonerar och utforskar, vi prövar oss fram. När man hindrar yttrandefrihet hindrar man också möjligheten att utveckla tänkandet.

Vi associerar detta med diktaturer, kommunism och fascism. Men varje samhälle, också det formellt demokratiska, måste vara på sin vakt mot lögnen, mot hyckleriet och angiveriet. Politisk förändring kan komma långsamt, smygande. Till en början genom små avvikelser, så kallade anomalier till det normala, men dessa kan sen bli alltmer tydliga och vanliga, tills de blir det nya normala.

Gästskribent Jens Stilhoff Sörensen: Svensk sociopatologi 2018

tors 12 april 2018

Syrien ska leda FN:s arbete mot kemiska vapen. Samtidigt anklagas landet för ytterligare en kemisk gasattack mot sitt eget folk i Ghouta.

Nu kräver aktivister bojkott av FN:s nedrustningsforum när Syrien sitter vid rodret...

Syriens regim anklagas för ännu en attack med kemiska vapen mot staden Douma i östra Ghouta. Omkring 500 personer har symptom som tyder på exponering för "giftiga kemikalier", enligt Världshälso-organisationen. Det dramatiska läget har fått Donald Trump att hota med en hämndattack...

Samtidigt framkommer att Syrien ska leda FN:s prestigefyllda nedrustningsforum i Genève. Forumet arbetar mot kemiska och biologiska vapen, och har bland annat drivit igenom ett historiskt avtal om förbud mot kemiska vapen samt förhandlat fram ickespridningsavtalet mot kärnvapen. Syrien tar över som ordförande för arbetet i maj...

Anklagas för gasattack – får leda FN-arbete mot kemvapen

I kampen mot ondskan ställer sig USA på ISIS sida och ger sig in i en gungfly som kan eskalera i krig mot Ryssland. Varför? 
Lyssna till Paul Joseph Watsons och bli ännu mer förvirrad...

Ett team av internationella inspektörer har accepterat en inbjudan från Syrien för att undersöka platsen för den misstänkta kemisk attacken på civila utanför Damaskus...

USA och andra världsledare misstänker att syriska regeringsstyrkor låg bakom attacken, som enligt uppgift dödade nästan 50 personer, inklusive barn. De beskyller Ryssland för att hjälpa Syrien...

Men både Syrien och Ryssland insisterar på att attacken är påhittad och att detaljerade fotografier av offren var konstruerade...

I hopp om att bevisa sin position, tillåter Syrien att medlemmar i organisationen Prohibition of Chemical Weapons  får möjlighet att inspektera platsen. Den självständiga gruppen, bestående av medlemmar från olika länder,  är baserad i Haag, Nederländerna, och man sade i ett uttalande att man kommer att skicka en undersökningsgrupp till Syrien "inom kort"...

Internationella inspektörer på marken i Syrien kan komplicera Trump-administrationens planer på att bomba eller på annat sätt motsätta sig president Bashar Assads regering...

Paul Watson om kriget i Syrien

I ett nötskal

Ett ryskkontrollerat Syrien som bestämmer över oljeflödet till Europa är naturligtvis en katastrof för EU och USA... därför får inte kriget i Syrien ta slut förrän Syrien är delat och EUs och USAs oljeförsörjning är säkrad...

https://4.bp.blogspot.com/-igZQK_3msOI/Ws4lO2NLN4I/AAAAAAAASjo/YHPdAnF7CiYYo7krtEXYjAYX8nqaOp--QCLcBGAs/s400/2016-10-24-syria-4.jpg

Krisen visar att den mänskliga moralen är viktigare än institutioner och regelverk. Återigen får grekiske filosofen Aristoteles rätt, som för 2400 år sedan ägnade stor energi åt att kartlägga människan som moralisk varelse...

Så vad är lösningen? Inte bara Svenska Akademien utan alla delar av samhället behöver överge den nihilism som successivt kom att prägla landet under 1900-talet, då moraliska aspekter förnekades. Konkreta förmågor, som språklig, matematisk, biologisk, juridisk begåvning, räcker inte när vi ska utse personer till ledande och upplyfta positioner i samhället. De som ges makt över viktiga funktioner måste också besitta moralisk resning, se till helheten och inte bara till egna fördelar. De måste helt enkelt besitta: sunt förnuft...

Vi har uppnått hög grad av jämlikhet i människosyn, men det kräver att vi samtidigt håller hårt på meritokrati. Utan att belöna dem som på varje område är dugligast, betyder jämlikhet att kunskapsförakt och kompetensförakt får fäste. Då blir en helt okunnig persons åsikt lika mycket värd som den person som jobbat med ämnet i 40 år. Denna utveckling måste brytas. Särskilt när det kommer till ledarskap - i politik, myndigheter och Svenska Akademien...

Svenska Akademien och eliternas förfall

"Alla" har antagligen inte en stark uppfattning om Katarina Frostenson... Sh har i alla fall en klar uppfattning om både Frostenson och Sara Danius...

I samband affären kring Jean Claude Arnault och anklagelserna mot denne om sexuella övergrepp och trakasserier har det funnits skarp kritik mot Svenska Akademins stöd till Arnaults kulturförening Forum. En förening han drivit ihop med sin fru, akademiledamoten Katarina Frostenson. Om man är gift med en man som varit sexövergrepps-anklagad sedan tjugo år tillbaka och om man ska ta våldtäktsdebatten på allvar finns väl inte mycket att tillägga förutom att Frostenson inte är värdig sin stol, alldeles oavsett om hon begått något brott tillsammans med sin man och kulturföreningen Forum...

Sara Danius har väl med all önskvärd tydlighet visat sig vara inkompetent som sekreterare...

hon har inte varit stark nog att stå emot dom korrupta mangrisarnas konspirationer...

Kungens sufflör

ons 11 april 2018

Vore väldigt intressant att se om Trafikverket och kommuner för första gången i Sveriges historia kan vara proaktiva och bygga om och ut vägar före behovet uppstår när våra mellanstora städer expanderar...

Tydligen tror mellanstora svenska städer att trafiken inte ökar med befolkningen och så blir det som i våra storstäder - alldeles för sent forcerar man fram någon dyr nödlösning när behovet blivit akut, istället för att bygga trafiklösningar proaktivt medan det finns gott om utrymme...

Kommunernas företrädare säger alla att de vill växa. Exakt varför är en bra fråga. Det finns ju inget som helst självändamål i att öka befolkningen i en kommun eller ort, vilket jag skrivit en ledarkrönika åt GP kring när jag var gästkrönikör där förra året. Ändamålet måste vara att det ska bli bättre för de som bor i kommunen. Det kan rimligtvis uppnås på andra sätt än att man blir fler...

Västerås: "Blir vi 200 000 flyttar jag till Enköping"

Du medborgare, säger jag, låt mig vara din Copernicus. Jag vet att det är plågsamt att programmera om sin egen hjärna, men om du ska begripa och kunna hantera dagens politiska situation så måste du byta grundantagande.

Förr i tiden var det faktiskt så att politikerna var legitima representanter för sina uppdragsgivare väljarna. Det fanns borgerliga väljare och det fanns socialistiska väljare och därför fanns det även dito politiker. Borgerligt sinnade medborgare brukade skylla allt ont på Palme (eller socialisterna) men faktum var ju att Palme (och socialisterna) var legitima representanter för en stor del av väljarkåren.

Din tjänare Copernicus har emellertid kommit fram till att det inte längre är på det sättet. Politikerna representerar inte längre medborgarna, framför allt inte den nettoskattebetalande medelklassen som bär hela politikerväldet på sina axlar. För politikern snurrar världen inte längre runt några uppdragsgivare bland medborgarna, utan runt henne själv och den offentliga apparat som är hennes habitat.

Jorden, solen och svensk politik

Sergiu Celibidachi, han med

håret ni vet, gjorde något mycket viktigt, som de flesta missade. Vid ett tillfälle avbröt han repetitionen och förklarade att ”så där kan ni inte spela, det är homofoni”! ” Ni försöker alla att spela den bärande stämman, men det är bara en som ska göra det här. Det är han där uppe” sa Celibidachi och pekade på en blåsare. ”Ni andra ska spela det understöd som melodi-slingan behöver. Annars låter ju alla lika!”...

Jag kom att tänka på det när jag lyssnat på inledningen till den svenska valrörelsen. Det är ju ren och skär homofoni. Men i ett demokratiskt val, där väljarna ska beredas stora möjligheter att utröna skillnaderna mellan de olika partierna, då är det ju inte homofoni vi behöver, varken från partierna eller media...

Det vi behöver är kakafoni! Alla ska låta olika och lyfta fram sina olikheter. Det är först efter valet, när en regering ska sättas samman som den behöver lite homofoni, eller åtminstone symfoni...

Aldrig ljugs det så mycket som före ett val, under ett krig, eller efter en jakt –  Otto von Bismarck...

Homofoni eller kakafoni? 

 

Hur kunde politikerna missa att hälften av medborgarna inte var med på deras mångkulturella projekt? Och varför har de så svårt att övertyga när de säger att de lägger om kursen? Det finns en förklaring. Den hittas i den dimension av politiken som frågar: Känner du dig hemma någonstans eller varsomhelst...

Det finns ett politiskt spänningsfält som kan förklara mycket av de invandringskritiska partiernas framväxt, EU:s splittring och svenska politkers vilsenhet...

Den brittiska författaren David Goodhart härleder konfliktlinjen till två väljartyper. Han kallar dem Somewheres och Anywheres, någonstansare och varsomhelstare...

Somewheres värdesätter trygghet, traditioner, hemort och nation. Anywheres föredrar globalisering, internationalism, modernitet och förändring...

Svenska politiska partier i båda blocken har under några decennier rört sig från uttalade Somewheres till tydliga Anywheres...

Sverigedemokraterna är numera det enda renodlade Somewhere-partiet i riksdagen. När de andra partierna försöker återta sina övergivna positioner har de svårt att bibehålla trovärdigheten...

Ja, det är svårt att sätta fingret på vad en nation är. För att inte tala om en nationell gemenskap. Likväl känner vi igen den när vi ser den. Man behöver inte åka längre än till Danmark för att inse att Danmark är väsensskilt från Sverige. Nationella kulturer finns, och spelar roll. Men det gör också världen utanför nationen. Vilka uttryck tar sig denna spänning? Och varför har den under senare år blivit så kraftfull?

En som försökt bringa reda i frågan är den brittiske författaren David Goodhart. I The Road to Somehwhere: The Populist Revolt and the Future of Politics pekar han på att spänningen upprätthålls av två grupper, med vitt skilda attityder till den egna nationen: Anywheres och Somewheres....

Är du en någonstansare eller envarsomhelstare...

Från någonstans till varsomhelst – så gick partierna vilse

Fortsättning