Anteckningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Snart kommer dom... Djingis Khans ättlingar...

Raka nya Sidenvägen till Kouvala där dom stannar till och kollar läget... bidragen förefaller bättre på andra sidan...

Shanghajar finlandsbåtarna och startar en ny folkvandring... Fjärilseffekten är ett begrepp inom kaosforskning och teorin för dynamiska system. Den avser en egenskap hos vissa kaotiska system som det mänskliga, inte minst angående den begränsade förutsägbarheten för väder och folkvandringar...

 

https://i.ytimg.com/vi/v4xZUr0BEfE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBwJrIczgcAvEro-apYUEArPcRY3wThe HU - Yuve Yuve Yu

https://i.ytimg.com/vi/jM8dCGIm6yc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLB9M8yLPOWwLT-TFz0WnVxD-fHPEQThe HU - Wolf Totem

Suktar ni också efter nåt äkta... nåt 

som förefaller enastående enkelt... grundat på gränslöst craftsman-ship... Sparreholmarn tröstar sig understundom med transatlantic sessions... vad tröstar ni er med...

Agenda på SVT kanske och reprisen

på SVT Play...

Keltisk folkmusik i modern form utvecklades under 1700, 1800- talen i Storbritanien och Frankrike och dess utvandrare i Nordamerika...

Vi i höga nord är ju inte Kelter utan Germaner... den germanska folkmusiken tycks inte lika omhuldad som den keltiska...

https://i.ytimg.com/vi/Qxn8ECfYjVo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCgLyVqBgLiGwYTpgHiYLwyslzcpwtransatlantic sessions 3-1 (2007)

https://i.ytimg.com/vi/dBUAzSDRLxo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBRtYGNabqfof3K3DWcu-eToJXFiQtransatlantic sessions 3-2 (2007)

 

Ett klimatinlägg från en tanttjusare...

 

https://i.ytimg.com/vi/3xlo1NvEdAw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDibCIKEqTum8bu4PsssHOoTLHrMwRod Stewart & Ron Wood - Mandolin Wind

 

ons 10 april 2019

Sparreholmarn får underordna sig Borgarns jobb... akutläge...

En ändring som medför konsekvenser... en vecka extra kanske... bråttom, bråttom... schaktmaskinerna väntar...

Ett projekt ritat sommarn 2018 är äntligen upphandlat... upphandlat på arkitektens förfrågningsunderlag... kompletterat med konstruktörens ganska genomarbetade idéunderlag... idéunderlaget är godtaget och görs till arbetshandling... kompletteras stegvis med detaljer... armering och ingjutningsgods för tillverkning ligger först som vanligt... bråttom, bråttom...

Gammelmedia och annat PK-folk tror att högern är samma som 

konservatism... fel... fel... fel... SD2 är den konserva falangen av SD1... "folkhemmet" ni vet... men inte är dom högerliga nyliberaler inte... vänster-libertarianer tycker Sh alltså...

En nazist kan inte placeras på vänster-höger-skalan... om det behövs blir vi alla nazister... stackars människa om du inte förstår det...

Myrdal föreslog sterilisering av "undermåliga"... En "cirkulationsprocess varigenom biologiskt degenererade individer avskiljes" i syfte att uppnå "en mer varaktig rasbiologisk selektion, framför allt  vad gäller sinnesslöa"... 

Eric von Rosen 192702s99-nazister-631Vad har dom gemensamt, godsherren på Rockelsta och gatupojkarna? "Förädling av folkmaterialet" kanske, som paret Myrdal uttryckte sig...

tis 9 april 2019

Sparreholmarn får underordna sig Borgarns jobb... akutläge...

En ändring som medför konsekvenser... en vecka extra kanske... bråttom, bråttom... schaktmaskinerna väntar...

Ett projekt ritat sommarn 2018 är äntligen upphandlat...

Sparreholmarn varken fruktar eller ser fram mot det nya Sverige som formas just nu... men eftertänksamma framåt-blickande konservativa värderingar

har ingen plats i en hysterisk plan-ekonomisk globalism... den saken är klar...

Konservativt småborgerliga tankefigurer om starka lokalsamhällen och civilsamhällen krossas skoningslöst av tron på globalismens centralistiska storhetsvansinne... traditionellt småborgerliga partier med omsorg om små-bönder och andra småföretag som t.ex. center-extremisterna är totalt vilse i kolan... ett parti som värnat om lokalsamhället har prostituerat sig och sålt sin själ till NWO... bonngrannarna brukar säga apropå vilsenheten i samhället... det är bäst att rösta på centern, då vet man i alla fall vad man får, sa Bill... då vet man i alla fall vad man får för lamm, sa Bull...

mån 8 april 2019

Sparreholmarn får underordna sig Borgarns jobb... akutläge...

En ändring som medför konsekvenser... en vecka extra kanske... bråttom, bråttom... schaktmaskinerna väntar...

Ett projekt ritat sommarn 2018 är äntligen upphandlat...

M, C, Kd och SD2 är konservativa partier... en hygglig majoritet av svenska folket röstade konservativt...

Konservativ betyder samhällsbevarande och naturligtvis även framåtblickande... förändrings-vilja om förändringen leder till något som är bättre än det gamla...

Motsatsord till konservativ... radikal, progressiv, framåtblickande... förändringsvilja för förändringens egen skull...

sön 7 april 2019

Sparreholmarn får underordna sig Borgarns jobb... akutläge...

En ändring som medför konsekvenser... en vecka extra kanske... bråttom, bråttom... schaktmaskinerna väntar...

Ett projekt ritat sommarn 2018 är äntligen upphandlat...

Har vi ett totalitärt samhällssystem i nya Sverige... vad tycker ni... i ett demokratiskt system får man välja sin regering... har vi fått välja vår regering... vad tycker ni...

En totalitär regim använder sig av angiverisystem för att kunna kontrollera sina medborgare...

Medborgarna förväntas att ange varandra till regimen om deras åsikter eller verksamheter strider mot regimens vilja...

Regimen använder skolan, massmedier och arbetsplatser för att sprida sin syn på samhället och världen...

Medlemmar i det egna partiet eller familjemedlemmar får stora fördelar...

lör 6 april 2019

Sparreholmarn får underordna sig Borgarns jobb... akutläge...

En ändring som medför konsekvenser... en vecka extra kanske... bråttom, bråttom... schaktmaskinerna väntar...

Ett projekt ritat sommarn 2018 är äntligen upphandlat...

Har vi ett uttänkt angiverisystem i nya Sverige... vad tycker ni... vi har ju ingen angiverilag som kan kan straffa oss om vi håller tyst om andras svart-jobb till exempel...

Vi har ju å andra sidan ingen angiverilag som belönar oss om vi tjallar på andra som jobbar svart... fast faen vet om inte PK-folket berikas av systemet om grannen avslöjas som SD2-kramare...

Wiki... Angiveri är när en civilperson informerar rättsväsendet om verkliga eller påstådda brott. Angivare kallas av kriminella ofta för golare eller golbögar. Andra namn är goltupp och tjallare...

fre 5 april 2019

Sparreholmarn får underordna sig Borgarns jobb... akutläge...

En ändring som medför konsekvenser... en vecka extra kanske... bråttom, bråttom... schaktmaskinerna väntar...

Ett projekt ritat sommarn 2018 är äntligen upphandlat...

Har ni funderat på det Sh tycker om

nazifiering... nazifiera människor kan 

man bara göra med fullblods-

psykopater och genuint onda... allt annat vore ju att undervärdera nazismen... men inte tror ni väl att ondska bara finns hos nazister... så infantilt...

Hur kunde ondskan växa sig så stark inom nazismen som under kriget... inte utan ett totalt stöd från tyska folket naturligtvis... och hur bar dom sig åt för att indoktrinera folket... ett sataniskt uttänkt angiverisystem är lösningen, helt visst... då är fria ordet dödsdömt...

tors 4 april 2019

Sh har varit lite trött på Jönssons vältalighet... men har insett att man inte kan diskriminera korrekta samhälls-iakttagelser bara för att man är vältalig...

Hur speciellt ÄR egentligen Sverige? Ganska, men på andra sätt än vad de flesta svenskar tror...

Exceptionalism kan sägas vara en underdiagnos till storhetsvansinne, och tar sig uttryck i form av en övertro på att de värden och idéer man själv företräder är så överlägsna att alla andra borde anamma dem för sitt eget bästa - och om de inte gör det är det antingen för att de ännu inte förstått, eller inte klarat av...

X

https://i.ytimg.com/vi/MlhLcckRF74/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDnwOdOL3sqp2wZrLuyXWvkTe4gawSVENSK EXCEPTIONALISM: Storhets- och andra vansinnen

Nu är det flera som har skrivit om det, men precis som många andra insåg jag direkt vilken potentiellt skadlig situation Migrationsverket försatt Sverige i. Vi vet sedan tidigare att uigurer vanligen är muslimer. Vi vet att kommunistkina är sekulärt och avvisar alla religioner, även den inhemska falungong och alltför devot konfucianism...

Så det är ingen överraskning att uigurer är diskriminerade i Kina och några tusen är fängslade eller med kraftigt begränsad rörelsefrihet...

Men när Migrationsverket beslutar att alla 10 miljoner uigurer automatiskt på förhand ska ha rätt att erhålla flyktingstatus i Sverige, då börjar man undra hur det står till med tankeverk-samheten på sagda verk...

Nio miljoner svenskar plus en miljon nyanlända arabiska muslimer kan plötsligt bli nio miljoner tidigare kristna och delvis fortfarande kristna svenskar och elva miljoner muslimer. Hur skulle det kännas, undrar man?...

Tro inte att kinesiska staten inte har kapaciteten att deportera 10 miljoner människor. Tro inte att de skulle tveka någon längre tid om de känner att dessa tio miljoner människors land behövs bättre för genuint kinesiska ändamål. Tro inte kommunistpartiet i Kina känner någon större sympati med Sverige och svenskarna...

Gruppresor till det förlovade landet

Den höga invandringen till Sverige har lett till att traditionella och för många självklara svenska värderingar – varav många har kristen grund – ifrågasätts och trängs undan till förmån för andra värdesystem. En färsk undersökning visar att alltfler svenskar anser det viktigt att samhället i Sverige bygger på kristna värden...

Och inte faen har det med KD och Ebba B.T. att göra... svenska folket föredrar svenska Lutherskt kristna värderingar framför muslimska värderingar... så förbannat självklart...

Magnus Hagevi, som är professor i statsvetenskap, säger i en kommentar till Sveriges Radio att det inte handlar om någon religiös kristen väckelse. Andelen bekännande kristna i Sverige har inte ökat...

Det är i stället bland sekulära svenskar som den stora ökningen kan konstateras. Enligt Hagevi har det en tydlig koppling till den ökande kritiken mot den förda invandrings-politiken. Många upplever att svenska värderingar är hotade och man sätter likhetstecken mellan det svenska och det kristna i motsats till och konfrontation med det utländska och muslimska...

Stort uppsving för kristna samhällsvärderingar bland svenskarna

Fortsättning från igår...

Efter att pakten med arbetarna brutits förverkades också den respekt man tidigare känt för arbetar-klassen. Åter igen blev de en samling råa obildade sällar, begivna på fylleri och handgemäng. Precis som före den socialdemokratiska eran förväntades arbetarna producera mervärde, utan att kräva någon rättmätig del av produktionsresultatet. Märkligt nog fortsatte SD att växa...

Jösses då... "främlingsfientliga" konservativa arbetare kände sig mera hemma i SD2 när SD1 förvandlades till ett parti i Damernas Värld...

Ett problem var att man i hundra år hade inpräntat en helt annan bild av arbetaren. Man hade hyllat hans kultur och prisat hans dygder, så till den grad att själva ordet arbetare blivit synonymt med hederlighet och solidaritet, något fint helt enkelt. Att därifrån degradera honom till hunsad underklass, som anständiga människor helst borde hålla sig ifrån, görs inte i en handvändning. Kanske skulle det ta ytterligare ett århundrade...

Men en grupp som uppfyllde de kriterierna med råge var nazisterna. De var visserligen fåtaliga, men det var närmast en fördel. Eftersom knappt någon hade träffat en nazist i verkligheten, kunde man förklara för folk att de såg ut som Jimmie Åkesson, Björn Söder och de andra SD-ledarna. Det faktum att en och annan SD-demonstration under 90-talet dragit till sig grupper av skin-heads, som heilade inför rullande presskameror, räckte som bevis. Många partiledare hoppade på det antinazistiska tåget och Stefan Löfven tvekade aldrig att sprida lösa rykten som ovedersägliga fakta. Som till exempel här hos Skavlan...

Sverigedemokraternas kärnväljare beskrevs i allmänhet som etniska svenskar på landsbygden med förmodat låg intelligens. De flesta saknade högre utbildning, vilket också gällde för de SS-soldater som fylkades runt Hitler under 30-talet, så kopplingen tycktes solklar. Bland annat myntas begreppet ”Neandertalhögern”, som en fingervisning om att de här människorna knappast kan räknas som civiliserade. Ett liknande ifrågasättande av den muslimska diasporans intelligens, utbildning eller civilisationsgrad, skulle förstås lett till rättsliga efterföljder, något som den här 91-årige mannen fick erfara...

Den här nazistjakten bland relativt hyggliga jobbare utanför Stockholmsregionen riskerar att flytta fokus från verkliga nazister, som sannerligen inte är att leka med. Magnus Ranstorp beskriver 22 minuter in i den här intervjun, hur flera nordiska nazistledare valt att bosätta sig i Sverige, kanske för att kunna jobba mer ostört från den i såna här sammanhang mycket kompetenta norska säkerhetstjänsten. Socialdemokraternas taktik att på bred front trakassera SD-sympatisörer, verkar däremot föga effektiv...

Jan-Olof Sandgren: Nazifieringen av den svenska arbetarklassen

ons 3 april 2019

Att de europeiska nationerna fortfarande har en smula självbestämmande får Macron att se rött. EU är globalismens paradprojekt, faller det samman faller sannolikt hela globalismen. Det gigantiska migrationsprojekt som man i stort sett lyckats hemlighålla i femtio år har nu fått så påtagliga konsekvenser att ingen längre kan blunda för dem...

Den gamla kolonialpolitiken har gjort det till en helig ko för Macron att väva samman Europa med Afrika, där de franska intressena är koncentrerade. Att sluta en framtidspakt med Afrika står högt upp på Macrons önskelista. Men detta kostar mycket pengar, så EU behövs för att finansiera investeringar på plats, hålla en arme´ för att mota Al Shabab och ta emot, mestadels fransktalande, migranter till Europa. Fransk TV rapporterar mer om vad som händer i Afrika än om Europa och afrikanska skådespelare och nyhetsjournalister sätts numera in i alla sammanhang...

Det är så gravt anmärkningsvärt att en fransk president går ut med en appell, översatt till 21 språk inom EU och distribuerad till medlemsländernas medborgare, att man måste undra vad som egentligen ligger bakom. Att Macron inte förstår att han inte har med medlemsländernas interna politik att göra kan man förstå med tanke på hans mentala tillstånd, men det han gör är att bedriva en valkampanj inför EU-valet där han vill se sig själv som förgrundsfigur för hela EU...

Många minns säkert också när Macron satt i Köpenhamn och hävdade att det inte fanns några danskar. Hans egna fransmän är nu offer för den politik som han vill göra till hela EU:s. Att då lansera sig själv på EU-nivå måste vara som en dödgrävare som gräver sin egen grav. Han förstår helt enkelt inte att hans politik inte är önskvärd, varken i Frankrike eller någon annanstans...

Min egen slutsats kan bara bli att hans uppdragsgivare insett att Macron just nu gör mer skada än nytta för globalismen och beordrat honom att hellre avgå än bli störtad under våren för att istället få en plats inom den globalistkontrollerade EU-ledningen, där han slipper direktkontakt med folkmassorna. Bara EU-valet kan ändra förutsättningarna för detta, så om vi inte aktar oss och röstar rätt har vi snart Macron som efterträdare till Juncker istället. Då börjar den verkliga mardrömmen för oss alla!

Epilog Frankrike, ouverture Eurasia…

För lite mer än hundra år sen, när konung Oscar regerade Sverige, var den svenske arbetaren en hårt exploaterad familjeförsörjare som skapade mervärde utan att få sin rättmätiga del av produktionsresultatet, eller för den delen sitt fulla människovärde...

ett knepigt inlägg... får nog dela upp det i två... första halvan går väl att förstå... nazifiera människor kan man

förstås bara göra med fullblods-psykopater och genuint onda... allt annat vore ju att undervärdera nazismen...

Arbetare omtalades gärna som råa, obildade sällar begivna på fylleri och handgemäng, medan den borgerliga kulturen ansågs mer förfinad och kompetent att ta samhällsansvar...

Det är den historien socialdemokrater gärna lutar sig emot, när de beskriver sin egen progressiva roll under 1900-talet. På bara ett par decennier lyckades man lyfta den svenska arbetarklassen, inte bara materiellt utan även kulturellt. Förutom ökat välstånd fick den kunskap, social trygghet, politiskt inflytande och respekt. Kort sagt ett bättre liv, och det enda socialdemokraterna krävde i gengäld var deras röster...

Från början såg det ut som ett bra byte som bägge parter tjänade på. Arbetarna fick det bättre och socialdemokratin blev mäktigare. Men mot slutet av 1900-talet (av skäl som jag inte tänker gå in på), bröt arbetarklassen sin del av avtalet. Man slutade rösta på Socialdemokraterna, och SD seglade upp som ett alternativ. Socialdemokratin tvingades söka stöd bland minoriteter för att kunna fortsätta styra Sverige, vilket var mycket kostsamt. Skatteunderlaget i dessa grupper var väsentligt lägre, för att inte säga negativt, och den invandring som krävdes för att fylla luckorna i valmanskåren skapade svåra integrationsproblem...

Jan-Olof Sandgren: Nazifieringen av den svenska arbetarklassen



Regeringen har beslutat anslå 50 miljoner kr för att etablera nattåg till kontinenten. Politikerna är troligen de som står för de allra största koldioxid-utsläppen. De borde istället föregå med gott exempel...

Lars Bern förutsätter därför att politiker och andra som arbetar med klimatfrågan i och med detta beslut går över till att åka nattåg istället för att flyga. Exempelvis bör det innebära att de åker nattåg till sina möten i Bryssel. Annars visar de att de inte tror på klimatlarmen utan att det bara är ett sätt att öka skatterna för vanligt folk. Tyvärr visar hans erfarenhet att resandet ofta ses som en viktig statussymbol man inte vill avstå ifrån...

Dessutom menar han att de som arbetar med klimatfrågan är de som flyger allra mest. (Isabella Lövin flög för 1,5 miljoner kronor under förra mandatperioden.) Ett ännu bättre alternativ än att resa till en mötesplats är att istället använda video-konferens. Då spar man också tid. Lars Bern föreslår att våra representanter i Bryssel även ska ta upp detta med sina kollegor där. Avslutningsvis påpekar Bern att den skatte-växling som regeringen planerar innebär en övervältring av skattebördan på samhällets minst bemedlade...

https://i.ytimg.com/vi/XyFHAaAr5-Q/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBXhTQmG4AqT6xr2TItrlN5FWROtQLars Bern 2 april - om politikerna som ska börja åka tåg.





Nu måste vi agera för att stoppa EU:s Upphovsrättsdirektiv och den kommande censuren av internet...

en annan liten röst som förminskas av maktens artificiellt intelligenta

algoritmer...

Nu måste vi agera för att stoppa EU:s Upphovsrättsdirektiv och den kommande censuren av internet. Mest anmärkningsvärt är innehållet i aritkel 15 och 17 i direktivet (tidigare 13 och 11). Den 9:e april väntas EU:s ministerråd ta slutgiltigt beslut men vi har en liten tid att påverka. 5:e April möts svenska EU-nämnden för att diskutera frågan. Nu måste vi kontakta ansvariga politiker så att de tar sitt ansvar och säger nej till direktivet. Vi kan fortfarande göra skillnad!...

Dela den här videon på social media och med vänner i allmänhet och be folk att läsa på och agera.

I nedan länk hittar ni telefonnummer, mail adresser och twitter konto mm till berörda politiker. Gör vad ni kan för att påverka!


https://www.bahnhof.se/press/press-re...

https://i.ytimg.com/vi/x33yWjgf1t8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAaPyT9x464k6DzgLru3-WoJBVyrQVar med och stoppa censuren av internet!

Nåja, även om inte alla besök räknas så går nog budskapet fram så småningom...

tis 2 april 2019

Hur ska man bedöma fenomenet, att ett ungt barn plötsligt blivit en bemärkt talesman för klimatet och dessutom världskändis? Varför har hon blivit så uppmärksammad?... Det är ju inte första gången klimatet/vädret skrämmer skiten ur människorna... oftast pga vulkanutbrott och efterföljande mörker, kyla och missväxt...

Som agnostiker avstår Sparreholmarn stånd-punkten att vara tvärsäker i klimatfrågan... 

icke förty är det roande att följa ytterlighets-förespråkande klimatalarmister och klimatförnekare...

Greta tillåts av sina föräldrar läsa upp extremistiska slutsatser i sina manus, exempelvis att man kanske måste ändra det politiska systemet om inte tillräckliga förändringar genomförs, är märkligt. Det är ju en önskan om den klimatdiktatur, som en del aktivister och kulturpersoner smittade av klimathotsfobi verkar förespråka. Vad vi upplever är en miljörörelse, som istället för gud ser ett samhälle utan nämnvärda utsläpp av CO2 som något heligt och värt att offra allt för. Känslor och sätt att bete sig i förhållande till detta mål syns klart religiösa. I det ligger också det klara motståndet att höra på några invändningar och fakta, som motsäger det heliga budskapet och det beteende och regler, som det sägs medföra...

I Gretas familj finns en mor, vars internationella yrkesframgångar avstannat, och som av något skäl fångats in av klimathotsfobin; om och hur den sedan påverkat barnen och deras rädsla vet vi inte. Men vi vet, att en intelligent dotter med psykiska problem (Aspergers, högfungerande autism och den psykiatriska diagnosen tvångstankar (OCD)) samt besvär med skolan, också har en fobi. Och bara att barnet är medförfattare till moderns klimatbok innebär en förstärkt indoktrinering. Hon har matchats av kändisföräldrarna och genom stöd från andra professionella, som därmed också skapat sin egen karriär, nått internationell berömmelse. Föräldrarnas kändisskap har antagligen varit till hjälp...

Allt detta är ingen som helst kritik mot Greta, men det är kritik av hennes föräldrar, som tillåter ett skört barn att skolstrejka och uppträda under omständigheter, som sätter henne under offentlig press. Och att man tillåter att manus, som uttrycker extrema vänsteråsikter, sätts i händerna på henne, är oacceptabelt. Normala föräldrar tillåter inte sådant, och det kallas för föräldraansvar...

"Greta – ett vilselett barn i klimatalarmismens tjänst"

Jeanne var en bondflicka utan utbildning och kunde varken läsa eller skriva. Vid tolv års ålder sägs hon ha börjat höra himmelska röster, bland annat från helgon, som uppmanade henne till sexuell avhållsamhet och slutligen till att rädda fosterlandet... enkla människor med förbindelser till Gud eller Djävulen som försett den utvalda med övernaturliga krafter hamnar oftast i svårigheter på sluttampen...

 

Hundraårskriget gick mot sitt slut och nästan hela Frankrike kontrollerades av England. Den engelske kungen Henrik V bosatte sig i Paris och gjorde anspråk på den franska tronen emot den franske tronföljaren Karl. Vid den tiden besökte Jeanne tronföljaren vid hans hov i Bourges. Det är inte känt vad de två talade om, men efter samtalet hade Jeanne utsetts till den franska härens överbefälhavare...

På hennes vita fana lyste i guld den franska liljan samt namnen Jesus och Maria. De engelska trupperna drevs bort från bland annat Orléans och Patay, varefter Karl VII kunde krönas i Reims. Jeanne hade uppnått sitt mål och ville återvända till sin hemby. Kungen övertalade henne dock att ta befälet över en ny armé, som skulle befria Paris. Innan hon red in i Paris stannade hon och bad i kyrkan Saint-Denis de la Chapelle...

1430 blev Jeanne tillfångatagen av burgunderna när hon med en liten här försökte undsätta den belägrade staden Compiègne norr om Paris. Burgunderna misshandlade henne och sålde henne sedan till engelsmännen, som under en inkvisitionsprocess dömde henne till döden på bålet för häxkonster och trolldom... hon brändes 19 år gammal...

Jeanne d'Arc – Wikipedia


Stämmer det att en armé av barn drog ut på korståg under medeltiden? Enligt vad man kan läsa sig till i diverse artiklar och böcker skall stridslystna barn, ledda av en karismatisk predikant, ha dragit bort mot Jerusalem men lurats på vägen och sålts till ett liv i slaveri. Är verkligen detta sant? Visserligen är barnsoldater inget okänt begrepp, särskilt inte i nutiden, men har det funnit organiserade korståg med minderåriga?...

Historien om barnkorståget är delvis sann, men bara delvis. Den krigiska folkrörelse som man åsyftar med begreppet ”barnkorståget” har de facto ägt rum, men det rörde sig inte om barn i nutida bemärkelse, snarare om (med dåtida terminologi) ”oskyldiga” och ”små” människor, varmed man bland annat avsåg tiggare och allmänt fattiga. Deras anförare menade att de genom sin oskuld skulle kunna segra i kampen mot saracenerna, vilket de syndfulla kungarna och herremännen misslyckats med. Även om många deltagare troligen var unga – medeltiden var överlag ett ungt samhälle – var de alltså knappast barn...

Händelsen kan dateras till 1212, då korstågspropagandan i Västeuropa, som syftade till att få de kristna att återta Jerusalem, ledde till två ”barnkorståg”, ett tyskt och ett franskt. Det började i Tyskland på våren 1212 och fortsatte senare samma år i Frankrike. Den förste ledaren hette Nikolas och kom troligen från trakten kring Köln. Nikolas förkunnade att Gud ämnade utföra ett mirakel. Han skulle förmå Medelhavet att dela på sig, på det att korstågets medlemmar skulle kunna gå torrskodda till Jerusalem. Tusentals fanatiska anhängare tågade söderut och nådde Genua i augusti, men där kunde de konstatera att miraklet uteblev. Många återvände hem, medan andra troligen fortsatte söderut genom Italien. Det är fullt möjligt att några av dem såldes till slavhandlare...


Barnkorståget | Historiebloggen

 

Spel och spelberoende har traditionellt varit en manlig domän. Under de decennier som staten mätt förekomsten i befolkningen har kvinnor varit undantaget snarare än regeln. Men inte längre... en trångsynt perspektivlös "forskare" som det dräller av... nog kan vi väl vara överens om att kvinnor alltid har spelat om... hannarna... dom starkaste och mest framgångsrika... 

Men det är ju ett lotteri kvinnor, eller hur... ni vill ha dom mest framgångsrika hannarna och då är ju risken ganska stor att ni gängar er med en luring till psykopat...

Det är oftast män som diagnosticeras som psykopater. Det kan bero på att testerna är utformade utifrån manliga beteenden. Forskningen uppskattar manliga psykopater till kanske fyra procent av en befolkning, och kvinnliga psykopater runt två procent...

Men då talar vi fullblodspsykopater, med högsta poäng på checklistorna. Talar vi om psykopatiskt beteende ökar siffrorna betydligt... En gemensam nämnare och stark drivkraft är narcissism...

Psykopaters grandiosa självbild, oavsett kön, gör att de lever i tron att de ska bestämma och leda, trots avsaknaden av impulskontroll och förmåga till planering och långsiktigt tänkande. De ser till att få inflytelserika positioner på arbetsplatsen för att påverka beslut och sprida information till sin egen fördel. De kan vara extremt hemlighetsfulla, ljuga och kränka underordnade samtidigt som de charmar överordnade och uppfattas som beslutsföra och underhållande...

Kvinnor mer spelberoende än män: ”Förvånar inte”

mån 1 april 2019

Ryktet igår om en ny alarmistlag bekräftas idag av initierade källor... undergångs-reklam ska vara mått-full och inte vända sig till barn och unga.

Den som ljuger om jordens undergång i närtid med avsikten att oroa barn och unga kan dömas till livstids inlåsning och munhäfta och evig tystnadsplikt...

De individer som använder en organisation som täckmantel för att göra en egen lönsam karriär riskerar hela organisationens existens...

Spelreklam ska vara måttfull och inte vända sig till barn och unga. Spelbolagen ska enligt den nya spellagen

marknadsföra spel måttfullt...

Undergångsreklam ska vara måttfull och inte vända sig till barn och unga. Miljöpartister ska enligt den nya alarmistlagen

marknadsföra undergångsprofetsior måttfullt...

En kissnödig alarmist riskerar höga böter enligt den nya alarmistlagen... beskyller Janne G. för samverkan med Putin...

Janne G. och Putin kollaborerar om Sveriges undergång inom kort... den kissnödige alarmisten och aktivisten

är så jävla orolig för att Janne G. och 

Putin ska ta över hela Gotland         

​Janne G. försvarar sig...

Jag hade kritiserat Expressens ständiga hotande med att Putins Ryssland stod i begrepp att anfalla och erövra Gotland. Det var ju, och är, en befängd tanke...

Putin må vara en icke-demokratisk skurk. Men varför skulle han anfalla Gotland och hamna i krig med EU, i värsta fall också Nato, förlora all export av gas och olja och hamna i totalt handelskrig med hela västvärlden? Och därmed riskera ekonomisk ruin – för Gotlands skull? Förutom allt han skulle förlora, vad skulle han vinna på ett sådant dåraktigt krig?

Expressens kampanj mot Aftonbladet tycks aldrig ta slut

En som ligger risigt till för ett kännbart straff enligt nya alarmistlagen... Ann H. är orolig för att Amanda Lind blundar för att kvinnor kommer att utrotas... 

I debatten som följt på Josefin Nilsson-filmen reduceras misshandeln som drabbar tiotusentals kvinnor till ett arbetsmiljöproblem för skådespelerskor...

Jag blir rasande när jag läser Moa Gammels självupptagna text i Dagens Nyheter där hon menar att ”förändring kostar och om makthavarna vill betala priset måste de börja med oss skådespelare”. Skäms på dig. Du förminskar det våld tusentals kvinnor utsätts för varje år genom att reducera kvinnomisshandel till ett arbetsmiljöproblem för skådespelerskor...

 

Och skäms på dig Amanda Lind som tramsar runt på Dramaten för att markera ditt deltagande. Du är politiker, inte influencer. Se till att det finns kvinnojourer för dem som behöver. Se till att det finns ett förebyggande arbete värt namnet. Männen som slår behöver hjälp – hjälp med att hantera sin aggressivitet, sina impulser och, väldigt ofta, sin alkoholkonsumtion. Se också till att det finns en lagstiftning som tar våld mot kvinnor på allvar...

Fixeringen vid Dramatens problem gör mig rasande

En som alltid har på fötterna trots ständigt alarmistiska

tongångar... han ljuger 

aldrig, nämligen... Sh  

försöker, så gott han kan, trots det intellektuella underläget,

ljuga lika litet som professorn tvärs

över sjön...

Om bedrägeribrottet kan man läsa i Brottsbalken, nionde kapitlet, första paragrafen, och översatt till vanlig svenska betyder det som står där att man lurat någon att göra något, eller låta bli att göra något, som medfört en vinning för den som lurats och en förlust för den som blivit lurad... skattebetalarna alltså... 

Tillämpad på Carlsson Löfdahl och hennes bostadsaffärer ser det hela ut som följer. Under de aktuella åren har Carlsson Löfdahl hyrt en lägenhet i Stockholm för att ha någonstans att bo när hon fullgör sitt riksdagsuppdrag för Liberalerna...

Lägenheten är en mindre bostadsrätt i Stockholms innerstad som ägs av hennes make och som han betalar en avgift för på två tusen femhundra kronor i månaden. För den har Carlsson Löfdahl betalat en månadshyra på tretton tusen kronor och de bidrag hon erhållit har varierat mellan några tusenlappar och åtta tusen sexhundra i månaden... själva larmet riktar sig inte bara mot Carlsson Löfdahl utan mot alla vildsvin som slåss för sina pensioner...                                        

Omoraliskt helgjuten från insidan och ut

Fortsättning