lör 20 aug 2016


​Återigen har det politiska fältet vridits ett halvt varv...

Det som för ett år sedan var rasistisk ondska, emot värdegrunden, och ett fult SD-sätt att skilja på folk och fä, är nu S-politik...

Jag har inget emot att politiker ändrar åsikt. Verkligheten har en tendens att till sist vrida om näsan på även den mest envetne och enögde politiker...

Det som stör mig är moralistens skamlöshet. Att ena dagen måla ut sin motståndare som en ond människa, och deras förslag som kommande från Satan själv, för att nästa år föreslå samma sak...

Så till saken: vad tycker jag om tiggeriet och dess eventuella förbjudande...

Jag har inte mycket emot tiggeri som sig. Förvisso ger jag aldrig ett korvöre till tiggare, men damerna som sitter utanför matbutiken och säger "hej, hej" stör mig inte...

Jag ser en rumänsk kvinna som oändligt mycket mindre förfulande av närmiljön än de där jämrans domusladorna som våra politiker byggt upp i våra centra...

Jag tar gärna ett helt zigenarläger på parkeringen, om det innebar att jag även fick lite vacker arkitektur i kvarteret. Tyvärr lär dock de två inte ha mycket med varandra att göra.

Så varför komma på tanken att förbjuda tiggeri...

Tiggare kan ingen vara...

Den mest infekterade frågan i dagens hälsodebatt är vaccinationsfrågan. Massvaccinationer har under senare decennier seglat upp som ett av Big Pharmas absolut mest lukrativa affärsområden...

Den styrande angloamerikanska oligarkin, bakom den nya världsordning som man försöker skydda sin hegemoni med, har även av politiska skäl visat ett skrämmande stort intresse för massvaccinationer vilket väcker många oroande frågeställningar...

Industrins strateger har formulerat två huvudlinjer som man jobbar efter för att maximera sin profit. Dels handlar det om att genom cynisk skrämselpropaganda piska upp maximal rädsla hos allmänheten för olika infektioner...

På så sätt skapas efterfrågetryck som ger möjlighet för industrins lobbyister att driva fram politiska beslut om massvaccinationer...

Ett aktuellt exempel är den pågående skrämselpropagandan runt zika viruset, som jag återkommer till. Ett annat exempel var när Big Pharma genom sina handgångna experter i WHO härom året, likaledes med en massiv ogrundad skrämselpropaganda, fick den förhållandevis harmlösa svininfluensaepidemin stämplad som en pandemi. Det kostade vårt folkhushåll mångmiljardbelopp som var mest till skada...

Vaccinationsindustrin på väg att bli ett nytt brott mot mänskligheten

Fortfarande är ytan viktigast, som regel viktigare än funktion och substans...

Ett exempel: Kollektivtrafiken är mer modern än på de flesta andra håll. Hårdvaran är inte sällan ny och av dyraste snitt. Resurser har lagts på konstnärlig utsmyckning och modern arkitektur. Men – själva trafiken fungerar ofta uppseendeväckande illa. Lokaltrafiken går inte att lita på och tågtrafiken är ett sorgligt kapitel.

Det finns något större i detta. Svansyndromet. Snyggt och värdigt på ytan – men ett djävla paddlande under vattenlinjen.

Identitetspolitiken är ett annat exempel. Allt skall vara så oerhört korrekt och det har närmast blivit en mänsklig rättighet att uppleva sig kränkt. Men det handlar mest om yta, om bilden. (I själva verket är identitetsvänstern och ”extremhögern” de enda som bryr sig om till exempel människors hudfärg.) Samtidigt växer utanförskapet, samhället retirerar från betongförorterna och unga, nya svenskar misslyckas i en skola där alla förväntas ha samma förutsättningar och bedriva sina studier i samma takt...

Den falska Sverigebilden

Har missionens arv nu flyttat hem till Sverige? Vi har fått en invandring som saknar motstycke i vår historia. Framför allt är det i huvudsak en utomeuropeisk invandring helt utan band till Sverige och vi saknar kunskap om hur vi ska förhålla oss till denna annat än via de gamla missionsreflexerna...

Idag dock utan ett missionerande budskap då vi lever i ett sekulariserat samhälle. Kvar står allena den materiella godheten...

När vi måste förhålla oss till grupper som kontinuerligt flyttar fram sina ställningar, till hijab och burkini, till krav från människor som kommer hit från en rad länder och kulturer vi inte har någon erfarenhet av så har vi svårt att se dessa människor som jämlikar och ställa krav på dem...

Vi har fortfarande ett arv från missionens starkaste dagar, där vi ständigt var den givande. Och så finns där elefanten i rummet: religionen. Återigen har de före detta kolonialmakterna en erfarenhet av att förhålla sig till andra religioner än kristendomen ur ett rent praktiskt perspektiv. Det svenska har begränsats till omvändelse...

Idag försöker vi skaka av oss ett kolonialt förflutet vi aldrig haft genom att vara extra tillåtande gentemot islam. Svenska kyrkan, med ärkebiskop Antje Jackelén stöttad av socialdemokratiska Tro och Solidaritet är kanske det mest tydliga exemplet. Samhället i stort har snarare i sin sekularisering inte förstått religionens makt över vardagliga samhällsfunktioner...

Gå ut och gör alla folk till lärjungar!

Man får absolut inte peka ut problematiska grupper baserat på ursprung. I vart fall inte utan att bli kallad rasist...

Resultatet blir att vi får ett samhälle där grupper av människor av visst ursprung döms till livslångt utanförskap i ett slags ny, permanent underklass. Vilket i sin tur skapar många andra problem. Och det är den politiskt korrekta identitetsvänsterns fel...

Mönstret känns igen. För att rädda sin världsbild offrar socialisterna de enskilda människorna. Så har det alltid varit...

Sverige är fanatiskt...

Så skapar vänstern ett rasistiskt klassamhälle

fre 19 aug 2016

Varje samhälle har sin beskärda del av människor som är mindre intelligenta... för att bli mer kortfattad ska jag fortsättningsvis kalla dem dumma... och mindre välutbildade eller rent ut sagt okunniga...

Ett samhälle, där alla får chansen till en god utbildning och de enda som inte förmår tillägna sig den är just de som saknar intellektuella förut-sättningar är ett gott samhälle...

Ett samhälle där kloka människor inte får tillfälle att studera och därför framsläpar sina liv i okunnighet är ett orättvist samhälle...

Ett samhälle, där dumma människor genom kontakter eller mutor skaffar sig imponerande utbildningsbevis är ett korrupt samhälle...

För att förstå varför vi inte har ett gott samhälle, varför vi inte längre kan sysselsätta de dumma och okunniga, som faktiskt också behövs, räcker det med att betänka ett av politikerväldets grundläggande strävanden, nämligen att flytta makt från det civila samhället till staten...

Både det civila samhället och staten kan behövas för att inlemma utanförskapare såsom exempelvis ungdomar i vuxensamhället... det civila samhället skapar de rätta värderingarna som exempelvis de fyra angivna...

Föreställ dig att dessa människor... liksom de övriga... fått sig inpräntade följande fyra levnadsregler...

Du ska vara hederlig...

Du ska lyda...

Du ska göra ditt bästa...

Du ska rätta munnen efter matsäcken...

Staten hjälper till med skolkunskaperna. Men eftersom politikerväldet inte vill ha ett starkt och självständigt civilt samhälle kan det inte förstå nyttan av ett starkt och självständigt civilt samhälle. Därför går det som det går...

I sin enfald tror makthavarna att kommunala skolböcker och specialpedagoger ska kunna ersätta det som bara det civila samhällets kultur kan skapa. Sovjetsystemet misslyckades för att socialisterna inte fattade varför ett privat näringsliv behövs. Vårt svenska politikervälde håller på att misslyckas för att det inte förstår varför ett starkt civilt samhälle behövs...

Jag behöver väl inte påpeka att ett riktigt civilt samhälle inte har något att göra med de statsfinansierade aktivistorganisationer som kulturminister Bah Kuhnke försöker förgylla med just denna beteckning...

Nu blir det värre än någonsin

Den nya organisationen kommer officiellt att gälla från den första september men vissa förändringar är redan gjorda och kommer inte innebära påtagliga skillnader i skolorna.

– Det är samma chefer som i dag men jag börjat resan med att utvärdera deras förutsättningar i det pedagogiska ledarskapet. Det handlar både om förskolechefer och om rektorer, säger Furén.

Med rockaden vill hon skapa mer likvärdighet i förutsättningar cheferna har för att stödja och leda de olika verksamheterna.

Tidigare rektorn i Malmköpings

Den utsocknes Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningens chef Lena Furén har kommit fram till hur en ny ledning för kommunens förskolor ska se ut...

Det är samma chefer som i dag men jag börjat resan med att utvärdera deras förutsättningar i det pedagogiska ledarskapet...

Med rockaden vill hon skapa mer likvärdighet i förutsättningar cheferna har för att stödja och leda de olika verksamheterna...

Är du nöjd med förändringen ni gjort?

– Man gör alltid risk- och konsekvensanalyser och med detta är det mer fördelar. Vi ska jobba för att minimera samverkansparter och närheten mellan rektorer och förskolechefer blir bättre än tidigare, säger Lena Furén.

Flen möblerar om i förskoleledningen

Är hon riktigt vid sina fulla sinnens bruk... salig dumbom...

http://ekuriren.se/image_processor/1.3685693.1471617304!/image/1561023201.jpg_gen/derivatives/normal/1561023201.jpg?maxWidth=112

En som aldrig redigerar...

skriver som han blir tillsagd... meningsbyggnadsfelen står som spön i backen...

magnus.ornhammar@ekuriren.se

Kommunens utsocknes Gullgosse... en bokförings-kreatör utöver det vanliga...

En trollkarl eller en simpel charlatan...

Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska biståndet, som är den korrekta benämningen för det som i vardagligt tal kallas socialbidrag.

Socialbidrag... den sista försörjnings-källan... den svenska tiggeri-modellen... arbetslösheten har ökat... inflyttade hjälplösa främmande människor har ökat... minskade bidrag är en "naturlig" konsekvens... begravda hundar kan förstås förklara saken...

Betalade ni mer regelmässigt bara ut försörjningsstöd tidigare?

– Nej, så vill jag inte säga, men vi har vässat åtgärdspaketen. Vi vet mer om målgruppen och individen och då kan vi anpassa åtgärderna. Det är allt som oftast vi i samarbete med individen.

Jukka Taipale säger att socialförvaltningen har lärt sig mer om de grupper som har försörjningsstöd genom att samla in statistik och information. Förvaltningen har tittat på varför folk har försörjningsstöd och vad som är vägen ut. Dessutom planeras redan vid första kontakten för vägen ut från försörjningsstöd.

Lyckad satsning på att minska bidrag

Större behov av f-stöd ger lägre bidrag... smart va... men nåt lurt är det, medborgare...

Försörjningsstöd – Wikipedia

Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska biståndet, som är den korrekta benämningen för det som i vardagligt tal kallas socialbidrag...

 http://ekuriren.se/image_processor/1.774.1471632904!/image/2408135261.jpg_gen/derivatives/normal/2408135261.jpg?maxWidth=112

En som aldrig letar efter begravda hundar...

anna.hübsch@ekuriren.se

Det är svårt att svara på beroende på vad vi får för budgetram nästa år...

Det här är människor som har ett behov, det går inte bara att säga att pengarna är slut, säger Daniel Ljungkvist...

Socialnämnden väntas få ett underskott på 26 miljoner kronor i år. Detta trots att socialnämnden fick en ramförstärkning på 10 miljoner kronor till årets budget...

Under hösten ska också riktlinjer uppdateras och nya rutiner skapas. I åtgärdsplanen tas det också upp att placeringstiden kan förkortas genom hemmaplanslösningar.

Är det aktuellt för kommunen att starta ett eget hem för vård eller boende, HVB?

Det finns ingen planering för att kommunen skulle ha ett eget, säger Daniel Ljungkvist (S), socialnämndens ordförande.

Hur ska ni lösa årets väntade underskott på 26 miljoner kronor?

– Det finns inga quick fix som löser det här utan det blir ett långsiktigt arbete att bryta kostnadsökningen.

Hur löser ni det i år?

– Löser och löser, det kommer att landa i ett underskott som kommer att bakas in i bokslutet. Men än är det bara en prognos.

Inga snabba lösningar på stort underskott

Underskottet bakas in i hela konkarongen... Jukka Taipale är bra på sånt där...

 http://ekuriren.se/image_processor/1.774.1471632904!/image/2408135261.jpg_gen/derivatives/normal/2408135261.jpg?maxWidth=112

En som aldrig gräver efter uppenbara samband... träden skymmer skogen...

anna.hübsch@ekuriren.se

Att dricksvattnet i centralorten Flen, Mellösa, Hälleforsnäs, Skebokvarn och Sparreholm både kan smaka och dofta mindre bra är allmänt erkänt...

Efter semestern brukar vi få in mest klagomål. Sjöarna är behagliga nu men inte jättevarma än, säger Helen Sylvefjord... ju varmare vatten i Båven, desto mer påverkas smak och doft på dricksvattnet...

Men Flens kommuninvånare får vänta längre än Vingåkers. En lång överföringsledning ska först dras från Katrineholm...

Så talar en sann informatör till det dumma folket...

Flensborna får vänta på godare vatten

Vattenpengarna går till socialen...

Det har Jukka Taipale bestämt... samhällsbygget får vänta när folk behöver hjälp...

 http://ekuriren.se/image_processor/1.774.1471632904!/image/2408135261.jpg_gen/derivatives/normal/2408135261.jpg?maxWidth=112

En repetitör, en kommunal propagandalakej som ser sin artikel som en fördjupad plus-tjänst... skämtare...

anna.hübsch@ekuriren.se

tors 18 aug 2016

 

Sparreholmarn fastnade för en negress med stake i... en virituos på piano...

​ http://127.0.0.1:49993/9dc82157a1cb995909550d265adc21ee.png

Simone på nån av dom första egna LP-skivorna... från 1967... upptäckte henne tidigare emellertid... minnet sviker...

Vad är det för skillnad på negro spiritual och gospel...

Negro spiritual var worksongs från början... jazz, blues, soul, rock, rap, gospel... alla har de uppkommit ur dessa rötter...

Spirituels med kristna texter utvecklades i en jazzig stil till gospel... spreds via kyrko-rummen...

Historien enligt länken är nog ganska riktigt beskriven...

Spiritual- Gospelhistoria

"Bästa skivan"... Nina Simone - And Piano!... från 1969... tycker Sparreholmarn alltså...

https://i.ytimg.com/vi/jyD4cq0Oks8/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=VaJQPsQ-pOyAGDHoj0BEqx_RPDs

Nina Simone - And Piano! - Seems I'm Never Tired Lovin' You- Längd: 3:04.

https://i.ytimg.com/vi/DBLWPuCtn2A/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=FnUSCf8Qz1RcIcsyVtoZnZFjV2E

Nina Simone - And Piano! - Nobody's Fault But Mine

https://i.ytimg.com/vi/1ZzJiHYHiUE/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=uV8fxTRLqYkIg-0EsjFI99rDZeY

Nina Simone - And Piano! - I Think It's Going To Rain Today

https://i.ytimg.com/vi/0X6NtzrUGNE/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=02IKCGgyYUiMdspWwvTvPKrqLsY

Nina Simone - And Piano! - Compensation- Längd: 1:39.

Läkemedelsbolagen kan inte ta patent och tjäna pengar på några ”Guds skapelser” och vill inte heller ha konkurrens av några...

Därför gör man allt man kan för att förhindra spridning av information och användning av sådana...

Lars Bern poängterar... om det naturliga ämnet B17 som anses kunna bota cancrar...

Glöm aldrig bort att varje cancer i princip är en egen sjukdom, så bara för att några blivit botade är det ingen som helst garanti för att alla blir det...

Sparreholmarns cancer går inte att operera bort helt... den går inte heller att stråla bort... återstår att stärka immunförsvaret med extra "naturligt" Interferon... när detta inte längre låter sig göras på grund av menlig inverkan på invärtes organ, (överansträngning alltså)

återstår att stärka immunförsvaret med kostmedicin...

Sveket mot de cancersjuka

I de demokratiska staterna i västvärlden tappar folken förtroendet för sina ledare i allt snabbare takt...

Någonting i det ledarna gör blir inte rätt, men de verkar inte inse det själva. Ibland säger de till och med rena dumheter, som att folket röstar fel...

I föregångslandet USA är de nu så oense om vem som ska bli ny president att det börjar bli riktigt otäckt. Media spär på och gör saken värre, det ger ju rubriker. Inte heller lyckas de amerikanska tjänstemännen, de som ska förverkliga politikernas beslut, upprätthålla allmänhetens förtroende. Särskilt illa skadade är relationerna mellan miljömyndigheten, skattemyndigheten, polisväsendet och allmänheten.

Europa splittras. Brexit är bestämt, grexit och kanske fler avgångar tvingas fram. Samtidigt jobbas det i vissa läger för att tvinga med alla européer i en total konformism. Dessa människor vägrar erkänna att vissa åsikter är oförenliga och att tvinga samman människor som hyser klart divergerande åsikter är som att vrida räkneverket på en tidsinstäld bomb ner till noll.

Vad slåss vi för?

Bamse är välfärdsstaten. Han ställer inga krav, han är bara snäll och god och jättestark...

Där ligger ditt lilla barn i sängen och kurar ihop sig intill dig medan du läser den spännande Bamsesagan. Vad är sensmoralen? Jo, att den kraft som löser alla problem är Bamse.

Han behöver bara lite mer dunderhonung, vilket i det verkliga livet kanske är höjda arbetsgivaravgifter eller lite mer moms, så grejar han dina problem...

Det finns visserligen onda krafter i skepnad av den girige kapitalisten Krösus Sork, men dem ska barnet inte själv konfrontera. Barnet kan tryggt överlämna sitt öde till den alltid lika hjälpsamma och förlåtande Bamse. Den onde Krösus Sork ska skämmas...

Barnet lär sig att sådana som Krösus Sork, framtida möjliga arbetsgivare till exempel, är maktlösa mot Bamse, välfärdsstatens härskare...

Om barnet bara tryggt förlitar sig på Bamse kommer allt att gå väl. Barnet behöver inte ta av kepsen på anställningsintervjun med Krösus Sork.

Godnattsagor

När vardagen återkom blev det ingen en stor sak i dom svenska medierna...

Det blev en stor sak i medierna om att Hillary Clinton gjorde ett skutt i opinionsmätningarna efter demokratiska partiets konvent...

Men nu har vardagen återkommit och då har stödet mellan kandidaterna, som båda har rekordlågt förtroende, jämnat ut sig...

Åter jämt mellan Clinton och Trump

ons 17 aug 2016

 

Sparreholmarn fastnade mest för negresserna i tidiga tonåren... dom var bäst helt enkelt, tyckte han...

Odetta var nog den andra... hon med "hålet i hinken"

och Harry Belafonte ni vet...

​ http://127.0.0.1:49993/a69d6e60ae1e417b8bac88bfd23775f2.png

Odetta på nån av dom första egna LP-skivorna... från 1963 kanske... hon var nog mer av det andra än religiös...

Spiritual eller negro spiritual är en typ av religiösa sånger som skapades av de afrikanska slavarna i USA ur dessas förhållande till och tankar om kristendom och bibeln...

Stämningen i spiritual är, precis som i bluesen, eftertänksam, melankolisk och dyster. Musikaliskt bygger sångerna på pentatoniska skalor, blå toner och synkoper...

Texterna handlar ofta om livet efter döden. Musiken är en blandning av kristna psalmer och afrikansk musik...

"Let Me Ride" (Traditional)

"The Fox" (Traditional)

"Santy Anno" (Traditional)

"Devilish Mary" (Traditional

"Another Man Done Gone" (Vera Hall, Alan Lomax, John Lomax, Ruby Pickens Tartt)

"Children's Trilogy" (Jimmy Driftwood)

"He Had a Long Chain On" (Traditional)

"He's Got the Whole World in His Hands" (Traditional)

"Take This Hammer" (Traditional)

"Ox Driver" (Traditional)

"Hound Dog" (Traditional)

"Carry It Back to Rosie" (Traditional)

"What Month Was Jesus Born In?" (Traditional)

"The Frozen Logger" (Ivar Haglund, James Stevens)

"Timber" (Sam Gray, Josh White)

"Freedom Trilogy: Oh Freedom/ Come and Go with Me/ I'm on My Way" (Traditional)

Tyvärr finns bara Hound Dog från Town Hall på Tuben... hela konserten/skivan finns på Spotify... och hemma hos Sh...

https://i.ytimg.com/vi/RVYIEB30URQ/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=jh0t4tbvNNbTeVThsBvj8bz0sxI

Odetta - Hound Dog

https://i.ytimg.com/vi/GEsSABmWKu8/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=SWyal7eOic953pQ73A0cHWcU3no

Odetta - Spiritual Trilogy: Oh, Freedom, Come And Go With Us; I'm On My Way

https://i.ytimg.com/vi/oGieUYI9ZGw/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=mZRunQCNsLcTTZMIRBOPx8S86Rk

Odetta Live at The Bitter End 2008- Längd: 5:23.

https://i.ytimg.com/vi/okGZlbEBMRI/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=GYEjnSooDmD_FW_g-2BzYxdBBxc

Odetta - Something Inside So Strong - Musicultura 2008

Falsk som vatten... ni vet... han Shakespeare... Sh tror på enkla förklaringar...

Mediakrisen är en del bara... av den västerländska samhällskrisen...

Ett nyckelord är nog elitism... varför blir makteliten så mäkta förargad

över att bli kallad just maktelit... naturligtvis för att maktelit är ett ironiskt menat begrepp...

Sh och andra dissidenter menar motsatsen... att makteliten är en kvasielit, pseudoelit... det vill säga något helt annat än en verklig elit...

Ett annat nyckelord är propaganda...

 

Propaganda är ett meddelande eller en framställning som är avsedd att föra fram en agenda, ett visst budskap eller väcka positiva eller negativa känslor för något... politik, policy, religion, uppfattning, förändring, vara, tjänst, etc. eller någon politisk, religiös eller annan kandidat till eller innehavare av ämbete, befattning, position eller tjänst...

Den som sänder budskapet är som regel part i målet. Syftet är således inte att informera utan att påverka, och innehållet brister ofta i saklighet, är avsiktligt ofullständigt, vinklat eller rentav falskt...

  

Ingen ände på mediakrisen

En som inte biter handen som föder henne... en som gör allt för att få tillhöra makteliten... en som lever i fredlig symbios med kommunens tjänstemanna-drängar... en propaganda-minister i kommunens tjänst... vi ställer upp när kommunen kallar... vi behöver annonspengarna... försvarar sig direktören...

På ett sätt tillhör fyrtio-talisterna en gynnad generation som fick delta i den sexuella revolutionen...

Vi minns faktiskt inte att det talades om våldtäkter annat än som abstrakt fenomen. Med en inledande konversation kunde man snabbt få klartecken till sex eller ett avböjande...

Det var inte mer med det. Det var ingen tvekan om att lifta eller själv ta upp liftare när man körde bil. Det var bara ett sätt att vara hygglig...

Skyll dig själv

Engellau har kommit fram till att det finns tre sorters brottslighet med helt olika orsaker...

Utanförskapsbrottslighet, kulturellt betingad brottslighet samt revolutionär brottslighet...

Utanförskapsbrottslighet, alltså sådan tjuvnad och sådant våld som beror på att marginaliserade individer inte kommer på något bättre sätt att försörja sig och i övrigt hantera sina liv, existerar naturligtvis och har alltid existerat. Vår tids problem är att den svenska ideologin inte tillåter något annat förståelsemönster utan tvärtom brännmärker andra slags analyser som etiskt antastliga...

Börjar man tala om kulturellt betingad brottslighet är man ute på minerad mark. En god vän till mig, Jonathan Freud, har skrivit böcker om romer och bor numera i Rumänien med en romsk fru...

Han sa en gång att romer, var de än befinner sig, känner sig som soldater i fiendeland. De är stolta över sig själva och har ingen särskild respekt för fienden eller hans egendom...

Om man skickar en socialsekreterare eller en dialogpolis på en rom och föreslår att romen ska assimilera sig till majoritetssamhället så betraktas det troligen som en ovänlig handling. Utanförskapet är inget olycksfall, utan en strategi, ungefär som om du och jag flyttat till Saudiarabien och hårdnackat motsatt oss assimilationsförsök av innebörd att våra fruar ska uppfostras till lydnad och bära heltäckande klädsel...

Den tredje sortens brottslighet är den revolutionära brottsligheten som syftar till att kasta samhället över ända. Den har jag själv kommit i åtminstone indirekt personlig kontakt med...

1968 års studentrörelse, som definitivt omfattade en del våldsbejakande element, hade inte ett spår med utanförskap och diskriminering att göra. Rote Armee Fraktion, Brigate Rosse. Den drevs av medelklassens bortskämda och högutbildade barn...

Det var samma sak med de revolutionära rörelserna i Latinamerika, som lite senare ledde till att militärdiktaturer uppstod lite här och där (föralldel, där fanns också ett inslag jordbrukarrevolt som en sådan som Che Guevara försökte uppmuntra). Tupamaros, Sendero luminoso...

En nationell samordnare mot våldsbejakande extremism hade fått slänga sig i väggen. Ett samtal med Guevara på hatbrottsjouren, hade det varit något?

Jaha, vilken sorts brottslighet ägnar sig jihadistiska terrorister åt? På mig verkar inte det tilltänkta kalifatets syfte vara att få stopp på eventuell diskriminering av muslimer i franska förorter eller att åstadkomma fler ”enkla jobb” i svenska förorter, utan om politiskt herravälde...

Terrorismens orsaker

Hur västvärldens medicinska etablissemang nu i decennier manipulerat och trixat för att undvika att fullständiga självklarheter skall komma i dagen...

Det är direkt plågsamt att följa läkaren, docenten och forskaren Sundbergs redogörelse...

Forskningsfusket bara fortsätter

En för mig som lekman solklar slutsats, som att diabetes befrämjas av en kost som höjer blodsockret, har etablissemanget hallstarrigt vägrat att dra i decennier...

I stället har man rekommenderat diabetiker en fettsnål kolhydratrik kost som höjer blodsockret. Stora delar av nutritionistskrået och det medicinska forskarsamhället forsätter med det än idag...

Förföljelsen av modiga läkare som ifrågasätter detta är en skrämmande läsning...

Förklaringen till den här utvecklingen är uppenbar. Hela branschen badar formligen i pengar från Big Food och Big Pharma som tjänar tusentals miljarder dollar årligen på industrimaten och på livstidsmedicineringen av de sjukdomar som den orsakar...

Var man än letar i forskarsamhället så hittar man bindningar mellan såväl de ledande forskarna som statliga forskningsmyndigheter och industrierna. Allmänhetens intresse struntar större delen av etablissemanget i...

Jag vill dock betona att det inom forskarsamhället finns många lysande undantag, men dessa blir varken rika eller hedrade...

Det vi bevittnar idag är ett stort svek mot mänskligheten från det medicinska etablissemangets sida. Hippokrates må vrida sig i sin grav...

 

Det medicinska etablissemangets svek mot mänskligheten

PS.

Sveket finns nära inpå oss. Vems intresse företräder det statliga Läkemedelsverket – medborgarnas eller Big Pharmas...

Läs och förfasas... 

Hälsofrihetsprofiler ifrågasätter Läkemedelsverkets förslag att höja ...

tis 16 aug 2016

 

Sparreholmarn mötte och

blev bekant med negrerna i tidiga tonåren... genom musiken alltså...

Mahalia Jackson var nog den första... hon med negerhymnerna ni vet... gospels alltså...

​ ​http://127.0.0.1:49993/77da5d1fbb61c0a19b37d42cf3b9c18c.png

Mahalia Jackson på nån av dom första egna LP-skivorna... från 1961 kanske...

Little David Play On Your Harp

The Love Of God

I Want To Be A Christian

Rockin' In Jerusalem

Trail To Heaven

I Know Prayer Changes Things

The Only Hope We Have

What A Difference Since My Heart's Been Changed

Everytime I Feel The Spirit I Pray

Have You Any Time For Jesus

Gospel är en kyrklig musikgenre, utvecklad i USA i församlingar vars flesta medlemmar var svarta. Sångerna framförs av körer, ofta vokalt eller med enkelt ackompanjemang av instrument som gitarr, hammondorgel, piano och trummor...

De akustisk gitarrerna har dock alltmer bytts ut mot elgitarr. Genren är nära besläktad med spiritual och blues. Mycket av dagens pop och rock härstammar bland annat från gospel.

Ordet gospel kommer från engelskans ord för evangelium. Gospelsånger har som regel kristen text och det kristna budskapet är nästintill alltid starkt framträdande.

https://i.ytimg.com/vi/UEH7jyt1eoo/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=yjQiBJ4oC0CH98e9hRkdhrhgxH8

MAHALIA JACKSON=WHOLE WORLD IN HIS HANDS

https://i.ytimg.com/vi/TmR1YvfIGng/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=qT6HcDE_pNJCLSfrThQOjN_8L_k

MAHALIA JACKSON Live late 1960's We shall overcome

https://i.ytimg.com/vi/-rMYYkz86h8/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=4G8mhPwqhaChJl-UeJF8mdAaNWE

Mahalia Jackson: Prayer Changes Things

Engellau tillhör den månghövdade skara, ofta universitetsutbildade, som var någon sorts marxister år 1968...

Var man inte marxist så var man i alla fall rejält vänstervriden. Det var modet och tidsandan...

De europeiska etablissemangen – eller eliterna, ett ord som många ogillar – har i decennier tränat sig i multikulturellt och migrationsvänligt tänkande. Men i dessa dagar tränger en annan verklighet på i form av upprepade islamistiska terrordåd...

Min fråga är hur mycket som måste till för ett ideologiskifte.

Jag säger inte att antalet dåd kommer att öka i tangentens riktning. Många så kallade experter påstår att det vi nu iakttar bara är början av en växande terrorvåg men experter kan ha fel. Kanske lugnar det ned sig när de mest sprängsugna bombmännen tagit sig själva av daga...

Verkligheten, förresten, vad vet vi om den? Verkligheten finns inte i verkligheten, den skapas i våra sinnen. Terrorn kan nog utvecklas ganska kraftigt innan etablissemangen känner sig manade att sticka svansen mellan benen och börja förneka sin skuld. Trots allt har ju de flesta bara lytt order eller, som det hittills hetat i Sverige, varit naiva...

Kanske är det ännu inte för sent att hoppas att det ska gå över av sig själv eller inte bli så farligt. Då och då kommer jag på mig själv med att nära just det eventuellt fåfänga hoppet...

Politik är striden om hur verkligheten ska beskrivas...

Är det snart kris nog?

EU samarbetar med till exempel Facebook, Twitter och Youtube för att censurera åsikter och yttranden som politikerna och deras funktionärer vill ha bort från internet...

När detta sker under de sociala nätverkens användarvillkor är den enskilda individen fullständigt rättslös...

Och politikerna kan inskränka det fria ordet utan att behöva krångla med lagstiftning och rättslig prövning...

När de sociala nätverken samarbetar med politiker och byråkrater får frågan dock en ny dimension. Detta är en bakväg som våra makthavare använder för att runda den demokratiska rättsstatens mest grundläggande principer...

Det är ett sätt för politikerna att tysta obekväma röster utan att behöva smutsa ner sina egna fingrar...

Sociala media – upplysningens, utvecklingens och framåtskridandets fiender

Systemfelet enligt min bedömning är att företag har möjlighet att patentera genetiskt material...

Detta är utomordentligt olyckligt och kommer att allvarligt skada mänsklig-hetens möjlighet att på ett bra sett dra nytta av GMO-tekniken...

För egen del är jag dock övertygad om att GMO kommit för att stanna och att vi i framtiden kommer att kunna utveckla såväl matväxter som matdjur där deras egenskaper som råvaror för matproduktion förbättrats på olika sätt. Det gyllene riset är ett sådant exempel...

För att inte denna lovande teknik helt skall hamna i vanrykte innan dess fulla potential kommit till nytta, är det dock ytterst viktigt att såväl kort- som långtidseffekter på människor och miljö blir noga utvärderade. Det innebär att det inte får gå till som inom dagens läkemedelsforskning som jag berört i andra krönikor...

Introduktionen av GMO-grödor har också lett till ett, i mina ögon, långt allvarligare problem. Möjligheten att patentera genetiskt material från GMO har lett till att globala företag kunnat skaffa sig en ensamrätt på grödor med vilken de har möjlighet att lägga under sig världens jordbruk och i praktiken göra fria bönder livegna...

Det leder därutöver till ännu ensidigare och sårbarare monokulturer än dagens. Skräckexemplet är det globala storföretaget Monsanto som på bred front introducerat GMO-grödor som förutsätter att man även använder deras växtgift Glyfosat (RoundUp)...

En bonde som en gång fastnat i Monsantos klor har mycket svårt att frigöra sig och blir tvungen att köpa sitt utsäde av företaget...

GMO-företagen har satt krokben för sig själva

Jag fick en association till fabeln om grodan och skorpionen, som Orson Welles låter huvudpersonen Gregory Arkadin berätta i sin film ”Herr Satan själv”...

Skorpionen ville ta sig över en flod. Han kröp fram till grodan och sa: Jag måste över den här floden. Du är groda. Du kan simma. Om jag sitter på din rygg, så kommer vi över floden båda två...


Tror du jag är galen? Svarade grodan. Du är skorpion. Du skulle sticka mig med din tagg innan vi ens hunnit halvvägs. Jag må vara skorpion, sa skorpionen, men jag är ingen idiot. Om jag sticker dig med min gifttagg, så drunknar jag ju själv. Vi dör båda två...


Grodan tänkte efter och insåg att skorpionen hade rätt. Skorpionen klättrade upp på grodans rygg och tillsammans började de sin färd över floden. När de hunnit halvvägs, kände grodan en förlamande smärta i ryggen...


Du stack mig! Varför gjorde du det? Nu dör vi ju båda två. Det var så här du sa att du inte skulle göra. Jag vet, svarade skorpionen. Men du förstår. Det är min natur...

Tänk er att grodan föreställer en man och skorpionen en kvinna. Tillsammans symboliserar de samhället. Den som självklart är dummast är grodan, som vet vad skorpionen är för slags djur, men ändå väljer att lita på skorpionens löfte...

Om grodan inte hade låtit lura sig, så hade den överlevt. Och skorpionen också. Medan grodan är dum, så är skorpionen direkt samhällsfarlig. Om hon får bestämma går alla under...

Vad är det för kvaliteter, som ger framgång för män i det svenska samhället? Här kommer grodan in igen – det är nämligen dumheten...

Låt mig exemplifiera med två mycket framgångsrika och på ett svenskt sätt godtroget enfaldiga svenska män...

Resten bör ni läsa hos Karl-Olov Arnstberg...

Maktens män

mån 15 aug 2016

Gillar ni negermusik... det gör Sparreholman i alla fall...

Musik som är skapad av afro-amerikaner huvudsakligen i USA...

Bluesmusiken uppstod runt Mississippideltat under slutet av 1800-talet, en stil numera kallad deltablues...

Några favoriter går ju inte ha, så många som dom är... Sh har emellertid en grupp blues-människor som han alltid återkommer till...

https://i.ytimg.com/vi/mYALBzfY5QY/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=181LQcOEnaKg8L09rnWt0g-Sw1M

Skip James - Hard Times Killing Floor

https://i.ytimg.com/vi/ytVww5r4Nk0/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=sb04FSWqxsaVSKV_GnV_aGkOi4I

Skip James sings Crow Jane

https://i.ytimg.com/vi/YlvaHEXP7NU/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=D7lO3r1xneOiEdKEVh3-4p-0dk8

Skip James Catfish Blues

https://i.ytimg.com/vi/0ggQFPv-7WU/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=9PLfkDKsrQEqJs84P88CEvZ_6OY

Skip James - Keep Your Lamp Trimmed And Burning

Prova kan man ju alltid göra... Dr Sannas gurkmeja-blandning... den prisade vilseledaren...

Sagt ooch gjort... ett paket av nedanstående för dryga tusen-lappen... svartpeppar ingick inte...

Det absolut äckligaste som Sparreholmarn någonsin druckit... Sh föredrar ta mig faen högt blodtryck...

Receptet till Sannas gurkmeja...


2 dl eko-gurkmeja
2 dl nässelpulver
3 msk eko-ingefärspulver
1 dl MSM
1 dl malt nyponpulver (tar bort lite av beska smaken)
1 dl L-Glutamin
2 msk mald svartpeppar

Blanda alla ingredienser i en stor burk. Ta ca 2 msk av blandningen i ett glas vatten och 1-3 msk kokosolja och drick sakta.

Rekommenderas först på morgonen...

Fy faen medborgare...

sön 14 aug 2016

Många anklagar media för att mörka sanningen om invandringen och dess konsekvenser...

Enligt dem framställer etablerad media invandring som odelat positivt och döljer negativa fakta...

Stämmer detta?

Det undrade jag själv tills jag beslöt mig för att ta reda på sanningen. Som fd gymnasielärare med en gedigen akademisk utbildning och väl på det klara med allt som krävs för vetenskaplig metodik beslöt jag mig att undersöka media för att se vad som stod på...

När det gäller artiklar som framställer invandring som positivt kontra negativt är kvoten tjugo mot en...

Dvs för varje artikel eller insändare som säger att pengarna till mer invandring är slut eller att kriminaliteten ökar pga invandringen, finns det tjugo artiklar som förnekar dessa fakta...

Av ett material på över fyratusen sidor och 726 artiklar om invandring är invandringskritiska artiklar 6%. Samma förhållanden gäller allt annat spaltutrymme i Metro om invandringen. Allt pekar åt ett och samma håll: att framställa invandring som något odelat bra.

Metro och migrationen

Lämmeltåget är på väg mot stupet

Enligt det amerikanska TV-bolaget ABC News och Expressen slängs en ny presidentkandidat in i valkampen i elfte timmen...

Evan McMullin, som inte vill uppge vem som ligger bakom hans kandidatur, har alla kännetecken som utmärker en Bilderbergare – före detta CIA-agent, konsult åt utrikesdepartementet (CFR), anställd hos Goldman Sachs och klädsamt religiös med sympatier för islam...

Att McMullin personligen saknar det nödvändiga kapitalet för en kampanj bekymrar honom inte, inte heller hans sena inhopp i mediacirkusen...

I själva verket styrs ABC, formellt ägt av Disney, genom storägarna Rockefellers  och Rothschilds Chase Manhattan Bank. ABC:s ankare Peter Jenkins är medlem i Bilderberg-gruppen. Ordförande i Goldman Sachs är Peter Sutherland, välkänd från Bilderberggruppen och oljekartellen (BP)...

Det förefaller därför som om McMullin helt korrekt inte behöver bekymra sig om varken sponsorer eller mediatid. Att McMullin inte vill berätta om vem som ”valt” honom till president-posten kan vi då förstå, inte minst med tanke på Obamas fadäs att deklarera sin egen kampanj på väg ut från Soros kontor...

En liknande storsatsning på en av oligarkerna utvald kandidat gjordes genom Jimmy Carter 1976, då en samordnad marknadsföring på kort tid ökade Carters stöd från 5 % till att vinna presidentposten...

”För att åstadkomma detta mål mobiliserade de Wall Street-bankirernas penningmakt, det intellektuella inflytandet hos det akademiska samfundet – vilket är underordnat förmögenheten hos de stora skattebefriade stiftelserna – och de kontrollerare av medierna som är representerade bland medlemmarna hos CFR och Trilateralen” ( Barry Goldwater i sin bok With No Apologies). Samma elitgrupper har också fört fram John Kerry, George W Bush, John McCain och Barack Obama till sina poster (Daniel Estulin)...

Oligarkerna lanserar en egen presidentkandidat!

Samhället består av tre sfärer, vardera med sina speciella regler och värden: staten, marknaden och det civila samhället (där det senare betyder familjen, idrottsföreningen, bok- eller båtklubben, det frivilliga teatersällskapet, professionella yrkessammanslutningar etc)....

I takt med att staten undergräver det civila samhället förlorar helheten omistliga värden och funktioner som bara det civila samhället kan hantera väl, exempelvis att uppfostra och integrera det uppväxande släktet i den samhälleliga gemenskapen...

Sedan dess har de institutioner som poängterar det moraliska perspektivet vittrat bort… Vi har hamnat i ett samhälle som är mindre samarbetstillvänt, mindre tillitsfullt, mindre effektivt och mindre tilltalande…

Det är tid att vända på den klassiska nationalekonomin och statsvetenskapen. Det är dags att bygga institutioner som tar vara på människans naturliga lust att göra gott.

Hur gör man det? Ursäkta om jag är pessimistisk. Det kanske går i länder som USA, England och kanske Tyskland där de civila samhällena inte är så försvagade som i Sverige och det åtminstone är tänkbart att det kan komma politiker på plats som fattar vad Brooks (och jag) pratar om. Men i Sverige, ett land som styrs av ett rätt väl sammansvetsat etablissemang vars själva affärsidé är att flytta makt från det civila samhället till det välfärdsindustriella komplex över vilket etablissemanget självt presiderar?

En bra fråga utan svar

En av de viktigaste frågorna som kommit att stå i fokus i den maktkamp som rasar, är frågan om regelverket för handeln i världen. Vi ser detta väldigt tydligt i den pågående amerikanska presidentsvalrörelsen.

Den ökande globala frihandeln har bl.a. lett till att de globala företagen inte bara kunnat koncentrera sin produktion, utan man har även kunnat flytta den till länder med lägst löner...

Resultatet är att stora regioner i de västliga industriländerna har dränerats på jobb för vanligt folk och samhällen har förfallit till det man i USA kallar rostbälten...

Vi har även i Sverige rader av gamla döda brukssamhällen. För stora grupper av de mest sårbara människorna har detta inneburit att deras tillvaro slagits i spillror och många har ruinerats när deras belånade bostäder blivit nästan värdelösa. Överklassen och den väl utbildade medelklassen i storstäderna har varit vinnarna...

Handelsavtalen har bl.a. till syfte att underlätta detta och att motarbeta initiativ som gynnar en mer lokal och miljövänligare livsmedelsproduktion. Vi ser idag hur media är fulla av propaganda mot människors efterfrågan på ekologisk och mindre giftkontaminerad mat. En konsekvens av den hittills förda politiken är att t.ex. Sverige blivit långt sårbarare med en livsmedelsförsörjning som för vart år bara blir mer och mer importberoende. När vi får en rejäl sättning i det globala klimatet t.ex. beroende på ett stort vulkanutbrott kommer vi att få svälta på våra breddgrader. Men i gengäld det drabbar ju inte de mest välbärgade som kan betala långt mer för sin mat...

Det är hög tid att vi tar en debatt om den heliga kon frihandel. Dess fördelar för människors livskvalitet är inte så självklara längre som de var för några decennier sedan. Och det är väl ändå samhällets främsta uppgift att tjäna sina medborgares intressen – eller hur?

I vems intresse rullar handelsförhandlingarna vidare utan debatt?

Schlaugen... den färske kommunisten vet nog inte heller vad ekonomism betyder...

Bland utbildade ekonomer används begreppet inte, då de vet att det de sysslar med är de monetärt mätbara och namngivna företeelserna i samhällets rundgång och dessa enbart...

Begreppet ekonomism används huvudsakligen i politiska diskussioner mellan de olika blockens företrädare. Men också i fackliga och andra diskussioner används det, som en verbal illustration till en blind tro på ekonomiskt kunnandes förmåga...

Johan Ehrenberg brukar säga...

 

 

Som socialist älskar jag marknadsekonomi. Möjligheten att något riktigt bra kan nå miljoner och förändra liv.

 

Kapitalism är något annat. Det handlar om att kontrollera och styra och äga marknaden. 1% av världens befolkning äger snart hälften av allt. Till slut har kapitalägarna sån makt att deras behov styr politiken.

 

 

Men när blir man kapitalist då? Ah, det är rätt enkelt. Den dag människor äger så mycket att de lever på avkastningen, alltså inte deltar i produktionen utan köper och säljer andra människor (när du köper eller säljer ett företag så är det andra människors kunskaper och jobb du säljer). Kapitalism är att styra utan ansvar. Att leva med en ständig springnota.

 

Vi lever i ekonomismens tidsålder

Holocen är den pågående geologiska epoken vilken inleddes för cirka 11 700 år sedan. Vissa forskare anser dock att holocen är avslutad och att vi nu befinner oss i epoken antropocen...

Vår arts verksamhet påverkar planeten mer än något annat. Så därför bör alltså vår tidsålder ges namnet antropocen.

Åtminstone om man får tro Johan Rockström, Paul Crutzen och hela raddan av forskare och miljövänner som uttalar sig om miljö och klimat – utan att vilja stöta sig alltför mycket med det ekonomiska och politiska etablissemanget.

Hade man haft modet att stöta sig hade man istället föreslagit att vår tidsålder skall heta econocen. Ekonomismens tidsålder.

Schlaugens perspektiv är nog lite väl kort... econocen kan ju för all del vara en underepok till den nya antropocenepoken...

Sen måste nog econocenepoken i sin tur  delas in i flera ekonomistiska småepoker... bland annat dagens globalkapitalistiska eller oligarkkapitalistiska och morgondagens lokalkapitalistiska...

Kenozoikum
65 miljoner år före nutid till nutid

Period

Epok

Miljoner år sedan

Kvartär 2,59

Holocen 0,01

0,01–0

Pleistocen 2,58

2,59–0,01

Neogen 20

Pliocen ≈2,4

5–2,6

Miocen 18

23–5

Paleogen 42

Oligocen 12

35–23

Eocen 22

57–35

Paleocen 8

65–57

Aida "på fyllan" Hadzialics bad om att få blåsa... Jag vill inte vara med i regeringen längre, säger Aida...

Tokfeministerna sörjer... Aida har ju inte gjort nåt fel... hon har ju bara kört bil... rattfull...

Förresten finns det bra behandlingshem för alkoholister lite varstans... tycker godhets-feministerna...

Synd att gymnasieministern måste gå

Därför beklagade alla Aida Hadzialics sorti


Tragiskt, men rätt att Aida Hadzialic avgår

Stefan Löfven bör ta chansen att minska sin rekordstora ministär...

Men i boulevardblaskan 

Expressen står det att...

Milda makter...tänk om... hjälp oss...

lör 13 aug 2016

Det är tråkigt att ni inget begriper... så är det nog dess värre...

Läsförståelsen av två-dimensionella 

ritningar hos vanliga medborgare blir sämre för varje år...

Ett märkvärdigt fenomen... vi tycks ha förlorat förmågan att sätta ihop två-dimensionella bilder till en tre-dimensionell i våra huvuden...

Fönster, pdf

Med midjor av trä...

Midjor trä, pdf

Falsk som vatten... där det outsagda är viktigt och där det som icke alltid syns har betydelse...

Den här krönikan handlar om hur utanförskap göder hat och riskerar att hota vår demokrati...

Lämmeltåget är på väg mot stupet...

alldeles, alldeles riktigt... och vem vägleder lämmeltåget till stupet... etablissemanget eller svenska folket... hon får nog börja läsa nätokratibloggarna...

En förvirrad infantil etablissemangslakej... en marionett i Kasperteatern...

Utanförskapet jag pratar om är inte det du kanske tror. Det är inte invandrarna i förorten. Det utanförskap jag vill prata om finns bland de breda lagren av människor som inte längre vill tro på det media rapporterar...

Svenska folket tror inte på gammelmedia... det är väl det hon menar, den stackars förvirrade damen...

Hon får nog emellertid lära sig skillnaden mellan näteliten, ”nätokratin”, och ”konsumtariatet”, nätunderklassen som är dömd...

Eva Burman, chefredaktör på Äckel-Kuriren...

Journalistkåren sviker sitt publicistiska uppdrag... att granska makten... varför granskar inte Ä-kuriren makten i Flen...

Lämmeltåget är på väg mot stupet

Etablissemanget inte bara hatar men straffar... det oliktänkande, utanförskapsfolket i nya Svedala...

Citat från utanförskapsjournalisten Julia Ceasar... skriver man bland annat så här, tvingas man gå under jorden...

Ingen journalistkår i världen, Nordkoreas undantagen, kan jämföra sig med den svenska vad gäller mörkläggning, verklighets-förfalskning, uppfostrarnit och politisk propaganda. Det är plågsamt tydligt att journalisterna är lierade med och har sin lojalitet hos den politiska makten och inte där den ska vara, hos läsarna/lyssnarna/tittarna. Journalisterna har smält samman med makten till en politisk klass som i allt väsentligt har sammanfallande intressen...

I boken Den Politiska Adeln från 2002 fick vi lära oss hur det började... sedan Isaksson gick bort 2009 har journalistkåren allt mer smält samman med den politiska adeln...

Journalisten och författaren Anders Isaksson diskuterar vad som händer när politiken förvandlas från ett förtroende-uppdrag till ett yrke. Börd, släktskap och äktenskap med rätt personer har blivit en merit i sig själv...


Så var det förstås inte tänkt när demokratin växte fram som en motsats till de tidigare århundradenas stånds- och fåtalsvälde. När den politiska societeten växer sig stark kan den liknas vid en politisk klass, ja rentav en politisk adel, som gjort stat och kommun till sin egen försörjningsbas. Anders Isaksson ger i denna omtumlande debattbok exempel ur vår svenska verklighet ...

Emo-narcissism, Nätokrati och Konsumtariat... några nyord som används allt flitigare...

Äsch... hur nya dom är kan väl diskuteras förstås men visst möter man dom allt oftare...

Tro nu inte att Alexander Bard har hittat på alla nyord i ämnet...

Hon berättar om Sveriges mörkaste historia

”Den snabba tillfredsställelsen, det eviga gillandet i sociala medier skapar en barnslig generation: emo-narcissister som lever för likes och ...

Emo - Uncyclopedia - Wikia

Alexander Bard/Jan Söderqvist | Synteism: Att skapa gud i internetåldern

De skisserar en värld som är uppdelad mellan en elit, ”nätokraterna”, och ett ”konsumtariat”, en underklass som är dömd att ägna sig åt ”den ...

En framtidsvision om nätokraterna

Nätokraterna | Motpol.nu

Konsumtariat och nätokrati. Bard och Söderqvist menar att den nya klasskampen i det informationella samhället står mellan de människor som ...

www.ebbemunk.dk - The Netocracy and the Consumtariat

En strid om själen

Konsumtariatet – det vill säga den obildade, passiva massa som bara tar emot och som producenteliten vill bevara – krymper raskt.

fre 12 aug 2016

För mycket snabbsmälta kolhydrater, särskilt socker, ökar hormonet insulin vilket ökar fettinlagringen...

Vissa bloggare har invändningar... återkommer om dessa...

Slutsatsen är att orsaken till vanlig fetma är ganska enkel att förstå... för mycket snabbsmälta kolhydrater, särskilt socker, ökar hormonet insulin...

Detta kan vara den bästa korta video jag någonsin sett om fetma. Inte för att dr Robert Lustig säger något jag inte visste redan, men för att han förklarar det så kristallklart att ett barn kan förstå.

https://i.ytimg.com/vi/Yo3TRbkIrow/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=TUJWuOv6xBjy89hxdaMc6BTbnrw

The Skinny on Obesity (Ep. 3): Hunger and Hormones- A Vicious Cycle

Huvudskälet till fetma: Insulin - Kostdoktorn

Om du har lätt för att gå upp i vikt och svårt för att gå ner, så kan en del av förklaringen vara att du har för mycket av ett kraftfullt fettbyggande hormon cirkulerande i blodet...

Mycket av det som händer i kroppen sker med hjälp av hormoner och flera av våra hormoner har betydelse för vikten. Exempelvis så ökar stresshormonerna vårt sötsug medan det kvinnliga hormonet östrogen ökar vår längtan efter fett...

Men ett av de viktigaste hormonerna när det gäller viktkontroll är insulin. Insulin är vårt mest kraftfulla anabola eller uppbyggande hormon. Det hjälper oss att bygga muskler, men det bygger också fett...

En ond cirkel...
Mycket snabba kolhydrater i samband med fysisk inaktivitet kan alltså ge dålig insulinkänslighet, dålig insulinkänslighet ger ofta övervikt och bukfetma, fetma ger ännu sämre insulinkänslighet - vilket i sin tur ger ytterligare viktuppgång. Ibland är det svårt att veta var det börjar, men som tur var så kan man faktiskt göra något åt saken...

Så undviker du fettbyggarhormonet - insulin

Om någon sluddrar, är förvirrad eller till och med medvetslös, behöver inte alls ha druckit...

Det kan helt enkelt vara en diabetiker som fått för lågt eller för högt blodsocker. Lär dig mer om orsakerna och om rätt omhänder-tagande. Det kan rädda liv...

Som nybliven diabetiker kan det ta lång tid att lära sig balansera sin blodsockernivå på rätt sätt, att få ett jämt värde och utan snabba svängningar. För höga eller för låga halter av socker i blodet är inte bara obehagligt utan kan till och med bli farligt...

Det finns framförallt några faktorer som kan påverka blodsockret... mat, läkemedel, kraftig ansträngning, alkohol, infektioner, kräkningar och diarréer...

Lågt blodsocker, insulinkänning...

Om blodsockervärdet sjunker kraftigt kallas det att man får insulinkänning. De flesta människor med diabetes känner igen tecknen när blodsockret är på väg att sjunka för lågt och hinner då äta eller dricka något sött. En del känner dock inga varningssignaler...

Sjunker blodsockret mycket lågt kan man förlora medvetandet och hamna i insulinkoma, ett tillstånd som i värsta fall kan orsaka hjärnskador och i sällsynta fall till och med död...

Akut omhändertagande vid diabetes

Som egenföretagare har Sparreholmarn förlikat sig med livegenskapen...

För den som är egenföretagare och därför reglerar sitt företags vinst genom det egna uttaget av lön kan två fall av konfiskation av pensionsmedel inträffa...

Det ena, som inträffar lite för ofta för många företagare, är att de betalar in till pensionssystemet men hamnar under tröskelvärdet och därför inte får några pensionspoäng alls för det året. Pensionspengarna blir konfiskerade...

Det andra, som inträffar då och då, är att det gått ovanligt bra eller man kanske rent av sålt hela eller delar verksamheten med vinst. Då betalar man en stor summa till pensions-systemet, men hamnar lätt över den andra tröskeln och får inga pensionspoäng för de extra pengar man betalat in. Det övervärdet blir också konfiskerat...

​Man kan begära att få sin vinst fördelad över flera år om man jobbat länge för att bygga upp det värde som realiseras vid ett enda tillfälle. Det ger en mer rättvis skattefördelning mellan åren. Även då dras pensionspengar för de år man gör en jämkning, men man får inga pensionspoäng alls för en jämkad skatteinbetalning! Rena rånet alltså...

Livegenskapen i Sverige

Många menar att kapitalism handlar om profit-maximering, och det är sant, men det är bara en del av sanningen...

Kapitalism som samarbets-form... fritt fram att kopiera IKEAs framgångsrecept...

En viktigare observation gäller den metod företag i en kapitalistisk ordning använder för att tillfredsställa sin profitlust. Metoden är att framställa varor och tjänster som omvärlden anser så attraktiva att den frivilligt öppnar sin plånbok i syfte att frivilligt och lystet lämna ifrån sig sina pengar för att få tillgång till varorna och tjänsterna...

Detta är en märkvärdig och underbar ordning i jämförelse med alla andra ordningar där människor dödat, stulit och förtryckt för att tillgodogöra sig nästans resurser. (Jodå, jag vet att kapitalister ibland ljuger, fuskar och misshandlar sina anställda, men det ändrar inte systemets grundläggande logik.)

Detta i sanning välsignade system... (återigen, jag är medveten om dess avarter och defekter, men jämför med alla andra system som enbart består av avarter och defekter) har under några hundra år utvecklats i Europa och USA men egentligen inte förrän på senare år fått något genomslag i resten av världen. Allvarliga försök att sprida välsignelserna gjordes genom ett antal europeiska länders koloniala äventyr, men av någon anledning tog denna civilisatoriska gärning inte riktigt skruv i exempelvis Afrika och Asien...

PS. Jag är väldigt nöjd med begreppet ”strukturell godhet”. Jag har alltid retat mig på det etablerade uttrycket ”strukturellt förtryck”, dels för att det har känts falskt, dels för att det aldrig förklaras hur detta förmenta förtryck uppstått. Begreppet känns bara som ett utflöde av dovt agg. Men den strukturella godheten går att begripa. Den har substans. Vi ser den varje dag. Jobben, kunskapen, utvecklingsmöjligheterna, allt det som den västerländska civilisationen bjuder världen på...

Västvärldens strukturella godhet

tors 11 aug 2016

Gammelmedia uppfinner hjulet gång på gång på gång... Sh tar lärdom av andras visdom och erfarenhet...

Varför ska Sh omformulera en text som Lars Bern redan skrivit... om Sh tror som Lars Bern...

Det finns otaliga studier som visar på hur man fått cancertumörer att gå i remisson med hjälp av kosttillskott och vitaminer från naturliga källor...

Bl.a. finns dokumenterat ett flertal fall där tumörer skrumpnat bort med hjälp av stora intravenösa injektioner av askorbinsyra (C-vitamin)...

Jag har egen erfarenhet av hur en över tio år gammal benign växande hudtumör skrumpnade bort helt sedan jag ersatt en rad s.k. mediciner med bl.a. gurkmeja i kombination med C- och D-vitamin...

Vad vi också vet vetenskapligt är att ett bra immunförsvar är viktigt för att minska cancerrisken...

Vi vet att en rad livsmedel, naturliga kosttillskott och vitaminer som C och D har just effekten att de bidrar till ett bättre immunförsvar...

Därmed inte sagt att det alltid kan rädda oss undan en cancer, men med rätt kost och en rad naturliga örter, nötter och rötter m.m. kan vi kraftigt minska risken för såväl cancer som förkylningar och andra sjukdomar...

Sh tar lärdom av Sanna Ehdin... Sh samarbetar med Ehdin... Sh sprider kunskap

om hemsidan... 

Samtidigt utnyttjar Sh hennes kunskap... samverkan är något annat...

Ehdin har fått kritik för att ägna sig åt pseudovetenskap, och utsågs år 2000 till Årets förvillare av Föreningen Vetenskap och Folkbildning...

En som sticker ut i ämnet... "inflammationdämpande mat"... vem kan vara mera lämplig att använda som plattform för egna funderingar och erfarenheter, än en prisad förvillare utsedd av Föreningen Vetenskap och Folkbildning...

 http://www.ehdin.com/images/pixel.gif
Sanna Ehdins hemsida

Sanna Ehdin – Wikipedia

Sanna Ehdin har en bakgrund som forskare i immunologi. Hon doktorerade i bioteknik med inriktning på immunteknologi (tillämpad immunologi) vid Lunds ...
De flesta politiker avskyr internet...

Information är makt... som våra politiska ledare nu motvilligt tvingas dela med folket...

http://sparreholmarn.se/img/image-65.png

Det finns dom som är räddare än politikerna... mycket räddare...

dom tjänstemanna-ansvarsbefriade drängarna...

Internet innebär att människor lägger sig i. Jobbiga fakta och förhållanden kommer till allmän kännedom. Folk ifrågasätter och käftar emot. Nya idéer rubbar den härskande politiska klassens cirklar. Gör en makthavare bort sig kan det snabbt spridas till en jättelik publik...

Sett ur ett demokratiskt perspektiv är internet fantastiskt. Vanliga människor kan göra sina röster hörda – inför en stor publik, om de har något intressant att säga. Den officiella verklighetsbilden kan ifrågasättas och ibland rent av krossas. Människor kan lätt organisera sig för motstånd eller förändring. Politiska beslut kan påverkas...

Information brukade flöda uppifrån och ner. Med internet skapas istället ett ekosystem som bygger på att människor kommunicerar och sprider information sinsemellan. Det är på många sätt revolutionerande... och håller på att slå sönder samhällets gamla informationsstrukturer...

Därför hatar politikerna internet

Fula gubbar som Donald Trump får inte ha rätt i sak... bestämmer etablissemanget och kräks...

Ändå har han rätt ibland... hemskt förargligt...

Donald Trump anklagade under onsdagen i ett valtal i Florida president Obama för att vara grundaren av terrororganisationen IS. Sannolikt ligger det väldigt mycket sanning bakom den anklagelsen. Låt oss analysera den historiska bakgrunden till uppkomsten av den typ av proxyarméer som IS är ett exempel på...

Historien mellan den kommunistiska kuppen i Afghanistan år 1978 och till inbördeskriget i Irak från år 2012 kan ni läsa om på Berns bloggpost...

Återigen begår USA:s president Obama samma misstag som i Afghanistan och tror att han skall kunna störta Assadregimen i Syrien utan insats av amerikanska soldater...

Återigen tror han sig kunna använda en islamistisk proxyarmé. Resultatet blir precis som med talibanerna, man skapar och beväpnar den islamistiskt fundamentalistiska terrororganisation IS som man tappar kontrollen över...

Presidentkandidaten Hillary Clinton har även spelat en avgörande roll i beväpningen av IS enligt flera källor. Misslyckandet accentueras av att IS blir hatade inom hela västvärlden och Obama trängs in i ett hörn. Något som den långt mer begåvade Putin kan utnyttja för att kraftigt skjuta fram sina positioner i regionen. Bl.a. ser han ut att kunna splittra NATO och beröva alliansen sin viktigaste sydflank Turkiet...

Assads stöd i Syrien visar sig betydligt starkare än man räknat med och resultatet blir ett blodigt inbördeskrig även i Syrien. Det har lett till miljontals oskyldiga dödsoffer och en flyktingkatastrof som destabiliserar hela regionen och som är på väg att även splittra och destabilisera USA:s allierade EU.

Så när Donald Trump anklager Obama och Clinton för att ha skapat IS så är han inte fel ute...

USA:s presidenters politik har kraftigt stärkt världsterrorismen

En annan ful gubbe... Kent Ekeroth har också rätt i sak ibland...

Sh menar bara att fula gubbar inte behöver vara knäppskallar...

Han menade att utländska med-borgare inte borde få demonstrera och att de borde hållas i förvar i väntan på beslut...

Etablissemanget reagerade som väntat starkt. De beskyllde honom naturligtvis för rasism, men också för att föreslå olagligheter...

Etablissemanget sa att man för att göra det Ekeroth föreslog, skulle tvingas ändra i grundlagen först, och det kan man ju inte...

Det är faktiskt redan nu är i högsta grad förenligt med svensk grundlag att besluta om åtgärder som Ekeroth föreslog...

Utländska medborgare är alltså inte alls garanterade vare sig rörelsefrihet eller yttrande- och demonstrationsfrihet...

Den springande punkten är om riksdagen fattat en lag som ger polisen rätt att vägra utländska medborgare demostrationstillstånd med hänvisning till RF 2 kap 25§, 1:a stycket...

Likaså om det finns på plats en lag som ger generell rätt för migrationsverket att besluta enligt 4:e stycket om förvar av personer som sökt uppehållstillstånd. Jag vill minnas att sådana lagar finns, men om inte, kan man se Ekeroths uttalande som ett förslag om att skapa sådan lagstiftning. Återstår att se om han fullföljer detta...

Läs vad det står i RF 2 kap 25§, 1:a stycket.

Regeringsformen - Riksdagen

1 kap. Statsskickets grunder

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

3 kap. Riksdagen

Ekeroths förslag

Fortsättning