ons 31 aug 2016
Polisens uppklarning av brott fortsätter att minska, men man för fram grovt felaktiga siffror.

Uppklarningsprocenten om 14% av anmälda brott handlar nämligen bara om de brott polisen väljer att utreda...

Verkligheten är mycket värre när man tittar på antalet polisanmälningar som lämnas helt utan åtgärd ("brott kan ej styrkas", "spaningsuppslag saknas", "uppenbart att brottet ej kan utredas" etc)...

Och ännu värre när man tar bort de brott polisen anmäler själva, som trafikbrott och narkotikabrott...

För t ex bostadsinbrott klarades bara 1.52% av anmälda brott upp.

"Dagens Nyheter kan nu visa på stora brister i polisens förmåga att klara av ett av sina viktigaste uppdrag – att lösa brott. Brottsuppklarningen är rekordlåg, den lägsta på 16 år. Förra året klarades 14 procent av brotten upp, jämfört med 18 procent fem år tidigare."

Dessa 14% är dock en skönmålning, då det bara avser de anmälningar som polisen faktiskt väljer att handlägga och inte bara lägga ner pga brist på spaningsuppslag, brott kan ej styrkas, uppenbart att brottet ej kan utredas osv...

Den verkliga siffran är betydligt sämre.

Nej, polisen klarar inte upp 14% av anmälda brott


Det finns också glädjande nyheter som när Tysklands vice förbundskansler i går slog fast att förhandlingarna om frihandelsavtalet TTIP mellan EU och USA  har gått helt i stå...

Det innebär att vi slipper över-svämmas av GMO-livsmedel, kött från djur fullstoppade med antibiotika och tillväxthormoner. Det sistnämnda blev troligen för hårdsmält även för EU:s liberala förhandlare...

Att förhandlingarna gått i stöpet är ett stort men nyttigt misslyckande för handels-kommissionär Cecilia Malmström, som lett för handlingarna. Den värsta vi kunde ha på den viktiga posten...

Det finns också glädjande nyheter

När blir ett hårt ansträngt läge en kris? När kan man börja kalla en väldigt besvärlig situation för en kris...

Hur långt skall ett hårt ansträngt läge och en väldigt jobbig situation behöva gå innan den som skall styra och ställa blir krismedveten…

Bara för att det finns en hel del poliser som skriker rakt ut om den kris som de lever och jobbar i så behöver inte det betyda att det är en kris inom den svenska polisen här och nu. Statsminister Löfven vill inte kalla det alldeles för många poliser kallar för kris för en kris.

​Det är lite jobbigt just nu. Det är lite körigt. Det kommer att bli mumma bara regeringen får skjuta till lite lite pengar. Det kommer att fungera bättre bara rikspolischefen får fortsätta styra upp en organisation som har det lite ansträngt nu. Ungefär så krismedveten är landets statsminister.

KRISMEDVETEN

Ämbetsmannaansvaret var på allvar. Att inte ta det var ett brott. Fram till den 1 januari 1976 kunde ämbetsmän straffas med böter, fängelse och suspension...

För försummelse, oskicklighet och oförstånd i tjänsten. Sedan dess är det slut med det där. Ämbets-mannaansvaret är väck...

Vad gjorde överheten i stället när den inte kunde ge frihet och bestraffa missbruk? Jo, i stället hittade den på ett intrikat regelverk som styr varje detalj i ämbetsmännens verksamhet. Regler i stället för omdöme...

Nya centralt utarbetade regler tillkommer hela tiden och kringskär exempelvis lärarnas handlingsfrihet. Till slut törs en myndighetsperson inte använda sitt omdöme och sitt sunda förnuft utan sitter bara och läser i regelverket. Det är en farlig utveckling...

Läs till exempel professor Ulf Larssons inlägg på den här sajten om hur universitetslärare hunsas av uppifrån föreskrivna helknäppa teorier...

Om jag hade varit konstitutionsutskott hade jag sagt ok, Margareta, Ulf och Susanne, om det inte varit för att Dagens Nyheter sprungit någons ärenden så hade den här bomben aldrig briserat, men nu har den det och därför måste jag ta er i örat. Var inte så klumpiga i framtiden. Så! Tillbaka och jobba nu...

Riksrevisionen


Jag stör mig på tonläget i samhällsdebatten. Det är mycket brösttoner och mycket starka känslor...

Det gäller i princip alla.
samtidigt saknar jag en konstruktiv debatt...

Man kan tycka vad man vill om sakernas tillstånd. Man kan peka finger och fördela skuld. Man kan ägna sig åt trams, i-landsproblem och symbolfrågor. Man kan vara rädd, hata och känna sig kränkt. Men det gör knappast något bättre. Det är för mycket snack och för lite verkstad...

Polisen måste styras upp. Landet måste få ett trovärdigt försvar. Byråkratin måste tuktas. Bostäder måste byggas. Nyanlända måste (oavsett bildningsnivå) slussas in i arbete och bidra till välfärdssystemen. Skolan måste få en rejäl uppryckning. Företagsklimatet måste bli bättre och vi måste få fart på tillväxten...

Avgå, alla!

Frihetliga liberaler brukar värna om två saker, ekonomisk frihet och individuell frihet. Men några sådana liberaler finns knappast längre...

De som kommer närmast är de som kallas libertarianer eller nyliberaler, den där sortens liberaler Annie Lööf med eftertryck förklarat att hon inte är...

En annan sak liberalerna traditionellt är noga med, är att lagen ska vara lika för alla. Men diskriminerande lagar eller lagtillämpning reagerar de inte på längre. De accepterar gladeligen resonemang om positiv sär-behandling av samer, inklusive en arvsrätt till yrkesutövning / skråväsende...

Likaså positiv särbehandling av kvinnor, romer och muslimer. De har ju varit illa behandlade av tidigare odemokratiska samhällen. Men att bara vända upp och ner på ett privilegie-samhälle tar ju inte bort privilegiesamhället. Det ger bara nya priviligierade klasser och diskriminerar nya...

Särintressen ges stort inflytande i den moderna liberala politiken. Alla partier, från moderater till socialdemokrater benämner idag ofta sig själva som någon form av liberalt parti. Sossarna vill inte vara socialister och moderaterna vill inte vara konservativa...

Liberalismen och särintressena

tis 30 aug 2016
Sverige är ett land där vänstern till stora delar utgörs av giriga hycklare som ser vuxenmobbning, korruption, lögner och röstköp som sina primära arbetsredskap...

Ett land där en liten men högljudd klick vänsterextremister å ena sidan fått överhetens välsignelse att köra ned sin egen världsbild i halsen på befolkningsmajoriteten, men där å andra sidan samma vänster-extremister samarbetar med islamister för att utverka långtgående undantag för minoriteter...

Sverige är ett land där tidningarna fylls av lögner, men där det på något sätt ändå är den som påpekar detta som är den som beter sig illa. Ett land där lösningen på integrations-problemen årtionde efter årtionde påstås materialisera sig vilken sekund som helst...

Ett land där ogenerade populister anklagar sina meningsmotståndare för populism, trots att de senare periodvis visat prov på betydligt större markkontakt än de förstnämnda...

Sverige är ett land där politiker ena dagen kan spy galla över en uppsättning resonemang, bara för att dagen efter själva anamma samma resonemang till punkt och pricka...

Ett land där känslomänniskors emotionella utbrott och grunda resonemang gång på gång höjs till skyarna som om vore de revolutionerande insikter. Ett land där de människor som mest högljutt predikar solidaritet inte sällan har fullt upp med att berika sig själva på andras bekostnad...

Ett förljuget land

Är det så illa... Peter Wolodarski... med DN, som Arnstberg tycker...

Dn som är släkt med Äckel-kuriren...

Erik Ohlsson återkommer på sid 17 med en intervju med en läkare som flytt från Syrien. Han får avsluta en utläggning om sin hemlängtan med orden: ”Vi syrier är som ett tåligt äppelträd, som fortsätter att ge frukt trots att jordmånen är dålig och vädret hårt.” Han menar att de fortsätter att avla barn...

Det gör muslimer över hela världen. 1970 var muslimerna 15 procent av världens befolkning. Trettio år senare var de 20 och beräknas utgöra 23 procent år 2025. Arabvärldens befolkning har under de senaste femtio åren ökat från 80 till 320 miljoner. Hälften av befolkningen är under 20 år. Det är inte ovanligt att en muslimsk familj har fem barn. Sedan bör man betänka att en man kan ha flera fruar. Osama bin Laden hade 54 kusiner och var far till tjugofem barn. Tror ni att man får veta sådant i DN...

Sjuk journalistik

Ska man låta sig påverkas mest av sin naturliga lydnad inför auktoriteter eller ska man göra egna bedömningar och följa sin inre röst och göra som man själv vill...

Det är inte alls någon lätt fråga att besvara. Efter andra världskriget fick tyskarna mycket skäll för att de lytt sina onda, nazistiska ledare snarare än sitt samvetes bud och därför begått många gräsligheter.

​Det spekulerades om tyskarna eventuellt hade någon särskild lydnadsgen. Därför föll det sig naturligt för psykologer vid amerikanska universitet att genom laboratorieförsök fastställa hur det stod till med den amerikanska genuppsättningen i detta hänseende.

I ett välkänt experiment utrustades en experimentstudent med ett elektriskt reglage som påstods vara kopplat till en annan student i rummet intill. Ju mer reglaget vreds upp desto värre stönanden och vrål av smärta hördes genom väggen...

Snart började experimentstudenten få ångest men fortsatte ändå tortyren när experimentledaren gav order. Om jag minns rätt fanns det knappt någon gräns för hur mycket lidande en normalstudent var kapabel att utsätta sin nästa för bara han fick tydliga instruktioner...

Hon lydde bara order, hon också. Ibland undrar jag om precis ett sådant experiment pågår i den svenskflenska skolan... Experimentledaren gav order och fullmäktige lydde...

Lydnad eller eget omdöme

Globala mastodontföretag kommer inte att förtröttas i sitt arbete med att få totalkontroll över världens matproduktion... den största och mest lukrativa marknaden...

Deras intresse för den småskaliga lokal-producerade naturliga ekomaten är minimalt...

Vad statistiken visar är att den här frågan blivit en klassfråga. Ansvariga politiker måste inse att det allt större gapet i livslängd mellan välbärgade välutbildade och lågutbildade på sikt kommer att bli ett stort politiskt problem...

Visserligen har vi ett Livsmedelsverk vars uppgift borde vara att bedriva en folkupplysning som även når ut till människor med låg utbildning. Tyvärr sköter man inte den uppgiften och vad värre är så går ofta verkat i industrins ledband och upprepar kostråd som är helt kontra-produktiva...

Cirka hälften av konsumenterna anser att de dyrare ekologiska matvarorna är bättre för hälsan. Dessa personer är alltså öppna för att ta till sig information om matens samman-sättning och hur det påverkar deras hälsa...

Går man till grupper med låg utbildning så hittar man givetvis många som inte ens kan skilja på fett, protein och kolhydrater i maten, än mindre på skillnader mellan omega-3 och omega-6 eller betydelsen av olika livsmedels-tillsatser, mineraler och vitaminer...

Den här gruppen är även ett enkelt offer för Big Foods intensiva reklamkampanjer som säljer skräpmat som godis, chipps och sötade läskedrycker. Det är bara att kolla vad som upptar golvytorna i våra matmarknader.

Här krävs en från industriintressen fristående folkkampanj för att upplysa alla om vad som är nyttigt för deras hälsa och inte. Vi behöver även en fristående forskning om sambanden mellan kost och hälsa...

Varför är högutbildade friskare och lever längre?

Ett mått på civilisation är att människor respekterar varandra. Att man respekterar varandras frihet, säkerhet och egendom...

Att man respekterar varandras livsval och egenheter. Att man inte tvingar sig eller sina idéer på andra. Att man lever och låter leva.

Är det något som borde vara en gemensam värdegrund, då är det detta...

Tyvärr finns det krafter som drar åt helt andra håll. Vänsterns identitetspolitik, som syftar till att skapa konflikter där inga konflikter behöver finnas...

Intolerans mot människor på grund av var de är födda och i vilken kulturkrets de växt upp. Ett offentligt Sverige som berövar människor inte bara deras frihet, utan även deras ansvar och som formar ett slags inlärd hjälplöshet. Religiös fundamentalism.

Glöm politikerna. Glöm staten. Det hoppingivande är att folket faktiskt kan göra allt på egen hand. Vi kan sluta upp i en folkresning för ömsesidig respekt och fredlig samvaro...

Vi kan låta politikerna hållas med sitt medan vi tar tillbaka samhället. Vi kan visa att vi är bättre än den härskande politiska och byråkratiska klassen. Vi kan ta ansvar för oss själva, hjälpa varandra och skapa ett rimligt land.

Genom ömsesidig respekt kan folket återerövra samhället

Klasstillhörigheten ska styra... för tillfället dom närbesläktade bland "Sveriges Sociala demokrater"... S+Sd...

Inse att Sd är ett konservativt social-demokratiskt parti...

Extremvänstern, dom fattiga kommunisterna, feministerna... Vp+Mp+Fi... är åt helvitte för få...

Extremhögern, dom rika 

reaktionära... M+Kd+C... kan möjligen konkurrera...

Sjukdomstillståndet, dom smittsamma tok- liberalerna... Fp+ ingen... bör hållas borta från regeringen p.g.a. smittorisken...

Vem fan ska regera?

Det har länge funnits god anledning att nära en misstanke om att feminism och kamp för kvinnofri-görelse inte är riktigt samma sak...

Kampen för kvinnors friheter och lika rättigheter har en lång och hedervärd tradition, alltifrån traditionell kamp för rösträtt och rätt till abort till mera sentida ambitioner att spränga ”glastaket” för kvinnors rätt till avancemang på arbetsmarknaden, och inom den högre utbildningen...

Även om det finns mycket kvar att göra, har resultaten för ”vanliga” kvinnor på det hela taget varit mycket påtagliga.

Feminismen har en betydligt kortare historia, och utfallen av den kampen är främst kommit vissa kvinnor till godo, nämligen dem som på denna politiskt korrekta framgångsvåg har surfat sig fram till för den allmänna debatten högst betydelsefulla positioner som professorer, partiledare, programledare, ofta anlitade mediapersonligheter och dylikt...

Svenska feminister ställs nu inför ett avgörande vägskäl. Tänker de ta strid för muslimska flickors rätt att slippa könsstympning, barnäktenskap och utestängning från interaktion med svenska pojkar? Eller skall det öppna samhället tvingas till konfrontation mot feminism och islamism i intressegemenskap...

Feminismens förlorade heder

mån 29 aug 2016

Klimatalarmisten Cornu smutsar ner kommentators-fälten på sin egen blogg...

Jo, det var också Shs reaktion... lite panik kunde nog spåras...

Det var en överraskande upplysning från en klimatalarmist... även om nyheten är gammal... han vill nog bara bekräfta att det inte är någon katastrof om temperaturen på Gönland närmar sig den på vikingatiden...

Och om det kommer att växa så det knakar i framtiden på Grönland... så behöver man ju verkligen inte elda fossila bränslen... det blir ju så skitigt överallt...

Mat och jordbruk på Grönland

Det har nästan blivit ett implict krav att alla beslut ska baseras på logisk analys av fakta, vilket förnuftsmässigt leder till rätt beslut...

Men man har i jämlikhets-ivrandets namn inte lyckats förstå och hantera att inte alla människor handlar förnuftigt...

Här var David Hume lite av en pionjär när han upptäckte att enbart fakta inte ger stöd för något beslut alls. Fakta kan ge stöd till i stort set vilket beslut som helst, det beror bara på hur man arrangerar och värderar dessa fakta...

För att utföra dessa operationer krävs något helt annat än fakta, nämligen en vilja som pekar ut en riktning för beslutet. Om fakta vid en granskning stöder ett beslut i den riktningen, då är det ett bra (förnuftigt) beslut. Om inte, så är det ett dåligt beslut som aldrig borde tas (tagits).

Klimathotet från antropogent utsläpp av koldioxid är inte ett faktum. Det är en teori som inte stöds av tillgängliga fakta...

Det finns vissa indikationer eller extrapoleringar från andra fakta som ger visst stöd för teorin. Men sammantaget alla relevanta fakta så finns inget vetenskapligt stöd för teorin om klimathotet...

Därför finns naturligtvis inte heller något förnuftsbaserat stöd för några som helst åtgärder för att motverka klimathotet.

Liberalismen och klimathotet

Klimatskeptiker kallas ibland personer som är skeptiska mot en eller flera vanliga vetenskapliga eller politiska uppfattningar relaterade till klimatförändringar orsakade av människan...


Medborgare har naturligtvis

rätt att klä sig på det sätt dom vill... med ett undantag...

Att täcka ansiktet med rånarluva eller motsvarande borde vara förbjudet i offentliga sammanhang...

Det gäller även fotbolls-fantaster på Friends Arena...

När burkan tar över försvinner bikinin. Lägg märke till den tredje damen från vänster med långa svarta handskar ända upp till armbågen. Fast hon har glömt att dölja vaderna. Utan kvinnoförtrycket skulle islam upphöra att existera. Vi har facit, varför ljuger ni för oss om islams steg-för-steg-taktik? Behövs fler bevis?

Det måste absolut vara tillåtet att träna

klädsim... av hänsyn till oförutsedda båtturer tillbaka över Medelhavet...

Brighton i södra England brukade inte se ut så här

   https://3.bp.blogspot.com/-VlFD98RC4R8/V8N7Eo45ZFI/AAAAAAAAWDM/oybYyErlWjc3yHL3IPsq4j8nXdfJz3tCQCLcB/s640/brighton_2016.jpg

Välkomna till Orrestaö-badet... alla frusna men badsugna...

Det finns inte mycket att hämta hos kommunisten på ETC numera...

Då tar han till samma knep som boulevardblaskornna när förmågan sviktar...

En sorglig pajas... en blaska som växt för fort... det saknas journalister...

”Gröna” juicer kan vara hälsofarliga i stora doserByråkrati sväller av sig själv... det är så sorgligt...

Som Parkinson en gång påpekade kommer en arbetsuppgift alltid att fylla ut den tid som är avsatt för ändamålet. Det samma gäller pengar och mänskliga resurser. Byråkratins expansion tycks vara något slags icke-reversibelt flöde...

Så blir också byråkratin en gökunge som till slut tränger undan den offentliga kärnverksamhet den är satt att styra. Sjukvårdens byråkrati och kostnader växer samtidigt som det råder brist på vårdpersonal. Hemtjänstens administration sväller, samtidigt som den tid som läggs på varje åldring minskas. Detta för att bara ta ett par exempel...

Så har vi skapat en härskande klass av parasiter – byråkrater och politiker som lever i symbios med varandra. På folkets bekostnad. Medan kärnverksamheten i skola, vård och omsorg går på knäna...

Ingen kommer att rensa upp i detta träsk. Nämn en politiker som har vilja, kompetens, mod och handlingskraft nog för att tukta byråkratin. En enda?

En härskande klass av parasiter

Bostadsministern öppnar nu upp för att staten kan komma att bekosta ombyggnad av privata bostäder för att underlätta uthyrning...

Man kanske kan ge stöd för investeringar till en andra ingång till huset eller till bygge av en extra toalett, säger han och understryker att det även behövs ett förmedlings- och uthyrningssystem med ökad trygghet för alla parter vid den typen av bostadsuthyrning...

Sparreholmarn har väntat på detta några år... det är nog för sent bara... krafterna ebbar ut...

märklig länkrubrik bara...

Vi ska inte ställa grupper mot varandra

sön 28 aug 2016

För tusende gången... det är skillnad på religiös islam och politisk islamism...

Religiös islam är grundlags-skyddad... islamism kan vi

bekämpa och det ska vi

göra som kristna...

Magnus Norell är forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och vid The Washington Institute for Near East Policy. Han har specialiserat sig på frågor som rör terrorism, politiskt våld och säkerhetspolitik i Mellanöstern och Centralasien. Han är även kolumnist för Utrikesbloggen.se.

Religions- och trosfrihet är en rätt för medborgare att fritt bestämma över sin religiösa eller annan övertygelse och över hur övertygelsen ska utövas, inklusive rätten att inte ha några övertygelser och att stå utanför alla samfund...

Religionsfriheten kan ses både som en universell rättighet, och som en angelägenhet mellan staten och den enskilde. Det senare synsättet innebär att staten inte har rätt att med lagstiftning eller med ingripanden, inskränka den enskildes rätt till religionsfrihet, med vissa förbehåll. Det förra synsättet innebär att det även är en angelägenhet mellan individer...

Religionsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna, och finns uttryckt i till exempel Europakonventionen,

Magnus Norell: Terror och våld i guds namn

Vittnesmålen duggar tätt... usch då...

Sparreholmarn har lite svårt med trosbekännelser...

Det hindrar ju inte att dom kan vara sanna ändå...

Bloggläsare i slutet av augusti

Lokalisten Bern i kollision med globalisten...

Alla extremister som Bern och Lomberg fastnar i sin egen övertro... ingen kan dock förneka Berns påstående nedan... å andra sidan är ju inte ekologisterna Guds bästa barn heller...

Men visst är det härligt att så här års gå ut i sin trädgård och plocka bär, frukt och grönsaker utan att behöva tvätta bort gifter...

Den kända ekonomen Björn Lomborg drar i dagens SvD en lans för Big Foods intressen. Livsmedelsindustrin är världens största industri som jag skrev om här.

Den domineras av ett drygt halvdussin globala jätteföretag kontrollerade av den i väst härskande angloamerikanska oligarkin. Under senare år har vi sett hur dessa intressen systematiskt försöker skaffa sig kontroll över hela världens livsmedelsproduktion. Spridningen av patenterade grödor och olika likaledes patenterade bekämpningsmedel över världen är ett viktigt led, handelsavtal såsom TPP och TTIP är ett annat.

Björn Lomborg kommer ut som lobbyist för Big Food

Blir ett lands befolkning tryggare av att aldrig få veta varför ett våldsbrott utförs och av vem...

Har bedövningssprutan avsedd effekt och hur länge verkar den...

Eller har vi kanske till och med en rättighet att få veta i vilken riktning vårt samhälle utvecklar sig och vad våra valda politiker konkret tänker göra åt det...

Men, för all del, visst kommer motivationen att betala skatt som vi alltid har gjort att minska när vi dagligen ser våra skattepengar gå upp i rök genom brinnande skolor, polisbilar, ambulanser och privatfordon. Bäst då att hålla tyst. För det som vi aldrig hört talas om kan ju inte finnas.

http://ekuriren.se/image_processor/1.774.1471632904!/image/2408135261.jpg_gen/derivatives/normal/2408135261.jpg?maxWidth=112

Det är förvånansvärt att redaktörerna inte inser att de gräver sina egna mediers grav genom att acceptera detta synsätt.

http://ekuriren.se/image_processor/1.3685693.1471617304!/image/1561023201.jpg_gen/derivatives/normal/1561023201.jpg?maxWidth=112Allt fler tar för vana att följa upp de snabbt överstökade notiserna i tidningarna genom att direkt gå in på sociala medier för att få veta vad som egentligen hänt. Nästa steg är naturligtvis att helt strunta i tidningarna och bara läsa de sociala medierna...

Är inte alla mediakonkurser tillräckligt bevis för att ingen vill betala dyrt för att bläddra igenom politiska floskler varvade med socialreportage i all oändlighet? Och vad skall vi ha kultursidor till när flertalet ändå bara jagar Pokemon-monster gata upp och gata ner?

När allt blir tyst och lugnt….


Invandringen smälter in i tapeten mitt framför ögonen på det hjärntvättade folket...

Tacka Sveriges televisions propaganda för det...

Bild

Först tvingar sosseregeringen kommunerna att ta emot så kallade flyktingar, varpå kommunerna blir tvungna att köpa bostadsrätter, radhus och villor åt dem...

​I Stockholms kommuner satsar man hundratals miljoner för att nyanlända flyktingar ska få någonstans att bo...

Marknaden är satt ur spel, vanligt folk är tvungna att gå till banken och låna en miljon eller mer för en futtig lägenhet på 16 kvadratmeter. På TV skyller man på allt annat än massinvandringen.

In med utlänningarna, svenskarna får tränga ihop sig. I vilket annat europeiskt land skulle man tillåta det. Inte ens i politiskt korrekta Norge gillar man folkomflyttningar i stalinistisk stil...

De svenska politikerna är verkligen illvilliga, de gillar varken marknadsekonomi eller sitt eget folk...

Sveriges regering blåser upp bostadsbubblan

Oj, så många vi börjar bli...

Som förstår att dagens migration till Europa är tvinnad av tre trådar, som inte nödvändigtvis hänger ihop...

Och att en tråd utkristalliseras som den som totalt förklarar migrationen...

Det politiska etablissemanget såväl i Bryssel som i de flesta medlemsländer har starkt uttalat sig för en migration till Europa och det är denna pull-faktor som har varit den främsta orsaken till massmigrationen. Man har sett utvecklingen mot ett multi-kulturellt Europa som ett värde i sig, en uppfattning som inte delas av majoriteten av medborgarna.

Tre berättelser om migrationen 

5 § En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen...

Med anledning av de alltmer desperata åtgärder som vissa kommuner nu vidtar med anledning av kravet i Lagen om mottagande av vissa nyanlända (bosättningslagen) från i våras om att ordna bostad åt kommunanvisade flyktingar ställer jag mig frågan hur länge det kommer att dröja innan den första kommunen kommer att "göra uppror" och säga att de helt enkelt inte kan ordna bostad åt alla...

Kanske inte i år, då kommunerna genom vissa extrema åtgärder hittills verkar kunna ordna bostäder, men risken finns att någon eller några kommuner nästa år kommer att säga stopp. Man kan också undra vilken kommun som kommer att vara den första att "göra uppror".

Lagen är tämligen luddigt formulerad. Det står bara att "5 § En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen." Ingenting om hur bostaden ska vara beskaffad...

Till att börja med kan ju kommunerna dra ner på standarden på de anvisade bostäderna. Trångboddhet kan bli normen, liksom delade kök och badrum - typ studentrumskorridor - inte mycket bättre än de anläggningar där de asylsökande nu bor...

Svensk lag är mycket luddig vad gäller kraven på bostad även om den stadgar i grundlagen (Regeringsformen) att man har rätt till bostad (utan krav i denna eller andra lagar på hur denna bostad ska vara beskaffad)...

När kommer den första kommunen att göra uppror?

lör 27 aug 2016

Det är naturligtvis kriminellt att besluta om storskaliga lösningar av friskvatten-försörjning...

En politiskt ansvarig samhälls-byggare som borde sitta någon annan stans än i fullmäktige... en som skiter i redundasen...

Vad betyder redundans...

Överskott av information som kan tas bort utan att innehållet går förlorat...

Ett svårt ord som används i många sammanhang... Sparreholmarn använder det i meningen... "med bred marginal"... motsatsen till slimmad och maximalt optimerad alltså... ett begrepp som inte passar ihop så bra med maxade ekonomiska vinster...

Vi som håller på med konstruktionsteknik och byggnader... i synnerhet prefab... möter alltid problemet med fortskridande ras...

Enkelt uttryckt... enstaka konstruktionsdelar vägg, pelare, balk ska kunna tas bort utan att hela huset rasar...

Så är det också med elförsörjningen... om centralisten Tage gräver av stora elkabeln i Flen så ska ju inte sparreholmarna behöva lida för att Tage har varit klantig...

Om klantskallen Tage kapar av stora fiber-kabeln med berått mod... kanske för att elitkollegorna ska slippa läsa Sparreholmarn så ska Sparreholmarn ändå gå att läsa från ringledningen bakvägen liksom...

Javisst, så ska det vara förstås även med friskvattenförsörjningen... det spelar ju ingen roll hur tätt reningsverken står om det inte kommer något vatten i tunnelbaneledningen från Vingåker... om det är dåligt med redundansen går det som på Värmdö och i

Nacka...

http://sparreholmarn.se/img/clip_image001-110.png

Olyckslaster och fortskridande ras

Det gäller att vara på säkra

sidan, annars kan det gå som

i Italien... och utan vatten lever 

han inte många dagar, han Tage...

20 000 utan dricksvatten på Värmdö och i Nacka - vattnet slut på ICA

Alla som följer brottsut-vecklingen vittnar om hur fokus alltmer har skiftat till bedrägerier och bidrags-brott mot välfärden. De som förr drog på sig rånarluvan startar i dag företag och använder falska identiteter...

Eller som Brottsföre-byggande rådet uttrycker saken... Aktiebolaget har ersatt kofoten som brottsverktyg...

Av 100 nya företag som startas i Sverige tros 7 vara skapade enbart i syfte att begå brott. Ett bolag kan nämligen användas från vaggan till graven för att håva in brottsbyten...

Ett vanligt upplägg är att ta över ett bolag med gott renommé och sedan beställa mängder av varor på kredit och/eller ställa ut bluffakturor. Sedan plundras företaget och försätts i konkurs, vilket gör att brottslingarna dessutom kan krama ur lönegarantier från staten...

Ett barn skulle antagligen ha lättare att peka ut en luggsliten målvakt än Bolagsverket. För detta verk har - hör och häpna - inget ansvar för att kontrollera bolagen...

Det här leder oss osökt tillbaka till Centerpartiet och Annie Lööf. Här hittar vi nämligen en stor del av förklaringen till att situationen har kunnat spåra ur på detta sätt. Med näringsdepartementet i Centerpartiets händer skulle det bli enklare än någonsin att driva företag i Sverige...

I Annie Lööfs värld är småföretagaren alltid en hjälte som slåss mot regelkrångel och byråkrati, aldrig en slug kriminell som utnyttjar kryphål och bristande kontroll...

Centern tycks inte ha lärt någonting av fiaskot med etableringslotsarna, assistans-bedrägerierna, de stora hemtjänsthärvorna i Södertälje och missbruket av reformen om arbetskrafts-invandring. I stället är det full fart framåt som gäller...

Har han ingenjörn startat sitt äppelföretag än, i Annie Lööfs anda med stöd från sina elitkompisar...

Annie Lööf saknar all trovärdighet mot buset

Motsatsen till Fabriken... tvärs över gatan... många spinnhus finns det inte i Sverige... av förklariga skäl...

dåligt med lönsamheten som det är...

Svenskt vuxenhantverk mot "barn"arbete... barn i meningen livegna slavar...

Det blev onekligen enklare än någonsin att driva företag i Sverige... som Dahlberg skriver ovan... alla har ju inte brottsliga avsikter med sina aktiebolag... att Båvens Spinnhus har onda ambitioner är naturligtvis uteslutet... eller hur...

Det finns ju däremot en osund gråzon där många företag befinner sig... visserligen i god tro men ändå... Sparreholmarn menar naturligtvis dom positivt särbehandlade företag som stöds av kommunerna med skattepengar som sätter den fria konkurrensen ur spel...

Hur mycket hjälp ska ett nystartat företag få från sin kommun... det vill säga, från andra skattebetalare i kommunen...

Rekord för festivalen vid Båvens strand

Båvens Spinnhus förädling av svensk ull

Spinnhus – Wikipedia

Spinnhus förekom mellan åren 1724 och 1825, det vill säga i hundra år. ... Vilket också fick till följd att Sverige hade svårt att bli självförsörjande på ull av sådan ...

http://ekuriren.se/image_processor/1.3685693.1471617304!/image/1561023201.jpg_gen/derivatives/normal/1561023201.jpg?maxWidth=112

En som tänker och skriver med röven...

magnus.ornhammar@ekuriren.se

Så, alltså, hur många av alla rapporterade övergrepp på festivaler och fester den här säsongen tror ni är övergrepp i någon egentlig mening...

Och hur många är pinsamt tonårsfummel, som alla nu vill göra polisärenden av...

En annan av alla de saker som tonåringar behöver hjälp med av oss vuxna, är nämligen att ge saker och ting rimliga pro-portioner...

Det är naturligtvis självmords-benäget, särskilt av en medelålders man, att skriva sådana här självklarheter. Vissa resonemang ska man helst strunta i. Jag kommer förstås att avkrävas svar om vilka övergrepp jag vill att vi ska ha överseende med. Låt mig redan på förhand säga... inga övergrepp alls...

Men likväl. Det är bra att vuxna människor hjälper tonåringar att ge saker och ting proportioner, även när det kostar lite grand. Det är inte alltid det enda svaret är att starta en ny hashtag och ropa på det stora synliggörandet...

Det jag egentligen vill komma till är väl att det verkar ha blivit mycket svårare att växa upp. För både flickor och pojkar. Allt det som redan förut var en helvetes plåga, är nu ännu trassligare och än mer högspänt. Och jag tror inte att vi vuxna är till särskilt mycket hjälp...

Vi är antagligen för upptagna med att jaga pokémonfigurer och att färglägga innanför linjerna i våra vuxenmålarböcker, när vi inte skriker på myndighetsingripanden...

Uppmuntra ej tonåringars känsla av kränkthet

fre 26 aug 2016

Vi får tacka alla nya sparreholmare som vridit utvecklingen åt rätt håll...

Åt Flens håll...

Gamla sparreholmare tycker nog att nya sparreholmare är annorlunda på något vis... Sparreholmarn tycker i alla fall att dom nya sparreholmarna inte är riktigt som dom gamla sparreholmarna... inte sämre alltså, bara lite annorlunda...

Dom började komma på nittiotalet, dom nya sparreholmarna... när dom gamla sparreholmarna slutade jobba... när Elitfönster och Holmen stack från Sparreholm... då blev det inte längre någon ordning i Sparreholm...

Dom gamla sparreholmarna blev liksom undanträngda och nedtystade... ett fåtal gamla har blivit transformerade till flenare... dom och dom nya sparreholmarna har varit kloka nog att söka samverkan med eliten i stadshuset... på det att dom själva har blivit en underelit i Sparreholm...

Bygderåd satsar på friskola

Fritt fram för egen friskola i Sparreholm

Dom kommer och går, dom utsocknes...

Andrej Börjesson är Flens kommuns nya beredskapssamordnare, en tjänst han betecknar som intressant och spännande...

Ska stå stark när det blåser som värst

Var och en har ett viktigt ansvar, på hemsidorna dinsakerhet.se och krisinformation.se kan man själv lära sig mer om området och hur man kan förberedda sig...

Den förre utsocknes beredskapssamordnaren...

Dan Emanuelsson...

En som lämnar ångestsentralen obemärkt...

http://ekuriren.se/image_processor/1.3685693.1471617304!/image/1561023201.jpg_gen/derivatives/normal/1561023201.jpg?maxWidth=112

En som tänker och skriver med röven... och hur man kan förberedda sig...

magnus.ornhammar@ekuriren.se

En order har utfärdats av en utsocknes... höj betygen... en björntjänst till niorna...

Stackars grundskoleelever... när dom sedan sitter där i gymnasiet med ångest upp över öronen...

De förtroendevalda har gett oss i uppgift att titta på hur vi kan kvalitetssäkra alla fem ingångar på IM. Fokus ska i första hand vara på språkintroduktion. Därmed är det inte sagt att våra pedagoger gör fel. Det här gör vi för att se att vi jobbar på rätt sätt, säger Lena Furén.

Positiv trend för niornas betyg

Hon säger vidare att grundskolan ses över. Enligt Lena Furén är huvudfokus just nu att det ska göras kunskapsanalyser fyra gånger per år från grundskolan till och med gymnasiet. Detta görs sedan förra hösten. I december tittar man på terminsbetyg, i mars justeras insatser, i juni tittar man på läsårsbetyg och i oktober följer skolan upp om man är på rätt väg. I årskurs ett till fem där man inte har betyg bedömer lärarna utifrån elevernas kunskapsmål.

 http://ekuriren.se/image_processor/1.774.1471632904!/image/2408135261.jpg_gen/derivatives/normal/2408135261.jpg?maxWidth=112

En repetitör som inte ens orkar rätta meningsbyggnaden... det är genom analyserna vi ser insatser vi behöver jobba med mer.

anna.hübsch@ekuriren.se

En utsocknes samhälls-byggare som raserar det lokala... stort är vackert...

Resiliensmotståndare i ofantliga sektens tjänst... centralisterna sitter i förarsätet... man kan kalla dom globalister i det lilla... dom som inte förstår att resilienta lösningar endast kan vara lokala... det gäller i allra högsta grad ett samhälles vatten-försörjning...

Resiliens betyder ordagrant förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar...

Enligt min mening är det lämpligt att vara framtung när det gäller taxehöjningen. Det förslag som är inlämnat från Sörmland Vatten innebär en ökning på cirka 15 procent för 2017. Därefter kommer det att behöva bli ytterligare taxehöjningar.

Dyrare VA-taxa väntar Flensborna

Hela Flens ledningsnät och struktur kring vattenförsörjning är bristfällig... det hade jag ingen aaning om... säger samhällsbyggaren...

 http://ekuriren.se/image_processor/1.774.1471632904!/image/2408135261.jpg_gen/derivatives/normal/2408135261.jpg?maxWidth=112

En repetitör, som ställer upp när makten kallar... utan att någonsin förbereda sig i ämnet...

anna.hübsch@ekuriren.se

På en nivå som avslöjar Sparreholmarn... han har försökt lära sig tidigare med Jangblads hjälp...

När man ersätter gud med naturrätten kan man också råka på problem. I synnerhet om man degraderar människan till de encelliga organismernas jämlike. Vi talar nu om intrinsikalismen, tanken att allt har ett inneboende värde i sig själv. Det kan man för all del hävda och det visar på en viss respekt för livet och naturen.

Naturrätt – Wikipedia

Naturrätt är ett fundamentalt begrepp inom politiska ideologier och filosofi. Med naturrätt åsyftas uppfattningen att det existerar absoluta rättsprinciper nedlagda i människans natur, antingen av gudomligt ursprung eller med icke-religiösa förklaringar...

Naturrätten är rättigheter och skyldigheter som anses naturliga, universellt giltiga för alla tider och folk, och som bör stå över de tillfälliga lagar som stiftas av stater...

En annan inriktning som ligger nära intrinsikalismen, i synnerhet för den som har svårt att lämna gud, är panteismen. Det vill säga tron att allt är besjälat, möjligen av ett gudomligt väsen. Här talar vi inte bara om allt liv utan om all materia, ja kanske rent av om tomheten i såväl universums oändlighet och atomernas innersta.

Panteism – Wikipedia

Hur liberalt och förnuftsbaserat är det att omhulda intrinsikalismen och panteismen i frihetens namn? Att tolerera dem är en sak, men de bör inte uppmuntras. Liberalismens svåra balans på knivseggen avslöjas av utblickar på olika filosofier som har omsorgen om annat än människans frihet på agendan...

Liberalismen och intrinsikalismen

Sparreholmarn aug 2015 del 3

tors 25 aug 2016

Fritt fram för friskola...

Skolinspektionen har godkänt Bygderådets ansökan om att få starta en friskola i Sparreholm från och med höstterminen 2017...

När glädjeyran har lagt sig väntar fortsatt hårt arbete. Men det är det värt, säger Magnus Svensson, Bygderådets ordförande...

Läs mer

 

Sparreholm utvecklas och med den hemsidan...

Vill och kan du vara med och utveckla samt arbeta med hemsidan...

sparreholm.eu

 

Vi behöver krafter både för att skriva och administrera hemsidan...

Kontakta:

gudrun.gimaker@outlook.com

 

Tror ni på tomten efter klimatavtalet i Paris...

Ett skenande tåg kan tyckas... som ska stoppas... bromssträckan då... hundra år kanske...

Utsläppen av fossil CO2 slog alltså nya rekord 2015. Enda gången de faktiskt minskar är när vi ser en global recession och att ökningen under 2015 "bara" var 1.09 promille talar för att världsekonomin håller på att bromsa upp...

Att ökningen var så låg beror på att Kina faktiskt minskade sina utsläpp med en promille. Det spelar dock föga roll när övriga Asien, Afrika och Mellanöstern ökade sina utsläpp.


Nya rekord för CO2-utsläppen 2015 - ökade med nästan ett Sverige

Jangdals blogginlägg över-skrider Sparreholmarns förstånd... kopplingen mellan liberalism och frikyrkan känner vi till...

Kanske har vi även hört talas om begreppet Liberal-teologi...

Liberalteologin är ingalunda enhetlig, men bland dess främsta kännetecken märks huvudsakligen den historisk-kritiska hållningen gentemot de religiösa skrifterna samt att förnuftet ställs över uppenbarelsen som en måttstock... vilket inte utesluter att mysteriet kan spela en central roll, om man ser det som något som går utöver men inte emot vad vi kan förstå...

De svenska liberalerna försvarade länge statskyrkan, trots att många liberaler istället var medlemmar i frikyrkor. De socialliberala i viss mån och socialisterna i än högre grad bejakar ateismen. Men många liberaler vågar inte utmana konservatismens krav på gudstro, av rädsla för att bli stämplade som socialister. Och så finns naturligtvis de som trots förmåga till logiskt tänkande och rationella beslut inte förmår överge gud.

Liberalismen och gud

Tillhör ni globalisternas lemmeltåg... spannmåls-kramarna... kötthatarna... klimatalarmisterna...

Fortsätt med det...

Den här propagandan mot animalier är en mycket farlig strategi. Det sannolikt effektivaste sätt vi har för att minska en stigande atmosfärshalt av kol är att se till att kolet återförs till den levande jorden...

Om jordarna istället utarmas av ett allt intensivare industriellt jordbruk för att kompensera minskad köttproduktion, kommer kolsänkan i jorden att släppa ifrån sig ännu mer kol till atmosfären och stegringen av koldioxidhalten hotar att accelerera...

Lösningen på det problem jag pekar på är att återgå till ett jordbruk där djurhållning och odling åter integreras på det naturliga sätt som det var före Andra Världskriget...

Vad man skall göra är att släppa ut nötkreaturen som nu är inlåsta i stallar på bete och sluta utfordra dem med kraftfoder av olika slag som därtill gör dem sjuka...

Stora delar av världens idag allt för stora spannmålsodlingar bör ställas om till ett artrikt långväxande bete med en hög diversitet...

Betet skall organiseras så att man så långt möjligt efterliknar det naturliga bete som t.ex. miljontals bisonoxar hade på USA:s prärier innan de utrotades av vansinniga nybyggare som inte insåg deras betydelse...

Masslakten av bisonoxarna och uppodlingen av prärien ledde till historiens kanske mest kända jordförstöring, det som går under benämningen the dust bowl och som skildrats i litteraturen av Nobelpristagaren John Steinbeck.

Slå ett slag för klimatet – ät mer kött!

Vilken av dessa två motsatta metaforer... segelbåts-metaforen och filt-metaforen... gäller för sociala system, till exempel skolan...

Som jag tjatat om så har inga nu levande svenskar någonsin fått uppleva någon social system-katastrof. Personliga motgångar, ibland svåra, har drabbat många och stora nationella olyckor typ Estonia har inträffat, men systemkollapser har vi sluppit undan...

Vi har därför svårt att tro att sådana kan inträffa. Vi tror, ehuru inte uttryckt med dessa ord, men emotionellt, att de svenska sociala systemen, inklusive skolan, är som segelbåtar... ok, det lutar lite, men ju mer det lutar, desto starkare blir motståndet mot vidare lutning, så allt kommer att reda upp sig. Vi är i goda händer...

Jag ska inte påstå mig veta något om de sociala systemens inneboende egenskaper, men jag vill ändå varna för den sortens sangviniska (sorglösa, om du inte orkar slå upp det) föreställningar...

Vi har egentligen ingen solid grund att tro att segelbåtsmetaforen skulle vara mer tillämplig än filtmetaforen. Om du frågar mig vad som hänt under de senaste årtiondena med skolan så är filtmetaforen nästan exakt tillämplig...

Det har år efter år regnat ned olämpliga idéer från myndigheter och andra förståsigpåare på skolan som gjort att det börjat mögla, ruttna och växa ohyra i filten varvid den blivit alltmer obrukbar. Jag kan inte se något tecken på att regnet skulle avta eller att någon skulle rycka undan filten och lägga den på tork och restaurering.

Hur beter sig sociala system?

ons 24 aug 2016


Det kan man ju inte lasta Hyllbrantskan för... hon är ju inte nån anhängare av liberalismen utan mera av korporativismen...

Det som kan sägas startade liberalismen och kraven på frihet, handlar om pengar, ekonomisk frihet...

Det är Smiths osynliga hand, statens återhållsamhet med lagstiftning, kallat laissez-faire. Det hade tidigt visat sig effektivt för att allokera resurser och leverera produktion...

Historien har helt enligt planerna visat om och om igen att ekonomisk frihet ger önskan om ökad välfärd, utrymme att utvecklas...

Men hur har liberalismen försvarat individens frihet? Den är väl ändå viktigare än pengarnas frihet? Vi ska titta på det...

Liberalismens tankefel

Hyllar korporativismen... gör hon... planekonomi alltså... motsatsen till frihet...

Planarbetet måste sätta fart, vi måste bygga mer i Flen om vi vill ha fler invånare. Det räcker inte med en siffra på pappret, man måste ha en förvaltning som prioriterar uppdraget, säger hon som också är kritisk till blygsamma näringslivssatsningar hon inte tror kommer kunna sänka den höga arbetslösheten.

Dessutom befarar hon en avstannande ortsutveckling om budgeten går igenom...

Kommunen måste avsätta mera resurser för att tvångsstyra civilsamhället... det är så hon menar... kommunisten...

Allokera betyder...

Dela upp eller låta någon få resurser eller varor...

Sätta åt sidan resurs eller vara för ett visst ändamål...

Skapa en koppling mellan något och en bestämd enhet...

Hedonismen... njutningen som centralt mål för människans strävanden...

Är det så det ska va...

Smiths osynliga hand verkar inte räcka till för att optimera produktionen. Eller är det så att den inte behövs? Vissa fenomen i historien må upprepa sig, men annat förändras obönhörligt. En sådan är tillgången till varor...

På 1700-talet var produktionstakten låg, varje sak som skulle tillverkas krävde många handgrepp med olika verktyg. Det mesta som tillverkades och efterfrågades var någon form av nyttoföremål...

Idag har industrin kapacitet att spotta ut prylar i en omfattning som vida överstiger efterfrågan. Merparten av världens människor har ärligt talat fler prylar än de verkligen behöver...

Produktionen söker allt mer specialiserade individer, för sin lönsamhets skull. Detta lämnar i sin tur ett allt större antal människor utan meningsfull sysselsättning. Därför läggs också allt mer pengar på nöjen...

Hedonismen blev tillgänglig även för vanligt folk under 1900-talet. 2000-talet har rivstartat med en uppsjö digitala förströelser. Människan lever således icke av bröd allena. Trots materiellt välstånd som överträffar allt tidigare upplevt verkar den lycksalighet alla söker ännu vara utom räckhåll för flesta. Kanske rent av mest för dem som jagar den mest intensivt...

De klassiska politiska filosofierna har inga bra förslag på hur detta ska hanteras... detta är

bara inledningen till lite djupare funderingar om liberalism och frihet. Hoppas jag får till det. Det verkade som en bra idé när jag först kom på den...

Den osynliga handens uppfordran

Eftersom Hyllbrantskan inte är liberal utan korporativist-partist... så har hon inget att göra med dom fortsatta tankarna kring liberalism som Mats tänker fundera över... liberaler har förresten aldrig funnits Mitt i Sörmland...

En sån tur att han lägger till en brasklapp... mycket att läsa och försöka att förstå...

Igår höll jag en predikan på temat ”kapitalismens strukturella godhet” och angav Ingvar Kamprad som illustrativt exempel. Nu ska jag delvis ta tillbaka detta evangelium, ty kapitalismen kan tyvärr ibland vara strukturellt supergirig och orättvis.

Nu för tiden talas det en hel del om globaliseringens nackdelar. Det lyckorus världen kände för tio, femton år sedan inför det internationella ekonomiska utbytets välsignelser verkar ha avklingat och ersatts av en baksmälla... 

Den framstående amerikanske ekonomen Joseph Stiglitz påpekade nyligen att det bara är de superrika som fått det bättre medan de nittio procent fattigaste i USA inte fått uppleva några ekonomiska förbättringar alls under de senaste trettio åren. Han sa att detta beror på missriktad amerikansk politik och föreslog i stället något som inte imponerade på mig och gick ut på sådant som Jonas Sjöstedt, vänsterpartiet, brukar förfäkta...

Kapitalismens problem är att de ofantliga rikedomar som en del lyckas skaffa sig inte alltid berott på att de, som i Kamprads fall, gjort en massa välsignad lycka för folk, utan på att de administrerar stora mängder kapital som de inte själva äger. Det handlar alltså om det som brukar kallas Andra Människors Pengar eller Herrelösa Pengar...

Mittåt

Mittåt!... Ett uttryck för att man rättar sig själv efter att ha kommit på att det man sagt är felaktigt. Ursprungligen från militär exercis."Rätta in sig i ledet"...

Vill ni se alla lystringsgraderna...

Lystringsgrader...Grunder...

Vid rättning på stället intas fastställda platser noggrant och snabbt...

Rättning i sid- och djupled erhålls genom syftning åt rättnings-hållet, varvid den enskilde vid behov gör nödvändig huvudvridning. Armbågsluckor (0,25 m) erhålls genom att den enskilde vid behov för upp vänster hand knuten på höftbenskammen.Armbågen skall stå rakt ut och röra vid sidokamratens arm...

Rättning sker på kommando...

(Armbågsluckor! )

(00 meters luckor!)

(00 meters avstånd!)

Rättning – framåt!

Rättning – höger!

Rättning – vänster!

Rättning – mittåt!

Det typiska småskaliga familjejordbruket var en blandning av djurhållning och odlingar som kompletterade varandra...

Åkermarken användes vissa år för att odla olika sädeslag och rotfrukter eller gräs för att bygga upp foderförråd åt de gräsätande djuren. Första gången jag hässjade hö till djurens vinterfoder var jag bara 11 år...

Andra år fick marken ligga oplöjd och återhämta sig som betesmark för gräsätande kor och hästar. Andra sekunda marker inhägnades bara och kunde ge betesfoder åt får. Djurens stallgödsel var den dominerande gödning som användes på åkrarna...

Den här typen av jordbruk var inget hot mot biodiversiteten, på ängar och betesmarker kunde mångfalden av växter frodas och gav de betande djuren en idealisk mix av olika viktiga näringsämnen. Något som sedan fördes vidare till människan via ett näringsrikt välbalanserat kött och mejerivaror. Människor som levde av den mat som dessa jordbruk producerade hade få metabola sjukdomar...

En intressant reflexion man kan göra är att många av de ogräs och blomster som frodades på de gamla gårdarna samtidigt är viktiga medicinalväxter som levererade en rad vitala beståndsdelar till främst djuren, men en hel del togs även tillvara av människor...

Idag kan vi köpa dessa växtdelar i vår hälsokostbutik, men hur många gör det? Under människans evolution före jordbrukets tid då vi var samlare och jägare fick vi i oss en rad av dessa växter som var viktiga för vår hälsa...

Industrijordbruket är ett större hot mot människans livsmiljö än klimathotet?

En liten bonnläpp som tycker lika som Bern... varför tycker inte alla lika...

Nåja, globalister tänker ju mycke större...

Brasilien är det land som längst, i stor skala, odlat GMO-grödor särskilt majs och soja. Försök på råttor med GMO-majs har visat att de efter tre generationer blir sjuka, sterila och även föder döda och missbildade foster...

GMO-grödor som i synnerhet de fattiga som jobbar på fälten har ätit i tre generationer kan mycket väl ligga bakom Zika. Det är också de som bor i fattiga områden som drabbats mest av denna hemska sjukdom...

GMO-grödor kan ligga bakom Zika

tis 23 aug 2016Om B17-vitamin botar cancerpatienter har inte Sparreholmarn en aning om...

Aprikoskarnor.se har två huvudsakliga mål...

Vi försöker rädda liv genom att sprida information om vitamin B-17. Makthavarna försöker av någon anledning dölja B-17 och dess bevisade effekter...

Vi vill få bort importförbudet på aprikoskärnor och göra dom tillgängliga för alla. Detta eftersom akrikoskärnor innehåller en stor mängd vitamin B-17 (ca 2-3%)...

Sparreholmarm betvivlar inte skolmedicinens helande och läkande krafter på människo-kroppen... problemet är den mänskliga faktorn och det massiva utbudet av läkemedel som ska appliceras på alla komplexa sjukdomar...

De flesta förstår nyttan med Desivon på ett 

skärsår, utom sjukvården, som tror att det är plåstret som helar...

Samma sjukvård styrd av Big Pharma ska alltså klara av att förstå en komplex blod-tryckssituation med kanske sex samverkande medicinsorter utan att ge biverkningar som är skadligare än blodtryckssjukdomen själv...

ingen BigPharmastyrd skolmedicinare har den

förmågan...


Hur dödar B17 cancerceller

Varför vet inte alla detta?De multinationella läkemedelsföretagen kan inte patentera eller hävda ensamrätt till vitamin B17, som härstammar från en naturlig källa (Prunus Amygdalis rosacea familjen)...

Därför har läkemedelsindustrin gjort allt för att stoppa B17 trots starka bevis för dess effektivitet I att motverka cancer...

Cancerindustrin omsätter 200 miljarder euro per år. De som har ett stort vinstintresse i den marknaden vill givetvis skydda sina marknadsandelar och det är precis vad som händer...

Brunsmetandet drabbar för övrigt alla som ser den katastrof som den osorterade mass-invandringen medfört för Sverige...

Jag har inga som helst högerextrema rötter och definierar inte heller mig själv som höger. Jag har röstat på socialdemokraterna och kan tänka mig att göra det igen, om jag gillar deras politik. Men till vänster smetar de ner mig och andra dissidenter med brunfärg.

Det är så vänstern gör med sina motståndare, därför att de är så övertygade om att ha rätt, trots att det är omöjligt för dem att vinna en debatt med oss som har gjort vår hemläxa och tagit reda på hur det förhåller sig.

Det som vänstern inte tål, men som Nya Tider lyfter fram, är vad som händer med Sverige, liksom vilka som driver på den utvecklingen...

Det du inte får veta

Förutsättningarna får ni läsa om hos Engellau...

Kunderna hade fått betala dubbelt så mycket om de istället handlat på Fina Gatan i stället för hos Kamprad...

De har alltså sparat 11 tusen miljarder kronor...

Kamprads vinst på de platta paketen är alltså 500 miljarder kronor medan resten av världen tjänat 11 tusen miljarder. Kamprads ersättning för sina välgärningar mot mänskligheten har således motsvarat runt fem procent av den totala vinsten för samhället.

En marxist skulle nog bli förbluffad av detta resultat som visar att allmänheten sugit ut ungefär 200 gånger så mycket ur IKEAs arbetare som ägaren Kamprad...

Den som inte är marxist kan i stället förundras över vilken oerhörd välgörare kapitalismen är. Strukturell godhet är i sanning en rättvisande bedömning...

Mer om kapitalismens strukturella godhet

Boulevardblaskan Exessen bjuder till...

Minns du innovationskatapulten, industrikanslern eller utvecklings-moralen? Inte? Då är du knappast ensam. Stefan Löfven har en lång historia av högljudda politiska utspel som snabbt faller i glömska...

Samma öde lär möta det förslag om "läslov" som statsministern presenterade under sitt sommartal i Vasaparken i Stockholm i söndags. Detaljerna framstod som luddiga redan innan talet var över...

Det är visserligen allra mest iögonenfallande när det är regeringschefen som levererar varmluft. Men även de andra partiledarna försöker regelbundet bryta igenom mediebruset med snabbt ihoprafsade utspel med kort hållbarhet. Vem minns i dag att Jan Björklund lovade hemlagad mat till alla äldre i hemtjänsten?

Utspelssjukan göder föraktet för politiker

Vem vill vara utan tiggare... nåra daler är dom välan värda... åtminstone ett par nödmynt...

Fast en motprestation kan man väl ändå begära...

Tiggerigrisar är vi allihopa,
allihopa, allihopa.
Tiggerigrisar är vi allihopa,
allihopa, ja' me.
Ja' me' och du me'.
Ja' me' och du me'.

Finns en lag – behövs inget tiggeriförbud

https://i.ytimg.com/vi/GBaHPND2QJg/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=nM1eT-EEghgBBXE7gC7L0mdlh2A

Som Sabadell flashmob - BANCO SABADELL

https://i.ytimg.com/vi/gWJ0QUvPAsw/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=Dpt__DgndhB7R1ftXKg0_hF2vqg

Parno Graszt - Ratyake phiro

mån 22 aug 2016


Reuters meddelade igår att tyskarna nu ska bunkra mat och vatten. Källa

Det är nu 30-35 år sen jag sa att feminismen blir vår död, och när jag sa det vek sig folk dubbla av skratt, och jag var bland annat på en fest hos en författarkollega där också författaren Kerstin Thorvall befann sig... och hon var allt utom Holfvefan...

På samma fest roade sig också en professor i historia som sa mig att jag kände helt rätt, men jag var väl ute lite väl tidigt kanske, och han berättade att så snart ett samhälles män feminiseras blir det samhället invaderat...

Mandom, mod och morske mänStefan Löfven har hållit sitt femte sommartal varav det andra som statsminister...

I ett tal som delvis var en karbonkopia på Almedals-talet, låg fokus på svensk politiks kanske största fiasko - skolan...

Löfvens tonfall säger en del om läget i Sverige. Landet han leder genomgår en lärarkris, en poliskris, en välfärdskris och en tilltagande tillitskris...

Allt hänger förstås samman - när polisen inte kommer, när skolan inte levererar och när det inte finns tid för en canceroperation påverkar det tilliten i samhället...

Men samtidigt som Löfven beskriver en orolig omvärld och ett Sverige med många problem, gör hans fäbless för politiska floskler att den allvarliga tonen inte riktigt går att ta på allvar. Begriper statsministern hur allvarligt läget är? Jag tvivlar...

Ett välfärdsland i utförsbacke

Det påpekas särskilt i tidskriften att det där med krig och våld mot muslimer är sekundärt...

”Vårt främsta skäl att hata er upphör inte förrän ni blivit muslimer”...

Islamiska statens krig mot de kristna och västerlandet är för de kristnas egen skull: ”vi slåss mot er för att leda er från otrons mörker ut i islams ljus och för att befria er från ett liv som bara handlar om denna världen så att ni kan njuta både av denna världen och av den efter-kommande”...

Allt det här ger mig en tankeställare. Om Islamiska staten ogillar mesiga kristna är det kanske bra att sådana som påven och Sveriges ärkebiskop gullar med muslimer. Eller också är det tvärtom: Islamiska staten kanske bara låtsas hata harhjärtade kristna eftersom sådant hat uppmuntrar ärkebiskopen till fortsatt eftergivenhet mot islam vilket gör att islam lättare kan växa sig starkt i västerlandet...

En tidskrift

Rykten kommer och går om fru Clinton...

Oligarkpressen undviker att påpeka att hon inte hållit en presskonferens på över 200 dagar och att hon visar ”flera tecken på sjukdom".

Trump säger... “Hon visar sig och håller ett tal från en teleprompter och sedan försvinner hon. Jag vet inte om hon går hem och sover men jag tror att hon sover"...

Som tur är har Clintons kampanj kallat dessa påståenden "konspirationsteorier" och har återigen publicerat ett brev från 2015 där en läkare påstår att hon är vid god hälsa...

Pressen ignorerar att Hillary är sjuk…

Det är inte nog nu. Det var nog för länge sedan. Sverige är inte tryggare än någonsin...

Det borde vi väl kunna vara överens om när oskyldiga barn sprängs till döds i våra förorter...

Då och då kan man från regeringens håll få höra fördömanden. Ibland erkänner statsministern att vi har varit naiva. Rätt så ofta får man en kombo av allvarsamma miner, tomma ord och några konstateranden på en pressträff om att det inte kan få fortsätta så här...

Sedan händer inget mer än att fler poliser lämnar sina allt viktigare jobb än de nya som kliver på. Det fanns en tid då den utveckling vi ser kunde ha stannats upp, lindrats eller kanske till och med stoppats. Den tiden är inte nu. Klarar samhället något idag och imorgon så handlar det om att kanske – kanske – kunna bromsa den förödande färden...

TÄNDA LJUS OCH BERG AV BLOMMOR

sön 21 aug 2016Alla bollar på ofantliga sekten... död åt civil-samhället...

Vi är på rätt väg, säger den bredkäftade center-extremisten...

Kommunanställda ska få sina patientavgifter upp till högkostnadsskydd betalda av kommunen...

Vi är på rätt väg, säger den glappkäftade center-extremisten...

Många skolelever i Flen har svårt att nå kunskapsmålen trots kommunens satsning på ett särskilt skolprojekt de senaste fem åren. Men i budgeten finns inga särskilda satsningar för att höja skolresultaten...

Det är inte läge från politiken att ge nya uppdrag. Nu får vi jobba med det vi har igång, hålla i och hålla ut...

Vi alla som bor här i vårt urgamla land,
på dess slätter, bland bergen, vid stränderna,
vi ska klara av´et med den urgamla hand,
som har knutit de fasta släktskapsband...

En liten bit varenda dag, med kraft och slit varenda dag. Håll huvet högt, vrid blicken fram och bit hop alla tänderna! Håll ut! Stå fast!
Var rak! Hav mod! Det ryter i vårt vikingablod...

Budget med både satsningar och effektiviseringskrav

Dom självvalda... vad gör dom inte för att skydda sig mot hotande krafter... Sverigedemokraterna...

 http://ekuriren.se/image_processor/1.774.1471632904!/image/2408135261.jpg_gen/derivatives/normal/2408135261.jpg?maxWidth=112

En som aldrig letar efter begravda hundar... ingift som

hon är  i ofantliga sekten...

anna.hübsch@ekuriren.se

Moderaterna planerar att samarbeta och tillsammans

med kommunisterna presentera sina budget-förslag i början av september...

Hjärndöda ...

Den var ganska försiktig, kan vara lite mer expansiv...kunde ha tagit ut svängarna lite mer... en mellanårs-budget... det räcker inte med en siffra på pappret... eldsjälarnas vilja och engagemang måste tas tillvara...

Det behövs mer resurser från kommunens sida... ta från civilsamhällets skatte-betalare och ge till politikersamhället...

Hävder och sekler bara väntar sej. Vad väntar dom sej? Jo, att vi nu gör slag i saken. Länge vi gått här och totalt liksom glömt av det lejon man oss gav...

Tiden har vaggat oss i falskan ro, men hur kan vi tro på tiden som vårt hjärta klappar? Klappa är inte nog, vi må liksom ta i: Praktik, ej teori!

Vi tornar dåd och kraft bak tankarna, om till vi alla lägger mankarna...

Oppositionen i Flen om budgetförslaget

Dom andra självvalda... vad gör dom inte för att skydda sig mot hotande krafter... rädda för civilsamhällets företrädare alltså...

.

http://ekuriren.se/image_processor/1.3685693.1471617304!/image/1561023201.jpg_gen/derivatives/normal/1561023201.jpg?maxWidth=112

En som tänker och skriver med röven... en uteslutande människoföraktare...

magnus.ornhammar@ekuriren.se

Även om jag är agnostiker vill jag vara med i kyrkan, inte vilken som helst, utan en där jag kan känna igen mig, där man läser Fader Vår så som jag lärt mig genom livet...

Kanske rentav sjunger den numera utrangerade psalmen Fädernas kyrka i Sveriges land, min favoritpsalm tillsammans med Den blomstertid nu kommer...

Jag vill alltså vara med i en kyrka som är som Svenska kyrkan, men inte så bigott, politiserad och rentav kristendomsfientlig. Jag vill ha präster som tror på Gud även om jag själv har svårt för ett sådant ”trons språng” för att tala med Kierkegaard...

Jag skulle önska att några präster i Svenska kyrkan gjorde Exit ur organisationen och startade eget. Det låter stort och märkvärdigt och problemen för sådana trons entreprenörer ska inte underskattas, men jag tror att det skulle vara görligt...

I en del länder som Brasilien och USA startas trots allt nya samfund stup i kvarten. Den som redan är präst har själv all den kompetens som kyrkan äger. Sedan behövs bara lokaler och en bra administration...

Sökes: en ny kyrka

Gothia Cup är vid sidan av tafsande lagledare och unga fotbollsspelare från Marocko en fotbollscup som är mest känd som världens största ungdomsturnering.

Unga pojkar och flickor från alla världens hörn deltar i det som oftast ändå är en stor fotbollsfest. Men det finns några hörn i världen som aldrig skickar hit några tjejlag…

Det dyker upp pojklag från Saudiarabien, från Egypten, från Förenade Arabemiraten och från Somalia. Det dyker upp lag med unga, hungriga bolljagande killar från Marocko, Algeriet och Palestina. Men tjejlagen lyser med sin frånvaro. De syns aldrig. De låter aldrig höras talas om sig. Det finns en uppenbar förklaring. De finns nästan inte alls. Finns de så skrattas de åt, förlöjligas och drivs med i sina hemländer...

KRITVITA KVINNOR MED BOLL

Den som vill leva i Sverige måste leva som svenskarna gör. Vilken minoritet det än är fråga om och var den än kommer ifrån för att leva och arbeta i Sverige måste den lära sig svenska språket och respektera svensk lag.

Den som föredrar Sharia-lagar och vill leva ett utpräglat muslimskt liv, råder vi att åka till något av de länder, där Sharia är landets lag.

Sverige behöver inte de muslimska minoriteterna och om de behöver Sverige, kan vi inte ge dem speciella privilegier eller ändra vår lag så att den passar dem – hur högljutt de än kallar detta för diskriminering! Och vi kommer inte att tillåta respektlöshet mot svenska lagar.

Om vi vill överleva som nation måste vi konsekvent undvika det kollektiva självmord som pågår i allt fler länder i världen.

Svenska lagar och traditioner och svensk kultur är väsensskilda från dessa primitiva kulturer och religioner.

När Riksdagen stiftar lagar måste den därför i alla lägen sätta Sveriges nationella intressen först...

Tänk er en svensk statsminister som tar bladet från mun och säger att…

Fortsättning