Bungalows... enplanshus

utan sockel i traditionella gamla Sparreholm...

Så är det tänkt... Bungalows eller pannkakshus må byggas i nya Sparreholm långt åt helvitte... men visa respekt för gammal bebyggelse...

 

Sh delar inte alla Avpixlats åsikter, men är beredd att dö för Avpixlats rätt att uttrycka dem... dö är väl för mycket sagt men ska man travestera Voltaire så...

Det överorganiserade samhället och dess utdragna plågsamma sotdöd... det är många år sedan Sh skrev så första gången...

tors 31 aug 2017

Ett stort problem, säger Strandhäll och Shekarabi ungefär, är att personalen i offentlig sektor inte trivs på jobbet vilket märks på sjukfrånvaron...

Jämfört med arbetsmarknaden i stort har kommuner hela 85 procent och landstingen nära 60 procent högre sjukfrånvaro. Bara äldreomsorgen har dubbelt så hög sjukfrånvaro som arbetsmarknaden i övrigt. Det är oacceptabelt...

Folk blir sjuka av sina jobb, fastslår ministrarna och skyller allt på New Public Management...

inlägget på SvD...

Vi måste erkänna att den stora kontrollapparat som byggdes upp till följd av att styr-modellerna New Public Management infördes i offentlig sektor på 1990-talet har skapat en stor administrativ börda för medarbetarna, men inte nödvändigtvis högre kvalitet i verksamheterna...

Ministrarna säger att regeringen nu ska greja det här. Den har ”lagt fram ett brett åtgärdsprogram med 25 olika åtgärder. Alla är nu igångsatta och kan ses ge effekt” och på ”statlig nivå har Statskontoret presenterat över 30 åtgärdsförslag som nu bereds av regeringen. Därtill har regeringen tillsatt Tillitsdelegationen som har över 10 pilotprojekt i kommuner och landsting ”...

New Public Management

Norrmännen har ett begrepp för oss i Sverige. De kallar det för ”det svenska tillståndet”, och det har åter blivit aktuellt nu under den norska valrörelsen...

Samtidigt som regeringen och dess stödtrupper ute i landet kämpar mot en negativ Sverigebild och skriker ”lögn!” så snart någon kritiserar utvecklingen, har regeringen beslutat att satsa mot vad som i Sveriges Radio beskrivs som ett ”växande problem med gängkriminalitet och utanförskap”. Och polisen får, som vi tidigare konstaterat, sju extra miljarder...

Varför dessa satsningar om nu utvecklingen i Sverige är så positiv? Varför behovet av en polisstation i Rinkeby när stadsdelen ”sprudlar av livskraft och energi”? De kriminella är månne fulla av energi, men den där livskraften som finansborgarrådet pratar om pyser ur vanligt hederligt folk när rättsstaten drar sig tillbaka och brottslingar kliver fram...

Det svenska tillståndet måste brytas. Steg ett är att erkänna dess existens...

Det svenska tillståndet

På Tjärnaängskolans hemsida står det att alla barn skall erbjudas en bra lärmiljö. Man har även höga förväntningar på sina elever. Man arbetar med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen...

Höga förväntningar innebär tydligen att man som elev i de första årsklasserna skall kunna lära sin lärare svenska. Det är så man arbetar med språk på ett kunskaps-utvecklande arbetssätt, i alla ämnen...

I ett utanförskapsområde, där väldigt få bland innevånarna betraktas som anställningsbara är skolan och svenskan extremt viktiga instrument för att bryta mönster och skapa en framtid. Då tar man in lärare i årskurs ett som är så dåliga på svenska språket att de yngsta eleverna får försöka lära sina lärare att prata och förstå svenska...

Detta borde vara ett stort problem, ett haveri och ett systemfel. Det borde få skolminister Fridolin att släppa sitt handhjärta och åka upp till Borlänge för att försöka förstå hur det har kunnat bli så här. Men i Borlänge är det inget problem alls. Iallafall inte om man pratar med den högsta ansvariga tjänstekvinnan, kommunens skolchef. Att föräldrar som vill att deras ungar skall bli bättre än föräldrarna på svenska oroar sig och är upprörda. De vill inte att deras 7-åring skall få vikariera i SFI-kursen. Men det är inget som skolchefen kan eller vill förstå…

Skolchefen för för- och grundskolorna i Borlänge kommun har inga som helst problem med att det är de yngsta eleverna som skall lära sina lärare det svenska språket. Skolchefen är nöjd med att det finns lärare på Tjärnaängskolan som knappt kan formulera sig på svenska...

SKOLAN OCH SVENSKAN
Amazonerna slår tillbaka...

 

Claudia de Longueville

Princeton UniversityAtt starka och sköna Sylvi skulle ta illa vid sig behöver du inte oroa dig för, Johan.
Hon är en tvättäkta fighter och skapad av ett virke, som inte går av för hackor...


Låt den korrupta göken Wolodarski med koppel hålla på. Det är bara att svara med samma mynt. Att ge dem vad de tål och lite till. Någon annan väg finns inte...

Det råder fullt krig nu, Johan. Det finns inget att be för. Sverige befinner sig i ett kritiskt tillstånd orsakat av ett sällan skådat vanstyre. Det finns därför inte längre några utsikter till försoning eller förlikning. Det finns ingen medelväg eller något mellanting. Det finns inte plats eller tid för några eftergifter alls...

PK-fascisterna i detta rike ansatte tonen och trappade tidigt upp den politiska kampen genom att introducera älskvärdheter som vokablerna "rasist", "fascist" och "nazist". De inbillade sig tydligen, att de med dessa lätt skulle vinna varje slag. Det var en falsk, ful och gemen taktik, som länge var synnerligen framgångsrik, men nu alltmer verkningslös, för att inte säga kontraproduktiv...

När nu en liten antydan syns till att vinden har vänt, så skall ingen pardon ges. Det är nu den avgörande striden börjar. Ge de galna hundarna till landsförrädare vad de förtjänar, Johan. På alla plan och med alla till buds stående medel. Låt oss försvara Svea rike till varje pris. Vi skall fortsätta in i det sista. Vi skall aldrig ge oss...

Gud, välsigna varje trofast själ,
som önskar Svea rike av hjärtat väl,
men slå vart ondskans uppsåt ned,
som vill dess fall och stör dess fred...

En bild är en bild. Som har ett budskap att förmedla

Opinionsbildning handlar nästan alltid om att få sina meningsmotståndare att arbeta mot sina egna intressen. Särskilt om man företräder en mycket extrem, udda ståndpunkt med få anhängare...

Tillhör man en sådan liten sekt är man dömd till ett torftigt liv i offentlighetens utkant, om man inte får draghjälp av dem som står mitt på scenen. Det gäller att få offentlighetens riktkarlar och riktkvinnor att fästa blicken långt ute på kanterna och sedan apa sig tillräckligt för att de ska fortsätta att stirra...

Det här är förklaringen till att svensk offentlighet under de senaste månaderna ägnat så mycket tid åt något hundratal nazister. De utgör en liten extremgrupp som förstår att utnyttja det mediala obehaget för Sverigedemokraternas framväxt, valet av Donald Trump och ett halvdussin andra händelser...

De har läst de alarmistiska skräckvisioner som varit ett stående tema bland etablerade skribenter de senaste åren. De begriper precis hur de ska använda de liberala mardrömmarna mot liberalerna själva. De kan kliva in i en färdig monsterroll och plötsligt dominera en offentlighet, där de egentligen utgör ett randfenomen...

De har redan lyckats få det att framstå som om Almedalen handlade om nazism. Styrkta av sina framgångar tänker de nu ta över bokmässan. De får massiv draghjälp av bojkotter, motaktioner och ilskna upprop. De har fått en stor del av Kultursverige att verkställa deras plan: att ställa nazismen i mitten av det offentliga samtalet...

Det är mycket skickligt och mycket nedslående. Och jag längtar tillbaka till den tid då vi hade självförtroende nog att låta mitten, inte yttersta ytterkanten, vara centrum...

Skickligt politiskt spel

 

ons 30 aug 2017

Moab kommenterar takläckor...

30 augusti, 2017

En tredje lösning är som Mr Beauchamp föreslår i filmen ”The Unforgiven” när Little Bills tak läcker: ”Hang The carpenter”...

Kokar inte problemet ner till vilken typ av människor som styr? Är inte att inte kunna laga taket intimt förbundet med att inte vilja, dvs helt enkelt att politikerna helt enkelt är ganska begränsade? Dåliga människor? I gamla tider fanns ett riddarideal, hjälten är en mycket gammal arketyp, Joseph Campbell skriver om denna i ”The Hero with a thousand faces”...

Är det så att vi lever i en tid där man glömt att det finns hjältar och att vi alla skall sträva mot detta ideal? Är det så att istället för att hylla hjälten så har vi med socialism och postmodernism börjat hylla dess motsats? Är det så att vi nu börjar skörda vad som såtts, och helt enkelt fått allt ifrån mediokra till rent ut sagt onda människor som styr oss...

Där i andra tider man tvingade även dessa att mäta sig mot ett hjälteideal även om verkliga hjältar var sällsynta, så har man idag helt gjort sig av med hjälten som koncept, vem är han att tro att han gjort något bra? Antagligen en vit priviligierad man, då kan ju vem som helst döda drakar, och vad har draken gjort för ont förresten...

Är det så enkelt så att vi överallt nu styrs av mediokra och omoraliska människor, i så fall så är det ju inte förvånande att taket läcker, hur skulle det kunna vara på annat sätt? Vi har skapat en samhällsordning där det mediokra, egoistiska, hycklande och onda hyllas över det exceptionella, självuppoffrande, ärliga och goda...

Komplexa problem kräver enkla lösningar

Man kan välja att ta åt sig, förstå att grannarna börjar oroa sig. Eller så gör man det inte. Håller för öronen och gapar för att döda rösten hos den som försöker prata med dig...

När man i Finland börjar resonera om Sverige som ett större säkerhetshot än Putins Ryssland, är det då inte läge att börja inse att Sverigebilden inte är så kul längre?  När man i Norge börjar använda Sverige som ett avskräckande exempel vad gäller utanförskap, är det då inte fel att gå i försvarsposition och vägra prata om situationen i vårt land, i deras land? Talar inte det för att Sverige är landet med bristande sjukdomsinsikt...

Våra nordiska grannar i Finland, Norge och Danmark delar en känsla. De är alla mer eller mindre oroliga över läget och situationen i Sverige. Den svenska regeringen är det inte. Estland, Lettland och Litauen – alla som såg Sverige som ett mönstersamhälle ser idag det stora landet i väster som ett monstersamhälle. Men det är inget regeringen vill prata om, om att Sverigebilden har spruckit från kant till kant – från Morokulien till Haparanda…

BRISTANDE SJUKDOMSINSIKT

 

Den norska invandrings- och integrations-minister Sylvi Listhaug besökte Sverige på tisdagen. Efter möten med rikspolischef Dan Eliasson och lokalpoliser i Botkyrka åkte hon på tisdagen till Rinkeby.

Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård (S) är kritisk till ministerns besök rapporterar SVT.  Hon är skyldig stockholmarna en ursäkt, säger Wanngård i ett uttalande...

Wanngård... gymnasieexamen och sossebroiler...

Samtidigt låter

migrationsminister Heléne Fritzon meddela att Listhaug pratar nonsens. Vem som skall avkrävas en ursäkt, och vem som pratar nonsens, kan det finnas skäl att ifrågasätta...

​Fritzon... lågstadielärarexamen och sossebroiler...

Sylvi Listhaug intervjuades av Nyheter Idag där hon menar att det som var intressant var möte hon hade med polisen som berättade om utmaningarna i Rinkeby och tjugo andra områden i Sverige. Listhaug menar att det är det Norge måste lära av. Vad Sverige har gjort fel och vad bör Norge göra annorlunda. Listhaug hävdar att Sverige har sextio ”no-go-zoner”, där det råder ett laglöst tillstånd...

Den svenska migrationsministern Heléne Fritzon  skriver i ett mejl till den norske tidningen VG att uttalandet är ”nonsens”. Huruvida Heléne Fritzon läst polisens rapport om utsatta områden är okänt. Den svenska polisen pekade i sin senaste rapport ut 61 ”utsatta områden”, som präglas av social utsatthet, hög kriminalitet samt radikala religiösa miljöer...

Migrationspolitik: Norge mot Sverige – inte nonsens

  

Svensson Blogg igen... det var ett tag sen sist...

Varmt och rättframt från vänsterflanken... från Göteborgskt kommunisthåll, alltså... dessvärre, rasistisk antirasism kan Sh tycka...

Anders Svensson

Hans Norebrink

När Uppdrag Granskning gör gällande att gängvåld lett till att 30 människor mördats de senaste 5 åren är det inte en korrekt uppgift. Det är faktiskt uppemot 37 människor som dödats i gängvåld sen 2013. (det finns också nån enstaka skjutning som inte är gängrelaterad, men å andra sidan finns det också gängrelaterade knivmord)...

Men Uppdrag Granskning har räknat bort gängrelaterade mord kopplade till miljöerna runt Hells Angels och Bandidos samt gängrelaterade mord i Göteborgs innerstad. På det sättet kan de framställa det som om våldet enbart har med förortsungdomar och barn till invandrare att göra. De kan skapa en falsk bild av hur hela bilden av gängvåldet ser ut. En i viss mån rasistisk bild...

Att 25 av de 30 mord som kan kopplas till olika förortsnätverk är olösta är dock sant. Men några av dessa mord kan inte lösas då de misstänkta för dem har blivit mördade. De morden kan sägas vara tekniskt lösta, men kommer aldrig att hamna i rätten. Att kalla dem olösta är dock orimligt. Dessutom är det inte helt säkert att alla mord som brukar kopplas till en konflikt i Biskopsgården egentligen har en koppling till gängen där. Det kan finnas andra förklaringar till flera av morden. Genom att Uppdrag Granskning inte tar upp dessa alternativa förklaringar ger de också en skev bild av verkligheten...

Uppdrag Granskning ljuger om statistiken och verkligheten

Det första problemet med att visa evidens, är att det ofta är ytterst komplicerat att otvetydigt kartlägga effekten av ett preparat eller en vårdmetod...

Människokroppen och den miljö den lever i är ett ytterst komplext system med stora individuella variationer, som kan reagera på många olika sätt på en medicinsk intervention...

Därför måste man göra mycket omfattande studier för att få fram statistiskt relevanta resultat och det kostar väldigt mycket pengar.

Följden av de stora kostnaderna för att fastställa evidens är att bara den som har mycket stora ekonomiska resurser kan finansiera denna typ av studier...

Det får till konsekvens att i stort sett bara stora läkemedelsföretag som kan vältra över kostnaderna på vårdtagarna via höga priser på patenterade preparat, kan finansiera dessa omfattande studier. I vissa fall kan studier även finansieras via offentliga anslag, men den vägen är i allmänhet starkt begränsad...

Forskarna är mycket medvetna om att de stora forskningspengarna, för att ta fram och studera evidensen hos olika preparat och vårdmetoder, finns inom industrin. Det får till följd att man ofta är angelägen om att samarbeta med industrin, så att man får dem som finansiärer eller medfinansiärer i sina forskningsprojekt. Det hjälper inte att man får anslag från offentliga finansiärer eller från insamlingsfonder, man är oftast ändå beroende av industrins pengar – och man biter inte den hand som föder en...

Slutsatsen är trivial, skolmedicinens fastställande av evidens ligger i stort sett helt i händerna på industrin, exakt det som var avsikten när Rockefeller och Co drog upp strategin för dagens skolmedicin. Inom alternativmedicinen finns inte de finansiella resurserna för att kunna visa evidens. Man kan ju t.ex. inte patentera gurkmeja. Det innebär att potenta naturpreparat och alternativa regimer för att behandla och förhindra sjukdomstillstånd, i stort sett aldrig kan evidensbevisas och därför kan stämplas som kvacksalveri av skolmedicinens försvarare...

På vems sida står skolmedicinen – 2?

tis 29 aug 2017

Sverige har fått ett nytt förlag med målsättningen att bryta kulturvänsterns hegemoni... Avpixlats "Runeskrifts Förlag". Den första boken är utgiven, "Diktat"... av pseudonymen Dick Taytors... vem kan det vara månne...

Sveriges olydiga folk, alltså de som sympatiserar med Sverige-demokraterna, ska således straffas och påföljden är ännu mera invandring, framför allt från misogyna (kvinnohatande) demokratiföraktande klankulturer, som med hjälp av ekonomiska bidrag kan mutas till att rösta på de ”rätta” partierna...

Ska då även den majoritet av svenska folket som är mot massinvandring, men som inte röstar på SD, också de straffas? Ja, tydligen, för enligt den svenska skuld- och skamkulturen står vi idag i evig tacksamhetsskuld till alla världens fattiga, som vi plundrat och sugit ut genom slaveri och kolonialism och på så sätt skaffat oss vårt välstånd och vår orättvisa rikedom...

Enligt de senaste opinionsundersökningarna sätter nu de svenskar som är för mass-invandring och folkutbyte sitt hopp till Centerpartiet, som verkar vara på väg mot fornstora dagars opinionssiffror. Annie Lööf hade ju för några år sen en ”lösning” på hela världens flyktingkris, då hon med glatt mod tyckte att Sverige lätt kunde ta emot 30 miljoner flyktingar, eller ”nybyggare”, som hon uttryckte det. Kanske inte på en gång men utspritt på ett tiotal år borde väl detta kunna genomföras, tyckte blåögda Annie...

Man kunde ju tro att en numera nybliven mamma av rent biologiska skäl borde skaffa sig en lite mer verklighetsförankrad, jordnära världsbild, i stil med en annan tidigare så politiskt korrekt person, komikern och programledaren Petra Mede, som efter det att hon fått barn medger att hon idag tänker mer biologiskt konservativt på exempelvis barnuppfostran och föräldraskap. Men inte vår kära Annie ”get your gun” inte. Hon ser nu en möjlighet att slå två flugor i en smäll: Dels att sno väljare från Miljöpartiet genom att profilera sig som varande ännu mer för fri invandring och dels genom att haka på den av Anna Kindberg Batra övergivna, av Reinfeldt stipulerade politiken, att avskaffa välfärdssamhället...

DEN SLUTGILTIGA LÖSNINGEN

Under många år var jag muslim och då var det fult att älska Sverige. Det spelar ingen roll vad vissa ledare säger utåt i mainstream-medierna: i moskéerna är muslim och svensk motsatser. En svensk är inte muslim. Att ”bli svensk” är någonting dåligt, det betyder ungefär ”att förfalla”...

Det finns ett fåtal svenskar som konverterat till islam, men de räknas liksom inte som svenskar, de blir ofta ”adopterade” av sin maka eller makes etniska grupp. De svenska konvertiteterna är som sagt väldigt få, så få att de varken ändrar karaktären på den svenska eller den muslimska gruppen. Islam är den minst omtyckta religionen i Sverige och att religionen spridits i Sverige beror enbart på invandring från islamvärlden...

När jag lämnade islam blev jag äntligen fri att bejaka min svenska kultur. Jag behövde inte bry mig om vad de rättrogna muslimerna skulle tycka om mig. Jag slutade svara muslimer som hälsade på mig med ”Assalam alaeikum” med ”Wa aleikum salam”. Jag sade hej i stället. De tittade snett på mig. Men det får de ta. Jag är svensk, jag är hemma och jag säger hej...

Låt kärleken blomma ut!

Tjejen som visste för mycket, men inte fattade vad hon visste eller varför hon hade fått veta... som sparkades utan avgångs-vederlag för att visa hur jävligt skyldig hon var...

Eller tjej. Kvinnan som visste för mycket. Statssekreteraren Emma Lennartsson som hade fått veta att SÄPO höll på att nysta upp något på myndigheten Transportstyrelsen, men som inget sade till chefen – för att hon inte visste vad hon hade fått veta. Emma Lennartsson är statsministerns närmaste kvinna, Löfvens högra hand. När Löfven har behövt hjälp har det varit Emma Lennartsson som har funnits där. Tills nu...

Nu har Emma Lennartsson lämnat skutan, när hon har fattat att hon visste något hon påstår att hon inte visste. Med detta kryper allt jobbigt närmare statsministern rejält. Tjejen som visste för mycket blev med till visshet gränsande sannolikhet ett offer för att rädda någon annan som kanske visste för mycket…

TJEJEN SOM VISSTE FÖR MYCKET

En skämttidning i vardande... ett lovande försök att få Ek att överleva... utfrågning av KF- politiker...

Tar du över nu? Som statsministerkandidat...

Nej, det är inget jobb för mig. Jag är bra på det jag gör nu och jag är Lotta Finstorp från Flen, svarar hon.

Lotta Finstorp trodde att AKB skulle avgå

Andra lämpliga utfrågningsobjekt i skämttidningen 

skulle kunna vara  förvaltnings-cheferna med kommun-chefen själv i spetsen...

En högst tillfällig pensionär... men en tragikomisk figur i raden av kommun-chefer i Flens kommun...

Kenneth Holmstedt kommer senast från tjänster som stadsdirektör i Uppsala och regiondirektör i Region Skåne, och har tidigare även varit förvaltningschef och kommunchef...

– Det ska bli spännande att lära känna en ny kommun. Ju mer jag har läst på om Flens kommun har känslan växt, Flen har mycket på gång och jag ser fram emot att börja den 14 augusti, säger han och fortsätter:
– Mitt huvudfokus kommer att vara att lägga en bra grund för den kommande kommunchefen när denna tillträder...

Han blev tillförordnad kommunchef i Flen

mån 28 aug 2017

Alla känner apan, men apan känner ingen. Är Stefan Löfven apan i sin egen regering. Den som vet minst, den som blir gjord till åtlöje...

Hur kan så många ministrar och statssekreterare sitta på information om medvetna lagbrott och säkerhetsläckage, potentiellt till främmande makt, utan att en enda av dem informerar regeringens chef? Svaren har varit undvikande och vaga...

Allt troligare är att allt som har hänt sedan i somras har varit försök att hålla Löfven fri från skuld. Även om det troligtvis är just där den hör hemma...

SD-ledaren Jimmie Åkesson anser att måttet är rågat och kräver därför Stefan Löfvens avgång. Han tror inte längre att Löfven varit så här ovetande. Resonemanget får stöd från flera med erfarenhet av regeringsarbete. Men Åkesson lär inte få med sig något av allianspartierna på sitt försök att få bort statsministern, i synnerhet inte nu när det största av dem står ledarlöst...

Om Löfven inte är apan är han åtminstone elefanten ingen pratar om. Eller med. En sak står i alla fall helt klar i detta hav av oklarhet: detta är inte en regering. Det är en cirkus...

Cirkusen

Även kommunistländernas ledare insåg naturligtvis hur mycket lättare det skulle vara att härska om folket höll med. Så då kan vi jämföra hur västländernas och kommunistländernas ledare gjorde för att åstadkomma bästa möjliga samstämmighet mellan ledarnas och folkets världsuppfattningar...

Enligt det förenklade schema, som jag använder för att försöka förstå tillvaron, begagnade de två systemen helt motsatta metoder. Västländernas ledare bestämde sig för att tycka som folket. Det funkade någorlunda eftersom demokratins demoklessvärd hängde över dem så att det var säkrast för dem själva att anpassa sig. Kommunistländernas ledare använde en helt avvikande metod, nämligen att påtvinga folket ledarskapets uppfattningar, först med våld, sedan med hjärntvätt, sedan med lite våld igen om det behövdes och till slut med ännu mera våld förstärkt av stridsvagnar och bajonetter...

Den stora sak som jag fattat under de senaste 33 åren är att det inte går att påtvinga eller pålura folk uppfattningar som inte stämmer med deras egna observationer, känslor och värderingar. Kontrollen över begreppen och verklighetsuppfattningen får överheten bara genom att artikulera det som finns i folkets sinnen. Man leder genom att följa.

Det är på den här punkten det brister i dagens Sverige. Beter sig dagens svenska ledare enligt mönstret från den första eller den andra världen? Försöker de anpassa sig efter folkviljan eller försöker de manipulera den...

Hur herravälde kan utövas


https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/c0.0.48.48/p48x48/12065644_962966140434183_3745828043276222490_n.jpg?oh=654adedb19cb1eb734debcd2f8a0e7bb&oe=5A27D02E  Elaka tanten...

Claudia de Longueville ·

Princeton University

Nu sätts alla till buds stående resurser in för att vilseleda och föra det stackars plågade folket bakom ljuset. I konungariket Sverige finns det för när-varande och för oöver-skådlig framtid bara en och endast en politisk fråga...

Efter den kommer en avgrund och därefter följer praktiskt taget ingenting. Det handlar om ett ämne, som överskuggar, dominerar och styr allt. Det är ett problem, som politikerna gör desperata försök att dölja, men som otyglat och våldsamt växer, breder ut sig och på ett elakartat sätt expanderar på alla plan...

Ett tragiskt haveri, vars djävulska följdverkningar totalt, komplett, till fullo och för evigt kommer att påverka och behärska allt. Ett elände,

som är en svårartad följd av en sanslös, gränsande till sinnesrubbad, migrationspolitik...

Landets agenda handlar i dag inte om någonting annat än att försöka hantera den enorma flodvåg av importerade problem, som översköljer och närmast dränker nationen.
Bekymmer, konflikter och trassel, dag ut och dag in, som suger all energi ur riket och vars hantering kostar skjortan...

För att urskulda de skyldiga och dölja verkligheten går MSM-agitationen för högtryck. Riksöverhuvudet framhärdar i att gapa om nazism och rasism. Den stora massan kan sorgligt nog inte värja sig mot den kompakta manipulationen och desinformationen, som överröstar allt...

Det är av högsta vikt för makten, att följderna av vansinnesinvällningen döljs och tonas ner.
Försynen har dock sett till, att tidsperioden fram till 2018 och valdagen är rätt anpassad...
Den är tillräckligt lång för att de riktigt svårartade följderna av den sinnesrubbade migrationspolitiken skall hinna visa sig.
Därmed kommer folket att befrias från en regering, som inte kan klassas som någonting annat än den mest inkompetenta och för riket skadligaste genom alla tider...

Regeringschefen verkar så skrämmande obekymrad om tillståndet i riket, att man häpnar. Överhuvudet uppträder, som om det inte skulle finnas minsta moln på hans himmel. Det är inte utan, att vän av ordning tvingas ställa sig frågan om statsministerns mentala status är helt tillfredsställande...

Hur kommer det sig, att detta stackars land har blivit utlämnat till krafter, som vill bryta ned samhället till en nivå som närmar sig anarki? Varför vidmakthålls inte nationens lagar? Ett högdraget, korrupt och anfrätt juristkotteri bär ett stort ansvar för landets bedrövliga tillstånd. Varför är Svea rike så värnlöst mot de inre makter, som vill utplåna välfärden bara på grund av det faktum, att den inte omfattar hela jordens befolkning...

Migrationen – frågan som flyttar in

Varje gång någon vettvilling har kört med bil på en gågata eller på trottoarer dyker de upp. Efter varje islamistiskt terrordåd, med sprängbälten eller skjut-vapen kommer de fram i ljuset, de som gillar relativisering...

Man skall inte oroa sig för terrorismen egentligen. Det finns så mycket annat som är farligare än terrorismen. Risken för terrorismen är så mycket mindre än så mycket annat man möter i vardagslivet. Men det är bara värt att lyfta fram när terrorismen har sitt ursprung i islamismen. Bara då...

Tänk tanken att svensk media dagarna efter hemskheterna och massmordet på Utöya och i centrala Oslo hade kört med samma relativisering som efter terrordådet i Barcelona. Visst, det är hemskt det som hänt. Men, risken är ändå så mycket större att drunkna vid Akers Brygge än att bli sprängd i småbitar av en bilbomb vid ‘Regjeringskvartalet’. Visst är det vidrigt med terrordådet och massmördandet på Utöya men tänk ändå på att risken att dö av ett getingstick är mycket större än av en kula på ett politiskt ungdomsmöte. Ungefär så...

Att relativisera det som hände i Norge 2011 hade varit hemskt, vidrigt och vulgärt. Det hade varit det fulländade föraktet mot alla offer, mot deras nära och kära, mot Norge. Mig veterligen var det ingen som var idiotisk nog att göra något sådant...

När det gäller islamistisk terror är det annorlunda. Då går det i olika kanaler hur bra som helst att föra fram budskapet att fler drunknar i badkar, dör av varmt vatten, äts upp av krokodiler eller går hädan av myggbett än de som dör i ett islamistiskt terrordåd. Man tycker att terrorn är hemsk, men man måste tvångsmässigt slänga fram någon sorts relativisering. ”Visst är det vidrigt och hemskt. Men du vet väl att terrorismen i Europa skördar färre liv än trafikolyckorna i Luxemburg, lille vän?”...

RELATIVISERING

Libertarianer och Libertiner med motsatta synsätt på frihet...

Libertarianer hyllar konservativa normer... Libertiner är till sin natur progressiva med post-modernistisk brist på normer...

En utbredd uppfattning om libertarianismen, och som också återfinns bland många libertarianer själva, är att den som förespråkar frihetliga idéer också bör bejaka hedonismen och nihilismen. Denna uppfattning är, om inte fullständigt felaktig, så i bästa fall en väldigt grov förenkling...

Den som kanske bäst har utvecklat detta är Friedrich Hayek. I sin bok Frihetens grundvalar argumenterar han för att konservativa normer är någonting bra, och att det är helt i sin ordning att den som bryter mot dessa får betala ett socialt pris för detta. På så sätt undviker man att gamla och välbeprövade institutioner kastas över ända, samtidigt som möjligheten till förbättring ständigt står öppen för den som har funnit ett bättre sätt, och är beredd att bereda vägen.

På detta sätt, argumenterar Hayek, kommer gamla sätt att göra saker på konkurreras ut av nya och bättre sätt allt eftersom sådana uppstår. Detta kommer emellertid ske utan att man förkastar det gamla bara för att någonting nytt vid första anblick förefaller bättre. En sådan tröghet i systemet, menar Hayek, förhindrar att samhället blir föremål för storskaliga experiment, med de oförutsedda och förödande konsekvenser sådana kan medföra.

Den hedonistiska och nihilistiska syn på samhället och dess normer som många förknippar med libertarianismen är i själva verket motsatsen till detta. En sådan syn är libertinsk, snarare än libertariansk, och fokuserar i stället på kulturell och social frihet. Med denna syn på frihet blir det närmast ett självändamål att bryta mot normer, och enligt libertinen således också någonting som kulturellt och socialt bör uppmuntras.

Den libertinska synen är dock till sin natur progressiv, och det är inte heller någon slump att den i mångt och mycket ligger den postmoderna vänsterns syn på saken nära. Vilken av de bägge inriktningarna som utgör den sanna libertarianismen beror naturligtvis till syvende och sist på hur ordet definieras. Det är dock värt att notera att den libertinska falangens omfamnande av det normbrytande är svårförenlig med den spontana ordning som förespråkas av såväl den skotska upplysningens som den österrikiska skolans stora namn...

Om libertarianer och libertiner

sön 27 aug 2017

Hela tiden har jag tänkt på dig. Jag tänker ofta på dig. Jag försöker förstå hur du tänker. Nyckeln till allt är ju att förstå. Inte automatiskt i bemärkelsen ”acceptera” utan förstå som i ”begripa”. Det är svårt, men tvivla inte på att jag verkligen försöker!

Vetskap gör människan fri men kan samtidigt vara tung att bära, eftersom den dramatiskt krymper utrymmet för illusion. Kanske känner du det på dig och vill värna din värld så länge du kan?

Du har kontroll. Någon gång i ditt liv har du fattat ett beslut att det är du och ingen annan som bestämmer vilken information du ska släppa in i dig själv. Utifrån den ståndpunkten väljer du dina intryck, sovrar och förkastar bland dina källor till information, väljer noggrant dina sociala sammanhang och vilka människor du lyssnar på. Det är så självklart för dig att du sällan eller aldrig överväger tanken på att du eventuellt går miste om något. Din målsättning är klar: om information ska ha något berättigande i din värld får den inte handla om något negativt. Du vill känna dig trygg och väl till mods. Det är din främsta prioritet.

Ibland hör jag dig säga ”Vi har det väl bra?”...

Du är välutbildad. Du är en av dem som har haft turen att kunna skörda frukterna av de framsteg som kännetecknade decennierna från 1960-talet och framåt när allting bara steg uppåt. När allting var en enda oavbruten kurva av framgång, framtidshopp och optimism. Högre utbildning blev tillgänglig för alla, och dina föräldrar som inte kunnat drömma om mer än folkskola för egen del ville att du skulle läsa på universitetet så att du, i motsats till dem, skulle komma någonstans i livet....

Du gjorde det. Du fick ett bra jobb och gjorde karriär. Du fick många framgångsrika år på meriterande tjänster. Du köpte bil och radhus. Du åker på semestrar utomlands och solar på Playa Inglés. Det har du råd med. Du har ett bra liv och saknar ingenting. Ibland hör jag dig säga just det: ”Vi har det väl bra?"...

Frågan är retorisk. Det du egentligen vill ha är bekräftelse på att allting är bra. Då sprider sig en varm och skön känsla i din kropp, och du tänker att det i alla fall är skönt att det fortfarande finns vettiga människor som liksom du förstår att allting är bra i Sverige...

Din fråga indikerar att du helst inte vill bli emotsagd. Det är självbekräftelse du söker. När du slår fast att du har det bra innebär det också att det är du och din närmaste omgivning och hur ni har det som utgör det självklara centrum i din världsbild. Utan att du närmare har reflekterat över det är ni liksom måttet på universell välmåga. Det som finns utanför detta centrum angår dig inte...

Söndagskrönika: Till dig som ännu sover

NATO:s obehagliga vapenskrammel, inte minst genom höstens kommande Aurora-manöver i Sverige och Östersjöområdet gör det berättigat att ställa frågan vem som egentligen är vår fiende...

För första gången i mitt, må vara begränsade närminne, gör SVT något positivt genom att sända Oliver Stones Putinintervjuer. Man kan till och med förlåta SVT den nedvärderande titeln Putin enligt Oliver Stone, som rimligtvis borde ha varit Ryssland enligt Putin, förmedlat av Oliver Stone. Skillnad? Jo, Putin berättar öppet och insiktsfullt om sitt Ryssland, dess folk och dess starka nationella samhörighet på ett sätt som får det depraverade USA att framstå som ondskans imperium, något som de välinformerade insett för mycket länge sedan...

Det finns inte många likheter mellan Sovjetunionen och dagens ortodoxt kristna Ryssland. När Warszawapakten skrotades efter det kalla krigets slut utgick många ifrån att även NATO, dess motpart i balansvågen, skulle avskaffas. Det fanns ju inga motsättningar längre, istället kunde en effektiv nedrustning inledas globalt för en fredligare värld. En muntlig överenskommelse mellan Georg Bush S:r och Gorbatjov innebärande att USA lovade att NATO inte skulle utvidgas österut, öppnade för rivningen av Berlinmuren och ett nytt, återupprättat Europa (De allierade styrkorna kommer inte att flytta sig en tum närmare era gränser / George Bush). Istället har NATO gjort det rakt motsatta och flyttat fram sina positioner ända fram till den ryska gränsen i en i det närmaste total omringning av ryskt territorium. Detta innebär också att såväl anfalls- som defensiva robotsystem tillhöriga NATO kantar Rysslands gränser.
Vad finns det då för anledning för ett USA, som har en militär budget som är tio gånger större än Rysslands, eller ett NATO med dito tretton gånger större, att omringa ett land som oupphörligt betonar sina fredliga avsikter och sin önskan att leva tillsammans med det Europa som man ser sig som en del av?...

Är Ryssland vår fiende?

Sveriges härskare politikerna fattar nog ungefär hur det ligger till med Sveriges olika problem, till exempel den fortsatta migrationen och svårigheterna att inlemma dessa människor i den svenska verkligheten...

De har dess värre inte initiativet, beslutsamheten och dådkraften att göra något åt problemen. Kanske har det gått för långt för att någon över huvud taget skulle kunna åstadkomma en ”lösning” där ”lösning” betyder fysisk trygghet, kontrollerad brottslighet, god kvalitet på offentliga tjänster, traditionell svensk ordning på infrastruktur och myndigheter samt en allmän känsla av tillförsikt, medborgerlig tillit och framtidstro...

Eftersom politikerna inte kan lösa problemen ägnar de sig i stället åt att dels förneka dem, dels försöka täppa igen truten på dem som påstår att problemen faktiskt existerar. Plus att de påstår att även om problemen inte finns så har de full koll på dem och har nästan löst dem...

Den strategin kan fungera om det finns hopp om att problemen försvinner av sig själva, men om något sådant hopp inte existerar är strategin kanske den skadligaste som går att uttänka...

Hur politikerväldet ger fritt spelrum åt nazister

Resultatet är att utbildningssystemet idag examinerar ut läkare som är i stort sätt okunniga om det intima sambandet mellan kost och hälsa och som är analfabeter inom naturmedicin.

Läkare som är självlärda inom alternativ medicin och som försöker hjälpa sina patienter med naturliga behandlingsmetoder, riskerade att anklagas för kvacksalveri och förlora sina legitimationer. Jag har hos många läkare mött en rädsla för att ställa sig på patienternas sida. Det är en befogad rädsla som vi sett en rad exempel på när läkare avvikit från skolmedicinen...

På detta sätt har skolsjukvården kommit att helt bryta med vad läkekonstens fader Hippokrates en gång slog fast att man skall låta kosten vara vår medicin och medicinen vår kost. Eftersom vi i Sverige i det mesta styrs av amerikanska makthavare, är situationen densamma hos oss som i USA...

En svensk läkare har efter sju års utbildning bara några få timmar orientering om kostens och naturmedels betydelse och den orienteringen är i sin tur byggd på delvis falska hypoteser som jag återkommer till. Situationen för läkarna är långt mer gynnsam i andra europeiska länder, nu senast i Schweiz där man jämställt naturmedicin med skolmedicinen...

Den bistra sanningen är i allmänhet, att när du går till skolmedicinens doktorer så ses du främst som en potentiell marknad för läkemedelsindustrins produkter. En färsk larmrapport visar hur Big Pharma betalar stora summor i mutor till våra läkare, för att få dem att skriva ut deras piller. Big Pharma har inget incitament att bota dina sjukdomar, därför att en botad patient är en förlorad kund. Man ägnar sig bara åt symptomlindring...

På vems sida står skolmedicinen -1?

En utlandssvensks svarta besvärjelser och en belånad högkonjunktur...

Asylanterna är hotellgäster och svenskarna är personal. Om man tar in många ”gäster”, behöver man anställa mycket personal. Att bygga alla nya hotell skapar enormt behov av arbetskraft och sen ska hotellen bemannas...

Gästerna är dessutom väldigt ”stökiga”, så det krävs massor av väktare och rummen slits ner väldigt fort. Vidare har de nästan oändliga behov av alla tjänster som hotellet erbjuder gratis. Mer personal!

De ekonomiska effekterna av asylinvandring i Sverige påminner en hel del om jättelika infrastruktur-projekt, på kort sikt. Massor av människor får jobb och det blir högkonjunktur. Men istället för att bygga något som ger högre tillväxt på sikt, investerar vi tungt i att skapa en miljö där svenskarna överhuvudtaget inte kommer att kunna överleva...

Asylanterna är i princip flaskorna med pengar. Nu behöver man inte gräva upp dem, men så fort de kommer in i landet, kan många tjäna pengar på deras existens. Man kan driva förläggning, man kan bygga förläggningar, man kan driva skolor, man kan bli väktare, etc, etc.

Men precis som flaskorna med pengar, så skapas inget verkligt värde. Asylanterna konsumerar varor och tjänster, men producerar inget. Självklart innebär detta på sikt att konsumtionsutrymmet för övriga befolkningen blir stadigt fallande, även om en större andel blir sysselsatta...

Ett sätt att förstå vad som sker är att tänka sig att vi inte hade spridit ut asylanterna, utan hållit dem avskiljda. Detta skulle då ha inneburit att vi hade byggt helt enorma turistanläggningar med hög eller väldigt hög standard som sen hade bemannats av svenskar. Anläggningarna hade haft skolor, sjukhus, polis etc...

Självklart hade även detta gett massiva sysselsättningseffekter. Men det är helt vanvettigt att inbilla sig att detta gör svenskarna rikare. Tvärtom innebär det de facto en gradvis förslavning av den infödda befolkningen, där en allt större del av deras produktion går åt till att försörja immigranterna...

Magdalenas besvärjelser

lör 26 aug 2017

Att hon såg lättad, glad och stark ut när hon lämnade besked om denna personliga motgång, är förmodligen ett kvitto på att det ändå var dags att gå...

Hon förklarade upprepade gånger att hon inte ångrar att hon förklarade sig beredd att regera med stöd av SD. Det tror jag är en alldeles korrekt bedömning, sett till väljarnas sympatier, i verkligheten en av de saker som hade kunnat rädda henne kvar. Ansvaret för moderaternas situation är dock i huvudsak Fredrik Reinfeldts. Hans skugga faller tung över partiet...

Moderaternas problem är att de inte hanterat förhållandet till SAP på ett bra sätt. Det är DÖ som nu fäller Batra och det är på väg att fälla moderaterna och hela alliansen. Så illa kan det gå när man inte håller vad man lovar. För visst lovade de att söka stöd för en regeringsbildning? När de fick det stödet, men vägrade använda sig av det, svek de sitt löfte och sina väljare...

Att sätta ord på självskadebeteendet

Det finns mycket att kritisera Anna Kinberg Batra för. Hon var Fredrik Reinfeldts lojala högra hand när denne helt lämnade jordytan mandat-perioden 2010-2014...

Hon var aldrig partiledarmaterial från första början. Hon har bytt fot i så många frågor att hon dragits med enorma trovärdighetsproblem. Och så vidare...

Som om inte detta var nog fick hon en mardrömsstart då hon utåt fick representera den djupt impopulära decemberöverenskommelse som den ännu inte avgångne Fredrik Reinfeldt först förhandlade fram, och därefter överlät åt Kinberg Batra att presentera och försvara. Hennes tid som partiledare kunde kanske därför bara sluta på ett sätt...

Dom brunsmetande konspiratörerna i aktion...

När Anna Kinberg Batra tidigare i år meddelade att Moderaterna en gång för alla ville skrota Decemberöverenskommelsen fick hon enormt mycket kritik för detta. Hon brunsmetades, hon demoniserades på den ena socialliberala ledarsidan efter den andra, och till och med hennes allianskollegor kritiserade henne offentligt....

Om Anna Kinberg Batra och det socialliberala hyckleriet

”Femtontusen i månaden?”, säger min mamma lätt förundrat. ”Det är ju en massa pengar. Många tusen fler än min pension”...

Vi pratar om inträdesjobben, som Alliansen kallar det, enkla arbeten för unga utan gymnasieutbildning och nyanlända. Tanken är att människor som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden ska få en chans. Haken är att lönen är lägre än brukligt – nämligen 70 % av ingångslönen, vilket i reda siffror innebär ungefär 15000 i månaden. Inte så illa för en outbildad 21-åring kan man tänka, en 21-åring som får möjligheten att lära sig ett yrke, få en plats i samhället och därmed erövra frihet och självständighet. De så kallade inträdesjobben har dock kritiserats – för lönedumping av LO och för den låga lönen av vänsterdebattörer och vänsterpolitiker. Det tycker min mamma är konstigt. Hon tycker inte att 15000 är lite pengar. Hon tycker att det är ganska mycket pengar.

Värre är det med alla pensionärer, som, i likhet med min mamma, har en pension som är under 12000 i månaden. Var femte svensk pensionär tillhör den här gruppen. De brukar, med ett trist begrepp, kallas fattigpensionärer. Fattigpensionärernas situation skiljer sig från både studenternas och inträdesjobbarnas genom att den är statisk. Den blir inte bättre. Det kommer ingen löneförhöjning. En fattigpensionär har ingen som helst möjlighet att påverka sin situation. Hon kan inte utbilda sig, byta jobb eller ta ett extraarbete. Hon har sin pension och får anpassa sig efter den, vare sig hon vill eller inte...

Nej, den här texten handlar inte om hur svenska pensionärer har det – trots att det är ett angeläget ämne. Den handlar inte heller om inträdesjobben – trots att jag tycker att det är en utvecklingsbar idé. Den här texten handlar om något annat, nämligen om etablissemangets bristande kontakt med människors livsvillkor i Sverige 2017. 15000 kronor i månaden är ganska mycket pengar för en hel del människor i vårt land – en hel del mer än vad de har att röra sig med faktiskt. Jag håller med min mamma. 15 000 är mycket för en outbildad 21-åring som får möjligheten att lära sig ett yrke...

Femtontusen kronor. Mycket eller lite pengar?

Ondskefullt, motbjudande tal är anledningen till att 1st Amendment (författnings-tillägget) finns. Ibland är friheten inte vacker.  Det är ett pris vi betalar för ett fritt samhälle. Ibland måste vi höra saker vi inte gillar...

När det gäller att kämpa för rätten till yttrandefrihet, håller 73% av amerikaner med Voltaires berömda yttrande:  "Jag håller inte med om vad du säger men jag kommer att försvara till döden din rätt att säga det."

Ännu viktigare är att de flesta amerikaner anser att yttrandefrihet är den viktigaste konstitutionella rättigheten. Yttrandefrihet ses som grundstenen och viktigare än de andra proklamerade rättigheterna, som tex. rätten att bära vapen...

Tilläggen mer i detalj...

Första författningstillägget behandlar religionsfrihet (förbjuder kongressen att etablera en viss religion framför en annan genom lag och skyddar rätten att fritt utöva religion), yttrandefrihet, pressfrihet, mötesfrihet och petitionsfrihet (rätten att påtala missförhållanden och föreslå lagändringar för kongressen utan risk för repressalier).

Andra tillägget förbjuder inskränkningar av delstaternas miliser och inskränkningar i folkets rätt att äga och bära vapen...

Yttrandefrihet är viktigare än Politisk korrekthet

Världsanden styr oss och skolan... nåt överjordiskt är det nog i alla fall enligt Hegels, spekulerar Engellau 

ironiskt... han borde kanske skicka frågan vidare till David Icke... en som vet allt om reptiler å sånt... 

Sedan 1990 har David Icke koncentrerat sig på frågan "vem eller vad" det är som kontrollerar världen, vilket också är huvudämnet för hans böcker och föredrag...

En företeelse som inte borde finnas visar sig existera. Analysen har alltså kraschat. Skolans sönderfall kan inte bero på välfärdsexplosionen för de exakt samma problemen finns även i ett land som inte genomgått någon jämförbar välfärdsexplosion...

Det som sker styrs uppenbarligen av något annat.  Skulle kunna vara Gud eller stjärnorna, eftersom alla länder verkar drabbas på samma sätt. Eller möjligen filosofen Hegels världsande, som filosofen menade styrde världen mot allt större fulländning. Hegel hävdade att det tidiga 1800-talets Preussen, hans egen värld, var mänsklighetens högsta stadium. Kanske vill världsanden straffa mänskligheten för att den har en annan uppfattning. Eller kan det finnas någon annan förklaring till den utveckling som en hel värld skrattar åt i den här skämtteckningen?...

Det verkar vara världsanden som ligger bakom

fre 25 aug 2017

Det var uppenbart att hon tyckte sig ha blivit mycket orättvist behandlad av sina nu kvarvarande parti-kamrater...

Det är anmärkningsvärt att hon inte inser och erkänner vad som till slut fällde henne... raka puckar från Bern...

Det första viktiga beslutet hon tog som partiledare – att ställa sig bakom Decemberöverenskommelsen. Denna uppseendeväckande uppgörelse som satte den svenska parlamentariska demokratin ur spel var ett skandalöst historiskt misstag. Det var då Moderaterna började krackelera för att till slut spricka och implodera...

Ansvaret för det fatala misstaget vilar tungt på Fredrik Reinfeldt som efter sitt snöpliga nederlag i valet 2014 smet från sitt ansvar och såg till att partiet valde en av hans lojala lakejer till efterträdare. Anna Kinberg Batra var starkt bunden till Reinfeldts misslyckade politik, som gått ut på att underminera den socialdemokratiska välfärdstaten med hjälp av fri invandring. Hon hade därför aldrig en chans. När hon till slut tafatt försökte frigöra sig från arvet efter Reinfeldt, var det för sent, partiet hade redan börjat implodera...

Den cyniska Reinfeldt-juntan med figurerna Borg, Schlingmann och Littorin är en av de historisk största olyckorna i svensk politik. Batra är bara ett oskyldigt offer...

Batra avgår som ledare för Moderaterna

Precis som för social-demokraterna drivs kravet på partiledarbyte främst från den lokala nivån. Det som driver dessa lokalpolitiker är rädslan för att de vikande siffrorna på riksnivå skall slå igenom på lokal nivå och då beröva lokalpolitiker åtråvärda uppdrag...

Det enda rimliga, för att bibehålla respekten för de politiska partierna, är att de politiska partier som vill uppbära skattemedel för att avlöna kanslier och politiska sekreterare samt annat  tvingas dels anta ”standardstadgar” som är utformade på ett sådant sätt att de tvingas till öppenhet i bland annat nomineringsförfarandet. De som avsäger sig skattemedel kan välja en sluten process men bör tvingas att redovisa alla gåvor som överstiger ett visst belopp...

Entusiasmen från  dagens folkvalda att försöka komma tillrätta med äppenhets-problemet är troligen högst begränsad. Öppnare processer riskerar att ge dagens politiska företrädare respass från de arvoden som de är beroende av. Att vara politiker är idag en inte speciellt bra hybrid mellan yrkesval och förtroende vilket skapar spelare istället för ledare med fack- och sakkunskaper. En politikertyp som egentligen inte kan något annat än sina egna partistadgar i syfte att maximera sin egen karriär. Politiker som räknar mandat och röster istället för att ha en klar uppfattning om i vilken riktning de vill utveckla samhället...

Moderaternas kris är inte en intern angelägenhet

Inom allt fler områden blir det tydligt att Sverige är ett stressat samhälle och nu kommer löftena som ska lugna oss: Det utlovas fler poliser, fler lärare, fler inom vården...

Men bakom varje tjänst finns en människa – och vilka är dessa? Platserna på polishögskolan gapar redan tomma. På lärarhögskolan fylls bänkarna även med de mest studiesvaga eftersom det inom några år kommer att saknas 65 000 lärare. Bristen på vårdpersonal är så stor att man infört sjuksköterskefria avdelningar, trots att internationell forskning visat att dödligheten då stiger. Löftena är tomma ord. Inget mer än så...

Den bistra sanningen är ju att få personer över lag (och ännu färre med rätt kompetens) vill jobba inom dessa områden, eftersom situationen genom år av misskötsel och undfallenhet tillåtits bli så katastrofal som den nu är. Vem vill dag efter dag gå till ett arbete där man möts av stress, hot och till och med direkt våld? Vem är beredd att, för bråkdelen av en riksdagslön, riskera att få en sten i huvudet eller en kniv i magen för att man försöker göra sitt jobb? Inte jag i alla fall, och i det avseendet tror jag inte att jag är särskilt originell: Idag finns tusentals utbildade lärare, poliser och sjuksköterskor som arbetar inom andra områden...

Vad händer när alla går hem?

Oroas du av Norins freds-rike... då är du sannolikt en farligt politisk korrekt medborgare...

Man kan förstås aldrig veta vad som kommer att hända i framtiden... men medge att femklövern har trumf på hand... och visst är väl Norins

mustiga språkbeskrivning av

situationen i världen underhållande...

tycker du inte det... är du absolut en farligt politisk korrekt medborgare...

CIA HAR SNART GRÄVT USA:s GRAV FÄRDIGT...


Allt förfaller, allt är i ekonomisk ruin, ingen nation vill kriga med USA längre – stackars CIA. Vi bevittnar nu imperiets dödsryck – desperationen har tagit över maktens boningar ”over there”. Förvirringen är total. Trump spelar golf och säger att det är en djävla soptipp i Washington – ”a terrible dump”...

Trump är USA:s motsvarighet till Rysslands Gorbatjov. Båda håller/höll i spakarna när imperier kollapsar. Båda försökte lösa problemen men läget var hopplöst. En stor flyktingvåg från USA är nära förestående. De rika kommer att försöka fly först...

DET VAR EN GÅNG EN RYSK TOMAT

Över alltihop står en leende överklass, en liten kapital-ägande elit som faktiskt skapar hela klimathotet...

Jag är oroad över det jag ser. En växande sekterism inom klimat-rörelsen, både inom organisationer och partier och i alla de tusentals små öarna av alternativ som många försöker bygga. Jag fruktar en upprepning av 70-talets sekterism som krossade vänstervågen inifrån...

Veganer ställs mot klimataktivistiska kobönder, cyklister mot elbilsförare, kollektivtrafikanter i storstäder mot glesbygdsaktivister som behöver bilen, flygvägrare (jag är en) mot internationella flygande aktivister och solcellsentusiaster mot vindförespråkare...

Och över alltihop står en leende överklass, en liten kapitalägande elit som faktiskt skapar hela klimathotet och säger att ”ni måste ändra ert beteende”, och sedan bygger man en ny flygplats, eldar med kolkraft och hycklar sig genom livet med lyxbåt...

Tio procent av jordens befolkning skapar hälften av alla utsläpp. Den rikaste procenten skapar mest...

Så stoppar vi sekterismen inom klimatrörelsen

tors 24 aug 2017

"Supermeteorologen" Lennart Bengtsson kommenterar Lars Bern...

Håller helt med om denna analys. Allt tyder på att världen är i gång med en fundamental energiomläggning. Till slut, om några tiotals år, kommer även detta att nå fram till kultursidorna. Det skulle vara skönt om detta kunde få stopp på alla klimatfantasier i massmedia som mestadels är helt grundlösa som alla påhitt om mer extrema oväder...

Alla studier visar att den globala uppvärmningen ligger i IPCCs lägre intervall. Dessutom finns det fördelar med en något förhöjd koldioxidkoncentration jämfört med de låga värden som fanns före industrialiseringen. Den stora ökningen av matproduktionen i världen har sannolikt gynnats av en förhöjd koldioxidhalt i atmosfären. Detta stöds övertygande av tillgängliga växthusexperiment...

Oljans sista strid?

När statsministern deklarerar att hans Europa inte bygger några murar så säger han att hur många migranter som helst kan komma till Sverige, det finns rum och pengar till alla, inga begränsningar existerar.

Det tänkandet bygger på magi, schamanism eller kanske bara dagdrömmar av typ Schlaraffenland, ymnighetshorn, galten Särimner som åts upp varenda kväll men redan nästa morgon stod redo för ny slakt, andar i flaskor och sådant. Hur ska man förklara att detta trolleritänkande har fått oss i sina klor? Det kan endast begripas om man börjar med Aristoteles.

Aristoteles förklarade att människan är ett ”politiskt djur”. Ordet politisk kommer från det grekiska polis som betyder stad eller samhälle. Vad Aristoteles menade var att människan lever i gemenskap med andra. Vi är flockdjur...

Nu kommer den stora frågan vars svar inte alls är självklart, nämligen hur det kommer sig att människan är ett politiskt djur. Aristoteles hade en förklaring som stod sig fram till upplysningstiden, när filosofer som Rousseau och Kant kom med ett helt annat synsätt...

Aristoteles sa att människan är skapad sådan. Det bara är så. Det ligger i generna eller naturen eller vad som helst, det är bara för människan att gilla läget. Omständigheter som människan inte råder över har inrättat världen sålunda...

Att ta hjälp av Aristoteles

Trump är naturligtvis galen... annars skulle han inte utmana hela västvärldens etablissemang... fast inte tillräckligt galen för att offra sig själv och sin familj...

Som en privat medborgare och presidentkandidat motsatt sig Donald Trump kriget i Afghanistan.
Han kallade det ett slöseri och sade att Amerika bör dra sig tillbaka,
Så här lät det 2012:

https://i.ytimg.com/vi/1-nCdYunkig/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDZ6b7-idKHmd23mzjI6-MeZ_PfIwFrom The Desk Of Donald Trump : Afghanistan

Men nu säger President Trump att hans instinkt säger honom att lämna Afghanistan - men efter att ha tänkt igenom det lite mer (med hjälp av sina generaler) - har han bestämt sig för att utöka amerikanska militära aktioner, snarare än att varva ner kriget... 

Efter 16 år av misslyckanden och motgångar kan man undra vad han grundar sitt nya beslut på ? Det enda som verkligen är "nytt" i den här nya strategin är att det nu är officiell politik att aldrig upplysa om vad de amerikanska målet egentligen är...

Kriget kommer att fortsätta, ingen tidsplan är fastställd, inget bestämt om hur många soldater som ska ingå,  inget som dikterar Amerikas handlingar, enligt presidenten...

“Vår nation måste söka ett hedervärt och varaktigt resultat, värdigt de enorma uppoffringar som gjorts, särskilt förlusten av liv…”

Vilket uruselt resonemang! Eftersom många människor har offrats och dött,  bör kriget fortsätta (så att fler människor kommer att dö) för att rättfärdiga de tidigare offren.
Med den här logiken, kan man säga att ju fler som dör, desto mer bör vi fortsätta att kriga, vilket betyder mer död, vilket betyder mer krig och så vidare. Var är det hedervärda  här?...

 

Samma gamla visa

 

När Högerpartiet bytte namn till Moderaterna 1970 startade bedrägeriet...

för bövelen alla medborgare i Flen... det är klart att det måste finnas ett utrerat högerparti... vad ska annars välburgna Habsburg Douglas rösta på...

Synonymer till moderat... 

Måttfull, sansad, hovsam, återhålls-sam, skälig, måttlig, försiktig...

​Det finns ett antal medlemmar som hatar Fredrik Reinfeldt och allt hans gäng stod för. Samtidigt vill dessa medlemmar inte ta steget över till Sverigedemokraterna - trots att nästan allt de producerar i sociala medier är kritik av det egna partiet och indirekt stöd för SD. Samtidigt finns det en stor grupp socialliberala väljare som nog lika gärna kan ställa upp på Liberalernas eller Centerns program. De skulle mycket hellre samarbeta med S än med SD. Sedan finns det ett antal kommunpolitiker däremellan som mest är oroliga för sina jobb och positioner...

SD är ju ett skämt som högerparti... tänk er Douglas rösta på gatu-pojkarna i SD... så absurt... SD, är ett reaktionärt socialdemokratiskt parti... kan vi inte slå fast detta en gång för alla... stackars Douglas, utan parti...

Att påstå att det är ett katastrofalt läge är ett understatement. Partiet står och väger mellan utrerad (extrem) konservatism och något slags socialliberalism. Ingen vet vilket håll partiet till slut kommer att ramla åt, det beror på vilken grupp som lämnar skutan först. De som blir kvar kommer att styra skeppet åt endera babord eller styrbord och mycket talar för att det kommer att gå på grund oavsett...

Moderaterna i en svår situation

En text om en knäppskallig representant för MSM... mer än om vilsna höger-partister

Lena Mellin tänker, tycker och skriver om politik i Aftonbladet. Lena Mellin skall föreställa den inrikespolitiska experten på Sveriges största dagstidning. På onsdagen skrev Lena Mellin att revoltörerna i Moderaterna skulle misslyckas, att Anna Kinberg Batra kunde känna sig någorlunda säker i sadeln. Lite mer än ett halvt dygn senare är Lena Mellins text ett bevis på den inrikespolitiska experten inte alls är en expert...

Oavsett hur mycket eller lite stöd Anna Kinberg Batra har bland det moderata fotfolket så kan man inte flyga – eller ens lyfta – om man är vingklippt. Revolten mot den moderata partiledaren har klippt hennes vingar, och hon förstår det innerst inne. En partiledare som har hälften av sitt parti emot sig kan inte leda ett parti. Så enkelt är det. Revolten kommer att lyckas.

Det är nog bara timmar kvar, kanske ett dygn. Vi har sett det tidigare. Det känns som Juholts avgång lång väg. Partidistrikt som tar avstånd. Partivänner som säger att det inte funkar längre. Vi är snart där, där vi aldrig skulle hamna om man trodde på Lena Mellins profetior…

REVOLTEN

ons 23 aug 2017

Professorn och doktorn i teoretisk fysik...

ett annorlunda udda vänsterfolk... 

Anders Romelsjö till vänster... Brage Norin till höger...

Min gamle skolkamrat Brage Norin vid hal (högre allmänna läroverket) i Boden för drygt 50 år sedan är också anti-imperialist, och socialist, före mig fast han är något yngre. Brage blev disputerade fysiker och har arbetat en hel del i Kina, samt har en hytta i Norge, där han fiskar. Brage vill gärna tillägga att…

Anders Romelsjös version om Saudiarabien och framtiden... Brage Norins version om Saudiarabien och framtiden länkade Sh igår...

Saudiarabien på väg bort från USA?

"Ändra" är ordet för dagen... postmodernt så det förslår...

Förändra, göra om, förvandla,

modifiera, korrigera, justera, jämka på, göra annorlunda, omarbeta, omvandla, omstuva, omstöpa, omforma, redigera, revidera, reformera, frångå, byta, åtra...

Synonym till revisionism = strävan till förändring...

 

Riktning inom socialismen som vill revidera den ursprungliga marxismen i reformistisk riktning...

Riktning som hävdar att judeutrotningen under andra världskriget aldrig ägt rum...

Håll tassarna borta från historien

Meteorologen Lennart Bengtsson... en välformulerande antirevisionist...

Boken om Carl Bildt blottar en makt- och pengahungrig politiker...

Efter 300 sidor har Bildt bland annat dragit förhastade slutsatser om ubåtar, proklamerat "den enda vägens politik", struntat i protokollet som utlandsresande statsminister, administrerat ett kronförsvar som tog livet av många svenska småföretag, slagit fast varför Estonia sjönk bara timmar efter förlisningen, vägrat ställa upp i polisförhör och därmed låtit en man som attackerat honom gå fri, friskrivit sig från allt delansvar för serbiska massakrer i Bosnien, misskött partiledarskapet på distans och lanserat tanken om en folkomröstning om EMU, utan att ha förvarnat sin egen partistyrelse...

Resterande 200 sidor lägger ytterligare poster till uppräkningen: hur Bildt vägrar att släppa partiledarskapet, trots att han är upptagen med annat. Hur han bedriver Twitterpolitik som utrikesminister. Och så drygt 100 sidor om engagemanget i Lundinbolagen...

Fram träder en magnifik person, som respekterar regler bara när de passar honom. Den störste svenske statsmannen internationellt sedan Palme. Kanske till och med sedan Dag Hammarskjöld, för Bildt rör sig bland samtidens verkligt stora. Hans främsta bas finns inte bland tredje världens halvsjaskiga diktatorer. Men han är också en person som uppvisar ofattbar klumpighet...

Carl Bildt erkänner bara sina egna regler

Bland fotfolk och parti-föreningar växer despera-tionen. Det snackas och kluras på hur man skall utforma valaffischer och valmaterial för att inte klumpas ihop med moder-partiet...

På väldigt många platser har man förstått att det naturliga steget till att minska katastrofens omfattning är att ta ut avståndet till parti-ledarinnan, till partiet…

Schletna föredettingar som inte är äkta högerpartister måste vi nog utesluta tycker högerpartisterna i Flen...

I flera av kommunerna har Moderaterna varit det dominerande partiet. Det var innan Fredrik Reinfeldt drog proppen ur botten på den moderata yachten. Det var innan Anna Kinberg Batra fick ta över ett sjunkande skepp utan sjökort och utan kompass. Det blev väldigt fel. Det fanns i ärlighetens namn inte mycket att hoppas på, trots att man tävlade mot en imbecill fackpamp i en optimistjolle. Anna Kinberg Batra har hamnat ur kurs, varit otydlig värre om hur kursen skall tas ut. Moderaterna har hamnat ur kurs, och opinionsströmmen får skutan att driva åt fel håll mest hela tiden...

MOT AVGRUNDEN?

Äkta högerpartister håller ihop... fast tiden som det nya arbetarpartiet är förstås slut... en rejäl markägare från Sörmland kanske...

Så, vart ska dom gå höger-partisterna... ska dom konkurrera med dom snälla och goa centerextremisterna eller med dom dumma och otäcka SD-arna 1 och 2...

Politiska partier vill vara optimistiska och föreslå lösningar på problem. Då kan problemen inte beskrivas som alltför stora, och framför allt går det inte för sig att hävda att vissa problem helt enkelt saknar en vettig lösning. Detta ligger i partipolitikens natur...

Jag tror dock att väljarna om ett år kan tänkas belöna det parti som faktiskt säger som det är. Som inte mörkar, skönmålar eller försöker undvika de svåra frågorna. Svenska folket börjar nog bli redo för ett antal beska sanningar...

Sanningar som att vi inte kan ha en naiv migrationspolitik och en generös och allmän välfärd samtidigt. Att det inte räcker att kasta miljarder över polisen när den är så ineffektiv som den är i dag. Samt att hela vårt svenska rättsväsende är riggat till den misstänktes fördel. Så vilka blir först med att säga det alltfler redan har listat ut?...

Beska sanningar

tis 22 aug 2017

Skjut inte på brevbärarna... då kommer posten aldrig fram...

Första dagen Sparreholmarn återuppstod sköt samhällets ordningsmän på brevbärarn... kontakten med webbhotellets server avbröts under ett antal timmar för justering av statistik...

Om samhällets goda vill reducera Sparreholmarns påverkansrisk på något sätt... så ok då, bara dom inte förstör... Sh är ju bara en öppen dagbok... i huvudsak för eget bruk...

En domstolsjurists vånda

Konspirationsteoretikern Norin i en klass för sig... galen kanske men ingen dumbom med foliehatt...

Om Brage Norin

Gravstenens runda form symboliserar kretsloppet i biosfären. Korset betyder att jag har en religiös övertygelse om att livet och döden är varandras enäggstvillingar. Vi pendlar mellan liv och död i ett slags andligt kretslopp. Den gudomliga människan är odödlig – så är det...

Ett mindre formellt CV (Brage Norin)

• Doktor i teoretisk fysik vid Umeå Universitet 1978
• Undervisat i 30 år i Energiteknik och Fysik vid Luleå Tekniska Universitet
• Forskat med småskalig förbränningsteknik av biobränslen i cirka 20 år
• Jobbat ett tiotal år i Kina med teknikutveckling i koleldade pannor
• Utsedd till hedersmedborgare i Kina 2000
• Honorerats med ett eget laboratorium ”Brage Laboratory” i Shanxi-provinsen
• Koordinerat ett treårigt Svensk-Kinesiskt forskningsprojekt om askrik biomassa
• Erhållit ABB:s stora energistipendium ”Gunnar Engström-stipendiet” 1996
• Undervisat under många år vid Luleå Tekniska Universitet om alternativa energiformer (vind, sol, tidvatten, värmepumpar, geotermisk energi mm)
• Undervisat många år om den allt starkare växthuseffekten
• Hållit föreläsningar om växthuseffekten vid ett antal forskningskonferenser

Saudiarabien bryter med CIA/Mossad! Knyter istället banden med Ryssland och Kina!Positiva särbehandlingar... björntjänster typ... som översvämmar landet... vårt också, alltså... skjut inte, Sh är bara brevbärare...

Det fanns en tid när svarta fick höra att de måste vara "dubbelt så bra" som vita för att komma in i skolan eller bli partner vid en advokatbyrå;  Nu får de veta att de bara behöver vara hälften så bra. Varför jobba hårt när mindre ansträngning kommer att belönas på samma sätt?
Denna logik innebär att de African-Americans, vars arbete verkligen är dubbelt så bra, misstänks för att bara vara halvdant.

Att släppa in akademiskt okvalificerade svarta till elitskolor är i grunden en politik för att skapa lugn och ro.  Det är denna fredsbevarande funktion som förklarar varför hela etableringen, från storföretag till militären, stöder konstitutionell rasistisk diskriminering och varför ifrågasättandet av kvotering är den mest allvarliga av alla PK-synder.

Svarta Lögner har betydelse

Undanträngningseffekter, kallas det. Eller för att använda politikernas eget språk: grupp ställs mot grupp. Rent moraliskt går det onekligen att ha invändningar mot en sådan prioriteringsordning, men i stadsdelen finns inga alternativ...

Som tjänsteman är jag en kugge i maskineriet och gör givetvis mitt jobb precis som alla andra.

”Ensamkommandes flyttkarusell är orimlig”

Det är emellertid viktigt att allmänheten förstår vilka konsekvenser politiken faktiskt kan få. Inte ens en välskött stadsdel i landets största stad kan snabbt ordna fram lägenheter till ensamkommande och nyanlända utan att det påverkar den ordinarie verksamheten. Vi kan således bara föreställa oss hur det ser ut i mindre resursstarka kommuner där alternativen är ännu färre...

Den som inte begriper att en kvarts miljon asylsökande på två år påverkar sjukvård, socialtjänst och skolor i grunden är dömd att göra om samma misstag en gång till. Det är därför viktigt att titta på vad som händer på golvet ute i kommunerna...

Om vi får en öppen och ärlig diskussion om vilka de praktiska konsekvenserna av rådande politik är och lyckas skapa en insikt om att politik faktiskt handlar om att prioritera, har vi kommit en bit på vägen. Då kan vi satsa på att trygga grunden och laga taket innan vi installerar en utomhuspool.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för...

Grupp mot grupp

Om nödvändiga prioriteringar

Statens nollvisioner om noll avlidna i cancer, biltrafik och självmord känner vi till...

Men Mats Jangdal saknar en viktig nollvision, den om noll dödade i jihadistiska terrordåd. Varför finns det inte sådan? Då skulle vi kunna ställa politikerna till svars och fråga vad de gjort för det målet. Hur kontrollerar de dem som kommer hit eller redan vistas här?...

Istället riskerar vi en tiofaldig upprepning av Ausonious eller Mangs aktiviteter, när vanliga svenskar fått nog och tar sig för att reglera förhållandena på egen hand. Det vill vi helst slippa. Så, när får vi en nollvision mot jihadistisk terror?...

En nollvision

mån 21 aug 2017

Sparreholmarns dator har kollapsat... expertisen har "stått frågande"...

Ofrivillig semester en vecka och lite till... expertisen lyckades inte öppna datorn... efter tömning och återinstallation av senaste Win 10 kvarstår vissa spår av kollapsen... och hemsidan kan inte användas på den kollapsade datorn... efter datorbyte har Sparreholmarn återuppstått...

"Inkräktarna" kunde sin sak... Kollapsen inträffade i datorvila... å andra sidan gillar ju Sh konspirationsteorier...

Tänk att Sh som är gråsosse gillar en östermalmare... blocköverskridande konstallationer krattar vägen för välfärdsbrott...

Man måste hålla huvudet kallt och tungan rätt i munnen när man ger sig in i en av de slirigaste samtidsfrågorna som existerar, nämligen välfärdsbrott eller rentav ”kvalificerad välfärdsbrottslighet”, vilket råkar vara titeln på en sjuhundrasidig statlig utredning i ärendet som presenterades i maj i år... 

Problemet, säger jag på prov, är inte bara, eller ens i första hand, att folk skor sig på välfärdsstaten, utan att vi egentligen inte vet vad vi talar om, vilket sagda utredning förtjänstfullt påpekar. Det finns nämligen inga ”fasta eller entydiga definitioner av begreppen ekonomisk brottslighet, organiserad och systematisk brottslighet eller av vad som innefattas i begreppen välfärdssystem och andra närliggande skattefinansierade eller skattesubventionerade system"...

Välfärdsbrott

Kristoffer Hell förstår mer än det finns att förstå, men det bör ses mot bakgrunden att svenskar i gemen förstår mindre än det finns att förstå. Med min egen foliehatt, den som jag alltmer sällan sätter på mig, viftar Arnstberg en hälsning till honom... piratpartisten...

Rasist som kodord för antiglobalist...

Rasiststämpeln, som används för att tysta människor i Sverige, har ingenting med främlingsfientlighet att göra. Stämpeln är den dolda maktens kodord för antiglobalist: kritiker av den dolda makten och dess strukturer – motståndet mot de internationella finansoligarkernas dröm om en framtida global diktatur med en världsregering (FN) och en världsarmé (NATO), där mänskligheten reducerats till en eurasisk-negroid ras som mikrochippas vid födseln...

I motsats till vad media kan få allmänheten att tro, är kärnfrågan för Sverige och Europa inte utmaningarna som kommer i kölvattnet på de folkomflyttningar av bibliska format, som bland andra miljardären George Soros ligger bakom. Kärnfrågan som är skymd av, men överordnad denna, är globaliseringen...

När finansoligarkernas systemmedia i dag angriper människor som ifrågasätter globaliseringsprocessen, brännmärker man inte dessa som antiglobalister – istället stigmatiserar man dem som främlingsfientliga, som rasister. Det är en lögnens strategi anammad med avsikt...

Kristoffer Hell... en konspiratorisk undran om han är en ättling till disponent Vidar Hell i Sparreholm...

En äkta konspirationsteoretiker

Krabbe... en konspirations-teoretiker av hög klass... USA har högre kostnader för sina militära aktiviteter än hela den övriga världen tillsammans...

NATO är USA:s alias för att skapa en armé till sin planerade världsregering, helt kontrollerad av USA inom ramen för NWO. Ställt i relation till invånarantalet drygt 320 miljoner för USA och 7 miljarder för övriga världen, måste man fråga sig om detta är rimligt...

Konsekvensen blir att USA med sin begränsade befolkning inte har en chans att finansiera dessa astronomiska kostnader utan att använda sig av övriga världens råvaror. Dessa får man inte om man inte använder sin krigsmakt för att ta dem. Genom att passivt åse detta bidrar vi alla till att skapa jätten Glufs-Glufs, som måste äta mer och mer för att överleva och till sist ändå spricker med en knall.

Som jag ser det finns det bara två alternativ till USA:s sedan 150 år planerade övertagande av världsherraväldet. Man kan fråga sig när det utbryter en amerikansk revolution, där den styrande procenten av folket kastas över ända, monopolen krossas och den sanna demokrati som USA idag ger sken av att stå för återupprättas. Pågående nedbrytning av landets ekonomi och välfärd borde vara ett givet underlag för en sådan utveckling. Var ligger den undre gränsen?...


Alternativt isoleras USA ekonomiskt av de växande ekonomierna i Asien, som klarar sig alldeles utmärkt utan att USA finns på kartan. Det innebär en konkurssituation för ett land med världens största statsskuld, ett land som genom sina Världsbankstentakler är tvunget att suga näring ur jordens övriga länder för att själv kunna överleva...

För ett land som med all säkerhet ser dessa alternativ klart framför sig är möjligheten att kunna hota med en överlägsen militärmakt enda räddningen. Denna kan dock bara vinna tid, eftersom hela den pågående processen är självförintande...

När djävulen bär prästkrage…

Om detta må ni berätta. Vi har sett Sverige-demokraternas partiledare Åkesson be om ursäkt för partiets historia. Vi har hört Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson, vara tydlig med samma sak...

Sverigedemokraternas framfödelse ur extrema politiska grupperingar då är deras största problem nu. Men det är ett problem som alltfler människor väljer att strunta i. Det är här och nu som gäller, dagens problem och ‘utmaningar’. Sverigedemokraternas historia är även det som statsminister Löfven har hakat upp sig på. Som en gammal repig LP-skiva med Röda Bönor återkommer han alltid till det ämnet. Ett parti med nazistiska rötter kan en annan gång bli ett parti med rötterna i nazismen. I nästan varje tal, i väldigt många debatter hamnar statsministern där – och är Åkesson på plats blir det alltid så. Ett parti med nazistiska rötter med rötterna i nazismen…

Åkesson ber alltid om ursäkt för rötterna när de förs på tal. Löfven ber aldrig om ursäkt för rasbiologiska institut, tvångssteriliseringar och annat i de socialdemokratiska historieböckerna som borde vara jobbigt att minnas. Det ligger inte för Löfven att prata om det. Alltid när Åkesson replikerar med att alla partier – även Löfvens sosseri – har sina lik i garderoben ser statsministern alltid ut som en kåldocka i plytet, och stammar fram ytterligare någon rant om nazism, fascism, rasism. Det kroniska och maniska malandet om Sverigedemokraternas rötter har noll effekt på väljarnas rörelser. Löfven framstår inte som ett bättre alternativ nu bara för att Sverigedemokraterna har sin historia från då. Men det tycks inte Löfven kunna ta in.

Löfven höll sommartal häromdagen. På en scen i min födelsestad Eskilstuna pratade Löfven om ditt och datt. Löfven är bättre på att tala nu än när han blev ordförande Löfven. Något annat hade varit omöjligt. Löfven pratar och så kommer den där passagen som bara måste in, och med en koppling bara en kåldocka skulle göra.

”- Hur ska kampen mot antisemitismen gå till med en borgerlig regering som är beroende av ett parti med rötterna i nazismen?”

OM DETTA MÅ NI BERÄTTA

Fortsättning