Snart börjar dom gräva!

Medborgarn följer upp med bilder!

 

 

Bredband, falbygden 

 

micke3

En landsbygd som Mitt i Sörmland men med en annan inställning till bredband med fiber! Det här är IT-chefen i Flen, Mikael Brandfors! En brottsligt korrupt biträde i Lars Rådhs maffialiknande kommunledning som har gått de trådlösa intressenas ärenden alltsedan förskingringen av sörmlands smalband!  

 

 

För faen flenare, bredband med fiber är ju inte till för er!Bredband med fiber är till för eventuella framtidsmänniskor i bygden!

 

 

 

 

 

fre 10 aug 2012

 

 

 

Medborgarn är som ett jobb!

Oavlönat kanske men man vet aldrig!

 

Det kan ju bli dyrt för andra skattebetalare! Medborgarn tycker att det börjar luta åt tio miljoner! Vad tycker Ni? 

 

 

Många kommunkräkningar har det varit genom åren. Kräkledaren själv som började det hela 1994, Roger Andersson!

 

Hon, kärringen på Åsvägen 6 ville inte köpa asfalt av Andersson! Det ska hon få för! Så blev det! 

 

Varför inte lagra snöskiten i tomtgränsen till Åkerbäret 4! Då dör nog gränsbuskarna! Absolut, det gjorde dom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför inte lagra snöskiten i tomtgränsen från andra hållet också till Åkerbäret 4! Det klarar nog inte buskarna, så sant! Många nya buskar har planterats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missanpassade norrlänningar!

Dom där som säger pärer och spelar Allan på fester! Annars gillar Medborgarn dom!

 

När dom håller sig på hemmaplan, vill säga!

 

 

Borde lägga mer på Grand Hotel-notor

 

 

 

 

Missanpassade smålänningar!

Dom där som låtsas vara snåla men mörkar lyxen! Annars gillar Medborgarn dom!

 

När dom håller sig på hemmaplan, vill säga!Undantaget frun förstås!

 

Mörkningen är det som oroar

 

 

 

 

Ni gick och la er tidigt inatt!

Eller också var det nån som glömde att räkna!

 

Innanförskapets murar kan kännas oraserbara men samvetet bryts ner sakta men säkert. Endast innanförskapets psykopater förblir oberörda!

 

 

tors 9 aug 2012

 

 

 

Det blev ingen PET-röntgen i går!

Maskinen i Uppsala var trasig!

 

En sån låter sig väl inte lagas så lätt kan man tro! Så länge den är trasig kan dom i alla fall inte hitta några metastaser! 

 

 

 

 

Norra hörnet var det ja!

Nu är det inte många hellånga bottenbräder kvar! Sen börjar småkrafset!

 

 

Den ostädade byggnads-ställningen är Medborgarns egendom, det erkännes! Den ostädade tomtslänten är kommunens! Kommunen har aldrig under de senaste tjugo åren klippt slänten. Innan ombyggnaden av vägen klippte husägaren slänten! Det går inte längre! 

Image0004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medborgarn är trött idag!

Det är nog för att jag "måste" skriva till Nacka tingsrätt om Åkerbäret 4!

 

 

Till Nacka tingsrätt, Mark- och Miljödomstolen och Karina Laurén.

 

Från Tonny Svensson

 

Hej Karina!

Det går bra att säga du till mig! Jag tror jag ger upp Karina! Det är inte lätt att förhålla sig till myndigheter när man föregås av ryktet som rättshaverist.

 

Du har säkert hört citatet.

"Ett ord som inte säger någonting om den man pratar om men allt om den som säger det! Epitetet brukas därför allt mer frekvent av skrupelfria makthavare som enkelt, snabbt och effektivt vill undanröja obekväma rättssökanden utan rättegång och dom!"

 

Jag har andra förhoppningar i ärendet än att slippa betala tusen spänn för egen del. Den brottsliga korruption som präglat Flens kommun och i synnerhet bygg och teknik sedan kommunsammanslagningen, vill jag försöka påverka med utgångspunkt från det djävulstyg och besvär för mångmiljonbelopp som kommunen åsamkat Åkerbäret 4 under tjugo år!

 

Kommunens brottsliga illgärningar är tredelade varav det nybyggda taket är toppen på ett isberg! Jag ska inte besvära dig i nuläget med de två tidigare djävulsskapen!

 

Jag är förvånad över att du inte kan läsa innantill Karina. Kanske du gör som Länsstyrelsen, sållar bort sånt som anses som ovidkommande skrivet av en rättshaverist! Jag vill att du berättar vilket underlag du fått på ditt bord, på det sättet att du skickar tillbaka det jag skickat till Länsstyrelsen!

 

 

Jag ska emellertid försöka koka ihop det kortfattat!

Tiden från bygganmälan (som från början inte fanns) till proklamerat byggstopp av byggnadsinspektören Anders Solberg, är lögnaktigt beskriven av Päivi Hausko i beslutsunderlaget till nämnden!

 

I efterhand har det sagts att Bygganmälan var felaktigt ifylld. Om den var felaktigt ifylld, varför berättade inte nämnden detta omgående. Jag startade alltså bygget i god tro tre veckor efter bygganmälan.

 

När taket och takvåningens väggar var täta stoppades bygget av Solberg som krävde en utomstående kvalitetsansvarig. Jag hade själv föreslagit "kommunens egen om nödvändigt", underförstått Anders Reutemo, extraknäckande "byggkonsult" och kommunkompis med Solberg, med stadsarkitekten Fredrik Wallins vetskap. Efter flera samtal med Wallin efter byggstoppet gjorde jag klart att jag inte behövde någon kvalitetsansvarig! Särskilt som taket redan var på plats. En utomstående kvalitetsansvarig skulle innebära ett löjligt spel för gallerierna.

 

Alltså: två faser kan skönjas!

 

Fas 1, Bygganmälan-byggstopp nov 2008.

Byggherren har agerat rätt, byggnadsnämnden har agerat fel genom att inte meddela byggherren att bygganmälan var "felaktigt" ifylld!

 

 

Fas 2, Krav på utomstående kvalitetsansvarig 2009-Byggherrens förslag, den flitigt anlitade kommunanställde Anders Reutemo dög inte! Någon vettig förklaring fick jag inte av stadsarkitekten! Byggherrens målsättning, ett tätt tak innan vintern 2009 var uppfylld. Jag var nöjd och problemet med kvalitetsansvarig skulle nog lösa sig. Under 2009 gick bygget i stå av flera skäl. Jag fick hjärtbesvär och hade inte speciellt bråttom att komma igång efter byggstoppet! Min inställning till kvalitetsansvarigkravet var avvisande. Kanske också osäkerheten under finanskrisen påverkade. Jag avvaktade! Anders Solberg slutade och bytte kommun. Jag trotsade byggstoppet för att skydda fasaden med fuktskydd. En ny inspektör anställdes som fick sparken. Under 2010 förvärrades hjärtproblemen och Fredrik Wallin slutade

 

 

 

 

Jag var sjäv kvalitetsansvarig vid lagens tillkomst

(PBL 1987:10), ocertifierad men godkänd av kommunen. Byggde hus (400 kvadrat) på nittiotalet utan krav på kvalitetsansvarig.

 

Obs! "Gamla" lagen kräver inte kvalitetsansvarig!

 

Byggnadsnämnden i Flen följer inte Boverkets anvisningar!

 

 

"Byggnadsnämndens tillsyn ska anpassas efter byggherrens kvalifikationer, egenkontroll och projektets komplexitet. Byggnadsnämnden ska i första hand se till att byggherren tar sitt ansvar. Nämnden ska ta tillvara de möjligheter lagarna ger att förenkla och underlätta för den enskilde. Vid enkla ärenden kan handläggningen ske enkelt och obyråkratiskt."

 

Ingen politiker i nämnden har granskat eller läst mina överklaganden utan ärendet har överlämnats i slutänden till kommunens osakkunnige jurist eftersom all inblandad teknisk personal har slutat!

 

En strid ström av ansvarig teknisk personal hat slutat av oförklarliga anledningar de senaste åren! En katastrofal förvaltningschef, Ulrika Lernefalk är naturligtvis ansvarig för Samhällsbyggnadsförvaltningens förfall!

 

Faen, Medborgarn får fortsätta i morron!

 

 

ons 8 aug 2012

 

 

 

 

Fyrtiotalistisk stilbildare!

Även amerikanarna har tagit intryck!


 

Miniatyrbild

 

 

John Martyn - May You Never

 

 

 

 

 

Citat från kloka gubben i Gnesta!

Man kan i hans artikel byta ut polischefer mot parasitchefer i kommun och landsting!

 

Och vad har Pastorn för befängd inställning!

 

Att polischefen, sorry, kommunchefen Rådharn från Enskede suger ut medborgarresurserna, Mitt i Sörmland, behöver ingen betvivla! 

 

 

clip_image00114831"Bland just byråkrater finns också en befängd föreställning om att centralisering är ett sätt att spara byråkrater. Genom att bygga på pyramiden med ännu en våning kan tre gamla byråkrater där nere ersättas av en nytillsatt där uppe. I själva verket får man bara ytter­ligare en på köpet samtidigt som man ökat avståndet till det arbetsgolv där nere där allt polisarbete med nödvändighet måste utföras. En fungerande polisorganisation har ett naturligt platt utseende. Den tål nästan ingen överbyggnad alls utan att det går ut över effektiviteten och att det är på det viset följer naturligt av hur riktigt polisarbete ser ut."

 

"Ska det vara så jävla svårt att fatta? Det fattar alla, utom de politiker och höga polischefer som leder vår polisorganisation och hur det kunnat bli på det viset är det enda mysteriet i sammanhanget. Centralisering leder till ytterligare byråkratisering och i förening är de närmast dödliga bekämpningsmedel när det kommer till att befordra flit, arbetslust, kreativitet och personliga initiativ. Den som drabbas hårdast av den här utvecklingen är den lokala polisverksamheten. De i allt väsentligt polisfria nittio procenten av Sveriges yta där majoriteten av landets invånare ändå envisas med att bo."

 

 

 

 

 

Dom ansvariga smiter undan!

Medborgarn ska nog skaffa sig en kommunikatör för att komma i bättre dager!

 

Skandalmyndigheten söker kommunikatör

Ska sätta Tillväxtverket i positivt ljus.

 

 

 

 

Man får vara fattig och pank!

Två att välja på! Vem kan det vara?

 

 

Korkad medieskugga smutskastar! Den som inte är jagad känner sig nog lite halvtaskig till mods eller också är centerpartister vana att vara jagade av kronofogden!

 

 

Kronofogden jagar Flenspolitiker

 

 

 

 

 

Det tar lång tid att skruva tillbaka..

...när det blir för många läsare!

 

 

Räkneverket alltså på one.com! Hjälpen från lokala makthavare finns alltid nära till hands!

Heja Rådharn och ni andra som kallar samhällskritiska bloggare för rättshaverister! En försvarsmekanism god som någon!

 

 

 

Eller vad säger Miljöpartiet i Flen, som brukar kalla Medborgarn "Rättshaveristen" i bestämd form! Nåja, nu är det ju inte bara miljöpartister som i sin hjälplösa ynklighet kallar medmänniskor för rättshaverister!

 

 

Även en hästhandlare och A-nolla brukar kalla sina medmänniskor för rättshaverister när sanningen behöver hemlighållas! Ett särskilt rätthaveriskt förhållningssätt har hästhandlarn till Miljöpartiet lustigt nog!

 

A-nollan har förstås all anledning att dölja sina insatser inom skolsveket, Hästösveket, Skjortansveket, Järnvägs-hotellsveket... Många svek har nollan stått för!

 

Miljöpartisten har också anledning att dölja sin insats i bötfällningen av Medborgarn och kommunens mobbing av Åkerbäret 4.

 

När besvärande omständigheter växer pseudoeliten över huvudet återstår bara, Jävla rättshaverist, Håll käft!

 

 

 

 

Äckel-kuriren allt tunnare!

Kan det möjligen bero på repetitörerna?

 

 

 

Dom köpta i Flen! Skön-andarna som tror på evig tillväxt! Happy days for ever! 

 

 

 

 

tis 7 aug 2012

 

 

 

 

Den främsta inspirationskällan!

Inte minst för Paul Simon i unga år!

 

 

Miniatyrbild

 

 

cocaine - Davey Graham

 

 

 

Miniatyrbild

 

 

Paul Simon & Ed Simon - Anji

 

 

 

 

 

 

 

Än slinker dom hit, än dit!

Till slut slinker dom ner i diket, säkert!

 

 

 

Antalet svenska företagskonkurser steg kraftigt under högsommaren

 

 

 

 

Centralstyrt ska det va!

Dagens penningsystem tillåter inga ruttnande pengar

 

 

 

"Vanliga företag försöker konkurrera ut varandra – är inte det vad sagan om “marknaden” går ut på? Att ett företag får andra företag att gå med sådan förlust att dessa går i graven? Inte skyddar ett företag ett konkurrerande företag från att betala sina skulder? Tvärtom! Ju mer skuldsatt och förlustdrabbat ett företag är desto bättre för konkurrenten."

 

Hur bankkartellen skyddar varandra från att betala sina skulder

 

 

 

 

 

Vidga vyerna, han Persson!

Det gäller inte bara poliserna, Persson!

 

Centraliserat civilsamhälle ger nya byråkrater! Det är vad politikersamhället inkl. SN vill!

 

 

 

 

Sheriffen i Gnesta

 

Centraliserad polis ger nya byråkrater

 

 

 

 

 

 

mån 6 aug 2012

 

 

 

De engelska stilbildarna!

En handfull gitarrkompare-sångare-låtskrivare på sextio-sjuttiotalet som aldrig blev sjärnor!

 

 

Men som utvecklade en engelsk spelstil som var en fortsättning av amerikanarnas utveckling av det moderna gitarrkompet från sekelskiftet! 

 

 

 

Miniatyrbild

 

Bert Jansch, Ralph Mctell, Jan Akkerman, Stefan Grossman

 

 

 

 

Miniatyrbild

 

 

Wizz Jones - Corrinne

 

 

 

 

 

 

En clowns snörpta ansikte!

Tänk va många skatteförsörjda byråkratpajaser det finns! Hon behöver inte känna sig ensam!

 

 

 

 

Avskeda henne på riktigt!

 

 

Nej, tre år på regeringskansliet är inte att få sparken

 

 

 

Tänka stort! Det kan vi inte!

Inga i hela världen, inte ens småpåvarna i Flen!

 

"Som det ser ut idag är det globala finanssystemet så oerhört stort och komplext att ingen kan ha överblick över det."

 

 

Senaste offret: Knight Capital

 

 

 

 

 

Sopsortering leder till böldpest!

Avskaffade sopnedkast beseglar mänsklighetens öde!

 

Institutionellt lärande och "Färdplan Flen" är en katastrof, förstår ni medborgare!

 

 

 

Stockholmsråttor smartare än lantisar

 

 

 

 

 

Börserna hickade till häromdan!

På så lösa boliner som manipulerade jobbsiffror! Oj, vad det luras!

 

Biogggrannen förklarar som vanligt! 

 

Starka börser i Asien på feltolkad amerikansk statistik

 

 

 

 

En "rasistisk" notis!

Det tycker i alla fall "Mohammedkramarna"!

 

Nåja, nån ska ju vara målvakt också! 

 

 

Målvakterna med 100-tals miljoner i skulder

 

 

 

 

sön 5 aug 2012

 

 

 

Varför extremistiska chefer?

Finns det inga normala kommunchefer? 

 

 

 

 

Granskning av min användning av sociala medier

 

 

 

Det går naturligtvis inte att agera glappkäft som Jansson men det går ju å andra sidan inte att klistra igen käften och gömma sig för medborgarna som Rådh! 

 

 

 

 

Ni minns den stilige pojken va!

Den gulliga låten åtminstone, från flower- power-tiden, tillhörde den städade kategorin!

 

Numera gubben McTell, håller på fortfarande!

 

 

Miniatyrbild

 

 

Ralph McTell - Streets Of London

 

 

 

 

McTell får presentera Wizz! 

Legendaren som aldrig blev någon stjärna!

 

Miniatyrbild

 

 

San Fransisco Bay Blues - Ralph McTell

 

 

 

 

 

En som inte var så städad!

Befriande uppriktig! Släng er i väggen, dagens ståuppare!

 

 

 

Miniatyrbild

 

 

George Carlin - People are Boring

 

Miniatyrbild

 

 

George Carlin on Fat People

 

 

 

 

 

Samtal med Laith Al-Ameri!

Den nya byggnadsinspektören i Flen!

 

 

 

 

Hej Leffe!

 

Nu har du träffat en ilsken "Medborgarn" vid "Medborgarhuset / Ekohuset", som gärna tar ton för att försöka förändra en efterbliven och korrupt kommun. Underskatta inte medborgarna Leffe!

 

 

 

Om du vill träffa en mindre ilsken och vänligare yrkesutövare, Tonny Svensson, är du välkommen  till S&W Byggritningar AB i Helgesta så får du veta vilka vi är och vad vi gör. Om hälsan tillåter vill jag också  försöka ägna mig åt eko-hus-projektering med utgångspunkt från Sparreholm. Kanske behovet av samarbete med byggkontoret uppstår framöver. Ett samarbete som vi undvikit under de trettio år vi verkat i kommunen. Kanske kan du hjäpa till att undanröja gammal skit mellan mig och kommunen men också bidra med ett öppnare och mer hjälpsamt förhållningssätt till medborgarna.

 

 

 

På återhörande och mvh Tonny

 

 

Hej Tonny, tack för mejlet och jag förstår din frustration. Jag hoppas verkligen kunna undanröja de hinder som har varit och samarbetar gärna med medborgarna i Flens kommun.

 

Som du kanske vet så har jag väldigt mycket nu att göra på grund av att jag är ny i min tjänst. Men jag kommer att komma förbi när tillfället ges.

 

Tack ännu en gång.

 

 

Med vänliga hälsningar
Laith Al-Ameri
Byggnadsinspektör

 

 

 

lör 4 aug 2012

 

 

 

Rehaben löper på! Hjärtat tickar!

4 kg viktminskning! Fast petröntgen av levermetastaserna nästa vecka kan ju sätta ner humöret förstås!

 

 

Tycker ni det går långsamt? Det tycker inte Medborgarn! Till skillnad från kommunens hantering av vattenläckan på tomten går husbygget med raketfart! Vattenläckan är nu erkänd av myndigheten Flen som ett kommunalt byggfel!

 

Ett kommunalt byggfel som orsakat fastigheten besvär för mångmiljonbelopp! Samma myndighet som bötfällt Medborgarn med tusen spänn som straff för uppkäftighet!

 

 

???H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En moderat språkfavorit!

Lite för överklassmässig ibland förstås!

 

I dag sparade varje svensk 100 kronor

 

 

 

Minska statsskulder? Omöjligt!

Åtmistone inte frivilligt! Parkinsons lagar går inte att stå emot! Dom gäller överallt!

 

 

Frankrike i kris mot avgrunden

 

 

 

Cornu är flitig, lördag till trots!

Han förtjänar nog sin bloggposition!

 

Medborgarn håller ju inte med alla gånger!

 

Torkan fortsätter förvärras i USA

 

BIGPIS FUK US - Media upptäcker Frankrike

 

 

 

Manipulationens tidevarv!

Fler sysselsatta och högre arbetslöshet!

 

Tre slags lögner som ni vet:

lögn, förbannad lögn och statistik.

 

 

Fler sysselsatta i USA

 

 

 

 

fre 3 aug 2012

 

 

 

 

Chris "Rånet" Heister avgår inte!

Den kriminella stöten ska fortsätta att äta gåslever på Grand för den goda smakens skull!

 

I Sverige kräver man inget ansvar

 

 

 

Presskontakterna är kvinnor!

Specialutbildade på att prata skit!

 

Fredagsgenusmys: Kvinnor kan på #tillväxtverketgate

 

 

 

Brottsligt uselt underhåll!

Kriminella beslutsfattare ligger bakom!

 

Tågstopp på grund av dåligt underhåll?

 

 

 

Förbannade tokinformatörer! 

Helena Tilander, presschef, tjattrar!

 

”Det var en skräckresa”

 

 

 

Härligt med pessimister!

Förljugna skönandar undanbedes!

 

Världen är bräddfull av dårskap och ondska

 

 

 

Claes Borgström, en galenpanna!

En tokfeministisk fundamentalist!

 

Sveriges största rättsskandal

 

 

Utan ett nytt penningsystem...

Det gamla går mot sin undergång!

 

Krisen slår mot Europas banker

 

 

 

 

 

tors 2 aug 2012

 

 

 

Det handlar bara om en ting!

Dessa jävligt äckliga kvinnliga informatörer!

 

”Det var en skräckresa”

 

 

 

Repetativt så det söver!

Politiskt korrekt så man spyr, hoppla!

 

 

Europas kris fördjupas

 

 

Etatistiskt sa Bill! Eta... sa Bull!

Etatism, benämning på strävanden att stärka statens inflytande på individernas och det civila samhällets bekostnad.

 

EU blev den svenska borgerlighetens fördärv

 

 

 

För bra för att vara sant!

Mindre korruption i Flen? Suck!

 

 

Positiv bieffekt av räntesnurreförslaget

 

 

 

 

En köpt desinformatör!

En prostituerad kommunal springschas!

 

Prostituerad i bildlig betydelse, att sälja ut och överge sin yrkesheder och journalistiska integritet för en kanelbulle!

 

En läskigt förljugen fascistisk journalistik! En kommunal proklamation återges ordagrant!

 

En gång i tiden var kostnaden för flyttkarusellen marginell, sa Bo Aläng bland annat. Det skrev Äckel-kuriren när det begav sig! När Hemgården lades i malpåse alltså!

 

Kanske borde Anna Hübsch ägna sig åt grundforskning ibland och avstå från att okritiskt repetera kommun-parasiternas Parkinsonska propåer! Alla medborgare i Flen med huvudena i någorlunda skick förstår att extrapengarna är öronmärkta för Lars Rådhs utsocknes maffialedning och deras fortsatta illgärningar! 

 

 

 

 

 

Flyttkarusellen kräver extra pengar

 

 

 

 

Fyrtio lånade spänn per spenderad hundralapp!

 

Är marknaden medveten om galenskapen?

 

Ny strid om höjning av USA:s skuldtak

 

Kan landet någonsin betala tillbaka?

 

 

 

ons 1 aug 2012

 

 

 

Tvärstopp i räknedosan!

Av lättförståeliga skäl!

 

Att ta upp bredbandsfrågan är inte populärt i Flens ångestcentral! Medborgarn är medveten om att nästan alla flenare är ointresserade av bredband med fiber vilket är alldeles naturligt med tanke på att trådlöst smalband är mera anpassat till den aktuella intellektuella nivån i kommunen!

 

Bredband med fiber på landsbygden är ju inte till för dagens flenare med några få undantag utan fast mera till dom presumtiva inflyttare med högre klokhetsgrad som måste få samma konkurrensvillkor som stadsborna att driva företag.

 

 

 

The Guardian på svensk nivå!

Vinklade ljugmedier finns inte bara i Sverige!

 

Om man ändå kunde förstå palestinafrågan men Medborgarn begriper inte ett iota! Det måste vara nåt elektriskt eller möjligen nåt religiöst!

 

 

Miniatyrbild

 

 

The ugliest newspaper in Britain

 

 

 

 

 

 

Tokvänstern och Miljönissarna!

Nu får ni hålla för öronen, SD talar!

 

 

Kent Ekeroth och Michael Coren om den Kafkaliknande situationen i Sverige

 

 

 

 

 

Genmanipulerade majskolvar!

Faen bonnjävlar, klarar dom inte ens lite torka!

 

Majs, torka, etanol och bensinpriser

 

 

 

 

En skojig hälsning!

Stefan K från Nyköping har hittat nåt! 

 

En årlig nota på 125 000 000

 

 

 

Hälften av bottenbräderna uppe!

På nedervåningen alltså! Inga räknefel än!

 

 ??H

Image0004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning