Ortsutveckling i Sparreholm och annorstädes?Naturligtvis! Hur kan ni tro att Medborgarn tycker något annat!

 

Men låt oss slippa Färdplan Flen och hjärntvättarna i ångestcentralen!

 

Dom får livets naturliga jävlighet att svälla.

Och när krånglighetsfaktorn blir för hög går det mesta sönder!

 

 

Två olika färdvägar till framtiden!

 

Centraliseringsvägen eller decentraliseringsvägen!

 

För "ortsutvecklarna" i Sparreholm och dom andra att välja mellan! Hjärntvättarna har emellertid redan valt väg åt oss!

 

 

Dra åt samma håll! Hemska tanke!

 

Parasiterande blodsugande centralorter Mitt i Sörmland har lagt landsbygden i respirator!

 

Man kan faktiskt tänka sig ett "konkurrensförhållande" mellan självstyrande orter Mitt i Sörmland!

 

 

 

 

Hej och hå vad dom pillar på statistiken! Dom i ångestcentralen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lör 10 aug 2013

 

 

 

Samarbete eller konkurrens?

Ett hett diskussionsämne för kvällen!

 

Ni vet ju vad Medborgarn tycker om "samarbete" på gränsen till det otillåtna!

 

När "samarbete" mellan vänster och höger, näringsliv och gammelmedia smälter samman "för allas bästa" tangeras ju det otillåtna!

 

 

Medborgarn har skrivit och länkat om dilemmat många gånger! Som alltid måste man ju förklara två storheter som ska jämföras!

 

Som konstruktör måste man samarbeta med arkitekten och dom andra projektörerna, det förstår vi!

 

Att kockar som jobbar med samma soppa måste samarbeta, det förstår vi också!

 

"Vanligt" samarbete förstår vi! Slut på exempel!

 

Samarbete mellan kommun och näringsliv då? Det lokala näringslivet vill bli gynnade, positivt särbehandlade alltså! Det kan man väl ha förståelse för men hur ska det samarbetet se ut? Hur ska jobben fördelas, kan någon berätta!

 

Samarbete mellan vänster och höger i kommun-fullmäktige då? För allas bästa? Cementering av klasskillnaderna blir resultatet, kan väl tro va! Feodal-

folket och statarna hör ihopa som ler och långhalm fast tvärtom liksom! En skola för alla! Sicket skämt! Äidreboende och vård lika för alla! Hej och hå! Tillstånd, bygglov och sånt bedöms lika för alla! Tjo flöjt!

 

Samarbete mellan orter/socknar då? Samarbete mellan centralorten och småorter/landsbygd då?

 

Samarbete mellan granskande gammelmedia och myndighetens ångestcentral? Där kan man prata om samarbete! Jösses Amanda, vilket samarbete! Och inte behöver man tvivla på va den sortens samarbete betyder! 

 

 

Samarbete i ångestcentralen!

 

Planhushållning eller ska vi kalla det kommunkapitalism?

 

Planhushållning i socialismens, kapitalismens, fascismens och nazismens namn!

 

Wikipedia menar:

 

 

Planekonomi eller planhushållning är ett ekonomiskt system där myndigheten planerar och styr ekonomin. Planekonomin bygger på att följa administrativa eller politiska riktlinjer för hur samhällets ekonomi ska utvecklas.


Det är de styrande politikerna, myndigheterna som bestämmer planerna beroende på teoretisk eller praktisk inriktning. I dessa bestäms vilka varor och tjänster som skall finnas och vilka priser som skall gälla.

 

Som regel avses med begreppet: centraliserad ekonomisk styrning. I det socialistiska tänkandet ingår planekonomin som central del.
Den socialistiska planekonomin ersätter då marknaden, medan det finns andra former där planekonomi istället fungerar som ett komplement till marknadsekonomin.


Även den totalitära utvecklingen i fascismens Italien och i Nazityskland ledde till en långtgående statlig styrning inbegripande nationaliseringar som omväxlande benämnts som planhushållning eller statskapitalism.

 

 

Blogginlägget om fiskarna har inte så mycket med samarbete att göra! Medborgarn vill bara ta tillfället i akt att påminna om det perversa samarbetet mellan sossar och moderater i K-holm för allas bästas skull! Det framkom emellertid under kvällsdiskussionen att K-holm inte är ensamt om att  ha infört mjukisfascism i stadshuset!

 

 

 

 

 

 

Bara döda fiskar flyter med strömmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fre 9 aug 2013

 

 

 

 

Ingen är profet i sitt eget land!

Avundsjukan vilar aldrig!

 

Att återvända hem är en käftsmäll om man inte anpassar sig! Medborgarn anpassade sig inte!

 

Redan från början 1984 hade vi en färdig kundkrets; det fattade inte kommunen!

 

 

Det skapade oro bland extraknäckande tjänstemän redan från början! En oro som med åren har tagit alltmer bisarra uttryck! Bo Aläng, far och son Jynfors, far och son Solberg, Anders Reutermo, Jan Hehrne... och alla korrumperade politiker förstås...

 

Dom har väl inte skitit i byxorna av rädsla precis men avgivit illaluktande gaser har stofilerna gjort som känts ända till Båven!  

 

 

 

 

 

Tänk om man ändå vore kväkare!

Tänk om alla i Flens kommunalfullmäktige vore kväkare!

 

 

 

 

Vi tänker oss också att ingen sitter på hela sanningen utan att det finns något av den i alla. Det handlar inte om att vinna en argumentation och få igenom sin vilja, för det leder ingen vart. Det kan ju faktiskt vara den personen som har en avvikande åsikt som i slutändan sitter inne med den bästa lösningen.

 

När mötesledningen känner att ett beslut börjar ta form så sammanfattar de. Och kan man inte enas så väntar man. Det här sättet att fatta beslut har kväkare över hela världen använt sig av i 360 år.

 

Vi undviker debatton och polemik. Ingen ska behöva gå från rummet och känna sig missnöjd. Ibland så misslyckas vi, men oftast fun­gerar det faktiskt, säger Julia.

 

 

 

Andlighet helt fri från dogmer

 

 

 

 

 

 

Skrota dårarna i kommunala byggnadsnämnden!

Stoppa småpåvarnas diktatorsfasoner!

 

 

Men en inskränkning av det kommunala självstyret bör inte, enligt regeringen, ”gå utöver vad som är nödvändigt.”

 

Det kommunala självstyret bör alltså inskränkas! Nödvändigt är det ta mig faen!

 

 

 

Attefall skärper tonen om bostadsbyggandet

 

 

 

 

 

Bästa grannar, medborgarns krafter tog slut 2009!

 

I skuggan av en kommande hjärtinfarkt och befarade cancermetastaser tog det stopp!

 

Vattnet och det märkliga byggförbudet, alla inblandade tjänstemän som slutade! Strange!

 

En tillfälligt inhyrd bygginspektör levde fan ett tag men slutade! Det blev bara för mycket!

 

 

Nu är Medborgarn tillbaka igen fast bara kanske! Pumpen känns ganska bra för tillfället och ny cancermedicin ska provas ut om ett par veckor! Sprutan i arselet fem dar i veckan kanske han slipper!

 

 

Nej faen! Medborgarn ska inte polisanmäla

tex min närmaste granne som Bo Aläng föreslog för länge sedan i ett mail? Medborgarn ska däremot polisanmäla den ansvariga kommunmaffian? Ha! Då får Mb spotta i händerna!

 

 

 

 

Medborgarn bryter gärna mot översitteriförmaningar!

Myndigheten Flen, en kommun, bryter gärna mot lagen!

 

 

 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster - Notisum

 

 

 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

 

Inledande bestämmelser

 

1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

 

 

 

2 § I denna lag avses med vattenförsörjning: tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning,
avlopp: bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med samlad bebyggelse eller från en begravningsplats, bortledande av spillvatten eller bortledande av vatten som har använts för kylning,
vattentjänster: vattenförsörjning och avlopp (va),
va-anläggning: en anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse.

 

 

 

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster

 

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.

 

 

 

 

tors 8 aug 2013

 

 

 

 

Ett tretimmars pass blev det, fast i prefabverkstan!

Nåra provisoriska stolpar intill väggen! 

 

Och så en inköpsrunda i spöregnet!

 

 

 Nammmnlös

Här ligger entréplanet inklusive trappan och torkar, tills i morgon! Dom behöver ju inte vara snustorra precis! Hela skiten med samma virke, trallvirke 28x120, brädor alltså!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bräda är ett stycke sågat trävirke som är mindre än 38 millimeter tjockt, men mer än 63 mm brett. Om bredden understiger 63 mm benämnes trästycket läkt och om brädan är tjockare än 38 mm kallas den för planka.

 

 

 

 

 

 

Ingen favorit precis men här han onekligen en poäng!

Sverigedemokrater blir dom! Dom som blir kastrerade av tokfeministerna!

 

 

"Feministerna vill kastrera dem och låsa in dem"

 

 

 

Dummerjönsar håller ihopa!

Å andra sidan håller ju snillen också ihopa!

 

Fast snillen finns ju inte i medievärlden eller politikervärlden!

 

Så inte är det konstigt att dom håller ihopa! 

 

 

 

För att bli chef i medievärlden, oavsett om du är man eller kvinna, krävs ingen hög utbildning. Det skiljer medievärlden från andra eliter i samhället. Det är Monika Djerf-Pierre som är professor på JMG vid Göteborgs universitet som visat att mediabranschen är den elitgrupp som är minst engagerad i det civila samhället och där rekryteringen av chefer oavsett kön sker genom informella nätverk.

 

Detsamma gäller även inom politiken. Partiernas elit består av nära vänner, släkt eller någon ur kontaktnätet. Det krävs heller ingen högre utbildning för att bli politiker.

 

Partiernas elit består av nära vänner, släkt eller någon person ur kontaktnätet

 

 


 

 

 

Hjälp, grannarnas dagvatten dränker Åkerbäret 4! 

Nu inleds sista ronderna i slaget om grannarnas dagvatten!

 

 

 

 

Ska Medborgarn polisanmäla tex min närmaste granne som Bo Aläng föreslog för länge sedan i ett mail? Eftersom min kära granne  finns i det politiska kontaktnätet visas han på bild!

 

 

 

 

När nya Tekniska chefen förstod maffialedaren Bo Alängs arbetsmetoder slutade han på stört!

 

 

Att det hände efter ett meningsutbyte med Medborgarn är naturligtvis en tillfällighet! Det brukar heta så när Medborgarn lägger sig i!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medborgarn ska försöka inleda en dialog med myndigheten! 

Det är inte det lättaste ska ni veta! Politikerna behöver inte kommunicera med medborgarna...

 

...och deras drängar kan egentligen bara säga...

...yxskaft...bullshit...yxskaft...bullshit...

 

Om medborgarna inte vill prata yxskaft och bullshit blir dom rättshaverister! 

 

 

 

 

 

För att se tydligt: visa, zooma, anpassa, 300%

 

 

Tre alternativ till Leffe och dårarnas byggnadsnämnd!Vattenavrinning från Åkerbäret 4, alltså!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Två miljöpartister som har rättat in sig i ledet! Den ena i byggnadsnämnden när det begav sig och den andra i tekniska nämnden!

 

 

 

 

 

Leffe och dårarnas byggnads-nämnd!

Medborgarn bävar inför kommunikationen med Leffe och dårarnas byggnadsnämnd!

 

 

 

 

 

 

Enligt Laith "Leffe" Al-Ameri, byggnadsinspektör på Flens kommun, var förflyttningen befogad.

 

Jag besökte en boende i området som hade klagomål på takstolarna. Eftersom det är Trafikverkets mark frågade jag dem vad de hade för planer för takstolarna. De sa att det inte var deras och visste heller inte vems de var och såg därför till att forsla bort dem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ons 7 aug 2013

 

 

 

Leffe och dårarnas byggnads-nämnd!

Det mest förvirrade reportage Lina Karlsson nånsin har gjort! "De hade liggit där i 3 år!"

 

 

Fick takstolar bortforslade av kommunen

 

 

 

 

 

 

 

Herrskapet Larsson förefaller lite småtokiga men det är inget mot Leffe och dårarna i byggnadsnämnden som saknar kommunikationsförmåga!

 

Det finns ingen regelbok som berättar för oss hur man pratar med människor utanför ångestcentralen, säger Leffe och dårarnas byggnadsnämnd!

 

 

 

 

 

Ett sjukdomstillstånd utan sjukdomsinsikt!

Sjukligt anpassliga för den breda vägen som till helvittet bär!

 

 

Det som oroar Schlaug är att MP än en gång skall bli så totalt inriktade på att sitta i en regering att man kan komma att kompromissa i frågor som på intet sätt ligger in linje med vare sig partiprogram eller ideologi. Han är orolig för att partiet kan inta rollen som den som legitimerar en politik som går tvärtemot vad som nu behövs för oss som tycker att det får vara nog. Med nyliberalism, med kapitalismens avarter, med otillräckliga åtgärder för klimat och miljö.

 

 

Miljöpartiets ledning tycks vara mer intresserad av att bilda en regering där Folkpartiet ingår än där Vänsterpartiet ingår. Detta är sakligt sett absurt. Men nu har ju inte politik alltid med sak att göra. Det är makt, inte i första hand makt att förändra, utan makt att administrera, som tycks vara intressant. Det var därför MP:s tidigare ledning var så inriktad på formell makt att man inför förra valet frånsade sig kärnvärden som formuleras i partiprogram och ideologi.

Man tog till och med avstånd från grunder i det egna partiprogrammet. Man struntade i kongressbeslut. Det gick så långt att MP var en av de parter som aktivt verkade för svensk trupp i Afghanistan – mot allt vad grön politik egentligen står för. Allt för att bli omtyckt där det inte finns anledning att vara omtyckt – istället för att driva grön politik i syfte att skapa opinion för verkliga förändringar.

När man betraktar allt detta känns läget verkligen... bekymmersamt. Kan man lita på Miljöpartiet?

 

 

 

 

 

Kan man lita på MP?

 

 

 

 

 

 

År 2007 var det plana taket på upphällningen!

Om ni undrar över formen på det nya taket så kommer den från skisserna nedan!

 

Med tanke på en parodiskt hatisk granne blir det dock aldrig en balkong mot öster! Lovar!

 

 

Det kanske aldrig blir nåt av`et nånsin men möjligheten finns onekligen! Nä, tills vidare är det bara en jävla kallvind enligt bygglovet 2008! Utan vatten och el!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åren efter 2003 tog ingenjörs- och designjobben överhanden!

 

Stora jobb, tex Tuna Park, som gjordes i Helgesta, inspirerade barnen kanske!

 

Tvåvåningsalternativet med media-bygginfo och eko-projektering övergavs vartefter!

 

Mediaintresset består emellertid och kanske skissen från 2005 förverkligas nån gång!

 

 

Nåja, Medborgarn har ju kontor på annat håll så det räcker men så är det där med bredband som gör att Mb måste behålla Åkerbäret 4 för säkerhets skull! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tis 6 aug 2013

 

 

 

Förbannat bra rehabilitering efter infarkten och cancerskiten!

Tror ni Medborgarn bryr sig om dårarna i byggnadsnämnden?

 

Ni känner inte till en bråkdel av det som ligger bakom dårarnas mobbing, dårarna i byggnads-nämnden alltså!

  

 

Det skulle vara Medborgarns käre granne och betongsosse då, granne sedan femtio år! Och några andra gamla grannar förstås! Fast bara det som hänt på Åsvägen, det är klart!

 

 

 

 

 

 

 

 

En chansning! Kanske färgen regnar bort i natt!

 

 

 

 

Dårarnas byggnadsnämnd!

Den berömda balkongen som aldrig var en

balkong utan ett skärmtak! 

 

 

 

En huvudperson som misstror medborgarna å det gruvligaste! En som lusläser formaliteter i absurdum men skiter i fakta om sina medmänniskor! Är man centerextremist i hjärtat är det naturligtvis alldeles naturligt!

 

 

En åtminstone tidigare rättshaverist enligt Lars Falk! Numera alltmer anpassad till den breda PK-vägen! Av personliga ekonomiska skäl som alla andra övertaliga obehövliga politikers existens! 

 

 

 

Bygglovet till vänster, verkligheten som den blir till höger med något mindre taklutning!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balkongen som aldrig var menad som balkong fast mera som ett skärmtak enligt bygglovet!

 

Fast om man vill konspirationsteoretisera så är ju balkongen onekligen byggd som en balkong men bara under byggtiden så man slipper stå på ett sluttande när man spikar! Dessutom är den byggd som en balkong för att användas som en balkong men inte just nu utan nån gång i framtiden! Till yttermera visso har grannen Kronblom (han kallades så bara för att snickarhjälpen aldrig lärde sig vad han hette) övertygat Medborgarn om att balkongen inte ska användas som en balkong ens i framtiden utan ska flyttas till andra långsidan! Balkongen mot Kronblom ska således aldrig användas som balkong, nu eller i framtiden, utan bara som ett skärmtak som det var tänkt enligt bygglovet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första diskussionsunderlaget!

Med stadsarkitekten Barry Widelund! År 2003!

 

Kanske ville nåt av barnen få en flygande start!

 

Två fulla våningar, bostad däruppe och kontor därnere och i källaren!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mån 5 aug 2013

 

 

 

En sån kväll för målning!

Och nåra långa lock på långsidan!

 

 

Namnlös

 5 augc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbete över det tillåtnas gräns! Korporativsm minsann!

Hon förstår nog inte, hon i sjukdomstillståndet!

 

Det är själva meningen med mjukisfascism... ...att kunna gömma svarta hål!

 

Att skilja på Katrineholms vatten och Flens vatten är inte heller görligt...

 

 

...vilket inte heller är meningen naturligtvis! Att flenarna får vara med och betala logistikcentrum är ju inte mer än rätt resonerar korporativisterna!

 

 

FP vill ha svar om logistikcentrum

 

 

 

 

 

 

Kreosot i backen är inte cancer-framkallande i Sparreholm!

Apropå från 3 aug!

 

När kemikalierna ligger bundna i sjöns botten- sediment blir det genast mer komplicerat!

 

Bundna är dom i Skarvnäsviken, Torparviken, runt Hästholmen, Granholmen, Svinholmarna... och däremellan ligger badet!

 

 

"Saneringen av marken i ..... har pågått i flera år och är i det närmaste färdig, men fortfarande finns förhöjda halter av kreosot och arsenik i en sjö nära det gamla industriområdet."

 

"När kemikalierna ligger bundna i sjöns sediment blir det genast mer komplicerat, säger Elisabeth Johansson, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen i Jönköping."

"Kreosot hör till de miljögifter som är mest prioriterade när myndigheterna fattar beslut om vilka områden som måste saneras, säger Länsstyrelsen."

 

"Den så kallade efterbehandlingen av förorenade områden är en del av arbetet för att klara riksdagens miljömål Giftfri miljö och för att skydda dricksvatten, människors hälsa och biologisk mångfald."

 

Kraftnätet byggs med giftigt ämne

 

 

 

När kemikalierna ligger bundna i Båvens bottensediment blir det genast mer komplicerat! Alldeles för komplicerat för oss i "Miljöpartiet! Vi letar hellre i ljuset från gatlyktor!

 

 

 

 

 

Fascismen är i sanning kameleontisk!

Så till den milda grad att det kanske finns skäl att skrota begreppet!

 

Två huvuddefinitionslinjer tycker Medborgarn kan skönjas!

 

1. Fascister är ultranationalister och   

    högerextremister!

 

2. Fascister är bara Bully! Översittare alltså!     

    Extremister från vänster till höger!

 

 

 

Ju längre mot mitten och till vänster man kommer på den politiska skalan desto tydligare utpekas stöveltrampande missnöjesrörelser som fascister, ultranationalister och   

högerextremister av samhällets goda ordningsmän!

 

Dom goda ordningsmännen och gråterskorna i sjukdomstillstånden Mp och Fp ser på fascismen som något rasistiskt främlingsfientligt!

 

Som opolitisk utomparlamentarisk betraktare kan inte Mb se fascismen på annat sätt än som George Orwell gjorde, som översitteristyre!

 

 

Henrik Arnstad och hans recensenter gör oss just nu en otjänst genom att vända vår uppmärksamhet bort från tidens verkliga fascistiska hot!  En konkret uppgift för en antifascistisk opinion i Sverige kunde vara att utkräva ansvar från manipulerande byråkrater!

 

 

Fascister bär inte knätofs

 

 

Arnstad hugger i sten när han vill göra ”ultranationalister” som Sverigedemokraterna till präktiga fascister då dessa inte har visat det ringaste intresse av att förändra styresskicket i Sverige eller utvidga den svenska statens territorium.

 

SD förefaller inte mera extrema än andra politiska partier som till exempel har lagt ned det svenska militära försvaret!

 

Arnstad och hans okritiska beundrare i recensentkåren förstår inte att en aktuell fascism snarare bör sökas i de demokratiskt illegitima, korporativt sammansatta och arbetande miljöer som utgör de facto, statsbildningen EU.

Nej, fascismen bör förvisso sökas på annat håll än i populistiska missnöjesgrupper; den är praktiserad var dag i stora industriföretag, i hierarkiska befälsstrukturer i organisationsvärlden, i den diktatur utan appell som har etablerats inom de akademiska, linjestyrda organisationerna.

 

Fascisterna var aldrig några sluskar, inte mer sluskiga än deras politiska motståndare, och de blev oftast väl mottagna i de allra finaste salongerna, i en kulturens högborg som München eller på de stora godsen runt om i Europa.

 

 

 

 

 

 

sön 4 aug 2013

 

 

 

En blygsam insats i värmen!

Ni behöver ju inte titta för helvitte!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medborgarn börjar gilla linoljefärgen!

 

 

 

 

Fascism i ankdammen Sverige!

"Svensk offentlig sektor bryter mot upphandlingsreglerna dagligen och stundligen."

 

 

Se till att handla med öppna kort!

Vi vill ju veta...

 

 

...varför kommunen skänker en kontorsbyggnad för nåra miljoner å skattebetalarnas vägnar till centerdamer! Det är minst sagt gentilt av kommunen! Gåvan visar tydligt på den strategi som tjänstemannadrängarna valt för att köpa sig lojala medborgare!

 

Å andra sidan kan ju centerdamerna blivit pålurade en värdelös byggnad som ingen annan vill ha! Aktieägarna och ulleverantörerna bryr sig naturligtvis inte men Medborgarn tänkte mera på dom spinnerskor som ska jobba där för jämnan! Antagligen alldeles ofarligt! 

 

 

 

 

Se till att handla med öppna kort

 

 

 

 

 

 

 

Nu avlivar vi myten en gång för alla!

Fascismen är inte anhängare av nationalstater!

 

Fascismen är däremot, nu som förr, anhängare av överstatliga lösningar som EU! 

 

 

Stollen Arnstad menar att nationalism, och särskilt ultranationalism, utmärker fascismen som ideologi.

Men nationalismen tillhör liberalismens tankegods.

 

Fascismen är inte anhängare av nationalstater (såsom liberalerna en gång var) utan går in för att utplåna nationalstater – genom imperialistiska erövringståg eller genom propaganda för överstatliga lösningar.

 

Varken Hitler eller Mussolini var några nationalister utan hänsynslösa maktpolitiker som ville lägga under sig Europa och göra kolonier av dess randområden. Hitler önskade inget hetare än att utplåna Ryssland, Mussolini ville härska i Afrika (som engelsmännen). Och Hitler var ju inte tysk utan österrikare; han ömmade inte sekund för den tyska nationen, all hans strävan gällde riket som var någonting övernationellt, en dimmig Volksgemeinschaft.

 

Fascister bär inte knätofs

 

 

 

 

 

Det föds på nytt ett svart spöke i Europa!

"Fascismen dog inte med Franco! Den tog en paus! Låg i träda! För att vänta på bättre tider!"

 

"När politik och ekonomi skapat rätt klimat! Så sker! Eurons oförmåga, kapitalismens girighet och tillväxt med lånade medel!"

 

 

Bloggutställning: Ett spöke har återuppstått

 

 

Miljöpartisten fru Schlaug menar väl tveklöst maktmissbrukare i allmänhet och översittarna i EU

i synnerhet!

 

Annars har ju miljöpartister ett förvirrat förhållningssätt till fascister och det dom kallar högerextremister! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lör 3 aug 2013

 

 

 

Ordningsmännen i klassen!

Ett sjukdomstillstånd utan sjukdomsinsikt!

 

 

 

Nu står striden om det öppna samhället och om internets frihet

 

 

George Orwell  kom fram till att så som begreppet fascism användes fanns ingen annan gemensam nämnare än ”bully”.  Översittare, mobbare, tyrann... alltså.

 

 

 

 

 

Spinneriet borde hyra in sig omgående hos han, tvärs över!

Aktiebolag har ju normalt en kostnad för lokalhyra!

 

Inte ska väl andra skattebetalare betala centertanternas hyra!

 

Eller är det så att lokalen är värderad till en krona av kommunen! 

 

 

 

En outletgubbe som gärna hyr ut lokal till centertanterna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 sågverket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är ju inget fel på spinneriet!

Men positivt särbehandlade centerdamer, ärligt talat, har vi inte nog med såna!

 

Två dåligt avlönade spinnerskor och en landshövdingska... hur kommer det sig?

 

En fascistisk företagshybrid av flensmodell!

Ett näpet företag skulle Ernst säkert säga!  

 

 

 

Medborgarns statistiksida ville inte räkna er medborgare! En som sket i byxan och stängde av!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landshövding invigde ullspinneriet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fre 2 augi 2013

 

 

 

Vindsfönstren står på tur!

Eller snarare hålen i väggen för fönstren!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det får bli fönsterbrädor av trä!

 

 

 

 

 

 

 

Spinnhuset, öppet hus, i morron!

Rasp- och spinnhuset, kommer sig av att det är meningen att de...

 

...intagna männen ska ägna sig åt att raspa bresiljeträ...

 

...och de intagna kvinnorna ska ägna sig åt att karda och spinna ull.

 

 

I en myndighetspublikation anges vilken sorts klientel som skall placeras på den nya inrättningen: "Alla lättingar och tjänstlösa personer, jämväl alla lösa kvinnspersoner ... skola genom stadens betjänte bliva upptagna och föras till Rasp- och spinnhuset att brukas till det där förordnade arbete. . . "

 

 

 

 

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En klapp på axeln från dom andra skattebetalarna!

"Företagare" som får det andra inte får är så in i helvitte lojala mot givaren!

 

En strategi som korporativisten tillämpat framgångsrikt med ett katastrofalt resultat!

 

 

Marknadsföring i Flen 

 

Allt vad mjukisfascisten rör vid, går sönder! Som Musse före 1930! Inga andra jämförelser!

 

 

 

 

Hårt slag för kommunens handelsplaner 

 

 

 

 

 

 

 

 

tors 1 aug juli 2013

 

 

 

 

Hakelius undrar om det finns en mer använd förklaring än den om rädsla!

Ofta för ”det okända”, men man kan hänga på vad som helst som passar!

 

Rädsla för nya idéer. Rädsla för att tappa kontrollen. Rädsla för sanningen.

 

 

Det är ju något ömkligt med rädsla. Den rädde är alltid underlägsen den orädde. Feg mot modig, ynklig mot djärv, ängslig mot trygg. Det finns något slappt, rent av fegt, med att kalla andra rädda.

 

Jag har börjat ompröva det här med rädsla. Hela västvärlden verkar faktiskt skitskraj.

Rädd för islam, men lika mycket för sin egen kultur. Rädd för skämt och konst. Rädd för avvikande uppfattningar och frejdiga diskussioner. Rädd för spontana utbyten och fri fantasi.

 

Och rädslan har blivit industri och karriärväg: säkerhetskonsulter, säker­hetspoliser och antiterroriststyrkor. Men även mångfaldskonsulter, kulturpoliser och aktiviststyrkor, med krav på en värld där inget farligt sägs eller tycks.

Är du rädd än?

 

 

 

Hela västvärlden verkar skitskraj

 

 

 

 

Rädsla för tärande invandrare!

Vi försökte ju bara tjäna pengar på flyktingarna!

 

 

Flyktingmottagande pressar kommuner

 

 

Kartan visar antal mottagna flyktingar per tusen invånare

 

Under 2011 och t.o.m november 2012. Ju mörkare färg, desto fler har tagits emot. Genom att klicka på en kommun på kartan får du upp uppgifter om just den kommunen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rädsla för avslöjande statistik!

8. Eskilstuna, 10. Katrineholm, 11. Södertälje, 19. Flen... Heja Sörmland!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning