Webbhotellets statistiska räknedosa beter sig väldigt konstigt... är det månne mjukisfascismen som drar åt tumskruvarna...

 http://sparreholmarn.se/img/image-65.png

Gott nytt år kommundirektörn

någon annan stans...

en konsult som inte förstått meningen med kommunalt självstyre...

Skräcken för att bli avslöjad göder konsultbranschen

Gott nytt år kommunfull-mäktiges ordförande Stefan "Flen kanske inte är optimalt" Zunko... högsta hönset i stan... jo, så är det...

Ombudsmännen Zunko med familjer har i hög grad bidragit till att "Flen kanske inte är optimalt"...

Stefan Zunkos egna bevingade ord...

tors 31 dec 2015

Sparreholmarns särart är koppyklipparns... blanda och ge, vad andra tycker... och sen tycka vad andra tycker...

Mats tycker på sitt sätt...

Jag vill inte kompromissa med min särart, oavsett den anses bra eller dålig. Det är helt enkelt mina egna tankar som bara måste ut...

Gott Nytt År från Mats!

Fredrik Reinfeldts tydliga agenda... inte särskilt hemlig... tvärtom vill vi andra oftast inte se folk bo på sophögar i vår närhet...

Engellau skriver...

Förvirrat och hjälplöst står Myndighetssverige inför migrant-strömmarna och fattar det ena underliga och panikartade beslutet efter det andra...

Engellau skriver...

Den liberala kraften är mycket starkare än den konservativa kraften eftersom utvisningar av underpresterande individer aldrig kan hålla takten med ankomsten av nya migranter. Om Sverige inte bestämmer sig för vad det vill och inrättar en politik därefter, utan bara fortsätter att glida med det som sker av sig själv, så hamnar vi i den liberala lösningen. Kapstaden nästa...

Hur lite är lagom?

Stressen i mottagnings-systemen för migranter kommer att sprida sig till andra system... absolut...

Sossen Westerholm skriver...

Samhällets primäråtaganden i form av vård, skola och omsorg kommer med stor sannolikhet ligga kvar på en allt högre stressnivå samtidigt som systemstressen sprider sig in i andra verksamheter och budgetposter under perioden 2016 till 2020...

Sossen Westerholm skriver...

Vi kommer under den tiden med en sannolikhet gränsande till visshet se överrullningseffekter av olika slag och hur stora brister de olika systemen har. Detta kommer även ge avtryck i våra utrikes relationer som kompletteras med utrikesministerns dokumenterade förmågor i relationerna med främmande makt.

Överrullningens år

Johan Hakelius när han är som allra bäst... för helvitte knävelborrarn... när ska vi få kommunalt självstyre mitt i Sörmland...

Hakelius skriver...

http://sparreholmarn.se/img/image-79.png

Konsultbranschen, liksom mycket annat i livet, vilar på den allmän­mänskliga skräcken att avslöjas. De som är räddast att avslöjas anlitar konsulter. De som kan hålla skräcken i schack blir konsulter...

 

Hakelius skriver vidare...

De av mina vänner som har affärssinne har byggt kommersiella imperier på att ge goda råd. Det går bäst för dem som ger råd som jag inte begriper. Antagligen därför att de som betalar för råden inte­ heller begriper vad de köper, men inte vågar tala om det för varandra.

Skräcken för att bli avslöjad göder konsultbranschen

Tin-Tin in i ett helvittes-mörker...

Bloggen har dött... inga hälsningar till medborgarna...

Bloggen Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande i K-holm...

Mp har för stort inflytande

Pinocchios näsa växte och växte när han ljög...

Andras näsor växer också när dom ljuger och förskönar...

Hushållens skuldtillväxt större än hela BNP-ökningen

ons 30 dec 2015

I maktens rampljus tittar galenskapen fram... kollektivets galenskap, när ledarskap saknas...

Sossen Westerholm skriver...

När statsministern förhåller sig till fakta bör han, i framtiden, göra klokt i att förhålla sig till samtlig fakta och inte ett urval för att framhäva sig i bättre dager än han vet att han och Sverige är i...

Sossen Westerholm fortsätter...

Baksmällan kommer att komma inom två år eftersom det inte finns något som tyder på att Löfven kommer lyckas med det ingen annan lyckats med. Att få ut nyanlända i produktion och egenförsörjning. Och det värsta av allt...

Han vet om allt detta men väljer likväl en selektiv verklighetsbeskrivning. Med de reaktioner han vet kommer komma inom två år. Med ytterligare panikåtgärder när lånen skall börja betalas tillbaka och kommunernas budgetutfall för försörjningsstöd löper amok...

Statsministern och den selektiva verkligheten

Jävlar i havet så mycken klokskap... men man måste förstås vara född på fyrtio-talet för att förstå...

Engellau berättar...

Man fattade att livet inte bara handlade om en själv. Man hade skyldigheter mot andra. Inom arbetarklassen kallades det för solidaritet. I borgarklassen kallades det för hyfs...

Engellau berättar...

Det här var för femtio år sedan. Sverige var ett uppfostrande samhälle, hyggligt, välmenande men lite strängt. Visst kunde man vara lite busig, rentav vanartig, samhället var rätt tåligt, men gick man för långt slog gemenskapen tillbaka. Det fanns gränser för vad gemenskapen kunde tåla.

Ett uppfostrande folk

Uppfostrande tokfeminister i dag... Peace and love törs ju ingen säga emot...

Klokskapen svämmar över idag... varför förutsåg ingen detta... MP är dessvärre

bara droppen... tja, gränsen

är nådd för komplexiteten...

Arkitekten skriver...

När man ställs inför dagens problem med en invandring utan eftertanke, regeringens vägran att inse problemets omfattning och det eskalerande våldet i vårt tidigare relativt fridfulla samhälle, undrar man ibland varför ingen förutsåg detta...

Arkitekten skriver vidare...

Den simulerade förvåningen hos våra politiker, samma politiker som under decennier lagt grunden för dagens händelser, rimmar illa med det faktum att utvecklingen faktiskt är en självklarhet, sett mot bakgrund av den långa men dolda planering som föregått den.

När spåren i sanden slätas ut…. Del 1.

Om uppvaknandet har gått fort eller långsamt beror väl på... Sh tycker att det har gått väldigt långsamt...

Våghalsen Engnell skriver...

När Fredrik Reinfeldt avgick var det som om locket lyftes av. Människor kunde andas igen. Det blev ånyo möjligt att vädra rimliga åsikter om migrationspolitik, sådant som varit moderat allmängods fram till mitten av 00-talet...

Våghalsen Engnell skriver...

Nu hörs klagosången allt oftare från dem som fram tills alldeles nyligen var upptagna med att klistra blåsippor på kritikers kavajslag. De tycker att debatten har blivit alldeles för polariserad, berättas det i sociala medier. "Har ni upptäckt det först nu?" har jag god lust att svara...

En polariserad debatt

Ingen klok medborgare kan förneka att vädret förändras

för tillfället... men beror det på koldioxiden... faen vet...

Mats skriver...

Antingen är det av fullständig okunnighet, eller så är det med den mest utstuderade cynism man skapat klimathotet från koldioxid...

Mats skriver...

I klartext... för att få ut så mycket energi som möjligt och så rena avgaser det bara går, så gäller det att få ut så hög andel koldioxid som möjligt ur varje gram bränsle man eldar...

Mats skriver...

När någon är beredd att skapa en allmän och genomgripande samhällsskada, för att sedan erbjuda sina tjänster som lösare av problemen, så är det inget annat än utpressning via terrorism. Vi måste få alla villiga medlöpare att inse verkligheten och istället rikta sin energi på att stoppa alarmisterna...

Koldioxidparadoxen

tis 29 dec 2015

 

Mats anser att män och kvinnor ska vara olika, måste vara olika. Annars är det ingen mening med sexuell fortplaning...

Naturligtvis måste pojkar och flickor från dag ett tillåtas följa olika utvecklingskurvor. Slutmålet för deras utveckling är ju att de ska bli olika, inte lika...

Så fortsätter Mats...

De flesta kvinnor förstår inte detta, eller vill inte acceptera konsekvensen av olikheterna. Precis som Molyneux beskriver har jag också reagerat på att pojkar under sina första tio år nästan bara omges med kvinnor. Det gäller i hemmet, i förskola och skola.

En del av dessa kvinnor står inte ut med pojkarnas, i deras ögon avvikande beteende. En del av pojkarna står inte ut med att behandlas som mindre värda. Samhället skapar sig själv problem med dessa pojkar...

Män som förbrukningsvara

Från en SKL-anställd byråkrats point of view... korrigering ett måste...

Slutsatsen från studier är intressant nog att det går ungefär lika bra för invandrarna, om man korrigerar för skillnader i ursprungsland och andra faktorer...

korrigera måste man göra sa Bill... korrigering är nödvändigt sa Bull...

Går det så mycket sämre för invandrare i Sverige?

Frihetliga bloggare utan tillstymmelse till hat... hatvänsterns analyser där-emot spretar åt alla håll...

Tokfeministisk skrikvänster med ring i näsan göre sig inte besvär... får skrika sig hesa på annat håll...

“Systemkollapsen” (igen)

Lögn, förbannad lögn och statistik... Mark Twains gamla uttalande om statistiken i förhållande till lögnen...

Om befolkningen ökar med 5% bör också BNP öka med 5%, annars har man fått det sämre. Man är då fler som delar på en ej lika stor växande mängd av varor och tjänster.

Detta är den sanna innebörden av begreppet BNP-tillväxt: folk börjar lösa sina problem på bättre sätt. Den som väl förstått detta kommer aldrig, såframt han inte är en folkfiende, att vilja lägga band på tillväxten. Tillväxten är ett tecken på att folk i frihet lyckas lösa sina problem på alltmer lyckosamma sätt...

Bruttonationalprodukt, vad är det?

Det är ju ingen frihetlig tanke precis... men om det nu ändå är nödvändigt så låt gå då... stön...

Gränskontroller mellan nordiska länder... visst måste det vara Djävulens verk...

Varför inte gränskontroller mot Tyskland och fri rörlighet i Norden istället?

mån 28 dec 2015

 

Man må flina åt småtokiga

konspiratörer som David Icke och Zionismen...

Men man må vara ganska enfaldig om man inte inser att The Rothschild Family och John D. Rockefeller både 

kan starta krig och förvrida huvuden på folkvalda politiker... 

Krigets första offer

Här finns hela listan på världens rikaste.

Källa: Celebrity Net Worths

The Rothschild Family – $350 Billion

John D. Rockefeller –  $340 Billion

Hur ska man kunna hitta någon ny och överdådig sanning om man inte vågar förkasta den gamla...

Ni vet hur det är med Nobelprisen och judar...det är sannolikt att det finns något i den judiska kulturen som uppmuntrar till intellektuell livaktighet...

Det goda samhället skriver vidare...

Judar är kända för att gräla med Gud. De törs alltså ifrågasätta den högsta auktoriteten, vilket är ett första villkor för att åstadkomma epokgörande upptäckter.

Den judiska kulturen är nog smartare

En Palestinavän och sionist-hatare... inte tu tal om den saken... själv med judiskt blod...

Lasse Wilhelmson är en obekant gubbe för Sh... en otrevlig gubbe kanske... men såna finns det ju många av...

Sionismen är enligt sina egna förgrundsfigurer en religiös/politisk rörelse med målet att skapa en socialistisk modellstat för judar i landet Palestina där berget Sion finns. Den har sina rötter i judendomen och utvecklades till att även bli en politisk rörelse i mitten av 1800-talet av Moses Hess, som var Karl Marx mentor in i socialismen...

Vad är sionismen?

Dess utveckling och roll under de senaste 150 åren Skrivet av Lasse Wilhelmson...

De kommer från samhällen där skoputsare, hus-hållerska eller parkerings-övervakare är vardag....

Men en kultur där du försörjer dig själv till de löner som folk är beredda att betala...

Westerholmarn skriver vidare...

Jag skrev tidigare om tidsmaskinen. Den kommer allt närmare nu. Frågan är nu i vilket årtionde vi skall kliva ur den. 1910, 1920, 1930 eller i bästa fall 1950. Nu åker vi...

1910? 1920? 1930?

Nog är det konstigt att vi inte respekterar andra länders politiska system...

Kan någon säga vad det är för fel på 

ryssar... jo dom gillar ju lillefar Putin

förstås...

Dick rysshatarn Erixon spyr galla...

Putin använder nu terroristbekämpningen som täckmantel för att få omvärlden att i tysthet acceptera såväl den ryska ockupationen av Krim som diktatorn Assad i Syrien. Här skulle en högljudd fredsrörelse kunna göra skillnad. Men då ryska bomber faller urskillningslöst över den civila oppositionen i Syrien blundar de så kallade fredsvännerna. De bidar i stället sin tid för att åter kunna angripa Amerika och demokratins förkämpar i världen.

Dick Erixon: Med hopp om mindre lidande 2016

Det år som nu närmar sig sitt slut har varit dramatiskt för oss i Europa eftersom Mellanösterns ...

sön 27 dec 2015

 

Är vi fria individer eller undersåtar... hur ser dagens samhälle ut...

Har vi ett samhälle med en stark rättsstat, en levande demokrati och stor transparens vad gäller den offentliga maktutövningen...

Gör motstånd! I tid!

Stackars Norrlänningar... Sh menar det verkligen... absolut...

Norrlandskolonialismen är väl som all annan kolonialism... den är undan-stoppad och glömd... har ni inte läst "Brobyggarna"  av Jan Guillou... en liten inblick i Tyska Östafrika kring år 1900...

Jösses en sån våldsskildring när infödingarna tar livet av en missionärsfamilj... det kan aldrig hända i Nya Svedala...

Norrlandskolonialismen

Passunionen från 1954 i Norden är inte samma sak som nån annan stans...

"Till skillnad från Schengen... som vi ärligt talat både kan ha och mista... är passunionen av oerhört stor vikt för nordiska medborgare"...

Öresundsupproret har börjat

Engnellarn är inte heller en hatsajt... bara en frihetlig socialliberal...

En typisk kommentarsröst på sajten... Man glömmer några saker om USA och invandring på 1800-talet så som... sant eller inte...


"En tredjedel av de som utvandrade kom tillbaka till Sverige... USA hade inte fri invandring. De som inte fick komma in i USA var rederierna tvungna att ta tillbaka på rederiets bekostnad. Där kan vi tala om transportöransvar"...

 

U-svängar och blinda fläckar

Fula gubben i rutan igen... en ateist i all sin glans...

Onekligen en som tycker att religioner ställer till med mycken djävulsskap... om han hatar troende i allmänhet eller muslimer i synnerhet

får väl var och en bedöma...

 

Adjö Sverige

Sjätte mannen... en totalt ohatisk sajt... absolut...

“Ser du inte på samhällsutvecklingen som oss, ser du inte samma verklighet som vi... då är du en av apokalypsens ryttare!” är huvud-budskapet i Lindbergs textmassa.

Anton säger...

Jag kan ge min korta amatöranalys av varför “vi” slutade se “oss” som den humanitära stormakten. För det första för att den bilden var ett luftslott, inte med sanningen överensstämmande alls.

Det finns inget humanitärt att ta emot fler människor på flykt än vad samhället klarar av att ta hand om. För det andra för att verkligheten kom ikapp politiker och några journalister.

I verkligheten är det inte värdigt att kalla sig en humanitär stormakt när man snor en stor del av det bistånd som skall hjälpa en majoritet där för att kunna ta hand om en minoritet här.

FYRA RIDDARE OCH TRE APOR

lör 26 dec 2015

En fabulerare när han sätter

den sidan till...

Skit samma bara viljan är god... och visst reinkarneras allt av samma gamla atomer...

Vet du var alla tankar tar vägen när man dör?

Stefan den siste Zunko finns ju i Flen...

En förebild för Stefan den förste... inte konstigt att gått som det gått...

Stefan den förste

Jisses alla frihetliga tänkare

i nya Svedala...

Vi som bor i Flen vill också förstå...

Klimatmanipulation – Climate manipulation

Komplexets ideologi... det där som är korporativism...

Men som kan uttryckas med en jävla massa välformulerade onödigheter...

Att ta sig ur den ideologiska

tvångströjan

Byteshandel är ju inte så tokigt då och då...

Väldigt många vill byta ut landets statsminister, så snart det bara går. Väljarna har inget kvitto...

Väljarna har inget “öppet köp” men när någon frågar skriker de rakt ut att ja, de vill byta – så fort det bara går...

TRÖTT OCH SUGEN PÅ ATT BYTA…

Som om inte satir alltid är det bästa vapnet...

Mel Brooks menade att om vi skrattar åt förtryckare tar vi av dem deras främsta vapen: respekten...

Viktigt vapen mot Ryssland: satir

fre 25 dec 2015

Den där förbannade Jussi...

Han har väl inte ensamrätt på Adams julsång heller...

https://i.ytimg.com/vi/ACmJiB8MkTY/mqdefault.jpg

O Holy Night

En lärorik saga för vuxna...

Från en site som inte hatar...

Om Sveriges inställning till tredje världen

En frihetstänkare och klimatskeptiker...

En site fri från hat... men full av rimlig saklighet...

Favorit i repris, God Jul!

tors 24 dec 2015

God jul alla myndighets-hackare och ni andra också för den delen...

Sparreholmarn fick ta till reserv-resurserna för att öppna Sparreholmarn igen...

ons 23 dec 2015

En julklapp från det politiskt korrekta webbhotellet...

Sparreholmarn gick på en propp i går och knockades... tog räkning till tio... blev uträknad helt enkelt...

tis 22 dec 2015

Det är ju naturligtvis alldeles omöjligt att ta avtalstexten på allvar... zionistiska

utomjordingar styr och ställer...

Engellau skriver...

Jag kan inte förstå annat än att dessa ledare är solochvårare. Vi måste ständigt vara på vår vakt emot de falska och bedrägliga locktonerna från sådana lurendrejare...

.

Avtalstext...

Parterna erkänner att anpassningsåtgärder bör följa ett nationsdrivet, genuskänsligt, deltagarorienterat och helt igenom transparent angreppssätt som uppmärksammar utsatta grupper, samhällen och ekosystem och dessutom baseras på och inspireras av bästa tillgängliga vetenskap liksom, då det är lämpligt, av traditionell kunskap, kunskap hos ursprungsbefolkningar och lokala kunskapssystem i avsikt att integrera anpassningen i relevanta socioekonomiska och miljöorienterad politik tillika sådana åtgärder där så är lämpligt...

Efter klimatmötet i Paris

Lite ersättning i efterskott för den koloniala tiden kan ju inte vara fel...

De rika länderna måste pytsa in minimum 100 miljarder US dollar årligen för att hjälpa de fattiga länderna ur de svårigheter den Katastrofala Uppvärmningen väntas leda till. Samt hjälpa de fattiga länderna till utveckling...

Alla ekonomiska system ska ställas om för att bidra till den gröna ekonomin och underlätta för de fattiga länderna...

Global kommunism 7.0

Klimatavtal och flykting-avtal... Israel, EU, US run by The House Of Rothshild... nåt överjordiskt är det...

2016 kommer Migrationsverket ensamt svara för sju procent av statens utgifter. Med en i allt väsentligt reaktiv socialdemokrati som i spåret av Mona Sahlin, SSU, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som stämplat alla som ställt kritiska frågor kring migration som rasister eller, ännu värre, nazister sedan femton år tillbaka.

 

Förlåt dem, ty de veta inte bättre

Tätskikt är till för att läcka... förr eller senare... därför

behövs ett "tätskikt" till och däremellan en luftad

uttorkningsspalt...  

Sånt byråkratiskt tramsspråk från domstolen!... puts är inget tätskikt...

Domstolen har också funnit att entreprenören ...trots att metoden med enstegstätade fasader i och för sig inte avvek från branschpraxis... ska anses ha handlat vårdslöst genom att inte ha vidtagit lämpliga åtgärder för att förvissa sig om fasadkonstruktionens hållbarhet innan metoden användes...

HD: Myresjöhus har agerat vårdslöst med enstegstätade fasader

 

Pettersson undrar... vad tror du om detta, Janna Valik...

Prata med regeringen, de är nog kloka och nappar...

Petterssons skriver ...

Då kan vi öppna gränserna på vid gavel och säga välkomna men försörj er själva, behöver ni pengar så får ni låna på öppna marknaden, med er kompetens och vilja till hårt arbete är det inga problem…

Petterssons skriver vidare...

I norra Sverige finns enorma glesbygder, ägda av staten, varför inte låta nybyggare från fjärran land bosätta sig där och låta dem disponera 65 hektar mark gratis och de som likt svenskarna utan en krona i bidrag lyckas bygga ett hus och vara självförsörjande under fem år får behålla marken och välförtjänt bli medborgare i vårt land...

Låt bostadslösa bygga sina egna bostäder

Många överbetalda generaldirektörer finns det i nya Svedala...

Janna Valik 

– En sådan idé skulle kunna vara att man bygger sin egen bostad, vilket låter helt tokigt. Jag vet inte ens om det är möjligt. Men jag vill gärna testa den idén, säger hon i Agenda...

mån 21 dec 2015

Suck... nej faen... så illa kan det väl inte vara...  har han pratat med stridspiloten Bydén tro...

Efterkrigstider brukar stimulera utvecklingen i drabbade stater... nog är det väl ett krig mellan dom som fölorar och dom som vinner på den

okontrollerade invandringen...

Militärer och civila ska hjälpa poliser

Polisen för nu samtal med både militär och civilförsvar om nödvändiga förstärkningar. Rikspolischefen Dan Eliasson bekräftar för SvD att såväl ...

LO-medlemmarna har blivit riktiga karlakarlar... fast bara karlarna... arbetarklassen har inte förstått vart dom hör... det kommer dom att göra...

Tricki Dick skriver...

Arbetarklassen kommer att drabbas hårt av invandringen. Alla sociala resurser kommer nu att styras om från arbetarklassen till nyanlända som inte kan språket och ingenting vet om Sverige. Vänsteretablissemangen har inte förklarat varför detta ska ske. Vänstern företräder helt enkelt inte arbetarklassen längre...

S förlorar LO-medlemmarna till SD

En konspirationsteoretiker...

han People... som saknar grund i verkligheten... som David Icke ungefär... eller är det på riktigt...

DAVID ICKE: ISRAEL, EU, US run by The House Of ROTHSCHILD... Zionism... ja, ni vet hur det kan vara med konspirationsteoretiker...

Det kan inte vara en tillfällighet

Det är nåt knas med vädret... det tycker Sh också... om det beror på livets gas... hmm...

det är nån djäkel som tycks kupera kortleken...

Smack, rätt i nyllet alltså...

Christie sa... Mina två viktigaste poänger i detta muntliga vittnesmål är följande.

"Först, grunden för den vanliga åsikten att människor orsakar farlig klimatförändring klarar inte enkla kontrollfrågor. Två, ansatsen att objektivt studera klimatförändring blir förvrängd av den offentliga finansieringen"...

"Happer, atmosfärsfysiker, konstaterade att CO2 är inte en förorening, det är helt nödvändigt för livet på planeten. Historiskt sett befinner vi oss nu i en koldioxidsvält. Lite mer CO2 skulle göra planeten gott"...

Alarmister blandar bort korten

Det är ord och inga visor från Jordens Vänner och dysterkvistar... njut av värmen för bövelen...

Samma visa... om och om igen... "världens ledare hyllar förstås avtalet. Den som går tillbaka i tidningsklippen kan se att de gjort samma sak efter varje möte i 20 år trots att utsläppen hela tiden har fortsatt att öka"...

Parisavtalet är en bluff

Klimatavtalet i Paris innehåller goda ambitioner men inga bindande löften om utsläppsminskningar. Det är

Fortsättning