Maktelitens lakejer och repetitörer...

Dom blir bara mer och mer trogna... ingen rädder för grävningar här... tysta som möss och utan spadar...

Bättre och bättre dag för dag,
Bättre och bättre dag för dag.
Dom blir också mera trogna,
När dom hunnit, som man säger, bli mogna!
När du tar dom överlag, så sjung med välbehag:
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah!
Dom blir bättre och bättre dag för dag...

lör 10 dec 2016

”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsikts-frihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablisse-mang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram...

Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps...

Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhälls-tillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur"...

Moberg om demokraturen

Socialsekreteraren ska sköta sitt jobb – och i jobbet ingår att medverka till att migrationsverkets beslut ska kunna verkställas...

De som vistas i Sverige illegalt måste lämna landet för att skapa sig en framtid och ett riktigt liv i sitt hemland. Att leva i skuggan är inget liv... 

Av respekt för de människor som tagit sig hit, sökt asyl och fått avslag måste vi vara tydliga i vår kommunikation. Att, som en del kommuner gör idag, bl a Malmö, ge papperslösa rätt till ekonomiskt bistånd, vård och skola är djupt motsägelsefullt och i längden destruktivt...

Vad händer med de människor, i synnerhet barnen, som växer upp i ett land där de inte har en plats? Där de vistas på nåder, i hemlighet. Hur ska de någonsin kunna bli en del av vårt – eller något annat – samhälle...

Att ge ekonomiskt stöd till papperslösa och ge deras barn rätt till skola är att döma dem till livslångt utanförskap, ett halvt liv i ett skuggsamhälle...

Att leva i skuggan är inget liv

OK, medelklassare, fatta att vi står i en brytningstid. Sluta ge efter för galna idéer och stå upp för dina värderingar.

Rötägget säger: ”Jag tänker inte anpassa mig till dina medelklass-normer. Försörj mig och gör mig i övrigt till viljes för annars kommer jag att jävlas med dig och bränna bilar eller låta journalister förklara för alla hur du förtrycker mig”...

Då hamnar medelklassaren i beråd, ty han är snäll och han är inte van vid andra slags människor än andra medelklassare. Han har svårt att föreställa sig att det finns folk som tänker missbruka hans vänliga sinnelag...

Närmare besked

Att härska genom att söndra... Suveräna och självständiga nationalstater är det största hindret mot att kunna etablera en global världsordning med en styrande elit...

Då gäller det att så långt som möjligt destabilisera nationer och tvinga dem till skuldsättning så att de blir beroende av oligarkernas banker och stöd utifrån med sin säkerhetspolitik...

När det gäller Sverige har globalisterna nog lyckats bättre än i något annat land i Europa, statsmakten är i upplösning, landet saknar ett fungerande försvar, välfärden är på väg att haverera, demokratin är DÖ-ende och den politiska eliten har gjort sig till fiender med såväl Putin som Trump...

Däremot har man nu goda relationer med diktaturen i Saudiarabien. Den makthavare som har starkast stöd bland våra politiker är den manipulative och hänsynslöse oligarken Soros...

Allt tyder nu på att globalismens dröm om en ny världsordning går upp i rök, EU och Euron upplöses och Sveriges politiker blir sittande med Svarte Petter...

Varför driver globalisterna klimatlarmen?

En nyliberalist... eller en globalist... förallandel en ekonomisk högerextremist... inte våldsprogramerad naturligtvis...

En som inte skäms att vara ekonomisk högerextremist... han låtsas minsann inte ett ögonblick...

En sån där som tycker att dom fattiga ska leva på smulorna från de rikas bord...

Var optimist – världen går åt rätt håll trots allt

Det rör sig i samhälls-grunden. Folk är inte nöjda. Det är antagligen rätt stora saker på gång...

Jag vet lika lite som någon annan hur det slutar. Kanske kommer allt att gå åt helvete. Kanske är det "apokalyps", "avgrund", "skred" och "skymning" för hela slanten...

Eller så är det inte det...

Det jag vet är att den yrkesgrupp som har till uppgift att vara nyfiken, lyhörd och först att förstå och förklara, till försvarlig del har bestämt sig för att i stället vara skitskraj, äcklad, förbannad och oförstående...

Ur det växer hoppet om en kula för Trump, så att allt kunde bli som vanligt igen.

Det är ynkligt...

"Enda lösningen är att någon skjuter honom"

fre 9 dec 2016

Engellau säger... som Sh förstår det...

De testade svenska 15-åringarna och Skolverket var dopade...

Det kan ju förklara dom bättre betygen på Stenhammarskolan... skolledningar både här och där jobbar hårt med både det ena och det andra...

Bättre betyg på Stenhammarskolan

Nu ska jag vara en paranoid och dålig förlorare

Vad är det som händer med det svenska opinions-klimatet? Håller liberala ledarsidor på att falla för högerpopulismens sirensånger...

Fram träder en artikelserie på en liberal kultursida präglad av postmodern faktaförnekelse och, märkligt nog, ett gödande lågintensivt hat mot framgångsrika och starka kvinnor. Ett hat med spår av kvinnoförakt...

Att Dagens Nyheter, med denna artikelserie, nu tar en ny position i debatten med kvinnohat måste anses vara dagens nyhet. Men kanske inte på det sättet som Peter Wolodarski, ansvarig utgivare, hade tänkt sig med den agendasättande journalistiken i ett allt mer polariserat samtalsklimat...

Postmodern faktaförnekelse och kvinnohat

Tillbaka till sjuttiotalets skattenivåer... tycker Sparreholmarn...

Det trodde ni inte va... men där upphör likheterna med kommunisterna...

Blandekonomi ska det va, som under storhetstiden naturligtvis, med knivskarpa ansvarsgränser mellan offentligt och privat...

Korporativism undanbedes... med dödliga straffsatser...

Vi är inte offer för skatteförstörelsen – vi har själva valt

När det stora blir för stort, för att fatta...

Då kan man lura alla... åtminstone svenska folket...

Notera hur mycket längre bort Mars är från Jorden än vad Månen är (cirka 200 gånger längre bort) och fundera därefter på rimligheten i "debattartikeln" igår från Fuglesang m.fl. om att ha som mål att en svensk ska landa på Mars på 2030-talet. Mars är som närmast cirka 130 000 gånger längre bort från Jorden än vad Fuglesang någonsin var.

Ofattbara avstånd i rymden

I ett samhälle där gemen-samma beslut fattas av en majoritet måste det med nödvändighet finnas beslut som inte angår gemen-skapen...

Sådana beslut, som inte angår majoriteten och ingen annan heller, måste det vara fritt för individen att själv bestämma om...

Jag har, inte minst under min uppväxt i sosseland, mött svenskar som anser att människan inte tål frihet, att vi blir själv-destruktiva om vi får göra som vi vill...

Därför anser de att det är bättre för mig att de får bestämma vad jag får göra...

Den fria individen

Det är väl belagt att kriget i Syrien är ett sedan länge planerat angreppskrig av USA och allierade...

Där främst terrorister på marken strider för USA:s huvudmål att störta Syriens legliga och sekulära regering...

USA, Saudiarabien,Qatar och Turkiet tillhör de stater som alltsedan 2011 försett terrorister med vapen och pengar...

Det är främst USA och dess allierade, inklusive dessa stater som brutit mot FN-stadgan, mot folkrätten och som bör prövas inför domstol...

Besvikna terroriststödjarna USA & Co desinformerar om Aleppo ...

tors 8 dec 2016

Flen på topp trettio-listan som mest sårbara kommun...

Tillväxtverket använder sig av tre olika huvudfaktorer när de mäter sårbarheten hos en kommun...

Beroendet – av ett enskilt företag, tillverkande eller tjänsteföretag...

Arbetsmarknaden – andelen av befolkningen i arbete och pendlingen...

Företagandet – det lokala företagsklimatet och företagandets omfattning...

Tillväxtverket glömmer den viktigaste faktorn... åtminstone i Flen... livegenskapen...

ett liveget folk som styrs av utsocknes konsulter är naturligtvis väldigt sårbart...

Här är Sveriges 100 mest sårbara kommuner

Arbetsförmedlingen rapporterade glädjande nyheter för regeringen, att arbetslösheten sjunker hos främst gruppen utrikes-födda...

Men det finns något dolt i siffrorna som visar att det inte går ihop...

Det som förvärrar situationen är att det är främst i offentlig sektor som vi ser jobbtilväxten, inte i privata företag eller inom näringslivet. Detta kan inte fortgå under längre tid då skatte-basen förutsätter en omvänd fördelning för att bli robust. De offentliga jobben måste hela tiden vara färre i antal än de privata...

Trots de glada tillropen döljer sig, i siffrorna från Arbetsförmedlingen, en tickande bomb. En bomb i form av försörjningsstöd när de rullas över på kommunerna. En bomb som ser ut att brisera lagom till valdagen 2018...

En tickande bomb

En elevator pitch...

Sist men inte minst – med ökad globalism dör demokratin...

SvD har på dagens debattsida ett propagandainlägg för sin ideologi – globalismen. Det måste givetvis ses mot bakgrund av den oro som amerikanska valet och ett antal val inom EU skapat hos dem...

Debattinlägget radar upp alla de traditionella försvaren för globalismen såsom stordriftsfördelar, tullfrihet, specialisering, lägre priser m.m...

Globalismens baksida berörs inte, trots att problemet idag är att nackdelarna är på väg att växa ikapp fördelarna. Detta har nationalister som motsätter sig globalismen insett och de är på frammarsch över hela västvärlden...

Globalismen gör vanliga människor sjukare och fattigare

Numera är kravet vid svenska universitet och högskolor inte längre att tänka fritt utan att tänka rätt och åsiktskorridoren är mycket smal...

En handfull plågade forskare, som jag har mailkontakt med, håller mig uppdaterad. De är samtliga väldigt angelägna om att få förbli anonyma. Det är tragiskt att det har gått så långt, men jag förstår dem...

Kostnaden blir för hög, inte minst i form av nobben på ansökningar om forskningsanslag. En doktor i etnologi eller antropologi har inte många jobb att välja mellan utanför universitetsvärlden...

Vetenskaplig bankrutt

Så för den verksamhet som faktiskt bedrivs i verklig-heten är det där med socialism och konservatism och liberalism – eller ”vänster” och ”höger” – bara bakgrundsbrus...

Jag vågar påstå att det är likadant på Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen som på SIDA. Vi som jobbar där lufsar på som vanligt oberoende av vilken ism som för tillfället är herre på täppan...

Det som spelar roll i dessa apparater – och därmed i de samhällen som domineras av sådana apparater, till exempel det svenska – är den anda i vilken verksamheten sker. Här finns två varandra ömsesidigt förstärkande principer...

För det första den för alla anslagsfinansierade organisationer gemensamma driften att maximera omsättningen...

För det andra den i människonaturen inbyggda instinkten att spara på krafterna. Ju större omsättning, desto fler kan anställas och desto mer kan alla inblandade spara på krafterna. Ju mer de begåvade och välutbildade medarbetarna sparar på krafterna, desto större anslag behövs...

Samhällskunskap

En demokrati utan yttrandefrihet, utan fria ord, kan inte kallas en fungerande demokrati...

När ett samhälles elit börjar fingra på lagstiftningen för att förbjuda vissa ord och uttryck, har man redan inskränkt demokratin...

Hämmas eller begränsas majoriteten av ord som inte får sägas, av tankar som inte får tänkas, då kan inte ens majoriteten sägas vara fri att fatta kloka beslut. Ett sådant samhälle är inte fritt. Varken politiker eller medborgare är fria när alla står under bevakning och tvång av en självutnämnd åsiktspolis...

Den fria majoriteten

ons 7 dec 2016

Det är väl att ta i kanske...

Men visst kan han få rätt... han skebokvarnarn... hans gamla klipp blir alltmer aktuellt...

Det talas föresten alldeles för lite om komplexitet...

https://i.ytimg.com/vi/7NNMmTw3WRI/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=kIwZ3pe7QapavQhgo4FYqTlOM8c

David Jonstad: Civilisationens kollaps

Kollapsen är inte storslagen och plötslig...

Den slår till långsamt och småaktigt...

En kollaps eller ett stup som gömts bakom en snårskog av små förödande bestämmelser och därför kan vara svårt att upptäcka för allmänheten...

Chris Forsne: Ättestupan

Sverige har länge varit besatt av PK-sekten...

PK-sektens världsuppfattning påminner om andra fundament-alistiska religioners – till exempel kristendomens före 1500-talet och islams idag...

Den litar hellre till sina heliga doktriner än till vetenskap och beprövad erfarenhet när dessa kommer i konflikt med varandra samt att dess tänkande har monopolanspråk och därför påbjuder målmedveten missionsverksamhet...

Ett bärande inslag i missionsverksamheten – såväl när det gäller PK-ismen som islam – är att framställa de troende som rena och de otrogna som mindervärdiga och motbjudande. De otrogna förtjänar ingen mänsklig respekt utan bör i stället föraktas och förmås att blygas över sin vedervärdighet...

Dagorder

Hans identitetsproblematik avgjorde migrations-politiken...

Patalogisk eller psykopatisk kan väl kvitta...

Hur Fredrik Reinfeldt kan leva med sig själv efter att ha tillfogat Sverige irreversibla skador är en gåta. Hur han fortfarande kan plädera för “öppenhet” och “att blanda människor” är inte bara ett mysterium. Det är inte friskt. Det är patologiskt...

Reinfeldt har vid flera tillfällen visat att hans brokiga mångetniska bakgrund väger tungt i hans självuppfattning och identitet. Farfars farfar var en svart loppcirkusdirektör som hade ett romantiskt möte med ett lettiskt hembiträde. Resultatet blev Fredrik Reinfeldts farfars far...

Reinfeldts personliga identitetsproblematik avgjorde migrationspolitiken och dess konsekvenser för överskådlig tid för ett helt land...

Söndagskrönika: Arvet efter Reinfeldt

Sjuksyrran är genuint ledsen över att behöva agera glädjedödare och överste-pessimist...

Men de PISA-siffror som det jublas åt här och nu kommer inte att vara lika kul nästa gång. Det är en omöjlighet för den humanitära stormakten att kunna leverera fantastiska skol-resultat i framtiden...

För att se det borde det inte krävas någon läsförståelse alls, och inte ens basala kunskaper i plus och minus...

PISA var inget trendbrott. Det var ett tillfälligt avbrott. Är du optimist är du naiv…

LÄSFÖRSTÅELSE

Precis som liberalismen vägrar vänstern att erkänna nationalstatens funda-mentala betydelse för att upprätthålla såväl demokrati som gemenskap...

I sin egoistiska strävan att i egen person framstå som godhetens apostel — naturligtvis bara i snack, aldrig i handling — vill man kunna sparka på några som man kan döma ut som sämre...

Kommunismens planekonomi skulle uppnå det goda samhället. Det blev ett helvete där man lyckades. Nu ska det goda uppnås genom manifestation av egen förträfflighet som godhetsapostel. Det kommer också att leda till ett helvete när samhället faller sönder i anarki, laglöshet och gruppmotsättningar...

Vilken sorts människor vill svenskar vara?

tis 6 dec 2016

Självförhärligande... det luktar åtminstone så...

Har skolan bottnat... det går inte att komma djupare...

Som på börsen... skolan stutsar upp när den slår i botten...

Lärarförbundet om Pisa: Ett bevis att vi är på gångEn till synes oväntad jul-klapp... skolfolket verkar förvånat... borde dom inte veta...

Dystopisten resonerar...

Eftersom metoden att genomföra provet har ändrats och fler länder som gått över till datorbaserade prov har förbättrat sina resultat i PISA-testerna relativt de som redan använde dator, så går det alltså inte att dra några slutsatser här...

Dock, skadan är redan skedd och alla former av slutsatser kommer dras och inte dras utifrån mycket tveksamma resultat. Hur går det t ex med vinster i välfärden? De ska ju göra skolan sämre, men nu påstås den enligt PISA blivit bättre...

Baserat på ovanstående 490 till 494 kan man konstatera att Jan Björklunds (l) mattelyft inte gett i princip något alls, men det är inte så överraskande eftersom penganslagen går rakt in i den kommunala budgeten och kan dräneras från skolan via t ex internhyror eller att man drar ner på ordinarie undervisning...

Eller om man så vill, pengar i sjön...

Forskare: Svenska PISA-resultat i matematik oförändrade när provmetoden jämförs

Har Brage Norin gone nuts...

Kanske är han den ende som vet...

Han har givit samma besked i minst fem år på raken. Kasinoekonomin kraschar. Det finansiella stupet väntar USA. Kraschen startar i Europa. Det amerikanska romarriket går under. Dra ini helvetet – det är en trasig västvärld som väntar...

Folket i Italien vägrar betala bankernas skulder! Trump ringer vem fan han vill!

En elevator pitch som heter duga... det är inkörsporten till Lars Berns krönika... den ska ni läsa...

Det svenska samhället splittras och faller sönder till följd av att det drabbats av en kollektiv godhetspsykos som snart har fått hela landets etablissemang att tappa kontakten med verkligheten...

När vi lyssnar på nyheterna i Public Service får vi numer dagliga bevis för ett patologiskt tillstånd som blir allt djupare och som på allvar hotar stabiliteten i samhället...

I förra veckan fick den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt lägga ut texten i det goda TV-programmet Skavlan. Hans globalistiska verklighetsfrånvända välvilja saknar gräns...

Han vill att alla gränser på jorden som i ett trollslag skall tas bort och alla människor skall förbrödras och öppna sina hjärtan för varandra. Sverige skall ha helt öppna gränser tycker den gode Reinfeldt från sin skyddade överklasstillvaro...

Ondskan gömmer sig bakom godhetens Potemkinkulisser

Det är som att det går en skälvning genom landet. Till sist förefaller det sjunka in...

Man kan inte ha öppna gränser och en generell välfärdsstat samtidigt. "Kom så får ni gratis pengar" må vara en skojig paroll...

Men i verkligheten måste saker och ting gå ihop. Nu får vi se till att ta hand om alla som redan kommit hit. Det är ett åtagande vi har iklätt oss. Vilket är knepigt nog, med tanke på hur det börjar se ut ute i kommunerna.

Men för dem som kommer i framtiden måste gälla att den generella välfärdsstaten, den får man tillgång till när man börjat betala skatt och sociala avgifter. Jobb eller annan egen försörjning ger permanent uppehållstillstånd. Vill man sedan ha hit anhöriga, då får man visa att man kan försörja dem. Det är ett fullt rimligt förhållningssätt...

Med risk för att bli tjatig... Människor skall ha frihet att leva och bo var de vill. Men inte på andras bekostnad. Och på samma sätt som för all annan frihet går gränsen där man inkräktar på någon annans frihet, säkerhet eller egendom...

Det rör på sig i migrationsfrågan

Den byggnadsarbetare som idag står på barrikaderna och jublar över ett öppet Europa efter valutgången i Österrike kan, inom några år, sitta i livbåten och undra vad det var som hände när han stod och jublade som mest...

Jösses... den globalismen... 

Varthän hans jobb tog vägen eller varför det inte kommer några svenska lärlingar efter honom. Varför de små och medelstora svenska byggföretagen helt enkelt bara försvann samtidigt som han gladdes åt sina importerade livsmedel och att kunna röra sig själv fritt i Europa...

Sedan kanske några börjar fundera på varför livbåten läcker så förskräckligt när det solidariskt finansierade välfärdssystemet inte längre kan finansieras med skatter och egenavgifter. När jobben försvinner, och därmed skattekraften, på en låglönemarknad där vi själva låst upp svenska företag och svensk arbetskraft i kollektivavtal men att ett poröst europeiskt system konkurrerar ut dem...

​Uttrycket ”vi ses på barrikaderna” kan mycket väl komma att bytas ut mot något annat. Det vi ser i Europa har föga med högerpopulism att göra, det visar såväl en grundlig analys av BREXIT som utgången av det italienska valet , den rider bara på en våg av något annat...

Något mycket starkare. Som omsorgen om sitt hus. Att känna oro inför sitt eget jobb eller bli arg över lönedumpning alternativt osund konkurrens har inget med högerpopulism att göra. Däremot rider gärna den senare på oron...

Vi ses i livbåtarna!

mån 5 dec 2016

Så fel han har... Engnell... några av oss, om inte vill, så åtminstone inser att väster-ländska samhällen kommer att förenklas med absolut nödvändighet...

Och det är väl bra... visst...

Professor Tainter hävdar att olika samhällens bärkraft och kollaps beror på problemlösande institutioners framgång eller misslyckande och att samhällen kollapsar när deras investeringar i social komplexitet och deras "energitillskott" når en punkt med avtagande avkastning. Ett tecken på detta är när ett samhälle snabbt gör sig av med en avgörande del av sin komplexitet...

Enligt Tainters Collapse of Complex Societies blir samhällen mer komplexa ju mer de försöker lösa sina problem. Samhällenas komplexitet kan igenkännas på otaliga specialiserade sociala och ekonomiska roller och de många mekanismer varigenom de koordineras, samt deras beroende av symbolisk and abstrakt kommunikation, liksom att det förekommer en klass av informationsproducenter och analytiker som inte är inblandade i den primära produktionen av förnödenheter...

En sådan komplexitet kräver ett substantiellt "energitillskott" innebärande konsumtion av naturresurser eller andra former av värdetillskott...

När ett samhälle konfronteras med ett "problem" som underskott på energi eller svårigheter i att få tillgång till denna, tenderar det att skapa nya skikt av byråkrati, infrastruktur eller samhällsklasser för att möta utmaningarna...

Hela Sverige deppar

Joseph Tainter – Wikipedia

Sparreholmarn gör likadant... pitchar... fast inte riktigt som Engellau...

Sh är ju inte så bra på krönikor som han...

Med Google, känns det som, är allt detta vänt i sin motsats. Nu gäller det att skydda sig mot all den framvällande information som dränker våra hjärnor och sinnen om vi inte vet att skydda oss. Man måste alltså aktivt göra motstånd för att inte gå under.

Samtidigt vill man inte gå miste om några godbitar. Det finns ju faktiskt smarta människor därute som har relevanta saker att säga. Hur gör man då?

Här måste Engellau göra en utvikning om ett i affärssammanhang ofta använt och mycket potent begrepp, nämligen ”elevator pitch”. Det betyder ett säljbudskap som kan framföras under så lång tid som en normal hissfärd brukar ta. En framgångsrik elevator pitch är ett sådant kanske tio sekunder långt budskap som griper lyssnaren med sådan kraft att han håller sig kvar och vill höra mer.

Min metod

Genus eller könsroll... ("motsatsen" till det biologiska könet)... är ett tokfeministiskt begrepp...

För Sh gäller jämställdheten mellan man och kvinna som enda rättesnöre...

Lite förenklat menar Yvonne Hirdman att Sveriges framgångar på jämställdhetsområdet är just jämställdheten; att män och kvinnor samarbetar och lever på samma villkor och tar samma ansvar...

När män och kvinnor skiljs åt, när män utropas som onda och kvinnor som goda – den så kallade isärhållningen – då är det alltid den manliga normen som legitimeras. Det är detta som nu sker, med den feministiska regeringens goda minne, ute i förorterna bland annat vad gäller hederskulturen...

Kvinnor hålls nere, inte bara av männen utan även av kvinnorna i familjerna och klanerna. De reduceras till maka och mor, hindras från att leva fullvärdiga liv och med ett kvinnorörelse uttryck: ” Vårdar frisk man i hemmet. Eller som moderaten Elisabeth Svantesson tycker att regeringens jämställdhetspolitik missar de stora jämställdhetsfrågorna...

Till Svt Nyheter säger hon:

”I stället för att ta tag i de stora problemen ägnar sig regeringen åt symbolpolitik, som kvotering till bolagsstyrelser och en jämställdhetsmyndighet”...

Genus (könsbegrepp) – Wikipedia

Helene Bergman: Min feministiska historia

En gammal antidystopisk antiglobalistisk elfantast...

En invändning som ofta dyker upp i denna diskussion är, hur man skall få fram elen till en eldriven bilpark. Då skall man veta att en eldriven bil är långt energieffektivare (4 ggr) än en bil framdriven med den gamla omoderna förbränningsmotor-tekniken med alla dess svagheter...

​Så även om elen till bilarna produceras med olja och naturgas, så kommer fossilförbrukningen för fordonsflottan att minska markant. Använder man vatten- och kärnkraft blir det nollutsläpp.  Till detta kommer att en stor bilpark med batteridrivna bilar kommer att öka konkurrenskraften hos intermittenta energikällor som solceller, eftersom laddningen kan ske när solen lyser. Med en långt effektivare batteriteknik kommer vi även att hitta en rad stationära användningsområden för dem, där de kan ackumulera el från solceller när solen lyser. Även solcellstekniken är stadd i snabb utveckling och kommer att kraftigt öka sin konkurrenskraft de närmaste åren.

Förbränningsmotorns dagar är räknade

En ohyggligt gammal 

dystopisk globalist full-

stoppad med vibrerande

oro...

Och den dag som Trumps många av olika berättigade skäl frustrerade väljare upptäcker att de blivit bedragna kan allt hända...

Historien med dess aldrig läkta sår av social rastlöshet och oförlöst spänning har hunnit ifatt Amerika. Det är denna mörka parallell till en svunnen tid jag vill tillföra den fantombild av Trump vi nu betraktar. Som nobelpristagaren William Faulkner skrev: ”Det förflutna är aldrig dött. Det är inte ens förflutet.” Han kunde ha tillagt: ”det förflutna verkar i oss, lämnar oss aldrig ifred”...

Historien flåsar Donald Trump i nacken

Två tredjedelar av bidragsförsöjningen i landet går till dem som har utrikes bakgrund.

”Vi har en stor kompetensreserv bland utrikes födda och vi har som ambition att fler av dem ska komma i arbete”, tillägger denne utopiskt skolade GD.

Den mest utmärkande egenskapen hos en GD är hens frapperande stora hål i huvet...

Ambition? Sverige ligger i botten vad gäller integration inom OECD.
Har dessa myndighetschefer helt förlorat omdömet? Kan glappet mellan karta och terräng bli tydligare

Arbetsförmedlingens generaldirektör i ett luftslott

sön 4 dec 2016

Finns det något alternativ...

Naturligtvis inte... dom återvänder ju inte frivilligt precis...

Resurser att tvångsutvisa saknas som alla förstår... papperslösa som går under jorden är ju inte heller något bra alternativ...

Tydlig ökning av beviljade uppehållstillståndAllt skall politikerna lägga sig i... Allt...

Det skall styras och ställas över sådant som de inte har med att göra...

Det skall bestämmas över sådant som folk är bättre skaffade att sköta själva. Och politikerna försöker ratta verksamhet som de varken förstår eller behärskar.

Det stötande är inte bara att politikerna samlar på sig makt – utan även att de saknar förmåga att rimligt hantera sådant de har lagt under sig. Arrogans och storhetsvansinne i kombination med inkompetens och bristande kontakt med verkligheten, typ...

Hur mycket skall politikerna få förstöra innan vi återför makten till folket?

Huvudmotsättningen står mellan å ena sidan politiker-väldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex och å den andra den sköt-samma medelklassen...

Kort sagt att det finns ett starkt, intellektuellt dominerande gäng, som har kontroll över statsapparaten och media, vars filosofi är att folk är svaga och behöver hjälp...

Hjälpen ska betalas av den påstått rasistfascistisknazistiska medel-klassen och att motståndaren till detta gäng är denna medelklass som är så van att ta stryk att den inte ens fattar hur den får på skallen utan i stället skrumpnar, skäms och krälar inför den elit som gjort sig till dess herrar...

Huvudmotsättningen och lite annat

Ett politiskt, etiskt och moraliskt haveri... 

Mikael Sandström, en av Prime Groups tyngsta konsulter, kommer gå till historien som den som synliggjort delar av detta haveri och gav oss ledtrådar om vem som är vem i svensk politik med hjälp av Serenys personlighetsporträtt.

För detta skall Sandström ha ett erkännande även om det kanske inte var hans primära tanke med artikeln i Kvartal.se...

Avbönen som åskådliggjorde ett politiskt, etiskt och moraliskt haveri

De väderhändelser som domedagsprofeter som Al Gore, Johan Rockström, Anders Wijkman och andra stödjer sina larm på, ligger alla inom klimatets normala variabilitet...

I en artikel i New York Times i den 29 nov redovisar forskaren Yascha Mounk från Harvard hur tron på demokratin störtdyker bland de yngre generationerna, vilket sannolikt är exakt den effekt som globalisterna är ute efter med sin skrämsel-propaganda för att bredda marken för sin New World Order. Strategin är densamma som Stålmannens fiende Lex Luthor deklarerade ”Ju mer rädsla du skapar, ju större blir bytet!”

Om vi vill ha kvar det lilla som är kvar av vår demokrati, vår frihet och vårt nationella självbestämmande är det dags att vi vaknar upp ur klimathysterin och börjar ifrågasätta globalisternas domedagsprofetior, för att istället lyssna på vetenskapsmän som inte sålt sin själ till mörka globalistiska krafter. Klimatfrågan är långt ifrån det allvarligaste hotet mot vår miljö.

Klimatpropagandan handlar om att underminera tron på demokratin

Maktlösheten kan kännas som ett bättre alternativ än makten när man tittar i stjärnorna och ser in i framtiden...

Om utmaningarna är överjävliga och om den politik man skulle vilja bedriva blir en omöjlighet på grund av det som kallas realiteter – är då makten något man vill ha till vilket pris som helst...

Jag tror inte det, och jag tror att det är därför som både den så kallade Alliansen och den rödgröna så kallade regeringen beter sig på ett sätt som bara gynnar Sverige-demokraterna. Om man känner sig maktlös inför framtiden, varför inte ”straffa” sina värsta fiender med att ta sig an ”bajsmackan” Sverige? Maktlösheten framför allt...

MAKTLÖSHETEN FRAMFÖR ALLT

lör 3 dec 2016

Han har humor ibland... han, den alarmistiske krigs-hetsaren...

Sparreholmarn föredrar att elda upp lite olja för att få el till luft-konditioneringen...

Eller för den delen, el till vattenpumpen och vattenrenaren...

Prepping: Tre-regeln

Donald Trumps seger i presidentvalet i USA var ett nederlag, inte bara för demokraternas kandidat Hillary Clinton, utan också för journalisterna, i synnerhet de svenska.

De hade inte gjort några försök att dölja att de personligen ville se Hillary Clinton som president. Hon är ju kvinna...

När valresultatet stod klart försattes de i chocktillstånd, “Trumpchocken”. Svenska journalisters väg är kantad av ständiga överraskningar. Vi minns till exempel “Brexit-chocken” i juni 2016 och “SD-chocken” när Sverigedemokraterna valdes in i Sveriges riksdag 2010...

Det amerikanska valresultatet är mer än någonting annat de bortglömdas revansch. Det var minoriteterna och de bortglömda människorna utanför storstäderna som vände demokraterna ryggen och röstade på Donald Trump...

I den här podden gör författaren och journalisten Julia Caesar en skoningslös genomgång av journalisternas förakt mot folkviljan och skriver ett öppet brev till sina kolleger...

Efter Trumpchocken – brev till journalisterna

Donald Trump... hemlig agent för sionistmaffian... New World Order...

Mina förhoppningar på Trumps förmåga att, som han själv säger, Drain The Swamp i USA:s administration har varit stora. När han nu börjar presentera kandidaterna till toppositionerna i sin regering har man anledning att spärra upp ögonen. Vad händer egentligen...

Det verkar helt enkelt som om Trump fiskar upp pirayor ur träsket istället för att dränera det, eller kanske har han inte hittat rätt träsk? Låt oss innerligt hoppas att jag har fel...

Trumps upplägg liknar lite social-demokraternas sätt att avlöna kriminella för att de skall bli snälla och ansvarskännande. Det är en riskabel metodik. Än så länge håller de flesta amerikaner god min och litar på Trumps omdöme, jag själv ser tecken som jag inte vill se – en intensifiering av NWO istället för motsatsen. Det finns anledning att följa utvecklingen mycket noga, kommer Trump att leverera det väljarna trodde eller går vi ur askan i elden...

Hittar Trump till träsket?

De stora mediehusen tappar i både upplaga och anseende...

Det skulle inte förvåna ett dugg om DN:s Peter Wolodarski kan tänka sig lite god hederlig censur för att öka chanserna för hans tidning att behålla sin ställning. Ty om regeringen är redo att tvinga Facebook på knä, vad är den då inte beredd att göra mot de växande alternativmedierna...

Det föreslagna systemet med en ny medie-avgift, med ett bidrag som villkoras med att den som söker delar rätt värdegrund, är månne bara ett första steg. Resten kan demokratiministern uppenbarligen ta hand om...

Etablissemangspolitiker säger sig vara oroade över auktoritära idéers tillväxt i vår tid. De verkar inte ha insett att de genom sin politik själva är en del av just detta...

Yttrandefriheten firar 250 år. Striden om den känns som på allvar nu...

Censurministern

Tänk om skolresultaten förbättras och svensk skola på något magiskt och oväntat vis tycks vara på väg att resa sig...

Och det inte bara handlar om en statistisk tillfällighet utan om en verklig vändning...

Då kommer den svåra men nödvändiga uppgiften att förklara hur detta kunnat inträffa. Politikerna kommer såklart att försöka ta åt sig äran, var och en för sig. Allianspolitikerna kommer att säga att deras åtta års trägna ansträngningar äntligen burit frukt...

Själv kommer jag, i den mån det behövs, att söka orsakerna till mina misslyckade förutsägelser i den outgrundliga och mystiska värld som heter folksjälen...

Kan det vara så att den av mig så nedlåtande behandlade skolvärlden, lärarkår och alla andra, mot alla odds lyft sig och bestämt sig för att göra ett oväntat underverk?

Ingen skulle mer tacksamt än jag erkänna sin felbedömning...

Snart får vi betyg, både Sverige och jag

När jag har smält intrycken från alla undersökningar är det en sak som dock är anmärkningsvärd...

Det är Moderaternas och alliansens oförmåga att stärka sin position trots den svaga regeringens uppenbara problem...

Ansvaret för att man inte lyckats att få den förväntade utdelningen i opinionen är Moderaternas mycket svaga och robotaktiga ledare Anna Kindberg-Batra. Hon går inte hem hos någon och hennes senaste patetiska utspel där hon kopierar SD:s invandringskritiska politik, får hennes parti bara att framstå som en vindflöjel.

Om en väljare vill ha en restriktiv invandringspolitik väljer man då ett parti som på kort tid velat från helt öppna gränser till helt stängda, eller ett parti som konsekvent krävt stängda gränser hela tiden? Det valet förefaller ganska enkelt...

Moderaterna bör bita i det sura äpplet och erkänna att Batra var en felrekrytering som man blev pådyvlad av Fredrik Reinfeldt. Man har faktiskt skarpare knivar i lådan att ta till. Vill man ha en kvinna så är Elisabeth Svantesson ett överlägset mycket bättre kort att satsa på inför valet 2018. Sparka Batra och välj Svantesson innan det är för sent...

Moderaterna går mot en katastrof med Anna Kindberg-Batra

 

Skyll inte på Trump... erkänn medborgare... ni var oroliga även innan han valdes till president...

Och nu? Denna formliga explosion av oro, i radio och tv, på ledarsidor och kultursidor. Det är ingen ände på de skräckscenarier som nu målas upp som en konsekvens av det amerikanska presidentvalet...

Plötsligt är alltså både rädsla och oro legitima känslor. Det upphöjda lugn som tidigare förkunnats som enda godkända hållning inför samtidens ”utmaningar” (undantaget miljöhotet) har förbytts mot hysteri och dystopier. Tidigare milt leende kultur-skribenter använder nu spalterna för att lufta sina värsta farhågor, och vartenda program i P1 tycks användas för att bedriva någon form av gruppterapi...

Ju oroligare du är – desto bättre människa är du. Din oro är nämligen ett bevis på att du är motståndare till allt som Trump står för, en nitisk försvarare av människovärdesprincipen samt en moraliskt oantastlig individ... 

Ann Heberlein: Den rimliga oron

fre 2 dec 2016

Det tredje programmet av DGS-TV.

Gäst: Johan Westerholm

Ledarsidorna.se

Mamma är Barbro Westerholm som tillhör sjukdomstillståndet Folkpartiet...

Detta är en serie på tio program där Patrik Engellau tillsammans med flera av landets skarpaste opinionsbildare diskuterar våra viktigaste frågor.

1.     

https://i.ytimg.com/vi/4DmvyBwxnPA/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=-zsAHtXRaqaZ-aNImk-UaCb-aSk

DGS-TV Avsnitt 3: Johan Westerholm

Sparreholmarn tycker man kan hoppa över födelse-dagen...

Det mullrar visserligen från alla möjliga håll om ett tryckfriheten borde inskränkas...

Men cencur och fullt utvecklad fascism... då är det kört...

Grattis på födelsedagen

Vad som behövs är mindre politiskt aktivitet a la MP...

Och mer avancerat och genomtänkt ingenjörsarbete... öhhh...

Låt oss hoppas att detta kommer att inträffa utan att vi först skall behöva genomleva en kallvinter utan kärnkraft och med utslagna elsystem...

Miljöpartiet missriktade energi- och klimatpolitik

Nu är det för sent. Vi kan inte backa bandet eller hitta strålande lösningar till problem som i många fall saknar en lösning...

Det som återstår för dagens och morgondagens politiker i både riksdag och kommunalstyrelser är valet mellan usla och dåliga åtgärder.

Alla implementerade i panik. Detta är Fredrik Reinfeldts arv...

Om ansvaret för migrationshaveriet

I fråga efter fråga intar borgarna positioner från vilka människor betraktas som undersåtar snarare än medborgare...

För var dag som går närmar sig borgerligheten vänsterns inställning att medborgarna är till för statens skull, inte tvärtom...

Samtliga riksdagens åtta partier förefaller i dag betrakta folket som skattebetalande boskap. Ingen ställer sig på den enskilda människans sida, mot överheten... Ingen...

Borgerlighetens svek mot individen


Efter andra världskriget utvecklades Sverige till en av världens mest fram-gångsrika industrinationer...

Som ett litet land kunde vi stoltsera med flera världsledande industrier som utgjorde själva grunden för den svenska välfärden...

De senaste trettio åren har en stor del av landets unika position som industriland gått förlorad... läs boken...

Varför försvinner våra kronjuveler?

Näringspolitiken och stor-företagen styrs fortfarande i stor utsträckning av förlegade strategier med sina rötter i efterkrigstidens tunga industrisamhälle, anser Lars Bern...

Många företag försöker hänga med genom att beskriva medarbetarna som sitt humankapital. Det är vilseledande eftersom humankapitalet inte ägs av företagen utan av medarbetarna själva...

Dagens ledarutbildning, som bygger på erfarenheterna från strukturrationaliseringen inom basindustrin, fungerar inte för den nya kunskapsindustrin... läs boken...

HUMANKAPITALISTEN

tors 1 dec 2016


Professorn... Vad bör göras?
Bekämpa terrorismen i legalt samarbete med Syriens regering...


Stöd FN:s fredsplan och låt Syriens befolkning fritt välja sin framtid...

Upphäv sanktionerna mot Syrien, som starkt bidragit till svält och elände. Fördöm stödet till terrorist-organisationer och sanktionerna av USA och allierade, vilket är en huvudorsak till kriget och till massflykten...

Basfakta:
1. Kriget är inget inbördeskrig utan ett sedan läge planerad intervention av USA via ombud, enligt bl.a. Pentagondokument från 2001. Omkring 80 % av stupade rebeller är utlänningar enligt rebellerna. I den första demonstrationen mot olika orättvisor våren 2011 deltog beväpnade grupper som dödade poliser.
2. USA och allierade har från början stött rebeller ekonomiskt och med vapen – ett brott mot FN-stadgan och folkrätten.
3. ”Kravet” från USA & Co, även Sverige, att ”Assad måste bort” är odemokratiskt. I FN-förhandlingar har beslutats att syrierna själva ska avgöra detta.
4. De ”moderata rebellerna” är en USA & Co fabricerad grupp som aldrig haft något större stöd i Syrien, som sedan länge samarbetar med al-Nusra och andra terroristgrupper och som USA inte kunnat skilja ut från terroristgrupper.
5. Bombningar etc. av USA, Turkiet, Danmark och Frankrike utan stöd från Syrien är ett brott mot folkrätt och FN-stadgan, i motsats till Rysslands regeringsgodkända närvaro.
6. Vapenvilor exkluderar terroristgrupperna, som inte heller accepterat dessa. Syriens och Rysslands krig mot al-Nusra i Aleppo stöds av FN-resolutioner och folkrätt.
7. Kritiken mot Syriens regering för omfattande tortyr, tunnbombningar av civila och avsiktligt bombande av sjukhus har mycket litet stöd av fakta.
8. Enligt opinionsundersökningar, bl.a. av ORB International som arbetar för bl.a. USA:s regering är Assads sekulära och alltmer demokratiska styre populärt
9. Enligt president Obama, vicepresident Biden och USA-generaler är USA:s politik en viktig orsak till framväxten av IS och andra terroristgrupper.
10. Syriens & Rysslands insats har avgörande betydelse i kamp mot terrorismen i världen.

Även Sveriges ledande politiker stödjer i praktiken terroristerna i östra Aleppo

Det är nog nödvändigt att nagga demokratin i kanten för att bekämpa populismen, resonerade en kulturchef...

Jag gick och sög på det där ett par dagar. Hur vågar någon så naivt och troskyldigt föreslå inskränkningar i demokratin för att komma till rätta med ”populismen”? Det var då insikten slog mig som en bomb...

Kvinnan är troende. Hon tror på allvar att det finns något illasinnat som heter ”populism”, kanske rentav ”högerpopulism”. Ingen vet vad det är, det bara finns ungefär som Satan själv och det är ont, ont, ont. Hon har gått på ”den allmänna meningens” propaganda...

Hon är alltså inte den cyniker, som jag utgått från att hon och hennes kollegor måste vara, hon är en sant from pk-ist. Hon kanske till och med anser att värdegrunden inte bara, som jag ser det, är ett fjolligt och innehållslöst hugskott utan i stället något att i hängiven andakt kontemplera. En gång för länge sedan såg jag en gammal kvinna i Spanien be till ett helgon med sådan inlevelse att jag blev alldeles rörd över hennes tro. Så kände jag mig plötsligt inför kulturchefen...

Jag flämtade till av insiktens betydenhet, för om kulturchefen faktiskt har en djup och innerlig tro på allt det där som jag betraktar som skenheligt struntprat från politikers och andras sida så kanske kulturchefen kollegor också har samma tro. Jösses!

Då förstod jag varför jag inte hade begripit någonting

Åtmninstone ansåg Locke att de viktigaste medborgerliga eller mänskliga rättigheterna var Life, Health, Liberty and Possessions, alltså liv, hälsa, frihet och ägodelar...

Att äga sin egen kropp, sitt eget liv, att inte vara slav eller livegen, att inte skadas av andra, att få bruka sina ägodelar och egendom efter egna idéer. Därigenom säkerställande största möjliga personliga lycka, vilket vid en summering av medborgarnas lycka kommer att ge det lyckligaste tänkbara samhället.

Jag kan för egen del tillägga att jag anser ett sådant samhälle vara det mest motståndskraftiga mot påfrestningar och belastningar av olika slag.

För Locke gällde att han levde i ett agrarsamhälle. Industrialismen kanske kunde skymtas vid horisonten för den uppmärk-samme, men inte mer. Egendom och ägodelar, mark, verktyg, redskap; kunskap, flit; frihet och fantasi var det som utgjorde produktions- resurser och förutsättningar för välstånd...

Med deras politiska filosofi mår landsbygden bra, eftersom landsbygd är det normala tillståndet eller dominerande... bostadsort,

verksamhetsområde och politik anpassat därefter...

Snabba cash 1

Ett av grundfundamenten i ett fritt och gott samhälle är att människor försörjer sig själva...

Alla som kan arbeta ska också göra det och inte förlita sig på allmosor från någon annan...

Även den så kallade svenska modellen, en universell välfärds-modell, bygger på en hög förvärvs-frekvens. Annars går inte ekvationen med generöst tilltagen välfärd för hela befolkningen ihop. Det är just här det håller på att ske saker i Sverige just nu...

I takt med att den delen av befolkningen som inte arbetar växer, ökar bördan för den arbetande delen att bidra än mer. Utan att själva få ut mer. Sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda blir allt större. Ekvationen går inte längre ihop...

Vid sidan om bostadssituationen kommer den hetaste frågan under de kommande fem åren vara nyanländas etablering på arbets-marknaden, i synnerhet alla med låg eller ingen utbildning...

Den hänger förstås till viss del samman med just bostadsproblematiken - den som bor på ett vandrarhem, i en gymnastiksal eller i ett plywoodbås i en bilhall har rimligen sämre förutsättningar att etableras än den som har tryggheten i en egen bostad. Men det handlar också om att den myndighet som har ansvaret för etableringen är Sveriges kanske mest dysfunktionella...

Ropen skalla, lönestöd åt alla

Medan etablissemanget låtsas som det regnar kan vi andra se en verklighet, som vi envetet berättat om, men som snusförnumstigt fördömts, ja till och med förbjudits av de politiskt korrekta. PK med P för vad? Det kan väl inte vara Patrask...

Partiledarna medger att de ”måste ta till sig och smälta” det som hänt. Att det inte längre går att ignorera stora folkgruppers åsikter. Kinberg Batra vågar till och med ifrågasätta den katastrof som hennes företrädare Reinfeldt tillsammans med miljö-partiet ställde till med...

Hur länge kommer det att dröja, innan de fattar att det inte räcker med att kopiera SD:s politik och erkänna vissa fel i sin tidigare politik...

Löjligt eller trumpet?

Ekologisterna anser sig ha tolkningsföreträde när det gäller alla frågor om hållbarhet...

De är dock ensidigt fokuserade vid människans egen miljöpåverkan. Deras förment hållbara samhälle kan bara genomföras genom att överge dagens fria marknadsliberala samhälle och ersätta det med ett elitistiskt hårt planstyrt samhälle med starka begränsningar...

Försök med sådana samhällssystem har aldrig lyckats. De har alltid lett till en oförmåga att ens tillfredsställa de mest grundläggande mänskliga behoven, samtidigt som de orsakat betydligt större skador på miljön än de fria öppna samhällena...

Antropocen II

Fortsättning