Nyttiga idioter i kommunkorporationen må på allvar tro att det gagnar korporationen med utomsocknes  importerade inbillningskloka ämbetsmän utan lokal förankring... strategin har pågått i årtionden... med en dåres envishet fortsätter  korporationen med mer av samma år efter år... friheten att utveckla sin individuella  potential förvägras därmed medborgarna... en  frisinnad borgarklass anses inte önskvärd av galenskaparna i kommunskrået... 

Ni kanske tror att byråkraterna kastas ut över ättestupan... det kallas numera för pensionsstupet där dom fångas upp av pensionsskyddsnätet... alltså resandebyråkraterna... från kommun till kommun...

mån 31 dec 2018

Vilken jävla "förkylning"... det är tjugo-fem år sen sist, minst... när man tar cancermedicinen Interferon är man skyddad mot vanliga förkylningar nämligen...

För tre år sedan var det slut med det skyddet... Interferonet triggar igång kroppens självförsvar... det var som att ta penicillin varje dag i femton år...

Äsch... det var en dålig jämförelse... men resultatet blir detsamma...

Det enfaldigt tokliberala fotfolket har tyckt likadant hela tiden... fy för nazister, fy för fascister, fy för höger-populister, fy för höger- extremister... fy för alla som inte tycker som oss... frihetsälskande tok-liberala...

Att hata en framväxande folkrörelse som Sverigedemokraterna utgör i vårt land, är allt annat än liberalt. Det är totalitärt att vägra ta debatten och samtala, för att istället försöka blockera och stänga ute nya folkvalda utmanare i parlamentet. Ja, det är ju i högsta grad… illiberalt...

Men det finns skäl till varför liberaler hamnar på defensiven och hellre tystar debatt än stimulerar den. Dagens liberaler saknar sammanhängande politik för vår tid. Man är för migration och öppna gränser, men låtsas som att detta inte får fundamentala och revolutionerande effekter på de välfärdsstater som vuxit fram de senaste 100 åren i västvärlden...

Öppna gränser är välfärdsstatens död. Det är ingen ideologisk hållning, utan ett oavvisligt faktum. Om människor som inte bidragit till välfärdsstaten kan göra anspråk på dess förmåner, slutar de som hittills betalt för denna välfärdsstat att göra det. Legitimiteten i välfärdsstaten ligger i att den kollektiva finansieringen går tillbaka till dem som betalat. Det är detta samhällskontrakt som bryts sönder av öppna gränser och stor migration... 

Nu ser vi hur fattigpensionärer får sämre välfärd än asylsökande, exempelvis i tillgång till billig tandvård, även om man arbetat och betalt skatt i hela sitt liv. Detta är en omoralisk politik som är dömd att kollapsa. Och den är inte liberal. Det finns ingenting i liberalismen som säger att en viss grupp ska slita och betala skatt, medan en annan grupp ska få tillgång till statliga förmåner utan att ha bidragit...

Liberalismens akilleshäl är dess totala naivitet

En sann liberal hållning, om man vill ha öppna gränser, är att avskaffa alla statliga välfärdssystem och låta försäkrings-lösningar ersätta dem. Var och en får försäkra sig – för sjukvård, för pension, för sjukpenning. Då blir inte migranterna parasiter, utan får delta i ekonomin på lika villkor...

Detta skulle dock skapa ett nytt klassamhälle helt i motsats till folkhemmet. Den nakna sanningen är att den svenska modellen måste skrotas om öppna gränser och stor invandring till Sverige ska fortsätta. Varför säger inte liberaler i olika partier att detta är priset för migrationen? Av den enkla anledningen att de skulle åka ur riksdagen. Svenska folket skulle inte ge sitt stöd till en sådan utveckling. Ändå håller liberaler – och vänsterkrafterna – fast vid att vi ska ha en stor migration till Sverige...

Det är i denna omöjliga ekvation, byggd på jättegoda och fina önskedrömmar, som liberalismens oförmåga sitter. Det är höjden av naivitet att vägra inse verklighetens realiteter, och det är denna naivitet som är liberalernas akilleshäl. De olika ”goda” målen går inte ihop. Man låtsas som att migrationen inte har ett mycket högt pris. Istället anklagar man dem som ser verkligheten som den är för att vara fascister. Liberalerna har gjort verkligheten till sin fiende. Om inte liberaler tar till sig rådet från de nämnda polska akademikerna, och slutar kasta epitet omkring sig för att istället reda ut begreppen och de egna prioriteringarna, kommer liberaler att försvinna från den politiska arenan...

Det är sättningarna av det här pågående skalvet som gör att Sverige ännu inte har en regering. Och mycket därför att det politiska etablissemang som dominerat under de senaste decennierna bara vill ge ett svar på alla frågor och allt missnöje: mer av den sortens politik de fört tidigare. Det har för dem blivit en trosfråga att inte vika en tum från den kurs som fört oss hit.

Det är med andra ord de liberala krafterna, av det slag DN hyllar, som nu låter precis som Geijers konservativa kritiker, efter hans avfall. Då varnade de konservativa krafterna för att ge liberalismen en tum, för då skulle kaos följa, nu använder liberaler samma retorik. Då talade de konservativa föraktfullt om ”folkförförare” och pöbeln, i dag är det liberaler som kräks över ”populister” och skakar på huvudet åt det obegripliga folket. Då kunde konservativa ge liberalismen en medicinsk diagnos och säga att den var ”en förslappning av hjärnan”, i dag är det liberaler som inte kan hitta andra förklaringar på meningsmotståndare och utmanare än att de är störda eller sjuka på ett eller annat sätt...

Likheterna med Geijers tid är stora. Det är bara det att liberalerna, som visade vägen ut ur den oredan, har de konservativas roll den här gången. En annan sak är förstås att vägen ut inte är alldeles lätt att se. Precis som när radikalismen ställdes mot konservatismen under 1800-talet finns många obehagliga inslag bland de utmanande krafterna. Alla radikaler var, på Geijers tid, inte humanistiska liberaler. Men likväl behövdes förnyelse och det gick inte att bli vid det gamla...

Vi kommer att få en ny regering det kommande året, men det mest sannolika är att den på ett eller annat sätt försöker finna ett sätt att slippa hantera det nya. Den kommer antagligen att vilja ignorera det som utmanar, i hopp om att det ska försvinna. Det var det Geijer begrep var en omöjlighet. Det kommer att dröja några år till innan de liberaler som åberopar honom förstår samma sak...

Nytt år - samma problem

 

sön 30 dec 2018

Makten desinformerar... Den som inte har en bakteriell infektion blir inte hjälpt av antibiotika och när läkare lättare kan diagnostisera patienter kan de också lättare neka patienter antibiotika... det viktiga är inte att kunna neka människor... det viktiga är att kunna ge människor rätt sorts antibiotika så fort som möjligt när behovet uppstår...

Vita blodkroppar har till har till uppgift att skydda kroppen från infektioner och vid en bakteriell infektion ses ofta ett ökat antal vita blodkroppar. Det innebär att en mätning av antalet (totala) vita blodkroppar kan ge ytterligare information för att kunna skilja en bakteriell infektion från en virusinfektion och underlätta för läkare vid beslut om behandling...

HemoCue® har utvecklat en medicinteknisk produkt, HemoCue WBC DIFF, som mäter totala antalet vita blodkroppar i blodet och en 5-partsdiff. Med kapillära eller venösa helblodsprover ges patientnära provsvar med laboratoriekvalitet inom bara några minuter, istället för att skicka provet och behöva vänta timmar eller till nästa dag...

Naturligtvis kan man inte köpa såna här prylar som privatperson men kanske nån gång...

Story News "Ger patientnära resultat med laboratoriekvalitet" - Story ...Tvillingsjälarna... som har tomtar och troll på loftet... och deras förvirrade tankestörningar... dom känner sig uppenbart förföljda av inte bara SD utan hela svenska folket som inte längre gillar den globala tok-liberalismen...

EK... Sista månaden inför valet i Sverige stod plötsligt de högerpopulistiska eller högerextrema sidorna på Facebook för dubbelt så mycket delningar som de tio största medierna i Sverige, tillsammans...

EK... Den största. Politiskt inkorrekt, har DN kunnat knyta till Sverigedemokraterna och deras kommunikationsavdelning...

Politiskt inkorrekt bytte namn till Avpixlat och heter numera Samhällsnytt som alla vet vid det här laget utom EK...

Vi får väl hoppas att tillståndet inte är sjukligt... Paranoia eller förföljelsemani, är ett sjukligt tillstånd av överdriven misstänksamhet, och brukar vara en form av vanföreställning eller ingå i en mer komplex symtombild vid en psykos med hallucinationer och tankestörningar...

Sociala medier har blivit som romarrikets bröd och skådespel

Centerledaren faller handlöst, från toppen till botten när väljarna nu anger sitt förtroende för partiledarna. Bara Miljöpartiets språkrör har lägre förtroende enligt Aftonbladet/Inizio...

Tricki Dick förstod Centerpartiets interna logik: man ville tvinga fram samarbete mellan M och S i regeringsfrågan och blockerade då med sina 8 procent alla andra lösningar...

Wiki... En samlingsregering eller samlingsministär är en regering som bildas av representanter för alla eller de flesta av de politiska partierna i parlamentet. Detta sker vanligen vid ett krig eller annan krissituation...

Under hösten har detta mot väljarna vilseledande maktspel avslöjats i all sin nakenhet. Därför tappar Lööf nu svenska folkets förtroende. Med all rätt. Politiker är folkets tjänare, inte deras herrar. Lööf respekterar inte detta förhållande utan använder sitt folkliga mandat för att göra något annat än det väljarna var inställda på. Då får man också betala priset: att framstå som en nyckfullt beräknande, självisk politiker med storhetsvansinne...

Naturligt att Annie Lööf rasar i förtroende

 

lör 29 dec 2018

Katastrofen är ett verktyg för maktmänniskor... Tänk att landets vanligaste sjukdom, den gamla hederliga förkylningen eller luftrörs-katarren kan förvandlas från en synnerligen harmlös virussjukdom  som inte behöver behandlas... till en dödlig sjukdom på 3-4 veckor... från snuva till lunginflammation...  

Bakterier kan också ligga bakom luftrörskatarrer. Det är samma bakterier som kan orsaka lunginflammationer. Pneumokockbakterien är ganska vanlig. Oftast är det först en virusinfektion som startat inflammationen i luftrören och gjort slemhinnorna såriga och mer mottagliga för bakterieinfektioner. Då blir det möjligt för bakterierna att öka i mängd... Ibland kan det vara en bihåleinflammation som är bakteriekällan vid luftrörskatarr.

En annan och ovanlig orsak är att magsaft läcker uppåt i matstrupen under natten. Det beror på att övre magmunnen inte sluter tätt därför att det finns ett så kallat diafragmabråck. Om magsyran kommer över i luftstrupen skadas slemhinnan av den frätande magsaften, och man kan få en luftrörskatarr som inte beror på virus... det är Sparreholmarns lilla specialproblem... tänk att övertyga en tillfällig resandeläkare att man alltid får en bakteriekomplikation...

Då får man gå till en privatläkare med en sån här enkel apparat för 7000 spänn eller köpa själv och dela med släkt och vänner om inte VC vill dela med sig av makten...

Sen kan man ju aldrig veta om Doxyferm som används vid behandling av lunginflammation, akut försämring av kronisk luftrörskatarr (bronkit) mm är den

rätta sortens antibiotika... 

Anfäkta slem och anamma...

Katastrofen är ett verktyg för maktmänniskor... Bland politiker och myndig-hetsföreträdare finns en skyddsinstinkt som gärna avvisar kritiska granskningar eller synpunkter som svartmålning. Emellanåt smittar den av sig på journalistiken...

Sparreholmarn insåg redan på 1980-talet att Flens kommun var över-organiserad... men kan inte för sitt liv begripa hur hela väst-världen drabbats av samma sjukdom

trettio år senare...

Explosionerna ekar numera lite varstans i vårt land. Ingen borde längre kunna rycka på axlarna åt sönderfallet i rättsstatens utmarker. Allt hänger ihop, även periferin med centrum. Resurser flyttas över från omsorg till kontroll, från reform till repression. Det är en välfärdsexistentiell kris som tvingas fram av ytterst konkreta brister och hot. Och situationen går knappast att bortförklara med naivitet och bristande kunskap. Även skumrask-affärer pågår i dagsljus. Uppväxtvillkor urholkas inför våra blickar. Det mesta finns dokumenterat, men mycket som uppenbarats har ändå i det längsta förnekats...

De många gangstermorden runtom i Sverige de senaste åren har skett i tämligen väl definierade kretsar, men ett samhälle förblir ju inte opåverkat av den sortens destruktivitet. De svarta affärerna smälter samman med de vita. De unga tar intryck av miljön de växer upp i. Den trygghet vittrar som är de vuxnas ansvar att lämna över till barnen. Vad ska vi då svara dem som undrar varför så mycken rådvillhet har kunnat samlas just hos oss, i vårt helt nyligen så trosvissa samhälle? Handlar det om dåligt genomtänkta beslut eller frånvaro av beslut? Säg bara inte att det beror på ödet...

När välfärdens existentiella kris slår till

fre 28 dec 2018

Katastrofen är ett verktyg för maktmänniskor...  På bara fem minuter kan läkare avgöra om en patient har en bakteriell infektion, en virusinfektion eller ett annat allvarligt hälso-tillstånd... makten bestämmer vem som ska drabbas av katastrofen... systemet eller den enskilda individen...

Används av över 1 200 vårdaktörer
HemoCue WBC DIFF lanserades under 2010 och används i dag av över 1 200 vårdcentraler men inte Malmköpings, på akutmottagningar och barnakutmottagningar i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus som ingår i Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av dessa.
– Vi har nästan 50 000 patienter varje år och när vi använder HemoCue WBC DIFF och får snabbare svar kan vi spara tid, öka patientflödet och påverka patientsäkerheten på ett positivt sätt, beskriver medicinskt ansvarig Younis Kahlid på Drottning Silvias barnsjukhus.

Se filmen - så enkelt fungerar HemoCue WBC DIFF i vården 

”Kan minska antibiotikaresistens”
Studier visar att tillgång till svar på LPK med diff kan reducera antibiotikaförskrivningen. Den som inte har en bakteriell infektion blir inte hjälpt av antibiotika och när läkare lättare kan diagnostisera patienter kan de också lättare neka patienter antibiotika. Det kan minska överskrivning av antibiotika och antibiotikaresistens...

Anfäkta slem och anamma...
Sparreholmarn är nog också libertarian, fast till vänster... men såna finns ju inte på papperet... till skillnad från HAX som är till höger...

Det jävliga med libertarianismen, vare sig man är vänster eller höger är dess förstenade tro på fri rörlighet... texterna om libertarianismen är inte uppdaterade efter de nya kunskaper vi har idag om globalismens konsekvenser... 

Jag är libertarian. Jag tror på individen, marknaden och civilsamhället. På spontan ordning, byggd på erfarenhet och best practice. Jag vill ha en minimal stat, som bara ägnar sig åt det viktigaste och som i övrigt lämnar folk ifred...

Paradoxen är att jag tror att vi libertarianer skulle vara mycket bättre på att sköta dagens allomfattande, gigantiska välfärdsstat än dess socialistiska tillskyndare i allehanda partier. Bara för att något är principiellt fel och ogenomtänkt - så behöver man ju inte sköta det sämre än nödvändigt...

Man kan börja med att följa grundlagen. I Regeringsformen kan vi läsa att offentliga tjänster skall tillsättas utifrån förtjänst och skicklighet - inte partibok eller byråkratiskt kamraderi. Så gör då det! Vi libertarianer skulle rensa offentlig verksamhet från allt politiskt korrekt trams som stör stora delar av landets offentliga verksamhet. Byråkratin skall vara fokuserad och effektiv, i medborgarnas tjänst - inte tyngas av ideologisk ballast...

Vi skulle sätta upp konkreta mål, följa upp och utkräva ansvar. Vi skulle se till att offentlig verksamhet är kostnadseffektiv och rimlig. De offentliga trygghetssystemen skulle vara reserverade för dem som verkligen behöver dem. Vi skulle hålla hårt i skattepengarna...

Vi skulle omedelbart stoppa kompetensutvisningarna. Vi skulle slå fast principen att folk skall få bo vara de vill - men inte på andras bekostnad. Vi skulle ha som absolut prioritet att få in nyanlända i produktivt (ej skattefinansierat) arbete.
Vi skulle vara extremt tydliga med principen om att människor skall respektera varandras frihet, säkerhet och egendom. Det skulle finnas få lagar - men mycket ordning. Alla skall ha lika rättigheter (och skyldigheter) inför det offentliga...

Vi skulle stå upp för informationens frihet, det fria ordet, rätten till privatliv, de medborgerliga fri- och rättigheterna och en rättsstat som har vattentäta skott till politiken. Plus att du skulle få köpa vin på ICA. Drogpolitiken skulle styras om mot harm reduction. Det skulle bli slut på morallagstiftning som skapar brott utan offer. Staten skulle vara liten, stark - och samtdigt väldigt cool i livsstilsfrågor...

Problemet är att vi libertarianer som regel känner att vi sviker våra principer om vi blir allt för pragmatiska. Vilket förvisso är konsekvent och kanske ädelt. Men det kommer förmodligen även att för alltid blockera oss från alla former av direkt politiskt inflytande. Å andra sidan är partipolitiken och riksdagen kanske inte den arena där morgondagens samhälle kan eller bör formas. Kan politisk makt över huvud taget vara frihetlig...


tors 27 dec 2018

Katastrofen är ett verktyg för maktmänniskor... en snedvriden fulkampanj om antibiotika... använd inte antibiotika... det går lika bra med selleri... antibiotika bidrar bara till att skapa resistenta bakterier...

"Just nu pågår en satsning för att minska antibiotikaanvändningen i Stockholms län. Om du är nyfiken på om du verkligen behöver antibiotika kan du besöka www.antibiotikaellerinte.se. Där får du reda på när antibiotika gör nytta och när det faktiskt är helt verkningslöst, och bara bidrar till att skapa resistenta bakterier"...

Anfäkta slem och anamma...

Katastrofen är ett verktyg för maktmänniskor...

Låsningarna i riksdagen bygger på hållningen att SD måste isoleras. Denna lögn undergräver nu politikens förtroende än mer. Partierna borde sluta ljuga och samtala med Sverigedemokraterna. Det blir träffsäkert när den fristående socialdemokratiske redaktören Widar Andersson jämför riksdagspartierna med HC Andersens saga ”Kejsarens nya kläder” från 1837. Sagan blottlägger hur nervöst anpassliga vi människor ofta är, att vi vill tycka som alla andra gruppen. Även när kejsaren går naken, endast iklädd den offentliga lögnens dräkt, spelar de flesta med...

Folk genomskådar det officiella Sveriges lögner

Frågan är vem som i svenska riksdagen ska bli den klarsynte pojken som utropar: ”Kejsaren är ju naken!”

Widar Andersson skriver i ledare...

”Offentliga lögner är skadliga för tilliten och förtroendet i politiken. Alla såg till exempel att SD-ledamöter uppvaktas ivrigt av både S och M och C för att ansluta till deras respektive linjer i frågan om ‘vinster i välfärden’ likväl som alla ser att SD sitter tillsammans med alla övriga partier i Försvarsberedningen, ser att SD tillsammans med de borgerliga avsätter en statsminister och röstar fram statsbudgeten för 2019. För att nu bara nämna några övertydliga exempel från den närmaste tiden...

Trots detta så är den dominerade journalistiska vinkeln i medierna, på de två största och mest ‘hovnära’ ledarsidorna, bland flertalet statsvetare och politiska kommentatorer och i flera framträdande politiska partier att det är att största vikt att nästa regering bygger på en ‘fortsatt isolering’ av SD.” Skälet är att många önskar att man kunde isolera SD, men ”isoleringslinjen är realpolitiskt naken; det ser egentligen alla. Men den kläs i fina låtsaskläder”...

Widar Andersson har naturligtvis rätt i att denna hållning skadar förtroendet för partierna. Även de 1,1 miljoner väljare som röstade på Sverigedemokraterna har rätt att höras. De hade rätt till andre vice talmansposten, men de andra partierna gick ihop för att bryta demokratisk praxis. Det är värre än vad Ungern och Polen gjort...

Det som skadar demokratin är således motståndet mot SD. De undergräver demokratins legitimitet – om väljarna röstar ”fel”. Vad är det om inte diktaturfasoner?...

Man kan bara stilla hoppas att de gamla partierna kommer till sina sinnens fulla bruk, och slutar gå runt i låtsaskläder. Man borde föra samtal med SD. Men om de inte slutar upprätthålla lögnerna, får vi ha förtröstan och lita till väljarna i nästa val. Genom folkstyre kan den verklighetens politik som Sverigedemokraterna står för få större inflytande, vad etablissemangen än klär sig i...

Folk genomskådar det officiella Sveriges lögner

ons 26 dec 2018

Värmen i Chemtrailsdimman består... virus, bakterier och antibiotika... en ständig röra...

Akut bronkitinflammation... vårdcentralen i Malmköping och antibiotika... då borde det vara solklart... men mera sjuk först... det är lättare att ställa diagnos då...

Anfäkta slem och anamma...

Katastrofen är ett verktyg för maktmänniskor. Med hjälp av den kan de begära frikort. Ibland glömmer vi det mest grundläggande. Som att politik handlar om makt. I stort och smått har människor med maktanspråk alltid lockats av undantagstillstånd...

Undantagstillstånd är temporära rättsliga tillstånd när statsmakten tillfälligtvis ger sig själv utökade befogenheter för att ta kontroll över svåra eller farliga inhemska nödlägen, i synnerhet när dessa befogenheter inskränker människors friheter...

Älskade undantagstillstånd

Ska man bilda en religiös sekt byggd på lydnad, är världens undergång och den yttersta domen nödvändiga ingredienser. Ska man driva ett populistparti är den "islamska vågen" och "massvåldtäkter" det som behövs för att kunna mobilisera. Ska man driva igenom en illa konstruerad gemensam europeisk valuta är det bekvämt att skrämmas med att finansmarknaderna står med käftarna öppna, redo att sluka dem som säger nej. Och så har vi förstås hela klimatfrågan, som slagit sina klor så djupt i tyckarbranschen och en betydande del av befolkningen att begrepp som "klimatångest" blivit vardagsord...

De som tycker att snacket om "klimatdiktatur" är en skendebatt, att sådana som Torbjörn Tännsjö och miljöpartisten och tv-meteorologen Pär Holmgren bara provpratat lite, missar hela poängen. Det är väl möjligt att Pär Holmgrens romans med diktaturen bara beror på bristande omdöme och tankeförmåga. Kanske ska vi till och med av någon anledning ha dubbla måttstockar när miljöpartister flörtar med antidemokratiska idéer och när sverigedemokrater gör det. Men även om det är så, är det centrala något annat. Nämligen maktmänniskors vurm och längtan efter undantagstillståndet. Läget som upphäver alla regler, allt behov att kompromissa och all debatt. Läget där en maktmänniska kan göra världen till en förlängning av sin egen personlighet...

Det mest anmärkningsvärda i Sverige under andra halvan av 1900-talet var avsaknaden av undantagstillstånd. Kanske berodde det på rekordåren, som gjorde att finansministrar kunde hitta på i stort sett vad som helst, utan att råka illa ut. Kanske berodde det på socialdemokratins förkrossande dominans, som gjorde att partiet inte behövde ett undantagstillstånd för att göra som det ville. Kanske var det faktum att halva Europa levde i ett permanent undantagstillstånd, bakom en kommunistisk mur, något som gjorde lockelsen till något liknande svårare att hålla vid liv. Kanske var minnet av Hitlers Götterdämmerung alltför starkt. Det skulle i alla fall dröja fram till sextiotalets sista år innan tanken fick fäste igen...

Älskade undantagstillstånd

Då, för femtio år sedan, var kapitalismens kollaps i olika skepnader, det som krävde ett radikalt undantagstillstånd. Det fanns en fiende, särskilt lömsk eftersom det rörde sig om en inre fiende, i storkapitalismen. Den var med berott mod och för egen kortsiktig vinnings skull på väg att leda oss mot stupet. Något måste göras och det fort. Av det blev det något av en fjutt: löntagarfonder. Socialdemokraterna försökte blanda bort förslagen och spela bort sin vänsteropposition, men misslyckades. I jämförelse mad vad maktmänniskor ger uttryck för nu, av krav och drömmar på undantagstillstånd, var det en västanfläkt.

Det är något djupt osunt i att föraktet för vardaglig normalitet, vett och sans spänner över hela den politiska skalan. Att vara skeptisk, ifrågasättande och lugn har börjat kallas cynism, både av ytterligheter till höger och vänster. Från vänsterhåll kan det osunda i Viktor Orbáns eller Donald Trumps frampiskade hotbilder om hejdlös invandring och en ränksmidande George Soros med rätta kritiseras. Men i svaret på den offensiven går sedan vänster och liberaler åt samma håll: jorden kommer att gå under, fascisterna är på väg att ta över, vår civilisation ligger på sitt yttersta.

Vi har hamnat i en kamp mellan permanenta undantagstillstånd. Frågan är inte om vi behöver snabb, skoningslös och oppositionsfri politisk handling, frågan är av vilket skäl vi behöver det. Valet, så som det presenteras av maktmänniskor, står mellan olika gudaskymningar. Det är ingen slump att Wagner har blivit en populär husgud igen.

Politik är en mänsklig aktivitet. Den handlar om makt. Så har det alltid varit och så är det fortfarande. Människans största politiska framsteg har varit att finna sätt att tygla den politiska makten, så att den inte är fri att ta sig till vad som helst. Det tog hundratals, ja tusentals, år att ta sig dit. Nu har maktmänniskorna tröttnat och drömmer om undantagstillståndet. Flera av dem gör det säkert utifrån ärliga övertygelser, men det spelar ingen roll. Resultatet är detsamma.

Det finns inte mycket som tyder på att 2019 kommer att bli bättre. Snarare tvärtom. Hoppet står till dem som har styrkan att inte dras med i höger- vänster- eller ekohysterier. Visst har vi gemensamma problem. Vi måste lösa dem. Men inte genom att ge frikort till maktmänniskor. Hur vanligt är det att undergångssekter slutar i något positivt?

Älskade undantagstillstånd

tis 25 dec 2018

Värmen i Chemtrailsdimman består... trots Alvedon...

Akut bronkitinflammation ...

Anfäkta slem och anamma...

Hermann G. drog in von Rosen i den tyska nazismen... det är frågan...

eller var det tvärt om...

Vi får väl hoppas att polisen tonar ner kärleks-historien och i stället kommer med något nytt om nazismen i Sörmland från den tiden... låt oss slippa en ny tårdrypande kärlekshistoria som   Tårdryparns på boulevardtidningen excessen...

Han var en av alla tiders värsta krigsförbrytare. Hermann Göring var också gift med en svensk adelskvinna och drog in hennes familj i den tyska nazismen. Leif GW Persson berättar hela historien i en ny dokumentärfilm.

Vad är det egentligen med den grevliga ätten von Rosen och extremhögern? Samtliga fyra barn och flera av barnbarnen till greve Carl Gustaf von Rosen och Ella von Rosen slutade nämligen som finansiärer av och medlemmar och aktivister inom den svenska extrem-högern vilket torde vara rekord även inom den svenska överklassen och aristokratin... tiden efter första världskriget är ju väl dokumenterat... men vad var anledningen till den överdrivna nationalromantiska stämningen på godset kring sekel-skiftet... en del svar kan man nog få i boken "Carl Gustaf von Rosen". Sparreholmarn har bläddrat i den gamla boken många gånger utan att läsa den så noga... Carl Gustaf var dock familjens svarta får och ogillade starkt faderns auktoritära familje-styre... han fick mycket stryk av fadern under barnaåren...            

mån 24 dec 2018

Värmen i Chemtrailsdimman består...

Cocillana-Etyfin och Acetylcystein-Alternova vid kronisk akut bronkitinflammation ...

Anfäkta slem och anamma...

Vad i helvitte försöker han säga... tårdryparn på boule-vardtidningen excessen... historien är förvisso riktig... och den kan naturligtvis snos från många källor... tårdryparn menar kanske att vi ska tycka synd om Carin som övergav allt för Hermanns skull...

Säger man A får man säga B... Vad är det egentligen med den grevliga ätten von Rosen och extremhögern? Samtliga fyra barn och flera av barnbarnen till greve Carl Gustaf von Rosen och Ella von Rosen slutade nämligen som finansiärer av och medlemmar och aktivister inom den svenska extremhögern vilket torde vara rekord även inom den svenska överklassen och aristokratin...

Greve Eugène von Rosen på Örbyhus slott i Uppland och överceremonimästare på Stockholms slott var den som 1905 grundade, finansierade och ägde den antisemitiska tidningen Uplands-Posten med författaren Mauritz Rydgren som redaktör. Eugènes ene bror Eric von Rosen på Rockelstad slott i Södermanland finansierade både Nationalsocialistiska blocket och Svensk samling och var medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland och Svensk-tyska föreningen och den andre brodern hovstallmästare Clarence von Rosen i Djursholm och ursprunglig ägare till von Rosenska palatset på Strandvägen i Stockholm var likaså medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland och Svensk-tyska föreningen liksom i Gymniska förbundet, Svensk-Finlands vänner, Hjälpkommittén för Tysklands barn och Svensk opposition och han finansierade även Dagsposten och lindholmspartiet...

 

Den tredje brodern generallöjtnant Reinhold von Rosen, bosatt på Fituna säteri liksom i Rosenborgshuset på Östermalm i Stockholm där Stieg Larsson f ö förlade sin högerextrema underrättelseorganisation i Milleniumtrilogin, var medlem i Gymniska förbundet, Riksföreningen Sverige-Tyskland, Sveriges nationella förbund och Försvarsfrämjandet och även han stöttade Dagsposten och Maud von Rosen slutligen, d v s det fjärde syskonet, var medlem i Sveriges nationella förbund och Svensk-tyska föreningen...

 

Eric von Rosens son konstnären och poeten Björn von Rosen var i sin tur medlem i Gymniska förbundet, Clarence von Rosens dotter Lilian von Rosen var även hon medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland och Hjälpkommittén för Tysklands barn samt prenumerant på antisemitiska tidningen Nationen och skribent i antisemitiska tidningen Sverige Fritt och Reinhold von Rosens ene son militärattaché och ryttmästare Gustaf Fredrik von Rosen var medlem i Gymniska förbundet, Nationella arbetsförbundet och Sveriges nationella förbund och dennes andre son konstnären Reinhold von Rosen var medlem i Hjälpkommittén för Tysklands barn...

Svenska Carin övergav allt för kärleken till Hermann Göring


Utöver barnen och barnbarnen till Carl Gustaf von Rosen och dennes amerikanska fru mångmiljonären Ella Carlton Moore från Philadelphia som härstammade från den berömda New England-familjen Winthrop hittas även ett flertal av ovanståendes partners, svågrar och svägerskor i den svenska extremhögerns matriklar såsom Hermann Göring som var medlem i Svenska antisemitiska föreningen när han var bosatt i Sverige liksom läkarna Alfred von Rosen och Sophus von Rosen, medlemmar i Riksföreningen Sverige-Tyskland respektive Svensk Opposition, greve Claes von Rosen, friherrinnan Thema von Rosen m fl som bär samma familjenamn...

 

Den enda svenska elitfamilj med och av von Rosens status, förmögenhet, makt, position och kaliber som uppvisar en liknande bisarr och makaber överrepresentation inom den svenska extremhögern är den grevliga ätten Hamilton som är representerad med hela ett 25-tal enskilda namn i extremhögerns matriklar...

sön 23 dec 2018

Chemtrailsdimman... en gåtfull 38-gradig dimma...

Akut bronkitinflammation är obotlig om man inte tror på hostmedicin och slemlösande brus-tabletter och febernedsättande Alvedon enligt Subsidiaritetsprincipen... minsta möjliga dos alltså, för bästa effekt...

Anfäkta slem och anamma...

Långsamt... långsamt börjar 

även skadade idioter att inse något... riktigt vad dom förvirrade foliehattarna inser, är dom för dumma att förstå...

Han har tidigare pläderat för Annie Lööf som statsminister. Nu gör Per Gahrton en pudel: Jag hade uppenbarligen fel. Det är viktigt att väljarna får en ny chans efter Annie Lööfs monumentala trixande med demokratins grundvärden...

Nej, bevare oss väl för detta supertrixande. Annie Lööf är absolut ingen virrpanna, hon inser att hon har en central position som hon tänker utnyttja - men tyvärr inte för att ta hänsyn till demokratins övergripande intressen, utan för att få ”några ören mer för mjölken”, det vill säga småbonderi när det är som sämst. Som framgått av flera opinionsmätningar har massor av väljare varit mer klarsynta än jag var under några veckor: Både Annie Lööf personligen och C tappar väljarstöd. Låt denna väljarinsikt få fullföljas i ett extraval. För den svenska demokratins framtid är det viktigt att Annie Lööfs monumentala trixande med demokratins grundvärden får en hård dom...

Extraval behövs för att straffa Annie Lööfs trixande2010 fick hon i Tyskland smeknamnet ”Censilia”, en blandning av ordet för censur och hennes förnamn, efter att ha föreslagit att EU:s medlemsstater ska blockera tillgång till internetsidor med barnporno-grafiskt innehåll... hade Censilia nöjt sig med barnporren... okej då... men

cencuren har följt Censilia som en röd tråd sedan dess...

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström (L) lämnar politiken när uppdraget i Europa är över, säger hon till Svenska Dagbladet.  Hon kommer därmed inte att utmana Jan Björklund om partiledarposten. – Jag är väldigt tacksam för allt jag fått chansen att göra, men nu är det dags att göra något annat och dra en gräns, säger hon till tidningen... 

Censilia gillar inte folkets åsikter...
För Malmström är den nu märkliga regeringsbildnings-processen i Sverige inte hennes primära fokus, utan Europaparlamentsvalet i maj 2019. Cecilia Malmström är orolig att de europeiska folkens missnöje med EU:s politik som syns bland folket på gatorna i bland annat Paris och Bryssel den senaste tiden ska leda till att valresultatet får en slagsida åt fel håll. Det är bland annat de Gula västarnas folkliga uppror Malmström inte tycker om. Om det blir ett starkt frihandelskritiskt EU-parlament kommer det att bli problematiskt, säger globalisten Cecilia Malmström...

Cecilia Malmström lämnar politiken efter EU-uppdraget


Landets... kanske hela världens främste expert på allt och inget... men med tokliberalernas fallenhet för att ljuga och förvilla från en extraordinär plattform som vänster-extremist till högerextremist har han byggt sin karriär... skickligt...

Gunnar W, är naturligtvis inte mer historiker än Henrik A...

Gunnar Wetterberg – Wikipedia

Henrik Arnstad – Wikipediahttps://i.ytimg.com/vi/K_BkQS__uFo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCyg6NYKLr0LJqdObtCkuip0W6i-gGUNNAR WETTERBERG: Kanske måste vi ändra oss om kärnkraften

En uppläsare i världsrekordfart... det är nog inte meningen att man ska förstå...


Kanske måste vi ändra oss om kärnkraften

Texten i Excessen handlar förvisso om kärnkraft men den avslutande podden ledarsnack i excessen nämner inte med ett ord behovet av mer kärnkraft... podden är uteslutande reklam för skogsägaren Gunnar W. och Södra Skogsägarna... många  invandrare skulle kunna hjälpa Gunnar W. och Södra att röja sly...

lör 22 dec 2018

Chemtrailsdimman är bekräftad från skolmedicinhåll...

Akut bronkitinflammation är en jobbig och dyr diagnos... 750 spänn för en flaska hostmedicin är oförskämt mycket för en fattigpensionär...

Anfäkta slem och anamma...

För att finna en motsvarighet till dagens klimathysteri får man söka sig långt tillbaka i tiden. I ett tidigare inlägg har Patrik Engellau jämfört med de medeltida flagellanterna. I äldre och ännu mer primitiva samhällen brukade man traditionsenligt offra människor för att blidka gudarna för lämpligt väder. I torra klimat som i de andiska kulturerna hörde människooffer till vanligheterna. I Skandinavien offrade man snarare för att undslippa kyla och frost eller för gott fiske och jaktbyte

När kristendomen fick makt över sinnena använde sig prästerskapet av helvetets fasor för att skrämma menigheten till lydnad. Inte sällan hamnade man på bålet om man tvivlade på bibelns skapelseberättelse. I Sverige höll kyrka och stat landet i fasta tyglar ända till mot slutet av 1800-talet. Därefter kunde man inte bekämpa upplysningstiden längre. En bidragande faktor var att folk fick allt lättare att utvandra till USA och det var fallet åtminstone för de svenskar som vågade ha en egen uppfattning och stå för den.

Sedan följde en tid av exceptionella framsteg med demokrati och allmän samhällsutveckling som nådde sin höjdpunkt under senare hälften av 1900-talet. Under tiden har dock en ny överhet vuxit fram och blivit allt mäktigare. Samtidigt har den fått en övernationell karaktär. Den nya överheten har globaliserats. Gradvis har den lagt samma tunga hand över folket som gamla tiders makthavare. Olika former av skrämselpropaganda är ett viktigt instrument. En anteciperad klimatändring passar perfekt för att reglera beteende och befordra extra skatteintäkter. Svenskarna är väluppfostrade och tar inte på sig några gula västar och ställer till oreda som i Frankrike. Huruvida landets nykomlingar kommer att visa sig lika fogliga återstår att se. Risken är att överheten får räkna med överraskningar.

Det som särskiljer Sverige från de flesta länder är den massiva uppbackning som skrämselpolitiken får från såväl landet media som från universitetsvärlden. På rekordtid har man lyckats göra dagens måttliga klimatuppvärmning till ett mänsklighetens ödesproblem. Man är till och med beredd att offra det öppna demokratiska samhället inför föreställningen av ett alltmer hotfullt klimat. I Sverige har detta bland annat förslagits av etikprofessorn Torbjörn Tännsjö. Han är inte ensam om att föreslå ett sådant drastiskt steg.

Man hade hoppats att IPCC:s genomarbetade huvudrapporter skulle kunna bidra till en balanserad uppfattning. Så är emellertid inte fallet utan professor Tännsjö har istället gripit tag i en katastrofartikel som publicerades under året och som fick stor uppmärksamhet i svenska media, påverkad som den var av den varma sommaren. Hade det varit under den kyliga fjolårssommaren istället hade såväl etikprofessorn som DN knappast uppmärksammat den märkliga artikeln. Den föreslog att jorden kunde vara på väg mot ett klimat som rådde under Eocen för 55 miljoner år sedan eller kanske ännu värre. Vill man verkligen hugga till går det bra med Venus där temperaturen är +473°C och koldioxidhalten 96,5 procent i stället för jordatmosfärens måttfulla 0,04 procent. Dessutom är Venusatmosfären 90 gånger mäktigare...

Med den intellektuella lättsinnighet som vissa företrädare för media, politik och universitetsvärlden visar idag när det gäller klimatfrågan kan man fråga sig om landet längre kan betecknas som ett kunskapssamhälle. Dit hör inte minst den bisarra uppvisningen av den 15-åriga Greta Tunberg vid klimatmötet i Katowice som ett slags svensk motsvarighet till Mr Chance Gardener i filmen Being There.

Att offra demokratin på klimataltaret

fre 21 dec 2018

Chemtrailsdimman är bekräftad från läkarhåll...

Preliminär diagnos... inflammation i bronkit-systemet... luftrörskatarr alltså...

Anfäkta slem och anamma... inget som pekar på lung-inflammation ännu... men kan inte uteslutas...

En västglobalistkommunist... Jonas Sjöstedt... vill att angriparen USA stannar kvar i Syrien, liksom hökarna i Pentagon, försvarsminister Mattis, senator Lyndon Graham och andra...

Jonas Sjöstedt säger inget om att...


1. Kriget är ett sedan länge planerat angrepp av USA mot Syrien. Vem startade kriget i Syrien?
2. Kurderna sedan flera månader strider i USA:s intresse för att splittra Syrien och hoppas på en egen stat. Kurder destabiliserar Mellanöstern i USA:s intresse
3. Syriens regering har erbjudit kurderna ökat självstyre.
4. Syrien tillsammans med Ryssland och Iran var och är huvudkraften för att besegra terroristerna, fast kurderna också gjort en insats.
5. USA genast måste upphöra med sitt angreppskrig
6. USA genast måste lägga ned sina illegala baser i norra Syrien.
7. Starka belägg finns för att kemgasattackerna i Syrien utförts av USA-stödda “White Helmets” (“Vita hjälmarna”)
8. Sverige, övriga EU och USA genast måste upphöra med sina illegala hårda sanktioner mot Syrien, som gör stor skada enligt FN
9. Sverige måste ge sitt stöd Syriens nationella självständighet
10. Sverige måste uttala tydligt att Syriens befolkning själv måste få bestämma sin framtid, i linje med FN-resolutioner.
Kommer USA att lämna Syrien?


Syrien, med hjälp av Iran och Ryssland, verkar vara på väg att vinna kriget mot de av USA & Co från början stödda terroristerna. Nu återstår främst slutstriden mot tiotusentals terrorister i Idlib. Assad har gång på gång erbjudit dessa amnesti, och fri lejd om de lämnar i vapen. Om detta tiger media. Framför allt rysk press har gång på gång varnat för att terrorister med Väst stöd ska genomföra en gasattacke och sedan skylla på den syriska regeringen. För att ge USA & Co motiv för flyganfall...

”Vita hjälmarna” levererar nu stora mängder kemiska vapen till terrorister i Syrien

Jag återpublicerar nu en artikel som publicerats här 3/9 ett tidigare år. Frågan om krigets art och start är viktig. Är det främst ett inbördeskrig mellan syrier, eller en utifrån planerad intervention med hjälpa av rebeller och terrorister? Denna artikel bidrar till att besvara denna fråga...


Jonas Sjöstedt beklagar att USA avbryter angreppskriget mot Syrien

Fortsättning