Många citat har det blivit... "hanteringen" får texterna att fastna... citatpusslet utkristalliserar till slut nån sorts slutsats om sakernas tillstånd... åtminstone för Sparreholmarn...

lör 20 febr 2016

I dagens EU är väsentliga delar ett misslyckande. I stället för att gagna freden i Europa... som var den ursprungliga tanken bakom bildandet... så...

...är risken uppenbar att den nuvarande konstruktionen i stället leder till söndring och splittring för stora delar av Europa. Sjöstedt skriver om EU:s uppenbara brister. Bland annat skriver han ”Den ökande centralismen kombinerad med omfattande demokratiska brister är EU:s största svaghet”

      

”Europolitiken har bidragit till en djup social och ekonomisk kris i länder som Grekland, Spanien, Portugal och Irland”. Båda beskrivningarna håller jag med om. EU av i dag är en papperskonstruktion, som hastats fram under några decennier under stor tidspress...

Folk i länder med helt olika kulturella, ekonomiska, språkliga och geografiska förutsättningar – och som under mer än 2 000 år mest ägnat sig åt att slå ihjäl varandra – ska plötsligt bli lik­tänkande och leva efter samma regelverk...

Det har varit inne länge nog nu... att skapa överhögheter... större och mera av av allt är tidens heliga graal...

Stenhammar läser mina tankar

Subsidiaritetsprincipen utgår ifrån synen att samhällsgemenskapen byggs underifrån och uppåt...

Makten kommer underifrån och det är bara i de fall där en gemenskap inte på ett ändamålsenligt sätt kan sköta och besluta i en uppgift som den skall flyttas till en högre nivå...

I de fall en överordnad gemenskap vill överta en uppgift ligger bevisbördan på denna att visa att uppgiften sköts mer ändamålsenligt på den högre nivån. Om den överordnade gemenskapen skulle överta en uppgift trots att så inte är fallet är detta att anse som en kränkning av den underordnade gemenskapens rätt...

Detta synsätt innebär också att beslut i vissa fall bör flyttas till en högre nivå. Ibland kan en sådan högre nivå behöva skapas för vissa beslut och verksamheter. Om så sker skall denna begränsa sin verksamhet till de uppgifter som inte kan skötas på ett ändamålsenligt sätt på lägre nivåer. Uppgifter därutöver skall inte övertas...

I Flen är det upp och nervända världen...

Subsidiaritet – Wikipedia

Oron sprids i världens affärstidningar. Något är fundamentalt fel i den globala ekonomin...

I motsats till vår oro över morgon-dagens väder, eller vår oro för vad som ska hända barnen i en allt mer otrygg ekonomisk värld, är oro på finansmarknader ett tillstånd som föder sig själv. Oro skapar oro som skapar mer oro som skapar...

ja, kris...

 

Även om ingenting särskilt hänt i den verkliga världen – inget gigantiskt politiskt sammanbrott, ingen social revolt, inget nytt krig etcetera – så föder oron, via affärspress, bloggar och placerare, en osäkerhet som blir självspelande och allt för många tänker till slut ”är det finanskrasch nästa?”.

Och vem kan stoppa den oron?

Ehrenberg förstår inte att globaloligarkerna bestämmer den nya världsordningen... dom härskar och söndrar utan att synas...

                         

Finanskrasch nästa?

Känner långt in i skelettet att det här inte är nåt bra.

Det som händer nu alltså...

Jag har liksom aldrig tagit den politiska utvecklingen så personligt som jag gör nu, jag tror det har att göra med att jag har levt länge, har förstått att det inte är nån skillnad, på bilderna från Syrien som visas i TV, och den verkliga världen.

Jag minns i början på 80-talet, när det placerades ut kärnvapenspetsar i Europa, hur vi satt och krökade på nåt ställe på Söder och garvade åt scenariot som kanske skulle komma, hur våra öl plötsligt skulle börja koka.

Död och förstörelse blir så lätt underhållning när man inte sett det själv.

Vänstern i sin känslobubbla blir vasaller till Globaloligarkerna... paradoxalt så säg...

Det är något som stinker i vårt kollektiva själsliv

Frågan är vad vänstern ska göra för att bli relevant igen. För att få tillräckligt många att välja den i nästa val...

För att lyckas förklara varför dess ideologi är viktig för den svenske medborgaren, för lokalsamhället, för nationen – och i förlängningen för världen. När Mona Sahlin talade på Norra Bantorget den 1 maj 2004 började jag bli på allvar bli rädd. Rädd för att delar av åhörarskaran – alltså även de som tagit sig dit – inte längre förstod vad det handlade om...

Framför mig stod tre unga tjejer i 22-årsåldern. Alla bar italienska handväskor, var klädda i moderiktiga kläder och hade fixade frisyrer som om de skulle på bröllop. Jag minns att när Mona hade pratat en stund vände de sig mot varandra varpå en av tjejerna högljutt, väl medveten om att folk runt omkring hörde henne, utbrast...

Vad pratar hon om egentligen? (fniss) Vem bryr sig...

Enkelhet är inte vänsters melodi... ta Flen som ett varnande exempel...

Vänstern måste bli mer begriplig

fre 19 febr 2016

                             

I undantagsfall är det visst motiverat med utsocknes konsulter...

 

En efterträdare till Brandfors... Flens stora olycka... Brandfors alltså...

En till synes normal etnisk svensk IT-chef vid namn Urban Frågetecken...

Fullmäktige 18 febr 2016

En kärnfrisk lärare i en dödssjuk omgivning... ungefär som den i Flen...

Nåja, det ena utesluter ju inte det andra... men giftet är ju onekligen det enklaste problemet...

Skolan är i kris. Men det handlar inte om för stora klasser, en sjunkande begåvning hos barnen, eller om politiska beslut. Det handlar om mobiltelefonerna, menar debattören...

Jag är chanslös mot giftet i klassrummet

Något svar på sitt brev kommer personalen inte att få... meddelar Ä-kuriren...

Lena Furén berättar för Ä-kuriren...

Vi fortsätter arbetet med personalgruppen och beredningsarbetet där jag också kommer att vara med den 29 februari. Jag vill inte svara i en skrivelse utan möta mina medarbetare direkt och sitta ner och diskutera...

Redan innan skrivelsen kom in har vi haft en integrationskoordinator och verksamhetsstrateg på plats för att hjälpa dem i arbetet. Förutsättningarna de beskriver har vi vetat om och de har lyckats göra ett mycket bra arbete vilket jag ger dem en eloge för, säger Lena Furén, chef för barn- utbildnings- och kulturförvaltningen.

Det tar ett tag innan vi är i takt med allting, senast till höstterminen ska vi vara kompletta men vi måste också se till hur vi ska organisera oss redan nu, säger Lena Furén som skapar nya utbildningar som en väg att möta skolans utmaningar.

– Vi formaliserar en utbildning för våra modersmålslärare och tittar på hur vi ska rekrytera medarbetare. Helst skulle vi naturligtvis gjort allt det här i går men vi stod inte riktig på tå, säger hon.

Missnöjet gror på Stenhammarskolan

Och den utsocknes skolchefen...

Det är ingen tvekan att journalister vinklar all samhällsbevakning till vänsterns fördel...

Njae... Tricki Dick har inte förstått det där med vänster och höger... nu är det samverkan som gäller... mellan gammelmedia och makten... libertarianer mot korporativister...

Pajpastningen i media mellan vänster och höger är högeligen befängd när realpolitiken i kommunerna och mellan kommuner uteslutande handlar om samverkan...

Vill alla journalister ha diktatur?

Samverkan segerreceptet... Gemensamma krafter inom KFV-området ger en slagkraftigare produkt....

Dom kommer och går flickorna... kommunvasallerna... som tycker att "vi har fin natur och nära till Stockholm men det är det fler som har, här är det unika våra slott och herrgårdar, det finns ovanligt många här och att vi har tillgång till så många av dem är speciellt"...

Mera av samma... alla bollar på frälset... stackars KFV...

Så ska mötesindustrin blomstra

Företaget jobbar med evenemang, möten och turism och KFV står för Katrineholm, Flen och Vingåker. Fokus i hennes anförande var på just samverkan dem emellan.

Arbetsförmedlingen satsar också stort på att utveckla samverkansförmågan med kommuner och näringslivet lokalt...

När statsbidragen för kommun-placering upphör två år efter ankomst rullas dessa över till den kommun som den enskilde nyanlände är mantalsskriven i...

Om vi gör några nedslag i SCB nedbrutna månadsstatistik för försörjningsstöd blir drivkrafterna tydligare. De kommuner utanför storstadsregionerna som blivit dumpnings-plats för nyanlända uppvisar en ökande trend i utbetalt försörjningsstöd per invånare än de som ligger nära arbetsmarknaden i storstäderna eller helt enkelt vägrat ta emot fler kommunplaceringar än avtalat...

Spänningen stiger

tors 18 febr 2016

Feodalränderna går aldrig ur... vasallerna, dom frälse blir bara fler och fler... som stöder globalisternas

strävan efter världsherra-välde...

Detta har gett upphov till två block som allt mer står mot varandra – ett antal suveräna nationalstater med BRICS-gruppen i spetsen mot den angloamerikanska oligarki som försöker hålla kvar sitt inflytande i världen med hjälp av inrättandet av en nya världsordningen (NWO)...

Globaloligarkerna och dess vasallstater, däribland Tyskland och Sverige, har förstås ett massivt övertag även om Lars Bern tror att BRICS-gruppen kan konkurrera om makten...

Ett axplock av Lars Berns analys...

Det som på allvar kom att hota hela den klumpiga amerikanska strategin med att härska genom söndring i Mellanöstern, var att IS utvecklades till något som nästan fått nazismen att framstå som rena söndagsskolan. Nazisterna försökte åtminstone dölja sitt barbari, IS däremot skryter öppet med det och bombarderar världen med Youtube-klipp på sina vidrigheter. Principen verkar vara att ju mer rädsla de skapar, ju större blir bytet.

Rädslan för och hatet mot IS i Europa och resten av världen var något som den sluge och handlingskraftiga Putin genast såg en möjlighet i. Han hade starka intressen i Syrien som var hotade, dels gasexporten, dels en marinbas vid Medelhavet och dels en gammal nära relation med regimen. Genom att sända kraftiga flygstridskrafter till Assads undsättning för att han skulle kunna återta förlorat territorium kunde Putin bli den som satte stopp för den bestialiska IS terrorismen, samtidigt som han försvarade vitala ryska intressen. USA stod handfallna bredvid efter att bara ha låtsats bekämpa IS i förhoppningen att de skulle störta Assad innan de ingrep på allvar...

Drömmen om världsherravälde V

Man kanske kan tro att Sparreholmarn ironiserar över feodalismen i Sörmland... icke då...

Klassisk Feodalism anses vara relationen mellan en utsugande parasitär överhet i form av feodalherrar och en utsugen produktiv bondeklass...

Numera används det främst för att beteckna ett samhälle uppbyggt i likhet med det medeltida länsväsendet...

Feodalism är en term som myntades under 1800-talet för att beteckna det gamla privilegiesamhälle från tiden före franska revolutionen...

Begreppen feodal, feodala relationer och feodalsamhälle, begrepp som används för att beteckna samhällen som präglas av ett visst slags relationer mellan länsherrar och deras vasaller...

Till begreppet feodalism hör även det feodalistiska samhället där vasaller, kungar och bönder levde... feodala rättigheter innehades endast av vasaller och adel i det feodala samhället.

Vasall, även kallad läntagare, är en part i feodalsystemet, som lyder under en herre. Vasallen ansvarade för att skydda herren i utbyte mot skatt eller tribut. Genom att ställa upp för sin herre så erhöll vasallerna vissa privilegier. Ett vanligt privilegium var att vasallen var frälse, befriad från egen skattskyldighet, speciellt om man tillhandahöll försvar för herrens eventuella behov, "rusttjänst"...

Feodalism – Wikipedia

Vasall – Wikipedia

Ge dom en viktig moralisk läxa... i Sverige får man inga pengar om man inte jobbar... tycker Tricki Dick...

Analfabeter... ut och sopa på gator 

och torg... fortsätter han... rätt man på rätt plats... det har han förstås rätt i... schamaner i vården vill vi inte ha...

 

I en rapport Vårdens skilda världar... riktade Dick kritik mot att man tagit bort biträden och vaktmästare inom vården, vilket innebar att sjuksköterskor fick bädda sängar. Det är knappast en vettig rationalisering. Är Sverige nu, 15 år senare, beredda att ompröva denna misslyckade “kompetenshöjning”, som man kallade det när man tog bort vårdbiträdestjänsterna...

Inga bidrag utan arbetsinsats

En enkel sång om frihet... lövträd har ochså rätt att få finnas till...

Det nuvarande antagandet är att all skogsskötsel och alla skogar bidrar till att mildra klimatförändringen. Men det är inte sant... tycker Schlaugen...Problemet är att man ersatt lövträd och blandskog med mörka barrträd. Mörka träd tar upp mer solljus och släpper ifrån sig mindre vatten vilket gör att temperaturen stiger. Två och ett halvt sekel av skogsbruk i Europa har bidragit till en temperaturhöjning, inte en temperatursänkning...

Fler träd räcker inte...

Moderaterna har “knäckt SD-koden”. Men det handlar mest om enkel triangulering tycker Hax...

Triangulering är en metod som använts mycket länge för att mäta höjder och avstånd, till exempel har man hittat beskrivningar för triangulering i läroböckerna från det antika Egypten...

Men vad händer sedan? Även om inflödet av flyktingar och migranter minskar, då måste vi lik förbannat hantera integration, utbildning, jobb och bostäder för alla som redan kommit hit. Här tycks alla partier, inklusive SD, stå handfallna...

Dessutom finns ett stort, underliggande problem att hantera. Nämligen att den generella välfärdsstaten är uppbyggd som ett kedjebrev eller pyramidspel. Vilket alla partier, inklusive SD, saknar förmåga att förhålla sig till...

Efter flyktingkrisen kommer den verkliga utmaningen ...

ons 17 febr 2016

Halleluja... Gud vare tack och lov...

Svenskarna kanske inte är rasister, trots allt...

Yougov: SD rekordrasar – men är fortsatt största parti

Huru kommer det till, att Voronov ser grandet i sin broders öga, men icke bliver varse bjälken i sitt eget öga...

Huru kan du säga till din broder: 'Broder, låt mig taga ut grandet i ditt öga', du som icke ser bjälken i ditt eget öga? Du skrymtare, tag först ut bjälken ur ditt eget öga; därefter må

du se till, att du kan taga ut grandet i din broders öga...

Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Journalistförbundet...

Förordar att journalister bör höra båda sidor: ”Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter.” Journalistiskt arbete som inte tillgodoser andra perspektiv och ståndpunkter förkommer, vilka försämrar förtroendet för journalister och trovärdigheten i journalistiskt arbete... säger professor Göran Svensson...

Mariefreds Tidning – ortens tjuvar

Måsen lurar både skattebetalare och prenumeranter.

Prof. Göran Svensson menar att det saknas självkritik och självkritiskt tänkande i mainstreammedia...

Det gäller att förhålla sig till regler... Det finns såna regler nämligen för journalistiskt arbete som inte alltid följs av journalister och deras redaktioner... kritik förs istället fram av aktörer inom alternativmedia och på sociala medier...

Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling... var kritisk mot nyhetskällorna... kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger... ge läsaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer... löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten... slå vakt om den dokumentära bilden... var noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt...

Allmänhetens Pressombudsman och Journalistförbundet

​Svensk journalistik saknar självkritik och självkritiskt tänkande

Tidigare har vi sett hur de judiska oligarkerna, efter att ha etablerat sina verksamheter i Europa, flyttat över sitt fokus till Amerika under 1900-talet...

Den komplicerade relationen mellan judisk kapitalism och socialism visar sig också i Rothschilds engagemang i staten Israels bildande. Redan under den inledande invandringen till Palestina före första världskriget, var Rothschild behjälplig med finansiering för de invandrande judarna...

En av juden Soros dikterad folkvandring från Mellanöstern kommer att skapa kaos i Europa. Lockbetet är en delning av Europas ekonomiska kaka, den socialistiska fördelningspolitiken i ny form...

Medlet är att bilda och avlöna allt fler NGO i världssocialismens tjänst. Detta har vi fortfarande framför oss. Men Putin visar idag att varken ekonomiska attacker eller NGO biter på Ryssland...

Istället kommer ryssarna att bilda allianser med kineserna, ett svårlöst problem för Amerikas judiska oligarker...

Det Soros glömde är att islam inte låter sig socialiseras. Som sekulär har han förlorat förståelsen för religionens styrsystem...

När molnen tornar upp sig, del 3

Regeringen påminner rätt mycket om ett illa skött företags styrelse, sa Lisa... det känns liksom på lukten...

Det är två attityder som alltid går att känna igen i dysfunktionella styrelser. Den första är att man inte vill erkänna att det finns problem och om problemen blir uppenbara så vill man förringa dem. Det andra är att man egentligen inte vill vidta några åtgärder för att lösa problemen...

Att erkänna problem är ju att erkänna att man själv gjort ett dåligt jobb. Det typiska är därför att man tisslar och tasslar och försöker småljuga sig ur situationen eller komma med grandiosa utspel som en erfaren bedömare vet aldrig kommer att förverkligas...

Styrelseproffsens bedömning

I den svarta ekonomin... jösses... där finns det hur mycket som helst att uträtta, som annars aldrig skulle bli gjort....

Den svarta ekonomin är vad som kan få nyanlända flyktingar och migranter och annan okvalificerad arbetskraft i arbete. Och det skulle kunna ske snabbare än de flesta kan föreställa sig...

 

Sverige har nått en punkt där det finns goda skäl att anta att oredan skulle vara mindre om vi gjorde oss av med staten och gick in i ett tillstånd av anarki... eller självorganisering med ett annat ord...

Den svarta ekonomin är de nya svenskarnas (och välfärdsstatens) räddning

tis 16 febr 2016

Popmusiken är död... tycker Aagård... det är nog inte sant dess värre... i dagens format alltså...

Den är bara industrialiserad... massproducerad på löpande band... Martin är möjligen en god industri-ledare och en hygglig projektledare... Gud förbjude att Donald Trump får Polarpriset nästa år...

Stickan Andersson i himmelen vrider sig säkert i ångest övervalet av industriledare... Sparreholmarn tror i alla fall att han avsåg att prisa fattiga musikanter... 

Martin Aagård om medelklassens gullande med Max Martin

Rekordvärmealarmister kan ju inte gärna säga att det är rekordkallt i rubriken...

Bland annat uppmättes temperaturen i Central park i New York till 17 minusgrader. Därmed slogs det gamla rekordet på –16 som sattes under första världskriget.

Missvisande rubriksättning av gammel-media är till för att dölja sanningen... ni känner igen det från Äckel-kuriren...

Burr, va kallt...

Oväder drabbade den amerikanska östkusten

En rekordvärmeförnekare håller på årsmånen...

Det finns inget vetenskapligt fastställt mått på jordens medeltemperatur. Om det skulle kunna bestämmas så vet man ändå inte vilken relevans det har för klimatet eller livet på jorden...

Årsmån är den variation i livsbetingelser som uppstår mellan två år vilka som helst. Till dessa varierande livsbetingelser kan räknas; temperatur, nederbörd...

Det finns ingen medeltemperatur!

Årsmån och akademisk slump

årsmån - Wiktionary

Nazismen är en ondskefull lära som emellertid inte, på femtio, sextio, sjuttio år tagit några liv...

Engellau skriver...

Gud hjälpe mig, men jag har svårt att tro att nazismen fortfarande är ett aktivt och överhängande hot mot vår samhällsordning. Vad är några heilande skinnskallar mot den äkta varan...

Se exempelvis filmen Triumph des Willens från den tiden – 1935 – när nazismen verkligen var något att oroa sig för och för länge sedan borde ha dräpts i sin linda...

Engellau skriver...

Den svenska staten beter sig som de militärer som, enligt det kända talesättet, förbereder sig att utkämpa det förra kriget, inte det kommande...

Ty vem är det som idag är i färd med att bestialiskt döda dem de utsett till sina motståndare? Vem är dagens och framtidens motsvarigheter till nazisterna? Jag kan inte begripa annat än att dessa måste vara de militanta islamister, vars svenska avläggare, om jag har fattat rätt utan att vara hundra procent säker, mottar svenska statliga bidrag för sin religions- och ideologiutövning...

Den lätta och den svåra frågan

Religionsfrihet för alla muslimer... så jävla

självklart... men islamister är per definition militanta...

Den sjätte mannen skriver...

Flyr man till Sverige och tar med sig sina konflikter, sitt religiösa “käbbel” och sina religiösa konflikter med de som tror på något annat och vägrar att ta sig till religionsfriheten så skall Sverige vara fel land för just den flyktingen...

Den sjätte mannen skriver...

Då finns det andra länder som passar bättre som man kan fly till. Fattar man det inte själv, så får samhället fatta det och fatta beslut om avvisning. Man skall redan vid ankomst upplysas om konsekvenserna om man ger sig på folk fysiskt eller psykiskt i sin nya miljö för att de råkar tro, tänka, älska “annorlunda”. Kan man sedan inte anpassa sig till det så borde det finnas andra, mer passande miljöer att fly till än Sverige. Om det borde vi aldrig kompromissa...

Det här är naturligtvis ingen religionsutövande muslim utan en politisk islamist... av någon för-underlig anledning förstår "vi" inte skillnaden mellan en religions-utövande muslim och politisk islamist...

RELIGIONSFÖRFÖLJARNA

mån 15 febr 2016

Lyckan log mot flenarna... alla fick pris... utom den nya underklassen...

Festivitas är viktigare än idrotten... manna åt folket är vår interna slogan i Ångestcentralen... tycker Swenson...

Lyckad premiär för idrottsgala i Skjortan

Tycker den utsocknes pendlaren och festprissen...

Lyckad premiär för idrottsgala i Skjortan

Tycker den utsocknes pendlaren och spökskrivaren... en förtvivlad röst vädjar till Äckel-kuriren...

"I morse räckte inte tidningen till att tända i spisen... kan dom inte skicka med några blanka sidor till oss på landet åtminstone...

Börsen är som en instabil diabetiker...

Den är som farligast när den rusar... upp och ner...

Börsen rusar i öppningen

Lappkast är inne... det ska gudarna veta...

Det brukade vara vänstern som skrek om jordens undergång, om att allt håller på att gå åt skogen. Men sedan nyvänstern insåg att kampen mot SD var överordnad allt, låter det annorlunda. Väldigt annorlunda...

Nu går det knappast en dag utan att vi i Aftonbladet, DN, Metro eller någon av public service-medierna kan läsa krönikor eller nyheter med ett tydligt budskap: din oro är obefogad. Allt blir i själva verket bättre. Brottsligheten sjunker. Tryggheten ökar. Att påstå annat är att gå extremhögerns ärenden...

Om befogad och obefogad oro

Den ekonomiska veten-skapen har lärt oss att en fri handel främjar tillväxt och fri konkurrens... ett lappkast är på gång...

I dagens västvärld med en allt friare handel kan vi njuta av denna tillväxt som håller priserna nere och under-lättar ett effektivt resursutnyttjande...

På många områden kan vi i praktiken redan se marknaden som global, vilket möjliggör volymer för olika produkter som man tidigare bara kunnat drömma om...

Globala marknader är mycket gynnsamma för de multinationella storföretagen som då kan växa lättare och snabbare. Med låga priser och en stenhård varumärkespolitik kan man sedan hålla konkurrens på avstånd från mindre lokala företag...

Den som är störst får ofta en dominerande ställning på dessa marknader. Hur utmanar t.ex. en mindre startup företag som Microsoft eller Coca-Cola...

Vi har nått en punkt i världsekonomins utveckling där Bern vill hävda att storskaligheten på område efter område är på väg att utvecklas till ett hinder för framåtskridande och välstånd. Detta kan låta märkligt eftersom vi lärt oss att ju större volymer ett företag kan räkna med, ju rationellare kan man producera sina varor och tjänster... mera om detta...

Drömmen om världsherravälde IV

Rothschildzionismen och

världsherraväldet... ingen falsk blygsamhet här inte... nationalstaterna är non grata i oligarkregeringen på 6000 personer...

Arkitekten skriver...

Det som förvånar mest är att så många fortfarande betraktar dessa tankar som konspirationsteorier, trots att det finns en överväldigande bevisföring...

Arkitekten skriver...

Vad är det då för grupperingar som till och med får amerikanska presidenter att känna oro både för sin egen roll och för sitt land? God inblick har utan tvekan David Rothkopf, vice handelsminister under Clinton och f.d. chef för Kissinger Associates, som 2009 gav ut sin bok ”Superclass”.

Enligt Rothkopf är det en elit som omfattar c:a 6.000 personer som styr världen, en elit som Rothkopf själv anser sig tillhöra. Dessa innehar ledande poster inom affärs- och finansområdena och rekryteringen sker till stor del inom de redan etablerade familjerna.

I sin bok konstaterar Rothkopf att ”en superklass av oåtkomliga, internationella magnater och relativt få politiker och religiösa ledare innehar det verkliga inflytandet över världens utveckling. Att en sådan grupp existerar är odiskutabelt. Deras makt och rikedom saknar motsvarighet i världshistorien.”

Arkitekten skriver...

I USA har debatten skett helt öppet i hundratalet år och många av oligarkerna har själva berättat i sina självbiografier och andra eget författade böcker om sina tankar och åsikter...

Trots sina deviser att ”verka utan att synas” tar fåfängan ändå ut sin rätt, vissa aktörer som Soros har en oemotståndlig önskan att bli omtalad som toppfigur i konstellationen, kanske på grund av sin höga ålder och desperationen i att gå döden till mötes utan att få se resultatet av sin livsgärning...

Vi skall i kommande artiklar också se hur socialismen kan fås att gå hand i hand med denna extrema kapitalism...

När molnen tornar upp sig, del 2.Hur som helst... hörni... sedan Reinfeldt avgick har någonting hänt med bilden av honom...

Så länge han satt kvar vid makten var det lätt att hålla sig för skratt när han gjorde sina alltmer förvirrade utspel, men sedan dess har fenomenet Fredrik Reinfeldt förvandlats till lyteskomik...

Det började strax efter valet med hans famösa uttalande om "oändliga fält och skogar". Det visade sig att Reinfeldt under en av sina resor med regeringsplanet hade upplevt ett heurekaögonblick. Högt uppe i det blå hade Reinfeldt slagits av insikten att Sverige var glesbefolkat.

Det fanns, resonerade Reinfeldt, gott om obygd i vilken invandrare kunde bo, varför en extrem asylpolitik var fullständigt oproblematisk. Mysteriet med Fredrik Reinfeldts kamikazepolitik hade plötsligt fått en förklaring...

Den reinfeldtska metamorfosen

sön 14 febr 2016

Låt mig vara tydlig med att det är väldigt viktigt att veta var man är någonstans och varför man är där... tycker den sjätte mannen...

”Världens blickar är riktade mot Kina, åh ursäkta, jag menar Indien”, inledde Stefan Löfven sitt tal och ett sus gick genom publiken och skratt hördes...

Kan Löfven inte bara stanna hemma? Eller avgå? Om det var pinsamt innan detta fel så skäms man nu för statsminister noll-koll just nu. Löfven är vår representant i världen, i Indien – eller Kina…

STATSMINISTER NOLL-KOLL

stefan-lofvens-tabbe-i-indien

Sparreholmarn följer inte Mellon som tur är... men det är svårt att undvika hjärn-tvättningsförsöken...

I stort sett i varenda TV-program SVT och TV4 producerar idag ska deltagarnas etnicitet, hudfärg eller ursprung kommenteras. Varför det...

Det verkar inte vara relevant för program-innehållet. Eller är det så att programmet bara är en fasad ägnad att skapa möjligheten att redovisa programbolagens rasism? Den som de själva vill hävda är antirasism...

Rasismen i SVT

Drömmen om världsherra-väldet fortsätter... Every Kinda People tror inte att USA vill styra världen...

Every Kinda People som bor i USA tror...

Det har sagts att USA på ett skamligt sätt har manipulerat denna kris. Jag tror faktiskt inte att så har varit fallet. Jag tror att det var ett samarbete mellan Saudiarabien och Turkiet...

Saudiarabien och de superrika gulfstaterna... Förenade Arabemiraten, Qatar och Kuwait, inte har tagit emot några syriska flyktingar. Inte en enda...

Här har vi redan en enorm muslimsk diaspora, uppskattad till minst 25 miljoner människor, som uppenbarligen inte integreras i sina värdsamhällen, och det är värt att notera att de beter sig på samma sätt överallt, oavsett vilket deras ursprungsland är...

Drömmen om världsherravälde III

Det pågår en islamisk erövring av Europa. Är den iscensatt av någon?

Turkiet och Saudiarabien verkar planera en mark-offensiv i Syrien... men mot vad...

De säger själva att det är mot Daesh... men kan det verkligen stämma... mer troligt är att offensiven riktar sig mot YPG - den kurdiska gerillan som behärskar stora delar av nordöstra Syrien...

Det är precis som med Rysslands insatser mot Daesh. Ryssarna har bekämpat allt utom Daesh - primärt har attackerna riktat sig mot rebellgrupperna som hotar Assad och den syriska regimen. Flera av dessa understödda av Turkiet och Saudiarabien...

Är saudiernas mål verkligen Daesh?

Landet Svedala har tagits över av robotartade plastfigurer utan tecken på liv och autenticitet...

Julia Caesar skriver...

Omöjliga att respektera, omöjliga att lita på. De har fullständigt lyckats släcka framtidstron, de förtjänar inte mer tilltro än nätnasare som försöker kränga mobilabonnemang till dementa och ålderssvaga...

Julia Caesar skriver...

För min del kunde de lika gärna vara utomjordingar. De sparkar på allt som jag tror på. Allt som jag har uppfattat som grundläggande förutsättningar för mitt och andra svenskars liv tar de bort. Avskaffat. Utrotat. Snart är vi själva utrotade som den lilla människospillra vi är. Om bara några decennier är vi i minoritet i vårt eget land

När Fredrik Reinfeldt uppmanade svenska folket att öppna sina hjärtan hade jag för länge sedan stängt mitt och öppnat ögonen istället. För att rädda mitt förstånd ett tag till. Jag anser hjärtan vara privat mark där statsministrar icke äga tillträde.

Söndagskrönika: Främling i eget land

Åtminstone tokfeminismen är en kraft för det hatiskt goda... inte bara det ilsket goda...

Feminismen är, och har alltid i grunden varit en kamp. En kamp som drivits av ilska. Som drivkraft betraktad är ilska kraftfull, men det finns olika typer av ilska...

Vi måste kunna föra kampen utan att låta ilskan ta över. Vi måste lära oss att agera och tänka med ödmjukhet, utan att för den sakens skull släppa på våra principer. Vi måste komma ihåg att rikta vår ilska mot strukturer, inte mot individer, och vi måste sluta kräva perfektion av varandra...

Vi måste kunna föra kampen utan att låta ilskan ta över

lör 13 febr 2016

En obetydlig lokalparentes får börja Dagens Eko... i sin litenhet har han kanske rätt i alla fall...

Emellertid förstår han inte dom lokala oligarkernas betydelse i Sörmland...  Hur vore det om vi skulle avväpna dom lokala oligarkerna och kanske ännu hellre dom globala...

Eller som Schlaugen uttrycker det...


Hur vore det om vi skulle avväpna en del av den där marknaden? Börja fundera på om inte kapitalismen som idé gått över styr, om den inte är alltför kreativ för samhällets bästa, om den inte kostar mer än den smakar? Ni som svarar ja på det kan öppna fönstret klockan 10 i kväll och ropa: Nu får det vara nog...

Rikta strålkastarna på "entreprenörerna"...

Carlqvist... en åtminstone f.d. kommunist som fallit blåblodiga Hakelius i smaken...

Svenska medier har aldrig insett att deras uppgift är att hålla ögonen på staten och på makten. De tror att deras uppgift är att hålla koll på folket... skrev Carlqvist...

Och Hakelius förklarar...

Knut Carlqvists poäng var att en försvarlig del av Sveriges journalister har tagit på sig den roll som prästen hade i det gamla bondesamhället. De vill med lite kärlek och många förmaningar se till att folket håller sig helt, rent och gudfruktigt. De räds öppen diskussion...

Jag saknar »Kusin Vitamin« - Fokus

Det fullskaliga mentala kriget mellan Globalisterna

och Nationalstaterna pågår för fullt...

Bern skriver...

En central del i globalisternas kampanj mot nationalstaterna har varit att översvämma Europa med migranter från andra världsdelar för att sudda ut de nationella identiteterna och rasera nationell välfärd och trygghet...

Bern skriver...

Detta var exakt Fredrik Reinfeldts avsikt med sin öppna hjärtan politik. Han vet att socialdemokraternas historiskt starka ställning varit byggd på Per-Albins folkhemstanke som erbjöd medborgarna just välfärd och trygghet.

Genom att lansera öppna gränser och oreglerad invandring, som han visste att dumma utopister i s-partiet skulle svälja med hull och hår, fick han sossarna inmålade i det hörn där de nu sitter med tryggheten och välfärden på väg att raseras.

Nu faller deras opinionssiffror planmässigt med 1-2 procentenheter för varje mätning som görs och deras ledare har gått och gömt sig...

Drömmen om världsherravälde III

Tricki Dick har nog inte 

riktigt förstått helikopter-perspektivet...

Lars Bern har nog bättre koll på läget... det är lätt att glömma bort vilka som innehar världsherraväldet... follow the money... globalolikarkerna, NWO, Bilderbergarna, Rockefellerna, Rothschildarna...

Bern skriver enligt ovan...

Om man tar ett helikopterperspektiv på allt som händer i dagens värld, kan det vid ett första påseende verka väldigt förvirrande. Tränger man lite på djupet finner man snart att nästan alla viktiga världshändelser kan hänföras till en snabbt eskalerande konflikt mellan de nationella och de globala maktfaktorerna.

En central del av globalisternas strategi har varit att underblåsa olika krafter för att rasera nationalstaterna i linje med Rockefellers yttrande (del I). Hela EU projektet går ut på att flytta makt från nationella parlament till en elit i Bryssel. Sedan inlemmar man EU i hela sin globala maktstruktur med bl.a. avtal som TTIP som jag återkommer till... skriver Bern...

Antinationalismen är aningslös

Arkitekten tar sats igen... Här på samma tema som Bern... dom judiska 

oligarkernas ambitioner...

I föregående artikelserier har arkitekten skrivit om FN:s Agenda 2030 för en ökad globalisering och om den redan för 40 år sedan beslutade islamiseringen av Europa, Eurabia-projektet...

Arkitekten tar sats igen...

Gemensamt för dessa båda är att vi kan se skuggan av en överordnad makt, som tycks dirigera våra politiker och beslutsfattare i en bestämd riktning, dock utan att vi kan se varken dess ansikte eller dess konturer.

När FN talar sig varmt för en världsregering kan vi ana att fler än ledamöterna i generalförsamlingen är inblandade, på samma sätt kan vi ana oss till att fler än de valda politikerna i Amerika hörs i djupet av presidentens stämma. När de islamistiska terroristerna bakom 9/11 motiverar sina handlingar är det inte det amerikanska folket man säger sig bekämpa utan just dessa makter...

Låt oss försöka knyta ihop trådarna för att se vart vårt framtida, globala samhälle är på väg! Precis som biskop Brask med sin brasklapp, måste jag då först skriva precis samma sak som den olycklige biskopen – härtill är jag nödd och tvungen...

Lika lite som alla ryssar kan anses vara dåliga på grund av Stalins förehavanden eller alla tyskar detsamma på grund av Hitlers vansinne, kan det judiska folket lastas för de personers tankar och gärningar som vi nu skall granska...

När molnen tornar upp sig, del 1.

fre 12 febr 2016

Äsch sörmlänningar... vad är det som är problemet... funktionell analfabetism menar ni kanske...

Det är klart förstås... läsa och skriva måste man ju kunna... kan man det, så finns ju många nya jobb att välja mellan... nanognuggare kanske inte ens behöver vara alfabetist...

Nedgången inom industrin kommer att fortsätta

Twitterspökskrivare
Twitter blir ett allt viktigare instrument för företag, organisationer och politiker att bygga relationer med sina kunder, väljare och andra målgrupper.
Behovet av professionella tvittrare som kan formulera sig kärnfullt, intresseväckande och empatiskt ökar. I USA är det relativt vanligt med spökskrivare.

Solljusspecialist
Genom att koncentrera solljus med hjälp av reflektorer kan både el och uppvärmning av vatten produceras. Förnyelsebar energi är en bransch som utvecklas mycket åren fram­över, och kommer att skapa många yrkesgrupper som hittills inte existerat.

Nanognuggare
Genom att gnugga på en film med nanopartiklar kan friktion halveras, vilket på ett enkelt och billigt sätt ger bättre glid åt ytor som rör sig mot varandra. Applied Nano Surfaces är ett företag som sysslar med det här, och ligger trea på Affärsvärldens lista över snabbväxande företag.

Kan en bred svensk folklig vänster skapas som vågar driva sin politik, inte nyliberalernas...

Finns inte chans, gott folk... korporativismen, mjukfascismen regerar, oavsett ideologi... sjukdoms-insikten är förstås bra, Ehrenberg...

Hur botar vi rädslan i ett land där ekonomer och experter skriver spaltmeter om att ”det går bra nu”?

Nej, det går inte bra när ungdomsarbetslösheten närmar sig 20 procent.

Nej, det går inte bra när kommunala skolor stängs av kvalitetsskäl.

Nej, det går inte bra när godståg får köra max 20 km/h på grund av usel räls.

Och hur bra mår ett land när asylsökande skräms av ministrar som ropar att 80 000 ska slängas ut.

Kan vi sluta mumla nu?

En bred vänster måste förklara hur lätt det är att rätta till det, inte hur svårt det är med allt motstånd.

På tio år kan Sverige vara omställt till ett jämlikt, solidariskt land. Mer demokratiskt, mer öppet, mer fritt. Rentav klimatrent.

Hur svårt kan det va? Inte svårt alls...

Aldrig har möjligheterna varit så goda och aldrig har vänsterpolitiken varit så fel

Klimatförnekaren ger en annan bild av kommunismen än Ehrenberg...

En sån befängd tanke... ett kommunistiskt världsherravälde... något annat än ett iskallt krig kan det ju inte bli fråga om...

För oss i västvärlden var det uppenbart att Sovjetunionen eftersträvade att leda ett kommunistiskt världsherravälde.

Sovjetunionen byggde upp en enorm armé som radades upp längs järnridån, närsomhelst beredd att marschera in i Västeuropa och lägga under sig våra länder.

Deras styrkor översteg vida det väst kunde mobilisera till sitt försvar, så det enda som återstod var att bygga upp ett hot om massiv vedergällning med kärnvapen om man blev anfallna.

Drömmen om världsherravälde II

Varför klamrar dom sig kvar, regeringsledamöterna, när

dom ständigt misslyckas...

Det finns ett skäl, nämligen den personliga överlevnaden och de egna framtidsutsikterna. De vill såklart ha en födkrok, en landshövdingepost, ett generaldirektörskap, ett bra EU- eller FN-jobb, i sämsta fall någon sinekur som VD i en statsfinansierad NGO, sin statsrådspension...

Det finns ingen som på allvar vill ta ansvar för vårt fädernesland. Vi miljontals svenskar som bygger vidare på vad våra förfäder har skapat har ingen som representerar oss. Vem skulle vi kunna lita till om regeringen sa: Va fan, nu står vi inte ut med den här skiten längre. Vi går hem...

Tänk om regeringen går hem

tors 11 febr 2016

Han förstår nog mer än dom flesta... kanske mest av alla i Svedala, åtminstone...

Men man behöver inte vara forskare som Sanandaji för att förstå att det kommer surt efter...

https://i.ytimg.com/vi/XkRAaQ6Odxk/mqdefault.jpg

Tino Sanandaji - Vart är Sverige på väg?

Han är klurig och observant den där Engellau...

Lågproduktiva migranter måste öppna sig för tanken att utföra trista skitjobb till svältlöner... men...

Regering och riksdag måste fatta beslut om att ta bort socialbidraget och alla andra bidrag som möjliggör för lågproduktiva migranter att välja bort skitjobb i folks trädgårdar och motsvarande...

Staten, alltså skattebetalarna, ska kanske subventionera de lågproduktiva migranternas löner så att arbetsköparna bara behöver betala för lågproduktiv arbetskraft medan de lågproduktiva själva tjänar som vore de högproduktiva...

Men berömdheter som funderar i sådana banor är på fel spår, ty lösningen har prövats länge under beteckningar som nystartsjobb och instegsjobb utan någon påtaglig framgång. För övrigt är det inte så troligt att skattebetalarna skulle uppskatta långtgående försök i den riktningen...

Att öppna för låglönejobb

Apartheidliknande konsekvenser av sossarnas politik...

En ny underklass till underklassen... en storartad affärsidé så länge staten betalar... och det kanske den gör... i all evighet... amen...

Enligt IMF, Internationella valutafonden, har svenska kollektivavtal pressat upp lägstalönerna till runt 80 procent av genomsnittslönen, jämfört med ca 50 procent i andra EU-länder. Det gör att den som inte kan producera 80 procent av välutbildade Medelsvensson är utestängd från vår arbetsmarknad. Och som av en händelse är skillnaden i arbetslöshet mellan utlandsfödda och infödda dubbelt så stor i Sverige som i andra EU-länder... 

LO gör flyktingar till en permanent underklass

Sparreholmarn har nog varit under ostkupan... eller också har main stream

media förskansat sig i sina

bubblor...

Kanske är det bara Nyheter Idag som har koll på läget... dom som beställt februarimätningen... Nåja, Sentio är ju inte betrodda av gammelmedia...

Vänsterpartiet 6,3 (6,9)
Socialdemokraterna 21,1 (23,0)
Miljöpartiet 5,3 (5,3)

Centerpartiet 6,6 (7,9)
“Liberalerna” 4,7 (3,9)
Moderaterna 21,8 (20,1)
Kristdemokraterna 3,0 (2,8)

Sverigedemokraterna 25,5 (25,5)

Piratpartiet 1,8 (0,7)
Feministiskt Initiativ 3,2 (2,9)

Sentiomätningen som skakar S: Krisläget för Löfven fördjupas ytterligare

Vem tycker ni är bäst på att bomba... ryssen är sämst i alla fall tycker väst...

USA, Frankrike, Storbritannien, Danmark, Belgien, Nederländerna, Kanada, Jordanien, Turkiet, Australien är bäst på att bomba tycker väst själva...

De syriska rebellerna - en brokig skara

Tolv länder bombar Syrien

Syrien kartor...

Syrien första världskrigets slut

Syrien dagens karta

Syrien islamiska staten

Fortsättning