Celia, you're breaking our heart, you're shaking our confidence daily...

http://sparreholmarn.se/img/image-65.png
Oh Cecilia, we're down on our knees,
we're begging you please to go home... 5206

https://i.ytimg.com/vi/T4V5s75fQ1o/mqdefault.jpg

Stomp, Jimmy Fallon, Paul Simon - Cecilia

Oh Cecilia... Sparreholmarn tycker att kommunens förvaltningscher och några till

ska vara skattskrivna i Flen... oavsett vilka inhemska åsnor som blir chefer är dessa att föredra framför utsocknes konsulter...

Det kommunala självstyret är i gungning... i sanning medborgare...

mån 29 febr 2016

2010-talet som 1960-talet... jomenvisst...

Kanske hinner hela 2010-talet passera... innan det ljuva livet tar slut...

Och visst lever vi i en idyll... vi som levde i den förra har absolut fattat det... precis som på det revolutionära sextiotalet alltså...

Tänk om vi lever i en idyll - utan att ha fattat det?

Sverige har alltså en centralbank som mitt i brinnande högkonjunktur väljer att stimulera ekonomin ...

Med rekordlågt ränteläge och fortsatta kvantitativa lättnader, bara för att det prisinflationsmått de har fixerat sig vid inte når upp till den nivå de önskar. Penningpolitiken signalerar "allvarlig kris", medan den ekonomiska statistiken signalerar "stark tillväxt". Någonting är riktigt fel här!

Den snabba kredittillväxten är alltså det pris som Riksbanken får Sveriges ekonomi att betala för försöken att nå prisinflationsmålet...

Flute förväntar sig en allvarlig baksmälla inom något år...

Dagens absurditet: BNP kontra reporänta

Aregawi och BNP-tillväxten och meldonium...

Idag rapporterades Sveriges BNP-siffror för fjärde kvartalet och därmed helåret 2015 in. Siffrorna visar tydligt att Sverige är i en högkonjunktur, finansierad av privat och statlig skuldsättning samt export via billig valuta, och bekräftar alltså bilden att man ska gå ur börsen...

Kommer Abeba Aregawi och finansminister Andersson att stängas av på livstid…

Dom är erhört försiktiga att kommentera... dom ansvariga alltså...

Generalsekreterare Stefan Olsson och statsministern är förvånade över att dopningkommissionens medicinska expert valt att berätta om substansen...

Hög BNP-tillväxt bekräftar att det är dags att gå ur börsen

Dom tandlösa biter ihop... förlåt stölden... Engnell...

Oavsett om Löfven vill prata skola, vård eller socialtjänst kommer han inte runt migrationens och asylpolitikens påverkan på dessa områden...

Sen är det ju den jävla undanträngnings-effekten förstås... den måste dom hålla tyst om...

Löfvensk motoffensiv

Dropparna faller i strid ström... waterboarding...

De häller på klimathotardroppar i lämpligt strid ström så att alla, precis alla, till slut ska tappa andan och och ge upp. Vi ska tvingas skrika, okej, vi ger oss! Klimathotet är sant och vi måste införa planhushållning för att rädda planeten...

Sanningen om havsnivåerna finns på annat håll, liksom om köttet, jordbruket och klimatet. Men det är inte den berättelse media vill förmedla. Agendan är en annan...

Droppmetoden – klimathotarnas nya taktik

 

When China Rules the World...

Underskriften "Slutet på västvärlden och tillkomsten av en ny världsordning" ger en fingervisning om vad författaren menar är Kinas mål. Ännu en ny världsordning alltså, som inte skall förväxlas med de anglo-amerikanska oligarkernas NWO...

Kina förbereder mycket noga sin framtida central roll i världsekonomin. I stället för att försöka stånga sig in i det ekonomiska system som domineras av de angloamerikanska oligarkerna har man tagit initiativ till en ekonomisk allians mellan de icke euroamerikanska kontinenternas främsta utvecklingsländer. Alliansen består av Brasilien (Sydamerika), Ryssland (Eurasien), Indien (Asien), Kina själv och Sydafrika (Afrika) – förkortat BRICS. Alla långsiktiga trender talar för att denna kvintett kommer att bli den dominerande kraften i världsekonomin inom några decennier.

Kinesiskt tänkande är även starkt rasistiskt, man har en strikt rangordning där den dominerande etniska gruppen hankineserna står högst och afrikaner lägst. Man följer i stort sett skalan för olika folkgruppers intelligenskvot och där ligger kineser högst i världen. Deras världsbild är som skalen på en lök där Kina finns i mitten såväl etniskt som ekonomiskt.

Drömmen om världsherravälde IX

Rothschildsionisterna gnuggar händerna... här ska tjänas pengar...

Men skrattar bäst som skrattar sist... dom väntar runt hörnet... kineserna, indierna och ryssarna...

Engellau är förvånadsvärt okunnig om fenomenet "undanträngningseffekten"... vertyget som används av alla makthavare... vare sig dom är planekonomikramare, korporativister, globaloligarker, lokal-kapitalister eller för den delen representanter från den ofantliga sekten...

EUs sista chans

sön 28 febr 2016

Socialdemokrater, från Ingvar Carlsson till Stefan Löfven, uppger att de "litar" på Lisbet....

Carlsson säger rent av att hon, eftersom hon är utbildad psykolog, har "ett fotografiskt minne". På sådana föreställningar biter inga sakliga invändningar. Det är dessutom lite anmärkningsvärt att Löfven gör en Lambertz och pekar ut en man som friats i hovrätten som mördare.

I fallet Palme fanns ett vittne på andra sidan gatan som betraktade mördaren på håll i vad han uppskattar som flera minuter före mordet. Han beskriver honom som "effektiv", "vältränad" och en person "som visste precis vad han gjorde". Vittnet bakom byggbarackerna ger en liknande beskrivning av mördarens fysik. Det är väldigt svårt att få ihop den beskrivningen med en missbrukare med ölmage.

Bara för att Christer Pettersson är ett offer och inte en mördare i denna historia, behöver det inte nödvändigtvis ligga en avancerad konspiration bakom. Det räcker faktiskt att någon med politiska motiv velat ta livet av Palme och lejt en man att utföra dådet.

Vem som utförde det och varför kommer vi aldrig få veta. 

Palmemordet förblir olöst

Överkostnad kan även mätas i former av tid och tillgänglighet men har även ett annat namn...  undan-trängningseffekt...

I flertalet av de kommuner som tagit emot flest nyanlända i både relativa och absoluta tal, går arbetstiden på enheterna för försörjningsstöd och annat socialt stöd i allt större omfattning ut på att hjälpa nyanlända eller ensamkommande barn...

http://sparreholmarn.se/img/image-65.pngAllt fler kommuner bryter idag mot LSS-lagstiftnigen och detta lagtrots beror minst lika mycket på resursbrist i form av ekonomiska medel som av tidsbrist. I många kommuner har socialkontoret medvetet dragit ner servicenivån för ”vanliga ärenden” och begränsat sina öppettider för kommunens skattskrivna medborgare. Allt fler skolor anställer tolkar för medel som var avsedda för att anställa lärare. Överkostnad kan mätas i pengar.

Undanträngninseffekterna är svårare att mäta men de märks på ett annat sätt. Kortare öppningstider på socialkontor och färre pedagoger i skolorna är bara några av effekterna, polisens prioriteringar är andra kännbara tecken. Allt fler poliser vittnar idag om att de hinner inte med vardagsnära tjänster då de måste prioritera säkerheten vid boenden samt avvisningarna av de som saknar rätt att uppehålla sig i riket.

Överkostnad eller undanträngd?

John Lennons megahit “Imagine”  är en perfekt sammanfattning av de drömmar som formade 68-rörelsen...

En sakralt pretentiös och samtidigt trallvänlig uvertyr till globaliseringens era med upphävda nationsgränser, hopp om fred, rätt att bo var man vill i hela världen, avskaffad religion, avskaffad äganderätt “Imagine no possessions” och ett broderskap som sluter alla i sin famn...

Låten speglar de visioner om universell världsgemenskap, mänskliga rättigheter och antirasism som har präglat hela efterkrigs-tiden...

Hur många tårar har fällts under årens lopp till tonerna av “Imagine”, detta godhetens och universialismens absoluta credo? En poplegend tar politisk ställning; Lennons sångtext är ett kommunistiskt manifest, och han besväras inte av motsättningen mellan kommunism och mänskliga rättigheter. John Lennon hade tur: han fick behålla sina drömmar intakta ända in i döden...

När han mördades 1980 var han 40 år gammal. Han fick aldrig uppleva sammanbrottet tio år senare för världskommunismen och dess katastrofala försök att konstruera Den Nya Människan och avskaffa äganderätten. Han klarade sig också undan islams erövringståg i Väst med sin naivitet i behåll. “And no religion too”...

 

Söndagskrönika: Vems mänskliga rättigheter?

”Vi ska deportera 80 000 stycken i år”. Men hur det ska gå till får medborgaren inte veta...

Eftersom den politiska makten numera endast kommunicerar med medborgarna medelst floskler och besvärjelser måste medborgarna gissa hur de tänker och vad de har för avsikter. Här är några olika gissningar kring frågan om hur makten förhåller sig till migrantsituationen...

För en vanlig medborgare som inte är rasist i bemärkelsen att han tycker att snart sagt alla människor i Mellanöstern och Nordafrika måste få komma till Sverige för att de ska få en chans att göra något vettigt av sina liv och ej heller tror på påståendena 1) att alla migranter är krigsflyktingar och 2) att nästan alla migranter är syriska läkare, för en sådan vanlig medborgare förefaller den svenska migrantsituationen absurd och den svenska migrationspolitiken, i den mån det finns någon, huvudlös...

Flosklerna och besvärjelserna kan låta ungefär så här: ”Vi har ändrat vår politik 180 grader”. Fast när den vanlige medborgaren försöker utröna vari förändringen ligger kan han inte upptäcka mycket mer än munväder...

Några möjliga tvångssyndromDet finns hur mycket som helst att säga om gårdagens nationalsångsdebatt, men det mesta är nog redan sagt vid det här laget...

Det enda jag själv har att tillägga är observationen att det är precis de människor som riskerat livet för att kunna leva och dö i Norden som nu påstås exkluderas av formuleringen "jag vill leva, jag vill dö i Norden". Ironin i detta tycks, som vanligt, ha gått de förstoppade dekonstruktionisterna helt förbi...

Sedd som enskild företeelse är gårdagens dekonstruktion av nationalsången en icke-fråga. Gårdagens behandling av nationalsången var emellertid inte någon enskild företeelse, den var en del av ett större mönster och ett utslag av en politisk agenda. Samma politiska agenda ligger bakom att könsseparatistiska extremister ges en gräddfil till SVT:s morgonsoffa...

Public service har blivit en destabiliserande kraft

 

Obama och Mursi, en oväntat stark relation... Svaren finns att söka i USA, det självutnämnda ledar-landet bakom planerna att införa en ny världsordning...

Islams ökande inflytande i FN där också NWO nu får sin näring genom Agenda 2030 visar att vi är på väg mot en allians mellan de amerikanska oligarkerna, med sikte på den globala ekonomiska makten, och islam, med kontrollen av folket på sin lott. Är vi beredda att leva i en sådan värld...

Och vad händer när mullorna sitter tillräckligt säkert i sadeln för att göra sig av med oligarkerna, som ändå är i deras ögon förhatliga judar? Då kommer våra efterlevande sannolikt att få se slutet på en civilisation, i likhet med romarrikets fall...

Och Obama då, vad hände med honom? Jo, han avgick som president för USA i januari 2017. Som av en tillfällighet löpte Ban-Ki-moons femårsmandat som generalsekreterare för FN ut samtidigt. Den givne efterträdaren på den posten blev – Obama! Därmed var posten som chef för det Högsta Politiska Rådet i FN och ansvarig för genomförandet av New World Order tillsatt. Oligarkerna skrattade så de kiknade...

Islam och New World Order – slutet på vår civilisation?

 

Det heter att Staffan Westerberg förstörde en generation av svenskarna, de som växte upp med Syster Yster, Lillstrumpa och Vilse i Pannkakan....

Miljöpartiets födelse och etablering i svensk politik bär definitivt sina spår av Westerbergs eskapader i TV-rutan. De mest naiva och kvaddade människorna bildade ett parti vars första insats i Almedalen hade fått Staffan Westerberg att känna sig stolt...

Ännu stoltare borde Westerberg vara idag, när Miljöpartiet sitter i en regering som är verklighetens Vilse i pannkakan, där Stefan Löfven är Vilse och de mest hela tiden…

Det kommer heta att Stefan Löfven förstörde en generation av sossarna, de som växte upp med Tjoller, Käbbel och Wrong papers. Stefan Löfvens inträde i svensk politik, i socialdemokratin och på Rosenbad känns definitivt som en karbonkopia av Vilse i pannkakan.

Det är naivt, det är billigt och det är löjligt så det gör ont. När Löfven framträder med ett gäng nordiska och baltiska ministrar och bara kommer ihåg namnet på den danska blondinen bredvid sig för att sedan hamna vilse i ett papper som inte stämmer så blir det Westerbergskt uselt. När Löfven åker till Indien och tror att han är i Kina blir det riktigt vilse på världskartan, och inte så lite Westerbergskt taffligt. När Löfven gör TV och pratar flyktingar så heter det att “många döda försöker fly…” När Löfven idag åker till Göteborg, pratar miljömål och skall berätta vilka tre statsråd som skall jobba med det så kommer han bara ihåg namnen på två.

VILSE

lör 27 febr 2016

 

Det var Stefan Löfven som tog upp Kristina Persson under ett studiebesök på goa Volvo Torslanda-fabriken...

Aftonbladet skildrar dramatiken.

"På frågan om varför inte miljöminister Åsa Romson (MP) skulle delta i mötet svarade statsministern att det är tre ministrar som har ansvaret för att FN:s miljömål implementeras i Sverige...

Han nämnde civilminister Ardalan Shekarabi (S) och biståndsminister Isabella Lövin (MP) och ursäktade sig därefter med orden:– Just nu har jag glömt vem den tredje är.Den han glömde var framtidsminister Kristina Persson, som enligt tidigare undersökningar är en av regeringens mest anonyma ministrar."

Fredagsmys: Framtidsministern

Vi har de trygga och de otrygga. De trygga skapar politiken. De otrygga lever med konsekvenserna av den. Och de otrygga har börjat revoltera, med kraft...

De trygga är de som lyckats, de som har makt eller nära till makten. De är trygga och skyddade från mycket av världens råa verklighet. Mer exakt: de är skyddade från den värld de själva har skapat. Jag skulle kunna kalla dem elit för att ladda retoriken, men låt oss kalla dem de trygga.

De är figurerna i media, i politik och i myndigheter. De bor i trevliga bostadsområden. Deras familjeliv fungerar, barnen går i bra skolor, de har pengar att röra sig med. Allt detta tenderar att isolera dem. Eftersom de är trygga kan de införa vilka beslut de vill. De är skyddade från effekterna av sina egna beslut.

Vi ser nu gräsrötternas uppror i Europa och USA
Man kan betrakta individen på olika sätt. Antingen är hon fri, självägande och beslutskapabel...

Eller också är hen livegen skatteboskap som överheten kommenderar. Men visst. Inte ens vi som tror på människans frihet tror att alla är allt igenom "goda". Det varierar med tid, omständigheter och personlighet. Skit händer och det måste hanteras. Men man kan för den sakens skull inte dadda hela folket hela tiden...

De flesta människor är trots allt hyggliga och vill i rimlig utsträckning väl. Vi som tror på friheten är beredda att lita på folk och låta människor göra sina egna val...


Då blir människan nöjd och glad. Och glada samhällsmedborgare är inte sällan produktiva och skapande.Så ge människor förtroende – och låt dem utvecklas (och visa att de kan bära ansvar). Detta är väldigt långt ifrån hur saker och ting fungerar i Sverige i dag...

Allt blir mycket bättre med frihet!

Problemet i energifrågan är VEM som ska äga och skapa el och värme. Det är där allt motstånd mot ren energi finns...

Viljan att göra marknader av sådant som egentligen inte behöver vara en marknad är det som styr. Säg att vi får en framtid där vi dels tar hand om solens energi allt smartare, dels utvecklar fusionskraft i mänskligt skapade reaktorer. Det är klart vi skulle skapa en energifrihet mänskligheten inte kan drömma om.

Kan man skapa fusionskraft så kan man kanske göra månens baksida varm … Science fiction möjligheterna blir enorma och det är klart sådana pojkdrömmar lockar bland ingenjörer. Men vem ska skapa det? Vem ska äga?

Solkraften kan ägas av var och en lokalt, vi behöver inga centrala energibolag om tillräckligt många gör solel till varandra. Vi behöver kompletteringskraft och lagring såklart. Men tänk dig en framtid där Eon äger nordens fusionskraftverk?Monopolistens våta dröm.

Tänk dig istället att den ägs av oss gemensamt via staten. Ah, nyliberalens mardröm.Hur du än diskuterar denna enormt dyra teknik – åtminstone de första hundra åren – så är själva tanken att några få ska äga den och alla andra ska betala, väldigt tveksam.

Jag är självklart inte emot forskning som kan ge barnbarnsbarnen en ny frihet. Men ska vi lösa energi och klimatfrågan måste vi först använda den reaktor vi fått alldeles gratis. Fusionsenergi i privat ägo i ett kapitalistiskt samhälle är att be om problem.

Kan vi hantera fri tillgång på energi?

Den svenska nationen existerar faktiskt. Den är inte ett hjärnspöke. Den är inte ett påhitt av Sverige-demokraten Björn Söder...

Institutionen heter ju så, även om en del har börjat tala om ”Parlamentet”. Den är medborgarnas mångskiftande gemenskap. Den är också föränderlig. Den franska nationen – tredje ståndet! – ser inte ut på samma sätt idag som den gjorde för 225 år sedan. Sverige är svenskarnas land, helt enkelt därför att vi vill att det inte ska vara någon annans land.

Men nationen är inte bara föränderlig, den äger också kontinuitet. Den är en fråga om långsiktighet. Den kan ligga till grund för samhällsplanering, till skillnad från politiska hybridskapelser av mer tillfällig natur. EU vacklar idag under olika – ibland varandra motsatta – nationella viljor. Det är inte underligt. Varje nationell tradition har sina egenheter, några mer speciella än andra kanske. Aristokraterna i sin kunde inte förstå det. Vår tids gör det inte heller. När nationer går åt olika håll, betyder det inte sällan att demokratin får genomslag.

Den som vill försvara sitt land gör det inte frivilligt, i själ och hjärta, utan att han äger en uppövad föreställning om vad nationen är, vilken tillhörighet han har. När nationsfrågan tappades bort i den politiska diskussionen, kunde beslutsfattare i vårt land få för sig att svenska ideal och intressen försvarades någon annanstans, till exempel i Afghanistan. Men där fanns ju ingen svensk nation. Fanns det någon nation alls? Kanske återstår det för afghanerna att bilda en. Men det har hela tiden varit svårt att se att det skulle kunna ske med svensk hjälp.

Den angelägna uppgiften att återupprusta det svenska försvaret kräver att det finns en idé om vad Sverige är. För motivet för upprätta ett svenskt försvar kan inte gärna vara ryssfientlighet eller att vi börjar hata ett antal andra nationer. Och det måste finnas nationell stolthet – den kan inte vara förbehållen ester med flera. Det måste odlas en fosterländskhet som aldrig kan vara detsamma som främlingsfientlighet. Det måste bildas opinion för en god nationalism.

Gästskribent Anders Björnsson: NATIONELL STOLTHET!

Författarna redovisar inte det viktigaste, nämligen hur de kommit fram till att kött från idisslare ger högre utsläpp av växthusgaser än fläsk och fjäderfä...

De har ingen egen och forskning i ämnet och hänvisar såvitt jag kan se inte till en enda undersökning som beskriver denna skillnad. De hänvisar visserligen till andras forskning, men skriver inte på vilket sätt den är relevant för deras slutsatser. De beskriver inte heller på något annat sätt vari skillnaderna består...

Alla som läst grundläggande husdjurslära vet att idisslare inte behöver något tillskott av animaliskt protein, men att både svin och fjäderfä behöver såant tillskott i viss mängd. Man räknar normalt med ett utväxlingsförhållande på 10:1. Alltså att det går tio enheter vegetabilier för att ge en enhet kött. Rapporten ger ingen redovisning hur detta förhållande påverkar växthusgasutsläppen när man byter ut rena gräsätare mot allätare som svin och fjäderfä.

Vi har i årtionden hört hur koldioxid CO2, är den stora faran som kommer att förändra klimatet på ett förödande sätt. För IPCC är det fortfarande den stora frågan. I denna rapport fäster man istället avseende vid metan CH4 och lustgas N2O. I synnerhet tillförseln av metan till atmosfären måste vara mycket liten i jämförelse med naturliga geologiska och biologiska källor. Håller alarmisterna på att tappa tron på effekten av sitt budskap om koldioxidens farlighet och söker alternativa ämnen att skylla den annalkande katastrofen på? Både metan och lustgas har funits med i bakgrunden av propagandan sedan länge, men de har inte betonats så som koldioxid.

Av texten framgår att chalmeristerna bara spekulerar. Vidare så är den förändring i kosthållning som skulle kunna minska Sveriges utsläpp av växthusgaser och rädda klimatet inte en realistisk beräkning av effekten. De kallar det själva för en optimistisk effekt. Den lilla problematisering de gör kring sitt resultat är att om man tar bort de betande djuren så växer Sverige igen med skog. Det är visserligen bra ur kolinlagringssynpunkt, men det förstör det öppna landskapet, konstaterar gruppen. Men det är detta scenario de jämfört med när de kommit fram till sina resultat.

Lika fullt sitter Bryngelsson i TV och berättar hur vi måste förändra vår kosthållning. Journalister i både Sverige och Europa faller för dumheterna och återger dem ogranskat och okritiskt.

”Forskargruppens” rapport är inget annat än horeri. De har sålt sig själva, sin heder och integritet för en skärv anslag från en statlig påtryckarorganisation, Energimyndigheten. Att hora är ett vedertaget uttryck i affärslivet. Man gör det när man åtar sig uppdrag (från stora aktörer) man inte vill göra eller får otillräckligt betalt för, med avsikten att göra sig passande för senare välbetalda uppdrag...

Köttfrågan

Falska miljöforskare

fre 26 febr 2016

Soros skriver att Putins syfte just nu är att påskynda EU:s sönderfall, och det bästa sättet är att övers-vämma EU med syriska flyktingar...

Ryskt flyg har bombat civilbefolkningen i södra Syrien och tvingat den att fly ... detta alltså skrivet av den man som själv tagit fram, finansierat och distribuerat en handbok på bl.a. arabiska i massupplaga, som beskriver hur man som migrant enklast ljuger sig in i olika europeiska länder...

Han är alltså i högsta grad personligen medskyldig till flyktingkatastrofen, att tusentals människor dukar under och att Europas samhällen slits sönder. Det skyller han falskeligen på Ryssland...

Soros påstår i DN att det är ryska bombningar som ligger bakom flyktingkrisen. Ryssarna började bomba terroristerna först två månader efter att strömmarna av flyktingar och migranter förra året nådde sitt maximum...

Det ryssarna därefter bombat är just de legoknektar och terrorister från IS som ju ligger bakom massflykten. Nu kommer rapporter om att ryska och kurdiska insatser fått dessa terrorister att börja ge upp och gruppera om. De siktar nu istället in sig på att ta Libyen som ju även destabiliserats av oligarkins korståg i Mellanöstern och mordet på Khadaffi. Så snart blossar ett nytt av väst orsakat inbördeskrig upp där...

Drömmen om världsherravälde VIII

Vi lär inte kunna stoppa utvecklingen i det långa loppet, den ekonomiska makten är oslagbar...

Men vi kan hålla emot, få processen att ta tid och hoppas på det bästa i förlängningen. Därför måste vi dra ner invandringen till en nivå som vi kan kontrollera, det går att hjälpa nödställda utan att ge bort våra nationer och vårt självstyre.

Vi måste återta vår identitet och främja våra egna intressen. EU måste få ett styre som representerar befolkningens vilja, inte kommunistiska marionetter tillsatta av yttre makter. Kanske kan den, trots allt, pågående välståndsökningen i utvecklingsländerna på sikt göra världen mer rättvis utan inblandning av oligarker. Kanske kan religionerna på sikt försvinna in i den dimma som de en gång kommit ur och ersättas av förnuft och kunskap.

Epilog – innan åskvädret bryter ut.Socialtjänsten är normalt bara i mediernas blickfång när en skandal har inträffat eller en journalist anser att det har inträffat...

Detta har förändrats bara under det senaste året till följd av det rekordstora asylmottagandet. För första gången på väldigt länge diskuteras resursbristen i socialtjänsten av landets politiska ledning, inte bara av anställda inom berörd verksamhet.

Socialtjänstens kris ute i landets kommuner har egentligen pågått länge. Den har bara blivit mer akut nu. Saker har börjat ställas på sin spets. Vanliga ärenden nedprioriteras för att klara det mest akuta... paniken finns på många håll runt om i Sverige...

Orsaken stavas främst ensamkommande ungdomar... socialtjänsten är inte dimensionerad för att med 48 timmars varsel hitta boende åt dussintals ungdomar i vecka efter vecka, månad efter månad...

Detta är socialtjänsten

Ingen kan påstå att det inte går att göra pengar på mordet som kommersiell aktör i mediebruset....

Alla som kan och vill säga vem Palmes mördare var – eller är – gör det nu... själv tror jag en hel del jag med, men jag tror inte som familjen Palme att det var Christer Pettersson.

Han var så nedgången, i sådant fysiskt uselt skick att han borde ha ramlat ihop flämtande ovanför trapporna från Tunnelgatan till Malmskillnadsgatan. Jag tror på något större, på en sammansvärjning. Jag tror att det kan finnas en koppling mellan mordet, Palme och periskop. Men så är jag ju en konspirationsteoretiker ut i fingerspetsarna. Mina tankar utvecklar jag sannolikt mer under helgen, med mer tid, ork och kraft – och från en annan plats…

PALME OCH PERISKOP

Troligen är stackars folk i Gamla Svedalas enda chans att de får bistånd från framgångsrika Sverige... den humanitära stormakten...

De skulle då få hjälp att lösa sina problem på ett genomtänkt och demokratiskt sätt. De skulle få ett trovärdigt, starkt och tillförlitligt ledarskap...

De skulle få ordning på sin skola, sina universitet, sin vårdapparat, sin kriminalpolitik och sin polis. De skulle få sådan upplysning att de förkastade sina vidskepliga föreställningar och i stället fick ordentlig skolning i genusvetenskap, minoritetstänkande samt en stabil antifascistisk och antirasistisk grundideologi...

De skulle förstå att ett korrekt tänkande och en lämplig värdegrund är det enda säkra fundamentet för framsteg och välstånd...

Magiska krafter

tors 25 febr 2016

"Den lille tecknaren"... det fanns en strof där...

När jag kom till Tummeliten blev jag trött på hela skiten och så måla jag en gubbe som var full...

Skriver ni för byrålådan... det gör Sparreholmarn hela tiden... han hade en plan för länge sedan... först ingenjörsutbildning... sen arkitektutbildning... det tyckte morbror ingenjörn åtminstone... fastnade  dock i en marknadsledande ingenjörsfirma... gott så...

Arkitektambitionerna blev bara en lek för byrålådan för det mesta... men med ett praktiskt taget dagligt samarbete med arkitekter har utbildningen i yrket vuxit organiskt med tiden...

    

Generationsboende

Atriumhus 1

 

Pdf

Ett sutteräng-hus i två våningar med ett atrium compluvium

och ett impluvium.

Atriumhus 2 

En annan modell kanske...

 

Pdf

Ett sutteräng-hus i tre våningar med ett atrium compluvium

och ett impluvium.

Sektion1-pdf

Sektion2-pdf

 

Takplan-pdf

 

Entreplan-pdf

 

Sutterängplan-pdf

 

Källarplan-pdf

ons 24 febr 2016

Main Stream Media...MSM och Public Service... och konspirationsteorier som bortförklaringar...

Man kan konstatera att den kamp mellan globalism och nationalism som pågår även fört med sig ett informations- och propagandakrig. Denna förs på många fronter, men är tydligast mellan västs och Rysslands MSM. Det är lätt att hitta ett antal fall av ren desinformation och välgrundade misstankar om detsamma... skriver Bern...

Sannolikt har vi i alla tider blivit desinformerade och förda bakom ljuset av MSM som representerat olika sidor i politiska konflikter. Skillnaden nu är att Internet öppnat upp mediebruset så att vi lättare kan se att man försöker lura oss och vi lättare själva kan blanda oss i debatten...

När Bern ställer en snäll fråga om vad i sak som kritikern menar är fel i artikeln, får han ytterst sällan något svar. Detta med guilt by association är väldigt tröttsamt när man bara har ambitionen att söka sanningar... A2000 i Flen var extrema sanningsdöljare... Googla för helvitte... one.com... och ni andra...

EFTERLYSNING!

Innan man börjar förskriva kemiska preparat till en diabetes- eller blodtrycks-patient... förskriv kolhydrat-fattig kost för att se hur långt det hjälper...

Bern har fortsatt att läsa läkaren och medicinkonsulten Peter C. Götzsches bok Dödliga Mediciner och Organiserad Brottslighet. När jag läser dokumentationen av hur hundratusentals människor blir sjuka och dör varje år helt i onödan på grund av den brottsliga verksamhet som florerar inom läkemedelsindustri och sjukvård, väcker det funderingar om hur detta skulle kunna förhindras...

Kolla vilka som äger de stora läkemedels-företagen och som sitter i deras styrelser? I USA är i princip hela branschen en gång grundad av familjen Rockefeller och i Sverige var länge en huvudägare familjen Wallenberg. I styrelserna sitter samhällets absoluta elit...

Det är etablissemangets företag och dem rör man inte, utan man nöjer sig med att i de värsta fallen plocka av företagen någon liten del av deras enorma vinst. Sedan får de fortsätta sitt trixande och bestickande som om inget hänt. Böter är en naturlig hedervärd rörelsekostnad i denna krets...

Skriva ut motion på recept till diabetes- och blodtryckspatienter är väl inte alldeles fel i stället för kemiska preparat men det fungerar dåligt om man samtidigt släcker törsten med sockerlösningar... att förskriva recept på sockerfri mat och dryck är desto svårare men skulle fungera ännu bättre... mission impossible...

Vår tids värsta folkmord

Det är uppenbart att EU-kommissionen ännu en gång springer stor-företagens ärenden...

Precis som när det gäller TTIP-handelsavtalet mellan EU och USA är det rena svängdörren mellan EU-kommissionens högkvarter och de transnationella företagens huvudkontor...

Väldigt få människor i Sverige känner till att EU håller på att förhandla ett omfattande handelsavtal, som liksom handelsavtalet mellan EU och USA, hotar demokratin. Avtalet heter TiSA, Trade in Services Agreement.

Det är EU-kommissionen, med Cecilia Malmström i spetsen, som förhandlar med USA och 21 andra enskilda länder för att skapa en global marknad för tjänstehandel. Det handlar till exempel om vård, omsorg, energi, transporter och finanstjänster.

Det är inte vilka storföretag som helst som håller i trådarna till marionetterna i förhandlingarna... globaloligarkerna Rockefeller och Rothschild har full kontroll 

över vården, energin, finansen mm... Malmström, ett liberalt sjukdomstillstånd som sprattlar i oligarkernas trådar...

Kommer Cecilia Malmström lyssna på storföretagen eller de folkvalda?

Expansionsberusningen har lagt sig... men EU lider av elefantiasis och vi bevittnar nu vad som kan vara unionens sammanbrott...

Var EU i själva verket dömt att falla redan från början? Jag tror det. Organisationen är ett hafsverk, ett elitprojekt utan förankring hos medborgarna, byggt av flåsiga politiker som ville skriva in sig själva i historieböckerna. Starka och motstridiga krafter sliter nu unionen i stycken alltmedan käbblet fortsätter på 24 språk.

Schengen är historia. Visegradgruppen (Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern) motsätter sig muslimsk invandring, liksom Litauen. Grekland hanterar sin ekonomi som ett bortskämt barn med rika föräldrar och har förvandlats till blott en bro till Nordeuropa...

Italien, Portugal och Spanien har usla statsfinanser och hotas av bankrutt. I Frankrike råder undantagstillstånd! Polen och Ungern har inlett vad som hotar bli demontering av demokratin. Sannolikheten för Brexit växer och Storbritannien kommer hur som helst aldrig att bli medlem att bli ”på riktigt”...

Flyktingkrisen katalyserar EU:s sönderfall. Syriens problem är Europas problem, men EU står maktlöst. Utan militära resurser – ingen riktig makt, sedan kan man yra om EU:s ”soft power” hur mycket som helst...

Rothschildsionisterna slår två flugor i en smäll... EU sönderfaller samtidigt som nationalstaterna försvagas av främmande kulturer...

Gästskribent Arne Weinz: Ett tankeexperiment: Europas Förenta Stater (USE)

 


Förr i tiden, i betydelsen för ungefär femton år sedan, visste vi vad de politiska partierna stod för...

Sedan kom Fredrik Reinfeldt och förvirrade socialdemokratin så till den milda grad att de förlorade två val i rad. Det tog tid för sossarna att begripa att Nya Moderaterna faktiskt hade blivit sossar på riktigt. Reinfeldts triangulering hade fungerat...

I dag är det om möjligt ännu mer förvirrat. Nu behöver partierna inte ens byta partiledare eller förlora val för att allt ska vändas upp och ned. Regeringspartierna vänder om i 180 grader så frekvent att väljarna börjar bli yra i bollen...

Stefan Löfven, vars Europa inte bygger murar, har beslutat att Sverige ska ligga på EU:s miniminivå i asylpolitiken. Hans justitieminister sätter siffror på hur många asylsökande Sverige kan hantera. Så sent som i oktober fanns över huvud taget inga tak eller gränser...

I Moderaterna rör det också på sig. I rasande fart. M är i hög grad ett annat parti nu än under Reinfeldt...

I Flen får vi inte veta vad de politiska partierna står för... har man varit städerska som Brevik är ju förvandlingen naturlig... men dom andra då, har dom också gjort lappkast... åt vilket håll i så fall...

Moderaternas SD-sväng normaliserar debatten

Svensk politik är sjuk... om den sedan är så allvarligt sjuk att sjukdomen är dödlig får framtiden utvisa...

Det spelar ingen roll vad som sägs av vem, utan vem som säger vad. Det handlar om de ständigt nyare moderaterna versus Sverige-demokraterna... där det som var oacceptabelt, äckligt, fascistiskt och brunkladdigt när det kom från Åkessons käft eller en sverige-demokratisk pamflett är acceptabelt och ansvarstagande när det kommer från Kinberg Batra eller Svantessons munnar.

Det är svensk politik när den är som sjukast, där det som var hemskt för något år sedan anses vara den enda vägens politik idag…

Herr Brun och Tant Gredelin – en nerkletad Åkesson och en gredelin Kinberg Batra – spelar huvudrollerna i den fars som är svensk migrationspolitik våren 2016. I första akten fnyste Tant Gredelin åt allt som Herr Brun tyckte och tänkte, ivrigt påhejad från en skallig och tillrättavisande sufflör i den blåa sufflörluckan. I mellanakten stormade birollsinnehavaren Tant Mörkblå in på scenen och sparkade igen sufförluckan med en högerkänga. Tant Gredelin började stamma innan hon snodde herr Bruns repliker i det närmaste rakt av. Det som Herr Brun hade sagt i den första akten var det som Tant Gredelin började upprepa med en dåres envishet i den andra, tredje och den fjärde akten.

Vad tror ni Finstorp tycker 

om den okontrollerade  

invandringen... tycker hon som arbetarkollegan Larsson eller är hon en tant Gredelin, en tant Mörkblå eller kanske en tant Brun... om vi bara visste...

HERR BRUN OCH TANT GREDELIN

tis 23 febr 2016

I dagarna har Ryssland seglat förbi USA som världens ledande spannmålsexportör....

Strategen Putin har även noterat vågen av efterfrågan på ekologiska och GMO-fri mat i väst. Han har deklarerat att Ryssland skall bli världens ledande leverantör av sådana produkter...

Detta slår direkt mot oligarkernas globala livsmedelsföretags strävan att bl.a. ta kontrollen över allt utsäde i världen med sina patenterade GMO-gödor. En intressant iakttagelse är att det gick inte många veckor efter att Putin gjort sin deklaration, innan västs MSM översvämmades med artiklar som predikade att det varken fanns miljö- eller hälsofördelar med ekologisk kost...

Givetvis rena nonsenspropagandan, som okritiskt svaldes av svenska MSM. En rad länder förbjuder amerikanska GMO-grödor, vilket spelar ryssarna i händerna. Ekologiska grödor är mer arealkrävande, men det är knappast någon nackdel för landet med outtömliga arealer att odla upp...

Sh är ju inte troende på något sätt men det är mycket som är trovärdigt i Berns resonemang...

Drömmen om världsherravälde VII 

 

Det var för trettio år sedan det stora slagfältet öppnades. En statskupp genomfördes. I Sverige.  En oblodig statskupp i det tysta...

Vilket bland annat ledde fram till att de tio rikaste procenten i Sverige snabbt lade beslag på 70 procent av förmögenheten – och att välfärden fortsätter att krackelera och tillväxten tillåtits ske genom lånade pengar...

Det första slaget föll 1985 när kreditmarknaden avreglerades på det att bankerna kunde visa sin totala avsaknad av kompetens och samhällsansvar.

 

Det andra slaget utgjorde en långdragen process under vilken reglerna för valutaflöden monterades ner - plötsligt utgjordes 90 procent av alla penningflöden över gränserna av ren spekulation.

 

Det tredje slaget blev den stora skattereformen 1990-91. Många med höga inkomster fick så betydande skattesänkningar att de kunde låna ut pengar, mot hög ränta, till staten så att staten kunde bekosta de skattesänkningar som långivarna just fått.

 

Det fjärde strategiska slaget föll i maj 1991 när regeringen gav klartecken till riksbanken att knyta den svenska kronan till EU:s valuta. För att försvara kronans värde sattes ränta till 500 procent.  Resultatet lät inte vänta på sig. Massarbetslöshet skapades, småföretag slogs ut och statens finanser blev allt sämre.

Från blandekonomi till marknadsekonomi... i sanning en statskupp... men vi längtade så att bli amerikaniserade... marknadsekonomi i meningen torghandel... torghandel är väl bra men vi fick korporativism på köpet... när torghandlarna får betala olika för sina torgplatser... i Flen behandlas alla torghandlare lika... eller hur...

Miljön, makten och friheten, del 2: Problemet heter kapitalism

Miljön, makten och friheten, del 1: Om att älska sin fångvaktare...

Vi tror att det alltid finns mer att hämta... den andra effekten är att vi har dåligt samvete gentemot de av Framsteget mindre gynnande folken...

Därför säger vi inte nej när de mindre gynnade folken kommer hit och vill fylla sin skopa ur ymnighetshornet... varför inte, säger vi, hornet är ju ändå oändligt... vad Marx talar om för oss är emellertid att kapitalismen och framsteget inte är västerlandets knähundar...

Gamla ärevördiga föreställningar, till exempel just den att västerlandet har råd med allt, håller på att upplösas. Och läs den sista, profetiska meningen i citatet en gång till. Allt fast och beständigt, exempelvis hyresbidraget och sjukförsäkringen, ja, kanske hela Försäkringskassan, hotar att förflyktigas, och allt heligt, det vill säga välfärdsstatens dyra löften, profaneras...

Hur ska det här sluta? Människorna blir slutligen tvungna att betrakta sin levnads-ställning och sina ömsesidiga förbindelser med nyktra ögon.

Fast där är vi inte riktigt än...

Mycket har förflyktigats i Flen, en kommun... med det menas inte frånvaron av tågstopp i Sparreholm, bankservice, distriktssköterska och sånt utan fast mera klokskap, ödmjukhet, respekt för oliktänkande

Allt fast förflyktigas


Vad händer vid nästa ekonomiska systemkris? Vad händer vid ett omfattande datorhaveri...

Vad händer om lånebubblan spricker? Vad händer när hela nationer i skuldkris till slut går in i väggen? Vad händer när förtroendet sviker? Och det finns många fler oroväckande scenarier.

I sådana situationer är manegen krattad för ekonomiskt undantagstillstånd, där människor inte längre kommer att ha kontroll över eller fri tillgång till sina pengar. En kommando-ekonomi kommer att upprättas. Och med det kommer även den fria ekonomin och vårt fria och öppna samhälle att krossas.

Vi är på väg att lägga alla ägg i en korg. I politikernas händer. I ett system med en aldrig tidigare skådad övervakningsstat.

Vad kan väl möjligen gå fel?

En sak kan vi vara alldeles säkra på... dom angloamerikanska globaloligarkerna har en plan B... det kan han hoppa upp och sätta sig  på... HAX-pojken...

Ett ekonomiskt liveget folk

Var och en får alltså själv ta ställning till innehållet...

ett är dock sant med detta... är det här sant... är vi illa ute...

Nedanstående är således citat ur ett mejl, men det har även börjat spridas på Facebook...

”Fakta: En kvinnlig läkare i München, mailade detta brev med en varning till alla hennes kontakter med en önskan om att de som läser brevet vidare befordrar detta till alla sina kontakter...

Diktaturen EU har varnat all media runt om i Europa att de är förbjudna skriva någonting negativt om migrationen och flykting-problemen som eskalerar runt om i Europa, och tydligt visar att EU ännu en gång totalt tappat kontrollen i en viktig och kostsam fråga som migrationen, som nu snabbt vuxit till en katastrof av bibliska mått...

http://sparreholmarn.se/img/image-79.pngPyttsan svenska medborgare... Sverige är ju inte Tyskland... här kan vi hantera invandrare som inte vill assimileras... kommun-rådet Larsson vet hur... det tar den utsocknes kommunchefen hand om...

Tysk läkare varnar Sverige

mån 22 febr 2016

Problemet är väl snarare att de som pekades ut som brottslingar är statliga tjänstemän med uppdrag att utöva offentlig makt...

Då får enskilda privatpersoner och företagare tåla att lagen sätts åt sidan för det allmänna goda... det fascistiska styret i Sverige förnekar sig inte. Vi måste bli mycket tydligare på att kalla saker vid dess rätta namn och vi måste göra det var gång det uppdagas...

Eftersom saken inte kommit till åtal råder utredningssekretess på arbetsmaterialet, så ingen kan begära ut det som offentlig handling. Vilken tur att Frihetsportalen har skrivit om det här och här...

Sparreholmarn definierar ju fascism på samma sätt som Frihetsportalen... dvs med huvud-ingredienserna maktmissbruk och cencur... vänsterns hatobjekt ska vi kalla National-socialister, sprungna ur Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP... en vänsterrörelse med rasistiska förtecken...

Polisanmälan mot SVK och Lantmäteriet

Svenska Kraftnät = SVK – Wikipedia

Nazism – Wikipedia

Kommer man från ett samhälle med klansystem, då måste man informeras om att och varför Sverige har ett våldsmonopol. ...

Kommer man från ett samhälle med stark hederskultur, då måste man informeras om att i Sverige är privata relationer en fråga som är upp till individen.

Kommer man från ett samhälle med medeltida syn på kvinnor (och där de flesta ogifta män aldrig fått se så mycket som en bar ankel), då måste man berätta hur det är i Sverige innan man ger asylsökande kort till simhallen.

http://sparreholmarn.se/img/image-65.pngNyanlända måste informeras om det demokratiska parlamentariska systemet, om grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter, om sina skyldigheter och om vikten av ett öppet, tolerant samhälle.

Det borde vara självklart.

Informeras dom nyinflyttade i Flen om det svenska systemet... det har säkert kommunchefen fixat...

Moderaterna säger det som borde vara självklart

”Att vara tuff journalist i en politisk tv-debatt är inte detsamma som att vara otrevlig. Det är göra sitt jobb”...

Det är som om ett ”mellomys” har lagt sig som en ”våt filt över hela landet”, Omar tycker sig också ha känt av det där mellomyset...

Men inte bara i Sveriges Television utan även i andra medier. Nyligen rullade en några veckor gammal Svenska Dagbladet-artikel förbi i mitt Facebook-flöde. Den beskrev fenomenet med besvikna asylsökare som tar tillbaka sina ansökningar och åker hem igen. Ett fenomen som blivit större sedan artikeln publicerades i december 2015...

Mellomys i Flen... klackarna i taket för jämnan... tjo och tjim... Ä-kuriren har inga spadar att gräva med... Mellomyscencur bland insändarna... ingen systemkritiker har släppts fram på åratal...

Slapp journalistik vilseleder om asylsökare

När politiska partier har problem förespråkar journalister och tyckare att man ska bilda blocköver-skridande regering. Som om att fler kockar lagar bättre soppa...

http://www.medborgarn.se/res/default/clip_image0014731.png

Nilsson menar att detta problem kan lösas genom att göra som på dagis, låta alla vinna. Om regeringen omfattar både S och M skulle ledarskap inte behövas, tycks vara Nilssons mening...

Så enkelt är det inte. Politiskt ledarskap behövs även om opposition neutraliseras. Inte kommer Putin att vara snällare mot en S-M-regering än mot någon annan. Mot den ryske grannen krävs genuint ledarskap, inte gulligullgull...

Moderatledaren i Flen vill inte heller ha regeringsmakten. Även hon skulle drabbas av Larsson-syndromet...

Nej, nej, nej till blocköverskridande regering

 

En solid majoritet av amerikaner, 54%, anser att landets ekonomiska och politiska system “arbetar mot dem"...

Den siffran har ökat under de senaste fem åren, enligt en Wall Street Journal / NBC enkät.
I samma studie, framgår det att nästan sju av 10 amerikaner är arga på regeringen eftersom den bara ”stödjer de som har pengar och makt”, som de i Washington eller på Wall Street”...

Allmänheten är så cynisk vad gäller de förtroendevalda, att 55% av “vanliga amerikaner" anser att de skulle göra ett bättre jobb för att lösa allvarliga problem...

Rackarns globaloligark... för det är han väl... fast kanske inte... fyra miljarder USD är ju inte mycket att komma med och sen håller han bara till på Manhattan... nästan i alla fall...

Trump har ändrat amerikansk politik

sön 21 febr 2016

Ansvar måste utkrävas...

Sverige är i ett politiskt, ekonomiskt och socialt haveri med oöverblickbara konsekvenser...

Julia Caesar fortsätter skriva...

Mitt i kaoset står statsminister Stefan Löfven (s) och uttalar besvärjelser om ordning och reda. Ingen tror honom...

Om de skador som politikerna har tillfogat Sverige någonsin ska kunna läka går det inte att bara vända blad, som om ingenting hänt. Ansvar måste utkrävas av den elit som bit för bit har monterat ner Sverige med samma iskalla beslutsamhet som de galna borgarråden som rev Stockholm på 1950- och 60-talen. De som har tillfogat sitt land och sitt folk omätliga skador är skyldiga folket en regelrätt syndabekännelse och uppriktig bön om förlåtelse...

"Eliten" förstörde Flen... kommunsamman-slagningens nya maktgalningar skapade centralortens storhetsvansinne...

Söndagskrönika: Hur eliten förstörde Sverige

Engellau förklarar ett av samtidens mest akuta problem, nämligen unga muslimska mäns vildsinthet...

Män är djur. De har svårt att tänka på något annat än att para sig med kvinnor. Detta gäller unga män, sedan går det i allmänhet över, men det hindrar inte att saken är stor och nästan alltid överhängande i unga mäns sinnen...

Engellau försöker säga att jihadister inte nödvändigtvis är tokiga, bara brunstiga unga män. Har man fattat detta begriper man också hur lite som kan åstadkommas av sociala myndigheter och med välmenande kurser i kulturellt vett och etikett för nyanlända. Det handlar inte om information, det handlar om repression. Händerna ovanpå täcket, slyngel...

Är män verkligen djur i Flen... eller har det gått över i den åldrande befolkningen...

Den sexuella förklaringen till världens idag största problem

Vi har följt det judiska kapitalets vandring under århundraden från Europa till det nya landet Amerika...

Arkitekten fortsätter skriva...

Där har det obegränsade handlings-utrymmet uppenbarligen utlöst hybris hos kapitalägarna. Från det hårda förtrycket i Europa med yrkesförbud, förbud att äga mark och stängda gränser var plötsligt allt möjligt...

Vi har också sett den judiska identiteten kluven i två filosofier, den kapitalistiska med familjen Rothschild i spetsen och den sekulärt socialistiska med ingen mindre än Karl Marx som initiativtagare. Vi har också sett hur det amerikanska kapitalet försökt sätta tänderna i godbiten Ryssland, men blivit hårdhänt utkastade av en uppdykande Putin. Vad kan vi då lära oss av detta...

Smarta judar i Flen... finns dom... dom skulle åtminstone behövas i dessa dagar... inte RothschildZionister förstås men snälla judar...

När molnen tornar upp sig, del 4

Vänsterpartiet i Stockholms Stad driver nu en politik för urlakning av kompetens, samt driver bort de som har adekvat utbildning. ...

Att den ökade belastning som den ökade pressen kommer innebära möts bäst med lägre kompetens och nu större vakanser...

Stockholms Stads politiska lednings typ av beslut och besluts-process är bara ett av många exempel på något vi nu kommer kunna se i allt fler kommuner...

Det kompetens- och bildningsförakt som finns latent inom Vänsterpartiet blev med beslutet tydligt. Politiken som drivs bekräftar de resultat av Paul Collier, professor i nationalekonomi vid Oxford University, forskning om migration. Han kallar det vi ser i Stockholms Stad för ”panikläget”...

Ett sunkigt kompetens- och bildningsförakt behöver en ny underklass i Flen...

Panik i Stockholms socialförvaltning

Den sjätte mannen skriver... man kan ha omdöme, eller så kan man vara omdömes-lös...

Man kan som kulturminister ha bonad på vägen i tjänsterummet med budskapet “Visst behöver vi en kulturrevolution nu” och man kan låta en pressfotograf ta en bild där man sitter rak i ryggen, med en allvarlig min och där den bonaden syns tydligt i bakgrunden...

Man kan säkert tycka att den där bonaden har ett annat budskap än att man vill se en repris av den kultur-revolution som krävde några miljoner kinesers liv, någonstans mellan 3.000.000 och 7.000.000 döda – dvs nästan eller i klass med Hitler. Men man är omdömeslös om man som kulturminister kommer ut som en stolt revolutionsromantiker...

En kulturrevolution i Flen... hur skulle den se ut... deportation av alla skönandar kanske...

REVOLUTIONSROMANTIKERN

Schlaugen har hamnat i debatt om feminism och huruvida det är ett feministiskt önskemål att alla skall arbeta heltid. Är det målet så är jag inte feminist...

Från den rödgröna regeringens socialförsäkringsminister hörde S häromveckan att "välfärden bygger på att vi arbetar". Därmed känner S mig inte rödgrön heller. När feminismens företrädare, såväl som den rödgröna regeringens företrädare, ser "arbetslinjen" som ideologisk bas betackar han sig...

http://www.medborgarn.se/res/default/clip_image001602.png

Vi människor är biologiska, sociala och kulturella varelser och det borde något så viktigt som feminismen grundas på. Sänkt arbetstid, rätt också till deltid, breddad skattebas för finansiering av trygghets-systemen, inklusive pensionerna vars grundbelopp därmed kan höjas och bli mer jämställd och jämlik, borde väl rimligen tillhöra feminismens kärna...

Vad tror ni feministerna i Flen tycker om arbetslinjen... nog faen är dom väl feminister... foliehattarna i Flen...

Feminismen och arbetslinjen

Fortsättning