Anteckningar Borgarn Medborgarn Sparreholmarn Självhushållning Hälsa och Kost Musiksidan intro Arkiv Sparre... Sparreholm Internet i Sparre Framtiden Ritat i Helgesta Husprojektering Kommunen Politik Korporativism Historia Dissidens Gammelmedia Historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

”Återvändarna” – en ny lukrativ gren av välfärdsbranschen?

Ta det lite lugnt

Sicken djävulsk plan tycker en konspirationstroende... först öppnas slussarna för okontrollerad muslimsk invandring, 

däribland islamister, däribland jihadister, däribland IS-krigare... det  förstår alla utom dom svagsinta... islamisternas 

mål är ett nytt globalt kalifat... dom skaffar sig fotfäste och

trygghet i bl.a. Sverige  med ett medborgarskap... dom mest

krigiska återvänder till slagfältet naturligtvis... i händelse av utebliven krigslycka kan dom återvända till det nya

hemlandet på egen hand eller med hjälp av välfärds-branschen... visserligen med en minimal risk att fällas för något brott... men fördelen blir att välfärds-branschen får sanslöst mycket att göra... utan 

lagar som reglerar återkomsten har rätts-väsendet, som till exempel Karolina W. jobb livet ut... garanterat... välfärdsbranschen vet hur man förökar sig... bakom planen ligger naturligtvis mäktiga intressen som vet hur man går till väga... söndra och härska... metoden som används kan liknas vid Hormoslyr som fungerar som ett tillväxthormon på vissa växter så att de, enkelt uttryckt, växer ihjäl sig... välfärdsbranschen besprutas på samma sätt av illvilliga globala krafter med tillväxthormon så att den, enkelt uttryckt, växer ihjäl sig... 

Politik = en diskussion om avvägningar mellan enskilt och gemensamt... så enkelt är det... Tricki Dick slog återigen huvudet på spiken, ausgezeichnet...

Temposkalan är något annat än vänster-högerskalan... revolutionär, radikal, progressiv, reformistisk, konservativ, reaktionär...

Antingen vill man göra samhällsförändringar med en jävla fart eller eftertänksamt och med en ambition att inte förändra det som redan är bra... det gäller naturligtvis både vänster och höger...

När revolutionens glöd svalnat, kan vi återgå till en diskussion om de avvägningar mellan enskilt och gemensamt som alltid behöver justeras efter tidens förutsättningar...

sön 10 febr 2019

Nog är korporativism eller soft-fascism extremt alltid... när ett socialistiskt parti tvingas driva borgerlig politik har Sd1 och C och släp-vagnarna upphört att vara självständiga och nu blivit Korporativa Partiet...

Wiki berättar... Tendenser till modifierade former av korporativism har även uppträtt i många moderna demokratiska system. Efter andra världskriget har länder som Sverige och Österrike, under långvariga socialdemokratiska maktinnehav, utvecklat korporativistiska drag med samförstånd mellan regering, fack och näringsliv... jämför saltsjöbadsandan.

I Sverige kommer detta också till uttryck genom myndigheters och organisationers inflytande i den centrala politiska beslutsprocessen, via det statliga remissinstitutet, reglerad i regeringsformen...

Stefan Löfven har till och med gått så långt som att hävda att hans samarbete med MP, C och L räddar rättsstaten, oberoende medier och därmed själva demokratin. Oundvikligen leder ett sådant uttalande oss till slutsatsen att landets statsminister anser att inte bara Sverigedemokraterna utan även Moderaterna och Kristdemokraterna är ett hot mot desamma. Ett hot mot rättsstaten, mot mediernas oberoende och mot demokratin som sådan. I ett tal till sina egna angående det kommande EU-valet drog Löfven märkliga historiska paralleller till Verdun, Förintelsen samt massakrerna i Katyn och i forna Jugoslavien. Antingen är S-ledaren historiskt okunnig alternativt bara opportunistisk...

När mitten blev det nya extrema

Ni känner väl Rolf O... copywriter och översättare... fil kand, fil lic, diplomerad från Institutet för högre reklamutbildning... boende i Grönköping... gästskribent lite

överallt, jämför gärna med sin hembygd...

Såsom ett led i arbetet att Grönköping skall vara ett klimat- och koldioxidfritt samhälle senast 2020, skall Stortorget göras till en dieselfri zon med början 1 februari nästa år...

Enl. planen är det första steget att proklamera torget hållbart koldioxid-fritt, där polis Bergström får den viktiga uppgiften att tillse att gående icke utandas i samband med att dessa korsar torget. För att klara detta åtagande tillskapas ävenså Koldioxidmyndigheten, vilken skall tillse att ex.vis utandningsreglerna efterlevas... bilden visar aktiva koldioxidspanare patrullera m.h.a. elbil å Stortorget i Grönköping...

Det är inte alltid perfekt i Grönköping heller, säger Rolf O. men han blir mer och mer förvånad och irriterad över hur Sverige styrs och hur PK-tänkandet fått in sina tentakler i stort sett överallt...

​Ibland blir Lööfs uttalanden sant obegripliga som när hon säger att ”Alliansen lever”. Att den inte gör det är ju uppenbart för de flesta och vi vet också vem som var den huvudansvariga för dess bortgång. Ergo: En Lööflögn till...

Lööfs medvetna ljugande är ju så fantastiskt, detta att stadigt förvanska verkligheten. Det får en att undra – vad är hon (och femklöverpartierna) egentligen ute efter? Jodå, jag förstår att de som godhetsnarkomaner vill få omvärldens applåder för att de är så ”humana”, men … fortsättningen då? När applåderna tystnat och bara den bistra verkligheten återstår?...

Det måste vara ytterst bittert att till sist tvingas erkänna att ett flertal av hennes motståndare faktiskt hade rätt och haft rätt hela tiden. Dagen kommer när Lööf tvingas inse att de som exempelvis vill ha reglerad invandring, bevarade svenska traditioner och att svensk lag är den lag som gäller i Sverige, är de som fattat och att det inte hjälper att som Lööf försöka sätta munkavle på de personerna i hopp om att verkligheten ska försvinna...

Rolf Oward: Fenomenet Annie Lööf

Sot förs långt med vindar. Från öppna eldar i länderna söder om Himalaya täcker mörkt sot Himalayas glaciärer så att de värms av solsken och smälter på ytan trots minusgrader på hög höjd. Vatten för bevattning kommer främst från återkommande nederbörd...

Med elektricitet kan de fattiga byta ut sina öppna eldar mot spisar, kylskåp, värme och belysning. Det kräver ansvarstagande regeringar som förbättrar deras ekonomi och kan producera säkert tillgänglig elektricitet...

För sådan duger inte vind-, sol- eller bioenergi. Det blåser bara ibland och är bara solsken ibland, och odlingsmarken räcker inte för allt biobränsle som skulle behövas...

Då återstår vatten-, kärn- och kolkraft. Få länder har nämnvärt med vattenkraft. Kärnkraft kräver stora investeringar i avancerad teknik. Enklast och billigast är kol, olja och gas, som ger 85 procent av världens befolkning bättre livsvillkor...

Med förbränning följer också livgivande koldioxid till världens växtlighet och grödor. Koldioxid är som bekant inget gift utan växtlighetens livsnödvändiga näring och ger genom fotosyntes atmosfären dess lika livsnödvändiga syre...

Elektricitet livsviktig för världens fattiga

 

De senaste dagarna har en intensiv debatt pågått rörande under vilka förutsättningar offentliga samtal bör bedrivas. Komponenterna i diskussionen gäller extremism, finansieringsformer och moraliskt ansvar. Jag reder ut både stålar och heder. Häng med...

Nåja, Sparreholmarn bryr sig inte om pengar... till webbsidan alltså...

X

https://i.ytimg.com/vi/0ZyitLjClvA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCxd4uBYSw6PD5OvdD7VjfESDLV5QPENGAR, MORAL & MEDIA: bör media lotsa sin publik?

lör 9 febr 2019

Att världen är inne i en omvälvande förändringsfas nu lär knappast ha undgått någon. Ingenting tycks vara som förr. På hemmaplan har de gamla trygga planhalvorna höger och vänster alltmer försvunnit in i dimmorna, vi vet inte ens längre var mittlinjen ligger eller om målen står på kortsidan eller långsidan. Gräset växer allt högre och döljer alla markeringar...

Likt knattefotbollens aktörer springer alla politiker i en klunga efter bollen, ingen vet vad de skall göra med den när de plötsligt fått den framför foten. Var står målet, vem är med i mitt lag...

Lagen heter nu Nationalisterna mot Globalisterna. I Sverige tycks inte spelarna veta vilket lag de tillhör eller på vems uppdrag de spelar. Vem är lagledare, vem betalar tröjorna? Vem var det som köpte vår nya centerforward...

Nåja, i Sverige spelar det nog knappast någon större roll. Ingen kommer någonsin att bry sig. Vi kan se på TV när vi vill, vi har vår villa, vovve och Volvo. Får vi två medaljer i VM eller OS så jublar vi. Vi finns till! För ingenting kan väl rubba vår privilegierade tillvaro...

Föga anar vi att om Globalisterna vinner så förändras denna vår tillvaro. Öst och väst byter plats. Vänster blir höger, till och med nordpolen byter kanske plats med sydpolen. Demokrati blir fascism, kommunism blir demokrati och liberalism blir demokratur. Den enda raka tråden är att de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare. Och färre. The Deplorables. Useless Eaters. Eller i Frankrike  La foule haineuse. Vill vi hylla samma lag som skapade revolutionen i Ryssland, första världskriget, andra världskriget och som planerar för det tredje världskriget? Tredje gången gillt, är ju det som gäller...

Om Nationalisterna vinner så får vi behålla våra hus, vår hembygd, vår flagga och slipper att få näsan krossad en gång om dagen. Vi kan dela med oss av vår kunskap och visa hur man bygger ett fredligt samhälle, ett samhälle som inte exkluderar någon men kräver lojalitet, respekt och kunskap istället för dogmer. Vi får behålla lönen för vårt arbete utan att behöva göda världens banksystem. Vi har råd att bekosta vår sjukvård, vår skola och ett gott samhälle, där höger kan fortsätta att vara höger och vänster får vara vänster. Helt enkelt, alla får behålla sin egen åsikt och rätten att uttrycka den. Vi kan fortsätta att stifta våra lagar, som redan våra förfäder gjorde på tingshögen. Det klarar vi själva...

Allvarligt talat, vi står inför förändringar som mycket få människor kan föreställa sig. Jag skall inte ironisera över detta. Det handlar om vår överlevnad...

Bollen är ändå alltid rund.

Stefanie Lööfvens hispiga tillskyndare... den fanatiska måckinbördskans, troget

härmande globalismens

budskap likt en härmfågel...

Den dagen snön inte ligger kvar i fjällen har förändringar ägt rum på betydligt fler platser. Det handlar exempelvis om att smältande isar kommer att leda till ett instabilare klimat, och det kommer, vare sig vi vill eller inte, att påverka oss...

Frågan är på vilket sätt och hur mycket, eller kanske framför allt hur vi vill att framtiden ska se ut. Rimligtvis är det i den änden – med att skapa en målbild – vi behöver börja. Som Skebos egen David Jonstad, en av grundarna till Klimatmagasinet Effekt, sa på ett ”Folk och kultur”-seminarium tidigare i veckan, där även bland annat Björn Wiman och Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén deltog, blir klimatfrågan ofta teknisk. Han jämförde med att den som ska förmå människor att bygga skepp i ett första skede inte ska prata om att hugga ner träd och göra plankor, utan skapa en vision så att fler längtar efter havet. Detta eftersom den som ska engagera sig i något måste kunna relatera till det, och det gör man i regel inte till en omställning av energisystemet...

Det fungerar inte att bara peka på hur illa situationen är och höja priset på bilbränsle och flygresor. Det gäller att hitta rätt tilltal för att få med sig majoriteten på förändringarna och införa dem som en del av en större skattereform, där andra avgifter sänks...

Alternativet ser vi i Frankrike, där ”Gula västarna” visar att skattehöjningar på bensin och diesel saknar stöd i breda folklager... är Susanne N. så jävla korkad att hon tror att den revolutionära rörelsen ”Gula västarna” mot globalismen, 

fortfarande gäller skattehöjningar på bensin och diesel... naturligtvis inte, hennes politiska agenda förbjuder henne att nämna globalismens destruktiva konsekvenser liksom hennes postmodernistiska medsystrar...

Alla kan inte bry sig om klimatet – men alla kan bry sig om framtiden

Stefanie Lööfvens hispiga tillskyndare... visst är dom intelligenta och vackra, postmodernismens språk-ekvilibrister... dom kan ju hålla så många tankar i gång samtidigt... ni vet... jag tänker att... jag tänker att... i all oändlighet... men va faen tycker dom... till slut kommer det i alla fall en åsikt...

Det enda sättet för vår civilisations överlevnad är radikala politiska beslut och övergripande förändringar av vår livsstil...

Och det har hon ju absolut rätt i... fast en sån postmodernistisk åsikt förpliktigar till inget... man måste ju positionera sig... i första hand på vänster-högerskalan men det räcker inte... sannolikt är positioneringen på globalist-nationalistskalan mycket viktigare... postmodernismens språk-ekvilibrister undviker nogsamt dessa skalor... dom föredrar att placera sig på gal-tanskalan... skalan som numera kallas god-ondskalan och är utdömd av allt flera kloka människor...

Linnéa C, du förbannade, egoistiska postmodernist... hur 

många miljarder människor vill inte ha din levnadsstandard...  Kina och Indien bygger främst nya kolkraftverk. Det finns inga alternativ. Det ger nödvändig elektricitet för hushållens uppvärmning och mathållning, för företagens energiförsörjning och för samhällets sjuk- och hälsovård, skolor och transporter...

Vi bryr oss inte om miljön – vi bryr oss om kändisar

Först är dörren öppen... sen är den låst... nåja, kejsar måckinbördarn snodde ju bara artikeln som Sh också gorde... den fördjupade studien av familjen Thunbergs affärer

som inte var nåra affärer... Detta är ingenting som vi har haft kännedom om, säger Gretas pappa Svante Thunberg till SvD...

I september 2017 grundar entreprenören Ingmar Rentzhog sitt bolag We Don’t Have Time med ambitionen att skapa ”världens största sociala nätverk för klimataktion”. Affärsidén bygger främst på försäljning av digitala annonser... faen, ser dom inte ut som rovdjur, dagens unga entrprenörer... blottar tänderna, redo att bita nästa offer... eller ett försök till leende, medveten om omoralen han leker med...

Ungefär ett år senare, den 20 augusti 2018, startar Greta Thunberg sin klimatstrejk utanför riksdagen. Samma dag kommer Ingmar Rentzhog dit med en frilansfotograf. Han lägger upp bild på henne på sin Facebook och Instagram samt gör en engelskspråkig Youtube-film på 38 sekunder som läggs ut på We Don’t Have Times Youtube-kanal samma dag. Filmen har setts närmare 88 000 gånger...

Den 24 november 2018 knyter Ingmar Rentzhog Greta Thunberg till sitt bolag. Hon blir adjungerad i styrelsen för den stiftelse som ska "förvärva, förvalta och utveckla varumärket samt förvärva och förvalta aktier" i bolaget...

Tre dagar senare, den 27 november, öppnar företagets emission – med Greta Thunberg som dragplåster. Nyemission är ett erbjudande om att teckna nya aktier. Målet är att få in 30 miljoner kronor netto, inräknat vidhängande tecknings-optioner. I samband med nyemissionen säger Rentzhog att "vårt mål är att vi ska nå god lönsamhet inom tre år och vara minst 100 miljoner användare inom fem år." Samtidigt framhålls att We Don’t Have Time har potential att bli "extremt lönsamt"...

I det 120 sidor långa prospektet till nyemissionen lyfts Greta Thunberg fram elva gånger som en del av styrkan och framgångarna i We Don’t Have Time. Prospektet är en sorts presentation för att locka investerare. I ett stycke skrivs att hon upptäcktes av bolaget: "Ledande företrädare från We Don’t Have Time var först med att uppmärksamma Gretas Thunbergs protest genom Facebook- och Twitterinlägg samt Youtube-filmer som fick viral spridning. Bolaget spelade därmed en central roll för att ge Greta Thunbergs protest stor nationell och internationell uppmärksamhet", heter det.  I ett annat stycke framhålls att We Don’t Have Time har fått stort mediegenomslag i hela världen tack vare Greta Thunberg. Det hävdas att "bolaget nådde ut till 18 miljoner sociala medie-konton under september 2018". I ett tredje stycke sägs att "Bolaget bidrog till en framgångsrik kampanj för ökad klimatkännedom genom att i egna sociala medie-kanaler lyfta fram klimataktivisten Greta Thunbergs skolstrejk till en internationell publik"...

Företag använde Greta Thunbergs namn – utan att berätta

Ernman i bastun... Den enda bakom Greta är Greta. Så är det. Hon har gjort hundratals intervjuer och press-konferenser på egen hand. Det är hennes initiativ och kunskap som ligger bakom. Det finns ingen dold agenda. Vi tackar nej till allt som har med inkomster att göra, säger föräldrarna...

Sh protest... Nystartat bolag använde Greta Thunberg som dragplåtser

fre 8 febr 2019

Heldag på Akademiska i Uppsala...

Kontroll av cancerläget... ultraljud med kontrast-vätska... en teknik som utvecklats... läget förefaller stabilt... allt är dock inte bra... sköldkörteln fungerar inte som den ska... nya prover... är sköldkörteln den mest underskattade och negligerade körteln i magnesylvården, VC-vården alltså... återkommer till frågan...

Planeras nästa gång... en PET-undersökning... det är tio sen förra gången...

Positronemissionstomografi (PET) är en medicinsk avbildningsteknik som bygger på användning av isotopmärkta preparat, så kallade radioaktiva markörer, vilka möjliggör framtagning av tredimensionella bilder av exempelvis ämnesomsättningen i hjärnan men även hur olika preparat, exempelvis signalsubstanser, rör sig i kroppen...

Björklunds ”bästa tid som partiledare”. Hur skulle resultatet av hans sämsta tid skulle se ut? Minusränta har vi vant oss vid, men negativt opinionsstöd?

Att Per Svensson skriver som en liberal Bagdad Bob – propagandisten som proklamerade Saddams segrar, samtidigt som amerikanska tanks rullade i bakgrunden – skulle kunna vara kuriosa. En bisarr bekräftelse på att Sveriges största morgontidning blivit ett politiskt fantasy-fanzine. Men riktigt så enkelt är det inte. Per Svensson är inte en ensam kuf...

Den syndiga världens ogillande bevisar Björklunds rättfärdighet. Den liberalism Björklund till sist gjorde till sin, under ”sin bästa tid som partiledare” var ett slags nypuritanism. Den utgick från att det enda av verklig vikt var att vara rättrogen. Inget var viktigare än att hålla sig ren från en besmittad värld...

Smittan bestod av sverigedemokrater, förstås, men de senaste månaderna har de orena bara blivit fler. Kristdemokrater, moderater, vänsterpartister, liberaler av fel snitt: alla skulle de isoleras, för att osedligheten inte skulle sprida sig. Inget annat kunde vara viktigare.

Därför generar antagligen den där formuleringen om ”bästa tid” inte banérförare för den liberala nypuritanismen, trots det historiska bottenresultatet. Att ratas av världen är snarare ett adelsmärke för puritaner. Den syndiga världens ogillande bevisar Björklunds rättfärdighet...

De partier som liberala puritaner tycker mest illa om – Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet – växer mest i Novus mätning. Det är precis vad de liberala puritanernas kritiker varnade för: att göra allt till en fråga om att isolera ytterkanterna, kommer bara att leda till att ytterkanterna växer. Men inte heller det spelar antagligen någon roll för Björklundare och deras Bagdad-Bobare. Det viktiga är nämligen inte resultatet, utan gudfruktigheten i sig. Om andlig renhet har bieffekten att Satan får 95 procent av rösterna, så må så vara. Renheten går före allt. Den har blivit ganska skruvad, den svenska politiken. ”Mitten” består numera av människor som resonerar och skriver som fanatiker...

Människor i mitten resonerar som fanatiker

Föräldrarna är medvetna om att det skrivs kritiskt på vissa håll om deras dotter, bland annat att hon skulle vara en marionett med en hel pr-armé, politiker och opinionsbildare bakom sig. Det är inte sant, säger Svante Thunberg...

Den enda bakom Greta är Greta. Så är det. Hon har gjort hundratals intervjuer och press-konferenser på egen hand. Det är hennes initiativ och kunskap som ligger bakom. Det finns ingen dold agenda. Vi tackar nej till allt som har med inkomster att göra. Däremot säger han att dottern samarbetar med olika klimatorganisationer och får draghjälp från exempelvis Every Breath Matters, som hjälpte henne att komma till Davos, Friends of Ocean Action och Arctic Base Camp. Medie-

strategen Daniel Donner, som är knuten till European Climate Foundation och det kanadensiska kommunikationsnätverket GSCC, hjälper 16-åringen med presskontakter och gjorde pressreleaser under Davosmötet. Men han gör det helt ideellt. Vi betalar inte någon. Och vi tackar nej till allt som har med inkomster att göra...

Det är möjligt att opinionsbildare drar nytta av Greta Thunbergs genomslag, konstaterar hennes pappa. Men uppger att det är en annan sak att hon används för en nyemission i ett aktiebolag. Ingmar Rentzhog säger dock i slutet av intervjun med SvD att Greta Thunberg just hoppat av styrelseuppdraget i We Don’t Have Time. Det skedde för någon vecka sedan...

Hon vill fokusera hundra procent på sin grej. Och varken hon eller jag vill att fokus ska handla om vår relation, utan om klimathotet. Avhoppet bekräftas av Svante Thunberg, som understryker att det inte beror på nyemissionen eller bolaget. Hon tycker inte att hon har tid. Hon har ingen kontakt med dem längre. Hon vill inte heller förknippas med någon organisation vare sig de är ideella eller så. Hon vill vara helt fri...

SvD granskar: Nystartat bolag använde Greta Thunberg som dragplåtser

Shs protest mot måckinbördmedias mörkläggning...

Sh protest... Nystartat bolag använde Greta Thunberg som dragplåtser

tors 7 febr 2019

Du kan läsa om hur funktionsned-sättningarna påverkar vardagen, vad de beror på och vad man kan göra för att förbättra sin situation... man är inte sjuk för att man har en funktions-nedsättning...

Adhd-add och autism är välbekant för dom flesta vuxna...

(En av tio personer som diagnostiseras som savanter lider av autism. Detta har lett till att man tror att autism och savantsyndrom på vissa sätt är förenade. Autism tros bero på vissa störningar i hjärnan och dessa är oftast medfödda, detta i likhet med savantsyndrom. Sex gånger fler män än kvinnor är savanter)...

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) är en handbok för psykiatrin, som innehåller standarddiagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd och störningar...

I DSM definieras tre former av ADHD...

 

Huvudsakligen ouppmärksam form

Innefattar ouppmärksamhet...

 

Huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form

Innefattar hyperaktivitet och impulsivitet...

 

Kombinerad form

Innefattar ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet...

AST eller tidigare Aspergers-syndrom är knepigare att förstå, åtminstone för Sparreholmarns egen del...

Autismspektrumtillstånd (AST) kännetecknas framför allt av svårigheter med social kommunikation och socialt samspel, en annorlunda upplevelse av sinnesintryck, stereotypa beteenden och/eller begränsade intressen...

AST kan se mycket olika ut för olika personer och kan förekomma på alla begåvningsnivåer. De som tidigare fick diagnosen Aspergers syndrom får nu diagnosen autismspektrumtillstånd (AST) utan intellektuell funktionsnedsättning...

Infoteket

Funktionsnedsättningar-Adhd-add

Funktionsnedsättningar-Autism

Funktionsnedsättningar-Autismspektrumtillstånd-AST  (tidigare Aspergers-syndrom)

Annas berättelse lär oss en del om en kvinna med Asperger...

Greta T... Klimatkrisen är den största utmaningen som homo sapiens någonsin mött, sade hon och påstod att hela civilisationen är hotad. Lösningen är dock så enkel att ett barn kan förstå den...

Vi måste ändra allt i våra samhällen.

Thunberg vill sätta skräck i människor, säger hon.

Jag vill inte att ni ska känna hoppfullhet, jag vill att ni känner panik. Jag vill att ni känner samma rädsla som jag känner varje dag. Sen vill jag att ni agerar som om ert hus stod i brand, för det gör det.

Greta Thunberg vill att alla ska "känna panik" över klimatet

Syndromet yttrar sig olika, inte bara från person till person utan också beroende på om man är man eller kvinna. En del av problematiken kanske är generell för många med Asperger, annat kanske beror på att jag är kvinna med Asperger och en del kanske är specifikt bara för mig. Min förhoppning är i alla fall att det kan ge en bild av hur Aspergers syndrom kan se ut...

Annas berättelse... Jag var ett barn med massor av fantasi, jag skapade hela världar och scenarion inuti mitt huvud. Den verkliga världen hade ett magiskt skimmer över sig och en lekstund i kastrullskåpet kunde vara hur spännande som helst... 

En sak som kanske var lite udda är att jag alltid lekte bäst själv. I den mån jag lekte med andra barn försökte jag alltid få dem att leka efter mitt huvud... 

Böcker var en mycket viktig del av min barndom. Jag förlorade mig helt i de världar som utspelades i böckerna och jag gick ofta till biblioteket och lånade så mycket böcker jag kunde bära...

Detta bokintresse kan också ha varit en bidragande orsak till att jag, när jag började skolan, var perfektionist vad gällde stavning...

Jag matvägrade också när jag var liten. Jag ville inte äta något annat än pasta, pizza och pannkakor eftersom jag fått för mig att allt annat var äckligt. Grönsaker, potatis, ris och fisk var automatiskt äckligt, det visste jag utan att behöva smaka...

När jag var 9-10 år upptäckte jag att det fanns oskrivna regler. Det var saker som alla verkade ha kommit överens om, men som var helt ologiska. Å, vad jag störde mig på allt som man helt enkelt bara skulle veta var fel!...

Jag tänkte: "om jag säger så här kommer jag få det där svaret." Oftast stämde det också, men de gånger det inte gjorde det fick jag börja om från början och utforma nya teorier. Till slut insåg jag att det var lönlöst eftersom det inte finns någon som helst logik i hur folk beter sig...

Det tog mig ett tag att acceptera att det här med psykisk sjukdom inte är så märkvärdigt och när jag väl gjort det fick jag en aha-upplevelse av stora mått. Det var inte mitt fel att jag var annorlunda!...

Det har alltid tagit lång tid för mig att få saker och ting gjorda (det som i diagnoskriterierna kallas "svårigheter med exekutiva funktioner"). Städning t ex...

Hygien och tandhygien verkar kunna vara ett annat problemområde för folk med Asperger...

Saker som går på automatik kan vara ett vardagsproblem; jag kommer till exempel inte alltid ihåg att säga tack. Därför försöker jag alltid säga det så fort jag kan, så jag slipper tänka på att komma ihåg det vid ett senare tillfälle...

Jag tolkade frågan "hur mår du - egentligen?" och antog att de ville veta mina innersta känslor. Jag har fortfarande svårt att hantera just den frågan...

Oftast begriper man inte varför men man förstår att folk tycker man sagt eller gjort något konstigt, det märks på reaktionerna. Det jag gjort ända sedan jag var liten är att iaktta människor...

Många av de jag känner som har Asperger spelar, eller har åtminstone provat på att spela äventyrsrollspel, till exempel Drakar och Demoner. Jag tror det beror på att rollspel passar vårt sätt att tänka...

Kort sagt: äventyrsrollspel främjar empati, social gemenskap och -kompetens, och kan även öka förmågan till problemlösning. Inte dumt...

Min Asperger yttrar sig bland annat i ett starkt behov av ordning och struktur. Därför klarar jag inte av att jobba mer än fram till kl 12 eller 13...

Jag hade också tidigare svårt att träffa människor ur sitt sammanhang, träffade jag till exempel en kurskamrat på stan blev jag helt ställd och visste inte vad jag skulle säga...

Allt jag tidigare gjort har misslyckats, både studier och arbeten så nu känns det väldigt skönt att ha kommit fram till varför. Mina tidigare studier och arbeten har alltid varit på heltid och det klarar jag inte av på grund av behovet av dagsstruktur...


När jag var liten var jag en hjärna. Jag hade ingen kroppsuppfattning så min kropp var aldrig en del av mig. Däremot talade folk ofta om för mig hur intelligent jag var så helt logiskt drog jag slutsatsen att jag måste vara en hjärna...

En annan sak är att jag inte tycker om barn. För mig förkroppsligar de flesta barn kaos och oförutsägbarhet och de stör mitt behov av ordning genom sin blotta existens...

Kan man då dra någon slutsats av det här faktabladet? Ja, kanske det. Precis som vi med Aspergers syndrom inte alltid förstår men får lov att acceptera de neurotypiska människornas värld, önskar jag att ni neurotypiska människor accepterar - även om ni inte förstår - vårt sätt att vara. Det är inte mer än rättvist och gör livet betydligt enklare för båda sidor...

Mitt Aspergers-syndrom, Annas berättelse

ons 6 febr 2019

Västvärldens moraliska upplösning illustreras tydligt av det pågående försöket att störta den legitima regimen i Venezuela. USA förbereder en attack på ytterligare en regim som vägrar underordna sig den angloamerikanska oligarkins ekonomiska intressen. Efter andra världskriget har vi sett detta ske i en lång rad länder och alltid har man försökt ge sken av att sprida demokrati och frihet. Resultatet har nästan alltid blivit det rakt motsatta – diktatur, kaos och död samt okontrollerbara flyktingströmmar...

Kuppen mot Venezuela. Det är mot tidigare bakgrund man måste se det nu inledda amerikanska kuppförsöket mot Maduro-regimen i Venezuela. Ända sedan den Cubavänlige socialisten Hugo Chávez valdes till president 1999 har regimen i Caracas varit en vagel i Washingtons öga. Chávez knöt nära band med andra oljerika nationer världen över, såsom Iran och Libyen vilket ökade hotet mot petrodollarmekanismen. Han stödde öppet Gaddafi under attackerna 2011. Chávez förstärkte även relationerna till Ryssland. Den politiken har lett till att USA efterhand satt in olika sanktioner och ekonomiska sabotage mot landet...

Chávez dog i cancer 2013 och till efterträdare valdes samma år hans handgångne Nicolás Maduro. Det råder delade meningar om i vilken utsträckning landets ekonomiska problem beror på den förda vänsterpolitiken, sjunkande oljepriser eller sanktionerna från USA. Sanningen är sannolikt att alla faktorerna spelar in. De ekonomiska problemen har lett till upprepade upplopp och demonstrationer mot regimen, men trots detta förefaller Maduro fortfarande ha stöd av en folkmajoritet och han omvaldes förra året med 68% av avgivna röster...

De gula västarna. Det är intressant att jämföra situationen i Frankrike och Venezuela. Regimen i Venezuela har burits fram av den fattigare delen av folket som riktat sig mot den tidigare globalistiska politik som främst gynnat de rikaste och den övre medelklassen. Det är motsvarande grupper i USA som 2016 valde Trump till president där – grupper som av Hillary Clinton benämnts the deplorables. Det är mot denna bakgrund lite av ett ödets ironi att det är Trump som utsätter Venezuela för detta ogenerade försök att åter störta en demokratiskt vald president. I mina ögon är det ett tecken på att Trump verkar ha tappat initiativet till den djupa stat han sa sig vilja bekämpa.

Macrons regim i Frankrike är på många sätt den raka motsatsen till Maduros...

Macron är en springpojke åt världens rikaste familjeklan Rothschilds. Han kommer från en av deras banker och har lanserats av globalisternas medier och lobbyister. Hans uppdrag är att genomföra den globalistiska agenda som vi ser vår egen Annie Lööf genom januariöverenskommelsen försöker få igenom i Sverige. I Frankrike har den här politiken lett till stora försämringar för medelklassen och då främst den lägre medelklassen. Till skillnad från Maduro saknar Macron folkligt stöd. Reaktion har varit densamma som Venezuelas övre medelklass, att gå ut på gatorna och protestera. På det sättet har gulväströrelsen skapats i Frankrike under slogan vi folket mot eliten. Detta medan man skulle kunna säga att protesterna i Venezuela skulle kunna gå under slogan vi eliten mot folket...

Är inte Macron ett större problem än Maduro?

Kompromisser utan riktning är falska kompromisser. Eller, som den nuvarande regeringskoalitionen kallar det, ett budgetsamarbete. Det är underhållande att se social-demokratiska ministrar tala glättigt om reformer som, under valrörelsen, beskrevs som nackskott på välfärden... det är skönt att vi äntligen öppnar gränserna igen. Det blir kul att lägga ned Arbetsförmedlingen. Det kan nog bli bra att ta bort värnskatten...

Men det där är förstås bara ena sidan. Vi har ju de delar av regeringen, som inte sitter i regeringen och kallar sig opposition, också. Det finns några rader i det berömda 73-punkts-programmet som utlovar en ”omfattande skattereform”. Den reformen är som en schweizisk armékniv, funktionerna är nästan oräkneliga. Den ska leda till fler jobb, den ska minska skatten på arbete och företagande, den ska samtidigt fylla hål i den offentliga ekonomin så att ”välfärden tryggas” och så ska den förstås se till att stoppa växthus-effekten och minska inkomstskillnaderna i samhället...

Det är, med andra ord, en skattereform av sådant snitt att om den lyckas finns egentligen ingen anledning att fortsätta med politik, för alla problem kommer att vara lösta. Det är tveksamt om ens de stora världsreligionerna kommer att behövas i en värld som njuter av en sådan makalös reform. Det som inte framgår av uppgörelsen är hur reformen ska se ut. Om det vet vi egentligen ingenting. Och med ”vi” menar jag även Centern, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna...

Det talades mycket om att de som bildade den här regeringen gjorde det för att de ville ta ansvar. Landet hotades av osäkerhet och avsaknad av politisk stabilitet. Men om man gör en överenskommelse som bygger på svampiga dokument om att allt ska bli bra, utan att ha den minsta samsyn om hur saker ska bli bra, är det inte förutsägbarhet och stabilitet som är resultatet. Resultatet är då istället fullständig oberäkneligt och nyckfullt....

Det blir friår med ena handen och arbetslinjen med den andra. Avskaffad värnskatt på måndag och klämma åt de rika på tisdag. Kompromisser är politikens livsluft. Men när de grundas på en avsaknad på samsyn, en brist på tillit, luftiga och långtgående utfästelser utan metod och vitt skilda idéer om vad som borde ske, är de falska kompromisser. Det är att spela tärning med budgetpolitiken. Hur länge kan Centern och Liberalerna intala sig att de nog kommer att slå en dubbelsexa?...

 

Spelmissbruk

En alienationsskapande Mockinbördare som gör oss banansvennar förfrämligade inför statsmedia... "Jan B. går med flaggan i topp" när Liberalerna är nere på 2,7 procent...

Eva B... Åtskilliga går som förlorare efter ett val eller efter att deras ställning i partiet har blivit uppenbart ohållbar. Så är det inte för Jan Björklund. Han lämnar partiledarposten efter fullgjort uppdrag. Vissa i partiet välkomnar beslutet mer än andra, de allra flesta inser att det efter tolv år är dags, men ingen tvingar bort honom...

Jan Björklund avgår som partiledare för Liberalerna

I SVT/Novus senaste mätning, som publiceras i sin helhet på torsdagen, är Liberalerna nere på 2,7 procent...

Det är väl bara dom alienationsskapande Mockinbördarna som hyllar dagens skola...

Hans arv är en kraschad skola

Den alienationsskapande Mockinbördaren Eva B...

Få svenska politiker har personligen satt så stor prägel på ett område som Jan Björklund har gjort på skolan. Som oppositions- och skolborgarråd i Stockholm, med start på 1990-talet, var han en effektiv kritiker av försvagningen av skoldisciplinen, den bristfälliga resultatmätningen och urholkningen av lärarrollen. Som statsråd sjösatte han skolreformer för att vända utvecklingen. Dit hör tidigare betyg, fler nationella prov, starkare statlig styrning av skolan, en reformerad lärarutbildning, löne- och statushöjande karriärvägar för lärare med mera...

Det tar tid innan allt detta sätter sig men till och med Björklunds kritiker har tvingats medge att hans reformer är ohotade. Han har vunnit de stora skolpolitiska striderna och drivit fram en ny konsensus i skolpolitiken. Han gjorde det inte i kraft av sitt partis storlek eller maktposition, utan genom den klara analysen och de goda argumenten...

Jan Björklund går med flaggan i topp

En alienationsskapande Mockinbördare som gör oss banansvennar förfrämligade inför liberal statsmedia...

tokliberaler drar sig inte för att utnyttja barn för egna vinningars skull... mockinbördare vänder på kuttingen i postmodernismens namn...

”Det är som att alla spärrar och hämningar släppt på vissa håll. Även om besvikelsen över vårt vägval eller våra åsikter är stor så måste det finnas en gräns för vad man säger till en annan människa”. 

Mockinbördaren... Det gäller inte bara inom partipolitiken. Exempelvis har den 16-åriga klimataktivisten Greta Thunberg berättat att hon utsatts för ”enorma mängder hat”, vilket betyder att många försöker trycka ner en person som för fram en rimlig ståndpunkt. Samma sak gäller Annie Lööf. Även om den senaste regeringsbildningen är unik i Sverige är slutresultatet både rimligt och logiskt...

Att familjen Thunberg-Ernman gärna exponerar sig offentligt är ju en uppenbar inbjudan till offentligheten att kommentera familjens svårigheter... kanske är det deras vilja att deras läsare ska hjälpa till att sprida kunskap om ADHD och Aspergers syndrom...

Det är naturligtvis något helt annat att mockin-bördande boulevardmedia, politiker och stats-understödda klimatforskare, för att inte tala om skrupellösa privatpersoner, i sin affärsverk-samhet vill utnyttja ett barn med Aspergers syndrom som läromästare och reklampelare...

Människor med funktionsnedsättningar är inte sjuka... människor som utnyttjar människor med mentala funktionsnedsättningar är absolut sjuka...

Malena Ernman: "Jag fick min diagnos som vuxen"

Greta Thunberg: "Detta hade inte varit möjligt utan min asperger"

Greta Thunberg överväger att ta ett sabbatsår

Mockinbird media fortsätter... Det finns en tydlig majoritet i riksdagen som lovade väljarna att bygga en brandvägg mot SD, bestående av S, MP, V, C och L. Men för att den ska kunna fungera som ett regerings-underlag krävs stora eftergifter mot mitten, där den sakpolitiska tyngdpunkten ligger i dagens politiska landskap. Då är steget till en vänsterlutande regering som håller gränsen mot SD och regerar på ett liberalt reformprogram plötsligt inte lika långt som tidigare...

Centerpartiet står upp för sina väljare

 

 

tis 5 febr 2019

Socialdemokraterna startade som arbetarnas företrädare. De omvandlade samhället i en riktning som skulle gynna den hederlige arbetaren, dvs den medborgare som fullgjorde sina plikter, inte bara krävde förmåner. Om rörelsen nu överlever, vilket inte är givet, kommer den att vara företrädare för det moderna trasproletariatet, det vill säga medborgare som inte kan fullgöra några plikter, bara kräva förmåner...

Några år in på detta sekel har tillväxttakten per capita i Sverige sjunkit till cirka en procent per år – långt under den tidigare långsiktigt uthålliga taken på drygt två procent per år. Detta har skett samtidigt som ekonomin dopats av höga offentliga utgifter, låga räntor och en med allt större belåning finansierad privat konsumtion. Detta har bland annat yttrat sig som ett fall i välståndsligan: från fjärde platsen 1970 till tolfte platsen 2017 bland OECD:s medlemsländer...

Jämförs arbetslösheten i OECD-länderna har Sverige under samma tid halkat ned från tionde till tjugotredje plats. 1970 hade Sveriges invånare den längsta förväntade livslängden för att 2016 hamna på sjuttonde plats...

Uppräkningen kan fortsätta. Skolans allt sämre prestationer, polisen allt mer uppenbara misslyckande, sjukvårdens allt sämre tillgänglighet, ökningen av hemlösheten, bostadspolitikens grandiosa misslyckande, många pensionärers allt svårare tillvaro, ekonomiskt och socialt: Allt detta sammantaget visar att också Sverige befinner sig på ett starkt sluttande plan. Hur kan den ekonomiska och sociala situationen i Sverige försämras så radikalt utan att det uppmärksammas...

Med Chavez mot avgrunden!

I början av 1950-talet lanserade CIA ett propagandaprogram ihop med de expanderande mediehusen i Europa och USA. Detta program, som kallades ”Operation Mockingbird”, är ett av de viktigaste redskapen för CIA att styra och manipulera allmänheten och kanske det mest förödande projektet någonsin påfört det amerikanska folket och andra västländer.

Idag har de flesta aldrig ens hört talas om det. CIA:s verksamhet Mockingbird växte ut ur CIA:s föregångare, Office for Strategic Services (OSS, 1942-47), som under andra världskriget hade etablerat ett nätverk av journalister och experter på psykologisk krigföring som huvudsakligen var stationerade i Europa. Många av relationerna mellan CIA och mediehusen som formades under OSS tid överfördes efter kriget till en federal enhet kallad Office of Policy Co-ordination (OPC) som slogs samman med OSS 1948 och bildade CIA...

Detta intensiva samarbete som omfattade 1000-tals personer hade troligen inte kommit till allmänhetens kännedom om det inte var för Senator Frank Church. Han tillsatte en kommitté för att utreda frågan 1975. Den visade att CIA hade samarbetat med och infiltrerat media i mer än 25 år. 1977 följdes detta upp med en artikel av Carl Bernstein i tidskriften ”Rolling Stone” där pressen beskrevs som totalt korrupt och jämfördes med dem i totalitära stater. Verksamheten har förfinats och expanderat och 2014 kunde den mångårige tyske journalisten, Udo Ulfkotte, författare till boken ”Gekaufte Journalisten” avslöja hur han, under hot om avsked, rutinmässigt tvingades publicera artiklar skrivna av underrättelsetjänsten under eget namn...

Mockinbird media finns överallt...

Det är kanske inte så svårt att förstå varför samtliga etablerade medier idag fungerar som en megafon åt makten, inte granskare av den. Kontakterna är omfattande mellan mediehusen, myndigheternas tjänstemän och underrättelse-tjänsterna, både formellt och informellt, både på hög och låg nivå. Vi förstår idag bättre hur man med hjälp av olika epitet misskrediterar oberoende forskare som utmanar den allenarådande världsbilden...

Operation Mockingbird
Vi börjar med att konstatera att medborgarnas förtroende för de traditionella medierna, Mockinbird media,

har fallit till en bottennivå. Jan Tullberg refererar en undersökning som visar att flertalet anser att man måste följa alternativa medier för att förstå vad som händer...

Den samlade uppfattningen är att det är de traditionella medierna som står för så gott som all "fake news". Vi går igenom några exempel på SVT fake news och startar med rapporteringen kring dubbelmordet i Marrakech...

Diskussionen kommer in på klimatet och den vilseledande rapporteringen kring Greta Thunberg. Vi diskuterar också hur barnen har kommit att användas som sanningsvittnen kring klimatet och andra frågor i politiken...

Lars Bern tar upp Klimatuppropet med 83 kvinnor och 4 män som inte heller har nåpgon utbildning kring fysik eller annan lämplig kompetens för att förstå frågor som rör klimatet.
Den genomgående trenden är att alltfler okunniga har skrämts upp och nu efterfrågar en diktatur i klimatets namn...

Vi avslutar med att diskutera vad man ska göra med SVT. Slutsatsen blir att det är nödvändigt att låta tittarna styra utbudet i Public Service. DEt kan ske genom att låta redaktionernas budget styras av tittarresultatet...

Ett annat förslag är att SVT ska delas i två helt separata bolag som konkurrerar med varandra. Det ena bolagets styrelse kan tillsättas med en politisk inriktning och det andra med en oppositionell inriktning. Det kan likna konkurrensen mellan FOX och CNN i USA...

 

https://i.ytimg.com/vi/FunVKqQMLSw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDftubIgnERU0fQjrU8daCnzK6lPASwebbtv "Fjärde Statsmakten" avsnitt 2 - om SVT med Lars Bern och Jan Tullberg

Nuförtiden när allt färre betraktar sig som »arbetare« i klassisk mening behöver vänstern nya kollektiv av förtryckta för att kunna fortsätta sin klasskamp. Därav identitetspolitiken. Man behöver någon att slåss för. Grupper att projicera sin egen förmenta godhet på. För att vänstern skall fungera behöver den offer...

Medan andra pinnar på för att skapa välstånd och framsteg för alla måste vänstern försvara sitt existensberättigande genom att på ett ofta krystat sätt ställa grupp mot grupp. Medan civilsamhället naturligt strävar efter att skapa ett samhälle byggt på spontant och frivilligt samarbete måste vänstern hitta nya förevändningar för sin ambition att bestämma över folk...

Postmodernismen har anammats som taktik för vänstern i en värld där kommunismen överallt där den prövats lett till förtryck, lidande och misshushållning. En för övrigt snävt vinklad tolkning av postmodernismen – som förnekar verkliga förhållanden, fakta och logik. För om det inte finns någon objektiv sanning, då kan vänstern slingra sig ur en annars omöjlig debatt. Till och med Noam Chomsky suckar uppgivet...

Man ser det tydligare från utlandet. Sverige blir bara tokigare och tokigare. Här i Berlin kommer polisen om det behövs; man kan få träffa sin egen husdoktor på dagen; det finns både vin och sprit i jourbutikerna; det är en självklarhet att få ta en öl under promenaden; innehav av lätta rekreationsdroger är tillåtet; kompetens premieras; tv-nyheterna berättar mer om vad som har hänt än om vad man förväntas tycka; människor har både frihet och eget ansvar; det finns en respekt människor emellan. Individen är fri medborgare med stor makt över sin egen situation, inte undersåte. Det är detta som är det normala, inte det allt mer inskränkta Sverige...

Vänsterns nya kläder

mån 4 febr 2019

Den kapitalistiska globalismen strävar efter överstatlig makt och ser nationalstaterna som det stora hindret på vägen mot detta mål. Enligt bland andra den förre tjeckiske presidenten Vaclav Klaus är utomeuropeisk massmigration under beteckningen ”flyktinginvandring” det effektivaste redskapet för att försvaga de europeiska nationalstaterna. Klaus hävdar att 2015 års utomeuropeiska massinflöde var en organiserad folkvandring som utlöstes av EU-eliten och sedan utnyttjades av människosmugglare...

2015 års migranter hade reagerat på inbjudningssignalerna från Europa. Genom att nonchalera både Dublinförordningen och nationella utlänningslagar gjorde europeiska regeringar det möjligt för migranterna att obehindrat ta sig genom hela Europa upp till valfria välfärdsländer i norr. Det var ett märkligt agerande som inte endast var lagstridigt utan även destruktivt för invandringsländerna. Genom att agera som de gjorde avslöjade de aktuella regeringarna var deras solidaritet fanns. Den fanns uppenbarligen inte hos deras egna befolkningar som drabbades hårt, utan hos EU-eliten. Den europeiska allmänheten duperades. De som försökte opponera sig har skrämts till tystnad genom att stämplas som främlingsfientliga, rasister och fascister...

Som statsminister inbjöds även Fredrik Reinfeldt till Bilderberggruppen. Han misslyckades dock med sitt uppdrag att stoppa Jimmie Åkessons politiska karriär. Att öppna Sveriges gränser för utomeuropeisk massmigration ledde i stället till Reinfeldts eget fall...

Nu är det Annie Lööfs tur att bereda Sverige för den kapitalistiska globalismen. Hon har redan varit inbjuden till både Bilderberggruppen och Trilaterala kommissionen. Ingen kunde missta sig på att hennes främsta mål för den nya regeringen var att eliminera Jimmie Åkessons inflytande. Denna regering med en socialdemokratisk statsminister och inslag från Miljöpartiet har ålagts att driva en liberal politik. Och Jimmie Åkesson är pestförklarad och undanskuffad. Så långt har Annie Lööf fullgjort sitt uppdrag...

Om globalismens konsekvenser: Exemplet Sverige

Ingrid Maria Björkman, född 6 augusti 1927 i Uppsala, är en svensk litteraturvetare och filosofie doktor i litteraturvetenskap...

så... skriva kan hon i alla fall...

De kvinnor som retar sig på att män i deras närhet kör bil, medan de själva får gå, riktar sin ilska åt fel håll. Kontra-produktivt. Deras missriktade ansträngningar att påverka koldioxidutsläppen drabbar bara dem själva, deras egna samhällen och än värre de fattigaste samhällena på Jorden...

De mäktiga vita män feministerna inte ens ser, de sitter inte i bilkö på Essingeleden eller jagar förgäves en parkeringsplats i Gamla Stan. De flyger i ett av de 1500 privatjet som tar dem till World Economic Forum i Davos, där de blir uppläxade av Greta för att de inte vidtar tillräckligt hårda åtgärder i alarmismens namn. Den stackars vilseförda flickan begriper inte att hon är lammet i lejonets kula och hon ber lejonet att bita hårdare. Det mäktiga vita männen applåderar entusiastiskt sin nya frisedel att styra över världen...

Unga engagerade kvinnor bör, liksom medelålders engagerade kvinnor, rikta sitt engagemang åt rätt håll. Det vill säga att få stopp på klimatalarmismen, att återupprätta sanningssträvan i forskning, media och politik. För den saken måste det fria ordet värnas mer än någonsin...

Man måste också få kritisera alarmisternas cyniska sätt att knuffa barn framför sig, hålla dem som gisslan, för att få gehör för sin alarmism. Under häxprocesserna togs barn som gisslan. Att offra oskyldiga befriar inte oss från synd, inte ens från inbillad synd. Vi borde hålla oss för goda för att göra så idag...

Detta gisslantagande av barn tyder på desperation. Alarmisterna vet att bluffen håller på att rämna, men de vill mjölka den ännu ett tag. Flera namnkunniga journalister har på senare tid avslöjat bluffen och börjat söka sanningen. Mer sådant, så kan vi snart avskriva klimathotet helt och börja ägna oss åt viktigare saker...


Feminister bör vara klimatskeptiker

Det faktum att ordet inte nämns betyder dock inte att det finns ett större slag som avgörs, bortom Guaido eller Maduro...

Som betalande sosse är det svårt med klartexten... som inbiten sosse-globalist menar han naturligtvis slaget mellan västglobalismen och den hemsnickrade nationalstaten Venezuela... visserligen experiment-socialist-inspirerad men nationalistisk så det sjunger om det...

Vad som sker här i Venezuela är en kamp mellan öst och väst, mellan två ideologiska hemvister där humanismen och liberalismen desperat försöker slå hål på socialismens auktoritära skal. Det faktum att ingen nämner vad som orsakat allt detta och som lett landet till ekonomisk och humanitär ruin är dock en anledning till oro för dem av oss som önskar se en ljusning i Venezuelas kompakta mörker...

Om det är så som många säger att man, för att kunna bekämpa något, först måste nämna dess namn så har det här landet långt kvar att gå i marschen mot frihet. I Venezuela är socialismen ordet ingen säger medan den onämnbara ideologins konsekvenser fortsätter att härja detta land... 

Venezuela - Landet där ordet socialism skys som pesten

Bör EU verkligen utdela sådana mandat och välja sida i en intern politisk konflikt i ett främmande land, dessutom på en annan kontinent? Och ska Sverige delta i en sanktionsregim mot ett land vars politiska ledning på intet sätt hotar världsfreden...

För CIA och deep state och väst-globalismen, har läget kommit, att ta kontroll över oljan i Venezuela... om Trump tillhör globalisterna eller om han tvingas agera militärt får vi väl snart veta... att Juan Guaidó är en amerikansk marionett råder det nog ingen tvekan om...

”Det skulle inte förvåna om Margot Wallström och Stefan Löfven följer upp EU-parlamentets beslut och erkänner Juan Guaidó”, spekulerar ekonom-historikern Lennart Waara i en principiellt hållen artikel. Waara misstänker att Guaidó kan vara en ”amerikansk marionett”. I det förra fallet får man hoppas att han tar miste; det senare fallet går naturligtvis inte att utesluta. ”Venezuelas befrielse från Nicolás Maduro måste vara venezolanernas eget verk”, hävdar Waara med all rätt. Och han tillägger: ”Erkännandet av Jean Guaidó som president i Venezuela är därför geopolitiskt felaktigt. Vilka de nationella och internationella politiska konsekvenserna blir kan inte överblickas.”

Fyra valobservatörer avfärdar EU:s kritik av presidentvalet i Venezuela i maj 2018. De skriver “Vi tvivlar på att ni har några bevis för att backa upp EU:s påstående om “många rapporterande oegentligheter”...

Vi var enhälliga i att slutsatsen var att valet genomfördes rättvist, att valförhållandena inte var partiska, att äkta oegentligheter var exceptionellt få och av mycket liten betydelse. Det fanns inget röstköp eftersom det inte finns något sätt på vilket en röst kan köpas...

Själva förfarandet utesluter eventuell möjlighet för någon att veta hur en väljare ger sin röst och det är omöjligt – som vi verifierat – att en enskild person röstar mer än en gång eller att någon ska rösta på någon annan vägnar...

EU uppmanades att skicka observatörer till valet men avböjde att göra det. Ingen av kritiken i Ditt EU-pressmeddelande baseras därför på direkt EU-observation av valet...

Sverige och Venezuela

Anders Romelsjö


sön 3 febr 2019

Prostituerade influencers säljer sina själar för massrörelser som fascismen och kommunismen... till den globalistiska världsregeringen NWO...

En modern influerare är, om man läser igenom de 87 namnen i Expressen, en okänd kvinna mellan 20 och 30 år som åtagit sig att påverka omvärlden, bli känd och därefter får betalt genom att göra textreklam för varor som i första hand kan tänkas intressera andra unga kvinnor. Förresten behöver den moderna typen av influerare inte nödvändigtvis sälja skönhetspiller. De 87:s gäng i Expressen ville ju sälja ideologi...

Nämligen den inte helt obekanta tanken att demokratin måste inskränkas för att vi ska kunna rädda klimatet. Texten är en hel hönsgård av obevisade påståenden om vad som räddar eller skadar klimatet, uppblandad med en del förnumstiga självklarheter om vad som är nyttigt. Men framför allt präglas framställningen av halsbrytande förslag om hur Stefan Löfven bör ta ett hårt grepp om makten, som om våra grundlagar inte fanns, för att "uppfostra" befolkningen, eller förbjuda sådant som "oekologisk potatis". Konkret beordras Stefan Löfven: "Släpp taget om väljarstödet och kör över oss och våra klimatkatastrofala vanor. Vi står bakom dig." Om Stefan Löfven lyder de 87 inflerarna lovar de honom viss belöning: "Vi kommer att hylla dig för ditt mod, din klokhet och ditt ledarskap"...

Man måste nu återigen fråga sig hur sån här rappakalja kan passera nästintill obemärkt i landets näst största kvällstidning. En enda politisk debattör, Rebecca Weidmo Uvell, har vågat sticka fram hakan och säga att de 87 skrev en blandning av fnosk och antidemokrati. Det saknar nog inte betydelse att denna Rebecca själv, av bilden att döma, är en ung kvinna och ser ut som influerarna i Expressen. Risken med att säga emot 85 kvinnliga influerare som skryter med sin makt att nå "minst 2,1 miljoner människor varje vecka" torde vara större för en man i min ålder. Eller har det redan blivit så att det finns en etablerad sanning i att "influerare" verkligen är en ny ideologisk maktfaktor som bör tas på största allvar...

Jan Guillou: Influencer-uppropet i Expressen en bluff

Massrörelse och elitstyre... fascismens otvivelaktiga kännetecken, liksom kommunismens... vad kan vara mera naturligt än att de båda möts i globalismen... en i slaskvänstern som inte fattat att det 

är globalismen det gäller och där står

dom på samma sida, kultureliten och 

kulturvänstern... globalismens sida...  

Vilka antifascistiska krafter finns det då kvar som kan engagera människor? Dagens Nyheters floskelmaskin kommer pumpa som vanligt, upprop efter upprop, verop på verop. Men ingen mer än de själva kommer tro att det är liberalerna som kommer utgöra den antifascistiska fronten...

I lördags förra veckan, ett upprop i Dagens Nyheter av 30 intellektuella big shots. De samlade sig för Europa, mot fascismen. Räck upp handen alla ni som läste uppropet och kände att det här, det träffade mig rätt i hjärtat! Nej, tänkte väl det. Den ödesmättade, bombastiska ­sörjan innehöll inte ett enda ord av substans, som kan ha förändrat någons perspektiv. I stället för en fackla i mörkret blev den en skrattspegel över den kulturelit som tror att fascismen är en individfråga. Skärp dig! är de undertecknarnas oempatiska uppfordran till alla dem, som aldrig skulle få för sig att läsa deras självgoda upprop...

Hur modigt är det egentligen att ta ställning mot fascismen? Det djärva är väl snarare att våga förstå varför populismen växer på alla kontinenter i nästan alla länder samtidigt. Om man menar allvar med att bekämpa inskränkt nationalism och högerpopulism krävs en konkret samhällsanalys. Den som inte vill prata om nyliberalismens konsekvenser bör tala med mycket små bokstäver om populismens orsaker. Det finns mönster, livsvillkor och strukturer som måste attackeras innan man kan avkräva folk att de ska känna mer öppenhet för – ja, vad då? Vilket slags Europa? Upp flyga orden, stilla tanken står...

Populism = politisk rörelse som vädjar till folkligt missnöje med de etablerade samhällsinstitutionerna och storföretagen, till skattekverulans och politikerförakt...

Mot fascismen räcker inte självgoda upprop

Varje ny president i Frankrike utlovar en förnyelse, i Hollandes fall bort från det kapitalistiska systemet mot en arbetarvänlig socialism. Hollande, som saknar stöd av storfinansen, misslyckas dock totalt och tvingas genomföra skatte-höjningar som snabbt underminerar hans position. Hollande bäddar därmed för nästa aktör, som utlovar sin egen version av samhälls-revolution – Macron drar på sig stövlarna...

Putsad och fejad av Rothschilds Bank i Paris och omgiven av hårdhänta livvakter som den mystiske Benalla intar han presidenttronen 2017.  Huvudkonkurrenten Fillon har manövrerats ut genom skandalisering i pressen. Fransmännen är euforiska – äntligen blir det bättre! Men ack, det räckte med ett år för att fasaden skulle rämna. Allt var bara tomma ord, skattehöjningar, mer arbete och rättslöshet. Återstår bara att ta fram de gula västarna och gå ut på gator och torg. Hjälper det? Jag tror inte det...

Vad denna lilla sammanfattning vill visa är att Frankrike styrs genom ett tätt nätverk, bildat under loppet av hela efterkrigstiden. Det har sina starkaste komponenter i USA:s Deep State med CIA, sionismens bankväsende, den italiensk-korsikanska maffian och den redan tidigt etablerade franska överklassens järngrepp över ekonomin. Det som överraskar är de väl maskerade relationerna med USA och, sammanhängande, relationerna med den maffiastyrda droghandeln. Både Afghanistan och Kosovo ingår i trafikeringen av droger via Frankrike (the french connection) och Italien till USA, en verksamhet som har den amerikanska militärens stöd och en enorm betydelse för den ekonomiska brottsligheten i världen...

Men den franske presidenten är underordnad detta, vem han än är. Löften om Folkets Väl är bara luftbubblor. Vi skall vara medvetna om spelreglerna om vi av någon märklig anledning vill fördjupa samarbetet med Europas kärna. CIA har ett starkt grepp om Frankrike, vilket är den direkta anledningen till att Frankrike marknadsförs som pilotland för EU. Macrons tydliga besvikelse över att Trump vänt honom ryggen efter en inledande flirt visar att han hade räknat med fortsatt stöd i sitt projekt att med CIA:s hjälp öka det amerikanska inflytandet i EU. Nu tyder det mesta på motsatsen, vilket vi kan vara glada för. Lycka till, Gula Västarna, ni arbetar också för vår räkning! Till kraven kan nu också räknas att dra bort täcket över fransk politik...

Vem kommer egentligen att styra det framtida Europa?


Miljörörelsens retorik har under det senaste året skruvats upp allt mer. Den framtidsvision man företräder förutsätter i allt högre grad TRO än kunskap. När trossatser legitimerats är kätterianklagelser nästa steg...

X

X

 

https://i.ytimg.com/vi/BEwe7AXxCU4/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLA4dwEcEarbtVgjZ0ufAJFrDaaVjwKLIMAT-TEOKRATIN: Varför miljörörelsen blivit en religion


lör 2 febr 2019

Om vi verkligen vill reda ut orsakerna till våra stora gemensamma problem – skolan, försvaret, segregationen – visar det sig nästan alltid att problemen inte beror på en brist på politiska beslut och regerande, utan på ett omåttligt överflöd på beslut och regerande.

Hade skolan fått hållas utan inblandning sedan femtiotalet hade den antagligen fungerat utmärkt, buren av lärare som visste vad de gjorde, snarare än av politiker som gjorde vad de trodde sig veta. Hade försvaret fått vara i fred hade vi inte avskaffat värnplikten, bara för att tvingas återinföra den. Vi hade inte avrustat Gotland, för att sedan tvingas börja om från början.

Och så vidare. Carl Hamilton skrev bra i Dagens Nyheter i augusti förra året om den svenska politikens ovana att fatta extrema beslut som sliter landet i stycken. Googla och läs.

Det mesta tyder helt enkelt på att världen skulle vara mycket bättre, om bara politiker var en aning latare än de är, som en klok tänkare en gång skrev...

Och jag vet, ni tror att det här bara är en skojig liten marginalanteckning. Men gör mig den här tjänsten: tänk på saken på riktigt. Vad är mest riskabelt: att sakna eller att ha en regering...

Just det...

JOHAN HAKELIUS: Hur mycket bättre blev det med en ...

Hen som sa’t, hen va’t...

Framtidens fascister kommer att kallas antifascister... det sa ju redan Winston C... en del tycker att globalister är fascister... andra tycker att nationalister är fascister... vi får väl se vem som först tar till vapen...

Vi får allt oftare höra att demokratierna hotas av fascism och partier med olämpliga ”rötter”. Men det är en ohederlig reaktion på att politikens makthavare utmanas. Intressantare är att diskutera varför väljarna väljer bort gamla makthavare.

Det är väljarna i demokratiska västländer som fritt, frivilligt och enligt sina egna beslut väljer bort etablissemangen. Det är tack vare demokratin dessa eliterna faller. Utvecklingen är bevis på att demokratin fungerar. Men för makthavarna i USA och Europa blir det ett ”hot” mot demokratin när de själva inte får vara kvar vid köttgrytorna. Det makthavarna gör när de själva sitter löst är alltså att smutskasta demokratin och dess funktionssätt. Man hatar och stämplar sina utmanare som extremister istället för att ta sakliga debatter om samhällsutvecklingen...

Etablissemangen erkänner inte att det i levande demokratier alltid ska finnas en opposition som kan ta över regeringsmakten när de gamla makthavarna inte längre har folkets förtroende. Det är inget hot, det är folkets möjlighet att utkräva ansvar. Men varför väljer folk bort de gamla etablissemangen? Mitt svar är att de inte för en politik som väljarkåren i respektive land instämmer i. Med globaliseringen har de politiska eliterna slutat försvara nationalstaten och dess funktioner. Istället har man bejakat gränslöshet...

När eliterna utmanas tar de till hat och smutskastning


Mina tankar går till Munch´s målning Skriet och Obstfelders diktbok ”På feil klode” då jag läser TT:s referat av Annie Lööfs tal vid C-partiets möte i Umeå igår...

Lööf menar att hon och C-partiet behandlats respektlöst efter att man skrivit under JÖKEN med Löfven och S-partiet. Vidare menar hon att det måste in flera vuxna i det politiska rummet. Mellan raderna frammanar hon bilden av elaka populister som häcklar och misstolkar hennes göranden. Mest märkligt är att hon ropar på flera vuxna. Vem är det som egentligen måste växa upp...

Förvåningen över Lööf´s karaktär stegras slutligen av hennes hänvisning till Thorbjörn Fälldin...

Den som tar i får en del smuts på fingrarna, men när allt kommer omkring, vad har de rena händerna uträttat här i världen? citerade Lööf och rundade av med att Centern nu har valt väg...

Att hon anser sig ha gjort stordåd är tydligt. Hennes bonderomantik blir patetisk med hänsyn till hennes färd från skolbänken direkt till politiken. Någon smuts syns sannerligen inte under väl lackerade naglar. Alltså egentligen stor komik. Men helt utan minsta udd av självironi. Ett uttalande direkt från gökboet...

På fel jordklot?

Annie Lööf vill se mer hyfs och mindre hat

Kan nån se mera förvånat bekymrad ut än trollet med gummiansiktet... många timmars träning framför spegeln har gett frikostig utdelning...

Statsrådet Strandhälls Twitter-konto upplevs som ett politiskt trollkonto, ett konto värdigt en pårökt och överengagerad SSU-are där det politiska tungotalandet är ständigt närvarande. Ofta dyker det upp konstiga och bisarra delningar av andras texter, och det händer att statsrådet Strandhäll spårar ur rätt bra på egen hand. Men inget av detta är ett skäl till hat, hot och sexistiska påhopp...

Ett av de senaste inläggen på Twitter som statsrådet Strandhäll fick ur sig var en delning av en ledartext av Alex Voronov på Katrineholms-kuriren. Strandhäll valde att citera – ”SD intar den ståndpunkt som passar för stunden, i syfte att bilda tillfälliga politiska allianser. Varje parti som vill luta sig mot SD-stöd bör komma ihåg detta. Armkrok i dag kan betyda kniv i ryggen i morgon.” En hostning, en harkling, en titt upp i taket. Är statsrådet Strandhäll dum i huvudet?

Absolut inte. Jag är övertygad om att statsrådet Strandhäll är en intelligent kvinna. Men hur tänker Strandhällskan ibland? Eller rätt ofta? Citatet är ju ett smashläge för oss som har synpunkter på den där överenskommelsen eller avtalet som slöts i januari. Helt plötsligt blev det ju uppenbart för alla med en tillstymmelse till slutledningsförmåga att Social-demokraterna intar den ståndpunkt som passar för stunden. Socialdemokraterna och Miljöpartiet skall ju för tusan driva igenom en liberal politik och reformagenda som är bättre än vad Alliansen någonsin lyckades med – enligt Björklund och Lööf...

Socialdemokraterna har intagit sina nya ståndpunkter, som passar för stunden, för att bilda en tillfälllig politisk allians. Det är en tillfällig allians med mängder av möjligheter till svek och löftesbrott, där dagens armkrok kan bli en kniv i ryggen imorgon. Och då har jag inte ens reflekterat över det femte hjulet i regeringssamarbetet, Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt – och vad de kan ställa till med. Armkrok idag, en kniv i ryggen imorgon...

TROLLET?fre 1 febr 2019

Slutklämmen på en lång förklaring till paradoxen "den ondskefulla godheten"... det råder inget tvivel om att Tysklands folk, särskilt kvinnor, tyckte att Hitler var god under olympiaden i Berlin 1936...

Varför är det så viktigt att oavbrutet visa sig som god?

En fråga, som väcks av människors beteende på sociala media och annorstädes är, varför så många finner det viktigt att ständigt visa sin godhet, det vill säga att i alla sammanhang signalera denna till andra...

https://i.ytimg.com/vi/lLnGqMoNXRI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCNjEe6qiLgieqHWiUXcwoxSWy5fQOlympiaden 1936 Fest der Völker

"den ondskefulla godheten" från förr...

Ett skäl kan vara, att sociala medier lett till en vana – och ett behov – att söka få många instämmanden – klick eller berömmande kommentarer. Men man har då glömt bort, att värdet av andras gillande självfallet beror på dessas värderingar. Vem är egentligen intresserad av andras uppskattning, om de personerna har värderingar man delvis föraktar...

Människor tillägnar sig i dagens samhälle ofta sina åsikter genom att utan egen reflektion ta över vad som gäller i deras bekantskapskrets, på arbetsplatsen, i media eller dylikt. I dessa tider av massindoktrinering av kulturmarxistiska idéer och attityder är frekvensen av sådana personer bland bloggläsare, åhörare naturligtvis mycket hög. Kanske en nämnvärd andel av klicken bara därför kan betraktas som helt ointressanta? Varför skulle instämmanden från människor utan egentligen egna åsikter vara värda att uppmärksamma? Men kvalitetsvärdering ägnar sig nog de flesta talare eller bloggare inte åt...

Ett annat skäl till att frekvent godhetssignalering ses som nödvändig är, att den grupp man identifierat sig med, blivit väldigt viktig för en själv, och att därför signaleringen fyller funktionen att visa medlemskap. Och eftersom man sannolikt utan nämnvärd egen reflektion bara tagit över vissa åsikter från andra, upplever många personer ändå en känsla av osäkerhet. Ständig signalering för att få bekräftelse från andra att man har rätt, blir då en lösning. Men troligen räcker detta ändå inte...

Den signalerande personen känner på något sätt, att han/hon missbrukat sitt medvetande genom att helt anpassa sig till några få ”godkända” åsikter. Men en individ har personligen alltid ansvaret för alla sina åsikter, och de måste därför skapas eller fastställas genom en rationell process, vägledd av dennes viktiga värderingar. Det duger inte att bara ta över samhällets eller gruppens aktuella syn, för den är nog bara en schablonmässig version av dagens kulturmarxism eller socialliberalism. Det är detsamma som att stödja ideologier, som är skadliga för ett gott samhälle...

Den ondskefulla godheten

Gula västar eller inte... det var glasklart från första början att Macron var en Rothschild bankster (banker + gangster) och globalist... insikten om detta har naturligtvis ökat med tiden... herr

Google har dock svårt att förklara 

sambandet mellan västarna och

globalismen, åtminstone på svenska...

Wiki... Demonstrationerna mot president Emmanuel Macron‎ började i samband med Emmanuel Macrons installation som president den 7 maj 2017 och har sedan dess fortsatt. Demonstrationerna, som fackföreningsrörelsen medverkar i, gäller den globlistiska politik som Macron står för och driver igenom, och som av demonstranterna uppfattas som hård och globalistisk...

Anthropocene skriver... Brexit i England och de gula västarna i Frankrike utgör ett motstånd mot den globalistiska utvecklingen... förutom vänster-högerskalan räcker det gott med lokal-globalskalan på tvärs för att förstå... bland gula västarna finns naturligtvis både vänster och högeraktivister... liksom att både vänster och högeraktivister finns bland lokalsamhället förespråkare... gal-tanskalan kan ni glömma för alltid...

Demonstrationerna mot president Emmanuel Macron – Wikipedia

Begår Västvärlden Harakiri? – anthropocene


En fascinerande utveckling. Tysklands största och en av världens viktigaste banker är konkursmässig. Den tyska staten kommer att tvingas ta över och slå ihop banken med Commerzbank AG om inget mirakel inträffar...

Så vad är speciellt med Deutsche Bank? Det är väl dels att banken ägnat sig åt omfattande derivat-affärer, dels att den har höga overheadkostnader. Lite som de svenska bankerna, som tror att de kommer att kunna leva på bolånemarginaler... 

Jag tror inte det kommer att fungera i längden. Vi ser hur nya aktörer tar sig in och finansierar bolån med fonder. Kapital finns det gott om, men Finansinspektionen oroar sig över hur långsiktigt kapitalet är. Bostäderna står ju kvar även om investerarna inte längre vill investera i bolånefonder...

Den frågan måste lösas. Men jag tror att den hittar sin lösning, kanske genom krav på att kapitalet bättre måste matcha löptiderna för lånen...

Räntan för bolån via Stabelo är nu 1,34 procent. Swedbank erbjuder 2,25 procent, Nordea 2,09 procent och Handelsbanken 2,25 procent. Givetvis finns det prutmån hos alla dessa banker, men några 1,34 procent kommer man inte ner till. Dessutom är det högst oklart vad man måste göra i utbyte för att få lägre ränta hos en storbank - sälja sin njure? Det är inte säkert att det blir en så bra affär när allt kommer omkring, det bankerna prutar ner på boräntan tar man igen med höga avgifter för aktivt förvaltade ... förlåt, överprissatta indexfonder...

Är Deutsche Bank framtiden för svenska banker? Ja, jag skulle inte bli förvånad. När företag erbjuder undermåliga produkter till högt pris brukar det bara kunna sluta på ett sätt...

Deutsche Bank konkursmässig

Fortsättning