mån 10 febr 2014

 

 

 

 

Ärsa, bärsa, psykopater har ju funnits i alla tider va!

Utan dom skulle ju historien stått still...

Ingen judeutrotning... inget folkmord i Rwanda!

 

Inga Röda kmerer... ingen Idi Amin...inga försök till muslimutrotning av korsfararna, ja, ja...

 

Fast om vi vill ha ett civiliserat samhälle måste vi ha koll på alla psykopatbegåvningar... 

 

 

 

 

 

 

sön 9 febr 2014

 

 

 

 

Var finns dom alla, 400 000 st psykopatiska svenskar?

Och alla 600 000 narssisistiska svenskar...

...för att inte tala om alla exhibitionister...

Medborgarn menar inte exhibitionister i meningen blottare, perverser, pervos...

 

 

...utan mera effektsökare och posörer, om inte hela så åtminstone halva svenska folket!

 

 

 

 

 

Psykopati associeras ofta med kriminalitet, men personligheten måste inte vara oförmögen att leva laglydigt.

 

Många begår till följd av störningen handlingar som av majoriteten uppfattas som onda; psykopaten är oförmögen att känna ånger, utan kan tvärt om skryta med att ha kommit strafflöst undan.

 

Andelen psykopater uppskattas till omkring 4 % av befolkningen. Psykopater är som regel medel- till högintelligenta. En person som inte har fullt utvecklad psykopatisk störning kan istället lida av narcissistisk personlighetsstörning.

 

 

Psykopati - Wikipedia

 

 

 

lör 8 febr 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykopatiska läkare måste hållas utanför!

Psykopatiska sköterskor har inte samma praktiska möjliheter...

 

...att utveckla sina empatilösa färdigheter!  

 

 

Men alla ersättningssystem måste följas upp, stickprov måste tas i avskräckande syfte. Detta gäller på alla områden; sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, äldreomsorgen, sjukvården, assistansersättningen.

 

Det handlar inte om att misstro utförare, det handlar om att hålla aktörer med bristande moral utanför systemet.

 

 

Sortera bort de ruttna äpplena

 

 

 

 

 

Även en politiker vet om när han eller hon är alkoholist!

Varför fortsätter hen då att vara politiker... 

 

 

Alkohol visar politiker som svaga

 

 

 

 

 

 

Ironiskt nog handlar tiggeriet bara om oss etniska svenskar!

Den mest påtagliga effekten är väl skam och skuld och rådvillhet hos kollektivtrafik-resenärerna.

 

 

 

 

 

Det som begränsar oss och hindrar oss från att lagstifta är vår egen skam och skuld över att vi går på gym och förlänger vår barndom på bästa sändningstid - när det samtidigt finns människor i Europa som timme efter timme sitter ute i regnet för att tjäna några hundralappar om dagen.

 

 

När vi andra går på gym

 

 

 

 

 

 

Vi har fått det som vi ville!

Smulor från dom rikas bord... det är modellen...

 

 

 

 

 

 

Ägarna tar mer kaka

 

 

 

 

 

fre 7 febr 2014

 

 

 

 

30 kvadrat är det minsta man kan begära!

Medborgarn menar inte att vi ska bygga en jävla massa soldattorp...

 

Men det ska gå att bygga några stycken i alla fall i traditionell torpstil...

 

 

 

Vad får man på 25 m2 ättestuga?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flen bidrar till den försämrade statistiken!

Skrattretande centerextremistiska pajaser

väntar och väntar...

 

Och tiden den bara går och går och går...

 

 

 

Sverige kan tappa i bredbandsligan

 

 

 

 

 

 

"Staten som huvudman löser inte problemen." Sant gott folk!

Men skolan kan aldrig bli sämre med staten som huvudman...

 

 

 

Kommande skolutredning har stora brister

 

 

 

 

 

 

Landet lagom erkänner aldrig överdrifter!

l vuxenvärlden kallas dom Skönandar... dom som ständigt måste överdriva!

 

Ni vet Äckel-kuriren i Flen till exempel...

 

 

 

 

 

Överdriv inte berömmet till barn

 

 

 

 

tors 6 febr 2014

 

 

 

 

Ni som inte tror det finns psykopater i ångestcentralen! 

Där småpåvar tillåts härja fritt samlas dom empatiskadade...

 

 

 

 

När politiker inte lyssnar

 

 

 

 

 

 

 

Ni som inte tror det finns psykopater i sjukvården! 

Där småpåvar tillåts härja fritt samlas dom empatiskadade...

 

 

 

Ombads googla sin cancerdiagnos

 

 

 

 

 

 

 

Medborgarn sörjer ingalunda! 

Kvällspressen är dessvärre ett symptom på hela samhället som också fortsätter rasa...

 

 

 

 

Kvällspressen fortsätter att rasa

 

 

 

 

25 kvadrat borde vara 30 kvadrat! 

Boyta naturligtvis... ska visa imorgon...

 

 

 

Bygglovsfria komplementbostäder på villatomter

 

 

 

 

 

Låt oss slippa "ekologisk" mat! 

"Ekologisk mat" är "mat"... annan bukfylla är "giftig mat"... 

 

 

 

Uppsala satsar på 100 % ekologisk skolmat

 

 

 

Att förbruka fossilt vatten är jämförbart med gruvdrift! 

Eller för den delen oljeutvinning... är det nåt att hänga upp sig på... 

 

 

 

Uppdatering Kaliforniens torka

 

 

 

ons 5 febr 2014

 

 

 

 

 

Cornucoupia har drabbats av hjärnsläpp! 

Medborgarn menar att dagens sjukvårdsmiljö är en bördig grogrund för psykopater och narcissister... 

 

 

 

 

Neo om den ständiga vård(icke)krisen

 

 

 

Varför så tyst från S och M?

 

 

 

 

 

Utsocknes parasiter "hanterar" folket mitt i Sörmland! 

En "managementforskare" menar...

 

 

 

Management skulle med en bredare definition helt enkelt handla om att hantera livet...

 

...tillsammans med andra människor, fast främst i ett organisatoriskt sammanhang, dvs att hantera livet på jobbet.

 

 

Enligt Wiki...

 

Management, företagsledning, inom både den privata och den offentliga sektorn. Direktöversatt betyder det närmast hantering.


I akademiskt avseende är management tvärvetenskapligt och förknippas bland annat med byråkrati, PR, kunskapsutveckling, företagsstrategier, produktutveckling, kapital, kvalitetssäkring, och personalfrågor.

 

Många termer är inlånade från engelska språket, till exempel outsourcing, benchmarking, portfolio, frilans och gruppdynamik.

 

 

 

Medborgarn lånar Hakelius magnefika ordval! 

"Vi gör lärandet synligt" är ett flensexempel

på ett urblåst standardspråk...

 

 

 

"Nu handlar inte detta om Per Schlingmann, även om de klichéer, plattityder, cirkelresonemang och såpbubblor som han torterar fram ur det svenska språket, är så utsökt tomma att de nästan är oemotståndliga. Jag nämner tvärtom Schlingmanns texter därför att hans språk inte är hans eget. Det är ett urblåst standardspråk som hör till en hel genre."

 

 

 

 

Vi gör lärandet synligt

 

 

 

 

 

Managementspråk i Flen och annorstädes 

 

 

 

 

 

 

 

 

tis 4 febr 2014

 

 

 

 

Heja på Åsa Andersson! 

En sällsynt osjälvständig tänkare i Flen... 

 

 

 

Vi gör lärandet synligt

 


 

 

 

Heja på, Alvar Nilsson! 

En sällsynt socialistisk tänkare i Flen... 

 

Moderaterna och verkligheten

 

 

 

 

 

 

Heja på, Per Schlingman! 

En sällsynt språkförstörare i genren managementtexter... 

 

 

 

 

Per Schlingmanns skamlösa språktortyr

 

 

 

 

Heja på, alla PR-konsulter! 

En sällsynt smutsigt management...

 

 

Forskare varnar för smutsig oljesand

 

 

 

 

 

 

mån 3 febr 2014

 

 

 

 

Stackars förvirrade Fläsk-Fior! 

Dom är ju några stycken i Flens kommun...

 

 

 

 

 

 

 

 

Desegregation busing - Wikipedia, the free encyclopedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk att bara äta artegna råvaror! 

Art-eget ska det vara, man kan ju inte äta plastpåsar och skölja ner med bensin...

 

 

Att äta rätt kött kan vara bra för klimatet

 

 

 

 

 

Blandrasen, Kaukasoider! 

Den primitiva manniskan, Homo neanderthalensis...

 

 

 

 

Läkartidningen - Generna berättar om neandertalarnas roll i ...

 

Neandertalarna lever vidare inom oss alla

 

 

Vi är 20 procent neandertalare

 

 

 

 

 

 

 

 

Den rena rasen, Negroider! 

Den moderna människan, Homo Sapiens...

 

 

Ökad afrofobi i Sverige oroar

 

Samhället måste ta den växande afrofobin på allvar

 

 

 

 

Sjukdomstillståndet tror att korruption är mutor! 

Pengar under bordet är inte Moder Sveas modell! 

 

 

EU-förslag mot svensk korruption

 

 

 

 

 

 

Ofantliga sektens kollaps! 

Frånvaron av tjänstemanna-ansvar gör alla oskyldiga...det är korruption det... 

 

 

 

 

Rikspolischefen: "Är jäkligt besviken"

 

 

 

sön 2 febr 2014

 

 

 

 

Staten, dvs kommunerna, är farliga som faen! 

Oavsett partipolitisk "styrning" växer Korporativismen, Corporate Fascism...

 

 

 

 

"Ja, jag ser i den allmänna debatten ett begynnande

tyranniskt drag som skrämmer mig. De som inte håller sig inom ett allt smalare åsiktsspann utmålas som rasister och vidriga människor som ska hånas och bestraffas.

 

Det är enligt min mening statsindividualismens effekt, där vi inte längre helgar den privata sfären — vare sig vår egen eller andras. I stället gör allt fler sina egna värderingar till rättesnöre som andra ska följa, med tvång om så krävs.

 

Detta är en individualism som gått bärsärk i brist på små gemenskaper där man kan bli sedd och diskutera utan att omedelbart ta till statsmakten för att styra andras liv."

 

 

Individualism: självförverkligande eller autonomi?

 

 

 

Medborgarn gillar observationer!

Well... Man behöver inte vara raketforskare för att begripa att saker och ting håller på att spåra ur.

 

 

Men låt oss ändå göra en enkel observation: 1971 kunde en person, med en lön försörja en hel familj. I dag krävs, i princip, två heltidsarbetande för att bära en motsvarande försörjningsbörda. Man skulle kunna hävda att vi förefaller ha blivit fattigare, i vart fall ur detta perspektiv.

Så vart tar då alla pengar som bankerna skapar ur tomma intet, med litet och tveksamt underliggande värde, vägen? Om jag förstår saken rätt handlar det om staten och kapitalet. Staten, vars politiker försöker köpa röster genom att muta väljarna med förmåner. Och finanssektorn, som bland annat sitter på våra lån och håller större delen av folket i kort lånekoppel. Det är här alla nya pengar pumpas in.

 

 

 

 

Ekonomin: Vi är så jävla lurade!

 

 

 

 

 

 

Avfolkning av Landsbygden urholkar politikernas välfärd!

Det politiska samhället darrar i knäna när civilsamhället tar över...

 

 

 

 

Avfolkning av landsbygden urholkar Sveriges välfärd

 

 

 

 

 

Myten om Moder Svea krackelerar och enpartistaten tar över!

Enpartikommunerna i Sörmland leder oss käpprätt åt helvitte...

 

 

The Guardian: Sverige - Nordens Kina

 

 

 

lör 1 febr 2014

 

 

 

 

Behövde väl inte jobba precis...

Medborgarn var bara sugen på att konstruera lite ståldetaljer!

 

Brukar ni vara sugna på att jobba frivilligt...

 

Är det lustfyllt när ni i ofantliga sekten uppbär lön från skattebetalarna?   

 

Går ni med lust till jobbet för att göra nytta eller för att fika med likasinnade...

 

 

En Bosnienkrigsflykting tillika sjuksköterska jobbar på sjukhus i Sverige... tar med sig erfarenheterna från Bosnienkriget där hon jobbade gratis och slet som ett djur!

 

Hon går till sitt svenska sjukhusjobb besatt av tanken att göra maxmal nytta efter sin förmåga men säger hon lätt skamsen till Medborgarn... jag pratar ju inte så bra svenska så jag jobbar hellre än fikar! 

 

 

Fortsättning

 

.