Skratta ni, om ni vill... men gammal man gör så gott han kan...

Gammal man sitter i skolbänken... det går väldigt dåligt... utanförskapet kryper närmare... gammal man får inte vara med längre...

Att tjäna pengar på att rita i 3D-programmet Revit är nog inte till att tänka på... men till skillnad från andra jämnåriga kollegor vill gammal man försöka kunna hantera vad andra ritar... så Sh undersöker saken... Shs egna hus får stå som modell... en liten bit på vägen...

tis 28 febr 2017

Idén att man får ha vilka åsikter och föreställningar som helst, så länge man uppför sig korrekt, är djupt humanistisk...

Den gör samtidigt tanken fri och vardagen uthärdlig...

Det civiliserade sättet att hantera konflikter om religion, politik och pengar – för de måste förstås hanteras – är därför att göra det under särskilda former på särskilda platser...

Och sedan gå därifrån, lägga oenigheten åt sidan, skaka hand med sin meningsmotståndare och byta ämne. Det är inte hyckleri. Det är hyfs. Motsatsen är inte ärlighet, utan dåligt omdöme...

Nu har vi en hel samhällssektor – sociala medier – som uppmuntrar till dåligt omdöme. Dess tonläge har smittat politiken. Och politiken har i sin tur trängt in i snart sagt varje diskussion, även i vardagen...

I det arbetet går vänster- och högerytterligheter hand i hand. De senare misstar tölpaktighet för uppriktighet, de förra nöjer sig inte med korrekt agerade, de vill tvinga fram korrekta tankar också. Den gamla, totalitära devisen »allt är politik« har blivit verklighet. Grälsjukan förpestar offentligheten...

Tänk om vi kunde få tillbaka lite vanlig, enkel hyfs...

Lite hyfs gör livet trevligare

Om vi bortser från de ironiska inslagen har Mattias Lundbäck alldeles rätt...

På detta problem har jag dock en lösning. Notera att orsakerna till att det kan vara besvärligt att jobba i Stockholm är tre...

1) Den höga kostnaden för att bygga.

2) Bristen på mark.

3) Tiden det tar att pendla till kontoret.

Kan man bara hitta något ställe där det är billigt att bygga, där marken inte kostar och dit man kan färdas snabbt och enkelt torde problemet vara löst...

Sådana platser finns faktiskt...

Helgesta till exempel... Sparreholmarn har jobbat virtuellt i många städer inklusive Stockholm under drygt trettio år, från Helgesta...

Alla jobb kan inte virtualiseras. Men just de jobb som är orsaken till att vi har storstäder kan ofta lika gärna utföras i en virtuell miljö.

Kommer vi ens att ha storstäder? Om ett företag helt kan eliminera lokalkostnaderna tror jag att man kommer försöka göra det...

De fysiska arbetsplatserna fyller i grunden ingen annan funktion än att skapa en social dynamik som leder till att arbete blir utfört. Kan man skapa samma dynamik, utan att behöva lägga pengar på lokaler, ter det sig meninglöst att investera i betong...

Nej, jag tror inte att läkemedelsmyndigheten kommer att bli virtuell, även om tanken på virtuella myndigheter är rätt tilltalande. Men rätt mycket annat kommer redan inom några år att börja flytta ut från fysiska lokaler och in på servrar...

Kanske börjar vi se slutet på urbaniseringstrenden och början på virtualiseringstrenden - det sista stadiet i globaliseringen där gränserna slutligen förlorar sin betydelse och det enda som betyder något är individernas kompetens...

VR kan lösa bostadsbristen

Grundförutsättningen för att lösa det stora miljö-problemet med fattigdom har varit elektrifiering...

Något som indirekt motverkats av västs politik för att försöka begränsa användningen av kolhaltiga bränslen i elproduktionen (som jag återkommer till i ett kommande avsnitt). Den av väst kontrollerade Världsbanken har ofta tyckt begränsade koldioxid-utsläpp varit viktigare än elektrifiering...

Därför har nya viktiga kraftverk haft svårt att få finansiering. För att inte brist på finansiering skall stå i vägen för fattigdomsbekämpningen har kineserna tagit initiativ till en ny bank AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) för denna typ av investeringar. Initiativet har motarbetats av Obamaregimen i USA, men det har fått starkt stöd från i stort sett hela resten av världen...

Den ohållbara Globalismen 2

Var och en som passerat femtio års ålder har egen erfarenhet av historiens vingslag...

Det är inte bara att nya prylar lanseras och stadsbilder förändras utan också, ännu mer genomgripande, att nya idéer och synsätt slår igenom...

Ofta ruskar folk på sig av nyheternas obehag – tänk på den före detta svenska kommunikationsministern Ines Uusmann som hävdade att Internet nog var en dagslända, en ”fluga” – ty hur modern, hip, flexibel och nyhetsbejakande människan än anser sig vara finns en konservativ instinkt hos alla om inte för annat så för att det är jobbigt att anpassa sig hela tiden.

Själv har jag kommit på mig med att negligera starka intellektuella strömningar såsom genustänkande och identitetsideologier eftersom jag utgått från att sådana dumheter aldrig skulle kunna slå rot på allvar. Och se vad som hänt medan jag vänt bort blicken i några decennier...

Jag har sedermera insett att det som pågått medan jag tittat bort har varit historien. Den tar aldrig paus, den vilar aldrig. Filosofen Friedrich Hegel menade att historien styrs av en välvilligt sinnad Världsande mot ett högre mänskligt mål som när Hegel skulle precisera sig lite närmare visade sig vara den framväxande preussiska staten...

Historiens vågor

Alla länder är nog konstiga men Sverige är ett extra konstigt land...

Emellanåt får jag mail från läsare som föredrar namnet Absurdistan framför förnuftssmickrande beteckningar som Landet Lagom och Mellanmjölkens land....

Intressant är, att när social-demokraterna efter andra världskriget etablerade välfärdssverige, så undvek de Per-Albins klassiska kärleksförklaring Folkhemmet (norpad från högerpolitikern Rudolf Kjellén). Gustav Möller talade om Socialsverige, för att markera distans till trettiotalets och Lubbe Nordströms Lortsverige...

Tage Erlander gillade Det starka samhället och Olof Palme Välfärdssamhället. Utan jämförelser i övrigt tycker jag – vilket nog en och annan bloggläsare noterat – att den mest pricksäkra benämningen för dagens Sverige är PK-samhället. Så kan det gå när inte haspen är på.

Jag kan undra vart Framtidslandet tog vägen, den vision som 1930 tog form med Stockholmsutställningen och som under fyra sekler totalt dominerade svensk politik. Jag växte upp i världens mesta framtidsland, ett land där det historiska kapitalet hade förpassats till folkhemssmalhusens alla sopnedkast...

Det land där det enbart var framtiden som gällde. Vi känner resultatet. Fredrik Reinfeldt sa som bekant att ”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån”. Det kallar den i Sveriges historia mer kunnige Tino Sanandaji för en fördom. I sin nya bok Massutmaningen kommenterar han på följande sätt...

Det är en föraktfull och närmast kolonial bild av Sverige. Det är historielöst att tro att ett samhälle kan ta in, anpassa och absorbera idéer från andra länder utan inhemsk utveckling...

Kärt barn …

På Järvafältet i Stockholms stad är där stenkastning mot blåljuspersonal fått störst uppmärksamhet i media på senare tid...

Det är en snedvridning av nyheterna då stenkastning i de ”Särskilt utsatta områdena” inte är någon ovanlighet. Från den politiska nivån, idag främst från justitieminister Morgan Johansson (S), anförs med viss emfas att det inte finns några ”No go-zoner” men frågar vi blåljuspersonalen själva är det just det begrepp de själva använder...

Videoinslaget är ett av många som pekar i en annan riktning än den som justitieministern menar vara en absolut sanning.

Svårigheterna för blåljuspersonal att verka i de särskilt utsatta områdena där de växt fram i miljonprogramsområdena är ytterligare en komponent. Ur en polisiär synvinkel är miljonprogramsområdena ofta svåra att arbeta i då reträttvägar saknas. Dessutom gör vägarnas placering att bilar lätt kan hindras att köra ut ur området...

Områdena är även svårspanade eftersom husen är placerade så att de boende har uppsikt över innergårdar. Polisens känsla av att vara bevakad är påtaglig i enlighet med deras egen rapport som finns inbäddad i slutet av artikeln...

https://i.ytimg.com/vi/ta5a02MzWjE/hqdefault.jpg?custom=true&w=246&h=138&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=H-nFTgSRG0dHuGFWM7bmAlWjoDsHead of Swedish Ambulance Drivers Union: No-go Zones are Reality for Us

Läget på Järvafältet och bristerna inom polisen allvarligare än justitieministern vill erkänna

mån 27 febr 2017

Ständigt dessa storskaliga centralistiska lösningar...

Sh tycker nåt annat... uppenbarligen...

Utnyttja i stället färdiga villatomter med avlopp, vatten, och el för ombyggnad, tillbyggnad, påbyggnad, nybyggnad, gästhus, garage, mobil byggnad, attefallshus, friggebodar...

Utnyttja i stället jordbruksfastigheter med dess generösa regelsystem...

Byggjättar nobbar billiga bostäder

Det kommer krävas skickliga arkitekter

Fina Järvafältet finns inte mer... Sh sörjer sitt mångåriga engagemang som soldat och bygg-konsult...

Det nästan maniska förhållningssättet till “Sverigebilden” som allt fler aktörer, inklusive Carl Bildt och justitieminister Morgan Johansson, visar upp riskerar att förvärra situationen för många som bor i Sveriges “särskilt utsatta områden”.

Det borgar för en självcensur av media som helt motverkar sitt syfte. Att inte få prata om hur delar av Sverige nu utvecklas. Situationen på bland annat Järvafältet, som är akut, riskerar att hamna helt i skuggan. Men det kanske ändå är logiskt. Kanske är det just det dessa vill. Att Järvafältet, Vivalla, Rosengård med flera områden inte ska vara en del av Sverige.

Är Järvafältet inte längre en del av Sverige?

Politikerna duckar för alla inkommande bollar. Fake news, klagar de när det blir för mycket. Men allt för ofta händer det att de påstått fejkade nyheterna lik förbaskat visar sig vara riktiga...

Rent allmänt börjar det spreta mellan politikernas ord, deras handlingar och verkligheten...

Nuförtiden måste en politiker som öppnar munnen vara beredd på att tusentals pigga medborgare genast granskar vad hen säger. Dessutom ligger all gammal skit kvar på nätet, till allmän beskådan. Folket har världens samlade kunskap (och en hel del annat) tillgänglig online, till och med i mobilen – vilket lett till att det börjar ifrågasätta saker och ting.

Det måste vara ett elände att vara politiker i dag...

Stormedia försöker skapa en bild av att alla som käftar emot på nätet är rasister eller rent av nazister. Det är fel. Visst, de finns också. Men de är långt ifrån alla. Här finns mest vanligt folk, politiskt intresserade, upprörda skattebetalare och andra – som har högst legitima motiv. Här pågår ett brett samhälleligt samtal, om än i något slags teoretiskt moln...

Den härskande klassen är inte road

Återgå till den gamla trygga  ordningen... byt namn till Högerpartiet och Bonde-förbundet...

Tokfeministerna flyr till Center-extremisterna... det kan bara sluta med katastrof...

Riktiga bonnläppar som gillar fri invandring... så tokigt det kan bli...

Maktskifte i Alliansen

Ett exempel på halsstarrig-het erbjuder den karolinska krigsmakten under Karl XII...

Den försörjde sig på krig, både genom rov i främmande länder och genom särskilda krigsskatter på den svenska bondebefolkningen, och kunde därför inte sluta kriga. Då fick den hellre gå under...

Jag tror att det ligger till på samma sätt med vårt politikervälde, kanske ännu mer så eftersom dagens makthavare alltid kan intala sig att de själva förhoppningsvis är ute ur leken när smällen kommer och att andra får ta hand om stöket. Våra makthavare är lika beroende sitt projekt som en alkoholist av spritflaskan. De kan inte sluta...

Men kan man inte tänka sig en kultur-revolution à la Mao Zedong? frågar du kanske. Visst, men då behövs en despotisk och hänsynslös ledare inför vilken ett helt folk darrar av skräck och vilja till underkastelse. Jag kan inte se någon sådan svensk politisk ledare. Vem skulle det vara? Se dig omkring. Fridolin? Ebba Busch?

Men jag önskar som sagt att jag har fel...

Jag önskar som vanligt att jag har fel

Om vi får Syrien... så får ni Krim och östra Ukraina...

USA + Ryssland = Kina stoppas...

I föregående artikel skrev jag om Trumps retoriska stöd för Israel och Netanyahus planer att stärka Israels roll i Mellanöstern – på arabstaternas bekostnad...

Denna politik hade varit enfaldig om man inte redan hade räknat in Rysslands mer eller mindre öppna medgivande till en så omvälvande omdaning av oljeländerna...

För USA och de judiska globalisterna finns bara två alternativ i detta läge – att få över Ryssland till det egna lägret för att balansera Kinas växande tyngd och att bromsa Irans förväntade tillväxt i Mellanöstern och därmed hotet mot både Israel och Saudiarabien...

Med detta utfört kan kampen mot Kina åter bedrivas med framgång genom ekonomiska påtryckningar och infiltration av det asiatiska banksystemet. Kanske kan till och med Kina i framtiden tvingas in i det globala styrsystemet genom New World Order...

Frågan som återstår att besvara är om Trump låtit sig ”övertalas” att medverka till detta eller om han håller fast vid valkampens höga ideal för att hjälpa den svaga människan i kampen mot etablissemanget, något som knappast går att kombinera. Den logiska följdfrågan är om Trump eller Kissinger kommer att styra de närmaste åren – är Kissinger jokern i leken...

Kissinger – en joker i världspolitiken?

sön 26 febr 2017

Den raserade Sverigebilden kommer att skada landet på en lång rad områden...

Till de rent ekonomiska problemen skall läggas att den svenska politiska eliten nu gjort sig till ovänner med presidenten i världens mäktigaste land och viktigaste ekonomi. De var tidigare ovänner med ledningen för vår närmaste östra supermakt...

Vi ser även hur de få vänner de har kvar bland europeiska ledare är på väg att ersättas, även de av antiglobalister. Snart står den svenska politiska eliten med sin förblindade tro på globalismen ensam i en hård värld med bara palestinska terrorister som vänner...

Sveriges röst i världen har försvagats på alla plan och svenska folket riskerar att få betala ett högt pris...

Sverigebilden rasar ihop som ett korthus

I nästa riksdagsval kommer Jimmie Åkesson också att förfoga över den fråga som jag tror kommer att hamna högst upp...

Nämligen de olika problem som följer av invandring och flyktingskap och inte minst den kriminalitet som finns i spåren av detta. Det faktum att en marginell andel av invandrare och flyktingar svarar för mycket stora andelar av de politiskt mest känsliga brotten som dödligt våld, sexuella övergrepp och grova narkotikabrott.

SD kommer att delta i en valrörelse som drivs av den verklighet som medier dagligen förmedlar. Om hur unga huliganer i våra egna svenska ghetton kastar sten och brandbomber mot poliser och räddningspersonal, plundrar affärer och bränner upp bilar för alla vanliga människor som också bor där. Och nog vore det väl bra konstigt om inte åtskilligt fler än de som närmast har anledning att sörja oroade sig för den saken...

Trump skulle inte missa den chansen
I ett brev till presidenten uppmanar MIT USA och andra nationer, att "ändra kurs vad gäller ett föråldrat internationellt avtal som riktar sig mot obetydliga växthusgaser," och starta med koldioxid...

MIT, är ett amerikanskt privatägt universitet och forskningsinstitut beläget i Cambridge i Massachusetts...

"Sedan 2009 har USA och andra regeringar vidtagit åtgärder med avseende på det globala klimatet som inte är vetenskapligt motiverade och som redan har, och kommer att fortsätta att orsaka allvarlig social och ekonomisk skada - utan miljöfördelar", säger Mr Lindzen, en framträdande atmosfär-fysiker...

Undertecknarna av bifogade framställning inkluderar USA och internationella atmosfäriska forskare, meteorologer, fysiker, professorer och andra som ifrågasätter FN:s  klimatkonvention [UNFCCC], som bildades 1992 för att bekämpa "farliga" klimatförändringar...

Mer än 300 forskare uppmanar Trump att dra sig ur FNs klimatkonvention

Bostadsbyggandet är en illustration av hur tudelat Sverige är. Visserligen byggs det många nya fina bostäder, både hyres- och bostadsrätter, i attraktiva områden..

Men de enda som har möjlighet att flytta in är de som redan har en bostad eller har möjlighet att ta stora lån. Resten hamnar utanför, bor kvar hemma hos mamma och pappa, lever som en trångbodd familj i en liten tvåa eller hyr något i socialtjänstens regi...

Socialtjänsten är på väg att på allvar bli en stor hyresvärd. Officiellt är tanken alltid att socialtjänstens lägenheter ska hyras ut ”tillfälligt”. Men säg mig vad på dagens bostadsmarknad som tyder på att så skulle bli fallet.  Återstår modulbostäderna, som också är en tillfällig, dyr (och förfärligt förfulande) lösning som nu används i panik.

Egentligen bör vi inte bli ett dugg förvånande över att det ser ut så här. Det passar in i ett mönster. Politikerna bedriver en arbetsmarknadspolitik för dem som redan har jobb, varför då inte en bostadspolitik för dem som redan har bostad och pengar? 

Det byggs – men för vem?

Charterresan, summan av de allra sötaste av fåvitska lättköpta illusioner bjuder oss den prolongerade festens möjlighet...

Dag efter dag kan vi här upprepa den storslagna festen och dess vräkighet som vore den även vardagens egentliga syfte...

Det är därför man kan dricka iskylt bubbel på Isla Bonita även till frukost. Ty har du betalt "all inclusive" så är bara vardagen exkluderad och man inte få nog...

Ty så tänker barn. De vill bara ha sötsaker, glass till morgon middag och kväll. Jag ser det i kön i matsalen. Barnen äter inte en tårta, de äter fyra. Därför mönstras vi med vårt plastarmband på turististikens eget BB och förvandlas till bebisar som släppas fria utom all kontroll...

I morgonsolen vid poolen ser jag en man med ömhet och känsla smörja in sin jordglob till brunglänsande runda mage som om vore han sitt eget älskade barn att gulla med och han inte kunde få nog av sin dyrt betalda övervikt...

Själv köper jag då en jojjoboll i ett marknadsstånd, en sådan boll man kastar från sig med stor kraft men som tack vare sitt gummiband studsande kommer åter i full fart, ett bollandets perpeteum mobile, full kontroll, varochen sig egen Zlatan... 

Imorgon går jag till barnmorskan i receptionen för att visa henne vad jag kan, att jag redan vuxit en hel del sedan hon gav mig födelsearmbandet. Och säger hon inte "duktig gosse" så blir jag väldigt ledsen ty även i barnslighet vill jag vara bäst. Men huvudsaken är ändå att inte bli förväxlad med en vuxen...

Låt mig bara inte förväxlas med en vuxen!

Vet ni vad – jag har fått nog av slarvig och tendentiös journalistik! Jag vill inte uppfostras av politiskt korrekta reportrar... Jag vill inte varje dag behöva uppleva att man friserar verkligheten för mig när jag slår på P1. Alltså slår jag av, irriterad, gång på gång...

Det gäller självklart inte bara nyheterna utan också när jag senare på dagen, av gammal vana, slår på radion för att få ett någorlunda seriöst utbud från den enda samhällskanalen inom Public Serviceradion...

Men man kan inte annat än bli deprimerad över den låga kvaliteten, den polemiska och uppfostrande tonen. Händer det någon gång att jag känner mig intellektuellt utmanad? Att jag känner mig upplyft av ett program trots att ämnet inte är upplagt för det? Nej...

Det är bara att ge upp och säga tack för att world wide web finns där från världen bortanför våra gränser. Fantastiska program och diskussioner väntar på att lyssnas till. Bara att välja och vraka...

Politik, historia, filosofi, religion – allt finns i intelligenta poddar som får mig att inse att det finns intellektuella, roliga – och ändå inte tillkrånglade samtal med vuxna människor som talar med varandra på ett kunnigt sätt...

Media med kvalitet

lör 25 febr 2017

Utan kossor ingen grädde mig veterligen (om det inte finns något syntetiskt substitut jag inte känner till), så vid horisonten står inte mycket av den varan att finna.

Förutan kossorna kommer vi att tvingas till en ”nytolkning” av begreppet blandfärs. I närtid kommer vi få acceptera att blandfärs består av 50% (danskt) fläsk, och resterande 50% odefinierade animaliska produkter. Utan kossor inget nötkött.  Ungefär som ”blended” whiskey, där ”bottenskrapet” hos vitt skilda destillat blandas till en ”no name” produkt.

Förutan kossorna kommer en allt större del av min närmiljö lämnas utan hävd, och i en framtid utgöra en biotop för allehanda nyanlända insekter (utomeuropeiska sådana, från norra Afrika), som i sin tur kommer att försätta hela vårdapparaten i ett tillstånd av kaos av vaccineringskampanjer.

Risken för långtgående depressiva pandemier kommer ytterligare att försämra vårdens krisberedskap, som en följd av psykisk ohälsa direkt kopplat till bristen på grädde. (Tänk bara en sås utan grädde!!) Man kan bli allvarligt deprimerad för mindre...

Här har jag endast nämnt ett fåtal av de kosekvenser bristsituationen medelst grädde för med sig, mycket värre än antropocen inverkan på klimatet...

Där ser Ni vad som händer när semlorna saknas i erforderlig mängd...

Håhåjaja...

Nu blir goda semlor (råd) dyra.

Det är lika meningslöst och kontraproduktivt att gnälla om asylinvandringen som att låtsas som att den inte medför några problem...

Saker och ting är som de är. Det är dags att gilla läget – och att börja titta framåt...

Vi måste få in flyktinginvandrarna i produktiv verksamhet. Inte skattefinansierade hittepåjobb, utan riktiga...

Visst, utbildning är viktigt. Speciellt språket. Den som uppbär bidrag skall lära sig svenska, fortbilda sig och söka jobb. Det är ett fullt rimligt och humant krav...

Men vi får nog finna oss i att många kommer att behöva gå rakt in på arbetsmarknaden utan några speciella kvalifikationer. Vilket är ett problem i ett land som Sverige...

Här hoppas jag på näringslivet, eller varför inte Bert Karlsson. Här finns en stor potential av billig arbetskraft. Det måste väl ändå gå att göra något av...


Detta är dock en process som aktivt motarbetas av facket och Skatteverket...

Däremot verkar det som om eftertankens kranka blekhet har nått Rosenbad. Där har man fattat att välfärdsstaten är ett pyramidspel. Och det vore ju lite ironiskt om den skulle falla samman under sossarnas pass...

Gör Sverige rimligt igen!

Sossarna hävdar att de kräver att folk gör sig anställningsbara, att högre krav måste ställas på nyanlända när det gäller både jobb och utbildning...

 

Och sen... ”vi ska vara stenhårda” mot kriminaliteten. Ord spelar roll. Men de får ingen effekt om de inte följs av motsvarande åtgärder...

Här faller allt, ty om vi tittar närmare på vilken politik som Social-demokraterna för är den inte alls i samklang med den hårda retoriken. Vad betyder det att vara ”stenhård” mot kriminalitet när den som döms för flera brott får straffrabatt...

När den som med berått mod sitter på och slår ihjäl en hjälplös kvinna inte döms till livstids fängelse? Och vad innebär det att kräva att folk gör sig anställningsbara när regeringen inte vill göra det mindre förmånligt att leva på bidrag? Retoriken och politiken möts över huvud taget inte. Detta är populism om något...

Att vidareutbilda sig eller komplettera en utbildning är inte särskilt komplicerat, även om det kan ta onödigt lång tid. Den riktigt svåra nöten att knäcka är hur personer helt utan yrkeskunskaper eller utbildning ska bli efterfrågade på den svenska arbetsmarknaden...

De enkla jobbens frälsning 

I några krönikor tänker jag analysera den för mänskligheten viktiga frågan om hållbar utveckling...

Och hur den påverkas av världsekonomins och politikens globalisering....

En logisk utgångspunkt för den analysen är den definition av hållbar utveckling som FN:s World Commission on Environment and Development den s.k. Bruntlandkommission formulerade 1987 i sin rapport "Vår gemensamma framtid"...

Rapporten som var en viktig uppmarsch inför FN:s miljökonferens i Rio 1992, analyserade sambandet mellan ekonomisk utveckling och miljöförstöring...

Kommissionen enade sig om att definiera hållbar utveckling som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov...

Den ohållbara Globalismen 1

Popkultur... inte att förväxla med mångkultur...

Popkultur... eller postmodern kultur...

Lite som Sodom- och Gomorra-kulturen...

https://i.ytimg.com/vi/lyLUIXWnrC0/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=LGKkhQD_03EfE4GKK2N0_-KoFRU

 

The Truth About Popular Culture

Det var en gång för flera tusen år sedan... när popkulturen blomstrade förra gången i Sodom och Gomorra...

Gruppvåldtäkter är absolut ingen svensk uppfinning... den gången i Sodom och Gomorra, slutade det riktigt illa...

Sodom och Gomorra, syndens två mest notoriska nästen, enligt Första Mosebok – de städer som Gud utplånade genom att låta eld och svavel regna från himlen, eftersom invånarnas syndiga leverne överskred alla godtagbara etiska gränser. I Första Mosebokens nittonde kapitel försöker alla män i Sodom, utom den rättfärdige Lot, utsätta två besökande änglar för gruppvåldtäkt. Lot tillåts sedan undkomma straffdomen, men i övrigt förintar Herren alla städernas invånare och allt som växer på åkrarna...

https://i.ytimg.com/vi/GTP_pxREt2A/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=jQGdSvpEqSCjs6KBKizTjaKWZEw

Brita Borg - Sodom och Gomorra

fre 24 febr 2017

Friheten har ett högt biljettpris i Sverige och Flen...

Biljetten till landsbygds-fibern går inte ens att köpa för pengar...

Fast om man slipper frukostmöten, pratsoffor, Forum Flen, ortsut-veckling och att slippa läsa Glimten så kan man trösta sig med naturen...

En del tänker lite vidare och ställer den i deras tycke briljanta frågan som kommer att snärja mig. Men vill du därmed kunna ställa dig utanför samhället? Ja, självklart svarar jag och blir nästan omgående idiotförklarad. Mina förklaringar om att jag inte vill tvingas in i något kollektiv och att jag inte heller önskar tvinga någon annan in i något kollektiv möts med stark misstro....

Frihetsmotståndarnas sista försvarslinje går via en djup suck om att det är i deras tycke alldeles för jobbigt för dem själva att upprätthålla en sådan frihet, de vill hellre bara flyta med kollektivet och för att inte jag ska ha mer glädje av mitt liv än de av sitt, tycker de det är rätt att förbjuda mig den frihet jag önskar...

Frihet i alla lägen

Denna vecka gästas Patrik av Nils Lundgren, för att diskutera om det finns en motsättning mellan eliter och vanligt folk....

DGS-TV Avsnitt 14, med Nils Lundgren

Nils Lundgren har en lång bakgrund, bland annat som medgrundare till och EU-parlamentariker för Junilistan. Han är filosofie doktor i nationalekonomi och har arbetat som chefsekonom på Nordbanken.

https://i.ytimg.com/vi/TKTsfvq4_7k/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=wgC151xLlpYJzJIjO2tOvH9PRkk

Gäst: Nils Lundgren - En motsättning mellan eliter och vanligt folk?

Storbritanniens "Daily Telegraph" konstaterar att svenskar “lärt sig känna igen migrantrelaterat våld”, vilket är en perfekt beskrivning av vad som händer när politiker, myndigheter och medier i maskopi med varandra försöker mörka verkligheten för folket...

Det gick inte så bra för sovjet-kommunisterna, men det hindrar inte att dagens svenska etablissemang gör ett nytt försök. Groteskt, är vad det är. Makthavare som försöker föra hela folket bakom ljudet. Det kommer inte att fungera den här gången heller..

Med ett internationellt deltagande i det svenska experimentet kanske vi kan få en mer balanserad skildring av vad som faktiskt händer. Att mörka blir svårare. Och om Brottsförebyggande rådet, Brå, förbjuds att ta fram statistik som kan vara känslig för regeringen, kanske svenska folket kan få hjälp från utlandet för att forska utan tvingande ideologiska skygglappar och mörkande av fakta? 

Internationella debatten om Sverige fortsätter

Nu får det väl ändå vara nog... gott folk...

Ska omvärlden få göra narr av ett ärorikt land som vårt... ostraffat...

Arbetare, i stad på landet, en gång skall jorden bliva vår. När fast vi knyta broders-bandet, då lättingen ej råda får. Många rovdjur på vårt blod sig mätta, men när vi nu till vårt försvar en dag en gräns för dessa sätta skall solen stråla mera klar...

https://i.ytimg.com/vi/kPtNON6sHXw/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=lrZFvrtYnxnFjBWRRPw_k7n0qSk

 

The Truth About Sweden

Svenska Dagbladet har lagt ut hela sitt arkiv, sedan första numret strax före julhelgen 1884, på nätet...

Det skulle aldrig

Ä-kuriren kunna tänka sig, säger hon...

Det är en lisa att påminnas om hur det var när journalister faktiskt ville berätta saker, som inte nödvändigtvis hade att göra med dem själva eller deras åsikter...

Men öppna en tidning som tryckts i dessa dagar och allt du får är ett nervöst, ångestsvettigt positionerande. Det mesta är signaler och semaforer som handlar om vad skribenten är för person. Man kan till exempel föreställa sig precis hur resonemangen gick på redaktionen, när Dagens Nyheter nyligen slog på pukorna för hur positivt allt egentligen är i förorten...

En god människa talar inte illa om "orten". Inte är det bättre i andra kanaler: på tv går tydligen det senaste digitala omskolningslägret, där Özz Nûjen lär en Östermalmsfamilj att äta veganskt och åka kommunalt...

Aktivisterna tar över – i regeringskansliet och på redaktionerna

Alla är dom politiska aktivister... aktivister... aktivister...

Sh menar alltså... opinionsunder-

sökningsinstituten... Sifo ger dom tio procent mindre... så inkompetenta kan inte undersökningsmetoderna vara...

I stället matas vi med postmodernistiska politiska aktivisters tolkningar av verklighetens undersökningsresultat...

Sentio – Wikipedia

Nytt SD-rekord i Sentio på otroliga 26,9 procent – Moderaterna ...

tors 23 febr 2017

En missförstående gammal enögd gubbstrutt...

En drömbild av tillståndet som det en gång var... hmm, det kanske skulle passa på äldreboendet också...

Nu kan du resa dig, säger en sköterska och väcker mig ur min korta sjuka tankebana, tar av mig ögonbindel och gröna skyddskläder och hjälper mig som ett barn på med kavaj och jacka. Den här vägen, varsågod...

Och jag släpps halvblind och omtumlad ut i livets friska buller, kolliderar med en dam på trottoaren, hon ser ogillande på mig som visste hon vad SBU skrev i sin analys 2008: ”Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma metodens kostnadseffektivitet”...

Se där den nya grymma tavlan att måla från äldreboendet: ”Är du kostnadseffektiv, arme gubbe?”

Är du kostnadseffektiv, arme gubbe?

Blir du lönsam, lille vän?

I grund och botten handlar det om att samhället som helhet har tillåtit en normlöshet att spridas och få fäste.

Den som bränner bilar kan fortsätta göra det eftersom inget händer. Den som är under 18 kan begå grova brott tämligen riskfritt...

När onda handlingar aldrig får några konsekvenser, när rättssamhället retirerar och när landets inrikesminister kallar det som hände i Rinkeby härom kvällen för ”lite stök”, tappar människor förtroendet för de institutioner som ska finnas där när vi är i nöd. Då rasar tilliten till hela rättssamhället....

När ska det fan vända?

Fredsforskaren Johan Galtung ser slutet på västvärldens dominans – och spår en mörk framtid...

Han menar att en förklaring till högerpopulismens framfart i Europa är västvärldens försvagade ekonomiska och sociala inflytande i världen. Väst är inte van vid att se sina imperier vittra sönder och reaktionen märks i människors längtan till det som var...

En trend som, enligt Johan Galtung, kommer fortsätta, inte minst i USA. I själva verket närmar vi oss ett högerkantens övertagande till följd av den sekulära demokratins avskaffande...

De svagaste punkterna för det amerikanska imperiet ansåg jag redan år 2000 vara motsättningarna mellan USA:s statsterrorism och terrorismen den skulle alstra, mellan en galopperande ekonomi och en stagnerande real ekonomi, mellan en stagnerande judendom/kristendom och en utveckling av islam. Detta kan omöjligen överleva 2020.

Med tanke på rådande kris talar mycket för att han får rätt. USA:s statsskuld utgjorde i juli 2011 ofattbara 14 000 miljarder dollar...

Att försöka dominera världen politiskt, ekonomiskt, militärt och kulturellt och samtidigt göra dessa fyra komponenter beroende av varandra är enligt Johan Galtung en ohållbar ekvation.

– Processen är snabb. Jag tror det amerikanska imperiet de facto redan är dött. Jag fruktar dess efterdyningar i form av USA- fascism, evangelism, kärnkraft och en Tea Party-vriden arbetarklass.

Slutligen, om USA förlorar sitt inflytande i världspolitiken hur kommer freden och konflikten i Mellanöstern påverkas...

Brunhögern vinner - USA försvinner

Det är den vite, lätt blekfete, sexuellt normale, bilkörande, kolgrills-grillande, medelålders mannen som förstås är skapelsens krona och sjutaggare, den som ska nedläggas..-

Vi män blir ställda och sårade av detta. Vi ömsom tystnar och ömsom hävdar vi att vi absolut inte vill att kvinnorna ska vara förtryckta. Några säger som Löfven: ”Jag är feminist, punkt.” Detta leder till att elitfeministerna – som är de som för i dansen – når samhällets eftertraktade poster utan att behöva visa kompetens.

Vi ser ju resultatet av att tillsätta människor på grund av deras identitet och inte deras förmåga. De är mer intresserade av att försvara sina svaga positioner än av att göra ett hederligt jobb: ”Det där säger du bara för att jag är kvinna.” Eller: ”Du tycker barn ska ha en förälder av bägge könen för att du är homofob.” Eller som man kan läsa i DN idag: ”Nationalister vill kontrollera kvinnan och hatar därför kvinnan.” The sky is the limit när det gäller fantasifulla konstruktioner, där offergrupperna är lidande. Krav på kompetens beskrivs ofta som härskarteknik, glastak och – som sagt – patriarkala strukturer...

Gruppmoralen

"DN har fina pressetiska regler"... tycker Peter Wolodarski själv...

”DN:s nyhetsredaktion arbetar opartiskt – vi tar inte ställning politiskt eller i andra frågor. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat, inte hårdvinklat och präglas av kvalitet och trovärdighet.
Det sistnämnda: trovärdighet och kvalitet, är redaktionens främsta ledord”...

Söndagskrönikan 21/1 slår DN:s chefredaktör Peter Wolodarski nästan rekord i osaklighet...

Tjänsten som världspolis är för närvarande vakant ...

Hej!

Du skriver i DN idag ”Utan USA:s närvaro skapas ett vakuum som snabbt riskerar att fyllas av diktaturer”

Detta är verklighetsförfalskning och försköning av USA:s brutala krigspolitik som medfört uppemot 2 miljoner dödsfall i Mellanöstern och stora flyktingströmmar till Europa. Vänligen läs nedanstående. Du får gärna publicera det också.

Hälsningar

Anders Romelsjö, publicist, forskare, professor emeritus

​​

Peter Wolodarski desinformerar grovt.

Som solidariska humanister borde vi känna oss förlösta av det faktum att bilden av Sverige som ett utopiskt paradis har krackelerat...

För sådana fantasier hör bättre hemma i totalitära ideologier. Vi borde vara glada åt att landet faktiskt befolkas av helt vanliga människor, precis som de flesta andra platser i världen... 

Välkommen till Sverige. Här är de flesta snälla, men några stygga. Det mesta är fint i vårt land, men vi har också problem. Vi gör vårt bästa för att lösa dem...

 

Att polisen stiger ur sina bilar vid ett våldsamt upplopp – som dessutom drabbar några av samhällets mest utsatta – hade varit en bra början...

Sanningens renässans

ons 22 febr 2017

Får gå till dom invandrings-kritiska för att få nån sorts sammanfattning...

Mats Dagerlind från Avpixlat och Jan Sjunnesson talar om vad som har hänt i svenska och merikanska medier efter Trumps uttalande om Sverige. Upploppen i Rinkeby 19 feb 2017 berörs också...

Efter Rinkebyupploppet har MSM slutat prata om Trump... midnatt råder... tyst det är i husen... mediehusen alltså...


Alla sova, släckta äro ljusen.
Tipp tapp, tipp tapp, tippe tippe tipp tapp,
tipp tipp tapp.

Se då krypa trollen upp ur vrårna.
Lyssna, speja, trippa fram på tårna.
Tipp tapp...

Snälla folket låtit maten rara,
stå på bordet åt en trolleskara.
Tipp tapp...

Natten lider. Snart de trollen snälla,
kvickt och näpet allt i ordning ställa.
Tipp tapp...

Sedan åter in i tysta vrårna,
trolleskaran tassar nätt på tårna.
Tipp tapp...

https://i.ytimg.com/vi/wqRuKL7hONk/hqdefault.jpg?custom=true&w=246&h=138&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=rUCQiY4D7UhHkOhxf-2xfG8qIKETrump fick rätt om Sverige / Trump was right about Sweden

Tjänstemän i ofantliga sekten hatar sina jobb...

Många skiftbyten har det varit och många nya blir det...

I den skyddade åtgärdsfabriken blommar kreativiteten... begrunda uppfinnings-rikedomen...

Skiftbyte i åtgärdsfabriken

”Forum – Idéburna organisationer med social inriktning” har givit ut boken "Tillsammans för tillit och demokrati"...

En handbok framtagen för arbetet mot våldsbejakande extremism...

Titeln och utformningen parat med Forums presentation av sig själva, som självutnämnd representant för civilsamhället, ger ett myndighets-liknande intryck. Ett intryck som förstärks med den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Anna Carlstedts, närvaro vid lanseringen av boken...

Forums handbok sprids nu i Sverige bland de kommunala samordnings-ansvariga. Kommunala tjänstemän som inte sällan är välmenande ”Blomsterhattstanter” och med för låg grundkompetens för att kunna hitta djävulen i detaljerna...

Dessa kommunala “Blomsterhatts-tanter” riskerar sannolikt att falla i farstun för studieförbundet Ibn Rushd och Temsamanis råd då Forums handbok är den enda enkelt tillgängliga...

Råd som innebär att främst radikal islamism kan flyga under radarn ett tag till. Och därmed kan den våldsbejakande islamismen som är sammankopplad med de grundläggande

ideologierna i radikal islamism fortsätta ha en rekryteringsbas och framför allt en fristad i Sverige...

Handbok mot extremism ger fristad för extremism

Martin T skriver:

18 februari, 2017 kl. 12:47

Mycket intressant Peter, nu närmar vi oss upploppet – kärnan till orsaker för NWO, agenda 2030, globalism mm...

Världens stora religioner kämpar om världsherra-välde. Detta har både du och andra påpekat i tidigare krönikor och kommentarer...

Muslimer förlitar sig på höga födelsetal och terror, judarna styr via att man behärskar majoriteten av världens samlade kapital, kristendomen gör vaddå? Och var kommer Asien in kan man fråga sig, att Kina, Indien mfl vill ha ett (rejält) ord med i laget är ingen djärv gissning...

Att judarna ytterst målmedvetet och långsiktigt planerat för att på ett försåtligt skendemokratiskt sätt uppnå världsherravälde är nu uppenbart för de flesta. Mycket framgångsrikt måste man tyvärr säga – tills nu kanske bäst att tillägga!


Via sitt kapital styr man statschefer, regeringar, krig och fred, samt hela världen mot ett upplösande av nationalstater, försvagande av etniskt homogena folk via massinvandring, skrämda av påhittade klimathot och annat i det av judarna nästan 100% ägda MSM. Allt synbarligt demokratiskt packeterat.

Det är ingen djärv förutsägelse att säga att judarna ligger i vinnarhålet för att tala travspråk.

Men hur sak man få ihop detta med stor-israel? Man jobbar ju samtidigt för en världsregering (styrd av dem själva givetvis), ska den framtida världen bli ett lapptäcke av liknande uråldriga etniska enklaver? Ett skapande av stor-Israel har jag svårt att se möjligt utan ett världskrig, är judarna beredda att riskera också sitt eget folk som man gjorde när man intrigerade för WWI och WWII?

Vågar man det? Och vad gör Asien åt detta? Man får erkänna att Judarna ger dubbel-moralen och hyckleriet ett ansikte när man intensivt arbetar för en uppblandning-försvagning av alla världens raser – utom den judiska...

Det är oerhört komplexa skeenden som är i sin linda och det är väldigt svårt att bibehålla en optimistisk syn på framtiden för vår nation, vårt folk och vår värld...

Mellanöstern i fokus – början till slutet eller slutet på början?

För ett tag sedan skrev jag en text om att det är farligt om folk får för sig att deras problem egentligen beror på deras överhet...

En överhet som till exempel politiker, kungar, diktatorer eller andra slags potentater, samt, som en följd av detta, att alla lösningar ska komma genom överhetens gärningar.  En del kommentatorer tyckte att det var ett olämpligt påstående från min sida med tanke på hur mycket skada de styrande potentaterna faktiskt gör exempelvis i ett land som Sverige...

Detta är en betydelsefull fråga som är väl värd att brottas lite med. Det är inte självklart vem som har huvudansvaret för olika tillkorta-kommanden som drabbat i det här fallet Sverige, om det är politikerna eller om det är vi medborgare själva. Ej heller är det uppenbart om överheten eller medborgarna är bäst skickade att rätta till eventuella fel...

Låt mig exemplifiera med de två oftast diskuterade problemområdena, migrationen och skolan...

Vems är ansvaret?

Näktergalningen Norin har fått ett nytt utbrott... och så har Norin mage att hänvisa till en dement norsk dissident...

Om världens mest kända freds- och konflikt-forskare Johan Galtung 

får rätt kommer USA:s fall att äga rum före år 2020. MASSOR av världs-berömda historiker, ekonomer och geopolitiska tänkare delar samma uppfattning. Dollarn kommer att falla. The Fiscal Cliff är oundvikligt...

Varenda gång ett imperium går under splittras imperiet. Det blir med ett hundra procents säkerhet på samma sätt när USA faller... 

Det är så lustigt hur hjärnan fungerar. Folk som läser dessa ord stänger av hjärnan. Vi stöter bort information som skrämmer. Tro mig. Inom några få år ser inte USA ut som idag... 

Johan Galtung är säker...

Johan Galtung – Wikipedia

Ord är verkningslösa. Folk fortsätter att låna pengar som vanligt. Räntorna är nästan noll. Det kostar ingenting att låna miljoner. 

Bostadskraschen kommer som ett brev på posten när EU-projektet faller och dollarn kollapsar. Väldigt många svenskar riskerar att fastna i skuldfällan...

NÄSTAN INGEN SER HELHETEN...

Nästan alla journalister är hjärndöda. Det låter tokigt – men det är den nakna sanningen. De fortsätter att skriva som om ingenting speciellt händer på västfronten. De publicerar dimbankar från en svunnen värld. De verkar nästan utan undantag leva i en värld som inte finns längre. Hur kan människor vara blinda trots att man har ögon...

På västfronten mycket nytt! Netanyahu är ledsen! Trump är hoppet!

tis 21 febr 2017

Den svenska vänstern har sedan slutet på 1960-talet valt att stödja olika frihetsrörelser i Mellan-östern och Nordafrika, såväl politiskt som ekonomiskt...

Exemplen är otaliga på lokala organisationer som fått svenskt stöd. Allt från Muslimska brödraskapet i Egypten till Polisario i Västsahara...

Under stor dramatik dras Mellanöstern och Nordafrika i dag tillbaka till sitt ursprungstillstånd. Ett tillstånd av laglöshet där klanstrukturen övertar statens styre och kontroll när statsmakterna där mer eller mindre imploderar. Men ”frihetsrörelserna” fortsätter att okritiskt stödjas ekonomiskt och politiskt av den svenska vänsterns olika grenar...

Under stor dramatik dras Mellanöstern och Nordafrika i dag tillbaka till sitt ursprungstillstånd. Ett tillstånd av laglöshet där klanstrukturen övertar statens styre och kontroll när statsmakterna där mer eller mindre imploderar. Men ”frihetsrörelserna” fortsätter att okritiskt stödjas ekonomiskt och politiskt av den svenska vänsterns olika grenar...

Därmed utgör också delar av den forna arbetarrörelsen en aktiv part i destabiliseringen av hela regionen. Man har inte förmått att löpande omvärdera de rörelser som man solidariserat sig med. Trots att spelplanen ändrats totalt och den arabiska våren övergick till isande vinter...

Hur den svenska vänstern blev en destabiliserande kraft i MENA

Den mörkblå färgen markerar de länder som räknas till MENA. Den ljusblå blå färgen markerar de länder som räknas till MENA vid vissa tillfällen...

Extremister bränner den svenska flaggan och förväntar sig svenska fördömanden men får i stället det avmätta svaret... ”Vi har fler”...

Den senaste tiden har det dock blivit uppenbart att vi nog inte är fullt så avslappnade, trots allt. Såväl utländska mediers beskrivning av och Donald Trumps utspel om Sverige har fått svenska medier att gå fullständigt i taket...

Men även politiker reagerar. Carl Bildt frågar sig om Trump har ”rökt på”. EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S), som själv kallat moderaten Gunnar Hökmark för ”jävla skithög” under en debatt, ifrågasätter om Trump ”är i psykisk balans”...

Som jag har nämnt vid något tidigare tillfälle har politiken så sakteliga börjat anpassa sig efter nya omständigheter. Politikerna kan inte vända väljarna ryggen längre, de är beroende av dem för sin överlevnad. Samma tillnyktringsprocess ser vi emellertid inte hos medierna. De går i stället till motangrepp, uppenbarligen omedvetna om hur oerhört kontraproduktivt detta är...

Mediernas kollaps

Rinkeby brinner. Medan snön faller igen över andra delar av huvudstaden, regnar det sten över polisen i en av de stökigaste förorterna...

Igen... Bilar eldas upp. Butiker plundras. Det är våldsamt upplopp. En svensk intifada...

Några timmar innan polisen har fått försvara sig med vapen och verkanseld mot stenkastarmobben i Rinkeby stod överste nattmössa i egen hög person framför pressen och förklarade att han blev förvånad över Trumps utspel om Sverige...

Löfven fattade noll av vad Trump syftade på. Löfven pratade om stora möjligheter och små utmaningar i Sverige. Kanske skulle Löfven ha tänkt tanken att tala var silver och tiga hade varit guld…

Löfven fattar inte vad Trump käbblar om. Trump kan slira på sanningen hur mycket han vill, men när han pekar finger mot Sverige – och ett integrationspolitiskt och migrationspolitiskt misslyckande av groteska dimensioner kommer den amerikanska presidenten aldrig att vara helt fel ute. Löfven kanske borde tänka tanken att det var silver att tala men guld att tiga. Även den här gången.

NÄR TALA VAR SILVER OCH TIGA HADE VARIT GULD

Sparreholmarns enkla dubier rör stadsplaner runt om i världen...

Varför revideras inte dessa i rasande takt... någon apokalyps förefaller inte vara på gång på länge än...

För drygt ett år sedan hade jag antagligen svalt IPCC:s profetior med hull och hår. Men jag ville veta mer fakta och förstå hur eventuell växthuseffekt fungerade och började därför rota fram vetenskapliga böcker och rapporter...

Min bakgrund gör att jag har tillräckliga naturvetenskapliga kunskaper för att kunna tillgodogöra mig forskningsmaterial och vetenskapliga rapporter...

Dessutom har jag läggningen att inte acceptera lösa påståenden, inga ”post truth”, inga alternativa fakta duger, jag vill förstå. Rotandet blev mer intressant och spännande än jag hade kunnat drömma om...

Det jag fann var att FN/IPCC är en helt politiserad organisation som vilar på ytterst tvivelaktig vetenskaplig grund. Om vi startar med Al Gores film. Den vilade på, ett påstående om och en bild av, klimathistorien och framtiden från IPCC – den så kallade hockeyklubban...

Den kurvan var helt konstruerad och påhittad av en ung doktorand, betald för att visa att den uppsatta hypotesen var sann. Efter kraftiga protester från ett antal oberoende forskare blev IPCC tvungen att dra tillbaks den falska historieskrivningen. Nedan en bild av doktorand Manns berömda hockeyklubba.

Klimatfakta – Falskt alarm

Klimatet – Grundläggande fakta del 1

Den första åtgärd som faller en i tankarna är förstås utbildning för nyanlända...

Vid sidan av SFI skulle man kunna inrätta ett parallellt ämne som hette svenska värderingar för invandrare, SVFI, självklart med examensprov och betygssättning...

Men det finns åtminstone två problem med den fina idén. Det första problemet är att Sverige inte bestämt sig för vad landet har för värderingar. Värderingarna finns nog där, men ingen har formulerat dem med den grad av precision som behövs för att de ska kunna presenteras i läroböcker...

Att komma dragande med Värde-grunden, som svenskarna själva inte begriper, duger inte. Själv skulle jag göra en antologi med utdrag ur den svenska litteraturskatten att sätta i händerna på migranterna...

När de läst och förstått Geijers Odalbonden och Runebergs Bonden Paavo har de kommit långt i sin nysvenska förkovran...

Det andra problemet är nog ännu svårare, nämligen att de nyanlända kanske inte vill försvenskas. Kanske vägrar de inte att läsa Bonden Paavo, men väl att börja betrakta honom som föredöme. Jag tror inte att myndigheterna kan göra något åt detta dilemma...

Möjligen gör det inte så mycket ty folk, även nyanlända, lämnar med åren spår efter sig i olika myndighetsregister och när vederbörande efter en avsevärd prövotid ansöker om svenskt medborgarskap går det lätt att fastställa om han betett sig på det svenska sätt vår kultur föreskriver vad han än innerst inne råkar hysa för värderingar...

Slöjan

En av världens ledande kardiologer redovisar här resultatet av jättestudien PURE med 150.000 deltagare...

Det man kartlagt är sambanden mellan kost och risken för kardiovaskulär sjuklighet (CVD)...

Vi har i decennier levt med kostråd från nutritionister och s.k. livsstilsläkare som Pfizer-professorn Maj-Lis Hellenius som hävdar att animaliskt mättat fett skulle orsaka CVD och att man därför skall ersätta den feta kosten med kolhydrater...

Den aktuella studien visar tydligt att det är tvärt om, ökat intag av animaliskt mättat fett minskar apoB-indikatorn och risken för CVD signifikant...

Det senare gäller även enkelomättat fett som olivolja, medan däremot fleromättade växtfetter inte har någon synbar positiv effekt. De senare har därutöver andra negativa hälsoeffekter...

Det pratas numer även mycket om att man speciellt skall undvika mjölkfetter. Studien visar att även det är helt fel, mjölkfetterna i grädde, smör och ost är de som har den mest positiva effekten. Däremot skall man givetvis vara försiktig med själva mjölken med tanke på dess höga innehåll av laktos som ju är en sockerart...

Studien visar även det en annan färsk metastudie visat, att höga halter av det svartmålade LDL-kolesterolet i blodet inte innebär någon ökad CVD-risk, snarast tvärt om. Profylaktisk statinförskrivning till friska människor för att sänka LDL-kolesterolet är alltså helt kontraproduktivt, särskilt med tanke på statinernas alla farliga biverkningar...

Blir vi förgiftade av livsmedelsindustrin och lurade av nutritionisterna?

Fortsättning