Det är inte lätt att vara man och feminist om man menar nåt mer än...

"jag gillar tjejer"... ett förtydligande till postmoderna ordbajsare... natur-ligtvis kan vem som helst kalla sig feminist men nog skulle det underlätta om feministrarna kunde enas om en gemensam agenda... vilket sannolikt är en omöjlighet...

Inget kan övertyga Sh om att konservativa, reaktionära, religiösa feminister någonsin kommer  att tycka lika om feminism som vänsterradikala, socialliberala, quer/gayrörelsens feminister...

Sekulära humanister i Humanisterna tycker: om feminismen...

Humanismen går att förena med likhetsfeminism, men inte med särartsfeminism. För en humanist är det avgörande att oavsett hur eventuella könsskillnader har uppkommit, är de irrelevanta för hur en individ ska bemötas...

Vissa varianter av feminism särskilt den tidiga feminismen baseras på att kvinnor och män är olika av naturen och att de därför har givna roller i samhället. Detta brukar kallas särartsfeminism. Enligt särartsfeministerna skulle feminismen alltså gå ut på att uppvärdera kvinnor och de göromål som de traditionellt ägnat sig åt, och som de är biologiskt lämpade för. Idag är särartsfeminismen marginaliserad bland sekulära feminister, men den är fortfarande den dominerande uppfattningen bland religiösa feminister som inte vill ta avstånd från religiöst definierade skillnader mellan män och kvinnor...

Likhetsfeminismen är den form av feminism som dominerar nuförtiden. Likhets- feministerna tror framför allt på jämlikhet mellan könen och på att motarbeta diskriminering och orättvisor. Många likhetsfeminister framhåller att miljön och inte biologin är den viktigaste faktorn i att skapa genusBegreppet genus eller socialt kön betecknar könet som kulturell och social konstruktion, alltså aspekter av människans kön som inte har biologiska orsaker...

Om ickefeminism...

På förekommen anledning ser Sh sig nödsakad att poängtera sin identitet som ickefeminist... så länge Sh fortfarande kan klämma fram några livs levande spermier betraktar han sig med bestämdhet som maskulinist utan några egna feminina särdrag... i sammanhanget kan nämnas att Sh förespråkar total jämlikhet mellan könen bortsett från sättet att "göra barn"... själva avlandet, tycker Sh, ska göras på samma sätt i framtiden som tidigare, sen urminnes tider... 

mannen står för nöjet och kvinnan för konsekvenserna... en bra tanke med hänsyn till dom biologiska förutsättningarna...

Sh går förresten inte och och slår sig för bröstet som maskulinist... Sh undviker trots allt att vara en isterbuk... Sh är ingen feminist, kommunist, socialist, vänsterpartist, kapitalist, opportunist, maskinist, vibrafonist, perfektionist, mopedist eller folkpartist... fast pessimist, cyklist är ju Sh, och många flera isterbukar, det kan han inte neka till... Du som är feminist kanske också är postmodernist och tar dig friheten att tolka begreppet som det passar dig... Feminismen är ju ingen enhetlig ideologi. Inom feminismen finns en rad inriktningar med olika syn på sättet att uppnå utopin om jämställdhet på alla plan...

Vad är du egentligen, du som är feminist... särartsfeminist, sekundärfeminist, religionsfeminist, likhetsfeminist, anarkafeminist, liberalfeminist, radikalfeminist, socialististfeminist, queerfeminist, ekofeminist, analytiskfeminist, kontinentalfeminist, pragmatiskfeminist, postkolonialfeminist...

Måste man vara feminist för att man tycker som dom... en önskan om att vi ska få jämställdhet mellan könen på alla plan... Sh lever som han lär, absolut... om man kallar sig feminist måste man väl i rimlighetens namn bekänna sig till vilken typ av feminism som man tror har den bästa metoden att uppnå jämlikhet... dessvärre har inte Sh ork att studera alla feministers metoder... för Sh är jämlikhet ett absolut begrepp som är naturligt och odiskutabelt, man kan inte vara mer eller mindre jämlik...

Metoderna att uppnå jämlikhet har varierat över tid... Suffragetterna anordnade massdemonstrationer och offentliga möten för att bilda opinion för kvinnlig rösträtt. Omkring 1908 tog dock organisationen till mer våldsamma metoder som stenkastning och bränder...