Hur kunde det gå så fel, när det började så bra under efterkrigsåren... regeringsinnehavet mellan 1932 och 1976 är ett fullständigt unikt lyckat samhällsexperiment... en gyllene medelväg som Sh såg det... kommun-reformen 1971 var vändpunkten... med centralortsprincipen stelnade samhällsbygget... centraliseringen tog fart...

Lars Trägårdh skriver... Efter 1928 vände sig SD1 bort från dogmatisk socialism, fann allierade bland de svenska självägande bönderna och byggde broar mellan fack och näringsliv. Istället för att föra en polariserande klasskampspolitik där företag hotades med socialiseringar och konfiskatoriska skatter, valde man att acceptera marknads-ekonomin och att i enlighet med Saltsjöbadsandan söka ömsesidigt produktiva kompromisser mellan kapital och löntagare. Man framställde sig som ett statsbärande parti för hela det svenska folket...

Det konceptet fungerade fantastiskt nog i nästan fyrtio år... konceptet började missbrukas under sextiotalet för att så småningom anta former som började likna italiensk korporativism... samförstånd till döds...

Korporativism som en högerlibertarian ser det...

Vad tänker ni på när Folkhemmet kommer på tal... Sparreholmarn tycker så här... med lokalsamhälle menar Sh dom gamla landskommunerna i en civilsamhällelig version...

socialtjänsten... staten genom kommunen...

omsorg av äldre... lokalsamhället...

vård av äldre... staten genom kommunen...

omsorg av funktionshindrade... lokalsamhället...

vård av funktionshindrade... staten genom kommunen...

barnomsorg och förskoleverksamhet... lokalsamhället...

grundskolan... staten genom lokalsamhället...

gymnasieskolan... staten genom kommunen...

högskolan... staten...

plan- och byggfrågor... staten genom lokalsamhället...

miljö- och hälsoskydd... staten genom lokalsamhället...

avfallshantering... lokalsamhället...

räddningstjänst... lokalsamhället...

vattenförsörjning och avlopp... lokalsamhället...

ordning och säkerhet... lokalsamhället...

fritidsverksamhet... lokalsamhället...

kultur... lokalsamhället...

bostäder... lokalsamhället...

energiförsörjning... lokalsamhället...

näringsliv... lokalsamhället...

flyktingmottagande... lokalsamhället...

Hur många Per Albintorp som byggdes vet nog ingen... åttio kvadrat byggyta oftast, ibland källare... efterträdaren på fyrtio-femtio- och sextiotalen blev jobbarvillan... alla med ett jobb hade råd med en sån, åttio kvadrat med oblgatorisk källare...

Hur attraktivt är ett modernt folkhem?