Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Frifräsande tidningar/sajter

Frifräsande tidningar/sajter

Med frifräsare menas aktivistiska dissidenter som befinner sig utanför den "gyllene bubblan"... deras olika "samhällsfarlighet" överlåtes till

läsaren att bedöma... frifräsar-

tidningarna/sajterna äro följande...

NMR eller Motståndsrörelsen) är en nationalsocialistisk organisation...

Nordfront är en nättidning som drivs av Svenska motståndsrörelsen.

Oberoende sanningssökare...

Fria sidor

Fria Sidor kommer aldrig att låsa fast sig i en ståndpunkt utan låta sanningen styra. Fakta, bevis, vetenskap, sunt förnuft och sanningen är ledstjärnorna...

"Fria Tider är en partipolitiskt oberoende tidning vars ledarsida är ideologiskt influerad av den amerikanska paleokonservatismen och libertarianismen...

Fria Tider

Vi förespråkar – frihetlig demokrati med minimal statsmakt och minimalt skattetryck...

Tidningen ges ut av förlaget AlternaMedia och är inte knuten till någon organisation eller något parti. Den riktar sig till alla som vill få en nyanserad bild av nyhetsflödet, som vill veta vad den gamla tidens medier utelämnat och som inte nöjer sig med den friserade och tillrättalagda bilden i etablissemangspressen...

Nya Tider

I början av oktober 2013 beviljades tidningen presstöd. Nya Tider har uppvisat störst tillväxt av alla tidningar i Sverige under 2017...

Nya Dagbladet är en oberoende humanistisk och etnopluralistisk med en antiglobalistisk hållning och ett internationellt synsätt...

Nya Dagbladet

Vi ser en morgondag som går bortom den nuvarande världsordningens destruktiva globalism, exploaterande rovdrift och nytotalitära politiska korrekthet. Dessa och många andra moderna fenomen är symptom på ett andligt sjukt samhälle som infekterats av korrupta makthavare och patologiska idéer...

Sajten anger sig själv vara politiskt oberoende. Chang Frick har tidigare varit involverad i Avpixlats föregångare Politiskt Inkorrekt och varit medlem i Sverigedemokraterna och där angivits tillhöra "Israelfalangen". Han angav i samband med starten av Nyheter Idag att "Vi har ingen uttalad politisk linje. Jag är inte medlem i något. Men jag har ingångar i SD...

Nyheteridag

Tidningen Nyheteridag ägs av Chang Frick och Ilan Sadé, jurist och partiordförande i Medborgerlig Samling...

Samtiden är en fristående nyhetssajt med socialkonservativ tendens på ledarsida. Vi vill erbjuda våra läsare nyheter, relevanta analyser och en konservativ idédiskussion...

Samtiden

Samtiden är en svenskspråkig webbtidning som ges ut av Sverigedemokraterna. Tidningen började komma ut i slutet av maj 2014. Sedan 2016 är Dick Erixon chefredaktör och ansvarig utgivare. Samtiden ges ut av Samtid och framtid, som ägs av Sverigedemokraterna genom det helägda bolaget Blåsippan AB...

Kvartal är en periodisk skrift som publicerar välunderbyggda artiklar, poddar och tv-program i aktuella samhällsfrågor... högervridet för tillfället men det ska Jörgen Huitfeldt ändra på... en utopiskt balanserad sanningssägare ska den bli...

hej och hå... upp i det blå...

Kvartal

Finansieringen av Kvartal kommer från en stiftelse som tar emot donationer. De flesta av en handfull större donatorer fortsätter vara anonyma och grundarna talar om crowdfunding som en framtida modell...