fre 3 aug 2018

"Gyllene snittets ism"... det är som ni kanske kommer ihåg Sparreholmarns ledstjärna... nåja, det är väl att ta i kanske och "Gyllene snittets parti" finns ju bara i Shs huvud... men Sh befinner sig någonstans i den genomsnittliga mitten långt bort från det extrema... till vänster och till höger... men också långt bort från centerextremistiska särintressen i miljön, skolan, jordbruket, religionen, invandring och kanske nåt mer efter valet...

Sparreholmarns Gyllene snitt är inte lätt att illustrera utan att ta bort dom centerextremistiska särintressepartierna... vars bidrag till samhälls-bygget är att skapa förvirring...

Sparreholmarns bidrag till att bryta förvirringen skulle kunna vara att föreslå en ny partistruktur... han tänker sig två ytterlighetspartier och ett gyllene medelvägsparti däremellan... vi befinner oss alltså på vänster-höger skalan... från dom som vill betala mycket skatt till dom som inte vill betala någon skatt alls och dom däremellan som vill betala lagom...

Dom skulle kunna kallas... Statspartiet, Väktarpartiet och Mittpartiet... dagens särintresserade partier skulle naturligtvis inte förbjudas, utan bara tvingas välja att tillhöra något av de tre riksdagspartierna...

Officiellt har Sverige ett flerpartisystem men i praktiken ett tvåpartisystem... två block, ett socialistiskt och ett liberalt block... dessutom ett antal särintresserade partier som inte vet var dom hör hemma... som hoppar godtyckligt mellan blocken i ett maktspel som förvirrar... Sparreholmarn tänker sig ett trepartisystem av två ytterlighetspartier och ett parti mitt emellan... intressegrupperingarna måste tillhöra ett av de tre riksdagspartierna...

 

I dagsläget gäller följande oklara positioner möjligen...

Statspartiet... intressegrupperna V+SD1+MÖ

Mittpartiet... intressegrupperna SD2+? 

Väktarpartiet... intressegrupperna C+M+KD+L?

                                                                                                                                            

https://i.ytimg.com/vi/ue5ioLNMklk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCzmSNOtPhKlexLySztSwj87h1UCQCenterpartiet - ett parti av och för idioter

Ha överseende med rubriken, den är absolut missvisande, centerröstare är inga idioter, inte ens ledarskapets extremister... deras arbetsmetod för att locka väljare är bara att förvirra...