Hiss Hemma begrepp, Sh

Varför är hemmahissar så in

i norden dyra...

Det är väl inte den ofantliga sekten

som har ett dåligt inflytande... jomen, bidragssverige har slagit till igen...

Husprojektering

Osorterat

Hiss Hemma begrepp, Sh

Hemmahissar fabrikat, Sh

Hiss Hemma webbplats

A-hiss

En A-hiss är en vertikalgående plattformshiss med schakt runt plattformen.

Är det högre lyfthöjd eller om hissen passerar genom ett bjälklag krävs det att det finns ett schakt om omsluter hissen.

B-hiss

En B-hiss är en vertikalgående plattformshiss som saknar schakt.

Plattformen går fritt i luften på tre av fyra sidor. Endast den sida där drivningen sitter är den skyddad från omgivningen. Dessa hissar används ofta vid låga lyfthöjder.

Schakt

Vid installation av vertikalgående hissar behövs ett hål där hissen går. Detta kallas för schakt. Schaktet är öppet i hela hissens höjd och det finns dörrar och andra säkerhetsanordningar som förhindrar att någon eller något kan ta sig in i schaktet och vara i vägen för hissen eller utsätta sig för fara.

Homelift

På engelska och för internationell användning kallas hissar som installeras i privata hem för Homelift. På svenska kallas det för hemmahiss, villahiss eller privathiss.

Det man menar är en vertikal plattformshiss med eller utan schakt.

Plattformshiss

En plattformshiss är en hiss som har en plattform som man befinner sig på under färd. En vertikalgående plattformshiss går i ett schakt där väggarna rör sig under färd. Dessa hissar passar bra att installera i privata hem då de blir utrymmeseffektivt och billigt alternativ till vanliga hissar.

Korghiss

En korghiss är en vertikalgående hiss som invändigt har en korg eller bur. Det betyder att man kan stå i hissen och ingen av väggarna rör sig utan det är tätt med väggar och dörrar mot schakt.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning kallas det är man bygger i och runt huset för att anpassa för särskilda ändamål som till exempel nedsatt rörelseförmåga eller nedsatt syn.

Exempel på bostadsanpassningar är trapphiss, rullstolshiss, ramper, rullstolsramper, vertikalhiss, hemmahiss, villahiss, anpassningar av kök, breddning av dörröppningar, borttagande av trösklar, speciella handtag vid dusch och toalett, spisvakt, mm.

För bostadsanpassningar på grund av funktionsnedsättning går det ibland att få bostadsanpassningsbidrag. Det bidraget går endast att få till anpassningar i det ordinarie bostadshuset, ej till fritidshus.

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag från kommunen som är för att enskilda personer ska kunna anpassa hem/bostad och området närmast omkring med sådana åtgärder som är nödvändiga på grund av funktionsnedsättning.

Detta bidrag kan endast ges för anpassningar av huvudsakliga bostad, det ges ej till anpassningar av fritidshus.
Åtgärder som bostadsanpassningsbidraget kan användas till är; rullstolsramp, hiss till entré, dörröppnare, rullstolsgarage, anpassningar av kök som t.ex. spisvakter och andra säkerhetsanordningar.

Bidraget får man genom att ansöka hos kommunen. Ett intyg på funktionsnedsättning som ges av arbetsterapeut eller läkare krävs. Hur man går vidare i din kommun finns på de flesta kommuners webbsidor. Sök efter ”Bostadsanpassningsbidrag” på din kommuns webbsida eller ring till dem.