Anteckningar Det utvalda folket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lite hit och dit...

Lite hit och dit

Om ickefeminism... 

Om livsåskådning...                       

"Gyllene snittets ism" och "Gyllene snittets parti"

Folkhemmet 

Nationalism kontra Globalism

Libertarianism kontra Totalitarism

Stadsplanering lagad     Fortsättning följer...

Politikens olidliga lätthet

Därför blir musiker och andra konstnärssjälar politiska idioter

Populism, makt, demokrati

Alternativ för Sverige   Nationalistiskt

Medborgerlig Samling   Konservativliberalt

Klassiskt liberala partiet​   Nattväktarliberalt