Efter att ha gått hos musik-läraren "Tusendelen" och harvat... vaknade musik-intresset...

Ingen skugga ska falla på den ytterst

noggranna träslöjdsläraren på vinden i Skarvnässkolan... men det var nog Tom Dooley som kan ta åt sig äran...

Två ackord och en ruskig historia... det gick ju inte att stå emot...

https://i.ytimg.com/vi/UG539yiQt98/mqdefault.jpg

THE KINGSTON TRIO Tom Dooley 1958- Längd: 2:19.

https://i.ytimg.com/vi/DAw8gDqselw/mqdefault.jpg

TOM DOOLEY - Guitar Lesson- Längd: 6:34.

Det måste ha varit jävligt trivsamt att bo i flodväldet Assyriska imperiet...

I Syrien och Babylonien och Cilicien och Palestina och Egypten... fast det var länge sen förstås...

https://i.ytimg.com/vi/JsqSNIR5DsU/mqdefault.jpg

"Babylon" by Don Mclean- Längd: 6:11.

sön 10 jan 2016

Den som leder fullmäktige har huvudansvaret för Flens kräftgång... en ombudsman

för tjänstemannamaffian...

En stelbent regelfixerad domptör och översittarfigur får naturligtvis betala för ombudsmannaskapet med ett sorgesamt eftermäle utanför ångest-centralens bubbla...

Rädda Barnens fattigdomsrapport 2015

Barnfattigdom kan ge livslånga följder

Rädda Barnens fattigdomsrapport 2015 tecknar en nedslående bild av flera sörmländska kommuner...

En ful gubbe som skitit i dom fattiga barnen...

K-holm har kanske peakat... lika fattigt och eländigt har det blivit för K-holmska barn som för barnen i Flen...

Och för allan del... lika fattigt som i Vingåker och Eskilstuna också...

Ett lysande undantag i landskapet Södermanland är dock Nykvarn... fast Nykvarn ligger ju inte i Sörmlands landsting utan i Stockholms...

Sörmlands Grafiska begärs i konkurs

Sörmlands Grafiska i Katrineholm begärs i konkurs...

En samverkande mörkerman... en korporativist... kanske har han slut på cashen i skattepenningkistan...

så det blir inget underhåll till Sörmlands Grafiska...

För att det demokratiska samhället alls skall fungera måste människor få veta vad som händer... HAX-bloggen...

http://sparreholmarn.se/img/image-65.png

Denna information har förvisso alltid en avsändare som har ett öppet eller dolt, medvetet eller "omedvetet" syfte... när såg ni senast en insändare, av vanligt folk, om Flen, i Äckel-kuriren... ett hunsat folk, tvingat till tystnad, har inget att säga...

Inte desto mindre behöver vi en någorlunda objektiv samlad bild för att kunna förhålla oss till den verklighet vi lever i. HAX har skrivit om medias tveksamma förhållningssätt till vinkel och urval tidigare...

Vårt förhållande till verklighetenWallström lägger inte ens tonvikten vid försvar... fuckups skall lösas genom att staten tvingar svenskar att arbeta gratis...

Sverige är en omvänd nattväktarstat. Staten har kapitulerat från statliga kärnuppgifter som försvar och rättsväsende, och ägnar sig i stället åt att leka hela världens socialkontor... tycker Fnorden...

Fnordspottingen skriver...

Wallströms utspel går ut på är att skogsbränder och andra naturkatastofer framöver skall släckas och hanteras av tvångsrekryterad personal. Andra tvångsarbetare skall, om utrikesministerns visioner blir verklighet, "hjälpa Migrations-verket eller välkomna nyanlända till Sverige"...

"Kort sagt, vad Wallström förespråkar är att de senaste årens politiska fuckups skall lösas genom att staten tvingar svenskar att arbeta gratis. Att svenska politiker med storhets-vansinne prioriterat drömmen om den humanitära stormakten framför rättsväsende, försvar och krisberedskap, skall lösas genom att ungdomar direkt efter gymnasiet tvingas städa upp den katastrofala röra de politiker som abdikerat från sitt ansvar lämnat efter sig. Om någon vägrar ställa upp på detta väntar, får man förmoda, fängelse eller andra rättsliga åtgärder"...

Om att låta allmänheten betala priset för politikernas svek

"I dag kallar DN masso-fredande i Köln och Kalmar för vanligt manligt beteende"...

Är det alltså inte nån skillnad på islamistiska män i mellanöstern och sekulariserade toffelhjältar som Lilla Fridolf i väst...

Dicken skriver...

Medierna har visat att de saknar varje uns av omdöme och redaktionerna lever i utopiska bubblor med groteskt förvridna uppfattningar om verkligheten. Det enda DN åstadkommer genom att bagatellisera massofredanden och svartmåla svenska män är att öka polariseringen och hatet.

DN ursäktar massofredande

"Mycket av diskussionen i sociala medier handlar för närvarande om vad som hände på ett torg i Köln på nyårsafton"...

Som SKL-anställd och kommunal forskare vill Ekonomisten avstå från att ens kommentera detta, då vi faktiskt inte ens vet hur många sexualbrott som normalt begås i Köln en nyårsafton...

Kommun-Ekonomisten kanske tycker att det blivit bättre sedan 2005...

"Vill vi veta om utrikes födda män rent generellt har problem med sina relationer till kvinnor får vi försöka hitta statistik om utrikes föddas brottslighet. Och lyckligtvis finns det sådan - även om den inte är helt färsk"...

"Brottsförebyggande rådet publicerade 2005 en rapport som visar att utrikes födda är överrepresenterade när det gäller de flesta typer av brottslighet. Men vi ser också att sexualbrotten sticker ut särskilt. Slutsatsen blir att det nog finns ett attitydproblem"...

Utrikes födda och sexualbrott

lör 9 jan 2016

Hör upp alla Blindbockar i Flen och annorstädes i nya Svedala... eller nya Rumänien i norr...

Boverket föreslår att staten ska bygga särskilda slumghetton, så kallad social housing, åt dessa låginkomsttagare eller bidragstagare... ingen byggherre är intresserad av att bygga bostäder åt utanförskapet...


Boverket konstaterar att det inte byggs några som helst bostäder åt de som inte har råd att betala hyran och föreslår att staten ska stå för byggandet. Istället för att kalla det för social housing föreslår man att slumghettona ska kallas samhällsbyggda bostäder...

Boverket: Vi behöver bygga slumghetton åt 900 000 personer

Siffror på bostadskrisens storlek svävar fritt bland molnen...

Så vad kommer att hända? Förmodligen kommer något slags tipping point...

I panik kommer staten att tvingas bygga nya, dåligt planerade, trista miljonprograms-områden... med alla de inbyggda problem som sådana brukar föra med sig. Och vi kommer att få kåkstäder...

Bostadskrisen: Politiska beslut är inte lösningen, utan problemet

"Sverige har ingen författningsdomstol, därför att Socialdemokratin anser sådan onödig"...

Inte bara Såssar bäste Tricki Dick... mjukisfascismen är gränslös... makthavare av alla sorter skyddas av mjukisfascismen... när mjukis-fascisterna skyddas av polis och 

militär... då har Musses utopier återuppstått...

Är inte S värre än Polens nya regering?

En ombudsman och fackpamp har snöat inne... eller klev han ut genom fönstret och försvann...

Såssar från alla håll och kanter är liksom bortblåsta eller kanske har dom blivit mörkermän... dom finns men har integrerats i mörkret... mörkeranpassats...

Kanske tror de som förstår sig på sosseriets inre väsen att det är just skade-minimering man håller på med här och nu, när man låter Löfven försvinna under nästan tre veckor... utan att synas, utan att höras, utan att kommentera. Det är ju en annan spekulation om varför statsministern klev ut genom fönstret och försvann lagom till jul…

STATSMINISTERN SOM KLEV UT…

”Ge mig mer pengar... för jag är så dålig på att göra mitt jobb”...

http://sparreholmarn.se/img/image-65.png

Engellau ger oss en bekräftande påminnelse om att det välfärds-industriella komplexet finns och som alltid flitigt arbetar för att kunna utvecklas, skaffa fler tjänster, erhålla större budgetar och gå på fler kurser och så vidare...

Engellau skriver...

Den svenska välfärdsstaten har, liksom andra offentliga myndigheter, bara två verktyg till sitt förfogande, nämligen regler och pengar. Med hjälp av dessa verktyg ska den försöka lösa problem som för det mesta inte går att lösa med regler och pengar, till exempel urspårade ungar som ibland begår allvarliga brott...

Eftersom problemen inte kan lösas med de tillgängliga metoderna så förblir de olösta, vilket såklart bekymrar välfärdsindustrins tänkare. Så de lägger pannorna i djupa veck och forskar några år och kommer sedan fram till att det behövs mer regler och pengar...

På det sättet återfår de hoppet om att de faktiskt gör nytta och gör skäl för sina löner tills de om några år upptäcker att problemen kvarstår varför de naturligtvis måste ha ännu mer regler och pengar och så vidare...

Det välfärdsindustriella komplexet sover aldrig

Kom ihåg att det land som inte respekterar sig självt... blir inte heller respekterat av andra...

Sverige är på väg att bli som den där enfaldigt snälle men lätt förstånds-handikappade killen i plugget som någon alltid lurade på godis och pengar...

Visst känner Engnellarn som de flesta sympati för utsatta människor. Men utsatthet eller kulturella skillnader kan aldrig ursäkta brott mot andra människor. Det ursäktar inte kvinnoförtryck, misshandel eller våldtäkt...

Ett land på glid

fre 8 jan 2016

Hur står det till med Nyvänstern i Flen... är dom utplånade... dom skiter nog på sig i nåt Flenshörn...

De neurotiskt hudfärgsfixerade svenska feminister som hetsat varandra till att se vita män som roten till allt ont, har helt enkelt inte förmått att förhålla sig till vad som hände i Köln.

Nyvänstern är moraliskt bankrutt

Hur står det till med MP-vänstern i Flen... är dom utplånade...

Miljöpartiets ledning medger att svenska folket saknar förtroende för både dem och regeringen som helhet, men deras slutsatser visar inte på att de förstår varför...

MP-vänstern utan insikt

MP-vänstern... ”Vi tvingas tillfälligt anpassa oss efter verkligheten...”

Nånting-minister Åsa Romson... mp-vänstern... citeras ovan med att Miljöpartiet och regeringen... tillfälligt måste anpassa sig efter verkligheten. Underförstått kan man inte längre leva i den fantasivärld, som Miljöpartiet alltid spenderat sin tid i.

Miljöpartistisk historierevisionism - erkänner att man inte är liberala

I Sverige är det inte som Hax vill ha det... Här organiseras det mesta av politiker och byråkrater...

Om man i stället låter samhällen organisera sig själva kan det bli rätt bra. På marknaden möter utbud i princip alltid efterfrågan...

En fri ekonomi är överlägsen vad gäller att utnyttja samhällets resurser på ett optimalt sätt. Genom arbetsdelning kan människor fokusera på sådant de är bäst på. Spontant och frivilligt samarbete bygger verksamhet och strukturer som är till nytta för alla. Det rationella egenintresset kan till och med skapa stabila sociala trygghetssystem...

HAX säger inte att vi inte skall ha en stat. HAX är minarkistisk libertarian. Jag vill ha en liten stat, som sköter sådant som med viss nödvändighet bäst organiseras tillsammans. Till exempel ordningsmakt, rättsväsende och försvar. Få lagar men mycket ordning, typ. Men det mesta ordnas bäst om samhället organiserar sig själv, utan politisk inblandning. Då kan det till och med uppstå flera olika parallella lösningar, mellan vilka människor själva kan välja utifrån sina önskemål och preferenser...

Allvarligt talat – vad skulle hända om vi lät flyktingarna sköta sig själva?

Tricki Dick... centerpartisten alltså... en annan C-partist skrev SDs parti-program en gång... det är dock glömt...

Det politiska modeordet “integration” betyder att de som kommer till Sverige från andra delar av världen har rätt att ta med sig sina vanor och seder. De svenska normerna är bara ett av många sätt att bemöta andra människor. De nyanländas värderingar är lika mycket rätt som svenska.

Men räkna med att det blir vardag framöver, så länge “integration” är rättesnöret och inte “assimilering”, som betyder att svenska normer och lagar är överordnade och att nyanlända har skyldighet att följa dem.

Vi väljare borde fråga partierna om vi verkligen vill integrera detta beteende i Sverige, eller om inte assimilering borde bli ny riktlinje för invandringspolitiken.

Med ‘integration’ kommer massofredande bli vardag

Kan hästar känna av elektromagnetiska fält... frågar sig Mats... han ger själv svaret...

Ja, definitivt! Det är min egen erfarenhet av att ha sett hästar som inte går närmare än en meter från elstängseltråden så länge jordningen är bra. Men på vintern när tjälen blivit tillräckligt djup för att inte medge lättrörliga elektroner/joner i markytan, det vill säga att jordningen inte längre fungerar, då går samma hästar obekymrar rakt igenom elstängslet. De verkar känna det på sig i samma minut som det inträffar...

Om staten subventionerar vindkraftverk som ger skador på jordbrukets boskap, kan man då skicka hem statens djurskyddsinpektör till sin arbetsgivare och be dem förelägga staten att vid vite åtgärda miljöproblemen? Är det lämpligt att sprida ut elektromagnetiska fält över hela landskapet om det medför risker för människor och djur...

Elöverkänsliga kor?

tors 7 jan 2016

Kompensera för gasläckan... det räcker inte med att slakta jordens samtliga 

kossor...

Vi får nog också gå lös på fåren och getterna och girafferna och bufflarna 

och kamelerna och flodhästarna och...

Kalifornien utlyser katastrofläge efter gasläcka

Den klimathotande och stinkande gasläckan i Kalifornien är fortsatt okontrollerad. De gigantiska mängderna metan motsvarar tiotusentals flygresor och ha.

Dagligen väller 1.200 ton metangas ut vilket innebär att det totalt närmar sig 100.000 ton...

1.200 ton = 1200 000 000 kg

En kossa rapar 600 liter metangas dagligen, som väger 430 gram...

430 gram = 0,430 kg

Det motsvarar 1200 000 000 / 0.43 = 

2790 000 000 = 2790 miljoner = 2,79 miljarder kor ...

Det finns ungefär 1,8 miljarder kor i världen...

Jösses vad en del kan formulera sig trovärdigt...

Sh som lagom begåvad medborgare har sina med-

födda dubier...

Jävla dumbom tycker Sparreholmarn om sig själv när han inte förstår det självklara... eller också finns det inget självklart...

Arkitekten sammanfattar lite...

En folkvandring påbörjas från de muslimska länderna till Europa. Med sig i bagaget har man Sharialagen. Begreppet kultur får en ny innebörd. Vem är krigsflykting och vem vill bara söka lyckan i en bättre utvecklad ekonomi...

En miljon muslimer om året skall nu under överskådlig tid vandra till Europa för att införa muslimska seder och bruk till ett Europa, som står handlingsförlamat och totalt oförstående. Med hjälp av höga födelsetal och västerländsk välfärd beräknas muslimerna vara i majoritet i Europa om 30 år. Muslimerna är unga, ursprungsbefolkningen gammal...

När spåren i sanden suddas ut….del 4. Avslutning.

Men för helvitte medborgare och ni miljöpartister som glömt att Maria Wetterstrand var liberaral och anti-socialist...

Lite som Folkpartiet fast mera extremistiskt på ett grönt sätt som inte kan förstås av vanliga normala medborgare...

Den taskiga Westerholm skriver...

Miljöpartiet och Socialdemokraterna räddas dock kvar vid makten av ett enda skäl. Trots att de måste anses utgöra Europas sämsta regering och Sveriges mest vilsna sedan ministären Ullsten så räddas de av att oppositionen är ännu sämre. En opposition som inte förmår bjuda motstånd på ett enda politikområde.

Ballongdansen

Rebwar Hassan, MP, går till frontalangrepp mot Gustav Fridolin och Åsa Romson. Han skräder inte på orden alls.

Välkommen in i krogvärmen!

...men tyvärr, nu är det fullt...

alla bord är upptagna... hur

ska krogen då agera... 

Avvisning av hungrande människor är rasistnazistfascistiskt... att lova

bord och värme och sen inte hålla löftet är naturligtvis väldigt kränkande och rasistnazistfascistiskt... å andra sidan... finns det inga bord så...

Ekonomisten utrycker sig sålunda...

För de gjorde precis det som de några månader tidigare sagt att enbart rasistnazistfascister skulle kunna tänka sig att göra. Och kallar man andra för rasistnazistfascister, för att sedan agera rasistnazistfascistiskt, så förtjänar man inte någon annans förtroende. Så enkelt är det.

Att hysa förtroende för någon

Offren för sexuella övergrepp har misslyckats med att försvara sig mot invandrar-angriparna...

En islamofob säger...

Vi lyssnar till hur Kölns kvinnliga borgmästare Henriette Reker reagerar.  Hon tycker att den lämpligaste metoden att hantera horder av islamistiska "flyktingar”... som attackera den kvinnliga befolkningen... är att begära att kvinnor ska vara fogligare  och acceptera samhällsförändring…

En islamofob skriver vidare...

Borgmästaren vill uppenbarligen inte följa den politiskt inkorrekt inställningen att lagar ska följas, även bland de  “islamistiska gästerna”. Hon föredrar i stället att ta itu med tyska kvinnor och ge dem instruktioner som syftar till att de utsätts för mindre offensiva sexuella övergrepp...

Lär er leva med det

ons 6 jan 2016

Vanliga medborgare är inte anhängare av Hitler, Trump, Le Pen eller Åkesson bara för att dom nämner tomtarnas namn...

"Fler och fler börjar förstå att det ligger något nytt i luften, såväl i USA som Europa och Sverige. De gamla etablissemangen har fullständigt gjort bort sig och uppvisat en häpnadsväckande inkompetens och handlingsförlamning. De är helt enkelt inte värda att få nytt förtroende"...

Svaghet producerar förakt och fientlighet... Styrka är inte det samma som krigisk...

"Amerika vill välja motsatsen till den svage president man nu har. Donald Trump framstår som Obamas motsats och det gör honom attraktiv. Frågan är om ilskan och uppgivenheten med Obama lyfter Trump hela vägen till Vita huset"...

Donald Trump triumferar inför jättepublik

Det är inte att undra på att det råder en allmän  förvirring, både inom och utanför landets gränser, om grunden för svensk migrationspolitik...

"Kritikerna varnar för ett "race to the bottom". Om man med "botten" menar att erkänna kapacitets-begränsningar och värna offentligt finansierade system, är det sant att allt fler länder ser om sitt hus just nu"...

"Men det sker knappast av illvilja utan av nödvändighet och av omsorg för skattebetalarnas pengar"...

"Migrationskrisen har visat oss att idén med ett europeiskt superstatsbygge, med en valuta, en gemensam politisk ledning på överstatlig nivå och i förlängningen upphävandet av nationella gränser och intressen, hela tiden har varit ett politiskt prestigeprojekt som saknar folklig förankring. Europas folk identifierar sig inte som "européer". De identifierar sig som polacker, ester, tyskar, danskar och greker"...

Början på slutet för EU?

Såssarna på dekis... på tok för mycket av postmodern relativism och på tok för mycket av elitistisk kultur och inavel...

A-bladet, försöker problematisera kring den pasokifiering A-bladet, menar verkar drabba alla socialdemokratiska partier som ser en tynande tillvaro breda ut sig...

Inavel...Inavel...Inavel...Inavel...

Såssarna lider svårt av en liten elit. Som ser mer till egna förmåner och sällan eller aldrig får några impulser från omvärlden. De umgås med varandra, gifter sig med varandra, får barn med varandra. Många är nu, några generationer senare, släkt med varandra.

När Veronica Palm skiljde sig från Roger Mogert var det inte bara det gemensamma bohaget som skulle delas upp. Även Stockholms Arbetarekommun, bägges karriärplattform, skall delas på något sätt. Ett annat exempel är Emma Lennartsson, statsministerns ena statssekreterare. Lennartsson är sambo med Johan Sjölander, kommunsekreterare i Stockholms Arbetarekommun och den mäktigaste politiske tjänstemannen i Stockholms stad. Vi kan fundera på hur diskussionerna kring olika utnämningsärenden låter vid det Sjölanderska och Lennartsonska köksbordet på onsdagarna, dagen innan veckans regeringssammanträde...

Den kommunala revolten

Pasok... socialdemokratiskt grekiskt parti, som är medlem av Socialist-internationalen...

Socialdemokraterna nästan utplånade i Grekland

Svenska medier vill utmåla dessa extremister som mer rumsrena av två skäl: ... Pasok, som regerat landet i årtionden och har nära band med ...

Ett överorganiserat samhälle som imploderar måste naturligtvis försvaras med alla medel...

Hela tiden justeras systemet så att den härskande politiska klassen får allt fler hårda verktyg – som är av den sort man förväntar sig att finna i totalitära regimer och i skurkstater.


Utvecklingen rör sig, som sagt, ständigt åt ett håll. Frågan är hur långt det kan gå – om vi vill ha ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle. Förr eller senare kommer vi att passera en punkt där vi de facto har en polisstat.

Hur långt mot en polisstat vill vi egentligen gå?

Ibland spritter det till i knoppen på före dettingen...

Schlaugen blogglever oftast i det förflutna numera

 

222 nya miljarder i skuld - skämmes, ta mig fan!

Visst vill vanliga, hederliga medborgare veta...

Ska man behöva

Multikultur i Bryssel

Islamiseringen av Europa gör åtminstone att det inte blir långtråkigt - Nyårsfirandet var verkligen en höjdpunkt.

tis 5 jan 2016

Jobba på trettondagsafton... men det är ändå på riktigt...

Det är väl höjden av onödighet...

när dom tre vise kommer på besök...

Trettondagsafton... 5 januari... är dagen före trettondagen. Sedan lång tid tillbaka firas inom västerländsk kristenhet de österländska stjärntydarnas ankomst till Jesus denna dag. Trettondagsafton har dock hamnat lite i skymundan för jul- och nyårsfirande. 

Islamistiska män söker kontakt med tyska kvinnor...

Islamistiska män har "länge" sökt kontakt med svenska kvinnor, sägs det på stan... fast inte av tok- feminister som inget märkt...

DEN SELEKTIVA TYSTNADEN

640px-Konstantin_Makovsky_-_The_Bulgarian_martyresses

Bilden i bloggposten är när Ottomanska soldater gruppvåldtar Bulgariska kvinnor under ett uppror 1878... berättar...

Religion Idag... att tänka är viktigare än att tro...

Våldtäkt är alltid obehagligt...

Höjden av svensk politisk

korrekt solidaritet... när Sveriges populäraste figur ger såssarna en käftsmäll så det dånar...

Då läggs locket på av den solidariska klassen... endast Exessen... eller Orgiebladet... snyftar till om mirakelmannen tvärs över Båven-sjön...

Att politiker och särskilt Såssar av dagens modell, är det vidrigaste och lögnaktigaste GW vet... detta undgår dock den politiskt

korrekta klassen i solidaritens goda namn...

Leif GW räddades av Sven Melander

När vännerna skulle räknas fanns få kvar. Att det var just Sven Melander som skulle rädda Leif GW Persson tillbaka till livet var lite av ett ...

Det beror ju på hur man ser det förstås... ska ofantliga sekten ha marknadsledande löner så... men så behöver det ju inte vara...

Industrins produktionsapparat och dess förmåga att utnyttja billig energi,

människors påhittighet och fortsatt utsugning av tredje värden har gett

oss ett himla försprång...

Så ska det fortsätta att vara enligt sannings-sägaren Hans Roslings princip...smulorna från de rikas bord gör tredje världen mindre fattig...

Samma princip kan ju gälla ofantliga sekten...

smulor från den allt rikare närande sektorn 

kan ges till den tärande sekten i begränsad

omfattning

Det kommer alltid råda brist på skattepengar

Den provinsielle tror att alla andra folk, under den yttre kulturfernissan, tänker som provinsens folk...

Engellau skriver...

Den kosmopolitiske vet att det inte ligger till så...

Den provinsiella föreställningen är att drottning Victoria, Robert Mugabe, Saddam Hussein och Bashar al-Assad är extraordinära skurkar medan folket i allmänhet är som svenskar. Den föreställningen är felaktig...

Den rätta uppfattningen, enligt min uppfattning, är att de är ungefär likadana. Regimer och folk har ungefär samma föreställningar, samma moral, samma attityder, samma kultur...

Engellau skriver vidare...

Hur kan vi tro att Bashar al-Assad är en skurk och superskit och att de som flyr från honom egentligen är som svenskar från Tidaholm eller Örkelljunga...

Det kan bara, skulle man kanske tro, en provinsiell Örkelljungabo föreställa sig. Men detta är det officiella Sveriges felaktiga uppfattning...

Provinsiell betyder landsortsmässig eller småstadsaktig, vilket i sin tur betyder, enligt mitt sätt att se, ”instängd i sitt eget betraktelsesätt” eller ”omedveten om att det egna betraktelsesättet bara är ett bland många”. Motsatsen till provinsiell är kosmopolitisk, vilket, fortfarande efter min uppfattning, betyder ”medveten om världens mångfald och ibland obegriplighet”...

'

Det provinsiella tänkandet

Förre ordförande i Gröna Bilister, avslöjar tydligt att fordonsbranschen vill ha politikernas hjälp att sälja in klimathotet...

Samverkan i korporativistisk anda...

Sanning eller lögn spelar ingen roll bara propagandan går hem och människorna gör som de blir tillsagda. För affärernas skull...

Mats fortsätter...

På det viset kan nämligen vissa tillverkare förbättra sina konkurrens-villkor och följaktligen tjäna mer pengar. Att denna politik kostar både skattepengar och privata pengar för medborgarna är inget som bekymrar fordonsbranschen. Den detaljen syns ju inte i deras bokslut...

Fordonsbranschens klimatsvindel

mån 4 jan 2016

Socialdemokraterna älskar sin självbild över allt annat...

Gamla Gråsossar som GW Persson och Sparreholmarn upptäckte hur illa det var ställt, redan på sjuttio- och åttio-talet...

Sverige behöver inte Social-demokraterna


Nog är det väl skillnad på fri matning av småfåglar och massmatning...

För att inte tala om fri matning av tama gårdssvin... och massmatning av vildsvin... konsekvenserna av det senare gynnar en del... och missbynnar andra...

Det är naturligt att vara osjälvisk mot anhöriga och andra nära relationer, inte mot en invasion av tafsande främlingar som är fientliga till jämställdhet mellan kvinnor och män...

Har hon lärt sig det ännu?Frifräsare som HAX gör vad

han kan... tänker fritt och nytt men alldeles i onödan...

Sparreholmarn har en dysterkvistisk inställning kan tyckas men det tycker inte Sh själv... att acceptera ett hack i utvecklingskurvan är väl för faen inte dysterkvistiskt... det finns nämligen ingen lösning på överorganiseringen, annat än en plågsam sotdöd av det korporativistiska samhället...

Halleluja för samarbete men död åt 

samverkan...

Uppgivet av HAX...

Man skulle även kunna önska sig ett nytt, modernt, kompetent, modigt, liberalt politiskt alternativ. Men i så fall får man nog ordna den saken på egen hand...

Tänk er nu för. Väldigt noga.

Eurabia eller Ottomanska... eller Osmanska riket... kärt barn... Eurabia, så mycket större än gamla Turkiet...

Tala i klartext... säger Arkitekten...

Önskemålet är att islam skall bli den ledande och överordnade religionen i Europa, precis som i de muslimska länderna. Problemet är att våra egna kristna religioner nöjer sig numera med att vara trossamfund i ett sekulärt samhälle, medan islam...

Läs vidare för Guds eller Allahs skull...

Under de gångna 40 åren har alla avtal mellan EEC/ EU och Arabförbundet innehållit försäkringar från båda parterna om att Europa skall öppna sina dörrar för den muslimska kulturen, att islam skall kunna spridas över Europa med européernas bifall och understöd.

Detta är Europas betalning för det givande ekonomiska samarbetet. Sida upp och sida ner talar om införandet av islam i Europa och mycket har redan gjorts i det tysta. Att denna kulturevolution kräver utökad censur, inskränkt yttrandefrihet och historie-revisionism har hittills inte bekymrat våra företrädare. Nu när resultatet börjar bli påtagligt skruvar man på sig och skyller på sina föregångare.

Problemet är att begreppet religion inte alls nämns i protokollen, istället talar man om islamisk kultur. Vem kan invända mot att någon sprider kultur, och mångkultur kan väl inte vara så farligt? Och de där byggnaderna med kupoler och minareter är ju inga moskéer, det kallas numera Islamic Centers istället. Kulturspridare...

När spåren i sanden slätas ut…. del 3.

Hur kan det vara möjligt att politikerna inte blir åtalade för vindkraftsbedrägeriet mot medborgarna...

Varför berättar inte svenska media sanningen om vindkraften... inte ens när det uppdagas att rena lagbrott begås av vindkraftindustrin blir det några näsvisa frågor till dess representanter...

Vad är det som får statliga tjänstemän att vittna falskt när vindkraftfrågor kommer till domstol... Vad är det som får våra politiker att bortse från sund marknadsekonomi i energisektorn...

Stoppa bedrägeriet!

sön 3 jan 2016

Massinvandring i den rosa egoismens namn... okej då tok-CP... tok-MP... tok-VP...

Men massinvandring till rika länder ökar fattigdomen i världen... Inte svårt att förstå va...

 

Miniatyr


 

 

Den meningslösa massinvandringen

 

 

En fabel som kan leva länge...

Såna äktenskap det finns, ändå...

Svea och hennes make

Den ofantliga sekten har fått ett erkännande...

Fast egentligen är det tre sekter... Statssekten... Regionsekten... och Kommunalsekten... alla orimligt ofantliga...

Sverige styrs av en puritansk sekt

Även om Mats i många avseenden förespråkar libertarianska idéer så vill han behålla national-staterna...

En bärande del i libertarianismen är fri konkurrens. Mats åsikt är att det är bra med fri konkurrens mellan stater också. De länder som erbjuder bäst möjligheter för människor att på egen hand skapa sig ett gott liv kommer också som nationer att må bra. Det ger också möjlighet för utsatta människor att byta land, till ett där villkoren passar bättre...

Mats tycker vidare...

En viktig reservation är dock att detta positiva utbyte och konkurrens inte gäller nationer som väljer vägen av stor stat och välfärdssamhälle med skattepengar. Vid fri invandring eller etableringsrätt kommer många snyltare att söka sig till dessa länder för att fika efter deras skattepengar utan att ge något direkt värde tillbaka.

Om Nationalstaten

Först EEC... sen EU... sen Eurabia...

Nej för faen, Folkhemmet får inte plats i Eurabia...

Folkhemmet är väl ändå ett ganska fint namn på Gamla Svea... fast unga vackra Svea blev ju en djävla hagga med tiden... så hon måste nog först genomgå några skönhetsoperationer, innan hon får kalla sig fru Folkhem igen...

Det är nog bara Sparreholmarn som gillar Folkhemmet nu för tiden... som smeknamn

på Svea alltså... blytunga ok går hon dock och bär på... alldeles i onödan... korporationsoket,

bidragsoket, centraliseringsoket... ja ni vet listan på ok som hon inte behöver bära på... överorganiseringsoket kan man ju kalla dom alla... kast loss Svea och du får heta Folkhemmet igen... åtminstone av mig...

Besatthet av invandringens påstådda förtjänster

lör 2 jan 2016

Mörkermänniskornas ideologi... samverkan... eller "blanda ihopa"...

Alla ska få lika del av samhällets överskott om moderater och sossar samverkar... ni minns hästhandlare Falk och A2000 som drev tanken om samverkan till sin yttersta gräns...

Flera nya företag ser sitt ljus i Flen och K-holm

Nu HOPPAS man...

Katrineholm sämst

Tillväxten av företag i Sörmland 2010-2014 enligt ekonomiföretaget Visma:

1 Strängnäs 51,8

2 Gnesta 51,2

3 Vingåker 49,1

4 Nyköping 45,5

5 Trosa 44,9

6 Oxelösund 40,4

7 Eskilstuna 36,1

8 Flen 25,0

9 Katrineholm 20,5

Sjuttonde balladen... Evert Taube förde oss bakom ljuset för egennyttans skull...

”Det kostar på att hålla fred, Gud vet, med den som tigger mig att jag skall sjunga”...

Evert Taube ville själv se sig som en poet bland de riktigt stora poeterna, men upplevde sig mestadels som en poet omgiven av borgarbrackor i Stockholms societet – och vars välvilja han dessutom var beroende av...

Ingenting ont kan hända Sverige

Har dom inte suttit still i båten länge nog nu... moderaterna i Flen...

En moderat Mikael Damberg i Flen...

http://www.medborgarn.se/res/default/clip_image0014731.png 

Sitta still i båten

Det går naturligvis inte...

Aftonbladet och andra anhängare av den rödgröna regeringen vill vända blad.

Ett tungt år väntar regeringen

Gyllene tillfälle att slå tillbaks genom arabvärldens främsta vapen... den muslimska befolknings-explosionen...

Man kan undra över om inte den amerikanska regeringens påhittade klimatalarmism har som främsta syfte att underminera arabländernas ökande ekonomiska inflytande genom att försvåra försäljningen och användningen av fossila bränslen, arabvärldens enda handelsvara...

Att näringslivet jublar över utvecklingen inom Eurabia är lätt att förstå. Men hur påverkas vi vanliga människor, som skall möta mångkulturen på gator och torg? Arabvärldens bytesvaluta är, som vi sett, spridningen av islam genom acceptans i Europa och migration av muslimer till det nya hemlandet Eurabia...

När spåren i sanden slätas ut… del 2.

Migrationen ställer Sverige inför ett vägval mellan två olika solidaritetsideal... tänk dessa onödiga tänkare...

Å ena sidan det nationella medborgarskapet, som drar en tydlig gräns för vilka som har rätt att ta del av välfärden... en princip som onekligen har legat till grund för folkhemsbygget... å andra sidan idealet om universella, mänskliga rättigheter...

Budskapet är tydligt: Sverige måste nu välja mellan välfärdsstat och världssamvete. Om vi inte kan acceptera att den sociala misären eskalerar i vårt land, måste alla medel bli tillåtna för att hejda inflödet av utländska medborgare...

Om vi ska värna demokratin på hemmaplan, måste vi tillåta att demokratisträvanden slås ned på bortaplan... vilket är just vad som sker när EU nu utlovar stöd åt Turkiets maktfullkomliga islamistregim i  utbyte mot att de stryper migrationen...

Vad är poängen med “politisk teori”?

fre 1 jan 2016

Den svenska modellen... mysfascismens vagga... blandekonomi... folk-hemmet... samförstånds-kultur... samhällskontrakt...

Korporativism utan soldater... förtryck av individer... begränsad yttrandefrihet... censur... inskränkt tryckfrihet... låtsasdemokrati... tjänstemannavälde... bidragseländet...

särbehandlingfascismen...

Den svenska modellen – Wikipedia

Den svenska modellen i dess moderna tappning växte fram under 1930-talet som en kompromiss mellan marknadsekonomiska/ -kapitalistiska intressen av ...

Subsidiaritetsprincipen... ni tror kanske att det bara är i EU den borde gälla... varför inte i Flens kommun då...

En vanlig sammanfattning av subsidiaritetsprincipen är att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Till detta bör också läggas högre nivåers skyldighet att stödja lägre nivåer...

Subsidiaritet – Wikipedia

Subsidiaritet härrör från det latinska ordet subsidium som betyder stöd. Subsidiaritetsprincipen tar upp frågan om hur samhället bör vara organiserat och på ...

Kanske var utvecklingen under senare halvan av 2015 en välsignelse i förklädnad...

kanske är det så, kanske...

Spottingen skriver...

De humanitära stormakts-ambitionerna frontalkolliderade med verkligheten, illusioner krossades och politikerna tvingades till slut bekänna färg...

Spottingen skriver...

De åtgärder som har vidtagits kallas tillfälliga, men sannolikt har spelplanen nu en gång för alla förändrats. De tabun som så länge förlamade den svenska politiken är brutna och sannolikt kommer politiken vara betydligt mer nykter framöver. De megalomaniska ambitioner som så länge präglade den svenska migrationspolitiken kan mycket väl visa sig vara någonting som dog hösten 2015...

Låt 2016 bli året då vi ifrågasätter den svenska modellen

Sociala företag... skatte-försörjda förstås... och särskilt utvalda... exempel på svenska modellen...

300 stycken ungefär... "kommunala företag"... fast det finns nog ingen statistik på saken... det är ju dock ingen nackdel att ha en massa tentakler i kommunen...

Socialt företagande blir vegetarisk restaurang - Flen ...

I vår hoppas en vegetarisk restaurang driven som socialt företag öppna på Amazon.

Socialt företagande

Korporativistisk företags-verksamhet med skatte-pengar... mjukisfascism och kommunism hand i hand...

Ett Socialt företag arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering med offentliga aktörer som kunder alternativt i kombination med produkter och tjänster som ...

Socialt företagande

Definition av arbetsintegrerande sociala företag - Sofisam

Vad är arbetsintegrerande sociala företag? - Sofisam

Stödinsatser till sociala företag

Bidrag och stöd kan ges av både Eu och kommunen till de som satsar på sociala företag.

Mönstret är det samma... där borta som här hemma... politiker förs ständigt bakom ljuset...

Mats skriver...

De offentliga tjänstemännen förutsätts fatta beslut, eller medverka till att politikerna i de valda församlingarna fattar beslut på laglig grund, med vetenskap och fakta som beslutsunderlag, undvikande alla slag av vidskepelse eller villfarelse...

Mats skriver...

De offentliga tjänstemännen bara ökar i antal och kostnad för skattebetalarna. Nu har de till och med högre snittlön än vad skattebetalarna har. De får alla förutsägelser om byråkratins ständiga tillväxt att slå in. Parkinson, Peter och Starr får alla sina värsta farhågor besannade.

Ett presidentval utan vinnare

Fascismen i Sverige

Fortsättning