Samhällssjälvförståelse...

"Det goda samhället" och Patrik

Engellau kallar det "samhällssjälv-förståelse"...

Vilka källor ska man använda för att förstå... Sh använder traditionella uppslagsverk, Wikipedia, synonymer... använder man vedertagna begrepp enligt ovan hamnar man bland dissidenterna... strange indeed...

Fast postmodernismens kramare gör ju sina egna tolkningar förstås...

Dissidens

Korporativism i Flen

Exempel på Korporativism i Flen

Postmodernismen och

feminismen som ler och långhalm...

Damerna upptäckte att dom gjorde nytta utanför hemmet under krigsåren... sen kom bollen i rullning... på den vägen var det... men med tokfeminismen tar det väl ändå stopp...

Efter kriget behövde samhällen återuppbyggas... i modern stil eller gammal stil... det satte myror i huvet på folk... modernismen tog nog ledningen... sen kom bollen i rullning... på den vägen var det... men med postmodernismen av i dag tar det väl ändå stopp...

Extremistisk frigörelse från det lagoma är inte Sparreholmarns melodi... tacka vet han det gyllene snittet så långt det är möjligt...

 

tis 31 jan 2017

Banker opererar inte i någon sorts marknadsekonomi. Det som borde vara sunt är inte längre sunt...

På grund av subventioner, skyddsnät, garantier så blir det så att det som är rationellt för en bank blir irrationellt för hela samhället...

Jag kan inte se någon aspekt av samhället som inte är finansifierad i dag. Vården, skolan... Livet och döden har på något sätt blivit rörelsemarginal och avkastning på kapital. Synsättet i finanssektorn har spritt sig väldigt mycket i hela samhället...

Andreas Cervenka pekar mot politiken som indikator på detta. Hur Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Thomas Östros, Erik Åsbrink med många fler efter sina politiska karriärer börjat jobba åt banksektorn...

Politikerna har de senaste åren cashat in på sin politiska position. Det indikerar lite vad som gäller i samhället...

Som politiker blir man ju omvald mycket på ekonomisk tillväxt och det sätt vi har skapat tillväxt i västvärlden är genom att låna ut mer pengar. Då vill man inte slå på den hand som föder en. Det finns en symbios där mellan finanssektor och politiken som gör att politikerna är tveksamma till att ta i med hårdhandskarna tror jag...

Ujj... mycket finns det att säga om symbiosen mellan banker och politiken... tydligare kan den inte bli... bilden av korporativism eller 

corporate fascism... varför vågar ingen kalla

fenomenet vid dess rätta namn...

"I värsta fall behövs en jättekrasch"

Många föreställer sig nog att en systemkollaps kommer när pengarna inte räcker längre...

Vi vet att skatterna kommer att höjas, men vi vet inte hur mycket som kommer att behövas eftersom folket inte anses böra ha sådan information...

Men när stora räkningar plötsligt presenteras för skattebetalarna, menar många, kommer ilskan att börja sjuda och förmå de politiska partierna att tänka om...

Kanske det. Men jag tror mer på de tappade sugarnas makt. När ännu fler poliser säger upp sig, när socialsekreterarna och sjukvårdspersonalen lägger av eftersom de inte ser någon bättring, när lärarna bestämmer sig för att de fått den sista förolämpningen av sina elever och skolar om sig till programmerare, då är systemkollapsen ett faktum...

I en civiliserad kultur som vår är folks vilja och lojalitet till systemet av avgörande betydelse för samhällets fortlevnad. Vi kan jämföra med Hitlertyskland. Där var det annorlunda. Hur mycket militärerna än insåg att saken var förlorad var det svårt att göra något...

Den som tappat tron på Hitlers projekt kunde inte bara sjukskriva sig och be om en biljett hem för då blev han dömd för desertering och avrättad. Kom ihåg 20 juli-kuppen 1944 då ett antal förtvivlade officerare försökte ta livet av Hitler för att få slut på kriget. De fick ett gruvligt straff...

Ju fler poliser som tappar sugen, desto snabbare kan vi få ordning på det här...

Hur går nederlag till?

Inexakt. Översittande. Själv-bekräftande. Förtryckande. Kvinnohatande. Anti-semitisk. Dränkt i känslosås. Sådan är kulturjournalistiken idag. Den krökta över-läppens diktatur...

Det som förenar dessa artiklar, med ansvariga utgivare och kultur-redaktörer, är att i inte något av fallen så tar tidningen, dess ansvarige utgivare eller kulturredaktören några steg till friskrivning av innehållet. Och personangreppen...

Personangreppen på Heberlein, Janoush, Lena Adehlsson Liljeroth och mot en majoritet av Stockholms judar är en del av koncernen och dess folkbildande och folkdrivande budskap. I kulturen finns en sprängkraft av folkbildning. Något kulturredaktörer och ansvariga utgivare är väl medvetna om. Annars funnes inga kulturbilagor...

Dess kultur. Dess vilja av att förtrycka kvinnor. Dess presentation av alternativa fakta. Dess spridande av försåtligt inlindat judehat. Dess ovilja att möta fakta med fakta...​

Wolodarski. Wiman. Matsson. Persson. Hagberg. af Kleen. Karlsten. Alla verktyg i ägarnas, familjerna Bonnier respektive Hjörnes, händer...

Alla dessa redaktörer och journalister är vita självutnämnda feministiska män. Som tillsammans med ägarfamiljerna kontrollerar Sveriges största samling av mediekanaler. Familjer med makt och tillräckligt med ekonomiska resurser för att köpa sig de bästa av kulturens manusförfattare...

Sådan är kulturjournalistiken. En teaterpjäs med kulturdrev som huvudnummer. Med sina ägares och ansvariga utgivares finansiering och tysta medgivande...

Sådan är den. Kulturjournalstiken

Får Sh be om största möjliga uppmärksamhet... den värstaste, mest våghalsiga men kanske kunnigaste dissidenten riskerar hälsan...

Att förneka rasers existens är liktydigt med självbedrägeri och/eller att ljuga. Alla kan vi se dessa skillnader, även om det snarare handlar om gränszoner än tydliga gränser...

Enkelt uttryckt finns det tre människoraser: kaukasier (vita), mongoloider (asiater) och negroider (svarta). I en annan uppräkning finns det fyra raser, med australoider som en fjärde grupp. 1950 beslöt FN att slopa rasbegreppet och istället rikta strålkastarljuset mot ”etniska grupper”...

Från rasbegreppets tre eller fyra grundformer steg antalet grupperingar till över 5.000. Kännetecknande för en etnisk grupp är att man föds in i den och förblir där under sitt liv. Det är mycket svårt att byta tillhörighet, ungefär lika svårt som att byta kön...

Däremot är det fullt möjligt att spela ned sin etnicitet, att se den som oväsentlig. För den som är en framgångsrik forskare eller fotbolls-spelare kan den etniska tillhörigheten vara av helt underordnad betydelse...

I anglosaxisk litteratur förekommer rasbegreppet fortfarande med referens till människor, även om det blir alltmer ovanligt. I Sverige är rasbegreppet så nära förknippat med rasism, att det i praktiken är utrensat ur språket, om det inte gäller djur...

Att skilja på raser handlar inte nödvändigtvis om rasism. De flesta bland oss vill veta vart vi hör och att göra distinktioner med avseende på ras och etnicitet handlar om att klargöra sin egen tillhörighet, sin identitet. Bland forskare är det välbekant och oomtvistat att all identitetsbildning är kontrastiv...

I mötet med de andra får ett vi sin kollektiva gruppidentitet fastlagd. Oftast handlar det om att hävda den egna tillhörighetens överlägsenhet, men detta är inte självklart. Det förekommer att grupper ser sig själva som underlägsna ”de andra”...

Det kan också vara så att ”de andra” är irrelevanta. Många stamfolk betecknar sig själva som ”människorna” medan de som är utanför gemenskapen inte är människor, i varje fall inte människor som räknas. Det gäller för romanitalande romer, där rôm betyder människa medan gadje ospecificerat är alla andra, de som inte är människor...

På samma sätt förhåller det sig med inuiternas inuk, som helt enkelt betyder människa. Det finns mycket mer att säga om detta, hur människor hanterar sina kollektiva över- respektive underlägen, men jag släpper det temat här, för att inte hamna på ett sidospår...

Lika som bär?

Globaliseringen av världs-ekonomin får utan förbehåll stöd av i stort sett hela det svenska etablissemanget...

Alla hyllar storskalighetens och specialiseringens välsignelse...

Och så gapar grönsaks-diskarna tomma...

Den politiken stimulerar visserligen den ekonomiska tillväxten, men till priset av en världshandel som växer fyra gånger snabbare...

Och då skall man även konstatera att de växande kostnaderna för alla de miljöskadliga transporter som genereras av handeln, ingår i den beräknade tillväxten...

Det utrymme i ekonomin som blir kvar för att öka människors välfärd blir allt mindre. Till detta skall läggas att en tilltagande del av tillväxten i västvärlden bara tillfaller några få procent av de allra mest välbärgade, medan medelklassen numer måste börja räkna med en sjunkande levnadsstandard...

I USA är dagens generation den första som får det sämre än sin föräldrageneration, vilket ger en bakgrund till USA-valet nyligen...

Globaliseringen skapar ett farligt sårbart och ett icke hållbart samhälle

Nationalister brukar i media slentrianmässigt kallas för högerpartier, extremhöger, rasister, fascister eller nazister...

Jag kan tycka att dessa epitet är ytterst tveksamma...

Partierna är sinsemellan ganska, för att inte säga mycket olika. Det som förenar dem är deras skepticism mot EU och då synnerhet mot EU:s överstatlighet. Dessa partier vill ha kvar sina nationsgränser, de vill ha kvar sin rätt att lokalt fatta olika beslut...

Man kan säga att de försvarar den av EU först hyllade men nu avsomnade subsidiaritetsprincipen. Ja, det kanske är lite mer höger än den vänster som drömmer om en ledande ställning för Socialistinternationalen.

Men det finns ingen generell anledning att kalla dem rasister, fascister eller nazister. De två senare epiteten betecknar alldeles avgjort vänster i den etablerade beskrivningen av korporativism, centralplanering och central styrning i statens intressen. Rasism kan också vara vänster, men behöver inte vara det. Sovjetkommunismens förföljelse av judar är väl ett exempel så tydligt som något på att rasism kan vara vänster...

Är euroskeptiker höger?

mån 30 jan 2017

När media inte förstår hur exempelvis allmänheten röstar i allmänna val, då är det ett betyg på hur media förstår och speglar verkligheten...

När media beskyller sina läsare för att vara korkade och göra felaktiga val, så ger de ett kraftigt underbetyg till sig själva...

När media inte längre kan sälja sin produkt och fortfarande skyller på att läsarna är dumma populistiska rasister, då har media diskvalificerat sig själva från det uppdrag de förutsätts sköta...

Medias undergång

När media inte längre kan sälja sin produkt, skyller dom på läsarna...

Måhända läsarna i Flen har ett oändligt sug efter dylika

lyckoslantsberättelser...

Positivt utvalda av kommunens strateger... samverkan med media sänker nog både kommunen och Äckel-kuriren... fast Sh kan ju ha fel...

Har vi inte hört tillräckligt många gånger om det lyckliga paret i Mellösa... kanske ett reklamtrick bara... men trevliga är dom säkert...

Teater Klämman jubilerar

otilia.bogen@ekuriren.se

Läs mer av Otilia Bogen

https://i.ytimg.com/vi/SH6Ulc4lm0E/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=n0_0imD0rdhcDt4KavPHxzU7uLM

Otilia, you're breaking my heart

Vi är bäst organiserade på allt... tycker Vesterberg... så

kan det nog vara...

Det är just därför det har gått åt pipsvängen... sam-hället är överorganiserat...

http://sparreholmarn.se/img/image-65.pngVi har passerat peak-organisations-förståelse... komplexiteten i den ofantliga sekten har nått sin kaosgräns... det är bara  människors självorganisering och förenkling av livsvillkoren som löser upp knutarna...

Systemkollaps kan man nog kalla det... när komplexiteten blir omöjlig att förstå...

Men det är ju inte svenska folket som kommer att kollapsa... systemet i betydelsen den ofantliga sekten har ju däremot tveklöst gått in i väggen...

Den ofantliga sekten har drabbats av kollektiv utmattning... inget konstigt alls... det gör alla byråkratier till slut...

Jonas Vesterberg: Det får räcka nu

Det har spritt sig en, som jag ser det, befogad känsla av att något är på allvar på tok med Sverige. Frågan är vad det är som är på tok...

Är månne invandringen problemets kärna? Jag tror inte det. Problemen inom exempelvis skolan och sjukvården existerar oberoende av invandringen även om de, tror jag, allvarligt förvärrats av de sociala och ekonomiska påfrestningar som invandringen förorsakar...

Flyktingkrisen är bara droppen... utan flyktingarna hade det bara gått lite långsammare till systemkollapsen... Sh 2015...

Grundproblemet i Sverige – och ursäkta att jag exercerar min gamla käpphäst, men ibland är det klokt att tjata – är att landet styrs av en alldeles speciell maktklass eller härskarskikt eller särintresse eller vad man vill kalla det. Jag har döpt detta intresse till ”politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex”...

Det finns även ett motsatt intresse som jag kallat för ”den rimligt skötsamma skattebetalande medelklassen” som jobbar och sliter och normalt inte besvärar välfärdsapparaten men genom sina skatter är den kraft som betalar för härskarskiktets verksamhet...

Och vad tror jag, då?

Efter andra världskriget växte ett nytt, demokratiskt Europa fram som gjorde upp med sitt mörka förflutna...

Antisemitismens demoner skulle drivas ut och ersättas av upplysning och tolerans...

Men idag har dessa demoner kommit tillbaka, fast i en ny skepnad. Det stora hotet mot judarna kommer inte längre från nazister utan från islamister...

Risken att nazister ska vinna inflytande i väst är ytterst liten. Det är en utskämd och död ideologi. Men det betyder självklart inte att vi ska strunta i den. Hitler är dock mycket mera populär i arabvärlden än i västvärlden. Den arabiska översättningen av Mein Kampf är en storsäljare...

Det paradoxala är att det är det nya Europas tolerans mot andra religioner och kulturer som har möjliggjort den nya antisemitismen. Det är i skydd av vår religionsfrihet och vår mångkulturalism som islamister har kunnat etablera sig i Europa och sprida sitt antisemitiska gift...

I Sverige arrangerar företrädare för islamiska organisationer, gång på gång, möten med antisemitiska konspirationsteoretiker. Omar Mustafa, tidigare ordförande för Islamiska Förbundet, arrangerade flera sådana möten. Mehmet Kaplan, före detta minister i Sveriges regering och ledande profil i ett antal islamiska organisationer, bjöd den antisemitiske agitatorn Yvonne Ridley till riksdagen. Inga moskéer deltar i högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag...

Islamismen är vår tids farligaste antisemitiska rörelsePressen är Trumps fiende och de letar efter något negativt i allt han gör. Dumheten är över-väldigande. Här är en lista av länder med den största muslimska befolkningen...

https://1.bp.blogspot.com/-Nyn4-If2GEI/WI9nmojLs0I/AAAAAAAAP4g/ZEcSjlHrfEkYeIbJpNZnTE8oqP8Z4zeXQCLcB/s400/Screen%2BShot%2B2017-01-30%2Bat%2B10.35.59%2BAM.png

Inte en enda av dessa har reseförbud till USA, så det är inte ett Muslim-förbud.  Det är en restriktion för de länder som sammanknipas med terrorism, vilken skapats av Obama. Det var inte Trump som kom upp med listan.

Var fanns protestropen när Obama stoppade hela det irakiska flyktingprogrammet under 6 månader år 2011?
Obama tillbringade 8 år med att bomba muslimska länder och pressen sade absolut ingenting.
Wikileak bevisade att Hillary försåg syriska jihadister med vapen , inklusive ISIS vilket ledde till flyktingkrisen, men ingen kritiserade det.
Nu stoppar Trump några stycken av dem och han är den värsta rasisten i världen.
Ingen klagade heller när Obama gjorde en miljardaffär med vapen till Saudis så att de kunde slakta människor i Jemen, men nu är man plötsligt så orolig över jemeniter...

Trump håller sina löften

sön 29 jan 2017

Folk i allmänhet längtar nog inte efter att få rösta på främlingsfientliga politiska partier... men man har nog dessvärre inget annat val...

Så upplever i alla fall allt fler den politiska

situationen...

När sossarna upphörde att vara sossar slutade Sh att rösta... runt tidigt åttio-tal... Sh stannar kvar i det gyllene snittets mittfåra... där finns ju inget politiskt parti så Sh avstår från att gå till valurnorna...

Det rör sig i samhällsgrunden. Folk är inte nöjda. Det är antagligen rätt stora saker på gång. Jag vet lika lite som någon annan hur det slutar. Kanske kommer allt att gå åt helvete. Kanske är det “apokalyps”, “avgrund”, “skred” och “skymning” för hela slanten.

Eller så är det inte det”... säger den välkände spanaren...

 

Söndagskrönika: Stålbadet: Media vs TrumpRedan nästa år är det val. Måtte fler jaga regeringen för dess användning av alternativa fakta...

Liksom Äckel-kurirens alternativa fakta förstås...

Arbetslösheten är låg i Sverige i vissa grupper. Om vi exkluderar alla utom de inrikes födda med svenska föräldrar, den grupp som Reinfeldt kallade "etniska svenskar mitt i livet", är arbetslösheten historiskt låg: 4,3 procent. Vidgar vi perspektivet något blir siffrorna desto dystrare. I den brokiga skaran "utrikes födda" är arbetslösheten 22,8 procent.

Utrikes födda omfattar allt från polska byggnadsarbetare till kinesiska tekniker, knappast grupper som har svårt att få jobb i Sverige. Därför blir genomsnittssiffran lite meningslös. Om vi vill se djupet av eländet (läs utmaningen) bör vi därför titta specifikt på den grupp som har kommit till Sverige i hundratusental de senaste åren, och vars anhöriga nu är på väg: de asylsökande (som i SCB:s statistik kallas flyktingar). Det är här som regeringen står inför stora bekymmer.

Alternativa fakta behövs inte

Vems alternativa fakta...

Regeringens alternativa faktaDet finns många anledningar att vara pessimistisk om framtiden dessa dagar...

Denna pessimism är inte på något sätt obefogad, den är tvärtom närmast att betrakta som ett sundhetstecken.

Att i nuläget vara en obotlig optimist är, givet läget i såväl Sverige som stora delar av vår omvärld, närmast att betrakta som ett utslag av förnekelse...

Denna pessimism har dock på sistone kommit att överskugga någonting väldigt viktigt, nämligen att det står allt klarare att vi vinner. Progressivismen trängs tillbaka och agendajournalistiken marginaliseras. Partier tvingas lägga om sin politik. Vänstern är i snabb takt att förlora sitt problemformuleringsprivilegium. Et cetera...

Att så är fallet beror inte på någon politiker gått före eller att någon annan ledargestalt entusiasmerat massorna. Den utveckling vi just nu ser kommer över huvud taget inte ovanifrån...

I stället är utvecklingen en gräsrotsrevolt, eller mer exakt, ett flertal parallella gräsrots-revolter. Allmänheten har helt enkelt tröttnat på att bli såväl skinnade som hånade och bespottade av en liten klick progressiva megalomaner...

Vi vinner

Efter kommunismens fall omkring 1990 fick de globala företagen en fantastisk skjuts i utvecklingen och oligarkernas aptit på makt och inflytande växte...

Planen var att de aktuella handels-avtalen TTIP, TPP m.fl. skulle varit det slutliga steget där de globala företagens suveränitet överordnades nationalstaternas...

Företagen skulle ges rätt att kräva skadestånd av nationer som i demokratisk anda fattade beslut som skadade företagens intressen. Om t.ex. vår riksdag infört en sockerskatt för att bromsa den skenande metabola pandemin, skulle CocaCola kunnat stämma svenska staten och får ersättning för förlorad försäljning av sina sötade hälsovådliga drycker...

På detta sätt skulle man med tiden kunna framtvinga strömlinjeformade lagar, regler, löner och skatter över hela världen. Genom fri rörlighet skulle arbetskraften bli en konkurrensutsatt handelsvara bland alla andra.

Denna tänkta transformering av den globala maktstrukturen har motiverats med att den skulle minska företagens kostnader och säkra tillväxt och ökat välstånd...

Visserligen har det genererats en tillväxt, men frukterna av denna har inte kommit den stora medelklassen till del. Den största gåtan bakom globalismen är att dess främsta tillskyndare faktiskt är socialdemokrater och liberaler som traditionellt sagt sig försvara demokratin och representera folkets intressen...

Man har slutit upp bakom en politik som dragit in hela Mellanöstern i krig för att störta ett antal nationalistiska regimer och som urholkat demokratin i Europa...

Är de globala företagens storhetstid över?

DN-artikelns syfte var att avskräcka Kinberg Batra från att göra den sortens utspel hon sedermera gjorde med argumentet att väljarna – enligt tidningens opinionsundersökning – inte gillar avvikelser från Reinfeldts öppna hjärtan-linje...

Men det senaste utspelet verkar ju ha gett utdelning i opinionen...

Hur ska man tolka detta beteende från Dagens Nyheters sida? En möjlighet är att tidningen struntar i fakta för att så övertygande som möjligt kunna driva sin agenda. Det snuddar vid fake news...

Men jag tror att verkligheten är mycket banalare. Verkligheten är ofta det efter min erfarenhet...

Dagens Nyheter hade lagt ned en massa pengar på en opinionsundersökning som egentligen blivit värdelös av det mellan-kommande skeendet så för att i alla fall få något för sin ekonomiska satsning valde Dagens Nyheter att köra på som om ingenting hänt...

Fake news eller bara snål redaktion?

Jösses, va blåögd han är ibland... Lars Wilderäng...

Det är klart att Borg får vara kompis med Lundberg... det är mindre klart om Borg bör vara vän med Holmen...

Det där Sparreholmarn kallar korporativism eller softfascism... positiv särbehandling av företag... men det är ju inte heller förbjudet...

Wilderäng fortsätter... Sedan har Anders Borg orsakat enorma skador för Sverige under sina åtta år som kombinerad statsminister och försvars-minister, skador vi kommer få leva med i decennier framöver, speciellt när skuld- och bostadsbubblan spricker, men hans vänskapsrelationer och hans politiska gärning är olika saker. Många människor klarar av att hålla två (eller fler) tankar i huvudet samtidigt. Även om det är svårt för vissa...

Nej, det är inte korruption att politiker har vänner

lör 28 jan 2017

 

Dom har det inte lätt i den journalistiska boxen... en "uppriktig" bekännelse månntro...

Låt oss fälla en solidarisk tår för hela kåren...

Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning har existensberättigande i trovärdigheten – och den värnar vi om. Samtidigt hör och ser vi att det finns de som ifrågasätter vår agenda...

En grupp människor tror på fullaste allvar att vi journalister mörkar sanningen och konspirerar för att skydda etablisse­manget...

Det är inte sant. Här går en skiljelinje. Vad är sant, vad är falskt...

En förklaring till trenden att inte tro på journalistisk fakta är att sociala medier tagit över en del av kommunikationen med medborgarna...

Innan de sociala medierna fanns var de traditionella medierna den enda kanal makthavarna hade för att nå ut med sitt budskap. Då fungerade journalistiken som ett filter mellan makthavare och medborgare.

Journalisterna ställde de obekväma frågorna, kollade upp fakta och ställde makthavarna till svars. Det skapade makthavare som tog sina uppdrag på allvar och som visste att ansvar utkrävdes av den som gjort fel...

Det sved när tidningarna publicerade sina granskningar. Journalistiken vakade över den demokratiska makten och det skapade jämvikt. Det gör journalistiken fortfarande...

Men i dag behöver inte makthavarna längre använda sig av traditionell media för att nå ut med sitt budskap. Numera är det lätt att på egen hand publicera ”alternativa” sanningar direkt i sociala medier och därmed helt undvika obekväm och kritisk granskning...

Journalisternas frågor viftas bort med att journalister är avskum med vänsteragenda. I värsta fall sväljer mottagarna budskapet. Och delar det sedan i sociala medier. Alla tycks älska den som ser och bekräftar ditt budskap...

Så vinns val. Så sprids lögner. Vi behöver en motvikt mot den orwellska värld vi nu lever i. Vi behöver mer, inte mindre, kvalificerad journalistik i en tid då medie­husen sliter med sin affärsmodell. För god, kritiskt granskande, kvalificerad journalistik behövs. Inte ”alternativa” sanningar. Men god journalistik kostar...

"Kvalificerad journalistik behövs – inte alternativa sanningar"

Chefredaktör Eva Burman om trovärdighet och alternativa fakta.

Alternatlva fakta från värsta dissidenterna...

Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning har existensberättigande i trovärdigheten – och den värnar vi om. Samtidigt hör och ser vi att det finns de som ifrågasätter vår agenda... säger postmodernisten...

En grupp människor tror på fullaste allvar att vi journalister mörkar sanningen och konspirerar för att skydda etablisse­manget...

Det är inte sant. Här går en skiljelinje. Vad är sant, vad är falskt... säger postmodernisten...

https://i.ytimg.com/vi/9hbX3ijPsRs/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=93yd3ssABgg3TQC0Ww79E1yTScs

Lördagsmorgon Avsnitt 22 – Om 30 år av mörkläggning.

Alternativa fakta behövs inte

Elitisten ger uttryck bara lite mer radikalt än andra för en uppfattning som alla andra också normalt ansluter sig till...

Alltså tanken att det är bättre att begåvade personer bestämmer än att dumma personer bestämmer...

De flesta vars röster hörs, sådana som journalister, ledande politiker, generaldirektörer, företagsledare och så vidare, är, tror jag, överbegåvade och egentligen, liksom min bekante elitist, rädda för vad den stora massan skulle kunna ställa till med om den fick makt... 

Framför allt om makten utövas under en sådan som Donald Trump, som eliterna, kanske med rätta, betraktar som föga mer än en råttfångare. Jag tror att dessa känslor kan förklara den starka emotionella laddningen bakom samhällets nästan unisona avståndstagande från populismen. Man kan inte riktigt förklara vad populism innebär, man vet bara att man hatar, hatar det...

Och lik förbannat försvär vi oss dagligen och stundligen åt demokratin, genomsnittsmänniskans herravälde...

Jag tror – och detta är som sagt kanske bara en romantisk fördom – att genomsnittsmänniskan till större del leds av sunt förnuft än de överbegåvade, som har en tendens att sätta sin tillit till teorier som, åtminstone när de gäller samhällsförhållanden, ofta är felaktiga och ännu oftare felaktigt förstådda av de överbegåvade. I stället för teorier behöver vårt samhälle mer sunt förnuft, gärna lite trögt och långsamt bara det är sunt och förnuftigt...

En annan fördom som gör mig svag för populismen är min uppfattning om respektive grupps, de högbegåvades och de lågbegåvades, förhållande till staten och makten. De överbegåvade pretenderar på sådana positioner och sinekurer som bara staten kan erbjuda. Målet för deras livsengagemang blir därför mer att ”greja ett bra jobb till mig” än att ordna så att ”jag själv och andra ansvarskännande och sunt förnuftiga människor så lätt som möjligt ska kunna dra sig fram genom livet”...

Populism och elitism

Moderatledaren Anna Kinberg Batra har gjort något stort. Hon har i praktiken normaliserat Sverigedemokraterna...

Hon försöker självklart tona ner det hela. Men riktningen är tydlig. Det börjar med små, försiktiga steg...

En undersökning visar att en majoritet av Moderaternas väljare vill ha samarbete med SD. Den andelen kommer att växa i takt med att missnöjet med Löfvens regering ökar. Det är ju på den vägen vi kan få ett maktskifte och en högerregering: med hjälp av SD...

En undersökning visar att en majoritet av Moderaternas väljare vill ha samarbete med SD. Den andelen kommer att växa i takt med att missnöjet med Löfvens regering ökar. Det är ju på den vägen vi kan få ett maktskifte och en högerregering: med hjälp av SD...

Annie Lööf och Jan Björklund håller emot. De ger ett förvirrat intryck. De gillar varken SD eller vänstern. Men de måste någon gång välja vilka de ogillar mest. Betyder en röst på Björklund och Lööf fyra år till med Löfven? De fungerar redan nu som stödpartier åt Löfven, så det är alltså bara att låta det ömkliga spektaklet fortsätta efter valet 2018.

I sociala medier har delar av Moderaterna och Sverigedemokraterna börjat sammansmälta. Man följer i stor utsträckning samma konton, delar samma material och har flera vänner gemensamt. De sociala mediernas inflytande bör inte underskattas. När man vänjer sig vid att umgås med vissa personer på Facebook blir tröskeln lägre för att faktiskt umgås i verkligheten...

Normaliseringen av Sverigedemokraterna har kommit igång

Innan stormen kom rådde ett relativt lugn. Tilliten var så stor att människorna såg det värsta, en vinterkuling, en höjd inflation, en elak influensa som ett obehag som snart skulle blåsa över, tas om hand av de vi valt att styra oss.

Våra skolor, våra sjukhus och vår äldrevård fick vi lära oss överglänste det mesta. Och så drog politikerna sitt mantra ”skola, vård och omsorg” utan någon större risk i varje valrörelse. Vi var ju bra, nu skulle vi bara putsa på fasaderna.

När Olof Palme 1975 lät förändra tjänstemannaansvaret, medförde det en avkriminalisering av tjänstefel begångna av offentliganställda tjänstemän. Då tänkte få ens på att det kunde utgöra en fara för tilliten...

Under decennier därefter hette det att mordet på Palme på Sveavägen var det som väckte oss ur Törnrosasömnen. Och så Anna Lindh. Det började blåsa runt Sverige, det bästa landet i världen...

Men vi var fortfarande segrare, stolt visade vi upp våra svenska pass, vi skröt om att ha den största biståndsbudgeten och våra ledande politiker hade storvulna planer för hur resten av världen skulle byggas upp efter svensk modell...

I stormens öga

Livets grundläggande mekanismer... basen för nästan allt levande på jorden är växtligheten...

Utan växter kan inga djur existera och planeten skulle vara en död öken som den vi kan observera på grannplaneten Mars...

Växtligheten bygger på två kemiska föreningar – koldioxid (CO2) och vatten (H2O). När dessa två föreningar bringas att reagera kemiskt med varandra med hjälp av energi från solens ultravioletta strålning så bildas glukos (C6H12O6) och syre (O2) genom den s.k. fotosyntesen...

Glukosen använder sedan växterna för att bygga sina cellulosastrukturer och till de kolhydrater som de lagrar i sina frukter, bär, rötter m.m.. Syret avger växten till omgivningen som en restprodukt...

Detta grundläggande samband innebär att det blir ingen växtlighet utan koldioxid och vatten. På jorden har vi utomordentligt gott om vatten men ganska begränsat med koldioxid. Den senare föreningen finns som ett spårämne i atmosfären (0,04%) och det finns löst i världshaven...

Om halten av koldioxid understiger 0,01% avstannar i stort sett all fotosyntes och växterna dör. Mellan halten 0,01% till 0,03% och vid låga temperaturer är växtligheten hämmad av brist på tillräckligt med koldioxid och värme. När halten stiger som den har gjort de senaste 50 åren ökar växtligheten markant och skördarna slår årliga rekord...

Det är således tre faktorer som är viktiga för att vi skall få rik växtlighet vatten, koldioxid och värme. Alla trädgårdsmästare vet detta varför de ser till att deras växthus har en hög halt av koldioxid, värme och en fuktig miljö...

Kriget mot allt liv!

fre 27 jan 2017

Det sållas i startfältet till det franska presidentvalet. Socialisterna drar vänsterut, men det är egentligen Marine Le Pen alla tänker på...

Västvärlden är i början av ett slags vaktavlösning av etablissemanget. Även om Le Pen, tyska AFD och holländska Frihetspartiet inte skulle ha de framgångar i år som många räknar med, faller de gamla maktbaserna sönder. Något nytt måste uppstå...

Presidentvalet i Frankrike 2017 – Wikipedia

Redan i år kommer säkert en av de allvarligare utmaningarna att bli tydligare: den växande misstron mot demokratin inom det etablissemang som är satt under tryck. Allt oftare och allt öppnare luftas tvivlen på att man verkligen kan låta folk i allmänhet fatta viktiga beslut, med tanke på hur illa de röstar...

Att det bland populister finns folk med tvivelaktig demokratisyn vet vi. Men glöm inte
att titta på den andra, respektabla handen...

Här hemma har den politiska oredan i veckan tagit formen av ett moderat utspel som ingen, inklusive Moderaterna, riktigt kan förklara betydelsen av. Kanske är det en stor sak, kanske ingenting...

10 minuter som plågade världen - Fokus

Sjukvården, polisen, skolan… Krisrapporterna avlöser varandra. Någonstans i detta tror jag att det finns något som ligger vid sidan av den politiska debatten och medias ytliga rapportering.

Krisande offentlig verksamhet kännetecknas ofta av att kostnaderna ökar samtidigt som kärnverk-samheten försämras. Någonstans i systemet finns något som sväller och förbrukar resurser. Det är lätt att peka ut byråkratin som en gökunge i sammanhanget. Till viss del är det nog så...

Men jag tror att det inte bara handlar om sådant som kan sorteras in under Parkinsons välkända lagar. (Varav den första och mest välkända säger att byråkratiska institutioner växer med kvadraten på antalet anställda inom en viss tidrymd)...

En ledtråd kan finnas i Peters princip. Wikipedia förklarar »Innebörden av Peters princip är att alla framgångsrika medarbetare i en hierarkisk struktur kommer att befordras till sin högsta kompetensnivå eftersom de har visat sig vara bra på det de gör. Efter detta kommer de att befordras till sin inkompetensnivå.« Vilket i så fall innebär att många befattningar med tiden kommer att innehas av individer som är inkompetenta att sköta uppgiften...

Håller Sverige på att sluta fungera?

Du är bestulen på 321 miljarder... det är inte ”ansvarsfullt” att försämra den trygghet vi finansierat tillsammans. Det är stöld...

Det finns inget som gör oss så ilskna som medborgare som när någon ljuger för oss om något viktigt. Vi kanske först biter ihop, lyssnar och förstår och försöker sedan acceptera budskapet...

Vi anpassar oss till en berättelse där vi inte har råd med alla sjuka, alla arbetslösa, alla skadade, vi förstår att villkor måste skärpas, vi tänker att det är hemskt, men vad ska man göra när det är slut på pengar? Och du tackar kanske i tysthet ditt öde för att inte just du är sjuk, arbetslös eller fattigpensionär...

Och så en dag får du höra att det där var inte sant. Det är tvärtom så att alla sjuka, arbetslösa, arbetsskadade och gamla är överfinansierade. Vi betalar in mycket mer i avgifter än vi tar ut i ersättningar.

Överskottet sedan 2006 är hisnande...

321 miljarder kronor...

Alternativa fakta behövs inte

Du är bestulen på 321 miljarder

Jag har en ny teori som förklaring till världens oro. Åtminstone är förklaringen ny för mig, det vill säga att jag inte hört den av någon annan och inte tänkt så själv tidigare.

Den mest märkbara oro vi märker av i västvärlden är en oro hos medelklassen. Den är i västvärlden en stor grupp och den viktigaste väljargruppen. Den har på senare år enligt vissa bedömare minskat i storlek (antal), samt sett sina rikedomar och sin status minska. Istället har världen sett några få i övre medelklass dra iväg i löneutveckling, med höga bonusar eller annat, samt ett antal superrika som tycks bli rikare nästan hur de än bär sig åt.

Massan av medelklassen har nästan deklasserats till underklass. Detta gör medelklassen både konfunderad och upprörd. Bättre utbildning och fler arbetstimmar hjälper inte längre. Relativt sett blir man bara fattigare och fattigare. Medelklassen har ett behov av att kunna värdesäkra sina tillgångar, precis som de med ännu mera pengar har. För den vanliga medelklassen finns inga säkra sådana alternativ. Medelklassen har inte kapital nog att investera i varken aktier, fonder eller fastigheter med sådant risktagande och samtidigt sådan riskspridning att utfallet blir positivt. Vi kan kalla det kapitaltillväxt eller inflation, om vi vill.

När värdesäkringen skakar eller uteblir, då skälver även värdegrunden. Vad ska man tro på? Gud gör inte människan pekuniärt rik. Politikerna tar den lilla skärv man får över. Storföretagen har ingen lojalitet till sina anställda, sin hemmamarknad, sina produkter eller ens till sina kunder. Deras enda lojalitet finns i pengarna. Där finns inte mycket att hämta och inget att lita på för medelklassen...

Alternativa fakta behövs inte

Värdesäkring viktigare än värdegrund

tors 26 jan 2017

Ni som undrar... var finns  bourgeoisien, borgar-klassen, medelklassen i Sörmland... den finns inte... den har aldig funnits...

Vårt lilla kalla land långt uppe i norr har nu 26 dollarmiljardärer, det vill säga personer med en förmögenhet på över en miljard dollar. Det är flest i EU sett till antalet invånare och fler än i USA. Här i Södermanland finns många av dem inom några mils radie... 

Statare Larsson resonerar... det har aldrig gått någon nöd på oss sörmlänningar... tidigare generationers statare har alltid kunnat gå till sina feodalherrar under nödår för ett antal dagsverken på godsherrens bördiga domänjord... Sörmlänningar behövde inte utvandra som smålänningar...

Vi statare blev lite slöa till sinnelaget när ödet vårat las i händerna på våra godsägande välgörare...

Vårt förhållningssätt... fortsätter statare Larsson... till våra välgörare, har slagit rot även hos dagens statare... vi statare förlitar oss på dom som vet bättre än oss... förutom vår undergivna beundran för dom feodala godsherrarna förlitar vi oss på utsocknes vägledare som inte anses lika slöa till sinnelaget som vi...

I annalkande ofärdstider... avslutar statare Larsson segervisst... får vi säkert smulor från de rikas bord mot några dagsverken på 

godset... nu som förr... det utlovar i alla fall de utsocknes strategerna...

Här gömmer sig Sveriges miljardärer
Sverige är ett märkligt land på många sätt. I synnerhet när det gäller vår självbild, som är närmast kaleido-skopisk i sin förvirring och mångtydighet...

Ständigt tassar vi runt på tå, osäkra om vad vi får uttrycka och tänka om tillståndet i konungariket. Det är inte helt lätt att veta...

Å ena sidan anser vi att vi är ett föredöme i världen, något att avundas och efterlikna. Å andra sidan finns det ingen svensk kultur, inga svenska värderingar. Allt är lånat, allt kommer utifrån...

​Å ena sidan ska man inte vara stolt över att vara svensk och helst inte vifta för mycket med svenska flaggan. Å andra sidan bör den som talar illa om Sverige utomlands passa sig jävligt noga...

Hur går det här ihop? Vad är Sverige och vad vill vi vara inför andra...

Den svenska nationalismen

Polisen tycks ha gjort sin analys. Det handlar om ”oro och rastlöshet i samhället”...

"Det är ett symtom på ett samhälle som inte mår bra. Det måste angripas på flera olika sätt och man måste gå till roten varför det uppstår. Under vissa perioder har vi stenkastning, under andra bilbränder. Det handlar om en oro och en rastlöshet i samhället"...

Hur ofta hör man inte sådana välmenande men orkeslösa besvärjelser att vi måste det ena eller det andra, i det här fallet ”gå till roten varför det uppstår”...

Jag fruktar att det inte finns någon rot som Sverige kan acceptera eftersom det handlar om att Sverige som vi känt det hotar att förflyktigas och upphöra. Världen har varit med om det tidigare. Så här beskrevs det av Karl Marx i Kommunistiska Manifestet...

"Alla fasta inrotade förhållanden och dem åtföljande gamla ärevördiga föreställningar och åskådningar upplöses, alla nybildade föråldras innan de hinner bli förbenade. Allt fast och beständigt förflyktigas, allt heligt profaneras, och människorna blir slutligen tvungna att betrakta sin levnadsställning och sina ömsesidiga förbindelser med nyktra ögon"...

Vad är då detta som utspelas inför våra oförstående ögon? Det kallas för Historien...

Historien

En liten minoritet av de troende muslimerna i Sverige utgörs av  extrema salafistiska wahhabister, som är grogrund för bland annat terrorism och extremt kvinnoförtryck...

Wahhabisterna förespråkar sharialag, det vill säga Guds lag...

Svenska folket fikar med kanelbulle och latte och svenska politiker håller konferenser utan insyn med tvivelaktiga islamister om våldsbejakande islamism. Samtidigt är den extremt kvinnoförtryckande wahhabismen på väg att stadsdel för stadsdel ta över de muslimska svenska förorterna.  Målet är att införa statsislam i Sverige... 

Wahhabismen utgår från och har kopplingar till Saudiarabien där den är statsreligion och är en strikt sunnimuslimsk tolkning av islam.  Förutom pengar från Saudiarbien finansieras den wahhabistiska frammarschen också av svenska skattepengar genom bidrag till islamistiska organisationer...

Frammarschen är inte osynlig för dem som befinner sig ute i de svenska förorternas verklighet och har viljan och modet att lyssna och lära...

Helene Bergman: Wahhabismen flyttar fram sina positioner i Sverige

ons 25 jan 2017

Flens skattebetalare åker på en rejäl tjocksmocka...

Arbetslösheten fortsätter att öka i Flen och når den högsta noteringen på åtta år. Men det finns ljusglimtar trots de till synes mörka siffror...

Bakom dom mörka siffrorna finns ljuset... gott folk...

Trenden har redan vänt vill jag påstå, vi är nere på väldigt låga tal på inhemsk arbetskraft och trenden på arbetsmarknaden är att fler får jobb. Det finns en stark efterfrågan och vi får in mycket bra kompetens med de nyanlända som kommer behövas i det svenska näringslivet... säger Kenneth Gustafsson, sektionschef som jobbar med etableringsuppdraget med nyanlända...

Rekordhöga nivåer för arbetslösheten i Flen

Hög arbetslöshet

Patrik Engellau åker på en tjocksmocka... en vänster uppercut... men han med ryggen är inte Engellau...

Att Patrik Engellau inte är någon fattiglapp är ju allmänt känt...

Om Patrik Engellau är en girigbuk och lurendrejare får väl framtiden utvisa...

Patrik Engellau förnekar ­fiffel – hotar med ”undersökning”

Så lurar SD-vänliga tankesmedjan företagare

Bota cancer med gurkmeja och ingefära... faen vet... likt Bern har Sh på känn att antiinflammatoriska natur-produkter kan vara

lösningen på spåren...

Det tror inte Mai-Lis Hellenius i alla fall... kemiska piller ska det va...

Det tror inte Sparreholmarns egen onkolog heller... Sh driftade sig att ta upp frågan härom veckan i Uppsala...

kostmedicin var emellertid ett okänt ämne för skolmedicinaren... så Sh behagade skämta med ungdomen... med ålderns rätt kan man göra dylika ting utan att skapa osämja...

Onkologen och Sh var i alla fall rörande överens om att inflammationer är väldigt onyttigt för livslängden...

Vi som följer med i kunskapsutvecklingen rörande cancer hittar ofta olika vittnesmål om hur cancersjuka botat sin cancer eller åtminstone blivit bättre genom intag av olika vitaminer och kosttillskott från växtriket...

När jag studerar det här ämnet nästan dagligen dyker det upp växtsubstanser som olja från cannabis, gurkmeja, myrra, rökelse, ingefära, olika bär, kärnor från aprikoser och andra frukter, maskrosor och andra vanliga ogräs för att bara ta några få exempel i en lång rad av organismer med omvittnat anticancerogena egenskaper...

Det mesta av detta utan de biverkningar som läkemedelsindustrins kemiska preparat uppvisar. Till detta kommer ett batteri med vitaminer och mineraler som finns i den naturliga födan men inte i industrimaten. En forskare vid Berkley menar att om kvinnor dagligen fick i sig 200 mikrogram av mineralämnet Selen så skulle bara det minska bröstcancerfallen med över 80%.

Själv har jag egen erfarenhet av en över 10 år gammal benign hudtumör som oväntat försvann sedan jag börjat behandla upprepade giktinflammationer med antiinflammatorisk gurkmeja...

Varning för professor Mai-Lis Hellenius livsstilsråd!

Kommer vi att kunna bota cancer?

Svensk sjukvård är ofta bra när man har köat klart och väntat färdigt. Personalen i svensk sjukvård är oftast bra...

Trots att det i de allra flesta fallen bara behövs en lätt knuff för att skicka in även den starkaste syrran i ett utmattningssyndrom...

Men det är ingen sjukvård i världsklass längre. Det är inte en sjukvård värdig världens högsta skatter. Den politiker som säger sådant är faktaresistent. Det statsråd som inte ser kollapsen komma ser sannolikt inte solen en klarblå dag...

Var finns dom övergripande algoritmerna i sjukvården... metoderna eller schemana för att lösa matematiska eller logiska problem...

Det är ett hån mot sjukvårdens anställda att blunda för vår arbetsmiljö. Det är ett förakt mot landets patienter att inte låtsas om deras verklighet. Det är faktaresistens när resistensen är som värst. Tänk om statsrådet Strandhäll skulle sätta sig i väntrummet på Sahlgrenskas eller Södersjukhusets akutmottagning innan hon gav sig på skönmålande. Uppvaknandet skulle bli brutalt, ifall hon ville se verkligheten som den ser ut….

FAKTARESISTENS

Globalisterna, nyliberalerna,

extremlibertarianerna Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt

De påstår till exempel att alla människor, med stöd i FNs deklaration om mänskliga rättigheter, har en absolut rätt att lämna det land de föddes i...

Det kan de väl få ha, men därav följer inget absolut tvång för något annat land att ta emot dem. Denna andra sida av myntet redovisar N&S inte. De problematiserar inte ens frågan...

Tvärtom, de målar i rosenrött när de hänvisar till att alla människor är olika med olika förutsättningar och olika drömmar och mål. Så när de på dessa grunder pläderar för en gränslös värld bortser de ifrån att det är endast i en värld med gränser och nationella eller lokala olikheter man kan söka sig till den plats där de egna särdragen kommer bäst till sin rätt. Något sådant är omöjligt i en uniform och gränslös värld...

Bakom de stora strömmarna av migranter ligger ett antal globalister och oligarker. Varför inte tvinga Soros, IMF, Goldman Sachs, Rockefeller, Rotschild, Ford, huset Saudi och andra att ta ansvar för att de driver miljoner människor på flykt? Anmäl dem till domtsolen i Haag, beslagta deras tillgångar...

”Charity begins at home”, lyder ett väl beprövat amerikanskt uttryck. Kanske kan man för svenskar förklara det med att charity i denna mening inte betyder allmosor, det betyder solidaritet. Ett annat bra uttryck är ”good fences make good neighbours”. Jag tror att de flesta kan förstå betydelsen av att hålla gränser och rågångar tydliga, även hos de som inte ännu ägt något. Integritet förutsätter rätten och möjligheten att sätta gränser.

Migrationens kraft

Kapitalism

Liberalism

Libertarianism

Socialliberalism

Nattväktarstat

Högervågen

Österrikiska skolan

tis 24 jan 2017

I kölvattnet efter USA:s presidentval har etablissemangets hatpropaganda mot Trump och det han och andra västliga nationalister står för, fullständigt exploderat...

Jag noterar att tidigare ytterst civiliserade personer i min bekantskapskrets ur etablissemanget, numera uttrycker sig lika vulgärt och onyanserat som vänsterextremister i sociala media. De är på väg att fullständigt spåra ur, förblindade av ett ursinnigt hat mot den nationalistiska folkliga revolt som rullar fram över hela västvärlden.

​Tidigare högst civiliserade och måttfulla personer lägger plötsligt ut motbjudande vulgära hatinslag på Facebook. Den här hatpropagandan sliter sönder vårt tidigare så demokratiska samhälle och hotar att på allvar sätta stopp för västs globala hegemoni och moraliska övertag...

Etablissemangets hat avspeglas dagligen i västvärldens MSM som numer helt domineras av hatartiklar riktade mot ledarna för den folkliga resningen. All skuld till de snabbt eskalerade motsättningarna läggs på dessa ledare, trots att de bärs fram av ett snabbt växande folkligt missnöje med en globalism som man inte vill ha. Att sådana opinioner kan få voice är ju en central del i det vi kallar demokrati, men i ”de goda” etablissemangets ögon kallas det nedlåtande för populism...

Vem har ansvaret för den växande nationalismen?

Postmodernisterna kan inte bestämma sig... är islamister farliga eller inte... en del tycker si, en del så...

Sen byter dom åsikter med varann..

IFiS = Islamiska förbundet i Sverige, en islamisk organisation i Sverige...

Organisationens ordförande sedan 2011 är Omar Mustafa. Islamiska förbundet i Sverige tillhör den europeiska paraplyorganisationen Federation of Islamic Organisations in Europe, (FIOE), som anses vara en del av det Muslimska brödraskapets nätverk i Europa... Wikipedia...

Den 15 november 2014 publicerade Förenade Arabemiraten en lista på olika terroristorganisationer, detta gjordes i enlighet med landets federala lag om bekämpning av terrorbrott. På denna lista återfinns Islamiska Förbundet i Sverige...

Den svenska journalisten Evin Rubar, som bland annat gjort dokumentärfilmen Slaget om muslimerna, menar att IFiS är "det Muslimska brödraskapet i Sverige" samt att man delar ideologer och ideologi som bland annat är islamism och bokstavstro där utopin är att ha sharia som lag. Hon anser också att IFiS inte vill vara öppna med vad man har för åsikter... Wikipedia...

Den svenska socialdemokratiska politikern Nalin Pekgul har beskrivit IFiS som "en islamistisk organisation med starka kopplingar till Muslimska brödraskapet i Egypten"...

Om Aftonbladets ledarredaktion avser följa upp sin kritik mot IFIS och närma sig övriga delar av Ibn Rushd-sfären återstår att se men sannolikheten är dessvärre ganska liten. Vad IFIS gör idag har en lång tradition, med långa trådar, som löper in i studieförbundet Ibn Rushd. Studieförbundet är idag en maktfaktor att räkna med då de har goda förbindelser med både kulturministern och med samordnaren mot våldsbejakande extremism... 

Islamiska Förbundets långa band till Brödraskapet

Islamiska förbundet i Sverige – Wikipedia

Ibn Rushd (studieförbund) – Wikipedia

Livet är en skola, särskilt när människan är ung, för då ska hon bibringas de uppfattningar och färdigheter som omgivningen anser det praktiskt att hon besitter.

När jag var i den belägenheten skickade omgivningen sitt budskap till mig. Det var i stort sett samma budskap hela tiden, från morgon till kväll, i skolan, konfirmationen, lumpen och i alla andra sammanhang där man som nyanländ till livet fick träffa vuxenvärlden.

Budskapet var att jag hade skyldigheter mot omgivningen. Det var inte så att jag var slav utan rättigheter. Tvärtom, jag hade massor med rättigheter och omgivningen, till exempel skolan, gjorde allt för att jag skulle lyckas i studierna och vinna personlig framgång...

Men skälet till att omgivningen var så generös mot mig, förstod man gradvis, var att jag skulle kunna göra mer nytta för omgivningen om jag förkovrade mig. Om jag blev en bra hjärnkirurg hade omgivningen mer glädje av mig än om jag blev en kriminell på anstalt...

Det var alltså inte så att jag existerade för omgivningens skull utan mera som att jag skulle satsa på mig själv men hade ett ansvar för omgivningen. Fifty fifty, typ. Eller som vi sjömän säger: en hand för din egen överlevnad, den andra för båten...

Rätten att vara lycklig

Ursäkta, Pia Dellson, jag ifrågasätter inte dina upplevelser. Det känns säkert som du säger. Men är inte orsaken, förlåt, förlåt, att du blivit hjärntvättad att anse att det är en jättemerit, särskilt för en tjej, att tro sig älska arbetet...

Tankefiguren är förstås inte ny. Man vill ha något som inte är bra för en. Alkoholisten dricker för mycket och får hallucinationer och skrumplever. Andra kan inte låta bli att äta och blir obscent feta. Pia Dellson är besatt av arbetet, men kroppen – eller ”hjärnan”, som hon uttrycker det – slår tillbaka...

Finns detta syndrom? Jag känner till människor för vilka det inte existerar skillnad på arbete och fritid. Allt är arbete eller allt är fritid. Konstnärer är sådana. Van Gogh målade tavlor. Var det arbete? Tja, i varje fall var det en delvis jobbig heltidssysselsättning. Sådana människor blir inte överarbetade. Kan man tänka sig att Shakespeare kraschade och blev deltidssjukskriven för att han alltför mycket älskade att skriva sonetter? Eller att Beethoven gick in i väggen för att det blev lite för många symfonier...

Själv är jag ett gränsfall som kanske illustrerar vad jag tror om Pia Dellsons situation. Jag har för mig att jag ska skriva en krönika om dagen. Älskar och älskar, det går väl att diskutera, ibland känns det rätt plågsamt, men netto gillar jag det. Men tänk om det vore ett psykiskt tvång? Tänk om jag hade fått för mig att mitt människovärde bestämdes av att jag klämmer ur mig en krönika om dagen. Om det hade funnits ett samhälle som hjärntvättade mig att utan krönikor är jag värdelös. Vilken ångest om jag så inte kunde prestera! Man kan krascha för mindre impotensvånda än sådant...

Är det farligt att jobba?

mån 23 jan 2017

Gunilla von Hall skulle aldrig drömma om att informera sina läsare om att Soros aktivt stött mass-invandringen till Europa...

Och byggt upp ett nät av tankesmedjor och organisationer, som har som uppgift att underminera nationalstaterna...

Han bedriver också en aggressiv propaganda för invandring till USA. Det borde inte vara möjligt för en enskild person som George Soros att spela en så stor roll för Europas och västvärldens framtida öde, som är fallet...

Att han är en av världens rikaste män har givetvis stor betydelse, men det som är viktigast är att han, med uppfattningen att företagens intressen bör vara överordnade nationernas, är representativ för världens finans- och företagselit. Istället för nationer med demokratiska val verkar de för en världsregering, styrd av företrädare för västvärldens finansfamiljer. Nu har Soros fått fis på tummen...

Gunilla von Hall ger oss också lite insyn i vad vår statsminister tycker och hur han uppfattar som sitt uppdrag vid detta möte mellan världens mäktiga. Om Trump tycker inte han heller, men framför allt är han skitsur på författaren Katerina Janouch, som berättat om det svenska förfallet i tjeckisk teve...

På Facebook frågar Katerina Janouch Stefan Löfven när hon blir inbjuden till Rosenbad, så att hon får ge ”herrarna en sann bild av hur landet ligger”. Hon får svaret att man kan ha olika uppfattningar om hur landet ligger. Statsministern talar om för henne att det inte finns någon absolut sanning...

Som om det inte fanns något riktigt Sverige eller någon äkta kris bakom de olika ”berättelser” som finns om landet. Stefan Löfven är relativist. Han säger att man kan ha olika uppfattningar. Det finns inga absoluta sanningar...

Hans ilska muntrar upp mig och får mig att hoppas ännu mer på Trump. Det fattas bara att Marine Le Pen vinner Frankrikes presidentval. Då ligger EU, detta maktelitens egna hybrid mellan korthus och tempel, verkligt illa till...

Tycker hit och tycker dit

Tänk om... vi hade en svensk regeringschef som deklarerade att han vill föra en politik som vi, det svenska folket vill ha – från folket, av folket och för folket...

Tänk er en svensk regeringschef som deklarerade att Sverige tillhör det svenska folket...

Tänk er om vi hade en regeringschef som deklarerade att vi var suveräna medborgare i vårt eget land och inte en handelsvara på oligarkernas världsmarknad. Det som kallas fri handel och fri rörlighet, men det har inget med den lilla människans frihet att göra.

Det svenska politiska etablissemanget med regeringschefen i spetsen står istället upp för en politik från oligarkerna, av oligarkerna och för oligarkerna  vi folket är vad globalisten Hillary Clinton kallade deplorables – handelsvaror på de globala företagens och bankernas marknader...

SR kallade efter talet in kommunistledaren Johnas Sjöstedt för att sätta betyg på Trumps tal. Han gav det helt underkänt – ett bättre erkännande av Trump från svensk sida kan jag inte tänka mig...

Låt oss hoppas att Trump lyckas hålla sitt löfte till amerikanska folket och att han får en rad efterföljare i Europa. Vi håller tummarna för det...

Tänk er att Sverige hade en regeringschef som lovade återföra makten till folket – så förstår ni!

Nu kommer nästa epok och attityd, globalismen. U-ländernas befolkning får mobiltelefoner och upptäcker hur världen är beskaffad...

De inser att avlaten gått dem förbi och vill ha rättning. Så de bestämmer sig för att komma till Västerlandet för att hämta den ersättning som de anser vara rätteligen deras...

Där står vi nu. U-länningarna vill ha sina pengar, pengar som i-länningarna till helt nyligen och utan att ha tänkt så mycket på saken genom kolonialismen ansåg sig ha snott från u-länderna.

Nu har i-länningar, som svenskarna till exempel, fått ångest. Så länge u-länderna enligt det postkoloniala synsättet kunde låta sig nöjas med en struntpeng kunde vi väl betala och låtsas skämmas lite. Men när det börjar kosta på allvar? När det handlar om att främlingar, som anser sig förfördelade, flyttar in i vårt folkhem och vill njuta dess försörjning...

Då börjar man fundera på allvar över vad som är rätt och vad som är befogat.

De tre kronor och 45 öre som jag tjänade per timme som brevbärare, varifrån kom de egentligen? Var det ersättning för hederligt arbete eller var det kolonial utsugning från Kongos guld eller Chiles koppar...

Att förtjäna sina framgångar

Har dom ännu inte fullt ut förstått vad det innebär att ställa upp i ett val eller i en idrottstävling...

Man ställer upp för att försöka vinna och vinner man så accepterar man förstapriset. I de flesta sporter står det rent av inskrivet i grundläggande tävlingsbestämmelser. I sporter vilka man kan spela på, satsa pengar på utgången, finns det kravet alltid med...

Batra har börjat fatta, men C och L har inte fattat alls. De tror på de Coubertins valspråk för amatörismen, att det är viktigare att delta (kämpa väl) än att vinna...

Men hur väl kämpar den som inte gör sitt yttersta för att utifrån sina egna förutsättningar vinna? Hur väl kämpar den som (medvetet eller omedvetet) avstår från att bruka sina bästa vapen? Hur väl kämpar den som, när segern ligger öppen framför dem, vägrar ta det sista steget, slå den avgörande straffsparken...

Alliansen avLööfad

sön 22 jan 2017

Postmodernismen har även definierats som trevandet efter något nytt sedan luften gått ur modernismen...

Kärlek och hat... det är egentligen samma sak... tycker postmodernisten...

Men vad postmodernism egentligen innebär är inte klart definierat, utan föremål för ständig debatt. Utifrån ett historiskt perspektiv kan man tyda en kronologisk ordning från det moderna till det postmoderna...

När man beskriver kulturella tillstånd är det dock viktigt att vara medveten om hur det moderna och det postmoderna existerar parallellt mellan olika kulturella och sociala skikt i vår samtid. Postmodernismen vände sig ifrån tanken på att det fanns fasta värden, absoluta sanningar och jagets existens och kritiserade därmed varje tanke på objektivitet. Istället är allt relationellt och kontextuellt; den postmoderna världsbilden är skeptisk...

Konst utan mening...

Postmodernism – Wikipedia

Modernism är en kulturell rörelse inom västerländsk kultur på det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet...

På den mest grundläggande nivån kan modernism beskrivas som ett experimenterande av den mänskliga upplevelsen och graden av självmedvetenhet, karakteriserad av avvikelser från samhällets normer...

Modernism som filosofi uppmanade en omvärdering av varje aspekt inom existensen, från handel till filosofi, med målet att hitta det som "höll tillbaka" social utveckling och att ersätta detta med nya, progressiva och därför bättre sätt att uppnå hög grad av självmedvetenhet i upplevelsen...

Modernism som filosofi uppmanade till en omvärdering av varje aspekt inom existensen, från handel till filosofi, med målet att hitta det som "höll tillbaka" social utveckling och att ersätta detta med nya, progressiva och därför bättre, sätt att uppnå hög grad av självmedvetenhet i upplevelsen...

Modernismen omfamnar i detta förändring, det nuvarande och framtiden, och modernismen inkluderar personer som var medvetna och kritiska mot 1800-talets akademiska och historicistiska traditioner genom att anse att "traditionella" typer av konst, arkitektur, litteratur, religion, sociala organisationer och vardagsliv var på väg att föråldras; de konfronterade de nya ekonomiska, sociala och politiska förhållanden som växte fram i en fullt industrialiserad värld...

Konst med mening...

Modernism – Wikipedia

Impressionism, naturalism, realism och romantiken...

Andra bullar på 1800-talet...

Realisten beskriver bakgatan där soptunnan står, naturalisten lyfter på locket och tittar hur bajsblöjan ser ut, känns och luktar! Vanliga människor i vanliga miljöer där vanliga händelser är i fokus!

Fy faen för naturalisterna, tyckte impressionisterna... förvarnade om modernisterna...

Impressionism – Wikipedia

Naturalism – Wikipedia

Realism – Wikipedia

Romantiken – Wikipedia

Donald Trump har installerats som USA:s president. Runt om i världen har det demonstrerats...

Inte för något utan som vanligt emot, denna gång en demokratiskt vald president...

Det budskap som demonstranterna vill sända har onekligen en viss dissonans med hur de resonerar och beter sig...

Feministledaren och homeparty-aktivisten Gudrun Schyman sade inför valet 2014 att Feministiskt initiativ gick till val på inte en knuten näve utan ”en öppen hand”. FI var det kärleksfulla alternativet i svensk politik, partiet som brydde sig om alla. Partiet som ville välfärd, hen-toaletter och större rättigheter för minoriteter...

Bilden är emellertid falsk, ty om det är några som älskar att hata sina motståndare är det feministerna inom den bredare feministiska rörelsen där FI ingår. Det är hat mot män, hat mot den traditionella familjen, förakt för allt som kallas ”normalt” och en lättkränkthet som nästan syns på utsidan...

KÄRLEKENS HAT

Medierna ska inte vara aktörer, domare, aktivister eller debattörer i politiken, de ska inte ens vara recensenter av politiker...

Media ska rapportera och överlåta åt medie-konsumenterna att fatta sina egna beslut...

Agendajournalistik som blivit kampanjjournalistik är ett växande hot mot demokratin. De håller på att inta rollen som Pravda hade under sovjetkommunismen. Tidningen Pravda (”sanning” på ryska) förmedlade vad ryssarna skulle tycka...

Det gick inte så bra. Ingen trodde på vad som där stod. Nu går svenska och västerländska medier i samma fotspår. De kommer att få uppleva samma öde som Pravda. Ingen kommer att bry sig om vad de förmedlar...

Det är ändå bara tillrättalagda tyckanden av personer som inte har någon rätt att lägga någonting av verkligheten tillrätta. I en demokrati är det medborgarna själva som ska ha friheten och ansvaret att bestämma, inte media...

Vem ska lita på vem?

lör 21 jan 2017

Intensifierad utveckling av korporativismen i Flen...

det man i USA kallar corporate fascism...

Tendenser till modifierade former av korporativism har även uppträtt i många moderna demokratiska system...

Efter andra världskriget har länder som Sverige och Österrike, under långvariga socialdemokratiska maktinnehav, utvecklat korporativistiska drag med samförstånd mellan regering, fack och näringsliv... wikipedia...

I Italien kom korporationerna i huvudsak att representera samhällseliten och i mer eller mindre mån arbetsgivarnas intressen...

Även Nazistpartiet i Tredje riket motsatte sig demokratin mer eller mindre öppet, med ett korporativt samhälle som mål...

Ett exempel på storskalig tillämpning av korporativismens principer var det täta samarbetet mellan den tyska staten och de privatägda stål- och kemiindustrierna före och under andra världskriget, officiellt i syfte att gynna alla parter... Wikipedia...

Samverkan råder mot ny näringslivsstrategi i Flen

Korporativismen kan sägas ha sina djupaste rötter i medeltidens skrå- och gillesväsen och det strikt hierarkiska ståndssamhället där varje individ indelades i en eller annan samhälls-kategori...

Efter franska revolutionen 1789 och införandet av individbaserade fri- och rättigheter rämnade det gamla systemet samman, särskilt Katolska kyrkan som åtnjutit en särskild position som egen samhällsgrupp förlorade sin exklusiva ställning i det nya revolutionära Frankrike...

På 1800-talet förlorade korporativistiska idéer ständigt mark till nya tankar om individbaserade rättigheter och företräddes främst av reaktionära krafter som ville återställa det europeiska samhället till som det var innan franska revolutionen...

Korporativistiska idéer fanns framför allt hos den tyska romantikens statsteoretiker men inslag av korporativistiskt tänkande finns även i Hegels statslära... Wikipedia...

Som den moderna korporativismens främste lärofader brukar nämnas den tyske konservative ekonomen och samhällstänkaren Adam Müller von Nitterdorf (1779-1829)...

Müller, som under en tid var rådgivare till den djupt konservativa furst Klemens von Metternich i Wien, var talesman för den så kallade organiska samhällsuppfattningen och vände sig främst mot den liberala jämlikhetstanken, laissez-faire-skolan och Adam Smiths frihandelsidéer...

Müller betonade istället nationen och individernas roller i yrkeslivet; genom att sammanföra dessa i en form av gillen eller yrkesständer, med ansvar för bl a produktion och sociala frågor under statens överinseende, skulle ett planmässigt ekonomiskt system kunna skapas som även sammanjämkade klassintressena - ståndsstaten skulle bli en "klasstat"...

Därmed förkastades under 1800-talets senare hälft även marxistisk klasskamp av korporativistiska tänkare då man istället framhävde samarbete mellan klasserna för att uppnå harmoni och stabilitet i samhället...

Korporativism – Wikipedia

Den korporativa staten – ett fascistiskt manifest...

Det huvudsakliga målet för en modern fasciströrelse är att etablera den korporativa staten...

Det fascistiska manifestet är hämtat från boken The coming corporate state, 1938, författad av chefsideologen inom British Union of Fascists, Alexander Raven Thomson...

I boken drar han upp riktlinjerna för den fascistiska staten i Storbritannien. Länken nedan följer en svensk översättning av ett stycke ur boken...

Svenska staten... inklusive sveriges kommuner och sveriges landsting är på väg att bli en fullfjädrad korporativ stat... Flens kommun liksom andra kommuner med många storbönder, godsägare och slottsägare leder utvecklingen mot ett korporativistiskt samhälle...

Den korporativa staten - ett fascistiskt manifest - Metapedia

Korporativism, korporatism, korporativ... kärt barn...

Synonymer till korporativism, korporatism, korporativ...

fascism, nationalsocialism...

Synonymer till fascism...

nazism, hitlerism, falangism, korporativism, totalitarism, totalitärregim...

Synonymer till nationalsocialism...

nazism, fascism, hitlerism, falangism, korporativism, totalitarism, totalitärregim...

Synonymer till korporativism - Synonymer.se

Synonymer till korporativ - Synonymer.se

Vad betyder korporatism - Synonymer.se

Det är skamligt hur folk bär sig åt och protesterar mot Trumps installation som USAs 45:e president...

Vad ska man säga om de medborgare i demokratiska länder som underkänner amerikanernas rätt att själva välja sin egen president?

Förstår inte svenska journalister hur oprofessionellt och skamligt de beter sig när de oförbehållsamt hyllar dem som protesterar mot Trump? Det utlovade beslutet att rätta till den lögnaktiga klimatpolitiken hånas som klimatförnekelse...

Har de inte förstått att Trump kommer att anstränga sig att genomföra det han lovat? I sitt installationstal skrev han ut en stor check med löften. Det har andra presidenter också gjort, återstår att se om Trump lyckas bättre.

När man hörde TV4:s Rolf Porseryd berätta vad Trump sagt i sitt installationstal undrade man om vi hört samma tal. När han intervjuar amerikaner hittar han bara sådana som hatar Trump. Hur djupt under journalistisk värdighet kan en så erfaren journalist sjunka...

Världens journalister, politiker och medborgare gör klokt i att ta Trump på allvar och försöka förstå varför hans politik, inte hans tabbar, fick honom vald...

Hatet mot Trump är skamligt!

Fortsättning