Hur många kossor ska vi ha i Flen... det har nog dom gröna räknat ut...

Sparreholmarn skulle vilja ha kvar några av dom sextio grannarna... kan det gå för sig... Sh besväras knappt någe av raparna och pruttarna...

Om tokfeministerna och dom Gröna i Flen instämmer i nedanstående påståenden får väl året 2017 utvisa...

Sparreholmarn har ingen aning om Friis håller med... tystnaden från dom Gröna har varit total...

Sverige... ett land där feminister förordar halalslakt 

och uppeldning av våra kossor...

 

Hax fortsätter ...ett land där feminister bakar surdegsbröd på bakteriekulturer från sitt eget underliv. Ett land där tydlighet avfärdas som härskarteknik. Ett land där alla har rätt till sin egen postmoderna verklighet....

Ett land där konsensus är viktigare än rimlighet. Ett land där kvinnor kan exponera sig men absolut inte får vidröras. Ett land där man spelar bandy. Ett land av reserverade människor som utan förvarning super sig fulla och vill kramas eller slåss...

Ett land där man ofta inte ens känner sina grannar till utseendet. Ett land där familjerna överger sina gamla. Ett land där det är något slags bekräftelse och merit att känna sig kränkt. Ett land där man nogsamt undviker ögonkontakt och koldioxidutsläpp. Ett land vars största turistattraktion är ett gigantiskt marint fiasko...

Ett land där det är ett värre brott att smita från skatten än att sticka en kniv i någon annan. Ett land med oerhört mycket lagar men ingen ordning. Ett land som kastas mellan midnattssol och månadslångt vintermörker. Ett land där man förutsätts lägga hela sitt liv och välbefinnande i det välfärdsindustriella komplexets händer...

Ett land som är sexuellt tolerant på ett teoretiskt plan samtidigt som det lider av en närmast neurotisk sexualskräck. Ett land där politikerna tycker att det är viktigare att övervaka folket än att försvara landet mot yttre fiender. Ett demokratiskt land med en tilltagande självcensur. Ett land där man varken tar eller utkräver ansvar. Ett land som sitter i möten. Ett oerhört ängsligt och analt land. Ett land som kan driva vem som helst till vansinne...

Låt det naturliga röda köttet ha en given plats på nyårsfesten

Främlingsfientlighet på svenska

tis 10 jan 2017

Så rysligt dom skriver...

Undergångsprofetior står som spön i backen...

Hur ska det gå för dom hunsade och marginaliserade politikerna... ska dom kasta ut dom parasiterande utsocknes ämbets-männen... och återbörda det kommunala självstyret till medborgarna...

Kriget står för dörren! USA ett dränerat råttbo! Kom Trump in för sent?

Det är självklart att vi måste kunna övervaka människor som på substantiell grund kan misstänkas för grov brottslighet...

Det är uppenbart att vi måste hålla ett öga på personer som är flaggade för kopplingar till terrorism...

Men därifrån är det ett stort kliv till att urskiljningslöst lagra data om alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner...

EU-domstolen har i tydliga ordalag sagt att detta strider mot vad de mänskliga rättigheterna stadgar om rätten till privatliv – och därmed även mot EU:s fördrag och svensk grundlag...

Det ligger nära till hands att anta att massövervakningen inte alls handlar om att skydda folket från brottslighet och terrorism – utan om att skydda makteliten från folket...

Och om det inte redan är så, då är det så dessa verktyg förr eller senare kommer att användas. Vi kan helt enkelt inte utgå från att de politiker och byråkrater som kontrollerar massövervakningen alltid är och alltid kommer att vara goda demokrater, hederliga, välmenande, återhållsamma och kloka...

Därför skall vi inte ge dem de verktyg som krävs för att kunna kontrollera och förtrycka folket...

Övervaka de som bör övervakas – inte alla andraCyberkriget har pågått länge... alla deltar så gott dom kan...ett gott råd till FRA...

Ta lärdom av Rysslands underrättelsetjänst... CIA är passé...

Genom att skylla egna misslyckanden på alternativmedier, fejkade nyheter och populistiska lögner visar det mediala och politiska etablissemanget precis hur förstockade och tappade bakom en vagn de faktiskt är. De kan känna att människor håller på att röra sig bort från dem. De kan se hur förtroendet och maktbasen sjunker. Men de verkar inte ha en aning om varför...

Eliterna famlar i mörker. Just nu är det Putin de har klängt sig fast vid i detta mörker, redo att använda den auktoritäre ryske ledaren som slagträ i snart sagt varje situation.

Vi kommer få höra mer om Ryssland ju närmare nästa val vi kommer. Vänta bara tills public service plockar upp denna tråd i valdebatterna.

Putin den allsmäktige
Sverige 2016 är ett samhälle i totalt moraliskt förfall...

Ett land där vuxenmobbare och massmördarvurmare har utsetts till överstepräster i etikens tempel...

Skattepengar regnar över extremister, brottslingar och den pseudovetenskap som flyttar fram sina positioner på universiteten. Bakom floskeln alla människors lika värde gömmer sig i regel särlagstiftning...

Kultureliten ser det som ett kall att försvara biblioteksvandaler. Feminister försvarar våldtäktsmän. Journalister ser det som en av sina viktigaste uppgifter att vilseleda folket. Salafister får skattepengar för att "arbeta mot islamofobi". Et cetera.X...

Hur bemöter man då detta? Frågan förtjänar egentligen en betydligt längre utläggning, men till det viktigaste man kan göra hör att inte lalla med. Det finns ingen anledning att erkänna dessa moraliskt depraverade personer som auktoriteter. Det finns ingen som helst anledning att låta dessa moraliskt depraverade personer diktera spelets regler...

Depraverad... moraliskt fördärvad, förstörd, förfallen, osund, omoralisk, lastbar, demoraliserad...

Det går inte att kompromissa med socialismen

USAs mest betydande makt ligger inte i krigsarsenalen eller i BNP per capita, utan i landets kulturella och intellektuella inflytande över världens länder.

Jag brukar påstå att alla idéer egentligen utvecklats i USA, även anti-amerikanismen. Vad är de svenska musik- och IT-undren annat än vidareutvecklingar av amerikanska koncept? Dans, teater, litteratur, medicinsk forskning, överallt är tendensen densamma...

Kort sagt är vi svenskar, liksom alla andra folk som hamnat under den amerikanska förtrollningen, mentalt koloniserade...

Det vi dock har, som de inte riktigt har i USA, är snälla och hyggliga medborgare som vi litar på. En kultur av hyggliga, snälla, tillitsfulla och, omvänt, ansvarskännande människor är ett betydelsefullt svenskt bidrag till civilisationen...

Den amerikanska kulturen är en stark och invasiv... men olika mottagarkulturer har olika motståndskraft mot den amerikanska attacken...

Jag tycker till exempel att arabvärlden skulle må bra av att anpassa sig till amerikansk kultur – seder, institutioner, syn på kvinnor, föreställningar om mänskliga rättigheter etc – medan andra kulturer, exempelvis den svenska, skulle må väl av att granska och sovra lite mer i det dignande amerikanska smörgåsbordet. Vi måste inte acceptera allt...

Särskilt gäller detta den amerikanska PK-sektens doktriner. Det är inte första gången amerikanska religioner invaderat Sverige. Tänk på pingströrelsen och Lewi Pethrus. Den stora skillnaden är att Lewi Pethrus var en ensam religiös entreprenör, medan den amerikanska PK-religionen talar till – och välkomnas av – Sveriges etablissemang, således politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex och dess intellektuella stödtrupper i media...

PK-sekten må ha uppfunnits i USA, men den har inte samma kontroll över tänkandet där som här. Hur mycket mindre kontroll har den där än här...

Begreppet invasiv betyder bildligt sett att tränga in eller angripa...

Förutom den amerikanska kulturen kan nämnas Jättebjörnlokan från Asien...

Den amerikanska kulturkolonialismen

Rädslan för att förarga de ekonomiska makthavarna bakom Big Food och Big Pharma med forskning som avviker från kolesterol-hypotesen och börja kartlägga sambanden mellan kost och hälsa, är förlamande...

Orsaken är att stora delar av den medicinska forskningen finansieras av fonder som styrs av samma hyperförmögna kretsar som äger de stora industrierna...

Katastrofen för folkhälsan och vårdkostnaderna i USA framgår tydligt av diagrammet och resten av världen följer i USA:s fotspår med viss fördröjning...

Jag återkommer till mitt upprop i mellandagarna om bildandet av en riksförening för att hjälpa de som känner behov av det, att kunna administrera metabol sjuklighet och att försöka undvika att ens bli metabolt sjuka. Jag tar gärna emot ytterligare intresseanmälningar på mejl

larsbern@live.se...

Vad hände år 1980?

mån 9 jan 2017

Det är ju inte svårt att förstå... tycker Sh... det går inte att blanda en privat marknad med skatte-pengar...

Byråkratin skulle minska. Effektiviteten öka. Så var det sagt på 1980-talet, när marknadsmekanismer började introduceras inom det offentliga. Personalen vid statliga verk delades i två grupper, beställare och utförare, som skulle göra affärer med varandra. Kommuner i framkanten genomförde samma nyordning. Det kallades New Public Management...

1992 kom en ny kommunallag som skulle främja avreglering och lokalt inflytande. Det blev 248 paragrafer i stället för 86 ochhttp://sparreholmarn.se/img/image-65.png detaljerad kontroll av verksamheten. Med den nya målstyrningen följde ett chefsvälde efter mönster från det privata näringslivet. Samtidigt skyfflade staten över ansvaret för skolan och en rad sociala uppgifter till kommunerna utan att i motsvarande mån höja statsbidragen. Det skars ner i decentraliserade former...

Dumhet i kommunal regi

Lars Nelander berättar i rapporten "När kommunen blev en marknad"...

http://sparreholmarn.se/img/image-65.png

Det är en historia om hur höga tjänstemän och konsulter tar över och demokratiska besluts-ordningar skjuts åt sidan...

Politikerna fjärmas från medborgarna och de anställda som gör det som ska göras, medan cheferna får lösa boliner och bygger sig företagsliknande domäner...

Det funktionella står inte längre i centrum – endast det mätbara i målformulären betyder något – och med individuell lönesättning och tysthetskultur tynar det professionella samarbetet...

Processen fortsätter med bolagiseringar och privatiseringar och till sist går det inte längre att överblicka och samordna verksamheten...

Byråkratin växer och får en annan karaktär. Sakkunniga kommunala tjänstemän hamnar i skymundan för processcoacher och ledarämnen från bilindustrin...

Lars Nelander skildrar processen inifrån. Han var anställd av Uppsala kommun i 36 år, de sista åren som utredare och projektledare. Systematiken i dumheten når på slutet enastående höjder...

En ny stadsdirektör avvecklar den interna, kollegiala debatten medan de anställda drillas i positivt tänkande. Nelanders chef, upphöjd till direktör, lanserar en ny devis för sitt kontor – ”Gör gott och var glad” – och medarbetarna sitter i ändlösa möten och konferenser för att utveckla ”en kultur där ledord som utmana, agera, ta plats, sätta dagordningen, stå på tå i frontlinjen och spana och uppmuntra till tidig aktivitet ska prägla vårt handlande”...

När kommunen blev en marknad - Arena Idé

Gör en insats, hyr ut till en nyanländ. Och, politiker, se till att erbjudandet blir lockande...

För helvitte... vad ska grannarna säga...

Men ska det bli volym på detta, i Stockholm och resten av landet, behövs bättre förutsättningar...

I dag kan man hyra ut delar av eller hela sitt hem och göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor per år. Dessutom kan man dra av 20 procent av hyresintäkten om man bor i småhus. Här skulle förändringar kunna göras i syfte att premiera privatuthyrning ännu mer...

Man kan också sätta upp tidsregler för avdraget - minst tre eller sex månader, exempelvis - så att skatteförmånen inte förvandlas till en favör för AirBnB-semestervärdar...

Dessutom måste det vara lätt att modifiera det egna boendet inför uthyrningen, exempelvis sätta in en extra ytterdörr i villan eller bygga ut Attefallshuset på tomten...

Kommunerna bör vara generösa med bygglov och tillstånd...

Välviljan kanske finns där men att hyra ut till en främling kan ändå vara ett stort steg att ta för en reserverad svensk. För många skulle uthyrning å andra sidan kunna lösa problem...

Människor som på ålderns höst bor ensamma i hus och villor, och inte vill flytta ifrån tryggheten men ändå bättra på pensionen, kan hyra ut och dessutom få lite liv i luckan...

Fler svenskar borde hyra ut till nyanlända

Polisen kommer inte när medborgaren behöver hjälp i Sörmland...

Polisen har inte tid när skattebetalaren vill ha hjälp med sådant polisen är till för…

Det handlar inte om den totala obygden. Det handlar om staden Oxelösund, inte alls långt bort från allt men väl vid vägens slut och där havet börjar. Vill man vara oförskämd kan man kalla Oxelösund för Södermanlands största förort, och från polishuset i residensstaden Nyköping till Systembolaget är det inte ens 15 kilometer – inte ens 10 minuter för en polisbil med skrikande däck, snurrande blåljus och tutande siren.

X...

LAGLÖST LAND


De globala utopisterna fantiserar om en värld där alla människor är sams och kan röra sig fritt. Intelligens verkar inte utgöra något fullgott skydd mot denna dröm....

Exempelvis ansåg Einstein att nationalism var att likna vid en barnsjukdom, som mässlingen. Utopisterna vill inte se de, ibland tusenåriga, konflikter som finns mellan olika folk och religioner. De är övertygade om att de företräder det goda, medan deras ideologiska motståndare, alltså alla vi andra, som förstår att de snöat in på en orealiserbar utopi, demoniseras....

Tydligast blir denna grupp i sin uppfattning av muslimsk terror som, om man får tro dem, inte beror på att islam förespråkar dödligt våld gentemot avfällingar och otrogna, utan på rasism och andra orättvisor. Det är en ganska vanlig hållning i Sverige, till exempel inom svenska kyrkan. Ärkebiskop Antje Jackelén anser att Muhammed inspirerar miljontals människor till strävan efter rättvisa, fred och ett gott liv. Också påven anser att det är fel att se islam som en våldsam religion. När han som­maren 2016 besökte Sverige sa han i en intervju att det är girighet och sociala orättvisor, som gör att unga människor ansluter sig till IS...

Januaripotpurri

Det amerikanska representanthusets beslut H.R. 1205, American Sovereignty Restoration Act, kan enligt TNA användas för att lämna FN och sparka hela FN-administrationen bort från amerikanskt territorium. Det skulle då bli en Amexit...

Down under (i Australien) pågår liknande planer. I det senaste valet fick klimatalarmisterna storstryk och många parlamentsplatser intogs av nya lagstiftare som inte vill se sitt land beslagtaget av diktatorernas FN. En av dem som tydligt reagerat på detta är Malcolm Roberts från One Nation party...

I sitt jungfrutal i september, kopplade han ihop FNs olika agendor för att detaljstyra medlemsländernas nationella politik med det globala hotet från IMF, privatägda centralbanker, megabanker som Goldman Sachs, nollränta och dold inflation. Roberts pläderade för ett omedelbart OzExit, alltså Australiens utträde ur FN...

Det centrala budskapet i hans tal kan sägas handla om statens skyldighet att värna medborgarens liv, frihet och egendom. Det omvända förhållandet som nu implementeras över hela världen, att medborgarens liv, frihet och egendom ovillkorligen skall ställas i globaliseringens tjänst, ansåg han vara en styggelse och ett förräderi mot de västliga värderingar som byggt upp världens demokratier, industrialism och frihet...

Amexit och OzExit

sön 8 jan 2017

Det hela är ytterst märk-värdigt. Att attityder ändrar sig över femhundraårs-perioder kan man leva med...

Men att de tvärvänt under en period som jag kan överblicka och faktiskt minns, det kan jag inte riktigt komma över nu när jag rotar lite i allmänt, lättillgängligt material...

Ena stunden uppmuntrar ett intellektuellt etablissemang till pedofili, den andra betraktas pedofili som den största tänkbara vedervärdigheten...

Och det handlar inte bara om de intellektuellas privata åsikter, utan om ett idégods som medan jag, knegare och skattebetalare, gör mitt dagsverke vid svarven, tränger sig in i Sveriges institutioner och lagstiftning och driver oss än hit än dit...

Hur går det här till egentligen? Tänk om medborgarna i allmänhet började ställa sig frågor om den process som leder fram till att de först får lära sig att pedofili är en pigg, nydanande och stimulerande idé, sedan att det är vämjeligt. Idéhistoriker, vad håller ni på med...

Själv tror jag som vanligt att det är det välfärdsindustriella komplexet som ligger bakom. Båda synsätten gynnar detta intresse: hyllningen av pedofilin för att den bidrar till att medelklassen förlorar sitt moraliska fotfäste i tillvaron – vafan, vill dom att jag ska sätta på min morsa nu? – medan fördömelsen över pedofilin skapar behov av nya sociala insatser...

Pedofili


På sina håll börjar vi nu se tecken på hur borgerlig-hetens civiliserade fasad är på väg att rämna – som en reaktion på alla djävla stolligheter...

Det är, i vissa delar, ingen vacker syn. Men vad hade man väntat sig när till exempel polisen slutar fungera, det offentliga på område efter område blir allt sämre på att leverera och skatterna höjs...

I denna situation är det förödande att vi inte har någon fungerande, frihetlig borgerlig politisk opposition. Vilket leder till att många borgerliga människor (och de riktiga arbetare som finns kvar inom sossarna) drivs i armarna på Sverigedemokraterna. Där riskerar de att långsamt anamma SD:s retorik, tankemodeller och politiska liturgi. Vilket är allvarligt och deprimerande – på flera plan...

Så... javisst. Svensk politik håller på att polariseras på ett sätt som kan vara direkt farligt. Och det är vänsterns hämningslösa idioti och ansvarslöshet som driver denna utveckling...

När det brister för den borgerliga människan...

Politiker är sig lika – alltid och överallt. De vill bestämma över saker och ting, styra, ställa och kontrollera...

Resultatet blir central-styrning, kommando-ekonomi och likriktning...

Det gällde i det forna Sovjetunionen – och det gäller än idag i EU, i Sverige och i Hörby...

Centralstyrning, kommandoekonomi och likriktning är i sin tur förödande för företagsklimat, effektivt resursutnyttjande, tillväxt och framåtskridande.

Se bara på EU. Det är endast med nöd och näppe som man lyckas hålla näsan ovanför den ekonomiska vattenytan. Regleringarna är många och företagsklimatet uselt. Skatterna är höga och tillväxten låg, nästan obefintlig. Dessutom väntar en ny euro-kris runt hörnet...

I detta finns en starkt bidragande förklaring till den politiska populismens framväxt i Europa: Politikerna lägger allt mer makt under sig – men misslyckas med att leverera tillväxt, framsteg och välstånd...

De etablerade partierna krattar manegen för populismen

Marocko har idag det bästa säkerhetsläget i hela Medelhavsregionen...

Till skillnad från Europa, som är gulklassat, det vill säga en risknivå på två på en femgradig skala är Marocko grönklassat...

Detta innebär att amerikanska turister inte behöver vidta några som helst säkerhetsåtgärder då landet är stabilt. Det enda stabila landet i MENA efter den arabiska våren...

Ett land som sedan 2011 infört såväl religionsfrihet, jämlikhet mellan könen och kvinnors rätt till såväl skilsmässa som abort i vissa fall. Ett land där 40 procent av åklagar- respektive domarkårerna är kvinnor...

Aftonbladets officiella linje är att de, med sina ägares godkännande, anser inte att detta skall premieras utan att en destabilisering av regionen samt införandet av en islamistisk stat i Västsahara är att föredra...

Maghreb – Wikipedia

Front Polisario – Wikipedia

Tindouf – Wikipedia

Den marockanska regeringen genomför i dagsläget dialog på tjänstemannanivå med Sverige om hur en repatriering av de marockanska gatubarnen skall gå till...

De följer noga vad som skrivs i svensk media i allmänhet och är mycket väl medvetna om Aftonbladets nära band till regeringen. Dels genom att ordföranden för LO, Karl Petter Thorwaldsson, sitter i socialdemokraternas verkställande utskott, dels genom att de är väl medvetna om de vänskapsband som finns mellan Lindberg, UD:s politiska ledning och Polisario...

Ett tredje alternativ är att Lindberg och Aftonbladet är köpta eller pressade av Polisario men så lågt kan inte ens dessa sjunka.

LO och Schibstedt destabiliserar Nordafrikas sista säkra land

Det saknas biiiologiska superdatorer i sjukvården...

övergripande algoritmer alltså, enligt Sh...

Har man nått peak krångel

återstår endast planerad förenkling... eller påtvingat kaos... 

Biiiologiska superdatorer

Höstens debatt om den framtida sjukvårdens väg och NKS framtida vård har fokuserat på upphandlings­frågor, infrastrukturkostnader, hur beslut tagits och konsultarvoden...

Den viktigaste aspekten har kommit i skymundan, nämligen behovet att förbättra sjukvårdens kvalitet. Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi ger helt nya möjligheter att mäta, analysera, lagra och nyttig­göra den myriad av data som sjukvården tar fram...

Sjukvården kan nu utvecklas i en utsträckning som saknar motstycke och kan ta det steg som andra samhällssektorer sedan länge påbörjat inom t.ex. banker, detaljhandel och transport­sektorn...

Vare sig man gillar det eller inte så bidrar denna nya teknologi, den ökade transparensen och patienternas ökade delaktighet och valfrihet, till en stärkt patientmakt och skapar en struktur som styrs efter behov och efterfrågan i motsats till en organisation utformad efter fasta resurser...

Flera av läkarnas intresse­organisationer, bland andra Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet, har varit kritiska till denna utveckling av vården som förändrar den traditionella läkarpatientrelationen och som ifrågasätter läkarnas auktoritet...

30–40 procent av vården sker inte i enlighet med aktuell vetenskaplig evidens!

Ibland blir det så rörigt... när det är så enkelt, tycker Sh...

Araberna får väl experimen-tera bäst faen dom vill på hemmaplan... bara inte i Europa...

Demokratin bör sätta sitt hopp till islamister, skriver Per Wirtén i Expressen. Rubriksättningen är tydlig: ”Islamister kan vara demokratins hopp”.

Jag förutsätter att Wirtén kan skilja mellan muslimer och islamister. Jag förutsätter dessutom att Wirtén menar allvar...

Wirtén inleder med att slå fast att ”Europa har en beröringsskräck för Muslimska Brödraskapet som är svår att förstå”. Redan här får i alla fall jag problem. Stora problem...

På vilket sätt är det svårt att förstå att någon har en aversion och inte vill befatta sig med en odemokratisk, totalitär politisk rörelse med fascistiska och nazistiska rötter och med världsherravälde som yttersta mål...

För egen del anser jag att det både är sunt och fullt begripligt att distansera sig från en organisation med sådana värderingar. Problemet har väl snarast varit att svensk politik inte distanserat sig från islamismen, utan välkomnat personer som Yasri Khan, Mehmet Kaplan och Abdirisak Waberi rakt in i de politiska finrummen...

Välkomna inte islamismen

lör 7 jan 2017

Så här ett par veckor innan Trump skall bli verkställande president i USA kan det vara på sin plats med en liten genomgång...

Av den gigantiska uppgift som han tagit på sig och som ligger som grund för hans valseger...

Att göra Amerika stort igen innebär att vända en utveckling som i globalismens spår fört nationen till avgrundens rand. Den omfattar inte bara den enskilda människans möjlighet att försörja sig och leva ett anständigt liv utan kanske i ännu högre grad att vända hela nationens vitala grundförutsättningar i rätt riktning...

Att lösa frågor som en accelererande miljöförstöring genom kemikaliespridning, genmodifierade grödor, förorenade vattenkällor och nedsmutsad luft, spridning av läkemedel både i människor och miljö, strålningsskador från mobiler och datorer och kontaminerade livsmedel till både människor och djur...

Allt områden där tyvärr USA får ses som världsledande i negativ bemärkelse och där beroendet mellan den existerande industrin och en livsmiljö i utförsbacke är oupplösligt...

Make America Great Again – en omöjlig uppgift? Del 1.

Jag hade en allvarlig uppgörelse med Keynes originaltext, som inte ingått i kurslitteraturen, och kom fram till att den faktiskt inte gick att begripa...

Den påminde mer om Bibeln än om Arternas uppkomst. Det handlade om tro...

Det var då jag insåg att den sociala nyttan med Keynes teorier var att på ett förment vetenskapligt sätt stötta politikerväldets anspråk på att besitta övernaturliga krafter – ungefär som tidigare härskande föreställningar om att den absoluta kungamakten var tillsatt av Gud – inte att faktiskt få effekter på arbetslösheten...

Keynesianism – Wikipedia

Jo, jag vet att det finns hela prästerskap av nationalekonomer som vittnar om keynesianismens intellektuella hållfasthet men jag vet också att det aldrig går att empiriskt bevisa eventuella framgångar eftersom det observerbara utfallet i en nations ekonomi påverkas av så mycket mer än statsbudgetens saldo...

Ibland funkar det, ibland funkar det inte. Det är ungefär som med medeltida biskopars böner. Ibland gjorde Gud som han blev ombedd, ibland gjorde han det inte...

Religiologi eller vetenskap

Jag anser att det borde vara självklart att utvisa den individ som innan han eller hon erhållit beslut om PUT bryter mot svensk lag – i all synnerhet om det handlar om grova våldsbrott... 

Vilka signaler sänder rättssystemet till nyanlända när grova kränkningar av svensk lag inte får några som helst konsekvenser för möjligheten att få uppehållstillstånd, ekonomiskt bistånd, utbildning, bostad, vård och annan hjälp från det svenska samhället? Det absolut minsta ett land kan begära av den som söker sig till landet för skydd och bistånd är att denne följer landets lagar...

Något som för övrigt är fastslaget i FN:s flyktingkonvention. I kapitel 2, paragraf 1 fastslås att den skyddsökande har skyldigheter, nämligen att följa värdlandets lagar och förordningar i syfte att upprätthålla ordningen. Vad detta innebär borde vi tala mycket mer om – framförallt med dem som söker asyl och uppehållstillstånd här. I Sverige ska alla följa svensk lag – och för den som bryter mot lagen bör straffet vara kännbart och avskräckande...

Brott och straff

Malmö kan vara staden – och bilden av tillståndet i en stad – som gör det lättare för oss att läsa in vad framtiden har att erbjuda...

Inte bara för Sverige utan för varje europeisk nation som genomblåsts av globalismens plundrarekonomi och en massiv invandring från främst den muslimska världen...

Under mina resor i engelska Black Country (West Midlands) har jag gång på gång känt igen Malmö. Det är bara det att Birmingham och de mindre städerna i landskapet är så oerhört mycket hårdare belastade av det som också kan spåras i Malmö...

De etniska enklaverna, islamismens kontroll över hela stadsdelar, könsapartheid, våldsamma konflikter, segregation och otrygghet. Så om de engelska städerna ligger femton år före Malmö kan man väl misstänka att Malmö ligger femton år före det övriga Sverige...

Ingen – och jag menar ingen, välmenande eller ej – kommer att kunna återföra staden till något som kunde kallas normaltillstånd. Tvärtom sjunker den allt djupare ner i den svarta ekonomin och de parallella samhällena...

Malmö är sannerligen inte längre en stad utan en rad olika städer sammanhållna bara av geografi och namn på kartan. Som gammal skånsk huvudkommun och rikets tredje stad kan Malmö mycket väl beskrivas som förlorad. Istället framstår den som ett illavarslande tecken på vad våra barnbarn och deras barn måste stå ut med i framtiden...

Framtidsstaden

Har Putin beordrat hackerattacker för att underminera amerikansk demokrati och valresultat? Och hade det i så fall någon effekt...

I natt fick tillträdande president Donald Trump, som varit mycket skeptisk till mediehajpen kring rysk inblandning, en utförlig rapport av underrättelsetjänsternas högste chef James Clapper. En begränsad rapport har offentliggjorts. Några slutsatser som jag är rädd inte kommer att framgå i svenska medier är...

Alltså, här ser vi det som blivit allt vanligare: en sammanblandning av hemliga säkerhetsaspekter med olika aktörers (inte minst mediernas) politiska motiv. Då blir det rörigt, hetsigt och svårt att klargöra vad som är vad...

Så vad vet vi nu om ryssarnas hackerattacker?

Ryskt hån mot USA-rapport om hackning: ”Årets skratt”

I senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Journal of Strategic Studies presenterar forskarna Martin Kragh och Sebastian Åberg en genomgång av ryska påverkansoperationer i Sverige...

Av exemplen som tas upp framgår att ryska underrättelsetjänsten arbetar brett genom att påverka partier från vänster till höger...

Det verkar dock som om de just i Sverige haft större framgång med Vänsterpartiet och Miljöpartiet än med Sverigedemokraterna och partier längre till höger...

Propagandan som får fäste är av skiftande kvalitet. Bland de mer framgångsrika infiltrationerna kan nämnas Ekots nyhet om att en misstänkt rysk ubåt i själva verket var tysk...

Vilket den alltså inte var - påståendet var planterat i svenska medier av den ryska underrättelsetjänsten...

Små och stora medier har gjorts till verktyg i arbetet med att sprida Putins agenda. Men det är en publikation som står ut som Kremls främsta propagandaorgan i Sverige: Aftonbladet Kultur...

Aftonbladet Kultur är Rysslands främsta propagandaorgan i Sverige

fre 6 jan 2017

Snorbromsarns... gränslösa tolerans

inkasserar statliga

belöningar...

Gud ske pris, då  kommer skatteåter-

bäringen...

Kaplan-skandalen är talande för svensk politiks oförmåga att hantera islam. I den gränslösa toleransens namn har svenska etablissemang en tendens att låta islam stå över svenska lagar och värderingar. Det gör att normsystemen inte fungerar och det blir oklart vad som gäller och när.

Regeringens oförmåga att tala klartext i detta fall är ett tydligt exempel på hur tilliten i Sverige urholkas och osäkerheten ökar om vad som gäller.

Politikens topp och islamismen

I veckans avsnitt av DGS-TV gästas Patrik av ...

Tino Sanandaji är fil. dr. i ekonomi från Universitet i Chicago och forskare vid Institutet för ekonomisk-historisk och företagshistorisk forskning i Stockholm. Han forskar framförallt om incitamentens roll när det gäller ekonomisk utveckling....

DGS-TV Avsnitt 8

https://i.ytimg.com/vi/F1ioU6IIflc/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=slsKG6ld9GPnulIDwrlCzqqFzwg

Gäst: Tino Sanandaji

Sparreholmarns syn på saken är ju välkänd vid det det här laget...

Det saknas en övergripande algoritm för det över-dimensionerade välfärds-samhället...

Algoritm – Wikipedia

Någon annan tycker... Det är tråkigt att sådana självklarheter som att skyldigheter och rättigheter går hand i hand. Det finns ett par saker att säga om sakernas tillstånd...

För det första, det är meningslöst att tala om skyldigheter om man inte är beredd att tala klarspråk kring vem som inte sköter sig. Den som inte sköter sig måste identifieras...

För det andra, det är meningslöst att tala om skyldigheter om man inte är beredd att ta konflikter och att bestraffa. Man måste också ha resurser till detta...

För det tredje, den politiker/beslutsfattare (och tjänsteman) som inte gör ovanstående gör ingen en tjänst utan bidrar endast till att rättssamhället undergrävs och att dysfunktionaliteten ökar...

Svenska politiker och högre tjänstemän uppfyller bara punkt tre ovan...

Medborgerliga skyldigheter

Bonnierkoncernen har nu uppenbart bytt linje i frågan om Israel och Muslimska Brödraskapet...

Från en tidigare neutral position publicerar de i sina dagstidningar flera antisemitiska artiklar och illustrationer...

Expressen Kultur publicerade idag en hyllningsartikel till Muslimska Brödraskapets ära författad av medarbetaren Per Wirtén. Då Expressen inte gjort några som helst friskrivningar om ansvaret för artikeln faller innehållet på den ansvarige utgivare Thomas Mattson och skall därmed rimligen tolkas som Expressens officiella linje...

Att Muslimska Brödraskapet är nyckeln till fred och försoning i Mellanöstern och att dessa är alltigenom goda människor. Det ser inte bättre ut än att Bonnierkoncernen nu en gång för alla bytt sin traditionellt neutrala eller Israel-vänliga linje och anammat en mer eller mindre uttalat antisemitisk sådan.

Från att ha varit relativt Israelvänliga är de numera såväl mer eller mindre öppet antisemitiska som de öppet förespråkar stöd till ett Brödraskap som inte står för för någon annan politik än ren och skär islamism, att radera främst Israel och därefter alla andra religioner från sin intressesfär...

Även personer i Sverige som står Brödraskapet nära, som Rashid Musa, förespråkar med SSU Stockholm som stöd ett separatistiskt samhälle. Även detta bör då tolkas som Expressens nya linje. En linje som harmonierar med Dagens Nyheter...

Bonnierkoncernens nya publicistiska linje skrämmer

Cirka halva befolkningen i Sverige är väldigt noga med vad vi stoppar i oss i matväg och granskar noga innehållsdeklarationen på matpaketen...

Men hur många tar samtidigt reda på hur relevant kompetensen är, hos den läkare vi blir hänvisade till när vi fått något problem med hälsan eller tar en hälsoundersökning...

Det borde vi göra, eftersom läkarens slutsatser och den behandling som hon/han föreskriver ofta har mycket stor betydelse för vår förmåga att administrera vår hälsa...

Läkare har ofta tydliga bindningar till stora ekonomiska intressen och deras medicinska kunskaper är minst lika ofta föråldrade och baserade på motbevisade medicinska hypoteser....

En lämplig uppgift för den nya folkrörelsen, Riksföreningen mot Metabola Sjukdomar skulle kunna vara att VDN-deklarera läkare genom att samla in uppgifter om hur dessa förhåller sig till de grundläggande vetenskapligt visade orsakerna till metabol sjuklighet...

Föreningen skulle genom sina medlemmar kunna inhämta, hur olika läkare svarar på en enkät om hur de förhåller sig till såväl kostens som de medicinska preparatens betydelse för sjukligheten...

På så sätt skulle vi kunna bygga upp en databank typ VDN-deklaration som medlemmarna kan ta del av innan de konsulterar en läkare. Finns inte en aktuell läkare med i databanken, får medlemmen istället med sig ett frågeformulär som läkaren får fylla i rörande sin grundläggande uppfattning om orsakerna bakom den skenande sjukligheten...

Det är inte märkvärdigare än om vi bett 50-talets läkare deklarera om de ansåg att rökning var orsaken till lungcancer eller ej.

Vi vill veta om vår doktor anser att måttligt förhöjt kolesterol, eller högt blodsocker har betydelse för metabol sjuklighet, eller om cancer är en metabol sjukdom...

Vi kanske även vill veta när de anser att man skall skriva ut statiner, eller om man skall ordinera piller och insulinsprutor eller kolhydratfattig kost till diabetiker...

VDN-deklarerade läkare

Det finns olika slags klassresor. Leif GW Persson gjorde en klassresa för att tjäna pengar...

Jan Eliasson, en annan klassresa för att tjäna världen, enligt egen bedömning...

Då och då har jag hört korta intervjuer med FN:s avgående vice generalsekreterare Jan Eliasson, som suckar över läget i världen och manar till optimism, icke utan drag av pliktskyldighet...

Från honom har man inte hört någon glädje över de största framgångarna hittills i kampen mot terrorismen i Syrien, ja i hela världen, då jag senast hörde honom i mitten av december. Inga uppgifter om det långvariga, väl belagda stödet till terroristgrupper i Syrien av USA & Co....

Inget försvar av FN-stadgans principer om rätt till kamp mot terrorism och utlandsstödd intervention. Är han inte alltför mycket av en svag fegis, en lämplig partner till Ban-Ki-moon, som i sitt tal om Syrien i oktober undvek att nämna att där förekom terrorism. Ban-Ki-moon tiger om terrorism i Syrien...

När man kom in på flyktingkatastrofen var Eliasson mycket tydlig med att den hade kunnat mildrats, både i lägren runt Syrien och i flyktingströmmarna till Europa. Det var ett svek menade Eliasson att inte stora summor kanaliserades till flyktinglägren runt Syrien då språkfrågan där är avklarad och att många flyktingar kommer att återvända så fort kriget tar slut...

Jag delar Eliassons bedömning, men kan inte undanhålla mig den beska kommentaren att det är precis vad (SD) hela tiden hävdat, låt vara med argument med obehaglig bakgrund. Det ter sig därvid tydligt att den av flera politiska partier i Europa omhuldade politiken ”asyl åt alla” inte har mildrat det desperata läget för majoriteten av flyktingarna runt Syriens gränser...

Vad tycker Jan Eliasson?

tors 5 jan 2017

Miljöpartiet har, inte utan goda skäl,  kommit att förknippats med naivism, kulturrelativism, islamism och viljan att utveckla ett separatistiskt samhälle...

Vad tror ni Miljöpartiet i Flen har för kopplingar till Muslimska Brödraskapet och andra islamistiska organisationer... flirtar

kanske med den sfär där Sveriges Unga Muslimer ingår...

Lyckas inte Miljöpartiet göra sig av med Mehmet Kaplans skyddsling Gustav Fridolin i god tid innan valet samt göra upp med med alla kopplingar till Muslimska Brödraskapet och andra islamistiska organisationer kommer partiet behöva lämna riksdagen 2018. Sörjda av få...

Arvet efter Mehmet Kaplan och Yasri Khan finns i allra högsta grad kvar i Miljöpartiet som kommit att representera allt annat än miljöhänsyn och stabilt samhällsbygge...

Separatism, islamism och diffusa kopplingar till Turkiets Erdogan samt Muslimska Brödraskapet dominerar idag bilden av partiet hos många väljare. Inte minst genom kulturminister Alice Bah Kuhnkes ständiga entourage och flirt med bland annat den sfär där Sveriges Unga Muslimer ingår...

Det stundar ett politiskt blodbad. Men långt före valet 2018

Den mer konservative står för försiktighet. Vill inte kasta giltig kunskap överbord. Litar till beprövad kunskap och erfarenhet...

Den mer radikale är beredd att ta större risker, som rentav kan hota samhällets fortbestånd, eller rädda det vid akut fara...

Vi bär inom oss olika vilja till risktagande. I ett stabilt samhälle som lever i relativ harmoni, behövs inget större risktagande. Radikala åtgärder leder då enbart till försämringar.
Annat är det i svåra tider, när tidigare uppbyggd kunskap inte längre självklart är giltig. Då behövs nya grepp för att söka andra utvägar...

Män tar överlag även mer risker än kvinnor. Och yngre tar störst risker. I ett samhälle är de även tämligen ersättliga, speciellt de yngre männen. Kunskapen finns mest hos äldre och mer erfarna...

Vad Sverige nu varit med om, i politiskt hänseende, utgörs av ett oerhört politiskt risktagande. Inte för att det varit nödvändigt, utan för att landet länge styrts av människor som tillhört de mer riskbenägna människorna. I så motta har 7 partier alla varit ytterst radikala – vänster om man så vill. Endast SD har uppträtt konservativt. Och de mest riskbenägna har hånat deras konservatism...

Vänster och höger på gennivå handlar om beredskap att utsätta samhället för olika typer av risker. Och i Sveriges fall – utan att det funnits någon anledning till att göra det. Och just detta utgör en mycket sorgesam historia...

Är myror kommunister?

En liten Elevator Pitch till 

Lars Berns krönika...

Ryssland hotar inte USA:s storhet...

Trump inser sannolikt att den pågående upptrappningen av fientligheter mot Ryssland som globalisterna och deras MSM propaganda är engagerade i, långsiktigt kommer att skada USA:s intressen. Globalisternas strategi att försöka destabilisera Ryssland med NATO:s vapenskrammel och sanktioner för att störta den nationalistiska Putin-regimen, har av allt att döma slagit tillbaka. Putins regim är starkare än någonsin, man har berövat USA initiativet i Mellanöstern och Ryssland har drivits i armarna på Kina och Iran....

Med tanke på kommande politiska förändringar inom EU kan vi förvänta oss att sanktionspolitiken snart havererar. Trycket i många europeiska länder att återuppta affärsrelationer med Ryssland ökar hela tiden. Risken för USA är att relationerna mellan Ryssland och EU normaliseras och USA hamnar vid sidan om även här. Om USA skall kunna återställa sin ledarroll i världsekonomin måste man leda denna utveckling, det går inte att tappa initiativet som Obama-regimen gjort...

Vilken strategi väljer president Trump?

Flens affärsidé är en succé... alla är inte analfabeter... "dom" är mera utbildade än oss såssar, säger honom...

Idag kom statistiken från Migrationsverket för hela 2016, som är ett helt överlägset ”rekordår” vad gäller beviljade uppehållstillstånd. Totalt har över 150.000 uppehållstillstånd beviljats, jämfört med tidigare ”rekordåret” 2013, med sina 117.000 uppehållstillstånd...

Nästan 72.000 uppehållstillstånd har beviljats till asylsökande, vilket är dubbelt så många som 2013, som tidigare var ett ”toppår”. Bara 593 av dessa var tillfälliga (TUT)...

Detta är konsekvenserna av flodvågen de senaste fyra månaderna 2015, men ännu är det många som väntar på beslut. 123.000 personer är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Dessutom väntas flera hundra tusen anhöriga söka uppehållstillstånd de närmaste åren...

Asyl 2016. Sverige beviljade tre gånger så många uppehållstillstånd som övriga nordiska länder tillsammans.
Statsminister Stefan Löfven gav polisen fram till årsskiftet att styra upp saker och ting...

Har det skett? Inte alls...

Rikspolischef Dan Eliasson sitter kvar. Den omorganisation som av allt att döma är en återvändsgränd fortsätter...


Och regeringen rycker på axlarna....


Därför återstår bara en sak: Att väcka en misstroendevotering i riksdagen mot det ansvariga statsrådet – inrikesminister Anders Ynkeman (S)....

Dags för misstroendevotering mot Ygeman

Turkiet har varit en aktiv motståndare mot Syriens krig mot terrorister, som Turkiet aktivt stött på olika sätt...

Men en ändring är definitivt på gång enligt ett nytt uttalande av landets premiärminister...

Medan USA:s regering – och Sveriges – hävdat att Assad måste bort och inte kan vara en del av Syriens framtid...

Detta utan att Syriens befolkning ska få avgöra detta... en anti-demokratisk ståndpunkt av länder som anses som demokratiska...

Som bekant garanterar Turkiet tillsammans med Ryssland och Iran vapenvila i Syrien och man ska träffas i Astana i Kazakstan, preliminärt 23/1, tillsammans med Syriens regering och representanter för Syriens opposition, dock ej terroristgrupperna al-Nusra och ISIS, med Iran som viktig i processen...

I förberedelsen för mötet har man träffat Egypten, Saudiarabien, Kuwait och Qatar medan USA ska orienteras och kunna bli en viktig deltagare då Donald Trump tillträtt 20/1. Igår meddelade Rysslands FN-sändebud Churkin att FN inbjudits att delta...

Turkiet ändrar sin politik – låt Syriens folk bestämma sin framtid!

ons 4 jan 2017

Visst finns det enkla jobb... vem skottade snö i tisdags hos oförmögna pensionärer som tvingas bo kvar i villan...

Fem lågutbildade per tusen invånare kanske räcker för att hjälpa dom oförmögna i villaområden och glesbygd att klara vintern...

Eller "låna" dom oförmögnas tomter på sommaren för vård och odling... dom oförmögna kan säkert bidra med en slant till dom lågutbildade...

Det statistiska begreppet

i sysselsättning” är ett effektivt sätt att dölja omfattande brister i arbetsmarknaden...

Ett rimligare mått borde vara grad av egenförsörjning och uppbyggt pensions-kapital...

Inom kort kan det saknas 200 000 ”enkla” jobb. Jobb som inte kommer att skapas 

Jag förmiddagsfikar på en backrestaurang i Åre och hamnar i bord med ett ungt par från Katrineholm...

”Katrineholm?”, säger jag, ”där ska ju vara så mycket migranter. Hur går det?”

Han visar sig jobba på ICA. Han polisanmäler något hundratal snattare i månaden, mest romer och somalier. ”De snor energidrycker och tandkräm”, förklarar han, ”saker som är lätta att sälja vidare. Polisen gör inget, så snattarna kommer snart tillbaka och skäller mig för rasist”...

Jag frågar vad de etniska katrineholmarna tycker om det där. ”Ja, det finns visst något medborgargarde, Soldiers of Odin eller vad de heter”, svarar han, ”men jag tror folk är rädda att ha med nazister att göra”...

”Är Soldiers of Odin nazister?”, frågar jag. ”Jag vet inte”, svarar han...

Hon jobbar inom skolan. ”Det går inte en dag utan att vi har polisutryckning”, säger hon. ”Grundproblemet är somaliska klaner som bråkar med varandra. Unga killar slåss i klassrummen. Det går inte att tänka att läraren ska gå emellan. Föreställ dig några dussin – eller ibland flera hundra – ilskna killar i yngre tonåren. Det är bara att ringa på polis”...

”Varje dag?”, kontrollfrågar jag. ”Varje dag”, bekräftar hon. Jag undrar i alla fall, tyst, om det kan vara så många, men jag är som sagt ytterst misstänksam mot allt.

”Finns det inte trots allt en majoritet av hyggliga normalsvenskar som tycker att vafan! nu tar vi inte det här längre, det är ändå våra barns framtid det handlar om”, undrar jag.

”Vad ska de göra?”, suckar hon. ”Om det finns en sådan majoritet så står inte kommunen på deras sida. Det finns hela tiden risken att man blir stämplad som fascist.”

”Jag trodde det där hade blåst över och yttrandefrihet utbrutit”, säger jag, ”i varje fall sedan något år tillbaka”...

”I Stockholm, kanske”, säger hon. ”Men inte i trakterna kring Katrineholms centrum...

Ögonblicksbild på nyåret 2017

Om situationen för ett år sedan beskrevs med "ökad anmälningsbenägenhet", vad ska vi använda för ord för att beskriva den i år...

Kapitulation är ett. Om färre går ut av rädsla för att bli utsatta för brott har samhället kapitulerat för de kriminella...

Konsekvensen för vanligt folk blir ofrihet, för de kriminella straffrihet...

Varför kastar ungdomar sten på blåljuspersonal? Därför att de kan. Varför skjuter ligister raketer på förbipasserande och poliser? Därför att ingen ingriper. Varför används skjutvapen och handgranater i så stor omfattning? Därför att riskerna med det är så små...

Detta är inte jättekomplicerad materia. Det måste kort sagt bli ett slut på relativiserandet och gullandet med personer som med berått mod våldför sig på andra människor och annans egendom. Det finns sätt att komma åt kriminalitet om man bara vill...

Polisen måste vinna tillbaka kontrollen. Domstolarna måste lära sig att använda hela straffskalan. Och lagstiftarna måste börja tänka mer på brottsoffren än på gärningsmännen. Det vore en bra början på en vändning som måste komma väldigt snart...

Förslappningens land

Riggat eller inte... riggat, i så fall av vem... Sparreholmarn bryr sig inte nämnvärt...

Main stream medias hysteriska hyllning av Clinton säger däremot mera...

Bern är otydlig för en gångs skull...

Någon påpekar... Är inte riktigt säker på vad du avser med din text Lars?
1.) Valet var riggat i den betydelsen att Trump skulle vinna = valet var riggat?
2.) Eller valet var riggat och tanken var att Hillary skulle vinna men hon förlorade riggningen till trots?

Om du Lars avser det det senare alternativet, kan man väl inte hävda att valet varit riggat för då borde väl hon ha vunnit = riggad? Eller så får man kanske definiera vad man menar med ett riggad val? För om MSM slogs för Hillary (MSM för fram vad de vill föra fram) men hon förlorade, var valet knappas riggad men möjligen ”dåligt” riggat i så”fall?

Bern förtydligar... Vad jag bl.a. menar med riggat var främst att hela MSM-etablisemanget bestämt sig för att göra Clinton till president – bl.a. med hjälp av tillrättalagda debatter och de fake news som man nu försöker klistra på Trump...

Min magkänsla säger mig att USA-valet var riggat

https://i.ytimg.com/vi/S-4o2AKXn3g/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=RID9_z0HxkkmRZD5PtsXvxJM4AE

Dr Paul Craig Roberts: AS THE COUP AGAINST TRUMP FAILS, THE THREAT AGAINST HIS LIFE RISES

Kaske måste man vara blåljuspersonal för att förstå...

God fortsättning? Vem tror på den? Vad kan vara gott som fortsätter nu när 2016 har blivit 2017? Inte priserna på öl iallafall. Ölen kostar mer...

Vädret? Blev det mer gott när det blev ett nytt år? Tycker man det är man självplågare. Alla som jag har pratat med de senaste dagarna har av en eller annan anledning tyckt att 2016 var ett riktigt skitår...

Hur kan man då önska god fortsättning på något som det var skönt att det tog slut…

Varje attack mot blåljuspersonal i Sverige måste klassas som terrorism, oavsett om det är stenar, fyrverkeriraketer eller handgranater som används som vapen. Varje angrepp på polis, ambulans och räddningstjänst måste benämnas för vad det är – samhällsomstörtande kriminalitet...

Om Staten inte förmår skydda de som skall skydda statens befolkning saknar staten all legitimitet. Riksdag och regering måste snabbt höja straffen för de som begår de brott som har blivit vardag för våra vardagshjältar...

I de fall gärningsmännen är omyndiga bör deras föräldrar eller förmyndare ställas till ansvar för deras brott. Staten måste visa att staten menar allvar. Sluta snacka och börja straffa, hårt, hårdare och hårdast.

Innan dess finns ingen god fortsättning…

GOD FORTSÄTTNING?

Ojsan... så sakta det går...

Det pågår många spännande projekt just nu där målet är att hus och fastigheter ska bli självförsörjande på energi, både när det gäller värme- och elförsörjningen...

Det var länge sen Sparreholmarns hus skulle bli ett självförsörjande hus på energi... islossningar har kommit och gått... Sh är ju ingen uppfinnare precis utan mer en integrator... en som försöker förena delar till en helhet...

"Hus utan sladd" snart klart- Självförsörjande energihus i Sverige på gång

tis 3 jan 2017

Till mansgenerna hör t.ex. de som gör att män och hankön i allmänhet hävdar revir och svarar för säkerhet inom ett geografiskt område, t.ex. en stat som också, men inte bara, kan fördela välfärd...

En annan ”mansgen” gör att män ogillar en ny maktordning eller hierarki, men lätt anpassar sig till en ny sådan när den är ett faktum och hierarkierna har etablerats...

Just nu utmanas den nuvarande maktordningen i Sverige och i Europa och det Patrik frågar sig är om kvinnorna inte inser detta. Så att vi tillsammans kan göra det som behövs i tid. För kvinnor kan det vara mer än en utebliven inkvotering på en styrelsepost som står på spel....

Män kommer att således snabbt att anpassa sig när det behövs. Det blir en tippingpoint som på kort tid kan rasera det feministiska samhällsexperimentet för att kastas på historiens skräphög, redan när en ny hierarki ser ut att kunna bli ett faktum...

Några män jag känner gillar det nya och har redan ”gått före” och anpassat sig frivilligt. De är mycket nöjda med den nya servicen i hemmet som följer. Den klassar ut både hemtjänst och RUT för hushållsnära tjänster. Det torde komma att gälla även för de män som behöver personliga assistenter och för de män som ingen kvinna vill leva med...

Så tag Patriks uppmaning på allvar eller förklara vad svenska män inte förstår. Sakligt och utan sarkasmer...

Vakna, tjejer

Det är inte förvånande att 102 datamodeller för temperaturens utveckling fram till 2100 på intet sätt stämmer med observerade och uppmätta temperatur dels på jordytan och dels uppe i troposfären...

Realistiska beräkningar, som tar hänsyn till fysikens lagar och till verklighetens observationer ger en temperaturstigning mindre än +0.875 °C och troligen runt +0,3 ±0,1 °C, d.v.s. en stigning som på intet sätt innebär några som helst problem...

Lägger man därtill solens hundraårsvariationer, så kan man med ganska stort fog förvänta sig att vi runt 2030-2050 kommer att befinna oss i ett nytt sol-minimum. Vid tidigare minima (1440-1460, 1687-1703, 1809-1821) rådde kallt klimat och s.k. Små Istider...

Därför kan vi med fog hävda att IPCC:s klimatmodeller är grovt felvisande. Och det är ju mycket märkligt eftersom de har tillåtits bilda bas för hela argumenterandet att vi närmar oss en naturkatastrof och att allt måste göras för att minska CO2-utsläppen världen över. Detta budskap fick sitt manifesterande i Parisavtalet (2015) där nedskärning av CO2 utsläpp blev ett allmänt föreläggande (2016 accepterat av en rad stater)...

Tala om att bygga ett jättelikt skräck-kabinett ”på lösan grund”. Förorenare är det sista CO2 är. Hela växtriket lever på CO2. När CO2 halten ökar, ökar jordens växtlighet...

Hotet mot det fria ordet – i samhälle och vetenskap, 2 

Vi måste ta kampen mot rasismen, hävdas det från alla möjliga håll. Det låter rimligt. Rasism är något vidrigt och helt främmande för alla anständiga människor...

Det är inte hur du ser ut eller varifrån du kommer som är viktigt utan hur du beter dig. Alltid....

Men som så mycket annat har diskussionen om rasism spårat ur i Sverige. Exempel på rasism anses numera vara att färre personer med svart hy än vit arbetar som nyhetsankare, att svarta speglas negativt i Hollywoodfilmer och att inte alla människor känner sig representerade i alla forum genom sin hudfärg. Detta, berättas det, är den så kallade strukturella rasismen i det svenska samhället...

​Myten om strukturell rasism sprids ivrigt av antirasistiska aktivister och debattörer och politiker på vänsterkanten. En logisk slutsats blir att det socioekonomiska utanförskapet i invandrartäta förorter inte förklaras med en misslyckad migrations- och integrationspolitik samt för svaga incitament att arbeta utan helt och hållet anses bero på diskriminering och rasism från majoritetssamhället...

Nyrasisterna: en studie i självömkan

Information är makt. Därför har makthavare i alla tider motverkat fri information. Så var det när boktryckarkonsten slog igenom. Så var det i många länder när etermedia gjorde sitt intåg. Och så är det i dagens uppkopplade värld...

Intressant nog är motståndarna till internets fria informationsflöde inte bara politiska makthavare – utan även de traditionella media som under 1900-talet kunde agera grindvakter...

De ogillar helt enkelt konkurrensen från andra som gör en annan nyhetsvärdering, tillhandahåller alternativa analyser och som inte sällan vet mer om sina ämnen än mediehusens journalister...

I dag kan vem som helst både söka i världens samlade kunskap och själv publicera sig, utan att behöva fråga någon om lov eller anpassa sig till någon annans agenda. Detta är i grunden en gigantisk demokratisk reform...

På senare tid har det uppstått en diskussion om »falska nyheter«. Sådana förekommer naturligtvis. Men det är ju inget som är unikt för nya, alternativa media. Det blir märkligt när man ser politiker gråta krokodiltårar över detta fenomen, eftersom de själva knappast är några sanningsvittnen...

Eller när etablerad media tar upp tråden, för som alla som någon gång haft förstahandsinformation om något som stått i tidningen vet – så är det sällan tidningar, radio och tv förmedlar en korrekt och objektiv bild av verkligheten...

Makthavarna fruktar och ogillar fri information

Nu jävlar har byråkraterna tröttnat på att vara strateger...

Nu ska dom vara samordnare...

Foliehattar med samordningsansvar... vad blir nästa pseudotjänster...

Separerare med separationsansvar... med uppgift att separera etniska svenskar från invandrade ytlänningar till Järvafältet...

Samordning utan ansvar. Och utan samordning


Ett bemannat rymdskepp skulle behöva väga minst tiotals ton för att få plats med all utrustning som behövs för 100 års resa...

Det enda som möjligen känns rimligt att skicka på insterstellära avstånd skulle vara mikrosonder av något slag.

Dessutom vet vi inte hur långt bort närmsta beboeliga planet befinner sig. Den kan ligga 4 eller 40 eller 400 ljusår bort. Nåja, i sammanhanget känns det oviktigt med tanke på hur mycket energi som går åt redan för 4 ljusår....

Interstellär rymdfart är rymdfart som bedrivs mellan stjärnorna. Än så länge har människan inte lyckats skicka några bemannade farkoster längre än till Månen, även om vissa rymdsonder är på väg ut ur Solsystemet. Bland föreslagna metoder finns bland annat solsegel och maskhål. Däremot är fenomenet vanligt i science fiction.

Interstellära resor är orimliga

mån 2 jan 2017

Ju mer jag studerar världen och människorna, desto mer förbluffad blir jag över incitamentens inflytande över deras beteende, över hur intressena praktiskt taget aldrig ljuger...

Under några decennier har statsmakterna i de rika länderna avsatt oändliga forskningspengar för att utreda människans inflytande över klimatet. Pengar betyder tjänster, docenturer, professurer, konferenser, debatter, skriverier, internationella kongresser, böcker, karriärer, ära, berömmelse, beundran på grund av bevisad godhet, politiskt inflytande och så vidare...

Dessa pengar har skapat en industri av intressen. Om denna industrin hade forskat fram att människan saknar inflytande över klimatet så skulle penningkranarna vridas åt. Varför slösa skattebetalarnas pengar på att gång på gång fastställa att jorden har sina temperaturvariationer, ibland går det upp och ibland går det ned? Hela industrin hade kraschlandat. Så fort frågan var ställd och pengarna låg på bordet så var svaret därför givet...

Hur kan jag vara skeptisk?

Lättkränkta muslimer finns det gott om... kränkta av etniska svenskar... men framför allt av sig själva...

Ty muslimska människor äro synnerligen olika varandra...

Det uppstår en förhatlig friktion mellan framför allt sunni- och shiaislam, men även övriga samhället. Sunniislam dominerar MENA-området där 90 procent bekänner sig till denna religion. De befinner sig i en majoritetskultur och har svårt att anpassa sig att leva som minoritet. Svårigheter att underordna sig en annan kultur eller religion. Denna friktion förstärks av synen på sig själva som mer rättroende än shiamuslimer...

Då shiamuslimer hävdar blodsband till Profeten för att göra anspråk på att vara ledande uttolkare av Islam hävdar sunnimuslimer ”de som står närmast profeten i tanken”. Allt baserat på Profetens sista ord, hans önskan att den som stod honom närmast skulle efterträda honom som kalif....

Blodsbanden sträckte sig till den fjärde kalifen Ali som försvann under oklara omständigheter.

Även om vi ser radikaliserad shiaislam så är radikalisering i väst av sunniislam vanligare. Den mekanism av att ”veta bäst” skapat av att inte ha blodsband med Profeten, är en utmärkt grogrund för till exempel Muslimska Brödraskapet...

Brödraskapet är illa sedda i bland annat Libanon, Marocko och Jordanien. De två senare staterna, sunnimuslimska, styrs av det Hashimitiska kungahuset som kan hävda blodsband till Profeten. Detta gör dessa två stater unika. Och stabilare än andra där radikal sunniislam förtrycker minoriteter. Brödraskapet har även svenska miljöpartister som aktiva....

Lättkränkta män


Mer Big Pharma...

En förklaring är att vi blir äldre men en stor anledning är att amerikaner är de fetaste människorna på jorden...

Mer är två tredjedelar av befolkningen är överviktig eller smällfet...

Enligt chockerande ny forskning var blodtrycksmediciner bland de som ordinerades mest. De ökade från 20% bland vuxna 1999-2000, till 27% under 2011-2012.
Statiner ökade från 6,9% till 17%; antidepressiva droger ökade från 6,8% till 13%; diabetesläkemedel ökade från 4,6% till 8,2%; och lugnande medel ökade från 4,2% till 6,1%...

Läkemedelsföretagen tjänar massor av pengar på detta.  Amerikaner spenderade 100 miljarder dollar på cancerläkemedel förra året och de stora läkemedelsföretagen älskar att mjölka cancerpatienter för allt de är värda...

Enligt NBC News, kostar två av de senaste cancerläkemedlen som tagits fram, $ 12.500 per månad...

Den ökade användningen av antidepressiva läkemedel är också oroande...


Det är viktigt att nämna att nästan varenda person, skyldig till mass-skjutningar  i USA under de senaste åren, har varit under påverkan av antidepressiva droger...


Media talar aldrig om detta sammanhang, eftersom läkemedelsföretagen köper reklamtid från dem,  men dessa läkemedel kan göra att människor beter sig på extremt irrationella sätt...

Big Business

Frågan bollades över till Brundtland, som 1988 kom med sin rapport där hon föreslog att denna fråga – att bevisa människans inverkan på klimatet – skulle lyftas bort från individuella och nationella forskningsinsatser till ett överstatligt organ under FN....

Det var det som blev ”the Intergovernmental Panel on Climate Change” (IPCC). IPCC:s uppgift var att hitta det man önskade bevisa; människans påverkan på klimatet genom CO2 utsläpp...

IPCC har gjort 7 stora utvärderingar; 1990, 1995, 2001, 2007 och 2014. Redan 1990 tvingade IPCC:s förste ordförande Bert Bolin in påståendet att man kunnat bekräfta en klar inverkan på klimatet från CO2-utsläppet...

​IPCC rapporterna är inga vetenskapliga produkter, snarare beställningsverk på vad man önskar påvisa; skenande temperatur, ökade hälsorisker och inte minst ett snabbt stigande hav som hotar översvämma våra låga kuster...

När jag 1999 var expertgranskare på kapitlet ”havsytevariationer”, så blev jag närmast chockad över att notera att ingen av de 38 medförfattarna var någon känd havsyte-specialist; 1 geofysiker, 1 tidvattensspecialist och resten mest meteorologer. Själva texten var urusel och gravt missvisande. På samma sätt var det med andra kapitel...

Hotet mot det fria ordet – i samhälle och vetenskap, 1


Unga kvinnor utan barn mest stressade...

Fackförbundet för jurister, civilekonomer, system-vetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är ett av de största förbunden inom SACO...

En stor andel av kvinnor upp till 34 år upplever negativ stress i arbetet medan män i samma ålder är de minst stressade. Unga kvinnor utan barn är mest stressade i arbets­livet. Inte småbarnsföräldrar, som många tror. Det visar en ny rapport från Jusek. Lika föräldraledighet i all ära, men det måste bli ett större fokus på hur ledningen arbetar med jämställdheten på arbetsplatsen...

Ovanstående utskick kom från JUSEK idag. Det har tydligen visat sig att det inte är gifta kvinnor med barn och man som “lider” mest, utan ensamstående yngre kvinnor...

Slutsatsen var att detta berodde på “ojämställdhet”. Hur fan man kan dra den slutsatsen förefaller obegripligt men sånt förklaras inte, eftersom allt ont i Sverige beror på “ojämställdhet”, ”diskriminering” eller liknande...

Oerhört märklig bevisföring. Det påminner om slutsatsen Försäkringskassan drog när man jämförde familjers delande av föräldraförsäkringen. Det visade sig att “ojämställda familjer” mådde bättre än “jämställda”. Förklaringen till detta var att “jämställda familjer “bröt mot normen” vilket orsakade den uppkomna “ohälsan”. Det var “jobbigt” att bryta mot normen. Med andra ord: det tågas på i fantasifabriken...

Gott Nytt År!

I Syrien och Irak råder en våldsam konflikt mellan shia- och sunnimuslimer...

Upproren i båda länderna är till stor del drivna av sunnitiskt mot shiiter....

Nu har denna konflikt även nått Malmö i Sverige. Den 11 oktober i år brandbombades en shiitisk bönelokal, en moské alltså, på Norra Grängesbergsgatan. Lokalen, som kallas Al-Montader-moskén, används för religiösa ceremonier, som till exempel ashura, den stora sorgedagen då shiiter sörjer martyren Hussein som stupade i slaget vid Karbala år 680 e. Kr...

Ashura-dagen inträffade just den 11 oktober i år. I länder där det finns både sunniter och shiiter är det vanligt förekommande med bombattacker mot ashura-ceremonier, framför allt mot de processioner man brukar ha. Samma dag som moskén i Malmö attackerades, dödades till exempel 14 shiamuslimer i ett bombdåd mot en shiitisk moské i Balkh i norra Afghanistan.

Islamiska staten (IS) tog på sig attacken mot moskén i Malmö, men det behöver inte betyda att den jihadistiska terrorgruppen är direkt inblandad...

I det 51:a numret av IS officiella tidskrift al-Naba skriver man att lokalen var ett centrum för ”rafidha”, vägrarna på svenska, ett nedsättande ord som sunniextremister använder om shiamuslimer...

De menar att shiiterna vägrade att erkänna de ledare, kalifer, som efterträdde profeten Muhammed. IS-ledaren kallar sig kalif.

Det sekteristiska kriget i islam kommer till Malmö

sön 1 jan 2017

Snälla Sverige – gör upp med din självbild... ord och inga visor från prästen...

Om skenhelighet...

Det som under många år har kamouflerats med begrepp som solidaritet, ansvar och allas lika värde har egentligen bara handlat om att vi uppmanats att vara snälla. Eller snarare dumsnälla, för att använda ett av min salig mormors favorituttryck...

Från alla håll och kanter har det basunerats ut att allt löser sig bara vi är snälla mot allt och alla. Krav och gränssättning har stämplats som exkluderande och förtryckande och får därför inte finnas. Endast kravlös snällhet tycks leda till svensk salighet...

Detta nationella projekt har lyckats över förväntan. Svensken har blivit dumsnäll. För snäll för sitt eget – och andras – bästa. Inte på någon annan plats jag besökt har jag mött en sådan fullständig självutplånande dumsnällhet, en sådan acceptans att ständigt förändra sin vardag till det sämre som här i Sverige.

Likt en nation av scouter står vi där, alltid redo, att dra åt våra tumskruvar lite till för att inför omvärlden bevisa Sverige som snällheten personifierad. Den humanitära stormakten. Föredömet...

Nyårsönskan

Järvafältet... Sparreholmarns militära lekplats... Rinkeby... de högutbildade polarnas dröm om en egen bostad i miljonprogrammets Sverige...

Sh föredrog andra hand på Lidingö med gångavstånd till jobbet...

På jobbet ansträngdes det så in i helvitte... för att få Kista, Husby och Akalla till att bli en bättre upplaga än Rinkeby, Tensta och Hjulsta...

Religion, våld och förtryck är i allra högsta grad dominerande på Järvafältet. Och att hela tiden ha nära till ordet kränkt samt gömma sig bakom en religion. Blasfemi är, vilket Ahmed torde vara väl medveten om, inte straffbart över huvud taget i stora delar av västvärlden.

Blasfemi betyder... hädelse, vanhelgande, ogudaktighet, gudlöshet, profanation; gudsförsmädelse...

Järvafältet – en kränkt och förlorad värld?

 

Redan 2001 nådde vår rika granne i väst sin oljetopp, Peak Oil och har sedan dess halverat sin årliga oljeproduktion...

Men istället för att drabba landet svårt kunde den norska oljeekonomin ticka på friktionsfritt fram till 2014. Oljepriset steg nämligen under samma period från 25 dollar per fat i snitt 2001 till hela 111 dollar per fat 2011 vilket kunde kompensera för produktionsfallet...

Ett rekordhögt oljepris på över 110 dollar per fat bestod i tre år fram till 2014 och gjorde det lönsamt för många oljebolag, särskilt energikrävande och dyr utvinning likt den djuphavsutvinning som präglar den norska oljeutvinningen... 

Men under sommaren 2014 inleddes så marknadsandelskriget mellan Saudiarabien/OPEC och amerikanska skifferoljamarknaden och på drygt ett år hade oljepriset halverats till en nivå som fick de flesta oljeproducenter världen över att svettas när förlust efter förlust räknades in då produktionskostnaderna översteg intäkterna, ränteavbetalningar, försäkringskostnader mm. Bara 2015 gick således 48 amerikanska olje- och gasbolag bankrutt inom skifferindsutrin... 

Norsk BNP minskar på grund av landets envisa Peak Oil

​Så oerhört civiliserat, tänkte jag med beundran och avund. Sådant finns inte i mitt land....

Kanske har jag fel. Kanske finns det någonstans i Sverige samma toleranta och civiliserade offentlighet som i det korrupta u-landet Brasilien, men jag har inte upptäckt det...

I dessa tider finns det vad jag vet ingen reflekterande publik debatt i Sverige, där människor med olika uppfattningar stöter och blöter sina åsikter för att se var de hamnar. Det som borde vara debatt reduceras till skyttegravskrig, ömsesidiga mobbningsförsök eller ovidkommande pladder...

Jag tror att det svenska etablissemanget är värst eller också är det bara det att etablissemanget av naturliga skäl hörs mest...

Jag vet inte hur det var förut i Sverige. Kanske är det naturligt för ett mycket homogent samhälle att inte tolerera avvikande uppfattningar utan i stället mobba avvikarna tillbaka till flocken...

Några ovetenskapliga observationer kring debattklimatStatens våldsmonopol... protesterar mot att EU-domstolen har underkänt datalagringen...

Domstolen är tydlig: Att urskiljningslöst lagra alla data om allas telekommunikationer strider mot de mänskliga rättigheterna och vad dessa stadgar om rätten till privatliv...

Våldsmonopolets företrädare är lika tydliga: Sverige skall ignorera de mänskliga rättigheterna, strunta i EU:s högsta domstol och fortsätta lagra dessa data...

​Det är uppseendeväckande. Polis, åklagare, inrikesministern med flera anser att staten skall sätta sig över de konventioner Sverige ingått om de mänskliga rättigheterna. De anser att vi skall sätta oss över fördrag som nu för tiden utgör en del av vår grundlag. De rättsvårdande myndigheterna uppmanar till domstolstrots.

Polisen vill sätta sig över lagarna

Sparreholmarn önskar sparreholmarna ett nytt anständigt år...

Bygderådet är upptaget av att samla in pengar...

Vi har inte haft tid att att önska sparreholmarna nåt gott...

Bygderådets hemsida Sparreholm.eu

Fortsättning