Skyll er själva... medborgare på landsbygden... huvud-regeln... minst dubbelt upp i kommunal regi...

En katastrof för landsbygden... utsocknes konsulter ljuger er fulla med bullshit... och tiden den går...

 

Det finns inte något satt datum när byggnationen ska påbörjas...

Det beror på resurser. Besluten är tagna och det kommer att byggas. Om det blir under 2018 eller 2019 vet vi däremot inte nu, säger han...

Det är flera andra områden som också har byggbeslut. Dunker, Skebokvarn och Sparreholm för att nämna några. Däremot finns det inte något satt datum när byggnationen ska påbörja...

Det bör upplysas för förvillaren Franzén och glädjegossen att sparreholmarna 

inte behöver mera bredband än vi redan har...

Om man menar landsbygden med postadress Sparreholm heter det Hyltinge och Helgesta med kyrkbyar... samhället heter Sparreholm och har redan bredband...

Besluten är tagna - fiber är på gång

Besluten är tagna... Sh-kopia

Dumhet i kommunal regi

fre 20 jan 2017

Han lever trots allt ännu, i skrivande stund... under paraden... den nye farbror P...

En folkvald president... that's it... det går inte att gråta över spilld mjölk...

Mycke hånflin och ogenerade gapflapp av en samlad CNN-hop under paraden riktad mot en president med familj var häpnadsväckande...

När Globalismen spökar…

Sparreholmarn vill inte på- dyvla er galningen Brages uppfattning om den rådande situationen...

Slagsidan i rapporteringen har varit besvärande från MSM... kanske men bara kanske finns det en annan sida av verkligheten... Brage kan kanske motverka slagsidan...

Det blir världsfred inom en snar framtid. Det är tre politiker i världen som alla är utsedda av Gud – Putin, Xi Jinping och Trump. Guds vägar äro outgrundliga. Inte ens ett orakel kan hänga med... jösses Brage...

Idag svär Trump eden! Han hyllas på militära camps! När Obama visar sig blir det tyst!

Ångest, ångest är min arvedel,
min strupes sår,
mitt hjärtas skri i världen…

Jag famlar kring i detta dunkla rum,
jag känner klippans vassa kant mot mina fingrar,
jag river mina uppåtsträckta händer
till blods mot molnens frusna trasor...

Många okunniga människor har tolkat dessa rader som ett försök av Lagerkvist att beröra något centralt och oundvikligt i den mänskliga existensen. Synsättet är begripligt, ty fram till vår tid har livet på det hela taget varit en jämmerdal för nästan alla...  

Barnen dog ofta i späd ålder och kanske samtidigt barnaföderskan, man blev uttagen till krigstjänst och dog av farsoter i fält, det blev missväxt och farfar svalt ihjäl, fick man leva till 40 år hade tänderna ruttnat bort, människans krafter räckte helt enkelt inte till...

Produktutveckling inom välfärdsindustrin

Ett av de bästa sätten när man skriver historia, för att skilja stora ledare från små är att kolla vem som rest deras statyer och delat ut deras medaljer...

De små betydelselösa reser statyer över sig själva och tilldelar sig själva medaljer och ordnar, de stora får statyer resta av sina efterträdare och blir även dekorerade av dem...

Obama kvalar med råge in som en svag och liten ledare, vilket även framgår av det amerikanska folkets bild nedan av hans regeringsperiod sammanställd av Gallup...

Han slår dock alla tidigare rekord i narcissism vilket nu även bekräftas av obekräftade uppgifter på nätet att han låter resa en staty över sig själv i Vita Huset, vilket ingen tidigare president gjort...

Han kommer att gå till historien som en stor olycka för vår värld och han anstränger sig in i det sista att sabotera för sin efterträdare, även det en mycket karaktäristiskt drag hos svaga och odugliga ledare.

Sista dagen på jobbet för hypernarcissisten Obama!

I veckans avsnitt av DGS-TV gästas Patrik av Anne-Marie Pålsson...

Anne-Marie Pålsson har under många år haft möjlighet att studera makt i olika organisationer...

Hon är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och initiativtagare till den så kallade ”pigdebatten” som ledde fram till RUT-avdraget. Hon har bland annat arbetat för Länsförsäkringar, PEAB och Stadshypotek och varit riksdagsledamot för Moderaterna mellan 2002-2010...

Anne-Marie Pålsson är också författare till den omdebatterade boken Knapptryckar-kompaniet, i vilken hon kritiserar sitt eget parti men också det system som reducerat riksdagsledamöterna till lydiga knapptryckare...

DGS-TV Avsnitt 10

https://i.ytimg.com/vi/IY1ltrNou-0/hqdefault.jpg?custom=true&w=246&h=138&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=2dcVfAgvM-jd9i1eWM7SQ57PT4M

Hur fungerar makt?

Det uppmärksammas att Sveriges befolkning tydligen nått 10 miljoner. Men det är inget att glädjas över, då svensk välfärd levt på gamla investeringar och det inte finns några stordrifts-fördelar i mänsklig välfärd...

Det brukar framhävas att vi måste bli fler för att klara en åldrande befolkning, men det är förstås en ren myt, den sk åldringsmyten.

Speciellt infrastrukturen är till stora delar betald sedan tidigare och därmed mycket billig i drift, liksom tidigare byggda sjukhus, skolor, vårdcentraler och dagis. När detta måste byggas ut blir det dyrt...

En ökande befolkning är inga supermänniskor som är friska och inte behöver utbildning. Och inom välfärdstjänster finns inga nämnvärda skalfördelar...

Det är dyrt att bygga nya skolor, sjukhus och infrastruktur. Rent av dyrare än någonsin. Och det är dyrare än någonsin att anställa personal till dessa. Att däremot inte behöva bygga nytt är gratis.

Dock försöker politikerna strunta i att skala upp samhällsservicen i takt med befolkningen. Och då får vi en poliskår som går på knäna, att kriminella släpps ut på gatan och får vänta månader innan de ställs inför tingsrätten och kan fortsätta begå brott tills dess. Då får vi längre och längre kötider på akuterna. 

Pratet om större befolkning skulle rädda ekonomin baserar sig på att man medvetet försämrar välfärden genom att inte skala upp den och hoppas att folket inte ska märka något...

Just nu bygger vi dessutom upp en allt större samhällsserviceskuld genom att t ex inte öka antalet tingsrätter, poliser, fängelser och liknande som staten försöker ducka undan. Dessa måste ökas linjärt med befolkningen och tvärt om blir den skuld vi tar med oss in i framtiden allt större...

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Newtons_cradle_animation_book.gif/300px-Newtons_cradle_animation_book.gif

Newtons vagga är inget perpetum mobile...

I en annan värld kanske utan luft...

Det finns ingen fördel med att bli fler - finns inga skalfördelar i välfärden

tors 19 jan 2017

Det är inte olagligt att samverka med det allmänna i korporativistisk anda...

Men det allmänna är ju de skatte-medel vi solidariskt avsätter till medborgarna... dels för att ge ett grundläggande socialt skyddsnät men också ett grundläggande tekniskt servicenät och en 

grundläggande skolverksamhet... att skattemedel ska tillfalla privata företag har nog aldrig varit meningen...

Kommunernas obligatoriska uppgifter...

Social omsorg (äldre- och handikappsomsorg samt individ- och familjeomsorg)

För-, grund- och gymnasieskola

Plan och byggfrågor

Miljö- och hälsoskydd

Renhållning och avfallshantering

Vatten och avlopp

Räddningstjänst

Civilt försvar

Biblioteksverksamhet

Bostäder

Indelning och uppgifter i kommuner och landsting - Regeringen.se

Frivilliga uppgifter

Fritid och kultur

Energi

Sysselsättning

Näringslivsutveckling

Korporativism i Flen

Forum i Flen för företagen

Skattefbidragen näringslivsutveckling i korporativistisk anda på kungens gård är "För Flen... i tiden"...

Första styrelsemötet hålls i ordförande Hannah Larssons lokaler på Lida gård.

Forum i Flen för företagen

Flen Forum Flen hade sitt första styrelsemöte för året. Föreningen som arbetat för kommunens företag de senaste elva åren ser en ljus framtid för näringslivet...

Den då 71-åriga framtids-ministern Kristina Persson petades ur regeringen, utan att få någon ersättare. Hon hade varit statsråd i mindre än ett år...

Statsrådsarvodes­nämnden beslöt att hon skulle få ut full lön under ytterligare sex månader, totalt 762.000 kronor.

Hade hon varit yngre, hade ersättningen blivit den dubbla. Att hon var regeringens rikaste minister, var i sammanhanget irrelevant. 2013 omsatte den koncern som familjen driver mer än fyra miljarder kronor. Ett exempel på hennes egna tillgångar var att hon ägde skog med ett taxeringsvärde på nästan tio miljoner. Detta hindrade inte Kristina Persson från att ansöka om och få avgångsersättning. Syftet med den är ”att skapa ekonomisk trygghet i den omställningssituation som kan uppstå när uppdraget som statsråd avslutas”...

Under Kristina Perssons tid som statsråd låg genomsnittslönen för en svensk arbetare mellan 22.000 och 26.000 kr. Kvinnodominerade yrken släpade efter, med ett genomsnitt på 19.815 kr i månaden. 1999 tjänade en riksdagspolitiker lite mer än dubbelt, mot vad en arbetare gjorde. 2015 hade politikerarvodet blivit nästan tre gånger högre än en arbetarlön. Samtidigt förde riksdagens politiker in flera förmåner, som det ovan nämnda avgångsvederlaget...

Hur det gick för Kristina Perssons expert-grupper vet jag inte. Är det någon som tror att de projekt hon drog igång lyckades med att påverka världspolitiken? Min misstanke är att de försvann med Davids höns under isen...

Jag skriver om detta socialdemokratiska statsråd, som politiskt förpassats till glömskan, för att pröva hypotesen att makteliten i Sverige inte längre representerar sina väljare, utan har blivit en kolonialmakt. Också i de andra ovan givna exemplen syns det tydligt, hur svenska toppolitiker tolkar sitt uppdrag. Att Sverige tillhör de stater som under rubriken ”Den moraliska stormakten” är bäst i världen på att skänka bort medborgarnas pengar, är inte den självklara merit som politikerna själva gärna vill tro...

Bäst på bidrag och bäst på att ignorera våldtäkter? Bäst på beskattning också, hör jag någon viska i bakgrunden. Bäst på att ogilla den svenska nationen? Bäst på att gilla EU och FN? Men sämsta försvars- och polismakten, tänker jag, när jag ändå är igång med ”bäst och sämst”.

Vafan, är det verkligen sådana politiker vi vill ha i ledningen för Sverige?

Politruker, politruker

Det var ofarligt att slänga upp kortet gemensam alliansbudget när Alliansens sammanhållning utåt är som ett plockepinn-spel i orkanbyar...

Hade Kinberg Batra haft en tanke på att avsätta Löfven på riktigt och inte på låtsas hade hon sett till att Alliansen dansade i takt. Nu är man i otakt så det skriker om det, och jag tror att man är det för att alla tror att de tjänar på det...

Regeringen Löfven är som en cirkusföreställning med otämjda djur, förlamade artister, påtända clowner och med en cirkusorkester av tondöva. Det är ansvarslöst att låta denna samling av amatörer fortsätta spela upp sin show – där de från manegen säger att allt går bra, att allt är fint men där publiken ser något helt annat.

POLITISK CIRKUS

Hur ser verkligheten verkligen ut? Vilka sanningar är sanna och vilka är det inte... I det skruvade landet Sverige kan inte ens debattörer komma överens om det sådant som vilken verklighet och vilken sanning som gäller...

Jodå... nog är korridorerna väl använda på akuterna alltid... men det är ju inte deras fel gu nås... det är alla övriga vårdavdelningars fel som hänvisar redan inskrivna patienter till akuten av ren lättja... sannolikt måste man vara multisjuk för att förstå...

Samtidigt, i ett hörnrum på Rosenbad sitter en man och tittar på sina siffror. Allt går åt rätt håll. Han mumlar om att omvärlden tittar avundsjukt på regeringens investeringar i välfärd. Han pratar med sig själv om ett Sverige där folk inte känner sig utlämnade och ensamma, om ett land där det finns en grundtillit i samhället, där man får hjälp när man blir sjuk och när man är gammal. Allt annat är bara käbbel…

VERKLIGHETEN I VÅRDKAOSET – DEL 2

ons 18 jan 2017

Många välmeriterade dissidenter finns det... kanske är dom inte dissidenter länge till...

Kanske PK-isterna blir dom nya dissidenterna inom överskådlig tid... globalisterna förmår nog inte hjärntvätta medelklassen mycket längre till...

Tänk att det bara är mindre än ett år sedan...

Sparreholmarn började länka till dom olydiga dissidenternas krönikor...

 

BRÅ och Sarnecki tyckte tvärtom 1989


Democrats bojkottar Trump


Oss alfahannar emellan

Kulturmullor utfärdar fatwa mot Katerina Janouch

Ett mirakel att det finns poliser kvar i tjänst

Tredje gången gillt för Leviatan och Justitia

Xi var höjdpunkten på globalisternas väckelsemöte i Davos

Politisk cynism och politiskt blodbad

Utan EU går världen (förmodligen) under

Brott och härkomst – en politisk härdsmälta

Kulturmöte

 

De som inte kan visas ut, ska heller inte visas in

tis 17 jan 2017Donald Trump är utan tvekan en av de mest spännande politikerna i modern amerikansk historia, men han är också en av de mest polariserande...

Många tror att vi kan se fram emot en underbar ny era av fred och välstånd,  men andra använder uttryck som "oroligheter" och "inbördeskrig,  för vad de tror är på väg att hända i Amerika...

Kommer de närmaste fyra åren att föra oss närmare varandra som nation, eller kommer ilska, frustrering, stridigheter och oenighet att ställa människor mot varandra mer än tidigare...

Det talas om att extremt stora skaror av Trump-anhängare kommer att delta vid invigning den 20 januari, men de traditionella media rapporterar också att "hundratusentals demonstranter" är på väg till Washington...
Många längst ut på Vänstersidan hoppas att kunna göra Trumps invigning till det största upploppet i USAs  historia och tusentals brottsbekämpande personer kommer att göra sitt bästa för att förhindra att det händer...

Några dagar kvar att förstöra världen

Idag inviger kulturminister Alice Bah Kuhnke en konferens om lokalt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism i Stockholm...

Den antisemitism som vi under lång tid sett växa i Sverige är inte längre bara präglad av Nordiska Motståndsrörelsens nazistiska stöveltramp...

Det blir första tyngre framträdandet även för den nye samordnaren Anna Carlstedt. Det som är anmärknings-värt är att inte någon del är öppen för media. Däremot är personer som är kopplade till såväl studieförbundet Ibn Rushd och  IFIS, Islamiska Förbundet i Sverige...

Det är en annan, för oss ny form av antisemitism. En antisemitism som i mångt och mycket skyddas, och gillas, av såväl kulturminister som den nye samordnaren mot våldsbejakande extremism. Nu stundar en konferens med några av dessa som deltagare. Utan att media får vara närvarande...

Det är inte utan att vi bör fråga bland annat statsminister Löfven, kulturministerns chef, vad han egentligen menade när han sade att rasism är tidlös skit. Vad som ingick. Och vad han exkluderar. Om den mer än 1 400 år gamla antisemitismen som återigen visar sig inom studieförbundet Ibn Rushd paraply ska erkännas en positiv särbehandling i Sverige...

Vad inkluderar regeringen i ordet ”rasism”?

Bland alla de beskyllningar de i dessa dagar allt mer trängda progressiva ångvältarna och deras pellefantsocialistiska kusiner börjat rikta mot sina motståndare, återfinns högljudda anklagelser om protektionism...

Dessa anklagelser är i sak inte grundlösa, men den indignation med vilken de slungas ut saknar inte bara täckning, utan vittnar också om en utbredd dubbelmoral...

Från det förment frihandelsvänliga EU:s toppskikts sida, däremot, är man helt öppen med att man ser just protektionistiska åtgärder som ett lämpligt sätt att straffa Storbritannien...

Det är med andra ord EU, och inte Storbritannien, som utgör en kraft för protektionism i sammanhanget. Skrapar man lite på ytan visar sig snabbt andra sprickor i den frihandelsvänliga EU-retoriken...

Att de så kallade "frihandelsavtal" EU sluter med andra länder är tusentals sidor långa och tar många år att förhandla fram beror nämligen på att de inte är frihandelsavtal över huvud taget, utan ytterst komplicerade avtal för reglering av handel...

Frihandel i ordets rätta bemärkelse är en grundpelare i varje fritt samhälle. Politiker världen över, och från båda sidor av det politiska spektret, är dock rörande eniga om att frihandel inte är något särskilt önskvärt...

Att en del av dem trots detta inte drar sig för att använda begreppet "protektionist" som ett skällsord, säger en hel del om vidden av den dubbelmoral de ägnar sig åt...

Protektionister utan gränser

En av globalismens viktigaste institutioner är World Economic Forum som i veckan arrangerar vad som mest kan liknas vid deras årliga väckelsemöte...

Över hela västvärlden pågår något av en folklig revolt mot globalisternas agenda, en agenda som man bara för något år sedan kände sig säker på att kunna förverkliga. Västvärldens globalistiska etablissemang verkar vara tagna på sängen. De frågar sig yrvaket hur detta kunnat hända så snabbt...

Verkligheten är den att den mest välbärgade tiondelen av folken i många västländer på senare år lagt beslag på hela tillväxten och lite till. Den som kan sin historia vet att det är sådana fenomen som skapat underlaget för folkliga revolter...

Det är en sådan revolt vi nu bevittnar, medelklassen vill ha tillbaka sina nationalstater inom bevakade gränser, där de på demokratisk väg kan styra fördelningen av landets inkomster.

Det är detta som är kärnfrågan i den pågående maktkampen i Västvärlden mellan de hyperförmögna globalisterna och de folkligt styrda nationalstaterna. Där har ni förklaringen till den hatiska och hätska debatten, det rika etablissemanget släpper inte frivilligt ens en del av sina obscena löner, bonusar och stora vinster. Den stora gåtan för mig är hur denna rika eliten i samhället totalt lyckats förvrida huvudena på hela vänsterrörelsen som gjort de rikastes sak till sin...

Om marknadsekonomi och kapitalism skall överleva som ett vinnande koncept, måste de som sitter på de enorma förmögenheterna inse att om inte medelklassen får sin beskärda del av tillväxten så kommer revolten att fortsätta...

World Economic Forum – globalisternas årliga väckelsemöte i Trumps skugga

Boken Rockefeller – En klimatsmart historia beskriver ingående och utifrån dokumenterad fakta hur en av världens mäktigaste finans- och oljefamiljer finansierat klimatforskning sedan 1950-talet och medverkat till utforma politiska policyers sedan 1980-talet.

Sammanställningen av olika insamlade dokument, gamla mötesprotokoll med mera, visar hur efterkrigstidens vetenskapliga och politiska utveckling inom klimat- och miljöområdet genomsyrats av elitens monopol- och maktanspråk.

Rockefellerfamiljens mångåriga kamp mot klimathotet innehåller inslag av sofistikerade propagandatekniker, futuristiska framtidsvisioner, teknokratiska ideal, nyandlig filosofi samt en dröm om en perfekt utopisk värld...

Frågan är om alla vill vara en del av den nya sköna värld som nu växer fram? Vilka ska vara ledare i denna utopi, och vilka är de som ska bli ledda? Kan demokrati rymmas i en sådan framtid...

Insamling för publicering av boken ”Rockefeller – En klimatsmart historia”

En bonnig kommentar kanske...

Putin har betett sig extremt lugnt i samband med västs rent skamlösa provokationer. Han har ju humor t.o.m o skojar om väst o dess medias beteende. Finns inget som helst som tyder på att han är labil...

När det gäller Krim så var det väst som sponsrade statskuppen. Ryssland hade avtal om att få vara där militärt redan så självfallet har de även rätt att säkra åtkomsten till sin militärbas i ett sånt läge. Inga konstigheter med det. Sen höll man folkomröstning. Vad brukar väst göra i samma läge? De bombar sönder stället och kallar det att sprida demokrati...

Nedan snackar Glenn Greenwald lite grann om de dumheter som sprids i västmedia. Du måste börja fatta att det är CIA som kontrollerar västs media. Det är ett verktyg för att skapa folks verklighetsuppfattning. Du har fastnat i en bild av Ryssland som kommer från kalla krigets dagar. Det Ryssland finns inte kvar. Putin är inte kommunist. En av orsakerna till att NWO-folket hatar honom...

Kanske ligger bonnläppens kommentar närmare verkligheten än HAX snorkigt 

misstänksamma beskrivning... foreign affairs är ju inte HAX starka sida precis...

EU, Putin och Trump – vad är Europas plan?

mån 16 jan 2017


Jag är knappast först med ordet glokalisering, men mer vanligt har nog varit uttryck som det glokala samhället, glokal politik, tänk globalt handla lokalt eller liknande...

Självklart är glokalisering ett slags motbud på uttrycket globalisering....

När man inser att vi inte kommer undan teknisk utveckling, allra minst kommunikationsteknisk utveckling, det gäller både IT, samfärdsel och handel, då måste man också ställa sig frågan om man vill ha allt detta tryckt på sig uppifrån...

Vi som gillar individuell frihet vill behålla, ja rent av reservera, beslutsmakten för oss själva. Man kan kalla det liberalism eller subsidiaritetsprincip om man vill...

Den nya tekniken, inte minst bredband via fiber, som anläggs på bred front inom EU och även i stora delar av övriga världen, gör det möjligt att stanna kvar på landsbygden och verka där...

Det gör det också både möjligt och i många fall attraktivt att flytta ut verksamhet till landsbygden. Man har hela världens samlade kunskap tillgänglig vid sin skärm. En hel världs marknader att handla med...


Glokalisering enligt Mats

Mycke mer finns att säga om saken...

En kort elevator pitch...

En politisk aktivist förklädd till journalist...

I sitt chefsrum i byggnaden på den här historiska platsen sitter en av Sveriges mest agendadrivna politiska aktivister, förklädd till journalist. Hans namn är Peter Wolodarski. Han är 38 år. Sedan mars 2013 chefredaktör för Sveriges största morgontidning, Dagens Nyheter. På knappa fyra år har han lyckats med någonting alldeles oerhört och unikt i sitt slag...

Att sänka det som under nästan 150 år var flaggskeppet bland svenska dagstidningar till en propagandistisk boulevardblaska med politiskt/ideologiskt styrd lögnaktig kampanjjournalistik...

Till och med maoisten Olof Lagercrantz’ Sovjet- och Kinapropaganda på 1960- och 70-talen har fått konkurrens ifråga om verklighetsförfalskning...

Gång på gång har DN avslöjats med publicering av rena lögner som Sandvikenrapporten  (31 maj 2014), historien om den påhittade brandmannen i Boden, ihopdiktad av Golnaz Hashemzadeh (3 juni 2014) och Henrik Brors’ famösa ljugversion av en OECD-rapport där han påstod att invandrare betalar mer till samhället än de får tillbaka (13 juni 2013)...

När man läser Torgny Segerstedts ord från 1940 ser man klart allt vad vi har förlorat under den epok som inte kan gå till historien som något annat än Dårskapens tid:

Det fria tänkandet. Medvetenheten. Reflexionen. Det historiska seendet. Klokheten. Det sunda förnuftet. Friheten att yttra oss. Stoltheten över vårt land, vår kultur och våra traditioner. Självbevarelsedriften. Kampviljan. ”Det svenska är heligt.”

Och vad har vi släppt fram istället?

Dårskap. Bara dårskap. Det kommer att stå oss dyrt...

Söndagskrönika: Hämnaren i Marieberg

Aktivist-globalisten med stort G...

Jösses, nu är han i farten igen... galenpannan Brage... tänk om han har rätt...

CIA:S FEMTEKOLONN I SVERIGE KOMMER INTE UNDAN...

För er egen skull – för det svenska folkets skull – för Guds skull – BE OM FÖRLÅTELSE...

Obama och Gorbatjov förvaltade var sitt imperium när de kollapsade – USA respektive Sovjetunionen.

Trump och Putin förvaltar var sitt land under återuppbyggnaden – USA respektive Ryssland.

Återuppbyggnaden tar cirka 20 år. Ur askan reser sig så småningom mycket friskare nationer.

När Ryssland kollapsade drabbades allierade länder i Östeuropa fruktansvärt.

När USA kollapsar drabbas allierade länder i Västeuropa fruktansvärt.

I varje land i Östeuropa avslöjades tiotusentals agenter som jobbade åt det ryska imperiet.

I varje land i Västeuropa kommer det att avslöjas tiotusentals agenter som jobbade åt det amerikanska imperiet.

”KGB:s femtekolonn” -Stasi – i Östtyskland har fått en tvilling.

”CIA:s femtekolonn” – BFV – i det förenade Tyskland (Bundesamt für Verfassungsschutz) 

Ett mycket gott råd – be om förlåtelse. Tänk efter noga – be om vår nations förlåtelse medan tid varar. Det gjorde en av Tysklands mest kända utrikespolitiska redaktörer Udo Ulfkotte innan han återvände till himlen (13 jan 2017)... han dog alltså, 56 år gammal...

Han fick sitt lands förlåtelse. 

Han erkände att han berikat sig på blodsdollar under många år. Han berättade också en brutal sanning – ALLA stora tidningar i hela den s k ”fria” världen är mutade av blodsdollar – varenda chefredaktör och alla viktiga politiska kommentatorer. Ulfkotte skrev en bekännelse – en bok ”Journalist for Hire: How the CIA Buys the News”. Allt smuts berättas om i detalj...

Nu har ännu en bok publicerats ”The CIA As Organized Crime” skriven av Douglas Valentine. Samma information återfinns i denna bok. Historien om hur CIA mutade pressen i ”den fria demokratiska världen” är ett lysande dokument...

Trump: Brexit bra! Nato föråldrat! Fortsätter twittra som president! Akterseglar pressen!

Idag har gatans parlament från 1930-talet flyttat ut på Internet. Folk hackar inte ihjäl varandra, ännu, på samma sätt som då. Istället hackas hemsidor och mailkonton...

Det som präglade den amerikanska valrörelsen 2016 är sannolikt starten på vad Europa kommer uppleva under 2017 med de tyska, franska och nederländska valen. Och 2018 med det svenska...

En sönderhackad valrörelse med ett politiskt mittfält som inte lyckas markera kraftigt nog mot försöken samtidigt som detta hackande leder till att tränga ut väljarna i politiska polerna. Hackandet, och dreven, utmanar yttrandefriheten samt sätter bland annat Tryckfrihetsförordningen ur spel. Det vårt samhällsklimat bygger på. Det fria ordet...

Att Ledarsidorna.se utsatts för detta är en naturlig följd efter att ha drivit en konsekvensneutral beskrivning av samhället. Att beskriva världen utanför ”Cabaret” för läsarna och väljarna. Ledarsidorna.se har utvecklats till en mer redaktionell produkt med bland annat månadsdonationer och en del reklam för att hålla uppe tempot och vi avser bygga ut formatet ytterligare...

Det vi, för redaktionen är vi nu, kommer lansera under våren kommer innebära en utbyggnad av formatet och intesifiering av notiserna. Att i korta notiser fånga upp vad som sägs i annan media.

Media som inte når in till ”Cabarets” artister och publik. Media som faller offer för den glättiga stämningen där allvarliga klyftor och systemproblem skämtas bort.

Attacken mot Ledarsidorna.se är det preludium till en sönderhackad och söndertrasad framtid i samhällsdebatten och samhällsklimatet vi går in i. Det börjar, vilket nu är uppenbart, med virtuella hackningar och drev för att sannolikt gå över i den riktiga världen med mer fysiska uttryck när dessa virtuella hacknigar och intrång nått upp en kritisk massa av frustration. Den värld där inte ens komiker kan undgå att se vad som sker.

Det beklämmande är att den dagen det sker, att fysiska intrång och hackningar av personer blir vanligare, är det sannolikt för sent att vända om.

Vi tog oss dit till slut. Till Cabaret. We hope you will enjoy the show.

Ett samhällsklimat vi känner igen. Cabaret.


Rika och sjuka pösmunkar behöver nog inte ligga i korridoren... fast från enkel-rummet ser man ju dom som gör det...

Kanske skulle han kunna bidra med mera omfattande sanningsenlig samhälls-beskrivning...

Krisen inom vården kommer säkert bli föremål för många debatter fram till valet. Politikerna kommer buda över varandra i "satsningar", sprida populistiska slogans om "vinsttak", allt samtidigt som undersköterskor byter blöjor på patienter i sjukhuskorridorerna och psykiskt sjuka skrivs ut för att de är för svåra att hantera för den personal som finns till hands...

Den som har råd bör se till att ta privata vårdförsäkringar för sig och sina barn omedelbums. Att betala två gånger om är egentligen inte acceptabelt, men det finns få andra val eftersom en ljusning i vårdkrisen inte är i sikte...

Jag frågar mig ständigt varför politiker är så krisstyrda. Varför de saknar förmågan att förutspå händelser och arbeta preventivt. Varför de alltid agerar först när situationen blivit akut. Kanske har det med enkla incitament att göra...

Vårt demokratiska system belönar helt enkelt inte långsiktigt och preventivt arbete, ty vem tackar den som förhindrat en kris? En kris som förhindras har ju aldrig uppstått. Det är den som tar krafttag när krisen väl är ett faktum som får applåder och röster...

Jag kan helt ärligt och uppriktigt ge alla ett tips i dagens Sverige: bli inte sjuk...

Tänk om det inte blir bättre än så här?

Den tankspridda ryske överbefälhavaren Michail Kutuzov satt under slaget vid Borodino mot Napoleon och tuggade på en stekt höna medan han försökte utröna stämningen och andan hos de ryska soldaterna...

Jag önskar Kutuzov vore här...

”Michail”, skulle jag säga, ”hjälp mig att utröna stämningen och andan hos det svenska folket”.

”Hm”, skulle han eftertänksamt svara. ”Du måste ge mig några ledtrådar.”

”Tja. Det handlar om vad svenskarna tycker om samtidens mest storslagna projekt, den svenska migrationen. Fram till för något år sedan var den svenska överhetens dagorder fullständigt glasklar: migrationen är bra för Sverige och den som förfäktade något annat är någon sorts landsförrädare, kanske fascist.”

Kutuzov vände långsamt ansiktet mot mig och log. ”Överheten behöver ibland vara sträng”, sa han. ”Om manskapet skäms lite så lyder det bättre. Varje riktig befälhavare vet hur nyttigt det är att ingjuta lite dåligt samvete i de underlydande. De ska känna att de inte gjort tillräckligt. Men säg mig, Engellau, har svenskarna börjat bli rädda än?”

Historien fortsätter i krönikan...

Med väderkorn på tidsandan

sön 15 jan 2017Före detta skebokvarnarn lärde sig ett nytt ord, karoshi. Det är japanska och betyder ”död genom överarbete”...

Det kom in i det japanska språket på 1970-talet i och med de första uppmärksammade fallen av arbetsrelaterad stressdöd. Sedan dess har fenomenet tilltagit och har nu blivit ett så stort problem att regeringen tagit fram en nationell strategi i frågan...

Var femte anställd i Japan beräknas vara i riskzonen att dö som en följd av för mycket arbete. Dessutom – i en inbromsande världsekonomi där alla slåss om att få behålla sina jobb – har karoshi gått på export...

I Kina dör en halv miljon arbetare av utmattning varje år och även i Sverige förklarar överarbete allt fler dödsfall. Mördande konkurrens skulle man kunna säga...

Vi jobbar ihjäl oss på alla fronter

Allt för att tillfredsställa överhetens behov av arbetsbefriande inkomster...

Även om det låter drastiskt är den medvetna förgiftningen av våra livsmedel ett av de största hoten mot vårt samhälle...

Monopolbildningen i livsmedelsindustrin gör att det blir allt svårare att komma undan...

Man kan ha olika uppfattningar om huruvida detta är avsiktligt inom ramen för NWO och dess krav på befolkningsminskning eller bara relaterat till ekonomisk vinning för producenterna, men resultatet blir ändå detsamma...

Våra sjukhus fylls till bristnings-gränsen, till läkemedelstillverkarnas förtjusning. Dagens sjukhus reser sig som katedraler över sina samhällen och deras innehåll liknar allt mer industriell verksamhet. Att samma ägarintressen ligger bakom båda dessa branscher är knappast någon tillfällighet...

De stora livsmedelsbolagen säljer processad mat som designas för att hålla konsumenten beroende av deras produkter. Dessa ges avsiktligt ett lägre näringsinnehåll för att konsumenten skall behöva äta mer för att nå sin mättnadsnivå...

För att öka försäljningen görs produkterna söta, salta och feta, allt för att svara mot kroppens eget belöningssystem. Genom tillsatser skapar man ett matberoende, som gör att konsumenten inte kan bli av med sina på så sätt skapade ohälsosamma matvanor...

Make America Great Again – skall livsmedlen föda eller döda? Del 3.

PK-isterna är i underläge... vänster eller höger är likgiltigt... sprattlar i dissidenternas nät... tycker Sh...

Globalismens skyddsapostlar... PK-isterna får käftsmällar så det står härliga till från dissidentiska trumpister... dessvärre bara tillfälligt... tror Sh...

Globala eller lokala imperier krymper inte frivilligt... de växer tills de dör... vi har inte riktigt nått peak globalism men vi är nära...

Mina tankar går till brittiska Labourpartiet som ligger i ruiner och som ingen tror kommer att kunna vinna nästa val även om den konservativa regeringen har stora utmaningar framför sig. Sedan Labour valde Jeremy Corbyn till partiledare har de gått låååångt åt vänster, samtidigt som de fortsätter ha interna strider...

Väljarstödet är rekordlågt.

Väljarna vill se en förbättrad ekonomi, bättre välfärd, bättre infrastruktur, mer lag och ordning. Att bittert klaga över det val man har förlorat, är knappast en väg framåt...

USA-vänstern går brittiska Labours väg

Noterar att världen blir sämre. Åtminstone har olika länders vilja att skänka pengar för att utrota fattig-dom och svält minskat...

En cynisk människa skulle ha kunnat påstå att bidragen till denna viktiga stiftelse mer syftade till annat än att göra världen bättre. Kanske hjälpa Australien och Norge att få det som i det stora landet i väster kallas "preferential treatment"...

Så cynisk är inte jag. Skulle aldrig få för mig att ens antyda att Clintons stiftelse någonsin kan ha haft något annat syfte än att göra världen bättre...

Möjligen att betala för Chelsea Clintons bröllop. Men absolut inget annat. Inget om att undvika amerikanska sanktioner eller tona ner amerikansk kritik för brott mot mänskliga rättigheter. Nej, verkligen inte. Dom som hävdar det är ondsinnade Trumpanhängare och sannolikt även ryska agenter...

Viljan att göra gott har minskat - Clintons stiftelse får läggas nerAvgående presidenter brukar inte fatta riskfyllda beslut när en ny president har valts...

I stället för att hålla sig i bakgrunden och försöka säkerställa en smidig övergång för Donald Trump, är Barack Obama alldeles snurrig och använder varje uns av presidentmakten som fortfarande står till hans förfogande för att krångla till det...

Han har gjort flera dumheter, som att hugga Israel i ryggen vid FN-mötet och i torsdags tog han sig tid att ge Joe Biden en Presidential Medal of Freedom...

 
Men det som oroar mest är hans oändliga provocerande av Ryssland. Var och varannan dag verkar det som Obama gör något för att förvärra relationen med Ryssland, och om han inte lämnar White House om en vecka är jag säker på att traditionella media kommer att vara fyllda av spekulationer om ett eventuellt krig...

I går fick vi veta att 3000 US.soldater har placerats i Polen. Polen var en gång en viktig medlem av Warszawapakten och ryssarna är ganska oroliga över att amerikanska trupper nu kommer att vara stationerade så nära Ryssland...

Det sägs också att Nato-trupper kommer att anlända till Litauen i slutet av januari. Som vi minns var Litauen faktiskt en del av Sovjetunionen under det kalla kriget...

Helt plötsligt har Ryssland blivit fiende nummer ett. Barack Obama och Hillary Clinton säger att det är Rysslands fel att Clinton förlorade, så i slutet av december utvisade Obama 35 ryska diplomater från landet.
Det är den typ av åtgärder man vidtar innan ett krig börjar...

Varför skickar Obama trupper till Polen?

En hycklande pseudo-dissident av globalistiskt och PK-istiskt slag... en slug jävel... follow the money...

Globalismens grundtanke är ju att sälja så mycket prylar som möjligt till så många som möjligt... därför gör sig lokala producenter inga besvär... chanslösa som dom är mot Big Business...

Visst kan man bli hyggligt rik på att liera sig med big business men inte superrik... jorå, några big business-företag finns det ju, med Kamprad i spetsen... inga oligarker kanske...

Men sen finns det ju enskilda individer som blir superrika pga av sin begåvning... Zlatan, ABBA med flera... om GW Persson tillhör dom superrika är obekant... att dom alla bejakar globalismen är ju förutsättningen för rikedomen...

En låtsasdissident som håller sig på rätt sida om PK-gränsen... han kan ju inte riskera presumptiva bokköpare, mysfarbrorn... som före detta polisprofessor är det riskfritt att kritisera polisen... i dags-

läget kan han nog locka till

sig många nya bokköpare med polisens hjälp...

En rysligt begåvad bluffdissident som mycket väl förstår att tillståndet inom polisen inte är en isolerad företeelse inom ofantliga sekten...

Dags montera ner vår stora polisbyåkrati

Gråsossesamhället blev inte som det var tänkt va... Persson...

lör 14 jan 2017Sverige har en härskande klass bestående av politiker, högre offentliga tjänstemän, etablerade media, system-trogna NGO:er och en lydig kulturelit...

Alla lever de på andra människors pengar. Alla är de intresserade av att makt flyttas från vanligt folk till politiken, från individen till det kollektiva...

Den härskande klassen har inte medborgarnas bästa för ögonen, utan statsapparatens. Den betraktar inte människor som unika individer, utan som undersåtar...

Den härskande klassen har en väpnad gren, polisen – plus en hel armé av ordningsmän. Gör inte så. Tyck inte så. Ifrågasätt inte... Händerna på täcket.

På senare tid har vi hamnat i en debatt om själva verkligheten, om sant och falskt. I denna debatt finns ett arrogant von oben-perspektiv som känns närmast DDR-mässigt...

Språket, litteraturen och historien städas och revideras. Fria och oberoende röster kritiseras och misstänkliggörs. Internet rensas från oönskad information...

Den härskande klassen är för övrigt inte speciellt kompetent. Vad den gör är att störa och ödelägga den spontana ordning och naturliga utveckling som annars bygger ett fungerande samhälle...

Störta den härskande klassen!

Nåja, det är väl att ta i... sitt ner i båten och vänta... det dröjer inte länge till...

Skolsjukvården fortsätter att jaga mygg med hagelgevär i form av i sig cancerogena cellgifter och strålkanoner...

På sjukhusen bjuds cancer-patienten på sockerstinn mat och får näringstillförsel i form av glukosdropp, längre har man inte kommit...

I avvaktan på att skolsjukvård och forskning ändrat inriktning till patientbehovet måste vi allmänheten ta det fulla ansvaret själva för vår hälsa. Forskningen styrs idag av mycket stora ekonomiska intressen från Big Pharma och vården befinner sig på gränsen till sammanbrott. Till er som vill lämna ekonomiska bidrag till forskning mot bl.a. cancer är nog inte pengar till Cancerfonden (där jag själv en gång var vice ordf) det optimala, utan min rekommendation är ett bidrag till Kostfonden via bankgiro 900-4243, plusgiro 900424-3 eller Swish på nummer 123 900 42 43.

Jag vill påminna om mitt upprop i mellandagarna om bildandet av en riksförening för att hjälpa de som känner behov av det, att kunna administrera metabol sjuklighet och att försöka undvika att ens bli metabolt sjuka. Jag tar gärna emot ytterligare intresseanmälningar på min mejl  larsbern@live.se.

Som planeringen nu ser ut med många intresserade återkommer jag inom den närmaste tiden till ett konstituerande möte med föreningen som vi sannolikt kommer att hålla i Dalarö utanför Stockholm. Vi räknar med att etablera ett samarbete med ett brett hälsoprojekt som är planerat att starta i Dalarö och som vi hoppas skall få en bred spridning ihop med den nya föreningen...

Vad orsakar cancer?

Socker... socker... socker...

Hultsfreds kommun har enligt Dagens Nyheter inte haft något annat alternativ än att ”göra kommunen så oattraktiv som möjligt för dem som letar efter ett nytt hem i Sverige”...

Det går att begripa. Men det går också att tolka som ett utpressningsförsök från kommunens sida gentemot staten. Ge oss några miljarder till så öppnar vi socialförvaltningen igen...

Men i så fall tycks staten ha varit ståndaktig. Det har gått tre veckor, ingen lösning verkar ha materialiserats. När det här blir uppenbart för Sveriges folk – och Sveriges kommuner, som länge klagat – blir insikten att det är fritt fram att strunta i staten...

Vad som händer då kan jag bara spekulera om. Det mest sannolika är antagligen att staten stänger Sveriges gränser för vidare invandring. Men det är ju det vi gjort? säger du förvånat. Det är det inte alls. Staten säger visserligen så, men dessa uttalanden har bara varit till för att lugna upprörda medborgare. Under 2016 kom 28 939 asylansökande till vårt land enligt Migrationsverkets statistik.

Därmed är vi tillbaka till siffrorna från århundradets första decennium, alltså perioden före de senaste årens puckel. Det är långt ifrån stängda gränser. Staten kan försöka lura medborgarna, men den lyckas inte lura kommunalråd som måste räkna sina kommuners pengar...

Är detta en sensation eller begriper jag inget alls?

Flens utpressningsförsök gentemot staten har gett resultat...

Sparreholmarn är fast mera intresserad av...

Småhus från förr i gamla villaområden... där händer inte mycket...

Som vi skrev i ett inlägg nyligen pågår en rad spännande experiement i Sverige för att bli helt eller delvis självförsörjande på energi i form av både uppvärmning och elförsörjning ofta i kombination med försök att öka självförsöjningen av mat i sin egen trädgård...

https://i.ytimg.com/vi/30ghnDOFbNQ/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=txQFi9ctOZnlT5zuly2__o0dTSU

Family wraps home in greenhouse to warm up Stockholm weather

Växthus-energihuset mer än en sommardröm

Växthus-energihus i nyproduktion

behöver ju inte bevisa nåt längre...

Det pågår en kamp, inte bara mellan olika bilder av verkligheten, utan om Verklighetsbilden med

stort V...

Om jag får ha en önskan angående det offentliga samtalet i det här landet, så är det att vi slutar med att tala om ”bilder” av verkligheten. Hur vore det om vi bestämde oss för att tala om verkligheten istället för bilden av densamma? Jag hävdar bestämt, på tvärs mot postmodernistiska idéer och i trots med teorier om att vi lever i en tid efter sanningen, post-truth, att verkligheten finns och kan bevisas...

Nej, det är naturligtvis omöjligt att hävda att en erfarenhet är mer eller mindre sann, att en åsikt är sannare än en annan åsikt, men det finns mängder av empiriska studier och statistiska undersökningar liksom statistisk data som vi bör förhålla oss till. Det räcker inte att ”känna” eller att ”tycka”. Det krävs argument; goda, rimliga argument baserade på mer än bara känslor. Dessa argument kan vara av olika art...

Ett sätt är naturligtvis att leta fakta i offentliga utredningar och statistik.  Hur många kvinnor utsätts för sexuellt våld årligen? Hur många pensionärer lever under fattigdomsgränsen i Sverige? Hur många är hemlösa? Hur många hatbrott begås? Man behöver alltså inte gissa – man kan också söka och ta del av den information som finns tillgänglig...

Även om det är svårt att hävda eller bevisa att erfarenheter är sanna, så saknar de naturligtvis inte betydelse i en argumentation. Inte minst om många människor delar samma upplevelser och erfarenheter – till exempel att samhället blivit mindre tryggt, att sjukvården inte fungerar tillfredsställande, att polisen inte klarar av sitt arbete – är det av stor vikt att ta dessa upplevelser och erfarenheter på största allvar...

Människors upplevelser av den tid och den värld vi lever i får inte förminskas och ignoreras. Vi och våra värderingar påverkas av det vi ser, hör och erfar i våra egna liv. Det är inte det som är främmande, som vi inte känner till, som skrämmer oss – nej, det som oroar oss är det välbekanta, det som vi känner till i vår egen vardag, som Lars Åberg uttrycker det i sin angelägna bok ”Framtidsstaden”. I den levererar Åberg en besk och bitvis skrämmande bild av Malmö...

Låt dig dock inte förledas att tro att det är Åbergs ”bild” av verkligheten du möter: i hans bok om Malmö möter vi många människors bilder av landets tredje största stad, och dessa är tämligen samstämda...

Föga förvånande stämmer Åbergs skildring av ett samhälle i fritt fall bättre överens med Katerina Janouchs än med Özz Nujens. Lita inte på mig – läs Åbergs bok och gör din egen värdering. Det är så den som vill förstå verkligheten agerar...

Ann Heberlein: Skillnaden mellan stå-upp komik och verklighet

Sparreholmarn är gravt okunnig i frågan...

Varför kan dom inte tillhöra Mauretanien...

Islamister och samma språk och geografin...

sen kan dom väl få Kanarieholmarna på köpet...

Erkänn Västsahara!

fre 13 jan 2017

Att se den svenska makteliten som ett kolonialvälde gör det möjligt att besvara en del svåra frågor, inte minst den varför maktelitens medlemmar föraktar det svenska folket...

Eftersom de, till skillnad från politikerna i det föregående nationella projektet, inte bygger sin identitet med referens till medborgarna utan horisontellt, med andra ”maktspelare” som förebilder, inhemska såväl som internationella, måste de befria sig från den folkliga identitet som de insupit med modersmjölken, i varje fall om de har svenska föräldrar och är uppväxta i landet...

Identitetsbildning handlar mera om att ta avspark från det man inte vill vara än att bejaka det man vill bli – det senare är mer diffust. Forskare inom området brukar fånga in den processen med uttrycket ”all identitetsbildning är kontrastiv”...

Det ömsesidiga föraktet mellan politiker och medborgare växer. Frågan är om svenska politiker i en inte alltför avlägsen framtid kommer att ta till den tredje strategin, det vill säga våld mot medborgarna, på det sätt som vi känner från kommunistiska välden, som Sovjet och Kina. Hur ska de annars få det folk att lyda, som är på väg in i ett högskattesamhälle med förlorad välfärd, som blir alltmer på det klara med den ständigt pågående hjärntvätt de utsätts för i alla media...

Sverigedemokraterna kan lugnt sitta still i båten. Förvärras den svenska krisen och stämmer signalerna om att Europa kommer att utsättas för en ny massinvandringsattack under våren, så får vi en till valet 2018 helt ny politisk situation i Sverige. Aftonbladets Lena Mellin, en fullblodspropagandist och desinformatör av första rangen, har förutspått att det kan bli rena blodbadet för flera svenska riksdagspartier. Kanske träffar hon äntligen rätt...

Sveriges koloniala maktelit

Ska politiker tvinga in väljare i fållor som lagts upp av habila partistrateger eller ska politiken utgår från vad medborgarna faktiskt vill se att politikerna genomför...

Det här har blivit ett orosmoln för det svenska politiska etablissemanget, för ledarskribenter och krönikörer...

Och när argumenten tryter tar man till skällsordet som inte behöver definieras: populism! Samma mönster ses nu över hela Västeuropa...

Men populisten är alltid den andre. Över ordet ligger det en arrogant inställning till  demokrati och vanliga människors uppfattningar om de inte stämmer med de tongivande...

Vad värre är: medan man försöker definiera begreppet så pågår viktiga politiska förflyttningar i Sverige och runt om i Europa. Och det är inte Frankrike vi ska oroas över – utan än en gång Tyskland! Vi befinner oss i så stora omvälvningar i Europa att det är först i efterhand, när röken skingrats, vi kommer kunna se vad som hände just nu...

Chris Forsne: Europa, Tyskland och framtiden

Världen bävar med USA och Ryssland i deras bisarra pas des deux, Sverige bävar i sin lillgamla teaterroll som ordförande i FN:s säkerhetsråd – vad kan vi mer än klubba rösträkningen...

Regering, riksdag bävar liksom partierna som svingar vildsint kring sig som om alla gett upp om att nån gång få in ett avgörande argument...

Land, stad, varje kommun bävar på olika sätt och de som inte bävar vet att vända ryggen till eftersom solidaritet för länge sedan enligt den färdigbyggda välfärdsstatens ryggmärgsreflex är en utlokaliserad skitsak...

Osäkert till vem men bara inte till mig, bara till någon annan, t ex till en diffus myndighet med personalbrist och köer utan barmhärtighet...

Sådan den förgrovade katastrofskildringen av ett panorama alltför komplext att fatta. Då har jag inte nämnt klimatet, inte nämnt artificiell intelligens, nära sin egen intellektuella tipping point...

Däremot kan jag nämna den nyss registrerade blixten från en fjärran dvärggalax. Blixten – äntligen en metafor som alla utom den blinde fattar!- blixtar ska man inte leka med, en slog 2001 ner i min telefon när jag talade utan att veta om åskan i närheten och sedan dess är jag döv på även det örat...

Vår senaste fräscha galax-blixt har varit på väg genom rymden i tre miljarder ljusår (räkna själv!) och jag bryr mig plötsligt inte längre om vad som hände i fjol… det är för nära, jag vill frånochmed nu bara minnas det jag inte kan komma ihåg, länge länge sen. Ja, långt innan min Mor hörde pipet från vaggan där jag låg nedblodad efter förlossningen för att barnmorskan inte knutit åt navelsträngen tillräckligt hårt…

Det är bara 86 år sen – en millisekund i storblixtens långresa. Vi lever, inser jag nu, i långsamblixtens tid, det som sker har plötsligheten över sig men i förening med en extrem ultra rapid ty outhärdligt långsamt har något skett inför ögon som intet såg. Först efteråt då vi inte räknas ska vi få veta om Trump var på riktigt…

Vi lever i bävan i långsamblixtens tid

I veckans avsnitt av DGS-TV gästas Patrik av Johan Hakelius...

Johan Hakelius har under många år varit verksam i den svenska samhällsdebatten, bland annat som biträdande politisk redaktör i Svenska Dagbladet, chefredaktör för Finanstidningen och numera som chefredaktör för tidningen Fokus. Han är också krönikör i Expressen. Han har dessutom skrivit flera böcker, varav de tre senaste är Döda vita män, Ladies och Rule Britannia...

DGS-TV Avsnitt 9

https://i.ytimg.com/vi/eNgmoOy1dC0/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=g4FNqm3NUEozJqjF578BURyfwmc

Hur ska vi förstå Sverige?

Min lärdom är att det viktiga inte är så mycket vad mänskliga organisationer, maktgrupperingar, arméer, myndigheter egentligen säger, utan hur de egentligen tänker. Låt mig ge exempel på vart det kan leda mig...

Vi kan ta alla dessa ledande politiker, till exempel Mona Sahlin och förre integrationsminister Erik Ullenhag, som förklarat att de varit ”naiva”. Jag lyssnar, lutar mig tillbaka och väntar på tecken på att de eller deras kollegor och efterföljare på något vis skulle ha dragit slutsatser av att de varit naiva. Jag ser inget...

Ett tag efter Mona Sahlin har nu Anna Carlstedt utsetts till Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Hennes enda merit, av vad det framgått, är att hon varit chef för den nödtelefon mot våldsbejakande extremism som varit en av få genomförda åtgärder mot våldsbejakande extremism men som tyvärr inte fungerat...

Det är ungefär samma sak med de övriga svenska krisområdena, skolan, migrationen etc. Generalmajorerna kommer med sina genomtänkta rapporter om viktiga förändringar som ska göras och vilka skarpa beslut som ske genomföras, till exempel 80 000 utvisade under 2016...

Ska ni förstå, får ni läsa hela krönikan... det är den värd...

Kutuzov

Låt mig – utan att lägga några direkta värderingar i det – peka på ett par trender kopplade till flykting- och migrationsfrågorna som jag tycker mig se och som är intressanta...

Till att börja med verkar det som att det bara är en tidsfråga innan man kommer att sätta upp något slags interneringsläger för flyktingar som skall utvisas efter att de begått brott eller fått sin asylansökan avslagen...

Denna fråga finns redan på dagordningen i till exempel Tyskland – trots att frågan om internering just där är extra känslig, av lätt insedda skäl...

Det handlar om att regeringar över hela Europa helt enkelt vill ha koll på att bara de som har rätt att vistas i respektive land befinner sig där. Frågan kommer även att kopplas till frågor som kriminalitet och parallellsamhällen. Räkna med att detta kommer att väcka en intensiv debatt...

Migration och fri rörlighet i morgondagens EU

tors 12 jan 2017

 

Alltid någon kommentar om att arbetslivet har blivit hårdare...

En högst normal-begåvad kommentar...

Jag som har hängt med ett tag kan bara konstatera att arbetslivet har blivit bättre...

Det finns två stora orsaker till att människor mår sämre. Dålig kost och jämställdheten. Att minst 80 % procent av allt som säljs i en matvarubutik inte borde stoppas in i en mänsklig kropp behöver knappast diskuteras. Jämställdheten har mest gått ut på att kvinnor ska bli som män och det mår de förbaskat dåligt av. Männen ska bli mindre män, och det mår de dåligt av, men mest lider kvinnor av det...

Jag proklamerar inga könsroller som sådana utan kvinnor och män ska får göra vad de vill utan begränsningar av sitt kön, men ingen av dem ska behöva tvingas via någon form av socialt tryck eller normer...

Låt oss skratta tillsammans åt det välfärdsindustriella komplexet...

                                                                       

Det välfärdsindustriella komplexet sjukskriver sig själv

Det är inte bara Sh som påverkas av yttre krafter...

Fredrik Antonsson, med sidan ”I Otakt” och ledarsidorna.se har de senaste dygnen utsatts för dels så kallade DDOS-attacker, eller överbelastningsattacker, dels rena intrångsförsök. Attackerna ser ut att ha haft lite olika karaktär men gemensamt för dessa har varit att ta sig in i koden bakom för att göra sidorna korrupta. Under 24 timmar, för att ta ett exempel, gjordes 1 100 misslyckade inloggningsförsök mot ledarsidorna.se...

Antonsson och ledarsidorna.se kommer tillsamman återkomma i mer detalj hur vi ställer oss till detta samt andra perspektiv när situationen stabiliserats. Mycket arbete återstår med våra sidor nu...

BBC rapporterar om att Marocko nu förbjuder produktion samt försäljning av burkha som klädesplagg. De som tillverkar eller säljer detta klädesplagg, som täcker hela kvinnans kropp med endast ett ”galler” för ögonen att se igenom gavs 48 timmar att stoppa produktionen samt förstöra samtliga lager...

Förbudet fördöms av radikala islamister då det kränker de muslimska mänskliga rättigheterna att utöva sin religion. Kung Mohammed VI, av det Hashimitiska kungahuset, har varit drivande i beslutet att modernisera Islam och står för en moderat uttolkning. Det Hashimitiska kungahuset har blodsband till Profeten Mohammed varför beslutet är fast förankrat i Marockos ambitioner att modernisera Islam...

Attacker mot media är attacker mot läsare

En debatt om islamism

Vi som kan vår historia vet att makthavare i alla tider har frammanat externa hot för att avleda det folkliga missnöjet med deras styre...

Efter att ha följt det politiska etablissemangets krumbukter vid Folk&Försvars-konferensen i Sälen vill jag utropa déjà vu. Här har vi sett ett skolexempel...

Den svenska politiska eliten har bestämt sig för att helhjärtat offra Sveriges demokrati och självständighet till en globalism som de snöat in på. Den politiken saknar numer nästan allt folkligt stöd, men det verkar inte bekomma. Politiken körs blint vidare...

Lagstiftning och ekonomisk politik skall så snabbt som möjligt underordnas överstatliga globalistiska organ som EU och FN. Vår regering tar gruppfoton med reklam för globalisternas agenda 2030. Internationella handelsavtal drivs fram syftande till att föra över ekonomisk makt från riksdagen till globala banker och storföretag...

Låt er inte luras av alla falska profeter!

Marijuana har visat över-raskande egenskaper för att bota cancer, men forskningen förbjuds på grund av den amerikanska narkotikalagstiftningen...

En stilla undran är hur utbredningen av cancer ser ut i jämförelse med länder med stor förbrukning av morfin och opium. En sådan utredning lär vi dock aldrig få se...

Nobelpristagaren Otto Warburg konstaterade redan för 80 år sedan att cancercellerna får sin energi genom fermentation av socker istället för den normala cellens syreandning. Om forskningen hade inriktats på Warburgs teorier hade förmodligen cancerfrågan varit löst för länge sedan...

Istället har den amerikanska befolkningen inriktats mot att ha just den mest sockerbaserade dieten i världen. Därmed toppar man också cancerdiagnostiken. Elaka tungor konstaterar att i USA lever fler på cancerns förekomst än de som dör av den...

Om ingen bryter detta onda samband mellan läkemedelsbolagens goda förtjänster av en permanent cancerförekomst och samhällets ovilja att hitta de lösningar som redan ligger på glänt, är cancern här för att stanna...

Till skillnad från friska celler, som behöver minst 22 procent syre i luften för att kunna andas, är cancercellerna mer än nöjda med sin sockerfermentation. När luftföroreningarna slår till i amerikanska städer kryper syrenivån ofta ner till en nivå runt 18 procent. Den långsiktiga effekten av detta kan vi lätt föreställa oss.

Make America Great Again – människan som tillgång eller belastning. Del 2.

Business Week har beskrivit hur de pipelines som likt ändlösa kaningångar genomkorsar USA:as kontinent under fötterna på medborgarna...

För att förse dem och världshandeln med frackad gas och olja, vållar allt större förödelse, utsläpp, dödsolyckor, brand-katastrofer, explosioner, obrukbar mark, åar och sjöar förstörda…

Den frackade oljan tvekar aldrig att äventyra den naturskönaste nejd eller ens indianernas heliga platser. Frackingen har gjort Amerika till nettoexportör av energi och sänkt bensinpriset, schejkerna i Mellanöstern fruktar att deras eget öde är ett slukhål i öknen...

Allt har ett pris. I ett USA där exploatörer i sekler byggt oljans välstånd står som seriekopplade gravstenar ofattbara 2.5 miljoner (!) övergivna pumpar, synliga eller aldrig kartlagda rör från sinade källor, nu med läckor som hotar åkrar, skogar, städer, vatten...

Man tar inte ostraffat från naturen vad den tillhör. Men människan tycks vänja sig vid att hennes miljö skrotförfulas där skönhet nyss rådde; man blir med ett ord jag läste ”avförkänsligad”, förtränger att man bor på en civilisatorisk kyrkogård, ropen från offren hörs ej i välståndsbruset...

Vi gör vad som helst för att vidmakthålla utveckling, i Kiruna flyttas staden för att ny malm fortsatt ska ge jobb och rikedom, i Kalifornien töms miljoner års urvattenssjöar ur klotets innandöme att fylla poolen.

Sanningen om kaninerna och slukhålet

Betänk i ett kort perspektiv...

Betänk dock att i ett längre perspektiv...

Nkghbrdgfsbv...

Är bolåneräntorna på väg uppåt?

ons 11 jan 2017

                                                                        

Va faen är socialism...

i Flen alltså...

Vanligtvis beskrivs socialism i marxistisk bemärkelse som en politisk och ekonomisk doktrin som syftar till att skapa det klasslösa kommunistiska samhället...

I detta samhälle ägs och kontrolleras produktionsmedlen offentligt. Dess omedelbara strävan är att upprätta arbetarmakt, en planerad hushållning och gemensamt ägande av produktionsmedlen (näringslivet)...

Socialism – Wikipedia

Olika varianter av socialism beskriver detta gemensamma/kollektiva styrande och ägande på skilda sätt...

En del betonar mer lokalt och autonomt självstyre över företagen medan andra vill se en mer centraliserad maktordning i en statlig eller halvstatlig organisationsform...

Vissa historiskt inflytelserika rörelser (frihetlig socialism och anarkism) skyr den statliga tvångsmakten och förespråkar istället individualism och spontan ordning, medan statssocialism kommit att bli den praktiskt dominerande formen...

Det politiska livet i många västdemokratier har kommit att indelas i en dikotomi mellan statssocialism (politisk vänster) och grupperingar som ställer sig kritiska antingen mot socialistiska ideal eller deras fullständiga genomdrivande i statlig regi (politisk höger)...

Hälsningar från Tricki Dick... center-extremisten tillika SD-kramaren...

Dom står ju varandra nära... dom riktiga Bonde-förbundarna och SD-kramarna... minns att det var en avhoppad center-partist som skissade SDs partiprogram för länge sen... om center-extremisterna i Flen är riktiga Bondeförbundare eller Stureplansextremister har aldrig riktigt framkommit...

Med extremister menar Sh inte såna som är våldsbenägna utan bara såna som har starkt avvikande åsikter...

Trump och SD anses ju understundom av MSM tillhöra samma kategori medborgare... folkliga populister av samhällsomstörtande karaktär... det förefaller befogat att undra hur centerpartiet förhåller sig till Trump... inte minst med tanke på den gemensamma vurmen för företagande...

Värsta spridarna av falska nyheter: CNN, TT med flera

DN har fått Trump på hjärnan

En galen narcissistisk man i sanning... villig att offra sin familjs existens... nästan som Kennedys...

Galen och genialisk... skillnaden är ju hårfin... galen men inte korkad... galen men inte psykopatisk...

Oro och otrygghet sprider han till dom goda medborgarna... som sprider det vidare till det onda folket... medelklassen...

Galet modig som utmanar hela den totalitära etablerade maktsvären utan att bli infångad... så kan han inte fortsätta utan att till slut bli avrättad...

"Your organization is terrible"

Den hånade otryggheten

Klimathoten kan avskrivas eftersom de är så lätta att bemästra men den intellektuella krisen består och är ett betydligt allvarligare problem...

Ett eventuellt klimathot går bara att bekämpa med hjälp av en global koldioxidskatt. Allt annat, Kyotoprotokoll, svensk ”gå-före-politik” mm är meningslösa och kontraproduktiva symbolhandlingar...

Sådana åtgärder minskar inte utsläppen ett enda kilo,  man bara omfördelar dem till länder med sämre miljöregler – vilket innebär att världens miljöproblem förvärras samtidigt som alla satsade miljarder går förlorade till ingen som helst nytta...

Varken FN eller svenska politiker har varit överdrivet intresserade av att kräva en sådan förnuftig global lösning. Det eviga konfererandet har fått duga, utan att den globala CO2-skatten konkret finns med på dagordningen...

Men väl på plats, skulle en sådan skatt snabbt avvärja de eventuella klimathoten, bl a därför att energislöseriet i de olje- och gasrika länderna (men också i USA) är av så enorma dimensioner. Det är politiska viljan som saknas, ingenting annat...

KLIMATET, SÄRINTRESSET OCH FORSKARETIKEN 

Sedan några år tillbaka råder en justering av den över-gripande internationella säkerhetspolitiska doktrinen...

Den säger att cyberangrepp är att jämställa med militära angrepp – och att de kan komma att mötas med militära medel...

Att Sverige måste kunna försvara sig och även slå tillbaka mot fientligt sinnade nationers och grupperingars cyberangrepp, desinformation och trollfabriker är uppenbart...

Men även då skall man vara medveten om att offensiva cyberangrepp i fredstid är att jämställa med offensiva militära operationer i fredstid...

Vilket kanske inte är helt lyckat när det svenska militära försvaret ligger i spillror. Vad som måste diskuteras är i vilken mån sådan verksamhet kan förväntas öka antalet ryska cyberangrepp mot oss och risken för rysk militär aggression – samt hur vi skall förhålla oss till dessa frågor. Jag är nämligen inte övertygad om att den svenska politiska ledningen har tänkt igenom saken...

Därmed inte annat sagt än att Ryssland måste betraktas med största misstänksamhet i rådande läge...

Svensk cyberkrigföring – mot vem, hur och varför?

Jag lovar er kära läsare att ni kommer att få bevittna många olika försök att misskreditera nationalistiska partier i väst genom att associera dem med Putin och Ryssland...

Sannolikt misslyckas den strategin också, eftersom Putin lyckats bli en av världens mest populära politiker efter sina ingrepp för att stoppa globalisternas bestialiska proxyarmé ISIS i Mellanöstern. Även det ett förödmjukande nederlag för den globalistiska världsordningen. Man har genom sin framfart bjudit Putin på ett världsrykte som han kanske inte helt förtjänar...

Det klokaste västs politiska etablissemang kan göra är att erkänna att den globalism och överstatliga ordning som de drömt om inte kommer att kunna genomföras, därför att den saknar folkligt förankring. Gör man det frigörs vårt politiska liv och vi kan återigen få politiska alternativ som erbjuder väljarna valfrihet, precis som det bör vara i en demokrati. Jag är dock rädd att globalisterna genom dagens hysteriska propaganda och hatkampanjer samt nya DÖ-uppgörelser kör den svenska demokratin ytterligare i botten tills den går helt förlorad...

Globalisterna har bjudit Putin på en beundran som han kanske inte helt förtjänar

Fortsättning