En gammal sång- och dansman... hela kroppen rister han men arselet, det står stilla... 

https://i.ytimg.com/vi/PwW6lVHTwbc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLC6G5YPwMehtxVsDHc9snFAdqGFgQ

Bob Dylan "The harmonicas play, the skeleton keys and the rain". Brilliant Live Performance 00'

ons 31 jan 2018

Ingen återvändo, gott folk...

"Blunda inte för prognosen om muslimer", lyder rubriken på en nyskriven krönika i Fokus av Johan Hakelius. Föremålet för denna text är den Pew-undersökning som prognosticerar att andelen muslimer i Sverige kan uppgå till 30 procent år 2050 om invandringen förblir hög...

Det fanns en tid... bara för ett par år sedan... några tusen flyktingar kan vi väl ta hand om, utan undan-trängningseffekter...


Ämnet är, vilket Hakelius också tangerar i sin text, omgärdat av beröringsskräck. Enligt det gängse narrativet är islam en religion bland andra; en hög andel muslimer i Sverige är därför helt oproblematiskt, och att ens antyda någonting annat är ett ovedersägligt bevis för att den som ger uttryck för detta är en dålig människa...

Denna underförstådda "sanning" sätter tonen för all debatt om saken. Frågan är i stort sett omöjlig att dryfta offentligt utan att förhålla till detta. Praktiskt taget samtliga texter publicerade i etablerade medier, i vilka frågan problematiseras ens det minsta, är så fyllda av ängsliga reservationer och markörer att deras budskap närmast drunknar i alla förbehåll...

Det hela är naturligtvis ingenting annat än apspel. En stor majoritet av oss torde finna ett Sverige där 30 procent av befolkningen utgörs av muslimer ett väldigt skrämmande scenario, och alla vet också mycket väl att det förhåller sig på det sättet. Varför denna inställning inte bara är förståelig, utan dessutom sund, finner man när man när man tar del av en annan Pew-undersökning, i vilken man gör en djupdykning i vad muslimer faktiskt tycker...

tis 30 jan 2018

En lagom åsikt om andelen muslimer år 2050... såna 

åsikter är det ont om... men dom brukar komma från Hacke... Pew Research konstaterar att den muslimska andelen av Europas befolkning kommer att växa...

Det första skälet är att alla former av prognoser av det här slaget alltid är missvisande. Att ta nuvarande utveckling, eller en hypotetisk utveckling, och dra den obruten in i framtiden, är en mycket grov modell. Tar man resultatet bokstavligt, kommer man garanterat att ha fel. Om vi fortsatte att växa i samma takt som vi gör under vårt första levnadsår, skulle vi i snitt vara 29 meter långa och väga drygt 200 ton vid tio års ålder...

Det andra skälet är att svenska journalister inte litar på att folk i allmänhet förstår problemet. Journalister våndas när de tänker på risken att information av det här slaget missbrukas. De ser som sin uppgift att, likt gamla tiders präster, se till att församlingen inte hamnar på irrvägar. Och dessutom är de angelägna om att själva inte kunna skyllas för att ha lett församlingen fel. Alltså väljer de helst att undvika att rapportera om undersök- ningar av det slag som Pew Research gjort...

En hypotetisk undersökning av det slag som Pew Research gjort kan ändå vara till nytta: genom att påminna om att det här är frågor vi inte kommer undan. Oavsett om andelen muslimer i Sverige är 8, 11, 17 eller 30 procent, rör det sig om tillräckligt många människor för att islams problem, särskilt i förhållande till väst, inte kan betraktas som interna. De berör oss alla.

Det är bara att sätta igång och diskutera saken...

Blunda inte för prognosen om muslimer

 

mån 29 jan 2018

Låt oss vända på den hala

kuttingen... före detta nazisten och skatte-smitaren enligt vissa, Invar är död... ska han förlåtas, han folkhemskramaren... för övrigt tycks hela svenska folket lajka folkhemmet i dessa dagar... SD har inte ensamrätt på folkhemmet längre...

Bern drar sig till minnes att Ingvar sa något i stil med att, kan inte pandan få dö ut i fred. Det Naturliga Stegets grundare Karl Henrik Robert blev fullständigt likblek. Pragmatikern Kamprad hade givetvis rätt, även om pandan var och är en viktig symbolfråga... Sh kan se den idealistiske, romantiske drömmaren

och lumparpolaren Robban stelna till...

Pragmatisk = praktiskt inriktad, resultatinriktad, praxisorienterad, nyttobetonad, utilitaristisk, jordnära, realistisk, saklig...

Kamprad var förstås extremt nyttobetonad, resultatinriktad i motsats till slemmiga, hala, politiska smörbultar...

Newsweek väljer att avsluta sin artikel genom att lyfta fram att det så sent som 2011 kom fram att Kamprad var med och rekryterade nazister efter 1945, och var bevakad av säkerhetspolisen...

Nazister är naturligtvis inte mindre begåvade än dom som har en normal utvecklad personlighet... psykopater med utvecklad störd personlighet ifråga om känsloliv dras sannolikt till nazismens irrläror...

När människor med psykossjukdomar ofta har bisarra beteenden och uppföranden, är psykopaten istället väl medveten om att föra sig rätt, vara trevlig och att ge ett gott intryck – det ingår i störningen. Uppförandet kan dock vara teatraliskt eller tillgjort, personen kan uttrycka uppfattningar om sin egen förträfflighet, simulera känslor som anses passande, allt i syfte att manipulera för att uppnå bestämda personliga målsättningar. En person med psykopatisk störning har som regel svårt att förstå nyansskillnader i känslor, till exempel skillnaden mellan sexuell attraktion och äkta kärlek. I kombination med detta har psykopater ofta drag av impuls-kontrollstörningar samt saknar tålamod; de söker sig till äventyr och beter sig ansvarslöst...

Sparreholmarn har naturligtvis ingen som helst kunskap om Kamprads känsloliv... att

Kamprad hade sympatier för nazismen i tonåren under kriget... så var det... men han har gjort avbön och bett om förlåtelse... dåså... i egenskap av en global storkapitalist har IKEA inte betalat skatt i samma omfattning som vanliga företagare... måste det diskuteras... nej...

Nu finns det psykopater och rasister bland människor... det har evolutionen bestämt... det är inget vi kan göra något åt annat än lära oss leva med dom... undvika att göra dom till hjältar... att inte göra dom till ledare och chefer... i familjelivet överrösta dom... dom känslostörda är ju ändå i minoritet...

Ingvar Kamprad är död

sön 28 jan 2018

Nej faen... ett klasslöst sam-hälle är naturligtvis alldeles orimligt... dom mest begåvade utnyttjar sitt previlegium... konstigt vore väl annars... dom som lever på klasstrappans allra nedersta steg vill också ha några att se ner på, eller att ta hand om... att utnyttja om man så vill...

Sparreholmarn vill bara påminna om att nazistiska organisationer inte ska

ses i ett vänster-högerpersektiv... nazistiska ideal finns i alla samhälls-klasser... det som intresserar Sh är överklassnazismen som naturligtvis överglänser dagens gatupojkar...

kanske tror ni att överklassnazismen 

är död och begraven...

Gymniska Förbundet var en nazistisk organisation som grundades 1928 av Carl-Ernfrid Carlberg. Den gav ut tidningen Gymn. Förbundet lades ned 1932, men var en föregångare till Samfundet Manhem (Manhemsförbundet).

Lista över medarbetare i Gymniska Förbundet 1929

Lista över de personer som deltog i grundandet av Samfundet Manhem 1934

Sparreholmarn har inte ambitionen eller förmågan att undersöka hela historien kring överklassnazismen... bor man som Sh på von Rosens gamla grevliga marker påminns man dock ständigt om gamla tider och vilken påverkan Rosorna har haft på människorna i centrala Sörmland... ska vi glömma eller

minnas det som varit... oavsett vilket, kommer historien alltid ifatt nutiden...

Vad är det egentligen med den grevliga ätten von Rosen och extremhögern? Samtliga fyra barn och flera av barnbarnen till greve Carl Gustaf von Rosen och Ella von Rosen slutade nämligen som finansiärer av och medlemmar och aktivister inom den svenska extremhögern vilket torde vara rekord även inom den svenska överklassen och aristokratin...

lör 27 jan 2018

Den svenska extrem-högern

i Flen...

Eric von Rosens far var överstekammarjunkare greve Carl von Rosen, på bilden...

Sh föredrar att kalla fenomenet överklassnazism... liksom avlidne flenaren Karl N Alvar Nilsson...

Karl Alvar Nilsson – Wikipedia

Carl von Rosen hade ingen förmögenhet men åkte tillsammans med sin kusin Carl Bildt, på bilden, till USA för att leta efter rika arvtagerskor. De träffade systrarna Lilian och Ella Moore. De skapade därigenom ekonomisk trygghet åt sig själva och åt flera söner. Eric von Rosen gifte sig med Ella. Dagens Carl Bildts farfars farfars äldste son med samma namn var alltså kusin till Carl von Rosen... som avlade fram den unika ​svenska extremhögern i dagens Flenska kommun...

Deras söner blev Reinold som blev generallöjtnant, Clarence som blev hovstallmästare, Eugene som blev överceremonimästare och Eric. De skaffade sig tidigt egna herresäten. Eric von Rosen köpte år 1900 Rockelsta i närheten av Sparreholm, strax innan han tog studentexamen. Han hade tidigt bestämt sig för att bli forskningsresande och samtidigt som han lät bygga om Rockelsta slott till dess nuvarande utseende studerade han etnografi. Han övergav emellertid studierna och ”köpte” sig till sitt ”yrke”...

Om den grevliga ätten von Rosen och den svenska extremhögern ...

fre 26 jan 2018

Så olika falla ödets lotter... Nordiska motståndsrörelsen och Nationalsocialistiska Blocket... NMR riskerar att förbjudas, med all rätt enligt Sh, medan NSB självdog... 

dom vänsterliga Nationalsocialistiska tog över efter godsherren...

Låt oss prata om vänstern

och högern... NMR och han  Simon Lindberg är svår att för-knippa med höger... NSB och med-grundaren Erik von Rosen är lättare att förknippa med höger...

År 1936 framträdde broder Clarence von Rosen vid Samfundet Manhem och talade om ”Intryck från den nationalsocialistiska partidagen i Nürnberg 1936”...

Samfundet Manhem var en pronazistisk förening i Sverige som i folkbildande syfte samlade "nationellt sinnade" personer från medel- och överklassen...

Clarence von Rosen blev en nationalistisk hjälte... Tillsammans med brodern Eric var han aktiv inom svensk nazism under 1930- och 1940-talet...

Historikern Heléne Lööw menar att von Rosen tillsammans med sin bror Eric var "viktiga personer bland svenska nationalister" och att de var med och "introducerade nazismen i de övre samhällsskikten i Sverige"...

Tillsammans med brodern Eric var han en av Sveriges mest uttalade nazister både före och under andra världskriget...

tors 25 jan 2018

Två högerkrafter av speciellt slag... alternativa högern är väl höger eftersom dom kallar sig så... men faen vet... den riktiga adeln är förstås höger så det skriker om´et...

Låt oss prata om högern... det som kan betyda ovilja

att betala skatt

i största all-mänhet och för sina insamlade förmögenheter 

eller ovilja att förändra, konservatism, eller en uppdelning av människor i en överklass och en underklass, ett trasproleteriat och sen har vi naturligtvis främlingsfientligheten...

Christoffer Dulny och Rörelsens olika organisationer förenas i sitt fokus på vit identitetspolitik och vit makt. Bland de många organisationerna visar många prov på antisemitism, antifeminism, homofobi, rasism och islamofobi. Både utomstående bedömare och rörelsens förgrundsgestalter beskriver den ideologiska hemvisten som utpräglat högerpolitisk...

Släkterna Habsburg-Lothringen och Douglas är naturligtvis inga vanliga moderater... man kan nog med säkerhet säga att släkterna står långt till höger, även om åtminstone Gustav Douglas är känd för att ha råd att betala skatt...

ons 24 jan 2018

Den ene... Trasproleteriatets omhuldare i Flen... den andre... motsatsen till Johansson... finns nog inte i Flen... högerlibertarianer som tycker att skatt är stöld... som HAX alltså...

Låt oss prata om vänstern

och högern... 

dom som inte

har nåt att för-svara och dom

som har... fast det finns ju en höger som inte har något att försvara, annat än sin frihet, och hellre sitter i finkan än betalar en orättmätig skatt, som HAX ser det...

Vänsterpartisten och högerlibertarianen är nog varandras motsatser förutsatt att vänsterpartisten verkligen betalar skatt... fast vänsterpartisten har ju en förmåga att i så fall få tillbaka skatteinbetalningen som skatte-återbäring... och då är det ju ingen större skillnad på herrarna...

tis 23 jan 2018

Den ene... Trasproleteriatets omhuldare i Flen... den andre... Folkhemmets omhuldare i Flen...

Låt oss prata om vänstern

och högern... 

dom som inte

har nåt att för-svara och dom

som har...

Dom är trots allt väldigt lika... vi som umgås med bönder på bönders vis vet att det är lätt att hoppa från den ene till den andre... Centerextremisterna som består av Bonde-förbundare och Stureplanare är en osannolik paradox som enbart kan tillskrivas Annie Marie Therése Johansson och hennes väljar-sympatisörer matriarkatkramarna...

Så lika dom är... SD2 och Bondeförbundarna med sin gemensamma Sverigebild som förvisso inte är densamma som hos SD1 och Stureplanarna...

mån 22 jan 2018

Trasproleteriatets omhuldare i Flen... fast av olika skäl...

Låt oss prata om vänstern

och högern... 

dom som inte

har nåt att för-svara och dom

som har...

Dom är kämpar för var sin samhällsklass... men möts i en gemensam tro på västerländsk globalism... och naturligtvis i den över-gripande maktideologin, korporativism...

sön 21 jan 2018

Trasproleteriatets omhuldare i Flen... fast av olika skäl...

Låt oss prata om vänstern

och högern... 

dom som inte

har nåt att för-svara och dom

som har...

Dom är kämpar för var sin samhällsklass... men möts i en gemensam tro på västerländsk globalism... och naturligtvis i den över-gripande maktideologin, korporativism...

Fortsättning