Lars B. vänder upp och ner på begreppen... det skrämmer skiten ur er... n'est-ce pas?... tänk om ni satsat på fel häst... antidemokratin...

Sparreholmarn har ju länge hävdat detsamma, mjukisfascismen eller hellre korporativismen, är etablissemangets ideologi, dom där uppe, som

bestämmer... när korporativismen försvaras med våld kan vi prata om fascism på riktigt...

Vi har länge lurats att tro att nationalsocialisterna och fascisterna var nationalister... ingalunda... deras ambition var större än att värna sin nation... de var imperialister... de ville

utöva herravälde över hela den vita rasen, kaukasierna...

dom var globalister alltså...

https://i.ytimg.com/vi/5mzpB4stD3o/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCZ2Z37vfCKvhbAqyYhnLM3dm6aWwLars Bern 30 januari - Globalismen leder till fascism.

President Ronald Reagan fick rätt när han konstaterade att om fascismen någonsin kommer till Amerika, kommer den att komma i liberalismens namn. Nu blir han sannspådd, fascismen sprider sig via globalismens propaganda i hela västvärlden förklädd till god liberalism...

Lars B. definierar fascismen som en massrörelse och elitstyre... individen underställs statens behov i dom fascistiska staterna... individens roll minskas... statens roll framhölls i dom här gamla fascistiska regimerna...

Sh lägger till... Fascismen saknade en genomarbetad ideologi. Den var antiideologisk. Dess inställning var utpräglat anti-intellektualistisk, den hyllade instinkten och handlingen på bekostnad av det småborgerligt kalkylerande förnuftet...

hit kan man spåra den paradoxala symbiosen mellan dagens

globalism och feminism...

tors 31 jan 2019

Vi vet idag hur det gick med Annie Lööf. När hon slutligen kommit till insikt om att hon inte själv skulle komma att tillåtas bilda regering, valde hon att glömma sitt uppenbart bedrägliga tal om att ”Jag vill ha en alliansregering”, för att i stället sälja sig till den tidigare ärkemotståndaren Stefan Löfven. De trettio silver-penningar hon kasserade in omsattes i ett trettiotal till föga förpliktande löften om utredningar...

Min poäng med bilden av ”oskulden i horhuset” var att Lööf bara kunde sälja sig en gång. Nu är det gjort, och hon har inte något mer att sälja. Om hon skulle göra allvar av sitt hot om att fälla regeringen Löfven, kan hon se fram emot ett nyval där knähunden Björklunds parti sannolikt röstas bort ur Sveriges Riksdag, troligtvis tillsammans med Miljöpartiet, samtidigt som många tidigare S-väljare strömmar över till SD...

Lööf skulle därmed uppnå precis det hon påstått sig ha kämpat emot, nämligen att regeringsmakten övergår till ett konservativt block. Det är detta som gör att hennes hotelser om att övervaka överenskommelsen med S och MP, och att driva en även i övrigt hård oppositionspolitik, kommer att framstå som allt mer patetiska...

Trots att Socialdemokratin gjorde sitt sämsta val sedan rösträttens införande, trots att Sveriges Riksdag har en mycket kraftig icke-socialistisk majoritet, trots detta lyckades Stefan Löfven sitta kvar som statsminister. Det säger en hel del om den socialdemokratiska maktapparatens entydiga fokus på att just inneha makten att man är redo att regera på en i vissa avseenden extremt nyliberal agenda. Än tydligare inskärper det dock med vilket förakt radarparet Lööf och Björklund ser på valboskapen...

Svenska folket har i opinionsundersökningar visat att man vill ha minskad migration. Lööf och Björklund har tvingat Löfven att återigen slå upp dörrarna. Svenska folket visade i valet till riksdagen att man ville ha en icke-socialistisk regering. Lööf och Björklund gav oss Stefan Löfven. Deras bidrag till ett fördjupat svenskt politikerförakt är synnerligen betydande, och det är något de verkligen borde ställas till svars för. För en illa sargad svensk demokrati skulle ett nyval kunna vara mycket hälsobringande...

Oskulden i horhuset, del 2

Den position Annie Lööf har intagit påminner mycket om den klassiska liknelsen med oskulden i horhuset. Flickan har en mycket åtråvärd tjänst att erbjuda, men den kan bara konsumeras en gång och när så väl har skett är hennes marknadsvärde förbrukat...

Så länge Lööf inte har förklarat vilken regerings-bildare hon avser att stödja har hon en tjänst att erbjuda som betingar ett mycket stort värde. Men när tjänsten väl är såld och konsumerad kommer hon att möta samma öde som den förbrukade oskulden i horhuset. Oavsett från vilket håll den må komma, har hon att se fram emot en intensiv svekdebatt, präglad av invektiv som kommer att utmana det svenska språkets böjlighet...

Man må uppröras över den implicita parallellen mellan landets Riksdag och ett glädjehus, där allehanda snaskiga specialiteter av omoraliskt slag står till buds. Kanske det dock kunde vara på sin plats för våra folkvalda att noga begrunda vad det egentligen är de har fått i uppdrag av svenska folket att syssla med? Det torde inte vara att ställa till med ett utdraget spel om makten som paralyserar viktiga samhälls-funktioner, såsom Riksdagen, och viktiga samhällsprocesser, såsom kommunal budgetering...

Det apspel vi nu tvingas bevittna bottnar i ett totalt förakt för folkviljan. Det spelas av individer som anser att den egna agendan står skyhögt över vad valboskapen må tänka och tycka, och det präglas av en stark tilltro till att det när valdagen nalkas skall visa sig hur enkelt som helst att dribbla bort eventuell kritik. Begreppet ”förtroendevald” har idag kommit att associeras med allt annat än förtroende. Det som nu driver spelet om makten är rökridåer, hyckleri, osanningar om egna ambitioner och – sannolikt – även direkt svekfullt uppträdande gentemot förment allierade...

Högst på den politiska dagordningen när cirkusen är över kommer vi att finna politisk samsyn och samordning kring ett starkt gemensamt intresse – locket på! Och våra skatte-finansierade politiskt korrekta medier kommer att vara på maktens sida...

Det är den samsynen som kallas korporativism... ett förstadium till fascism...

Oskulden i horhuset, del 1

En man utan skam såg vi i söndagens Agenda. Det var justitie- och migrations-minister Morgan Johansson, som tack vare Centerpartiet och Liberalerna nu kan fortsätta sitt uppdrag, som intervjuades i statstelevisionen...

Intervjun liknade dem vi sett på område efter område sedan januariöverenskommelsen slöts. I lördags var det arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som spelade teater i Ekots lördagsintervju. Inte hade Socialdemokraterna behövt backa. Tvärtom, Johansson lät så glad och besjälad av att få reformera Arbetsförmedlingen! Och framför allt var ministern så glad att Sverige har en regering, upprepade hon gång på gång...

Den andre Johansson visade måhända inte samma entusiasm där i Agendastudion. Han såg snarare belåten ut. Belåten för att få behålla sitt jobb, säkerligen. Men över den nya politiken? Jo, den är helt i linje med vad Socialdemokraterna tycker. Så låter det nu. Så lät det inte i september, då regeringspartiet lovade en skärpt migrationspolitik...

Oberörd och lätt leende satt han där, ministern som lovat en sak i tre års tid och nu ska genomföra en helt annan politik. Det kan bara liknas vid ett närmast sociopatiskt beteende... Nej, Hans E... psykopatiskt beteende är en bättre beteckning... ett sånt beteende kan poängsättas av expertis... även en närstående novis vid spisen kan räkna poäng...

Sociopati är, till skillnad från den mer etablerade termen "psykopati", ett av den så kallade politiska psykiatrins mest kontroversiella begrepp och i Sverige betraktas uttrycket numera som både ovetenskapligt och föråldrat, medan det fortfarande används sporadiskt i USA. Den svenske psykiatriprofessorn Jan-Otto Ottosson skrev 1983: "Den äldre beteckningen psykopatisk föredras framför den nyare sociopatisk, som är mer värderingskänslig"...

Den oberörde ministern

En framgångsrik bankman vaknade upp och började se mönster och samband som styr oss alla i våra liv. Här berättar han vad han upptäckte... globalisterna har en agenda för oss alla...

Om du är en av dem som rutinmässigt avfärdar alla tankar och frågor om samband, avsikter och centrala maktnätverk som ”konspirationsteorier” – då är det kanske just du som ska ägna en timme och 39 minuter av ditt liv åt att se och lyssna på den här videon? Den är som gjord för dig...

Mot sin vilja blev Mads Palsvig visselblåsare. Han tvekar inte att kalla människor som beskyller andra för ”konspirationsteorier” för kollaboratörer. ”Det är exakt vad de är. När man kallar dem för deras rätta namn blir de tysta.” Vilka är det som styr världen bakom kulisserna, i nätverk och sällskap bortom offentlighetens ljus? Vilka är det som drar i de trådar vi aldrig ser? Vad är det som förenar dem? Det väckte Mads Palsvigs intresse. Som internationell bankman i mer än 30 år, baserad i London och Hong Kong för världens toppbanker som Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse, First Boston och Danmarks två största banker, UniBank och Danske Bank, fick han unika inblickar i hur den finansiella eliten arbetar...

Synonymer till kollaboratör... samarbetsman, fiendevän, förrädare, medlöpare, femtekolonnare, quisling...

Bankmannen som vaknade

https://i.ytimg.com/vi/CjWhYOqoPUc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDyK6Fm4GbQvp-DKFl2zpYqQ3H0UwMADS PALSVIG ~ "Banksters vs. Slaves & 5G Depopulation Agenda" [Age Of Truth TV]

ons 30 jan 2019

Gerorge Soros som med sin subversiva (omstörtande) verksamhet stött på patrull i flera andra europeiska länder har dock i Sverige rönt framgång genom Annie Lööf och hennes centerparti...

Fyra månaders maktkamp i den politiska manegen är nu över och en segrare har utsetts. Denna maktkamp har ofta framställts som en föreställning i de stora aktörernas sandlåda. Men ack, det är värre än så. För första gången i vår politiska historia kan vi klart se avtrycken från en globalt verkande organisation driva igenom sin linje i ett svenskt regeringsmönster. George Soros med sin organisation Open Society har genom att använda en springflicka styrt regeringsbildningen...

Annie Lööf som träffat George Soros i olika sammanhang vid Trilaterala kommissionens möten samt vid Bilderberggruppens sammankomster höjer honom till skyarna som den som försvarar demokrati och öppenhet. Hon visar därmed öppet att hon är helt förd bakom ljuset...

I själva verket har denna Soros under de senaste fyrtio åren med hjälp av sin stora förmögenhet och som en del av ”the deep state” engagerat sig hårt att omstörta regimer i länder där USA ansåg sig ha ekonomiska och strategiska intressen. Detta skedde med början i Afghanistan 1979...

Massmedia har beskrivit fyra månaders kris som en uppsluppen lek i sandlådan där Lööf tagit på sig rollen som ordningsvakt med uppgiften att mota bort alla som ser nationella ut. Medan det i bakgrunden vakade en äldre man vid namn George som i sin tur såg till så att Annie Lööf fullgjorde sin uppgift. När jag var liten varnade min mamma mig för att det i sandlådans närhet kunde finnas fula, mycket fula gubbar. Nu först förstår jag vad mamma menade...

"Regeringsbildningen – en seger för Soros och hans springflicka Lööf"

Det senaste visar hur Rysslandsutredningen (som handlar om Rysslands inblandning i det amerikanska valet, och om otillbörligt samarbete ägt rum mellan Trump och ryska staten) bara handlar om grundlösa spekulationer och förhoppningar om att komma åt Donald Trump genom skandalisering...

Han var ordförande för Medborgarrättsrörelsen 2007–2016. När han valdes till ordförande yttrade han att han skulle ”göra vad jag kan för att organisera en mer livskraftig och breddad debatt om medborgarnas rättigheter gentemot en statsmakt som fortsätter att agera förmyndare åt människor snarare än som folkets tjänare”...

Själv funderar Tricki Dick på varför vänstern sätter så stort hopp till dessa spekulationer. Mitt intryck är att det är ett utslag av svaghet. Man tror inte att man kan vinna över Trump med sakpolitik och därför sänker man sig till skandaler, rykten och påhitt...

Men även om smutskastning kan vara effektiv under en kortare period precis innan ett val, tenderar sådan taktik i längden att slå tillbaka på avsändaren. Något som bekräftas av mellanvalet i november förra året, då presidentens parti klarade sig historiskt bra, långt bättre än exempelvis Obama och Clinton...

Bakslag för ryssrykten i USA

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) säger att det är Moderaternas och Kristdemokraternas budget som har orsakat det stora varslet på Arbetsförmedlingen...

 

Nog har vi några poäng lite till mans... 

politiker förefaller dock ha många fler än det normala... 

Nog har ni hört talas om de 20 diagnostiska

punkter som sattes upp av professor Robert D. Hare och hans forskningsteam för att användas i riskbedömingar vid villkorlig frigivning från fängelser i Kanada av frihetsberövade brottslingar...

Varje punkt poängsätts enligt följande...
Stämmer inte = 0 poäng
Stämmer en del = 1 poäng
Stämmer väl = 2 poäng
30 poäng och däröver innebär psykopati.
Maximala poäng är 40.

Pettersson tycker neddragningen på 4500 verkar lite. Arbetsförmedlingen har gått från att ha 7000 anställda år 2006 till att ha 13000 idag. Arbetsförmedlingen kostar 80 miljarder per år. En stor del av de 80 miljarderna är kostnader för asylinvandringen. Om detta är det tyst, mycket tyst...

Jag har ett förslag, lägg ned hela Arbetsförmedlingen, ta de 80 miljarderna och lägg hälften på behov bland svenskar, hälften på återvandring och familjeåterföreningen i hemländerna, då spar vi på sikt in hundratals miljarder...

För 12 år sedan arbetade 7000 på Arbetsförmedlingen, nu är de 13000

tis 29 jan 2019

Känns det inte som en massa bubblor börjat vibrera av nervositet... som om influencerbubblan och andra  överspända bubblor nog måste lätta på trycket för att inte 

innehållet ska explodera i ett moln av regnbågsfärgat dammstoff...

influencers = prostituerade, för er som inte vet...

Jag tycker att alla 87 influencers ska gå hem och fundera på om det kanske är så att de har missuppfattat en hel del. Som det här med demokrati till exempel. Och deras egen roll i världen...

Det mest framträdande är det genomgående demokratiföraktet. Likt miljöpartisten och EP-kandidaten Pär Holmgren, som luftat tankar om en klimatdiktatur, verkar debattörerna anse att en statsminister ska upphäva alla våra grundlagar. Statsministern ska i ensamt majestät, som en diktator, förbjuda alla att flyga, ta bort konventionellt odlad mat i butiker och fokusera hela statsbudgeten på annat än löjliga saker som LSS, skola och migration – för att i stället satsa allt på klimatet. Oklart på vad och hur dock... 

Dessa antidemokratiska tendenser i den offentliga politiska debatten blir vanligare och vanligare. Rumsrena. Och det är svårt att förstå varför detta inte bemöts med den sortens avsky antidemokrater som nazister och terrorister bemöts med. Istället är det inte bara okej, det omfamnas som legitimt. Jag tycker att alla 87 influencers ska gå hem och fundera på om det kanske är så att de har missuppfattat en hel del. Som det här med demokrati till exempel. Och deras egen roll i världen... 


Ser ni hur klimatdiktaturen normaliseras?


 

En kommunist och förvillare, för att inte säga bedragare, på "Arena Idé"... nog känns desperationen påfallande hos dom "sakkunniga experter" som lett politikerna på villovägar...

Politikerna bör vara tydliga i att det finns ett vägval att göra; bibehålla den offentliga konsumtionen (välfärden) eller öka den privata konsumtionen med skattesänkningar. Både och är en omöjlig kombination...

En åldrande befolkning och ökad livslängd är ett av de bästa måtten på hur framgångsrikt ett samhälle är, men det skapar också statsfinansiella utmaningar. För även om livslängden har ökat, har inte tiden i arbete ökat. Det innebär inte heller med nödvändighet att människor blivit friskare i senare delen av livet, utan tvärtom pekar forskningen på att det är (bland annat) vård- och omsorgsbehandlingar som ger äldre ett längre och bättre liv... bla, bla, bla...

Inte ett ord om invandringens statsfinansiella utmaningar... rapporten har beräknat tre olika välfärdsscenarier och dess effekt på skatter och välfärd... principen för välfärdsscenarierna är 

naturligtvis riktiga... siffrorna däremot är 

sannolikt uppåt väggarna men av underordnad betydelse... välfärden som har varit kan vi bara 

drömma om...  

I det första scenariot utgår rapporten från ett oförändrat välfärdsåtagande. Med det som utgångspunkt kommer skatterna till 2040 behöva öka med knappt 90 miljarder (med dagens mått) och offentlig sektor kommer att behöva anställa ytterligare cirka 300 000 medarbetare...

I det andra scenariot utgår beräkningen istället ifrån att välfärdsåtagandet återhämtas till den nivå vi hade i Sverige år 1990 – alltså innan neddragningarna i samband med 1990-talskrisen. För att klara av återhämtningen till 1990-års nivå handlar det om att ytterligare att anställa 80 000 medarbetare. Det skulle innebära ytterligare skattehöjningar på 45 miljarder... 

I det tredje scenariot utgick vi från att dagens skattenivå bibehålls (innan nya aviserade skattesänkningar). Det leder till att välfärden inte kan öka i takt med befolkningens behov. Istället blir en minskad personalintensitet nödvändig. Med oförändrade skatter kommer det att saknas cirka 134 000 medarbetare i välfärden 2040. Det är utöver de 80 000 som saknas redan nu i jämförelse med situationen före 1990-talskrisen...

Skatten måste höjas – annars faller välfärden

Det är härligt att vara minister när man slipper vallöften och huvudansvar Det visar Agendaintervjun med Morgan Johansson...

Om någon påminner statsrådet Johansson om en intervju han gjorde i januari 2018 kommer han bara att småle. Och klia sig förstrött på handryggen...

En korporativistisk svärmorsdröm som hellre är utan... svärmor alltså... det tycks räcka med Moder Svea och Löfven... hur står han ut med sig själv... som så många andra där uppe är empatiförmågan starkt underut-vecklad...

Det var skakande att se migrationsminister Morgan Johansson (S) intervjuas i söndagens Agenda. Han frågades ut om den nya, generösa migrationspolitiken som ska införas och om Socialdemokraternas brutna, för att inte säga pulvriserade, vallöften. Partiet gick till val som garant för en stramare migrationspolitik. Nu ska man genomföra C- och MP-politik. Det hade kunnat bli en svår intervju för Morgan Johansson. Men det var det inte - alls. Små lekfulla leenden spelade på hans läppar. Han var inte mer berörd av programledare Anders Holmbergs kritiska frågor än han hade varit om han suttit i en solstol och en liten myra hade tagit genvägen över hans handrygg. Det kittlade lite lätt. Det var allt... 

De verkar så nöjda och avspända - vilket man kan förstå. Har någon regering haft det bättre, om man ser politiken som en karriärväg? Det är fritt fram att bryta vallöften och ministrarna behöver inte ta ansvar för följderna av sina handlingar - de lyder ju bara order. I nästa valrörelse kan de sedan skylla allt som inte fungerar på C och L. Och vice versa, förstås. Regeringspolitikens arkitekter, C och L, sitter ju redan i opposition, för guds skull. Samtliga maktspelare har skaffat sig "deniability", möjlighet att förneka allt och skjuta ansvaret på motspelaren...

 

deniability = förnekande

Morgan Johansson ger väljarföraktet ett ansikte

 

mån 28 jan 2019

En proggvisa från förr...

Men när natten blir lång
Brukar vi sjunga en sång
Som dom som styr oss kan höra i vinden
Om ett folk som levde en gång
Som ville bygga ett torn
Som skulle räcka ända upp till himlen
Men ju högre man kom
Ju mera skilde sej dom
Som bodde där uppe ifrån dom andra
Och till sist blev tornet så högt
Att dom där uppe och nere
Inte längre förstod varandra
Och då rasade tornet samman...

Så det verkar som om det i varje tid och i
alla sorters folk, finns några som vill skapa pyramider. Där dom själva sitter överst och har makten i sin hand, medan dom som lever nedanför dom lyder. Men om dom där uppe i det blå Inte längre vill förstå, utan föraktar alla dom som ger dom mat, ska pyramiderna till sist bli deras grav...

En sosse som diskriminerar

fattiga... tycker Johan H... så är det helt visst men värre än så... sossar som Eva Borg behöver ett trasproletariat för att markera skillnaden mellan dom där uppe och dom fattiga där nere...

Låt oss tala ”människosyn”...  Varför förutsätter vi att vissa människor inte är förmögna till arbete? Är inte det en form av diskriminering?

Trasproletariat är en term, som syftar på proletärer som ställts utanför produktions-processen, och som alltså inte är en del av det stora, arbetande proletariatet, utan huvudsakligen försörjer sig genom verksamheter som saknar social sanktionering såsom stöld, tiggeri, prostitution, spel, strejkbryteri etc...

Proletarii kallades i antikens Rom den fattigaste klassen av romerska medborgare. Beteckningen kommer sig av att den enda nytta de ansågs göra för staten var att avla barn...

Här och där bestämmer sig nu kommuner för att förbjuda tiggeri, eller kräva tillstånd och sedan inte ge några tillstånd. Allt sådant som beskrivits som oöverkomliga hinder för sådana regler, verkar hittills inte utgöra några problem alls. Ännu har ingen frälsningssoldat eller skolungdom med Rädda barnenbössa avvisats av polisen. Det går uppenbarligen att skilja på tiggeri och pengainsamling, om nu någon på riktigt trodde något annat...

De EU-medborgare som nu står för tiggeriet på gatorna är fattiga, det är alldeles uppenbart. Men det kan inte vara hela förklaringen till att de sitter där. Då skulle många fler fattiga, med helt annan bakgrund, också sitta där. Det finns något annat som spelar roll här...

Diskriminering, förföljelse och trakasserier, är den vanliga förklaringen. Det rör sig till stor del om romer, som puttats ut ur de samhällen de lever i, saknar utbildning och möjlighet till arbete. Kort sagt, människor som lider av andra människors fördomsfulla sätt att se dem. Detta är också till stor del uppenbart sant. Och hur motverkar man då det...

Det ganska typiska uttalande som Eva Borg i Kungsbacka gör är ett exempel på hur man rimligen inte ska göra. Hennes sätt att resonera bygger på den märkliga uppfattningen att just den här gruppen människor bara har två möjliga val att försörja sig på: tiggeri eller kriminalitet. Varför skulle det vara så? Vad är det för ”människosyn” att förutsätta att vissa grupper, till skillnad från andra, bara kan hantera sin fattigdom genom att tigga? Vad är det för märklig idé om att vissa människor är oförmögna till arbete och försörjning? Vad grundar den sig på? Det här framstår bara som ännu en uppsättning fördomar som dömer människor till ett ovärdigt liv...

Det finns tvivelsutan kulturella skäl till att vissa grupper ägnar sig åt tiggeri. En del av dessa kulturella skäl är diskriminering och förtryck. Andra är antagligen snarare baserade i kulturella mönster bland de tiggande själva. Det finns grupper med destruktiva traditioner som handlar om att inte vara en del av samhället i stort. Vill vi hjälpa de som sitter i kylan på gatan och ber om pengar behöver vi motverka båda delarna. Och vi måste dessutom motverka fördomarna hos oss själva, de fördomar som förutsätter att vissa människor är oförmögna till arbete...

Låt oss tala ”människosyn”

 

Frågan om koldioxid är skadligt eller nyttigt kan vi lämna därhän... likaså frågan om det blir varmare eller kallare framöver... det är förstås den blinda tilltron till den överjordiska NWO-diktaturen som fascinerar... Sh brukar ju hävda att den totalitära globalismen är ostoppbar... det västerländska imperiet måste först passera the tipping point innan vaddå, sa Bill... innan paradiset, sa Bull...

Från landets mest meriterade och kunnigaste klimatforskare professor Lennart Bengtsson kommer dessa tankar rörande klimathysterikernas sviktande tro på folkstyret. En i sanningen sensationellt naiv och verklighetsfrämmande ståndpunkt. Vem tror de kommer att ha makten i den globala diktaturen? Ja inte lär det bli Johan Rockström och VäderPär och knappast heller damerna bakom uppropet...

Filosofen Torbjörn Tännsjö och meteorologen Per Holmgren (numera miljöpolitiker) oroar sig så till den grad för jordens klimat att de tycker att man bör pausa demokratin. Inte kan man överlåta en sådan mänsklig ödesfråga till okunniga medborgare! Dessa tänkare har nu fått eldunderstöd av nära nog en hel skvadron av så kallade influencer. De har inte uppnått den traditionella skvadronstorleken på 120, men hela 87 (varav 83 driftiga kvinnor) har undertecknat ett traktat där de är beredda att frånsäga sig sin rösträtt för att rädda klimatet. Därtill har de uppfordrat en jättelik skara på 2.1 miljoner follower att göra detsamma...

Vad är nu orsaken till ett sådant drastiskt ställningstagande att ge upp sin kvinnliga rösträtt efter knappt 100 år? Orsaken är uppenbarligen att man fått för sig att jorden snart kommer att gå under till följd av koldioxidutsläppen.  Därför vill man att statsminister Löfvén inte skall behöva distraheras av demokratiska trivialiteter utan i lugn och ro ta sig an jordens klimatproblem. Har man problem i Sverige så är det alltid säkrast att lägga landets öde i de kloka och ansvarsfulla socialdemokraternas händer. Något som nu också en stor del av oppositionen gjort genom sin januariöverenskommelse. Varför kan inte då landets influencer göra detsamma...

Att sätta demokratin i andra hand

 

sön 27 jan 2019

Vad säger ni, arbetande svennar... vet ni att den globalism Macron företräder syftar till koncentration av makt och rikedom till eliten, allt på folkets bekostnad...

I Frankrike fortsätter spänningarna att trappas upp mellan demonstrerande Gula Västarna och Macron, som från sin piedestal försöker driva politiken vidare som om ingenting hade hänt. I ett tal i Versailles i måndags till 150 församlade industriledare gjorde Macron den paradoxala liknelsen att kungamakten föll offer för revolutionen år 1793 på grund av sin vägran att modernisera. Hans egen bok, som gavs ut innan president-valet, har också titeln Revolution. Macron oroar sig för att de globala företagen skall lämna ett Frankrike som alltmer liknar en krigszon och försöker lugna investerarna...

Macron blir alltmer ett fall för en psykiater. Han ser sig själv som en revolutionär, när han i själva verket symboliserar den maktstruktur som revolutionärerna störtade genom att det franska folket – precis som idag Gula Västarna – tog fram högafflarna och störtade överhögheten. Det är ett märkligt beteende, särskilt som alla idag vet att den globalism han företräder syftar till en koncentration av makt och rikedom till eliten, allt på folkets bekostnad. Tankarna går osökt till psykopater som Trotskij och Lenin, som på uppdrag av samma mäktiga bankintressen för hundra år sedan såg sig som revolutionärer i en kamp som sånär utplånade det ryska folket.  Att globalismen och kommunismen har samma totalitära grundtanke har jag påpekat många gånger tidigare...

I det fåtal dialoger som Macron hållit med sitt folk insisterar han på att hans revolution är enda vägen framåt, motargumenten bemöter han med ett hånleende. För att blidka sina uppdragsgivare utlovar han mer militärt motstånd mot demonstranter istället för kompromisser. Gummikulor skall ersättas av blankt stål. Demonstranter skall stängas in med hjälp av barrikader av polisbilar och stridsfordon och slås ner eller arresteras. Fängelse och enorma bötesstraff utlovas. Media uppmanas att inte sända från gatustriderna. Nervgas som paralyserar diskuteras på fullt allvar som polisens nya vapen. Samtidigt sprider sig rörelsen Gula Västarna över hela Europa och även till andra världsdelar! Man har förstått att det nu handlar om en slutkamp mot globalismen...

Vem lurar vem?

Nya infallsvinklar från...

Bitte Assarmo - chefredaktör för Katolskt Magasin - har blivit beviljad stipendium från journalistförbundet för kompetensutveckling...

Efter fyra månader fick vi till sist en regering. En rödgrön sådan – med stöd från Liberalerna och Centern. Inte helt otippat eftersom Sverige-demokraternas uppdykande på den politiska scenen har fått alla andra partier att glömma sin särprägel och sina respektive ideologier och istället enas i motstånd mot främlings-fientlighet och rasism...

Det som uppmärksammats mest sedan den här märkliga nya alliansen ingicks är den nya kulturministern. Dels frisyren, förstås. Dreads hör inte hemma i en regering, tycks vara den allmänna meningen. Men hon har också fått kritik för sina uttalanden om islamisten Mehmet Kaplan, som hon betraktar som en ”pionjär” och ”hjälte”. Vad det är för hjältemodigt med att frottera sig med den turkiska fascist- och nationalistorganisationen Grå vargarna kan man fundera länge över, men Miljöpartiet har aldrig gett uttryck för någon särskilt stark värdegrund, så kanske är det bara att rycka på axlarna åt sådana huvudlösa yttranden...

XMan skulle också kunna rycka på axlarna åt den omtalade frisyren. När allt kommer omkring är en frisyr endast ett yttre attribut, som inte borde påverka en människas kompetens och omdöme. Men det finns anledning att – faktiskt – fortsätta att uppehålla sig vid de omdiskuterade dreadsen, eftersom det i detta attribut kan urskönjas ett mönster. Mönstret har blivit allt tydligare under senare år, och går igenom i det mesta i den politiska världen. De yttre attributen blir allt viktigare, och allt som kan te sig postmodernt, radikalt eller normbrytande blir mer och mer angeläget. Med det i åtanke ska man inte bli förvånad om kulturministerns frisyr faktiskt var en av orsakerna till att hon blev vald till posten som kulturminister...

Jag menar naturligtvis inte att förringa ministerns kvaliteter och kompetenser. Jag vet ärligt talat inte mycket om henne, förutom att hon satsade rejält på cykelställ någonstans någon gång, och det kan man knappast lasta en miljöpartist för. Men så här är det: Svenska politiker vill (mer än något annat, kan man ibland ana) provocera, göra upp med normerna, och peka med långfingret mot det hopplöst konservativa och omoderna. Om valet står mellan en kompetent person med alldeles vanligt utseende och en lika – eller rentav mindre – kompetent person som sticker ut i mängden kan man nästan tänka sig att valet är givet på förhand...

Frisyren är ett symtom på något allvarligare

lör 26 jan 2019


Muren kan vi nog lämna därhän... om den verkar beskyddande kan nog inte ens allvetaren Johan H. veta... men kineserna visste...

Dock... president Trump är verkligt tidstypisk. Det betyder att politik är något annat för honom än för tidigare generationer. Rester av problem-lösning, konflikthantering och reformambitioner finns kvar, men andra saker är viktigare. Som att med språk och tankekraft definiera om verkligheten. Det som inte passar finns inte. Det som borde finnas finns, även om det inte finns...

Politik har alltid handlat om makten över problembeskrivningen, men nu handlar det inte längre om att titta på verkligheten och tolka den. Det handlar om att fantisera ihop en verklighet som passar. Det är i sin tur grunden för den moderna politikens främsta uppgift: att uttrycka politikers personlighet...

Poängen med Trumps mur är inte att den löser migrationsproblem, poängen är att den visar att han är en viss sorts person: en sådan som vet att göra skillnad på folk och folk och begriper värdet av gränser. Det är hela syftet. Politik har blivit ett signalsystem för politiker som vill berätta om sina väsen. De är strängt upptagna med sina identiteter. Allt handlar om att tala om vilka de är...

Innan ni flinar föraktfullt åt Trump, alternativt kokar över av ännu ett orättvist angrepp på honom, ta ett djupt andetag. Trump är inte huvudsaken. Det här handlar minst lika mycket om Sverige. Några udda saker: Vi har fått en vänsterregering som ska driva högerpolitik. Vi har fått ett par partier som talar om vilken politik regeringen ska driva, men ändå säger att de är i opposition. Vi ska, utan att utreda konsekvenserna, få en generösare migrationspolitik än resten av Europa igen, som om vi aldrig hade upplevt hur det gick förra gången...

Varför det? Jo, därför att svenska politiker är lika tidstypiska som Donald Trump. När politiken är till för att politiker ska kråma sig i sina finaste personligheter, spelar logik, konsekvens och verklighet ingen roll. Då kan vänster också vara höger och regering vara opposition, bara man vill det. Nyss gjorda misstag går bra att göra om...

"Jag är inte en person som … ", "Jag är en person som … ". Blåbrun, konservativ, liberal, liberal, liberal. Så låter det när politiken främst är till för att politiker ska djupdyka i sig själva och tala i oändliga cirklar om sina bästa jag. Så låter det när politik blivit ett projekt för partiledares självförverkligande. Förr i tiden var det genant och kallades narcissism...

Svenska politiker – lika tidstypiska som Trump.

Visst är det underligt att kritiker undviker ord som lögn och manipulera, (styra

med ohederliga metoder)

"sätter en annan bild än de faktiska"... så enastående fegt...

Det är inte första gången som Morgan Johanssons kommunikation sätter en annan bild än de faktiska omständigheterna. Agerandet påminner starkt om hur Johansson, men även samarbetspartierna i form av Miljöpartiet med Maria Ferm och Centerpartiet med Johanna Jönsson konsekvent agerat tidigare. Ett systematiskt agerande som ledde Sverige fram till hösten 2015...

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och nu även stödpartiet Centern upprepar det mönster som Centerpartiet var med att sätta i Alliansen II som migrationsminister Morgan Johansson kom att förfina fram till hösten 2015. En mönster av dribblande med fakta och bitvis förfalskande av både fakta och erfarenheter.

Att det nu är tre partier som kommunicerar falska fakta eller bygger sin verklighetsbild på selektiv information kring migration bör inte förvåna någon. Socialdemokraterna, Miljöppartiet och Centerpartiet. Samtliga tre partier låg i större eller mindre omfattning ända sedan Alliansen II bakom den systemstress som drabbade Sverige hösen 2015 och som kommunerna inte rest sig ifrån ännu. Tvärtom visar bland annat Länsstyrelsernas enkätundersökning från hösten 2018.

Migrationsminister Morgan Johansson undanhåller systematiskt information om migrationenfre 25 jan 2019


Du kommer att medverka som en del i SvD:s satsning på att bevaka klimatfrågan under 2019. Vad hoppas du kunna bidra med? Jag vill ge ett vetenskapligt perspektiv på de utmaningar och möjligheter vi står inför, och framför allt dela med mig av forskningsfronten när det gäller klimatet i kontexten av mänsklig-hetens framtid på jorden. För i grunden hänger allt samman, och vi har nått en punkt där all social och ekonomisk utveckling måste återkopplas till planeten...

Det finns kritiker som menar att du är klimatalarmist och opinionsbildare snarare än forskare. Vad säger du till dem? Jag anser att alla akademiker har ett ansvar att vara en aktiv dialogpart i samhället. Framför allt nu, när alla vetenskapliga belägg pekar åt samma håll – att vi står inför allvarliga globala risker på grund av vår ohållbara utveckling. Jag har den stora förmånen att leda ett av världens främsta klimatforskning-sinstitut, Potsdaminstitutet i Tyskland, och är i den rollen också engagerad i egen forskning. Det är en avgörande och spännande tid just nu. Inte bara har vi belägg för allt allvarligare globala risker, vi har allt mer empiriskt stöd för stora möjligheter, som jag också i flera ­sammanhang varit med om att analysera och kommunicera...

Anser du att det är för sent att rädda ­klimatet?  Nej, det är inte för sent. De kommande tio åren blir oerhört viktiga. Inte att vi om elva år trillar över ett stup, men att vi under de här tio åren måste böja alla kurvor av negativ miljöpåverkan. Från klimatutsläpp till mark­utarmning och förlust av biologisk mångfald. Fönstret är fortfarande öppet, men bara på glänt...

Vad får dig att känna hopp? Att vi i dag vet att en stor majoritet av jordens befolkning är bekymrad över miljöfrågor. Man vill ha lösningar på klimat- och miljöfrågorna, och det kombineras med att vi har så otroligt mycket bevis för att vi har lösningarna. Och de här lösningarna, från energiomställning till hur vi kan ­producera mat på ett mer hållbart sätt, är i dag mer attraktiva ur häls­o­synpunkt, men ofta också ur ekonomisk synpunkt. För att ­utrycka sig väldigt enkelt: en mer attraktiv, avancerad och modern framtid som kan ta oss till, kan man säga, "världen 2.0". Alltså en värld som är hållbar, avancerad och rättvis...

”Världen 2.0 är hållbar, avancerad och rättvis”


Klimatfrågan har sitt ursprung i FN-organet IPCCs politiska uppdrag att söka bevis för att människans utsläpp av koldioxid påverkar planeten på ett negativt sätt. Tesen kallas för antropogen global uppvärmning, förkortat AGW...

Man har alltså ett politiskt uppdrag, inte ett vetenskapligt. Uppdraget är att endast leta efter mänsklig påverkan. Denna begränsning visar att det inte alls handlar om vetenskap, det handlar uteslutande om politik. För att ge sken av vetenskap påstår man att man samlat världens bästa klimatforskare och redovisar deras kunskap i ämnet...

Men det är sedan minst tio år visat att IPCC inte använder sig av de bästa forskarna. Man använder istället studenter och lobbyorganisationer för att skriva sina texter. De riktigt duktiga forskarna har för länge sedan lämnat projektet i protest mot dess bristande vetenskaplighet. Den sammanställning som meddelas allmänheten och politikerna är en politisk produkt som representanter för FNs medlemsregeringar förhandlar om vid de olika ”klimattoppmötena”...

Det är också avslöjat för tiotalet år sedan att IPCCs ledande forskare medvetet fuskat med metoder och data, det så kallade ”Climategate”. Bedrägeriet har fortsatt och inte minst så i Sverige, där FN hålls i helighet efter Dag Hammarskjöld. Med parisavtalet 2015 är det tänkt att 100 miljarder dollar varje år ska betalas av demokratierna i väst till diktaturerna i tredje världen, som kompensation för vårt välstånd. Pengar vi ska bidra med via skattsedeln...

De ledande personerna inom IPCC har gång på gång de senaste åren, när AGW avslöjats som en falsk vetenskap, medgett att det inte längre handlar om klimatet. AGW är bara ett svepskäl för att göra om hela världen till en planekonomi, likt en kommunistisk diktatur. Kapitalismen ska förstöras och världen centralstyras från FN...

Klimatalarmismens dubbelmoral

tors 24 jan 2019


Ett kultursverige faller samman och ersätts med

ett nytt... tacka fan för att sverigesvennarna är rasande...

I diskussionen om Sverige-demokraternas politik tas kultur-frågorna ofta upp som ett hotfullt exempel. Det finns en oro över att partiet skulle politisera kulturen och forma den utifrån snäva nationalistiska övertygelser. Den oron är befogad. Men frågan är varför inte samma oro framförs ifråga om den miljöpartistiska kulturpolitiken som också den är sprängfylld av ideologiska pekpinnar som i förlängningen gör kulturen mindre fri...

Det är för tidigt att säga något om vad den nya kulturministern Amanda Lind (MP) kommer att göra med kulturfrågorna. Men här är ett förslag: släpp kulturen fri från den maktanalys som tagit den som gisslan. I den miljö där det blivit viktigare att fylla i rätt signalord i sin projektansökan än att skapa något nytt frodas ängsligheten, rädslan - och tystnaden. Frihetsgraden i ett land kan mätas i hur fria dess konstnärer är...

Kulturdepartementet skapades den 1 december 1991 av Regeringen Bildt och tog över de kulturpolitiska frågorna från utbildningsdepartementet. Kulturdepartementet avvecklades 2004 av Regeringen Persson och blev en del av Utbildnings- och kulturdepartementet. Efter den borgerliga valsegern 2006 återupprättade Regeringen Reinfeldt Kulturdepartementet som eget departement den 1 januari 2007.

Vad i helvitte är kultur...

människors sätt att leva, tänka och verka inom ett visst område och vid en viss tid...

bildning, hyfsning, takt, gott sätt...

vetenskap, musik, litteratur, media, konst och sport...

Sparreholmarns syn på saken... samhällets gemensamma kulturinsats ska ligga på skolan och en grundutbildning i ämnena vetenskap, musik, litteratur, media, konst och sport... yrkesutbildning inom området kultur inhämtas i konkurrens, liksom all annan yrkesutbildning...

Människors sätt att leva, tänka och verka ska inte bestämmas av en postmodern kulturelit...

Släpp kulturen fri - Ledare


Ett massutskick från Liberala Nyhetsbyrån... Vi förser

liberala tidningar över hela Sverige med texter till opinionssidorna. Tonvikten ligger på ledare som kommenterar inrikesfrågor, men vi skriver även utrikeskommentarar...

Ett västerländsk oligarkstyrd 

marknadsekonomi faller samman och

ersätts med statsunderstödda

fuskande fulkineser... tacka fan för

att Eva Burman är rasande...

Där kan man snacka om globalister, dom kinesiska alltså... dom västerländska är blaha, blaha...

En rasande desperado som tycker att fuskande kineser är förskräckligt dumma... den ende återstående chefredaktören kan inte förstå varför kinesiska fabrikanter gömmer riskorn

i alla saker dom tillverkar, åtminstone alla saker som går på export... hon tycker att dom dumma kineserna borde vara lika snälla som den demokratiske filantropen Soros...

                                               


Är hemligheternas tid över?

 

Kinas överskott på 323 miljarder dollar i handeln med USA år 2018 skakar hela världen. Kinas överskott i handeln de senaste tre månaderna är extremt sensationellt. Vad händer... säger Brage N...

Ett imperium faller samman och 

ersätts med ett nytt... tacka fan för 

att Soros är rasande...

Nu står Soros plötsligt på Trumps sida – på sätt och vis. Men frenesi attackerande han USA:s ärkefiende Kina under den två timmar långa middagen på lyxhotellet Seehof på torsdags-kvällen. Multimiljonären Soros anser att Kinas president Xi Jinping är "den farligaste fienden" mot det öppna och fria samhället genom att styra över en högteknologisk totalitär regim...

Men mycket skulle kunna ändras om världens två supermakter fick andra ledare, menar Soros.

– Om Trump och Xi inte längre satt vid makten skulle en möjlighet plötsligt finnas att utveckla större samarbete mellan de två cyber-stormakterna.

Här svävar George Soros ut i en drömmerier om en sorts pakt mellan Förenade Nationer.

– Man skulle kunna tänka sig något FN-liknande som föddes ur andra världskriget. Det skulle vara passande för att stoppa den pågående konflikten mellan USA och Kina. Det skulle kunna återupprätta internationellt samarbete och låta öppna samhällen blomstra.

Fast samtidigt varnar Soros att Kina inte är enda faran.

– Auktoritära regimer sprids över hela världen och om de lyckas blir även de totalitära, säger han och ger även Putin en släng:

– Öppna samhällen har många andra fiender. Putins Ryssland är en av dem. Och det farligaste scenariot är när dessa fiender konspirerar och lär från varandra hur man bättre kan förtrycka sitt folk...


George Soros raseri mot Kina: ”Farligast i världen”


ons 23 jan 2019

Det är intressant att studera hur vi beter oss i västvärlden just nu och jämföra detta med hur man agerar i Asien, där jag haft förmånen att få leva och verka i 25 år av mitt liv. Jag har också under fem år på 80-talet varit företagsledare och bott i USA och två år i Tyskland, men detta var innan världen i mitt tycke spårade ur och globalisterna fick stort inflytande på politiken...

Den ”regeringsbildning” som nu pågått i Sverige sedan valet i september är ju bara en liten lokal påminnelse om hur politiken i världen spårat ur. Man går till val på en politik, som man tror tilltalar väljarna och efter valet kastar man alla löften överbord och går globalisternas ärenden. Socialdemokraterna uppträder fortfarande som om man är ett arbetarparti, när sanningen är att man har kommit så långt bort från det som man kan komma. Hur LO fortfarande kan stödja dem är för mig ett bevis på att köttgrytorna är mycket viktigare är ideologin...

Centerpartiet och Liberalerna är väl också ett bevis på samma sak, åtminstone när det gäller Centerpartiet. Man undrar ju, vad Lööf har fått för löften för att göra en ”Rheinfeldt” och så totalt svika sina löften till väljarna, det måste ju finnas något incitament bakom. Resultatet för medborgarna blir ju mer globalistisk socialism och ingen normal löntagare eller pensionär kommer att få det bättre utan snarare tvärtom. Socialister glömmer alltid att alla skattepengar först måste tjänas in innan de kan fördelas. I de socialistiska länderna betraktas ju också företagen som folkets fiender trots att det är de som tjänar ihop skattepengarna…

I Asien gör man istället tvärtom. Man satsar på mer kapitalism. När Deng Xiao Ping 1978 beslutade att införa kapitalismen i Kina släppte han ju loss oanade krafter och den industriella utvecklingen sköt fart på ett sätt, som aldrig tidigare skådats. Man har sedan dess gjort enorma investeringar i infrastruktur, som den, som inte besökt Kina, har svårt att föreställa sig. Det Shanghai jag flyttade till för nästan 25 år sedan och det Shanghai jag nu lämnar, när jag flyttar tillbaka till Sverige kan inte jämföras. Invånarantalet har gått från 12 till ca 25 miljoner invånare dvs en halv miljon eller ett Göteborg per år. Alla har någonstans att bo och alla som vill har ett jobb. Infrastrukturen har byggts ut rejält. Man satsar rejält på utbildning och forskning för att komma ikapp väst. Kina och Asien kommer att fortsätta att utvecklas i många år. Regeringen satsar hårt på att stödja de inhemska företagen. Den kinesiska utvecklingen sprider sig också till andra länder i regionen...

Begår Västvärlden Harakiri?

 

Ingen form av krigföring i hela mänsklighetens historia har varit så kontraproduktiv som USA:s handelskrig... Kinas handelsdata för december månad 2018 – som redovisades den 14:e januari 2019 – chockar ekonomerna. Kinas överskott på 323 miljarder dollar i handeln med USA år 2018 skakar hela världen. Kinas överskott i handeln de senaste tre månaderna är extremt sensationellt. Vad händer...

Kinesiska varor flödar nu in som en tsunami till USA medan importen från USA står stilla. År 2018 ökade Kinas export till USA med hela 11,3% jämfört med året innan. Importen däremot ökade med blygsamma 0,7 %. Kinas export till Kina skenar medan Import från USA har stannat av...

KINA MÅSTE TACKA GUD FÖR HANDELSKRIGET.
Inte ett enda amerikanskt storföretag har flyttat produktionen från Kina. Det är ju den billiga och professionella kinesiska arbetskraften som producerar de varor som den stenrika ”eliten” i USA berikar sig på. Hur kan någon människa tro på att denna giriga elit ska flytta från produktionens himmelrike i Kina till USA – så enastående naivt.

Ingenting i universum är viktigare än pengar – det är girighetens enda budord. Nationer betyder ingenting för den stenrika eliten. Att Kina också tjänar storkovan genom handeln med USA bekymrar dem inte heller – inte ett dugg. Girigheten saknar känslor och är helt blind. Den epok när de stora pengarna tjänades genom folkslakter runt om i världen är snart över. Nu är det den fredliga handeln med Kina som gäller. Världen förändras. Den rika eliten har inga som helst problem med att anpassa sig.

MAN MÅSTE VARA STENDUM OM MAN INTE FATTAR.
Eliten på Wall Street vet tusen gånger mera om ekonomisk politik än vi andra. Tron att den stenrika eliten inte förstår effekterna av handelskriget är dummare än tillåtet. Handelskriget är självklart en medveten politik mot det finansiella stupet. Handelskriget är bara ett av många sätt att skapa det totala nationella kaos som tvingar fram ett undantagstillstånd i USA. Förbered er för ett djävulskt kaos. En statskupp i USA är nära förestående. En militär diktatur i USA är målet. Självklart måste USA ha en jättefarlig yttre fiende – ju farligare desto bättre. USA:s folk måste skrämmas från vettet. Detta underlättar det kommande militära maktövertagandet. Ryssland och Kina passar som hand i handske...

SVEA RIKES FRAMTID MÅSTE SÄTTAS IN I DET GLOBALA SKEENDET.
Märkligt nog klarar sig några länder i norr hyfsat. Norge och Finland klarar den kommande megakrisen bäst. Det jag ser i kristallkulan vad gäller vårt eget land Sverige och vårt södra grannland Danmark vill jag inte skriva om. Jag mår bara illa. Jag vill faktiskt kräkas. Vårt ”översnälla” och naiva svenska folk går rakt in i den historiska fällan. Vi har inte en chans. Våra ”fredsbevarande insatser” i Natos regi har skadat vårt land oåterkalleligt. Svensk integrationspolitik är och förblir ett stormfiasko. Hur det blir nu när flyktingarna strömmat in i vårt land från alla NATO:s krigshärdar vill jag inte ens tänka på. Sverige är ett mycket sjukt land.

Löfvens gränslösa land! Prepare för ett djävulskt kaos

tis 22 jan 2019

Man kan tycka att Annie L. var tvungen att ställa sig på sossarnas sida... och det var hon ju... ett nyval riskerade att utplåna L och decimera C... kanske målade hon in sig i ett hörn tror ni... ingalunda... en slug

megalomaniker ser inga hinder... framför allt inte från regeringen Löfven ll...

"Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020." Nej, så lät det inte när Stefan Löfven läste upp regeringsförklaringen på måndagen. Tvärtom var den förra mandat-periodens viktigaste mål struket... 

Förklaringen är förstås att regeringen har misslyckats. De senaste fyra åren har Sverige tappat placeringar i listan över EU-länder med lägst arbetslöshet: från plats 12 till plats 18, enligt statistik från Eurostat. Mycket talar dessutom för att en lågkonjunktur väntar bakom hörnet...

Annie L. bidar sin tid och tror sig veta att social-demokratin är dömd till förtvining även i Sverige... det överorganiserade välfärdssamhället drabbas av kaos när resurserna sinar... när det socialistiska bidragssamhället förtvinat och ersatts med ett mera nyliberalt samhälle har Annie L. blivit chefsombud för globalisternas NWO i Sverige...

Frågan är vad som händer med Löfven ll när det börjar blåsa hårt. Hoten är många: en ekonomisk kris, en säkerhetskris av något slag, dalande opinionssiffror, kongresser och landsmöten som stormar mot uppgörelsen, utbytta partiledare och så vidare. I nästa vecka är det dags för mandatperiodens första partiledardebatt i Riksdagen. Hur ska C och L agera - som stödpartier till regeringen eller liberal opposition...

Politiska partier får ju ha vilket partiprogram som helst naturligtvis... och det är ju lika självklart att partierna ska följa sina program, annars är ju partierna bedragare... att Annie L. är det störste bedragaren är ju odiskutabelt... det går inte att ta ett större steg än att gå från nyliberalism till socialism... det är ingen ursäkt att man riskerar sin existens i ett nyval...

Löfven II - en regering för vackert väder


Det är kärleken som får världen att snurra, skriver Christer Hedlund... Är en världsregering vårt sista hopp... Det här är en debatt-artikel med syfte att påverka... Så jobbar Eskilstuna-Kuriren med journalistik...

Tänk att Eva B. och alla goda kärleksfulla människor ska vara så rädda för Apokalypsen... det var ju inte många månader sen som onda dissidenter hade ensamrätt på att svartmåla... nu tycks rollerna vara ombytta...

Miljöforskarnas prognoser samt dagshändelserna skapar framtidsoro. Med nya rapporter kryper hoten närmare. Trots miljökonferensers seriösa beslut går det utför. Jorden slits ut medan världens stora ekonomier undflyr ansvar. Förutom växande klimatångest har vi krigs- och terrorhot och en sårbar världsekonomi...

Västerlandets tärande livsstil är utbredd. Egennytta råder, ansvar försummas. När marknaden styr låter vi oss luras till svek. För pengar och prestige sviks barn, gamla, svaga, fattiga, hemlösa, flyktingar och tiggare, och vi sviker världen genom att leva som om vi hade fyra jordklot. Stress och framtidsångest kommer av egoismen som dirigerar i stort och smått. Detta grundproblem rår inga politiska, religiösa eller andra filosofiska system på...

Egoisten bor i oss alla och har välkända drag: självgod, avundsjuk, högfärdig, lättlurad, girig, snål, kortsynt, maktlysten – och därför även misstänksam, rädd och lögnaktig. Bundna av en så låg natur tycks framtiden hopplös. Därför lyfts en urgammal idé allt oftare fram: Ge en räddande världsregering makten över länder, ekonomier, vapen och konsumtion...

Varje maktstruktur har en mer eller mindre korrupt ”chef” – president, påve, diktator. Vi kan komma att lita på en högintelligent och karismatisk ledare vars ideologi och problemlösningar påbjuds, en världshärskare med makt att lagstadga för allas väl. Men är detta verkligen gott? Den skenhelige Hitler lurade miljontals modlösa med sina stolta framtidslöften, och pekade taktiskt ut ett samlande hatobjekt; judarna...

Människans historia hade blivit kort om egoism, våld och svek fått härja fritt. Men den starkaste kraften stod i vägen. Kärleken är en föga känd makt med ovanliga strategier: ödmjukhet, trohet, sårbarhet, tålamod och empati – därtill en fri och stark vilja till läkande försoning. Det är inte ödet, förnuftet, vetenskapen eller ens pengarna som får världen att snurra. Det är kärleken...

Detta är inte romantiskt flum. Alla som vill lita på kärleken har rätt till ett välgrundat och realistiskt framtidshopp, trots alla nödvändiga katastrofer och personliga lidanden. Kärleken, livets grund och enda fruktbara mening, vinner till sist. Något annat är inte möjligt...

Är en världsregering vårt sista hopp?

mån 21 jan 2019

Han förstår, han grabben... sakpolitikens diktatur... dom sjuttiotre detaljerna...

Det brukar sägas att ett skäl till att ledningen i DDR inte såg att kollapsen var på väg, var att hela staten var fullt upptagen med detaljer. Vem som låg med vem, vem som sade vad, vanliga människors vanliga liv övervakades och ägnades oerhörda resurser. Utanför fönstret tornade en avgörande samhällsförändring upp, men regimen blickade inåt och missade händelseutvecklingen...

I vilken riktning ska samhället utvecklas med den överenskomna politiken. Om Stefan Löfvens förra regering hade en i bästa fall suddig vision av detta, är Löfven II ett veritabelt kaleidoskop. Det är så många politiska färger och mönster som ska enas att betraktaren blir yr. Många journalister har försökt få grepp om vad denna nya regering med stöd av två forna allianspartier egentligen vill, men gått bet. Inte ens Löfven själv kan förklara det...

Skälet är enkelt: regeringens januariöverenskommelse med Centern och Liberalerna är ett lapptäcke, skapat för att tillfredsställa fyra olika partier och vars enda sammanhållande kit är motståndet mot Sverigedemokraterna. Detta är det enda som förenar dem, klätt i de gamla bekanta flosklerna om ”människors lika värde” och ”medmänsklighet”...

Människans historia är mycket tydlig på en punkt: ju mer trasigt ett politiskt system är, desto mindre tid kommer folk att lägga på att lösa problem och desto mer tid kommer de att lägga på gräl, intriger och ilsken retorik...

Mina jag och Löfven

Vilken blir utvecklingen?
Några viktiga inslag i det troliga förloppet i framtiden mot en världsregering är:

Regeringar gör kontinuerliga försök av olika slag att bryta ned det folkliga motståndet mot begränsningar av den nationella självbestämmanderätten. Ett exempel nyligen var förslaget att kringgå Storbritanniens i praktiken bestämmande folkomröstning om utträde ur EU genom att föreslå en ny folkomröstning. Det är det gamla tricket i sammanhanget, då man vet att Jasidan (stanna kvar i EU) har stora resurser, men däremot inte motståndarsidan. Denna är mera finansierad av privatpersoner, och med en ny kampanj tröttar man ut motståndarna, vars resurser kommer att sina. De två folkomröstningarna år 2008 och 2009 i Irland om Lissabonfördraget är ett exempel på detta.

Ett annat sätt är att genom regionala organisationer som EU vänja nationer vid att inte längre vara självständiga. Det är politisk “grooming” på nationell nivå av liknande slag, som sker för att förvandla minderåriga flickor till prostituerade. EU:s beslutsrätt har successivt ökat och är nu mycket omfattande. I praktiken utformas nu en stor majoritet av lagförslagen, som medlemsnationerna inför i sina länders rättssystem, av lagar utformade av EU. Man har också på andra vis fått länderna (via sina EU-positiva regeringar och parlamentsledamöter) att ge upp delar sin självbestämmanderätt. Den Europeiska konstitutionen, som sedan blev Lissabonfördraget, blev därvid ett kvantumhopp.

Ett annat sätt är att FN tar initiativ på enskilda områden t ex klimat, migration och tar över och genom inledningsvis frivilliga internationella överenskommelser bestämmer de individuella medlemsnationernas politik på vissa viktiga områden.

"Den politiska globalismen – Sveriges största samhällsfiende" – del 2

Fortsättning