Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Det korporativa samhällets smidesverkstad.

Korporativa eller korporativistiska eller mjukisfascistiska... rätt ord på rätt plats...

Kärt barn har många namn...

Storebror... NWO... Agenda 2030... Djupa Staten... Världsregeringen... Rothschild zionists... Sauron... Globalisterna... The Swamp, Träsket alltså...

 

Lördagsintervju 49 med Jacob Nordangård om Rockefeller och skapandet av FN, EU och klimatskrämseln

Nu är besökarna på swebbtv strypta igen... leve Storebror...

Lördagsintervju 72 med Stig Berglund - Om USA och kriget mot Trump.

Leker Trump med "gyllene bubblan"... d.v.s byråkratin, djupa staten, politikerna, maktmedia...

fre 31 jan 2020

Detta program handlar om Sveriges geopolitiska utveckling mot ett klansamhälle. Geopolitik handlar om den sociala och ekonomiska kopplingen till geografin.
Hans Jensevik inleder med att tala om urbaniseringen i Sverige. Han går sedan över till att behandla en ytterligare förändring som handlar om mötet med klankulturer...

Ännu under mitten av 1900-talet hade landsorts-kommunerna ett lägre kostnadsläge och lägre löner för att kompensera för att transport-kostnaderna generellt var högre. I början av 70-talet skapade man en socialbidragsnorm som ledde till att socialbidragen blev lika stora i hela Sverige. Detta medförde att en socialbidragstagare kunde få högre disponibel inkomst än en arbetare, vilket tvingade upp lönerna på landsorten.
Dessutom lockade arbetsförmedlingen arbetarna in till städerna med sysselsättning och bostad i miljonprogrammet. Även studenterna flyttar in till städerna. Istället har antalet invandrare ökat i landsortskommunerna som har fått ett överskott av gamla och personer som behöver försörjningsstöd...

Nästa stora förändring skedde på 90-talet då Göran Persson införde Robin Hood-skatten vilken medförde att kommunerna inte längre har någon större vinning av att kommuninne-vånarna har arbete och goda inkomster. Detta insåg sosse-kompisarna i Sörmland nästan omgående och startade invandringen av kreti och pleti... Anders B. säger ju än i dag att han skiter i vem som flyttar till Flen... socialfall och invandrande analfabeter duger bra... Robin Hood-skatten från rika kommuner betalar...

Det enda sättet att öka skatteintäkterna är att öka antalet invånare eller att höja kommunal-skattesatsen. Detta har lett till försämrat företagsklimat i många kommuner eftersom den typen av satsningar inte lönar sig för kommunen. Istället satsar kommunen på saker som ger röster eller ökat antal invånare oavsett försörjning...

Hans Jensevik anser att vi behöver två förändringar: 1. Ta bort socialbidragsnormen 2.Återför de kommunala skatteintäkterna till kommunerna...

Vi går över till att diskutera nästa stora demografiska förändring som handlar om handlar mötet med klankulturer i Sverige. Jensevik har arbetat som nationalekonom i Zimbabwe och förstod att klansamhällena ser helt annorlunda på territorier, gränser och äganderätt. Klanledaren bestämmer över klanens mark. Det finns ingen individuell äganderätt till mark i klanen. Hans berättar att klanerna har unga män som fungerar som en polisstyrka som håller koll på klanens område. Ofta är det denna grupp som i Sverige kallas för gängbrottslingar men kan i själva verket vara en del av klanen och dess intressen. Vi ser ett klipp från Uppdrag Granskning där Ilmar Reepalu konfronteras med ungdomar som förklarar att han går på deras gata...

Hans berättar att klaners polis dömer ut omedelbara straff utan rättegång. Han säger att den svenska polisen har förlorat våldsmonopolet och det gör också att det är farligt eller till och med olämpligt att vittna mot brottslingar i klanerna. Han lägger skulden för den negativa utvecklingen på politikerna.
Han menar att de invandrade klanerna betraktar oss svenskar som en klan. Klanerna kan vara uppdelade på olika platser i Sverige och ändå hänga ihop. Hans får frågan om vad han tror om utvecklingen men han avböjer att ge sin bild av framtiden. Var och kan själva göra sin bild. Han menar att vi har möjlighet att få ordning på situationen i nästa val som han menar är ett ödesval...

 

Fjärde statsmakten 35 med Hans Jensevik om Sveriges geopolitiska utveckling.

Nyheteridag / Sentio är motsatsen till valkyriornas maktvridna siffror... det vill säga frifräsarvridna siffror som ska spegla svenska folkets invandrings-kritiska hållning...

Sverige kan få en majoritetsregering bestående av M, KD och SD efter nästa val. I vart fall om väljarna får bestämma...

Tidningen Nyheteridag ägs av Chang Frick och Ilan Sadé, jurist och partiordförande i Medborgerlig Samling...

Nytt majoritetsrekord för ”konservativa blocket” i Sentios januarimätning

Det är klart att om väljarna uppfattar att det finns ett tydligt politiskt alternativ, underlättar det för den tanken att slå rot, säger KD:s presschef Per Gudmundson om det än så länge hypotetiska regeringsalternativet. För att vara en ...

Plus Denna artikel behöver PLUS

Fria Tider är en partipolitiskt oberoende tidning vars ledarsida är ideologiskt influerad av den amerikanska paleokonservatismen och libertarianismen... synen på fri

invandring skiljer dock Fria Tider från libertarianismen...

Vi är övertygade, baserat på empiriska data, om att en viss etnisk samhörig-het krävs om den samhällsmodell som vi förespråkar – frihetlig demokrati med minimal statsmakt och minimalt skattetryck – ska kunna uppstå och vidmakthållas...

Webbtidningen Fria Tider "pitchar" Nyheteridag / Sentios januarimätning med eller mot deras vilja...

Nyheteridag / Sentio January 30, 2020

SD-M-KD får egen majoritet – och L rasar till 2,4 procent. Det tänkta "konservativa blocket" i svensk politik med SD, M och KD skulle nu få egen majoritet i riksdagen, visar den senaste mätningen från Nyheter Idag / Sentio.

​Det är i Sentios senaste mätning som det så kallade konservativa blocket slår nytt majoritets-rekord. Sverigedemokraterna får 28,8 procent, Moderaterna 16,6 procent och Kristdemokraterna ökar 1,5 procentenheter till 7,8 procent.

Tillsammans blir det 53,2 procent. Med en sådan siffra skulle alltså partierna kunna bilda en egen majoritetsregering. Samtidigt går det riktigt uselt för Liberalerna, som åker ut ur riksdagen så det smäller om det. Partiet får bara 2,4 procent, alltså långt under riksdagsspärren på fyra procent.

Miljöpartiet sjunker med 0,5 procentenheter och hamnar precis på spärren med 4 procent...

Socialdemokraterna får 22,1 procent av rösterna i mätningen...

Det är klart att om väljarna uppfattar att det finns ett tydligt politiskt alternativ, underlättar det för den tanken att slå rot, säger KD:s presschef Per Gudmundson till Nyheter Idag angående det konservativa block som SD-ledaren Jimmie Åkesson velat se. Tidningen kallar det konservativa blocket

för "superstarkt" men påpekar också att det handlar om ett hypotetiskt regeringsalternativ. Än så länge har Moderaterna och Kristdemokraterna inte velat ingå i en sådan regering, trots att Sverigedemokraterna är större än båda de gamla Allianspartierna tillsammans...

 

En manipulerande filur på SVT... krigar inte valkyrierna med blanka vapen... kan det vara så illa... nej faen, så illa kan det väl inte vara...

I senaste DN/Ipsos väljarbarometer får SD 24 procent medan S sjunker till 23 procent. Samma 

period som nedan... hej och hå... hata på...

I en ny mätning från Novus/SVT, så har Socialdemokraterna ökat med 0,5 procentenheter sen i december. 

Samtidigt backar Sverigedemokraterna med 1,4...

tors 30 jan 2020

Valkyrierna i SVT kan konsten att kriga mot SD2... även om dom fått lite hjälp från SD1... för SD1 är väl enligt Hanna S. fortfarande sossarna... hej och hå... hata på...

Det verkar som att väljarnas flykt från Socialdemokraterna har stannat upp –  eller åtminstone gjort en paus... 

I en ny mätning från Novus/SVT, så har Socialdemokraterna ökat med 0,5 procentenheter sen i december. 

Samtidigt backar Sverigedemokraterna med 1,4 procentenheter i mätningen, vilket gör att man tappar den förstaplats man hade förra årsskiftet... 

Sverigedemokraterna backar – tappar förstaplatsen till S

Svensk maktmedia tar strid mot Kina... häftigt  så det förslår... Wiki... valkyrierna svingar sina lansar i modern tid medan dom omtalades som unga sköna kvinnor som serverade öl i Valhall och som även erbjöd erotiska tjänster, i vikinga-tidens kontext alltså... en heroisk mytologi som framhöll krigaren, hans djärvhet och mod och framför allt hans belöningar efter döden i strid... glöm inte sköldarna... tjejer...

Svenska publicister kräver nu att regeringen samarbetar med EU mot Kinas attacker på oberoende svensk journalistik. Organisationen Utgivarna vill att Sverige ska ”agera internationellt”...

Vi står varje dag ovillkorligt upp för den svenska yttrandefriheten men nu krävs att regeringen agerar ännu skarpare, säger SVT-chefen Hanna Stjärne...

Nu vill Utgivarna – publicistorganisationen som samlar Tidningsutgivarna (TU), Sveriges Tidskrifter, TV4 och de tre public service-bolagen – att EU ska agera. Styrelsen gör idag ett internationellt upprop för pressfriheten...

Sparreholmarn instämmer med tokliberalerna i Ähh-kuriren för en gångs skull... va ä dä för diktatoriska drag ordförande Oxana Erixon visar upp i Flen...

Vad har det tagit åt tok- Liberalerna i Flen? I en motion till kommunfull-mäktige kräver de att alla föreningar som tar emot kommunala bidrag ”ska marknadsföra kommunens varumärke”. Det berättade tidningen i veckan. Föreningarna ska även vara skyldiga att i sin kommunikation berätta om sitt ”samarbete med Flens kommun”...

Får man inget bidrag om man ogillar Flen?

När det gäller kommunikationen mot omvärlden, om Flen som en plats att bo på, bör man inte krångla till det. De starkaste positiva signalerna utåt handlar om samma saker som är viktiga för kommunens invånare: God offentlig service som skola och omsorg av hög kvalitet. Bra kommunikationer. Gott näringsklimat. Meningsfull fritid. Trygghet...

Bli bra på det och ryktet sprider sig. Och omvänt: I den mån Flens kommun inte ses som en tillräckligt attraktiv plats beror det på tillkortakommanden på dessa områden. Inte på brister i någon marknadsföring av kommunens varumärke...

Kommunpolitikers oförmåga att i det här sammanhanget hålla fokus på rätt saker, leder lätt till att pengar läggs på marknadsföring vars nytta ingen begriper eller kan leda i bevis. Samma sak gäller civilsamhällets aktörer, som Liberalerna i Flen siktar in sig på. Det är den som presterar väl på sitt område, om det så är idrott, musik, innovation eller något annat, som sätter sin ort på kartan. Inte den som ropar att Flen är fint... 

Men så finns det även ett annat, mer allvarligt, problem med Liberalernas motion. Den har auktoritära drag som borde vara främmande för ett liberalt parti. Liberaler bör luta sig mot begrepp som pluralism och autonomi samt göra en åtskillnad mellan stat och civilsamhälle. 

Offentligt ekonomiskt stöd till frivilligorganisationer bör i en liberal demokrati syfta till att, inom ramen för demokratiska principer, främja en mångfald av uttryck och synsätt. Till denna åsiktsmångfald hör rimligtvis att både gilla och ogilla kommunens varumärke, liksom att inte bry sig om det, eller för den delen gilla en del saker och ogilla andra i sin kommun.

Att med hjälp av föreningsbidraget likrikta åsikter, om än kring något till synes så oskyldigt som kärleken till Flen, är en tanke som hör hemma i andra idétraditioner än den liberala...

Får man inget bidrag om man ogillar Flen?

Marknadsföra kommuner!

Så in i helvitte korkat, medborgare! 

 

Thomas Segerstedt Jarlsbro funderade i en artikel i E-kuriren 2006-01-20...

Hur ska en kommun marknadsföra sig...


För inte så många decennier sedan skulle blotta tanken på att en kommun eller stad skulle marknadsföra sig sända rysningar längs det ansvariga kommunalrådets ryggrad. Idag är det tvärtom. Alla ska marknadsföra sig. De större städerna anlitar pr-byråer och reklambyråer för att ökaeffektiviteten. De mindre kommunerna försöker klara allt själv för att spara pengar. Men svårigheterna är nästan oöverstigliga. Kommunerna är på det stora hela chanslösa...


De mindre kommuner som trots allt har haft framgång har inte uppnått denna på grund av marknadsföring, utan därför att de haft en unik konkurrensfaktor, exempelvis ett eller flera framgångsrika företag, eller ett sagolikt sjöläge.

Om man tar bort de 25 största kommunerna återstår 265 landsortskommuner som konkurrerar på samma marknad, med i stort sett samma argument. Alla kommuner vill öka sin befolkning, eller åtminstone stoppa minskningen. Följande argument i urval har använts till leda; badhus, ishall, ridhus, vacker natur, bra och billiga bostäder, förskola, skola, äldreomsorg, kommunikationer, jobb. Alla tjusiga på sitt sätt, men helt oanvändbara och redan använda av alla de andra 264 mindre kommunerna...


Vad ska kommunerna då göra? Traditionella reklamkampanjer kommer att misslyckas. Inte heller ska kommunerna gå på storstadstidningarnas erbjudanden om att få en bilaga eller helsidesannons till rabatterat pris. Jag har sett dem på nära håll, 250000 kronor i sjön. Efter två veckor är aktiviteten totalt bortglömd. Bara hålet i kassan består. Att skaffa sig en "ambassad" i Stockholm, stå på Centralstationen och dela ut flygblad eller erbjuda gratis gruppresor för stockholmare verkar mer desperat och avtändande än lockande på attraktiva
befolkningsgrupper. Töntfaktorn är för hög...

 

För att nå framgång måste kommunen, tillsammans med ortens näringsliv och föreningsliv, anordna aktiviteter som lockar människor att besöka kommunen - helt frivilligt
och villiga att betala för sig. Poängen är att människorna utan synlig påverkan ska upptäcka att det "är här jag vill bo"... 

Teknologie licentiat i kinematisk GPS, Per Hagenäs, gästar återigen KOAs blogg... en elevatorpitch... början...

Den djupa staten styr idag Sverige på alla nivåer genom värdegrundens lojalitetskrav, nu senast avslöjad på BRÅ. Det svenska samhället rasar, institution efter institution. Varför reagerar inte det svenska folket starkare mot detta? Varför försvarar inte den svenska mannen sina kvinnor mot flodvågen av övergrepp? Varför försöker han inte skapa en trygg uppväxt för sina barn? I ett biologiskt perspektiv är det mannens uppgift att försvara sin grupps samhälle, sina kvinnor och sina barn. Är vi freds-skadade, lurade av vårt etablisse-mang, okunniga eller alltför bekväma i våra reservat? De röster som hörs kommer oproportionerligt ofta från förra generationens invandrare...

Home of the Brave – min julmusik

Den kanadensiska psykologiprofessorn Jordan Petersons huvudtema är att speciellt män måste börja att ta ansvar. Detta menar han ger mening åt livet och gör oss nyttiga privat och i samhället. Är det västerlandets negativa mansbild som desarmerat mannen? Är vi rädda för att visa ”toxisk maskulinitet”...

I letandet efter vart den manliga försvarsviljan tagit vägen, gick tankarna till musikgenren Heavy Metal. Musikens publik domineras starkt av män. Den har en testosteronhöjande stil och tung aggressiv symbolik. Sverige är dessutom något av en stormakt inom musikgenren, speciellt i den mer melodiösa varianten Power Metal, med band som Hammerfall från Göteborg och Sabaton från Falun...

Orsaken till den manliga dominansen kan vara att musiken talar till hans traditionella könsroll, som den i sin ursprungliga form uttrycktes i stamkrigarnas riter. Musiken har ett tydligt uttryck av gruppsammanhållande funktion, användbar för att stärka solidariteten mellan män, kanske inför ett yttre hot. På så sätt är den också intressant idag, även om det primära hotet just nu är värdegrundsetablissemanget. Men man får också skilja på destruktiv aggression, fotbollshuliganernas, och den gruppsammanhållande, mer kreativa aggressionen (stamriterna)...

Det är därför inte heller konstigt, att det så lätt går att tolka in musikens texter i dagens situation. I vanliga fall är väl julmusik betydligt mer fredlig och lugn men idag känns det denna betydligt mer relevant. Kanske kan lite njutbar Power Metal få upp oss ur TV-soffan och åtminstone bli lite mer frispråkiga...

The power inside, our source of creation
Far beyond the sun they hear our singing swords
The traitors and renegades
Smoldered the soil of our fathers

ons 29 jan 2020

Dagens Arena är en svensk webbtidning, startad år 2007, som ingår i Arenagruppen. Tidningen anger sig stå på tre ben: opinion, nyheter och fördjupning. Arena-gruppen startade i november 2007 den internetbaserade ledarsidan Dagens Arena, som beskriver sin inriktning som oberoende, radikal och progressiv. En extremt vänsterliberal webbtidning... 

Dagens Arena rör sig med sin i relativa termer nya chefredaktör allt närmare en position där de inte längre är allmänt progressiva utan agerar som kolportörer till såväl hederskultur, islamister som Muslimska brödraskapet och dess antisemitism. Retoriken och tankemodellerna är det som förenar dem...

Antisemitismens och islamismens kolportörer

Johan W... Islam och islamism är inte samma sak. Alla muslimer är inte islamister och alla islamister är inte jihadister. Men alla jihadister är islamister i någon utsträckning och alla islamister är muslimer...

Judaism och sionism är inte samma sak. Alla judar är inte sionister och alla sionister är inte globalister... men många globalistoligarker är sionister och dom flesta är judar...

En läsare kommenterar... Förre finansminister Gunnar Sträng lär ha yttrat sig så här: "Det är inte klokt så mycket skatt folk tål om man ger dem lite i taget"... Idag skulle det heta: "Det är inte klokt så mycket av islam folk tål om de bara får lite i taget". Detta är vad som kallas "de små stegens politik"... och den fungerar fortfarande...

Johan W... Dagens Arena rör sig allt tydligare i en separatistisk inkapslande och identitär riktning med tydliga inslag av antisemitiskt och islamistiskt tankegods. Helt enkelt den nya antisemitismens och hederförtryckets kolportörer. Något annat är svårt att sluta sig till med valet av Veronica Palm och Lisa Bjurwalds krönikor den senaste tiden.

Men ordet är fritt. Och skall fortsätta få vara fritt. Det är så demokrati byggs. Inte samhällen som präglas av antisemitiskt och islamistiskt tankegods varför Dagens Arena trots allt har en viktig roll att fylla...

Socialdemokratins ”Bommersviksvänster” blir tydligare om de får ha en plattform att lufta sina innersta tankar på.  Antisemitismens och islamismens kolportörer....

Antisemitismens och islamismens kolportörer

Islamismen är en religiös form av fascism. Den största islamistiska rörelsen är den globala nätverksorganisa-tionen Muslimska brödra-skapet. Trots att den bara stöds av en liten minoritet av världens muslimer har Muslimska brödraskapet genom sin goda organisationsförmåga lyckats måla upp en bild av att man företräder alla muslimer...

Islamismen i Sverige - Muslimska Brödraskapet

Men sanningen är en annan, Muslimska brödra-skapet stöds endast av cirka sju procent av svenska muslimer. Trots detta har de tillåtits att representera alla Sveriges muslimer i olika sammanhang. Muslimska brödraskapet är sedan 1950-talet etablerat i Europa, och är en politisk kraft som påverkar lagstiftning och utrikespolitik genom att agera genom ombud i den offentliga förvaltningen och i de politiska partierna...

Muslimska brödraskapet är inte en organisation som andra - syftet är att verka genom ett nätverk som förenas i sin strävan att upprätta ett globalt kalifat. Vägen dit går genom att skapa enklaver i det svenska samhället och särlagstiftning. I juridisk mening är det inte klandervärt att agera genom utomparlamentariska metoder som Brödraskapet gör. Timbro gör det. LO Sverige gör det. Svenska Kyrkan gör det. Alla gör det för att gynna sina egna intressen. Det som till vardags kallas för lobbyism...

Islamismen i Sverige handlar INTE om islam. Boken handlar om islamismen - en religiös fascistisk ideologi som är etablerad i Sverige. Islamismen i Sverige är en kartläggning av hur Muslimska brödraskapet är uppbyggt. Här finns tidigare unikt opublicerat material om hur Brödraskapets strategi ser ut, hur den tillämpas i den organisatoriska uppbyggnaden och hur Muslimska brödraskapet agerar genom sitt nätverk, sina organisationer och ombud. I huvudsak är boken baserad på Muslimska brödraskapets eget material...

Islamismen i Sverige - Muslimska Brödraskapet

En godhetsapostel i svensk makt-media som spränger alla fjuttämnes-gränser på ledarplats... gratis snus och cigaretter till intagna är respekt-fullt så det förslår... tokliberalerna får 

gärna sparka in öppna dörrar och Sh

utgår i alla fall ifrån att häkteskiosken  respekterar dom haffade... det verkar 

däremot som om maktmedia inte

respekterar folk med avvikande syn-punkter på snuspriset... Susanne N. har beklagligtvis många pekpinnar i sin förmyndarpåse... hon skulle ju kunna berätta om sitt förhållande till Muslimska brödraskapet i stället...

Det jag har svårast för i svensk historia är hanteringen av kriminella. Hur man pryglade, steglade, stympade, lynchade och avrättade människor under brutala, förnedrande och avhumaniserande former...

Rättsstater behandlar kriminella med respekt

En del av de dömda var givetvis oskyldiga. Men de allra flesta hade sannolikt begått något brott, som mycket väl kan ha varit vidrigare än straffet. Men det betyder inte att det var rätt att behandla dem så. Att enskilda begår fruktansvärda handlingar är en sak. Hur vi som samhälle och nation väljer att agera är något annat...

Hur illa man än tycker om vissa personer får en human rättsstat aldrig ta ifrån sina medborgare människovärdet, vilket inte står i motsats till att värna brottsoffren. Det märktes exempelvis i Norge, där rättegången mot terroristen Anders Behring Breivik i grunden präglades av respekt och värdighet, och det gällde såväl de drabbade och deras anhöriga som förövaren...

 

Det är därför folkrättsprofessor Mark Klambergs svar i SVT:s Agenda i söndags var det enda rimliga. I programmet visades ett inslag om ännu inte dömda IS-anhängare som är inlåsta i överfulla celler i Syrien, där flera uppges ha dött och människorättsorganisationer dömt ut villkoren. Därefter sa programledaren Anders Holmberg att många nog undrar varför man ska bry sig om hur människor som varit medlemmar i IS har det, med tanke på vilka brott terrororganisationen har gjort sig skyldig till. Klamberg förklarade koncist att det finns vissa minimiregler som följer av juridik och moral för hur man ska behandla människor. Samma princip, men på en annan del av skalan, gäller i svenska häkten. När det nyligen upptäcktes att entreprenören som driver häkteskiosken i Göteborg saknar tillstånd för att sälja tobak fick de anställda börja köpa snus och cigaretter till de intagna...

Eftersom häktet enligt häkteschefen inte kan agera butik delas varorna ut gratis tills ett tillstånd är på plats, vilket låter som en pragmatisk lösning på en situation som uppstått på grund av den mänskliga faktorn (Göteborgs-Tidningen, 24/1). Som häktad är man inte dömd och har exempelvis rätt till viss förströelse samt möjligheten att köpa en del saker, som tobak. Det står var och en fritt att vilja ändra på det, men diskussionen bör i så fall ske i sin helhet. Alltså genom att överväga vilka rättigheter människor i Sverige som är misstänkta eller dömda för olika brott ska ha, alternativt vända på resonemanget och fråga vilka rättigheter man ska kunna bli ifråntagen och i så fall i vilka situationer. Däremot håller inte inställningen att varje rättighet är en för mycket. I en human rättsstat behöver man inte bete sig oklanderligt för att bli behandlad med respekt...

Vi får hoppas på varmare väder för elbilarnas skull... men det är klart att en elbil på sommarn och en fossilbil på vintern löser ju problemet...

Elbilar är inget för kalla klimat. Den spillvärme som uppstår när förbrännings-motorer används, behövs mer än väl när det är riktigt kallt ute. Det vill säga att den dåliga verkningsgraden till trots går ingen energi till spillo...

När man på elbilar måste ta den i batterier lagrade energin i anspråk för att hålla rutorna is- och imfria samt värma kupén, återstår alldeles för lite för att elbilen ska uppnå någon praktisk användnings-radie...

Problemet har varit känt sedan tjugotalet år i Sveriges norra delar, när de små trecylindriga dieslarna lanserades i småbilar. Dessa små motorer utvecklar inte tillräcklig effekt för att spillvärmen från dem ska räcka till för att värma upp bilen. Vi som kände till detta har därför med saktmod väntat på att det ska uppmärksammas även angående elbilarna. Nu har man insett att elbilar klarar inte kylan i Kanada. Gissar att i Ryssland har de inte aldrig någonsin funderat på elbilar. För de vet vad kyla vill säga....

Elbilsförsäljningen rasar i Norge och ifrågasätts i Kanada

tis 28 jan 2020I detta program får vi höra analytikern Stig Berglund uttala sig om politiken i USA med Donald Trump. Stig har intressant information om såväl inrikes- som utrikespolitiken och vad som egentligen sker bakom kulisserna. Stig Berglund börjar med att beskriva hur USA under de sista decennierna, likt många andra västländer, stagnerat industriellt. Detta har drabbat en stor del av befolkningen ekonomiskt och lett till att många väljare omprövat sina tidigare politiska ståndpunkter. I synnerhet har den del av landet drabbats där det finns många nedlagda industrier och som kommit att benämnas rostbältet. På Öst- och Västkusterna, med större tjänste-sektor, har folk i stället blivit mer förmögna...

Donald Trump var en av de som tidigt såg denna utveckling komma. Han ansåg enligt Berglund, att det var en oacceptabel utveckling för landet. Trump argumenterade redan innan han kandiderade till president för omförhandling av handelsavtal, upprustning av infrastruktur etc. Detta kände toppskiktet i USA väl till vid tiden för Trumps kandidatur. Man var från etablissemanget inte speciellt nervös när han anmälde sin kandidatur då man inte trodde han skulle kunna ha någon framgång...

Redan vid denna tid började en typ av spioneri mot Trump, säger Berglund. Detta utfördes av den s.k. djupa staten, de som inte ville se Trump som president. Det är en komplex blandning av organisationer som samverkar i detta syfte.
Stig räknar upp fyra grupperingar som i någon mån samverkar: De ekonomiska makterna i form av banker och multinationella företag, politikerna, den högre hierarkin inom administrationen samt medierna. De senare kan med rätta benämnas maktmedia, då de helt följer den djupa statens agenda. Det har från början funnits starka intressen för att Trump inte skulle bli president. Berglund berättar om ett slående exempel, att tidningen Washington Post, redan under valnatten skrev att: ”Nu börjar vägen mot riksrätt” (för Trump).
När det gäller det aktuella riksrättsförfarandet mot Donald Trump beskriver Stig hur förfelat det har kommit att bli jämfört med hur grundlagsfäderna en gång tänkte sig att att det skulle gå till. Det var aldrig tänkt att ett så kallat impeachment skulle användas av rent politiska skäl, utan endast då alla politiska läger var överens om att sittande president var uppenbart galen. Att denna process felaktigt ändå drivs utan större protester kan ses som ett kvitto på att den politiska processen i USA allt mer har kommit att drivas av grupper som har andra intressen än att följa den amerikanska konstitutionen...


Beträffande Donald Trumps agerande i utlandspolitiken, speciellt i Mellanöstern, får han nog ses som en freds-president jämfört med tidigare president Barack Obama, enligt Berglund. Det lilla vapenskrammel Trump faktiskt utövat, nu senast i och med mordet på den iranske generalen Qassem Soleimani, bör kanske tolkas som ett diplomatiskt sätt att utöva både inrikespolitik och utrikespolitik samtidigt. Stig Berglund känner till att Donald Trump i stället för att, på det normala sättet gå via utrikesdepartementet, kontaktade Iran via ambassaden i Schweiz. Det kan också ha varit så att Iran varnade innan de genomförde sin vedergällningsattack.
Inrikesmässigt genomför Donald Trump tålmodigt den politik han gått till val på, säger Stig Berglund. Om detta får vi inte läsa eller höra speciellt mycket i svensk mainstreammedia. Det beror på att samtidigt som detta sker, levererar amerikansk media ständigt nya fyrverkerier av uppgifter om Donald Trumps olika twittrande och uttalanden om triviala saker. Att arbetslösheten bland kvinnor och svarta är de lägsta på länge är inget som de anser att vi behöver veta...

 

Lördagsintervju 72 med Stig Berglund - Om USA och kriget mot Trump.

Ser ni någon gemensam nämnare till alla olyckor som drabbar Tellus för tillfället... väderkriget, viruskriget, folkomflyttningskriget, energikriget, könskriget, Osmanska rikets

befrielsekrig...

Många spekulerar kring vad som håller på att hända med alla bombningarna i Sverige. I våra grannländer är det förhållandevis lugnt så vad är det som gör att Sverige befinner sig i det dom hela tiden kallar "gråzonen"...

Gör vi en holistisk analys av läget så är det inte svårt att dra slutsatserna kring att det mycket väl kan vara element inom den så kallade djupa staten som ligger bakom. Anledningen till den slutsatsen är vad responsen är. Alltmer prat om krig utan verklig hotbild, alltmer prat om censur och övervakning för att "skydda samhället", alltmer prat om civilförsvar samt civilförsvarsplikt samt alltmer prat om militär närvaro för att kontrollera kaoset...


Men zoomar vi ut och ser hela bilden så kan vi se att Sverige går igenom ett stort uppvaknande som går väldigt fort där alternativa medier snabbt vinner mark i det makten kallar "informationskrig". Eftersom där är så mycket att belysa som är beklämmande för makten så måste man stoppa informationen och det kan man endast göra genom att skapa kaos...

Vill vi ha stopp på det här så behöver alternativ media gå hela vägen och se vad som egentligen ligger bakom och belysa det så att negativa krafter drar sig tillbaka...

Jag manar inte till häxjakt men att vi belyser det som inte står rätt till för att slutligen förhoppningsvis få till en dialog med våra makthavare. På sikt behövs ett nytt, icke-korrumperbart folkstyre, där negativa element inte så lätt kan manipulera...

Fabricerat bombkaos? Går allt enligt planen?

En frifräsande dissident som har potential att växa om han tonar ner det överjordiska...

Muslimska brödraskapet finns väl inte i Sverige, säger sossarna... det gör dom visst, säger Johan och Aron...

Wiki... Muslimska brödraskapet är en religiös och politisk organisation som bildades i Egypten 1928 och vars mål är att skapa en islamisk välfärdsstat grundad på Koranen och haditherna. Muslimska brödraskapets motto är: Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan...

Wiki... En domstol i Kairo förklarade 2013 Muslimska brödraskapet olagligt och förbjöds. Ryssland, Syrien, Egypten, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten betecknar officiellt Muslimska brödraskapet som en terroristorganisation. Stiftelsen Expo benämner organisationen som antisemitisk. Under 1940-talet visade många medlemmar öppet stöd för Nazityskland, och organisationen fick även ekonomiskt stöd av landet...

Ledarsidornas chefredaktör Johan Westerholm håller på att bli klar med en bok om Muslimska Brödraskapet och islamismen i Sverige. Som tur är talar vi också om andra ämnen... som Turkiet, Syrien och Kurdistan...

Johan Westerholm om Islamismen i Sverige

mån 27 jan 2020

Inte är det väl konstigt att statsradion låter representanter för sin omhuldade islamiska valmanskår propagera för sin inställning till dödsfienderna i Israel och hylla sina sossiga väl-görare... utan den nya inflyttade sär-behandlade valmanskåren hade sossarna gått samma öde till mötes som Europas andra sossar... 

Sveriges Radio säger sig värna om det demokratiska samhällets grundtanke och alla människors lika värde. Samtidigt låter de personer leda morgonandakten som i andra sammanhang bjudit in personer som hatar homosexuella och förnekar Förintelsen...

Förra veckans morgonandakter tog avstamp i de fem världsreligionerna och har haft “nåd” som tema. Under fredagen leddes andakten av Salim Najar från Lund som utgår från sin muslimska tro. Salim Najar har återkommande bjudits in av Sveriges Radio i olika format...

Salim Najar är inte okänd i islamistiska kretsar. Som företrädare för Alhambra studentförening vid Göteborgs Universitet bjöd han bland annat in Usama bin Ladens tidigare mentor att föreläsa. Salman al-Ouda. Opinionsbildaren Rebecca Uvell var först att uppmärksamma detta... 

Salman al-Ouda är välkänd och en hatpredikant, som hatar homosexuella och påstått att judar bakar bröd på människoblod. Han har även tidigare förnekat Förintelsen eller hävdat att den varit kraftigt överdriven. Al-Ouda är sedan en tid svartlistad att beviljas inresevisum till Danmark då Danmark klassificerat honom som hat-predikant med syfte att uppmana till våld riktat mot den danska staten eller symboler för yttrandefriheten. I det danska fallet Jyllandsposten i synnerhet. Långt ifrån den “nåd” som Salim Najar predikar i Public Service. Salman al-Ouda står idag åtalad i den saudiska specialdomstolen på 37 punkter om terrorism. Han arresterades i september 2017...

Sveriges Radios morgonandakt leds av person som bjudit in Förintelseförnekare

Jo, så är det med de mästrande ful- grupperna som pekar finger åt dom skamlösa... mästrarna från den stora Ofantliga PK-Sekten... B-skådisar i

taskspel och skönandar från gammel-media... jovisst, det dräller av dom...

De mästrande grupperna kommer sällan från över-klassen som semestrar i St Moritz och på västindiska St Barth. Inte heller från eliten som flugit in i sina privatplan till Davos och snarast för tankarna till behovet av en dominatrix när de lyssnar till Greta Thunberg. Inte från de lågavlönade undersköterskorna eller stora LO grupperna. De kommer från en ofta skattefinansierad del av medel-klassen...

De talar om för oss att det räcker inte att arbeta, sköta sig, uppfostra barnen och odla sin trädgård. Sitta i bilköer på väg till jobbet och spara ihop till semester en gång om året. Nej, de har en lista för oss, en självspäkelse som ska vandra som en skugga med oss dagligen utan möjlighet till vare sig katolsk bikt och förlåtelse eller protestantisk förhoppning om ett godkännande vid Yttersta domen. Som en minneslapp i fickan eller anteckning i mobilen ska vi känna skam...

Jens Ganman tillhör den sortens modiga gycklare som Ricky Gervais och i viss utsträckning den  brittiska konservativa tidskriften Spiked. Gervais väckte internationell uppmärksamhet när han vid senaste Golden Globegalan attackerade de närvarande godhetsapostlarna bland skådespelarna:  

”You’re in no position to lecture the public”.

Och Spiked, som förhållit sig avvaktande till Gretafenomenet erbjuder i sin webbutik nu även en t-shirt med trycket ”Save Greta”. För vad blir det av Greta när den mästrande medelklassen funnit andra profeter och nya skuldbelägganden?

Som med många andra saker som är trendiga kommer även den här tanken gå ur tiden. Frågan är hur många sömnlösa nätter, opåkallad ångest och depression den har skapat...

Den Mästrande Medelklassen

Rättegången handlar om Sossarnas överlevnad... anar Sparreholmarn... utan islamisternas och dom vanliga muslimernas röststöd är Social-demokratin på väg mot galgbacken...

En debattartikel under-tecknad av 40 forskare och opinionsbildare tydliggör den kamp som står mellan det sekulära samhället, som vilar på FN:s definition av universella mänskliga rättigheter och ett samhälle som präglas av separatism och enklavisering. En utveckling som är det inledande steg med kalifatet som slutmål som Muslimska brödraskapet verkar för...

Flera forskare, författare, konstnärer och aktivister skriver om vad som står på spel i förtalsmålet mot Ann-Sofie Hermansson (S) inför rättegången som inleds på måndag, 27 januari. Om Hermansson frias kommer domen sannolikt bidra till islamofobins fortsatta normalisering och med den en fortsatt underminering av det demokratiska samhället menar de 40 personer, som under-tecknat en debattartikel på Feministiskt perspektiv...

En i grunden fascistisk samhälls-ordning som inspirerats av såväl nazismen som Sovjet-kommuismen då Muslimska brödraskapet är en renodlat fascistisk nätverksorganisation som tagit skydd bakom en religion för att slippa granskning och kritik. Det är det som rättegången handlar om...

Rättegången mot Hermansson: Striden mellan det sekulära samhället och Muslimska Brödraskapet

Åtalet mot Hermansson demokratiskt vägskäl

sön 26 jan 2020

Papa's got your bathwater on -Tuba Skinny - The Little Brown Church

Minisemester...

Anteckningsfritt...

I cyberrymden alltså...

 

lör 25 jan 2020

Sparreholmarn råkade se en sparad artikel från tidningen ByggVärlden och ett av dom många misslyckade projekt Fredrik W. initierade när han blev stadsarkitekt i Flen 2008 efter 

Christina G...

 

Nästa år kan det exklusiva bostads-området Hyltinge Strand vid sjön Båven bli verklighet. Då hoppas Flens kommun att 50 passivhus byggs i det natursköna området...

Flens kommun planerar att bygga ett nytt bostads-område med cirka 50 bostäder som helst ska vara passivhus.

Det är inte klart än om vi kommer att ställa direkta krav på att det ska byggas passivhus, men det är vår målsättning att det ska bli sådana hus i området, säger Fredrik Wallin, stadsarkitekt på Flens kommun.

Området ligger vackert beläget vid sjön Båven och intill Sparreholm slott, vilket gör att det kommer ställas särskilda krav på att husen ska passa in i den kulturhistoriska miljön...

Det är viktigt att de energisnåla husen knyter an till det kulturhistoriska landskapet. Vi har sett lyckade exempel på sådana passivhus tidigare så det ska nog gå att ordna, säger Fredrik Wallin.

Den 28 april anordnar kommunen ett seminarium om möjligheterna till energisnålt byggande. Då bjuder vi in allmänheten och byggbolagen för att diskutera utformningen av Hyltinge Strand, säger Fredrik Wallin.

Detaljplanen för området är nu ute på samråd. Kommunen hoppas att den kan vara klar till årsskiftet....

Byggvärlden, Lisa Ringström 4 Mar 2009

 

 

 

Man måste komma ihåg att även professorer tillhör den Ofantliga PK-Sekten... "Om någon skulle JO-anmäla kommunen för det här, skulle JO rikta väldigt skarp kritik"... varför gör han inte det då om han är expert på saken... Olle L... jo, därför att han tillhör samma korporerade pseudoelit som skrivit det kommunala doku-mentet...

"Får intrycket att de försöker skrämmas"

Antingen är det någon form av bottenlös inkompetens, eller så är det ren och skär illvilja som gör att man skriver så här, säger Olle Lundin. Han säger att han aldrig under sin tid som professor i förvaltningsrätt sett ett liknande dokument. Jag kan inte dra mig till minnes att jag sett ett kommunalt dokument som är så här galet. Man får nästan intrycket att de försöker att skrämma personalen till absolut tystnad när de för in formuleringen om fängelse...

Nils Funcke... Det är sant att meddelarfriheten kan upphävas om det rör uppgifter med kvalificerad sekretess och som omfattas av tystnadsplikt. Både skol- och socialtjänstpersonal har tystnadsplikt när det gäller känslig information om personer som de träffar i sina jobb. Men det innebär inte att personalen inte ska kunna berätta för medierna om missförhållanden, påminner Olle Lundin...

Meddelarfrihetens syfte är ju att man ska kunna ringa till media och säga att på den här förskolan slår personalen barnen, eller här slösar vi med alldeles för mycket pengar, eller chefen är galen, eller vad som helst, säger Olle Lundin...

– Det är ofullständigt, vilseledande och djupt beklagligt att svenska myndigheter formulerar sig på det viset, både om det sker i något allmänt cirkulär, men ännu allvarligare är det ju när man stoppar in det i ett avtal som man förutsätter att de anställda ska skriva under, säger han...

Både Nils Funcke och Olle Lundin är övertygade om att justitieombudsmannen skulle kritisera kommunen hårt om någon skickade in en anmälan i ärendet...

– Om någon skulle JO-anmäla kommunen för det här, skulle JO rikta väldigt skarp kritik. För JO är väldigt försiktig med sådana här dokument, för man får inte vara vilseledande eller på något sätt hota personalen, säger Olle Lundin...

fre 24 jan 2020

Anställda i Nyköpings kommun tvingades skriva på ett avtal som fråntog dem meddelarfriheten, en rättighet som skyddas av grundlagen, skriver Sörmlands Nyheter...

Samtliga anställda inom skolan och förskolan var tvungna att skriva under avtalet innan de fick börja jobba, skriver tidningen.

"Inom skolverksamheten gäller inte den s.k. meddelarfriheten som gäller i många andra sammanhang. Det är därför förbjudet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till tidningar, radio och TV", lyder en av formuleringarna...

En annan formulering varnar anställda för att de kan dömas till fängelse om de lämnar ut uppgifter som omfattas av sekretess. Camilla Svensson, tillförordnad HR-chef på kommunen, säger att det var en olycklig formulering.

Vi kommer nu gå ut och be om ursäkt till vår personal om den formuleringen och förklara att det inte är så vi menar. Meddelarfriheten är en grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle, säger hon...

En som hittat invandrarnas 

arbetssjälar i Borås... sicken

lyckost... men så enkelt att 

fixa enligt Parkinsons lag... 

mera byråkrati så länge det 

finns pengar... ett nytt dragspel, en extra förvaltning och lite kreativ bokföring så går all statisik att ordna... fast kanske har Borås skapat arbetslöshetens Columbi ägg... 

kommunalrådsblandningen, av korporativt rikssnitt, mår dock inte så bra... interna kommunalstyrelsebråk... har väl inget annat för sig när tjänste-politruckerna bestämmer... 

Borås Stad har oavsett konjunktur, flyktingmottagande och politiska beslut sänkt försörjningsstödet per invånare under tio års tid. Andra kommuner måste fråga sig om de har gjort läxan, skriver förvaltningschef Dag Forsström. Det kommunala försörjningsstödet – blir vad det blir eller blir det vad vi gör det till?

 

Så får vår kommun ner bidragen – år efter år

Under många år har det upprepats av politiker och tjänstemän att försörjningsstödet inte går att påverka. Under lågkonjunkturen 2008–2009 var det just lågkonjunkturen som var orsaken. I mitten av 10-talet när flyktingkrisen rasade som värst var det naturligtvis antalet flyktingar som utgjorde problemet... 

Regeringens politiska beslut att införa extratjänster samt M/KD-budgeten som gjorde att extratjänsterna togs bort har beskrivits som ett stort problem. 73-punkts-programmet och framför allt kaoset på Arbetsförmedlingen sägs också vara ett stort bekymmer för kommunerna. Det senaste jag hör är att det är medborgarna, framför allt de som uppbär försörjningsstöd, som det är fel på... 

Det är dags att stanna upp och titta sig själv i spegeln och fråga om man gjort sin läxa. Det pratas inte mycket om det som kommunerna kan göra på egen hand och det är kanske mänskligt att skylla ifrån sig på det man inte kan påverka. Borås har fler utrikesfödda än snittet...

Borås Stad har under de senaste fem åren tagit emot 3 400 flyktingar med uppehållstillstånd. Det totala antalet utrikes födda i kommunen, 22,6 procent, ligger klart över rikssnittet på 19,1 procent. Ett högt flyktingmottagande ger med andra ord inte automatiskt högt försörjningsstöd. Nämnden har under de tre senaste åren kunnat lämna tillbaka totalt 23,4 miljoner till fullmäktige. Medel som inte har behövts i verksamheten. I knallestaden Borås finns en lång tradition att försörja sig själv och arbetslinjen gäller naturligtvis även för den som lever på försörjningsstöd. 

Redan 2010 tog kommunfullmäktige ett enhälligt beslut om att organisatoriskt fokusera på minskat utanförskap genom lägre försörjningsstöd och fler i arbete och studier. Genom att skapa en nämnd och förvaltning med det som uppdrag samt att låta eventuella överskott från försörjningsstödet återinvesteras i verksamheten så har kostnaden för det kommunala försörjningsstödet kunnat sänkas rejält. Nämnden har under de tre senaste åren kunnat lämna tillbaka totalt 23,4 miljoner till fullmäktige. Medel som inte har behövts i verksamheten.

Det interna arbetet startade med att verksamhetens processer på socialbyrån arbetades igenom ordentligt. Vi har förhållandevis mycket personal, varje handläggare har max 40–45 ärenden. Förvaltningen har en förtroendeläkare och en tandläkare knuten till sig för att bland annat bedöma andra läkares intyg. Sjuk och vabb-jour för att inte personalen ska överbelastas när de kommer tillbaka efter sjukdom och vabb. Max fyra besök per dag och besöksfri fredag. Det kan beskrivas med orden ”ordning och reda” i systemen.

Under åren har en kraftfull arbetsmarknadsenhet kunnat byggas upp med medel från minskat försörjningsstöd. En mängd åtgärder som individuellt anpassas efter individens behov har varit ett viktigt verktyg för att klienterna ska hitta rätt på arbetsmarknaden. Klienterna från försörjningsstödet har snabbt och enkelt remitterats till arbetsmarknadsenheten praktik, utbildning och arbete. Borås Stad har ett mycket nära samarbete med Arbetsförmedlingen och utan förmedlingens nära samverkan hade arbetet varit omöjligt. Även vuxen-utbildningen och Finsam är nära samarbetspartners. Fack-förbundet Kommunal är också en nyckelspelare i arbetet...

Borås Stads arbete med att förändra synen på bidrag kontra egen försörjning genom arbete och studier bygger på uthållighet hos engagerade och kompetenta chefer och personal. Det är ingen quick fix. Förändringen i det kommunala kostnadsutjämningssystemet, där utbetalat försörjningsstöd försvinner och ersätts av hemlöshet som indikator, kommer att bygga på underskotten i många kommuner. Borås har tidigare missgynnats genom ett minskat försörjningsstöd. Nu kommer pengarna tillbaka. Borås Stad har oavsett konjunktur, flyktingmottagande, politiska beslut och kaos på Arbetsförmedlingen levererat ett minskat utanförskap varje dag under tio års tid. Vi behöver inte skylla på någon annan... 

 

Så får vår kommun ner bidragen – år efter år

Alternativmedia har från PK avvikande synpunkter på den rådande samhälls-utvecklingen... det får dom inte ha för Storebror när dom nya lagarna är instiftade... då stämplas dom som uppviglare och kan dömas till finkan som terrorister...

På Folk och Försvars Rikskonferens 2020 pratade man bl a om skapandet av en ny myndighet om psykologiskt försvar. Tittar vi på vad som sades under presentationerna så ser vi något helt annat än en sund maktutövning. Det är tydligt att man vill stoppa det fria ordet och människors rätt att uttrycka det dom känner, tänker och tar till sig. Information skall filtreras och kriminaliseras...Det handlar naturligtvis om att vi har en växande alternativ media som belyser det som är fel inom systemet vi lever i. Det handlar också om att människor med hjälp av sociala medier kan dela sina sanningar med sina medmänniskor i syfte att få en sund framtid för landet och världen...

Nu har makthavarna fått nog och vill kriminalisera alternativa röster...

Skall vi undvika detta måste vi agera. Vi måste snabbt och effektivt uttrycka att vi inte går med på den här typen av totalitära metoder...

Fjärde statsmakten 34 med Lars Bern om politik som ingen vill ha.

Alternativ media ska stoppas av ny myndighet.

tors 23 jan 2020

Papa's got your bathwater on -Tuba Skinny - The Little Brown Church

Frifräsarna tar också ton igen...

I dagens avsnitt av Erik & Matti inleder vi med att diskutera dubbelspräng-ningen i Kista. Det är verkligen två tecken i tiden att ej längre skjutningar utan sprängningar blivit nyheter och att medborgarna reagerar just när det sprängs runt knuten hos dem och inte när det smäller några kilometer bort...Vi går vidare och ställer ytligt frågande kring vad demokrati i Sverige betyder och undrar hur mycket av den varan vi har när det inte betyder något annat än att man vill få som man vill och att det är rasism eller diktatur när man inte får som man vill. Hela den offentliga diskursen präglas av att man slänger en massa epitet omkring sig som man dels inte behärskar och som inte har någon betydelse utan endast tjänar som en maskering/

förklaring av/till den egna frustrationen...

Man ställer sig något frågande till vad det är för kulturpersonligheter Sverige producerar när de varken är vackra, konstnärliga eller kan formulera sig på svenska utan istället väljer att dela ut priser till varandra och i tacktalen reduceras till känslostyrda, politiskt korrekta statister i en offentlig fars som går ut på att demonisera oliktänkande. Senast i raden var en tjej som hyllade alla som röstar rött och som skanderar "FUCK JIMMIE ÅKESSON"...Vi funderar kring hur det kan komma att tillåtas att invandrare tillåts tala som nyhetsuppläsare och i reklam, trots att man stör sig på hur de pratar om man talar en brytningsfri svenska. Detta beror av någon anledning på att vi kommit att förvänta oss mindre och mindre av varandra, vilket återspeglas även inom utbildningsväsendet och i andra sektorer...

Vi småler åt det faktum att Dan Eliasson har avslöjats som en korrupt sosse-lakej för ungefär hundrade gången och att han trots att han kraschat varje myndighet och verk han fått styra åtnjuter fortsatt förtroende hos politikerklassen.Vi tar upp den norska regeringskrisen och tror att det är bättre att man lämnar en regering istället för att föra en politik man inte kan stå för, vi diskuterar att UNHCR säljer flyktingplatser till förmögna afrikaner, att man kan köpa ett svenskt körkort rakt av och mycket mer...

 

Erik och Matti nr 29 om Sverige utan kontroll.


Wikipedia har ingen svensk förklaring till "Den djupa staten"...

heja Storebror...

Metapedia har däremot en förklaring... Den djupa staten, The deep state, är ett begrepp som innefattar den informella koalitionen mellan grupper inom en stat. Man kan även kalla den ”en stat i staten”, är föreställningen att det finns en koordinerad plan bland myndigheter och statsanställda att influera staten att föra en viss politik utan att ta hänsyn demo-kratiska val. Eller att helt enkelt strunta i eller obstruera mot demo-kratiskt fattade beslut och lagar...

Termen myntades ursprungligen för att beskriva sofistikerade skuggregeringar i länder som Turkiet och det post-sovjetiska Ryssland, det har också använts i den politiska debatten i USA för att beskriva hur myndigheter och statliga institutioner utövar makt utan att det nödvändigtvis betyder en konspiration...

Grupperna finns inom det politiska, juridiska, militära och mediala planet. Det är högt uppsatta militärer, domare och polischefer, chefer inom underrättelsetjänsten och mediechefer men även högt uppsatta inom näringslivet. Dessa är grupper som har samma syn på landets politik, styre och framtida ledning, en slags tyst konsensus.

Gränserna i ”den djupa staten” är ofta flytande och personer kan växla mellan olika positioner. Ett exempel är José Manuel Barroso som gått mellan att vara Portugals premiärminister till att vara Europeiska kommissionens ordförande till att senare bli ordförande för investmentbanken Goldman Sachs International.

I Sverige anses den djupa staten utgöra dels tjänstemän inom myndigheter samt delar ur media. Ett exempel är efter valet 2018 när ett upprop av 261 opolitiska tjänstemän i regeringskansliet lämnades in till deras arbetsgivare. Där de undrar hur en kommande regering kan påverka värdegrunden om alla människors lika värde. Även om inget parti nämndes vid namn så var det underförstått att man oroade sig för om Sverigedemokraterna skulle få inflytande på regeringen...

En samordnare som betalar skatt i Flen... det är väl bra... då kan vi ju inte skylla på någon utsocknes... vi ser allvarligt på det här... och så

lovar hon att jobba extra hårt... speciellt när det gäller våldsbrottsbiten...

Jessica E... brottsförebyggande samordnare i Flens kommun. Flen hamnar i botten i Sörmland när SKR och MSB publicerar sin kartläggning kring trygghet och säkerhet i landets kommuner...

Hopp i Flen trots dystra trygghetssiffror

Det är Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som för tolfte gången publicerar en öppen jämförelse kring arbetet med trygghet och säkerhet i kommunerna. Jämförelsen har gjorts genom att kartlägga fyra områden: Personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet...

För Flens del är resultatet nedslående, kommunen hamnar längst ner i rankingen vad gäller Sörmland och det som sticker ut mest är antalet anmälda våldsbrott...

Vi ser allvarligt på det här, speciellt när det gäller våldsbrottsbiten där vi måste jobba extra hårt, säger Jessica Ekermann som är brottsförebyggande samordnare i Flens kommun...

Våldsbrotten domineras av våld i nära relation och där håller kommunen på att jobba fram en handlingsplan. När det gäller övrig brottslighet, som till exempel skadegörelse och inbrott, menar Jessica Ekermann att bilden inte behöver vara så mörk som den öppna jämförelsen visar. SKR och MSB hämtar brottsstatistiken från Brottsförebyggande rådet, Brå, vilket är ett medelvärde av de tre senaste åren, i det här fallet 2016 till 2018...

Där skiljer sig våra siffror från den öppna jämförelsen. Brå räknar till exempel mordbrand som skadegörelse, det gör inte polisen själva, säger Jessica Ekermann och fortsätter...

Vi har skapat en bra samverkan med polisen de senaste åren som är kunskapsbaserad och som bygger på veckovisa lägesrapporter som vi lägger samman med statistiken...

ons 22 jan 2020

Det är ingen tvekan om att framväxten av en allt friare företagsamhet varit den viktigaste mekanismen bakom den fantastiska ekonomiska utvecklingen under det senaste århundradet. Det färskaste exemplet på detta utgörs av Kinas förvandling från ett fattigt socialistiskt agrarsamhälle till idag världens största ekonomi räknat efter köpkraft (s.k. PPP). Jag har tidigare berört hur denna enorma ekonomiska tillväxt skapat globala företag och banker med ekonomier som vida överstiger många nationella ekonomier. Dessa företag och banker har genom sin stora och ökande ekonomiska makt kunnat skaffa sig ett växande politiskt inflytande.

Nyliberalismen raserar den västliga hegemonin

I debatten kallar man de globala företagen multinationella, men detta är en lömskt förledande karaktäristik. Jag vill snarare beskriva dem som transnationella företag – eller TNC. Företagen har ju ofta en hemvist som inte är flernationell, utan det utmärkande är snarare att de ser ut som stora bläckfiskar där armarna sträcker sig ut över länder från hela världen. Jag minns när jag en kort period var verksam som senior rådgivare inom ABB, hur ledningen försökte beskriva företaget som ”multidomestic” för att sälja in sig i alla länder där man verkade. Sanningen är ju den att ABB är en typisk TNC med basen i Schweiz och en stor ägare i Sverige.

Jag har upprepade gånger pekat på hur den globala maktstruktur som vuxit fram i skuggan av dessa TNCs ökande inflytande över politiken, är på väg att konkurrera ut den nationella demokratiska maktutövning som varit ett adelsmärke för västvärlden. Inom EU har TNCna, deras lobbyistkonsulter och deras hyperförmögna huvudägare ett långt större inflytande än våra lågt utbildade politiker. Det går helt enkelt inte att kombinera en global maktutövning med demokrati. Detta är ett av mina starka skäl att förorda en återgång till en mer nationell maktutövning, och i Sveriges fall att arbeta för ett minskande inflytande över vår politik från FN:s och EU:s sida...

Det finns dock ett annat och minst lika tungt vägande skäl att allvarligt ifrågasätta den globala nyliberala maktordningen med TNCna i en central roll. Fram till 1980-talet hade vi någon form av balans mellan den västliga kapitalismen med dess TNC och det socialistiska blocket med Sovjet och Kina i spetsen. Den kommunistiska kollapsen innebar att den västliga kapitalismen fick ett förkrossande övertag och det vi kallar nyliberalismen kunde växa till sig ohämmat...

Nyliberalismen raserar den västliga hegemonin

Den svenska liberalismen är labilt

schizofren... därav beteckningen tokliberal... dom tror att dom är allt... från socialister till högerlibertarianer,

nyliberaler, klassiskt liberala... än det ena och än det andra... läget är plågsamt instabilt... att försöka vara både vänster och höger samtidigt kan göra vem som helst tokig...

Den stora liberala lögnen... må vara att socialliberaler ogillar nyliberaler men den "underjordiska" nyliberalismen har kunnat växa till sig ohämmat utan protester från socialliberaler...

Lars B... Om vi inte kan bryta nyliberalismens farliga utveckling går vi en mycket orolig framtid till mötes, som om det inte redan var illa nog i Sverige....

Statsmedia brukar ljuga om saken...

De nyliberala idéerna ligger långt ifrån vad svenska korporativa politiker talar om. Visst förekommer enstaka nyliberala utspel – att sänkta ingångslöner skulle minska arbetslösheten, att fri invandring är möjlig med lägre välfärdsnivå – men de har inte vunnit gehör. Socialliberaler och konservativa värderar ett sammanhållet samhälle alltför högt för att omfamna nyliberala idéer som ökar individens frihet till priset av ökade klyftor...

SO-rummet berättar...

Nyliberalismen betraktas av sina anhängare som en återuppväckelse av den ursprungliga liberalismen. Frihets-gudinnan används ibland som symbol för nyliberalismen. Många som kallar sig liberaler skulle starkt motsätta sig detta påstående. Istället skulle de säga att nyliberalismen är en förvrängd och inskränkt ytterlighet av vissa liberala grundsatser, som på många sätt står för helt andra värderingar än den riktiga "socialliberalismen"...

Nyliberalism vann gehör främst under 1980-talet, genom bl.a. ekonomen Milton Friedman. Ideologins förespråkare tar avstånd från socialliberalism och med det John Maynard Keynes teori om att staten bör bedriva aktiv finanspolitik för att stävja hög- och lågkonjunktur, för att på så sätt hålla en stabil tillväxt. Förespråkarna för ideologin anser själva att nyliberalismen trots namnet är en återgång till den ursprungliga liberalismen. Nyliberaler tar också avstånd från John Stuart Mill...

Nyliberaler brukar förespråka en så kallad nattväktarstat, där statens och lagstiftarnas roll begränsas till att skydda individen mot förtryck och våld från andra, men där medborgarna i övrigt lämnas att leva sina liv efter eget huvud. Bland socialister, socialdemokrater och globaliserings-motståndare, är nyliberalism närmast ett skällsord. Ibland hävdas det att nyliberalismen i förlängningen har likheter med socialdarwinismen...

Upplysta som inte är verklighetsförnekare vet ju att socialister, socialdemokrater och liberaler är globalistkramare...

Även en pratmakare och översittare kan ibland säga sanningens ord. Läsare av min blogg har förstått att jag är djupt kritisk till president Trump. Han är en pladdrare, översittare och ointresserad av den amerikanska konstitutionens normer om maktbegränsning...

Men ibland träffar han rätt. I Davos hyvlar han i ett tal av den stora mängden klimatalarmister, som med Greta T i spetsen ska lära oss förstå att CO2 är orsaken till uppvärmningen. Jag tror att det ligger mycket i Trumps slutsats att alarmisterna egentligen är vänstermänniskor som försöker införa diktatur i världen...

Så här säger Trump...

”De förutspådde en överbefolkningskris på 1960-talet, massvält på 1970-talet, och ett slut på oljan på 1990-talet. Dessa alarmister kräver alltid samma sak: absolut makt för att dominera, omforma och kontrollera alla aspekter av våra liv. Men vi kommer aldrig låta radikala socialister förstöra vårt land eller förstöra vår frihet. USA kommer alltid vara en bastion för frihet... Vi i USA ser vad pessimisterna vägrar se, att en växande och levande marknad som fokuserar på framtiden lyfter den mänskliga själen och lockar fram kreativitet”...

Jag vill självfallet inte skriva under allt som Trump säger. En minskning av utsläppen skapar givetvis en bättre stadsmiljö. Och oljan är förstås ändlig. Men hans idé om att politiker från vänstern och liberalerna är ett hot mot vår frihet är korrekt. I grunden riktigt är att de för en hård linje för att kontrollera många aspekter av våra liv. Liksom Trump tror jag också på marknadssamhället. Och misstror den ökade politiseringen av vårt samhälle. Den som inte ser att FN är en del av denna maktambition måste ta sig en rejäl funderare...

Ett öppet samtal innebär att lyssna, tänka och försöka argumentera för en bra lösning på svåra problem. Motsatsen liknar faktiskt diktatur...

En halvblind Trump plockar sädeskorn i Davos

tis 21 jan 2020

För att få perspektiv på Greve Kalergi och hans plan... en sansad och enkel GD-artikel från för fem år sedan... den innehåller inga konspirationsteorier...

"den som fattat att en konspiration pågår kallas för konspirations- teoretiker"... det kan nog vara sant...

GD-skribenten misstänker att TTIP-avtalet är ett steg på väg mot en global superstat. Medlemskapet i Europeiska Unionen påverkar dagligen våra liv, men få känner till dess mörka historia och vilka personer och krafter som ligger bakom... skriver han...

På väg mot en global superstat?

Vad är TTIP...

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) är ett frihandelsavtal under förhandling mellan EU och USA som syftar till att fördjupa det ekonomiska samarbetet mellan dessa två regioner. TTIP kommer att skapa världens största regionala frihandelsområde genom att minska handels- och investeringshinder mellan EU och USA...

Konspiration betyder sammansvärjning och handlar om att olika grupper/intressen går samman och arbetar i en bestämd riktning mot något som de önskar uppnå. Det sker i det fördolda då man annars inte hade kunnat hålla den breda massan utanför eller kalla det konspiration och sedan beskylla dem som har fattat att en konspiration pågår för konspirationsteoretiker...

Hela idén till den europeiska superstaten, och nationernas upplösning, finns med i greve Caudenhove-Kalergis manifest Pan-Europa från 1922 samt i hans skrift Adel, som följdes upp med boken Praktisk idealism. De planer Kalergi presenterade uppfattades av många som sjuka och sprungna ur en vansinnig mans hallucinationer, hans skrifter är både rasistiska och destruktiva med den härskande eliten i kontroll av samhället. Inte oväntat tog en liten klick ytterst mäktiga personer Kalergis vision till sitt hjärta...

Greve Kalergi berättar följande i sin självbiografi: "I början av 1924 fick jag ett samtal ett telefonsamtal från baron Louis de Rothschild som berättade att en vän till honom, Max Warburg, hade läst mina skrifter och ville skänka 60 000 guldmark för att finansiera idén om ett förenat Europa..."

Även Bernard Baruch och Max' bror Paul var inblandade i detta skede. Rothschild, Baruch och bröderna Warburg var alla bankirer med enorma möjligheter att påverka utvecklingen i Europa...

Bankiren Jean Monnet, som haft en topposition som fredsförhandlare i Versailles och arbetat som rådgivare åt Franklin D. Roosevelt, är den som officiellt räknas som EU:s grundare och var den som tillsammans med eliten inom bank, politik och storföretag bar Kalergis visioner vidare mot ett förverkligande efter andra världskriget...

Arbetet med att beröva nationerna i Europa deras självständighet gjordes i små målmedvetna steg, alltid förklädda i någon rationell förklaring, och bit för bit centraliserades makten till den svårbegripliga överstatliga modell vi nu lever under. Monnets idé om ekonomiska incitament i små steg är dessutom känd som "monnetmetoden" och detta gav oss gradvis Kol- och stålunionen med sex medlemsländer (1951) sedan EEC (1957), presenterat som enbart en ekonomisk sammanslutning av suveräna stater. Därefter ströks ordet Ekonomiska ur benämningen och från 1970-talet blev det till den Europeiska Gemenskapen, EG...

Den svenska socialismen skiljer sig från kommunismen som är en grupp närbesläktade idéer om att alla produktionsmedel ska ägas av staten

i ett samhälle... det tycker inte sossarna precis men det kan man inte veta säkert...

Sossarna tycker det är bättre att satsa på det andra gyllene snittet... det negativa... 62% skattetryck och 38% frihet... sossar är ju inte Socialdemokrater längre utan vägvisare för ett

väl sammansvetsat gäng Korporativister i regering och riksdag med tillhörande tjänstemanna-politrucker...

HAX... Korporativism kan enkelt beskrivas som att politik och särintressen växer samman, utanför den demokratiska processen. Detta är något som går djupare och är mer förrädiskt än till exempel ekonomisk korruption. Här handlar det mer om samförstånd som flyttar makten in i fysiskt och mentalt slutna rum.

Korporativismen har flera olika spelare. På ena sidan finns politikerna, det vill säga de som kan stifta lagar och fatta beslut som går särintressenas väg. Här finns också byråkratin, som ofta är minst lika tjänstvillig när det gäller att ordna tjänster, fint folk emellan. Och så på andra sidan, särintressena. Det kan handla om företag. Men det kan också vara fråga om till exempel fackföreningar, bönder, kommuner och olika slags intresseorganisationer. Man skulle även kunna nämna militären, det säkerhetsindustriella komplexet och religiöst motiverade grupper som exempel på särintressen.

Detta är grupper som har upptäckt att det finns ett enklare sätt att skaffa sig förmåner och fördelar än att gå den mer komplicerade och osäkra vägen genom den demokratiska beslutsprocessen.

 

Den svenska socialismen i Flen är gränslös... vår ambition och målsättning är att begränsa skatte-betalarnas frihet och själv-bestämmande helt och fullt säger en politrucktjänare i Ångestcentralen...

Flens kommun gör om i sina lokala ordningsföreskrifter och inför rökförbud på kommunens samtliga badplatser. Den nya tobakslagen räcker inte till. Kommunen inför ett eget omfattande rökförbud. "Har varit kommunens största askkoppar"...

Slutrökt på kommunens badplatser

När den nya tobakslagen trädde i kraft i Sverige den första juli förra året innebar det en rejäl utökning av det rökförbud på allmänna platser som då hade gällt sedan 1994. Det var sedan tidigare förbjudet att röka vid skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. Den nya lagen utökade rökförbudet till att även gälla på bland annat uteserveringar, lekplatser och perronger...

Trots den nya tobakslagen som gäller hela landet väljer nu Flens kommun att ta rökförbudet ett steg längre. Från och med den första mars kommer det vara förbjudet att röka på kommunens samtliga badplatser. Kommunstyrelsen har redan godkänt revidering av kommunens lokala ordnings-föreskrifter, nu återstår endast att fullmäktige gör detsamma...

Badplatser omfattas inte av den nya tobakslagen. Nästan alla av kommunens badplatser har lekplatser, men var drar man gränsen var lekplatsens område börjar?, säger Carl-Fredrik Swenson, chef för fritidsavdelningen på Flens kommun.

De åtta badplatser som omfattas är Tallsöbadet i Hälleforsnäs, Mellösabadet, badet på Orrestaö i Flen, Vadsbrobadet, Yngarebadet i Bettna, Skebokvarnsbadet, Sparreholmsbadet och Hosjöbadet i Malmköping.

Det är ju allmänt känt sedan länge att badplatserna har varit kommunens största askkoppar. Så har det varit i alla år, det minns jag själv från när jag var liten, säger Carl-Fredrik Swenson.

Syftet med den nya tobakslagen var att skydda barn och ungdomar från rökning, samma tanke ligger bakom kommunens ändring av ordningsföreskrifterna.

Vi vill gärna att våra badplatser är rökfria, vi får se hur det mottas. Det är mer en uppmaning, vi kan inte straffa någon mer än att i värsta fall tillkalla polis, säger Carl-Fredrik Swenson.

Tror du att förbudet kommer få någon effekt?

Det kommer säkert variera på de olika badplatserna. Det beror nog på hur bra vi når ut med informationen. Sex av kommunens badplatser har lokala företrädare, bland annat föreningar, som sköter om badet och det beror nog på hur mycket de kan bidra med att informera.

Det är inte bara rökförbudet som är nytt när det gäller kommunens bad. Tre nya hundbad föreslås dessutom tillkomma, på Orrestaö, vid Sparreholmsbadet och vid Bruksdammen i Hälleforsnäs. Även detta ska fullmäktige slutgiltigt besluta om den 30 januari.

Bortsett hundbaden råder det hundförbud på kommunens badplatser.

Slutrökt på kommunens badplatser

Fortsättning