Anteckningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Det korporativa samhällets smidesverkstad.

Korporativa eller korporativistiska eller mjukisfascistiska... rätt ord på rätt plats...

Kärt barn har många namn...

Storebror... NWO... Agenda 2030... Djupa Staten... Världsregeringen... Rothschild zionists... Sauron... Globalisterna... The Swamp, Träsket alltså...

 

Lördagsintervju 49 med Jacob Nordangård om Rockefeller och skapandet av FN, EU och klimatskrämseln

Nu är besökarna på swebbtv strypta igen... leve Storebror...

Lördagsintervju 72 med Stig Berglund - Om USA och kriget mot Trump.

Leker Trump med "gyllene bubblan"... d.v.s byråkratin, djupa staten, politikerna, maktmedia...

lör 25 jan 2020

Sparreholmarn råkade se en sparad artikel från tidningen ByggVärlden och ett av dom många misslyckade projekt Fredrik W. initierade när han blev stadsarkitekt i Flen 2008 efter 

Christina G...

 

Nästa år kan det exklusiva bostads-området Hyltinge Strand vid sjön Båven bli verklighet. Då hoppas Flens kommun att 50 passivhus byggs i det natursköna området...

Flens kommun planerar att bygga ett nytt bostads-område med cirka 50 bostäder som helst ska vara passivhus.

Det är inte klart än om vi kommer att ställa direkta krav på att det ska byggas passivhus, men det är vår målsättning att det ska bli sådana hus i området, säger Fredrik Wallin, stadsarkitekt på Flens kommun.

Området ligger vackert beläget vid sjön Båven och intill Sparreholm slott, vilket gör att det kommer ställas särskilda krav på att husen ska passa in i den kulturhistoriska miljön...

Det är viktigt att de energisnåla husen knyter an till det kulturhistoriska landskapet. Vi har sett lyckade exempel på sådana passivhus tidigare så det ska nog gå att ordna, säger Fredrik Wallin.

Den 28 april anordnar kommunen ett seminarium om möjligheterna till energisnålt byggande. Då bjuder vi in allmänheten och byggbolagen för att diskutera utformningen av Hyltinge Strand, säger Fredrik Wallin.

Detaljplanen för området är nu ute på samråd. Kommunen hoppas att den kan vara klar till årsskiftet....

Byggvärlden, Lisa Ringström 4 Mar 2009

 

 

 

Man måste komma ihåg att även professorer tillhör den Ofantliga PK-Sekten... "Om någon skulle JO-anmäla kommunen för det här, skulle JO rikta väldigt skarp kritik"... varför gör han inte det då om han är expert på saken... Olle L... jo, därför att han tillhör samma korporerade pseudoelit som skrivit det kommunala doku-mentet...

"Får intrycket att de försöker skrämmas"

Antingen är det någon form av bottenlös inkompetens, eller så är det ren och skär illvilja som gör att man skriver så här, säger Olle Lundin. Han säger att han aldrig under sin tid som professor i förvaltningsrätt sett ett liknande dokument. Jag kan inte dra mig till minnes att jag sett ett kommunalt dokument som är så här galet. Man får nästan intrycket att de försöker att skrämma personalen till absolut tystnad när de för in formuleringen om fängelse...

Nils Funcke... Det är sant att meddelarfriheten kan upphävas om det rör uppgifter med kvalificerad sekretess och som omfattas av tystnadsplikt. Både skol- och socialtjänstpersonal har tystnadsplikt när det gäller känslig information om personer som de träffar i sina jobb. Men det innebär inte att personalen inte ska kunna berätta för medierna om missförhållanden, påminner Olle Lundin...

Meddelarfrihetens syfte är ju att man ska kunna ringa till media och säga att på den här förskolan slår personalen barnen, eller här slösar vi med alldeles för mycket pengar, eller chefen är galen, eller vad som helst, säger Olle Lundin...

– Det är ofullständigt, vilseledande och djupt beklagligt att svenska myndigheter formulerar sig på det viset, både om det sker i något allmänt cirkulär, men ännu allvarligare är det ju när man stoppar in det i ett avtal som man förutsätter att de anställda ska skriva under, säger han...

Både Nils Funcke och Olle Lundin är övertygade om att justitieombudsmannen skulle kritisera kommunen hårt om någon skickade in en anmälan i ärendet...

– Om någon skulle JO-anmäla kommunen för det här, skulle JO rikta väldigt skarp kritik. För JO är väldigt försiktig med sådana här dokument, för man får inte vara vilseledande eller på något sätt hota personalen, säger Olle Lundin...

fre 24 jan 2020

Anställda i Nyköpings kommun tvingades skriva på ett avtal som fråntog dem meddelarfriheten, en rättighet som skyddas av grundlagen, skriver Sörmlands Nyheter...

Samtliga anställda inom skolan och förskolan var tvungna att skriva under avtalet innan de fick börja jobba, skriver tidningen.

"Inom skolverksamheten gäller inte den s.k. meddelarfriheten som gäller i många andra sammanhang. Det är därför förbjudet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till tidningar, radio och TV", lyder en av formuleringarna...

En annan formulering varnar anställda för att de kan dömas till fängelse om de lämnar ut uppgifter som omfattas av sekretess. Camilla Svensson, tillförordnad HR-chef på kommunen, säger att det var en olycklig formulering.

Vi kommer nu gå ut och be om ursäkt till vår personal om den formuleringen och förklara att det inte är så vi menar. Meddelarfriheten är en grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle, säger hon...

En som hittat invandrarnas 

arbetssjälar i Borås... sicken

lyckost... men så enkelt att 

fixa enligt Parkinsons lag... 

mera byråkrati så länge det 

finns pengar... ett nytt dragspel, en extra förvaltning och lite kreativ bokföring så går all statisik att ordna... fast kanske har Borås skapat arbetslöshetens Columbi ägg... 

kommunalrådsblandningen, av korporativt rikssnitt, mår dock inte så bra... interna kommunalstyrelsebråk... har väl inget annat för sig när tjänste-politruckerna bestämmer... 

Borås Stad har oavsett konjunktur, flyktingmottagande och politiska beslut sänkt försörjningsstödet per invånare under tio års tid. Andra kommuner måste fråga sig om de har gjort läxan, skriver förvaltningschef Dag Forsström. Det kommunala försörjningsstödet – blir vad det blir eller blir det vad vi gör det till?

 

Så får vår kommun ner bidragen – år efter år

Under många år har det upprepats av politiker och tjänstemän att försörjningsstödet inte går att påverka. Under lågkonjunkturen 2008–2009 var det just lågkonjunkturen som var orsaken. I mitten av 10-talet när flyktingkrisen rasade som värst var det naturligtvis antalet flyktingar som utgjorde problemet... 

Regeringens politiska beslut att införa extratjänster samt M/KD-budgeten som gjorde att extratjänsterna togs bort har beskrivits som ett stort problem. 73-punkts-programmet och framför allt kaoset på Arbetsförmedlingen sägs också vara ett stort bekymmer för kommunerna. Det senaste jag hör är att det är medborgarna, framför allt de som uppbär försörjningsstöd, som det är fel på... 

Det är dags att stanna upp och titta sig själv i spegeln och fråga om man gjort sin läxa. Det pratas inte mycket om det som kommunerna kan göra på egen hand och det är kanske mänskligt att skylla ifrån sig på det man inte kan påverka. Borås har fler utrikesfödda än snittet...

Borås Stad har under de senaste fem åren tagit emot 3 400 flyktingar med uppehållstillstånd. Det totala antalet utrikes födda i kommunen, 22,6 procent, ligger klart över rikssnittet på 19,1 procent. Ett högt flyktingmottagande ger med andra ord inte automatiskt högt försörjningsstöd. Nämnden har under de tre senaste åren kunnat lämna tillbaka totalt 23,4 miljoner till fullmäktige. Medel som inte har behövts i verksamheten. I knallestaden Borås finns en lång tradition att försörja sig själv och arbetslinjen gäller naturligtvis även för den som lever på försörjningsstöd. 

Redan 2010 tog kommunfullmäktige ett enhälligt beslut om att organisatoriskt fokusera på minskat utanförskap genom lägre försörjningsstöd och fler i arbete och studier. Genom att skapa en nämnd och förvaltning med det som uppdrag samt att låta eventuella överskott från försörjningsstödet återinvesteras i verksamheten så har kostnaden för det kommunala försörjningsstödet kunnat sänkas rejält. Nämnden har under de tre senaste åren kunnat lämna tillbaka totalt 23,4 miljoner till fullmäktige. Medel som inte har behövts i verksamheten.

Det interna arbetet startade med att verksamhetens processer på socialbyrån arbetades igenom ordentligt. Vi har förhållandevis mycket personal, varje handläggare har max 40–45 ärenden. Förvaltningen har en förtroendeläkare och en tandläkare knuten till sig för att bland annat bedöma andra läkares intyg. Sjuk och vabb-jour för att inte personalen ska överbelastas när de kommer tillbaka efter sjukdom och vabb. Max fyra besök per dag och besöksfri fredag. Det kan beskrivas med orden ”ordning och reda” i systemen.

Under åren har en kraftfull arbetsmarknadsenhet kunnat byggas upp med medel från minskat försörjningsstöd. En mängd åtgärder som individuellt anpassas efter individens behov har varit ett viktigt verktyg för att klienterna ska hitta rätt på arbetsmarknaden. Klienterna från försörjningsstödet har snabbt och enkelt remitterats till arbetsmarknadsenheten praktik, utbildning och arbete. Borås Stad har ett mycket nära samarbete med Arbetsförmedlingen och utan förmedlingens nära samverkan hade arbetet varit omöjligt. Även vuxen-utbildningen och Finsam är nära samarbetspartners. Fack-förbundet Kommunal är också en nyckelspelare i arbetet...

Borås Stads arbete med att förändra synen på bidrag kontra egen försörjning genom arbete och studier bygger på uthållighet hos engagerade och kompetenta chefer och personal. Det är ingen quick fix. Förändringen i det kommunala kostnadsutjämningssystemet, där utbetalat försörjningsstöd försvinner och ersätts av hemlöshet som indikator, kommer att bygga på underskotten i många kommuner. Borås har tidigare missgynnats genom ett minskat försörjningsstöd. Nu kommer pengarna tillbaka. Borås Stad har oavsett konjunktur, flyktingmottagande, politiska beslut och kaos på Arbetsförmedlingen levererat ett minskat utanförskap varje dag under tio års tid. Vi behöver inte skylla på någon annan... 

 

Så får vår kommun ner bidragen – år efter år

Alternativmedia har från PK avvikande synpunkter på den rådande samhälls-utvecklingen... det får dom inte ha för Storebror när dom nya lagarna är instiftade... då stämplas dom som uppviglare och kan dömas till finkan som terrorister...

På Folk och Försvars Rikskonferens 2020 pratade man bl a om skapandet av en ny myndighet om psykologiskt försvar. Tittar vi på vad som sades under presentationerna så ser vi något helt annat än en sund maktutövning. Det är tydligt att man vill stoppa det fria ordet och människors rätt att uttrycka det dom känner, tänker och tar till sig. Information skall filtreras och kriminaliseras...Det handlar naturligtvis om att vi har en växande alternativ media som belyser det som är fel inom systemet vi lever i. Det handlar också om att människor med hjälp av sociala medier kan dela sina sanningar med sina medmänniskor i syfte att få en sund framtid för landet och världen...

Nu har makthavarna fått nog och vill kriminalisera alternativa röster...

Skall vi undvika detta måste vi agera. Vi måste snabbt och effektivt uttrycka att vi inte går med på den här typen av totalitära metoder...

Fjärde statsmakten 34 med Lars Bern om politik som ingen vill ha.

Alternativ media ska stoppas av ny myndighet.

tors 23 jan 2020

Papa's got your bathwater on -Tuba Skinny - The Little Brown Church

Frifräsarna tar också ton igen...

I dagens avsnitt av Erik & Matti inleder vi med att diskutera dubbelspräng-ningen i Kista. Det är verkligen två tecken i tiden att ej längre skjutningar utan sprängningar blivit nyheter och att medborgarna reagerar just när det sprängs runt knuten hos dem och inte när det smäller några kilometer bort...Vi går vidare och ställer ytligt frågande kring vad demokrati i Sverige betyder och undrar hur mycket av den varan vi har när det inte betyder något annat än att man vill få som man vill och att det är rasism eller diktatur när man inte får som man vill. Hela den offentliga diskursen präglas av att man slänger en massa epitet omkring sig som man dels inte behärskar och som inte har någon betydelse utan endast tjänar som en maskering/

förklaring av/till den egna frustrationen...

Man ställer sig något frågande till vad det är för kulturpersonligheter Sverige producerar när de varken är vackra, konstnärliga eller kan formulera sig på svenska utan istället väljer att dela ut priser till varandra och i tacktalen reduceras till känslostyrda, politiskt korrekta statister i en offentlig fars som går ut på att demonisera oliktänkande. Senast i raden var en tjej som hyllade alla som röstar rött och som skanderar "FUCK JIMMIE ÅKESSON"...Vi funderar kring hur det kan komma att tillåtas att invandrare tillåts tala som nyhetsuppläsare och i reklam, trots att man stör sig på hur de pratar om man talar en brytningsfri svenska. Detta beror av någon anledning på att vi kommit att förvänta oss mindre och mindre av varandra, vilket återspeglas även inom utbildningsväsendet och i andra sektorer...

Vi småler åt det faktum att Dan Eliasson har avslöjats som en korrupt sosse-lakej för ungefär hundrade gången och att han trots att han kraschat varje myndighet och verk han fått styra åtnjuter fortsatt förtroende hos politikerklassen.Vi tar upp den norska regeringskrisen och tror att det är bättre att man lämnar en regering istället för att föra en politik man inte kan stå för, vi diskuterar att UNHCR säljer flyktingplatser till förmögna afrikaner, att man kan köpa ett svenskt körkort rakt av och mycket mer...

 

Erik och Matti nr 29 om Sverige utan kontroll.


Wikipedia har ingen svensk förklaring till "Den djupa staten"...

heja Storebror...

Metapedia har däremot en förklaring... Den djupa staten, The deep state, är ett begrepp som innefattar den informella koalitionen mellan grupper inom en stat. Man kan även kalla den ”en stat i staten”, är föreställningen att det finns en koordinerad plan bland myndigheter och statsanställda att influera staten att föra en viss politik utan att ta hänsyn demo-kratiska val. Eller att helt enkelt strunta i eller obstruera mot demo-kratiskt fattade beslut och lagar...

Termen myntades ursprungligen för att beskriva sofistikerade skuggregeringar i länder som Turkiet och det post-sovjetiska Ryssland, det har också använts i den politiska debatten i USA för att beskriva hur myndigheter och statliga institutioner utövar makt utan att det nödvändigtvis betyder en konspiration...

Grupperna finns inom det politiska, juridiska, militära och mediala planet. Det är högt uppsatta militärer, domare och polischefer, chefer inom underrättelsetjänsten och mediechefer men även högt uppsatta inom näringslivet. Dessa är grupper som har samma syn på landets politik, styre och framtida ledning, en slags tyst konsensus.

Gränserna i ”den djupa staten” är ofta flytande och personer kan växla mellan olika positioner. Ett exempel är José Manuel Barroso som gått mellan att vara Portugals premiärminister till att vara Europeiska kommissionens ordförande till att senare bli ordförande för investmentbanken Goldman Sachs International.

I Sverige anses den djupa staten utgöra dels tjänstemän inom myndigheter samt delar ur media. Ett exempel är efter valet 2018 när ett upprop av 261 opolitiska tjänstemän i regeringskansliet lämnades in till deras arbetsgivare. Där de undrar hur en kommande regering kan påverka värdegrunden om alla människors lika värde. Även om inget parti nämndes vid namn så var det underförstått att man oroade sig för om Sverigedemokraterna skulle få inflytande på regeringen...

En samordnare som betalar skatt i Flen... det är väl bra... då kan vi ju inte skylla på någon utsocknes... vi ser allvarligt på det här... och så

lovar hon att jobba extra hårt... speciellt när det gäller våldsbrottsbiten...

Jessica E... brottsförebyggande samordnare i Flens kommun. Flen hamnar i botten i Sörmland när SKR och MSB publicerar sin kartläggning kring trygghet och säkerhet i landets kommuner...

Hopp i Flen trots dystra trygghetssiffror

Det är Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som för tolfte gången publicerar en öppen jämförelse kring arbetet med trygghet och säkerhet i kommunerna. Jämförelsen har gjorts genom att kartlägga fyra områden: Personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet...

För Flens del är resultatet nedslående, kommunen hamnar längst ner i rankingen vad gäller Sörmland och det som sticker ut mest är antalet anmälda våldsbrott...

Vi ser allvarligt på det här, speciellt när det gäller våldsbrottsbiten där vi måste jobba extra hårt, säger Jessica Ekermann som är brottsförebyggande samordnare i Flens kommun...

Våldsbrotten domineras av våld i nära relation och där håller kommunen på att jobba fram en handlingsplan. När det gäller övrig brottslighet, som till exempel skadegörelse och inbrott, menar Jessica Ekermann att bilden inte behöver vara så mörk som den öppna jämförelsen visar. SKR och MSB hämtar brottsstatistiken från Brottsförebyggande rådet, Brå, vilket är ett medelvärde av de tre senaste åren, i det här fallet 2016 till 2018...

Där skiljer sig våra siffror från den öppna jämförelsen. Brå räknar till exempel mordbrand som skadegörelse, det gör inte polisen själva, säger Jessica Ekermann och fortsätter...

Vi har skapat en bra samverkan med polisen de senaste åren som är kunskapsbaserad och som bygger på veckovisa lägesrapporter som vi lägger samman med statistiken...

ons 22 jan 2020

Det är ingen tvekan om att framväxten av en allt friare företagsamhet varit den viktigaste mekanismen bakom den fantastiska ekonomiska utvecklingen under det senaste århundradet. Det färskaste exemplet på detta utgörs av Kinas förvandling från ett fattigt socialistiskt agrarsamhälle till idag världens största ekonomi räknat efter köpkraft (s.k. PPP). Jag har tidigare berört hur denna enorma ekonomiska tillväxt skapat globala företag och banker med ekonomier som vida överstiger många nationella ekonomier. Dessa företag och banker har genom sin stora och ökande ekonomiska makt kunnat skaffa sig ett växande politiskt inflytande.

Nyliberalismen raserar den västliga hegemonin

I debatten kallar man de globala företagen multinationella, men detta är en lömskt förledande karaktäristik. Jag vill snarare beskriva dem som transnationella företag – eller TNC. Företagen har ju ofta en hemvist som inte är flernationell, utan det utmärkande är snarare att de ser ut som stora bläckfiskar där armarna sträcker sig ut över länder från hela världen. Jag minns när jag en kort period var verksam som senior rådgivare inom ABB, hur ledningen försökte beskriva företaget som ”multidomestic” för att sälja in sig i alla länder där man verkade. Sanningen är ju den att ABB är en typisk TNC med basen i Schweiz och en stor ägare i Sverige.

Jag har upprepade gånger pekat på hur den globala maktstruktur som vuxit fram i skuggan av dessa TNCs ökande inflytande över politiken, är på väg att konkurrera ut den nationella demokratiska maktutövning som varit ett adelsmärke för västvärlden. Inom EU har TNCna, deras lobbyistkonsulter och deras hyperförmögna huvudägare ett långt större inflytande än våra lågt utbildade politiker. Det går helt enkelt inte att kombinera en global maktutövning med demokrati. Detta är ett av mina starka skäl att förorda en återgång till en mer nationell maktutövning, och i Sveriges fall att arbeta för ett minskande inflytande över vår politik från FN:s och EU:s sida...

Det finns dock ett annat och minst lika tungt vägande skäl att allvarligt ifrågasätta den globala nyliberala maktordningen med TNCna i en central roll. Fram till 1980-talet hade vi någon form av balans mellan den västliga kapitalismen med dess TNC och det socialistiska blocket med Sovjet och Kina i spetsen. Den kommunistiska kollapsen innebar att den västliga kapitalismen fick ett förkrossande övertag och det vi kallar nyliberalismen kunde växa till sig ohämmat...

Nyliberalismen raserar den västliga hegemonin

Den svenska liberalismen är labilt

schizofren... därav beteckningen tokliberal... dom tror att dom är allt... från socialister till högerlibertarianer,

nyliberaler, klassiskt liberala... än det ena och än det andra... läget är plågsamt instabilt... att försöka vara både vänster och höger samtidigt kan göra vem som helst tokig...

Den stora liberala lögnen... må vara att socialliberaler ogillar nyliberaler men den "underjordiska" nyliberalismen har kunnat växa till sig ohämmat utan protester från socialliberaler...

Lars B... Om vi inte kan bryta nyliberalismens farliga utveckling går vi en mycket orolig framtid till mötes, som om det inte redan var illa nog i Sverige....

Statsmedia brukar ljuga om saken...

De nyliberala idéerna ligger långt ifrån vad svenska korporativa politiker talar om. Visst förekommer enstaka nyliberala utspel – att sänkta ingångslöner skulle minska arbetslösheten, att fri invandring är möjlig med lägre välfärdsnivå – men de har inte vunnit gehör. Socialliberaler och konservativa värderar ett sammanhållet samhälle alltför högt för att omfamna nyliberala idéer som ökar individens frihet till priset av ökade klyftor...

SO-rummet berättar...

Nyliberalismen betraktas av sina anhängare som en återuppväckelse av den ursprungliga liberalismen. Frihets-gudinnan används ibland som symbol för nyliberalismen. Många som kallar sig liberaler skulle starkt motsätta sig detta påstående. Istället skulle de säga att nyliberalismen är en förvrängd och inskränkt ytterlighet av vissa liberala grundsatser, som på många sätt står för helt andra värderingar än den riktiga "socialliberalismen"...

Nyliberalism vann gehör främst under 1980-talet, genom bl.a. ekonomen Milton Friedman. Ideologins förespråkare tar avstånd från socialliberalism och med det John Maynard Keynes teori om att staten bör bedriva aktiv finanspolitik för att stävja hög- och lågkonjunktur, för att på så sätt hålla en stabil tillväxt. Förespråkarna för ideologin anser själva att nyliberalismen trots namnet är en återgång till den ursprungliga liberalismen. Nyliberaler tar också avstånd från John Stuart Mill...

Nyliberaler brukar förespråka en så kallad nattväktarstat, där statens och lagstiftarnas roll begränsas till att skydda individen mot förtryck och våld från andra, men där medborgarna i övrigt lämnas att leva sina liv efter eget huvud. Bland socialister, socialdemokrater och globaliserings-motståndare, är nyliberalism närmast ett skällsord. Ibland hävdas det att nyliberalismen i förlängningen har likheter med socialdarwinismen...

Upplysta som inte är verklighetsförnekare vet ju att socialister, socialdemokrater och liberaler är globalistkramare...

Även en pratmakare och översittare kan ibland säga sanningens ord. Läsare av min blogg har förstått att jag är djupt kritisk till president Trump. Han är en pladdrare, översittare och ointresserad av den amerikanska konstitutionens normer om maktbegränsning...

Men ibland träffar han rätt. I Davos hyvlar han i ett tal av den stora mängden klimatalarmister, som med Greta T i spetsen ska lära oss förstå att CO2 är orsaken till uppvärmningen. Jag tror att det ligger mycket i Trumps slutsats att alarmisterna egentligen är vänstermänniskor som försöker införa diktatur i världen...

Så här säger Trump...

”De förutspådde en överbefolkningskris på 1960-talet, massvält på 1970-talet, och ett slut på oljan på 1990-talet. Dessa alarmister kräver alltid samma sak: absolut makt för att dominera, omforma och kontrollera alla aspekter av våra liv. Men vi kommer aldrig låta radikala socialister förstöra vårt land eller förstöra vår frihet. USA kommer alltid vara en bastion för frihet... Vi i USA ser vad pessimisterna vägrar se, att en växande och levande marknad som fokuserar på framtiden lyfter den mänskliga själen och lockar fram kreativitet”...

Jag vill självfallet inte skriva under allt som Trump säger. En minskning av utsläppen skapar givetvis en bättre stadsmiljö. Och oljan är förstås ändlig. Men hans idé om att politiker från vänstern och liberalerna är ett hot mot vår frihet är korrekt. I grunden riktigt är att de för en hård linje för att kontrollera många aspekter av våra liv. Liksom Trump tror jag också på marknadssamhället. Och misstror den ökade politiseringen av vårt samhälle. Den som inte ser att FN är en del av denna maktambition måste ta sig en rejäl funderare...

Ett öppet samtal innebär att lyssna, tänka och försöka argumentera för en bra lösning på svåra problem. Motsatsen liknar faktiskt diktatur...

En halvblind Trump plockar sädeskorn i Davos

tis 21 jan 2020

För att få perspektiv på Greve Kalergi och hans plan... en sansad och enkel GD-artikel från för fem år sedan... den innehåller inga konspirationsteorier...

"den som fattat att en konspiration pågår kallas för konspirations- teoretiker"... det kan nog vara sant...

GD-skribenten misstänker att TTIP-avtalet är ett steg på väg mot en global superstat. Medlemskapet i Europeiska Unionen påverkar dagligen våra liv, men få känner till dess mörka historia och vilka personer och krafter som ligger bakom... skriver han...

På väg mot en global superstat?

Vad är TTIP...

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) är ett frihandelsavtal under förhandling mellan EU och USA som syftar till att fördjupa det ekonomiska samarbetet mellan dessa två regioner. TTIP kommer att skapa världens största regionala frihandelsområde genom att minska handels- och investeringshinder mellan EU och USA...

Konspiration betyder sammansvärjning och handlar om att olika grupper/intressen går samman och arbetar i en bestämd riktning mot något som de önskar uppnå. Det sker i det fördolda då man annars inte hade kunnat hålla den breda massan utanför eller kalla det konspiration och sedan beskylla dem som har fattat att en konspiration pågår för konspirationsteoretiker...

Hela idén till den europeiska superstaten, och nationernas upplösning, finns med i greve Caudenhove-Kalergis manifest Pan-Europa från 1922 samt i hans skrift Adel, som följdes upp med boken Praktisk idealism. De planer Kalergi presenterade uppfattades av många som sjuka och sprungna ur en vansinnig mans hallucinationer, hans skrifter är både rasistiska och destruktiva med den härskande eliten i kontroll av samhället. Inte oväntat tog en liten klick ytterst mäktiga personer Kalergis vision till sitt hjärta...

Greve Kalergi berättar följande i sin självbiografi: "I början av 1924 fick jag ett samtal ett telefonsamtal från baron Louis de Rothschild som berättade att en vän till honom, Max Warburg, hade läst mina skrifter och ville skänka 60 000 guldmark för att finansiera idén om ett förenat Europa..."

Även Bernard Baruch och Max' bror Paul var inblandade i detta skede. Rothschild, Baruch och bröderna Warburg var alla bankirer med enorma möjligheter att påverka utvecklingen i Europa...

Bankiren Jean Monnet, som haft en topposition som fredsförhandlare i Versailles och arbetat som rådgivare åt Franklin D. Roosevelt, är den som officiellt räknas som EU:s grundare och var den som tillsammans med eliten inom bank, politik och storföretag bar Kalergis visioner vidare mot ett förverkligande efter andra världskriget...

Arbetet med att beröva nationerna i Europa deras självständighet gjordes i små målmedvetna steg, alltid förklädda i någon rationell förklaring, och bit för bit centraliserades makten till den svårbegripliga överstatliga modell vi nu lever under. Monnets idé om ekonomiska incitament i små steg är dessutom känd som "monnetmetoden" och detta gav oss gradvis Kol- och stålunionen med sex medlemsländer (1951) sedan EEC (1957), presenterat som enbart en ekonomisk sammanslutning av suveräna stater. Därefter ströks ordet Ekonomiska ur benämningen och från 1970-talet blev det till den Europeiska Gemenskapen, EG...

Den svenska socialismen skiljer sig från kommunismen som är en grupp närbesläktade idéer om att alla produktionsmedel ska ägas av staten

i ett samhälle... det tycker inte sossarna precis men det kan man inte veta säkert...

Sossarna tycker det är bättre att satsa på det andra gyllene snittet... det negativa... 62% skattetryck och 38% frihet... sossar är ju inte Socialdemokrater längre utan vägvisare för ett

väl sammansvetsat gäng Korporativister i regering och riksdag med tillhörande tjänstemanna-politrucker...

HAX... Korporativism kan enkelt beskrivas som att politik och särintressen växer samman, utanför den demokratiska processen. Detta är något som går djupare och är mer förrädiskt än till exempel ekonomisk korruption. Här handlar det mer om samförstånd som flyttar makten in i fysiskt och mentalt slutna rum.

Korporativismen har flera olika spelare. På ena sidan finns politikerna, det vill säga de som kan stifta lagar och fatta beslut som går särintressenas väg. Här finns också byråkratin, som ofta är minst lika tjänstvillig när det gäller att ordna tjänster, fint folk emellan. Och så på andra sidan, särintressena. Det kan handla om företag. Men det kan också vara fråga om till exempel fackföreningar, bönder, kommuner och olika slags intresseorganisationer. Man skulle även kunna nämna militären, det säkerhetsindustriella komplexet och religiöst motiverade grupper som exempel på särintressen.

Detta är grupper som har upptäckt att det finns ett enklare sätt att skaffa sig förmåner och fördelar än att gå den mer komplicerade och osäkra vägen genom den demokratiska beslutsprocessen.

 

Den svenska socialismen i Flen är gränslös... vår ambition och målsättning är att begränsa skatte-betalarnas frihet och själv-bestämmande helt och fullt säger en politrucktjänare i Ångestcentralen...

Flens kommun gör om i sina lokala ordningsföreskrifter och inför rökförbud på kommunens samtliga badplatser. Den nya tobakslagen räcker inte till. Kommunen inför ett eget omfattande rökförbud. "Har varit kommunens största askkoppar"...

Slutrökt på kommunens badplatser

När den nya tobakslagen trädde i kraft i Sverige den första juli förra året innebar det en rejäl utökning av det rökförbud på allmänna platser som då hade gällt sedan 1994. Det var sedan tidigare förbjudet att röka vid skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. Den nya lagen utökade rökförbudet till att även gälla på bland annat uteserveringar, lekplatser och perronger...

Trots den nya tobakslagen som gäller hela landet väljer nu Flens kommun att ta rökförbudet ett steg längre. Från och med den första mars kommer det vara förbjudet att röka på kommunens samtliga badplatser. Kommunstyrelsen har redan godkänt revidering av kommunens lokala ordnings-föreskrifter, nu återstår endast att fullmäktige gör detsamma...

Badplatser omfattas inte av den nya tobakslagen. Nästan alla av kommunens badplatser har lekplatser, men var drar man gränsen var lekplatsens område börjar?, säger Carl-Fredrik Swenson, chef för fritidsavdelningen på Flens kommun.

De åtta badplatser som omfattas är Tallsöbadet i Hälleforsnäs, Mellösabadet, badet på Orrestaö i Flen, Vadsbrobadet, Yngarebadet i Bettna, Skebokvarnsbadet, Sparreholmsbadet och Hosjöbadet i Malmköping.

Det är ju allmänt känt sedan länge att badplatserna har varit kommunens största askkoppar. Så har det varit i alla år, det minns jag själv från när jag var liten, säger Carl-Fredrik Swenson.

Syftet med den nya tobakslagen var att skydda barn och ungdomar från rökning, samma tanke ligger bakom kommunens ändring av ordningsföreskrifterna.

Vi vill gärna att våra badplatser är rökfria, vi får se hur det mottas. Det är mer en uppmaning, vi kan inte straffa någon mer än att i värsta fall tillkalla polis, säger Carl-Fredrik Swenson.

Tror du att förbudet kommer få någon effekt?

Det kommer säkert variera på de olika badplatserna. Det beror nog på hur bra vi når ut med informationen. Sex av kommunens badplatser har lokala företrädare, bland annat föreningar, som sköter om badet och det beror nog på hur mycket de kan bidra med att informera.

Det är inte bara rökförbudet som är nytt när det gäller kommunens bad. Tre nya hundbad föreslås dessutom tillkomma, på Orrestaö, vid Sparreholmsbadet och vid Bruksdammen i Hälleforsnäs. Även detta ska fullmäktige slutgiltigt besluta om den 30 januari.

Bortsett hundbaden råder det hundförbud på kommunens badplatser.

Slutrökt på kommunens badplatser

Fortsättning