En demokratisering av journalistiken...

Det är jobbigt för de stora mediehusen att känna flåset i nacken...

Alternativa nyhetsmedier på frammarsch

 

Råd från Tage till ett nyfött barn

Innan du blir kapitalist, kommunist, marxist, monetarist, anarkist, fascist, terrorist, imperialist, socialist, syndikalist, eller rent av folkpartist, måste lilla du förstå att så snart som du kan gå bör du stultande gå med i det världsparti för fred som går före allting annat. Alla -ismer där vi stannat är sekunda inte störst. Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den.

sön 31 jan 2016

Det kommunala, ensidiga centraliseringsprojektet... alla korkade bollar på centralorten...

Citat från Äckel-kuriren...

Centraliseringslinjen var, när den drevs som hårdast, starkt tjänste-mannastyrd. Dåvarande kommun-ledningen drogs med i detta...

"drogs med" = "grundlurades" av damerna... Shs syn på saken...

Citat från Äckel-kuriren...

Kursförändringen är tydlig, och har sitt intresse för rätt många andra kommuner, som är i en situation som den Flen befann sig i för några år sedan: Svaga kunskapsresultat i grundskolan för kommunen som helhet, en större centralort och flera mindre orter med egna skolor...

Men små orter och små skolor är inte roten till grundskolans svagheter med studieresultat. Den sortens problem finns i storstad, i glesbygd och hela vägen däremellan...

Godkänt (C) i Flen för de små skolorna

"Till recepten för en skola som lyckas hör inte att bomma igen byskolorna"...

Vad dom kan...Äckel-kuriren...

"Ju högre upp i skolsystemet man kommer, desto mindre viktigt är det att skolan är nära. Ofta kan det då vara utvecklande att få resa till en skola i en annan kommun för att få ämnesinriktning och pedagogik som behövs för framtida vägval i studier och yrke"...

"Men bygdeskolorna har starkt samband med en annan viktig del av politiken i en kommun som Flen. De mindre orterna kan vara mycket attraktiva att flytta till, för dem som vill bo lantligt men ändå på pendlingsavstånd till flera olika städer.

Just där stod nedläggningar i Mellösa, Sparreholm och Malmköping i strid med det som måste vara Flens strategi för byggande och folkökning. Insikten om detta är en förklaring till kursskiftet"...

Godkänt (C) i Flen för de små skolorna

Korporativistiskt snömos från centerextremistiska Äckel-kuriren...

Det viktiga som återstår är att fortsätta på vägen från svaga kunskapsresultat till bättre... Men det handlar om mycket annat, inte minst om attityder och lärarrekrytering...

Äckel-kuriren skiter i ansvarsfrågan och orsakerna till kursskiftet...

Som helhet kan ändå konstateras att resultatet vad gäller de mindre orternas skolor är såväl godkänt som centerprofilerat. Skolan i Sparreholm slutar att vara kommunal, men gränsdragningen mellan kommun och friskola i kommunens båda östligare delar är ingen huvudfråga...

Friskolelösningen är en utväg, på ett sätt som ofta försummas på de håll där skolfrågorna mest ses i storstadsperspektiv...

lör 30 jan 2016

Det finns ibland en tendens att vilja använda bisaker för att tabubelägga obehagliga huvudsaker....

Det är oklokt. En normalintelligent mediekonsument märker när journalister gör sig dummare än de är. Det är sådant som driver folk till att söka nyheter på propaganda-platser på internet...

Kamp mot hästdroskor och obehagliga sanningar

Det finns en tendens att vilja använda bisak för att tabubelägga obehagliga huvudsaker.

Någon tycker... många är måttligt imponerade av Kapten Löfwéns utfästelser om att komma helskinnade i hamn...

Den främsta orsaken till passagerarnas misstro, utgörs av besättningens sammansättning, där delar därav framstår som själv-mordsbenägna. Styrmän och matroser visar prov på begränsad förmåga att ta till sig av kaptenens order...


Jungman Fridolin kastar hela tiden i ankaret, i hopp om att få ett slut på den vådliga färden...

Ansvarig för trossen: Andersson, har underlåtit att bunkra tillräckligt med förnödenheter på den fortsatta vägen...

Styrman Romson har i en egen övertygelse sett till så att bränslet till fartygets motorer är på väg att sina, allt i förvissningen om att vinden skall kunna ta oss dit vi vill...


Mer än lovligt naivt skulle man ju kunna tycka, då fartyget saknar både segel och master...

Därför sjunker Socialdemokraterna som värsta stenen

Kejsaren framstår i de flesta medborgares ögon som naken....

Klyftan mellan vad makten säger och meddelar och vad folk i allmänhet pratar om har aldrig känts så vid. Det gamla sovjetsystemet faller i tankarna. Det är som Sverige längtar efter den sorts befrielse som ledaren Michail Gorbatjov lösgjorde med sitt krav på ”glasnost”, öppenhet och sanning...

Men även om Kejsaren är naken så har han fortfarande makt. Main stream media kan fortfarande märka oliktänkande och många räds ännu brännjärnen...

Framför allt har Kejsaren och hans lakejer alltjämt ekonomisk styrka genom pengarna de kontrollerar. Många intellektuella och opinionsbildare förklarar att de för försörjningens skull inte törs deklarera sin uppfattning i kontroversiella frågor...

De är rädda att förlora sina uppdrag och sin chans att avancera på jobbet. Man och man emellan går det bra att säga vad man menar, men det får inte uppmärksammas av makten och dess drabanter...

Rapport om stämningsläget i Sverige i januari 2016

Partisekreterare Carin Jämtin... under parti-ordförande Sahlin, Juholt

och Löfven...

Det blir inte "bättre och bättre dag för dag", det blir bara "värre och värre dag för dag". De tidigare katastrof-siffrorna som kallas “Juholt-siffror” framstår idag som rätt hyfsade ändå. Istället har sossarna fått en ständig ström av “All time Lofwen” från opinionsinstituten...

När lojalisterna på Aftonbladets ledar-redaktion börjar svikta i sin övertygelse och mumla om regeringsombildning så borde till och med Löfven fatta hur kört det är...

Och så hade vi det där med svackor och självbedrägerier. “Jag är rätt person för att vända det. Jag är stridslysten. Jag vet vad jag gör.” Jomenvisst…

SVACKOR OCH SJÄLVBEDRÄGERIER

Duger inte jämnställdhet... Feminism... ett skällsord, ett pejorativ...

Vi har haft en utpräglad manskultur i Sverige. Vi kämpade emot den kulturen och samhället förändrades. Nu ser jag och många med mig hur den jämställdhets – och frihetskultur vi uppnådde hotas...

Vi har en socialdemokratisk regering som säger sig vara världens första feministiska regering, samtidigt som den svenska kvinnofriheten och jämställdheten aldrig varit mer hotad än nu...

Men borde inte en feministisk regering stå upp för kvinnor, särskilt när de blir sexuellt trakasserade på offentliga platser såsom badhus och konserter, för att kvinnorna inte har döljande kläder...

Under denna feministiska regering hålls kvinnor på grund av sitt kön och sexualitet mer eller mindre som fångar i hemmen, könsstympas och mördas i Sverige...

Vad betyder feminism för regeringen?

Helene Bergman klär av, ifrågasätter och utmanar, med all rätt, regeringens uppblåsta självbild av att vara feministisk. Hon gör det med fakta som grund. Odiskutabelt.

Erkänn verkligheten... ingen kan leka jultomte dag ut och dag in. Ingen tror på tomtar längre....

I Europa och Sverige kan vi konstatera att de etablerade partierna misslyckats. De har talat om öppna hjärtan men ställt till med kaos. Och vi har av allt att döma knappt sett början på det kaos, protester, våld och systemsammanbrott som väntar åren framöver...

De traditionella politikerna har genom sin utopiska och gränslösa “godhet” tagit sig vatten över huvudet och ställer nu till med helvetets kval för alla i samhället...

Traditionella politiker har förlorat fotfästet

fre 29 jan 2016

Sverige och fosterlandet har blivit något skamligt...

Jag är så glad, att jag är svensk!

O, säg var finns ett land,

så stjärneklart, så sommarljust,

som sveriges vida strand.

Se åkrarna, se ängarna, där far och farfar gått.

Se rågarna, se blommorna. Där har min vagga stått...

Att vara svensk, att hysa fosterlandskänslor, vilja se något gott i Sverige – det svenska, att vilja visa fram det svenska som ett föredöme, står i bjärt kontrast mot den sedan 1975 i riksdagen beslutade och av media och politiker hyllade mångkulturella normen...

Jag är så glad, att jag är svensk!

Vi borde kanske fördjupa diskussionen om nationalism och vad den betyder i vår globala tid...

Det var länge svenskt att vara internationalist. Detta är en identifikation för dem som är politiskt vänsterextrema, inte på befolkningen i stort. En nationell identitet kan inte “tillfälligt” vara något annat, som internationalistisk...

Nationalism, det vill säga det som samlar oss till en gemenskap där vi känner oss hemma och där vi är beredda att solidariskt ställa upp på andra i gemenskapen, kan inte kidnappas av någon ytterkantsgruppering. Det säger sig själv att en samhällsgemenskap bara kan uppstå när den naturligt omfatta befolkningen i stort. I annat fall är det inte fråga om nationalism utan sekterism.

Nationell gemenskap borde värnas inte hånas

Ett brev betyder så mycket...

Vi är många här i arabiska öknen som läser er blogg via de översättningar till arabiska som den i Sverige, särskilt i trakterna kring Tomtebogatan, så välkände herr Omar, boende i oasen Kaf, låter publicera i staden Djofs mest kända nyhetsavisa... Ökenkuriren...

I syfte att lära oss hur de intellektuellt mest avancerade tänkarna i Sverige ser på världen och tillvaron. Ni har säkert rätt i mycket ni säger, men på en viktig punkt har ni enligt min ringa mening mycket att lära, nämligen i frågan om sexuella relationer...

Om ni lyder mina kloka råd kommer vi tillsammans att kunna åstadkomma ett kulturmöte som leder till en ny svensk blomstringstid...

Från den välsinnade vännen och Djof-bon... Muhammed Ali...

Ett översatt och redigerat brev från arabiska öknen

Ture Sventon i öknen

Så enkelt var det att få stopp på Sverigedemokraterna... tillfälligt åtminstone...

Att tycka som dom var lösningen... så himla överraskande... okontrollerad fri invandring vill ju inte så många ha... det borde dom väl förstått

mycket tidigare va... dom där anti-SD-partierna...

Att SD-kramare har gått över till moderaterna,

det har ni väl inte missat... har dom blivit mindre rasistiska då... frågar en medborgare av ordning...

Kanske kan vi dra en suck av lättnad medborgare... svenska folket är nog inte fullt av nazistiska rasister...

En Allians som inte vill (eller törs) regera

Ombudsmännen är också kvinnor... sjuksystrar är också män... strange...

Ombud och korruption, tvi vale... en ombudsman är en person som har som yrke att vara ombud för en intressegrupp. Ombudsman är ett svenskt ord som har blivit vedertaget av andra språk och har samma betydelse, tex då engelskan...

Den ”svenska modellen” år 2016 består i ett växande gap mellan rika och fattiga där de senare av outgrundlig anledning låter sig företrädas av de förra... dom rika korrupta ombuden...

Facket har aldrig behövt sina pampar

Om fackrepresentanterna som nu nagelfars vill behålla ett uns förtroende finns bara ...

tors 28 jan 2016

Rundsmörjning enligt maintenance schedule...

Varför är inte människors leder permanentsmorda som dagens bilar... å andra sidan... leder med nipplar håller ju hur länge som helst om man går över dem med fettsprutan regelbundet...

Och så dessa kontroller av sjukhusen...

via telefon i dag visserligen... och inget större besvär förstås... det förlänger väl livet ett tag

till... kanske...

En ny tjockare jämtinsk blöt filt över partiet... så himla stor att den täcker hela Gamla Svedala...

Ventileringen under filten är flämtande och sjuhelvittes svag...

En fluga på väggen

Nu och då... Antonsson tycker det var bättre förr...

Det finns en anledning till att han alltid kommer att kalla sig konservativ när det kommer till ideologi. Han föredrar då mot nu, och aldrig har det känts så rätt som nu... faktiskt...

Det spelar liksom ingen roll att DN skrev nyheten om att Sverige 2015 var det tryggaste Sverige någonsin. Sverige 2016 är ett annat land än Sverige 1996, och så skall det väl vara. Men det borde väl vara så att Sverige 2016 är ett bättre land än Sverige var 1996? I Antonssons värld, med hans pessimistiska läggning så är det precis tvärtom. Nu och då…

NU OCH DÅ

En kyrka har bytt skepnad...

Sorgelig tidstypisk information...

absolut adekvat kunskap som 

punkteras och kortsluts genom att 

sättes in i fel sammanhang...

Tavlor åter på plats...

På söndag, 31 januari, får Helgesta församling tillbaka två tavlor som varit på restaurering. Tavlorna är från 1500- respektive 1700-talet och har varit borta från kyrkan i flera år.

 

Läs mer

 

ons 27 jan 2016

Även sossar blir "klokare" enligt Darwin och modern evolutionsteori...

Men inte ens klokare sossar förstår 

konsekvenserna av det tokkrångliga samhälle dom skapat... det krångliga politiska samhällsbygget har tragiskt nog blivit norm för borgerligheten likaså...

Några libertarianska förenklingsambitioner i statsapparaten och ofantliga sekten finns ju inte... varken från socialistiskt eller borgerligt håll... "undergången" är alltså ofrånkomlig...

"Klokare" tjänstefolk har ju en naturlig driv-kraft att lösa problem med mera av samma... 

krångel ska lösas med mera avancerat krångel... människor blir klokare, åtminstone intelligentare... men aldrig organisationer... fast det är ju Sparreholmarns syn på saken...

Socialdemokratins undergång förklarad av en socialdemokrat

Ljunggren... en sann sosse-filosof utan libertarianska önskedrömmar...

Arbete åt alla är hans lösning... tja, varför inte... men ett låglönesamhälle är ju inget för sossar... "hålla handen i livets slutskede"- jobb finns det ju gott om... lönen blir ju kanske inte så överväldigande förstås...

Därför skiter 'svenska folket' i Stefan Löfven

Ett parti som pissar i örat på alla som känner sig som ”svenska folket” får finna sig i att dessa ...

tis 26 jan 2016

Oj då... en sån fördjupning i Stockholms skärgård mitt i vintern...

Ett projekt i ett affärsmässigt samarbete... inte i en osund samverkan...

Sparreholmarn iddes inte uppdatera sig i det mediala omvärldstramset... kanske det inte längre är nödvändigt att peka finger på ofantliga sektens förfall...  det har nog gått upp en talgdank för de flesta... kan tänka...

Man må ju vara avsevärt lobotomerad för att att inte förstå det oerhörda som sker i Gamla Svedala och dess omgiving just nu...

Sparreholmarn har ju länge varit övertygad om att organisationen av det politiska samhället har gått för långt... de stater som är mest överorganiserade, till exempel Gamla Svedala, står naturligtvis först i tur att brytas sönder...

mån 25 jan 2016

Vi önskar henne välkommen tillbaka...

Bra skribenter behövs... oavsett var dom publiceras...

Julia Caesar: En vecka i september

I religiös praxis ingår att be till Gud om saker som man önskar sig. ...

Ibland får man som man vill, ibland inte. Bönen är ett experiment som ständigt återupprepas och hela tiden ger olika resultat.

Man kan inte, som den påstådde Einstein, med trovärdighet hävda att alla religiösa människor genom årtusendena varit korkade...

Apropå vad Einstein påstås ha sagt att själva essensen av dumhet är att göra samma experiment flera gånger och förvänta sig olika resultat...

En vacker bön

Rakt på... Rena fejden...

Underhållande, det här...

Fejderna har nått samhällets topp. Inte för att det varit så försonligt tidigare. Men det har ändå funnits regler och överenskommelser.

Undrar bara vem som sköter journalistiken och vem som håller koll på buset, vem som styr landet och vem som förhandlar med arbets­givarna. Alla verkar upptagna med att sätta dit varandra...

Reglerna kring konflikter verkar ha blivit upphävda

"Vissa inom vänstern missar aldrig ett tillfälle att befinna sig på fel sida av historien"...

Vi kommer nu inte få några ökade anslag till polisen. Lag, ordning, trygghet och polis är aldrig rätt för vänstern, och vi har en vänsterregering...

Detta vet förstås Eliasson, och utspelet ska därför ses som ett sätt att stilla kritiken mot honom och ledningen inom den egna myndigheten...

När avloppen är fulla rinner även skit uppåt

“Ursvenskt är bara barbariet, resten av utvecklingen har kommit utifrån”... Ronna, 2006 och Reinfeldt...

Man kan konstatera att överrapporteringen från avgående till tillträdande statsminister fungerade perfekt. Bilden av hur samhällsbygget står och mår är i stora drag likadan oavsett om det är med Reinfeldts “drogögon mitt i ansiktet” eller Löfvens tomma, döda blick som man besiktigar utvecklingskurvan...

Det är ett samhälle där politikerna har flytt in i overkligheten, där de har kapitulerat. Det är ett samhällsbygge där lagstiftarna inte hänger med, där lagens väktare går på knäna och där bara den blinda inte kan tolka utvecklingen som en kapitulation…

KAPITULATION

 

sön 24 jan 2016

Att vara liberal folkkpartist är ett sjukligt oansvarigt sjukdomstillstånd...

Finns det något mer poänglöst än att tillhöra en gränslös politisk klubb... från nyliberal till kommunist...

"Vad som betraktas som sjukt respektive friskt är också kulturberoende. Detta är viktigt eftersom den som i sitt samhälle har ett som sjukdom definierat tillstånd ges, genom att uppfylla definitionens krav, rätt att inta en sjukroll och avlastas skyldigheter som andra individer i samhället har"...

Liberalismens gränser

Sparreholmarn har nog en Platonisk syn på saken... barn blir ju som sina föräldrar...

Fast när barndomen är slut kan föräldrarna vara glömda förstås...

Platon menade att uppfostran inte var så viktig eftersom de dygder som människor behövde var medfödda. Av sig själva fattar alla människor att det är fel att stjäla och våldta. Ingen behöver lära barn om godhet och respekt, för det begriper de själva. Det var lite Rousseau över Platon, liksom...

Aristoteles, däremot, inskärpte behovet av uppfostran. Ett barn har ingen medfödd moral, menade han. Barn som inte tuktas och uppfostras av sina föräldrar och det övriga samhället blir vildar...

De gamla grekerna om uppfostran

Nya Svedala... ett laglöst minerat land...

Själva verkligheten har i det alltmer bisarra Sverige blivit så kontroversiell att journalister drar sig för att beskriva den, även när implikationerna är enorma...

När det statliga våldsmonopolet inte längre kan garantera medborgarnas säkerhet kommer politikerna tvingas skärpa straffen, skrota våldsmonopolets värdegrundsarbete och anställa betydligt fler synliga poliser...

Chockdoktrinen på riktigt

Ett land som inte tar sig självt på allvar förtjänar inte heller att respekteras av andra...

Betänk konsekvenserna när människor får upp ögonen för faktumet att polisen inte längre kan skydda dem eller ens har tid att dyka upp när de ringer. Vad tror ni vi får se för motreaktion...

Sverige måste bli ett land som tar sig självt på allvar igen. Ett land där vi reagerar på brott, oavsett vem de begås av, och som sätter brottsoffret före gärningsmannen. Det måste bli ett slut på denna flathet nu...

Flathetens rike

Socialdemokraternas valde partisekreterare är inte längre intresserad av sin huvudsyssla...

Jämtin har delegerat ut sin huvud-uppgift till en person som inte är vald av kongressen...

Det är inte bara socialdemokratin som har strukturella problem idag. Det har hela arbetarrörelsen. Med en arbetare som partiordförande, en politiker som LO-ordförande, utbredd korruption i olika delar av fackföreningsrörelsen, två icke-förenliga politiska rörelser i en, utbredda ekonomiska oegentligheter och en i det närmaste totalt ointresserad partisekreterare som skall hålla ihop framför allt partiorganisationen blir det inte bättre än så här...

Arbetarrörelsens strukturella problem

lör 23 jan 2016

Ett fritt och öppet internet är nödvändigt för den som vill ha en realistisk bild av verkligheten...

Hax har ordet...

Information skall vara fri. Att påstå att folket inte tål att möta verkligheten som den är... det är nedlåtande och förolämpande...

Nu gäller det att protestera och att bullra...så att förslaget om nätcensur går i pappers-korgen redan innan det når riksdagen...

Girighet får sossarna att föreslå censur av internet ...

Regeringen tycks vara på väg att börja filtrera... det vill säga censurera... Internet i Sverige...

Fnordspottingen har ordet...

Enligt det nyspråk regeringens utredare använder sig av är skälet till detta att man vill "släppa in fler aktörer på den svenska spelmarknaden". Det blir dock snart uppenbart att den egentliga anledningen är den totala motsatsen till detta, nämligen att göra det svårare för utländska företag att konkurrera på den hårt reglerade svenska spelmarknaden.

Att regeringen verkar vara på väg att börja censurera Internet är illa nog. Vad som gör det hela etter värre är att det ligger nära till hands att misstänka att omsorgen om de egna spelinkomsterna är en faktor i sammanhanget. Hela historien stinker...

Censur, spel och dubbelmoral

Undanträngning och lokala kollapser... Vi har bara sett början på ett annat samhälle...

Westerholmarn har ordet...

I det inbäddade dokumentet, svar på en fråga riktad till näringsminister Mikael Damberg, framgår att regeringen nu drar ner på anslagen för regional tillväxt. Damberg hänvisar uttryckligen till den rådande situationen i sitt svar.

Trots allt tal om en ekonomisk tillväxt, som Stefan Löfven menar väcker avund i övriga Europa, så finns inte dessa socionomer att tillgå. De är helt enkelt inte utbildade ännu. Och all tillväxt sker med lånade pengar eller besparingar på annat.

Sannolikt osannolikt

Alla mot Sverigedemokrater är nog ingen bra ide...

Engellau har ordet...

Partiet har kanske mer än en fördubbling i väljarstödet på lite mer än ett år vilket borde betyda minst ytterligare en fördubbling på två och ett halvt år fram till nästa val.

Det skulle därför, fortfarande med reservation enligt ovan, förvåna om sverigedemokraterna då inte får egen majoritet.

Om jag vore sjuklövern skulle jag snabbt som attan utlysa extraval och ta med sverigedemokraterna i en ny regering medan de fortfarande bara ligger under 30 procent i syfte att bryta deras framgångsformel som är att göra ingenting medan sjuklövern famlar och schabblar. Partier brukar oskadliggöras om de hamnar i en regering utan egen makt...

En sverigedemokratisk regering och dess våndor

Med assimilering som överordnad politisk värdering värnas de svenska normerna och för invandrare blir det tydligt vad det är som gäller för man ska  fungera i det nya landet...

Dicken har ordet...

Dogmen integration har allvarligt skadat det svenska samhället. Etniska svenskar känner inte längre igen sig i sitt eget land, och invandrare har mycket svårt att förstå vad det svenska egentligen är. Förvirringen råder för alla. Det är en grogrund för missförstånd och växande motsättningar...

Med en större tydlighet om vad som gäller skapas bättre förutsättningar för förståelse och samexistens. Vi måste sätta ner foten och konstatera att i vårt land är det svensk norm som är utgångspunkt...

Tydliggör värderingar om assimilering

fre 22 jan 2016

Mogna flickor som vill ha rösträtt... men saknar kunskap om potensstinna

unga hannar...

Borde inte svenska flickor vara mera tillmötesgående mot ensam-kommande flyktingbarn... i  mera påtaglig mening...

Ensamkommande flyktingbarn består ju i huvudsak av pojkar... så det finns många att välja på... ett lägligt tillfälle att undvika inavel...

Adjö Europa

Flens kommun... den aktivistiska myndigheten... det har pågått länge...

En svensk myndighet skaffar sig en egen agenda och börjar driva en egen politik,,, som i det här fallet går ut på att undanhålla allmänheten korrekt information om migrations-situationen... det är oerhört... tycker Engellau...

Och han fortsätter...

Här om någonsin kan man tala om brott mot rättsstatens principer. I rättsstaten ska myndigheter styras av lagar, således skrivna regler. Det finns inga lagar av innebörd att allmänheten systematiskt ska undanhållas viss betydelsefull information av myndigheter som har denna information...

Hur har detta kunnat inträffa? Den enklaste förklaringen är väl att politikerväldet under några årtionden inte nöjt sig med att stifta lagar, utan dessutom haft ambitionen att påverka och ändra medborgarnas tänkande och värderingar.

Aktivistiska myndigheter

Det är kanske så det funkar i “Rörelsen” och i det smartaste bästa tjejgänget...

Det var någon som lyfte frågan om lagligheten i Wallströms agerande. Det är måhända inte olagligt men det är olämpligt, speciellt när Kommunal ber hyresgästen/statsrådet/Margot agera i vissa frågar i sin egenskap som statsråd/Margot.

Om det finns få beröringspunkter mellan Arvfurstens Palats och Kommunals “HQ” så finns det desto fler sådana i fallet Strandhäll och hyresvärden och fackförbundet Vision. Alla skjuter in sig på Margot här och nu, men det finns ett fall där man med en plastspade och en liten hink sannolikt skulle kunna gräva fram sådant som är inte bara är olämpligt, utan även ligger och darrar på gränsen till det som är olagligt…

Smartaste bästa tjejgänget, någon?

TJÄNSTER OCH GENTJÄNSTERAlla har varit rörande överens om lönsamheten, inte minst i Flens kommun...

Alla i maktapparaten försökte med emfas hävda att asylinvandring inte bara var ett moraliskt ställnings-tagande och en vinstaffär för samhället utan en direkt nödvändighetför att kunna upprätthålla välfärden i ett land med en åldrande befolkning...

Tanken var alltså att asylsökande från sönderslagna klansamhällen skulle bära upp framtidens äldrevård, sjukvård och skola. Nu ser vi paradoxen – då skulle invandrarna garantera framtidens välfärd, nu tvingas pensionärer återgå i tjänst för att klara invandringen.

Den sociala bomben

Korporativismen växer sig stark... vänster och höger samverkar... inte för något... men emot... SD...

Traditionen bryts – fest ställs in

Jimmy Jansson vet vad han gör när han distanserar sig från dagens partiledning. Sossepolitiken är kass... tycker pajasen...

M-politiken är bättre...

Han försöker så gott han kan rädda det som räddas kan av partiet och av Eskilstuna kommuns förmåga att styras. Och han kommer följas av flera. Den kommunala revolten mot socialdemokraternas partiledning har börjat. Har den kraft nog?

Revolten har börjat

En sorgesam och trött Schlaug undviker den fria, urspårade, okontrollerade invandringen...

Men visst... förhållandet till det över-jordiska berör väl de flesta av oss... predikningar i Guds namn kan vi nog vara utan... men det praktiska med födslar och dödslar måste ju skötas av någon...

Däremellan drabbas vi ju understundom av psykisk ohälsa... personligen tror Sh att en andlig handledare skulle göra mera nytta än psykvårdens dårhuspersonal...

En minnesplats på kyrkogården för de döda, är väl inte fy skam och kyrkorummet kan gott upplåtas åt allmänheten som konsertlokal eller bara för kontemplation och djup begrundan... med prästen som vaktmästare...

Präster drabbas av psykisk ohälsa

tors 21 jan 2016

Närande eller tärande jobb är den yttersta frågan... onödiga jobb är tärande... eller hur, medborgare...

Men tärande jobb är ju inte synonymt med skattefinansierade jobb... att laga och utbilda folk är naturligtvis ytterst närande...

Att hålla en medmänniskas hand i livets slutskede är synnerligen närande... utan uppoffrande humanism blir vi bara tärande predatorer... fast predator-bytesdynamiken är ju själva livskraften i ekosystet... faen vet...

Statsministern öppnar kattluckan

När kor förr släpptes på bete i skogen, behövde man veta var korna höll hus...

Den vane djurskötaren, bonden, hängde förstås skällan på den mest högrankade kossan för att vara säker på att de andra korna fanns där alfahonan hördes...

Dumhuvuden till svenskar väljer inte dessa naturliga skällkor att sätta på valbar plats. Där hamnar i stället folk som tillhör en politisk adel, som Anders Isaksson påpekade, eller i övrigt kvalificerat sig genom lång och till stor del, för oss allmänkor, irrelevant inre tjänst hos det politiska systemet.

Vad svensk politik kan lära av kor

Det som har varit samhällets "vi" ömsar skinn. Kanske är "vi" på väg att lösas upp... vi finns inte längre...

Hakelius låter meddela...

I måndags lämnade utredningen över 750 sidor text till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Den har redan glidit ur det offentliga medvetandet...

 

En besvärlig övergångsålder

Hakelius säger...

Folkstyre förutsätter ett folk. Ett "vi", inom vars gemenskap man kan leva med den ständiga kompromissen. I botten krävs ett visst mått av tilltro. En tilltro som bland annat tar sig uttryck i att man respekterar ett gott argument och en välinformerad källa. Att man inte av rättviseskäl erkänner varje motstridig sanning som lika mycket värd....

En vapenfixerad "bonde" slår på trumman för skjut-vapen där hemma...

Med en morfar som var vapen-handlare för hundra år sedan borde kanske Sparreholmarn också vara vapenfixerad... så är nu inte fallet...

En militär tjänstepistol undangömd där hemma i ett lönnfack blev en ickeföreteelse... bortglömd under många år... den är numera återbördad till vederbörlig myndighet... han lovar absolut...

Förbjuda vapen och droger är väl ungefär lika

dumt... ibland klarar man sig inte utan en grannbonde med gevär... som när den folkilskne predatorn, grävlingen smet in i källarens maskinrum genom kattlucken...

Ett avväpnat folk

Maktdelningsprincipen och Flens kommun...

Folket anses vara den suveräna makten... men har i sin tur lånat ut makten på delegation till självvalda politrucker som i sin tur lånat ut makten till blindstyrda utsocknes tjänstemän... i klartext så är folket i Flen i praktiken maktlösa och satta under dubbelt förmyndarskap...

Folksuveränitetsprincipen

Folksuveränitetsprincipen, fr. franskans Souveraineté Populaire, principen att all offentlig makt skall utgå från en folkvald församling ...

Maktdelningsprincipen

Maktdelningsprincipen, maktfördelningsläran, är en doktrin som innebär att den offentliga makten i en stat konstitutionellt fördelas på olika maktpoler, för att ...

Fortsättning