En diktator söker nytt jobb i Afrika! Lycka till!

Kommunens fascistiska

överledare!

 

Afrikaresan godkänd

 

 

Kommunens politiska

korporativister! Fascister månne?

En smaksak!

 

 

Att kalla det turbulent är överdrivet

 

 

 

 

 

sön 20 jan 2013

 

 

Skilj på äpplen och päron!

Starka kommuner? Självklart!

 

Förutsatt att man enbart ägnar sig åt de lagstadgade uppgifterna! 

 

En stark stat - för medborgarnas bästa

 

 

 

Politikersamhällets drängar arbetar frenetiskt för att låtsas vara behövda!

Ju mer politikerna och deras drängar lägger sig i människors egna kompetenser desto tydligare framträder fascismens fula tryne!

 

 

De svenska kommunerna har enligt lag ansvar för:
socialtjänsten
vård och omsorg av äldre och funktionshindrade barnomsorg och förskoleverksamhet
det offentliga skolväsendet för barn och ungdom
plan- och byggfrågor
miljö- och hälsoskydd
renhållning och avfallshantering
räddningstjänst
vattenförsörjning och avlopp
ordning och säkerhet


All annan verksamhet sker på frivillig grund, till exempel:
fritidsverksamhet
kultur, bortsett från biblioteken
bostäder
energiförsörjning
näringsliv
flyktingmottagande

 

 

 

Hur många har vi råd med?

Skatteavlönade gråterskor alltså!

 

Tanterna ska absolut fortsätta manifestera och ordna fackeltåg på sin fritid!

 

 

Kanske ingår det till och med i den svenska kommunala skolans uppgifter att förändra den muslimska världens syn på hedersrelaterat förtryck och våld! Lycka till tanterna från Årdala, Malmköping och Katrineholm!

 

Hedersförtryck på BCPW

 

Försöka duger av de prisbelönta! 

 

 

Stor manifestion mot hedersvåld i Flen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialdemokraten med en Moderat framtoning!

Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.

 

 

 

"Demokratins problem i det här landet är att det finns alldeles för många som är extremt ekonomiskt och socialt beroende av socialdemokratins politik. Just därför att socialdemokratin är deras födkrok är det få socialdemokrater som vågar kritisera partiet Jag tycker att grunderna i socialdemokratin är väldigt kloka, men man har kompromissat med väldigt mycket i sin övertygelse för maktens skull. Man simmar med strömmen och följer de trender som kan fånga väljare i nästa val"

 

"Högern har överskattat marknadskrafterna. Vänstern har underskattat kraften i människors vilja att göra ett eget val.  Överklassen och medelklassen måste uppleva att de får bra vård annars går legitimiteten förlorad."

 

 

 

 

lör 19 jan 2013

 

 

 

Fascistisk nationalism? Absolut...

...om man menar imperier som Romarriket!

 

"Nationalsocialismens definition av folket som "det gemensamma blodet" saknas helt och hållet inom den italienska fascismen, som istället använde den historiska nationen (främst romarriket, med det parlamentariska, "svaga" Italien i den romerska republikens roll) som inspiration för sin agenda, vilket också inspirerade Francoregimens dyrkan av forna dagars imperievälde inom den spanska diktaturen. Det bör tilläggas att den italienska fascismens anspråk på land främst gällade vissa österrikisk-italienska gränsområden; förvärven av Albanien och Abessinien syftade inte till ökat italienskt "livsrum", utan var snarare en form av klassisk kolonisering, som inte skiljde ut sig från brittisk och fransk kolonisation mer än gällande dess sena tidpunkt. Abessinien hade det tidigare parlamentariska Italien försökt erövra utan men stoppats i slaget vid Adua 1896."

 

 

 

 

 

Centerpartiet, ett fascistiskt parti!

Om man är uppvuxen i Sörmland vet man!

 

 

"Synen på traditionella höger- och vänsterblock (liksom feminism och partipolitik) som representanter för olika av samhällets organ i kamp med helheten var avgörande för fascismens utveckling och världsåskådning. En rad forskare har därför, särskilt i modern tid betraktat den som en radikal form av centerpolitik, med influenser från båda sidorna av den traditionella höger-vänsterskalan, alternativt som ett mellanting mellan dessa. Mussolini hävdade 1919 att hans rörelse skulle slå mot "högerflygelns bakåtsträvanden och vänsterflygelns destruktivitet". I den så kallade Salorepubliken radikaliserades den då marginaliserade rörelsen på nytt efter att ha upprätthållit en moderat, promonarkisk och prokatolsk fasad under tiden vid makten, vilket orsakat splittring bland senare nyfascister om hur det fascistiska visionen egentligen skulle ha sett ut."

 

 

 

 

 

Nånstans är vi på väg! Eller hur?

Ett sätt att illustrera ideologier och dess för-hållande till varandra visar den välkända bilden!

250px-Politicalquad

 

 

Vi i Sörmland får nog finna oss i att vandra samma väg som den nya världsordningens 

vägledare  US, UK och EU! Vi stöder naturligtvis exploateringen av fuloljan, skiffergasen

och frackingtekniken! Allt för badresorna och välfärdens skull!

 

 

 

 

Går vi åt vänster i Marxismens spår? Det är väl ingen som tror va! Uppåt då med mera anarkism och frihetlighet? Aldrig i livet! Till höger med kanske klassisk Liberalism och Libertarianism? Dessvärre medborgare!

 

Hänsynslös nyliberalism fullmatad med korruption och korporativism fortsätter att utvecklas mot feodal auktoritet och kriminell fascism! Någon annan utveckling går inte att spåra! Det gäller förstås även Flen!

 

 

 

fre 18 jan 2013

 

 

 

Kanske är korporativism, fascism den bästa styrelseformen?

Befriad från våld då förstås men med en mildare form av tvång!

 

Man kan tänka sig att Flen styrs av klaner!

 

 

Till exempel klanen Berglöv, klanen Zunko, klanen Jävergren, klanen Falk, klanen Hagelberg, klanen Tiefensee/Karlsson...

 

 

"Svitiod har blivit Sverige, Folkungaätten – och alla andra ätter för den delen – har försvunnit ur historien. Liksom i övriga västerlandet har de ersatts av en statsmakt i samarbete med civilsamhället. Men klaner och stammar styr fortfarande i Mellanöstern."

 

 

 

Så befästes klansamhället

 

 

Miniatyrbild

 

Nina Simone - I wish I knew how it would feel to be free

 

 

 

 

 

Sörmlands korporativister! 

Dom finns ju inte bara i Flen förstås!

 

Är samförstånd mellan vänster och höger alltid av godo? Jovisst, fascister emellan! 

 

 

Observera att korporativismen betonar individens tillhörighet till grupper! Det är lättast att styra då!

 

 

"Korporativism eller korporatism är en politisk, ekonomisk och social åskådning som betonar individens tillhörighet till socialt, kulturellt, etniskt eller på annat sätt definierade grupper, på vilkas gemen-samma intressen  beslut i olika frågor bör fattas."

 

 

 

 

 

Korporativister är varken vänster eller höger utan både och! 

Korporativismen är ett teknokratiskt styrelseskick under "elitens" ledning!

 

 

"Korporativismen är ett förstadium till fascismen" som frihetskramaren och libertarianen Ron Paul brukar hävda!

 

"Korporativismen betonar olikhet, symbios och samförstånd genom ömsesidigt beroende."

 

 

Wikipedia menar olikhet mellan grupper, inte individer!

 

 

"Korporativismen har synliggjort sig tydligt inom fascistiska rörelser genom sitt motstånd mot både kapitalismens individualism och brist på en organiserande överhet som kommunismens egalitära samhällslära, och betonar istället olikhet, symbios och samförstånd genom ömsesidigt beroende. Som politisk åskådning är korporativismen nära besläktad med konservatismens organiska tendenser och förespråkar ett teknokratiskt styrelseskick under elitens ledning, vilket anses gynna de olika samhällsgrupperna mer än en demokrati av egalitär modell."

 

 

tors 17 jan 2013

 

 

 

Bästa familjen Karinen! 

Köp fabriken på andra sidan viken! Rädda Sparreholm och slottsmiljön!

 

 

 

clip_image001308

 

Gör anläggningen till ett kontorshotell med inriktning på IT!

 

Under uppbyggnads-fasen kan fabriksytor erbjudas till Outlet-företag förslagsvis!

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostlänken och Sparreholm! 

Vad händer med Västra Stambanan?

 

Blir det nåt pendeltåg som stannar i Sparreholm? Njä! Om femton år kanske, inte förr!  Ostlänken börjar byggas 2017! Oj då!

 

 

Översiktskarta, vald korridor Järna -Norrköping (pdf-fil 2 MB)

 

 

 

 

 

 

ons 16 jan 2013

 

 

 

Det har gått som planerat! 

Karlitkoncernen ville ha IKEA som kund men IKEA ville inte ha Karlit som leverantör!

 

Nya möjligheter skulle kunna öppna sig genom avvecklingen av DaxDoor!

 

En verksamhet som är alldeles giftfri alltså!

 

Hembygdsgårds-maffian med vänner tycker nog annorlunda!

 

 

 

 

 

 

Medborgarn är säker på att grannen, slottsfru Karinen ställer upp med finansieringen!

 

 120114436_42T3KKTQBU6C7ATL_JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu går Dax Door i graven

 

Försäljning av fastigheten

 

SEPlay (bildspel)

 

 

 

 

Nog ser ni väl de gemensamma nämnarna! Wikipedia förklarar!

Inga jämförelser i övrigt med gamla fascistiska politiska system vid Medelhavet!

 

Korporativismen som politiskt system!


I ett politiskt korporativt system är individens politiska fri- och rättigheter starkt beskurna; den parlamentariska demokratin, manifesterad genom principen "en man-en röst" är icke-existerande; individens underordning under "gemenskapen" och kommun- statsintresset, nationen, framhävs.

 

Istället består den lagstiftande/rådgivande församlingen  av representanter för olika grupper i samhället, som till exempel näringsliv, arbetarorganisationer, sammanslutningar, församlingar och liknande.

 

I det fascistiska Italien bestod den ena av parlamentets två kamrar av representanter för korporationerna, medan den andra samlade det allenarådande fascistpartiets företrädare.

 

Ledamöterna kan vara valda av sina organisationers medlemmar, eller utsedda av deras ledningar. Den korporativa riksdagen handhar endast frågor knutna till ledamöternas respektive yrkesverksamheter. Avgörandena kan antingen vara beslutande, eller rådgivande. I det senare fallet är det statsledningen som fattar besluten, efter att ha vidhört den korporativa riksdagens åsikter. Systemet präglas således av en påtaglig elitism.


En av tankarna med korporativismen är att i folkrepresentationen få tillgång till medborgarnas specialkunskaper inom de samhällsområden de besitter. I ett korporativt samhälle utgörs därför inte styrelseskicket av olika partier; för att ett korporativt styrelseskick ska kunna ge någon form av representativitet måste de flesta således tillhöra någon av de organisationer som ingår i fackriksdagen, för att kunna föra fram sina åsikter.


Den korporativa samhällsekonomin är likaså ett i hög grad slutet system, som kännetecknas av protektionism och att gängse marknadsekonomiska lagar helt eller delvis har satts ur spel genom statens intervenering i det ekonomiska livet. På så sätt, anses det, har det liberala, det så kallade planlösa, samhället övervunnits.

 

 

 

 

 

Samarbete mellan eliter leder till slut åt helvitte!

Samarbete eller konkurrens, en knivig balans!

 

Korporativistiska tendenser i demokratiska system!

 

Tendenser till modifierade former av korporativism har även uppträtt i många moderna demokratiska system. Efter andra världskriget har länder som Sverige och Österrike, under långvariga socialdemokratiska maktinnehav, utvecklat korporativistiska drag med samförstånd mellan regering, fack och näringsliv jfr. saltsjöbadsandan.

I Sverige kommer detta också till uttryck genom myndigheters och organisationers inflytande i den centrala politiska beslutsprocessen, via det statliga remissinstitutet, reglerad i regeringsformen.

 

 

 

 

 

 

tis 15 jan 2013

 

 

 

Medborgarn väntar med åsikter!

Fast det är nog inte så svårt att förstå vem som luras!

 

 

Miniatyrbild

 

 

 

Dr. Ingraffea Facts on Fracking

 

 

 

 

 

 

 

 

En som konverterat till islam?

En som struntade blankt i Jul och Nyår!

 

Eller har han bara haft en jävla lång semester utan tillgång till datateknik?

 

 

Han kunde väl i alla fall ha önskat Medborgarna i KFV ett gott nytt år, om inte annat genom ett ombud!

 

Nåja, "instruktionen för kommunchefen" kan ju ha ett visst allmänt intresse förstås även om den skrevs i lögnernas månad! Innan 2012-12-17 hade Jansson uppenbarligen knackigt med arbetsuppgifter!

 

 

 

Mattias Jansson

 

Instruktion för kommunchefen

 

 

 

 

 

 

 

Vem har lurat oss att tro annat!

Nio procent konkurser i Sverige förra året!

 

 

Konkursvåg vid Medelhavet

Läget är allvarligast i Medelhavsländerna där konkurserna väntas öka med hela 19 procent.

 

 

 

 

 

Lurendrejarna vid årets slut!

Det som göms i snö kommer upp i tö!

 

Tyskland väldigt nära recession

Illavarslande för Europas ekonomiska motor.

 

 

 

mån 14 jan 2013

 

 

Peakoil are no more, ser ni!

Så fort gick det att manipulera mänskligheten!

 

 

Därför gäspar vi åt krisen

 

 

 

 

 

Korporativismen styr och ställer!

Mammons lydiga änglar verkställer besluten!

 

Kommer USA bli energisjälv-försörjande?

 

 

 

 

 

 

 

Men nu styrs inte världens energipolitik av klimatpolitik. Utan av energiföretag. Löftena om "energioberoende" för länder som USA och Storbritannien är därför kanske mer ett sätt att locka politikerna än en seriös kalkyl.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dZe1AeH0Qz8

http://www.youtube.com/watch?v=phCibwj396I

http://www.youtube.com/watch?v=D_uNx2fXlfE

 

 

 

 

 

 

Centern och månggifte! Suveränt!

Fyra arslen eller fyra vaginor! Så träffande!

 

 

 

 centerpartiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En som missbedömt Katrineholm!

Men som har desto mer rätt om Flen!

 

 

Något är helt på tok i Flen

Insändare

Flen För fem år sedan köpte jag och min fru en liten gård i Flens kommun för att bosätta­ oss permanent vid pensioneringen. Gården och omgivningarna är underbara, men föga anade vi att vi bosatt oss i en kommun som i princip är sämst på allt i jämförelse med andra kommuner.

Jag har med stigande oro under mina år följt kommunen och kan notera att den inte är framstående inom något­ område. Detta framgår också med all tydlighet när man befinner sig i Flens centrum. I princip saknar man allt som kännetecknar en livskraftig kommun.

Att befinna sig i Katrineholm känns jämförelsevis som ett himmelrike och det säger inte lite. Kommunens slogan Flen – En kommun (en av de sämsta) gör mig bekymrad. Hur urbota dum får man vara när man väljer sitt varumärke.

Jag har svårt att tänka mig att behöva bo i Flen på ålderns höst och avvaktar nog med att skriva mig i kommunen. Vad som gått fel på vägen eller varför Flen hamnat i dödens position kan jag inte säga, men någo­t är allvarligt på tok.

Anders

 

 

 

 

 

sön 13 jan 2013

 

 

 

Var lagom skrytsam, du Persson!

Hjälp till att hitta korna istället om du har skrivkramp!

 

 

 

Nu är jag en ny och bättre människa

 

Vädjar till GW Persson

 

 

Polisen har ännu inte lyckats lösa fallet med de 70 kor som försvunnit från en gård i Flen. Nu vädjar lantbrukaren till grannarna Göran Persson och Leif GW Persson om hjälp.

 

 

 

12 jan 2013 15:50 Unkas

Personligen tror jag inte att stölden ägt rum av väldigt enkla skäl: Djur som skall lastas i en bil, blir nervösa, särskilt om inte någon de känner är med. Djuren uträttar nästan till 100% sina behov innan de säts in i lastbilen. Dessutom trampar de runt och upp gårdsplanen. Utifrån bilderna på ladugårdsbacken på östnytt så kan man konstatera att det inte är upptrampat och ingen avföring med mera syns utanför ladugården. Innehavaren som jag utgår från är van djurmänniska borde ju ha reagerat på det direkt och känna igen det när han kom på morgonen i så fall, men gör inte det utan plogar backen runt om. Jag skall inte peka ut någon men allt är nog inte som det skall i detta case.

 

Vad jag dessutom hört så skell enligt Jordbruksverket dessa djur inte ens ha funnits på denna gård utan är registrerade på ägarens andra gård som ligger inom en mils avstånd. Visst kan djur flyttas kortare stunder utan att SJV meddelas men det handlar då oftast om enstaka djur och bara en kortare period. Varför skulle man flytta 70 djur från en gård till en annan för att bara några dagar senare skicka dem på slakt? Verkar som onödigt arbete.


 

 

 

 

 

 

 

Näthatet och kärringarna!

Pk-elitens krig mot den svenska allmänheten!

 

 

Söndagskrönika: Näthatets offer

 

 

 

 

 

 

 

En produktiv jävel! Kanske inte!

"Hur kommer det sig att ni själva inte är så produktiva?"

 

 

 

Frihet uppnår produktivitet!


 

 

"Jag kan inte sitta och surfa planlöst på Internet och hänga på Facebook hela dagarna. Som kommunaltjänsteman, statlig byråkrat, politiker eller privatanställd tjänsteman kan du göra det och ändå få betalt så länge ingen upptäcker det. Skulle jag slösa bort min tid får jag inget betalt. Punkt. Mitt Internetanvändande har till 95% som grund att producera nya blogginlägg."

 

"Det finns inga kollegor som kommer in för att snacka, inga arbetskamrater som ständigt avbryter mig när jag jobbar. Inga som tjatar om att man ska komma och fika eller att man ska gå på långlunch."

 

 

 

 

 

lör 12 jan 2013

 

 

 

Business as usual!

Medborgarn kopplar på satiren igen då!

 

Är det inte dags att börja prata om ostlänken?Dumma sörmlänningar bryr sig inte!

 

 

 

  i

 

Ostlänken

 

 

 

 

 

Ostlänken är så mycket mer än ostlänken!

 

Det är framför allt Västra stambanan det borde hända grejer med!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll är inget för Trafikverket!

Superkorporativisten i Flen gillar inte heller underhåll! Slit och släng, säger ordföranden i Jernhusen!

  

 

 

Ska vi bygga fler verkstäder måste vi väl för fan få beställningar ftån SJ och dom andra! Dom vill inte reparera sina tåg, dom jävlarna, det är dagens sanning, säger Rolf Lydahl! 

 

 

 

 

 

 

 

Nån samlad överblick finns inte!

Dagens rallare vet förresten inte hur man gör! 

 

 

 

Upphandlingar bakom järnvägsproblem

 

 

 

 

 

fre 11 jan 2013

 

 

"Endokrina", en intellektuell avdelning! Så är det!

Märkligt är det men machogubbar typ byggjobbare lyser med sin frånvaro!

 

 

Så är det även denna gång! Många allvarliga spörsmål avhandlas mellan sänggrannarna. Har man lungcancer och skelettcancer och är obotligt sjuk så blir naturligtvis samtalen allvarliga men också fyllda med ljuvlig ironi!

 

Endokrina är emellertid ingen slutstation utan livsgnistan är obruten hos alla som vårdas här! Alla vet om att bättre vård än här går inte att få. Därför präglas avdelningen av ett stilla lugn för det mesta!

 

Som femtonårig veteran på avdelningen börjar Medborgarn bli en patientauktoritet, långt ifrån den enda förstås men till slut blir det så att det uppstår ett sorts "kärleksförhållande" mellan personal och patient! 

 

Sköterskan som skött Medborgarn från början:

 

-Heeej Tonny!!!  Var har du varit någonstans??  Jag har tänkt på dig sååå många gånger!!

- Jag har inte fått bli inlagd här på endokrina förstår du, de senaste två åren...

...landstingspolitikerna har tänkt sig spara pengar med hjälp av ökad byråkrati...

-Suck, suck!!

 

 

 

 

 

 åsa kullgren lotta finstorp 3

 

Tokbyråkrater vill inte höra talas om effektivitet. För tokbyråkrater är sysselsättning det primära!

 

 

 

 

 

 

 

 

Det går ju inte an gott folk!

Att kalla svarthuven för svartskallar!

 

 

Svartskalle - Wikipedia


 

Svartskalle är ett uttryck som användes mest förr och har numera bytts ut mot synonymen blatte. Ordet svartskalle lär ha uppkommit under 1960-talet och var ifrån början troligtvis endast i beskrivande syfte.

 

Idag anser man i svensk lag att uttrycket "svartskalle" ses som förolämpande och kränkande enligt 5 kap 3 § 1 st BrB, Om ärekränkning. Även ett förtydligande i 5 kap 5 § 3 st BrB.

 

Synonymer till svartskalle som inte anses vara kränkande är "svart-huvud" och "svartmuskig"; det är snällare varianter av ordet och är endast i beskrivande syfte.

 

 

 

 

 

Utskrivning och hemresa!

Dom flesta proverna var hyggligt normala!

 

Resultatet från levercellsproverna dröjer en månad eller så! Dramatiskt värre, förstås!

 

 

Utskriven av min nya handläggande läkare som talade en oklanderlig svenska , en kvicktänkt invandrare bördig från Turkiet, en utomordentligt humoristiskt ironisk jävel som tyckte Medborgarns ben var vattniga! Är du verkligen läkare du, undrade Mb.

 

 

Medborgarn tänker ibland att det är sista resan han gör som egen chafför till vårdarvännerna i Uppsala. Det återstår att se!

 

 

 

 

Fortsättning