Fnittertittor och fnitterpiltar i Flen

 

Tror kommunledningen på Flen?

 

Den ofantliga sekten

 

 

 

 

mån 20 jan 2014

 

 

 

 

 

 

 

Frågan gäller naturligtvis alla partier i riksdagen!

Tillika alla "folkvalda" i Flens kommun-fullmäktige!

 

Från frihetstörstande anarkisters horisont finns ingen tvekan om vilka som är fascister!

 

Anarkister upptäcker civilisationers förfall nu och i historisk tid! Stoppa förfallen går inte!

 

 

Är regimen Borg/Reinfeldt fascister?

 

 

 

 

 

Anarki brukar ses som ett utopiskt tillstånd!

I dagsläget finns flera riktningar som gör anspråk på att vara anarkistiska och konflikter i synsätt är oundvikliga.

 

 

 

 

 

Anarkism - Wikipedia

 

 

"Anarkism är en bred rörelse med flera underliggande teorier. Trots sitt namn är inte anarki och anarkism samma sak som kaos. Istället är anarkister ofta inriktade på lokal direktdemokrati som även skall gälla över ekonomin. Ordet "anarkism" härstammar från grekiskans an archos vilket betyder "utan härskare". Anarkism i politisk betydelse är således inte synonymt med kaos (anarki). Tvärtom menar anarkisterna att begreppet "anarki" och "anarkism" medvetet används av maktens män och kvinnor för att chikanera (förolämpa) anarkismen."

 

 

 

"Anarkister vänder sig emot etablissemanget och vill att samhället ska existera utan formella hierarkiska institutioner såsom staten och politiska partier. Anarkismen betraktar parlamentariskt arbete som oförmöget att åstadkomma ett klasslöst samhälle. Införandet av direktdemokrati och självförvaltning genom federerade arbetarråd med när som helst återkallbara delegater ses som ett av målen för den sociala revolutionen; eller så kan detta ske genom kooperativa organisationer representerade av individerna. Samhällssynen genomsyras av en längtan till det enkla och okomplicerade livet, vilket per automatik gör rörelsen motståndare till centralism, byråkrati, stordrift och tvångskollektivisering."

 

 

 

 

 

Många inriktningar finns det, alla är dom motsatser till Fascism och Nazism!

 

 

 

 

Agorism
Anarkosyndikalism
Anarkokapitalism
Individualanarkism
Social anarkism
Anarkafeminism
Kommunalism
Grön anarkism
Anarkopacifism
Kristen anarkism
Syndikalism
Plattformism
Insurrektionell anarkism
Mutualism
Vänsteranarkism

 

 

 

sön 19 jan 2014

 

 

 

 

 

Det låter ganska rimligt, vafalls!

"Mitt syfte är att såga alla som hänger sig till ett parti eller en ideologi...

 

...dvs alla som inte kan tänka själva"!

 

Så ock Medborgarns syfte!

 

 

 

 

 

"Vad som däremot inte går ihop är de som var intoleranta och ville få Ekeroth utslängd från krogen. De är alltså lika goda sverigedemokrater som Ekeroth och tror på ett exkluderande samhälle."

 

"Det är nämligen så att med tolerans följer att man även ska tolerera människor man inte tycker om, så länge de inte gör något olagligt."

 

 

 

Mitt land, min krog, mina regler

 

 

 

 

 

 

Dom nya statarna med dom mörka kropparna!

Sverige, ett land där en etnifierad underklass har ersatt arbetarklassen!

 

 

Tobias Hübinette är docent och forskare vid Mångkulturellt centrum, och har fått regeringens uppdrag att kartlägga situationen för svarta i dagens Sverige. Han menar att det pågår ett slags ”byte av kroppar” i botten av samhällshierarkin. Vita majoritetssvenskar gör generellt en klassresa uppåt medan icke-vita halkar nedåt. Och det märks inte minst i den geografiska segregationen, menar han.

 

 

 

 

Mörka kroppar på resa neråt i samhällshierarkin

 

 

 

Mår dom bra i Sörmland, dom mörka kropparna?

Det duger inte att vita hycklande arbetarledare flinar mot mörka kroppar i muslimska hucklen!

 

 

 

 

Segregationen är bara påbörjad!

En mild västanfläkt mot stormen som kommer!

 

När dom nya mörka kropparna ska klara sig själva!

 

 

 

Stora klyftor ger alla barn sämre uppväxt

 

 

 

 

 

 

lör 18 jan 2014

 

 

 

 

Stora flensdrömmar suger

Små flensdrömmar är sällsynta!

 

Miniatyrbild

 

 

Allan Taylor Some Dream

 

 

 

 

 

 

 

 

En schleten chefredaktör som missbrukar sitt journalistiska uppdrag!  

En värsting som konsekvent begränsar och försvårar det civila samhällets syn på det politiska samhällets tillkortakommanden...

 

...medan det politiska samhällets försvarare och byråkratidyrkare har full access till Äckel-kurirens öppna spridning utan plus! 

 

 

 

 

 

En tidning ska trovärdigt förmedla nyheter, fördjupad läsning och annan information som läsarna har behov av. En stark lokal journalistik är självklar och prioriterad. Det är i den lokala och regionala journalistiken som tidningarna har sin grund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En låtsasarkitekt i panik!

Man behöver inte vara arkitekt för att kallas kommunens planarkitekt!

 

Britt-Marie Andersson har ingen högskole-examen...

 

 

...men ingenjör Andersson tror på en gudomlig kommunal byråkrati  

 

 

  

 

 

Lång väg till färdig skola

 

 

 

 

 

Beklagar medborgare i borgerliga Malmköping! 

Men Göran Hillgren förefaller vara en slaskig handläggare! Hoppas Medborgarn har fel!

 

 

 

 

Nybyggd friskola i Malmköping, kanske

 

 

 

Mellösabor, polisanmäl Flens kommuns fastigheter! 

En utsocknes parasit från Gustavsberg som inte gör det han ska!

 

Är det någon som betvivlar den strategiska misskötseln av Kyrkskolan i Mellösa!

 

Uppenbar upprepad underlåtenhet att underhålla Kyrkskolan i politiskt syfte! 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkskolan stängd

 

 

 

 

 

När Medborgarn skjuter på korporativismen, då skjuter...

...Medborgarn på bidragssverige...

inte på ersättningssverige, fattar ni!

 

Ersättning till arbetslösa, sjuka, halta och lytta... skjuter inte Medborgarn på!

 

Skjuter inte heller på avtalsenlig ersättning till offentlighetsanställda, naturligtvis! 

 

 

 

Medborgarn skjuter däremot på bidrag till jordbrukare, politiker, byråkrater, läkare, jurister, forskare, mediaskuggor, skatteparasiter alltså... ni förstår nog!

 

Det galna korporativistiska jordbruksstödet som förstås är ett stöd för den feodala markägarstrukturen i Europa!

 

Politiker och byråkrater som bestämmer sina egna löner!

 

Läkare, jurister, forskare... som upprätthåller en bristsituation för att pressa upp sina löner och bidrag!

 

Mediaskuggorna som lever på sitt tidningsstöd!

 

 

 

 

Det är inte så konstigt att bonnläppar och bonnjävlar, politiker och byråkrater, mediaskuggor och pappers-tidningsförfalskare ogillar Medborgarn!

 

 

Ni minns hur Mb skiljer på bonnlurkarna! Medborgarn är schizofren härvidlag, härstammande från bonndrängar och bonnläppar i Årdala och bonnjävlar från Uppsalaslätten!

 

 

 

 

 

Bonndrängar är dom lottlösa!

Bonndläppar är dom som brukar sin ägandes mark!

Bonnjävlar är dom som inte brukar sin ägandes mark!

 

 

 

Oro i sörmländska leden men

skjut inte på budbäraren!

Medborgarn är ingen revolutionär! Medborgarn är i själva verket ingenting!

 

 

Kanske ändå en mitten-centrerad Libertarian som ogillar korporativism och särbehandling!

 

 

Korporativism och särbehandling!

 

Sociologen Paul Bratsis anser att den moderna förståelsen av korruption grundas i organiseringen av samhället i offentligt och privat och det är när dessa sammanblandas som korruption uppstår.

 

Politisk korruption kan också förstås på detta sätt, en politiker kan ha både privata och offentliga intressen men de får inte blandas.

 

 

 

fre 17 jan 2014

 

 

 

 

Skattebidrag gör alla passiva!

Oavsett om bidragen går till stater, regioner, län, kommuner...

 

...korporativister, bonnjävlar, invandrare eller genustokiga fittstim!

 

 Det är väl ungefär så Minarkister ser på saken! 

 

 

Staten gör kommuner passiva

 

 

 

En oviktig nyhet som göms undan långt ner!

Maktmissbruk som kräver en skamkudde i kolossalformat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maktberusade Fläskfior på väg ner i ett fascistiskt slukhål!

 

 

Lärarna väljer bort regeringens satsning

 

 

Björklund: Kommunerna måste skärpa sig

 

 

 

 

Kanske är det nödvändigt med en slottsherre i bakgrunden!

Men se upp för listiga slottsherrar!

 

Bonnjävlar gör inget gratis!

 

Berätta hur det är tänkt, Fredrik von Post!

 

 

Bygderådets friskola

 

 

 

tors 16 jan 2014

 

 

 

 

En minarkist tycker till!

Jevons paradox. Ju effektivare man använder något, desto mer använder man det!

 

Bränslesnålare fordon gör bara att vi kör mer, längre sträckor och gör samhället allt mer bilberoende!

 

 

Det går inte att ta något parti på allvar i klimatfrågan när de förespråkar ekonomisk tillväxt samtidigt som de påstår sig vilja rädda klimatet. Det innefattar alltså även miljöpartiet.

 

 

 

 

Skatter löser inte klimatproblematiken

 

 

 

 

Jag säger inte samma saker som andra

 

 

 

 

 

 

 

En annan minarkist tycker till!

Svårare än så är det inte!

 

Den ofantliga sekten behöver naturligtvis ett mer komplicerat parkinsonskt svar! 

 

Det räcker nu. Det behövs lugn och ro i klassrummet. Lägg bort mobilen, tala med små bokstäver och porta skolpolitiker som har dålig impulskont!

 

 

 

 

Det behövs lugn och ro i klassrummet

 

 

 

 

 

 

 

Är British Junior parasiterande korporativister, naturligtvis!

Att skapa sig privata förmögenheter på tre år med skattepengar är ju inte stöld kanske men...

 

...korporativism är det så det stänker om det!

 

Sen kan man ju diskutera vad en förmögenhet är för nåt...

 

...och det är ju ingen som vet sedan förmögenhetsskatten togs bort!  

 

 

 

British Junior i E-tuna

 

 

 

 

 

 

 

 

Inte mycket att hänga i julgran än!

Men det kommer även om det tar tid!

 

Då gäller det att folkvalda noviser med sina drängar är förberedda på det värsta!

 

 

 

Kolla vart dina skattekronor går

 

 

 

ons 15 jan 2014

 

 

 

 

 

Man kan inte förtäta på höjden!

Paris utan skyskrapor är mera tätbefolkat än högtflygande New York! 

 

 

Därför älskar svenska politiker höga hus

 

 

 

 

 

Vems ärenden går skunken?

En före detta skolchef som varit ansvarig för skolans förfall i tre sörmländska städer...

 

 

Tommy Svensson lägger sig i

 

 

 

Var det Medborgarns "förtjänst"!

Att förra skolchefen slutade i Flen alltså! Tyvärr  ersattes han av en om möjligt ännu mer inkompetent skolchef i Flen! 

 

 

 

 

 

Förre skolchefen slutar igen: "Har varit sliten"

 

 

Han lämnade jobbet som skolchef i Nyköping för motsvarande tjänst i Eskilstuna kommun. Nu har Tommy Svensson bestämt sig för att sluta igen.

 

 

 

 

 

 

Tommy Svensson slutar

 

De senaste månaderna har jag varit sliten och efter mycket vånda har jag kommit fram till att jag gjort mitt som förvaltningschef.

 

 

 

Skrivet av en insider.

 

 

Ett mycket gott initiativ. Tänk om alla , som upptäckt att de kommit lite för högt upp på stegen tordes ta konsekvenserna av sin inkompetens och oförmåga och dra ner på ambitionerna. Vad mycket pengar, som skulle sparas och personliga tragedier undvikas. Den klokskap, som skolchefen visar, borde rendera i ett arbete på för honom lämplig nivå.

Ett mycket  hejdsel på människors tro på sin egen förmåga. Vi ser dagligen exempel på veritabla katastrofer, som emanerar från denna hybris.

 

 

 

 

 

Stackars Botkyrka-Jansson!

Direktören har inte gjort nåt... det är just det!

 

 

 

Miljonsvindel avslöjad i Botkyrka

 

 

 

 

 

Misstänkta oegentligheter vid Samhällsbyggnadsförvaltningen i ...

 

 

 

 

 

tis 14 jan 2014

 

 

 

 

 

 

Det låter som ett bra steg!

Europaskolan skickar nu ut en intresse-förfrågan till föräldrar i Flens kommun.

 

 

 

Europaskolan i Strängnäs och Malmköping

 

 

 

 

 

 

 

Skolan är icke vinstdrivande!

Europaskolor finns det emellertid många sorter av!

 

Om det finns kopplingar mellan Strängnäs-skolan och andra Europaskolor är obekant! 

 

 

Stiftelsen Europaskolan är huvudman för två friskolor i Strängnäs: grundskolan Europaskolan Rogge och gymnasiet Europaskolan Strängnäs. Stiftelsen Europaskolan är icke vinstdrivande.

Den är även politiskt och religiöst oberoende.

 

 

Europaskolan i Strängnäs

 

 

 

 

 

Förväxla INTE med Engelska Skolan i E-tuna!

Ett extremt vinstdrivande affärsföretag!

 

 

 

Internationella Engelska Skolan

 

 

 

 

 

Är ni mångkulturella, flenare?

Eller är ni multikulturella bara på låtsas!Stjärnor från Mali!

 

 

 

Miniatyrbild

 

 

Ali Farka Touré & Toumani Diabaté - Debe live at Bozar

 

 

Miniatyrbild

 

 

Ali Farka Toure & Toumani Diabate - Sabu Yerkoy

 

 

 

 

 

mån 13 jan 2014

 

 

 

Demokratisk kontroll saknas!

Politiker lämnar ifrån sig makten att styra till oberoende, oavsättliga och ostraffbara tjänstemän!

 

Vad kan vi göra, medborgare? Vi kan förstås peka ut maktmissbrukarna! Det kan räcka!

 

 

 

 

Uthållighet krävs mot myndigheter

 

"Av den som vill ta sig an byråkratin i ett ärende, vilket som helst, krävs mycket tålamod och en stor säck pengar eller inget alls att förlora. Situationen är densamma oavsett det gäller handikapphjälpmedel, äldrevårdsplats, bygglov, strandskyddsärende, djurskyddsärende, beiktning av miljöinspektör, finansinspektion eller annan myndighet."

 

 

 

Maktmissbruk i ofantliga sekten!

När en svensk ansvarig politiker får en fråga avseende en underställd myndighet...

...säger vederbörande alltid att han/hon inte kan uttala sig i det ”enskilda fallet”.

 

 

En illusion av maktdelning

 

 

 

 

 

Vem spelar med vem, kul att veta!

Fast lite nörd måste man nog vara kanske...

 

 

 

Miniatyrbild

 

'Soul of a Man' by David Lindley and Harry Manx

 

 

 

Miniatyrbild

 

 

Harry Manx - Kevin Breit - Ship of Fools

 

 

 

 

sön 12 jan 2014

 

 

 

Medborgarn har tappat tron på den ofantliga sekten!

"Den politiska demokratin är sin egen värsta fiende och hotar ständigt att förgöra sig själv"!

 

 

Därför är det vår skyldighet att göra motstånd!

 

 

 

 

 

Inom den ofantliga sekten bedrivs fascistisk samverkan!

Som ler och långhalm hänger dom ihopa korporativisterna

 

Eller som Wiki uttrycker det...

 

 

"Överhetens olika representanter hänger ihop som ler och långhalm, när det gäller att rädda fint folk från följderna av deras brott och laster."

 

Till och med socialtanter i ofantliga sekten räknas numera som fint folk, gubevars! 

 

 

Socialtanter och andra tanter

 

 

 

 

Häromsistens diskuterade professor Åsa Nilsonne om vi människor domineras av det emotionella eller det förnuftsmässiga och professor Åsa såg människan som ett emotionsdrivet djur som har fått förnuftet som en tveeggad bonus och att vi har stora problem med den stora emotionella hjärnan med sin lilla förnuftspåbyggnad uppepå som en alltför liten mössa vi försöker dra ner över öronen. Konflikt uppstår när vi fryser om öronen. När förnuftet som vi inte behärskar ständigt lurar oss.

 

 clip_image00130012

 

Som lagvrängare lever Niklas Witt på illusionen att tro sig om att behäska förnuftet genom att kunna alla lagar och regler som omger honom. I själva verket är det tvärt om. Han är så upptagen av att dra ner förnuftsmössan över dom frusna örona att han glömmer fötterna som är svarta av frost. Nästippen har sedan länge frusit till is liksom känslorna. Kalla det gärna kommunal emotionell ointelligens.

 

 

 

Bara RÄDDA människor skräms!

Tänk efter:
Hur ofta har du blivit skrämd av en trygg människa?
Ju mer en människa skrämmer dig, ju räddare är hon själv.
Detta gäller för såväl chefer som våldsverkare.

 

 

 

 

lör 11 jan 2014

 

 

 

 

Meningen med tätorterna!

Vi har alltid dragit åt olika håll, Knävelborrarn!

 

 

Ändrar vi på det dör Mitt i Sörmland! Sotdöden har redan startat med hjälp av utsocknes korruptörer som tror vi har en gemensam själ!

 

 

 

 

 

Malmköping, borgarnas förlovade köping, en spillra från förr. Den enda borgarklass som funnits mitt i Sörmland.

 

 

 

Sparreholm, det förslavade feodalsamhället med själen i en utdöende trähantering och vördnad inför Båvens storslagenhet tills badjävlarna kom.

 

Hälleforsnäs, det förslavade ombudsmannasamhället med själen i en död järnhantering och tidigare vördnad inför bruksandans sammanhållning som skapade ett elitbandylag.

 

 

 

Kornboden, det förslavade stordriftssamhället med mänskliga och djuriska svin som tappat kontrollen över sin verksamhet till förmån för Mammons jävlar trots rabarber och sylt!

 

Flen, det förslavade parasitsamhället, med ett själlöst storhetsvansinne, som råkade vara en järnvägskorsning. Ett sjukhus var en bra början. Sen blev allt fel!

 

 

 

 

Fascism från vänster och höger!

Förnekelse av medborgarnas vilja.

 

 

 

Att kuva, stuka, knäcka, trycka ned, tukta, kuscha medborgare med våld är den gamla

fascismens metod.

 

Att kuva, stuka, knäcka, trycka ned, tukta, kuscha medborgare med byråkrati är den moderna fascismens metod.

 

"Mussolini skapade en stat inom staten, för att tjäna privatintressen som inte alltid var i harmoni med nationens allmänna intressen."

 

Kommunalfullmäktige i Flen skapade en kommun inom kommunen, för att tjäna privatintressen som inte alltid är i harmoni med kommunens allmänna intressen."

 

 

 

 

Medborgarn har åter mött den sörmländska fascismen!

Den här gången hos polisens trafikenhet! Åklagaren fick aldrig Medborgarns humbla sanningsredogörelse!

 

Miniatyrbild

 

 

pixel-vfl3z5WfW

Norah Jones - Humble Me (w/ lyrics)

 

 

Inspektör Jörgen Ingårda hade att välja mellan damernas trafikutredning och Medborgarns inlaga till åklagaren! 

 

 

Inspektör Jörgen Ingårda behövde inte lång tid att bestämma sig i ärendet!

 

 

Till Åklagare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Fortsättning