sön 10 juli 2016

Läget för Europas förenta stater... klart som korv-spad...

Allt mindre förenade kanske... men va faen...

Dom amerikanska oligarkerna styr med järnhand...

Foil Arms & Hog

https://i.ytimg.com/vi/daB7np-RtOM/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=LRBhUlQqa-3K9vFS-8CtJtPhe90

WTF is Brexit? - Foil Arms and Hog

https://i.ytimg.com/vi/JPm86wsD31I/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=noSTaNqLZZRvDkoyVX25Ur-ecLQ

Brexit, vilket jävla liv det blev | Sven Melander

Antalet nationer som deltar i TC:s möten växer stadigt och man kan alltmer likna TC vid ett privat FN i miniatyr, men inriktat på global ekonomi och företagsamhet på ett sätt som inte fungerar i FN...

Dessutom är den breda demokratiska basen i FN ointressant för TC, som istället hävdar den finansiella maktelitens förtur till den globala beslutsordningen.

En av grundarna, Zbigniew Brzezinski, såg som målsättning ”skapandet av en gemenskap mellan de utvecklade nationerna, som effektivt kan ta itu med de större angelägenheterna som mänskligheten står inför”...

Man såg fyra maktpelare som viktiga – ”de politiska, monetära, intellektuella och andliga”, allt under en central världsregering. Skillnaden mot den ideella inriktningen hos FN är här tydlig, TC representerar en existerande elit i avsikt att de facto styra världen, möjligen kan man acceptera FN som ett rådgivande parlament...

​Att både president och utrikesdepartement i USA kan kontrolleras och styras av oligarkernas aktörer är fundamentalt för genomförandet av den globala agendan...

Än så länge är USA:s inflytande i den internationella politiken omfattande. Att monopolisera finansmarknaden, råvarumarknaden och näringslivet i övrigt genom globala företag är ett riskprojekt om man inte också har en stark politisk kontroll globalt....

I denna agenda ingår då också att förhindra privat verksamhet som kan underminera monopolsituationen, på samma sätt är inskränkandet av individens frihet och yttrandefrihet nödvändigt för att staten, den nationella eller globala, skall kunna upprätthålla full kontroll över sina undersåtar...

Det finns anledning för dem som hyllar globalismen att fundera en gång extra över om detta är rätt väg mot framtiden, en annan fråga är i vad mån vi fortfarande har någon möjlighet att stoppa den? Viktigast av allt – förstår våra politiker vilket spel de deltar i, med eller utan ögonbindel...

Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 6. Trilaterala Kommissionen (TC).

Det moderna samtalet handlar inte om fakta. Det handlar om känslor...

Om upplevelser av verkligheten. Alla har rätt till sin egen upplevelse, heter det numera...

Denna postmoderna uppfattning har blivit ett gift i samhällsdebatten, ty sakpolitik har numera reducerats till en kamp om vem som känner mest. Och känslor kan ju aldrig ha "fel".

Av alla mänskliga känslor är självömkan den absolut lägsta. Människor som drivs av självömkan förtjänar inte omgivningens respekt...

Känner du dig kränkt? Jaha, trist för dig. Jag bryr mig faktiskt inte om vad du känner. Jag bryr mig om fakta, om det som är empiriskt bekräftat. Fakta är att Sverige inte är ett mer rasistiskt land än andra, tvärtom...

Myten om det rasistiska Sverige

Det goda samhällets läsare är på hugget...

Dom kloka människorna flockas på bloggen...

Dom blir bara fler och fler...

Svenska värderingar

En nygammal bloggare återuppstår...

Bloggrannen Helena Palena berättar vem Lena Holfve är...

​Svenska flickor är unika... Problemet med psykisk ohälsa bland flickor är unikt svenskt. Vårt samhälle utfärdar löften det inte kan infria...

Lena Holfve drar järnet! Lämnar socialfascistiska Sverige

Emigrera från Sverige – "Telling the truth is very revolutionary."

Svenska flickor är unika - Emigrera från Sverige

Svenska flickor är unika - Dagens Arena

lör 9 juli 2016

Mauricio Rojas är en av de riktiga liberala politiker som på senare år stötts ut ur det parti som stulit namnet liberal från oss liberaler...

 

Partiet är idag ett auktoritärt snobbparti som helt mot alla liberala ideal kämpar för en elitens diktatur och en total underkastelse under de hyperrika anglo-amerikanska oligarker som styr västvärlden...

Opinionsinstitutet Sentio som brukar ha mest rätt när det gäller SD:s opinionssiffror hävdar i sin juniundersökning att SD redan är största parti i opinionen med 24,5% av väljarna. Mauricio skrev för ett knappt år sedan i SvD en artikel som ni alla måste läsa igen. Verkar som han är på väg att få rätt...

Därför blir SD största parti

"Därför blir SD största parti" | Mauricio Rojas | SvD

Almedalsveckan går mot sitt slut. Inget politiskt parti har ens närmat sig frågan om den generella välfärds-statens övergripande problem. Man låtsas som om det regnar...

Men som redan Frédéric Bastiat påpekade "Staten är den stora illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad."

Man kan inte göra slut på mer pengar än man tar in. Man kan inte heller räkna med att en stor del av befolkningen mer eller mindre permanent skall kunna leva på andras bekostnad (annat än under kortare perioder och i undantagsfall som vid svår sjukdom). Det fungerar inte i längden.

Jag är mycket tveksam till den generella välfärdsstaten...

Jag anser den vara principiellt vederstygglig. Den är omoralisk, den inger människor falska förhoppningar, den är ekonomiskt tvivelaktig och möjligen även bedräglig...

Men det är i detta träsk vi sitter fast...

Med anledning av den generella välfärdsstatens förestående sammanbrott

Ironi är till för vuxna...

Barn förstår inte ett jota...

Dubbla budskap gör barn psykiskt sjuka...

Ett hållbart miljöprojekt

Många har konstaterat att nationalismen tycks ha fått ett uppsving under årets Almedalsvecka...

SVT:s Margit Silberstein hävdar att partiledarna "marinerar Almedalen i nationalism"...

Även om påståendet är både tillspetsat och lite tramsigt är det ändå värt att notera vilken retorisk kursändring som har skett på bara ett år.

För ett år sedan ifrågasatte journalister och debattörer fortfarande om det finns någon svensk kultur, och Sverigedemokraterna ombads både inför och efter valet 2014 förklara exakt vad de menar med "svenskhet". Imbecilla frågor om huruvida Zlatan Ibrahimovic är svensk eller ej är exempel på hur korkad diskussionen har varit, från båda sidor...

Nu pratar nästan alla partiledare om "svenska värderingar", och ingen journalist ställer ens frågan vad detta betyder. Vad är svenska värderingar? Politikerna nämner jämställdhet, synen på hbtq-rättigheter och välfärdsstaten. Men är detta inte nordiska eller västerländska värderingar snarare än specifikt svenska? Går det att skilja mellan svenska och norska värderingar? Är kanske naiviteten något typiskt svenskt...

Alla älskar Sverige

En dissident, min själ... det ligger en vanmakt över Sverige. En vanmakt över den urholkade demokratin... 

Den genomsyrar samhället idag. Från bostadsrättsföreningar, vägföreningar och småbåtshamnar, till kommuner och rikspolitiken. Att vara förtroendevald var förr ett hedersuppdrag och svenska folket trodde på att den valde/valda skulle värna om en återkoppling till sina väljare. Där befinner vi oss inte längre...

Ingenstans är detta så tydligt som under Almedalsveckan. De som reser dit minglar med andra som skaffat sig en halvvägs position för att kunna läsa av sin aktuella ställning inom de kretsar som räknas. Återkopplingen är inte till folket, utan till de maktkretsar som ska befästa och helst ytterligare stärka den egna statusen...

Chris Forsne: Det vanmäktiga folket

För att citera Leif Silbersky, ”Att kvinnor ljuger, det vet man. Men varför kvinnor ljuger, det vet man inte...

Ni har säkert hört om den explosion av sexuella trakasserier som uppstått vid festivaler runt om i sommarsverige. Med våldtäkterna är det annorlunda. Där förutsätter jag att objektiva belägg för ett brott kan säkras, även om ingen gärningsman kan pekas ut...

För trakasserierna är ingen förövare är identifierad, ingen gripen eller åtalad, inga bevis presenterade. Att bevissituationen är sådan vid tafsande i en folkmassa vet alla redan på förhand...

Så den plötsliga ökningen av anmälningar ser i mina ögon ut att vara en planerad aktion för att smutskasta män i allmänhet. Hur många av dessa anmälningar har egentligen verklighetsbakgrund? Det övergripande målet är naturligtvis att tvinga fram lagar som gör män till andra klassens medborgare...

Sexuella trakasserier

fre 8 juli 2016

En utmärkt idé tycker Sparreholmarn...

Nu tillhör ju inte Samhällsbyggnads-förvaltningen i Flen dom smartare i det mänskliga släktet förstås...

Efterblivna byråkrater har det inte lätt att ta till sig nya tankegångar...

En pendlare från Hallsberg... mycket tid blir det till att sova på tåget...

Flytande bostäder åt flyktingar och studenter

Den svenska statsmaktens förfall som började under Reinfeldts tid som statsminister, har under Löfvens regim accelererat. Det finns anledning att känna oro – stor oro...

Vi har den senaste veckan kunnat bevittna hur rikspolischefen Dan Eliasson kommit ut som partipolitisk aktivist. Detta är ett kardinalbrott mot ett av rättsstatens fundament. Normalt har vi bara stött på denna typ av fenomen i s.k. bananrepubliker...

Polisen måste stå över partipolitiken – polisen får likt Ceasars hustru inte ens misstänkas. Det allvarligaste i denna skandal är att det politiska etablissemanget inte ens verkar fatta på vilken svag is landets statsmakt befinner sig idag...

Som om det inte räcker med att den politruk som regeringen satt att leda polisen just visar sig vara det, så börjar även landets högste millitär ÖB Michael Bydén göra politiska uttalanden...

I etablissemangets Almedalen har han gått till hårt angrepp mot vad han kallar rysk aggression och ryska UD har kommit med en ovanligt skarp reaktion...

Banankungadömet Sverige

Karl-Oskar och Kristina i asylförläggning i två år före kommunplacering i en knappt bebodd avkrok. Hjälp mig att gissa hur USA då hade sett ut...

Vi vet med vilka metoder USA lyckades med underverket att husera alla nykomlingar. Man gjorde i stort sett ingenting. Migranterna läkarundersöktes vid ankomsten för att inget defekt människomaterial skulle släppas in och sedan nöjde sig de amerikanska myndigheterna med att hålla ordningen i landet...

Under den senast trettiofemårsperioden, sedan 1980, har Sverige haft tre gånger så mycket invandring som USA i förhållande till folkmängden (eller i varje fall dubbelt om man gissar lite om illegal invandring till USA och bortser från den svenska motsvarigheten)...

Inte ens under den amerikanska invandringens högkonjunktur på 1800-talet verkar det ha funnits någon trettiofemårsperiod då USAs befolkning ökade lika snabbt på grund av invandring som under den svenska sedan 1980...

Det stora invandringslandet

Ett land som inte låter människor lyckas kommer inte heller att ha råd att ta hand om dem som misslyckas...

Sveriges framtid ligger hos dess företag. Det är de som i slutändan kommer att få plocka upp notan för vår övertunga välfärdsstat. Det är de som kan skapa riktiga jobb. Och det är företag som ännu kanske inte ens finns som skall ta oss in i framtiden...

Företagande är en dynamisk process. Det bygger på utveckling, nytänkande, kreativitet och vinstintresse. Ingen kan i förväg säga vad som kommer att fungera eller ej. Ingen kan beordra utvecklingen att gå i en viss riktning. Ingen kan förutse vilka strukturförändringar som kan komma att krävas...

Därför måste politikerna sluta ägna sig åt micro management – och istället fokusera på en enda sak: Att göra det lättre att starta och driva företag...

Det är företagen, inte politikerna som kan rädda Sverige

Vi får ska hålla oss till det vi kan. Att idissla meningslösa underhållningsprogram på TV...

De mer intellektuella av oss kan få idissla infotainmentprogram som handlar om allt som är farligt, gräset vi äter, sjukdomar och ett okontrollerbart klimat...

Men vi har ingen anledning att bli rädda, för presidenterna och junckern kommer att rädda oss...

Att valla får

Infotainment – Wikipedia

tors 7 juli 2016

Forskarna måste återgå till den medicinska forskningens fader Hippokrates som menade att vi måste låta kosten bli vår medicin och medicinen vara vår kost.

Om de oerhört starka ekonomiska intressena inom industrin – Big Food och Big Pharma – får fortsätta att styra den medicinska forskningens inriktning, kommer vi att drabbas av en hälsokatastrof av bibliska dimensioner inom något eller några decennier....

All medicinsk forskning borde bygga på ett fundament av kunskap om hur vi människor präglats av vår evolutionshistoria – hur evolutionen gett oss våra genetiska egenskaper. Det gör den inte idag...

Vårdkostnaderna rusar okontrollerat. Hela det medicinska etablissemanget måste sätta sig ner och tänka om från grunden om man skall återfå kontrollen över hälsoläget...

Medicinska forskningen – tänk om och gör rätt!

Praktisk kunskap om självhushållning....

Självhushållning har alltid varit en självklar ambition för 

Sparreholmarn... även om hälsoläget har satt krokben under de senaste tjugofem åren... hälsokost har dock inte varit hans starkaste sida... en omprövning är kanske på sin plats...

Alternativ.nu är en mötesplats för oss som är intresserade av praktisk kunskap om självhushållning. Kort och gott: hur man rent konkret gör för att bli mer självförsörjande.
För att forumet ska hålla sig till detta ämne och vara lättläst, trevligt och utan bråk har vi beslutat om några regler...

Självhushållning...

Forumets regler

Alternativ.nu - Index

Läkeörter - Handbok

Marknader...

Powerfruits, Ekologisk hälsokost, hälsobutik, Ekologiska superbär

Näringsverksamhet är den främsta eller rentav den enda källan till framsteg. Det är näringsverksamheten, företagandet, som faktiskt skapat det välstånd som världen fått uppleva...

Ytterligare källor handlar egentligen bara om två saker... dels att inrätta institutioner, till exempel trygg privat äganderätt, för att företagandet ska få spelrum, dels kanske att fördela en del av de rikedomar företagandet skapar till människor som av något skäl inte kunnat medverka fullt ut i denna skapelseprocess och därför hamnat i någon sorts ekonomiskt och socialt utanförskap...

För det andra, handlar utvecklingen inte om att skapa arbeten. Utvecklingen handlar tvärtom om att producera samma sak med mindre insats av mänsklig arbetskraft, kort sagt att öka produktiviteten, att se till att den mängd nyttigheter som åstadkoms varje arbetstimme hela tiden ökar.

Utveckling handlar om att se till att det behövs mindre arbete, inte mer. Produktivitetsökningen är förklaringen till västerlandets framgångar. Välstånd är liktydigt med att lättare och på mindre tid producera vad vi behöver.

En påminnelse om hur kapitalismen arbetar

Än kan gubben på den nysläppta " I still do"...

Med gamle vapendragaren

Andy Fairweather-Low från MTV unplugged 1992... och tidigare också, för den delen...

Överraskningen är naturligtvis musikanten Dirk Powell...

Powell is considered one of the world's leading experts on traditional Appalachian fiddle and banjo styles...

https://i.ytimg.com/vi/IP_YxRKN6zQ/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=JSNwoqOLx5JFAUQAB3CLt81IwLw

Eric Clapton - Stones In My Passway (Official Video)

https://i.ytimg.com/vi/36Yl6O6OR9Y/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=r4B6Fa4G-W_Mc7KTSZOxm2T1otI

Eric Clapton - Unplugged Wery rare-first take) You must see this! Running on faith and Walking blues

https://i.ytimg.com/vi/dVd9lSV3EnM/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=jdtAsjA4RSSLktiHRR1ZSlWOo2k

Eric Clapton Unplugged - San Francisco Bay Blues - false start #1 & 2

https://i.ytimg.com/vi/1MAMu3LHIYA/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=SZ2wC-d3-mvaZ8L6kJ4Y54kWXDQ

"Waterbound" - Dirk Powell and The Transatlantic Musicians

Dirk Powell - Wikipedia

ons 6 juli 2016

Ingen kan förneka att Marshallplanen var viktig och nödvändig för ett Europa som låg i ruiner. Ändå rörde det sig inte om allmosor...

Churchill kallade planen för ” den mest giriga handlingen i historien” och syftade då på de enorma förtjänsterna för de internationellt inriktade bolag i USA, som starkt stödde planen...

General Motors och Ford, som redan var etablerade i Tyskland vid tiden före kriget, gjorde stora vinster genom denna nystart. Genom en hemlig överenskommelse fick dessutom CIA tillgång till 200 miljoner dollar årligen för att bygga upp nätverk i Europa. Flertalet av de som skulle bli högt uppsatta inom denna organisation hade sina rötter i CFR, Council on Foreign Relations. När Bilderberggruppen bildades 1954 var CIA under en rad år finansiär av gruppens verksamhet...

Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation. Del 5. Marshallplanen, vägen till EU.

Den provinsielle tror att alla världens folk i grunden har samma föreställningar och värden som han själv...

En provinsiell svensk tror ärligt och uppriktigt att alla andra människor lever i kulturer som i grunden är som den svenska, att alla andra människor egentligen tänker som han själv...

Jodå, den provinsielle svensken har ofta varit utomlands i länder där andra kulturer råder. Han har varit i Gambia och glatts åt den främmande kulturens yttre särdrag, de vackra tygerna, de spännande danserna, den kryddstarka maten och sådant...

Men den främmande kulturens mer svårtillgängliga och djupare karaktäristika som kan kräva lång samvaro för att bli varse, dem kanske den provinsielle besökaren aldrig ens anar...

Vad främlingen anser om rätt och fel, vad han håller för heligt, om han tycker att kvinnor ska ha samma rättigheter som män, om han menar att krigarens ära är att äta upp sina slagna fiender – till de portugisiska erövrarnas fasa visade sig Brasiliens ursprungsbefolkning för femhundra år sedan ha just denna sed – sådant är svårt för den tillfällige besökaren, som inte ens har ett gemensamt språk med dem han gästar, att notera...

Provinsialism

Den självutnämnda landsfadern lämnade över sin stafettpinne till Anna Kinberg Batra efter att ha agerat som en förlamad anka i svensk politik sedan valnatten i september året innan...

Hon tog stafettpinnen och sprang så fort hon kunde åt ett helt annat håll än Reinfeldt hade gått...

Reinfeldt fortsätter att raljera, håna och härska om migrationspolitiken. Det skulle kunna funka om det var så att Reinfeldt var ett kommunalråd i obygden, en gammal föredetting som ingen bryr sig om. Men Reinfeldt är Kinberg Batras föregångare, den senaste moderata statsministern. Reinfeldts synpunkter och raljerande är en direkt motsats till den politik som moderaterna försöker få folket att tro att man vill driva när man får den makt man inte vill ha just nu...

Men Reinfeldt fortsätter att raljera, håna och härska om migrationspolitiken. Det skulle kunna funka om det var så att Reinfeldt var ett kommunalråd i obygden, en gammal föredetting som ingen bryr sig om. Men Reinfeldt är Kinberg Batras föregångare, den senaste moderata statsministern. Reinfeldts synpunkter och raljerande är en direkt motsats till den politik som moderaterna försöker få folket att tro att man vill driva när man får den makt man inte vill ha just nu. Genom sitt handlande, sitt raljerande skadar Reinfeldt dagens moderater, sitt gamla parti...

UTESLUTNINGFeministerna "erbjuder" sig att hjälpa män att må bättre och få ett rikare liv genom att anamma de feministiska perspektiven...

Män måste omstöpas för att bli helade från ondska...

Här ingår att sluta titta på porr (som anses vara en form av våld mot kvinnor), börja prata om känslor och inte minst att "söka hjälp". Det är ett ganska äckligt von oben-perspektiv som feministerna uppvisar när de påstår sig sitta inne på lösningen för hur män som grupp ska må bättre. Samtidigt kan jag inte låta bli att skratta lite åt det goda självförtroende som dessa rosa doktorer uppenbarligen har...

SheForHe är ingen solidaritetsrörelse. Det är en paternalistisk maktrörelse som utifrån feministiska teorier vill förändra mannen. Tack men nej tack...

Jag är övertygad om att de flesta män klarar sig alldeles utmärkt utan er spelade omtanke...

Feministerna vill förändra mannen

När eliten vill smutskasta någon, utan att redovisa några bevis eller sina bevekelsegrunder, så kallas vederbörande för högerextremister...

Demokrati är en bra idé. Att folk ska få rösta om olika frågor och rösta om vilka som ska få företräda dem. Men demokrati innebär inte med någon som helst säkerhet individuell frihet för medborgarna. Det innebär inte heller någon garanti för rättssäkerhet. Inte heller innebär det med automatik något som helst välstånd, eller ens någon fred...

För, ärligt talat, demokratin som princip garanterar inget av det ovan nänmnda. Det enda demokratin garanterar, i bästa fall, är att medborgarna får rösta om det som eliten, (de styrande, de som genom diverse avancemang och val redan blivit utsedda till ledare), säger att medborgarna får rösta om. Därför blir naturligtvis denna elit upprörd när medborgarna inte röstar som den blivit tillsagd...

Moralisk bankrutt

tis 5 juli 2016

Från Municipalsamhälle i Sparreholms kommun till Byhåla i Flens kommun...

Att dom inte skäms... dom där Sparreholmarna...

Där bort i bak-grund syns inte Sparreholmarns hus för det skyms av en massa grönt... en tokinvestering visade det sig...

I sjutton år har Sparreholmarn väntat på att det ska bli nåt av grannen Hästö...

På spaning efter den tid som flytt...

 

När Sparreholm var som störst bodde det ungefär 1 600 personer i samhället.

- Det fanns inte fler hus men varje hus var bebott av många fler människor, förklarar Karl Persson för dem som följde med på söndagens guidade stadsvandring i Sparreholm.

 

Läs mer

Dom närmast sörjande...

I Industriparken... eller Lekparken... Sparreholmarns granne i Byhålan di kallar den i Bygdebladet...

Profssigt värre...

Första Vårfest(ivalen) 

Kyla och blåst hindrade inte sparreholmsborna från att delta i vår första Vårfest(ival). Två nya äppelträd planterades i Familjeparken, lilla Leo Johansson fick inte bara sitt livs första fisk på kroken utan kom också tvåa i fisketävlingen och närmare 150 personer njöt av den profssigt framförda musiken på Hembygdsgården.

 

Vårfesten i bild

Flen... den kuvande och straffande kommunen...

Alltid bäst på att vara sämst i klassen...

Utsocknes galenskapare...

http://sparreholmarn.se/img/image-65.png

"Inkvisitorerna... tystnadens, intoleransens och likriktningens förkämpar kommer inte att nöja sig förrän alla har rättat sig i ledet. Likt byråkraten Ture Björkman i SkrotNisse skapar de inte någonting av värde själva, utan ägnar sin vakna tid åt att göra livet surt för de som har verklig talang."

Många företagare vågar inte klaga på kommunen

I ett treblockslandskap måste två block samverka. Skälet till att Moderaterna inte tagit makten är att det kräver en relation med Sverigedemokraterna....

Fokus summerar drivkraften bakom M-omsvängningen: ”Anna Kinberg Batra kunde acceptera delar av Jimmie Åkessons politik, om hon bara slapp prata med honom.”

Och när också Socialdemokraterna gav Sverigedemokraterna rätt, var det enkelt att – utan debatt – kasta om totalt: från ”vi bygger inga murar” och ”öppna era hjärtan” till ”asylpolitik på Europas miniminivå”.

Treblockspolitik – taktik i tunga frågor

Dessa förbannat svengelska ord som ingen vet betydelsen av...

Bern själv tycker... Bias är ett engelskt begrepp som betyder partiskhet. Det används i vetenskapliga sammanhang för att redogöra för vilka bindningar en vetenskaplig författare har till olika intressen som kan vara berörda av ett vetenskapligt arbete...

Biased handlar om ekonomiska, partipolitiska eller organisatoriska bindningar. Att man genom en egen deklarerad övertygelse är jävig det gäller oss alla i olika sammanhang...

BIAS!

Bias betyder... snedvridning, vinkling, obalans, felaktighet, avvikelse...

mån 4 juli 2016

Ska vi lyssna på de under-sökande "forskarna"... problemet är ju att så många går någon annans ärende och får betalt för detta...

Men vilka ska vi annars lyssna på...

Är EU demokratiskt?
Nej!
Kostar EU skattebetalarna skjortan?
Ja!
Är EU farligt, i den meningen att Europa riskerar att hamna under ett totalitärt styre?
Ja!

Demokrati?

Västvärlden har under det senaste seklet genomgått en fullständigt mirakulös och samtidigt totalt oväntad förändring till det bättre...

Vi har utvecklat ett större och mer allmänt spritt välstånd än någon annan kultur i världshistorien. Vilken svensk förortsfamilj som helst lever bättre än kungar gjorde för några hundra år sedan om man räknar sådant som att slippa oroa sig för att barnen ska dö i späd ålder, att få behålla tänderna efter fyrtio års ålder (och att över huvud taget bli så gammal), att kunna resa på solsemester eller äta apelsiner mitt i vintern, att aldrig behöva oroa sig för svält, att kunna köpa sidenkläder hos H & M för nästan ingenting....

Orkade inte begrundaIngen hade planerat att det skulle bli så. Det bara blev så. Vi, dagens levande svenskar och andra västerlänningar, är vinnarna. Och där, tror jag, ligger grundorsaken till tidsandans ångest.

När vi betraktar våra framgångar och västerlandets särställning i världen grips vi av ruelse och kval. Vad har vi egentligen gjort för att förtjäna detta? Handen på hjärtat, har vi ansträngt oss så mycket mer än andra folk som inte välsignats på detta sätt? Vi snackar mycket om livspusslets besvärligheter, livsstilssjukdomar och andra gissel som det moderna samhället utsätter oss för, men samma hand på samma hjärta, är vi inte bara bortskämda lyxprissar...

Hög tid att sluta skämmas

Mp har delvis lyft på slöjan och visat på något som vi forskare länge känt till men som varit en smula tabubelagt, nämligen den roll som politisk islam faktiskt skaffat sig i Sverige idag...

Det är ingen överdrift att säga att muslimska brödraskapet är pappa till de islamistiska nätverk och organisationer som idag dominerar politisk islam i Väst, inklusive Sverige, och som idag har växt ut till en mångfacetterad och över hela kontinenten spridd rörelse...

Det är hög tid att våra politiker lyfter sig i kragen, höjer blicken och vidgar sina vyer när det gäller muslimer i Sverige. Som påpekats är de flesta muslimer i Sverige faktiskt inte med i någon muslimsk organisation alls. Det är också hög tid att påminna om att i Sverige är den religiösa identiteten en privatsak och att i vårt sekulära, religiöst neutrala samhälle lever vi i ett gemensamt samhälle, inte flera parallella...  

Magnus Norell: Muslimska Brödraskapet

Vi kan konstatera att CFR är en mäktig spelare i kampen för ett införande av globalismen...

Det största obehaget kan vi känna inför medias roll och det medvetna manipulerandet av den allmänna opinionen. Detta styrs genom en inre krets av CFR som kallas ”Special group”, medan samarbetet mellan olika myndigheter sköts genom ”Secret Team”, ett nätverk som är precis så hemligt som det låter....

CFR har länge drivit tesen att absolut beteendekontroll, utan mänsklighetens självmedvetna insikt, är nära förestående. Är detta en värld som vi ser fram emot...

Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 4. Council on Foreign Relations (CFR).

I statistiken för "har jobb" ingår alla som har minst en timme i veckan, statligt subventionerad pyssel-sättning inräknad...

Det är spännande att se hur åsiktskorridoren vrängs ut och in. Sydsvenskan, Skånes liberala flaggskepp, kör långa artikelserier om hur Malmö sjunker till botten på grund av massinvandring...

Att vi har flera förlorade generationer framför oss. Där nya generationen är mer religiöst extrem, mer arbetslös, mer kriminell, mer korkad än den föregående...

Jösses... är det så illa...

Krisen i Malmö

Året var 1974 när man i landet mellanöl slutade att tillämpa det som kallades tjänstemannaansvar...

http://sparreholmarn.se/img/image-65.png

Idioter som fattade idiotiska beslut före 1974 fick ta ansvar för sina handlingar med sparken eller andra förnedrande åtgärder...

​Det var för 42 år sedan och 42 år senare borde det vara väldigt aktuellt att tillämpa det där tjänstemannaansvaret igen och då på några av landets högsta tjänstemän – allas vår rikspolischef Dan Eliasson och hans egen höghet till generaldirektör på Migrationsverket Anders Danielsson...

TJÄNSTEMANNAANSVAR

sön 3 juli 2016

Kejsare har störtats, imperier imploderat och fallit...

Lugn inför brexit, historiens enda konstant är förändring...

Om vi lyfter blicken en aning förändras perspektivet. Rom och Bysans har fallit. Tsarer och kejsare har störtats. Brittiska imperiet är historia. Alla internationella organisationer i äldre tid, undantaget katolska kyrkan, har gått under. Nationalstaterna har blott 150 år på nacken och knakar idag i fogarna. EU och dess föregångare växte fram under efterkrigstiden och har redan ombildats och omformats flera gånger...

Förändring är den enda konstanten i det mänskliga samhället. Sett ur den synvinkeln är brexit föga mer än en krusning på ytan...

Så ta det lugnt. På 1960-talet fick britterna inte vara med och leka. Sedan släpptes de in. Nu vill de gå ut. Om några år vill de antagligen vara med och leka igen, om de inte rentav ändrar sig innan de hunnit lämna lekplatsen. Under alla omständigheter finns det föga anledning till oro...

Brexit är bara en krusning på ytan

Stieg Larsson... den kände... skriver nånstans...

Det jag försöker säga dig är att våld mot kvinnor inte är genetiskt betingad eller har sitt upphov hos en viss kultur eller folkslag. Våld mot kvinnor handlar framför allt om makt och maktstrukturer...

Gruppvåldtäkter är varken ett nytt eller särskilt osvenskt beteende. Det finns skildringar från hur de svenska karolinerna härjade i europeiska byar 1700-talet, och skildringar om hur kvinnor i Polen gömde sina döttrar när svenska soldater drog fram under det 30-åriga kriget på 1600-talet...

Det finns ett växande antal unga invandrare som känner att de befinner sig i krig mot det svenska samhället... det handlar om ett ockupantbeteende... om makt...

Politiken har svikit Sveriges kvinnor

Det finns ett tyskt parti som heter Alterative für Deutschland (AfD).

Jag vet inte så mycket om partiet annat än att det startades för tre år sedan och ursprungligen var liberalt, vad nu det betyder, och EU-kritiskt samt att det sedermera har blivit alltmer islamkritiskt och verkar ligga på 15 – 20 procent i de senaste opinionsundersökningarna.

Jag tror också att AfD är själva inbegreppet av det som etablerade europeiska politiker och opinionsbildare brukar kalla högerpopulism.

Ett tyskt parti

Det är okej att slå, sparka och ge sig på kollektivet av killar, män och gubbar i Sverige på ett sätt som absolut inte skulle vara okej i något annat fall...

När det finns ett gäng kriminella idioter bland killar, män och gubbar så skall alla gubbar, män och killar alltid vara delaktiga för att de inte har förmått stoppa den kriminella idiotin och brottsligheten...

​När det handlar om religiösa kufar, fundamentalister och stollar är det däremot tabu. De ingår nämligen inte i Lilla Fridolf-kollektivet som formats av dataspelande och porrtittande till att bli aktiva eller passiva kvinnoföraktare i det patriarkala extremistlandet Sverige…

GENERALISERING

Bonnläppen från gräs-rötterna råmar...

Det går inte att slå på tv, radio eller öppna en tidning utan att rutan fylls av alla dessa utnötta, inställsamma ansikten som man sett till leda...

I ett vimmel av bakfulla journalister som är ännu mer servila än vanligt mot höga politiker och andra makthavare...

Aldrig framgår symbiosen mellan journalister och höga politiker och övriga samhällstoppar så tydligt sedan de gaggat ihop sig vid groggarna frampå småtimmarna i Visbys källarvalv...

Makteliten festar ihop sig i Almedalen och vi betalar

Miljöpartiet svek sitt främsta vallöfte och sålde brunkolet

 

 

lör 2 juli 2016

Bloggen är inriktad på allvarliga frågor inom vetenskap, politik, miljö, säkerhet m.m. och försöker på intet sätt vara en publik-friande blogg för bred underhållning...

Bloggen har tagit som sin uppgift att kritiskt granska den etablerade makten inom politik, ekonomi och vetenskap och att punktera den politiska korrekthet som tyvärr helt strypt den fria debatten i MSM (Main Stream Media) och Public Service...

​Vi upplever numer dagligen hur dessa medier systematiskt förtiger viktiga nyheter och information som man inte vill skall nå ut till allmänheten. Istället matas vi systematiskt med meningslösa nyheter och ren desinformation. Den journalism som en gång beskrevs som den tredje granskande statsmakten har i vårt land blivit en integrerad del av makten...

Anthropocene slår rekord!

Svensk sjukvård domineras totalt av den skolmedicin med rötterna i USA som under snart hundra år styrts av läkemedelsindustrins intressen...

Genom förment filantropisk verksamhet har den anglo-amerikanska oligarki som är stor-ägare inom pillerindustrin skaffat sig ett avgörande inflytande över läkar-utbildningen i västvärlden...

​Dagens skolmedicin går ut på att sjukdomar i första hand skall mötas med livslång behandling med symptomdämpande patenterade piller och i andra hand med kirurgi. Den gamla traditionen inom läkekonsten som förlitar sig mer på bot av sjukdomar med naturmedel och kost i Hippokrates anda har under 1900-talet trängts undan inom vår sjukvård...

Big Pharmas strypgrepp på svensk sjukvård hårdnar

Förvisso skulle detta vara en demokratisk härdsmälta. Men i många små steg går det – rent praktiskt – utmärkt att smussla in Brexit i frysboxen...

Underskatta aldrig den härskande klassens fingerfärdighet...

Först och främst har vi det faktum att den brittiska folkomröstningen bara var rådgivande...

Dessutom bör – i rimlighetens namn – en Brexit formellt sett vara en fråga för parlamentet. Och det lär väl ha en majoritet av remainers? Tro inte annat än att det kan råka... hamna grus i maskineriet.

Det som talar emot en sådan utveckling är att Storbritannien har ett system med enmansvalkretsar – och att framförallt konservativa ledamöter som vacklar om Brexit kan komma att bli flådda levande av sina väljare.

Men i grova drag kan parlamentet stoppa, förhala eller sabotera en Brexit om det vill.

Det blir ingen Brexit

I Sverige diskuteras jobb enligt gamla uppkörda spår. De borgerliga vill skapa jobb genom att löner och bidrag ska sänkas...

Om folk får det sämre kan fler arbetsgivare anställa är tanken. Helst vill man ha riktiga låglönejobb av ”enklare slag”...

Mot detta har funnits en socialdemokrati och en fackrörelse som förklarat att Sverige ska vara ett land med höga löner samtidigt som vi satsar på att bli allt smartare, effektivare och utvecklande inom arbetet. Med arbetslivsforskning, robotisering, digitalisering och alltmer avancerade mänskliga tjänster så skapar vi full sysselsättning. Utbildning är motorn till fler jobb, inte lönesänkningar...

Det finns problem med bägge dessa plogade fåror...

En svensk omställning till 100 procent förnybart, utan bromsar och rädsla för lobbygrupperna inom kraftindustrin, skulle skapa hundratusentals jobb i Sverige.

Har vi verkligen råd att inte skapa de nya jobben?

Här har du dina nya jobb, Löfven

Långsamt  men obönhörligt svänger rasistpendeln...

Genom årtiondena har Sverige tagit emot chilenare som flytt från Pinochet, iranier som flytt Khomeini, irakier som flytt Saddam, afghaner som flytt talibanerna, med flera...

​Är det rättvist att tacken för detta blir ”ni är vidriga rasister”? Speciellt när den som beklagar rasismen själv uppvisar ett olustigt fokus på hudfärg...

Gästskribent Nima Dervish: att utmåla svenskar som rasister är – rasistisktSanna mina ord... så här blir det... åtminstone enligt Flute...

Deutsche Banks aktie har fallit cirka 22 procent sedan innan Brexit-omröstningen och har inte heller återhämtat sig sedan i måndags. Deutsche Bank värderas nu till endast 25 procent av det värde banken hade enligt årsredovisningen i slutet av 2015. Varför detta? Det tyder på att finansmarknaderna värderar Deutsche Bank som en gigantisk risk.

Och hur stor exponering har Deutsche Bank mot de italienska bankerna?

Så jag ser följande scenario:

Några mindre italienska banker faller...

De större italienska bankerna får svåra problem...

Italienska staten får statsskuldskris...

Deutsche Bank krisar...

Italienska banker i epicentrum

fre 1 juli 2016

En äkta liten bonntölp...

En sann centerextremist...

Otvivelaktigt en allmän uppfattning bland den sortens folk...

Behövs hundratals frivilliga volontärer i svenska invandrarghetton

Sverige... Sverige... fosterland...

Den helige anden kommer till människan...

Anden är den kraft som kommer med liv... 

ARMBAND

Det är väldigt påtagligt att det är just kvinnor som har varit drivande vad gäller islamiseringen... säger

någon i flödet...

Ingen grupp är mer pro islam än feminister i Sverige. Kvinnor har hela vägen varit betydligt mer positiva till massimmigrationen och SD är det enda partiet med övervägande manligt stöd. Hela sjuklövern har övervägande kvinnligt stöd...

​Dessutom förefaller stödet för islamisering vara större bland utbildade kvinnor än övriga. De mest renodlade immigrationsfanatikerna i Sverige har traditionellt varit MP och FP, som båda har haft starkt stöd från just högutbildade kvinnor...

Sharia och Paulus

Det måste vara något fundamentalt fel i demokratin Sverige...

Sverige har en feministisk regering... men islamistiska män som förtrycker kvinnor backas upp av staten, medan demokratiskt valda feminister som kämpar mot kvinnoförtrycket straffas... 

Den verkliga faran för kvinnofriheten i Sverige är inte islamisterna. Det är den svenska staten och regeringen som är deras medlöpare... 

Annars kommer de till helvetet

”Vi måste bli bättre på att föra ut fördelarna”...

Varningsklockorna klämtar...

Varför kommer ni inte när jag ringer... det är nåt vajsing med folket...

Den perfekta stormen

Det finns inget som man inte kan görabättre...

Hjärntvätta mera...

Tjöta och tjöta och tjöta...

Varför lyssna på folket?

Fortsättning