ons 20 juli 2016

Bildandet av både Nationernas Förbund efter första världskriget och FN efter det andra var bara ett sätt för aktörerna bakom NWO att skapa ett verktyg med moraliska förtecken för att genomföra en sedan länge redan existerande agenda...

Det frö som sattes genom bildandet av Nationernas Förbund har fått växa till sig genom FN för att visa upp den Goda Ideologin, mänsklighetens vackra blomma, i syfte att dölja det ogräs, NWO, som växer så det knakar där bakom. Det som har hänt de senaste 30 är att tiden börjat rinna ut för NWO:s genomförande, genom att välståndsökningen och den industriella utvecklingen på östra halvklotet hotar att äventyra den sedan gammalt självklara finansiella kontrollen som hittills utövats från den västra halvan...

Den globala plan som finanskartellen med Rockefeller i spetsen skisserade efter första världskriget hade tre utvecklingslinjer, alla baserade på socialismens möjligheter till företagsmonopol. Den första var den sovjetiska socialismen som vi berört ovan, den andra nationalsocialismen som började byggas upp i Tyskland efter kriget och den tredje var det som skulle kallas Roosevelts ”New Deal” i USA. I samtliga tre fallen var CFR drivande, bakom CFR låg som finansiärer Rockefeller Foundation och Carnegie Foundation...

Nationernas Förbund slutade naturligtvis att fungera i och med andra världskrigets utbrott. Istället bildades FN, Förenta Nationerna 1945. I likhet med Wilsons initiativ att bilda Nationernas Förbund ett par decennier tidigare var det åter en amerikansk president, Franklin D Roosevelt, som initierade bildandet av FN, en utveckling av den tre år äldre brittisk-amerikanska Atlantdeklarationen...

BIS håller minst 10% av penningreserven för 80 av världens centralbanker, inklusive IMF och WBG och är det direkta styrmedlet för världens finansmarknader. Dess första president var Gates McGarrah från Rockefellerägda Chase Manhattan. De verkliga ägarna består av 8 familjer, som redan 1903 gick samman i the Bankers Trust. De flesta av dem har vi mött upprepade gånger i texterna ovan...

Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 9. FN:s roll i globaliseringen.

Etablissemanget mot folket... den nya politiska kartan...

Risken är att vi även fram-gent får se desperata utbrott från etablissemangets sida när det vi skulle behöva är konstruktiv dialog och en och annan insiktsfull analys av det läge som det politiska etablissemanget har försatt sig i...

Det är inte ovanligt att allt till höger om Lenin som anses hota status quo klumpas ihop. På svenska socialliberala och socialdemokratiska ledarsidor kastas gärna allt ifrån nazistiska Gyllene gryning till nationalistiska Front National och EU-skeptiska Ukip i samma tunna av icke önskvärda rörelser. Deras enorma skillnader till trots...

Det är begripligt att medielakejer och andra gör så här. Det sker i ett slags uppgivenhet och vrede över att status quo inte bevaras. De skulle kanske behöva vakna upp och inse att det politiska landskapet har ritats om och att det inte finns någon väg tillbaka till hur det en gång var...

​Kartan består inte längre bara av ett socialdemokratiskt och ett konservativt/liberalkonservativt parti. I de flesta europeiska länder finns allt mäktigare antietablissemangspartier. Vissa på högerkanten, andra på vänsterkanten, ytterligare andra någonstans i mitten...

Etablissemanget drömmer om status quo

 

Det "liberala" sjukdoms-tillståndet, Liberalerna... ett sjukdomstillstånd som värnar om alla... fattig som rik...

Äckel-kuriren... Sveriges mest tokliberalt schizofrena blaska... så tunn och innehållslös att den inte räcker att varken tända en brasa eller torka sig i en...

En schizofrenliberal godhetsapostel som

saknar motstycke i MSM-världen...

Eskilstuna-Kuriren AB ägs till 100% av Eskilstuna-Kurirens Stiftelse. Bolaget är i sin tur fullständig ägare till Katrineholms-Kuriren AB och Mediehuset i Sörmland AB, samt till 95% ägare av Tidningen Folket AB. I mitten av 2007 förvärvades även Södermanlands Nyheter, med angränsande utgivning i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta...

Journalisten som vill använda knytnävarna på alternativa medier vill även tysta politiker

En libertarians bekännelse...

Sparreholmarn är väl också en libertarian då...

En enkel sammanfattning... som borde kunna appliceras på Flens avvecklade kommun...

Mindre politik, mer utveckling och välstånd

En normalt klok människa... sannolikt också en god man...

Något märkvärdigt inträffar med normalt kloka och goda människor när terror ska förklaras...

Patrik Engellau skriver...

Har jag läst fel? Kan jag inte läsa innantill? Jag läser artikeln om och om igen och kan inte komma fram till annat än att jo, Svenning menar just detta. Terrorismen är vårt eget fel och kanske inte vårt rättmätiga straff, men i alla fall något som går att förklara med hänvisning till våra synder...

Min kropp förmår inte producera tillräckligt med indignation för att göra rättvisa åt mina känslor. Så låt mig bara peka på en detalj...

Det besvärar mig ganska ofta att den muslimska allmänhet som inte består av terrorister så sällan med kraft och eftertryck tar avstånd från nidingsdåd som det här i Nice. Men varför ska de göra det när ledande intellektuella och framstående tidningsredaktioner i västländerna själva inte verkar tycka att förövarna har så värst mycket mer skuld än offren...

Är felet vårt eget?

tis 19 juli 2016

Tonsättare Bertram Fnykström säger bl.a. att "man får stjäla fyra takter ifrån en annan bit, det säger de ingenting om"...

Men va faen... stjäla från Obama... sicket hjärnsläpp...

Att "faktoiden" lanserades just som en rolighet torde räcka för att visa hur befängd upphovsrätten är. Upphovsrätt bygger inte på mängd utan på originalitet... gränsen för musikalisk stöld är en bedömnings-fråga, och kan inte vara något annat...

Ett plagiat är ett oredovisat lån ur en annan persons produktion. Det är alltså motsatsen till en förfalskning. En sådan utges för att vara en annans verk medan plagiatören utger en annans verk för att vara sitt eget...

Likhet är naturligt i både folk- och populärmusik. Det gäller ju att fånga lyssnaren med något nytt samtidigt som detta måste rymmas inom sedvänjan. Lyssnaren skall kunna känna igen det trots att det är färskt. Konsten är helt enkelt att förena igenkännandets glädje med nyhetens behag. Det är väl närmast en formel för schlagermakare liksom det var en förtjänst för vissångare i bondesamhällen. Musica popularis betyder just folkmusik...

Barack Obama plagierar också tal

https://i.ytimg.com/vi/B3kDy6b7UwA/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=y8YQJJL24PAZfLn1hPiu-PzfckI

Martin Ljung - Rock-Fnykis


Världen har trots all svart-målning faktiskt blivit rikare... okej då, för enkel-hetens skull...

På makronivå blir det mesta bättre just nu, som Stefan Löfven gillar att upprepa om Sverige. Men människor lever inte på makronivå...

"Rikare" kanske är sant men bättre-peaken är nog passerad... åtminstone i Nya Svedala...

Motpolen instämmer...

Ligger Sveriges bästa dagar bakom oss? Ja, varför skulle det inte kunna vara så. Ingen framgång är evig, och i synnerhet den som tagit den för given riskerar att kasta bort den. Det är just vad som håller på att ske nu.

Det är som synes mer än bara en magkänsla som säger mig att Sverige är ett land på tillbakagång...

Ett land på tillbakagång

2,1 miljarder människor i världen har början till metabol sjuklighet till följd av den ensidiga och giftbemängda industrimaten från Big Food som är världens största industri...

En pågående mediekampanjen mot ekologisk produktion av mat drivs av Big Foods mycket stora globala intressen som ser efterfrågan på naturlig ekomat som ett hot...

På samma sätt som inom en rad andra områden satsar globalisterna på att begränsa den nationella friheten att gynna ekologisk livsmedelsproduktion och böndernas frihet att vara självförsörjande på utsäde och gödning...

Den centrala strategin från de globala jordbruksföretagen är att på liknande sätt som inom läkemedelsindustrin skaffa sig patent på olika grödor och utsäden. Det är denna strategi som driver det enorma intresset för att ersätta naturliga grödor med patenterbara GMO-grödor...

Det handelsavtal TTIP som nu förhandlas mellan EU och USA är tänkt att stärka de globala företagens intressen emot nationell lagstiftning och styrning av bl.a. livsmedelsproduktionen. Bönderna skall kort och gott förvandlas till storindustrins slavar. Starka krafter vill t.o.m. förhindra oss att själva odla vad vi vill i våra trädgårdsland...

Det är mot den här bakgrunden man skall se Rysslands deklaration att man satsar massivt på ekologisk GMO-fri produktion av livsmedel. Ryssland är det land som tagit ledningen i motståndet mot globalisternas världsordning där globala företag och organisationer skall ges en långt starkare ställning på den nationella suveränitetens bekostnad. Ryssland med sina enorma jordbruksarealer är på god väg att gå om USA som ledande spannmålsexportör...

Låt inte lura er av globalisternas propaganda mot ekomaten

Om ditt enda verktyg är en hammare ser alla problem ut som spikar...

Så låt oss förbjuda alla krokiga och deffekta spikar...

Politikerna på både Höger och Vänstersidan är hammare och allt de ser är spikar. Vi är spikarna...

Om ditt enda verktyg är en hammare….

Turkiet är en fascistisk stat... först på plan i Europa...

Visst har det tidigare funnits varningstecken i Turkiet. Tayyip Erdogan har agerat allt annat än demokratiskt...

En "häsosam" ekonomist som blivit en pk-orienterat ohälsosam, ointressant bloggare... eller har Sparreholmarn fel...

Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.

Turkiet blir en fascistisk stat

mån 18 juli 2016

Även det mest sturiga folk har nog svårt att stå emot sådana statliga försök till mental omdaning...

Men svenska folket är inte sturigt. Det är snällt och hyggligt och har genom århundradena lärt sig att respektera och lita på staten...

Därför är det inte så konstigt att det av staten påbjudna tänkandet fastnat djupt i våra sinnen...

Kanske är svenskarna hjärntvättade av en maktberusad överhet men det betyder inte att vi är dumma i huvudet...

Det vi ser just nu i den svenska debatten är möjligen det bedövade förnuftets yrvakna återkomst. Hm, säger vi oss, fortfarande lite sömndruckna, det blev visst inte så lyckat med det där överhetsprojektet om att vi skulle få det så bra om bara överheten fick styra allt...

Jäklar, det finns nog ingen annan råd än att vi återtar kommandot över våra liv och försöker uppföra oss så hyggligt mot vår nästa som vi bara förmår.

Jag skulle vilja se en politisk rörelse med fyra huvudbudskap:

Ja, politikerväldet har lett Sverige på fel vägar.

Nu handlar det om att hitta rätt kurs ut ur den här soppan.

Det kräver inte bara en erfaren hand vid rodret, utan också ett nytt erkännande av att folk kan ta ansvar.

Det betyder inte att du kan skita i din nästa.

Sturig betyder... tjurig, surmulen, tvär, trumpen...

50 års vanstyre

Hur förvirrade och vilse-ledande kan boulevard-tidningen bli?

Det är en ny opinionsmätning från NBC News/Wall Street Journal som visar att Hillary Clinton tappat från en ledning på 11 procentenheter till nu 5 procentenheter...

För Aftonbladet är en halverad ledning för Clinton… en “kalldusch för Donald Trump”...

Förklara den logiken, den som kan...

Aftonbladet, USA och osakligheten

Det är rätt uppenbart att sultan Erdogans säkerhets-tjänst hade förberedda listor över vilka som skulle rensas ut vid en eventuell militär-kupp eller annat alibi för utrensning...

Eller för den delen en omvänd statskupp, där Erdogan t ex utlyser undantagstillstånd och tar över all makt direkt. Inte ens om de islamistiska anhängarna skulle ange folk på eget initiativ hinner man samla in listor på 16 000 personer på så kort tid...

Kvar kommer finnas ett sultanat där alla inom statsförvaltningen i första hand är trogna till sultan Erdogan eller i andra hand lever under hot om att bli av med sina jobb...

Sultan Erdogan fortsätter rensa ur statsapparaten
Den verkliga kuppen i Turkiet, den pågår just nu...

i president Erdogans regi...

Vi kommer kanske aldrig att få veta sanningen om den halvhjärtade militärkuppen. Kanske var den ett allvarligt försök att återupprätta den sekulära staten i Attaturks anda...

Kanske var det en operation under falsk flagg, iscensatt av regimen. Kanske något däremellan...

Oavsett vilket, så blev den en ursäkt för Erdogan att rensa ut oppositionella inom militären och i rättsväsendet. Det är den verkliga kuppen...

Utvecklingen i Turkiet är delvis Europas fel

Med hjälp av de militanta extremisterna utanför den närmsta kretsen kring bönehuset övertygas du att ta på dig ett självmords-uppdrag, bokstavligen...

Du ska vid en enda händelse döda så många människor som möjligt. Du kommer själv att dö vid detta tillfälle...

För detta kommer dina närmaste släktingar att bli ekonomiskt kompenserade och din bönefader lovar att du då blir garanterad en plats i himmelriket och alla synder blir förlåtna...

Här är din chans till upprättelse inför din gud och samtidigt dra försorg om dina närmaste. Vad tvekar du för...

Journalister, psykologer, terroristexperter och andra spekulerar över vad som kan få en till synes välanpassad människa att plötsligt bli terrorist och självmordspilot...

Det är väl inte så konstigt. Den välordnade fasaden är en potmekinkuliss skapad av en religiös vanföreställning om verkligheten. Svårare är det inte...

Inom alla religioner finns alltid människor som för andra (sina egna) syften är redo att utnyttja dem som inte är riktigt hemma i verkligheten. För dessa hyenor är religion en perfekt täckmantel...

Blixtradikalisering

sön 17 juli 2016

SD-mobbarna i Flens kommunledning... i en makt-fullkomlig kasperteater där den inhyrda teater-direktören bestämmer repertoaren...

Det här handlar faktiskt inte om Jimmie Åkesson och hans partikamrater... det gäller oss alla... alla som inte är lika goda som Dan Eliasson och politikerna i Flen...

I varje rättsstat och demokrati måste man därför vara utomordentlig vaksam på minsta tecken på sådant som ifrågasätter de grundläggande värderingar som utgör förutsättningen för demokratiskt styrda rättsstater...

Nej, det handlar inte om Jimmie Åkesson

En dissidents drapa över ett svagt civilsamhälle...

Drapa betyder hyllningsdikt, hyllningskväde, lovkväde, hjältedikt, skaldestycke, kort text, dikt... ofta sagt med musik...


Egentlig betydelse, fornnordiskt hyllnings-kväde... I bildlig betydelse, nedsättande... hycklande tidningsartikel eller dylikt...

Exempel från drapan...

För att ta det från början: alla mänskliga samhällen har ett ledarskap: en hövding, en kung, en kejsare, en tyrann, en folkvald statsminister eller kanske en trojka eller militärjunta...

Kring dessa ledarfigurer växer det fram ett hov av funktionärer. Gemensamt för dessa ledarkollektiv är dels att folket är underkastat ledarskapets maktutövning, dels att de finansieras av folket. Det betyder att konstruktionen i sig bäddar för konflikter mellan ledare och folk...

De som har makten har helt enkelt ett bättre liv. De har högre utbildning, förfinade vanor, vackrare och mer bekväma hem, tjänstefolk och medhjälpare. De har mer av livets goda...

Maktens sötma slår det mesta och den som vant sig vid att vara priviligierad kan gå mycket långt för att slippa störtas ned till folket, till att bli en vanlig ”vemsomhelst”. Som den engelske historikern lord Acton formulerade det: ”Makt korrumperar, och absolut makt korrumperar absolut”...

Sveriges svaga civilsamhälle

Den grundläggande idén med satir, är att satir på ett humoristiskt sätt visar på ett missförhållande i syfte att verka för en positiv förbättring...

Ironi är också en ädel konst men som förenklats i dagens ståuppkomik... att säga en sak och mena det motsatta...

Nån läsare skriver...

Det värsta är att man knappast vet vad som är satir och inte i dagens Sverige. Det man läser som ett satirinlägg till exempel på denna blogg kan nästa dag läsas i någon av de rikstäckande dagstidningarna och då vara skrivet på fullt allvar av en beskäftig journalist som minsann gillar olika och har hjärtat på rätta stället...

Nytt uppsnappat protokoll från styrelsesammanträde i det välfärdsindustriella komplexet

Konspirationsteorierna frodas naturligtvis...

Någon rätlinjig logisk strategi är svår att upptäcka... så det är nog bara att plocka fram den gamla devisen... söndra och härska... marionettrådarna leder som vanligt till... follow the money...

Söndra och härska är en angreppsmetod, problemlösningsmetod respektive krigföringsmetod som går ut på att dela upp ett större sammanhang i mindre delar. Förhoppningsvis kan därefter dessa mindre delar behandlas enklare än det större mer komplexa sammanhanget...

Indicierna mot Recep Erdoğan hopar sig

Spridningen av islam, 

globalisterna och den livs-viktiga oljan, sambanden klarnar...

Det är inte längre konspirationsteorier...

Situationen i Mellanöstern visar att globalisterna menar allvar. När familjen Bush sålde sina oljebolag i Texas till Saudiarabien (familjen Bin Laden) för en rundlig ersättning var man redan då medveten om att Ryssland och Kina började bli aktiva uppköpare av oljan i Mellanöstern...

Saudierna enades med George W Bush om att rensa upp bland de illojala grannländerna genom att proklamera ett krig, på pappret mot terrorismen, i verkligheten mot de oljeländer som sålde oljan fritt till USA:s inbillade fiender...

Som vi sett finns det en tidspress även vad gäller spridningen av islam, eftersom det trumfkort som oljekällorna innebär riskerar att blekna. James Woolseys’ (CIA) uttalande visar oron för att oljan skall ta slut i Mellanöstern...

Världens återstående oljetillgångar kommer då att finnas främst på östra halvklotet och långt bort från både USA:s och Saudis inflytande. Om det verkligen blir så är okänt eller hemligstämplat, eftersom välfyllda oljekällor är garantin för dollarns värde och därmed finansvärldens stabilitet...

Vi skall inte tro att krigsföringen i världen sker spontant och på lösa grunder, den har som främsta syfte att skydda oljeproduktionen – oavsett priset i människoliv. Det är därför synnerligen naivt att tro att vi svenskar skulle vara ett undantag i detta spel. Att överge vår nationella suveränitet som våra politiker nu är på väg att göra genom anslutningen till NATO, är ett ansvarslöst svek mot det svenska folket...

Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 8. Kampen om oljan.

lör 16 juli 2016

Jag är inte lika säker på att det var en iscensatt false flag, säger Bern... några läsare tycker olika...

Denna COUP var arrangerad av Mr. Erdogan själv. De som utfört denna totalt fiaskoartade COUP kan ingenting om strategi. Erdogan ordnar ett skådespeleri för massorna och kommer fram som den stora hjälten och han kan sedan utan problem och motstånd avsätta ALLA som motsätter sig islam och Erdogans diktatur. Han är smart och massorna är mycket, mycket dumma. Han dödar några av sina egna för att nå sina egoistiska mål. Så gör man om man är islamist och har muhammed som förebild.

En annan spekulation kan vara att det är Erdogan själv som står bakom en false-flag operation. Ett misslyckat kuppförsök passar honom som hand i handske. Nu kan han, med starkt folkligt stöd, rensa bort misshagliga personer inom den traditionellt mer sekulära militären. Och därmed öka sitt inflytande ännu mer. Han verkade ju verkligen vara på rätt platser under kuppförsöket. Dels på semester på en plats som ”bombades” strax efter han lämnat och därefter på flygande fot under tiden som kuppen pågick.
Det kom också snabba och upprepade besked att de ansvariga för kuppen ska straffas hårt. Att man anser att det är definierat som ett terrorbrott och att lagstiftningen snabbt kan ändras (påföljd=dödsstraff?).

Time will tell...

Kuppförsöket mot Erdoğan

Tyskland 1933... Riksdagshuset i Berlin brinner ner efter ett attentat. Den folkvalde ledaren Hitler griper tillfället i flykten och tar makten fullt ut på alla sätt och vis...

'Historien upprepar sig...

När jag såg de första rapporterna från Turkiet verkade det som om risken – eller chansen – fanns kuppmakarna skulle lyckas och att rapporterna om att Erdogan var på flykt mot Tyskland eller Storbritannien var berättelsen om folkvald president på flykt när makten var förlorad. När jag nu läser de senaste bulletinerna från Turkiet är Erdogan starkare än någonsin och vägen ligger öppen för Erdogan att göra lite vad han vill med sitt land. Kuppförsöket har gett presidenten fria tyglar – både från andra partier i Turkiet, från hela omvärlden – att göra som han känner nu...

Erkänner villigt att jag inte har mer koll än någon annan självutnämnd amatöranalytiker och att jag är trött efter en natt på jobbet då uppmärksamheten oftast var på någon jätteung patient men ibland på Al Jazeeras liverapportering från Erdogans Turkiet. Men jag kan inte låta bli att tänka på att den enda som vann något på nattens offer, och det våld som utspelade sig i Turkiet är just Erdogan. Det har cirkulerat teorier på nätet om att Erdogan själv var eller är en av hjärnorna bakom kuppförsöket, att de soldater och officerare som gjorde kuppförsöket hade duperats och lurats att tro att resten av Turkiets väpnade styrkor skulle ställa upp på deras påhitt. Nu blev det inte så, och Erdogan spelar rollen som en segerherre med folkets odelade stöd.

VÅLD

Många undrar väl om vi på norra Cypern har märkt nåt, och det har vi givetvis inte...

Norra Cypern är inte Turkiet, ön är ockuperad officiellt av Turkiet, men är en ö som lever sitt eget liv. Vi berörs egentligen aldrig av vad som händer inne i Turkiet.

Jag antar att alla har noterat att det pågår en polarisering mellan öst och väst...

Putin är nu den mest älskade ledaren i väst… och det mesta är en röra, och förmodligen är allt teater. De spelar The Good Guy and The Bad Guy. Samma spel var det på Cypern, och bakom låg det brittiska imperiet, innan kriget bröt ut här 1974...

​Media har sin agenda...
Håller man sig till historien har man en bättre ledstång att hålla sig i än om man kollar in västs eller östs media. Krig byggs av propaganda, och av media – alltid. Blir folk rädda jublar läkemedelsbolagen som får sälja ännu fler lyckopiller. Dem kan man byta ut mot cashewnötter – samma effekt. Vill man förstå på djupet är en genomläsning av den ruggiga boken ”Den blodiga jorden” ett måste.

Dagen efter statskuppsförsöket

En konspiratorisk drömmare kanske får rätt om väster-landet...

Mordor är ett fiktivt land i Sagan om ringen av J.R.R Tolkien. Det är Saurons mörka rike, och han har sin fästning Barad-Dûr inte långt ifrån Orodruin. En stor del av landet var täckt av vulkaniskt avfall från Orodruin, men vissa delar av landet kunde odlas, något Saurons slavar kunde dra nytta av.

Nästan ingen ser fallet. Vi är inte vakna. Blodsdollarn går i graven. De tomma mänskliga skal som styrde Mordor i årtionden försöker nu fly undan och gömma sig. De har stulit allt som kunde stjälas. De har mördat överallt på planetens yta där demokrati spirat. Varje stat i Mordors imperium har ruinerats. Alla stater som tvingats ansluta sig till ondskans imperium pumpades fulla med skuldväxlar – statsobligationer och andra papper som nu helt plötsligt blivit luft, skriver Brage Norin, fysiker och kinakännare...

Mordors rike kollapsar! Saudis prinsar dränks i värdelösa dollardasspapper!

"SÅSSIAL KOMPTÄÄNS"...

Krävs det utbildning för sånt, för att fungera som en normal människa...

Det senaste jag upptäckte var en ny standard vad gäller ludd i torktumlarfilter. För mig har det alltid varit självklart att rensa filtret när man själv är färdig. Nu har jag upplysts om att det i stället är självklart att man rensar filtret innan man börjar.

Kanske är det ett tecken på tilltagande egoism att lämna sitt ludd åt andra. Eller så är det ett tecken på tilltagande solidaritet att alla tar hand om varandras ludd. Inte vet jag. Hur det än är, börjar jag förlora bäringarna. Jag är inte längre socialt kompetent. Jag behöver utbildning. En personligt assisterande Ribbing som går vid min sida och tolkar in mig i världen.

Här är förresten en annan sak jag inte begriper. Vad innebär det att någon ”radikaliseras”? Det låter som att man drabbas av ett virus och insjuknar, utan egen förskyllan. Som om militant islamism och massmord på oss otrogna inte vore ett val, utan något man råkar ägna sig åt om man blivit smittad. Är man undantagen från personligt ansvar om man är muslim, eller bor i en trist förort, eller intalat sig att allt är västvärldens fel?

Ja, jag vet att frågan är stötande. Jag sa ju att jag saknar social kompetens.

Kan man radikaliseras utan ett eget ansvar?

fre 15 juli 2016

Nästan vad som helst fungerar som ammunition när man vill skrämma slag på oskyldiga människor, på hela samhällen och länder…

Det finns folk som blir skärrade när de flyger och ser ett gäng skäggiga män från Mellanöstern leta efter något i sitt handbagage på 11.000-meters höjd...

Det finns människor som byter vagn i tunnelbanan bara för att den där kufen som klev på ser suspekt ut, och lite väl påhängd runt midjan...

Det kommer att finnas en hel del av oss som framöver drar åt oss sonen eller dottern lite närmare bara för att vi ser en lastbil komma rullande i hög fart...

Terroristerna har med andra ord redan lyckats med ett av målen – att göra så att du, jag och vi inte skall kunna känna oss helt säkra var vi än är, vad vi än gör...

Det har de lyckats väldigt bra med, men det är upp till oss alla att visa att trots att vi är rädda fortsätter med vårt dagliga liv såsom vi alltid har gjort...

Då spelar det ingen roll hur mycket de skrämmer oss, hur mycket osäkerhet de skapar – då kommer de inte nå slutmålet där vi anpassar hela samhällen efter rädslan över att vadsomhelst kan vara ett vapen närsomhelst.

VAPEN OCH AMMUNITION

Överlägset flest skolkare återfinns i Flen. Här fick hela 22,9 procent studiebidraget indraget. Motsvarande siffra för Eskilstuna är 7,7 procent och för Strängnäs 5,4 procent...

Jonas Axelsson, rektor på Prins Wilhelm-gymnasiet i Flen, vill inte kommentera vad orsaken till de höga siffrorna kan vara men bekräftar att man haft problem med hög frånvaro...

Det är inget att vara stolt över men vi har tagit tag i det här under året och omedelbart beivrat frånvaro. Vi vet att sambandet mellan hög närvaro och måluppfyllelse är stort och jag hoppas och tror att det kommer se betydligt bättre ut om ett år, säger han...

Värsta skolkarna finns i Flen: "Inget att vara stolt över"

Med låtsasjobb mot framtiden...

En ny åtgärd är ett effektivt sätt att köpa tid, i ett läge där partierna tävlar om att jaga arbetslösa för att hålla den generella arbetsmoralen vid liv...

”Devalvering är som att kissa i byxorna, det värmer gott i början, men sedan blir det obehagligt”...

Denna liknelse. Vad är det som gör att den så envist bitit sig fast i det kollektiva medvetandet? Är det att dess upphovsman Marcus Wallenberg lyckades fånga en förnimmelse som de flesta av oss inte minns från barndomen...

Eller är det att liknelsen äger en så bred applicerbarhet? Att den så väl beskriver hur vi önskar att makthavare ska känna sig när de lägger ut rökridåer för att köpa tid...

För egen del fann jag mig repetera orden den första maj då Stefan Löfven offentliggjorde regeringens nya arbetsmarknadsåtgärd. ”Beredskapsjobb”, kallade han dem. Det vill säga: ”enkla jobb inom statliga myndigheter” för människor som hamnat utanför arbetsmarknaden...

Eller närmare bestämt: ”jobb som i dag inte utförs men som kan ge stor samhällsnytta, som har rationaliserats bort de senaste åren”.

Roland Paulsen om arbetsmoral, arbetslöshet och jakten på enkla jobb

Jag läser i boulevard-tidningen Aftonbladet att den tidigare Volvo-chefen PG Gyllenhammar är ute och kritiserar sina efterträdare på ytterst oetiska grunder...

Kom ihåg...han lämnade inte Volvo... han fick sparken...

Under 60-talet byggde Engellau upp den nuvarande Torslandafabriken. Jag sommarjobbade själv på det bygget som elektrikerassistent i början av sextiotalet. Volvo byggde även flera nya fabriker utomlands, bland annat i belgiska Gent...

Under Engellaus framgångsrika ledning höll sig Volvo strikt till sin kärnverksamhet, då han avgick 1971 var Volvo landets största företag. Antalet anställda uppgick till 40 000 personer och man tillverkade 205 000 bilar och företagets aktie hade nästan tiodubblat sitt värde...

Engellau efterträddes som VD av sin unge svärson Pehr G Gyllenhammar, allmänt kallad PG. Han, som var jurist, saknade teknisk bildning och var ett helt oprövat kort i denna typ av företag...

Han hade efter sin examen arbetat på olika advokatfirmor i några år. Han anställdes i trettioårsåldern av sin far på försäkrings-bolaget Skandia, för att fem år senare efterträda honom som VD. Efter ett år på det jobbet efterträdde han sin svärfar som chef för landets största industriföretag, endast 36 år gammal...

Gyllenhammar förhärligar sig själv –igen!

Gjorde han nåt rätt med Volvo, den gamle despoten...

En inblick i det riktiga Östermalm... det högborgeliga...

Patrik Engellau förkroppsligar en politisk kraft på Östermalm... Farbror Gunnar var vd för Volvo i två decennier, kusinen Christina gift med Per Gyllenhammar...

Vanliga människor bodde också på Östermalm... Sparreholmarns mormor flyttade från Sparreholm efter kriget till Sibyllegatan, ett stenkast från Karlavägen... som änka försörjde hon sig som sällskapsdam och "allt i allo" i en adelsfamilj... vänskapen fördjupades med tiden mellan pensionats-ägaren från Sparreholm och den kända adelsfamiljen...

Vreden på Östermalm

Med underutveckling menar jag inte jungfrulig ekonomisk orördhet...

Utan det trista, obalanserade ekonomiska avancemang som karaktäriserar de flesta av världens länder...

Där en liten grupp människor lever som om de bott i Täby och resten på sophögar eller i kriminella slumområden...

I hela mitt liv har jag funderat över varför det blir så på en del ställen och varför andra ställen, exempelvis Sverige, utvecklats till ekonomiska Edens lustgårdar med hög och relativt jämn levnadsstandard. Jag har sannolikt varit anhängare av samtliga kända förklaringsteorier, åtminstone under någon kort period..

På senare tid har jag snöat in på det där om kulturernas – värderingarnas, folkkynnenas och attitydernas – avgörande betydelse och framför allt om huruvida de femtio procent sämst ställda har varit delaktiga i någon utvecklingsfrämjande kultur och därmed haft förmågan att dra sitt strå till stacken. Jag tror nämligen att det är detta senare som fäller avgörandet...

Min slutsats är... en utveckling som kommer underifrån är stabil, medan en utveckling som kommer uppifrån är osäker och vacklande. Det är en ganska enkel och lättillgänglig tanke. Om man kunde få den att tränga in i skallarna på våra politiska ledare skulle de kanske fundera mindre på att skicka fler smulor från de rikas bord och mer på hur folket ska förmås stå på egna ben...

Hur man skapar underutveckling

tors 14 juli 2016

Hur många nya anhängare fick Trump halv elva i kväll... fast president kommer han aldrig att bli... bara en död sådan, möjligen...

Över hela västvärlden sveper en opinion fram mot allt vad etablissemang heter...

Partier som ifrågasätter etablissemangets EU växer så det knakar i Europa...

Trots uppbackning av etablissemanget röstade britterna för Brexit, Österrike kommer sannolikt välja en president mot etablissemanget och i USA:s presidentvalskampanj har de två antietablissemangskandidaterna Berni Sanders och Donald Trump samlat fler sympatisörer i primärvalen än etablissemangets och de amerikanska oligarkernas kandidat Hillary Clinton...

Frågan är om dagens verkliga makthavare – de rikaste av de rika – låter honom komma till makten eller om han likt bröderna Kennedy blir mördad. Någon har redan mördat han som larmat om Clintons påstådda valfusk i primärvalen...

Det mesta tyder på att år 2016 går till historien som året då verkligheten trotsade alla det politiska och mediala etablissemangets förväntningar...

Trump skulle vinna presidentvalet om det hölls idag

Ser han inte lite Sverige-demokratisk ut... han Sandelinarn... fast ett hederligt Brå kommer han aldrig att få...

Visade mina "hittepådrömmar" vilken tvättäkta rasist jag är eller var det ett sunt bearbetande av någonting som jag under längre tid uppfattat som ett hot? Hur mycket gillar vi egentligen olika...

Enligt drömforskare är drömmar ett slags förberedelser. Hur ska morgondagens faror bemötas och hot undvikas eller bemästras, alltifrån den tid då det handlade om att fly för farliga rovdjur på stäppen till att inte bli offer för destruktiva intriger på den moderna arbetsplatsen. Det land eller den folkgrupp som inte klarar av att skydda sitt revir från inkräktare är illa ute...

Men drömmarna pekade också på något annat som jag under många år har känt... frustration, ilska och vanmakt över politikers, forskares och journalisters oförmåga och ovilja att ta reda på och tala klarspråk vad gäller gärningsmäns etniska, kulturella och religiösa bakgrund...

Relativiserandet av övergreppen i grupp i bland annat Köln, Kalmar och Kungsan är bara ett exempel. Genom att vara otydlig eller utelämna avgörande information om främst härkomst, vilseför man regelbundet allmänheten och brottsoffren...

Ge oss en ny, men hederlig Brå-utredning om invandrare och brottslighet!

Man behöver inte vara antisemitist för att man är antisionist...

Sionismen är imperialistisk

till sin natur... strävan efter

världsherravälde, tycker en

del konspirationister...

Semiter är som Muslimer... och Sionister är som Islamister... förstår man inte det så finns ju Wikipedia till hands...

Jude blir man om man föds av en judisk mamma... 15 mijoner judar tillhör gruppen 500 miljoner semiter... ättlingar till Noas son

Sem... semiter definieras numera som tillhörande den semitiska språkgruppen med drygt hundra språkvariationer...

7 miljoner judar talar hebreiska...

Antisemitismen riktade sig ursprungligen mot hela den nedvärderade semitiska rasen... sedan 1900-talets början och idag enbart mot judar som knappast är nedvärderade med tanke på alla nobelpristagare från Israel...

Gamla konspirationsteorier frodas både till höger och vänster. Den Nya Globala Världsordningen finns säkert, men det är inte alls säkert att den skulle vara styrd av judar...

Dags att frigöra sig från vänster och höger. Bland annat på grund av islam, all civilisations värsta fiende, som har kämpat mot oss i 1400 år...

Genom massinvandringen till Europa har islam gjort höger och vänster till meningslösa begrepp. Möjligen kan man fästa ett visst hopp till en höger befriad från judehat. Vänstern är bortom allt hopp.

Den nya världsordningen och kanariefågeln i kolgruvan

Sverige har lufsat på utan paroxysmer under vår livstid... "häftiga känslo-utbrott" med karaktären av attacker...

Tills nu. Under min vistelse i Bohuslän har jag träffat ett antal så kallade vanliga människor, alltså folk som inte nödvändigtvis bor i Stockholms innerstad och har högre akademisk utbildning. De vet vad väluppfostrade människor får säga och inte får säga i migrationsfrågor, men de räcker med några ledande kommentarer så öppnar de sina hjärtan och låter sin oro, indignation och ångest bryta fram.

Att migrationen skulle få större betydelse för Sverige än något annat skeende under vår livstid har vi alla kanske förstått sedan några år. Men vi har intalats av ledande politiker och andra samhällsföreträdare att verksamheten skulle bli liksom ett nytt sillfiske...

Sverige skulle bli rikare. Men nu har vi insett att det snarare blir som att tampas med illistiga holländare. Kommunpolitiker flaggar för rejäla skattehöjningar när det ekonomiska ansvaret för migranterna övergår från staten till kommunerna...

Lokalbefolkningen har svårt att komma till på vårdcentralerna och folktandvården är igenkorkad av folk med sämre tandhälsa än vad Sverige har varit vant vid. Det är sådant vanliga människor i Bohuslän pratar om.

Rapport från Bohuslän

Skandalerna inom Riks-revisionen visar tydligt hur samhällsrötan sprider sig. Men det är inget unikt...

Maktkorruption, svågerpolitik, inkompetens och regelbrott är vanligt förekommande inom myndigheter och förvaltning på alla nivåer...

För ett par år sedan avslöjades att Säkerhetspolisen under minst fem år ägnat sig åt systematiska lagbrott...

Men cheferna saknade så väl utbildning som kunskap kring de lagar som reglerar verksamheten. Sex av Säpos chefer slapp åtal för tjänstefel eftersom de ansågs vara för inkompetenta för att kunna hållas ansvariga inför domstol...

Justitieombudsmannen konstaterade samtidigt att de frågor som Säpocheferna var alltför inkompetenta för att begripa i själva verket var så triviala att det varken behövdes "någon komplicerad bedömning eller särskild utbildning för att förstå vad uppgiften krävde"...

Sverige - en politisk självmordssekt

ons 13 juli 2016

Problemet med dagens hejdlöst växande ekonomier är att det saknas guld i motsvarande omfattning. Guld är en råvara med begränsad tillgång...

Hur gör man då när penningbehovet växer till miljarder och triljoner? Vad oligarkerna upptäckte i början av 1800-talet när industrialismen tog fart var att man kunde ersätta sedlarna med stats-obligationer, staten lånade helt enkelt upp sitt kapital-behov av sina medborgare med hjälp av ett skuldebrev...

Säkerheten för dem som på detta sätt lånade ut sina pengar låg i förtroendet för staten som företeelse, något paradoxalt eftersom det var medborgarna själva som var grunden för statens soliditet...

Eftersom värdet på dessa statsobligationer steg och sjönk just i takt med att detta förtroende varierade, hade man skapat det perfekta instrumentet för spekulation. Värderelationen till en statisk företeelse som guldets värde kunde man nu bortse ifrån.

Amschel Rothschild blev under början av 1800-talet en mästare på att driva detta system till fulländning. För att kunna spekulera behövde man nu också den politiska faktorn, eftersom det var den som styrde variationerna i långivarnas förtroende för staten...

Krigen blev den perfekta katalysatorn. När ett land riskerade att förlora ett krig sjönk obligationerna i värde och kunde köpas billigt, när segern låg nära steg förtroendet och därmed värdet och obligationerna kunde säljas med vinst. Krigen var den snabbaste vägen till vinster och därför oligarkernas viktigaste instrument för att öka sina förmögenheter...

Så är det än idag. Det gällde bara att ha en någorlunda säker prognos för utgången, därför behövdes också ett fast grepp om politikernas förväntade beslut. Idealet nåddes när man genom politiska allierade, ingiften och personliga kontakter fick ett direkt inflytande över riksbankerna, på så sätt kunde man styra båda sidor – riksbanken för behovet av statens inlåning och sina finansbolag för medborgarnas behov av utlåning...

Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 7. Det finansiella systemet.

”Det här är genant för riks-revisorerna, för Riks-revisionen och för Sverige”...

Alla riksrevisorer måste avgå. Det säger Inga-Britt Ahlenius, själv tidigare chef över Riksrevisionsverket och för FN:s internrevision...

Inte heller har Wetterbergs biografi om Oxenstierna satt några spår i honom själv eller i sambons Susanne Ackums medvetande. Wetterberg har, genom sin medverkan i det som kan uppfattas som vänskapskorruption inom staten, satt sitt eget arbete, omdöme och heder på spel...

En ödets ironi att den  författare som sammanställer själva sinnebilden av den ärlige och lojale statstjänste-mannen själv visar sig vara en del av allt det Oxenstierna själv föraktade. 

Lagstiftaren tänkte inte på den situation som nu uppstått, att det är revisorerna själva som anklagas för korruption, sedan DN i en artikelserie bland annat visat hur utomstående kunnat påverka innehållet i revisionsrapporter...

Denna lucka skapades i en tid när Axel Oxenstiernas tradition, av oförvitliga och omutbara tjänstemän i statens tjänst, var normen innan den politiska nivån började snegla på de statliga oberoende verken som reträttposter för före detta politiker. Med alla de vänskapsband det fört med sig. Exemplen har blivit fler och fler bara det senaste året...

Fiskar ruttnar alltid från huvudet

Det kallas korporativism... positiv särbehandling... mjukisfascism...

Nu kommer varningar om att brittiska forskare och företag kanske inte kan komma att få finansiering via EU i framtiden. Allt naturligtvis på grund av brexit. Frågan om projektfinansiering via EU är en omskrivning för att tigga skattemedel till den egna verksamheten, det egna uppehället.

Omvänt kan man säga att de som reagerar på det viset visar med förfärande tydlighet hur korrupt det europeiska systemet blivit. För att komma i åtnjutande av dessa skattemedel måste man lägga ner upp till ett års tid på att skriva en ansökan som faller eu-byråkraterna på läppen för ett visst ändamål... 

Därefter tar dessa byråkrater lika lång tid på sig att fundera över sitt beslut att tillstyrka eller avlså anslagsäskandes. Naturligtvis ska projketet kontinuerligt dokumenteras och i slutänden redovisas med förhoppningsvis godkänt resultat.

Skattemedel smakar mumma


Håll lönerna nere. Se till att försämra arbetsmiljön. Tillsätt inkompetenta chefer...

Genomför stora omorganisationer som inte har medarbetarnas förtroende. Låt detta pågå i några decennier...

Ovanstående beskriver situationen i svensk skola, i socialtjänsten, inom vården och inte minst inom polisen. Tunga och för välfärdsstaten avgörande områden genomgår nu en kris...

Problemen kan inte härledas till en viss regering eller en viss mandatperiod. Detta är en utveckling som har pågått såväl under röda som blå styren under väldigt lång tid.

Konsekvenserna ser vi nu tydligt inom ovannämnda områden. Det är svårt att rekrytera lärare, sjuksköterskor, undersköterskor, socialsekreterare och poliser. Läget inom sjukvården i sommar är katastrofalt på många håll i landet. Landsting har lockat med 60 000 kr till den som ställer in sin sommarsemester. Några lönepåslag att tala om kan poliserna däremot inte räkna med...

Med arslet före in i framtiden

I Sverige har vi en mot-svarighet till Sovjetunionens planekonomiska härskar-skikt, nämligen det välfärds-industriella komplexet. Det fungerar dåligt...

Se bara på den svenska skolan och på den misslyckade integrationspolitiken. Precis som Lenins planbyråkrater sitter komplexets förnämsta ledare och gör storstilade ritningar över hur problem ska lösas...

Enkla jobb, förstelärare, medborgarlöften, jobbskatteavdrag, hållbarhet, ingångsjobb, höghastighetståg, nystartsjobb, klimatsmart, styrelsekvotering, minimilöner, instegsjobb, alltihop, såklart, med människan i centrum – utan att det här heller blir något påtagligt resultat annat än just att komplexets intressenter håller ordning på sina liv...

Hur kan detta fortgå? En viktig del av förklaringen är att det svenska välfärdsindustriella komplexet till skillnad från Lenins engagerade medarbetare och efterföljare har en privat och tills vidare välfungerande ekonomi att ösa resurser från...

Vid närmare eftertanke tror jag att detta faktiskt är hela förklaringen till att det svenska misslyckandet kan fortleva. Tänk dig att hela Sveriges ekonomi styrdes med de metoder som tillämpas av generaldirektör Anders Danielsson i Migrationsverket, språkröret Fridolin, polischefen Dan Eliasson och utrikesminister Wallström...

Vi kommer aldrig att få ordning på det här om vi inte fattar att det behövs glasnost och perestrojka. Var är Sveriges Michail Gorbatjov...

Det funkar inte, men det går inte att ändra

tis 12 juli 2016

Den samlade vänster-rörelsen (V, Mp, S m.fl.) har blivit nyttiga idioter åt världens absolut rikaste och mäktigaste...

Den lilla klick av mänskligheten som har ägarkontrollen i nästan alla globala företag...

För att i grunden förstå den här utvecklingen måste man noga följa de rikaste av de rikas ekonomiska intressen – follow the money m.a.o.. Det finns i princip två sätt för världens storföretag som kontrolleras av den rika eliten, att öka sin försäljning och tjäna mer pengar...

Det ena är att utveckla produkter och tjänster som man i konkurrens bjuder ut på världsmarknaden. Det är en krävande, riskabel och ofta tidsödande väg att gå. Den handlar om att tillfredställa människors behov och ibland även tillskapa konsumentmarknader som inte tidigare funnits.

Det andra enklare sättet är att manipulera den politiska makten så att stora summor av inkasserade skatter allokeras till verksamheter där storföretagen opererar. Det senare genererar ofta snabbt växande intäkter utan tidsödande marknadsbearbetning...

Att få politiker att anslå medborgarnas skattemedel till jättesatsningar som går ner direkt i storföretagens fickor, är mycket enklare än att sälja sina produkter till miljontals kräsna konsumenter som vill ha värde för pengarna.

Den samlade vänstern har blivit den hyperrika elitens nyttiga idioter

För att få svar ringer jag min vän Olle Stendahl, internationell tbc-professor som även som pensionär noga följer sjukdomens utveckling, inte minst i Etiopien.

Varför, frågar jag, testas inte varenda nyanländ? Han kallar det ”en sorts flathet”. Att bära på tuberkler, att vara sjuk i tbc, är förvisso stigmatiserande. Ingen vill ropa högt om sin sjukdom, skamlig som hiv. Det handlar därför inte om att ställa frågan utan att från svensk sida helt enkelt kräva av varje invandrad att genomgå ett tbc-test.

”Detta är inte till för att utpeka, det är för att rädda liv”, säger Olle. För invandraren själv, för de anhöriga som oftast smittas först, för alla som sjukdomsbäraren kan komma att möta i det nya hemlandet. Stora medicinska, sociala och ekonomiska värden står på spel, extra tragiskt eftersom svensk sjukvård vet att bota tbc, här kvackas inte med avbrutna antibiotika som kan göra ont värre...

Jag säger som Stendahl: det handlar om eftergivenhet, flathet, i bästa fall aningslöshet. Svensken vill inte genera en främling med en obehaglig fråga fastän det gäller livet. Denna flathet, icke alls uppmärksammad i Almedalen, ingår i det typiskt svenska värderingssystemet som en smittspridande bakterie, ett socialt virus ägnat att skapa förnekelse och att blunda för verkligheten, det må gälla en grym sjukdom ena dan eller riksrevisorer som man inte vågar avskeda nästa.

Den sjuka svenska flatheten
Däremot vill jag peka på den svenska politikens självmotsägelse...

Politikerna ger ständigt sig själva mer makt – men de tycks inte veta vad de skall göra med den...

Våra politiker säger sig vara alla goda gåvors givare. De styr och ställer över allt mer av människors liv och verksamhet. Politiken bestämmer över hur två tredjedelar av vårt produktionsvärde skall användas. Politikerna vill övervaka och kontrollera medborgarna, ha total koll på vår privatekonomi, stifta morallagar, styra kulturen, förbjuda, subventionera och tvinga sig på.

Men – de har inget att säga om vart vi är på väg, vart de vill föra oss eller varför....

Sverige står inför en del utmaningar. Flyktingkrisen skapar påfrestningar för offentlig sektor och för välfärdssystemen. Polisen fungerar så dåligt att det finns skäl att ifrågasätta om själva "samhällskontraktet" fortfarande gäller. Skolan dras med både ordnings- och kvalitetsproblem. Vi saknar förmåga att försvara landets gränser. Byråkratin är en gökunge som är på väg att knuffa olika former av offentlig kärnverksamhet ur boet. Folket formas till underkastelse och inlärd hjälplöshet...

Just därför hade det varit intressant att få veta mer om partiernas övergripande mål, visioner, människo- och samhällssyn. Inte bara för medborgarnas skull...

Politikerna vet inte själva vart vi är på väg, vart de vill föra oss eller varförVi begär alldeles för mycket av polisen i detta land...

"Sjuttio procent av det afrikanska-amerikanska samhället uppfostras av ensamstående kvinnor och sedan begär vi att polisen ska lösa de problemen också” säger Brown. “Det var aldrig tänkt att polisen ska lösa alla dessa problem."

Han har helt rätt, det var aldrig meningen att poliser ska vara socialarbetare eller äktenskapsrådgivare. Deras enda uppgift är att förebygga och upptäcka brott och upprätthålla den allmänna ordningen.

Dallas polischef David Brown:

Normaltafs och terrortafs... det är en jävla skillnad det...

Svartmålning och skönmålning... det är en jävla skillnad det...

Respekt och respektlöshet... det är en jävla skillnad det...

ÄPPLEN OCH PÄRON

FRÅN HELVETE TILL HIMMEL

DU GAMLA, DU FRIA

mån 11 juli 2016

Docent Göran Sjöberg kommenterar bloggposten...

Förutom att jag delar din syn på alternativmedicin tror jag också på dina övergripande analyser om hur vi idag är helt i händerna på en liten, framför allt amerikansk, oligarki som de facto i termer av sitt enorma ägande därför också har den absoluta makten...

Att de av egenintresse har korrumperat livsmedels- och läkemedelsindustrin tillsammans med det politiska etablissemanget ingår i deras strategi...

I perspektivet av din analys av vår verkliga verklighet inser man då rimligen att all parlamentarisk politisk debatt mellan ”höger” och ”vänster” bara blir en pseudodebatt och att George Soros måste le i mjugg när han håller sådana som Jonas Sjöstedt och Obama om ryggen...

Partier som M, SD, S och liberaler behöver han inte ens bry sig om eftersom de självmant ingår i hans stall...

Vinst i välfärden och subventionerade piller

Det pladdras dagarna i ända. Politikerväldet och dess agenter inom det välfärds-industriella komplexet misslyckas hela tiden...

De problem nationen har går inte att lösa med nya byråkratiska stödsystem eller nya regler eller nya bidrag. Vår vidskepliga – observera detta ord – övertro på politikens förmåga att lösa problem förhindrar oss att se och tänka klart...

Så hur borde vi tänka? Jag vet inte. Hjälp mig. Jag tror vi behöver en väckelse, en ny människosyn som inte är det välfärdsindustriella komplexets uppfattning att nästan alla behöver hjälp, utan motsatsen, att folk faktiskt klarar av att ordna sina liv...

Intervju med en nationell samordnare

De båda språkgiganterna... ingen kan väl sägas vara sverigedemokrat... for sure...

Dissidenter då... det får man väl ändå lov att säga... ungefär som Sparre-holmarn, lite lagom så där...

En dissident är en person som aktivt motarbetar den rådande ordningen. Vanligen avser man en politisk dissident som, oftast med fredliga medel, sätter sig upp mot en totalitär regim...

Dissident är den som stannar kvar inom det kritiserade systemet eller etablissemanget, medan den som lämnar det kallas för flykting. Inom juridiken benämns en person som reserverar sig mot ett domstolsbeslut för dissident...

Det stör mig att behöva ta SDs politik i försvar

Nästan omöjligt att ta partiledarna på allvar

Jag är politiskt och religiöst obunden, och ger mig med förtjusning på allt och alla... säger hon...

En språkgigant... mannen är till för att serva kvinnan...

Hon bjuder in Helena Palena att vikariera på bloggen "Emigrera från Sverige" är det tänkt...

Båda kan säkert bidra med information om kostmedicin... skilj på kost som medicin för att

hela och kost för att upprätthålla en god hälsa...

 

Må mycket bättre den indiska vägen

En riktigt bråkig dissident... hon Helena... är nog lite förtjust i SD...

Bjuder gärna in Brage Norin att skriva på bloggen Helena Palena... han konspirationsteoretikern, ni vet...

Jag heter Ylva Helena. Stockholmska som bor i Hälsingland. Mina läsare döpte mig till Palena när jag var lokalredaktör. Jag gillar att skriva, fota, sticka, virka, sy, måla, sy i skinn, dreja, laga mat, baka i bakstuga, rocka. Och ta hand om djur och barn och tycka om allt. Ja, jag kan väva också. Präktigt så det förslår...

 

XiJinping: Om tio år styrs världen av en union mellan Ryssland och Kina! Godnatt USA!

Fortsättning